P. 1
Introduce Reins t i in Tele Politic e

Introduce Reins t i in Tele Politic e

|Views: 25|Likes:
Published by Corina Manole

More info:

Published by: Corina Manole on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

Sections

 • CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE ŞTIINŢELOR POLITICE
 • 1. 1. Precizări preliminare
 • 1. 2. „Politic – politică“ – un cuplu categorial fundamental
 • 1. 3. Ştiinţele politice – definiţii şi concept
 • 1. 6. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică. Etică şi politică
 • 1. 7. Ştiinţe politice de graniţă
 • CAPITOLUL 2 STATUL – INSTITUŢIA CENTRALĂ A SISTEMULUI POLITIC
 • 2.1. Definiţia statului
 • 2.2. Conceptul de stat
 • 2.4. Teorii privind geneza statului
 • 2.5. Funcţiile statului contemporan şi dinamica acestora
 • 2.6. STATUL ŞI SOCIETATEA CIVILĂ
 • CAPITOLUL 3 PUTEREA POLITICĂ
 • 3. 1. Omniprezenţa puterii în sistemul social global
 • 3. 2. Instituţionalizarea puterii politice
 • 3. 3. Puterea politică: definiţii şi caracteristici
 • 3. 4. Caracteristicile puterii politice
 • 3. 5. Resursele puterii politice
 • 3. 6. Resursele simbolice ale puterii
 • 3.7. Personalizarea puterii politice
 • 3.8. Puterea personală şi cultul personalităţii
 • 3. 9. Relaţiile puterii politice cu alte forme de putere
 • 3.10. Atrbutele fundamentale ale puterii politice
 • CAPITOLUL 4 IDEOLOGIILE POLITICE
 • I. 4.1.1. Ambiguităţile semantice ale conceptului de ideologie
 • 4.1.2. Ştiinţă şi ideologie
 • 4.1.3. Religie, ideologie şi utopie în gândirea politică
 • 4.1.4. Funcţiile ideologiei şi discursul ideologic
 • II. IDEOLOGII POLITICE CONTEMPORANE
 • 4.2. 1. LIBERALISMUL
 • CAPITOLUL 5 CULTURILE POLITICE
 • 5. 1. Semnificaţiile conceptului de cultură
 • 5. 2. Ambiguităţile semantice ale conceptului de cultură politică
 • 5. 3. Cultura politică din România – prezent, trecut, viitor
 • 5.4. Cultură sau culturi politice europene
 • 5. 5. Subculturile politice
 • CAPITOLUL 6 SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI CONFLICTE POLITICE
 • I.6.1.1. Introducere
 • 6.2.2. Maturizarea situaţiei revoluţionare şi pregătirea actului revoluţionar
 • 6.2.4. Teoriile modernizării
 • 6.2.5. Desfăşurarea procesului revoluţionar
 • 6.2.6. Modelul revoluţionar
 • 6.2.7. Deosebiri între modelul occidental şi oriental de revoluţie
 • 6.2.8. Tipologia revoluţiilor
 • 6.2.9. Evenimentele din decembrie 1989 – revoluţie sau lovitură de stat?
 • 7.1. 2. Modelul clasic al democraţiei
 • 7.1. 3. Mecanismele democraţiei reprezentative
 • 7.2.2. Poliarhiile
 • 7.2.3. Forme şi modele ale democraţiei contemporane
 • 7.2.4. „Democraţiile noi“ sau „democraţia delegativă“
 • 7.2.5. Democraţia socială şi economică
 • 7.2.6. Dezvoltarea ideii de democraţie socială în perioada interbelică
 • 7.2.7. Problematica democraţiei sociale în România interbelică
 • CAPITOLUL 8 ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL
 • 8.1. Precizări conceptuale
 • 8.2. Stalinismul sau “totalitarismul exemplar”
 • 8.3. Tipologia totalitarismelor
 • 8.4. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est
 • 9.2. Caracteristicile partidului de cadre creat de V. I. Lenin
 • 9.3. Partidul Comunist Român. Bază socială şi structuri organizatorice

Nicolae Frigioiu

Introducere în Ştiinţele Politice

Bucureşti, 2008

Studenţilor mei de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative cu sentimente de părintească afecţiune.

Cursul de “Introducere in ştiinţele politice” îşi propune să ofere studenţilor de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, an II, curs zi şi ID, aparatul categorial şi conceptual, ansamblul de valori şi norme politice cu ajutorul căruia să poată înţelege şi analiza fenomenul politic contemporan. Cursul a fost conceput într-o legătură indisolubilă cu ştiinţele comunicării, punând un accent deosebit pe interacţionismul simbolic care structurează imaginarul politic şi mecanismele de formare a acestuia. Din această perspectivă un rol deosebit în economia lucrării îl au lecţiile despre puterea politică, ideologiile şi culturile politice în care se explică geneza şi influenţa imaginii politice în viaţa socială. Cursul abordează, de asemenea, rolul instituţiilor şi valorilor politice în consolidarea unui regim politic democratic; obiectul ştiinţelor politice, formele şi cauzele schimbărilor social-politice. Totodată, cursul oferă o abordare interdisciplinară spre alte discipline cu caracter tematic înrudit (antropologie politică, sociologie politică, comunicare politică, imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice), necesară unei mai bune înţelegeri a fenomenului comuncaţional din lumea contemporană. În elaborarea acestei lucrări autorul a primit un ajutor nepreţuit din partea colaboratorului său cel mai apropiat, prep.univ.drd. Sebastian Fitzek, şi a domnişoarei Vera Iftode de la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române. Profit de această ocazie pentru a le aduce mulţumirile mele călduroase şi profunda mea gratitudine. Autorul.

CUPRINS Capitolul 1. OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE ŞTIINŢEI POLITICE 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Precizări preliminarii. “Politic - politică” – un cuplu categorical fundamental. Ştiinţele politice – definiţii şi concept. Principalele etape ale constituirii politologiei ca ştiinţă . Funcţiile ştiinţei politice Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică. Etică şi politică. Ştiinţe politice de graniţă. 5 5 8 10 11 13 16 18

Capitolul 2. STATUL – INSTITUŢIA CENTRALÃ A SISTEMULUI POLITIC 25 2.1. Definiţia statului. 2.2. Conceptul de stat. 2.3. Elementele statului. 2.4. Teorii privind geneza statului. 2.5. Funcţiile statului contemporan şi dinamica acestora. 2.6. Statul şi societatea civilă. 2.7 Forme istorice de stat. Capitolul 3. PUTEREA POLITICĂ 3.1. Omniprezenţa puterii în sistemul social global. 3.2. Instituţionalizarea puterii politice. 3.3. Puterea politică: definiţii şi caracteristici. 3.4. Caracteristicile puterii politice. 3.5. Resursele puterii politice. 3.6. Resursele simbolice ale puterii. 3.7. Personalizarea puterii politice. 3.8. Puterea personală şi cultul personalităţii. 3.9. Relaţiile puterii politice cu alte forme de putere.
1

25 26 28 32 35 38 41 55 55 61 65 70 72 72 75 77 80

3.10. Atributele fundamentale ale puterii politice. Capitolul 4. IDEOLOGIILE POLITICE 4.1.1. Ambiguităţile semantice ale conceptului de ideologie 4.1.2. Ştiinţă şi ideologie. 4.1.3. Religie, ideologie şi utopie în gândirea politică. 4.1.4. Funcţiile idelogiei şi discursul ideologic. II. Ideologii politice contempornane 4.2.1. Liberalismul . 4.2.2. Social democraţia. Capitolul 5. CULTURILE POLITICE 5.1. Semnificaţiile conceptului de cultură politică. 5.2. Ambiguităţi semantice ale conceptului de cultură politică. 5.3. Cultura politică din România – present, trecut şi viitor. 5.4. Cultură sau culturi politice europene. 5. 5. Subculturile politice. Capitolul 6. SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI CONFLICTE POLITICE I. 6.1.1. Introducere. 6.1.2. Modernizarea şi tranziţia politică. Delimitări conceptuale. II. 6.2.1. Conflictele politice REVOLUŢIA. 6.2.2. Maturizarea situaţiei revoluţionare şi pregătirea actului revoluţionar. 6.2.3. Cauzele subiective şi obiective ale izbucnirii unei revoluţii. 6.2.4. Teoriile modernizării. 6.2.5. Desfăşurarea procesului revoluţionar. 6.2.6. Modelul revoluţionar. 6.2.7. Deosebiri între modelul occidental şi oriental de revoluţie. 6.2.8. Tipologia revoluţiilor. 6.2.9. Evenimentele din decembrie 1989 – revoluţie sau lovitura de stat?
2

82 98 98 107 115 120 126 126 138 151 151 155 165 171 178 187 187 187 190 192 196 199 204 207 210 214 219

Capitolul 7. REGIMURILE DEMOCRATICE I. REGIMURILE DEMOCRATICE 7.1.1. Introducere. Conceptul de democraţie. 7.1.2. Modelul classic al democraţiei. 7.1.3. Mecanismele democraţiei representative. II. DEMOCRAŢIA CONTEMPORANĂ 7.2.1. Noile teorii despre democraţie. 7.2.2. Poliarhiile. 7.2.3. Forme şi modele ale democraţiei contemporane. 7.2.4. “Democraţiile noi” sau “democraţia delegativă”. 7.2.5. Democraţia socială şi economică. 7.2.6. Dezvoltarea ideii de democraţie socială în perioada interbelică. 7.2.7. Probelmatica democraţiei sociale în România interbelică. Capitolul 8. ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL 8.1. Precizări conceptuale. 8.2. Stalinismul sau “totalitarismul exemplar”. 8.3. Tipologia totalitarismelor. 8.4. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est. Capitolul 9. DOCTRINA PARTIDULUI UNIC ŞI A ROLULUI SĂU CONDUCĂTOR 9.1. Ideologia marxist- leninistă – sursă de legitimitate a rolului politic conducător al partidului unic. 9.2. Caracteristicile partidului de cadre creat de V.I.Lenin. 9.3. Partidul Comunist Român. Bază socială şi structuri organizatorice.

225 225 227 228 230 230 232 233 235 240 247 250 262 262 268 272 274

278 278 282 287

3

4 .

apariţia noilor grupuri în politică determină ca obiectul său să-şi modifice conturul şi masa în funcţie de noul câmp de forţe în care el trebuie să se mişte. dintre public şi privat accentuează şi mai mult „labilitatea frontierelor“ epistemologice dintre ştiinţele politice şi celelalte ştiinţe sociale. Această „labilitate a frontierelor“ ţine şi de faptul că ştiinţele politice nu pot fi considerate „ştiinţe“ în sensul ştiinţelor exacte.2 Prin urmare. ştiinţele politice sunt mai dificile decât fizica: „Numărul de factori relevanţi direct sau indiresct pentru politică este enorm. Politica este atât complexitate organizată cât şi neorganizată. religie.CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE ŞTIINŢELOR POLITICE 1. Niels Bohr. Apariţia continuă de noi subdomenii. Dar chiar relaţiile au modele. G. justeţea punctului său de vedere este confirmată în timp de poziţia unor fizicieni sau matematicieni celebri: W. Nu putem spune că un eveniment X petrecut întrun spaţiu şi timp date va produce aceleaşi efecte în alte coordonate spaţio–temporale. B. şi aceşti factori sunt corelaţi între ei în diferite modalităţi. M. Dacă gândirea politică ar avea în arrière– plan ideea de permanenţă şi de universalitate a aceloraşi clase de fenomene. specific numai ei”. moderne“1. vor produce aceleaşi efecte în alte condiţii. Precizări preliminare. care prezintă asemănări formal exterioare. creşterea sarcinilor guvernamentale. de la primele organizări umane până la societăţile extrem de complexe din zilele noastre. morală şi politică. organizaţii. Parafrazând o butadă a celebrului om de ştiinţă Albert Einstein. drept şi politică. Întrepătrunderea actuală ditnre politic şi economic. După cum nu se poate afirma cu certitudine că două evenimente A şi B. Dincolo de faima binecunoscută a marelui savant. deoarece multitudinea de enunţuri şi de ipoteze privind viaţa politică nu pot fi supuse întotdeauna verificării. Heisenberg. ştiinţa politicii nu are în mod practic alte limite decât cele impuse de incapacitatea minţii umane de a privi problemele sociale ca pe un singur tot”. Burdeau consideră că „ştiinţa politică nu are un obiect propriu. Bunge etc. proliferarea instituţiilor. obiectul ştiinţelor politice îl constituie POLITICUL. Russell. în integralitatea manifestărilor sale ca fenomen social-istoric. iar căutarea de modele este sarcina centrală a ştiinţei politice. instituţii şi naţiuni. 1. Ştiinţele politice s-ar deosebi de celelalte ştiinţe sociale şi umane prin unghiul de vedere propriu din care abordează analiza realităţii sociale comune: ”Într-o lume unde elementul politic afectează toate activităţile umane. grupuri. atunci sistematizarea 5 . o reţea de relaţii miriapodice dintre indivizi. Dintr-o perspectivă juridică.

deductivă şi axiomatică. Pe de altă parte. spre deosebire de cele fizice. ea este un act intenţional. Aceasta este cauza pentru care fenomenele umane sunt diferite de fenomenele naturii. rezultatul unor operaţii intelectuale prealabile. procesul de acumulare şi articulare a cunoştinţelor într-un model explicativ cunoaşte patru etape succesive: descriptivă. În istoria cunoaşterii. Adecvarea explicaţiei la ipotezele unui model logic depăşeşte simpla relaţie cauzală. ceea ce face ca sensul acestor acţiuni să nu poată fi explicat numai prin perspectiva alegerilor raţionale. fenomenul politic mai poate fi constituit şi din gândirea din interiorul unei comunităţi intelectuale sau de un spaţiu socio–cultural. multe acţiuni umane au o coloratură afectivă. De exemplu. ca în ştiinţele exacte. ceea ce nu ne permite să vorbim despre existenţa acestui obiect ca despre o clasă particulară de fenomene dotată cu caracteristici fixate în timp. relaţia dintre obiectul exterior (realitatea politică propriuzisă) şi obiectul interior (construit prin ipoteze) face din empatie sau din afinităţile elective momentul privilegiat al cunoaşterii. după fromula lui Michel Foucault. În cazul ştiinţelor politice nu avem pretutindeni de-a face cu un demers ipotetico–deductiv ci tocmai cu o ştiinţă a observaţiei. Legăturile dintre conceptualizare şi practica politică. obiectul teoriei politice este deja un produs. Dar însuşi obiectul ştiinţei politice este extrem de diversificat. pe de altă parte. Gândirea umană are un caracter direcţional. ca şi modul său de constituire şi de manifestare.datelor şi a experienţei la un nivel de generalitate şi repetabilitate ne-ar putea permite să vorbim despre legi. Studiul fenomenelor sociale trebuie să fie adecvat după natura obiectelor observate şi nu prin copierea mecanică a metodelor din ştiinţele naturii. Fiinţele umane joacă un rol intenţional în modelarea viitorului: ele cred şi au capacitatea de a alege. În plus. Departe de a fi un punct de plecare. relaţia subiectului cunoscător faţă de obiectul studiat ţine de medierea prin limbaj a conţinutului. de a acorda o semnificaţie actelor lor. Procesele de semnificare şi interpretare pot evidenţia anumite tendinţe şi evoluţii ale fenomenului politic. semnificaţiile acestui obiect şi autonomia domeniului său trebuie precizate şi în continuu reconfirmate. inductivă. Aceste operaţii intelectuale pe care teoria politică vizează să le explice determină natura enunţurilor cu privire la un tip de cunoaştere. tipurile de „formare a obiectelor“ care se întâlnesc în el. ceea ce poate diferenţia cunoaşterea politicului faţă de alte forme de cunoaştere este. mai întâi. A trata enunţurile politice drept „practici care formează sistematic obiectele de care ele vorbesc“ acesta ar putea fi sau ar trebui să fie principiul unei noi abordări în studierea şi înţelegerea fenomenelor politice. Astfel. dat fiind faptul că în ştiinţele socio–umane. pe câtă vreme animalele sau plantele nu o au. în ştiinţele politice factorul subiectiv care acordă o semnificaţie actelor umane îngreuiază verificarea empirică şi generalizarea. adică gândire a ceva şi niciodată lipsită de substanţă. departe de a constitui axiomatica 6 . În plus.

„cu cât ei insistă mai mult asupra verificabilităţii cu atât mai dificil este de a generaliza şi cu cât tind mai mutl către nivele înalte de generalitate cu atât mai dificil este să verifice ceea ce se afirmă“4. pentru orice tip de cunoaştere ştiinţifică. accentul trebuie pus pe evidenţierea a ceea ce este important sau pe ceea ce este adevărat? 7 . adică posibilitatea de a degaja legi ştiinţifice care să ţină cont de specificul lor? Răspundem afirmativ la această întrebare. Pentru ca noţiunea de lege să devină operaţională în ştiinţele politice trebuie ca ea să nu mai fie. faptul concret care se oferă imediat conştiinţei ci o structură explicativă în interiorul unui sistem conceptual. faptele politice sunt în natură. nu există fapte brute care ar putea fi fotografiate. cum s-ar putea crede la prima vedere. Michels şi Carl Schmitt au elaborat „formule politice“ a căror universalitate poate fi numită. Dacă dezbatarea în jurul sensului şi statutului ştiinţific al legii a avut un rol important în formarea ipotezelor pe care să se poată fundamenta o ştiinţă a politicului. punerea în aplicare a unui alt principiu epistemologic care defineşte atitudinea politologului în raport cu faptele. sistematice şi generale“3. adică la încercarea de sinteză a faptelor şi a cunoştinţelor. Politologul trebuie să facă mai mult decât să descrie faptele. Deşi au ajuns la concluzii diferite. ei nu erau conduşi numai de fanteziile lor“ (Montesquieu. el trebuie. iar Pareto. pur şi simplu. plecând de la „ipoteze de lucru“ mai mult sau mai puţin adecvate la logica situaţiei. totuşi. Observarea fenomenelor politice nu este. Introducere). Hobbes şi Locke au întrebuinţat. în studierea fenomenului politic. materialul de bază pentru analiza politică. definiţia adoptată aici este că o ştiinţă constă din cunoştinţe care sunt verificabile. să le re–constituie. adică sunt inteligibile. în realitate. 2. Vernon von Dyke consideră că: „Răspunsul depinde de definţia pe care cineva decide să o aleagă pentru a o adopta. Pe scurt. se reduc la un efort de generalizare a posteriori a observaţiei. sunt supuse ordinii şi determinismului universal. Observaţia ştiinţifică se bazează pe fenomene reprezentative prin specificul lor ca şi prin forţa de a confirma ipotezele: „Am examinat mai întâi oamenii şi am crezut că în această diversitate infinită a legilor şi a moravurilor. lege. La întrebarea dacă ştiinţa politică poate fi considerată o ştiinţă. în ultimă instanţă. În primul rând. Dacă normele şi reprezentările prin care un grup uman caută să-şi înţeleagă şi justifice propria condiţie nu pot să fie considerate variabile explicative ale unui model ele constituie. în acelaşi timp. un pur procedeu narativ. ea ilustrează. acelaşi model geometric. Ca oricare altă categorie de fapte. Mosca. Specialiştii în ştiinţele politice ar fi pândiţi de o dublă dilemă: 1. Spiritul legilor. Există în ordinea fenomenelor politice o necesitate.iniţială pe care se fondează modelul explicativ.

esenţial pentru funcţionarea lor. După unii cercetători.. este calitatea lui de „animal social“ de a fi condiţionat fatalmente să intre în relaţii de colaborare cu semenii pentru atingerea scopurilor sale. de la hoarda primitivă până la societăţile extrem de complexe din zilele noastre. fiecare nouă formă de comunitate umană: ginte. puterea politică reprezintă obiectul de studiu al ştiinţelor politice. Am afirmat şi în alte cursuri că principiul asociativ în viaţa socială. politicile publice. „Politic – politică“ – un cuplu categorial fundamental. W. Numitorul comun care pune în mişcare această acţiune şi încearcă să o finalizeze în direcţia dorită este puterea politică. Tehnicizarea excesivă a ştiinţelor politice prin empirism şi behaviorism neglijează tocmai coeficientul de universalitate al naturii umane pe care se poate broda încercările de a descoperi anumite constante ale cunoaşterii politice. ţesutul primordial al primelor comunităţi umane. Într-adevăr. W. Într-adevăr. dramatica devenire a omului.[. evoluţia omului a fost condiţionată pretutindeni şi invariabil de fenomenul politic. Slab înzestrat de natură. De la hoarda primitivă până la apariţia statului. lipsit de echipamentele naturale necesare supravieţuirii (ca la celelalte specii) omul ar fi pierit din lanţul trofic al naturii dacă instinctul şi raţiunea nu l-ar fi îndemnat să intre în relaţii de asociere cu semenii pentru autoapărare şi procurarea în comun a hranei.S. clan. de aceea. se armonizează interesele contradictorii prin forţa deciziilor la nivel global.] Ştiinţa politică studiază natura. A.N. precum o umbră. între acest specific al naturii umane şi fenomenul politic este o intimă şi profundă reciprocitate.E. psihologia politică etc.1. În 1955. Din filosofia clasică provine ideea că politica este o esenţă care are ca fundament un dat al naturii umane. primul profesor care a predat această disciplină la Universitatea din Cambridge ajungea la concluzia că ”toate ramurile ştiinţei politice au un obiect comun şi acesta este studiul puterii în societate. şeferie. Acest dat care face ca politica să însoţească. 2. nu ar fi fost posibilă şi nici nu ar putea fi înţeleasă fără interveniţia constantă a acestui factor modelator şi creator de spaţiu social care este politica. Lapierre). pornind de la studiul unor rapoarte cerute de U. 8 . prin acţiunea politică se asigură echilibrul homeopatic al comunităţilor umane.. derivă din imperfecţiunea biologică a omului. Pentru a scăpa de cântecul de sirenă al ideologiilor.C. ceea ce ar permite o structură comună în cadrul sistemului ştiinţelor politice: antropologia politică. Evoluţia umanităţii. sociologia politică. bazele. O natură umană izolată este o absurditate. trib a cunoscut un plus de organizare socială. ceea ce a dus la creşterea coeziunii interne a grupurilor şi la dominaţia mediului extern. ştiinţele politice trebuie să recupereze acea tradiţie a filosofiei politice clasice care plasează omul în centrul preocupărilor sale epistemice şi ontologice. Robson. se elaborează strategiile de dezvoltare. „a inovat social” (J.O privind dezvoltarea ştiinţei politice în diferite ţări.

instinctul de dominaţie poate fi convertit. relaţii ce se constituie în competiţia pentru menţinerea şi consolidarea puterii politice sau pentru influenţarea. organizaţii şi naţiuni. it. el manifesându-se în trei provocări majore ale mediului: lupta pentru hrană.. medierea conflictelor dintre grupuri în procesul de alocare a resurselor. plăcerea oferită de dominaţia semenului şi anticipată pe calea cunoaşterii raţionale îl îndeamnă pe om să experimenteze şi să provoace noile graniţe ale puterii sale cu consecinţe uneori dezastruoase. Politicul (germană das Politik. 4. care însumează toate determinaţiile politicii. formă de activitate (acţiune) socială care cuprinde relaţiile dintre grupuri. Dintr-o perspectivă antropologică. 9 . prezent atât în cadrul relaţiilor intra cât şi interspecifice. 3. grupările comerciale. Sursele şi scopurile puterii nu au mai puţină importanţă decât exercitarea ei. legitim instituită. fr. specialistul în ştiinţa politică se interesează şi de sindicate. de marile întreprinderi etc. politica poate îmbrăca mai multe semnificaţii: 1. dar şi al convergenţelor şi agregărilor parţiale reglementate de o putere care dispune de monopolul coerciţiei legitime. Această relaţie de putere provine din instinctul de agresivitate. formă de organiazare şi conducere a comunităţilor umane cu ajutorul forţei de coerciţie a statului. ca şi dintre indivizi şi respectivele grupuri. garantarea securităţii externe a comunităţilor. Studiul bazelor morale ale puterii şi acela al influenţei ideilor ocupă un loc considerabil în filosofia şi în psihologia politică. obiectivele puterii în societate. lupta pentru înmulţire şi lupta pentru spaţiu. 2.”5 Relaţia fundamentală a puterii politice: „comandă – ascultare“ derivă din relaţia de putere: „dominaţie – supunere“ prezentă în toate formele materiei vii. Din maniera în care oamenii conştientizează şi orientează această forţă a politicului derivă dimensiunea distructivă sau creatoare a lui. instituirea şi menţinearea unei ordini interne. într-o forţă benefică pentru organizarea socială. le politique) desemnează un câmp social al intereselor contradictorii (reale sau imaginare. prin intermediul puterii politice. Studierea puterii politice nu se reduce la studiul organelor de guvernare. De aici rezultă că politicul este nu numai un concept – greblă. controlul şi cucerirea acesteia. Puterea despre care este vorba nu are în mod necesar un caracter coercitiv.exercitarea. pornind de la sensul general al politicului. în istoria umanităţii. la om acest instinct se manifestă şi dincolo de aceste dimensiuni ale existenţei. il politico. materiale sau simbolice). dar şi o structură inerentă a naturii umane.6 Pe de altă parte. Spre deosebire de animale unde acest instinct este programat filogenetic. biserici.

Acesta poate varia în funcţie de schimbările sociale rapide. instituţiile de comandă şi de coerciţie. Importanţa excepţională a politicului în zilele noastre se vede atât în proliferarea problemelor care cer o soluţionare prin decizia autorităţilor cât şi în identitatea.5. strategii. de avalanşa informaţiilor din alte zone ale socialului care se cer sistematizate şi procesate. Din multitudinea definiţiilor date politicii (ştiinţei politice) se pot individualiza mai multe grupuri care reflectă. O analiză comparativă a puterii în diferite tipuri de societăţi ar permite descoperirea diferenţelor dintre puterea în stat şi puterea în alte comunităţi. uneori până la ştergerea graniţelor. indiferent de perioada istorică. Primul grup defineşte ştiinţa politică drept ştiinţa guvernării statelor. dintre problemele politice. Talcott Parsons sublinia şi el că „un fenomen este politic în măsura în care vizează organizarea şi mobilizarea resurselor necesare pentru a satisface scopurile unei colectivităţi particulare“9. În aceeaşi ordine de idei. definiţie preponderentă în Antichitate şi în Evul Mediu. Locke ca pe o ştiinţă a protecţiei vieţii şi a verii cetăţenilor. Ştiinţele politice – definiţii şi concept. De aici şi nevoia coordonării acestor procese. Al patrulea grup de definiţii vizează coordonarea şi conducerea complexităţilor organizate. Ea este mai funcţională deoarece puterea atinge forma sa şi organizarea completă în stat. Al doilea grup de definiţii lărgeşte sfera de cuprindere a obiectului: „Politica este arta şi practica guvernării societăţilor umane“7. Al treilea grup de definiţii vizează prin ştiinţa politică guvernarea societăţilor umane prin intermediul puterii organizate. propaganda şi simbolica politică etc. Nimic nu este intrinsec politic: totul poate să devină“8. ansamblul formelor de cunoaştere a vieţii politice şi de legitimare a acţiunilor (culturi şi ideologii politice. Aristotel – ca arta de a-i face pe oameni fericiţi. Cum recunoaştem dacă o problemă este politică sau nu? O problemă devine politică „de îndată ce conflictul este reglementat de puterea politică în loc să fie abordat la un alt nivel. Există o polivalenţă a fenomenelor politice care relativizează obiectul cunoaşterii politice. Cu privire la 10 . nevoie reflectată în definiţiile date ştiinţei politce pe care Platon o vedea ca ştiinţa conducerii societăţilor umane prin realizarea consensului. Machiavelli ca pe un instrument de dominare. Definiţia ştiinţei politice drept ştiinţă a puterii prezintă avantaje evidente asupra primelor două grupuri de definiţii. 3. arhitectonică a convieţuirii umane. 6. Hobbes – ca pe o simplă „gramatică a obedienţei“. sociale şi economice la nivelul comunităţilor locale. metode şi mijloace implicate în acţiunea politică. în realizarea intereselor fundamentale ale agenţilor colectivi şi individuali ai acesteia. tot atâtea etape în constituirea obiectului ştiinţei politice. după părerea noastră. Althusius ca o simbiotică.). 1. de noile descoperiri ştiinţifice.

Prin urmare. ea poate deveni o problemă politică prin însuşi conţinutul ei conflictual şi nemulţumirii generalizate. pe nedrept uitat astăzi de foştii săi studenţi şi doctoranzi. 1. referendumurile organizate în mai multe ţări catolice pentru legalizarea avorturilor şi a divorţului capătă un caracter implicit politic. Această abordare îşi are rădăcinile intelectuale în teleologia lui Aristotel după care orientarea spre un scop final caracterizează condiţiile anterioare. fenomenul politic. funcţia de adaptare este bazată pe relaţii de interdependenţă dintre părti sau dintre întreg şi parte. esenţa şi legitatea dezvoltării politicului ca fenomen complex. ca o consecinţă între variabile individuale. la începutul anilor ’80. o distincţie fertilă între ştiinţele politice teoretice şi ştiinţele politice aplicative. În analiza funcţională. având finalitatea primordială de a explica. POLITOLOGIA este nucleul teoretic dur al ştiinţelor politice teoretice care „studiază geneza. Tot astfel. nevoi. la diferite nivele de generalitate. Astfel. sau unele din componentele sale. În această perspectivă. ecologiste. profesorul Ovidiu Trăsnea. În ce ne priveşte. a operat. între sistemul social global şi sistemul politic există un schimb de informaţii şi de substanţă (cereri. datorită importanţei lor pentru viitorul comunităţilor respective şi nevoii de intervenţie a statului pentru a soluţiona cererile lor. interese. dacă în unul din sectoarele bucureştene problema apei calde sau a încălzirii apartamenentelor trenează datorită tergiversării reparaţiilor sau a birocraţiei. de a-i descifra legitatea proprie şi. În cadrul sistemului politic. se impun anumite precizări. Funcţia descrie activităţile specializate ale unui individ sau organizaţii. În literatura română de specialitae. între structuri şi funcţii există o relaţie de condiţionare. dar specific. Ştiinţele politice teoretice sunt disciplinele propriu-zis politice care studiază. pe această bază. mişcările pacifiste. o relaţie funcţională poate fi văzută ca o schimbare. ca obiect. Nu numai structuri similare realizează funcţii diferite. acest obiect.faptul că orice problemă socială poate căpăta un aspect politic în funcţie de împrejurări. 4. Orice problemă care vizează interesul global al comunităţii şi pentru a cărei soluţionare este necesară forţa de decizie a autorităţilor. Unul din modelele explicative de bază din ştiinţele sociale este analiza funcţională. o funcţie trebuie să acţioneze pentru ceva într-un 11 . Funcţiile ştiinţelor politice. dar funcţii similare pot fi realizate de structuri diferite. În matematici prin funcţii se întelege mărimi ale căror valori depind de valorile celorlalte mărimi. În acest sens. Ideea de bază a acestui model este că un organism inter-acţionează cu stimulii din mediul extern într-un mod care creează adaptare între organism şi mediu. tinzând să dea explicaţie exhaustivă a acestuia“11. feministe.) pe bază de retroacţiune (feed-back) prin care se realizează echilibrul homeostatic al funcţionării sistemului. decizii etc. de a elabora previziuni cu privire la tendinţele dezvoltării sale“10. devine o problemă politică.

Într-o enumerare succintă. Funcţia de socializare politică. Rezultatele la care se ajunge prin procesul de analiză a datelor sunt proiectate pentru acţiunile viitoare. Cultura politică îl ajută pe individ să înţeleagă mecanismele proceselor politice. Funcţia persuasivă a discursului facilitează trecerea la act în vederea implementării obiectivelor. Formarea de cetăţeni activi şi responsabili presupune formarea unui sistem de valori în care să prevaleze cele identitare: sentimentul de apartenenţă la un grup istoric. Ca ansamblu de enunţuri şi de propoziţii logice. să discearnă binele de rău în capcanele manipulării. Pentru a ne exprima mai plastic. tendinţele. devianţa unei teorii de la rezultatele consacrate poate releva sursele erorii şi orienta ansamblul de date spre o altă structură explicativă. 2. această funcţie extrage viitorul din trecut şi are menirea să prevină erorile pe baza concluziilor la care ajunge funcţia descriptivă. Când vorbim de funcţii sociale. procesele. Pentru a putea interpreta corect realitatea. Vorbim de un eveniment A că este funcţional pentru un eveniment B dacă şi numai dacă cele două evenimente sunt corelate în general. Formarea politică a individului presupune un ansamblu de orientări. “pentru a putea diagnostica corect fenomenele studiate. funcţiile ştiinţei politice ar fi: 1. Actul de a vota poate fi funcţional pentru un regim politic numai dacă el face parte dintr-o clasă generală de activităţi care caracterizează structura democratică a regimului. ne referim la o clasă de activităţi. Această funcţie este strâns legată de precedenta. atitudini şi cunoştiinţe cu privire la viaţa politică. o teorie explică. precum şi între componentele acestora. contribuie la unificarea terminologică. deoarece descoperirea unor procese şi fenomene a căror posibilitate latentă este 12 . Aceasta înseamnă că funcţiile sunt doar clase de evenimente şi nu simple unităţi specifice. ea trebuie să le înţeleagă şi să le explice. Încă o dată. valorile dintr-un câmp al cunoaşterii.sistem. comunitate şi familie. 12 4. Discursul politic şi discursul ideologic asigură transferul valorilor şi normelor între instituţii. Funcţia comunicaţională derivă din capacitatea ştiinţelor politice de a realiza schimbul de informaţii dintre sistemul politic şi sistemul social global. prin procesarea şi interpretarea datelor aflate la dispoziţie. Funcţia prescriptivă (previzională). Funcţia descriptivă (explicativă) ţine de esenţa teoriei politice. din capacitatea acesteia de a verifica validitatea concluziilor anterioare. manifestarea fenomenelor politice. Capacitatea politicului de a elabora alternative sau proiecte privind ordinea societală provine din forţa euristică a teoriei. ea nu poate exista decât într-un mod relaţional. plasându-le în contextul istoric”. 3.

ascunsă în structura realităţii se datorează capacităţii de explicare şi interpretare a ştiinţelor politice. 5. Funcţia normativă. Crearea sistemului de norme şi valori. Ansamblul datelor psihologice, voliţionale ce pot oferi reperele unui comportament politic corect. Deoarece ştiinţele politice au un caracter sintetic şi integrator, lor nu le este indiferentă finalitatea actului decizional în sistemul social global. Prin urmare, raporturile dintre etică şi politică, scop şi mijloace, adevăr şi eroare se înscriu pe coordonatele cunoaşterii politice.

1. 5. Principalele etape ale constituirii politologiei ca ştiinţă. Ştiinţele politice sunt ultimele mari venite în câmpul ştiinţelor sociale. Apariţia lor la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea este condiţionată de satisfacerea următoarelor condiţii epistemologice, necesare pentru apariţia unei noi ştiinţe: 1. delimitarea unui domeniu autonom de cercetare; 2. delimitarea unui sistem de norme şi valori propriu; 3. crearea unor tehnici de cercetare adecvate; 4. existenţa unui cadru funcţional instituţional: reviste, publicaţii, edituri, asociaţii, facultăţi, institute de cercetare; 5. existenţa unei infrastructuri materiale (clădiri, terenuri, echipament didactic, fonduri); 6. condiţia cea mai importantă: existenţa echipelor de specialişti care să asigure continuitatea efortului şi reflecţia sistematică despre fenomenul politic. Istoria gândirii politice ne oferă imaginea constituirii progresive a acestui domeniu autonom de reflecţie şi de acţiune. Cantonate timp de sute sau mii de ani sub autoritatea gândirii religioase sau morale, ideile despre viaţa politică s-au furişat umile în structura cursurilor de drept constituţional, a lecţiilor despre stat, despre teoria generală a dreptului etc. Lipsea însă continuitatea reflecţiei sistematice despre fenomenul politic, stare de fapt ce a început să fie conştientizată odată cu creşterea în complexitate a societăţilor umane şi, implicit, cu urgenţa soluţionării unor probleme comunitare. Să luăm ca exemplu pe cei doi mari filosofi ai lumii, Platon şi Aristotel, primul – considerat întemeietor al filosofiei politice, al doilea, şi elevul său, considerat întemeietorul ştiinţei politice. Ambii şi-au elaborat concepţia despre politic / politică pornind de la ontologia lor. Pentru ambii, ştiinţa politică era o ştiinţă regală, ştiinţa Binelui Public care asimila în demersul ei congnitiv realizările celorlalte ştiinţe. Ambii şi-au scris operele politice la maturitate; pentru ambii politica este artă şi ştiinţă în acelaşi timp; techne şi episteme. Politica este arta conducerii comunităţilor umane prin compromis şi consens; este ştiinţă pentru că orientează acţiunea în funcţie de un sistem de valori şi de cunoaşterea naturii umane considerată perfectibilă.
13

Dar în timp ce Platon îşi elaborează schiţa utopică a statului ideal pornind de la consideraţii teoretice, Aristotel degaja structurile statului atenian din comparaţia celor 158 de Constituţii (moduri de organizare) ale oraşelor–stat din Grecia şi Asia Mică. Tot astfel, în epoca Renaşterii, N. Machiavelli este considerat întemeietorul ştiinţei politice moderne deoarece a elaborat mijloacele de acţiune politică pe fudnamentarea unor principii extrase din observarea nemijlocită a realităţii „La veritá effettuale della cosa“, adevărul efectiv al lucrurilor nu poate fi aflat decât din prelucrarea atentă şi nepărtinitoare a datelor oferite de realitate. Il virtu – capacitatea de repliere impusă de logica situaţiei sau de imperativele momentului. Termenul nu mai vizează conotaţia morală a corectitudinii, ci eficienţa acţiunii. La fortuna (soarta, destinul) nu mai are sensul unei fatalităţi implacabile, ca tragedia greacă, de exemplu, ci trădează în modul cel mai clar paradigma Renaşterii în gândirea politică a lui Machiavelli. În acord cu imaginea omului ca „prinţ încoronat al naturii“ (Pico della Mirandola) stă în puterea acestuia de a domestici sau îmblânzi soarta prin anticiparea şi evitarea efectelor ei catastrofale (imaginea torentelor de munte captate într-un nou curs pentru a nu inunda ogoarele). Din studierea istoricilor latini (Titus Livius, Tacitus, Suetonius, Sallustius etc.) Machiavelli elaborează veritabile „serii statistice“ şi fişe psihologice ale personalităţilor politice din Roma antică şi ale celor din epoca sa. Pe baza acestor fişe şi serii el îşi dă seama că într-un interval de 2000 de ani nimic nu s-a schimbat în natura umană şi că adevăratele mobiluri care îi determină pe oameni la acţiune sunt, de cele mai mutle ori, interese materiale meschine, lăcomia, invidia, linguşelile etc., toate acestea fiind ascunse sub masca unor scopuri sau intenţii nobile. Spaţiul cuprins între Renaştere şi Iluminism poate fi caracterizat prin următoarele linii ale reflecţiei politice: – teoriile contractualiste, de la Hugo Grotius până la J. J. Rousseau, pun accentul pe originea organizării politice a societăţii şi pe obligaţia politică, de a garanta viaţa şi proprietatea guvernaţilor, ca izvorând din clauzele „contractului social“; – teorii privind originea şi rolul statului şi a puterii politice în asigurarea coeziunii comunităţilor politice. De la Machiavelli şi Jean Bodin până la Th. Hobbes şi John Locke, gânditorii moderni s-au întrebat cu privire la temeiurile ordinii şi autorităţii politice, la fundamentele puterii de stat şi la suveranitate, la psihologia comportamentului politic; – teorii privind legile sociale ca relaţii constante dintre fapte şi evenimente: „fiecare lucru îşi are cauza sa“, după cum se exprimă Montesquieu (1689–1755) în prefaţa celebrei sale lucrări „Spiritul legilor“ (1748). Din observarea şi studierea vieţii politice, Montesquieu descoperă anumite regularităţi tendenţiale pe care el el numeşte legi şi care nu sunt altceva decât „raporturi
14

necesare ce derivă din natura lucrurilor“. Observarea faptelor este obligatorie deoarece pe ea trebuie întemeiate judecăţile de valoare şi nu pe consideraţii exterioare vieţii politice. El relevă rolul pe care condiţiile istorice, geografice, structura psihică a unui popor îl are în elaborarea legilor şi a formelor de guvernământ. Cu privire la acestea din urmă, Montesquieu continuă şi perfecţionează celebra schemă tripartită a separaţiei puterilor, iniţiată de Locke. Cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească se află într-un echilibru şi control reciproc; fiecărei forme de guvernământ îi descoperă un principiu şi o natură. Începând cu anii ’60, indiferent de poziţia specialiştilor cu privire la obiectul ei, în studiul ştiinţei politice s-au conturat patru mari domenii: 1. teoria politică; 2. ştiinţele guvernării; 3. studiul instituţiilor politice; 4. relaţiile internaţionale. În literatura anglo–saxonă, faţă de cea continentală (franceză, germană, italiană etc.) teoria politică include ideile, doctrinele şi ideologiile politice, natura obligaţiei şi a autorităţii politice. Teoria politică este considerată de către unii specialişti miezul acestei discipline şi cel mai vast domeniu de studiu al ei. „Sarcina ei este, în primul rând, una integratoare: ea studiază relaţiile dintre sistemul politic şi sistemul social global. Teoria politică se ocupă de definiţia, generalizarea şi clasificarea termenilor şi conceptelor de bază cu care şi despre care operăm în gândirea noastră politică. În al doilea rând, teoria politică urmăreşte să descopere natura, funcţiile şi scopurile care se află la baza comunităţii politice“13. Definiţiile clasice date ştiinţei politice au fost preocupate mai mult de alegerea obiectivelor pentru acţiunea politică şi de prescrierea conduitelor necesare pentru atingerea acestor obiective decât de analiza comportamentelor, atitudinilor şi orientărilor politice. Constituirea ştiinţelor politice în deceniul III-IV al secolului XX a însemnat, totodată, şi o specializare a metodologiei de cercetare, pe lângă afirmarea şi precizarea obiectului domeniului de investigaţie. Până după al doilea război mondial (1950) a prevalat orientarea empirică (empirismul) caracterizat prin examinarea concretă a datelor şi evenimentelor. Behaviorismul, a doua etapă în evoluţia ştiinţelor politice, s-a concentrat pe studiul comportamentului politic, “definit ca ansamblu al motivaţiilor, reacţiilor, şi acţiunilor oamenilor, ale grupurilor şi ale personalităţilor faţă de datele, faptele, procesele, evenimentele, structurile şi instituţiile politice”.
14

Ambiţia behaviorismului de a elabora metodele de comportament

dezirabile pe baza unor tehnici de cercetare statistico-matematice a înregistrat câteva succese răsunătoare, deşi a consemnat şi numeroase critici.15

15

1. 6. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică. Etică şi politică. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică derivă din raportul mai vast dintre etică şi politică, raport care i-a preocupat încă din Antichitate pe filosofi şi teoreticienii politicului. Poate fi just din punct de vedere politic ceea ce ste imoral din punctul de vedere al eticii sociale? Dat fiind faptul că acţiunea politică este prevăzută cu un scop (este teleologică) finalitatea ei nu poate fi decât morală. „Politica este arta de a-i face pe oameni fericiţi“, spunea Aristotel, iar scopul statului este de a realiza cel mai mare Bine – Binele Public. Aceasta înseamnă că drepturile indivizilor recunoscute de Stat pot fi definite numai dintr-o finalitate morală. Sincretismul etico–politico–religios de la baza legitimităţii politice a puterii în Antichitate şi Evul Mediu avea o pondere preponderent morală. Ideea că scopurile şi mijloacele sunt atât de intim legate între ele încât este imposibil să le separăm apare destul de frecvent în lucrările contemporane, ca o încercare de a respinge teza că scopul justifică mijloacele. Această idee a dus la elaborarea următoarelor teze sau interpretări: a) interpretarea metaetică: Judecăţile de valoare se manifestă întotdeauna şi în mod necesar asupra ansamblului scop–mijloace şi nu pe scopuri sau pe mijloace considerate separat unele de celelalte; b) interpretarea etică: Este licit din punct de vedere moral să urmărim scopuri dezirabile, bune, numai prin mijloace adecvate, proporţionate sau de aceeaşi natură cu acele scopuri; c) interpretarea factuală: Natura mijloacelor angajate tinde să o determine pe cea a scopului urmărit. Concepţia după care scopurile şi mijloacele sunt inseparabile poate fi înţeleasă prin judecăţile de valoare făcute despre întregul constituit din scopuri şi mijloace: „Valoarea nu arată numai un capăt sau un punct de sosire, dar şi calea sau mijlocul de a ajugne aici; se poate spune chiar că noţiunea de valoare nu separă aceste două lucruri ci le uneşte, pentru a le cuprinde în aceeaşi judecată“16. Prin urmare, „a vorbi de valoare înseamnă a propune să judecăm un scop nu numai în sine şi pentru sine însuşi, dar şi referitor la mijloacele care îi fac posibilă realizarea“17, în timp ce de aici urmează că „numai o judecată care vizează ansamblul mijloacelor şi scopurilor, este o judecată de valoare“18. În legătură cu raportul dintre scop şi mijloace în literatura de specialitate există o sursă generatoare de confuzii datorită supunerii categoriilor morale de Bine şi de Rău în acţiunea politică. Această confuzie persistă încă din epoca Renaşterii şi s-a văzut şi se vede încă în falsa pudoare sau în revolta mimată prin care se interpretează maxima atribuită lui Machiavelli „scopul scuză mijloacele“. Conform acesteia, nobleţea scopului absolvă mârşăvia mijloacelor.
16

Apare astfel contradicţia dintre scopul politic şi mijloacele morale ale acţiunii prin care acesta trebuie atins. Ca şi în cazul raporturilor dintre politică şi religie, morala şi politica se întâlnesc în sfera valorilor umane fundamentale dar nu şi la nivelul scopului. Morala „răspunde unei exigenţe interioare şi vizează corectitudinea actelor personale după normele datoriei, fiecare asumându-şi pe deplin responsabilitatea propriei sale conduite. Dimpotrivă, politica răspunde unei necesităţi a vieţii sociale şi cel care se angajează pe această cale înţelege să participe la asumarea destinului global al unei societăţi“19. Încă Aristotel distingea între virtutea morală a omului de bine, care vizează perfecţiunea individuală, adică realizarea de sine, şi virtutea civică a cetăţeanului care vizează capacitatea lui de a conduce şi salva comunmitatea. Chiar dacă ar fi ideal ca omul politic să fie întotdeauna şi om de bine, se poate întâmpla ca el să nu realizeze această sinteză deoarece într-o comunitate politică nu toţi cetăţenii sunt oameni de bine şi virtuoşi. Prin urmare, politica are ca sarcină conducerea comunităţii ca atare, independent de calitatea morală a unui membru al acesteia. Astfel, „este posibil să fii un bun cetăţean fără a poseda virtutea care ne face să fim un om de bine“20. Această confuzie a fost amplificată în zilele noastre prin tehnicile de marketing politic care au accentuat datele moralităţii private în dauna moralităţii publice ale candidaţilor. Creatorii de imagine pun accentul pe asamblarea datelor morale într-un portret robot al candidatului şi nu pe vocaţia lui de om politic, dacă există. În scurta istorie postdecembristă a democraţiei româneşti au fost propulsaţi la putere oameni care s-au bucurat de un imens orizont de aşteptare din partea electoratului, tocmai pe baza aprecierii calităţilor morale (unele inventate) dar care, odată ajunşi în top au dezamăgit profund. Că nu există o legătură directă între acţiunea politică şi comportamentul moral se vede şi din distincţia dintre moralitate şi legalitate: „Legea morală este autonomă, ceea ce înseamnă că în acest caz ne supunem unei obligaţii pe care ne-am impus-o noi înşine în timp ce legea politică este heteronomă, ceea ce înseamnă că noi ne supunem unei reguli care ne este impusă din exterior, de o putere legislativă (...). Pe scurt, morala este o problem de disciplină, politica de constrângere“21. O problemă rar abordată în cadrul teoriei politice contemporane este problema esenţei specifice a politicului (scopul) şi a raportului dintre scop şi motivaţie în acţiunea politică. De pe poziţiile ontologic–esenţialiste Julien Freud face din categoria de esenţă sau de scop al politicului o categorie invariabilă în timp şi spaţiu care trebuie să dea un sens şi o finalitate acţiunii politice: „Ca specific al esenţei politicului scopul trebuie să rămână acelaşi, oricare ar fi colectivitatea sau tara, adică trebuie să fie invariabil în timp şi în spaţiu, şi independent de contingenţe, de ideile dominante ale unei epoci ca şi de partidele şi doctrinele care pretind să
17

comande pe rând activitatea politică. Fie că regimul este liberal sau socialist, democrat sau tiranic, că statul este mic sau mare, că este vorba de un trib, de un oraş, de un stat sau de un imperiu, scopul trebuie să rămână conceptul imuabil, ca şi bazele care îl condiţionează“22. Scopul politicului este Binele Public (Binele Comun), sinteză între lege şi ordine, între binele cetăţenilor şi binele statului, ceea ce duce la apariţia comunităţilor politice: (...) „nu este vorba de binele particular al indivizilor singulari şi nici măcar de suma bunurilor particulare, aparţinând unor indivizi sau grupuri subordonate, precum familia sau oricare asociaţie profesional–economică, şi nu este vorba nici măcar de binele statului ca stat, ci de acela al întregii colectivităţi în cadrul căreia indivizii sunt integraţi ca membri care îşi dau un stat ca instituţie. Cu alte cuvinte, nu este vorba de binele Statului sau al Republicii ci, aşa cum Hobbes nu oboseşte să repete, de Binele Comun al Republicii şi al poporului care, împreună, constituie o colectivitate politică. Într-adevăr, dacă oamenii continuă să trăiască în colectivităţi politice este pentru că au interesul să o facă, deoarece ei descoperă un bine care justifică colectivitatea şi viaţa lor în comun“23. 1. 7. Ştiinţe politice de graniţă. O situaţie specială în sistemul ştiinţelor politice o prezintă aşa–numitele „discipline de graniţă“ care prin „labilitatea epistemologică a frontierelor“ şi prin proliferarea lor vertiginoasă atestă importanţa excepţională a politicului în societăţile contemporane. Sub presiunea bagajului informaţional şi a unei dinamici politice fără precedent au apărut noi discipline care încearcă să sistematizeze informaţiile noi şi să răspundă la noile provocări ale cunoaşterii. Obiectul de studiu al acestor discipline este acelaşi: fenomenul politic în spaţiu şi timp în inztegralitatea manifestărilor lui, dar metodologia de cercetare este împrumutată de la celelalt ştiinţe sociale. Să le enumeră, succint, pe cele mai importante: Antropologia politică studiază geneza, esenţa şi evoluţia formelor şi instituţiilor politice din perspectiva fenomenului integrator uman, în procesul de trecere de la hominide la homo sapiens şi la societăţile civilizate. Sociologia politică studiază natura, locul şi rolul politicului din perspectiva sistemului social global, în interacţiunea lor complexă şi în determinarea lor concretă. Psihologia politică studiază rolul motivaţiilor, al intereselor şi nevoilor ca şi al complexelor, frustrărilor, mecanismelor compensatorii în configurarea comportamentelor politice. Filosofia politică elaborează baza conceptual – metodologică a ştiinţelor politice, sistemul ei de valori. Ea analizează realitatea politică dintr-o perspectivă normativ–axiologică,
18

vom zăbovi mai mult asupra lor. Ele sunt şi prospective. Calitatea ei se diferenţiază însă în funcţie de aria şi calitatea informaţiei. teoriile. Dacă „ideea“ şi „gândirea“ sunt termeni neutri şi generali conceptele de „doctrină“. doctrinele şi curentele aparţinând altor ştiinţe sociale. Un alt mare specialist în sociologia politică. aplicarea lor nediscriminată este sursă de confuzii. Prélot mărturiseşte preferinţa sa pentru termenul „idee“. Ele sunt normative şi incitative şi vor să demonstreze calea care trebuie urmată. interpretării lor şi. teorii şi doctrine. În schimb. produsul va fi o gândire politică primară (idei elementare). rezultate din observarea sau trăirea directă a universului politic. Reluând distincţia dintre „ideile aritocratice“ şi „ideile democratice“. 19 . ele găsind în mentalitatea populară un sprijin pentru manifestarea trendurilor politice ale unei comunităţi. mai mult sau mai puţin coerent. insistă şi el în diferenţierea dintre idei. De aceea. încercâd o explicaţie raţională a temeiurilor formelor şi instituţiilor politice. Acest rezultat al gândirii politice ar corespunde nivelului intelectual şi apreciativ al culturii politice. de sine stătătoare prezintă legături profunde cu materia prezentată în acest manual. Deoarece „orice teorie presupune o explicaţie de ansamblu care leagă între ele o serie de generalizări“. de propria capacitate de percepţie ca şi de prelucrarea specială a informaţiei acumulate cu ajutorul unor tehnici şi metode speciale. Din cele mai de sus se poate aproxima o schiţă primară a temei pusă în discuţie: raportul dintre ideile politice. pe de alta. „ideologie“ şi „teorie“ au căpătat contururi noţionale destul de labile în gândirea politică şi economică occidentală. doctrinele şi curentele politice. De gradul şi calitatea prelucrării acestei informaţii. În ce priveşte domeniul disciplinelor politice. Istoria gândirii politice şi Istoria doctrinelor politice. în măsura posibilului. adică fac eforturi să-şi reprezinte viitorul şi prin supoziţiile şi predicţiile lor fixează reguli de acţiune şi propun obiective viitoare“25. dintre scop şi mijloace. dintre acestea şi teoriile. teoria corespunde sistematizării obiective a observaţiilor. Pentru Prélot. ideile aristocratice ar fi apanajul unor elite intelectuale având un înalt grad de abstracţie şi un grad redus de circulaţie.raporturile dintre etică şi politică. „doctrinele stabilesc. Gândirea politică este rezultatul prelucrării procesului cumulativ de cunoştinţe despre viaţa politică la un moment dat. Această gândire politică este strâns dependentă de nivelul atitudinal şi afectiv care se întâlneşte în culturile parohiale şi de supunere. Gaston Bouthoul24 deduce că. ca discipline de graniţă. pe de o parte. Marcel Prélot. o conexiune între trecut şi viitor. în timp ce teoriile nu pot decât să privească trecutul. „doctrina ar comporta o judecată asupra faptelor şi este însoţită de proiecte de reformă în desfăşurare. prezentă în unele „Istorii ale ideilor politice“ s-ar părea că „ideile democratice“ sunt cele care se bucură de o largă adeziune din partea maselor. generalizării şi explicării lor“26.

verificate. Doctrinele judecă faptele şi arată căile de urmat pentru a asigura fericirea cetăţenilor sau puterea statului. Gide şi Ch. Indiferent de apartenenţa politică. în funcţie de un ideal imanent statului sau transcendenţei. partidele agregă şi impulsionează. dar în mod indirect alternativele propuse de ele la ordinea socială existentă au ca fundal conştiinţa superiorităţii proiectului lor societal. lor le este inerentă o finalitate etică deoarece. de regulă. structurate logic. de gradul de specializare sau de pregătire profesională. sunt. înainte de toate. considerată perfectibilă sau înlocuibilă. de şcoli şi teorii liberale din epoci şi ţări diferite. Prin urmare. promovat de ideologie şi o fac. este ideologia. Cei care profesează o anumită doctrină politică recunosc superioritatea sistemului ei de valori. devin legi. autorii grupaţi în curentul liberal au o notă 20 . El reuneşte o multitudine de şcoli. Rist operează o distincţie fundamentală între teorie şi doctrină. Teoria se situează pe tărâmul cunoaşterii pozitive. acceptându-le sau refuzându-le. prin afilierea la un partid politic ai cărui membri. de obicei. considerată superioară. ea le apreciază. de teorii şi de doctrine. Ca ansamblu de idei. Ea constă. Ea utilizează. teoria se aplică ansamblului faptelor nu numai constate şi ordonate. Pentru Prélot. spre soluţionare interesele dominante ale grupurilor care se întâlnesc şi se recunosc în ideologia partidului respectiv. curentul liberal cuprinde o multitudine de doctrine. la fel ca şi ideologiile. doctrina examinează fenomenele dar. o doctrină propune o alternativă la ordinea politică iar factorul propulsiv care incită la acţiune pentru traducerea în viaţă a acestei alternative. iar sistemul de valori pe care se sprijină este reliefat nu atât de reperele ideologice ale acţiunii cât de un fond aperceptiv general–uman.mai adecvat la stadiul de graniţă ca şi la accepţiile controversate încă ale politicului: „Noi acceptăm termenul în sensul mai general de reprezentare în spiritul uman a unui fenomen determinat şi fenomenul considerat aici este cel politic“27. particularitatea ideilor politice constă în faptul că ele sunt „construcţii intelectuale care vizează statul ca societate politică şi ca guvernare ca şi fenomenele care derivă de aici“28. enunţuri politice. atât în timp cât şi în spaţiu. Din această perspectivă. de poziţia de clasă. teze. Graniţele lui nu sunt circumscrise ideologic. Ca şi teoria. ceea ce se numeşte în logica ştiinţelor ipoteze care. dar şi explicate şi organizate“29. Ch. Distincţia dintre curent şi doctrină este funcţie de intenţionalitatea. Spre deosebire de doctrină un curent este mai vast. În consecinţă. de finalitatea etică a acesteia din urmă. Astfel. ci tematic. spre deosebire de acestea. În felul acesta. din constatarea faptelor pe care o depăşeşte pentru a proceda la aplicarea lor. în acest scop. de aderenţa la un model de dezvoltare sau altul. Într-o lucrare clasică. doctrinele presupun o funcţie normativă implicită întrucât ele oferă alternative la ordinea politică şi socială. cu valabilitate şi în sfera ştiinţelor politice: „Teoria constituie sinteza observaţiei.

De exemplu. Ca şi curentele. Momentul transformării curentului politic socialist. maturizarea condiţiilor pentru articularea şi agregarea intereselor specifice de grup. deci apariţiei unor noi vectori ai acţiunii politice. forma tinde să se naţionalizeze. social. Cauzele pot fi şi ele relativ uşor individualizate: lupta pentru drepturi economice şi sociale.. în funcţie de un ideal imanent statului sau grupării politice. raportul dintre formă şi conţinut în gândirea politică. în doctrină politică poate fi uşor circumscris în timp. în sensul că dinamizează şi intenţionează diferitele componente ale sale. iar forma discursului ideologic care unifică toate etajele doctrinei: politic. Din punct de vedere descriptiv. În cazul sintagmei „doctrină politică“ determinativul „politic“ adaugă conceptului generic de „doctrină“ referinţa la voinţa evidentă a unei comunităţi de a urmări un interes comun. în acea piatră de hotar care a marcat istoria politică a Europei şi anume apariţia unui nou partid în sistemul politic. doctrina politică a liberalismului se prezintă în forme diferite în contexte socio–politice şi culturale diferite. acceptându-le. de stilul şi mentalitatea epocii. Conţinutul reprezintă substanţa reflecţiei politice propriu-zise. Determinările eterogene ale socialului se topesc în substanţa specifică a politicului prin intermediul acţiunii comune şi conştiente prin care o clasă socială trimite spre instanţele puterii politice interesele sale spre soluţionare. alta în Franţa şi altfel se prezintă ea în Europa de Sud–Est. în schimb. Dacă principiile care alcătuiesc corpusul doctrinar tind să se universalizeze. economic. Raportul dintre doctrină şi ideologie subsumează. o doctrină 21 . Ceea ce s-a şi întâmplat în România prin transformarea şi unificarea curentelor filoagrariene în doctrina politică a ţărănismului. refuzându-le. Dar în doctrine factorul ideologic îşi face simţită prezenţa într-un mod activ. spre deosebire de aceasta. Convergenţa intenţională a unui sistem de norme şi valori într-un proiect transformativ se verifică şi în cazul doctrinei ţărăniste. Polonia sau Cehoslovacia. Ca şi teoria. În primul rând. O doctrină politică poate să se schimbe atât ca urmare a aprofundării principiilor sale constitutive cât şi în virtutea unor solicitări noi ale mediului. deoarece ea este condiţionată de elementele vieţii naţionale. în sens larg. juridic etc. al doilea doctrinar–ideologic şi al treilea politic.comună: preocuparea pentru asigurarea libertăţii individuale în condiţiile legii şi importanţa acestei probleme pentru modernizarea economică şi politică. ca alternativă posibilă la ordinea actuală. existenţa unei ideologii politice care se dezvoltă odată cu metamorfozarea curentului în doctrină. ea le apreciază. doctrina sintetizează în sine trei momente indisolubile: primul social–istoric. dotrinele stabilesc o punte de legătură între trecut şi viitor prin prisma prezentului. unde şi aici se observă diferenţieri substanţiale între liberalismul din România. de exemplu. doctrina examinează faptele dar. Una este doctrina politică a liberalismului în Anglia.

Dacă modelul politic propus se dovedeşte inadecvat. Ea presupune detaşarea afectivă. nu putem interpreta şi înţelege ideile politice ale cronicarilor moldoveni sau ale teologilor medievali prin sistemul de valori al democraţiei contemporane.politică nu se poate eschiva de la diagnosticarea obiectivă a situaţiei în care se găseşte o societate dată: natura problemelor ei. În cadrul doctrinelor politice. tendinţele noi etc. Strâns legată de acest criteriu este şi critica prezenteismului şi anume a tendinţei de a aprecia şi interpreta realităţile politice din trecut prin prisma sistemului de valori al epocii contemporane. incapabil să soluţioneze problemele comunităţii. spre acţiune. Acest prim moment ar trebui să fie o interpretare obiectivă a datelor şi faptelor reale ca şi o cercetare a cauzelor acestor fenomene. „nostalgicii“ comunişti vor aprecia doctrina partidului unic în funcţie de afilierea partizană şi de avantajele personale avute în perioada dictaturii şi nu în funcţie de efectele negative ale doctrinei. – subcriterul contextualizării (localizării) presupune înţelegerea unei doctrine politice în funcţie de condiţiile specifice care au prezidat la apariţia ei. ca o concluzie care verifică corectitudinea premiselor. Abstracte şi în curs de conturare în momentul ideologic ele devin operaţionale în momentul politic. cel politic sau tehnic–operaţional. interpretarea ideologică a configuraţiei social–politice a unei epoci nu reprezintă un scop în sine. De exemplu. Din cele de mai sus derivă necesitatea elaborării unor criterii metodologice de care cercetătorul trebuie să ţină seama în studierea doctrinelor politice: – criterul istoricităţii. „sine ira et studio“. Din acest criteriu derivă două subcriterii cu un rol la fel de important şi interpretarea şi aprecierea obiectivă a doctrinelor politice. orientarea spre practică. din operaţiunile care se profilează din analiză. este clar că acest al treilea moment constituie verificarea celorlalte două precedente. un model prezumtat a fi superior celorlalte. Din această interpretare îşi extrage ideologia combustibilul său incitativ şi justificativ. eliberarea de partizanatul ideologic în procesul analizei. De exemplu. Desigur. Este punctul de plecare necesar pentru orice teoretizare cu privire la elaborarea formei de organizare şi conducere. O astfel de muncă de interpretare sau de conceptualizare se realizează. nivelul de dezvoltare. Ajungem astfel la al treilea moment. această insuficienţă denunţă prin sine însăşi viciul premiselor de la baza analizei socio–istorice. al formării culturii politice. a interpretării ideologice sau a ambelor momente. El este construit din concluzii concrete. a semnificaţiei lor actuale şi a perspectivelor pe care evenimentele observate le poartă în sine. având în spate un background valoric. afirmarea superiorităţii valorilor propuse de ea şi. – criterul obiectivităţii reprezintă analiza şi interpretarea unei doctrine în funcţie de rezultatele sau de consecinţele ei în planul dezvoltării sociale. de aici. Avem aici în vedere nivelul de 22 . de care va fi vorba mai pe larg în subcapitolul următor.

7. 37. Durand. p. – criteriul autonomiei relative a politicii / politicului. Sistemul de interese şi nevoi ale unei epoci. Editura politică. doctrinele „comunalismului african“. 1959. ale „negritudinii“. March). Englewood. p. modelul cultural existent. p. London. ideile filosofice şi morale. 5 ROBSON. Prentice–Hall Inc. Pinchon et R. Sirey. 1970. Qu’est –ce que la politique ?. R. Political Science: A Philosophical Analysis. X. 1969. U. Grupul editorial RAO. p. De aici derivă acuzaţia de „eurocentrism“ adusă Occidentului. 17. 14 MĂGUREANU.C. doctrinele „socialismului asiatic“. – subcriteriul concordanţei dintre teorie şi practică este indicatorul cel mai obiectiv al utilităţii sociale a unei doctrine. Bucureşti. doctrinele „subdezvoltării“ din America Latină nu pot fi înţelese fără cunoaşterea condiţiilor socio–istorice care le-au generat. VII. A. p. 11 Ibidem. 6 BRAUD. Schimbările induse în sistemul social global prin aplicarea unui program guvernamental inspirat din doctrina liberală poate reprezenta proba indubitabilă a succeselor înregistrate în modernizarea economică a României interbelice. 157. 6.. Bucureşti. 9 Ibidem. Anzias. 3 VERNON VON DYKE. Cattlin pot fi considerate că aparţin acestei perioade. 11. 20 ARISTOTEL. Editura politică. VIRGIL. 4 Ibidem. Paris. 1992.dezvoltare politică şi economică al societăţii respective. GEORGES. Politica. 1276b.. 15 Operele lui David Easton. p. Political Theory: Philosophy. Bucureşti. OVIDIU. 34-35. Problemi di sociologia. 1965. Science. p. PH. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Torino. De exemplu. 13 HACKER. presiunea economicuui. 18 Ibidem. Ideology. 1955. Sociologie politică. Probleme de sociologie politică. New York. 6. Paris. Les sciences sociales dans l’enseignment superieur. p. ANDREW. 2 BURDEAU. valorile socio–politice care coagulează în doctrină un trend sau un ideal al schimbării. Elaborarea unei doctrine politice nu se realizează in vitro. p. NOTE: Apud Political Science. W.O..E. 54. tome I. OVIDIU. 16 ABBAGNANO. 2006. 10 TRĂSNEA. 17 Ibidem. Robert Dahl. 19 FREUND. JULIEN. 7 Ibidem. 1949. p.S. 1961. (Edited by Heinz Eulan and James G. 12 TRĂSNEA. valorile culturale nu pot să nu influenţeze intenţionalitatea unei doctrine politice. F. 1975.N. New Jersey. La science politique. Paris. Einaudi.. p. Robert A. Traité de science politique. 1960. structura geopolitică. 4. Studiu istorico-epistemologic. precum individualismul şi raţionalismul. Există determinări complexe şi eterogene asupra politicului care cer drept de cetate în construcţia unei doctrine. NICOLA. P. 1 23 . în sensul că interpretează condiţiile specifice ale Lumii a Treia (cele trei continente) în funcţie de paradigma dominantă a ştiinţelor sociale din Europa de Nord şi SUA care s-a cristalizat în jurul unor valori şi mentalităţi specific europene. p. U. VII. 8 Ibidem. Ştiinţa politică. III. The MacMilan Co. Paris.

JULIEN.. 96. 1965. p. 24 . 25 Ibidem. 27 Ibidem. CH. 71. Sociologie de la politique. cit. Paris. 28 Ibidem. op. p..r. 43..21 22 FREUND. 2001. 24 BOUTHOUL. 9. Roma.. 1970. p. op. Ideazione Editrice s. ediţia a IV-a. 1926. 97 26 PRÉLOT. JULIEN. Che cosa la politica?. MARCEL. p. P. 3. 2.l. GASTON. Paris. RIST. Istoria doctrinelor economice. de la fiziocraţi până azi. FREUND. p. Bucureşti. 23 FREUND. JULIEN. 29 GIDE. Histoire des idées politique. U. p. p. Editura Casei Şcoalelor.. cit.. F. CH. Dalloz.

sedentarizarea populaţiei pe un anumit teritoriu. controlului social. De unde această persistenţă a formei de organizare politică a comunităţilor umane. ceea ce demonstrează strânsa legătură dintre puterea politică şi un teritoriu. sentimentul apartenenţei şi al identităţii la o naţiune. existenţa unui grup conducător investit cu atribuţii de guvernare. 1. formă de organizare şi conducere a unei comunităţi umane.CAPITOLUL 2 STATUL – INSTITUŢIA CENTRALĂ A SISTEMULUI POLITIC 2. 3. În al doilea rând. în limitele unui anumit teritoriu strict delimitat prin frontiere. traficul cu carne vie etc. 25 . Fenomenele conştiinţei colective. indiferent de căutările unor formule de integrare transnaţională. În ultimele decenii. leau impus în conştiinţe ca o forţă de coerciţie şi nesupusă. Din această definiţie rezultă patru caracteristici esenţiale ale statului.1. de către un grup organizat minoritar care îşi impune voinţa sa asupra majorităţii privind modul de organizare şi conducere a respectivei societăţi. Oricât de bună ar fi însă o definiţie. criminalitatea. instituţionalizarea şi centralizarea puterii politice. patternurile culturale înrădăcinate în structura ethosului colectiv fac puţin probabil ca statul să dispară într-un viitor apropiat. s-au lovit tocmai de necesitatea cooperării şi înţelegerii dintre state. logica interacţiunilor afective dintre comunitate şi teritoriu. drogurile. memoria colectivă. numită stat. statul rămâne principalul pivot al restructurării relaţiilor internaţionale şi principalul agent al proceselor de tranziţie şi integrare. Din această perspectivă. o variantă plauzibilă de răspuns ar fi că încă nu s-au elaborat formele politice capabile să înlocuiască statul. ea nu reuşeşte să surprindă bogăţia determinaţiilor şi conexiunilor din cadrul unui proces sau fenomen din care apare configurarea ideii. 4. prin graniţe convenţionale. Sub influenţa ideologiilor liberale statul a fost identificat cu un rău necesar. în măsură direct proporţională cu încercările detractorilor săi de a o înlocui? În acest caz. putem defini statul drept principala instituţie prin care se exercită puterea politică în cadrul unei societăţi. procesele de tranziţie sau de integrare sunt gestionate tot de stat pentru dezintegrarea statului. perpetuate şi amplificate de-a lungul generaţiilor. 2. Reprezentările colective despre stat. Încercările de a constitui organisme internaţionale specializate în soluţionarea unor probleme globale cum ar fi poluarea. Până atunci statul va asigura organizarea politică a unei populaţii pe raza unui teritoriu delimitat prin frontiere stricte. în general. Definiţia statului. iar datorită exceselor statelor totalitare cu un rău absolut.

cnezat. este doar una dintre acestea. specifică primelor comunităţi umane. Nevoile comunităţilor umane reclamau forme din ce în ce mai complexe de organizare care să fie grefate organic în orizontul de dezvoltarea noilor comunităţi. în creşterea coeziunii interne a grupurilor.Esenţa statului constă în relaţia reciprocă dintre supunerea voluntară a populaţiei şi întărirea autorităţii centrale a statului. statusurile şi normele. Evoluţia formelor de asociere umană confirmă ipotezele ontologice ale lui Aristotel cu privire la geneza statului: 1. Numai o analiză a palierelor societale (politice. Faptul că în Evul Mediu comunitatea politică se numea regnum (regat). principatus. apoi dintre fraţi şi surori şi. acum aproximativ un milion de ani. implicit. la puterea politică instituţionalizată. Ca fenomen politic statul nu a apărută dintr-odată. Dimpotrivă! Apariţia lui este condiţionată de un lanţ de procese social-politice îndelungate care au dus la apariţia structurilor instituţionale. întregul este anterior părţilor. unde politicul tindea spre o autonomie relativă. termenul de stat se va impune mai târziu în vocabularul social-politic al epocii moderne. Relaţiile de rudenie şi de alianţă nu sunt atât relaţii de cosangvinitate. economice. Interdicţia incestului. roluri) ne va permite să întrezărim condiţiile istorice care au dus la apariţia statului. pe măsură ce notele caracteristice şi esenţiale ale conceptului oglindeau transformările din sistemele politice medievale. a unor noi diferenţieri şi. juridice etc. ceea ce a creat premisele ierarhiilor sociale. Conceptul de stat. întregul este mai mult decât suma părţilor şi 2. Interdicţia relaţiilor sexuale dintre părinţi şi copii. asocierile umane cunoscând diferenţieri privind rolurile. a fost prima regulă socială care a rezultat din convertirea unei pulsiuni biologice în normă de comportament. 2. Orice modificare într-unul din aceste paliere sau aceste forme a antrenat modificări la nivelul întregului.2. dintre parteneri aparţinând unor generaţii diferite a avut un impact deosebit în configurarea relaţiilor de rudenie şi de alianţă. arată că procesele de concentrare a puterii politice şi de autonomizare a politicului faţă de sfera religioasă erau încă departe de a fi încheiate. ca structură politică de rezistenţă în cadrul sistemelor politice arhaice. ducat. voievodat etc. Întrebuinţat pentru prima oară de Machiavelli în Principele (1513). ulterior. materializată într-un ansamblu de norme şi reguli. statusuri. După cum arată şi etimologia sa. valori. Trecerea de la puterea politică personificată şi personalizată. termenul stat (din latinescul status = stare pe loc) trimite la ideea de sedentarizare. Continuitatea vieţii de stat este asigurată şi de consensul popular cu privire la necesitatea funcţiilor esenţiale ale guvernării. adică de identitate pe baza unei descendenţe 26 .) şi a raporturilor dintre acestea cu formele de comunicare simbolică şi cu patternurile reprezentărilor colective (norme.

27 . Tot aici.000 î. Dar teritoriul statului nu este un pământ oarecare. “Marca totemică a identităţii” vizează tocmai nevoia socială de identitate. din el se vor fabrica marile vase. care vor permite păstrarea recoltei şi vor asigura sedentarizarea pe acel teritoriu. Acestea au slăbit datorită numărului. în societăţile arhaice clasa războinicilor se bucura de mare cinste. De exemplu. grâul. aflate în schimbare continuă.n. Problema identităţii şi a alianţelor a fost supusă şi ea unor “presiuni colaterale” din partea condiţiilor de mediu. De aceea. un no man’s land. caracterizată prin domesticirea plantelor şi animalelor: meiul. Această presiune internă a dus la forme agregate din ce în ce mai complexe care nu mai puteau fi administrate numai prin ierarhizarea relaţiilor de rudenie şi de alianţă. copilul lua totemul mamei. Dar sedentarizarea populaţiei pe un anumit teritoriu nu are loc doar prin întrunirea condiţiilor materiale de existenţă. Dar ce totem va lua copilul când relaţiile sexuale din endogame devin exogame. Acestea vor deveni părţi componente ale memoriei sociale şi vor dicta nu numai normele comportamentului colectiv. Mecanismele prin care omul arhaic îşi realimenta bateriile acestei identităţi erau ritualurile şi sacrificiile violente. în situaţia în care singurul părinte cunoscut era mama. situat în delta marilor fluvii. un animal sau un erou eponim. obţinute prin coacere. bivolul. Acest strămoş comun putea fi o plantă. calul etc. El este un pământ roditor.biologice comune. de unde nevoia altor structuri de putere care să ferească comunităţile de efectele entropiei. în jurul anilor 8. primele state şi primele civilizaţii au apărut în Orientul Antic. Căci sedentarizarea populaţiilor a coincis cu explozia demografică a grupurilor umane arhaice.e. Va lua totemul mamei sau totemul locului? Toate aceste modificări au slăbit coeziunea internă a grupurilor şi au stimulat procesele de instituţionalizare a puterii. dincolo de relaţia de rudenie biologică: alianţele şi identitatea derivau din conştiinţa unei descendenţe comune. cu merite incontestabile în întemeierea. dar vor inscripţiona în materialitatea statului istoria grupului. Nil. acolo unde s-au sedentarizat prima oară triburile de culegători şi unde bobul aruncat în mâlul roditor dă rodul însutit. în delta marilor fluvii Tigru şi Eufrat. orzul. Hindus şi Gange. asinul. Nu întâmplător. Sedentarizarea uniunilor de triburi pe un anumit teritoriu a însemnat naşterea statului. Acestea trebuie să fie conservate la nevoie prin forţa armelor şi dezvoltate prin cultură. Epoca bronzului şi apoi epoca fierului trădează importanţa confecţionării armelor pentru apărarea teritoriului. adică atunci când partenerul sexual provine din altă comunitate? Va lua totemul mamei sau totemul comunităţii de adopţie? Lucrurile se complică în cadrul grupurilor de vânători care străbat mari distanţe în urmărirea vânatului care şi el se deplasează în ecosistem în căutarea păşunilor. are loc revoluţia agrară. plini de funingine şi infirmi. ci mai mult relaţii sociale care au rolul de a asigura coeziunea internă şi identitatea de grup. salvarea sau ocrotirea tribului. Dar mâlul nu oferă doar o pătură germinativă ideală. Gintăclan-fratrii-triburi-uniuni de triburi. iar zeii fierari. fluviul Galben şi fluviul Albastru.

pe câtă vreme platourile continentale favorizează naşterea statelor mari (imperiile precolumbiene. aceştia modifică în mod constant mediul lor. iar întregul existând într-un anumit mediu natural.Conturul suprafeţei scoarţei terestre Conturul suprafeţei scoarţei terestre cuprinde lanţurile de munţi. al cuceririlor militare. dezvoltarea şi răspândirea lui pe suprafaţa pământului. Clima Influenţează comportamentul şi structura psihologică a locuitorilor. Astfel. prin Jean Bodin şi Hugo Grotius în cultura politică europeană s-a impus determinismul geografic care explică fenomenele politice prin influenţa factorilor climaterici asupra comportamentului uman. Omul însuşi este o parte a naturii. în esenţă. format din concreţiuni geologice (bariere muntoase) favorizează naşterea statelor mici. existând în relaţii unul cu celălalt. chiar configuraţia lui intelectuală sunt puternic marcate de mediul său natural care a lucrat într-însul uneori timp de sute de mii de ani. înconjurate de un şanţ de apă.1. S. Toate acestea favorizează forma şi mărimea statelor. Fiecare stat constă.3. diviziunea lui în rase. inclusiv forma de guvernământ. 2. încununarea proceselor evolutive ale vieţii.3. şi Rusia). La început nucleul acestui stat era constituit din atelierele de prelucrare a metalelor.2.3. Aprovizionarea meşterilor şi desfacerea produselor au creat viitoarele profesii de administratori şi de comercianţi. clima rece favorizează crearea sentimentului războinic.ocupă un loc important în mitologiile popoarelor primitive. gen polisul grec sau cantoanele elveţiene. Înseşi relaţiile sociale din cadrul statului primitiv au luat naştere din nevoia primordială de securitate a comunităţii. Acestea pot fi urmărite pe următoarele coordonate ale interacţiunii om-natură: 2.U. podişurile. Elementele statului. Un relief accidentat. Originea.3.A. la rândul lor. dezvoltă sentimentul onoarei 28 . văile. Acest mediu modifică constant viaţa indivizilor şi a grupurilor. reţeaua hidrografică. 2. De la marocanul Ibn Haldoun (1336-1409) până la Montesquieu (1688-1765). dintr-un număr de indivizi. Mediul natural include suma totală a influenţelor lumii externe care afectează viaţa indivizilor sau grupurilor. Teritoriul Populaţia sedentarizată pe un anumit teritoriu şi flancarea acestuia prin graniţe naturale sau convenţionale formează fundamentul primitiv al statului ca şi al tuturor organizaţiilor sociale. 2.3. fiecare având anumite caracteristici psihice şi mentale. iar relaţiile dintre indivizi modifică atât indivizii cât şi grupurile.

iar abundenţa terenurilor arabile va duce la crearea marilor imperii în Orient. colonizările au o puternică influenţă asupra originii şi dezvoltării statului. dezvoltarea civilizaţiei. Agregarea populaţiei în regiunile favorizate duce la interesul comun. caracteristicile genetice. Totodată. a guvernării şi a dreptului. Populaţiile care trăiesc în zonele cu climă caldă sunt predispuse la reverii şi lenevie. Dat fiind faptul că în primele epoci ale istoriei umane omul a fost strict dependent de natură. care vor smulge prin muncă solului cele necesare traiului. 2. capacitatea de reproducere sunt factori tot atât de importanţi. căsătoriile cu noii veniţi. O zonă din comuna primitivă poate suporta un mic număr de vânători.5. dată fiind bogăţia resurselor. ele au trebuit să descopere şi să intensifice alte tehnici de producţie pentru a obţine recoltele necesare supravieţuirii. rata natalităţii va fi superioară celei a mortalităţii. dintre grupuri. cu prevalenta statului paternalist şi a aristocraţiilor latifundiare. deoarece între om şi mediul său natural există o legătură indestructibilă. Resursele Resursele (vegetale sau minerale) joacă un rol important în fixarea populaţiei de o anumită zonă şi în dezvoltarea statului. resurselor sau configuraţiei lor. Tehnica prelucrării metalelor va duce la dezvoltarea oraşelor. Chiar dacă mediul fizic este un factor determinant în distribuirea populaţiei în anumite zone ale globului. În funcţie de abundenţa unei resurse se dezvoltă tehnicile de producţie şi organizarea socială.şi al civismului aristocratic. Migraţiile şi luptele pentru terenurile fertile. a comerţului şi a celei de a doua mari diviziuni a muncii. În condiţiile în care pentru populaţiile sedentarizate nu mai existau teritorii libere limitrofe.3. În ţări cu climat aspru.3. caracteristicile acesteia au contribuit la formarea psihologiei grupurilor sociale. precum regimurile politice orientale. pot suporta populaţii numeroase (regiunile dintre marile fluvii). 2. la contactele dintre grupuri şi indivizi care se concretizează într-un spirit al unităţii şi nevoie de organizare. dar ea poate primi un număr mult mai mare de agricultori. În aceste zone favorizate. Migraţiile şi cuceririle care le însoţesc cer o mai strictă organizare decât o cere viaţa staţionară şi duce la noi forme de reglementare dintre conducători şi supuşi.4. Dar mărimea acestor populaţii va depinde nu numai de condiţiile externe favorabile ei şi de felul în care oamenii se pricep să le exploateze. Unele zone ale globului. 29 . iar mărimea şi densitatea populaţiei vor creşte prin oamenii atraşi de avantajele oferite de ecosistem. ele sunt predispuse la forme de guvernământ autoritare sau despotice. cu resurse sărace (vezi Japonia) oamenii au trebuit să se adapteze la mediu printr-o disciplină aspră a muncii pentru a putea supravieţui. datorită climei.Populaţia Alături de teritoriu ea este un element vital indispensabil în geneza statului. proveniţi din culegători.

în schimb. cel puţin până la realizarea unităţii politice a Europei. “Capacităţile limitate ale organizării pot duce la suprasarcini impuse sistemului. Ele nu se pot constitui în părţi ale unei organizaţii politice mai vaste: nici un stat nu poate include un teritoriu sau o populaţie care nu formează o parte politică a lui. nu sunt state în sine deoarece ele sunt părţi ale unei unităţi politice mai vaste care este ea însăşi un stat. nu este încă un stat. astfel. 2. Cu cât teritoriile sau populaţiile pe care un stat le încorporează în graniţele lui şi cu cât relaţiile economice şi politice conflictuale actuale (…) cu alte state sau popoare sunt mai mari.A. geografice şi economice.3. să limiteze mărimea statelor”1. Astfel.3.U. cu atât este mai probabil că el va neglija problemele acelor teritorii şi populaţii care (…) sunt astfel marginalizate în interesele lor politice. în acest caz.8. Această organizare este apanajul puterii de stat. deoarece ea include un număr de organizaţii politice separate care sunt fiecare un stat.2. Guvernarea include acele persoane care sunt angajate în exprimarea şi administrarea voinţei statului – ansamblul puterii legislative. guvernarea este un mecanism esenţial al statului. deşi o unitate geografică. state care compun S. Organizarea prin care statul îşi exprimă şi impune voinţa sa este absolut necesară. S-ar putea vorbi. Într-un sens mai larg.6. o formă a mecanismului politic care să primească sau să ceară supunerea trebuie să fie creată pentru a forma un stat. Europa. Unitatea înseamnă că teritoriul şi populaţia care constituie un stat formează un tot indestructibil. Această atenţie descrescândă şi declinul consecvent al performanţei şi serviciilor guvernamentale pentru aceste regiuni şi populaţii marginalizate tind. atât la nivelul guvernării centrale sau la nivelul administraţiei locale sau regionale sau la toate aceste niveluri. Indiferent că este un rezultat al acordului mutual dintre locuitori sau un rezultat al extinderii.Unitatea Unitatea implică ideea de coeziune internă absolută şi de independenţă externă completă. Numai prin ea statul poate să se ocupe de cetăţenii săi şi de relaţiile cu alte state. necesară pentru transmiterea voinţei politice a minorităţii conducătoare majorităţii conduse. să antreneze diminuarea loialităţilor şi rezistenţa crescândă şi. executive şi judecătoreşti în organele centrale şi locale ale puterii de stat. Pe de altă parte. bazată pe cucerirea celui mai slab de către cel mai puternic.7. guvernarea poate fi definită ca “suma totală a 30 . 2. Guvernarea Întrucât orice organizare duce la ierarhie socială.3.Organizarea Dată fiind o populaţie care locuieşte un teritoriu definit. de o lege a atenţiei şi responsabilităţii descrescânde faţă de nevoile unor provincii neglijate ale statelor mari. nevoia de autoritate care să se exercite asupra acesteia se impune de la sine.

Suveranitatea. Un stat nu poate exista fără guvernare. Voinţa suverană a statului. suveranitatea presupune că un stat este complet independent de controlul oricărui alt stat. titularul suveranităţii poate fi monarhul. Ea poate fi definită ca o “competenţă a competenţelor”. văzută din exterior. ele se condiţionează reciproc. organizare şi ierarhie socială. fără nici o discriminare pe întreg teritoriul naţional. fiind unitar şi indivizibil. prin sine.eminent). adunările elective sau poporul. pentru cât mai mulţi oameni şi pe o perioadă cât mai îndelungată dacă statul vrea să dureze. Suveranitatea de stat are următoarele caracteristici: a) este unică: într-un stat nu pot exista concomitent două puteri suverane. Din punct de vedere intern. care nu poate fi înstrăinat. În funcţie de formele de legitimare a puterii politice. iar guvernul poate exista numai ca organizaţie a unui stat. deşi împărţit în diferite ministere şi departamente. Orice populaţie care posedă un teritoriu şi puteri suverane devine. el are un guvern prin care el îşi întăreşte autoritatea asupra supuşilor săi şi îşi menţine independenţa lui faţă de alte state. actele lui trebuie să fie obligatorii pe întreg teritoriul. suveranitatea presupune că un stat are completă autoritate asupra tuturor indivizilor care îl compun. Deoarece un stat este unitar. d) este imprescriptibilă: nu poate fi anulată sau revocată.9. iar relaţiile dintre state sunt menţinute. c) este inalienabilă: nu poate fi înstrăinată nici de titularul ei. 2. Aşa cum fiecare stat este o unitate şi guvernul fiecărui stat trebuie să fie o unitate.acelor organizaţii care exercită sau pot exercita puterile suverane ale statului”. guvernarea are un caracter concret-istoric în funcţie de condiţiile politice din fiecare ţară. e) este totală: deasupra ei nu se mai află nici o altă putere. nici un subiect nu este scutit de autoritatea lui şi nici o persoană sau grup de persoane din afara statului nu se pot amesteca în treburile lui interne. “Limitele domeniului efectiv al statului sunt astfel 31 . Oricare ar fi formele guvernării sau formele statului. Din combinarea elementelor de mai sus rezultă că esenţa reală a statului este suveranitatea. f) este deplină: efectele ei se aplică tuturor. Între aceste elemente ale statului există o legătură indisolubilă. Guvernarea poate fi definită ca medierea necesară dintre stat şi cetăţenii săi. ca o “calitate supremă a puterii de comandă” (de la sovranus . b) este perpetuă: într-un stat nu poate exista vacanţă (pauză) în exercitarea suveranităţii. În timp ce termenul “stat” este abstract şi poate fi conceput indiferent de existenţa statelor concrete actuale deoarece toate statele sunt identice ca esenţă. mai mult. Deoarece un stat se caracterizează prin ordine. un stat.3. mecanismele prin care scopurile statului sunt formulate şi executate. când este exprimată şi întărită prin mijloacele guvernării este numită lege.

criteriul politic şi 4. În primul rând.. În pură tradiţie a liberalismului clasic. Se vorbeşte astfel de “statul social”. constituie o sursă limitativă a cuprinderii în sfera definiţiei statului a tuturor notelor sale caracteristice precum şi a diferenţelor specifice dintre cele patru criterii mai des uzitate: 1. criteriul juridic.limitele probabilităţii lui de a obţine supunerea populară. inerent partizane: între adevăr şi interesul politic. ea poate fi compensată numai într-o măsură foarte limitată prin tehnologiile transportului şi ale comunicării. de una singură. criteriul economic. deoarece statele au existat într-un raport direct proporţional cu activităţile şi capacităţile populaţiei lor”2. în condiţiile geografice şi economice şi în structura lor socială. unde el emite ordine obligatorii. “statul garnizoană” etc. structura explicativă privilegiată. În al treilea rând. 32 . Deutsch stabileşte un raport direct proporţional între existenţa statului şi calitatea populaţiei lui: “Mai importantă decât distanţa dintre corpuri este adesea distanţa dintre spirite şi dintre patterns-urile diferite ale relaţiilor sociale. “statul tehnic”. confuzia dintre criteriul tehnic şi criteriul normativ. rolul lui complex fiind redus la sarcina de a asigura protecţia juridică a cetăţenilor şi bunurilor ca şi la aceea de a asigura funcţionarea neîngrădită a societăţii civile. cât şi în ce priveşte ansamblul de persoane care sunt obligate să i se supună. omiţândse astfel bogăţia relaţiilor de putere care interferează în exercitarea puterii de stat. atât în ce priveşte teritoriul. Nu se face distincţia întra statul care există şi statul care ar trebui să existe. Cu cât populaţiile sunt mai diferite în limba şi cultura. între adevărul realităţii obiective şi preferinţele subiective.4. Aceste raporturi au fost definite când pe orizontală. 2. 3. 2. Prin urmare. Numeroasele teorii despre formarea statului se lovesc. statul a fost analizat prin reducerea unilaterală la una din funcţiile sale de bază şi tratarea privilegiată a acesteia. cu atât este mai puţin probabil ca ele să se supună comenzilor date de o guvernare străină şi distanţată din punct de vedere spaţial. Cauzele constau în identificarea întregului cu partea şi fixarea uneia dintre aceste structuri sau funcţii drept moment privilegiat al genezei statului. omiţându-se evidenţierea raporturilor specifice dintre ele. Karl W. “statul intervenţionist”. când pe verticală. de suprapunerile şi confuziile dintre diferitele structuri şi funcţii ale statului. A doua dificultate constă în confuzia raporturilor dintre stat şi societatea civilă. Teorii privind geneza statului. statul este abordat şi definit în zilele noastre ca “paznic de noapte” sau “stat minimal”. În al patrulea rând. “statul fiscal”. în efortul lor explicativ. criteriul social. Această probabilitate diminuată a supunerii datorită deosebirilor psihologice (…) aflate în creştere au limitat întotdeauna mărimea statelor. cultural şi/sau social”.

criteriu unic în explicarea genezei lui. este una din limitele serioase ale criteriului juridic. conform regulii de drept. Puterea publică o constituie însuşi acest fapt de dominaţie cu forme şi elemente variabile în evoluţia statului. Alţi autori definesc statul în funcţie de ordinea juridică: “Statul are drept scop esenţial realizarea ordinii juridice”. “subiect de acte publice”. statul încetează de a fi o putere care comandă pentru a deveni un grup care lucrează. pe baza proceselor sociale de stratificare şi de ierarhizare între cei puternici şi cei slabi. nu este ceva diferit de ordinea sa juridică”. forţele sociale active.1. Statul modern apare din ce în ce mai mult ca un grup de indivizi. este organismul politic. Funcţia tehnică a dreptului (permisivă sau prohibitivă) nu poate cuprinde realitatea comună a vieţii sociale. Pentru Hans Kelsen statul este “personificarea totală a dreptului”. reprezentantul oficial al naţiunii. iar deţinătorii puterii publice nu îl pot folosi în mod legitim decât pentru a asigura colaborarea comună”3. “Astfel. 2. “personificarea ordinii juridice”. “persoana politică organizată a unei naţiuni într-o ţară determinată” (Bluntschli) sau ca pe o “organizaţie raţională a unităţii politice” (Houriou). Extrapolarea ordinii publice a statului drept. agenţia ei conducătoare. Criteriul politic A impus în teoria despre stat ideea de imperium – Herrschaft – dreptul de constrângere şi de dominaţie. elementele organice. “sindicatul intereselor generale ale 33 . ci numai prin serviciile pe care le aduce. lucrând de acord. Cu ajutorul lui se pot explica relaţiile şi situaţiile multiple care se stabilesc între stat – persoană juridică – subiect activ şi pasiv de drepturi şi obligaţii şi celelalte asociaţii şi organizaţii sau între stat şi indivizi. sub conducerea şi controlul guvernanţilor. la realizarea nevoilor materiale şi morale ale participanţilor. opusă celei internaţionale şi. materiale sau voliţionale. Mai multe şcoli juridice celebre şi reprezentanţii lor văd statul ca pe “o personificare juridică a naţiunii” (Esmein). Criteriul juridic nu acoperă însă toate elementele constitutive ale statului. Dar puterea publică nu se poate legitima prin originea sa. în forţele. Criteriul juridic Problema personalităţii juridice a statului este contribuţia cea mai importantă adusă de acest criteriu în definirea statului. Pentru marele jurist austriac. tendinţele şi drepturile ei. Statul este naţiunea însăşi. ca atare. statul este “comunitatea creată de o ordine juridică naţională. noţiunii de putere publică se substituie aceea de serviciu public. între o minoritate conducătoare care îşi impune voinţa ei unei majorităţi conduse. elementele etice şi teleologice.

reprezintă o proiecţie religioasă a nevoii vitale de ordine în societăţile de-abia constituite. între nevoile personale legitime şi interesele obişnuite în conflict cu acestea din urmă. Ea reproduce esenţa teoriilor contractualiste după care un legislator legendar (Manu. Aceasta realizează consecinţele dezastruoase ale stării anarhice. Văzând “dulceaţa traiului în comun” (Bossuet). Susţinătorii acestui criteriu consideră că statul a luat naştere în momentul în care. De exemplu. Oppenheimer explică formarea şi natura 34 . în marea lui iubire. Urmează un al doilea contract. Aceste teorii. pe pământ instalându-se o stare de anarhie şi de violenţă. mai ales în statul modern. “un solid sistem de organizare a instabilei subordonări şi supraordonări a indivizilor şi grupurilor sociale din el. intereselor şi idealurilor unei naţiuni. ceea ce duce la încheierea unui prim contract între indivizi al cărui obiect este instalarea păcii sociale. Are legături indisolubile cu criteriile anterioare cu care interferează. Moise) vine şi pune capăt stării de anarhie prezente. de sorginte marxistă. Hobbes). în cadrul diviziunii interne a muncii. Şi această teorie. suferă de un determinism mecanicist prea apăsat. Dacă în gândirea politică antică acest legislator era trimis de zei. dintre suveran şi comunitate. regii sunt consideraţi “locotenenţi ai lui Dumnezeu” pe Pământ. instituind regi şi regate pe Pământ. Criteriul economic. aceste familii s-au lărgit şi consolidat. Însă Dumnezeu. în scopul stabilirii unui echilibru dintre interese. al cărui garant este zeul. sub conducerea celui mai bătrân dintre şefii uneia. La început. datorită zavistiei.naţiunii”. neamul omenesc s-a spart în mai multe limbi. a mai salvat odată Omul. ca şef al familiei. 3. mai multe familii s-au unit. Un alt set de teorii explică apariţia statului prin violenţa dominaţiei unui grup superior asupra altuia inferior al cărui teritoriu îl cucereşte. transformând-se în state. Ludwig Stein vede. pizmei şi lăcomiei. Este ansamblul puterilor publice constituite în vederea promovării şi apărării drepturilor. De aceea. După Cădere. Ideea de creştere organică a familiei până la transformarea ei în stat caracterizează difuzarea acestei teorii dintr-o perspectivă creştină a unităţii neamului omenesc înainte de căderea în păcat. marii preoţi etc. mai întâi ale naţiunii şi apoi ale ansamblului umanităţii”4. ca şi multe altele. fie prin crearea unei forţe de dominare sau de coerciţie. în societăţile moderne locul zeului îl ia comunitatea ca entitate colectivă (Th.) şi-a însuşit un surplus de avere pe care a căutat să şi-l apere şi perpetueze fie prin pseudomotivaţii ideologice. lupta continuă şi aprigă pentru putere nu traduce doar raţionalizarea intereselor economice. Cea mai răspândită teorie privind geneza statului este teoria patriarhală cu rădăcinile în autoritatea primară a tatălui. clasa conducătoare (şefii de trib.

dar nu se specifică celelalte elemente care au o contribuţie la geneza statului. Iar această dominaţie nu a avut niciodată alt scop decât exploatarea economică a învinsului de către învingător”5. destinate satisfacerii nevoilor şi susceptibile de rapt cu mâinile înarmate”6. 2. ca pe o “organizare socială impusă de către un grup învingător. împotriva drogurilor. Transformările funcţiilor statului şi dinamica acestora reflectă cu destulă fidelitate diluarea şi difuziunea autorităţii centrale a statului spre alte instituţii sau organizaţii. Un stat nu poate să ia naştere decât atunci când mijlocul economic a adunat o anume cantitate de obiecte. procesele simbolice. 1. a prostituţiei 35 . a mafiilor organizate. Prin funcţie a statului se înţelege o activitate specializată într-un anumit domeniu sau structură a statului care serveşte la atingerea unor obiective în cadrul sistemului. Funcţiile statului sunt supuse principiului echivalenţei funcţionale. 2. fără să absolutizeze însă rolul factorului economic în geneza statului. Procesul este surprins corect în generalitatea lui. fie interne sau internaţionale. Observăm că până la un punct Oppenheimer îmbrăţişează determinismul economic al lui Marx. Chiar dacă. pe plan intern lupta împotriva criminalităţii transnaţionale. deosebind mijlocul politic. sau dintre factorii obiectivi şi subiectivi de la baza genezei şi evoluţiei sale. Prin crearea forţei de coerciţie care să le apere acest statut de clasă dominantă. Mai departe. În explicarea apariţiei statului Marx utilizează teoria luptei de clasă. Funcţia de apărare a teritoriului şi de menţinere a ordinii interne derivă din însăşi esenţa statului: aceea a forţei de coerciţie. Funcţiile statului contemporan şi dinamica acestora. După Marx. prin care înţelege aproprierea fără nici o compensaţie a muncii altuia. Prin motivaţia ideologică prin justificarea religioasă a clivajului dintre bogaţi şi săraci. “statul a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii şi va dispărea pe o altă treaptă de dezvoltare a acesteia”. adică una şi aceeaşi funcţie poate fi îndeplinită într-un mod mai mult sau mai puţin adecvat de celelalte structuri ale statului. şamanii din comuna primitivă au acumulat un surplus de bunuri economice pe care au înţeles să le apere prin două mijloace: 1. fie ele publice sau private. în primele faze ale existenţei sale.statului. organizare al cărei unic scop este de a reglementa dominaţia primului asupra celui de al doilea. statele au cedat porţiuni însemnate din suveranitate naţională. legitim instituită. sinteza dintre factorii materiali şi spirituali.5. apărând autoritatea sa contra revoltelor interne şi atacurilor din afară. prin intermediul căreia guvernanţii acţionează în vederea bunei desfăşurări a vieţii comunitare. Şefii de trib. marii preoţi. în condiţiile integrării economice. Oppenheimer adaugă: “Statul este organizaţia mijlocului public.

corporatiste. 2. Într-o enumerare succintă. În condiţiile îmbătrânirii rapide a populaţiei în lume rămâne de văzut dacă statele pot mări în continuare subvenţiile pentru asistenţă socială fără să le fie afectată rata de creştere economică. invalizii şi şomerii. Funcţia economică a statelor contemporane cunoaşte reajustări spectaculoase. Asigurarea unui sistem de asistenţă şi securitate socială pentru cei mai puţin capabili să supravieţuiască decent într-o economie de piaţă. drumuri europene. vitală într-o lume a competiţiei la nivel mondial. în special asupra importurilor. sedii ale instituţiilor centrale etc. democratcreştine sau neoconservatoare. pârghii prin care el poate sau nu să contribuie la dezvoltarea standardelor de performanţă ale unei economii. 3. copiii şi bătrânii. procesele de integrare regională şi ale globalizării arată că statului îi rămân suficiente prerogative în domeniul economic. domeniile în care se exercită funcţia economică a statelor contemporane sunt următoarele: a) responsabilitatea pentru construcţia infrastructurilor pe teritoriul naţional: porturi. de natură keynesiană. care domină economia subterană.şi a terorismului rămân prerogative esenţiale ale suveranităţii puterii de stat pe un anumit teritoriu. deşi “marii rechini” utilizează toate infrastructurile şi facilităţile oferite de stat. Statul poate subvenţiona aceste construcţii. bolnavii. Puterea guvernanţilor de a obţine venituri nu mai este un monopol exclusiv al puterii de stat. Un stat poate alege între mai multe modele de dezvoltare capitalistă: modelele social-democrate. se eschivează de la plata datoriilor către stat. d) corectarea fenomenelor de criză şi depresiuni economice prin măsuri anticiclice şi accentul pus pe cererea globală. 4. Este o zonă a politicii economice unde există un decalaj substanţial între pretenţiile statelor şi rezultatele obţinute din activitatea comercială. Familia şi şcoala sunt agenţii privilegiaţi 36 . modelele liberale sau neoliberale. Funcţia socială. Statul nu îşi poate permite să abandoneze politicile publice unor instituţii private. c) funcţia de control asupra comerţului exterior. Formarea sentimentelor de identitate şi de loialitate la tinerele generaţii sunt vitale pentru continuitatea vieţii de stat. b) alegerea formei de dezvoltare. De multe ori statele intră în conflict cu firmele private de exportimport care în goana după profit. după cum poate fi parte sau poate organiza şi controla licitaţiile pentru obţinerea brevetului de construcţie. De la monopolul statului asupra vieţii economice până la retragerea completă a statului din economie. Funcţia cultural-educativă. intră în conflict cu legislaţia economică a statului naţional. protecţioniste. Numeroase grupări mafiote. e) responsabilitatea statului de a percepe taxe şi impozite. autostrăzi. Competiţia pe piaţa mondială cere un mediu competitiv pe pieţele naţionale.

În aceste cazuri. reprezintă voinţa generală a întregii naţiuni exprimată prin aleşii ei. statelor le revine obligaţia de a lupta împotriva pornografiei. chiar dacă statul îşi poate armoniza legislaţia cu prevederi ale legislaţiei internaţionale sau europene privind domenii de interes comun: lupta împotriva drogurilor şi criminalităţii transnaţionale. legislaţia privind mediul şi protecţia copilului etc. diversificarea instituţiilor de ocrotire a orfanilor şi minorilor. Funcţia legislativă. Spaniei şi Greciei. asistăm la o cedare a exerciţiului suveranităţii şi nu la o restrângere a prerogativelor suverane ale statelor. cum greşit se interpretează uneori în doctrină. chiar dacă sunt din ce în ce mai pregătiţi să-şi împartă loialităţile …structurile de supunere se deplasează şi rezultatul inevitabil va fi al loialităţilor multiple … Ceea ce căutăm în acest caz sunt contururile unui sistem global care a fost în act de la Revoluţia Franceză încoace. Matthew Horsman şi Andrew Marshall de la Financial Times şi de The Independent au observat. În special în statele occidentale scăderea dramatică a ratei natalităţii şi procesele de îmbătrânire a populaţiei au determinat statele să ia măsuri urgente în ce priveşte protecţia mamei şi a copilului. încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Derivă din competenţa suverană a statului pe un anumit teritoriu. ele constituie o sursă importantă de venituri. nici statul nu sunt pe punctul de a dispărea … nu există structuri care să le substituie şi să poată îndeplini toate funcţiile asociate în mod tradiţional cu statul-naţiune. 2. Este o funcţie nou apărută în contextul preocupărilor interne ale statului de a favoriza creşterea natalităţii. a muzeelor reprezintă o investiţie profitabilă în dublu sens: 1. Legile. 6. Doi analişti englezi. statul alocă procente importante din produsul intern brut pentru dezvoltarea învăţământului. cercetării ştiinţifice şi culturii. a kitsch-ului şi a subproducţiilor culturale. oamenii nu sunt pregătiţi să renunţe cu desăvârşire la un naţionalism centrat pe stat. Italiei. De aceea.pentru formarea şi educaţia politică a cetăţenilor. prin activitatea de turism. Întreţinerea monumentelor istorice. principalul său element definitoriu – statul-naţiune autonomă – îşi pierde poziţia privilegiată… Aceasta implică schimbări politice şi sociale pe o scară foarte amplă: harta se schimbă. 37 . De asemenea. elaborate de puterea supremă a ţării. literal şi metaforic”7. reprezentată de Parlament. Funcţia demografică. a caselor memoriale. Jurisdicţia statului este obligatorie pe întreg teritoriul naţional. mărirea alocaţiilor postnatale. În acelaşi timp. în cadrul acestui proces. cu deosebită acurateţe mutaţiile petrecute în structurile tradiţionale şi în funcţiile statului: (…) “nici naţiunea. 5. ele constituie o afirmare a prestigiului culturii naţionale în lume ca în cazul Franţei. în concluziile unei cărţi celebre apărute în 1994.

termenul de societate civilă se referă la acele asociaţii voluntare ale cetăţenilor.6. precum şi 2. La început termenul desemna acea parte a societăţii diferită de organizaţiile militare sau congregaţionale. Pentru John Locke societatea civilă se opune autorităţii paterne şi stării de natură şi este un factor de progres. Formele moderne laice (adică societatea civilă propriu-zisă) sunt cele bazate pe afinităţi. organizate independent de stat. puterea statului este limitată şi opinia publică se poate articula într-o direcţie a pluralismului politic. eliberau individul de lanţul servituţilor personale. Trebuie ca aceste asociaţii să fie nu numai independente ci şi democratice: “Democraţia statului 38 . “Modernizarea politică va antrena o triplă transformare în privinţa statutului individului şi premiselor societăţii civile. toţi oamenii sunt creditaţi cu dreptul egal de a-şi urmări interesele şi valorifica şansele de a accede la fericire. şi să se organizeze voluntar pentru apărarea propriilor interese. etnice. educative. sindicate. În al doilea rând. de interes. în care se manifestă spontan iniţiativa voluntară a indivizilor şi grupurilor umane în vederea satisfacerii intereselor. Prin urmare. diversitatea formelor de organizare (de asociere) prin care se exprimă public şi se încearcă promovarea acestor interese. Această transformare formează o premisă fundamentală a societăţii civile”8. profesionale. generator de bunăstare şi de ordine bazată pe lege. indivizii cu condiţii de existenţă şi interese comune încep să aibă conştiinţa solidarităţii de grup. iar tendinţa statului de control a vieţii sociale va fi puternic diminuată. Dacă o societate este caracterizată de o societate civilă puternică ea va fi condusă de jos în sus.2. cel puţin teoretic. dar autonomă în raport cu statul. libertăţile vieţii civile pe baza dreptului natural. până la cele civice şi politice. redându-l societăţii naţionale în care. de caritate. dar autonomă şi aflată într-un echilibru cu acesta. cele pentru protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor etc. Societatea civilă este în acelaşi timp: 1. În primul rând. În al treilea rând. informaţionale. grupuri de presiune. constituite pentru rezolvarea unor interese comune. culturale. de întrajutorare. Astfel. de la cele economice. Primele semnificaţii ale termenului societas civilis se găsesc în opera lui Cicero şi vizează condiţiile de viaţă ale unei comunităţi politice civilizate. de clasă chiar. cutume). fac din membrii societăţii cetăţeni. Formele tradiţionale din care s-a născut societatea civilă sunt comunităţile religioase. persoane cu statut şi rol politic concretizate în drepturi şi obligaţii politice generale faţă de stat. aspiraţiilor private şi de grup. Actualmente. coexistentă statului. “societatea civilă” desemnează o sferă a vieţii sociale. organizaţii profesionale. STATUL ŞI SOCIETATEA CIVILĂ Termenul de societate civilă se referă la aspectele nonpolitice ale ordinii sociale. o sferă (un domeniu) al vieţii sociale reglementate de o anumită ordine legală (un set de reguli.

doar în mod colectiv. mobilizarea cetăţenilor determină nu numai îmbunătăţirea condiţiilor sociale. în cadrul claselor posedante unde fiecare voinţă particulară se ridică împotriva celeilalte. şcoală. Pentru Hegel clasele sociale nu sunt orientate spontan spre apărarea interesului general: “Proprietarii funciari. având mai multe centre independente de autoorganizare în societate. Societatea civilă nu poate soluţiona de una singură aceste contradicţii. la găsirea soluţiilor pentru rezolvarea unor probleme. Tendinţa spre anarhie. Dimpotrivă. pozitiv. negativ. societatea civilă are la bază participarea cetăţenilor la viaţa publică.va fi slab înrădăcinată dacă restul societăţii este condus pe baze autocratice. “Această misiune incumbă statului singur – cu condiţia ca el să fie în afara claselor. este puţin probabil ca ei să fie cetăţeni activi sau să simtă vreo responsabilitate pentru condiţia societăţii lor”9. reclamă imperios intervenţia statului ca arbitru. Dacă oamenii sunt marcaţi de autoritarism în familie. Societatea civilă generează opoziţii multiple: între activităţile profesionale. deoarece scopul fiecărui antreprenor este profitul maxim. “Dezvoltarea socială este facilitată dacă oamenii participă la luarea deciziilor. pentru Hegel nu există o clasă specială care să fie purtătoarea interesului general şi a raţionalităţii. dar şi fortifică legăturile umane şi comunitare. Pentru ca societatea civilă să se poată afirma este necesar ca interesul general (“Raţiunea universală”) să poată fi impus eventual împotriva voinţei particularilor. ca interes menţinerea ordinii burgheze. prizonieră a sistemului de contradicţii specifice intereselor particulare. Statul va fi instrumentul necesar al acestei sinteze. să-şi rezolve problemele. 2. Societatea civilă poate fi privită din două perspective diferite: 1. pentru însuşirea unei cât mai mari părţi din venitul naţional de către o profesie sau alta. dar scopul lor direct în această afacere rămâne proprietatea lor privată”11. la luarea deciziilor şi la implementarea politicilor locale. Statul 39 . manifestată pe piaţă între diferite interese particulare şi tendinţa spre raţionalitate. Deci. desigur. prin limitarea razei de acţiune a statului este facilitat controlul societăţii civile. în asociaţiile voluntare sau comunităţi. În liberalismul clasic. Sinteza dintre interesele particulare diferite şi interesul general nu este spontană. Participarea creează un sens al comunităţii care dă sens existenţei umane şi creşte integrarea socială”10. dar şi toţi cei care exercită o meserie sau care posedă un bun sau o industrie oarecare au. biserică şi dacă ei nu au nici o experienţă în autoorganizare şi codeterminare la locul de muncă. între bogaţii şi săracii tot mai numeroşi. Statul reprezenta acest interes întrucât se considera că suma intereselor particulare echivalează cu interesul general. clasa producătorilor se confundă cu interesul general deoarece ea avea un comportament raţional (acumularea de capital). oamenii pot.

Într-un anumit sens. Faţă de Hegel. El face dintr-o sumă contradictorie de interese şi de indivizi un tot raţional”12. acest consens prin asociaţiile politice şi sindicale care sunt. Statul este. esenţialul. În raport cu liberalismul clasic. Pentru a proteja formarea interesului general de interesele anarhice şi iraţionale societatea are nevoie de puterea politică a statului. spontane şi contradictorii. de la înălţimea statului. El nu este subordonat intereselor particulare şi imediate. deasupra mecanismelor economice şi sociale ale societăţii civile. organisme private lăsate la iniţiativa privată a clasei conducătoare. totuşi. Acţiunea Statului se fondează mai întâi pe diversitatea intereselor individuale. de asemenea. dar evidenţierea acestui al doilea aspect se face din exterior. Pentru Hegel. Orice individ care îşi urmăreşte doar propriul său avantaj poate promova “material” interesul general. explică realitatea sa. Un stat devine necesar pentru a impune din exterior prin coerciţie relaţiile sociale şi să creeze iluzia unui interes comun între părţile antagonice ale societăţii: interesul general. dotată cu instituţii independente. Hegel constată că societatea civilă nu-şi poate realiza singură propriul său scop. Hegel depăşeşte în această manieră constituţionalismul pur şi teoretizează statul parlamentar cu regimul său de partide”13. Statul reprezintă unitatea diferitelor interese particulare care nu există decât în stare virtuală în societatea civilă. Diferenţele dintre indivizii societăţii civile nu se mai regăsesc la nivelul politic. Statul este o “putere autonomă”. Diferitele interese particulare sunt în acelaşi timp contradictorii şi armonioase. Marx consideră că societatea civilă presupune statul şi nu contrariul. diferenţele dintre indivizii societăţii nu se mai regăsesc la nivelul politic unde raporturile de exploatare sunt considerate a fi abolite. el exprimă interesul general. superior societăţii civile deoarece el singur poate să-şi impună principiile raţionalităţii unei societăţi civile care nu le conţine decât în stare virtuală. Societatea civilă nu are autoritatea necesară pentru a asigura libertatea persoanelor şi realizarea intereselor particulare. punctul de articulare al structurilor sociale. în concepţia lui Hegel. statul devine mecanismul hegemonic al societăţii civile. aceea a Raţiunii. El este o forţă situată deasupra amestecului de interese particulare salvând. Statul apare din separarea vieţii politice de viaţa civilă. Ea creează un organ mai puternic decât ea pentru a menţine o ordine exterioară. pentru fiecare dintre ele. dar şi pe existenţa latentă în Societate a unui “sistem de dependenţă reciprocă”. Egalitatea politică a cetăţenilor statului modern 40 . Statul serveşte ca revelator al interesului general care rezidă potenţial în societatea civilă. Contradicţiile care apar din dominaţia de clasă anulează comunitatea reală de interese dintre indivizi. “Doctrina lui Hegel despre partide şi asociaţii ca legătură privată a statului … este inspirată din experienţele politice ale Revoluţiei Franceze (…) statul cere consensul dar el «educă». El inversează raportul: societatea instituie statul.reprezintă reglementarea conştientă şi raţională a antagonismelor sociale.

puterea politică fiind profund personalizată. legislatorul legendar. religioasă şi ordinea morală. Prin urmare. faraonul era Fiul Soarelui. dă naştere primului rege). Regele se recruta din casta războinicilor (vayshia) şi era asistat în actul de conducere de un Consiliu regal. va fi separat de starea reală a individului. consideraţi de origine divină. Manu. este trimis să pună capăt stării de anarhie din primele societăţi umane. diversificarea relaţiilor de dominaţie-supunere. La baza apariţiei statului oriental stă o “nuntă cosmică” dintre un zeu fondator şi o zeiţă sau o muritoare în urma căreia se naşte viitorul rege sau împărat (În India. ordinea terestră repeta ordinea divină: în China. împăratul era Fiul Cerului. iubirea dintre zeiţa Imamuri şi nimfele văzduhului dă naştere pământului sfânt al Japoniei şi lui Kenno – împăratului – om şi divinitate în acelaşi timp. de origine sacră. legitimitatea teocratică a puterii politice. în 41 . În Japonia. 2. Cetăţeanul.. Studiul formelor istorice ale statului ne permite să urmărim maturizarea acestei instituţii. iubirea dintre zeitatea supremă şi zeiţa Seth. Statul oriental antic.ascunde realitatea raporturilor de exploatare. a cărei autoritate asupra supuşilor nu va putea fi niciodată contestată. cu diferenţe minore de la un stat la altul şi de la o perioadă istorică la alta. Ordinea politică propusă de Manu este întemeiată pe un sistem de valori ce rezultă din stratificarea socială în caste. apariţia birocraţiilor. La început. sincretismul etico-politico-religios al legitimităţii ordinii politice. 2. sunt: a. 1. instituţionalizarea puterii politice pe un anumit teritoriu. cu drepturile sale. diversificarea rolurilor şi a funcţiilor publice.n. În Manavadharmachastra (Cartea legilor lui Manu) scrisă în secolul al IV-lea î.e. din şefii corporaţiilor şi ai uniunilor de familii). zeiţa fertilităţii. Brahmanii erau casta superioară deoarece ei aveau competenţa de a citi şi interpreta textele sacre şi legile. Înseşi teogoniile şi cosmogoniile orientale explică naşterea societăţilor politice printr-un act fondator. în plină influenţă brahmană. centralizarea autorităţii. prerogativele ei erau întrupate în persoana sacră a împăratului sau regelui. Primele teorii contractualiste privind geneza statului relevă caracterul încă nediferenţiat al relaţiei dintre puterea politică.7. el însuşi zeificat. alcătuit din guvernatorii provinciilor – cei patru Inca din Imperiul incaş – din regii locali. b. Forme istorice de stat. în Egipt. Principalele structuri ale statului oriental antic.7. Castele sunt rezultatul virtuţilor din vieţile anterioare care s-au materializat în scurtarea ciclului de naşteri (metempsihoze).

în schimbul unor retribuţii foarte slabe. regele era fratele sau egalul zeilor pe Pământ. În perioada 480-221 î. regele sau faraonul ofereau membrilor casei regale.n. perioadă numită a Primăverilor şi a Toamnei.. unifică teritoriul chinez şi formează dinastia Qin (221-206 î. sau echivalentul ei în bani. Principala structură a statului oriental antic era birocraţia compusă din funcţionarii centrali şi locali a căror principală sarcină era strângerea impozitelor şi vărsarea lor la bugetul central.e. Proeminenţa statului 42 .7. Alte terenuri erau date. exista o mulţime de agenţi subalterni.e.n. împăratul. al căror efectiv nu s-a mărit. în ciuda creşterii de 4-5 ori a populaţiei. preponderent urbană (polis.e. o meritocraţie recrutată prin concurs. statul chinez era o confederaţie de principate care duc războaie continue şi deţin rând pe rând hegemonia.). spre construcţia imperiului. Aceşti funcţionari (mandarinii – guan în limba chineză) reprezentau o elită în acelaşi timp administrativă şi culturală. perioadă numită a Regatelor combatante. sub forma “sistemului fântânilor” în care recolta din a noua parte a acestor terenuri arendate.) intră într-o fază de dezagregare a imperiului care nu se va mai reunifica decât sub dinastia Sui (581-618) şi sub cea a dinastiei Tang (618-907) după patru secole de frământări şi lupte interne.e. cu sumele astfel colectate.n. tendinţă care se va regăsi în construcţia statului european medieval după căderea Imperiului Roman de Apus. c.87 e. regele Quin. dinastia Han (206 î. şapte state puternice îşi dispută China de Nord. Deosebit de instructivă în această privinţă este istoria statului chinez antic. statul construia şi întreţinea canalele de irigaţie. tendinţa spre centralizare şi unitate.) proclamându-se primul împărat al Chinei (Shi huang-dzi). de asistenţi şi de administratori rurali tot mai numeroşi. statul oriental antic este un stat paternalist şi birocratic. în Imperiul incaş.Mesopotamia. marele Inca era fiul Soarelui. În anul 221 î. în schimb. Grecii au fixat bazele teoretico-filosofice ale dezvoltării statului. era vărsată statului. romanii au pus.. 2. în schimb. 2. numiţi de puterea centrală şi revocabili. rudelor sau înalţilor demnitari posesiuni întinse. Statul în Grecia şi Roma antică Atât grecii cât şi romanii au avut un cult special pentru comunitatea politică. După domnia glorioasă a împăratului Wu (141-87 î.e.n..e.n. Între secolele VIII-V î. în arendă.n. d. La rândul său.n . Alături de funcţionarii regulaţi. civitas). bazele juridice ale comunităţii pe un teritoriu vast. învingător al celorlalte regate. La origine. Însă atât grecii cât şi romanii vedeau în forma de organizare politică numită stat o creaţie superioară a spiritului uman în care are loc sinteza dintre optimus civis (idealul celui mai bun cetăţean) şi optimus status civitatis (idealul celei mai bune guvernări). politeia.

“statul este cel mai mare dar pe care zeii l-au făcut oamenilor” iar importanţa acestui dar rezidă în faptul că “în afara statului nu pot trăi decât zeii şi fiarele”.e. Un consiliu de 28 de bătrâni pregătea dezbaterile de politică internă şi externă şi ale proiectelor de legi.e. O adunare a tuturor cetăţenilor punea la vot propunerile consiliului dar nu le dezbătea. rurală şi de coastă – şi a format zece triburi noi. Areopagul. de unde şi importanţa excepţională a lor în conştiinţa contemporanilor. El a format între 70-100 de deme. . ceea ce va dezvolta sentimentul de loialitate şi de 43 . reformele lui Solon (594 î. tribul era acum compus din cetăţeni originari din toate regiunile Aticii. fiecare fiind alcătuit din demele care proveneau din cele trei regiuni noi.unitatea în diversitate. După ce a împărţit locuitorii Aticii în patru clase.n. a degajat următoarele structuri ale statului atenian: . a eliberat din sclavie pe ţăranii deveniţi sclavi datorită debitelor. Senatul. poţi aspira la statutul de cetăţean şi participa la conducerea cetăţii. .) şi ale lui Clistene (508 î.) au fixat pentru mai multe secole structura statului atenian şi forma lui de guvernământ.) a dat Atenei o nouă Constituţie prin care a pus bazele democraţiei directe. Adunarea Poporului. unitatea guvernării locale. În lucrarea “Statul atenian” Aristotel. în Constituţia dată de el este diminuată puterea politică a aristocraţilor. El a împărţit Atica în trei regiuni – urbană. consulatul. el a permis tuturor cetăţenilor de a participa la Adunare. arhonţii.n. Statul. pe baza comparării a 158 de constituţii ale oraşelor-stat din Grecia şi Asia-Mică. Solon a şters datoriile ţăranilor.legile. În Atena. . Adunarea alegea anual un executiv format din cinci efori care supravegheau aplicarea legilor şi la nevoie puteau impune chiar sancţiuni regilor.e. În Grecia şi Roma antică puterea politică va cunoaşte un proces accentuat de instituţionalizare. Astfel.asupra individului în Grecia şi Roma antică se baza pe convingerea că numai în cadrul statului îţi poţi dezvolta personalitatea. Deşi aristocrat prin naştere. dând dreptul fiecăruia să aleagă un Consiliu al Celor Patru Sute care să contrabalanseze vechiul Areopag al aristocraţiei sau consiliul celor cu naştere superioară. Sparta era condusă de doi regi care reprezentau cele două familii regale. Clistene (508 î. după avere.n.justiţia. . care era echivalentul unui sat sau al unei suburbii. Astfel.magistraturile.autarhia (capacitatea de autosubzistenţă). în opinia lui Aristotel. adică de trecere a prerogativelor puterii de la persoane la instituţii. Unele din aceste instituţii vor deveni piese esenţiale în funcţionarea sistemului politic din Roma republicană sau din Atena încât putem vorbi de o specializare a lor în exercitarea puterilor statului. Legea. Pentru a evita pericolul tiraniei.

ai cărui membri erau aleşi prin tragere la sorţi din cele 10 triburi.n. data legendară a naşterii Romei.n. istoria Romei se confundă cu istoria formării statului roman. istoric grec naturalizat la Roma. a stabilit remunerarea juriilor. din cauza întrebuinţării alegerilor prin tragerea la sorţi. El a abolit puterea Areopagului. Juriile. În epoca regalităţii. care numărau între 101 şi 1001 membri. de asemenea. Toţi cetăţenii atenieni puteau să facă parte din Ecclesia (Adunare) care se întrunea de patru ori pe ani şi era organul legislativ şi judiciar suprem al Cetăţii-stat.apartenenţă faţă de patrie ca întreg. Pericle a fost capabil să conducă politica ateniană timp de mai bine de treizeci de ani. a instituţiilor şi a formelor de guvernământ.e. romanii aveau un cult special pentru lege. a soldaţilor şi a marinarilor. orientând viaţa politică ateniană spre un regim democratic. Ca şi grecii. numite pritanii. Fără dreptate nu poate exista guvernare: “O republică (res publica) sau lucru al poporului (res populi) nu este orice agregat uman sau orice turmă ci un grup numeros de oameni asociaţi unii cu alţii prin adeziunea la aceeaşi lege (juris consensu) şi printr-o anumită comunitate de interese (utilitatis communione) (Republica. principala instituţie care alegea regele şi în conferea imperium 44 . aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă de 6000 de voluntari din cadrul adunării. Cei zece generali erau aleşi anual pentru competenţa lor.. Singura poziţie unde o conducere puternică trebuia să fie perpetuată era funcţia de general (strategicoi).e. dintre care cel mai important a fost Servius Tullius. De la 753 î. Cartea I. în timp ce magistraţii erau aleşi din totalul adunării şi înlocuiţi la expirarea termenului. “Dacă dreptul nu se întemeiază pe natură atunci toate virtuţile dispar”. Ca general. Lucrările erau pregătite de Consiliul celor 500. Pericle (495-429 î. O caracteristică a istoriei politice a Romei este continuitatea şi adaptarea vechilor instituţii la cerinţele noilor regimuri politice. majoritatea cetăţenilor trebuia să servească în Consiliu şi să fie direct responsabilă pentru administraţia tehnică a Cetăţii. sau Bulé. Roma a fost condusă de cei şapte regi etrusci. spunea Cicero. Pe parcursul celor peste 1200 de ani. timp de o lună. a redus necesitatea averii pentru a ocupa o funcţie. erau.e. a introdus sistemul de decontare a cheltuielilor făcute de membrii Consiliului..n. asigurând conducerea executivă între întâlnirile Consiliului. După Polybios (200-125 î. Astfel. adică în preluarea şi perfecţionarea de la formele de guvernământ anterioare a instituţiilor care şi-au dovedit eficienţa în organizarea spaţiului politic şi social al Cetăţii Eterne.n. secretul dezvoltării Romi până la cel mai mare imperiu al Antichităţii ar consta tocmai în formula “guvernământului mixt”. Membrii Consiliului acţionau în grupuri de 50. test care nu s-a aplicat pentru nici o altă funcţie în statul atenian. Acest respect provine din ideea de drept natural care stă la baza Cetăţii.). până la 509 î. începând cu Numa Pompiliu până la Tarquinius Superbus.) a continuat reformele constituţionale ale lui Solon şi Clistene.e. 25). p.

Senatul. condiţie a suveranităţii simbolizată prin consacrarea succesiunii sale la tron. O structură fundamentală a statului medieval este poziţia seculară şi religioasă a regelui: ca stăpân al casei şi al domeniilor sale şi suveran al teritoriilor aflate sub jurisdicţia sa regele posedă o autoritate seculară absolută. Instaurarea Republicii (509 î. el exercită autoritatea sa în numele lui Dumnezeu. Puterile comitiilor centuriate sporesc prin crearea tribunilor plebei şi a consiliilor plebei. fiecare centurie dispunea numai de un singur vot. Tribunii plebei puteau să se opună la orice act al puterii. o adunare a poporului compusă din cele treizeci de curii. Fiecare clasă. Date fiind condiţiile tehnice reduse ale comunicării. Într-adevăr. cu prilejul scrutinului. Aceştia pot fi foşti funcţionari ai casei regale sau vasali feudali. continuau să aleagă (…) magistraţii superiori şi să voteze anumite legi importante”15. compus din şefii marilor familii aristocratice.(putere executivă) erau comitiile cariate. avea un rol consultativ şi apoi legislativ.) prin izgonirea regelui Tarquinius Superbus de către mânia poporului a adus modificări în dispozitivul puterii de stat.7. era organizată în centurii. exceptând pe ultima. Regalitatea este înlocuită de consulat. subdiviziuni ale celor trei triburi iniţiale. În calitate de locotenent al lui Dumnezeu pe pământ. în numele autorităţii sale consacrată prin dreptul divin. a genezei şi dezvoltării sale. la origine un Consiliu al Bătrânilor. ca expresie a voinţei divine. 2. “adică poporul. convocat în cadrele sale militare. Senatul va cunoaşte o sporire a prerogativelor sale consultative şi legislative şi un prestigiu binemeritat. având ca rezultat practic preeminenţa aristocraţiei de avere în cetate. Astfel de nobili locali guvernează mici teritorii cu drepturi proprii. istoria cooperării şi a unui conflict dintre rege şi feudalii locali. prima reunind cetăţenii cei mai bogaţi. iar în condiţii excepţionale puterea consulilor devenea dictatorială. regele este 45 . Servius Tullius a organizat cetăţenii Romei în cinci clase “censitare”. Concomitent. astfel încât în centuriile ce grupau cel mai mare număr de cetăţeni (cele ale claselor cele mai sărace). ultima – pe cei mai săraci. chiar dacă acesta emana de la un consul. unitate militară ce trebuia întreţinută de clasa respectivă. votul fiecărui individ avea o greutate mai mică decât în altele”14. 3. Chiar şi în epoca republicană comitiile centuriate.e. de fapt.n. este. fiecare câte şase luni. Miza conflictului este dată de dorinţa suveranului de a-şi extinde dominaţia sa legitimă asupra tuturor teritoriilor componente ale regatului. Fiecare avea drept de veto la deciziile celuilalt. instituţie care asigura conducerea executivă la Roma şi care era exercitată de doi patricieni pe timp de un an. “Diviziunea pe centurii a fost adoptată cu prilejul operaţiilor votării. Statul medieval Istoria statului medieval din Europa. suveranul care vrea să controleze un teritoriu vast este obligat să delege unor “oameni de-ai săi” exercitarea directă a autorităţii în numele său. prin rotaţie.

Pe baza resurselor sale economice şi a puterii sale legitime. în schimb. ci şi obligaţia de a-i proteja. La rândul său. sunt în măsură să îl ajute pe plan militar şi financiar în extinderea teritoriilor sale cât şi în exercitarea autorităţii sale asupra populaţiei din aceste teritorii. În aceste proces regele se va baza tot pe funcţionarii locali de origine nobilă care pretind autonomie asupra teritoriilor lor faţă de nobilii locali. În încercarea de a realiza acest obiectiv. Când predomină elementul feudal astfel de concesiuni conţin garanţia 46 . căutare de noi aliaţi. suveranul concede vasalului său o feudă sau atribuie posesiunilor acestuia caracter de feudă. consideraţi parte componentă a casei regale şi recompensaţi pentru serviciile aduse regelui. graţie posesiunilor şi autorităţii de care se bucură pe plan local. Această gestiune este asigurată de servitorii personali ai regelui. Un aspect important al statului medieval este supunerea aristocraţiilor latifundiare faţă de puterea centrală a regilor. Aceste caracteristici ale monarhiei medievale sunt funcţie de condiţiile politice în care se efectuează administraţia regală. iar nobilii vor răspunde prin a cere garanţii pentru drepturile şi privilegiile lor. regele apelează la nobilii locali care. orice suveran îşi fixează ca sarcină politică fundamentală extinderea propriei sale autorităţi pe un teritoriu din afara domeniilor sale. ca o compensare pentru serviciile cerute de rege. suveranii medievali au căutat să contracareze tendinţele de autonomie locală prin măsuri care să ducă la creşterea dependenţei personale a nobililor faţă de suveran şi faţă de funcţionarii regali. prin extinderea teritoriilor controlate de rege şi prin întărirea autorităţii. Legăturile reciproce dintre suveran şi vasalii săi au conferit o anumită stabilitate feudalismului. primesc ceea ce ei posedă deja în concesiune. recunoscând în acest mod angajamentul său de a-l servi. acesta va căuta să slăbească rezistenţa nobilimii locale prin divizare. O altă structură a statului medieval este patrimonialismul. Vasalul jură credinţă suveranului său. Suveranii medievali vor cere taxe şi prestaţii militare mai mari. cu drepturile şi privilegiile care decurg din această situaţie. Acestor oameni li se conferă responsabilităţi sporite: ei primesc compensaţii mai elevate şi permanente pentru serviciile aduse. ei avansează social şi devin astfel tot mai puţin dependenţi personal de patronul lor regal. la gestiunea casei şi a domeniilor regale. în primul rând. Dar un astfel de ajutor din partea nobilimii locale poate creşte puterea ei faţă de cea a regelui. Acesta se referă. La rândul lui. Sau nobilii îl servesc spontan pe rege şi. de a munci pentru bunăstarea lor. după ce s-au angajat să-i fie fideli şi să-i servească. De aceea. Regele poate să-i învingă pe aceşti nobili în luptă şi să-i reintegreze în posesiunile lor.legatarul unui contract special asumat în cadrul încoronării: el nu are numai drepturi asupra supuşilor. Aceste raporturi de sprijin reciproc constituie instituţia fundamentală a feudalismului care în Europa medievală se bazează pe structurile patrimonialismului.

în Asia şi Africa. practică ce presupune un sistem de justiţie transcendentă. Cele mai importante castele au fost construite între 1580-1610. fiind compensaţi cu stipendii în bani şi natură. colectând impozitele. astfel de puteri sunt conservate de jurisdicţia regală sau constituie obiect de concesiuni separate. iar dreptul asupra acestora a fost concentrat în mâinile a circa 200 de daimyo (căpetenie militară regională) dintre care fiecare guverna o populaţie de aproximativ 100. Acest proces a culminat cu edictul şogunului din 1615 prin care ordona distrugerea tuturor castelelor. interzicându-le să administreze justiţia. astfel încât regele divide puterile pe care le consideră că trebuie să fie delegate. Statul mercantil Prezintă numeroase elemente birocratice şi paternaliste de care ne-am ocupat mai înainte. ca stăpâni absoluţi ai satelor. feudele au fost consolidate prin latifundii. administrând justiţia şi menţinând pacea. de exemplu. Când predomină elementul patrimonial. În cursul secolelor precedente. este comandantul suprem al armatei. vasalul are dreptul să exercite anumite puteri judiciare şi administrative. statul mercantil se regăseşte în regimurile absolutiste din secolele XVII-XVIII în care întreaga putere politică. în cadrul teritoriului concesionat în feudă. Are singur dreptul de a bate monedă. Acelaşi proces de centralizare a autorităţii în cadrul statului medieval se observă şi în alte zone ale lumii. se confundă cu procesul de unificare a statului sub şogunatul Tokugawa din secolul al XVI-lea. după ce un mare număr de castele mai mici fuseseră distruse. De asemenea. este şeful 47 . Regele numeşte pe miniştri şi pe primul ministru. Aceste mari domenii erau administrate de castele de construcţie recentă în care samuraii expropriaţi locuiau ca dependenţi şi funcţionari ai stăpânului lor. Ca formă de stat. Statul medieval european este caracterizat de o ideologie a drepturilor şi obligaţiilor: raporturile dintre suveran şi vasalii săi sunt legiferate sub jurământ. şogunatul Tokugawa şi marii seniori au limitat puterile acestor vasali la feudele lor. În cele din urmă samurailor li s-a interzis dreptul de a impune taxe. Istoria statului medieval japonez. Până la sfârşitul acestui secol samuraii erau prezenţi în toată ţara. 4. Prezenţa obligatorie la Curte a daimyo-ului sau a unui membru al familiei sale (aşa-numitul sistem sankin-katai) a oferit şogunului Tokugawa garanţia personală a loialităţii daimyo-ului. încheie tratatele de pace şi declară război. în Biserică. tot el îi poate revoca. în faţa lui Dumnezeu.de “imunitate”.7. Lupta de la Sakigahara din 1600 a impus supremaţia pe plan naţional a familiei Tokugawa care a obligat fiecare familie daimyo să aibă o reşedinţă la curtea imperială din Edo. păstrând doar unul pentru fiecare provincie. Astfel.000 de persoane. 2. economică şi socială se află în mâinile unei singure persoane – monarhul – legitimat prin dreptul divin şi prin nobleţea naşterii. în virtutea căreia. pe la 1560.

Franţa. Regele însuşi solicită împrumuturi de la bancheri. Spania). Tendinţa de concentrare a puteri a devenit evidentă ca urmare a introducerii unor reforme militare. Conform doctrinei fiziocrate. 2.vămilor şi al domeniului public. între legile care guvernează natura şi legile care guvernează societăţile umane nu există deosebiri de esenţă ci de grad. “Absolutismul luminat” nu este în fond. preocupat de menţinerea modelului şi de creşterea puterii sale. Pentru a face rost de bani. numeşte funcţionarii superiori ai regatului. regele nu este numit dictator. statul mercantil european a fost un stat preocupat de dezvoltarea economică prin reglementări guvernamentale. Toate acestea necesitau fonduri suplimentare pe care statul absolutist le-a obţinut printro politică nouă a taxelor şi impozitelor. Unificarea progresivă a domeniilor şi a puterii politice într-o singură instanţă supremă a dus la apariţia birocraţiilor profesionale şi la creşterea aparatelor administrative şi militare. De ce. nici ridicarea minciunii şi a coerciţiei la rang de lege în propriul său regat. Celebra butadă: “regele domneşte. iar regimul absolutist . cunoscând natura lucrurilor. ceea ce întăreşte poziţia burgheziei în lupta ei pentru acordarea de drepturi politice. doctrina economică a absolutismului.totalitarism? Pentru că în actul guvernării regele este ţinut de legile umane şi divine. decât încercarea de a reconcilia bazele sociale ale puterii absolutiste cu cerinţele modernizării economice. Angajat în creşterea economică şi a puterii sale militare el a creat tehnici administrative şi o birocraţie retribuită foarte numeroasă. Pentru că. Statul modern Se confundă cu apariţia şi victoria liberalismului clasic a cărei încarnare este. Ideologia politică a Iluminismului şi procesele de raţionalizare economică din a doua jumătate a secolului 48 . nu urmăreşte formarea “omului nou”. El a fost un stat colecţionar de taxe şi impozite atât din teritoriul naţional cât şi din imperiile coloniale formate de el (Anglia. el nu uzează pe combinaţia dintre ideologie şi teroare pentru a-şi impune controlul asupra supuşilor. Cele două noi clase care ocupă poziţii din ce în ce mai avansate în sistemul economic: burghezia şi proletariatul vor crea noi clivaje şi tensiuni în sistemul politic al absolutismului. iar apariţia şi protejarea capitalului comercial solicită un protecţionism crescând din partea statului. Statul mercantil este marcat de apariţia primei revoluţii industriale care modifică profund relaţiile economice şi sociale. administrative şi fiscale centralizatoare. Sarcina filosofilor chemaţi la Curte era de a descoperi manifestările comune ale celor două serii de legităţi pentru ca Regele. dar nu guvernează” se luminează prin formula politică a absolutismului luminat: “Omnipotenţa statului datorită infailibilităţii raţiunii”.7. să ia deciziile în acord cu legile raţiunii şi ale naturii. statul acordă corporaţiilor private importante concesiuni şi monopoluri. 5. înainte de toate. în această configuraţie a puterii.

Noua delimitare legală a autorităţii suprimă suveranitatea absolută a monarhului în numele suveranităţii naţionale. . controlul aparatului administrativ şi pe noii titulari ai acestor funcţii şi organe.A. monopolul forţei legitime pentru asigurarea ordinii sociale.procesele de secularizare lentă vor duce la o separare a Bisericii de Stat şi a învăţământului religios de cel laic. cerând drepturi şi libertăţi politice.U. elaborate de parlamentele naţionale.al XVIII-lea oferă premisele necesare pentru înţelegerea formării statului modern. . Statul modern impune noi structuri ale ordinii politice: putere impersonală.unificarea normelor juridice într-un sistem de drept şi crearea unei jurisdicţii cu aplicabilitate pe întreg teritoriul naţional. . Puterea de stat evoluează de la concentrarea ei personalizată la separarea ei între diverşi titulari. specific evului mediu. prin separarea locului de muncă de angajat şi prin drepturi şi datorii consfinţite prin reglementări rigide. Următoarele transformări economice. care are ca sarcină asigurarea ordinii şi a cadrului juridic pentru dezvoltarea neîngrădită a vieţii economice. înarmaţi şi încurajaţi de ideologia iluministă şi conştienţi de noile raporturi economice de putere.conflictele religioase din secolele XVI-XVII se vor stinge prin întărirea statului în raport cu Biserica şi prin afirmarea bisericilor naţionale.apariţia administraţiei publice caracterizată printr-o pregătire de specialitate. politice şi culturale dintre secolele XVI-XVIII vor duce la apariţia statului modern: . sub forma unui sistem de norme abstracte. unicitatea conducerii. care au pus sub semnul întrebării legitimitatea politică a monarhiilor absolute ca titulari ai suveranităţii. S. . Dezvoltarea economică din secolul al XVIII-lea a dus la creşterea birocraţiilor administrative la o mobilitate socială pe orizontală şi la adâncirea clivajelor dintre bogaţi şi săraci. depăşirea caracterului policentric şi fragmentar al puterii.concentrarea şi centralizarea puterii politice într-o singură instanţă supremă. Toate acestea au accentuat vechile tensiuni dintre structurile statului feudal şi noii actori politice care băteau la porţile afirmării. dintre merite şi privilegii. .suveranitatea naţională încarnată în voinţa poporului ca titular al acesteia. Aceste tensiuni au condus la revoluţiile liberale din Anglia (secolul al XVII-lea). şi Franţa (secolul al XVIII-lea). Statul liberal clasic mai este definit ca “statul minimal” sau statul “paznic de noapte”. 49 .puterea politică se manifestă îndeosebi prin intermediul legilor. care fixează competenţele fiecăruia. .

ci orizontale. din drepturile şi libertăţile sale un principiu de selecţie socială şi o valoare morală. unde statul nu are voie să pătrundă. de contractare. . Aceste transformări ale statului îşi au expresia lor ideologică în filosofia iluminist-raţionalistă din secolul al XVIII-lea. a conştiinţei. întrucât preţurile se formează liber prin dialectica cerere-ofertă. capitalizarea terenurilor arabile. suprimarea breslelor şi a corporaţiilor mercantile. financiare. industriale. relaţiile sociale nu vor mai fi verticale ca în “vechiul regim”.principiul consacrării drepturilor şi libertăţilor. La aceasta se adaugă abolirea relaţiilor feudale. Statul modern liberal se bazează pe următoarele principii: . Odată cu afirmarea relaţiilor de producţie capitaliste şi crearea pieţelor naţionale. perfecţionarea lui morală şi intelectuală presupun cunoaşterea naturii sale.raţionalismul de origine iluministă. . .Statul modern este marcat de trei mari structuri care vor configura distinctiv doctrina liberală în spaţiu şi timp: .consolidarea noilor relaţii de producţie în economie. Ca şi raţionalismul.principiul suveranităţii naţionale. Doctrina liberală este o doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. Exceptând egalitatea juridică în faţa legii. de asociere.principiul separării şi echilibrului dintre puteri. 50 . . raţionalismul face din cunoaşterea raţională o lege universală. Dreptul omului la fericire. .raţionalismul. . Ca paradigmă dominantă în absolutismul luminat (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). de asemenea. .apariţia societăţii civile.principiul guvernării reprezentative. libertatea opiniilor. Piaţa este considerată o arenă privilegiată. a mediului său social-politic ca şi eliberarea din chingile obscurantismului şi dogmatismului.individualismul. ca instrumente vitale ale progresului social şi moral al omului. . contractuale. libera concurenţă de pe piaţă prin acordarea de libertăţi vamale. Ea face din individ. a credinţei. Statul modern va stimula. statul liberal a promovat încrederea în virtuţile cunoaşterii şi ştiinţei. Individualismul. a sistemelor economice naţionale. în liberalism orice cetăţean are posibilitatea să se afirme pe planul vieţii sociale prin munca şi calităţile sale datorită cadrului juridic şi condiţiilor socio-economice puse la dispoziţia sa: libertatea de iniţiativă. Raţionalimul.supremaţia legii.

separarea Bisericii de Stat. “Naţiunea.Statul liberal clasic se bazează pe două mari premise: în domeniul economic şi social consolidarea “capitalismului”. Principiul supremaţiei legii este un principiu al statului de drept liberal şi reprezintă o încununare a proceselor de instituţionalizare a puterii în societăţile democratice. Aceeaşi Constituţie delega puterea legislativă unei Adunări Naţionale (art. libertatea. 3). nu le poate exercita decât prin delegaţie” (art. valorilor social-politice moderne: “toţi oamenii se nasc înzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile cum ar fi: viaţa. ca legile civile”16. iar legile civile şi politice ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazuri particulare la care se aplică această raţiune omenească (…) Legile trebuie să corespundă naturii şi principiului guvernământului statornicit sau care se plănuieşte a fi statornicit. legea civilă (pozitivă) oferă protecţie şi garanţie drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. eliberarea omului de constrângerile tradiţionale. ci dreptul. între interesele individuale şi interesele comunităţii: “Legea. evidente şi inviolabile. Fiind o emanaţie a dreptului şi legii naturale. şi derivă din supremaţia legii. codificarea lor ca norme juridice generale de către reprezentanţii legitimi ai puterii. căutarea fericirii”. 5). Statul liberal îşi propune ca obiectiv elaborarea şi aprobarea legilor. La Rousseau legea devine expresia voinţei generale. puterea executivă Regelui (art. ca principală formă de producţie. În document sunt amintite “legile naturale”. Parlamentul – instituţie centrală în statul liberal – nu 51 . Legea trebuie să medieze între drepturile civile şi cele politice. ca legile politice. aleşi pentru o anumită perioadă de popor (art. poporul deleagă exerciţiul suveranităţii reprezentanţei naţionale – parlamentul – aleasă prin manifestarea suverană de voinţă a poporului sau naţiunii. este raţiunea omenească. 4). consimţământul guvernaţilor pentru stabilirea unui guvern reprezentativ ca şi dreptul la rezistenţă. fie că au drept scop organizarea lui. fie că au drept scop menţinerea lui. de la care emană toate puterile. Odată cu Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii (4 iulie 1776) apare pentru prima oară legitimitatea raţional-legală faţă de cea tradiţional-istorică. în măsura în care ea guvernează toate popoarele de pe pământ. Axul teoretic al acestei legitimităţi este că nu conduc oamenii. Raţionalismul presupune o cultură a laicităţii. în general. a învăţământului religios de cel laic. Constituţia Franţei din septembrie 1791). iar în domeniul ideologic hegemonia raţionalismului de origine iluministă. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de exercitare a suveranităţii naţionale prin reprezentanţi cărora li se deleagă pe o perioadă de timp (4-5 ani) posibilitatea de a fixa competenţe funcţionale. În calitate de titular al suveranităţii. deoarece libertatea intelectuală este indispensabilă pentru procesul cunoaşterii. iar puterea judecătorească judecătorilor. a suveranităţii corpului politic. 2.

considerate în mod deosebit. controlul aparatului administrativ). viaţă şi substanţă statului”. Secolul al XVIII-lea va cunoaşte afirmarea deplină a monarhiei constituţionale de tip parlamentar. reprezentată de aristocraţie şi Camera reprezentanţilor. Puterea executivă îl are ca titular pe principe (rege) şi pune în aplicare legile. În plus. În calitate de titular al puterii. Puterea federativă reglează raporturile 52 . votul cenzitar a fost dominant. Puterea legislativă are ca titular poporul şi este puterea care dă “formă. ca expresie a pactului dintre burghezie şi aristocraţie: Camera superioară. după natura lor însăşi. trebuie delegate de către Naţiune la titulari diferiţi şi independenţi unii faţă de alţii. într-o măsură mai mare sau mai mică. de aceea s-au căutat soluţii de compromis. ci interesele întregii naţiuni. cu intenţia de a limita puterea de stat şi de a garanţa astfel libertăţile individuale. exprimând astfel “voinţa generală”. În epoca modernă. cabinetul tinde să fie “omogen” din punct de vedere politic. Nu întreaga populaţie. Formarea “voinţei generale” s-a datorat în mare parte reprezentanţilor politici ai claselor dominante. Cabinetul – o delegaţie redusă a Consiliului privat al Coroanei – se autonomizează. echilibrului şi controlului reciproc dintre puteri. John Locke distinge trei puteri ale statului: legislativă. dar schimbă titularii acestor funcţii. Mai târziu va apărea necesitatea unei încrederi politice explicite între guvern şi parlament pentru că inexistenţa celui dintâi aduce după sine desfiinţarea celui din urmă. reprezentată de burghezie. De vreme ce numai cetăţenii “activi” (proprietarii) dispuneau de suficientă “independenţă” şi capacitate culturală pentru a emite păreri responsabile. Divizarea puterii a reprezentat mai ales un compromis între grupurile dominante. Forţele aparţinând “vechiului regim” au continuat să acţioneze. de obicei. În ceea ce priveşte puterea politică. Una dintre acestea a fost bicameralismul generalizat. fără ca regele să fie prezent. monopolul forţei legitime pentru menţinerea ordinii publice. funcţie de procesul de formare al fiecărui stat liberal. Statul liberal nu modifică principiile definitorii ale statului clasic (unicitatea conducerii. după criteriile vechiului regim. primul care a teoretizat principiul separării puterilor în stat a fost filosoful englez John Locke în 1690 în lucrarea “Al doilea tratat de guvernare”. format din parlamentari şi condus. în care se întruneau reprezentanţii vasalilor. “Atributele suveranităţii. de un prim ministru. executivă şi federativă. Principiul separării. puterea impersonală. Ceea ce înseamnă că principiul separării puterilor presupune în mod necesar regimul politic al guvernării reprezentative”17. Noua delimitare legală a autorităţii suprimă suveranitatea absolută a monarhului în numele suveranităţii naţionale. de fapt. statul are dreptul să fixeze competenţele puterilor sale şi conţinutul funcţiilor sale în care să se reflecte voinţa generală. deliberând.trebuie să mai reprezinte interesele de grup. căruia poporul i-a delegat exerciţiul suveranităţii. se trece de la concentrarea la distribuirea ei între diferiţi agenţi. ci numai o parte poate alege în numele naţiunii.

prin rânduiala statornicită. ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi. suveranitatea reprezintă calitatea puterii de comandă a statului de a fi supremă pe teritoriul naţional. atunci puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar deveni arbitrară. ea ar deveni tiranică. în “Les six livres de la Republique” (1576). Chiar dacă pot exista pauze în exercitarea ei. Jean Bodin. restabilind starea de legalitate). Suveranitatea este unică deoarece pe teritoriul unui stat nu pot exista concomitent două puteri supreme: două parlamente. pe cea de a duce la îndeplinire hotărârile obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre particulari. Dacă un organ al statului sau o persoană cu funcţii de conducere ar concentra în momentul exercitării mandatului său cele trei prerogative ale puterii de stat: legislativă. din moment ce reprezentanţii poporului 53 . dacă puterea judecătorească ar fi şi legislativă. iar dacă judecătorul ar fi executor. Pentru ca aceste puteri să se instituie este nevoie de formarea societăţii politice. fie al poporului. legea fundamentală prevede cine trebuie să preia prerogativele exercitării suveranităţii. inalienabilă. … Dacă puterea legislativă ar vrea să şi aplice legile. De asemenea. El distinge puterea legislativă (face legile). Montesquieu recomandă încredinţarea acestor atribute speciale ale suveranităţii unor titulari deosebiţi şi independenţi unii de alţii. îi revine lui Montesquieu. Pentru ca să nu existe posibilitatea de a se abuza de putere. de a face pace şi de a declara război şi aparţine tot regelui. fixa următoarele caracteristici ale suveranităţii: unică. Cine ar spune aşa ceva!? Însăşi virtutea are nevoie de îngrădiri. Ea nu se află în ele decât atunci când nu se abuzează de putere. trebuie ca. plecând de la separarea organelor statului şi a funcţiilor statului ca separare a atributelor suveranităţii. Suveranitatea este perpetuă deoarece nu pot exista pauze în manifestările ei. dar experienţa de totdeauna ne învaţă că orice om care deţine o putere este înclinat să abuzeze de ea şi că el merge mai departe aşa până ce dă de graniţe. puterea de stat se manifestă fără oprelişte pe întreg teritoriul statului. fie el al nobililor. Încă din secolul al XVI-lea. Principiul suveranităţii naţionale. Meritul principal în elaborarea unei teorii despre separarea necesară a puterilor în stat. dreptul de a încheia tratate. Separaţia puterilor este garanţia legalităţii şi legalitatea este garanţia libertăţii: “Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om sau acelaşi corp de fruntaşi. După cum o atestă şi etimologia termenului. Cauza acestei preocupări rezidă în faptul că principiul separării puterilor constituie o garanţie împotriva arbitrariului. regele şi preşedintele. puterea executivă (aplică legile şi supraveghează aplicarea lor). executivă şi judecătorească. perpetuă.dintre metropole şi colonii. două guverne. puterea să fie înfrântă de putere”18. aceasta ar fi tentată să depăşească ceea ce legile îi îngăduie să facă. atunci el ar fi un agresor”19. puterea judecătorească (judecă diferendele. “Libertatea publică (…) nu se află întotdeauna nici în statele moderate.

I. Traité de droit constitutionnel. Suveranitatea este inalienabilă în sensul că principiul director care a creat-o – voinţa generală sau naţională – nu poate fi înstrăinat nici unei persoane. 17 Gruia. p. imprescriptibil.. p. Matthew. 6. 14 Grimal. cap. Harper Collins.. 25. 19 Ibidem. VII. Cristian. Bucureşti. vol. nici unei familii. Tribalism and the New Workd Disorder. Societatea civilă şi partidele politice. Lorena. The Limits of the State. A. 264. 13 Gramsci. p. f. Ludwig. Opere alese. Universitatea Bucureşti. Boyle. op. 196.VIII. 3 Duguit. 272. Facultatea de Drept. care poate delega unor reprezentanţi ai ei sarcina exercitării ei pe o perioadă limitată. 6 Ibidem. ea are un caracter indestructibil. atât pentru organizarea internă. vol. Note Deutsch. este dreptul statului de a-şi fixa propriile sale reguli şi atribuţii. vol. 11 Leclercq. Paris. fără nici un amestec din afară. 8 Cioabă.. 1994. W. Aristide. Ion V. Suveranitatea naţională poate fi concepută ca o competenţă a competenţelor. Aristide. În: International Political Science Review. 10 Ibidem. Théories de l’Etat. 1982. 17. Pogoceanu. 2 1 54 . 1.). 1913. After the Nation-State: Citizens. 16 Montesquieu. vol. Rozmari. p. Karl. 2. London. ideea că suveranitatea este rezultatul organizării şi ordinii juridico-politice s-a impus definitiv în gândirea politică. Drept constituţional şi instituţii politice. vol.. 230. 52. Introducing Democracy. inalienabil. p. 1995. 1964. 1. Polity Press. L’Etat. p. Ea emană de la naţiune. 5 Oppenheimer. Yves. UNESCO. nr. I. Andrew. 9 Beethmand. administrativă. 15 Ibidem. Păvălan. David. 12 Ibidem. 1973. Civilizaţia romană. Editura politică. p. Despre spiritul legilor. p. p. 1. 15. p. Editions Anthropos. Teoria generală a instituţiilor politice. 1968. Pierre. Începând cu secolul al XIX-lea. Cartea I. La question sociale au point de vue philosophique. p. 50.delegaţi să o exercite nu o mai pot îndeplini. 1977. 20 Ionescu. Orice atingere sau vătămare a ei echivalează cu o crimă de lèse-majesté la adresa poporului respectiv. Paris. Editura Ştiinţifică. Editura Minerva. 1907. p. Bucureşti. cit. Despre libertăţi. cât şi pentru conduita sa externă. Întrucât suveranitatea reprezintă unitatea puterilor statului şi fiindcă izvorul ei este voinţa generală a celor supuşi ei. Bucureşti. Lumina Lex. 82. nici unei clase. Ea este plenară deoarece statul exercită pe întreg teritoriul naţional plenitudinea funcţiilor sale (legislativă. judiciară etc. În: Cioabă. Bucureşti. Bucureşti. p. 18 Montesquieu. L. 1938-1939. Ibidem. 194. Curs de drept constituţional. 1. ca urmare a dezvoltării mai multor şcoli juridice despre suveranitate. Marshall. 4 Stein. p. Societatea civilă şi drepturile omului. 7 Horsman. 49. Ea este exclusivă deoarece puterea pe care statul o exercită asupra teritoriului naţional “este mai presus decât dreptul de proprietate care presupune posibilitatea schimbării juridice a titularilor săi”20. Kevin. ses origines et son avenir.a.

Interacţiunea relaţiilor de putere derivă dintr-o structură naturală comună societăţilor umane: nevoia oamenilor de a intra în relaţii cu semenii şi de a comunica. Indiferent de formele ei: politică. norme şi ierarhii prestabilite pentru a-şi atinge obiectivele. Fiecare formă de viaţă îşi creează propria ei subiectivitate. nu există societate fără putere. va depinde utilizarea ei în scopuri paşnice. Într-adevăr. puterea se manifestă în relaţie: între două sau mai multe persoane sau grupuri. puterea se manifestă în relaţie şi în interacţiune. Acesta se manifestă prin agresivitate în cadrul relaţiilor inter şi intraspecifice în lupta pentru supravieţuire. militară sau economică etc. indiferent de formele ei. instinctul de dominaţie este inscripţionat în codul genetic al fiecărei specii. organizare.CAPITOLUL 3 PUTEREA POLITICĂ 3. Necesitatea amenajării spaţiului social în vederea asigurării vieţii în comun a fost şi rămâne o sarcină centrală a puterii politice. dincolo de presiunea mediului sau a necesităţilor urgente. de la cele mai simple societăţi până la cele mai evoluate. 3. să se bucure de nenorocirile altuia. 55 . oricare dintre ele are nevoie de un principiu intern care să le asigure echilibrul funcţionării lor. 1. Depinde de el felul cum gestionează această ambivalenţă a puterii: benefică sau malefică. la om ea se manifestă în stare perpetuă. în general. 2. Când sunt atacate. despre puterea politică în special par să fie impus trei idei în orientarea cercetării acestei problematici: 1. între instituţii sau comunităţi. Însă dacă la animale agresivitatea nu este programată filogenetic. când luptă pentru hrană într-un spaţiu suprapopulat sau în perioada rutului animalele devin agresive. Îmbătat de propria sa putere. Instinctul morţii l-a determinat să-şi proiecteze dominaţia asupra obiectelor din jur pentru a se elibera de angoase. prin urmare. socială. De felul cum omul reuşeşte să instituie mecanisme de control al puterii. Studiile despre putere. constructivă sau distructivă. relaţia universală dominaţie – supunere care în societăţile umane se materializează în relaţia comandă – ascultare. prevăzut cu raţiune şi cu arme de distrugere în masă din cele mai sofisticate. Pe acest instinct social fundamental (appetitus socialis) al lui zoon politikon se înalţă „genealogia puterii“. Orice societate are nevoie de ordine. multiplicitatea şi varietatea centrelor de putere într-o societate.. percepuţi ca un obstacol în calea realizării dorinţelor sale. Pulsiunile sadice îl fac să vrea răul unui semen. omul experimentează noi teritorii ale dominaţiei: prin satisfacţia depăşirii propriei sale puteri de vânător primitiv. să-l înlăture pe X sau pe Z de la putere. Omniprezenţa puterii în sistemul social global.

Modelul economic.) ele nu se localizează în relaţiile dintre stat şi cetăţeni sau la limita corpurilor“2. opera lui Michel Foucault (1926–1984) marchează o ruptură radicală faţă de modelele tradiţionale de a concepe puterea. nu este decât efectul de ansamblu care se conturează plecând de la toate aceste mobilităţi. influenţa reciprocă dintre relaţiile de putere schimbă statutul ei din acela de proprietate în cel de strategie. ea se sprijină pe ei... autoreproductiv. ci efectul de ansamblu al poziţiilor sale strategice – efect care se manifestă şi uneori continuă poziţia celor care sunt dominaţi (.) Aceste relaţii coboară în adâncul societăţii (. puterea se manifestă în interacţiune. bazate. că efectele sale de dominaţie nu sunt atribuite unei <apropieri>. ea îi investeşte. (. ci ca o strategie. tehnici. indiferent de faţetele sale multiple. în schimb. este numele pe care îl dăm unei situaţii strategice complexe într-o societate dată“1. ci unor dispoziţii. mai curând. ceea ce schimbă şi dispozitivul dintre guvernanţi şi guvernaţi. Începând cu anii ’70 Foucault regândeşte puterea politică într-o altă perspectivă ontologică. unor tactici.Ideea că. „Această microfizică presupune că puterea care se exercită nu este concepută ca o proprietate. ci. El respinge teoriile moderne care localizează puterea în macrostructuri sau în clasa conducătoare şi ca fiind represivă prin natura ei. în orice relaţie de la un punct la altul. ci pentru că ea se produce şi se reproduce în fiecare clipă.) (Ea) nu se aplică pur şi simplu. celor care <nu o au>. a 56 . pentru că vine de pretutindeni Iar <puterea> în ceea ce ea are permanent.. repetitiv. la determinat pe Michel Foucault să vorbească despre o veritabilă „microfizică a puterii“ care se produce şi se reproduce până în profunzimile realităţii: „Puterea este omniprezentă nu pentru că are privilegiul de a regrupa totul sub invincibila sa unitate. (. ea nu este <privilegiul> dobândit sau conservat al clasei dominante. caută să îl fixeze. El consideră că cele două modele dominante ale abordării puterii în epoca modernă sunt eronate.. Din această perspectivă fenomenologică asupra puterii reiese că relaţia clasică dominaţie – supunere nu mai este proprietatea determinată a puterii. manevre.) Această putere se exercită mai degrabă decât se posedă.. păcătuieşte prin subordonarea reducţionistă a puterii la dominaţia de clasă şi prin determinism economic. înlănţuirea care îşi ia ca punct de sprijin pe fiecare dintre ele şi. trece printre ei şi prin ei.. dintre emiţători şi receptori în transmiterea şi exercitarea relaţiilor de putere. pe caracterul ei represiv şi dominator. elaborat şi propovăduit de marxism.. Puterea este peste tot: nu pentru că înglobează totul. funcţionări.. Modelul juridic abordează puterea din perspectiva normelor de drept. în fiecare punct sau.. În condiţiile interacţiunii universale. ca o obligaţie sau ca o interdicţie. în primul rând. ca efect de ansamblu al celor guvernaţi.. În istoria studiilor despre puterea politică.

fără subiect şi constituind organisme şi identităţi individuale. să le ordoneze. tehnicile disciplinare au fost atinse la nivelul societăţii. Guvernele îşi dau seama că ele nu se ocupă numai cu „subiecte“ sau numai cu indivizi ci şi cu populaţii în general. discipline . prin practici şi tehnologii de excludere. speranţa de viaţă. A doua manifestare a bioputerii este subsecventă puterii disciplinare şi pune accentul pe „corpul speciei“. simptomatic pentru abordarea postmodernă a raţiunii şi a schemelor ei emancipatoare.drepturilor fundamentale şi a suveranităţii de stat. Această putere operează nu cu ajutorul coerciţiei sau al legii. în domeniul cunoaşterii puterii şi tehnicilor ei. cu fenomenele lor specifice şi cu variabilele lor particulare: ratele mortalităţii şi natalităţii. În general. Instituţii. fertilitatea.. frecvenţa bolilor. la sfârşitul secolului al XVII-lea.. rafinarea şi proliferarea noilor tehnici ale puterii. una care este „menită să genereze forţe. starea de sănătate. Foucault prin critica genealogică la adresa ştiinţelor umane. care aveau nevoie de tehnici ale supravegherii populaţiei. Supravegherea consecventă a populaţiei reprezintă „intrarea vieţii în istorie“.. spitalul sau închisoarea au funcţionat ca laboratoare pentru observarea 57 . al tehnologiilor politice şi prin modelarea sufletului şi a corpului. Faţă de teoriile moderne ale cunoaşterii care stipulează caracterul obiectiv sau neutru al ei. confirmare. De aceea. supraveghere şi obiectivare.. În Istoria sexualităţii Foucault defineşte acest nou mod de putere „bio–putere“.. Foucault consideră cunoaşterea ca fiind indisolubil legată de regimurile politice. la dezvoltarea. Foucault defineşte puterea disciplinară ca „tehnici pentru ordonarea complexităţilor umane“5. pe populaţie în general. mai curând decât să le împiedice. Foucault în studiul puterii politice este conceptul său de „putere/cunoaştere“. Iniţial dezvoltate în mănăstiri şi în oraşe. la rândul lor. să le dezvolte. nonrepresivă. Relaţia circulară dintre putere şi cunoaştere este stabilită de M. să le supună sau să le distrugă“3. O altă idee novatoare adusă de M. în secolul al XVIII-lea sexualitatea devine obiect al reglementărilor administrative: „Dezvoltarea sexualităţii“ a produs perversiuni şi categorizări sexuale de diferite feluri în acord cu desfăşurarea strategiilor puterii. Prima lui manifestare este o putere disciplinară care implică o „politică anatomică a corpului uman“4. precum psihiatria. modelele alimentare şi de locuit. Această putere este productivă. sociologia şi criminalogia au contribuit. „Apărând în contextul relaţiilor de putere. heteromorfă. formând un „arhipelag carceral“ gigantic. nedeterminată. precum azilul. ci prin hegemonia normelor. Noua lui perspectivă interpretează puterea ca fiind dispersată.

în cadrul acestei „Introduceri“ fiind explicarea mecanismelor şi manifestărilor puterii în viaţa socială. dar nu însuşi fenomenul. El nu ezită să compare puterea cu energia electrică: „Puterea socială seamănă cu cea electrică. După cum se va putea constata. o „fiinţă îngrijit fabricată“ moral. psihanalitice şi imagologice în domeniu. Un cunoscut specialist în domeniu. 4. viziunea noastră despre puterea politică a fost elaborată din perspectiva ştiinţelor comunicării. pentru experimentarea tehnicilor corecţionale şi pentru acumularea de cunoştinţe în vederea controlului social“6. Din raţiuni didactice nu vom zăbovi asupra analizelor postmoderniste ale puterii. puterea economică şi puterea militară. Puterea socială este 58 . este foarte nedeterminată în caracter şi nu este niciodată ceva cucerit. Analiza puterii întreprinsă de M. Sarcina noastră prioritară. nu ezită să vadă în problematica puterii una din cele mai tulburătoare probleme ale sociologiei. la intersecţia contribuţiilor antropologice. puterea este definită ca o „putere relaţională“ care este exercitată din puncte nenumărate. 2. Foucault evidenţiază natura foarte complexă a societăţilor contemporane şi mecanismele „heteromorfe“ ale puterii care operează independent de subiectul conştient. a contribuţiilor pe care acestea le-au adus la elucidarea acestui fenomen proteic numit PUTERE. forţă. sociologice. Vedem efectele şi manifestările amândurora. consens. Nu există sursă sau centru al puterii care să fie contestat. sexual. oricât de seducătoare şi de bogate în conţinut ar fi acestea. Faţă de teoria modernă care postulează existenţa unei relaţii cauzale între mecanismele de exercitare a puterii şi macrostructurile (instituţiile) în care aceasta se localizează. ne vom concentra eforturile în următoarele direcţii: 1. Foucault defineşte puterea ca „un domeniu multiplu şi mobil al relaţiilor de forţă unde se produc efecte ale dominaţiei foarte bogate. împărtăşit. 3. fixat. influenţă. rolul obiceiului. dintre puterea politică. M. Abordarea va fi una profund interdisciplinară. resursele materiale şi simbolice ale puterii. Robert Bierstedt. dar niciodată complet epuizate“8. delimitarea conceptului de putere politică şi a elementelor corelative: legitimitate. în acord cu o întreagă tehnică a forţei şi a corpurilor“7. legal. Din această perspectivă postmodernă. psihologic. după cum nu există nici un subiect dominant. Puterea este activitate structurală pură pentru care subiecţii sunt anonimi sau secundari“.indivizilor. dar format şi modelat în cadrul „mecanismelor ştiinţifice disciplinare“. Individul modern devine atât un subiect cât şi un obiect „nereprimat“ al cunoaşterii. al controlului social şi al legii în procesul de instituţionalizare a puterii politice. medical. raporturile dintre puterea politică şi puterea socială. autoritate.

a relaţiilor interumane. după cum.transformată în ordine. facilitează penetraţia accentuată a subiectului–obiect. Ca fenomen social. Pentru a fi transmisă energia electrică are nevoie de o diferenţă de potenţial voltaic de la emiţător la receptor. Concepând socialul ca o reţea de evenimente. socialul. puterea electrică în lumină. fiind expresia acţiunilor şi conştiinţei colective. P. tinzând spre relaţia cu semenul. pentru a întrebuinţa terminologia existenţialistă a lui J. forţă şi autoritate. Iar cunoscutul matematician şi filosof englez.. concomitent. ca şi omul însuşi. 3. Competiţia. Conducerea elaborează strategii generale de dezvoltare a societăţii şi a mijloacelor de realizare a ei. adoptă deciziile politice. de relaţii şi simboluri care. 2. Această socialitate originară ne ajută să percepem că puterea este..9. influenţându-l. Dominaţia sau supunerea indivizilor sau grupurilor de către alţii. Sartre. Bertrand Russell aprecia că „puterea este conceptul fundamental în ştiinţele sociale în acelaşi sens în care energia este conceptul fundamental al fizicii“10. iar socialul nu îşi găseşte centrul său originar decât în uman. departe de a fi exterioare omului se integrează cât mai profund în memoria fiecărui individ. lucru demonstrat prin competenţele lui B în domeniu. fiinţa umană fiind atât interioară cât şi exterioară ei însăşi. A îşi deleagă voinţa lui B fiind convins că B va realiza obiectivele propuse. Omul se află într-un dublu circuit cu lumea naturală şi social–istorică. puterea nu numai că este omniprezentă pe toate palierele vieţii dar a însoţit în forme embrionare devenirea omului ca „zoon politikon“. armonizează interesele şi spaţiul social. se prezintă sub două aspecte sau este comprehensibil din două direcţii. Dar esenţa acestor fenomene ne scapă“. Fiinţa umană nu poate fi definită decât în situaţie. căldură şi mişcare. Levi–Strauss descifra ca semnificant atât totalitatea indivizilor cât şi realitatea socialului. faptele sociale. Pentru ca ea să fie persoana umană în „carne şi oase“ ea trebuie să fie analizată în realitatea trăită care este constitutiv şi originar interumană. Persoana umană redusă la o pură singularitate individuală este o aberaţie. După Marcel Mauss. pentru a fi transmisă şi receptată puterea politică trebuie să fie concentrată la emiţător (clasa politică) şi transmisă spre receptor (societatea). interioară şi exterioară fiinţei umane sinteza ordonatoare a manifestărilor sale vitale în Istorie. Folosirea lor greşită poate aduce moartea. Mecanismele prin care se realizează puterea sunt: 1. 4. de bunăvoie sau prin neutralizarea rezistenţei. Coordonarea este procesul de supraveghere şi intermediere realizat de subiect. El poate fi înţeles din interior. 59 .

şi care avea un loc specific în societatea ierarhizată a Romei. rădăcina comună pentru putere. În sanscrită „patis“ înseamnă soţ şi stăpân. trăirilor şi facultăţilor cuiva. iar în latină patis înseamnă stăpân. După căsătorie femeia îşi urma soţul în familia acestuia şi numai foarte rar soţul se muta în familia soţiei11. acestea nefiind organizate în matriarhat. Resursele acestei puteri sunt forţa fizică şi teama de sancţiune. adică odată cu instituţionalizarea politicului. a fi capabil. Din aceeaşi familie de cuvinte mai face parte un cuplu semantic care are un rol deosebit în explicarea şi înţelegerea relaţiilor de putere din zilele noastre: potestas şi potentia. Prin adăugirea terminaţiei – sum. a putea. în final. sau a avea putere a ajuns să însemne a fi în stare. verbul latin potis. stăpân şi dominarea celor din jurul său (femei. în greaca veche despotes înseamnă stăpân al casei. la „posse“ însemnând a fi în stare. posibilitatea rebeliunilor şi în general a comportamentului violent care era împotriva bunelor maniere şi a comportamentului 60 . al „soţului“. nacked power (puterea goală. o primă semnificaţie a termenului potestas era aceea de a avea putere asupra oamenilor. cu referinţă la statutul superior al „tatălui“. nudă). sclavi. Dacă despre puterea politică se poate vorbi odată cu apariţia statului. În societăţile arhaice puterea socială se manifestă sub forma relaţiilor familiale bazate pe dominaţie şi pe influenţă. Era puterea maselor. însemnând a fi în putere. copii. Când posse a primit sufixul adjectival – bilis.5. Al treilea sens era funcţia prin care puterea era stăpânită şi persoana care deţinea această funcţie12. puterea socială este mai veche şi are o sferă de cuprindere mai vastă decât puterea politică. a mulţimii. al „stăpânului“. Mai târziu s-a ajuns la forma „potesse“. În limbile indo–europene există familii de cuvinte pentru „rudele soţului“ şi nu pentru „rudele soţiei“. apoi la forma „possum“ şi. Ea nu avea nimic de-a face cu legitimitatea sau cu guvernarea raţională. în gotică fath înseamnă tată. lucruri) este pot – sau pat – . Argumentele aduse de etimologi sugerează că tatăl a fost din totdeauna membru dominant în familiile indo– europene. tată. Ea este omniprezentă pe toate palierele vieţii şi a însoţit în formele embrionare ale autorităţii şi influenţei domestice devenirea omului ca „zoon politikon“. a fi capabil (potissum). conţinutul semantic al lui potentia era raw power (puterea crudă). Al doilea sens era acela de putere asupra sentimentelor. a putea. posibillis a ajuns să însemne capacitate. Ea se localizează de cele mai multe ori sub forma dominaţiei masculine. Opusul lui potestas era potentia care derivă din aceeaşi rădăcină verbală a verbului potis (a fi în putere sau a avea putere). Controlul –verifică îndeplinirea sarcinilor la parametrii şi în condiţiile propuse. posesor. posibilitatea a ceva de a deveni realitate. În Roma antică. În majoritatea limbilor indo-europene.

3. prin instutionalizarea puterii politice se înţelege transferul prerogativelor acesteia de la o persoană (şef de trib. dacă aşa credea el de cuviinţă. În sens larg. Alături de formele dialectale poeir şi povoir. în suedeză vilje / vilja. În sens restrâns. prevăzute cu reguli de funcţionare şi cu proceduri stricte. care semnifică o abilitate specifică precum aceea de a-şi manifesta puterea sau de a comanda. puterea stăpânului casei care. vinde sau trimite la închisoare pe copiii lui sau pe un alt membru al familiei. posse a devenit potere. El a devenit iniţial poeir. soţie. Evoluţia semantică a acestor termeni a trecut de la însuşirile particulare ale unei persoane la acţiunile întreprinse de o persoană ce posedă puterea: În Roma antică o primă semnificaţie a termenului potestas era aceea de a avea putere asupra oamenilor. fără a cunoaşte modificări esenţiale de sens. rege. Omnipotenţa caracterului lui potestas. puissance se referă la puterea violentă sau la puterea ierarhică. Potentia însemna. în germană wille. abilitatea de a face sau puterea oficială şi legitimă. a lui patria înseamnă că el avea dreptul incontestabil de a ucide. în fine. Ea cuprindea ca putere a acestuia tot ce aparţinea căminului şi gospodăriei sale: copii. În latina vulgară. mare şef) la un 61 .civilizat. Pouvoir desemnează capacitatea. apoi poer şi. Un concept înrudit este cel de patria potestas. În limba latină există termenii valere şi volere. în sensul restrângerii voinţei lui B de către A sau a ariei de opţiuni ale lui B de către C. În engleză termenul francez potere a fost preluat când normanzii au cucerit Anglia în 1066. animale şi clădiri. foarte apropiat de forma modernă. în franceză volonté (volonta în italiană). 2. în rusă voljia. tindea să devină absolută. Şi pentru familia de cuvinte a Voinţei există o rădăcină comună val –. Familia de cuvinte V (voinţă) confirmă prezenţa acestui sentiment uman în determinarea relaţiilor de putere. prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor de interes general. prin instituţionalizarea puterii politice se înţelege manifestarea permanentă şi sistematică a autorităţii politice prin organisme specializate. sclavi. resursele violente ale puterii de stat ca şi baza din care derivă celelalte forme ale puterii13. Instituţionalizarea puterii politice. power. de asemenea. în special în istoria veche a Romei. ual sau ualt. potere a trecut în franceza veche devenind actualmente pouvoir. vorbită de soldaţii şi de străinii din Imperiu. Verbul latin posse a devenit în franceza veche puis din care derivă substantivul actual puissance.

faţă de oprobiul grupului. Acest control derivă din nevoia de sociabilitate şi de afecţiune a omului primitiv. ca cele două arme majore în panoplia controlului social rudimentar“15. bazată pe o influenţă mitico–magică. Statul primitiv a apărut ca urmare a fuziunii triburilor de culegători şi a sedentarizării noii unităţi pe un anumit teritoriu. reciprocităţile de toate felurile sunt la fel de importante pentru supravieţuirea oricărui individ în societatea primitivă“14. indiferent dacă este însoţită sau nu de sancţiuni. să-i poată exercita prerogativele. Trebuiau create norme impersonale de conducere care. materializate în structuri şi funcţii specializate. A saluta pe cineva este habitudine. Cooperarea. un comportament sancţionat. a respecta sărbătorile religioase este un obicei.ansamblu de proceduri sau organizaţii specializate. etnologi şi sociologi au subliniat eficienţa controlului social asigurat. În plus. nu toate actele repetitive sau ritualizate. Conducerea noilor agregate umane. În felul acesta obiceiul devine o lege nescrisă care reglează relaţiile sociale din societăţile primitive. Teama faţă de excludere. mai ales omul arhaic care îşi petrece întreaga lui viaţă printre rudele sale. Normele de comportament. nu mai putea fi asigurată doar prin autoritatea tradiţională a şefilor de trib. Acesta se materializează în obiceiuri sau cutume şi prin lanţurile imemoriale ale tradiţiei devine normă de comportament acceptată de toţi membrii grupului ca pe o obligaţie firească. Puterea şefului. nu toate habitudinile comportamentale dintr-o societate şi cultură dată devin obiceiuri. slab concentrată la vârf. În stare naturală. pe forţa relaţiilor de rudenie şi de alianţă. nu mai erau recunoscute şi respectate de membrii celorlalte triburi. de o complexitate incomparabilă faţă de cele precedente. Prima dintre condiţiile care a făcut posibilă instituţionalizarea puterii a fost existenţa unui puternic control social în societăţile arhaice. de obicei. „Deoarece fuga este imposibilă. omul nu poate trăi izolat. Foarte mulţi istorici ai dreptului. în societăţile organizate pe bază de rudenie: „Presiunea unui ansamblu al obiceiurilor sanctificate printr-o credinţă în originea lor naturală duce la opinia socială şi la teama faţă de zei. prin acordul de voinţă al celor guvernaţi. În opinia mai multor antropologi. el nu poate recupera stima pe care el a pierdut-o printr-o greşeală socială în propriul său grup. deciziile luate de puterea personalizată a unui şef nu se mai puteau baza. Între apariţia puterii instituţionalizate şi apariţia statului există un raport de intimă reciprocitate. izvorâte din recunoaşterea şi supunerea în faţa unui totem imemorial al tribului. iubirea. alianţa. s-a diluat şi mai mult datorită extinderii teritoriale şi exploziei demografice. reprezintă o resursă extrem de puternică a controlului social. Termenul de habitudine se va referi la „acele 62 . în aplicarea lor.

Transformarea din interior a structurilor şi relaţiilor de putere a găsit în condiţiile exterioare vieţii politice un factor extrem de puternic care va impulsiona procesele de instituţionalizare a puterii. Dar această putere are. pe ce teritoriu şi cu ce intensitate. un sfat al comunităţii sau un sfat al bătrânilor. În primul rând. după cum am văzut.. o structură specifică a puterii. iar legea în societăţile 63 . cu ranguri diferenţiate permanent prescrise. situată deasupra părţilor implicate în conflict. credinţa societăţilor că posibilităţile liderilor lor sunt superioare le conferă puterea. Această ierarhie a funcţiilor. ruşinea. iar Stanley Diamond subliniază diferenţa dintre obicei şi lege arătând că primul se întâlneşte în societăţile primitive. oprobiul. un caracter efemer: ea poate fi înlocuită cu cea a altui şef dacă liderul respectiv trădează încrederea populaţiei. ci. cu statusuri superioare şi inferioare. între regula obiceiului în societăţile segmentare şi adăugarea legii la obicei în societăţile ierarhice care pun accentul pe „coerciţia puternică aplicată de stat“17. „Există o distincţie clară. Astfel.acţiuni obişnuite pentru membrii unei comunităţi care nu posedă caracter normativ sau nu au sancţiunea constrângerii“. Sancţiunile negative pot fi dezaprobarea publică. Această a treia parte. Pe de altă parte. era ereditară şi astfel funcţiile şi structurile permanente ale puterii vor apărea. o judecată despre acţiune sau comportament. de către cine este aplicată această coerciţie. ruperea legăturilor de reciprocitate. legea implică o autoritate permanentă centralizată care depăşeşte localismul sancţiunilor pentru comportamentul deviant faţă de obiceiurile diferitelor comunităţi. Pentru ca o societate segmentară şi egalitară să devină o societate ierarhică. Obiceiurile sancţionate sunt forme ale controlului social care sunt întărite pozitiv sau negativ.. Pentru a înţelege mai bine aceste procese va trebui să vedem ce diferenţe există între lege şi obicei. quasi oficială. Pentru ca puterea personală să fie instituţionalizată sau permanentizată trebuie ca statusul ei superior să devină un status prescris. poate fi o autoritate morală. sub raportul gradului de coerciţie. Walter Goldschmidt afirmă: „Un stat adevărat implică monopolul legitim al puterii în mâinile conducătorilor lui“18. Mulţi antropologi consideră că în trecerea de la obicei la lege se pun bazele puterii instituţionalizate. Cu alte cuvinte. Dar de-abia în societăţile segmentare apare o a treia parte care arbitrează conflictul dintre comunitate şi comportament. obiceiul este comportamentul sancţionat“16. a fost necesară apariţia unor funcţii subsidiare variate care să formeze o birocraţie. precum un bărbat înţelept. în timp ce obiceiul ar însemna „nu atât o habitudine prevalentă a acţiunii sau comportamentului. în toate şeferiile.

iar relaţiile religioase nu sunt 64 .civilizate: „Obiceiul – spontan. cazurile soluţionate anterior. această autoritate legală poate fi întărită prin prerogativele politice. acest caracter al forţei este mai mult sugerat decât impus prin disputele frecvente mediate de o autoritate care întrebuinţează forţa ei de persuasiune pentru a inocula încrederea în arbitrajul său. legea este instrumentul civilizaţiei. tradiţional. Efectele obligaţiei pot fi urmărite într-o societate religioasă unde se pune problema respectării tabu-urilor. Nici un echilibru evoluţionar nu a fost observat între legea în curs de apariţie şi obicei. Obligaţia. ceea ce se poate transforma. cunoscut de toţi. fie embrionar“19. obligaţia şi sancţiunea21. dacă există. Într-o societate – şeferie soluţionarea conflictelor este legală când sunt întrunite următoarele elemente ale legii: autoritate. este nevoie de o autoritate legală care să funcţioneze ca un judecător. dar caracterele lor sunt în întregime deosebite. personal. Pentru ca acest arbitraj să se transforme în decizie. În aceste caz. este una imaginară sau supranaturală. care să oblige părţile. considerată deasupra societăţii în sens larg şi prezumată să apere un nou set de interese sociale. „Dar şeferiile nu dispun de sancţiuni fizice coercitive faţă de monopolul forţei practicat de stat“20. Sancţiunea se referă la soluţionarea conflictului prin restaurarea ordinii sociale tulburate. sancţionată prin forţa organizată. obiceiul juridic. intenţia de aplicare universală a legii. la rândul lor. într-o forţă coercitivă superioară. militare. fac trecerea de la societăţile arhaice la stat. În şeferii se găseşte deja un element al legii. societăţi segmentare. Abilitatea acestei autorităţi legale de a-şi materializa deciziile prin forţa de coerciţie provine din caracterul puterii ierarhice. al societăţii politice. fie el tradiţional. Dar pentru ca o decizie să fie legală ea trebuie să încorporeze „intenţia de a fi aplicată universal“22. în ultimă instanţă. De asemenea. o structură de autoritate situată deasupra familiei. Violarea acestora este o „crimă fără victime“ pedepsirea acestor crime. egalitare care. capabile să întărească verdictul prin persuasiune sau ameninţare cu forţa. autoritatea legală poate fi un individ sau un consiliu puternic. devin sursă de drept. În plus. relativ neschimbat – este modalitatea societăţii primitive. deasupra părţilor. a abilităţii ei de a comanda. religioase sau economice pe care statutul ei li-l conferă. Obligaţia nu este încă sancţiune. Într-o şeferie. al treilea atribut al legii. O confirmare a acestei treceri de la obligaţie la lege se întâlneşte în şeferii. Legea şi obiceiul implică ambele reglementări comportamentale. odată cu apariţia statului se creează premisele pentru monopolul coercitiv al legii. Prin urmare. se referă la acea parte a deciziei legale care defineşte drepturile reclamantului şi datoriile părţilor obligate. ceea ce nu exista în societăţile anterioare. ci mai curând o sentinţă cu privire la natura relaţiilor dezechilibrate dintre părţi.

ideologice. În societăţile primitive. fiind încălcată. împotriva oricui are autoritate. Sancţiunile nu sunt întotdeauna de natură fizică. guverne. expresii ale nesupunerii sau ale injuriei şi dacă rămân nepedepsite slăbesc autoritatea sistemului care este în mare parte bazată pe fundamente culturale. de obicei. de tradiţiile comunităţii şi astfel ele nu conţin intenţia de aplicare universală. caracterul ei de forţă potenţială. Un mare număr de decizii politice conţin sancţiuni dar ele variază în funcţie de contextul cultural. voinţa de dominaţie ca element fundamental al relaţiilor comandă – ascultare şi ordin – sancţiune.între persoane vii. caracter violent. Ele pot fi economice (sechestre. În acest caz subiectul ar putea fi unul social (individ. într-o măsură mai mică. sancţiunile pozitive nu sunt apanajul exclusiv al legii. 2. grup. Puterea politică: definiţii şi caracteristici. În ştiinţele politice contemporane s-au conturat şi afirmat mai multe tendinţe în definirea puterii politice: a) definiţii relaţionale: pun accentul pe relaţia Subiect – Obiect care generează relaţia de putere. psihologice (mustrarea) sau social negative (excomunicare. aceeaşi lege poate fi respectată. serviciilor şi a reciprocităţilor normale). armată. asupra următoarelor note caracteristice: 1. infractorii au conştiinţa culpabilităţii lor. în contrast cu legile promulgate de stat împotriva voinţei multor oameni. Accentul pus pe sancţiunile coercitive a determinat identificarea legii cu forţa şi a ambelor cu statul. 3. 3. caracter imperativ. o lezare a unui obicei sau credinţe prin care cineva aduce injurii autorităţii conducătorului.). Crimele primitive sunt în mod frecvent „încălcări ale credinţei“ vizând reciprocităţile iar crimele publice sunt prilejuite de lèse-majesté. 65 . 2. Astfel de încălcări ale legii sunt. Majoritatea definiţiilor date puterii se opreşte. 4. partide politice etc. biserică. Dacă o lege este acceptată de majoritatea membrilor unui grup şi dacă ei o consideră obligatorie ea poate să pară în timp ca o cutumă imemorială. ceea ce dă naştere consensului. şi nu întâmplător. popriri). clasă etc. O lege ordinară poate fi internalizată atunci când oamenii o consideră nu numai dezirabilă dar şi când. Forţa de coerciţie a statului se manifestă şi atunci când acesta încearcă să impună o lege nepopulară: în alte societăţi însă. mai exact nu toate sancţiunile se aplică într-un context legal. o crimă (ca violarea unui tabu) împotriva şefului suprem sau. chiar dacă un grad mai mic în ierarhie. 3. retragerea recompenselor. Acestea din urmă pot fi considerate în două moduri separate într-o teocraţie: 1.) sau unul instituţional (parlamente.

precum statusul social. g) definiţii simbolice: pun accentul pe posibilitatea factorilor spirituali (culturali) de a schimba comportamentul: influenţă. coerciţia sau violenţa. judecă. de natură simbolică. de naţionalism. această putere se foloseşte de forţa influenţei emoţionale. cu atât mai puţin. prin unicitatea sensului. are ca notă esenţială „producerea de efecte scontate“24. fără să i se asocieze în chip necesar şi fatal. funcţia şi influenţa. din tradiţii şi din istorie. f) definiţii juridice: puterea este definită prin intermediul normei de drept care. e) definiţii teleologice: puterea este definită din perspectiva finalizării unor acţiuni sociale. ea este singura împuternicită să acţioneze şi să se afirme în sfera relaţiilor dintre state“23. constă în mijloacele pe care acesta le are la dispoziţie pentru a obţine un profit anume în viitor“26. Puterea poate să relaţioneze aceste două elemente. emite legi. ea reprezintă singura putere care întruchipează interesul general în numele căruia ea acţionează. mai mult sau mai puţin legitimate şi raţionalizate“25. Ea vizează „capacitatea de a efectua ceva. prin intermediul unor mijloace. prestigiul. asigură aplicarea şi supremaţia legilor. c) definiţii conflictuale: evidenţiază capacitatea puterii politice de a soluţiona conflictele sociale prin intermediul unor resurse politice deosebite. 66 . o persoană. un termen al definiţiei sale rămâne echivoc. facultatea de a afecta în vreun fel un obiect sau. preocupaţi de elaborarea unei ştiinţe a guvernării. 2. Deşi Hobbes este unul dintre primii gânditori politici moderni. constrânge. valori. afecţiunea şi acţiunea. 4.b) definiţii substanţiale (structurale): pun accentul pe acea calitate sau însuşire a unui subiect de a-şi impune voinţa în cadrul unei relaţii de putere. prestigiu. privită în mod general. datorită caracterului universal al formulării şi accentului pus pe natura ei internă aparţine lui Th. imagine etc. decurgând din sentimentul de patriotism. ea dispune de un potenţial nelimitat. d) definiţii instrumentale: abordează specificul puterii politice din perspectiva controlului luării deciziilor. Vorbind despre specificul puterii politice. George Lavau distinge patru caracteristici: 1. precum forţa. 3. al organizării şi conducerii comunităţilor. Hobbes în 1651: „Puterea unui om. prin autoritatea organelor de stat. de la Thomas Hobbes până la Bertrand Russell. O definiţie clasică a puterii care a rezistat trei sute de ani. Probleme deosebite pune definiţia substanţialistă a puterii care. prevăzute cu un scop. Profitul are doar o semnificaţie economică sau acoperă şi polisemantismul termenului avantaj? Avantaje materiale sau spirituale.

ca dintre parte şi întreg: putere socială – putere politică şi voinţă – opinie publică: „Vorbind din punct de vedere politic. Exact la jumătatea secolului în 1950. Începutul secolului XX aduce primele definiţii obiective ale puterii. o mare parte din întreaga putere constă din voinţă. John Locke se situează la polul opus tradiţiei inaugurate de Th. aceasta din urmă fiind considerată „puterea care dă formă. în consecinţă. De-abia la jumătatea secolului al XIX-lea. ca şi ideea de dominaţie şi conflict sunt inevitabile în exercitarea ei. prin instituirea a două genuri de relaţii. definiţia lui Max Weber surprinde specificul real al puterii: ideea de forţă şi capacitate de mobilizare. Harold Lasswell şi Abraham Kaplan inaugurează abordarea psihologică în studiul puterii în lucrarea Power and Society. Privită în ansamblu. Cum este posibil să descriem elementele puterii politice dacă omitem tot ceea ce acţionează asupra voinţei? A crede că cei care mânuiesc puterea în societate mânuiesc în cele din urmă şi puterea statului şi. indiferent de fundamentul pe care se sprijină această probabilitate“29. înseamnă a uita că opinia generală este ea însăşi una dintre cele mai însemnate şi mai active forţe sociale. 67 . John Locke confundă puterea politică şi puterea legislativă. O persoană cu o convingere anume reprezintă o putere socială egală cu cea a nouăzeci şi nouă de persoane care au numai interese“28. mai precis în opera lui John Stuart Mill există o primă abordare analitică a fenomenului puterii.Oare doar „profitul“ incită pe oameni la acţiune în vederea cuceririi şi exercitării puterii politice? Nu cumva profitul este absorbit în structura polimorfă a interesului categorie centrală a politicului? Căci prin raţionalizarea şi sublimarea dorinţelor. prin medierea simbolică a proceselor psihologice. în sensul perceperii mai exacte a naturii ei interne. interesele îndeamnă oamenii la act şi anticipă o gamă largă de satisfacere a nevoilor prin cucerirea puterii. Cea mai cunoscută dintre acestea şi care va influenţa întreaga literatură despre putere de după ea aparţine sociologului german Max Weber: „Puterea este probabilitatea ca un agent din cadrul unei relaţii sociale să se găsească în poziţia de a-şi putea realiza propria-i voinţă în ciuda rezistenţei întâmpinate. viaţă şi substanţă statului“: „Consider că puterea politică este dreptul de a face legi cuprinzând pedeapsa cu moartea şi toate pedepsele mai puţin severe pentru reglementarea şi păstrarea proprietăţii şi dreptul de a folosi forţa comunităţii pentru punerea în aplicare a acestor legi şi pentru apărarea bunăstării generale a statului de prejudiciile externe şi toate acestea numai pentru binele general“27. Hobbes. nu are nici un rost să se încerce influenţarea componentei guvernământului prin acţionarea asupra convingerilor.

prestigiu. Acestei abordări a puterii în termeni de comportament care implică un conflict deschis i se adaugă adeseori o a treia trăsătură caracteristică: exercitarea puterii este concepută ca fiind limitată la folosirea pedepselor sau a sancţiunilor negative. Mokken etc. În ultimele decenii ale secolului XX s-a manifestat tendinţa de a defini termenul de putere în funcţie de două caracteristici: comportament şi conflict deschis. ca şi abordărilor psihanalitice şi psihologice ale puterii dintre care lucrarea lui Th. Robert Dahl. Parsons propune o definiţie a puterii care prezintă o triplă particularitate: ea insistă nu numai asupra finalităţii sale colective. Tot în această ordine de idei Steven Lukes dă o definiţie mai concentrată a puterii: „A îşi exercită puterea asupra lui B atunci când A îl influenţează pe B într-o direcţie opusă intereselor lui B“34. dar ea stabileşte şi o legătură strânsă între putere şi legitimitate (aceasta fiind fondată pe consens).Definiţia dată de ei puterii vizează mai mult influenţa şi persuasiunea politică: „Puterea este participarea la luarea deciziilor: G are putere asupra lui H în legătură cu valorile K dacă G participă la luarea deciziilor care afectează acţiunile K ale lui H“30. „Puterea constă în probabilitatea ca un grup social A să obţină de la un grup social B (sau de la grupurile sociale B şi C) respectarea strategiei sale prin reducerea seriei acţiunilor aflate la îndemâna (sau permise) lui B. autoritate etc. scrie el. este capacitatea 68 . F. Începând cu anii ’70 în studiul puterii apar noi tendinţe. „Puterea. J. în timp ce ea diminuează problema violenţei sau a forţei materiale care îi sunt în general asociate la un nivel sau un altul. dintre care cele mai importante sunt empirismul şi behaviorismul. W. Tradiţia behavioristă coboară până la Max Weber şi găseşte în opera americanului Robert Dahl pe cel mai autorizat exponent al ei: „A are putere asupra lui B în măsura în care îl poate determina pe B să facă ceva ce altfel B nu ar face“35. Meritul principal al acestei lucrări este că a deschis calea spre studiul elementelor corelative ale puterii politice: influenţă. Stokman. O acţiune este „un program al valorilor şi faptelor propuse ca scop“31. H. Fr. Accentul se deplasează de la căutarea esenţei universale a puterii la dezvăluirea naturii sale în acţiune. invocate drept ameninţări sau aplicate în realitate“33. Adorno şi a colaboratorilor său: Personalitatea autoritară consacră în acelaşi an o deschidere fertilă în domeniu. iar decizia „o acţiune bazată pe sancţiuni severe“32. Chazel. În studiul „On the concept of Political Power“37. Brian Barry. pur şi simplu. Reprezentanţii cei mai de seamă ai acestei orientări sunt Steven Lukes. R. În interpretarea lui Karl W. Aceasta se realizează prin sancţiuni pentru diverse situaţii care pot fi. Deutsch „a avea putere înseamnă a nu fi nevoit să cedezi şi a forţa mediul înconjurător sau pe cealaltă persoană să facă acest lucru“36.

şi din grupurile secundare. precum grupurile de muncă ce exercită o influenţă directă asupra poziţiilor sale“38. Din această perspectivă nu este deloc întâmplător faptul că tot în această perioadă au existat încercări de a depăşi cele două tendinţe prevalente în studiul puterii: a) cea sociologico–elitistă (care se întreabă: „cine guvernează?“) şi cea pluralistă (care se 69 . modelele de comportament etc. „O încercare de a schimba o opinie sau poziţia unui individ – scriu Katz şi Lazarsfeld – nu poate să aibă succes decât dacă această opinie el o împărtăşeşte cu ceilalţi de care este legat (este în relaţie) şi dacă ceilalţi o schimbă cu el“40. esenţial sociologic. Kaplan: Power and Society (1950) şi opera lui Elihu Katz şi Paul Lazarsfeld: Personal Influence (1955) marchează abandonarea vechiului model de cercetare bazat pe ipoteza după care comunicarea ar ajunge direct de la Emiţător la Receptor în favoarea unui nou model.generalizată de a asigura îndeplinirea unor obligaţii de către elementele unui sistem de organizare colectivă unde obligaţiile sunt legitimate prin referinţă la importanţa lor pentru scopurile colective şi unde. ideile. prin importanţa pe care o acordă structurilor sociale ale puterii şi ale influenţei. Este interesant de remarcat că după al doilea război mondial se observă o evoluţia în paralel a modelelor de comunicare de masă şi a modelelor de putere politică. Ceea ce reliefează aceste studii este că valorile. adică a grupului spre care individul aspiră spre a-şi găsi confirmarea propriilor poziţii şi valori“39. adică între opera lui H. ci sunt produse de grupuri şi se comunică celorlalţi indivizi întotdeauna sau prevalent prin acţiunea grupurilor de apartenenţă sau de referinţă. Perioada cuprinsă între 1950 şi 1955. întrebuinţarea sau chiar ameninţarea directă cu forţa constituie un element de regresie socială. pusă în lumină de experienţele lui Mayo şi ale colaboratorilor săi după 1930: printre altele se introduce şi se precizează conceptul de „grup de referinţă“. valorile. nu se formează prin transmiterea lor în stare fluidă de la un individ la individ. influenţează elementele mai puţin „active“ ale populaţiei. după război se configurează o nouă orientare care „pleacă tocmai de la recunoaşterea importanţei grupurilor“. Pentru Parsons. precum familia. În timp ce până la primul război mondial se tindea să se evidenţieze faptul că „individul face parte din grupurile primare. există prezumţia unei intervenţii a sancţiunilor situaţionale negative“. în caz de rezistenţă. modelele etc. Lasswell şi A. Acest lucru sugerează că structurile comportamentale ale indivizilor (ca ansamblu de valori) pot fi considerate (cel puţin într-o primă aproximare) ca aspecte psihologice ale structurilor de putere şi de influenţă. În sinteză. difuzate de presa scrisă şi audio-viziuală ating în primă instanţă.

regele Mihai I şi preşedintele Traian Băsescu în România anului 2007. o structură de putere care este parte integrantă şi imagine în oglindă a stratificării organizaţiei) este viziunea pluralistă: puterea este difuzată larg. 4. îşi concentrează atenţia asupra exercitării puterii şi 1. îi ascund „sursele“. Faţă de alte forme de putere. concomitent. Pe teritoriul unui stat nu pot exista două puteri politice suverane ai cărei titulari să fie. 2. valorile dominante. Într-un stat nu pot exista rege şi preşedinte în acelaşi timp: nu pot funcţiona concomitent cu aceleaşi prerogative ale puterii suverane. nu oferă criterii obiective pentru a distinge între decizii „importante“ şi „neimportante“. Puterea politică este unică. din voinţa naţională exprimată prin vot deschis. Caracteristicile puterii politice. Un astfel de studiu a fost realizat de doi specialişti americani. derivă şi alte caracteristici ale puterii politice: 2. Pe teritoriul unui stat.întreabă dacă fiecare are putere?). trebuie să investigăm dinamica luării deciziilor. să analizăm ce indivizi sau grupuri sunt avantajate de cadrele puterii existente şi care sunt cele dezavantajate. Peter Bachrach şi Norton S. participarea la procesul decizional. 3. Din calitatea de suveranitate a puterii politice. însă. procedurile şi regulile jocului. suveranitatea puterii politice derivă din legitimitatea ei. Puterea politică este suverană. miturile. După aceşti autori trebuie să analizăm mobilizarea specială a grupurilor în instituţii. În sfârşit. 3. Voinţa suverană a poporului s-a personificat în voinţa statului. egal. titularul puterii politice este poporul suveran care o exercită prin reprezentanţii săi legal aleşi şi prin organe specializate. Pluraliştii. în persoana lui 70 . garanţii ordinii constituţionale şi ai suveranităţii puterii. Puterea politică este inalienabilă. direct şi secret. Baratz41 pe baza unei atenţii particulare acordate valorilor şi influenţei. puterea politică are următoarele caracteristici: 1. 3. ca expresie a suveranităţii puterii de stat. ascund faptul că puterea poate să fie şi este exercitată pentru a limita aplicarea procesului decizional la obiectivele curente. nu este nevoie să schimbăm ceea ce se consideră „putere“ cu puterea în act: puterea înseamnă participare la procesul decizional. adică în ce mod şi până la ce punct statu quo-ul orientează persoane şi grupuri care influenţează acele valori comunitare şi ce instituţii politice tind să limiteze aplicarea procesului decizional în act. întrebuinţând noţiunea celor două feţe ale puterii (deciziile cheie si deciziile curente sau de rutină) autorii analizează. În al doilea rând. Una din criticile aduse premisei fundamentale a abordării elitiste (în orice instituţie umană există un sistem ordonat de putere. după metoda pluraliştilor. Într-un stat democratic.

71 . în funcţie de interesul pe care urmăreşte să-l promoveze: putere economică. respectiv dintre minoritatea conducătoare şi majoritatea condusă. Puterea politică nu se manifestă spontan sau anarhic. în funcţie de interesele unor structuri oculte. militară. Ca principală forţă de coerciţie a statului. trebuie să i se supună. şi intrând în relaţie cu aceste forme de putere îşi realizează funcţia sa integratoare şi de coordonare la nivelul societăţii globale. 6. Se manifestă în inegalitatea de putere dintre emiţător şi receptor. Puterea politică este supremă. Puterea politică este perpetuă. religioasă. preşedintele Senatului. socială etc. Puterea politică nu se manifestă într-un spaţiu vid. iar celelalte puteri: economică. preşedintele Senatului. Caracterul organizat al puterii politice. 4. 8. totală şi deplină. preşedintele Băsescu ar fi fost în imposibilitate să-şi exercite prerogativele funcţiei sale. de norme şi proceduri izvorâte din procesele de legitimare. legitim instituită. Într-un stat nu poate exista o vacanţă a titularului puterii. Ea se manifestă într-un spaţiu social caracterizat prin relaţii şi structuri de putere foarte diverse. simbolică. i-ar fi luat locul până la însănătoşirea sa. 7. Caracterul asimetric al relaţiilor de putere. religioasă etc. Caracterul intercursiv al relaţiilor de putere. Fiecare grup social are propria sa formă de putere. Pentru ca raportul comandă–ascultare să fie eficient este necesar ca liderilor să le fie recunoscut dreptul de a decide în numele legitimităţii poziţiei lor dată de însuşi votul majorităţii. Dacă acesta nu-şi poate exercita momentan atribuţiile sau dacă îşi dă obştescul sfârşit. Preeminenţa acesteia se verifică în faptul că deciziile ei sunt obligatorii pe întreg teritoriul naţional. militară. Nicolae Văcăroiu. ci printr-un sistem de organisme. Dacă după operaţia de hernie de disc din clinica de specialitate de la Viena. automat omul numărul doi în stat. puterea politică se manifestă prin legi pe care ea însăşi trebuie să le respecte în acord cu principiile statului de drept. Puterea politică ţine cont de acest specific. interne sau internaţionale. îl înlocuieşte până la însănătoşirea lui sau până la organizarea de alegri.juridică şi nu poate fi scoasă la mezat. 5. Nu există altă putere deasupra puterii politice.

controlul resurselor şi. justiţia). acumulând resurse de diferite feluri. menţinerea ordinii sociale). Forţa de atracţie a simbolului se bazează pe relaţia dintre semnificatul ascuns şi semnificant care poate servi ca mediator între lumea reală şi un univers inaccesibil în mod direct. În sens larg. 3.. În sens restrâns. Totodată. puterea politică dispune de două tipuri de resurse: a) materiale şi b) simbolice (ideatice). în cadrul procesului de exercitare a puterii. resursele de ordin coercitiv (armata. pot avea resurse vaste la dispoziţia lor care îi fac capabili să ia decizii şi să urmărească consecinţele pe termen lung“43.) unui întreg mecanism care se petrece în inconştient şi preconştient pentru a erupe în conştient şi această erupţie provoacă un şoc afectiv mai mult sau mai puţin puternic. de obicei... acumularea şi circulaţia bunurilor culturale (simbolice) care creează noi semnificaţii şi permit o restructurare a câmpurilor de interacţiune.. ele sunt. Prin urmare. prin resursele puterii se înţelege „tot ce poate fi folosit de un individ sau de un grup de oameni în procesul influenţării altor indivizi sau grupuri. Reprezentarea simbolică nu exprimă doar dorinţe.).. ea le raportează în mod decisiv în geneza aspiraţiilor. resursele puterii includ mijloacele care asigură influenţa asupra subiectului asupra obiectului“42. în al doilea rând. instituţii care asigură.. 5. politica. Acestei relaţii îi corespunde un raport dintre dorinţă şi imagine: „Imaginea corespunde (. Resursele puterii politice. deoarece ele pun în mişcare mobilurile şi energiile psihice profunde. care sunt baze importante pentru exercitarea puterii.. Se bazează pe reţelele de semnificaţii „pe care omul însuşi le-a născocit“ (Clifford Geertz). „indivizii folosesc resursele de care dispun: resursele sunt mijloacele care îi fac capabili să-şi urmărească efectiv scopurile şi interesele. În instituţii şi organizaţii. 6. Indivizii care ocupă posturi dominante în instituţii mari.). acumulate şi în cadrul instituţiilor. Resursele materiale sunt în primul rând de ordin utilitar (economic): bani. avere. Pentru a deveni operaţională. Deşi resursele pot fi făcute personal. Resursele simbolice ale puterii. ea le raportează la obiecte insesizabile a căror existenţă este dovedită de semnificanţii simbolurilor“44. prin folosirea forţei. în grupuri formale şi informale. (.. indivizii îşi pot mări puterea (. prin forţa lor de sugestie şi de persuasiune. antrenează modificări în comportamentul uman.) „simbolul joacă un rol decisiv în geneza aspiraţiilor.3. Această emergenţă la nivelul conştiinţei 72 . Dimensiunea simbolică a puterii vizează producerea. la nivelul reprezentărilor şi imaginarului social unde se configurează aspiraţiile şi dorinţele noastre: (. bunurile simbolice.

fără explicaţii. Forţa de intimidare a puterii militare se bazează pe potenţialul advers al armelor de distrugere în masă. frica paralizează 73 .S. Câte din deciziile politice ale ţărilor mici şi mijlocii din lume nu ţin cont şi de proximitatea marilor vecini şi de teama de a nu-i supăra în vreun fel. Ea se materializează în teama de a nu deveni ridicoli. adevărate scenarii în care subiectul este implicat şi care tind să fie prezentate ca o punere în scenă a dorinţei“45. Cazul S. de a nu fi izgoniţi din Cetate. după al doilea război mondial. Deşi motivaţia există. privind închisorile secrete şi tratamentul aplicat prizonierilor de război irakieni derivă din statutul de mare putere. Frica este resursă redutabilă a puterii politice în sensul că ea obţine supunerea fără intervenţia forţei. pe gradul de înzestrare tehnică şi pe pregătirea morală a trupei. Ele constau în crearea de noi sensuri şi semnificaţii ale puterii prin ocultarea raporturilor de forţă care stau în spatele acestor sensuri şi semnificaţii. după înfrângerea lui Napoleon) şi în „echilibrul terorii“ lansat de cursa înarmărilor dintre cele două superputeri mondiale. toate aceste efecte ale fricii au înfrânt rezistenţa psihică a multor grupuri. teama de a nu pierde încrederea şi respectul celorlalţi. frica de torturile inimaginabile în beciurile poliţiei politice. şi fosta U. faţă de un stil politic sau o epocă. ca elemente corelative ale puterii politice. U. după cum nici această ţară nu prea se sinchiseşte de respectarea unor asemenea drepturi prevăzute în tratatele internaţionale la care şi ea a aderat.S. teama faţă de oprobiul public. A.R. mai ales în perioadele de instaurare a regimurilor totalitare. Resursele simbolice sunt cele care ajută la menţinerea şi perpetuarea ordinii sociale fără recurgerea la forţă.U. Toate aceste aspecte ale fricii l-au determinat pe om să accepte logica înregimentării în comportamentul de masă. „Frica păzeşte bostana“ spune un proverb românesc şi valabilitatea judecăţii lui de valoare se confirmă în teoria echilibrului dintre marile puteri europene de după 1815 (Congresul de la Viena. frica de a nu pierde locul de muncă şi de a nu avea ce pune pe masă copiilor a doua zi. Dar frica are un caracter mult mai insidios şi transcende rezistenţa fizică sau psihică a naturii umane. Pe lângă acestea. Influenţa şi autoritatea.. S.poate să se limiteze la imaginile fugitive ori poate să ia forme mai complexe în fantasme. Frica de a nu fi arestat în miez de noapte fără a te putea apăra. alte două resurse au devenit esenţiale pentru puterea politică în secolul XX: frica şi imaginea publică.A. îşi trag forţa din modelele epistemice şi deontice care generează prestigiu şi admiraţie faţă de un lider.? În momentul în care eşti conştient că un asemenea colos te poate strivi în mai puţin de 24 de ore nu prea mai îţi arde să perorezi pe tema încălcării drepturilor omului în ţara respectivă.

Ea întunecă orizontul judecăţilor noastre de valoare pentru că înseşi genele noastre sunt contaminate de această otravă letală a existenţei. nu au durată în timp. atitudinile şi comportamentul nostru faţă de un fenomen sau instituţie politică. poate constitui o altă resursă simbolică a puterii. prin stăpânirea naturii de către om şi prin prevalenţa valorilor materiale asupra celor spirituale. în condiţiile impunerii forţate a unor regimuri dictatoriale şi în condiţiile unor promisiuni mincinoase privind libertatea. prin fanatismul ei care sfidează până şi moartea. marginalizaţi etc. în principiu. sunt efemere. bazată pe urmărirea unui interes. caracterizat. La prima vedere această afirmaţie pare paradoxală deoarece acţiunea socială presupune o finalitate. Imaginea publică este o altă resursă a puterii în sensul că ea influenţează şi modifică sistemul de percepţii şi de reprezentări. într-o fascinaţie permanentă pentru care mulţi au plătit cu viaţa. într-un tărâm al făgăduinţei pentru populaţiile din regimurile totalitare. în literatura de specialitate s-a încetăţenit ideea că relaţiile afective nu sunt relaţii purtătoare de putere întrucât: 1. Biruitorul mers al Frumuseţii prin lume şi istorie este o „nostalgie a originilor“. O altă sursă a credinţei constă în nevoia de realizare a unităţii profunde a Eului prin mecanismele identitare şi compensatorii pe care puterea politică le pune la dispoziţia celor dezrădăcinaţi. domină în cadrul acestei relaţii. Mecanismul ei psihosociologic constă în puterea vie a exemplului. inclusiv dintre liderii politici şi soţiile sau iubitele lor. Dorinţa de proiecţie a esenţei tale în esenţa celuilalt este cea care condiţionează relaţiile intime şi speciale. a 74 . intensităţii dorinţei sau adoraţiei necondiţionate. acest model a fost transformat într-un adevărat referenţial. Întotdeauna cineva. într-un El Dorado. Întrucât orice societate îşi reprezintă un ideal comun pe care puterea trebuie să-l ducă la îndeplinire. Prin urmare. pe satisfacerea unei nevoi etc. datorită diferenţei de potenţial afectiv. Credinţa într-o cauză nobilă sau într-un ideal. în ultimele două sute de ani idealul societăţilor de la periferie a fost de a copia modelul occidental de dezvoltare.acţiunea. Printre resursele simbolice ale puterii politice o pondere deloc neglijabilă o au relaţiile afective. nu sunt bazate pe relaţia dominaţie–supunere ca celelalte relaţii sociale. pe planul vieţii afective. Prin acţiunea propagandei. Aspiraţia legitimă spre un regim de libertate în care să te poţi realiza plenar s-a transformat. datorită admiraţiei pe care calităţile sau competenţa interlocutorului o grefează în gândirea celuilalt. Relaţiei fundamentale de putere comandă–ascultare îi corespunde. Ambele propoziţii sunt inexacte deoarece nu există cuplu în care relaţiile afective să fie paritare sau echidistante. un El sau o Ea. 2. (A se vedea fanatismul ideologiilor). relaţia fundamentală dintre El şi Ea.

Prin procesul de personalizare a puterii se înţelege fenomenul de concentrare a funcţiilor şi prerogativelor acesteia într-o singură persoană: şef de trib. personificarea antropomorfică a puterii este mai comodă pentru înţelegerea ei decât o explicaţie raţională a mecanismelor ei de manifestare. fără să poată sau îndrăzni. În viaţa politică. tocmai prin această putere“46. cu virtuţi şi posibilităţi care sunt substanţa umanităţii însăşi“47. Acest proces de personalizare a puterii atinge chiar şi instituţiile şi procesele politice cele mai importante. Filosoful german Ludwig Feuerbach observa tendinţa de identificare a narcisică a omului cu „un produs pur al conştiinţei sale“. forţă etc. Mecanismele psihologice ale personalizării puterii au la bază nevoia de autoritate şi instinctul supunerii. Schema psihologică a personalizării puterii este de aceeaşi natură cu mecanismele de proiecţie narcisică generate de alienarea religioasă. De aceea. societatea nu reuşeşte să-şi imagineze existenţa fără această putere. cu fiinţa divină“: „ea îmbracă idolul pe care l-a fabricat. Personalizarea puterii politice. Existenţa proceselor de personalizare a puterii se datorează rolului exponenţial jucat de putere în orice societate: „Prin ea (prin putere) societatea îmblânzeşte un viitor pe care se simte incapabilă să-l înfrunte singură. oamenii îşi creează idoli care întruchipează la modul ideal toate virtuţile care le lipsesc lor înşile. control social. Astfel se şi explică influenţa femeilor celebre asupra deciziilor luate de unii din marii oameni politici: Cleopatra. în funcţie de nobleţea sentimentelor trăite sau a scopurilor urmărite. Marie Stuart. 3. benefice sau malefice. Identificarea 75 . Cetăţenii transferă eroului lor preferat tot ceea ce ei ar dori să fie sau să facă ei înşişi. Bine şi Adevăr.unităţii primordiale a Vieţii din care au apărut diferitele relaţii dintre Dragoste şi Putere. sancţiuni. Din cele mai sus s-a văzut că procesele de instituţionalizare a puterii reclamă un proces de abstractizare a cunoaşterii formelor şi figurilor politice: lege. Se poate afirma că în istoria universală au existat veritabile dictaturi de alcov sau de budoar. rege sau preşedinte pentru a reprezenta prin ceva concret şi viu o realitate întrucâtva abstractă şi misterioasă care este puterea. pentru că societatea are conştiinţa existenţei sale. Elena Lupescu etc. madame de Pompadour.7. Acest personaj politic serveşte drept suport proiecţiei narcisice pentru aspiraţiile şi virtuţile lor. cuibărite în tăcerea albă a cearşafurilor din dormitoarele regale sau prezidenţiale. În fond. Este puţin spus că se simte protejată de putere. Idolii creaţi de om în lumea exterioară sunt veneraţi de acesta ca fiinţe aparte tocmai datorită calităţilor pe care omul şi le doreşte şi neputând să le obţină le proiectează în aceşti idoli.

risc de război civil sau de conflict cu străinătatea. fie că este vorba de mitul Salvatorului. cu un muncitor sau intelectual. mulţimea îşi aminteşte adesea de figura tutelară a unui tată eroic“49. Suprapersonalizarea puterii apare în perioadele de criză când „pentru a înfrunta pericole excepţionale. Eroul.. al Întemeietorului. până la autoiluzionare. el se încadrează în schema psihologică a perioadelor de pace socială: „Opinia începe să respingă pe şeful prestigios. cu eroul preferat. prin intermediul imaginii telegenice: „Iar liderul atinge cu plăcere această coardă sensibilă a familiarităţii – chiar factice – şi a raporturilor afective – chiar iluzorii“50. deci. şterge graniţa dintre real şi imaginar şi arată valenţele formative ale mitului politic de la baza proceselor de personalizare. Liderul (Lenin. marile figuri. Hrusciov lui Stalin şi Pompidou lui de Gaulle“48. Fie că seamănă cu un flăcău de ţară. poporul îi adulează pe aceşti lideri. Astfel. al Unităţii sau al Conspiraţiei. individualismul exacerbat cer căldura iubirii paterne a conducătorului ca o compensaţie psihică. Churchill) este perceput din nou ca un Salvator pentru că instaurează ordinea. Mulţimea simte că-i aparţine. asigură noile cadre ale dezvoltării sociale.mitică. Atomizarea relaţiilor sociale din cadrul societăţii de masă. Acest lucru este valabil şi pentru situaţiile de criză economică sau politică ce favorizează. de asemenea. Ea îl poate pipăi şi percepe ca fiind unul de-a ei în cadrul liniştit al vieţii. Cuprinsă de spaimă. Ea părăseşte. ne orientăm cu plăcere spre un om care concentrează şi simbolizează puterea. 76 . (. fenomenele de alienare. În perioadele normale de guvernare personalizarea puterii cunoaşte alte valenţe. Hitler. S-a spus: nu întâmplător Attlee îi urmează lui Churchill. în situaţii limită puterea se concentrează într-o personalitate puternică pentru a se exterioriza apoi în prerogativele excepţionale ale acesteia pentru salvarea grupului sau comunităţii respective. adaptaţi la cursul ordinar al lucrurilor. cetăţenii au impresia unui contact direct cu liderul. Roosevelt. „suprapersonalizarea“ puterii. Salvatorul sunt înlocuiţi cu liderul obişnuit. personalizarea puterii are un teren privilegiat de răspândire graţie culturii şi comunicării de masă.. Mass–media îndeplinesc de minune această sarcină. pentru a se orienta spre conducătorii obişnuiţi.) Criză majoră. eliberează poporul de robia colonială sau internă. În societăţile contemporane. deoarece narcisismul ei vede în fiecare din membrii care o compun un posibil înlocuitor al acestuia. elimină şomajul. Stalin. Mao. conferindu-le calităţi extraordinare. Drept recompensă. asimilat perioadelor de tulburări. pe cele ale epocilor de criză. Lipsa de calităţi excepţionale este principala lui calitate. Graţie lor.

). caracterul şi rolul providenţial al personalităţii pentru destinele comunităţii. Am văzut că mecanismele de producere a fenomenului de personalizare a puterii ţin de logica formării reprezentărilor sociale cu privire la finalitatea puterii într-un grup. Ahmet Sekou Touré etc. 2. deci singura şansă de salvare a acestor regimuri este apariţia unei personalităţi providenţiale care datorită calităţilor ei excepţionale salvează poporul din robia Faraonului şi îl duce în pământul Făgăduinţei. culturile politice şi formele de legitimitate pot configura alte canale de manifestare a puterii politice în societăţile contemporane. Construcţia cultului personalităţii presupune următoarele etape sau condiţii: 1. prodominante în aceste ţări.3. Puterea personală nu trebuie confundată cu puterea harismatică: în timp ce prima provine din caracteristicile unui regim şi culturi politice de a favoriza concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane. Kwame N’Krumach. Puterea personală şi cultul personalităţii. Ea reclamă adorarea devotată şi supunerea temătoare“51. cultul personalităţii apare în regimurile totalitare fie de dreapta.).. Kenneth Kaunda. de rege sau de împărat sunt transferate în persoana preşedintelui (Sese Mobutu Seko. persistenţa culturilor de supunere (de alienare) în regimurile totalitare care favorizează supunerea faţă de aceşti conducători ale căror calităţi naturale se instituie într-un fel de pedagogie politică la scara întregii naţiuni: „Dascălul binevoitor se apleacă asupra poporului – copil. noţiunea de cult al personalităţii vizează exagerarea conştientă a unor calităţi reale sau imaginare ale liderilor politici. din nevoia de legitimitate harismatico–personală a regimurilor politice totalitare care nu mai pot marşa doar pe forţă armată pentru a se întreţine. explicându-i politica dusă în numele său (. existenţa şi recunoaşterea unor merite reale sau imaginare. În cadrul culturilor politice parohiale. a doua provine din meritele excepţionale ale persoanei în cauză. pentru reconstrucţia economică a ţărilor respective.8. De asemenea. ideologiile s-au compromis. În general. prerogativele puterii politice deţinute de şeful de trib. Această putere sacralizată forţează adeziunea intimă şi se inserează într-o participare comunitară. predispoziţiile psihopatologice ale liderului (paranoia. schizofrenie etc. Această exagerare poate proveni din trei surse: 1. Costurile sociale ale forţei sunt prea mari. Tot astfel. 3. necesitatea concentrării tuturor energiilor întrun singur partid şi în jurul unui conducător unic. 2.) care reclamă o adecvare a tehnicilor de propagandă la nevoile unei astfel de personalităţi. Este cazul liderilor naţionalişti din ţările africane care şi-au câştigat independenţa în anii ’60 şi care reclamă. exagerarea lor până la idolatrizare şi de aici 3. fie 77 ..

al P. R. Ceauşescu focaliza simpatia şi interesul maselor în jurul numelui său. În toate aceste interviuri sunt evidenţiate anumite calităţi morale şi intelectuale care anunţau personalitatea de excepţie de mai târziu.de stânga. cultul personalităţii este o consecinţă directă a structurilor regimului totalitar care propulsează liderul într-o poziţie de comandă privilegiată datorită prerogativelor excepţionale ale funcţiei care duce la concentrarea maximă a puterilor de control şi decizionale în mâinile unei singure persoane. ideologia pe care o slujeşte şi popor. La plenara C. C. constructor conştient şi devotat al socialismului. pe măsură ce sistemul îşi trăda neputinţa de a realiza acea „unitate de gând şi de voinţă“ a întregului popor în jurul partidului. A doua etapă în impunerea cultului personalităţii este schimbarea bruscă de macaz. Ca şi în multe alte domenii. împotriva invadării Cehoslovaciei de către trupele membre ale Pactului de la Varşovia propaganda focalizează treptat asupra imaginii lui Nicolae Ceauşescu vectorii calitativi care să-i stabilească aura: figura de lider politic tânăr. a romantismului revoluţionar. R. Ea este pregătită cu grijă: începe prin evidenţierea calităţilor excepţionale cu ocazia unui eveniment politic important. de contacte directe cu poporul. al P. Mai mult. punând în circulaţie marile valori naţionale. Ceauşescu a profitat de deschiderea naţionalistă a lui Dej pentru a evidenţia raportul masă–personalitate atât de scump doctrinei marxiste. C. din 3–5 noiembrie 1971 privind îmbunătăţirea activităţii cultural–educative şi a muncii ideologice de formare a omului nou. După Congresul al X-lea al partidului (august 1969) încep să apară „martori oculari“ care afirmă anumite evenimente din viaţa lui Ceauşescu care îl prevesteau pe marele erou: foşti ilegalişti. În România comunistă. Ceauşescu a preluat direct premisele acestui cult vizibile în ultimii ani ai domniei lui Dej (1962–1964) când acesta folosea frecvent tehnicile populiste. decizii politice pline de inspiraţie care atestă o îmbinare fericită dintre o intuiţie vizionară şi justeţea ideologică a liniei partidului. tovarăşi de închisoare. C. a revoluţionarului neînfricat care nu cunoaşte obstacole în 78 . După celebrul discurs din balconul fostului C. toate aceste calităţi se asamblează într-un model moral–politic care se va constitui într-un reper esenţial al cultului: imaginea revoluţionarului de profesie. combinate cu aureola de lider providenţial. C. Reînviind vechile tradiţii istorice. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu s-a constituit progresiv. muncitori şi ţărani. În căutarea acelui dram de legitimitate care să justifice sistemul practicile populiste împreună cu tehnicile de propagandă au rolul de a evidenţia unitatea de gând şi de voinţă dintre conducător. el capătă o dezvoltare deosebită în condiţiile crizei de legitimitate a regimurilor politice. radioasă şi energică.

oportunism. (noiembrie 1974) cultul lui N. „Animalele dresate“ se înscriu în acest ritual. Ceauşescu atinge apogeul. organizate în special în principalele mass–media. Limba de lemn este materialul din care se confecţionează hagiografia ditirambică. aproximativ o oră şi jumătate sunt dedicate exclusiv activităţii lui Nicolae Ceauşescu. „geniul din Carpaţi“. Violenţa simbolică este totală: mecanismele de apărare ale Eului sunt ameninţate. Dumitru Popescu îl proclamă la Congresul al X-lea „baciul naţiunii“ iar echipele de „aplaudaci“. Complicitatea ascunsă dintre ideologie şi mass–media poate fi decodificată dacă urmărim construcţia tehnicilor de propagandă în edificarea cultului personalităţii. Fericirea şi bunăstarea poporului român erau funcţie de inspiraţia acestui „geniu al Carpaţilor“. Expresii ca „baciul naţiunii“. prin mecanismele de dedublare. Ceauşescu tehnicile de poziţionare a imaginii. fără tragere de inimă. Omul încearcă să scape prin mimetism. Supraomului nietzscheean în manieră ateistă. Vizitele de lucru în diferitele judeţe ale ţării. vizitele internaţionale ale familiei prezidenţiale. prezentate ca strălucite solii de pace şi prietenie ale poporului român. dragoste faţă de popor. Vacuitatea ideatică este compensată prin dezvoltarea pe orizontală a superlativelor. Obţinută prin eliminarea din câmpul vizual a tot ce ar putea concura la puritatea ei. născut parcă într-o simbioză organică cu destinele naţiunii române. În ce constă acesta şi cum contribuie mass–media la inocularea în conştiinţa maselor a existenţei calităţilor supranaturale ale Conducătorului? Fiind monopol de partid şi de stat. amplifică până la cote delirante imaginea de supraom a secretarului general. După proclamarea sa ca preşedinte al Republicii (28 martie 1974) şi mai ales după Congresul al XI-lea la P. evenimentele politice importante din ţară acaparează spaţiul informaţiilor publice.urmărirea idealului. de multe ori unda de şoc a propagandei blochează dimensiunea critică a 79 . din cele două ore de emisiune a postului naţional de televiziune. ataşament necondiţionat faţă de cauza socialismului. materializată în infailibilitatea programelor de dezvoltare a ţării pe termen lung şi în perspectivă. mijloacele de informare în masă cultivă şi propagă în realitatea cotidiană a României numai figura de excepţie a Conducătorului. În fiecare zi. Dar mai presus de toate trebuia evidenţiată unicitatea geniului său. „marele erou“. Aceşti vectori ideologici ai imaginii recuperează imaginea. Dar nu reuşeşte întotdeauna. „eminentă personalitate politică internaţională“ nu mai denotează nimic. „stejarul din Scorniceşti“. R. frecvenţa lor marchează un spaţiu concentraţionar în care gândirea devine captivă prin obligativitatea supunerii la dogmă. ea trebuia să evidenţieze calităţile impresionante ale liderului: putere de muncă şi inteligenţă neobişnuite. C. Mass–media şi aparatul de propagandă concentrează asupra lui N. mulţimea îl acceptă din teamă. alături de mijloacele de coerciţie.

anumitor state neascultătoare din America Latină şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. criza materiilor prime. capacitatea sistemului economic de a produce avuţie naţională. Într-adevăr. reflectă un adevăr incontestabil al epocii actuale. A. Embargourile impuse de S. Relaţiile puterii politice cu alte forme de putere. Cele mai strânse relaţii pe care puterea politică le întreţine în lumea contemporană sunt relaţiile cu puterea economică şi puterea militară. Ea nu mai poate crea alternative viabile şi durabile. V. limitarea resurselor într-o lume în care imperativele consumului şi ale dezvoltării devin tot mai presante pun într-o nouă lumină acest raport. Într-o epocă a interdependenţelor tot mai accentuate. Este cazul marilor puteri care uzează de atuurile lor economice pentru a determina conduita politică a celorlalte state. Care sunt resursele puterii economice apte să influenţeze sau să determine puterea politică? În primul rând. eficienţa economică. U. 80 . multe state şi-au schimbat politica externă sau au renunţat la anumite decizii politice ca urmare a presiunilor economice. procesele ei cognitive sunt grav afectate şi el capitulează în singurătate şi neputinţă. fenomenele globalizării şi integrării regionale au pus într-o lumină cu totul particulară rolul puterii economice şi militare în detrimentul puterii politice. puterea economică a devenit un factor decisiv de influenţă a orientării deciziilor politice. bunuri şi valori competitive la export. Oricum. În al treilea rând. rapiditatea cu care acestea sunt introduse în procesele de producţie. 3. Lenin şi Mao Ze Dong care. blocarea împrumuturilor. Pe de altă parte. fie se epuizează în lupta pentru hegemonie. În al doilea rând. Mai ales în zilele noastre. a boicotului şi embargoului economic. datorită rarităţii resurselor. având punctul de sprijin în ramurile de vârf ale economiei. strategiile dezvoltării elaborate de puterea politică lipsesc sau se reduc la simple paleative lipsite de consistenţă sau de structură. deşi trădează un determinism mecanicist al gândirii. cercetarea ştiinţifică şi bogăţiile naturale. ele fiind înlocuite cel mai adesea cu „tunuri de imagine“ cu efecte catastrofale pe termen lung. I. 9. Ca instanţă a soluţionării problemelor interne ale unui popor sau a conflictelor dintre state puterea politică este vlăguită.gândirii. a şantajului. acordarea unor preţuri preferenţiale sau prohibitive la gazele naturale de către Rusia în funcţie de orientarea politică a partenerilor săi economici. „Politicul ca expresie concentrată a economicului“ şi „Puterea iese din ţeava puştii“ sunt două metafore politice aparţinând celor doi lideri comunişti celebri. toate acestea arată preponderenţa politicului asupra economicului. fie că este depăşită de complexitatea cererilor care aşteaptă să fie rezolvate de către sistemul politic.

Puterea economică influenţează puterea militară. În schimb. U. China este o mare putere în devenire. mai ales în cadrul unor războaie de lungă durată. de operaţiunile secrete din spatele fronturilor când se încalcă frecvent nu numai drepturile omului dar se subestimează şi ordinele politice de la Centru. ea poate devansa puterea politică. şi nu poate aspira. precum economiile americană şi sovietică. deşi tehnologiei sale militare îi mai sunt necesari 10–15 ani pentru a ajunge la statutul de forţă de descurajare în zonă. politice. Exemplul celui de-al doilea război mondial este sugestiv în această privinţă: economiile germană şi japoneză nu au fost pregătite să suporte efortul de război pe o perioadă îndelungată. scuturile antirachetă. puterea militară este funcţie şi de moralul trupei. Este vorba de vastele teatre de operaţii militare. din cauza penuriei de resurse economice. armele tectonice. există situaţii când ea scapă de sub control. În al treilea rând. telepatice fac ca armatele clasice să devină o expresie a umanismului. Exemplele sunt numeroase: rolul armatei în loviturile de stat din Lumea a Treia. de regulă. precum şi de capacitatea de mobilizare a masei de rezervişti. S-ar putea reprezenta. deşi are o putere culturală incontestabilă. adică de valoarea profesională. relaţiile dintre resursele economice. cum ar fi concurenţa dintre S. 81 . Uniunea Europeană. Ca şi U E. deoarece sancţiunile politice şi economice sunt neutralizate de forţa sa militară. puterea militară mai dispune de număr. Deşi. nu are puterea economică şi militară a Rusiei şi S. A. regimul franchist în Spania etc. genetice. militare şi culturale dintre principalele ţări şi puteri ale lumii. în primul rând a hidrocarburilor. în lupta pentru cucerirea puterii în desfăşurarea unei revoluţii.În ce priveşte puterea militară. la un statut hegemonic în relaţiile internaţionale. Pe lângă armele de distrugere în masă. gradul de înzestrare tehnică: cele mai avansate descoperiri ştiinţifice sunt aplicate în tehnică de luptă: războiul stelelor. când mobilizarea resurselor economice pentru fabricarea materialului de luptă şi desfăşurarea operaţiunilor militare este absolut necesară. rezervele importante de hidrocarburi ale Rusiei îi aduc acesteia importante concesii politice din partea celorlalte ţări. adică de mărimea trupelor efectiv angajate. Care sunt resursele puterii militare în epoca actuală? În primul rând. U. şi China în ce priveşte fluxul vânzărilor de hidrocarburi din Golf. A. puterea politică trebuie să controleze puterea militară. deocamdată. în condiţii de criză politică sau de conflicte armate. Pe de altă parte. Pe baza acestor relaţii putem înţelege formarea polilor de putere şi anumite tendinţe în politica internaţională actuală. morală şi psihologică a soldaţilor şi ofiţerilor. sub o formă grafică. regimul coloneilor în Grecia şi Spania.

2. prestigiul. legitimitatea reprezintă gradul de concordanţă dintre natura. 7. consensul. pe de altă parte. de aceea. Seymour Martin Lipset vede în legitimitate „capacitatea unui sistem de a naşte şi menţine credinţa că instituţiile politice existente sunt cele mai bune posibil pentru societate“53. influenţa politică. Din această recunoaştere a autorităţii guvernanţilor rezultă şi obligaţia guvernaţilor de a se supune. recunoaşterea acestui drept şi competenţă de către cei guvernaţi. 1. implicit. Legitimitatea este. 5. obligaţia politică. atâta nevoie de a se justifica precum inegalitatea care derivă din putere. „Impunând o anumită reciprocitate tacită şi liber consimţită. ca între persoane libere.10. adică ale dreptului de a comanda: pentru că dintre toate inegalităţile umane nici una nu are consecinţe atât de importante şi. „umanizată“ în vederea asigurării unei gestiuni eficiente a proceselor socio–politice. 3. autoritatea politică. Aceste atribute fundamentale sau însuşiri definitorii ale puterii politice sunt următoarele: 1. în ultimă instanţă.3. 4. Atrbutele fundamentale ale puterii politice. legitimitatea îi conferă statut de drept şi de fapt unui guvern în a-şi exercita atribuţiile puterii şi. După cum vom vedea. de atribute. legitimitatea politică. relaţia dintre aceste atribute conferă puterii adevăratele ei dimensiuni social–umane. Legitimitatea politică. autoritatea legitimată printr-o asemenea recunoaştere“52. Principiile legitimităţii sunt justificări ale puterii. un act de credinţă şi se bazează pe identitatea de valori şi obiective împărtăşite în comun de cei doi poli ai guvernării: clasa conducătoare şi electoratul. raţionale şi autonome. încrederea şi conştiinţa guvernanţilor în dreptul şi capacitatea lor de a guverna şi. Legitimitatea este credinţa cetăţenilor că autorităţile politice au dreptul să guverneze şi să ia deciziile de rigoare. Această justificare a dreptului de a conduce se bazează pe o relaţie reciprocă: între oferta clasei politice şi cererea electoratului trebuie să existe garanţia responsabilităţii morale şi obligaţiei politice. structura şi sursele puterii şi credinţele. opiniile şi orizontul de aşteptare al electoratului despre şi de la puterea respectivă. 6. Mai tehnic definită. Iar Juan Linz propune o definiţie similară: 82 . de norme şi reguli prin care puterea politică este domesticită. în primul rând. Manifestarea acestor mecanisme în viaţa socială presupune un set de principii. Prezenţa sau efectele puterii în sistemele politice nu pot fi înţelese fără cunoaşterea mecanismelor funcţionale prin care aceasta îşi realizează funcţiile. forţa. Legitimitatea este un principiu de întemeiere şi justificare ale unei ordini politice sau ale unui regim politic care presupune.

puterea bătrânilor.). sindical etc. reuniţi în organismele de conducere ale comunităţii (Sfaturi obşteşti. la pierderea simţului realităţii. plecând de la principiile de întemeiere. a unei nomenklaturi. să te supui lor“54. De aici un pericol major care poate apărea. datorită vârstei. toate speranţele şi aşteptările se îndreaptă spre personalitatea providenţială a liderului care poate găsi soluţii neaşteptate la toate problemele. ceea ce se transmite ereditar printr-un drept natural la succesiunea pe tron („os domnesc“). bătrânii ar comunica cu spiritele strămoşilor care le-ar descifra viitorul. ceea ce este mai grav. Valorile şi normele care contribuie la formarea legitimităţii legal–raţionale întreţin relaţii complexe cu adevărul. stilul lor de conducere. în dispreţul oricăror forme colegiale sau de consultare. la corupţie şi. Esenţa acestui tip de legitimitate constă în proiecţia ordinii divine pe pământ. făcând inutil rolul de intermediar al instituţiilor politice. la domnia unei camarile. În general. Sociologul german Max Weber a elaborat primul o tipologie a formelor de legitimitate politică. energic debordantă. conştiinţa juridică şi conştiinţa morală: „Gradul cel mai înalt al conştiinţei morale corespunde unei morale universale reductibile la normele de 83 . Aceste calităţi excepţionale (harisma) inteligenţă ieşită din comun. Specific acestui tip este preponderenţa factorului religios în cadrul sincretismului etico–politico–religios. unşi prin graţia şi voinţa lui. talent oratoric ieşit din comun impune o legătură directă între Conducător şi mase. b) Legitimitatea harismatico–personală se formează datorită calităţilor excepţionale ale Conducătorului (Rege. c) Legitimitatea legal–raţională caracterizează regimurile democratice contemporane. forţă hipnotică a privirii. El a dedus aceste principii din sistemele de credinţe. O altă componentă este gerontocraţia. Regele este nu numai un favorit al zeilor. dar este de naştere superioară.„credinţa că în ciuda insuficienţelor şi slăbiciunilor lor. acest tip de lideri îşi vor impune doctrina lor. lider militar. în consecinţă. unde regii şi împăraţii sunt locotenenţi ai lui Dumnezeu. justificare şi recunoaştere a unei ordini politice sau sistem de guvernământ. Preşedinte. instituţiile politice sunt mai bune decât oricare altele şi trebuie. intuiţie vizionară. Acest tip de legitima se poate uşor transforma într-un fel de liturghie naţională în care marele preot îşi mântuieşte poporul său. a) Legitimitatea istorico–tradiţională se întâlneşte îndeobşte în societăţile antice şi medievale în cadrul formelor de guvernământ monarhice şi al regimurilor aristocratice. Această componentă are reminiscenţe mitico–magice după care.). Crezându-se infailibil. ceea ce va duce. în ultimă instanţă. Senat etc. de opinii şi de atitudini specifice culturilor politice din ţara sau din zona respectivă. Areopag.

. „Credinţa în legitimitate se restrânge la credinţă în legalitate. pentru a-şi menţine credinţa în 84 . adică pretenţia la supunerea funcţionarilor faţă de stăpân şi a celor dominaţi faţă de ambii“56. afective sau raţionale. nu este suficient. sunt legitime prin ele însele. Sub influenţa pozitivismului juridic al lui Hans Kelsen şi a decizionismului lui Carl Schmitt s-a considerat că normele de drept au suficientă validitate raţională şi imperativă.. conform unui sistem. este suficient apelul la înfăptuirea legală a unei decizii. care ridică o pretenţie de superioritate nu numai empirică (. adică în procedura formală corectă a creaţiei juridice şi a aplicării dreptului. Pentru a fi legitime. ba chiar şi a fiecărei şanse de viaţă“. legitimitate şi legalitate Raportul dintre legitimitate şi legalitate a constituit o sursă de confuzii în teoria politică şi a reprezentat un adevărat nod gordian al ei. O procedură nu poate produce ca atare legitimare. Dacă dreptul este „voinţa clasei dominante ridicată al rang de lege“ atunci conţinutul democratic al normei juridice devine ficţiune pură. mai degrabă însăşi procedura reglementară este obligată la legitimare“57. Întrucât orice regim politic simte „nevoia de autojustificare a fiecărei puteri. şi valabilitatea lor faptică. pe de altă parte. a. el nu trebuie să se mulţumească doar cu argumente materiale. partea a fost identificată cu întregul. Concepţia lui Max Weber despre dominaţia legitimă poate ajuta în explicarea acestui raport: „Conceptul lui Max Weber al dominaţiei legitime îndreaptă atenţia asupra relaţiei dintre credinţa legitimităţii şi potenţialul de justificare a ordinilor pe de o parte. Pentru susţinătorii pozitivismului juridic dominaţia este considerată legitimă dacă sunt îndeplinite cel puţin două condiţii: a) ordinea normativă trebuie să fie instituită pozitiv şi b) tovarăşii de drept trebuie să creadă în legalitatea ei. prezente în orice constituţie liberală şi să reflecte valorile umanismului validate raţional ca valori ale adevărului şi ale conştiinţei civice. Baza legitimităţii lasă să se recunoască pe ce ultime principii poate fi întemeiată „valabilitatea“ unei dominaţii. iar legitimitatea cu legalitatea. Pentru că în procesul validării normelor juridice valoarea de adevăr a acestora a fost considerată implicit realizată. ele trebuie să respecte principiile statului de drept. în raport cu o valoare. Dimpotrivă.) ci şi sistematică (apelând la soluţionarea argumentativă a pretenţiei sale de validitate)“55.bază ale discursului raţional. în cazul dependenţei de adevăr a credinţei în legitimitate este evident că apelul la faptul că statul poate să exercite monopolul creaţiei juridice şi al aplicării dreptului după reguli raţionale legiferate. Ce se întâmplă însă în cazul violenţei revoluţionare când legalitatea este suspendată şi când însuşi sistemul juridic are nevoie de legitimitate în cadrul noului regim politic.

Diferenţele în asemănare sunt impulsul fondator al autorităţii. Relaţia de autoritate ia naştere din înseşi procesele de socializare. atribut care este privilegiul zeilor sau al naturii59. Orice cuvânt pronunţat de autoritate determină o schimbare în lume. al influenţelor reciproce dintre oameni în păstrarea echilibrului social. autoritatea ridică probleme deosebit de delicate deoarece manifestarea ei în viaţa socială depăşeşte mecanismele de legitimare ale puterii şi raportul dominaţie–supunere. augeo – a produce afară din sine. care dă naştere unei legi“60. în condiţiile manifestării autorităţii politice.propria legitimitate. Raportul dintre politică şi morală capătă. cel care fondează. Dacă însă pentru fiecare credinţă în legitimitatea eficientă se presupune o raportare imanentă la adevăr. dacă credinţa în legitimitate este concepută ca un fenomen empiric. autoritatea politică Provine din verbul latin augur. Ele conştientizează rolul valorilor. fără raportare imanentă la adevăr. valorile şi normele după care se formează motivaţiile au o relaţie imanentă cu adevărul şi cu dezvoltarea conştiinţei morale. 85 . motivele pe care aceasta se sprijină. legitim instituită. „Aşadar. care garantează. Este calificat de auctor în orice domeniu. În acţiunea ei în viaţa politică autoritatea se bazează pe mecanismele psiho–sociale ale influenţei şi prestigiului. creează ceva. în sfârşit. cel care „promovează“. a face să apară ceva din afara mediului său de origine. b. Ca atribut al puterii politice. care. acest lucru depinde de prejudecăţile instituţionalizate şi dispoziţiile comportamentale observabile ale grupului de referinţă. în mod explicit. Cel care este dotat cu autoritate va fi mai puţin caracterizat printr-o forţă în sensul energetic al termenului decât prin capacitate de a face ca lucrurile să se întâmple. cauzele pe care se sprijină în mod explicit au doar o însemnătate psihologică. între fiinţe umane capabile de reflecţie şi prevăzute cu autonomie. au o pretenţie de validitate raţională care poate fi verificată şi criticată independent de eficienţa ei psihologică“58. Deoarece orice legitimitate trebuie să se sprijine pe adevăr. este „autorul“. o relevantă particulară. „Sensul primar al lui augeo se regăseşte prin intermediul lui auctor în auctoritas. Capacitatea puterii politice de a se face ascultată fără a se recurge la forţa coercitivă a statului. această calitate misterioasă demonstrează că augeo exprimă puterea care face să răsară plantele. care este primul ce produce o activitate oarecare. dacă astfel de cauze stabilizează în mod satisfăcător o anumită credinţă în legitimitate. care ia o iniţiativă.

prin legitimitatea şi prestigiul acestor. ceea ce face ca ea să fie confundată când cu autoritatea actelor administrative. sens instituţional: autoritatea este percepută ca un organ de stat competent. autoritatea politică are prin excelenţă trei note definitorii: 1. când este impusă. (Dicţionarul Enciclopedic Român) În literatura de specialitate s-a insistat mult asupra sensurilor pe care le degajă conceptul de autoritate în contextul mai larg al raporturilor dintre puterea politică şi autoritate: „Puterea implică forţa. Dimpotrivă! După cum au demonstrat Max Weber şi apoi Talcott Parsons între autoritate şi 86 . sens relaţional: influenţa exercitată de o persoană. organizaţie sau instituţie în diferite sfere ale vieţii sociale. ceea ce facilitează procesele de influenţă socială. iar puterea este atât recunoscută cât şi impusă. autoritatea politică trebuie să aibă şi are o dimensiune deontologică. Dacă normele morale trebuie să guverneze comportamentul politic. datorită acestor valori recunoscute ne supunem fără intervenţia unei forţe sau din teama că vom fi pedepsiţi dacă vom face sau nu vom face cutare lucru. În acelaşi timp. În conţinutul ei. violenţa şi coerciţia. Întrucât autoritatea reprezintă acceptarea şi recunoaşterea regulilor de convieţuire pe baza convingerii în valabilitatea unui sistem de valori comun împărtăşit. Şi în cazul autorităţii politice ne supunem „de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni“ în faţa unui lider recunoscut pentru prestigiul său moral şi competenţa sa profesională. autoritatea implică convingerea şi recunoaşterea. 3. la forţă şi violenţă“. Aceasta nu înseamnă că doar sistemele comune de credinţă (ale guvernanţilor şi guvernaţilor) asigură eficienţa autorităţii politice în viaţa unei comunităţi. autoritatea morală asimilează prestigiul. de aici rezultă următoarea concluzie: cu cât acceptarea ordinelor pe baza credinţei într-un sistem de valori comune predomină cu atât legitimitatea puterii este mai mare şi cu cât puterea încearcă să se impună prin forţă cu atât legitimitatea şi autoritatea puterii se vor diminua proporţional. ca şi celelalte forme ale autorităţii. autoritatea este recunoscută. sens funcţional: puterea şi dreptul de a emite acte şi dispoziţii cu caracter obligatoriu sau de a impune ascultarea în temeiul unei calităţi politice sau împuterniciri speciale. ca şi prin statutul şi calităţile morale şi profesionale ale conducătorilor: 2. când cu autoritatea unei funcţii. autoritatea are mai multe forme şi canale de manifestare. apelându-se. spre deosebire de putere. când cu autoritatea organelor de stat. Deşi autoritatea politică implică ideea de supunere.Ca atribut al puterii. investit cu dreptul de a lua decizii sau de a emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru comunitate. comportamentul unei persoane. În general. competenţa.

Leibenstein observă că. adică recunoscută. adică drept putere legitimă instituţonalizată: „în organizaţiile formale. March şi N. R. influenţa şi prestigiul După al doilea război mondial sociologii şi politologii au insistat îndeosebi asupra genului proxim şi diferenţei specifice dintre putere şi influenţă. într-un caz particular. pe de o parte.. 87 .)“63. vorba de o şansă oarecare de a exersa „putere fizică“ şi „influenţă“ asupra altor indivizi. dominaţia („autoritatea“) poate să se sprijine.. dintre influenţă. persuasiune şi manipulare. nu mai există o relaţie de autoritate. considerată justă de către subordonaţi. totuşi. Pentru Max Weber. în lipsa unei asemenea recunoaşteri sau contract. interior sau exterior. Kaplan definesc autoritatea ca „putere formală“ sau ca putere aşteptată şi legitimă. pe de alta. G. pe cele mai diverse motive ale supunerii: de la trista obişnuinţă la pure consideraţii raţionale. Lasswell şi A. baza şi resursa autorităţii constă în capacitatea ei de a se impune. puterea socială se transformă în autoritate“62. Max Weber vede autoritatea într-un raport cvasi–identic cu dominaţia. Puterea tinde întotdeauna să devină legitimă. Simon au demonstrat în mod convingător că influenţa este un exemplu deosebit de cauzalitate care constă în modificarea reacţiilor unei persoane ca urmare a acţiunilor altei persoane. aceasta existând prin dreptul legitim al puterii de a comanda împuternicită cu autoritate. Nu e. c. Astfel J.constrângere nu există un raport disjunctiv–exclusiv. Ei au insistat în mod deosebit asupra efectelor pe termen lung asupra comportamentelor politice pe care le au aceste elemente corelative ale puterii politice. Orice adevărat raport de dominare comportă un interes. făcând apel la convingere şi nu la constrângere. în aceste sens. Bierstedt consideră şi el autoritatea în acelaşi mod. Autoritatea este acea putere recunoscută care se exercită în cadrul unei structuri şi dă naştere la o ierarhie bazată pe relaţia comandă–ascultare. de a se supune“64. autoritate şi dominaţie sunt sinonime. ci numai de influenţă (. Modificarea comportamentului unui subordonat este posibilă datorită faptului că acesta „se bazează în acţiunile sale mai degrabă pe raţionamentul superiorului decât pe propriul său raţionament“65. „Înţelegem prin dominaţie şansa pe care o au anumite ordine specifice (sau toate celelalte ordine) de a găsi ascultare din partea unui grup determinat de indivizi. A. să se transforme într-un raport autoritar61. Leibenstein vede autoritatea ca putere „reciproc recunoscută“: „trebuie să existe o recunoaştere anterioară (sau contract) aşa cum între potenţialul superior şi potenţialul subordonat există acea relaţie unidirecţională (articulată în roluri). După Max Weber.

) puterea şi influenţa pot apărea izolate una de alta şi astfel ele sunt variabile independente . competenţa. prestigiul determină ca acţiunea unui actor politic să aibă influenţă: „Prestigiul poate fi interpretat ca ceva ce câteodată este legat de putere. Influenţa poate converti un prieten... pe prieteni şi pe duşmani. în timp ce puterea este coercitivă. putere. – influenţa nu este exercitată de structuri particulare de putere ci de aceleaşi structuri de putere printr-un tip de legătură sau de comunicare mai elastică. dar puterea nu poate fi contestată“67. iar puterea se poate dispensa de influenţă.) Influenţa este persuasivă. iar una din consecinţele acestui fapt este un tip de stratificare ce apare în societăţile omeneşti. 88 .Conform majorităţii teoriilor despre influenţa socială. pot să apară sau să nu apară împreună“66. importante pe plan sociologic. deopotrivă. – influenţa care emană din structurile de putere este o prelungire a autorităţii politice. sentimentul apartenenţei în general).. calificarea.) Competenţa poate să nu fie apreciată şi influenţa poate fi ineficace. Cu privire la faptul dacă puterea şi influenţa interacţionează sau nu în momentul manifestării lor în viaţa politică: „(. Influenţa nu cere putere. credibilitatea. Alături de alte resurse ale influenţei: competenţa. în sensul că grupuri puternice tind să aibă prestigiu. iar grupuri prestigioase. În legătură cu raportul dintre putere şi influenţă se poate observa următoarele: – puterea operează asupra voinţei. iar cele două fenomene. dar puterea cere supunerea noastră. influenţa asupra schimbării comportamentului. dezaprobare. prestigiul. O resursă esenţială a influenţei politice este prestigiul.. mai puţin rigidă. Prestigiul separă net atât oamenii cât şi grupurile între ele.... obiectivitatea. Kaplan insistă şi ei asupra distincţiei dintre putere şi influenţă. capacitatea unui agent de a exercita influenţă depinde de capacitatea personală a agentului şi nu de autoritatea poziţiei sale administrative descrisă în regulamentele interioare şi în norma juridică. afectează anumite valori (aprobare. Lasswell şi A. H. dar puterea poate constrânge. chiar dacă nu înseamnă în mod necesar violenţă...) Prestigiul nu ajunge pentru a crea putere. (. (. informaţia. ea mai depinde şi de posesiunea sau controlul resurselor de valoare: bogăţia.. Dar şi exercitarea influenţei comportă sancţiuni care. (. De asemenea. frumuseţea fizică şi chiar recompensele personale ca recunoştinţa sau afecţiunea. afirmând că puterea nu este decât un tip particular de exercitare a influenţei prevăzută cu sancţiuni. Ne supunem în mod voluntar influenţei.

) Puterea persuasivă acţionează mai rapid şi este mai puţin costisitoare decât influenţa dar este mai alienantă şi are un efect superficial“69.. Deosebirea dintre influenţă şi persuasiune ar consta în „profunzimea efectelor lor: persuasiunea reprimă preferinţele subiectului.. „Exercitarea influenţei atrage o schimbare reală a preferinţelor actorului. considerat superior ca valoarea potenţială. fără a le schimba. În aceste societăţi. dependenţi de favorurile lui şi. dotaţi cu puteri supranaturale. „prestigiul e asociat.. ea este frecvent folosită pentru obţinerea consensului. Ambele se bazează pe sentimente şi valori ca şi pe utilizarea simbolurilor cu impact emoţional. fragmentare şi egalitare. (.) Deosebirea dintre influenţă şi persuasiune este analoagă deosebirii dintre educaţie şi propagandă. influenţa derivă din genul de putere personală. de specialişti ai violenţei.). 3. Puterea persuasivă sau capacitatea de a convinge se caracterizează prin blocarea preferinţelor în faţa opţiunilor puterii. generozitate. Persuasiunea reduce opoziţia faţă de proiectele puterii şi la costuri scăzute faţă de utilizarea forţei. unde autoritatea şefilor. 2. motivaţi să-i urmeze poruncile. Toţi sunt antrenaţi şi echipaţi pentru luptă şi le sunt disponibile aceleaşi arme şi acelaşi antrenament.. deci. În societăţile primitive. Conducătorul grupului nu e susţinut de o forţă. mai bătrâni. mai ales îndemânare la vânătoare şi la război. Credinţa societăţii că abilităţile liderilor sunt superioare le conferă acestora puterea. Radcliffe Brown afirmă că „onoarea şi respectul sunt acordate la trei categorii de persoane: 1. Între influenţa politică şi persuasiune există atât asemănări dar mai ales deosebiri. fără nici o formă 89 mai scurt şi mai . Ea poate fi localizată în puterea personală a tatălui asupra membrilor familiei sale. De aceea. În ce priveşte distribuţia prestigiului în societăţile primitive. Singurele diferenţe între ei sunt cele inerente fizicului şi personalităţilor lor (. Dezvoltarea politică limitată creează o situaţie în care respectul şi onoarea sunt indispensabile influenţei politice“69. pentru motive clare: conducerea prin constrângere e imposibilă aici..Raportul dintre influenţă şi persuasiune deschide o punte spre înţelegerea puterii simbolice ca formă de a obţine ascultarea fără să se recurgă la coerciţie sau la mijloacele violente. bunătate fără ursuzlâc“70. cu influenţa politică. cu calităţi personale. O asemenea distribuţie inegală a prestigiului presupune că beneficiile şi respectul de care se bucură cei puţini reprezintă o recompensă pentru serviciile aduse de ei celor mulţi. de obicei. împreună cu manipularea şi propaganda. a „marelui om“ era intermitentă. în aceeaşi situaţie el nu ar alege aceeaşi linie de conduită pe care el o avea înainte de exercitarea influenţei“68.. pentru mobilizarea sprijinului şi pentru diminuarea opoziţiei faţă de scopurile puterii. (. Specific persuasiunii este înlocuirea stilului propriu de a gândi cu al altcuiva.

foarte durabilă. opinia şi 90 . Fiind o instituţie a personalizării politice. adică de concentrarea speranţelor şi idealului naţional într-un lider harismatic. Căci acest prestigiu îl plasează la adăpostul criticilor şi. Pe lângă prestigiul lui războinic.de constrângere socială. În general. care. în timp. Ca fenomen social–politic. abilitatea de a dansa sau de a face daruri au devenit forme instituţionalizate importante pentru a-şi demonstra superioritatea. Funcţia lui primară este de a soluţiona disputele care apar în cadrul comunităţii. admiraţia. Este cazul P. prestigiul devine un factor de ordine şi de coerenţă. Dar prestigiul are de asemenea. Mai ales în faţa străinătăţii“73. În elucidarea raportului dintre putere şi influenţă specialiştii în comunicare au plecat de la analiza modului în care valorile influenţează comportamentul. Prin acest schimb spontan.. iar cei care nu sunt au mai multă siguranţă că vor obţine cele necesare traiului“71. S. A da daruri îl obligă pe primitor faţă de donator. cei înzestraţi cu generozitate de la natură. a intrat în derivă. cu un erou fondator care stă garanţie pentru identitatea şi unitatea naţională. al acţiunilor rivale care ar putea. cu talent şi energie sunt stimulaţi să producă mai mult. poporul se identifică „cu un şef prestigios. care în urma debarcării cu cântec a lui Ion Iliescu. Mobilizând stima. calităţilor pe care el le posedă şi pe care discipolii lui le admiră. în primul rând. şi o funcţie de stabilizare a puterii care beneficiază de el: „Şeful prestigios se bucură adesea de o putere foarte stabilă. Astfel. să-i dispute conducerea“75. prestigiul este strâns legat de personalizarea puterii. îi conferă acestuia un avantaj faţă de alte persoane sau grupuri72. El îndeplineşte o funcţie de unificare a energiilor la nivelul unei naţiuni sau unor instituţii politice. fără aceasta. strălucirea liderului întăreşte coeziunea şi influenţa organizaţiei“74. simpatia. D. Ceea ce se poate vedea foarte limpede în cazul unei persoane respectate pentru măiestria la vânătoare şi pentru generozitate. ea determină comportamente de supunere şi de disciplină. În societăţile arhaice egalitare prestigiul „marelui om“ derivă din capacitatea lui de a-şi exercita influenţa datorită. deci. Mai ales la nivelul ţărilor din Lumea a Treia care îşi câştigaseră independenţa în anii '70. „marele om“ are o anumită autoritate şi influenţă pe care încearcă să şi le sporească. „Marele om“ este actorul central în practicile politice şi economice şi în ritualurile care asigură redistribuirea bunurilor şi a resurselor de hrană la intervale prescrise. Membrii mai neîndemânatici ai grupului o răsplătesc cu prestigiu şi influenţă în schimbul unei părţi din vânatul pe care ea îl doboară. salvând în felul acesta unitatea partidului de posibile fracţiuni. Acelaşi fenomen se observă şi în cadrul partidelor politice contemporane unde un lider prestigios devine simbolul acestei instituţii şi poate avea un rol unificator şi de coeziune internă.

prestigiul.). ideală etc. informală. între baza lui A şi reacţia lui B“78. în legătură cu scopurile propuse sau urmărite. R. în concordanţă cu tipul asociativ de relaţie). cea care face influenţa efectivă. un ansamblu de valori (interese. forţa fizică şi chiar sentimentele personale precum recunoştinţa sau afecţiunea. ea trebuie să fie exploatată într-un anumit fel dacă se urmăreşte să fie modificat comportamentul celorlalţi. baza este inertă sau pasivă. 3. dorinţe etc. R. Astfel de structuri se caracterizează prin următoarele: 1. fapte. adică cu alte grupuri şi cu sistemul social global. un tip de raporturi cu exteriorul. Definind puterea ca facultatea. În majoritatea teoriilor despre influenţa socială capacitatea unui agent de a exercita influenţă provine din posesia sau controlul resurselor de valoare. Dahl ilustrează această caracteristică a bazei sugerând că în cazul Preşedintelui american.procesul de decizie dintr-o anumită sferă sau domeniu de activitate. 2. dar şi grupurile informale. O trăsătură importantă a multor tipuri de resurse este faptul că ele pot fi grupate astfel încât să servească drept bază mai eficientă influenţei. exercitarea farmecului personal etc. capacitatea de a-i determina pe alţii să facă anumite acţiuni prin emisiunea de valori unii autori introduc noţiunea de „structură a puterii înţeleasă ca matrice a valorilor care tinde să le producă şi să le difuzeze“76. Dahl vede în baza puterii unui agent „toate resursele – prestigiu. ameninţarea cu dreptul de veto. informală. Conform politologului american. Kaplan definesc şi ei puterea şi influenţa în termeni de valori: „Valoarea de bază a influenţei este condiţia cauzală a exercitării ei. organizarea de conferinţe de presă. obiecte etc. ameninţarea cu apelul la corpul electoral şi la prerogativele sale constituţionale. un sentiment de apartenenţă sau de relaţionare care înseamnă şi un tip de legătură asociativă (care poate fi formală. adică orice tip de grup care creează valori. Lasswell şi A.) care înseamnă şi un tip de comunicare funcţională în cadrul ei. Astfel „listele de resurse“ conţin elemente diferite cum ar fi: competenţa profesională. De fiecare dată când X are influenţă 91 . Combinarea resurselor reprezintă adeseori un aspect deosebit exercitării influenţei. bogăţia. mijloacele de influenţare ar include perspectiva poziţiei patronale. Deoarece a avea influenţă înseamnă a ocupa o poziţie de valoare favorabilă. Dahl defineşte mijloacele puterii sau ale influenţei ca „activitate mediatoare a lui A. R. Prin structură trebuie să înţelegem nu numai asociaţiile şi organizaţiile formale. un minimum de ierarhie (care poate să fie formală. 4. scopuri. putem descrie în termeni de valori condiţiile exercitării influenţei. – pe care el le poate întrebuinţa pentru a determina comportamentul altui agent“77.

consensul Consensul derivă din acea sociabilitate înnăscută a omului care îl transformă în creator de cultură şi societate şi îl diferenţiază de restul vieţuitoarelor în sensul că fără comunicare şi fără interacţiune omul. la rândul ei. nu ar putea trăi. d. ca obligaţii reciproc împărtăşite. a profitului obţinut din funcţionarea regulată a instituţiilor şi a actelor imputate conducătorilor: el este fructul a ceea ce Lipset numea eficienţa unui regim. Aceasta este premisa antropologică pe care se înalţă regulile consensului fundamental al lui John Locke după care. care influenţează. în virtutea unei decizii luată de libertatea sa. Această valoare este valoarea de bază a relaţiei de influenţă sau baza influenţei. transformă constrângerile efectiv suferite în comunitatea politică în obligaţii consimţite şi face din condiţiile raţionale ale coexistenţei politice o obligaţie pe care fiecare şi-o impune cu titlu de principiu. oamenii acceptă valorile de bază ale societăţii politice.“79.asupra lui Y. Probleme deosebite se pun în momentul distingerii dintre consens şi legitimitate. din punct de vedere conceptual. Se ştie că poate exista un lanţ de valori care operează ca bază într-o relaţie dată. X poate întrebuinţa bogăţia pentru a influenţa puterea. Consensul fundamental presupune acordul cetăţenilor în jurul valorilor de bază. pentru a beneficia de securitatea vieţii şi a bunurilor. de unul singur. 2. transfer ce poate fi abordat de două puncte de vedere: 1. legitimitatea – care implică o credinţă în valoarea socială a instituţiilor – şi eficienţă. şi dominaţia care decurge din procesele guvernării: „Este vorba aici de un calcul liberal care. Consensul procedural presupune acordul în jurul unui set de proceduri cu privire la luarea deciziilor de interes comun. Consensul comportă un transfer de drepturi şi obligaţii. Acest autor distinge clar. consensul presupune comunicarea efectivă a intenţiei şi convingerea că cei cărora le-o comunicăm pot avea încredere că nu vom împiedica sau stânjeni acţiunea pe care şi-au propus să o realizeze (consens procedural). care corespunde aptitudinii funcţionale a unui regim de a percepe şi soluţiona problemele majore ale societăţii: „Prin eficienţă noi 92 . bogăţia lui Y. luminată de raţiunea sa“80. Aceste proceduri presupun acordul de a fi în dezacord şi pasiunea pentru unanimitate. există o valoare faţă de care X ocupă o poziţie favorabilă şi din cauza căreia el îşi poate exercita influenţa asupra lui Y. justificând raţional obligaţia. consensul este un procedeu prin care autorizăm pe cineva să facă ori să se abţină să facă ceva (consens normativ). ca mecanisme de justificare şi manifestare a puterii în viaţa socială: Consensul procedează dintr-o evaluare a beneficiilor şi avantajelor simţite.

în toate cazurile proprietatea ce defineşte în ansamblu consensul ca acceptare este o „împărtăşire“ care oarecum leagă oamenii83. El nu presupune consimţământul activ al fiecăruia faţă de anumite lucruri. Pentru a îndepărta riscurile unei confuzii între legitimitate şi consens trebuie.înţelegem randamentul funcţional – adică modul în care regimul se achită de sarcinile esenţiale ale guvernării. aşa cum le poate concepe majoritatea populaţiei şi mai ales acele grupuri puternice precum armata sau marea finanţă“81. b) consensul la nivelul regimului sau consensul procedural. să amintim că legitimitatea unui regim decurge din identificarea sa cu un sistem de valori şi norme. c) consensul la nivelul politicilor sau consensul politicilor84. Acest lucru este valabil pentru regimurile naţionaliste din ţările decolonizate unde construcţia naţiunii înseamnă cucerirea unei identităţi. În al doilea rând.. Distincţie necesară. legitimitatea constă în demonstrarea uneia aptitudini de a asigura triumful valorilor. 93 . Aceste obiecte de consens–disensiune pot fi transformate. deci. din aptitudinea sa prezumată de a asigura triumful valorilor socialmente dezirabile. (. Consensul nu este un consimţământ actual.. (. În toate cazurile. după Lipset. acest lucru este valabil şi pentru dictaturile legitimate printr-o misiune istorică realizabilă în viitor: şi pentru democraţii. b) regulile jocului sau procedurile. speranţa unei puteri viitoare. chiar dacă în mare noţiunea de consens ar putea fi o simplă acceptare (adică un consens într-o formă pasivă). eliberarea de umilinţa colonială. dar relativă: ea tinde să se şteargă concret.. urmându-l pe Easton.). Astfel eficienţa unui regim asigură mai puţin legitimitatea sa decât ataşamentul său manifest la realizarea unui obiect suprem. identificate cu viitorul justiţiei sau al libertăţii. la rândul lor. în trei niveluri ale consensului: a) consensul la nivelul comunităţii sau consensul de bază. înţeles fiind că ea nu se reduce la aceasta. trebuie să distingem trei obiecte ale posibilei împărtăşiri: a) valorile ultime (cum ar fi libertatea şi egalitatea). c) guvernele specifice şi politicile guvernamentale. într-un regim de democraţie liberală82..) În ceea ce priveşte teoria democraţiei.

Definiţi puterea politică. legitimitatea puterii. dominaţie. 2. 5. Definiţi legitimitatea şi autoritatea politică. influenţă. consens. Explicaţi diferenţele conceptuale dintre principalele definiţii ale puterii politice. Definiţi influenţa şi consensul politic. coerciţie. instituţionalizarea puterii. Explicaţi diferenţele dintre paradigma clasică şi cea postmodernă ale puterii. Explicaţi rolul controlului social în instituţionalizarea puterii. autoritate politică. 4. putere politică. 94 . legalitate. forţă. prestigiu. Arătaţi diferenţele dintre putere şi influenţă. resurse materiale şi simbolice. 8. control social. ÎNTREBĂRI: 1.TERMENI–CHEIE: putere. 3. 6. lege.

1969. 1971. Penguin Books.. 33 CHAZEL. St. 14 ELMAN R. TALCOTT. 1982. Vintage Books. London. p. The History of Sexuality. 17 GOLDSCHMIDT. p. JOHN. 136. 26 HOBBES. Paris. FOUCAULT.. Macmillan. Stuttgart. 139. ROBERT. MICHEL. I. 1975. 10 RUSSELL. 106 şi urm. În: McCaleb Modules in Anthropology. 1975. The Guilford Press. III. 35 DAHL. 71. Foucault în cadrul paradigmei postmoderniste vezi capitolele dedicate de aceiaşi autori lui Jean Baudrillard. op. 6 BEST. On the Concept of Political Power.. KELLNER. 7 FOUCAULT. 2. 1950. Surveiller et punir. New York and London. STEVEN. 94. New York. SERVICE. KARL. 37 PARSON. W. cit. Power and Progress. Leviathan. 16 GINSBERG. The Story of Linguage. Inc. George Allen and Unwin Ltd.. 50.NOTE: FOUCAULT. 1948. New York. H. W. cap. În: Brian Barry (ed. 1975. p. by Sakari Hänien and Kari Polanen. B. Essay on sociological theory.. Henri Holt. London. 11 BARBER. 5 FOUCAULT. Power and Political Theory: Some European Perspectives. JOHN STUART. Paris. The Process of Cultural Evolution. G. 20 Ibidem. BERTRAND. 1980. The Psychology of Society. p. 13 FABER. 23 LAVAU. 19 ELMAN. WALTER. Apud: Texts. Surveiller et purir. Gallimard. Origins of the State and Civilization. p. The Ethnology of Law. 99. nr. London. On Power. STANLEY. S. MICHEL. p. GEORGE. Social Stratification in Comparative Perspective. 9 BIERSTEDT. 1971. p. The History of Sexuality. Pouvoir et société. 3. Viley. Pentru o poziţionare cât mai exactă a gândirii lui M. bunăoară în cea a lui Dennis Wrong: „capactitatea unei persoane de a produce efecte scontate şi prevăzute asupra celuilalt“. 1972. În: Behavioural Science. 1957. 1969. p. 31–32. 8 FOUCAULT. 1968. New York. L. de asemenea.. 1966. Vintage Books.. 4.. MICHEL. p. Rosenau. p. 102. Contexts. 15 SIMSON. 34 LUKES. 1976. Law and Society in Evolution. 1921. 34. P. Pantheon Books. New York. p. STONE. 34.. MICHEL. op. Foucault în perioada 1972–1977 cuprinse în excelenta antologie realizată de Colin Gordon: „Power/Knowledge: Selected interviews and other writings. În: Class. nr. 65. 16. p. Power: A new Social Analysis. Klett – Cotta. R. 3. Northon and Co. 1980. 24 RUSSELL. 22. p. A. The Finnish Political Science Association. London. 32 Ibidem. 28 MILL. Postmodern Theory. Social Research. London. 218. 29 WEBER. 30 LASSWELL.. New York. p. 31 Ibidem. 83. 1975. cit. Paris. 1959. Concepts – Studies on Politics and Power in Language. p. by Michel Foucault. Edited by James N. GEWALT. The Concept of Power. The Theory of Social and Economic Organisation. 1972–1977. The Finnish Political Science Association Ed. London. 1966. A Reader in Research and Theory. Minnesota. p. FR. 1990.. p. p. The Free Press. LEOPOLD. New York. 2 1 95 . 36 DEUTSCH. Gallimard. 1975. On the Concept of Politics and Power. În: Geschlichtliche Grundbegriffe. 1. În: International Politics and Foreign Policy. The Rule of Law versus the Order of Custom. 98. THOMAS. Press. p. W. MICHEL. p. Surveiller et punir. K. 12 The Oxford Latin Dictionary. Power and Society. 27 LOCKE. New York. cit. A New Social Analysis. Origins of the States and Civilisation. 226. 75. 38. p. MICHEL. Man’s Way.. McGrand-Hill.). 21 POSPISIL. p. p.. Second Treatise of Government. Critical Interrogations. L’Archéologie du Savoir. 18 DIAMOND... 3 FOUCAULT. Gilles Deleuze şi Felix Guattari: Vezi. MORRIS. Naissance de la prison. 1991. 47. Reading.. p. şi KAPLAN. op. 25 Influenţe ale acestei abordări se pot întâlni şi în operele contemporane dedicate puterii. C. 4 Ibidem. 22 Ibidem.. Despre guvernarea reprezentativă. ROBERT. SERVICE. STEVEN. Concepts – Studies on Politics and Power in Language. Yale Univ. MAX. Methuen. Status and Power. Jacques Derrida.. New York. Cases and Readings on Law and Society. 1980. George Allen and Unwin Ltd. p.. Contexts. MACHT. 74. vol. 152. Paul. The Free Press. Power: A Radical View. p. DOUGLAS. New York. 203 şi urm. 1972. p. J. West Publishing Co. 1. module 12. p. vol. Apud: Texts. interviurile date de M. 217. 86.

vol. 49 Ibidem. GÉRARD. p. The Free Press. LUDWIG. Bucureşti. p. The Active Society. 53 LIPSET. 72 KENNETH.. Cunoaştere şi comunicare. COLAS. 81 LIPSET. 226. 68 ETZIONI.. p. U. O teorie a stratificării sociale. 40 KATZ. 2003. 652. 1959. IOAN. 77 DAHL. p. 91. 59 LASSWELL. op. Milano. GEORGE. legitimacy and democracy. 1977. R. 73 SCHWARZENBERG. MAX. p. Filipeştii de Târg. 52 Vezi JUDE. p. Doubleday. 2006.. 1969. 43 THOMPSON. GERHARD. NOROC. cit.. TÎRDEA. p. BOGDAN. p. p. GERHARD.. EMILE.. 17. p. cit. 69 Ibidem. 1983. 54 LINZ. LAZARSFELD. L’obligation politique. Timişoara. M. 227–228. 70 Apud. LARISA. L’essence du christianisme. JÜRGEN. EMILE. New Haven and London. Laterza.. Le vocbulaire des institutions indo–européennes. E. LENSKY. 428. Legitimacy of democracy and the socioeconomic system. 47 FEUERBACH. 357–358. Paradigmele şi mecanismele puterii. PETER şi BARATZ. 352. 12. 39 Ibidem. 45 Ibidem. 93.. În: LIPSET. 71 Ibidem. J. PAUL HENRI. Die Typen der Herr schaft. p. Power and Society. 57 HABERMAS. p. MAX... cit. ELIHU. p. Paris. Bucureşti. p. O teorie socială a mass-media. cit. 291–292. p. a. Bari. 61 Apud.. p. p. U. vol. 2004. New York. p. R. p. 55 HABERMAS. 2. p. pp. G. nr. AMITAI. p. 83. 637. Power and Society. cit. p. În: Wirtschaft und Gescllschaft. Social conflict. M. 339. Editura politică. Editura Univers. M. An Introduction to the Theory and Measurement of Influence. Bompiani. 74 Ibidem. Two faces of power. (A cura di Franco Ferrarotti). 1968 (1846). 61. Antologia di scienze sociali. Gemeinschaft und Gesellschafti. 230. 1983. Cunoaştere şi comunicare. 67 BIERSTEDT. 1983. Flammarion. SEYMOUR MARTIN 82 Apud: JUDE. Political Man. Editura politică. op. 80 POLIN. 1983. Maspero. 41 BACHRACH. A. 69 LENSKY. Editura politică. H. 3. 637. Glencoe Press. HABERMAS. În: The American Political Science Review. Amarcord. 1936. 1. DOMINIQUE.. S.. Strains and Legitimacy. HAROLD. 1955. 46 BURDEAU. 76 La sociologia del potere. 90–91. f. În: American Political Science Review... JURGEN. New York. 44 CHOMBART de LAUWE. The Social Basis of Politics. 65–113. S. cit. 62 WEBER. Sociologie politică. Sociologia delle communicazioni di masso. 51 SCHWARTZENBERG. JÜRGEN. NORTON. p. ROGER. Essay in sociological theory. P. Köln. op. În: Behavioral Science.. F. p. 433. 1936.CAVALLI. p. New York. D. ROGER–GÉRARD. J. Putere şi privilegii. 66 BIERSTEDT. KAPLAN. 42 Apud. L’Etat–spectacle. 386–403.. KAPLAN. Comparing Plutslist Democracy. RAYMOND. 217. Antet XX Press. B. Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. Mc Grand Hill. JOHN. Bucureşti. vol. 76. A Framework for Political Inquiry. Paris. Personal Influence. 1973 (introducere). 2 64 BENVENISTE. 1957. p. 947–952.. Yale University Press. 228. p. 1975. Leadership and Consensus in a New Guineea Society. p. Cunoaştere şi comunicare. 111. Westview. E. 63 BENVENISTE. În: American Anthropology nr. Chişinău. 1955. 338–339. JUAN. 399. Köln. Kratologia – o posibilă ştiinţă despre putere. 1968. p. 1959. 293. p. 1979. La politique aux pays des merveilles. 1966. p. op. Bucureşti. Politologie. p. 203. p. În: DOGAN. 50 Ibidem. cit.. Editura politică. L’Etat–spectacle. 336. 75 Ibidem. Boulder. op. p. 110. (ed). READ. Power and Progress. Bucureşti. PAUL. 65 MARCH. The Concept of Power. cit. ABRAHAM. p. Paris... p. 60 BIERSTEDT. ROBERT. Media şi modernitatea. 56 WEBER. 229. A. 44. New York. LUCIANO. 221. op. P. Apud. 1971. 2002. 4. Essai sur et contre le star système en politique. 58 HABERMAS. F. Paris. I. op. Bucureşti. 79 LASSWELL. L’Etat–spectacle. 48 SCHWARTZENBERG. p. p. 157 şi urm. op. 78 Ibidem. 1988. ROGER–GÉRARD. 226. decembrie 1962. nr. Cultura şi puterea. JOAN 96 38 . 337. ROBERT.

18. Free Press. 1968. G.. 1965. Social Science Concepts: A Systematic Analysis.. A. J.ETZIONI. Viley. The Active Society. partea a IV-a şi GARHAM. D. Sartori (ed). New York. 84 EASTON. A System Analysis of Political Life. Consens in G.. 83 97 . New York. cap.

unul din filosofii pe care Convenţia revoluţionară îi însărcinase cu conducerea nou creatului Institut Francez. Termenul „ideologie“ a fost creat în 1796 de Antoine Destutt de Tracy. ceea ce a constituit prima configuraţie semantică a conceptului: transformarea ideilor în credinţe. Deşi la originea sa conceptul de ideologie era considerat progresist. ar constitui fundamentul pentru o societate dreaptă şi fericită. eliberată de prejudecăţile religioase sau metafizice. Spre deosebire de polisemantismul unor concepte–cheie din câmpul ştiinţelor social–politice (precum democraţia sau libertatea. Pe măsură ce guvernarea sa evolua către un imperiu susţinut de cezarism. 98 . Aceştia din urmă constituiau o parte din cei pe care i-a învinuit Napoleon după retragerea de la Moscova. Această explicaţie a originii ideilor ar demonstra sursa lor comună în trebuinţele şi dorinţele umane. la credinţa că progresul social era implacabil. 4. o ideologie. Apariţia şi apoi consacrarea lui definitivă reprezintă încununarea firească a maturizării unui curent de gândire – iluminismul care. Această omnipotenţă a raţiunii de a crea o lume nouă prin descoperirea legilor care acţionează în natură şi în cadrul societăţilor umane pe baza facultăţii de a gândi a dus la încrederea omului în forţele sale proprii. prin laicizarea valorilor şi fetişizarea raţiunii la rang de lege universală. Ambiguităţile semantice ale conceptului de ideologie. credea că poate crea o lume în care pasiunile şi dorinţele umane să-şi găsească o împlinire în conformitate cu dreptul omului la fericire. termenul ideologie are o vârstă de mai puţin de două sute de ani. Respingând conceptul de idei înnăscute. care a devenit membru de onoare înaintea Concordatului său cu Biserica şi a cezarismului crescând. care ar fi baza tuturor celorlalte ştiinţe. special pentru a răspândi ideile iluminismului.CAPITOLUL 4 IDEOLOGIILE POLITICE I. În „Elements d’idéologie“.1. de exemplu) care au o vechime milenară. critica ideologilor liberali şi republicani era inevitabilă. Institutul s-a bucurat pentru puţin timp de patronajul lui Napoleon. ceea ce a cauzat o rupere a relaţiilor. O explicaţie raţională a originii ideilor. în repere esenţiale ale acţiunii umane. acel cadru reglator al societăţii pe baza dreptului natural. în concepţia lui Napoleon el a căpătat sensuri peiorative. de Tracy explica modul în care ideile noastre iau naştere din senzaţii. de Tracy propunea o nouă ştiinţă a ideilor. prin dezvoltarea cunoaşterii.1. scrisă între 1801 şi 1805.

reformarea sau abolirea unor instituţii social–politice. 3. „în epoca lui Napoleon. manifeste. Ele afectează în totalitate unele din valorile majore ale vieţii. prin cercetarea subtilă a primelor cauze. pentru apărarea. 9. în parte. unificatori. Ele sunt. profeţi şi înţelepţi.„Ideologia. această metafizică nebuloasă. etice. în general. în loc să-şi obţină legile din cunoaşterea inimii umane şi a lecţiilor istoriei“1. într-un mod mai mult sau mai puţin fericit. 2. puternic structurate. precum şi o teorie despre natura umană (bună sau rea. Declaraţii ale Drepturilor. inevitabil. Ele se transformă în argumente: ele sunt menite să convingă şi să contracareze concepţiile rivale. moralizatoare în ton şi în conţinut. credinţe de grup instituţionalizate pe care indivizii le asimilează prin procesele de socializare. nici nu aparţin gustului sau culorilor“3. Astfel. Ele sunt normative. Ele sunt. ca toate celelalte credinţe. implică o teorie a cauzei şi a efectului în lume. Ele exprimă o perspectivă asupra lumii şi o voinţă orientată spre viitor. 7. prin care se afirmă o ierarhie a valorilor. propoziţii de fapt şi judecăţi de valoare. „Ideologiile politice amestecă întotdeauna . adică orice credinţă ostilă lui Napoleon însuşi“2. părţi ale unui sistem de credinţe mai vast şi împărtăşesc proprietăţile structurale şi stilistice ale acestui sistem.. 8. 6. este cea care. Mulţi oameni primesc o ideologie prin identificarea cu un grup social sau prin distanţarea faţă de acesta. 10. «ideologia» ajunge să însemne virtual orice credinţă de tip republican sau revoluţionar. Oscilaţiile între conotaţiile pozitive şi negative vor fi caracteristice pentru întreaga istorie a conceptului de ideologie. Toate ideologiile. Ele cuprind programe pentru schimbarea sau conservarea ordinii politice. Ele nu cad în mod direct sub alternativa adevărului şi falsului. mari interpreţi şi autori). 5. Ele sunt sisteme de reprezentări. salvatori. CARACTERISTICI 1. doreşte să stabilească pe această bază o legislaţie a popoarelor. DEFINIŢIE Ideologiile sunt. programe) şi eroi (părinţi fondatori. raţionalizări ale intereselor de grup – dar nu în mod necesar interesele tuturor grupurilor care le îmbrăţişează. Ele au un corp de documente sacre (Constituţii... 99 . perfectibilă sau nu). 4.

caracterul intolerant al prescripţiilor. 4. nici falsă. Este cazul valorii pozitive a împrumutului fără dobândă din economiile de reciprocitate. poate fi adaptată la o anumită stare a societăţii. 5. caracterul explicit al formulării lor. însă curentele de gândire nu se bucură de adeziune totală tocmai datorită deschiderilor mai largi faţă de inovaţie. fără să fie. 7. voinţa de a se concentra asupra unei credinţe pozitive sau normative particulară.. caracterul pasional al promulgării lor. Ea este o gândire anonimă. rezistenţa la sau respingerea inovaţiei. de exemplu) caracterul de a fi fundamentate pe construcţii intelectuale explicite sau sistematice.11. distincţia faţă de alte sisteme de credinţe trecute sau contemporane. Sintetizând.“ (M. un discurs fără autor. În raport cu viziunile despre lume. ideologiile se caracterizează prin caracterul explicit al formulării lor. Problema ideologiei apare atunci când există o contradicţie între ceea ce credem şi ceea ce poate fi stabilit în mod ştiinţific ca fiind corect. ideologiile se disting de alte tipuri de credinţe prin poziţia pe care o ocupă în raport cu opt criterii: 1. 3.. 8. Dar ele sunt mai închise. În ce priveşte raportul ideologiilor cu sistemele de credinţe pozitive sau normative. Este interesant de remarcat faptul că marele sociolog american.. Talcott Parsons. Astfel. pragmatismul sau empirismul. 2. din această cauză nici adevărată. ideologiile ar fi o variabilă a acestora. Ideologiile împărtăşesc cu „sistemele şi curentele de gândire“ (existenţialismul. 6. o normă poate avea un sens. asocierea lor cu instituţiile menite să întărească şi realizeze credinţele respective. exigenţa lor privind adeziunea.. ceea ce toată lumea crede fără ca nimeni să o gândească4.“6. mai rezistente la inovaţie5. propune o definiţie a ideologiei apropiată de cea a lui Marx: „Criteriul esenţial al ideologiei este deviaţia sa în raport cu obiectivitatea ştiinţifică. politica ar trebui să fie idealistă. prezente în orice societate.) 100 . care defineşte ideologia plecând de la criteriul adevărului şi falsului şi cea modernă. O ideologie este întotdeauna colectivă. De altfel. Bluntschli) Raymond Boudon distinge „două tipuri fundamentale de definiţie a ideologiei: cea tradiţională. care o defineşte mai curând plecând de la ideea de sens. (. două principii care sunt adevărate atunci când se completează unul pe celălalt şi sunt eronate când sunt separate. „Politica ar trebui să fie realistă. aceasta o deosebeşte de opinie sau de credinţă. care pot fi individuale.

). 2. se pot distinge două tipuri principale de explicaţie a fenomenelor ideologice: explicaţia iraţională şi explicaţia raţională. 4. să fie analizată ca un comportament comprehensibil. 3..8 101 . evident.. ca eroare.). Raymond Boudon obţine patru combinaţii posibile: 1. Aceasta nu înseamnă. Primul tip reia într-o mare măsură filosofia clasică a erorii. Definiţia tradiţională (ideologia este o eroare) şi explicaţie iraţională (adeziunea la ideologie este rezultatul forţelor care scapă controlului subiectului. că acest comportament este produsul deliberării şi al calculului“7 (. Definiţia modernă (ideologia nu relevă criteriul adevărului şi falsului) şi explicaţie raţională (adeziunea la ideologie este comprehensibilă).. Definiţia modernă (ideologia nu relevă criteriul adevărului şi falsului) şi explicaţie iraţională (adeziunea la ideologie este rezultatul forţelor care scapă controlului subiectului). în sensul lui Max Weber. Definiţia tradiţională (ideologia este o eroare) şi explicaţie raţională (adeziunea la ideologie este comprehensibilă). Din încrucişarea celor două tipuri de definiţii şi a celor două tipuri de explicaţie. În explicaţiile de tip raţional adeziunea la ideologii poate.Pe de altă parte. ideologia ar fi produsul forţelor care scapă controlului subiectului (.. dimpotrivă.

provocată de Fetişismul mărfurilor. 102 . Legea Taft–Hartley (GEERTZ). Definiţie tradiţională (în raport cu criteriul adevărului şi falsului) 1. cit. şeful Respectul aristocratului pentru monarhia absolută (MARX) Împrumutul cu dobândă (MANNHEIM). op. Orbirea interesele de clasă (Marx). 83. cultul lui Mithra (MAX WEBER). Respectul drapelului (DURKHEIM)..TIPURI DE DEFINIŢIE A IDEOLOGIEI TIPURI DE EXPLICAŢIE A IDEOLOGIEI∗ Explicaţie iraţională Explicaţie raţională 2. p. Adeziunea la ideile false din fanatism (ARON. Admiraţia pentru harismatic (MAX WEBER) ∗ Apud Raymond Boudon. SHILS) Definiţie modernă (fără referinţă la criteriul adevărului şi falsului) 3. ideologie mercantilă (Marx) Magia (MAX WEBER) 4. Zeii romani.

hartă mentală care permite orientarea într-o lume complexă. În această ordine de idei ideologiile ar fi sisteme de credinţă mai mult sau mai puţin instituţionalizate şi care conţin.“13 103 . oferindu-i concepte dotate cu autoritate şi capabile să-i dea un sens.Tipuri de explicaţie a ideologiei∗∗ TIPURI DE TRADIŢIE TRADIŢIE MARXISTĂ EXPLICAŢIE IRAŢIONALĂ MARX I: Ideologia.. După Clifford Geertz. produs al fanatismului. pe lângă acestea. Pentru ideolog. ca şi imaginile evocatoare cu ajutorul cărora realitatea politică poate fi percepută într-un mod sensibil.. funcţia ideologiei este de a face politica posibilă.12 Mai concret. au aceeaşi structură ca şi raţionalizările. aceste imagini schematice ale ordinii sociale. TRADIŢIE NONMARXISTĂ ARON–SHILS: Ideologia. „prin construcţia ideologiilor.9 Mai mult. al pasiunilor.“11 Cu alte cuvinte. în interesul cărora este mobilizată (ideologia) şi. imagine inversată a realităţii sub influenţa intereselor EXPLICAŢIE RAŢIONALĂ MARX II: Ideologia ca efect al perspectivei sau ca adeziune conştientă la credinţe utile. LENIN: Ideologia. MANNHEIM: Ideologia – credinţa în norme adaptate la o „situaţie istorică“. GEERTZ: Ideologia. omul poate deveni cel mai bun sau cel mai rău animal politic.“10 Datorită acestui cadru specific al gândirii. ele sunt „combinaţii de sisteme proiective. de aceea. artă în panoplia luptei de clasă. credinţe preideologice foarte personalizate. Daniel Bell vede în ideologii „transformarea ideilor în leviere sociale. ideologiile permit agenţilor politici să se orienteze în complexitatea lumii sociale. adevărul derivă în acţiune şi semnificaţia este dată experienţei prin transformarea momentului. de clasă.

„Goimii“. de supunere a populaţiilor băştinaşe s-a dus pe teren religios şi cultural. La nivelul acestui plan vertical va opera întâlnirea dintre ideologiile sistematizate şi reprezentările spontane ale grupurilor şi claselor. în domeniul politicului. Ideologul refuză să considere ideologia un simplu sistem de gândire: pentru el separarea dintre idee şi acţiune este intolerabilă. discursul ideologic. Noaptea Sfântului Bartolomeu. Domnul iubirii şi al milei. într-un ideal. manifestarea 104 . persuasiunea activă. deşi este un sistem coerent de reprezentări şi de atitudini. cu atât fervoarea credinţei este mai mistuitoare şi cu atât se apropie mai mult de fanatismul religios care încălzeşte mai nobil spiritele. Fiecare ideologie îşi alege grupuri ţintă ai căror membri sunt consideraţi ca cei mai apţi să preia mesajele difuze în funcţie de situaţia. acţiunile teroriste contemporane sunt acoperite de un voal religios care justifică acţiunea împotriva realităţii care pângăreşte: „Iuda“. Cruciadele. propaganda. ideologia socialistă pretinde că principalii săi susţinători sunt muncitorii. sau uneori chiar împotriva acestei valori. Credinţa religioasă a servit adeseori de mobil războaielor de cucerire. „Marele Satan“. Dimpotrivă. „Necredincioşii“. indiferent de valoarea de adevăr a acestuia. Activitatea ideologică trebuie deosebită cu grijă de activitatea ştiinţifică. „Ghiaurii“. cu cât o cauză politică dreaptă este motivată religios. interesele şi apartenenţa lor de clasă. Ideologia naţionalistă pretinde să se adreseze tuturor cetăţenilor unei ţări. în numele lui Hristos. noţiunea de credinţă într-o cauză nobilă.Transformarea ideilor în credinţe presupune. Obiectivitatea cunoaşterii nu presupune intenţionalitatea acţiunii. ca valoarea centrală a demersului cognitiv. Identificarea unui public potenţial este o preocupare constantă pentru ideolog. vizând difuzarea. urmăreşte să pună în formă stările afective difuze ale unui grup. sub presiunea persuasivă a mesajului. proiectul trebuie să se realizeze şi el se defineşte printr-o succesiune de practici consecvente semnificaţiilor. nici utilizarea valorii de fals pentru popularizarea ideilor sau descoperirilor ştiinţifice. „Păgânii“. Cu cât acest scop este mai vag şi mai general. creştinarea Lumii Noi. de vreme ce el este un rezervor inepuizabil de resurse de susţinere şi de posibilităţi de extindere a audienţei. Aceasta din urmă se caracterizează printr-un ansamblu de propoziţii logice a căror finalitate este descoperirea adevărului. indiferent de sistemul religios. convingerea trebuie să se manifeste. Inchiziţia. „Antihristul“. Acţiunea de masacrare sau de creştinare forţată. într-un scop suprem.

şi deci un exemplu clar pentru indiferenţa ideologiilor la dezminţirile oferite de realitate însăşi. în numele anumitor trăsături. trebuie să recunoaştem că mulţi ideologi pretind – şi nu totdeauna abuziv – că se sprijină pe o argumentaţie ştiinţifică. desigur. unde experienţa industrializării forţate. Ei refuză. ci sărăcia. În sens larg. Sociologul Raymond Boudon oferă o serie de exemple foarte relevante: el se întreabă cum ar fi posibilă explicarea „raţionalităţii“ unei ideologii sinucigaşe. tipuri de acţiune şi reacţiune. fără posibilitatea redresării. totuşi. cum poate să fie. aşa cum propunea. Putem aminti. în cultura sa politică. prin aceasta. ea transformă realitatea mai mult decât ar putea-o face cunoaşterea cea mai exactă. Ea va încerca o unificare a efectelor sub controlul persuasiv al mesajelor politice. o eventuală tutelă asupra aspiraţiilor. ne dăm seama că. să definim ideologia ca fiind iraţională. Acest ethos se traduce printr-o sensibilitate particulară faţă de anumite fenomene şi o indiferenţă faţă de altele. sportive. a cooperativelor agricole de stat a ruinat agricultura tradiţională. fiindcă nu provine dintr-o analiză adecvată a faptelor. juridice. un anumit ethos specific. de vreme ce a putut impune sutelor de milioane de oameni o aberaţie fatală în ceea ce priveşte agricultura. dar şi valorile morale. Ea vizează să producă un discurs capabil să traducă şi să glorifice efectele difuze pentru a obţine coordonarea şi. Ideologia este ineficientă în sensul în care ea nu aduce în practică nici una dintre soluţiile pe care. Dacă ideologia ar conţine numai minciuni şi iluzii. de una singură. 105 .O clasă socială nu vehiculează. ci norme şi valori proprii. Dar ea nu are. nu poate rezolva problemele reale. colectivizarea agriculturii din fostele ţări socialiste care nu a adus. religioase. eficientă? Oricât am dori. putem include în ideologie nu numai concepţiile politice sau economice. abundenţa. ca exemplu sugestiv. Iar aşa ceva reprezintă o negaţie a spiritului ştiinţific. Dacă Uniunii Sovietice îi vom adăuga ţările din sud-estul Europei şi numeroase ţări din lumea a treia. de aici. punerea în practică a teoriilor lîsenkiste fiind una din cauzele prăbuşirii agriculturii sovietice. teoretic. Munca ideologului se situează în această tensiune dintre spontan şi sistematic. familiale. să ia în considerare argumentele şi faptele care le displac. o mai redusă acţiune asupra realului. programul său le-a etalat. delirul ideologic a fost cel puţin la fel de puternic ca oricare alt act de credinţă. în epoca noastră. estetice. o ideologie comună sistematic formulată. printr-un sistem specific spontan de valorizare şi revalorizare. Cu toate că ideologia. printr-o anumită imagine de sine şi a frontierelor grupului.

în ce-i priveşte pe protagoniştii ideologici. în lipsa ei. Se spune. cea care nu poate emana decât acţiuni benefice“15. sau. de onestitate şi de eficacitate. corupţia. aceasta se înnobilează. Abuzul despotic de putere. ideologia ţine loc de morală. Câteodată. a fost întotdeauna la mare cinste. volumul său publicat în 1987. un act de credinţă: „Nu socialismului trebuie să i se impute dificultăţile întâlnite de ţările socialiste în dezvoltarea lor“. omiţându-le cu vederea. unii politicieni români au o înaltă idee despre propria valoare şi moralitate încât. fie şi sub alte denumiri. oferind atâtea conforturi. Absolvirea ideologică a omuciderii şi genocidului a fost un subiect amplu tratat de către istorici. în cazul lor. Dispensa practică suprimă criteriul eficacităţii. însă. ideologia. explicaţia se reduce la o simplă afirmaţie. una din funcţiile ideologiei fiind fabricarea explicaţiilor care absolvă. mai rar. nepotismul. mai degrabă. De exemplu. Ceea ce pentru omul de rând reprezintă o crimă sau un viciu pentru ei este cu totul altceva. Dispensa morală anulează noţiunile de bine şi de rău. ba chiar a inventa această realitate. făcându-l să creadă că el este însuşi virtutea. ca şi cu pericole.În concepţia lui Jean–François Revel14 ideologia este o „întreită dispensă: dispensă intelectuală. suferinţe şi nedreptăţi pentru ceilalţi. ori împiedicând accesul la ele. Acest tip de om „nu este singur. Dat fiind că te dispensează de adevăr. dat fiind că el însuşi este sursa acestora. 106 . realitatea îţi prezintă numai cazuri particulare. că tot ea a sanctificat delapidarea. Dispensa intelectuală constă în a reţine din realitate numai elementele favorabile tezei pe care o susţii. elimină valoarea oricărui contraargument. ajunge chiar o virtute. dispensă practică şi dispensă morală“. gestul făcut nu mai este ruşinos de vreme ce ajunge el însuşi să îl practice. fraza vrea să spună ceva de genul „nu apa este vinovată de problemele umidităţii cu care se confruntă ţările inundate“. inclusiv probabilitatea de remuşcărilor în cazul celui care le produce. Redusă la armătura ei logică. cu multe riscuri de eşec sau eroare în fiecare acţiune. pentru că. scria Mihail Gorbaciov în „Perestroika“. E greu să trăieşti fără ideologie. negându-le pe altele. devine cinstită. rezultă că prin simplul fapt că ei practică asiduu corupţia. el este însoţit şi sprijinit de substanţa sacră a ideologiei care-i capitonează conştiinţa. în slujba interesului personal anterior criticat aspru de candidaţi şi partide nu e numai un banal mecanism psihologic al autoconcesiei. cu eventuale consecinţe grave pentru subiect. ascultându-i. care necesită fie o cunoaştere adecvată. Nimic din toate acestea însă în cazul ideologului care planează deasupra binelui şi răului.

Ea trebuie să convingă că sistemul său de valori este cel mai bun şi să împingă partizanii la acţiune pentru impunerea lor. contradicţiile. deci. iar în caracterul sistematic şi coerent al teoriilor ştiinţifice un teren fertil de raţionalizare. juridice. Dar dacă există o interferenţă a domeniilor ştiinţifice şi ideologice. Dacă un discurs este ideologic.4. sub forma a trei propoziţii. Ideologiile găsesc în adevărurile descoperite de ştiinţe un mijloc ideal pentru a-şi legitima sistemul lor de credinţe.2. De aceea. El nu poate. istorice. Există un discurs raţional. Importantă este analogia formal–exterioară. al moralei. cel puţin în măsura în care el nu are drept funcţie să justifice o putere. o ideologie se fereşte să descopere adevărul prin supunerea propoziţiilor ei verificării empirice sau logice. în acelaşi timp. ideologiile împrumută elemente conceptuale din filosofia populară sau din operele de vulgarizare ştiinţifică. în special la nivelul obiectivităţii şi neutralităţii demersului cognitiv: 1. diferenţele de structură dintre discursul ştiinţific şi discursul ideologic. Oliviér Reboul enunţă. Această negare provine tocmai din faptul că discursul ideologic este în serviciul unei puteri. ci pentru că el îşi neagă caracterul ştiinţific şi îşi arogă un grad de evidenţă pe care el nu o poate pretinde. care permite receptarea şi interiorizarea mesajelor ideologice fără un efort intelectual deosebit. economice. În subcapitolul „Ştiinţă şi ideologie“ din cartea „Langage et idéologie“. ceea ce ar echivala cu revizuirea nucleului său. deoarece el nu este falsificabil şi care nu este ideologic. Descoperirea adevărului ar oferi surprize neplăcute. relevând nonsensurile.1. aici se conturează o opoziţie de scopuri“16. cel al dreptului. Adevărul ei este prestabilit: el constă în câteva scheme logice care să pună în mişcare fundalul emoţional al credinţei în cauză. arena pentru luptele ideologice. 2. Prin esenţa ei. care sunt revendicate ca obiect de studiu de ştiinţele umane şi sunt. al filosofiei care se situează în domeniul ştiinţei. Ideologia şi ştiinţele sociale interferează. aceasta nu din cauză că el este nonştiinţific. în special pe canalele sensibilităţii şi contagiunii în grup. „pe planul fenomenelor umane. deoarece lui îi lipseşte libertatea 107 . Ştiinţă şi ideologie. 3. Ceea ce este ştiinţific nu este din această cauză şi ideologic. politice. să fie ştiinţific.

scumpă lui Descartes şi lui Leibniz. presupune un scop. deosebirile de interese. După cum orice act de cunoaştere presupune o analiză critică prealabilă a teoriilor anterioare şi respingerea unora dintre ele ca false sau depăşite. ale căror cariere. Gândirea ştiinţifică este abstractă. atemporală. Pe măsura dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice. atunci“ şi. de a se revizui. un excitant pentru interogaţia filosofică a omului de ştiinţă asupra celor mai intime premise ştiinţifice.. opera unei rezistenţe strict umane. în luptele care îi divid pe savanţi. La un nivel mai adânc. A deforma realul în funcţie de anumite valori. Înverşunarea cu care a fost apărată geometria euclidiană sau dogmele religioase în Evul Mediu trădează reziduurile ideologice din cunoaşterea ştiinţifică. sub aparenţa unei coerenţe logice a faptelor. ideologia asimilează noile descoperiri şi le integrează în structura logică a discursului său. şi oricât de puternică ar fi rezistenţa lor faţă de răspândirea şi acceptarea noilor cunoştinţe. a unei generaţii de savanţi.de a se expune la falsificare. prin dispariţia progresivă a susţinătorilor vechii teze şi înlocuirea lor în posturi cu noua generaţie de cercetărori“17. însăşi cecitatea intelectuală. „Barajul ridicat împotriva unei noi teorii ştiinţifice este. Însuşi Albert Einstein a zis-o: o descoperire se impune mai puţin prin forţa argumentelor prezentate comunităţii ştiinţifice. mai degrabă. caracterizat prin „forţa centripetă“ a ideilor „într-un sistem de cunoştinţe universale şi eterne“. ea se bazează pe judecăţile de valoare. Caracterul pseudoraţional al ideologiilor devine şi mai evident odată cu demonstrarea existenţei unei ideologii a ştiinţei. Însă. rivalităţile. ideologia este un suport negativ. În fond. duşmăniile. a unui grup anume. adeseori. nu 108 . poziţii şi prestigii depind de vechea teorie care e pe punctul de a fi detronată. ştiinţa nu este amorală: în finalitatea ei ultimă. Nici o putere nu poate să accepte acest risc. sub forma unor legi şi propoziţii logice. Tendinţa de a vedea în structurile realului relaţii matematice. sub aspectul formei sau al stilului dominant al descoperirilor. riscul de a vedea dezminţite de către fapte formulele care o legitimează. în consecinţă. de a se enunţa sub forma lui „dacă. a structurilor şi funcţiilor acesteia.. Scopul ei este cunoaşterea realităţii. ţineau de stilul clasicismului. sau o imagine eternă a lumii. oricâtă pondere ar avea slăbiciunile umane. obiectivă şi universală. tot astfel sistemul de credinţe al omului de ştiinţă va pune asupra descoperirilor sale o pecete ideologică. care generează o tensiune esenţială între cunoaştere şi imaginaţie la nivelul fiecărei epoci. în mecanica clasică a lui Newton. filosofice şi culturale. reprezintă o particularitate a discursului ideologic. vanitatea. cât.

mai puţin adevărat este că. pe de altă parte.. O ideologie este expresia unui scop normativ care se pretinde obiectiv. a unei stări de fapt şi. Pe de o parte. ci că ele coexistă. pe acest teren cel puţin. categorii. de unde aspectul său în esenţă echivoc. Este o „viziune“ semnificativă asupra unei anumite realităţi. în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea. apărea o ideologie ştiinţifică. modele.). plecând de la un moment de criză internă a acesteia. în structurile şi funcţiile sale. tradiţiile miturile şi. o astronomie şi o fizică matematică. aceasta se explică prin faptul că funcţia ideologică nu este distrusă prin apariţia gândirii ştiinţifice. Dacă ştiinţa s-ar strădui să explice realul şi să-l cuantifice prin legi. ea izvorăşte din reacţii mai intime (.“19 În acelaşi timp în care se constituiau. Între gândirea ştiinţifică şi gândirea ideologică se instituie o luptă pentru supremaţie. „neopozitiviste“ la Althusser. dezbaterea. distrugându-se cunoştinţe greşit alcătuite. visul unei naturi integral matematizabile pusă în scenă de un zeu matematician. stimulează structurări imaginare. „ideologice“ la Marx. onirice şi psihanalitice. pe terenul însuşi al observaţiei. „Ea nu are sursa sa la suprafaţă. a unei intenţii valorizante şi deformate. în final. amestecate în mod indisociabil. poate. psihologice şi sociologice. Dacă ideologia renaşte astfel din cenuşa sa ştiinţifică. „Gândirea ştiinţifică se constituie revenind asupra unui trecut de erori ideologice. Scopul cunoaşterii este obiectiv. criteriile obiective şi autenticitatea informaţiei rămân elementele decisive care tranşează. Aceste forţe centripete decurg din două surse. totodată. 109 . gândirea ştiinţifică dezvăluie cunoştinţele anterioare ca false şi nu ca ideologie. algebrist pentru Leibniz.. Se cunoaşte împotriva unei cunoaşteri anterioare. imaginaţia şi afectivitatea. universal. fără echivoc: el pretinde să explice realul. inconştientul colectiv furnizează acestor forţe centripete cadre. Este o filosofie a ştiinţelor care demască aceste erori ca ideologice – „metafizice“ la Comte.“18. Scopul ideologiei exprimă un real aşa cum ar dori ea să fie. „psihanaliste“ la Bachelard. ideologia l-ar deforma în funcţie de anumite valori pe care ar dori să le găsească înscrise în el. tendinţe subconştiente şi inconştiente. Critica psihanalitică a raţionalismului ştiinţific făcută de Gaston Bachelard evidenţiază geneza unei ideologii a ştiinţei. geometru şi mecanic pentru Descartes. aşa cum este el. Se pune întrebarea în ce sens sunt ideologiile obstacole epistemologice în calea apariţiei unei gândiri ştiinţifice? Constituindu-se ca ştiinţă.

mai precis. Pentru a restitui unui concept ştiinţific sclerozat supleţea sa. precum şi condiţiile în care îşi exercită practica ştiinţifică. descoperirile microfizice au aceeaşi valoare ştiinţifică. o înrâurire directă a ideologiilor asupra cercetării ştiinţifice prin obiective impuse omului de ştiinţă şi prin mijloacele puse la dispoziţia sa. A stabiliza definitiv un mod de gândire pozitiv sau ştiinţific apărea a fi mijlocul şi garanţia unei reorganizări sociabile stabile şi definitive. va fi necesar să i se integreze condiţiile experimentale ale folosirii lui. Cercetările ştiinţifice se dezvoltă într-o istorie în care ar fi un procedeu ideologic să se facă abstracţie de ele. nici autonomie absolută. Se poate afirma chiar că ele nu au o valoare ştiinţifică decât în măsura în care ele scapă de ideologiile politice ale societăţilor unde au fost produse. din domeniul ştiinţific la un domeniu extraştiinţific. nici o inchiziţie nu l-a putut împiedica pe Galilei să progreseze în descoperirea legilor mecanicii cereşti şi. că ea ţine de o ideologie sau chiar o întemeiază. independentă de orice ideologie. religioase. Acestea pot înrâuri instrucţia viitorului om de ştiinţă. Ar exista. viaţa sa ştiinţifică. un scop normativ care tinde să disimuleze realitatea. Dar specificitate nu înseamnă nici independenţă. prin obiectivele. aceasta se explică prin aceea că ea exprimă o dorinţă. «prin 110 . E dificil de conceput o contaminare a gândirii ştiinţifice prin ideologii politice. deci. îşi afirmă specificitatea faţă de domeniul ideologic şi ea se constituie şi se dezvoltă în opoziţie cu influenţele ideologice renăscânde din cadrul sau din afara ei. totuşi. sociale sau economice. mai aproape de noi. evitându-se astfel ca el să poată dobândi o existenţă autonomă ideatică desprinsă de real. dar.În „Noul spirit ştiinţific“. se vorbeşte în continuu despre ea. şi o autonomie a procesului cercetării care ar conţine într-însul propria sa valoare. indiferent dacă ele izvorăsc din laboratoare americane. Gândirea ştiinţifică. Dacă unitatea ştiinţei nu există în fapt şi. Pentru Auguste Comte ea a fost o ideologie de reorganizare socială la scară mondială. Prin prisma acestor schimbări de sens se manifestă concomitent fecunditatea conceptului şi progresului ştiinţific. Bachelard observa că „un concept are cel mai mult sens în momentul în care îşi schimbă sensul“. metodele şi rezultatele sale. puterea sa transformatoare. chineze sau germane. Funcţia ideologică generală a ştiinţei este definită de Auguste Comte drept „pretenţia de a conferi un credit dobândit pe drept în numele generic de «ştiinţă» unor afirmaţii al căror adevăr nu poate fi dovedit de nici una din ştiinţele constituite. Acest proces de transfer al creditului.

un rol indiscutabil mai puternic decât slăbiciunile propriu-zis intelectuale. care părea învinsă de constituirea şi dezvoltarea ştiinţelor. în „Cea mai bună dintre lumi“ de Aldous Huxley: ştiinţa constituia acolo obiectul unui cult generalizat dar. cărora le revine meritul de a fi dat o expresie teoretică precisă şi globală ideii conform căreia greşelile noastre – în măsura în care le provin din cauze exterioare gândirii – nu pot fi corijate de simplul efect al reflecţiei critice. Stimulându-se şi glorificându-se ştiinţa. recuperează şi anexează gândirea ştiinţifică sub denumirea de „ştiinţă“. într-un panaceu spre care se îndreaptă toate aspiraţiile ultragiate de durerea înşelată a Speranţei. al argumentaţiei. ne pare a fi resortul fundamental al acestei funcţii ideologice a ştiinţei“20. A crede în ştiinţă înseamnă a instaura o ordine ştiinţifică. al informaţiei exacte. Ea s-a transformat într-un fetiş. Acesta era preţul de plătit pentru instaurarea încrederii oarbe în puterea taumaturgică a ştiinţei. într-o forţă magică. Astfel. tentaţia fructului oprit. ideologia dominantă a lumii contemporane. La limită. voluptatea autoamăgirii. fie practice. Într-adevăr. în mod corelativ. într-o primă fază de opoziţie. indiferent că filosofii susţin contrariul. ştiinţele păreau învingătoarele ideologiilor. ori de rapiditatea cu care acceptăm să ne schimbăm punctul de vedere. sociale şi economice. în insuficienţele metodei şi ale procedurilor de verificare. Dacă. tot ce este ştiinţific este adevărat şi tot ce este adevărat este ştiinţific. ideologia. dispăruseră întru totul. ideologia ştiinţei omorâse ştiinţele. a impune linia politică. Limita de dezvoltare a acestei ideologii ştiinţifice apărea încă din 1937. în geneza erorii. Până la Marx şi Engels. Ideologia ştiinţei este. într-un anumit sens. a garanta succesul tehnicii. dincolo de antagonismele politice. În felul acesta. toate încercările filosofice asupra greşelii vedeau originea acesteia în erori tehnice. Acest sistem este experimentat zi de zi prin intermediul publicităţii şi propagandei: eticheta = ştiinţific = este necesară şi suficientă pentru a obţine vânzarea produselor. ştiinţele. a impune teorii. cercetarea fundamentală. ci din simpla necesitate de a răspunde unor noi exigenţe.intermediul etichetei ştiinţific». se stimulează şi se glorifică funcţia ideologică a ştiinţei însăşi. în cea de-a doua ideologia pare să repurteze o victorie definitivă. Eroarea nu poate fi contracarată decât de rezistenţa elementelor care o contrazic. ea pare să domnească în ţările industrializate ca şi în ţările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate care aspiră să-şi soluţioneze problemele creşterii economice şi ale nivelului de trai prin dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. fie 111 . însă nu datorită informaţiilor noi. deoarece. în vicii de raţionament. iluzia că nu păcătuieşti pentru că slujeşti Binele – joacă.

acestea nu au un alt statut decât cel de justificări mincinoase. clasa dominantă. decurge şi deformarea ştiinţei de către ideologie.pasionale. un element– cheie al bătăliei ideologice pe care o susţinem în arena politică „de acasă“. dispune de mijloace de comunicare. care-i lipsit de posibilitatea verificării şi este dispus să-i creadă pe cuvânt pe ideologi. acest paradox. ori de câte ori este cazul. de cultură. De o cu totul altă natură este pătrunderea ideologiei în lumea ştiinţei unde ea falsifică. În opera lui Marx. dar mai degrabă ca o pasiune a spiritului decât ca reflectare a luptei de clasă. de cele mai multe ori trivială şi efemeră. ci dimpotrivă. învăţământ. Politica poate să-şi exercite aici influenţa. amăgitoare şi fără eficacitate ale actelor noastre. prin teroarea intelectuală a corolarilor săi naturali: frica şi conformismul. şi mai mult. pe măsură ce domeniile sunt tot mai riguroase. în beneficiul tezei ideologice. rezistente. prin însăşi natura lor. Lupta împotriva falsificării datelor obiective este grea. În teoria marxistă a ideologiei. alienarea desemnează procesul de înstrăinare a propriei noastre identităţi prin care noi adoptăm adesea ideologia clasei care ne domină. Tocmai din această necesitate. Marx şi Engels nu se întorceau pur şi simplu la pragmatism. istoria a demonstrat cum ideologia dusă până la delir ajunge să orbească şi minţile cele mai savante. deturnează faptele precise. cu atât mai mult cu cât acestea nu vizează neapărat influenţarea mediului ştiinţific. după care o societate încă raţională. care ajung să asimileze o concepţie despre lume. mutilează. a căror sacră misiune ar trebui să fie nu anularea surselor cunoaşterii. sunt unelte forjate pentru şi prin acţiunea directă. Fără îndoială că înşelăciunea devine tot mai dificilă. cât mai ales deturnarea publicului. posedă o obiectivitate practică. În loc ca îmbogăţirea informaţiei prin experienţă să servească 112 . pare să satisfacă în secret necesitatea înalt–spirituală a minciunii. care nu se sfieşte să adopte formele ipocriziei banale. Ideologia. adică la ideea după care concepţiile noastre. Cu teoria lor despre ideologie. De asemenea. Numai că disciplinele cu largi marje de incertitudine se pretează la manevrări. lipsită de orice ingredient materialist. Orbirea voluntară sau semiconştientă provin din faptul că dorinţa noastră este considerată adeseori realitate exterioară şi. fie ele lipsite de obiectivitate teoretică. poate tocmai pentru că sursele falsităţii se află chiar în noi înşine. ba chiar unor societăţi întregi. politică şi morală ce-i permit să modeleze mentalităţile şi credinţele claselor dominate. deci. difuzare a informaţiei. Clasele dominate aderă la o ideologie contrară propriilor interese. admite că ea. la intruziuni. străină de propria lor condiţie. de îndoctrinare religioasă.

unii cercetători au confundat studiul realităţii obiective cu propriile lor aspiraţii sau angoase provocate de criza civilizaţiei din societăţile omului alb. se întâmplă invers. ca acţiunea să programeze a priori prezentarea informaţiei. Conform lui Horkheimer. despotismului şi „superstiţiilor“) reprezenta piesa supremă din arsenalul ideologic al Luminilor. Ideea că omul este bun de la natură. fapte ce rezidă din tot felul de prejudecăţi morale. Recurenţa ideologică ce a stat la baza evitării în descrierea ştiinţifică a cruzimii şi violenţei omului primitiv a fost tocmai persistenţa acestui postulat filosofic al Luminilor. dar că societatea îl corupe a servit de paravan ideal vânătorii de sclavi şi atrocităţilor comise de conchistadori. mai ales când este vorba de ştiinţe sociale. apariţia mişcărilor ecologice şi antinucleare sunt doar exemplele cele mai evidente ale acestei frământări. Dacă asupra spiritului ştiinţific nu se exercită o constrângere raţională. Susţinătorii acestei opinii care şi-au manifestat neîncrederea faţă de capacitatea ştiinţei şi tehnologiei de a soluţiona problemele societăţilor industriale au fost Herbert Marcuse.la calcularea cât mai corectă a acţiunii. Dezbaterile privind statutul ştiinţelor naturii sunt stimulate de eşecul progresului ştiinţific în a oferi condiţii de viaţă mai bune sperate de mulţi oameni în secolul trecut. ideologiile renasc mereu. membrii cei mai proeminenţi ai Şcolii de la Frankfurt. religioase. mare parte din ştiinţele naturii este ea însăşi ideologică. folosirea raţiunii devenise exclusiv „instrumentală“. o dată cu progresul ştiinţei. când credinţa în bunătatea nativă a sălbaticilor (graţie faptului că au scăpat de forţa corupătoare a civilizaţiei. fără nici un raport anume cu tema cercetării de bază. Max Horkheimer şi Theodor Adorno. Pe scurt. drept fundal inconştient pentru idealizarea identităţilor culturale a societăţilor primitive. Uzura arsenalului de argumente ştiinţifice ale unei ideologii este preludiul naşterii unei ideologii a ştiinţei. 113 . de exemplu. politice sau culturale. poate şi el să devină o pradă a ideologiei. pe lângă inexistenţa unei diferenţe evidente între ştiinţă şi ideologie. Ei considerau că marxismul a fost substanţial influenţat de încrederea iluminismului în raţiunea ştiinţifică şi în concepţia derivată a progresului socio–uman ca posibilitate de stăpânire a naturii prin acumulare de cunoştinţe. Nu de puţine ori savantul se agaţă de propria-i grilă interpretativă şi respinge faptele rebele faţă de teoria pe care o slujeşte. reactualizat de presiunea mediului contemporan. Aşa cu stat lucrurile în secolul al XVIII-lea. pe plan ştiinţific. Unii critici ai pozitivismului au sugerat că. Persistenţa acestei teze a servit în cercetările ulterioare din antropologia culturală.

Lavoisier. În influenta lui carte „Structura revoluţiilor ştiinţifice“.„În marile sisteme filosofice ale trecutului. ştiinţa a procedat prin salturi de la o paradigmă la alta. Adam Smith au fixat posterităţii pentru mult timp termenii în care se vor pune problemele într-un anumit domeniu de cercetare. Kant. creştere şi regresie este preprogramat în această idee a Raţiunii ca proiect istoric specific. empirică şi raţională a ştiinţei ca acumulare continuă de fapte acceptate ce relevă progresiv natura reală a lumii. care pentru o vreme oferă probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicanţi.“22 Atacul împotriva presupusei neutralităţi a ştiinţei şi ascensiunii ei ca model al gândirii raţionale a atins apogeul în operele lui Herbert Albert Marcuse. Dimpotrivă. orice gândire este condiţionată de un fundal ideologic. Paradigma conţine caracterele şi proprietăţile unui model general. În interiorul acestei continuităţi. şi de viaţa socială.“24 Cu timpul.“21. e o distanţă mare. În ziua de azi. În acest sens. Opera lui Newton.“23 Atacurile la adresa infailibilităţii ştiinţei a venit din partea filosofiei anglo–saxone a ştiinţei. Kuhn. moment în care se propune una sau mai multe paradigme noi. aşa cum o fac Michel Foucault sau Louis Althusser. Descartes. de faptul că aceasta a devenit slujitoarea dominării tehnice. Etapele tehnologică şi pretehnologică împart anumite concepte fundamentale al omului şi naturii ce exprimă continuitatea tradiţiei occidentale. 114 . Thomas Kuhn a contestat imaginea tradiţională. căci nu se poate susţine că orice realitate intelectuală este. O paradigmă este stabilită de „realizări ştiinţifice universal recunoscute. diferitele moduri de gândire se ciocnesc reciproc. „ştiinţa este determinată în privinţa ţelului şi direcţiei sale nu doar de propriile tendinţe. a cărui teză centrală era că: „universal operaţional închis al civilizaţiei industriale dezvoltate cu terifianta ei armonie între libertate şi oprimare. în cele din urmă. organizare şi modificare a societăţii şi naturii. discuţiile despre scopuri fiind domeniul propagandei. Metoda ştiinţifică a fost etalată ca un criteriu dar. în special în Omul unidimensional. Dezbaterea obiectivelor societăţii a fost ocultată de instrumentalizarea raţiunii. o ideologie. de fapt. Toată cercetarea ştiinţifică se înscrie în cadrul trasat de stilul epocii sale. fiecare paradigmă se dovedeşte insuficientă pentru punerea de acord a discrepanţelor şi anomaliilor. ci. De aici şi până la a nega orice diferenţă între cunoaştere şi ideologie. ele aparţin unor modalităţi de înţelegere. în „paradigma“ timpului. oricât de supuse erorii ar fi fost. conforma lui T. raţiunea a fost redusă la un jargon tehnic despre mijloace. cel puţin se dezbăteau scopurile vieţii Omului. predeterminând activitatea cercetătorului. conform lui Horkheimer. productivitate şi distrugere.

numai că. ideologie şi utopie în gândirea politică. tehnice. este vorba de o reprezentare ştiinţifică. Ideologia îşi propune să desemneze. Ideologiile trebuie să depună eforturi susţinute pentru integrarea unitară a diversităţii şi pentru a-şi readapta permanent interpretările la exigenţele cotidiene. devine posibilă reinventarea conflictelor pentru fiecare grup social sau mişcare politică. extrema dreaptă). căci ideologia oferă semnificaţii generale într-o lume în care numeroase practici sociale îi refuză prezenţa: activităţile ştiinţifice. criticile sale rămân ştiinţifice. ideologia fiind considerată drept singura cunoaştere adevărată. ce gravitează mereu în jurul mântuirii individuale. Frontierele influenţei ideologice sunt imposibil de fixat. de producţie tind să-şi creeze fără încetare propriile instanţe de legitimare şi propriile norme de activitate. se află înscris cercetătorul. el a accentuat că aceasta nu reprezintă o simplă chestiune de experimentare şi apel la argumente. În cazul paradigmei. adevăratul sens al acţiunilor colective. de vreme ce în ambele cazuri avem de-a face cu 115 . desigur.1. religia. în linii mari. ci mai degrabă de o teorie. Acolo unde religia nu putea oferi decât răspunsuri evazive. să contureze modelul societăţii legitime şi superioritatea sistemului său de valori. ideologia îşi legitimează acţiunile prezente prin raportare la un viitor prezentat într-o manieră.O atare poziţie conduce la scepticism. Şi cum această construcţie este legată de experienţa fiecărei culturi sau clase sociale. într-o lumină dezirabilă. nu de o ideologie. încă o dată. extrema stângă. făcând din cunoaştere o simplă succesiune de interpretări ideologice. există puncte comune în construcţiile alternative ale religiei (calea binelui şi calea păcatului) şi dihotomiile aserţiunilor politice (linia neagră şi linia roşie. de proiecţia coerentă a unui anume moment de cunoaştere. ideologia desemnează valori şi le decide ierarhia. ierarhii ale păcatelor şi nivele de sanctificare. În ceea ce priveşte acţiunea şi scopurile sale legitime. interioară şi strict obiectivă. Religie. Deşi Thomas Kuhn nu a susţinut niciodată că nu existau motive întemeiate pentru a decide între paradigmele concurente.3. ideologia va trebui să ofere răspunsuri plauzibile chiar şi atunci când nu pot fi avansate argumente infailibile de tipul dogmei religioase. Ea reînnoieşte valorizarea diferenţiată pe care o realiza. după propria-i logică. nu ideologice. 4. finalităţile pe care comunitatea trebuie să le propună şi mijloacele de a ajunge la ele. să indice care sunt deţinătorii legitimi ai autorităţii. desemnând grade de puritate şi perfecţiune. În cadrul acestei teorii. De aceea. Negarea sau justificarea absurdă a faptelor nu au decât un singur scop: salvarea paradigmei.

susţine că toţi oamenii sunt egali. ea le desemnează limitele şi creează instrumentele de mărire a unităţii vizate. chiar brutal. ideologia politică împiedică accesul la aceste evaziuni. să incite pe fiecare la contribuţii concrete în cadrul colectivităţii. Această generalizare ideală pe care o realizează ideologia nu este o pură imagerie fără contur şi conţinut: este vorba despre o generalizare explicită numind marile roluri sociale şi afirmând în mod patetic. Acest lucru trimite cu gândul la fanatismul pe care îl poate dezvolta gândirea ideologică. Ea poate. o paradigmă care să justifice valorile sale. Ideologia politică reactivează funcţia tradiţională a miturilor şi religiilor. Pentru ca acţiunea să fie posibilă. fără a putea apela la instanţa unei autorităţi incontestabile. fanatism pe care raţionaliştii îl atribuiau în mod exclusiv religiei. clasă. chiar şi atunci când obiectivele sale riscă în orice moment să-şi dezvăluie relativitatea. refuza adversarului ideologic ceea ce religia acordă adeseori celui (celor) de altă credinţă în vederea iertării greşelilor sale. ideologia este privată de această garanţie absolută. Discursul feudal. În plus. oferind în acelaşi timp fiecăruia refugiul unui dialog cu divinitatea. de exemplu. dar este vorba despre o egalitate în faţa lui Dumnezeu şi a morţii. aceea de a asigura consensul social în jurul unui model construit de ea. va trebui ca limbajul să participe la întreţinerea loialităţilor individuale faţă de colectivitate şi a jocului de identificare a eu-lui în grup. transferând interesul pe importanţa valorilor spirituale şi pe mântuirea individuală indispensabilă. exaltând valorile spirituale şi încurajând adeseori o oarecare detaşare faţă de problemele lumeşti (budismul. fiind pusă în situaţia de a crea şi recrea argumentele necesare impunerii propriilor valori. naţiune). religia poate eluda violenţa discuţiilor aprinse pe seama valorilor. necesitatea acestor roluri. Ideologia va putea astfel reconstrui o violenţă simbolică nu mai puţin radicală ca aceea din unele religii: inamicul intereselor şi valorilor grupului legitim nefiind mai puţin condamnabil decât cei lipsiţi de credinţă. Apelând la un grup sau acţiune particulară (partid. cu atât mai puţin contestabil cu cât el este imposibil de verificat. pentru organizarea socială el afirmă şi repetă că societatea este şi 116 . Ideologia politică reia demersul mitic şi religios de identificare a indivizilor. Ideologia nu dispune de acest recurs şi trebuie să propună valori sociale legate de acţiunea colectivă.discursuri practice ce se conformează exigenţelor impuse de cuplul legitimare/invalidare. Religiile camuflează violenţa socială. jansenismul). Dar dacă religia este în măsură să-şi fundamenteze valorile pe un principiu. de asemenea. taoismul.

La fel. şi să regândească acest sistem de inegalitate. eroarea banală. doctrinele şi farsele însângerate. clerul şi starea a treia şi caută să clarifice. scuza. slujită de un exerciţiu totalitar menit să-i legitimeze absolutismul puterii. şi nu cu cea a savantului. cu cât. Dar ideologia nu relevă distincţia dintre adevăr şi fals. Procesul cristalizării ideologice demonstrează că ideologia nu este neutră sub raport afectiv. colectivă fiind“26. Când profeţii se avântă în ideologie ei devin oameni de acţiune şi lideri politici“25. ca şi în „Istorie şi utopie“: „În sine orice idee este neutră. ca ideologie. cum spunea Max Weber. proiectându-şi în ea flacăra şi nebunia. sau ar trebui să fie. care în numele unei etici universale a însângerat Florenţa. 117 . Pe de altă parte. sau Komeini (Iran). Ideologia „este mult mai activă decât prejudecata. impură. deşi le include pe toate acestea. mania inofensivă sau ideea primită. ideologul solitar fiind relativ inofensiv.. preschimbată în credinţă.. dar omul o însufleţeşte. precum Savonarola (Italia). în vreme ce ideologia este invariabil activă. şi aici rezidă una din componentele sale esenţiale – ea acţionează asupra maselor. deoarece există reformatori religioşi. în orice caz. dat fiind că noţiunea de monarhie de drept divin conferea catolicismului rolul de a legitima absolutismul. activându-le. Ideea primită poate fi pasivă. selecţionate în numele unei cauze. Distincţia dintre ideologie şi religie este uneori delicată.trebuie divizată în trei caste: nobilimea. Nu se poate vorbi despre o ideologie decât în prezenţa unor credinţe colective. iluzia consolatoare. Ideologia conţine întotdeauna un element. ea se inserează în timp. credinţa ideologului se învecinează cu cea a profetului sau a reformatorului religios. „comprehensibil“. Vom putea înţelege acest lucru citindu-l pe Cioran: în „Genealogia fanatismului“ din „Tratatul de descompunere“. fie acesta şi un credincios devotat. fanatismul. manifestări de fanatism şi nu de cunoaştere lucidă. Aşa se nasc ideologiile. Aceasta este cu atât mai necesară. ca şi o doză de eficacitate. „care-şi prelungesc religia ca ideologie politică şi socială. Ideologul crede şi reuşeşte să-i facă şi pe alţii să creadă că el deţine un Adevăr global. ea fiind un amestec indisociabil de emoţii puternice şi idei. fondat pe probe obiective. nu este suficient pentru a explica un sistem ideologic şi nici capacitatea sa de incitare la acţiune. capătă chip de eveniment: are loc astfel trecerea de la logică la epilepsie. putem considera revocarea edictului de la Nantes şi persecutarea protestanţilor de către Ludovic al XIV-lea drept un act deopotrivă religios şi ideologic. Pentru Shils. dacă nu raţional.

Cu toate acestea. care îi dă omului gustul eficacităţii. Absoluturi. care nici nu se numesc şi nici nu se autopercep astfel – de la Platon la Campanella – speră în lumea lor perfectă. isteria sa. nonexistentul său a fost declarat nonposibil. Ce altceva este Căderea. Certitudinile sunt aici nenumărate: înlăturându-le. ochii înflăcăraţi prevestesc crima. decât urmărirea unui adevăr şi siguranţa de a-l fi găsit. al cetăţii sau al altor pretexte: satir al singurătăţii voastre.). al profeţiei. atins de hamletism. să vi-l impună şi să vă desfigureze. Într-un spirit arzător regăseşti un animal de pradă deghizat. Puterea [omului] de a adora este răspunzătoare de toate crimele sale. statornicirea într-o dogmă? De aici rezultă fanatismul – tară capitală. pot dori o lume perfectă.. al terorii – lepră lirică prin care molipseşte sufletele. contradictorie.. pentru că este incapabilă să conceapă că mai există şi altceva în afara ei. o stimulează să-şi radicalizeze demersul. intolerantă şi contradictorie. el supune. cel care iubeşte peste măsură un zeu îi constrânge şi pe ceilalţi să-l iubească şi îi extermină dacă refuză. 118 . în inaptitudinea pentru pacea desăvârşită. cei care disting între credincios şi schismatic. el devine un asasin virtual. Istoria nu este decât o defilare de false. ci dimpotrivă. Utopicii. pasiunea pentru dogmă. De vreme ce More se gândise la o finalitate critică şi constructivă când a descris insula imaginară. Utopicii. . chiar în numele cerului. Depărtaţi-vă de el când înalţă vocea.. nu a fost primejdios: principiul răului rezidă în tensiunea voinţei. dar nu cred în realitatea ei. în megalomania prometeiană a unei rase îmbuibate de ideal care explodează sub presiunea convingerilor (. le sfărâmă sau le exaltă... Adevăraţii criminali sunt cei care stabilesc o ortodoxie în planul religios sau politic. Orice intoleranţă ideologică sau prozelitism dezvăluie fondul bestial al entuziasmului. Utopia. înlăturaţi mai ales consecinţele lor: veţi reconstitui astfel paradisul.. Sub hotărârile ferme se înalţă un pumnal... sângele curge.Idolatri din instinct. cuvântul a deschis calea unui mod de gândire bazat pe proiecţia viitorului în termenii posibilului.“27 Căci ideologia este. fără a avea vreo clipă sentimentul că şi le trădează. Când refuzi să admiţi că ideile pot fi schimbate între ele.. Niciodată spiritul şovăitor.. el nu vă iartă că trăiţi dincoace de adevărurile şi mâinile sale.. adică o lume inexistentă. bunul său el vrea să vi-l împărtăşească. o succesiune de temple înălţate unor pretexte. o înjosire a spiritului în faţa Improbabilului. convertim în absolut obiectele viselor şi intereselor noastre. în egală măsură. care se consideră astfel. termen inventat de Thomas More (ca simplă transliteraţie a formei greceşti a cuvântului) semnifică o ficţiune care nu avea „un loc al ei“. niciodată nu te poţi feri îndeajuns de ghearele unui profet. Când omul îşi pierde «facultatea» de a fi indiferent. fiindcă este dotată ci strania facultate de a acţiona într-un mod opus propriilor ei principii.. Intolerantă. Eşecul repetat nu o face să se pună sub semnul întrebării.

cu Marcuse că „drumul spre socialism poate trece numai de la ştiinţă spre utopie şi nu de la utopie la ştiinţă“. Dacă recurgem la o comparaţie. nu poate fi înţeleasă fără o analiză atentă a legăturilor dintre ideologia propriu-zisă (discursul său) şi organizaţie (partidul. Lucru confirmat şi de faptul că acele moduri de gândire ce transcend situaţia imediată într-un sens conservator sunt denumite de Mannheim „ideologii“. birocraţia politică). Aşezând în prim planul finalităţilor sale apărarea unei instituţii. pe de altă parte. utopia este doar un mod e gândire care „transcende“ realitatea existentă într-o direcţie revoluţionară. ea însăşi membră a societăţii reale la ale cărei activităţi participă în mod politic cultural. conservatoare şi integratoare. este privat de funcţia–semnificaţie originară se poate spune. Ambivalenţa ideologiei care. Invers.Karl Mannheim a fost poate autorul cel mai influent în procesul de distrugere a semnificaţiilor care l-au făcut pe More să inventeze termenul „utopia“. pentru că. 119 . utopia este întotdeauna candidată la statutul de ideologie conservatoare în societatea la a cărei dezvoltare concură şi în care. Dacă termenul de utopie. în măsura în care este inseparabilă de structurile organizaţionale ale unei mişcări ideologice (al cărei element ea a devenit deja). că este „posibil ca utopiile de astăzi să devină realităţile de mâine“. 1950) sau cu Lamartine. ideologiile nu-şi pot refuza dimensiunile utopice. într-adevăr. plasând ideologiile revoluţionare pe un talger al balanţei (şi rebotezându-le utopii). această ficţiune mentală ce nu este localizată niciunde. îşi va găsi forme de legitimare şi o conştiinţă socială nouă. dotat cu toate calităţile de puritate şi rigoare. utopia se poate afla în situaţia de a fi în acelaşi timp revoluţionară şi revendicativă. Pentru Mannheim. poate fi o utopie revoluţionară şi o ideologie vizând conservarea unei ordini sociale stabilite. îndeplineşte o funcţie ideologică prin raportare la această instituţie care este partidul. dublându-şi apărarea ordinii sociale stabilite cu referiri la un trecut mitic. în acelaşi timp. Această ambivalenţă ne obligă să nuanţăm distincţia pe care o face Mannheim între ideologie şi utopie. specificul utopiei lui Mannheim se găseşte în funcţiunile sale revoluţionare. utopia. odată instalată. prezentat drept ideal justificator al conduitelor conservatoare contra dinamicii revoluţionare. Pe de o parte. Dar a vorbi despre un mod de gândire care trascende ceea ce există într-un timp oarecare nu înseamnă prea mult. Pe scurt. gândirea întotdeauna transcende existentul. pentru Mannheim utopia nu este nimic altceva decât un complement al ideologiei. o dată cu Oscar Wilde că „progresul înseamnă realizarea utopiilor“ („The Soul of Man unde Socialism“. iar ideologiile conservatoare (ideologiile pur şi simplu) pe celălalt. într-un fel sau altul.

. explicativă 2.“ 29 4. utopia se opune de asemeni tragediei. evaluativă 3. Utopia este un amestec de raţionalism pueril şi de angelism secularizat.Nu există discurs ideologic care să fie o simplă redundanţă a existenţei sociale. o redublare simbolică. un cod care să-i permită să exprime experienţele sale.“ 30 Unii autori se opresc la următoarele funcţii al eideologiei: 1. decurge o dialectică totalitară.“28 O utopie propriu-zisă este o operă de critică socială în care autorul îşi închipuie o societate cu totul diferită de cea în care trăieşte şi care nu există nicăieri. Dintre această opoziţie între un prezent respins şi un viitor glorificat (al cărui triumf este prezentat ca fiind ineluctabil. pe când o ideologie revoluţionară este apărarea şi ilustrarea unei acţiuni politice şi sociale care urmăreşte să transforme realul. evaluativă 4. să justifice acţiunile şi încercările sale (precum războiul) şi care să-i ofere un proiect comun. de exemplu la aceea de a justifica sau transforma ordinea stabilită. această concepţie are un sens peiorativ. proprie oricărei utopii).1. În concepţia sociologilor cunoaşterii. „Potrivnică anomaliei. pe baza căruia să putem observa modul în care afectivitatea şi imaginarul agenţilor sociali ar fi investite şi focalizate. El întoarce spatele la tot ce ar putea zdruncina credinţa sa ori paraliza dorinţa sa de schimbare. programatică (prescriptivă). „În mentalitatea utopică inconştientul colectiv. Funcţiile ideologiei şi discursul ideologic. Este în acelaşi timp un joc al inteligenţei şi o „eliberare în imaginar“ (expresie aparţinând lui Gérard Athabe). Deşi puţin polemică şi mai obiectivă. deoarece: „A face dintr-o idee un obiect social. opoziţia absolută obligând la construirea unei viziuni asupra lumii ce-şi asumă totalitatea întrebărilor şi răspunsurilor privind problemele esenţiale. Redusă la funcţia ei în societate. izgonind iraţionalul şi ireparabilul.. ideologia nu poate fi decât tendenţioasă şi îşi pierde întreaga credibilitate. înseamnă a o descalifica ca idee. ascunde privirii anumite aspecte ale realităţii. a tipului. ea tinde spre consolidarea omogenului. diformului. a repetiţiei şi dogmatismului.4.32 120 . funcţia unei ideologii este de a servi de cod implicit unei societăţi. paroxism şi chintesenţă a istoriei. asimetriei. călăuzit de reprezentarea a ceea ce este dezirabil şi de voinţa acţională.

în spatele cărora se ascund multe pasiuni mici şi interese meschine. diferită de celelalte. Spre deosebire de ştiinţă. (. sunt comune şi specifice unui grup. a cuceririlor revoluţiei etc. a lumii libere. Apărarea patriei. Dacă ea ar recunoaşte esenţa sa de ideologie. Funcţia partizană (de identificare).. a face din ea propria ta ideologie. O psihanaliză a dorinţei ar avea ca sarcină să dezvăluie năvălirea camuflată a dorinţei în reprezentările din care ele sunt alcătuite. dacă-i vom atribui un sens. Diferenţa specifică este dată de caracterele ideologice ale demersului cognitiv şi ale discursului. a civilizaţiei creştine. vom observa că aceste funcţii pot fi cofundate cu cele ale ştiinţei sau teoriei politice. Prin ceremonii. O ideologie este un ansamblu de reprezentări prin care un grup îşi afirmă identitatea. rituri.) „O ideologie camuflează ceea ce exprimă. dar mai ales ea trebuie să-şi ascundă propria ei natură. Conţinutul acestor reprezentări: credinţe. Ea ne va spune cum ar trebui să arate. Prin ideologie. individuale şi colective.. Orice ideologie se pretinde raţională.. dar şi printr-o anumită constrângere. manifestări colective care exprimă ideologia. imagini. o ideologie luptă pentru a învinge.Fără a nega caracterul lor specific şi forţa lor de sinteză şi analiză. ci să-l justifice sub aparenţa posibilului. 1. Funcţia ocultativă. fiecare din membrii grupului devine conştient de faptul că aparţine aceleiaşi comunităţi. a libertăţii spirituale. aşa cum lumina distruge întunericul. Dorinţa nu se arată în goliciunea ei.“ (. o ideologie este prin definiţie partizană. şi vicleniile ei sunt nenumărate împotriva unei realităţi sociale care recurge la violenţă contra ei şi o reprimă.). trecând prin cenzură şi disimularea faptelor“. Ea transformă interesele particulare în interes general sau în ideal dezinteresat. O ideologie nu-şi propune să cunoască realul. a proletariatului internaţional. a maselor de oameni ai muncii. „care luptă pentru adevăr şi care trebuie să se încline în faţa faptelor sau în faţa teoriilor mai conforme cu faptele. Datorită faptului că aparţine unei comunităţi şi este polemică faţă de altele. Orice ideologie ar veni inerent în conflict cu alte ideologii. Funcţia justificativă a ideologiei. toate acestea sunt măşti nobile. a Occidentului. Sensul este dat de judecăţile de valoare care implică o dimensiune normativă asupra realităţii. simboluri etc. Ea trebuie să ia în serios 121 . ca în imaginile visului“34 3. „O ideologie este în mod necesar disimulatoare. aparenţe grandioase. această conştiinţă de a forma o comunitate şi de a se diferenţia de celelalte este în permanenţă întărită“33 2. de la seducţie până la violenţă. Nu numai că ea trebuie să mascheze faptele care o contrazic sau motivele întemeiate ale adversarilor ei. Aceasta înseamnă că ea se impune nu numai prin raţiune şi probe.. „A adera la grup înseamnă a-ţi însuşi propria lui ideologie. ea s-ar distruge.

“38 Întrucât.această pretenţie căci tocmai aceasta deosebeşte ideologia de mit. că ea trebuie să fie astfel pentru cei care o suportă şi că presupune o ameninţare de violenţă pentru cei care o refuză. mai mult sau mai puţin explicit.“37 Puterea pe care o exercită un grup social asupra altuia este o putere colectivă. Ideologia menţine sacrul. Astfel. de artă. prin consens sau necesitate. disimulând ceea ce puterea are esenţial: faptul că ea rămâne sacră pentru cei care o exercită. sub forma sa cea mai modernă. care caută să ne conving în unicul scop de a ne înregimenta. de care nu poate să se bucure. cele două trăsături în care recunoaşte sacrul: sacrilegiul şi sacrificiul. Liberalismul. unde evenimentele se coordonează într-o unitate în mod plenar semnificativă. disimulându-l. ar exista o legitimare prin sacru. ideologia este tocmai ceea ce transformă dominaţia de fapt în autoritate de drept. „reprezentant al lui Dumnezeu în regatul său“) şi o legitimare ideologică a puterii după care discursul care legitimează puterea este de ordin raţional. Oliviér Reboul pleacă de al raportul stabilit de Marx dintre „idee“ şi „dominaţie“ care este specific oricărei ideologii. „puterea specifică de a califica drept sacrilegiu tot ceea ce atentează la putere şi să legitimeze ca sacrificiu supunerea în faţa puterii. a evidenţelor incontestabile din care acţiunile lor specifice îşi trag sensul şi justificarea. de credinţele religioase sau tradiţionale. nici numi. ceva ce el nu poate distruge. naţionalismul. în care ea are ca funcţie să-i justifice exercitarea şi să-i legitimeze existenţa. El se justifică fie prin consensul cetăţenilor. o gândire care pretinde să ne înveţe în timp ce ea ne îndoctrinează. aşadar. iar această trăsătură i se pare esenţială autorului: „Ea comandă pe toate celelalte şi evocă. fie prin funcţia pe care o asumă. 4. caracteristică Ancien Regim-ului (regele este de „drept divin“. socialismul. „Ceea ce o deosebeşte de ştiinţă. 122 . legitimarea puterii poate să fie de diferite tipuri care nu sunt toate ideologice. rămâne sacră deoarece perpetuează. aceasta trebuind să meargă până la moarte. ceea ce face ca ea să fie orice altceva decât o simplă viziune asupra lumii este că ideologia se află întotdeauna în slujba unei puteri.“35 „Ideologia justifică puterea într-un mod raţional. nici atinge. Ideologia politică procură o explicaţie sintetică unde faptul particular capătă sens. nu vizează nimic altceva decât afirmarea valorilor esenţiale.“36 Definind sacrul ca ceva de care omul nu poate să dispună. Funcţia de legitimare a puterii. care asigură supunerea permanentă fără a recurge la constrângerea fizică. autorul consideră că puterea. nici cunoaşte. conservatorismul etc. de dogmă. Ideologia ar avea. amplificându-le.

“39 Ideologia. „Dacă fiecare dintre noi investeşte atâta afectivitate în ideologie. Acest obiectiv şi acest ataşament emoţional sunt deservite de un întreg arsenal de tehnici de propagandă şi de persuasiune care se regăsesc camuflate în discursul ideologic. scopurile şi îşi elaborează formele specifice de exprimare. în acelaşi timp. intereselor noastre (raţionalizarea dorinţei). însă reproducerea nu devine o simplă repetiţie. Ele îi determină pe oameni să acţioneze într-un fel sau în altul. orice creaţie se realizează printr-un proces de sinteză a elementelor deja existente. Prin faptul că dispune de un puternic fond emoţional. de reproducere şi de creaţie. Prin munca de reproducere. Tocmai în acest câmp structurat al semnificaţiilor opuse se realizează munca ideologică sub dubla sa formă.5. ideologiile sunt un apel pentru acţiunea concertată. Ameninţarea permanentă a lansării unor ideologii concurente constrânge la apărarea şi reactualizarea sensurilor ideologiilor actuale. valorile şi alegerile sunt confirmate şi reactualizate în funcţie de modurile de construcţie proprii ideologiilor respective. demonstrând că 123 . oricare ar fi. Activitatea ideologică se va concentra asupra aprofundării simbolice a deosebirilor dintre discursurile vechi şi aserţiunile noi. ideologia trebuie să-şi manifeste simţul imprevizibilului şi să evite proliferarea acelor semnificanţi pe care nu-i poate stăpâni. aspiraţiilor noastre (sublimarea dorinţei). Funcţia incitativă (mobilizatoare). luptă pentru a învinge. orice ideologie poate mobiliza energiile latente ale grupului prin manipulare. în acelaşi timp. Fiind o operă de grup. A considera dorinţele tale drept realităţi constituie prin excelenţă demersul ideologic. Obiectivul ideologului este acela de a dovedi. În societăţile în care apariţia evenimentelor şi semnificanţilor noi este foarte rapidă. originalitatea discursului său şi superioritatea acestuia faţă de propoziţiile adverse. răspunzând în mod contradictoriu la noile realităţi şi definindu-se prin distanţa şi opoziţia faţă de sistemele existente. O ideologie nu este un ansamblu de reprezentări colective. dar şi o diversitate a semnificaţiilor. Orice societate (globală sau particulară) produce şi reproduce un sistem simbolic prin intermediul căruia ea îşi asigură coerenţa internă. asupra operaţiei de invalidare a semnificanţilor rivali. nevoilor noastre (obiectivarea dorinţei). aceasta se explică prin faptul că ea dă glas dorinţelor noastre. neutre din punct de vedere afectiv. Fiecare ideologie se creează prin respingerea sau remodelarea celor anterioare. Acest câmp simbolic este în acelaşi timp o unitate.

orice inovaţie se face în cadrul unei mişcări de revoltă contra discursurilor instituite. care permite exercitarea autorităţii ideologice. Confirmarea acestui status cucerit este asigurată de inducerea unor aşteptări colective convergente orientate spre locutor şi care îi conferă dreptul privilegiat de a fi ascultat. recunoaşterea legitimităţii discursului este sinonimă cu recunoaşterea locutorului drept producător al acelui discurs. Ca orice câmp diversificat de producţie. Mizele directe şi indirecte ale discursurilor corespund unor bunuri rare: recunoştinţa. totuşi. Discursul vrea să persuadeze. puterea simbolică. alianţelor şi jurămintelor. Miza directă a producţiilor ideologice conferă deţinătorului şi propagatorului bunurilor de factură ideologică un drept particular la a se exprima şi a fi ascultat. creditul. uneori dură. Fiecare luare de poziţie în plan simbolic va corespunde unei poziţii în reţeaua rivalităţilor.elementele valabile recunoscute în aserţiunile rivale nu-şi pot afla logica deplină decât în coerenţa pe care el o propune. Pluralitatea poziţiilor nu este juxtapunere. să determine auditoriul la aderare. câmpul ideologic funcţionează într-o manieră concurenţială. simultan. concurenţă. Acest câmp de semnificaţii opuse este. miza fiind aici achiziţionarea puterii de influenţă şi legitimitatea acestui drept. nu trebuie confundate situaţiile ideologice violente şi confruntările ritualizate. Astfel. Miza nu este separabilă de cucerirea puterii simbolice ca scop imediat. ideologul se vrea recunoscut drept deţinătorul legitim şi posesorul adevărului suprem. comunicarea instituită va fi ea însăşi o confirmare a acestei recunoaşteri. Ea tinde să desemneze deţinătorul legitim al puterii simbolice. subiectul emiţător urmăreşte să stabilească cu acesta un fel de comunicare simbolică. competiţie. Orice creaţie ideologică. 124 . Fără îndoială. ci opoziţie esenţială. Prin expresia ideologică. a promisiunilor de credinţă şi supunere. să-l facă să împărtăşească punctele de vedere exprimate şi să respingă mesajele rivale. un câmp de poziţii sociale. Prin discurs. o atribuire de credit producătorului ideologic de către o masă de receptori. să fixeze câmpul recunoaşterii respectului şi prestigiului. Miza imediată ce animă manipularea bunurilor ideologice este posibilitatea comunicării şi stăpânirea ei de către subiectul producător. Lupta ideologică este o luptă de influenţare şi pentru influenţă. În această comunicare. în care orice expresie corespunde unei distribuţii stricte într-o reţea definită de relaţii sociale. nici o situaţie nu poate în mod integral să absoarbă violenţa proprie expresiei ideologice.

de agresiune contra puterii stabilite şi de persuasiune faţă de potenţialii simpatizanţi. chiar dacă ele îmbracă conţinuturi vechi. succesul unui mesaj marchează o promovare provizorie. Forma inedită în care este prezentat discursul ideologului induce în mintea receptorului capacitatea primului de a face faţă şi de a oferi soluţii valide problemelor noi. succesiunea performanţelor asigură creşterea creditului acordat discursului după cum o tăcere prea prelungită riscă să antreneze uitarea. Trebuie obţinută resemnarea sau tăierea opoziţiei reducându-i audienţa. În orice ocazie. Orice ideologie politică trebuie. ideologul se poate afirma ca lider demonstrându-şi aptitudinea de a manipula şi stăpâni expresiile simbolice. la limită. ideologul profită de circumstanţe pentru a-şi afirma prezenţa şi pentru a veghea în permanenţă la restaurarea bunurilor achiziţionate. să demonstreze că aduce răspunsul legitim la noile probleme şi că vechile strategii trebuie readaptate. În această luptă. Este important să poată produce un discurs agresiv şi conciliant. 125 . prin cuvânt.Este vorba de o cucerire. depăşirii conflictelor interne şi stabilirii de alianţe cu grupuri rivale. În sânul unui grup. La orizontul acestei lupte se profilează ambiţia fiecăruia de a parveni la deţinerea monopolului legitimităţii. puterea simbolică. Se ştie prea bine că noul şi noutatea seduc. pe când indiferenţa marchează un recul. influenţa. În câmpul ideologic. a unei poziţii. invenţia de noi expresii este o regulă ce se impune tuturor. Liderul trebuie să dovedească capacitatea de a produce un discurs favorabil menţinerii coeziunii grupului. pentru a-şi păstra statutul dominant. de a obţine asentimentul tuturor receptorilor potenţiali faţă de mesajele produse. de putere şi.

nu i-a fost greu lui Fr.1. la enunţurile sale 126 . fiecare. în numeroase cazuri şi ocazii. IDEOLOGII POLITICE CONTEMPORANE Explozia actuală a – ismelor şi proliferarea concomitentă a ideologiilor reflectă cu destulă precizie dinamica schimbărilor sociale şi a revendicărilor corelative. constituindu-se ca o veritabilă arheologie a cunoaşterii naturii umane în timp şi spaţiu.1. atunci instituirea politicului. după lunga noapte totalitară. ca formă de agregare a socialului. precum şi a formelor sale de manifestare. au creat impresia de simplitate a doctrinei. ca şi a spaţiilor geografice unde s-a format şi s-a manifestat. De aceea. constitutive naturii umane. s-a răspândit cu o viteză direct proporţională cu persistenţa acestei mentalităţi magice despre politică. pe baza identităţii de esenţă a fiinţelor umane. redusă.2.2.. odată asimilat cu valorile sale heraldice. principiile sale. Diversitatea de şcoli. câte o lecţie separată.II. vor fi tratate într-un volum special. 4. de evitare a durerii şi căutare a plăcerii a fost dublat în zorii istoriei primitive de sentimentul de milă în faţa suferinţei aproapelui şi de repulsie la vederea acestor suferinţe. Dreptul natural şi teoriile contractualiste. ecologismul. teorii şi curente. sub presiunea internaţionalizată a unui model luat ca referinţă pentru dezvoltarea posttotalitară a lumii. a creat impresia că liberalismul este vechi de când lumea. antropologice şi psihologice. Fukuyama să elibereze certificatul de deces al istoriei. LIBERALISMUL. este raţiunea. În aceste condiţii. au adâncit această rezonanţă în timp. va duce automat la bunăstare. are valoarea unui eveniment–şoc. pe bază de norme şi valori. reclamă o nouă sinteză dintre dreptul şi legea naturală. după aceea dintre libertatea şi egalitatea socială. ca fiinţă naturală. Ideea că modelul liberal. Diversitatea centrelor sale de apariţie. într-un spaţiu vidat de o cultură politică democratică. 4. teologia eliberării etc. Ea are cauze profunde. apariţia liberalismului ca doctrină politică poate induce în eroare prin aparenta sa simplitate. pacifismul. Din raţiuni de spaţiu. 1. Dacă esenţa omului. care ar merita. Atracţia exercitată de doctrina liberală în spaţiul est–european. Ideologiile postmaterialiste: feminismul. Instinctul de conservare a vieţii şi a bunurilor. urmând ca altele două: democraţia– creştină şi islamismul să fie tratate în capitolul: „Politică şi religie“. în acest capitol vom aborda doar două din cele mai importante ideologii contemporane: liberalismul şi social–democraţia.

Dacă am lua ca exemplu doar liberalismul economic şi cel politic din Anglia şi Franţa am vedea. Dacă urmărim firul logic al teoriilor contractualiste. Căci dreptul nu este decât libertatea pe care o posedă fiecare dintre noi de a întrebuinţa facultăţile sale după dreapta raţiune. nimic din ceea ce este necesar nu poate fi contrar naturii şi raţiunii şi tot ceea ce nu este contrar raţiunii este just şi legitim. apare starea de război. Or. legea naturală este ordinea dreptei raţiuni care ne arată ce lucruri trebuie urmărite sau evitate pentru conservarea bunurilor şi vieţilor noastre. nimic nu era just sau injust. nimic nu aparţinea nimănui. presiunile colaterale ale culturilor politice. programat filogenetic la orice animal. evitarea durerii şi căutarea plăcerii se materializează cel mai adesea în interese a căror forţă propulsivă este direct proporţională cu plăcerea posesiei sau satisfacerii unei nevoi. Căci conservarea vieţii. 127 .ideologice. Astfel. între democratizarea vieţii publice şi raţionalizarea vieţii economice. prin urmare. pe de o parte. În schimb. Al doilea principiu este că. Prin urmare. legea este limita dreptului: ele diferă una de cealaltă aşa cum libertatea diferă de obligaţie“40. nu numai a celor impuse prin consimţământul reciproc dar şi a celor impuse prin constrângere. Primul principiu al legii naturale este căutarea păcii. în timp ce pasiunea împinge omul să caute tot ceea ce el doreşte. toţi aveau drept la toate. vedem că starea de anarhie socială creată prin apariţia societăţilor istorice s-a adâncit odată cu declanşarea instinctului atavic de posesie. pe de alta. raţiunea îl împinge să renunţe la război şi săşi asigure conservarea prin unire şi înţelegere. trebuie să renunţăm la dreptul absolut. fiecare având un drept absolut asupra tuturor lucrurilor. Egalitatea dintre oameni a luat naştere din faptul că o securitate absolută era imposibilă chiar şi pentru cei mai puternici. Astfel. „Legea naturală este regula prin care fiecare îşi interzice tot ceea ce îi pare că trebuie să se întoarcă în prejudiciul său. nemaiexistând distincţie între ce-i al meu şi ce-i al tău. nu exista diferenţă între ce-i al meu şi ce-i al tău şi. modului de viaţă. pentru a menţine pacea. În stare naturală. tehnicilor de producţie şi organizarea muncii. dincolo de trăsăturile şi conexiunile structurale. este un drept. tradiţiilor istorice care îşi pun o pecete deloc neglijabilă pe forma naţională a liberalismului. În aceste condiţii. Al treilea principiu al legii naturale este respectarea convenţiilor. O abordare istorico–genetică şi analitico–structurală a studiului doctrinei liberale ne va arăta că aceasta este rezultatul unei duble sinteze în timp: între drepturile naturale şi teoriile contractualiste. fundamentul dreptului natural este dreptul de a-ţi apăra propria viaţă şi persoană prin toate mijloacele posibile.

taoism. au trimis pe Manu să dea oamenilor codul de legi care-i poartă numele şi prin care ei nădăjduiau să aducă oamenilor pacea socială. integrând toate comunităţile într-un întreg armonios. cutremure. brahmanism. valorile religioase şi cele morale joacă un rol preponderent. hinduism) teoriile contractualiste orientale au ca numitor comun o clauză specială a contractului încheiat între rege (împărat şi popor. Indiferent de mediul religios în care apar (confucianism. pacea socială a poporului care derivă din cosmologia orientală însăşi. contract al cărui garant este zeul. iar relaţiile sociale sunt reglementate de forţa inhibitivă a pedepselor. Legitimitatea teocratică a puterii în Orientul antic a întărit această clauză contractuală printr-un sistem de imagini sui–generis: în China. Este interesant de observat că teoriile contractualiste din Orientul antic nu fac altceva decât să traducă în planul social matricea caracterială a culturilor. mai aproape de noi cu două secole. În Egipt. impresionaţi de anarhia primelor societăţi umane. pentru ca oamenii să înţeleagă că zeul este nemulţumit de arta guvernării şi ca semn că pot să se revolte şi să îl răstoarne pe rege/împărat. legitimitatea teocratică a puterii şi una din caracteristicile esenţiale ale sistemelor politice din Orientul antic – paternalismul – găsesc în teoriile contractualiste principala lor sursă de inspiraţie. Artachastra (Ştiinţa dobândirii intereselor) a lui Kautilya. Puternic influenţat de brahmanism. molime. legea cosmică a iubirii universale (rita) asigură armonia lumii. împăratul este Fiul Cerului: în India. se caracterizează printr-o autonomie a politicului faţă de religie şi morală. juridice unde. teoriile contractualiste au apărut în Orientul antic cu două mii de ani înainte ca gânditorii europeni din secolele XVI – XVII să îl ridice la rangul de principiu explicativ al genezei societăţii civile şi politice. bineînţeles. iar comunitatea umană fiind una dintre acestea. Întrucât derivă dini cosmologia orientală însăşi. iar comunitatea politică ia naştere tocmai din înţelegerea (pactul) de asociere dintre oameni în vederea păcii sociale şi a satisfacerii nevoilor comune. influenţată de budhism. primul ministru al regelui Ceandragupta din dinastia Maurya (sfârşitul secolului IV – începutul secolului III). În momentul în care regii (împăraţii) nu guvernează în acord cu ritmurile acestei legi cosmice. a căror trăsătură dominantă este dimensiunea morală. budism. faraonul este 128 . Sociabilitatea (jen) şi iubirea (li) confuciene nu fac nici ele abstracţie de la această regulă. morale. În plus. Întrucât Cosmosul este o comunitate de comunităţi.După cunoştinţele noastre. în constituţia fizică a Regelui sunt prezente cele mai nobile particule. inundaţii. În Manavadharmachastra (Cartea legilor lui Manu) zeii Indiei antice. Această clauză este bunăstarea. acest cod de legi se caracterizează printr-un sincronism accentuat al valorilor religioase. Teoria contractualistă în acest caz are la bază secularizarea statului. atunci Cerul trimite asupra Pământului secetă.

fără reticenţe. homo homini lupus). (secolul V î. Apoi. ele ajung la aceleaşi concluzii în ce priveşte cauzele şi condiţiile apariţiei societăţii civile. Teoriile contractualiste insistă toate asupra faptului că starea naturală a omului este una nefericită. şi adversar al lui Confucius) admite. Chiar dacă aceste teorii pleacă de la ipoteze diferite în explicarea agregării sociale sau a stării de natură. necesitatea autorităţii. cantonată originea lor. au câteva trăsături comune care explică geneza societăţii civile din perspectiva necesităţilor naturale şi nu din perspectiva unor valori a priori ale societăţilor moderne. ceea ce primează la om este un caracter social (jen). Că ipotezele acestor teorii pot foarte bine să stea la baza configurării şi a altor construcţii doctrinare decât liberalismul. Cea a poporului este de a se dărui. În familie şi în societate ei trăiau în anarhie precum animalele“41. 2. sentimentul lor strict individual al lui. În plus. Fiecare om avea o idee diferită despre ce-i al meu şi ce-i al tău. ci egoismul. Am insistat mai mult asupra acestor teorii contractualiste din patru motive: 1. până şi în litera lor teoriile contractualiste din gândirea politică a Europei moderne din care liberalismul îşi extrage premisele doctrinare. După el. Oamenii nu au putut să iasă din starea de anarhie decât acceptând să se supună în toate privinţele deciziilor unei şef: „La început nu existau nici guvernare. deoarece datoria celor mari este de a conduce bine. nici pedepse. e. ei au înţeles că anarhia provine din lipsa şefilor: „Poporului – spunea Mo–ţî – poate să i se dea directive de urmat. dar nu poate fi obligat să le înţeleagă“42. Toate aceste corespondenţe Cer – Pământ fac din persoana sacră a regelui (Împăratului) o veritabilă axis mundi care conferă o şi mai mare importanţă clauzei contractuale mai sus amintite. cu mult mai mare decât epoca modernă în care este. Mo–ţî. atât cele antice cât şi cele moderne. influenţei virtuoase care îi este imprimată din Cer. Pentru a demonstra vechimea lor în timp. ceea ce a dus la raporturi de duşmănie între oameni. A guverna înseamnă a fi corect. văzute în angrenajul ideal al proceselor de socializare politică. teoriile contractualiste din Orientul antic anticipă. că viclenia şi forţa sunt calităţile esenţiale în urmărirea binelui propriu şi în asigurarea supravieţuirii personale 129 . Pentru a demonstra că geneza lor nu este funcţie de condiţiile socio–politice ale Europei moderne care pregătesc apariţia liberalismului. Teoriile contractualiste. 3. că egalitatea naturală este o stare de război (bellum omnium contra omnes. Pentru a demonstra că aria lor geografică de răspândire depăşeşte spaţiul cultural european. În China. pe nedrept.fiul sau fratele Soarelui: în fiinţa lui sunt îngemănate principiul iubirii universale (maati) şi principiul raţional (ka). În Babilonul antic regele este fratele zeului etc. n. pentru un cât mai mare bine. 4. al meu şi al tău (yi).

130 . Numai atunci. Evident că radiografia transformării stării de natură în societatea civilă nu este un proces uniform înregistrat ca atare de autorii care s-au dedicat acestei problematici. J. Astfel. lăcomia. Chiar şi acele teorii (Confucius. nu poate fi aplicată fără o putere superioară care emană din translaţia acestor drepturi recunoscută prin contracte şi convenţii. grefată pe o ipotetică vârstă de aur a umanităţii. Dar cum să se instaureze pacea socială pe consimţământul acelora care o violează cel mai mult? Căci dreptul natural. opera social–politică a lui J. Cercul s-a închis: continuitatea existenţei omului ca specie nu mai putea fi garantată doar prin sociabilitatea sa înnăscută. „Trecerea de la stare de natură la starea civilă provoacă în om o schimbare remarcabilă. J. ea fiind de o bunătate adamică. ci o alienare care derivă din translaţia drepturilor comunităţii către un suveran (Leviathanul) care nu este obligat cu nimic faţă de supuşii săi. ca drept al tuturor asupra tuturor. în care vectorul religios prezintă o notă prezenteistă incontestabilă. sub influenţa factorilor alienanţi. odată cu intrarea omului în stadiul istoric şi social. Spaţiul său social de convieţuire trebuia marcat de pacte şi convenţii pentru a se marca diferenţa dintre ce-i al meu şi ce-i al tău. deoarece nu este parte contractuală. acesta s-a pervertit.în detrimentul celorlalţi. înlocuind în purtarea sa instinctul prin justiţie şi dând tuturor acţiunilor sale moralitatea care le lipsea înainte. De aici şi clauzele speciale ale contractului la aceşti autori. aneantizează ideea de drept. la Th. J. şi în primul rând. Althusius. Ea este funcţie de reacţia autorilor la mediul în care trăiesc. Jean Bodin au apărut tocmai ca urmare a crizelor religioase profunde care ameninţau societăţile timpului lor cu distrugerea. a proprietăţii private. Rousseau) care accentuează natura funciar bună a omului. J. în care starea originară a „bunului sălbatic“ nu cunoaşte Răul. care ne îndeamnă să renunţăm la dreptul absolut pe care îl avem asupra tuturor lucrurilor pentru a asigura o convieţuire paşnică între oameni. Rousseau se circumscrie tematic iluministului care ridică raţiunea la rang de lege universală şi care face din dreptul omului la fericire un principiu de guvernare. Mencius. Pentru a obţine pacea socială şi a o apăra prin toate mijloacele posibile oamenii contractează între ei un pact de înţelegere şi neagresiune (convenţie). Grotius. se vede silit să acţioneze pe baza altor principii şi să-şi consulte raţiunea înainte de a da curs înclinărilor sale“43. În schimb. pentru a se proteja bunurile individuale şi viaţa. ca principiu al raţiunii. au trebuit să admită că. Teoriile lui Hobbes. iar legea naturală. Hobbes contractul nu este o delegare. dintre just şi injust. omul care până atunci nu luase aminte decât la el însuşi. glasul datoriei înlocuind impulsul fizic şi dreptul luând locul poftei. cruzimea.

Teoriile contractualiste din cadrul absolutismului clasic. începând cu Jean Bodin (Les six livres de la Republique. Leviathanul) care să le garanteze securitatea. Faptul că gânditorii politici din secolele XVI – XVII găsesc monarhia ca forma de guvernământ cea mai aptă să exprime conţinutul legitim al suveranităţii provine dini urgenţa imperioasă a găsirii unei forme politice care să garanteze pacea şi sfârşitul conflictelor religioase. deasupra regelui şi puterii politice. monstrul marin (Leviathanul) este carne din carnea însăşi a tuturor celor care i-au concedat grija de a-i apăra.Dar pentru că mulţimea nu are nici mijloace. fie ele naturale sau ecleziastice. de vreme ce regele era ţinut în actul guvernării de legile umane şi divine. „o persoană autorizată în toate acţiunile sale de un anumit număr de oameni. pentru a asigura pacea şi apărarea comune (. 1705) privilegiază figura monarhului ca sediu central al suveranităţii. statul nu trebuie să fie supus nici unei legi exterioare lui. Ea este superioară monarhului şi puterii politice. religios sau laic. pur şi simplu. Statul este. contractul o fundamentează. Prin acest al doilea pact (unio) ei retractează delegarea şi se supun necondiţionat puterii sale absolute. nici forţa de a garanta securitatea societăţii astfel constituită. Nimeni nu a demonstrat mai 131 . la Th. ca la majoritatea teoriilor contractualiste. a nu-i rezista. Aici cercul se închide. dacă toţi transmit prin aceasta să nu reziste deloc puterii absolute. o putere absolută“44. printr-o liberalitate. Hobbes. degrevată de orice servituţi.. opusă tiraniei. Suveranitatea este „puterea de a face şi desface legile“ (J. suveranitatea apare ca un imperativ categoric. în scopul de a uza după voia sa de puterea tuturor.. Sa văzut că a transmite dreptul său cuiva înseamnă. departe de a limita suveranitatea. precum respectarea obligaţiunilor asumate anterior. ea rămâne singura prevăzută cu dreptul primitiv. Pentru a garanta pacea. adică cu un drept absolut asupra tuturor lucrurilor.). suveranitatea. suveranitatea statului este bazată pe contractul dintre indivizi care doresc să-şi dea un suveran pentru a fi protejaţi. Bodin. Hugo Grotius şi J. Dar deşi imaginea paternalistă a monarhului recuperează monarhia ca formă de guvernământ benefică. Bodin). Astfel. în esenţă. Din această perspectivă. în concepţia lui Th. deoarece asigură principiul continuităţii şi unităţii statului. prin urmare. în construcţia juridică a lui J. Althusius este superioară monarhului. puterea civilă este. Dar titularul originar al suveranităţii a fost poporul care a conferit-o primilor regi printr-un act de donaţie. indivizii renunţă la voinţa şi la toate drepturile lor în favoarea unei persoane publice (statul. tocmai pentru ca această calitate supremă de comandă să fie mai bine utilizată în folosul comunităţii. 1576) până la Bossuet (La Politique tirée de paroles pures de la Sainte Ecriture. în virtutea unui pact reciproc. Aşadar. Hobbes. Statul uriaş.

Din combinarea acestor principii derivă regulile statului de drept liberal. voinţa generală este voinţa majorităţii. o unitate. Înstrăinarea totală a fiecărui asociat. Redus la esenţă. şi primim în corpore pe fiecare membru ca parte indivizibilă a întregului“46.seducător decât J. decât de el însuşi şi să rămână tot atât de liber ca şi mai înainte. o viaţă şi o voinţă a sa“. În acest spaţiu omogen de viaţă şi voinţă. teoriile contractualiste şi teoria suveranităţii şi-a edificat liberalismul principiile sale politice. un eu colectiv. să nu asculte. Rousseau caracterele originare şi conţinutul popular al suveranităţii din care liberalismul. Poporul. textul contractului sună în felul următor: „Fiecare din noi pune în comun persoana şi toată puterea lui. în sinteză cu drepturile omului. cheia de boltă a edificiului său. separarea. corp care capătă. ca titular al suveranităţii. secularizarea statului. laissez passer“ care. unindu-se cu toţi. Aceasta este problema fundamentală a cărei soluţie este contractul social“45. alcătuit din tot atâţia membri câte voturi sunt în adunare. „dă naştere unui corp moral şi colectiv. raportul dintre stat şi societatea civilă. următoarele principii ale liberalismului s-ar regăsi în orice regim liberal. iar legea este expresia acestei voinţe generale. în funcţie de condiţiile concret istorice şi de gradul de maturizare a culturii politice liberale: individualism. Într-o enumerare succintă. împrumutată de la iluminism. va construi edificiul democratic al principiilor sale. prin însuşi acest act. având în teoria drepturilor omului şi a progresului. apoi. J. suveranitatea naţională. echilibrul şi controlul reciproc dintre puteri. deleagă pe o perioadă de timp sarcina de a exercita prerogativele suveranităţii în numele lui unor aleşi. cu nuanţe specifice. sub conducerea supremă a voinţei generale. Din această sinteză dintre drepturile naturale. cu toate drepturile sale. Totul se subsumează acelui strigăt de luptă al burgheziei victorioase „laissez faire. guvernarea reprezentativă. în favoarea întregii comunităţi. îmbătată de libertatea economică a epocii victoriene. condiţia fiind aceeaşi pentru toţi. totuşi. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. a pus semnul egalităţii între liberalism şi democraţie. libertatea sub toate formele ei: 132 . al societăţii politice: „A găsi o formă de asociaţie care să apere şi să protejeze cu toată forţa comună persoana şi bunurile fiecărui asociat şi în cadrul căreia fiecare dintre ei. O astfel de putere derivă din puterea civilă care ia naştere în urma contractului social – actul fondator al societăţii civile şi. raţionalism.

în interior. Astfel se explică apariţia liberalismului economic în Anglia înaintea celui politic. Procesele de raţionalizare administrativă. Din punct de vedere economic liberalismul face trecerea de la relaţiile feudale „verticale“. Acestea au vizat. datorită dezvoltării tehnicilor de producţie în timpul primei revoluţii industriale. împotriva tendinţelor centrifuge din interior şi împotriva rivalilor săi. libertatea de asociere. Liberalismul a gestat ca doctrină politică în pântecele absolutismului. Supremaţia statului în exterior cerea o armată permanentă şi tot mai numeroasă ca şi revoluţionarea tehnicilor de luptă. bazate pe contract (autodeterminarea individului proprietar pe piaţă). al industriilor. Libertatea de asociere. unde întârzierea în demararea modernizării economice a facilitat avansul liberalismului politic faţă de cel economic.politică. iniţiate şi sprijinite de statele absolutiste. de concurenţă. concurenţa reprezintă al treilea factor care profilează structura morală şi intelectuală a noului actor economic al istoriei: burghezia. economică. Dar burghezia. Derivate din dreptul natural. civilă. libertăţi economice. Conservatorismul sistemului politic englez. etc. în condiţiile relaţiei dintre cerere şi ofertă Convingerea individului în posibilităţile sale de afirmare în condiţiile liberei concurenţe a constituit una din valorile culturii politice liberale. juridice. Nu acelaşi lucru se poate spune despre liberalismul continental. El pune în prim–planul acţiunilor sale individul şi drepturile sale. a împiedicat dezvoltarea liberalismului politic în acelaşi ritm cu cel economic. creşterea în complexitate a problemelor administrative reclamă o birocraţie tot mai numeroasă. Alături de inovaţie şi de risc. în primul rând. a început să ceară tot mai insistent drepturi politice. Ca doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. aceste drepturi devin suportul moral al unei game vaste de libertăţi: libertăţi politice. din exterior. măsuri de ordin administrativ şi legislativ de care regii aveau neapărată nevoie în opera lor de modernizare economică. o clasă conştientă de drepturile şi de forţa ei economică. ceea ce a dus la izbucnirea Revoluţiei Franceze din 1789. de întreprindere sunt libertăţi economice. principiile economiei de piaţă (placa turnantă a liberalismului economic: formarea liberă a preţurilor pe piaţă. bazat pe forţa tradiţiei şi pe evoluţia organică. În ordinea burgheză individul este 133 . libertatea de opinie. al transporturilor. Libertatea de contractare. sub influenţa ideologiei iluministe din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Dar ambele aceste cerinţe reclamau în primul rând bani pe care regele i-a obţinut prin concesionarea unor industrii şi monopoluri burgheziei: monopolul comerţului. au vizat o întărire a statului monarhic. bazate pe bresle şi statut la relaţiile moderne „orizontale“. liberalismul este o etică individualistă. libertatea de conştiinţă sunt libertăţi politice.

prin care se consacră raportul dintre libertate şi proprietate. de inovaţie sau de întreprindere. a necesităţilor şi posibilităţilor de dezvoltare. 134 .definit mai ales în sfera proprietăţii şi nu în cea a familiei sau a ordinului său ca în societatea feudală. laureat al Premiului Nobel în economie (1974). Experienţa individuală şi tradiţia sunt mijloacele prin care puterile naţiunii sunt sporite. Fundamentul filosofic al liberalismului insular îl constituie empirismul şi evoluţionismul. liberalismul continental (liberalismul francez). de asociere sau de concurenţă. Spencer a ilustrat în lucrarea „Individul împotriva statului“. În cadrul liberalismului clasic legile proprietăţii şi ale pieţei se exprimă în normele de drept. liberalismul va elabora o nouă religie. în continuarea celei trasate de iluminismul raţionalist: dreptul omului la fericire. într-un studiu din 1967. liberalismul clasic reprezintă libertatea neîngrădită a individului proprietar în raport cu Statul. Individul. materială: procurarea cât mai multor plăceri prin cât mai mic efort. liberalismul continental face din raţiune subiectul. individul este proprietarul absolut şi necondiţionat: totul se vinde şi totul se cumpără. Din punct de vedere etic liberalismul este o etică individualistă. afirmând că orice cunoaştere şi filosofie se bazează pe experienţa individuală şi pe tradiţie. cu experienţa şi interesele sale constituie axa moralei liberale. proprietatea şi piaţa determină dreptul iar dreptul determină „statul minimal“ sau „statul – paznic de noapte“. Din această abordare pragmatică a schimbului rezultă o cunoaştere a dinamicii sociale. În ordinea liberală. adică interesele materiale reprezintă forţa majoră care motivează acţiunile şi comportamentele indivizilor. ceea ce H. Liberalismul concepe piaţa ca un fel de barometru social unde se confruntă zilnic interesele producătorilor cu nevoile consumatorilor. Din punct de vedere politic. precum şi dreptul de a vinde şi cumpăra pe o piaţă naţională sau mondială. Formula liberală a concurenţei: „laissez faire. Acest liberalism respectă consecvent tradiţia. laissez passer“ exprimă extrem de sugestiv nucleul său economic: libertatea individului proprietar ca libertatea de a intra în relaţii contractuale. Un mare economist şi filosof contemporan. Din sinteza dintre teoriile contractualiste şi ale dreptului natural. Friederich von Hayek. Statul este doar instrumentul care veghează la siguranţa vieţi cetăţenilor şi a proprietăţii. înţeleasă într-o perspectivă utilitaristă. totul este supus legii cererii şi ofertei. Liberalismul insular face din individul proprietar subiectul său. În consecinţă. Principiile unei ordini politice liberale stabileşte două tradiţii în cadrul liberalismului european: liberalismul insular (liberalismul englez).

cel care a produs democraţia modernă ca stat. „strămoşul socialismului modern“. Ordinea spontană este o ordine nomocratică. 4. în marea lui iubire. care urmăresc întărirea normelor universale ale comportamentului corect (concurenţa loială pe piaţă). consideră că poate elabora legi bune şi instituţii perfecte. În fond. Liberalismul continental se constituie printr-o proiecţie raţională a ordinii sociale planificate care îşi propune scopuri. adică guvernată prin legi. Acest pariu meschin cu divinitatea profanează ideea de credinţă creştină care se bazează pe dragostea necondiţionată asupra lumii. ceea ce nu este întru totul adevărat. Liberalism şi religie. independent de experienţă. după Hayek.2. prin raţiune „toţi oamenii se nasc liberi şi egali“. ca o dovadă a faptului că Dumnezeu. Ordinea planificată este o ordine teleocratică. Acest liberalism continental. dacă avem în vedere forţa modelatoare a tradiţiei istorice. Seducătoarea teorie a lui Max Weber din Etica protestantă şi spiritul capitalismului poate fi una dintre variabilele explicative şi nu singura. de interesele materiale şi de tradiţie. A. ca legi ale proprietăţii. Max Weber pleacă de la următoarea ipoteză: în acordarea Graţiei (iertarea de stigmatul păcatului originar) voinţa lui Dumnezeu este de nepătruns. Liberalismul insular se dezvoltă din perspectiva ordinii sociale spontane în cadrul căreia se pot urmări orice scopuri individuale. Acest liberalism neagă tradiţia şi experienţa individuală..1. adică guvernată prin scopurile pe care un guvern sau un parlament le impune abuziv şi arbitrar libertăţii – proprietăţii. protejând domeniul privat. ci pe reciprocitate. convertit într-o ideologie a guvernării reprezentative. naşterii S. datorită proceselor de adaptare – determinare.2. şi numai în combinaţie cu alte variabile. este generatoare de cultură şi civilizaţie. U. nu şi-a luat mâna de pe noi. prin legi date de parlament şi care încalcă libertatea – proprietate. independentă de simţuri. Totuşi. Nu are rost să îţi iroseşti energiile obsedat de întrebarea dacă Dumnezeu îţi va acorda iertarea în urma faptelor bune pe care le faci în acest scop. se vede în 135 . este. Ea se poate aplica însă realităţii americane. ţară care nu a cunoscut feudalismul. Maniera în care religia poate influenţa comportamentul şi psihologia politică se poate urmării în impactul pe care dogma protestantă a Predestinării l-a avut în dezvoltarea liberalismului clasic. Aceasta este ordinea pieţei libere care nu se bazează pe obiective comune.Liberalismul continental are ca fundament filosofic raţionalismul constructivist prin care se afirmă că raţiunea este natura umană. Această critică violentă a raţiunii şi raţionalismului are la Hayek următorul argument: raţionalismul. afirmând că raţiunea. realităţilor economice din Europa occidentală.

sub preşedinţia autorului american. Louis Baudin. de fapt. Fatalitatea inegalităţii („aşa a vrut Dumnezeu“!) nu contrazice principiul liberal al egalităţii juridice a tuturor cetăţenilor. Poziţiile de echilibru care se stabilesc pe pieţe sunt. Friedrich von Hayek. 2. acestuia îi revine responsabilitatea de a adopta regimul juridic care serveşte drept cadru liberei dezvoltări a activităţilor economice. Louis Rougier. trebuie să ne organizăm viaţa în acord cu preceptele creştine: austeritate. Participanţii la Colocviu au insistat asupra necesităţii de a se trece de la „ordinea naturală“ la „ordinea socială“ în condiţiile noilor realităţi economice şi. asupra necesităţii de a revizui unele postulate ale doctrinei liberale clasice: „Eu am arătat – susţinea Walter Lippmann – că «fricţiunile» şi «perturbaţiile». Credinţa în egalitatea şanselor de afirmare în condiţiile liberei concurenţe este subtil asociată cu inegalitatea acordării Graţiei şi cu acceptarea diferenţelor care rezultă de aici pe plan economic. organizată de Institutul Internaţional de Cooperare Intelectuală. cinste în afaceri. Possony etc. şi trebuie întotdeauna într-o societate care practică diviziunea muncii. (. Dar pentru a avea succes economic.2. de contracte. S. spune Calvin. Neoliberalismul şi implicaţiile sale ideologico – doctrinare. să constituie preocupări prioritare ale oamenilor luminaţi. Cum aceste legi sunt creaţia statului. acumulare (economisire) şi investiţii.1. Sir William Beveridge. Liberalismul economic admite ca postulat fundamental că numai mecanismul preţurilor care funcţionează pe pieţele libere permite să se obţină o organizare a producţiei capabilă să asigure cea mai bună utilizare a mijloacelor de producţie şi să conducă la satisfacerea maximă a dorinţelor oamenilor. asociaţii şi persoane juridice. monede. de grupuri.categoria succesului economic. problemele sociale care ar fi trebuit. Agenda cuprinde cinci puncte esenţiale: „1. de brevetele de invenţii.. Căci fricţiunile şi perturbările marchează punctele asupra cărora ordinea se află în conflict cu economia“47. falimente. Această reuniune internaţională. Ludwig von Mises.. 4. a reunit marile spirite liberale ale vremii: Jacques Rueff. afectate şi pot fi decisiv determinate de legile asupra proprietăţii. aşa cum aceştia le exprimă efectiv şi nu aşa cum o autoritate centrală pretinde să le stabilească în numele lor. Wilhelm Röpke. Michael Polaniy. cărora economiştii clasici le admiteau existenţa – dar le-au neglijat curând – erau.3. bănci şi sistemul fiscal. prilejuit de traducerea cărţii The Good Society în limba franceză: La Cité libre. prin urmare. însă. Actul oficial de naştere a liberalismului a fost legiferat în august 1938 la Colocviul Walter Lippmann.) 136 .

dar că nu trebuie ca doar acesta să fie avut în vedere. Deci. Realizarea noii ordini implica modificarea anumitor funcţii ale statului. să păstreze respectul faţă de aspiraţiile individului. serviciilor sociale. pe scurt. un suveran care ştie să comande. Louis Rougier a propus crearea unui Centru Internaţional pentru Renovarea Liberalismului şi a sugerat anumite teme de reflecţie în această privinţă: fizionomia statului neoliberal. apărării naţionale. Statul. învăţământului. formele de intervenţie a puterilor publice. 137 . regimul juridic pe care noi îl dorim recunoaşte: a) că preţurile pieţei sunt afectate de regimul proprietăţii şi al contractelor. 5. b) că utilitatea maximă constituie un obiectiv benefic la scară socială. Obiectivul juridic este de a asigura maximum de utilitate producţiei. nu exclude afectarea unei părţi din venitul naţional spre scopuri de ordin colectiv. nu adversar.. 4. politica economică de cooperare. cercetării ştiinţifice. Un stat liberal poate şi trebuie să perceapă prin fiscalitate o cotă din venitul naţional pe care să o consacre creşterii nivelului de finanţare colectivă: 1. 5. şi să se autolimiteze. după principiile liberale. asigurărilor sociale. sistemul liberal impune alegerea conştientă a altor obiective. nu stăpân. ci . ale cărei intervenţii precumpănitor juridice. inclusiv când producţia este reglementată prin mecanismul preţurilor. căruia trebuia să-i devină asociat. nu protector. poziţia neoliberalismului faţă de statele şi economiile totalitare. sacrificiile pe care le implică funcţionarea sistemului pot fi impuse acestuia. c) că. de asemenea.. Organizarea producţiei.3. în egală măsură. un stat puternic în serviciul unui individ liber“49. Aceste scopuri trebuie alese prin proceduri democratice specifice şi. sociale şi economice trebuia să ţină seama de influenţa şi de importanţa psihologiei consumatorului şi a interesului ca mobil al acţiunii umane. dar ştie. dacă ele nu tind spre maximum de utilitate. În acest caz. sub rezerva afectării spre alte scopuri sociale. 4. deşi liberalismul are ca postulat fundamental regularizarea producţiei prin mecanismul preţurilor de pe piaţă. partener. restructurarea democraţiei. 2. 3. În ultimele şedinţe ale Colocviului. Statul neoliberal va înceta să fie statul minimal clasic şi va evita deformările „Leviathan“-ului de tip fascist sau bolşevic: acesta urma să îşi asume un rol considerabil şi. Determinarea regimului de drept constituie metoda liberală de control social. intervenţia va acţiona asupra cauzelor ce trebuie să fie corectate şi nu spre a conferi statului suportul pentru a modifica arbitrar situaţiile individuale“48.

ca rezultat al „sclaviei moderne“.4. de eşecuri sau de căutări contradictorii. industrializarea şi urbanizarea. „Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste“ adoptată la cel de al XVIIIlea Congres al său din 20–22 iunie 1989 de la Stockholm proclamă. din cauza concurenţei. analiza critică a stărilor de lucruri existente. 4.2. dar că societatea îi corupe. Pe de altă parte. Modernizarea economică. cât şi în sfera cunoaşterii şi organizării muncii. în cristalizarea ideologiei social–democrate. responsabilitatea politică şi moralitatea acţiunilor. că „socialismul democratic este o mişcare internaţională pentru libertate. 3. în practica social–istorică omul trebuie considerat întotdeauna ca scop şi niciodată numai ca mijloc. 6. ceea ce a dus la asimilarea lor ca salariaţi în noile ramuri industriale. deşi nu căpătase forma unei doctrine coerente şi unitare. neîncrederea în revoluţie ca instrument al schimbării ordinii politice. 2. ideea că omul este bun de la natură. justiţie socială şi 138 . iluminismul. Apariţia noului actor politic este legată în primul rând şi indisolubil de procesele modernizării economie capitaliste care au cunoscut un deosebit avânt în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. un regim politic. a micilor proprietari agricoli. Popper. normele şi valorile sale specifice. Configuraţia actuală a valorilor social–democrate confirmă axiomele de bază ale doctrinei. În această perioadă. 3.2. 2. de ruinare a meseriaşilor. Prima fază a revoluţiei industriale a accelerat procesele de formare a proletariatului industrial. filosofia Renaşterii. gândirea socialistă comporta: 1. 4. prin cei doi piloni ai săi. Omul poate fi. IDEOLOGIA SOCIAL–DEMOCRATĂ. o critică morală a nedreptăţii. statul cultural. un model de reformă socială prin construirea unor comunităţi perfecte. prin procesele de concentrare economică. rolul statului în economie şi în educaţia maselor. Nu este greu de observat filiaţia ideilor iluministe şi ale „socialismului utopic“. În lupta ei pentru drepturi şi libertăţi politice şi economice. ci statul trebuie să fie supus umanizării. concomitent. 5. ca şi ale romantismului. accentul pus pe muncă şi pe organizarea producţiei. de exemplu. filosofia germană. 7. De fapt. sursele teoretice ale ideologiei şi doctrinei social–democrate sunt filosofia greacă. de esenţă kantiană: 1. R. cu instituţiile. aceste valori individualizează. nu lipsit de erori. prin continuitatea şi întregirea lor în practica social–istorică. va antrena un ansamblu de transformări atât în planul forţelor de producţie şi relaţiilor sociale. Formarea ideologiei social–democrată este strâns legată de apariţia şi dezvoltarea proletariatului în epoca modernă. obiectul şi subiectul propriei sale dezvoltări. de la Kant şi Hegel până la K. clasa muncitoare va parcurge un proces complex şi îndelungat de conştientizare a propriei sale forţe. nu omul trebuie să fie supus etatizării.

). deoarece ele sunt repere esenţiale în lupta împotriva neocolonialismului economic. desigur. socialiştii democraţi tind să creeze o societate în care orice om îşi va putea dezvolta în mod liber personalitatea şi va putea participa la viaţa politică. Succesele înregistrate de partidele social–democrate în practica guvernării au făcut ca aceste principii să devină valori politice efective ale lumii contemporane. G. justiţia şi solidaritatea care decurg dintr-o necesitate comună. fără corectivele normelor morale şi sociale de 139 . Willy Brandt nota cu 11 ani mai târziu în scrisoarea din 17. Mi se pare însă că ar merita să fie continuate schimburile de păreri asupra acestui punct pentru a se reuşi să se concretizeze rezultatele. În acest cadru ar trebui să atribuim un rol cheie noţiunii de solidaritate“51. concepută într-un spaţiu vid. Valorile fundamentale ale acţiunii socialiste erau definite ca libertatea. 1972 adresată lui Bruno Kreisky şi Olof Palme: „Noi am declarat acolo (în programul P. libertatea economică. Într-o enumerare restrictivă. aceste principii îşi reafirmă valabilitatea. Libertatea (libertatea politică în toate formele ei. economică şi culturală a umanităţii. D. discriminărilor rasiale şi naţionale. în umanism şi în filozofia clasică şi nu putem emite pretenţii la proclamarea unor adevăruri ultime“50. născute din mişcarea muncitorească. Referindu-se la capitolul dedicat valorilor socialismului democratic în programul fundamental al Partidului Social–Democrat German de la Bad–Godesberg din 11–13 noiembrie 1959.) că social–democraţia sau. II. Evoluţia ideii de libertate în gândirea politică europeană demonstrează că libertatea individuală. ca membru al comunităţii. tradiţiile culturale ale coexistenţei şi securităţii colective pot contribui la dezvoltarea liberă a personalităţii umane. n. şomajului. Willy Brandt continua: „Noţiunile Libertate–Dreptate (Egalitate) – Solidaritate (Fraternitate) ne desemnează limpede că moştenitori ai epocii Luminilor şi nu trebuie să ne ruşinăm pentru aceasta. eliberarea de teamă. În aceeaşi scrisoare. Noi am pornit de la ideea că libertatea şi dreptatea se intercondiţionează.solidaritate“. libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului etc. Într-o lume a schimbărilor social-politice rapide. – n. se poate contura următoarea hartă a valorilor social–democrate şi a principiilor subsecvente care le individualizează în practica cotidiană: 1. Noi am adăugat în continuare că în Europa socialismul democratic îşi are rădăcinile în etica creştină. Reconstrucţia posttotalitară a lumii solicită un nou cadru de solidaritate şi de conjugare a eforturilor în care aceste valori. ceea ce înseamnă acelaşi lucru. S. mişcările de eliberare. a injustiţiei. eliberarea de nevoi.

Dreptul oricărei fiinţe umane de a fi tratată cu toleranţă. justiţie care nu se limitează însă doar la eliminarea discriminărilor economice între clasele şi categoriile sociale care. instituind o reţea complexă de interacţiuni. Egalitatea (egalitatea şanselor de acces şi a condiţiilor de plecare. justiţia şi solidaritatea. Traumatismele excluderii. Din sfera justiţiei sociale sunt derivate alte două subspecii de valori: securitatea socială şi protecţia socială care materializează pe plan practic coordonatele valorice ale justiţiei sociale. nu numai o egalitate formală în faţa legii. în special în rândul categoriilor marginalizate. 2. indiferent de poziţia socială. ceea ce presupune o structură a colectivităţilor umane care să asigure fiecăruia o întindere egală a libertăţii. de asemenea. Fenomenele de marginalizare. Sentimentul de a fi perceput şi tratat ca egal. şi de a-i conferi statutul de persoană cu toate prerogativele ce derivă din aceasta. printr-o nouă calitate a vieţii ca şi printr-o democratizare extinsă. Libertatea individului este direct proporţională cu numărul unor asemenea alternative. fără garantarea egalităţii condiţiilor reale de pornire. într-o primă accepţie. compasiune. depăşind sfera libertăţii individuale. este lipsită de substanţă deoarece ea nu se poate defini decât în raport cu celelalte valori ale vieţii sociale. Se poate. cu spaţiul liber în care individul poate să-şi materializeze acţiunile după propria voinţă şi opţiune. insuficientă pentru crearea condiţiilor favorabile de manifestare a unei politici autentice de justiţie şi solidaritate sociale. ale izolării şi atomizării. prin umanizarea condiţiilor de muncă. pot fi eradicate. s-au extins şi la alte structuri şi relaţii din cadrul sistemului social global. 140 . şi respect. de excludere socială şi înstrăinare care generează efecte perverse. 3. în viziunea social–democraţiei. depăşesc sensul limitat al inegalităţii economice. libertatea înseamnă egalitatea şanselor. prin intermediul sintezei dintre principiile socialiste de repartiţie şi economia de piaţă. Conceptul de solidaritate socială vizează astfel nu numai dreptul dar şi obligaţia comunităţii de a-l reintegra pe un membru al ei cu drepturi depline. Dar egalitatea şanselor. ci una eminentă a persoanei umane). se rezumă la egalitatea în faţa legii. Elementul coeziv care unifică şi instrumentalizează aceste valori în spaţiul social este libertatea. sex sau religie. pe baza cărora ţesutul social se naşte şi dezvoltă. defini libertatea ca şansă a unor alternative de acţiune realizabile. asemeni celorlalţi. Libertatea se poate identifica. Justiţia socială.convieţuire. Într-o a doua accepţie. Problema cheie a culturii politice social–democrate este la ora actuală justiţia socială în economia de piaţă. în secolul XX. rasă. cu efecte mediate pe termen lung. concepută de Olaf Palme ca „desfiinţare sistematică a privilegiilor“.

democraţia liberală va oferi imaginea unei societăţi politice compusă dintr-o agregare de „atomi independenţi şi egali“. Explicaţia rezidă în credinţa liberală că libertatea şi egalitatea erau doi termeni incompatibili. iar în ordinea economică ea declanşa competiţia. în practică nu a adus mari remedii la inegalităţile secolului al XIX-lea. deoarece ele sunt rezultanta eforturilor mai multor generaţii. O societate social–democrată nu este constituită din învingători şi învinşi. Insuficienţa consumului limita investiţiile la un nivel mult prea scăzut pentru a asigura deplina întrebuinţare. Democraţia liberală se bazează. aflaţi într-o luptă competitivă. în al doilea rând. 4. indiferent de raporturile de putere. legate între ele printr-o istorie şi cultură comune. Din această perspectivă a uniformizării politice. Utilizarea maximă a resurselor şi creşterea rapidă a veniturilor naţionale începeau să ceară o mai suplă repartiţie a puterii de cumpărare. diferenţele economice nu sunt luate în considerare în participarea la deciziile politice.Problema justiţiei sociale în doctrina social–democrată se deosebeşte atât de soluţiile totalitarismului comunist cât şi de teoriile liberalismului clasic. inegalităţile reale existente între indivizi şi. În doctrina liberală egalitatea şanselor nu înseamnă neapărat şi o egalitate reală a condiţiilor de decolare (take off). ci din indivizi care se ajută reciproc. ale nevoii de coeziune şi integrare socială. ale necesităţii de a atenua dezechilibrele cauzate de economia de piaţă şi polarizarea bogăţiilor. Inegalitatea era incompatibilă cu deplina întrebuinţare şi bloca capitalismului orice speranţă de a îmbunătăţi nivelul de viaţă general. Pentru comunişti. o fatalitate în ordinea socială. în particular. al doilea – negarea luptei de clasă“52. ea dizolvând 141 . a egalităţii şanselor. ci imanente acesteia. reuniţi pur şi simplu în faţa unei legi pe care ei înşişi şi-au dat-o. După primul război mondial fondurile acumulate astfel nu mai găseau debuşee pentru investiţii. pe două principii corelative. societatea este compusă din indivizi independenţi şi egali în drepturi. Ea crea o clasă de proprietari–antreprenori care asigură un nivel ridicat al investiţiilor şi permitea astfel o creştere rapidă a venitului naţional. la origine. Aceste instituţii nu sunt exterioare societăţii. Inegalitatea îşi pierduse astfel principala sa raţiune de a fi. Solidaritatea socială. Concepţia liberală a dreptului egal al fiecăruia la fericire. Rezultă din interesele convergente ale celor defavorizaţi. Primul principiu implică separarea societăţii de sfera politică. „În primul rând. inegalitatea distribuirii bogăţiilor în societăţile dezvoltate din Occident era mai curând o slăbiciune pe care trebuiau să o exploateze pentru a răsturna regimul şi nu un rău social care trebuia să fie eliminat. baza sigură a eficienţei. primul având prioritate deoarece inegalitatea era un dat natural. care îşi respectă instituţiile comune şi regulile care le guvernează.

dar şi de comunitatea unei poziţii sociale concrete: în ultimă instanţă. Politica prin care se urmăreşte realizarea solidarităţii corijează în anumite limite lipsa de succes a individului aflat în competiţie. ele se bazează pe o solidaritate de fapt şi nu numai pe o agregare de tip contractual“53. că nu este posibil să se întreprindă reforme radicale ale societăţii decât într-un climat de consens general deoarece. bazat pe cooperarea diferitelor grupuri profesionale şi sociale şi pe respectarea pluralismului de interese care este sedimentat în mentalitatea societăţii respective: „O societate mai egalitară nu va cere dispariţia totală a interesului ca motor al acţiunii umane. pentru realizarea unei mai mari egalităţi au fost: impozitarea severă a veniturilor şi averilor.. După laburiştii englezi.. în scopul finanţării serviciilor sociale care s-au dezvoltat enorm. Laburiştii subliniază. ar fi moralmente de nesusţinut iar. mişcarea muncitorească face să pătrundă principiul asociativ în viaţa politică. Politica social–democrată de egalizare a şanselor presupune o poziţie de pornire egală. Însă. ca şi celelalte mobiluri să capete o importanţă relativă mult mai mare. în condiţii de şanse egale“54. premisă obiectivă a exercităţii unor funcţii sociale eficiente ale statului 142 . realizarea acestor reforme. aria libertăţii. la concurenţă cu alţii. cu succese variabile.solidarităţile naturale sau tradiţionale. o societate mai egalitară necesită un mod de viaţă asociativ. „Iată de ce societatea umanistă are nevoie de solidaritate. stabilirea unei forme mai democratice de organizare a societăţii. ar duce la negarea propriului său scop.) este asigurată în acelaşi timp de unitatea unui proiect politic. din motive diferite. impozitul progresiv pe venit. pe de o parte. naţionalizarea întreprinderilor strategice în scopul unei repartiţii mai juste a avuţiei naţionale şi controlul marilor averi prin controlul proprietăţii. „Introducând în societăţile europene o formă nouă. egalitatea şanselor nu înseamnă şi nu asigură egalitatea de fapt. în ipoteza inversă. Orice tentativă brutală de a elimina toate inegalităţile existente în repartiţia bogăţiei şi a veniturilor ar viola convingerile profunde ale unei societăţi cu o mentalitate puternic conservatoare“. de asemenea. care să împiedice formarea de noi privilegii pe seama exploatării muncii salariale. n. Unii nu rezistă competiţiei. în perioada guvernării lor. pe care nici unul din partizanii iniţiali ai democraţiei nu o luase în consideraţie. pe alţii îi urmăreşte ghinionul sau se află sub activitatea distructivă a unor forţe sociale exterioare. în timpul căreia individul îşi lărgeşte. coeziunea (partidelor muncitoreşti – n. Metodele utilizate de laburişti. concomitent. ci ea va pretinde. Justiţia şi solidaritatea socială sunt condiţiile indispensabile pentru realizarea consensului social. pe de altă parte. independente de voinţa sau de calităţile individului.

inflaţiei şi în asigurarea stabilităţii sociale postbelice. iar la nivel micro.). concurenţa. O sinteză funcţională a valorilor social–democrate poate fi reperată începând cu perioada interbelică. Italia. 143 . relaţiilor sociale. Germania.) şi recunoaşterea şi garantarea concomitentă a intereselor comunitare. la nivel macro urmând să predomine planificarea. ci să creeze acel cadru de cooperare şi integrare prin soluţiile de compromis. conform principiului enunţat în 1956 de Karl Schiller: „Concurenţă atât cât este nevoie. a respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. funcţie socială în cadrul „capitalismului popular“. aceste instituţii sunt: economic. Austria. pe măsura complexificării valoarea egală a muncii şi a capitalului. când se formează şi încep să se aplice instituţiile economiei mixte care şi-au dovedit apoi eficienţa în lupta împotriva şomajului. Într-o enumerare succintă. în perioada postbelică s-a observat o extindere a sectorului public la nivelul principalelor ramuri economice. De aceea. adică la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii. a contribui la perpetuarea lui. Tipul de economie mixtă care se configurează în anii postbelici în ţări ca Germania. Austria. etica redistribuirii produsului social. principiul „simetriei sociale“ în sensul că nici un grup nu poate obţine foloase creşterea intervenţionismului în viaţa economică. prin asigurarea extinderii participării la procesele decizionale. raportul dintre planificarea orientativă şi concurenţă. asociere etc. Anglia. Suedia. Ţările de Jos etc. planificare atât cât este necesar“. pentru a asigura satisfacerea intereselor unor grupuri sociale din ce în ce mai numeroase. În principalele ţări dezvoltate (Belgia. Societatea nu trebuie să-şi epuizeze forţele în conflicte sociale şi politice. are la bază coexistenţa proprietăţii private cu a celei publice şi recunoaşterea existenţei mai multor forme de proprietate. Franţa etc. O soluţie viabilă pentru perenitatea interdependenţei funcţionale a valorilor social– democrate a fost sinteza dintre garantarea libertăţilor individuale (iniţiativă. vizând transformarea proprietăţii în coexistenţa diferitelor tipuri şi forme de proprietate în cadrul aceluiaşi sistem necuvenite pe seama exploatării altuia. altfel spus realizarea unei sinteze dintre individualitate şi solidaritate prin intermediul cooperării dintre stat şi societatea civilă la diferite paliere ale acesteia din urmă. Franţa.în cadrul sistemului politic. Suedia.

problema centrală nu mai este socializarea proprietăţii private ci controlul puterii economice concentrate în mâinile managerilor. şi de puterea de a controla potenţialul de cercetare al unei societăţi moderne. pe motivul că structura economică a unei societăţi este dată nu de relaţiile de producţie şi raporturile de clasă rezultate din acestea. în sfârşit. ideea socializării integrale a fost progresiv abandonată după al doilea război mondial. două mijloace fundamentale erau avute în vedere pentru atingerea acestui scop. Este. scria: „Gândirea social–democrată modernă trebuie să renunţe la iluzia potrivit căreia o schimbare generală şi schematică a condiţiilor de proprietate ar permite să se realizeze un moment decisiv. Într-o asemenea concepţie. transporturi) prin votul parlamentului şi cu indemnizaţii egale cu valoarea întreprinderilor naţionalizate acordate foştilor proprietari. un rol hotărâtor. cu un sector public şi cu unul privat: din raţiuni geopolitice însă (vezi condiţionarea ajutorului acordat în cadrul Planului Marshall). ci de mărimea întreprinderilor şi de forma de administrare a lor. introducerea în cadrele societăţii deja existente a garanţiei statale a deplinei întrebuinţări a forţei de muncă (prin mobilizarea resurselor financiare necesare disponibile printr-un sistem fiscal extins). Statului îi revenea sarcina transformării sistemului economic. Ea este condiţionată din ce în ce mai mult de diferite forme ale dreptului cutumiar. Brandt. În primul rând. iar pe lângă acestea. În legătură cu pluralismul formelor de proprietate. „Concomitent – se afirmă în programul de la Bad Godesberg – proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie a pierdut în mare măsură puterea ei de a decide“. În al doilea rând. iar realizarea sa încredinţată statului parlamentar existent. Majoritatea partidelor socialiste de pe continent se îndreptau spre o concepţie analoagă a economiei mixte. 144 . În programul elaborat la Congresul P. energetic. sau nu mai joacă singure. W. liderul social–democrat. în care coexistă numeroase întreprinderi mici şi mijlocii cu întreprinderile publice. În cadrul economiei „mixte“.În această ordine de idei trebuie menţionat faptul că încă în programul său din 1918 Partidul Laburist din Marea Britanie se pronunţa irevocabil pentru proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producţie dar concepea acest proces în mod necesar gradual. iar desfiinţarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie s-ar concretiza în mod automat într-o dezvoltare a libertăţii umane. S. prin raportul dintre puterea economică şi puterea politică. Situaţia societăţii este determinată de numeroase elemente şi titlurile de proprietate nu mai joacă de mult. prin modul de organizare a învăţământului şi pregătirii. naţionalizarea unor sectoare ale economiei (minier. fără să se aştepte apariţia statului muncitoresc. D. German de la Bad Godesberg din 13– 15 noiembrie 1959 s-a renunţat la ideea socializării unor ramuri industriale.

Statul apare din ce în ce mai mult ca investitor în obiective de interes public. capabilă să intervină pentru a limita la maxim fluctuaţiile ciclice care au dus la risipă de resurse materiale. economia mixtă se caracterizează.deci. Willy Brandt atrăgea atenţia că „economia de piaţă şi concurenţa sunt instituţii sociale care trebuie să-şi justifice existenţa lor prin faptul că ele aduc. fie că nu au interesul să o facă din cauza profitului scăzut. dintre care unele. prin asigurarea rolului reglator al statului în viaţa economică. Poziţia social–democrată faţă de economia mixtă a fost încă o dată afirmată de cel de al XVIII-lea Congres al Internaţionalei Socialiste din 1993: „O societate democratică 145 . apare ca o necesitate stringentă. prestaţiile dorite. precum cercetarea ştiinţifică. necesar să se pună în mişcare numeroase pârghii dacă se doreşte să se schimbe societatea pe termen lung pentru a se îmbunătăţi“55. Aceasta se manifestă prin stimularea investiţiilor. în concepţia social–democrată. într-adevăr. sunt în mare măsură finanţate de la bugetul statului. şomajul şi inflaţia au determinat agenţii economici înşişi „să resimtă nevoia unei puteri reglementative. În economiile dezvoltate. Proprietatea asupra mijloacelor de producţie este departe de a fi singurul element al puterii în domeniul economiei“56. Statul devine instrument al stimulării creşterii economice postbelice şi al asigurării unei politici sociale şi profesionale a forţei de muncă. deoarece acestea au o influenţă decisivă asupra calităţii vieţii şi a calităţii mediului înconjurător. va trebui să recurgem la o intervenţie sporită a instrumentelor de orientare publică“57. crizele economice. dar şi ansamblul politicilor de împrumuturi. Din perspectiva social–democrată a economiei mixte. sublinia pe atunci cancelarul federal. În ce priveşte socializarea investiţiilor. subvenţionarea anumitor ramuri şi sectoare. Controlul instituţiilor financiare este un mijloc eficient „pentru a impune băncilor nu numai rata creditului sau a dobânzilor. Dacă nu. Nevoia acută a modernizării în ramurile de vârf ale industriei a determinat ca statul să se substituie sectorului privat ca prim investitor. principalele modernizări tehnologice presupun capitaluri atât de mari încât finanţarea statului a devenit obligatorie pentru dezvoltarea rapidă a ramurilor şi sectoarelor de vârf. favorizarea unor politici de creditare a cererii. este un fapt evident că recesiunea. financiare şi umane“. oferind resursele necesare din ce în ce mai greu de procurat altfel. Creşterea intervenţiei etatice. Inclusiv investiţiile particulare urmează a fi supuse controlului public atunci când ele presupun consecinţe ample asupra echilibrului ecosistemului. care necesită alocarea de fonduri considerabile pe care investitorii fie că nu le au. în cadrul politicii de investiţii. Pe de altă parte.

nimeni nu putea să prevadă abandonarea totală a patrimoniului ideologic tradiţional şi „schimbarea la faţă“ în partid social–democrat prin asimilarea unei ideologii de import pe care o criticase dur anterior. Sub presiunea internaţionalizată a noilor raporturi de forţe. a cărui identitate în sistemul politic al Marii Britanii a fost impusă de consecvenţa prin care valorile promovate de ideologia laburistă au fost implementate în practică de fiecare dată când Partidul Laburist a fost la guvernare. să recunoască superioritatea paradigmelor economice ale neoliberalismului şi neoconservatorismului anglo-saxon. ceea ce s-a şi întâmplat de câteva ori. Anthony 146 . Chiar dacă transformarea Partidului Comunist Italian era deja auspicată prin dezbaterea despre eurocomunism∗ în anii ’80. înseşi tezele eurocomunismului. elaborat în 1918. Guvernele nu trebuie să funcţioneze doar ca un simplu atelier de reparaţii pentru stricăciunile cauzate de o piaţă defectuoasă sau de aplicarea fără control a noilor tehnologii. Sau: consecvenţa cu care a fost urmărită aplicarea în practică a valorilor statului social. ruşinate parcă de tradiţia şi cultura lor politică. în special după al doilea război mondial. Ambele partide şi-au câştigat un renume binemeritat datorită contribuţiilor aduse la dezvoltarea identităţii politice a Stângii plecând de la nucleul valorilor ei de bază. după 1990. prevedea naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în condiţiile în care Partidul Laburist ar fi ajuns la guvernare. Acelaşi traseu îl va parcurge şi Partidul Laburist din Marea Britanie. a mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. Astfel.) aruncând peste bord tezele şi principiile ideologiei marxist–leniniste. legitimitatea marelui Octombrie.trebuie să compenseze defectele pe care le comportă chiar şi sistemul de piaţă cel mai responsabil. Un exemplu: articolul 4 din Programul fundamental al partidului. social–democraţia a devenit polul de referinţă ideologică a Stângii şi axa ei de identitate în faţa noilor sfidări ale Istoriei. După prăbuşirea regimurilor comuniste din sud–estul Europei. Să luăm exemplul a două partide–fanion care reprezentau repere orientative în ideologia Stângii occidentale: Partidul Comunist Italian şi Partidul Laburist din Marea Britanie. Partidul Comunist Italian s-a transformat în Partidul Democratic al Stângii (P. S. partidele socialiste şi mai ales cele comuniste s-au grăbit să arunce peste bord zestrea lor istorică şi implicit. Ce a rămas din această identitate după introducerea celei de „a treia căi“ de către Tony Blair şi consilierul său. Statul trebuie mai întâi să reglementeze piaţa în interesul populaţiei şi trebuie să obţină pentru toţi muncitorii avantajele tehnologiei pentru a ameliora experienţa lor de muncă şi de a mări posibilităţile lor reale de dezvoltare individuală“. economice şi geopolitice. D.

piaţă.Giddens. în noua fizionomie ideologică impusă partidului. Reagan şi M. 7. liberalism. TERMENI – CHEIE: ideologie. Definiţi ideologia politică. Thatcher. planificare. ideologie – ştiinţă. credinţă. 5. Explicaţi valorile ideologiei social–democrate. persuasiune. ştiinţă. concurenţă. mai multă piaţă şi mai puţin stat. natură umană. privatizările extinse. ideologie – utopie. reducerea subvenţiilor publice şi a cheltuielilor sociale. individualism. Valori ca austeritatea. utopie. adevăr. putere politică. 3. concepţiile despre lume şi culturile politice. raţionalism. 4. 2. 6. ÎNTREBĂRI: 1. fals. inclusiv în sectorul strategic s-au instalat confortabil în corpusul doctrinar al social– democraţiei. Partidul s-a „liberalizat“ în sensul că valorile social–democratice tradiţionale au fost înlocuite cu valorile fundamentaliste ale neoconservatorismului lui R. religie. Analizaţi deosebirile dintre ideologii. legitimare. Enumeraţi principalele caracteristici ale ideologiei politice. Analizaţi raportul dintre adevăr şi fals în discursul ideologic. Explicaţi valorile ideologiei liberale. 147 . teorie. Evidenţiaţi raporturile dintre ideologie – religie. inegalitatea de tratament a actorilor economici. social–democraţie.

1. p. EMIL. THEODOR. J. 14 35 REBOUL. cit. Contractul social. 16. 1957. LEviathan. 107. p. 9 ∗∗ 1 148 . 16–17. R. WILLIAM. 168. AUGUSTE. T. ed alii. p. 1992. 16 BUIS. Bucureşti.. 27 CIORAN. La formation de l’éspirit scientifique. Humanitas. Paris. 21. Desclee de Brower. 166. Orient. ADORNO W. 167. 1975. PUF. Langage et idéologie. J. p. 10 KARDINER. Paris. 1887. 79. În: Histoire de la philosophie. în: APTER. 1993. Richard. OLIVIER. Felix Alcan. Paris. 4 REBOUL.. 1980. 33 LAPIERRE. Glencoe. The Open and Closed Mind. J. GERARD.. 25. Bucureşti. 1963. Bucureşti Ed.. 19 Ibidem. Paris. Payot. p. pp. p. The Frée Press. Menton. 1964. 42 Ibidem. Ştiinţifică. Bucureşti. Paris. p. p. Ideology and discontent. Editura ştiinţifică. Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. 14. Moyen Age. p. 1876. 2000. Macmillan and Free Press. În: Tratat de descompunere. p. An approach to the sociology of knowledge. (ed). Flammarion. în: Transactions of the fourth Congress of Sociology. pp. D. p. L’ideologie ou l’origine des idees recues. 1970. HERBERT. 40. 17 REVEL.29. 8 Ibidem. 163–164. 1957. Ştiinţifică. Dialektik der Aufcklörung. 45–46. p. p. The Free Press.. Paris. Paul. p. Paris. cit. p.. cit. 101. Desclée de Brouwer. 46 Ibidem. Contractul social. 30. Paris. p. vol. Bucureşti Ed.. 22. p. KARL. 26 Ibidem. 3 ARON. Th. New York. Macmillan and Free Press. Terence. 14 REVEL. 22 Ibidem.. vol 1. Polirom. p. 24 KUHN. op. 35. MAX.. p 66–76. 6 PARSONS. în: Les ideologies dans le monde actuel. 1986. U. 1980. 13. CLIFFORD. 39 LAPIERRE. 20 COMTE. 28. 34. op. 23 MARCUSE. 12 Ibidem. 28 MANNHEIM. 34 Ibidem. The Age of Ideology: The Nineteenth Century Philosophers. PUF. 11 GEERTZ. F. J. 372. ABRAM. HENRI. Omul unidimensional. p. 1968. RAYMOND. 44 Hobbes. JEAN. Ideology as a cultural system. op. p. Editura Humanitas. Paris. 1956. 1938. în: The International Encyclopedia of Social Sciences. Structura revoluţiilor ştiinţifice. Ideologii politice şi idealul democratic. 13 BELL. Langage et idéologie. Opium des intelectuells. 37 Ibidem. D. 41 La philosophie chinoise. OLIVIÉR. 169. The End of Ideology.. p. 1971. GASTON. 25–49. p. Genealogia fanatismului. New York. DANIEL. 171. Suhrkamp Verlag. Milano. 36 Ibidem. 25 REVEL. J. Qu’est-ce qu-une idéologie? În: Les idéologies dans le monde actuel. 21 HORKNEIMER. 31. (edition de la Pleiade). 1971. 29 CIORAN. pp. 1980. J. Editura Humanitas. 17. cit. 7. Gallimard. 82. Editura politică. 40 Janet. p. MILTON. W. 5–6. 164. Paris. 15 Ibidem. 99. Payot. 32 Ball. Penquin Books. 38 Ibidem.. pp. 2 Ibidem. Istorie şi utopie.. 1947..22-26. p. vol. Cours de philosophie positive. 7 BOUDON. 1929. London. Apud Raymond Boudon. Science et idéologie. 81. Antiquite. 1975. ed alii. Bucureşti. 47–96. Bonn. 1960. JEAN–FRANÇOIS. Fayard. 5 SHILS. EMIL. Iaşi. E. p. p. Paris. Bucureşti. THOMAS.–F.. Felix Alcan. 1992. 1968. The Psychologycal Frontiers of Society. New Zork. p. Ideologie und Utopie. p. 18 BACHELARD. Paris. Cunoaşterea inutilă. New York. 43 Rousseau. p. p. p. J. Dagger. 1959.NOTE: ALKEN. ROKEACH. The concept and function of ideology. op. 45 Rousseau. P. 30 Ibidem. F.

p. cucerirea puterii politice pe cale democratică. P. Nouveaux essais fabiens. 196. B. Paris. Intervention au „Colloque Lippmann“. p. La social–démocratie ou le compromis. prin alegeri libere. ∗ 149 . 2. 101–102 48 Ibidem. 53 Ibidem. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. Palme Olof. renunţarea la anumite teze şi principii ale ideologiei marxiste cum ar fi dictatura proletariatului. Les doctrines sociales en France. p. 21. p. C. 22. p. rolul decisiv al luptei de clasă. p. Crossman. 260. 1976. 57 Ibidem. Alain. p. Palme. Roy. 23. Les Éditions Ouvrières. Roy Jenkins. În: Compte–Remdi de séances du Colloque Lippmann. naţinalizarea principalelor mijloace de producţie etc. 56 Ibidem. p. 1956. S. 1976. Paris. Cole şi alţii. 52 Bergounioux. WALTER. 51 Ibidem. caracterizată prin următoarea strategie şi tactică: 1. Spaniol). 50 Brandt Willy. 197.LIPPMANN. 1979. recunoaşterea ordinii politice şi constituţionale a statului burghez. Paris. 141. Le probleme de l’égalité. Albert. În: Brandt. Gallimard. p. Paris. Librairie de Médicis. PUF. renunţarea la cucerirea puterii politice prin violenţă revoluţionară.. Vingts ans d’évolution. La social–démocratie et l’avenir. Paris. H. p. O. Kreisky Bruno. 5. 1950. 49 Pasquier. Scrisoarea din 30 iulie 1973. 1930–1950. 129–130. 55 Brandt. recunoaşterea pluralismului politic. a cooperării cu alte forţe politice în cadrul guvernării. C. p. 99–101. 1939. R. Gallimard. În: R. 107–108. 47 Eurocomunism: termen care desemnează noua orientare politică şi ideologică a principalelor partide comuniste din Europa (P. Crosland.. 3. M. Bernard. W. 4. Francez şi P.. L’avenir du travaillisme. A. C. Italian. La social–démocratie et l’avenir. Manin. Kreisky. 54 Jenkins.. C. Paris. W.

150 .

în timp şi spaţiu.CAPITOLUL 5 CULTURILE POLITICE 5. bogată în posibilităţi nutritive. reacţiile psihologice la dinamica realităţii culturale. c. Această concepţie presupune ideea unui patrimoniu cultural. dreptul. În introducerea (p. 1. tot astfel cultura spiritului presupune ideea mai generală a unei formaţii. definiţiile au privilegiat şi au extins. Răspunzând unei comenzi a UNESCO în 1952. în capitolul I: Ştiinţa despre cultură E. prin extrapolare la întreaga realitate culturală: a. pentru ca în capitolul II: Dezvoltarea culturii să afirme că „aşa cum catalogul tuturor speciilor vegetale şi animale dintr-o zonă prezintă lumea sa vegetală şi animală. Din punct de vedere tradiţional conceptul de cultură este legat de noţiunea „cultura spiritului“. uneltele armele. forma sau mediul cultura. antropologilor şi sociologilor nu mai puţin de 152 definiţii ale culturii. numai o structură particulară a culturii: tipul cultural. artele. d. ar trebui să beneficieze. dreptul de proprietate şi căsătoria. Semnificaţiile conceptului de cultură. indiferent de varietatea etnică. În aceeaşi lucrare. tot aşa şi recensământul tuturor faptelor vieţii obişnuite ale unui popor reprezintă acel întreg pe care îl numim cultură“. subestimându-se realitatea supraorgancă a sistemelor culturale. de care toate fiinţele umane. trebuie să fie lucrată şi îngrijită pentru a da roade. cu normele lor proprii de funcţionare şi reproducere. Tylor enunţă şi alte elemente ale culturii: îmbrăcămintea. omiţându-se procesele culturale. obiceiurile şi toate celelalte capacităţi şi deprinderi pe care omul şi le-a însuşit ca membru al societăţii“. compus din bunuri şi valori universale. se observă o proliferare extraordinară a semnificaţiilor termenului de cultură. Ca şi procesul agricol unde ţelina. paralel cu dezvoltarea studierii realităţilor culturale. B. rasială sau religioasă a grupurilor de care aparţin. prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor. educaţii morale şi intelectuale. pregătiri. Termenul „cultură“ a fost introdus în antropologie şi a devenit un termen tehnic de către Eduard B. credinţele. nu întotdeauna lipsită de ambiguităţi şi confuzii. Explicaţiile ar consta în faptul că în abordarea culturii ca fenomen intrinsec uman. învăţătura morală şi religioasă. pionierul britanic al acestei discipline. un domeniu specializat al culturii (cu precădere cea spirituală). 1) la Cultura primitivă (1871) el defineşte cultura ca „acel ansamblul complex care cuprinde cunoştinţele. 151 . Tylor. antropologii americani Alfred Kroeber şi Klyde Kluckhohn au descoperit în operele culturologilor. morala. De atunci încoace. b. identificarea culturii cu o realitate organică.

în alcătuirea sa specifică. Din acest punct de vedere. în totalitatea sa. egalitatea. în pofida schimbării constante a persoanelor al căror comportament este tot cultural. dimensiunea istorică şi naţională. cu o capacitate de influenţă care transcende viaţa individuală a purtătorilor ei. totodată. oricare ar fi formele unei culturi. Educaţia devine tot mai mult intenţionată şi programată şi are funcţia de a degaja normele comportamentului social. orice cultură este dotată cu o vitalitate. cultura. cultura scapă de sub controlul omului şi operează în limitele propriilor sale legităţi specifice. dintre natural şi cultural. Cultura cuprinde ansamblul fenomenelor social-umane care apar ca produse cumulative ale cunoaşterii şi. este o unitate dintre biologic şi spiritual. valorile politice: libertatea. Determinativul „învăţat“ reprezintă diferenţa specifică a definiţiei deoarece. În aceasta constă autonomia relativă a culturii. mediu social structurat de valori culturale unde omul dobândeşte adevărata sa menire de homo faber. interioară. atribut al omului. susceptibilă de a fi descrisă obiectiv. se limitează la om. Sentimentul ordinii şi al poziţiei omului în cosmos devine posibil pe baza asimilării şi valorificării acestui patrimoniu cultural. ale ridicării şi emancipării spirituale a omului de servituţile sale naturale. Ca sistem cultural. demonstrează că orice cultură domină viaţa oamenilor şi o modelează. opoziţie valabilă nu numai pentru cultura materială. depăşeşte individul. ca valori sintetice. cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura. printre notele lor esenţiale. Definiţia cea mai concisă dată culturii este următoarea: cultura este elementul învăţat al comportamentului uman. imaginarul social a generat multe confuzii. Cultura este detaşare de natură. Ca înţeles fundamental. etapele creşterii culturale sunt etape ale umanizării.transmise de la o generaţie la alta. ele trebuie să fie învăţate de generaţiile succesive ale unei populaţii. exterioară. Faptul că există un continuum cultural. orice cultură îşi articulează normele şi valorile sale într-un sistem cultural care constituie elementele „supraorganice“ ale existenţei sale. Deşi pot fi definite ca valori-mijloc şi nu va valori-scop. un mediu social artificial opus forţelor entropice ale naturii. totodată. solidaritatea se înscriu pe traiectoria acestei emancipări. În timp ce cultura. altfel acestea se pierd. Graţie omului. memoria colectivă a grupului. natura devine cultură. în procesul de asociere a oamenilor în formele complexe ale comunităţilor umane care reprezintă. dar şi pentru cultura spirituală. Pe măsura evoluţiei în timp. forţa modelatoare a tradiţiei în câmpul axiologic. 152 . deoarece omul însuşi. Faptul că numeroase definiţii ale culturii politice nu au cuprins. legat şi de sentimentul originar menţionat mai sus.

pe de altă parte. omul nu ar putea exista în hăţişul fenomenelor care îl înconjoară fără credinţe primare sau fără o concepţie despre lume – expresia lor articulată şi evoluată. a discuta despre cultură şi despre personalitate înseamnă. Definiţia subliniază că cultura este mai mult decât un fenomen biologic. care îi asigură stabilitate. coeziune internă şi echilibru. fără un sentiment minimal al ordinii sociale. Or. Opera culturală este în primul rând continuitate şi coeziune. Or. dezordinea. o structură raţională unei lumi în schimbare. că personalitatea este ceea ce este în virtutea proceselor de 153 . logică. Schimbarea culturală nu poate fi percepută decât ca o parte a problemei stabilităţii culturale. pe de o parte. O personalitate armonios dezvoltată se traduce prin ideea de comportament corect. cultura apare în societăţile umane şi ca factor de unitate. raţională a lumii care îl înconjoară. forţa ei modelatoare ca acţiune socială şi ca rezistenţă în faţa proceselor deviante. Ea conţine toate elementele din caracterul omului adult pe care acesta le-a învăţat în mod conştient de la grupul său. Se poate susţine. într-un sens. Viaţa omului se desfăşoară într-un cadru dublu: habitatul natural şi mediul social. atât între trăsăturile personalităţii cât şi între diferitele personalităţi şi comunităţi. Faptul că omul a fost definit atât ca „zoon politikon“. Concepţia despre lume dă omului siguranţă şi convingerea fermă că lumea poate fi organizată într-un context mai larg – contextul ordinii şi al valorilor. nu se poate înţelege stabilitatea culturală decât în raport cu structura concepţiei despre lume. Privită din acest unghi. intrările) din sistemele politice şi culturale să ducă la o stabilitate. „homo simbolicus“ sau ca „animal creator de cultură“ arată legătura dintre cultură şi politică. sensul concepţiei despre lume este de a combate confuzia. o premisă pentru viaţa politică a omului. pentru că nu există cultură fără tradiţie. Această legătură este mediată prin procesele socializării politice şi prin intermediul conştiinţei politice. iraţionalul fenomenelor şi de a da sens. Cultura şi personalitatea s-ar afla într-o interdependenţă atât de organică încât. printr-un proces de selecţie critică a normelor şi valorilor pe care societatea le recunoaşte. că orice cultură se exprimă prin atitudinea şi comportamentul persoanelor şi că ea nu există independent de indivizii care o determină. „homo faber“. Pentru om trebuie să existe o explicaţie comparativă. tocmai în raportul dintre societate şi personalitate se evidenţiază eficienţa socială a culturii. Oamenii aşteaptă ca output-urile (rezultatele) input-urile (investiţiile. cultura este tot ceea ce în lume se datorează omului. După cum nici o societate nu poate trăi în anarhie. a opera o falsă dihotomie şi a pune o falsă problemă. Slab înzestrat organic. nici o societate nu poate trăi fără o concepţie despre lume sau fără o concepţie despre univers. sprijin şi adaptare superioară a lor la cele două medii. neocrotit de natură.Pe de altă parte.

„rezultatul culturii ambiante“1. orientată de valori. Comunicarea dintre valorile istorice şi valorile contemporane se efectuează prin continuitatea temporală. Activitatea politică este o componentă esenţială a acestui proces. Acestea nu pot fi reduse la un numitor comun. Ea nu trebuie să ignore tensiunile şi fricţiunile. cultura politică orientează acţiunile politice şi permite dezvoltarea socială. În al doilea rând. opoziţiile şi conflictele între forţele obscure. prin comunicarea mai mult sau mai puţin voluntară a unor valori şi norme. Cultura politică nu poate renunţa la căutarea unei unităţi de fond pentru această lume în care proiecţia ei ideală contrastează adeseori flagrant cu manifestările ei fenomenale în fiecare moment al funcţionării unui sistem politic. ea devine un bun al întregii comunităţi. b) efectele de situaţie ca urmare a poziţiei deţinute de subiect în sfera culturii. chiar dacă fiecare valoare se dezvoltă în conştiinţe pe căi diferite. Culturală sau politică. în procesul participării la elaborarea valorilor acestea intră în relaţie. libertatea şi egalitatea nu sunt proiecţii ideale ale unei 154 . valoarea se manifestă în conştiinţe şi în lume prin adaptare. prin faptul că în încercarea de a-şi materializa scopurile. Prin vocaţia instauratoare a valorilor. cultura poate fi considerată ca procesul eliberării treptate de sine a omului de servituţile naturale şi biologice. Dar aceste opoziţii şi conflicte relevă o funcţie complementară în care contrariile sunt absorbite de identificarea scopului urmărit. Adevărul nu este niciodată adevăr dacă el este adevăr doar pentru un singur individ. inconştiente şi forţele creatoare ale omului. cultura politică îndeplineşte un rol de angajare activă a solidarităţilor. În măsura în care valorile sunt imanente conştiinţelor. Prin acţiunea politică. transformare şi reînnoire. în fiecare din actele şi atitudinile sale politice. fiecare generaţie le transmite următoarei în aşa fel încât aceasta păstrează ceea ce a câştigat şi o îmbogăţeşte prin propria ei experienţă.interculturaţie şi că personalitatea este în parte. c) apariţia unor efecte secundare. Ele tind spre direcţii opuse şi se supun unor principii diferite. Ceea ce uneşte aceste forţe contrare ale politicii sunt valorile. oamenii stabilesc între ei relaţii durabile. Privită în ansamblul ei. „în conformitate cu anumite reacţii psihologice care vizează trebuinţe ale personalităţii rezultate din exigenţe ale culturii care acţionează asupra personalităţii“2. Analizând impactul culturii asupra personalităţii se pot stabili trei tipuri de influenţe posibile: a) influenţa directă. omul descoperă că stă în puterea lui de a construi propria sa lume – o lume mai bună. Valoarea nu este destinată numai individului izolat.

Almond. orientări emoţionale. definiţiile nu diferă prea mult de definiţia standard lansată de Gabriel A. le inoculează sentimentul securităţii sociale şi al demnităţii şi le facilitează participarea la universul axiologic al Cetăţii. inclusiv. prin configurarea acţiunii politice ca principală notă a definiţiei. afectivă şi evaluativă ale modelelor de comportament. O sumară trecere în revistă a principalelor definiţii ale culturii politice date de către aceştia trădează orientarea dominantă amintită mai sus. vol. XVIII. Ambiguităţile semantice ale conceptului de cultură politică. în ştiinţele politice după al doilea război mondial. A. Almond şi Bingham G. ci trebuie definite prin relaţie. Ea este un domeniu subiectiv care stă la baza acţiunilor politice şi care le conferă importanţă. b. presupune aplicarea unor standarde apreciative privind subiectele şi evenimentele politice“3. 5. un alt politolog.aspiraţii singulare. Sidney Verba. sondaje de opinie. exacte sau mai puţin exacte pe tema subiectelor politice. de obicei. va defini cultura politică 155 . coautor. orientări estimative. prin ipostazierea descoperirii şi estimării modelelor de comportament. 1956 şi până la abordările recente ale sociologilor şi politologilor din fostele ţări ale Europei de Est. sentimentul ataşării. aprecieri şi opinii pe tema unor subiecte politice ceea ce. la analiză şi la cuantificarea rezultatelor acesteia. Almond şi cu Lucian W. respingerii în raport cu subiectele politice şi c. la mai multe lucrări pe temă.) întrucât comportamentele umane se pretează la observaţie. împreună cu G. În esenţă. atitudinilor şi valorilor faţă de fenomenul politic. Acest lucru a fost posibil în contextul abordării comparative a sistemelor politice contemporane de către politologii şi sociologii nord-americani şi al convingerii lor că sistemele politice pot fi studiate cu ajutorul metodelor empirice (studii de caz. definiţiile culturii politice pun accentul pe dimensiunile cognitivă. cercetări pe vaste eşantioane de subiecţi etc. angajării. mai ales în SUA. În aceeaşi ordine de idei. orientări cognitive. Astfel de orientări individuale cuprind câteva elemente: a. Prin valorile solidarităţii. Powell în 1956: „Cultura politică este un model de atitudini individuale şi de orientări faţă de politică manifestate în rândul membrilor unui sistem politic. cu diferenţe de grad şi nu de natură sau de esenţă. Începând cu primele concepţii formulate despre cultura politică de către Gabriel A. cultura politică uneşte între ele conştiinţele generaţiilor. pionierul acestei discipline în studiul „Comparative Political Systems“ din Journal of Politics. Termenul de „cultură politică“ îşi câştigă un drept de cetate în terminologia politologică şi. Pye. chestionare. 2. prin raportare la semen.

arăta G. Prin împrumutarea cuvântului „cultură“ şi aducerea sa în câmpul ştiinţelor politice. London. O modalitate de descoperire a convingerilor politice este aceea de a observa modalităţi în care operează structurile politice. Penguin Books. legate mai întâi de toate de complexitatea noţională a acestuia. politică. totuşi. Ea oferă orientarea politicii“. unii politologi. precum şi a antropologiei culturale constă în recunoaşterea faptului că sfera politicului constituie o subcultură distinctă. cu propriile reguli de comportament şi cu procesele ei de socializare. desfăşurat la Edinburg în anul 19677. 156 .peste câţiva ani într-o perspectivă a istoriei mentalităţilor. din experienţele pe care indivizii le au în ce priveşte sistemul politic. De aceea. prezentăm mai jos câteva din definiţiile de dicţionar ale conceptului de cultură politică: – „Totalitatea ideilor şi atitudinilor în raport cu autoritatea. conceptul de „cultură politică“ înregistra deja treizeci de definiţii. responsabilităţile guvernamentale şi instituţiile statului de drept. 1993. introducându-l în vocabularul sociologiei politice. Un reproş formulat la adresa studiilor psihoculturale. Dictionary of Politics. Importanţa tuturor acestor factori şi motivul pentru care au fost adunaţi laolaltă într-un concept cuprinzător constă în faptul că acesta oferă indicii suficiente asupra modului în care oamenii obişnuiesc să reacţioneze la problemele politice“8. estetică etc. riscăm să importăm atât avantaje. ordinea publică. cultura politică? La doar 13 ani de la începutul carierei sale ştiinţifice. printre care şi Maurice Duverger. David Roberston. ca şi modelele transmise prin intermediul educaţiei şcolare sau al vieţii de familie. cu conotaţii de conştiinţă politică: „Cultura politică a unei societăţi constă într-un sistem de credinţe empirice. cât şi ambiguităţile sale“5. în aceeaşi lucrare. simboluri expresive şi valori care definesc situaţia în care are loc acţiunea politică. Aceste convingeri afectează şi sunt afectate de modul în care structurile politice operează şi există un cerc strâmt de relaţii între cultură şi structură“4. Almond şi Verba îşi asumau conştient numeroase dificultăţi. Ce este. Doar din motive didactice. considerând că există doar aspecte politice ale culturii. Patrick la Congresul mondial al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţe Politice. printre altele. În opinia sa există doar subculturi (economică.) ale căror valori nu sunt altceva decât valori de bază ale societăţii globale aplicate la un domeniu particular6. acelaşi autor să precizeze: „Cultura politică a unei naţiuni derivă. Pentru ca mai departe. „Ştim că antropologii utilizează termenul de cultură în moduri foarte variate şi că. resping termenul de cultură politică.

Această interpretare cuprinde o anumită diferenţiere a „regimului“ şi a „societăţii“. Kavanagh. 2. credinţe etc. Gibbins (Contemporary Political Culture. Sage. în care cultura politică apare în termenii valorilor consensuale şi normelor sociale. cultura politică este o expresie prescurtată ce denotă mediul emoţional şi atitudinal în care operează sistemul politic.– „Un concept care desemnează un set de credinţe politice. regionale sau naţionale). de sentimente şi valori care prevalează pentru o naţiune la un moment dat. 4. După D. Din consideraţiile de mai sus pot fi conturate deosebirile dintre culturile politice şi ideologiile politice. Deoarece filtrează percepţiile. p. London. definiţii sociologice. care asociază orientările individuale şi comportamentele sociale pe care acestea le provoacă. ideologie dominantă10. ideologii politice. Astfel. definiţii psihologice. Amestecul de ignoranţă şi de voinţă de exprimare poate caracteriza anumite culturi. 1989. Ideologia politică este o formă raţionalizată a culturii politice. Definiţiile de mai sus au ca trăsătură comună ideea că orice acţiune politică nu poate neglija mentalităţile. care oferă un tip ideal cu rolul de a permite explicarea unor fenomene parţiale (comportament. sentimentele şi valorile care prevalează la un moment dat în cadrul unei categorii sociale sau al unei comunităţi (locale. 3) identifica unele din accepţiile acestui concept în diferite contexte socio-politice. definiţii aşa–numite „obiective“. Necunoaşterea politică nu-i împiedică pe cetăţenii «ignoranţi» să aibă poziţii asupra problemelor de politică generală. 3. Kenneth Jovitt propune distingerea a trei niveluri diferite de cultură politică a societăţii. Sesizând extrema dificultate a operaţionalizării conceptului de cultură politică. care pun accentul pe orientarea individuală spre obiective politice. Politics in a Post-Modern Age. 6. Gibbins considera că se pot identifica: 1. R.). cultura politică este un comportament major al jocului politic“9. expresia 157 . determină atitudinile şi influenţează modalităţile de participare. Este vorba de o voinţă de exprimare concomitentă cu o sărăcie a informaţiei“11. definiţii euristice. „Cunoaşterea sistemului politic şi expresia opiniilor asupra acestuia nu merg totdeauna împreună. definiţii care fac referinţă la cultura naţională. credinţele politice. definiţii lingvistice – un discurs cu înţelesuri pentru un grup determinat. J. 5.

aplicat spaţiului politic. Astfel el ştie câte ceva 158 . Germania şi Mexic pe un eşantion de 1. efectuată în perioada 1958–1963 în cinci ţări: SUA. Ca subsistem al sistemului cultural global ideologiile reprezintă un ansamblu relativ structurat de propoziţii prescriptive şi normative despre un sistem politic. despre sistemele şi procesele politice. Italia. culturile politice sunt lipsite de intenţionalitatea acestora. naţiune) şi structurile politice (regim. Almond şi Sidney Verba o cercetare de mari proporţii. Evenimentele cotidiene îl pun în contact nemijlocit cu realitatea politică. oarecum. poate ajuta la evaluarea gradului de democratizare a unei societăţi sau la eficacitatea unor acţiuni politice.000 subiecţi anchetaţi în fiecare ţară. Fiecare individ. să conştientizeze această realitate. şi conform căreia ar desemna îndeosebi cunoştinţele politice ale unui individ. în cadrul concepţiei despre lume. Plecând de la cele trei dimensiuni ale culturii stabilite de Talcott Parsons în Sistemul social. Termenul a căpătat accepţii diferite în raport de competenţa şi intenţiile celor care l-au realizat. instituţii. iar presiunea mediului şi bombardamentul informaţional îl obligă. roluri. Deşi sunt mai puţin coerente decât ideologiile. Accesibil opiniei publice într-o formă grosieră prin intermediul mass-media. grup. Obiectivul central al acestei anchete este descoperirea fundamentelor culturale ale democraţiei (preocupare centrală în cadrul şcolilor funcţionaliste din antropologie). norme şi valori politice). având şi orientări faţă de un sistem social determinat. ele se bazează pe un fond general-uman în care experienţele comune sunt valorificate la nivelul orizontului de viaţă al comunităţii. Ele raţionalizează interesele specifice de grup pe baza unui proiect de transformare socială. posedă un ansamblu de cunoştinţe mai mult sau mai puţin structurate. cultura politică este un termen care. Verba evidenţiază trei dimensiuni ale culturii politice care fac din ea „un ansamblu de trăsături culturale pertinente pentru analiza fenomenelor politice“ mai curând decât „un ansamblu de atitudini şi de orientări ale indivizilor faţă de un sistem politic“10 ceea ce ar distinge-o foarte greu de cultura socială generală. Se pare că un autor care a folosit foarte des acest concept avea dreptate când considera că „există primejdia ca termenul de cultură politică să fie folosit ca o verigă de legătură ce lipseşte în orice loc ce nu poate fi explicat în analiza politică“12. Marea Britanie. Dimensiunea cognitivă. 1. Almond şi S. mai mult sau mai puţin riguroase. adică a regulilor operaţionale care permit fuziunea dintre structurile primare ale societăţii (familie. G.publică a valorilor care configurează această cultură. Acestei tematici îi dedică G. indiferent de gradul pregătirii sale sau de status.

de un lider. fenomenul politic postrevoluţionar din ţările Europei de Est este deosebit de instructiv. „rebotezaţi“ în partide democratice la putere justifică valabilitatea schemei tripartite propusă de Almond. aceste valori şi dimensiuni ale culturii politice apar într-o unitate indisolubilă. În această privinţă. adică atunci când ele provin de la o rudă. independent de politica dusă. în lipsită de cunoştinţe politice. Fiecare apreciază viaţa politică în funcţie de o scară de valori ierarhizată. dimensiunea cognitivă oferă un ghid orientativ pentru atitudinile şi opiniile politice în acest joc dialectic dintre subiectiv şi obiectiv. despre liderii şi partidele politice.despre instituţiile supreme ale statului. Dimensiunea afectivă cuprinde reacţia emoţională faţă de evenimentele politice sau sociale. o problemă deosebit de delicată pentru operaţionalizarea conceptului de cultură politică o reprezintă raportul invers proporţional dintre informaţia şi cunoaşterea politică. de la un lider care suscită o admiraţie personală. pe de alta. Cunoştinţele politice sunt însă modelate şi orientate de sentimentele politice faţă de o ideologie. Revenirea în forţă a comuniştilor. În această ordine de idei. Acest lucru se vede în special în timpul campaniilor electorale şi al alegerilor propriu-zise când lipsa de cunoştinţe politice. La rândul ei. când promisiunile demagogice ale politicienilor găsesc un teren virgin în această labilitate a opiniilor şi atitudinilor. pe de o parte. de la un prieten. Cunoştinţele sau informaţiile politice sunt primite mai uşor când există o personalizare a relaţiilor politice. Dimensiunea evaluativă cuprinde judecăţile de valoare despre fenomenele şi realitatea politică. Adeseori. 159 . atitudinea de ataşament. 2. Ea are un rol important în formarea atitudinilor. deci de convingeri politice ferme. despre evenimentele politice importante la nivel mondial. de respingere sau de refuz faţă de fenomenele sau instituţiile politice. credinţele se formează mai ales pe baza dimensiunilor afective şi evaluative. cunoştinţele politice reprezintă etape necesare în procesul de consolidare şi interiorizare a atitudinilor şi opiniilor politice în convingeri. De altfel. De regulă. facilitează spaţiile de manevră ale manipulării. elementul cognitiv prevalează faţă de acel afectiv şi evaluativ. Evident. spre deosebire de atitudini sau opinii care au preponderenţă în formarea credinţelor primare. de un program de guvernare. Evaluarea fenomenelor politice necesită cunoştinţe politice. 3. de cele mai multe orie ele sunt interdependente. Elementul cognitiv în formarea convingerilor poate fi asemuit cu o structură de rezistenţă care asigură coerenţă şi trăinicie celorlalte componente ale edificiului. în lipsa unei platoşe de apărare a valorilor şi normelor rezultate din convingeri. şi intensitatea şi durata în timp a exprimării politice. în structura combinată a celor trei dimensiuni în cadrul convingerilor politice.

accentul cade pe problemele politice de interes local. Almond şi Sidney Verba elaborează trei modele de cultură politică: cultura parohială (locală sau provincială). iar biserica. Aici. G. învăţătorul sunt liderii locali. Cu cât stările de apatie şi alienare sunt mai numeroase în societate cu atât instabilitatea sistemului politic este mai accentuată“14. Şi aceasta în condiţiile în care lupta împotriva totalitarismului a fost dusă în numele unor valori care păreau definitiv înăbuşite în conştiinţa colectivă de către dogmatismul comunist. care operaţionalizează memoria istorică şi socială colectivă în norme de comportament. Acordul presupune împletirea celor trei dimensiuni: cunoaştere. în cazul nostru solidaritatea socială. apatie şi alienare. seniorul. evaluare. alimentate de nostalgia „sistemului social“ comunist. conform unei matrici caracteriale. afective şi evaluative ale culturii politice pot fi detectate trei stări de spirit ale populaţiei unei ţări în raport cu politicul: acord. Astfel o cultură politică parohială corespunde unei structuri politice tradiţionale descentralizate la nivelul regiunii. Din combinarea acestor trei dimensiuni. deoarece perceperea subiectivă a realităţilor politice şi economice i-a determinat pe aceşti oameni să iasă în 1989 în stradă şi să-şi sacrifice vieţile pentru libertate. în comunitate. Prin urmare. 160 . una din comportamentele matricei caracteriale a culturii politice este instinctul comunitar. dar manifestarea indiferenţei pe plan afectiv şi apreciativ. Apatia înseamnă existenţa cunoştinţelor politice. Cultura politică de supunere corespunde unei structuri autoritare şi centralizate la nivel naţional. cultura de supunere (de subordonare) şi cultura participativă. Numai astfel se poate înţelege cum valorile sunt ordonate pe axa devenirii în viziunea cea mai adâncă despre existenţă. În cadrul acestei culturi nu există un interes deosebit pentru problemele de politică naţională sau sistemul politic naţional. iar dimensiunea afectivă şi evaluativă a comportamentului nu a deformat cunoaşterea exactă a situaţiei. calitate prin excelenţă a lui homo sapiens. nu a existat ignoranţă. protecţia socială. Din acest paradox se poate trage concluzia că fenomenele culturii politice nu pot fi analizate şi înţelese decât dacă sunt înserate în ansamblul dinamic mai vast al culturii naţionale. egalitatea. atât pe verticala istoriei cât şi pe orizontala acţiunii politice. dar şi a lipsei de simpatie faţă de sistemul politic.Greutăţile inerente tranziţiei la un alt sistem politic au favorizat formarea credinţelor politice pe baza dimensiunilor afective şi evaluative. şcoala şi primăria sunt instituţiile politice centrale. „În funcţie de dimensiunile cognitive. Alienarea denotă existenţa cunoştinţelor politice. afectivitate. Pentru a individualiza fiecare din aceste tipuri autorii recurg la noţiunea de congruenţă dintre cultură politică şi o structură politică. satului. Or. Nu poate fi vorba de un „fanatism al ignoranţei“. preotul. ţinutului.

Pentru că aşa cum nici un fenomen nu poate fiinţa în natură în stare izolată. altele noi apar. dar se mulţumesc cu o atitudine de pasivitate în privinţa participării la conducerea politică. ecologice. Cultura politică participativă corespunde unei structuri politice democratice. sau pe lângă clivajul dintre cultura politică a elitei intelectuale a ţării şi cultura maselor ţărăneşti. după cum modernizarea politică şi tendinţa inexorabilă spre democratizare minează bazele culturii de supunere. acţiuni de protest. Aşa cum orientările politice ale unui individ conţin în grade diferite elemente ale culturii parohiale. a integrării şi a interdependenţelor tot mai accentuate dintre zone. la clivajele dintre culturile politice de stânga sau dreapta. În cadrul culturii participative cetăţenii sunt conştienţi de mijloacele lor de acţiune asupra sistemului politic ca şi de posibilitatea lor de a influenţa cursul evenimentelor politice prin mijloacele specifice participării democratice: referendumuri. regiuni şi state unele clivaje dintre culturile politice se menţin. prin acest fel de determinism. de supunere şi participative. în schimbul protecţiei acestuia. izolate de altele vieţuind pe harta naţională ca nişte unităţi geografice aflate în carantină.Subiecţii acestei culturi sunt conştienţi de existenţa sistemului politic naţional. Fireşte. Astfel. motive. elemente de la o arie culturală la alta. o circulaţie de teme. mediate sau radicalizate ideologic. ar însemna să minimalizăm meritele acestei construcţii impozante dacă am bagateliza. autoritate şi loialitate. o modelare reciprocă a lor în funcţie de mai multe variabile: natura regimului politic. Introducând evenimentele cotidiene în intimitatea fiecărui cămin. sexuale etc. apar altele noi cum ar fi clivajele politice ale grupurilor etnice. alegeri. Acestor trei tipuri de cultură politică le corespund trei tipuri de personalităţi. Totuşi. mass-media creează un spaţiu al conştiinţei naţionale unde asumarea unui destin comun creează o nouă sensibilitate pentru activitatea politică. greve etc. fiecare cu o psihologie politică proprie: parohialiştii (provincialii). nici culturile politice nu pot exista în stare pură. 161 . le-a inoculat o „conformitate de automat“ şi i-a determinat să delege problemele libertăţii şi iniţiativei lor unui lider puternic. raporturile dintre cultură şi structurile politice din diferite sisteme politice naţionale. Proporţia dintre aceste elemente este dată de variabilele arătate mai sus la care se adaugă impactul tot mai mare al mass-media asupra omogenizării culturale naţionale precum şi dezvoltarea instrucţiei şcolare. din cauză că matricea caracterială a acestei culturi. gradul de conştientizare a procesului politic. supuşii şi participanţii (cetăţenii activi din punct de vedere politic). prin cele două valori politice de bază. rasiale. gradul de participare şi de educaţie civilă. chiar în lumea noastră. Există contacte permanente între culturi. Pătrunderea mass-media în cele mai arhaice zone sapă progresiv la temelia culturilor parohiale. prin recurgerea la explicaţii de tipul reflectării mecanice.

Italia şi Mexicul ar avea o cultură parohială. totalitarismul fascist şi nazist în Italia şi Germania15. jocul forţelor istorice şi culturale pot favoriza dezvoltarea democraţiei. iar Mexicul printr-o cultură contestatară. parohială – participativă. cele trei tipuri de cultură politică nu se găsesc în formă pură. modalităţile acţiunii politice. ca expresie a culturii politice participative. Germania – una de supunere. revoluţia din 1910 în Mexic. gradul de angajare partizană. Se ştie că raportul dintre cultura politică şi democraţie trebuie să fie mediat şi de alte paradigme explicative. participativă – de supunere. Totul depinde de logica situaţiilor de interacţiune între micro şi macropolitic. interacţiunii şi împărtăşirii în comun a unor valori precum: încrederea în celălalt. Cu toate diferenţele majore dintre ele. De pildă. „deviaţiunile“ de la modelul democratic al culturii politice prin rupturile provocate în evoluţia spre democraţie din aceste trei ţări: întârzierea în formarea statului naţional.) şi structurile politice prin intermediul cooperării. americanii şi britanicii au o „orientare democratică echilibrată“. Germania printr-o cultură politică de supunere. Pe câtă vreme. combinând în proporţii variabile cele trei tiprui în funcţie de criteriile arătate mai sus. componenţă politică subiectivă. generozitatea. aprecierea sistemului politic. deoarece prin aceste joc se creează identităţile colective şi sistemele de atitudini. dintre cooperarea politică şi cea socială în cadrul sistemului global. În toate cele trei ţări s-ar constata o ruptură între atitudinile politice şi cele sociale. compusă concomitent din nemulţumire şi aspiraţii. Cultura politică a unei ţări este o cultură mixtă. parohială – participativă. Ceea ce echilibrează armonios cele trei componente ale culturii mixte este cultura civică. deci alienată. Autorii explică. între actori şi evenimente. Almond şi Verba constată că numai cultura participativă democratică din SUA şi Marea Britanie realizează gradul necesar de fuziune între structurile primare ale societăţii (familie. de supunere participativă. Cultura politică a unei ţări poate fi o mixtură a celor trei tipuri politice abstracte aflate în proporţii variabile 162 . cu alte cuvinte funcţionarea eficientă a unui regim democratic. Ipostaziind contribuţia la funcţionarea unui sistem democratic drept valoarea centrală a culturii politice şi civice. Comparând datele obţinute. Din combinarea acestora apar alte trei tipuri de cultură politică: parohială de supunere.Din combinarea celor trei tipuri de culturi pot să apară următoarele forme hibride: parohială – de supunere. dezvoltarea economică. Italia s-ar caracteriza printr-o cultură politică de alienare. stima. după cum o pot şi bloca. grupuri etc. tradiţiile politice. Almond şi Verba măsoară gradul de cultură politică al fiecăruia din cele cinci ţări cu ajutorul următoarelor coordonate: ansamblu de cunoştinţe. În ancheta lui Almond şi Verba aceasta arată corelaţia necesară dintre participarea socială.

disfuncţionalităţile unui sistem politic se datorează diferenţelor culturale dintre grupuri şi inadecvării modelului propus de clasa politică cu credinţele şi comportamentele politice ale acestor grupuri. cetăţenii unei ţări pot fi diferenţiaţi în trei categorii: parohialiştii (localişti). în general. susţin comunitatea politică. Plecând de la caracteristice generale ale unei comunităţi. sau ale grupurilor profesionale. a. Cultura politică va include informaţiile deţinute de cetăţeni în raport cu sistemul politic. este mult mai relevant pentru analiza politică dacă se pot face diferenţieri între diferitele tipuri de subculturi. Cu toate că. regimul politic şi autorităţile politice. Almond arată că acestea funcţionează simultan. şi elemente ale culturii parohiale şi ale culturii de supunere. deci. sentimentele lor faţă de cei care menţin sistemul în stare de funcţionare. G. Cultura procesului politic include două probleme principale: influenţa individului asupra procesului politic. ei pot sprijini sistemul politic chiar dacă dezaprobă autorităţile sau. După gradul de conştientizare a procesului politic şi de potenţială influenţă asupra acestuia. cunoaşterea modului de funcţionare şi satisfacţia faţă de procedurile de guvernare. cultura procesului şi cultura politicii (a orientării spre politică). religioase. Apreciind că sistemul politic funcţionează la trei nivele (sistemic. totuşi ea înglobează. supuşi şi participanţi. O cultură politică având un caracter mixt este o cultură civică. presupune şi acceptarea de către cetăţeni a modului în care guvernanţii au ajuns la putere. Cel mai adesea. sentimentele şi aprecierile referitoare la efectele sistemului asupra lor. Există unele situaţii în care atitudinea faţă de comunitate. d. etnice ş. Pornind de la aceste consideraţii. pot sprijini autorităţile şi nu structurile regimului17. El departajează sistemul în trei niveluri: comunitatea politică. procesual şi nivelul politicii). manifestarea personalităţii sale în acest domeniu şi relaţiile cu alţi factori. spre exemplu dintre cele ale elitei şi ale maselor.în funcţie de natura regimului politic şi de gradul de cultură generală a membrilor societăţii. precum şi evaluările cetăţenilor asupra oamenilor politici. regim şi autoritate sunt distincte: cetăţenii pot avea un puternic simţ naţional şi. altfel cetăţenii ar fi pe baricade în fiecare săptămână“16. în mod armonios. m. noţiunea de cultură politică facilitează analiza atitudinilor individuale în raport cu regimul politic. respectiv încrederea în sistemul politic. „Deşi este o cultură politică predominant participativă. invers. 163 . Almond tratează cultura politică din trei perspective: cultura sistemului. cultura politică este înţeleasă ca o componentă unitară a unei comunităţi statale. Totodată.

problemele încrederii politice şi ale ostilităţii politice sunt foarte importante. credinţe. În relaţiile din domeniul politic. mass–media etc. ale indivizilor faţă de deciziile politice. judecăţi de valoare pe care oamenii le au despre ceilalţi actori politici. cât şi la distribuirea la nivelul întregii societăţi a valorilor politice. ca ansamblu supraindividual. O altă componentă a culturii politice este construită din setul de cunoştinţe. dar nu pot fi schimbate comportamentele afective. Pe baza observaţiilor noastre. „Aceste deprinderi sunt determinate de experienţa istorică a comunităţii. În ciuda acestei rigidităţi. asupra organizării politice a comunităţii. valorile de mentalitate. nefiind influenţate de crearea unor instituţii sau structuri sociale cât şi de internalizarea unor valori sau modele comportamentale. dimpotrivă. Acesta este – printre altele – motivul pentru care considerăm iluzorii tentaţiile iluministe de a determina schimbarea culturii politice prin şcoală. cultura politică. Orientarea spre politică se referă atât la atitudinile grupurilor sociale şi politice. pe termen lung însă există o influenţă reciprocă“18. Un element important al culturii politice se referă la modul în care este percepută societatea prezentă faţă de 164 . libertatea. comunităţi. sentimente. cum sunt: binele. poziţiile se împart între cei care insistă asupra caracterului activ al culturii politice asupra instituţiilor. cât şi reacţii ocazionale de atacul direct al oponentului. acesta fiind un acord mai mult sau mai puţin complex asupra fundamentelor puterii politice. precum şi voinţa liderilor de a forma coaliţii cu alte grupuri depind în mare măsură de încrederea politică. instituţiile nu pot influenţa esenţial cultura politică a oamenilor. securitatea socială. În această privinţă. epoci etc. înclinăm să credem că. asupra structurii instituţionale şi ierarhice. poate suferi schimbări – dar numai în cadrul practicii sociale. susţin că instituţiile pot influenţa cultura politică. Problema încrederii şi ostilităţii este corelată cu cea a consensului politic. determinând astfel comportamentul politic. Prin şcoală se pot transmite cunoştinţe. însuşite în cursul socializării politice. Diferitele experienţe istorice dau naştere la culturi politice diferite.Sociologul Zoltan Rostas atrage atenţia asupra gradului ridicat de imobilitate al culturii politice. pe scurtă durată. faptul că deprinderile de a reacţiona la stimulii politici se dobândesc şi se schimbă foarte greu. Problema ostilităţii este o componentă esenţială a relaţiilor dintre grupuri şi indivizi în cadrul unei societăţi. Acţiunile agresive pot fi atât răspunsuri directe la o stare de tensiune latentă. pătrund în adâncul caracterelor sociale. Atitudinile caracteristice diverselor grupuri. alţii. Voinţa oamenilor de a coopera cu alţii în vederea realizării unor scopuri politice.

Atitudinea politică reprezintă o modalitate de raportare a individului sau grupului social la problemele. În conţinutul atitudinii politice. judecăţi de valoare ce motivează şi călăuzesc relaţiile unui individ sau ale unui grup social în cadrul domeniului politic. Cultura politică realizează o legătură între evenimentele politice şi comportamentul indivizilor ca reacţie la aceste evenimente. la sesizarea faptului dacă societatea prezentă se îndreaptă spre standardele ideale sau se îndepărtează de acestea. a culturii politice din România. viitor. ordonând reprezentările cognitive. 3. pe baza valorilor. Valorile produse de cultura politică orientează individul. Sistemul convingerilor fundamentale constă în credinţe existenţiale. convingerile politice. Cultura politică din România – prezent. îi dau posibilitatea să se identifice cu un anumit grup. Organizând. însuşindu-şi obiectivele acestuia. idei. Cultura politică este o orientare subiectivă către politic. Chiar dacă cultura politică este o componentă unitară indispensabilă oricărei 165 . principii. codurile îi arată cum. Conform opiniei lui S. orientare rezultată din internalizarea modelelor stabile ale interacţiunii valorilor. Verba. normelor politice. norme care reglementează mijloacele întrebuinţate pentru atingerea acestor scopuri precum şi ataşamente emoţionale. trecut. a instituţiilor politice şi implicit. valori generale care ordonează scopurile comportamentului. Relaţia dintre structura convingerilor de bază şi convingerile politice este de mare importanţă pentru înţelegerea atitudinilor politice. elementele cognitive şi evaluative sunt impregnate de o încărcătură emoţional–afectivă deosebită. atitudinile politice au un rol important în orientarea comportamentului politic şi în pregătirea acţiunilor politice. Convingerile de bază şi valorile unei culturi joacă un rol major în structurarea culturii politice. reprezentări şi concepte). codurilor. Sistemul atitudinilor cuprinde dimensiunea cognitivă (percepţii. dimensiunea afectivă şi dimensiunea evaluativă (valorile şi normele). ce sunt reprezentări. 5. fenomenele şi procesele politice pe care le apreciază într-un anumit mod.societatea ideală. Valorile îi spun individului pentru ce trăieşte. Printre aceste condiţii şi premise autorii în cauză nu menţionează însă condiţiile istorice vitrege care au împiedicat construcţia statului. Majoritatea analiştilor autohtoni şi străini consideră că românii nu au beneficiat de condiţii favorabile pentru edificarea unei culturi politice de tip democratic. cultura politică include convingerile politice.

2. fie o profundă lipsă de cunoaştere a istoriei naţionale. cultura diferitelor clase sociale etc. documentele folclorului nostru (baladele istorice. în România interbelică participarea politică era limitată la o categorie extrem de restrânsă. Biserica ortodoxă română devine calul de bătaie preferat al partizanilor culturii politice democratice. premisele pentru manifestarea unei culturi politice de tip democratic se bazează pe aserţiuni ideologice: 1. cultura instituţionalizată oficializată. înapoierea economică şi tranziţia greoaie de la epoca medievală la cea modernă: obedienţa tradiţională a religiei majoritar ortodoxe faţă de puterea politică. Numitorul comun al acestor substructuri este că sistemul general de imagini. Aceste concluzii sunt amplificate. recursul la naţionalism. şi în istoria României postdecembriste prin numeroase exemple privind elementele antidemocratice: metode politice brutale. Argumentele cel mai des utilizate sunt: lipsa de consecvenţă sau superficialitatea. Toate acestea ar fi contribuit la crearea unui mod specific de raportare a societăţii româneşti la fenomenul politic. lipsa de tradiţii democratice în istoria românilor. populism. corupţie. poezia muncilor de peste an. Ea este transformată în ţap ispăşitor pentru cultura politică de supunere şi pentru inexistenţa societăţii civile în România.comunităţi umane. cultura politică includea valori mai apropiate de un regim autoritar sau chiar despotic de tip oriental decât de o democraţie liberală. de o veritabilă cultură politică de tip democratic a românilor“19. indubitabil. ca reacţie a unui grup primar faţă de presiunea mediului extern şi coagularea valorilor politice în două structuri „slobozenia dinăuntru“ şi „slobozenia dinafară“ de care vorbea Alecu Russo. cultura elitelor. Teza insistent afirmată că în România nu au existat antecedente istorice favorabile şi. astfel încât. absenteism electoral. democratică: „Conform acestor două criterii. În special. În această privinţă este utilizat (cu voluptate aproape) un adevărat arsenal propagandistic care atestă fie reaua credinţă. din această perspectivă. Cei care se grăbesc să vadă în 166 . coeziunea ei simbolică este asigurată de diversitatea în unitate a diferitelor subculturi ce o compun: cultura politică populară. sentimentul mioritic al resemnării. cel puţin pe două paliere: începuturile cristalizării unei conştiinţe naţionale. snoavele etc. modelul democraţiei civice occidentale ca singurul model valabil.) trădează. raportare în care gradul de participare politică scăzută şi rolul liderului politic paternalist au fost indicatorii cei mai des utilizaţi pentru a defini cultura civică. concentrarea pârghiilor de decizie în mâna unei oligarhii tehnocratice de esenţă criptocomunistă. deşi exista o Constituţie care garanta votul universal şi aveau loc periodic alegeri aproximativ libere – cu multe nereguli – este foarte greu să se vorbească de nişte veritabile antecedente democratice ale României. doinele cu caracter social. implicit. existenţa unei culturi naţionale.

cu mai mult de 30. evidenţiau şi contradicţiile de interese dintre puterile temporale naţionale şi puterea spirituală transnaţională.000 de morţi. Transformarea multor regiuni din nord-estul Europei în paşalâcuri şi raiale. Dar noi vrem să restabilim relaţia dintre cele două Biserici creştine în termenii ei fireşti: idealizarea uneia nu trebuie să aibă loc pe seama denigrării totale a celeilalte. în schimbul ajutorului militar. În plus. conform tradiţiei moştenite de la Bizanţ care în formula cezaro–papistă a lui Justinian: „un împărat. tocmai ca o reacţie a prinţilor la imixtiunile Vaticanului în treburile interne ale regatelor. Ea s-a supus de bunăvoie puterii politice. Vaticanul a devenit de mai multe ori în Evul Mediu o veritabilă forţă transnaţională care anticipa fenomenul actual al globalizării. după modelul Imperiului Roman de Apus. raportul strâns dintre valorile morale şi cele sociale la nivelul comunităţii prin comuniunea de credinţă şi de iubire. având în Papă conducătorul suprem infailibil. Ea nu avea nici forţa economică necesară. un stat.ortodoxie terenul privilegiat pe care a germinat totalitarismul comunist trec sub tăcere forţa modelatoare a spiritualităţii ortodoxe. Idealul Bisericii Catolice de a realiza Respublica Christiana. a grăbit procesul de apariţie a statelor naţionale în Occident. interese care nu aveau câteodată nimic din sanctitatea valorilor religioase. Încercarea patriarhului Georgios Gemisthos Plethos de a mai salva ceva din Imperiul Bizantin prin recunoaşterea condiţiilor impuse de Roma în vederea unirii. totodată. Dezastrul de la Varna (1444). au fixat noile reguli şi condiţii manifestărilor Bisericii ortodoxe. Biserica ortodoxă nu s-a implicat efectiv în viaţa politică precum Biserica catolică. o Biserică“ vedea singura soluţie de coeziune şi rezistenţă a Imperiului în faţa năvălirii popoarelor migratoare care-i ameninţau frontierele. să calculăm consecinţele pe planul valorilor spirituale. mediat. a monarhiilor puternic centralizate. s-a soldat cu un eşec (1439). ca şi Edictul de toleranţă dat de sultanul Mehmet al II-lea după Căderea Constantinopolului (1453) pentru practicarea cultului creştin. Departe de noi gândul de a nu recunoaşte merite incontestabile Bisericii catolice în evoluţia culturii şi civilizaţiei occidentale. Evident nu intră în economia acestui curs. a arătat Occidentului că pentru o bună perioadă de timp balanţa raportului de forţe se înclinase în favoarea Imperiului Otoman. ale luptei pentru hegemonie dintre puterea temporală şi puterea spirituală. Reacţiile violente ale unor Biserici naţionale (vezi cazul Franţei în epoca lui Filip cel Frumos) puneau sub semnul întrebării infailibilitatea deciziilor papale. dar. Patriarhia de la Constantinopol a fost redusă la un centru de coordonare administrativă şi dogmatică a bisericilor naţionale: ea nu putea să se erijeze într-un centru de coordonare a rezistenţei antiotomane sau de elaborare a unei strategii de eliberare decât într-un mod subteran. nici legitimitatea politică pentru a se 167 .

Reacţia Bisericii ruse la politica de înregimentare prin înfometare. prin diaconul Coresi. pe tema unităţii Daciei. a păstrării şi revigorării sentimentului naţional. precum „republicile ţărăneşti“ sau obştile săteşti. Dacă în majoritatea ţărilor catolice înalţii prelaţi au influenţat deciziile majore de politică internă sau externă. după caz. ca parte componentă a concepţiei materialiste despre lume şi viaţă. Dar această supunere a Bisericii Ortodoxe în faţa politicii de stat se baza pe o comuniune mai adâncă dintre domnitor şi cler. oficial privind lucrurile. Tulburătoarea intuiţie a lui Nicolae Iorga. o armă teribilă împotriva Bisericii. exercitată de Mitropolia de la Bucureşti. Iluminismul românesc din Principate s-a dezvoltat în jurul episcopului Chesarie din Râmnic. 2. la Biserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului.lupta cu puterea otomană. Într-adevăr. regimurile comuniste au făcut din ateism. între 1559–1561. a fost drastic sancţionată de bolşevici prin elaborarea unui plan strict secret de demolare a lăcaşelor de cult. Două exemple sunt deosebit de edificatoare în această privinţă. erijându-se. Slujitorii Bisericii au fost şi mai drastic sancţionaţi de Lenin ca să nu mai îndrăznească vreodată să confrunte noua putere. anume pe identitatea de esenţă a idealului politic. în „carapacea tradiţiei“ a permis Bisericii ortodoxe concentrarea eforturilor în direcţia construcţiei naţionale. Ea se baza pe ethosul mai adânc al construcţiei naţionale în care ambele puteri erau una. Iar Vaticanul a asistat neputincios la 168 . ierarhii acestei biserici au realizat o nouă sinteză între formula cezaro–papistă şi teoria ministeriatului a Sfântului Pavel şi anume în maxima lui Iisus Hristos: „Daţi Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu“. în reprezentanţi ai unor interese geopolitice prea puţin pioase. Calul de bătaie al criticilor la adresa Bisericii ortodoxe este supunerea în faţa totalitarismului comunist. acele embrioane ale vieţii de stat. Biserica ortodoxă a rămas mai mereu în afara politicului. Această retragere din faţa Istoriei. Curtea Domnească şi Mitropolia Ungro–Vlahiei fac corp comun împotriva prozelitismului luteran–calvin şi tipăresc primele cărţi de cult în limba română. Biserica a conservat în cadrul structurilor ei administrative. iniţiată de Lenin în 1919–1920. când şi-a vândut din sfintele odoare pentru a da populaţiei alimente. în numele eliminării mentalităţilor retrograde şi a obscurantismului religios. În sensul că. În realitate. 1. după care în ţările sud–est europene naţiunea a creat statul faţă de Occident unde statul a creat naţiunea se verifică în evoluţia Bisericii ca Ecclessia (comunitate) din primele secole creştine până în Evul Mediu. Singura modalitate care i-a rămas la îndemână au fost circuitele culturale dintre centrul de iradiere spirituală a Sfântului Munte şi focarele de cultură şi învăţătură care erau bisericile şi mănăstirile. în lipsa structurilor şi instituţiilor statale. ca o reacţie la influenţa culturii şi limbii greceşti.

Sondajele de opinie din ultimii ani care situează Biserica pe primul loc în încrederea populaţiei în instituţiile statului trădează nevoia unui nou cadru transcendent şi de devoţiune. capătă tot mai multă consistenţă în raport cu o recrudescenţă a religiozităţii. această vocaţie a preotului–cetăţean. când condiţiile social–politice o permit. credinţa rămâne unul din sentimentele profunde ale identităţii sale care-i conferă un sens şi o certitudine a existenţei. reprezintă două repere majore pentru tipul de cultură politică tradiţională din România. iar ajutorul material (element central în prozelitism) nu era decisiv. asupra solidarităţii şi întrajutorării umane. Spre cinstea lor. tinerele generaţii de preoţi se implică tot mai mult în destinul comunităţilor. recunoscută şi împărtăşită de comunitate. învăţătorul.instalarea regimului comunist în Polonia. o premisă obiectivă pentru configurarea tipului de cultură tradiţională. Biserica poate deveni o forţă majoră în democratizarea societăţii româneşti şi în tranziţia la economia de piaţă. Forţa tradiţiei asigură respectarea sistemului de norme şi valori printr-o ritualizare a comportamentului şi printr-o reactualizare a acestui 169 . Cehoslovacia şi Ungaria. Preotul. aşa cum l-a descris N. Iată cum prin consens. În condiţiile în care pierderea locurilor de muncă. culturile politice tradiţionale se manifestă într-un spaţiu social omogen care nu cunoaşte convulsii sociale majore şi unde ordinea socială nu este contestată. de teama celor 300 de divizii ale lui Stalin în Europa. cu entuziasmul şi curăţenia sufletească specifice vârstei. ca în Europa occidentală. ca şi o economie în care ramura principală era agricultura. Prin căldura iubirii şi puterea exemplului preotul putea să fie un reper pentru viaţa comunităţii. în vreme ce încheiase concordate cu regimurile fascist şi nazist pentru recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor catolice. Kazantzakis în Hristos răstignit a doua oară. aşa cum apare foarte clar în poezia lui Goga sau în romanele lui Liviu Rebreanu. nesiguranţa zilei de mâine îl aruncă pe individ în braţele disperării. primarul sunt autorităţile politice şi simbolice din cadrul acestor comunităţi. avea un câmp de acţiune pe care politicul nu-l putea controla. După 1989. implicat activ în viaţa parohiei sale. Existenţa unei majorităţi a populaţiei rurale (aproximativ 80%) a constituit un element specific României şi. prin slujitorii ei. Autoritatea politică derivă din ierarhia rolurilor şi a status-urilor. Clivajul dintre cultura politică a elitelor şi cultura politică a maselor sa proiectat în tensiunea dintre tradiţie şi modernizare după modelul dezvoltării occidentale. În plus. greutăţile inerente tranziţiei. Aici Biserica. Vectorul religios al culturii politice în România iese mai bine în evidenţă dacă urmărim impactul valorilor religioase pe planul societăţii civile asupra normelor morale de convieţuire. prin acordul fundamental asupra valorilor religioase. implicit. Absenţa unei vieţi urbane importante.

prin depersonalizarea relaţiilor dintre indivizi. Efortul elitelor politice româneşti din secolul al XIX-lea de modernizare economică şi politică a ţării după model occidental (în speţă după modelul liberal francez) s-a lovit de o rezistenţă surdă din partea aristocraţiilor latifundiare (marii boierimi) şi a populaţiei majoritare. induse de o mobilitate socio–profesională şi geografică a forţei de muncă fără precedent în istorie. Această tensiune dintre tradiţional şi modern s-a perpetuat în istoria modernă şi contemporană a României mai bine de un secol (1821–1944) şi a avut. prin obligaţia de a da şi de a face). Cultura politică tradiţională este o cultură parohială: fiecare îşi cunoaşte rolul şi statusul său. structurile. deopotrivă. reflectând potenţialul creativ. loialităţile faţă de relaţiile de rudenie sau de alianţă au fost înlocuite cu loialităţile instituţionale şi contractuale (faţă de o organizaţie. Solidaritatea organică s-a transformat în solidaritate mecanică. liniile de evoluţie în timp. valorile şi logica funcţionării unui sistem politic. instituţie sau grup de interes. spunea Mihail Sadoveanu în prefaţa la „Viaţa lui Ştefan cel Mare“ din 1933. au scandat istoria politică şi culturală a României. individul este un exponent al lor şi nu un agent al schimbării. Modernizarea politică presupune însă transformări calitative ireversibile în instituţiile. în general puţin interesată şi informată în secolul trecut de necesitatea şi valoarea inovaţiilor sociale. coloana ei spirituală au fost create în spaţiul „spiritului critic“ configurat de această „tensiune esenţială“. De asemenea. relaţiile. Marele scriitor viza cadrul simbolic al vieţii unei comunităţi ce marca momentele fundamentale şi nevoile ei esenţiale. sămănătorismul. „Poporul încă practică legea veche“. junimismul. El se raportează la instituţii numai când actele fundamentale ale vieţii lui o cer.sistem prin repetarea actelor vieţii şi recrearea simbolică a ordinii sociale. prin atomizarea surselor de reglementare şi de supraveghere ca şi prin caracterul anonim al societăţii de masă unde reuşita personală prevalează interesului general. sincronismul etc. caracterizată prin individualism şi laicizarea valorilor. Pe lângă dezagregarea familiei atomare sau lărgite. ca şi poziţia celorlalţi în cadrul comunităţii. adecvarea modelului de dezvoltare la specificul nostru 170 . modernizarea politică a antrenat şi o erodare progresivă a conţinutului etic al normelor şi valorilor tradiţionale. de vreme ce aceste valori sunt acceptate de întreaga comunitate. efecte benefice şi mai puţin benefice asupra modernizării economice şi politice a ţării. poporanismul. De la programul „Daciei literare“ din 1840 până la ţărănismul interbelic. Efectele benefice în sensul că marile valori ale culturii române. Rolul inovaţiei sociale este destul de redus. au spart cadrul de viaţă liniştit al comunităţilor patriarhale şi au indus modificări structurale în semnificaţiile culturii politice. Dinamica pe orizontală şi stratificarea pe verticală.

ca expresie particulară a sintezei diverselor culturi naţionale sau ca entitate mistică. să-şi ia cuminecătura credinţei şi a întăririi. transnaţională? Nu există! Pentru ca să existe ar trebui ca el să fie sublimarea voinţei de a trăi împreună a acestor popoare. că o cultură politică europeană nu se poate edifica decât pe baza raportului unitate–diversitate în cadrul unui stat federal european. prezentul şi viitorul. sau doar identităţi naţionale? Există un „suflet european“. ca expresie a dimensiunii istorice a conştiinţei naţionale (dragostea faţă de patrie. 1.existenţial. există o identitate europeană. Pentru a răspunde la întrebarea din titlu trebuie să răspundem. că edificarea unei culturi politice europene nu are şanse de izbândă dacă nu asimilează în ethosul şi în nucleul ei axiologic valorile creştine. pe baza afinităţilor elective cu matricea caracterială a spiritualităţii noastre profunde. la alte două. Şcoala Ardeleană. Or. Cronicarii mai întâi. O altă componentă a culturii politice naţionale este mesianismul social. experienţelor fundamentale şi tradiţiilor comune. Nu întâmplător regresiunea în timp are loc pe cărările mitului istoric unde imaginarul social sudează într-un bloc temporal trecutul. ura faţă de invadatori) ca şi speranţa (aşteptarea) în restaurarea valorilor recunoscute de către o comunitate. nu mai puţin importante. unitatea în diversitate s-a impus ca principiu esenţial al culturilor europene odată cu formarea statelor naţionale în 171 . a modului lor istoric de viaţă. că o cultură politică autentic europeană nu poate fi decât materializarea tensiunilor esenţiale din cadrul modelului ontologic european. Ştefan cel Mare. în prealabil. 3. în funcţie de imaginea arhetipală a Eroului salvator. în spaţiul european acţiunea devoratoare a politicului a ucis de multe ori speranţa unei identităţi culturale comune. romantismul paşoptist îmbogăţesc cu noi dimensiuni mitice imaginea unor personalităţi istorice (Traian. 5. rezultată din contacte şi dorinţa de cooperare în primul rând. În acest subcapitol vom încerca să demonstrăm: 1. 2. Însetat de aerul tonifiant al libertăţii. Cultură sau culturi politice europene. poporul român coboară în trecut. ca expresie particulară a culturilor naţionale care o compun. Mihai Viteazul) în funcţie de imperativele politice ale momentului. ca un pelerinaj la un templu sacru. În al doilea rând. Credinţa în ceasul izbăvitor al eliberării a continuat să modeleze subteran liniile de forţă ale acţiunii politice.4.

unul privilegiază unitatea. Vorbim de „spiritul european“. ordine raţională şi suflu vital. celălalt opoziţia. a unităţii dintre om. Cultura unui popor se cristalizează încetul cu încetul pe un teren social şi într-un cadru psihologic determinate. naţiune – se manifestă mai mult prin nucleul comun de valori care le apropie şi le sudează. în general. formând un „popor docil“. ea a favorizat conservatorismul. Punând accentul pe dualitatea în unitate. Prin faptul că filosofia greacă pune accentul pe opoziţii şi contradicţii s-a dezvoltat o tradiţie democratică. dar vorbim mai frecvent de „spiritul francez“ şi „spiritul german“ ca de o configuraţie simbolică în care s-au cristalizat valorile culturilor naţionale.. ea modelează caracteristicile acestui popor în cursul unui lung proces istoric şi exercită o influenţă considerabilă asupra sistemului său social–politic. după cum le şi deosebeşte. a contribuit într-o mare măsură la asigurarea unităţii şi stabilităţii Chinei. dar a acordat întotdeauna prioritate unităţii. Pentru orientali spiritul şi materia sunt indisolubil legate între ele. Oricare ar fi numele pe care îl dăm acestuia – Yin şi Yang. în detrimentul unităţii. Pentru occidentali cele două elemente sunt independente sau nu interacţionează decât foarte slab. înăbuşind individualul. ea îmbrăţişează toate manifestările universului. În fond. ca expresie a antropocentrismului. materie şi spirit. Datorită faptului că filosofia chineză a căutat să concilieze aceste contradicţii a fost posibilă elaborarea ideologiei politice a „marii unităţi“ care a oferit temeiul de legitimare a despotismului feudal. filosofia orientală percepe cele două poluri opuse ale realităţii ca cele două feţe ale aceleiaşi medalii. Este evident că această gândire „unificatoare“. cale şi instrument. Ele se condiţionează reciproc şi formează un tot unic. întărind paternalismul şi despotismul. sacrul şi profanul pe care ea le percepe. comunitate. filosofia orientală nu opune radical spiritul şi materia. Acest lucru se explică prin modelul ontologic al dualităţii în unitate de la baza filosofiei chineze. natură şi societate. faţă de altele. a individualismului şi raţionalismului. a empatiei. În plus. de la baza filosofiei occidentale. diferit de acela al dualismului pur. numit adesea Taiji (fapt suprem) sau Dao (Tao) – Cale. că Adevărul şi Binele formează un întreg etc. ea cuprinde şi pătrunde totul. bazată pe depăşirea contradicţiilor. Filosofia orientală a perceput diferenţele. ca expresie a demersului intuitiv. ea consideră că cerul şi oamenii nu sunt decât un singur întreg.secolul al XIX-lea. În schimb. ca formând un Tot. în timp ce filosofia occidentală a pus întotdeauna accentul pe diferenţe. în opoziţie cu „spiritul oriental“. Această entitate este omniprezentă. fiinţă şi nefiinţă. 172 . Vorbim de „sufletul slav“ sau de „sufletul românesc“ ca modalităţi de reacţie în faţa vieţii. Cercurile identitare ale unui grup – familie.

şi al „civilizaţiei mişcării“. Acesta este motivul pentru care Occidentul – şi nu China – a dat naştere capitalismului. gândirea confucianistă s-a preocupat sistematic să reducă la minimum. în sensul că dacă nucleul lor de valori centrale nu variază. Dimpotrivă. în funcţie de condiţiile istorice şi economice. Culturile politice din Europa urmează îndeaproape dualismul conţinut–formă. având în vedere etica responsabilităţii şi matricea corporatistă a social-democraţiilor din acest spaţiu? 173 . în ultimul timp. De exemplu. cum vor convieţui într-un spaţiu unificat al statului federal european valorile social– democraţiei. capabilă să transforme societatea şi să constituie elementul motor al dezvoltării. filosofia chineză se adaptează la realitate. de psihologia grupurilor primare şi mai ales de specificul proceselor de socializare. Atitudinea unui copil dintr-un cartier muncitoresc din Galaţi faţă de sistemul politic din România va fi cu totul alta decât aceea a unui fiu sau fiică de parlamentar dintr-un cartier rezidenţial din Bucureşti.Opunând spiritul lumii materiale. specifice Occidentului şi că opoziţia dintre aceste modele culturale va influenţa. ar putea să se blocheze într-o structură birocratică sau. probabil într-o manieră decisivă. specifice Orientului. Ca „model de atitudini individuale şi de orientări faţă de politică manifestate în rândul membrilor unui sistem politic“20. în fiecare dintre culturile vechiului continent. respectiv. şi mai rău. în proporţii diferite. totodată. evoluţia umanităţii în mileniul III. având în vedere că fiecare dintre aceste mari doctrine consideră proiectul lor de schimbare societală ca fiind superior celorlalte? Va suporta spaţiul nordic şi cel germanic implementarea paradigmei anglosaxone a liberalismului. neoliberalismului şi neoconservatorismului. tensiunile dintre diferitele categorii sociale. chiar dacă ele erau foarte vii. În fond. care vor fi acele valori ale culturilor naţionale reprezentative pentru spiritualitatea şi proiectul unificării europene? Aceste valori s-ar putea articula într-un sistem cultural unic numai pe baza liniilor de forţă şi structurilor spiritualităţii europene întâlnite. filosofia chineză tradiţională şi. Se poate afirma că aceste două concepţii despre lume sunt. în timp ce filosofia occidentală o transformă. stimulează transformarea credinţelor empirice în convingeri. cultura politică oferă reperele axiologice şi. neocolonială dacă energiile spirituale nu îi vor fi unificate şi orientate spre un ideal comun. în particular. însoţită de un uriaş val de speranţă pentru popoarele din Sud-Estul bătrânului continent. produsul „civilizaţiei tăcerii“. Integrarea politică şi economică a Europei. fetişizată. Având în vedere diversitatea istorică a culturilor europene. filosofia occidentală a făcut din acest element imaterial o forţă prodigioasă. în schimb se modifică orbitele pe care circulă valorile politice de la ţară la ţară.

Cultul statului. egalitatea. Punând în centrul concepţiei sale despre lume şi viaţă omul şi mântuirea sa. efort. creştinismul. termenul de europocentrism. Renaşterea. modestie etc. datorită forţei şi profunzimii ideilor sale. creştinismul le va proiecta într-un spaţiu metafizic şi trancendent unde categoria de persoană o va dubla pe cea de individ. continuitatea efortului pe durata a o sută – o sută cincizeci de ani. Ponderea acestor valori va influenţa şi raportul dintre religie şi politică. cultura goticului este o mărturie reprezentativă: mobilizarea resurselor materiale pentru construcţia catedralelor. dreptul roman. Romantismul şi filosofia germană sunt câteva din datele de fond ale spiritualităţii europene. până la finalizarea construcţiilor sunt o dovadă a autenticităţii actului de credinţă. prin mortificarea trupului. perseverenţă. el aparţine Cetăţii terestre. noţiunea de cetăţean. bazată pe prevalenţa factorului religios. stă mărturie a rolului de prim rang jucat de Europa în crearea ideilor şi valorilor politice universale. de proprietate şi personalitate umană. primele valori ale democraţiei şi filosofiei politice sunt darurile cele mai de preţ pe care gândirea antică le-a lăsat moştenire Europei moderne. rupturi ale solidarităţii care vor pune sub semnul întrebării înseşi bazele umanismului european şi valabilitatea proiectului? Filosofia greacă. Un argument în plus al existenţei unei culturi politice europene în Evul Mediu. Nu cumva conflictul dintre concurenţa liberală. indiferent de hegemonia momentană a uneia din cele două instituţii: Statul şi Biserica pe scena vieţii politice. În creştinism omul va beneficia de un dublu registru ontologic: de individ şi persoană în acelaşi timp.Sau: cât timp va fi necesar pentru ca valorile culturii economice din spaţiul protestant să poată fi implementate în spaţiul răsăritean european: austeritate. austeritatea neoconservatorilor şi solidaritatea social–democrată va produce traumatisme ale excluderii. Iluminismul. care i-au fixat un contur inconfundabil în istoria culturii universale. Creştinismul va prelua multe din categoriile şi formele gândirii antice păgâne pe care le va adapta la spiritul său. este primul proiect de unificare europeană 174 . cinste. ca persoană esenţa sa este aceea de fiinţă tantrică (îndumnezeită) care aspiră spre Viaţa de Apoi. în ciuda conotaţiilor sale negative. pe plan moral şi spiritual. goticul. Reforma. nu mai are nimic de-a face cu idealul vechiului grec de fericire. spre apropierea de Fiinţa perfectă care este Dumnezeu. Datorită iradierii acestui model în lumea întreagă. Această tendinţă spre autodepăşire. În această privinţă. prin asceză şi umilinţă. Ca individ. După creştinarea popoarelor migratoare şi a slavilor din sud-estul Europei se poate vorbi de configurarea unei culturi europene autentice până la Renaştere în care prevalente erau valorile religioase.

ridicată la rang de „lege universală“. o „luminare“ axiologică a personalităţii care îi restructurează datele de fond ale naturii sale. Raţiunea devine organul suprem al cunoaşterii şi este idolatrizată. Esenţa omului este una raţională: procesând datele externe cu ajutorul raţiunii are loc o implozie. începând cu teoriile contractualiste şi teoriile suveranităţii. inspiraţia mitologică şi istorică contribuind la afirmarea specificului naţional. Diderot. Ontologia greacă conferise acestei comunităţi un caracter natural pentru că instituţiile şi valorile sale trebuie să fie expresia necesităţii unei vieţi comunitare armonioase. a demofiliei. Un alt moment constitutiv în formarea unei culturi politice europene îl constituie Iluminismul (1750–1820 – 30 în Europa de sud–est). Această tensiune. Dante. mai exact. această falie de la baza culturii europene între religios şi laic va continua să se adâncească în romantism. Pe de o parte. Romantismul german face din istorie şi 175 . romantismul conservator anglo–saxon cultivă tradiţiile folclorice. pe celebrii enciclopedişti francezi: Voltaire. Romantismul nordic este religios şi monarhist în esenţa sa. Redescoperirea Antichităţii şi dorinţa de emulaţie cu modelele sale în spaţiul cultural şi politic al Renaşterii vor deveni factori propulsivi în dezvoltarea culturii politice europene. romantismul francez este ateist şi republican în forma sa. în spiritul valorilor creştine. El luptă pentru alungarea tiranilor şi instaurarea democraţiei. comunitatea politică va căpăta la Toma din Aquino.lansat de Biserică. d’Alembert. Paradigma gândirii renascentiste capătă în Iluminism deplina ei confirmare. şi ca „apoteoză a creaţiei“. Ideea că stă în puterea omului de a stăpâni natura în folosul său şi de a crea o lume mai bună în acord cu drepturile şi aspiraţiile sale se regăseşte fericit în formula umanismului antropocentric renascentist exprimată sugestiv de Pico della Mirandola: Omul ca „Prinţ încoronat al naturii“. Sub influenţa Revelaţiei. după modelul Sfântului Imperiu Romano–German. În spaţiul dintre Renaştere – secolul al XVIII-lea european are loc laicizarea şi uniformizarea valorilor ca şi repartiţia lor geografică pe întregul continent. drept sfetnici. Toată lumea vorbeşte de „luminata Europă“. marii monarhi ai Europei se întrec spre a avea la curţile lor. Marsilio da Padova o finalitate etică. romantismul francez este contestatar. cultivând marile teme social–politice preluate din ideile Revoluţiei Franceze. între diverse ramuri naţionale ale acestui curent. în timpul lui Carol cel Mare (768–814) sub forma unei republica cristiana. Obsesia vechilor greci şi romani de a realiza sinteza dintre cea mai bună formă de guvernământ şi cel mai bun cetăţean străbate ca un fir roşu gândirea politică europeană până în secolul al XIX-lea. Renaşterea va realiza o sinteză între gândirea politică a Evului Mediu şi filosofia greacă. Pe de alta.

2. „Or. atâta vreme cât culturile naţionale din cadrul bătrânului continent au ajuns la afirmarea conştiinţei de sine după sute de ani de evoluţie organică a formelor spirituale. 3. de „rateuri“. un implicit mai mult decât politic“21. iar Periferia. dintre cel greco–latin şi germanic. Având în vedere acest joc al identităţilor complexe se pun trei întrebări: 1. orbită de strălucirea modelului cultural al Centrului. de la culturile superioare la cele „mai puţin“ superioare din sud–estul Europei. romantismul francez face din ideile modernismului politic temele sale preferate. ideea de comunitate evocă altceva decât ideea de „Piaţă Comună“ sau de „Uniunea europeană“: „Noţiunea de comunitate implică mai mult decât schimbări materiale: o viziune despre lume. şi nu fără temei. unde Centrul elaborează paradigmele şi are iniţiativa schimbării. În plus. S-a afirmat. În condiţiile în care procesul unificării europene este departe de a se fi încheiat. adeziunea la valori chiar punerea în aplicare a unui proiect de ansamblu. filosofic şi ştiinţific ca şi al sintezei dintre antic şi modern. Această unitate în diversitate va sta la baza exploziei culturale europene de mai târziu şi va servi de fundament al panteonului său artistic. de eşecuri. Cum să construim o cultură politică europeană pe baza unui proiect şi într-o perioadă de timp extrem de scurtă. problema identităţii culturale şi a relaţiilor dintre culturi urmează să fie cu necesitate abordată. a vorbi de multiculturalism presupune nu numai un principiu de 176 . dacă viitoarea formă de stat a comunităţii europene va fi una federală. O a doua mare problemă este cum să conservăm identitatea culturilor într-un spaţiu politic supranaţional. Însuşi proiectul politice este de-abia la început şi filosofia lui nu este lipsită de căutări contradictorii.din realitatea naţională o sursă de inspiraţie. „voluntarist şi concertat“. că o cultură politică europeană nu se poate naşte decât din interacţiunile şi contactele diferitelor culturi naţionale. nu cumva acest proces al influenţelor. S-ar putea spune acelaşi lucru despre „uniune“ care trădează o conotaţie voluntaristă. nu cumva aceste contacte şi interacţiuni ascund existenţa aculturaţiei şi multiculturalismului care impun relaţii de subordonare şi hegemonia unor culturi asupra altora. ceea ce evocă o perioadă îndelungată. Crearea unei culturi politice europene pune deja în prim plan raporturile dintre politic şi cultural în cadrul proiectului de realizare a comunităţii politice europene. ceea ce reface relaţia fatală de dependenţă Centru–Periferie. cum va arăta configuraţia noii culturi rezultată din acest proces istoric. cunoaşte la ora actuală un singur sens. le urmează necondiţionat? Edificarea unei culturi politice europene este funcţie de edificarea comunităţii politice europene.

prin proiecţia lor în transcendent. dimensiunile lor morale şi sociale. Ceea ce face diferenţa dintre regiuni sunt tradiţiile culturale şi istorice în cadrul unei culturi naţionale. ţările baltice. geneza capitalismului prin dogma Predestinării. pioşenia. reflectată în cultura oficială (SUA. În literatura de specialitate nu s-a insistat îndeajuns asupra rolului pe care valorile creştine precum: austeritatea. Contrar a ceea ce s-a avansat cu privire la euroregiuni. în primul rând. diferenţele dintre ele sunt prea accentuate pentru a mai putea fi un principiu în cadrul spaţiului public supranaţional. Reforma mai întâi. îmbogăţind. de forţa de influenţă directă sau mediată asupra politicului din partea celor trei Biserici creştine surori: ortodoxismul. Or. de vreme ce asistăm la accentuarea identităţii lor regionale. multiculturalismul s-a dezvoltat în interiorul unui stat naţional cu o istorie şi tradiţii comune. un lucru este clar şi absolut clar: apariţia creştinismului a produs o mutaţie profundă în sistemul valorilor politice. dintre Stat şi Biserică este un nonsens. Crearea unei culturi politice europene fără a examina raporturile complexe dintre puterea temporală şi puterea spirituală. cu omogenitate etnică. apoi apariţia celorlalte culte. nu au produs rupturi dramatice în omogenitatea spiritualităţii creştine a Europei moderne. ceea ce înseamnă o revenire la datul iniţial. cum trebuie să se organizeze relaţiile dintre culturi pentru a se conserva identitatea lor în cadrul unei culturi europene. dificultatea proiectului politic care depăşeşte ca miză şi semnificaţie proiectul euroregiunilor. Oricât de seducătoare ar fi.închidere în comunitate. pentru păstrarea raportului unitate în diversitate în cadrul elaborării unei culturi europene ar fi omologarea unui spaţiu cultural şi politic comun după modelul euroregiunilor. dar în aceeaşi măsură şi recunoaşterea şi vizibilitatea principiilor de individualitate a culturilor“22. noi credem că acesta ar avea şanse de reuşită numai dacă se construieşte tot în perspectiva raportului unitate–diversitate. Dar în ţări ca Belgia. Germania. Elveţia. printr-o singură variabilă. pentru că toate au avut la origine căutarea sinceră a lui Dumnezeu. teoria lui Max Weber nu poate explica. ceea ce pune din nou în lumină rolul identităţilor culturale în cadrul raporturilor dintre statul naţional şi viitoarea formă politică supranaţională. Brazilia). Problema multiculturalismului se complică însă datorită globalizării economiei mondiale şi a influenţei culturii de masă. după rătăcirea unora dintre slujitorii Săi. O altă pistă. catolicismul şi protestantismul. Dar contribuţia sa la dezvoltarea acestui proces nu poate fi negată. În statele cu organizare federală. economisirea l-au avut în naşterea unei mari naţiuni: 177 . Când vorbim de construcţia spaţiului cultural şi politic european într-o perspectivă inevitabil transnaţională avem în vedere. Indiferent de incidenţa vectorului religios asupra vieţii politice.

în Occident. Acestea au devenit principii constitutive în cele 13 colonii americane. începând cu industrializarea. profesa aceleaşi valori culturale: citea aceleaşi ziare. posibilitatea edificării unei culturi politice europene în respectul identităţii rămâne problematică. există o cultură politică de clasă în sensul că aceasta sublimează concepţia despre lume şi viaţă a clasei respective. În această ordine de idei este de neînţeles tăcerea din documentele UE faţă de valorile religioase. Poziţia ei faţă de principalele mijloace de producţie o face respectuoasă şi supusă faţă de patroni. a existat. Deocamdată lipseşte acel ethos identitar. Mult mai apropiate de înţelegerea comportamentelor şi atitudinilor faţă de politică în zilele noastre sunt subculturile politice. Subculturile politice. Fiecare grup sau comunitate îşi elaborează propriul ei sistem de norme şi valori care.SUA. viziona aceleaşi spectacole. locuia în suburbiile muncitoreşti de la periferia marilor oraşe industriale. reflectă cel mai bine interesele specifice de grup. Atâta vreme cât fiecare actor politic vede integrarea europeană din perspectiva interesului naţional propriu. cu atât mai mult cu cât recrudescenţa fenomenului religios la nivelul mondial arată nevoia unui nou cadru de devoţiune şi transcendenţă la începutul mileniului III. În secolul al XIX-lea clasa muncitoare din Anglia şi Germania avea aproximativ aceleaşi venituri. Ele se înscriu în dinamica fără precedent a intereselor şi aspiraţiilor care structurează grupurile sociale ca şi a motivaţiilor care stau la baza acestora. 5. aspiraţiile şi nevoile ei. Că. de aici. împreună cu principiile liberalismului clasic ele au asigurat victoria coloniilor împotriva metropolei. conştiinţa individualităţii ei şi complexul social de inferioritate socială. Condiţia fundamentală a edificării unei culturi politice europene trebuie să fie încrederea în proiect şi în instituţiile care îl susţin. conştiinţa identităţii şi o sensibilitate socială specifică. Clasa muncitoare practică acelaşi nivel de viaţă şi standarde culturale. omogenitatea sistemului de valori. precum şi poziţia ei faţă de sistemul politic. fără să intre în contradicţie cu valorile şi normele oficiale. 5. în general. reacţiona identic la problemele de politică naţională şi internaţională şi. o conştiinţă politică de clasă se poate vedea din numeroasele greve şi revendicări socio–economice din studiile de 178 . Caracteristicile culturii politice de clasă sunt: psihologia de grup. stilul de viaţă şi nivelul de trai. se îmbrăca la fel. în special. Astfel. rezultat din coeziunea şi articularea valorilor într-un spaţiu simbolic comun. practica aceleaşi sporturi. probabil.

Apărută brusc. a constituit.sociologie şi din literatura epocii: romanele lui Ch. a comportamentului exterior al artistocraţiei. dar se simţea jignită de pretenţiile superioare ale plebei. Zola. unul din cele mai importante clivaje din cadrul unei culturi naţionale şi anume clivajul psihologic. Politicile de protecţie şi asistenţă socială au fost plătite prin sacrificarea conştiinţei de clasă. conştiinţa sa politică a fost una revoluţionară. Chiar dacă au existat insule ale conştiinţei clasei muncitoare în România ele nu fac decât să confirme regula. Ideologia iluministă va pune la dispoziţia burgheziei un instrument redutabil pentru atingerea acestui deziderat: teoria drepturilor omului strâns asociată cu teoriile contractualiste. burghezia va cere şi drepturi politice. 179 . libertatea ei politică a fost sacrificată pe altarul confortului material al civilizaţiei urbane: apartament la bloc. nuvelele lui Maupassant. obţinut prin imitarea stilului de viaţă şi a moravurilor nobilimii. cultul onoarei şi al nobleţei morale. Această aspiraţie spre un status superior. Acest decalaj dintre ceea ce este şi ceea ce pare a fi s-a tradus în clivajul dintre cultura elitelor şi cultura de masă. probabil. Nu acelaşi lucru se poate spune despre cultura politică a clasei muncitoare din România de provenienţă rurală recentă. cultura politică a clasei muncitoare a fost una de import. televizor. ea devansând cu mult efectivele numerice şi procesele de organizare ale acestei clase ca şi ponderea ei în structura socială a României. Lupeni ’29. Împreună cu sindicatele care o reprezentau. ale subtilităţii. Dickens şi E. apă caldă. frigidere. clasa muncitoare a fost înregimentată ideologic şi manipulată în numele calităţii ei de „clasă conducătoare în societate“. chiar dacă acestea erau „cutii de chibrituri“. a limbajului. dar nu a atins zonele profunde ale rafinamentului intelectual. Pe lângă drepturile economice câştigate în timpul primei revoluţii industriale şi conştientă de forţa ei. Burghezia dorea egalitate cu aristocraţia. La origine. Cultura politică a burgheziei se bazează pe alte coordonate istorice şi psihologice. Această obsesie de a fi şi ei nobili s-a tradus printr-o imitare a modei. însă cu toate accesoriile necesare pentru nişte oameni care au fost aduşi cu autocamioanele în opinci sau cu picioarele goale şi calificaţi la locul de muncă: aragaze. extrem de operaţional în ştiinţele sociale contemporane. Griviţa ’33 sunt momente de cristalizare a acestei conştiinţe în faza revendicărilor socio–economice ale unei clase în curs de consolidare. odată cu industrializarea masivă a României în perioada comunistă. Înainte de primul război mondial.

În condiţiile democratizării vieţii publice.5. a statului providenţial etc. noile teorii despre stratificarea socială sunt funcţie de viziunea circulaţiei elitelor în istorie. în sensul paretian al termenului care. ale extinderii aparatelor de participare şi mobilizare politică. prin accesul la resursele politice asigurau principiul ierarhiei sociale. de neam şi de sânge care.. ca urmare a poziţiei acestora faţă de mijloacele de producţie şi faţă de modul de realizare a profitului. neavând ce să ofere lumii. ca urmare a tranziţiei spre economia de piaţă. „băieţii deştepţi“. Subculturile politice de consum. prin meritele lor. fac din practicile de consum cultural ostentativ un principiu agresiv de autoevidenţiere. prin apariţia lor continuă pe toate mass–media. Totodată. prin asimilarea succesului financiar cu o structură dominantă a acţiunii politice. transformările structurale de la baza acestor societăţi au impus o nouă teorie asupra stratificării sociale. Locul acestora a fost ocupat de elitele negative. Pe de altă parte. de „elitele vulpi“. teorie care nu mai are ca fundament inegalitatea dintre clase şi categorii sociale. Mass media. în societăţile aflate în tranziţie la mare vogă sunt valorile şi normele societăţii de consum care trădează influenţa profundă a culturii de masă asupra politicului în zilele noastre. a avut drept consecinţă apariţia unor clivaje care nu şi-au epuizat efectele distructive. Polarizarea socială rapidă a societăţii româneşti postdecembriste. 6. Pe lângă subcultura muncii şi subcultura sărăciei. Mai mult. de genul „statului bunăstării“. În cadrul acestei subculturi sunt cultivate până la obsesie valorile materiale şi practicile de consum care fac din acestea un criteriu axiologic de diferenţiere şi ierarhie socială. asistăm la structurarea a noi ierarhii sociale care nu au nici o legătură cu ideea de merit sau de efort personal. În consecinţă. au un rol decisiv în promovarea acestei imagini a clasei politice. Creşterea economică neîntreruptă postbelică („cei treizeci de ani glorioşi“) a dus la proliferarea teoriilor „capitalismului popular“ şi ideologiilor egalitariste. vechile aristocraţii. În condiţiile în care consensul politic nu mai este obţinut prin dezbaterea de idei sau prin căutarea de alternative. practicile de consum cultural devin ele însele o categorie a politicului. au părăsit scena Istoriei. dar prin aerul lor de superioritate şi de dispreţ abia camuflat pentru sărăntocii care le cerşesc favorurile validează o „patologie a normalităţii“ la această stare de lucruri. Mecanismele de manifestare ale practicilor de consum cultural în societăţile actuale nu ar 180 . în special cele private. narcotizante asupra tuturor eforturilor de reconstrucţie democratică a ţării. nu numai că sfidează opinia publică.

deoarece ea permite. ca pe un lucru asupra căruia el îşi proiectează dorinţa şi de la care el aşteaptă senzaţii ale plăcerii. jocului şi spectacolului. Morin): viaţa. în acelaşi timp. 5. ca valoare supremă unică. seducţia şi dragostea. fiind complice a ideologiei dominante. ci ca pe o promisiune de consum. datorită rolurilor.putea fi înţelese fără o examinare prealabilă a conceptelor corelative societăţii de consum: societatea de masă: cultură de masă şi industrie culturală. operei de artă i se banalizează şi i se suprimă orice capacitate de interogare asupra ordinii sociale stabilite. confortului şi bunăstării. segmentarea sferelor instituţionale şi apariţia unor sisteme ierarhice. standardizată şi interdependentă a funcţiilor. ea a devenit o întreprindere orientată spre profit. În măsura în care arta corespunde nevoilor sociale. organizare raţională. diferenţiere accentuală a rolurilor. Conform cercetărilor recente societatea de masă s-ar caracteriza prin: 1. întreprindere foarte rentabilă pentru logica societăţii de consum. Cultura de masă poate fi definită ca ansamblul bunurilor de consum culturale puse la dispoziţia publicului. 181 . În felul acesta. menţinerea statu quo-ului şi satisfacerea nevoilor mereu recreate de un sistem de publicitate şi de propagandă la un individ care devine cu uşurinţă prada totalităţii false. plăcerii imediate. 3. Industria culturală reflectă aceleaşi raporturi şi aceleaşi contradicţii ca industria bunurilor materiale. relaţii depersonalizate şi fragmentare dintre indivizi. potenţate oficial. relativ independente. degenerând într-un consum de masă sau individualism mic burghez vitaminizat. se supune eticii fericirii. diferenţierea şi consolidarea structurilor de putere. 7. ea are ca drept rol tocmai să omogenizeze şi să neutralizeze conflictele posibile. în special pe cele care ar putea să provină din mediile culturale. 2. 6. disoluţia proceselor de stratificare socială. Cultura de masă conţine două mari teme de identificare: confortul material şi bunăstarea. Dispariţia clivajelor ideologice şi a culturilor politice. în cadrul acestor instituţii. Consumatorul nu mai percepe arta ca pe o expresie a unei nevoi spirituale vitale. Caracteristic culturii de masă ar fi două structuri sociale comune zilelor noastre: civilizaţia tehnică şi societatea de consum. Cultura de masă concepe viaţa drept consum al produselor şi devine „autoconsumul vieţii individuale“ (E. cu deosebirea că. 4. importanţa crescândă a grupurilor primare faţă de cele secundare şi a grupurilor informale în cadrul grupurilor secundare. a claselor şi categoriilor.

în această privinţă. Astfel de nevoi sunt „nevoile poziţionale“ care înainte erau apanajul aristocraţiei. Sub influenţa creşterii economice prelungite şi. ca urmare a ştergerii oricăror diferenţieri dintre clasele şi categoriile sociale după criteriul posesiei de bunuri materiale. astăzi ea ar viza din ce în ce mai mult bunurile de consum durabile (aparate electrocasnice. Dacă la începuturile dezvoltării capitalismului cererea de consum viza în exclusivitate nevoile esenţiale ale omului. autoturisme etc.Omologarea valorilor culturale după normele de consum standardizate nu s-ar fi putut produce fără o piaţă sigură de desfacere a produselor culturale. Avionul sau elicopterul personale. această piaţă nu a avut niciodată un teren de afirmare atât de favorabil ca în societatea de consum. cumpărăturile făcute la Londra şi Paris. respectiv. Pe măsura dezvoltării consumului de lux apar bunuri care să confere un prestigiu şi status social privilegiat. când însăşi manipularea gustului public serveşte la obţinerea profitului. posedarea unui club de fotbal şi. Exemple ale consumului de lux sunt vila de la periferia marilor oraşe. posesia unui palat al fostei aristocraţii sau a unui autoturism de lux fabricat la comandă şi a cărui marcă sugerează ideea de „lume bună“ şi preţ exorbitant. s-a impus un nou stil de viaţă. audiovizuale. în special. În societăţile de consum. create artificial şi independent de logica obiectivă a trebuinţelor biologice şi sociale. o extraordinară flexibilitate în orientarea producţiei spre acele nevoi a căror satisfacere să poată garanta controlul asupra publicului prin stimularea dorinţelor şi a plăcerii. implicit. piaţa industriei culturale a demonstrat din plin efectele acestui tip de exploatare asupra cumpărătorilor de „bunuri“ culturale: unidimensionalitatea senzorială a satisfacţiei dovedind. Or. a acumulării bogăţiilor. în vreme ce produsele şi consumul de masă s-ar diversifica odată cu creşterea productivităţii muncii şi. prin urmare. posedarea unor colecţii de tablouri 182 . Caracteristica acestor „nevoi poziţionale“ este conferită de „simbolurile prestigiului“. produsele şi. a salariilor. O dată cu întărirea oligarhiilor financiar–bancare şi cu reproducţia lărgită a consumului de masă ar deveni decisivă diferenţierea elitelor economice de restul societăţii după criteriul consumului de lux. bazat pe nevoi noi. ţine de distribuţia inegală a veniturilor şi de psihologia ostentativă a autoevidenţierii. În perioada boom-ului economic postbelic saturarea pieţelor cu produse dintre cele mai sofisticate i-au determinat pe adepţii teoriilor „societăţii de consum“ să proclame „destratificarea“ societăţilor occidentale. Dar şi acest criteriu este supus dezagregării şi uzurii morale.). Mai mult. ca premisă a stratificărilor sociale actuale. consumul de lux provin din creşterea uriaşă a profiturilor. Distincţia dintre bunurile de consum de masă şi cele de lux.

se consumă exclusiv în prezenţa televiziunilor. făcută în tăcere şi în umilinţă. Or. caracterizat prin jertfa pentru aproapele nostru. sugerând formule inedite de cooperare. prin conformism se înţelege atitudinea de acceptare pasivă a valorilor şi normelor culturii de masă. El nici măcar nu se osteneşte să le înţeleagă. de fasole cu ciolan şi ţuică pentru care şomerii şi marginalizaţii se simt mult mai atraşi decât valoarea programelor politice. de supunere necondiţionată în faţa dictaturii opiniei publice. pe lângă prestigiul conferit în faţa opiniei publice. În momentul în care în practicile populismului instituţiile reprezentative ale statului au fost înlocuite de mass– media iar politicile structurale prin promisiuni demagogice. Conformismul desemnează adaptarea individului la un model acceptat sau impus de grup. din perenitatea modei sau din persistenţa cultivării „nevoilor poziţionale“ el deduce avantajele economice pe care i le conferă acest gen de activitate. În plus. loviţi de calamităţile naturale. de mici şi bere. se face în aceeaşi notă stridentă şi ostentativă de autoevidenţiere. Spun amoralitate şi nu imoralitate deoarece ajutorarea semenilor noştri.achiziţionate la preţuri exorbitante constituie exemple ale acestor „nevoi poziţionale“. Internaţionalizarea limbajelor şi a formelor culturale. ceea ce profanează conceptul de iubire creştină. teama de izolare şi conformitatea de automat a individului înstrăinat în masă determină ca manipularea prin mass–media să aibă o eficienţă extraordinară în rândurile populaţiei din cadrul culturilor de supunere şi parohiale. ci pentru că nevoia de rol sau de status social îi prescrie această normă de comportament. Faptul că actele de caritate creştină. valorile culturale de masă au un câmp larg de manifestare. La rândul ei. Prestigiul şi influenţa unui asemenea rol îi netezesc drumul spre putere. Filistinul burghez colecţionează tablouri sau sculpturi nu din dorinţa de înnobilare spirituală. Întreprinderea poate să dea faliment. dar valoarea acestor pânze va creşte pe măsura scurgerii timpului. impusă de logica subiectivă a globalizării capitalului. practicate de politicieni cu ocazia marilor sărbători religioase. De cele mai multe ori. Resurecţia populismelor la ora actuală a găsit în cultura de masă un teren privilegiat de dezvoltarea prin conformismul social şi gregar care validează consensual patologia normalităţii. a împins 183 . spune foarte multe cu privire la amoralitatea valorilor noastre politice. iar absenteismul la urne poate să fie compensat prin spectacole politice în care consumul joacă un rol principal: consumul de muzică populară. dar se bucură de posesia lor deoarece plasarea capitalului în achiziţionarea acestor capodopere este mai sigură decât cumpărarea acţiunilor unei întreprinderi. dezvoltarea tehnologică contribuie la integrarea şi uniformizarea formelor culturale.

Partidele comunică tot mai puţin în mod direct cu cetăţenii. Scopul acţiunii politice nu mai este satisfacerea intereselor comunităţii ci conservarea status quo-ului grupurilor de interes prin instituirea raporturilor de dominaţie şi violenţă simbolică. după modelul stelelor de cinema. al invaziei limbajului spectacular al mass–media şi al jargonului în viaţa politică. O campanie electorală televizuală face din protagoniştii jocului politic „stele politice“. Dar influenţa televiziunii nu se opreşte numai la uniformizarea formelor culturale. la absenteism şi la accentuarea deciziilor plebiscitare. ci numai canalul mediatic prin care se transmite consensul şi legitimitatea. Datorită forţei de persuasiune a imaginilor şi a capacităţii lor de a declanşa tirania evenimentului prin hic et nunc-ul său. după limbajele şi culturile lor. Instituţiile politice tradiţionale. Nu programul politic al candidatului este decisiv pentru victoria lui în alegeri. sunt eliminate treptat de aparatele de comunicare în masă şi în parte sunt subordonate acestora. controlare şi difuzare a informaţiei politice conferă o mare influenţă mass–media în cadrul promovării şi impunerii grupului politic dominant şi a candidatului desemnat de acesta. Fluxurile de comunicare politică sunt modelate tendenţial prin mass–media. ci şi cu preţul banalizării şi standardizării informaţiei. precum partidele. Orientarea fluxului de informaţii spre deservirea unui partid politic nu este plătită doar în sens financiar ca pentru orice reclamă publicitară. Societatea de consum favorizează în special noile forme ale culturii audiovizuale (cinema. după cum forţa ei de atracţie nu rezidă numai în varietatea programelor distractive. la accentuarea dependenţelor şi la asfixierea creativităţii. Posibilitatea de a capta. În faţa noului raport dintre politică şi mijloacele de comunicare. în consecinţă. 184 . ci concursul telegenic prin care mass–media îi creează o harismă seducătoare şi îl transformă în vedetă. manipulare. video. televiziune) unde distracţia şi consumul ca valori supreme ale culturii de masă. instituţiile şi acţiunea politică tind să se personalizeze şi banalizeze. Jocul politic devine spectacol. manipula şi transmite informaţia politică face din televiziune o armă de temut în influenţarea opiniei publice şi a regulilor jocului politic. stoca. Dezagregarea limbajelor culturale şi a sistemelor de producţie tradiţionale a dus la creşterea importurilor şi.industriile culturale naţionale într-un fel de „localism dialectal“ în care noile forme culturale erodează încet şi sigur sistemele de credinţă şi de simboluri ale culturilor naţionale. sunt deservite de sisteme de publicitate şi de propagandă extrem de puternice. televiziunile nu mai sunt acel spaţiu public ideal unde se construiesc alternativele prin dezbateri. un ritual în care tirania imaginii duce la o indiferenţă crescândă faţă de conţinutul deciziilor politice. Posibilitatea de acumulare.

Imaginea înlocuieşte ideea. valori. cultură mixtă. Definiţi valorile politice. chiar dacă. justiţia şi binele triumfă. formă. cultură politică. cenuşiul fără de speranţă a existenţei lor. 4. dar nu mai puţin periculoasă. atitudine. CUVINTE – CHEIE: cultură. Astfel. Atunci când în producţii şi emisiuni artistice sunt ipostaziate ca axe de referinţă crima şi violenţa. comunitate. prin magia sa onirică. cultură parohială. 6. Definiţi cultura politică. Definiţi cultura politică parohială. grup. Caracterizaţi formele culturii politice. Arătaţi diferenţele dintre culturile şi ideologiile politice. cultură de supunere. Dorinţa Realitatea. subculturi.Glorificarea banului. Caracterizaţi cultura de supunere. 185 . o administrează cu regularitate spectatorilor este aceea de irealitate. nu numai private. La aceasta se adaugă o influenţă indirectă. Catharsis-ul nu schimbă datele mesajului. cultura spectacolului invadează toate sferele manifestărilor publice din România. viciul şi instinctele joase ale gloatei are loc o influenţă directă şi specifică. participări. Prin doza habituală de reverie pe care ecranul o oferă el arată spectatorilor o lume a splendorilor şi. 7. Analizaţi sistemele de orientări de atitudini de la baza culturii politice. de o dimensiune virtuală ideală a existenţei care declanşează dorinţa de evadare din lumea obişnuită. convingeri. forţei fizice constituie indicatorii de succes ai posturilor de televiziune. 3. Cultura politică participativă cedează locul „băilor de mulţime“. Sugestia pe care ecranul. unde proiecţia narcisică a Dorinţei permite pantomima unde se joacă personalizarea Speranţei de către un demagog. norme. a luxului. 5. Caracterizaţi subculturile politice. O bună parte a filmelor poliţiste afişează o tendinţă disimulată de a prezenta criminalul într-un rol partizan şi stimulativ. a atracţiei sexuale. 2. 8. timp de câteva minute. Influenţa culturii audiovizuale variază în funcţie de calitatea morală şi intelectuală a celor care receptează asemenea producţii. comportament. credinţe. cultură civică. ÎNTREBĂRI: 1. în timp ce acţiunea justiţiei şi a poliţiei este prezentă adeseori într-o lumină rigidă şi represivă. indirect.

403–404. Gabriel A. p.. 2. H. Sidney. New York. La communication et l’Europe.). 3 ALMOND. PYE. p. 2/1991. Pour une sociologie politique. 1969. S.. Cultura politică şi democraţia. p. p.. Comparative Politics. Bucureşti. Political Behavior. 6 DUVERGER. 21 ABÉLÈS. 4 (1). 21 octombrie 1994. Zoltan – Ce au făcut oamenii cu dictatura? În: Sfera politicii. Ed. 1996. 1998.. Du Seuil. Social Psychilogy. Political Culture. 1974. Editura Du Style.. Inc. P. nr. 19 MUNGIU-PIPIDI. Maurice. În: Social Anthropology. Boston. Viley and Co. Lucian. 9 DOGAN. Bucureşti. Paris.. 238. POWELL. 12. 1993. Princeton University Press. 1969. P. Ed. POWELL BINGHAM G. Ideal–tipuri şi tipuri reale în cultura românească. A. 4 VERBA. p. 7 TRĂSNEA. Lucian. 514–515. New Jersey... 18 ROSTAS. În: Politologie (Manual editat de A. Presses de la Fondation Nationales des Sciences Politiques. În: Societate şi cultură. 1968. p. 11 PERRINEAU. nr. Dictionary of Politics. New York. 20 ALMOND. Ştefan. Cum să comparăm naţiunile. Comparative Politics. nr. op. 512. 1959. cit. A development of Approach. A Development of Approch. Alina. Bucureşti. 50. G. p. Humanitas. 1992. A.. Paris. London... Sidney. 186 . vol. În: Quelle identité pour l’Europe? Paris. 1966. J. Marc. 17 Vezi infra Politologie. G. 65.. Penguin Books. PUF. Psychologie sociale. Sociologie de la politique. 5 Princeton. vol.. Boston. 217. 12 PYE. vol. MOUNIER. Toronto. Ovidiu. Editura Didactică şi Pedagogică S. Comparative Political Culture. p. 1995. Otto. În: Sfera politicii. Bucureşti. 216. 10 Apud STĂNCIUGELU. În: Sfera politicii.NOTE: 1 2 KLINBERG. David. La Communanté Europeenne: une perspective anthropologique. 1996. 50. p. În: International Encyclopedia of the Social Sciences. 2. 33–45.. Dominique. 1976. PUF. decembrie 1993. Paris. 21 octombrie 1994.. Alternative. 10 COT. 22 WOLTON. p.. nr. 1973. În: Political Culture and Political Development. Dominique. E. Birmingham. B. La dimension congnitive de la culture politique. VERBA. Cultura civică. J. 16 ELCOCK. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. 1993. R. Methnen Ltd. 3. op. P. 14 Cultura politică. PELLASY. nr. cit. 15 ALMOND. 1966. p. 16. Românii după ’89 – Istoria unei neînţelegeri. 8 ROBERSTON. London. CATTELL. 36. Matei. Du multiculturalisme a la cohabitation culturelle. Rinehart and Co.. London.

secolul al XX-lea are o fizionomie aparte. în ciuda patosului umanist al discursurilor politice. Hobsbawm). La rândul ei. războaie şi mişcări de eliberare naţională. această succesiune caleidoscopică a schimbărilor în toate direcţiile a făcut dificil procesul de adaptare a omului la noua stare de lucruri. revoluţii în artele plastice şi în literatură. lovituri de stat. începând în special cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. cu sărăcia lui endemică. Pe de o parte. 6. tendinţa spre emancipare şi democratizare. de la simplu la complex. tendinţele integraţioniste regionale şi globalizarea. Ca punct terminus procesele de modernizare politică îşi propun realizarea modelului de societate 187 . ceea ce a generat fenomene de anomie. Introducere Secolul al XX-lea poate fi numit. pe de alta. aceasta presupune o analiză a schimbărilor pe termen lung produse în cadrul mai vast al proceselor de modernizare care a cuprins faţa lumii. Numit şi „secolul extremelor“ (E. în sensul perfecţionării lor. dezrădăcinări etc. religia drepturilor omului. Pe de o parte.2.1. regimurile totalitare. „noaptea istoriei“ de la Auschwitz şi piramidele de cranii ale lui Pol Pot în Cambodgia. alimentată de un paradox. în sfârşit. pe drept cuvânt. războaie interne. nici o altă perioadă din istoria omenirii nu a cunoscut un ritm atât de trepidant al schimbărilor în relaţiile şi structurile sociale ca şi în infrastructurile tehnicoeconomice. A depista cauzele care au făcut (şi fac) posibile asemenea anomalii şi a elabora strategii ca ele să nu se mai repete în viitor este una din sarcinile ştiinţei politice.1. de la tradiţional la modern. Într-o accepţiune mai largă. formarea statelor naţionale. Mai mult. devianţă. Delimitări conceptuale. revoluţii tehnico-ştiinţifice. terorism şi. pe de alta. Revoluţii politice. pe de alta. agresivitate. reclamă o cercetare aprofundată a mutaţiilor care s-au produs în societăţile moderne. Dar tocmai această trecere de la ceva inferior la ceva presupus superior face din modernizarea politică un concept sintetic integrator de o mare forţă euristică. El desemnează transformările structurale ale tuturor componentelor unui sistem politic. Pe de o parte. globalizarea şi postmodernismul. Modernizarea şi tranziţia politică. Totodată. pe de alta Sudul. Pe de o parte.CAPITOLUL 6 SCHIMBAREA SOCIALĂ ŞI CONFLICTE POLITICE I. aneantizarea ideii de om.6. Nordul bogat. modernizarea politică denotă procesele indefinite de transformare a sistemelor politice într-o perspectivă evoluţionistă. „secolul revoluţiilor“.1. Într-adevăr. frustrări.

de la inferior la superior. afirmarea suveranităţii naţionale. Modernizarea implică schimbări calitative. Evoluţia cuprinde ideea de schimbare când noţiunii de devenire i se adaugă elementul teleologic. Progresul social-politic se deosebeşte de evoluţie prin două caracteristici: ca şi evoluţia. diferenţierea unor noi funcţii politice şi a structurilor specializate. progresul presupune o valorificare a transformărilor cuprinse în procesele evolutive. unite prin relaţii cauzale sau funcţionale care duc la un scop comun.democratică. ea îşi va relua cursul sub alte forme. implică schimbări calitative în procesul evoluţiei. adică o succesiune de etape în realizarea unui scop. în trecerea lor spre societăţile moderne. activitatea massmedia. secularizarea democratizarea. fază caracterizată prin dificultăţi structurale. Dacă în această succesiune apare ceve nou. Însă omul modern. Transformarea. Omul tradiţional credea în continuitatea dintre natură şi societate şi nu a crezut în capacitatea lui de o schimba sau de o controla. Procesul politic reprezintă o succesiune de stări. ceea ce apropie transformarea de dezvoltare: ambelor le este proprie noua calitate dobândită în urma proceselor evolutive. modernizarea implică o schimbare fundamentală a valorilor. acceptă posibilitatea schimbării şi crede în oportunitatea ei“1. dezvoltarea economică. faţă de transformările succesive din cadrul evoluţiei: aceea de realizare a valorilor într-o ordine socială superioară. „La nivel psihologic. Aceste schimbări sunt ireversibile. de lungă durată şi uneori ireversibile în toate componentele unei (a unor) societăţi). Diferitele schimbări apar numai ca nişte faze succesive care realizează un scop final. ceea ce va crea iluzia unei stagnări a procesului sau a regresului. Într-o abordare sistematică a problematicii. urbanizarea. calitativ omogene. atunci avem de-a face cu un proces evolutiv. mobilizarea socială. De aici derivă o a doua caracteristică a progresului. dimpotrivă. interne sau externe. educaţia. puternic dezvoltată economic. apar noi raporturi 188 . Prin urmare. el implică o ascensiune de la simplu al complex. Samuel P. Însă această ascensiune cunoaşte discontinuităţi: chiar dacă este adeseori blocată. Pentru a înţelege mai exact natura schimbărilor pe termen lung în cadrul proceselor de modernizare sunt necesare anumite delimitări semantice între conceptele care denotă acest fenomen. atitudinilor şi speranţelor. în reproducerea raporturilor economice şi sociale care o structurează şi îi conferă o logică de funcţionare şi forme evolutive specifice (…) în acelaşi timp. la rândul ei. raţionalizarea autorităţii politice. de fenomene sau acţiuni politice. ea presupune o transformare structurală a societăţilor tradiţionale. Huntington enumeră următoarele caracteristici ale modernizării: industrializarea. Tranziţia „desemnează o fază particulară în evoluţia unei societăţi.

urbanizarea. mai mult ca altele. fenomenele modernizării au un punct terminus comun: o nouă conştiinţă politică rezultată din schimbările instituţionale şi din noul sistem de valori. Dimpotrivă. nu orice modificare a practicilor şi instituţiilor unei societăţi echivalează cu parcurgerea stadiilor tranziţiei. trecerea de la statul tradiţional la cel modern ca principal proces evolutiv. Deşi se sprijină pe aceleaşi realităţi. Însă modernizarea cunoaşte discontinuităţi. Mai mult. Dintre caracteristicile modernizării: industrializarea. cu mai multă sau mai puţină violenţă. Acestea din urmă duc la transformări ireversibile în structurile economice. Cu alte cuvinte. Este momentul în care moduri de a produce. de a acţiona individual sau colectiv se confruntă cu limite interne sau externe şi încep să se descompună. Godelier delimitează între societăţile constituite a căror dezvoltare şi identitate decurg din convergenţa raporturilor economice. procesele de modernizare nu se suprapun în întregime proceselor de dezvoltare economică. să se fisureze. mobilizarea politică reprezintă procesul prin care „un set important de obligaţii sociale. politice şi culturale şi societăţile cu echilibru reproductiv modificat datorită coabitării unor relaţii sociale diferite. Dar. stagnări. economice şi psihologice se erodează şi se distrug. mobilitatea socială etc. Mai întâi. însă ele se cuplează cu fenomenele de creştere şi duc la o nouă calitate într-un domeniu dat. Analiza proceselor şi epocilor de tranziţie înseamnă să te confrunţi cu momente de răscruce din istorie. acţiunile şi mentalităţile dominante. M. să-şi piardă din importanţa socială ori să vegeteze timp de secole în spaţii minore şi subordonate înainte de a se stinge de la sine. subordonarea şi dispariţia lor sunt accelerate de acţiunea grupurilor sociale care vor dezvoltarea altor moduri de a gândi. de a acţiona sau de a produce. mobilizarea politică are indicele de schimbare cel mai ridicat. mai devreme sau mai târziu. de a gândi. corupţie şi alte manifestări anomice. Dar modernizarea nu este un fenomen unilinear. nici unul care se desfăşoară sub o zodie fericită. se vor generaliza şi vor deveni condiţiile de funcţionare pentru o nouă societate. de cele mai multe ori. momente car. dezvoltare şi conservare a societăţii respective. iar oamenii devin disponibili pentru noile modele 189 . este însoţită de tensiuni violente.economice şi sociale care. Reiese că fazele de tranziţie sunt epoci de o excepţională importanţă în viaţa concretă a societăţilor. fac şi rezumă istoria“2. atunci procesele sale exprimă capacitatea de creştere. Fenomenul modernizării antrenează transformări de durată în toate componentele sistemului. chiar dacă trendul spre dezvoltare pe termen lung este inexorabil. În măsura în care logica de funcţionare a societăţii se menţine în cadrul configurat de relaţiile.

1.de socializare şi de comportament“3. Explozia ratelor de participare politică. ceea ce duce la izbucnirea conflictelor politice. iar câmpul semantic format în jurul lor trimite la o altă logică a mişcării sociale decât cauţionarea ideologică a termenului de către demagogii profitori care protestează împotriva sechestrării idealurilor revoluţionare din dorinţa de a-şi crea o legitimitate politică sau de 190 . Revoluţiereformă. Stratificarea socială şi diviziunea complexă a muncii. modernizarea politică implică dezintegrarea sistemului tradiţional de valori şi schimbări de durată în structurile materiale şi spirituale ale societăţilor. Ea a căpătat consistenţă funcţională o dată cu procesele de industrializare şi urbanizare care au dat un cadru favorabil fenomenelor de mobilitate şi mobilizare. Mulţi politologi. Cu cât aceste resurse sunt mai importante şi mai rare cu atât actorii politici sunt mai înclinaţi să încalce regulile competiţiei. Un proces de raţionalizare a autorităţii şi de legitimare a puterii statului naţional cu baza în voinţa populară şi nu în alte sedii (religioasă. Modernizarea politică se manifestă în principal pe următorii vectori ai schimbării: 1. la separarea prerogativelor acestor funcţii de competenţa funcţionarilor şi a structurilor specializate. poate fi definit ca acutizarea competiţiei dintre actorii politici pentru aproprierea resurselor politice rare: putere. totodată. 2. revoluţie-lovitură de stat sunt cuplurile lexicale care apar cel mai adesea în literatura de specialitate din România din ultimii zece ani. Confuzia îndelungată dintre modernizarea politică şi dezvoltarea economică îşi are sursa în tratarea nediferenţiată a tranziţiei macro-sociale în cadrul teoriilor dezvoltariste din deceniul şase al secolului al XX-lea. morală. influenţă etc.6. Apariţia unor noi funcţii politice a dus la apariţia unui personal specializat şi. În sens global. Schimbările spectaculoase de regim politic în 1989 şi a unui sistem politic ce părea bătut în cuie sub speciae aeternitatis a readus cu deosebită intensitate în centrul dezbaterilor actuale de idei rolul conflictelor politice în schimarea socială. Conflictele politice: Revoluţia Conflictul politic. II. Ei au instituit chiar o relaţie de cauzalitate după care dezvoltarea economică ar antrena o democratizare a societăţilor tradiţionale. revoluţie-revoltă. magică).2. economişti şi sociologi au văzut în dezvoltarea economică sensul indubitabil al modernizării. bogăţie. Ideea de drepturi politice şi de control al guvernării apare în teoriile despre legitimitate după Marea Revoluţie Franceză. determinată atât de factori obiectivi cât şi subiectivi. 3.

În anii ’90. ideea de schimbare structurală şi globală a ordinii politice. se înţelege exemple de practică ştiinţifică efectivă recunoscute ca modele – legi. opera lui Confucius şi Gandhi pot fi considerate tot atâtea momente revoluţionare în istoria omenirii. În special. acelaşi element poate.a mai obţine niscaiva avantaje materiale. 191 . iar un singur element nevralgic poate fi suficient pentru a transforma radical natura puterii. curentele avangardiste. adică imposibilitatea de a reveni la starea anterioară a lucrurilor. plecând de la raportul dintre stabilitate şi schimbare în cadrul unui sistem politic. experimente – care inaugurează o nouă epocă în cunoaşterea ştiinţifică. adeseori imperceptibile. Kuhn. Schimbarea socială se poate produce prin convulsie internă. în artă. în morală. opera lui Kant şi Hegel. duc la o reaşezare a structurilor politice în interiorul sistemului. fără ca natura calitativă a acestuia să se schimbe. În general. ideea unei noi legalităţi pe care aceste schimbări o antrenează în viaţa socială. teorii. Faptul că revoluţiile politice au adeseori un caracter brusc şi uneori violent le disociază de revoluţiile din alte domenii care se înscriu pe traiectoria schimbării prin acumulări cantitative îndelungate şi dacă erup în transformarea structurilor sociale acest lucru se întâmplă într-un mod paşnic. când să nu modifice cu nimic esenţa regimului“4. în filosofie. instrumente. când să joace un rol decisiv. cercetătorii francezi au adus contribuţii remarcabile la configurarea modernă a conceptului. revoluţia înseamnă o schimbare de paradigmă culturală. definiţiile date revoluţiei politice au câteva note comune păstrate de-a lungul timpului: ideea de ruptură violentă în cadrul normalităţii sociale. ideea de ireversibilitate a noii ordini. o transformare calitativă a ordinii social-politice. În religie. dacă prin paradigmă în sensul epistemologic inaugurat de Th. în funcţie de compoziţia inputs-urilor. ele fiind de cele mai multe ori revoluţii tăcute. această reordonare. în contexte diferite. O altă notă esenţială a conceptului de revoluţie este împrumutată din astronomia Renaşterii: ideea de ireversibilitate a mişcării Pământului în jurul Soarelui. În plus. termenul de revoluţie desemnează o schimbare structurală. duc la o autoreglare a structurilor spre un nou echilibru. după schimbările induse de revoluţie. dimpotrivă. budismul şi creştinismul. orice ruptură radicală în evoluţia unor structuri ale sistemului social poate fi considerată revoluţie. În general. Modificările continue. Din această perspectivă. deci spre un grad superior de stabilitate a sistemului. prin rupturi revoluţionare sau prin modificarea radicală a unei structuri a cărei undă de şoc să antreneze transformări ireversibile la nivelul sistemului: „Numeroase componente ale vieţii politice pot fi modificate fără ca regimul să se schimbe.

192 . credinţa că stă în puterea omului de a controla şi de a schimba mediul său şi că el are nu numai abilitatea. conform legilor ei imanente. 6. a căror mobilizare este asigurată de ideologiile create în acest scop de elitele revoluţionare: „clasa revoluţionară este acţionată de un mit social care apare din fuziunea ideilor propagate de intelectualii revoluţionari cu nevoile elementare ale claselor oprimate implicate în revoluţie şi de un stimulent economic“6. şi lumea terestră. omul apare ca propriul său demiurg. Şi dat fiind faptul că. Izbucnirea unei revoluţii nu este o expresie spontană a unor nemulţumiri acumulate latent în rândul populaţiei. Rolul factorului subiectiv. Viziunii astronomice. deopotrivă. după care se restabileşte armonia originară. nu este mai puţin important decât factorii obiectivi. în sensul schimbării lor. îi corespunde pe planul mişcării sociale eliminarea disfuncţiilor sistemelor politice. explicaţia şi descrierea revoluţiilor politice ca forme ale schimbării sociale. prin elaborarea de noi structuri menite să le înlocuiască pe cele precedente.Ideea de revoluţie începe să pătrundă în cultura politică europeană odată cu schimbarea de paradigmă. Maturizarea situaţiei revoluţionare şi pregătirea actului revoluţionar. dar şi dreptul de a proceda astfel“5. Această nemulţumire trebuie orientată şi motivată. la nevoie prin violenţa schimbărilor radicale.2. sub toate formele ei. Pentru a fi eficientă. Cunoscutul politolog şi ziarist francez. Probleme mult mai complexe ridică definiţia. Revoluţiile sunt mişcări ample de forţe. revoluţia este „expresia ultimă a modernizării. Descoperirile astronomice şi cosmologice ale legilor de mişcare a corpurilor cereşti au indus treptat în conştiinţa secolelor următoare convingerea că aceste legi implacabile guvernează. efectuată de Renaştere. deoarece în desfăşurarea lor ele antrenează toate componentele sistemului social global. De aceea. începând cu Renaşterea. culturală şi ştiinţifică. Jean Francois Revel.2. consideră că pentru declanşarea unui proces revoluţionar sunt necesare cinci condiţii fundamentale. critica trebuie să elaboreze strategii de ansamblu vizând reformele structurale care să satisfacă cele cinci condiţii fundamentale interdependente: I. a mişcării naturale spre forme tot mai perfectibile. o revoluţie poate fi definită ca un „fapt social total“ care afectează toate componentele unei societăţi. Critica injustiţiei sociale. ca apoteoză a creaţiei. conştient. aidoma exploziilor cosmice. susţinute concomitent de o critică consecventă a stărilor de lucruri ce trebuie schimbate.

IV. Ea exclude. inclusiv Europa occidentală din perioada Evului Mediu şi America Latină din zilele noastre. este dificil de distins între războaiele coloniale. a risipei resurselor materiale şi umane. Deşi utilizarea violenţei în scopuri politice este destul de frecventă. în societăţi în care competiţiile violente nu constituie o normă şi în care există structuri instituţionale bine definite9. O condiţie a reuşitei unei revoluţii ar fi invenţia programată. În primul rând. iniţiativa larg deschisă aplicată riguros. o revoluţie nu se improvizează. V. Celebra definiţie dată războiului de către Klausewitz: „Războiul este continuarea politicii cu alte mijloace. violenţa fizică. există multe schimbări guvernamentale prin intermediul violenţei care nu duc nici la înlocuirea unor persoane aflate în poziţii de putere şi nici nu sunt un preludiu la restructurarea socială. contra orizontului închis şi climatului de apărare (…) a societăţilor represive”7 (…) După autorul francez. ca revendicare a libertăţii individuale. literatură etc. nici nu se desfăşoară în spirit anarhic sau prin aplicarea dogmatică a unui model. Acesta este definit ca încercarea de a schimba politica statului. un grup de cercetători de la Princeton8 au propus înlocuirea termenului de revoluţie prin acela de „război intern“. totuşi. În al doilea rând. filozofie. Critica raporturilor dintre libertate şi individ. a condiţiilor în care este exercitată şi distribuită şi a consecinţelor privind deciziile puterii pe planul calităţii vieţii. de la greve şi terorism până la războiul civil. Prima obiecţie faţă de introducerea în câmpul analizei a conceptului de „război intern“ este aceea că. contrarevoluţiile sunt foarte greu de integrat în model şi. de scopurile politice pe care este chemată să le servească. religie. Pentru a evita aceste dificultăţi. „Ceea ce este lăsat inspiraţiei colective sunt marile idei ale evoluţiei istorice“. rupturile revoluţionare. Critica ideologiei şi a culturii dominante (morală. în al doilea rând. unele dificultăţi. revoluţiile sociale. revoluţia este resimţită ca eliberare a creativităţii personale şi reanimare a iniţiativelor. definiţia dată mai sus războiului intern exclude epocile şi locurile în care violenţa este frecventă. războaiele civile şi mişcările de eliberare naţională. Aplicarea conceptului de revoluţie în sens larg ridică. ea izolează utilizarea violenţei de procesele normale de adaptare socială.II. conducătorii sau instituţiile prin utilizarea violenţei. astfel. multe societăţi cunoscute până acum. în al treilea rând. el nu este doar un act 193 .). ea izolează un mijloc particular. Critica proastei gestiuni şi a ineficienţei economice. asimilând toate formele de conflict fizic. Critica puterii politice în toate manifestările ei: critica legitimităţii ei. „În acest context. III.

adeseori pe nedrept. revoluţia este considerată violentă din punctul de vedere al unei normalităţi considerate. Procesul de maturizare a conştiinţei revoluţionare este lent. Caracterele de ruptură. totodată. a se bucura de securitate. căutarea de către aceştia a alianţei cu clasele noi duc la pierderea încrederii în 194 . de regim politic. în acest caz. de rol al femeii. afirmă că revoluţiile apar când regimul aflat la putere nu mai satisface cele patru nevoi fundamentale ale omului: a face noi experienţe. în a doua perioadă neliniştea şi frustrarea produc solidaritatea oprimaţilor şi o iniţiativă a lor pentru a-şi ridica propriul status. o schimbare de stil o revoluţie. fiind. Edwards. Schrecker consideră. inovaţie şi violenţă recunoscute revoluţiei în orice accepţie specifică nu pot fi înţelese fără o definiţie a „normalităţii“. nonviolentă. definiţii sociale: subiectul care apreciază este colectivitatea în care are loc schimbarea de stil arhitectonic. Avem astfel o abstracţie. de aceea. a corespunde în sentimente. care defineşte revoluţia: orice schimbare de paradigmă culturală. Orice schimbare de acest fel este o revoluţie şi toate revoluţiile au implicat o schimbare de paradigmă culturală. prea limitat prin aceea că se preocupă numai de unul din multiplele mijloace. de obicei în domeniul în care apar. Sheldon Wolin şi Isaac Kramnik au individualizat în „aşteptările şi credinţele privind activităţile cotidiene ale politicii şi în normele fundamentale de la baza ordinii politice şi care îi conferă identitate şi autodefiniţie“10 normalitatea pe care revoluţia o rupe – şi. şi prea îngust prin faptul că este aplicat la societăţi nonviolente. a-şi vedea recunoscută propria valoare. cea mai general posibilă. de modul de a face ştiinţă. Un teolog american. Definiţia citată se adaptează bine şi la o revoluţie în câmp artistic: P. Lyford P. de legile în vigoare. prea arbitrar prin separarea acestor mijloace de scopurile pe care le are în vedere şi prea puţin preocupat de cauzele complexe ale tulburărilor sociale pentru a avea o valoare practică. obstacolele pe care o astfel de iniţiativă le întâlneşte după primele succese sunt scânteia revoluţiei. precum criminalitatea. Normalitatea şi ruptura sunt. Simptomul mai apropiat al revoluţiei este pierderea propriilor intelectuali de către clasa dominantă: criticile lor la adresa ei. pe durata a trei generaţii: insatisfacţia este sufocată de forţa tradiţiei. Şi dacă o astfel de iniţiativă nu întâlneşte obstacole la simptomele premonitoare indicate poate să nu urmeze deloc o revoluţie. Conceptul de război intern este prea larg prin aceea că include toate tipurile de violenţă. Prima ipoteză abordată în mod atent de Edwards este că mizeria şi opresiunea declanşează revoluţia. Utilizând noţiunea de paradigmă elaborată de Kuhn pentru istoria ştiinţei. de aceea. apoi este depăşită pe căi ocolite.politic ci şi un instrument politic“ poate fi aplicată atât războiului civil cât şi revoluţiei şi războiului intern. de la grevă la războiul civil.

nu avem de-a face cu o revoluţie. Într-adevăr. Războaiele religioase sau civile din secolele XVI-XVII sunt cunoscute şi tratate îndeosebi sub numele de „revoluţii moderne“: „revoluţia glorioasă“ din Anglia (16481688) sau răscoalele ţărăneşti din Germania şi Rusia (războiul ţărănesc german. în general. Pakistan. Mozambic etc. Zambia. fie capitalistă sau feudală. denumirea improprie de război de eliberare naţională în urma căruia un stat îşi câştigă independenţa politică. în procesele de modernizare. răscoalele lui Stenka Razin şi Emilian Pugaciov din Rusia). Aceeaşi întrebuinţare nediscriminată şi inflaţionistă a termenului se observă şi în literatura de specialitate recentă cu privire la conflictele din Evul Mediu sau epoca modernă. Angola. cursul oricărei revoluţii este impregnat mai mult de despotism decât de anarhie. vom limita semnificaţia termenului exclusiv la aceea de schimbare structurală şi globală a ordinii politice. Ghana. Vezi aşa-zisul proces revoluţionar din Africa şi America Latină în care numeroasele conflicte şi războaie interne nu au dus la o nouă ordine politică ci la consolidarea celei vechi. Dacă ordinea politică rămâne neschimbată. Nu din această cauză mobilizarea politică revoluţionară este un fapt neregulat şi spontan: dimpotrivă.) Exemplele sunt puţine şi nu fac decât să confirme regula: Cuba şi Vietnamul. reintegrarea societăţii pe baze diferite şi mai eficiente… Ea nu diminuează în nici un caz particular puterea guvernului central. „revoluţia este mai mult decât dezintegrarea societăţii. În susţinerea acestei teze Edwards citează frondele intelectuale care au precedat marilor revoluţii şi slăbiciunile „inexplicabile“ ale autorităţilor constituite care au permis victoria revoluţionarilor. ci mai curând o măreşte“11.sine de către clasa dominantă şi permit revoluţionarilor să aibă succes. Revoluţia este o mare mişcare socială: clasa revoluţionară este acţionată de un mit social care apare din „fuziunea ideilor propagate de intelectualii revoluţionari cu nevoile elementare ale claselor oprimate implicate“ în revoluţie şi de un stimulent economic: „revoluţiile apar după ce clasele oprimate timp considerabil sau bucurat de o prosperitate crescândă“ şi „nici o revoluţie nu a avut vreodată succes fără contribuţia acestui stimulent economic“. Este în acelaşi timp. Chile. 195 . Termenul de revoluţie cu care vom opera în acest capitol are o semnificaţie restrânsă. Kenya. cuprinse. De exemplu. toate masele revoluţionare sunt conduse şi organizate de o elită revoluţionară – şi tocmai din această cauză au apărut efecte distructive. (Nicaragua. Salvador. în ciuda raporturilor militare de forţă care au fost întotdeauna în defavoarea lor. Apoi. Pentru a diferenţia revoluţia de alte forme ale schimbării sociale. În felul acesta vom evita confuzia dintre conflictele politice care declanşează procesele de modernizare în direcţia transformării calitative a sistemelor social-politice şi revoluţie.

apariţia unui lider inspirat sau a unui profet. în sistemul de valori şi în orizontul de aşteptare al participanţilor sau al populaţiei. Există cauze obiective ale apariţiei şi maturizării unui conflict revoluţionar. Refuzul regelui Ludovic al XVI-lea de a deschide reuniunea Parlamentului stărilor a treia din ianuarie 1789 sau refuzul ţarului Nicolae al II-lea de a pleca de la cartierul Marelui Stat Major la Sankt Petersburg pentru a domoli populaţia nemulţumită de lipsuri şi „montată“ de agitaţia comunistă sunt doar două dintre acestea. cauze care apar din disfuncţiile sistemului politic. nu produc consecinţe durabile în sistemul social global în direcţia modernizării acestora. Ca şi în cazul literaturii austro-marxiste. Aceasta duce la scăderea prestigiului şi încrederii în elita conducătoare. În ambele cazuri. în sensul că presiunea cauzelor predetermină specificul condiţiilor iar condiţiile. deoarece nu există întotdeauna o relaţie biunivocă între activităţi similare care apar din condiţii diferite ca şi 196 . după cum există şi cauze subiective care ţin de psihologia socială a participanţilor. încununate de succes. într-o manieră deterministă. Există cauze de durată profundă care creează o situaţie potenţial explozivă – şi pot fi analizate comparativ – şi factori imediaţi. Există o multitudine de cauze şi condiţii ale apariţiei unui conflict revoluţionar iar acestea nu pot fi reduse. subminează morala şi disciplina forţelor de represiune. pregătind astfel calea pentru cucerirea puterii. Între cauzele şi condiţiile izbucnirii unui conflict revoluţionar există o legătură indisolubilă. o revoluţie politică este eşuată dacă nu produce schimbări semnificative în ordinea socială. cauzele obiective interferează cu condiţiile subiective.3. mai frecvenţi sunt trei: 1. Se poate întâmpla şi invers. Dintre aceştia. politicul şi socialul se întrepătrund. incidentali – „precipitanţii“ – care o declanşează şi care pot fi nerecurenţi. un eveniment în aparenţă insignifiant poate duce la radicalizarea revoluţiei şi la declanşarea procesului. la rândul lor. doar la întrebuinţarea forţei şi a violenţei.Aceasta nu înseamnă că şi alte forme de conflict politic. Adeseori. doar la conflictul dintre posedanţi şi neposedanţi. personali sau fortuiţi. Cauzele şi condiţiile revoluţiei. Este cazul războaielor de eliberare naţională (revoluţii anticoloniale) sau războaielor civile tratate în literatura anglo-saxonă ca revoluţii sociale. înfrângerea zdrobitoare a forţelor armate într-un război extern. după cum nu pot fi reduse. într-o manieră pozitivistă.2. 6. Revoluţia devine probabilă dacă intervin anumiţi factori speciali: „precipitanţii“ sau „acceleratorii“. 3. 2. apariţia unor organizaţii secrete revoluţionare. facilitează materializarea cauzelor în acţiunea revoluţionară.

defineşte prin revoluţie evenimentele petrecute la Praga. Falimentul proceselor de socializare politică. 5. Lombroso atrage atenţia asupra faptului că revoluţiile se desfăşoară mai ales în anotimpurile calde. de forma de regim politic. Dezechilibrele dintre producţie şi distribuirea bogăţiei. Dincolo de determinările cauzelor. Combinaţia dintre creşterea economică pe termen lung şi recesiunile pe termen scurt. Aceste variabile îşi pun amprenta asupra desfăşurării şi organizării procesului revoluţionar. predispusă la acţiunea revoluţionară. Astfel se explică de ce revoluţia română din decembrie 1989 nu seamănă cu revoluţia de la Praga sau de la Sofia din acelaşi an. iar prin refoluţie evenimentele petrecute la Varşovia şi Budapesta ca reforme venite de sus pentru a răspunde presiunilor pornite de jos12. 4. 4. Înstrăinarea clasei politice faţă de guvernaţi. iunie sau iulie şi scădeau considerabil în lunile friguroase. 5. 2. Alienarea intelectualilor faţă de ordinea existentă. 3. de gradul de evoluţie. revoluţiile sunt favorizate sau împiedicate de o serie de factori. orice revoluţie se desfăşoară într-un cadru natural nu lipsit de importanţă. 7. Berlin şi Bucureşti. În desfăşurarea lor. Circulaţia excesivă şi inadecvată a elitelor care pun sub semnul întrebării coeziunea socială. 2. Ceea ce mediază între realitatea obiectivă şi acţiune este atitudinea subiectivă. de specificul culturii politice etc. 6. Cele mai importante sunt următoarele: Cauze subiective: 1. O revoluţie apare într-un context politic determinat de tipul de stat. în volumul „Noi. 197 . 3. Cauzele subiective şi obiective ale izbucnirii unei revoluţii.acţiuni diferite generate de condiţii similare. Poporul“. Creştere economică rapidă care generează schimbări sociale necontrolate. Cauze obiective: 1. Apariţia noilor actori pe scena vieţii politice. Sărăcie crescândă. Frustrarea generată de mobilitatea socială eşuată. Guvernare dogmatică. despotică şi ineficientă. În antichitate şi în evul mediu conflictele izbucneau mai ales în lunile martie. C. Garton Ash. cum ar fi dezrădăcinarea unor mase mari de oameni. Coexistenţa în viaţa socială a miturilor şi ideologiilor subversive sau conflictuale.

religioasă. pulsiunile adânci pentru o nouă societate sunt departe de a fi cunoscute. având în ideologia iluministă un model de legitimitate care i-a oferit motivaţia morală şi încrederea de nezdruncinat în 198 . În cazul din urmă. dar o explicaţie satisfăcătoare a izbucnirii unei revoluţii nu poate face abstracţie de lanţurile cauzale multifactoriale dintre cauze şi condiţii. subminează morala şi disciplina forţelor de represiune. iacobinii francezi din secolul al XVIII-lea. respinsă de aristocraţie de la drepturile politice. Dacă ei sunt umiliţi şi respinşi de către membrii mai vechi ai grupului de status la care ei aspiră. Ce anume generează o asemenea credinţă în nobleţea unei cauze. 7. idealişti. Asemenea oameni au fost puritanii englezi din secolul al XVII-lea. şi în special industrializarea şi urbanizarea au produs cu siguranţă un sentiment de dezrădăcinare. Fiecare din aceste cauze este valabilă în sine. alţii nu se simt în largul lor şi încearcă un sentiment de nemulţumire difuză. revoluţionarii din Asia şi America de Sud. bolşevicii ruşi. pe baza noii lor averi şi poziţii. Acesta este îndeobşte cazul burgheziei europene. înfrângerea forţelor armate într-un război extern duce la scăderea prestigiului elitei conducătoare. Mobilitatea socială rapidă atât pe verticală cât şi pe orizontală. Tensiunile dintre stat şi societatea civilă. În orice situaţie revoluţionară există un grup de oameni – fanatici. ei pot încerca să-şi atenueze sentimentul de nesiguranţă prin impunerea cu forţa a normelor şi valorilor noilor grupuri normelor şi valorilor oficiale ale societăţii. Una din cauzele subiective fundamentale ale izbucnirii revoluţiilor este apariţia unei mentalităţi revoluţionare obsesive. chiar unele din elementele nou promovate se pot simţi apăsate. politică sau socială pot şi trebuie să fie depăşite în concepţia lor. Aici factorii obiectivi se combină cu cei subiectivi pentru a explica anumite comportamente deviante în planul relaţiilor sociale. de la Mao Ze Dong şi Ho Şi Min până la Che Guevara şi Fidel Castro. este posibil ca ei să devină profund conştienţi de inferioritatea lor socială. Conflictele politice internaţionale. De exemplu. extremişti. zeloşi – atât de convinşi de justeţea propriei lor cauze şi de necesitatea urgentă de a crea un nou Rai pe pământ încât orice obstacol sau constrângere de natură morală. Procesele psihologice prin care revoluţionarii ajung la decizia de a elimina răul au la bază lanţul etiologic al violenţei: frustrare – agresivitate – ură – revoltă – trecere la actul violent al distrugerii.6. În societăţile deosebit de stratificate. aceasta putându-i determina să adopte o poziţie mai catolică decât cea a Papei sau ideea de a distruge ordinea social-politică. În timp ce unii dintre noii veniţi sunt integraţi într-un mod eficient în noul lor strat social. pregătind astfel calea pentru înlăturarea violentă a puterii.

Indiferent de soluţiile tehnice propuse în schimbarea ordinii social-politice (socialistă sau nu). represiunea efectivă a voinţei politice. războaie de independenţă reintră în definiţie. Astfel. O societate lipsită de violenţă politică şi de conflicte este o utopie. mai degrabă decât asupra factorilor de profunzime care acţionează în direcţia creării unui potenţial revoluţionar. Această paradigmă îşi poate demonstra valoarea ei numai în condiţiile aplicării la studiul unei revoluţii istorice particulare13. O obiecţie faţă de paradigma lui Eckstein este aceea că reuneşte diferite niveluri ale explicaţiei şi nu reuşeşte să menţină distincţia fundamentală dintre precondiţii şi precipitanţi. În al doilea rând. Revolte. Eckstein se preocupă îndeosebi de factorii care acţionează cu succes în favoarea sau împotriva violenţei revoluţionare. 6. indiferent de importanţa lor. „războiul intern“ este „orice recurs la violenţă în cadrul unei ordini politice pentru a-i schimba constituţia sa. opinează Eckstein. Aceasta din cauză că paradigma urmează să se aplice tuturor formelor de război intern mai degrabă decât revoluţiei propriu-zise şi că varietatea formelor de război intern au în comun doar utilizarea violenţei. el se concentrează asupra factorilor care acţionează în favoarea sau împotriva manipulării încununate de succes a violenţei. mecanisme de adaptare şi represiunea efectivă. lovituri de stat. Unele dintre aceste variabile sunt ele însele produsul unor factori de ordin mai profund. subversiunea şi mijloacele rebelilor şi patru variabile negative: mecanisme de diversiune. indiferent de limbajul întrebuinţat. Fiecare tip de război intern. chiar dacă pe o cale violentă. şi fiecare fază a fiecărui tip.corectitudinea acţiunii ei revendicative. Procesul de dezagregare socială este o cauză profundă. politica sa“. revoluţii mai mult sau mai puţin ample. altele simple probleme de tactică ale puterii. El examinează patru variabile pozitive: procesul de dezorientare socială. Caracterul mai comun şi important al acestor fenomene este „întrebuinţarea violenţei pentru a atinge obiective care nu pot fi atinse fără această violenţă“. desfăşurarea şi reuşita unei revoluţii.4. guvernanţii săi. poate fi explicat în termenii acestor opt variabile. teoriile modernizării au ca numitor comun schimbările profunde induse în structurile societăţilor precapitaliste de către ratele înalte ale modernizării economice.2. ale revoluţionării tehnicilor de producţie. Teoriile modernizării. În explicarea cauzelor care determină izbucnirea. H. mijloace de constrângere aflate la îndemâna puterii. Eckstein întrebuinţează o paradigmă în care factorii subiectivi şi cei obiectivi interacţionează. ineficienţa elitei guvernante este o structură de comportament. urbanizării şi 199 . ineficienţa elitelor. În modelul său.

Un economist. au evidenţiat că. ultimii pot fi muncitori ale căror salarii nu mai pot ţine pasul cu inflaţia. datorită necesităţii de economii forţate pentru realizarea de noi investiţii. satului sau comunităţii şi că aceşti indivizi sunt produsul creşterii economice rapide care creează atât bogaţi noi cât şi noi săraci. ceea ce este şi mai important. mai ales în Africa. A. Mizeria economică şi nedreptatea socială sunt suportate în mod pasiv deoarece sunt considerate drept constante ale vieţii sociale. de venit şi status. El consideră că revoluţionarii sunt oameni dezrădăcinaţi. atât societăţile pre-industriale cât şi cele înalt industrializate sunt relativ ferite de tulburări revoluţionare14. datorită stabilităţii lor sociale relativ îndelungate. El consideră sentimentul de frustrare care conduce la revoluţie drept o consecinţă a dislocării vechilor tipare de status prin apariţia a patru noi clase: proletariatul. meşteşugarii. dezorientaţi şi neliniştiţi. profesiei. Totodată. Lewis. În societăţile care cunosc o creştere economică rapidă apar tulburări sociale inevitabile. prin explozia participării politice în primul rând. se bucură de o stare materială relativ prosperă. muncitori din industrii depăşite din punct de vedere tehnologic. Rezultatul acestei situaţii va fi maturizarea unei tensiuni revoluţionare. care se află în declin. posibilitatea anulării lor prin contestare violentă. Arhur Lewis şi un sociolog. oamenii acceptă în virtutea unor automatisme tradiţionale drepturile şi obligaţiile ce derivă din stratificarea socială în caste şi clase. În cele dintâi. aparţinând în general clasei mijlocii şi mediului urban. eliberaţi de legăturile sociale ale familiei. Faza iniţială de creştere poate foarte bine să creeze un declin în standardul de viaţă al majorităţii. cauzată de prăpastia crescândă 200 . conştientizează diferenţele sociale şi. Cei dintâi. sau şomeri într-o societate în care vechile structuri care practicau agricultura extensivă au dispărut şi în care securitatea socială a noilor straturi nu s-a realizat încă. clasa mijlocie comercială şi profesională urbană şi politicienii de profesie – şi a perturbării vechilor structuri de venit datorită impactului sporadic şi fragmentat al creşterii economice care creează o nouă bogăţie şi o nouă sărăcie într-o strânsă şi evidentă juxtapunere. Mancur Olson. dar sunt dezrădăcinaţi. El consideră ambele fenomene ca tranzitorii deoarece într-o ţară dezvoltată din punct de vedere economic capitalismul popular elimină inegalităţile de şanse.industrializării. Mancur Olson a dezvoltat independent o versiune mai elaborată a teoriei lui A. capitaliştii. în deceniile VI–VII. ratele înalte ale modernizării politice. Lewis are în vedere statele apărute recent. ceea ce diminuează potenţialul revoluţionar intern al societăţii respective.

dintre aşteptările sociale şi politice din partea noilor îmbogăţiţi şi aşteptările economice din partea noilor categorii de săraci şi realităţile vieţii cotidiene. Sociologul James C. la douăzeci de ani după ce o fază seculară de creştere se încheiase17. implicând schimbări majore în multe domenii. Davis este de acord cu Olson în ce priveşte faptul că impulsul fundamental spre o situaţie revoluţionară este generat de rapida creştere economică. sociale sau politice importante. Modelul lui Davis este adecvat istoriei Europei occidentale deoarece se pare că în condiţiile de rigiditate instituţională şi ideologică extremă primul tip de creştere economică produce frustrări de un gen extrem de serios. Olson se preocupă în primul rând de forţele economice pe termen lung care creează instabilitate. şi există tendinţa susţinută în direcţia maturizării tehnologice16. în special cel al lui Rostow. depăşesc cu mult satisfacerea ulterioară a nevoilor. Însă aceste modele. Davis se ocupă de factorii economici pe termen scurt care pot să precipite o criză. pot fi aplicate numai unui număr limitat de cazuri istorice. ideologice. iar deosebirile dintre ele pot fi explicate prin faptul că A. în timp ce James C.W. C.E. În măsura în care diviziunea în cele trei stadii ale creşterii este validă. analizele lor se aplică la tipuri diferite de creştere economică. dintre care unele au fost identificate de către W. Aceste modele economice au multe lucruri în comun. ci că schimbările în diferitele sectoare apar în mod neregulat şi în locuri neaşteptate în timp în diferite societăţi. Rostow şi Barry Supple: există expansiunea producţiei într-o societate preindustrială care poate să nu cauzeze schimbări tehnologice. Rezultatul acestei „curbe J“. există faze de creştere rapidă. nou create de perioada de creştere. este că aşteptările în continuu progres. nici a celor mulţumiţi de propria lor soartă. modelul revoluţionar al lui Olson şi Lewis se circumscrie celei de a doua: cel al lui Davis este aplicabil tuturor trei. Revoluţia victorioasă nu este nici opera celor abandonaţi. În plus. dar el asociază o asemenea creştere cu o creştere generală mai degrabă decât cu un standard de viaţă în general scăzut. Problema nu este atât că. Lewis şi M. Labrousse a demonstrat existenţa unei recesiuni economice 201 . susţinând că momentul revoluţiei potenţiale este atins numai când faza de creştere pe termen lung este urmată de o fază scurtă de stagnare economică sau de declin15. cum o numeşte el. La jumătatea secolului al XVIIlea în întreaga Europă au izbucnit revoluţii. în oricare caz particular fazele – în special ultimele două – tind să se contopească. ci a celor a căror situaţie reală se îmbunătăţeşte mai puţin rapid decât se aşteaptă ei.

încrederea în sine sau coeziunea. Ceea ce.similare în Franţa la 177818. De exemplu. deoarece lipesc informaţiile complete pentru constatarea faptelor. După cum sublinia încă de Tocqueville. deci. ele se pot înstrăina de restul populaţiei. Specialiştii consideră că explicaţiile date schimbărilor produse de bogăţie şi putere sunt mai precis corelate şi sunt mai semnificative din punct de vedere politic decât schimbările materiale însele. de blocare a intrării în rândurile acesteia. dacă unei faze de slăbire a barierelor de status îi urmează o reaşezare a privilegiilor. apar tulburări: ele apar. această formulă a creşterii urmată de regres este la fel de bine aplicabilă şi altor sectoare. Orice combinaţie între două sau mai multe dintre aceste elemente poate deveni extrem de periculoasă. superioritatea lor militară. În plus. chiar dacă pot fi în mod clar demonstrate. ceea ce va genera privaţiuni sau frustrări ale populaţiei. precipitanţii. Relaţia dintre sistemul social global şi sistemul politic poate fi o sursă de dezechilibre şi tensiuni care precipită apariţia unei situaţii revoluţionare. Curba „J“ este aplicabilă şi altor fenomene decât satisfacerii intereselor economice. Toate aceste încercări de a corela disfuncţiile în sistem cu schimbările relative ale prosperităţii economice şi ale aspiraţiilor sunt extrem de dificile. pe lângă disfuncţiile multiple pe care le-a generat. dacă unei faze permeabile în recrutarea a elitelor îi urmează o fază de reacţiune aristocratică. Dacă o fază de concesii liberale este urmată de o fază de represiune politică. pot fi incompetente. iar din 1914 economia rusă a fost şubrezită de efortul de război. slabe sau brutale. schimbările sociale rapide şi profunde. au făcut ca elitele politice dominante să nu se mai poată adapta noii situaţii şi să îşi piardă încrederea populară. crearea de noi aşteptări prin dezvoltare economică şi unele reforme social-politice. iar punctul culminant al curbei este punctul în care cauzele profunde. în ultimă instanţă. Supraîncălzirea sistemului. tendinţele economice constituie doar un aspect al problemei. Elitele îşi pot pierde capacitatea lor de manipulare. după mulţi ani de creştere economică. nesoluţionarea cererilor şi nevoilor populaţiei de către regimul comunist a dus la o acumulare progresivă a nemulţumirilor şi apoi la o tensiune socială crescândă care a erodat lent şi ireversibil bazele de legitimare a sistemului. urmată de recesiune economică reacţie guvernamentală şi insurecţie aristocratică care lărgesc prăpastia dintre aşteptări şi realitate. poate fi fatal este acumularea erorilor sale prin intransigenţă. de asemenea. Cauzele revoluţiei ar fi. În al doilea rând. se întâlnesc cu factorii imediaţi. la o autoreglare negativă a sistemului politic. Dacă 202 . precondiţiile. neputinţa lui de a soluţiona favorabil noile inputs-uri (intrări) poate duce la o supraîncălzire.

În al doilea rând. singura evidenţă a inevitabilităţii ei este faptul că are loc. Cea care mediază între realitatea obiectivă şi acţiune este atitudinea subiectivă umană. o revoluţie devine posibilă atunci când se reunesc disfuncţii multiple cu o elită intransigentă: tocmai o asemenea conjugare de factori a apărut în anii premergători revoluţiilor engleză. Aceasta duce la ipoteza paradoxală că măsurile desemnate să restaureze echilibrul îl ratează de fapt. sau. Dacă societăţile sunt considerate sisteme aflate într-o stare constantă de tensiuni multiple. Johnson lasă prea puţin spaţiu manifestării factorului personal. precum şi activităţi diferite care sunt generate de condiţii similare. a deschis calea revoluţiilor burgheze.elitele nu reuşesc să anticipe necesitatea reformei. Prima fisură a modelului lui Johnson ar fi aceea că insistă prea mult asupra condiţiilor structurale obiective şi încearcă să coreleze direct condiţiile cu acţiunea. „El pare să considere acceleratorii despre care vorbeşte ca pe nişte declanşatoare automate. într-o opoziţie surdă faţă de sistem. aspiraţiile populare frustrate. rusă şi română. Tocmai acest proces de radicalizare şi de polarizare în două alianţe coerente. deşi numai combinarea dintre micro şi macro poate oferi o individualizare exactă a cauzelor unui proces revoluţionar. Johnson insistă asupra faptului că acţiunile politice menite să remedieze echilibrul interior din cadrul sistemelor politice precipită adesea ele însele schimbarea. la rândul ei. dacă blochează mijloacele paşnice. În concluzie. După cum subliniază Eckstein nu există o asemenea relaţie directă. atât în viziunea lui Peter Amann cât şi în cea a lui Wilbert Moore preliminariile esenţiale ale izbucnirii unei revoluţii iacobine. Încercările de reformă lente şi pe jumătate dorite au provocat reacţia aristocraţilor care. modelul lui Ch. În concluzie. franceză. ignorând aria de alegere personală impredictibilă care este întotdeauna la dispoziţia elitei conducătoare şi a liderilor revoluţionari chiar într-o situaţie de disfuncţie multiplă exacerbată de un accelerator“19. ţărăneşti şi sanns-culott-iste. În sfârşit. pe baza fracţiunilor tensionate şi divergente din cadrul unei societăţi constituie. istoricii pot indica activităţi similare care apar din condiţii diferite. atunci ele contribuie la unirea tuturor elementelor care resimt privaţiuni. mai degrabă. Cel mai adesea în istorie tocmai consecinţele neintenţionate au importanţă în realitate. înstrăinarea elitei şi pierderea încrederii ei în sine poate oferi o explicaţie mai satisfăcătoare decât aceea macropolitică. Revoluţia nu este niciodată inevitabilă. 203 . canalizându-le spre violenţă. alienarea intelectualilor. conceptul de disfuncţie (dezechilibru) dintr-un sistem politic dat trebuie aplicat cu foarte multă precauţie la cazurile istorice concrete. O abordare behavioristă de genul celei a lui Brinton care pune un accent egal pe factorii pregătitori ai revoluţiei precum anomia.

alcoolism. Mulţimile se autosugestionează sub atributul credibilităţii. specifice comportamentului de masă. există o capacitate de automodelare crescândă a caracterului uman. Ceea ce este mai dificil de susţinut este predispoziţia latentă spre un model ideologic în copilărie şi configurarea bruscă a acestuia datorită unor întâmplări nefericite sau unor frustraţii care rănesc sensibilitatea de crisalidă a copilului. ceea ce constituie un teren ideal pentru tehnicile de manipulare. ritualismul şi evadarea sunt două căi posibile de scăpare: inovaţia şi revolta. Propagarea reacţiilor individuale influenţate de această contagiune sunt dublate de diminuarea elementului intelectual. violenţă politică sau religioasă. Aceste mecanisme de evadare nu provin din lipsa de adaptare personală a indivizilor sau a părinţilor lor ci din condiţiile sociale care generează fenomenele de inadaptare. Obiecţia principală adusă acestei teorii este că nu reuşeşte să explice de ce aceste atitudini specifice sunt proprii doar anumitor clase şi grupuri de vârstă. 6. în favoarea celui afectiv şi mistic. alte două21. Dar de ce reacţionează individul în acest mod particular mai degrabă decât în altul? Unii specialişti au argumentat că un revoluţionar îşi formează caracterul printr-o convertire ideologică bruscă în adolescenţă sau în tinereţe ca un refugiu din faţa stării de anxietate20. Talcott Parsons consideră „nemulţumirea“ sau alienarea ca fenomene generalizate ce se pot materializa într-o rată înaltă a criminalităţii. Un anume grup se va afla întotdeauna într-o stare de relativă privaţiune. Sub impulsul unor idei comune vehiculate de propagandă. După cum a demonstrat Gustave Le Bon în Psihologia mulţimilor. cu exemple luate din timpul Revoluţiei Franceze. că acţionează sub fascinaţia puterii masei.5. Pentru a utiliza formularea lui Robert Merton. Individul este depersonalizat în sensul că este absorbit în comportamentul de masă. în anumite momente şi în anumite locuri. droguri. Contagiunea imitativă prin gesturi şi atitudini (unele dintre ele imprevizibile în raport cu atitudinile individuale ale membrilor (luaţi separat) declanşează reacţii specifice extrem de excitabile. sexism. Chiar dacă anumite sentimente pot fi generate în acest mod. masele sunt cuprinse de elan revoluţionar pentru acele idei care reprezintă cel mai bine psihologia şi interesele lor.atunci un anume gard de instabilitate este în permanenţă prezent. Desfăşurarea procesului revoluţionar. Iniţial se constată simpatie pentru unele idei la indivizii constituiţi în masă. Caracteristic unui proces revoluţionar este modalitatea prin care se propagă reacţiile în grup. datorită proceselor continue de socializare politică. datorită proceselor de schimbare socială rapidă.2. cetăţeni absolut 204 .

Gustave Le Bon stabileşte o analogie între revoluţiile politice şi cele religioase. cuvintelor şi ideilor. În situaţii similare celor revoluţionare logica mistică prevalează. clasa politică va invoca ideea de normalitate care decurge din 205 . ceea ce a dus la elanul de entuziasm mitic inspirat de ideologia revoluţionară. Exceptând „revoluţiile de catifea“ de la Praga şi Sofia din toamna anului 1989. mistică. Într-o altă lucrare. Atribuirea de puteri extraordinare este „temelia tuturor credinţelor religioase şi a celei mai mari părţi a credinţelor politice“. Curzio Malaparte consideră că elanul revoluţionar provine dintr-o concepţie eroică şi primitivă despre viaţă. Faptul este pe deplin explicabil. deoarece nici o clasă politică nu doreşte să-şi abandoneze de bunăvoie privilegiile. cu un comportament extrem de paşnic şi de civilizat. printre care şi aceea de a acorda puteri misterioase. Utilizată pentru cucerirea puterii politice. fetişurilor considerate drept concretizări ale unor forţe supranaturale. violenţa se înscrie în cerinţele practice de desfăşurare a unei revoluţii. miraculoase. Spiritul mistic dispune de anumite caracteristici. În acţiunea umană. asemănător celui declanşat de credinţele religioase precedente. au devenit la fel de agresivi şi iraţionali în furia lor distructivă ca toţi ceilalţi membri ai masei. deopotrivă. „Este ceea ce determină elanul revoluţionarilor. deoarece „o mulţime de elemente psihologice apărute în cadrul acesteia au acţionat. istoria revoluţiilor se confundă în mare măsură cu violenţa. prinşi în comportamentul de masă. În apărarea propriilor interese. colectivă. raţională). şi în timpul Revoluţiei Franceze“22. Însă violenţa este un mijloc şi nu un scop al revoluţiei. O caracteristică intrinsecă desfăşurării procesului revoluţionar este prezenţa violenţei. mai precis între Revoluţia Franceză şi Reforma religioasă înfăptuită de Luther şi Calvin.raţionali. respectiv principiilor revoluţionare vehiculate ca suport ideologic. revoluţionarii cred în schimbare. Acest element este considerat de Gustave Le Bon ca reprezentând puntea de legătură dintre credinţele religioase şi mistice. Un element similar celor două tipuri de revoluţie ar fi fervoarea şi fanatismul credinţei într-o cauză nobilă. unele tipuri de logică au o pondere mai mare decât altele (logica afectivă. Logica mistică grefată pe „sentimente şi impulsuri pasionale pe care le orientează“ este cea care imprimă mulţimilor forţa acestor sentimente. Această concepţie duce automat spre polarizarea energiei. speră în instaurarea unei societăţi mai drepte. Ea atribuie forţe supranaturale unor idei. De aceea. încrederea deplină în izbânda revoluţiei fiind una din condiţiile de reuşită ale acesteia“23.

respectarea normelor fundamentale de la baza ordinii politice existente. Pentru că activitatea revoluţionară este un atentat la adresa acestei ordini şi o ruptură a legalităţii pe care ea se sprijină; prin urmare, ea trebuie să o apere. Ea nu îşi dă seama de pierderea legitimităţii – adică epuizarea credinţelor şi aşteptărilor populaţiei de la clasa politică, ci de ameninţarea legalităţii instaurată prin propriul ei sistem de valori. Din acest conflict dintre legitimitatea şi legalitatea vechii şi noii ordini apare violenţa revoluţionară. De aici ideea că revoluţiile nu au caracter legal, nu pot fi abordate din punct de vedere legal. Ele îşi creează propria lor legalitate. Bluntschli observa că “revoluţia este întotdeauna nelegală, dar nu întotdeauna o nedreptate; ea este de cele mai multe ori o suspendare a dreptului, dar nu în mod necesar o crimă“24. La rândul ei, Hannah Arendt afirmă că „violenţa şi schimbarea, în descrierea unui fenomen revoluţionar; numai când schimbarea apare în sensul unui nou început, când violenţa este întrebuinţată la constituirea unei forme de guvernământ diferite, la formarea unui nou organism politice (…) numai atunci putem vorbi de revoluţie“25. Dincolo de aceste luări de poziţie, „revoluţia este considerată violentă din punctul de vedere al unei normalităţi considerată adeseori, pe nedrept, nonviolentă. (…) Normalitatea şi ruptura sunt, în acest caz, definiţii sociale: subiectul care apreciază este colectivitatea în care are lor schimbarea“26. În fond, în calitate de titular al puterii suverane, poporul are oricând posibilitatea să revoce oricând pe guvernanţi. De aceea, „ilegalitatea“ revoluţiei şi „noua legalitate“ pe care ea o instaurează sunt trăsături evidente ale revoluţiei care figurează în oricare din definiţiile sale. Dacă dincolo de violenţa întrebuinţată pentru preluarea puterii se constată persistenţa ei, atunci violenţa se transformă în teroare, iar mijlocul în scop, ceea ce reprezintă un semn clar al eşuării unora din obiectivele revoluţiei. Violenţa instaurată de învingători este în favoarea intereselor lor şi este dublată de respingerea a tot ceea ce este vechi, începând cu „întreg ansamblul vechilor legi“ până la „partizanii regimului căzut care vor fi persecutaţi, expulzaţi sau exterminaţi“27. Gustave Le Bon explică astfel expulzările maurilor de către spanioli, arderile pe rug ale Inchiziţiei, execuţiile Convenţiei, legile împotriva congregaţiilor religioase. Într-o asemenea stare, sub deviza „cel învins nu poate spera la nici un fel de milă“, se pot înregistra şi măsuri extreme care pot dăuna finalităţii procesului revoluţionar. O altă cauză a violenţei în desfăşurarea unei revoluţii provine din caracterul spontan şi dezordonat al mobilizării politice. Fanatismul elitei revoluţionare imprimă procesului revoluţionar un curs despotic, pe lângă fenomenele inerent anarhice care se
206

manifestă. „Revoluţia este mai mult decât dezintegrarea societăţii. Este în acelaşi timp reintegrarea societăţii pe baze diferite şi mai eficiente. Ea nu diminuează în nici un caz particular puterea guvernului central ci, mai curând, o măreşte“28. Forţele protagoniste ale oricărei revoluţii sunt în număr de trei: conservatorii, moderaţii şi radicalii. Moderaţii ajung la putere primii şi îi lichidează pe conservatori, alterând în acest mod echilibrul pe care îl aveau cu radicalii. Radicalii iau puterea în faza de maturizare a conflictului revoluţionar. Lipsa lor de experienţă administrativă şi de cunoştinţe tehnice odată propulsaţi în funcţii publice importante, îi determină să recurgă la măsuri dictatoriale. Terorismul astfel instituit vizează să contracareze pericolul unor intervenţii externe sau pe cel al contrarevoluţiei; el este dezvoltarea logică a situaţiei revoluţionare. Scopul său este de a face posibilă reîntoarcerea la normalitate, aceea stabilită de revoluţie. Una din cele mai convingătoare scheme ale desfăşurării fazelor unui proces revoluţionar îi aparţine lui Rex D. Hooper29. Prima fază este caracterizată prin tulburări şi nemulţumiri difuze, necoordonate ale maselor, ca expresie a faptului că valorile tradiţionale nu le mai satisfac aspiraţiile curente. A doua fază se caracterizează prin cristalizarea acestei nemulţumiri difuze într-o opoziţie organizată cu obiective precis definite. Specific acestei faze este deplasarea intelectualilor dinspre putere spre disidenţi şi elaborarea unei ideologii a „instituţiilor rele“. În această fază apar două tipuri de lideri: profetul, care schiţează noua utopie spre care se pot îndrepta speranţele oamenilor şi reformatorul, care acţionează metodic spre atingerea unor obiective precise. A treia fază, cea formală, este faza desfăşurării propriu-zise a revoluţiei. În acest moment, conflictele dintre stânga şi dreapta mişcării revoluţionare devin acute, iar radicalii se desprind de moderaţi. A patra şi ultima fază corespunde legalizării revoluţiei. Ea se caracterizează prin epuizare psihologică: pe măsură ce tendinţa reformistă se accentuează, entuziasmul moral scade şi dificultăţile economice cresc. Birocraţia s-a reconstituit, s-a instituit un guvern central puternic, iar societatea funcţionează încorporând elemente ale vechiului regim. Rezultatul este mult sub aşteptările iniţiale ale liderilor utopici, dar în el sunt sintetizate aspiraţiile şi valorile, ceea ce are ca efect edificarea unei noi ordini sociale. 6.2.6. Modelul revoluţionar. Strâns legat de tipologia revoluţiilor este modelul. Acesta oferă o circumscriere mai exactă a factorilor care individualizează procesul revoluţionar în complexitatea desfăşurării lui. Cu privire la modelul de revoluţie în literatura de specialitate s-au impus

207

două macromodele de revoluţii: occidentală şi orientală. În opinia lui S.P. Huntington pe cazul Revoluţiei Franceze din 1789, fazele desfăşurării procesului sunt: 1. mobilizarea noilor forţe politice; 2. căderea vechii ordini; 3. edificarea ordinii noi. Pentru modelul oriental, exemplificat de acelaşi autor pe cazul Revoluţiei Ruse din octombrie 1917 fazele de desfăşurare ale procesului sunt: 1. căderea vechii ordini; 2. Mobilizarea noilor forţe politice; 3. O perioadă de dualism între vechea şi noua ordine (cazul Rusiei din perioada februarie 1917 – octombrie 1917: guvernul provizoriu al lui Kerenski şi sovietele de deputaţi bolşevici. În China: împărţirea puterii între partidul naţionalist al lui Cian-Kai şi (Gomindangul), şi Partidul Comunist Chinez, condus de Mao Ze Dong, până în perioada 1927-1949); 4. Edificarea noii ordini. Credem că în circumscrierea acestor modele, rolul factorului voluntarist, al ideologiilor şi organizării acţiunilor revoluţionare a prevalat. În ce ne priveşte considerăm că analiza factorilor structurali şi ponderea actanţilor revoluţionari pot contribui cu mai mare precizie la individualizarea acestor modele. Un prim aspect este acela al congruenţei dintre mase şi elite în desfăşurarea revoluţiei. În ce măsură masele şi elitele urmăresc aceleaşi obiective, sunt animate de aceleaşi idealuri şi se bucură de aceleaşi avantaje în cadrul noii ordini politice? Al doilea aspect vizează raportul dintre condiţiile locale şi programul ideologic în desfăşurarea procesului revoluţionar. Aici apar diferenţele structurale dintre modelele occidental şi oriental, şi dintre diferitele subspecii ale acestuia din urmă. Factorii structurali se întrepătrund cu cei locali şi ideologici. În cazul revoluţiilor din Lumea a Treia este vorba de un nou subiect revoluţionar care ia locul proletariatului, fetişizat în cadrul modelului marxist de revoluţie. Revoluţia comunistă din China nu a mai urmat fazele desfăşurării revoluţiei occidentale sau a celei ruse. Locul proletariatului a fost luat de ţărănime. Acţiunea revoluţionară nu mai izbucneşte şi nu se mai consumă în capitală, locul unde conflictul dintre vechile şi noile elite este cel mai acutizat şi unde se află concentrate principalele instituţii ale statului. Acţiunea se desfăşoară la periferie, în munţi, în mediul rural, acolo unde gherile revoluţionare încearcă, prin agitaţie şi propagandă, să atragă de partea lor masele nemulţumite de ţărani, să le pregătească şi să le antreneze în ofensiva lor spre
208

capitală. Marşul cel lung al comuniştilor chinezi din munţii Yanan spre Beijing (aproximativ 6.500 km), marş în care comuniştii chinezi au atras de parte lor masele de ţărani nemulţumite de poziţia lui Cian-Kai este sugestivă. În această privinţă, teoria focarului insurecţional elaborată de Che Guevara şi de Regis Débray poate fi considerată un catehism pentru procesul revoluţionar din America Latină. După Che Guevara şi Regis Débray, „recrutarea, antrenamentul militar, pregătirea politică a primului nucleu de combatanţi trebuie să fie mult mai severe decât în trecut. Omogenitatea grupului este extrem de importantă cu atât mai mult cu cât numărul redus al membrilor său (de la 20 la 60 cel mult) permite o selecţie riguroasă“30. Chiar dacă, în organizarea focarului, între pregătirea politică şi pregătirea militară trebuie să existe o strânsă legătură, „Prezenţa unui partid de avangardă nu este, totuşi, o condiţie prealabilă absolută pentru declanşarea luptei armate. (…) O luptă de eliberare naţională, pe bază antiimperialistă, nu poate să fie dusă sub egida marxismleninismului şi a clasei muncitoare în condiţiile latino-americane, caracterizate prin existenţa unei clase muncitoare puţin dezvoltată numeric“31. Caracteristicile focarului: – respingerea modelului insurecţional marxist şi a propagandei marxiste care nu ţine cont de condiţiile specifice ale Americii Latine, unde populaţia majoritară este ţărănimea analfabetă, cu o cultură tradiţională a supunerii şi a sărăciei; – nucleul focarului este constituit din gherilele revoluţionare, antrenate special pentru lupta armată din munţi şi fanatizate din punct de vedere ideologic; – organizare politico-militară; – legătura inseparabilă dintre lupta politică şi lupta armată; – legături sat-oraş; legături munte-oraş; – educaţia politică a ţărănimii; – conducere politică centralizată; neîncrederea în formele tradiţioanale ale luptei politice.

209

Modelul Occidental - Capitala este Centrul procesului revoluţionar care se propagă ulterior în provincie; - Actorii revoluţionari sunt intelectualii şi clasa muncitoare (în tradiţia marxistă); - Succesiunea fazelor revoluţionare: 1. mobilizarea noilor forţe politice; 2. căderea vechii ordini; 3. edificarea noii ordini.

Modelul oriental - Centrul procesului revoluţionar este provincia sau periferia de unde forţele revoluţionare se îndreaptă spre capitală; - Actorul revoluţionar este ţărănimea sprijinită de gherilele revoluţionare; - Succesiunea fazelor revoluţionare: 1. căderea vechii orânduiri; 2. mobilizarea noilor forţe politice; 3. dualismul dintre noua şi vechea ordine; 4. edificarea noii ordini.

6.2.7. Deosebiri între modelul occidental şi oriental de revoluţie. Modelul marxist de revoluţie. Teoria transformării sociale elaborată de Marx este o aplicare a teoriei materialiste a istoriei la domeniul politic şi economic. La Marx politicul şi economicul se întrepătrund într-o asemenea măsură încât teoria schimbării transpune destul de fidel în plan istoric ontologia sa şi teoria cunoaşterii. Monismul său materialist pune la baza lumii materia, spiritul devenind factorul secund, realitatea secundară. De aici derivă determinismul mecanicist al concepţiei sale, o anumită fatalitate a schimbării sociale care antrenează în dialectica ei societăţi şi epoci istorice, independent de voinţa sau conştiinţa oamenilor. Specificul acestor schimbări constă în viziunea economică a lui Marx: procesele economice fiind, în esenţă, procese materiale antrenează modificări în toate sferele vieţii sociale, inclusiv în formele conştiinţei: „În producţia socială a vieţii lor, oamenii intră în relaţii determinate, necesare, independente de voinţa lor – relaţii de producţie –, care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forţelor lor de producţie materiale. Totalitatea acestor relaţii de producţie constituie structura economică a societăţii, baza reală pe are se înalţă o suprastructură juridică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale conştiinţei sociale. Modul de producţie al vieţii materiale determină în genere procesul vieţii sociale, politice şi spirituale. Nu conştiinţa oamenilor le determină existenţa, ci, dimpotrivă, existenţa lor socială le determină conştiinţa”32. Ideea de revoluţie la Marx este strâns legată de apariţia şi afirmarea proletariatului pe scena vieţii politice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea când Marx şi-a elaborat teoria. Ea reprezintă încununarea logică a unor procese economice care aveau ca mobil suprem satisfacerea intereselor şi însuşirea privată a produselor muncii de către posesorii
210

mijloacelor de producţie care erau şi stăpânii mijloacelor de producţie simbolice, adică ai ideologiilor. Funcţia acestora era tocmai de a legitima stratificarea socială şi ierarhia avantajelor pe baza conştiinţei false, adică a pseudomotivaţiilor cu privire la meritele sociale ale posedanţilor. Legea economică fundamentală a capitalismului creează, prin însăşi natura ei, tensiunea economică între actori, ceea ce duce la maturizarea condiţiilor revoluţionare. Însuşirea privat capitalistă a produselor muncii în condiţiile socializării crescânde a tehnicilor de producţie determină burghezia să revoluţioneze forţele de producţie pentru a obţine maximum de profit în condiţiile concurenţei acerbe de pe o piaţă aflată în plină expansiune. Datorită scăderii tendenţiale a raţiei profitului – ca urmare a concurenţei – burghezia va atenta la diminuarea drastică a salariilor muncitorilor, reducându-le până la pragul minimal de subzistenţă, necesar preluării procesului de reproducţie fizică a forţei de muncă. Celebra teorie a plusvalorii, elaborată de Marx în Capitalul (1867), arată clar mecanismele exploatării, ale producerii plusvalorii, care generează contradicţia dintre forţele de producţie înaintate şi relaţiile de producţie înapoiate: „Pe o anumită treaptă a dezvoltării lor, forţele de producţie materiale ale societăţii intră în contradicţie cu relaţiile de producţie existente, sau ceea ce nu este decât expresia juridică a acestora din urmă, cu relaţiile de proprietate în cadrul cărora ele s-au dezvoltat până atunci. Din forme ale dezvoltării forţelor de producţie, aceste relaţii se transformă în cătuşe ale lor. Atunci începe o epocă de revoluţie socială“. O componentă esenţială a modelului marxist de revoluţie este clasa socială capabilă să distrugă acest mecanism al exploatării. Singura clasă socială care, prin forţa ei numerică şi prin structura ei organizatorică poate realiza acest lucru este proletariatul. Structura socială la Marx este extrem de simplificată: fiecare stadiu al societăţii are două clase principale, aflate în relaţii antagonice, datorită statutului lor economic. Societatea capitalistă modernă este structurată în jurul acestor două clase rivale: burghezia şi proletariatul, definite în primul rând prin poziţia faţă de mijloacele de producţie şi faţă de capital. Modelul austro-marxist. Este o continuare a modelului marxist şi, totodată, o perfecţionare a lui. Reprezentanţii acestui curent Karl Kautsky; Otto Bauer; Max şi Friedrich Adler activează în cadrul Internaţionalei a II-a Socialiste (1889-1914) şi în perioada interbelică. Caracteristicile acestui curent sunt: 1. profesează reformismul social-democrat; 2. se distanţează critic faţă de unele teze radicale ale marxismului, cum ar fi aceea a cuceririi
211

se elimină şi posibilitatea de a fi la rândul ei ameninţată de o mişcare declanşată de acutizarea nemulţumirilor. Această principală caracteristică a revoluţiei presupune implementarea unui set de valori cu rezonanţă socială care. Greul începe a doua zi. ca şanse egale în plan politic. când trebuie să înceapă reconstrucţia societăţii şi când trebuie implementat noul sistem de valori în structurile şi instituţiile sociale şi când revoluţia politică este continuată sau se transformă în revoluţie socială“33. a trecerii de la egalitatea de drept la cea de fapt. indiferent de poziţia socială. Evident că sunt postulate aceleaşi drepturi politice pentru toţi oamenii. Otto Bauer consideră că „revoluţia politică nu este decât jumătate de revoluţie“. Se pune problema în ce măsură revoluţia politică destinată eliberării de sub tirania generalilor şi moşierilor nu determină doar schimbarea stăpânilor cu noii directori sau cu baronii bursei? Considerând revoluţia politică drept o „semirevoluţie care deşteaptă gândul unei revoluţii complete“. onorând ceea ce a promis şi bucurându-se în continuare de sprijin social. nu se poate vorbi de o înlăturare efectivă a lor ci. cucerirea puterii politice prin revoluţie nu este decât începutul revoluţiei. Otto Bauer evidenţiază necesitatea „unei înnoiri sociale“. În calitate de ministru în guvernul austriac. dar patronul rămâne stăpânul fabricii. de o accentuare a lor datorită inegalităţilor de fapt. El consideră revoluţia socială ca fiind mult mai dificilă decât revoluţia politică deoarece necesită un timp indefinit de desfăşurare. Conform acestor teoreticieni. mai degrabă. iar muncitorul rămâne un simplu angajat. 212 . să dea un răspuns favorabil maselor care le-au susţinut. Chiar dacă inegalităţile politice exercitate anterior revoluţiei nu se mai manifestă. Studiul a fost scris după ce prezidase comisia socializării marilor averi şi proprietăţi. În măsura în care o guvernarea reuşeşte să aplice un pachet de măsuri cu ecouri favorabile în rândul populaţiei. Revoluţia politică se transformă sau este continuată de revoluţia socială dacă noua putere politică face un efort pe plan social în direcţia emancipării politice. să consolideze poziţia politică câştigată. văzând în ele singura şansă de eliminare a nedreptăţilor de până atunci. a unui ceas mare. Soluţia pe care el o întrevede este socialismul. „Revoluţia politică poate fi opera unei zile. Egalitatea lor este doar teoretică. iar pe de altă parte.puterii politice prin violenţă. Otto Bauer realizează studiul pentru pregătirea legii exproprierii intreprinderilor principale şi a legii comitetelor de fabrică. Înfăptuirea revoluţiei politice „suprimă apăsarea politică dar menţine exploatarea economică“. Clasa guvernantă îşi cimentează poziţia. pe de o parte.

Soluţia pe care o propune este socialismul care pune accentul pe o altă modalitate de repartiţie a bunurilor, în mod echitabil între diferite clase şi categorii sociale. Chiar dacă socialismul ar impune o nouă modalitate de repartiţie a bunurilor, acest lucru este ineficient dacă nu se realizează o creştere a cantităţii de bunuri, ca urmare a unei eficienţe economice superioare. Nu se poate construi un „socialism al sărăciei“ cu efecte dezastruoase pentru legitimitatea noul regim politic. În această privinţă, el este conştient că o preluare efectivă a fabricilor de către muncitori, chiar dacă ea ar avea loc printr-un război civil dureros, nu ar aduce avantaje acestora. Incapabil să conducă, aceştia le-ar împinge, practic, spre faliment, deoarece producţia ar scădea drastic: „Fără îndoială, repartiţia ar fi mai corectă, dar lucrătorul individual nu ar primi mai mult decât astăzi, ba poate chiar mult mai puţin., tocmai pentru că producţia diminuându-se va fi mai puţin de împărţit“34. Din acest punct de vedere este interesantă concluzia sa potrivit căreia o veritabilă revoluţie socială se poate realiza cu succes în măsura în care noua putere ştie ce elemente să preia din vechea ordine. Pe lângă pregătirea şi experienţa pe care o au proprietarii de fabrici în conducerea acestora, efortul trebuie concentrat în direcţia elaborării metodice, treptate a elementelor definitorii societăţii socialiste. El ar în vedere măsurile concrete de egalizare a claselor sociale din punctul de vedere al veniturilor. Ţinând cont de contextul determinat de plata datoriilor de război ale Austriei, el propune ca acestea să fie achitate din averea claselor bogate printr-un impozit aplicat veniturilor care nu reprezintă produsul direct al muncii personale. Pe de altă parte, pentru a putea realiza socializarea proprietăţii funciare, el propune limitarea dreptului legal de succesiune doar la rudele de gradul 1 şi 2. El creează cadrele legale necesare socializării marii industrii prin exproprieri, socializarea gospodăriilor ţărăneşti, a imobilelor şi a băncilor. Reglementările vor începe cu domeniul industriei grele şi vor continua cu minele şi marile latifundii. Pentru a putea realiza aceste reglementări sociale sunt necesare anumite condiţii obiective şi subiective: un cadrul favorabil al relaţiilor internaţionale, aprovizionarea cu materii prime a economiei, stabilitatea forţei de muncă, cooperarea forţelor sociale, lipsa elementelor ostile şi voinţa de transformare socială din partea maselor. Toate acestea anticipă elementele structurale necesare în reuşita unei revoluţii sociale, aşa cum le-a preconizat în 1979 Theda Skockpol35: destructurarea relaţiilor internaţionale; agravarea situaţiei interne; criza statului etc. Polemica dintre Kautsky şi Troţki cu privire la regimul politic postrevoluţionar reprezintă punctul de ruptură dintre comunişti şi social-democraţia europeană în ce
213

priveşte procesul de desfăşurare şi scopurile revoluţiei politice. Liderul social-democrat german arată că în Rusia bolşevicii au sacrificat idealurile revoluţiei din 1917 prin permanentizarea terorii în societatea sovietică şi prin justificarea ei ideologică. Dacă nu reuşeşte să îşi implementeze sistemul ei de valori, o revoluţie se va transforma, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, în dictatură. Plecând de la raporturile de putere din cadrul societăţilor capitaliste de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, social-democraţia germană va opta pentru calea reformistă de schimbare socială, adică prin măsuri graduale şi treptate, luate de clasa conducătoare, pentru perfecţionarea ordinii politice şi economice. Acest lucru nu îi va fi iertat de Lenin, care în lucrarea „Socialdemocraţia germană şi renegatul Kautsky“ va iniţia o campanie violentă împotriva social-democraţiei care va fi continuată şi de Stalin în perioada interbelică cu consecinţe funeste pentru unitatea politică a Stângii europene. După Karl Kautsky, putem vorbi de revoluţie ca schimbare socială, atunci când aceasta porneşte de „la o clasă care până aici a fost apăsată economiceşte şi politiceşte şi care a cucerit acum puterea politică“36. Contribuţia social-democraţiei austriece (a „austro-marxismului“) la edificarea unei teorii despre revoluţii se înscrie în logica legalităţii noii ordini politice şi a legitimităţii ei. De aceea, revoluţiei politice trebuie să-i urmeze revoluţia socială – ca etapă necesară în materializarea obiectivelor ei în viaţa social-economică. Înlăturând vechiul sistem, revoluţia politică creează un context specific în care se impune legiferarea unei noi ordini politice capabile să pună în practică măsuri destinate înlăturării exploatării politice, mai precis a efectelor ei. Până ce reglementările legale favorabile noii puteri politice nu devin funcţionale, nu se poate vorbi de o autentică preluare a puterii politice. În acest context se pune problema continuării revoluţiei politice prin revoluţie socială ca elemente integrate ale acestei mişcări politice37. 6.2.8. Tipologia revoluţiilor. Majoritatea tipologiilor revoluţionare, elaborate de-a lungul timpului, au o valoare maieutică indiscutabilă: ele ne ajută să determinăm genul proxim şi diferenţa specifică ale fiecărui conflict revoluţionar, criteriile întrebuinţate şi în funcţie de acest lucru să ne dăm seama de: specificul schimbării sociale; domeniul în care are loc; actorii politici care o pregătesc; efectele în ordinea politică. Evident că tipologiile nu instituie clivaje absolute între un tip de revoluţie sau altul; de altfel, el nu pot fi izolate în stare pură, ca în retorte farmaceutice, deoarece toate reprezintă trenduri ale mişcării sociale şi ale autoreglării optimale a sistemelor politice.
214

Unul din pionierii elaborării de tipologii a fost americanul Crane Brinton care, încă din 193838, a evidenţiat o serie de uniformităţi prezente în cele patru mari revoluţii: engleză, franceză, americană şi rusă. Aceste uniformităţi vizau: o societate relativ dezvoltată din punct de vedere economic; antagonisme crescânde de clasă şi de status; o intelectualitate alienată; o clasă conducătoare nesigură din punct de vedere psihologic şi de depăşită din punct de vedere politic precum şi o criză financiară prelungită. La o analiză mai atentă se observă că aspectele vizate nu sunt identice în cele patru exemple. Astfel, în 1917 Rusia nu era o ţară dezvoltată economic, ci, dimpotrivă. În Anglia şi în coloniile americane intelectualitatea nu era alienată iar, în plus, în societatea americană clasa conducătoare nu era nesigură din punct de vedere psihologic şi politic. De asemenea, se observă că Brinton pune semnul egalităţii între o revoluţie social-politică şi un război de eliberare naţională. Un specialist american al revoluţiei, Chalmers Johnson39 elaborează o tipologie bazată pe şase tipuri identificate prin obiectivele alese de agenţi, fie că este vorba de persoanele din guvern, de regimul politic sau de o comunitate, fie că este vorba de o masă sau de o elită. Aceste obiective sunt susţinute şi de ideologii, fie că sunt reformiste, escatologice, nostalgice, elitiste sau naţionaliste. Primul tip, Jacqueria este o răscoală spontană, de masă, a ţăranilor, desfăşurată, de obicei, în numele autorităţilor tradiţionale, Biserica şi Regele, cu scopul limitat de a epura elitele locale sau naţionale. Exemple ale acestui tip sunt răscoalele ţărăneşti ale lui Gh. Doja, Horia, Cloşca şi Crişan, răscoala lui Stenko Razin şi a lui Pugaciov din Rusia între 1773-1775. Al doilea tip, Rebeliunea milenaristă este similar primului, dar, în plus, este caracterizat de visul utopic, inspirat de un Mesia care trăieşte. Aceste tip poate fi întâlnit în toate timpurile şi în toate locurile, de la revoluţia florentină condusă de Savonarola, din 1494, până la rebeliunea anabaptistă din Münster condusă de John Mathijs şi John Buekless din 1533-1535 şi până la rebeliunea dansului fantomelor al sioux-urilor, inspirată de profetul Wovoka în 1890. Al treilea tip este Rebeliunea anarhistă, reacţia nostalgică faţă de schimbările progresiste, implicând o idealizare romantică a vechii ordini: exemple sunt pelerinajul lui Grace şi Vendée. Al patrulea tip este reprezentat de Revoluţia iacobină. Aceasta a fost definită ca „o schimbare profundă, fundamentală în organizarea politică, structura socială, controlul proprietăţii economice şi mitul predominant al ordinii sociale care marchează astfel o ruptură majoră în continuitatea dezvoltării“40. Acest tip de revoluţie poate apărea numai într-un stat extrem de centralizat, cu comunicaţii bune şi cu un mare oraş drept capitală, ţinta sa fiind guvernul, regimul politic şi ordinea socială. Rezultatul pare să fie
215

crearea unei noi autorităţi centralizate şi apariţia unei ordini sociale şi birocratice mai raţionale şi, deci, mai eficiente, pe ruinele vechilor structuri ale privilegiilor, nepotismului şi corupţiei. Al cincilea tip este lovitura de stat conspirativă, acţiune planificată a unei elite restrânse, animată de o ideologie oligarhică, sectară. Aceasta este de tip revoluţionar numai dacă anticipă mişcări de masă şi inaugurează schimbări sociale – ca, de exemplu, revoluţia lui G. Nasser din Egipt sau cea a lui Fidel Castro din Cuba. Ea se deosebeşte astfel clar de lovitura de palat, asasinatul politic, conflictul dinastic pentru succesiune, greve, terorism şi alte forme de violenţă, care sunt toate subsumate genului „război intern“. Al şaselea tip este Insurecţia armată populară, un fenomen nou al secolului al XX-lea, prin faptul că este este un război de masă revoluţionar, planificat în mod deliberat, condus de o elită devotată. Rezultatul războiului de gherilă este determinat de atitudinile politice, nu de strategia sau materialul militar, dat fiind că rebelii depind în întregime de un larg sprijin popular. În toate cazurile cunoscute, ideologia este cea care atrage masele şi este o combinaţie de naţionalism şi marxism, cu un accent deosebit pus pe cel dintâi. Acest tip de război revoluţionar a apărut în Algeria, China, Vietnam, Coreea, Jugoslavia. Criteriile de clasificare a revoluţiilor propuse de diferiţi sociologi şi politologi dea lungul timpului trădează interesul pe care această formă de conflict politic l-a suscitat în perspectiva unor durabile şi auspiciile transformări calitative ale sistemelor sociale, politice, economice, juridice etc. Criteriile avute în vedere în stabilirea tipului de revoluţie au fost: – domeniul în care această transformare calitativă, bruscă sau subită, se observă; – după scopul lor şi după agenţii care le realizează; – după forma de manifestare; – după vectorul ideologic care le pune în mişcare; – după specificul şi importanţa fazelor de desfăşurare. Dincolo de aceste clasificări literatura de specialitate a insistat mai mult pe două mari tipuri de revoluţie: revoluţia politică şi revoluţia socială. Revoluţia politică ar coincide cu realizarea cadrului legal pentru aplicarea valorilor enunţate în program ce vizează organizarea socială. Revoluţia socială ar fi sinonimă cu materializarea acestor valori în viaţa economică, în satisfacerea intereselor şi aspiraţiilor unui grup. În realitate, cele două tipuri de revoluţii nu se pot disocia. Condiţionarea este reciprocă: nu poate fi

216

întâlnită o revoluţie pur politică fără a fi socială, deoarece acţiunea socială, orientată spre satisfacerea nevoilor vieţii, capătă cu necesitate o formă politică. 1. După domeniul în care se manifestă revoluţiile pot fi: a) revoluţii tehnico-ştiinţifice: schimbarea de paradigmă în cunoaşterea ştiinţifică. O nou descoperire într-una sau mai multe ştiinţe poate antrena o reacţie în lanţ încât vechiul cadrul epistemologic să devină caduc. Descoperirile din fizica cuantică sau din genetica moleculară în secolul al XX-lea au infirmat unele din principiile clasice ale fizicii şi biologiei; b) revoluţiile industriale, caracterizate prin mecanizarea şi automatizarea întregii producţii, prin noi tehnici de producţie şi de organizare a muncii. Revoluţiile industriale au dus la o schimbare profundă a structurilor şi relaţiilor sociale, a compoziţiei socioprofesionale a populaţiei, a stilului de viaţă şi de consum. Sintagma „societate industrială“ şi „societate de consum“ au intrat definitiv în terminologia social-politică tocmai datorită impactului pe care creşterea spectaculoasă a producţiei ca urmare a introducerii tehnologiilor avansate în procesele de fabricaţie, l-a avut asupra societăţilor occidentale; c) revoluţiile spirituale apar ca revelaţia bruscă a unui iluminat cu privire la noua ordine simbolică a lumii care îi schimbă sistemul ei de valori. Budha, Isus Hristos, Moise, Luther, Mahomed, Calvin etc. prin noile religii pe care le-au impus lumii au schimbat nu numai sistemul de valori religioase ci şi ordinea politică şi socială de după ei, datorită impactului valorilor religioase asupra celorlalte. 2. După scopul lor şi după agenţii care le realizează, revoluţiile pot fi: a) revoluţii personale. Vizează răsturnarea clasei de la putere, a monarhului sau a conducătorului, dar nu schimbarea ordinii politice pentru implementarea unui nou sistem de valori ci pentru obţinerea unor avantaje materiale sau simbolice (dorinţa de a deveni şef al statului, de exemplu) pe care în alte condiţii (în calitate de membru al eşalonului II sau III al nomenclaturii) nu le-ar fi putut obţine; b) revoluţiile politice vizează schimbarea structurală a ordinii politice în ansamblul ei: instituţii, regim politic, cultura şi valorile politice, clasa politică; c) revoluţiile constituţionale, specie a revoluţiilor politice, vizează schimbarea de regim politic şi a unor structuri politice, fără a urmări însă şi schimbarea ordinii politice: revoluţiile de la 1848, revoluţia franceză de la 1870 etc.; d) revoluţiile economice reprezintă tot o specie a revoluţiilor politice, cu accentul pus însă pe restructurarea modului de producţie şi a mecanismului economic prin
217

realizarea reformelor agrare, prin introducerea elementelor de planificare, prin naţionalizări, deci prin schimbarea paradigmei economice; e) revoluţiile naţionale reprezintă mişcările de eliberare naţională pentru obţinerea independenţei politice şi economice, a suveranităţii naţionale asupra resurselor lor naturale şi asupra formei de guvernământ şi regim politic; f) revoluţiile religioase au ca scop schimbarea religiei oficiale şi naţionalizarea acestei religii, cu consecinţe benefice pentru stabilitatea politică a ţării şi pentru eliberarea forţelor creatoare. Reforma din Germania şi Ţările de Jos (1517-1555), revoluţiile din Anglia din timpul lui Cromwell (1688) s-au caracterizat prin schimbarea fundamentală a dogmelor religiei catolice, care conţinea însă, ca fundament a posteriori: revolta spiritului naţional împotriva imperialismului Vaticanului şi amestecului în treburile lor interne. Dieta de la Augsburg (1555) a sanctificat principiul Bisericii Naţionale prin formula: „Cujus reggio ejus religio“ adică „Cine conduce îşi impune religia sa“. Pe de altă parte, în Anglia revoluţia lui Cromwell a dus la afirmarea religiei protestante (anglicane) în viaţa politică a ţării. Arhiepiscopul primat al Angliei şi familia regală trebuiau să aparţină obligatoriu religiei anglicane. Totodată, aceste revoluţii religioase (mai mult decât reforme) au avut consecinţe durabile în planul vieţii economice, descătuşând energiile creatoare şi spiritul de iniţiativă41. În funcţie de agenţii care le realizează, revoluţiile pot fi: – revoluţii burgheze (iniţiate şi făcute de burghezie în scopul obţinerii drepturilor şi libertăţilor politice, apanajul aristocraţiei (Revoluţia Franceză din 1789, revoluţiile din 1848 etc.); – revoluţii proletare (iniţiate şi conduse de comunişti, în numele eliberării clasei muncitoare de exploatare – revoluţiile ruse din 1905 şi 1917); – revoluţii militare (revoluţii iniţiate de clasa politică dar sprijinite efectiv, pe parcursul desfăşurării lor, de armată care devine astfel o forţă politică ea însăşi. Luptele de gherilă din America Latină sau din Africa, sprijinite de statele naţionale, pentru impunerea sau conservarea unui regim politic. 3. După forma lor de manifestare, revoluţiile pot fi: violente sau nonviolente. În paradigma clasică, violenţa era o caracteristică sine qua non a revoluţiei, deoarece forma de revoluţie studiată cu precădere a fost revoluţia social-politică. Or, cum nimeni nu cedează puterea de bună voie, acumularea tensiunilor atinge un punct critic care nu poate fi depăşit decât prin manifestarea violenţei (presiunea străzii, acte de vandalism, confruntări cu forţele guvernamentale, comportamente de masă neinstituţionalizate etc.).
218

mai târziu, Hannah Arendt şi Crane Brinton42 au demonstrat că violenţa poate însoţi doar faza de început a unei revoluţii fără să fie nevoie ca ea să însoţească toate fazele de desfăşurare a unei revoluţii. Revoluţia nonviolentă realizată de M. Gandhi în India în 1947 s-a caracterizat prin blocarea generalizată a administraţiei coloniale engleze prin faptul că populaţia civilă nu a mai răspuns la comanda politică. Dar şi reciproca este adevărată: nu toate mişcările sociale violente pot fi caracterizate drept mişcări revoluţionare (de exemplu, greva generală sau mişcările spontane ale câtorva mii de muncitori care blochează circulaţia pe drumurile naţionale în semn de protest faţă de politica guvernului). 4. După vectorul ideologic. Având în vedere rolul excepţional al ideologiei în pregătirea şi declanşarea unei revoluţii, fostul preşedinte al Cehoslovaciei din perioada interbelică, P. Masaryk, propune următoarea clasificare a revoluţiilor plecând de la intensitatea factorului ideologic: – revoluţiile politice (care vizează modificarea puterii în stat, a formei de guvernământ, a regimului politic) şi îmbracă forma războaielor civile, a războaielor externe şi a contrarevoluţiilor); – revoluţiile sociale (vizează o nouă politică a repartiţiilor, noile politici de redistribuire ca şi schimbarea sistemului economic); – revoluţiile nonpolitice (obiectul lor nu este schimbarea titularului puterii, ci schimbarea de paradigmă în artă, literatură, morală sau religie. De exemplu, apariţia curentelor avangardiste în artă şi literatură). La rândul lui, Mihai Ralea distinge între revoluţia socialistă (conform căreia lupta dintre capitalişti şi proletari are ca factor propulsiv lupta de clasă, aceasta fiind esenţa unor antagonisme ireductibile) şi revoluţiile filosofico-juridice car vizează repartiţia justă a puterilor dintre clasele sociale şi dintre indivizi43. 6.2.9. Evenimentele din decembrie 1989 – revoluţie sau lovitură de stat? Timp de 17 ani, opinia publică din România a fost supusă unui veritabil bombardament mediatic cu privire la scenariile posibile care au stat la baza pregătirii şi desfăşurării evenimentelor din 1989. Acest bombardament avea la bază obsesia de a-i deconspira pe „emanaţii revoluţiei“ care au sechestrat revolta populară printr-o abilă lovitură de palat. Dacă încercarea reuşea, adică dacă se demonstra implicarea unor forţe străine (ţări sau servicii secrete) în doborârea lui Ceauşescu, atunci noua putere putea fi contestată, neavând legitimitate. Indiferent de sferele de influenţă sau de grupurile de
219

presiune interesate într-o astfel de demonstraţie, evenimentele anului 1989 confirmă, prin toate fazele de desfăşurare, caracterul unei revoluţii. În primul rând, miturile şi ideologia comunistă se epuizaseră, nu mai puteau oferi alternative. În al doilea rând, în ultimul deceniu situaţia socială devenise în fostele ţări comuniste extrem de tensionată. Promisiunile demagogice nu mai puteau ascunde realitatea; prin urmare, oamenii nu mai erau dispuşi să facă sacrificii în numele unui „viitor fericit“. Credinţa în cauză se erodase şi nu mai putea oferi acea brumă de legitimitate care să asigure funcţionarea sistemului. În al treilea rând, precipitarea vijelioasă a evenimentelor din fosta U.R.S.S. după alegerea lui M.S. Gorbaciov ca secretar general al P.C.U.S. (martie 1985). Reformele iniţiate de tânărul lider sovietic în ţara-pivot a lagărului comunist, considerată o Cetate inexpugnabilă a dogmei totalitare, a reaprins în inimile a sute de milioane de oameni focul sacru al Speranţei. De vreme ce în însuşi centrul regimului totalitar puteau avea loc schimbări extrem de îndrăzneţe care contraziceau ideea de permanenţă a Dogmei, în ţările satelit oamenii au început să-şi învingă frica şi să spere. Noaptea la cozile de carne şi de lapte, oamenii comentau cu aprindere ultimele progrese înregistrate de perestroica şi glasnosti-ul lui Gorbaciov. Ideea nerostită că domnia lui Ceauşescu are zilele numărate plutea în aer. Vântul schimbării începuse să se facă simţit în ţările est-europene, dar nu în România, unde Ceauşescu controla totul cu o mână de fier şi nici nu voia să audă de experimentele care puneau sub semnul întrebării „principiile nemuritoare“ ale socialismului. În acest caz se verifică una din tezele de bază ale structuralismului lui Theda Skockpol care susţine apariţia unei situaţii revoluţionare din criza relaţiilor internaţionale şi din criza statelor vecine. Observaţia este principial justă, dar fără o manifestare activă a factorului subiectiv din fiecare ţară nu pot fi întrunite condiţiile izbucnirii unei revoluţii. O problemă neabordată în studierea revoluţiilor din Est este similitudinea fazelor de desfăşurare. La Sofia, în timpul unei plenare extraordinare a C.C. al P.C. Bulgar, Todor Jivkov, secretarul general al Partidului, îşi dă demisia iar Peter Mladenov, membru al Biroului Politic al P.C. Bulgar este numit noul secretar al P.C. Bulgar reformat. Între timp, o soprană cântă imnul naţional al Bulgariei în faţa mulţimii adunată în piaţa centrală a oraşului şi revoluţia reuşeşte. La Praga, o plenară a C.C. al P.C. Cehoslovac îl înlocuieşte pe Gustav Husak, secretarul general al partidului, cu Mikloş Iakeş. În timpul marii manifestaţii prilejuită de acest moment, un student, care mai târziu s-a dovedit că
220

este ofiţer K.G.B., se preface că este mort. Mulţimea, revoltată, cere schimbarea regimului şi revoluţia reuşeşte. Ca la un semn, Ungaria îşi deschide graniţele pentru populaţia R.D. Germane; zidul Berlinului este dărâmat, unificarea celor două Germanii nemaifiind decât o chestiune de timp. Dar însăşi unificarea Germaniei, considerată ca o consecinţă inevitabilă a căderii comunismului, s-a dovedit până la urmă un târg politic destul de cinic. Conform memoriilor lui Helmuth Kohl, fostul cancelar german, negocierile cu Gorbaciov pentru ca fosta U.R.S.S. să accepte reunificarea Germaniei au început de la modesta sumă de 200 de miliarde mărci. Până la urmă s-a ajuns la suma de 106 miliarde de mărci plus alte 25 de miliarde pentru construcţia de apartamente destinate armatei sovietice care urma să fie repatriată. Cum a reacţionat comunitatea internaţională, mai precis O.N.U. în faţa unui asemenea gest? A reacţionat ca în faţa unui fapt firesc, închizând ochii la gravele încălcări ale dreptului internaţional public, ca în faţa recunoaşterii unilaterale a Croaţiei de către Germania, ca stat independent, cu mult înaintea recunoaşterii ei de către O.N.U. Cu privire la revoluţia din decembrie 1989 din România se impun câteva consideraţii privind fazele desfăşurării ei care arată clar caracterul ei de revoluţie: 1. presiunea maselor asupra puterii (presiunea coloanelor de muncitori de pe platformele industriale ale Capitalei asupra C.C. al P.C.R. care l-a determinat de Ceauşescu să fugă); 2. abandonarea lui N. Ceauşescu de către propriii lui copii (organele represive, Miliţie şi Securitate; Armată şi de către propriul său partid comunist care, toate, în toiul desfăşurării revoluţiei – mai precis în dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989 – s-au pus la dispoziţia forţelor revoluţionare; 3. schimbarea structurală şi globală a ordinii politice (începutul procesului de democratizare; trecerea la economia de piaţă; apariţia pluripartidismului; abolirea structurilor totalitare etc.). Faţă de revoluţiile-surori din Europa, revoluţia din decembrie 1989 a avut o certă originalitate: aceea de a fi transmisă în direct de postul naţional de televiziune. Dincolo de transparenţa tragică a spectacolului, transmisia directă a desfăşurării conflictului a arătat rolul mass-media în structurarea imaginarului social şi, implicit, în desfăşurarea evenimentelor. Ea a jucat rolul unui catalizator sau precipitant în mobilizarea populaţiei spre susţinerea proceselor în act care altminteri ameninţau să se blocheze. Fuga soţilor Ceauşescu de pe clădirea C.C. al P.C.R., urmărirea şi prinderea lor spectaculoasă, procesul de la Târgovişte, împuşcarea lor, prezenţa invizibilă a teroriştilor etc. toate
221

acestea au creat şi menţinut o tensiune a conflictului care să ofere legitimitate noilor actori politici. Toate aceste evenimente transmise insistent au suplinit lipsa conflictului dintre revoluţionari şi nomenclatura comunistă. De ce aceasta, sprijinită de formidabilul aparat de represiune, nu şi-a apărat privilegiile? Mai mult, de ce acest aparat, care a jurat credinţă lui Ceauşescu, comandant suprem al forţelor armate, a trecut imediat, cu arme, cu bagaje, cu tot de partea insurgenţilor? Au mai rămas teroriştii, duşmanul din umbră, a căror înfrângere trebuia să însemne victoria unui principiu şi a unui ideal: distrugerea regimului dictatorial şi începutul edificării noii ordini. Dar acest ideal democratic a fost pângărit de asociaţiile de revoluţionari, apărute ca ciupercile după ploaie, în oraşe unde nu se trăsese un foc de armă sau unde nu se auzise despre revoluţie. Revendicările materiale (în terenuri sau bani), ca recompensă pentru participarea la revoluţie, au pus sub semnul întrebării credinţa într-un ideal sau posibilitatea materializării lui în societatea românească.

222

). 1965 (1938).NOTE: Huntington. Social Theory and Social Structure. op. p. Bucureşti. Samuel. În: World Politics. Cercul de editură socialistă. p. Rapid Growth as a Destabilizing Force. 7. Karl. 601. P. Londra.. cap. 166.D. 1970. 1962. Ralph..cit. 18 Labrousse. 8 Eckstein. 6 Revel. p. 270-279. 41 Weber. 46-60.J. Revolution and the Social System.. Jean Francois. Cambridge University Press. Bucureşti.S. La nouvelle révolution mondiale est commencée aux Etats-Unis. Editura P. p. În: Journal of Economic History. Karl. 9. Sigmund. Russian and China. Supple. M. În: Traité des sciences politiques. I. p. 1992.. Rex. nr. Bucureşti. Theda. pp. 382.. 1964 şi On the Etiology of Internal War. 29. Editions MSH. 1945. vol. 5990. 1965. Chicago. Ni Marx. 7 Ibidem. Petre. Humanitas. Princeton. 40 Neumann. p. Paris. 32 Marx. New York. cit. The Stages of Economic Growts. Paris. 2. Aston (ed). Calea spre socialism. 19 Stone. În: American Sociological Review. 35 Skcockpol. 33 Bauer. În: History and Theory. 31 Ibidem. În: History and Theory. Karl. P.. Bucureşti. Transitions et subordonations au capitalisme. 9 Paret. 16. 1985. 14 Lewis. Karl W. 17-20. Gustave. Lawrence. Max. 1. Laffont.. p. Prentice Hall. C. nr. 2 1 223 . Calea spre socialism. 1991. 38 Crane.S. F. Otto.. New York. Toward a Theory of Revolution. 4 Rouquie. Politics and Governement. Editura P. Prefaţă. 1966. The Revolutionary process. p. Houghton Mifflin. Integral War. 27 Le Bon. 11.. p. p. Glencoe. p. 1945. februarie 1962. Bucureşti. cit. În: Conference Across a Continent. Puritanism as a Revolutionary Ideology. Gustave. Polirom. op. 11. Iaşi. Chalmer.. 1993. New York. 5-58. op. States and Social Revolutions. Harry. 1984. 1963. citat în Ch. 7. M. Massachusetts University Press. Andrei. 1963. La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution. 13 Eckstein. p. Alain. 1972. Commonwealth Address.. II. 20 Walzer. 7. Cambridge. Samuel P. 529-552. În: Social Forces. vol. H. 3 Deutsch. 10 Kramnik. Fr. În: History and Theory. D. XXIII. Arthur W. 34 Ibidem. 26 Ibidem. Godelier. cap. (coord. 2. New York. New York. ni Jésus.L. XXVII. Iaşi. 8-9. Michael L. 29 Hooper. op. Olson. III. 28 Ibidem. 15 Davis. Engels. Revoluţia Franceză şi psihologia revoluţiilor. p. Crisis in Europe. martie 1962. p. Régis. 22 Le Bon. 25 Arendt. Le changement politique et la transformation des régimes. Otto.VI. p. Maspero. Anatomy of Revolution. Johnson. 13. Reflection on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship. 1964. R. Glencoe Press. 1560-1660.F. p. 19. IV.14-18. p. University of Chicago Press. 1972. 1970. 1961. 11 Edwards. Cambridge. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. 265. p. nr. p. Bucureşti. nr. Toronto. Paris. 48. Editura politică. Editura Anima. 1970. E. Ordinea politică a societăţilor în schimbare. 1-19. 17 Hobsbawm. 1997. 37.. p. Paris. The Experience of Economic Growts. 1960. Sociologie generală. Ventage Books. Peter. p. 21 Merton. Internal War and pacification: The Vendée. În: Marx.D. p. Theories of Revolution. R.. 1957.. Harry (ed. Reflecţii asupra revoluţiilor din Europa. W:W. 12 Apud Dahrendorf. 1963. p. Briton. 1965.E. 30 Debray.. The Natural History of Revolution. 36 Kautsky.H.. 1993. 1920. p. Paris. 1944. 47. p. 19. The Crisis of the Seventeenth Century. 1793-1796. Editura Humanitas. Barry. p. 34-35. Révolution dans la révolution et autres essais.. 37 Bauer. 23 Ibidem. Princeton University Press. cit. Princeton. Polirom. 1.). 1999. p. XXVIII. 16 Rostow. 24 Apud.U. How pople decide their Fate. 11-12. In: T. Opere. decembrie 1963. A comparative Analysis of France. (1927). 5 Huntington. James C. Contribuţii la critica economiei politice. 39 Johnson. Reformă sau revoluţie socială? Bucureşti.

Ventage Books. Ideea de revoluţie. 1965. Penguin Books. New York. On Revolution. 43 Ralea. The Anatomy of Revolution. H. Arendt. 224 . Bucureşti. VII-IX.. p. Editura Albatros. Mihai. 1997.42 Crane. 1965 (1938). Brinton.

democraţia poate fi definită ca o formă de asociere politică în care scopurile guvernării sunt. de obicei. În plus. REGIMURILE DEMOCRATICE. 7. dacă desemnarea conducătorilor nu emană dintr-un consens. Introducere. în demnitatea eminentă a fiinţei sale se poate materializa numai într-un regim care promovează principiul egalităţii şanselor. determinate de întreaga comunitate în concordanţă cu procedurile şi regulile stabilite pentru participarea politică şi realizarea consensului. atunci încrederea în perfecţionarea morală a omului. Nu există democraţie nici când consensul este simulat sau forţat căci nu există consens dacă cei care trebuie să subscrie la el nu sunt liberi să-şi exprime dezacordul şi dacă acordul nu rezultă dintr-o alegere liberă a democraţiei“1. Dacă esenţa omului. şi realitatea trebuia să se supună ca o felină îmblânzită în faţa acestei voinţe magice. Democraţia este un regim politic „caracterizat prin lipsa puterii personale şi. Se părea că popoarele din această zonă. un sistem axat pe un principiu: nimeni nu poate să se proclame conducător şi nimeni nu poate să deţină puterea într-o manieră irevocabilă sau cu titlu personal. În aceeaşi 225 . prin urmare. Din această perspectivă. nimeni nu poate să-şi aroge o putere necondiţionată şi nelimitată“2. nimeni nu se poate investi cu puterea de a guverna şi. în special.CAPITOLUL 7 REGIMURILE POLITICE. adică DEMOCRAŢIA. ceea ce distinge un regim autocratic de un regim democratic echivalează cu o definiţie a contrario a democraţiei: „într-un sistem democratic nimeni nu poate să se desemneze pe el însuşi. Atracţia exercitată de valorile democraţiei la popoarele care au cunoscut „beneficiile“ regimurilor dictatoriale are cauze profunde. este libertatea. Prin urmare. nu există democraţie. antropologice şi psihologice.1. eliberate de lunga noapte totalitară şi orbite de strălucirea valorilor democratice. Prăbuşirea regimurilor totalitare din sud-estul Europei în 1989 a echivalat cu sosirea timpului mesianic. odată implementate. a Judecăţii de Apoi. Era suficient să pronunţi Numele. ca fiinţă raţională. I. s-a răspândit cu o viteză direct proporţională cu persistenţa acestei mentalităţi magice despre politică. vor păşi într-o nouă eră a dreptăţii şi a fericirii. Ideea că procedurile democratice. Tocmai pentru că respinge principiul autocratic. norma democratică vrea ca puterea omului asupra omului să nu îi fie conferită decât de un altul. al fraternităţii şi al participării la luarea în comun a deciziilor privind problemele de bază ale comunităţii. Conceptul de democraţie. vor duce automat la soluţionarea tuturor problemelor.1.

democraţia este o formă de guvernământ în care guvernarea de către cei mulţi este opusă guvernării de către unul singur – guvernarea de către popor fiind opusă guvernării de către tiran. dintre libertate (drepturile individului. Ca produs al epocii moderne. 2. 7. incluzând aici structura de clasă a societăţii (dar şi alţi factori)4. Testul esenţial al oricărui guvern democratic constă în evidenţa că sursa autorităţii politice trebuie să fie şi să rămână întotdeauna în cadrul comunităţii şi nu la dispoziţia sau bunul plac al conducătorului: „O guvernare democratică a însemnat mereu una în care cetăţenii. 5. Convingerea că valorile comunităţii trebuie repartizate între membrii ei cât mai repede şi cât mai egal posibil. mai general. cu mijloace directe sau indirecte – adică prin guvernarea populară directă sau prin instituţii reprezentative şi cu ce impact asupra teoriilor despre raportul mase-elite. 2. Încrederea în posibilitatea schimbării sociale conştiente. Eliminarea privilegiilor speciale bazate pe merite inexistente sau pe exagerarea diferenţierii dintre indivizi. 3.) şi al sferei adecvate de aplicare a guvernării democratice. acţionează în mod liber. sau un număr suficient dintre ei. periodic şi în forme stabilite pentru a numi sau revoca magistraţii şi pentru a promulga sau revoca legile prin care o comunitate este guvernată“3. în ce condiţii şi sub ce constrângeri – ca formulare a problemei premiselor economice şi culturale ale democraţiei. pentru ca un regim democratic să poată fi implementat. cine conduce – prin prisma diferitelor teorii despre natura umană şi despre cetăţenie.ordine de idei.. el trebuie să respecte următoarele principii: 1. drepturile omului) şi egalitate (dreptate socială). 226 .. 6. reprezintă mai mult sau mai puţin eficient voinţa comună. Principiul majorităţii prevalează în luarea deciziilor când poziţiile membrilor Adunării sunt diferite. Încrederea în perfecţionarea morală a umanităţii. 4. Controlul popular al deciziilor politice prin alegeri periodice. 4. în numele cărora scopuri – ca expresie a conflictului dintre individ şi comunitate sau. realizată prin consens şi nu prin mijloace violente. 3. în cadrul căror limite şi competenţe – ca aspect al problemei guvernării limitate sau nelimitate (. a cultivării şi protejării personalităţii sale pe un principiu fratern decât pe unul diferenţial. Asigurarea demnităţii esenţiale a omului. 5. Răspunsul dat la următoarele întrebări poate degaja configuraţia conceptului de democraţie: 1. dictator sau monarh absolut.

de îndată ce ei sunt aleşi. nici nu pot să fie reprezentanţii ei. Ei nu pot să conchidă nimic definitiv. direct sau indirect. în voinţa generală şi voinţa nu se reprezintă deloc. el nu este decât în timpul alegerilor membrilor Parlamentului. deci. Dar ei subliniază energic că omul se naşte liber şi că. Poporul englez crede că este liber. el nu poate consimţi la respectarea puterii politice la care el nu participă direct şi în permanenţă decât în măsura în care el aprobă prin intermediul acesteia. utilă“. să facă eforturi să le dezvolte calităţile morale şi conştiinţa politică6. mai ales.1. teoriile clasice concep cetăţeanul ca pe o fiinţă raţională. aceasta nu este o lege. Deputaţii poporului nu sunt. precum cele ale lui Bentham sau ale lui Locke. el devine sclav. într-adevăr. În concluzie. Ea este aceeaşi sau ea este alta. în consecinţă. După John Stuart Mill. trebuie. omul nu este cu adevărat liber decât în măsura în care participă în permanenţă la exprimarea voinţei generale: prin urmare.7.. Ea constă în esenţă. Modelul clasic al democraţiei presupune că oamenii participă la deciziile care îi interesează în calitate de actori raţionali. insistă mai puţin asupra participării şi mai mult asupra reprezentării cetăţenilor. politizată. eliberată de dorinţele sale egoiste şi care deţine o putere de control pe care el o exercită în permanenţă. activităţile lor de cetăţeni nelimitându-se numai la alegerile guvernanţilor lor. Orice lege pe care poporul în persoană nu a ratificat-o este nulă. Ei nu sunt decât comisarii ei. de exemplu. Mill observă din acest punct de vedere că „satisfacţia personală a intereselor private . oamenii nu trebuie să accepte să-şi înstrăineze libertatea lor abandonând puterea lor de decizie elitelor care ar pretinde să-i reprezinte. Unele teorii clasice ale democraţiei. printr-un act raţional consimţit. 227 . După cum remarcă David Lane: „guvernul este astfel responsabil în faţa cetăţenilor de modul în care execută deciziile lor“5. Modelul clasic nu operează o separare între viaţa publică şi viaţa privată a cetăţenilor şi. determină ca omul să nu ia în consideraţie decât interesele sale personale sau familiale şi să se dezintereseze de binele public“7. După Jean Jacques Rousseau. Autorul Contractului social consideră că „suveranitatea nu poate fi reprezentantă din acelaşi motiv pentru care ea nu poate fi înstrăinată. dimpotrivă. el nu mai este nimic“8. 2. refuză să privilegieze viaţa privată în detrimentul vieţii publice şi al angajării în Cetate. Nu există nici o cale de mijloc. El adaugă: „este evident că singurul regim care poate răspunde la toate nevoile situaţiei sociale este cel în care participă tot poporul. departe de a trage foloase de pe urma pasivităţii şi apatiei acestora.. diversele acţiuni. sistemul democratic nu este compatibil cu pasivitatea cetăţenilor în care guvernanţii. participarea la funcţiile politice cele mai modeste este. Modelul clasic al democraţiei.

pe baza încrederii poporului. implicând deci nu un transfer de voinţă. să-şi manifeste voinţa în condiţiile epocii moderne. este definită astfel în doctrină: „manifestările de voinţă care emană de la anumiţi indivizi sau grupuri de indivizi au aceeaşi forţă şi produc aceleaşi efecte ca şi cum ele ar emana direct de la corpul cetăţenilor“10. nicidecum o realitate sociologică palpabilă. din nefericire. voinţă care „nu există decât din momentul în care un act al reprezentanţilor a făcut să i se cunoască conţinutul. a devenit un ideal îndepărtat al Greciei antice.1. egal. „reprezentarea este mai puţin o procedură tehnică prin care se exprimă puterea poporului. Dar cum poate poporul. cât o manieră de a fi a acestei puteri“. „trebuia ca persoane reale să formuleze o voinţă în care colectivitatea să se recunoască pe sine. parlamentarii „sunt investiţi cu un mandat reprezentativ. După Georges Burdeau. în zilele noastre. Pentru ca reprezentaţii să nu devină sclavii reprezentanţilor. În lipsa condiţiilor tehnice care să permită participarea corpului cetăţenesc la dezbaterea problemelor politice şi luarea deciziilor de interes naţional. ci o declaraţie de voinţă. adică un act autonom de putere“12. Această metamorfoză se împlineşte prin reprezentare“11. democraţia reprezentativă presupune că organele reprezentative ale statului (Parlamentul) să fie alese prin vot universal. În aceste condiţii. atribuindu-i-o naţiunii. noţiunea de reprezentare care constituie placa turnantă a democraţiei clasice. adică de reprezentanţi ai întregii naţiuni. direct şi secret de către toţi cetăţenii pentru a avea legitimitate. pentru ca acest acord de voinţă să se producă. ale marilor aglomerări umane. Reprezentarea nu constă în a delega anumitor persoane puterea de a interpreta şi de a da curs voinţelor sau aspiraţiilor membrilor colectivităţii. în doctrină s-a încetăţenit practica delegării acestei voinţe unor organisme care să o reprezinte pe o anumită perioadă. Prin urmare. Mecanismele democraţiei reprezentative. nu ai alegătorilor dintr-o circumscripţie sau alta. „una şi indivizibilă“. Ea vizează autorizarea organelor reprezentative să spună ce vrea naţiunea. când democraţia directă caracterizată prin participarea cetăţenilor la dezbaterea trebuirilor publice.7. 3. „A reprezenta“ înseamnă a lua sau a 228 . Prin urmare. este o convenţie sau o ipoteză de lucru. Întrucât voinţa naţională. prin vot sau prin alte mijloace care să delege reprezentanţilor puterea de a statua în numele naţiunii. Politologul francez vede rolul reprezentanţilor în acţiunea de a da formă şi substanţă voinţei naţionale. Am văzut mai sus că suveranitatea poporului nu poate fi înstrăinată şi nici reprezentată şi că o lege care nu este aprobată de popor este nulă. în calitate de titular unic al suveranităţii. sunt necesare procesele de legitimare. cerinţa desemnării lor prin vot universal apare cu atât mai justificată“9. cum se întâmplă.

în definitiv. iar amalgamul între principiul de decizie – majoritatea – şi principiul mai eminent al legitimităţii – suveranitatea globală sau unanimitatea – este abuziv. Pe de o parte. O problemă corelată. l-au arbitrat. 2. Procedura care a precedat decizia este o condiţie a legitimităţii la fel de necesară ca şi principiul majoritar“14. nu se justifică datorită transformărilor culturilor politice în culturi ale spectacolului. Minoritatea continuă să existe. ca indicator al procesului de democratizare. În opinia lui Giovanni Sartori există şapte concepţii despre reprezentare: 1. nu este legitim în sine. insuficienţa informării cetăţenilor face ca decizia majorităţii să nu fie. În aceste condiţii. Pe de altă parte. Câţi de mulţi reprezentanţi ar putea fi recunoscuţi unui grup particular? Dar ce se întâmplă cu voinţa minorităţii în condiţiile în care voinţa majorităţii devine „voinţa generală“ şi se transformă în suveranitatea poporului? După unii specialişti „principiul voinţei majoritare“ ca expresie activă a conceptului de suveranitate populară. procesul deliberativ poate suplini principiul majoritar şi înlocui deciziile reprezentanţilor dacă libera confruntare a părerilor privind soluţionarea problemelor reale pleacă de la masa de alegători şi de la organizaţiile ei de bază. intoxicarea. el se bazează pe ficţiunea că viaţa majorităţii se impune ca şi cea a tuturor cetăţenilor. manipularea şi propaganda din timpul campaniilor electorale sau trucarea sondajelor de opinie fac ca informaţiile „libere şi corecte“ să devină cu totul altceva. guvernanţii sunt agenţi sau delegaţi care urmează instrucţiuni: teoria reprezentării ca mandat. guvernanţii răspund în mod responsabil în faţa guvernaţilor: teoria reprezentării ca responsabilitate. Manin consideră că voinţa majoritară devine legitimă numai dacă este constituită la terminarea unui proces deliberativ pe care toţi cetăţenii sau cel puţin cei care o doreau. decât rodul întâmplării sau al manipulării“13. Toate schemele reprezentării au o trăsătură în comun şi anume reprezentarea poporului. Guvernarea reprezentativă apare atunci când controlul asupra politicilor guvernamentale este în realitate exercitat de un organism reprezentativ. deşi controversată. când. nu este deloc aşa. şi anume dreptul cetăţenilor la informarea liberă şi corectă. poporul alege liber şi periodic un corp de reprezentanţi: teoria electorală a reprezentării. dezinformarea.ţine locul altcuiva într-o anumită situaţie sau pentru un scop anume. 3. este aceea a distribuirii reprezentanţilor în cadrul grupurilor care primesc reprezentarea. 229 . Diferenţele dintre principiile reprezentării provin din dezacordul vizând grupurile care trebuie reprezentate. Pe de altă parte. de fapt. Prin urmare. Garanţia instituţională preconizată de Robert Dahl. B.

Datorită faptului că aceste categorii sociale sunt incompetente. Shils în cadrul raportului Centru-Periferic din 230 . II. ca oglindă. guvernanţii constituie un exponent reprezentativ al guvernaţilor: teoria reprezentării ca asemănare. de exemplu. poporul este în armonie c statul: teoria reprezentării ca idem sentire. că „săracii şi cei care nu sunt educaţi se exclud ei înşişi prin pasivitatea lor politică“17. noile teorii despre democraţie reactualizează teoria „consensului tacit“ elaborată de John Locke. paradoxal. Astfel. poporul participă în mod semnificativ la formarea deciziilor politice fundamentale: teoria participaţionistă a reprezentării. Berelson sugerează că indivizii. Prin urmare.4. când oamenii acceptă să trăiască şi să muncească în cadrul unui sistem politic. Aceeaşi problematică este reluată de E. Satisfacţiile psihologice pe care indivizii le au în cadrul grupurilor primare îi fac să se dezintereseze de deciziile politice importante luate la nivel central. ei îşi dau în acelaşi timp consimţământul lor tacit la deciziile guvernanţilor15.1. atinge categoriile sociale defavorizate“16. 5. Slăbirea acestui unic mijloc de control care sunt alegerile nu afectează procesul de luare a deciziilor pentru buna funcţionare a unei societăţi democratice. într-un mod foarte particular. În cadrul noilor teorii despre democraţie autorii fac apel la grupurile primare pentru a demonstra funcţionarea unui sistem democratic chiar şi fără o participare puternică a cetăţenilor. autoritare şi lipsite de idealul democratic. la bunul mers al sistemului democratic: „nu este exact că o rată de participare ridicată este întotdeauna în favoarea democraţiei“18.2. 7. 7. nu mai sunt preocupaţi de acţiunile politice centrale pe care le deleagă elitelor competente. teoria clasică a consensului devine compatibilă cu apatia politică a masei de cetăţeni şi permite abandonarea puterii în mâinile elitei competente care se angajează să conducă destinele Cetăţii. Totodată. poporul aprobă deciziile guvernanţilor săi: teoria consensuală a reprezentării. Robert Dahl susţine. DEMOCRAŢIA CONTEMPORANĂ. puternic integraţi în grupurile primare şi ataşaţi afectiv de acestea. lipsa lor de participare politică ar contribui. Noile teorii despre democraţie. Repunerea în cauză a modelului clasic al democraţiei pleacă de la constatarea apolitismului şi a ratelor scăzute de participare a cetăţenilor la viaţa politică. 6. noile teorii despre democraţie „nu ignoră importanţa absenteismului electoral care. Conform acesteia.

din cauza naturii lor nonimediate şi politice. Aceste valori formează un consens care este anterior politicii. Datorită lipsei de interes pentru acţiunea politică şi de participare la desemnarea conducătorilor. „metoda democratică este sistemul instituţional de luare a deciziilor politice. Conform acestuia. Mecanismele democraţiei clasice. Conceptul de „democraţie instituţională“ a fost lansat de J. adică de grupul lor primar în care sunt integraţi. elitele care ocupă Centrul sistemului politic pot promova propriile lor valori şi. o cuprind. „Democraţia verticală“. Aceeaşi viziune a democraţiei elitiste predomină şi în opera lui E. deciziile le iau elitele victorioase în lupta pentru cucerirea puterii. chiar dacă E. poporul nu participă la luarea deciziilor. de către oamenii politici aleşi pe baza competenţei lor şi pentru care acţiunea politică a devenit o veritabilă profesie“21. în care unii indivizi capătă puterea de a hotărî în legătură cu aceste decizii la sfârşitul unei lupte concurenţiale duse vizând voturile cetăţenilor“22. Aceste conflicte se desfăşoară în final numai la Periferie. deoarece nu are caracter ideologic. el nu poate decât să voteze. nu s-au mai putut aplica la „societăţile complexe în care deciziile importante nu pot fi luate decât de specialişti şi. valorile şi instituţiile Centrului fiind. dar nu destul de capabil pentru a şi guverna pe el însuşi“24. bazate pe reprezentare. „acest consens prezintă un caracter nonideologic“20. Aşadar. Aceste teorii elitiste despre democraţie provin din mecanismele democraţiei instituţionale elaborate după al doilea război mondial. Prin urmare. mai ales. acceptate de toţi şi beneficiind de indiferenţa unui mare număr de cetăţeni. susţinută între alţii de Giovanni Sartori şi Robert Dahl. decât de cele ale Centrului. legitimitatea puterii lui fiind cea legal-raţională. după el. de această dată în deplină raţionalitate23. Centrul îi pare lipsit de orice dimensiune conflictuală. A.sistemul politic american care dezvoltă relaţia dintre mase şi elite în acţiunea politică. Democraţia instituţională limitează participarea cetăţenilor numai la alegeri prin care aceştia acceptă să fie conduşi de cei pe care ei i-au ales. nu pot decât să limiteze eventualele conflicte care ar putea să apară în cursul procesului de luare a deciziilor. Aşadar. Competenţa liderilor este aceea 231 . pe care le lasă cu plăcere elitelor. Shils: „indivizii se preocupă mai mult de problemele Periferiei. o restrâng şi o condiţionează“19. Schumpeter în lucrarea: Capitalism. Shils este conştient de eventualitatea unor fenomene conflictuale care pot apărea din interese fundamental opuse. socialism şi democraţie apărută în 1942 şi considerată o Biblie a democraţiei moderne. de aceea. accentuează rolul elitelor şi al oamenilor politici profesionişti în luarea deciziilor importante: „Democraţia este sistemul politic în care poporul exercită suficient control pentru a fi capabil să schimbe conducători.

în modul democraţiei elitiste. Acestea nu reprezintă democraţii în sensul ideal al termenului. oricare ar fi circumstanţele. Deşi în modelul democratic propus de R. Dahl poliarhiile sunt un amestec de democraţie şi de conducere a elitelor. deşi în poliarhii elitele şi conducătorii ocupă poziţii puternice. o critică a democraţiei majoritare şi a teoriilor elitiste şi oferă o interpretare alternativă a regimurilor democratice. într-o poliarhie. el subliniază caracterul factice al unei asemenea condiţii. Şi în timp ce asimilează aceste prezumţii din ambele abordări. Dahl. de eficienţa şi de priceperea conducătorilor ei“25. remarcând faptul că. deoarece elitele iau deciziile cu atât mai uşor cu cât ratele de participare sunt mai scăzute. deoarece elitele au acordul prealabil al masei pasive de cetăţeni. Aşadar. în momentul luării deciziilor importante. de consensul puternic care domneşte la nivelul elitelor. teoriile poliarhice presupun că regimurile politice pot şi trebuie să fie deosebite şi apreciate şi după amploarea în care ele realizează conducerea de către popor. democraţia elitistă nu presupune o participare masivă a cetăţenilor. În condiţiile apatiei politice contemporane şi al interesului scăzut pentru politică din partea maselor Robert Dahl vede în democraţie „ un sistem de lucrare a deciziilor în care conducătorii sunt mai mult sau mai puţin dispuşi să ţină seama de dorinţele guvernanţilor şi care poate funcţiona cu un slab nivel de participare a cetăţenilor“26. Ele nu sunt dominate de o elită coezivă. pe care un guvern trebuie să el respecte dacă doreşte sincer instaurarea unui regim democratic: 232 .2. procesul de democratizare impune trei condiţii şi opt garanţii. cu toate că ele conţin elemente democratice. poliarhiile (vezi mai jos) nu se pot menţine fără legitimarea votului universal. Ca şi teoriile democratice. „numai indivizii activi din punct de vedere politic trebuie să realizeze consensul. Poliarhiile. teoria poliarhiei avansează. 7. Dar cum se realizează consensul şi legitimitatea fără întrunirea sufragiilor majorităţii? Este vorba de o reprezentare in abstracto deoarece tăcerea şi pasivitatea cetăţenilor nu înseamnă că aceştia dispar din sistemul politic sau că problemele lor nu ajung la autorităţi spre a fi soluţionate. teoriile poliarhiei arată că toate grupurile umane conţin tendinţe puternice spre dezvoltarea inegalităţilor şi spre apariţia conducătorilor puternici. Ca şi teoriile elitiste.care asigură eficienţa regimurilor democratice: „Eficienţa democraţiei depinde. de asemenea. Acordul celorlalţi nu este necesar“27. După Robert Dahl. În concepţia lui R.2. Pasivitatea cetăţenilor inactivi din punct de vedere politic este compensată. egalitatea politică şi consensul. înainte de toate şi mai ales.

5. Sistemul bipartidist. Cele trei condiţii esenţiale şi cele opt garanţii instituţionale sugerează cele două dimensiuni majore ale procesului de democratizare: creşterea capacităţii de contestare publică a guvernării şi creşterea capacităţii politice de participare a cetăţenilor. De a-şi formula preferinţele. 6.A) Condiţii pentru receptivitatea preferinţelor cetăţenilor. Libertatea de a crea şi adera la organizaţii.3. Astfel. Dreptul de vot. 2. De a face cunoscute aceste preferinţe celorlalţi cetăţeni şi guvernului prin acţiuni individuale şi colective. Alegeri libere şi corecte. Guvernul să cântărească preferinţele fără părtinire. „Binomul participare–contestare îl ajută pe Dahl să definească cele patru tipuri „ideale“ de regimuri. 7. 3. 5. B. Libertatea de expresie. 3. Dreptul liderilor politici de a concura pentru voturi. cele patru tipuri ideale sunt: hegemonia închisă (care limitează atât dreptul de participare. Dreptul liderilor politici de a concura pentru sprijin. oligarhia concurenţială (care îl neagă pe primul. 2. 1. dar îl acordă pe cel de-al doilea). Noua Zeelandă şi Barbados. şi poliarhia (care le garantează în cel mai înalt grad posibil pe ambele)29.2. 3. 1. 4. Are următoarele caracteristici: 1. dar îl neagă pe cel de-al doilea). Forme şi modele ale democraţiei contemporane. Garanţii. Instituţii care să asigure dependenţa politicii guvernamentale de voturi şi de alte forme de exprimare a preferinţelor28. 7. Eligibilitatea pentru funcţii publice. hegemonia cuprinzătoare (care îl acordă pe primul. Concentrarea puterii executive în cabinete monocolore şi cu majoritate simplă. 233 . cât şi cel de contestare). precum şi continuum-ul în care se situează şi evoluează regimurile „reale“. Modelul majoritar(ist) sau modelul Westminster are ca trăsătură fundamentală existenţa unui executiv puternic şi se întâlneşte în trei ţări: Marea Britanie. Surse alternative de informare. Dominaţia cabinetului. fără a face discriminări în funcţie de conţinutul sau sursa preferinţei. a. 2. 8. A.

Sistemul multipartidist. Guvernare centralizată şi unitară. 1. a) Dimensiunea executiv – sisteme de partide. Pluralismul grupurilor de interese. Concentrare a puterii legislative între două camere cu puteri egale. 7. Relaţii legislative – executive în care executivul este dominant contra echilibru al puterii între executiv şi legislativ. Concentrare a puterii executive în cabinete majoritare monocolore contra împărţire a puterii executive în cabinete largi multipatidiste. Guvernare centralizată şi unitară versus guvernare descentralizată şi federală. Independenţa băncii centrale31. 8. Corporatismul grupurilor de interese.4. 6. 4. Absenţa controlului constituţional. contra sistem coordonat şi „cooperatist“. 3. 10. Rigiditatea constituţională. 9. Împărţirea puterii executive în cabinete de coaliţie. Sistemul electoral majoritar şi disproporţional. 9. Banca centrală controlată de executiv30. dispuse pe două dimensiuni: a) dimensiunea executiv – sisteme de partide. Sistem electoral majoritar şi disproporţional contra reprezentare proporţională. 8. 2. Flexibilitate constituţională. 4. Bicameralismul puternic. Guvernare federală şi descentralizată. 7. 2. Modelul consensualist. Sistem bipartidist contra sistem multipartidist. dar constituite diferit. 3. 5. 5. Controlul constituţional. 1. b) Dimensiunea federal – unitar. Echilibrul puterii între executiv şi legislativ. Concentrarea puterii legislative într-un legislativ unicameral. 1. al cărui scop este compromisul şi concertarea. 6. competiţie deschisă tuturor. b) dimensiunea federal – unitar. 2. 234 . 10. Reprezentarea proporţională. Sistem pluralist al grupurilor de interese. B. Între aceste două modele vor exista 10 diferenţe. 5.

.4. Chile etc. ceea ce presupune în general mai multe căi de progres economic continuu. în America Latină în special (unde au existat sau există încă regimuri militare). Spania. Altfel nu s-a putea explica de ce în deceniile 5 şi 6 ale secolului XX. Însă democratizarea nu este doar rezultatul dezvoltării economice. Lipset şi Max Lernan la sfârşitul anilor ’60 după care „cât o ţară este mai bogată cu atât ea are şanse mai mari să cunoască o democraţie durabilă“33. 4. Constituţii flexibile care pot fi amendate de majorităţi simple contra constituţii rigide care pot fi modificate numai de către majorităţi extraordinare. 7. la acceptarea regulilor jocului democratic ca element al sistemului politic“34. Ele capătă o formă instituţionalizată particulară care pune accentul pe delegare (mai mult decât pe reprezentare sau participare). 2. dezvoltarea democraţiei este funcţie de raportul dintre sistemele politice şi condiţiile structurale ale creşterii economice şi modernizării: alfabetizare. prin urmare. Relaţia dintre dezvoltarea economică şi democratizare trebuie să fie una mediată şi completată cu alte paradigme explicative. Particularităţile naţionale. urbanizare.. 5. în multe ţări (Brazilia. M.2.) existau elemente ale regimurilor autoritare. multe elemente ale procesului de democratizare pledează în favoarea ipotezei formulate de S. M. „Democraţiile noi“ sau „democraţia delegativă“. Într-adevăr. Se caracterizează prin analiza procesului de democratizare în Lumea a Treia în general. Ele se constituie şi într-un climat de criză economică şi socială care accentuează impactul unor foarte mari inegalităţi care apar. „Pentru ca o democraţie să se poată menţine şi afirma trebuie ca procedurile şi normele aplicate de noile structuri democratice (. Două idei de bază conturează acest curent în studierea democraţiilor contemporane: 1.3. Aceeaşi idee este reluată de S. O eficienţă durabilă contribuie la fondarea legitimităţii. „noile democraţii“ sunt democraţiile pe cale de a se edifica în contextul politic al unui proces de tranziţie care conţine elemente importante ale unui trecut autoritar. Lipset în studiul: „O analiză comparativă a cerinţelor sociale ale democraţiei“. Taiwan. creşterea produsului intern brut etc.) să facă proba eficienţei lor. pot grăbi sau influenţa procesele de democratizare în multe ţări şi în orice moment al istoriei lor recente. în 235 . Sistem în care legislativele au ultimul cuvânt în privinţa constituţionalităţii propriei legislaţii contra sistem în care legile sunt subiect al controlului constituţional de către curţi constituţionale sau supreme.. jocul forţelor istorice şi culturale. Bănci centrale care sunt dependente de executiv contra bănci centrale independente32. a autorităţii guvernamentale şi. Coreea de Sud.

atât pentru Singapore cât şi pentru Kuweit şi Emiratele Arabe Unite autoritarismul dominant de mult timp în regiunile vecine ar condiţiona puternic valorile cetăţenilor lor şi structura lor politică. 236 .: Kuweitul. Polonia. Întrucât bogăţia celor trei state este relativ recentă. Studiile efectuate pe 49 de ţări în cadrul proiectului din 1990 şi 1991 privind răspândirea valorilor în lume arată că „partizanii democraţiei sunt astăzi mai numeroşi chiar acolo unde inegalitatea este extremă şi unde ea a devenit cronică în ultimele decenii“37. Spania este răsturnarea dictatorilor şi pregătirea căii spre instaurarea unei democraţii care. Totodată. Deşi PNB pe cap de locuitor rămâne „principala variabilă explicativă“ a democratizării. D. În ce priveşte problema raportului dintre democraţie şi repartiţia internă a venitului în anii ’80 în studii se subliniază că cele mai bune date de care autorii au dispus nu confirmă existenţa unei legături între poliarhie şi o repartiţie mai egalitară a veniturilor. primul în Portugalia cu „revoluţia garoafelor“ din 1974. Acestea din urmă se presupune că vor conduce firesc la egalitatea politică dacă instituţiile şi comportamentele democratice au cele mai mari şanse de a se răspândi în societăţile care sunt cele mai egalitare şi în alte privinţe. E. Weffort defineşte „democraţiile noi“ regimurile democratice care şi-au făcut apariţia după anii ’70. şi acţiunea politică asupra factorilor socio-economici nu trebuie subestimată deoarece „creşterea economică şi o repartiţie mai egală a venitului trebuie să fie considerate ca produse ale proceselor democratice mai curând decât condiţiile lor“35. C. Aceste studii sunt foarte utile deoarece arată cum concep cetăţenii din diferite ţări rolurile respective ale egalitarismului şi ale şanselor oferite fiecăruia. pentru explicarea acesteia ar trebui introduşi şi alţi indicatori economico-sociali privind nivelul de trai în analiza comparativă a regimurilor democratice pentru a măsura impactul dezvoltării economice asupra proceselor de democratizare: puterea de cumpărare.ciuda unor rezultate economice remarcabile. nu fusese niciodată implementată în ţările în discuţie. Trăsătura comună a acestui regim politic actual în ţări atât de diverse precum Brazilia. istoric. Emiratele Arabe Unite şi Singapore. Una din cauzele asimetriei ar fi că exportul ţărilor nu creează „aceleaşi efecte în politica internă ca bogăţia datorită muncii productive în întreaga societate“36. În plus. Această ipoteză se verifică pe exemplul a trei ţări exportatoare de petrol din cadrul O. costul vieţii şi mai ales egalitatea economică şi social. marcând debutul unui val istoric care urma să se încheie prin schimbările politice intervenite în Europa de Est (în 1989) şi în Uniunea Sovietică în 1991. autorii consideră că nu îşi va exercita efectele sale asupra politicii decât pe termen lung. Francisco C.

băncile de stat şi alte întreprinderi publice. unele din sistemele reprezentative cele mai moderne sunt combinate cu mecanisme de participare directă şi/sau mecanisme corporatiste. Ceea ce este indispensabil oricărei democraţii. De fapt. Astfel Chile este în regiune exemplul cel mai vizibil al unei democraţii consolidate care a falimentat într-un moment al istoriei sale. În anumite ţări. aceste eşecuri istorice dau de gândit că unele slăbiciuni constatate astăzi în noile democraţii – pot exista chiar într-o democraţie consolidată. se găseşte mai întâi continuitatea relativă structurilor de stat moştenite de la regimul autoritar anterior şi apoi menţinerea relativă a conducătorilor apăruţi în regimul precedent (se poate astfel vorbi de „conversiunea ideologică“ la valorile democraţiei). Noile democraţii sunt „regimuri hibride“. Al doilea ansamblu de elemente vizează conducătorii (şi instituţiile care le sunt asociate)“39. Primul ansamblu de elemente vizează instituţiile precum forţele armate (inclusiv uneori serviciile de informaţii). regimul prezidenţial şi procedurile de stil parlamentar sunt atât de strâns amestecate încât este dificil de determinat dacă ne aflăm în prezenţa unui sistem parlamentar modificat sau a unui sistem prezidenţial modificat38. majoritatea regimurilor politice fiind.În deceniile ‘60–‘70 America Latină a oferit numeroase exemple de regimuri autoritare. Peru şi Guatemala fiind considerate modele ale genului. Brazilia. instabile politic şi fragile din punct de vedere instituţional. supunând astfel ţara ciclului „regim autoritar – tranziţie – regim democratic“. Printre aceste elemente. ca şi toate felurile de instituţii care au rolul de a interveni în economie care afirmă prioritatea executivului asupra parlamentului şi asigură subordonarea asociaţiilor societăţii civile la aparatul de stat. în anii ’80 ea a oferit o multitudine de exemple de „noi democraţii“: Argentina. vechi sau noi. este existenţa unui ţesut solid de relaţii şi instituţii politice. de un gen particular. ca şi responsabilitatea conducătorilor de reafirmare a acestor instituţii şi de a asigura buna lor funcţionare în situaţii de criză. Ţinând cont de conjunctura istorică mondială. încă insuficient consolidate. Eşecurile „vechilor democraţii“ ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru conducătorii actualelor regimuri de tranziţie spre democraţie. „Noile democraţii“ sunt regimuri hibride deoarece tranziţia a impus amestecul de instituţii democratice şi de elemente importante moştenite dintr-un trecut autoritar recent. În primul rând. cel puţin într-o anumită măsură. Dacă acest ţesut este prost întreţinut de conducători 237 . o comparaţie cu ţările Europei de Est este nu numai de dorit dar şi inevitabilă. hibride. „Eşecul experienţelor trecute este relevant şi pentru un alt aspect: experienţa istorică a „vechilor democraţii.

Un alt tip de situaţie hibridă se produce în ţările în care instituţiile politice sunt incapabile să supună pe militari autorităţii civile. În plus. „tensiunea politică între societatea civilă şi stat duce deseori la interpretări divergente asupra situaţiilor hibride“42. Conceptul de democraţie reclamă un conţinut general şi limite stricte. Dacă „noile democraţii“ sunt democraţii pe cale de a se naşte.antidemocratici (sau incompetenţi) el poate fi. ceea ce a făcut ca tensiunile dintre constrângerile impuse de stat şi presiunile exercitate de sindicate să persiste. reparat şi reconstruit de conducătorii democraţi şi competenţi. a păstrat majoritatea acestor instituţii cu caracter minoritar. În materie de democraţie regula istorică este schimbarea. Acesta din urmă se caracterizează printr-un ansamblu specific de instituţii juridice. dar idea de „democraţii noi“ presupune un anumit relativism cultural şi o anumită deschidere intelectuală. Chiar Constituţia braziliană din 1988. După împrejurări. destinat să controleze sindicatele şi muncitorii. prin restricţii constituţionale şi printr-o structură sindicală oficială şi un „impozit sindical“ colectat de stat în scopul specific de a finanţa activităţile sindicatelor. „Chiar dacă considerăm drept cucerită experienţa unui nucleu central ireductibil – în ocurenţă. Grila democratică ar fi dată de autonomia societăţii civile în raport cu aparatul de stat. Cazul Braziliei este tipic pentru America Latină: subordonarea istorică a sindicatelor faţă de stat a persistat de-a lungul perioadelor democraţiei populiste (1945– 1964) şi a noii democraţii (1984). ceea ce nu este un lucru frecvent. o noţiune generală a democraţiei – în jurul acestei tendinţe centrale intervin obligatoriu variante“41. generalul Pinochet a rămas comandantul suprem al forţelor armate. Regimurile hibride trebuie să fie considerate ca o victorie a democraţiei. Acest unghi de analiză este crucial pentru evaluarea perspectivelor de consolidare a democraţiilor noi“40. consolidarea lor implică mai mult decât simpla restauraţie a unui regim democratic precedent. iar guvernul ales în mod democratic a creat noi posturi în aparatul administrativ pentru sutele de funcţionari superiori din vechiul regim 238 . actorii implicaţi în situaţii hibride pot să vadă în ele fie un handicap potenţial. reducând autonomia unui grup particular al societăţii civile în raport cu statul. în ciuda deschiderii ei democratice. de asemenea. Cazurile de „renaştere“ a unui regim democratic sunt excepţionale în istorie. În Chile. fie o forţă potenţială pentru democraţie. Această subordonare s-ar caracteriza nu numai printr-un comportament de dependenţă a muncitorilor faţă de stat dar şi prin constrângeri instituţionale care rezultă din structura complexă edificată după 1945 pentru a conserva moştenirea dictaturii Statului Nou (Estado Novo) (1937–1945). în comparaţie cu dictaturile totalitare pe care leau răsturnat.

ci eficienţa prin care conducătorii acţionează la realizarea obiectivelor de interes general. Tot o formă hibridă de democraţie. este decretismul. „susceptibile să contribuie la consolidarea democraţiei politice în ansamblul său“46. făcând un „joc“ personal sau partizan44. În dezacord cu ideea că progresul spre libertate şi participare populară este o tendinţă generală. în 1990 guvernul Coller a emis în Brazilia 150 de astfel de decrete cu putere de lege. este şi mai mare. de asemenea. fie ea recent convertită la valorile democratice ale perioadei de tranziţie. că majoritatea conducătorilor lor a apărut din dictatură. în sensul că procesele de democratizare antrenează adeseori situaţii foarte conflictuale. Decretismul este endemic în America Latină şi deformează doctrina constituţională. „Aceste practici de «guvernare prin decret» fac ca parlamentul şi. însă mai extinsă. sau recurgerea puterii executive din unele ţări la „măsuri de urgenţă“ ca mod obişnuit de guvernare. Elţîn şi mulţi alţii“45. În al doilea rând.militar. Weffort nu este opoziţia dintre continuitate şi ruptură cu trecutul istoric al clasei conducătoare. lineară şi facilă. În această privinţă. adică într-o situaţie în care democraţia nu este consolidată. Havel în Cehoslovacia şi Walesa în Polonia sunt o excepţie în Est. În al treilea rând. partidele şi elitele politice să fie reduse la un rol subordonat în raport cu executivul“43. specifice tehnicilor 239 . În al patrulea rând. şansele de consolidare democratică sunt cu atât mai mici cu cât conducătorii sunt mai autoritari. chiar violente. rolul conducătorilor în procesul de tranziţie democratică. prin extensie. şansele nu sunt mai mari dacă conducătorii. Şansele consolidării democratice sunt cu atât mai mari cu cât conducătorii sunt conştienţi de rolul lor democratic. Un element nu mai puţin important în consolidarea noilor democraţii şi a strategiilor de reformă instituţională îl reprezintă conducătorii politici. trebuie să spunem. atât în America Latină cât şi în Europa de Est ar fi „mecanismele de ajustare“. În această ordine de idei. regula generală fiind personificată de Gorbaciov. în loc să numească oameni noi pe posturile corespunzătoare. nu sunt conştienţi de rolul care le revine în consolidarea democraţiei sau dacă ei aparţin unei anumite grupări cu contururi imprecise. Problema esenţială pentru Francisco C. Autorul atrage atenţia că existenţa regimurilor şi formelor de conducere hibride reprezintă un element de dificultate. Dacă se poate spune că democraţiile au apărut din conflict şi din violenţă. Francisco C. Weffort constată că „majoritatea tranzacţiilor democratice au fost conduse de oameni care nu «s-au născut» democraţi. ceea ce caracterizează supravieţuirea „noilor democraţii“ în condiţii de extremă inegalitate socială şi de polarizare a bogăţiilor. chiar democraţi fiind.

prin urmare.5. iar. Aceste democraţii ar fi slabe pentru că deciziile luate în numele lor acoperă centrele de putere moştenite de la fostele state totalitare. Nevoia de reforme şi de schimbare substanţiale în politica socio-economică ar putea să confere un „sens“. forţa sa de reprezentare fiind direct 240 . alegerile de tip plebiscitar şi clientelismul electoral. Astfel că „o caracteristică majoră a generalizării democraţiei în lumea a Doua şi a Treia în deceniile ‘80–’90 este ruptura dintre democraţia ca mişcare şi democraţia ca regim. ar fi fost nevoie de mai multă reprezentare şi participare. De aceea. de participare directă şi de alte forme de mediere între interese. De aici dezamăgirea.2.. prin urmare. ar viza locul excesiv acordat delegării în cazuri în care. însoţite de un sentiment de frustrare şi de neîncredere în noile democraţii. Democraţia socială şi economică. un „conţinut“ şi. trăsăturile dominante ale democraţiei delegative sunt exercitarea personală a puterii. Într-o manieră generală. apatia politică. Prima limită care s-a relevat şi a trebuit să fie depăşită a fost sfera îngustă de reprezentare a intereselor în instanţele puterii politice. Evoluţia democraţiei politice a dezvăluit contradicţiile şi limitele sale istorice. „majoritatea noilor democraţii latino-americane par să aibă cel puţin un punct comun cu democraţiile europene moderne: omniprezenţa disperării. dimpotrivă. Critica structurilor democratice noi. şi diagnosticul pus viitorului noilor democraţii este funcţie de capacitatea lor de a satisface nevoile economiei şi ale societăţii. schimbarea de paradigmă în ştiinţele despre societate. Ceea ce contribuie la exacerbarea sentimentului de frustrare în America Latină este faptul că noile democraţii apar aproape ca un lucru nedorit (. alienarea şi declinul participării. democraţia liberală din secolul trecut era o democraţie cenzitară. a sfârşitului iluziilor privind viitorul democraţiei. Dar în epoca noastră.). o anumită soliditate noilor democraţii. mai ales după al doilea război mondial: monopolul reprezentării acordat de stat diferitelor grupări socio-profesionale: extinderea democraţiei participative la sectoarele şi segmentele vieţii economice nereprezentate mai înainte. structurată piramidal.democratice de delegare a celor meniţi să conducă. democraţiile reprezentative sunt un amestec de reprezentare.. mai curând decât raporturile dintre parlamentari şi partide. indiferent de originea clasei conducătoare. delegare. 7. Or. Sentimentul general este că ele au eşuat pe frontul reformelor sociale şi economice reclamate anterior de mişcările democratice“47. Are la bază următoarele premise: accederea Stângii la guvernare în multe ţări dezvoltate. Drepturile politice din secolul al XIX-lea reflectau puterea economică a unei minorităţi.

care regrupează cetăţeni în jurul programului unui partid diferit de simpla asociere electorală. acela de a reprezenta interesele clasei lor în arena privilegiată a formării voinţei naţionale. Prin adoptarea solidară a unor interese comune mişcarea muncitorească introduce principiul acţiunii colective în instanţele parlamentare. partidul putea să-şi aplice programul său de schimbare socială. Ideea de democraţie socială ca regim politic a primit un stimulent puternic din partea partidelor social-democratice care. Din momentul în care partidele clasei muncitoare au câştigat locuri în Parlamentele naţionale. 241 . industriale etc.) este asigurată în acelaşi timp de unitatea unui proiect politic. n. pe baza mandatului imperativ. Deschiderea democraţiei politice spre alte forme de agregare a intereselor a evoluat odată cu procesele de modernizare economică. ele se bazează pe o solidaritate de fapt şi nu numai pe o agregare de tip contractual“48. Opţiunea partidelor muncitoreşti pentru democraţia parlamentară a permis într-o măsură transferul conflictelor social-economice din sfera societăţii civile în cadrul instituţiilor politice reprezentative. au deschis democraţiei politice noi direcţii (economice. în ultima instanţă. având în industrializare şi urbanizare cei doi piloni de bază ai ei. a cărei luptă pentru drepturi şi libertăţi politice va marca decisiv evoluţia democraţiei politice prin orientarea formei sale parlamentare şi spre reprezentarea altor interese. sperându-se în soluţionarea acestor conflicte prin competiţia electorală. cerând deputaţilor o disciplină strictă de vot în cadrul parlamentului. cucerind majoritatea parlamentară. Credinţa că acţiunea parlamentară putea fi o formă eficientă a schimbării sociale a contribuit la ideea că conflictele de clasă puteau fi soluţionate fără recurgerea la violenţa acţiunilor revoluţionare şi la greva generală. Cu atât mai mult cu cât partidele muncitoreşti au fost de la început organizaţii puternic structurate. Odată cu cucerirea majorităţii parlamentare. dar şi de comunitatea unei poziţii sociale concrete. Din acţiunea conjugată a acestora va apărea pe scena vieţii politice un nou actor. proletariatul. drepturile politice ale minorităţii. respectând. actul de a vota devenea şi un mijloc de reprezentare a unor interese sociale diferite de cele ale proprietarilor. Acest principiu al acţiunii politice colective se deosebeşte de simpla agregare a unor indivizi egali şi independenţi formal: „coeziunea lor (a partidelor muncitoreşti – n.proporţională cu mărimea proprietăţii. culturale. Prin pătrunderea în parlament a reprezentanţilor partidelor clasei muncitoare ei devin exponenţii intereselor unei clase şi a unor categorii sociale defavorizate. totodată.) cu posibilitatea realizării unei mai mari egalităţi a şanselor.

Democraţia poate împleti funcţionarea instituţiilor reprezentative. Revelatoare în acest sens sunt instituţiile „păcii sociale“ iniţiate în Suedia prin acordurile de la Saltsjobadem din 1936. deoarece exprimarea intereselor generale (publice) ale statului presupun şi obţinerea unui cât mai larg consum social. cu consultarea şi participarea. prin care se asigură guvernarea majorităţii. în modalităţi foarte diferite. Riscul real al pierderii credibilităţii valorilor democraţiei liberale a dus la necesitatea unei adaptări a acesteia la evoluţia tot mai complexă a societăţii lor dezvoltate. Pe lângă liberty of a apărut şi liberty from: eliberarea de teamă şi eliberarea de nevoi. fără a înlocui însă principiul majorităţii electorale. Ideea democraţiei sociale se conturează astfel treptat prin îmbogăţirea mecanismelor democraţiei parlamentare cu cele care să favorizeze agregarea interesului public sau general şi prin exprimarea directă a organizaţiilor sociale şi economice. a reprezentanţilor grupurilor de interes la elaborarea deciziilor de interes comun. Sindicatele încep. Începând cu perioada New-Deal-ului se poate constata o anumită evoluţie a democraţiei liberale. Criza economică din anii 1929–1933 şi apariţia regimurilor totalitare au avut pentru democraţia liberală valoarea unui eveniment–şoc. libertatea nu mai poate fi redusă doar la libertatea de conştiinţă şi de acţiune. în unele ţări. Medierile şi realizarea unor compromisuri necesare între actorii sociali tind să completeze mecanismele decizionale ale democraţiei parlamentare. „Parteneriatul social“ din Austria (1957) şi „Acţiunea concertată“ din Germania (1957).Perioada primelor decenii ale secolului al XX-lea şi apoi perioada interbelică a fragilizat profund democraţia liberală în plan civic şi politic. odată cu diversificarea rolului statului ca instrument de echilibru şi compromis între diferite interese ale grupurilor şi categoriilor sociale. Tot acum începe să-şi facă loc ideea că democraţia trebuie să includă şi revendicarea instituţionalizării consultărilor dintre principalii actori economici şi politici. Articularea intereselor specifice are loc în cadrul unui proces de 242 . să revendice dreptul de a se implica în organizarea proceselor productive şi economice ale întreprinderilor. Sub influenţa consecinţelor marii crize economice dintre anii 1929–1933 se conturează şi ideea că democraţia trebuie extinsă specific şi în sfera relaţiilor de muncă din întreprinderi. prin instituirea formelor de parteneriat social. Reprezentarea pur politică a cetăţenilor în corpul legislativ este completată astfel prin crearea unor instituţii ale reprezentării intereselor specifice diverselor grupuri sociale sau socio-profesionale. După cum statul nu mai poate fi redus la funcţia de „paznic de noapte“ al societăţii. în sensul că a evidenţiat limitele sociale şi de clasă ale manifestării unor drepturi şi libertăţi civice.

„întrucât nici un grup nu este majoritar“. asociativă. al cărui principiu asociativ deriva nu dintr-un contact de asociere iluzorie ci din legăturile solidare impuse de armonizarea intereselor individuale în cadrul interesului general. ci o comunitate organică. Deschiderea democraţiei politice spre alte forme de agregare a intereselor în cadrul vieţii sociale a evoluat odată cu diversificarea funcţiilor statului. din deschiderea ei spre societatea civilă. Pe linia dezvoltării instituţionale a democraţiei reprezentative. extinderea ariei de aplicare a democraţiei conduce spre democraţia socială. sinteză între democraţia politică şi democraţia directă. Prin urmare. în consecinţă. „Principiul naţionalităţilor“ al preşedintelui american W. democraţia socială se caracterizează tocmai prin umplerea cu substanţă socială a acestor drepturi politice într-un grad relativ autonom faţă de mecanismele democraţiei clasice. Spunem. În plus. agregarea intereselor intergrupuri la nivel naţional „trebuie să se efectueze în mod necesar prin negocieri la nivelul elitelor“49. adică a acelora care în fond reprezintă grupul.negociere dintre elitele şi membrii grupului. el însuşi supus la un adevărat „proces de colonizare“ în structurile sale de către 243 . democraţia socială a făcut. unde aria reprezentării proporţionale a unor segmente restrânse ale populaţiei era dispusă piramidal. formarea statelor naţionale pe un nucleu etnic. pe socializarea solidară a intereselor comune. Concomitent. majoritar a oferit un teren favorabil pentru dezvoltarea teoriei şi practicii democratice. poporul nu se mai reduce la o minoritate de cetăţeni calificaţi să guverneze în numele Binelui Public. fără să abandoneze principiile de bază ale democraţiei politice. În sistemele politice pluraliste exprimarea şi manifestarea diverselor grupuri socioprofesionale asigură buna funcţionare şi echilibrul democraţiei. realizării unui cadru de stabilitate socială. Aceste instituţii conţin premisele favorabile depăşirii tensiunilor sociale şi conflictelor de muncă. el însuşi factor stimulativ al obţinerii performanţelor economice şi al extinderii posibilităţilor de satisfacere a drepturilor şi intereselor. „relativ autonom“ deoarece. posibilitatea aplicării acestor principii pentru un număr mult mai mare de cetăţeni. În raport cu democraţia din perioada liberalismului clasic. în funcţie de avere şi studii. omogenă. Ea nu restrânge democraţia politică şi nu goleşte de conţinut mecanismul reprezentării ci evită transformarea statului într-un instrument al unor grupuri financiar-bancare sau de altă natură. Prin intermediul reprezentării proporţionale. Wilson se baza pe omogenitatea de voinţă a majorităţilor şi. voinţa majorităţii putea să articuleze mult mai eficient ideea de Bine Public ca o sinteză a intereselor particulare. Dar. acest pluralism al grupurilor de interese va evolua spre formarea de instituţii ireversibile cum ar fi: economia mixtă şi parteneriatul social.

să desemneze pe deţinătorii puterii. Această tendinţă de diversificare a funcţiilor sale şi de creştere a rolului său. Legitimitatea democraţiei sociale în societăţile contemporane se bazează pe teoria relaţionistă a statului. ordinea publică. utilităţile. democraţia nu mai poate fiinţa numai prin faptul că cetăţenii au posibilitatea. ca aritmetica numărului. diferenţele economice nu sunt luate în consideraţie în participarea la deciziile politice. Credinţa că democraţia parlamentară va contribui la soluţionarea conflictelor de clasă fără să recurgă la violenţa acţiunilor revendicative a dus la afirmarea principiului asociativ în viaţa politică. O altă caracteristică a democraţiei sociale este că ea antrenează o extindere a mecanismelor reprezentării prin care „voinţa generală“ nu se va mai exprima numai prin votul majorităţilor ci din ce în ce mai mult prin negocieri purtate cu reprezentanţii grupurilor sociale şi socio–profesionale. prin alegeri. Reprezentarea pur politică a cetăţenilor în corpul legislativ este completată prin reprezentarea intereselor sociale. ca în doctrina liberală. Sub influenţa acestei concepţii libertatea nu mai vizează doar spaţiul de acţiune al unui individ izolat şi abstract. În condiţiile exploziei unor multitudini de interese şi revendicări. de nevoi. iar votul devine un mijloc de revendicare a intereselor sociale. al doilea. reuniţi pur şi simplu în afara unei legi pe care ei înşişi şi-au dat-o. în al doilea rând. 244 . Jocul electoral nu mai poate să se prezinte independent de realitatea socială. Spre deosebire de teoriile contractualiste şi jusnaturaliste care au impus concepţia substanţială despre stat (statul văzut ca persoană). pe două principii. fiecare din acestea sunt prevăzute cu mijloace necesare pentru a le exercita. Primul principiu implică separarea societăţii civile de cea politică. În primul rând. societatea este compusă din indivizi independenţi şi egali în drepturi. Instituţiile politice ale statului sunt puse în slujba societăţii civile prin transferul unor prerogative ale puterii politice la diferite paliere ale societăţii civile. Statul nu mai apare ca fiind exterior societăţii civile.interesele noilor forţe sociale care nu se bucurau de o mediere adecvată a lor în logica reprezentării. odată cu invadarea noilor actori sociali au pus într-o altă lumină raportul dintre stat şi societatea civilă. diferit de simpla agregare a unor indivizi egali şi independenţi formal: „Democraţia liberală se bazează. teoria relaţională consideră că între aceste substanţe primare. garantarea drepturilor economice şi sociale. securitate socială. de altminteri corelate. inegalităţile reale existente între indivizi şi în particular. ci individului i se vor recunoaşte şi alte libertăţi decât cele politice: eliberarea de teamă. negarea luptei de clasă“50. între indivizii care populează comunitatea politică trebuie să existe relaţii de interacţiune şi de solidaritate: justiţia. la origini. ci ca expresia ei etico-juridică.

În concepţia mai veche. facţionalismul şi conflictul politic erau privite ca o parte normală. Dar cum se poate vorbi de comunitatea intereselor şi de realizarea unui ideal colectiv atâta vreme cât cucerirea majorităţii nu este posibilă. Armonizarea şi concentrarea acestor interese au arătat fisurile formelor de control ale instituţiilor democratice tradiţionale.). competiţia şi conflictele de la baza grupurilor determină ca interesul acestora să fie mediate de reprezentanţii lor în afara sferei de reprezentare politică: „Ideea mai veche a democraţiei moniste în care asociaţiile politice au fost considerate inutile şi nelegitime s-a transformat într-un sistem politic pluralist în care asociaţiile autonome au fost considerate nu numai legitime dar şi necesare actualmente pentru democraţia pe scară vastă (. reprezentarea ei nu este mai puţin importantă decât oricare alta.. ci perfecţionarea lor. în condiţiile în care partidele şi parlamentele nu le mai pot articula în voinţă politică. industrială. După cum principiul majoritar nu poate fi ipostaziat în expresia interesului general deoarece ar însemna să admitem că interesul majorităţii primează asupra celui al minorităţii sau interesele de grup primează asupra celor individuale. ca în cazul democraţiilor populare din ţările foste comuniste şi unde democraţia înseamnă promovarea şi apărarea unor interese de grup? 245 . În diferitele sale ipostaze (economică. De aceea. de grup etc. În cadrul democraţiei sociale indivizii concurează între ei pentru a influenţa procesele de luare a deciziilor şi deoarece puterea economică. Ea nu urmăreşte eliminarea mecanismelor democratice. a ordinii democratice. pentru reprezentarea unui interes solidar ele presupun consensul. chiar inevitabilă. Medierile. negocierile. Dar egalitatea drepturilor politice nu înseamnă acelaşi lucru cu egalitatea socială a membrilor unei colectivităţi. Aceste noi forme de control democratic acţionează în numele unui interes de grup sau colectiv. fără a înlocui însă principiul majorităţii. considerată că are un rol determinant. vechea credinţă că cetăţenii ar trebui şi ar putea să urmărească binele public mai curând decât scopurile lor particulare devine mai greu de susţinut deoarece binele public s-a fragmentat în interese individuale şi de grup“51. dezirabilă.Multiplicarea revendicărilor a evidenţiat slăbiciunile reprezentării politice şi a partidelor în articularea intereselor majore ale diferitelor grupuri socio-profesionale.) democraţia socială reprezintă recompunerea acestor interese de grup într-o nouă accepţie a Binelui Public. la fel cum cucerirea majorităţii în democraţia politică înseamnă premisa esenţială a reprezentării unui ideal colectiv. Concertarea intereselor se deplasează spre executiv.. În consecinţă. compromisul ajută mecanismele decizionale.

într-o colectivitate solidară. apare o falie în principiul majorităţii: nu acesta constituie baza democraţiei ci ideea de interes general la care participă toţi şi la care toţi au. Dimpotrivă. deoarece aceste decizii ar putea viza interesele vitale şi generale. adică a democraţiei politice.Formele de manifestare ale democraţiei sociale diminuează efectele acestei axiome: prin accentul pus în cadrul proceselor de socializare pe supunerea fiecărei voinţe particulare la autodeterminare sau autonomie şi nu pe înregimentare autoritară. deoarece individul nu poate exista decât ca fiinţă socială. Dimpotrivă. extrăgându-se din acest principiu „liberal“ forma individualistă a libertăţii şi a egalităţii juridice. şi încă din primii ani ai existenţei sale el este condiţionat de o întreagă reţea de valori şi norme care îi influenţează modul său de a fi şi de a se comporta. din raţiuni de ordin moral şi 246 . Începând cu secolul al XX-lea. aceasta numai pentru că. de asemenea. Nici un individ nu poate exista izolat de grupul său de referinţă. există o concepţie individualistă şi despre stat şi societate care estimează că libertatea individului se poate justifica fără să se ţină seama de întregul din care face parte. deci al unui întreg structurat organic în afara căruia individul nu poate fi conceput. Ideea vechii doctrine a dreptului natural după care toţi oamenii sunt egali de la natură în actualizarea ei presupune că în democraţia autentică nu este absolut necesar ca deciziile să fie luate în unanimitate. voinţa generală. De asemenea. pentru că minoritatea în general. datoria şi dreptul să coopereze. Concepţia după care principiul majoritar are cel puţin avantajul de a favoriza libertatea marelui număr şi a construi principiul democraţiei este o concepţie individualistă. Ea consideră drept esenţa mecanismului democratic agregarea impersonală a indivizilor. divergenţele de vederi nu constituie o raţiune suficientă pentru a separa. În aceste condiţii deciziile luate de majoritate ar putea fi impuse fără ca esenţa democraţiei să fie alterată. „Dacă decizia luată de majoritate pare să ţină de esenţa democraţiei. ajungând astfel la o interpretare individualistă a democraţiei. dar că este necesar ca toţi membrii să fie egali în ceea ce priveşte capacitatea de discernământ privind preferinţele personale şi binele public. ceea ce presupune ştergerea liniei de demarcaţie dintre majoritate şi minoritate. democraţia socială consideră libertatea şi egalitatea fiecăruia ca membru al unei comunităţi. Pentru ca o democraţie să fie autentică trebuie ca să existe o comunitate de interese în cadrul comunităţii pentru ca toate voinţele individuale să se poată topi într-o singură voinţă. Dar această autonomie nu este posibilă decât încorporând individul într-un întreg. democraţia socială are la bază ideea socializării care face din individ un membru integrat al unei colectivităţi.

şi atât cât depinde de el. în timp ce democraţia socială militează pentru o egalitate reală a condiţiilor de viaţă şi a drepturilor în universalitatea lor. Decizia luată de majoritate îndeplineşte în societatea solidară o altă funcţie socială decât în societatea bazată pe clase. omul este 247 . în al doilea caz. în timp ce. pentru că ea acordă mai multă valoare solidarităţii comune decât propriei sale opinii divergente. ci aceasta decide să se supună majorităţii.“52. ajutoare de şomaj. Preocuparea social-democraţiei în anii postbelici pentru valorile democraţiei sociale derivă din cele două axiome cuprinse în ideologia socialismului european: 1. subvenţionarea anumitor servicii publice importante. plecând de la considerarea individului în interdependenţa sa socială indisolubilă cu ceilalţi. extinderea sistemului de asigurări (pensii.“ „Diferenţa dintre democraţia politică şi democraţia socială este funcţia socială a deciziilor majoritare în cele două tipuri de democraţie. ea capătă forma unei gestiuni. 7. extinderea învăţământului obligatoriu.2. care este căutarea binelui colectivităţii. dar aceasta este cu totul altceva decât dacă el dezaprobă pentru că el nu recunoaşte scopul societăţii. planning familial) prin dezvoltarea politicilor de redistribuire. el se marginalizează din oficiu. Ca embrioane ale democraţiei sociale în această perioadă pot fi individualizate următoarele direcţii: politici pentru egalizarea şanselor şi condiţiilor de plecare. În concluzie. locuinţe sociale. În realitate. Democraţia politică stipulează egalitatea juridică în drepturi a indivizilor izolaţi. forma unei guvernări. o politică fiscală adecvată (impozite progresive pe venit). În aceasta din urmă ea este întotdeauna o decizie orientată spre interesele unei clase contra celorlalte clase.tehnic. deci majoritatea nu impune niciodată decizia sa minorităţii. sau că ea ar avea efecte dăunătoare. Dezvoltarea ideii de democraţie socială în perioada interbelică.6. Ca urmare a constituirii economiilor mixte. Cineva poate dezaproba o lege pentru că el consideră că ea nu ar putea produce nici un efect. De aceea. ea capătă. începe să se contureze în anii postbelici o mai mare deschidere a regimurilor democratice spre atenuarea inegalităţilor economice şi îmbunătăţirea nivelului de trai al păturilor defavorizate. ca membru cu drepturi depline al colectivităţii. o reneagă. diferenţa dintre cele două noţiuni de democraţie ne duce la opoziţia dintre momentele istorice şi sociale care le-au generat. a articulării ideii statului social în majoritatea ţărilor occidentale. el nu mai aparţine colectivităţii solidare. în primul caz. În acest ultim caz. va prefera să facă ceea ce a decis majoritatea. în timp ce în prima ea nu este decât o decizie asupra diferitelor mijloace de a urmări un interes comun. solidaritatea tuturor.

acţiunea politică se justifică numai în măsura în care practica stimulează realizarea acestor valori. exercită din exterior o presiune asupra guvernului care ocupă astfel locul unui arbitru. în plus. în special cele reprezentate de sindicate şi organizaţiile patronale. 2. Comisiile pentru industrie şi agricultură. în 1957. în concurenţă unele cu altele. ratelor dobânzii şi inflaţiei. Dimpotrivă. subiect şi obiect al propriei sale dezvoltări. a Comisiei paritare pentru preţuri şi salarii. gradul de reprezentare în componenţa comisiilor de negociere a tuturor categoriilor de salariaţi. în instituţiile înfiinţate de social-democraţi. a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor. grupurile de interes sunt atestate şi stimulate să trateze ca protagonişti autonomi. omul este. concomitent. Acestea se poartă în jurul ratelor de creştere economică. de mărire a salariilor. Concluziile acestor negocieri sunt înscrise în contractul colectiv de muncă şi devin obligatorii atât pentru angajatori cât şi pentru angajaţi. 3. Instituţiile Sozialpartnerschaft-ului funcţionează pentru că sindicatele acceptă cadrul global al economiei de piaţă. Aceste relaţii nu se conformează modelului american în care grupuri de interes dispersate. Partidele social-democrate au păstrat legături privilegiate cu sindicatele. începând cu muncitorii necalificaţi şi cu membrii de sindicat din secţii şi ateliere. În cadrul Comisiei paritare eficienţa 248 . Funcţionarea Comisiei paritare se bazează pe următoarele principii şi structuri: 1. iar când ele s-au aflat la guvernare au introdus în procesul de luare a deciziilor instituţii de cooperare între interesele organizate. În această Comisie. 2. gestionează sistemul de securitate socială. la nivel naţional. contribuind la gestiunea macroeconomică. negocierile se poartă între un număr egal de reprezentanţi (câte 8 din fiecare parte) ai Organizaţiei Naţionale a Sindicatelor şi Patronatelor la care participă şeful statului şi primul ministru (de o parte şi de alta). negocierile tripartite stat – patronat – sindicate. pentru preţuri şi salarii.întotdeauna un scop în sine şi nu un mijloc. Această reprezentare cât mai exactă a intereselor profesionale în instanţele centrale ale puterii s-a materializat în Austria în instituţia „Parteneriatul social“ (Sozialpartnerschaft) intrată în vigoare odată cu înfiinţarea. 4. Camerele de muncă au dreptul să prezinte avize motivate privind proiectele de lege şi. Prin urmare. pentru problemele dezvoltării sociale oferă datele tehnice negocierilor. fiind încorporate în procesul guvernamental de luare a deciziilor. sindicatele exercită o acţiune de reglementare a salariilor şi participă la supravegherea stabilităţii preţurilor şi la determinarea orientărilor politice globale.

ca membru al comunităţii“54. Solidaritatea. În epoca în care la orizont se profilează noi sfidări. Valorile fundamentale ale acţiunii socialiste sunt. fără corectivele normelor morale şi sociale de convieţuire. Ea necesită o compensaţie pentru inegalităţile psihice. mişcările de eliberare.procedurilor de negociere se bazează pe faptul că participanţii cuprind un cât mai mare număr de interese posibile. mişcările ecologiste şi feministe. precum şi egalitatea drepturilor şi şanselor. în opinia lui Willy Brandt: „libertatea. adoptată la cel de-al XVIII-lea Congres din 20–22 iunie 1989 de la Stockholm se afirmă:„Dreptatea semnifică sfârşitul tuturor discriminărilor individuale. Libertatea individului într-o primă accepţie înseamnă. după cum se ştie. şomajului. sociale şi trebuie să câştige independenţa în raport cu proprietarii mijloacelor de producţie şi deţinătorii puterii politice“53. În timp ce a respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. aceste principii îşi reafirmă valabilitatea în lupta împotriva neocolonialismului economic. poate asigura satisfacerea unor largi grupuri de interese prin participarea lor la procesele decizionale. tradiţiile culturale ale mutualismului şi securităţii sociale pot contribui la un nou ethos umanist „în care orice om îşi va putea dezvolta liber personalitatea şi va putea participa la viaţa politică. a-l lăsa să exploateze în pace desăvârşită pe cel slab şi neajutorat. ca principiu şi valoare social–politică. Reconstrucţia posttotalitară a lumii solicită un nou cadru de solidaritate şi de conjugare a eforturilor în care aceste valori. Dar libertatea absolută. nesiguranţei în faţa zilei de mâine. asigură cadrul realizării libertăţii individuale şi egalităţii şanselor. Justiţia şi solidaritatea socială sunt considerate de către social-democraţi valori fundamentale ale democraţiei pluraliste contemporane. discriminărilor etnice şi naţionale. În „Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste“. mentale. justiţia şi solidaritatea considerate drept obligaţia reciprocă care decurge dintr-o necesitate comună“. Într-o lume a schimbărilor globale şi rapide. Ea este expresia practică a redescoperirii ideii de OM şi a unui angajament faţă de victimele injustiţiei. solidaritatea este indispensabilă pentru supravieţuirea omenirii. Aceste principii sunt interdependente deoarece sunt rezultanta democraţiei politice şi a drepturilor fundamentale ale omului. născute din mişcarea muncitorească. este inumană fiindcă afectează celelalte valori ale vieţii sociale pe baza cărora aceasta este posibilă. Perenitatea 249 . economică şi culturală a omenirii. Istoria secolului relevă că justiţia şi solidaritatea socială sunt condiţiile indispensabile pentru realizarea unui anumit consens social. a acelui cadru de cooperare care facilitează soluţiile de compromis. manifestarea acţiunilor sale după propria-i opţiune şi voinţă.

mizeria. a solidarităţii.democraţiei presupune realizarea sintezei dintre garantarea libertăţilor individuale şi aceea a drepturilor sociale. renaşterea integrismelor şi a pasiunilor naţionaliste. lipsa de perspective a unui proces care uneori ameliorează în mod scandalos soarta altora. Iată de ce politicile prin care se urmăreşte realizarea solidarităţii corijează. Libertatea omului înseamnă şi egalitatea şanselor pentru fiecare individ. Ea se poate rezuma la o transformare a societăţilor fondate pe idealul individualist în societăţi de tip social. prin intermediul cooperării.). 7.. lipsa de succes a indivizilor aflaţi în competiţie. (. cu o moştenire a habitudinilor şi a comportamentelor date de istorie“55. Unii nu rezistă competiţiei.. de la regimurile politice şi economice la fenomenele de cultură. numeroşi oameni cad victima unor infirmităţi. solidarist. calamităţi sau forţe distructive ale istoriei. independente de voinţa sau calităţile individului. Dar egalitatea şanselor fără garanţii reale de egalizare a condiţiilor de intrare în viaţă este doar una formală în faţa legii. în condiţii de şanse egale. şomajul. importanţa de coeziune şi solidaritate trece înaintea pretenţiilor individului izolat“56. Concepţia despre democraţie expusă în Programul Partidului Naţional Ţărănesc din 2–6 februarie 1935 confirmă schimbarea de paradigmă în ştiinţa despre societate: „O adevărată revoluţie se afirmă în domeniul tuturor valorilor: spirituale şi materiale. resentimentele legate de excludere. răbufnirea instinctelor posesive cauzate de şocul sărăciei. Libertatea individului este direct proporţională cu diversitatea alternativelor de manifestare oferite fiecărui cetăţean. La acestea se mai adaugă traumatismele excluderii şi teama de insecuritate.7. Din motive diferite. Analizele efectuate în acest sens relevă cauzele complexe ale dezintegrării ţesutului social: urmărirea exclusivă a interesului propriu. egalitatea şanselor nu asigură şi egalitatea realizării lor. în anumite limite.2. Problematica democraţiei sociale în România interbelică. criza de identitate. iar sistemele de relaţii în care se află angajat individul sunt diferite şi inegale. „Temerile legate de schimbări. din ce în ce mai pronunţat. În toate ramurile de activitate. În societatea noastră a insecurităţii a intra în secolul al XXI-lea apare uneori ca o ruptură cu o formă de cultură. Încercând să găsim o cheie explicativă la această schimbare de 250 . În documentele partidelor socialiste şi social-democrate elaborate după 1989 se recunoaşte situaţia dramatică a dezagregării solidarităţii sociale şi a adâncirii nedreptăţilor sociale în lumea contemporană. au distrus echilibrul delicat al speranţelor care prevala în lunga perioadă de creştere din epoca glorioasă a celor 30 de ani postbelici. drepturile societăţii cresc şi veleităţile individului scad. dezrădăcinarea. sentimentul de nesiguranţă în faţa unor evoluţii neînţelese sau ameninţătoare.

Cum îşi vor edifica ţărăniştii modelul lor de democraţie ţărănească. Metoda lui Durkheim care vedea în aceste credinţe fapte sociale independente de voinţa individului sau de subiectivitatea cercetătorului.paradigmă. eficienţa economică şi schimbarea tipului de repartiţie au exercitat o formidabilă presiune asupra politicului. Ralea. chiar contra colectivităţii. În această privinţă concepţia despre democraţia rurală afirmată tranşant de preambulul Programului Partidului Naţional Ţărănesc din 2–6 februarie 1935 valorifică studiile despre democraţie ale teoreticienilor ţărănişti din deceniile trei–patru: M. obligându-l la concesii importante şi la replieri strategice. Constantin Stere. Societatea este anterioară. a recunoaşterii principiului majorităţii ca singura sursă de legitimare a puterii politice.. Pe de altă parte. înainte de toate. a desfiinţării discriminărilor în aplicarea lor.. Cooperativismul. vor aduce o contribuţie decisivă la elaborarea profilului ideologic şi doctrinar al „statului ţărănesc“. ca formă de organizare a economiei agrare.. procesele de industrializare au dus la un nou tip de raţionalitate economică în care concentrarea producţiei. Petre Andrei. considerăm că ea poate fi găsită în procesele de modernizare politică şi economică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea care au indus apariţia pe scena istoriei europene a noi actori şi instituţii precum şi noi modalităţi de exprimare a intereselor socio-economice în instanţele supreme ale puterii. opusă democraţiei liberale reiese cu claritate din preambulul programului din 1935 care îi fixează cadrul lui esenţial: „Vechea democraţie a secolului trecut (. a găsit un puternic ecou şi a exercitat o influenţă durabilă asupra sociologilor de la „Viaţa românească“ dintre care mulţi vor adera la ţărănism în deceniul patru şi. Această democraţie era mai mult formal–politică şi prea puţin economică. Toate acestea au servit de minune doctrinarilor ţărănişti în misiunea lor de a demonstra superioritatea democraţiei rurale asupra celei liberale din România interbelică. impunea raporturi sociale de tip solidarist.) democraţia pe care am moştenit-o de la veacul trecut pornea de la ideea de individ şi nu de la aceea de grup“57. Ea insista mai mult asupra drepturilor şi prea puţin asupra datoriilor de solidaritate şi cooperare (. În 251 . un „ansamblu de idei“ şi de „credinţe colective“ care instituie solidaritatea socială. Virgil Madgearu. Modernizarea politică s-a manifestat cu precădere printr-o explozie a ratelor de mobilizare şi participare. Sub influenţa obiectivismului sociologic profesat de şcoala sociologică franceză a lui Émile Durkheim societatea este. după cum vom vedea. ca o consecinţă a luptei pentru extinderea votului universal şi a generalizării drepturilor politice. autonomă şi superioară individului izolat.. Constantin Rădulescu Motru.) a creat o ideologie care asigură individului toate libertăţile.

. o democraţie disciplinată. adică fără asigurarea libertăţii individuale şi a libertăţii comunale. ca fază de tranziţie de la democraţia liberală la statul ţărănesc „ca dictatură legitimă şi pozitivă a atâtor milioane de ţărani“. ca şi după adaptarea lui. sunt puncte de sprijin care păstrează pentru noi toată valabilitatea lor“59. M. cum spunea Lasalle. Virgil Madgearu. Sterian Dumbravă nu se sfiieşte să vorbească de posibilitatea instaurării unei dictaturi ţărăneşti. o bună şi democratică guvernare“60. Şi. ea nu este relevantă pentru raportul de forţe din societatea românească. aceste 252 . regimul legal şi constituţional. adică să consacre forma de organizare socială pe care voinţa generală o urmăreşte61. Sterian Dumbravă propune o Constituţie Ţărănească pentru statul ţărănesc. Astfel. având în vedere principiul majoritar şi solidaritatea organică a intereselor. oricât de perfecţionat ar fi aparatul central de guvernare al acestei ţări. solidaritatea tuturor claselor în jurul ţărănimii – factor esenţial de producţie. Or. se putea citi în preambulul Programului din 1935. Ţ. N. Prin urmare. La rândul său. În special studiile lui C. Petre Andrei vede în statul cultural o expresie firească a democraţiei sociale. o democraţie de libertăţi. care să fie „expresia raporturilor de forţă dintre clasele sociale“. deoarece statul cultural trebuie să fie un stat etic care să îşi asume sarcina educării subiecţilor săi în spiritul caracteristicilor fundamentale ale vieţii ţărăneşti.. Stere. într-un discurs rostit în Parlament în 1936. adică acea formă de organizare politică şi economică a statului care-şi trage rădăcinile de viaţă din înseşi „realităţile organice ale acestui popor de ţărani“ şi care caută „să cuprindă posibilitatea de afirmare a acestei vieţi în plenitudinea tuturor nevoilor şi a aspiraţiilor ei“. ceea ce lasă să se întrebată poziţia coerentă a conducerii P. „o democraţie ordonată. Ralea au constituit repere esenţiale pentru coagularea tezelor de bază ale ideologiei statului ţărănesc: „Monarhia constituţională. Deoarece democraţia burgheză este o caricatură a instituţiilor importate din Occident. Într-adevăr. sociologul Petre Andrei vedea în noul concept de democraţie. o democraţie de drepturi dar şi de datorii. o ţară – având pe deplin asigurate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi autonomia locală – va avea. nu anarhie. dar şi de obligaţiuni“58. cel puţin în problemele teoretice fundamentale. garanţia libertăţilor şi drepturilor cetăţeneşti etc. dimpotrivă. desigur. încă din 1922 Constantin Stere încadra ferm regimul parlamentar pe principiul constituţionalismului (al statului de drept): „Fără supremaţia legii şi fără autonomie locală.preajma elaborării Programului aceste studii se înmulţesc. constituţionalismul lor va rămâne o simplă faţadă în dosul căreia se poate ascunde arbitrarul şi despotismul cel mai neînfrânat. oricât de rudimentar ar fi aparatul ei central. Prin democraţie socială Sterian Dumbravă înţelege democraţia ţărănească.

perfect orientaţi. şi solidarismul social sunt cele două 253 . Călinescu şi M. Mihai Ralea (1896–1964) s-a impus ca o personalitate remarcabilă a „noului val“ de tineri intelectuali radicali din structurile de conducere ale Partidului Naţional Ţărănesc. Sevastos. „Contribuţii la ştiinţa societăţii“ (1927) concepţia lui Mihail Ralea despre viaţa. evoluţia societăţilor este influenţată de obiectivismul sociologic al lui Emil Durkheim şi al şcolii acestuia. etică şi filozofie. constituţional şi parlamentar“63. În 1934 M. Iar Virgil Madgearu repeta şi el aceeaşi idee în 1928: „Noi ne găsim azi. care va fi şi ea.caracteristici sunt cultul muncii. spiritul de asociere. precum şi explica orientarea spre democraţia socială. Ion Răducanu. Dacă avem în vedere demofilia profesată de grupul „Vieţii româneşti“. cu drepturile ei inalienabile. „scoţându-le din mizeria şi întunericul în care trăiesc“ şi să inducă în comportamentul maselor de ţărani „conştiinţa datoriei şi respectul drepturilor“62. 1923). după ce în ianuarie 1933 G. Zane. prezentă în cele două curente. Încă din primele sale scrieri cu caracter social–politic: „Ideea de revoluţie în doctrinele socialiste“ (în limba franceză. Ilarie Dobridor. putem anticipa o anumită continuitate programatică între poporanism şi ţărănism. Stere. Gh. Pentru edificarea unei democraţii autentice în statul ţărănesc instituţiile satului: şcoala. Ideea de evoluţie a individualităţii umane spre formarea personalităţii. Victor Jinga. Ralea devine directorul ziarului „Dreptatea“. Tot Virgil Madgearu va evidenţia într-un studiu din 1935 superioritatea democraţiei solidariste asupra celei individualiste. ea rezidă din „explicarea omului“. ca rezultat al procesului dramatic de eliberare a acestuia de servituţile pur biologice. psihologie. estetică. de esenţă liberală: „În locul acestei democraţii individualiste se dezvoltă o democraţie socială. ca inhibiţie a pornirilor primare. a instinctului de conservare şi de subordonare a acestora unor scopuri etice. biserica.. „Introducere în sociologie“ (1926). ca şi întotdeauna. şi formaţia sociologică şi economică a acestor tineri intelectuali ţărănişti. Ele trebuie să lucreze la opera de luminare a satelor. în frunte cu C. pentru că avem un ideal în lupta pe care o ducem: să întronăm în România un regim democratic. Petre Andrei. În ultimă instanţă. Anton Alexandrescu etc. bazată pe libertate. Ibrăileanu îi încredinţase conducerea revistei ieşene „Viaţa românească“ împreună cu doi codirectori: G. Alături de Virgil Madgearu. dar pe o libertate încadrată în acţiunea socială în general“64. cooperatismul ca şi spiritul comunitar. Petre Grosu. oficiosul partidului. administraţia au un rol decisiv. Concepţia despre democraţie a lui Mihai Ralea se formează pe acest fundal sociologic ale cărui perspective însă se adâncesc cu concluziile studiilor sale de antropologie.

libertatea. la lumină şi la nevoia de libertate individul nu mai poate suporta tirania absolutistă a unui Cezar sau a unei clase“66. Principiul cardinal al democraţiei politice este. democraţia. în cele civilizate şi evoluate solidaritatea iese din deosebirile create de diviziunea muncii sociale. Făcând istoricul apariţiei şi consacrării ideii democratice în viaţa politică. Democraţia nu lichidează şi nici nu nivelează. În Diviziunea socială a muncii É. iată morala democratică supremă. de independenţă absolută.axe interne care susţin crezul democratic al gânditorului român. „Democraţia politică. a-l lăsa să exploateze în pace desăvârşită“67. de respect integral al altuia îşi primeşte corectivul său în democraţia socială. În procesul de trecere de la primele comunităţi 254 . Înainte de a fi o valoare socială sau politică. „are şansele cele mai mari pentru a găsi competenţele de care o societate are nevoie pentru a progresa“69. de pildă. Durkheim sublinia rolul important al relaţiilor de alianţă în trecerea de la conformismul gregar al societăţilor primitive. Se înţelege de la sine că odată ajuns la conştiinţa de sine. afirma Ralea în polemică cu doctrinarii revistei „Gândirea“: „E un adevăr banal în sociologie faptul că dacă în societăţile primitive solidaritatea iese din asemănare. însufleţită de ideea de caritate şi filantropie. dublat de principiul selecţiei naturale: „Suveranitatea şi libertatea absolută a individului. permiţând o largă selecţie a valorilor. bazat pe credinţa colectivă în totem sau în magie la afirmarea progresivă a libertăţii şi personalităţii individuale. „Solidaritatea mecanică“ a societăţilor contemporane dezvoltate s-ar datora deosebirilor tot mai accentuate dintre rolurile. depinde de celălalt care-l completează cu specialitatea lui“65. democraţia este pentru Mihai Ralea o valoare biologică întrucât democraţia „este o stimulare de viaţă în timp ce dictatura este o interdicţie de viaţă“68. Deşi oamenii nu se nasc egali. funcţiile şi statusul pe care indivizii le îndeplinesc în acest proces obiectiv de diviziune socială a muncii. Ralea distinge între democraţia politică şi democraţia socială cu mult înaintea unor reputaţi politologi europeni sau nord-american. La prima vedere s-ar părea că între afirmarea libertăţii individuale în epoca modernă şi necesitatea solidarităţi sociale există o contradicţie insolubilă. aşadar. solidaritatea şi egalitatea pe baza cărora s-a edificat democraţia socială. după care trebuie definită democraţia şi care trebuie să se regăsească în toate speciile ei. Dar libertatea absolută este nedreaptă şi inumană fiindcă afectează celelalte valori ale democraţiei. fiind specializat numai în ceva. din faptul că fiecare individ. El deduce caracterul implacabil (inevitabil) al acestui regim din însuşi principiul evoluţionismului antropologic. A respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. M. precum Maurice Duverger sau Robert Dahl.

de tip manchesterian. Democraţia e o posibilitate. ca două faţete ale civilizaţiei europene din ultimele două secole. Democraţia este un regim care sporeşte vitalitatea72. regimuri care o stimulează. conştiente de dreptul lor la viaţă. stimulant care tonifică şi sporeşte creşterea vieţii. Maurras sau alt subtil literat găsesc că alt regim e mai bun“70. oamenii nu sunt egali. în timp ce reacţiunea e un regim de înăbuşire şi de moarte“73. laissez passer“. Ralea îşi construieşte viziunea sa democratică este dată şi de distincţia operată de el între individualism şi colectivism. fiindcă Ch. De altfel. Desigur. „oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi“. nu vor abdica de bună voie de la drepturile lor. atât de condiţionarea lui de clasă cât şi de dinamica socio-profesională: „Din cele două mari grupuri apărute în societăţile contemporane: clasa 255 . O exemplificare a modului în care M. tocmai pentru ca în democraţia de grup drepturile şi libertăţile persoanei să fie garantate. cât mai multe personalităţi“71. a murit peste tot (. Societatea îi vrea liberi şi egali sub raportul condiţiilor de viaţă şi al legii. ca şi gravitatea. Toată lumea e de acord că idealul maxim al culturii şi al eticii umane e creaţiunea a cât mai multor exemplare de elită. Însă „aptitudinile congenitale şi hazardul vieţii îi ierarhizează. În procesul de transformare a democraţiei liberale. credinţe care îi măresc energia. acesta este şi sensul primelor articole din „Declaraţiile drepturilor omului şi cetăţeanului“.). Aceasta e o lege aproape fizică. Ea nu se poate evita. Afară de acestea. „laissez faire“ însemna de multe ori libertatea celui mai tare de a exploata pe cel slab74. ţărănismul era obligat. Ralea.. în formă absolută. Adică liberi şi egali datorită drepturilor naturale. în concepţia lui M. identităţii de esenţă a naturii umane. M. democraţia trebuie concepută ca „un regim etnic. pe când reacţiunea e o interdicţie de selecţie. departe de orice schemă organicistă sau de morfologia culturii. Prin urmare. Instinctul lor orb de conservare se îndreaptă către ceea ce favorizează şi ajută creşterea şi prosperitatea speciei.. democraţia prezintă imense avantaje biologice. Fiindcă mulţimile nu adoptă decât principii de viaţă. În locul dezordinii libertare a apărut nevoia de solidaritate. de la barbarie la civilizaţie.umane la stat. Egalizând condiţiile de plecare. Masele adânci ale societăţii. democraţia se impune ca una din formele de guvernare sau de control al guvernării. Ralea distinge cu subtilitate dialectică primatul ordinii şi al societăţii asupra individului. Afirmarea individualităţii umane în evoluţia de la conformismul gregar al societăţilor primitive la evidenţierea diferenţelor interindividuale este indisociabilă de solidaritatea împotriva tendinţelor anarhice şi de hipertrofiere a individualismului din epoca liberalismului clasic: „Laissez faire. nu care o deprimă.

2. popularitatea politicienilor realizată mai ales prin mijloacele false ale propagandei. acceptând un Senat corporativ cu rol consultativ. critica încercărilor de a înlocui regimurile democratice prin regimuri dictatoriale sau autoritare. de imagine. dar să şi utilizeze competenţa celui de a doua. având în laissez faire. M. selecţia valorilor nu se face după competenţă. în orice caz. 3. sistemul reprezentativ al democraţiei. critica cadrului moral în care regimul democratic este chemat să funcţioneze. ţărănismul e obligat a rămâne. ele nu ar putea produce nimic din cauza individualismului lor excesiv. partizane şi clientelare)76. Charles Maurras şi de scriitorii grupaţi în jurul revistei L’Action Française. Conform acestei şcoli de gândire democraţiei i-ar fi inerente următoarele defecte: 1. iar importanţa excesivă acordată democraţiei duce la diminuarea celorlalte funcţii ale statului. el înţelege să se sprijine pe prima căreia. politica. bazat pe criterii pur politice. În acest context. după principiul majoritar. critica teoriilor societăţii şi culturii de masă văzute ca efect nivelator şi uniformizator al individualităţilor. democraţia s-a impus datorită unui determinism sociologic în viaţa popoarelor industrializate. din cauza disensiunilor între grupuri care întreţin o permanentă instabilitate a ministerelor şi. 2. fidel liniilor mari şi definitive ale democraţiei propriu-zise“75. Mihai Ralea procedează la o demolare sistematică a acestor aserţiuni. mai precis în jurul ideii de libertate economică care a însoţit ca o umbră formarea economiilor capitaliste. 4. Lupta lui M. chiar dacă parlamentele democratice ar selecta oameni competenţi. 3. îi dă rolul primordial în stat şi în Camera Deputaţilor care singură va avea rolul deliberativ. ci după alte criterii (formale. nu numai că nu încurajează competenţa. dar o şi sabotează. plecând de la pretinsa slăbiciune a acestora. Primind principiile democraţiei de grup. 256 . Ralea pentru apărarea valorilor democratice în epoca interbelică era canalizată împotriva a trei mari pericole care ameninţau să le discrediteze: 1. Ralea supune unei analize minuţioase critica teoriilor democratice iniţiată de liderul dreptei clasice franceze. le ascunde de cele mai multe ori incompetenţa ca şi pe aceea a alegătorilor în jurul cărora s-a creat mitul voinţei generale. În primul rând.şi profesia. 5. apanajul regimurilor egalitare. Triumful economiei capitaliste. paralizează în lupte sterile forţele de progres ale naţiunilor. prin urmare. o lipsă totală de continuitate în legiferare şi administraţie.

garanţii constituţionale şi sistem bicameral. Egalitatea. Cu toate neajunsurile lui. fiecare din obiecţiile aduse regimului democratic. de exemplu. Pe de altă parte. acestea nu se îndepărtează. au început să se impună în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sub presiunea curentelor socialiste. în special raţionalismul şi intelectualismul. incompetenţa peste tot. prin apariţia personalităţii. ca valori de bază ale democraţiei. Ca să ştii să înoţi trebuie să te scalzi des“78. pe rând. În ce priveşte obiecţiile aduse regimurilor democratice de teoriile societăţii şi culturii de masă. apoi printre parlamentari. cu privilegierea libertăţii economice în dauna celorlalte specii de liberate şi valori sociale. nivelează şi şterge deosebirile individuale. Examinând. de arsenalul argumentelor clasice privind: „tirania majorităţii şi uniformizarea socială. ca valoare supremă a democraţiei.laissez passer strigătul de luptă al burgheziei victorioase. Întâi în corpul electoral. Pe măsura creşterii gradului de instrucţie şi de difuzare a culturii în straturile adânci ale societăţii se cristalizează opinia publică ce asigură o mai bună orientare a voinţei corpului electoral prin lansarea şi aprobarea prin mai buna cunoaştere a unui candidat. El trece în revistă neajunsurile reproşate fiecăruia dintre aceste elemente ale democraţiei pentru a le infirma cu argumente din realitatea politică însăşi. în esenţă. printr-o educaţie politică. de-a lungul secolului al XIX-lea. Toate acestea au dus la afirmarea democraţiei politice pe următoarele planuri: separaţia puterilor. că celelalte forme de acţiune socială sunt sterile a dus uşor la o proeminenţă a economicului asupra politicului. ideea de libertate politică s-a impus în viaţa socială prin degajarea individului de mediu. pe motiv că masa de alegători nu are nici discernământ. nici instrucţia necesară pentru a alege în parlamente pe cei mai competenţi dintre reprezentanţi. „Problema alegerii competente nu va putea fi rezolvată complet însă decât printr-o reformă în moravuri. Ideea că acţiunea economică este singura eficientă şi creatoare de bunuri materiale. Educaţia politică se face printr-o largă învăţătură a libertăţii şi demnităţii politice. în fine printre membrii care compun guvernele“77. Democraţia ar urî individualităţile proeminente. preferând „caracterele medii. mai ales că acestuia din urmă i se puneau în cârcă luptele şi dezbinările interne lipsite de oricare utilitate. masele uniforme“. Ca să poţi vota bine trebuie să fi avut multă vreme libertatea de a decide cum vrei de votul tău. 257 . Dar aceasta nu poate fi decât tot opera democraţiei. care-şi trimite reprezentanţii în parlament. s-a identificat cu voluntarismul pragmatic. Nu este mai puţin adevărat că egalitatea şi libertatea. votul universal. Mihai Ralea se opreşte la cel mai grav dintre acestea şi anume acela de incompetenţă: „Aşadar. guvernare reprezentativă. mijloacele mecanice. nu poate fi înlocuit prin democraţia cenzitară sau democraţia corporativă.

„Raţionamentul principal al protagoniştilor antidemocratici este acesta: 258 . Sunt simple halucinaţii. de primitive au putinţa de a denunţa. trebuie să pornească tot din inspiraţia democratică.suprimă personalitatea şi originalitatea. Dar a proceda aşa nu înseamnă oare a condamna tocmai regimul antiparlamentar. controlul democratic o menţine şi o conservă. M. democraţia s-a dezvoltat în lupta pentru umanizarea voinţelor naturale şi uzurpatoare. nu excesul acestor cadre instituţionale a generat anomaliile sociale. Mihai Ralea a demontat sofismele doctrinarilor români care încercau să exploateze contradicţiile şi neîmplinirile regimului democratic din România interbelică pentru a proclama necesitatea unui regim de mână forte. fie el chiar perfect la început. ci tocmai insuficienţa utilizării lor. vina anomaliilor şi carenţelor structurale ale vieţii sociale româneşti o poartă nu atât regimul democratic sau parlamentar ci tocmai pseudodemocraţia sau pseudoparlamentarismul. în lupta împotriva îndărătniciei şi capriciilor oamenilor puternici şi a eroilor. un guvern sau un regim necontrolat. În faţa acestor obiecţii aduse democraţiei. „Sistemul egalitar omoară creaţia culturală fiindcă nu este posibilă intelectualitate şi ştiinţă adevărate fără individualitate“79. „La noi. O altă calitate a regimurilor democratice care le conferă o superioritate de netăgăduit asupra regimurilor dictatoriale este posibilitatea înfăptuirii controlului. toate relele îi sunt puse în spate. dimpotrivă. cel real. parlamentarismul şi democraţia nu există. Ralea răspunde că idealul maxim al culturii şi al eticii umane e creaţiunea a cât mai multor exemplare de elită. Ralea sublinia inexistenţa unui veritabil regim parlamentar şi democratic în România. el „e singurul pe care omenirea. Pe de altă parte. Parlamentele. Altfel nu vor fi primite sau vor da un rezultat hibrid. În aceste condiţii singura soluţie este perfecţionarea şi organizarea acestui regim şi exploatarea şanselor oferite de el: „Dar remediile. mai plin încă de inconveniente decât cel actual“82. l-a putut găsi până acum. a cât mai multor personalităţi. fiindcă toate relele constatate sunt în strânsă legătură cu dânsul?“83. Toate acestea pledează pentru caracterul antieroic al democraţiei şi îl determină pe gânditorul român să afirme că „democraţia e o posibilitate. pe când reacţiunea e o interdicţie de selecţie“80. În primul rând. ca să fie fecunde. Combătând în acest context argumentul că România ar trebui să urmeze calea unor regimuri străine care au evoluat spre dictatură şi totalitarism. Dacă egalitatea punctelor de plecare ajută selecţia. întrucât democraţia şi parlamentarismul s-au dovedit incapabile să gestioneze criza economică şi socială de după primul război mondial. în căutarea ei de mai bine. Pentru că oricât de imperfect ar fi un regim democratic. Şi totuşi. Pe de altă parte. sfârşeşte corupt. Puterea nestăvilită lunecă uşor în abuz“81. M. Mihail Ralea insista asupra faptului că la noi. oricât ar fi de neevoluate.

5. democraţiile noi. legalitate. Evidenţiaţi principiile şi valorile regimurilor democratice. 6. reprezentare. În aceste împrejurări. mai puţin rău decât astăzi. S-o suprimăm şi va fi bine. ci expresia ei românească“85. Arătaţi asemănările şi deosebirile dintre modelul majoritar şi modelul consensualist al democraţiei. lege. Să căutăm deci a le perfecţiona. alegeri. democraţie consociativă. a cere suprimarea multipartidismului şi a regimurilor parlamentare echivalează cu pregătirea condiţiilor pentru instaurarea regimurilor autoritare. Definiţi democraţia ca regim politic. modele ale democraţiei. democraţie socială. consens.România păcătuieşte prin prea multă democraţie. poliarhii. se prea poate. În orice caz. Să suprimăm adică ce? Neantul? Ceea ce n-a fost?“84. Definiţi democraţia socială. 259 . proceduri. TERMENI – CHEIE: democraţie. ci modul în care ele sunt obligate să funcţioneze: „Că partidele noastre n-au fost întotdeauna la înălţime. Definiţi poliarhiile. Ralea argumenta că nu instituţiile democratice sunt vinovate de fenomenele deplorabile de care suferă societatea noastră. ÎNTREBĂRI: 1. 4. Nu ideea de partid e compromisă. 3. M. 2. Arătaţi deosebirile dintre democraţia clasică (modernă) şi democraţia contemporană. majoritate.

. p.NOTE: SARTORI. New Haven. În: Revue internationale des sciences sociales. op. G. 1968. 34 Ibidem. 1995. ROBERT. 41 Ibidem. R. 2000. BENJAMIN. În: EULAU (ed). The Cost of Realism: Contemporary Restatements of Democracy. Participare şi opoziţie. p. p. Les nouvelles démocraties: l’analyse d-un phenomen. 292. 27 DAHL.. p. Thomas Crowell. J. New-York. Freedom and Political Obligation. Paris. ROBERT. 31 LIJPHART. op. 26–27. secţiunea 11. p. 4 BARBER. GIOVANNI. 56. 114. 156. Humanitas.. P. p. P. 7 MILL. Some Social Requisites for Democratiy: Economic Developement and Political Legitimacy. 2000. p. p. 1955. LINDBLOM. 1967.. La fin du politique. op. Apud: BIRNBAUM. p. 53. 135. E. cit. p. Democraţia. p. 1967. 14 MANIN. Ibidem. 23 PLAMENATZ. Putere şi contraputere. J.. 33 din ianuarie 1985.. Oxford University Press... Poliarhiile. A preface to Democratic Theory. 39–40. p. p. mai 1993. Payot. Le Démocratie. p.. 380–381. S. COY şi J. Théorie de la démocratie. I. 355. p. CARL. 40 Ibidem. Consent. 293. Egalité et démocratie.. 230. Poporul contra democraţiei. Bucureşti. 20 SHILS. ROBERT. AREND. ROBERT. Blackwell. 1922. 1959. 484. 43 Ibidem. Himmelfarb Co. 1975. 12 Ibidem. Essays on Political and Culture. 17 DAHL. CH. Paris. 227.. 39 Ibidem. În: Enciclopedia (Blackwell) gândirii politice. Democracy and Bargaining in Politics and Economics. S. p. Hierarchy. În: MC C COY şi PLAYFORD. nr. 53. 11 BURDEAU. Bruxelles. DAVID. p. JOHN. 3 BECKER. 125. 38 WELFORET. p. Iaşi. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări. În: American Political Science Review. op. B. A preface to Democratic Theory. 32 Ibidem. p. Iaşi. 13. 2 1 260 . Glencon Free Press. PIERRE. cit. 2000. Modern Democracy. New Haven Press. Théorie de la démocratie. FRANCISCO. Second Treatise of Civil Government. Bucureşti. 37 Ibidem... 8. 230. 1943. Prefaţă la Dahl. Democratie. cit. The Logic of Personal Knowlwdge. (Sublinierile ne aparţin). 1966. FREDERICK. 49–61. 25 Ibidem. p. p. 22 SCHUMPETER. Modele ale democraţiei. p. J. C. Socialisme et démocratie. capitalul II. F. p.. Capitalisme. Du Contract social. p. E. 1961. Polirom. 29 DUMITRU DÎRDALĂ. 49. tome II. 1966. 35 TURNER. 205. p. Iaşi. Comunicare la cel de-al VII-lea Congres A. Paris. În: Revue internationale des sciences sociales. LEON. p. 5 LANE. Ancienne Librairie Fontemoing¸Paris. 1973. 326.. Apolitical Politics. Paris. Les conditions préalables à la polyarchie. În: Mc C.). 15 LOCK. şi CHAZEL. Political Behaviour. 156. 1956. New York. 42 Ibidem. p. 26 DAHL. 16 BIRNBAUM. 38. 18. ROBERT. 19–63. 28–29.. 24 SARTORI. 19 SHILS. JOHN. New-York. L. 1965. SEYMOUR MARTIN. 21 BIRNBAUM. 136. 87. Editura „Noua Alternativă“. p. 18 DAHL. p.. Centre and Periphery. Le consenseous.. p. 9 CIOABA. 30 Vezi LIJPHART. nr. Editions du Seuil. 36 Ibidem. 136. Librarie Armand Colin. Institutul European. p. cit. 44 Ibidem. Traité de droit constitutional. capitolul III. cit. A. 294. Poliarhiile. 323. ARISTIDE. p. La Fin du politique. 294–295. AREND. p. 10 DUGUIT. 196. Sociologie politique. p.. LUCIAN. Mac Millan. 8 ROUSSEAU. 14. JACK. 291. London. (ed. Institutul European. Aubier. p. p.. p. 126. nr. 131.. A Critique of the Elitiste Theory of Democracy. 32. Seuil. p. PLAYFORD. C.. GUY. op.. cit. Oxford. Volonté générale ou déliberation? În: Le Débat. 6 WALKER. 290. London. 49. 30–48. p. 322. J. op. p. Paris. J. Yale University Press. 33 LIPSET. 1998. 1941. 13 HERMET. P. mai 1993. 28 DAHL. nr. GEORGES. Robert A.

1926. 1989. 47 Ibidem. MIHAI. 1935. ALAIN. 49 DOGAN.. ROBERT. P. Atitudini. p. 1926. Editura Casei Şcoalelor. Gallimanrd. Felix alcan. Editura Casei Şcoalelor. p. P. Organizarea socială şi politică a statului ţărănesc. p. 78 Ibidem. . XVIII. În: Viaţa românească. 71 RALEA. p. p. 51 DAHL. nr. 2. MIHAI.Ibidem. 1931. În: Viaţa Românească. 1931. 64 MADGEARU. 96–97. 261 . p. 76–8. MIHAI. W. Paris. p. p. 81. DOMINIQUE.. Tendinţe de renovare ale democraţiei. 1977. În vol. p. Scrisoarea din 11 februarie 1972. 144–145. 58 ANDREI. p. p. BERNARD. U. 62 ANDREI. 80 Ibidem. adoptată la cel de al XVIII-lea Congres din 20–22 iunie 1989. Pentru democraţie. Democraţie şi creaţie. 130. 295. 56 Programul Partidului Naţional–Ţărănesc. 9. 3. PELASSY. În: Viaţa Românească. p. Loc. p. p. 66 RALEA. 1929. Sociologie po. p. Concepţia şi organizarea lui. În: Viaţa românească. New Haven and London. La socialdémocratie et l’avenir. p. 1926. PETRE. p. 171. 3. 69 Ibidem.. Editura Şcoalelor.. Bucureşti. 4. 81 82 83 84 85 RALEA. 140–141. Ibidem. Paris. p. Paris. 13. B. MIHAI. 1979. 17. Stockholm. 32. 141. 5. 68 Ibidem. În: Brandt. 65 RALEA. Democraty and its critics. U. p. 52 ADLER. La social-démocratie ou le compromis. MIHAIL. 81. Cultura satelor. cit. p. 1935. 1935. PETRE. 1931. MIHAI. MATTEI. C. 53 Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste. F. 10. p. MANIN. p. În: Calendarul Partidului Naţional Ţărănesc. 76–8. MIHAI. Între partide şi tehnicieni. 296. Bucureşti. Yale University Press. 59 STERE. 11. nr.. 50 BERGOUNIOUX. nr. În: Viaţa românească. 74 RALEA.litique.. 14. 55 Declaraţia de principii. Ibidem. La social-démocratie ou le compromis. PETRE. MANIN. p. RALEA. p. nr. 196–197. MIHAI. 41. F. 172.Kreisky. O. 14. 72 RALEA. 79 Ibidem. 1935. Democraţie şi creaţie. p. Cultura satelor. 169. 297–298. STERIAN. În: Dreptatea din 21 ianuarie 1936. Paris. În: Statul ţărănesc. 63 În Dreptatea din 11 aprilie 1928. MAX. BERNARD. 57 Ibidem. 188. 1922. În: Calendarul Partidului Naţional Ţărănesc. 168. 48 BERGOUNIOUX. 67 Ibidem. an XXIII. Palme. 176. 5. 1935. nr. Démocratie politique et démocratie sociale. 1976. W. Mouton. Însemnările unui solidar III. Paris. cit. 197. Bucureşti.XVIII. 1931. p. 46 75 76 77 45 RALEA. p. p. Misiunea unei generaţii (1928). În: Atitudini. În: Atitudini. 1979. p. op. Ed. 61 DUMBRAVĂ. ALAIN. 70 Ibidem. 119. p. Bucureşti. Bucureşti. Misiunea unei generaţii. p. VIRGIL.. 54 BRANDT. 73 ANDREI. În: Viaţa românească. Democraţie şi creaţie. nr... An. 166. Discurs rostit în Parlament. 60 Ibidem....

conform voinţei totalitare. Precizări conceptuale. precum şi printr-o drastică limitare (ori anulare) a drepturilor şi libertăţilor civice în raport cu instituţiile puterii. 262 . Din acest punct de vedere totalitarismul este acea formă de regim politic caracterizată prin concentrarea puterii. Prin trăsăturile sale. artei şi le supune raţionalităţii sale sociale. De regulă. forme istorice şi speciale ale regimului politic dictatorial. Ideologie unică şi universală: ideologie care pretinde că posedă cunoaştea legilor evoluţiei sociale. Totalitarismul ar fi expresia malignă a regimurilor dictatoriale. modelul comun al acestora. de la dictaturile contemporane până la totalitarismele secolului al XX-lea aceste regimuri gravitează în jurul unui nucleu comun: acela de dictatură. prin restrângerea sau suspendarea activităţii instituţiilor democratice. în mâinile unei singure persoane şi prin controlul absolut al statului asupra societăţii civile în numele unei ideologii unice şi universale care pretinde că deţine monopolul cunoaşterii absolute. elementul de generalitate. în ultimul rând. asupra oricărui individ în particular. de condiţiile geo-politice şi nu. faza sa ultimă caracterizată prin controlul absolut al statului asupra societăţii civile în general. pe lângă concepţia despre lume (singura viabilă) asimilează cele mai noi rezultate ale ştiinţei. în timp şi spaţiu. La rândul ei. de persistenţa unor tradiţii democratice.CAPITOLUL 8 ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL 8. dictatura se exercită prin continuă recurgere la mijloace violente de exercitare a puterii. Autoritatea supremă este absolută şi arbitrară. Regimurile politice nedemocratice acoperă. pe baza unui Weltanschauung specific care. Ceea ce aduce în plus totalitarismul la exacerbarea regimurilor dictatoriale ar fi combinaţia savantă dintre mijloacele de coerciţie şi o ideologie care să le legitimeze acţiunea în numele unui scop total. culturii. o gamă variată de manifestări în funcţie de particularităţile istorice ale evoluţiei sistemelor şi culturilor politice. ele însele nefiind decât cazuri particulare. De la paternalismele asiatice la absolutismele medievale. dictatura apare drept prototipul. această raţionalitate se transformă în principiu de legitimare a proceselor de raţionalizare a realului. prin evidenţierea în prim-planul sistemului de putere a instrumentelor de coerciţie şi a controlului strict exercitat de guvernanţi asupra societăţii civile. de la despotismele orientale antice până la autoritarismele europene.1. nefiind îngrădită de lege care devine o simplă ficţiune în raport cu puterea dictatorului. de regulă sau în general. Dictatura poate fi caracterizată prin concentrarea maximă a puterii în mâinile unui grup restrâns sau a unei singure persoane (dictatorul).

în ideologia totalitară există tendinţa de unificare a dimensiunii teroretice (cunoaşterea totală) ca cea etică (voinţa de praxis) ceea ce. respectiv. drept urmare. în ultimă instanţă. În realitate. Prin aceasta ea s-ar deosebi atât de hegelianism cât şi de moralismul iacobin – pentru acesta din urmă realul nu este raţional şi punctul de vedere care justifică acţiunea nu este ştiinţific ci etic. Pentru răspândirea acestui adevăr oficial.Luc-Ferry şi Evelyne Pisier-Kouchner. Fenomenul totalitar apare într-un regim care acordă unui partid monopolul activităţii politice. 2. fascismul şi comunismul ar urmări în comun nu numai afirmarea unităţii sociale dar ele s-ar caracteriza şi prin aceeaşi voinţă de a o realiza şi tocmai din această voinţă de a o realiza. 3. de altminteri. intitulat “Totalitarismul” din volumul al II-lea al monumentalului Tratat de ştiinţă politică consideră că “regimurile care sunt desemnate prin termenul de totalitarism au ceva comun în sensul că ele aparţin categoriei de regimuri revoluţionare. presă este dirijat. în capitolul al III-lea. la rândul său. explică diferenţa dintre Revoluţia Rusă din 1917 şi cea franceză din 1789. dar apoi. În schimb. ea afirmă necesitatea punerii în practică prin voinţa activă a oamenilor. esenţa ideologiei totalitare a fost definită adesea ca voinţă revoluţionară de unificare sau de transparenţă socială. la Universitatea din Paris I. În plus. comandat de stat şi de cei care îl reprezintă. Ansamblul mijloacelor de comunicare: radio. 263 . ea pune în teorie raţionalitatea perfectă a realului istoric. un dublu monopol: monopolul mjloacelor violente şi al mijloacelor persuasive. Partidul monopolist este dotat sau înarmat cu o ideologie căreia îi conferă o autoritate absolută şi care. oricare ar fi. devine adevărul oficial al statului. din această convergenţă ar rezulta ideea de totalitarism. După Cornelius Castoriadis. la un impas logic: sau realul este raţional şi acţiunea nu are sens sau acţiunea are un sens şi de aceea realul trebuie să fie raţionalizat. complementaritate al cărei criteriu decisiv ţine de afirmarea unităţii sociale. astfel. Ideologia totalitară ar combina astfel două reprezentări ale istoriei care duce. a ceea ce este recunoscut ca adevăr în cadrul teoriei. importanţa atribuită diferenţelor în exprimarea însăşi a acestei voinţe revoluţionare”1. comună ambelor regimuri”2. Ideea de totalitarism ar proceda astfel de la o reflecţie privind “complementaritatea fascismului şi a comunismului. televiziune. ideologia totalitară cuprinde două componente: mai întâi. statul îşi rezervă. Raymond Aron evidenţiază cinci caracteristici ale regimurilor totalitare: 1. profesori de ştiinţe politice la Universitatea din Lyon II şi.

Mai mult. datorită revoluţiei tehnicoştiinţifică (apariţiei societăţilor industriale) ar duce la universalizarea scopului în sistemul totalitar care pretinde să refacă specia umană după propria sa imagine. Regimurile devin totalitare “pornind de la o intenţie originară – voinţa de a transforma fundamental ordinea existentă în funcţie de o ideologie”4. Astfel încât. mutatis mutandis. Întrucât statul este inseparabil de ideologia sa cea mai mare parte a activităţilor economice şi profesionale au coloratura adevărului oficial. Într-un caz acţionează voinţa de a construi un regim nou şi poate chiar un alt om. nu ar putea fi inclus în categoria regimurilor totalitare. o greşeală de natură economică sau profesională devine automat o greşeală idelogică. oricare ar fi similitudinile”6. Cea mai mare parte a activităţilor economice şi profesionale sunt supuse statului şi devin. în celălalt camera de gazare. 3.4. Indiferent de prezenţa alegătorilor. deşi cu regim unic. dată fiind o diferenţă esenţială între ele: “datorită ideii care animă şi un demers şi celălalt: într-un caz. totalitarismul s-ar caracteriza prin şase trăsături principale. în concluzie. Încercând să delimiteze cât mai nuanţat diferitele forme istorice şi tipuri de totalitarism autorul atrage atenţia că trăsăturile de mai sus nu se verifică. parte integrantă a acestuia. prin orice mijloace. în toate variabilele. cu alte cuvinte controlul absolut al statului asupra societăţii civile. universalismul: omogenizarea societăţilor moderne. chiar şi între tipurile principale de totalitarism. Din această perspectivă. o teroare în acelaşi timp poliţienească şi ideologică”3. Orice eschivare sau abţinere de la actul de a vota echivalează cu un atentat la legitimitatea regimului. Totul fiind activitate de stat şi orice activitate fiind subordonată ideologiei. desfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor neoficiale. în final. “diferenţa este esenţială. regimul fascist. Vectorul fundamental rămâne ideologia. hitlerist şi stalinist. o transfigurare ideologică a tuturor greşelilor individuale posibile şi. dar “insuficiente”. indiferent de variaţiile în timp şi spaţiu a formelor şi regimurilor din care se inspiră: 1. participarea forţată pentru desemnarea “aleşilor” în instanţele puterii. deoacere “nu a cunoscut niciodată proliferarea ideologică. într-un anumit mod. candidaţii întrunesc maximum de sufragii (99. nici un fenomen totalitar compatabil cu marile epurări sovietice sau cu excesele din ultimele decenii ale regimului sovietic”5. în celălalt. 264 . 2. Similitudinile sunt “reale”. o voinţă propriu-zis demonică de distrugere a unei pseudorase”7.99%). apare o politizare. În opinia lui Spiro. sfârşitul este lagărele de muncă. 6.

6. nici o opoziţie. monopolul ideologic: milenarism oficial. 5. Pentru Carl J. mobilizarea totală. Apare un sentiment de insecuritate care conduce la iraţionalism şi la teroare. omogenizare socială. a divizării lui Unu în multipli. 2.4. pigmentat cu pasta groasă a dogmatismului. Friedrich şi Carl W. bazate pe determinismul mecanicist. nici un obstacol nefiind posibile8. deopotrivă. monopolul militar: controlul sistemului asupra forţelor armate9. nici cauzele istorice ale apariţiei lor ca şi realitatea social-politică din care ele se originează şi se dezvoltă. 6. unitatea de comandă. ca doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. “Întregul este mai mult decât suma părţilor” spunea Aristotel şi după el. Goethe şi Hegel vor reactualiza această idee. afirma Goethe. adică pe transformarea regimurilor liberale în referenţial. cauze obiective cât şi cauze subiective. nici alternativă. 2. nu examinează diferenţele şi asemănările dintre cele două familii ale totalitarismelor. Mult mai fertilă este cercetarea mobilurilor subiective ale participanţilor ca şi psihologia socială care a permis “marea manipulare”. unicitatea scopului. caracterizează regimurile totalitare. Obsesia degajării caracteristicilor comune regimurilor totalitare. axată pe ideea de criză generală a capitalismului. 4. Asemenea interpretări. Fascismul şi nazismul ar fi expresia cârdăşiei dintre cele mai reacţionare cercuri ale imperialismului şi marea finanţă care. iar Hegel va face din 265 . monopolul mediatic: controlul statului asupra mijloacelor de comunicare. caracteristicile regimurilor totalitare ar fi: 1. monopolul poliţist: puterea discretă a forţelor de coerciţie asupra populaţiei. imprevizibilitatea şi insecuritatea normelor: voinţa personală face legea şi ea poate schimba fără încetare instituţiile pozitive. pot răspunde la întrebarea: cum a fost posibil ca în Europa luminilor. După Carl W. Friedrich sistemele totalitare se caracterizează prin deţinerea a şase monopoluri: 1. dincolo de clivajele ideologice. incertitudinea. la mai mult de 2000 de ani. Deutsch. formarea omului nou). a raţionalismului clasic. a umanismului laic şi a celui creştin să apară un astfel de regim? Criza modelului ontologic european. O altă linie de interpretare este cea a marxismului Internaţionalei Comuniste dintre cele două războaie mondiale. sub presiunea contestării şi ameninţarea prăbuşirii. 3. a reţinut atenţia a încă doi mari politologi: Carl J. odată evidenţiate. monopolul politic: partidul unic. eficienţa executării10. “Adevărul constă în Întreg”. Deutsch. 3. Apariţia regimurilor totalitare în Europa secolului al XX-lea are. a dus la preponderenţa Întregului asupra părţilor. ca unică dimensiune a realităţii. inevitabile îşi iau măsuri de siguranţă…. serveşte ca model în analiza totalitarismelor. Interpretările de mai sus date totalitarismului se bazează pe ideal-tipurile weberiene. monopolul economic: controlul statului asupra economiei. Liberalismul. urmărirea unui scop unic (industrializare. Aceste cauze.

La limită. mai ales în Italia şi Germania. ruperea de legăturile sale comunitare şi aruncarea lui brutală în noile conglomerate umane de la periferia marilor oraşe industriale au însemnat. romantismul va fi o reacţie contra schemelor general-umaniste şi abstracte ale clasicismului. accentul pus pe inconştientul colectiv în determinarea comportamentului şi a sufletului mulţimii – toate acestea impun formele iraţionale ale cunoaşterii. a omului-masă. În majoritatea expresiilor sale continentale. Poate că aceşti termeni fac parte integrantă din raţionalitatea ce a guvernat istoria umanităţii"11. Şomajul şi inflaţia îşi arătau colţii într-un regim politic a cărui tradiţie democratică nu depăşea jumătate de secol şi care nu avea abilitatea necesară de a găsi resursele interne depăşirii crizei. Smulgerea individului din mediul său tradiţional. au arătat incapacitatea regimurilor liberale şi socialiste aflate la putere de a gestiona criza. criza democraţiei liberale din perioada interbelică îşi va aduce şi ea obolul la instaurarea regimurilor totalitare în Europa. Evaziunea în vis şi în trecut nu înseamnă nicidecum un procedeu tipic romantic. în special faţă de clasicismul academic al secolului al XVII-lea. ca urmare a modernizării economice. Dar criza raţionalismului modern provine nu numai din reacţia la fetişizarea iluministă a atotputerniciei raţiunii ci şi din neliniştea crescândă pe care o provoacă reacţiile secundare ale dezvoltării industriale. şi o dimensiune a cunoaşterii. 266 . în romantism. inchiziţia. Marcuse consideră că tocmai datorită acestei pretenţii la Hegel raţiunea “înţelege totul şi în final scuză orice lucru pentru că el îşi are locul şi funcţia în totalitate şi pentru că totalitatea aceasta se află dincolo de bine şi de rău. Referitor la raportul dintre raţiune şi totalitate în dialectica hegeliană. munca copiilor. Idealizarea formelor de viaţă din trecut. Pe de altă parte. camerele de gazare şi pregătirile în vederea războiului nuclear. Reacţia conservatorismului la această încredere nelimitată în forţele Raţiunii nu a întârziat să apară. lagărele de concentrare. Ideea de unicitate şi de supremaţie a omului în perioada Renaşterii s-a combinat în mentalitatea europeană cu fetişizarea Raţiunii ca o cheie universală pentru descifrarea tuturor misterelor din natură şi mecanismelor vieţii. Greutăţile economice de după primul război mondial. totodată. ale mobilităţii pe orizontală ca şi pe verticală. Aceste procese au facilitat apariţia atomizării sociale. abandonarea unui mod de viaţă. H. ea include sclavia.prezent meschin. Transformarea trecutului în model pentru acţiunile demofile ale prezentului are. de adevăr şi de ipocrizie. caracterizat printr-un sistem de valori morale. exaltarea instinctelor primare. oricând o pradă uşoară a manipulării. de creare a antitezei trecut glorios . conservat şi perpetuat de forţa coercitivă a tradiţiei.ideea de totalitate cheia de boltă a sistemului său filosofic.

în ciuda numelui şi a presupunerilor lui Hitler. Numai membrii Volk (naţiunii) pot fi cetăţeni ai statului. Cerem. în februarie 1920. pot fi membri ai naţiunii. 15. Prima îndatorire a fiecărui cetăţean este de a presta o muncă fizică sau intelectuală. 3. Una din misiunile sale l-a pus în contact cu DAP (Deutsche Arbeitpartei – Partidul Muncitoreasc German) care. talentul său propagandistic şi oratoric l-au impus curând în faţa acestei grupări. non cetăţenii trebuie deportaţi din Reich. Conform acestui fapt. Dacă ar fi să dăm crezare unei părţi din istoriografia anglo-saxonă. însumând 25 de puncte. nu era o mişcare a stângii revoluţionare. Energia. datorită credinţei sale fanatice în principiile de dreapta. (…) 10. pe baza dreptului de autodeterminare naţională. 11.Cucerirea puterii de către Mussolini în Italia şi ascensiunea partidului naţionalsocialist al lui Hitler în Germania au fost favorizate şi de aceste condiţii economice precare. Hitler s-a alăturat micului partid şi în scurt timp a devenit membru al comitetului. astfel încât Hitler a fost cel care. Tot atunci s-a hotărât schimbarea numelui partidului în NDSAP (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeit Partei – Partidul Naţional–Socialist Muncitoresc German)”12. a formulat programul. abolirea veniturilor obţinute fără muncă. aşadar. dacă se va dovedi imposibilă hrănirea întregii populaţii. Cerem drepturi egale pentru poporul german în cadrul relaţiilor sale cu celelalte naţiuni şi revocarea tratatelor de pace de la Versailles şi Saint-Germain. (…) 14. indiferent de credinţă. nici un evreu nu poate fi membru al naţiunii. Hitler ar fi fost folosit ca “spion de către departamentul politic al armatei din Bavaria. 2. 267 . ci sprijinea naţionalismul. alături de fondatorul partidului. în timpul atmosferei încărcate din 1919. Acţiunile individului nu trebuie să prejudicieze interesul general. (…) 7. Anton Drexler. Cerem mărirea repetată a asigurărilor sociale pentru vârstnici. Cerem unirea tuturor germanilor între graniţele Germaniei Mari. al partidului. Cerem ca datoria fundamentală a statului să fie asigurarea condiţiilor de trai pentru cetăţenii săi. antisemitismul şi anticapitalismul. 1. Cerem pământuri şi teritorii (colonii) ca să ne hrănim poporul şi să oferim adăpost excedentului nostru de populaţie. Acest program conţine nucleul principalelor teze ale ideologiei naziste care vor fi dezvoltate ulterior în Mein Kampf şi în alte documente oficiale ale NDSAP. Numai cei de origine germană. ci să se desfăşoare în cadrul comunităţii. spre binele general. 4. Cerem cote de participare în cadrul marilor întreprinderi industriale.

pe de alta. 23. indiferent de credinţă sau rasă. în care rolul secretarului general derivă din înseşi principiile ideologice şi organizatorice ale acestui partid de tip nou: din centralismul democratic şi democraţia internă de partid. pregătind condiţiile pentru eliminarea 268 . nici interesele stategice: “Unitatea este una din cheile gândirii şi demersurilor lui Lenin. faţă de Lenin. Maniera în care a ştiut să ţeasă “pânza de păianjen” în jurul lui Lenin. structurat piramidal. rolul jucat în construirea partidului – devine un principiu central al vieţii partidului pe care îl vor moşteni toţi succesorii”15. a scandat istoria sa. Se cunoaşte. 1. pe de o parte. maniera în care a ştiut să exploateze şi să profite de avantajele situaţiei. Cerem desfiinţarea armatei de mercenari şi formarea unei armate a poporului. Buharin. Stalinismul sau “totalitarismul exemplar”. cămătarilor.2. nici blocate pentru că ele reprezintă personificarea ideologică a partidului de cadre. Dar monolitismul puterii personale se află în germene în monopolul puterii partidului ca partid de cadre.16. Cerem pedepsirea fără milă a acelor acţiuni ce prejudiciază interesul general. nici ideologia. rolul de arbitru al lui Lenin în disputele violente dintre Troţki şi Stalin. Partidul nu poate greşi deoacere este detaşament de avangardă al clasei muncitoare. Obsesia unităţii a marcat evoluţia partidului. (…) 22. urmărind să evidenţieze momentele şi condiţiile creării sistemului totalitar din dezvoltarea sistemului politic sovietic. lansată de Helene Carrère d’ Encausse cu privire la totalitarismul sovietic14 reia teza originilor leniniste ale stalinismului. Cerem desfăşurarea unei lupte pe căi legale împotriva înşelăciunii politice deliberate şi incriminării ei în presă” (…)13. Zinoviev şi Kamenev. astfel. Deosebirile apar odată cu arsenalul ideologic şi tehnicile de propagandă specifice întrebuinţate pentru aplicarea utopiei radicale. (…) Acest principiu unitar impune membrilor partidului o fidelitate absolută nu faţă de ideile lor. ci faţă de deciziile echipei conducătoare sau ale conducătorului suprem. Acum apare în prim-plan geniul diabolic al lui Stalin. de la cucerirea puterii şi până la îmbolnăvirea lui Lenin (1922) ceea ce caracteriza Partidul Bolşevic era dezbaterea de idei din interiorul partidului care nu-i afectau nici deciziile guvernamentale. Această sintagmă. Criminalilor de drept comun. constanţa sa. 8. speculanţilor să li se aplice pedeapsa cu moartea. Autoritatea de care Lenin se bucura printre colaboratorii săi din raţiuni istorice – voinţa sa. În prima fază. Până aici nu există deosebiri de esenţă între fizionomia partidelor de dreapta sau de stânga. singura care se află în posesia legilor obiective ale dezvoltării sociale şi progresului: deciziile şefului nu pot fi nici criticate. rece şi meticulos. Mitul eredităţii politice a lui Lenin. ea explică lipsa de rezistenţă faţă de partid.

Justificarea ideologică a terorii este cheia de boltă a totalitarismului sovietic. impusă de Stalin. a cărei versiune caricaturală o poate apăra şi impune cu ajutorul vechilor cadre de partid. mai mult decât binevoitoare. În primul rând. îi permit să-şi neutralizeze adversarii. în sensul că ţărănimea. Kamenev. în luptă cu ideile rivale ale lui Troţki. se adaugă cuplurile 269 . Astfel. rup în două societatea sovietică prin instituirea clivajului sat-oraş. Stalin a ştiut să beneficieze de toate avantajele pe care i le confereau mitul unităţii partidului şi monolitismul puterii ce decurgea din însăşi structura organizatorică a partidului. având în vedere presiunile sistemului capitalist mondial la adresa primului stat socialist din lume.S. Modul în care a ştiut să se erijeze în succesorul legitim al lui Lenin şi implicit. în special în cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti. centralizarea puterii derivă din însăşi legitimitatea politică a funcţiei şi din condiţia de continuator legitim al ideilor leniniste. La adăpostul acestor campanii publicitare. în timp ce Troţki milita pentru revoluţia mondială şi pentru exportul de revoluţie. excese ale cultului personalităţii. În primul rând. Stalin reuşise să adopte..R. Acestea. Zinoviev. abateri grave de la linia oficială a teoriei) erau scuzabile în numele greutăţilor inerente întâmpinate de prima ţară care construia un alt mod de producţie.S. ca apărător al dogmei infailibile: ideologia marxist-leninistă. prin colectivizarea forţată şi industrializarea accelerată. iniţiată de sus. Ea se sprijină pe următoarele măsuri care au marcat ordinea revoluţionară şi au asigurat succesul proiectului politic al lui Stalin: a) Atomizarea societăţii sovietice cu ajutorul cuplurilor dihotomice din discursul ideologic. unde orice greşeală internă (crime. miza uriaşă a construirii cu succes a acestuia pentru soarta proletariatului mondial. Erijându-se în continuator legitim al lui Lenin. în primul rând.potenţialilor adversari sau pretendenţi la funcţia supremă. Buharin. Aceste teze au avut un impact politic decisiv în consolidarea legitimităţii ei pe plan internaţional. combinate. care va marca profund raporturile dintre societatea civilă sovietică şi sistemul ei politic. teza construirii socialismului într-o singură ţară. Stalin a putut pregăti în tihnă o revoluţie socială totală. ca linie oficială a partidului. trebuia “ajutată” să se lepede de instinctul atavic al posesiei şi proprietăţii private. Cuplului ţarism-revoluţie sau chiar expoatare-eliberare. neavând o conştiinţă de clasă revoluţionară. placa turnantă pe care se bazează toate acţiunile şi tactica lui Stalin în vederea acaparării puterii totale. 2. înconjurată de duşmani şi teza ascuţirii luptei de clasă după fiecare etapă de construire a noii societăţi. ci una conservatoare sau tradiţională. al funcţiei acestuia trădează nu numai un vertij al puterii dar şi conştiinţa avantajelor ce decurgeau din cucerirea unei astfel de redută. Kirov. Greşelile erau inerente. modernizarea economică a U. în conformitate cu legile economice ale socialismului.

legitimează lupta de clasă prin favorizarea categoriilor sociale cu interese opuse. asigurându-l de fidelitatea lor şi regretând “rătăcirile” din trecut faţă de orientarea genială a “părintelui popoarelor”. atinge aproape unanimitatea. b) Procesele spectacol sau demonstrative ocupă un loc considerabil în legitimarea sistemului politic totalitar. e) Crearea omului nou şi rotaţia cadrelor. în cadrul democraţiei populare. datorită neîncrederii în noii veniţi. oralitatea şi contradictorialitatea. care să arunce praf în ochii prostimii. Vechii adversari ai lui Stalin: Buharin. funcţia procesului-spectacol este de a legitima noul sistem de valori în curs de consolidare şi. Dar şi voinţa populară este trucată şi manipulată. Iniţial. muncitor fruntaş-sabotor. a partidului-stat. apoi. stat al muncitorilor şi ţăranilor. oligarhia partidului va fi înlocuită prin valuri succesive de cadre de rezervă care vor anihila stabilitatea şi securitatea locurilor de muncă şi vor înăbuşi din faşă orice încercare de rezistenţă. Mai mult. Ca stat al dictaturii proletariatului. muncitori-ţărani. O formă indirectă de control asupra societăţii era inocularea în inconştientul noilor elite şi echipe de cadre că nimeni nu este de neînlocuit. fiind controlate. Spre deosebire de procesele politice clasice. Asocierea terorii şi a dreptului conferă legitimitate juridică tuturor măsurilor teroriste prin validarea lor de către voinţa populară care. la rândul lor. Zinoviev.trădător-erou. în timpul precesului Buharin a recunoscut toate capetele de acuzare imaginare împotriva lui şi a cerut o pedeapsă exemplară pentru el însuşi. indirect. de a legitima teroarea. Aceste cupluri. statul va deveni monopolul forţei în mâinile unei elite conducătoare compusă din activiştii de partid. Teroarea creează imprevizibilul. care opun pe acuzaţi şi pe acuzatori într-un conflict politic real şi care respectă regulile procedurale. centrate în special în jurul sintagmei “clasă muncitoare”. prin mecanismele terorii. stat al întregului popor. Kamenev nu numai că renunţă la ideile lor. d) Consolidarea statului-partid şi. la fel cum legalitatea este una de paradă. muncitori necalificaţi-specialişti. 270 . până când vor fi înghiţite în structura monoorganizaţională a partidului. legalitatea restaurează previzibilitatea”16. dar în memorii disperate şi repetate ei cerşesc “tătucului” iertarea . exterioară. Când s-a pronunţat sentinţa la moarte prin împuşcare a sfârşit strigând: “Trăiască tovarăşul Stalin!” c) Crearea statului de drept totalitar se bazează pe “combinaţia dintre măsurile de urgenţă şi un legalism crescând”. Progresiv cu consolidarea puterii personale. chiabur-ţăran sărac. Acest stat va da naştere unei birocraţii numeroase care vor controla total activităţile sociale. de cele două instituţii mai sus menţionate. aparatciki şi din membrii temutului NKVD. “Teroarea şi legalitatea sunt cele două aspecte inseparabile ale unei aceleiaşi atitudini totalitare. statul sovietic este voinţa clasei dominante ridicate la rang de lege.

271 . El trebuia să aibă o atitudine intransigentă faţă de aceia care şovăiau sau se eschivau de la sarcini. Voinţa lui revoluţionară şi credinţa în justeţea cauzei trebuiau să transcendă de fiecare dată instinctele lui naturale. poliţia politică (CEKA. Prin puterile dicreţionare acordate. Corelativ. imposibil de a mai fi controlată şi care. acela de a justifica propriile ei acţiuni. în sensul că fidelitatea faţă de linia politică. forţa de coerciţie se intensifică şi. Chiar şi dragostea era condiţionată ideologic. erau calităţi care cântăreau tot atât de mult în procesul de apropiere dintre doi tineri ca şi calităţile lor fizice sau morale. concurând pentru a intra în graţiile stăpânului de la Kremlin. realizările în producţie etc. indicaţiile de sus. aşa cum îl cunoaştem deja din bogata literatură proletcultistă a anilor ’30. ceea ce propaganda numea “influenţe ale vechii societăţi”. cu efecte spectaculoase asupra eficienţei controlului total şi implicit. în schimbul avanatajelor temporare. larg popularizat. Aceasta va ajunge să fie un stat în stat. ajutat de o ideologie sărăcită în conţinutul ei concret. datorită creşterii exponenţiale a puterii sale. De altfel. rolul organelor de represiune care îşi impun propria lor logică funcţionării sistemului. asupra atomizării societăţii civile. NKVD şi apoi KGB) se va eschiva oricărui control din partea statului sau societăţii civile. deopotrivă şef al statului şi comandant suprem al forţelor armate. Prin aceste caracteristici. într-un fel de bellum omnium contra omnes. avea el însuşi trăsături de supraom. Stalin îşi suprapune modelul său de semizeu proiectului utopic de om nou. trebuia să înfiereze cu mânie proletară orice atutudine defetistă sau duşmănoasă la adresa noii societăţi. în spionarea şi delaţiunea reciprocă. prin amplificarea terorii la cote inimaginabile. se cunoaşte cazul pionierului Kovalov. va face din propriul ei părinte o marionetă. Această concentrare a puterilor într-o singură persoană va pregăti înghiţirea statului de către partid. în îndeplinirea sarcinilor. odată cu aceasta. trebuia să pună mai presus interesele generale decât cele particulare. clasa politică din anii ’40 şi-a subminat bazele puterii proprii şi a declanşat cultul deşănţat al personalităţii. apoi a statului-partid de către poliţia politică. Această credinţă în justeţea cauzei a fost transformată de propagandă într-un sistem de urmărire şi delaţiune generală. adeseori obligată să joace o pantomimă. Acesta. Căci dictatorul cade în plasa propriei sale puteri: pe măsură ce legitimitatea regimului se diminuează. după chipul şi asemănarea ideologiei totalitare însăşi. care la nouă ani şi-a trădat părinţii pentru că în casă criticau stările de lucruri din cadrul societăţii sovietice.Această clasă instabilă trebuia să execute. un rol ingrat. Ea nu va fi răspunzătoare sau obedientă decât în faţa secretarului general al partidului. f) Rolul poliţiei politice în amplificarea terorii şi consolidarea sistemului Poliţia politică va deveni instrumentul privilegiat al lui Stalin în controlul societăţii sovietice şi în consolidarea ei. de homo sovieticus.

8. Italia trebuia să-şi recâştige statutul de mare putere în bazinul Mării Mediterane. aşa cum a fost Imperiul Roman în perioada lui de maximă înflorire din secolul I î. cele două mari familii ale totalitarismului: de dreapta şi de stânga. respectiv totalitarismul sovietic şi cel chinez. mergând de la autoritarismul regimurilor militare din America Latină până la totalitarismele asiatice. Între totalitarismele maligne (stalinismul şi nazismul) se întinde o gamă extrem de variată de regimuri politice. Contrar stereotipiilor propagandei comuniste care trata nazismul şi fascismul într-un mod nediscriminat. Doctrina fascistă nu respinge bazele tradiţionale ale puterii de stat: ea le hipertrofiază până la statocraţie: “Totul în stat. cenzura impusă mass-mediilor variază considerabil. Deşi ambele regimuri sunt adversarele liberalismului şi comunismului. În doctrina naţional-socialistă există o mistică a statului indusă de încarnarea ideii de drept în Fuhrer. al concepţiei despre stat şi partid. statul este personificarea morală a ideii de popor. De aici urmează principiul infailibilităţii deciziilor luate de Fuhrer care încarnează. Astfel între conceptele de stato totalitario. Dar chiar şi în cadrul aceleiaşi specii totalitare. În literatura de specialitate până nu de mult regimurile totalitare erau tratate într-un mod uniform. la nivelul teoriei politice. fascismul italian nu a avut o componentă intrinsecă antisemită sau rasistă. Controlul statului asupra societăţii civile. Astfel. iar culturile politice şi tradiţiile vieţii istorice accentuează şi ele diferenţele. specificul culturilor naţionale. între aceste două forme ale totalitarismului de dreapta există deosebiri substanţiale. nimic împotriva statului” afirma Mussolini în discursul său de la Scala din Milano din 22 octombrie 1924.3. În doctrina fascistă. realităţile istorice şi obiectivele urmărite generează diferenţe care pot fi uşor percepute la o analiză istorică a doctrinei.e. elaborat de Mussolini şi Gentile şi statul total elaborat în 1930-1932 de Ernst Junger şi apoi dezvoltat de Carl Schmitt vor apărea în curând nuanţe divergente. iar în cadrul lor cele două cupluri: fascismul şi nazismul.n. Nu toate însă întrunesc caracteristicile unui regim totalitar pur. de exemplu. de naţiune şi de drept. Personalitatea harismatică a acestuia ar facilita fuziunea dintre Volksgeist (spiritul poporului) şi Das Prinzipfuhrer (principiul conducerii). nimic în afara statului. distrugerea pluralismului politic. considerându-se că ele derivă din acelaşi bloc monolitic al ideologiei unice şi universale. în acord cu megalomania lui Mussolini. fascismul a fost obsedat de ideea imperială. Semnul de recunoaştere era răul absolut pe care aceste regimuri l-au adus dezvoltării omului. există diferenţe multiple care se întind de la nuanţe până la deosebiri structurale. Spre deosebire de omologul său german. Aspiraţia seculară spre formarea statului naţional unitar şi spre afirmarea conştiinţei de sine 272 . astfel. ideea de stat. Să luăm. Tipologia totalitarismelor.

în doctrina fascistă. înscris în evoluţia naturală a speciei. o comunitate solidară şi voluntară. burghezia comercială şi industrială. de vreme ce ele reproduc mentalitatea economică bazată pe profit. capabilă să ajungă la conştiinţa de sine datorită statului care o integrează: “Naţiunea este un organism dotat cu o existenţă. alianţa dintre ţărănimea majoritară. proiect eşuat în totalitarismul sovietic. Omul nou se formează în lupta împotriva capitalismului. Pentru aceasta erau necesare mai multe revoluţii. Obiectivul central al revoluţiei chineze nu mai este modernizarea forţelor de producţie pentru traducerea în viaţă a principiilor de repartiţie socialisă în vederea creşterii nivelului de trai. la rândul lor. Eludând schemele dezvoltării la Marx. Revoluţia a avut loc într-o ţară profund subdezvoltată. În conceptul fascist poporul este stat şi statul este popor”17. Pentru aceasta noile raporturi sociale de producţie sunt insuficiente. trădează deja o schimbare de optică. Trebuia fără milă extirpat din om instinctul atavic de proprietate. Individualismul liberal şi statul minimal. (…) Pentru fascism. ci formarea omului nou. cum au denumit conducătorii chinezi noul regim. totul există doar în stat şi nimic omenesc sau spiritual nu există şi nu are valoare în afara statului”19. cu ţărani şi pentru ţărani. cu mijloace de acţiune superioare în putere şi în durată celor ale indivizilor izolaţi sau grupaţi care o compun (…). clasa muncitoare incipientă. cu “Marele Salt Înainte” şi “Marele Marş” şi-a pus amprenta asupra gândirii politice chineze. cu scopuri. Dar nu optica economicistă prevalează în regimul totalitar chinez cât factorul ideologic al formării omului nou. Mult mai subtile sunt nuanţele care separă totalitarismul sovietic de cel chinez. ar da veritabilul 273 . Unitate etică. Revoluţia culturală chineză constă în modelarea spiritului uman care să permită instaurarea unor raporturi sociale de tip nou. “Dictatura democratică a întregului popor”. Naţiunea este.este posibilă numai în statul fascist: “Poporul este corpul statului şi Statul este spiritul poporului. Acestea. creşterea vigilenţei revoluţionare şi o izolare a omului nou faţă de influenţele nefaste ale capitalismului. Calul de bătaie al fascismului italian rămâne însă concepţia liberală despre stat şi naţiune. statul este absolutul în faţa căruia indivizii şi grupurile nu sunt decât relativi (…) Indivizi şi grupuri nu sunt de conceput decât în cadrul statului (…) Statul a devenit adevărata realitate a individului. după care “existenţa determină conştiinţa” şi “baza determină suprastructura” Mao va reorienta filosofia regimului pe o bază a revoluţiei permanante. a modurilor de producţie burgheză. politică şi economică. Iată cum una din tezele materialismului istoric – influenţa mediului (decisivă) în formarea personalităţii – este abolită. fiind vorba de edificarea unei societăţi cu o logică diametral opusă celei capitaliste. separarea puterilor şi ideea de suveranitate populară sunt confiscate în favoarea datoriilor individului faţă de stat: “Pentru fascism. Specificul revoluţiei chineze. ea se realizează integral în statul fascist”18.

U.sens comunist transformărilor structurale obiective. şi-au depus în băncile străine câştigurile transformate în valută. Mao a declanşat revoluţia culturală. 274 . intern şi extern. grila unei modernizări economice forţate.S.4.R. trei sau patru revoluţii culturale. interpretând construcţia socialismului în cheie economicistă. Naţionalizarea mijloacelor de producţie.S. În faţa pericolului ca revoluţia chineză să nu degenereze. caracterizat prin lux ostentativ şi plăceri materiale. şi-au cumpărat autoturisme de lux din Occident. Polemica declanşată de comuniştii chinezi împotriva Partidului Comunist al Uniunii Sovietice la Conferinţa Internaţională a partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Moscova din iunie 1957 a avut ca punct central pe ordinea de zi consecinţele raportului secret al lui Hrusciov la al XXlea Congres al P. partidul unic – toate aceste structuri obiective nu ar fi putut garanta prin ele însele construirea societăţii comuniste dacă nu s-ar fi realizat mai întâi construirea omului nou. a stimulentelor materiale şi a însuşirii private a prosuselor muncii. scria el în 1967. în cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale pe baza legitimităţii oferită de meritul primului partid care a realizat cu succes prima revoluţie socialistă din istoria omenirii. Franţa ieşise din război umilită. Aceste atacuri cunoscute în istoria recentă a socialismului sub numele de “revizionism sovietic” au continuat de-a lungul deceniului şapte când au culminat cu conflictul militar de-a lungul frontierei chino-sovietică în vara anului 1969. Trebuie să fim foarte atenţi să nu ne slăbim vigilenţa”20. Comuniştii chinezi şi albanezi au acuzat dezvăluirea crimelor comise de Stalin în U. De aici şi contestarea rolului conducător pe care şi l-a arogat P.U. considerând că meritele acestuia pentru victoria socialismului sunt mult mai mari decât greşelile comise în luptă cu duşmanul de clasă..C. două. Au permis pătrunderea în economia sovietică a categoriilor modului de producţie capitalist.C.S. “Marea Revoluţie Culturală Proletară în curs. este prima de acest fel. Toţi membrii partidului şi poporului în totalitatea sa trebuie să se ferească să creadă că totul va fi pus la punct după una. într-un capitalist de stat. bazat pe urmărirea profitului.S. iar prăvălirea Armatei Roşii spre Berlin anunţa lumii că o nouă putere mondială se profila la orizont – Rusia Sovietică. Au copiat modul de viaţă occidental. Comuniştii chinezi reproşau omologilor sovietici că au trădat spiritul leninismului că. 8. Revoluţii de tipul acesta va trebui să aibă loc în viitor (…). planificarea economică. Şi-au construit vile în staţiunile de odihnă. ca revoluţia bolşevică. planul centralizat unic. (februarie 1956) pentru imaginea şi dezvoltarea socialismului în lume. au transformat socialismul în capitalism de stat. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est reflectă cu destulă fidelitate evoluţia raportului de forţe de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial când înfrângerea Germaniei hitleriste era iminentă.

Albania. România: 10% . adică instaurarea guvernului democratic-popular dr. iar în condiţiile în care U. Intensitatea şi violenţa impunerii modelului sovietic reflectă cu destulă fidelitate procentele stabilite la Ialta.S. în toate ţările vizate de sovietizarea forţată. sovietizarea forţată a regimurilor politice din aceste ţări21. piesa de schimb a fost Europa de sud-est şi Europa centrală. continua să gireze din umbră. într-o măsură direct proporţională cu procentajul sferei de influenţă stabilit la Ialta: Grecia: 90% Occidentul.R. şi Anglia. Instaurarea regimului s-a realizat progresiv. Polonia. au primit un procentaj care le permitea o protecţie mai mare a Occidentului? În contradicţie violentă cu o anumită tendinţă a unei părţi din istoriografia română şi internaţională care încearcă să insinueze ideea unei predispoziţii a sufletului românesc pentru regimurile dictatoriale. ale regelui Mihai I şi ale lui Iuliu Maniu de a salva instituţiile democratice şi viaţa constituţională din România s-au lovit de tăcerea complice a puterilor aliate. după ce abandonase în mod cinic nişte popoare nevinovate.pentru a se salva Anglia “dăruise” americanilor sistemul ei colonial..U.S. sperând să salveze ceea ce se mai putea salva. aliate fidele Germaniei. Prima etapă. noi considerăm că perioada 1945-1948 este o pagină glorioasă din epopeea supravieţuirii noastre ca entitate politică şi spirituală. în perioada 1945-1948. Prin celebrele procente privind sferele de influenţă înmânate lui Stalin în timpul Conferinţei de la Ialta (februarie 1945) Churchill spera să salveze Grecia şi Mediterana de o posibilă extindere a influenţei sovietice în axa planetară a geopoliticii: Pacific-Mediterana-Atlantic.R. în primul rând S. cu prestigiul imaginii sale democratice şi umanitariste. România cunoaşte o fază de tranziţie.R. Pentru Groza.S. Sub rezerva că aceste cifre au fost fixate în plină desfăşurare a războiului se pune întrebarea: de ce ele nu au fost revizuite la Conferinţa de la Postdam din octombrie 1945 sau la o dată ulterioară având în vedere participarea României la victoria puterilor aliate împotriva nazismului după 23 August 1944? De ce Bulgaria şi Ungaria. ca. propulsarea partidului comunist în viaţa politică a ţării prin 275 . 10% . 75% U. Ungaria.S. de altfel.U. poate fi caracterizată prin următoarele evenimente: semnarea armistiţiului de pace cu U.U. făcea cărţile în Europa Churchill s-a grăbit să ofere ursului bucata cea mare. la 12 septembrie 1944 în condiţii economice înrobitoare. Jugoslavia: 50% . Instaurarea regimurilor comuniste în Cehoslovacia. Eforturile disperate ale clasei politice româneşti de a salva imposibilul s-au lovit de tăcerea impasibilă a unui Occident care. 90% .S.A.Occidentul. Bulgaria.R.. Ce putea să mai facă un popor lăsat la discreţia totală a voinţei politice a Moscovei? Încercările lui Sănătescu şi Rădescu. Bulgaria: 25% .S.Occidentul.50%.S. Evident.S.R. între 23 august 1944 şi 6 martie 1945.S.S. cuprinsă în perioada 1945-194822. În România imitaţia modelului stalinist s-a făcut în mai multe faze.

Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie (11 iunie 1948). şi a elitelor morale. Metode şi măsuri a căror aplicare fidelă era asigurată de consilierii sovietici prezenţi în toate instituţiile centrale ale statului. suprimarea pluralismului politic prin desfiinţarea partidelor politice istorice în 1947. industrializarea accelerată a economiei naţionale pe baza planurilor cincinale. sub conducerea lui Gh. Chivu Stoica. Roman. Vasile Luca. Gh. adică a celor peste 80. Gheorghiu-Dej (Nicolae Ceauşescu. Acest nucleu va conduce efectiv România în perioada 1945-1952 în detrimentul celorlalte două nuclee: al comuniştilor aflaţi în ilegalitate. în frunte cu Ştefan Foriş. Ridicarea luptei de clasă la rang de structură fundamentală a vieţii politice a permis distrugerea elitelor politice şi intelectuale ale României. transformarea sistemului politic prin desfiinţarea instituţiilor burgheze şi înlocuirea lor cu cele de tip sovietic (de exemplu Marea Adunare Naţională. Teoharie Georgescu. spre deosebire de grupul “deviaţioniştilor de dreapta”: Ana Pauker. asasinat în 1944.presiunea făţişă şi amestec agresiv al Moscovei în viaţa internă. Leonte Răutu. Bârlădeanu şi impunerea unora dintre ei în guvernul democrat-popular. al comuniştilor români închişi la Doftana şi Târgu Jiu. colectivizarea forţată a agriculturii (încheiată la 27 aprilie 1962). Apostol. Constantin Pârvulescu) care vor ocupa eşalonul II în organele superioare ale partidului. începând cu februarie 1948 iar. instituirea terorii şi justificarea ei ideologică printr-o propagandă ce viza discreditarea faptelor regimurilor bazate pe exploatarea omului de către om. Al. începând cu 1950. parlament unicameral. Iosif Chişinevski. aşa-zişii chiaburi consideraţi sabotori ai economiei naţionale pentru că nu au putut da statului cotele-părţi impuse de comunişti. 276 . introducerea planificării ca unica modalitate de conducere a economiei repetă aidoma etapele. W.000 de ţărani. elaborarea unei noi Constituţii în 1948 care a consfinţit rolul conducător al partidului unic în societatea românească. transformarea sistemului politic prin abolirea monarhiei constituţionale şi proclamarea republicii populare la 30 decembrie 1947. metodele şi măsurile luate de regimul sovietic în construirea socialismului. activarea nucleului conducător al partidului comunist adus de la Moscova în frunte cu Ana Pauker. ca organ suprem al puterii de stat).

Minuit. 1965. 8 Spiro. p.. doctrine et institution. 16. Raymond. 302. (Les regimes politiques contemporaines). op.F. În: International Encyclopedia of the Social Sciences.U. p. vol.S. p.. 1970. Démocratie et totalitarisme. Herbert. 15 Ibidem.. p. 21 Vezi. Milano. Cuvântare la cea de a X-a aniversare a regimului. 290. Raison et Révolution. 13 14 Carrère d’ Encausse. 217. p.NOTE 1 Luc Ferry. 290. Herbert. Carl W. 1932. 1944-1948. Harvard University Press. cit. 9 Friedrich. Ed. Gallimard. Paris. în această privinţă. 1927. 12 Layton. II. 214-215. Evelyne Pisier-Kouchner. supr. Paris. 19 Mussolini. Paris. Agonia României. 4 Ibidem.. . 3 Aron. Germania: al Treilea Reich. 17 Mussolini. p. 10 Deutsch. Editura ALL. Le Fascisme. p.R. II (Les regimes politiques contemporaines) . Histoire de la révolution culturelle prolétarienne en Chine. P.J.F. Totalitarism. 2 Ibidem. 294. vol. P. 16 Ibidem. Bucureşti. 1999. 213. În: Traité de science politique. 7 Ibidem. 1985. ou le totalitarisme exemplaire. Craks in the Monolith and patterns of desintegration totalitarian systems. U.S. Denoel and Steele. 1954. p. 6 Ibidem. 1968. 15-16. Paris. Benito. 119. Le totalitarisme. 118. 3. 20 Daubier. Paris. p. 11 Marcuse. 1933-1945. 18 La carta del Lavoro. Cf. Benito. Carl J. 1968. art..U. p. Geoff. Totalitarism. În: Traité de science politique vol. 22 Ibidem. excelentele cărţi ale avocatului Baciu Nicolae. Roma. Ialta şi crucificarea României. p. Paris. 277 . 1985. 287-288. Cambridge. Helene. 5 Ibidem. 1933.

aşa cum este definită ideologia marxistleninistă în documentele partidelor comuniste şi muncitoreşti. principiul conducerii în stat este sinteza dintre Volksgeist. indiferent de forma lor naţională sau de caracterul lor extrem sau malign. în sensul că tot ce-i mai pur din cadrul naţiunii italiene trebuie să facă parte din fascii cu necesitate. de eroi şi mituri fondatoare. partidul fascist reprezintă personificarea morală a naţiunii italiene. în Europa şi nu numai. partide ideologice. nu se puteau realiza fără o legitimitate minimală a rolului partidului unic în societăţile respective. în care mitul bunului sălbatic. Apariţia şi consolidarea regimurilor dictatoriale. sunt configuraţii şi dispozitive ale unei ideologii unice şi universale. ceea ce caracterizează aceste ideologii este ştergerea totală a distincţiei dintre adevăr şi fals în interpretarea realului ca şi conglomeratul de elemente mitice şi utopice în impunerea unei concepţii despre lume şi viaţă. Partidele de tip unic sunt.1. Funcţiile justificativă şi incitativă au un rol predominant: propaganda devine un alter ego al discursului ideologic. Ideologia marxist-leninistă – sursă de legitimitate a rolului politic conducător al partidului unic. În doctrina fascistă. regimurile dictatoriale conferă partidului unic monopolul coerciţiei şi al controlului absolut al statului asupra societăţii civile. Ca secol al totalitarismelor.CAPITOLUL 9 DOCTRINA PARTIDULUI UNIC ŞI A ROLULUI SĂU CONDUCĂTOR 9. ridicată la rang de “ştiinţă a ştiinţelor”. atât statul cât şi naţiunea vor fi asimilate în partidul unic. Ideologia marxist-leninistă are ca obiectiv suprem realizarea societăţii fără clase. la rândul ei. Orice ideologie totalitară are un corp de documente sacre. este o emanaţie a istoriei şi înţelepciunii poporului german. O proiecţie mitică a unei vârste de aur reactualizată. şi ideologia partidului nazist care. dar şi partidul unic creat de Hitler şi de Mussolini. În 278 . Nu numai partidul de cadre (bolşevic) creat de Lenin în 1903 se bucură în ultimul timp de o atenţie sporită. de “adevăr nemuritor despre lume şi viaţă”. În Italia. întrupat de Führer. atingerea lor echivalează cu un sacrilegiu şi se pedepseşte ca atare. “Propaganda noastră este justă pentru că este adevărată” (Lenin). sursa din care aceste regimuri îşi extrag legitimitatea minimală care să le justifice existenţa şi faptele pe scena istoriei sunt ideologiile. Atât cele de dreapta. Or. al egalităţii şi comunitarismului aminteşte de societăţile perfecte ale utopicilor. statul este depozitarul virtuţilor naţionale. secolul al XX-lea poate fi caracterizat printr-o combinare savantă a ideologiei cu represiunea. Teoria partidului unic ocupă un loc proeminent în doctrinele politice ale secolului al XX-lea. prin excelenţă. prin urmare. societatea comunistă. Or. statul dispare în personificarea ideii de drept reprezentată de Führer. În doctrina nazistă. cât mai ales cele de stânga.

şi societatea fără clase trebuiau parcurse mai multe etape istorice intermediare dintre care cele mai importante sunt distrugerea societăţilor bazate pe exploatarea. proprietatea este un furt. noul subiect istoric al acestei schimbări fără precedent şi implacabile din istorie – proletariatul. instaurarea societăţii socialiste ca treaptă preliminară spre societatea comunistă. metamorfoza ideologică a rolului politic conducător al partidului este funcţie de schimbările survenite în structurile sociale şi de clasă ale societăţii româneşti. Pe măsură ce procesele de omogenizare socială duc la formarea poporului unic muncitor. Perioada care subîntinde cele două sintagme: a) “partidul – detaşamentul de avangardă al clasei muncitoare” 279 . inegalităţi. în spatele reprezentării intereselor de grup. În primul rând. lipsiţi de proprietate. În logica tradiţiei comuniste. fundamentul ideologic din care se vor dezvolta argumentele schimbării sociale la Marx. Legea fundamentală a capitalismului: “însuşirea tot mai privată a produsului muncii în condiţiile socializării tot mai crescânde a proceselor de producţie” reprezintă. De aceea. se ascunde lupta pentru urmărirea propriilor interese. totodată. proprietatea privată este o încălcare a dreptului natural şi este inferioară proprietăţii comune deoarece produce abuzuri. teză care stă la baza modelului marxist de schimbare socială prin revoluţie. ei vor intensifica exploatarea forţei de muncă şi vor căuta să revoluţioneze forţele de producţie care să ducă la un randament şi productivitate superioare a muncii. structura de clasă se modifică în sensul unei apropieri valorice dintre clase şi apoi al ştergerii diferenţelor dintre ele. tot astfel proletariatul s-a afirmat ca un nou actor politic în cadrul proceselor de modernizare economică. comunismul nu este decât preistoria umanităţii. din succesiunea modurilor de producţie. Teoria partidului unic şi a rolului său politic conducător are ca fundament ideologic idealul societăţii comuniste fără clase. eliberat de instinctele animalice. Interesul naţional poate fi mult mai bine reprezentat de un sistem cu un singur partid decât de un sistem pluripartidist unde. nu au de vândut decât forţa de muncă a braţelor.concepţia lui Marx însă. De aceea Marx elaborează teza contradicţiei antagonice dintre forţele de producţie înaintate şi relaţiile de producţie înapoiate. Ca filosofie a schimbării sociale prin revoluţie. Pentru a forma omul nou. Forţa care propulsează cele două clase sociale în noii actori politici sunt legităţile interne care acţionează la nivelul fiecărui mod de producţie. în concurenţă cu ceilalţi capitalişti pe piaţă. prin cei doi piloni ai ei: urbanizarea şi industrializarea. ideologia marxistă va descoperi. Şi întrucât capitaliştii vor să-şi maximizeze profiturile. declanşează în om instinctul şi plăcerea distructivă a posesiei care alienează fiinţa umană de puritatea sa originară. Aşa cum burghezia s-a afirmat în cadrul procesului de raţionalizare economică a statelor absolutiste ca un factor economic de progres. Exploatarea omului de către om este ultima consecinţă a acestui proces cumulativ de nedreptăţi istorice: muncitorii.

instituţii.S. au fost constituite. În rândurile partidului se unesc cei mai conştienţi şi mai înaintaţi oameni ai clasei muncitoare.D. 280 . forţa conducătoare a poporului în Republica Populară Română. indiferent de naţionalitate. noţiuni ca “dictatura proletariatului” şi “detaşamentul de avangardă a clasei muncitoare” devin uşor anacronice. nemembri de partid.S. de partid şi de stat. În acest scop a fost creată o vastă reţea de organisme social-politice. Astfel. Putem spune că partidul comunist îndeplineşte rolul de centru vital al întregului nostru sistem social”2. ai ţărănimii muncitoare şi ai intelectualiatăţii”1. sindicatele. Ele sunt constituite pe baza principiului teritorial şi al locului de muncă (pe întreprinderi.R. în cadrul F. Pe măsură ce compoziţia socială şi structura de cadre a partidului comunist se complexifică.U.D. culturalsportive..D. care trebuie să coordoneze şi să controleze îndeplinirea hotărârilor. organizaţiile de femei. Uniunea Tineretului Comunist. Prin urmare. El este forma cea mai înaltă de organizare a clasei muncitoare.C. care asigură diversificarea şi centralizarea controlului exercitat de P. a planurilor de dezvoltare economico-socială elaborate pe baze ştiinţifice. sate şi cartiere). În 1979. După cum rezultă din statutul F. sub conducerea Partidului Comunist Român.R. producători şi beneficiari ai muncii lor impun ca forţă politică conducătoare P. noua calitate a acestora de proprietari. cooperatiste. Participarea oamenilor muncii la procesele de conducere colectivă.şi b) “partidul – centrul vital al naţiunii” reflectă cu exactitate efortul propagandei de a conserva statutul de partid unic şi al rolului său conducător în condiţiile unei dinamici sociale fără precedent: “Partidul Muncitoresc Român este detaşamentul de avangardă. al clasei muncitoare.C. prin unirea în cadrul lor a organizaţiilor de masă şi obşteşti.U. menite să legitimeze rolul conducător al partidului unic în noile etape şi condiţii ale construcţiei socialiste. în recuzita propagandistică vor apărea alte teze ideologice. La rândul său..) care cuprind cetăţeni de peste 18 ani. organizat.U.R. din iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu. asociaţiile şi societăţile ştiinţifice. “Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate şi de la care radiază energia şi lumina ce pun în mişcare şi asigură funcţionarea întregului angrenaj al orânduirii socialiste.U.S. Organizaţiile Democraţiei şi Unităţii Socialiste (O. cultele etc.C. organizaţiile sale componente mobilizează şi coordonează eforturile întregii naţiuni în vederea înfăptuirii orientărilor programatice ale P.) reunea în rândurile sale. consiliile naţionalităţilor conlocuitoare. uniunile creatorilor. partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicule de energie şi lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rândul naţiunii noastre socialiste.S. cu dublă subordonare. organizaţiile profesionale. Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste (F.D.

cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitore. a mentalităţilor. organe alese prin vot universal. … Marea Adunare Naţională este organul suprem al puterii de stat sub conducerea şi controlul căruia îşi desfăşoară activitatea toate celelalte organe ale statului”4. fără excepţie.Constituţiile R. liber şi stăpân pe soarta sa”. pentru ca în art. de la ţară la ţară. “În fiecare parte a lumii misiunea noastră prezintă aspecte speciale iar muncitorii de acolo ţin seama de acest lucru şi păşesc pe propria lor cale la înfăptuirea ei … Alegerea unei căi sau alteia este treaba clasei muncitoare din această ţară. detaşamentul ei de avangardă. Dar ea îşi exprimă simpatia pentru fiecare mişcare şi îi acordă sprijin în limitele prevăzute de propriile ei legi”6. După ce în Titlul I. îndeplineşte rolul conducător în toate domeniile construcţiei socialiste. la ceea ce este specific în dezvoltarea obiectivă spre comunism. direct şi secret”3. Însă varietatea condiţiilor concrete. Art. îndrumă activitatea organizaţiilor de masă şi obşteşti. forţa politică conducătoare a întregii societăţi este Partidul Comunist Român”. diferenţa etapelor de dezvoltare. Internaţionala nu-şi permite să dicteze în această chestiune şi nici măcar să dea sfaturi. care nu are de pierdut decât lanţurile. a culturilor politice reclamă existenţa unei forţe politice care să aplice legităţile generale ale concepţiei despre lume şi viaţă a proletariatului la condiţiile concrete din fiecare ţară. poporul o exercită prin Marea Adunare naţională şi prin Consiliile populare. precum şi a organizaţiile de stat”5. 3 se stipulează că “În Republica Socialistă România. Peste aproximativ 50 de ani Lenin va face din aceste idei “adevăruri generale”: “legităţi subiective” a căror cunoaştere şi aplicare în construcţia socialistă constă “în a şti să aplici principiile generale şi fundamentale ale comunismului la relaţiile specifice dintre clase şi partide. Ideea că muncitorii nu au patrie. 26 prevede că “cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rândurile muncitorilor. articolul 2 se arată că în Republica Socialistă România “întreaga putere aparţine poporului. România adoptate în perioada 1965-1989 stipulează toate. 4 să se afirme că “deţinător suveran al puterii. în aceiaşi termeni rolul conducător al Partidului Comunist Român ca şi superioritatea modului de producţie socialist asupra celorlalte formaţiuni social-economice. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. se asociază cu structura de clasă dihotomică prezentată în teorie: contradicţiile antagonice dintre muncitori şi capitalişti sunt atât de profunde încât proletariatul. egal. patria fiind condiţia lor de exploataţi. Partidul Comunist Român exprimă şi slujeşte cu fidelitate năzuinţele şi interesele vitale ale poporului. în art. Alte componente ideologice care urmăresc legitimarea partidului unic ţin de dimensiunea internaţionalistă a ideologiei marxist-leniniste. la particularităţile 281 .S. ţăranilor. va trebui să se organizeze pentru răsturnarea ordinii politico-sociale a burgheziei.

a relaţiilor de putere în noua societate. Membrii acestor partide nu mai sunt aristocraţia latifundiară. rol care “este determinat de existenţa unei linii politice generale care să aplice principiile marxist-leninismului în conformitate cu condiţiile istorice ale ţării respective. I. Fiind consecvent în distrugerea vechii forme de stat. el va inversa teoria marxistă. La origine. pe 282 . Dar despre organizarea spaţiului public. despre structurile sociale. Adevărata şcoală de formare a conştiinţei revoluţionare a proletarilor sunt sindicatele. V. în marea majoritate. să le presupui”7. 9. corespunzător fiecărei etape de dezvoltare a societăţii”8. financiar-bancară care făcea politică fără să primească vreo remuneraţie oficială pentru acest lucru. Nu întâmplător celulele de bază ale organizaţiilor partidului bolşevic care acţionau conspirativ în perioada ţaristă includeau. Caracteristicile partidului de cadre creat de V.D. Desăvârşirea distrugerii vechii societăţi va fi opera proletariatului victorios într-o perioadă de aproximativ şase luni cunoscută sub numele de “dictatura proletariatului”. partidul totalitar de cadre cuprindea revoluţionari de profesie a căror credinţă nestrămutată în cauză şi loialitate faţă de ideologia partidului avea menirea să suplinească cantitatea prin calitatea membrilor. în acest proces. pe care trebuie să ştii să le studiezi. cercetată de Max Weber şi Sigmund Neumann. nu mai are nimic din fizionomia clasică a partidelor de notabili. Totodată. Din nefericire. Marx a lăsat puţine indicaţii cu privire la felul cum va arăta viitoarea societate socialistă rezultată din distrugerea societăţii burgheze.2. să le descoperi. făcând din partidul politic agentul privilegiat al acţiunii revoluţionare. de vreme ce Marx vedea în partide doar coterii şi ai căror membrii nu urmăresc decât satisfacerea propriilor interese. I. care le vor forma conştiinţa politică necesară societăţii viitoare.M. prin desprinderea violentă din P..R. Pornind de aici. rolul grupurilor şi al celorlalte categorii sociale şi profesionale în funcţionarea sistemului politic socialist opera lui Marx este foarte săracă în sugestii. Lenin va adapta teoria despre revoluţie a lui Marx la condiţiile celei mai slabe verigi din dezvoltarea capitalismului: Rusia. Lenin.fiecărei ţări în parte.S. Marx izgoneşte din Cetate politicul. Cele câteva indicaţii privind “asocierea liberă a producătorilor” sau principiile de repartiţie care vor fi operaţionalizate în cadrul noii societăţi vor funcţiona cel mult într-o republică comunală. Partidul de cadre bolşevic creat de Lenin în 1903. Ce formă de organizare şi conducere îl va înlocui. după modelul Comunei din Paris. propaganda comunistă din toate ţările satelit va face din aceste afirmaţii principii de legitimitate ale rolului conducător al partidului comunist. iar din rolul factorului subiectiv – al conştiinţei comuniste – factorul propulsiv al coagulării acţiunii revoluţionare.

prin conştiinţa avangărzii proletariatului şi prin devotamentul acesteia faţă de revoluţie. una din problemele majore pe care Lenin trebuia să le rezolve era tocmai baza socială a partidului care trebuia să justifice din punct de vedere ideologic mitul clasei muncitoare. Conform teoriei leniniste. minoritatea se supune necondiţionat majorităţii şi este obligată să aplice. De aici necesitatea subordonării membrilor de partid la principiile de conducere: centralismul democratic şi democraţia internă de partid. în perioada formării partidului bolşevic. principii care nu acordau bazei de militanţi decât un rol de faţadă în acceptarea deciziilor impuse de sus. mai ales din Anglia. În al doilea rând. în special masele proletare. Lenin afirma: “Înainte de toate se pune întrebarea: prin ce se menţine disciplina partidului revoluţionar al proletariatului? Prin ce se verifică ea? Prin ce se întăreşte? În primul rând. hotărârile luate. fără rezerve. prin spiritul său de sacrificiu şi prin eroismul său. prin propria lor experienţă. dacă vreţi. în practică. de a se contopi într-o anumită măsură cu masele mai largi ale oamenilor muncii. de voinţă şi de acţiune a partidului – este obligatorie pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii de partid. prin capacitatea sa de a lega. d) hotărârile organelor superioare de partid sunt obligatorii necondiţionat pentru organele inferioare ale partidului”10. În al treilea rând. compensând deficienţa numerică a clasei muncitoare din Rusia prin calitatea partidului de cadre format din revoluţionari de profesie a căror principală calitate era adeziunea fanatică la valorile ideologiei marxiste. Or. prin conducerea politică justă exercitată de această avangardă. înainte de primul război mondial. Dacă Marx acordase clasei muncitoare rolul de forţă politică conducătoare în viitor. la începutul secolului al XX-lea. De fapt. iniţiaţi în opera lui Marx şi Engels. nu este mai puţin adevărat că prognoza lui Marx se baza pe dezvoltarea numerică şi pe creşterea capacităţii organizatorice pe care această clasă le prezenta în ţările dezvoltate ale Occidentului. prin fermitatea sa. clasa muncitoare din Rusia nu atingea mai mult de 160.000 de salariaţi. Mitul partidului comunist – ca avangardă a clasei muncitoare – mit creat de Marx. V. Lenin a trebuit să salveze teoria. credinţa în cauză. c) “Disciplina de partid – una din condiţiile de bază pentru asigurarea unităţii politice. de a se apropia şi. partidul clasei muncitoare. În ce priveşte structura partidului de cadre. clasă conducătoare în societate. deşi 283 . adică pe liceenii şi intelectualii de stânga.000-170. cu condiţia ca masele largi. I. După unele estimări. intrată recent în circuitul unei dezvoltări capitaliste accelerate. dar şi cu masele muncitoare neproletare. prin strategia şi tactica ei politică justă. l-a obligat pe Lenin la o veritabilă siluire a realităţii pentru a salva valabilitatea mitului.membrii cercurilor de studii marxiste. clasa muncitoare era extrem de scăzută în Rusia. să se convingă că sunt juste”9.

iar cel de-al doilea în mod direct şi practic (…). călit în luptă. (Organul Central) şi C. orice decizie sau indicaţie venită din partea conducerii trebuia să fie acceptată sau însuşită de către bază. care au înlocuitori gata pregătiţi”12. care să poată descifra din mişcarea istorică legităţile obiective ale progresului pe care această clasă le conţinea datorită virtuţilor ei. 3) că această organizaţie trebuie să fie alcătuită mai ales din oameni care să se ocupe cu activitatea revoluţionară ca revoluţionari de profesie.C. compusă din revoluţionari de profesie. Caracteristicile de bază ale partidului de cadre bolşevic. (Comitetul Central). Toată arta organizării conspirative constă în a folosi absolut toate posibilităţile. cu atât mai greu va fi “de prins” o asemenea organizaţie şi 5) cu atât mai numeroase vor fi elementele atât din rândul celorlalte clase ale societăţii care vor 284 . astfel încât să participe la ea numai membrii care se ocupă cu activitatea revoluţionară ca revoluţionari de profesie şi care au dobândit o pregătire profesională în arta luptei împotriva poliţiei politice. nu în virtutea puterii. “Afirm – susţinea Lenin . în “a da de lucru tuturor”. Sub presiunea acestor condiţii. partidul bolşevic va imprima în structurile sale organizatorice şi acţiunii sale politice o dimensiune radicală ce aminteşte de teroarea iacobină. a unei experienţe mai bogate. păstrând în acelaşi timp Conducerea întregii mişcări. “Fără un partid de fier. a unui talent mai mare (…). a unor cunoştinţe mai multilaterale (?!). 4) că într-o ţară absolutistă.C. fără un partid care să se bucure de încrederea tuturor elementelor cinstite din clasa respectivă. expuse de Lenin în lucrarea Cei de făcut? (1902) sunt: 1. după cum baza de militanţi nu putea veni cu propuneri sau cu sugestii care să contravină liniei politice a nucleului conducător.: 1) că nici o mişcare revoluţionară nu poate fi trainică fără o organizaţie de conducători stabili şi care să păstreze continuitatea. această luptă nu poate fi dusă cu succes”11. cu cât e mai largă masa spontană atrasă în luptă. Lenin analizează principiile de organizare a partidului de tip nou în condiţii de strictă conspirativitate: “Dată fiind necesitatea unei conspirativităţi cât mai stricte şi a păstrării continuităţii mişcării. V.avangarda clasei celei mai revoluţionare. Căderea unui comitet nu va distruge atunci întreaga maşină. a energiei. cu cât vom restrânge mai mult numărul membrilor unei asemenea organizaţii. care alcătuieşte baza mişcării şi participă la mişcare. fără un partid care să ştie să urmărească starea de spirit a maselor şi s-o influenţeze. bineînţeles. cu atât necesitatea unei organizaţii este mai imperioasă şi cu atât trebuie să fie mai trainică această organizaţie (…). ca o elită restrânsă. De aceea. ci doar va scoate din luptă pe conducători. o organizaţie puternic centralizată şi disciplinată. În Scrisoare către un tovarăş cu privire la sarcinile noastre organizatorice (1902). însă. partidul nostru poate şi trebuie să aibă două centre conducătoare: O. Primul trebuie să conducă pe plan ideologic. avea nevoie la conducerea lui de intelighenţia burgheză. ci în virtutea prestigiului. I. 2) că.

ci după locul de muncă (ateliere. un dictator să se substituie comitetului central”16. 285 . Lenin aduce corecturi serioase. impus de Lenin partidului. Statul va dispărea în comunism. care grupează milioanele de oameni ai muncii în armata clasei muncitoare"14. în completă mizerie. în realitate alegerea conducătorilor şi luarea deciziilor importante aparţineau Centrului în faţa căruia majoritatea trebuia să se supună necondiţionat: “ (…) partidul comunist nu va putea să-şi îndeplinească misiunea sa decât dacă este organizat în maniera cea mai centralizată posibil. dacă o disciplină de fier apropiindu-se de disciplina militară domneşte în el şi dacă centrul partidului. Deşi în teorie baza se bucură de o largă autonomie în ce priveşte alegerea liderilor la toate nivelurile şi luarea deciziilor. instituţii ale statului etc. comitetul central să se substituie organizării Partidului şi. uzine. ci celula. Chiar dacă este un stat tranzitoriu. va transforma proletariatul revoluţionar într-un instrument docil în mâinile Comitetului Central care. Organizarea devine o problemă politică fundamentală a partidului de tip nou care condiţionează formele sale de luptă şi misiunea sa istorică: “Organizarea este singura armă pe care o are proletariatul în lupta sa pentru cucerirea puterii. însărcinat prin încrederea membrilor săi cu toată puterea. 3.avea putinţa să ia parte la mişcare şi să acţioneze energic în cadrul ei…”13. Acest tip de organizare permite un contact strâns şi constant între membrii celulei. sălbăticie şi degenerare. foarte greu de anticipat în timp ca realizare. Troţki va anticipa profetic consecinţele unei asemenea structuri organizatorice asupra regimului politic şi. în final. statul este încă necesar în primele faze ale construcţiei socialiste. Şi în ce priveşte dispariţia lentă a statului preconizată de Marx într-un viitor previzibil. ca în cazul partidelor socialiste. Numărând câteva zeci de membri (şi nu câteva sute. În 1904.). adică organizarea pe orizontală. L. implicit. va fi prevăzut cu autoritatea şi puterile cele mai mari”15. aruncat mereu la fund. strivit de povara muncii silite în folosul capitalului. dar comunismul este faza superioară a dezvoltării societăţii socialiste. N. proletariatul poate deveni – şi va deveni în mod inevitabil – o putere de neînvins numai datorită faptului că unirea lui ideologică bazată pe principiile marxismului este consolidată de unitatea materială a organizării. preocuparea pentru formarea unei culturi politice de stânga. precum secţiunea) celula grupează membrii de partid nu după domiciliul lor. Elementul de bază al organizării nu mai este secţiunea. asupra statului socialist: “În politica internă a partidului aceste metode determină ca organizarea partidului să se substituie Partidului. 2. de altfel. Acest regim “birocratico-bonapartist”. nici nu avea provenienţă muncitorească. Dezbinat de concurenţa anarhică care domneşte în societatea burgheză. centralismul democratic şi democraţia internă de partid reprezintă semnele indubitabile ale dictaturii. pornind de la analiza realităţilor concrete de la locul de muncă în cheia paradigmei marxiste exploataţi-exploatatori.

el trebuie să militeze în cadrul celulei. în al doilea rând. dominată de partid. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu organizarea timpului său liber: o mare parte îi este absorbită de şedinţele de partid. ideologia ei revoluţionară va fi importată din exterior. Contradicţia profundă a teoriei leniniste despre partidul de tip nou se află în înseşi premisele ei ideologice. de sindicat sau ale organizaţiilor anexe (“Partizanii păcii”.S. pentru a asigura principiul repartiţiei socialiste a bunurilor (repartiţia după muncă) în condiţiile unei penurii relative a acestora. vizibilă doar în avantajele exorbitante ale nomenklaturii.” etc. face o caracterizare remarcabilă partidului de cadre revoluţionar: Membrului de partid i se cere ca “zi de zi. filială a partidului în care acţiunea sa se prelungeşte şi o completează pe aceea a celulei. ca produs al intelectualităţii burgheze. Totodată. proletariatul întrebuinţează aparatul represiv şi coercitiv al statului pentru a anihila ultimele bastioane ale rezistenţei fostelor clase exploatatoare şi. mai ales. membrul de partid este şi membru al sindicatului (…). 286 . Obsesia puterii se traduce în intransigenţa inchizitorială. Or. sărbători. Partidul penetrează. restul timpului liber îi este organizat tot prin grija partidului: asociaţii sportive comuniste. consacrată cauzei partidului.R. a marilor decizii economice şi. în uzină sau în atelier. copiii săi sunt integraţi în Uniunea tineretului (…) şi în filialele acesteia. Unul din marii specialişti în teoria partidului din secolul XX. să le comenteze texte esenţiale din «L’Humanité» sau din cotidianul comunist local. nu mai există decât o singură “viaţă”. Astfel se defineşte partidul totalitar”17.S. francezul Maurice Duverger. adică să difuzeze în rândurile celor din jur cuvintele de ordine ale partidului.). tocmai duşmanul de moarte al proletariatului îi oferă acestuia ideologia şi principiile sale organizatorice! Iată de ce între nucleul conducător al partidului comunist şi baza sa de aderenţi şi militanţi există o falie adâncă. de natură sindicală. soţia sa este înscrisă în Uniunea femeilor (…) şi în diverse comitete de factură casnică. Întreaga sa viaţă profesională este astfel încadrată de partid. purităţii Dogmei a ceea ce face ca ideologia de import şi propaganda populistă să fie doar pseudomotivaţii care să mascheze avantajele oferite de putere. Ruptura dintre nucleul conducător şi masa membrilor de partid se vede în sanctificarea şi inviolabilitatea Dogmei: partidul nu poate greşi: greşesc cel mult unii lideri. în viaţa de familie: în mod firesc. Practic. Dacă la începuturile ei mişcarea muncitorească nu avea decât o conştiinţă spontană. chermeze şi picnic-uri comuniste. “Amicii U. cluburi literare sau artistice comuniste. anume “viaţa de partid”. şedinţe de cinema comuniste. toate acestea distribuie “divertismentul” membrilor de partid.În primul rând. baluri ale tineretului comunist. de asemenea. expoziţii şi conferinţe comuniste. să le întreţină ardoarea revendicativă. nu există distincţie între viaţa publică şi viaţa privată. pentru a asigura implementarea noului sistem de valori.

dar ea este deja exercitată împotriva unei minorităţi exploatatoare de o majoritate a exploataţilor”19. Întemeietorii socialismului ştiinţific modern. în linii identice. Astfel se explică numărul foarte mic al membrilor partidului comunist în perioada interbelică. intelectualităţii burgheze. Totodată. Ea nu le putea fi adusă decât din afară. Bază socială şi structuri organizatorice. Dar trăsătura comună a celor două instituţii se accentuează: “Represiunea este încă necesară. Printre aceste condiţii la loc de cinste figurau ideile lui Lenin cu privire la formarea partidului de cadre şi cucerirea puterii pe cale revoluţionară. în numele internaţionalismului proletar şi al solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc. au aparţinut şi ei. această mentalitate era profund străină ideologiilor colectiviste. de a lupta împotriva patronilor. adică segmentul din populaţie care să-i împărtăşească ideologia era extrem de îngust. formarea Partidului Comunist din România a evidenţiat aceleaşi vicii structurale de la baza formării partidelor comuniste din sud-estul Europei: lipsa unei psihologii şi bază socială pe care aceste partide să se înrădăcineze în etosul colectiv şi să-şi grefeze ideologia lor în orizontul de aşteptare şi în mentalitatea popoarelor respective. Înfiinţarea Partidului Comunist Român în mai 1921 va reitera. atunci reiese cu claritate că una din valorile centrale ale ideologiei sale era profund 287 . învăţătura teoretică a social-democraţiei a apărut cu totul independent de creşterea spontană a mişcării muncitoreşti.“Muncitorii nici nu puteau să aibă o conştiinţă social-democrată. de a lupta pentru a obţine de la guvern cutare sau cutare lege necesară muncitorilor etc. La fel şi în Rusia. istorice şi economice pe care le-au elaborat reprezentanţii culţi ai claselor avute. Partidul Comunist Român. în speţă ideologiei comuniste.3. În România cel puţin aceste idei au căzut pe fondul unor sciziuni ale partidului social-democrat care. prin situaţia lor socială. Istoria tuturor ţărilor arată că numai prin propriile sale forţe clasa muncitoare poate să-şi formeze doar o conştiinţă trade-unionistă. Învăţătura socialistă însă s-a dezvoltat din teoriile filosofice. Dacă avem în vedere că încă de la formarea sa Partidul Comunist din România a adoptat teza cominternistă a dreptului popoarelor la autodeterminare. 9.000 de membri. a facilitat aripa de stânga să-şi dea acordul la Congresul Partidului Social-Democrat din 8-10 mai 1921 pentru aderare. adică convingerea necesităţii de a se uni în sindicate. tactica şi ideologia Internaţionalei a III-a prin cele 21 de condiţii impuse partidelor socialiste în vederea afilierii. a apărut ca un rezultat firesc şi inevitabil al dezvoltării gândirii intelectualităţii revoluţionare socialiste”18. După numeroase estimări numărul acestora varia între 700-1. Or. Marx şi Engels. Bucla se închide: partidul de cadre va înlocui dictatura proletariatului pe măsură ce propaganda va proclama stingerea treptată a statului într-un viitor îndepărtat. nemaiputându-şi restabili unitatea internă după trădarea “generoşilor” din 1899. după cum baza socială.

se referea la România ca la un stat imperialist şi anexionist.. secretar general al Cominternului şi apoi secretar general al C. întărirea disciplinei interne.. Mai cu seamă ultimele două măsuri erau necesare în procesul de legitimare a partidului comunist ca singura forţă politică conducătoare din societatea românească.antinaţională. al P. controlul executării hotărârilor.C. Mai mult. Aceasta este însărcinată să răspundă de România deoarece “nu ştim mai nimic despre această ţară”20. ceea ce este şi mai grav. În aceste condiţii. când în alte localităţi din fosta U. Se cunoaşte schimbul de replici dintre Gh. ele erau aprobate de componenţa unor Comitete Centrale care.R.C.S. era formată din străini: evrei. Săltat pe scut de forţa de ocupaţie şi transformat într-un vârf de lance împotriva sistemului politic pluripartidist.C. În plus. Pe un fond al tradiţiei social-democrate. nu cunoşteau mai nimic despre România. Mulţi dintre aceştia nu ştiau o boabă româneşte sau. lipoveni. Între 1935-1940 prim-secretar a fost Boris Stefanov. pentru recuperarea provinciilor istorice la sânul patriei-mamă.R.. aceste documente erau aprobate în afara graniţelor ţării.S.R. Istoria clandestină a Partidului Comunist din România în perioada interbelică se confundă cu eforturile şi intervenţiile Internaţionalei Comuniste de punere pe picioare a unui organism născut mort.R. Dimitrov. primirea de noi membri. Bulgar şi Ana Pauker din octombrie 1944. Harkov. decembrie 1931. Propaganda politică. ruşi.C. România plătise un greu tribut de sânge pentru realizarea marii Uniri. 1931-1935. partidul comunist a 288 .S. primsecretar Vitali Holostenko (1928-1931).C. în marea ei majoritate. iar între 1940-1944 Ştefan Foriş. Congresul al V-lea al P. în special ucraineni şi bulgari. la Congresele partidului ţinute aiurea. Moscova. era total inacceptabilă poziţia conducerii P. în documentele sale programatice.C.S.R.C.R. bulgari. din iunie 1965 a insistat destul de mult pe următoarele teme şi idei care aveau menirea să-l legitimeze în ochii opiniei publice ca singura forţă politică conducătoare din România: creşterea unităţii în rândurile partidului. când la Moscova sau Harkov. U. intensificarea activităţii politico-ideologice.C. în perioada dintre Conferinţa Naţională a P. din octombrie 1945 şi Congresul al IX-lea al P. În aceste condiţii. august-septembrie 1928.R. Internaţionala Comunistă urmărea să impună linia radicală a Moscovei prin grupurile “maximaliste” reprezentate mai ales prin comuniştii originari din Basarabia şi Dobrogea. activitatea politico-ideologică şi organizatorică devine o necesitate imperioasă pentru legitimarea rolului politic conducător al P. prim-secretar Alexandru Danieluk. Primii secretari ai partidului comunist impuşi de Moscova în perioada interbelică precum şi locurile de desfăşurare a congreselor lui arată indubitabil rolul curelei de transmisie sau al grupului de presiune menit acestui tip de partid în exportul de revoluţie al Internaţionalei Comuniste: congresul al III-lea al P. care. polonezi etc.R.

promovarea în viaţa politică a mijloacelor teroriste care vizau intimidarea celorlalte forţe şi distrugerea pluralismului.000 de membri lucrau în birourile acestor 289 . 2. iar motivele expuse pentru această situaţie erau epurarea din 1950 şi faptul că între 19481952 nu fuseseră admişi noi membri.trecut imediat la crearea condiţiilor care să-i permită afirmarea rolului său politic conducător. punea pe primul plan al reconstrucţiei economice a României industrializarea în care necesitatea partidului unic să aibă o sursă sigură de legitimitate.R. condamnate că au aservit ţara capitalului străin şi au împins-o pe marginea prăpastiei în războiul antisovietic. în primul rând. datorită potenţialului său revoluţionar şi organizatoric. baza socială şi efectivele partidului. partidul constituise un număr de 8. Raportul lui Gh. asmuţirea urii şi a luptei dintre clase prin folosirea unor elemente declasate ca agenţi.583. Nu numai că industria era considerată ramura principală a economiei deoarece contribuia cel mai mult la formarea venitului naţional. mecanismele exploatării capitaliste. un număr mare dintre ei trebuie să-l fi format şi noii membri selecţionaţi din noul personal administrativ tânăr.să-i arate: 1. Pe această bază se putea demonstra valabilitatea elementelor ideologice din teoria marxistleninistă: clasa muncitoare este clasa cea mai înaintată din societate. Cei mai numeroşi membri ai organizaţiilor “teritoriale” şi de “fabrici”. uzine şi unităţi agricole. Gheorghiu-Dej la cel de-al II-lea Congres al P. În raport se artă că partidul număra 595. 3.393 organizaţii “de bază” în fabrici. aplicarea legilor generale ale materialismului dialectic şi istoric în procesul de edificare a noii societăţi. ea a trebuit să se organizeze în sindicate în lupta pentru revendicările ei economice şi sociale.000 noi organizaţii de bază. În primul rând. După 1952. ca şi în unităţile teritoriale. a industriei grele. (25-28 decembrie 1955) conţine date destul de exacte cu privire la structura. 76. supralicitarea unor drepturi şi revendicări care nu ţineau cont de posibilităţile existente. căile care duc la răsturnarea societăţii bazate pe exploatarea omului de către om. dintre care ultimii erau în număr de 56. Aplicarea legii generale de construcţie a socialismului. Numărul total al membrilor era mai mic decât acela de la Congresul din 1948.M. În această luptă ea avea nevoie de un detaşament de avangardă – partidul comunist – ca pe baza “învăţăturii nemuritoare despre lume şi viaţă – ideologia marxistă . Celelalte componente ideologice au funcţionat din plin în pregătirea terenului pentru instaurarea partidului unic: satanizarea partidelor istorice considerate partide “burgheze” (deci fără legitimitate populară). Fiind ocupată în sectorul cel mai avansat al economiei. dar era creat şi elementul indispensabil legitimării partidului unic: proletariatul şi ponderea numerică a acestuia în structura de clasă a României. după canoanele teoriei marxist-leniniste. dezvoltarea industriei constructoare de maşini şi.398 membri şi candidaţi. el a procedat la copierea mecanică a modelului de dezvoltare economică creat de teoreticienii sovietici la indicaţiile lui Stalin. Se formase un total de 29.

Astfel. 5 luni.08% între 41 şi 50 de ani şi 12.93%.21% din 1947 şi numai 0.000 de membri fusese îndeplinită.31% între 36 şi 40 de ani.2% erau etnici români iar restul erau “recrutaţi din rândul minorităţilor naţionale”. Cheltuielile pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor au sporit în 1959 cu 81% faţă de 1955.4% peste 50 de ani. ca activând “în domeniul producţiei”. 1 an. Procentajul muncitorilor la sfârşitul lui 1955 era doar de 42. cea de a creşte numărul muncitorilor de la 37. în 1950.51% din 1944-1945.000-100. nu fusese dusă la bun sfârşit. Sarcina trasată de C.000 de secretari şi membri ai birourilor organizaţilor de bază şi propagandişti au urmat cursurile de scurtă durată şi seminariile ce se desfăşoară pe lângă organele de partid raionale şi orăşeneşti”21.61% şi chiar printre candidaţi. Aceste fonduri au fost folosite pentru Şcoala superioară de partid “Ştefan Gheorghiu”. Raportul mai arăta.organizaţii. În comitetele acestor organizaţii activau 11. Compoziţia socială a partidului era de natură să-i îngrijoreze încă pe conducători.C. Potrivit cifrelor date la Congres.21% erau până la vârsta de 35 de ani. 40. luându-i în considerare şi pe cei calificaţi. însemna că 42. muncitori manuali) urmărea afirmarea clasei muncitoare ca “element preponderent” în P. 17. şcolile de 2 ani.000 de bărbaţi şi femei reprezentau mai puţin de 10% din cei pe care Apostol îi descria drept “muncitori”. că sarcina trasată la plenara C.000 de “muncitori”. cursurile de propagandişti. Insistenţa lui Dej asupra intensificării primirii în partid a muncitorilor din industriile principale (care erau.000 de cadre.000 de membri şi candidaţi de partid şi-au perfecţionat cunoştinţele în şcolile de 2 ani.61%. muncitori agricoli şi multe alte categorii definite. Compoziţia după vârstă a delegaţilor era următoarea: 37. 24.2% la 60%. Dată fiind această situaţie. În aceeaşi perioadă mai mult de 23. 33.600. însă ei includeau tehnicieni.84% din 1946. 290 . În perioada 1955-1959 au absolvit cursurile de trei ani ale Şcolii superioare de partid “Ştefan Gheorghiu” peste 700 de cadre de partid. iar numărul celor ce urmează în prezent aceste cursuri este de aproape 900.R.M. din 13 august 1953 şi anume aceea de a se crea un activ de partid de 80. 10% dintre delegaţi făceau parte din partid încă din zilele ilegalităţii. 1 an şi de 6 luni. 190 raionale şi 159 organizaţii orăşeneşti. mai mult sau mai puţin. Partidul număra 19 organizaţii regionale. Raportul Comisiei de Validare aruncă o lumină indirectă asupra bazei sociale a partidului. ziarişti şi de pregătire a cadrelor necesare organizaţiilor de masă.58% de după 1948. 79. muncitorii reprezentau un procent de numai 47. existau 2. adică aproximativ 200. Aproape 190.C. de asemenea. de fapt. precum şi pentru pregătire şi perfecţionarea cadrelor prin cursuri şi seminarii de scurtă durată. 22. Distincţia făcută între adevăraţii muncitori este relevantă aici.

600 – din care 148. peste o treime din efectivul total al partidului (…). la 22 octombrie 1944 a apărut un comunicat în presa locală de la Cluj anunţând că organizaţia comunistă din Transilvania de nord îşi reînnoieşte legăturile cu organizaţia centrală a Partidului Comunist Român. Sute şi mii de indivizi au primit. Ana Pauker a fost făcută responsabilă pentru că a impus o politică de recrutare imorală. Existau. deja îndoctrinaţi sau dornici din alte motive să colaboreze: lor li se mai adăugau. şi secţiunile transilvănene ale partidului maghiar au fost reluate încă din octombrie 1944.000 la 1 iunie 1960. numărul organizaţiilor de bază a crescut cu 5. de asemenea. “La 1 iunie 1960 numărul membrilor şi candidaţilor de partid era de 834. Istoria acestei campanii de recrutare a fost descrisă cu multe amănunte după căderea Anei Pauker şi a constituit. Erau muncitori agricoli de la Ţară aflaţi în situaţia de şomeri şi. faţă de 42.05% din totalul efectivului partidului. în sfârşit. (Legăturile oficiale dintre P. ci chiar întregi organizaţii ale acesteia”24. peste 72 % lucrează nemijlocit în întreprinderile industriale şi în unităţile socialiste din agricultură (…).60% cât reprezintă în momentul Congresului al II-lea. Ea a fost acuzată mai ales de a fi acceptat în mod deliberat în partid nu numai pe membrii Gărzii de Fier. carnete de membri ai Partidului Comunist sau de simpatizanţi ai acestuia. (…) din totalul membrilor şi candidaţilor de partid. (…) În agricultură – sectorul de stat şi cooperatist – activează aproximativ 280.000 de membri şi candidaţi de partid.C. într-adevăr. reprezentând astăzi 51. Prin constituirea de noi organizaţii de partid în unităţi productive şi instituţii.000 în 1955 la 426. în număr mare. Organizaţia maghiară cedase cadrele şi membrii ei celei româneşti22. şi alte organizaţii şi grupări ale Gărzii de Fier şi alte partide fasciste sau semifasciste”. Schimbări deosebit de însemnate s-au produs în compoziţia socială a partidului. numeroase contingente de foşti prizonieri de război reîntorşi din Rusia.000"25.200. 291 . adică cu aproape şase luni înaintea reintegrării administrative a Transilvaniei de nord.R. în iarna lui 1944. aceasta înseamnă o creştere de 239. legături care fuseseră întrerupte după Diktatul de la Viena.Sub supravegherea Anei Pauker în special.600. comuniştii se străduiau din răsputeri să realizeze propria lor “campanie de recrutare”. acceptând “pe oricine de pe stradă” care ar fi vrut să se alăture rândurilor excesiv de subţiri ale membrilor partidului23. Astfel. care încercau cu disperare să se salveze.000 de candidaţi. fără nici o distincţie. adică cu peste 40% faţă de 1955. una din principalele acuzaţii ce i s-au adus. membri ai minorităţilor naţionale nemulţumite. ajungând la peste 35. Numărul muncitorilor membri şi candidaţi de partid a crescut de la 253.

În unităţile sociale. Aceste fonduri au fost folosite pentru finanţarea următoarelor şcoli şi cursuri de partid: – şcoala superioară de partid “Ştefan Gheorghiu”. Jdanov” şi cursul de un an de perfecţionare a cadrelor care funcţionează pe lângă C. “În ultimii 7 ani (1948-1955).şcolile de 1 an. aproape 12. reprezentând peste 21% din numărul membrilor de partid”29.71%.R.000 – 44% ceea ce exprimă caracterul partidului nostru de avangardă a clasei muncitoare.50% din cea activă a naţionalităţilor din R. la oraşe şi sate. După alegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al partidului la Congresul al IX-lea al P. Şcoala superioară de ştiinţe sociale “A.200 organizaţii de bază. dintre care aproape jumătate elemente duşmănoase.500 de organizaţii de partid şi circa 64. de 3 luni. Partidul Comunist Român (…) număra peste 1. Aproape 20% din totalul muncitorilor.C.5% din cheltuielile bugetare. “O deosebită atenţie a acordat C. iar în unele ramuri de mare importanţă mai mult de 30% fac parte din partid.336 membri de partid. îşi desfăşoară activitatea peste 8. circa 31.000 de cadre de partid au absolvit cursuri de partid de 3 luni.000 de oameni. (iulie 1965).: .62%. în calitate de responsabil al Comisiei de redactare a noului program şi statut al 292 .044. peste 48. A crescut numărul ţăranilor în partid. Conform datelor prezentate de Nicolae Ceauşescu la Congresul al IX-lea al P. A.C. peste 2. al căror număr este de peste 630.S.000 – şcoli şi universităţi serale de marxism-leninism”27.R. Dacă în 1948 cheltuielile pentru şcolile de partid reprezentau circa 3. ajungând la aproape 500. iar ponderea femeilor a atins 28. din 24-25 iunie 1965 referenţialul ideologic al rolului conducător al partidului cunoaşte noi determinaţii în căutarea unei legitimităţi suplimentare.70% din populaţia majoră şi 29. Compoziţia naţională a partidului corespundea structurii naţionale a populaţiei din ţara noastră.000 – circa 34% faţă de 22% în iunie 1960. La 31 decembrie 1980 efectivele partidului cuprindeau 3. exploatatoare.C. România făceau parte din rândurile P. 6 luni şi cursurile cu secretarii şi birourile organizaţiilor de bază”28.În 1947 au fost sistate primirile în partid “iar în 1948 au fost scoşi din partid 192. (…) A crescut numărul femeilor în rândurile partidului. După Dumitru Popescu30. Muncitorii reprezentau 54. Peste 19. pregătirii şi perfecţionării cadrelor de partid. din care 74.400 – şcoli şi cursuri superioare de partid.C.80% îşi desfăşurau activitatea în sfera producţiei materiale.000 de membri şi candidaţi: “Ponderea principală o deţin muncitorii.R. în 1955 au ajuns să reprezinte 8%. necinstite”26.450.C.000 – şcoli medii.

ţinând cu evlavie de ţăran în mâini textul finit al Raportului C. De asemenea. deoarece clasa muncitoare era foarte redusă numericeşte în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în România. Ţărani urmăriţi de Securitate prin bălţi şi păduri.R. către Congresul al IX-lea. Falsitatea acestei scheme reiese din contradicţia flagrantă dintre ideile exprimate în raportul la Congresul al IX-lea şi realitatea istorică. Continuând aceste luminoase tradiţii.C. Cu alte cuvinte.R. pe lângă grevele şi manifestaţiile clasei muncitoare care induc necesitatea răsturnării de la putere a claselor exploatatoare. practicată de unii membri cominternişti din conducerea superioară a partidului. a proletariatului şi a mişcării revoluţionare (…) demonstrează cu putere că partidul clasei muncitoare creat în 1893. responsabili cu propaganda şi ideologia.S. oameni care nu mai 293 . apar “tradiţiile revoluţionare ale maselor populare. cum s-a identificat P. Ceauşescu era conştient de necesitatea unei schimbări ideologice. făcându-şi un titlu de onoare din lupta “pentru întărirea independenţei şi suveranităţii naţionale” când tezele internaţionalismului proletar. ca şi a celorlalte documente ale Congresului. clasă majoritară şi depozitară a specificului naţional. cu aceste năzuinţe şi tradiţii revoluţionare ale maselor populare în istoria României când ţărănimea. cu “năzuinţele întregii naţiuni”.partidului. ale dreptului popoarelor la autodeterminare şi ale ateismului militant au evidenţiat ca repere ideologice din doctrină dimensiunea antinaţională şi anticreştină. N. creat în 1921. au continuat pe o treaptă superioară tradiţiile revoluţionare ale maselor populare. Ceauşescu va extinde cu mult sursele de legitimare a rolului conducător al partidului. era profund refractară spiritului colectivist implantat în ţara noastră după modelul colectivizării forţate din U. cu vechi state în serviciu. Din acest gest putem deduce nemulţumirea şi iritarea lui Ceauşescu împotriva orientării ideologice învechite.C. Se cunoaşte rezistenţa înverşunată a ţărănimii la colectivizarea fostei regiuni Dobrogea în 1956. “S-a sfârşit cu era Răutu în ideologie” ar fi spus Ceauşescu. ale forţelor progresiste”. Prin urmare.C. ale poporului român.R. Acestea nu se vor mai limita la dimensiunea socială a exploatării din epoca modernă. apoi Partidul Comunist Român. Ceauşescu va conferi o dominaţie simbolică noii legitimităţi a rolului partidului unic în societatea românească în sensul că va sechestra istoria naţională şi o va forţa în “patul lui Procust” al schemelor sale legitimiste. pentru o viaţă mai bună şi îmbelşugată a întregului popor”31.S. În plus. revoluţionare. De unde s-a identificat P. a burgheziei şi moşierimii. “Istoria poporului nostru. ale forţelor progresiste. Partidul Comunist Român s-a identificat întru totul cu năzuinţele întregii naţiuni. pentru întărirea independenţei şi suveranităţii naţionale. femei care îi alungau pe activişti cu furcile. fiind primul partid politic din România care şi-a făcut un titlu de onoare din lupta pentru dezvoltarea economico-socială a ţării.

precum Burebista. prin ideologia care îl călăuzeşte. Şantajul la care a recurs P. I. O altă expresie a creşterii rolului conducător al P. Se încheia astfel un ciclu al “noului curs” introdus de Ceauşescu în ideologia politică şi în “construcţia de partid”.R. în consecinţă. pentru colectivizarea forţată din primăvara anului 1962. iar factorul subiectiv prin excelenţă. în pregătirea conştiinţelor pentru a accepta rolul conducător al partidului. Acest ciclu. De la cuvântarea la întâlnirea cu activul de partid al regiunii Argeş (22 iunie 1966): “Oare cum s-ar simţi un popor care nu-şi cunoaşte istoria? Nu-i aşa că s-ar simţi ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii?” până la vizitarea mănăstirilor şi a caselor memoriale ale marilor noştri creatori un lucru era cu insistenţă urmărit: recuperarea conştiinţei naţionale ca piesă de bază în arhitectura legitimităţii partidului comunist ca “centru vital al naţiunii noastre socialiste”.C. cuprindea recuperarea conştiinţei istorice. principiile de organizare şi de activitate.R. ca luptător pentru suveranitate şi independenţă naţională.R. Explozia entuziasmului popular la 21 august 1968. era conştient sau inconştient de acest lucru. era el fanionul aripii naţionaliste din conducerea partidului – răspunsul la aceste întrebări poate fi dat numai examinând corespondenţele ascunse dintre ideile repetate de o propagandă neobosită şi realitatea practică nemijlocită. capabil să ofere o asemenea gestiune a procesului de edificare a noii societăţi. Constantin Brâncoveanu. era partidul comunist. Noua echipă de propagandă a lui Ceauşescu a înţeles impactul profund pe care îl are utilizarea simbolurilor naţionale în canalizarea emoţiei colective. despre transformarea socialistă a agriculturii. simboluri ale luptei pentru unitate şi independenţă naţională. cuprins între 1965-1968. La fel se prezintă lucrurile şi în ce priveşte cauţionarea ideologică a figurilor monumentale ale trecutului nostru istoric. În ce măsură Ceauşescu era sincer sau nu. Această creştere însemna aplicarea creatoare a legităţilor marxist-leniniste la realităţile naţionale. Prin componenţa. declanşată de violentul discurs al lui Ceauşescu împotriva invadării Cehoslovaciei de către statele membre ale Tratatului de la Varşovia. Tudor Vladimirescu au fost transformaţi în precursori ai P.C.C.dormeau pe acasă de teamă să nu fie prinşi şi obligaţi să semneze cererile de adeziune.R. Galeria de voievozi şi domnitori martiri. Mihai Viteazul. Decebal. Cuza. Al. pentru a le capta valenţele simbolice şi persuasive în vederea manipulării. arată valorile autentice ale culturii politice din România asupra căreia trebuia să acţioneze propaganda. a valorilor naţionale la baza noii orientări date de secretarul general comunismului românesc. era creşterea factorului conştient în construcţia societăţii socialiste.C. Petru Rareş. Ştefan cel Mare. 294 . când copiii celor recalcitranţi erau daţi afară din şcoli şi din facultăţi sau când erau lămuriţi cu argumente speciale pentru a semna cererile de adeziune arată gradul de aderenţă al ţărănimii la concepţia P. în structurarea imaginarului social şi.

“lumina de la care iradiază sistemul ei de norme şi valori”. de partid al clasei muncitoare. nucleul dur al conducerii acestora trebuia să fie constituit din muncitori.C. îmbinarea îndeplinirii sarcinilor concrete cu o largă viziune de perspectivă. subiectiv în viaţa socială presupune adaptarea structurilor partidului unic la sarcinile construirii socialismului. prevalenta numerică a muncitorilor industriali în rândurile membrilor de partid etc. Dintre noii 295 . Partidul dezvăluie cerinţele obiective ale dezvoltării prin stabilirea liniei sale politice. conservarea bazei sale ideologice. (…) În anii 1987-1989 în P.000 de oameni. religioase. a tuturor lucrătorilor din aparatul de stat spre problemele centrale ale muncii. ca partid de integrare naţională şi socială. politica de cadre a partidului.experienţa sa politică – rezultat al unor îndelungate lupte sociale. În prima perioadă. Afirmarea factorului conştient. Toate structurile societăţii româneşti: civile. al înfăptuirii revoluţiei şi construcţiei socialiste – Partidul Comunist Român îndeplineşte cu succes rolul de forţă politică conducătoare în societate. pentru toate organizaţiile de partid. au intrat 590 de mii de oameni. partidul va depune în primele decenii ale activităţii sale oficiale un efort considerabil pentru îmbunătăţirea structurilor sale organizatorice. pentru toate organele de stat. socio-profesionale sunt reprezentate în partidul comunist. perseverente pentru înfăptuirea hotărârilor partidului şi guvernului”32. dintre care 55% erau muncitori – ceea ce releva caracterul său de partid al clasei muncitoare – 16% erau ţărani.800. pregătirea politico-ideologică a activiştilor şi militanţilor devin mai importante decât legitimitatea puterii sale politice sau puritatea bazei sale sociale. desfăşurarea unei munci disciplinate. a compoziţiei sale sociale şi pentru conservarea purităţii ideologice a doctrinei.C. La începutul anilor ’90 partidul comunist devine din partid de cadre partid de masă. Astfel.R. numărul membrilor partidului era cu peste 431 de mii mai mare decât în noiembrie 1984. structurile partidului leninist de cadre constituie dogma: înfiinţarea de organizaţii la locul de muncă. interval de timp în care în P. trasează un program clar de activitate pentru întregul popor. Aidoma unei secte în căutarea de prozeliţi. Rolul politic conducător al partidului comunist devine o “lege obiectivă” a dezvoltării sociale: prin rolul său de generator şi promotor consecvent al noului el conduce întreaga viaţă socială din România în lumina principiilor marxist-leniniste de construire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate. iar restul făcea parte din alte categorii sociale. În anul 1989. peste 20% erau intelectuali şi funcţionari. pe măsura creşterii funcţiilor sale de conducere şi control al societăţii româneşti. Conducerea de către partid a statului asigură orientarea activităţii organelor şi organizaţiilor de stat. cu necesitatea transformării lui în partid de masă.R erau înscrişi peste 3. Partidul se transformă din “detaşament de avangardă al proletariatului” în “centrul vital al naţiunii”.

Arataţi caracteristicile partidelor de cadre. iar circa 50% erau femei. revoluţionar de profesie. Analizaţi structurile organizatorice ale partidelor de cadre. 2.53% erau cetăţeni români de naţionalitate maghiară. 259 comitete orăşeneşti şi municipale şi 41 de organizaţii de nivel judeţean33. spirit revoluţionar. vectorul ideologic. încât ponderea totală a femeilor în partid ajunsese la aproape 36%. nici măcar 0.R. 6. Definiţi conceptul revoluţionar de profesie. existând 59. adică aproximativ 66% au fost muncitori.062 de comitete de partid în întreprinderi. Analizaţi evoluţia ideologică şi organizatorică a partidului comunist român: a.intraţi între 1984-1989. detaşament de avangardă al clasei muncitoare. 8. totodată 80% dintre noii membri de partid ai acestei perioade proveneau din rândul organizaţiei de tineret. după 1989. 390 de mii.. nucleu conspirativ. iar restul îl formau românii de alte naţionalităţi. centralismul democratic. 2.1% din masa totală a membrilor de partid (3. 0. De asemenea. 296 . instituţii şi unităţi agricole. democraţia internă de partid.800) nu a apărat “nobilele idealuri ale socialismului” şi pe “eroul între eroii neamului” spune multe cu privire la calitatea acestei instituţii şi a membrilor săi. adică între Congresul al XIII-lea şi Congresul al XIV-lea ale P.364 de comitete comunale. ÎNTREBĂRI: 1. 4.C. 3. Faptul că.564 de organizaţii de bază. b. compoziţia naţională a partidului reflecta structura generală a populaţiei României: peste 92% din membrii de partid erau români. TERMENI – CHEIE: celulă. structura organizatorică a partidului era amplu diversificată. În fine.51% de naţionalitate germană. până în 1965 în perioada 1965 – 1989.

S.C. 26 Gheorghiu-Dej Gh. 1973. E. vol... 16 Troţki L. Editura policiă.C. . p. op.R. iulie-august 1920. 25 Gheorghiu-Dej Gh. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea şi Congresul al IX-lea al P. 27. vol.P. 1956.NOTE: Statutul Partidului Muncitoresc Român. 129.. Comunismul în România. 28 Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Revizie a P. Dezvoltarea statului şi înflorirea naţiunii socialiste române. 1956. 20 Betea Lavinia. Bucureşti. op. p. Editura Pentru Literatura Politică. 1989..C. 2 Ceauşescu Nicolae. 9.R. 3 Constituţia Republicii Socialiste România. 74. Cluj. 2001. 141-142. I.. p. 1956. 4. 72. p. E. (Criza din partidul nostru). 6. Editura Politică. p.L. al P. Editura politică. În: Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. Bucureşti. al P. p. 13 Lenin V. 41. Editura politică.C. p. Editura Litera. 1986. Moscova. Editura politică. cu privire la activitatea P.C. Editura politică. cu privire la activitatea P.. 1960. 1973. doi paşi înapoi. vol. I.C.C. 1966 (ediţia a II-a).R. 30 Popescu Dumitru. p. 29 Ceauşescu Nicolae. p. Psihologie politică. vol.P. România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste. 253-254. N.R. Bucureşti. 41. 6. 5-6 12 Lenin V.R. În: Congresul al II-lea al P. 30. Engels Fr. 1970. 95-96.R. în perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 25 noiembrie 1974.. 1964. 111. 133.M. 18 Lenin V. 5 Ibidem. Raportul C.. 1968. În: Analele. 31 Raportul C. Bucureşti. 20-25 iunie 1960. Mazilu D. Raportul C. din noiembrie-decembrie 1961. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al II-lea şi Congresul al III-lea al partidului. p. p. 7 Lenin V. Bucureşti. Lupta muncitorilor fabricii Unirea. p.L. Editura Globus. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. În: Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. 2. În: Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român.. Bucureşti.. Bucureşti. p. Statul şi revoluţia.R. 3-4. p. cit. Bucureşti. 133. 17 Duverger Maurice. în perioada dintre Congresul al IXlea şi Congresul al X-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 6 august 1969. Raportul C.R.M. p. Bucureşti. p. şi Kohn N. Opere complete. Opere complete. Bucureşti. 1960. I. p. 104. p.M. 831. Bucureşti. I. 22 Deheleanu M. Bucureşti. Despre partidul proletar de tip nou. p. Les Partis politiques. p. 19 iulie 1965. Iaşi Polirom. I. 6 Marx K. În: Stat – naţiune – progres social. Librairie Armand Colin. 658-659. 76-77. vol. Bucureşti. p. 14 Lenin V. 27 Ibidem. op. al P. Bucureşti. 843. 20-25 iunie 1960. Opere. Editura politică. vol. 17. 248.C.. p. Opere complete. 169-170.C.. Raport de activitate al C.P. vol. 24 Ionescu Ghiţă. Condiţia a XII-a din cele 21 impuse partidelor socialiste în vederea afilierii. I. 19 Lenin V. 9 Lenin V. 1967. martie-aprilie 1958. 10. Moscova. Opere complete. cit.C. Editura Politică. În: România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Bucureşti. I. Editura politică.. 11 Lenin V. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Româna. 10 Statutul Partidului Muncitoresc Român. 127-128.S. Bucureşti. Un pas înainte. 4 Ibidem. În: Opere. 1 297 .. 23 Vezi discursurile lui Dej şi Colin la plenara C.. Paris.R. Editura politică. 8 Ceauşescu Nicolae. Suveranitatea de stat. al P.P. p. 15 Al II-lea Congres al Internaţionalei Comuniste. Raport la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. p. 1953.M. p. 1965. I. 41.C. 21 Raportul Comisiei Centrale de Revizie. 1994. vol. cit. Editura politică. p. 28. 23-28 decembrie 1955. Editura de Stat Pentru Literatură Politică. Editura Agenţiei de presă “Novosti”. Am fost şi cioplitor de himere. Bucureşti. În: Romania pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate.. 1968. 33 Ceauşescu Nicolae. 1994. 1963. 32 Vlad C..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->