KEMAHIRAN MENOLAK TUTORIAL 6

. Pelbagai kaedah dan strategi yang telah diketengahkan oleh tokohtokoh matematik bertujuan untuk membina konsep matematik.` Menggunakan strategi yang betul dan berkesan dapat membantu dalam memahami konsep matematik yang lebih bermakna.

`Untuk mendemonstarsikan perimeter bulatan. diameter dan jejari .

.` Sebagai ibubapa prinsip ini boleh membantu kanak-kanak merasa lebh rileks dan kompeten dengan kerja rumah matematik mereka. Sebagai guru pula prinsip ini boleh digunakan untuk mempersembahkan konsep dalam melebarkan lagi pemahaman kanak-kanak ini.

addition and subtraction) .. Sebagai contoh BODMAS (bracket of division.mnemonic ini adalah satu alatan untuk memperkukuhkan ingatan di mana ianya boleh menolong pelajar belajar dan mengingat kembali beberapa idea atau konsep yang berbeza. multiplication.

` contohnya untuk membantu pelajari mendekati konsep pelbagai saiz ukuran serta membuat perbandingan .

ianya lebih konkrit berbanding dengan penggunaan objek yang lain.` Teknik ini dapat membantu kanak-kanak ini mengingati fakta matematik dalam operasi penambahan. . Bagi sesetangah murid.

` Untuk mengajar asas menolak. guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang cukup terutamanya untuk mengukuhkan pemahaman murid kerana kemahiran ini perlu diberi contoh dan diulang berkali-kali supaya murid benar-benar memahami konsep menolak. .

3 = ? ` ` .` Sebagai contoh.5 = ? 4 . Soalan 1 : Soalan 2 : 7 .

Minta murid kira objek pembilang masing-masing sehingga 10.` ` ` Setiap murid diberi pembilang (contoh : lidi.gulagula atau bahan lain yang sesuai) berjumlah 10. Ulang baca soalan dan nyatakan jumlah asal sebelum ditolak iaitu 7. .

. Soal murid berapa jumlah yang hendak ditolak daripada 7 tersebut.` ` ` tekankan simbol ´ ± ´ kepada murid dan minta murid sebut nama simbol berkenaan. Kemudian minta murid keluarkan dan asingkan 5 daripada 7 objek pembilang masing.

5 = 2 . Bimbing murid di mana hendak menulis jawapan dan minta murid bacakan jawapan seperti berikut : 7 . Kemudian minta murid kira jumlah pembilang yang tinggal.` ` ` Tanya murid sama ada jumlah tersebut semakin berkurang atau semakin bertambah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful