You are on page 1of 18

m m m

[ 
    

  
  
 
   
 

 ! 
"# $ 

m m m
 


Çanakkale kenti, kuruluşu çok eski dönemlere inmeyen, temelleri, XV


yy'da, Fatih Sultan Mehmet döneminde atılmış bir kenttir.Bu yeni kentin
çekirdeğini Fatih Sultan Mehmet'in boğazdan geçişi denetleyebilmek için
yaptırdığı kale olmuştur. 1463'te yaptırılan ve KALE-
KALE-i SULTANİYE adı
verilen bu kale, Çanakkale boğazına dökülen Kocaçay (Sarısu) ağzında bir
düzlükte kurulmuştur. Kare biçiminde olan bu kalenin içinde, Fatih
tarafından yaptırılan birde Câmii yer almaktadır.

çevresi bağ ve bahçelerle kuşatılmış 2.000 haneden oluşan bir


yerleşim yeriydi. XVII yy'a doğru Çanakkale boğazı Venediklilerin sık
sık saldırısına uğrayıp, hattâ bir süre de ablukaları altında kaldı
(1645'te Osmanlı-
Osmanlı-Venedik deniz savaşlarının en şiddetlilerinden biri
kentin açığında olmuştur.) Kale-
Kale-i Sultaniye kenti bu olaylardan zarar
gördü ve geriledi. Ama XVIII yy'da yeniden gelişmiştir. Üretim ve
ticaretin gün geçtikçe gelişmesi ile Çanak-
Çanak-Kale denilmeye başlanmış ve
zamanla bu isimde Çanakkale'ye Dönüşmüştür.

m m m
Yönetim bakımından Çanakkale kenti, Osmanlı
İmparatorluğu'nun ilk Dönemlerinde Anadolu eyaletine bağlı
Biga sancağı içinde yer alırken, sonradan XVI yy'ın ortalarına
doğru kurulan ve merkezi Gelibolu olan Cezayir-
Cezayir-i Bahr-
Bahr-i Sefid
eyaletinin sınırları içinde yer alındı. Daha sonra bu vilayetin
merkezi oldu ve XX yy'ın sonlarında ise bağımsız Biga
sancağının merkezi olmuştur...

m m m
 
%[

 
[  ! 
 
$

! &[ 
[ ! 
   
['
 

 
(' # 
) 
* 

  
 
+ ! ")  
[ 


 !   

")  

" 
  
 ,- 
  
.  
[   

 
m m m
- !   

 

 
 
 

Morto köyü önündeki Hisarlıktepe üzerinde Çanakkale


Savaşlarında bu cennet vatan için canlarını veren 253.000
şehidimizin anısına izafeten yaptırılmıştır. Temeli 19 Nisan 1954
tarihinde atılmış ve 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.
Yüksekliği 41.70 cm. dir. Çanakkale Şehitleri anısına yapılan Anıtın
altında SAVAŞ ESERLERİ MÜZESİ bulunmaktadır. Abidenin girişte
sol tarafında ise T.C Kültür Bakanlığınca 1992 yılında yaptırılan
Çanakkale Şehitliğinde yurdumuzun her bir köşesinden vatan
savunması için Çanakkale'ye koşan ve en kıymetli varlıklarını,
canlarını veren aziz şehitlerimiz huzur içerisinde dinlenmektedirler.
Çok uzun yıllar üzerinde yapılan çalışmalara rağmen yıllarca verilen
çaba ve uğraşlar sonucunda yapılmış ve Tarihi güne bakılırsa
yapılması imkansız gözü ile bakılan ve azimle şehitlerimizin anırı
uğruna hazırlanan " ŞEHİTLER ABİDESİ ANITI " yıllarca süren
çalışmalar sonucu tamamlanmıştır. Günümüzde dahi halen
eksiklerinin
m m m bulunduğu söylenmektedir
m m m
m m m ! "
#
! $"
 !
%$
&!
!'

()!$
 

(! "
 '
*%

v &!+
v 
,

!
,
(!!
!-
'!.'
!!
*!/'
 '
+!!/!!
 
!

( !"
+(!+!
 
&!/
&!+
+(!!
 
/

v v 
v 
! '
,&
0
+
"

1
 !
%$ 
!2+!
*
( -!

%
!!"

!& !
,, '
,."
 !

!!$ !

+/
3m

,$'
,,,/',
*
4&
/
')'
$-

0 ! !1
,
(!
55 5

, -
6
*!& !

&!+
+


,
!!
! '

$!
7 $-
,&

+!!//'

m m m
,&
&/
!
#892 -
+5$+"
, 
!
,&
 
,/',

, 
!!"
+5!
,&
(55
,&
! ' 
!!
!*!+!
*/! "

,&
 
4!!)
,/
&!

*%,
(5/'5
&/
 , 
%,
.!

!'!
' 
!!
, "
* !
!
,,
,&
'2 
/
4!+!

+!
( !/"
!-!
'
* !
*
!!"
 

 
! '
!!
!*/'

m m m
#/
0 
*
1
 
  

 
    '

 2 
# 3[ 
41 "56777

  
   "58777

 9 3" 

4
 

  #

  


 "5 :.
 ; 

!< 
 

 # "5 .
  [ # 

  # 
3 [
 41 
 [
* 1 # 
"    
* 1 '
  
&[  =

> 
* 
![   2 
!:" 
' / 
 
   
 

m m m
ã 
   

 
   
  

  !" 
 
 
 #$%$ 
&
 
'

 
 '  (#) ã#
)* +#, )& -
./ % 0 

 /
 !.  !"

 

m m m
Nusret Mayın Gemisi: Çanakkale Savaşlarında büyük
kahramanlıklar gösteren Nusrat Mayın Gemisi'nin maketi müze
olarak düzenlenerek, 18 Mart 1982'de Çimenlik Kalesi içinde
teşhire açılmıştır.
Gemi, 42 m. boyunda 7.5 m. genişliğinde olup, Çimenlik
Kalesi'nin sahil şeridindedir.. Arka tarafından bulunan raylar
üzerinde 18 Mart 1915'te kullanılan mayınlar bulunmaktadır. Gem
inin iç kısmında ise Çanakkale Zaferi ile ilgili eski gazete küpürleri,
Nusrat Mayın Gemisi'ne ait seyir cihazları, Mayın Grup Komutanı
Bnb. Nazmi AKPINAR'a ayrılmış şeref köşesi ve Gemi Komutanı
Yzb. Hakkı'nın üniforması yer almaktadır.

m m m
$.*/?[#@:
$ 1 - ! *
 0 
'
 
/  


>
"  
 
  
' !

 
     "   


 
     
 

[   / 
!  #

# 

 ! 
  
 !  
[  6A7
= 
    
 
 
 !/  
   !
  '  
 

   
  "

   


=  

 
' '!  
9   
  &
m m m = '  
# 
 
*;=@$-*9;$>#?:9:

B= 8C8D1*
!

   
   
 
  

0 
 ! 
 

 
=
= 
. @! =
= " ! E
+!9 = E> 9 = 
9$ !=  F8$  8CFG
 

 1 
 + 
@ 
 

"$-"$90# H@#?:9:
[   
 
+ 1
  
 
 
   ! 

 "
0 !  
 
m m m
#?J#==/.H

[H"$";$=$9*?9/<>#=;#>:E9E?$=#?;#>:?:5=$?
=#->#"#?;#>,
[H>##/9[*> #9#?:?9/<>#I:?#:?:J-HJH> $E=H?
*0*?$H.H.H?HJ
*J;$>"$-"$90*=;$>;$.#?.#?#=/.H?=/.H?#:?:J
HJ#=*.#>;#>#?$ ;#9;#>:?:-#>[$(5?$>$?#?#;#>&
(5J.#@;#>:?:J:*?*>*?*J$ ;#9;#>:?:J[*J*"
[#I>:":J#:>
-HJH>*0*?$*>;$> $-HJH>*0*?$>#-#9>#-#9
H.H.#+#=;#>:>[H9/<>#=9#+#?;#>:?: $>*=9$?/?>#
#>9:=
[*J*"$ ;#9;#>:":J/;"H@9H>
m m m
#9#9E>=8CBDK
=#?;::>9#?:9:.#J:9:
E 
 
   !
L=#?;::>9K 
   
 
! 

   
#?J#==
G2 A#IH9/8C8M1#?#N#>9#;#>['
   C*

=
 
 

  
8C!8G9
 !
# + 9 =!!
    8G9

 
  
 8M67 DAM7
!
 =#?;::>9)  
 !/ 
    
=#?;::>9['
    
 

  [  
 

!! '
 
 ' 
    3; < 4 
 
' 
! 
! J 
 
   

 
!'

 
 


 A8GD    $+$#[#9>
 
!
  ,
:+
 = *

9 1 ! [  '

m 
 
 
m m   

 K 

 @$-*9#=$>
#[*$*
 

  
"$-"$90*=<#>=:#?:9:.#J:9;#>:
+/?=[#.:>)   
 
 M 
  [

" < #)+/?=[#.:>:
 
 [ '  
 
 
 !   
 
 # 2+  '
  
 
  '
 
#?J#=#?:9 $"$J#>;:I:
+/?=[#.:>:1 . J
 3#?J#=4
#IH9/8C8M 
 #?J#=1


 


 

CM6'
  
 E F#IH9/
8C8M 
 

m m m