Instalasi ClearOS Ala Suroboyoan

Paimin : “Y owes rek,,saiki dimulai ae instalasine yo?” Paidi: “Sek cak,,,sek tak golek rokok karo kopi,,,tunggu deluk yo” Paimin : “Jancuk…atek rokokan karo ngopi barang,,wong instalasine mung dilut ki… Y owes ndang age kono,,,cepetan cuk.!!! Ngenteni nang kene selok uwanen” Paidi : “Wes cak,,ndang dimulai” Paimin : “Yo,sakdurunge nginstall delok sik ndisor ki,, woconen seng tepak, iki syarat minimum spek kompimu”

Base Hardware Processor/CPU Up to 16 processors Memory/RAM At least 512 MB is recommended (see guidelines below) Hard Disk At least 2 GB is recommended (see guidelines below) CD-ROM Drive Required for CD installation only USB Required for USB key installation only Video Card Almost any video card Floppy Drive Not required Not required Sound Card Peripherals Mouse Not required Required for installation only

Network Broadband Ethernet, cable, DSL Network Cards A network card is required, two for gateway mode

1

Paimin : “Wes jelas toh” Paidi : “Iyo cak…sitik..sitik… (manggut-manggut)” Paimin : “Sitik yo opo!? Makane tah ojo klamutan rokok ae,,delok sing tepak” Paidi : “Yo..yo…lanjut cak” Paimin : “ Yo wes,,,saiki lebokno CD ClearOS e, terus booting gawe CD iku mau” Paidi : “Bunting? Nda lapo atek acara bunting-buntingan cak?” Paimin : “Jancuk,,,kuping po cantelan iku,,,booting cuk.! Mlakukno CDne disik,,,” Paidi : “Sori cak,,,krungu-krunguan bunting” Paimin : “Wah raimu pancen mesum cuk,,,terus..”

Paimin : “Lak wes,,pitek ENTER” Paidi : “Yo..” Paimin : “Terus pilihen bahasa ne” Paidi : “Sek cak, kok ga ono boso jowo ki wes tak doleki” Paimin : “Jancuk….mbok sampek tuwek yo ga bakal ono cuk..! Pilih boso londo ae,,jok kakean macem” Paidi : “Iyo wes”

2

Paimin : “Pilih jenis keyboard” Paidi : “Keyboard??? Koyo arep main band ae atek keyboard,,,mesisan milih gitar karo drum e ae” Paimin : “Wes jok kakean cangkem, terus ae” Paidi : “Yo cak..”

Paimin : “Pilih Local CDROM” Paidi : “Kenopo kok ga FTP???” Paimin : “Takon maneh ta balang sandal!”

3

Paidi : “Iyo..iyo..mek takon ae dibalang sandal,,cek sadise gurune ki”

Paimin : “Kui pilih Install” Paidi : (manggut-manggut) Paimin : (ngangkat sandal jepite)

4

Paimin : “Lha saiki tulisen ClearOS” Paidi : “Piye tulisane?” Paimin : “Diwoco iku…ono contone ngono lho” Paidi : “Oya bener cak,,, clearos…Eh,kok ndak iso???” Paimin : “Tulisane seng bener tah,,iki ngono case sensitive,,,gedhe cilik tulisan pengaruh cuk,,,!” Paidi : “Oiyo,,,seng bener ClearOS”

Paimin : “Saiki milih mode instalasi” Paidi : “Sek jelasno dilute cak,,,,opo iki? Tapi aku ojok dibalang sandal yo” Paimin: “Nang ClearOs ono 2 mode,,,sijine mode gateway,,,butuh minimal 2 lancard, soale digawe Router,,,dadi digawe jembatan tekan group LAN nang group WAN/external Internet ClearOS PC Client

WAN/External

LAN

5

Lak mode sitoke jenenge mode Standalone. Cuma perlu siji lancard ae.Lak mode iki tujuane cuma dadi server, ga atek jembatani maneh,, deloken gambar ndisor iki

Internet

Router

PC Client

ClearOS

Paimin : “Wes jelas tah? “ Paidi : “Y owes cak…lanjut..! “ Paimin : “Saiki ngisi ip LAN Card sing nyambung nang modem. Biasane modem gowoan sapidi ip ne 192.168.1.1,,, tapi ben seru tak ganti 192.168.2.1. Dadi gatekno,,,IP Address modem saiki 192.168.2.1….Ngerti yo?”

6

Paidi : “Ndah lapo she atek diganti gawe seru-seruan barang?” Paimin : “Soale akeh alat-alat sing gawe ip 192.168.1.1 misale Access Point, terus modem liyane… Lak moro mbok cep no ae, iso konflik jaringanmu,,,makane tak ganti ip modeme dadi 192.168.2.1 “ Paidi : “Carane ganti yo opo cak?” Paimin : “Awakmu iki takon-takon ae, ga usaha disik,,,coba golek,,takon nang cak google opo delok nang website telkomspeedy iki disik www.telkomspeedy.com/index.php/main/modem/setting/Setting.Modem

Paidi : “Oiyo cak,,,onok, hehehe… “

Paimin : “Y owes, saiki connection type pilihen Ethernet,,, terus pilih manual,soale engko arep diisi dewe ip ne” Paidi : “Yo wes cak”

7

Paimin : “Lha mau lak wes tak terangno, ip modeme 192.168.2.1 Saiki ngisi ip gawe nang servere,,,disi 192.168.2.2 terus gatewayne 192.168.2.1 iki ip ne modem” Paidi : “Yo ngerti aku,,,” Paimin : “Lak wes, dilanjut..”

8

Paimin : “Lha seng lan card nyambung nang modem wes mari urusane. Saiki garek ngisi ip ne lancard sing arep disambungno nang switch,,,seng arep di gawe nyambungno nang komputer-komputer client” Paidi : “ Kok ga ono gatewayne yo?” Paimin : “ Yo ga onok cuk.. kan iki istilahe digawe puncak sambungan tekan client,,,dadi justru ip ne LAN iki sing digawe gateway ne komputer client. “ Paidi : “ Oyo,,bener… berarti tugase ClearOs nyambungno LAN card iki nang LAN card sing nyambung nang modem mau yo?” Paimin : “Iyo bener,,,jancuk,dengaren awakmu rodo pinter!?” Paidi : “hehehe… (cengengesan) “

Paimin : “Lak wes mari,,saiki ngisi password ROOT” Paidi : “Root digawe opo cak?” Paimin : “Root iku user sing dadi mbaureksone nang server,,dadi root iki sing iso nginstall karo nyeting-nyeting konfigurasine server” Paidi : “Wah, tibake linux ono mbaureksone barang!?”

9

Paidi : “Wes,,mari tak isi” Paimin: “Kok isi opo?” Paidi : “Tak isi paimin,,elingku cuma jenengmu eh cak” Paimin : “Jancuk aneh-aneh ae awakmu,,,yo wes lanjut!”

Paimin : “Iki pilihan partisi.Soale awakmu lak sik anyar-anyaran nyekel linux tah, dadi pilihen use default iku “ Paidi : “Siap..!”

10

Paimin : “Lak iki pilihan-pilihane fitur sing arep diinstall. Pilih koyo conto gambar ndisor iki ae” Paidi : “Iku fiture gawe opo ae cak?” Paimin : “Timbangane aku dodolan abab,,,kon woco ae nang kene => www.clearcenter.com/support/documentation/clearos_enterprise_5.2/user_guide/start

11

Paimin : “Lak wes,, iku pitek enter”

Paimin : “Wes tungguen sampek mari prosese” Paidi : “Wah suwe cak,,,sek udut disik,hehehe.. “ Paimin : “Endi kopi mau? “ Paidi : “Waduh entek cak,,,mau ga keroso tak sedot-sedot sampek entek. Sek tak gawekno maneh” Paimin : “Yo cepetan,,,arep mari iki”

12

Paimin : “Woi ki wes mari,,cepet mrene.!” Paidi : “Iyo cak,,,waduh sampek kutah-kutah kopine mergo kesusu sampeyan bengok-bengok” Paimin : “Ki wes mari,,,pitek enter gawe reboot”

Paimin : “Tungguen sampek reboot,,,,,, (Paimin karo Paidi, asik sedut-sedut rokok karo nyruput kopi) …… 6 menit kemudian….. Paidi : “Opo iki cak kok metune ngene?”

13

Paimin : “Yo iki server wes dadi” Paidi : “Yo opo coro gawe ne?” Paimin : “Pengin eruh tah?” Paidi : “Lho lha iyo,,,wong sinau yo pengin eruh toh cak..yo opo sampeyan iki!?” Paimin : “Lak pengin eruh gabung mrene cak !”

http://www.facebook.com/group.php?gid=102609033133349 http://www.facebook.com/pages/ClearOS-Indonesia/161340063877458

Paidi : “Group opo iki cak?” Paimin : “Iki group karo fanpage ClearOS Indonesia nang fesbuk,,,wes gabungo mrono,,,akeh anggotane,,wes sewu lebih,,terus dibahas lengkap sak ati rempelone iku setingan ClearOS..!” Paidi : “Lha aku lak sek goblok cak,,,engko malah diseneni” Paimin : “Lha lapo seh diseneni!? Angger takokmu sopan ae yo bakal dijawab,,, tapi eling…. Wocoen ebook e disik sampek katam,,,ojo langsung njeplak ae lambemu olehe takon…soale iso-iso wes dibahas nang ebook. “ Paidi : “Ebooke ndok endi?”

14

Paimin : “Yo ndok group/fanpage iku mau,,goleken nang tab INFO,,baris ndisor dewe ono link downloade,,,,Cuma 6MB ae kok,,,gratis maneh” Paidi : “Yo cak” Paimin : “Siji maneh,,,sak durunge takon,,woco-woco en postingan nang kono,,terutama nang forum diskusine,,,sopo ngerti masalahmu wes ono sing bahas nang kono,,,” Paidi : “Yo cak…langsung TeKaPe…Gabung!”

~~ Wes tamat cak!,,,ojo mlongo ae,,ndang gabung kono..! ~~

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful