You are on page 1of 33

www.kerteszpalanta.

hu

2. Innováció és kisvállalkozás (SME) menedzsment

Innováció = újítás
- Magyar Szabadalmi Hivatal (állami szervezet)
- Magyar Feltalálók Egyesülete (civil szervezet)
- Magyar Innovációs szövetség:
1. iparjogvédelem, üzleti és technikai tanácsadás
2. szabadalmi ktg., oltalmazási procedúra
3. kijutás a nemzetközi vásárokra

Lineáris modell:
- alapkutatás (még nem tudom, hogy mire jó)
- alkalmazott kutatás (van célja)
- találmány
- fejlesztés
- engineering (elkészíthető találmány)
- kísérleti gyártás
- prototípus (bejelentett új fajták)
- sorozatgyártás
Ipari park

Lehetőséget adnak, hogy


egy multi betelepüljön,
munkahelyteremtés.

Inkubátor ház

Ház kijelölése, külön-


böző mesterséget foly-
tatók betelepítése

Innovációs park

Műszaki egyetemek
parkja, innovatív embe-
rek megtartására.

1
Ipari park:
- Győri Nemzetközi Park
- Alba Ipari Zóna (Videoton)
- Szentgotthárd, „iker”- a határ két oldalán
- Tiszújváros
Innováció támogatás: „ A legbőkezűbben dotált alkimisták sem tudtak aranyat csinálni!”
- színvonalas (felső)oktatás
- adópolitikai preferenciák
- szabályozás, szabványosítás
- szellemi jogok védelme
- tőkepiac és források
A kutatás támogatása:
- MTA Magyar Tudományos Akadémia
- OM Oktatási Minisztérium
- OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
- pafi.hu → pályázatfigyelő
Technológia transzfer: technológiák átadása a fejletlenebbeknek.
Kockázati tőke:
- az átlagosnál rizikósabb vállalkozásokban vesz részt
- pályájuk kezdetén álló cégekben
- szerez tulajdonrészt, fektet be tőkét
- hozza saját üzleti kapcsolatait
- átadja a marketing és vezetési tapasztalatait
- osztalékot, nyereséget visszaforgatja
A vállalkozás megerősödése után:
- a tulajdonrészt szakmai befektetőknek adja
- a vállalatot tőzsdére viszi
Magyarországon a kockázati tőke rosszul működik
Üzleti angyalok: 1. CEO: üzleti igazgató (a cég első embere)
2. COO: aki vezeti a munkákat
- Innovációs technikák: brain storming (ötlet szüret) – külső tanácsadók
- Negatív innováció: technológiai lemaradás
- Apró innováció: tészta vagy chips csavarása
- Nem mindig termék, gyakrabban folyamat
- Nem csak a termék lehet innovatív, hanem a technológia (GM) és az együttműködés is
- Toyota, Wal-Mart nem találtak fel semmit, mégis sikeres újítók
Kisvállalkozás
Kis- és középvállalkozói szektor = Small and Medium Entrepreneur (SME)
- Mo-n 1 millió regisztrált vállalkozás van (1/3-a üres: nem adtak be beadványt az
APEH-nél, KSH-nál)
- 700 ezer működik ebből
- 92% mikro-, 6% kis-, 1% közepesvállalkozás
- közepes vállalkozás: < 250 fő, < 25% állami, önkormányzati v. nagyvállalati
tulajdonhányad
- kisvállalkozás: < 50 fő, < 25% állami, önkormányzati v. nagyvállalati tulajdonhányad
- mikrovállalkozás: < 10 fő, családi vállalkozás
Támogatás:
- kamattámogatás: forgóeszköz és beruházási hitelekhez
- kedvezményes kamatozású kölcsön
- vissza nem térítendő támogatás
- kezességvállalás, hitelgarancia
- önkormányzati támogatás
Forrástérkép:
- MVA Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
- Kamarák (kötelező tagság?): agrárkamarák, kézműveskamarák, kereskedelmi és
iparkamarák
Gantt diagramm: időtengelyen ábrázolt tevékenységek (pályázatok beadásánál kérhetik)

3, AKFN struktúra, nem lineáris modell, alkalmazások


Fedezeti számítások – a módszer lényege:
- tegyük fel, hogy egy vállalat csak kétféle, A és B terméket gyárt
- jobb kapacitáskihasználással, pótlólagos beruházások nélkül, 50 darabbal lehetne megnövelni a
termékek volumenét
- mindkét termékre van kereslet, de az 50 darabos emelkedést nem célszerű megosztani a két
termék között --- csak az egyik termelés fejlesztése
- A kérdés tehát az, hogy az A vagy a B termék volumenét növeljék-e meg 50 % - kal.

Egy vállalat termékei A B


Termelési volumen 100 100
Önköltség 10 10
Egységár 13 11
Fajlagos nyereség 3 1
Termelési költség 1000 1000
Árbevétel 1300 1100
Nyereség 300 100

Ezen információk alapján a döntést nem szabad hozni, a visszatekintő, retrospektív mutatók erre
nem alkalmasak.
Az önköltség és a nyereség jellegzetesen visszatekintő mutatók, amelyek kiválóak egy elmúlt
időszak jellemzésére, egy befejezett gazdasági folyamat értékelésére, de termelésfejlesztési döntésnél
nem használhatók.
A jövőre vonatkozó számításnál pontosan kell ismernünk a költségek reagálását, az állandó és
változó részek arányát.
A B
Termelési költség 1000 1000
Változó rész 80 % 20 %
Állandó rész 20 % 80 %
50 % termelésbővítés esetén
Állandó költség 200 800
Változó költség 1200 300
Termelési költség 1400 1100
Árbevétel 1950 1650
Nyereség 550 550
korábbi nyereség 300 100
Nyereségtöbblet 250 450

A többletnyereség a meghatározó --- B terméket kell a fejlesztésnél előnyben részesíteni, mert a


tervezett fejlesztés után tőle várhatjuk a nagyobb nyereségnövekedést.
Ez a próbálgatásos módszer megbízható és pontos eredményt ad, de a gyakorlatban nem két,
hanem esetleg huszonkét terméket versenyeztetünk a fejlesztésért, a próbálgatás túlságosan
hosszadalmas módszer.

A döntés helyes módja a fajlagos fedezet kiszámítása.

Fajlagos fedezet
- az egységár és a fajlagos változó költség különbsége
- f = á - kv

A B
Egységár 13 11
Fajlagos változó költség 8 2
Fedezet = á - kv 5 9

A fejlesztési döntéseket nem a nyereségsorrend, hanem a fedezeti sorrend alapján kell meghozni.

Az ÁKFN struktúránál használt fogalmak, az ÁKFN – struktúra elemei


- A termelési volumen T
- időegység alatt előállított termékek száma, mennyisége
- növekedésén érthetjük például az időszak termékkibocsátásának növelését, az elért magasabb
hozamokat és/vagy a termelési kapacitások kihasználásának vagy a termelőeszközök felhasználásának
bővülését is
- a független változó, amelynek függvényében a többi változót vizsgáljuk

- Árbevétel Á
- a vizsgált időszak alatt a termelés során előállított termékek értékesítésének eredménye
- egységár: á
- a termékegységre vetített árbevétel a fajlagos árbevétel

- Termelési (összes) költség Kö


- a termelés érdekében felhasznált ráfordítások pénzbeni értéke
- önköltség kö
- az összes termelési költség termék egységre vonatkoztatva
- Állandó (fix, időarányos) költségnek Ká
- az a költségrész, amelynek nagysága a vizsgált időszak alatt a
termelési volumentől nem függ.
- a vizsgált termelési volumen szűk határain belül változatlan
- fajlagos állandó költség kö
- termékegységre vetített mutató

- Változó (proporcionális, volumenarányos) költségnek Kv


- a költségek azon csoportja, amelynek nagysága a
termelés volumenétől függ
- fajlagos változó költség kv
- a termékegységre vetített mutató

- Fedezet = fedezeti hozzájárulás F


- az árbevétel és az (volumenarányos) összes változó költség különbözete
- fedezetül szolgál az időarányos költségekre és az esetleges nyereségre
- fajlagos fedezet f
- az egységár és a fajlagos volumenarányos költség különbözete
- egységnyi termék mennyivel járul hozzá a fajlagos változó költséghez

- Fedezeti pont
- az a termelési volumen, amelynél sem veszteség sem nyereség nem képződik, mert az árbevétel
és az termelési (összes) költség egyenlőek --- nullszaldós a vállalkozás

- Nyerség N
- az árbevétel és a termelési (összes) költség pozitív különbsége
- a negatív
különbség neve veszteség

A költségredukció
- az az eljárás, amely segítségével a vegyes költségeket időarányos és volumenarányos részekre
bontjuk
- a felbontást végezhetjük:
- műveleti költség - csoportonként végzett becsléssel,
- grafikus szerkesztéssel és
- regressziószámítással.
- célszerű az együttes alkalmazásuk (kiegészítés, ellenőrzés)

Az ÁKFN - struktúra egyenletei


- árbevétel (Á) - változó költség (Kv) = Fedezet (F)
- fedezet (F) - állandó költség (Ká) = Nyereség (N)
Az összefüggések ismeretében az alábbi módon rendezhetjük az ÁKFN-struktúra elemeit:
N = F - Ká = Á - Kö
N = T * f – Ká
Fedezeti pont = Ká / (á – kv) = Ká / f
Fedezeti hozzájárulás F = Á - Kv

Stratégiai számítások ÁKFN - struktúrával


- az ÁKFN - struktúra alkalmas nyereségrugalmassági számítások elvégzésére is
- nyereségrugalmasság:
- az egységár, a termelési
volumen és a költségek 1% -os változtatása
a nyereség hány százalékos változását
okozza
- ha 1 % - kal növelem az
árakat, akkor 5 % - kal lesz nagyobb a
nyereségem (- ábra)

- az árengedmény
meghatározására is alkalmas az ÁKFN
struktúra.
- a
hagyományos költségelemzési gyakorlat az
önköltséget tekinti az árengedmény legalsó határának
- az ÁKFN struktúra alapján a pozitív fajlagos fedezet, azaz a fajlagos változó költség a
lehetséges maximális árengedmény határa
- ha az ár fedezi a fajlagos változó költséget, akkor már a leheletnyi többlet is pozitív fedezetet
jelent, és hozzájárul az állandó költségek fedezéséhez
- pl.: - van 1 almáskertem, amit elvert a jég, de teli van almával
- az alma önköltségi ára --- 20 Ft / kg
- a léüzem 15 Ft -ot ad érte --- a fától a léüzemig 10 Ft - ba kerül
- de! az 5 Ft hozzájárul az állandó költség fedezéséhez!

Fejlesztési alternatívák versenyeztetése


- egy új termék előállításának többféle technológiai megoldása is lehet
- a lehetséges fejlesztési intézkedéseket versenyeztethetjük a kritikus volumen meghatározásával
is

A T1,2 ponttal jelölt


termelési volumenig az első
technológiai változat, a T2,3
ponttal jelölt termelési
volumen felett pedig a
harmadik technológiai változat
a legkedvezőbb.

hagyományos
technológia
közepes beruházásigényű
techn.
nagy
beruházásigényű, modernebb
technológia

A lineáris
3 0 0regressziós
0 modell
2500 y = 32,241 x
Á (árbevétel) K (költség); eFT/ha

R 2 = 0,732
2000
1500
Árbevé tel
1000 Költség

500 y = 7,1816 x + 407,12


R 2 = 0,5053
0
0 20 40 60 80 100
Árbevétel függvény: y = ax, ahol az a = átlagár (egységár, Ft / kg)
Költség függvény: y = ax + b, ahol a = fajlagos változó költség, és b = állandó költség
(tengelymetszet)

Nem - lineáris ÁKFN struktúra


- a (lineáris) költségegyenes y metszete alábecsüli az időarányos költségeket
- a nulla termelési volumennél és a közelében általában kevés az adatunk, így az egyenlet
értelmezése ebben a tartományban túlzott extrapolációnak tűnik
- további zavaró körülmény, hogy az árbevétel egyenese gyakran messze elkerüli az origót, ami
szakmailag természetesen értelmezhetetlen
- nem tükrözi a nagy hozamokkal együtt járó minőségcsökkenés és a piacon egyszerre jelentkező
terméktöbblet negatív hatásait a legnagyobb hozamokat elérők (gyakran gazdaságtalanul termelő
"kirakat üzemek") túlzott ráfordításait

hatpontos követelményrendszer --- mit várunk a keresett nem lineáris modelltől:


1. az illeszkedési szorosság érje el, de inkább haladja meg a lineáris esetben számított
korrelációs együttható értékét
2. a költségekhez illesztett görbe magasabban metssze az y tengelyt
3. az árbevétel alakulásához illesztett görbe menjen át az origón, hiszen nulla termelési
volumenhez nulla árbevétel tartozik
4. legyen lehetőség a kapacitások felső határának elérésénél bekövetkező költségemelkedés
érzékeltetésére
5. a modell tükrözhesse a nagy termelési volumennél a minőség csökkenése és/vagy a piaci
túlkínálat miatt esetleg bekövetkező áresést
6. maradjon meg a modell szemléletessége és egyszerű kezelhetősége

Az igényeinknek legjobban megfelelő függvényeket a költségadatokhoz illeszkedő exponenciális


és az árbevételhez illeszkedő hatványkitevős egyenletekben találjuk meg

Az ábra a nem lineáris


regressziós modellünk elvét mutatja be. A
függvények csak a szemléletesség kedvéért
görbülnek ennyire, és a kettős fedezeti pont
valamint a "nyereséghal" sem kötelező, csak
lehetséges, és szerencsére ritka jelenség. A
második fedezeti pont többnyire messze kívül
esik az értelmezési tartományon.
4. Beruházás értékelési módszerek (időpreferencia)
- Mottó: Az idő pénz.
- Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.

- jelenérték:
- bármely jövőbeli túzok átszámítható mai verébre, ha ismerem a két madár értékét és tudom,
hogy mennyi idő telik el a “ma” és a “holnap” között
A vállalkozások működtetésének elsőrendű cél: nyereség elérése valamilyen fogyasztói igény
kielégítésén keresztül.
- beruházás:
- ha a tőkelekötés eredményeként valamilyen tárgyi eszköz (ingatlan, gép, műszaki berendezés,
ültetvény stb.) létesül
- pénzügyi befektetések
- a tőkelekötés másik lehetősége

A beruházások célja lehet


- új termelő vagy szolgáltató vállalkozás létesítése
- a meglévő termelési kapacitások bővítése
- elavuló létesítmények racionalizáló korszerűsítése
- elavult, korszerűtlen termelő berendezések helyettesítése, pótlása
Természetesen léteznek nem termelő, szociális, társadalmi stb. beruházások is
A beruházások típusai
- teljesen új vagy “zöld mezős” beruházást
- bővítő beruházást
- racionalizáló beruházást
- helyettesítő beruházást

- időpreferencia:
- azt fejezi ki, hogy az azonos összegű, de előbb keletkező nyereség többet ér, mint a később
keletkező
- a gazdaságossági számításokban az időpreferencia elvét diszkontálással számszerűsítjük

Beruházásértékelési módszerek
Statikus mutatók esetében:
- a különböző időben bekövetkezett pénzmozgások között nem teszünk különbséget
- pl. - a befektetés megtérülésének ideje
- a beruházás rentabilitása (átlagos éves nyereség osztva a befektetett összeggel)
- a megtérülés mértéke egy bizonyos időszak alatt
- a megtérülések száma egy hosszabb periódusban, stb.
Dinamikus mutatók esetében:
- a pénzmozgások időbeliségét számszerűen is kifejezzük számításainkban
- alkalmazzuk az időpreferencia elvét

Az időpreferencián alapuló számítások


“csőlátás” vagy “rövidlátás” --- szemléletmód
- a mai bevétel jobb, mint a „holnapi”, amelyek talán nem is keletkeznek majd
- de! a holnapi kiadás jobb, mint a mai, mert talán fel sem merülnek, vagy addigra gazdagok
leszünk

A beruházásértékelésnek számos módszere ismeretes, de mind a pénzáram diszkontálásán alapszik.


- pénzáram = Cash Flow: CF
- egy beruházás élettartamát periódusonként (havonta, évente) követő kiadások és bevételek
egyenlege --- a kiadások és a bevételek különbözete
- csak valódi kiadásokat és bevételeket tartalmaz --- valódi pénzmozgások
- ezek között viszont nem tesz különbséget, csak előjelben
- nem tartalmazza az amortizációt, mert az fiktív költség, csak számlák közötti pénzmozgást
jelent
- de tartalmazza - a beruházási és termelési költségeket
- a nem termő ültetvény hozamát
- a biztosító kártérítését is (számvitelben nem bevétel, hanem termelési
költséget csökkentő tényező)

Az első évek kiadásai a létesítési, telepítési


költségek miatt ilyen magasak, később csak
a termelési volumennel együtt ingadoznak.
A kiadásokat és a bevételeket
már egymásra forgattuk, a különbség a
cash flow.

- diszkontált jelenérték = NPV


- a beruházás teljes élettartama alatti pénzáram (CF) diszkontált összege
- bizonyos kritériumok teljesítése mellett beruházások összehasonlítására alkalmas dinamikus
mutató
- a diszkontálás = leszámítolás
- a pénzáram egyes tagjainak a diszkonttényezővel (d) való szorzását jelenti:
d - a diszkonttényező
k - a kalkulatív kamatláb
i - periódusok (évek) száma
- kalkulatív kamatláb
- becsléssel kerül megállapításra – (a mutatók megbízhatóságát csökkenti!)
- azt mutatja meg, hogy a nemzetgazdaság egészében egy átlagos beruházástól milyen szintű
jövedelmezőséget várhatunk el az adott gazdasági körülmények között
- minimum --- a betéti kamatláb
- kölcsönpénz esetén --- a kivéti kamatláb
- saját pénz esetén --- a saját tőkehatékonyság
- az állam/ágazat esetén --- az átlagos tőkehatékonyság

Példa:
- Mennyit ér meg ma a befektetőnek az öt év múlva esedékes százezer forint 12 százalékos
tőkehatékonyság mellett? (a meglévő vállalkozásom átlagos tőkehatékonysága 12 %)
- tehát ma kell befektetnem, 5 évig számomra semmi nem történik, a pénzem másnak és
máshol dolgozik, és öt év múlva visszakapok 100 000 Ft –ot
A válasz tehát az, hogy számomra a mai

befektetés 56 473 forintot ér.


ábra --- az almaültetvény
életteljesítménye és diszkontált
jelenértéke különböző kamatlábak
alkalmazása mellett
beruházás életteljesítménye:
- göngyölítek, kummulálok
- 1. CF + 2. CF + …
- CF - ek összegzése = ültetvény életteljesítménye

Az a beruházási projektum növeli a legnagyobb mértékben a vállalat vagyonát, amelynek a


legnagyobb a jelenlegi diszkontált értéke, általában!
Több beruházási változat összevetésekor a mutató nagysága szerinti sorrend alapján nem lehet
dönteni, mert a jelenérték számítással való összehasonlításhoz szükséges:
- jól becsült kalkulatív kamatláb
- azonos beruházási összeg
- azonos élettartam

- belső megtérülési kamatláb vagy ráta = IRR


- az a kamatláb, amely mellett a beruházás diszkontált jelenlegi értéke (NPV) éppen nulla, a
diszkontált kiadások összege és a diszkontált bevételek összege egymással egyenlő
- IRR az a “k”, amelynél NPV = 0
- előnye:
- kiszámításánál nem használunk becslést igénylő kalkulatív kamatlábat
- sem az időhorizontra, sem a beruházási összegre vonatkozó kötöttségeket nem tartalmaz
- hátránya:
- az eredmény mindössze egyetlen százalékos számérték, nincs szemléletessége
A beruházások összehasonlításakor egyszerűen a magasabb IRR értékű változatot kell választanunk.

Annuitás = befektetés értékelési tényező


- járadékszámítás
- pl.: életjáradék --- évente kifizetendő, azonos összegű pénz
- ha részletfizetésre vásárolunk valamilyen eszközt, akkor olyan törlesztő részletet számítanak ki
számunkra, amely minden hónapban egyforma, holott a tartozásunk egyre kevesebb. Ezt a stabil
pénzáramot hívják annuitásnak, még ha hónapokról is van szó.
Az annuitástényező számítása:
Pénzügyi befektetés
A befektetési döntést befolyásoló tényezők:
- hozam – értékmegőrzés
- kockázat – biztonság
- infláció – stabilitás
- rövid táv – hosszú táv
- likviditás – inszolvencia
(hozzáférhetőség)
Az üzletember portfoliót állít össze a fenti szempontok alapján; megkísérli a sokszor ellentmondó
célokat összeegyeztetve, kiegyensúlyozva az optimális keveréket összeállítani a befektetéseiből.
- félelem – reménykedés – kapzsiság is közrejátszik a döntésekben

„zöld”:
- környezetbarát szempontok manapság igen fontosak

PPP:
- az állam és az üzlet összefogása
- ígéretes üzleti modell a 3. világnak
- PPP + C = az állam és az üzlet + a civilek összefogása
- pl.: Palmolive --- meg kell tanítani őket kezet mosni, nem elég a szappan --- ehhez szükségesek
a civilek – önkéntesek
- pl.: kollégium építése, majd az állam hosszú távra visszabérli

- faktoring
- lombard hitel --- szeretnék pénzt felvenni, de nincsen fedezetem – a portfolió zálogba kerül
- mikrofinance --- mikrohitelezés; az emberek termelőeszközhöz juttatása

5 Környezetgazdaságtan

Az ember a környezettel és a természettel csak akkor kezd el foglalkozni amikor az már


elpusztult. Pl.: A General Motors vegyésze felfedezte a benzinmotorok kopogásgátlóját, de ez
nagyon környezetszennyező. Aztán bevezette az amónia helyett a freont a hűtőiparban, ami az
ózonlyukat okozza (nagy részben)→Az ismert kockázatok kiküszöbölése mindig új
kockázatokat teremt?
- a globális felmelegedés okai: CO2, vízgőz, metán
- nem az üvegházhatással van a baj, hanem a fokozódásával
- Pozitív visszacsatolás: globális felmelegedés→megolvad a jég→csökken a
fényvisszaverődés
- Negatív visszacsatolás: melegedés → több pára → több hó → nagyobb vissza-
tükröződő felület → lehűlés
Zöld politika:
- glob. Felmelegedés van
- ok: a CO2 kibocsátás
- amelyet meg kell fékezni, lelassítani
- sok pénzt kell rá áldozni az emberiségnek
- pl: az elefántok jó állatok, de ha betiltják a vadászatukat, akkor elpusztítják az
ültetvényeket
Struktúrált problémakezelés:
- Van globális klímaváltozás?
- Melegedés vagy lehűlés lesz?
- Ember okozza? Megszüntethető-e az ok?
- Nem ember okozza? Megfordítható-e a folyamat?
- Van-e más beavatkozási lehetőség is?
- Van-e költséghatékony beavatkozási lehetőség?
- Inkább másra kell fordítani a pénzünket?
Externália:
- pozitív ex.: méhész és gyüölcstermelő szomszédsága
- negatív ex.: környezetszennyezés
- Kérdés: Ki fizessen meg érte? Pl.: olyan áron kell eladni a terméket, hogy fedezze a
környezetszennyezés elhárításának díját
Közösségi támogatás csak pozitív externáliákhoz jár:
- foglalkoztatás munkahelyteremtés
- környezetgazdálkodás, természetvédelem
- esélyegyenlőség, kisebbségek, idősek
- egészségmegőrzés, közösség építés, szolidaritás
Pl.: a kertészek is nagy mértékben szennyezik a köürnyezetet, pl: metilbromis
(talajfertőtlenítő) 60%-os az ózonlyuk károsító hatása a freonhoz képest.

- más tájak élőlőlényeinek megjelenése a flórában és faunában


- szándékos telepítés, pl.: akácfa
- bekerülés, pl.: gondatlanság (mérgeskígyó-terrárium)
- szaporodás: nincs parazita, versenytárs
- vasútvonalak, vizek, folyóvölgyek, ökológiai folyósók
- konkoly: behorcolt búzagyom, ma védett növény
- tanulság: Tudományos hatásvizsgálatok előzzenek meg egy betelepítési kisérletet!
- Pl: eldobható pelus vagy textilpelenka (nagyobb ökológiai terhelés a mosás, vegyszer,
melegvíz, szárítás által)
Gazdasági eszközök csoportjai:
- környezeti díjak
- kibocsátási díjak
- betétdíjak
- szennyezési jogok
- támogatások
- önkéntes megegyezések
- buborékpolitika: meghatározzák a max. Kibocsátási értéket (pl.: CO2 emisszió), de
gyakran elcserélik a kvótákat → emisszió kereskedelem.
A cél nem a büntetés, hanem a fejlesztés, összehangoltan, takarékosan, kevés bürokráciával,
ellenőrizhetően.

6. Munkafolyamatok szervezése és funkcióelemzése


Munkafolyamatok:
- szervezési feladat:
- racionális elemek
- összehangolása
- hogyan?
- pl.: ültetvények permetezése
- funkcióelemzés:
- irracionális elemek újratervezése
- miért?
- pl.: virág csomagolása, válogatása
- szűk keresztmetszet keresése

Permetezésnél a munkafolyamatok szervezésénél figyelembe veendők:


- tartály töltési ideje - nomogram
- töltőhely távolsága --- menetidő, oda - vissza
- permetezési idő
- ciklusidő (1 + 2 + 3), ciklusteljesítmény --- 1 töltéssel permetezett terület
- páros egész sorokon fogyjon ki a tartály

Problémák:
- sortávolság --- csökkenésével csökken a területteljesítmény
- tartálytérfogat --- nagyobb térfogat esetében nő a területteljesítmény
- munkasebesség --- nagyobb → nő a területteljesítmény, de vannak korlátai
- permetlémennyiség --- finomabb porlasztás→ kevesebb lé mennyiség→ nő a területteljesítmény

A munkasebesség növelésének feltételei:


- 0,2 g -nél kisebb gyorsulás
- sík felszín a sorközökben
- gyepesítés
- rugózott kabin és vezetőülés
- abroncsok típusa és minősége
- szilárdabb gépszerkezet
- nagyobb vontatási teljesítmény
- önjáró permetezőgép --- szélesebb, szabad sorköz

Környezetszennyezés:
- talajra csöpögés
- a levél felületen max. 500 l/ha tapad meg
- a hagyományos eljárásnál 2/3 rész lecsöpög
- felemelkedés termikkel
- napsütés és magas hőmérséklet esetén
- finom porlasztás érzékenyebb
- elsodródás széllel:
- kis cseppméret és a gépsebesség fokozza

A - B - C elemzés: - Miért a 20 % a vizsgálat tárgya?


- mert ez az emberi oldal
- mert a 20% is fontos lehet
- mert a másik 80% -ra is hatással van
- kis teljesítmény:
- állandó fedettség
- nagy hatású, tartós, univerzális, kombinált növényvédő szerek
- szűk keresztmetszet: drága és lassú kijuttatás
- nagy teljesítmény:
- előrejelzésen alapuló, célzott védekezés
- kevesebb és specifikus növényvédő szerrel.

Funkcióelemzés:
- ok:
- a fejlesztések evolúciós alapon állnak
- lovaskocsi – autó – traktor
- kisláda felszedő ---- balk box

Funkció és értékelemzés:
- kiválasztó:
- mindennapokban
- teszt, autósújság
- helyesbítő:
- munkahelyeken
- díszléc, munkaszervezés
- alkotó:
- levélnedvességíró, palack, göngyöleg

Hogyan történik a funkció elemzés?


- brain – storming: - ötletszüret
- min. 10 fős csoport, nincs köztük kapcsolat, diktafonra veszik fel az ötleteket
- értékelemző team
- diótörő gép – pneumatikus úton sűrített levegővel
- üzemi vakság

7. Ergonómiai ismeretek a munkaszervezésben


Ergonómia:
- az ember és a munka kölcsönös összehangolása az ésszerű munkavégzés érdekében

- Célja kettős:
- humán --- pl: kényelmesen tudjam végezni a munkám
- gazdasági cél
- a kettő összhangja nagyon fontos

- Tárgya:
- a dolgozó ember képességének, motivációjának,
- a munkaeljárásnak és módszernek,
- a munkahelynek és körülményeknek,
- a munkaeszközöknek és a munka tárgyának vizsgálata
szakmai ismeretek

alkalmazott fiziológia orvostudomány

antropometria szociológia

ERGONÓMIA

anatómia lélektan

műszaki tudományok
matematikai modellezés

ipari formatervezés
Álló munka ergonómiai zónái:
- kényelmes tartomány:
- a nagy tehert nagy pontosággal tudom mozgatni
- kényelmetlen tartomány:
- valamelyik vagy mindkettő elvész
- dinamikus izommunka:
- több a vérszükséglet
- pl.: kerék tekerése
- statkus izommunka:
- a vérszükséglet magas a vérszállítás alacsony --- az izom összenyomja az ereket
- pl.: tartok valami súlyt
- el kell kerülni --- max. a munka 10% - a legyen
- mozdulatlanság elve:

- gender:
- nem, esélyegyenlőség, ma már nem csak a nőkkel foglalkozik
- piktogrammok:
- képek

- információtechnika:
- redundancia:
- hibásan is tudunk olvasni, a lényeg, hogy az első és az utolsó betű a helyén legyen
- kiemelés --- aláhúzás, félkövér - , kövér betű, dőlt betű, stb.
- a nagy betűt nehezebben olvassuk

- színdinamika:
- fizikai --- spektrum, hullámhossz
- fiziológiai jelenség --- retina, csapok, 2 csatorna
- pszichológiai
- színvak, színtévesztő

- álló - ülő munkahelyek:


- az ülő munkánál a vállmagaság azonos legyen
- én döntsem el, hogy ülök vagy állok.
- ülésnél szükséges a ferde lábtámla

- fogók, ásók, metszőollók nyelének kialakítása stb.

Napi teljesítmény
Képességek Diszpozíció Motiváció
- adottság - napi ritmus - jó kereset
- képzettség - elfáradás - érvényesülés
- gyakorlat - fizikai állapot - érdeklődés
- tapasztalat - bioritmus
- alkalmazkodás
↓ ↓ ↓
az ember magával hozza ember ezeknek alárendelt emberekre különbözően hat
↓ ↓ ↓
szintjüket emelni kell figyelembe kell venni el kell érni, hogy hassanak
8. Siker és munkakultúra

- Porter gyémántja
- Korrupció, együttműködés, munkanélküliség, foglalkoztatás, beilleszkedés,
együttgondolkodás, sors(választás), bizalom
- Vertikális mobilitás (parasztember fiából is lehet tanár)
- Szolgáltatási alkalmasság: mi nem vagyunk túl vendégszeretőek, mosolygósak
- Humánökológia, kulturantropológia, szociálantropológia: ezekkel magyarázzák
Munkakultúra:
- vállalkozási hajlandóság már a rendszerváltás előtt is jelen volt Mo-n
- alattvalói attitűd: tűr→fellázad→tűr
- lokális szolidaritás: szomszédban bízunk
- globális gyanakvás: távolabbiban kételkedünk
- tisztesség (Rotschild)
- üzleti döntések korlátozott racionalitása
- együttműködési készség teljes hiánya
- konfliktus megoldó  konfliktus elemző
- előbb mindig a nagy dolgokat akarjuk megoldani
- „Segíts magadon, nem számíthatasz senkire!”
- szimbulikus cselekvések (elterelő hadművelet)
- vitás helyzetek alternatív rendezése (mediáció)
Hazugság:
- politikai hazugságok a leggyakoribbak
- katolikusok bátrabban hazudnak
- férfi bonyolultabban hazudik, kerüli a szemet
- nő bátran hazudik, szembe, másra kenve
- művészi hazugságot megbocsájtjuk
- leginkább önmagunknak hazudunk
- bizalmi index: mennyire bízunk egymásban
Munkanélküliség: (helyette foglalkoztatás)
- hollandok visszaszorították
- szakszervezet, lobbi: fontos
- munkahelyteremtés: kevesebbet dolgoznak
- részmunkaidő, távmunka, rugalmasság
Alapfogalamak: munkadó, munkavállaló, önfoglalkoztató, szakszervezetek, üzemi tanács,
kamara, egyesület
Hire and fire: felvehetik, de végkielégítés nélkül ki is rúghatják (USA-ban)
EU:
- inaktívak (vezetünk)
- munkanélküliek (középen állunk)
- kölcsönzött munkaerő, munkaerő közvetítés, mg-ban jelentős lenne
- (mini job: szomszéd gyerek füvet nyír)
Divatos kifejezések:
- HR: személyzetis (humán erőforrás)
- Outplacement: elbocsátás
- Outsourcing: létszámleépítés, munkahelyek kiszervezése
- Offshoring: tengeren túl, adón kívül
- PPT: public-private-partnership (állami és civil összefogás)
- NGO: non-govermental org. (civil, non-profit)

9., Az üzleti - stratégiai tervezés és 10., Gazdasági verseny, versenystratégia


Versenystratégia
Kudarckerülő egyensúlyi pont! Sikerkereső
- félelem a kockázatvállalástól - bátor kockázatvállalás
- múltorientáltság - jövőorientáltság
- deduktív gondolkodás - innováció és rendszerszemlélet
- szervezet központúság - emberközpontúság
- pesszimizmus és komolyság - optimizmus és humor

Biológiai stratégiák
A darwinizmusban járatos hernyók kellemetlenül rossz ízűekké váltak, hogy megszabaduljanak a
madarak zaklatásától. A faj fennmaradása érdekében ezeknek a hernyóknak egy része elkezdett
rendkívül feltűnő külsőt felvenni, hogy könnyen memorizálhatók legyenek. Mások a hagyományos
viselkedéssel, mimikrivel kombinálták a nehezen emészthetőséget.
Mindkét csoport próbálkozott a magányos és a csoportos (tömeges) életformával is.

A csalás stratégiái
Klasszikus eset a vádlott párosé: mindkettőt külön hallgatja ki a nyomozó, és mivel szó szerint
hallgatnak, a következő ajánlatot teszi nekik a rendőr: "A társa úgyis vallani fog. Ha ő előbb törik
meg, ismeri el a betörést és a maga szerepét is, akkor ő egy év börtönnel megússza, mint segítőkész
együttműködő a bűneset feltárásában, és te pedig megkapod a magad tíz évét. Ha egyikőtök (kollektív
tegezés) sem vall, akkor valahogy majd csak rátok sózatok két évet a korábbi ügyeitekért."
A tisztességes jogrend a beismerő vallomás kicsikarására az ilyen vádalkut természetesen nem
ismeri el.
Igazi társadalmi csapda: a falu tehenes gazdái megállapodnak, hogy a legelők szűkössége miatt
mindenki csak tíz tehenet hajthat ki naponta a közös legelőre. Néhány dörzsölt fickó azonban elkezd
több tehenet legeltetni, és amíg a többiek ezt nem veszik észre addig többlethasznot (= extraprofit) vág
zsebre.
Egy - két többlet tehén meg sem kottyan a legelőnek, de amikor többen felfigyelnek a zseniális
ötletre, és ahelyett, hogy szóvá tennék az ügyet, inkább maguk is ügyeskednek, akkor túlsúlyba
kerülhetnek a hátrányok --- pusztul a legelő, nem jut extraprofit az ügyeskedőknek, a tisztességes
parasztok tehenei is éheznek, azaz személyes előnyökből társadalmi katasztrófa lesz.
Társadalmi csapdák I.
- a fogoly dilemmája:
- egyoldalú tagadás - 10 év
- kölcsönös beismerés - 5 év
- kölcsönös tagadás - 2 év
- egyoldalú beismerés - 1 év
Társadalmi csapdák II.
- közlegelők
- Multiperson Prisoner's Dilemma
- N személyes változó összegű játék
- adófizetés
- paraszolvencia --- borravaló, csúszópénz, kenőpénz
- sorbanállás
- Iterated Prisoner's Dilemma --- próbálgatás
kooperál - dezertál - deviancia
követi a szabályokat - nem követi őket - nem is érti, hogy vannak szabályok

Számítógépes stratégiák
- Bobby Fischer, ex sakkvilágbajnok --- az ellenfél szempontjából kell a lehető
legkellemetlenebbül játszani
Robert AXELROD --- "A kooperáció evolúciója"
- Egy csupa egoistából álló világban lehet-e együttműködési készség az emberek között?
Egy baráti kör számítógépeket kíván importálni Tajvanból. A kereskedővel megállapodnak a
havonkénti szállításban: minden hónap 15-én kell átutalniuk a gép árát, és a kereskedő aznap feladja
postán a gépet.
A barátok azonban gondolkodni kezdenek, hátha becsapja őket a tajvani ember, és nem is küldi el
a komputert, viszont hátha akkor is elküldi, ha mi nem is fizetünk, és akkor lesz egy ingyen
számítógépünk, és így tovább.
A játékelmélet ezt iterációs játéknak hívja.
Axelrod számítógépes világversenye:
- a többség a csalásra koncentrált
- a túl becsületest kizsákmányolják
- nem szabad örökké megtorolni
- jóvátétel után jár a megbocsátás
- a győztes:
A. Rapaport
- a program neve "Tit for Tat" --- "ahogy te velem, úgy én veled” elmélete roppant egyszerű:
mindaddig együttműködni, amíg a másik nem csal, majd ezután mindig azt tenni, amit a partner az
előző menetben tett
Axelrod végső szabályai a következők:
1. Ne légy irigy a másik sikerére !
2. Ne csalj elsőként !
3. Viszonozd az együttműködést !
4. Azonnal torold meg a csalást !
5. Ne próbálj meg túl furfangos lenni !

Személyes stratégiák, karrier


Egy világszerte olvasott folyóirat --- tűzpiros bokszkesztyű és benne egy csokor gyönyörű virág -
a kép életre szóló tanítása az volt, hogy néha elkerülhetetlen egy kemény ökölcsapás, de többnyire egy
szál virág is megteszi.
Mewes --- jobb stratégiával az átlagos képességű ember lefőzi a zsenit, a kisvállalkozás a nagyot,
Dávid Góliátot.

A szűk keresztmetszet
"A szűk keresztmetszetek alapvető tétele értelmében minden gazdasági és társadalmi folyamat
eredményességét szűk keresztmetszeteik határozzák meg. Mindazok a tevékenységek (operációk),
amelyek a szűk keresztmetszeteket tágítják, hatékonyak és a folyamatok eredményességét fokozzák.
Azok a tevékenységek azonban, amelyek nem a szűk keresztmetszetekre hatnak, a folyamatok
eredményességét nem befolyásolják, csak kárba veszett időt, pénzt és fáradságot jelentenek."
A szűk keresztmetszet csak egy szemléletes hasonlat, amellyel a természeti, gazdasági és
társadalmi folyamatok legérzékenyebb - azok sebességét és eredményességét meghatározó - pontjait,
szakaszait jelöljük.

Az üzleti - stratégiai tervezés egyszerű alapelve, hogy minden vállalkozásnak legyen jól definiált
küldetése (mission), célja és feladata. Tudnunk kell, hogy kik és mik vagyunk, melyik üzletágban és
piacon dolgozunk.
Mission - küldetés - cél - feladat
- ki és mi vagyok ?
- melyik üzletágban és piacon ?
- mi a célom, feladatom ?
SBU = SGF = SÜE = stratégiai üzleti egység
- elkülönült termékszortiment,
- elkülönült fogyasztói kör, ügyfél- és/vagy vevőkör,
- földrajzi elkülönülés,
- meghatározott konkurencia,
- függetlenség az anyavállalattól,
- döntési szabadság,
- kimutatható eredményesség.

Néhány példa az önmeghatározásra, amelyek közül a legmeglepőbb, hogy valaki a konkurenciájával


definiálja a saját céget:
- MS: egy PC minden íróasztalon és minden otthonban
- Nike: a cég nem sportcipőkkel, hanem életérzéssel kereskedik
- Canon: Győzd le a Xeroxot!
- Honda: Mi leszünk a második Ford

Porter “öt erő” modellje

Lehetséges új belépők

lehetséges új belépők fenyegetése


A szállítók alkupozíciója A vevők alkupozíciója
Versenytársak versengése
Szállítók Vevők
RING

helyettesítő termékek vagy szolgáltatások fenyegetése

Helyettesítő termékek

A piaci helyzet megtartásához, új piacok meghódításához vagy új termékek piacra viteléhez


alapvetően az alábbi szükséges:
- az önismeret, azaz a saját vállalkozás, a saját képességek és lehetőségek alapos ismerete,
- a versenytársak erős és gyenge pontjainak az ismerete,
- a piac működésének áttekintő és a részletekre is kiterjedő ismerete.
Ennek feldolgozására Porter öttényezős modelljét használják, amely egy egyszerű elemzési séma a
piacon uralkodó öt erő jellemzésére

Ring:
A központi mezőben folyik a versenytársak mérkőzése a piaci részesedésért és az ezzel
szorosan összefüggő jövedelmezőségért. A verseny a tömegtermékek (gabona, mosópor stb.)
esetében lehet csak árharc, máskor a reklámok versengenek, mert a termékek között alig van
érzékelhető különbség.
Újabban gyakori versenytényező a termék-, a csomagolás- vagy az előállítási technológia
környezetbarát volta.
Az igazi éles és kifinomult versenyben kulcsfontosságú lesz az innováció, a termék újdonsága
és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások.
A ringben folyó mérkőzés eredménye nagymértékben attól függ, hogy milyen a versenytársak
alkuereje vagy más szóval alkupozíciója a másik négy tényezővel; a szállítókkal, a vevőkkel, a
helyettesítő termékekkel és az új belépőkkel szemben.
Szállítók:
A szállítók, alapanyag előállítók, bedolgozók alkuereje attól függ, hogy mennyire fontosak
számunkra. Olyasmit szállítanak-e, amit magunk is elő tudnánk állítani, csak kényelmesebb
megvenni, vagy éppen ellenkezőleg nélkülözhetetlenek számunkra és nem helyettesíthetők
semmivel.
Esetleg megtorolhatnák, ha áttérnénk egy másik beszállítóra, vagy olyan jelentéktelenek
vagyunk számukra, hogy észre sem veszik jelenlétünket a vevőik között.
Számunkra persze az lenne az előnyös, ha a szállítóink számára a legfontosabb partner
lennénk, aki megkülönböztetett figyelmet és kiszolgálást érdemel, és a versenytársainkkal nem is
állnának szóba vagy csak a mi engedélyünkkel.
A valóságban ritkán álmodozhatunk ilyesmiről, meg kell alkudnunk a normális, sokszor
ingadozó, de kiegyensúlyozott erőviszonyokon alapuló üzleti kapcsolatokkal.
Vevők:
A vevők, vásárlók, forgalmazók alkupozíciója nagyjából a tükörképe az előzőnek. A
hatalommal rendelkező vevőink lefölözhetik a hasznot, diktálhatják az árakat és a mennyiséget,
kijátszhatják egymással szemben a termelőket.
A nagy kereskedelmi hálózatok azt szeretik, ha a termelő teljesen kiszolgáltatott helyzetben
van, és csak rajtuk keresztül képes értékesíteni. Fordított helyzetben, ha egy keresett termék
egyetlen vagy kis számú előállítói vagyunk, és megválaszthatjuk a forgalmazóinkat vagy
dönthetünk a közvetlen értékesítés mellett, akkor a mi alkuerőnk a kedvezőbb.
Helyettesítő termékek:
A helyettesítő termékek és előállítóik nagyon veszélyesek lehetnek, és sajnos hajlamosak
vagyunk homokba dugni a fejünket és nem érzékelni a fenyegetést.
Például a műanyag vagy selyemvirágok meghódították a lakásokat, a vendéglátóhelyeket és a
temetőket, pedig a kertészek sokáig azt hitték, hogy az élő virágot semmi nem helyettesítheti.
A helyettesítő termék persze nem csak kívülről, hanem a szakmán belülről is jöhet, ilyen az
élő virág esetében a száraz virág.
Ritkább eset, de előfordulnak váratlan helyettesítések is. Meglepő holland tapasztalat, hogy az
uzsonna alma legfőbb konkurense nem a körte vagy a banán, hanem a csomagolt édesség.
pl.: zacskós levesek, leveskocka, mélyhűtött áru, szárított áru, stb.
- pl.: Kodak – Polaroid
- a helyettesítő termék nem mindig termék, lehet szolgáltatás is pl.: 1 órás képkidolgozás
Új belépők:
Az új belépők fenyegetése akkor veszélyes, ha nagyon vonzó a piac és nincsenek vagy
csekélyek a belépési korlátok. Azonban ez többnyire nem így van, a legtöbb termékhez kell a
termelési tapasztalat, a korábban szerzett beszállítói és vevői kapcsolatok, nagy az indulási
tőkeigény.
Ha ez sem elég a tülekedők távoltartására, akkor be szokták vetni az állami és kamarai
szabályozás ismert trükkjeit, a létszám-, vám-, adó- és hitelkorlátozást. A barátságos eszközök
közül a leghatékonyabb belépési akadály a gyors innováció, azaz a termék és a technológia
állandó korszerűsítése.
- még nem jutottak be a ringbe pl.: kínai alma

Sikeres versenystratégiák
3 féle alapvető stratégiai van:
- piacvezető, költségcsökkentő
- különbözőségen alapuló
- rés (niche) stratégia
4. - a követő

generikus --- utángyárt pl.: gyógyszert


innovatív --- feltalál valamit (Japán)

Lee A. Iacocca, a híres Ford és Chrysler menedzser jelmondata kettőre szűkíti a lehetőségeket, de
ez logikus, hiszen a világ legnagyobb autógyárai nem követhetnek különbözőségen alapuló vagy rés
stratégiákat.
"Az autóiparban vagy elsőnek kell lenni, vagy az elsőt kell követni, vagy félreállni az útból."

A verseny területei:
- ár, előállítási költség
- új termék, javított termék
- környezetbarát termék, csomagolás
- szélesebb termékválaszték
- "technical sophistication"
- költségtakarékos, környezetbarát előállítás
- szerviz szolgáltatások
- promóció
- garancia szolgáltatások
- styling, design

A tapasztalati görbe
- halálos játszma, a shake - out, magyarul kirostálás, kirázás --- itt az árat az egyik konkurens a
saját és az ágazat önköltsége alá szorítja, és addig tartja az ott, amíg a többiek tönkremennek --- ha a
kezdeményező élve kerül ki a játszmából, akkor tartós piacvezető lehet.

Szakértői becslések alapján a költségcsökkenés forrása az alábbiak szerint alakul:


- a munkatermelékenység növekedése a jobb munkaszervezés eredményeként 10 %
- gépesítés, automatizálás, "kihozatali" arányok javítása 20 %
- a termék vagy az eljárás fejlesztése, innováció, funkció- és értékelemzés 30 %
- alkalmazkodás a környezethez, termőhely, fajta, technológia ? %

SWOT Analysis
Belső Külső
- erősségek - lehetőségek
- gyengeségek - fenyegetések
Erősségek
- kiemelkedő szakértelem és hozzáértés
- megfelelő pénzügyi források
- jó adottságok a versenyhez
- a vevők jó véleménye
- elismert piacvezető szerep
- meggyőző stratégia
- piaci védettség a nagy versenytársaktól
- megfelelő technológia
- költségelőnyök
- innovációs képességek
- képzett menedzsment
- egyéb?
Gyengeségek
- nincs világos stratégiája
- alárendelt a piaci helyzete
- hiányos a felszereltsége
- gazdaságtalan a termelése
- gyenge a menedzserei felkészültsége
- hiányos a szakértelme
- belső működési problémák
- gyenge versenyképesség
- k + f elmaradottsága
- nagyon szűk termékskála
- rossz piaci hírnév
- átlag alatti marketingtevékenység
- pénzügyi nehézségek
- egyéb?
Lehetőségek
- új piacok vagy szegmensek
- más vagy új vevőcsoportok
- termékskála bővítési lehetőség
- rokon termékek előállítása
- helyettesítő termékek előállítása
- vertikális integráció
- nyugalom a ring-ben
- gyors piacbővülés
- konjunkturális üzleti ciklusok
- egyéb?
Fenyegetések
- új versenytársak belépése
- helyettesítő termékek belépése
- lassú piaci növekedés
- akadályozó kormánypolitika
- növekvő verseny
- recessziós üzleti ciklusok
- a beszállítók erősebb nyomása
- a vevők erősebb nyomása
- fogyasztói szokások változása
- kedvezőtlen demográfiai változás
- egyéb?

A szűk keresztmetszeti tényezők


Mások a szűk keresztmetszeti tényezők, a fejlődést, kibontakozást akadályozó problémák pontos
feltárását tartják fontosnak. Egy ilyen - szinte minden régi intézményre jellemző - felsorolást tartalmaz
a következő lista:

Gondok, szűk keresztmetszetek


- csökkenő pénzügyi források,
- a kölcsönös bizalom és tisztelet hiánya,
- csekély kockázatvállalási hajlam,
- sok az emlékezés, kevés a jövőkép,
- az új lehetőségeket problémának látjuk,
- a szervezetet a tehetetlenség mozgatja,
- a céljaink, feladataink nem világosak,
- a közösségi és egyéni célok nem esnek egybe,
- a törzsgárda és a “jöttmentek” konfliktusa

11., Szabályozottság, káosz és pozitív visszacsatolás


Ha a rendet összehasonlítjuk a káosszal, akkor először mindig a rend a szimpatikusabb, csupa
vonzó fogalomra asszociálunk.

Rend Káosz
- szerkezet - zűrzavar
- világosság - sötétség
- tisztaság - pusztítás
- meghatározottság - félelem
- bizalom - bizonytalanság
- sterilitás - kreativitás
- unalom - szórakozás
- zártság - innováció

Második nekifutásra már biztos változna a helyzet, a káoszelmélet ismeretében pedig talán meg is
fordulna a dolog.

- konvenciók és intézmények befolyásolják a tetteinket


- formális szabályok - informális kötöttségek --- nincsenek leírva
- virtuális építmény is, ami szabályozza az életet
- egy útkereszteződésben az áthaladási elsőbbségről dönthetnénk:
- többségi szavazással
- árveréssel
- piaci alapon
- diktatúra alapon --- pl.: a piros autó megy át előbb
- a legegyszerűbb mégis a közlekedési szabályozás --- konvenció - jobb kéz szabály

A tudomány szerint a döntési mechanizmus a tranzakciós költségektől függ, az esemény


súlyának, a résztvevők számának és az ismétlődés gyakoriságának függvényében.
- az esetleges hiba következményei: életveszélyes helyzetekben még a meggyőződéses
individualisták is inkább a szabályozottságot választanák pl.: koccanás --- drága
- a tranzakciós költségeket igyekszik az ember minimalizálni

- QWERTY = billentyű
- a QWERTY-ről sokan hiszik, hogy a gyors gépírást lehetővé tevő billentyűkiosztást jelenti,
pedig pont fordítva van: azért találták ki, hogy a első, karos írógépeken lassabban írjanak, nehogy
összeakadjanak az egymást keresztező karok.
- Greenwich - a zónák fontosak, mikor delel a Nap --- vasútnál volt fontos az egységes idő
- etikett
- gyémánttőzsde --- hagyományos zsidó közösségek mestersége a gyémántcsiszolás
- KRESZ - közlekedés szabályai
- de az, hogy hogyan kell vezetni az nincs benne a KRESZben, hiába hibátlan a KRESZ vizsga,
attól még nem tudok vezetni
- vásár-nap - hét - naptár
- precedens - szokásjog
- "a metrikus lábra való áttérés" --- SI rendszer bevezetése Angliában
- Európai Unió - holland veiling (árverés)
- Cél: a bizonytalan helyzetek kiküszöbölése

A sikerre törő versenyzőnek a szabályokat ismernie kell, de az igazi úttörők többnyire felrúgják a
konvenciókat.

Megmerevedő társadalom
- elmaradt innováció
- okafogyott szabályozás

- elvszerűség - elvtelenség
- Pató Pál Úr kísérletek --- Ej, ráérünk arra még!
- Elmarad az őszinte szembenézés a problémával.
A merev társadalmi és gazdasági környezetben bizonyos mértékig az innovátoroknak is
alkalmazkodniuk kell. Az új eszmék sokszor divatos és formális köntösben, személytelen, tárgyszerű
megközelítésben jobban eladhatók, mint a valóság. Ennek veszélye persze, hogy a konzervatív
szemléletet is konzerváljuk, még az igényünket is elveszítjük a friss áruk és eszmék iránt.

Ha nagyon muszáj, akkor divatköntösben:


- jó tanár és jó diák helyett - kreditrendszer,
- innovatív mérnöki munka helyett - értékelemzés,
- jó minőségű munka helyett - TQM = minőség menedzsment,
- környezetvédelem helyett - KIR = BS 7750/ISO 9001 szabvány
- magyarázat: tárgyszerű (személytelen, formális) megközelítés

A véletlen és a káosz
A gazdálkodás üzleti sikerességében biztos, hogy óriási szerepe van a szakmai és a gazdasági
hozzáértésnek valamint a számtalanszor emlegetett pénz - pénz - pénznek. Mégis szilárd
meggyőződésünk, hogy a véletlen események és a káosz legalább olyan fontos szerepet játszanak
benne.

Ha menedzsereket kérdeznek, mitől gazdagodnak meg:


- pénz - pénz - pénz,
- szakmai hozzáértés,
- gazdálkodási szakértelem,
- kapcsolatok,
- állami beavatkozás (támogatás)
+ a véletlen szerepe

Az elmúlt századok fizikai világképe két alapvető paradigmán nyugszik. A teljes kauzalitás
elvén, azaz ok és okozat tiszta megkülönböztethetőségén, és a determinizmuson, azaz azonos
körülmények között azonosan bekövetkező események előrejelezhetőségén.
De az életben nincsenek azonos körülmények és azonosan ismétlődő események. Elismerjük, hogy
a mindennapokon az eseményeket az inercia, a tehetetlenség mozgatja, de a fontos dolgok, a
változások a különleges napokon történnek, azok gyakran a véletlentől függenek, és történhetnének,
alakulhatnának egészen másképpen is.

Az okot és az okozatot gyakran nem csak tudatlanságunk miatt nem tudjuk határozottan
elkülöníteni; sokkal inkább cirkuláris kauzalitásról kellene beszélnünk, ahol ok és okozat között
kölcsönhatás van, mégpedig többnyire nem közvetlenül, hanem kauzális láncokon át visszacsatolva,
tyúk és tojás örök körforgásában.
- hajlamosító tényezők: az események kiváltásában szerepet játszó faktorok, amelyek együttese,
sőt együttállása megteremti a feltételeket az esemény valamikori bekövetkezéséhez
- közvetlen kiváltó okok: önmagukban nem elegendőek a változáshoz, de érett szituációban ezek
az utolsó cseppek a pohárban vagy más hasonlattal a versben szereplő kilazult patkószegek
- közvetlen kiváltó okok:
A szög miatt a patkó elveszett,
a patkó miatt a ló elveszett,
a ló miatt a lovas elveszett,
a lovas miatt a csata elveszett,
a csata miatt az ország elveszett.
Máskor verd be jól a patkószeget !
Angol népdal, Károlyi Amy fordítása
- párhuzamos jelenségek: a szűkebben vett ok-okozati kapcsolaton kívül álló események, de
ugyanakkor következnek be, és esetleg azonos háttérváltozók játszanak szerepet a kiváltásukban

A kéntartalmú tüzelőanyagok okozta savas esők biztos, hogy szerepet játszanak az erdőpusztulás
kialakulásában a hajlamosító tényezők között, de aligha azonosak a közvetlen kiváltó okokkal,
amelyek talán máig is csak feltételezettek.
Az élővizek elsavanyodása viszont bizonyosan csak párhuzamos jelensége az erdőpusztulásnak, és
feltehetőleg a savas eső az egyik közös háttérváltozó.

Ha magunk vagyunk vagy lehetnénk az események alakítói, akkor nagyon előnyös lenne
észrevenni, hogy "helyzet" van, azaz a hajlamosító tényezők számunkra kedvező együttállása
bekövetkezett. A kedvező pillanatot megérezve, a számunkra fontos eseményt viszonylag kis
energiával magunk is kiválthatjuk, ha helyes az időzítés. Ha mindezt elmulasztjuk vagy rosszul
időzítjük --- elszalasztott lehetőségeink

A káosz a BAKOS-féle (1989) idegen szavak szótárában a teljes zűrzavart, fejetlenséget,


rendetlenséget és összevisszaságot jelenti
A társadalom és a gazdaság komplexitását az emberek valamiféle káoszként fogják fel, és ez
pánikreakciókat vált ki belőlük. Védekezésként előítéletekhez és sztereotípiákhoz menekülnek, régi
rendre és vasfegyelemre vágynak, átlátható alá- és fölérendeltséget, tiszta hierarchiát kívánnak; a
dolgok állandó jogi újraszabályozását, szervezeti és működési szabályzatokat (SZMSZ) vagy
különböző autóknak is egyenlő közökkel, szabályos vonalakkal fölfestett parkolókat követelnek,
ahelyett, hogy megismernék és megtanulnák kezelni a valóban egyre összetettebbé váló
környezetüket.

A káosz-kutatók szerint viszont a káosz egyáltalán nem valami rossz dolog, hanem a világ
legmindennapibb alapállapota, amely ugyan gyakran zavar minket, pedig megpróbálhatnánk az
esetleges előnyeit kihasználni és értékelhetnénk a kreativitást segítő hatását.
A káosz azt a szabadságot és játékteret adja meg az alkotó és újító embernek, amely az egyébként
gyakran túlszabályozott rendszerekben nem állna rendelkezésre. Biológiai értelemben pedig a kedvező
mutáció kapja meg a káoszban azt a szelekciós előnyt, amely terjedéséhez, hódításához és esetleges
győzelméhez vezethet.

Negatív és pozitív visszacsatolás


A pozitív visszacsatolás jelensége a hagyományos közgazdasági szemléletmóddal ellentétes
megfigyelésen alapszik; elnevezése a csökkenő hozadék törvényére jellemző negatív
visszacsatolással ellentétes tulajdonságára utal.
PAL - német – SECAM - francia – NTSC - amerikai – HDTV - digitális TV -
IBM - Apple,
inkompatibilis rendszerek

IBM és Apple számítógépek vagy a háttérben álló Intel és Motorola processzorok induláskori
vetélkedése a világpiacért tipikus pozitív visszacsatolás - ERŐSÍTÉS: minél többet adnak el a kezdet
kezdetén az egymással inkompatibilis rendszerek valamelyikéből, annál valószínűbb, hogy az újabb
vásárló és kereskedő már az elterjedtebb rendszert választja.

Negatív visszacsatolásra - CSILLAPÍTÁS, KIEGYENLÍTÉS, azaz egy állandó kiegyenlítődési


folyamatban valamilyen egyensúlyi helyzet kialakulása.
Pl.: McDonald's, Burger King és Wendy's vetélkedése; ezek nem inkompatibilis rendszerek,
csak konkurensek. Az ügyfél hűsége nem szükségszerű; akár a törzsvendég is váltogathatja naponta a
hamburgerét. Itt a kezdeti sűrűségtől függetlenül a jobbiknak is van esélye a hódításra.

Vegyes példa a PC - DOS, MS-DOS, és a Windows operációs rendszerek vetélkedője a személyi


számítógépek fölötti világuralomért. Kezdetben sokan azt hittük, hogy a PC-DOS a "nagy kék" sajátja,
de azután kiderült, hogy Microsoft (MS) azt soha nem adta el az IBM-nek. Először megpróbálta
ugyan, de a páratlan helyzetet fel nem ismerő mammutvállalat visszautasításán jogosan megsértődve,
később már ő nem volt hajlandó megválni a nem túlságosan korszerű, de kulcsfontosságú, számára
monopol helyzetet teremtő terméke tulajdonjogától.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy nem csak a Szilícium völgy, hanem az ismert iparvidékek,
Johnny Appleseed almáskertjei és a magyar kertgazdaság híres termesztési körzetei is így alakultak
ki.
Valószínű ugyan, hogy a körzet megszületésében a termőhely természeti viszonyai voltak az
elsődlegesek, de a további fejlődéshez és a kialakuláshoz már szükség volt a pozitív visszacsatolásra.
A német faiskolai körzetek kezdetben véletlenszerűen jöttek létre, és később az agglomerációs
előnynek nevezett hatásra kezdtek növekedni.

De valamilyen kondenzációs magra is szükség van, - mint a jégeső-képződéshez és az elhárításhoz.

Pillangó effektus:
- Okozhat-e tornádót Texasban egy brazíliai pillangó szárnycsapása?
- nagyon kicsi eltérés is a kezdeti feltételekben elég ahhoz, hogy a közeli jövő teljesen
megváltozzon
- az apró részletek is megjósolhatatlanná teszik a jövőt egy kaotikus rendszerben, lehetetlen
hosszú távon jövőbe látni

- hálózati externáliák, előnyök --- telefon, fax, e - mail, internet


- nem a csökkenő, hanem a növekvő hozadék szerepel --- skálagazdaságosság
- okok: a rögzült szokások --- pl.: MS Word, (van jobb, is, de én ezt ismerem, nincs kedvem, időm,
stb. másikat tanulni)

- ellemző a helyzetek mesterséges élezése, pedig nincs is inkompatibilitás


- ideológia --- a piac (láthatatlan keze) mégsem mindenható, nem mindig a legjobb győz, néha
avéletlen dönt --- a kapitalizmus tagadása

A mezőgazdaság támogatás-igényével kapcsolatosan --- a negatív visszacsatolással jellemezhető


területeken nincs jobb támogatás, mint az élni hagyás és a kiszámíthatóság, azaz a biztonságosan
szabályozott gazdasági helyzet megteremtése.
A pozitív visszacsatolású esetekben viszont nagyon is érdemes beavatkozni, támogatni,
szabályozni, sőt kiugrásra serkenteni.

A kaotikus rendszer nem tart egyetlen egyensúlyi állapot felé, hanem éppen az a jellemzője, hogy
végtelenül sokféle jövőváltozat alakulhat ki.

A marxizmus szükségszerűség és véletlen párosának értelmezése ebben az elméletben másképpen


súlyozódik, és a véletlen kap nagyobb jelentőséget. Nemcsak maga az esemény, hanem annak
időzítése is; a kritikus pillanat, amely néha maga az egyszeri lehetőség, és esetleg csak egy megérzés
alapján éppen alkalmas a kedvező vagy kedvezőtlen egyensúlyi helyzet kibillentésére.

A pozitív visszacsatolás elméletét a PORTER (1990) -féle versenystratégiai modellbe való


ágyazásával egy gyémántosan sokszögű ábra segítségével értelmezhetjük:
A versenystratégia fontosabb tényezői
Vállalati
Véletlen stratégia
Egyesúly Konkurenciaha
Káosz rc
Rizikóvállalás
Kereseti
Kutatás,
Munka, -bér, tényezők
képzés
-morál Piac
Infrastr, termőhely Szaktanácsad
igényessége
Erőforrások ás
Minőségbiztosí
Információ
A versenystratégia fontosabb tényezői a természeti és gazdasági erőforrások mellett korábban
tás
elhanyagolhatónak tűnő Szolgáltatások
jó együttműködést a kutatók, oktatók és szaktanácsadók valamint a
Beszállítók Állam
beszállítók, termelők ésKapcsolódó
értékesítők között, ezek szervezeti,
Terméktaná informatikai és infrastrukturális hálózati
cs
kapcsolatait. ágazatok Kamarák
- keresleti tényezők:
- van egy kényes közönség
- igényes hazai piacra van szükség
- kapcsolódó ágazatok: --- clusterek

A tudásipar az a kombinatív fantázia, amely a már meglévő és megszokott termelési tényezőkből


valami egészen új és eredeti komplex rendszert hoz létre (mint ahogy a McDonald's sikerének sem az
a titka, hogy föltalálta a zsemlébe rakott fasírtot).
tudásipar
- kombinatív fantázia, jigsaw puzzle = mi-hova
- szabadalom, szabvány, inkompatibilitás
- komplexitás, kritikus elem visszatartása
- gyorsaság, véletlen, szerencsés időzítés
- szinergia, pozitív visszacsatolás
(A tudásipar kreatív szakemberének a puzzle (jigsaw puzzle = mi-hova?) építő éleslátásával és
türelmével kell felépítenie a még soha nem látott (jövő)képet. Szabadalmaztatással, szabványosítással,
mesterséges inkompatibilitással, egy kritikus elem saját kézben tartásával, esetleg magával a
komplexitás fokával kell megteremtenie a pozitív visszacsatolás szituációján keresztül, más
versenytársak kizárásával, saját monopolhelyzetét.)

A kertgazdaság vállalati, ágazati és nemzetközi versenyképességének esélyei:


Magyar munkakultúra:
- magyar jellem - vállalkozói hajlandóság
- magyar politikai kultúrára jellemző --- alattvalói attitűd, sérelmi politizálás, borúlátó
mentalitás
- lokális szolidaritás - globális gyanakvás
- pesszimista és gyanakvó beállítottságunk következménye életstratégiák elterjedtsége és a
sikerkeresők hiánya
- rövidlátók vagyunk, kedveljük a bizonyosságot és elutasítjuk a bizonytalanságot - kockázat
- tisztesség --- Rotschild báró - a második milliót már tisztességesen is megkeresheti az ember
- üzleti döntések racionalitása kétségbe vonható,
- Minél újszerűbb helyzetbe kerülünk, annál nagyobb valószínűséggel hibázunk
- kelet-európai betegség = együttműködési készség teljes hiánya,
- tudásipar, knowledge management,
- kombinatív fantázia, jigsaw puzzle = mi-hova
- szabadalom, szabvány, inkompatibilitás,
- komplexitás, kritikus elem visszatartása,
- szerencsés időzítés, pozitív visszacsatolás.

A munkaerő mennyisége és minősége, a bér és a hozzá kapcsolódó járulékok költsége, a


munkaidő és a munkaerkölcs döntő kritériumok lehetnek egy vállalkozás, egy település, egy termelési
körzet vagy egy egész ország versenyképességének meghatározásában.

Kérdések:
- versenyképes - e a magyar kertgazdaság?
- képesek vagyunk - e, és akarunk - e versenyezni?
- vannak - e kompetitív - verseny - (komparatív - összehasonlítható!) előnyeink?

Mezőgazdasági illúziók
(A magyar mezőgazdák többé-kevésbé szilárd meggyőződése, hogy természeti és társadalmi
erőforrások tekintetében kompetitív (divatosabban, de nem egészen szabatosan komparatív) előnyeink
vannak, és ezek kedvezően befolyásolják távlati versenyképességünket az európai piacokon.
Az általánosan elterjedt nézet szerint legfontosabb versenyelőnyeink a 2000 napfényes óra és az
ezzel kapcsolatos kedvező termőhelyi viszonyokból fakadó kiemelkedő termékminőség valamint az
olcsó
munkaerő miatti kedvezőbb költségek.
De valóságosak-e ezek az előnyök? A 2000 napfényes óra az egész Mediterránban általános; a
termőhelyi viszonyaink lehetnének jók, ha a kiválasztás nem a tűrőképesség, hanem az optimum
alapján történt volna; a kiváló termékminőségünk inkább illúzió, mint valóság; az állítólag olcsó
munkaerőből pedig csak az alacsony bér az igaz, a rárakódó terhek és a gyengébb termelékenység
sajnos többnyire kiegyenlítik a különbséget.)

Állítólagos vagy remélt komparatív előnyeink a nemzetközi versenyképességben:


- 2000 napfényes óra,
- olcsó munkaerő,
- kedvező termőhelyi viszonyok,
- kiváló termékminőség,
- stb.

(A növénytudós Soó Rezső megfigyelte, hogy a közép-európai gyepeket alkotó fűfélék vízigénye
alig tér el egymástól. A homokpusztán élő sovány csenkesz és a mocsárban élő nád nem a
vízgazdálkodási optimumukban különböznek egymástól, hanem a szárazság- illetve víztűrő-
képességükben.
Sajnos az ország mezőgazdasági termőterületének felosztódása az egyes növénykultúrák között is
ugyanígy történt; a termesztett növények nem az optimális, hanem a még tolerált termőhelyre
kerültek.)

Termesztési körzet a mezőgazdaságban


- természeti viszonyok, optimum vagy tolerancia (Soó)
- kondenzációs mag
- szerencsés véletlen(ek)
- agglomerációs előny
- pozitív visszacsatolás

Sokszor csupán egy apró véletlenen múlott, hogy hol alakult ki az azóta esetleg híressé vált
termőtáj. Az egyik neves gyümölcstermesztő körzet története például egy tanítónak a faluba
településével kezdődött, aki értett a baracktermesztéshez. A környezetről azóta kiderült a korlátozott
alkalmasság, versenyelőnynek maradt a szakértelem.
De a nagy amerikai almatermelő körzetek is a kétszáz éve élt vándor kertész, Johnny Appleseed
csavargásai nyomán születtek.
Ellenpéldaként --- Hollandiában kevés a termőföld és nagyon szigorúan szabályozzák a
gazdálkodást, Izraelben alig van víz, Kaliforniában biztos minden nagyon drága, mégis a világ
legfejlettebb kertkultúrái alakultak ki ezekben az államokban.

Az apró véletlen persze nem elég egy egész termesztési körzet kialakulásához, az csak egy
"kondenzációs magot" képez, ami a pillanatnyi lehetőséget hordozza magában.

Az első kertészt vagy mezőgazdát követi a többi, mert jobb együtt küszködni a helyi
viszonyokkal. Azután odaszoknak a kereskedők, megnyílik egy gazdabolt, egy képzett szakember
elkezd szaktanácsot adni, azaz fokozatosan kifejlődnek az agglomerációs előnyök.
Ha ezek egyre jobban felerősítik egymást, akkor már pozitív visszacsatolásról beszélhetünk és
kialakul a termőtáj.
Biztos, hogy a kedvező termőhelyi viszonyok is az erősítő tényezőkhöz tartoznak, de a tapasztalat
azt bizonyítja, hogy legtöbbször a tűrhető termőhely és a toleráns mezőgazdasági kultúra is elegendő
volt.
Bizonyára sokszor végződött ez a folyamat vetéléssel is, azaz valamelyik tényező hiányzott, az
agglomerációs előnyök nem hatottak, a termesztők együttműködés helyett csak marakodtak, a
visszacsatolás negatív volt, és a termőtáj nem született meg, így nem is nagyon tudunk róla.

Hagyományos és modern versenyelőnyök


Az igazi gond azonban az a tény, hogy ma már nem a természet, a tőke, a technika és a tapasztalat
hagyományos négyese az igazán meghatározó versenyképességi tényező.
Sokkal inkább a kreativitás és az innovációs készség, az információ-kezelés és az irányítási
rendszer fejlettsége, valamint mindenek fölött és a tapasztalatok szerint minden más által
helyettesíthetetlenül az együttműködési készség, amely egész Kelet- Európában hiánycikk, de ránk
különösen jellemző a viccbéli "Dögöljön meg a szomszéd lova is!". Az e téren mutatkozó
hiányosságaink jelentős versenyhátránnyá összegződnek.

Hagyományos erőforrások:
- természet - tőke - techn. - ember
- a 4 régihez még 6 "i" is kell

- kommunikáció: - a gyorsabb és megbízhatóbb információ,


- innovációs képesség: - több, mint az emberek újító hajlama
- irányítási rendszer: --- tervezés, döntés, szervezés, motiválás
- idő és időzítés: --- az elszalasztott és a megnyert idő
- együttműködés
- szerencse
- pozitív visszacsatolás
- tudásipar

- tudásipar --- e kreatív tevékenység eredményeként versenyképes lehet bármi, amelyben eredeti
ötlet, komplex termékként vagy még inkább szolgáltatásként piacképesen valósul meg.
Szélsőséges példa: egy marketing szakember feltette magának a logikus kérdést, hogy a hálóban
árult, földdel szennyezett, márka és fajtanév nélküli krumpli, miként lehet ilyen formában élelmiszer.
Elkezdett termeltetni speciálisan sütésre, főzésre, salátának való fajtákat, méretre válogatás után
tisztára mosta, "újrapapír" zacskóba előre csomagolta a burgonyát, ráírta a termelő nevét, a
felhasználás módját, néhány újszerű receptet, dicsérte a termelés és a csomagolás környezetbarátságát,
a termék egészségességét, és megnyerte a piaci csatákat.

A versenyképesség tényezői
- nagyon összetett, komplex jelenség
- kaotikus és cirkuláris kauzalitás
- hatás - kauzális lánc - ok-okozat
- kis vezérlő impulzusokkal stabilizálható vagy az egyensúlyból kibillenthető.

A beavatkozáshoz felhasználható három megállapítás a káoszelméletből:


Minél összetettebb egy rendszer, annál messzebb kerülnek egymástól térben és időben is az okok
és okozatok.
Egy rendszer tartós megváltoztatásához meg kell változtatnunk annak szerkezetét.
A rendszerekben csak nagyon kevés olyan beavatkozási pont van, amelyeken keresztül az egész
rendszer viselkedését tartósan

Herman de Boon versenyképességi becslése


- Földrajzi fekvés ++
- Éghajlat +
- Eszköz-ellátottság --
- Munkaerő +
- Tőke --
- Infrastruktúra --
- Hazai piac -
- Hálózatok -
- kormány +/-

12., Logisztika, készletgazdálkodás


- Logisztika: az tevékenység, amely biztosítja, hogy a vállalati folyamatok zavartalan
lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő
mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak.

- célja, feladata: 7 M
- a megfelelő termék
- a megfelelő személyek jussanak el
- a megfelelő minőségben
- a megfelelő mennyiségben
- a megfelelő helyre
- a megfelelő időpontban
- a megfelelő költséggel

- a logisztika legfőbb területei:


- beszerzés, alapanyagellátás
- elosztás, áruterítés
- készletgazdálkodás
- raktározás
- szállítás
- szállítmányozás
- rendelésfeldolgozás és kommunikáció
- informatikai háttér

- logisztikai rendszer: az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és


irányítási struktúrák rendszere
- beszerzési logisztika: a (folyó termeléshez) működéshez szükséges anyagi inputok biztosítása
- termelési logisztika: a különböző termelési fázisok között áramló termelési készletekkel való
gazdálkodás
- a beszerzett anyagok áramoltatása, késztermék a marketing logisztikának
- marketing (értékesítési) logisztika: összeköti a termelőt a fogyasztóval, a marketingcsatorna
fizikai megjelenése, a fogyasztói kiszolgálás térben és időben való megvalósítása

A folyamatos áramlást biztosító rendszerek általában számos szempontból optimalizáltak:


igyekeznek elkerülni az objektumok hiányát (katonai rendszerek esetében különösen ilyen az
üzemanyag és a muníció), minimálisan tartják a fuvarozási költséget, alacsonyan tartják az időt, ami
egy objektum megszerzéséhez szükséges vagy alacsonyan szinten tartják a tárhelyek foglaltságát (idő
és hely szempontjából, hogy csökkentsék a nagy tárolt mennyiségekből eredő veszteségeket).

- Készletezés:
- A vállalkozás készletre vagy rendelésre gyárt?
- rendelésre termelés - chip ragasztó gyár Japánban
- Just for You --- személyre szabott gyártás
- készlet helyett infrormáció
- készletre termelés --- költségek
- Készletezési stratégia tényezői:
- a készletekbe fektetett tőkenagyság meghatártozása
- saját készletnagyság és a beszerzés arányának meghatározása
- vállalkozás működésének rugalmassága
- készletezési költségek figyelembevétele
- készárukészletek nagysága, összetétele

- Anyagmozgatás:
- megszervezik az erőforrások szállítását úgy, hogy azok akkor érkezzenek meg, amikor rájuk
szükség van
- szállítás --- telephelyek között
- raktáron belüli anyagmozgatás
- szállítás módja (saját, külső)

- Kiszolgálás színvonala:
- ez a vevő megelégedettségével és a vállalaton belüli gyártás folyamatosságával mérhető
- a kiszolgálási színvonalat jellemzi:
- Rendelkezésre állás: a jelentkező igények azonnal kielégíthetők
- Kiszolgálási idő: az igények jelentkezése és a teljesítés közötti idő = mennyi idő alatt
érkezik meg az áru
- Kiszolgálás minősége: a teljesítés, az igény kielégítés színvonalát határozza meg
- kiszolgálás sorrendje:
- FIFO - first in first out --- ami elsőnek kerül be, az kerül ki elsőnek
- LIFO - last in first out --- ami utoljára kerül be, az kerül ki elsőnek; (ami a „tetején” van)
- PRI - priority --- elsőbbség
- RND - random --- véletlenszerűen

- Szállítás:
- fontos a kapacitásához igazított szállítás
- országúti
- vasúti
- vízi
- légi
- csővezetékes
- kombinált - RO - LA = „gördülő országút” - közúti - vasúti kombinált forgalom
- RO - RO = közúti - vízi kombinált forgalom; konténeres

- Környezetvédelem:
- csökkentik az országutak terhelését
- költségkímélő lehet, de nem feltétlenül

- Csomagolás:
- új trendek:
- idősek - fiatalok
- kényelem
- internet --- könyv, hanganyag
- automaták
- környezetvédelem

- Göngyölegek:
- kertészeti vonatkozásban is --- műanyagok