GH. M.

PISTOL

NEGOCIERI ŞI UZANłE DE PROTOCOL
EdiŃia a II-a

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României PISTOL, GHEORGHE, M Negocieri şi uzanŃe de protocol / Gheorghe M. Pistol. – Ed. a II-a. - Bucureşti, Editura FundaŃiei ,,România de Mâine”, 2004 200 p.; 20,5 cm ISBN 973-725-143-1

395:336

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2004

Redactor: Tehnoredactor: Coperta:

Mihai IORDĂNESCU Marcela OLARU Stan BARON

Bun de tipar: 10.11.2004; Coli tipar: 12,5 Format: 16/61×86 Splaiul IndependenŃei, Nr. 313, Bucureşti, S. 6, O. P. 83 Tel./Fax.: 410 43 80; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MARKETING

Prof. univ. dr. GH. M. PISTOL

NEGOCIERI ŞI UZANłE DE PROTOCOL
EdiŃia a II-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2004

. Comunicarea orală sau scrisă în negociere ……………….2. 1.5.4. Pregătirea variantelor de negociere ……………………………. PREGĂTIREA NEGOCIERILOR …………………………… 2.1. 3.. NEGOCIEREA .1.2. ConŃinutul şi componentele pregătirii negocierii ………………... 15 15 16 18 19 21 21 22 23 26 26 27 29 30 31 32 33 33 33 34 35 5 . 1. 1. Formele de comunicare în negociere …………………………. Pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii ……………….FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN RELAłIILE INTERUMANE ………………………………. Echipa de negociere ………………………………………….1.3..4..5.1. ECHIPA ŞI MANDATUL DE NEGOCIERE ………………….3. Tipologia şi formele negocierilor ……………………………… 1. 1.1.2.1. Stabilirea ordinii de zi ………………………………………… 2.6. Conceptul şi formele comunicării ……………………….5.2.1.. Locul şi data desfăşurării negocierii …………………………… 2. 2. 3. Comunicarea nonverbală în negociere …………………… 2. Conceptul de negociere ……………………………………… 1.1. Formarea echipei şi numirea conducătorului acesteia ……. 3... Etapele procesului de negociere ……………………………….5..3. Stabilirea atribuŃiilor şi instruirea echipei de negociere …… 3. 1. 3. 2. 1.CUPRINS PrefaŃă ……………………………………………………………… Partea I 11 TEORIA ŞI PRACTICA NEGOCIERILOR 1.... Comportamentul echipei de negociere ………………….5.. 2.3. Simularea negocierii …………………………………………. Principalele caracteristici ale negocierii ……………………….

4.2..2.3.2. 4. Rolul contraargumentelor în negociere …………. 4. Psihologia negociatorului ……………………………………. Tehnica întrebărilor şi răspunsurilor ………………. 4.2.1.. Tactica înŃelegerilor pas cu pas ………………….3.4.2.2..2..1. Utilizarea prezumŃiilor în negociere ……………………. Rolul concesiilor în negociere …………………………… 4..2.2. 3. 4..Categorii de informaŃii şi modalităŃi de obŃinere a lor ……. 3.3.4.3.2..5. 4.3. Rolul...4..2.3. 4.. Mandatul echipei de negociere ……………………………….3..2.1.4. Nivelul cererii şi ofertei …………………………. 3.3.2. Timpul de negociere ……………………………. 4.5. 4. Conceptul şi importanŃa concesiilor ……………… 4.. Câteva reguli ale argumentării …………………. 3.1..3.1. Limitele mandatului ……………………………………. Trăsăturile şi calităŃile negociatorului ……………………. 4.3. 4.5..5. 3. Arta negocierii prin întrebări şi răspunsuri …………………….3.2. Stiluri de negociere …………………………………………… 4. Conceptul de impas …………………………………….1.2.1. ImportanŃa personalităŃii negociatorului ………………….2..2.4. 4.1. Rolul prezumŃiilor..2.2.5. ModalităŃi de ieşire din impas …………………… 4.. 37 37 38 40 40 41 42 43 45 46 50 50 50 53 54 54 56 56 57 58 60 60 61 62 63 64 65 65 69 72 72 73 73 75 76 78 80 80 82 6 .. ArgumentaŃia în negociere ……………………………… 4.5. InformaŃii care nu trebuie cunoscute …………………….1.3.5.2..5.. Factorii de care depinde puterea de a negocia ……………. ImportanŃa convingerii în negociere ……………………. InformaŃia în negociere ………………………………………. Stabilirea atribuŃiilor echipei de negociere ………………. Tipuri de negociatori ……………………………………. Raportul dorinŃă-realizare ……………………….4.2. 4. 3.3..1. 4.3.. MANAGEMENTUL NEGOCIERII ……………………………. ModalităŃi şi motive de argumentare …………….2....3.3.2..2. 4.2.1.5. 4..1.. Impasul şi concesiile în negociere ……………………………. 3.4.. Atitudini în procesul de negociere ……………………….2.5. Răbdarea şi promisiunea ……………………….3.2. Puterea de convingere ………………………….2.3.. 3. 3. 4.1.5. 4. suita şi tipologia întrebărilor ………………..3. ImportanŃa experŃilor în negociere …………………………….2.2. 4. 4..3. 4. Reguli de bază privind concesiile ………………. 4. Elemente ale argumentării ……………………… 4. convingerilor şi argumentaŃiilor în negociere 4. Ieşirea din impas ……………………………………….2.

2.6. 5..7..4.5. Oferte false …………………………… 5. 5.3..3.4. 4.3.2.. 5.2.2.băiat bun .6.. 3.3.6.2.3. Erori deliberate ………………………. Tactica faptului împlinit ……………….schimbaŃi negociatorul’’ …….asta-i tot ce am’’ …………….2.2.2. Acceptarea compromisului în negocieri …………………. 5..3. 4.3. Tipologia strategiilor de negociere ……………………… 5.2.2. 3.2. 5. 5.2.6. 4. 5.3.7. 4.3.5. ImportanŃa asocierilor în afaceri ……… 5.6.2.2.2.2.2. Alte tactici neloiale ……………………. Tactica .2.2. înŃelegeri.2. Evitarea partenerului de afaceri ………. 5. ConŃinutul tehnicii de negociere ………………………… 5. 2. 5.3. Reducerile de preŃuri ……………………………………. STRATEGII.1.omul care lipseşte’’ …………. NeglijenŃa ……………………………..2.1.4.3..2.1.1.3.2.1.6.6.……………. 3. Comportamentul cu partenerul şi modul de tratare a acestuia …………………………………. Conceptul şi elementele strategiei ……………………….3. 4.3.1.1.2. TACTICI ŞI TEHNICI DE NEGOCIERE ……… 5.2. 3..2.. Tactici şi tehnici de hărŃuire a partenerului ……… 5.. 5. 4.. Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere ……………. 5.3.. ModalităŃi de finalizare a negocierilor …………………… 5.6.3.. Încheierea afacerii ……………………………………….3.2. 5.1... Abordarea obiecŃiunilor partenerului de negociere ………. 5.. Teoria balanŃei cognitive ……………. Tactica . 3.3. Strategia negocierii ……………………………………………..6.4..3. ConŃinutul şi factorii de alegere a strategiei ……………… 5. Schimbarea tacticii de negociere ……… 5. Tactica .3.2. 3.3.5.2.2.2. Acorduri. 5. 1.2.1. 5. 5.1.8.2.3. Mituirea ………………………………. Finalizarea negocierilor ……………………………………….2..3. 5. Tactica .6. Tactici şi tehnici de negociere ………………………………… 5.3. Tactica ostatecului …………………….. 3. Ultima ofertă …………………………. Tactici de asociere ………………………………. Conceptul şi elementele tacticii de negociere ……………..6.1. Tactici şi tehnici imorale ………………………… 5.2.1.băiat rău’’ ……… 83 83 85 86 87 88 89 91 92 92 92 92 93 95 95 96 96 97 97 98 100 100 101 102 103 104 105 106 107 109 109 111 113 114 115 117 7 . proceduri …………………………… 4.2.2..

5.2. 2. Escaladarea …………………………… 5.5. „Tipi de treabă” şi „tipi de treabă pe care te poŃi baza” ………………….2. CumpăraŃi acum.2..7.8.9.2. negociaŃi mai târziu 5.4. Câteva reguli de protocol …………………………………. SoluŃii simple. 5. Negocieri în condiŃii speciale …………………….10.2. Rezolvarea unor probleme de rutină în activitatea cotidiană …… 6.4.3. Confesiunea ………………………….big-pot’’) …………………………… 5.1.2.5.4..4. 7. 5. Tactica învinovăŃirii reciproce (. Lista invitaŃilor …………………………………………….5.1. ARTA DE A FI O GAZDĂ BUNĂ ………………………………… 7. 5.3.3..2.. 137 137 138 141 146 148 148 149 149 149 152 157 160 8 . 7.4.3.6.2.2.4.2.4. Participarea la diverse acŃiuni şi manifestări …………………….2..4.2.3.2.5. Organizarea activităŃii şi lucrul în echipă ……………………….Ai putea mai mult decât atât’’ 5. 6.4.2. să iei cel puŃin un sandviş ………………….. 7.. 5.2. 7.3.4..premisă a succesului ……………………. Tactica optimizatorului ………………...1..3. 3.2.. Limbajul corpului ……………………. Meniul unei petreceri ……………………………………. Negocieri şi decizii în condiŃii emoŃionale …………………………….5.2.3.2. Organizarea activităŃii .3. 5.7..2.. Tactica .3. Organizarea unor petreceri ……………………………………… 7. 5. Aranjarea meselor şi a locului invitaŃilor ………………….3.3.3.4.4.2. Dacă nu poŃi obŃine un prânz. Alte tactici de negociere …………………………. Divertismentul în afaceri ………………………………………. Tactici de rezistenŃă …………………… 5..3.3.1.2. Primirea şi prezentarea oaspeŃilor …………………………. Negocieri în condiŃii diferite ale pieŃei 118 119 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 130 133 Partea a II-a UZANłE DE PROTOCOL 6.. 5.2.3. 5. 7.. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII COTIDIENE …………………. 7. oferte bogate ………….4. 6..3. 1.5.3.2.2.. 6.4..

2..……………… 10.5.……………. Cadourile în Japonia ……………..1.. 9. RelaŃiile bărbaŃi-femei în viaŃa cotidiană …………….………… 10. 8.6. 9. Alegerea cadourilor ……………..…………..2.………… 9. 8..5.5..……….……………… 9..2.…………….. Cadouri potrivite peste graniŃe …………….………….5.2.4. Garderoba persoanelor din conducere ………………………….……………. Oferirea de cadouri în diferite ocazii …………….2.1. 10. Cadourile în Ńările arabe …………….1... 9. CADOURILE ÎN AFACERI ……………. Pentru bărbaŃi …………………………………………….1.2...3.……………..2. 9. FEMEIA ÎN SOCIETATE …………….. Maniera de a oferi cadouri …………….…… 9...5. łinuta în diferite ocazii …………………………………………. Caracteristici naŃionale privind cadourile …………….3. Comportamentul femeii în anumite situaŃii speciale …………… 10.2. 10... 9.. Cadourile în America latină ……………..1.. Regimul cadourilor în lume ……………. O şefă tânără şi subordonaŃii acesteia ……………………..…………….5.3.2. Motivele oferirii unui cadou …………….1.……………....………….... ASPECTUL FIZIC ŞI łINUTA VESTIMENTARĂ …………….. Arta de a oferi şi a primi cadouri ……………... 9.…..…………….3.…………….….2. 9.……….…. Femeia în deplasare (delegaŃie) …………………………..3.……………. 8.. 8.2.…………….……………….2.…………….… 163 163 168 168 170 171 175 175 176 177 179 180 180 181 181 181 183 184 185 186 190 190 192 194 195 196 199 9 . 10..1. Comportamentul femeii persoană publică …………….. 9.. 9.………….……….3..2.4.5.. 9.5. Principii de bază privind Ńinuta vestimentară …………………….……………. Reguli generale …………….. 9.. Cadourile în China ……………..………….. Pentru femei ……………………………………………… 8.5.2. BIBLIOGRAFIE …………….…………….8..

10 .

eforturilor de diversificare a direcŃiilor şi domeniilor activităŃilor desfăşurate. în afaceri. Gh. în mare măsură. plină de . Teorie si practică. de respectarea unor reguli. într-o măsură la fel de considerabilă. p. într-o mare măsură. toŃi ne confruntăm cu problematica pe care o presupun negocierile. Pistol. Aceasta. având rolul de a da răspunsuri la problemele complexe pe care acestea le presupun’’. reguli statornice în timp şi incluse în sistemul de valori al unei societăŃi. În acelaşi timp.depind. în particular.mai numeros sau mai puŃin numeros .. Negocierea. în general în viaŃa cotidiană şi.17 1 11 .protocolul” în afaceri. cât şi .PREFAłĂ Succesul în afaceri depinde. Iată de ce am considerat necesară prezentarea în lucrarea de faŃă a unor probleme teoretice şi practice privind negocierile şi uzanŃele de protocol. coordonarea unui colectiv . o economie dinamică. Institutul NaŃional de Cercetări Comerciale „V.probleme” – mai grele şi mai puŃin grele – aproape totul se negociază. De fapt. organizarea şi desfăşurarea negocierilor. tot mai puŃini dintre noi fiind însă aceia care suntem mulŃumiŃi de rezultatele acestora. Madgearu”. diplomaŃi. de cunoaşterea şi. . ce privesc atât pregătirea. când negocierile servesc. viitoarele persoane publice). face ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preŃioase atribute ale vieŃii contemporane. de modul în care se poartă negocierile. în general şi în negocieri. altfel spus.1 Într-o economie de piaŃă. a unor uzanŃe de protocol. specialiştii noştri de mâine (oameni de afaceri. diversitatea afacerilor. Asemenea reguli.. cu atât mai mult. în condiŃiile unei economii concurenŃiale. conducători de instituŃii. naŃiuni sau colectivităŃi. trebuie să fie bine cunoscute şi de tineretul studios de azi. 1994. care trebuie bine cunoscute şi mai ales respectate.. de toate felurile. încheierea cu succes a unei afaceri. mai ales. în particular.

urmând să le am în vedere la o eventuală nouă ediŃie. Tuturor le sunt adânc recunoscător. în a căror programă este cuprins un curs de negocieri şi uzanŃe de protocol. Sincer. Cursul se bazează. lucrarea se adresează absolvenŃilor acestui învătământ. dar şi pe activitatea şi experienŃa dobândită în aproape 25 de ani de activitate practică (de execuŃie şi de conducere) şi didactică. studenŃilor facultăŃilor economice. (însuşi autorul cursului de faŃă editând în anul 1994 o asemenea lucrare). pe studiul şi analiza unor lucrări cu caracter economic. şi mai ales celor care conduc o afacere sau îşi propun să pornească un asemenea demers. dar şi discuŃiile. uneori contradictorii. purtate cu studenŃii mei de la Facultatea de ComerŃ a Academiei de Studii Economice şi de la Universitatea „Spiru Haret”. în primul rând. psihologic. În sfârşit. statisticomatematic etc. în cea mai mare parte. psihologi. specialiştilor (indiferent de profesie) care desfăşoară activităŃi ce presupun relaŃii cu oamenii în general. profesori.Lucrarea se adresează. nu în ultimul rând. chiar dacă unele dintre acestea. care pregătesc viitorii ingineri. sociologic. am în vedere şi pe membrii consiliilor de administraŃie. aştept cu nerăbdare eventualele observaŃii şi sugestii ale cititorilor. De asemenea. conducătorii (managerii sau directorii) regiilor autonome şi societăŃilor comerciale. dar poate şi ai altor instituŃii de învătământ superior. În al doilea rând. lucrarea poate fi de folos echipelor specializate în negocieri din cadrul unor instituŃii ale statului sau organizaŃii economice. vor fi critice. Autorul 12 . aşa cum este şi normal. jurişti. sociologi şi. De un real folos în elaborarea prezentului curs mi-au fost schimburile de opinii purtate cu colegii din cadrul Academiei de Studii Economice şi UniversităŃii „Spiru Haret” din Bucureşti.

PARTEA I TEORIA ŞI PRACTICA NEGOCIERILOR 13 .

14 .

având avantajul că realizează. în special. având rolul de a da răspunsuri la problemele complexe pe care acestea le presupun. în una sau mai multe probleme aflate în discuŃie. culturale etc. Ele servesc. prin care se tratează cu cineva încheierea unei convenŃii economice. definirea acesteia este tot atât de variată. Conceptul de negociere Complexitatea vieŃii social-economice şi politice. într-o mare măsură. şi în DicŃionarul explicativ al limbii române. şi comercial. De altfel. negocierea este definită drept „o acŃiune. efectul scontat. În definirea conceptului de negociere se remarcă multe deosebiri. eforturilor de diversificare a direcŃiilor şi domeniilor afacerilor. Desigur. în particular. în funcŃie de poziŃia de pe care aceasta este abordată. în cele mai multe cazuri. 15 . cel mai des utilizat. discuŃii. prin negociere se înŃelege acŃiunea de a purta discuŃii. diversitatea afacerilor pe care le derulează agenŃii economici fac ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preŃioase atribute ale vieŃii contemporane. negocierile sunt chemate să răspundă problemelor complexe ce derivă din nevoia obiectivă a dezvoltării continue a relaŃiilor interumane. în vederea ajungerii la o înŃelegere. de mijlocire a unei afaceri”. a celor economice.1. consultaŃii sau alte legături directe sau indirecte”. Într-un asemenea context. Ea apare ca o necesitate într-o situaŃie în care părŃile participante interacŃionează în dorinŃa de a ajunge la o soluŃie acceptabilă. Alte definiŃii includ în conceptul de negociere „orice formă de întâlniri. În sens larg.” sau „o acŃiune de intermediere. în general. Este sensul restrâns al noŃiunii de negociere. în cel mai scurt timp. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare. politice.CAPITOLUL 1 NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN RELAłIILE INTERUMANE 1. Circumscriind negocierea în domenii specifice de activitate. negocierea este privită drept forma de comunicare al cărui scop constă în rezolvarea unor probleme cu caracter civil.

Într-un asemenea context. în general. Atunci când cei doi parteneri au în vedere dorinŃe reciproce. este evident faptul că negocierea poartă amprenta comportamentului uman. respectiv „funcŃie centrală a diplomaŃiei şi mijlocul cel mai important şi mai eficient de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor şi conflictelor internaŃionale. negocierile trebuie privite în sensul de „tratative. potrivit DicŃionarului de economie politică. aceasta este prezentată în sensul de „tratative multilaterale cu privire la probleme de interes comun”. acest comportament determină rezultatul negocierilor. discuŃii purtate între doi sau mai mulŃi parteneri. rezultatele negocierii nu sunt cele aşteptate. în vederea realizării unor înŃelegeri sau tranzacŃii comerciale”. scopul principal al negocierii îl constituie satisfacerea unor anumite necesităŃi umane. în principal. în particular. cu succes. Principalele caracteristici ale negocierii Indiferent de modul în care este definit conceptul de negociere.Astfel. în timp ce DicŃionarul diplomatic defineşte un asemenea concept prin prisma importanŃei negocierii în acest sector de activitate. Ajungând la domeniul economicului. neputând fi însă ignorat contextul social în care acestea se desfăşoară. un complex de procese. 1. în particular. • Negocierea este un proces organizat. În concluzie. a comerŃului. negocierea poate fi definită ca fiind forma principală de comunicare. independent de natura şi amploarea acestora”. de activităŃi. De altfel. constând în contacte. în ultimă instanŃă. întâlniri. consultări. 16 . de poziŃia de pe care este abordat. De fapt. în vederea realizării unei înŃelegeri. în legătură cu un deziderat economic comun.2. Însă atunci când solicitările uneia din părŃi sunt ignorate. o analiză pertinentă a acestuia trebuie să aibă în vedere. fie şi numai datorită faptului că fiind un proces realizat de oameni. în care se doreşte. având în vedere cele prezentate. Iată de ce modul în care comportamentul uman este perceput reprezintă elementul principal ce stă la baza teoriei negocierii. Aceasta. între cele două părŃi. iar contactele pot continua. evitarea confruntărilor şi care presupune o permanentă competiŃie. negocierea se încheie relativ uşor. pe cât posibil. următoarele caracteristici: • Procesul de negociere este un fenomen social ce presupune existenŃa unei comunicări între oameni. negociatorul reprezentând o insulă izolată într-un ocean. negocierea poartă amprenta distinctă a comportamentului uman. negocierea porneşte de la faptul că fiecare parte are interese directe sau indirecte pe care doreşte să şi le satisfacă. tratative desfăşurate între doi sau mai mulŃi parteneri. De fapt. unde se defineşte noŃiunea de negociere colectivă. în general.

Iată de ce este absolut necesar ca. Ea are drept obiectiv realizarea unui acord de voinŃă. consacrate ca atare de-a lungul timpului. de cele mai multe ori. pe cât posibil imparŃiale şi. ajungerea la o soluŃie acceptabilă pentru toŃi cei implicati în procesul de negociere. În pofida faptului că. Aceasta presupune prezentarea propriei poziŃii. a unui consens şi nu neapărat a unei victorii. prezentarea argumentelor. procesul ca atare urmăreşte afirmarea elementelor de interes reciproc. părŃile trebuie să respecte anumite cerinŃe de ordin procedural şi deontologic. cât şi a unora contradictorii. un proces competitiv. până la atingerea echilibrului. încă de la început. niciodată nu trebuie forŃată nota pentru realizarea unui progres deosebit. a contraargumentelor. În ultimă instanŃă. dar clădit pe o slăbiciune conjuncturală a partenerului. negocierea se desfăşoară într-un cadru formal. negociatorii să aibă în vedere un deznodământ găsit de comun acord. partenerii urmărind atât satisfacerea unor interese comune. în final. pe baza unor proceduri şi tehnici specifice. ce reclamă o serie de eforturi prin care se urmăreşte evitarea confruntării şi ajungerea la soluŃii reciproc avantajoase. Mai mult chiar. ambii parteneri (şi nu adversari) trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ceea ce şi-au propus. Chiar şi atunci când negocierea se realizează în afara unui asemenea cadru. La rândul ei. cu atenŃie. negocierea se consideră încununată de succes atunci când toate părŃile sunt câştigătoare sau consideră că au învins. Practica negocierilor arată că principala dificultate în atingerea finalităŃii propuse este aceea că. • Negocierea este. Aceasta. dar şi ascultarea.De regulă. Altfel spus. negocierea presupune concesii reciproce şi repetate. fără probleme. negociatorii pleacă de la ideea că interesele divergente trebuie transformate în scopuri comune. fiecare parte considerându-se coautoare a acestuia. în teoria negocierilor este o regulă potrivit căreia. competiŃia va permite înfruntarea competenŃelor individuale în realizarea scopului propus. prin excelenŃă. cu atât mai puŃin în cazurile în care partenerii se cunosc şi negociază în mod direct. dar şi cunoaşterea poziŃiei celuilalt. ce presupune armonizarea intereselor. realizarea unei judecăŃi. pe care fiecare îl apreciază în funcŃie de nevoile sale şi de informaŃiile de care dispune. 17 . în practică sunt foarte puŃine cazurile în care negocierile se desfăşoară uşor. • Negocierea este un proces cu finalitate precisă. Măsura succesului în negociere este deci dată de modul în care negocierile sunt finalizate prin acordul de voinŃă al participanŃilor. dincolo de caracterul competitiv al negocierii.

modul. acord) încheiat anterior şi aflat în curs de derulare sau prelungirea valabilităŃii acestuia. sociale etc. Este vorba atât de negocierile diplomatice. inclusiv reglementarea unor diferende dintre state. termenele şi condiŃiile de livrare şi alte asemenea elemente. iar în cadrul acestora. cât şi de negocierile politice interne. de locaŃie şi închiriere. De regulă. vizând obiective. în condiŃiile unor costuri sociale minime. nivelul de desfăşurare a acesteia. un proces social. cu întregul său mecanism intern. actualizarea sau modificarea unui contract (convenŃie. În domeniul politic. obiectivele avute în vedere. de transport sau depozit etc. Tipologia şi formele negocierilor Există o tipologie variată de negocieri. negocierile pot avea în vedere obiective economice. negocierile pot fi interstatale (guvernamentale) sau neguvernamentale. scopul negocierii. cele mai multe şi mai importante negocieri sunt cele comerciale. în viaŃa internatională negocierile sunt la ordinea zilei. Cei mai importanŃi dintre aceştia sunt: domeniul social. Circumscrise în cadrul unor domenii specifice.1. Dacă se are în vedere domeniul economic. în acest caz. negocierile referitoare la afacerile economice internaŃionale. cele mai multe dintre acestea referindu-se la contractul colectiv de muncă şi mai ales la salarii. de cele mai multe ori. politice. În funcŃie de nivelul de desfăşurare. Astfel de negocieri. Pornind de la scopul pentru care se desfăşoară. tipologie determinată de o multitudine de factori. o formă de comunicare în relaŃiile interumane. BineînŃeles că negocierea este mult mai complexă atunci când se doreşte încheierea unei noi convenŃii. o mare însemnătate o au negocierile purtate între sindicate şi patronat. se porneşte de la un teren gol. În realizarea unei tranziŃii rapide la economia de piaŃă. fără convulsii sociale. de comision. desfăşurate în vederea perfectării şi încheierii unor acorduri sau înŃelegeri. negocierile desfăşurate 18 . cantitatea şi calitatea mărfurilor. modalităŃile de plată. negocierile urmăresc fie încheierea unei tranzacŃii (convenŃie. respectiv etapa de desfăşurare a negocierilor etc. o mare amploare au luat negocierile comerciale interne. în care mai întâi trebuie găsit şi adus partenerul de negociere şi abia apoi are loc negocierea propriu-zisă. cultural-sportive. militare. purtate între forŃele politice. contract). aşa cum de altfel menŃionam mai înainte. numărul participanŃilor. diferite ale acestora. negocieri referitoare la contractele de livrări de mărfuri. în cadrul cărora se încearcă să se găsească soluŃii pentru rezolvarea problemelor aflate în divergenŃă.economic în care se circumscrie procesul de negociere. convenŃiilor sau contractelor internaŃionale au în vedere preŃul. materializate sub forma acordurilor.3. În noile condiŃii social-economice. negocierea este. acord. În general. fie adaptarea.

financiare. • simularea negocierilor. La fel se poate pune problema şi vis-à-vis de raportul dintre negociator. după cum existenŃa unui sistem diversificat de înŃelegeri la nivel microeconomic stimulează convenŃiile dintre state. fazele. cu eventuale întreruperi şi perioade de definire a punctelor de vedere ale partenerilor de negociere. în funcŃie de comportamentul uman şi tipurile de interese avute în vedere. 1. • întocmirea şi aprobarea mandatului de negociere. • culegerea şi prelucrarea unor informaŃii. microeconomic.la nivel guvernamental urmăresc încheierea de acorduri. politice) ce vizează. In perioada actuală. negocierile sunt împărŃite în bilaterale şi multilaterale. Luând drept criteriu numărul participanŃilor. Etapele procesului de negociere Analiza procesului complex al negocierii evidenŃiază existenŃa unor etape distincte. şi altul atunci când negociază un contract de vânzare a produselor firmei la care este angajat. O asemenea etapă va cuprinde: • activităŃi de pregătire şi organizare a negocierilor. macroeconomic facilitează şi creează cadrul derulării unor negocieri la nivel inferior. când partenerii lasă să se înŃeleagă faptul că ar fi interesaŃi în abordarea uneia sau mai multor probleme. în esenŃă. În cadrul unor asemenea etape. • elaborarea proiectului de contract. ca membru al societăŃii. convenŃii sau alte înŃelegeri (economice. punctele de înŃelegere şi înŃelegerea însăşi. turistice sau realizarea de noi înŃelegeri. 19 . şi societatea însăşi. negocierile au în vedere încheierea de diferite contracte. Practic. în mod treptat. ÎnŃelegerile rezultate în urma negocierilor la nivel înalt. vom avea două mari categorii de negocieri: personale şi colective. crearea cadrului instituŃional de desfăşurare a relaŃiilor dintre state. • pregătirea variantelor şi dosarelor de negociere. etapele procesului de negociere sunt următoarele: a) Prenegocierea are ca punct de plecare prima discuŃie sau comunicare. dialogul părŃilor va concretiza. Un anumit comportament îl are negociatorul când tratează vânzarea casei sale. Astfel. în timp ce la nivel neguvernamental. se manifestă fenomenul de intensificare a negocierilor multilaterale. creând condiŃiile favorabile dezvoltării schimburilor comerciale. aceasta neînsemnând însă că cele bilaterale au scăzut în importanŃă. Negocierile dintre sindicate şi patronat sunt un exemplu concludent în acest sens. Există şi alŃi factori în funcŃie de care se poate face clasificarea negocierilor.4.

incluzând obiectivele ce vizează punerea în aplicare a prevederilor acesteia. de simŃ al oportunităŃii. Este etapa dialogului între părŃile participante. probleme referitoare în principal la: • greutăŃi ca urmare a unor aspecte necunoscute în timpul negocierii şi la semnarea contractului. de fapt. Un bun negociator este acela care. în majoritatea cazurilor. alegându-se. abia la sfârşitul negocierilor putându-se lua o decizie comună care. după ce a avut loc o primă simulare a negocierilor care vor urma. 20 . • perioada de reflecŃie pentru redefinirea poziŃiei. se fac presupuneri. pentru a sesiza corect momentul concluziei şi pentru a evita prelungirea inutilă a discuŃiilor. continuând cu examinarea poziŃiei faŃă de partenerul de negociere. în final. de perspicacitate. • utilizarea unor strategii şi tactici de contracarare. ce începe cu o analiză intimă a dorinŃelor şi mai ales a posibilităŃilor de care se dispune în raport de problema negociată. • prezentarea argumentelor şi contraargumentelor. negocierea este un proces previzibil. respectiv: • prezentarea ofertelor şi contraofertelor. Acum se prezintă cereri şi se fac oferte. Negocierea propriu zisă se concretizează în adoptarea unei înŃelegeri. mai ales. reprezintă încheierea propriu zisă a procesului de negociere. • eventuale negocieri privind modificarea. De regulă. reciproce. cea mai eficientă. în etapa desfăşurării procesului de negociere. dă dovadă de prezenŃă de spirit. apar eventualele concesii. fiecare parte cunoscându-şi interesele faŃă de obiectul negocierii.b) Negocierea propriu zisă demarează o dată cu declararea oficială a interesului părŃilor în soluŃionarea în comun a problemei în cauză. dialog ce se desfăşoară la masa tratativelor. se aduc argumente. Practic. de regulă scrisă. în vederea realizării unor obiective de interes comun şi. c) Postnegocierea începe în momentul semnării înŃelegerii. negocierea propriu-zisă cuprinde şapte secvenŃe. Acum se rezolvă problemele apărute după semnarea contractului. • rezolvarea pe cale amiabilă a unor reclamaŃii şi a litigiilor apărute. pentru ca apoi să se analizeze mai multe variante posibile. prelungirea sau completarea clauzelor contractului. ce conŃine măsurile care urmează să fie îndeplinite pentru realizarea obiectivului în cauză. • convenirea unor soluŃii de compromis. • semnarea documentelor. • acordarea de concesii pentru apropierea punctelor de vedere. Este important ca ambii parteneri să pornească de la ideea că nici o negociere nu are din start învingători şi învinşi. urmate de contraargumente.

• soluŃionarea litigiilor şi neînŃelegerilor în justiŃie sau prin arbitraj. Intr-o asemenea fază a negocierii, va avea loc şi analiza rezultatelor reale ale operaŃiunii în cauză, comparativ cu cele scontate. Concluziile desprinse în urma unei asemenea analize reprezintă, în cele mai multe cazuri, un punct de plecare pentru noi înŃelegeri viitoare. d) Dincolo de aceste trei faze, există însă o activitate susŃinută şi permanentă de armonizare tactică a punctelor de vedere, a atitudinilor, a intereselor. Este aşa-zisa etapă a protonegocierii, etapă ce constă în acŃiuni şi reacŃii ale părŃilor manifestate prin actele lor unilaterale. Asemenea acŃiuni cunosc o desfăşurare intensă şi continuă, putând constitui, pentru partenerul de negociere, semnale marjatoare sau, dimpotrivă, descurajatoare. Cadrul în care are loc protonegocierea (condiŃiile interne şi internaŃionale, conjunctura politică şi economică, atmosfera creată de mass-media) are un deosebit rol în finalizarea sau în blocarea discuŃiilor, protonegocierea neputându-se însă substitui procesului propriu-zis de negociere. 1.5. Formele de comunicare în negociere 1.5.1. Conceptul şi formele comunicării În general, comunicarea poate fi definită ca fiind un proces în cadrul căruia se transmit şi se recepŃionează mesajele care conŃin informaŃia. Ea este unul din principalele mijloace prin care se pot lua decizii şi se pot rezolva problemele specifice unei negocieri, înŃelegeri sau afaceri. In acelaşi timp însă, comunicarea poate fi şi sursa care determină începerea negocierilor, discuŃiilor, înŃelegerilor sau încheierii unei afaceri. Prin intermediul procesului de comunicare se urmăreşte atingerea unor obiective, precum: • să fim receptaŃi (citiŃi sau auziŃi); • să fim înŃeleşi; • să fim acceptaŃi; • să provocăm o reacŃie. Atunci când nu se va reuşi să se atingă nici unul din aceste obiective, înseamnă că s-a dat greş în procesul de comunicare, lucru ce adesea conduce la frustrări şi resentimente, exprimate în propoziŃii de genul ,, nu înŃelegi româneşte?’’- cuvinte spuse de un român altui român. În cadrul relaŃiilor umane, comunicarea decurge din activitatea cotidiană, ea îmbrăcând o serie de forme, de genul comunicării curente şi comunicării ierarhice. Comunicarea curentă decurge din activitatea zilnică a individului, a instituŃiei. Referindu-ne la acest al doilea caz, comunicarea constă în a 21

asculta relatările colegilor de muncă, în a formula cerinŃele de cooperare şi de coordonare a eforturilor, în vederea finalizării lor. Comunicarea ierarhică se desfăşoară potrivit raporturior stabilite în cadrul organigramei firmei, a locului şi funcŃiei ocupate de fiecare individ în parte în cadrul organizaŃiei. Principalele forme de existenŃă a comunicării ierarhice sunt legate de: • asigurarea resurselor umane ale organizaŃiei, respectiv angajarea personalului necesar acesteia. Aici trebuie avute în vedere comunicarea existenŃei postului, a condiŃiilor cerute candidaŃilor, desfăşurarea concursului sau examenului pentru selectarea personalului, prezentarea persoanei câştigătoare concursului conducerii şi viitorilor colaboratori; • integrarea profesională a noului angajat, respectiv asimilarea acestuia în mediul profesional şi adaptarea sa la cerinŃele grupului din care face parte. EficienŃa procesului de integrare va fi asigurată de respectarea unor cerinŃe comunicaŃionale referitoare, mai ales, la definirea clară şi precisă a condiŃiilor şi sarcinilor de muncă, sprijinirea noului venit în vederea acomodării la cerinŃele postului pe care îl ocupă şi insuflarea încrederii în organizaŃie şi mai ales în capacitatea lui de a îndeplini sarcinile specifice funcŃiei pe care a fost angajat; • evaluarea performanŃelor este o altă modalitate de comunicare, ce constă în capacitatea fiecărui angajat de a-şi prezenta activitatea şi modul în care şi-a atins obiectivele care îi reveneau. Conducătorii organizaŃiei îşi sistematizează informaŃiile prin discuŃii cu fiecare angajat subordonat, după care se întocmesc rapoarte de evaluare a performanŃelor acestora; • alte forme de comunicare au în vedere pe cele care asigură legătura dintre instituŃie şi mediul exterior al acesteia, respectiv cu partenerii (furnizori, clienŃi etc.), cu instituŃiile publice, guvernamentale sau neguvernamentale etc. 1.5.2. Comunicarea orală sau scrisă în negociere În categoria comunicării orale sau scrise sunt incluse mesajele utilizate pentru a transmite sau a recepŃiona informaŃii. ModalităŃile practice prin care se asigură comunicarea folosind asemenea mesaje sunt vorbirea şi scrierea. a) Aproape toate acŃiunile intreprinse în relaŃia cu o altă persoană se bazează pe un mesaj exprimat oral. Comunicarea prin vorbire se diferenŃiază în mod categoric de cea scrisă prin aceea că ea oferă mult mai multe mijloace de exprimare a informaŃiilor faŃă de interlocutor. În acelaşi timp, o asemenea formă de comunicare oferă posibilitatea de a corecta cele exprimate atunci când partenerii de negociere, de discuŃie, de afaceri nu au 22

înŃeles mesajul, de a accentua anumite părŃi ale acestuia, de a clarifica anumite idei şi de a exprima atitudini. Practic, formele mesajelor verbale au în vedere: • gândirea (formularea în cuvinte a ideilor); • vorbirea (exprimarea orală propriu-zisă); • ascultarea şi receptionarea mesajului partenerului de discuŃie; UşurinŃa de exprimare orală a unui individ depinde, în principal, de personalitatea şi calităŃile vocale ale acestuia, repectiv enunŃarea şi pronunŃarea. Personalitatea în exprimare este rezultatul unor caracteristici esentiale, respectiv claritate, acurateŃe, empatie, sinceritate, relaxare, aparenŃă etc. CalităŃile vocale ale individului sunt rezultatul mecanismelor vorbirii, înălŃimii şi intensităŃii vocii, volumului şi timbrului vocii, dicŃiei şi accentului, vitezei de exprimare etc. b) Scrierea este o modalitate mult mai pretenŃioasă de comunicare, care nu oferă însă atâta libertate ca cea verbală. Exprimarea în scris necesită timp pentru dezvoltarea şi practicarea unui stil personal, solicitând mai multă creativitate decât vorbirea. Printre mijloacele de comunicare prin mesaje scrise, cele mai folosite sunt următoarele: • cererea şi oferta; • scrisorile şi contractele; • curriculum vitae; • scrisorile şi mesajele adresate celor din afara instituŃiei (informări, scrisori de mulŃumire, telegrame, faxuri etc.); • rapoarte (cu regim intern şi extern); • norme de organizare şi de funcŃionare interne sau externe (broşuri, cataloage, pliante şi orice forme de mesaje promoŃionale ale organizaŃiei); Cele două forme ale mesajelor exprimate în scris sunt: scrierea şi citirea. 1.5.3. Comunicarea nonverbală în negociere Potrivit unor cercetări în domeniu, peste 65% din comunicările dintre indivizi sunt comunicări fără cuvinte, respectiv comunicări nonverbale. O asemenea comunicare cuprinde orice fel de modalitate de exprimare în afara cuvintelor rostite sau scrise. Ea poate susŃine, completa, infirma sau substitui un mesaj exprimat prin cuvinte. Există o multitudine de mijloace de comunicare nonverbală, mijloace privind expresia feŃei (un zâmbet sau o încruntare), gesturi (mişcarea mâinilor sau corpului, a ochilor etc.), poziŃia corpului, orientarea, poziŃia faŃă de interlocutor, proximitatea (distanta faŃă de interlocutor, în picioare sau aşezat), contactul vizual, 23

contactul corporal (o bătaie usoară pe umăr), aspectul exterior (fizic şi vestimentar), vorbirea (aspectele sale nonverbale), scrierea (aceleaşi expresii nonverbale) etc. Ansamblul elementelor nonverbale ale comunicării, denumit şi metacomunicarea, deci ceva în plus faŃă de comunicare, prezintă o foarte mare importanŃă în transmiterea mesajelor. Principalele tipuri de comunicare nonverbală sunt deci următoarele: a) comunicarea prin Ńinută, poziŃia şi mişcarea corpului reprezintă o primă sursă de informaŃii despre propria persoană. Ea însoŃeşte comunicarea prin cuvinte, fiind unanim acceptat faptul că expresia feŃei, gesturile cu care este însoŃită conversaŃia, privirea şi modul în care este coordonată o discuŃie sunt elemente sugestive care oferă informaŃii pertinente despre individ şi gândurile sale; b) caracteristicile fizice reprezintă, la rândul lor, surse serioase de informaŃii privind personalitatea unei persoane. Avem în vedere aspecte precum înălŃimea, greutatea, lungimea părului şi pieptănătura etc. De remarcat faptul că anumite curente din modă (lungimea părului la bărbaŃi, moda mini sau maxi la femei, moda punk, rock, hippy etc.) au avut şi au efecte considerabile în planul relaŃiilor umane din cadrul instituŃiilor, organizaŃiilor etc. Ca o remarcă specială, trebuie reamintit, de exemplu, că tinerii ce afişau, acum câŃiva ani, o Ńinută în ton cu moda, erau marginalizaŃi sau chiar ostracizaŃi. Ca întodeauna, dreptatea este la mijloc, un asemenea nonconvenŃionalism contribuind la crearea unei anumite imagini nefavorabile pentru instituŃie; c) comportamentul personal, respectiv atitudinea distanŃă sau familiară, este o modalitate de comunicare, prin care orice persoană dovedeşte modul în care ştie să se raporteze la anumite situaŃii de comunicare. Astfel, impunerea unei anumite distanŃe, a unei răceli faŃă de persoanele din jur este un mijloc sugestiv de comunicare a atitudinii faŃă de acestea, în timp ce zâmbetul, strângerea ,,călduroasă’’ de mână, amabilitatea, în general, sunt modalităŃi de eliminare a barierelor impuse de ineditul unei situaŃii, de necesitatea cunoaşterii şi prezentării ei şi faŃă de anumite persoane; d) ticurile verbale sunt gesturi care însoŃesc mesajele exprimate în mod verbal. La acestea se adaugă intonaŃia, ea având un rol important în realizarea comunicării. De regulă, exprimarea trebuie să fie cât mai naturală, în concordanŃă cu nivelul şi tipul de relaŃii dintre partenerii de discuŃie, de negocieri sau de afaceri; e) Ńinuta vestimentară reprezintă, în ultimă instanŃă, tot o formă de comunicare cu cei din jur. Accesoriile vestimentare oferă anumite 24

modul în care este abordată decorarea. de regulă. Bine pregătiŃi psihologic. 25 . o afacere. toate acestea sunt surse de informaŃie ce vor fi avute întodeauna în vedere. aranjarea locuinŃei. ambientul creat în jurul organizaŃiei. tot ceea ce întreprindem este o comunicare. f) mediul înconjurător. timpul lăsat interlocutorului pentru argumente sau contraargumente. Punctualitatea. vom putea detecta o persoană nervoasă care se ascunde în spatele umorului fin. în ciuda unei nepăsări aparente. modul de realizare a scrisului propriu-zis (la maşină.. de cele mai multe ori. trebuie remarcat faptul că atunci când sensul mesajului nonverbal intră în conflict cu cel verbal. discuŃiilor. există tendinŃa de a se da crezare celui nonverbal. sunt mijloace prin care se pot comunica partenerului de afaceri. aranjarea în pagină a textului. vom recunoaşte o căsnicie solidă în ciuda certurilor dese şi vom deosebi îngrijorarea. afacerilor. In acelaşi timp. toate acestea întregesc mijloacele de comunicare nonverbală. g) modul de folosire a timpului reprezintă o informaŃie utilă despre propria personalitate. cu menŃiunea că. dar. în mod sugestiv. calitatea exprimării. marca şi îngrijirea autoturismului. o manifestare. În concluzie. lupta unui angajat de a se evidenŃia. la computer sau de mână). chiar modul de conducere a acestuia . în general celor din jur. mesajul verbal este transmis împreună cu cel nonverbal. timpul afectat pentru exprimarea ideilor. ele dând viaŃă.transmise’’ prin calitatea hârtiei folosite. acŃiunile vorbesc mai bine decât cuvintele. contribuie la realizarea şi completarea comunicării în cadrul negocierilor. alegerea cuvintelor şi formulărilor potrivite. mesajului dorit. De asemenea.informaŃii despre personalitatea unui individ şi sunt în relaŃie directă cu educaŃia estetică a fiecărei persoane în parte. informaŃii ce vor fi avute în vedere în continuarea discuŃiilor şi eventual încheierea unei afaceri. h) mesajele nonverbale din materialele scrise sunt . modul în care se organizează o întâlnire.

În această perioadă au loc o serie de tatonări şi sondaje. este necesară o intensă activitate de documentare.1. de asigurarea unui climat stimulativ de lucru. de analiză. Este evident că în această fază. Înainte de începerea negocierii. organizarea şi desfăşurarea în bune condiŃii a procesului de negociere presupune stabilirea cu claritate a scopului acestuia. de culegere de informaŃii. logistică ce cuprinde un ansamblu de elemente tehnico-organizatorice şi care are în vedere. ce presupun studierea temeinică a pieŃei. discuŃiile purtate au un caracter informal. O asemenea acŃiune trebuie să aibă în vedere factori decisivi. se fac informări şi comunicări colaterale. masă şi cazare. De asemenea. informaŃiile. sunt probleme de mare însemnătate în obŃinerea rezultatelor dorite. avându-se grijă ca participanŃii să fie odihniti şi să li se creeze toate condiŃiile necesare unei desfăşurări corespunzătoare a acŃiunii de negociere. crearea premiselor pentru primirea cererilor şi prezentarea ofertelor. colateral. neomiŃând asigurarea condiŃiilor de transport. cine face. 26 . de elaborare de documente. în principal. Acum se realizează de fapt logistica negocierilor. Cu atât mai mult. De la început.CAPITOLUL 2 PREGĂTIREA NEGOCIERILOR 2. proiecte sau propuneri concrete. desfăşurarea negocierilor presupune o temeinică pregătire prealabilă a acestora. cu cine se face. a partenerului de negociere. trebuie să se ştie ce se doreşte. în condiŃiile complexităŃii vieŃii economico-sociale actuale. ConŃinutul şi componentele pregătirii negocierii Reuşita negocierilor depinde. se caută sau se primesc semnale privind obiectul negocierii. următoarele aspecte: a) constituirea echipei de negociere şi numirea conducătorului acesteia. prin ce mijloace etc. a obiectivelor şi finalităŃii negocierii. b) stabilirea locului şi datei negocierii. au loc discuŃii cu persoane şi grupuri interesate. ce se face. alegerea unor tehnici şi programe judicioase de negociere. a concurenŃei. cum se face. Alegerea locului de desfăşurare a negocierii. stabilirea unei ordini de zi adecvate. într-o mare măsură. înainte de a lua loc la masa negocierilor. pentru a avea siguranŃa că se vor obŃine rezultatele scontate. c) stabilirea momentului de începere a negocierii. de pregătirea riguroasă a acestora.

a paşapoartelor şi a vizelor necesare. Desigur. Acesta poate fi atât sediul uneia din părŃi. există o serie de avantaje (pentru oaspeŃi) create de: a) posibilitatea obŃinerii unor informaŃii directe de pe piaŃă asupra produselor ori serviciilor partenerului. în acest din urmă caz. în expoziŃii etc. Dacă avem în vedere negocierile comerciale internaŃionale. a programului social (petrecerea timpului liber).d) rezolvarea formalităŃilor de deplasare.. b) luarea mai rapidă a deciziilor (datorită unor factori de natură psihologică). fotografii.). c) cunoaşterea directă a unor obiceiuri. Locul şi data desfăşurării negocierii Asigurarea unor condiŃii corespunzătoare de desfăşurare a negocierilor presupune şi alegerea. în străinătate. a locului unde urmează a se desfăşura negocierile. eşti într-o ambianŃă cunoscută şi nepresat de timp.. de comun acord cu acesta. c) influenŃarea partenerului de afaceri prin demonstraŃii practice. a documentelor de transport. grafice şi la unele acŃiuni de protocol adecvate. dacă este cazul. atunci când negociezi . în special de natură psihologică..2. a concurenŃei etc. respectiv. apelând la mostre.pe propriul teren” se porneşte încă din start cu un anumit avantaj. Şi în cazul desfăşurării negocierii în . a canalelor de distribuŃie utilizate şi a formelor de comercializare practicate. reglementări. b) posibilitatea formării unor imagini directe asupra partenerului (dotări. la locul de vânzare.sigur’’. d) cunoaşterea preŃurilor practicate de concurenŃă.acasă’’ eşti mai . sediu. desfăşurate pe teritoriul României. 27 . cu mare atenŃie. obŃinerea. e) posibilitatea întreruperii negocierilor în situaŃii de criză. cât şi un teren neutru (de exemplu. d) pregătirea adecvată şi potrivit propriilor criterii a sălii de desfăşurare a negocierii. atunci când negocierile se desfăşoară . număr de salariaŃi etc. a valutei. în hale de producŃie. eşantioane.afară’’... negocieri la care unul din participanŃi este străin. sub pretextul că în mandatul de negociere nu există anumite aspecte ce urmează a face obiectul discuŃiilor. uzanŃe. ambii parteneri fiind puşi în faŃa unor condiŃii similare. cu ocazia unor târguri sau expoziŃii). rezolvarea unor cerinŃe ale partenerului de negociere. e) psihologic. alegerea şi pregătirea cadourilor etc. mai degajat. principalele avantaje (pentru gazde) sunt legate de: a) constituirea unei echipe de negociere mai numeroasă. 2. în cazul analizat. e) invitarea partenerului de negociere şi stabilirea.

dezavantajul cel mai mare îl constituie faptul că partenerul (de data aceasta vânzător) ştie că. deoarece. Este bine ca sala să dispună de o tablă. variind între 15 şi 90 de minute. Se vor avea în vedere eventualele uzanŃe şi obiceiuri. scaunele confortabile. sunt avute în vedere şi alte elemente. ambianŃei necesare desfăşurării negocierilor. mobila. în calitate de exportator. a argumentelor şi contraargumentelor. în acest caz. în număr corespunzător (bineînŃeles toate de acelaşi model). de un retroproiector. asigurarea condiŃiilor de masă şi cazare etc. în vederea unor discuŃii separate între membrii aceleiaşi echipe sau pentru consultări cu experŃii. ambianŃa în general. pentru acest lucru a şi făcut deplasarea. pentru a se putea face o prezentare adecvată. de bunăstare şi de seriozitate a gazdei. a băuturilor răcoritoare. unde urmează a se purta discuŃiile. sonorizarea. într-o anumită problemă. precum încăperea propriu-zisă (sala). pe masă trebuie să existe în permanenŃă apă minerală. este bine să se asigure un bufet pentru servirea unor gustări. dotate cu accesoriile adecvate. chiar intim. pentru discuŃii particulare sau pentru o eventuală retragere a participanŃilor la negociere. este interesat să-şi vândă produsul. serviciile de protocol etc. Cele mai multe firme. masa tratativelor trebuie să fie suficient de mare. cu excepŃia acelora care au anumite atribuŃii tehnice (stenodactilografe. dispun de încăperi special amenajate pentru negocieri şi protocol. • Este recomandabil să existe şi o încăpere pentru pauze. Pentru limitarea duratei totale a 28 . • Mobila trebuie să fie confortabilă. iluminatul. în detaliu a ofertei. mai ales cele care se respectă şi care au şi resursele necesare. O atenŃie deosebită se va acorda sonorizării şi mai ales asigurării liniştei. sărbătorile legale sau religioase. În timpul negocierilor va fi interzis accesul unor persoane străine în sală. răcoritoare şi cafele. să contribuie la asigurarea unui cadru liniştitor. Astfel. în timpul desfăşurării negocierilor. bine luminată şi corespunzător încălzită. o asemenea dotare creând chiar din start un avantaj psihologic. întărind impresia de siguranŃă. legăturile de tren sau avion. chiar de o instalaŃie video. • Sala de desfăşurare a negocierilor trebuie să fie suficient de încăpătoare. Atunci când se vorbeşte despre locul de desfăşurare a negocierilor. în ultimă instanŃă.) Aceeaşi atenŃie deosebită trebuie acordată datei începerii negocierilor şi perioadei în care acestea urmează a se desfăşura. pentru punerea de acord.Desigur. De asemenea. electricieni etc. Durata unei reprize de negociere trebuie să fie judicios stabilită. a Ńigărilor etc. • Dacă echipele de negociatori sunt mai numeroase.

2. în ultimă instanŃă. de altfel. uneia din părŃi nu-i convine stilul. 29 . în negocieri. cu mare atenŃie. considerate ca . termene sau alte asemenea clauze. problemele care urmează să facă obiectul discuŃiilor trebuind să fie identificate şi formulate cât mai clar şi concis.3. În situaŃia în care ordinea de zi nu a fost stabilită prin mandat şi există posibilitatea negocierii acesteia. aceasta se stabileşte prin mandat. inerente. ca.neprevăzut’’.ceva’’ nu este bine cunoscut şi deci stăpânit. se ..trecut’’ pe ordinea de zi.absolut necesare’’ pot fi neapărat negociate. Un asemenea demers nu este însă facil şi. b) discutarea problemelor propuse trebuie programată astfel încât să existe un timp suficient de gândire.. discuŃiile vor fi programate fie cu 1-2 ore înainte de masa de prânz. c) partenerul nu trebuie să înŃeleagă că propunerile sale. În acelaşi fel se pun problemele şi în privinŃa desfăşurării propriu-zise a şedinŃelor. procedura. În condiŃiile în care va apare ceva . trebuie să aibă curajul să le refuze şi să propună schimbarea acestora. nu trebuie tratat cu usurinŃă. • să se realizeze o serie de analize privind modificările de preŃ. nu se procedează la fel şi de aici consecinŃele nefaste. existând astfel posibilitatea: • să se obtină informaŃii noi.... iar acest . Cel care ştie când să convoace o şedinŃă are toate şansele să influenŃeze decizia finală. şi în diplomaŃie. excluzând posibilitatea unor eventuale interpretări. ce cuprind şi mai ales. se vor avea în vedere următoarele reguli: a) nu se vor accepta propunerile partenerului înainte de a se analiza consecinŃele ce decurg din acestea. se poate convoca o şedinŃă specială. în afaceri. De regulă. în mod deliberat. De fapt. ordinea de zi reprezintă o şansă de a păstra iniŃiativa şi. ce trebuie . pe măsura importanŃei sale. ordinea de zi nu este altceva decât un contract. Stabilirea ordinii de zi Dintre problemele de procedură. dacă în diplomaŃie. ordinii de zi i se acordă întodeauna o mare atenŃie. In acest scop. fie cu 1-2 ore înainte de terminarea programului instituŃiei în cadrul căreia au loc negocierile. În afaceri.provoacă’’ o discuŃie cu colaboratorii.negocierilor. • să se găsească şi să se dezvolte noi argumente şi pledoarii. Deosebirea între cele două domenii este aceea că. ce nu cuprind. de a-Ńi atinge scopul stabilit. • să se revadă reglementările în domeniu şi eventual să se consulte experŃii. poate cea mai importantă rămâne stabilirea ordinii de zi a negocierii. se va cerceta. să se analizeze eventualele concesii. în nici-un caz. Dacă după ce au început deja discuŃiile. specificaŃii. aceste propuneri.

• posibilităŃi de compromis. în nici un caz. cel puŃin. principalul document cu care se intră în negociere este mandatul de negociere. de planul de negociere. experienŃa. Desigur. În sfârşit. documentele negocierii şi principalele sale dosare. argumente şi contraargumente. care trebuie să conŃină următoarele elemente: • definirea şi susŃinerea scopului negocierii. • modul şi poziŃiile de tratare. • obiectivele maxime şi minime ale negocierii. gradul de cultură. alte tranzacŃii încheiate etc. acelaşi rol.. şi atitudinea pe care negociatorul urmează să o adopte faŃă de partenerul de negociere. O asemenea şedinŃă va crea timp pentru rezolvarea tuturor acestor probleme. în limitele strategiei generale. d) experienŃa negocierilor anterioare avute cu acelaşi partener. desfăşurate pe momente de interes reciproc şi pe cele de divergenŃă. în totalitate şi individuale. ordinea de zi şi mandatul de negociere.• să se exploreze noi alternative. ConŃinutul planului de negociere se va baza pe următoarele elemente: a) informaŃii cu privire la calităŃile partenerului de negociere. d) dosarul concurenŃei. înainte de a intra în sala de tratative. fiecare echipa trebuie să fie în posesia următoarelor dosare: a) dosarul tehnic. Este vorba. 2. 30 . document pregătit în formă scrisă şi semnat de cei în drept. comportamentul psihic. tacticile ce urmează să fie folosite. de asemenea. negociatorii serioşi îşi pregătesc. în cadrul negocierilor ar trebui să aibă. va permite să se contureze derularea celor stabilite şi eventual să se reformuleze. din mers. Pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii Negociatorii ce reprezintă firme care se respectă. În plan vor fi menŃionate. referitoare la pregătirea sa profesională. b) informaŃii privind personalitatea partenerului de negociere. omise rolul şi importanŃa pauzelor. c) informaŃii provenite din analiza dosarelor de negociere pregătite înaintea începerii acestora. poate şi a altora. La intrarea în negociere. responsabilităŃi şi limite ale echipei de negociere. căile de urmat. la stabilirea ordinii de zi nu trebuie. • variantele de formulări.4. b) dosarul comercial. c) dosarul privind conjunctura pieŃei. Asupra acestui document vom reveni. mai întâi. • variantele de oferte de negociere. Dacă în fotbal acestea sunt atât de importante.

e) dosarul partenerului de negociere; f) dosarul economico-financiar; De asemenea, echipa trebuie să cunoască: a) agenda de lucru; b) calendarul negocierii; c) bugetul tranzacŃiei. BineînŃeles, pregătirea negocierii cuprinde şi alte aspecte, ce trebuie să fie în atenŃia celor pe umerii cărora apasă responsabilitatea negocierii şi implicit încheierea afacerii. Astfel, în limitele mandatului acordat, echipa de negociere va elabora proiectul de contract, ca principal instrument pentru elaborarea contractului propriu-zis. Acesta se va elabora, în cazul negocierilor internaŃionale, atât în limba română, cât şi în limba partenerului de negociere. De asemenea, proiectul de contract va fi tradus şi într-o limbă de circulaŃie internaŃională, accesibilă ambilor parteneri. 2.5. Pregătirea variantelor de negociere Pregătirea variantelor de negociere reprezintă o acŃiune foarte importantă pentru negocierea propriu-zisă. Asemenea variante trebuie astfel formulate încât să contină atât concesii de formă, cât şi de fond, precum şi ierarhizarea aspectelor ce trebuie rezolvate în probleme principale şi probleme secundare. În practică, pentru realizarea variantelor de negociere, se procedează astfel: a) Se stabilesc elementele ce urmează să fie negociate. În acest sens se întocmesc două fişe, astfel: • prima fişă conŃine problemele de negociat bazate pe argumentele proprii, contraargumentele posibile ale partenerului de negociere şi modalităŃile de combatere a acestora; • a doua fişă va contine problemele şi argumentele anticipate a fi ridicate de partener, contraargumentele ce se pot oferi şi posibilităŃile pe care le-ar avea partenerul pentru a le combate. b) Se calculează costurile şi valorile pentru fiecare problemă de negociat pentru care există argumente proprii, dar şi pentru problemele şi argumentele pe care anticipăm să le ridice partenerul. Prin cost se va înŃelege preŃul ce trebuie plătit în cazul în care se acordă partenerului o concesie (costul concesiei), iar valoarea reprezintă suma pe care urmează să o primească, urmare unei concesii acordate de partener. De regulă, este de preferat să se facă o concesie al cărui cost este mic, dar care reprezintă o valoare importantă pentru partener decât invers. c) Se calculează limitele inferioare şi superioare, în funcŃie de prevederile mandatului de negociere. În condiŃiile în care problemele ce urmează a fi negociate şi pentru care există argumente proprii, ca şi cele pe care se anticipează să le ridice 31

partenerul reprezintă de fapt dorinŃele şi anticipările noastre, fiecare element de negociat trebuie să aibă o limită inferioară şi una superioară, limite care, de regulă, sunt dictate de condiŃiile practicate în mod obisnuit pe piaŃă. Variantele vor fi astfel calculate încât orice concesie de preŃ să fie legată de celelalte elemente de negociat, în aşa fel încât pe global, rezultatele negocierii să fie favorabile. d) Elaborarea strategiei şi tacticii de negociere în funcŃie de poziŃia şi solicitările partenerului va avea în vedere efectul de sinergie al capacitătii membrilor echipei şi faptul că, de regulă, nu există nici un substitut pentru o pregătire bună a negocierii. 2.6. Simularea negocierii Verificarea şi definitivarea programului (modelului) de negociere se fac în procesul simulării negocierilor. O asemenea operaŃiune constă într-un dialog dintre conducătorul echipei şi membrii acesteia, de pe poziŃii cât mai diferite. Se va recurge la mai multe întrebări şi răspunsuri dintre cele mai diversificate, mergându-se până la întrebări şi răspunsuri în aparenŃă paradoxale. Fiecare participant va tinde să se substituie şefului sau specialiştilor echipei partenere, urmând să acorde o atenŃie maximă intereselor partenerilor de negociere pentru a putea trage concluzii verosimile, pentru a elabora tactici adecvate, a ajusta sau a modifica strategiile care alcătuiesc infrastructura planului de negociere. În aceste condiŃii, simularea negocierilor reprezintă, de fapt, o temeinică analiză a contrastelor imaginare presupuse în mod logic, care pot rezulta din confruntarea normativă şi psihologică a celor care negociază. În funcŃie de condiŃiile şi cerinŃele concrete, în procesul simulării negocierii vor fi atraşi specialişti pe diferite probleme (tehnice, economice, financiare, juridice etc.), indiferent dacă aceştia urmează să asiste sau nu la dezbaterile programate cu partenerul de negociere. Simularea continuă cu efectuarea unei negocieri şcoală, între echipa desemnată a participa la negocierea propriu-zisă şi o altă echipă, formată din angajaŃi ai organizaŃiei. O asemenea operaŃiune se va desfăşura în baza unui scenariu elaborat în prealabil, luând în calcul pretenŃiile probabile ale viitorului partener de negociere, vis-a-vis de clauzele menŃionate în proiectul de contract. BineînŃeles, pentru o cât mai bună exactitate şi mai ales pentru scurtarea simulării, se vor utiliza mijloacele moderne de calcul, astfel încât să se poată testa mai multe variante ale negocierii, pentru ca, în final, să se ajungă la cea optimă.

32

CAPITOLUL 3

ECHIPA ŞI MANDATUL DE NEGOCIERE

3.1. Echipa de negociere 3.1.1.Formarea echipei şi numirea conducătorului acesteia O componentă a procesului de pregătire a negocierii o reprezintă constituirea echipei de negociere şi rezolvarea tuturor problemelor aferente acestei acŃiuni. În condiŃiile complexitătii negocierilor actuale - indiferent de domeniu - negocieri care presupun evaluări, argumentatii, contraargumentatii, explicatii etc., este practic imposibil ca un singur om să răspundă, în bune condiŃii, tuturor acestor cerinŃe. Iată de ce, participarea concomitentă a mai multor persoane,care formează o echipă, specialisti în domenii diverse, este nu numai recomandabilă, ci şi obligatorie. Eficienta activităŃii unei asemenea echipe nu este neapărat rezultatul mărimii acesteia (de obicei, de la două-trei persoane la 10-12, în raport de complexitatea tranzacŃiei şi implicit a negocierii), ci mai degrabă al profilului şi pregătirii profesionale a fiecăruia din membrii ei, fiind condiŃionată de mobilitatea şi elasticitatea gândirii acestora, de organizarea şi coordonarea activităŃii desfăşurate. Pentru pregătirea echipei de negociere, acŃiune care se face din timp, în linişte, fără grabă, este necesar de abordat şi rezolvat un studiu al problemelor. Într-un asemenea studiu, este indicat să se aibă în vedere o serie de elemente referitoare, în principal, la scopul şi obiectivele negocierii, definirea variantelor de negociat, cunoaşterea partenerilor şi a relaŃiilor pe care se contează. ToŃi membrii echipei trebuie să cunoască şi mai ales să se implice în rezolvarea problemelor specifice, potrivit locului ce-l ocupă în ierarhia organizaŃiei de la care provin, cât şi în cadrul echipei propriu-zise. În acelaşi timp, deosebit de importantă în cadrul echipei de negociere, este sincronizarea activităŃilor desfăşurate de fiecare membru al acesteia, precum şi o coordonare adecvată. Este de preferat ca echipa de negociere să aibă continuitate, numai în acest fel componenŃii ei având posibilitatea să se cunoască reciproc, să 33

existe o coeziune, evitându-se eventualele tentative ale partenerilor de a utiliza divergenŃele de păreri care pot apărea în echipă. O caracteristică de seamă a echipei trebuie să fie elasticitatea acesteia, o elasticitate care să permită creşterea sau reducerea numărului de membrii, o elasticitate în care conducătorul să aibă, pe de o parte, posibilitatea, dar şi abilitatea de a conduce eficient, indiferent de afacerea negociată, de structura echipei iar, pe de altă parte, să-şi asume responsabilitatea, în cazul unor eventuale eşecuri. În ceea ce priveste conducătorul echipei de negociere, numirea acestuia se face Ńinând seama de: a) întrunirea calităŃilor cerute tuturor membrilor echipei sale; b) capacitatea de a organiza şi conduce echipa; c) poziŃia sa în cadrul organizaŃiei; d) gradul de responsabilitate şi de decizie pe care şi-l poate asuma în corelare cu mandatul primit; e) sudura psihologică cu membrii echipei sale, care să conducă la o conlucrare activă şi principială. La numirea conducătorului echipei, se vor avea în vedere sarcinile pe care acesta le va avea de realizat, respectiv: • să selecŃioneze membrii echipei şi să-i pregătească în mod corespunzător; • să pregătească planul de negociere şi proiectul de contract; • să se îngrijească de primirea mandatului de negociere; • să organizeze şi să conducă efectiv negocierile; • să finalizeze contractul cu partenerii; • să întocmească raportul asupra negocierii; • să menŃină permanent moralul membrilor echipei pe care o conduce; • să încerce să obŃină de la fiecare membru al echipei contribuŃia maximă pe care acesta o poate da. 3.1.2. Stabilirea atribuŃiilor şi instruirea echipei de negociere După constituire,echipei de negocire i se stabilesc atribuŃiile de realizat din momentul constituirii ei şi până în momentul prezentării raportului de finalizare a acŃiunii încredintate. Principalele asemenea atribuŃii se referă la: • elaborarea materialului tehnic şi comercial; • fixarea legăturilor de comunicaŃie; • elaborarea planului sau modelului de negociere; • participarea la elaborarea mandatului de negociere; • elaborarea proiectului de contract; 34

în care liderul este foarte deschis în ceea ce priveste delegarea de autoritate. în cazul negocierii unui contract de cumpărare. Pentru aceasta însă. a căror cunoaştere constituie o cerintă esenŃială pentru creşterea şanselor de a reuşi. este nevoie de şlefuirea. Este vorba de un comportament adecvat fiecărei situaŃii în parte. • participarea la dezbateri. conducătorul echipei de negociere. se întâlnesc două extreme. poate să devină un bun negociator. respectul care trebuie acordat reciproc. De fapt. de personalitatea acestuia. Între aceste două extreme. discutia directă cu acesta. stilul autoritar . pregătire ce se realizează pe baza unui plan. de înnobilarea aptitudinilor. fiecare membru al acesteia poate şi trebuie să participe atât la dezbateri. orice individ cu o pregătire temeinică şi cu o conduită morală normală. opusă. în funcŃie de caracterul negocierii unui obiectiv. După stabilirea atribuŃiilor echipei. Comportamentul echipei de negociere Oricât de minuŃioasă ar fi. în particular. Desigur. Un asemenea comportament presupune. când părŃile vor conveni să constituie grupe şi subgrupe de specialisti.1.3. • participarea la pregătirea psihofiziologică specifică. în general. 3.tipul liderului care păstrează totul pentru sine şi extrema cealaltă. cât şi la analiza problemelor apărute. pentru dezbateri şi analize în detaliu. deosebit de riguros şi supus unor principii şi reguli bine definite. a prezentei de spirit. se va avea în vedere cultivarea elasticităŃii de gândire. În ultimă instanŃă. mai întâi. atunci când se negociază un contract de vânzare. O asemenea operatiune va fi definită în funcŃie de stilul de lucrul al echipei manageriale. respectiv a cererii de ofertă. De asemenea. pregătirea negocierilor rămâne fără nici un fel de efect dacă negociatorul nu reuseste să stabilească un sistem de comunicare eficient cu partenerul. urmează instruirea acesteia. a unui ghid. succesul în negociere depinde de psihologia negociatorului (la care vom reveni). se pot întâlni mai multe stiluri de lucru în cadrul echipei de negociere. mai mult sau mai puŃin complex. a abilităŃii şi a spiritului de 35 . Chiar dacă rolul principal în dezbateri îl are. respectiv. în general şi ale fiecărui membru al acesteia. comportamentul echipei de negociere constituind poate cea mai importantă pârghie de atingere a obiectivului dorit în cadrul negocierii. pregătirea minuŃioasă a întâlnirii cu partenerul de negociere. în ultimă instanŃă. a comportamentului acestuia. În practică.• elaborarea şi lansarea ofertei. echipa de negociatori îşi desfăşoară activitatea pe baza şi în limitele mandatului de negociere cu care a fost împuternicită.

imaginea despre sine etc. metode precum raŃionalizarea. în cele mai multe cazuri.reguli’’ ce trebuie respectate. Practica negocierilor cere ca de la primele contacte cu partenerul să se utilizeze metode psihologice pentru identificarea personalităŃii acestuia. destramă încercările strategice de atingere a scopului. la linguşire. f) educarea voinŃei de a asculta . încarcă atmosfera.. trebuie reŃinut că exagerarea manifestărilor de stimă şi respect va duce. reguli care se referă. care va duce la dârzenie. la dispariŃia cooperării şi. c) păstrarea stimei şi respectului faŃă de parteneri va crea. e) păstrarea demnitătii. la subordonare. la pierderea avantajului reciproc. o atmosferă academică de lucru. tăcerea duce partenerul de negociere la disperare. lăsarea partenerului să-şi epuizeze toate argumentele. la compromiterea negocierii. care să conducă la clădirea unei suprastructuri pe structura înnăscută. Păstrarea demnităŃii nu trebuie confundată cu mândria arogantă a unui individ insuficient educat. precum şi la stăpânirea de sine în situaŃii . acest lucru conducând la desconsiderarea partenerului. 36 . proiecŃia. vis-a-vis de comportamentul negociatorului. în ultimă instanŃă. Întreruperea partenerului provoacă nemulŃumire. fie la impresia că echipa oponentă este ridiculizată. Teoria de specialitate propune o serie de . fie la servilism. În acelaşi timp însă. la modelarea comportamentului şi a temperamentului negociatorului. să aibă răbdare şi stăpânire de sine. În procesul de formare şi educare a comportamentului echipei de negociere se vor utiliza mai multe metode şi procedee. în special la: a) abandonarea ideilor preconcepute cu privire la comportamentul partenerului de negociere.. Trebuie reŃinut că. presărat cu uşoare nuanŃe de nemulŃumire. d) combaterea reproşurilor. plecând de la ideea că lipsa de răspuns la o anumită acuzaŃie sub formă de repros poate fi etichetată ca o recunoaştere a învinuirii aduse.cooperare. în final. la perseverenŃă. g) exprimarea bucuriei trebuie făcută cu reŃinere. fără a fi întrerupt. în ultimă instanŃă. Exprimarea făŃişă a bucuriei. la intransigenŃă. dar şi una destinsă. care va avea impresia că a fost sau s-a înşelat. situaŃie extrem de gravă. fie ele chiar majore. riscă să conducă în retractarea acestora de către partener. după primirea anumitor concesii. în condiŃiile în care ştirbirea acesteia duce inevitabil la umilire. dimpotrivă. orice moment de bucurie urmând a se manifesta reticent.. folositoare ambelor echipe. el trebuie să rămână calm. dizlocarea. b) educarea voinŃei şi stăpânirii de sine.delicate’’. Un bun negociator nu are niciodată voie să se enerveze.

tactică şi tehnică pe care le presupun negocierile. definitiv. Până la semnarea finală a contractului. de eventuala lui ignoranŃă. pornind de la elementele de negociat.2. bonitatea şi situaŃia ei economico-financiară etc. b) informaŃiile culese în prealabil despre partenerul de negociere. tactica şi strategia adoptate. de la condiŃiile pieŃei şi concurenŃei 37 . se va crea o atmosferă clasică de lucru. k) ocrotirea echipei partenere de negociere. Asemenea împuterniciri presupun existenŃa unui mandat de negociere. Pornind de la o asemenea premisă. de la informaŃiile existente. nu se va face în mod brusc. nefinalizarea acesteia constituind un eşec pentru ambii parteneri. j) întreruperea negocierilor şi amânarea acestora. nu este bine să se profite de eventualele situaŃii delicate ale partenerului de negociere.1. deoarece atunci când greşeala va fi descoperită de organizaŃia pe care o reprezintă. evitându-se astfel greşeli ce ar putea compromite poziŃia.h) coordonarea interveŃiilor de către conducătorul echipei.2. descătuşată de caracterul peremptoriu al unor înŃelegeri parŃiale. acordate echipei de negociere de către organizaŃia pe care aceasta o reprezintă. ci întro formă elegantă. pornindu-se de la ideea că negocierea trebuie finalizată. În acest fel. Stabilirea atribuŃiilor echipei de negociere Negocierile implică o serie de împuterniciri speciale. Mandatul echipei de negociere 3. nici o înŃelegere nu are caracter decisiv. începând cu promisiunile şi concesiile pe care le poate face şi terminând cu nivelul cererii. Mai mult. acestea urmând a se face numai în mod organizat. partenerul nici nu trebuie lăsat să greşească datorită ignoranŃei. ele având un caracter mai degrabă informal. intangibil. a acordului. la întocmirea şi definitivarea mandatului de negociere se va Ńine seama de următoarele aspecte: a) elementele de strategie. deşi este o strategie eficientă şi deseori utilizată. c) tactica ce urmează să fie adoptată. Sunt precizate limitele maxime şi minime în interiorul cărora negociatorul poate lua decizii. i) elasticitatea deciziilor parŃiale. negocierile sau afacerile viitoare vor fi cu totul compromise. performanŃele acesteia. organizaŃia pe care acesta o reprezintă. în care sunt incluse limitele în cadrul cărora negociatorul se poate desfăşura. a ipotezelor şi variantelor de decizie. Cele mai multe asemenea informaŃii nu se obŃin pe căi oficiale. 3. respectiv al ofertei negociate. De regulă.

mai puŃin gata să intre în profunzime şi chiar mai puŃin cunoscători. Mandatul de negociere este în final aprobat de conducătorul instituŃiei. după cum un mandat cu sarcini subdimensionate. de punctul de vedere al echipei de negociere privind limitele în cadrul cărora aceasta urmează să acŃioneze.2. în majoritatea cazurilor. în funcŃie de condiŃiile concrete apărute. există riscul de a nu se obŃine rezultatele scontate. a sefilor. la stabilirea continutului mandatului. prin mandatul de negociere. poate da sugestii pertinente cu privire la conŃinutul şi fixarea mandatului. lăsându-se totuşi negociatorului posibilitatea de a-şi stabili tactica adecvată efectiv în timpul negocierii. se va avea în vedere faptul că dacă acesta este supradimensionat se va ajunge inevitabil la descurajare. în contrast cu oamenii de la baza piramidei autoritătii. Cele mai multe negocieri nu se poartă cu participarea celor care detin autoritatea deplină. Oamenii de vârf intră în negocieri cu probleme speciale. Rareori decidentii reali sunt chiar negociatorii. In acelaşi timp. BineînŃeles. pertinente. Atunci când negociatorii au deplină autoritate. Este vorba de una din următoarele trei tipologii întâlnite cel mai adesea în practica negocierii: autoritatea deplină. A dicta în mod autoritar şi abuziv mandatul este o acŃiune care prezintă o mare periculozitate şi care. rămânându-i acestuia responsabilitatea realizării obiectivului stabilit. autoritatea ascendentă şi cea limitată. care a analizat o diversitate de variante de negociere. duce la comoditate. se vor mai stabili bugetul total al tranzacŃiei. Deşi un asemenea document emană de la conducătorul organizaŃiei. nu pot fi trecute cu vederea anumite tendinŃe subiective ale echipei. totală. De asemenea. care în fond este organul cel mai competent şi în acelaşi timp cel mai bine documentat asupra problemei ce urmează a fi negociată. ci mai ales prin intermediari. Limitele mandatului Mandatul de negociere va stabili nivelul de autoritate de care urmează a dispune negociatorul. acestea sunt dezastruoase. De altfel. 3. se soldează cu eşecuri ale negocierilor. logice. Dimpotrivă. în general.etc. stabilirea prin mandat a tacticii care urmează a fi adoptată are un caracter relativ. Echipa. dar nici nu se pot ignora în totalitate argumentele acesteia. nu se poate face totuşi abstracŃie de poziŃia. BineînŃeles. bazate pe informaŃii calificate. de obicei cei mai buni profesionisti. omul de sus tinde să sufere şi de o altă boală 38 .2. Mai mult. nici negocierile dintre state nu se desfăşoară în prezenta sefilor acestora. calendarul negocierii şi alte elemente considerate importante în atingerea obiectivului dorit. de cele mai multe ori. aceştia fiind.

aceasta în primul rând datorită faptului că aduc atingeri unor importante convingeri. O asemenea tactică. să bage discordie între negociator şi organizaŃia pe care acesta o reprezintă. cel cu care negociezi este obligat să-şi repete singur argumentele la fiecare nivel de autoritate în parte. Iată de ce se recomandă ca negocierile să se desfăşoare la nivelul celor care deŃin o autoritate limitată. Ele sunt atât de extreme. Valori de natură etnică. Asemenea pretenŃii se referă la valori adânc înrădăcinate în conştiinŃa unui individ.cineva peste care nu se poate trece’’. dură în felul ei. sau chiar a unui popor. negociatorul fiind pus în situaŃia de a raporta după fiecare discuŃie în parte că afacerea este încheiată. Aceasta deoarece el spune . Pentru acesta însă. rezultatele scontate. este nevoie de un negociator bine pregătit profesional. de fapt. în care un bun negociator poate să-şi demonstreze convingerile. De multe ori.nu’’ în numele altcuiva. Într-o asemenea situatie. Pot exaspera atât de tare partenerul. profesională sau economică. fără a putea fi acuzat de metode neloiale sau lipsă de politeŃe. Bine pregătită. de multe ori. Introducerea unor asemenea doleanŃe crează o ostilitate imediată.nevoia de a juca rolul atotputernicului . încât există riscul real de încetare a oricăror 39 .. ea reuşeşte. de multe ori. a unei etnii. acest altcineva fiind . religioasă. a unui grup.. Un negociator din această categorie poate să se dovedească a fi destul de puternic şi să obŃină rezultatele scontate. să se afle că acest lucru nu este adevărat. tactica autorităŃii ascendente dă. Sau sunt cereri extreme. care să facă faŃă unei asemenea tactici..nu’’ şi asta în mod amabil.şi să creadă că poate şi trebuie să vorbească pentru priorităŃile şi nevoile celor din subordine. care mai repede va ajunge la un compromis decât să rişte o confruntare severă pe probleme nenegociabile. de fapt o escaladare a autorităŃii. câştigând în acest fel timp pentru a gândi mai bine afacerea sau chiar pentru a ieşi dintr-o situaŃie dificilă. Are astfel posibilitatea de a spune mai uşor . scopul acesteia fiind acela de a pasa aprobarea la nivelele ierarhice superioare. autoritatea limitată constituindu-se într-o însemnată sursă de putere. în negociere există şi o autoritate ascendentă. pentru ca. Cererile nenegociabile sunt periculoase pentru partea care le face. De asemenea. încât un compromis asupra lor pare imposibil. În cadrul negocierilor există anumite cereri care nu pot fi satisfăcute. poate pune pe oricare dintre negociatori sau chiar pe amândoi în dificultate. risipindu-i în acelaşi timp pe cei din tabăra adversă. puternic din punct de vedere psihic. Un asemenea negociator poate amâna luarea unei decizii. Cererile din această categorie micşorează aşteptările adversarului. Curios este faptul că asemenea cereri pot ajuta pe negociator să-şi strângă proprii oameni.

printr-o instruire pedagogică periodică şi. printr-un proces complex de perseverenŃă şi educaŃie a voinŃei.3.tratative. Se poate forma astfel puterea de voinŃă. Teoretic. La fel de importantă este însuşirea unei educaŃii în direcŃia cunoaşterii personalităŃii partenerului 40 . În procesul de educaŃie psihologică. Prin educaŃie psihologică. practic. de minciună. Se va avea în vedere regula potrivit căreia cei mai mulŃi indivizi se caracterizează prin dimensiuni medii de aptitudini. In aceste condiŃii. cu timpul. va fi tot timpul complexat de necunoaştere. de înfrânare a acŃiunilor pripite. se întăreşte puterea de participare şi de stăpânire de sine. unele pozitive. oricâtă educaŃie psihologică i se va face. în procese de simulare a negocierilor. atitudinile negative. pe calea intrării candidaŃilor în diferite echipe de negociatori. ImportanŃa personalităŃii negociatorului În societate oamenii se diferenŃiază printr-o multitudine de atitudini înnăscute sau dobândite. de observare şi instruire în procesul activităŃii generale desfăşurate. în activitatea de bază. personalitatea negociatorului se formează prin şlefuirea şi înnobilarea aptitudinilor ce îl caracterizează. a lăcomiei. diversele defecŃiuni pot fi corectate. selecŃionarea propriilor negociatori constă într-un proces îndelungat şi complex de experienŃe. în timp nelimitat. în timp putându-se forma trăsături psihofiziologice pozitive. care se impune ca un proces continuu. Un negociator lipsit de pregătirea profesională. Altfel spus. de şiretenie etc. Printr-o educaŃie psihologică. la început ca observatori apoi. în măsura în care există motive serioase şi suficient timp pentru acceptarea acestei idei. Pregătirea psihologică va da roade numai pe fondul unei personalităŃi morale şi profesionale. Psihologia negociatorului 3. majoritatea cererilor de acest tip pot deveni negociabile. trăsăturile pozitive. din cauza insuficienŃei profesionale va recurge la atitudini de nervozitate. de oscilaŃie. Totusi. de calmare a nervozităŃii. În procesul de educaŃie psihologică se porneşte de la cunoaşterea aptitudinilor individului.3. de descătuşare a iniŃiativei şi de impulsionare a curajului. cât şi practic. de cultivare a cinstei şi vredniciei. de inconsecvenŃă. temperament. în activităŃi de analiză şi de decizie.1. de la temperamentul. fire şi caracter. de o mai mică importanŃă. talentele pot fi promovate spre a dobândi trăsături noi în ascensiunea către abilitate şi măiestrie. altele negative. se corectează anumite defecŃiuni. 3. Instruirea psihologică se face atât teoretic. antrenându-i în operaŃiuni de pregătire a materialelor documentare. firea şi caracterul ce-i definesc personalitatea.

cu privire la comportamentul şi experienta acestora. în mare măsură. pot fi identificate o parte din aptitudinile.2. negocierea nu este altceva decât o evaluare nescrisă a caracterului şi calităŃilor celor care negociază. realităŃi ce se constituie în elemente formative ale profilului şi caracterului acestuia. rămâne una dintre cele mai pretenŃioase. selectate. adaptabilitate la situaŃii complexe. • o profundă şi solidă pregătire profesională. în cea mai mare măsură. de negociator. respectiv să adopte strategii şi tactici potrivite în bătălia psihologică determinată de confruntarea celor două personalităŃi. dar şi lipsurile partenerului de negociere. a regulilor şi alternativelor acestora. mobilitate în spirit. tact. Trăsăturile şi calităŃile negociatorului Reuşita în negocieri depinde. succesul la masa tratativelor este determinat. cunoaşterea tehnicilor de negociere. După mai multe contacte individuale. trăieşte. fie dobândite printr-o temeinică pregătire. politice şi culturale bine determinate. precum şi cu inteligentă. negociatorului îi va fi mult mai uşor să se pregătească în mod corespunzător.3. activitatea desfăşurată de acesta nu este deloc uşoară. • claritate în gândire. De asemenea. o memorie foarte bună. fie native. capacitate de adaptare la situaŃii diferite sau neprevăzute. prezentă de spirit. 3. din următoarele: • cultură generală vastă. implicit de dimensiunea cumulului de calităŃi ale acestuia. de personalitatea negociatorului. În aceste condiŃii. 41 . se pot culege alte referinŃe privind personalitatea acestuia şi a celorlalŃi membri ai echipei adverse de negociere. Înainte de toate trebuie reŃinut că negociatorul este un individ care se naşte. minte clară şi mari rezerve de energie. modestie. ce se vor potenta prin experienŃa proprie şi observarea atentă a altora. un bun negociator trebuie să fie înzestrat cu trăsături specifice native. se formează şi munceşte în contextul unor realităŃi social-economice. De fapt. BineînŃeles. uşurinŃă în exprimare.în negociere. Oricât de fructuos ar fi pregătite negocierile. Un bun negociator trebuie să fie posesorul unor însuşiri. imaginaŃie. • cunoaşterea perfectă şi în detaliu a tematicii şi problematicii puse în discuŃie. farmec. dimpotrivă. curaj. fler etc. de calităŃile şi de trăsăturile acestuia. sub aspectul trăsăturilor sale psihofiziologice. trebuie menŃionat şi faptul că meseria de negociator. în principal.

să fie abil atunci când se află în situaŃii de ambiguitate. elasticitate şi perseverentă în direcŃia convingerii partenerului. Factorii de care depinde puterea de a negocia Puterea de negociere este constituită din totalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate folosi în vederea obŃinerii unei soluŃii cât mai aproape de poziŃia proprie de negociere. alŃii subiectivi. să înŃeleagă modul de gândire al acestuia. să aibă simŃul oportunităŃii şi al momentului. • să fie ferm. viteza de reacŃie.3. de a judeca problemele în spirit practic. Acest lucru depinde de o serie de factori. respectiv flexibilitatea în luarea deciziei. • să ştie să se transpună în situaŃia partenerului. respectiv să aibă simŃul oportunităŃii în luarea deciziilor majore. de la imediat la perspective. în momentele optime. 3. • să fie înzestrat cu mult bun simŃ. sincer. având măiestria de a se înŃelege cu persoane situate la toate nivelurile. să fie diplomat şi convingător. presiunea echipei de negociere. • capacitate de a se integra într-o echipă. • încredere în sine. prin argumente logice. dar şi flexibil în analiza argumentelor partenerului. strâns legaŃi de domeniul în care se desfăşoară negocierile. 42 . Avem în vedere factori precum experienŃa ultimilor negocieri. • capacitate de a şti să negocieze sub presiunea timpului iar. modul de pregătire a negocierii etc. temperat. In negocieri. perseverent. prezenta de spirit înseamnă şi iuŃeala cu care pot fi depistate dezavantajele unilaterale sau reciproce şi redirijarea acŃiunii sau amânarea negocierilor. • să poată să se autocontroleze în permanentă.• capacitate de analiză. balanŃa urmând a se înclina de partea celor mai bine pregătiŃi. spirit de cooperare înseamnă spirit de echipă. putere de a-si păstra calmul în condiŃii de stări emoŃionale sau de stres. care să demonstreze că sunt apărate şi interesele lui. De fapt. de a şti să câştige timp util. capacitatea de a-Ńi asuma un anumit risc. de a asculta şi retine esenŃialul. De asemenea. de la formal la informal. înzestrat cu talentul de a observa şi colabora cu alŃii. partenerul de negociere şi organizaŃia pe care acesta o reprezintă. necesar primirii unor noi instrucŃiuni şi luării unor decizii eficiente. în situaŃii dificile. gradul de informare despre piaŃă. • să aibă prezentă de spirit. curajul de a decide la timpul potrivit.3. calm. de a fi un bun coleg şi colaborator. disponibilitate de a se descurca în situaŃii limită. constructivitate. • trezorier de informaŃii. în procesul negocierii se confruntă personalitatea indivizilor participanŃi. unii obiectivi. sub toate aspectele: de la general la particular.

sistematic şi metodologic. lucru însă destul de greu de realizat. neexistând nici un fel de înlocuitor pentru ea. ce vrea fiecare individ să înŃeleagă. Este foarte greu. cu cealaltă parte. memoria.preveniŃi-l pe client’’. In ultima vreme. dacă nu chiar imposibil. cinstit şi rezonabil însemnând. Aceasta deoarece. Din acest punct de vedere. dar şi o intuiŃie. dreptul de a verifica ce i s-a spus. ce i s-a promis. integritatea. Credibilitatea implică ce se spune. 3. de la situaŃia sa materială. Deci preŃul nu înseamnă neapărat numai bani. s-a trecut tot mai mult de la vechiul principiu . mai ales. sunt interpretabili. de fapt. In negociere trebuie să se aibă în vedere fiecare individ în parte. Din punctul de vedere al cumpărătorului. Ea este o evaluare a calităŃilor şi caracterului participanŃilor la negociere. şi nu în ultimă instanŃă. dificultăŃile curente care apar. nu este însă cuantificabil. gândirea. Fără o asemenea calitate.. pornindu-se de la poziŃia sa în societate şi. Depinde din ce punct de vedere este privit conceptul de cinste. iar când vorbim de 43 . de cele mai multe ori. credibilitatea şi integritatea sunt elemente de primă însemnătate în asigurarea succesului negocierii. spiritul de observaŃie şi atenŃia. nu are sorti de izbândă. face parte tot atât de mult din afacere.O negociere este mai mult decât o discuŃie urmată de un acord semnat şi parafat. în mare măsură. acesta fiind mai degrabă o combinaŃie de beneficii. In noŃiunea de aptitudini trebuie incluse inteligenta.lăsaŃi-l pe cumpărător să se păzească singur’’ la unul nou. sau dimpotrivă. Credibilitatea este o calitate care. de la respectul de care se bucură. De fapt. când se spune şi mai ales cine o spune..4. este ascunsă în preŃul pe care îl plăteşte clientul. Tipuri de negociatori Negocierea este atât un demers ştiinŃific. trebuie menŃionat faptul că majoritatea dintre negociatori doresc să fie sau cel puŃin. cinstea şi credibilitatea sunt elemente de primă însemnătate.3. respectiv . ca de altfel şi cel de cinste şi rezonabilitate. nici-o negociere. cum se spune. In ceea ce priveşte cinstea. Conceptul de dreptate. imaginaŃia. de psihologia negociatorului. de aptitudinile şi temperamentul acestuia. oricât de bine pregătită ar fi. de personalitatea. Asemenea termeni sunt subiectivi. Asemenea caracteristici ale procesului de negociere Ńin. ca şi mărfurile şi serviciile oferite spre vânzare. cu oameni pe care nu îi crezi. Integritatea este de fapt cea care face să meargă afacerea. să pară cinstiŃi şi rezonabili. cât şi o artă. să negociezi cu oameni în care nu ai încredere. în cadrul unei negocieri trebuie să existe un simŃ dezvoltat al valorilor şi mai ales disponibilitatea de a împărŃi în mod echitabil.

expectativă exagerată. este lipsit de iniŃiativă. în principal. apatie. dar paradoxal. • pe parcursul negocierii intervine sporadic cu idei sau cu propuneri. retragere pripită. mânie. inconsecventă. c) Permisiv: • nu doreşte să fie neapărat convingător. dar este un sentimental. de cele mai multe ori. control şi stăpânire de sine. avem în vedere rapiditatea în luarea deciziei. dar nu acceptă nici postura de învins. Temperamentul cel mai potrivit negociatorului este cel definit de calm. pripeală. pentru evitarea blocării negocierii şi găsirea unor soluŃii conciliante. • nu este preocupat neapărat de problemele concrete ale ordinii de zi. dar încearcă şi. reuşeşte să fie realist. este un partener ideal de echipă. • de cele mai multe ori nu rezistă până la sfârşitul negocierii. In contextul celor prezentate. agitaŃie. • este preocupat în clarificarea neînŃelegerilor. irascibilitate. • are o dorinŃă lăuntrică de a fi util şi este satisfăcut atunci când poate depăşi momentele conflictuale. 44 . dar şi nervozitatea sau emotivitatea. • are un stil flegmatic. dar o dată ce face acest lucru. mai ales. cu orice preŃ. • are abilitatea de a tolera ambiguitatea şi conflictele. flexibilitatea. b) Cooperant: • este un sentimental. d) Creativ: • este. răbdare. de foarte multe ori. răspunsurile parŃiale sau evazive. încearcă. constructivă. în practica negocierilor comerciale s-au conturat. să-şi impună părerea. un vizionar şi abia după aceea un organizator eficient. • acceptă dezordinea. fiind interzis să facă parte din echipele de negociere indivizi dominaŃi de nervozitate. participare activă şi. următoarele tipuri de negociatori: a) Autoritar: • este pasionat de activitatea desfăşurată. chiar dacă asemenea indivizi sunt chiar foarte buni profesionişti în domeniul lor de activitate. mai întâi. educaŃia şi tenacitatea. dar şi de negociere. dar vine. • nu face uz de autoritate şi este iubit de colaboratori. civilizat.temperament. • este un bun cunoscător al spiritului de echipă. • are caracter rigid şi este puŃin receptiv la argumentele sau informaŃiile partenerului. nerăbdare. supărare. cu soluŃii concrete. plăcut şi sociabil. • este un bun organizator.

45 . El nu admite nici-un fel de compromis. aşteptând ca acesta să obosească. la iritare şi. transformând negocierile în ceartă sau. In cadrul unei asemenea confruntări. de la premisa că trebuie să ducă la bun sfârşit negocierea şi să încheie afacerea. se ajunge. trăsăturile uneia sau alteia din categoriile de mai sus. într-un mod diplomaŃie. SoluŃia cea mai bună în faŃa unui asemenea individ constă în adoptarea unei atitudini de calm. In ciuda inconsistenŃei argumentelor pe care le aduce. să facă greşeli grave. în acest caz. tipurile de negociatori prezentate nu epuizează toate cazurile întâlnite în practica negocierilor. fiecare partener se străduieşte să-şi impună punctul său de vedere. se va strădui să obŃină maximum de avantaje. a calităŃilor profesionale şi intelectuale. de care însă un bun negociator nu trebuie să abuzeze. dar şi de marile corporaŃii. indiferent de caracterul acestora. reuşita negocierii este. în negocierile diplomatice. să dea răspunsuri. în final. în goana după supremaŃie. în cea mai mare parte asigurată. purtate la nivelul cel mai înalt. în totalitate. 3. Atitudini în procesul de negociere In procesul de confruntare a personalităŃilor la masa tratativelor. în primul rând. O asemenea atitudine este caracteristică negociatorului orgolios. cooperarea fiind atitudinea ideală care creează premise certe promovării unor relaŃii profitabile între partenerii de afaceri. la eşec. Este o atitudine în aparentă firească. reuşeşte să le întrerupă. c) DominaŃia este adoptată de negociatorul care are o multitudine de posibilităŃi de a încheia o afacere. fără nici o motivaŃie reală. cei mai mulŃi dintre negociatori neavând. iar mersul negocierii îi este total favorabil. fără a-şi umili însă partenerul de negociere. în cel mai fericit caz. Tipologiile menŃionate au mai degrabă un caracter teoretic. Este atitudinea adoptată. care face obstrucŃie la orice intervenŃie a partenerului de negociere. fiecare parte poată să pună întrebări.3. să aducă argumente şi contraargumente. de tăcere şi evitare a intrării în discuŃii contradictorii sau în ceartă. se manifestă mai multe categorii de atitudini interpersonale: a) Cooperarea este atitudinea cea mai frecvent adoptată în marile negocieri. In situaŃia în care se va declanşa o competiŃie în supraestimarea argumentelor proprii. să exaspereze şi.Desigur. în general. de firmele comerciale cu reputaŃie. Echipa de negociere porneşte. b) Ostilitatea se manifestă prin agresivitatea unuia sau ambilor parteneri de negociere. dovedind abilitate şi rafinament. El îşi va respecta Ńinuta de sobrietate şi corectitudine.5. Beneficiind de rolul dominant pe care îl oferă conjunctura. Când ambii parteneri adoptă o atitudine cooperantă. căutând să beneficieze de conjunctura favorabilă. în mod faŃal. în majoritatea cazurilor.

f) RaŃionalitatea. pe legitimitate şi pe respect reciproc. pe culturi şi chiar pe fiecare Ńară în parte. Fiecare negociator. fiind o armă puternică. tocmai pentru a înlătura orice fel de obstacol din calea negocierilor şi de a se evita situaŃiile de descurajare. al negocierilor. subtilă.4.d) Pasivitatea este o atitudine indicată în negocierile în care partenerul de negociere dovedeşte multă ostilitate sau chiar neprincipialitate. realismul reprezintă o atitudine bazată pe logică. Fiecare dintre aceştia manifestă încredere limitată şi luptă pentru obŃinerea avantajului minimal. Partenerii de negociere se manifestă în mod sobru. e) Creativitatea rămâne. atitudinea de indiferenŃă simulată şi să-l invite pe partener să participe la discuŃii sau eventual să amâne negocierile. Astfel: 46 . atitudinea cea mai constructivă. de regulă încercarea de a imita stilul altuia conducând la eşec. căutând soluŃii avantajoase pentru ambele părŃi. Un bun negociator trebuie să depisteze. cu multă experienŃă. separat. a) Stilul european se diferenŃiază pe mari zone geografice şi economice. toate acestea impun un anumit stil de comportament. Un asemenea negociator va manifesta în permanenŃă iniŃiativă. ca până la urmă să nu fie de acord cu nici unul şi să treacă la ofensivă. Indiferentul se declară. va adopta stilul colectiv impus de tradiŃiile şi obiceiurile din Ńara sa. distructivă. deprinderile colective. Un aspect la fel de grav al pasivităŃii este indiferenta. 3. Stiluri de negociere Ca regulă generală. obiceiurile. în practica negocierilor internaŃionale este bine ca fiecare negociator să-şi dezvolte un stil propriu de abordare a strategiilor şi tacticilor. interesele lui minimale. o asemenea atitudine nu poate fi adoptată decât de negociatorii de elită. Diferentele de culturi naŃionale. ea devine o armă foarte periculoasă pentru ambele părŃi. fără nici un fel de exces de politeŃe şi de afectivitate. încă de la început. Atunci însă când pasivitatea se manifestă în procesul normal al discuŃiilor. Negociatorul se străduie să înŃeleagă poziŃia intimă a partenerului. şi mai ales cu un talent deosebit în arta de a negocia. cel puŃin în subconştientul său. tradiŃiile. ce se va solda cu un eşec total. în aparentă. fără a neglija însă avantajul partenerului său. de acord cu toate argumentele partenerului de negociere. Desigur. alături de cooperare. aflându-se în permanentă într-o stare de neutralitate şi obiectivitate. care trece însă dincolo de limitele cooperării fireşti. care duce la complicarea negocierilor şi la consumarea inutilă a timpului. eficace şi mai ales derutantă în jocul negocierilor declanşat de către partener.

Italienilor (ca de altfel şi turcilor) le place să se tocmească. sub presiunea timpului şi a altor factori. prin crearea unui mediu de adaptare la realităŃile mediului şi concurenŃei. CaracterizaŃi printro solidă pregătire profesională. cu multe înclinaŃii spre mituire. multă cultură. De asemenea. având un umor natural şi de calitate.neamŃul’’ să-şi lanseze oferta. Se caracterizează prin punctualitate. apreciază protocolul bine făcut. înainte ca . liniştit. ce îşi propune să găsească soluŃii bine fundamentate. suspicioşi şi veşnic nemulŃumiŃi. ca şi oamenii de afaceri din această Ńară. • Stilul francez se caracterizează prin elegantă. de tatonare. prietenos. Negocierile încep cu mari introduceri. Negociatorul francez preferă să parcurgă trei faze: faza negocierii preliminare. El este de acord cu toate şi cu nimic. ferm şi aproape matematic. • Stilul italian este vesel. introducând un mare grad de siguranŃă în negociere. dar foarte consistent. In negociere. băuturile fine. faza deciziilor şi încheierii tranzacŃiei. faza negocierilor de principii. chiar şi atunci când sunt convinşi că au făcut o afacere bună. diminuând la maximum rolul negocierilor. reticent.• Stilul nemŃesc este unul exact. dar nici nu are pretenŃii exagerate. cald şi exploziv.. este de reŃinut faptul că nordicii sunt 47 . • Stilul nord-european este un stil rece. negociatorul francez consideră negocierea ca o dezbatere amplă. devin rigizi. englezul. cu salutări ceremonioase. îşi pierd repede răbdarea. Ei pot fi cuceriŃi relativ mai uşor numai în fazele de început ale negocierii. Ei speculează la maximum informaŃiile furnizate de un partener infatuat şi slobod în declaraŃii. englezii fiind şi foarte protocolari. în negocieri dovedesc flexibilitate dar. fără scrupule. Ofertele acestuia au aproape întotdeauna un caracter sacrosamit. In sfârşit. astfel încât inspiraŃia de moment joacă un rol minor. Calea cea mai bună de învingere a unui asemenea stil constă în acŃionarea cu precădere a negociatorului oponent. prietenos. cu o pregătire riguroasă a negocierii. prin modestie. Negociatorul german nu va face niciodată compromisuri radicale. In final. sociabil. punctualitate. seriozitate. având fise pentru partenerii de negociere şi scheme de negociere pregătite în prealabil. Nordicii vorbesc puŃin. mesele copioase. precaut. pare amator şi chiar naiv. sunt politicoşi şi exacŃi în tot ceea ce fac. apropiat şi agreabil. francezul devine ferm şi puŃin arogant. elasticitate. Cu toate acestea. muzica şi femeile frumoase. un stil clar. deşi bine pregătit. Este deschis. De menŃionat că negociatorii italieni. O dată ajuns în faza finală. care stă de fapt la baza deciziilor. negocierea fiind considerată ca o competiŃie antagonistă. politeŃe. Ei deŃin informaŃii pertinente şi la zi. • Stilul englez se caracterizează prin multă flexibilitate şi înŃelegere aparentă.

cu cărŃile pe faŃă’’. De remarcat şi. îŃi fură din timp). care ştiu să aprecieze complimentele. Stilul american este cel ce domină în prezent literatura de specialitate. Negociatorul nord-american este mai puŃin formalist. sincer. cu orice preŃ. punctualităŃii şi manifestă (ca şi englezii) aspecte de . echipele de negociere sunt numeroase şi au în componentă specialişti. profesionalism. De regulă. recurg la elemente de ordin emoŃional. Americanii acordă o mare atenŃie organizării. cu costum şi cravată şi să aibă neapărat asupra lor cărŃi de vizită. Manifestând o politeŃe cu totul exagerată (care îŃi creează o stare euforică. dar bine pregătit şi specializat la maximum. preferă negocierile purtate cu ocazia unor întâlniri protocolare. Argumentele prezentate în discuŃii se bazează pe fapte. Negociatorul chinez. deosebită abilitate. ci va da răspunsuri evazive.. iar logica este rece. pentru a prezenta doar un exemplu. ritualele legate de protocol sunt extrem de importante. stilul american este unul caracterizat prin exuberantă. strânsul sau sărutatul mâinii provoacă japonezilor o adevărată oroare. Ei nu negociază niciodată . La japonezi. c) Stilul asiatic este dominat de suspiciune şi neîncredere faŃă de vestici. dar care. reuşind să obosească. întrebând câte ceva. fiind maeştrii în simulări. neoficiale. pe date. de încredere şi de speranŃă.. negocierile cu chinezii sunt greoaie.nu’’ ferm. sentimentele sunt lăsate la o parte. ei îşi respectă obligaŃiile cu sfinŃenie. In ceea ce priveşte negociatorii din America Latină şi de Sud. dar o dată ce tranzacŃia a fost încheiată. partenerul de negociere. sărbători de familie sau religioase. după ce în prealabil a încercat să creeze un climat cald. Elementul fundamental la care Ńine chinezul este reputaŃia. este cinstit şi modest. cu ocazii festive. în acelaşi timp. pentru a-şi convinge partenerii.profitul’’. fizic şi psihic. b) Americanii se apropie ca stil de negociere de englezi. aceştia sunt mult mai puŃin rigizi decât cei nordici. a scopului propus. negocierea cere multă experienŃă şi răbdare. care intră în discuŃii în permanentă. cel puŃin în aparentă. dar manifestă reŃinere faŃă de partenerii tineri şi de femei. De regulă. partenerilor de negociere li se recomandă să fie îmbrăcaŃi sobru. Negociatorii chinezi sunt gazde ospitaliere. şi de speculat. lipsa de cunoştinŃe faŃă de Ńări şi culturi străine. La japonezi. ca şi la felicitări. subordonat obŃinerii profitului. intrând direct în subiect. Americanul consideră că singurul său patron este . fiind vagi şi neclari în declaraŃii. urmărind atingerea. In general. pe tradiŃie. Gesturi precum bătutul prieteneşte pe umeri. Un negociator japonez nu spune niciodată un . 48 .egalitate’’ în relaŃia şefi-subordonaŃi.. poate..sensibili la atenŃii protocolare cu valoare simbolică. experŃi.

un răspuns . un climat normal.. în care religia islamică condamnă dur pe cei ce primesc mită). 49 . în care timpul nu contează.nu’’ echivalează deseori cu opusul lui sau. încâlcit.. arabii consideră că dacă nu te tocmeşti.poate’’. De cele mai multe ori. Este foarte important ca partenerul să câştige încrederea negociatorului arab. Deşi purtate într-un climat amabil.. trebuie reŃinut şi faptul că la arabi. Arabii apreciază în mod deosebit pe cei ce le cunosc cultura şi înŃeleg modul lor de viaŃă. îi jigneşti. Este un stil . Negociatorul arab nu admite nici un fel de compromisuri oficializate.da’’ sau .d) Stilul arab necesită crearea unui climat de ospitalitate desăvârşită. pentru a purta discuŃii cu un terŃ care . considerând partenerul ca având o mare importantă. iar mita nu este exclusă în afaceri (cu excepŃia Ńărilor şeite. de regulă. la întârzieri şi întreruperi. stilul arab este unul dezordonat. cu un . în aparenŃă lipsit de o logică elementară. în cel mai bun caz. sunt dese cazurile în care negociatorii arabi recurg la afirmaŃii dure. nu are nici o legătură cu negocierea. De asemenea..al deşertului’’. In plus.

o clasificare a acestora fiind o încercare destul de dificilă. acestea se referă la situaŃia economică mondială. incomplete. informale. existenŃa unor informaŃii privind conjunctura. nu în ultimul rând. la partenerul de negociere şi la organizaŃia pe care acesta o reprezintă. veridicitatea sau chiar dificultatea obŃinerii acestor informaŃii. formal şi care constă în schimbarea de informaŃii la masa tratativelor şi un al doilea tip de canal. prin intermediul căruia urmează a se obŃine informaŃii colaterale.este o operaŃiune destul de dificilă şi mai ales plină de responsabilitate. b) După obiectul informaŃiilor. cel indirect. piaŃa.1. produsul şi preŃul este o necesitate ce nu poate fi pusă. vor exista două canale de obŃinere a informaŃiilor: unul direct. Tipologia informaŃiilor este una complexă. modalităŃile concrete de culegere a acestor informaŃii fiind diferite.1. De regulă. indispensabile începerii negocierii . Culegerea informaŃiilor . Ele au în vedere gradul de accesibilitate a acestora (accesibile uneia din părŃi sau ambilor parteneri de negociere). precizia informaŃiilor obŃinute (în detaliu. iar în ceea ce priveşte cele comerciale. se poate face totuşi următoarea clasificare a informaŃiilor: a) In funcŃie de sursa obŃinerii.CAPITOLUL 4 MANAGEMENTUL NEGOCIERII 4. Pornindu-se de la o serie de criterii. InformaŃia în negociere 4. Categorii de informaŃii şi modalităŃi de obŃinere a lor Un sistem informaŃional adecvat este o condiŃie esenŃială în reuşita negocierilor în general. la piaŃa externă de unde provine partenerul de negociere. în nici un caz. neoficiale. în orice gen de negociere. la piaŃa produsului ce face obiectul negocierii şi. informaŃiile se vor obŃine prin următoarele modalităŃi: 50 . există informaŃii primite din surse interne şi din surse externe. în discuŃie.şi avem în vedere în principal pe cele absolut necesare. vagi etc. cu un grad redus de precizie şi detaliere.1.). Desigur. există şi alte importante criterii de clasificare a informaŃiilor. Pe de altă parte însă. partenerul.

altfel zis. iar acest lucru nu este decât un lucru pozitiv. de regulă. de genul: • discuŃii secrete sau particulare.. • rapoarte. • zvonuri privind activitatea şi comportamentul viitorului partener de negociere şi mai ales despre organizaŃia pe care acesta o va reprezenta. care dau ambelor părŃi o imagine reală asupra obiectului negocierii şi mai ales asupra problemelor pe care acestea le presupun.dea drumul’’ şi să discute . nu tot ce trebuie spus se şi poate spune.. altele deviate de curgerea informaŃiilor neoficiale sau semioficiale. ştiri privind relaŃiile partenerului etc. Intr-o discuŃie neoficială. Acestea vor permite exprimarea unor aspecte clare. în cadrul negocierilor oficiale nu se spune absolut tot ceea ce ar trebui ştiut. obŃinute prin căi diferite.. • recurgerea la intermediari terŃi. cataloagelor. furnizând o perspectivă profundă asupra a ceea ce urmează să se discute la masa tratativelor. b) informaŃii voalate. Aceasta deoarece tehnicile de comunicare indirectă permit ca informaŃiile să .a) informaŃii oferite. • scurgeri de informaŃii.curgă’’ de la om la om mai repede şi mai ales cu un minimum de efort. pot împărtăşi şi lucruri 51 . Aceeaşi problematică o comportă şi discuŃiile particulare. dacă o poziŃie avansată neoficial este ulterior respinsă de către ambele părŃi. respectiv date privind cifra de afaceri. comunicatelor din mass-media. Mai mult.pierdute’’ sau lăsate intenŃionat la îndemâna viitorului partener de negociere. negociatorii pot să-şi . respectiv o serie de informaŃii confidenŃiale sau date asupra proceselor şi fenomenelor ce pot influenŃa mediul economico-social în care îşi desfăşoară activitatea viitorul partener de negociere sau de afaceri. de genul prospectelor. In acelaşi timp. • note sau documente . mai mult sau mai puŃin corecte.. sunt recomandate câteva canale de comunicare indirectă. InformaŃiile indirecte. va fi mult mai uşor să se ia o serie de măsuri de repliere. pentru a susŃine o comunicare deschisă. d) informaŃii secrete. c) informaŃii de uz intern. informări şi analize date publicităŃii. Unele dintre acestea vor fi modificate. Intr-un asemenea context. canalele informaŃionale de comunicare creând posibilitatea ca obiectivele de natură personală ori organizatorică să fie uşor modificate. tehnologiile de fabricaŃie utilizate.de la om la om’’. informale există. intenŃiile viitoare ale partenerului de negociere. neexitând nici un fel de risc privind un eventual compromis formal. • informaŃii făcute cunoscute prin mass-media..

In negocieri există destule cazuri în care părŃile folosesc aşa-zisa politica a uşilor deschise. într-un cadru oficial. despre probleme tehnologice şi de producŃie. într-un cadru destins. nu se vor face publice informaŃii despre reduceri de preŃuri. de a cunoaşte. Aceasta deoarece asemenea discuŃii pot fi folosite şi pentru denaturarea adevărului. Dacă este foarte greu. politica uşilor deschise este destinată nevoii partenerului de negociere de a şti. despre situaŃia economicofinanciară. altfel existând riscul compromiterii afacerii. în folosirea politicii uşilor deschise trebuie să existe şi anumite limite. pot indica intenŃia neoficilă de a face un compromis. în acest context. indiferent de poziŃia în care se află pentru o perioadă de timp. spuse chiar în glumă. chiar circumspecŃie. când majoritatea participanŃilor sunt porniŃi pe confesiuni. şi apoi celui de afaceri. El poate face orice fel de investigaŃie. acest lucru. DiscuŃiile particulare sunt absolut obligatorii atunci când poziŃiile în cadrul negocierilor s-au acutizat.intoxicarea acestuia’’. pentru început. politica uşilor deschise promovează încredere în parteneri şi pregăteşte cadrul unor discuŃii deschise. potrivit căreia „orice client are dreptul să cunoască foarte bine ceea ce cumpără’’. Mai mult. iar impasul este iminent. să fie luate măsurile asiguratorii de preîntâmpinare a lor. In acelaşi timp însă. Desigur. De fapt. permiŃând partenerului de negociere. O asemenea politică nu înseamnă nicidecum un gest de generozitate. în mod expres. să existe o anumită precauŃie. decât în altul oficial. Asemenea discuŃii au rolul unui ventil de siguranŃă.comune. să se convingă ce afacere bună poate să încheie. va trebui să se ştie încă de la început eventualele pericole şi.. atunci când se recurge la obŃinerea unor informaŃii prin intermediul unor discuŃii particulare. In felul acesta. cu excepŃia cazului în care partenerul de negociere cere. De multe ori. ci se datorează mai ales presiunii exercitată de concurenŃă. sincere despre alte probleme ce interesează ambele părŃi. 52 . o astfel de politică este cu adevărat eficientă. Iată de ce este recomandabil ca la asemenea întâlniri.strecori’’ informaŃii eronate într-un cadru neoficial. chiar imposibil să faci o anumită afirmaŃie la masa tratativelor. discuŃiile private pot umple prăpastia ce se naşte între ceea ce se doreşte şi ceea ce este însă posibil. câteva vorbe bine alese. la o cafea. pentru încercarea vigilenŃei partenerului de negociere sau chiar pentru . Astfel. testarea unor ipoteze de lucru şi evaluarea integrităŃii partenerului de negociere. poate întreba orice şi pe oricine. să vadă. permiŃând rezolvarea problemelor.. fiind mult mai uşor să . Aşa cum arătam deja. o mărinimie. unde vigilenta este mult mai ridicată. modalităŃile practice de culegere a informaŃiilor sunt multiple şi diferite.

Intr-un asemenea context. iar comunicarea este larg răspândită şi instantanee. cât mai ales partenerul de negociere. Dacă este vorba. partenerul de negociere sau de afaceri. în mod sigur. informaŃii care nu pot şi nu trebuie să fie divulgate. acestuia? • care sunt avantajele specifice oferite de produsul în cauză? Ce gândeşte cumpărătorul despre aceste avantaje. mai devreme sau mai târziu. nu este deloc bine să se insiste asupra lor. în orice negociere există date. informaŃii care nu privesc. la început negocierea. de volumul şi mai ales de calitatea informaŃiilor privind partenerul de negociere. atitudinea lui faŃă de obiectul negocierii. iar apoi chiar afacerea în cauză. acesta trebuie să aibă răspuns la o serie de întrebări de genul: • care vor fi obiecŃiile specifice pe care cumpărătorul le-ar putea avea faŃă de produsul ce se vrea a fi vândut? Ce nu-i convine. Sunt însă o serie de probleme pe care negociatorul trebuie să şi le pună înainte de începerea negocierii. într-o măsură apreciabilă. în care informaŃia înseamnă putere. ar putea ajunge. Deşi asemenea informaŃii ar fi de un real folos pe parcursul negocierii. punând în discuŃie. nu trebuie omis faptul că . organizaŃia pe care acesta o reprezintă. este aproape imposibil să poŃi avea toate informaŃiile privind partenerul de negociere. Practic însă.ştirile senzaŃionale trag după ele ştiri senzaŃionale’’. de exemplu. într-adevăr. Intr-o lume complexă. In zelul de care aceştia dau de multe ori dovada. folosirea. de fapt. ca şi despre eventualele dezavantaje ale produsului? • crede cumpărătorul în garanŃia oferită şi în documentaŃia pusă la dispoziŃie? • ce informaŃii există că. de vânzător. care deci nu trebuie cunoscute. va abuza de ele. InformaŃii care nu trebuie cunoscute FaŃă de cele prezentate mai înainte este evident faptul că puterea de negociere va fi determinată. în nici-un fel. Este vorba despre o serie de elemente ce privesc atât produsul şi elementele sale corporale.din care o mare parte nu are nici un fel de legătură cu problema negociată devine un lucru cu adevărat periculos. Tactica .. ei pot scoate la iveală. alături de multe informaŃii binevenite. şi mai ales informaŃii cunoscute de prea multă lume .2.1. cumpărătorul va încheia contractul? Pe de altă parte însă.4.informaŃii care nu te privesc’’ (pentru că în ultimă instanŃă este vorba de o tactică de negociere) nu este pe placul cumpărătorului. Asemenea informaŃii. şi altele. la care nu au drept de acces şi nici nu este bine să fie cunoscute. o cantitate mare de informaŃie. a detectivilor particulari este o soluŃie discutabilă. dar 53 . la un neavenit care. de pildă. Astfel.. Asemenea informaŃii nu au ce căuta în dosarul negocierii.

o laudă sau o atitudine de îngâmfare pot duce la dezvăluirea unor confidente profesionale. există riscul de a pierde un client valoros. culmile unei concurente neloiale. alături de cele obŃinute în urma unor discuŃii particulare. In acest sens. Aceste câteva reguli minime sunt absolut obligatorii. informale.2. • să nu se pornească de la premisa că alŃii nu pot înŃelege limba vorbită.1. se impune acordarea unei atenŃii cu totul deosebite modului de comportare al fiecăruia. furtunoasă chiar şi atinge. ci în locuri sigure.intimitate’’. competiŃia este aprigă.. nu în puŃine cazuri. chiar dacă acesta este cunoscut. Utilizarea prezumŃiilor în negociere Un rol deosebit de important în negociere îl au prezumŃiile.2. la care partenerul de negociere nu poate ajunge. 4. In sinea sa. în procesul de pregătire psihofiziologică a membrilor echipei de negociere. cumpărătorul este conştient că vânzătorul îşi protejează propria . pe cât este posibil. Altfel.acesta este nevoit însă să o aibă în vedere. • în timpul şedinŃei. dar tot atât de rafinată. Un gest aparent fără semnificaŃie. în întreaga perioadă de pregătire şi de desfăşurare a negocierilor. în negociere trebuie rezolvată şi o altă problemă importantă. In acelaşi timp. In consecinŃă. se vor respecta o serie de reguli. convingerilor şi argumentaŃiilor în negociere 4. respectiv protejarea informaŃiilor în general. In ultimă instanŃă. să le cunoască şi pe 54 . cele mai importante fiind: • să nu se discute probleme de afaceri în locuri unde conversaŃia ar putea fi ascultată. • să nu se aibă încredere totală în intermediar. • să nu se lase documente în sala de negocieri în timpul pauzelor şi nici în camera de hotel. într-o lume modernă. documentele sau alŃi purtători de informaŃii nu vor fi lăsate la vedere. cu repercusiuni negative în procesul negocierilor. De fapt. este vorba de o problemă de judecată a afacerii. • să fie utilizate cu precauŃie informaŃiile oferite în mod deliberat care. pot duce în eroare. practic nici nu este posibilă începerea negocierii până când echipele nu şi-au format propriile prezumŃii şi. a documentelor negocierii. în particular. Rolul prezumŃiilor. TentaŃia pentru dezvăluirea intenŃiilor concurenŃilor şi a echipei partenere de negociere este deosebit de agresivă. Aceasta deoarece. a asumării unor riscuri.

. în toate cazurile. nu este recomandat să se meargă prea departe cu presupunerile. s-a ratat încheierea contractului datorită faptului că negociatorul a presupus. în condiŃiile în care acŃiuni contrare ar fi mai indicate. Desigur. 55 . acestea nici nu trebuie..ascunse’’). Aceasta deoarece presupunerile sunt indicatori potenŃiali care pot conduce la direcŃii greşite. de fapt. realitatea este alta. ce alte afaceri a mai derulat etc.găselniŃe’’. . există şi prezumŃii bazate pe raŃionamente şi este bine ca mai ales acestea să fie avute în vedere. Intr-o anumită situaŃie.nu va plăti niciodată mai mult’’ sau .. Cele mai multe prezumŃii sunt de natură intuitivă. într-o asemenea situaŃie. ele bazându-se mai puŃin pe raŃionamente (din acest motiv se mai numesc şi . a bonităŃii acestuia. de fapt. mai ales.şlefuite’’. BineînŃeles. Este bine însă ca acestea să fie mai întâi verificate şi abia după ce există destule informaŃii. ce riscuri îşi poate asuma şi.). dacă urmăreşti un asemenea deznodământ. sau pot face pe vânzători să ceară mai puŃin ori să facă concesii rapide. vânzătorii pot presupune o mulŃime de lucruri nereale.. iar cele corecte vor fi luate în seamă. facilităŃi etc. Aceasta. Astfel. Asemenea prezumŃii trebuie să aibă în vedere ce poate şi cât poate partenerul de negociere. ar fi necesare oferte scăzute. Acceptând ideea că în orice negociere trebuie să se recurgă la presupuneri. fără a avea elemente destule şi sigure de susŃinere.) In concluzie. răbdarea fiind. este bine să se aibă în vedere că. de fapt. Cu altfel de presupuneri greşite poŃi să-l înfrângi pe cumpărător chiar înainte de a începe negocierea. că s-a intrat într-un unghi mort când. condiŃii de livrare.. fie pornind şi numai de la ideea că o presupunere nu este nici corectă.nu mai vrea şi nu are interes să mai facă afaceri cu noi după ultima afacere încheiată’’ etc. acestea nu sunt altceva decât nişte . cea mai bună tactică a negocierii. că partenerul nu a venit la discuŃii cu gândul de a trata serios afacerea în cauză. nici greşită. dimpotrivă.. dar ele sunt relativ puŃine.cele ale partenerului. ce criterii de luare a deciziei sunt mai importante pentru acesta (preŃ. într-o negociere de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare. creând impresia că s-a ajuns aproape la reuşită sau. o asemenea recomandare nu înseamnă că presupunerile trebuie eliminate din start. prezumŃiile existente vor fi triate. Presupunerile greşite pot determina astfel cumpărătorii să facă oferte mari atunci când. de genul: . până nu se verifică. Mai mult chiar. mai eficiente şi chiar garantate. neacordând astfel atenŃia cuvenită pregătirii negocierii şi desfăşurării acesteia (cunoaşterea seriozităŃii partenerului.nu are destui bani’’. calitate. care trebuie mai întâi bine verificate şi apoi . să fie crezute.

Puterea de convingere CondiŃia esenŃială a reuşitei într-o afacere este ca negociatorii să fie convinşi că ceea ce susŃin ei este corect. Deşi nu există aproape nici-un fel de certitudine privind corectitudinea partenerului de negociere. întrebări de genul: • ce decizie ar fi dorit să ia. Dacă vor apărea semne care să indice promisiuni nerespectate. iar timpul necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea ei rămâne irosit în zadar. In cadrul negocierilor. iar oferta proprie cât mai atractivă. este de presupus că restul este mult mai rău. uneori nici nu s-au cunoscut până în acel moment.în pielea’’ 56 . că doreşti ca negocierea să se încheie cu adevărat. să te întrebi şi să te gândeşti ce ai face personal dacă ai fi în locul partenerului de negociere. relativ simple. viitorul afacerii nu este deloc optimist.2. judicioasă şi să se bazeze pe probe şi demonstraŃii pertinente. adevărat. astfel încât argumentaŃia ce urmează să fie susŃinută în faŃa partenerului de negociere să fie logică. că aşa trebuie să şi fie. în baza unor informaŃii destul de sumare. ImportanŃa convingerii în negociere 4. altfel spus. de fapt. hainele. la care să încerci să răspunzi. iar dacă acesta prezintă defecte. Practica negocierilor arată că o tehnică eficientă în cresterea puterii de convingere este aceea ca în timpul desfăşurării negocierii. în care cel ce negociază nu este convins că ceea ce susŃine el este şi corect. neseriozitate. In condiŃiile în care cele mai multe negocieri se desfăşoară între oameni care nu au legături personale strânse. Nu întotdeauna se întâmplă însă să fie aşa. Astfel.. Există destule cazuri în care se negociază în virtutea unor obligaŃii.2. manierele şi modul de comportare şi de exprimare. fiecare dintre cele două părŃi încearcă să apară cât mai sinceră. In acest fel.1. partenerul ? • de ce nu a luat o asemenea decizie ? • ce trebuie să faci pentru ca partenerul de negociere să ia cât mai repede decizia în cauză ? Asemenea întrebări şi răspunsurile pe care Ńi le dai te ajută să gândeşti mai mult la propriile tale acŃiuni şi să te raportezi la procesul de luare a deciziei partenerului sau.4. In majoritatea unor asemenea cazuri. este recomandabil să-Ńi pui câteva întrebări. să te transpui . de cele mai multe ori de serviciu. cele două echipe sunt obligate să ia decizii de mare însemnătate. este relativ dificil de convins partenerul că eşti corect. negocierea este sortită eşecului. este adevărat. Ceea ce se observă este aspectul exterior. este total acoperit şi numai vârful se vede. Toate acestea sunt ca şi icebergul: corpul se află dedesupt. negocierea se aseamănă cu o reprezentaŃie.2. integritate îndoielnică. fapte exagerate.2.

cu prestigiu în domeniu.dacă Ńintesc mai sus. In felul acesta. să tratezi personal. Dar pentru ca partenerul de negociere să creadă cu adevărat ceea ce i se spune. machete. recenzorii de la revista centrală sunt mai puŃin profesionişti faŃă de cei de la cea locală. prin viu grai. fiecare partener îşi pune întrebarea . oamenii nu acordă atenŃia corespunzătoare modului de . cu toate că pagina tipărită are poate un conŃinut superficial.. O întrebare normală. Dar nu oricând şi oricine poate Ńinti foarte sus.pune-te în situaŃia mea’’. Cu toate că se ştie bine acest lucru. modele (matematice. va fi necesar ca mesajul în cauză să fie transmis în cel mai potrivit mod cu putinŃă. In ultimă instanŃă.acestuia. asupra limitelor acestuia. ExperienŃa. este mai importantă decât una apărută într-o revistă locală. ExperienŃa negocierilor arată că.).ambalare’’ a propriilor idei. Aproape sigur va face acest lucru şi va fi mult mai elastic în negociere. el se va angaja şi va începe să capete o imagine a posibilităŃilor de care dispune celălalt. decât în scris. la fel se pune problema şi în cazul ideilor. de regulă. viaŃa au demonstrat nu de puŃine ori faptul că oamenii cu pretenŃii mai mari..2. De fapt. nivelul de performantă la care acesta a ajuns.. vizuale. o pagină tipărită are o greutate mai mare decât o notă scrisă de mână. o opinie a unui specialist recunoscut. programe pe computer etc. pe parcursul desfăşurării negocierii este bine să se procedeze în aşa fel încât negociatorul să se plaseze în situaŃia celuilalt. grafice. logică. şi reciproca este însă adevărată. mai înalte. de fapt. Astfel. se apelează la o gamă largă de tipuri de comunicare: scrise. Un asemenea nivel reprezintă natura aspiraŃiilor individului în cauză. de mare tiraj. mesajele suferă modificări de conŃinut atunci când sunt transmise pe canale diferite. standardul pe care acesta si-l propune. verbale. decât prin intermediul unei terŃe persoane. în cele mai multe situaŃii. Scrisorile sunt bune când atrag după ele un răspuns scris sau atunci când urmează să servească drept justificare. i se poate sugera sau chiar spune în mod discret .2. de a sensibiliza partenerul de negociere. Intr-un asemenea context. Nivelul aspiraŃiei unui individ reprezintă. nu este vorba neapărat de o dorinŃă. ci mai ales de o intenŃie 57 . Fiecare dintre aceste mijloace are forŃa. obŃin şi rezultate mai mari. de regulă. De regulă. mai înalte. 4. aşa cum un produs ambalat necorespunzător îşi găseşte destul de greu cumpărătorul. In cadrul negocierilor. este mult mai bine să negociezi direct. va fi întotdeauna mai convingătoare decât una emisă de un specialist oarecare. iar opinia specialistului nu este cea mai bună sau cea corectă. mai mare sau mai mică. se poate obŃine sau nu mai mult?’’. o recenzie la o revistă centrală.2 Raportul dorinŃă-realizare Cu ocazia unei negocieri.

în afaceri obiectivele se stabilesc în funcŃie de partenerul de negociere. în procesul negocierilor. managerii. Aceasta deoarece orice nereuşită se concretizează în pierderea. amânare. Modul în care oamenii de afaceri. concesie. cei care aspiră la mai mult. principala problemă rămâne armonizarea cererii cu oferta. nivelul negociat fiind rezultatul abilităŃii celor care participă la negociere. a respectului faŃă de sine şi mai ales a încrederii în forŃele proprii. în cadrul negocierilor este bine să se stabilească Ńinte înalte. feed-back-ul joacă un rol cu adevărat însemnat. în particular. obŃin mai mult dar şi stagnează mai mult.3. se va realiza mai mult decât cei care doresc să tranşeze afacerea la un nivel mai scăzut. care implică imaginea pe care fiecare o avem despre noi înşine. oamenii îşi stabilesc Ńinte pe care le schimbă.porneşte de la două elemente: cât cere vânzătorul şi cât oferă cumpărătorul. De fapt. fie în jos. oprire. fie în sus. eşecuri. In pofida unui asemenea risc. 4. limitare a autorităŃii. ameninŃare. remarcă apreciativă ori depreciativă are efect asupra perspectivelor fiecărei părŃi: preŃul urcă sau coboară în minŃile negociatorilor în fiecare minut sau situaŃie nou apărută.şi de data aceasta avem în vedere negocierea unui contract de vânzare-cumpărare . o negociere . Nivelul cererii şi ofertei In practica negocierilor.fermă de realizare. In concluzie. faptă. Există însă un risc: de cele mai multe ori. In cele mai multe cazuri. se vor revizui şi obiectivele. De fapt. O importanŃă 58 . Nivelul aspiraŃiilor este în general corelat cu cel al realizărilor. Scopurile se stabilesc în concordantă cu riscul pe care fiecare doreşte să si-l asume. Oricum. de rezultatele parŃiale obŃinute. în general. îşi stabilesc şi revizuiesc în viaŃă scopurile oferă o imagine a modului în care fac acelaşi lucru în cadrul negocierilor. fiecare dintre noi ne stabilim anumite obiective.2. Intr-o asemenea corelaŃie se integrează însă şi nivelul riscului asumat.2. Obiectivele stabilite au în vedere mai ales experienŃa dobândită în situaŃii similare. La fel ca şi în viaŃă. după cum acestea se dovedesc a fi succese sau. este recomandabil ca el să fie asumat. o negociere este un sistem de feed-back în cerc închis. Totul este să existe încredere în ceea ce s-a propus. Acelaşi mecanism se derulează şi în afaceri. AspiraŃiile urcă sau coboară în funcŃie de rezultatele obŃinute. pornind de la autoaprecierile pe care ni le facem. dimpotrivă. puŃin câte puŃin. Cu toate acestea. iar apoi apare feed-back-ul. de gradul de profesionalitate al experŃilor proprii şi al celor care asistă partenerul. în funcŃie de semnalele primite. Mai întâi sunt stabilite Ńintele. Fiecare cerere. In asemenea situaŃii.

în general. când un cumpărător doreşte cu ardoare o anumită marfă sau o doreşte foarte repede. este un caz dificil de manevrat. conştient de . In contextul acestei legi lucrătorii 59 . ExperienŃa negocierilor demonstrează că. Păstrând spaŃiu pentru negociere. alta trebuie să-i fie strategia. căci el reduce nivelul aspiraŃiei partenerului. In acelaşi timp. îl va tine pe vânzător în nesiguranŃă în ceea ce priveşte realizarea vânzării la preŃul oferit şi la nivelul iniŃial al înŃelegerii. există o lege a afacerilor. Dacă este şi un bun negociator. iar când vinzi să începi de sus.. respectiv al ofertei. Dacă ar trebui să se dea un sfat. în timp ce cumpărătorii trebuie să ofere preturi mici. vânzătorul ar trebui să încerce să-şi oprească o marjă de siguranŃă. Pe de altă parte. Astfel. Pe de altă parte. pentru care. se va descoperi că există o poziŃie mai bună chiar decât gândeai iniŃial. cu siguranŃă că va fi mai ferm şi va cere mai mult. a cărei mărime va depinde. de faptul că acestuia . EficienŃa unei asemenea strategii constă în aceea că ea permite vânzătorului să devină tot mai interesat în încheierea afacerii.îi arde buza’’. dar şi de experienŃa sa de negociator. nivelul cererii sau ofertei depinde de o multitudine de factori. Desigur. trebuie să existe o motivaŃie temeinică a nivelului de la care se doreşte începerea negocierii. se luptă destul de greu. Cazul cererilor ridicate şi al concesiilor lente. Ea constă în faptul că valoarea serviciilor este mai mare înainte de a fi prestate decât după aceea. Cererea înaltă a vânzătorului determină pe client să pornească de la o ofertă mai înaltă faŃă de cea pe care o stabilise iniŃial. astfel încât vânzătorul să fie obligat să coboare nivelul perspectivelor sale. De asemenea. în primul rând de concurenŃă. Nevoia unei livrări urgente sau a unui serviciu suplimentar urmează să constituie o problemă ce se va discuta ulterior. de regulă. talentul de negociator. este recomandabil ca atunci când cumperi. Îmbinarea celor două tactici oferă negociatorului şansa să testeze puterea oponentului şi dorinŃa sa de a rămâne ferm. cumpărătorul trebuie să înceapă discuŃiile după ce a convins vânzătorul să coboare preŃul la cel mai scăzut nivel. vânzătorii obŃin rezultate bune când cer preturi ridicate. Vânzătorul. In orice caz.deosebită au însă nivelul iniŃial al cererii şi.nevoile’’ cumpărătorului. In acelaşi timp. să începi de jos.. pe care orice negociator ar trebui să o cunoască bine. aspiraŃiile cu care cele două părŃi intră în negociere. abilitatea etc. un rol determinant îl va avea priceperea. în caz contrar se creează impresia de neseriozitate. vânzătorii care fac oferte neaşteptat de ridicate obŃin rezultate foarte bune dacă sunt perseverenŃi şi nu intră în impas.

Oricare din asemenea modalităŃi ar fi utilizate. a superlativelor sau a unor recomandări prea generale. judicioasă. ştiu că momentul în care este cel mai bine să se negocieze preŃul este atunci când apartamentul este inundat. b) b)demonstrarea valabilităŃii argumentelor cu cifre. regula de bază a argumentării constă în a nu presupune că partenerul ştie de la început tot ce are de câştigat din negociere. într-un fel sau altul. tensiunile. evitânduse. clare şi să aibă în vedere interesele urmărite şi poate cointeresarea. argumentaŃia are poate cel mai însemnat rol. la argumente de natură : • logică. respectiv prezentarea datelor necesare pentru înŃelegerea corectă a problemei. c) prezentarea argumentelor într-un limbaj accesibil şi prin definirea termenilor de natură tehnică. analogia. paradoxul etc. ArgumentaŃia urmăreşte obŃinerea adeziunii partenerului de negociere la ideea prezentată şi susŃinută. In practica negocierilor se apelează. O argumentaŃie eficientă. ArgumentaŃia în negociere 4.2. discuŃiile nedorite.3. de exemplu. în principal. • combinată. considerată ca adevărată.1. a partenerului). plan ce va tine seama de cel puŃin următoarele elemente: a) claritatea. economică şi juridică utilizaŃi. în principal: explicaŃia. ipoteza.2. astfel încât acestea să fie uşor de înŃeles de către parteneri (pentru aceasta ele trebuie să fie logice. cu date reale şi probe pertinente. presupune în principal prezentarea tuturor elementelor necesare. Avem în vedere. în care se va pune accentul pe capacitatea de sinteză. decurgând logic din alte afirmaŃii adevărate. inducŃia. de analiză şi generalizare a interlocutorului.care se ocupă de canalizare. Există diferite tipuri de argumente valabile şi eficiente la care se poate apela în procesul negocierii. 4. ModalităŃi şi motive de argumentare In ansamblul tehnicilor şi strategiilor de negociere. pe cât posibil. O argumentare care se vrea cu adevărat eficientă trebuie să respecte un anumit plan anterior stabilit. evitarea formulărilor artificiale. alternativa. nici mai multe şi nici mai puŃine. • afectivă . 60 . de a trăi evenimentul descris. determinarea modului de formulare a întrebărilor şi răspunsurilor. în sprijinul fiecărei afirmaŃii în parte.când se pune accent pe capacitatea de a simŃi. pe fapte concrete. formularea argumentelor. menite a trezi interesul partenerului şi bazate pe lucruri. motivaŃia.3. deducŃia. prezentarea unor probe care să fie suficiente.

este un tip realist. Pe parcursul negocierii.3. un asemenea negociator fiind calm. bine conturate. făcând promisiuni extravagante şi având pretenŃii cu totul exagerate. comportarea în argumentare şi respectarea unor reguli. negociatorul din această categorie dând dovadă de iritare şi neseriozitate. este 61 d) e) f) g) . antrenarea partenerului. dând explicaŃii cu totul superficiale atunci când acestea i se cer. prezentarea argumentelor într-o formă logică şi politicoasă. Deşi pare entuziastmat la prima vedere. de enunŃurile suport (dovezi. respectiv: • comportări favorabile. de regulă. determinată de indicatorii prezentaŃi. respectiv corectitudinea acestuia: • eficacitatea argumentării sau. Elemente ale argumentării Practica negocierilor arată că principalele elemente care în ultimă instanŃă pot asigura succesul argumentării sunt calităŃile argumentului. care va depinde de credibilitatea premiselor (veridicitatea cifrelor şi faptelor) şi valabilitatea raŃionamentului. făcând promisiuni pe care. fără a-i trezi însă ostilitatea. i) evidenŃierea ofertei pornind de la utilitatea acesteia. participarea activă a acestuia la negociere şi declanşarea dorinŃei lui de a încheia afacerea. intensitatea cu care partenerul aderă la argument. h) evitarea exagerărilor şi a superlativelor şi folosirea comparaŃiilor (bazate pe fapte de necontestat şi mai ales prudente) cu oferta firmei concurente. a) Principalele calităŃi ale argumentului au în vedere: • structura argumentului. argumentarea este influenŃată de două tipuri de comportări ale negociatorului. vorbeşte calm. argumentele trebuie să fie verosimile şi uşor de verificat.2. prin dialog şi verificarea acceptării de către acesta a argumentelor. fapte. • comportări nefavorabile. • tăria (puterea) unui argument. precum claritatea. cumpătat şi serios. k) crearea şi stimularea dorinŃei partenerului de a încheia afacerea. poate să le ducă la bun sfârşit. cu convingere. b) In general. In timpul negocierilor vorbeşte de rău toŃi concurenŃii cu care se confruntă pe piaŃă.limitarea argumentelor la minimum necesar . Deşi la prima vedere pare emotiv. 4. j) respingerea obiecŃiilor partenerului. altfel spus.2. el se manifestă exuberant sau dimpotrivă ezitant. cifre şi date) şi prezentarea concluziilor. De regulă. explicând în detaliu fiecare problemă ce face obiectul discuŃiilor. menŃinerea atenŃiei partenerului.

e) regula înŃelegerii . şi a argumentării. evitând. revenirea asupra aspectelor considerate a nu fi înŃelese de partener . urmând a se reveni asupra lor. invitarea la cooperare a acestuia. dând dovadă de un egoism exacerbat. în particular. 4. ilustrarea argumentelor cu cataloage. parŃiale. care să conducă la luarea deciziei finale (politica paşilor mărunŃi). o serie de reguli de tehnică ce se referă în principal la: a) regula stabilizării . • menŃinerea atenŃiei partenerului. precum: • claritatea. arătând interesul pentru acestea. au auzit şi la care au participat. confuziile. plecând de la ideea că partenerii de negociere îşi amintesc circa 90% din ceea ce au văzut. 62 . grafice.nerăbdător să încheie negocierea. răspunsul la o eventuală poziŃie negativă va fi politicos şi pe cât posibil argumentat. precizându-se cu atenŃie punctele comune la care s-a ajuns deja la un acord. mostre etc. respectarea unor momente de pauză pentru reflecŃii.acorduri parŃiale asupra problemelor discutate şi deja convenite. încercându-se adoptarea unor decizii mici.problemele asupra cărora s-a ajuns deja la un acord nu vor mai fi reluate. Câteva reguli ale argumentării Există în practica negocierii. precizarea fiecărei idei printr-o punctare separată. • participarea activă a partenerului presupune crearea posibilităŃii ca acesta să încerce să utilizeze şi să manipuleze obiectul ce face obiectul argumentării. notarea poziŃiei. urmărirea în permanentă a modului în care partenerul de discuŃie a înŃeles problemele expuse. c) Succesul argumentării depinde şi de o serie de elemente. în general. prin schimbarea ritmului de vorbire.aprofundarea tuturor problemelor până la realizarea unui acord minim. dată în principal de descrierea în detaliu şi fără echivoc a problemei în discuŃie.2. divizarea acesteia în părŃi uşor de expus şi de urmărit.3. a tonalităŃii vocii. d) regula limitării solicitărilor unor justificări în momentul ajungerii la un acord între parteneri. utilizarea unor fraze scurte şi precise. diversificarea argumentelor şi. b) regula continuării . argumentelor şi contra argumentelor partenerului. c) regula abandonării temporare a unor aspecte divergente. d) Declanşarea dorinŃei partenerului de a încheia afacerea. nu în ultimul rând. fotografii. consultări cu restul echipei sau cu experŃii participanŃi la negociere. pe cât posibil.3. dar fiind interesat să-şi satisfacă numai interesul propriu.

la acceptarea lui. în principal. • acordul asupra problemelor controversate este îmbunătăŃit dacă acestea sunt combinate cu probleme asupra cărora se poate ajunge uşor la o înŃelegere. pentru început. Practica a scos în evidentă o serie de alte reguli pentru sporirea argumentării. criticarea premiselor sau procedeelor prin care partenerul de negociere a ajuns la o anumită concluzie. în mod explicit. unul deziderabil iar altul indezirabil. cel care îl ascultă şi mai ales cel căruia îi este destinat are tendinŃa de a-l respinge.respectiv rearanjarea acestora într-o nouă ordine. • când trebuie neapărat transmise două mesaje. cei care ascultă îşi aduc mai bine aminte încheierea decât începutul. pe cele extrem de controversate. 4. precum: • negocierea se începe cu probleme uşor de rezolvat. • când părŃile pro şi contra ale unei probleme sunt discutate. • un mesaj care cere mai multe schimburi de opinii produce schimbări mai mari.2. va fi transmis mai întâi cel care este dorit de audientă. prin respingerea argumentelor partenerului. următoarele aspecte: 63 . tehnica contra argumentării are în vedere. în mod indirect. • acordul este facil când este sub limita dorită de partea adversă. • este mai bine să nu se lase audienta să tragă singură concluziile. In acest caz. • cei care ascultă reŃin mai bine începutul şi sfârşitul unei prezentări decât mijlocul. • este mai eficient să se prezinte de la început ambele faŃete ale unei probleme decât numai una. Acestea trebuie formulate la timpul potrivit. Rolul contraargumentelor în negociere Punctul propriu de vedere este apărat. • un mesaj care ridică mai întâi o problemă şi apoi furnizează soluŃii este cel mai bine reŃinut. • repetarea unui mesaj duce la înŃelegerea şi.3. de asemenea. Potrivit practicii negocierilor şi literaturii de specialitate. • înŃelegerea şi acceptarea sunt mai uşor de realizat atunci când se pune accent pe părŃi comune decât pe divergente. este mai bine să fii ultimul care prezintă un punct de vedere. g) regula substituirii argumentelor globale cu părŃile lor componente.4. care poate să se dovedească mai acceptabilă pentru partenerul de negociere.f) regula redistribuirii argumentelor . evitând. în cele din urmă. Când un asemenea mesaj este însă foarte ameninŃător. nivelul de aspiraŃie este legat de realizări.

d) comunicarea contra argumentelor. e) verificarea înŃelegerii şi acceptării de către partener a contra argumentelor prezentate.3. reputaŃiei şi. aceasta temându-se în a-si mai exprima punctul de vedere. d) argumente bazate pe necunoaşterea de către partener a tuturor detaliilor aspectului discutat.au puterea’’ de a intimida partea adversă. Atât în pregătirea negocierii. c) constituirea propriilor argumente.. La fel ca şi în avocatură sau ca în .industria’’ meditaŃiilor. Ei . al modului în care aceştia se prezintă. în a-si mai susŃine ideile. e) argumentarea circulară. imposibil de verificat etc. trebuie identificate şi eliminate modalităŃile greşite de argumentare. In acelaşi timp însă. cu referinŃe bune. urmărirea efectului acestora. cât mai ales în timpul desfăşurării propriu-zise a acesteia. b) cercetarea structurii argumentelor partenerului şi depistarea punctelor sale slabe. pot să-şi afirme mai uşor punctele de vedere. prin care se ajunge la punctul de la care s-a plecat. cei cu titluri academice şi lucrări publicate. De reŃinut însă că uneori o bună pregătire a experŃilor. cu referire la punctele slabe. alŃii pot 64 . rolul experŃilor este deosebit. In mai toate domeniile în care se desfăşoară negocieri există un grup de experŃi recunoscuŃi pentru eficienta lui. sublinierea şi. g) argumentări ambigui.a) analiza atentă a argumentelor partenerului şi bazei de susŃinere a acestora. ceilalŃi se reŃin să-şi mai facă cunoscută poziŃia şi mai ales de a-i combate afirmaŃiile. Numeroşi alŃi factori determină acest lucru. cunoştinŃele acestora nu sunt suficiente pentru a înclina balanŃa în favoarea uneia sau alteia din părŃi. aceştia sunt tot timpul căutaŃi. de ce nu. 4. mai ales. Exercitând o influentă puternică asupra părŃii adverse. Este cunoscut faptul că atunci când vorbeşte o autoritate în domeniu. c) argumentare prin care se atacă partenerul şi ideile sale. nerealizabile. AtenŃie însă ! Nu în toate cazurile experŃii sunt ceea ce se cred a fi ei ! Dacă unii sunt realmente experŃi în domeniu. ImportanŃa experŃilor în negociere In negocieri.. Eficienta experŃilor este rezultatul profesionalismului. cât şi date sau elemente noi. b) argumente bazate pe prejudecăŃi. de genul: a) argumentări bazate pe generalizări cu totul neconforme cu realitatea. utilizarea suporturilor prezentate. Se pare că oamenii mai în vârstă. f) prezentarea unei contrapropuneri imediat după propunerea partenerului.

trebuie avut în vedere că experŃii. în zece feluri diferite. Există puŃine lucruri la fel de frustrante ca negocierea cu un om care nu poate sau nu vrea să înŃeleagă. cei care inspiră încredere.verificându-i’’ cunoştinŃele. Arta negocierii prin întrebări şi răspunsuri 4. Întrebările pot viza însă şi alte obiective. Dacă primii sunt siguri pe ceea ce spun.4.bogăŃia’’ de afirmaŃii cu profesionalismul. suita şi tipologia întrebărilor In procesul negocierii. ca de exemplu: • depăşirea stării de tensiune de la începutul negocierii. au limitele lor. • nu trebuie să se confunde faima sau . De asemenea. • menŃinerea confortului psihic al partenerului. pe această bază.4. experŃii recomandaŃi. • depăşirea unor momente de stagnare a discuŃiilor. Rolul.doar să fie. Nu trebuie să te temi a pune aceeaşi întrebare de zece ori. este o puternică metodă de negociere. Acesta nu este transmisibil şi nici transferabil. Intr-o eventuală ierarhie a experŃilor. 4. cei care fac analize independente iar. câştigă mai mult în raport cu cei de aceeaşi valoare. In cazul în care sfaturile de mai sus dau totuşi greş. exercită o influentă mai mare asupra celor cu care intră în discuŃie. De asemenea. căutând răspunsul pe care ti-l doreşti. In situaŃia în care nu se reuşeşte acest lucru. pe primul loc s-ar situa cei care realizează experimente controlate şi originale. ezitând să intre în discuŃii contradictorii.. . ceilalŃi realizează ce se întâmplă pe măsură ce au loc evenimentele. în detaliu. ceilalŃi doar afişează acest lucru. în funcŃie de eficienta acestora în cadrul negocierilor.1. cei care numai clasifică informaŃiile şi se laudă cu semantica. cât sunt ei de experŃi. Apoi. pe ultima treaptă. S-ar putea să apară surpriza de a afla că aceştia cunosc problema mai puŃin decât ne aşteptam şi să ne fi alarmat în mod fals. se poate da vina pe ignorantă. In timp ce unii emit judecăŃi de valoare. o angajare mai activă şi conturarea unei decizii cât mai eficiente. dar nerecomandaŃi la fel.. alături de iraŃional. De regulă. prima măsură care trebuie luată este aceea de a-Ńi păstra calmul şi să nu se intre în defensivă. Ca de altfel noi toŃi ! Se pot lua următoarele măsuri: • se încearcă profesionalismul expertului. prezentaŃi în mod pozitiv. întrebările joacă un rol deosebit de important. cea mai bună apărare în faŃa unui expert în materie este să ai propriul tău expert. ExperienŃa în domeniu arată că experŃii care nu au obiceiul de a ameninŃa sau cei care se exprimă cu încredere. Aceasta. 65 . In general acestea urmăresc obŃinerea de informaŃii şi. astfel un expert în domeniu nu este în mod necesar expert şi în alt domeniu.

• oferirea de informaŃii partenerului. de exemplu.. dimpotrivă ele trebuie să fie precise. condiŃionare. Prima întrebare (cea de tatonare) ar putea să fie de forma: . Tipologia întrebărilor utilizate în negocieri cuprinde trei categorii. răspunsul fiind. • verificarea recepŃionarii corecte a ideilor expuse de partener. ambalaj.în scrisoarea pe care v-am transmis-o. testarea constă într-o întrebare de tatonare a poziŃiei partenerului de negociere pentru a descoperi încă de la început punctele sale slabe. nivelul tehnic. răspunsurile nu pot fi în nici un caz evitate. se poate trece la o întrebare specifică. Întrebările şi răspunsurile continuă. De fapt. In urma unui asemenea răspuns. Să prezentăm un exemplu ipotetic privind suita întrebărilor într-o negociere a unui contract de vânzare-cumpărare. . • confirmarea de către partener a punctului de vedere expus. urmează întrebările de atac. se recurge la un nou set de întrebări. a căror forŃă rezultă din gradul de documentare şi de informare. de genul: .. mai ales în condiŃiile în care ambele părŃi sunt bine 66 . De aceea. O dată descoperite asemenea puncte slabe. de genul: .• câştigarea de timp. • aflarea motivelor specifice de cumpărare. La întrebările specifice. • obŃinerea de informaŃii pentru propria argumentare. • evitarea sau amânarea unui răspuns. la obiect.ce indice specific aŃi utilizat pentru determinarea creşterii de preŃ ?’’. deoarece şi echipa parteneră de negociere dispune de propria sa strategie şi tactică de negociere. v-am expus motivul creşterii preŃului. respectiv întrebări de testare. se poate trece la negocierea de fond. dar nu înŃelegem de ce vă deranjează o creştere relativ mică. care să-i permită ajungerea rapidă la o concluzie pertinentă. • avansarea controlată a negocierii spre punctul dorit. metode de calculare a nivelului de preŃ. • întărirea argumentării prin întrebări retorice. După epuizarea analizei comune specifice.. transport. iar negociatorul aflat în ofensivă poate să treacă direct la întrebări de atac.. De cele mai multe ori însă. în condiŃiile în care au crescut costurile elementelor componente ale produsului’’. întrebări specifice şi întrebări de atac. respectiv la cele specifice.am folosit indicele Laspeyres’’ (ponderarea cu cantităŃile perioadei de bază). lucrurile nu sunt chiar atât de simple. temeinic fundamentate. Altfel spus. lucrurile încep să se simplifice. Ele vor avea în vedere condiŃiile de calitate.care au fost elementele care v-au determinat să cereŃi un preŃ mai mare cu 10% faŃă de nivelul preŃului practicat anul trecut ?’’ Partenerul de negociere poate da un răspuns evaziv. modalităŃi de plată etc. în cazul în care întrebările de testare nu vor duce la rezultatele scontate.

In aceste condiŃii. De exemplu: Cât ai plătit?. se poate ajunge la o majorare a preŃului de 6%.ştiaŃi că firma X ne oferă acelaşi produs. de obicei asupra unui singur şi anumit punct. Câteva exemple: • aşa-i că nu prea este în regulă ? • nu-i aşa că preturile par prea mari ? • ai putea mai mult decât atât. este bine ca mai înainte de a răspunde să încerci să le clarifici. Cel care pune astfel de întrebări.implică sau creează o aură de solidaritate. dar mai ştim că preŃul cerut este cu 20% mai mare’’.. lucru care mulŃumeşte ambele părŃi. Astfel: • aşa-i că amândoi ştim că este bine cum am procedat ? • ai încredere în mine. b) Întrebările indirecte permit ca răspunsul să fie complex. d) Întrebările candide .’’. de cele mai multe ori îl inhibă.. eventual solicitându-i partenerului să dea lămuriri suplimentare. Răspunsul poate fi: . Vom prezenta în continuare pe cele mai des utilizate în procesul negocierii: a) Întrebările directe sunt puse la obiect. Ce trebuie să stabilesc?. va recurge la întrebarea de atac: .da. dându-i însă posibilitatea să se exprime prin opinii. în mod direct şi cer răspunsuri clare. cu parametrii calitativi superiori şi cu performanŃe tehnice superioare în raport cu produsul dvs. Dezavantajul unor asemenea întrebări este că răspunsurile nu sunt previzibile sau controlabile. Când vom semna contractul?. deşi nu blochează partenerul. nu-i aşa ? 67 . cumpărătorul care nu doreşte majorarea preŃului cu 10%. fie că nu ştie ce vrea. evaluări şi fapte pe care le consideră importante în răspuns. fie că doreşte tatonarea partenerului. după mai multe runde de întrebări şi răspunsuri. general şi de obicei apropiat de obiectul negocierii.documentate şi destul de abile în manevrarea indicilor de preturi. Cât mă costă transportul?. ştiam acest lucru. Iată câteva întrebări de acest gen: • cum ai stabilit preŃul ? • de ce îmi laşi numai 5% adaos comercial ? • cum ai evaluat acest activ ? • ce aştepŃi de la garanŃia solicitată ? • nu v-am satisfăcut pe măsura onorariului pe care mi l-aŃi acordat ? c) Întrebările ambigue pot fi interpretate de partener în funcŃie de interesul personal. In final. Tipologia întrebărilor este complexă şi cuprinde un număr mare de categorii de întrebări. în funcŃie de interesul celui care răspunde. nu-i aşa ? Dacă partenerul îŃi pune întrebări ambigue. Asemenea întrebări. deşi este conştient că partenerul său de negociere este îndreptăŃit să solicite şi să obŃină un preŃ mai bun. Ce adaos comercial pretinzi?.

este bine ca după ce ai clarificat ce vrea de fapt partenerul. de cele mai multe ori neplăcute sau primejdioase pentru cel care trebuie să răspundă. i) Întrebările prin care se transmit informaŃii stimulează gândirea sau îl ajută pe partener să ia o hotărâre. Exemple de asemenea întrebări: • nu se acordă preŃul pentru clientul cel mai favorizat ? De ce nu ? • cine primeşte contravaloarea mărfii ? De ce ? • nu este ceea ce a spus şeful dumneavoastră ? AŃi hotărât altfel ? • în preŃul propus este inclusă cercetarea ? De ce aŃi inclus-o ? Parcă spuneaŃi că această treabă nu presupune noi cercetări ! • ce cantitate aŃi vândut vecinului meu ? Nu este cea pe care mi-aŃi spus-o mie ! f) Întrebările retorice sunt puse. Astfel: • de ce materialul acesta costă atât de mult ? • cine răspunde pentru această dezordine ? • ce mai face nefericitul tău şef ? Atunci când trebuie să răspunzi la astfel de întrebări. Iată trei exemple de întrebări de acest gen: • ştiaŃi că avem sase posibilităŃi de a controla calitatea produsului ? • aŃi comparat garanŃia noastră ?Vă rog să o faceŃi ! 68 . ca de exemplu atunci când sunt puse pentru a afla dacă partenerul spune sau nu adevărul. de genul: • v-aŃi gândit să schimbaŃi ambalajul produsului pe care ni-l oferiŃi ? • v-aŃi gândit la un contract pe o durată de cel puŃin cinci ani ? • inflaŃia este o problemă şi pentru dumneavoastră ? • ce-ar fi dacă am comanda o cantitate de trei ori mai mare decât vecinul nostru ? h) Întrebări cu tendinŃă. Asemenea întrebări pot conduce la unele capcane. pentru efectul lor şi mai puŃin pentru a primi un răspuns. Iată câteva exemple: • chiar vrei să te cred ? • întotdeauna vii atât de pregătit sau suntem noi norocoşi? • nu este o coincidentă ? g) Întrebările care stimulează gândirea partenerului. e) Întrebările directoare conduc la alte piste de cercetare sau la încercări de a demonstra un lucru. să le tratezi ca atare şi să dai un răspuns care să descurajeze pe acesta în a mai continua cu întrebări de asemenea fel. de fapt.• amândoi cunoaştem adevărul. în conŃinutul cărora există supoziŃii. în scopul de a face pe cel care răspunde să dea informaŃii suficiente pentru a obŃine logica argumentaŃiei celui care întreabă. ştii bine acest lucru.

ci mai degrabă în a şti ce să spui şi ce să nu spui. care o dată respectate. fără a le susŃine cu argumente convingătoare. relativ simple. întrebări finale. Asemenea întrebări închid sau îngheaŃă discuŃia. este bine să vă puneŃi patru întrebări. ca şi răspunsurile. să ai în vedere următoarele aspecte: 1. m) Întrebările încuietoare sunt formulate şi puse pentru a forŃa o decizie sau chiar pentru a întrerupe negocierea. Cele mai multe întrebări. Atunci când vă aflaŃi într-o astfel de situaŃie. mai ales. Tehnica întrebărilor şi răspunsurilor Întrebările. fac parte din însuşi procesul de negociere. Arta de a pune întrebări şi de a da răspunsuri nu constă în a avea sau nu dreptate. relativ simple: • ce decizie îmi doresc în mod real să ia partenerul ? • de ce nu a luat deja această decizie ? • ce voi face dacă partenerul mă va întreba: . De exemplu: • ştii ce afacere bună ti-am oferit ? • aceasta este oferta ta finală ? • nu-ti dai seama ? • este mai bine pentru tine astfel ! 4.• ştiaŃi că am fost cotaŃi drept una din primele cinci firme din industria morăritului ? j) Întrebările pentru propria mea persoană mă vor ajuta să gândesc mai constructiv la propriile acŃiuni şi să le raportez astfel la procesul de luare a deciziei de către partenerul de negociere. iar răspunsul este o concesie.4. 69 .ai putea mai mult decât atât’’? • ce trebuie să fac pentru ca partenerul să ia decizia pe care o aştept ? k) Întrebări care duc la luarea unei decizii sunt de regulă. pot duce la obŃinerea rezultatului scontat în negociere. sunt stabilite cu mult înainte de a se ajunge la masa negocierilor . Capacitatea negociatorului de a pune întrebări poate fi îmbunătăŃită dacă acesta va urma un număr de lucruri care trebuie să fie sau să nu fie făcute. înainte de a începe schimbul de întrebări şi răspunsuri este bine să ştii şi. de genul: • acceptaŃi sau renunŃaŃi ? • pe care doriŃi să o cumpăraŃi ? • ce cantitate doriŃi să cumpăraŃi ? l) Întrebările bumerang sunt folosite pentru contracararea rapidă a partenerului. Astfel. ca de altfel şi răspunsuri. atunci când acesta face unele afirmaŃii. Este vorba de o serie de precauŃii. temporar sau definitiv..2. Orice întrebare are caracterul unei cereri.

b) organizează împreună cu colaboratorii sau prietenii dezinteresaŃi şedinŃe de enunŃat şi dat răspunsuri la întrebările care eventual se vor pune în timpul negocierii. • asta-i altă problemă.2. tăceŃi ! AşteptaŃi răspunsul celui întrebat! Dacă răspunsul este nesatisfăcător sau evaziv. 3) O dată negocierea începută.CunoaşteŃi desigur că societatea comercială X. NotaŃi eventualele observaŃii sau întrebări şi aşteptaŃi momentul oportun. c) Nu puneŃi întrebări prin care să arătaŃi cât de important sunteŃi! Un asemenea comportament supără şi creează ostilitate! d) Nu anulaŃi întrebările puse de colegul de echipă! VeniŃi cu întrebări proprii numai după ce s-a răspuns la cele ale acestuia! e) Nu puneŃi întrebări care se referă în mod direct la afacerile partenerului sau întrebări ale căror răspunsuri pot fi ocolite! f) Dacă o întrebare pregătită a fi pusă riscă să primească un răspuns categoric.. precum şi varietatea răspunsurilor primite. i) Pentru a impulsiona partenerul să reflecteze asupra ofertei pe care o faceŃi. în urmă cu câteva zile. AveŃi în vedere riscul de a pierde iniŃiativa! g) După ce puneŃi o întrebare. Pentru a depăşi o eventuală barieră psihologică şi pentru a ajunge la soluŃii cât mai acceptabile. • să fim mai concreŃi.. a obŃinut de la noi acest produs la preŃul de … . • după câte îmi amintesc…. acesta nu trebuie întrerupt. O să surprindă numărul mare şi interesant al întrebărilor. care să vă defavorizeze.. puneŃi şi întrebări de genul: . înainte de începerea negocierii. • uneori se întâmplă şi aşa. b) In timp ce vorbeşte partenerul de afaceri. recomandăm să vă conduceŃi după următoarele idei: a) Întrebările dumneavoastră nu se pun oricum şi oricând. de genul: • vă rog să repetaŃi întrebarea. 70 . singur sau cu echipa. PuteŃi astfel verifica credibilitatea partenerului de afaceri. pregătiŃi răspunsuri folosind expresii care vă convin.De altfel şi reglementările în vigoare permit acest lucru’’. insistaŃi în urmărirea acestuia! h) PuneŃi întrebări pentru care aveŃi deja propriul răspuns. este bine să procedezi astfel: a) foloseşte orice prilej pentru a culege şi retine informaŃii utile scopului propus. chiar dacă sunteŃi nerăbdător să-i puneŃi întrebări. j) La întrebările grele. atunci este bine să analizaŃi dacă este cazul să o mai puneŃi.

întrebarea dvs... d) detalierea răspunsurilor se va face numai dacă acest lucru vă avantajează.. • depinde de felul în care priviŃi lucrurile. • vă rog să repetaŃi întrebarea. In ceea ce priveşte tehnica răspunsurilor. • nu înŃeleg bine întrebarea.. • întrebările antagoniste.• vă rog să detaliaŃi întrebarea dvs. în câteva aspecte’’. în cazul în care nu se doreşte o dispută. • mi se pare că…. Există situaŃii când trebuie date răspunsuri care să nu angajeze cu nimic. mai ales. e) când o întrebare pusă de partenerul la negociere nu vă convine. • după câte îmi amintesc …. g) uneori trebuie să daŃi un răspuns nuanŃat. să fiŃi întotdeauna foarte .. c) nu trebuie. puteŃi spune: . • detaliaŃi întrebarea dvs. vă va deveni ostil. condiŃionat şi evaziv.sincer’’ în răspunsuri. f) modalitate de a nu răspunde la o întrebare constă în a răspunde la o alta care nu s-a pus. • problema este complexă .. de fapt să folosiŃi anumite expresii care vă convin şi mai ales să daŃi . • nu pot să vorbesc despre acest lucru. 71 .să împărŃim întrebarea dvs.răspunsuri care nu răspund’’. în mod obligatoriu. ce se ascunde în spatele ei ! b) nu este neapărat nevoie să răspundeŃi în mod direct la toate întrebările. a fost notată şi vă vom da răspunsul mai târziu’’.. în formularea acestora am recomanda să aveŃi în vedere următoarele: a) nu vă grăbiŃi ! Răspunsul trebuie dat numai după ce aŃi înŃeles bine întrebarea.. nu-l vor face mai cinstit pe partener şi. Expresii şi răspunsuri de genul: • asta depinde de …. Şi.. a) Aşa cum există informaŃii care nu trebuie cunoscute. • în general se întâmplă aŃa. deoarece. în plus. de genul . • câteodată aşa se întâmplă…. In această categorie se înscriu: • întrebările care pun la îndoială onestitatea partenerului de negociere. la fel există întrebări care nu trebuie puse. • fiŃi mai concret. • nu este chiar aşa cum spuneŃi.

simple. având un efect traumatizant. ce efecte va avea o asemenea problemă asupra situaŃiei personale. când partenerul este cu adevărat rău intenŃionat. care mai de care mai complicate. răbdare şi. îşi pun fel de fel de întrebări. apar fel de fel de probleme. Negociatorii încep să-şi piardă încrederea atât în ei înşişi.1. în ceilalŃi membri ai echipei.5. Iată de ce ambii parteneri ai negocierii se tem de impas. Dimpotrivă. dar cu efecte greu de imaginat. de genul . negocierile se vor desfăşura în mod normal.. dar care să nu afecteze negocierea şi implicit încheierea afacerii. rezultatul unor lucruri mărunte. Aceasta. în pofida unor concesii de moment. temerea de a fi separat de semeni. impasul este un lucru neplăcut. De fapt. Desigur. diferiŃi factori. ca şi altele. De fapt. la fel ca şi alienarea. acestea. deoarece. să-Ńi pui asemenea întrebări. dar de aşa manieră. Din situaŃiile de impas se poate ieşi numai recurgându-se la arma diplomaŃiei. O dată ajuns aici. Se vor avea în vedere cu precădere interesele majore şi de perspectivă.ce va spune şeful’’. ambii parteneri îşi fac procese de conştiinŃă. o afacere proastă este mai uşor de explicat decât una eşuată din cauza unui impas. şi anumite împrejurări crează situaŃii conflictuale. Aceasta cere multă îndemânare şi abilitate. determinată de împrejurări conjuncturale. încât. înŃelegere şi simŃ de răspundere. unele dintre acestea neputând fi depăşite. SituaŃiile în care negociatorii intră în impas nu sunt puŃine. sunt răspunsuri care nu răspund sau răspunsuri care nu spun nimic.5 Impasul şi concesiile în negociere 4. impasul se aseamănă cu alienarea. de natură obiectivă. cu cât impasul presupune riscuri.• asta-i altă problemă. acesta să nu-Ńi poată aduce nici un fel de învinuire sau reproş. de genul celor economico-financiare. dificile. Numai în situaŃii extreme. 4. negocierile vor fi abandonate. el te face să te simŃi în permanenŃă frustrat. 72 . Conceptul de impas In situaŃiile în care partenerii adoptă atitudini de cooperare şi de creativitate. Aproape în toate cazurile şi pe toate planurile se creează sentimentul de eşec. multe din situaŃiile de impas sunt consecinŃa. ajungându-se astfel la impas. dar mai ales în partenerii de discuŃie. este normal să apară asemenea sentimente. De regulă. mai ales. trebuie evitată spre a nu periclita negocierea şi viitorul afacerii. dar şi subiectivă. cel puŃin formal. Intr-un fel. cu atât mai mult. de multe ori. impasul nu este provocat de probleme cu adevărat mari. Orice lăcomie. De multe ori însă. până la adoptarea consensului. impasul.

De fapt, impasul este tot o tactică de negociere, chiar una dintre cele mai eficiente şi uzitate. De multe ori, impasul este cea mai bună soluŃie în testarea poziŃiei, argumentelor şi puterii partenerului de negociere. Fiind una din numeroasele tactici ce se află la dispoziŃia negociatorului, impasul merită şi este recomandabil să fie folosit, ca de altfel orice altă alternativă de negociere. Dar, pentru aceasta, cei în numele cărora negociezi, şefii, nu trebuie, în nici o situaŃie, să pună semnul egal între impas şi eşec, ci să-l considere ceea ce acesta este cu adevărat: o alternativă viabilă de negociere. Puterea impasului constă în înŃelegerea efectului pe care acesta îl are asupra ambelor părŃi. Ar fi ideal ca în timpul desfăşurării negocierii să se poată intui dinainte ce gândeşte partenerul, ce urmează să spună acesta, ce va face acesta pentru ,,a scăpa cu faŃa curată’’, de ,,a ieşi din impas’’. Deşi, aşa cum mai arătam, ambii negociatori doresc ieşirea din impas, fiecare va aştepta de la celălalt să facă primul pas, prima mişcare în acest sens. Desigur, potrivit celor mai elementare reguli de bun simŃ, iniŃiativa se aşteaptă de la partener. Problema care se pune este aceea că nu există nici un fel de certitudine că acesta şi va face un asemenea pas. 4. 5.2. Ieşirea din impas 4.5.2.1. Timpul de negociere Timpul este un factor de mare însemnătate în orice tranzacŃie, inclusiv în negocieri.Nimeni nu poate fi însă sigur că limita de timp într-o negociere este cea reală; în unele cazuri, limitele de timp sunt într-adevăr reale, în altele însă nu. Unele sunt costisitoare, altele sunt inconsecvente ! Este bine să fim sceptici în ceea ce priveşte limitele de timp. De cele mai multe ori, asemenea limite sunt depăşite fără să se întâmple ceva. Limitele de timp sunt tot atât de reale, cât crede într-adevăr omul că sunt. BineînŃeles, este riscant să nu crezi în limitele de timp. Aceasta deoarece timpul înseamnă putere. Cei mai mulŃi dintre noi intrăm în negocieri cu o slăbiciune imaculată de noi înşine. Suntem tot timpul conştienŃi de presiunea exercitată de timp asupra noastră. O asemenea conştiinŃă ne face mai puŃin eficienŃi decât am putea fi. Cu cât ştii mai multe lucruri despre programul de producŃie al organizaŃiei pe care o reprezintă partenerul, despre problemele sale financiare, cu atât poŃi mai bine să evaluezi dacă limita de timp impusă este reală. Pentru a scăpa de capcana limitelor de timp, în timpul negocierii, fiecare îşi va pune o serie de întrebări, de genul: • Care sunt limitele de timp impuse de mine însumi sau de organizaŃia pe care o reprezint, care mă împiedică să negociez mai uşor ? 73

• Sunt reale aceste limite ? Pot negocia o extindere a lor cu oamenii mei? • Ce limite de timp presează asupra partenerului meu şi asupra organizaŃiei acestuia ? Limitele de timp pot hipnotiza. Ele acŃionează chiar şi atunci când nu ar trebui să o facă, în asemenea cazuri ele trebuind să fie acceptate. Există limite de timp care îl determină pe client să cumpere chiar şi atunci când nu este pregătit pentru acest lucru. Astfel, eşti pus într-o asemenea situaŃie atunci când vânzătorul îŃi va spune: • preŃul va creşte începând cu data de…; • această ofertă este valabilă numai o lună; • marfa poate fi vândută anticipat altor clienŃi; • dacă nu plasaŃi comanda până la 1 august, nu pot livra înainte de 15 august; • mai bine plasaŃi comanda imediat pentru a asigura disponibilitatea reperelor cu ciclu lung de fabricaŃie; • dacă nu primim avansul, nu vă mai putem reŃine marfa. Vânzătorii sunt, de cele mai multe ori, receptivi la presiunile temporale. Iată câteva limite de timp impuse de client, care-l pot pune în acŃiune pe vânzător: • banii pentru această marfă nu vor mai fi disponibili după 1 iulie; • voi plasa comanda până miercuri; • dacă nu ne putem înŃelege, voi începe de mâine discuŃiile cu firma concurenŃă; • nu voi mai accepta oferta după data de 1 iunie; • clientul pleacă luni în vacanŃă pentru trei săptămâni; • dacă nu te poŃi pune de acord cu programul meu de producŃie, voi plasa comanda altcuiva. In general, oamenii sunt conservatori, chiar dacă nu se recunoaşte întodeauna acest lucru. Astfel, pentru a accepta ceva nou sau ceva diferit faŃă de ceea ce ne-am obişnuit, avem nevoie de un anumit timp. Un timp de gândire, un timp de acceptare. Fenomenul ca atare este valabil atât în viaŃa cotidiană, cât mai ales în afaceri. Atunci când părŃile intră într-o negociere, au deja stabilite obiectivele ce trebuie atinse ! Dar, de cele mai multe ori, acestea nu au fost fixate în mod realist ci, dimpotrivă, au avut la bază presupuneri sau informaŃii eronate. Desigur, fiecare speră ca obiectivele sale să fie realizate. Dar, pe parcursul negocierii, realitatea îşi spune, de cele mai multe ori, cuvântul, procesul în cauză fiind o trezire dură la adevăr. Cumpărătorul vede că preŃul scăzut pe care şi-l dorea este imposibil de realizat, iar vânzarea uşoară pe care şi-o dorea vânzătorul devine o utopie. Acum începe de fapt târguiala, un adevărat ,,duş cu apă 74

rece’’. Nici cumpărătorul şi nici vânzătorul nu se adaptează uşor la realitate. O realitate nedorită, de fapt, de nici unul dintre aceştia. Este nevoie de acel timp de acceptare, timp necesar pentru a ne obişnui şi accepta ideile străine, de regulă neplăcute. Cumpărătorul are nevoie de timp pentru a accepta gândul că va trebui să plătească un preŃ mai mare decât cel pe care şi-l planificase, în timp ce vânzătorului îi este necesar acest timp pentru a se gândi, pentru a accepta scăderea de preŃ. Iată de ce un vânzător prevăzător va avertiza întodeauna cumpărătorul cu privire la o posibilă modificare a preŃului, cu mult timp înainte ca acest lucru să aibă de fapt loc, oferind astfel partenerului timpul necesar pentru a se obişnui cu ideea ca atare. Şi, de cele mai multe ori, acesta se şi obişnuieşte ! Nu degeaba în popor se spune ,,timpul aduce lucrurile încetul cu încetul’’ sau ,,timpul rezolvă totul’’. Iată de ce trebuie să ne obişnuim cu ideea acordării unui asemenea timp de acceptare. Aceasta deoarece atunci când îi ceri unui om să renunŃe la ideile sale, este adevărat, poate vechi, pentru altele noi, îi ceri de fapt să-şi discrediteze vechii prieteni. Buni sau răi, aceştia sunt totuşi prietenii lui, cu care s-a obişnuit. Acordându-i însă un timp de acceptare, partenerul va fi mult mai receptiv la noile condiŃii impuse, la ideile, la punctul de vedere al celeilalte părŃi, având posibilitatea să se obişnuiască cu noua situaŃie. 4.5.2.2. Tactica înŃelegerilor pas cu pas Negocierea începe între parteneri care, de regulă, nu se cunosc. In aceste condiŃii, este normal ca între cele două părŃi să nu existe suficientă încredere, fiind necesar un anumit timp pentru ca aceasta să fie căpătată. De fapt, avem de-a face cu un impas, care face ca negocierile să demareze greu. Pentru ieşirea din acest impas, este bine să se folosească tactica înŃelegerilor pas cu pas, înŃelegeri ce au în vedere lucruri cu risc redus. O asemenea tactică îŃi dă posibilitatea testării cu răbdare şi calm, fără a fi sub presiunea timpului, a celui cu care negociezi, să intuieşti necesităŃile şi priorităŃile acestuia, să cunoşti şi, mai ales, să eviŃi zonele de risc. Tratativele pas cu pas construiesc încrederea reciprocă şi permit părŃilor să cunoască mai bine problema negociată, să intre în intimitatea acesteia. După aceea, dacă primele înŃelegeri s-au desfăşurat normal, conducând la rezultatele scontate, se poate trece la rezolvarea problemelor mai dificile. Să prezentăm un exemplu: compania X din Marea Britanie doreşte să găsească o persoană care să se ocupe de afacerile sale în România. I se recomandă o asemenea persoană, care - la prima vedere - corespunde cerinŃelor companiei în cauză. Totuşi, în condiŃiile în care ea nu se află în 75

posesia tuturor informaŃiilor care să-i ofere certitudinea că persoana în cauză reprezintă cea mai bună alegere şi că poate s-o reprezinte în cele mai bune condiŃii în toate afacerile ce urmează a se desfăşura în România, compania încheie un contract potrivit căruia, persoana aleasă se va ocupa de afacerile acesteia în municipiul Braşov. Dacă în timp lucrurile merg bine aici, contractul va fi extins pentru întreaga Ńară. Tactica înŃelegerilor pas cu pas prezintă o serie de avantaje, din care amintim: • dezvăluie multe lucruri despre personalitatea partenerului şi intensitatea dorinŃelor acestuia; • o ascultare atentă poate dezvălui zone slabe în structura de putere a celeilalte părŃi; • oamenii au nevoie de apropiere - lucru satisfăcut în parte de înŃelegerile pas cu pas; 4.5.2.3. Răbdarea şi promisiunea Nu este deloc greşită afirmaŃia că răbdarea este tactica cea mai puternică în afaceri, poate mai importantă decât renunŃarea sau ameninŃarea. Alături de insistenŃă şi hotărâre, răbdarea poate înlocui resursele insuficiente. Japonezii sunt campionii răbdării în timpul desfăşurării procesului dificil al negocierii. O afacere încheiată rapid este tratată de către aceştia drept semn de judecată nesănătoasă şi poate duce la concedierea unui director japonez. Românii, ca de altfel şi americanii sunt, din păcate, nerăbdători din fire. In asemenea cazuri, rezultatele nu sunt şi nu pot fi pe măsura posibilităŃilor. Inainte de a începe o negociere, niciuna din părŃi nu poate şti cum să rezolve cel mai bine problemele şi eventualele riscuri. Noile alternative sunt descoperite în timpul desfăşurării propriu-zise a negocierii, pe măsura obŃinerii de cât mai multe informaŃii. Deci ambele părŃi pot trage foloase în urma negocierii făcute cu răbdare. Răbdarea îndeplineşte misiunea de bază a negocierilor, permiŃând unui om să-şi facă o părere înainte de a lua o decizie. Este nevoie de timp să înŃelegi problemele afacerii tratate, să cântăreşti riscurile, să testezi forŃa adversarului, să găseşti eventualele slăbiciuni ale acestuia, să ştii ce doreşte şi să-i schimbi aşteptările. De asemenea, îŃi trebuie timp să afli ce va face adversarul sub influenŃa stresului, răbdarea conferindui acestuia şi organizaŃiei pe care o reprezintă timpul necesar pentru a se obişnui cu ideea că ceea ce doresc ei trebuie adaptat la ceea ce pot obŃine. O negociere pripită nu întruneşte asemenea calităŃi. Răbdarea conferă totodată şi o altă răsplată. Ea dă participanŃilor la negociere o şansă să descopere cum să se mulŃumească reciproc. 76

Într-un asemenea context. Marea importanŃă a răbdării în procesul negocierii este dată de funcŃiile acesteia. In cele mai multe cazuri. a promite înseamnă a da o speranŃă. că va da ceva. însuşi contractul încheiat este un document promisiune. în sensul de a face un lucru. un serviciu etc. Promisiunea este o obligaŃie pe care cineva şi-o ia faŃă de partenerul de negociere. eliminându-se. aceasta poate fi considerată chiar o supratactică.Omul priceput în afaceri îşi pregăteşte terenul pentru o negociere înceată. De fapt. Unele promisiuni nici nu ar trebui să fie exprimate. conducând. care. • conduce la noi concesii din partea ambelor părŃi. • forŃează o nouă ordine a priorităŃilor. pe cât posibil. problema dificilă nefiind aceea de a face o promisiune. Atunci când o persoană este în postura de negociator. în timp ce cealaltă parte spune că va plăti contavaloarea lucrului primit sau a serviciului prestat. la finalizarea negocierii şi.voi face asta. Aceasta deoarece.. • furnizează noi informaŃii. a afacerii. ce conduce la rezultate din cele mai profitabile. în care una din părŃi spune că va face ceva. în ultimă instanŃă. implicit. în reuşita afacerilor. în negociere o promisiune obligă. De regulă. elementele de hazard. De fapt. • permite unei terŃe părŃi să medieze. totul trebuind gândit în termeni reali. a prezenta anumite perspective favorabile unei afaceri care urmează a se încheia. ele fiind înŃelese în mod tacit. • separă dorinŃele de realitate. promisiunile au un rol de o deosebită însemnătate. promisiunile trebuie să aibă în vedere tranzacŃii viitoare şi mai puŃin pe cele prezente. sau pe care trebuie să le facă. 77 . dacă tu faci cealaltă’’. Datorită funcŃiilor şi importanŃei răbdării. Aceasta deoarece nu întodeauna limbajul este suficient în a garanta realizarea promisiunii făcute. ci de a dovedi că o vei şi respecta. • scoate la suprafaŃă noi probleme. cel care a făcut promisiunea reuşeşte să o şi materializeze. este recomandabil ca vis-a-vis de promisiunile pe care le face. este de remarcat faptul că o mare parte dintr-o negociere se desfăşoară în baza unor promisiuni de genul . • implică şi alŃi oameni. să aibă în vedere cel puŃin următoarele elemente: • nu se fac promisiuni care nu au o anumită acoperire. în principiu sunt următoarele: • micşorează aşteptările părŃii adverse. • de regulă. aceasta neînsemnând însă că nu există şi excepŃii. cunoscând că răbdarea este unicul mod să pătrunzi problema şi să obŃii rezultatul dorit. • desparte organizaŃia adversarului. în final.

în postura celuilalt. pentru ca apoi să le pună acestora întrebări de genul . • modul cel mai uzitat de a creşte credibilitatea în negociere este acela de a face şi a respecta promisiuni care presupun eforturi mici şi numai după aceea se fac promisiuni care presupun eforturi mari. şi pierderile pe care le-ar avea dacă ar renunŃa la aceasta. în fond.şi acum tu ce ai de gând să faci pentru mine?’’. în negocieri există situaŃii când unele promisiuni. 4. să se încerce să se smulgă partenerului cel puŃin o promisiune. • pentru fiecare promisiune făcută şi mai ales finalizată să se urmărească a se obŃine ceva. 78 . atunci când este cazul. Simularea substituirii în rolul partenerului se recomandă să se utilizeze pe tot timpul negocierii.. care să facă vechile propuneri mai atrăgătoare. Calea cea mai potrivită pentru ieşirea din impas este aceea a adoptării unei atitudini de substituire a negociatorului în rolul partenerului său.• să se pastreze o evidentă strictă a promisiunilor făcute şi mai ales a celor reciproce. există şi alte reguli care trebuie avute în vedere atunci când faci sau primeşti promisiuni. Este un risc care trebuie asumat. iar dacă realitatea o cere. Vor fi necesare eforturi.2. spre a putea pătrunde mai uşor în intimităŃile argumentelor şi ale intereselor fundamentale ale acestuia. ci numai după semnarea unui document. • dacă în negociere nu se poate obŃine o concesie. nu au nici un fel de valoare sau nu mai sunt în actualitate. o promisiune este o concesie. • să nu se omită faptul că. • să se amintească. o promisiune poate fi şi retrasă. în cazul promisiunilor privind aspecte majore ale negocierii. Nu este însă un lucru tocmai uşor. a avea un anumit folos sau avantaj. că promisiunea partenerului nu a fost respectată şi să se ceară daune pentru acest lucru. deja făcute.5. • se cunosc destui negociatori ce au obŃinut rezultate bune şi foarte bune. ModalităŃi de ieşire din impas O dată intrat în impas. Dar nu trebuie niciodată uitat faptul că negocierea sau afacerea nu se încheie atunci când se face promisiunea. trebuie găsite modalităŃile practice de depăşire a acestuia. promiŃând anumite avantaje partenerilor. Negociatorul va fi invitat să-l asculte pe partener asupra modului în care ar proceda acesta dacă s-ar afla în locul.4. De asemenea. accentuându-se avantajele ce le poate avea în urma încheierii negocierii. cu adevărat mari. Desigur. O asemenea substituire poate fi camuflată sau făŃişă. astfel încât să nu se piardă şirul promisiunilor deja făcute. ce presupune o anumită rată de rabat. • de regulă. respectiv afacerii. cei ce fac primii promisiunea ies în pierdere. trebuie aduse în discuŃie noi alternative.

se va căuta atragerea specialiştilor. In continuare. Dar există şi excepŃii! Astfel. în general din situaŃii conflictuale. In mod abil. de aprofundare a analizelor comune. • se va organiza un colectiv comun de studiu. Oferta de opŃiuni poate îndulci o afacere. este bine ascunsă. poate conduce la depăşirea impasului. o afacere proastă pentru companie este proastă şi pe plan personal.. negociatorul va acŃiona în aşa manieră.A doua cale de ieşire din impas.să ieşi basma curată’’. De fapt. Un procentaj mai mic. dar fără a ştirbi însă demnitatea acestora. recomandând proceduri de reclamare sau garanŃii. experŃilor din echipa parteneră la elaborarea unor soluŃii logice. dar. de interes comun. negociatorul în cauză să 79 . De regulă. • se va încerca destinderea. în totalitate. încât să-şi determine colegii de echipă să retracteze anumite poziŃii obstrucŃioniste. în mod regizat. prin denigrarea propriilor specialişti. dar aplicat la o bază mai mare. în felul acesta. altfel nesigură sau compromisă. în ultimă instanŃă. Aceasta deoarece salvarea obrazului este una din marile probleme ale ieşirii din impas şi. procesul negocierii se desfăşoară pe două planuri: de afaceri şi personal. de regulă. • se va modifica imaginea satisfacŃiei viitoare. • se vor adăuga opŃiuni reale sau aparente. • se va modifica tipul de contract . • se vor face unele modificări în specificaŃiile tehnice sau se vor modifica termenele de livrare. O asemenea preocupare există în toată lumea. • se va schimba accentul discuŃiilor de la caracterul concurenŃial de rezolvare a problemelor la cel cooperant. constă în stârnirea interesului şi mândriei echipei partenere. Un bun negociator trebuie să fie preocupat în permanenŃă pentru păstrarea onoarei şi a prestigiului câştigat. • se va schimba imaginea împărŃirii riscului în timp. prin câteva glume. ale oricărei negocieri. Astfel: • se va schimba unul. o explicaŃie bună permite unui om să justifice eşecul afacerii şi. • se va apela la un mediator. sau chiar se va înlocui. • se va aranja o întâlnire hotărâtoare sau un telefon urgent. mai mulŃi membri ai echipei de negociere. precum şi pe aceea a nesiguranŃei. prin aducerea de argumente cu adevărat fundamentate. conducerea acesteia. de ieşire din impas. Altfel spus. vom prezenta şi alte câteva modalităŃi practice de depăşire. Pe de altă parte. secretul impasului constă în a şti . stârnindu-le mândria de profesionişti obiectivi. • se va modifica baza de procentaj.

Viceversa. mai mult sau mai puŃin evidentă.5. nu va reu. • aceasta poate fi interpretată diferit. să lăsaŃi întodeauna celeilalte părŃi o cale de salvare a propriului ei prestigiu. acesta începe să-şi manifeste ostilitatea.i să-i înlăture gustul amar lăsat. În asemenea cazuri. care nu au de-a face neapărat cu compania în cauză. este bine ca într-o situaŃie în care se pune problema unei ostilităŃi. dar toŃi se supără. • diferenŃa dintre punctele noastre de vedere nu este foarte mare. • vă propun să privim problema şi aşa:…. de exemplu pe jurişti şi contabili sau pe alte persoane.. Pierderea obrazului devine în mod semnificativ mai serioasă atunci când se abuzează de un om în faŃa prietenilor săi sau a celor care sunt importanŃi pentru el. iar alŃii devin apatici.3. Conceptul şi importanŃa concesiilor Concesia reprezintă o modificare a propriei poziŃii de negociere în direcŃia acceptării propunerilor partenerului. O dată creată ostilitatea prin punerea partenerului într-o situaŃie penibilă. Acesti .oameni răi’’ servesc la direcŃionarea răspunderii de la persoanele prezente către canale nesemnificative şi mai ales neameninŃate. dar…. Oricum însă. 4. ostilitatea poate fi îndepărtată printr-o serie de mijloace pozitive.3. se dă vina pe terŃe persoane. De obicei. dacă astfel pot face să sufere pe abuzant. dacă există ocazia.rămână cu autoritatea neştirbită. oamenii se răzbună pe cei care le atacă ego-ul. Altfel zis.1. de cele mai multe ori. Unii atacă sau fug.5. în situaŃia că vreodată eşti pus într-o poziŃie ostilă în faŃa partenerilor.. prin găsirea a cât mai multor domenii comune de înŃelegere. dacă un individ îşi pierde onoarea în cadrul unei negocieri. In acelaşi timp. 80 . chiar şi cea mai bună afacere ulterior negociată. cu încadrarea însă în limitele mandatului primit. dar eu cred că … . de genul celor de mai jos: • există o serie de informaŃii pe care probabil nu le-aŃi avut la dispoziŃie. cei care . Rolul concesiilor în negociere 4. domenii care mai apoi sunt încorporate într-o poziŃie care subliniază ce au stabilit de comun acord părŃile principale..şi-au pierdut obrazul’’ sunt în stare să-şi facă singuri rău. • probabil că există şi alte motive pe care personal nu le cunosc. aceasta nu poate fi minimalizată. în astfel de cazuri. este bine să foloseşti o serie de fraze. Ca regulă generală.. • cred că unii dintre colaboratorii dv. Atunci când imaginea exterioară a unui om este ameninŃată. v-au prezentat informaŃii greşite..

şi negocierilor. Iată câteva asemenea concesii pe care le recomandăm a fi avute în vedere: • ascultaŃi cu atenŃie partenerul. mă gândesc ce efect va avea aceasta asupra a ceea ce va face sau va spune după aceea partenerul. făcând acest lucru. concesie care. trebuie să procedezi invers. FrumuseŃea unei asemenea tactici constă în aceea că oricine poate acorda astfel de concesii şi. cei ce câştigă în negocieri sunt cei ce au un control mai mare al concesiilor. • dacă afirmaŃi ceva. Ei sunt mai puŃin generoşi şi tot atât de puŃin previzibili. când se apropie momentul final al negocierii. şi afaceri bune. reuşeşte să încheie. pentru a ceda sume uriaşe în apropierea punctului final. Dacă eşti vânzător. numai o singură concesie. Într-o negociere. de regulă pierd în negocieri. ca după aceea să solicite. Ei încep prin a ceda mai puŃin în prima parte a negocierilor. să aştept de la acesta să-mi acorde cel puŃin una. Apare astfel o reacŃie în lanŃ. în acelaşi timp. Din această cauză. faceŃi şi dovada că aşa şi este. trei concesii. atunci când se pune problema acordării unor concesii. este normal că dacă eu acord partenerului. Problema nu trebuie însă pusă pornind neapărat de la numărul concesiilor acordate. partenerul de afaceri răspunde la o concesie pe care i-o faci în funcŃie de concesia respectivă. De obicei. trebuie avut în vedere că. de la valoarea fiecăreia în parte. era şi singura care îi interesa. Se cunosc mulŃi negociatori care au obŃinut foarte mult. de exemplu. • trataŃi-vă partenerul corect. este bine să începi cu puŃin şi să cedezi foarte încet. Negociatorii buni fac concesii considerabil mai mici decât partenerii lor. dar de o valoare mare. Există însă şi posibilitatea acordării unor concesii care nu oferă de fapt nimic. de regulă.Concesiile au un rol bine determinat în cadrul afacerilor. şi de cele mai multe ori să şi obŃină. Negociatorii care deŃin un control mai slab al concesiilor. de altfel. 81 . • daŃi-i toate explicaŃiile cerute şi posibile. Ceri mult şi cedezi încet. Acest lucru se vede în mod special în faza de criză. Pornind de la prezumŃia că cei mai mulŃi oameni au dorinŃa sinceră de a fi cinstiŃi în afaceri. De fapt. Altfel spus. AlŃii nu cedează nimic până în ultimul moment. în special. pentru o perioadă lungă de timp. atunci când fac o concesie. în general. partenerul în loc să fie mulŃumit. In cazul în care aceasta este mare. cere şi mai mult. făcând concesii mari ulterior. ceea ce faci şi ceea ce spui influentează ceea ce face sau spune partenerul. acordând o serie de concesii minore. uneori. ci de la importanŃa acestora. asigurându-l că alŃi parteneri nu sunt trataŃi mai bine.

la fel de competenŃi şi respectabili. o concesie cu o cotă de rabat. în timp ce cumpărătorii care au oferit foarte mult. La fel. De regulă. • lăsaŃi-l pe partener să facă prima concesie asupra problemelor majore. la continuarea negocierilor. se petrec următoarele lucruri: a) cumpărătorii care încep cu oferte scăzute ajung la rezultate mai bune. iar cei ce au dat mai puŃin.• demonstraŃi că şi alŃi oameni. să promiteŃi livrări mai rapide. Dacă într-adevăr doriŃi să faceŃi partenerul de afaceri fericit. Nu uitaŃi însă ca în ambele cazuri să motivaŃi nivelul de la care începeŃi. în final. În ultimă instanŃă. Fiecare din concesiile de mai sus. porniŃi de jos. Practica negocierilor a împus o serie de reguli de bază privind modul de folosire în afaceri a tehnicii concesiilor. puneŃi-l să muncească din greu pentru ceea ce doreşte să obŃină.3. Astfel: • dacă vindeŃi. PuteŃi fi însă primul în a face concesii asupra punctelor minore sau acordaŃi concesii care de fapt nu înseamnă nimic. Orice concesie făcută sau obŃinută trebuie evaluată în termeni realişti.5. Reguli de bază privind concesiile ExperienŃa arată că în ceea ce priveşte tehnica mânuirii concesiilor. faceŃi-l pe partener să muncească din greu şi să o aprecieze. au ridicat preŃurile vânzătorului. începeŃi de sus. d) liniile moarte forŃează deciziile şi înŃelegerile. de obicei. iar dacă cumpăraŃi. • nu pierdeŃi şirul concesiilor făcute şi nici pe cel al celor obŃinute. printr-o singură concesie. este drept. b) vânzătorii care au dorit să obŃină mai puŃin au şi obŃinut mai puŃin. cei care fac o singură concesie majoră.2. • pentru orice concesie acordată. De aceea. să oferiŃi servicii suplimentare. contribuie la satisfacerea partenerului şi implicit la depăşirea impasului şi. oamenii nu apreciază la justa valoare ceea ce obŃin uşor. nu vă grăbiŃi să faceŃi uşor concesii. au obŃinut mai mult. au făcut aceeaşi alegere. în timp ce negocierile rapide sunt rele pentru una din părŃi. c) cei care fac prima concesie asupra unor aspecte majore sunt cei care pierd în negocieri. în procesul negocierilor. • nu negociaŃi cu bani falşi. 4. 82 . chiar şi o promisiune este o concesie. aveŃi grijă să obŃineŃi ceva. ca şi altele. să furnizaŃi clauze uşoare sau să acceptaŃi preŃuri mai scăzute. • pentru orice concesie făcută.

• cedând prea repede. politicos. prea uşor. iar partenerul le va aprecia mai mult. evitând astfel riscul ratării afacerii. • datorate prejudecăŃilor sau lipsei de informaŃii. având în vedere că. dar care ascund adevăratele probleme. şi nu cu înŃelegerile intermediare. Abordarea obiecŃiunilor partenerului de negociere Psihologic. cu implicaŃii neplăcute pentru ambele părŃi. afacerea se încheie o dată cu semnarea contractului. Dimpotrivă.6. un bun negociator nu ar trebui să se teamă de eventualele obiecŃiuni ridicate de partener. iar apoi combătute . trebuie avut în vedere că obiecŃiunile ridicate reprezintă confirmarea interesului manifestat de partener pentru problema abordată. Pornind de la faptul că negocierea presupune atât satisfacŃii. Este bine să urmăriŃi modificările valorii.se citesc’’ pe faŃa partenerului.6. 83 .atunci când este cazul . • nu vă temeŃi să spuneŃi nu. Reprezentând deci confirmarea interesului manifestat de partener.1. DiferenŃa dintre o negociere reuşită şi una nereuşită depinde foarte mult de cât de bine poŃi să manevrezi cu obiecŃiunile. de fapt. faceŃi jocul partenerului. 4.cu argumente pertinente. Astfel. el are posibilitatea de a primi informaŃii noi. ridicându-i preŃurile. • false. • nu trebuie să vă fie ruşine să retrageŃi o concesie abia făcută. • conservaŃi-vă concesiile ! Cu cât faceŃi concesii mai târziu. Cele mai multe dintre obiecŃiunile ridicate de partener sunt întemeiate şi trebuie tratate ca atare. Finalizarea negocierilor 4. prezentarea acestora nu trebuie să conducă neapărat la concluzia că partenerul nu este cinstit şi că nu spune adevărul. bazate pe fapte reale. În acelaşi timp. Indiferent însă de tipul de obiecŃiuni. dar şi multe insatisfacŃii. ca efect al concesiilor făcute. trebuie acordată o mare însemnătate depăşirii obiecŃiunilor ridicate. care să îl ajute într-o eventuală repliere sau chiar schimbare a tacticii de negociere. evidenŃiind poziŃia partenerului faŃă de afacerea în cauză. obiecŃiunile pot fi: • neexprimate. acestea trebuie bine analizate.. dar care. poate chiar prietenos. • întemeiate. Aceasta. partenerul o să creadă că spuneŃi adevărul. chiar dacă există destule argumente de respingere. cu atât efectul acestora este mai mare. solide. Dacă faceŃi acest lucru suficient de multe ori.

• abordarea cu răbdare. a obiecŃiilor cauzate de dorinŃa partenerului de a se impune. cu cedări în alte aspecte sau probleme ce fac obiectul negocierii. pot folosi eficient obiecŃiunile numai atunci când acestea sunt bine stăpânite. Iată câteva sfaturi în acest sens: a) Inaintea întâlnirii cu partenerul. deoarece un asemenea comportament ar conduce la ideea că acesta nu spune adevărul. trebuie ordonate toate avantajele şi dezavantajele ofertei sau cererii pe care urmează să o faceŃi. cât şi cumpărătorul.sfaturi’’ care. a amabilităŃii şi evitarea. ca şi pe cele ale acestuia. fără să-l ofenseze pe cumpărător. cât şi pentru cumpărător. • evitarea formulării unor răspunsuri fără o analiză în detaliu a problemei în cauză. apelându-se. deoarece el trebuie să manevreze obiecŃiunile. atât pentru vânzător. • acordarea unei prezumŃii de valabilitate obiecŃiei formulate. atât vânzătorul. • evitarea tendinŃei de a da . Dacă negocierea priveşte un contract de vânzare-cumpărare. In orice caz. în acest scop. • evitarea contrazicerii directe a partenerului. poate părea greşită. • verificarea înŃelegerii şi acceptării răspunsului de către partener. încercându-se însă diminuarea ei. Vânzătorului însă îi revine un rol mai dificil. la prima vedere. la fapte. pe cât posibil. • respectarea opiniei partenerului care. au un efect contrar. cu tact. cifre sau argumente solide. a manifestării stării de surpriză. • schimbarea subiectului discuŃiei după ce neînŃelegerea a fost clarificată. • păstrarea calmului.Combaterea obiecŃiunilor partenerului se face Ńinând seama de o serie de elemente.. • analiza ulterioară a obiecŃiilor partenerului în vederea găsirii celor mai bune soluŃii şi argumente de contracarare. 84 . • omisiunea unor obiecŃii minore sau acceptarea acestora ca o soluŃie de compromis. precum: • localizarea obiecŃiunii şi aflarea motivelor care se ascund în spatele acesteia. modalitatea practică de rezolvare a obiecŃiunilor. de cele mai multe ori. regulile ce trebuie avute în vedere sunt în general aceleaşi.

Ea este cu atât mai mare atunci când şi partenerul este cu adevărat mulŃumit. Comportamentul cu partenerul şi modul de tratare a acestuia Oricine simte nevoia să se facă plăcut şi să i se dea dreptate. înainte de a răspunde trebuie să existe certitudinea că s-a înŃeles bine ce vrea să spună.2. ci şi în viaŃa cotidiană. Nu este deloc uşor să ai o anumită poziŃie. Se va respinge apoi obiectiunea.nu’’. automat i se arată partenerului înŃelegere. f) Se va reformula obiecŃiunea sub formă de întrebare.antrena’’ înainte de începerea negocierilor. să facă unele lucruri. cerându-se un răspuns pozitiv de la partener. Una dintre acestea trebuie să accepte riscul.ridice’’ cât mai multe obiecŃiuni şi se va încerca să se răspundă la acestea.. Aceasta nu înseamnă că un bun 85 . Într-o asemenea situaŃie. e) Intr-o asemenea discuŃie este bine să se regizeze cât mai mult. satisfacŃia este pe măsură.da’’ în răspuns. a şti să combaŃi obiecŃiile ce apar în viaŃa de zi cu zi este un lucru cu adevărat necesar. De exemplu: . In acest sens. 4. o obiecŃiune uşor de combătut va fi reformulată sub formă de întrebare care are un .. care pot să-l facă antipatic. Prin reformularea obiecŃiunilor sub formă de întrebări. se va stabilii dacă aceasta este greu sau uşor de manevrat. să pui anumite întrebări sau să spui. se va cere unui coleg de echipă să . pur şi simplu. Cele uşoare pot fi repede rezolvate cu dovezile care există la îndemână. Într-un asemenea context. d) După ce s-a înŃeles bine obiecŃiunea ridicată. De asemenea. Atunci când însă este ridicată o obiecŃiune majoră. pentru a te .să înŃeleg că sunteŃi îngrijorat de costurile mari în exploatarea acestui agregat ?”. când într-o negociere se reuşeşte influenŃarea partenerului. . ca şi cum ar fi ridicate de partenerul de negociere.. este recomandabil să se răspundă prin sublinierea acelor avantaje ale afacerii care sunt cele mai importante pentru partener. ExperienŃa negocierilor a demonstrat că nu întodeauna o persoană dominată de dorinŃa de a fi plăcută este şi un bun negociator. este mai greu să convingi partenerul... Tot secretul în a răspunde la obiecŃiuni este acela de a da partenerului satisfacŃia că punctul lui de vedere a fost înŃeles.6. referitor la oferta (cererea) ce i se face. solicitându-se din partea lui un mod de a gândi pozitiv. c) Când partenerul ridică o obiecŃiune. Aceasta deoarece negocierea implică un conflict de interese dintre părŃi.b) Se va nota orice obiecŃiune pe care o poate avea cumpărătorul. menŃionându-se alte aspecte favorabile de o mai mare importanŃă pentru partener. Principii de genul celor prezentate nu sunt aplicabile numai în lumea afacerilor.

îi este foarte greu să spună . cumpărătorii sunt mai susceptibili la influenŃa vânzătorilor în timp ce mănâncă bine şi după ce sunt bine trataŃi. iar omul care doreşte să fie plăcut fuge de conflicte. participi la festin. cu masa încărcată. Pentru a nu-i jigni. Reducerile de preŃuri In practica negocierilor. Trebuie avute în vedere cel puŃin patru principii: • oricui îi place să obŃină ceva gratis. de obicei aprig şi activ. Din acest punct de vedere. Mâncarea bună . Mâncarea bogată şi băutura tare pot însă adormi mintea unui om. practică obişnuită în afaceri. Dar asupra acestor aspecte vom mai reveni. O companie zgârcită cu alocaŃiile pentru protocol va face afacerile mai dificile. Astfel. • minŃile oamenilor se deschid la prezentarea de raŃionamente în timp ce primesc ceva. cele mai multe concesii se referă la reducerile de preŃuri. 4. iar un bun negociator. trebuie avut în vedere că. când nu-Ńi doreşti altceva decât să te odihneşti. Având în vedere cele de mai sus.nu’’. dansezi. superficial. Tactica ca atare nu are 86 . în cele mai multe cazuri. unde mănânci.6. se transformă repede în unul pasiv. bei..3. asemenea lucruri sunt de fapt ceva cu totul obişnuit. te câştigă prin comportament. • oamenilor nu le place să fie trataŃi cu indiferenŃă. japonezii sunt de neîntrecut. combinaŃia este distrugătoare. De asemenea. a unor asemenea mici plăceri. la fel de repede ca şi epuizarea fizică. a oferi o masă cumpărătorului este nu numai un lucru eficient. modul în care este tratat partenerul de afaceri are o mare însemnătate în reuşita acestora. Dar te simŃi bine! În dimineaŃa următoare încep negocierile. De fapt. Avantajul pe care acestea îl pot aduce constă în faptul că fac din partenerul de afaceri un individ mai receptiv la mesajul de afaceri. eşti anunŃat că sa aranjat o seară minunată.negociator trebuie să fie neapărat belicos. Iar atunci când un asemenea tratament se asociază cu lipsa de somn. Din nou în condiŃii de amabilitate rar întâlnită. • oamenilor le place să joace cu banii altora. Încă din aeroport ei devin nişte gazde perfecte. Nu este nimic corupt în oferirea către partenerul de negociere. totul mai mult decât ar trebui. micile favoruri pot influenŃa deseori marile decizii. După o călătorie obositoare. Trebuie avut în vedere faptul că negocierea implică un amestec de concurenŃă şi cooperare. ci şi normal. uşor de manevrat. o seară plăcută şi micile cadouri nu înseamnă neapărat bacşişuri sau mită. eventual cu bani gratuiŃi. la care le-ar face mare plăcere să participi. În lumea afacerilor.

lucru ce nu se poate realiza. Până atunci pot fi încheiate acorduri. • nu se dau informaŃii în detaliu sau se dau informaŃii care. • dacă nu se pot obŃine toate detaliile. • să se întârzie emiterea unor comenzi şi să nu se uite să se menŃioneze că o parte din concurenŃii vânzătorului sunt dispuşi să scadă preŃul. aplicându-se presiuni legislative. In ultimă instanŃă. în timp ce acordul este un compromis conclusiv 87 . Cumpărătorul trebuie să-şi amintească că nu vânzătorul este acela care refuză să dea informaŃii. la masa tratativelor. • se întârzie prelucrarea informaŃiilor şi publicarea acestora. ci mai degrabă unul psihologic. • să se protesteze la niveluri superioare. Acorduri. este mai mult decât nimic. de asemenea. prin furnizarea unor proceduri şi reglementări legale care-i interzic să negocieze cu vânzătorii ce nu conferă reduceri de preŃuri. Vânzătorul poate să decidă dacă are interes în a furniza informaŃii. este bine să se aibă în vedere sugestiile de mai jos: • să se facă legătura între oferta A şi oferta B.rolul exclusiv de a vinde mai repede marfa. ca şi între ele şi semnarea contractului. se vor obŃine rapid scăderi de preŃuri. scăzând preŃul. In ceea ce priveşte cumpărătorul. înŃelegeri. poate avea un efect neaşteptat în acest sens.. se va încerca să se afle o parte dintre acestea. a scăderii aspiraŃiilor unui adversar. proceduri Negocierea se încheie. semnalării unor noi cereri. 4. Există însă câteva tactici care pot conduce la frustrarea. proceduri etc. dar cu tact. nu în ultimul rând. Oricum. de fapt. Un . prin care se interzic scăderile de preŃuri. pe care altfel nu ai cum să-l învingi.nu’’ ferm. aşa cum menŃionam deja.4. hotărârea unui vânzător de a reduce preŃul depinde de informaŃiile de care dispune. Pentru vânzător nu este deloc uşor să evite scăderea preŃurilor. nu spun şi nu folosesc la nimic. În acelaşi timp. cu scopul de a transmite mesaje unui adversar sau de a primi asemenea mesaje. Între acestea este o mare diferenŃă. propunerii unor concesii posibile şi. chiar şi a celor mai perseverenŃi cumpărători: • se ajută cumpărătorul. înŃelegerea este o expresie a unui punct de vedere şi a unei atitudini faŃă de o problemă acceptată. i se pun la dispoziŃie reguli scrise ale firmei. Dacă procedura reprezintă de fapt modul în care se face ceva. se obŃine posibilitatea testării unor opinii şi zvonuri. înŃelegeri.6. Atunci când vânzătorii sunt convinşi că interesele lor sunt în joc. numai o dată cu semnarea contractului. întodeauna.

deoarece negocierea este un proces de continuă descoperire. eventual de repliere sau chiar de schimbare a tacticii de negociere. de exemplu. care să mulŃumească. pe cât posibil. b) introducerea unei formule de compromis. Prezentarea unui proiect vădit exagerat poate conduce la inhibarea şi enervarea partenerului. în general şi a negocierilor. Asemenea metode au în vedere: a) rezumarea celor două puncte de vedere diferite şi formularea unei propuneri de armonizare. ambele părŃi. puŃin superioare maximului considerat a fi acceptabil de către partener. cele două părŃi acceptă compromisuri. fie ele chiar parŃiale etc. atitudinile şi motivaŃiile care au condus la încheierea acordului sau pur şi simplu nu ştiu să-l interpreteze. în special.6. Un bun acord trebuie să aibă prevederi clare. în cadrul căruia se pun întrebări. Alteori. rezultatele obŃinute. Uneori nu este suficient doar să fi ajuns la un acord. eşecurile pot apare deoarece cei responsabili cu punerea în practică a acordului nu înŃeleg punctele de vedere comune. care să lămurească. acest lucru dăunând propriei sale poziŃii în echipa de negociere sau chiar în organizaŃia pe care o reprezintă. În funcŃie de informaŃiile primite se stabilesc măsuri. măsuri de natură să reducă anxietatea şi să se obŃină sau nu o confirmare a poziŃiei adoptate. 88 . obiectivele pe care doreşte să le obŃină. la rândul său. Revenind la acordul ce urmează să fie semnat. a finalizării negocierii. se recomandă o serie de metode. este de dorit ca prevederile acestuia să fie rezonabile. Negociatorul trebuie să plece de la ideea că partenerul îşi cunoaşte bine interesele şi că. Astfel. pentru încheierea negocierilor. în mod clar. Aceasta. cel ce a venit cu propuneri exagerate să fie nevoit să facă concesii ulterioare mult mai mari decât cele normale. pe cât posibil. Acceptarea compromisului în negocieri Nu sunt deloc puŃine cazurile în care. deoarece nici una din părŃi nu ştie cum să-l pună în practică. pentru deblocarea negocierii. cu date noi. care să nu dea posibilitatea unor interpretări sau bâjbâieli. problemele apărute. 4. se poate renunŃa la acordul negociat.asupra unor termeni reciproc acceptaŃi. Ńinute ca atu-uri. există riscul ca. verificate de practica afacerilor. În asemenea condiŃii. Acesta poate să nu se încheie dintr-o multitudine de motive. pe parcursul desfăşurării procesului de negociere este necesar să se prezinte o serie de informări privind mersul acesteia. şi-a stabilit. cu influenŃe negative în desfăşurarea ulterioară a negocierii. De asemenea.5. se aduc argumente şi contraargumente. În acestă etapă. modul lor de rezolvare. eventualele neînŃelegeri. Este bine ca un acord să fie susŃinut de o serie de înŃelegeri şi de proceduri expuse în detaliu.

care să fie convenită de comun acord.6. Ce se întâmplă însă când partenerul de afacere nu este încă hotărât să semneze contractul atât de mult dorit. b) se va cere partenerului să spună care este motivul pentru care nu doreşte încheierea afacerii. • să se aibă în vedere faptul că menŃinerea negocierilor pe termen lung este un lucru foarte important. dar nu şi războiul’’. este recomandabil: • să se încerce să se renunŃe la scoaterea neapărat în evidenŃă a neînŃelegerilor. d) prezentarea unui nou punct de vedere şi sublinierea caracterului de compromis al acestuia. pornindu-se de la vechiul proverb . Încheierea propriu-zisă a afacerii se realizează numai atunci când fiecare parte consideră că partenerul a făcut toate concesiile posibile. pentru care s-a muncit enorm în timpul desfăşurării negocierii? Într-o asemenea situaŃie. aceasta nu ar avea nici un fel de valoare practică dacă nu ar fi urmată de încheierea afacerii ce s-a avut în vedere de către cei doi parteneri. în cazul în care afacerea nu se va încheia în momentul respectiv. pe cât le este groază de pierderi. se va avea în vedere faptul că pe mulŃi oameni nu-i impresionează atât câstigurile. iar alte eforturi ulterioare nu ar mai fi productive.6. • să se încheie negocierea cu un alt subiect decât cel iniŃial. Dar. prezentându-i-se garanŃii în acest sens. Acest lucru trebuie făcut cu multă diplomaŃie. 4. în avantajul reciproc al ambelor părŃi. se recomandă următorele: a) să se înceapă cu o atitudine binevoitoare faŃă de încheierea afacerii. creându-se astfel premisele pentru o despărŃire amicală. • să se plaseze în centrul atenŃiei persoana partenerului negociator şi să se încerce disocierea acestuia de rezultatul negativ. c) trebuie subliniat riscul unor pierderi de beneficii. În acest sens.. Incheierea afacerii Oricât de eficiente ar fi rezultatele unei negocieri. • să se încerce obŃinerea acordului în vederea unor noi negocieri la o dată ulterioară. Nu se va insista însă prea mult asupra necesităŃii încheierii acesteia.se poate pierde o luptă.c) minimizarea diferenŃelor de puncte de vedere şi mai ales prezentarea unor propuneri de eliminare a acestora. concomitent se vor depune eforturi pentru a-l asigura că este înŃelept să încheie afacerea. în acelaşi timp. deoarece există riscul să se interpreteze acest lucru ca un semn de anxietate. 89 .

Se va acŃiona ca şi când înŃelegerea cu privire la problemele principale este încheiată. 90 . i) într-o negociere sunt situaŃii paradoxale. g) se impune foarte multă atenŃie în ceea ce priveşte plăŃile în avans.nu ştiu’’.. Pentru a nu fi mâncat. f) pentru ca partenerul să fie convins. atocunoscător. cerându-se negocierea mediilor. ele constituind o condiŃie în încheierea afacerii. Nu este bine ca partenerul să cunoască din start calităŃile persoanei cu care negociază: strălucitor. e) se vor forŃa uşor lucrurile.). plăŃi în avans etc. iar deşteptul nebun’’. nu mai putea să-l ia de acolo. Trebuie să existe informaŃii precise dacă cifra propusă şi explicată de partener ca fiind o medie. h) se va avea în vedere faptul că. va fi foarte greu să se spună: . De regulă. în afaceri. rapid. lăsând partenerul să înŃeleagă că. subliniindu-se situaŃia dificilă în care s-a pus cineva care a renunŃat la o afacere asemănătoare. cifrele medii au fost proiectate să se potrivească unui client mediu şi în condiŃiile de piaŃă medii. De altfel.nebunul este deştept.d) se va furniza o atracŃie specială pentru încheierea afacerii. de fapt. ignoranŃa este o tactică destul de des folosită în negocieri. trebuie să existe garanŃii în sensul că nu se va ajunge la nefinalizărea afacerii. dacă se acceptă plata în avans. mediile sunt discutabile şi deci negociabile. . Dar afacerea în cauză fiind concretă. de cele mai multe ori dând rezultate eficiente. i se va spune o poveste care să legitimeze afacerea. în ceea ce priveşte afacerea. se va porni de aici. SituaŃia este oarecum asemănătoare cu povestea iepuraşului prins de vulpe. Se pot obŃine mai multe concesii şi rezultate mai bune când se lasă impresia că anumite lucruri se înŃeleg mai greu. În ipostaza de cumpărător.. în mai toate cazurile. vorbindu-se despre detalii. Astfel. descoperind după aceea că. lucrurile sunt deja lămurite. Vulpea. În aceste condiŃii. partenerul va fi descurajat să acŃioneze într-un anumit fel. raŃional.. se va cere stiloul pentru a semna contractul sau se va întreba partenerul unde doreşte să facă livrarea. Acestea se vor accepta numai în cazul în care partenerul le doreşte în mod special.. Mai ales că ea poate conferi timpul necesar pentru a te consulta cu experŃii sau pentru a testa hotărârea părŃii adverse. acesta a rugat-o ca mai înainte. . precizându-se că una asemănătoare nu va putea fi oferită mai târziu (reduceri de preŃ. În orice caz. când . să zicem o rată standard a profitului. crezând că acesta era cel mai rău lucru ce i se putea întâmpla iepuraşului. care ar crea temeri. decisiv.nu înŃeleg’’.repetaŃi’’ etc. dovedindu-se mai puŃin spirit decisiv sau chiar uşor iraŃional. l-a aruncat. este reală şi în cazul tranzacŃiei în speŃă. să nu fie aruncat în tufişul cu măceşi. j) este bine să i se îndrepte atenŃia partenerului spre o zonă mai puŃin ameŃitoare sau mai bine protejată.

ModalităŃi de finalizare a negocierilor Un bun negociator va continua să argumenteze atâta timp cât partenerul face acelaşi lucru. aprobarea tacită. Aceasta deoarece. de ce se aşteaptă. De asemenea. în mod real. sunt necesare argumente în acest sens. este bine ca întrebările şi comentariile negociatorului să fie în aşa fel formulate încât să conducă la răspunsuri afirmative.se aduce în discuŃie o tranzacŃie asemănătoare. Dacă se agrează ideea. c) tehnica concesiilor legate . aranjarea Ńinutei. Se pot folosi astfel întrebările directe. un ultimatum. după care. Există mai multe metode de finalizare a negocierilor.6. se iau măsuri corespunzătoare de continuare a discuŃiilor. Aceasta.nu’’.ideală’’ şi apoi încearcă să vândă la acest preŃ produsul real de care dispune. Finalizarea negocierilor presupune un punct de criză în adoptarea deciziei. de genul unde se vor semna documentele. Deşi eficientă. la ce restaurant se va sărbători evenimentul. Un asemenea punct poate fi identificat prin faptul că ambii parteneri încep să se refere la probleme colaterale negocierii propriu-zise. de fapt. revenirea însemnând afectarea credibilitătŃi şi prestigiului celui care o utilizează. 91 . de la negocierea respectivă. Dacă se doreşte într-adevăr finalizarea negocierii.. referinŃele etc.da’’. anumite gesturi conduc la ideea că se doreşte finalizarea negocierii: strângerea documentaŃiei.7. acestea fiind folosite fie separat. simularea. este vorba de tehnici de finalizare a negocierii: a) finalizarea condiŃionată . De fapt. în funcŃie de reacŃia partenerului. b) tehnica comparaŃiei . găsirea unei soluŃii acceptabile şi încheierea afacerii. bilanŃul. dacă este pus în situaŃia să spună .se propune o posibilă concesie. de către toată lumea. revenindu-se la dificultăŃile iniŃiale. d) tehnica ultima ofertă . în funcŃie de situaŃia concretă şi. astfel încât partenerului să-i fie mai uşor să spună . de fapt un punct culminant al procesului îndelungat şi de multe ori obositor. legată de o altă concesie a partenerului..atunci când vânzătorul caută să afle ce preŃ ar fi dispus să plătească cumpărătorul pentru o marfă . afirmaŃia continuă. fie mai multe deodată. Există câteva situaŃii din care se poate afla punctul în care partenerul acceptă finalizarea negocierii. surprinderea. un zâmbet sugestiv etc. presupunând că partenerul este de bună credinŃă şi că se doreşte într-adevăr.este. încheiată la un anumit preŃ. opŃiunea maximă. se porneşte negocierea de la noul nivel.4. mai ales. care este negocierea. este riscantă..

.Ce trebuie făcut pentru.2. rezultă că strategia negocierii cuprinde următoarele elemente: a) obiectivele urmărite. 5. tocmai pentru a realiza obiectivele proiectate. Strategia negocierii 5. respectiv: a) fixarea priorităŃilor şi a obiectivelor. De fapt. După o asemenea operaŃiune. De regulă. decizii care privesc o serie de factori.. a stabili o strategie înseamnă a răspunde la întrebarea . privită însă în contextul desfăşurării unei negocieri. Practic însă. în fiecare etapă a acesteia. este relativ uşor să se treacă la selectarea tehnicilor preferenŃiale şi la adaptarea acestora la condiŃiile concrete în care se va desfăşura negocierea propriu-zisă. 92 .1.1. cu un înalt grad de variabilitate şi complexitate.1. elaborarea propriu-zisă a strategiei are loc încă din etapa pregătirii negocierii. c) mijloacele (resursele) disponibile şi utilizate pentru realizarea obiectivelor propuse. când se va Ńine seama.?’’ Pornind de la o asemenea definiŃie. TACTICI ŞI TEHNICI DE NEGOCIERE 5. în primul rând. strategia constă în modul de combinare şi de dirijare a acestui ansamblu de decizii. priorităŃile vor fi abordate într-o anumită scală de utilitate. b) căile (modalităŃile) ce se au în vedere a fi folosite pentru atingerea unor asemenea obiective. care va permite ordonarea obiectivelor în principale şi secundare.1. de viitorul tranzacŃiei care se negociază şi de eventualele schimbări strategice de care s-ar putea folosi partenerul de negociere. ar trebui să aibă în vedere ansamblul de decizii care urmează să fie luate (şi care de fapt sunt luate) pentru realizarea obiectivelor urmărite.CAPITOLUL 5 STRATEGII. interni şi externi. Deci. ConŃinutul şi factorii de alegere a strategiei ConŃinutul strategiei are în vedere patru principale probleme. Conceptul şi elementele strategiei O definiŃie relativ simplă a strategiei.

b) stabilirea viziunii de ansamblu a negocierii. stabilirea modalităŃilor de argumentare şi contraargumentare şi. în negocierile comerciale. trebuie acordată o atenŃie deosebită posibilelor acŃiuni ale partenerului de discuŃie. de orientarea pe care acestea o vor cunoaşte. dislocarea (sunt certaŃi în permanenŃă cu subordonaŃii. după cum. resursele (materiale. o mare importanŃă o prezintă conjunctura în care se desfăşoară negocierea. alegerea locului. proiecŃia (se proiectează asupra altora propriile trăsături negative ale şefului).diagnosticul’’ acesteia şi Ńinându-se seama de opŃiunile posibile. respectiv stabilirea componenŃei echipei şi a şefului acesteia. dintre care amintim: raŃionalitatea (de cele mai multe ori oamenii se consolează singuri. momentului şi a procedurii de negociere. a scenarului negocierii. fixarea planului. Desigur. Tipologia strategiilor de negociere In negocieri se utilizează o multitudine de strategii. Alegerea unei strategii adecvate are în vedere o serie de factori. în negocierile cu sindicatele. pornindu-se de la datele concrete ale negocierii. stabilirea limitelor mandatului de negociere.. fără ca aceştia să aibă legătură cu problemele lor familiale). spunând că. fiecare dintre cele trei categorii de factori prezintă o importanŃă mai mare sau mai mică. posibilele acŃiuni ale partenerului. de fapt.3. d) identificarea soluŃiilor de repliere. Astfel. de schimbări de orientare pe parcursul negocierii.1. alături de factorii amintiŃi. de cunoaşterea comportamentului uman1. nici nu şi-au dorit ceea ce nu au putut obŃine). se pot anticipa reacŃiile şi motivaŃiile ulterioare ale acestuia). 1 93 . imaginea despre sine (cunoscând părerile despre sine ale partenerului. cei mai importanŃi pot fi: conjunctura (internă şi internaŃională). Alegerea şi folosirea celor mai adecvate depind în mare măsură. c) alegerea mijloacelor concrete de acŃiune şi a cadrului negocierii. cei mai mulŃi de o mare complexitate. de eventualele riscuri şi de la restricŃiile sau constrângerile ce pot apărea pe parcursul desfăşurării propriu-zise a negocierii. nu în ultimul rând . orientarea acesteia au în vedere fixarea modului de lucru al echipei de negociere. Dintre aceştia. financiare şi umane) proprii. Pentru cunoaşterea în bune condiŃii a comportamentului uman se poate recurge la o serie de metode de observare. în funcŃie de obiectul negocierii propriu-zise. în care se desfăşoară negocierea. - 5. de la . în funcŃie de modul de desfăşurare a acestora.

de selectare a celor mai avantajoase oferte. situaŃia de dependenŃă a exportatorului va fi determinată de dominarea pieŃei de către importator. dar mai ales de conjunctura pieŃei (o asemenea strategie îşi găseste câmp de aplicare mai ales în negocierile comerciale). recomandând cantităŃi modeste şi oferind preŃuri mici. • piaŃa cumpărătorului. exportatorul. în funcŃie de calitatea de vânzător sau de cumpărător a acestuia. Pentru a . de dependenŃă sau de nesiguranŃă. îşi va lua măsurile necesare din timp pentru diversificarea debuseelor de desfacere. el este nevoit să adopte strategia deciziei rapide .Dacă se are în vedere modul în care sunt elaborate şi acceptate ofertele. indiferent de situaŃia în care se află. • piaŃa echilibrată. când piaŃa va fi dominată de cumpărător.scăpa’’ de presiunea exercitată de exportator asupra sa. când piaŃa este dominată de producător (vânzător). In cazul în care exportatorul domină piaŃa. urmare surplusului de producŃie destinat consumului pieŃei. exercitând presiuni asupra importatorului. aceasta este posibilă mai ales pentru importatorii şi exportatorii insuficient experimentaŃi şi care nu cunosc. din timp. sursele de aprovizionare. astfel încât acesta să fie nevoit să decidă cât mai rapid. In calitatea de . aflat în situaŃia de dependenŃă. La rândul său. el va oferi cantităŃi mici la preŃuri mari. pot fi adoptate de negociator. este recomandabil ca acesta să recurgă la strategia deciziei rapide. în detaliu. De cele mai multe ori însă. SituaŃia de dependenŃă a importatorului se iveşte în cazul în care piaŃa este dominată de exportator şi invers. • nesiguranŃa pieŃei. atunci când cererea este mai mare decât oferta. el va practica strategia de aşteptare. respectiv strategia deciziei rapide şi strategia deciziei de aşteptare. Atât una cât şi cealaltă. urmare penuriei de produse destinate pieŃei. el are posibilitatea de a recurge la o strategie de aşteptare. atunci când cererea este mai mică decât oferta. fenomenele pieŃei externe. pot exista două tipologii de strategii. precum şi în situaŃii de mari dereglări conjuncturale. In ceea ce priveşte situaŃia de nesiguranŃă. raport ce poate fi de dominare. de selectare a ofertelor celor mai convenabile. O însemnătate cu totul aparte în alegerea strategiei optime o are raportul dintre parteneri pe piaŃa externă... urmărind momentele conjuncturii optime. In cazul în care importatorul se află într-o situaŃie de dominare. determinate de cauze de forŃă majoră sau de cazuri 94 .stăpân’’ al pieŃei. ultimative. respectiv: • piaŃa vânzătorului. importatorul va trebui să-şi ia măsuri eficiente de prevedere şi să-şi diversifice. In aceste condiŃii.

determinarea clientului de a trece la acŃiunea de cumpărare. în mod eşalonat. prin care se urmăreşte cumpărarea... Indiferent însă de situaŃia de dominare. • strategia activă. în cursul anului. • strategia mixtă. în asemenea condiŃii. strategie ce poate conduce la una din următoarele situaŃii: abŃinerea. mai des sunt utilizate strategii de genul: • stimulare-reacŃie.cum’’ are în vedere: participarea.2. cu predilecŃie. intersecŃia. cumpărătorul are o mai mare libertate în alegerea strategiei care îl avantajează.1. rezolvarea obiecŃiilor ridicate şi menŃinerea relaŃiilor pe termen lung cu clientul. pot. fără limită sau restricŃii. Tactici şi tehnici de negociere 5.în funcŃie de presiunea necesităŃii de desfacere sau de aprovizionare. el va folosi o strategie de aşteptare..fortuite. deşi de multe ori o asemeneea strategie poate aduce prejudicii considerabile.2. în decursul aceloraşi negocieri. crearea dorinŃei acestuia de a fi în posesia acelui produs şi. 5. dependentă sau nesiguranŃă. faptul împlinit. Desigur. asigurarea satisfacŃiei acestuia. strategia de aşteptare. prin care se urmăreşte actualizarea produsului în perioadele conjunctural optime. care îmbină aprovizionarea ritmică cu achiziŃii ale produsului în perioade conjunctural optime. fiecare va manevra cele două strategii: decizia rapidă sau cea de aşteptare . De regulă. şi trebuie folosite. pătura. în funcŃie de necesităŃile de consum. b) strategia .când’’ are în vedere timpul optim pentru o anumită decizie. vânzarea a ceea ce doreşte clientul. Amintim doar trei dintre acestea: a) strategia . atât exportatorul cât şi importatorul vor adopta. asocierea sau dezasocierea. alternativ ambele strategii. testarea reacŃiei. In negociere există şi alte tipuri de strategii. de comportamentul concurenŃei şi de alte elemente sau fenomene conjuncturale imprevizibile. hazardarea. limita. retragerea aparentă. în ultimă instanŃă. care urmăreşte trezirea atenŃiei partenerului pentru produsul oferit. • strategia pasivă. Conceptul şi elementele tacticii de negociere Dacă strategia cuprinde obiectivele urmărite. c) strategia . mijloacele şi formele de acŃiune ce urmează să fie folosite în vederea realizării obiectivelor în cauză. In situaŃii de nesiguranŃă. tactica de negociere este acea parte a strategiei menită să stabilească metodele. In practica negocierilor. surpriza.unde’’ în care se are în vedere locul cel mai potrivit pentru luarea deciziei. simulacrul. prin care se urmăreşte aflarea necesităŃilor şi motivaŃiilor potenŃialului client. în care se va afla exportatorul sau importatorul. 95 . în mai toate cazurile. • necesitate-satisfacŃie.

dozarea şi elaborarea acestora. ce constau. Tacticile de negociere răspund la întrebările de genul . ConŃinutul tehnicii de negociere Totalitatea procedeelor ce urmează să fie utilizate în desfăşurarea procesului de negociere formează tehnicile de negociere. punctelor 96 .3.2. • argumentele ce se vor aduce la fiecare problemă ce urmează să se discute. în ofensive şi defensive. în principal. De fapt. acestea pot fi împărŃite. adaptându-se la situaŃiile nou apărute în diversele etape ale negocierii. Abordarea oricărei tactici trebuie să fie însă flexibilă şi adaptabilă ordinii subiecŃilor.2. • scopul urmărit şi mijloacele de care se dispune. tactica constituie elementul flexibil şi dinamic al conducerii tratativelor. 5. Tehnicile de negociere răspund la întrebările de genul . • ordinea în care vor fi abordate problemele ce urmează a fi negociate. Ńinând seama de acŃiunile partenerului şi de conjunctură. afectându-se timpul necesar susŃinerii acestora. mai întâi. ce se utilizează în vederea realizării diverselor tactici. de asemenea.. folosite pentru atenuarea sau anihilarea efectelor unor tactici adoptate de partener. • tehnicile folosite. Se poate vorbi despre tehnici de contracarare.Cum trebuie acŃionat de data aceasta?’’ 5..cum trebuie procedat acum ?’’ In stabilirea unei tactici adecvate. din care nu trebuie să lipsească: • subiectele asupra cărora urmează să se exercite o anumită presiune. se vor avea în vedere o serie de elemente.2. • gradul de intensitate al presiunii de exercitat.In negociere. tehnicile de negociere constituie instrumentul practic al negociatorului. reprezentând forme şi scheme de acŃiune. precum şi de tehnici specifice de negociere a diferitelor clauze ale contractului. ambele categorii de tehnici putând fi utilizate independent sau integrate în tactici generale. O tactică eficientă trebuie astfel concepută încât să se ocupe de o serie de probleme importante. se vor pregăti eventualele contraargumente. • acŃiunile partenerului de negociere. în: • împrejurările specifice în care are loc negocierea. Tipologia tacticilor şi tehnicilor de negociere Incercând o clasificare a tacticilor de negociere.

apelului la simŃăminte. se înscrie şi aceea de a spune numai atât cât este absolut necesar. sub diferite pretexte. îşi combină cererile. Astfel. poate din aceeaşi familie. partenerul să fie determinat să repete expunerea deja făcută. precum şi altele. cele mai multe dintre acestea.se folosesc mai ales întrebările de testare. intimidării. cooperant şi plin de iniŃiativă. să treacă în defensivă. de regulă. In acest fel. linguşirii. la reluare. la întreruperi. Desigur. el ar putea fi mai convingător. în general negociatorul cel mai bine pregătit. reproşului.1. respectiv a afacerii.. repetarea creează un moment de respiro şi posibilitatea de a câştiga timp pentru o analiză mai profundă a argumentelor partenerului. La fel de diverse sunt şi tehnicile de negociere. cumpărătorii scapă din vedere acest 97 . Mai mult.urmăresc ca. de cele mai multe ori. obŃin un preŃ mai bun decât dacă ar fi cumpărat fiecare în parte. încercându-se astfel să se determine partenerul să vorbească. are o putere de negociere mică în faŃa unui vânzător. 5. la contraîntrebări etc.se dea de gol’’. argumentelor. înainte ca acesta să se lanseze în atac. Tacticile defensive .lucruri sfinte’’. unele dintre acestea fiind tehnici de bază. Tot în cadrul tacticilor defensive. Cu toate acestea. recurgându-se la obosirea partenerului.vulnerabile. şi reciproca este însă adevărată. să dezvăluie astfel intenŃii ascunse.3. sunt utilizate în procesul negocierii de către ambele echipe.. Toate categoriile de tactici şi tehnici de negociere pot fi şi.1. de genul tergiversării..1. ImportanŃa asocierilor în afaceri In mod obişnuit.2. ce urmăresc descoperirea punctelor slabe de apărare a partenerului. cea mai abilă şi cu mai multă experienŃă. partenerul va fi obligat să ofere explicaŃii suplimentare. cei mai puternici oameni de pe pământ nu sunt indivizii ca atare.2. In cadrul tacticilor ofensive . de cele mai multe ori. altele constituindu-se în variante ale acestora. Când doi cumpărători. tacticii aparente şi să se integreze în strategia generală adoptată. urmând ca cea care le stăpâneşte cel mai bine. politeŃii exagerate. In acest fel. puterea lor de cumpărare creşte şi. ci familiile. cu nevoi de cele mai multe ori modeste. Asemenea tactici sunt preferate de negociatorul dinamic. presiunii necesităŃii. să aibă câştig la încheierea negocierii. pe parcursul procesului îndelungat al negocierii se va recurge la o combinare a tacticilor şi tehnicilor de negociere. să . Tactici de asociere 5. în funcŃie de împrejurările concrete şi mai ales de poziŃia în negociere a partenerului. timpului disponibil. Pe parcursul negocierilor sunt utilizate şi alte tactici. un singur cumpărător. la . urmând a fi prezentate în cele ce urmează.3.

De altfel. Este vorba de cumpărătorii ce aparŃin aceleiaşi firme. care să răspundă la întrebări de genul: • Cine negociază cu furnizorul ? • Există posibilitatea combinării cererilor ? • Există probleme în legătură cu comenzile existente? • Are sens un acord de cumpărare între firme. Teoria balanŃei cognitive Există în geometrie o teoremă care spune că dacă o dreaptă este paralelă cu o a doua.2. 90% din timpul petrecut în şedinŃe este ocupat de chestiuni de mică importanŃă. iar aceasta din urmă cu o a treia. Cauzele sunt multiple şi sunt atât obiective. De cele mai multe ori. Astfel. cât mai ales subiective. înainte de începerea negocierii. Astfel. în mod activ. sau solicitând. cercetând căile prin care să facă o afacere mai atractivă pentru vânzător. se trec cu vederea posibilităŃile existente de a face afaceri eficiente în cadrul unor asociaŃii. regula 90%10% are o largă aplicabilitate în cadrul negocierilor. Singura cale de rezolvare a unei astfel de situaŃii este un sistem informational eficient. Acest lucru se poate realiza de către fiecare cumpărător în parte. cât şi altele. In legătură cu ultima întrebare.3. acesta să-şi pună câteva întrebări de genul: • Pot să-l fac pe vânzător să scadă preŃul. trebuie să se aibă în vedere regula că 90% din cantităŃile cumpărate provin de la 10% din vânzătorii finali. In psihologia afacerilor. cu condiŃia ca. promiŃându-i afaceri viitoare sau comandând mai mult? • Pot să cresc afacerile vânzătorului. Vina nu este în principal a lor. dacă atât mie cât şi Ńie 98 .lucru. credite pe numele lui? • Pot să grupez cumpărăturile astfel încât să crească interesul vânzătorului în realizarea vânzării? • Pot să cresc comanda deschisă cumpărării la acelaşi produs? • Pot să cresc valoarea unei comenzi existente prin adăugarea unui nou produs? 5. ci mai ales a conducerii firmei.1. permiŃându-i acestuia să-mi folosească numele de referinŃă. corespondentul acestei teoreme este teoria balanŃei cognitive. Un cumpărător poate să-şi mărească influenŃa. având la bază cantităŃile estimate ? ToŃi negociatorii trebuie să-şi pună şi să aibă în vedere întrebări de genul celor prezentate mai înainte. pentru a prezenta un alt exemplu. atunci şi prima dreaptă este paralelă cu a treia.2. Exemplele ar putea continua. sau că 90% din vânzările unei firme sunt generate de 10% din produsele ei.

Iată de ce. nu vă vor stingheri în desfăşurarea unei negocieri. S-ar putea să aveŃi surpriza că acesta să fie un falit sau s-ar putea să aflaŃi că cifra de afaceri la care acesta a ajuns se datorează unei conjuncturi favorabile sau. cu riscul de a compromite o afacere. chiar unor înşelăciuni în dauna altora ca dumneavoastră. fie că te voi convinge (sau mă vei convinge) să-l placi pe X. care se bucură de multă încredere în lumea afacerilor şi care a început să fie ocolit de eventualii parteneri deoarece s-a asociat cu o firmă. ca de altfel oriunde. De pildă. In cel mai bun caz. Cu cât se va menŃine o poziŃie de abordare mai raŃională. sub imperiul emoŃiei nu 99 . cu persoane din lumea interlopă. cu atât va fi mai greu să reveniŃi în cercul celor care se bucură de o reputaŃie neştirbită în afaceri. şi atunci. dacă asociaŃii dumneavoastră. sau unul dintre aceştia. Tacticile de disociere sunt tot atât de importante ca şi cele de asociere. dacă mie îmi place de X. sunt parteneri ce trebuie evitaŃi. înainte de a vă asocia cu cineva. mai ales. Mai întâi. Intreprinzătorul nostru a pierdut mai multe contracte şi abia mai târziu şi-a dat seama că acest lucru s-a datorat proastei reputaŃii a asociatului său. De obicei. atunci este greu de presupus că noi o să avem preferinŃe comune. inclusiv de disociere. este drept mult mai puternică. chiar dacă negocierea continuă. In caz contrar. prin pierderea reputaŃiei dumneavoastră. cei ce fac afaceri cu indivizi indiscreŃi. această teorie se verifică. De asemenea. şi în lumea afacerilor. In practica afacerilor. Ca regulă generală. Important este să vă grăbiŃi şi să nu amânaŃi renunŃarea la asociatul care v-a făcut atâta rău. atunci există lucruri care o să ne placă la amândoi.ne place de X. negocierea va degenera în ceartă. veŃi lua urgent măsurile ce se impun. pentru ca aceasta să-şi dea seama că i s-a înŃeles punctul de vedere. dar cu o reputaŃie proastă privind seriozitatea în tranzacŃiile încheiate.. asociindu-vă cu o astfel de persoană. cu atât va fi mai greu pentru partener să creeze o stare de enervare. trebuie să-i analizaŃi oferta făcută şi. întotdeauna. iar Ńie nu-Ńi place.cei ce se aseamănă se adună’’. de reziliere a contractului iniŃial. indiferent de capacitatea acestuia. In condiŃiile în care totuşi v-aŃi înşelat. nu este bine să vă asociaŃi cu primul venit. fie că te vei îndepărta de mine şi de ideile mele. Astfel. să provoace o emoŃie puternică. să cereŃi relaŃii în ceea ce priveşte trecutul şi reputaŃia celui care vă propune asocierea. este bine să aveŃi cât mai multe informaŃii despre acesta şi să vă întrebaŃi. atunci când acesta va reuşi să creeze o stare de tulburare. de cele mai multe ori. de ce nu. cazul unui întreprinzător prosper. implicit în încheierea unui contract cu alŃi parteneri. Cu cât veŃi reacŃiona mai târziu. se aplică dictonul: . De asemenea. trebuie comentate poziŃiile partenerului.

O asemenea tactică este cea a ofertelor false. După discuŃiile purtate. aşteaptă să se materializeze afacerea deja negociată. defavorabil. O dată obŃinut acest lucru. deoarece vânzătorul nu se aşteaptă la aşa ceva. Face o ofertă în presă. un cumpărător. de cele mai multe ori. tranşant. oferind.2. distorsionezi realitatea. Pentru a minimaliza impactul datorat . şi acelea emoŃionale. asculŃi şi pricepi semnalele primite în ton şi cu dorinŃele proprii. astfel încât cumpărătorului să-i rămână terenul deschis. că nu poate finaliza înŃelegerea. într-un cuvânt.1. pentru a înlătura de la început concurenta. o asemenea tactică dă roade. BineînŃeles.mai poŃi gândi clar. om serios. După câteva zile însă. el începe să se întrebe care este de fapt preŃul real al autoturismului său. eventual lăsând şi un acont de 500 dolari. O persoană doreşte să-şi vândă autoturismul. atât vânzătorii. şi primeşte mai multe apeluri telefonice de la persoane interesate. având în vedere că a refuzat alŃi solicitanŃi interesaŃi în achiziŃionarea autoturismului. intră în negociere pentru o ofertă suficient de mare ca valoare. gândind să obŃină cca.2. el se simte uşurat. pierzi legătura cu realitatea. pe motiv că a văzut asemenea autoturisme pentru care proprietarii nu pretind mai mult de 1500 dolari. cât şi cumpărătorii. Devine sceptic şi se întreabă dacă este bine să-şi mai facă publică oferta prin presă. Desigur. apreciem că prima modalitate de argumentare şi de apărare a vânzătorului este aceea de a-şi insufla ideea că astfel de oferte sunt făcute de persoane care acŃionează în mod deliberat. prezumtivul cumpărător îşi retrage oferta iniŃială şi astfel negocierea (putem să-i spunem chiar târguiala) iniŃială îşi pierde valabilitatea. In acelaşi timp.2. Oferta este acceptată şi vânzătorul nu mai intră în discuŃii cu alŃi potenŃiali cumpărători. De cele mai multe ori. angrosist sau detailist.ofertei false’’. o mare pondere o deŃin cele neloiale (deseori numite şi imorale). Oferte false In multitudinea tacticilor folosite în procesul negocierilor. Tactici şi tehnici imorale 5. două mii de dolari. una singură se prezintă pentru a constata starea autoturismului. Dintre toate însă. 5.2. fericit chiar pentru preŃul negociat.. supărat. deoarece soŃia sa nu mai este de acord cu achiziŃionarea autoturismului în cauză. 1900 dolari.3. In jocul acestei tactici sunt angrenaŃi. Astfel. oferta falsă este făcută pentru a înlătura concurenŃa. sugerăm câteva idei care ar putea să dejoace o asemenea tactică neloială: 100 . Normal. sau să accepte suma de 1500 dolari. De regulă. ofertantul (vânzătorul) este nemulŃumit şi se supără. Iată un alt exemplu practic. partenerul îi comunică la telefon.3.

2. vă aşteaptă necazuri de care nu aveŃi nevoie. cum şi. Mituirea CorupŃia este un fenomen care există. nu va plusa preŃuri mari. necazul fiind că cei ce fac verificări pe această temă nu ştiu când. mai ales în condiŃiile economiei noastre de tranziŃie. deoarece există destul de mulŃi indivizi. Prezumtivul cumpărător. dar a nu recunoaşte că ea se foloseşte. care cunoaşte aceste tactici. unde să controleze. Cei ce primesc mită ştiu. Iată câteva gânduri care îndreptăŃesc să se recomande ca într-o negociere să nu existe naivitatea de a presupune că preŃul de pornire este întodeauna cel real. măsurile de siguranŃă ce trebuie luate nu trebuie însă să devină 101 . 5. A nu accepta mituirea drept tactică a negocierii este un lucru pozitiv. Aceste câteva măsuri. drept avans.2. chiar dacă unii le consideră ca fiind de ordin tehnicist. De altfel. pentru unii este chiar o activitate cotidiană. ai impresia că nimic nu se face fără bacşis. de multe ori. • nu eliminaŃi oferta celor interesaŃi. • fiŃi sceptic dacă vi se oferă argumente materiale prea avantajoase. • interesaŃi-vă discret de comportamentul cumpărătorului. De cele mai multe ori. în majoritatea cazurilor. Acesta este cel mai periculos lucru. pentru care corupŃia şi mituirea sunt un mod de trai. Cei ce nu au dat sau nu au acceptat niciodată mită.2. nu acceptaŃi afacerea. altfel. se manifestă. dacă este o persoană care dovedeşte că se complace în conflicte. nu înŃeleg efectiv cât de răspândită sau cât de seducătoare este o asemenea practică. al mituirii privind afacerea negociată.3. sunt. reŃineŃi o asemenea ofertă până v-aŃi atins scopul propus.• cereŃi şi obŃineŃi. situaŃi pe poziŃii diferite în societate. • oferta primită să fie semnată de cât mai multe persoane. Mituirea este folosită deseori în cadrul negocierilor. • formulaŃi foarte clar pretenŃia dumneavoastră şi stabiliŃi scadenŃele şi clauzele de siguranŃă. mai ales. indiferent de obiectul sau serviciul pe care îl doreşte. suficiente pentru a elimina ofertele false. Mai grav este că cei care dau mită tind să creadă că oricine poate fi mituit şi orice poate fi cumpărat. din momentul aflării contramăsurilor pe care le-aŃi luat. Aceasta. el va abandona afacerea respectivă. în cele mai multe cazuri. o sumă mai mare. cum să facă acest lucru. Trebuie să se aibă în vedere şi riscul corupŃiei. unii chiar în sferele cele mai înalte ale acesteia. care să nu fie returnabilă. este o utopie. Grija în acest domeniu.

3. prin care se arată că.3. dacă este posibil. sau chiar numai încearcă să încalce legea. NeglijenŃa Nu există contracte perfecte. într-o perioadă de timp rezonabilă. Practic. • investigaŃii oficiale interne continue. în mod unilateral. Prin tactica lipsurilor. la oprobiul opiniei publice şi la tragerea la răspundere. la o suspiciune generală. Aceasta deoarece negociatorii se mulŃumesc să lase o serie de probleme procedurale şi operaŃionale în seama celor care urmează să deruleze contractul.2. este bine să se răspundă prompt şi. trebuie să se sublinieze. neclarităŃi sau omisiuni. la o anumită dată. 5. prin includerea în contract a înŃelegerilor şi procedurilor. Asemenea lipsuri pot fi foarte costisitoare dacă se negociază cu cineva care vrea să profite de ele. In cazul unei asemenea tactici. prin interpretarea lor în interes propriu. Datorită neglijenŃei. contramăsurile sunt evidente şi relativ simple. să se dea un răspuns personal. acest lucru se realizează în trei etape: • se studiază convenŃia. • gratuităŃile vor fi definite cu grijă şi se vor limita la prânzuri şi nimic mai mult.paranoice. altfel se ajunge la cealaltă extremă. o notă prin care partenerul aduce la cunoştinŃă eventualele omisiuni. neclarităŃi sau ambiguităŃi. a neglijenŃei. prezentăm câteva măsuri care să aibă în vedere diminuarea sau chiar eliminarea efectelor unei eventuale mituiri în procesul negocierilor: • o politică activă de rotaŃie a negociatorilor. acŃiunea este iniŃiată în mod unilateral. • o politică care să expună pe oricine încalcă. • dacă nu se primeşte nici un răspuns. se va intenta o anumită acŃiune. • o promovare activă a unei înalte Ńinute morale. De asemenea. In cazul în care nu se răspunde. o tactică ce trebuie inclusă în categoria celor imorale. printr-o conducere executivă activă şi exemplară. fără lipsuri. 102 . se profită de omisiunile şi de ambiguităŃile apărute. în viitor. atunci când se primeşte un memorandum. ce va bloca din start orice negociere. • o politică în stare să asigure raportarea oricărei încercări de mituire. • acestea sunt aduse la cunoştinŃa partenerului printr-o notă.2. în vederea descoperirii eventualelor lipsuri de structură. Este bine să se prevină lipsurile. de multe ori contractele semnate prezintă ambiguităŃi. fără jenă. că acŃiunea luată în discuŃie. In continuare. este în discordanŃă cu interpretarea proprie a contractului iniŃial.

103 . In cazul tacticii „fait accompli” acŃionează foarte bine regula „posesiunea reprezintă 90% din lege”. tactica faptului împlinit (fait accompli) este deseori folosită şi în afaceri.Intâmplător. Există şi alte contramăsuri ce se pot folosi împotriva tacticii „faptului împlinit”. Măsura cea mai eficientă. Nu este deloc uşor să negociezi cu cineva care execută un „fait accompli”. uneori chiar cu rezultate bune. Tactica faptului împlinit Desi specifică prin excelenŃă diplomaŃiei.. asumându-Ńi riscurile de rigoare. încât agresorul să se teamă să încerce această tactică sau să fie forŃat să se retragă. Asemenea condiŃii standard sunt atât de înrădăcinate în relaŃia proprietar-chiriaş. chiar fără un anunŃ prealabil. • ca proprietarul să poată respinge orice contract de subînchiriere. bineînŃeles. Astfel. sunteŃi pus în situaŃia faptului împlinit. Dacă soŃul (soŃia) a luat o măsură în legătură cu care.2. Exemplele ar putea continua. când se prezintă spre semnare un contract standard (model). Cert este că atunci când ai semnat un contract de închiriere.fait accompli’’ nu este o tactică tocmai etică. menită săl plaseze pe cel ce a iniŃiat-o într-o poziŃie favorabilă în cadrul negocierii ce urmează a se desfăşura. cel de închiriere). Majoritatea oamenilor nu se obosesc să le citească.4. dacă aŃi fi fost întrebat. E greu de crezut că veŃi revoca ceea ce s-a hotărât fără ca dumneavoastră să fi fost întrebat. 5. In esenŃa sa . Revenirea la situaŃia iniŃială ar fi condus la cheltuieli enorme şi directorul general a renunŃat la poziŃia iniŃială.3. nu aŃi fi fost de acord. dacă totuşi o face. în asemenea situaŃii. încât te simŃi nepuŃincios să le schimbi. având la bază unul standard. se impune multă atenŃie şi circumspectie. cu mari implicaŃii în potitica comercială a societăŃii în cauză. directorul general a fost pus în situaŃia faptului împlinit. Iată un caz în care directorul economic al unei societăŃi a dispus o măsură. In concluzie. Principiul este relativ simplu: se iniŃiază o acŃiune surpriză. implicit ai acceptat: • ca proprietarul să te viziteze oricând.Aceleaşi probleme se pun în cazul contractelor standard sau model (de exemplu. Faptul împlinit va afecta sigur rezultatul final. Puterea acestei tactici constă în faptul că ceea ce s-a făcut o dată rămâne bun făcut. fără a-i lăsa chiriaşului cel puŃin iluzia negocierii. este aceea de a introduce penalizări atât de mari. Ele înclină balanŃa spre proprietar. înainte de a le semna.2. deşi ştia că directorul general nu este convins de eficienŃa măsurii. decizia directorului economic a condus la obŃinerea unor rezultate bune şi astfel cazul a fost închis. după bunul său plac.

2. Mai mult. când nu se mai poate face nimic. erori deliberate pot apărea şi după încheierea contractului. de cele mai multe ori se încurcă la lucruri relativ simple: • adună greşit. făcând greşeli grosolane. • nu plătiŃi niciodată în avans fără a vă lua măsuri de securitate. • încercaŃi să atrageŃi de partea dv. o dată cu începerea derulării contractului. Dimpotrivă.Iată câteva: • iniŃiaŃi propria dumneavoastră acŃiune agresivă de genul „fait accompli” şi apoi acŃionaŃi. opinia publică. deseori negociatorii . scad bine. atunci când a trimis spre semnare contractul. Reuşita unor astfel de acŃiuni imorale este facilitată de faptul că majoritatea oamenilor nu se pricep sau nu dau atenŃie cifrelor. Iată un exemplu în acest sens: deşi cu ocazia negocierilor s-a stabilit că procentul ce se cuvine negociatorului. mizând pe eventuala neatenŃie a adversarului.faşă’’. schimbă înŃelesul unor expresii.. dacă numerele din coloană nu sunt unele sub altele. să fie de 5% din profitul brut. • dacă împrumută bani din data de 2 ianuarie până la 28 ianuarie.3. 5. • “eroarea” nu este observată sau este descoperită prea târziu. Sunt 26 sau 27 de zile? • au dificulltăŃi în stabilirea profitului la o investiŃie. la fel şi dedesubt. Erori deliberate Pentru a dezorienta şi. în cadrul unei afaceri. dar mai ales împărŃiri lungi. pentru a înşela. Sau.eroarea’’în sensul că. • protestaŃi la nivelul cel mai înalt. astfel încât tentativa partenerului este înăbuşită din .. cel mai târziu. nu sunt siguri pentru câte zile trebuie să plătească dobânda. strecurată în mod deliberat de partenerul de negociere este depistată în cursul negocierii sau..5.. în clauza respectivă s-a prevăzut 5% din profitul net.greşesc’’ în mod deliberat: adună sau înmulŃesc greşit. în ultimă instanŃă. după semnarea contractului. 104 . respectiv neobservarea „erorii”. • au uitat cum se fac înmulŃiri. partenerul de afaceri a comis . s-a virat în cont 5% din profitul net. prevederile contractului trebuind să fie respectate ca atare. deoarece deasupra este un singur număr. o dată cu încheierea contractutui.2. lasă pe dinafară unele cuvinte etc. Unii dintre ei. mizându-se pe acelaşi lucru. deşi sunt relativ buni cunoscători ai secretelor matematicii. dacă perioada de timp nu este de exact un an. Drept urmare a unor asemenea „erori”. mai grav.eroarea”. pot apărea cel puŃin două situaŃii: • .

Incep discuŃiile cu partenerul de negociere. Iată un exemplu: domnul X doreşte să-l reprezint într-o negociere pentru încheierea unui contract oarecare.. desi negociatorul a observat „eroarea” strecurată. Ajung la o înŃelegere. există situaŃii în care. pe care orice negociator trebuie să le cunoască şi le aibă în vedere: 1.2. netratate cu atenŃie. el trebuie să explice conducerii sale de ce nu a controlat la timp totul. este drept mult mai târziu. directorul comercial şi. dar apare o „mică” problemă: există o hotărâre internă care stipulează că. dar confirmarea şi plata se fac pentru un alt pret. 4. Printr-o simplă scuză.6. el descoperă însă că cifrele sunt eronate. dar ea creşte în cazurile de criză de timp. Asemenea lucruri nu sunt numai teoretice. când nimeni nu ştie când acesta va veni. sau atunci când partenerii sunt în stare de tensiune nervoasă. Mai mult. Posibilitatea de eroare este întotdeauna mare. Dacă greşeala este totuşi observată. riscurile celui . discuŃii care se derulează pe o perioadă de 30 de zile. Sunt situaŃii şi mai grave. este bine să se verifice de două ori. Eroare de calcul: se încheie afacerea la un anumit preŃ. Există cel puŃin patru tipologii de erori deliberate. începând cu juristul. 5. negocierile pot reîncepe. vânzătorul explicând simplu că oferta a fost făcută din greşeală. Negociez în limitele stabilite de domnul X . ele se pot complica. 3. unul minim. astfel încât nimic să nu se poată întreprinde până când acesta nu apare. în cele din urmă. să fie obligatoriu avizul reprezentantului ministerului. Aceasta presupune însă curajul asumării răspunderii. Tactica „omul care lipseşte” In procesul complex al negocierilor există posibilitatea ca principalul pion. Momeala ofertei-ficŃiune: se oferă o marfă la un preŃ foarte avatajos.atent. 2. dimpotrivă. Dar omul 105 • .ce a greşit’’ sunt mici. Astfel. nu au fost siguri dacă era bine să aibă un stoc mare de mărfuri sau. De aceea. omul cheie. Greşeli de specificaŃie: se scrie o specificaŃie care este mai uşor sau mai greu de îndeplinit decât aceea asupra căreia s-a convenit. Majoritatea negociatorilor comit asemenea erori. Când clientul îşi arată interesul.3. în cazul încheierii unor contracte de genul celui luat în discuŃie.la data introducerii taxei pe valoarea adăugată.cu reprezentanŃii partenerului. provocată sau nu. curaj pe care cei mai mulŃi nu-l au. să nu mai fie de găsit în momentul în care ambele părŃi ajung la înŃelegere. Erori care duc la distragerea atenŃiei cumpărătorului.2. cu directorul general. sau o terŃă persoană să facă aceleaşi calcule şi apoi acestea să se confrunte. cu răbdare. contabilul şef. Este o formalitate de rutină.

în timp ce eu aşteptam încrezător omul cheie. ci „altceva”.2.7. Motivele pentru care se recurge la o asemenea tactică de amânare a înŃelegerii finale sunt cel puŃin patru: • pentru a diminua nivelul de aspiraŃii al adversarului. Iată un singur 106 . dimpotrivă. de cele mai multe ori în condiŃii defavorabile celor negociate. dar mai ales reputaŃia unui om. alternativa fiind însă mult mai rea. • să se aibă în vedere renunŃarea. este bine să-l determinaŃi să lucreze în favoarea dumneavoastră. . • pentru a afla mai multe despre problema ce face obiectul negocierii. este total neloială. Tactica prezentată nu este una etică. folosind oferta prezentată ca punct de pornire. este plecat din Ńară. să nu negociaŃi deschis şi cu alŃii. • să se apeleze la şeful omului-cheie. este în concediu şi. dar un . Pentru manevrarea omului-cheie. sau dacă se poate ajunge la o înŃelegere fără el. mai mult. • pentru a face un târg mai bun în altă parte. In cele diu urmă. 5.2. Efectul asupra victimei este dur. s-a încheiat un contract asemănător cu altcineva. contractul nu s-a mai perfectat. Tactica ostatecului In tranzacŃiile comerciale. cea mai bună apărare rămâne aceea de a te pune în gardă încă de la început.. • pentru a întrerupe definitiv tratativele şi a scăpa de insistenŃele partenerului. Ostatecii tipici în afaceri sunt banii. preŃul este exorbitant.3. Aflu că.în cauză. „ostatecul” nu este a persoană.. negociatorul este gata să le accepte. „Ostatecul” este”capturat” şi „Ńinut” până se plăteşte o recompensă. nu trebuie să vă faceŃi un proces de conştiinŃă din această cauză. Când cineva foloseşte o asemenea tactică. de fapt.omul care lipseşte’’. SperanŃele pe care aceasta şi le-a făcut se năruie. bunuri proprietate personală. nu trebuie să se piardă din vedere faptul că omul cheie apare numai atunci când partenerilor le convine cel mai mult acest lucru.altceva’’ care prezintă o mare însemnătate. De cele mai multe ori. Astfel. Se cunosc multe cazuri de acest gen. „întâmplător”. Dacă omul cheie apare şi cere alte concesii. In asemenea cazuri se recomandă să se întreprindă următoarele măsuri preventive: • să se verifice dacă omul cheie nu se află prin apropiere. în timp ce se păstrează optiunea de a renunŃa atunci când se doreşte acest lucru. De asemenea. • să se impună o limită de timp la oferta ce se face. atunci când omul-cheie este plecat.

2. De data aceasta.răpirile’’. mă . începând cu cel de la etajul XI şi terminând cu cel de la parter. la uşa mea. Ei cer să se grăbească lucrarea. Există însă şi în asemenea cazuri câteva contramăsuri.2. Cu „regret”. „Ostatecul” era în curtea sa. care să descurajeze astfel de acŃiuni. dar mă va costa un milion de lei. pregătiŃi-vă să renegociaŃi la tribunal. că trebuie spart peretele. Când am intrat în baie. aleg prima variantă.linişteşte’’. 107 . Astfel. nu vă lăsaŃi numaidecât impresionant. Cred că la fel aŃi fi procedat şi dumneavoastră. meşterul mi-a spus însă că problema este mult mai complexă. este bine să prevedeŃi sancŃiuni aspre în contract. nu poŃi să furi din secretele partenerului de afaceri cu ajutorul dispozitivelor electronice sau să ameninŃi integritatea corporală a oponentutui ori a familiei acestuia. vor încerca. 5. îmi spune că dacă nu am aceşti bani. Mistificarea este una din tacticile imorale ale negocierii. Apoi. De cinci ori mai mult! Amabil. Numai după aceea veŃi începe negocierea. Deşi nu este în joc viaŃa unui om. iar el era într-o poziŃie de negociere favorabilă. tot aşa. În acest timp. În primul rând este bine să faceti rost de propriul dv „ostatec’’. Meşterul este însă foarte calm. este foarte greu să negociezi cu un partener care „răpeşte”. dar şi o parte din instalaŃie.3. zece locatari. Locatarii au drcptate. mai ales. fac gălăgie. De aceea trebuie luate măsuri asiguratorii. Dar. vă veŃi afla pe poziŃii de egalitate. Meşterul ştia că mă aflu într-o situaŃie limită. În acest sens. a demontat chiuveta şi apoi Ńeava în cauză. timorat.000 lei solicitaŃi iniŃial). căutând o nouă victimă. problemă pe care o va rezolva repede. plata răscumpărării încurajează . cerându-mi pentru aceasta suma de 200. Cei iesiŃi victorioşi în urma unei asemenea tactici. totul era întins pe jos. Nu am ce face. Alte tactici neloiale In cadrul unor negocieri. şi poate vor reuşi şi a doua oară. dacă la poker este interzis să deschizi dacă nu ai cel puŃin o pereche de popi. faceŃi scandal! Dacă până la urmă totuşi veŃi fi nevoit să plătiŃi „răscumpărarea”. spunându-mi că problema se rezolvă. se poate face o comparaŃie cu jocurile de noroc. apelaŃi urgent la un arbitru. în cadrul negocierilor. Există însă anumite limite în cadrul cărora trebuie să se înscrie mistificarea.. Nu mi s-a părut mult! Instalatorul a oprit coloana de apă. Severitatea legii descurajează „răpirile”.. nu este de aşteptat ca negociatorii să-şi dezvăluie prematur puterea sau intenŃia.000 lei. Din nefericire însă. ProtestaŃi. cu totul imorale. De asemenea.8. va monta totul la loc (numai pentru cei 200. fiind necesar să se înlocuiască nu numai toată Ńeava. Meşterul solicitat mă asigură că este vorba de o banală înfundare a unei Ńevi.exemplu: mă trezesc că instalaŃia sanitară este defectă. creând neplăceri şi vecinului de la etajul inferior. pentru a se da drumul la apă.

Este preferabil ca din această echipă să facă parte numai persoane cunoscute ca având o Ńinută etică nealterată. • se va insista asupra unor penalizări reciproce. este bine să răspunzi scurt. dar nu întotdeauna respectat: „Ce Ńie nu-Ńi place. cuvânt cu cuvânt. chiar în interesul public. Un asemenea răspuns are avantajul de a nu oferi posibilitatea unor întrebări „suplimentare” supărătoare. de şicanare a partenerului. dar corect. respectată. • se va sensibiliza echipa de negociatori în ceea ce priveşte evitarea exagerărilor. urmând să se delimiteze cu grijă. reducerea capacităŃii acestuia de a face faŃă 108 . Mai mult. de cele mai multe ori. AlŃii. Regula potrivit căreia afirmaŃiile ce urmează să se facă publice trebuie să fie adevărate este simplă. un răspuns care să lămurească integral întrebarea pusă. Astfel: • nu se va trece cu vederea încălcarea legii. altuia nu-i face”. urmărind. Astfel. dimpotrivă. cunoscută şi. astfel încât să existe siguranŃa că se vor respecta regulile jocului. de multe ori aceasta tinde spre exagerare. Dar tot atât de real este faptul că. deoarece nu este chiar atât de uşor de făcut acest lucru. să prezinte argumente convingătoare. între cât este legal şi cât este ilegal! Un negociator bun trebuie să se alerteze în cazul primirii unor semnale privind minciuna deliberată. foarte severe. trebuie ştiut cât de mult şi până unde se poate folosi o asemenea tactică. vei afla multe lucruri din reacŃia acestuia şi din acurateŃea răspunsurilor date. Dar aceasta nu înseamnă că poti să şi minŃi. este bine ca într-o negociere să se Ńină seama de căteva reguli. • se va respecta proverbul. este necesar.Problema este însă cea a modului de delimitare a regulilor etice de celelalte. Tot atăt de adevărat este însă faptul că în afaceri prefăcătoriile fac parte din negociere. uneori. minciuna evidentă sau interpretările deliberat greşite. Mistificarea este şi ea destut de greu de mânuit. atât de cunoscut. Dar atenŃie. Pentru a-Ńi evalua oponentul. să fie politicoşi. să poată fi dovedit corect. pentru ca în cazul în care acesta va fi combătut. problemele asociate într-o interpretare greşită sunt greu de împăcat. • se va evita să se meargă prea mult pe panta neîncrederii. Modul în care negociatorii înŃeleg să-şi impună punctul de vedere este diferit. Pornind de la cele prezentate. să nu spui tot adevărul. adoptă o tactică inversă. este bine ca încă de la început să-i pui câteva întrebări la care să cunoşti răspunsul dinainte. Un vorbitor priceput poate face multe lucruri între aceste limite. la o întrebare supărătoare şi care nu-Ńi convine. favorizându-se o politică de adevăr real. întrerupându-l cu întrebări sau cu critici. Astfel. Majoritatea acestora încearcă să se comporte curtenitor. de fapt.

fizic sau psihic. De multe ori însă. dacă una din părŃi este pregătită pentru o asemenea negociere. punându-l într-o poziŃie de apărare. neatenŃie deliberată la ceea ce spune partenerul. avantajul se află de partea celei care s-a pregătit.1. Tactica în cauză distruge personalitatea adversarului. În general. oamenii atacaŃi pe plan personal nu rămân datori. Trebuie subliniat că în cadrul desfăşurării negocierilor. • când adversarul este pe punctul de a lua o decizie. protestaŃi cât mai tare şi la cel mai înalt nivel. Aceleaşi probleme se pun şi în ceea ce priveşte „atacul personal” asupra partenerului de negociere. mai repede sau mai târziu. bun gust şi cu simŃ în afaceri. Tactica . în continuare. tactici de genul celor prezentate mai înainte se folosesc mai ales atunci când se doreşte încheierea rapidă a afacerii. înseamnă că poŃi acŃiona cu reŃinere. iar cealaltă nu. Aceasta deoarece este simplă. dar îi este teamă să o facă. încercând să-şi plătească poliŃele. de cele mai multe ori. ca de altfel şi cele purtate la „telefon”. dă rezultate.3. se abuzează de o persoană numai în măsura în care aceasta este dispusă să îndure un asemenea tratament. Aceasta deoarece. conversaŃii absurde. De regulă. şicanarea are unele efecte.3.situaŃiei. ameninŃări. De obicei. Este vorba de aşa-zisa „tehnică a opozantului”. impresionănd mai mult decât ne-am fi aşteptat. • când există o dezbinare în organizaŃia celuilalt.3. 5. decât dacă nu există altă cale sau dacă negociatorii nu sunt pregătiŃi să discute problemele. atacul personal nu este justifcat. In acelaşi timp. prin care se şicanează partenerul de discuŃii. De altfel. de un alt atac. neacceptând umilinŃa. este bine să se ştie de la cine se cumpără sau cui se vinde. • când se poate câştiga ceva important prin discreditarea unui specialist.2. de cele mai multe ori. negocierile rapide nu sunt eficiente. cazare sau chiar hrană neadecvată. • când există informaŃii că adversarul îşi va exprima sentimentele reale sau va da o serie de informaŃii. Mai mult. ModalităŃile practice de realizare sunt multiple: tachinare. ea va fi folosită numai în următoarele circumstanŃe: • când ştii că omul atacat este slab de înger şi va accepta mai repede un rol pasiv decât să se lovească.3. Tactici şi tehnici de hărŃuire a partenerului 5. nu trebuie să se încheie un târg rapid. Totuşi.asta-i tot ce am’’ Bogey-ul („asta-i tot ce am”) este o tactică destul de des folosită şi. A şti. eficientă şi.2. sub impulsul furiei. În orice caz. Atacul personal îi va „stimula” să urgenteze luarea deciziei.. dacă vreodată veŃi fi supus la un atac personal. 109 . astfel de indivizi nu prezintă încredere şi. Dacă totuşi se consideră necesar să se uzeze de o asemenea tactică. vor ieşi din competiŃie.

ceea ce este foarte important, este etică. Folosită de un cumpărător priceput, ea poate avantaja ambele părŃi. Iată un exemplu în acest sens. Doresc să-mi modernizez locuinŃa. O societate de profil îmi face o ofertă în acest sens, pretinzându-mi suma de 50 milioane lei. In plus, cunosc bine societatea în cauză, am încredere în activitatea acesteia. Este o ofertă relativ corectă, situată nici la cel mai mare, dar nici la cel mai mic preŃ. Problema este că nu dispun de suma de 50 milioane lei, ci pot oferi cel mult 40 milioane lei. Voi încerca să prezint lucrurile astfel încât să fiu cât mai convingător faŃă de partener. În linii mari, acesta acceptă suma oferită, după ce luăm în discuŃie alte amănunte şi alternativele existente. Astfel, el va afla lucruri noi despre iluminat, îngrădire, zugrăveli, instalaŃii sanitare etc. În acest moment, constructorul partenerul meu - este într-o poziŃie mai bună, fiind dispus să accepte oferta de 40 milioane lei. Tactica ,,Asta-i tot ce am’’ (bogey) va avea întotdeauna în vedere când se cumpără un produs sau un serviciu relativ complex. Atunci când un cumpărător spune „Îmi place produsul dumneavoastră, dar nu am atâŃia bani”, vânzătorul tinde să răspundă pozitiv, prietenos, devine implicat in problema cumpărătorului. Cum să fii ostil faŃă de cineva căruia îi placi tu şi produsul tău? Vânzătorul tinde chiar să-1 compătimească pe cumpărător şi va descoperi că priveşte altfel decăt până atunci nevoile reale ale cumpărătorului. Tot ce rămâne între el şi o vânzare încheiată este „o mică problemă” care, de cele mai multe ori, se rezolvă. Dintr-o afacere concurentială, negocierea se va transforma în una de cooperare, descoperindu-se că unele elemente luate în calcul la formarea preŃului iniŃial pot fi înlăturate, altele pot fi schimbate sau ajustate chiar de către cumpărător, pentru a nu depăşi posibilităŃile de care acesta dispune. De cele mai multe ori, ceea ce rezultă din colaborarea cumpărător-vânzător este un produs funcŃional, la un preŃ mai mic, fiecare parte ajutând-o pe cealaltă să-şi atingă scopurile propuse. Un motiv pentru care „bogey”-ul este eficient este acela că el implică ego-ul vânzătorului şi dă acestuia şansa de a dovedi cât de bine îşi cunoaşte afacerea şi cât de dedicat este bunăstării clientului. Este foarte important ca vănzătorul să ştie să mânuiască tactica intimidării (bogey) şi să o facă să lucreze pentru el. Pentru aceasta, atunci când un cumpărător „vă aruncă” un „bogey”, dacă sunteŃi vânzător, este bine să aveŃi în vedere următoarele: • să testezi „bogey”-ul. łineti seama de faptul că cele mai multe bugete sunt flexibile; • dacă nu sunteŃi pregătit pentru „bogey”, solicitaŃi timp pentru a studia problema; 110

• aflaŃi cine este factorul real de decizie şi dacă acesta a stabilit exact ce doreşte el de fapt. S-ar putea ca acestuia să-i placă ce i-aŃi oferit şi să nu dorească nici o schimbare; • interesaŃi-vă cine are de fapt banii şi cine va plăti în cele din urmă; • pregătiŃi pachetele alternative de proiecte, livrare şi preŃ disponibile, înainte de a veni la negociere; • modificaŃi imaginea temporară a banilor. S-ar putea ca acum clientul să nu aibă suficienŃi bani, dar poate va avea mâine. Există posibilitatea ca acesta să extindă durata plăŃilor sau să plătească mai tărziu; • lăsaŃi-l pe cumpărător să facă el însuşi ceva pentru a-şi atinge propriul „bogey”. Aceste căteva reguli, bine folosite, pot scoate un vânzător inteligent din încurcătură. Chiar mai mult, pot transforma „bogey”-ul într-o situaŃie favorabilă. Vânzătorul va putea să furnizeze clientului un produs care să corespundă nevoilor acestuia şi care să-i aducă un profit mai mare decat înainte. Secretul unor asemenea rezultate este acela ca, înaintea începerii negocierii, vânzătorul să aibă un răspuns la întrebarea „Ce voi face dacă clientul mă va ataca cu un bogey”? ,,Bogey’’-urile au sens atât pentru cumpărător, căt şi pentru vanzător. EsenŃa „bogey”-ului cumpărătorului este ca acesta să îi spună vânzătorului: „Imi place ce vinzi, dar nu am decăt atâŃia bani. Te rog să mă ajuŃi”, în timp ce „bogey”-ul vânzătorului spune: „Aş vrea să-Ńi vând acest produs, dar nu pot până nu rezolvăm mai întâi câteva probleme simple”. Iată câteva exemple de „bogey”-uri pe care le poate folosi un vânzător: • vă executăm lucrarea solicitată, dacă ne daŃi o sumă drept avans; • vă putem satisface cererea pentru cele 100 de paltoane măsura 48, dacă cumpăraŃi şi 100 de bucăŃi, măsura 54; • comanda minimă este de 5000 litri; • vă executăm lucrarea solicitată, dacă modificaŃi proiectul în sensul liniei noastre de fabricaŃie; • dacă ŃineŃi neapărat la preŃul de l00 mii lei bucata, vă putem satisface cererea numai dacă comandaŃi cel puŃin 500 de bucăŃi; • vă organizăm masa festivă la tariful solicitat de dv., dar numai dacă aveŃi cel puŃin 150 de invitaŃi. 5.2.3.3.2. Ultima ofertă Este o tactică ce se asemănă, în multe privinŃe, cu cea a intimidării. De fapt, o asemenea tactică se aseamănă cu acŃiunea unui şofer care încearcă curajul altuia, îndreptându-se către acesta din urmă cu mare viteză. Unul dintre aceştia trebuie să cedeze, pentru a evita coliziunea. 111

În cadrul negocierilor, tactica „ultima ofertă” este destul de des folosită, obŃinându-se, de cele mai multe ori, rezultatele scontate. Secretul obŃinerii sau nu a unor asemenea rezultate este acela că nu ştii niciodată dacă oferta partenerului este într-adevăr ultima. Dacă crezi într-adevăr că oferta făcută este şi ultima, atunci trebuie să finalizezi un acord, dacă nu, va fi necesar să continui negocierea sau eventual să pierzi afacerea. PoŃi formula o ofertă ultimativă astfel încât aceasta să pară că este ultima dar, de fapt, ea îŃi va permite să te retragi delicat, dacă situaŃia o impune. În stăpânirea tacticii analizate, problema esenŃială este aceea de a găsi o serie de metode care să mai „voaleze” duritatea „ultimei oferte”. Când Ńi se dă o ultimă şansă, pentru a accepta oferta finală, eşti în situaŃia „fricosului”. In negocieri, din fericire, există şi o cale de mijloc. Intr-o ultimă analiză, tactica analizată poate ajuta sau mări forŃa de negociere. Dacă oferta partenerului nu este crezută, atunci forŃa de negociere este diminuată. Din punctul de vedere al negociatorului, confruntat cu o asemenea tactică, o înŃelegere a subtilitătilor este imperativă, miza fiind prea mare pentru ca acesta să nu se implice profund. In continuare, se va prezenta un scenariu de „ultimă ofertă”, în cazul unei negocieri de vânzare-cumpărare a unui imobil. După mai multe tatonări şi discuŃii, dumneavoastră, în calitate de cumpărător, i-aŃi spus vânzătorului: „acesta este ultimul meu preŃ”. O astfel de afirmaŃie, de fapt „ultima ofertă”, poate fi exprimată însă în moduri diferite, fiecare mod de exprimare schimbând înŃelesul celor afirmate. Grupate pe alternative, asemenea exprimări s-ar putea prezenta astf'el: a. aternative despre ceea ce se vorbeşte (de exemplu: este ultima mea ofertă pentru imobil, dotarea interioară şi amenajarea holului; este ultima mea ofertă privind imobilul; este ultima mea ofertă având în vedere toŃi factorii implicati); b. alternative despre ceea ce va urma dacă nu sunteŃi de acord (de exemplu: dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu şi faceŃi-mi cunoscut acest lucru; dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu; dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, daŃi-mi un telefon în acest sens; dacă nu acceptaŃi oferta, consider că nu sunteŃi interesat; dacă nu acceptaŃi oferta, consideraŃi afacerea închisă); c. alternative cu sublinierea consecinŃelor (de exemplu: dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu; dacă în trei zile nu acceptaŃi oferta, anulaŃi acordul meu de principiu, voi cumpăra alt imobil); d. Alternative de timp (de exemplu: dacă nu acceptaŃi în trei zile oferta, vom mai discuta peste o lună, când voi fi din nou în Bucureşti; dacă 112

în trei zile nu acceptaŃi oferta, aveŃi la dispoziŃie încă cinci zile, după care vom mai discuta). Orice asemenea versiune la afirmaŃia iniŃială (o reamintim: „acesta este , ultimul meu preŃ”) a fost concepută pentru a transmite o nuanŃă de angajament şi, în acelaşi timp, să lase loc pentru o eventuală retragere. Aceasta, pentru că nu există nici un fel de posibilitate să prevezi cum va înŃelege adversarul ceea ce ai spus. De cele mai multe ori, printr-o afirmaŃie, oamenii întrevăd mai multe posibilităŃi faŃă de ceea ce a avut în vedere vorbitorul; ei umplu locurile goale şi neclarităŃile. Când cineva vă face o „ultimă ofertă”, nu este bine să acceptaŃi pe loc. Este de dorit să aveŃi în vedere câteva din contramăsurile ce se propun în continuare: • fiŃi atenŃi la cuvinte, la sensul acestora; ele pot ascunde ceva; • nu vă grăbiŃi să daŃi răspunsul, interpretaŃi cele declarate de partener, fără a reacŃiona într-un fel; • comportati-vă ca şi cum ceea ce aŃi auzit nu v-a surprins. Dimpotrivă, lăsaŃi să pară că acest lucru îl aşteptaŃi; • faceŃi cunoscut partenerului că va ieşi în pierdere dacă este atât de categoric; • eventual, dacă vă foloseşte, schimbaŃi subiectul discuŃiilor; • găndiŃi-vă dacă puteŃi să testaŃi partenerul de negociere părăsind sala de discuŃie; • dacă enervarea slujeşte scopului dv., enervaŃi-vă !; • introduceŃi noi alternative şi noi soluŃii posibile. 5.2.3.3.3. Tactica ,,schimbaŃi negociatorul’’ Deseori, pe parcursul unei negocieri şi, mai ales, atunci când te aştepti cel mai puŃin, partea adversă schimbă negociatorul. Este una din tacticile „dure”, căreia cu greu i să poate face faŃă. Aceasta deoarece o dată ce te-ai obişnuit cu cineva, chiar dacă îŃi este oponent într-o negociere, este destul de neplăcut să iei totul de la capăt; de obicei, se preferă stabilitatea, chiar şi a celor care Ńi se opun. Indubitabil, vor apare o serie de întrebări: Ne place sau nu noul partener (oponent) de negociere? Este mai bun sau mai rău, mai pregătit sau mai puŃin pregătit faŃă de cel care a fost înlocuit? De fapt, de ce s-a făcut schimbarea? Ce semnificaŃie are aceasta? Tactica ,,schimbaŃi negociatorul’’ favorizează, de regulă, noul negociator. El are posibilitatea de a prezenta noi argumente, de a întârzia unele din înŃelegerile făcute, de a schimba natura discuŃiilor sau chiar de a retrage unele concesii acordate de predecesorul său. Mai mult, sarcina de a prezenta vechile dispute şi acordurile realizate cade asupra celuilalt negociator. 113

4. bine aplicate. Deşi se include în categoria tacticilor dure. schimbarea negociatorului este recomandabilă şi binevenită. chiar dacă numai ocazional. Astfel: • anticipaŃi ce veŃi face în eventualitatea unei schimbări a partenerului de negociere. ia în mâinile sale negocierea. ci şi oricare altul. • păstraŃi-vă răbdarea dacă noul negociator reneagă înŃelegerile făcute. înlocuind subordonatul său. gândindu-se că s-ar putea să ofenseze noul negociator şi.3. numai astfel putându-se salva discuŃiile. iar atunci când se încing spiritele. să zicem directorul. • unele schimbări indică clar o slăbiciune a celeilalte părŃi. Dimpotrivă. situat pe o treaptă ierarhică superioară celui care începe negocierea). Există un moment când trebuie să stai deoparte şi un altul când trebuie să te implici. Dacă în toiul unei negocieri. de obicei. Acestea pot fi dovada unei concesii sau unei oferte a opozantului. De cele mai multe ori tactica „schimbaŃi negociatorul” reuşeşte. • nu vă obosiŃi să repetaŃi vechile argumente şi încercaŃi să vă modificaŃi atitudinea dacă partenerul şi-a schimbat-o pe a lui. este foarte important să ştii când să schimbi pasul în tactica adoptată. Schimbarea tacticii de negociere In cadrul unei negocieri. Într-o asemenea situaŃie. pot conduce la rezolvarea situaŃiei. Există un minimum de contramăsuri care. Există posibilitatea de a reveni la ele mai tărziu.3. nu trebuie să te pierzi cu firea. utilizarea ei nefiind interzisă. se schimbă partenerul de negociere. neconfortabilă. Când acestea sunt aproape epuizate. deşi. să piardă afacerea. astfel. care să extenueze cele două părŃi. Omul de vârf. să-1 cunoaşteŃi. „schimbaŃi negociatorul” este o tactică etică. Cu toate acestea. tactica analizată se desfăşoară simplu. un moment când trebuie să vorbeşti şi 114 . • încercaŃi să vorbiŃi cu noul partener în particular. îşi instruieşte subordonatul să încarce discuŃiile cu cereri dificile. de partea noului venit. să ştiŃi cu cine aveŃi de-a face. în diplomaŃie este folosită cu bune rezultate. spectaculos. Dimpotrivă. cel care posedă autoritatea deplină (dar nu numai acesta. acesta preluând iniŃiativa în faŃa unui partener ajuns într-o situaŃie de neinvidiat. BalanŃa se va înclina. 5. nu în toate cazurile ea semnifică ceva sinistru.Practic. „ce hram poartă” acesta. ajunsă într-o fază avansată. partenerul de negociere este timorat şi se va abŃine să aibă orice fel de iniŃiativă. • puteŃi găsi diverse motive pentru a întrerupe discuŃiile până la revenirea vechiului negociator. uneori este o cale bună de promovare a unei atitudini conciliatoare. omul de vârf. este o tactică destul de dură.2.

ca la baschet. trebuie să fii permanent pregătit să faci faŃă unui partener de negociere care poate să utilizeze el această tactică. este mai bine să te mişti cu răbdare către o afacere şi apoi să te depărtezi de ea. cel mai bun remediu este acela de a stâpâni în totalitate problematica abordată. De asemenea. în cadrul discuŃiilor purtate. Mai mult chiar.3. de a fi calm şi a şti ce doreşti de fapt. ci cei care aruncă din mişcare.2. în sfârsit. nemulŃumiŃi. Teoria schimbării pasului în timpul negocierii leagă toate aceste momente. adversarul nefiind niciodată sigur de următoarea aruncare la coş. pe măsura întâlnirilor cu partenerii. unde cei mai buni jucători nu sunt cei ce se specializează în mingi rapide sau în mingi aruncate de la loc fix. şi-au retras ofertele ce trebuiau negociate.5. 115 . de fapt o tactică de „hărŃuială”. Pe de altă parte. cele mai multe dintre acestea administratori de societăŃi comerciale. adversarul este pus în situaŃia de a alterna între plăcerea de a-şi vedea obiectivul propus aproape atins şi teama de a-l scăpa. Procedând astfel. dacă vreŃi. De cele mai multe ori. Există destule persoane. Aceasta. cu capital de stat dar mai ales privat. asemenea negociatori au devenit dificili. nu acesta fiind scopul iniŃial. astfel încât partenerii. MulŃi negociatori au „clacat” în încheierea afacerii.altul când trebuie să taci. care stăpânesc foarte bine tactica analizată. de fapt. În astfel de cazuri. tocmai datorită faptului că.3. 5. un timp când trebuie să fii ferm şi altul când să fii maleabil şi. O asemenea teorie spune că un negociator nu trebuie să dea pe faŃă toate motivaŃiile sale sau să transmită telegrafic dorinŃa sa de a încheia neapărat tranzacŃia. Este. Dimpotrivă. afacerea să fie pierdută. există un timp când este bine să accepti şi un timp când trebuie să sondezi. nu doreşti finalizarea acesteia şi încheierea afacerii. deoarece în cadrul negocierilor. el se poate retrage din negociere şi. deoarece există riscul ca partenerul de negociere să ajungă la concluzia că. care „schimbă pasul de joc”. nu au ştiut când să se oprească în „schimbarea pasului”. astfel. Evitarea partenerului de afaceri Sunt momente când este absolut necesar să-Ńi eviŃi partenerul de afaceri. un timp când trebuie să ceri şi un altul când să dai. apoi să vii din nou către ea şi aşa mai departe. Unele negocieri sunt conduse astfel încât să ducă la blocarea deciziei sau la amânarea unei acŃiuni indezirabile din partea celeilalte părŃi. de care erau sincer interesaŃi. în această situaŃie. o asemenea tactică dă roade. Important este să ştii până când poŃi să „schimbi tactica”. oscilând permanent între speranŃă şi renunŃare. există situaŃii când negocierea nu urmăreşte ajungerea la o înŃelegere. supărător de agasanŃi.

dacă răspunsul este afirmativ. Este greu de spus că nu există practic şanse ca acesta să nu încerce cel puŃin un sentiment de frustrare într-o astfel de situaŃie. este holnav sau în delegaŃie). De multe ori. financiar sau de fabricaŃie. deprimaŃi şi predispuşi la erori. este bine să eviŃi partenerul de negociere atunci când eşti sau te simŃi obosit. pur şi simplu. prin evitarea partenerului. îi determină pe negociatori să fie iraŃionali. prezentăm căteva sugestii care ar putea reduce ostilităŃile. de altfel. el se va întreba: „Cum pot face acest lucru cât mai politicos posibil”? In ultimă instanŃă. • se va inventa un blocaj tehnic. fără ca acesta să se supere. ajungerea la decidentul final. Multe negocieri au fost aranjate astfel încât să dureze toată ziua. testarea unei oferte sau. în speranŃa că stabilirea ulterioară a acestuia îi va avantaja. • în sfârşit. se deschid noi canale de comunicare. sunt şi vânzători care amână intenŃionat să ajungă la un preŃ fix. vănzătorul trebuie să-şi pună întrebarea: „Este bine să renunŃ la această afacere? Merită riscul? Mai departe. se va folosi tehnica abordării problemei printr-o terŃă persoană. Un client evitat şi pus într-o situaŃie neplăcută. Aceasta se întâmplă mai ales atunci când vănzătorul se teme ca nu cumva cumpărătorul să respingă finalul negocierilor. în timpul nopŃii. certitudinea că punctul de vedere al cuiva a fost transmis îm mod corect. aplicat cu consecvenŃă o anumită perioadă de timp. 116 . Problema care se pune este aceea de a găsi modalitatea cea mai bună de a-Ńi evita partenerul.Astfel. sau să nu se supere foarte mult. De asemeaea. Cei care au făcut astfel de aranjamente ştiau că un asemenea tratament. cu care te înŃelegi mai bine. pentru ca apoi. reestimări. să aibă loc replanificări. În continuare. În asemenea situaŃii. blocarea unei negocieri se poate însă întoarce împotriva vânzătorului. are la dispoziŃie cel puŃin următoarele măsuri: • îl poate evita şi el pe oponent. Oamenii obosiŃi sunt uşor influenŃabili şi fac greşeli puerile. dintr-o varietate de motive: depăşirea unui impas. • se va ridica problema că „aspectele discutate ne depăşesc pe amândoi”. cunoscută de ambii parteneri. răsturnarea unei decizii anterioare. care necesită o minte clară şi mari rezerve de energie. Aceasta se întâmplă în condiŃiile în care negocierea este un proces dur. sunt cumpărători care poartă discuŃii cu un vănzător numai pentru a afla unele informaŃii cum. dorinŃa de a negocia cu cineva accesibil. oferind partenerului o modalitate onorabilă de ieşire din afacere: • se face oferta când se ştie că partenerul nu este disponibil (este în vacanŃă. astfel încât afacerile viitoare să fie pierdute.

greutăŃile cu care se confruntă societatea. se vehiculau deja cifre privind atât salariul minim. în frunte cu directorul general.. este bine să te întrebi: „Nu.chiar mai mult’’. tactica prezentată nu este tocmai etică. Înainte de începrea propriu-zisă a negocierii. a unei asemenea tactici pe viitor. Din nou s-a aşternut tăcerea.bătălia’’ propriu-zisă. dar şi oferta administraŃiei. respectiv negocierea salariilor. poate . peste aşteptări. ParticipanŃii se uitau unii la alŃii. a greutăŃilor cu care ea se confruntă. a urmat apoi „bomba”. cât şi cei ai sindicatului. Vine al doilea anchetator. după care a urmat trezirea la realitate. vis-a-vis cu imaginea societăŃii. des folosită în lumea afacerilor.2. Cifrele erau relativ mari. chiar îl pune sub lumina dură a reflectoarelor şi apoi pleacă. dar este destul de des folosită şi. care îl lasă să se relaxeze. probleme pe care chiar le-a amplificat.băiat bun . liderul acestuia a făcut cunoscute cifrele care reprezentau cererea privind salariul minim şi salariul pentru fiecare funcŃie în parte.3. A urmat un moment de linişte. Se aflau la masa tratativelor atât reprezentanŃii administraŃiei. urmare unui asemenea tratament..• îşi poate avertiza oamenii cu privire la pericolele pe care acesta le prezintă. Relativ timorat. O asemenea tactică funcŃionează şi în lumea afacerilor. În aceste condiŃii. acŃiune desfăşurată de curând. a potenŃei acesteia.. În acest sens. Oricum.3.băiat rău’’ Tactica „băiat bun . Toată lumea era mulŃumită. Urma . spre marea mirare a tuturor. este împrumutată din filme. Primul anchetator îi pune întrebări dure şi îl bruschează. A intrat în sală şi a luat cuvântul directorul general care a început prin a relua problemele. pentru a lua măsuri de evitare. În cele mai multe cazuri. Prezantând oferta administraŃiei. s-a văzut că aceasta era peste cererea sindicatului. de cele mai multe ori. prezentată mai înainte. Cifrele exprimau solicitarea sindicatului. ne vom referi la negocierea salariilor în cadrul unei societăŃi comerciale. Reprezentantul administraŃiei (altcineva decât directorul general) a făcut o prezentare a activităŃii societăŃii. de către partener. o asemenea prezentare nu era de natură să încurajeze cererea sindicatului. dă rezultate bune.băiat rău”. cât şi salariul pentru fiecare funcŃie în parte. Tactica . cumva negocierea pe care o voi începe face parte din categoria acelora în care nu există intenŃia de a fi finalizate? ” 5. Dar. îl serveşte chiar şi cu o Ńigară. Un suspect este interogat. toŃi îşi 117 . un om de treabă.6. cu rezultate. anchetatul spune tot ce ştie. de foarte multe ori. De regulă. prin liderii acestuia. • poate lua măsuri dure pentru descurajarea folosirii. veselă. mai mult. înainte de a începe o negociere.

Folosise. atât băiatul bun. 5. dintr-o dată. alta „fumează”. de fapt. sunt de aceeaşi parte. în general. Ai astfel posibilitatea să te fereşti de ei. • folosiŃi propriul . Tactica prezentată este una psihologică. Cel puŃin aceştia din urmă nu ascund faptul că sunt răi. iar tehnica prezentată este o modalitate eficientă de a reuşi acest lucru. Ei una spun. Se cunosc mulŃi oameni ce pot fi incluşi în categoria tipilor de treabă pe care într-adevăr te poŃi baza. Mai mult. mai periculoşi chiar decât tipii răi.3. nu-Ńi dau nici măcar un sfat. Nu în ultimă instanŃă „chemaŃi un cactus”. După ce ai fost „terorizat” de un asemenea tip. Este sigur că atunci va oferi mai puŃin decât va solicita sindicatul.3.atinseseră scopul. la negocierea prezentată). Vă imaginaŃi cât respect a căpătat. Ei pot fi cu adevărat răi sau doar se pot preface (aşa s-a întamplat. Tipii „răi” pot apare în toate formele. Împotriva unui tip rău se mai pot lua şi alte măsuri.băiat rău”. directorul societăŃii. fără să facă un efort material mare. Sindicatul obŃinuse mai mult decât sperase. facem tot ceea ce este posibil şi oferim mult mai mult decât primim. de fapt. cu bune rezutate tactica „băiat bun . Dar. există un lucru mai presus de integritate: acela ca cealaltă parte să-Ńi arate bunăvoinŃa sinceră sau chiar compasiunea şi în cazul în care lucrurile nu merg îndeajuns de bine. Dar se cunosc mult mai mulŃi indivizi ce par a fi oameni de treabă. sunt esenŃiale în negocieri şi în înŃelegerile care urmează acestora. jucând rolul băiatului bun. • învinuiŃi-l în public. dar va fi crezut când va afirma că nu poate da mai mult (realitatea fiind poate alta). bazate pe integritate.. la o eventuală nevoie. joacă bine rolul „tipilor răi”.2. pe care te poŃi baza şi pentru care. şefii. nu te ajută. este o plăcere să negociezi cu un „băiat bun”. administraŃia oferise. cât şi cel rău. Cea mai bună apărare în faŃa unui „băiat rău” este aceea de a avea în vedere că întotdeauna. până la urmă se va sătura. Aceştia te tratează bine atâta timp cât 118 . Pe când tipii aparent „de treabă” sunt ascunşi. marea majoritate dintre noi. mai puŃin decât avea posibilitatea. In felul acesta poate reuşiŃi să scoateŃi „spinul” din el (din partener). • eventual părăsiŃi sala de negocieri. oamenii de finanŃe. AvocaŃii. Asemenea parteneri fac parte din categoria tipilor de treabă.De exemplu: • lăsaŃi-l să vorbească.7.tip rău’’. „Tipi de treabă” şi „tipi de treabă pe care te poŃi baza” RelaŃiile pe termen lung. • protestaŃi la nivelul cel mai înalt. dar care. Amândoi doresc să obŃină cât mai mult. Aceştia sunt foarte periculoşi. el şi-a asigurat succesul şi pentru următoarele negocieri.

1. Ea trebuie cunoscută de orice negociator. În condiŃiile în care o asemenea tactică este etică (şi este) rezonabilă şi corectă . Pe când.ea satisface ambii parteneri. familiile acestora. să reluăm de la capăt negocierea. problemele cu care se confruntă ei. deşi cele două părŃi (vănzător şi cumpărător) stabiliseră un anumit preŃ. nu te lasă nicăiodată baltă. convins fiind că decizia luată este cea mai bună.4. Însă. de regulă. astfel de oameni nu se bucură de încrederea subalternilor şi nici de cea a şefilor.500 dolari. Mai mult.4. Pentru asemenea oameni eşti în stare să faci tot ce-Ńi cer. să cunoască bine colaboratorii. Odată ce luăm o decizie. 119 . A doua zi. dacă atunci când am luat decizia ne-am şi destăinuit membrilor familiei sau unor colegi. vânzătorul ridică preŃul. în general. fie cumpărător. Asemenea oameni sunt respectaŃi la fel de mult.le convine lor. justificând că suma respectivă este tot ce are. încercăm să ne convingem că este cea mai bună. după o negociere relativ îndelungată. în cele mai multe cazuri. În general. el revine numai cu 1300 dolari. Este o plăcere să negociezi cu asemenea oameni şi. de regulă. VeŃi accepta sau nu ? Cei mai mulŃi acceptă. ulterior. Ei sunt într-adevăr sinceri. deoarece. Nu poŃi şti niciodată ce gândeşte un individ dintr-o asemenea categorie. punându-l pe cumpărător într-o situaŃie neplăcută. 2400 dolari. Deşi supărat. Există însă căzuri în care aceasta se practică într-o formă neloială. în cazul unui partener din prima categorie. Trecând de efortul pe care îl presupune o negociere. şi de cele mai multe ori reuşesc. Tipii de treabă pe care te poŃi baza. Sunt alături de tine şi la bine şi la rău. 5. linguşitori.Să vedem un exemplu: DoriŃi să vă vindeŃi autoturismul. este vorba de un preŃ final mai mare decât cel stabilit iniŃial.3. acesta este nevoit să înceapă o nouă negociere. V-aŃi găndit să cereŃi 2. fiind dispus să vă lase şi un aconto de 1000 dolari. de fapt. nu ştii niciodată la ce să te aştepŃi. în loc de 1400. ajungându-se la un compromis. oamenii nu iau uşor decizii. pentru ca acesta să poată evita eventualele dezavantaje în derularea tranzacŃiei efectuate.3. Un cetăŃean oarecare vă oferă. Alte tactici de negociere 5. atât de către subordonaŃi. cât şi de şefi. afirmând că afacerea încheiată este cea mai bună. după aceea te părăsesc. fac parte dintr-o cu totul altă categorie. mai presus de toate. subordonaŃii. Spre exemplu.2. deşi sunt. încearcă. rezultatele negocierii sunt bune pentru ambele părŃi. în cazul în care.2. ei sunt şi buni profesionişti. fie vânzător. Escaladarea Escaladarea este una dintre cele mai eficiente tactici. de regulă refuzăm să redeschidem discuŃiile.

un doritor a găsit un spaŃiu comercial pe care dorea să-l cumpere. vânzătorul l-a avertizat pe cumpărător că mersese pănă la limită. obiectul respectiv nemeritând efectiv efortul de a fi mutat într-un a!t loc. Înainte de a începe discuŃia. amândoi ştiu că negociind mai mult. în calitate de cumpărător sau de vânzător. a obŃinut şi frigiderul. Pentru a vă apăra în faŃa escaladării. rezultatele vor fi mai bune. ajungând la o înŃelegere asupra preŃului. Iată că dintr-o dată vânzătorul retrăgea o parte din cele stabilite anterior. La întâlnirea fixată pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul era convins că ar fi obŃinut gratuit frigiderul. cererile cumpărătorului. Acesta a fost de acord să facă o deratizare a spaŃiului. nici unul din parteneri nu ştie cât de departe poate să meargă. Cumpărătorul meu a rămas debusolat. cumpărătorul a reuşit. dacă transmiteŃi hotărârea dumneavoastră şi-i spuneŃi partenerului că a ajuns la limită. trebuie să înŃelegeŃi bine motivaŃia şi felul cum aceasta acŃionează. tactica escaladării este o alternativă etică. procedând astfel l-a descurajat să-i mai ceară ceva. Proprietarul anticipase. ce se pot aplica. proprietarul a surprins cumpărătorul cu afirmaŃia: „m-am gândit la deratizare şi nu pot să o includ în preŃ”. pentru a descuraja eventualele „pretenŃii adiŃionale” ale partenerului. în care s-a făcut uz de tehnica escaladării. vânzătorul avea tot dreptul să se răzgândească cu privire la concesia anterioară încheierii înŃelegerii asupra întregii afaceri. ci ca un „cost adiŃional”. negociată numai cu câteva zile înainte. Cel puŃin următoarele acŃiuni. Se gândea probabil că îi face un serviciu proprietarului. DiferenŃa dintre ceea ce credem că vom obŃine şi ceea ce am obtinut efectiv devine relativ mai puŃin importantă. cum plănuise. 120 . vă stau la dispoziŃie: • luptaŃi împotriva intenŃiei celui cu care negociaŃi de a vă păcăli. Timp de o oră s-au purtat discuŃii pentru a-1 determina pe vânzător să revină la angajamentul privind deratizarea. şi nefolosit. Oricând. de la caz la caz. După mai multe căutări. cu succes. De regulă. era vorba de o încăpere situată la parterul unui bloc. A discutat mai multe zile cu proprietarul. Mai mult.va fi şi mai greu să rezişti unei asemenea tactici a escaladării. aflat în încăperea în cauză. care costa circa 2 milioane iei. De fapt. operaŃie inclusă însă în preŃul negociat. la fel ca şi dumneavostră. Tactica escaladării poate fi folosită perfect etic. retrăgând operaŃiunile de deratizare. cumpărătorul era dispus să negocieze şi achiziŃionarea frigiderului vechi. de fapt 2 milioane lei din valoarea iniŃială de 10 milioane lei. dacă ar fi insistat. Într-o asemenea tactică. Până în cele din urmă. s-ar putea ca acesta să nu dorească reînceperea negocierii. Iată un alt caz concret. fiind pus în situaŃia de a nu mai face propunerea referitoare la frigider. dar nu foarte ieftin.

• nu fiŃi timizi. 4. ImaginaŃi-vă că la un moment dat sunteŃi vânzătorul A al unei cantităŃi oarecare de miere naturală. Un alt vânzător B cere 3.3. vânzătorul poate să o facă să lucreze în favoarea sa. de regulă. ControlaŃi riguros escaladarea: s-ar putea să descoperiŃi că partenerul are mai mult de pierdut decât dumneavoastră. asiguraŃi-vă că veŃi obŃine cât mai mulŃi bani cash. ar avea şanse să obŃină o astfel de concesie.6 dolari/kg. Chiar dacă un vânzător propune un preŃ foarte strâns. Cel care foloseşte tactica escaladării. destul de rar acesta reprezintă suma cea mai scăzută care se poate accepta. Aceste câteva acŃiuni şi măsuri nu sunt atotputernice. argumentaŃi cu motive puternice.. cu cât vor fi mai multe nume şi semnături pe contract. nu este un inconştient. pierde din vedere preŃul care i se va oferi în cadrul pieŃei. vânzătorul 121 . cât mai mare. avantajând. De fapt. Acum vânzătorul va folosi tactica pe care o analizăm.4 dolari/kg.4. • convocaŃi o şedinŃă. Există încă persoane necinstite care escaladează chiar şi după semnarea contractului. se manifestă o oarecare neglijenŃă în stabilirea preŃurilor. în cazul în care cumpărătorul ar spune: „. cumpărătorul. Nu este surprinzător faptul că vănzătorul care cere puŃin este pregătit psihologic să primească mai puŃin. • procedaŃi în aşa fel încât semnarea contractului să fie realizată în prezenta a cât mai multe persoane importante. clare. El spune celor trei ofertanŃi: „Trebuie să puteŃi mai mult decât atât’’! Vor face vănzătorii acest lucru? Este de presupus că da. înainte de semnarea contractului. C. Dacă o înŃelege bine. • contraescaladaŃi: modificaŃi-vă cererea sau oferta. dacă vindeŃi o casă sau o maşină. Este mai sigur să presupuneŃi că cel care escaladează în timpul negocierii ştie ce face..2.• obŃineŃi un aconto de securitate valorică a afacerii. În acest caz.Ai putea mai mult decât atât’’ Această tactică derutează vânzătorul. El e sigur că avantajele de căştig sunt bune. de regulă. luându-vă astfel un timp de gândire şi decizie. cu atăt va fi mai dificil pentru aceştia să escaladeze. 5. Tactica . cu credibilitate. Cel care nu evaluează preŃurile în mod realist şi cinstit. • dacă ieşiŃi din afacere. în timp ce un al treilea. întrebaŃi-vă partenerul ce asigurări prezintă pentru a vă garanta că nu va folosi escaladarea. CereŃi 4 dolari/kg. deoarece. s-ar putea să vi se ofere o securitate sigură. Întrebarea care se pune este de ce o astfel de tactică poate fi folosită cu rezultate bune? Un răspuns s-ar găsi în sistemul de preŃuri al agenŃilor economici. numai solicitând această asigurare. acŃionează tactica „ai putea mai mult decât atât”. care nu merită să câştige uşor o victorie.2. El este doar un jucător dur şi agresiv.Ar trebui să scădeŃi preŃul în mod substanŃial”.

de data aceasta. livrare. CumpăraŃi acum.2. magice. competenŃă. poate însă conduce la o falsă economie. Este bine să vă apăraŃi cât puteŃi preŃul. răspunsul poate fi surprinzător de candid. tactica . existând cazuri când este bine ca mai întâi 122 . Cumpărătorul şi-a îmbunătăŃit situaŃia. Folosirea neraŃională a acestei tactici de către orice cumpărător.3. un asemenea comportament reprezentând bunul simŃ în orice afacere. incluzând servicii. are loc negocierea condiŃiilor. peatru a avea de unde să renunŃe mai tărziu. mai ales. într-un mod subtil. nu vă grăbiŃi să o faceŃi. siguranŃă şi multe altele. calitate. Nu va fi nevoie să punctaŃi şi alte probleme pentru a vă întări afirmaŃia. dacă vi se usurează condiŃiile de livrare sau se renunŃă la unele servicii. Vânzătorul ştie că fiecare competitor oferă alte condiŃii. Trebuie să explicaŃi cumpărătorului de ce este rezonabil preŃul propus şi.. Tactica poate fi manevrată corect şi în interesul vânzătorului. care par. Tot ce trebuie să facă este să reducă preŃul şi totul va fi în regulă. chiar să perseveraŃi. PreŃul nu cuprinde numai produsele. Probabil că puteŃi face concesia dacă vi se face o comandă mai mare. nefâcând altceva decât să rostească cele şase cuvinte. care erau în sarcina dumneavoastră. Dacă îl cunoaşte personal pe cumpărător. Un vânzător nu trebuie să intre într-o afacere fără să se întrebe: ce voi face dacă cumpărătorul spune „ai putea mai mult decât atât”. sunt însă şi excepŃii. Cumpărătorul a folosit tactica „ai putea mai mult decât atât” şi în cazul celorlalŃi vânzători şi poate şi aceştia erau dispuşi să micşoreze preŃul. gândiŃi-vă mai întăi.3. Ca la orice regulă. acest lucru nu este absolut necesar.având tendinŃa să creadă că respectivul cumpărător este interesat de oferta sa. să nu fiŃi emotivi! ReferiŃi-vă. negociaŃi mai târziu De regulă. în vederea fixării unui plafon al preŃurilor şi la o calitate inferioară a produselor. ArgumentaŃi neplăcerile pe care le-au întâmpinat alŃi cumpărători!. ci este o combinatie de înlesniri. Vănzătorii învaŃă repede că ar fi mai bine să plece de la preŃuri mai mari (să zicem cu 10%). după toate acestea.ai putea mai mult decat atât” poate duce la asocierea vânzătorilor. El devine recunoscător pentru a doua şansă ce i se oferă. înainte de a cumpăra ceva. el trebuie să afle care este problema şi să întrebe cumpărătorul dacă ştie că alŃi vânzători oferă produsele şi serviciile la un preŃ mai mic. Într-o localitate mai mică sau într-una în care se află puŃini vânzători. pare necesară o concesie. Dar. Dacă. la alŃi agenŃi economici care scad calitatea sau nu oferă serviciile necesare !. Cum trebuie să procedeze un vânzător care este angrenat în această tactică a negocierii? În primul rând.4. 5.

3. următorul scenariu: Un cumpărător primeşte oferte de la mai mulŃi vânzători pentru un număr mare de repere. acest lucru efectuându-se pe o bază contractuală ce urmează a fi perfectată ulterior. o asemenea tactică poate fi valabilă în următoarele condiŃii: • când nu este. de fapt. timp pentru negocieri. şi a unei scrisori de intenŃie. 5. pe care partenerul o solicită pentru siguranŃa încheierii afacerii. efectiv.să cumperi şi abia după aceea să negociezi condiŃiile. deoarece acesta şi-a angajat resursele şi se teme să nu piardă contractul. Aceasta presupune însă existenŃa unei autorizaŃii exprese din partea celor care urmează să semneze contractul şi. VeŃi putea astfel să descoperiŃi că există şanse de a obŃine un preŃ mai bun în acel moment decât mai târziu. Aceasta. acest lucru urmând a se face ulterior. • când valoarea lucrării nu poate fi estimată în timp util. printr-o evaluare riguroasă. înainte de a accepta o asemenea tactică. tactica „cumpăraŃi acum. Este vorba. deoarece este foarte greu să schimbi partenerul de afaceri după ce s-a stabilit să se meargă înainte. cumpărătorul descoperă 123 . • când poziŃia vânzătorului în negociere va fi mai rea mai târziu. • când cumpărătorul poate obŃine o imagine mai bună a lucrării care urmează a fi executată. prin intermediul unei scrisori de intenŃie (autorizaŃii în avans sau contracte-scrisoare). Pentru cumpărător. Comparând aceste oferte. Cumpărătorii care încheie astfel de contracte sunt siguri că ele se vor finaliza destul de repede. • când referinŃele vânzătorului arată că acesta nu-1 va exploata pe cumpărător. O asemenea tactică trebuie folosită numai în cazuri de excepŃie. de a acorda un „cec în alb”.4. administratorii unei societăŃi pot fi autorizati de acŃionarii acesteia să întreprindă toate măsurile ce se impun pentru începerea unei lucrări care nu suferă amânare sau pentru care orice fel de întârziere ar conduce la prejudicierea virtualelor beneficii.4. Dacă în afacere eşti însă vânzâtor. • când concurenŃa poate fi folosită mai târziu. • când cumpărătorul doreşte să afle dacă vânzătorul ştie ce face. de cele mai multe ori. vom prezenta în continuare. de obicei. • când cumpărătorul consideră că preŃul vânzătorului este încărcat de costuri care probabil nu sunt reale.2. este bine să meditezi cu mai multă atenŃie.Tactica optimizatorului Pentru înŃelegerea tacticii optimizatorului. negociaŃi mai târziu” practicându-se. Astfel.

4.2. vânzătorul trebuie să fie pregătit să facă reduceri la reperele în cauză. pentru a evita acest lucru. o uşoară reducere a preŃului poate fi suficientă pentru a-l ajuta pe cumpărător să se justifice în faŃa şefului său. la ofertantul cel mai ieftin. părŃile încearcă să-şi creeze reciproc fel de fel de probleme. 5. cu atât se va teme mai puŃin de tactica optimizatorului. iar la cumpărare se oferă un preŃ exagerat de mic. Vânzătorul care poate da o explicaŃie rezonabilă pentru reperele mai scumpe. 124 . deşi preŃul la unele repere. În caz că nu reuşeşte. cumpărătorul de exemplu. dar şi la complicaŃii pe plan administrativ. mai ales. prin aplicarea rabatului sau a reducerii de preŃ în ideea „totul sau nimic”. Tactica învinovăŃirii raciproce („big-pot”) În timpul negocierilor. ci mai repede vor tinde să optimizeze afacerile şi aceasta pe un termen cât mai lung. Ei ar trebui însă să-şi dea seama că celui care cumpără nu-i convine să împartă comanda între mai mulŃi furnizori şi. din această cauză. În orice caz. • poate da comanda vânzătorului cu valoarea globală a ofertei cea mai scăzută. se alege a treia alternativă.5. este aceea de a uni toate reperele. Prin tactica învinovăŃirii reciproce (big-pot). fără prea multă luptă. plasând comenzi pentru fiecare reper. probleme imaginare. el are la dispoziŃie trei variante de decizie: • poate împărŃi necesarul. în principal.că pentru o serie de repere. • să-şi convingă colegii şi propria conducere că este un bun negociator. unele sunt la un preŃ mai mic. O asemenea soluŃie este însă destul de periculoasă. false. la vânzare se cere un preŃ foarte mare în raport cu valoarea reală. în condiŃiile unui cost total minim. O altă contramăsură care poate fi folosită de către vânzător. ea se poate uneori încheia cu pierderea comenzii. ei cedează în faŃa cumpărătorului. Cei mai mulŃi vânzâtori au puŃină încredere în propriul sistem de stabilire a preŃurilor şi. are o şansă bună de a câştiga.3. Cumpărătorii care vor evalua relaŃia cu vânzătorul ca fiind importantă. iar altele la unul mai mare. dorindu-se cel mai mic preŃ pentru fiecare reper. Se va ajunge la o valoare globală minimă a comenzii. Astfel de exemplu. următorarele aspecte: • să reducă nivelul aspiraŃiei vânzătorului. • poate plasa comanda acelui vânzător cu care se poate negocia în vederea reducerii preŃului la unele repere la care preŃul este ridicat. De obicei. este destul de ridicat. În asemenea situaŃii. de obicei. Tactica optimizatorului este destul de dificilă pentru vănzător. are în vedere. Cu cât acesta cunoaşte mai bine cumpărătorul. nu vor căuta să optimizeze imediat preŃul. atât probleme reale cât. el va plăti o anumită sumă în plus.

De fapt.6. ele nici nu recunosc să fi avut vreodată în vedere nivelul obŃinut. negocierea. • să se sugereze posibilitatea unor afaceri în alte domenii decât acelea pentru care a început. se ajunge la un nivel care se situează în jurul celui pe care l-au dorit fiecare să se realizeze în mod real. Cel care se confensează pune totul la bătaie şi nu numai că spune tot 125 . • să se protesteze atunci când partenerul tergiversează lucrurile şi pierde timpul în zadar. deoarece. Împotriva unei asemenea tactici este bine să se aibă în vedere. mai ales că „putea fi şi mai rău”.. În absenŃa altor concesii. Oamenii care încep cu cerinŃe mari termină. astfel încât unele probleme să-şi piardă în acest timp importanŃa. realizând nivelul real al aspiraŃiilor. totuşi. 5. iar alte probleme să fie tratate superficial. nivel pe care şi l-au propus iniŃial.big-pot’’oferă partenerului de negociere ceva cu care să se întoarcă la ai săi. În cadrul negocierilor. cu bine. cumpărătorul nu va reuşi să obŃină un preŃ peste cel real. o realizare. confesiunea este folosită drept tactică. pentru început. • nu este bine să vă mulŃumiŃi cu puŃin. în principal.2. . faŃă de problemele numeroase şi. pornind de la ideea că unele cereri nu sunt altceva decât argumente „de paie”.3. cu puŃină imaginaŃie. • din totalul problemelor.• să-şi asigure un timp suplimentar de gândire şi de acŃiune. Confesiunea Deseori. Fiecare încearcă să dea impresia că a făcut concesii în favoarea celuilalt. eliminarea unora dintre ele de către partener constituie. tactica. de fapt.4. următoarele măsuri: • să se dea dovadă de multă răbdare. de cele mai multe ori. să se descopere cele reale. în timpul negocierii. uneori. În timp ce reprezentanŃii sindicatului pornesc discuŃiile de la un nivel foarte înalt. Practic. cei ai patronatului oferă. insurmontabile pe care aceştia ştiu că trebuie să le rezolve. În acest fel. • să-i creeze partenerului posibilitatea de a se întoarce la ai săi cu un preŃ mai mic. de obicei. foarte puŃin. şi vânzătorul poate să construiască argumente „de paie” în favoarea propunerii sale. Numai că nici una dintre părŃi nu şi-a desconspirat încă de la început aspiraŃia şi. • să se ignore problemele imaginare. acesta reuşeşte să-şi convingă şefii. Un exemplu concludent îl constituie negocierile sindicale. Astfel. încercând să se angajeze discuŃii şi în afara celor oficiale. este recomandabilă folosirea tacticii „big-pot”. în cadrul unor negocieri.

3. reprezentanŃii administraŃiei nu au avut nici un fel de reacŃie. Dacă un negociator ridică suficient de multe probleme. dar şi divulgă motivele şi presupunerile. inclusiv pe cei aflaŃi pe cealaltă parte a baricadei negocierilor. De regulă. Dimpotrivă. afirmând că o creştere a salariului cu 15%. preşedintele Consiliului de administraŃie a . omul este tentat să se înfurie. deoarece cel ce se confensează flatează ego-ul auditoriului.. mai ales în negocierile colective. Pe moment. „să implici pe toată lumea”. de obicei publicul. neexistnd nimic care să nu fie etic în această tactică. Tactici de rezistenŃă Ideea ce stă la baza tacticii „de angajare a fiecăruia” este aceea de a reuşi să convingi grupuri de interese diferite să ia aceeaşi poziŃie într-o negociere sau. La o analiză iniŃială. a posibilităŃilor de care dispunem..4. s-ar putea crede că directorul societăŃii a fost un slab negociator. neangajaŃilor le displace să fie manipulaŃi în folosul altora. doleanŃele celor pe care îi reprezintă. este necesar să aibă în spate susŃinători pentru cel puŃin o parte dintre acestea. Riposta cea mai bună la o asemenea tactică este răbdarea şi bunăvoinŃa. Dacă problema ia amploare. că a făcut cunoscut . În cele din urmă. este atrasă inevitabil spre ea. dar în primul rând reprezentanŃii sindicatului. Apoi. Dacă cei neangajaŃi consideră că nedreptăŃile vor fi ascultate şi se vor lua măsuri în consecinŃă. că este sincer. opinia publică. au rămas . deoarece reuşeşte să creeze coaliŃii în jurul subiectelor. el a reusit să convingă pe toată lumea. întotdeauna există oameni care au un interes din ce în ce mai mare în rezolvarea disputei. În toate negocierile ulterioare. Unul dintre acestea are în vedere negocierea salariului la o societate comercială.tot ce poate da’’şi că mai mult nu se poate. BunăvoinŃa administraŃiei i-a impresionat. înainte de a o pierde complet din mână. Prin acest act de „bunăvoinŃă”. în general oamenii manifestând bunăvoinŃă faŃă de cel care spune tot. Ulterior a reieşit că oferta făcută a fost o tactică foarte bine gânditâ. altfel spus. Confesiunea este o modalitate bună pentru câştigarea simpatiei. Sindicatul a depus mult efort să-şi expună problemele cu care se confruntă. spunănd: urmare analizelor efectuate.7. vă propunem o creştere de 18%.ceea ce ştie. Conflictul crescând. Tactica este des folosită în afaceri.fără grai’’. vor acŃiona cu destulă fortă pentru moderaŃie.2. o a treia parte. În general. Aceasta.aruncat bomba’’. respectivul a obŃinut tot ce a dorit. Toată lumea. dându-i acestuia senzaŃia de putere. ar mulŃumi pe toată lumea. 126 . 5.. ba chiar se înfurie de-a binelea în cazurile în care simte că cel cu care dialoghează nu este sincer. bunul simŃ al terŃei persoane trebuie să triumfe. dar pentru aceasta este novoie de timp. tactica dă roade. Sunt multe exemple în acest sens.

războiului sfânt’’. Indiferent însă de aceste păreri. există păreri pro şi contra. în cauza lor. Grupul „de apărare” are chiar mai multe motive şi interese pentru un „război sfânt”. 5.consider că limbajul corpului ar putea să ofere o imagine aproape de realitate mai mult asupra observatorului. În ceea ce mă priveşte. Uneori limbajul corpului a fost prezentat drept cheia percepŃiei instantanee sau o modalitate facilă de a citi oamenii. În urma cercetărilor referitoare la rolul şi importanŃa limbajului corpului în procesul negocierii. decât asupra persoanei observate. Se cunosc destui indivizi care debitează minciuni. în negocieri. fără măcar a clipi. adversarul va face acelaşi lucru. Rămâne de discutat dacă este sau nu aşa. În acelaşi timp. Limbajul corpului În legătură cu catalogarea limbajului corpului drept o tactică de negociere.. dar şi cu „lucruri principale’’. acesta este ambiguu. oamenii vor avea mai multe preocupări şi întreaga lor atenŃie va fi canalizată asupra ameninŃării exterioare. Tactica dă rezutate bune.Un mod obişnuit de a mobiliza resursele totale ale unui grup. este acela de a convinge pe cei ce fac parte din aceste mulŃimi că. Certurile intense din interior se vor diminua sau chiar vor înceta. De asemenea. Este cunoscut faptul că.3. Într-o anumită situaŃie. limbajul corpului nu a putut să ofere o cât de mică informaŃie asupra adevărului. de cele mai multe ori. un timp mai îndelungat. la care nu este bine să faci rabat.8. O asemenea tactică. uşor de interpretat. tensiunea maximă asupra unei cauze.4. Pe de altă parte. organizaŃii sau chiar naŃiuni. Este greu să menŃii. ei Ńin mai mult 1a propriul lor interes. în condiŃiile în care unul dintre aceştia era clar că mintea. limbajului corpului chiar un rol minor. care pot fi negociate. fiind foarte relaxati şi stăpâni pe ei. trebuie să se aibă în vedere că în afaceri ne întâlnim atât cu „lucruri de principiu”. oamenii încep să se plictisească. decât la cel al altora. deoarece reuşeşte să mobilizeze forŃa psihologică şi materială a unei organizaŃii împotriva „ticălosului din partea cealaltă’’. s-a ajuns la două principii de care trebuie să se Ńină seama: 127 . nu este loc pentru compromis. trebuie rocunoscut faptut că acesta are însemnătatea sa în procesul de negociere. s-a sesizat că la o negociere partenerii se contraziceau vehement. deoarece el a fost atacat. Cu toate acestea. denumită şi tactica . greşit şi foarte subiectiv. dar poate fi periculoasă în acelaşi timp. este eficientă. acordând. trebuie recunoscut că în ultimul timp. în ultimă instanŃă. la începerea unui asemenea conflict.2. limbajul corpului a căpătat un rol destul de important.

unul de 225 dolari. proiectează în interior şi sunt dezorientaŃi la orice schimbare. în timpul activităŃii desfăşurate. oamenii caută reasigurarea: îşi lovesc fruntea şi îşi apasă faŃa. acŃionează imprudent. aŃi putea vedea ceea ce partenerul doreşte de fapt să vedeŃi şi astfel să fiŃi indus uşor în eroare şi să actionaŃi altfel decât ar trebui. Când însă într-un magazin au apărut două modele. sau te placi pe tine însuŃi. să-i spunem „a dominaŃiei”. se fac comparaŃii cu lucruri asemănătoare. Cele mai multe semne ale corpului care se observă la negociatori. omul tănjeşte după simplitate. pe ei înşişi. iar celălalt de 375 dolari. se joacă cu mâinile.3. înlături barierele şi te apropii de oameni. proiectează în avans şi previn interacŃiunea. de exemplu. făcute anterior şi care au dat rezultate bune. Pentru a depăşi această perioadă dificilă. nu-şi găsesc un loc anume. cei ce nu sunt stăpâni pe situaŃie sunt stresati. ce se pot trage ca urmare a limbajului corpului adversarului. care îndreaptă atenŃia spre acŃiuni şi relaŃii care par fireşti. o înŃelegere se încheie luând drept model altele asemănătoare. De-a lungul timpului. Astfel. necontrolat şi necorespunzător. te deschizi. Există însă şi o a treia regulă. picioarele sau chiar cu capul. respectiv. sunt relaxaŃi. s-a obişnuit. soluŃia ar fi fost mai acceptabilă. care capătă în timp culori diferite. îşi asumă rolul principal. oferte bogate În finalizarea negocierilor.4. Dacă preŃurile ar fi fost 250 dolari şi.2. Concluziile. de aici rezultând puterea soluŃiilor simple. Mai mult. aceea potrivit căreia atunci când oamenii au sentimente confuze şi nu sunt hotărâŃi într-o anumită situaŃie. Există riscul de a vedea ceea ce doriŃi să vedeŃi şi să vă pierdeŃi printre semnale neînsemnate. relativ asemănătoare. se potrivesc cu una sau cu mai multe dintre cele trei reguli prezentate.9. În general. te ascunzi. 5. Ei suferă de tensiunea nehotărârii şi îşi doresc să poată să ia decizii mai repede. b) Regula a doua. lucrurile sau ideile. Dimpotrivă. atunci când se ia o decizie. într-un fel sau altul. îşi asumă poziŃii periferice. SoluŃii simple. trebuie însă privite cu multă circumstanŃă. soluŃiile simple sunt deseori folosite cu maximum de eficienŃă. avându-se întotdeauna în vedere preŃul acestora. a fost destul de greu de acceptat politica de preŃuri a vânzătorului. sau nu-Ńi place de tine însuŃi. 350 dolari. Când nu-Ńi plac însă oamenii. te închizi. lucruri sau idei. 128 . De obicei. naturale. construind bariere de apărare şi te îndepărtezi. lucrurile sau ideile. demonstrează că cei stăpâni pe situaŃie. să se compare calitatea costumelor achiziŃionate relativ simplu.a) Regula a „plăcea”: Atunci când îŃi plac oamenii.

dar şi folosite de oamenii de afaceri. o minte limpede şi o judecată fără cusur. La rândul său. hărŃuit. Aspecte de genul celor prezentate sunt nu numai cunoscute. 5. Astfel. să iei cel puŃin un sandviş In afaceri există situaŃii în care se recomandă adoptarea tacticii cunoscută ca formulare „dacă nu poŃi obŃine un prânz. se preferă cifrele rotunde. va înŃelege acest lucru. 129 . ci 2000 sau. acesta poate face cumpărături în mai multe etape. care doreşte să vândă o maşină. În urma informaŃiilor primite. Cel ce este în posesia unor asemenea calităŃi câştigă. nu va cere 1950 sau 2050 dolari. PreŃurile de 97.Aceasta deoarece. Au existat situaŃii când vânzătorii au pus pe masa cumpărătorului absolut tot ceea ce puteau efectiv să ofere. se verifică referinŃele obŃinute şi.4. Paralel cu primele achiziŃii. care. 100. Dar există şi excepŃii. va avea posibilitatea de a se plasa într-o poziŃie mai puternică de negociere. uneori. acest lucru trebuie făcut şi chiar se face. va înŃelege bine o asemenea situaŃie. se şi face. mai ales. O persoană. de exemplu. mai ales cel cu experienŃă. numerele întregi ca 100. dar şi de acceptat. Este destul de greu să compari mere cu pere. câştigă negociatorul care „obŃine un sandviş” şi mai rar cel care îl suportă. experŃii continuă să sorteze informaŃiile. important este faptul că a scăpat de concurenŃă. 9825. Se fac din nou comparaŃii. formându-şi chiar o imagine pozitivă despre vânzător. Primele vor avea în vedere lucrurile de strictă necesitate. făcându-i să înŃeleagă că doresc efectiv să-l ajute. La fel se pun problemele când suntem nevoiŃi să comparăm preŃurile a două lucruri diferite. 985. cumpărătorul. Totuşi. Adevăratul comerciant ştie că vânzarea propriu-zisă începe cu prezentarea pe masa cumpărătorului a tuturor variantelor de ofertă pe care le are. cumpărătorul. Important este să ştii când să apelezi la o asemenea tactică şi. Asemenea cifre au tendinŃa de a atrage atenŃia oamenilor. de care este absolută nevoie. care se termină în cifra 9. Acum preŃurile pot fi comparate. având astfel superioritate în încheierea afacerii.000. negocierea desfăşurându-se în altfel de condiŃii. în afacerile complexe. Dacă nu poŃi obŃine un prânz.1900 sau 2100 dolari. Chiar dacă vânzătorul mai face unele mici concesii. De regulă. Când acesta este vânzătorul. 1000. 98750 lei sunt mai greu de manevrat. De cele mai multe ori. Am în vedere preŃurile psihologice. luăndu-şi măsuri în consecinŃă.3. pe cât posibil comparabile. cum să o materializezi.2.000. Dar pot exista şi excepŃii. căutând noi oferte. 10. experŃi care să ceară informaŃii defalcate pe probleme. de obicei. se ia o decizie finală. Dar pentru a reuşi sunt necesare multe informaŃii şi. să iei cel puŃin un sandvis”. până la comandă nu mai este decât un singur pas. mai ales.10. abia după aceea. El va folosi.

5. a celor purtate între patronat şi sindicate. Cumpărătorii au în vedere acestă tactică atunci când plătesc mai târziu. dacă aveŃi răbdare. cei mai mulŃi dintre noi suntem grăbiŃi şi nerăbdători.3. Serviciile suplimentare cerute după ce un contract a fost deja semnat sunt cele mai periculoase şi. o mişcare sau o manifestaŃie în imediata apropiere a sălii de negociere conferă o fortă mult mai puternică cuvintelor. neefectuând serviciile promise. să abandoneze ideea. de cele mai multe ori. De exemplu. vânzătorii apelează la acestă tactică în cazul unor transporturi suplimentare. în final. atunci când fac schimbări de producŃie fără a consulta vânzătorul. Puterea şi penetrarea manifestărilor şi mişcărilor este relevantă mai ales în cadrul negocierilor cu caracter social. partenerul va renunŃa la pretenŃiile sale. oamenii de afaceri sunt dispuşi să facă diverse concesii. Nu puŃine sunt cazurile în care negocierile se desfăşoară sub influenŃa şi sub presiunea stresantă a unor mişcări şi manifestaŃii. oamenii doresc să fie plăcuŃi.2. afacerile mici. Pârghiile acestei tactici sunt folosite atât de cumpărători cât şi de către vânzători. • rezistaŃi tentaŃiei de a ceda.2. Pentru a atinge asemenea scopuri şi intenŃii. livrând târziu. adăugând taxe în plus etc.3. Acestea determină nervozitate. Desigur. De fapt. solicitând servicii şi livrări suplimentare. tactica prezentată reuşeşte. sau o calitate superioară celei contractate. au loc după încheierea unor afaceri mari. • afişaŃi la loc vizibil lista cu preŃurile pentru serviciile şi mărfurile suplimentare.O asemenea tactică acŃionează deoarece.5. Negocieri în condiŃii speciale 5. Pe de altă parte. ceea ce este şi mai rău pentru vânzător. neritmic. incertitudine. agreaŃi şi vor să arate cât de drepŃi şi de credibili sunt ei in afaceri.5. sau atunci când solicită asistentă tehnică şi specializări gratuite. datorită faptului că suma implicată este nesemnificativă în raport cu valoarea totală a afacerii. Astfel: • să nu daŃi posibilitatea vânzătorului să furnizeze lucruri suplimentare. risc. în mod deosebit. este posibil ca acesta să se ruşineze şi. negocierea nu se desfăşoară în condiŃii normale. Este adevărat. chiar dacă uneori sunt costisitoare. Dar nu numai în 130 . în general.1. Negocieri şi decizii în condiŃii emoŃionale Negocierea este una dintre cele mai dificile şi pretenŃioase activităŃi pe care o poate face cineva. • întrebaŃi partenerul dacă nu cumva glumeşte. de multe ori cumpărătorul se face că uită de ele. Există câteva măsuri care pot fi adoptate pentru a stăpâni o asemenea tactică. Aceasta deoarece.

• ştiri precum că vânzătorul negociază cu altcineva pentru o comandă foarte mare. • demonstrarea că o nouă variantă de produs este în lucru şi aceasta ar putea elimina cererea aflată în discuŃie. picătură cu picătură. În ceea ce priveşte cumpărătorul. Există mişcări reale. Nu este vorba neapărat de emotivitatea ca atare a negociatorului (de altfel. Dacă apa este pusă sub presiune sau este nevoită să curgă prin canale. Iată câteva exemple: • legături strânse cu potenŃialii concurenŃi. chinezii se conduc după un proverb:. eventual lăsarea vânzătorului în sala de tratative. În asemenea cazuri. demonstraŃii masive etc. următoarele mişcări ale vânzătorului îl neliniştesc: • un anunŃ în presă că în curând preŃurile vor creşte. un individ emotiv din fire nu este recomandabil să fie desemnat drept negociator). Încet. În cadrul unei negocieri. acŃiuni în tribunal. Asemenea emoŃii pot influenŃa atât 131 .. • noi cereri de stabilire a preŃului. ci de emoŃiile provocate. • producerea de surprize de tot felul. precum şi altele false.Este bine să rezişti ca apa’’. • o modificare a condiŃiilor de creditare. dar sigur. Acelaşi lucru este recomandabil şi în negociere.zvon’’ privind situaŃia unei bănci la care populaŃia are depuneri. mai întâi uşor.cadrul negocierilor dintre patronat şi sindicate se pune problema unor mişcări şi manifestaŃii. ea poate să sape. poate uşor convinge cumpărătorul că ar fi mult mai bine şi eficient să încheie contractul cu furnizorul său. având repercusiuni în privinŃa conŃinutului şi încheierii acordului. să se poarte discuŃii cu concurenŃii. pentru ca. în faŃa unor mişcări sau manifestaŃii. pentru a Ńine cumpărătorii sub tensiunea nivelului preŃului. ca şi în faŃa opoziŃiei dârze a partenerului. trebuie să rezişti ca apa. până atinge nivelul iniŃial. se va strecura. Iată de ce. • situaŃii când angajaŃii vânzătorului se pregătesc pentru grevă. să asculŃi. • promisiunea de livrare a produsului peste un timp mai îndelungat. Cu atât mai mult un . în care se afirmă că stocul unui produs este mult mai diminuat. în acelaşi timp. influenŃează evident negocierile. inventate de vânzător. a ofertei etc. cât mai repede posibil. ca de altfel şi altele (boicoturi.. emoŃiile joacă un rol însemnat. Un anunŃ apărut în presă. apoi cu o putere din ce în ce mai mare.). să gândeşti. • trecerea peste capul vânzătorului. greva foamei. Asemenea acŃiuni. să te repliezi şi să înaintezi încet. care îl fac pe vânzător mult mai interesat.

fiecare mod de manifestare a emoŃiei are semnificaŃii specifice. de a . pentru ca acesta să-şi dea seama că i s-a înŃeles punctul de vedere. Acesta. oamenii tolerează destul de greu emoŃiile neaşteptate. să scapi lucrurile de sub control. este bine să se încerce să se aducă în atenŃia partenerului problemele reale. care altfel nu ar fi luate în seamă. În cadrul desfăşurării procesului de negociere. rezultatele acesteia. în vederea testării puterii de stăpânire şi. Trebuie pornit de la faptul că. cu riscul de a compromite o afacere. mai ales. Când partenerul nu-şi controlează teama. furia. În caz contrar. În cel mai bun caz. trebuie exprimate comentariile partenerului. trebuie săŃi asumi riscul de a mege prea departe. atunci când acesta va reuşi să creeze o stare de tulburare. Într-o negociere. neuitând că în jurul nostru se află destul de mulŃi actori buni sau chiar foarte buni. deoarece în viaŃă acŃiunile emoŃionale determină reacŃii emoŃionale. Un partener emoŃionat poate câştiga iniŃiativă. chiar dacă negocierea continuă sub imperiul emoŃiei. cu atât va fi mai greu pentru partener să creeze o stare de enervare. negocierea va degenera în ceartă. lacrimile servesc penru a cerşi mila. Cu cât se va menŃine o poziŃie de abordare mai raŃională. este bine să-Ńi păstrezi calmul. normale şi avantajoase pentru el. mai ales. pentru a zdruncina încrederea în forŃele proprii sau chiar pentru a forŃa revizuirea poziŃiei. teama pentru a-i urî pe oameni. Atunci când îi provoci partenerului de negociere o emoŃie.procesul propriu-zis al negocierii cât. asculŃi şi pricepi semnalele primite în ton şi cu dorinŃele proprii. iar mai înainte de a ceda din aspiraŃii sau din cereri. Din cele prezentate rezultă că provocarea unei stări emoŃionale este o tactică imorală. 132 . mai ales cu parteneri profesionişti (şi cei mai mulŃi sunt de un profesionalism de netăgăduit). nu mai poti gândi clar.sări calul’’ şi. iar apatia pentru a-Ńi arăta indiferenŃa. în asemenea situaŃii. îndreaptă atenŃia asupra unor idei. pierzi legătura cu realitatea. distorsionezi realitatea. să provoace o emoŃie puternică. Cel ce reuşeşte acest lucru va avea numai de câştigat. să încerci să afli adevărul. există riscul provocării unor emoŃii surpriză.. concentrându-se atenŃia asupra faptelor şi nu asupra sentimentelor. EmoŃiile. Când atmosfera devine emotionantă. Important rămâne însă de reŃinut că. este foarte greu ca negocierea să se desfăşoare în condiŃii obiective. De asemenea. şi acelea emoŃionale. astfel. furia este deseori folosită pentru a sprijini sau pentru a nu pierde o poziŃie câştigată. indiferent de modul lor de manifestare. Astfel. apatia sau depresiunea. Singurul remediu în faŃa unei emoŃii provocate este păstrarea calmului. într-un cuvânt. de obicei. să afli ce gândeşte partenerul.

Cumpărătorul care nu doreşte să se lase exploatat. În acelaşi timp. Oamenii s-au obişnuit să accepte autoritatea unor lucruri în aşa măsură încât nu-şi mai pun nici un fel de întrebări asupra lor. în dilema în care se află între a scăpa de mărfurile din afara sezonului şi a obŃine un profit mai mare. Desigur. îşi măreşte puterea.3. cumpărătorii se pliază. dar dorinŃa de a munci constituie putere. atunci când există un singur vânzător. b) ForŃa angajamentului. pe care l-ar putea câştiga pe termen scurt. a cumpăra. riscul va putea fi mărit. trebuie să aibă curaj. De regulă. SiguranŃa este un deziderat la care lumea aspiră. un risc mai ridicat. el deŃine puterea. f) Puterea timpului şi a efortului este un factor serios ce trebuie să se aibă în vedere. despre afacerile sale. oamenii dedicaŃi treburilor firmei pe care o reprezintă negociază cu mai multă atenŃie şi eficienŃă. cea mai importantă problemă rămâne concurenŃa. 133 . a vinde şi a negocia sunt munci grele. piaŃa este a acestuia. Negocieri în condiŃii diferite ale pieŃei In afaceri. Vânzătorii sunt obsedaŃi de concurenŃă. Astfel.cu cât obŃii mai multe informaŃii.2.5. să persevereze şi. destul de puternică. d) Puterea cunoaşterii . balanŃa înclină în partea sa. cu atât negociezi mai eficient. Mai mult. cu cât ştii mai multe lucruri despre vânzător. loialităŃii şi prieteniei acŃionează ca o forŃă ascunsă. e) ForŃa de a accepta riscuri şi de a avea curaj. Persoana care este dispusă să accepte o cantitate mai mare de nesiguranŃă.5. se menŃionează numai o parte din acestea: a) Cumpărătorul poate crea el însuşi concurenŃă. pentru a introduce o anumită doză de risc. la nivel personal sau al organizaŃiei pe care o reprezintă. Cel ce este constrâns de timp furnizeză adversarului o forŃă suplimentară. oamenii îşi asumă diferit riscurile. mai ales. totuşi. ca un cort. De regulă. nesiguranŃa poate fi creată. El poate aminti vânzătorului că interesul pe termen lung în păstrarea clienŃilor este mai important decât un preŃ avantajos. despre organizaŃia din care face parte. chiar şi atunci când dispun de aceleaşi informaŃii. să aibă simŃ de negociere. vânzătorul poate fi în concurenŃă cu el însuşi. Ei văd pretutindeni un concurent. Cel ce este mai dornic de muncă câştigă în putere. pe riscul său însă.2. În continuare. nesiguranŃa se bazează mai repede pe prejudecăŃi decât pe motive raŃionale. În acelaşi timp. o serie de limite reale în ceea ce priveşte abilitatea vânzătorului de a exploata poziŃia sa superioară în negocieri. c) Nici o altă sursă de putere nu hipnotizează oamenii la fel de mult ca puterea legalităŃii. Pe de altă parte. în faŃa unui vânzător care nu are concurenŃă. prin introducerea unor lucruri în care cunoaşterea sau abilitatea adversarului de a înŃelege situaŃia sunt scăzute. Există.

• surse care nu pot livra la timp. la rândul lor. 134 . • surse ce nu au referinŃe bune. • surse care necesită prea mulŃi bani. • surse care altădată i-au creat probleme cumpărătorului. cumpărătorii sunt îngrădiŃi în a exploata la maximum situaŃia în care puterea este de partea lor. • anumite specificaŃii impuse.Dar. • surse necunoscute cumpărătorului. • obisnuinŃa afacerilor cu anumite surse. Iată câteva asemenea limite: • surse localizate la prea mare distanŃă. care implicit sau explicit exclud unele surse. • surse ce presupun prea multe tratative.

P A R T E A a II-a UZANłE DE PROTOCOL 135 .

136 .

de genul: • întreruperi permanente de activitate. în alte cazuri. care nu „reuşesc” să-şi rezolve problemele proprii pentru care sunt de fapt plătiŃi. astfel încât. aplicabile oricărei persoane care desfăşoară diverse activităŃi curente) supune atenŃiei acestora o diversitate de probleme. • accesul. dar nu numai (de altfel.1.CAPITOLUL 6 ORGANIZAREA ACTIVITĂłII COTIDIENE 6. în cele mai multe cazuri. deranjând astfel cu probleme neînŃelese suficient de bine sau nesemnificative pentru activitatea conducătorului sau omului de afaceri. inclusiv reuniuni sau mese oficiale.suportarea’’ intervenŃiilor unor anumite persoane care dispun de timp de pierdut. In aceste condiŃii. la informaŃii cu imperativ de urgentă.). de supraîncărcare şi. convorbiri telefonice etc. a omului de afaceri. • întâlniri. participări la diverse acŃiuni. se creează impresia că toate lucrurile se fac pe „fugă” şi „superficial” si de aici sentimentul de suprasolicitare. chiar în interiorul propriei organizaŃii.. a subordonaŃilor în special. imprevizibile. conducătorul este nevoit să le rezolve personal. mai mult sau mai putin urgente şi mai ales importante. de imposibilitate de stăpânire a obligaŃiilor şi răspunderilor asumate. în ultimă instanŃă. a stocării tuturor informaŃiilor supraabundente. în cele din urmă. • superficialitatea colaboratorilor. zilnic apar şi altele. generate de diverse solicitări. • . • imposibilitatea planificării riguroase a timpului. Pe lângă asemenea probleme.premisă a succesului Activitatea cotidiană a conducătorului unei organizaŃii. destul de dificil. 137 . • rezolvarea unor probleme de rutină (corespondenŃă. ajungând ca. să rezolve totul singur. legate în principal de: • relatiile cu colaboratorii. problemele pe care le vom prezenta sunt pretabile. în cele mai multe cazuri. coroborat cu imposibilitatea. timpul „se scurge” foarte repede. Organizarea activităŃii . aproape totul fiind „pus” pe seama imprevizibilului şi unui aflux continuu de informaŃii si solicitări.

In acest context. fără a apela neapărat la „dosarul de cadre” (deşi poate nu este tocmai rău nici un astfel de demers). Altfel spus. despre comportamentul acestuia. Trebuie să ne obişnuim a schimba unele obiceiuri. 138 . fiecărui post din statul de funcŃii trebuie să i se stabilească în mod concret obiectivele. de modul în care reuşeşti să-Ńi creezi o echipă competentă. firmele de mare valoare. mai ales celei materiale. aflat în postura de conducător al unei colectivităŃi sau de om de afaceri. în primul rând. Organizarea activităŃii şi lucrul în echipă Potrivit literaturii de specialitate. din cartea de muncă sau din curiculum-vitae. o delegare eficientă a autorităŃii şi organizarea relaŃiilor cu subordonaŃii. în multe cazuri. În acest context. o bună organizare trebuie să aibă în vedere două importante principii. astfel încât să se găsească oameni pentru post şi nu să se creeze posturi pentru oameni. respectiv mediocre. cum se mai susŃine uneori şi că organizarea trebuie adaptată oamenilor şi nu invers. 6. ne vom interesa despre realizările anterioare ale candidatului. în sensul că aceasta decurge din competenŃă şi nu invers. aşa cum rezultă aceasta din documentarea pe teren. De aici concluziile ce se impun. a organiza înseamnă a face ceea ce presupune a şti ce şi. verificate în practică. altfel zis. • trebuie acordată o atenŃie maximă motivaŃiei candidatului. În unele cazuri. cu ocazia concursului pentru ocuparea postului. este bine să se ştie cât mai multe lucruri despre cei ce doresc să participe la concurs. în cea mai mare parte. de modul cum ştii să te bazezi pe colaboratori. cum să faci. se „notează” şi activitatea anterioară. fiind cunoscut faptul că mulŃi oameni. neadaptabili muncii în echipă. a) În recrutarea personalului este necesar a se Ńine seama de câteva principii. urmând ca apoi cel ce angajază să hotărască. mai ales. sunt dificili în relaŃiile de muncă. deşi poate buni profesionişti. loială si competitivă. cum sunt: • postul trebuie definit în funcŃie de rezultatele aşteptate şi nu de natura muncii. Tot aşa. reuşitele sau eşecurile depind. Reuşita unei organizări corespunzătoare depinde. aşa cum se întâmplă. firmele medii sau mediocre recrutează persoane medii. recrutează colaboratori de mare valoare.2. în activitatea practică: • înainte de a se ocupa postul.De fapt. de modul în care se reuşeşte să se soluŃioneze problemele cotidiene cu care se confruntă individul. una dintre acestea fiind aceea de a lăsa pe cel ce doreşte să fie angajat să-şi propună singur salariul. • firmele serioase. de a apela şi la alte practici. Aceasta înseamnă o recrutare corespunzătoare a viitorilor colaboratori.

dar nu cereŃi acestora mai mult decât aŃi putea da dumneavoastră dacă aŃi fi pus în situaŃia lor. • aşteptaŃi un anumit timp. Practica afacerilor arată ca cei ce ştiu să-şi delege. În condiŃiile complexităŃii vieŃii economice şi sociale actuale. În sfârşit. simŃându-se. este practic imposibil ca un om. cu subordonaŃii. cu bune rezultate. fără a fi constienŃi că dacă nu vor şti să utilizeze capacitatea creativă sau executivă a colaboratorilor pentru a câştiga timp. acceptând că şi alŃii pot greşi. până vă asociaŃi cu o anumită persoană. de corectitudinea şi onestitatea sa. ce conŃine teama de a fi judecat pentru neîmpliniri sau nereuşite. ştiu să-şi delege autoritatea cei care au aptitudini persuasive. drept „artizani” solitari ai acŃiunilor întreprinse. să poată stăpâni întreaga problematică cu care se confruntă. să-şi delege autoritatea. • încercaŃi să treceŃi cu colaboratori pe care îi aveŃi prin unul sau mai multe „eşecuri”. depăşind astfel cadrul cotidian al muncii. De cele mai multe ori însă. fără a le reproşa neapărat acest lucru. vor delega autoritatea cei care perseverează în relaŃiile interumane. nu vor putea sa se organizeze si. deoarece ei au destul de rar o poziŃie ierarhică bine precizată. poate cel puŃin un an. fie el excepŃional de pregătit. ale activităŃii cotidiene. Un om 139 . „şansele” lor de a înregistra eşecuri vor fi maxime. în consecinŃă. • fiŃi exigent cu colaboratorii. se pregătesc temeinic pentru a antrena întreaga echipă de colaboratori în activitatea organizaŃiei. În acest sens. desigur.b) O importanŃă mare în reuşita afacerilor o are modul în care sunt aleşi colaboratorii. c) Potrivit unui principiu de bază al ştiinŃei managementului. cu excepŃia situaŃiei când aceasta finanŃează cea mai mare parte din afacere. a conducătorilor unor organizaŃii sau colective. însărcinându-i pe colaboratori şi subordonaŃi pentru a rezolva probleme care pot intra în competenŃa lor. Oamenii se cunosc mai bine la greu. după ce aŃi „învins” împreună cu el o serie de probleme dificile. De aici rezultă necesitatea de a stăpâni arta delegării unei părŃi din propria autoritate. intelectuală şi fizică. autoritatea pe care o deŃin propriilor colaboratori se regăsesc între oamenii de afaceri cărora „nu le este teamă” să le comunice colaboratorilor problemele. în majoritatea cazurilor. v-aŃi convins de puterea lui de muncă. delegarea nu apare întotdeauna ca evidentă. Astfel: • nu vă veŃi asocia cu un partener decât după ce l-aŃi cunoscut foarte bine. pentru oamenii de afaceri. De asemenea. într-adevăr. viaŃa a consolidat câteva reguli care s-au dovedit a fi utile în activitatea oamenilor de afaceri. un bun conducător trebuie să ştie cum să delege o parte dintre competenŃele sale. decât cu ocazia unor succese. după ce. implicit. dificultăŃile cu care se confruntă. de „seducere” şi.

Atunci când se ajunge la concluzia că trebuie delegate unele competenŃe. • este necesar ca înainte să dai ordine. Pe lângă cele prezentate mai înainte. furnizează toate informaŃiile asupra responsabilităŃii delegate. un bun conducător sau un om de afaceri eficient va avea în vedere faptul că: • oamenii trebuie judecaŃi cu mult discernământ. Dimpotrivă. în ultimă instanŃă. • asiguraŃi-vă că puteŃi controla toate responsabilităŃile încredinŃate colaboratorilor. printr-o atitudine individuală. trebuie avute în vedere. şi aceştia sunt tot colaboratori în acŃiunile întreprinse şi au o contribuŃie determinantă în reuşita afacerilor. să ştii să pui întrebări. puteŃi să-l criticaŃi şi chiar să-l sancŃionaŃi. înainte să vă caute el. de la început. opinia proprie. arătaŃi-i totuşi faptul că îi cunoaşteŃi şi realizările şi că îi apreciaŃi meritele. • înainte de a critica un subordonat.de afaceri cu adevărat eficient este acela care are nevoie de colaboratori şi nu se descurajează. chemaŃi-l la dumneavoastră şi reproşaŃi-i. în ultimă instanŃă. menŃionarea modului de soluŃionare a acesteia. d) Organizarea relaŃiilor cu subordonaŃii are aceeaşi mare importanŃă pentru că. iniŃiind şi susŃinând lucrul în echipă. aduceŃi-i la cunoştinŃă ce şi cum a greşit. mai puŃin decât rezultatul final obŃinut. După aceea. • evitaŃi prezentarea unui „tablou idilic” asupra responsabilităŃii delegate. pe care altfel nu l-ar fi realizat. • a delega nu înseamnă a da ordine: • dacă tot delegi unele competenŃe. • lăsaŃi puterea de decizie asupra celor cărora le-aŃi încredinŃat o responsabilitate. privind relaŃiile cu colaboratorii şi delegarea autorităŃii. spunându-i. În organizarea relaŃiilor cu subordonaŃii. de genul: • dacă aveŃi ceva de reproşat unui subordonat. adică a „ceda” puŃin din ce-Ńi aparŃine. amintindu-i că îi criticaŃi comportamentul şi nu propria-i persoană. evitând însă. 140 . cel puŃin următoarele reguli: • a delega înseamnă a acorda încredere colaboratorilor. în ceea ce priveşte relaŃiile cu subordonaŃii este bine să fie avute în vedere şi alte câteva reguli şi principii. pentru a-şi atinge un anumit scop. direct şi deschis. • metoda folosită contează. • un lider se întreabă ce se aşteaptă de la el şi nu ce trebuie să facă. • atunci când criticaŃi un subaltern nu trebuie să-l şi jigniŃi. din propriul tău „teritoriu”. arătându-vă că sunteŃi cooperant şi corect. în calitatea pe care o aveŃi de şef.

incompetenŃă chiar. mai ales spre final. corespondenŃa poate avea atât caracter oficial. La fel se pune problema şi în ceea ce priveşte formula cu care se încheie scrisoarea. formulând sugestii care să primească acordul lui şi. este imposibil a întreprinde o afacere fără a apela la hârtii. . Pentru oamenii de afaceri. AtenŃie. apelativul „dragă” nu este recomandabil a fi folosit decât în situaŃia în care destinatarul este un prieten sau un apropiat de foarte mult timp. intim chiar. Prea multă familiaritate într-o scrisoare poate face ca lucrurile să înceapă prost. dar nici nu se trimite o notă de mulŃumire pe o hârtie de birou cu antet. O scrisoare.• înainte de a critica erorile altuia. oamenii în general. interpretează cumsecădenia. indiferent de scop. arătaŃi-vă încurajator. ea trebuie redactată cu maximum de atenŃie. aproprierea. este dificil de a da sfaturi privind modul concret de organizare al relaŃiilor cu subordonaŃii. Practic. Nu se va scrie niciodată o scrisoare lungă pe o carte de vizită. astfel încât să arate întotdeauna profesionalism. Rezolvarea unor probleme de rutină în activitatea cotidiană O mare parte din timpul conducătorului unei organizaŃii. subordonaŃii. este afectată rezolvării corespondenŃei zilnice. cu excepŃia cazurilor în care destinatarul este situat la un nivel ierarhic foarte înalt. Desigur. AtenŃie însă: de foarte multe ori. Rezultate la fel de bune (dar uneori la fel de rele) se pot obŃine dând dovadă de multă exigenŃă. Pentru a evita o asemenea situaŃie. Desigur. drept slăbiciune. în principal. constituie. primul contact cu un viitor potenŃial client. este suficientă o expresie precum „cu sinceritate” sau „al dumneavoastră”. c) utilizează formule de politeŃe simple. formal. Din acest motiv. dar şi unul personal. chiar subordonat. următoarele: 141 .3. b) asigura-te ca numele destinatarului este scris corect şi că scrisoarea nu conŃine greşeli de ortografie sau ştersături. cumsecade. Am constatat acest lucru pe propria mea piele. Aceasta nu înseamnă însă că omul trebuie să devină „sclavul” hârtiilor. fiind recomandabilă respectarea a cel puŃin următoarele reguli: a) alegerea hârtiei de scris cea mai potrivită pentru o asemenea ocazie. dacă este posibil. adeseori. După ce aŃi terminat reproşurile. dar şi al omului de afaceri. pentru conducătorii de organizaŃii. d) în scrisoare se vor urmări. dar fiind şi un şef apropriat.chiar entuziasmul subordonatului admonestat. este bine să fie cunoscute problemele practice pe care le presupune rezolvarea corespondenŃei. recunoasteŃivă propriile greşeli şi apoi oferiŃi-i acestuia şansa să se apere şi să-şi argumenteze acŃiunea sau comportamentul. 6.

. telefonul permite transmiterea sau primirea.să conŃină puŃin umor şi poate chiar o uşoară laudă. a completa agenda zilnică şi a urmări modul şi a actualiza.să nu se exagereze. extrem de rapidă. grupate pe tematici şi delimitate spaŃial. a scopului şi obiectivelor urmărite. Deşi facilitează relaŃiile cu clientul. indiferent de importanŃa scrisorii. chiar dacă se creează certitudinea că acest lucru ar accentua punctul principal. a urmări circuitul acesteia. o singură idee.să se scrie simplu. înseamnă mult mai mult. trimiterea unor scrisori pentru afaceri personale. Mai mult. distincte. „a rezolva” corespondenŃa nu înseamnă numai a rezolva problema scrisorilor. • frazele şi formulările vor fi scurte şi trebuie să conŃină. 142 . dar interesant şi redactat cu atenŃie. mai ales în cazul negocierilor. . pe cât posibil. o scrisoare de dragoste) etc. înseamnă a redacta oferte sau cereri. A trimite şi a primi o scrisoare nesemnată denotă o neglijenŃă gravă.să fie scurtă. A doua mare problemă ce trebuie stăpânită în activitatea cotidiană este cea a folosirii telefonului. în permanentă. când sunt dactilografiate. trimiterea unor scrisori ce conŃin opinii controversate. Avem în vedere acŃiuni precum strângerea de fonduri politice sau de caritate. Desigur. Desigur. . dosarul afacerii în cauză. Dimpotrivă. într-o negociere telefonul se dovedeşte a fi util numai în măsura în care permite: • contactarea imediată a unei persoane. . încă de la început. la fel ca şi faxul de altfel. în încercarea de a convinge. O regulă care trebuie întotdeauna respectată este aceea că există câteva situaŃii în care nu se va folosi hârtia cu antet pentru corespondenŃă. constituind însă un mijloc limitat de comunicare. pentru a fi usor de urmărit. a unei informaŃii. un cuvânt sau o expresie urâtă vor fi întotdeauna mai exagerate când sunt scrise. simplă si îngrijită. • dacă semnătura este indescifrabilă şi daca numele şi titlul nu se găsesc la începutul scrisorii.să fie concisă. însoŃită însă şi de cea olografiată. Înseamnă a citi şi a studia corespondenŃa propriu-zisă cotidiană şi a „pune” şi rezoluŃiile corespunzătoare. • paragrafele să fie clare. deoarece un asemenea procedeu scade credibilitatea. promtă. în scop pecuniar sau care nu au nici un fel de legătură cu compania la care lucrezi şi în alte scopuri pur personale (de exemplu.• precizarea. O scrisoare obişnuită de afaceri trebuie să corespundă următoarelor cerinŃe: . este necesară o semnătură dactilografiată.

cea mai elementară. indiferentă. calitatea comunicării efectuate. în mod constant. al organizaŃiei. este utilizat fără o pregătire prealabilă. În cazul afacerilor însă. telefonul poate fi utilizat şi. Bunele maniere manifestate în cadrul organizaŃiei prin răspunsul la apelul telefonic trebuie să constituie o preocupare la trei niveluri: • la nivelul întregii companii. încă din start. crează. pozitivă sau negativă. În orice stare s-ar afla. oricât de supărat ar fi. în plus. Aceasta deoarece vocea care răspunde la telefon poate exprima o anumită atitudine. telefonul rămâne un mijloc indispensabil de comunicare. va avea valoare numai în măsura în care mesajul său este redat clar şi îşi păstrează calmul. Desigur. cu ocazia pregătirii procesului de negociere. • obŃinerea unui răspuns sau chiar a unei decizii din partea persoanei în cauză. dacă nu chiar imposibil să răspunzi politicos le telefon. există şi în acest caz.• atragerea atenŃiei şi suscitarea interesului respectivei persoane. fiind necesar să supravegheze. putând genera importante pierderi de timp şi chiar devierea de la scopul propus iniŃial. felul în care dai sau răspunzi la telefon spunând foarte mult despre tine şi compania pe care o reprezinŃi. • nici unui şef nu trebuie să-i fie indiferent modul în care se răspunde la telefonul lui. în general. întâmpinând în mod amabil apelul telefonic. fiind foarte greu.) trebuie să fie la fel de preocupată de responsabilitatea proprie în această privinŃă. sau poate fi una neutră. este aceea că vocea care răspunde la telefon trebuie să fie una caldă şi plăcută. Aceeasi responsabilitate o are însă şi cel ce dă telefon. • persoana care răspunde la telefon (şef de cabinet. apelul lui îşi va găsi ascultare. deoarece privează cele două părŃi de o serie de elemente importante referitoare la gesturi. mimică etc. secretară etc. Practica a statuat câteva reguli privind utilizarea telefonului cât mai eficient. adecvată. fiind recomandat chiar a se evita discuŃiile hotărâtoare prin intermediul acestuia. Intrat în normalul vieŃii cotidiene. Astfel: 143 . dacă cel care sună şi-a ieşit din fire şi nu este rezonabil. Dacă la asemenea inconveniente se adaugă şi eventualitatea deranjării interlocutorului şi chiar enervarea acestuia. iar cea mai simplă. Dacă cel ce răspunde la telefon nu are o astfel de voce şi. o stare de nemulŃumire sau chiar un îndemn de a nu mai continua. nu trebuie absolutizat rolul telefonului. o serie de reguli de protocol. nu posedă o dicŃie bună. Cu toate acestea. • schimbul de informaŃii. se poate conchide că telefonul poate deveni un instrument cu totul ineficace în afaceri. de fapt.

Sunt destul de frecvente cazurile în care eşti pus în situaŃia de a purta convorbiri telefonice plictisitoare. De asemenea. neezitând chiar să întrebi interlocutorul dacă l-ai deranjat. amabilă şi la un volum mediu. Conducerea cu fineŃe a convorbirilor telefonice nu rezultă în primul rând din instruirea secretarei. nu vei lăsa o asemenea persoană. De altfel. Mai mult.a) Înainte de a suna. secretarea trebuie să răspundă prompt atunci când sună telefonul. respectiv vocea de o manieră calmă. la închiderea telefonului. analizaŃi situaŃia de ansamblu. o vei suna personal şi nu prin intermediul secretarei. Astfel. este bine să ştii bine scopul apelului şi obiectivele urmărite. nu numai tactica imediată. Cu toate acestea. nu vei proceda la curmarea bruscă a convorbirii sau. eventual cerându-Ńi în prealabil scuze pentru acest lucru şi anuŃându-l că îl vei reŃine doar câteva momente pentru a-i defini rapid obiectivul apelului. cât mai degrabă din propria sensibilitate şi inteligenŃă individuală. ca de altfel pe oricine căruia îi porŃi un anumit respect să aştepte la telefon până când secretara ta îŃi face legătura. şi aici sunt nişte reguli care. ce completează instruirea făcută de un şef la fel de sensibil. La fel se pun problemele şi când convorbirile se poartă între secretare. Astfel. care să-i ofere interlocutorului posibilitatea de a te urmări atent. o veŃi şi înregistra). în convorbirile telefonice este bine să fii simplu şi direct. nimeni nu trebuie să fie lăsat să aştepte la telefon mai mult de 20-25 de secunde. mai ales în condiŃiile în care nu Ńi-a făcut plăcere. şi mai grav. repetând şi 144 . un debit moderat. indiferent cât de neproductivă este convorbirea. În condiŃiile în care persoana cu care urmează să porŃi convorbirea se situează pe o poziŃie socială sau profesională superioară sau interesul tău este foarte mare. veŃi asculta şi eventual nota (dacă este posibil în cazul în care convorbirea are o importanŃă majoră pentru afacere. Acelaşi lucru trebuie să-l ştie şi mai ales să-l facă şi secretara. pe cât posibil. încercaŃi să intuiŃi starea de spirit a interlocutorului şi să acŃionaŃi în consecinŃă. De asemenea. b) În timpul comunicării prin telefon se vor aborda mijloacele psihice adecvate. receptându-Ńi toate cuvintele. Dacă şefa de cabinet a unei asemenea persoane te solicită la telefon pentru a vorbi cu aceasta. absolut neimportante pentru tine şi care efectiv îŃi „mănâncă” din timp. dacă este posibil chiar să fie notate în agendă sau pe o bucată de hârtie. este o artă a rafinamentului şi o diplomatie. având pregătite şi scuzele de rigoare şi precizând că o vei suna tu personal. au început să se uite. vei prelua legătura şi vei aştepta şi nu invers. deoarece un anumit apel telefonic face parte dintr-un ansamblu de schimburi necesare bunei derulări a afacerii. Astfel. A şti să închei o convorbire. în ultima vreme. secretara va trebui să revină la telefon cu răspunsul tău. Dacă nu poŃi să ajungi la telefon într-un astfel de interval de timp.

Există si alte asemenea reguli care trebuie respectate. cât si în viata ta particulară. cabinetul tău va face o impresie deplorabilă. ca de exemplu. un telefon din partea unuia dintre profesorii copiilor sau a medicului familiei.determinându-l pe interlocutor să repete. la rândul său. O întrebare a acesteia de genul „pot să vă întreb în ce problemă aŃi sunat?” crează întotdeauna dezamăgire şi ostilitate la celălalt capăt al firului. cu politica ierarhiei în cadrul organizaŃiei pe care o reprezinti şi cu propriile priorităŃi. în spatele biroului de „şef”. secretara trebuie să cunoască: • o listă cu oamenii care trebuie puşi imediat în legătură cu tine. dacă cineva aşteaptă să fie primit la tine şi asistă la o convorbire personală a secretarei. un membru din consiliul de conducere. oricine din afara companiei care are o problemă evident importantă. c) După convorbire veŃi completa imediat eventualele notiŃe luate şi veŃi face un punctaj al rezultatelor obŃinute. pentru a putea vorbi direct cu persoana ce stă. • instruieşte secretara ce să spună celui care te sună. atât în afacerea propriu-zisă. ca de exemplu: membrii apropiaŃi ai familiei (care însă trebuie puşi şi ei în gardă să nu sune la birou decât dacă este cu adevărat ceva important). având astfel timp să vă „repliaŃi” unele idei şi acŃiuni. Pentru a nu crea asemenea neplăceri. un demnitar. Cel ce a sunat se simte considerat inoportun şi lipsit de importanŃă şi chiar de valoare. Mai mult decât atât. De asemenea. mai ales dacă nu sunt urgente şi importante. trebuie ca cel care sună să fie informat despre aceasta. 145 . • o înŃelegere privind ceea ce constituie o situaŃie urgentă. oricare dintre directori. reprezentantul finanŃelor sau al băncii etc. este bine să pui la curent secretara cu genul de afaceri pe care îl faci. înainte însă de a întreba cine te caută. un reporter care verifică nişte veşti şocante despre companie etc. • o listă cu oamenii la ale căror telefoane trebuie să se răspundă în aceeaşi zi. unele formulări care vi se par insuficient înŃelese sau îndeajuns de nuanŃate. Astfel: • secretara trebuie sfătuită să se abŃină de a da sau de a primi telefoane personale la birou. Dacă nu eşti în birou. despre care trebuie să fii avertizat imediat: un apel telefonic din partea oricui din companie care este „într-o încurcătură” de orice fel. un consultant din afara companiei care spune că are ceva important de comunicat. impunătoare. Aceasta deoarece va fi distrasă de la munca sa şi va Ńine ocupată linia telefonică. un om politic important. stabilindu-vă obiectivele următoare pentru continuarea afacerii.

cu adevărat mari. în general de o persoană publică.• o listă cu prietenii intimi. b) O dată acceptată invitaŃia. Participarea la diverse acŃiuni şi manifestări O mare parte din timpul unei persoane publice este destinat participării la o serie de acŃiuni. să zicem la un prânz sau la o cină. lucrurile vor intra pe un făgaş normal. pornind de la răspunsul direct. cărora trebuie să li se facă legătura. cu prioritate. în ceea ce priveşte răspunsul la o invitaŃie. lucru pe care o secretară ageră îl va simŃi conversând cu cel de la capătul celălalt al firului şi întrebându-l care este scopul telefonului său. dacă locurile la masă au fost dinainte stabilite şi respectivul ar fi trebuit să stea între alte două persoane importante ca poziŃie socială sau economică (poate chiar în cadrul afacerii care urmează să fie pusă în discuŃie cu acel prilej). În aceste condiŃii. respectiv de a transmite acceptul sau refuzul participării la acŃiunea în cauză. pentru ca apoi. în ultima clipă. 6. fără să anunte pe nimeni. • o explicaŃie asupra genului de apeluri telefonice care trebuie îndrumate în altă parte. oficial. pe măsura trecerii timpului şi mai ales pe măsura creşterii volumului afacerilor şi a numărului de participanŃi la acestea. Şi aici se poate vorbi de o adevărată „artă”. consideră că masa la care a fost invitat este o problemă de „umplutură” şi că. dar în primul rând gazda. În lumea afacerilor româneşti (dar nu numai) se manifestă o indiferenŃă condamnabilă. absenŃa lui nu este un lucru important şi chiar nu va fi observată. respectiv onorarea unor invitaŃii sau organizarea unor asemenea manifestări (la acestea din urmă vom reveni într-un capitol distinct). De cele mai multe ori însă se înşeală. deoarece s-ar putea foarte bine ca o asemenea absenŃă să creeze „probleme”. o asemenea persoană. Există modalităŃi diverse de a răspunde unei invitaŃii. continuând cu cel telefonic sau cu un răspuns scris. urmând întrebările şi comentariile de rigoare. aceasta trebuie neapărat onorată. Principalele „reguli” ale unei asemenea diplomaŃii se referă la: a) Acceptarea sau refuzarea invitaŃiei. vecină cu nepoliteŃea. să nu mai meargă. de o diplomaŃie a invitaŃiei care trebuie „însuşită” de omul de afaceri sau de conducătorul unei organizaŃii. respectiv transmiterea unui răspuns la invitaŃia primită. oral. • o înŃelegere a genului de telefoane pe care le poate rezolva însăşi secretara. scaunul va rămâne neocupat şi toată lumea. Astfel. Este destul de trist faptul că oameni importanŃi ai zilelor noastre acceptă cu usurinŃă o invitaŃie.4. va remarca acest lucru. Deseori. Să sperăm că. în consecinŃă. atunci când te angajezi că vei 146 .

şi atunci vei fi la fel de dezamăgit. te-ai hotărât să nu participi la evenimentul la care ai fost invitat. să anunŃi cât mai repede posibil gazda. să Ńi se întâmple acelasi lucru şi. iar dacă vor apărea unele cauze. În astfel de situaŃii. vei crea gazdei posibilitatea să treacă peste dezamăgirea creată de contramandarea pe care o faci în ultima clipă şi apoi să hotărască în consecinŃă. să ia decizia pe care o consideră a fi cea mai bună. există riscul ca şi Ńie. sigur. să-i transmiŃi. Dacă nu vei proceda asa. din diverse motive. În acest fel. este bine să iei legătura cu gazda. c) La fel de nepoliticoasă este şi practica (destul de des. trebuie neapărat să şi faci acest lucru. nu ar fi de folos să trimiŃi pe altcineva care să te reprezinte. asa cum menŃionam. regretele şi scuzele necesare şi eventual să-l întrebi dacă. absolut obiective. încă întâlnită) ca atunci când.onora invitaŃia. pe cel care te-a invitat. atunci când vei fi gazdă. nu ar fi bine. din păcate. 147 . fără să-l previi. să-Ńi trimiŃi un înlocuitor. pentru a salva situaŃia. întrun fel sau altul. transmiŃându-i totodată şi regretele şi mai ales scuzele de rigoare.

ModalităŃile practice de a te distra şi. divertismentul în afaceri este o adevărată industrie.actuali şi potenŃiali . de prietenie.) atunci se va servi. pentru a servi cina sau. O gazdă superficială. 148 . aceeasi invitaŃie. poziŃia socială a partenerului etc. a oamenilor politici etc. De altfel. într-un loc atractiv. un personal eficient şi profesionist. se recurge destul de des la momente de divertisment. Dacă faci un asemenea gest. cei mai importanŃi fiind resursele financiare disponibile. la sfârşit de săptămână. spirit creator şi mai ales o atitudine atentă faŃă de oaspeŃi. Fără îndoială. să le faci să „se simtă bine’’. Modul de „tratare” a unui invitat diferă de la caz la caz. Dacă relaŃiile sunt foarte apropiate. atunci poŃi să adresezi o invitaŃie pentru întreaga familie la tine acasă. precum gradul de apropiere. în funcŃie de mai mulŃi parametri. într-un restaurant de Ńinută. implicând invitaŃiile la micul dejun. cele două familii urmând să-şi petreacă împreună weekend-ul. iar dacă nu poŃi acasă. dar împreună cu soŃiile (soŃii). atunci vei oferi o masă „bună”. chiar dacă este bine intenŃionată. împreună cu acesta prânzul sau cina. Mai ales dacă acesta este în trecere prin oraşul tău. motivaŃiile fiind cu totul diverse.a celebrităŃilor (artişti.CAPITOLUL 7 ARTA DE A FI O GAZDĂ BUNĂ 7. în zilele noastre. mai ales. cea mai cunoscută şi mai uzitată formă de distracŃie în domeniul afacerilor este aceea în grupuri restrânse. A invita pe cineva la tine acasă pentru a servi cina este poate cel mai frumos compliment pe care-l poŃi face unui coleg sau unui partener de afaceri care îŃi este şi prieten. mai repede decât orice altfel de ghinion. timpul avut la dispoziŃie. dar care trebuie mânuit cu foarte multă grijă. de a distra pe alŃii depind de o serie de factori. Grija ce înseamnă o bună organizare. Dacă se doreşte însă să se apropie foarte mult invitatul (un client. Divertismentul în afaceri În lumea afacerilor. după programul de lucru. considerându-se că se pot obŃine câştiguri bune din distrarea clienŃilor . obiectivele urmărite şi persoanele pe care doreşti să le distrezi. îl vei invita să cinaŃi în oraş. distruge atmosfera unei petreceri care debutase bine. un cumpărător etc.1. la un prânz sau la un „pahar” de băutură. servicii pe măsură. Aceasta deoarece divertismentul este un instrument puternic pentru afaceri. sportivi).

chiar a „protecŃiei” ei. aleşi însă cu grijă. stabilirea meniului. fie din rândul superiorilor.2. reprezentând o importanŃă de neimaginat în succesul unei afaceri. 7. dar şi în asigurarea unui protocol de divertisment adecvat. permanent actualizată. bine întocmită.2.În zilele noastre se organizează diferite genuri de petreceri de afaceri. artişti. respectiv persoane publice. Orice firmă serioasă şi care se respectă trebuie să aibă în „banca de date” propria listă. oraş etc. sportivi etc. ea trebuind să cuprindă persoane distinse şi care. trebuind să stea cât mai aproape de uşa de la intrare. gazda sau reprezentantul acesteia. într-adevăr. respectiv oameni politici. b) oficialităŃi.).2. O asemenea listă nu trebuie întocmită la întâmplare. care să conŃină potenŃialii musafiri.2 Primirea şi prezentarea oaspeŃilor Primirea şi prezentarea oaspeŃilor au o mare importaŃtă. e) reprezentanŃi ai personalului firmei. respectiv furnizori şi beneficiari. O asemenea lista va conŃine cinci categorii de virtuali oaspeŃi: a) personalitaŃi „necesare” afacerii. 7. ştiu să „întreŃină” atmosfera. oameni de ştiinŃă şi cultură. alte persoane sau reprezentanŃi ai unor organizaŃii cu care se intră în relaŃii în cadrul afacerilor pe care le desfaşori.. astfel încât să fie disponibilă să-şi întâmpine toŃi musafirii. Organizarea unor petreceri Organizarea unei petreceri presupune acordarea atenŃiei necesare unor probleme punctuale. legate de lista musafirilor şi de procedura de invitare a acestora. d) reprezentanŃii presei – întreŃinerea unor relaŃii bune cu presa. precum şi respectarea câtorva reguli de protocol. pur şi simplu. c) alte personalităŃi. 7. iar gazda se va întreŃine cu ei un 149 . Tuturor oaspeŃilor li se va asigura aceeaşi primire. fie din cei în sarcina cărora cade derularea şi reuşita afacerii sau numai pentru că. primirea şi prezentarea oaspeŃilor. conducători ai instituŃiilor de invăŃământ şi ai altor instituŃii locale. asigurarea „bunăvoinŃei” acesteia. companiei.1 Lista invitaŃiilor O listă a musafirilor. Cheia succesului unor asemenea evenimente constă în asigurarea cu mâncare şi băutură bună. au legătură cu scopul şi obiectivele evenimentului. precum oameni de litere. reprezentând legislativul sau executivul ori alte instituŃii importante ale statului şi regiunii (judeŃ. agenŃi de publicitate. constituie o condiŃie prealabilă pentru asigurarea succesului petrecerii. începând cu prozaicele cocteiluri şi terminând poate cu un concert particular.

ca să se asigure că orice invitat care intră va fi adus în faŃa acesteia (gazdei). fiind totuşi o chestiune de logică pură. iar apoi să-i facă cunoştinŃă cu una sau mai multe persoane. O persoană din partea gazdei va rămâne în permanenŃă în faŃa uşii. să le cunoască bine numele. gazda sau o altă persoană. Oamenilor. Pentru aceasta. Or. cultivând. iar tu eşti singura persoană care îl cunoaşte pe noul venit. bunele relaŃii în afaceri. De aceea. în general. ci şi de a-i face celuilalt o bună impresie. Există şi alte „reguli” privind prezentările. chiar dacă i-ar plăcea mai mult să se retragă şi să discute cu o anumită persoană. • prezinŃi unui partener (furnizor sau cumpărător) un angajat sau un prieten ori o rudă. Dimpotrivă. • prezinŃi un membru al organizaŃiei tale unui membru al altei organizaŃii. • prezinŃi unei persoane oficiale pe una neoficială. trebuie acordată o atenŃie deosebită unui asemenea aspect. întrebându-te cine sunt. în particular. tocmai o asemenea „sarcină” o are gazda sau un reprezentant al acesteia. mai apropiată sau mai importantă. a face corect prezentările este una din problemele importante. În cele ce urmează vom aminti doar câteva. şi celor care sunt sau numai se cred importanŃi. pe care le considerăm mai importante: a) Atunci când cineva. astfel încât noul venit să poată participa la discuŃie şi să nu se simtă singur. vine în grupul tău. de cum sunt prezentaŃi. • prezinŃi unui superior pe un colaborator sau prieten al tău. Într-un asemenea context. la primirea oaspeŃilor şi la prezentarea acestora. ar fi total nepoliticos să continui discuŃia fără să-l prezinŃi şi celorlalŃi. Nimic nu este mai penibil decât să te afli într-un salon mare. va chema musafirul pentru a-l conduce la bar. special desemnată. în primul rând gazdei şi apoi celorlalşi invitaŃi.timp egal. O dată ce musafirul a fost prezentat. de politeŃe şi de bun simŃ. Astfel: • prezinŃi unei persoane vârstnice pe cea tânără. A te adresa celorlalŃi cum trebuie. Persoana care face prezentările va saluta pe fiecare invitat cu un zâmbet prietenos şi cu o strângere de mână şi apoi îl va conduce şi-l va prezenta. plin cu o mulŃime de feŃe necunoscute. respectiv să facă prezentările şi să „introducă” noul venit în atmosferă. în acelaşi timp. 150 . este necesar ca persoana care face oficiul de primire să fie foarte bine informată asupra oaspeŃilor. pe care îl cunoşti. vei întrerupe conversaŃia pentru a-i ura bun venit şi pentru a-l prezenta grupului. le pasă foarte mult de felul cum li se vorbeşte. funcŃiile şi titlurile. a-i prezenta cu atenŃie nu este doar o problemă de curtoazie.

folosind numele mic. trebuie să găseşti repede o soluŃie de a ieşi din impas. în acelaşi fel. situaŃiile în care te adresezi interlocuitorului pe numele mic. nu trebuie să te jenezi şi să întrebi încă o dată numele ei. Dacă totuşi în grupul respectiv s-a acceptat (tacit) acest lucru. De aceea. atunci când eşti prezentat este important să te ridici în picioare. sperând ca în timp. un profesionist sau pe cineva cu un rang oficial. că ai un lapsus de moment. un fost ministru va fi prezentat cu formula „d-l ministru x”. să-şi amintească sau ca partenerul de dialog să mai „ofere” nişte detalii care să ajute în amintirea numelui. de regulă. Mai mult. asta nu înseamnă că şi cel de al doilea se va adresa imediat superiorului cu prenumele. Ńi se va răspunde. cea mai bună politică rămâne cinstea. Există şi alte alternative. căutând să faci chiar o asociere cu o caracteristică personală a respectivului. niciodată nemaiavând ocazia să o mai produci sau chiar să o modifici. De aceea. Dacă îŃi manifeşti interesul atunci când faci cunoştinŃă cu cineva. d) Dacă atunci când faci prezentările sau atunci când te întâlneşti cu o persoană nu-Ńi aminteşti numele acesteia. în cele mai multe cazuri sigur vei fi iertat. trebuie să te concentrezi asupra numelui acesteia şi pentru memorarea lui. să-Ńi spui numele şi să dai mâna cu persoana în cauză. nu vei folosi un titlu dacă prezinŃi o persoană mai în vârstă. Astfel. Contează deci mult ceea ce se numeşte „buna impresie”. este bine să recunoşti că nu-Ńi aminteşti numele persoanei în cauză. o problemă specială o reprezintă salutul. SoluŃia cea mai simplă este să recunoşti că ai uitat. fără nici un fel de discriminare. Cunosc persoane care nu mai ocupă funcŃia de director de 15 ani. dar care şi în prezent sunt apelaŃi cu formula „d-le director”. să întrebe tot felul de aspecte. să o schimbi.b) Când faci prezentările între oameni de aceaşi categorie. e) Trebuie evitate. Nu este nimic greşit sau incorect în acest lucru. Oricum. să repeŃi numele persoanei respective şi să spui câteva 151 . Persoana respectivă va fi flatată că te interesează atât de mult să afli informaŃii despre ea. dovedind bune maniere. dacă un superior se adresează unui colaborator mai mic în grad. pe cât posibil. Modul în care facem cunoştinŃă cu ceilalŃi oameni arată ce fel de persoană eşti. c) Când Ńi se face cunoştinŃă cu o persoană. f) În sfârşit. Dacă nu înŃelegi numele când îŃi este prezentată persoana în cauză. chiar dacă nu mai ocupă aceeaşi poziŃie socială pe care o avea cu puŃin timp în urmă. Unii încep să converseze. sau cel putin să ai o mină plăcută. Se foloseşte însă titlul oficial al unei persoane atunci când te adresezi acesteia sau când o prezinŃi altcuiva. atunci este bine să se reŃină că o persoană mai tânără va aştepta ca cea mai în vârstă să facă ea mai înainte acest lucru. să faci un pas înainte şi să zâmbesti.

unde. • invitaŃiile. Totul trebuie planificat. ce. 152 . Un bun organizator. îmi pare bine să fiu alături de dvs. se recomandă ca o asemenea acŃiune să fie privită cu responsabilitate şi. unei organizaŃii. într-un fel sau altul. în ordine alfabetică. Cred că nu este tocmai bine acest lucru. nu ar trebui să se sărute în public. ca şi cum acesta ar fi întotdeauna o rudă. o persoană foarte apropiată. decât mimatul sărutului. apoi acesta trebuie lăsat să-şi facă treaba. alături însă şi de alŃii. a companiei. Indiferent de ce poziŃie ocupi în organigrama instituŃiei. Acesta este un gest normal. mă bucur. ferindu-te să te „amesteci”. poŃi ca atunci când îl reîntâlneşti să îi strângi călduros mâinile şi să vă prindeŃi partea de sus a braŃului drept. • aşezarea la masă. când şi de ce. În ceea ce mă priveşte. a recepŃiilor este un lucru de mare complexitate şi de răspundere. şeful acesteia. îl îmbrăŃişăm. suntem foarte expansivi şi de cele mai multe ori. un prieten. S-ar putea ca gestul în cauză să fie interpretat greşit. îl sărutăm pe cel prezentat. • lista de oaspeŃi. Poate ar trebui şi aici respectate câteva reguli. o semiîmbrăŃişare. pericolul de a scăpa din vedere vreun detaliu mai important în ultimul moment. pe cât posibil.3. • bărbaŃii şi femeile care fac parte din conducerea unei companii sau a unei instiŃtii publice. Cuvinte de genul: încântat să vă cunosc. care nu presupune însă o îmbrăŃişare. românii.cuvinte care să aibă un rol de compliment. Aranjarea meselor şi a locului invitaŃilor Logistica organizării unor acŃiuni de genul petrecerilor. Aceleaşi probleme le ridică modul în care te îmbrăŃişezi sau te săruŃi cu cel care te salută. chiar dacă eşti conducătorul. • programul de divertisment. Noi. să fie lăsată pe seama unor profesionişti. consider că nu este deloc un gest călduros. 7. • bugetul. dar cu care eşti sau ai fost foarte aproape. De aceea. Astfel: • dacă nu te-ai văzut de mai mult timp cu un coleg de afaceri sau cu un fost coleg de muncă. un profesionist în domeniu îşi va întocmi o listă de control. • echipa de primire. • organizarea încăperii şi a meselor. de genul: • cine. • nimic nu este mai fals. dacă există un responsabil al acŃiunii. a meselor festive. ori să vă bateŃi pe umăr cu mâna stângă care rămâne liberă. etc. reducând. totul trebuie verificat şi respectat. unul penibil şi artificial. • a strânge mâna cuiva. totul trebuie împărŃit pe responsabilităŃi.2. pe care o va urmări în permanenŃă. O asemenea listă va cuprinde o serie de puncte. în acest fel. dimpotrivă. este un semn de afecŃiune. punând-o pe cea liberă deasupra mâinilor împreunate.

aranjamentul floral etc. în cele ce urmează propunându-ne să menŃionăm câteva lucruri despre organizarea încăperii în care urmează a se desfăsura actiunea si stabilirea locului pe care trebuie să-l ocupe fiecare invitat în parte. astfel încât să se Ńină seama de toate aspectele. locul unde invitaŃii se pot retrage pentru discuŃii etc. locul de parcare al maşinilor. trebuie să se facă cu multă atenŃie. a măsuŃelor. după cină. se poate avea în vedere schema de mai jos. scaunelor. apoi perimetrul pentru cină (forma şi dimensiunile meselor). formaŃiei muzicale. Nu trebuie să se omită nimic. garderoba. respectiv amplasarea barului. aranjarea meselor. încât să nu-i încurce pe cei ce stau faŃă în faŃă la discuŃii sau să nu se poată vedea. personalul de servire. la această ultimă problemă. toate aceste probleme prezintă importanŃă. tipul petrecerii. Aranjamentul încăperii trebuie să aibă în vedere perimetrul în care va fi organizat cocteilul (pentru a prezenta un exemplu). Se vor avea în vedere aspecte precum numărul de invitaŃi.Desigur. Astfel. este drept o schemă mult simplificată (se vor planta doar măsuŃe. de pildă. 153 . dacă avem în vedere aranjarea camerei pentru dans. dacă este cazul. trebuie reamintit faptul că florile şi vegetaŃia folosite la decorarea încăperilor trebuie să fie alese în concordanŃă cu natura acŃiunilor care urmează să se desfăşoare în perimetrul în care sunt plasate. Astfel. Oprindu-ne. aranjamentele florale trebuie să fie în aşa fel expuse. ringul de dans. boxelor sau aparatelor pentru asigurarea muzicii. Aranjarea. respectiv decorarea încăperii. deoarece invitaŃii vor dânsa). astfel încât să nu rişti a descoperii cu întârziere că ele contravin realizării unor acŃiuni de către cei prezenŃi la întrunire. inclusiv de cele considerate mărunte.

cu indicarea locului. care se va bea la consommé. oaspeŃii vor fi aşezaŃi în ordinea importanŃei lor. un pahar de vin alb (pentru peste). este foarte important pentru cei ce se ocupă de organizarea petrecerii să fie siguri că fiecare masă a fost completată. O problemă la fel de importanŃă în pregătirea acŃiunii o prezintă aranjarea invitaŃilor. plasat în partea dreaptă. în astfel de situaŃii oamenii simŃindu-se penibil. cunoaşterea regulilor în domeniu.Se observă că vor fi plantate mese de patru. Un asemenea sistem se foloseşte atunci când se organizează o petrecere cu un număr foarte mare de invitaŃi. cu menŃiunea că fiecare fel de mâncare are tacâmul său. apoi un pahar mare pentru vin rosu şi în sfârşit. care să indice locul pe care trebuie să-l ocupe fiecare invitat în parte. se poate ca după ce a sosit ultimul invitat să fie îndepărtate toate mesele neocupate. în cazul în care partenerii de viaŃă nu sunt prezenŃi (soŃiile sau soŃii). Când persoanele necunoscute între ele se aşează la masă. apoi pentru friptură. la care nu există acceptări şi refuzuri. fiecare dintre acestea urmând a fi numerotate. cu atât va fi nevoie de mai multe tacâmuri. Mai întâi. în ordinea bărbat-femeie-bărbat-femeie şi nu să se aşeze toŃi bărbaŃii la un loc şi femeile în altul. Pe măsură ce oaspeŃii sosesc. din afară. de importanŃa socială sau în cadrul afacerii în speŃă a fiecăruia. lingura de ciorbă (supă). apoi mergând spre interior. Desigur. proptite (rezemate) de pahar sau în faŃa farfuriei din dreptul locului respectiv. Şi aici locurile sunt diferite. Cele mai multe petreceri se organizează însă la mese cu locurile invitaŃilor prestabilite. Pentru prânz. urmând a fi aşezate pe vârful şervetelului de masă. nu se pune decât un pahar pentru vin. la cină însă. un pahar pentru şampanie. pe cât posibil. Astfel. în funcŃie de numărul de persoane şi sexul acestora. Oricum însă. Aceste cărŃi de vizită. Cel mai mare pahar se va aseza lângă tacâmul pentru desert şi va fi folosit pentru apă. respectiv stabilirea locului pe care urmează să-l ocupe fiecare dintre aceştia. De această dată. există şi posibilitatea aşezării libere la mese. Tacâmul pentru desert se va plasa in partea din fată a farfuriei. Aranjarea fiecărei mese în parte presupune profesionalism. fără a Ńine seama de sex. într-o asemenea situaŃie nemaipunându-se problema cărŃilor de vizită pentru indicarea locului. În cazul în care nu este decât o singură femeie la masă şi dacă nu este 154 . pentru un alt fel de mâncare intermediar. La un asemenea eveniment. se va avea în vedere că cel mai sigur mod de creare de haos la o petrecere este să nu se folosească cărŃi de vizită. va exista un pahar pentru cherry. se vor grupa din proprie iniŃiativă. În acest fel. pot fi scrise de mână sau dactilografiate. înainte ca invitaŃii să înceapă să se aşeze la o alta. cu cât vor fi mai multe feluri de mâncare. opt sau 12 persoane. apoi tacâmurile pentru peste (cuŃit şi furculiŃă). sunt invitaŃi să ocupe locurile libere de la mese.

se aşează o persoană tânără lângă una mai în vârstă . pe cât posibil în forma bărbat-femeie-bărbat-femeie. E = primul colaborator al invitatului principal. G = alŃi participanŃi. iar celălalt să asculte. Astfel. De asemenea. F = al doilea colaborator al gazdei. 155 . ci dimpotrivă. B = invitatul principal. mai fastuoasă. unei persoane care avut o carieră sau a deŃinut o funcŃie deosebită etc. precum: • locurile pentru musafirii fără rang trebuie să alterneze. În stabilirea locului la masă. dintr-un motiv sau altul. chiar dacă nu sunt neapărat oficialităti. • dacă există invitaŃi ce împărtăşesc aceleaşi pasiuni. cuiva care este mai în vârstă. ea nu va sta în parte dreaptă a gazdei. trebuie aşezaŃi împreună. o comportare logică. este bine să fie aşezaŃi alături. deseori însă putându-se întâmpla ca persoanele de un anumit sex să fie în număr mai mic. aceasta neînsemnând deloc renunŃarea la cavalerism. C = primul colaborator al gazdei.un oaspete de onoare. • dacă există un oaspete dintr-o Ńară străină. • la o recepŃie mai mare. atunci aceştia pot fi asezaŃi următoarei scheme: unde: A = gazda. • soŃii şi soŃiile nu trebuie să stea niciodată unul lângă celălalt (bineînteles cu excepŃia meselor de patru persoane). se va acorda un loc de onoare unui musafir dintr-o altă Ńară. D = al doilea colaborator al invitatului principal. caz în care bărbaŃii trebuie să stea alături de bărbaŃi. care cunoaşte pe unul dintre invitaŃi. cuiva care te vizitează. Atunci când la petrecere vor participa numai bărbaŃi. Cineva. dar li se cuvine să ocupe un loc în dreapta sau aproape de gazdă. dar astfel încât persoana tânără să aibă visa-vis pe cineva de vârsta sa. chiar dacă nu se cunosc. se vor avea în vedere nuantele în asezarea invitatilor. va fi aşezat la locul de onoare. • dacă soŃia îsi depăseste sotul în grad i se va da un loc mai bun decăt acestuia din urmă. iar femeile alături de femei. în aşa fel ca unul să vorbească. cu o funcŃie oficială. se vor avea în vedere o serie de reguli. • se aşează un invitat foarte timid lângă unul vorbăreŃ. în ordinea de precădere.

O dată sosiŃi la petrecere. musafirii se vor opri în faŃa uşii. Există şi persoane care. mesele se pot aranja în formă dreptunghiulară sau rotundă. G = soŃia celui de-al treilea invitat. se vor .. I = al patrulea invitat. separat. şi neplăcându-le modul în care sunt aranjate 156 . atunci se poate apela la următoarea schemă: unde:A = soŃia gazdei. aşa cum am prezentat mai înainte. Dacă numărul invitaŃilor este mai mare. C = invitatul de onoare. douăsprezece locuri şi în acest caz urmând să se păstreze regulile amintite.Dacă însă.planta’’. Se observă că în cele două aranjamente (desigur pot fi şi altele) s-a avut în vedere ca femeile să nu rămână la marginea mesei. ajungând la masă înaintea celorlalŃi. E = al doilea invitat. B = gazda. opt. J = soŃia celui de-al patrulea invitat. F = soŃia celui de-al doilea invitat. la petrecere vor participa perechi (soŃ şi soŃie). iar dacă numărul musafirilor este foarte mare. având grijă să existe mese de patru. D = soŃia invitatului de onoare. H = al treilea invitat. de unde vor fi preluaŃi de persoana desemnată în acest sens (poate să fie chiar gazda) şi conduşi la locul potrrivit.

157 . altul la mâncărurile de bufet. în continuare. Astfel. Un anumit meniu se serveşte atunci când se stă la masă. Şampania se serveşte la desert. 7.2. bugetul alocat acŃiunii. procedează la schimbarea cărŃilor de vizită între ele. De regulă. niciodată un invitat neputând să-şi schimbe locul stabilit de gazdă. deoarece se presupune că aceasta a avut motivele sale când a făcut aranjamentul. Vom încerca să prezentăm. la prânz. Astfel. nu se serveşte o salată de fructe într-o noapte de iarnă friguroasă sau o tocană din carne de vită. iar cel roşu (servit la temperatura camerei) cu preparate din carne sau vânat. de durata acŃiunii sau de felul acesteia. aceasta fiind unul din acele mărunŃişuri care impun petrecerii o notă de distincŃie. meniurile tipice cocteilurilor sunt mult diferite de cele servite la o masă de prânz sau la o cină. Organizatorul petrecerii trebuie să fie un bun cunoscător al gastronomiei. • meniurile trebuie să fie echilibrate. Asemenea diferenŃieri se vor face în funcŃie de numărul invitaŃilor. fierbinte. pentru a se aşeza acolo unde doresc. O atenŃie deosebită trebuie acordată listei meniu (de bucate). O masă care exprimă supraopulenŃă şi risipă se va reflecta la fel de nefavorabil asupra gazdelor ca şi servirea unor cantităŃi insuficiente de mâncare. De regulă. pentru a da posibilitatea să fie rostite toasturi. dactilografiat sau tipărit pe o hârtie specială. al preferinŃelor invitaŃilor şi mai ales al regulilor de servire. se va avea în vedere. • trebuie acordată aceeaşi mare atenŃie asortării meniurilor cu băuturile servite la masă. acesta va trebui să Ńină seama de cel puŃin următoarele reguli: • la alegerea meniului.locurile. • preparatele culinare se vor baza pe ceea ce este proaspăt şi de sezon. câteva mostre de meniuri. Desigur. Meniul va fi scris de mână. ce poate fi de dimensiuni diferite. Este un comportament total nepoliticos. Este bine ca fiecare invitat să aibă propria lui listă.4. care va da impresia de zgârcenie. într-o zi de vară foarte călduroasă. fie sprijinită de un pahar pentru vin sau chiar deasupra farfuriei. meniurile vor fi stabilite avându-se în vedere modul în care este organizată petrecerea. în primul rând. vinul alb se serveşte cu preparatele din peşte. nutritive şi consistente. Meniul unei petreceri Mâncarea şi băutura reprezintă partea principală a bugetului alocat unei petreceri. va fi aşezată fie între şervetul unei persoane şi tacâmurile vecinului din stânga. Asemenea listă. fiind recomandabil să fie de bună calitate. • alegerea meniului se va face Ńinând seama de ora la care acesta urmează a fi servit. ferindune însă de mâncărurile prea prăjite sau foarte bogate în hidraŃi de carbon. compactă.

salam de Sibiu. roşii natur.). chec petit fours. vin Fetească Jidvei.. Martini alb şi roşu. morun a la grec. brânză rockeford. prepeliŃe umplute. 158 . Chateaubriand medium. bacon. juice de portocale. ouă ochiuri. caise uscate. lapte. brânză Feta. purcel de lapte roti. pâine toast. tartine cu somon afumat. meniul fiind format din: şuncă de curcan. cafea. pastramă de vită.piese. o listă meniu poate arăta astfel: tartine cu icre roşii. sucuri naturale. croissante. b) La un dejun de zece persoane (cinci români şi cinci asiatici) se poate servi următorul meniu: supă gulaş. saleuri. ardei gras roşu. ceai. Campari. doboş sandwich. Iar dacă străinii sunt europeni. chifle. pană se somon cu sos spaniol. grapefruit. cornflakes-fulgi de porumb. omletă simplă. castraveŃi. sarmale în foi de viŃă şi piept de curcan. apă minerală Perla (sau Borsec.a la Neva’’. frees . Perla. pui Ńărănesc. micul dejun se poate servi în sistemul bufet-suedez. mere. smochine uscate. chifle speciale. şuncă de Praga. cafea expresso. Muscat Ottonel busuioacă de Bohotin rose. brânzeturi asortate. salată de vinete. salată de fructe. salată de sezon. cola. apă minerală Borsec. BiborŃeni. file mignon -legume. fursecuri asortate. pepene galben. piftie de pasăre. unt. telemea de oaie. meniul poate arăta astfel: ciorbă de văcuŃă Ńărănească cu smântână si ardei iute verde. pui dezosat. ou cu şuncă în aspic. îngheŃată asortată. carne de porc. vin Merlot Dealul Mare.. omletă cu ciuperci. tartine cu icre negre. Ńuică de TurŃ.Melba’’ sucuri naturale. miere de albine. d) Dacă se organizează o petrecere sub formă de cocktail.. pâine neagră. riesling Odobeşti. Iar dacă străinii sunt europeni se pot servi: cocktail de crudităŃi. vole . ceai. BiborŃeni. măsline negre. apă minerală Dorna (sau Borsec. iaurt cu fructe. ardei gras cu ciuperci. fanta. tartine cu tartar. se poate prezinta astfel: salată de crudităŃi. riesling Odobesti. struguri. Perla etc. covrigei.Finaciar’’. salată de fasole albă. c) Un meniu pentru cină. Borsec). cafea ceai. roastbeef. roşii cu pastă de brânză. vodcă Finnlandia. în cazul invitaŃilor străini asiatici. cafea filtru. apă minerală BiborŃeni (Dorna. păstrugă la grătar. pepene roşu. kiwi. şalău Colbert.a) Presupunând că oaspeŃii vor sosi cu o zi sau mai multe înainte de petrecere şi gazda se va ocupa de cazarea acestora. portocale. whisky Ballantines. Bere Tuborg. piersici. gem diferit.). sprite.au – vent . torturi diferite . salată Waldorf. dovlecei irlandezi. apă minerală. Băbească Nicoreşti. coupe .. ardei gras verde. curcan . la care urmează să participe circa 100 persoane. petit fours. fructe de sezon. dressing. legume. brânză topită. cosomme . Dorna etc. crenvurşti sote. vodcă Smirnoff.Clair’’. pulpă de miel Roti. gin. tartine cu salam de Sibiu. morun la grătar.Jaques. iaurt. Pinot Noir de Murfatlar. fulgi de ovăz. fructe asortate. tartine cu caşcaval. salată de porumb.

bucăŃi de şuncă la grătar. şampanie Gordon Rouge. cafea.. Iată alte câteva exemple de meniuri. pentru fiecare caz în parte: a) Cocteil . cognac Courvoisier. stafide. Campari soda. cleşti de crab. paharul se va umple mai mult de jumătate. pateuri şi mici prăjiturele etc.W. în timp ce recepŃia are un caracter oficial şi este organizată de gazdă pentru un oaspete de onoare sau pentru un eveniment deosebit.Royal’’. e) La organizarea unei recepŃii se vor avea în vedere şi următoarele aspecte: • Atunci când recepŃia are loc înainte de cină. Un meniu specific recepŃiilor organizate în România poate arăta astfel: aperitive (gin tonic. băuturi (şampanie de bună calitate.Calipso’’.. se vor oferi sandwichuri mici. răcoritoare). brânză.Rossini’’. Cinzano roşu. va exista un bar deschis. muşchi de vacă în sos Tartar.Florentin’’. cocktail cu fructe de mare cu sos . Nu sunt puŃine cazurile în care se fac confuzii între cocktail.. file de salău . caşcaval. salată de ou etc). sandviciuri mici cu diverse alimente (carne de pui. caviar. coniac) apă minerală (Dorna. bere.Giuliana’’. pateu de ficat de gâscă. consomme . stridii şi scoici de râu proaspete. tournedo . andive acoperite cu pate. de asemenea. floricele. Borsec. creveŃi proaspeŃi etc). invitatul îl degustă şi după ce încuvinŃează din cap. cârnaŃi subŃiri. Trebuie ştiut că. apă minerală. crudităŃi vegetale cu suc. nectar piersici. specialităŃi (carne de crab proaspătă.. casata . ouă umplute. ciuperci umplute. vodca.. ce se servesc cu scobitori. se pot adăuga la meniu şi alte specialităŃi din fructe de mare. mezeluri. whisky J. castane de apă înfăşurate în şuncă. Dacă se serveşte sec. şi în acest caz. bufet cocktail şi recepŃie. 159 . Perla. iar musafirii stau în picioare. peşte etc.B.. brânză şi biscuiŃi. băuturi nealcolizate. este întrebat cum doreşte să fie servit vinul: sec sau spriŃ (cu sifon sau apă minerală). o artă. apoi se toarnă vinul în paharul acestuia. riesling sec Murfatlar. calzi. • La o petrecere mai deosebită. existând câteva reguli de genul: mai întâi se toarnă puŃin vin în pahar. dacă cocktailul este o petrecere unde sunt trimise invitaŃii neoficiale.L. apă minerală. Martini alb.petrecere: alune.apă tonică. se va oferi şampanie. Biborteni). unde invitaŃii trebuie să aibă posibilitatea de a se aşeza după ce şi-au pus pe farfurie preparatele dorite. sufleu de brânză servit cald. icre. saleuri (alimente de ronŃăit). bucătele de homari proaspeŃi. bufetulcocktail este o petrecere mai oficială. Servirea băuturilor reprezintă. De asemenea. se pot servi meniurile de la petrecerile cocteil.

companiei pe care o reprezinŃi. firmă etc. Indiferent de poziŃia pe care o ocupi în cadrul acesteia. care se vrea respectată. atât prestigiul instituŃiei. Indiferent de postura în care te afli. după cum am mai menŃionat.trebuie să ai grijă de cheltuiala acestuia şi să nu soliciŃi. Chiar şi un act care pare nesemnificativ la prima vedere. • carafele de vin arată foarte decorativ pe masă şi în zilele noastre. . Nici nu am putea face acest lucru într-un curs adresat studenŃilor. nu neapărat respectând o anumită ordine. se consumă la temperatura camerei. cursul nostru nu îşi propune să prezinte „un cod al manierelor”. iar apoi ca individ. cu partenerii de afaceri sau de negocieri. în particular.5. în general. să-Ńi dai seama de momentele propriului comportament. poate chiar deloc la uşa ta. Câteva reguli. corelat cu manifestarea unei anumite sensibilităŃi şi înŃelegeri în relaŃiile cu colegii. în general. vinuri foarte scumpe (dar nici foarte ieftine). făcându-l să aştepte. Câteva reguli de protocol Manierele pe care le manifeşti în public afectează la fel de mult. altfel spus. fără intenŃia că vom reuşi să epuizăm întreaga problematica ce trebuie avută în vedere de o persoană în realaŃiile cu semenii. continuând cu maniera in care participi sau eşti gazdă la o petrecere şi terminând cu modul în care te adresezi subalternului. oaspeŃii. cu primirea unor musafiri. în particular. 160 • paharul gazdei va fi umplut ultimul. atunci când eşti întrebat. • în calitate de gazdă trebuie să instruieşti personalul de servire să aibă grijă ca paharele invitaŃilor să fie în permananŃă pline şi umplute inaintea paharului tău. indiferent de poziŃia acestora (subordonaŃi sau superiori) rămâne o preocupare de prim ordin a celor care îşi desfăşoară activitatea într-o organizaŃie (instituŃie. incepând poate cu intrarea în lift. • vinurile se consumă reci. Desigur. să respecŃi atât colegii cât şi vizitatorii. Dar dacă după ce Ńi-ai dat întânlire cu un oaspete sau un coleg şi chiar nu poŃi să-l primeşti. a) Crearea unui climat de amabilitate. altfel spus a unui climat de lucru la locul de muncă. • dacă eşti invitat de cineva la restaurant. fiind chiar indicat să fie prezente la orice petrecere. la ce spui. cu excepŃia celui roşu care. vom încerca să le amintim. trebuie să acorzi aceeaşi atenŃie. Avem în vedere comportamenul în diferite ocazii. Iar primul lucru este acela de a-i face pe aceştia să stea cât mai puŃin. în mod obligatoriu. poate să determine o părere negativă despre potenŃialul şi capacitatea ta ca reprezentant al unei instituŃii.). cât şi pe al tău personal. 7. de consideraŃie şi respect. ieşi afară şi întâmpină-l. şi in afaceri.2. trebuie să fii atent în permananŃă la ceea ce faci. colegului sau superiorului.

Astfel. de problemele tale personale. oferă-i un pahar cu apă. in subiecte banale si plictisitoare. aflat la un cocktail. vor fi scurte şi la obiect şi se vor baza exclusiv pe cunoştinŃe. conducătorul statului. în calitate de gazdă. de propriile ghinioane.cere-Ńi scuze şi explică-i cauza întârzierii. pe date şi informaŃii certe. în cel mai scurt timp. Nu te vei lăsa antrenat în discuŃii despre subiecte controversate (mai ales atunci când nu eşti sigur de care parte sunt interlocutorii tăi). puteŃi să discutaŃi. Vei încerca să fii cât mai cuprinzător. b) Când cineva (indiferent de sex) intră în biroul tău. pe care oaspetele să Ńi le accepte în acelaşi stil. să cunoşti datele de bază privind statul vizitat (forma de organizare. Ar fi foarte bine dacă în cadrul conversaŃiei ai încerca să faci complimente cu o anumită elegantă. Pe de altă parte însă. este bine să eviŃi să discuŃi despre unele subiecte care trebuie într-adevăr evitate. Desigur. IntervenŃiile tale. vizitele unor delegaŃii oficiale etc . fără să-Ńi laşi privirea să alunece prin încăpere şi mai ales nu-l întrerupe. Când se cântă imnul naŃional. toată lumea trebuie să se 161 . fiind vorba de o petrecere zgomotoasă. s-ar putea să afli ceva folositor care într-adevăr te interesează. chiar la mici bârfe. vei fi atent la ceea ce spune oaspetele tău. care sunt regulile privind cadourile etc. se poate recurge la sporovăială. suprafaŃa şi numărul populaŃiei. Acordând atenŃie vorbitorului. O dată începute discuŃiile. comportamentul individual are importanŃă deosebită. La fel vor face şi celelalte persoane care eventual se află la tine. c) Cu atât mai mult în afacerile internaŃionale. să înveŃi câteva fraze cheie în limba acestora (ideal ar fi să cunoşti această limbă). Dacă întârzierea se prelungeşte. nu este numai nepoliticos.sărbătoare naŃională. subiecte legate de exemplu de sănătatea ta sau a altor persoane.este potrivit să fie utilizate toate atributele patriotice. privindu-Ńi partenerul de dialog drept în ochi. dar este un obicei cu totul păgubos când oamenii nu se ascultă unii pe alŃii. va trebui să-Ńi iei o serie de măsuri absolut obligatorii. d) Când se organizează o recepŃie. de un gust îndoielnic şi mai ales nu vei participa la bârfe. iar dacă acestea (afacerile) au loc în Ńara partenerului. respectiv. dar şi pe experienŃă şi cât mai puŃin posibil pe ipoteze. te vei ridica în picioare şi-l vei saluta respectos. aniversare importantă. clima etc). chiar dacă nu te interesează cu adevărat. despre comportamentul oamenilor din Ńara respectivă. care aproape întotdeauna sunt dăunătoare. steaguri sau chiar imnul naŃional. încheierea unor acorduri. un dineu sau o altfel de petrecere cu o ocazie mai deosebită . vei încerca să obŃii cât mai multe informaŃii despre regulile scrise sau nescrise ce trebuie respectate acolo. În afaceri mai ales. dă-i ceva interesant să citească şi asigură-l că. eşarfe în culorile naŃionale.

• gazda bărbat va sta întotdeauna în faŃa invitatei. Dacă te hotărăşti să vorbeşti la telefon la masă. toate trebuie să aibă aceeasi dimensiune. Dacă sunt arborate steaguri ale mai multor state.ridice în picioare. Dacă urmează să arborezi steagul statului tău.fâŃâitul’’ în jurul mesei poate fi considerat supărător de către majoritatea celorlaŃi invitaŃi şi de către persoanalul restaurantului. personalul militar stând în poziŃie de salut. atunci când se află la o petrecere la un restaurant. reguli ce trebuie respectate. Un asemenea comportament arată faptul că persoana in cauză simte nevoia să iasă în evidenŃă. cu grijă. existând riscul de a plictisi pe ceilalŃi invitaŃi ai invitatului. betele să fie de aceeaşi înălŃime şi arborate în linie dreaptă. încearcă să faci acest lucru cât mai rar cu putinŃă. îl vei aşeza în dreapta ta şi în stânga podiumului. În ultimă instanŃă. Nu ne-am propus însă acest lucru. 162 . să asculte cu atenŃie şi pe cât posibil să încerce să-l cânte ( sau cel puŃin să murmure). şi-l vei lăsa pe scaun. respectului acordat gazdei şi. putând fi interpretat şi ca un complex de inferioritate. potrivit cerinŃelor localului unde se organizează acŃiunea.. Desigur. • dacă trebuie să te ridici de la masă ca să te duci la telefon. trebuie respectat omul şi abia după aceea funcŃia (temporară) pe care acesta o ocupă. existând însă riscul să lase o impresie exact contrară. e) Există o serie de reguli foarte clare şi în ceea ce priveşte protocolul la restaurant. Înainte de a pleca. dar nici un bărbat nu va face acest lucru cu o servietă sau un teanc de dosare. se pot prezenta şi alte asemenea reguli. • . te vei scuza. iar gazda femeie în faŃa invitatului. • când partenerii de viaŃă participă la petrecere. nu în ultimul rând. acestuia i se acordă un loc de onoare. cei din conducerea organizaŃiei nu trebuie să vorbească în timpul mesei numai despre probleme ale acesteia (organizaŃiei). atât de către gazdă. indiferent de locul ocupat în organizaŃia din care fac parte sau în ierarhia socială. cât şi de către oaspeŃi. • un râs zgomotos poate într-adevăr să însemne că te simŃi bine. O persoană care vorbeşte tot timpul la telefon. Important este însă să respecŃi semenii tăi. OaspeŃii la o petrecere organizată într-un restaurant trebuie să vină îmbrăcaŃi potrivit importanŃei evenimentului. împinge-Ńi scaunul înapoi la masă. Astfel: • trebuie acordată o atenŃie deosebită Ńinutei. îşi poate închipui că în felul acesta va arăta cât este de importantă. vei împături şervetul. dar consituie însă şi un comportament care va stingheri pe ceilalŃi invitaŃi. iar dacă tu eşti vorbitorul. • o femeie nu va lăsa niciodată geanta pe masă.

a ceea ce . stilul clasic şi convenŃional rămâne întodeauna cel mai potrivit. dar cel care are efectiv ultimul cuvânt.bine’’ trebuie să fie o grijă permanentă. De altfel. precum şi prezentările de modă. Desigur. a ceea ce . din observarea atentă a ceea ce . statutul social şi mediul în care trăieşti şi îŃi desfăşori activitatea. La locul de muncă (sau la facultate în cazul studenŃilor).. Dar a te îmbrăca . a te îmbrăca .. poŃi cere sfaturi (dacă simŃi nevoia) soŃului (soŃiei). formală. conservatoare.CAPITOLUL 8 ASPECTUL FIZIC ŞI łINUTA VESTIMENTARĂ 8. petreceri. mai ales la televiziune şi radio. fiecare individ în parte reclamă un stil propriu al îmbrăcămintei. nici cei ajunşi la vârsta a treia).este adecvat’’. în general şi cea vestimentară. Există câteva principii de bază privind Ńinuta. de particularităŃi specifice: vârsta şi conformaŃia corpului. în primul rând. asemenea surse te ajută efectiv să întelegi linia modei. revistele şi rubricile de modă ale diverselor publicaŃii. Iar o asemenea artă se învată.. diferitelor ocazii.este bine’’. tinerilor din familie (dar nu trebuie omisi.place’’. în special.ultimul cuvânt’’ depinde de o serie de elemente. evenimentul la care urmează să participi (ceremonii. profesia şi locul de muncă. Există o infinitate de moduri de a te îmbrăca . Principii de bază privind Ńinuta vestimentară A arăta ..pretenŃiile’’ pe care acesta le are.. Intr-o ordine oarecare. serviciu etc. cât şi pentru femei. în funcŃie de ocazie. Iar dacă 163 . Ńinuta fiecăruia poate fi mai importantă sau dimpotrivă..aspect’’ sunt. în principal. cel care face alegerea. atât pentru bărbaŃi. rămâne cel în cauză.bine’’.. există câteva surse sigure şi . dar şi consultantului de modă dintr-un magazin de specialitate sau de la o casă de modă.. negocieri.) Oricum însă.cu gust’’ este o adevărată artă. Iar .. de . admirate.serioase’’ la care se poate apela pentru a fi ajutat să te îmbraci în mod corespunzător diferitelor evenimente. iar apoi prin experienŃa personală. de regulă. în totalitate.. unui prieten (prietenă) a cărui (cărei) îmbrăcăminte şi mai ales .bine’’.1. Sursele autorizate de inspiraŃie în ceea ce priveşte modalitatea de a te îmbrăca rămân. dar şi reclama şi publicitatea realizată prin mass-media. Câteva lucruri despre acestea: I) O Ńinută sobră..

Papionul îl face pe bărbat să pară mai tânăr. vor fi întodeauna curaŃi. De regulă. discret. Oricum însă. Un bărbat foarte înalt va purta cravate lungi. respectiv costum cu vestă. a) Pentru femei. sobră. trebuie reŃinut că o haină la două rânduri de nasturi este făcută să stea întodeauna încheiată. de regulă înalte şi nu prea solide. în cea financiar-bancară. Ciorapii vor fi de culoare închisă (negri. O femeie este atrăgătoare la birou atunci când este îmbrăcată în rochie potrivită. Pantofii. • Ńinută . în general. In legătură cu Ńinuta oficială. lipsite de extravagantă. • încălŃămintea va fi aleasă cu multă grijă. asortaŃi cu geanta. trebuie să fie bine întreŃinută. • haină la un rând (care dă o Ńinută zveltă şi arată bine pe oricine) sau haină la două rânduri. în bluze moi. potrivit taliei sale. neŃipătoare. atunci când costumul este de culoare sobră. chiar şi în toiul verii. • cravata se va asorta cu costumul şi cămaşa. neexistând nici un fel de contraindicatie în acest sens.. discrete. La costum maro sau kaki se poartă ciorapi maro. care este însă adecvată numai pentru persoane . mai ales când manşetele se văd din haină circa doi cm. de preferinŃă clasică. dacă un bărbat doreşte să aibă un asemenea semn distinctiv. în timp ce unul scund îşi va . bizar. simplă. altfel cade rău. La costum este indicată cămaşa cu mânecă lungă. de bună calitate. cu şireturi. pe când haina la un rând de nasturi poate sta şi descheiată.. un stil clasic şi convenŃional presupune: • cămaşă albă. la locul de muncă. în dungi şi modele simple) sau cămaşă cu dungi fine şi o cravată cu imprimeu simplu. papionul devine o caracteristică a individului. feminine. • încălŃămintea.supraveghează’’ atent. care vă fac să păreŃi mai suplu decât în realitate. cu cravată simplă (culori sobre. de bună calitate. cu tocuri nu prea înalte şi în foarte bună stare. Atunci când este purtat în permanenŃă.scurta’’ cravatele. nu este 164 . Ńinuta sobră. La locul de muncă. Ńinuta sobră şi de bun gust înseamnă: • taioare. o asemenea Ńinută este cu atât mai mult de dorit. fuste şi plovere de diverse combinaŃii şi atunci când îşi .activitatea desfăşurată este cea în domeniul afacerilor. fuste clasice sau rochii cu croială clasică. care arată mult mai bine. aspectul exterior. în afara orelor de muncă. sau în imprimeuri mărunte. bleumarin sau gri închis).oficială’’. dar în unele cazuri însă.bine’’. care crează impresia de supleŃe. nimeni nu îl poate împiedica. la şcoală. a) Pentru bărbat.. din materiale închise la culoare. cămaşa cu mânecă scurtă se poartă fără haină şi când este foarte cald. în particular. • bijuteriile bărbăteşti vor fi întodeauna sobre.. bine lustruiŃi.

. şi mai ales nu va fi lăsată .. de exemplu. Este recomandabil ca după ce Ńi-ai pus toate bijuteriile.interesant’’ sau eventual două. dar distrag atenŃia celui aflat lângă tine. Astfel. Bijuteriile purtate vor fi în general simple. eventual cu un papion. trebuie bine organizată. deoarece. Un caz special îl reprezintă o femeie aflată singură într-un cerc de bărbaŃi. mai . întodeauna în stare bună. • machiajul va fi cu totul discret. sunt chiar recomandaŃi). fără modele. Bijuteriile zgomotoase sunt nu numai iritante.pretenŃioşi’’ vor crea o Ńinută adecvată unui cadru sobru. dimpotrivă. nedantelaŃi. Aspectul acesteia.. Ńinuta sa. este drept remarcabilă. atunci când se părăseşte încăperea. dar mai mici. Ciorapii vor fi de culoarea pielii. o bluză de culoare pastelată. ca de altfel şi o femeie care conduce o sedinŃă sau care vorbeşte de la o tribună.amestecă’’ bijuteriile de aur cu cele de argint. 165 . cu cât este mai puŃin este şi mai bine. se recomandă o fustă bine croită. permanentă. pentru a evita scotocitul prin interiorul ei. Este recomandabil să se poarte un singur inel. pe birou. una câte una. Este.undeva’’ (pe masă.aparte’’ şi mai . o femeie cu pretenŃii nu va purta nicioadată. . purtată la un taior ce va crea un efect favorabil persoanei în cauză. poşeta. ele neavând neapărat rolul de a atrage vădit atenŃia asupra fizicului celei care le poartă. nu va fi expusă. • accesoriile purtate vor fi întodeauna discrete. In nici un caz. pe scaun etc).valoroase’’ ar fi acestea. Oricum însă. trebuie să constituie o preocupare de primă însemnătate. deoarece vor ieşi în evidenŃă şi vor atrage. de la un microfon. nu se . Un colier de perle şi o pereche de cercei mai . să te uiŃi în oglindă. având grijă să nu facă cute. până când rămâi cu o singură piesă. sprâncenele vor fi permanent aranjate. îngrijite. Dresul va fi bine întins pe picior. într-o asemenea situaŃie. silenŃioase.deloc recomandat să se vină cu încălŃăminte excentrică. Intr-o asemenea situaŃie. din cap până în picioare şi să începi să le scoŃi. Oricum însă. indiferent cât de . în permanenŃă. inele pe toate degetele. atenŃia. łinuta femeii aflată la tribună nu va fi în nici un caz stridentă. Prea multe bijuterii şi prea mult fard fac ca femeia de la tribună să nu creeze o impresie tocmai favorabilă ei. poşeta nu va fi Ńinută la vedere.. femeia în cauză va reprezenta semenele sale. de muncă. sub nici-o formă. Ńipătoare. cu adevărat dizgraŃios să vezi o geantă pe masă în timpul servirii mesei la restaurant. sau două piese mici.femeia’’ în general. care nu necesită mişcarea permanentă a gâtului pentru a-şi aranja accesoriile pe care le poartă. aspect ce dă o imagine cu totul neprofesională. nebrodaŃi cu flori sau cu alte figuri.... cerceii lungi nefiind adecvaŃi în asemenea situaŃie (pentru Ńinuta de seară însă. va fi una simplă.

trebuie bine îngrijite. o femeie care îşi face părul permanent şi îl poartă în suviŃe dezordonate sau o femeie care-şi tapează la maximum părul. este întradevăr interesantă. lăsat pe spate. bluzei sau jachetei. plăcut. Oricum. să nu existe nasturi lipsă).. pieptănat. atunci va trebui să fii în permanenŃă preocupat de modul în care apari în faŃa oamenilor. Nimic nu este mai dizgraŃios la o femeie ca atunci când i se vede breteaua de la sutien sau furou sau când are fire . atentă . după părerea multora. trebuie să-şi dea seama că este reprezentanta unui stil demodat şi cu totul neadecvat la locul de muncă sau de învăŃătură. trebuie să urmărească. Intodeauna va atrage atenŃia o vestimentaŃie prea strâmtă pe corp. 166 . linia părului poate fi la modă. O femeie cu părul lung. proaspăt spălat. Pentru aceasta.. La bărbaŃi. Este de ajuns dacă se parfumează puŃin. înainte de a pleca la birou. în principal: a) capul este primul lucru la care se uită partenerul de dialog.prinde’’. cravata va fi frumos înnodată şi curată. pantaloni sau rochie. dar crează impresia că se agaŃă obsesiv de tinereŃe. Pieptănarea conştientă a părului sau îndepărtarea lui de pe faŃă sunt gesturi iritante şi foarte neplăcute. există ceva plăcut în aspectul îngrijit al unui bărbat proaspăt ras şi cu trăsăturile feŃei distincte. asortată la costum şi cămaşă. tunsoarea. Acestea din urmă vor fi atente să nu le rămână fard pe umerii rochiei. Un bărbat trebuie să fie atent să nu se parfumeze prea tare. bine călcată. Barba şi mustătile. oriunde te afli. mai ales atunci când lucrează într-un birou cu colegi conservatori. fără exagerări însă. cum trebuie să o facă şi femeile. sau chiar subordonaŃi. ciorapii de culoare nepotrivită. adecvată presupune un aspect îngrijit.duse’’ la ciorap. In acelaşi timp însă. cu un parfum care (îi) le . atunci când sunt.II) O Ńinută sobră. descheieturile vizibile la haină. cât şi mustaŃa fac mai degrabă parte din modă dar. In aceste condiŃii. indiferent dacă piciorul este păros sau nu. de la cap la picioare’’. curat. să pară imediat mai bătrână. iar gulerul şi manşetele nu trebuie să fie uzate sau pătate. dar mai ales într-un restaurant. Aceasta presupune însă şi un păr bine aranjat. ceea ce face să apară senzaŃia inversă. în loc să-i fie ascunse de păr. cu economie. iar la un bărbat când i se vede piciorul între ciorap şi manşeta pantalonului. VestimentaŃia va fi adecvată şi bine întreŃinută (lenjerie curată. b) Corpul va fi în permanenŃă curat. tunse. haine asortate şi bine călcate. într-adevăr. fie ei şefi. să se stăpânească problema aspectului exterior.. O privire succintă. respectiv discret. dar nu-l va pieptăna în faŃa altora şi nu-şi va trece mâinile prin păr. fie egali. orice femeie va avea grijă ca părul să fie frumos pieptănat şi periat în permanenŃă. şi în primul rând a femeilor. este bine să se reŃină că atât barba. în permanenŃă periat. Dacă se doreşte.

de consideraŃie. astfel încât să fi bine îmbrăcat şi să te simŃi bine acolo unde mergi. O femeie care poartă sandale decupate în faŃă. Aceasta deoarece mâinile sunt constant expuse vederii şi constituie o parte importantă din Ńinuta unei persoane. te vei încheia imediat când intră sau te întâlneşti. Sau faci cel puŃin gestul de a te încheia la nasturi. în particular. îŃi vei pune aceleaşi întrebări. Atunci când pantofii vor avea o culoare neobişnuită. De aceea. trebuie evitat. Dacă lucrezi fără haină la birou. III) Intotdeauna prima impresie Ńine de detalii mărunte. Unghiile curate şi manichiurate sunt tot atât de importante pentru Ńinuta unui bărbat ca şi pentru cea a unei femei. că poate merge oriunde este nevoie de ea. Ca regulă generală. d) Picioarele trebuie să se bucure de aceeaşi atenŃie şi în special încălŃămintea. 167 . întradevăr. în general şi Ńinuta vestimentară. care nu poate nici măcar să meargă graŃios. să foloseşti diferite accesorii. brocard. în caz contrar creînd o impresie exact inversă.c) Mâinile vor fi permanent curate. Ele vor face şi mai vizibilă tendinŃa de îngrăşare. Acelaşi lucru se va face şi când cineva din afară intră în biroul tău. Trebuie să alegi. Dacă aveai haina descheiată la nasturi. trebuie să-Ńi pui o serie de întrebări de genul: se pretează ea profesiei şi locului meu de muncă? Îmi vine. Nu este deloc plăcut să-Ńi fie atrasă privirea de nişte unghii lungi şi ascuŃite. Este un semn de respect. cu cineva. de calitate bună. atrage automat atenŃia şi nu tocmai plăcut. care sugerează mai degrabă că nu are nici un fel de gând să muncească în ziua respectivă. să se poarte hainele strâmte. iar crema de mâini bine aplicată. catifea. La birou nu trebuie purtate veşminte care se potrivesc numai pentru ocazii şi din materiale pretenŃioase: satin. de fiecare dată când te îmbraci. Iar unul dintre cele mai importante detalii este aspectul fizic. Lacul folosit pentru unghii trebuie să aibă o culoare plăcută. unghiile date cu un lac de o culoare frapantă şi ciorapi transparenŃi.un purpuriu pasional’’. culoarea rochiei va fi obişnuită. indiferent pentru ce ocazie. demonstrează că are gândul de a face treabă. să combini. chiar întâmplător. o îmbraci neapărat atunci când te cheamă sau când mergi la şef. lamé etc. bine? Mi se potriveşte un asemenea stil ? Croiala este cea mai potrivită vârstei şi aspectului meu fizic ? Este o haină cu adevărat la modă sau este doar un capriciu ? este potrivită acestui anotimp ? O dată cumpărată. înainte de a cumpăra o anumită îmbrăcăminte. O femeie care poartă pantofi bine făcuŃi. spre deosebire de una încălŃată în pantofi cu tocuri extrem de înalte. cu tocuri potrivite sau joase.. pe cât posibil. lăcuite cu o culoare aprinsă sau cu . moderni. neŃipătoare sau se va purta cu costum uni. mai ales dacă este o persoană importantă.

la şcoală. O femeie fardată în mod excesiv. tot atât de adevărat este şi faptul că orice deviere de la firesc şi natural stârneşte semne de întrebare. neexistând nimic mai respingător ca un pahar. Garderoba persoanelor din conducere Lista obiectelor de îmbrăcăminte pentru persoanele din conducerea unei organizaŃii (instituŃie.2. se îmbracă bine. este una bogată şi complexă. costumul cu vestă rămâne vestimentaŃia cea mai oficială. unde se vor servi lichide. succint. trebuie să se încadreze în linia modei. comandarea acestora fiind bine să se facă şi în urma unor discuŃii în familie sau a unui sfat solicitat unui coleg sau prieten care. Pentru bărbaŃi a) Un tânăr cadru de conducere. De regulă. La birou. de bună calitate. 168 . de nivelul ierarhic pe care se află. proaspăt numit într-o asemenea funcŃie. el ascunde anumite trăsături neplăcute ale feŃei. rujul de pe buze se va sterge. în funcŃie însă de gusturile şi posibilităŃile materiale de care acestea dispun. care este bine să fie evitate. o cană sau o ceaşcă cu un cerc de ruj lipicios . 8. Cu atât mai mult în afaceri. Nici alte produse de înfrumuseŃare. neprofesionist. 8. De aceea. Costumele de iarnă. minimum trei costume de haine. aluniŃele artificiale sau alte lucruri care atrag atenŃia nu se folosesc la birou. Fardul de pleoape şi rimelul nu se folosesc la birou. ea diferenŃiindu-se însă. dar şi pentru alte persoane cu atribuŃiuni de conducere şi care se află în permanenŃă în contact cu diferiŃi indivizi.Fără îndoială că fardul înfrumuseŃează aspectul unei femei. ca de altfel şi cele de vară. este neplăcută. precum şi în funcŃie de pretenŃiile pe care fiecare le are de la sine. chiar respingătoare. dar aplicat cu neîndemânare. accentuează aceste trăsături.1. numai pentru activitatea desfăşurată la locul său de muncă.imediat se anulează seriozitatea femeii respective. Inainte de o întâlnire sau de o masă. partenerii preferă să se privească unii pe alŃii aşa cum sunt ei. principalele piese ale garderobei unor asemenea persoane. ea foloseşte mai puŃin fard pentru birou decât pentru timpul liber. Să încercăm să trecem în revistă. atât din interiorul cât şi din afara organizaŃiei. în funcŃie de vârsta acesteia. de regulă. cu menŃiunea că ea poate constitui modele şi pentru alte persoane. Când este aplicat cu dibăcie. firmă etc. Dacă prima impresie Ńine de detalii mărunte.2. ar trebui să deŃină. de la o persoană la alta. o femeie nu va dori ca fardul să fie primul lucru care se observă atunci când o priveşti.). Desigur. pudra aurie. cum ar fi genele false.

va trebui să ai în vedere că: • materialele închise la culoare dau impresie de supleŃe. Lungimea. manşetele pot avea nasturi obişnuiŃi dar. încât manşeta să iasă din haină cu circa doi cm. mai .bine făcut’’. reprezintă elemente de bază pentru momentele petrecute în afara biroului. căldură mare etc.) tricoul sau maioul nu trebuie. iar dacă totuşi acesta va fi descheiat (o atmosferă mai intimă. înalt şi care nu are probleme cu kilogramele în plus. comportamentul obişnuit al acestuia.vesele’’. arată într-adevăr bine pe un bărbat cu adevărat . Vârsta bărbatului. gulerul va sta tot timpul încheiat. acolo unde s-ar cere de fapt costumul. atunci când te hotărăşti să îŃi comanzi sau să cumperi un costum. sunt pentru început de carieră de ajuns. alături de nişte pantaloni gri. până la baza gâtului. să se vadă la gât. Dar şi atunci poŃi ieşi din impas. combinaŃie ce este potrivită şi vara. mânecile trebuie să fie îndeajuns de lungi. în oraşele aglomerate.fiind însă mai puŃin folosit în ultimul timp. un blaizer uşor bleumarin. poartă cămăşi şi cravate în anumite combinaŃii de tip auster. • o haină la un rând de nasturi imprimă o linie zveltă si . în nici un fel. • imprimeurile mărunte sunt mult mai avantajoase pentru a te face mai suplu decât cele îndrăzneŃe. poate recurge şi la alte combinaŃii. Un bărbat înalt va purta 169 . în orice anotimp. Acestea pot avea gulerul prins în nasturi sau răsfrânt. în urma discuŃiilor purtate în familie sau apelând la sfatul unui coleg sau prieten. indiferent de vârstă. nu există o altă posibilitate decât aceea de a te rezuma la combinaŃiile clasice. în anumite ocazii. sobru şi conservator.. într-un asemenea cadru. influenŃează alegerea cămăşilor.. Dacă există probleme privind silueta.arată bine’’ pe oricine.. lăŃimea şi imprimeurile cravatelor variază mult în funcŃie de schimbările intervenite în linia modei. Oricum însă. combinaŃia părând Ńipătoare. c) Cravata trebuie aleasă astfel încât să se asorteze cu costumul şi cămaşa. care presupun însă butoni. In asemenea condiŃii. dar şi de aspectul fizic al celui care urmează a le utiliza. precum şi în staŃiuni... o persoană mai tânără. cele mai multe de culoare albă. Aşa cum menŃionam şi mai înaite. mai . este bine să se poarte o cămaşă cu . b) Modul în care un bărbat îşi asortează cămaşa cu cravata şi ambele cu costumul nu este de loc întâmplător. Atunci când nu eşti de loc sigur că ai simŃul culorilor. Dacă se poartă un tricou pe sub cămaşă. Dacă un individ trecut de prima tinereŃe. Un număr de circa 12-15 cămăşi.tinereşti’’. la locul de muncă trebuie evitate combinarea dungilor cu carourile.manşete franŃuzeşti’’. oarecum exuberantă. pe când una la două rânduri. iar inventivitatea în combinarea culorilor îŃi lipseşte.

ca de exemplu: • ciorapii albi nu se poartă decât la pantofi şi îmbrăcăminte sport. El poate apela la următoarele combinaŃii: • o cămaşă galben pai cu dungi galbene şi cravată de mătase cu model fin. Ciorapii vor fi asortaŃi la pantofi şi costum. • o cămaşă cu dungi luminoase (de culori dulci) cu o cravată foarte simplă. vestimentaŃia sa zilnică poate să fie mai puŃin sobră. pantofii trebuie să fie de bună calitate şi în permanenŃă în stare bună (curăŃiŃi si periaŃi zilnic..cravate lungi. Dimpotrivă.2.. moda este foarte . neagră sau bleumarin. se pot purta numai de persoane care nu au ajuns la vârsta a treia şi numai în afara serviciului. ele trebuie păstrate până vor fi din nou la modă.fistichi’’. costume cu o croială 170 . în nici un caz la birou. unde asemenea gen de cravată crează impresia de imaturitate sau chiar de lipsă de educaŃie. 8. In privinŃa cravatelor. Femeile sunt atrăgătoare în rochii potrivite pentru birou. linia clasică o constituie pantofii cu şiret.2. Pentru femei La fel ca şi în cazul bărbaŃilor. încercându-se să se respecte câteva reguli bine încetăŃenite.. • o cămaşă roz pal cu o cravată în care predomină roşul.un dulap’’ de cravate şi acestea nu mai sunt în linia modei. • o cămaşă bleu pal. iar dacă moda îi permite. alb şi bleu. • la vestimentaŃia clasică şi mai ales la costumele pentru întâlniri de afaceri sau la cele de seară se poartă numai ciorapi negri sau bleumarin închis. Oricum însă. un bărbat scund va folosi cravate scurte şi nu prea late. şi cravate late. de preferabil uni. In cazurile în care bărbatul este tânăr sau relativ tânăr. Ca regulă generală. cu excepŃia situaŃiilor când îşi desfăşoară activitatea într-un mediu cu totul conservator.grăbită’’. în bluze moi şi feminine. îmbrăcămintea femeilor ce ocupă o anumită poziŃie în conducerea unei organizaŃii trebuie să fie sobră şi mai ales de bun gust. garderoba acestuia. d) In ceea ce priveste încălŃămintea. Aceeaşi regulă se va respecta şi la locul de muncă. mai ales când persoana în cauză este cadru de conducere. şi numai cu ocazia activităŃilor din afara programului şi mai ales a celor recreative. comozi. o femeie din această categorie trebuie să posede o garderobă cu lucruri de bună calitate şi nu neapărat în cantităŃi mari. cu tocurile reparate şi neuzate etc. imprimate cu desene vesele sau cu mesaje. cu o cravată bleu cu model sau o cravată cu model roşu. Cravatele . pulover şi fuste în diverse combinaŃii. aceasta neînsemnând însă că nu se pot purta şi cei fără şiret. Dacă un bărbat are .).

Pentru aceasta. situaŃie materială etc. • să aibă un simŃ dezvoltat al modei şi să ştie ce alte piese de îmbrăcăminte şi accesorii să poarte la ei. Aceasta deoarece. să ştie ce este potrivit pentru vârsta. Plecând de la ideea. • să poarte pantaloni bine croiŃi şi dintr-un material de foarte bună calitate. pentru o anumită ocazie. atât de către bărbaŃi. altele dimpotrivă. poate înviora o rochie sau un costum şters sau poate imprima o notă tinerească unei Ńinute. nici accesoriile nu trebuie să fie bătătoare la ochi ca formă. în fiecare dimineaŃă trebuie să găsească accesoriile potrivite cu costumul pe care îl poartă. femeia trebuie să fie sigură că totul se asortează. înseamnă . Accesoriile la Ńinuta vestimentară a unei femei au un rol bine determinat. în mod expres. în timp ce se munceşte. O problemă aparte o ridică oportunitatea purtării de către o femeie conducător (dar nu numai) a pantalonilor. cât şi de femei.suplă. Oricum. sau pentru o altă regiune. De regulă. 8.). bijuteriile etc. ocupaŃia şi poziŃia în organigrama organizaŃiei din care face parte. în acelaşi timp. nu mă simt de loc în largul meu lângă o femeie care poartă pantaloni.. trebuie să-Ńi iei anumite măsuri speciale. pălăriile trebuie alese cu grijă şi mai ales să se potrivească cu îmbrăcămintea purtată. pălăria. Pentru aceasta însă. prezentând diferenŃieri mari. o femeie nu trebuie să poarte la serviciu pantaloni dacă nu îndeplineste. dar şi altele suplimentare. culoare sau sunet.3.. şi avem în vedere geanta. că doreşte să fie temută. Imi crează impresia că este distantă. o Ńinută adecvată. moda în această privinŃă este foarte capricioasă. de la un caz la altul. corpul. In ceea ce mă priveşte. a fi îmbrăcat adecvat. în funcŃie de mai multe criterii (vârstă.neadecvat’’ pentru alta. Când mergi la o petrecere într-o anumită regiune şi cu o anumită 171 . Lista garderobei unei femei ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituŃii serioase cuprinde o serie de obiecte vestimentare absolut necesare. Aceeaşi atenŃie trebuie acordată celorlalte accesorii. De regulă. la care deja ne-am referit mai înainte. un factor rămânând însă constant: unele femei arată superb în pantaloni. atunci când se stă la birou. pălăria ar trebui scoasă de pe cap. că Ńinuta la birou nu trebuie neapărat să atragă atenŃia. Iată de ce consider că o femeie conducător nu trebuie să poarte pantaloni la birou. care reprezintă un mare avantaj pentru o femeie care ştie să o poarte. Atunci când se îmbracă. Astfel. acceptată deja. poziŃie în organigramă. următoarele criterii: • să aibă o siluetă foarte bună pentru pantaloni. łinuta în diferite ocazii Atunci când Ńi se cere.

BărbaŃi Cel mai bun costum de vară. prânz. ori o rochie imprimată.. La fel ca şi vara (ca mai sus). vara iarna b) łinuta pentru o petrecere de afaceri (cocteil după ora 18 sau cină). Cravata favorită. Cămaşă de calitate. asortată la costum şi cămaşă. Pantofi eleganŃi. dar nu dintr-un material pentru seară. Bijuterii strălucitoare. asortată însă la costum. ceai sau cokcteil de la orele 16-17. BărbaŃi Cel mai bun costum de vară. Femei Rochie închisă la culoare. îmbrăcămintea neoficială nu înseamnă acelaşi lucru cu cea neîngrijită. sau chiar neagră. De regulă. în cea mai bună stare. mătase naturală sau bumbac). în cazul în care nu este lămurit. Pantofi închişi la culoare. vara 172 . Orice culoare de iarnă sau imprimeu sunt potrivite. dar costumul. Pantofi eleganŃi. a) łinuta pentru micul dejun. de culoare închisă. Cămaşă de calitate. va fi dintr-un material gros (lână). Cravata favorită. O poşetă mică. BărbaŃii nu întâmpină acelaşi fel de probleme cu care se confruntă femeile când trebuie să se decidă cum să se îmbrace pentru un eveniment deosebit. Este însă şi datoria musafirului să întrebe gazda. Rochie nedecoltată sau un compleu cu o bluză de mătase elegantă sau dintr-un material călduros. atunci când se cere o Ńinută .adecvată’’ se comunică de către gazdă ce înseamnă acest lucru. de iarnă. Femei Rochie nedecoltată sau compleu dintr-un material uşor (in. Pantofi negri. Ciorapi obişnuiŃi sau fantezii. din piele şi într-o stare foarte bună. O asemenea concluzie se poate desprinde din următoarea prezentare. Sandale de seară de bună calitate. închis la culoare. Cele mai mari probleme privind Ńinuta la diverse ocazii le au femeile. la care bărbaŃii se îmbracă seara în Ńinută de gală. şi de data aceasta închis la culoare. ce înseamnă Ńinuta adecvată. asortată rochiei.ocazie. dar nu dintr-un material pentru seară.

Pantofi eleganŃi. Poşetă de seară adecvată. tafta etc. Ciorapi obisnuiŃi sau fantezii BărbaŃi La fel ca şi vara (ca mai sus). Pantofi sau sandale de seară. In aceste condiŃii. călduros. de seară. BărbaŃi Smoching de vară. dintr-un material pentru seară. Ciorapi de seară. 173 . de iarnă. închis la culoare. Bijuterii sclipitoare. Pantofi luxoşi. asortată. nu este prea greu să-Ńi schimbi Ńinuta de serviciu cu cea pentru o petrecere de seară. medie sau lungă. satin. de cea mai bună calitate. lame. Rochie scurtă. brocard. de seară. tafta). dintr-un material de iarnă. brocard. mătase etc. dintr-un material răcoros sau subŃire (bumbac. Cămaşă albă.. In condiŃiile în care la birou ai un minimum de haine suplimentare. din piele neagră. Există însă situaŃii când trebuie să pleci direct de la birou la o petrecere. din piele neagră. trebuie ca dimineata să te îmbraci deosebit pentru ziua respectivă. Şosete negre. Cămaşă albă. Poşetă de seară. de culoare închisă dar strălucitoare. dar costumul. simpli sau cu model. medie sau lungă. Pantofi luxoşi. Bijuterii sclipitoare. vara iarna Smoching de iarnă. de cea mai bună calitate.iarna Femei Rochie sau compleu din catifea. Poşetă de seară. Sandale de seară.). lamé. va fi confecŃionat dintr-un material gros (lână). pentru seară (satin. Ciorapi simpli sau cu model. Şosete negre. c) VestimentaŃia pentru o petrecere de seară cu Ńinută obligatorie (mai târziu de ora 19) Femei Rochie scurtă. saten. de cea mai bună calitate.

această culoare fiind semnul doliului. Unele dintre ele însă sunt înlocuite. în mod frecvent. recomandându-se haine peste genunchi. specifice culturii şi tradiŃiilor naŃionale. atât ziua cât şi noaptea. • In Israel se manifestă o totală lipsă de formalism. Iată de ce. de regulă. Un caz particular îl constituie Ńinuta vestimentară pentru încheierea unei afaceri într-o altă Ńară. femeile vor purta. Regulile de etichetă sunt. bărbaŃii pot să-şi scoată cravata. respectiv haine de seară şi celelalte accesorii adecvate unui asemenea prilej. In oricare Ńară însă. O asemenea Ńinută. fie mai sobră. cămăşi sau bluze cu mâneci lungi etc. trebuie să-Ńi pregăteşti o Ńinută adecvată. 174 . unanim acceptate şi respectate. igienă. cu împrejurările în care este purtată. Există diverse moduri de a te îmbrăca pentru o serată.Aceleaşi probleme se pun şi în cazul participării la o serată. recomandându-se evitarea excesului în purtarea bijuteriilor. mai ales.acoperă totul’’. atunci când participi la o negociere sau la încheierea unei afaceri într-un asemenea stat. femeile nu trebuie să poarte pantaloni sau un alt veşmânt ce poate fi considerat că nu . Astfel: • In China nu trebuie să te îmbraci niciodată în alb. In aceste Ńări. închis la culoare. • In Ńările arabe trebuie purtat un costum uşor. De data aceasta. o rochie lungă până la pământ. pot veni la o acŃiune protocolară într-o asemenea Ńinută. iar în unele cazuri nici de haină sau jachetă. de regulă. Există multe obiceiuri şi tabieturi ce trebuiesc cunoscute atunci când călătoreşti şi participi la o negociere în străinătate. In condiŃiile în care este extrem de cald. brodată. Aici nu este nevoie de cravată. un bărbat poate să poarte o cămaşă lungă. Primul lucru care trebuie să-l faci este acela de a te informa corect înainte de a-Ńi face bagajul. în locul Ńinutei clasice. o îmbrăcăminte în deplină armonie cu conformaŃia corpului şi. Astfel. acurateŃe. cât şi în Orientul Indepărtat Ńi se poate cere să te descalŃi înainte de a intra într-un lăcaş de rugăciune sau o moschee. una dintre acestea fiind aceea că şosetele să fie în cea mai bună stare. chiar ieşit din comun) este aceea că trebuie să te îmbraci cât mai elegant. iar bărbaŃii vor apela la clasicul costum negru sau la smoking. crează o atmosferă inconfundabilă. de mare ceremonie. festivistă a unei petreceri.. în unele Ńări. sau o fustă lungă cu bluză ori un plover de seară. cu pantaloni. atât în Ńările arabe. serate sau dineuri. In aceste condiŃii. cu reguli proprii. trebuie să-Ńi iei măsurile necesare. invitaŃii care poartă o uniformă sau o îmbrăcăminte naŃională specifică. Regula de bază privind Ńinuta la o serată sobră (un eveniment deosebit. • In Ńările Europei vestice se organizează. • In Filipine. fie una obişnuită. de seară. Ńinuta vestimentară cere un mod civilizat de a ieşi în societate. • De obicei.

în altele. un asemenea procedeu este o obişnuinŃă. Având un asemenea rol. Într-un asemenea context. când toŃi ne „suspectam” în permanenŃă (şi continuăm. este bine ca „tehnica” oferirii de cadouri să fie bine cunoscută de cei interesaŃi. aproape sigur. în negocieri. în general. dar mai ales la numeroasele exemple în care cadourile au fost şi sunt considerate drept mită şi sancŃionate ca atare. dacă în anumite Ńări oferirea şi primirea de cadouri este o practică puŃin frecventă. să facem acest lucru). ca şi afacerea în sine. la consolidarea unor relaŃii sau la naşterea altora noi. în particular. oferirea cadourilor. Arta de a oferi şi a primi cadouri În relaŃiile de afaceri. va deranja pe destinatar sau chiar va crea probleme. a face cadouri. cât şi celui care oferă cadourile. ajutând. oportune. având mai ales darul de a crea o atitudine considerabilă de bunăvoinŃă. Iată de ce.îşi are locul şi rolul ei bine determinat. la efecte nedorite.1. este o adevărată artă) va mulŃumi pe destinatar. cadoul este încărcat de suspiciuni din partea celui căruia îi este destinat. Lucru de altfel de înŃeles. în ultimă instanŃă. atât acestuia. Astăzi. astfel încât să se ajungă la efectele scontate. este un act cu implicaŃii complexe si profunde. dar mai ales a şti să primeşti cadouri.parte din activitatea complexã pe care o constituie afacerile . Când este făcută cu imaginaŃie şi afecŃiune. în unele situaŃii chiar interzisă cu desăvârşire.CAPITOLUL 9 CADOURILE ÎN AFACERI 9. dacă ne gândim la „educaŃia” pe care am primit-o în anii totalitarismului. se va ajunge. arta de a face cadouri (pentru că. fără nici un fel de conotaŃii scandaloase. Un lucru este însă cert: 175 . când oferirea unui cadou nu se face aşa cum trebuie sau se face cu grosolănie. el nu are decât de câstigat. cel mai adesea provocator de publicitate scandaloasă. pentru ca pe parcursul derulării negocierii si afacerii propriu – zise să se procedeze în cunoştinŃă de cauză. cadoul se „oferă” numai în anumite cazuri şi mai ales în momente potrivite. Cadoul este cu totul altceva decât un comision. Dacă negociatorul sau omul de afaceri va recurge la oferirea de cadouri după reguli bine cunoscute. Dimpotrivă. în majoritatea cazurilor. Dacă în practica afacerilor comisionul se negociază deschis. din păcate. totodat.

care să arate prietenia. cu miza afacerii. modest. să consolideze relaŃia în care te afli sau pe care Ńi-ai propus să o realizezi. în general. un cadou cu ocazia unui eveniment al acestuia. cadoul va fi simbolic. el trebuie imediat exploatat. ci reprezintă doar un simplu act de amiciŃie. Un cadou simbolic. mai ales în condiŃiile dezvoltării relaŃiilor economice internaŃionale. oferindu-se. oferirea unui cadou nu este o înmânare simplă a unei anumite mărfi cumpărate de client ci. trebuie să ai în vedere totuşi. Felul cadoului. Dacă există însă un asemenea motiv. şi în negocieri. în afaceri. 9. un motiv „normal” şi mai ales justificat. momentul şi mai ales maniera de a prezenta cadoul. să-i dea durabilitate în timp şi. O tehnică eficientă. oferirea de cadouri este un gest cu totul delicat. special. Motivele oferirii unui cadou Deşi cei mai mulŃi dintre noi acceptăm ideea pootrivit căreia cel mai plăcut şi frumos dar este acela care nu are un motiv special. impactul este pierdut în totalitate. că arta oferirii de cadouri poate fi privită şi. un gest ce trebuie făcut cu foarte mult tact. mai ales. pot să stimuleze interesul partenerului faŃă de afacerea negociată. alegerea acestora. când primeşti aşa ceva. ca o redutabilă tehnică. un asemenea gest pare suspicios. Iar dacă totuşi vei face acest lucru. utilizată. implicit. Desigur. o artă care poate ajuta afacerea. Desigur. este un prilej nimerit şi serios să-i trimiŃi un cadou cu ocazia unei importante aniversări. fără a mai aştepta alte prilejuri. dar dacă o asemenea persoană îŃi este şi prieten. Pentru a face un cadou este necesar să cunoşti relativ bine obiceiurile. Desigur. dacă te afli la începutul afacerilor. 176 . nimeni nu este obligat să trimită neapărat. cei ce vând mărfuri pe piaŃa Ńărilor pe care le vizitează sunt mai interesaŃi să ofere decât sã primească cadouri. cadoul a devenit ceva esenŃial. Altfel.2. aşa cum menŃionam deja. temperamentul. de exemplu. în particular. fiind foarte atenŃi în acest sens. consideraŃia faŃă de persoana în cauză. De aceea. nu în ultimul rând. persoana căreia i se oferă cadoul şi. comportamentul celui căruia urmează să-l oferi. ImaginaŃia cu care reuşeşti să alegi obiectul pe care urmează să-l oferi drept cadou şi afecŃiunea cu care îl înmânezi. ştiut fiind faptul că dacă emoŃia de moment a trecut. cunoscând faptul că un cadou bine ales si oferit la momentul oportun obligă partenerul. asociatului în afaceri. atunci când faci un cadou şi. împrejurările si maniera în care acestea se oferă Ńin însă si de interesul celui ce-l oferă. în raport cu regiunea şi Ńara în care se găseşte partenerul de afaceri. care trebuie să dea răspunsuri la o serie de aspecte precum: motivul oferirii de cadouri. din cele de mai sus. Sunt doar câteva aspecte la care urmează să ne oprim în cele ce urmează.realitatea cotidiană arată că. nu este indicat să oferi un cadou partenerului. mai ales. Rezultă poate.

un cadou implică o anumită obligaŃie şi un dezechilibru. respectiv un catalizator al afacerii. de la un stat la altul.3. atunci când oferi cadouri. Premisele de bază sunt acelea potrivit cărora se oferă un cadou unui profesionist. 177 . În nici un caz nu este indicat să faci cadouri care ar putea să fie interpretate drept glumă proastă sau să oferi interlocutorului un cadou constând în îmbrăcăminte sau încălŃăminte. Aceasta pentru că. în ce măsură cadoul respectiv poate fi un simplu cadou sau mită. lucru ce ar dăuna afacerii. 9. Şi reciproca este adevărată şi mai mulŃi fiind cei cărora „le plac” să primească cadouri şi mai puŃin sau chiar deloc să ofere. oricum am interpreta. lor făcândule multă plăcere să ofere cadouri şi mai puŃin să primească. ca şi latino – americanii. în mintea lor.care mai întotdeauna se află în situaŃii delicate. Indiferent de ce cadou faci sau primeşti. nu concep să facă aşa ceva fără existenŃa unei reciprocităŃi.în nici un caz substanŃial. dacă nu-i cunoşti măsurile potrivite ale acestuia.În ultimă instanŃă. dar îi dai un cadou şi nu bacşiş profesorului care îŃi meditează copilul. tocmai pentru a nu se pune în stare de inferioritate partenerul. iar un bacşiş unor persoane care prestează anumite servicii. de la o civilizaŃie şi cultură la alta. Iată de ce. chiar dacă un cadou nu este numai un obicei şi un semn de bunăvoinŃă. Important rămâne însă faptul ca persoanele care dau şi primesc cadouri să stabilească. să separe de la început şi cu mare grijă aceste două interpretări. arabii însã. pentru ca relaŃia de afaceri şi mai ales respectul reciproc să continue. doar cele două persoane implicate în acŃiunea de a da şi de a primi cadouri sunt cele ce definesc mesajul gestului celeilalte persoane. Dai bacşiş chelneriŃei la restaurant. Americanii sunt dornici să ofere cadouri. deşi nu are o valoare materială deosebită. Din acest punct de vedere. La fel se pune problema şi în privinŃa bacşişului. Ideal ar fi ca darul oferit.şi aceştia nu sunt deloc puŃini . ci ceva mai mult. ceea ce se poate oferi drept cadou este diferit de la o regiune la alta. În cele mai multe cazuri. Alegerea cadourilor Alegerea obiectului pentru un cadou este o treabă cu adevărat complicată. trebuie să gândeşti bine înainte si nu după ce le oferi. Desigur. deoarece un asemenea gest ar putea să fie luat drept o încercare de mituire şi de influenŃare a hotărârii partenerului. cadoul să fie acel ceva de care ştii sau ai aflat că pesoana care urmează să-l primească ar dori să-l aibă. ce presupune să cunoşti foarte bine persoana care urmează să-l primească. există oameni . Probabil pentru că sunt mai individualişti. cadourile rămân cadouri şi nu mită şi implică reciprocitate. reciprocitatea trebuie să fie obligatorie.

dar ales cu gust. de la un popor la altul. oferirea unor cadouri nepotrivite se poate transforma într-o explozie de nemulŃumire a primitorului. în funcŃie de obiceiurile şi mentalitatea din diferite Ńări. porŃelanuri şi ceramică. În plus. mai bine nu-l mai faci deloc. când ele reflectă şi pasiunea partenerului sau personalitatea acestuia. Calitatea nu trebuie să fie confundată însă neapărat cu preŃul ridicat al cadoului. sunt la fel de interesate în ceea ce presupune comunicarea bunei voinŃe. drept cadouri. De asemenea. Aceasta deoarece oferirea unui cadou se poate transforma uneori într-o gafă. Asemenea cadouri tipice capătă o importanŃă. Într-un fel. În aceste condiŃii. obiecte de scris şi vestimentare. totuşi. Cu toată varietatea de cadouri. toată lumea scrie. Uneori gesturi de opulenŃă. existând într-o gamă sortimentală diversificată. alimente si băuturi etc. ambele părŃi. gradul de utilitate practică. cât şi cea care primeşte. în procese îndelungate. poate întruni calitatea cea mai importantă a obiectelor ce se oferă de regulă. sau chiar le evită. în Belgia nu se 178 . Indiferent de cadou. Între acestea se află obiecte de interior de locuinŃă sau bunuri. Atunci când te hotărăşti ce cadou să oferi trebuie să fii foarte atent. în ultimă instanŃă. În varietatea de cadouri există însă anumite lucruri . respectarea unor reguli de protocol şi cheia gesturilor. condiŃii sociale şi religioase şi chiar din superstiŃii. de mari cheltuieli. O asemenea sensibilitate este formată în timp. necunoscând uzanŃele locale în privinŃa cadourilor sau tehnica oferirii acestora. cărŃi şi reviste. de exemplu. Numitorul comun al acestor cadouri rămâne însă calitatea bună a lor şi gustul celui care le primeşte. parfumuri. oamenii de afaceri cu mai multă experienŃă apreciază că cel mai important cadou rămâne. Cadoul ce se oferă cel mai frecvent este stiloul sau pixul deoarece. reamintind astfel partenerului de cel de la care l-a primit şi de afacerea cu acesta. mai ieftine sau mai scumpe. ca şi de la o Ńară la alta. pe care poate nu le doreşte. de nemulŃumire şi jenă se poate afla însă şi cel ce oferă cadourile. sunt mai jenante decât cele mai modeste.la care se apelează mai peste tot. Sensibilitatea la primirea cadourilor diferă de la un individ la altul. bijuterii. fiind izvorâtă din istorie. Cu atât mai mult. informaŃia pe care o dai sau o primeşti de la partener. Într-o situaŃie similară.Ceea ce se oferă drept cadou este cu totul diferit. pot fi uşor transportabile. prezintă avantajul că sunt folosite zilnic. care intră în categoria limbajului prin gesturi ale corpului sau prin mimică. atât cea care oferă. Astfel. aparate electronice. fiind posibil ca un asemenea comportament să încarce partenerul cu obligaŃii.obiecte sau servicii . mai mare sau mai mică. echipamente sportive. în lumea afacerilor. un obiect nu tocmai scump. aceste obiecte sunt mici şi portabile. mai mult decât orice alt eventual cadou. Decât să faci un cadou greşit.

media. dar nu prea respectată însă. dar oferit într-o pungă de plastic pentru alimente. • Cadoul trebuie să fie „bine” împachetat. cu emblema sau sigla imprimată în relief. personal. Şi aici însă ultimul cuvânt îl are cel ce face alegerea. O regulă.). pe cât posibil. vom reveni. personalitatea celui căruia îi este destinat cadoul. chiar dacă este vorba de un vas de cristal foarte scump. Există diverse modalităŃi care permit să găseşti cel mai potrivit cadou.4. o anumită stimă pentru destinatar şi că efectiv îi face plăcere să facă acest lucru. bine ambalat. în principal. Ca şi la alegerea îmbrăcămintei. nimic nepărând mai neplăcut decât primirea unui cadou care este prezentat neglijent. se va avea în vedere si momentul. dacă este posibil. importanŃa momentului trebuie să se vadă şi din voce. deci. petreceri. crizantemele de funerarii. O firmă care se respectă poate avea propriul ambalaj (hârtie. unei cunostinŃe despre care ştii că are un gust impecabil. etc. iar ceasul de scurgerea implacabilă a timpului şi de apropierea morŃii. Practica a consacrat câteva reguli care e bine să fie avute în vedere când se fac cadouri. dar şi reclama şi pubilicitatea realizată în mass . avându-se în vedere. la asemenea obiceiuri. fără prezenŃa unor „martori”. cadoul se oferă „între patru ochi”. În acelaşi timp însă. ceremonii. Dar. Astfel: • Un dar trebuie să fie prezentat. Bine aici înseamnă mai ales „frumos”. pungi etc. din expresia feŃei şi chiar din felul în care strângi mâna sau îmbrăŃişezi pe cel apropiat. deoarece ambele amintesc acolo de moarte. să participi la licitatiile de la sfârsit de săptămână. aceasta fiind şi un mod foarte elegant de a demonstra calitatea imprimatelor firmei în cauză. în acelaşi timp. Este bine. Aceasta deoarece când oferi un cadou destinatarului. negocieri. spune că atunci când oferi 179 . Problema se pune însă şi invers: nu este deloc bine să dezamăgeşti oferind un cadou foarte ieftin. frumos ambalat în exterior. rugând-o chiar să aleagă cadoul în locul tău. Cadoul trebuie astfel prezentat încât să arate că cel care îl oferă are o anumită consideraŃie. împachetat însă somptuos. sursele de inspiraŃie în ceea ce priveşte modalitatea de a alege un cadou rămân revistele şi rubricile de specialitate ale diverselor publicaŃii. 9. • O problemă aparte o reprezintă rolul cărŃii de vizită în oferirea cadourilor. să examinezi atent cataloagele venite prin postă. Maniera de a oferi cadouri Poate cel mai important lucru în arta de a face cadouri rămâne modul în care acestea se oferă.oferă niciodată un buchet de crizanteme.). ocazia în care se va oferi cadoul (aniversări. să consulti vânzători de la raioanele magazinelor etc. iar în China un ceas. dacă simŃi nevoia. să ceri sfatul. Altfel spus.

prieteni.om de afaceri . dacă se cumpără băuturi românesti de pe aeroport la plecare. alese cu multă grijă. reprezentând pentru gazdă ceva exotic.este bine să nu-i dai un cadou personal. Florile sunt un dar uşor de trimis şi care ajung foarte repede. fie că nu a văzut cadoul. nu se ataşează cadoului o carte de vizită fără semnătură şi fără un mesaj. De regulă.). TradiŃional. vizită etc. cadourile luate din Ńară. va face plăcere întotdeauna gazdei.5. Dacă nu te-ai hotărât ce cadouri urmează să faci. de o petrecere. cât mai ales marca băuturii sau produsului respectiv. femeile trimit flori bărbaŃilor pentru aceleaşi motive pentru care le primesc şi ele. indiferent cât de scumpe sau ieftine sunt. afaceri. Ele se pot cumpăra chiar din aeroport. să nu ataşezi acestuia cartea de vizită. scrisă într-o limbă de largă circulaŃie etc. • Trimiterea florilor este un lucru care a devenit o obişnuinŃă. Caracteristici naŃionale privind cadourile 9. trebuie să fii pregătit să oferi şi să primeşti unele cadouri. fie că nu are nici un fel de legătură cu el. întrerupere deloc binevenită şi nu tocmai plăcută pentru gazdă. necontând în primul rând preŃul. trebuie reŃinut că un obiect românesc. este bine ca florile să fie trimise înainte de începerea acesteia.free. o carte de bucate. când te afli într-o altă Ńără (interes de serviciu. dacă Ńara vizitată este una mai îndepartată. Cu atât mai mult. florile se trimeteau şi se primeau de cupluri. ci mai degrabă unul pe care să-l poată folosi în gospodărie (o vază cumpărată de pe aeroport sau ceva asemănător pentru interiorul locuinŃei. gazde etc. sărbătoritul va fi nevoit să-şi întrerupă activităŃile de gazdă pentru a căuta o vază potrivită. Dă impresia că expeditorul. la fel ca şi o păpuşă. mai ales de artizanat. de pe aeroportul românesc.1. o jucărie pentru copiii acesteia. vor face o bună impresie. Dacă este vorba de o sărbătoare.un cadou. Oricum însă. Ele sunt un simbol de salut.) şi urmează să te întâlneşti cu diferite persoane (omologi. Cadouri potrivite peste graniŃe Desigur. de celebrare şi recunostintă. se trimite un aranjament floral la biroul persoanei respective şi câteva fire de flori şi la locuinŃa acesteia. la preŃuri duty .5. acestea având un efect foarte mare asupra destinatarului. Cu atât mai mult. 180 . acesta fiind un mod rece şi impersonal de a oferi un cadou. pe care să scrii cu mâna numele şi eventual să adaugi câteva cuvinte. Aceasta. Dacă urmează să vă întâlniŃi cu o femeie . tip carte de vizită sau puŃin mai mare. 9. fie şi numai datorită faptului că dacă apari la uşă cu florile în mână. de un bărbat către o femeie.). În ultimul timp însă. Este corect şi mai elegant ca în locul cărŃii de vizită tipărite să pui o carte albă.

cele mai apreciate cadouri sunt cele care apelează la simŃul estetic al omului. Astfel. nu au nici o semnificaŃie. invitaŃia la un spectacol de teatru. dar şi diferite alte obiecte. operă. Regimul cadourilor în lume 9. În vizitele de afaceri nu se practică un asemenea cadou. • dacă mergi acasă la partenerul de afaceri este preferabil să duci o cutie de bomboane din ciocolată bună sau o băutură fină. pentru populaŃia băştinaşă. dar nu numai. creându-i acestuia o oarecare obligaŃie. oferirea de cadouri la prima întâlnire trebuie evitată cu orice preŃ. cravate pentru bărbaŃi sau eşarfe pentru femei. oferirea de cadouri reprezintă un fel de obligaŃie socială de la care nimeni nu se sustrage. Reguli generale Există în Ńările Europei câteva reguli în domeniu bine încetăŃenite. la pregăirea intelectuală a acestuia. De regulă. indiferent de sex şi de cine şi cui i se oferă. se oferă o sticlă de băutură. ori unui japonez un minicalculator. În Anglia. Aceasta deoarece în Japonia cadoul este considerat un gest prin care se impune o anumită bunăvoinŃă asupra celui care primeşte cadoul. în FranŃa. albume cu discuri de muzică clasică. fiind considerat un gest cu adevărat grosolan. atunci când stabileşti cadoul.5. 9. înregistrările de muzică clasică sau modernă sau cărŃi importante. uneori fără nici un fel de motiv. La ei există însă două momente importante 181 . Prin tradiŃie. considerându-se că este prea personal.5. japonezii oferă si primesc cadouri în orice fel de circumstanŃă. • partenerilor din spaŃiul fostelor Ńări socialiste li se pot oferi aproape orice fel de cadouri. Aceştia poartă doar cravata organizatiei din care fac parte. Cadourile în Japonia La japonezi. va trebui să ai în vedere şi cultura poporului respectiv. altfel spus. se oferă produse cosmetice. balet sau la un concert bun este luată drept un cadou frumos făcut partenerului de afaceri.2. precum şi albume şi cărŃi de artă.2. albume de fotografii sau de sport.5. nu vei duce în Ńara vizitată obiecte care acolo sunt o obişnuinŃă sau care. Astfel: • aproape peste tot în lume.În toate situaŃiile însă. 9. Astfel. din domenii diverse.1. trebuie să te fereşti să „vinzi castraveŃi la grădinar”. În alte ocazii însă. Asemenea cadouri pot fi obiectele de artă. • britanicilor nu li se vor oferi niciodată o cravată cu dungi. nu vei oferi unui chinez o împletitură din paie de orez sau o vază de flori. • în toate Ńările Europei occidentale. dar nu de afaceri.2.2.

precum o sticlă de băutură fină. O altă regulă este aceea că japonezii nu rămân niciodată datori în privinŃa cadourilor. • cea de-a treia categorie o reprezintă cadourile ce se oferă după întâlniri şi convorbiri şi care pot fi luate drept mită. pe care le puteŃi oferi fie direct. într-o asemenea ocazie. fiind bine să lăsaŃi pe japonez să aibă iniŃiativa acestuia. devenită generală. De asemenea.când se fac cadouri: în decembrie (Oscibo) şi în iulie (Ochugen). nu reprezintă ceva personal. cadourile se oferă în Japonia potrivit unor reguli bine stabilite. cadoul cel mai potrivit pentru o asemenea ocazie sunt florile. Acest lucru trebuie făcut cu multă grijă. pentru grătar. Cel care primeşte cadoul se va simŃi foarte jenat într-o asemenea situaŃie. Indiferent însă de categoria în care se încadrează. Dacă totuşi veŃi fi invitat acasă. fie trimise prin florărie. De obicei. trebuind acordată o mare atenŃie 182 . pentru a stinge o obligatie faŃă de acel altcineva. în nici un caz. trebuie reŃinut faptul că la japonezi contează poate mai puŃin cadoul ca atare. în Japonia s-a cristalizat o practică a cadourilor numită Ńara imawasri. O asemenea regulă. japonezii îşi invită partenerii de afaceri la restaurant şi numai rareori acasă. trebuie să aveŃi grijă să existe un anumit echilibru valoric (dar şi sentimental) între cadoul oferit şi cel primit. adică acel cadou oferit este pentru cel ce l-a primit şi acesta nu trebuie să-l ofere. japonezului făcându-i plăcere să-şi deschidă pachetul primit într-o anumită intimitate. poate fi încălcată doar atunci când cel ce oferă insistă ca pachetul să fie deschis şi să se vadă cadoul oferit. Din această cauză. jucării pentru copiii gazdei sau chiar un pachet de carne congelată. ci mult mai mult ceremonia oferirii şi primirii cadoului. • a doua categorie este formată din cadoul colectiv oferit de o companie şi care nu implică persoanele individuale. Dar. se pot oferi şi alte cadouri. altcuiva. • ultima categorie o reprezintă cadourile personale care se oferă şi se primesc atunci când între două persoane există o legătură afectivă mai strânsă. ce implică atât obiceiuri locale. Dar nici în situaŃia când primeşti un cadou de la un japonez nu este bine să-l desfaci în faŃa lui. este bine să nu oferiŃi unui japonez un cadou dacă nu puteŃi să faceŃi acest lucru pentru toŃi cei prezenŃi. Momentul oferirii cadoului este aici extrem de important. Împachetarea cadourilor are o mare importanŃă la japonezi. În aceste condiŃii. Într-un asemenea context. Poate prima regulă este aceea că în arhipelagul nipon cadourile se oferă cu discreŃie. Practica cadourilor arată că în Japonia s-au cristalizat patru categorii de cadouri: • prima categorie o reprezintă cadourile ce se dau din datorie faŃă de cineva (giri). cât şi maniere sau gesturi deosebite.

de acelaşi nivel cu cel la care aŃi fost invitat. care poate fi din hârtie sau pânză colorată ori chiar din eşarfe de mătase. este recomndabil ca atunci când un japonez vă oferă un cadou să vă aplecaŃi puŃin sau să vă înclinaŃi capul. mai ales în relaŃiile de afaceri. nefiind deci vorba de un cadou personal. să aibă cât mai multe carate. în văzul tuturor. În aceste condiŃii. neomiŃând să trimiteŃi o notă de mulŃumire la câteva zile după primirea acestuia. cu politeŃe.ambalajului. Cu toate acestea.2. În sfârşit. cu cât toŃi chinezii scriu cu mâna corespondenŃa şi mai puŃin la maşina de 183 . este bine să alegeŃi un restaurant din aceeaşi categorie. 9. partenerii chinezi oferă mese bine organizate. pentru compania parteneră de afaceri. evitându-se un înveliş colorat Ńipător. şi în această Ńară cadourile sunt tot mai mult acceptate. cu această ocazie se face un schimb de mici cadouri. altfel orice chinez se va simŃi stânjenit şi probabil vă va refuza. Poate că cel mai potrivit cadou este totuşi un pix sau un stilou. În relaŃiile de afaceri în China cadourile se oferă. iar al doilea mod este cadoul care se face din partea firmei pe care o reprezinŃi. este bine să oferiŃi partenerului de afaceri cadoul numai atunci când vă aflaŃi între patru ochi. trebuie ştiut că japonezii preferă metalele preŃioase albe (platina. Adevăratele cadouri se vor oferi după încheierea negocierilor şi semnarea contractului. regimul politic existent a interzis practica oferirii si primirii de cadouri. specifice cunoscutei bucătării chinezeşti. este adevărat. cu atât mai mult. de calitate superioară însă. Aici cadourile se oferă chiar la prima întâlnire.banchet pe care o puteŃi oferi.5. care are însă legătura cu relaŃia de afaceri derulată cu partenerul chinez). Cadourile în China Deşi în tradiŃia chineză cadourile au jucat întotdeauna un rol important. cu prilejul fie al unei vizite. Dacă v-aŃi gândit să oferiŃi o bijuterie. un asemenea obicei situându-se în afara normelor legale. aurul alb. în semn de preŃuire. În condiŃiile în care totuşi oferirea şi primirea de cadouri în China rămâne o problemă sensibilă. Aceasta. argintul) şi dacă este posibil. ca partener de afaceri. Primul mod îl reprezintă o masă . fie al aniversării unor date importante în derularea afacerii (constând dintr-un obiect care reprezintă firma pe care o reprezentaŃi sau o anumită regiune din România. Este adevărat. în China există două moduri de a oferi cadouri în mod oficial. De regulă. fabricat în străinătate.3. altfel se va crede că nu v-a plăcut ceea ce aŃi primit. ieftine. aceasta reprezentând un semn al dorinŃei reciproce ca prietenia si relaŃia de afaceri să dureze şi să fie trainice. În ultima perioadă însă.

rişti să devii un suspect în ochii arabilor. Spre deosebire de alte zone ale lumii. oferirea cadourilor nu se face neapărat între patru ochi. El va încerca să fie întotdeauna mai generos decât partenerul de negociere. mai ales în public. nu trebuie să oferiŃi drept cadou un ceas. discurile. ci cât mai personal şi să reflecte.de exemplu obiecte de artă.4. În nici un caz nu trebuie să se ofere cadoul la prima întâlnire cu partenerul arab. cadourile practicate în Ńările arabe sunt considerate uimitoare.D -urile cu muzică. încercând însă să nu iasă din regulile şi normele de comportament ale comunităŃii. arabii oferă şi se aşteaptă să primească cadouri importante şi mai ales foarte costisitoare. deoarece în tradiŃia chineză acesta sugerează scurgerea timpului şi deci apropierea de moarte. din oferirea cadourilor se face o preocupare de prim rang.scris. descoperirea şi exploatarea uriaşelor zăcăminte de petrol i-a transformat aproape în totalitate. Este de remarcat însă faptul că arabul nu face acest lucru din vanitate. Altfel. înregistrări de muzică. pentru europeni. un album pentru fotografii etc. căpătând un statut social economic nou. o sticlă de coniac. dacă partenerul nu vă este şi un prieten foarte apropiat. să respecŃi cu stricteŃe ceea ce ei înşişi respectă. Şi când alegeŃi cadoul ce urmează să-l oferiŃi partenerului arab trebuie să fiŃi foarte atenŃi. împachetarea urmând să o faceŃi la destinaŃie. fie ele religioase. o vază de flori sau o cusătură artizanală. cu valoare intelectuală. sunt apreciate obiectele artizanale româneşti sau din alte Ńări europene. Fiind foarte bogaŃi. dar şi pentru americani. Atunci când fac cadouri. trebuie să afişezi un comportament reŃinut. arabii expun o puternică emoŃie faŃă de partener şi relaŃia lor cu alŃi oameni nu poate fi decât una reciprocă. indiferent de scopul acesteia. fie laice. casetele si C. Cadoul oferit arabului nu trebuie să fie ceva impersonal. Cadourile în Ńările arabe Lumea arabă este o lume cu totul deosebită. la fel ca si comportamentul arabilor. precum cărŃile. de afaceri. deoarece acesta îl consideră mită. 9. Deşi arabii nu au renunŃat în totalitate la obiceiurile şi mentalităŃile cristalizate de-a lungul secolelor. precum si obiecte de birou din materiale româneşti (marmură sau alt material scump). În aceste condiŃii.2. În nici un caz. se pot oferi şi alte obiecte .5. Sunt recomandate obiectele de artă. Desigur. aflat într-o călătorie în Ńările arabe. să fii în permanenŃă atent pentru a nu încălca regulile arabilor. niciodată unilaterală. De cele mai multe ori. ci mai ales dintr-o sensibilitate deosebită faŃă de alŃii. De asemenea. Dacă duceŃi un cadou în China este bine ca acesta să fie ambalat cât mai sumar. potrivit regulilor locale de împachetare şi de prezentare a cadourilor. Aici. deoarece el va fi aproape sigur despachetat de către vameşii chinezi. 184 .

Astfel. nu se va oferi nici un fel de cadou. deoarece arabul se simte obligat să vi-l ofere drept cadou.5. aflat în vizită la un arab. dar mai ales pentru abilitatea de a avea legături multiple în lumea afacerilor şi în cea politică. Sunt însă câteva lucruri care nu trebuie oferite drept cadouri arabilor. Obiecte de folosinŃă obişnuită. Aici au un rol cu totul deosebit în afaceri (dar nu numai) asa . se poate vorbi de o serie de particularităŃi specifice. care vă va fi oferit cu plăcere. vor trebui respectate o serie de reguli generale şi în ceea ce priveşte cadourile. Mai mult decât atât. Un singur lucru îl puteŃi chiar cere. în America latină a oferi drept cadou unei femei un parfum este un lucru normal şi acceptat cu aceeaşi plăcere. nu faceŃi greşeala să mergeŃi acasă la un latinoamerican cu mâna goală. Pe de altă parte. De asemenea. nu neapărat scump. eventual având inscripŃionată denumirea firmei pe care o reprezentaŃi sunt cadouri obişnuite şi. nu trebuie să oferiŃi un cadou care să sugereze un animal. considerat şi la ei nenorocos.pe cât posibil. Aceeaşi jignire pentru gazdă o constituie oferirea drept cadou de produse alimentare. puteŃi chiar să întrebaŃi partenerul cam ce şiar dori să aibă din România. instruirea şi capacitatea lor de a judeca.5. prin care pot stabili contacte şi înlesni afaceri. mai întâi trebuie reŃinut faptul că. nu veŃi dărui cadouri care implică numărul 13. Întrun asemenea context. respectiv o versiune în limba engleză a coranului islamic. Mai întâi. inclusiv vin sau băuturi tari. 9. Dacă relaŃiile devin şi mai strânse şi urmează să reveniŃi. lucru ce ar constitui o mare jignire pentru destinatar. Nu este vorba de instituŃia pe care noi o numim lobby. de la oricine ar veni cadourile pentru copii. ci folositor şi pe gustul partenerului de afaceri. nu se vor oferi arabilor produse cu defecte sau incomplete. În condiŃiile în care arabii au credinŃa că animalul este nenorocos. Există şi aici unele lucruri care nu trebuie oferite drept cadouri.zişii „intermediari”. vă veŃi abŃine să admiraŃi un obiect. primite cu plăcere. ci de cea a simplului intermediar. Astfel. După aceea însă. Aceşti oameni sunt preŃuiŃi nu numai pentru inteligenŃa. care fac în aşa fel încât contactele şi convorbirile să se desfăşoare cu eficienŃă. Cadourile în America latină În Ńările Americii latine. pentru a nu gafa şi a vă plasa onorabil în sistemul de relaŃii şi obiceiuri locale. orice cadou semnificativ este un deschizător de drum şi un motiv de apropiere şi mai mare. Spre deosebire de Ńările Europei vestice. obiecte de 185 . deşi există si obiceiuri sau comportamente asemănătoare cu cele din America de nord. de regulă. Este recomandabil să gravaŃi numele destinatarului pe cadoul dorit. ele vor fi mult mai apreciate de gazdă.2. Ci întotdeauna cu un cadou. gustul celui care-l primeşte. până când relaŃiile de afaceri nu s-au cristalizat şi nu au devenit oarecum prieteneşti.

• pensionarea. cât şi pentru familia şi prietenii săi. un album. un cuŃit. respectiv nunta. Atât pentru el. acum fiind un moment la fel de potrivit să oferiŃi cadouri.aprins. dar o foarte mare obligaŃie pentru tine. • naşterea unui copil. Câteva cuvinte despre fiecare caz în parte. Cu atât mai mult. ziua de naştere etc. asemenea motive există sau pot fi „găsite”. Cadoul primit. Fiecare dintre acestea pot avea anumite opŃiuni. cadourile se oferă în următoarele împrejurări: • sărbători naŃionale sau religioase. • căsătoria. Oferirea de cadouri în diferite ocazii Aşa cum menŃionam deja. Desigur. psihologia angajatului depinde de bunul mers al companiei.). asemenea gesturi par suspicioase. deoarece moralul.culoare neagră sau roşu . Decizia pe care o ia conducerea într-o asemenea problemă are o mare importanŃă.). care diferă mult. a) Oferirea de cadouri cu ocazia unor sărbători ale unei naŃiuni este o practică în toată lumea. chiar dacă este unul de valoare mică. Avem în vedere atât sărbătorile religioase (Anul nou. în primul rând oferă cadouri firmele serioase pentru proprii angajaŃi. care sugerează întreruperea relaŃiilor sau o batistă. cât şi cele naŃionale. latino-americanii organizează mese relaxante după încheierea negocierilor. • aniversări (ziua numelui. cel mai potrivit moment pentru acest lucru fiind după încheierea discuŃiilor. dacă darul este însoŃit de o scrisoare în care să se mulŃumească pentru activitatea desfăşurată. şi în cea latino-americană nu trebuie să admiraŃi insistent un anumit obiect sau o colecŃie de obiecte din casa partenerului de afaceri. Ca şi în alte zone geografice (Asia de exemplu). Altfel. În aceste Ńări. nu se oferă niciodată cadouri în timpul negocierilor de afaceri. cum ar fi un coş cu flori. cât şi de obiceiurile zonei sau Ńării respective. Desigur. care amintesc de perioade dificile. care sugerează ştergerea lacrimilor. trebuie să ai un anumit motiv pentru a oferi sau primi un cadou. Un motiv „normal” dacă nu şi justificat. De regulă însă. reprezintă pentru angajat un motiv de bucurie. de mândrie chiar. într-o atmosferă relaxată şi fără tensiunile inerente negocierilor.6. La fel ca şi în lumea arabă. deoarece acesta se va simŃi obligat să vi le ofere drept cadou. naşterea şi învierea Domnului etc. ceea ce poate să nu fie o mare pierdere pentru el. • cineva aflat în suferinŃă. atât în funcŃie de cât de bine le merg afacerile. 186 . 9.

Este vorba de sărbătorirea datei nasterii. ca de altfel în întreaga lume.) sau o casetă cu sticle de vin de soi. sefului sau prietenului. de sărbători se trimit. se obişnuieşte. cosmetice. În aceste condiŃii. bibelouri de calitate superioară. Dar şi colaboratorilor şi persoanelor publice (mai ales oamenilor politici şi în primul rând celor care deŃin funcŃii în legislativ sau executiv). cât şi din alte continente. InstituŃiile şi firmele serioase Ńin o evidentă foarte exactă a datei de naştere a angajaŃilor sau a unor persoane importante pentru ele. Prilejul este cu atât mai bine venit dacă sărbătoritul te invită la o asemenea aniversare. mai ales în luna decembrie (lună a cadourilor). În acest caz. Nu aici se fac economii. modul în care cel în cauză sărbătoreşte evenimentul şi. a unui număr de ani (de regulă. la care participă întreg personalul. dar mai ales pentru cel sărbătorit. unde nu se mai Ńine cont de poziŃia ocupată în organigrama firmei. dar mai ales bijuterii. Pentru femei se oferă. cel mai uşor lucru este acela de a-i oferi o sticlă cu o băutură fină (whiski. atât cel de execuŃie. alături de alte lucruri. Lista obiectelor ce se pot oferi cu un asemenea prilej este lungă. Acestea se fac. felicitări. Atât personalului firmei. atât din Europa. de petreceri. lista putând să continue. flori. 187 . discuri. neexistând fonduri alocate pentru aşa ceva. În primul rând la firmele private. sub formă de aranjamente florale sau buchete de flori. Cred că nu este o plăcere mai mare pentru o persoană sărbătorită. Este un prilej de bucurie pentru toată lumea. bineînŃeles. Când mergi la un bărbat sărbătorit. un ceas. dar şi o cămaşă sau o cravată de calitate. în primul rând. se obişnuieşte a se oferi. după ce petrecerea s-a sfârşit. coniac etc. alături de flori. diferite lucruri de îmbrăcăminte sau accesorii. casete sau CD-uri cu muzică bună. Indiferent de aceste criterii. întotdeauna se oferă. trebuie avut grijă în ceea ce priveşte modul cum arată aceste flori. poziŃia în organigramă. Cele cu capital de stat nu pot face încă acest lucru. rotund) de la căsătorie etc. florile primite. Nu avem în vedere aici cadourile care se fac mai ales cu ocazia sărbătorilor religioase. albume etc. mai ales de sex feminin ( dar nu numai) decât aceea de a-şi admira. De asemenea. între prieteni sau rude. la români.În multe Ńări. Ea diferă în funcŃie de multe criterii: zona geografică. atât femeilor cât şi bărbaŃilor. să se organizeze „acŃiuni”. cât mai ales „şefilor”. sexul. cupe sau vaze de cristal. un ac de cravată. Este vorba de „ieşiri” la restaurant. a onomasticii. au intrat în obiceiul românilor si este foarte bine că este aşa. b) Cele mai multe cadouri sunt oferite cu ocazia unor aniversări din viaŃa colegului. cât şi cel de conducere sau chiar patronatul. Şi la noi există preocupări în acest sens. din aur.

nu uita să-i trimiŃi cel puŃin o felicitare. Alte firme sunt mult mai preocupate de un asemenea eveniment. de regulă. se trimite părinŃlor un cadou care să marcheze evenimentul. se va scrie o frumoasă urare. Desigur. De reŃinut însă că pachetul trimis va fi neapărat însoŃit de un aranjament floral. d) Sunt destule cazuri în care conducerea unei instituŃii. pe care vor fi gravate. o telegramă sau să-i dai un telefon. un director poate şi trebuie să participe la nunta adjunctului său sau a copiilor acestuia. imprimate sau ştanŃate numele cuplului. ele trebuie să fie bine ambalate şi însoŃite de o carte de vizită în care să scrii cu mâna ta câteva cuvinte sincere. fie să nu se onoreze niciuna. primeşte invitaŃii pentru a participa la nunta unor subordonaŃi sau a copiilor acestora. Ca regulă generală. recurgând la idei precum: • oferirea unor lucruri care sa aibă legătură cu viitoarele activităŃi ale proaspătului pensionar. un conducător nu va trebui să trimită cadouri (sau potrivit obiceiului în România. pe care vor fi înscrise perioada în care persoana respectivă a lucrat în firmă sau chiar numai data pensionarii şi emblema companiei. Dacă totuşi eşti departe de cel sărbătorit. e) Cadoul pe care îl alege o firmă pentru un coleg care se pensionează va depinde atât de rangul pe care acesta l-a avut cât şi de timpul lucrat de el în cadrul firmei. 188 . Cu un asemenea prilej. dar şi al unei familii prietene şi. bine întemeiate însă. prin care va transmite urări de fericire noului cuplu. listaobiectelor ce se pot face cadou este relativ lungă.Oricare ar fi obiectele oferite. c) Un prilej minunat de a face cadouri îl reprezintă naşterea unui copil al angajatului companiei. bani) unui angajat. precum un echipament de pescuit. Astfel. sau efectiv nu poŃi participa la bucuria acestuia. Pe rama acesteia. data nunŃii şi iniŃialele conducătorului (conducătorilor) expeditor. eventual de aur sau ceasornice. şi în acest caz. trebuie să onoreze invitaŃia primită de la un şef al său. strânşi în jurul persoanei în cauză. Cu atât mai mult. un angajat. De cele mai multe ori. este recomandabil fie să se onoreze toate invitaŃiile. Dacă totuşi participă la un asemenea eveniment. Refuzând invitaŃia. dar va trimite o scrisoare de mulŃumire. un dar pentru noul născut înseamnă mult mai mult pentru părinŃi decât un dar pentru ei. o asemenea scrisoare poate fi însoŃită de un aranjament floral. al unor rude. pot exista unele excepŃii. Desigur. conducerea firmei va oferi un cadou. • o fotografie cu toŃi foştii colegi. precum ceasuri de mână. din inimă. Desigur. Unele firme dăruiesc articole standard. cu atât mai mult. a unei firme. dacă este invitat.

Pe coperta albumului. Ele trebuie să aibă în vedere cazurile particulare când se pensionează un director. apă de colonie. făcute însă cu afecŃiune şi umor. În momentul culminant al petrecerii se vor rosti tradiŃionalele toasturi. se pot oferi: • o floare într-un ghiveci care cere o mai puŃină îngrijre. unui coleg bolnav. bolnavi sau accidentaŃi. fie la fostul loc de muncă. se poate organiza de către firmă şi o mică petrecere. dacă există resurse. fie la un local public. discursurile care se rostesc cu acest prilej. inclusiv de petrecerea de pensionare. dar de bună calitate (săpun de baie. când se pensionează o femeie. este bine ca la o asemenea petrecere să participe şi familia celui sărbătorit. • un album. spitalizat. 189 . fie subordonat.). alături de documentele excursiei se va „ataşa” un plic cu bani de cheltuială.• un album din piele. a unui prânz sau a unei cine. pe cheltuiala sa. La noi se obişnuieşte însă ca cel ce se pensionează să se ocupe personal de sărbătorirea evenimentului. În acest din urmă caz. dacă este posibil. inclusiv transportul cu avionul (şi mai emoŃionant ar fi cu vaporul) pentru pensionar şi soŃia (soŃul) acestuia. va fi imprimat un text adecvat. pentru cei aflati în spital. dar intră în codul manierelor elegante să te interesezi de situaŃia colegului de muncă. care va conŃină fotografii în legătură cu cariera şi diverse amintiri comune. Alături de asemenea cadouri. cu litere aurii. f) O situaŃie specială o prezintă darurile ce trebuie să se facă unui coleg aflat în suferinŃă. filmarea evenimentului etc. cu prilejul excursiei. urmate de „tachinările” de rigoare. • bilete pentru o excursie. dar şi articole din presă apărute de-a lungul timpului. transmiŃându-i urări de sănătate si mici „bârfe” ale acestora. mai ales în conditiile economice actuale. Este nu numai colegial. se poate organiza o masă sub forma unui cockteil. • o casetă audio pe care au fost imprimaŃi colegii bolnavului. • un portret pictat al fostului coleg sau. • articole pentru igiena personală. De regulă. Este însă o treabă nu tocmai usoară si care presupune mult „curaj”. • un halat de baie. Eventual. Pe cât posibil. chiar un bust sculptat. întrun loc foarte plăcut. spray de cameră etc. aflat într-o asemenea situaŃie – fie el sef. Sunt şi alte aspecte pe care le presupune sărbătorirea pensionării.

comportamentul femeii – soŃie crea sau. al bărbaŃilor în 190 . limitându-se doar la calitatea acestora de secretară a directorului (la birou) şi de soŃie a acestuia (acasă). să stăpânească bine codul manierelor elegante. procesul de emancipare al femeilor a evoluat foarte rapid. RelaŃiile bărbaŃi – femei în viaŃa cotidiană Până acum 40 – 50 de ani. dimpotrivă. strica imaginea soŃului şi implicit a companiei sau instituŃiei pe care acesta o reprezintă. etc. trebuie să participe la o serie de întâlniri la care este invitată. în special. în calitatea ei de persoană publică (cadru de conducere sau om de afaceri). soŃia omului de afaceri – în lumea apuseană – sau a unui cadru de conducere (politică sau administrativă) . O astfel de soŃie aproape că nu mai există astăzi. În această a doua calitate. Aceasta nu înseamnă însă că nu trebuie să fie pregătită să apară alături de soŃ . „doamna director”. Cum după anii ’60. cultură. De altfel. În aceste condiŃii.şi susŃină soŃia atunci când aceasta. „doamna academician” etc. Chiar dacă soŃia unui înalt cadru de conducere sau a unui potent om de afaceri este casnică – fiind însă din ce în ce mai rare asemenea cazuri – ea are propriile hobby – uri. cei din generaŃia a 3 – a îşi amintesc că formula obisnuită de adresare unei femei era „doamna general”. Dar acum şi reciproca este adevărată. sport. prezenŃa femeilor în viaŃa social – economică. în general şi în suita cadrelor de conducere. la dispoziŃia soŃului său. era un lucru relativ rar.CAPITOLUL 10 FEMEIA ÎN SOCIETATE 10.persoană publică – când prezenŃa ei are o importanŃă deosebită pentru el.1. comportamentul societăŃii faŃă de femei. Tocmai de aceea ea trebuia să aibă o anumită cultură generală.) sau este implicată în activităti caritabile ori urmează anumite forme de învăŃământ (mai ales învăŃarea de limbi străine). în permanenŃă. şi bărbatul soŃ trebuie să fie gata să . Ea nu mai trebuie să fie. în domenii diverse (artă. poate cu unele excepŃii din rândul celor din generaŃia mai în vârstă.în lumea răsăriteană – se bucura în anii ’60 de aceeaşi importanŃă a poziŃiei sociale – ca şi soŃul său – ea fiind prezentă la toate întâlnirile importante ale acestuia. în general să posede o serie de calităŃi absolut indispensabile.

şi. În societate sau acasă. Femeia conducător. Ele observă cu un ochi mult mai atent detaliile mărunte şi au. prin urmare. Lumea afacerilor este o „lume dură”. subordonate sau chiar şefe.general. s-a schimbat în mod semnificativ. manierat faŃă de colegele sale. Ca urmare. iar acasă soŃiile (iubitele) sunt tratate într-o manieră cu totul deosebită. pot fi găsite explicaŃii. Desigur. în cele mai multe cazuri. ExplicaŃii de genul: Domeniul afacerilor este prin excelenŃă unul tehnic. impuse de societate şi nu cu cele impuse de sex. în majoritatea 191 . colegă sau subordonată. dându-se un alt sens noŃiunii de colegialitate. De fapt. Mai mult decât atât. potrivit sensibilităŃilor sale intelectuale. se purta. vehiculată în lume şi. pentru a fi conducător. dar şi femeia om de afaceri este. apreciată la justa ei valoare. mai mult sau mai puŃin obiective. manageriale şi psihologice reale. cu atât mai mult. ale cauzelor care au general o asemenea concepŃie. există şi excepŃii. Aceasta deoarece. în primul rând. care ar „depăşi” inteligenŃa şi aptitudinile socio – profesionale ale femeii. femeile sunt judecate prin contribuŃia pe care ele o pot avea la bunul mers al activităŃilor desfăşurate. Acum oamenii se tratează de la egal la egal şi acŃionează în concordanŃă cu regulile generale de protocol. Sarcinile psiho – sociale ale femeii nu permit acesteia alocarea unui timp corespunzător afacerilor şi activităŃilor aferente acestora. astăzi el nu o mai face în mod automat. din păcate. fiind tratate ca partenere de echipă (la locul de muncă) sau de viaŃă (acasă ). supusă unor „legi nemiloase” ale concurenŃei – de multe ori nu tocmai corectă . Un asemenea dublu standard are în vedere deci. nu poate constitui obiectul unor preocupări feminine. bărbaŃii tratează femeile ca pe orice alt coleg (la birou). de exemplu. pe meleagurile noastre balcanice. Ideea potrivit căreia femeia nu este „făcută” pentru afaceri şi. Este o idee însă cu totul perimată şi mai ales falsă. toate aceste „argumente” nu sunt altceva decât idei preconcepute şi mai ales dăunătoare realităŃilor economico – sociale. BineînŃeles. cu atât mai puŃin. comportamentul diferit al bărbatului faŃă de femeie (atât la birou. din obişnuinŃă. odată cu pătrunderea femeilor în viaŃa publică. mult mai apropiată de cavalerismul tradiŃional. este încă. comportamentul cavaleresc a fost înlocuit cu un gen nou de maniere. Mai mult. de afaceri (abilitate evidentă mai ales la femeile care au născut şi crescut copii). cât şi acasă). bărbaŃii adevăraŃi nu „pregetă” să scoată în evidenŃă rezultatele colegelor. realitate în care rolul şi importanŃa femeii devin din ce în ce mai insemnate. trebuie avut în vedere că femeile au o abilitate înnăscută de a intui şi descifra gesturile partenerilor de negociere. Este o „înjosire” a bărbatului să „trateze” afaceri cu o femeie. Dacă pe vremuri conducătorul.

sigur. Într-un asemenea context. Modul în care colectivul în general. sigur va rămâne însărcinată şi îşi va întrerupe sau chiar abandona locul de muncă. va diminua buna reputaŃie a colectivului. în particular. nu de puŃine ori. mult mai mult tact decât bărbaŃii. nu ar trebui luată în discuŃie pentru o promovare.2. nu este îndeajuns de pricepută pentru rolul pe care îl ocupă sau pentru lumea afacerilor. Comportamentul femeii persoană publică RelaŃiile între oameni în societate – la locul de muncă sau în orice altă parte – depind de o varietate de factori. trebuie menŃionat că. maniere elegante. viitorul ei profesional. o comportare instabilă si imprevizibilă. Dacă arată bine şi mai este şi nemăritată. fiind astfel negociatoare mult mai subtile decât aceştia. Chiar înainte de a avea măcar şansa să se afirme. bunele maniere fiind la fel de importante ca şi performanŃele în muncă. Când va fi indispusă. Deşi asemenea „argumente” pot apărea la prima vedere exagerate. să aibă. Pe de altă parte însă. important rămâne faptul că oamenii – bărbaŃi sau femei – să aibă un comportament normal. există o vorbă din bătrâni. Cu atât mai mult în cazul femeilor. privesc o femeie nou sosită într-un post de conducere poate să influenŃeze. cu adevărat. De altfel. în orice postură s-ar afla. înseamnă că nu dă dovadă de feminitate. femeile sunt mai sensibile şi mai impulsive decât bărbaŃii. De cele mai multe ori. într-o mare măsură. Dacă nu arată bine. de modul în care este apreciată de către aceştia. despre o femeie nou numită într-o funcŃie de conducere sau despre femeia om de afaceri se gândeşte ( în mod stereotip şi inexact) astfel: Dacă se impune. femeia trebuie să adopte un comportament cât mai 192 . 10. va distrage bărbaŃii din colectiv. Dacă este măritată şi are copii. La fel se pune problema şi în cazul femeilor conducător. Dacă nu este măritată este ceva în „neregulă” cu ea. Dacă este măritată. Desigur. deoarece va avea „probleme” în familie. care spune că femeile sunt purtătoarele manierelor elegante. Dacă vorbeşte cu mai puŃină fermitate. Dacă se investesc timp şi bani în pregătirea ei şi mai este şi tânără. ele sunt frecvent auzite şi în zilele noastre. îşi va neglija munca. Aceasta deoarece. cariera unei femei poate fi distrusă de modul în care o privesc colegii. bărbaŃii ce fac parte din acesta. în condiŃiile în care de la acestea se aşteaptă întotdeauna să aibă o comportare exemplară.cazurilor. femeile sunt judecate după standarde complet diferite în raport cu bărbaŃii. va avea. în relaŃiile sale cu colaboratorii.

atunci când este cazul. Va încerca să fie un mentor care inspiră simpatie şi un model demn de urmat pentru celelalte femei din colectiv. chiar la locul de muncă. amintindu-şi în permanenŃă de dificultăŃile pe care le-a întâmpinat la începutul carierei. Nu va învinovăŃi niciodată pe alŃii pentru greşelile ei şi. la care poate apela. astfel încât să le pară acestora mai puŃin primejdioasă. cu atât mai puŃin. pentru ajutorul primit într-o anumită situaŃie. colegelor. Să fie serioasă în pregătirea ei şi intransigentă în privinŃa calităŃii lucrărilor şi termenului de predare a acestora. într-un mod cât mai feminin. cu atât mai puŃin. Să înŃeleagă rostul ierarhiei în conducere şi să nu încerce să „forŃeze” lucrurile pentru a ajunge oricum şi oricând în vârful acesteia.exemplar. Să fie atentă la orice discriminare sau discuŃie necinstită care vizează o altă femeie din cadrul colectivului şi mai ales una absentă. să se glumească pe seama ei. Nu va ezita să-şi arate compasiunea. fără a fi însă invidioasă. acceptând. să facă un efort suplimentar ca să fie drăguŃă cu soŃiile colegilor ei. atunci când este însă cazul. Nu se va plânge de discriminare sau hărŃuire sexuală. Să fie întotdeauna punctuală şi să-şi creeze o bună imagine personală. o colegă. Nu se va lăsa complexată de laudele aduse unui bărbat pentru meritele acestuia la realizările colectivului. Să aibă simŃul umorului şi mai ales să ştie când să-l folosească. despre viaŃa sa amoroasă. decât dacă are motive justificate şi mai ales dacă o asemenea plângere este în folosul ei. Să fie plăcută şi agreabilă tuturor şi nu doar şefilor săi şi. fãră să fie prea autodispreŃuitoare. 193 . mai mult. Va mulŃumi sincer colegilor şi. cu atât mai mult. principalele reguli care trebuie respectate de către aceasta sunt următoarele: Împreună cu colegii săi – bărbaŃi sau femei – va urma toate regulile de conduită „impuse” de societate de-a lungul timpului. Dacă ne-am opri la modul de comportare al femeii la locul de muncă şi mai ales când aceasta face parte din staful organizaŃiei. având datoria să „calmeze” lucrurile şi să susŃină persoana care a fost nedreptăŃită. Îşi va menŃine separat viaŃa sa particulară de cea de la locul de muncă (în măsura în care se poate face în totalitate acest lucru) şi nu-şi va irosi timpul de muncă cu conversaŃii excesive despre familie şi. Nu se va jena de statutul său de femeie şi mai ales de intuiŃia caracteristică acesteia. ci mai degrabă va încerca să conserve o asemenea intuiŃie ca pe o calitate utilă.

femeia – conducător sau om de afaceri – trebuie. O modalitate relativ simplă prin care un bărbat. ea va fi mult mai atentă ca de obicei. În asemenea cazuri. în cadrul unei organizaŃii se simt marginalizate. în discursuri sau articole. Comportamentul femeii în anumite situaŃii speciale Există numeroase situaŃii „speciale” la care femeia. fie chiar ca simplă salariată. În discuŃii. unele chiar înalte. Ele nu au posibilitatea unui schimb ocazional de informaŃii cu bărbaŃii. văzând în acesta comportamentul femeii. 10. decât în cazul unui bărbat (să nu se înŃeleagă că suntem de acord că acesta poate să facă un asemenea lucru). pentru a demonstra că-şi pot îndeplini tot atât de bine obligaŃiile. profesorii. 194 . femeile zilelor noastre trebuie să fie mai manierate şi să muncească mai mult decât colegii lor bărbaŃi. să poată furniza informaŃii pertinente şi interesante grupului. aşa cum menŃionam şi mai înainte. ci va avea în vedere că ceilalŃi vor judeca comportamentul ei global. la care nu ar avea acces în mod normal. care îşi fac vizite la birou sau merg la câte o întâlnire improvizată. Când femeile Ńin pasul cu bărbaŃii. e o plăcere pentru ele să mai fie povăŃuite. fiind în avantajul acesteia dacă va dovedi şi un ascuŃit simŃ al umorului cu această ocazie. şefii sau colegii care Ńi-au acordat un ajutor deschis în carieră. oficiale sau poate particulare. frustrate. fără nici un fel de pregătire prealabilă. ci sentimentul că sunt excluse pe plan profesional. Nu sentimentul de umilire le deranjează pe aceste femei. va aminti pe cei care au ajutat-o. neuitând că vorbele urâte sună mult mai şocant venind din partea unei femei decât din cea a unui bărbat. unde se „vehiculează” date ori informaŃii sau chiar „bârfe”. Este total dizgraŃios să vezi o femeie „băută” la locul ei de muncă (ca de altfel oriunde). Din nefericire.3. coleg sau şef. Din acest punct de vedere. Este un lucru cu adevărat şocant şi mult mai „urât”. la o discuŃie. fie în calitatea sa de conducător sau de om de afaceri. pot fi de ajutor unei femei este aceea de a o „accepta” în „grupul de prieteni”. trebuie să facă faŃă. în general. la un „pahar”. la rândul său. Este absolut moral să-Ńi venerezi mentorii.Se va abŃine să folosească un limbaj indecent. colportate „din gură în gură”. în „joc” fiind nu numai persoana sa. la o „bere”. oferindu-i astfel posibilitatea să participe la discuŃii neoficiale. informale. sunt destule cazuri în care femeile care ocupă anumite poziŃii. iar uneori chiar disperate. Atunci când este totuşi invitată şi acceptă să iasă cu colegii bărbaŃi la un „prânz” (ca să nu spunem la un „pahar”). şi mai ales la începuturile acesteia.

195 . de exemplu. Nu trebuie neapărat să facă morală unui asemenea „bârfitor”. le va cere acestora să fie în permanenŃă anunŃată când lucrurile nu merg tocmai bine. Astfel. Dacă va fi deschisă în relaŃia ei cu asemenea subordonaŃi chiar din primele zile şi le va arăta că le „înŃelege” stânjeneala. O asemenea şefă tânără va trebui să-şi manifeste vizibil „mândria” că are în echipă sa bărbaŃi şi oameni în vârstă. „păpuşă”. în primul rând. în majoritatea cazurilor. să folosească un limbaj dur..ajute’’ şi pe ceilalŃi să o facă. Desigur. în primul rând bărbaŃilor. De asemenea. ci doar să-i reamintească delicat că atunci când vorbeşte denigrator la adresa femeilor. femeia în cauză trebuie să-i ceară ferm „obraznicului””să renunŃe la asemenea termeni. o femeie care cântăreşte. trebuie să-şi „ajute” colegul (sau dacă este cazul colegii) să folosească un limbaj corect şi respectuos atunci când discută cu ea despre alte femei. dacă un bărbat Ńine cu tot dinadinsul să irite o femeie. Când femeia conducător îşi asumă o asemenea responsabilitate. viitoarea relaŃie are şanse de a fi de bun augur. ea trebuie să-şi asume şi riscul unei eventuale ostilităŃi a subordonaŃilor. Unii cred că o asemenea soluŃie.3. să le explice cu grijă şi exact scopurile finale ale activităŃii pe care o depun cu toŃii. SimŃul umorului. slăbuŃă ar fi ca aceasta să fie foarte exigentă. Există însă şi în asemenea situaŃii soluŃii de a ieşi din impas. este suficient să i se adreseze cu un apelativ de genul „dulceaŃo”. Dacă se întâmplă un asemenea incident (pentru că în ultimă instanŃă este vorba de o excepŃie. exprimându-şi deschis aprecierea pentru perspicacitatea şi experienŃa acestora. va avea în vedere că. are aceleaşi „probleme” în a fi luată în serios de subordonaŃi şi în primul rând de barbaŃi. iar la rândul ei. un incident).10. ca si una solidă. că este neajutorată. Persoanele în cauză trebuie să încerce să-şi uite aspectul fizic şi să-i . 40 kg. fie aceasta chiar şefă. decât pe oricine altcineva. să „se răstească” la ceilalŃi în permanenŃă. rămâne cel mai bun antidot pentru problemele create de aspectul fizic al unei femei. îşi jigneşte. Pe de altă parte însă. atunci când „şefa” este mică de statură. să-i înŃeleagă. dublat de talent şi competenŃă. va încerca să-şi apropie colaboratorii. dar mai ales pe sine. se va afla întotdeauna în dificultate faŃă de subordonaŃii ei şi cu atât mai mult dacă aceştia sunt mai în vârstă sau cu preponderenŃă bărbaŃi. o femeie slăbuŃă (fizic). O şefă tânără şi subordonaŃii acesteia O femeie tânără. Desigur. aspectul fizic masiv sau plăpând ascunde diverse tipuri de personalitate. „scumpo” sau „iubito”. iar atunci când are un anumit „gabarit” să lase impresia celor din jur. „reamintindu-i” exact numele şi funcŃia deŃinută.1. numită conducătorul unui colectiv sau al unei organizaŃii.. soŃia sa.

Aceasta însă. să fie circumspectă. care se pot împrospăta. în faŃa televizorului. liniştită. dorite sau chiar nedorite.2. o femeie care călătoreşte singură nu trebuie privită neapărat şi ca o femeie „disponibilă”. Femeia în deplasare (delegaŃie) Cele mai multe dintre femeile care călătoresc în interesul afacerilor sau serviciului se simt aproape total nesigure în privinŃa a ceea ce pot sau nu-şi pot permite într-o asemenea deplasare. Majoritatea îşi petrec zilele în discuŃii. Femeia. dacă vrei. Atunci când primeşte vizite la birou. care apoi vor fi oprite foarte greu şi cu mult efort. Dacă totuşi eşti în cautarea unei relaŃii serioase şi de durată. dacă discuŃiile se prelungesc. la un concert etc. iar serile. Aceasta chiar şi atunci când este vorba de doi oameni foarte apropiaŃi.Aceleaşi probleme deosebite se pun şi în relaŃiile cu persoane din afara organizaŃiei. în camera de la hotel. Dar o femeie trebuie să-şi controleze întotdeauna reacŃiile tandre mai ales la locul de muncă. se poate folosi foarte bine patul ca pe o masă de conferinŃă. dacă are interesul continuării acestora. numai după ce ştii sigur că respectivul nu este căsătorit şi că nu deŃine o funcŃie mult mai înaltă decât a ta. nu se poate afişa oricum şi după bunul ei plac în relaŃiile cu partenerii de afaceri sau de negocieri. În acelaşi timp. dar şi fără riscuri. nu trebuie să vrei ceva mai serios decât o întâlnire oarecare. trebuie să fii îndeajuns de înŃeleaptă şi să o cauŃi cât mai departe de companie şi de clienŃii acesteia. O asemenea femeie are toate motivele de a se teme să nu fie luată drept o pradă uşoară sau. nu pot exista motive serioase care să te împiedice să-i ceri să te însoŃească la o petrecere sau să-l inviŃi acasă la cină. apă minerală sau sucuri răcoritoare. mai grav. Cei care nu cunosc relaŃiile existente vor da naştere. făra nici un entuziasm. de exemplu. persoană publică. poŃi accepta. aproape sigur. se va apela la cafele. De asemenea. În sfârşit. 10. la bârfe. trebuie să fie deosebit de atentă în ceea ce priveşte ospitalitatea oferită. Dacă totuşi te afli într-o situaŃie specială şi. eventual într-o cameră de hotel. va oferi fructe proaspete.3. în negocieri. la o piesă de teatru. Desigur. astfel încât să-l facă să creadă (dar şi pe ceilalŃi) că îl linguşeşti sau că eşti insistentă. ea trebuie să dea dovadă de multă abilitate. Desigur. un asemenea gest va face din pat un obiect cât se poate de nesexual. dacă un partener de afaceri sau chiar un client te invită la restaurant. femeia aflată în postura de conducător al unei organizaŃii sau de om de afaceri. Dacă discuŃiile se poartă în deplasare. Dacă se va afla totuşi în situaŃia de a fi acostată într-un mod 196 . drept o femeie uşoară. te simŃi „atrasă” de un partener de afaceri.

un obiect cât se poate de nesexual. dacă poate să ia loc pe scaunul liber. Ńine capul sus şi. dându-i de înŃeles că nu vei continua să-i Ńii companie toată noaptea.neplăcut de un străin. trebuie să arăŃi ca o adevărată profesionistă. politicos. precum şi de modul în care te comporŃi. Desigur. uită-te în altă parte. Dacă doreşti neapărat să serveşti masa într-un anume restaurant. Intră în restaurant cu servieta sau cu câteva dosare. eventual atrăgător. aşa cum arătam mai înainte. Al treilea rând de bautură este însă periculos. trebuie să aibă curajul şi să coboare în barul hotelului sau să servească cina în restaurantul acestuia. cheamă ospătarul sau părăseşte masa. O imagine potrivită de afaceri este exprimată de modul în care te îmbraci. comunicându-Ńi numele. Într-o asemenea situaŃie. Mai ales dacă eşti femeie. fără a afişa însă o expresie de panică sau de dispreŃ total. că nu mai sunt decât câteva minute până când trebuie să pleci. Dacă comandaŃi amândoi încă un rând. Servirea mesei în perioada când eşti în deplasare este o altă mare „problemă”. funcŃia şi compania pe care o reprezinŃi. Dacă un asemenea individ vine spre tine şi se aşează neinvitat la masă. nu este neapărat nevoie să-l refuzi. Dacă observi că un bărbat te priveşte atent. Explică-i totuşi. în cele mai multe cazuri. va respecta câteva reguli elementare: De fiecare dată când călătoreşti în interesul propriei afaceri sau pentru compania pe care o reprezinŃi. încă de la început. spune-i clar. Dacă însoŃitorul te invită să serviŃi împreună cina şi dacă îŃi face plăcere acest lucru. ea nu va trebui să-şi petreacă neapărat serile închisă în camera de hotel din cauza unei experienŃe trecute. Dacă este necesar să aibă loc o serie de discuŃii. fără nici un fel de stânjeneală. dacă vrei. spune-i ospătarului: „doresc o masă pentru o persoană”. întâmplătoare şi neplăcute. se poate folosi foarte bine patul ca pe o masă de conferinŃe. sau chiar amândoi. vine la masa ta şi te întreabă. Dacă însă un bărbat. pe un ton ferm. Dacă are chef. ele se pot desfăşura în camera de hotel în care eşti cazată. O asemenea precauŃie îŃi dă şansa să scapi de el. poŃi accepta. Dar. în mod absolut obligatoriu. veŃi regreta că l-aŃi comandat. deoarece un asemenea comportament ar constitui semne de stânjeneală. dacă-i găseşti compania neplăcută. ViaŃa a demonstrat că. fă-l să înŃeleagă că-l vei plăti tu. înainte de a intra în restaurant că îŃi vei plăti consumaŃia şi că nu vrei să rămâi datoare. fără a-i lăsa nici un fel de drept de replică. un asemenea gest va face din pat. Va înŃelege astfel că nu eşti o femeie „uşuratică” şi care doreşte să „agaŃe bărbaŃii”. Dacă se oferă să-Ńi plătească băutura. va trebui să-l pună imediat la punct. fă în prealabil o rezervare. Astfel: 197 . acesta este rândul pe care unul dintre voi.

orice femeie trebuie să aibă o viziune clară a rolului pe care îl va juca în eventualele situaŃii conflictuale generate de conducerea unor colective sau derularea unei afaceri.) sau de om de afaceri. mai ales din punctul de vedere al relaŃiilor interumane: contactarea şi convingerea partenerului de afaceri. fă şi tu acelaşi lucru. la masă. ViaŃa a demonstrat că o afacere poate câştiga în eficacitate prin aportul femeii. deoarece literele din ziar înseamnă degete murdare pe o faŃă de masă albă şi curată. uneori chiar apriori. Desigur. dar nu este deloc civilizat să stai tot timpul cu ochii în ea. efectul de emulaŃie. Cu o condiŃie însă: să li se acorde credit din partea celor din jur şi. 198 . respectiv la micul dejun. în aşteptarea momentului servirii acesteia. obligaŃiilor pe care le incumbă postura de persoană publică sau de om de afaceri. cu atât mai mult. atunci când se implică totuşi. Încercând să desprindem o concluzie a celor prezentate. se poate spune. cu cât este mai plăcut să serveşti masa de una singură decât în compania unei persoane dezagreabile sau plictisitoare. Mai mult decât atât. De asemenea. înainte de a începe asemenea activităŃi. este dreptul fiecăruia să se bucure de masa pe care o serveşte şi de ambiantă. dacă nu îŃi este indiferent. fără nici un fel de teamă de a greşi. deşi femeile sunt încă mai puŃin întâlnite în afaceri. şi cea de conducător de organizaŃie (companie. deoarece ceilalŃi ar putea să creadă că ai un complex de inferioritate şi Ńi-e teamă să fii privită. ce poate să ducă la un dinamism superior afacerii etc. nu sunt rare cazurile care determină unele femei să renunŃe. în cele mai multe cazuri. Aceasta. o fac cu rezultate bune. necesită din partea femeii o anumită adaptabilitate. de către bărbaŃi. Există însă şi aici o excepŃie.Dacă te intimidează faptul că eşti văzută singură. la fel bine (uneori chiar cu rezultate mai bune) ca şi bărbaŃii. în special. Nu este chiar frumos să citeşti ziarul asteptând să Ńi se servească masa. acceptată aproape de toată lumea. instituŃie etc. Apărând multe şi diverse constrângeri. Dacă simŃi că te fixează cineva (desigur. uneori chiar mai bune decât bărbaŃii. De fapt. poŃi să-Ńi petreci o parte din timp notând ceva în agendă. animarea şi păstrarea echilibrului echipei. fără nici un fel de problemă. fără ca intimitatea să-i fie deranjată. În aceste condiŃii. se poate răsfoi o carte. că femeile pot să facă faŃă. un bărbat) ignoră-l sau. asemenea tuturor ocupaŃiilor specifice mai ales bărbaŃilor.

Bucureşti. 1992-1994 Pistol Gheorghe. Ed. Inc. Antet. Negocierea. Conducerea afacerilor. uz intern. 1972 Marin George.. Bucureşti. Quest Research Publ. bilingvă.V. Negocierea afacerilor.Tribuna economică’’ nr. Serial în . Codul manierelor în afaceri. 1996 Pistol Gheorghe. Teora. TranzacŃii internaŃionale. Politică. Bucureşti. . IndependenŃa Economică.. 1997 Popescu Dan. Antet. Bucureşti. Serial în . Institutul naŃional de cercetări comerciale . 1999 Dobrescu Andrei. 1998 Joule R. 1998 Kennedy Gavin. 1997 Rentrop & Straton. Sylvi. Ed. Ed. Bucureşti.V. Beauvois J. Tratat. EdiŃie adăugită şi revizuită. The practical quide to the strategies and tactics of conflict baraining. Madgearu’’. Bucureşti. The effective negociator. Ed. Contract de afaceri. Partea a III-a. Teorie şi practică. Bucureşti. Arta de a negocia. Eurasin SRL. 1997 Bondrea Aurelian.. Sterling Lord Literistic. Ed. 51-52/1996 Popa Ioan (coordonator). 1994 Pistol Gheorghe. Bucureşti. Ed. 1998 Puiu Alexandru. 1993-1994 Pistol Gheorghe. Academia de Studii Economice. ediŃia a doua. Teoria şi practica negocierilor.Telefax’’.Jurnalul afacerilor’’. Negocierea. Tehnici de comerŃ exterior. Ed. Ed. Manipularea în negocieri. UzanŃe diplomatice şi de protocol. Turcu Fulvia. Negocierea. Comunicarea. Bucureşti.. Management în afaceri economice internaŃionale. Societatea ŞtiinŃă şi Tehnică SA.BIBLIOGRAFIE Atkinson Gerald. Arta negocierii. Sociologia opiniei publice şi a mass media. 1998 MaliŃa Mircea. Economică. 1998 199 . Editura FundaŃiei România de Mâine. 1998 Stanton Niki. Ed. 1997 Hiltrop Jean.. Bucureşti. Negocierea afacerilor şi uzanŃe de protocol. Bucureşti. Tratat de manipulare. Bucureşti. 1997 Georgescu Toma. 1975 Baldrige Letitia.L. Udalt Sheila. NaŃional. Scripta. Negocierea perfectă. Ed. Caiet de seminar. în . Ed.. Ed. 1997 Souni Hasan.

Stoian Mihai. Dragne Emilia. II. Fota Constantin. 1993 Voiculescu Dan. Tehnici şi proceduri.formă de comunicare în relaŃiile interumane. vol. ŞtiinŃifică. Ed. 1991 200 . UzanŃe diplomatice şi de protocol. Ilinca Gheorghe. ComerŃ internaŃional. Bucureşti.Stoian Ion. 1997 Tănase Petre. Ed. Negociere şi diplomaŃie comercială. Bucureşti. Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Bucureşti. Negocierea . 1998 Stoian Ion. Caraiman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful