You are on page 1of 2

Pomocou zápisu typu {}: zapíšte množinu:

1, Množinu všetkých racionálnych čísel, ktorých druhá odmocnina nie je racionálne číslo
{
M = x ∈Q : }
x ∉Q
2, Množinu všetkých množín prirodzených čísel, do ktorých nepatrí 2
M = { A ⊆ N : 2 ∉ A} , M = { A ⊆ N : A ∩ 2 = Ø} , M = { A ⊆ N : A \ 2 = A}

{1} ∉{1,2} , 1∈{1,2} , {1,2} ∉{1,2} , {1,2} ⊆ {1,2} ,1 ⊄ {1,2} , {1} ∈{{1},2} , {1} ⊄ {{1},2} ,
{ 2} ∉{{1},2} ,
Ø ∉{1,2 } , Ø ∉Ø , Ø ⊆ Ø , Ø ⊆ {Ø} , Ø ∈{Ø}

Dokážte, alebo vyvráťte:


X \Y = { t :( t ∈ X ) ∩ ( t ∉ Y)}

( A \ B) C = A \ ( B C )
X \Y = X ∩ Yc

NEPLATÍ

A\(B∩ C) (A B)∪= (A\\ C)


De Morganov zákon:

Príklady:
c cc c c
( )( )( )
A ∩ ( B ∩ C ) = A ∩ B ∪ C = A ∩ B ∪ A ∩ C = ( A \ B) ∪ ( A \ C )
a, A ∪ ( B × C ) = ( A ∪ B ) × ( A ∪ C ) Neplatí, keď A ≠ Ø
b, A × ( B ∪ C ) = ( A × B ) ∪ ( A × C ) Platí, dôvod
X × Y = { ( a, b ) : ( a ∈ X ) ∧ ( b ∈ Y )}
A × ( B ∪ C ) = { ( x , y ) : ( x ∈ A ) ∧ ( y ∈ ( B ∪ C ) ) } = { ( x, y ) : ( x ∈ A ) ∧ ( ( y ∈ B ) ∨ ( y ∈ C ) ) }
( A × B ) ∪ ( A × C ) = { ( x , y ) : ( ( x ∈ A) ∧ ( y ∈ B ) ∨ ( ( x ∈ A ) ∧ ( y ∈ C ) ) ) } =
= { ( x, y ) : ( x ∈ A ) ∧ ( ( y ∈ B ) ∨ ( y ∈ C ) ) }