Raba loomastik

Loodusõpetus 6. klassile Mare Kivistik Harmi PK

Soo elustik on liigivaene
Miks? Taimi kasvab soos vähe. Taimedest vaid osa kõlbab loomadele toiduks. Miks ei kõlba toiduks? Taimed on kas mürgised või ei sobi oma nahksete lehtede tõttu.

Putukad
‡ Laukad on putukate sigimiseks ideaalsed paigad. ‡ Vastsed arenevad väikestes veekogudes ja niiskes turbas. ‡ Putukate ainus mure: valmikutele ei jätku toitu - soojaverelist looma /inimest. Seepärast soos putukad ründavadki kohe nad on näljased.

Verd imevaid putukaid soos
1. 2.

1. sääsk 2. kihulane 3. parm

3.

Kiilid ja ämblikud

Kiilid ja ämblikud toituvad teistest väikestest putukatest. Ämblikke on soos putukatest kõige rohkem.

Konnad, sisalikud, rästikud
Rabakonn koeb rabalaugastes. Toitub rabas elavatest putukatest. Rabakonna võime kohata ka igal pool mujal, kus on konnadele sobivad niisked elupaigad.

Arusisalik
Arusisalikud toituvad soos elutsevatest pisiputukatest.

Rästik
Rästik elab soode servades. Rästikut ei leia me keset kõrgsood ehk raba. Tal on seal vähe toitu ja liiga niiske elukeskkond. Rästik toitub konnadest ja sisalikest.

Linnud soos
‡ Soo sobib lindudele pesitsuspaigaks. ‡ Soo sobib lindudele varjepaigaks. ‡ Soos leidub lindudele liiga vähe toitu. (Tuleta meelde: mida vähem taimi, seda vähem putukaid. Mida vähem putukaid, seda vähem linde jne)

Sookurg
Sookurg pesitseb soos. Toitu käib otsimas ka põldudel ja niitudel. Nad toituvad konnadest ja sisalikest. Sookured saabuvad Eestisse märtsis. Siis toituvad nad näiteks jõhvikatest (kuremari).

Hallõgija
Toitub sisalikest ja kiilidest. Soosaartelt leiab ta ka hiiri. Tal on kombeks soetada toiduvarusid. Ta riputab püütud saaklooma mõne oksarao külge.

Kaljukotkas
Kaljukotkas pesitseb soosaartel. Kaljukotkas on meie suurim röövlind. Eestis väga haruldane linnuliik. Rabas on tema jaoks vähe toitu. Ta lendab saagiotsinguil metsade ja niitude kohal. Talle sobivad saakloomaks isegi kitsetalled või rebased. Talvitub pesitsuspaiga lähedal. Pesa teeb mõne suure põlismänni latva.

Rabapüü
Rabapüü on väga haruldane lind. Teda leidub vaid vähestes Eesti soodes. Ta ei suuda elada mitte kuskil mujal peale soo.

Imetajad soos
‡ Rabaservades võime kohata põtra. ‡ Soosaartel elavad metskitsed, mägrad, rebased ja hundid. ‡ Karu võime soos kohata kevadel, kui ta käib seal jõhvikatega maiustamas.

Hunt

Rebane

Mäger

Põder

Metskits

Pruunkaru

Tänan tähelepanu eest!