You are on page 1of 3

1) XP Quick Fix Plus là một công cụ nhỏ, miễn phí và chạy không cần cài đặt

Khi sử dụng hệ điều hành Windows XP, có những lí do khác nhau khiến các
công cụ hữu ích như: Task manager, registry editor, folder options, CD autoplay... không
thể thực thi được. Điều này sẽ rất khó khăn khi bạn không kịp thời sửa chữa những lỗi
trên. Có lẽ XP Quick Fix Plus là tiện ích mà bạn cần sử dụng đến. XP Quick Fix Plus là
một công cụ nhỏ, miễn phí và chạy không cần cài đặt, download tại địa
chỉ:http://tinyurl.com/y8acj9f

Sau khi tải về máy, giải nén tập tin XPQuickFixPlus.zip, chạy lfx.exe bên trong để khởi
động phần mềm. Bạn sẽ thấy 25 lựa chọn sửa các lỗi:
- Enable Task Manager: cho phép kích hoạt lại cửa sổ Task Manager

- Enable Registry Editor: cho phép truy cập Registry Editor.


- Stop My Document Open at Startup: khi khởi động máy tính, có xuất hiện My
Document ở Startup. Bạn có thể chọn mục này để không còn xuất hiện nữa.

- Enable Folder Options: mở tùy chọn điều chỉnh các folder/file trong hệ thống.

- Restore Missing Run Dialog: khôi phục hộp thoại Run của Windows.

- Enable CMD: kích hoạt cho phép sử dụng cửa sổ dòng lệnh command promt (cmd).

- Restore My Computer Properties: khôi phục các chức năng còn thiếu trên memu chuột
phải My computer.

-Restore Device Manager: khôi phục chức năng Device Manager - quản lý các thiết bị
phần cứng - Fix Delay Opening My Computer/Explorer: giúp chữa lỗi không cho mở cửa
sổ My Computer/Explorer.

- Restore Greyed Explorer and Taskbar Toolbars: hiển thị tất cả tính năng vô hiệu (hiển
thị màu xám) khi nhấp chuột phải vào thanh taskbar.

- Restore My Documents Properties: khôi phục các chức năng còn thiếu trên memu chuột
phải My Documents.

- Remove OEM Splash and wallpaper: Gỡ bỏ tất cả OEM Splash và wallpaper trên hệ
thống.

- Restore My Network Places to Desktop: khôi phục biểu tượng My Network Places trên
desktop.

- Enable Recovery Console: cho phép thực hiện câu lệnh thao tác khôi phục (khuyến cáo:
chỉ dành cho những người hiểu biết kĩ về phần này).

- Restore Greyed File Associations: hiển thị tất cả những tính năng, hoặc khôi phục thao
tác thêm, xóa, sửa trong Associations.
- Fix Right Click Error: khôi phục chức năng khi nhấp chuột phải.

- Fix Slowed Network - File / Shared / Remote: giúp tăng tốc kết nối mạng Internet được
nhanh hơn.

- Restore Network icon to System Tray: khôi phục biểu tượng Network (hình hai máy
tính) lên khay hệ thống.

- Fix Slow Hotkeys: cho phép khắc phục tình trạng tốc độ gõ phím chậm.

- CD/DVD Drive is missing or not recognized: nhận biết ổ CD/DVD nếu bị virus phá
hoại không cho hiện.

- Fix CD Autoplay: khôi phục tình trạng không tự chạy đĩa của ổ quang.

- Restore “Send To” context Menu Item: khôi phục “Send To” trong các menu chuột phải
khi bấm vào các đối tương.

- Restore the native ZIP file integration: giúp hệ thống nhận diện được các file Zip.

- Fix error 1606 couldn’t access network location: khắc phục lỗi “Error 1606 couldn’t
access network location %USERPROFILE%RECENT khi cài đặt các ứng dụng sử dụng
Windows Installer

- Error when trying to access Add or Remove/ Program and Features program: khắc
phục các lỗi khi thêm hay gỡ bỏ các chương trình trong Control Panel, bạn có thể nhận
được các bảng thông báo lỗi như “Add or remove programs has been restricted. Please
check with your administrator”