You are on page 1of 10

cccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cc

ccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccc c

c
c

c
c

Corak irama:

 

F Major
2
4

Pergerakan Melodi
Mengikut Frasa:

Pic tertinggi:Not C
`
Pic terendah:Not F p 
 p
p  c

(Major ke-3,
perfek ke-5)

(Major ke-2,
Major ke-3 dan 
 
perfek ke-4) 
 (Bar 1 - 

(Major ke-3, Bar 4)
perfek ke-5) 
(Bar 5 -

(Major ke-3, Bar 8)
perfek ke-5) 
 (Bar 9 - 
Bar 12)

 (Bar 13 -
Bar 16)

c
c

cc c

ccccc c

c
c

u IM:
 c
 c  c
c
cc cc cc
c c 
c

c
c c 
c c cc c

 c 
c c
 c 
c cc 
c 
ccc
 c

c c c
ccc 
c
c
cc
 c 
 c
cc
 c

 c

c
uorak Irama entak

  c c c
 c  cc
 c c 


c c

 c
 c  c 
c
 

c c cc 
cc  c c! "c
#c 
c$
c "cc% cc

& c c c


 c   cc 
c 
 cc

c
c  c c

c  c! "c

c
c

c
METE:
 c  c
c

 c c ccccc c

'"
c c
cc c c c
c cc

( c  c

c 
c 
c cc
 c c cc
 c  c c c 
c 
 c

c
$ c
c c c  c
c
c c c
c c cc

$ c
c c)cc  c 
c cc 
cc
c c c
c c c

c * +cc 
 cc

 c

,

c c"
cc c c"
c

Meter lazimc

 c 

c 
c c"
c


c
c c c cc c c

cmeter tak lazimcc

 c c c c c"


c c


c
c 
c c

c c
c * c

- c cc cc


ccc
 
c 
c c


c c 

c c )

c
c * c c

 c

c c
PIu:
(
cc 
c cc c
c cc
c

c c
c c

(
c  c c c  cc c

(  c cc

c
c  c  c

c
c  c c

c
c

cc

c

c
c

c
Merujuk kepada organisasi grafik yang telah dibina, terdapat beberapa elemen
yang digunakan dalam lagu `Ke Sekolah¶ telah dikenal pasti.

Antara Dalam lagu `Ke Sekolah¶Ô  yang dikenal pasti digunakan adalah
nada F major.Hal ini kerana terdapat satu tanda nada flat telah dinakan iaitu pada not B
menjadikan semua not B pada lagu dimainkan sebagai not B flat.Bukti seterusnya yang
menguatkan bahawa nada F major digunakan adalah pada not terakhir lagu, not F telah
dimainkan.Seterusnya, perkara lain yang dapat dilihat adalah tiada sebarang tanda
kromat lain yang digunakan selepas tanda kromat B flat.Jelaslah bahawa nada F major
telah digunakan sebagai nada dalam lagu ini.

Seterusnya, yang telah digunakan dalam lagu ini adalah meter lazim
duaan kiraan detik krocet .Hal ini dapat dilihat apabila dua kumpulan krocet telah
dikumpulkan di dalam setiap bar.Not kuaver juga telah dikumpulkan menjadi kumpulan
kumpulan krocet seperti yang dapat dilihat pada bar 2,7,10, dan bar 13.

Selain itu,di dalam lagu ini juga, dapat dilihat beberapa   telah
digunakan bagi menambahkan lagi keunikan sesebuah lagu.Antara corak irama yang
dapat dikenal pasti adalah seperti yang terdapat dalam bar 1-2 dan bar 9-
10. Hal ini jelas kelihatan terdapat pengulangan corak irama di dua tempat di dalam
lagu ini.Selain itu corak irama lain yang dapat dilihat adalah seperti yang
terdapat pada bar 13-14.Hal ini jelas menunjukkan terdapat kepelbagaian corak irama
di dalam lagu ini.

Di dalam lagu `Ke Sekolah¶ ini, terdapat beberapa corak  


 .Pergerakan ini telah disusuri mengikut frasa lagu tersebut.Untuk frasa 1 bemula
dari bar 1-4, mulanya melodi lagu sekata kemudian menurun sedikit seterusnya menaik
secara seragam kemudiannya kembali mendatar diikuti menurun secara
drastik.Seterusnya pada frasa 2 bermula dari bar 5-8, pergerakan melodinya bermula
dengan mendatar seterusnya menurun sambil dikuti menaik.Pergerakannya kembali
menurun seterusnya menaik secara seragam.Pada frasa 3 pula yang bermula pada bar
9-12,berlaku pengulangan pergerakan melodi seperti frasa 1.Akhir sekali pada frasa 4
yang bermula pada bar 13-16, pergerakan melodinya hanya mendatar dan menurun.
Seterusnya, unsur lain yang dapat dilihat ialah  .Kekerapan jeda
bermaksud jarak antara not tonik dengan not yang lain dan jeda tersebut berulang-
ulang.Pada frasa pertama, jeda yang kerap terjadi ialah jeda Major ke-3 dan jeda
perfek ke-5.Bagi frasa kedua pula, jeda yang kerap terjadi ialah jeda major ke-2, jeda
major ke-3 dan jeda perfek ke-4.Seterusnya, untuk frasa ketiga, jeda major ke-3 dan
jeda perfek ke-5 kerap berlaku.Akhir sekali pada bar keempat, jeda yang kerap berlaku
adalah jeda ke-3 dan jeda perfek ke-5.Daripada analisis yang dilakukan, jelas kelihatan
kekerapan jeda major ke-3 berlaku pada setiap frasa.Manakala jeda major ke-3 dan
jeda perfek ke-5 berlaku pada keseluruhan frasa kecuali pada frasa kedua.Antara
alasan mengapa hanya dua jeda ini kerap digunakan adalah kerana ia dapat
memudahkan murid-murid sekolah rendah menyanyikan lagu ini.

Di dalam lagu `Ke Sekolah¶, not C telah digunakan sebagai tertinggi dalam
lagu.Not ini dapat dilihat pada bar 3,8,11 dan 13.Seterusnya bagi pic terendah pula, not
F digunakan.Not ini dapat kita temui pada bar 2,10,15 dan 16.

Seterusnya,analisis terakhir yang kami lakukan ialah mengenai !


 yang
terdapat dalam lagu `Ke Sekolah¶.Untuk lagu ini,terdapat empat frasa lagu yang
terbentuk.Frasa pertama bermula pada bar 1 sehingga bar 4.Frasa kedua pula bermula
pada bar 5 sehingga bar 8 manakala frasa ketiga bermula pada bar 9 dan berakhir
pada bar 12.Seterusnya bagi frasa terakhir iaitu frasa keempat,frasa ini bemula pada
bar ke 13 sehinggalah pada bar ke 16.Daripada keseluruhan frasa, kami dapat jelaskan
bahawa setiap frasa mengandungi 4 bar.Selain itu, kami juga mendapati setiap frasa
akan diakhiri dengan jenis not minim kecuali pada frasa terakhir yang berakhir dengan
tanda rehat krocet.

Kesimpulannya, melalui analisis yang dilakukan, kami mendapati sesebuah lagu


itu mengandungi unsur-unsur tertentu seperti nada, meter, corak irama, serta jeda yang
perlu didalami agar keunukan sesebuah lagu dapat diketahui seterusnya dapat
menambah pengetahuan mengenai sesebuah lagu tersebut.