WEB 2.

0 ja Bloomi taksonoomia

WEB 2.0
‡ Tim O¶Reilly 2004 ‡ Passiivsest tarbijast aktiivseks kasutajaks ja autoriks ‡ Võtmesõnad: koostöö, enda töö panustamine ja kogukonnas osalemine, avatus ja jagamine

WEB 2.0 vahendid
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ajaveebid WIKId Sotsiaalsed järjehoidjad Taskuhääling Multimeedia jagamine RSS agregaatorid

Bloomi taksonoomia

Hinda mine Süntees Analüüs Rakendamine Mõistmine Teadmine

Bloomi taksonoomia ja WEB 2.0

Teadmine
‡ Sotsiaalsed järjehoidjad http://delicious.com/ ‡ Märgistamine http://www.awesomehighlighter.com/ ‡ Multimeedia kogud http://www.youtube.com/

Mõistmine
‡ Teadlik otsimine ‡ Kommenteerimine, suhtlemine http://twitter.com/ ‡ Kategoriseerimine, märksõnadega varustamine http://delicious.com/ ‡ RSS http://www.netvibes.com/en

Rakendamine
‡ Kirjutamine (ajaveeb) http://www.blogger.com ‡ Veebis jagamine http://www.flickr.com/ ‡ Mängud

Analüüs
‡ Mitme vahendi kombineerimine (mashups) http://pbworks.com/ ‡ Üheskirjutamine http://docs.google.com ‡ Litsentseerimine http://creativecommons.org/

Süntees
‡ Postitamine, kommenteerimine (ajaveebid, wikid) ‡ Modereerimine ‡ Veebipõhine koostöö http://www.wikipedia.org/ ‡ Vahendite katsetamine http://www.go2web20.net/

Hindamine
‡ Planeerimine ja loomine http://voicethread.com/#home ‡ Multimeedia looming http://animoto.com/ ‡ Veebis avaldamine http://www.scribd.com/

WEB 2.0 vahendid võimaldavad Bloomi taksonoomiat efektiivselt koolis kasutada