You are on page 1of 22

MATEMATİK FORMÜLLERİ

Fahreddin Kerim Gökay


Anadolu Lisesi
Sabit Sayılar

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Pi sayısı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - E sayısı ve üstleri

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Köklü sayılar

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Logaritmik sayılar


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Euler sayısı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Derece ve Radyan Dönüşümü

Açılımlar - Özel Binom Açılımları

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Özel Binom Açılımları

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çeşitli Açılımlar


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çeşitli Açılımlar

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çeşitli Açılımlar

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çeşitli Açılımlar

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çeşitli Açılımlar


Latin Harfleri

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Küçük ve Büyük Latin Harfleri


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Küçük ve Büyük Latin Harfleri
Geometri - Alan ve Çevre

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dikdörtgenin Alanı ve Dikdörtgenin Çevresi

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Paralelkenarın Alanı ve Paralelkenarın Çevresi

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Üçgenin Alanı ve Üçgenin Çevresi


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dörtkenarın Alanı ve Dörtkenarın Çevresi

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çokkenarın Alanı ve Çokkenarın Çevresi

Geometri - Çember ve Daire

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çemberin Alanı ve Çemberin Çevresi


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dilimin Alanı ve Yay Uzunluğu

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Üçgeniçindeki Dairenin Yarıçapı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - İçinde Üçgen Olan Dairenin Yarıçapı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çember içinde n kenarlı poligon


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Çember dışında n kenarlı poligon

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dairenin bir kısmının alanı

Elips ve Parabol
MATEMATİK FORMÜLLERİ - Elipsin alanı ve çevresi

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Parabol, parabol parçasının uzunluğu ve alanı

Hacim ve Yüzey Alanı Formülleri

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Dikdörtgenler Prizması Hacmi ve Yüzey Alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Paralelkenar Prizmanın Hacmi


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Kürenin Hacmi ve Kürenin Yüzey Alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Silindirin Hacmi ve Silindirin Yüzey Alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Yamuk Silindirin Hacmi ve Yamuk Silindirin Alanı


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Düzgün olmayan kesitli silindir

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Koninin hacmi ve koninin yüzey alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Piramitin hacmi


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Küre parçasının hacmi ve yüzey alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Kesik koninin hacmi ve yüzey alanı

Geometrik Şekiller
MATEMATİK FORMÜLLERİ - Küre yüzeyindeki üçgenin alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Simitin hacmi ve simitin yüzey alanı

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Elipsoitin hacmi

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Paraboloitin hacmi


Trigonometri ve Trigonometri Formülleri

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometri formülleri


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometri bölgeler

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik bölgelere göre değerler

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Radyan-derece ve derece-radyan dönüşümü


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik ilişkiler

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik dönüşümler negatif-pozitif

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik toplama ve çıkarma

Trigonometrik Tablo ve Trigonometri Değerleri


Temel açıların sinüs (sin), cosinüs (cos), tanjant (tan), secant (sec) ve cosecant (csc) değerleri
MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik değerler

Trigonometrik Grafikler Trigonometrik Çizimler ve Trigonometri Değerleri


Temel açıların sinüs (sin), cosinüs (cos), tanjant (tan), secant (sec) ve cosecant (csc) değerleri
MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Sinüs (Sin)

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Cosinüs (Cos)

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Tanjant (Tan)

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler Cotanjant (Cot)


MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler

MATEMATİK FORMÜLLERİ - Trigonometrik Grafikler