P. 1
programa terapie ocupationala

programa terapie ocupationala

3.0

|Views: 3,695|Likes:
Published by carmenrr

More info:

Published by: carmenrr on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5234/ 01.09.

2008

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

Structurarea proceselor de cunoaştere la copilul cu deficienţă mintală se referă la dobândirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii (citit. aceasta din urmă fiind realizată prin intermediul activităţilor din cadrul ariilor curriculare „Terapii specifice şi de compensare”şi „Terapia educaţională complexă şi integrată”. dar şi dezideratului general. Aceste tipuri de activităţi sunt parte componentă a programului complex. în completarea programului centrat pe predare-învăţare-evaluare. Terapia ocupaţională. condiţionată de maturizarea emoţională şi atitudinală. acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială. programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educaţională complexă şi integrată” propun o intervenţie modulară. socotit) şi la formarea unor tehnici elementare de muncă intelectuală. urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă deschidere spre normalitate. E necesar ca activităţile desfăşurate în cadrul acestei arii să aibă un pronunţat caracter ludic. educaţiei. Procesul de învăţământ dintr-o şcoală specială trebuie să vizeze. ce îl susţin ca membru activ al acestor grupuri. Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copilului cu deficienţă mintală. Prin conţinutul lor. ci presupune elaborarea unor programe de lucru proprii. profunde şi/ sau asociate nu înseamnă înscrierea formală a acestora alături de copiii fără dizabilităţi. Socializarea şi activităţile ocupaţionale contribuie la formarea unei personalităţi adaptative. În scopul atingerii acestui deziderat major. Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” au un caracter orientativ. precum şi cunoaşterea/ respectarea regulilor de existenţă independentă. realizată pe domenii progresive. precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare. pe lângă componenta instructiveducativă. prin responsabilizarea sa faţă de activitate şi faţă de ceilalţi. principiul drepturilor egale. astfel. cu implicaţii metodologice intermodulare/ intradisciplinare şi intramodulare. Soluţiile educaţionale privind integrarea copiilor cu deficienţe mintale se regăsesc în realizarea unui curriculum deschis. cu un parcurs diferit de dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală a copilului obişnuit. sunt necesare următoarele: cunoaşterea propriei persoane. unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul asigurării unităţii instrucţiei. zonei proximei dezvoltări a fiecărui caz în parte. respectiv. de grup profesional şi social. articulate pe principii comune şi strategii incluzive.NOTA DE PREZENTARE Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe imperative a educaţiei comprehensive şi integrative pe care şcoala românească şi societatea se străduiesc să o implementeze în ultimii ani. Stimularea cognitivă şi Ludoterapia. a mediului şi a normelor de compatibilizare cu acesta. centrat pe copil şi respectând principiile educaţiei integrate: principiul normalizării. Finalităţile acestor programe au un caracter practic şi urmăresc formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială. astfel încât să răspundă cerinţelor individuale de dezvoltare. principiul diversităţii şi principiul unicităţii şi al individualizării. Activităţile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de către învăţătorul-educator (clasele I – aIV-a) şi de către profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu toţi elevii clasei. Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată” cuprinde următoarele discipline: Formarea autonomiei personale. sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficienţă mintală. Educaţia cognitivă a copilului cu deficienţe mintale are o notă de specificitate. Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu conţinut specific. Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă. Socializarea. şi o componentă compensator-recuperatorie. de evoluţie şi dezvoltare a copiilor/ tinerilor cu deficienţe mintale. La baza proceselor de învăţare recuperatorie stau educaţia senzorial-motrică şi dobândirea autonomiei personale şi sociale. structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi instrumental. acestea asigurând terenul educaţiei cognitive şi al integrării în comunitate. Integrarea educaţională a copiilor cu deficienţă mintală medie şi a celor cu deficienţe severe. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 1 . Se respectă. integrativ. compensării. jocul fiind cea mai eficientă cale de stimulare cognitivă în cazul acestui copil. Activităţile de tip ergoterapeutic asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe tânărul cu dizabilităţi pentru inserţia socio-profesională. scris. Pornind de la valenţele învăţării comutative. de formare a unei personalităţi apte de a participa activ la viaţa în familie. având ca scop final independenţa copilului/ tânarului cu dizabilităţi. integrative. desfăşurat de către profesorul psihopedagog şi au un caracter de terapie corectiv-recuperativă. oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerciţii de învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic corespunzătoare nivelului de dezvoltare psihofizică al elevilor cu deficienţă mintală şi. recuperării şi/ sau reeducării.

prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2. I-IV) OBIECTIVE CADRU: 1. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile 4. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru 3. Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 2 .CICLUL PRIMAR (CLS.

„Drumul şoricelului”. onomatopee. “Salata de fructe” . neted.imagine.3. “Recunoaşte vocea!” etc). exerciţii de discriminare tactilă (discriminare .structuri perceptiv-motrice de bază (culoare . îngheţată – rece etc. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. după 12 criterii (“Alege după culoare/ mărime!”etc. “Mirosuri plăcute/ neplăcute ”etc.tare. zahăr – dulce. mărime. organizare şi structurare spaţio-temporală. pantomimă) etc. cu amplitudine mare (ex: mişcări de dans. complexe.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. aspru etc “Săculeţul fermecat”) exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. polimorf . anotimp – imagine. prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul familiar Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor. exerciţii de discriminare auditivă (zgomote. tare. în spate. rotativ (joc „Mosorelul.tipuri de material: moale.schemă corporală şi lateralitate.A. în faţă. piatra . “Păpuşa demontabilă”. gimnastică. pluridirecţionale. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 3 . tactil etc) Exerciţii de identificare .mişcări variate. perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (sortări după un criteriu – culoare.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru. .formă . Formarea şi exersarea abilităţilor psihomotrice generale. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (mirosuri şi alimente familiare: “Ce gust are?”. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.mărime). “Ce a uitat artistul să picteze?”) Exerciţii de localizare a obiectelor. după anumite criterii. după un criteriu (“Aşază piticii după mărime!”) - - 1. ghemul şi şurubul”). Formarea şi exersarea Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: Exerciţii pentru învăţarea gestului rectiliniu în plan orizontal sau gesturilor manuale fundamentale şi vertical (joc ”Fierăstrăul şi rindeaua”.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: . Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor Exerciţii de asociere: acţiuni specifice momentelor zilei. Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: 3-5 imagini) 1. unele faţă de altele. deasupra-dedesubt etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor.) Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”.orientare.) Exerciţii de seriere obiectuală/ imagistică. formă). sunete. voci familiare “Graiul animalelor”. Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (pe.discriminare a elementelor componente ale schemei corporale proprii/ a partenerului (“Imaginea din oglindă”. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. “Recunoaşte obiectul!” etc. a coordonării motrice “Labirintul simplu”). sub. .

). casă.3. (“Solzii peştişorului”. „Mărgele” etc.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1. “Părul păpuşii”). „Paharul”. frământare. .exerciţii de înnodare/deznodare “Bentiţa”.îndoire şi lipire. linii frânte. aşezarea pionilor pe tabla cu găurele. zigzaguri în formă de linii. • origami . desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou.exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. de pliere a hârtiei etc. “Pomul de iarnă”. modelare a plastilinei.exerciţii de apucare. prin haşurare de linii). „Floarea”. • exerciţii cu operaţii simple asociate .. Exerciţii de prehensiune (prindere corectă a instrumentelor de scris) Divertisment grafic exprimat în mâzgălituri în diverse direcţii şi planuri (vertical.exerciţii de tăiere.exerciţii de simulare cusut (“Planşa cu găurele”). îndoire. Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii pentru control segmentar (mişcarea mâinilor. oblică. Exerciţii de atingere a vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna dreaptă apoi. Exerciţii pentru formarea . verticală. „Solniţa”. „Coif”. precizie. haşurări în spaţii determinate (tăbliţa de scris.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. incastrare. .„Evantaiul”. • conturare şi tăiere după şablon . cu ochii închişi Exerciţii de înşirare cu şi fără model. pliere şi lipire: • îndoituri simple (“Batista”) • lipituri simple (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc. “Fructe şi legume” • colaje – „Faţa de masă”. „Covoraş cu plante uscate”. cu cel de la mâna stângă. foaie bloc mare/ mică de desen.). degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. „Bărcuţa”.) . coordonare oculo-motorie şi control motric) . „Plicul”. “Soarele”.exerciţii de înşirare/ şnuruire (înşirarea unor inele mari pe un fir gros / a mărgelelor pe aţă.exerciţii de imitare cu mâna/ degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. etc.“Figuri geometrice simple”. pumn. etc) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 4 . . . . caiet de geografie/ biologie.exerciţii de împletire/ţesut (împletire în două şuviţe. . linii curbe. decupare şi lipire etc. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. “Rama de tablou”etc. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. orizontal). caiet tip) Desen după şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. a braţelor) Exerciţii –joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă.

de manipulare a obiectelor prin joc aruncare. creioane. scoici. culori. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 5 . împletire. ac mare. jocuri de construcţie. decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. „Brăţări din fire împletite”). „Bile”). puzzle etc. jucării/instrumente muzicale. . „Bastonaşe”. castane. perforator. sârmă. şnur. riglă. înnodare. • mişcări circulare cu palmele faţă în faţă. lipici. DVD-Rom. puzzle. materiale textile. ceară. carioci. metru de croitorie. prindere. Însuşirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. acuarele. frunze. mărgele. coji de ou. plastilina.exerciţii de trasare după şablon. panglici. aluat. păpuşi/ marionete.1 Identificarea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de recunoaştere a diverselor instrumente (pensulă. CD-uri etc. linte. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşetă.2. „Peştişorul din carton”. 2. lopeţică. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ utilizate în activităţile de terapie ocupaţională modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare . împletituri din 2 benzi („Să ţesem frumos”.exerciţii de bobinare. foarfecă cu vârfurile rotunjite. creponată / glasată. lână. matriţe. ipsos. capsator.exerciţii de modelare cu plastilină/ lut („Biluţe”. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţii”). aparatură muzicală (CD-Rom. • mişcări circulare cu palmele faţă de planşetă („Covrigi”.3 Formarea comportamentului Exerciţii-joc de apucare.exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie. gherghef. planşetă. sâmburi de fructe. lemn. hârtie de mărimi şi practică grosimi diferite. şablon/tipar. jucării. tărtăcuţe. „Ornamente pentru pomul de iarnă”. pliere şi lipire .). melci. „Turtiţa”). casete. . şnuruire („Şnur de mărţişor”. „Mărgele”etc. „Coşul cu fructe”. 2. lut. mosorel. „Lanţuri din cerculeţe”. „Semaforul” etc. conuri de brad.) exerciţii de tăiere. carton. „Omul de zăpadă”). azvârlire. coji de nucă. beţişoare. „Ciucuri”. jocuri de construcţie. răsucire. incastre. piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii. seminţe. truse de desen.2 Identificarea materialelor de Exerciţii practice de recunoaştere şi individualizare a materialelor lucru utilizate în activitatea (pahar. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”). staniol. „Şiragul de mărgele”. menţinere. ştampile. transmitere. „Semnul de carte” (cu perforare).) 2. ghindă. „Covoraşul”). boabe de fasole. radiocasetofon. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). lansare a unor obiecte Exerciţii de manipulare a unor obiecte de mărimi şi greutăţi diferite (incastre. flori uscat.) şi a utilităţii acestora.4 Exersarea tehnicilor de lucru 1. aţă. dopul de plută.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”. scobitori. . . îndoire. sfoară.

Exerciţii de desen schematizat: .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. „Ceasul”. “Dacă vesel se trăieşte” etc. .redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . grafică etc. .) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei („Iepuraş. „Oul de Paşte” etc. . “Bradul”.”. circulare). exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. “Soare”.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). „Rama de tablou” . Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde. “Masa”. Exerciţii de pictură şi de desenare după model Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte. “Cântecul numerelor”. „La oglindă”. “Am pierdut o batistuţă”) etc.dactilopictură. Activităţi de expresie muzicală Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv „Melc. dactilopictură etc. curbă “Valurile mării”. . frântă “Dinţii fierăstrăului”.. vine primăvara”. pătrat – “Batista”. oblice. . . Cucul”.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. “Bate vântul frunzele”. „Noi acum suntem şcolari”.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. colaj. „La pădure”. Desen figurativ (linia dreaptă “Franjurile perdelei”. Ziua Mamei.” Exerciţii de asociere a cântecului cu o mimică adecvată Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Castelul”. „Săniuţa”. linii.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 2.exerciţii de alternare a culorilor. „Toamna”) Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice: (numeraţie: „Un elefant se legăna .horă etc. . “Casa”.. “Locomotiva” etc. melc codobelc”. . triunghi – “Coiful”. “Ursul doarme”.) 3. “Vine raţa”.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. “Melcul”etc. dreptunghi – “Plicul”. “Fulgerul”. „Copăcelul”. orizontale. “Penarul”.linii în diferite sensuri (verticale.redarea izolată de figuri geometrice: cerc – “Balon”. aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi. dezvoltarea proceselor psihice (atenţie şi memorie vizuală/ auditivă etc : ”Deschide urechea bine!”. dans modern. „Vine. curbe. 1 Decembrie. “Cortul”.) .). „Un elefant se legăna . . Urături.colorarea şi haşurarea unor contururi simple. în plan monoliniar). zig-zaguri... “Creioane colorate”). 1 Iunie etc. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 6 . popular . compoziţii simple din figuri geometrice: “Căruciorul”. pete de culoare. „Ghiocelul”.punctul. onomatopee “Graiul animalelor”. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ („Felicitarea „. drăgălaş”.

1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. „Copacul”. colaje („Vaza cu flori”. lipitură simplă (lipirea a două hârtii aşezate una peste alta etc).a. jucării.) Exerciţii cu onomatopee. „Clovnul”. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete. “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”. „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. f-v: fată-vată etc.). „Solniţa”). “Profesorul” etc. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii 3. „Rama de tablou”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. „Acordeonul”.4 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Audiţii muzicale din gama „Cutiuţa muzicală” s. „Rama de tablou”) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate. împletire („Frânghia”). „Strugurele”. „Trusa Arca”. bătaia palmelor. „Mozaic”. utilizând tehnicile învăţate Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 7 . „Balaurul”. compoziţii cu coji de ou/ scoici („Mozaic”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. “Sportivul”. „Coiful”.2 Realizarea de produse simple. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”). „Sorcova”. Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3. modelare („Omul de zăpadă”). operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin) Exerciţii de confecţionare a unor produse simple (puzzle. recitări etc. tablouri. mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. şnuruire („Şnur de mărţişor”). acţional. “Doctorul”. „ Moara”. „Fluturele”). „Dansul micilor indieni”. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală Exerciţii. origamielemente simple („Barca”.

respectarea succesiunii etapelor de lucru. ceai Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă/ ibric plin etc. a temei de lucru s. 4. aspirare. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. a rechizitelor. după anumite criterii: . curăţare. îngrijire etc. . cu cuvinte proprii. jucăriilor etc. .a.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. materiale şi instrumente utilizate. .. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie (identificare. călcare. descrierea şi aprecierea produsului finit EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit. hrănire adecvată.) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive Activităţi simple de îngrijire a plantelor “colţul viu al clasei/ casei” (plantare. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru) Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich.3 Analizarea. ştergere. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 8 .oglindirea trăsăturilor obiectelor. spălare.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii.respectarea proporţiei.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. .) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exerciţii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 4. stropire. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. fiinţelor înfăţişate.

castane. sfoară. polimorfe). Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 9 . . fixarea lateralităţii. truse de desen. . melci. aluat. Structuri perceptiv-motrice de bază . aţă. mărgele.orientare. flori uscat. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . incastre etc. planşetă. riglă. ipsos. Deprinderi de ordine şi igienă 7. Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. plastilina. capsator. seminţe. lemn. rectilinii. matriţe. . jucării. schemă corporală.culoare-formă-mărime.gesturi fundamentale (liniare. sârmă. organizare şi structurare spaţio-temporală. carioci. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. lână.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. carton. lipici. frunze. scoici. Tehnici de lucru.exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut. foarfecă. 3.controlul segmentar (gesturi simple. metru de croitorie. Produse simple finite (decorative sau utile) Etape/ operaţii de realizare a unor produse simple Produse simple. mosorel. creponată / glasată. ceară. lopeţica. lut. obiecte decorative. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. panglici. gherghef. jocuri de construcţie. staniol. ac. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere / lipire / îndoire / colaj/ origami/modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare / şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire 5. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1. coordonare dinamică a mâinilor). şablon/tipar.schemă corporală şi lateralitate. perforator. coji de ou. rotative. ghindă. beţişoare. . puzzle. materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă.B. şnur.

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 10 . V-X) OBIECTIVE CADRU: 1. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător 2.CICLUL SECUNDAR (CLS. Realizarea şi aprecierea unor produse utile 4. folosind diverse materiale şi instrumente 3. Aplicarea unor tehnici de lucru.

după anumite criterii Exerciţii de identificare a momentelor unei zile (cu indicarea acţiunilor specifice)/ a zilelor săptămânii/ anotimpurilor/ lunile anului Exerciţii de asociere “acţiuni specifice momentelor zilei.2 Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală. desen (desen lacunar. în spate. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice Exerciţii de identificare şi discriminare obiectuală şi/sau imagistică (“Spune ce este!”. formă etc. mărime. înăuntru/ în afară. zahăr – dulce. “Recunoaşte obiectul!” etc. lângă.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor.) Exerciţii de sortare şi grupare obiectuală şi/sau imagistică. unele faţă de altele. deasupra-dedesubt.) exerciţii de discriminare tactilă (discriminare . tactil etc) Exerciţii de reprezentare a schemei corporale prin: modelaj.) exerciţii de sesizare a unor caracterisitici simple şi de punere în corespondenţă: lămâie – acru.) - 1. neted. organizare şi structurare spaţio-temporală) 1. degete (ex: trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă şi continuarea lui cu mâna stângă) Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ 11 Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . desen liber). exerciţii de explorare şi manipulare a obiectelor din mediul familiar. puzzle. tare. Exerciţii de modificare a relaţiilor spaţiale dintre obiecte. Exerciţii de localizare a obiectelor. “Mirosuri plăcute/ neplăcute”etc.imagine”. sortări după criterii asociate – culoare. după criterii asociate Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau reprezentate imagistic (în faţă. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. pumn. prin raportare la schema corporală (“Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! “ etc. exerciţii de discriminare olfactivă şi gustativă (exerciţii de asociere “ miros-obiect ” . îngheţată – rece etc. “anotimp – imagine” Exerciţii-joc de ordonare temporală (joc imagistic: număr gradat de imagini) Software educative pe strucuturi perceptiv-motrice Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor Activităţi pentru exersarea gesturilor rectilinii. exerciţii de discriminare auditivă (“frământări de limbă pentru sunete apropiate ca punct de articulare etc). aspru etc.tare. piatra . perceptibile pe baza simţurilor: exerciţii de discriminare vizuală (identic/ diferit. perceperea transformărilor.3. rotative şi polimorfe Exerciţii-joc pentru antrenarea mâinii dominante (exerciţii pentru palmă. peste etc) Executarea unor comenzi simple de deplasare în spaţiu Exerciţii de discriminare vizuală a poziţiei şi orientării obiectelor.tipuri de material: moale.A. - structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărimeorientare. joc de construcţie (reconstituire din figuri geometrice).). prin antrenarea mai multor analizatori (auditiv /vizual. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 1.

mărgele. sfoară. Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale Notă: Exerciţiile menţionate mai sus servesc şi exersării coordonării oculo-motorii şi bimanuale. frunze. Exerciţii de înşirare mărgele cu şi fără model.). .3.exerciţii de împletire în 3 şuviţe / ţesut ( “ Brăţara”. scobitori. truse de desen. coji 12 2.„Floarea”. „Covoraş cu plante uscate”. ac mare. acuarele. castane. “Fructe şi legume”. jucării. verticală. etc.) . modelare a plastilinei. creioane.exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală. lemn. ştampile. lut. dopul de plută. boabe de fasole.exerciţii de înşirare/ şnuruire (“Colierul de mărgele” etc. aparatură muzicală (CD-Rom. casă. perforator. planşetă. flori uscat. melci. şnur. “Ţiglele de pe casă” etc. jocuri de construcţie. lână. casete. carioci. „Tablou din seminţe”. “Pomul de iarnă”. de pliere a hârtiei.). “Curcubeul” etc. păpuşi/ marionete. ghindă. conuri de brad. incastrare Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor (fineţe. desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice (ou. creponată / glasată. metru de croitorie. ipsos. ceară. Aplicarea unor tehnici de lucru. gherghef. lopeţica. . Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond. • origami .2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . puzzle. „Coliba de lemn”. coordonare oculo-motorie şi control motric) . tărtăcuţe. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice 2.exerciţii de apucare. exerciţii de cusut nasturi etc. „Covoraşul” etc. pliere şi lipire: • îndoituri (“Evantaiul”) şi lipituri. “Cocorul” etc. matriţe. mosorel. “Funda”. aluat. sârmă.) Exerciţii practice de utilizare a materialelor (pahar. trusa “Să ţesem frumos!” etc. capsator. carton.„Bărcuţa”.) . hârtie de mărimi şi grosimi diferite.exerciţii de înnodare/deznodare (“Bentiţa”. jucării/instrumente muzicale. culori. sâmburi de fructe. prin haşurare de linii). . . “Rama de tablou”. plastilina. • colaje . (“Solzii peştişorului”. • conturare şi tăiere după şablon (“Figuri geometrice simple”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut . DVD-Rom. decupare şi lipire etc. şablon/tipar. linte. scoici. precizie.. lipici. frământare. incastrare. “Batista”). riglă. îndoire.exerciţii de tăiere. oblică. seminţe.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de utilizare a diverselor instrumente (pensulă.). CDuri etc. staniol. foarfecă cu vârfurile rotunjite.“Palma”. materiale textile. “Animale”). „Mărgele”. folosind diverse materiale şi instrumente OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2.exerciţii de cusut simplu (“Semnul de carte” . “Cutia de cadou”. radio-casetofon. beţişoare.). incastre. aţă. • exerciţii cu operaţii asociate (îndoire şi lipire.exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei „Ornamente pentru pomul de iarnă”. coji de nucă. scară etc) 1.

. • mişcări translatorii şi mişcări circulare a degetelor faţă de planşetă („Morcovul’. • mişcări de apăsare / aplatizare cu ajutorul degetelor („Biscuiţi”). şnuruire („Şnur de mărţişor”. . . .exerciţii de bobinare. îndoire. . „Semaforul”.exerciţii de modelare cu plastilină/lut („Biluţe”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE de ou. „Omul de zăpadă”). Activităţi de expresie grafo-plastică: Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălire. „Lanţuri din cerculeţe”. . pliere şi lipire .redarea prin îmbinare de linii a unor forme şi imagini cunoscute de către copii. „Bentiţe”.“Dinţii fierăstrăului”. curbe. Activităţi de abilitare manuală: Exerciţii elementare de rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ origami/ modelare / bobinare / răsucire / mulare / înşirare şnuruire / tăiere / înnodare / îmbinare / împletire/ ţesut / cusut/ vopsire/ asamblare/ Tangram/ Origami .exerciţii de rupere şi mototolire a hârtiei („Colierul păpuşii”.mânuirea corectă a pensulei şi folosirea acuarelelor. . „Bile”). curbă -“Valurile mării”. rotunduri Exerciţii de învăţare a elementelor de limbaj plastic: . frântă . „Ciucuri”. „Brăţări din fire împletite”. colaj „Scenă din poveşti”) .3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională 1. împletituri din 2-3 benzi („Să ţesem frumos”. „Coşul cu fructe”. „Frânghia”. • mişcări translatorii cu palmele faţă de planşeta. . • mişcări circulare cu palmele faţă de planşeta („Covrigi”. „Coarda”. “Spirala” etc. „Semnul de carte” (cu perforare). „Ornamente pentru pomul de iarnă”. „Ochelarii din carton”.) Exerciţii de desen schematizat: compoziţii simple din figuri Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 13 . “Fulgerul”. „Litere şi cifre”) • mişcări translatorii cu palmele faţă în faţă). înnodare. panglici. „Bastonaşe”.colorarea şi haşurarea unor contururi simple.linii în diferite sensuri (verticale.exerciţii de alternare a culorilor. . decupare după conturul trasat şi lipire („Chenare din figuri geometrice”. . piele) Exerciţii de separare a materialelor după anumite criterii 2. „Covoraşul”. împletire.redarea unor obiecte simple prin îmbinarea diferitelor forme cunoscute de către copii. • mişcări de adâncire cu ajutorul degetului mare („Paharul”).exerciţii de cusut / ţesut cu benzi din hârtie.colorarea unor spaţii din ce în ce mai mici. răsucire. „Sacoşa”) 2.dactilopictură. „Peştişorul din carton”. „Cadranul de ceas”. „Şiragul de mărgele”. . „Biciul”. „Mărgele”) exerciţii de tăiere.punctul. circulare). zig-zaguri. „Plasa”. “Curcubeul”).aşezarea în pagină a elementelor temei (îndeosebi în plan monoliniar). „Plasa pentru minge”) . • mişcări de presare a lutului în forme de lemn / ipsos.exerciţii de trasare după şablon. • mişcări circulare palmele faţă în faţă. oblice. • mişcări de apăsare / aplatizare („Plăcinta”. orizontale. . „Turtiţa”). Desen figurativ (linia dreaptă -“Franjurile covorului”.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE geometrice: “Bicicleta”. Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 14 . “Omuleţul”. “Maşina”.

verbal) Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ/ analizarea imaginilor care reprezintă etapele de realizare a unui produs finit Exerciţii de ordonare a operaţiilor pentru obţinerea unui produs finit Exerciţii de verbalizare (unde este posibil) a etapelor.joc de mimă şi pantomimă (exerciţii de redare a unor expresii mimice/ a unor stări afective: “Mimul”. “Profesorul” etc. dactilopictură etc.). Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3.) Dansuri cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului (pocnitul degetelor. după model (independent sau cu sprijin) Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 15 . 1 Iunie. Activităţi de expresie muzicală: Jocuri muzicale asociate cu mişcare Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece adecvate vârstei Exerciţii de învăţare şi interpretare a unor cântece tematice Activităţi de pregătire a serbărilor şcolare sau a unor manifestări cultural-artistice (Colinde.) Exerciţii cu onomatopee. Activităţi de expresie nonverbală şi verbală: Exerciţii. “Doctorul”. “frământări de limbă” pentru sunetele cu punct de articulare apropiat/ perechile de consoane surdă – sonoră (s-z: sare-zare. acţional.exerciţii de interpretare a unor cântece cu acompaniament sau suport tehnic (negativul melodiei). recitări.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de observare dirijată a unor modele date (mimă-pantomimă. colaj. « Vaza cu flori » . dans modern.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 2. « Oul de Paşte » . “Recunoaşte personajul!) Jocuri de imitaţie (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: “Hărnicuţa”.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii . 1 Decembrie etc.) . grafică etc. Audiţii muzicale Exerciţii de recunoaştere/ reproducere a unor cântece din folclorul copiilor 4. jocuri de cuvinte/ versuri ritmate.exerciţii de familiarizare cu diferite genuri muzicale şi dansuri (dans în pereche. pete de culoare. operaţiilor de efectuare a unui produs Activităţi practice de realizare a unor obiecte. Exerciţii de desen ornamental şi decorativ (« Felicitarea ».horă etc. linii.). bătaia palmelor. « Rama de tablou » . mişcarea braţelor şi a picioarelor etc. « Costumul popular » etc. “Sportivul”. Ziua Mamei. Exerciţii de compoziţie liberă: desen. . Urături. popular . Recitări în oglindă Joc de rol/ Dramatizare Teatru de păpuşi 3.) Exerciţii de desen după natură (peisaj. natură moartă) 3. .joc Tangram Exerciţii de pictură Exerciţii de desen liber/ pe o temă dată Exerciţii de compoziţie simplă prin puncte.exerciţii de interpretare vocală individual şi în grup. f-v: fată-vată etc.

aspirare.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi practice de igienă personală şi de control al ţinutei Exerciţii de ordonare a obiectelor personale.respectarea ordinii şi a normelor igienice în timpul lucrului. ceai. curăţat legume. „Raţa” etc”) modelare „Coşul cu fructe”. fiinţelor înfăţişate. cu cuvinte proprii. ibric plin. „Copacul”. colaje) Exerciţii demonstrative (variante de utilizare a aceluiaşi produs cu tehnici şi materiale diferite) Concursuri Expoziţii Exerciţii de descriere a produsului activităţii personale şi a colegilor (colorit.a. „Sorcova”. a temei de lucru ş. „Trusa Mozaic”) Exerciţii de confecţionare a unor produse individual şi în grup (machete.) împletire („Frânghia”. compoziţii din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”. „Rama de tablou”. „Clovnul”. salată de fructe. „Strugurele”.2 Realizarea de produse. utilizând tehnicile învăţate EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Exerciţii de confecţionare a unor produse (puzzle. „Balaurul”. descrierea şi aprecierea produsului finit 4. . „Peisaj”) Exerciţii de ambalare a unui cadou Jocuri de construcţie şi asamblare („Trusa Combira”. suc de fructe Exerciţii de manipulare a unor obiecte în condiţii de siguranţă (ex: cărat tavă.3 Analizarea. origami („Cutia de cadou”. “Brăţara”). jucăriilor etc. spălare. . emoţiile provocate) Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea. materiale şi instrumente utilizate.utilizarea corectă a instrumentelor şi materialelor. utilizare a măturii şi a făraşului Exerciţii de desfacere a unor produse ambalate (cutii. „Solzii peştişorului” etc. şnuruire („Şnur de mărţişor” etc. „Dansul micilor indieni”. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. a rechizitelor. jucării. „ Moara”.) Exerciţii de confecţionare a unor jucării şi machete („Felinar din bostan”. colaje („Vaza cu flori”.. borcane etc/ de strângere a intrumentelor de lucru Exerciţii de spălare a obiectelor utilizate (instrumente de lucru) Exerciţii de preparare a unui sandwich. „Fluturele”). fructe) Exerciţii practice de amenajare a unei mese festive 16 4. tablouri. . Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor Exercitii pentru identificarea semnificaţiei produsului activităţii celorlalţi colegi 3. călcare. “Funda”.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 3. „Mobila păpuşii din cutii de chibrituri”).respectarea succesiunii etapelor de lucru. compoziţii cu coji de ou/ scoici „Mozaic”. „Rama de tablou”. ştergere. Activităţi practice de îngrijire a clasei/ camerei de locuit Exerciţii practice de aerisire. „Mozaic”.oglindirea trăsăturilor obiectelor. lipituri. a produsului finit) Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul sau cu altele similare Exerciţii de interpretare şi apreciere a produselor activităţii după anumite criterii: .respectarea proporţiei. „Trusa Arca”. „Acordeonul”.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a . .

mărgele.exerciţii de lipire/ îndoire/ modelare/ bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut Exerciţii pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-motorii şi bimanuale 4. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII: 1.gesturi fundamentale (liniare. Gesturile manuale fundamentale şi coordonarea motrică Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: . beţişoare. perforator. recoltare) Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj) Activităţi simple de îngrijire a animalelor de casă/ de companie ( identificare. ceară. . scoici. planşetă. plastilina. machete Jocuri de construcţie şi asamblare Produse realizate individual şi în grup Expoziţii de produse Semnificaţia produsului activităţii 6. Activităţi cu caracter ergoterapeutic Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 17 . 3.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Activităţi simple de îngrijire a plantelor de la “colţul viu al clasei/ casei”(plantare. rectilinii. melci. foarfecă.orientare.) Exerciţii de personalizare a spaţiului de locuit (decorarea clasei/ camerei personale etc. carton. ac. puzzle. ipsos. piele) Acţiuni de manipulare şi cunoaştere a obiectelor din mediul înconjurător Tehnici de lucru (rupere/ lipire/ îndoire/ colaj/ Origami/ modelare bobinare/ răsucire/ mulare/ înşirare/ şnuruire / tăiere/ înnodare / îmbinare/ împletire/ ţesut / cusut / asamblare/ vopsire/ Tangram 5. rotative. organizare şi structurare spaţio-temporală. staniol. lipici. capsator. aţă. sfoară. Tehnici de lucru. incastre etc. . creponată / glasată. şablon/tipar. ghindă. matriţe. Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare 2. metru de croitorie. curăţare. şnur. seminţe. riglă.) şi utilitatea acestora Materiale (pahar. carioci. frunze. jocuri de construcţie. Structuri perceptiv-motrice de bază . lână. obiecte decorative. îngrijire etc.culoare-formă-mărime. truse de desen. flori uscat. panglici. hrănire adecvată.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 4. castane. Produse finite (decorative sau utile) Etape/operaţii de realizare a unor produse simple Produse: jucării. se menţine neschimbat spaţiul de locuit. lut. lemn. . materiale şi instrumente de lucru Instrumente de lucru (pensulă. polimorfe).schemă corporală. stropire.) Notă: În cazul copiilor cu Sindrom Autist. aluat. sârmă. gherghef. hârtie de mărimi şi grosimi diferite. lopeţica. Deprinderi de ordine şi igienă 7. B. coji de ou. mosorel.

EDP Bucureşti 1983 Zazzo R. Bucureşti Prof.10. .Lovinescu. „ Psihopedagogia şcolara pentru învăţământul primar ”-Ed. „ Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului ”.10. Aramis Bucureşti. Bucureşti 1977 Păunescu C. EDP. „ Debilităţile mintale ”. iunie 2002 A. Bucureşti Prof. Bucureşti 1965 V. Bucureşti 1979 Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare: Coordonator: Consilier CNCEIP. „ Recuperarea medico-pedagogica a copilului handicapat mintal ” Editura Medicală.EDP. Bucureşti 1984 Radu T. Bucureşti Prof. Paula Stoican – Şcoala Specială nr.. Paris 1986 Paunescu C.10.6. „ Probleme fundamentale ale psihopedagogiei”.EDP. Apostol (Îndrumător metodic).10.EDP. Muşu I. „Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii”. Bucureşti Terapie ocupaţională Clasele I – a X-a 18 . Gurău Beniuc M. modelajul şi lucrul manual în grădiniţa de copii” C.ASSP 1980 Creţu E. 1999 Lambert Luc „ Enseignement special et handicap mentale”. „ Coordonate metodologice pentru recuperarea minorului inadaptat ”.“Desenul.Bibliografie: Asociaţia RENINCO România .Chircev A. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr. Adina Valeria Marinache AUTORI: Prof.EDP. Bucureşti 1990 Păunescu C. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr.„Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde”. Marian Casapu – Şcoala Specială nr. Ed.I. „ Deficienţa mintală şi procesul învăţării ”. Bucureşti Învăţător-educator Flori Sora – Şcoala Specială nr. Bucureşti 1977 Păunescu C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->