You are on page 1of 11

ANTALYA İL GENEL MECLİSİNİN 02.08.2010 / 06.08.

2010 TARİHLERİNDE YAPILAN


TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1- 02/08/2010 / 517 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 02.08.2010 tarihli 36. birleşiminde mazeretleri
sebebiyle oturuma katılmayan 3 üyenin bu toplantıda izinli sayılmasına karar verildi.
2- 02/08/2010 / 518 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 9 Temmuz 2010 tarihli 35. birleşime ait tutanak
özetinin uygun bulunduğuna karar verildi.
3- 02/08/2010 / 519 Sayılı Karar : Antalya İl Genel Meclisi gündeminin 3,4 ve 5. maddelerindeki
konuların ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine, karar verildi.
4- 02/08/2010 / 520 Sayılı Karar : İlimiz Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Dedeman
İ.Ö.Okulunun 2009-2010 Eğitim Öğretim yılı kış döneminde kapı ve pencerelerinde oluşan
deformasyon sebebi ile sınıfları su aldığından söz konusu okulun kapı ve pencerelerinin onarımının
okulların eğitim dönemi açılmadan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli bakım ve onarımının
yapılmasının uygun bulunduğuna, okulun tamirat bakım ve onarım işinin 2010 Yılı İl Özel İdaresi
Bütçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerden karşılanmasına, konuyla ilgili
hazırlanan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu
raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
5- 02/08/2010 / 521 Sayılı Karar : Antalya İli Konyaaltı İlçesinde Boğaçayı mevkiinde bulunan Kum
Çakıl ocakları konusunda maden ocakları ile ruhsatları inceleme komisyonunca hazırlanıp İl Genel
Meclisine sunulan ve Meclis de görüşülen komisyon raporu çerçevesinde İdaremiz tarafından da ( İl
Özel İdaresi) gerekli işlemlerin yapılması, gerekli işlemler ve denetimin yapılması ile gerekli
önlemlerin alınmasına ve gerekli hukuki müyedilerin uygulanmasına konu hakkında Maden Ocakları
İle Ruhsatları İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan komisyon raporunun kabulüne İl Genel
Meclisince oturuma katılan mevcut üyeleri oy birliği ile karar verildi.
6- 02/08/2010 / 522 Sayılı Karar : Antalya ili Aksu İlçesi 2010 yılı yatırım programında bulunan Aksu
Gökdere köyü 8 derslikli İlköğretim okulu ile Aksu Sağlık Ocağı inşaatı, Akseki ilçesi Cevizli
İlköğretim okulu için ayrılan ödenekler işlerin yapım ihalesi için yeterli olmadığından adı geçen bu
işlerin 2010-2011 yıllarına sari olarak ihalelerinin yapılmasının uygun bulunduğuna, bu işlerin 2010
yılı ödeneği haricinde arta kalan ödeneğinin 2011 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılmasında
sakınca olmadığına, konuyla ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, İl
Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
7- 02/08/2010 / 523 Sayılı Karar : Antalya İl Özel İdaresi 2010 yılı yatırım programında bulunan
Antalya Korkuteli İlçesine bağlı Bahçeyaka Köyü meydan düzenleme, Başpınar Köyü Meydan
düzenleme, Bayatbademleri Köyü Meydan düzenleme, Garipçe Köyü Meydan düzenleme, Gümüşlü
Köyü Meydan düzenleme, Kırkpınar Köyü Meydan düzenleme, Osmankalfalar Köyü Meydan
düzenleme, Manay Köyü Meydan düzenleme, Sülekler Köyü Meydan düzenleme projesi için 9 adet
köyün meydan düzenleme işine ait 590.000 TL si ödeneğin 2010 yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden
ayrılmış ve kullanıma hazır durumda olduğu ancak bahse konu 9 adet köyün meydan düzenleme işine
ait ihalelerinin 2010 yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerle yatırımların gerçekleşmesi mümkün
olmadığından, yukarıda isimleri yazılı Korkuteli İlçesine bağlı 9 adet köyün meydan düzenleme işleri
için 2010 yılı içinde bu işler için bütçeden ayrılan 590.000 TL ödeneğin kullanıma hazır olduğu ancak
bakiye kalan 623.540 TL ödeneğinde 2011 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılarak yukarıda isimleri
yazılı 9 adet Köyün meydan düzenleme işlerinin 2010-2011 yıllarına sari olarak 2010 yılı içinde
ihalelerinin yapılmasının uygun bulunduğuna, İhalesi yapılacak 9 adet köyün meydan düzenleme işi
2011 yılı bütçeden ayrılacak ödeneklerinin ise; ;Korkuteli Gümüşlü Köyü: 19.248,Korkuteli
Osmankalfalar Köyü: 97.965,Korkuteli Kırkpınar Köyü: 137.785,Korkuteli Sülekler Köyü:
40.240,Korkuteli Bahçeyaka Köyü: 35.759,Korkuteli Başpınar Köyü: 212.130,Korkuteli Garipçe
Köyü: 44.227,Korkuteli Bayatbademleri Köyü: 23.949,Korkuteli Söğüt (Manay): 12.237,TOPLAM:
623.540 TL olarak uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunun ilgideki raporunun kabulüne
İl Genel Meclisinin 02/08/2010 tarihli toplantısında oturuma katılan mevcut üyelerin oy birliği ile
karar verildi.
8- 02/08/2010 / 524 Sayılı Karar : İlimiz Elmalı İlçesi Ovacık Köyüne içmesuyu sondajı yapılması için
2010 yılı bütçesine 10.000 TL. ödenek konulmuştur sondaj yapılması için yeterli su olmadığından söz
konusu 10.000 TL. ödeneğin Ovacık Köyü içmesuyu ilave hat getirilmesi ve boru alımında
kullanılmak üzere konu değişikliği yapılması ile ilgili işin gündemden düşürülmesine, konuyla ilgili
hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma katılan
mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
9- 02/08/2010 / 525 Sayılı Karar : İlimiz Elmalı İlçesi Çukurelma köyü İçmesuyu boru alım işi için İl
Özel İdaresi 2010 Yılı Bütçesinde 75.000 TL ödeneği mevcut olup, söz konusu ödeneğin Çukurelma
köyü içmesuyu şebekesinde kullanılmak üzere konu değişikliği yapılması ile ilgili konunun
gündemden düşürülmesine bu konuda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne, İl
Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
10- 02/08/2010 / 526 Sayılı Karar : İlimiz Döşemealtı İlçesi Karataş köyünde toplu sağım ve sığınma
ünitesi programı 2010 yılı yatırım programında olduğundan.Bu projenin 2010 yılı ek ödenekten
bulunmadığı taktirde 2011 yılı bütçe programına alınması ile ilgili verilen öneri konusunda hazırlanan
Tarım ve Orman Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden dolayı
konunun 03 Ağustos 2010 Salı gününe ertelenmesine İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile
karar verildi.
11- 02/08/2010 / 527 Sayılı Karar : İlimiz Kepez İlçesi Duacı Köyü Kındıra-Araplar Mahallesi
arasındaki 7 km’lik yolun 2011 Mali Yılı Yatırım Programına alınmasının uygun bulunduğuna, bu
konuda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun
kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
12- 02/08/2010 / 528 Sayılı Karar : Antalya İli Akseki İlçesi Güçlüköy Beldesinde bir yardımsever
tarafından yapılmaya başlanan sağlık ocağı ve lojmanları inşaatının ödenek yokluğundan durduğu
İnşaatın tamamlanması işinin Bütçe imkanları çerçevesinde 2011 yılına yıllara sari olarak ödeneğinin
ayrılmasında ve işin tamamlanmasında sakınca olmadığına konuyla ilgili hazırlanan Sağlık
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
13- 02/08/2010 / 529 Sayılı Karar : İlimiz Alanya İlçesi su deposu işi için ayrılan ödeneklerle
yatırımların gerçekleşmesi mümkün olmadığından yatırımların Kuzyaka, Taşbaşı ve Gümüşkavak
köyleri su deposu işlerinin projeleri yapıldıktan sonra 2010-2011 yıllarına sari olarak ihalelerinin
yapılmasının uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulüne, İl
Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
14- 02/08/2010 / 530 Sayılı Karar : Antalya İli Alanya ilçesi İspatlı Köyü ile Yenice Köyüne yapılması
talep edilen 2 adet menfez köprünün yapılması işinin 2010-2011yıllarına sari yapılmasına, konuyla
ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
15- 02/08/2010 / 531 Sayılı Karar : İlimiz Alanya İlçesi Çakallar Köyü Kilit parke taşı döşenmesi işinin
yapılmasının uygun bulunduğuna konunun 2010-2011 yıllarına sari olarak ihalesinin yapılmasına
konu ile ilgili hazırlanan Çevre Park ve Bahçeler Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
16- 02/08/2010 / 532 Sayılı Karar : Antalya İl Özel İdaresinin 2010 Yılı bütçesinden Alanya İlçesi
Köylerinin İçme Suyu işleri için ayrılan ödeneklerle yatırımların gerçekleşmesi mümkün
olmadığından, Keşefli köyünün 20.000- TL ödeneğinin Alanya Köylere Hizmet Götürme Birliğine
aktarıldığından gündemden düşürülmesine, Antalya ili Alanya ilçesine bağlı Yaylakonak ve Şıhlar
köylerinin içmesuyu projelerinin yapılarak 2010-2011 yıllarına sari olarak ihalesinin yapılmasına,
konuyla ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonu raporunun
kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
17- 02/08/2010 / 533 Sayılı Karar : İlimiz Manavgat İlçesi Kapalı Spor Salonu yapımı işi için İl
Özel İdaresi Bütçesinden 3.471.909,00TL ödenek aktarılması konusunda İl Genel
Meclisinde öneri verilmiş ise de;Söz konusu ödeneğin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
temel ilkelerinde yer alan "yeterli ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmü
gereğince 2010 Yılında bütçedeki mevcut 472.000,00TL ödenekle ihaleye çıkılmasına ve
2011 ve yıllara sâri olarak ihalesinin yapılmasının uygun bulunduğuna , bu konuda
hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu ile Gençlik ve Spor komisyonu raporlarının kabulüne, İl
Genel Meclisince oturuma katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
18- 02/08/2010 / 534 Sayılı Karar : Antalya İl Özel İdaresi Taşınmaz Mallarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik gereği İl Genel Meclisimizce teklife konu 2612 ada 3 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde
kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasına, İl Genel Meclisinin de komisyon görüşüne iştirak etmesi
halinde bu konuda ihaleyi yapacak olan İl Encümeninin İl Özel İdaremizin hak ve menfaatlerinin en
üst seviyede korunması ve bu amaçla yapılacak ihaleye en fazla katılımın sağlanarak gerekli rekabet
ortamının tesisinden sonra ihalesinin yapılmasının uygun bulunduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Özel
İdare Komisyonu, İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Hukuk Komisyonu raporlarının kabulüne,
İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
19- 02/08/2010 / 535 Sayılı Karar : İl Genel Meclis üyelerince çeşitli konularda verilen 2 adet önerinin
Meclis gündemine alınmasına ve ilgili komisyonlara havale edilmesine, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
20- 03/08/2010 / 536 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 03.08.2010 tarihli 37. birleşiminde mazeretleri
sebebiyle oturuma katılmayan 8 üyenin bu toplantıda izinli sayılmasına karar verildi.
21- 03/08/2010 / 537 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 02 Ağustos 2010 tarihli 36. birleşime ait tutanak
özetinin uygun bulunduğuna karar verildi.
22- 03/08/2010 / 538 Sayılı Karar : İlimiz Döşemealtı İlçesi Karataş köyünde toplu sağım ve sığınma
ünitesi programı 2010 yılı yatırım programında olduğundan.Bu projenin 2010 yılı ek ödenekten
bulunmadığı taktirde işin 2011 Mali Yılı Bütçesinde değerlendirilmesinde sakınca olmadığına,
konuyla ilgili hazırlanan Tarım ve Orman Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun
kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
23- 03/08/2010 / 539 Sayılı Karar : İl Özel İdaresinin hizmetlerinin devamı ve hizmet kalitesindeki
istikrarın devamı ve yükseltilmesi ancak İl Özel İdaresinin gelirlerinin artışına ve istikrarına bağlıdır.
Bu sebeple İl Özel İdaresi olarak muntazaman ve mütemadiyen gelir getirici fikirler üretmek,
önlemler almak ve girişimlerde bulunmak, gelir getirici faaliyetlerden biriside atıl değerleri
ekonomiye kazandırmak, bunlardan minimum maliyet ile maksimum gelir elde etmektir. Teklif
konusu edilen taşınmaz İl Özel idaremiz envanterinde bulunmakla birlikte şu ana kadar bir ekonomik
getirisinin bulunmadığı, dolayısıyla 127 m2 lik İl Özel İdaresi hissesinin taşınmazın çoğunluk
hissesinin akıbetine tabi olduğu, bu haliyle bağımsız olarak kullanılamayacağı tespit edildiğinden, bu
taşınmazın ekonomiye kazandırılması için İl Encümenince satılmasının uygun olduğuna, konuyla
ilgili hazırlanan Özel İdare Komisyonu, İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Hukuk Komisyonu
raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
24- 03/08/2010 / 540 Sayılı Karar : İlimiz İbradı İlçesinde İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile Köylere
Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Soğuk Hava Deposu Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
işletilemediğinden atıl durumda bulunduğundan adı geçen soğuk hava deposunun İl Özel İdaresince
kiraya verilmesinin uygun bulunduğuna, bu konuda İl Encümenine yetki verilmesine, konuyla ilgili
hazırlanan Özel İdare Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcut
üyelerin oy birliği ile karar verildi.
25- 03/08/2010 / 541 Sayılı Karar : İlimiz Manavgat ilçesi Çaltepe köyünde yöredeki kekik ve benzeri
bitkileri değerlendirmek amacı ile İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile yapılan ve işletilmesi için Tarım
İl Müdürlüğü tarafından Çaltepe Köyü Kalkınma Kooperatifine tahsis edilen kekik işleme ve
paketleme tesisi, bahis konusu kooperatif tarafından işletilemediğinden atıl durumda bulunduğu Söz
konusu kekik işleme ve paketleme tesisinin İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilmesi hem tesisi atıl
vaziyetten kurtaracak, hemde yöredeki doğal olarak yetişen kekik ve benzeri bitkilerin
hammaddesinin işlenmiş olarak pazarlanmasını sağlayacağı bu nedenle Manavgat İlçesi Çaltepe Köyü
Kekik İşleme ve Paketleme Tesisinin kiraya verilmesi konusunda İl Encümenine yetki verilmesine,
konuyla ilgili hazırlanan Özel İdare Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma
katılan mevcut oy birliği ile karar verildi.
26- 03/08/2010 / 542 Sayılı Karar : Mülkiyeti Antalya İl Özel İdaresine ait Muratpaşa İlçesi Yüksekalan
Mahallesi 13168 ada 1 parsel nolu taşınmazdaki (İnönü İlköğretim okulu alanı) İl Özel İdare
hissesinin Kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmelik gereğince
Kalekapı düzenleme projesi alanı içerisinde Kent Merkezi Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde
yapılan imar planı gereği meydan, park ve otopark alanı olarak kullanılmak şartıyla Antalya
Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu, Özel İdare Komisyonu ile Hukuk Komisyonu çalışmaları devam ettiğinden dolayı
konunun 05 Ağustos 2010 Perşembe gününe ertelenmesine İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği
ile karar verildi.
27- 03/08/2010 / 543 Sayılı Karar : İlimiz Alanya ve Gazipaşa İlçelerinin yaylalarda bulunan İmamlı,
Uğrak, Tırılar, Kocaoğlanlı, Karapınar, Yaylakonak, Hocalar, B.Pınar, Yalçı, Çamlıca, Seki,
Sapadere, Başköy, Beldibi, İspatlı, İshaklı, Keşifli, Aliefendi, Küçüklü, Karalar, Karatepe vb. köylerin
ayrıca 6 tane beldelerimizin çıktığı yayla köylerinin sağlık sorunlarının giderilebilmesi için ortak bir
nokta olan Çayarası mevkiinde sağlık ocağı yapılmasına, Çayarası mevkii bütün bu köylerin geçiş
noktası olup, yaz mevsiminde nüfus yoğunluğunun arttığı, söz konusu köylere en yakın sağlık
ocağının 60 km uzaklıkta olması da göz önüne alınarak gerekli uygulamanın yapılmasına ve Çayarası
mevkiinde kullanılmayan ancak küçük bir tadilatla sağlık ocağına çevrilebilecek bir binanın mevcut
olmasından dolayı da adı geçen bölgeye sağlık ocağı yapılmasına, konuyla ilgili hazırlanan Sağlık
Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcut üyelerin oy birliği ile
karar verildi.
28- 03/08/2010 / 544 Sayılı Karar : Antalya İli Kumluca İlçesi Salur Köyünün çok hızlı nüfus artışı
nedeni ile mevcut içme suyu kuyuları cevap veremez duruma geldiğinden acilen ikinci bir sondaj
açılmasının uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Sağlık Komisyonu, Köye Yönelik Hizmetler
Komisyonu ile Tarım ve Orman Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun
oy birliği ile karar verildi.
29- 03/08/2010 / 545 Sayılı Karar : Antalya İli Finike İlçesi Suluin Mağarası için üniversite ile işbirliği
yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenerek araştırılmalı,Mağaraya sualtı dalışı yapmak için
gemi uçak batırmaya gerek olmadan hem su altı dalışı yapmak hem de mağarayı incelemek için yerli
ve yabancı turistlere basın ve broşürler yolu ile tanıtılmalı, Mağaranın atılan taş ve çöplerden
temizlenerek giriş merdivenleri, çevre düzenlemesi, araba garaj yerleri, gelen misafirlerin ağırlanacağı
yerlerin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarca izin verilerek turizme kazandırılmasının uygun
olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Turizm Komisyonu ile Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
30- 03/08/2010 / 546 Sayılı Karar : Antalya İli Korkuteli İlçesi İmrahor Köyü sınırları içerisinde yer alan
1066 numaralı parsel üzerinde yapılması düşünülen Tarımsal Tesis (Kültür Mantarı ve Hammaddesi
Yetiştiriciliği) amaçlı 1/5000 ölçekli İmar Planı talebinde bulunan alan, Çevre ve Orman Bakanlığının
12.05.2009 tarih ve 718 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli Burdur Antalya Çevre
Düzeni Planı hükümlerinde 9.5. “tarım arazisi” maddesinde belirtilen hükümlere istinaden gerekli
kurum görüşleri alınmış ve jeolojik etüd raporu ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlandığı
belirlenmiş olup evrakları tamamlanmış olan talebin uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan İmar
ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcut
üyelerin oy birliği ile karar verildi.
31- 03/08/2010 / 547 Sayılı Karar : Antalya İli Korkuteli İlçesi İmrahor Köyü sınırları içerisinde yer alan
1066 numaralı parsel üzerinde yapılması düşünülen Tarımsal Tesis (Kültür Mantarı ve Hammaddesi
Yetiştiriciliği) amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı talebinde bulunan alan, Çevre ve Orman Bakanlığının
12.05.2009 tarih ve 718 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli Burdur Antalya Çevre
Düzeni Planı hükümlerinde 9.5. “tarım arazisi” maddesinde belirtilen hükümlere istinaden gerekli
kurum görüşleri alınmış ve jeolojik etüd raporu ile 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlandığı
belirlenmiş olup evrakları tamamlanmış olan talebin uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan İmar
ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcut
üyelerin oy birliği ile karar verildi.
32- 03/08/2010 / 548 Sayılı Karar : Antalya İli Manavgat İlçesi Çakış Köyü sınırları içerisinde kalan
657,658 parseller üzerinde tarımsal tesis (Balık Yetiştiriciliği ve sportif olta avcılığı) amaçlı 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı talebinde bulunan alan, Çevre ve Orman Bakanlığının 12.05.2009 tarih ve
718 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli Burdur Antalya Çevre Düzeni Planı
hükümlerinde 9.5. “tarım arazisi” maddesinde belirtilen hükümlere istinaden gerekli kurum görüşleri
alınmış ve jeolojik etüd raporu ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlandığı belirlenmiş olup
evrakları tamamlanmış olan talebin uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
33- 03/08/2010 / 549 Sayılı Karar : Antalya İli Manavgat İlçesi Çakış Köyü sınırları içerisinde kalan
657,658 parseller üzerinde tarımsal tesis (Balık Yetiştiriciliği ve sportif olta avcılığı) amaçlı 1/1000
ölçekli Nazım İmar Planı talebinde bulunan alan, Çevre ve Orman Bakanlığının 12.05.2009 tarih ve
718 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli Burdur Antalya Çevre Düzeni Planı
hükümlerinde 9.5. “tarım arazisi” maddesinde belirtilen hükümlere istinaden gerekli kurum görüşleri
alınmış ve jeolojik etüd raporu ile 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlandığı belirlenmiş olup
evrakları tamamlanmış olan talebin uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
34- 03/08/2010 / 550 Sayılı Karar : 1-İlimiz Kumluca ilçesi Karacaören ve Çaltı köyleri (Kozdere
mevkii) sınırları içerisinde bir kısım tahsisli alan üzerinde Hidroelektrik Santrali amaçlı 1/5000
ölçekli Nazım İmar planı talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları devam
ettiğinden dolayı konunun ertelenmesine; 2- İlimiz Kumluca ilçesi Karacaören ve Çaltı köyleri
(Kozdere mevkii) sınırları içerisinde bir kısım tahsisli alan üzerinde Hidro Elektrik Santrali amaçlı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışmaları
devam ettiğinden dolayı konunun ertelenmesine İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
35- 03/08/2010 / 551 Sayılı Karar : İl Genel Meclis üyelerince çeşitli konularda verilen 6 adet önerinin
Meclis gündemine alınmasına ve ilgili komisyonlara havale edilmesine, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
36- 04/08/2010 / 552 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 04.08.2010 tarihli 38. birleşiminde mazeretleri
sebebiyle oturuma katılmayan 6 üyenin bu toplantıda izinli sayılmasına karar verildi.
37- 04/08/2010 / 553 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 03 Ağustos 2010 tarihli 37. birleşime ait tutanak
özetinin uygun bulunduğuna karar verildi.
38- 04/08/2010 / 554 Sayılı Karar : Antalya İli Kaş Çeşme köy ile Bahçealan mahallesi arasındaki 037
KKN li yolun güzergahının değiştiği ve 2 km kısaldığı belirlenmiş, Çeşme köye bağlı İnönüalanı
mahallesi yerinin kurumumuz hizmet haritasındaki yeri ile aynı olmadığı, İnönü mahallesinde 3 km
lik stabilize (038 KKN) yolun olduğu belirlenmiş olup meydana gelen yol ağı değişikliğinin uygun
olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun kabulüne, İl
Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
39- 04/08/2010 / 555 Sayılı Karar : Antalya İli Manavgat İlçesi Kızıldağ Köyü Yaylası olan Erağaç
yolunun İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına ve bu yolun bakım ve onarımının yapılarak
genişletilmesi, menfezlerinin yapılması ve çakıllanması, İl Genel Meclisi gündeminde Güzelyalı
yaylası olarak yazılan ama asıl adı Güzle yaylası olan yayla adının Güzle olarak düzeltilerek, Kızıldağ
köyü –Topalceviz-Güzle yaylasına kadar olan yerde yol bulunmadığı söz konusu yere yaklaşık 8 km
yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınarak söz konusu yolun ulaşıma açılmasının uygun olduğuna,
konuyla ilgili hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
40- 04/08/2010 / 556 Sayılı Karar : Antalya ili Konyaaltı ilçesi Zülbül Marsel- Ziya Denizhan Öner
ilköğretim okulunda 24 derslik 737 öğrencisi bulunduğu, okul bahçesinde basketbol potaları ve
voleybol direkleri bulunmasına rağmen beden eğitim ve spor yapılabilecek ayrı bir bölüm
bulunmamakta, okul bahçesinin uygun bir yerinde böyle bir bölümün düzenlenebileceği, ayrıca
okulun bodrum katında bulunan çok amaçlı salonda spor malzemeleri araç ve gereçler temin edilerek
spor, sanat ve kültürel etkinliklerde kullanılabileceği kanaatine varılmış olup,Milli Eğitim ve okul
yetkililerinin incelenmesi sonucunda yapılacak işler ve sağlanacak malzeme bütçe olanakları
çerçevesinde bu yıl mümkün olmadığı taktirde 2011 yılı programında değerlendirilmesinin uygun
olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu ile Gençlik ve
Spor Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
41- 04/08/2010 / 557 Sayılı Karar : İlimiz Demre İlçesi Çevreli Köyünde 200 öğrenci eğitim yaptığından
8 derslikli okulunun yapılması işinin 2010 yılı İl Özel İdaresi ek bütçesinden veya mevcut bütçenin
yedek ödenek bölümündeki ödenekten ödenek ayrılması mümkün olmadığından bahis konusu 8
derslikli okulun yapım işinin 2011 yılı İl Özel idaresi yatırım programına alınmasına ve işin 2011 yılı
içinde yapılmasının uygun bulunduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Eğitim Kültür ve Sosyal
Hizmetler komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
42- 04/08/2010 / 558 Sayılı Karar : İlimiz Alanya ilçesi Demirtaş beldesinde bulunan Cumhuriyet
ilköğretim okulu 18 derslikli ve 500 öğrencinin eğitim – öğretim gördüğü, 15 köyün taşıma merkezi
olan okul 2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete girmiş olup, okulun üst katını çok programlı lise
geçici olarak kullandığı, okulun çatısında belirgin çatlaklar oluştuğundan yağan yağmurlarda okulun
alt katlarına kadar su aktığı ve elektrik tesisatının da zarar gördüğü tespit edilmiş, Milli Eğitim
Müdürlüğü teknik elemanlarınca okulda incelemelerin yapıldığı, okulun üstüne çatı katı yapılarak
kesin çözüm bulunabileceği bildirilmiş olup, Okulun kesin kabulünün 2008 yılında yapıldığı
yüklenicinin işi iyi yapmaması sonucunda teminatında kesinti yapıldığı ancak okula herhangi bir
çözüm bulunmadığı Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporundan anlaşıldığından,
Okulun üstünde yapılacak çatı katı için kolonlar ve demir bırakıldığı, yapılacak teknik inceleme
sonucunda çok amaçlı salon ve çatı yapılmasına ve bütçe imkanları çerçevesinde idarece ve dairesince
kaynak yaratılarak köklü çözüm bulunmasının uygun olduğuna,, konuyla ilgili hazırlanan Eğitim
Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
43- 04/08/2010 / 559 Sayılı Karar : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Topcular Mahallesi Mehmetcik
İ.Ö.Okulunun çatısının bakım ve onarımının yapılması işinin 2010 Yılı Bütçe imkânları içinde 2010
Yılında okulların eğitim dönemi açılmadan yapılmasının uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
44- 04/08/2010 / 560 Sayılı Karar : Antalya İli Akseki ilçesi, Güçlüköy Beldesinde bulunan Fersinalanı
Ali Erdem İlköğretim Okulunun kapısının hemen önünden yol geçmekte ve öğrenciler için büyük
tehlike arz etmekte olup, yolun aşağıya alınması için gereken istinat duvarının yapılması teknik
inceleme ve değerlendirme sonucunda bütçe imkanları çerçevesinde 2011 yılında programa işin İl
Özel İdaresi yatırım programına alınmasına ve işin 2011 yılı içinde yapılmasının uygun olduğuna,
konuyla ilgili hazırlanan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu raporunun kabulüne, İl
Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
45- 04/08/2010 / 561 Sayılı Karar : Antalya İli Alanya İlçesi Kargı Çayı üzerindeki Taş Maden Ocakları
ile ilgili Antalya İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yerinde
inceleme ve denetleme yapılarak görülen eksiklik veya koordinatlar dışında çalışma yapılıyorsa
gerekli raporların tutulmasının uygun olduğuna, konuyla ilgili hazırlanan Maden Ocakları İle
Ruhsatları İnceleme komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile
karar verildi.
46- 04/08/2010 / 562 Sayılı Karar : Antalya İli Konyaaltı İlçesine bağlı Saklıkent yaylası yolu üzerindeki
M.A.S. Şirketinin içme suyu şebekesine kaçak hafriyat çektiği ile ilgili Antalya İl Özel İdaresi Çevre
Koruma Daire Başkanlığı tarafından gerekli işlemleri başlatma, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından
içmesuyu işinin şartnameye uygun yapılıp yapılmadığı ve kontrollerinin yapılmasına ve Antalya
idare tarafından gerekli denetimler yapılıp eğer usüle aykırı işlem varsa gerekli müeyyidelerin
uygulanmasına konuyla ilgili Maden Ocakları İle Ruhsatları İnceleme komisyonu raporunun
uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
47- 04/08/2010 / 563 Sayılı Karar : Antalya İli Serik İlçesi Gebiz Hasdümen Köyünde mermer ocağı ile
ilgili (İl Özel İdaresi) tarafından belirtilen ilgili taş ocağında gerekli incelemeleri yapması eğer usul ve
yasaya aykırı herhangi bir işlem varsa bu konuda gerekli inceleme ve müeyyidelerin uygulanmasına,
bu konuda hazırlanan Maden Ocakları İle Ruhsatları İnceleme komisyonu raporunun uygun
bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
48- 04/08/2010 / 564 Sayılı Karar : Antalya İli Alanya İlçesi Süleymanlar Köyü Merkez mahallesi ile
İnlice mahallesi arası 2 km. yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınmasının uygun olduğuna, bu konuda
hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
49- 04/08/2010 / 565 Sayılı Karar : Antalya İli Gazipaşa İlçesi Beyrebucak ve Hasdere Köyünün Salman
Yaylası ile Günnercik Yaylası arasının yol bağlantısının yapılması için İl Özel İdaresi yol ağına
alınmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler komisyonu raporunun
uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
50- 04/08/2010 / 566 Sayılı Karar : Antalya İli Akseki İlçesi Süleymaniye Beldesi içerisinden
Seydişehir’e bağlanan stabilize orman ve maden yolu ,Cevizli Beldesi, Süleymaniye Beldesi ,Bademli
Beldesi ,Kuyucak Beldesi ile Değirmenlik Köyü , Salihler Köyü , Susuzşahap Köyü ,Gümüşdamla
Köyü , Çınardibi Köyü , Günyaka Köyü , Karakışla Köyü , Ceceler Köyü Toplam 4 adet belde ve 8
köye hizmet veren 17 km.lik stabilize yolun bakım onarımlarının yapılmasının uygun olduğuna, bu
konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
51- 04/08/2010 / 567 Sayılı Karar : Antalya İli Kumluca İlçesi İncircik Köyü Kuyu Pınar Mahallesi 1
km.lik yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik
Hizmetler komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile
karar verildi.
52- 04/08/2010 / 568 Sayılı Karar : Antalya İli Gazipaşa İlçesi Küçüklü , Hacıese mah. Sugözü 1.kat 3
km.lik Asfalt programına alınan Asfaltlamanın aynı km’de İnal köyü ile Yakacık köyü arasına
aktarılmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler komisyonu
raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
53- 04/08/2010 / 569 Sayılı Karar : Antalya İli Korkuteli İlçesi Bahçeyaka Köyünün geçen yıldan kalan
Kızılyalı Boğazı- Alıpınar çeşmesine kadar olan yolun yol ağına alınmasının uygun olduğuna bu
konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler komisyonu raporunun kabulüne İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
54- 04/08/2010 / 570 Sayılı Karar : Antalya İli Gündoğmuş İlçesi Karabul Köyü Köy çıkışında Çürük
mevkiine giden yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye
Yönelik Hizmetler komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
55- 04/08/2010 / 571 Sayılı Karar : İlimiz Akseki İlçesi Çimi Köyü Yeroluk mevkiinde bulunan su
kaynağından tarımsal amaçlı kullanmak üzere 0,25 lt/sn debi miktarlı su kiralama talebinin Tarım
Orman Komisyonunca incelenmesi sonucu, talebin o yörede 6 tane su kaynağı bulunması ve hangi su
kaynağının talep edildiği belirlendikten sonra talebin yerine getirilmesinin uygun olacağı belirtilmiş
olup Yapılan çalışmalar sonucu kiralama talep edilen su kaynağının doğusu 405133, kuzey 4095912
koordinatlarında bulunan su kaynağının kiraya verilmesinin uygun bulunduğuna, konu hakkında
hazırlanan Tarım ve Orman Komisyonu ile Hukuk komisyonu raporlarının uygun bulunduğuna,
İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
56- 04/08/2010 / 572 Sayılı Karar : Antalya İli Döşemealtı İlçesi Dereli Köyü Mezarlık mevkiindeki
Kadastro da mevcut olan yolun stabilizesinin yapılmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan
Köye Yönelik Hizmetler komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
57- 04/08/2010 / 573 Sayılı Karar : Antalya İli Gündoğmuş İlçesi Merkez Kozağacı Köyü Kaynarca
mevkiinde 500 metre Yeni yol açılmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik
Hizmetler komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile
karar verildi.
58- 04/08/2010 / 574 Sayılı Karar : İl Genel Meclis üyelerince çeşitli konularda verilen 11 adet önerinin
Meclis gündemine alınmasına ve ilgili komisyonlara havale edilmesine, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
59- 04/08/2010 / 575 Sayılı Karar : Antalya İl Özel idaresince kiraya verilerek işletilmekte olan
Konyaaltı ilçesi Hurma köyü sınırları içindeki Tünektepe Döner gazinonun kira süresinin sona ermesi
sebebiyle söz konusu tesisin İl Özel İdaresi bünyesinde ticari işletme kurularak çalıştırılmasına, İl
Genel Meclisince oturuma katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
60- 05/08/2010 / 576 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 05.08.2010 tarihli 39. birleşiminde mazeretleri
sebebiyle oturuma katılmayan 8 üyenin bu toplantıda izinli sayılmasına karar verildi.
61- 05/08/2010 / 577 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 04 Ağustos 2010 tarihli 38. birleşime ait tutanak
özetinin uygun bulunduğuna karar verildi.
62- 05/08/2010 / 578 Sayılı Karar : İlimiz, Korkuteli ilçesi, Aşağıpazar mahalles i 183 ada 74
par sel nolu taş ınma zdaki K or kut eli Belediyesi T üzel Kişiliği a dına ka yıtlı 5 m 2
hiss enin, 3194 sa yılı İ mar Ka nu nu nu n 17. ma ddesine gör e 100,00 T L. bedelle İ l
Özel İ dar es i tar afında n satın alınmas ının u ygun bu lu ndu ğu na, konu ile ilgili hazırlanan
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Özel İdare Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
63- 05/08/2010 / 579 Sayılı Karar : İl Genel M eclis i bütçes inden yap ıla n yat ırı mlar ının atı l
duru mda ki Öz el İ dar e Gayr imenkuller inin incelenmes i için Özel İ dar e
Komis yonu nda gör evli ola n İ l G enel M eclis i Üyeler i ile İ mar ve Bay ındır lık
komis yonu nda gör evli olan İ l G enel M eclis i üyeler inin gör evlendiril mesi nin u ygu n
oldu ğu na, konu ile ilgili hazırlanan Özel İdare Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
64- 05/08/2010 / 580 Sayılı Karar : Antalya İli Alanya İlçesi Akdağ Kayak Merkezine giden yolda 4 km
yeni yol açılmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu
raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
65- 05/08/2010 / 581 Sayılı Karar : Antalya İli Demre İlçesi Çağman Köyü yaylası Gonurova mevkiine
giden yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınıp bakım ve onarımının yapılmasının uygun olduğuna, bu
konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
66- 05/08/2010 / 582 Sayılı Karar : Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Köyü Onbuynuz mevkiinde bulunan
evlerin yolu orman yolu olduğu için yol çalışmaları yapılmadığından 1,5 km.lik yolun Özel İdare yol
ağına alınmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu
raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
67- 05/08/2010 / 583 Sayılı Karar : Antalya İli Konyaaltı İlçesi Üçoluk Köyü Çeşme mahallesine 2011
Yılı İl Özel İdaresi asfalt programından 1 km. asfalt yapılmasının uygun olduğuna, bu konuda
hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
68- 05/08/2010 / 584 Sayılı Karar : Antalya İli Konyaaltı İlçesi Hisar Çandır Köyü Ekizce Mahallesine
2010 Yılı programında bulunan 2 km.lik 1. kat asfaltın 2010 yılında alt yapısı yapılarak asfaltının da
2011 yılı İl Özel İdaresi yatırım programına alınmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye
Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy
birliği ile karar verildi.
69- 05/08/2010 / 585 Sayılı Karar : Antalya İli Manavgat İlçesi Alaybeyler-ÇamlıtepeUzunler-Çenger-
Eşşekçiler-Hacıobası-Kızılağaç-İkievciler-Sülek Yayla yolları, Gündoğmuş İlçesi Manas Köyü yayla
yolu, Alanya İlçesi okurcalar Beldesi İncemehmetler köylerinin yaylası olan Susambeli yaylasının
2011 yılı İl Özel İdaresi yatırım programına alınarak asfalt yapılmasının uygun olduğuna, bu konuda
hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
70- 05/08/2010 / 586 Sayılı Karar : Antalya İli Gazipaşa İlçesi Çimenbağ Köyünün Sarınç Mahallesinin
Hardım Mahallesine bağlayan ara yolun büzlerinin konularak yolun genişletilmesinin uygun
olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun uygun
bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
71- 05/08/2010 / 587 Sayılı Karar : Antalya İli Serik İlçesi Hasdümen Köyü Bekirler Mahallesi İçme
Suyu şebekesi geçen kış meydana gelen heyelan nedeni ile zarar görmüş ve devre dışı kaldığından
şebekenin onarım ve kısmi yenileme yapılamayacak kadar eski olması nedeni ile şebekenin
yenilenmesinin uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu
raporunun uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
72- 05/08/2010 / 588 Sayılı Karar : Antalya İli Alanya ilçesine bağlı Paşaköy ve Mahmutseydi köylerini
birbirine bağlayan grup yolu, alt yapısı ve stabilizesi Alanya Belediyesince yapılmış olup, 1,5 km lik
yolun 2010 yılında asfaltlanmasının uygun olduğuna, bu konuda hazırlanan Köye Yönelik
Hizmetler Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
73- 05/08/2010 / 589 Sayılı Karar : İlimiz Serik İlçesi 2010 yılı bütçe programında bulunan Gebiz
Çığırtkan Çayı için 70.000TL ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarma yapılması için
verilen öneri ile ilgili olarak ; söz konusu ödenek aktarma yapılması mevzuata aykırı olduğundan
5302 sayılı yasanın 64.Maddesi uyarınca protokol düzenlenerek işin Köylere Hizmet Götürme Birliği
mevzuatınca ve Birlik tarafından yapılmasının uygun olduğuna, konu ile ilgili hazırlanan Plan ve
Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
74- 05/08/2010 / 590 Sayılı Karar : İlimiz Döşemealtı ilçesi 2010 yılı yatırım programında bulunan
Döşemealtı Kömürcüler ve Selimiye köyleri içme suyu inşaatı için ayrılan 40.000 TL sinin 2010
yılından karşılanması ve işin 2011 yılına sari yapılarak arta kalan ödeneğin 2011 yılı bütçesinden
karşılanmasında sakınca olmadığına, konu ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu
raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi
75- 05/08/2010 / 591 Sayılı Karar : İlimiz Gazipaşa İlçesi 2010 yılı yatırım programında bulunan
Sugözü köyü Çukur ve Çomruk Mahallelerinin İçmesuyu inşaatı için ayrılan 50.000 TL,
sinin 2010 yılında arta kalan kısmının 2011 yılına sari olarak yapılmasına ve ödeneğin 2011
yılı bütçesinden ayrılmasında sakınca olmadığına, konu ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe
Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
76- 05/08/2010 / 592 Sayılı Karar : İl Genel Meclis üyelerince çeşitli konularda verilen 7 adet önerinin
Meclis gündemine alınmasına ve ilgili komisyonlara havale edilmesine, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
77- 06/08/2010 / 593 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 06.08.2010 tarihli 40. birleşiminde mazeretleri
sebebiyle oturuma katılmayan 12 üyenin bu toplantıda izinli sayılmasına karar verildi.
78- 06/08/2010 / 594 Sayılı Karar : İl Genel Meclisinin 05 Ağustos 2010 tarihli 39. birleşime ait tutanak
özetinin uygun bulunduğuna karar verildi.
79- 06/08/2010 / 595 Sayılı Karar : Mülkiyeti Antalya İl Özel İdaresine ait Muratpaşa İlçesi Yüksekalan
Mahallesi 13168 ada 1 parsel nolu taşınmazdaki (inönü ilköğretim okulu alanı) İl Özel İdare
hissesinin, 3194 sayılı İmar kanununun 11. maddesine uygun olarak kent meydanı ve altında katlı
otopark yapılması şartı ile, Tapu kütüğüne şerh olarak düşülmesi kaydı ile.Yüksekalan mahallesi
13168 ada 1 parsel nolu 4346, 47 m 2 yüzölçümlü taşınmazdaki Antalya İl Özel İdaresine ait 253.147/
4346,47 oranındaki hissenin Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devrinin uygun olduğuna bu
konuda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Özel İdare Komisyonu ile Hukuk
komisyonu raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcıt üyelerin oy birliği ile
kabul edildi.
80- 06/08/2010 / 596 Sayılı Karar : Antalya ili Demre ilçesi Köşkerler köyü ve diğer köylere de
bağlayan grup yolunun 2010 yılı Şubat ayında hasar görmüş olan köprünün yapımı işi ile ilgili gerekli
ödeneğin ayrılarak ihalesinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Köye Yönelik
Hizmetler Komisyonu raporu çalışmaları devam ettiğinden dolayı konunun gelecek aya
ertelenmesine, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği ile karar verildi.
81- 06/08/2010 / 597 Sayılı Karar : 2009 yılı programında olan Yazır Güzlesi Saklıkent arasındaki 3 km
lik yolun 1. kat asfaltının altyapısı olmadığı için 3 km Yazır-Güzle köyü arasında programında
bulunan 10 km yola ilave edilmesi konusu ile ilgili bu bölgede halihazırda bir çalışma yapıldığı ancak
belirtilen yerin alt yapısı olmadığı için asfalt yapılması imkanı olmadığı bu nedenle de orada yazılı
bulunan 3 km lik yolun mevcut çalışma yapılan yere ilave yapılması hakkında konunun şuan için
aciliyetine binaen Korkuteli İlçesi Yazırgüzlesi Saklıkent arasındaki 3 km lik yolun 1. kat asfaltının
altyapısı olmadığı için 3 km Yazır Güzle arasında programda bulunan 10 km lik yola ilave edilmesine
ve asfalt işinin yapılmasının uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince oturuma katılan mevcut
üyelerin oy birliği ile karar verildi
82- 06/08/2010 / 598 Sayılı Karar : İlimiz Elmalı İlçesi Çukurelma Köyü İçme suyu boru alımı
75.000TL, Eskihisar Köyü köykonağı inşaatı 35.000TL, Gökpınar Köyü Sondaj kazımı 10.000TL,
İslamlar Köyü meydan düzenleme 40.000TL, Akçay-Ahatlı-İslamlar piknik alanı yapımı 40.000TL
olan ödeneklerin aktarma yapılması mevzuata aykırı olduğundan 5302 sayılı yasanın 64.Maddesi
uyarınca protokol düzenlenerek işin Köylere Hizmet Götürme Birliği mevzuatınca ve Birlik
tarafından yapılmasının uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu
raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
83- 06/08/2010 / 599 Sayılı Karar : İ limiz F inike İ lçes inin Köyler inin altyap ı ve çeş it li
iht iyaç lar içi n Ö zel İ dar e Bütçes inden ayrıla n 100.000T L ödeneğin aktar ma
yap ılmas ı mevzua ta aykırı oldu ğu ndan 530 2 sayılı yasa nın 64. Ma ddes i u yar ınca
protokol dü zenlener ek iş in K öyler e H izmet Götür me Birli ği mevzuatınca ve Bir lik
tarafından yapılmasının uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu
raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi
84- 06/08/2010 / 600 Sayılı Karar : İlimiz Gazipaşa İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin görev
alanı tanımına giren bütün hizmet alanlarında söz konusu olan2414 m3 hazır beton malzemenin
kullanımı için Gazipaşa İlçesi Köylere Hizmet Götürme birliği başkanı ve Gazipaşa ilçe
kaymakamına bu konuda yetki verilmesinin kabulüne bu konuda hazırlanan Köye Yönelik
Hizmetler komisyonu raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
85- 06/08/2010 / 601 Sayılı Karar : İlimiz, Gazipaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sugözü köyünün
yerleşik alan tespiti yapılmış , uygun olduğuna, 3194 sayılı imar kanununun ' ''p la ns ız ala nlar
yönet meliği" ve 1/100000 ölçekli Burdur-Antalya Çevre Düzeni Plan hükümlerine göre uygun
hazırlanmış olduğu tesbit edilmiş olup 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesine göre
onaylanmasında sakınca bulunmadığına bu konuda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu
raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
86- 06/08/2010 / 602 Sayılı Karar : İlimiz, Gazipaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karatepe köyünün
yerleşik alan tespiti yapılmış , uygun olduğuna, 3194 sayılı imar kanununun "p la ns ız ala nlar
yönet meliği" ve 1/100000 ölçekli Burdur-Antalya Çevre Düzeni Plan hükümlerine göre uygun
hazırlanmış olduğu tesbit edilmiş olup 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesine göre
onaylanmasında sakınca bulunmadığına bu konuda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu
raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
87- 06/08/2010 / 603 Sayılı Karar : İ limiz, Ga zipa şa ilçes i sınır lar ı içer is inde yer ala n
Şahinler köyünün yer leşik a la n t es pit i yap ılmış , u ygu n oldu ğu na 3194 sa yılı imar
ka nu nu nu n "p la nsız ala nlar yönet meliği" ve 1/100. 000 ölç ekli Bur dur- Anta lya
Ç evr e Dü z eni P la n hü kü ml er i ne gör e u ygu n ha zır la n mış oldu ğu t esb it edilmiş olu p
5302 say ılı İ l Özel İ dar es i Ka nu nu nu n 1 0/c ma ddesi ne gör e ona yla nmas ında
sakınca bu lu nma dığına bu konuda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporlarının
kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
88- 06/08/2010 / 604 Sayılı Karar : Plan ve Bütçe Komisyonunun Sözlü olumlu görüşleri çerçevesinde
2010 yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde 50. 000 TL si mevcut bulunan Finike İlçesi Yuvalı İlköğretim
Okulu prefabrik ek derslik yapılması için Finike İlçesi İncirağacı İlköğretim okulu için 2010 yılı bütçe
ödeneğinde mevcut 50.000 TL nin 30.000 TL sinin Yuvalı Köyü İlköğretim okulu prefabrik ek derslik
yapım işine aktarılarak işin aciliyet taşıması sebebiyle talebin uygun bulunduğuna, İl Genel
Meclisince oturuma katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.
89- 06/08/2010 / 605 Sayılı Karar : Antalya İli Kumluca İlçesi Yazır Köyü Olympos da koruma amaçlı
İmar planı yapılmak üzere hazırlanan planın onaylanması için İdarece alınması gereken hizmet
bedelinden muhaf tutulmasının uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu
raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
90- 06/08/2010 / 606 Sayılı Karar : İlimiz Elmalı ilçesi İslamlar köyü Baranda gölet yolunun İl Özel
İdaresi yol ağına alınmasının uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler
komisyonu raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi
91- 06/08/2010 / 607 Sayılı Karar : İlimiz Döşemealtı Akkoç köyünün acil içme suyuna ihtiyacı
bulunduğundan söz konusu işin 2010 yılı bütçesi ek ödenekten 50.000TL nin karşılanmasına ve işin
kalan kısmının 2011 yılına sari yapılarak arta kalan ödeneğin 2011 yılı bütçesinden karşılanmasının
uygu n oldu ğu na bu konuda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporlarının kabulüne, İl Genel
Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
92- 06/08/2010 / 608 Sayılı Karar : İlimiz Kaş ilçesi Yeşilbarak köyü Gömbe arası 2 km 1. kat asfalt
yolunun Yeşilbarak köy içi yolu olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Köye
Yönelik Hizmetler komisyonu raporlarının kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar
verildi.
93- 06/08/2010 / 609 Sayılı Karar : İlimiz Kumluca İlçesi Sevim Öner İlköğretim okulu için Bütçeden
ayrılan 40.000 TL ödeneğin 20.000 TL sinin 80. yıl İlköğretim Okulu anasınıfı tamirine 20.000 TL
sinin ise Kumluca Hızırkahya Köyü İlköğretim Okulu wc lerinin bakım onarımı ve Çevre Düzenleme
işinde kullanılmak üzere aktarılması ile ilgili verilen önerinin kabulüne, İl Genel Meclisince oturuma
katılan mevcut üyelerin oy birliği karar verildi.
94- 06/08/2010 / 610 Sayılı Karar : İlimiz Kaş ilçesi Sarıbelen köyünün nüfusu yaz aylarında artma
gözlendiğinden içmesuyu yetersiz kaldığı Köylülerin mağduriyetlerinin çözülmesi için 2010 yılı
içerisinde ek sondaj açılmasının uygun olduğuna bu konuda hazırlanan Köye Yönelik Hizmetler
komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
95- 06/08/2010 / 611 Sayılı Karar : Levent Çetinkaya Finike İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Mütevelli Heyetine İl Genel Meclisince aday gösterildi başka aday olmadığından ve aday
belirlemesi tamamlandıktan sonra işari oyla yapılan seçim sonucunda; Levent Çetinkaya Finike İlçesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine İl Genel Meclisince oturuma katılan
mevcut üyelerin oy birliği ile seçildiğine karar verildi.
96- 06/08/2010 / 612 Sayılı Karar : İlimiz, Korkuteli İlçesi, Bayatbademleri köyü Korucak yaylası
sınırlan içerisinde yer alan 147 ada 11 ve 15 nolu parseller Üst ölçekli planlar doğrultusunda yapıldığı
belirlenmiş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebinin uygun olduğuna, 3194 sayılı imar
kanununun plan yapımı ve değişikliklerine dair yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmış olduğu
tesbit edilmiş olup 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesine göre onaylanmasında
sakınca bulunmadığına,bu konuda hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne,
İl Genel Meclisince mevcudun oy birliği karar verildi.
97- 06/08/2010 / 613 Sayılı Karar : İl Genel Meclis üyelerince çeşitli konularda verilen 41 adet önerinin
Meclis gündemine alınmasına ve ilgili komisyonlara havale edilmesine, İl Genel Meclisince
mevcudun oy birliği ile karar verildi.