You are on page 1of 7

Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.

hu

P. Kende

Hálásak vagyunk, hogy a gyülekezeti életünk java része nem itt ezek között a
falak között történik. Annyi minden történik másutt: a hitünk megosztása,
közösség; hálásak vagyunk ezért. Jó visszahallani a bizonyságokat.

Fadgyas András

Ján 16:12-13a 12Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem
hordozhatjátok. 13De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket
minden igazságra.

„Elvezérel titeket” – a görögben ebben benne van, hogy úgy vezet, mint a
vakokat. A szellem vezet minket, és mi vakok vagyunk. A teljes igazságra vezet.
1Kor 2-ben beszél Pál a szellemi dolgokról. Azok a természeti ember elől el
vannak rejtve. Bolondság neki, fel sem foghatja. 1Kor 2:12 mi nem e világ
szellemét kaptuk, hanem Isten szellemét. Ezáltal értjük Isten gondolatait, mert
bennünk van Isten szelleme.

4Móz 11-ben Mózes azt mondja Istennek: ez a nép túl sok nekem, nem bírom
elhordozni egyedül. Isten azt mondja: 70 vénre kiöntöm a Szellemem. Amikor
megnyugszik rajtuk a Szellem, akkor elkezdenek prófétálni.

Volt két másik ember a táborban, nem a sátorban. Ők is prófétáltak. Aztán hozták
a hírt Mózesnek, hogy tiltsd meg nekik, hogy prófétáljanak. Mózes azt mondta:
nem. Azt szeretném, ha mindenki prófétálna. „Azt szeretném, ha mindenki
hallana Istentől, hogy mindenkinek meg lenne ez a függőleges kapcsolat.” Nem
csak néhány embernek. Isten tud hozzátok is szólni, ti is elfogadtatok Istentől.

P. Matti mondta, ahhoz, hogy szellemi legyél, nem kell, hogy itt legyél a
gyülekezetben. A munkahelyeden is lehetsz szellemi, Bármi közben lehetsz
szellemi, mert a próféta Isten tudatos. Nem önmagával van elfoglalva, hanem
Isten gondolataira figyel.

Isten az Ő szelleme által szól hozzánk. Ő az, aki kijelenti nekünk Önmagát, hogy
kik vagyunk mi Őbenne. Engedd, hogy Isten szelleme szóljon hozzád. Ez túlmegy
az emberi bölcsességeken. Ez Isten beszéde, nem emberé. Engedd meg, hogy Ő
mondja el, ki Ő az életedben. Engedd, hogy a Szellem magyarázza el neked,
milyen barát Ő. Soha senki nem törődik úgy veled, ahogy Isten.

A Szellem kommunikál a Szellemmel. Ez az Ő munkája. Ő termi meg a


gyümölcsét bennünk, nem az emberi intellektusunk. Csak nyugodj abban, hogy
Isten örvendezik feletted, énekeket ír rólad és az angyalai éneklik. Fogadd el,
hogy ki vagy Őbenne.

P. Kende

Luk 9:28-35 28És lőn e beszédek után mintegy nyolczadnappal, hogy maga mellé
vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni. 29És imádkozása
közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn.
30És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; 31Kik dicsőségben
megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.
32Pétert pedig és a vele lévőket elnyomá az álom; de mikor felébredtek, láták az ő

dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala. 33És lőn, mikor azok
eltávoztak ő tőle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk: csináljunk
azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem
tudván mit mond. 34És mikor ő ezeket mondá, felhő támada és azokat
beárnyékozá; ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. 35És
szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.

Ez egy nagyon szép része az evangéliumoknak. Ez egy olyan rész, ahol Jézus
valamit megmutat a tanítványoknak, amit más nem látott azelőtt. Korábban
Mózes kérte: szeretném látni a dicsőséged. Isten azt mondta: elduglak egy
sziklahasadékba, eltakarlak, mert nem láthatod szemtől szemben a dicsőségem,
és ahogy elmegyek, hátulról megláthatod.

Isten dicsőségének nagyon korlátozott látványa volt, ami valójában Mózes


szolgálata volt. Zsidók könyvében olvassuk, hogy ez csak egy előkép volt,
árnyéka a valós dolognak. Ezek a tanítványok most azonban a valóságot látták.
Jézus felvitte őket a hegyre és megmutatta Önmagát valójában.

Tizenkét tanítvány volt, de csak hármat vitt magával: Péter, János és Jakab. Volt
egy belső köre a tanítványoknak. (Vannak, akik nem kedvelik ezt az elképzelést.)
Isten nem mondta meg, mi alapján van kiválasztva a belső kör. Ha megnézed
ezeket a tanítványokat, nem a legokosabbak voltak, mert ott volt Péter; nem a
legkedvesebb srácok voltak, mert János és Jakab a mennydörgés fiai voltak,
gyorsan haragra gerjedtek. Jézus őket vitte fel magával.

„Milyen kritériumok alapján választod ki őket, Uram?” Ha az Úrra gondolunk, nem


az zavarja a legtöbb embert, hogy kiket zár ki, hanem hogy kiket fogad be.

Apcsel 11-ben az emberek megdöbbentek, hogy Isten üdvösséget ad a


pogányoknak is. „Hogy tehetett Isten ilyet?” Isten nem kizár. Ez zavarja az
embereket – nem minket, mert mi örülünk, ha valaki jön. Isten nem egy kizáró
Isten, hanem hív mindenkit: gyere közelebb, ismerj meg. Ha hívő vagy, Isten hív
téged. Erről szól az üzenet. „Gyere Velem, hadd vonjalak egy mélyebb
bensőséges kapcsolat felé.”

Mát 22:14-ben sokan hivatalosak, de kevesen vannak a választottak. Mit jelent


ez? Ján 12:32 Jézus azt mondja: ha felemeltetem a földről, ha ott leszek a
kereszten és dicsőségben felemeltetem az Atyámhoz, akkor mindeneket
magamhoz vonok. Ez azt jelenti, hogy Isten minden ember szívén kopogtat,
mindenkihez szól. Ha nem ismered az Urat, Isten azt mondja: ismerj meg Engem,
engedj be, mert csodálatos életed lesz Velem.

Isten nem kizár. Akkor miért van ez a belső kör? Miért csak három van ott? Jézus
nagyon sokakat hívott el a szolgálata során. Valaki azt mondta: „először a
családomról kell gondoskodnom”; vagy „túl gazdag vagyok, hogy kövesselek”.
Isten többet és többet akar bevonni, de ők nem akarták.

Ez nagyon tipikus. Mát 2-ben amikor az Úr megszületett, Heródes király


Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

kérdezte: hol is fog születni? Az írástudók tudták, hogy Betlehemben (Mát 2:5).
Miután ezt elmondták, nem vették meg a jegyet, hogy elmenjenek oda, hanem
leültek a haverjaikkal beszélgetni a törvényről. Nem mentek azonban. Nem
mentek el megnézni Isten művét. Isten munkája éppen akkor történt! Azt is
tudták, hogy hol, de nem mentek el.

Mi is lehetünk ilyenek. Az ÚR mondja: Gyere, egy mélyebb kapcsolatra hívlak!


Ismerj meg Engem jobban! Húzódj közelebb!” Zsid 10:24-25. Egyre jobban.
Ahogy múlik az idő, egyre inkább húzódj közel! Hallgasd Isten Igéjét, légy
közösségben a többi szenttel. Ezért vannak istentiszteleteink, beszélgetések,
bibliaiskola. Ezért vannak kis konferenciáink, mint P. Mattival. P. Schaller is meg
fog látogatni minket egy napra, ha Isten is úgy akarja. Rengeteg lehetőségünk
van, hogy közel jöjjünk és mondhassuk: ezt hallanom kell.

Ez csodálatos. A szolgálatunkban nekünk is van belső kör. Viszont ez nem kizáró


kör. Ha szeretnél benne lenni, akkor benne vagy. Csak gyere! A szívedben a
hajlandóságoddal, a vággyal, a nyíltsággal gyere és szolgálj! Szeretni és
elfogadni az Igét. Fektesd le az életed és benne leszel a körben. Ilyen egyszerű.
Isten mindannyiunkat hív és azt mondja: gyere Hozzám egyre inkább.

Felmentek a hegyre.

Luk 9:28b maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre
imádkozni

Miért mentek a hegyre? Mert ott egyedül lehettek. Jézus „négyszemközt” akart
nekik mutatni valamit. Ilyen a mi életünk is. Isten azt mondja: „Gyere velem,
tegyél egy hitbeli lépést, dobd el azt. Bocsáss meg! Tegyél egy hitbeli lépést! Adj
hitben Isten munkájára! Tegyél egy hitbeli lépést! Mondd azt a feleségednek:
akárhogy is nézel ki, szeretlek! Tegyél egy hitbeli lépést! Újra és újra.” Tudod, mi
történik? Isten megmutatja nekünk magát személyesen Mát 6:6 módon, az
imádat belső szobájában.

Isten kijelenti Önmagát neked is. Mindannyiunknak. Személyesen megmutat


olyan dolgokat, amiket nem tudtunk Róla. Amit senki más nem tudott Róla, mert
csak nekem van ez a fajta személyes kapcsolatom Vele. Ez kapcsolat az Úrral
mindannyiunknak egyedi. Ő megmutatja Önmagát, az Ő dicsőségét neked.

Luk 9:29 És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő


ruhája fehér és fénylő lőn.

Azt mondja, hogy a világosság villámlásszerű volt. Miről beszél ez? Jézus egyedül
is felmehetett volna? Igen, de Ő azt akarta, hogy ott legyenek a tanítványok,
akiknek megvolt a képességük, hogy ezt befogadják. Meg akarta mutatni nekik.
Isten arra vágyik rá, hogy kinyilvánítsa önmagát.

Amikor egy gyermek megtanul biciklizni, meg akarja mutatni: nézd papa, nézd
mama, milyen jól tudok bicajozni. Nem azért tanulják meg, hogy magukban
megtartsák, és a szobában körbe-körbe karikázzanak. Azt akarják, hogy mindenki
lássa. „Nézzetek, tudok biciklizni.”
Isten is hasonló egy egészséges módon. „Azt akarom, hogy ismerje meg Engem,
ezért teremtettelek.” Ez csodálatos. Isten annyira meg szeretné mutatni
Önmagát. Zsoltárok 19-ben a teremtésen otthagyta az ujjlenyomatát. Mindenhol.
Ha körülnézel, nyilvánvaló a rend, a rendszer, az információ, a kódolás. Nincs
programozási nyelv programozó nélkül, ez egyszerű. Minden egyes élőlényben
ott van ez a program, Isten ujjlenyomata. Nem rejtette el.

Ő azt akarja, hogy megismerje minden ember. Róm 1:19 amit megtudhatunk
Istenről, az nyilvánvaló lett. Szeretünk. Honnan van ez? Valaki azt mondja, ez
kémia. Kissé tompán gondolkodik. Nem, ez több! Az öröm több. Honnan jön?
Vagy lehet igazi kapcsolatunk egymással. Ez azért van, mert Isten ilyenné
teremtett minket, és meg akarja mutatni Magát. Azt akarja, hogy lássuk a
dicsőségét. Ez az Ő vágya.

Ján 1:14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és
igazsággal.

Isten azt akarja, hogy megismerjük. Meg akarja mutatni a dicsőségét újabb és
újabb bizonyságban. Például, amikor valaki megtér, azt mondjuk: köszönjük,
Urunk, ez az ember meg van váltva. Nyilvánvaló lesz életében. Dicsőség
Istennek! Vagy valaki más bizonysága haldoklás közben. Azt mondjuk: „Ejha, ez a
békesség! Ez a kegyelem, ez a jelenlét! Hogy lehetséges ez?” Isten azt akarja,
hogy megismerjük Őt. Adta nekünk az Igéjét, a Bibliát és azt mondta: ismerj meg;
a gyülekezetet is, és azt mondta: ismerj meg. „Ismerj meg jobban!”

Az az Ő vágya, hogy mindenki megismerje Őt. Miért evangelizálunk? Miért


mondjuk el az embereknek a jó hírt? Miért mondjuk: „Figyelj, Jézus meghalt
érted!” Miért mondjuk azt, hogy imádkozz Istenhez és Ő semmiképp nem fog
elvetni. Isten ki akarja Magát jelenteni az embereknek, és mi tudjuk ezt. Ján 4:35
újra és újra elmondja: „Emeld fel a fejed és lásd az emberek szükségét! Az
embereknek szükségük van rá, hogy Rólam halljanak, és hogy megismerjenek.”
Isten ki akarja jelenteni Magát.

Zsolt 29:2 imádjátok az Urat az Ő szentsége szépségében. Ismerd meg Őt!


Vannak hívők, akik így imádkoznak: ne okozz nagy fájdalmat Istenem. Van, aki
meg így: persze, már 10.000-szer imádkozom ugyanazért, és tudom, nem fogod
megadni már megint. Ez az, hogy nem ismerik helyesen Istent.

Isten azt mondja: gyere velem egy személyes, meghitt módon. Amikor így járok
Vele, akkor nem ilyen az imám. Hanem: „Uram, köszönöm, hogy ismerlek! Áldd
meg őt, Váltsd meg azt az embert, gyógyítsd meg amazt, vigasztald meg azokat.
Bízom Benned, mert ismerlek. Ismerni Téged azt jelenti, bízom Benned.” 2Kor
3:18 így élünk.

Luk 9:29 Jézus elváltozott. Látható a dicsősége, csodálatos! Olyan, mintha


elhúzná a függönyt, és hagyja, hogy a tanítványok meglássák a mennyet.

Volt a Menny kapuja, pokol lángjai c. előadás. Szerettem mindig a menny


kapujára nézni. A végén kisgyerekek bekukucskáltak. Benéztek, mi lehet
Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

odabenn. Ez valami hasonló.

Jézus megmutatta a tanítványoknak a menny dicsőségét, megmutatta az


örökkévalóságot. Viszont van ott egy kínzó kérdés: „Ez remek, de úgy érzem,
hogy kakukktojás vagyok a képben. Nem illek bele. Kilógok.”

Luk 9:30 És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés;

Ez a válasz számunkra. Hogy illünk a képbe? Mi a helyed a gyülekezetben? Mi a


helyed Isten akaratában? Megnézed Mózest, Illést, olyan emberek voltak, mint
mi. Ők ott voltak. Azt mondja, hogy dicsőségben jelentek meg. 1Ján 3:2 amikor
meglátjuk az Urat, akkor elváltozunk, meg lesz nekünk az a dicsőség, ami Neki
megvan.

Luk 9:31 Kik dicsőségben megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet


Jeruzsálemben fog megteljesíteni

Az ÚR nem tudott erről? Nem azért jött, hogy meghaljon az ember bűneiért?
Látunk valami gyönyörűt ebben a képben. Isten nem olyan, mint egy porosz
tanár, aki csak beszél, beszél, beszél; semmi más. Hanem Mózes és Illés beszél
az Úrhoz. Ők beszéltek Jézusnak a keresztről. Mit jelent ez? Egy csodálatos
helyünk van Isten akaratában, nem mert olyan csodálatosak vagyunk, hanem
mert van egy hely számunkra az Ő tervében. A szeretete miatt. Azért, mert
szeret minket. Bevon minket a munkába, és azt mondja: beszélj Hozzám! Mi meg
azt mondjuk: szent vagy. Beszélek hozzá a szívem mélyéről, ahogy Ő tanított. Ő
élvezi, és én is.

Ez hogy lehet? „Te mindent tudsz, Uram. Hogy élvezheted ezt?” Ez olyan, mint
egy gyermek-szülő kapcsolat. Nincs olyan, amit az anya ne tudna abból, amit a
gyermeke tud, de szereti, ha kommunikálnak velük. Szeretik a közösséget.
Ugyanazt a játékot játsszák újra és újra, és élvezik.

Isten is ilyen kapcsolatban van velünk. Mi a helyem ebben a képben? Amikor az


örökkévalóságra tekintek, fel sem fogom mi az. Mi az én helyem ott? Vicceket
fogok mesélni a mennyben? Képeket fogok festeni? Mi lesz a szerepem? Isten azt
mondja: „Én adtam neked dicsőséget a jelenlétemmel. Ott van egy hely
számodra, mert az Én dicsőségem a tiéd. Az Én gondolataim a tiétek. Ily módon
egymással beszélhetünk, közösségben lehetünk. Ez az Én ajándékom a
számodra. Nagyon is benne vagy. Részese vagy ennek.”

Nem csodálatos, hogy meg van ez a hely? Nem egy idegen hely. Hanem azt
mondjuk: köszönöm, Uram! Ott van Mózes és Illés. Ők Isten tervének a múltját
képviselik. Ott van Jézus, Isten tervének a jelene akkor. Ott van Péter, János és
Jakab, és ők az emberek, akiknek az Úr azt mondja Ján 14:12-ben: nagyobb
dolgokat fogtok cselekedni, mint Én. Ők a jövő.

Mi is így vagyunk. Eljövünk gyülekezetbe és Isten azt mondja: gyere Velem. Ott
nem csak ülünk, mint a faszentek, hanem válaszolunk. Először a szívünkben,
aztán a szánkkal is néha, a kezünkkel is néha. Válaszolunk, mert hagyjuk, hogy
Isten vezessen bennünket. Ahogy vezet minket, élvezzük. Azt látjuk, hogy Isten
beleillesztett a tervébe.

Vannak, akik nem szeretnek gyülekezetbe jönni, mert felelősséget éreznek. A


világ tele van tinédzserekkel, van, aki 14 éves; van, aki 42 éves. Soha nem nőnek
fel, mert nem fogadják el a felelősséget.

Isten azt mondja: gyere Velem, adok neked többet. Luk 12:48 több felelősséged
lesz, de ez öröm. Csodálatos! Ez az igazi élet. Amikor álmodtál gyerekként, hogy
űrhajós leszel, vagy szupermen, valójában erről álmodtál. Arról, hogy ismered
Isten életét és éled. Ezért von minket Isten.

Luk 9:33 És lőn, mikor azok eltávoztak ő tőle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó
nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is
egyet, és egyet Illésnek; nem tudván mit mond.

Megértem Pétert. Egy konferencia végén mi is azt mondjuk: „Még egy hét, még
1000 évig csináljuk ezt. Csinálhatnánk tovább így? Jöjj Uram, Jézus! Most?
Jöhetne-e az elragadtatás? Jó lenne Veled lenni.” Isten nem akarta, hogy Péter
építsen bármit is. Ez nagy bizonyság. Amikor Isten elvégzi a munkáját, akkor nem
engedi, hogy a kezünk benne legyen. Dán 2:34 amikor végez a világrendszerrel,
akkor lesz egy kis kő, amellyel emberi kéz érintése nélkül Isten végzi a munkáját.

Jel 21:2,5,22 amikor a mennyben leszünk abban a városban, ott nem lesz a mi
munkánk, csak Jézus sebei, ez a mi „munkánk”. Isten azonban azt mondja: „Én
cselekszem ezt. Gyere Velem! A te döntésed csak annyi, hogy közel húzódsz.
Válaszolsz hitben, Én felépítelek és felépítem a gyülekeztet.” Mát 16:18 ez Isten
munkája.

Luk 9:35 És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt


hallgassátok.

Az Urat hallgassátok. Annyi minden igényli a figyelmünket. Sok ember, sok


körülmény, sok helyzet. Éne 2:15 fogjátok meg a kis rókákat. Vágd le őket! Öld
meg őket! Azért, mert kártevők, megeszik a szőlőt. Ha akarod, hogy legyen szőlő,
akkor pusztítsd el őket.

Ezek olyanok, mint a kis dolgok az életünkben. Mindig van valami; egy lyukas
gumi, a BKV jegy ára; mindig van egy új influenza; mindig van, aki dühös; mindig
van egy kutya szomszédban, ami mindent megugat. Minden azt mondja: figyelj
rám.

Isten azt mondja: ez az én szerelmes fiam, Őt hallgassátok. „Őt hallgassátok!” Ez


egy hitbeli cselekedet. Igen, azok a dolgok ott vannak, megpróbálok bánni velük,
amennyire képes vagyok, de Istent hallgatom. Annyi sok ígéret van nekünk. Péld
1:33 ha Őt hallgatod, akkor csendes leszel a gonosz félelmétől. Ésa 26:3 ha Vele
gondolkodsz, akkor tökéletes békében tart. Jób 22:21 ha Neki aláveted magad,
akkor jól lesz dolgod.

1Thess 2:13 az Istentiszteletre jöttök, és azt mondjátok: Isten fog szól hozzám. „A
pásztor vagy valaki más fog beszélni, és Isten fog szólni hozzám.” Ez nagy alázat.
Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu

Ez egy csodálatos közelhúzódás és Isten válaszolni fog. 2Pét 1:19 jól teszitek, ha
hallgatjátok a próféták szavait, mert ez olyan, mint a lámpás a sötétben. Hallgasd
a Bibliát, a prédikátort, a testvéred bátorítását, a Sz.Sz-et, tegyetek hitbeli
lépéseket és Ő mélyebb közösségbe hív. Azt fogja mondani: ismersz Engem, és
mi azt mondjuk: „Tényleg ismerlek! Ez csodálatos. Tényleg ismerlek! Hogy lehet
ez?” Látjuk az Ő dicsőségét. Ámen.