კლინიკა

ტექნიკური დეტალები

შესყიდვა. ფარმაცევტული რესურსების და სხვა სასაწყობო რესურსების რაც შეიძლება მარტივად და მოკლე დროში. დაზოგავს კადრებს. იგეგმება ბაზურ უზრუნველყოფაზე გადაყვანა პაციენტების რეგისტრაციის. ამბულატორიული მომსახურების. დაინერგება სხვადასხვა კატეგორიისთვის სხვადასხვა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი და დამოკიდებული მონაცემთა ბაზები. სავარაუდოდ პროგრამულ უზრუნველყოფას ექნება ორი სახე ვებზე დამყარებული აპლიკაციები და ჩვეულებრივი აპლიკაციები. ძირითადი ბაზები იქნება შემდეგი: რეგისტრატურა. რომელიც დაზღვეული იქნება შეცდომებისგან. ააჩქარებს მუშაობის ტემპს და გაზრდის კლინიკის დონეს. გააიოლებს პაციენტებთან და პერსონალთან მუშაობას. . შემდეგ ეტაპზე პროგრამული განვითარების იგეგმება პაციენტის დიაგნოზიდან გამომდინარე მკურნალობის მეთოდოლოგიის ავტომატური შემუშავება და დახვეწა. დანარჩენის დამატება მოხდება დირექციის და პერსონალის მოთხოვნების საფუძველზე. სამკურნალო საშუალებები. დაზღვევა.მოკლე დეფინიცია კლინიკისთვის განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფის სავარაუდო გეგმა ასეთია: პროგრამული ნაკრები უნდა შედგებოდეს ყველა მოდულისგან. მათთან მუშაობა იქნება მარტივი. სტაციონარი. საერთო ჯამში პროექტის მიზანია. ქირურგიული მომსახურების. დახმარება პროგრამებთან მუშაობის. რომელიც გაამარტივებს კლინიკის მუშაობას. საწყობი. საკვანძო პროგრამული უზრუნველყოფების მონტაჟი და სამომავლო კონსულტაცია. შესაძლებელია უკვე არსებული ტექნიკური პოტენციალის მოდერნიზება. ქართულ ენოვანი და საავადმყოფოს ინფრასტრუქტურაზე გათვლილი. შესაძლებელია სხვადასხვა იურიდიულ საბუღალტრო პროგრამებთან ბაზების ინტეგრაცია და საერთო ბუღალტრული ანალიზი. სრულ ავტომატიზირებული სისტემის შექმნა. ოპერაცია. პერსონალი. ამბულატორია.

(დიაგნოზი. საშუალო. სტაციონარული. გვარი. სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ. მოქმედების თარიღი. სხვა საავადმყოფოდან გადმოყვანილი) პაციენტის ტიპი (ამბულატორიული.ჰოსპიტალი 1. ტელ. ადგილი. პერსონალი რომელმაც იმუშავა პაციენტთან) • • • • . საცხ. სადაზღვევო კომპანია. ემერჯენსი) სად შემოვიდა (რომელ განყოფილებაში) ვინ მიიღო (ექიმი. ექთანი) შემოსვლის დიაგნოზი (საერთაშორისო კოდით) მდგომარეობის სიმძიმე (პრიორიტეტი-მსუბუქი. სქესი) პაციენტის კოდი გადახდის ტიპი დაზღვევა (დაზღვევის ტიპი. შემოსვლის დრო მომართვიანობის ტიპი (თვითდინებით. დაბადების თარიღი. მძიმე) შენიშვნა • გაწერის დრო . • • • • • • • • რეგისტრაცია პაციენტის სახელი. დაბადების თარიღი პაციენტის პირადი ინფორმაცია (პირადი ნომერი. პოლისის ნომერი. #.

ამბულატორია • • • • • • • კონსულტაცია მანიპულაცია (ინექცია. ექთანი გადახდა . მასაჟი) კვლევის დასკვნა სერვისში მონაწილე ექიმი. ინფუზია) მცირე ქირურგიული ჩარევა პროცედურა (ფიზიოთერაპია.

სტაციონარი • • • • • • განყოფილებაში შესვლის დრო დიაგნოზი (საერთაშორისო კოდი) კლინიკური დიაგნოზი ნოზოლოგიის კოდის შესაბამისი მკურნალობის სტანდარტი. რომლის მიხედვითაც ხდება პაციენტის მკურნალობა მკურნალობაში ჩართული პერსონალი შენიშვნა .

ოპერაცია • • • • • • • • • • • ოპერაციის სახელწოდება. კოდი (შესაძლოა 2 ან მეტ ორგანოზე ოპერაციული ჩარევა) გეგმიურია თუ მწვავე პირველადია თუ განმეორებითი საოპერაციოს მდებარეობა (ნომერი. ანესთეზიის.შ. სახარჯი მასალები და სადეზინფექციო საშუალებები (ოპერაციის და ანესთეზიის დროს) ოპერაციის ხანგრძლივობა ექიმი ოპერატორი. ექთნები: საოპერაციო. ასისტენტები. დამხმარე და ა. განყოფილება) ანესთეზიის სახე გამოყენებული მედიკამენტები.) ოპერაციის გამოსავალი (გარდაცვალება. ანეთეზიოლოგი. ანესთეზიის გართულება) პოსტოპერაციულად ან ინტრაოპერაციულად აღებული მასალა (რაოდენობა) შენიშვნა . ოპერაციის გართულება.

#. დაბადების თარიღი. სქესი) მუშაობის პროფილი მუშაობის განრიგი კაბინეტი/ადგილმდებარეობა/კატეგორია შენიშვნა • და სხვა. (დამატებითი ინფორმაციის დამატების შესაძლებლობა) . გვარი.პერსონალი • • • • • • პერსონის სახელი. დაბადების თარიღი პირადი ინფორმაცია (პირადი ნომერი. ტელ.

სამკურნალო საშუალებები • • • • • • • დასახელება ჯგუფი შტრიხკოდი ანალოგები ვარგისიანობის ვადა მდებარეობა და სხვა. .

შესყიდვა • • • • • • • • დასახელება კატეგორია/ჯგუფი (სამკურნალო. სახარჯი და ა.) რაოდენობა ფასი თარიღი მომწოდებელი საწყობი პასუხისმგებელი პირი .შ.

საწყობი • • • • • • დასახელება რაოდენობა თარიღი რომელი საწყობიდან გავიდა რომელ განყოფილებაში შევიდა პასუხისმგებელი პირი .

დაზღვევა • • • მონაცემთა მიმოცვლა სადაზღვევო სისტემებთან სადაზღვეო კომპანიების მიერ გადმორიცხული თანხების ბაზირება. დაზღვეული პაციენტების მონაცემთა ბაზები .