You are on page 1of 1

8 bí quyết để có một CV súc tích

1. Tránh lập lại thông tin.


Thay vì phải nhắc lại cùng một “bản mô tả công việc” mà bạn đã làm cho một vài công ty
trước đó, bạn nên trình bày những thành công mà mình đạt được.

2. Đừng liệt kê quá nhiều kinh nghiệm “cũ”


Nếu là người có bề dày kinh nghiệm làm việc, bạn chỉ nên tập trung vào những kinh
nghiệm gần đây nhất và theo thứ tự ưu tiên từ mới đến cũ. Chẳng hạn, với 15 năm kinh
nghiệm làm việc, bạn có thể tập trung vào kinh nghiệm trong 5 năm gần nhất. Phần còn
lại, có thể nêu ngắn gọn nếu thấy phù hợp với mục tiêu cho công việc ứng cử.

3. Đừng nêu những thông tin không có liên quan


Không nên mô tả dài dòng về sở thích cũng như những thông tin cá nhân đại loại như
tình trạng hôn nhân, số CMND... Ngoài ra, bạn cũng không nên đề cập đến những kỹ
năng làm việc không cần thiết. Hãy chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy được bạn chính là
người họ cần.

4. Miêu tả ngắn gọn phần nhiệm vụ & trách nhiệm.


Để có một CV cô đọng và xúc tích, bạn có thể trình bày vắn tắt phần nhiệm vụ và trách
nhiệm đã đảm trách tại các công ty cũ. Mặt khác, nêu những thành công mà bạn đã đóng
góp cho công ty là điều cực kỳ quan trọng và giúp bạn ghi điểm.

5. Đừng nêu những câu “thừa thải”


Nhiều ứng viên thường kết thúc phần viết CV với những câu đại loại như: “Tôi xin cam
kết những thông tin trên là đúng sự thật…” ở cuối CV của mình. Điều đó không cần
thiết. Hãy loại bỏ chúng.

6. Vận dụng phong cách viết điện tín


Sử dụng phong cách viết điện tín sẽ giúp CV của bạn mang tính khách quan và chuyên
nghiệp. Đối với CV viết bằng tiếng Anh, ngoài việc tránh sử dụng đại từ danh xưng, bạn
cũng không nên sử dụng các mạo từ.

7. Đọc kỹ lại CV và loại bỏ những từ không cần thiết


Hãy đọc lại CV và loại bỏ những từ không cần thiết. Tuy nhiên, bạn cần chú ý là việc loại
bỏ này vẫn phải đảm bảo sự rõ ràng và chính xác về nghĩa.

8. Phù hợp với công việc mà bạn ứng cử

Hãy tập trung vào những thông tin giúp bạn “ghi điểm” trước nhà tuyển dụng. Nên tập
trung vào những kỹ năng cần thiết cho công việc bạn đang ứng cử. Nếu bạn là người có ý
định thay đổi nghề nghiệp thì điều này cực kỳ quan trọng.