PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 CABARAN MASA DEPAN

TEMA 6 –

Unit 9 9.1 1. Pentadbiran Negara Kerajaan Persekutuan Malaysia (Negara Bersekutu)

Kerajaan Pusat 2. Peranan Kerajaan Persekutuan i. ii. iii.

Kerajaan Negeri

Memastikan undang-undang dikuatkuasakan dan dipatuhi Memastikan sistem pengadilan yang saksama Menentukan dasar-dasar negara yang berhubung dengan pentadbiran, ekonomi, kebajikan dan kepentingan rakyat, serta hubungan dengan negara-negara lain dipatuhi.

3.

Carta Pentadbiran Kerajaan Rujuk rajah Pentadbiran Kerajaan Pusat (rujuk muka surat 111 buku teks) i. Badan Pelaksana (iaitu Badan Eksekutif), ii. iii. Badan Perundangan (iaitu Badan Legislatif), Badan Kehakiman (iaitu Badan Judisiari). Kepimpinan yang Berwawasan Ciri-ciri seorang pemimpin; i. Berwawasan, iaitu berpandangan jauh dalam mencapai matlamat.

9.2
1.

Mahathir Membangunkan Malaysia ke Bapa arah negara yang lebih maju Pemodenan 5 Y. Mengamalkan sikap jujur.B Menyatupadukan rakyat Bapa Tun Hussein Malaysia Perpaduan 4 Y. Kumpulan 77 Negara (G-77) . Conference i. OIC = Organization of Islamic Malaysia turut bekerjasama dengan negara-negara dunia dalam organisasi yang besar seperti . Proaktif dan dapat membuat kajian masa depan Memastikan apa-apa yang dilaksanakan tidak ketinggalan zaman.M Tunku Abdul Rahman 2 Y.A. i.B = singkatan bagi gelaran Yang Amat Berhormat Unit 10 10.B Tun Dr. 3. 4. 2.PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 CABARAN MASA DEPAN TEMA 6 – ii. Nama Perdana Menteri 1 Y. cekap dan adil supaya disegani dan dikagumi Perdana-perdana Menteri yang berwawasan telah menjadikan negara kita sebagai negara yang maju dan makmur.B Tun Abdullah Memperkenalkan Bapa Pembangunan Islam Hadhari Modal Insan * Y. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) NAM = Non-Aligned Movement APEC = Asia-Pasific Economic Cooperation ii.T. Ciri-ciri pemimpin yang berwawasan. Berikut adalah sumbangan bekas Perdana Menteri dan gelaran mereka.T.A.B Tun Abdul Razak Sumbangan Gelaran Mencapai kemerdekaan Bapa Kemerdekaan Malaysia -Membangunkan negara Bapa -Memperkenalkan Dasar Pembangunan Ekonomi Baru (DEB) 3 Y.A.M = singkatan bagi gelaran Yang Teramat Mulia Y. iii.A. Bertanggungjawab dan bijak ii.A.1 Kepentingan Hubungan dan Kerjasama dengan Negara Luar WTO = World Trade Organization 1.

Tujuan kerjasama ini. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) v. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) vii. . memastikan pembangunan negara tidak terjejas. menangani isu-isu global ii. i.PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 CABARAN MASA DEPAN TEMA 6 – iii. mencapai pendirian bersama dalam usaha menentang amalan negatif ii. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) vi. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2. Komanwel iv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful