ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικό
3.4.01.1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3
2
Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων,
προγράμματα, γλώσσες προγραμματισμού. Προδιαγραφές, σχεδίαση, κωδικοποίηση,
επαλήθευση, απόδειξη ορθότητας με αξιωματική σημασιολογία, τεκμηρίωση,
συντήρηση προγραμμάτων. Η γλώσσα προγραμματισμού Pascal. Απλοί τύποι
δεδομένων, σταθερές και μεταβλητές, εκφράσεις, απλές εντολές. Δομές ελέγχου,
συναρτήσεις και διαδικασίες, πέρασμα παραμέτρων, επανάληψη και αναδρομή.
Σύνθετες δομές δεδομένων και εφαρμογές: πίνακες, εγγραφές, σύνολα, δείκτες,
συνδεδεμένες λίστες, δέντρα. Εργαστήριο: Μια σειρά προβλημάτων που θα λυθούν
με προγράμματα Pascal.
3.7.01.1

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
4
0
Εισαγωγή στο μηχανολογικό σχέδιο. Κανονισμοί. Σχεδίαση
μηχανολογικών εξαρτημάτων. Μέθοδοι, όψεις, τομές, διαστάσεις, κοχλίες,
περικόχλια, σπειράματα, εφαρμογές. Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο.
Κανονισμοί. Σύμβολα αγωγών, ασφαλειών, διακοπτών, φωτιστικών κλπ.
Ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Είδη ηλεκτρολογικού σχεδίου εγκαταστάσεων.
Σύμβολα βαθμού προστασίας. Υπολογισμός εγκατάστασης φωτισμού κατοικίας.
Γείωση. Συντελεστής ισχύος και χωρητική αντιστάθμιση. Κυκλώματα με
ηλεκτρονόμους. Πίνακες Χ.Τ. Εισαγωγή στα κυκλώματα κίνησης. Εγκαταστάσεις
ασθενών ρευμάτων. Πίνακες και υποσταθμοί μέσης τάσης.
9.2.04.1

Γραμμική Άλγεβρα
5
0
Διανυσματικός λογισμός. Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και
καμπύλες του χώρου. Κυλινδρικές, κωνικές επιφάνειες και επιφάνειες εκ
περιστροφής. Επιφάνειες 2ου βαθμού. Σχεδίαση καμπύλων του χώρου. Διανυσματικοί
χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Ορίζουσες. Πίνακες και
γραμμικές απεικονίσεις. Αλλαγή βάσης. Όμοιοι πίνακες. Κανονική μορφή πίνακα.
Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορθοκανονικές βάσεις. Ορθογώνιο
συμπλήρωμα. Αυτοσυζυγείς, ισομετρικοί, ορθογώνιοι και ορθομοναδιαίοι
μετασχηματισμοί. Γραμμικά συστήματα. Βαθμός πίνακα. Στοιχειώδεις
μετασχηματισμοί. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Χαρακτηριστικά ποσά
γραμμικών μετασχηματισμών και πινάκων. Ιδιοτιμές. Ιδιοδιανύσματα.
Διαγωνοποίηση πινάκων. Θεώρημα Cayley-Hamilton. Ελάχιστο πολυώνυμο.
Χαρακτηριστικά ποσά πινάκων ειδικής μορφής. Τετραγωνικές μορφές. Χρήση
μαθηματικών υπολογιστικών πακέτων σε προβλήματα και γραμμικής άλγεβρας.
Διδάσκοντες: Σ. Καρανάσιος, Ν. Καδιανάκης, Σχ. ΕΜΦΕ
9.2.32.1
0

Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)

6

Πραγματικοί Αριθμοί. Αξιώματα του R. Ρητοί αριθμοί. Το
επεκτεταμένο σύνολο R. Διαστήματα. Περιοχή σημείου. Ταξινόμηση σημείων του R.
Ανοικτά και κλειστά σύνολα. Κριτήριο Cauchy. Μονότονες ακολουθίες. Αριθμητικές
σειρές. Διαφορικός λογισμός. Συνέχεια σ' ένα σημείο. Συνέχεια σ' ένα διάστημα.
Παράγωγος. Διαφορικό μιας συναρτήσεως. Παράγωγος συνθέτου συναρτήσεως και
ανωτέρας τάξεως. Σειρές Taylor. Δυναμομετρήσεις. Ομοιόμορφη σύγκλιση
ακολουθίες συναρτήσεων και σειρών συναρτήσεων. Διάστημα συγκλίσεως. Ιδιότητες
δυναμοσειρών. Θεώρημα του Taylor και MacLaurin. Σειρές Taylor και MacLaurin.

βούληση και ελευθερία. κύλιση. νους και ύλη. αιτιότητα. Τράκας. Ολοκλήρωμα Riemann. Βλαστού. Η γέννηση της γεωμετρίας και το Ευκλείδιο οικοδόμημα. Δυνάμεις. Εξισώσεις γραμμικές πρώτης και δευτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Γενικευμένα Ολοκληρώματα. Νόμοι του Νεύτωνα.41. Αρχιμήδης.Αόριστο Ολοκλήρωμα. Ροπές αδράνειας. Συναρτήσεις Βήτα και Γάμμα. ΕΜΦΕ Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 9. Το έργο του Κοπέρνικου.31. Το μάθημα εστιάζει στα μεγάλα τεχνολογικά συστήματα και δίκτυα τα οποία αναπτύσσονται στις αρχές του 20ου αιώνα ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των σπουδών μηχανικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. θρησκεία. Διαφορικές εξισώσεις. Κλάδοι και περίοδοι της Δυτικής Φιλοσοφίας. Διδάσκοντες: Ρ. Παπαντωνόπουλος. Αραγεώργης. Κόκκινος. στη φιγούρα του άνδρα και της γυναίκας επιστήμονα. Ε. ΕΜΦΕ 9. Κίνηση στερεών σωμάτων. αποσβεννόμενες ταλαντώσεις. Πρώτο και δεύτερο θεώρημα μέσης τιμής. Στοιχεία από τη φιλοσοφία του Πλάτωνα. Αγγελόπουλος. ιδεολογία. Το φυσικό οικοδόμημα του Αριστοτέλη. η ερμηνευτική και η συστηματική προσέγγιση στη Φιλοσοφία. Σχ.1 0 Ιστορία των Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών 2 Μυθοπλασία.1 0 Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 2 Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα από μια κριτική κοινωνιολογική ματιά.1.Λοϊζου. όπως εγκυρότητα της γνώσης.1. Η σημασία της Φιλοσοφίας σήμερα. Περιστροφή σώματος γύρω από σταθερό άξονα. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική σκέψη. επιστήμη. Συστήματα αναφοράς. Εξισώσεις ομογενείς. στο σύστημα ανταμοιβής και τρόπους χρηματοδότησης της επιστημονικής έρευνας. Το έργο του Αριστοτέλη και οι κατευθυντήριες αρχές του. Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των κεντρικών προβλημάτων της Φιλοσοφίας. Τα παράδοξα του Ζήνωνα και η έννοια του απείρου. Η αρχαία ελληνική αστρονομία και το σύστημα του Πτολεμαίου. Μαθηματικά και αστρονομία. Σχ. εξωτερικός κόσμος. Σωκράτης.4. Ανισότητες με ολοκληρώματα. Διαφόριση Ολοκληρωμάτων. κοσμοθεώρηση. Σχ. αλήθεια. Σχετικιστική δυναμική. Εφαρμογή στις Διαφορικές Εξισώσεις.1 Φιλοσοφία 2 0 Η ιστορική. Βασικές προτάσεις συγκλίσεως. φιλοσοφία.21. Εμβαδά. Η μη ελληνική αρχαία σκέψη. ορμής και στροφορμής. Ν. Προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η τεχνολογία επηρεάζει και επηρεάζεται από τη δομή και λειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Χ. καθολικές έννοιες. ΕΜΦΕ 9. Διδάσκοντες: Μ. Εύδοξος. Εξισώσεις Euler. Πεδίο βαρύτητας. Η Πυθαγόρεια παράδοση. Διδάσκοντες: Ε. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μορφή των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα σ΄αυτούς που ασκούν την επιστήμη. νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. είναι και γίγνεσθαι. Ταλαντώσεις. Απόλυτη σύγκλιση. Εξισώσεις αναγόμενες σε ομογενείς. Οι Προσωκρατικοί. Μήκος καμπύλης. εν ολίγοις στην κοινωνική οργάνωση των επιστημών. Οι παρατηρήσεις του Tycho Brahe και τα .1. Ταυτόχρονα το μάθημα μελετά την επιστήμη ως κοινωνικό θεσμό και ως κοινωνική πρακτική. στα δίκτυα επικοινωνίας που αναπτύσσουν. Διδάσκοντες: Α. εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Λείες καμπύλες. Αρχές διατήρησης ενέργειας. Αναλογία με σειρές.51. γλώσσα και πραγματικότητα. Σύγκλιση υπό συνθήκη. Ειδική θεωρία της Σχετικότητας. Σχ. ΕΜΦΕ 9.

2. Η μέθοδος του Γαλιλαίου. η σημασία της παρατήρησης και η επαγωγική μέθοδος. Υλικά ηλεκτρονικών εφαρμογών. Διδάσκοντες: Α. σημείο τήξεως. Η Νευτώνεια σύνθεση. . Αλλοτροπία και πολυμορφισμός. ΕΜΦΕ Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα 2 2 2 2 0 0 0 0 Προαιρετικό Ιστορική Μουσικολογία και Θεωρητικά Μουσικής 2 0 2ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό 3. Ατομικοί δεσμοί για το σχηματισμό μορίων. φωτοαγωγιμότητα). συντελεστής θερμικής διαστολής. Κεραμικά. Διηλεκτρικές ιδιότητες υλικών. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Θερμικές κατεργασίες. σημείο υαλώδους μετάπτωσης. Οι διαμάχες του Νεύτωνα με τον Leibnitz. θερμική αγωγιμότητα). Ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών: Μέταλλα και μονωτές.επιτεύγματα του Kepler. Ατομικά και ιοντικά μεγέθη. Διάταξη των ηλεκτρονίων στα άτομα. Εργο εξόδου και Δυναμικό επιφανείας. Ατομική δομή και χημικοί δεσμοί σε στερεά υλικά: Το ατομικό μοντέλλο. Οι Carnot και οι Thomson. Εξελίξεις στα μαθηματικά (απειροστικό και ολοκληρωτικό λογισμό). Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ο Descartes και η γέννηση της σύγχρονης φιλοσοφίας. Η ενέργεια: Φυσική και τεχνολογία. Πολυμερή. Κρυσταλλικότητα σε πολυμερή. Οπτικές ιδιότητες (αδιαφάνεια-διαφάνεια. τεχνολογίας και βιομηχανίας.2 Εισαγωγή στα Υλικά 3 1 . Η κατάταξη των υλικών σε περιοδικό πίνακα και οι χημικές ιδιότητές τους. Πλαστική παραμορφωση. Αγγλικές και Γαλλικές προσεγγίσεις. Από τη μηχανή στην αρχή διατήρησης της ενέργειας: Μηχανικισμός και ενεργητισμός. Μέταλλα. Διάχυση σε στερεά (πρώτος και δεύτερος νόμος του Fick. Π. Ιοντική δομή-Κεραμικά Υλικά. Εμπειρισμός. Μηχανικές ιδιότητες (τάση. Βασιλείου. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ομοιοπολική δομή.Κρυσταλλικό πλέγμα αδάμαντος. Κρυσταλλικά επίπεδα. Μοναδιαία κυψελίδα. (υγρά ή στερεά). Κρυσταλλικές ατέλειες. Σύνθετα. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Διαγράμματα φάσεων ισορροπίας. Οι διαδικασίες επικράτησης της νέας σύνθεσης. Μπαλτάς. Η μηχανή του Newcomen. φωταύγεια. Υπεραγωγιμότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες. Ημιαγωγοί. παραμόρφωση και συντελεστής Young). Ορθολογισμός. Κρυσταλλική Δομή-Ιδανική και πραγματική: Κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. κρυσταλλικά συστήματα σημειακά και χωρικά πλέγματα. Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Δέρβος. Ο Francis Bacon. Χημ.02. Watt. Μηχ. Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μέταλλα και κράματα. ΙΙΙ. Σχ. ΙΙ. Σχ. Ημιαγωγιμότητα. Μηχανικές Οπτικές και Θερμικές ιδιότητες: Θερμικές ιδιότητες (πυκνότητα. Εφαρμογές. Σχέσεις επιστήμης. Η παραγωγή ενέργειας και βιομηχανική επανάσταση. Συνήθεις μεταλλικές δομές.

Διδάσκοντες: Θεοδώρα Βαρβαρίγου. Μετασχηματισμός πηγών. ΕΜΦΕ 9.4. Διδάσκοντες: Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης. πυκνωτής. Δυαδικά δέντρα. Ιάκωβος Βενιέρης 3. Ευκλείδειος χώρος Rν Περιοχή σημείου. Συγκεκριμένοι και αφηρημένοι τύποι δεδομένων. αλγόριθμοι διάσχισης.5. Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς 9. τάση. θεώρημα Kennely.3. Δίκτυα στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση (χρήση μιγαδικών phasors στην ανάλυση κυκλωμάτων. Συμμετρικά δίκτυα. ROM. Σχ.2 Πολιτική Οικονομία 3 0 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας. Στοιχειώδη μεταβατικά φαινόμενα. δομές. Διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. νόμοι Kirchhoff.2 Εισαγωγή στα Κυκλώματα 5 0 Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα. ισοζυγισμένα δέντρα. .2 Προγραμματιστικές Τεχνικές 3 2 Η γλώσσα προγραμματισμού C.1. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. επανάληψη και αναδρομή. Διδάσκοντες: Α. Διδάσκοντες: Ιωάννης Κανελλόπουλος. Θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Ισχύς στα τριφασικά δίκτυα. του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Κώστας Κοντογιάννης 3. εκφράσεις. Απλοί τύποι δεδομένων. Εργαστήριο: Μια σειρά προβλημάτων που θα λυθούν με προγράμματα C. ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων.01. αφαιρέτες. τους κανόνες διανομής και τις τάσεις εξέλιξης του Εθνικού Προϊόντος. αθροιστές. Απλά θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων. Σύνθεση στοιχείων κυκλωμάτων εν σειρά και εν παραλλήλω. Ανάλυση στοιχείων δικτύου (ωμικός αντιστάτης. αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης.33. των οικονομικών λειτουργιών του κράτους και των διαδικασιών οικονομικής διεθνοποίησης. Γράφοι και αλγόριθμοι διάσχισης γράφων. των παραγόντων που διαμορφώνουν το ύψος. στοιχεία τοπολογίας κλπ. συγκριτές. συναρτήσεις βιβλιοθήκης. Λειτουργίες της αγοράς. δέντρα AVL.31. Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα (flip-flops.). Θεωρήματα Thevenin και Norton. λογικές πύλες. δείκτες. στατικός και δυναμικός τρόπος υλοποίησης.2 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών Διανυσματική Ανάλυση) 6 0 Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών. ταξινομημένες λίστες. κυκλικές λίστες. στοίβες. δέντρα αναζήτησης. ενώσεις. Γραμμικές λίστες: απλά και διπλά συνδεδεμένες λίστες. Μετρικοί χώροι. σχεδιασμός ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι).01. Μηχανές αλγοριθμικών καταστάσεων. Ανοικτά και κλειστά σύνολα. Ηλίας Κουκούτσης. Μέτρηση ισχύος στα τριφασικά δίκτυα). ειδικές μορφές πινάκων. σταθερές και μεταβλητές. Ρομπόλη. Τριφασικά δίκτυα (φασικά μεγέθη και μεγέθη γραμμής. πολυπλέκτες. αποκωδικοποιητές.2. πηνίο. Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. μετατροπές κωδίκων. Συνδυαστική λογική (Σχεδιασμός. ανάλυση. PLAS κλπ.3. Γιάνης Μαΐστρος. Πίνακες. συναρτήσεις και διαδικασίες. μετρητές και μονάδες μνήμης. Ισχύς στην ΗΜΚ. Βασικές αρχές ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων.2 Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 4 0 Άλγεβρα Boole. Δομές ελέγχου. πηγές ρεύματος και τάσης). Σύνθετη αντίσταση. Γενική μέθοδος ανάλυσης τριφασικών κυκλωμάτων. ουρές. Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ηλεκτρικό ρεύμα. Απόδοση αλγορίθμων και δομών δεδομένων. Καταχωρητές.03. εξισώσεις δικτύου στην ΗΜΚ. πέρασμα παραμέτρων. δυναμική παραχώρηση μνήμης.). απλές εντολές. Ταξινόμηση σημείων του Rν. Σύνθετες δομές δεδομένων και εφαρμογές: πίνακες. Παναγιώτης Φράγκος.

Συνέχεια συναρτήσεων. 3. Διηλεκτρικά και μαγνητικά υλικά.32. 6. Ολοκληρωμένες αντιστάσεις και πυκνωτές. Συναρτησιακές ορίζουσες. Διδάσκοντες: Σ. Διάχυση φορέων. Πεδία. Ολοκληρωτικός λογισμός πολλών μεταβλητών. ΕΜΦΕ 9. Εγχάραξη. Μετασχηματισμοί εξισώσεων Laplace. Παράγωγος ανωτέρας τάξεως. Νόμος του Coulomb. Ολικό διαφορικό. Εφαρμογες. Προσδιορισμός της διανυσματικής συναρτήσεως. Transistor – MOSFET. Σχ. Πεδία κινουμένων φορτίων.Ακολουθίες. Αγωγιμότητα ημιαγωγών. Ηλεκτρικά ρεύματα. Κλίση. Αρμονικές συναρτήσεις. Ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό. Τύποι Gauss και Stokes. Βασικές Ημιαγώγιμες Διατάξεις. Τύποι του Green. Ηλεκτρική αντίσταση. Οπτική απορρόφηση. Μονωτικά Υλικά Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. Ακρότατα. Σωματίδιο σε κβαντικό κουτί.1. Μαγνητικό πεδίο. Π. Δομή των διανυσματικών πεδίων. απόκλιση. Ενεργειακές Ζώνες Στερεών. Συμπεριφορά της ύλης στο ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Θεωρήματα των Gauss και Stokes. Πλεγμένες συναρτήσεις. Ημιαγωγοί προσμίξεων. Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο – θερμοζεύγος. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Καρανάσιος. Ανάπτυξη κρυστάλλου. Θεμελίωση της εξίσωσης Schroedinger.3 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 3 1 1. Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. Νόμος των Biot-Savart. Φυσικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων. Εξίσωση Laplace. Χ. Σωληνοειδή Πεδία. Μερική παράγωγος. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Μονωτικά . Παράγωγος συνθέτου συναρτήσεως. Αναλλοίωτη μορφή του ανάδελτα. Εξισώσεις του Maxwell. Εισαγωγή προσμίξεων. Παράγωγος ορίζουσας. Οξείδωση.4. Τροποποίηση ενεργειακού χάσματος ημιαγωγών – εφαρμογές. Ενεργός μάζα – πυκνότητα καταστάσεων. Κόκκινος. Πόλωση και διηλεκτρικές απώλειες των υλικών. Διανυσματική ανάλυση. Όριο συναρτήσεως. Ανάδελτα. Ενδογενείς ημιαγωγοί. Στοιχεία Κβαντικής Μηχανικής. Δομή MOS. Χριστοδουλίδης. Τύπος Riemann-Green. Κύματα Bloch – ενεργειακές στάθμες. Αντιστροφή συστήματος. Ψαρράκος. Νόμος του Gauss. ΕΜΦΕ Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό Αγγλική Γλώσσα Γαλλική Γλώσσα Γερμανική Γλώσσα Ιταλική Γλώσσα 2 2 2 2 0 0 0 0 3ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό 3. 5. 4. Αγωγοί. Λιθογραφία. Ράπτης. Νόμος του Ampere. Εφαρμογές ηλεκτρικού πεδίου – ευκινησία φορέων – ταχύτητα ολίσθησης. Διηλεκτρική διάσπαση υμενίων. Διπολικό transistor. Το ολοκλήρωμα Riemann στο Rν. Επικαμπύλιο και επιφανειακό ολοκλήρωμα πρώτου και δευτέρου είδους. Σχ. Ποιοτική περιγραφή σχηματισμού ζωνών. Εναπόθεση λεπτών υμενίων. Εξίσωση συνέχειας – εφαρμογές. Νόμος του Ohm. Η διηλεκτρική σταθερά. Τύπος Taylor-MacLaurin.2 Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός) 4 1 Ηλεκτροστατική. Γενίκευση. Κ. Επανασύνδεση και έγχυση φορέων μειονότητας. Κυματική φύση των ηλεκτρονίων. Διδάσκοντες: Ι. Επαφές μετάλλου – ημιαγωγού. Φαινόμενα Μεταφοράς. Παράγωγος κατά κατεύθυνση. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Προσδιορισμός της δυναμικής συναρτήσεως. Εργαστηριακή εξάσκηση. 2. Το φαινόμενο σήραγγας. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου.03. Το άτομο του υδρογόνου. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. Επαφή p-n. Διαφορικά ανωτέρας τάξεως. περιστροφή. Διαφορά δυναμικού.

Λύση Δ. βάρος και συνθήκες των μετρήσεων). Euler.3 Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Κλασικές Ηλεκτρικές Μετρήσεις) 2 2 Θεωρία σφαλμάτων (συστηματικά και τυχαία σφάλματα. Παπαδόπουλος. 7.Ε. ΕΜΦΕ 9. Μετασχηματισμός Laplace. Γενική επαναληπτική μέθοδος.Ε. Νόρμες και ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Επέκταση λύσεων. Π. Ι. Ιδιότητες και αντιστροφή των μετασχηματισμών Laplace Συνέλιξη. Η μέθοδος Lyapunov. πλήρεις.2.49. ανώτερης τάξης: Ομογενείς και μη ομογενείς Δ. Lagrange. Γραμμικές Δ. Αναλυτικά. Α.Ε. Ευστάθεια. Γραμμικά ομογενή συστήματα με σταθερούς συντελεστές. Διδάσκοντες: Νικόλαος Θεοδώρου. Ταξινόμηση μαγνητικών υλικών. Συστήματα Δ. Μόνιμοι μαγνήτες. Πολυκράτη (ΕΕΔΙΠ) 9. Runge-Kutta.Ε. Εξισώσεις πρώτης τάξης: χωριζομένων μεταβλητών. συνήθη. Λύση σε κανονικά ιδιάζοντα σημεία.Ε. Δ. Το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν σε μετρήσεις και υπολογισμούς ηλεκτρικών παραμέτρων.Ε. Μέθοδοι ολοκλήρωσης τραπεζίου. Στους φοιτητές ανατίθενται επίσης και υπολογιστικά θέματα. μέθοδοι Newton-Raphson κ. Μη γραμμικές αλγεβρικές εξισώσεις και συστήματα: μέθοδοι διχοτόμησης και τέμνουσας.2.Ε. όργανα μηδενισμού (γέφυρες) και συσκευές αντιστάθμισης. Γραμμικές Δ.3 Αριθμητική Ανάλυση 4 0 Αριθμητικά σφάλματα υπολογιστή. παλμογράφοι. Κυριάκη. ΕΜΦΕ 9. Βελτιστοποίηση: μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων. Ομογενείς Δ.Ε. χρυσής τομής. Ισογώνιες τροχιές. πρόβλεψης . Μέθοδος μεταβολής παραμέτρων. Το θεώρημα του Picard.Ε. με σταθερούς συντελεστές. Η μέθοδος της γραμμικοποίησης. Διδάσκοντες: Κ. Προσδιορισμός της γενικής λύσης της γραμμικής από τη γενική λύση της αντίστοιχης ομογενούς.Ε. Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος. Γκιντίδης. Οι τροχιές στην περίπτωση ομογενών 2x2 συστημάτων.υμένια ηλεκτρονικών εφαρμογών.Ε. Δημήτριος Τσαμάκης 3.7. Σχέση μεταξύ λύσεων συστημάτων Δ.διόρθωσης. Gauss-Seidel και Χαλάρωσης. Ορισμοί. Hermite και με κυβικές συναρτήσεις splines. Μετρήσεις ενέργειας και ισχύος μοναφασικών και πολυφασικών συστημάτων. Clairaut. Μαγνήτιση κόρου. Περικλής Μπούρκας. Κολέτσος. Διαφορικές εξισώσεις: Μέθοδοι Taylor. Διδάσκοντες: Ιωάννης Ξανθάκης. Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές. ιδιάζονια και κανονικά ιδιάζοντα σημεία Δ. Μαγνητικές περιοχές. Δ. Επιλογή Υλικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. Σκληρά και μαλακά μαγνητικά υλικά.Ε. Γραφικός προσδιορισμός λύσεων. Εισαγωγή στις μεθόδους πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων. Μαγνητική εγγραφή. με ασυνεχές δεύτερο μέλος. Bernoulli.Ε. Συναρτήσεις Bessel. Μέθοδοι Jacobi.3 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής 5 0 . μεθοδολογία κλασσικών ηλεκτρικών μετρήσεων.71. Γραμμικά συστήματα: Μέθοδος απαλοιφής Gauss. οργανολογία. Σχ. Παρεμβολή Lagrange. γραμμικές.Raphson.Ε. Διδάσκοντες: Β. Το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 εργαστηριακές ασκήσεις πάνω σε υπολογιστικά πακέτα. και Δ.ά. Πολυώνυμα Legendre.02. Εφαρμογή στη λύση προβλημάτων αρχικών τιμών και συστημάτων Δ.2. Υποβιβασμός τάξης. Gauss και Hermite.) και σχετικοί ορισμοί. ανώτερης τάξης. Simpson 3/8. Κοκκίνης.3 Διαφορικές Εξισώσεις 5 0 Διαφορική εξίσωση (Δ. Ύπαρξη αναλυτικών λύσεων σε περιοχή αναλυτικών σημείων Δ. δεύτερης τάξης με τη μέθοδο των δυναμοσειρών. 8. Ricatti. Ορισμός της ευσταθούς λύσης κατά Lyapunov. Γραμμικά ομογενή συστήματα. Σχ. κλίσης και Newton . Η έννοια του συστήματος Δ.34.

Σχ. Χρονομεταβλητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ηλεκτρομαγνητικά κύματα και κυματοδήγηση). οριακές συνθήκες).3 Μηχανική (Κινηματική . Σπηλιώτης. Φ.Εξισώσεις Euler). Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.3. Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών. ενεργειακός υπολογισμός δυνάμεων και ροπών). Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και ισχύς (διάνυσμα Poynting. Εκτίμηση παραμέτρων. Πόλωση. Χαρακτηριστική συνάρτηση. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Σχ. Κοκολάκης. διάδοση. Σύνθετη αντίσταση. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι ποσοστών. Διμεταβλητά δεδομένα και συσχέτιση.01.1. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. ΕΜΦΕ 9. Συμπερασματολογία για δυο πληθυσμούς.Στρεφόμενα πλαίσια. Β. Οδεύοντα και στάσιμα κύματα. γενικές αρχές. Συμβολή και περίθλαση. Πάγκαλος. Σχ. Αποσβενόμενες ταλαντώσεις.4 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α 4 0 Ηλεκτρικά φορτία και ρεύματα. Διδάσκοντες: Κ. Εργαστηριακή εξάσκηση. Ειδικές διακριτές και συνεχείς κατανομές μιας μεταβλητής. Ανάλυση πινάκων συναφείας. ΕΜΦΕ 4ο Εξάμηνο Υποχρεωτικό 3. Κύματα σε οπτικά συστήματα. Ελεγχος x2. Πολυμεταβλητές κατανομές.Σύνδεσμοι . Ένταση ηλεκτρικού πεδίου και μαγνητική επαγωγή. Νόμος διατήρησης ηλεκτρικού φορτίου (εφαρμογή σε στατιστικές και χρονομεταβλητές καταστάσεις).Θεωρήματα διατηρήσεως). λύσεις για απλά δυναμικά. Κουτσούμπας. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg. Η κυματική εξίσωση. Στερεό (Ροπές αδρανείας . Δυνάμεις και ροπές στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (δύναμη Lorentz.Αρχές που διέπουν την κίνηση . Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη μέση τιμή και διασπορά ενός πληθυσμού. Κ. Δυναμική του στερεού: Συστήματα υλικών σημείων (Αρχές που διέπουν την κίνηση . Βόντα.Δυναμική του Στερεού Σώματος) 4 0 Κινηματική του στερεού: Μετατοπίσεις .Βαθμοί ελευθερίας . Κυματομηχανική. Προσαρμογή κατανομή. Καλβουρίδης. Κύματα σε δύο ή τρεις διαστάσεις. Κατανομή συναρτήσεως τυχαίων μεταβλητών. Κωνσταντέλλος. νόμος διατήρησης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας).33.3 Φυσική ΙΙΙ (Κυματική και Κβαντική Φυσική) 4 1 Απλή αρμονική κίνηση. Διδάσκοντες: Κ.Περιστροφές .4. Εξισώσεις Maxwell (ολοκληρωτική και σημειακή μορφή. Ιωάννης Ρουμελιώτης. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εξίσωση του Schrοdinger. Παπαδόπουλος. Στατιστική συμπερασματολογία και δειγματοληψία. Θεώρημα εύρους ζώνης. Δεσμευμένη πιθανότητα. Κυριάκος Χιτζανίδης. Μέθοδοι Fourier. Ηλίας Γλύτσης . Τ.Περιγραφική στατιστική. Ανάκλαση. Βασικά κβαντικά φαινόμενα. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Τυχαίες μεταβλητές. Διδάσκοντες: Ιωάννης Βομβορίδης. Συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. κύματα de Broglie. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Διδάσκοντες: Ι. Ανάλυση διασποράς στην επιλογή μοντέλου. Η έννοια της πιθανότητας και νόμοι αυτής. Θεώρημα ολικής πιθανότητας και τύπος του Bayes. Συζευγμένες ταλαντώσεις.Επαλληλίες μετατοπίσεων Κινηματικά μεγέθη .Θεωρήματα διατηρήσεως .05. ΕΜΦΕ 9.Γενική κίνηση στερεού στο χώρο . Γ.

διαχείριση αρχείων. Μιγαδικές συναρτήσεις. κ. υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα). Διδάσκοντες: Ελευθέριος Καγιάφας. τα μοντέλα λειτουργίας της και τα βασικά κυκλώματα της διόδου zener. Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier. Οι έννοιες της συνέλιξης.4. αναπαραστάσεις και πράξεις (δυαδική αριθμητική.3. οργάνωση και λειτουργία επεξεργαστών (τμήματα και λειτουργία υπολογιστή. Θόρυβος. Οι έννοιες της στασιμότητας και της εργοδικότητας.4 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 0 Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τις βασικές έννοιες και περιοχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. αυτόματα. κωδικοποίηση). Συγκρίνονται τα σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου με αυτά του συνεχούς. οι τεχνικές πόλωσης και οι βασικές συνδεσμολογίες ενισχυτών ενός σταδίου. μορφή εντολήςγλώσσα μηχανής.Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους 5 0 Μιγαδικές συναρτήσεις. Δυναμοσειρές. Πέτρος Μαραγκός 3. Παναγιώτης Κωττής 3.35. Τύπος του Cauchy. σχεδίαση μνήμης-περιφερειακές μονάδεςμονάδες αποθήκευσης) καθώς επίσης και εισαγωγή στο λογισμικό συστήματος (λειτουργικό σύστημα.04. Περιγραφή σημάτων (φωνή.λογικός .αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός). Διδάσκοντες: Στέφανος Κόλλιας. αναλογικά συστήματα διαμόρφωσης. Το μάθημα καλύπτει αντικείμενα θεωρητικής πληροφορικής (λογική για την επιστήμη των υπολογιστών. Σε ότι αφορά τα συστήματα δίνονται οι βασικές τους ιδιότητες και εξετάζονται τα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα και οι τρόποι παραστάσεως αυτών. Φασματικοί υπολογισμοί στο διακριτό χρόνο. Σύμμορφη.4 Μιγαδικές Συναρτήσεις . μεταγλωττιστής-μεταφραστής) αλλά και σε λογισμικό εφαρμογών (βάσεις δεδομένων.4 Σήματα και Συστήματα 4 0 Βασικές έννοιες γύρω από τα σήματα και συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Σειρές μιγαδικών αριθμών. γεωφυσικά σήματα. Ολοκλήρωση μιγαδικών συναρτήσεων. Ευστάθεια συστημάτων. Τέλος γίνεται αναφορά και σε άλλα προγραμματιστικά μοντέλα (συναρτησιακός . Μεταβλητές κατάστασης και παράσταση του συστήματος.ά. 3. Το μάθημα συνεχίζει με τη δίοδο ένωσης. Φασματική περιγραφή σημάτων. κλπ) καθώς και οι μηχανισμοί παραγωγής τους. πράξεις σταθερής και κινητής υποδιαστολής. Βασικές ιδιότητες των μετασχηματισμών Fourier και ορθογώνιοι μετασχηματισμοί. Εξισώσεις Διαφορών.2.04. της αυτοσυσχέτισης. Εργαστήρια κατασκευής κυκλωμάτων. Φίλιππος Κωνσταντίνου. Το μιγαδικό επίπεδο. της συσχέτισης. Μετασχηματισμός z και μετασχηματισμός Laplace. Ιωάννης Παπανάνος 9. δυαδική παράσταση αριθμών.4 Ηλεκτρονική Ι 4 0 Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στη λειτουργία της ενίσχυσης σήματος ως βασικής διαδικασίας που ενυπάρχει σχεδόν σε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και στη συνέχεια γίνεται μια πρώτη παρουσίαση των τελεστικών ενισχυτών ως βασικών κυκλωμάτων ενίσχυσης. Το μάθημα τελειώνει με τα διπολικά τρανζίστορ ένωσης: παρουσιάζονται τα ισοδύναμα κυκλωματικά μοντέλα ασθενούς σήματος. Εξετάζεται κατ’ αρχήν η δειγματοληψία στην περίπτωση ημιτονοειδών σημάτων και αργότερα αποδεικνύεται το θεώρημα του Shannon. Απόκριση συχνότητας και πραγματοποίηση συστημάτων. συστήματα αρίθμησης. ψηφιακή μετάδοση αναλογικών σημάτων.3. Αναλυτικές συναρτήσεις.2. .4 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες 1 3 Σήματα και συστήματα. συμβολική γλώσσα. ψηφιακά συστήματα διαμόρφωσης. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα και εφαρμογή στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων πραγματικών συναρτήσεων. γραφήματα. Διδάσκοντες: Χρήστος Καψάλης.).08.05. Σειρές Laurent.5. τυπικές γραμματικές. ηλεκτρο-εγκεφαλογράφημα.

Ψηφιακές μετρήσεις μη ηλεκτρικών μεγεθών. Α. Επίλυση με χρήση ολοκληρωτικών μετασχηματισμών. Σχ. Ασυμπτωτική συμπεριφορά αριθμητικών συναρτήσεων. Προβλήματα Sturm-Liouville και γενικευμένες σειρές Fourier. Δειγματοληπτικά σχέδια για συνεχή παραγωγή.Δ. Μέθοδος επιλογής δειγματοληπτικών σχεδίων. Κατασκευή μεταθέσεων και συνδυασμών. Πολυκράτη (ΕΕΔΙΠ) . μετατροπείς. Διδάσκοντες: Κ. Ειδικές συναρτήσεις. μέτρηση δύναμης και ροπής. Οι κανόνες του αθροίσματος και του γινομένου. ηλεκτρονικό βολτόμετρο. επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα). Γκιντίδης. μετατροπείς. Συστήματα με μη εκθετικές κατανομές.αποκλεισμού. Δειγματολητπική έρευνα ποιότητας συστημάτων (Γενικά. Ιδιότητες διμελών σχέσεων. πιθανοτικές συναρτήσεις για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας). Πρακτικές εφαρμογές υπολογισμού των δεικτών αξιοπιστίας συστημάτων (Ηλεκτρονικά συστήματα. Αριθμητικές συναρτήσεις και γεννήτριες συναρτήσεις. Διδάσκοντες: Νικόλαος Θεοδώρου. Πράξεις αριθμητικών συναρτήσεων. Εισαγωγή στις Μ. δείκτες αξιοπιστίας. Pumping Lemma. 2ης τάξης. Εφαρμογή των αριθμητικών τεχνικών Markov σε πολύπλοκα συστήματα. Αναδρομικές σχέσεις. διακριτές αλυσίδες Markov. Συνεχείς ανελίξεις Markov). Αριθμήσιμα σύνολα και η τεχνική της διαγωνοποίησης. Αλυσίδες και αντιαλυσίδες. Μέθοδος χωρισμού μεταβλητών σε καρτεσιανές. Συνδυασμοί. Διδάσκοντες: Ευάγγελος Διαλυνάς 3. ΕΜΦΕ Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 3. Κυματική εξίσωση. Αναλογικές μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών. βασικά υποσυστήματα. Ομογενείς και ολικές λύσεις. Υπολογισμός της αξιοπιστίας συστημάτων με χρήση κατανομών πιθανοτήτων (Γενικά. Τύπος του D'Alembert.07. μετρήσεις επί των τελεστικών ενισχυτών. 1ης τάξης. Εισαγωγή σε θεμελιώδεις λύσεις και συναρτήσεις Green. Τύποι γραμματικών και γλώσσες. Περικλής Μπούρκας. Γραμματικές. Ανάλυση σφάλματος ψηφιακών φίλτρων. Πεπερασμένα αυτόματα. Κυριάκη. Parse trees. Αρχή εγκλεισμού . Γραμμικές αναδρομικές σχέσεις. Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος.4 Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών 4 0 Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα. Προσεγγιστικός υπολογισμός της αξιοπιστίας συστημάτων. Γλώσσες. Εξίσωση διάχυσης.04. συστήματα υπολογιστών. Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace.4 Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων 3 1 Βασικές αρχές αξιοπιστίας συστημάτων (Γενικά. μηχανολογικά συστήματα. Ι.4 Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές) 2 2 Ενισχυτές ανοικτού και κλειστού βρόχου.απεικόνιση και εφαρμογές. γενική συνάρτηση αξιοπιστίας. Εξίσωση Laplace. Το παράδοξο του Russel και η μη υπολογισμότητα. αναλογικές μετρήσεις μη ηλεκτρικών μεγεθών.4. Chomsky Hierarchy. Επίλυση με χρήση ολοκληρωτικών μετασχηματισμών. μέτρηση του θορύβου στην έξοδο ψηφιακών φίλτρων. Δ. συχνότητος. Συναρτήσεις και η αρχή του περιστερώνα. Συνδυαστικά προβλήματα. Σαραντόπουλος. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Επίλυση προβλημάτων συνοριακών τιμών με την μέθοδο χωρισμού μεταβλητών. πολικές. Σχέσεις μερικής διάταξης και δικτυωτά.Δ.7. Μετασχηματισμοί Fourier. Μεταθέσεις. κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. μέτρηση χρόνου. Διδάσκοντες: Φώτω Αφράτη 3. τελεστικοί ενισχυτές. Το Pumping Lemma για γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. Σχέσεις και συναρτήσεις. Ταξινόμηση Μ. Σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις.03. Το πρόβλημα προγραμματισμού εργασιών.Ε.Ε. Το σχεσιακό μοντέλο για βάσεις δεδομένων.6. δειγματοληπτική εξέταση – κατηγορική κατά σωρούς). χημικές βιομηχανίες.

βρόχων.9. μοντελοποίηση. μέταλλα. Διδάσκοντες: Τρύφων Κουσιουρής. Στατιστικά σύνολα. Η δομή των ατόμων. Στατικό μαγνητικό πεδίο. Δίθυρα δίκτυα και τρόποι περιγραφής. Κυκλώματα διακοπτομένων πυκνωτών. Διδάσκοντες: Ε. Ιωάννης Τσαλαμέγκας. Αμοιβαία και συμμετρικά δίθυρα δίκτυα. Ανάλογα και δυαδικώς ανάλογα συστήματα. ασυμπτωτικά διαγράμματα Bode και διαγράμματα Nyquist. Ενέργεια Fermi. Ιδιότητες περιγραφών. τροχιακή στροφορμή.1. Μέθοδος χωρισμού μεταβλητών σε καρτεσιανές και κυλινδρικές συντεταγμένες. φαινόμενο σήραγγας. Κατανομές Fermi-Dirac και Βose-Einstein. Χρονική απόκριση συστήματος. Μαγνητικά δίπολα και διπολικές κατανομές. Ιωάννης Ρουμελιώτης. Λιαροκάπης. Κωνσταντίνος Τζαφέστας . Διαγράμματα Bode. Σκέδαση.4. πραγματικού και φανταστικού μέρους και σχέσεις τους. Φυσική στερεάς κατάστασης: Το μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Μήτρα συναρτήσεων μεταφοράς. Μονοδιάστατα δυναμικά. Ευστάθεια και παθητικότητα διθύρων δικτύων. Κβαντική στατιστική μηχανική. Το άτομο του υδρογόνου. Στατιστική Μηχανική: Κλασική στατιστική μηχανική. φάσεως. χρονική απόκριση ισοδύναμα διακριτά πολύθυρα κυκλώματα. Συναρτήσεις κέρδους. Ενεργειακές ζώνες. Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών και εφαρμογές. Συστηματικές μέθοδοι γραφής εξισώσεων. πλάτη πιθανότητας. Αγώγιμα υλικά. παρατηρησιμότητα παθητικότητα. Ηλίας Γλύτσης 3. Ηλεκτροστατικό δυναμικό. Σχέσεις αποκρίσεων συχνότητας και χρονικών αποκρίσεων. Το κρυσταλλικό πλέγμα. Μονωτές. Το θεώρημα του Bloch. αγωγιμότητα και γειωτές. Μαγνητικά κυκλώματα.4 Φυσική IV (Δομή της Ύλης) 4 0 Κβαντική Μηχανική: Εξίσωση του Schrοdinger. Διδάσκοντες: Ιωάννης Βομβορίδης. Κατανομή Maxwell-Boltzmann. ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων.07. αρχές συμβιβαστότητας και συνέχειας. Διηλεκτρικά υλικά και χωρητικότητα. Μαγνητικά υλικά. ημιαγωγοί. απαγορευτική αρχή του Pauli. πλάτους. Αρμονική απόκριση δικτύων. Τροποποιημένη μέθοδος κόμβων.5 Θεωρία Δικτύων 4 0 Πρότυπα στοιχεία. Σύνδεση διθύρων. Μαγνητοστατική ενέργεια. Εξισώσεις καταστάσεως. Πόλοι και μηδενικά. Αυτεπαγωγή και αλληλεπαγωγή. Εξισώσεις Poisson και Laplace.3. εξισώσεις καταστάσεως. Μέθοδοι κόμβων. Διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό. Διπλά τερματισμένα δίθυρα. ευαισθησία. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Σχ. Επαφές ημιαγώγιμων υλικών. Ισοδύναμες περιγραφές. Μόνιμοι μαγνήτες και μη γραμμικά μαγνητικά υλικά. Νόμος Biot-Savart. ελεγξιμότητα. Τροποποιημένες μέθοδοι κόμβων. Ηλεκτρικά δίπολα και διπολικές κατανομές. Επισκόπηση αριθμητικών μεθόδων επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων. Ειδικά δίθυρα.06. Νικόλαος Μαράτος. δέσμιες καταστάσεις σε μία διάσταση. Μέθοδος κατοπτρισμού.5 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β 4 0 Στατικό ηλεκτρικό πεδίο. θεωρία γραφών. ΕΜΦΕ 5ο Εξάμηνο 3.34. Δίκτυα πολλών ακροδεκτών και πολύθυρα δίκτυα. Αρμονικός ταλαντωτής. Μετατροπή περιγραφών. κυματοσυνάρτηση. αστάθεια. αραιού πίνακα. καθυστέρηση ομάδος.

ιεραρχία μνήμης. Ανάλυση σημάτων κατά Fourier. Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση. Ισοδυναμία περιγραφών.09. κατηγορίες μνήμης. μορφή εντολών. Αποκοπή διαταραχών. Στοχαστικές ανελίξεις: Στατικά σήματα. Οργάνωση μνήμης. εικονική μνήμη. εικονική μνήμη. αυτοσυσχέτισης.5 Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο 4 0 Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας Routh. Αποδιαμορφωτής Βρόχου Κλειδωμένης Φάσης. Αρμονική απόκριση συστημάτων. μνήμες τυχαίας προσπέλασης. Οργάνωση μνήμης. μνήμες τυχαίας προσπέλασης. Διαγράμματα Bode και Nichols.08.4. Πρακτικές εφαρμογές. Διδάσκοντες: Μιλτιάδης Αναγνώστου. Οργάνωση εισόδου-εξόδου. Εύρος ζώνης μετάδοσης FM κυματομορφών.5 Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες 4 0 Ταξινόμηση των σημάτων. Διδάσκοντες: Παναγιώτης Τσανάκας. Συμεών Παπαβασιλείου 3. Κανονικές μορφές. Διαμόρφωση διπλής πλευρικής ζώνης με καταπιεσμένο φέρον (DSBSC).3. Διαμόρφωση απλής πλευρικής ζώνης (SSB). συσχετική μνήμη. Ζωνοπερατά σήματα και συστήματα. Θόρυβος στενής ζώνης. Διδάσκοντες: Τρύφων Κουσιουρής. διακοπές. οργάνωση πολλών καταχωρητών. μικροπρογραμματισμός. συσχετική μνήμη. θερμικός θόρυβος. Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM). συνάρτηση μεταφοράς. σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία.5 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 0 Αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων. Ευστάθεια συστημάτων.5 Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική 2 2 Αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων. ιεραρχία μνήμης. Πυκνότητα φάσματος ισχύος. Γεώργιος Παπαβασιλόπουλος 3. Μετάδοση στοχαστικής ανέλιξης μέσω γραμμικού φίλτρου. Στοχαστική ανέλιξη Gauss. συνάρτηση συσχέτισης. γρήγορη μνήμη. Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου. μετασχηματισμός. Περιγραφή ΣΑΕ με ολοκληροδιαφορικές και αναδρομικές εξισώσεις.5. κρουστική απόκριση και εξισώσεις κατάστασης σε συνεχή και διακριτό χρόνο.5. μορφή εντολών. Πυκνότητα φάσματος.5 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) 4 .6. προσαρμοστικές μονάδες. Οργάνωση εισόδου-εξόδου.05. μικροπρογραμματισμός. οργάνωση στοίβας. Ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους (QAM). γρήγορη μνήμη. Σειρά. Γεωμετρικός τόπος ριζών. Οργάνωση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Χρονικοί μέσοι και εργοδοτικότητα. κατηγορίες μνήμης. Νεκτάριος Κοζύρης 3. τρόποι αναφοράς στη μνήμη. λευκός θόρυβος.10. Διδάσκοντες: Παναγιώτης Τσανάκας. Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα. Διαμόρφωση υπολειπόμενης πλευρικής ζώνης (VSB).11. τρόποι αναφοράς στη μνήμη. Ροπές. Οργάνωση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Κριτήρια ευστάθειας Nyquist και Lyapunov. ισοδύναμο εύρος ζώνης θορύβου. Μετάδοση σημάτων μέσω γραμμικών συστημάτων. Μετασχηματισμός Hilbert. διάδρομοι. Hurwitz και συνεχών κλασμάτων. διάδρομοι. Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ). συναρτήσεις συσχέτισης και συμμεταβλητότητας.3. ιδιότητες. διακοπές. οργάνωση στοίβας. Θόρυβος: Θόρυβος βολής. Διαμόρφωση φάσης (PM) και διαμόρφωση συχνότητας (FM). Ιδανικά βαθυπερατά φίλτρα. σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία. αριθμητικός υπολογισμός. Μελέτη συστημάτων στο χώρο κατάστασης. Νεκτάριος Κοζύρης 3. προσαρμοστικές μονάδες. οργάνωση πολλών καταχωρητών.

Παράσταση ΣΗΕ: Μονογραμμικό διάγραμμα. μονοφασικό ισοδύναμο. Περιγραφή μηχανών εναλλασσομένου ρεύματος. Τριφασικά συστήματα (επανάληψη).Περιγραφή συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. αναγωγή σε πρωτεύον και δευτερεύον. ανά μονάδα σύστημα. καμπύλη ροπής-ολισθήσεως. Μαγνητικά πεδία και κυκλώματα. αριθμός πόλων και σύγχρονη ταχύτητα. Μετασχηματιστές: αρχές λειτουργίας. γωνία ροπής και χαρακτηριστική ενεργού ισχύος. λειτουργία κινητήρα και γεννήτριας. Σταύρος Παπαθανασίου . ανάπτυξη τάσεως. Μηχανές επαγωγής: ισοδύναμο κύκλωμα. ρεύμα και ΗΕΔ διεγέρσεως. καταστάσεις λειτουργίας. τύποι ζυγών. ισοδύναμο κύκλωμα. επίδραση της αντιστάσεως δρομέα. επίλυση με τη μέθοδο Gauss-Seidel. ενέργεια και συνενέργεια. παλλόμενο και στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Ροή φορτίου: διατύπωση εξισώσεων και θεμελίωση του προβλήματος ροών φορτίου. Αντώνιος Κλαδάς. Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Βουρνάς. Ηλεκτρομηχανική μετατροπή: Ανάπτυξη δυνάμεως και ροπής. διφασική σύγχρονη μηχανή. Σύγχρονες μηχανές: διανυσματικό διάγραμμα και ισοδύναμο κύκλωμα. σύνδεση αστέρα και τριγώνου.