You are on page 1of 2

Secretariaat:

G. Henken-Berentschot
Grote Fliertsedijk 4
3927 CT Renswoude

UITNODIGING
Datum : Dinsdag 2 november 2010
Locatie : Partycentrum Boschzicht, Burg. Royaardslaan 4,
Scherpenzeel (T 033 - 277 12 92)
Aanvang : 20.00 uur.

Beste leden, agrarisch jongeren en belangstellenden,

Wij nodigen u uit voor onze tweede ledenavond dit seizoen met als onderwerp:

“Lokale politiek”
Woensdag 24 november 2010 worden de inwoners van de gemeentes
Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude geacht hun stem uit te brengen in
verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

Om uw keuze te vereenvoudigen hebben wij uit elke gemeente twee politieke


partijen uitgenodigd, te weten:

Gemeente Renswoude : CDA en SGP


Gemeente Scherpenzeel : CU en VVD
Gemeente Woudenberg : PvdA en GBW.

In het eerste gedeelte van de avond krijgen de politieke partijen de gelegenheid


hun standpunten uiteen te zetten.

In het tweede gedeelte van de avond zullen de politica reageren op stellingen.

Natuurlijk zal er tijdens deze avond ook voldoende ruimte zijn voor eigen inbreng
van de leden. Het is tevens een goed moment om terug te kijken en de politiek
ter verantwoording te roepen voor het gevoerde beleid en natuur-lijk om vooruit
te kijken.

Welke consequenties heeft de keuze van een politieke partij voor u?

De leden van de gemeente Leusden, van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en


overige gemeentes willen wij ook graag van harte uitnodigen om eens kennis te
maken met de politiek en met de leden.

Wij rekenen op uw komst.


Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van LTO Noord afdeling De Liniedijk