You are on page 1of 28

Align

Naredba: Align (svrstati)


Kratica na tastaturi: AL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Premješta i rotira Objekte da bi se poravnali sa drugim objektima

Command: ALIGN

Select objects:(označiti objekat koji svrstavamo)


Specify first source point:(označiti početnu točku na objektu koji svrstavamo)
Specify first destination point:(označiti novo mjesto gdje hoćemo da se početna točka nalazi)
Specify second source point:(označiti drugu točku na objektu koji svrstavamo)
Specify second destination point:(označiti novo mjesto gdje hoćemo da se druga točka nalazi)
Specify third source point or :(označiti treću točku na objektu koji svrstavamo ili stisnuti ENTER(Desni
miš))
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] : (Ako izaberete N objekat koji svrstavate ostaje u
pravoj veličini,
ako izaberete Y objekat koji svrstavate se produžava ili skraćuje prema drugoj izabranoj točki)
Appload
Naredba: Appload
Kratica na tastaturi: AP - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Omogućava lako pronalaženje i učitavanje dopunskih programa tipa .arx .lsp .dvb .dbx .vlx .fas.
Files to Load daje spisak izabranih dopunskih programa, File otvara okvir za dijalog sa datotekama,
Remove uklanja stavku iz liste. Load učitava istaknutu stavku sa liste, Unload briše datoteku iz
memorije, polje za potvrdu Save List upisuje imeizabranog programa u polje sa listom.
Command: Appload
Area
Naredba: Area (površina)
Kratica na tastaturi: AA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Izračunava površinu i opseg površine definirane točkama, složenom linijom, krugom, krivuljom,
regionom i solidom.
A=zbrajanje, S=oduzimanje, O=izbor objekta radi izračunavanja površine.

Command: Area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:(označite prvu točku)
Specify next corner point or press ENTER for total:(označite sljedeću točku)
Specify next corner point or press ENTER for total:(označite sljedeću točku)
Specify next corner point or press ENTER for total:Enter
Array
Naredba: Array (raspored)
Kratica na tastaturi: AR - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Konstruira više kopija objekata u matričnom ili polarnom nizu.


R=matrični (Definiranjem broja stupaca ili redova), P=polarni.

Command: Array
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti načini razvrstavanja objekta.
Attdef
Naredba: Attdef
Kratica na tastaturi: ATT - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Daje definiciju atributa


I=vidljiv/nevidljiv,C=konstanta/promjenjljiva, V=kontrolira režim provjere, P=kontrolira unaprijed
zadane parametre,
Tag=naziv atributa, Prompt=zahtjev za unos atributa, Default=standardna vrijednost atributa.

Command: Attdef
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti definiranja atributa.
Attdisp
Naredba: Attdisp
Kratica na tastaturi: NEMA

Kontrolira vidljivost atributa.


On=svi atributi vidljivi, Off=svi atributi nevidljivi, N=normalno: ne prikazuje atribute zadane kao
nevidljive.

Command: Attdisp
Attedit
Naredba: Attedit
Kratica na tastaturi: ATE - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Mjenja atribute.Atributi su u bloku.


Atributi se mogu mjenjati globalno ili jedan po jedan. Može se mjenjati veličina teksta atributa,
orijentacija i položaj.

Command: Attedit
Select block reference:(kada označite blok koji sadrži atribut otvara se Dialog box te je omogućena
izmjena)
Audit
Naredba: Audit
Kratica na tastaturi: NEMA

Proverava ispravnost crteža obzirom na programske greške.


Y=pronalazi grešku, N=ne pronalazi grešku ali se pravi izvještaj.
Može pomoći -ponekad- kada želite popraviti oštećeni crtež.
Bhatch
Naredba: Bhatch (šrafura)
Kratica na tastaturi: BH ili H - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Popunjava ograničene površine odgovarajućom šrafurom.


Automatsko otkrivanje granica i otoka. Nudi prethodni pregled šrafure.

Command: Bhatch
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti definiranja šrafura.
Blipmode
Naredba: Blipmode
Kratica na tastaturi: NEMA

Kontrolira markere.
On=prikazuje markere, Off=ne prikazuje markere.
Block
Naredba: Block
Kratica na tastaturi: B - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Grupira Objekte u jedinstven, imenovan objekat.


?=daje spisak postojećih blokova ili se nakon otvaranja Dialog box-a mogu vidjeti postojeći objekti.

Command: Block
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti definiranja bloka.
Boundary
Naredba: Boundary (granica)
Kratica na tastaturi: BO - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Od zatvorene površine pravi složenu liniju (polyline) ili region.


Otoci se mogu isključiti; granica mora biti neprekinuta.

Command: Boundary
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti oblikovanja granica.
Box
Naredba: Box
Kratica na tastaturi: NEMA

Stvara trodimenzionalni solid kvadra.


Bira kut ili C=centar.
Break
Naredba: Break (prekid)
Kratica na tastaturi: BR - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Dijeli (presjeca) objekat na dva dela.


Bira objekat, zatim drugu točku razdvajanja; ili F=bira prvu i drugu točku.

Command: Break
Select object: (označite objekt i/ili prvu toču prekida)
Specify second break point or [First point]:(Označite drugu točku prekida ili F za prvu točku prekida)
LINE
Naredba: LINE (linija)
Kratica na tastaturi: L - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pravac ili linija je jedan od najosnovnijih elemenata svakog crteža. Ona se crta pomoću naredbe LINE.
Nakon izbora naredbe,program prvo traži početnu, a zatim redom krajnje točke, podrazumevajući da se
crtanje nastavlja od krajnje točke prethodne, kao početne točke naredne linije. Crtanje povezanih linija
se prekida izborom tipke ESC na tastaturi ili pritiskom na tipku [ENTER] (ili desni taster „miša").

Command: LINE
Line Specify first point:: (početna točka)
Specify next point or [undo]: (krajnja točka linije)
Specify next point or [Close/undo]: (krajnja točka linije)

Opcije:
undo - briše poslednju nacrtanu liniju, kada se odabere kao odgovor na poruku „Topoint:".
Close -služi da automatski zatvori linije u neki od geometrijskih likova (trokut, četverokut ili mnogokut).
CIRCLE
Naredba: CIRCLE (kružnica)
Kratica na tastaturi: C - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Ova naredba služi za crtanje kruga. a, krug se može nacrtati na više načina:
- Izborom centra i radijusa kruga
- Izborom centra i promjera kruga
- Definirajući 3 točke na krugu (3P)
- Definirajući 2 krajnje točke promjer
- Izborom dvaju elemenata crteža koji tangiraju krug i određivanjem njegovog radijusa (TTR)

Izborom neke od ponuđenih opcija kao odgovor na pozivnu naredbu CIRCLE bira se način crtanja kruga,
a Auto Cad u skladu s izborom prikazuje dgovarajuće poruke.

Command; CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ]: (Koordinate centra kruga)
Specify radius of circle or [Diameter]: (Koordinate radijusa kruga ili unijeti radijus preko tatsature)
ARC
Naredba: ARC (luk)
Kratica na tastaturi: A - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kako je luk geometrijski definiran uz pomoć tri elementa, za njegovo crtanje je potrebno unijeti tri
podatka, kao odgovor na pitanja postavljena posle neke od naredbi nakon poziva naredbe ARC
Za crtanje luka postoji nekoliko mogućnosti (opcija):

- 3 points: pomoću 3 točke kroz koje luk prolazi


- S,C,A: definiranjem početka, centra i kraja luka
- S,C,A: definiranjem početka, centra i kuta luka (misli se na kut kružnog isječka)
- S,C,L: definiranjem početka, centra i dužine tetive luka
- S,E,R: definiranjem početka, kraja i radijusa luka
- S,E,A: definiranjem početka, kraja i kuta luka
- S,E,D: definiranjem početka, kraja i smjera luka
- C,S,E: definiranjem centra, početka i kraja luka
- C,S,A: definiranjem centra, početka i kuta luka
- C,S,L: definiranjem centra, početka i dužine tetive luka

Najjednostavniji način za crtanje luka je pomoću tri točke. Međutim izborom neke od ponuđenih opcija
kao odgovor na pozivnu naredbu ARC bira se način crtanja luka, a Auto Cad u skladu s izborom
prikazuje odgovarajuće poruke.

Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]:(koordinate početka luka)
Specify second point of arc or [Center/End]: (koordinate srednje točke kroz koju luk prolazi)
Specify end point of arc: (koordinate krajnje točke luka)

Također možete probati i neke druge opcije za izradu luka prema gore priloženim upustvima a imajući
na umu da AutoCAD crta lukove u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pa treba voditi računa da se
točke unose odgovarajućim redom da bi se dobio željeni dio kruga.
Cal
Naredba: Cal
Kratica na tastaturi: CAL - Enter

Pokreće AutoCAD-ov geometrijski kalkulator


Geometrijski kalkulator omogućava pronalaženje geometrijskog oblika izborom točaka i upisivanjem
računskih izraza. Vidjeti poglavlje 12.
Chamfer
Naredba: Chamfer
Kratica na tastaturi: CHA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Spaja dvije linije ili površine skošavanjem krajeva.


D=postavlja dužinu skošavanja, P=skošava svaku prelomnu točku složene linije, A=zadaje kut za
skošavanje krajeva, T=odsjeca krajeve do krajnjih točaka linije, M=metod (biranja); biraju se dva
raštojanja ili jedno raštojanje i jedan kut

Command: Chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:(ukoliko prihvaćate Dist1=0 i Dist2=0
označite prvu liniju)
Select second line:(Označite drugu liniju skošavanja)
Change
Naredba: Change
Kratica na tastaturi: CH - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Mjenja osobine poštojećeg objekta.


P=Mjenja zajedničke osobine, kao što su C=boja, E=uzdignutost, LA=nivo, LT=tip linije, S=razmjer za
tip linije, T=debljina.

Mjenja i visinu teksta, stil, kut, vrijednost, krajnje točke linije i radijus luka

Command: Change
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti promjena.
Chprop
Naredba: Chprop

Mjenja zajedničke osobine objekata.


C=boja, LA=nivo, LT=tip linije, S=razmjer tipa linije, T=debljina.
Praktično ima istu ulogu kao i naredba Change.
Color
Naredba: Color
Kratica na tastaturi: COL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Primenjuje standardnu boju na nove Objekte.


Number=broj boje, name=ime boje samo za standardne boje, Bylayer=koristi boju nivoa, Byblock=boja
bloka.

Command: Color
Otvara Dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti promjena.
Compile
Naredba: Compile
Kompajlira datoteku sa oblikom ili fontom.
Pokazuje ime datoteke sa oznakom .SHP.
Cone
Naredba: Cone
Kratica na tastaturi: Nema

Pravi trodimenzionalni solid Stožac za kružnom ili elipTičnom osnovom.


E=elipsasta. A=visina i orijentisanost tjemena.

Command: cone

Current wire frame density: ISOLINES=4


Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>:(Označiti centar bazne plohe)
Specify radius for base of cone or [Diameter]: (Označiti radijus bazne plohe npr.30)
Specify height of cone or [Apex]: (Unijeti visinu stožca npr.80)
Copy
Naredba: Copy
Kratica na tastaturi: CO - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kopira objekte.
M=više kopija.

Command: COPY
Select objects: (Označiti objekat kopiranja)
Select objects: (Označiti objekat kopiranja)
Specify base point or displacement:(označiti početnu točku premještanja)
Specify second point of displacement:(označiti novu točku na koju želimo kopirati objekat)
Copyclip
Naredba: Copyclip
Kratica na tastaturi: Nema

Kopira izabrane objekte na Windowsov clipboard da bi se uključili u crtež ili neki program za Windows.
Izabrani objekti se čuvaju kao slika i u vektorskom formatu; ako se izabere samo tekst, čuva se u ASCII
formatu.

Command: copyclip
Select objects: (izabire se objekat koji se kopira)
Cylinder
Naredba: Cylinder
Kratica na tastaturi: Nema

Pravi trodimenzionalni solid cilindra sa kružnom ili eliptičnom osnovom.


E=eliptična, H=visina.

Command: CYLINDER
Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:(Izabrati centar osnove cilindra)
Specify base radius or [Diameter]:(Odrediti radijus baze cilindra)
Specify height or [2Point/Axis endpoint]:(Oderditi visinu cilindra)
Dblist
Naredba: Dblist
Kratica na tastaturi: Nema

Daje spisak informacija iz baze podataka crteža za svaki izabrani objekat.

Command: DBLIST
Naredba (Read only) prikazuje podatke slično kao property
Ddattdef
Naredba: Ddattdef
Kratica na tastaturi: Nema

Okvir za dijalog za stvaranje (definiranje) atributa.


Vidjeti Attdef.
Ddattext
Naredba: Ddattext
Kratica na tastaturi: Nema

Okvir za dijalog za izvlačenje podataka o atributu.


Vidjeti Attext.
Ddedit
Naredba: Ddedit
Kratica na tastaturi: Nema

Okvir za dijalog za izmjene teksta teksta napravljenog komandom Multiline i definicija atributa
Tekst se prikazuje u poljima za unos i omogućava se izmjena teksta.

Command: DDEDIT
Select an annotation object or [Undo]:(Označiti text koji se želi izmjeniti)
Ddgrips
Naredba: Ddgrips
Kratica na tastaturi: Nema

Okvir za dijalog za definiranje funkcije Grips.


Uključuje i isključuje čvorove i postavlja njihovu boju i veličinu.

Command: ddgrips
Otvara dialog box isti kao u Tools/Options/Selection
Ddim
Naredba: Ddim
Kratica na tastaturi: Nema

Kontrolira parametre kotiranja.


Prikazuje skup okvira za dijalog za postavljanje stila i promenljivih za kotiranje.

Command: ddim
Otvara dialog box isti kao Format/Dimension Style
Ddinsert
Naredba: Ddinsert
Kratica na tastaturi: I - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Okvir za dijalog za funkciju INSERT.


Umeće blok ili datoteku i omogućava definiranje točke umetanja, veličine i kuta rotacije.

Command: Ddinsert
Otvara dialog box isti kao Insert/Block
Dducs
Naredba: Dducs
Kratica na tastaturi: Nema

Ovir za dijalog za postavljanje i pozivanje UCS-a.


Omogućava snimanje UCS-a pod nekim imenom ili daje spisak koordinata UCS-a

Command: Dducs
Otvara dialog box isti kao Tools/Named UCS
Ddunits
Naredba: Ddunits
Kratica na tastaturi: Nema

Okvir za dijalog za parametre stila mjernih jedinica.


Kontrolira stil jedinica i kutova, kao i stupanj njihove preciznosti.

Command: Ddunits
Otvara dialog box isti kao Format/Units
Dist
Naredba: Dist
Kratica na tastaturi: DI - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pronalazi rastojanje izmedu točaka.


Bira dvije točke.

Command: dist
Specify first point:(Izaberite prvu točku)
Specify second point:(Izaberite drugu točku)
Divide
Naredba: Divide
Kratica na tastaturi: DIV - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Označava objekat u ravnomjernim segmentima.


Bira se objekat, zatim zadaje vrijednost za segment. Standardno koristi točke objekata kao markere, ali
se mogu koristiti i blokovi.

Command: divide
Select object to divide:(Označiti objekat koji želimo podjeliti)
Enter the number of segments or [Block]: (Unesemo broj segmenata)
Donut
Naredba: Donut
Kratica na tastaturi: DO - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta ispunjeni kružni prsten.


Zadaju se promjeri unutrasnjeg i vanjskog kruga. Za ispunjenu kružnicu, unutrašnji promjer je 0.

Command: DONUT
Specify inside diameter of donut: (Označite unutarnji promjer Prva točka )
Specify second point:(Označite unutarnji promjer Druga točka )
Specify outside diameter of donut:(Označite vanjski promjer Prva točka )
Specify second point:(Označite vanjski promjer Druga točka )
Specify center of donut or :(Označite centar kruga)
Dtext
Naredba: Dtext
Kratica na tastaturi: DT - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Upisuje tekst direktno u prostor crteža.


Bira se početna točka, stil ili poravnavanje: zatim se zadaje visina ako je visina stila postavljena na 0, i
kut rotacije.

Može da se upise nekoliko redova teksta.


Command: dtext
Current text style: "Standard" Text height: 25
Specify start point of text or [Justify/Style]:(Unesite početnu točku teksta)
Specify height <25>:(Unesite visinu texta ili prihvatiti ponuđeno)
Specify rotation angle of text:(Unesite rotaciju texta)
Dxbin
Naredba: Dxbin
Umeće datoteke .DXB
DXFin
Naredba: DXFin
Umeće datoteke .DXF.
DXFout
Naredba: DXFout
Izvozi datoteke .DXF.
B=piše binarnu .DXF datoteku, 0=bira objekat za izvoz, 0-16=preciznost zapisa podataka.
Edge
Naredba: Edge
Kratica na tastaturi: Nema

Skriva ivice 3D površina.


Display prikazuje skrivene ivice izabrane 3D površine. Select edge omogućava izbor ivice koja se skriva.
Edgesurf
Naredba: Edgesurf
Kratica na tastaturi: Nema

Crta trodimenzionalne mreže na osnovu četiri susjedna objekta.


Objekti moraju biti precizno spojeni krajevima, a mogu biti linije, lukovi ili složene linije.3

Command:EDGESURF
Current wire frame density: SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 (gustoća mreže koja se prikazuje)
Select object 1 for surface edge:(Označiti prvi objekat)
Select object 2 for surface edge:(Označiti drugi objekat)
Select object 3 for surface edge:(Označiti treći objekat)
Select object 4 for surface edge:(Označiti četvrti objekat)
Ellipse
Naredba: Ellipse
Kratica na tastaturi: EL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta elipsu ili eliptični luk.


A=luk, C=bira točku u centru, R=definira ekscentričnost po rotaciji, I=izometrijski.

Command: ELLIPSE
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:(Označi početnu točku dijagonale)
Specify other endpoint of axis:(Označi krajnju točku dijagonale)
Specify distance to other axis or [Rotation]:(Označi radijus druge osi elipse)
Erase
Naredba: Erase
Kratica na tastaturi: E - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Briše objekte
Standardne opcije za biranje.
Explode
Naredba: Explode
Kratica na tastaturi: X - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Svodi složene objekte [blokove, složene Linije, dimenzije (kote), mreže, itd.] na osnovne objekte
Ugniježdeni blokovi se ne rastavljaju. Savitljive složene Iinije se rastavljaju na segmente.
Extend
Naredba: Extend
Kratica na tastaturi: EX - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)
Produžuje objekte da bi se dodirnuli sa ostalim objektima.
Možete da izaberete više objekata za produžavanje korištenjem opcije Fence. P=prikazuje na osnovu
UCS-a ili prikaza, E=produžavanje krajeva, U=poništava posljednji produžetak.

Command: EXTEND
Current settings: Projection=View, Edge=None
Select boundary edges ...
Select objects: (Označiti objekt do kojeg hoćete da produžite svoj objekat)
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:(Označiti objekt koji želite
produžiti)
Extrude
Naredba: Extrude
Kratica na tastaturi: EXT - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pravi primitive solida istezanjem postojećih AutoCAD-ovih dvodimenzionalnih objekata.


P= putanja po kojoj se isteze, H=visina istezanja, T=kut nagiba.

Command: EXTRUDE
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: (Označite plohu koju želite extrudirati)
Specify height of extrusion or [Path]: (Unesite visinu extrudiranja npr.80)
Specify angle of taper for extrusion <0>:(Unesite kut nagiba bočnih ploha ako želite napraviti krnji
stožac ili piramidu)
Fillet
Naredba: Fillet
Kratica na tastaturi: F - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Zaokružuje i zaobljava ivice objekata.


P=zaobljava složenu liniju, R=postavlja radijus zaobljavanja, C=lanac, E=krajeva, T=odsjecanje
omogućuje da se izabere da li se linija odsjeca do krajnje točke luka ili ne.

Command: FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:(Označite prvi objekat ili promjenite neku od
postavki P,R,T)
Select second object:(označite drugi objekat)
Group
Naredba: Group
Kratica na tastaturi: G - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara imenovani skup objekata


?=pravi spisak grupe, 0=Mjenja brojčani redosljed objekata, E=briše definiciju grupe, REN=preimenuje
grupu, S=može da se

bira, C=stvara grupu.

Command: GROUP
Otvara dialog box pomoću kojeg se definiraju grupe
Hatch
Naredba: Hatch
Kratica na tastaturi: -H - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta neasocijativne šrafure unutar postojećih objekata ili izborom točaka.


Name=unaprijed definirana šrafura; *name=rastavljena unaprijed definirana šrafura, U=jednostavno
linijsko ili unakrsno šrafiranje (korisnik zadaje razmak i rotaciju), ?=lista gotovih šrafura.

Nardba je gotovo ista kao "Bhatch" koja je po meni bolja jer otvara dialog box i daje bolji pregled izbora
šrafure i ostalih mogućnosti. Razlika je između neasocijativne i asocijativne šrafure ali također obadve
verzije su moguće pomoću "Bhatch"
Hatchedit
Naredba: Hatchedit
Kratica na tastaturi: HE - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Mjenja postojeći asocijativni blok šrafure.


D=pretvara asocijativnu u normal nu šrafuru, I=nova interna točka proračuna, P=osobine (ime, razmjer,
itd.) bloka šrafure.

Command: HATCHEDIT
Select associative hatch object:(Označite šrafuru)
Otvara se dialog box i predlaže mogućnosti izmjene.
Help
Naredba: Help
Kratica na tastaturi: F1 - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)
Daje informacije o komandama i radu.
Ako se koristi usred komande, daje informacije o tekućem radu.
ID
Naredba: ID
Kratica na tastaturi: ID - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Prikazuje koordinate izabrane točke.

Command: id
Specify point: (označite točku za koju želite podatke)
Insert
Naredba: Insert
Kratica na tastaturi: I - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Učitava datoteku ili umeće blok.

Command: insert
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije umetanja.
Insertobj
Naredba: Insertobj
Kratica na tastaturi: IO - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Omogućava otvaranje Windowsovih programa iz AutoCAD-a, izradu objekata u formatu programa i


njihovo umetanje u aktivan crtež.
Veličina i položaj objekata u AutoCAD-u se definiraju pomoću Windowsovih čvorova. Za doradu
umetnutog objekta. Objekat se bira sa dva brza pritiska na taster miša da bi se vratilo u program u
kome je objekat napravljen.

Command: INSERTOBJ
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije umetanja.
Interfere
Naredba:Interfere
Kratica na tastaturi: INF - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pronalazi preklapanje dva ili više solida i od zajedničke zapremine pravi kompoziciju solida.
Bira solide, definira isticanje, stvara nove solide.

Command: INTERFERE
Select first set of solids:(Označite prvi solid)
Select objects: 1 found
Select objects: (Desni miš ili enter)
Select second set of solids:(Označite drugi solid)
Select objects: 1 found
Select objects:(Desni miš ili enter)
Comparing 1 solid against 1 solid.
Interfering solids (first set): 1
(second set): 1
Interfering pairs : 1
Create interference solids? [Yes/No] : (ako želite vidjeti zajednički objekt unesite y)
Intersect
Naredba: Intersect
Kratica na tastaturi: IN - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Koristi preklapanje solida za stvaranje kompozicije solida.


Bira solide.

Command: INTERSECT
Select objects: (označite objekte koji se sjeku i iz kojih želite objekt preklapanja)
Isoplane
Naredba: Isoplane
Kratica na tastaturi: Nema

Bira ravnine izometrijske mreže L=lijevo, R=desno, T=gore, J=prelazi s ravnine na ravninu.

Po meni ova komanda ima efekta kada je iso crtanje uključeno u Tools/Drafting Settings. O ovoj dialog
box treba označiti izbornik "Snap and Grid" i označiti "Isometric Snap".Sada je uključeni Izometrijsko
crtanje te se ravnine crtanja vrlo brzo mogu mijenjati pomoću F5 ili Ctrl+E.
Layer
Naredba: Layer
Kratica na tastaturi: LA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Omogućava kontrolu nivoa komandne linije. C=postavlja boju nivoa, F=zamrzava nivo, L=postavlja tip
linije za nivo, LO=zakIjučava nivo, M=stvara novi nivo i čini ga aktivnim, N=stvara novi nivo,
On=Uključuje nivo, Off=isključuje nivo, S=postavlja aktivni nivo, T=odmrzava nivo, ?=pravi
spisak nivoa, U=otključava nivo. Za F, N, On, Off i T korisnik obezbjeđuje imena za više nivoa, navodeći
ih razdvojene zarezom.

Command: LAYER
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije.
Leader
Naredba: Leader
Kratica na tastaturi: Nema

Stvara linije (pokazivače) koje povezuju odnosne napomene - Naredba za izradu pozicija nacrta.
Format može biti ST=prava linija, S=savitljiva linija. A=strelica i N=bez vrha strelice. Napomene se
mogu odnositi na T=geometrijska tolerancija, M=tekst napravljen komandom Multiline, C=kopija
postojeće napomene, B=umetnut blok, N=nema napomene.

Command: LEADER
Specify leader start point:(označiti početnu točku odnosno poziciju na nacrtu)
Specify next point:(označiti sljedeću točku)
Specify next point or [Annotation/Format/Undo] :(stisnuti enter)
Specify next point or [Annotation/Format/Undo] :(stisnuti enter)
Enter first line of annotation text or :(stisnuti enter)
Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext] :(U text box unijezi broj pozicije)
Lengthen
Naredba: Lengthen
Kratica na tastaturi: LEN - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Mjenja dužinu objekata i pripadajućih kutova ili lukova.


Promjena pomoću DE=povećanje kuta ili dužine, P=postotak trenutne dužine, ili T=apsolutne dužine;
DY=dinamički režim povlačenja.

Command: LENGTHEN
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:(Označite liniju koju mjenjate)
Current length: npr.281.4530
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: (Stisnite t za promjenu ukupne dužine linije)
Specify total length or [Angle] <1.0000)>:(unesite koliku liniju želite da bude npr.100)
Select an object to change or [Undo]:(Označite liniju za koju želite da bude 100)

Limits
Naredba: Limits
Kratica na tastaturi: Nema

Postavlja granice crteža.Granice se definiraju sa dvije točke. On=provjerava postavljene granice,


Off=provjera granica je isključena (provjera granica
nameće crtanje objekata unutar njih).

Command: LIMITS
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:(Označite donji lijevi kut nacrta)
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:(Označite gornji desni kut nacrta)
Linetype
Naredba: Linetype
Kratica na tastaturi: LT - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kontrolira parametre tipova linija.?=spisak tipova linija iz datoteke sa tipovima, C=stvara definicije
tipova linija. L=učitava definiciju tipa linije, S=poslavlja tekući standardni tip linije za nove Objekte.

Command: LINETYPE
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije.
List
Naredba: List
Kratica na tastaturi: LI - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Prikazuje osobine objekata. Koriste se standardne opcije za izbor.

Command: LIST
Select objects: (Označite objekt za koji želite podatke)
Select objects: (Označite sljedeći objekt za koji želite podatke)
Massprop
Naredba: Massprop
Kratica na tastaturi: Nema

Izračunava i prikazuje opće osobine regiona i solida.


Informacije se mogu spremiti u datoteku.

Command: MASSPROP
Select objects: (Označite Region ili solid za koji želite podatke)
Select objects: (Označite sljedeći Region ili solid za koji želite podatke)
Matlib
Naredba: Matlib
Kratica na tastaturi: Nema

Otvara okvir za dijalog Materials modula Render.


Materijal se bira u okviru dialobg box. Materijal se može dodijeliti objektima.

Command: MATLIB
Loading Landscape Object module.(Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije.)
Menu
Naredba: Menu
Kratica na tastaturi: Nema

Učitava datoteku sa menijima.Parametri menija se čuvaju sa crtežom. Bilo koji AutoLISP-ov program sa
datotekom sa oznakom .MNL i istim imenom koje nosi i meni, učitava se sa menijem.
Command: MENU
Otvara se dijalog box te se mogu učitati meniji s exstenzijom mnc ili mns.
Menuload
Naredba: Menuload
Kratica na tastaturi: Nema

Učitava dijelove datoteke sa menijem(pojedine naredbe).Zadaje ime datoteke sa menijem.

Command: MENULOAD
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije.
Mirror
Naredba: Mirror
Kratica na tastaturi: MI - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara crtež kao odraz u ogledalu.Može se zadati samo kopiranje ili samo preslikavanje, bez kopiranja.

Command: MIRROR
Select objects: (označite objekt koji želite zrcaliti)
Specify first point of mirror line:(Označite prvu točku oko koje zrcalite)
Specify second point of mirror line:(Označite drugu točku oko koje zrcalite)
Delete source objects? [Yes/No] :(enter)
Mirror3D
Naredba: Mirror3D
Kratica na tastaturi: Nema

Stvara trodimenzionalni odraz objekata. Bira objekt u ravnini radi zadavanja ravnine preslikavanja; Last
bira poslednju ravninu preslikavanja; Zaxis definira ravninu preslikavanja pomoću zadane z ose ravnine;
View koristi ravninu prikaza paralelnu sa ravninom tekućeg prikaza; X Y/XZ/ZX koristi jednu od
standardnih definiranih ravnina:, y i z osima; 3 point definira ravninu preslikavanja na osnovu tri
izabrane
točke.

Command: mirror3d
Select objects: (označite objekt koji želite zrcaliti)
Select objects:
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: (zx Zrcaljenje oko zx ravnine)
Specify point on ZX plane <0,0,0>:(označiti početnu točku zrcaljenja)
Delete source objects? [Yes/No] :(ostavlja i izvorni objekat)
Mledit
Naredba: Mledit
Kratica na tastaturi: Nema

Uređivanje više paralelnih linija napravljenih naredbom MLINE.


Uklanja suvišne linije sa presjeka više ukrštenih linija, T linija, kutova i odsječaka.

Command: MLEDIT
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije.
Mline
Naredba: Mline
Kratica na tastaturi: ML - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara više paralelnih linija kao jedinstveni objekat.


J=poravnavanje iznad, u sredini i ispod linija; S=faktor razmjere na osnovu širine iz definicije stila;
ST=korisnik upisuje ime za stil Multiline.

Command: MLINE
Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:(Označite početnu točku)
Specify next point:(Označite sljedeću točku)
Specify next point or [Undo]:(Označite sljedeću točku)
Specify next point or [Close/Undo]:(Označite sljedeću točku)
Mlstyle
Naredba: Mlstyle
Kratica na tastaturi: Nema

Definira stil više paralelnih linija. Postavija aktivni stil: stvara nove stilove definiranjem elemenata,
paralelnog kopiranja, boje, tipa linije i završetaka;
učitava iz datoteke biblioteke Multiple; kopira poštojeće stilove; preimenuje stilove.

Command:MLSTYLE
Otvara se dijalog box te se mogu vidjeti opcije.
Move
Naredba: Move
Kratica na tastaturi: M - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Premješta Objekte. Standardne opcije za biranje.

Command: MOVE
Select objects: (označite objekt premještanja)
Select objects:
Specify base point or displacement:(označite početnu točku premještanja)
Specify second point of displacement or :(označite novu točku premještanja)
Mspace
Naredba: Mspace
Kratica na tastaturi: MS - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Prelazi na Model Space. Može da se koristi samo kada je aktivan način prikazivanja Paper Space.
Mtext
Naredba: Mtext
Kratica na tastaturi: MT - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara pasuse teksta. Uklapanje u granice teksta koji se ne stampa; omogućava standardno
poravnavanje teksta, stila, visine i rotacije.

Command: MTEXT
Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Specify first corner:(Označite prvi kut za dialog box teksta)
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:(Označite suprotni kut za
dialog box teksta)
Otvara se dijalog box te se mogu upisati tekst i opcije teksta.
Mview
Naredba: Mview
Kratica na tastaturi: MV - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kontrolira prozore viewport i način prikazivanja Paper Space. On/Off=Uključuje i isključuje prikazivanje
prozora viewport, Hideplot=uklanja skrivene linije u vrijeme štampanja: Fit=uklapa novi prozor viewport
u tekući prikaz; 2/3/4=stvara dva, tri ili četiri prozora viewport; Restore=obnavlja konfiguraciju prozora
viewport sačuvanu komandom VPORTS.

Command: MVIEW
Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] :(Označi
početnu točku viewport)
Specify opposite corner: (Označi krajnu točku viewporta) Regenerating model
New
Naredba: New
Stvara novi crtež.
Okvir za dijalog omogućava izbor osnovnog crteža (prototipa).
Oops
Naredba: Oops
Vraća posljednji obrisani element.
Open
Naredba: Open
Kratica na tastaturi: Nema

Otvara novu datoteku. Okvir za dijalog omogućava snimanje ili zanemarivanje posljednje izmjene
crteža.

Ortho
Naredba: Ortho

Omogućava crtanje vertikalnih ili horizontalnih linija.


Aktivira se tasterom F8.
Osnap
Naredba: Osnap
Omogućava precizan izbor geometrijskih dijelova objekata.
Nišani Osnapa se mogu definirati kao standardni, pomoću opcije Osnap, ili se može zadati neki drugi
režim rada sa njima.
Pan
Naredba: Pan
Kratica na tastaturi: P - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pomjera tekući prikaz.


Pasteclip
Naredba: Pasteclip
Kratica na tastaturi: Nema

Omogućava prenošenje u AutoCAD objekata, teksta i različitih formata datoteka, u aktivan crtež.
Korisnik mora zadati točku umetanja i razmjer. Tekstualni objekti postaju Mtext objekti.

Command:PASTECLIP
Specify insertion point:(Unesite točku umetanja)
Pastespec
Naredba: Pastespec
Kratica na tastaturi: PA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Omogućuje umetanje podataka sa Windowsovog clipboarda.


Okvir za dijalog Paste Special omogućava konverziju formata podataka sa clipboarda, iz programa iz
koga potiče format.

Command:PASTESPEC
Specify insertion point:(prije izbora točke umetanja otvara se dialog box te se može odabrati koji oblik
podataka da se pojavi na crtežu)
Pedit
Naredba: Pedit
Kratica na tastaturi: PE - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Dorada složenih linija. 3D složenih linija i mreža.


C=zatvara složenu liniju; D=ispravlja složenu liniju; Edit=dorađuje prelomne točke složene linije;
F=zakrivljuje fitovane složene linije; Join=spaja složene linije stvarajući nove složene linije, lukove i
linije; L=kontrolira generiranje tipova linija koje nisu neprekidne kroz prelomne točke; 0=otvara
zatvorenu složenu liniju; S=savitljiva linija; U=poništava posljednju opciju; W=zadaje ukupnu širinu;
X=izlaz iz komande PEDIT.

Command: PEDIT
Select polyline or [Multiple]:(označite objekt)
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one?
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: (označite j ako želite da označenom objektu pridružite druge polilinije ili linije pretvorite u
polilinije)
Select objects: (označite sljedeći objekt)1 found
Select objects: (označite sljedeći objekt)1 found, 2 total
Select objects:
2 segments added to polyline
Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:(ovdje ponovo
možete uređivati pololinije)

Plan
Naredba: Plan
Kratica na tastaturi: Nema

Mjenja položaj UCS-a.


C=tekući, U=zadani UCS, W=svjetski koordinatni sistem.

Command: plan
Enter an option [Current ucs/Ucs/World] :Upišite koji ucs želite C,U ili W)
Regenerating model.
Pline
Naredba: Pline
Kratica na tastaturi: PL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta 2D složene linije.


H=postavlja vrijednosti polovine širine, U=poništava posljednju opciju, W=postavlja početnu i krajnju
širinu tekućeg segmenta, A=prelazi na crtanje lukova, C=zatvara složenu liniju, L=nastavlja prethodni
segment. Kada je aktivno crtanje lukova, A=kut luka, CE=centralna točka, CL=složenu liniju zatvara
lukom, D=smijer luka, L=prelazi na crtanje linija, S=druga točka luka koji se definira sa tri točke.

Command: PLINE
Specify start point:(označite početnu točku)
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:(označite sljedeću točku)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:(označite sljedeću točku)
Plot
Naredba: Plot
Kratica na tastaturi: Ctrl+p

Štampanje crteža na ploteru.


Opcije za štampanje na ploteru biraju se iz okvira za dijalog.
Polygon
Naredba: Polygon
Kratica na tastaturi: POL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta poligon.
E=crta poligon na osnovu zadatog segmenta jedne ivice, C=crta konturu poligona oko zamišljene
kružnice, I=crta poligon unutar zamišljene kružnice.

Command: POLYGON
Enter number of sides <4>:(4 znači kvadrat)
Specify center of polygon or [Edge]:(označite centar kvadrata)
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] (I):
Specify radius of circle:(obzirom da je prethodno odabrano I označite radijus opisane kružnice)
Preferences
Naredba: Preferences
Kratica na tastaturi: Nema

Definira mjerne jedinice aktivnog crteža.


Mjerne jedinice se zadaju u stopama i inčima ili metričkom sistemu, i imenuje se prototip crteža.
Command: preferences
Otvara se dialog box te se mogu vidjeti mogućnosti osnovnog podešavanja
Pspace
Naredba: Pspace
Kratica na tastaturi: PS - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Prelazi na Paper Space.


Može da se koristi samo pri prelasku iz prozora viewport načina prikazivanja Model Space u Paper Space.

Purge
Naredba: Purge
Kratica na tastaturi: PU - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Briše imenovane objekte koji se ne koriste.


Nivoi, blokovi, stilovi teksta, tipovi linija i kotni stilovi se uklanjaju ako se ne koriste.

Command: PURGE
Otvara se dialog box te se mogu označiti objekti koji se uklanjaju
Qsave
Naredba: Qsave
Kratica na tastaturi: Ctrl+S

Snima crtež
Datoteka se snima, a AutoCAD ne šalje nikakve poruke ili zahtjeve korisniku
Ray
Naredba: Ray
Kratica na tastaturi: Nema

Crta linije kao zrake.


Bira se početna točka i zadaju točke kroz koje zraka prolazi, da bi se upotrebile kao linije za
konstruiranje.

Command: RAY
Specify start point:(Označite početnu točku)
Specify through point:(Označite točku usmjerenja)
Recover
Naredba: Recover
Kratica na tastaturi: Nema

Nastoji da povrati oštećene crteže.


Kada se pokuša sa otvaranjem ostećenog crteža, AutoCAD automatski nastoji da ga popravi.

Command: RECOVER
Otvara se dialog box te se može učitati oštećeni crtež.
Rectang
Naredba: Rectang
Kratica na tastaturi: REC - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta pravokutnik.
Korisnik bira dvije točke kojima se definiraju suprotni kutovi pravokutnika. Zatim Rectang crta zatvorenu
pravokutnu složenu liniju.

Command: RECTANG
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:(Označite početnu točku )
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:(Označite krajnju točku )
Redo
Naredba: Redo
Kratica na tastaturi: Nema
Vraća posljednje poništavanje urađeno komandom Undo.
Može da vrati samo jedno poništavanje.
Redraw
Naredba: Redraw
Kratica na tastaturi: R - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Obnavlja prikaz.
Samo u aktivnom crtežu ili načinu prikazivanja Model Space.

Redrawall
Naredba: Redrawall
Kratica na tastaturi: RA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Obnavlja sve prikaze prozora viewport.


Regen
Naredba: Regen
Kratica na tastaturi: RE - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Regenerira crtež
Obnavlja prikaz da bi sadržao posljednje izmjene urađene u bazi podataka crteža.
Regenall
Naredba: Regenall
Kratica na tastaturi: REA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Regenerira sve prozore viewport.


Region
Naredba: Region
Kratica na tastaturi: REG - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara objekat regiona od izabranog skupa.


Koriste se standardni modeli izbora.

Command: REGION
Select objects: (Označite prvi objekat)
Select objects: (Označite drugi objekat)
Select objects: (Označite ... objekat)
Select objects: (enter ili desni miš)
1 loop extracted.
1 Region created.
Erase defining objects? [Yes/No] :(enter)
Rename
Naredba: Rename
Kratica na tastaturi: REN - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Preimenuje imenovane elemente.


Mogu se preimenovati nivoi, blokovi, kotni stilovi, stilovi teksta, tipovi linija, UCS-i, prikazi i konfiguracije
prozora viewport.

Command: RENAME
Otvara se dialog box te se mogu vidjeti popis objekata koji se mogu preimenovati)
Render
Naredba: Render
Kratica na tastaturi: Nema

Stvara osjenčene prikaze 3D solida ili površina.


Može se zadavati niz parametara, od jačine svjetlosti i položaja do površinske refleksije; na taj način se
kontrolira izgled slike.
Revolve
Naredba: Revolve
Kratica na tastaturi: REV - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara solid rotiranjem 2D objekta oko osi.


Zatvoreni objekti se mogu rotirati oko postojeće ili neke izabrane osi, pod zadanim kutom rotacije.

Command: REVOLVE
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to revolve: (Označite objekte koje želite rotacijom pretvoritit u solid)
Select objects to revolve:(enter)
Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z]:(Označite početnu os rotacije)
Specify axis endpoint:(Označite krajnju os rotacije)
Specify angle of revolution or [STart angle] <360>:(Ako prihvaćate rotaciju 360 stupnjeva onda stisnite
enter)
Erase defining objects? [Yes/No] :(Briše početne objekte)
Revsurf
Naredba: Revsurf
Stvara površinu okretanjem objekta oko osi.
Potreban je profil od složene linije i linija koja definiraju os okretanja.
Rmat
Naredba: Rmat
Kratica na tastaturi: Nema

Omogućava dodjelu i izmjenu materijala za Objekte od kojih se prave realne slike.


Okvir za dijalog omogućava kontrolu nad definicijom materijala u crtežu.

Command: RMAT
Otvara se dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Rotate
Naredba: Rotate
Kratica na tastaturi: RO - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Rotira Objekte
R=rotira u odnosu na neki kut.

Command: ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: (Označite objekt koji želite rotirati)
Specify base point:(Označite središte rotacije)
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:(Označite smjer rotacije)
Rotate3D
Naredba: Rotate3D
Kratica na tastaturi: Nema

Rotira objekat u trodimenzionalnom prostoru.


Radi slično komandi Mirror3D.

Command: ROTATE3D
Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: (Označite objekt koji želite rotirati)
Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:(Označite početnu točku osi rotacije)
Specify second point on axis:(Označite krajnju točku osi rotacije)
Specify rotation angle or [Reference]: (Unesite kut roracije npr.120)
Rpref
Naredba: Rpref
Kratica na tastaturi: Nema

Otvara okvir za dijalog Render Preferences.


Omogućava postavljanje osnovnih opcija za realno prikazivanje, kao što su paleta sa alatkama, vrsta
umekšavanja, da li se crtež šalje štampaču ili na ekran, itd.

Command: RPREF
Otvara se dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Rulesurf
Naredba: Rulesurf
Kratica na tastaturi: Nema

Stvara 3D mrežu između dvije krivuljulje.


Zahtjeva postojanje luka, Linije ili složene linije između kojih se crta mreža.

Command: RULESURF
Current wire frame density: SURFTAB1=6
Select first defining curve:(Označite prvi objekat)
Select second defining curve:(Označite sljedeći objekat)
Saveimg
Naredba: Saveimg
Kratica na tastaturi: Nema

Crtež napravljen programom Render snima u datoteku.


Omogućava zadavanje imena i formata datoteke sa crtežom. Može da se snimi i samo dio crteža,
upotrebom prozora za izbor.

Command: SAVEIMG
Otvara dialog box za spremanje crteža kao slike.
Scale
Naredba: Scale
Kratica na tastaturi: SC - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Mjenja veličinu objekta.


R=uvećanje u odnosu na drugi objekat.

Command:SCALE
Select objects: (Označite objekt koji želite uvećati ili smanjiti)
Specify base point:(označite početnu točku)
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: (Unesite faktor uvećanja npr. 5)
Script
Naredba: Script
Kratica na tastaturi: SCR - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pokreće skript datoteku.


Skript datoteke sadrže naredbe unijete preko tastature. Nije dozvoljena nikakva interakcija; najbolje su
za komandne radnje.

Command: SCRIPT
Otvara dialog box za učitavanje script datoteke.
Section
Naredba: Section
Kratica na tastaturi: SEC - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Koristi presjek ravnini i solida za stvaranje regiona.


Presjek ravnini se može definirati O=objektom, X=z osom, V=prikazom, točkama u XY, YZ ili ZX
ravninama, ili sa tri točke.

Command:SECTION
Select objects: (Označite objekt koji želite presjeći)
Select objects:
Specify first point on Section plane by Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>:(Označite prvu
točku koja definira ravninu sječenja)
Specify second point on plane:(Označite drugu točku koja definira ravninu sječenja)
Specify third point on plane:(Označite treću točku koja definira ravninu sječenja)
Setvar
Naredba: Setvar
Kratica na tastaturi: SET - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kontrolira i prikazuje sistemske promjenljive.


?=prikazuje status svih ili samo izabranih sistemskih promjenjljivih.
Shade
Naredba: Shade
Kratica na tastaturi: SHA - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Izvodi sjenčenje sa Z-„baferom" u 3D modeliranju.

Command: SHADE
SHADEMODE VSCURRENT
Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]
<3dwireframe>: (Unesite r za Realistic)
Slice
Naredba: Slice
Kratica na tastaturi: SL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Presjeca skup solida jednom ravninom.


Ravnina može biti definirana O=objektom, Z=z osom, V=prikazom, točkama u XY, YZ ili ZX ravninama,
ili sa tri točke.

Command: SLICE
Select objects to slice: (Označite solid koji želite presjeći)
Select objects to slice:
Specify start point of slicing plane or [planar Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>:(Označite prvu točku koja definira ravninu sječenja)
Specify second point on plane:(Označite drugu točku koja definira ravninu sječenja)
Specify second point on plane:(Označite treću točku koja definira ravninu sječenja)
Specify a point on desired side or [keep Both sides] :(Čuva obadvije polovice objekta)
Snap
Naredba: Snap
Kratica na tastaturi: SN - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kontrolira funkciju Snap.


Primorava kursor da se kreće koracima precizne dužine. Number=dužina koraka, On/Off=isključuje i
Uključuje (isto kao taster F9 ili Ctrl+B),A=omogućava različite korake po x i y, R=rotira mrežu u režimu
rada Snap, S=omogućava izbor između standardnih i izometrijskih mreža.

Command: SNAP
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>:
Spline
Naredba: Spline
Kratica na tastaturi: SPL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara kvadratnu ili kubnu savitljivu krivulju (NURBS).


C=zatvara tangentom do početne točke, F=uklapa toleranciju kroz izabrane točke, 0=pretvara 2D ili 3D
fitovane savitljive krivulje nacrtane od složenih linija.

Command: SPLINE
Specify first point or [Object]:(Označite prvu točku)
Specify next point:(Označite sljedeću točku)
Specify next point or [Close/Fit tolerance] :(Označite sljedeću točku)
Specify next point or [Close/Fit tolerance] :(Enter ili desni miš)
Specify start tangent:(Enter ili desni miš)
Specify end tangent:(Enter ili desni miš)
Status
Naredba: Status
Kratica na tastaturi: Nema

Prikazuje opće podatke o crtežu.


Nudi brz uvid u potrošnju memorije.
Stretch
Naredba: Stretch
Kratica na tastaturi: S - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pomjera prelomne točke.


Objekti i prelomne točke mogu se birati odvojeno, pažljivom upotrebom opcija za biranje. Posljednji
prozor (tj. prozor, presječni prozor, Wpolygon ili Cpolygon) definiraju prelomne točke za premještanje.
Opcije Wpolygon i Cpolygon su najfleksibilnije.

Command:STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: (Označite objekt)
Select objects:
Specify base point or [Displacement] :(Označite početnu točku)
Specify second point or :(Označite krajnju točku)
Style
Naredba: Style
Kratica na tastaturi: ST - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara stil teksta.


Postavlja se visina, širina i kut nagiba teksta, kao i orijentacija; zadaje se i datoteka sa fontom koju
treba upotrebiti.

Command: STYLE
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Subtract
Naredba: Subtract
Kratica na tastaturi: SU - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara kompozicije regiona ili solida oduzimanjem jednog skupa objekata od drugog. Objekti se moraju
preklapati, a regioni moraju biti u istoj ravnini.

Command:SUBTRACT
Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: (Označite objekt kojeg želite odsjeći)
Select objects:(Enter)
Select solids and regions to subtract ..
Select objects: (Označite objekt s kojim želite odsjeći)
Select objects:(Enter)
Tabsurf
Naredba: Tabsurf
Kratica na tastaturi: Nema

Isteže 2D oblike u 3D površine.


Zadaje se objekat za istezanje i linija koja ukazuje na smer istezanja. Komanda pravi 3D mrežu približnu
istegnutom objektu, ne remeteći originalni 2D objekat.

Command: TABSURF
Current wire frame density: SURFTAB1=6
Select object for path curve:(Označite jednu granicu 3d površine)
Select object for direction vector:(Označite drugu granicu 3d površine)
Tbconfig
Naredba: Tbconfig
Kratica na tastaturi: Nema
Omogućava stvaranje i prilagodavanje paleta sa alatkama.
Okvir za dijalog omogućava izradu novih paleta sa alatkama, izmjenu i kombiniranje paleta i potpaleta,
brisanje paleta, i kontrolu prikazivanja dugmadi sa ikonama i savjeta o alatima.

Command: TBCONFIG
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Text
Naredba: Text
Kratica na tastaturi: Nema

Stvara tekst.
Bira se početna točka, stil i poravnavanje; visina ako je visina teksta postavljena na 0; i kut rotacije.

Command: TEXT
Current text style: "Standard" Text height: 2.5000
Specify start point of text or [Justify/Style]:(Označite početnu točku teksta)
Specify height <2.5000>:(Označite visinu teksta ili prihvatite 2.5)
Specify rotation angle of text <0>:(Označite rotaciju teksta)
(Upišite tekst i s enter iziđite iz komande)
3D
Naredba: 3D
Kratica na tastaturi: Nema

Stvara 3D mrežu poligonalnih objekata.


B=kvadar, C=kub, DI=polusfere usmjerene naniže, DO=kupola (polusfera usmjerena naviše), M=mreža,
P=piramida, S=sfera, T=torus, W=klin.

Command: 3d
Initializing... 3D Objects loaded.
Enter an option [Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: (Izaberite koje tijelo želite
nacrtati i sljedite upute)
3Dface
Naredba: 3Dface
Kratica na tastaturi: 3F - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta 3D četvorostranu površinu.


Krajevi 3D površina postaju nevidljiva kada se upiše IJ prije nego što se izabere druga točka strane.

Command: 3DFACE
Specify first point or [Invisible]:(Označite prvu točku)
Specify second point or [Invisible]:(Označite drugu točku)
Specify third point or [Invisible] :(Označite treću točku)
Specify fourth point or [Invisible] :(Označite četvrtu točku ili stisnite enter)
3Dmesh
Naredba: 3Dmesh
Kratica na tastaturi: Nema

Crta 3D mrežu zadavanjem svake točke na mreži.


Točke se zadaju kolona po kolona po pravokutnoj matrici.

Command: 3DMESH
Enter size of mesh in M direction: (Označite M podjelu npr.2)
Enter size of mesh in N direction: (Označite N podjelu npr.3)
Specify location for vertex (0, 0):(Označite točku)
Specify location for vertex (0, 1):(Označite točku)
Specify location for vertex (0, 2):(Označite točku)
Specify location for vertex (1, 0):(Označite točku)
Specify location for vertex (1, 1):(Označite točku)
Specify location for vertex (1, 2):(Označite točku)
3Dpoly
Naredba: 3Dpoly
Kratica na tastaturi: 3P - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Crta 3D složenu liniju.


3D složena linija omogućava izbor 3D točaka; međutim, 3D složene linije ne mogu imati širinu i debljinu.

Command: 3DPOLY
Specify start point of polyline:
Specify endpoint of line or [Undo]:(Označite početnu točku)
Specify endpoint of line or [Undo]:(Označite točku)
Specify endpoint of line or [Close/Undo]:(Označite točku)
3Dsin
Naredba: 3Dsin
Kratica na tastaturi: Nema

Učitava datoteku programa 3D Studio.


Svaki objekat se smješta u sopstveni nivo ili u nivo u kome su svi objekti iste boje ili od istog materijala,
ili se svi mogu smjestiti u samo jedan nivo.

Command: 3DSIN
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Time
Naredba: Time
Kratica na tastaturi: Nema

Prikazuje vrijeme.
Prikazuje datum izrade crteža, tekuće vrijeme u crtežu, a može i vrijeme utrošeno na izradu crteža.
Tolerance
Naredba: Tolerance
Kratica na tastaturi: TOL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Tolerancija oblika i položaja.


Korisnik zadaje kontrolne vrijednosti pomoću okvira za dijalog.

Command: TOLERANCE
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Toolbar
Naredba: Toolbar
Kratica na tastaturi: TO - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Omogućava prikazivanje i postavljanje pojedinih (ili svih) paleta sa alatkama.


Može se zadati da li će paleta biti pricvršćena (lijevo, desno, gore ili dole) ili pokretna.

Command: TOOLBAR
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Torus
Naredba: Torus
Kratica na tastaturi: TOR - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara solid oblika torusa.


Korisnik zadaje dijametar ili radijus torusa, i dijametar ili radijus cijevi.

Command: TORUS
Specify center point or [3P/2P/Ttr]:(Označite centar torusa)
Specify radius or [Diameter]:(Označite radijus torusa)
Specify tube radius or [2Point/Diameter]:(Označite radijus cijevi torusa)
Trace
Naredba: Trace
Kratica na tastaturi: Nema
Crta solide debelih linija.
Crta linije od jednog segmenta. iza tekuće točke. Umjesto Trace, bolje je koristiti Pline.

Command: TRACE
Specify trace width <1.0000>: (Označite širinu linije npr.10)
Specify start point:(Označite početnu točku)
Specify next point:(Označite krajnju točku)
Trim
Naredba: Trim
Kratica na tastaturi: TR - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Odsjeca objekte do drugog objekta.


Bira se nekoliko objekata, oba za odsjecanje i kao objekat do koga se odsjeca. Opcija Fence omogućava
brzo odsjecanje nekoliko objekata. U=poništava posljednje odsjecanje, P=projektira granicu odsjecanja
na osnovu UCS-a ili prikaza, E=kontrolira da li se linija odsjecanja proteže izvan stvarne dužine, da bi se
odsjecali objekti koji ne prelaze zaista granični objekat.

Command: TRIM
View is not plan to UCS. Command results may not be obvious.
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges.
Select objects or (select all): (Označite granicu do koje želite odsjeći drugi objekt)
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:(Označite objekt koji želite odsjeći)
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:(Enter)
UCS
Naredba: UCS
Kratica na tastaturi: Nema

Kontrolira funkciju korisničkog koordinatnog sustava.


D=briše UCS, E=postavlja smjer istezanja, 0=Pomjera koordinatni početak, P=vraća prethodni UCS,
S=snima tekući UCS, V=stvara UCS poravnat sa aktivnim prikazom, W=postavlja UCS na WCS, X/Y/
Z=rotira UCS oko x, y ili z osi, ZA=definira z osu pomoću dvije točke, 3=definira UCS na osnovu 3 točke,
?=pravi spisak poštojećih UCS-a.

Command: UCS
Current ucs name: *TOP*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]:
Union
Naredba: Union
Kratica na tastaturi: UNI - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara kompoziciju regiona ili solida.


Mogu se pridruživati regioni ili solidi koji nemaju zajedničku površinu ili zapreminu.

Command: UNION
Select objects: Specify opposite corner: (Označite solide koje želite spojiti)
Select objects:(Enter)
Units
Naredba: Units
Kratica na tastaturi: UN - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Bira stil mjernih jedinica.

Command: UNITS
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Viewres
Naredba: Viewres
Kontrolira prikazivanje lukova, krugova i tipova linija
Kada je uključena, osposobljava virtualni prikaz koji omogućava veću brzinu prikazivanja. Vrijednosti
komande Viewers utiču na pravilnost lukova i krugova u virtualnom prikazu.

Command: VIEWRES
Do you want fast zooms? [Yes/No] :(Enter)
Enter circle zoom percent (1-20000) <1000>:(Podesite rezoluciju između 1 i 20000)
Vpoint
Naredba: Vpoint
Kratica na tastaturi: Nema

Bira prozor viewport za 3D prikaze.


R=postavlja kut rotacije u XY ravnini, X,Y,Z=definira koordinate točke promatranja, J=koristi koordinatni
sistem i kompas za definiranje točke promatranja. U svim slučajevima, cio crtež je cilj promatranja.
Vports
Naredba: Vports
Kratica na tastaturi: Nema

Dijeli prikaze Model Space u nekoliko prozora viewport.


D=briše snimljenu konfiguraciju prozora viewport, J=pridružuje dva prozora, R=vraća konfiguraciju
prozora, S=snima tekuću konfiguraciju prozora viewport, SI=Mjenja samo jedan prozor, 2/3/4=Dijeli
postojeći prozor viewport na 2, 3 ili 4 prozora, ?=pravi spisak tekuće i snimljene konfiguracije prozora
viewport.

Command: VPORTS
Regenerating model.
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Vslide
Naredba: Vslide
Kratica na tastaturi: Nema

Prikazuje datoteke slajdova

Command: VSLIDE
Otvara dialog box te se mogu učitati datoteke .sld
Wblock
Naredba: Wblock
Kratica na tastaturi: W - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Učitava dijelove datoteke na disk.


Obično se koristi za upisivanje bloka u datoteku; može se koristiti za snimanje dijelova crteža. Na
zahtjev za unos Block name upisuje se: name=učitava ime bloka u datoteku,= upisuje blok u datoteku
koristeći isto ime kao datoteku, *=cijelu aktivnu datoteku upisuje u datoteku, J=upisuje izabrane
objekte; zatim se pojavljuje zahtjev za unos objekta. Opcija * omogućava brzo prepisiavanje crteža od
svih imenovanih elemenata.

Command: WBLOCK
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Wedge
Naredba: Wedge
Kratica na tastaturi: WE - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara 3D solid sa površinom sa nagibom duž x osi.


C=kocka pravi klin sa svim stranicama jednake dužine, L=dužina po x osi, W=širina po y osi, H=visina
po z osi.

Command: WEDGE
Specify first corner or [Center]:(Označite početnu točku baze)
Specify other corner or [Cube/Length]:(Označite krajnju točku baze)
Specify height or [2Point] <566.6754>:(Označite visinu klina)
WMFin
Naredba: WMFin
Kratica na tastaturi: Nema

Učitava Windowsove meta datoteke.


U okvir za dijalog Import File, upisuje se ime datoteke ili se Traži potrebna datoteka

Command: WMFIN
Otvara dialog box te se mogu učitati datoteke .wmf
WMFout
Naredba: WMFout
Kratica na tastaturi: Nema

Snima izabrane AutoCAD-ove objekte u formatu Windowsove meta datoteke.

Command: WMFOUT
Otvara dialog box te se mogu snimiti datoteke .wmf
Xbind
Naredba: Xbind
Kratica na tastaturi: XB - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Učitava imenovane elemente iz unakrsno povezanog crteža.


Učitavaju se blokovi, kotni stilovi, nivoi, tipovi linija i stilovi teksta.

Command: XBIND
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Xline
Naredba: Xline
Kratica na tastaturi: XL - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Stvara liniju koja se obično koristi kao konstrukciona linija.


Po izboru točke, sljedećim opcijama se definira linija: H=horizontalno kroz točku, V=vertikalno kroz
točku, A=pod zadanim kutom, B=dijeli na dva dijela kut definiran sa tri točke, O=paralelno kopiranje u
odnosu na postojeći objekat.

Command: XLINE
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:(Označite početnu točku)
Specify through point:(Označite točku na liniji)
Specify through point:(enter)
Xplode
Naredba: Xplode
Kratica na tastaturi: X - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Rastavlja blokove, složene linije i ostale složene objekte na njihove komponente.


Nivo, boja ili tip linije komponente objekta mogu se zadati globaino ili pojedinačno. Komponenta može i
da nasljedi osobine objekta od kojeg potiče

Command: EXPLODE
Select objects: (Označite objekt koji želite rastaviti)
Xref
Naredba: Xref
Kratica na tastaturi: XR - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Unakrsno povezuje aktivni crtež sa drugim crtežom.


Unakrsno povezanim datotekama se mogu zadavati odnos, rotacija i preslikavanje. Mogu se koristiti i
nišani i zadati nivoi. Međutim, unakrsno povezane datoteke ne mogu se dorađivati. A=dodaje unakrsno
povezanu datoteku, B=vezuje ili učitava unakrsno povezanu datoteku da postane trajni dio aktivnog
crteža, D=briše unakrsno povezanu datoteku, 0=preklapa, zanemaruje ugniježđene unakrsno povezane
datoteke, P=omogućava pregledanje i izmjene imena datoteka koje AutoCAD koristi za unakrsno
povezivanje, R=ponovo učitava unakrsno povezanu datoteku, ?=prikazuje listu unakrsno povezanih
datoteka.
Command: XREF
Otvara dialog box te se mogu vidjeti opcije.
Zoom
Naredba: Zoom
Kratica na tastaturi: Z - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kontrolira prikazivanje.
Number=faktor zumiranja u odnosu na granice crteža. numberx=(3ktoT zumiranja u odnosu na tekući
prikaz, A=prikazuje granice crteža, C=prikazuje prikaz na ekranu na osnovu točke centra i visine,
D=dinamičko pomjeranje/zumiranje, E=prikazuje prostiranje svih elemenata na crtežu, L=prikazuje
prikaz na osnovu donjeg lijevog ugla i visine prikaza, P=prikazuje prethodni prikaz, V=prikazuje virtuelni
ekran, W=prikazuje uvećavanje prozora

Command: ZOOM
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] :