You are on page 1of 5

Uppfattningar om lågprisflyg

Uppsala med omnejd
1000 intervjuer utförda under
januari 2008
Fördelning av intervjuer

♦ Uppsala har delats upp i 4 delar; genom att två linjer
dragits nord – syd, öst – väst. Dessa sektorer är numrerade
1-4 med början i ”vänster hörn”
♦ Övriga områden är Knivsta, Enköping, Tierp och
Östhammar
♦ Intervjuerna har fördelats med 125 st per område
♦ De intervjuade är 16-76 år, fördelade med jämn spridning
över åldrarna, 51% kvinnor, 49% män
♦ I genomsnitt företas 1,8 flygresor per år, (viss osäkerhet
om en resa är enkel, eller tur och retur)

George A. Berglund
Är det intressant med lågprisflyg för dig?

Östh
Tierp
Knivsta
Nej, absolut inte
Enk
Nej, inte så intressant
Ua4 Varken eller/vet ej
Ua3 Ja, ganska intressant
Ja, mycket intressant
Ua2
Ua1
Totalt

0 20 40 60

George A. Berglund
Skavsta flygplats har ett utbud till Europa som innebär priser på,
från 1/6 del av kostnaden jämfört med Arlanda. Skulle ett sådant
utbud av flygresor vara intressant för dig i Uppsala?

Östh
Tierp
Knivsta
Nej, absolut inte
Enk
Nej, inte så intressant
Ua4 Varken eller/vet ej
Ua3 Ja, ganska intressant
Ja, mycket intressant
Ua2
Ua1
Totalt

0 20 40 60

George A. Berglund
Skavsta flygplats har ett utbud till Europa som innebär priser på,
från 1/6 del av kostnaden jämfört med Arlanda. Skulle ett sådant
utbud av flygresor vara intressant för dig i Uppsala?

Östh
Tierp
Knivsta
Enk
Ua4 Ja, mycket + ganska
intressant
Ua3
Ua2
Ua1
Totalt

0 20 40 60 80 100

George A. Berglund