You are on page 1of 7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Τίτλος Εργασίας
Συγγραφέας1 και Συγγραφέας2
1
Σχολείο
Σχολείο
2

E-mail, E-mail

Επιβλέπων Καθηγητής/Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Όνομα


Ειδικότητα (π.χ. Καθηγητής/Καθηγήτρια Πληροφορικής), Σχολείο
E-mail

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι εισηγητές επιλέγουν ένα θέμα από τους πέντε
επιστημονικούς κλάδους: Βιολογία – Ιατρική, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία,
Πληροφορική – Τεχνολογία. Μετά από την επιλογή του θέματος οι μαθητές-εισηγητές
διεξάγουν έρευνα σχετικά με το θέμα και συγγράφουν ένα κείμενο (μέχρι 300 λέξεις), στο
οποίο εκτίθενται συνοπτικά τα βασικά σημεία του επιστημονικού τους άρθρου 1. Κάθε
εισήγηση πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 300 λέξεις το πολύ, η οποία θα
συνοδεύεται από μία λίστα με πέντε το πολύ λέξεις-κλειδιά. Τα δύο αυτά τμήματα πρέπει
να ακολουθούν μετά από τον τίτλο και να έχουν την παρούσα μορφοποίηση χαρακτήρων.
Ο τίτλος ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 2, καθώς και οι λέξεις-κλειδιά που ακολουθούν πρέπει να
εμφανίζονται στην ίδια γραμμή (μέγεθος χαρακτήρων 10, γραμματοσειρά Times New
Roman, Italic).

Οι ανακοινώσεις μπορούν να είναι προϊόν ατομικής ή συλλογικής εργασίας και πρέπει να έχουν
1

τη μορφή: θεωρητικού άρθρου, εμπειρικής μελέτης, ανασκόπησης ή περιγραφής ενός πειράματος,


μιας κατασκευής ή μιας εργασίας τύπου project [Βλ. Ιδέες και Παραδείγματα εργασιών στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου www.acstac.gr].
Οι λέξεις κλειδιά είναι εκείνες οι λέξεις που περιγράφουν καλύτερα και συνοπτικά το θέμα μας.
2
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: προγραμματισμός, διδακτικές πρακτικές, πολυμέσα, μαθήματα
Λυκείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα πρακτικά του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑCSTAC θα
δημοσιευτούν σε CD και θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Παρακαλούμε
τους μαθητές-εισηγητές να ακολουθήσουν πιστά τις παρούσες οδηγίες και τις τεχνικές
προδιαγραφές του υποδείγματος μορφοποίησης των κειμένων των άρθρων, ώστε να
βοηθήσουν στην, κατά το δυνατό, αρτιότερη έκδοση του CD των πρακτικών. Σε όλο το
κείμενο του άρθρου πρέπει να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες γραμματοσειράς Times
New Roman, σε μονό διάστιχο. Επίσης, πρέπει να τηρηθούν τα διαστήματα μεταξύ των
γραμμών και οι εσοχές των παραγράφων. Το αρχείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως
υπόδειγμα και να διευκολύνει σημαντικά το έργο των μαθητών.
Το κείμενο της εισήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8 σελίδες. Το μέγεθος του
αρχείου της εισήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4Mb.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Όλες οι εισηγήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα
διευκολύνουν την κατηγοριοποίησή τους και τη διαδικασία της κρίσης. Τα στοιχεία
αυτά υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και είναι τα εξής:
• Τίτλος εισήγησης και ονόματα μαθητών-συγγραφέων (στην ελληνική γλώσσα)
• Τύπος εισήγησης (θεωρητικό άρθρο, εμπειρική μελέτη, ανασκόπηση ή περιγραφή
ενός πειράματος, μιας κατασκευής ή μιας εργασίας τύπου project)
• Όνομα επιβλέποντος καθηγητή/ επιβλέπουσας καθηγήτριας
• Σύντομη περίληψη (περίπου 300 λέξεις)
• Λέξεις – κλειδιά (μέχρι 5)
• Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση των μαθητών-συγγραφέων και του/της
επιβλέποντα/επιβλέπουσας καθηγητή/τριας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Γενικά χαρακτηριστικά
Επιλέξτε Περιθώρια ως εξής:
Πάνω: 2.54 cm
Κάτω: 2.54 cm
Δεξιά: 2.2 cm
Αριστερά: 2.2 cm
Βιβλιοδεσίας: 0 cm
Κεφαλίδα: 0 cm
Υποσέλιδο: 0 cm
Στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγεθος Χαρτιού Προσαρμοσμένο μέγεθος:
Πλάτος: 17 cm
Ύψος: 24 cm
Ακολούθως, εφαρμόστε Διάταξη (Κατακόρυφη στοίχιση: επάνω).
Πρώτη σελίδα
Να τηρηθούν με προσοχή τα στοιχεία της γραμματοσειράς στην αρχή της πρώτης
σελίδας της εργασίας, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
Τίτλος Εισήγησης: Times New Roman, μέγεθος 16, Bold
Ονόματα συγγραφέων και επιβλέποντα καθηγητή/ επιβλέπουσας καθηγήτριας: Times
New Roman, μέγεθος 12, Bold
Διευθύνσεις: Times New Roman, μέγεθος 10
E-mail: Times New Roman, μέγεθος 10
Μεταξύ τίτλου και ονομάτων συγγραφέων πρέπει να υπάρχει μια κενή γραμμή.
Ακολουθούν δύο κενές γραμμές και στη συνέχεια η ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ακολουθεί μία κενή
γραμμή και οι ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ. Ο τίτλος της πρώτης ενότητας αναγράφεται μετά
από δύο κενές γραμμές.

Παράγραφοι
Πρέπει να υπάρχει εσοχή στην αρχή κάθε νέας παραγράφου, σύμφωνα με το παρόν
υπόδειγμα.
Δεν πρέπει να εισαχθούν κεφαλίδες, υποσέλιδα ή αριθμοί σελίδων. Οι υποσημειώσεις
πρέπει να αποφεύγονται.
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση κουκίδων να επιλέγεται μορφοποίηση
Bullets: Κουκίδα απλή (όπως στο παρόν υπόδειγμα).

Ενότητες
Οι ενότητες του κειμένου της εργασίας δεν πρέπει να είναι αριθμημένες. Ο τίτλος
κάθε ενότητας θα είναι με κεφαλαία, Times New Roman, μέγεθος 11, Bold. Το κυρίως
κείμενο πρέπει να είναι γραμματοσειράς Times New Roman, μέγεθος 10. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες Bold, για να τονίσουν έναν όρο ή μια σημαντική λέξη.
Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με φειδώ. Να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο κείμενο της
προηγούμενης ενότητας και στον τίτλο της επόμενης. Δε χρειάζεται κενό ανάμεσα στον
τίτλο της ενότητας και στο κείμενο που ακολουθεί. Στην αρχή κάθε εργασίας πρέπει να
υπάρχει μία ΠΕΡΙΛΗΨΗ (abstract), μία ενότητα με τις ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ και η
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η τελευταία ενότητα κάθε εργασίας πρέπει να είναι η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Οι υπόλοιπες ενότητες είναι διαφορετικές ανάλογα με τον τύπο της εργασίας και την
κατηγορία στην οποία ανήκει.

Υποενότητες
Ο τίτλος κάθε υποενότητας πρέπει να είναι με μικρά γράμματα, Times New Roman,
μέγεθος 10, Bold. Πρέπει να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο κείμενο της προηγούμενης
υποενότητας και στον τίτλο της επόμενης. Δεν χρειάζεται κενό ανάμεσα στον τίτλο της
υποενότητας και στο κείμενο που ακολουθεί. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει κενό
ανάμεσα στον τίτλο μιας ενότητας και της πρώτης υποενότητας που ακολουθεί.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ


Σχήματα
Τα σχήματα ή γραφήματα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται
όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Για παράδειγμα,
στο Σχήμα 1 δίνεται Το προτεινόμενο μοντέλο Σχεδίασης Πολυμεσικού Περιβάλλοντος
Μάθησης και στο Σχήμα 2 δίνεται Η αρχιτεκτονική του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού
συστήματος μάθησης.
Όλα τα σχήματα πρέπει να τοποθετούνται σε στοίχιση στο κέντρο και σε οριζόντια
διάταξη σε σχέση με το κείμενο. Δεν πρέπει να ξεπερνούν το πλάτος του σώματος του
κειμένου. Κάθε σχήμα πρέπει να έχει τίτλο με στοίχιση στο κέντρο. Επίσης πρέπει να
χωρίζεται με μία κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω).
Η ποιότητα των σχημάτων πρέπει να είναι υψηλή, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια
απεικόνισή τους. Προτιμάται μορφοποίηση jpg ή gif, που διευκολύνει το ανέβασμα του
αρχείου του άρθρου στο Διαδίκτυο. Τα σχήματα που δημιουργούνται με το σχεδιαστικό
εργαλείο του Word πρέπει να είναι ομαδοποιημένα.

Σχήμα 1: Το προτεινόμενο μοντέλο Σχεδίασης Πολυμεσικού Περιβάλλοντος Μάθησης

Προηγούμενη
Γνώση

Μαθητής Εκπαιδευτικό Υλικό

Γνωστική Υπερφόρτωση Σχεδιασμός Μάθησης

Διαχείριση της Ενδογενούς


Αρνητική Γνωστική Υπερφόρτωση
Γνωστικής Υπερφόρτωσης
Ενδογενής Γνωστική
Υπερφόρτωση

Θετική Γνωστική Υπερφόρτωση Παροχή Υποστήριξης

Ενεργός Γνωστική
Επεξεργασία

Σχήμα 2: Η αρχιτεκτονική του προσαρμοζόμενου πολυμεσικού συστήματος μάθησης


Σχεδίαση των αντικειμένων μάθησης

Μεταδεδομένα
Επίπεδο
-------------- Learner
Υπάρχοντα ---
προηγούμενης
αντικείμενα -------------- γνώσης
μάθησης ---
--------------
--- Μαθησιακός
στόχος

LO4
Learning Management System
LO3

LO2
Μονάδα προσαρμογής:
Εφαρμογή βασισμένη στη Επιλογή και παρουσίαση των
LO1 γλώσσα JAVA αντικειμένων μάθησης

Αποθήκες
αντικειμένων
μάθησης
Σχεδίαση με βάση τις παραμέτρους
του προτεινόμενου μοντέλου
Πίνακες
Οι πίνακες πρέπει αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατόν
πλησιέστερα στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά τους. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 1
δίνονται Μοντέλα μαθήτυπων και διαστάσεις τους. Η μορφοποίηση κάθε πίνακα πρέπει
να είναι όμοια με το υπόδειγμα.
Κάθε πίνακας πρέπει να έχει τίτλο (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και στοίχιση στο
κέντρο. Επίσης να χωρίζεται με μία κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και
κάτω).

Πϊνακας 1: Μοντέλα μαθήτυπων και διαστάσεις τους

Μοντέλα Διαστάσεις Αριθμός


μαθήτυπων μαθήτυπων
Jerome Επεξεργασία_πληροφορίας (στοχαστικός, παρορμητικός) 2
Kagan
Herbert Πεδίο_γνώσης (ανεξαρτησία, εξάρτηση) 2
Witkin
Robert Λειτουργίες (αυτορρυθμιζόμενος, εκτελεστικός, κριτικός)
Sternberg
Πρότυπο (μονάρχης, ιεραρχικός, ολιγαρχικός, αναρχικός)
Επίπεδο (ολικό, τοπικό) 96
Πεδίο_δράσης (εσωτερικό, εξωτερικό)
Κλίση (καινοτόμος, συντηρητικός)
Kolb’s Λήψη_πληροφοριών (απτή εμπειρία, θεωρητική
κατανόηση)
4
Εσωτερίκευση_πληροφοριών (ενεργός πειραματισμός,
παθητική παρατήρηση)
Myers- Διάσταση1 (εξωστρέφεια, εσωστρέφεια)
Briggs
Διάσταση 2 (αισθητηριακός, διαισθητικός)
16
Διάσταση 3 (λογική, συναίσθημα)
Διάσταση 4 (ενεργητικός, παθητικός)
Felder- Αντίληψη_πληροφοριών (αισθητηριακά, διαισθητικά)
Silverman
Τύπος (οπτικός, λεκτικός)
Οργάνωση_πληροφοριών (επαγωγικά, παραγωγικά) 32
Επεξεργασία_πληροφοριών (ενεργητικά, παθητικά)
Κατανόηση_πληροφοριών (σειριακά, ολιστικά)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να επισημαίνονται στο κυρίως κείμενο
ονομαστικά και όχι αριθμητικά. Θα πρέπει να αναφέρεται με το επώνυμο του/των
συγγραφέα/ων και τη χρονολογία του άρθρου ή του βιβλίου, όπως (Tobias, 1990; Kolb,
1984; Bruner, 1966; Gagné, 1967). Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις συγγραφείς να
αναγράφεται μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από et al. (για
ξενόγλωσσες αναφορές) ή κ.ά. (για ελληνικές). Εάν, για κάποιο λόγο, απουσιάζει η
ημερομηνία, παρατίθεται η ένδειξη χ.η. (χωρίς ημερομηνία), όπως Σερίδου Α. (χ.η.). Αν
πρόκειται για αναφορές μη-επαληθεύσιμες, όπως είναι, για παράδειγμα, προφορικές
συνομιλίες ή ιδιωτική αλληλογραφία, πρέπει να διευκρινίζεται με όση μεγαλύτερη
ακρίβεια είναι δυνατόν: ο Α. Μπαντής ισχυρίζεται ότι… (προσωπική επικοινωνία, 10
Οκτωβρίου 2000). Οι έμμεσες παραθέσεις πρέπει επίσης να αναφέρονται όπως στο ακόλουθο
παράδειγμα: Βrusilovsky (παράθεμα στο Gagné, R.M., 1967).
Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να παρατίθενται στην ενότητα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ με αλφαβητική σειρά όπως στο παρόν υπόδειγμα, πρώτα οι
ξενόγλωσσες και μετά οι ελληνικές. Η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να
είναι πλήρης και να περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων,
χρονολογία, αριθμούς σελίδων και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά και σε πρακτικά),
εκδότες Πρακτικών, εκδοτικό οίκο και πόλη έκδοσης (για βιβλία και τόμους). Όλες οι
αναφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τη μορφοποίηση που δίνεται παρακάτω, δηλαδή
χωρισμός των τμημάτων κάθε αναφοράς με κόμμα και χρήση Italics για τους τίτλους
περιοδικών, τόμων συνεδρίων ή βιβλίων.
Για ηλεκτρονικές αναφορές (δηλαδή αναφορές στο Διαδίκτυο), παρατίθεται
παράδειγμα στη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν είτε στον έντυπο οδηγό
δημοσιεύσεων της American Psychology Association είτε απευθείας στον ιστοχώρο της
ιδίας εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.vanguard.edu/uploadedfiles/psychology/apastyleessentials .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι ευχαριστίες πρέπει να αναγράφονται στο τέλος του κυρίως κειμένου και πριν από την
ενότητα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bannert, M. (2002). Managing cognitive load – recent trends in cognitive load theory,
Learning and Instruction, 12 139-146.
Cardellini, L. (2002). An Interview with Richard M. Felder. Journal of Science
Education, 3(2), 62-65.
Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction.
Cognition and Instruction, 8, 293-332.
Kalyuga, S., Chandler, P., & Sweller, J. (1998). Levels of expertise and instructional
design. Human Factors, 40, 1-17.
Kirschner, P. A. (2002). Cognitive load theory: Implications of cognitive load theory on
the design of learning. Learning and Instruction, 12(1), 1-10.
Kozma, R. (2003). The material features of multiple representations and their cognitive
and social affordances for science understanding. Learning and Instruction, 13, 205-
226.
Lowe, R. K. (2003). Animation and learning: selective processing of information in
dynamic graphics. Learning and Instruction, 157-176.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional
design methods across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.
Mayer, R. E. (2001). Multimedia Learning. Cambridge: University Press.
Mayer, R. E., & Moreno, R. (1999). Cognitive principles of multimedia learning: the
role of modality and contiguity. Journal of educational psychology, 91(2), 358-368.
Pollock, E., Chandler, P., Sweller, J. (2002) Assimilating complex information. Learning
and Instruction, 12, 61–86.
Samaras H., Giouvanakis T., Bousiou, D. & Tarabanis K. Towards a New Generation of
Multimedia Learning Research. AACE Journal (AACEJ), former Educational
Technology Review (ETR), 14(1), 2006.
Schnotz, W., & Bannert, M. (2003). Construction and interference in learning from
multiple representation. Learning and Instruction, 13, 141-156.
SCORM: The sharable content object reference model, 2001 [On-line] Available:
http://www.adlnet.org/.
Seufert, T. (2003). Supporting coherence formation in learning from multiple
representations. Learning and Instruction, 13, 227-237.
Seufert, T. & Brünken, R. (2004). Supporting coherence formation in multimedia
learning. In: Gerjets, P., Kirschner, P. A., Elen, J. & Joiner, R. (Eds.), Instructional
design for effective and enjoyable computer- supported learning. Proceedings of the
first joint meeting of the EARLI SIGs Instructional Design and Learning and
Instruction with Computers (pp 138-147) (CD-ROM). Tuebingen: Knowledge Media
Research Center.
Sun Microsystems Java [Online]. Available: http://java.sun.com/
Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving : Effects on learning.
Cognitive Science, 12, 257-285.
Sweller, J. (1989). Cognitive technology: Some procedures for facilitating learning and
problem solving in mathematics and science. Journal of Educational Psychology, 81
(4), 457-466.
Sweller, J., and Chandler, P. (1994). Why some material is difficult to learn. Cognition
and Instruction, 12 (3), 185-233.
Sweller, J., van Merrienboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive
Architecture and Instructional Design. Educational psychology review, 10(3 Sep 01
1998), 251-296.
Thomas, L., Ratcliffe, M., Woodbury, J. and Jarman, E. (March 2002). Learning Styles
and Performance in the Introductory Programming Sequence. Proceedings of the
33rd SIGCSE Symposium, 33-42.