HOME READING REPORT

TITLE: FIELD TRIP AUTHOR: PABLO BALTAZAR DATE BOOK PUBLISHED: 2006 PUBLISHING COMPANY: PRINTSHOP

CHARACTERS: AMY-a high school student AMY S FATHER AMY S MOTHER DINA-AMY S friend

SUMMARY: THE students of ST. FRANCIS ACADEMY have a field trip to SUBIC BAY METROPOLITAN AUTHORITY in OLONGAPO CITY. And Amy would need five hundred peso so she could join the field trip. Five hundred pesos is not really a big amount of money. She could ask his mother or father for it anytime. Her mom is a high school principal is would her mother allow he to join the trip? Now she has a problem with her mom. Her mom has been nagging her to clean the room, study and sweep the backyard. She wanted to limit her watching television, playing with her cell phone and going out with friend which according to her mom, has a back effect on her report card.

MORAL LESSON: being industrious has its own reward.

Prepared by: Rean Gayle O. Gonzales

MORAL LESSON: Respect and love for old people cannot replaced by material things. And she left proud for having her grandmother the best gift on her birthday. It always serves as family reunion. . TRUMPETA GRADE VI-RIZAL WIRELESS ELEMENTARY SCHOOL HOME READING REPORT #2 TITLE: THE BEST GIFT DATE BOOK PUBLISHED 2006 AUTHOR: PABLO BALTAZAR ILLUSTRATED BY: JESS OLIVARES CHARACTERS: CORA LOLA PEPAY ELMAR ALVIN UNCLE ROY AUNTIE LYDIA AND THEIR FAMILIES CORAS COUSINS SUMMARY: One week from now and Cora s grandmother would be celebrating Th 70 birthday. As was the custom the whole family would go to the province and celebrate with Lola Pepay. Nothing really my dear. I m crying because I have just received the best gift for my birthday today. Cora s family would surely not miss attending. Lola Pepay s birthday is one occasion.PATRICIA ANN DAMALI MRS> CLESIA B.

. Nainggit ang uwak. Nang Makita siya ng agila at ng mga ibon ay pinagatwanan siya.HOME READING REPORT PAMAGAT: Ang inggiterong Uwak AWTOR: Francis Agoncillo IGINUHIT NI: JESS OLIVARES INILAMBAG NG: Jade Publishing MGA TAUHAN: Uwak Agila Tupa Maikling Kuwento: Nakita ng uwak ang agila sad ala-dala ang isang tupa sa himpapawid. Nakita rin niya nang dalhin nito ang tupa sa pugad nito. Dinagit niya ang isang tupa. Nakita siya ng nag-aalaga ng tupa. Agad siyang hinuli nito at inilagay sa kulungan. GINTONG ARAL: May talino ang bawat nilalang. Ginaya niya ang agila. Bukod sa mabigat ang tupa ay sumabit pa ang kuku niya sa balahibo nito. Hindi dapat maging gaya-gaya. Nagulat siya sa natuklasan.

Tingnan ninyo! Kamangha-mangha ang mga ibon! Hila-hila nila ang isang pagong sa kanilang paglipad. Nasa ere sila nang marinig nila ang usapan ng mga taong naguusyoso. Ibig magyabang ng pagong. Dahil sa pagbuka ng bibig ay nahulog siya. Inilipad siya ng mga ibon. Kumuha sila ng isang kahoy. Dalawang ibon ang nakakita sa kanya. Dadalhin siya ng mga ito sa ligtas sa lugar. Tinulungan siya ng mga ito. Hinawakan nila ang kahoy sa magkabilang dulo sa pamamagitan ng kanilnag tuka. Nais niyang magpasikat sa mga tao. Sa gitna ng kahoy nakasabit ang pagong sa pamamagitan ng kanyang bibig. TRUMPETA GRADE VI-RIZAL WIRELESS ELEMENTARY SCHOOL HOME READING REPORT #2 PAMAGAT: Ang mayabang na pagong AWTOR: Francis Agoncillo GINUHIT NI: Sess Olivares PETSA SA PAGLATHALA: 2006 INILAMBAG NG: : Jade Publishing MGA TAUHAN: Pagong Dalawang ibon Usa Mga tao Maikling Kuwento: ISang pagong ang naghihingalo dahil sa labis na uhaw at gutom. . GINTONG ARAL: Pag-isipan muna ang bawal hakbang bago gawin. Kumusta na kayo? sigaw niya.PATRICIA ANN DAMALI MRS> CLESIA B.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.