Ano ang paglalahad?

Nagpapaunawa ng diwang inilalahad o nais ipahatid ng sumusulat. Ang paglalahad ay kadalasang ginagamit sa kwento

‡ Pagbibigay ng direksiyon at pagpapaliwanag ng mga hakbang. . ‡ Sinasaklaw ng paglalahad ang malawak na bahagi ng sinusulat at binabasa ng tao.‡ Ang PAGLALAHAD ay ginagamit sa pagpapaliwanag ng pamamaraan o proseso ng paggawa ng isang bagay at ng pagsasakatuparan ng isang layunin o simulain. ‡ Natutugunan ng paglalahad ang mga tanong tungkol sa isang usapin.

Anyo ng Paglalahad: ‡ pagbibigay-katuturan ‡ pagbibigay-direksyon ‡ panuto o patnubay sa paggawa ng isang bagay. . ‡ pag-uulat ‡ pagsusuring-basa o panunuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful