You are on page 1of 23

ISLAM DAN KONSEP-KONSEP

ASAS
Islam Sebagai Cara Hidup
(Pengertian Islam,Iman dan Ihsan
PENGERTIAN AGAMA

Perkataan ‘Agama’ berasal drpd bahasa pali atau mungkin juga drpd
bhs sanskrit. Kata dasarnya ialah “gaacc”, bermakna pergi, manuju,
atau datang dan kehidupan manusia.

Dalam bhs Arab, perkataan agama diterjemahkan kpd “Ad-din” iaitu
satu cara hidup yg ditentukan oleh Allah

Dalam kamus dewan : iaitu sebagai kepercayaan kpd Tuhan dan sifat-
sifat serta kekuasaan Tuahn dan penerimaan aajaran dan perintah-
Nya

Agama juga diertikan sbg kepercayaan kpd sesuatu dewa dan lain-
lain.

Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan agama sbg sistem
keimanan atau keyakinan aatas sesuatu Yang Mutlajk diluar manusia
dan satu sistem peribadatan manusia kpd yg dianggapnya yang
Mutlak itu serta sistem norma yg mengatur hubungan antara
manusia sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan
alam lain
PENGERTIAN ISLAM

Dari sudut bhs, islam berasal drpd perkataan arab, iaitu salima
yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian, ia juga
bermaksud menyerah diri, tunduk, patuh dan taat.

Mengikut istilah atau syara’ ialah patuh dan menyerah diri kpd
Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan.

Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup
dan kehidupan manusia

Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya
Rasulullah tentang Islam:
“Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam”
Rasulullah menjawab “Engkau mengaku bhw tiada Tuhan
melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya,
mendirikan solat, mengeluarjkan zakat, puasa bulan
ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau
mampu”
PENGERTIAN ISLAM

Dari sudut bhs, islam berasal drpd perkataan arab, iaitu salima
yg bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian, ia juga
bermaksud menyerah diri, tunduk, patuh dan taat.

Mengikut istilah atau syara’ ialah patuh dan menyerah diri kpd
Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan.

Islam juga distilahkan peraturan hidup yang mengatur hidup
dan kehidupan manusia

Definisi Islam juga dpt difahami ketika jibril dtg bertanya
Rasulullah tentang Islam:
“Ceritakan padaku (wahai muhammad) tentang islam”
Rasulullah menjawab “Engkau mengaku bhw tiada Tuhan
melainkan Allah Muhammmad ialah hamba dan pesuruh-Nya,
mendirikan solat, mengeluarjkan zakat, puasa bulan
ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah jika engkau
mampu”
ISLAM

AKIDAH SYARIAH AKHLAK

Khaliq

Rukun Ibadah Muamalah
Iman Makhluk

Khusus Khusus

Umum Umum
PENGERTIAN ISLAM

Mentauhidkan Allah, Tunduk dan
Patuh KepadaNya serta
menunaikan semua ajaran yang
dibawa oleh nabi Muhammad
S.A.W.
RUKUN ISLAM
1. Mengucap dua kalimah syahadah.
2. Sembahyang lima waktu sehari
semalam.
3. Berpuasa sebulan bulan Ramadhan.
4. Mengeluarkan zakat.
5. Menunaikan fardhu haji bagi yang
berkemampuan.
PENGERTIAN IMAN

Membenarkan Dengan Hati Dan
Berikrar Dengan Lisan Serta
Beramal Dengan Ajaran-Ajaran
Yang Dibawa Oleh Nabi
Muhammad S.A.W.
RUKUN IMAN

1. Percaya Kepada Allah.
2. Percaya Kepada Malaikat.
3. Percaya Kepada Kitab-
Kitab.
4. Percaya Kepada Rasul-
Rasul.
5. Percaya Kepada Hari
Akhirat.
6. Percaya Kepada Qada’ Dan
PENGERTIAN IHSAN

Melakukan ibadah dengan
khusyuk, ikhlas dan yakin bahawa
Allah sentiasa mengawasi apa
yang dilakukannya.
CIRI-CIRI KELEBIHAN IHSAN
 Mentaati perintah dan larangan Allah
S.W.T. dengan ikhlas.
 Sentiasa amanah, jujur dan menepati
janji.
 Berasa nikmat dan seronok dengan
ibadah.
 Mewujudkan keharmonian masyarakat.
 Mendapat ganjaran pahala daripada
Allah S.W.T.
PRINSIP-PRINSIP ASAS
ISLAM
 Manusia diciptakan untuk beribadah
kepada Allah.
 Manusia adalah Khalifah Allah.
 Menjadikan Islam sebagai cara hidup :-
- Iltizam dan patuh hukum Allah
- Hubungan baik sesama manusia
- Bersikap sederhana
- Menegakkan kebenaran dan
mencegah kemungkaran
- Bersyukur dan bertawakkal.
CARA PENGHAYATAN ISLAM, IMAN
DAN IHSAN DALAM KEHIDUPAN
 Menyembah dan beribadah kepada Allah.
 Memelihara kesucian aqidah tidak
terbatal.
 Mengerjakan ibadah fardhu ain dan sunat.
 Hubungan baik dengan keluarga, jiran dan
masyarakat.
 Melakukan perkara-perkara yang baik.
 Amalkan sifat-sifat mahmudah.
 Bersyukur atas nikmat Allah S.W.T.
TIGA PUNCA KEROSAKAN
IMAN DAN ISLAM
 HATI : Kepercayaan / keyakinan / niat
dalam hati bercanggah dengan
ajaran Islam.
 LIDAH : Perkataan / ulasan bahawa
hukum Islam itu sudah
ketinggalan zaman/tidak sesuai.
 PERBUATAN: Tingkah laku bercanggah
dengan Islam seperti
menyembah selain Allah S.W.T.
PERKARA YANG
MEMBATALKAN AQIDAH

 Mensyirikkan / Menyembah Selain
Dari Allah.
 Mengingkari Dan Mempersendakan
Hukum Allah S.W.T.
 Mempercayai Selain Dari Allah Yang
Boleh Memberi Kesan.
 Menolak Al-Quran Dan As-Sunnah.
 Mengingkari Kerasulan Nabi
Muhammad S.A.W.
KESAN TERBATALNYA
AQIDAH
 Terbatal ikatan perkahwinan (suami
isteri)
 Menghilangkan hak mempusakai.
 Menghilangkan hak perwalian.
 Tidak boleh dikebumikan di
perkuburan orang Islam.
 Menghilangkan hak keistimewaan
orang Islam.
KONSEP ASAS
1. Konsep merupakan suatu gambaran untuk kita mengenali
sesuatu objek untuk kita memahami sesuatu perkara, begitu juga
dengan agama islam untuk kita memahami agama Islam perlulah
kita memahami konsep sebenar dalam agama islam, berulah kita
dapat memahami agama islam dengan betul

Menurut Yusof al-Qaradawi belia telah membahagikan konsep
asas dalam agama terbahagi kepada 3 bahagian :

Hubungan manusia dengan pencipta
Hubungan manusia dengan manusia
Hubungan manusia dengan alam

Pandangan dari Dr. Afif Abdul fatah tabarah menyatakan konsep
asas dalam Islam merangkumi tiga aspek :

Akidah
syariah
Ahklaq
Di sini dapat disimpulkan bahawa konsep asas dalam islam ialah :

1. Kayakinan menesakan Allah s.w.t. dengan cara yang telah
ditentukan

2. Mengerjakan Amalan mulia dengan cara mengerjakan segala
pekerjaan yang disuruh dan meninggalkan segala perkerjaan yang
dilarang

3. Menjalinkan Hubungan silaturrahim dalam segala aspek sama
ada bermasyarakatan, bermuamalat dan sebagainya

4. Membangunkan dunia dengan peraturan-peraturan yang telah
ditunjukkan oleh Allah a.w.t.
HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN ALLAH
 Hubungan manusia dengan Allah s.w.t. merangkumi kepada hal
kepercayaan (aqidah) dan amalan kebaikan (ibadah) yang langsung
berhubungan dengan Allah s.w.t.

APA ITU AQIDAH
Pada bahasa :
keyakinan, kepercayaan, pegangan, tetap. Aqidah ianya sama dengan
tauhiddan juga ilmu kalam

Menurut Istlah :
Berdasar kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah, karangan said ibrahim,
iaitu :
Ilmu yang menyelidik dan memeriksa pekerjaan seseorang berkaitan
dengan ketuhanan, kerasulan dengan dalil-dalil yakiniah yang aqliah
dan naqliah yang boleh menghilangkan semua keraguan di dalam hati
seseorang manusia.
Menurut Abdul Simat Falimbany : Aqidah adalah suatu ilmu yang
mendedahkan kebatilan, keraguan dan pendustaan seseorang
terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t.,rasul-rasul,
kitab-kitab allah, hari ahkirat qado dan qadar yang berasaskan dalil
aqli dan naqli.

Di sini dapat di buat kesimpulan bhw hal yang berkaitan dengan
aqidah ialah perkara-perkara yang membicarakan tentang Beriman
Kepada Allah, beriman kepada rasul, beriman kepada malaikat,
beriman kepada kitab dan beriman kepada qado dan kadar
BERIMAN KEPADA
KEESAAN ALLAH
1. ISLAM MENYERU MENTAUHIDKAN ALLAH
Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain
daripada Allah. Ia mengakui tauhid yang mutlak, zat dan sifat Allah
serta mengarah semata-mata kepada Allah di dalam beribadat, dalil
surah al Baqarah, bermaksud
“ Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan
Melainkan Dia, Yang Maha pemurah lagi Maha penyayang”

Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang
Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan (Syahadah)

7. JIWA TAUHID DALAM ISLAM
1. Taihid mempunyai kuasa tertentu mengawal manusia
2. Tauhid dalam islam tidak mempunyai keraguan
3. Tauhid orang-orang mukmin mempunyai kebenaran
4. dari tau manusia dapat mengambil faedah yang besar
3. PEMBAHAGIAN BERIMAN KEPADA ALLAH

Pertama : Tauhid Uluhiyyah
Mengesakan Allah dalam beribadat

Kedua :Tauhid Rububiyyah
Meyakini bahawa Allah s.w.t. sahajalah yg mencipta dan mentadbir alam
ini
4. BERIMAN KEPADA RASUL UTUSAN ALLAH

4.1. Utusan Resmi
4.2. Penutup Risalah
4.3. Bukti Nabi Muhammad Sebagai Nabi
5, AMAL SALEH

Amal saleh adalah amal yang diredhoi oleh Allah s.w.t., ianya
merangkumi dua elemen iaitu :
1. Perbuatan tersebut selari dengan syariat Islam
2. buatan tersebut bertujuan mencari keredhaan Allah dan mentaati
Allah
6. PEMBAHAGIAN AMAL SALEH
1. sembahyang
2. puasa
4. zakat haji