Psihologia muncii și personalului

Curs 1. Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei Anul 3

Cadrul european – Europsy Diploma, Advanced Certificate in WOP (work and organizational Psychology) • Diplomă specializată doar la nivel graduate (Master) • Prevederi pentru nivelul undergraduate Discipline Fundamentale: • Psihologia muncii • Psihologia personalului • Psihologie organizațională

Obiective educationale de formare de:
Cunostinte specifice Deprinderi Competente profesionale Competente de cercetare

well-being. designul instrumentelor. design-ul jobului si a postului. mediul muncii. . efort.Psihologia muncii se refera la activitatea de munca. performanta. la modul cum oamenii isi realizeaza sarcinile de munca in diferite contexte ◦ Sarcini. ergonomie. reglementarea programului de munca. oboseala. incarcatura. tehnologie.

ergonomie. fiziologie. anatomie .Psihologia muncii (sau human factors) Studiul capacităților și limitărilor oamenilor raportat la un mediu specific de muncă Dezvoltarea unui mediu de muncă compatibil cu caracteristicile angajaților Integrează diverse discipline: științe cognitive.

recrutare si selecție. dezvolta si termina aceasta) ◦ Toate procesele asociate alegerii făcute atât de indivizi cat si de organizații (cariera. evaluare si dezvoltare de competente la locul de munca . motivare. training si dezvoltarea competentelor. dezvoltarea carierei) evaluarea performantelor. planificarea muncii. analiza.Psihologia personalului relația dintre persoana si organizație (cum se formează. recompense. planificarea carierei.

Asumpție centrală: Oamenii sunt foarte diferiți în ceea ce privește atributele lor personale dar și comportamentele de muncă. Informațiile despre aceste diferențe pot fi utilizate pentru a prezice. menține sau chiar crește performanța și satisfacția la locul de muncă .

putere. relatie inter si intraorganizationala. decizie organizationala. dezvoltare organizationala. tehnologie. cultura organizationala. cooperare. . ◦ Comunicare. structura organizationala. leadership. schimbare organizationala. participare. conflict.Psihologie Organizațională comportamentul colectiv al oamenilor in relație cu modelarea si funcționarea sistemului organizațional.

performanța viind vizată mai puțin direct decât în cazul psihologiei personalului .Psihologie Organizațională Combină idei și cercetare din domeniul psihologiei sociale și a comportamentului organizațional Vizează latura motivațională și emoțională a muncii Organizarea muncii și oamenii sunt variabilele majore de interes.

Psihologia Muncii și a Personalului De ce ar trebui să ne intereseze? De ce ar trebui să intereseze societatea? Istoricul și tendințele domeniului .

Importanța muncii în viața individului Munca: ne consumă cea mai mare parte a timpului și energiei raportat la orice alte activități umane (în stare activă) De ce muncim? .

posturi temporare.Importanța muncii în viața individului Crește preponderența sectoarelor de servicii. să ne raportăm valoric la societate. part time sau prost plătite Centralitatea muncii ca experiență noneconomică Ințelesurile asociate muncii: experiența muncii ne ajută să ne definim. familie și noi înșine .

Good work vs. bad work Gardner (2002) – centrare pe experiența muncii și înțelesurile atașate acesteia Good work .un tip de muncă ce prezintă un nivel înalt de expertiză precum și o preocupare permanentă pentru implicațiile și aplicațiile muncii unui individ asupra populației generale Bad work – muncă ce subminează valorile centrale ale unei profesii (sub acțiunea multor presiuni care facilitează recurgerea la ”scurtături”) .

. 2007).Studiul Psihologiei M&P Oportunități pentru Good Work – deprinderi ce pot fi folosite în beneficiul altora Centrare pe emoțiile și trăirile care sunt aduse sau pe care le ducem cu noi de la locul de muncă Experiența muncii la fel de importantă precum preocupările pentru garantarea productivității muncii (Landy & Conte.

Cum contribuie P M&P în societate? Psihologia M&P=aplicarea tuturor principiilor. dincolo de locul tradițional de muncă . teoriilor și datelor de cercetare în contextul muncii Contextul muncii trece dincolo de granițele fizice ale locului de muncă Psihologia M&P=combinație de cunoștințe și deprinderi ce pot fi utilizate într-o varietate mare de contexte.

mediul academic. reducerea resurselor de deprinderi. piața muncii. creșterea nivelului de conștientizare al consumatorilor. organizațiilor și societății în general și recunosc impactul unor factori precum creșterea influențelor guvernării. industrie. public.SIOP: Psihologii I&O recunosc interdependența indivizilor. și natura schimbătoare a forței de muncă Psihologii I&O facilitează răspunsuri la aceste probleme care implică oameni la locul de muncă: servesc în calitate de consilieri și catalizatori pentru afaceri. . comunitate și organizații nonguvernamentale.

de grup și organizațional Consultanți: dezvoltă cunoaștere științifică și o aplică în soluționarea unor probleme specifice relaționate cu mediul muncii Educatori: formează resurse umane în cercetarea sau aplicarea psihologiei I&O .Psihologii I&O sunt: Cercetători: folosesc cercetarea pentru a identifica principii ale comportamentului individual.

Modelul Scientist Practitioner Cercetarea este CHIAR utilizată pentru a adresa probleme concrete Știința și practica sunt ambele aspecte importante ale profesiei ”utilizarea rezultatelor și metodelor științifice în practica P I&O iar problemele practice întâlnite să genereze interese științifice” (Hoffman & Vu. 1999) .

De ce acest curs? ”viitorul sună bine” – veți face ceea ce majoritatea oamenilor fac ◦ Să înțelegem ce ni se întâmplă la locul de muncă ◦ Să putem dezvolta și implementa politici relaționate cu munca ◦ Să folosim înțelegerea fenomenelor relaționate cu munca pentru a ne ajuta persoanele apropiate !Probabilitate foarte mare să fim consumatori de cercetare P I&O .

De ce acest curs? Să fim mai bine informați cu privire la fenomenele majore (economice.) de interes (național sau mondial) ◦ Care? ………………… Să identificăm situațiile în care în mediul organizațional se lucrează pe baza unor date care nu mai sunt de actualitate ◦ Schimbările mediului muncii față de perioada anilor…80? . sociale etc.

SCURTĂ ISTORIE A PSIHOLOGIEI I&O .

decentralizarea. Hobbes (1651) – susține conducerea centralizată ca mijloc de a ordona haosul creat de om J. The wealth of nations) – centralizarea muncii în fabrici.J. Locke (1690) – susținerea managementului participativ prin ideea că cei guvernați asigură de fapt conducerea (J.Rousseau. departamentalizarea. delegarea autorității. Smith (1776. 1972) A. diviziunea muncii specializate și managementul acestei specializări în fabrici .Perioada Pre-Psihologică? Artistotel – fundamentarea multor principii de management modern (specializarea muncii. selecția liderilor) Breslele medievale (cercuri de calitate moderne?) Machiavelli (1527 – Prințul) – sfaturi practice despre cum se pot dezvolta structuri autoritariste în organizații T.

Anii de început 1876-1930 W. Munsterberg – măsoară abilitățile individuale și le relaționează cu performanța în muncă și scrie prima carte de P I&O (1913) J. McKeen Cattell – diferențele interindividuale și predicția comportamentului . Wundt – primul laborator de psihologie (1876) H.

Scott & W. . Gilbreth 1911 – H. vizuale în publicitate Selecția personalului administrativ Etc.Van Dyke Bingham – testarea și plasamentul soldaților în timpul WW1 1917 – primul titlu de Dr. Hollingworth: Studiul Coca-Cola ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Intervievarea fermierilor Diferențe între obiceiurile de cumpărare Eficiența publicității în funcție de ore Efectul parfumurilor asupra emoțiilor Lizibilitatea semnelor de trafic Canale auditive vs.Anii de început 1876-1930 W. D. în Psihologia I&O: L.

Murray). motivarea angajaților din industria militară . testarea abilităților mentale prin centre de evaluare (H.1964 (1924) Mayo – centrare pe emoții la locul de muncă 1930: publicarea studiilor Hawthorne Mișcarea Relații Umane (Human Relations): centrarea interesului pe teorii complexe ale motivației.1930 . pe emoțiile complexe ale angajaților 1932: prima carte modernă de P I&O WW2: standardizarea cockpiturilor.

1930 .1964 După WW2: o perioadă de agitație pe piața muncii – interes pentru atitudinile la locul de muncă 1945: se formează a 14-a Divizie a APA 1950: explozia testelor comerciale 1964: votarea Civil Rights Act: adresarea ariilor de posibilă discriminare (titlul VII – discriminarea la angajare) Anii 60 marchează trecerea de la clasic la modern .

București) 1927 – primele examene psihologice în aviație 1935 – examene psihologice în transporturi feroviare . Atanasiu: Omul Zburător 1925 – primul laborator psihotehnic (Societatea de tramvaie.Psihologia M&P în România Cercetări experimentale asupra tonalității afective a culorilor 1911 – Florian Ștefănescu Goangă: 1922 – V.

Psihologia M&P în România Universitatea Regele Ferdinand: institutul de Psihologie Experimentală Comparată și Aplicată (1922) 1936 – Institute de psihotehnică Cluj. Revista de psihologie teoretică și aplicată. Analele de psihologie . Iași și 15 oficii de orientare profesională și școlară Reviste: Jurnal de Psihotehnică. București.

Roșca) – Psihologia muncii industriale.Psihologia M&P în România 1955: Institutul de Psihologie al Academiei Române și Revista de Psihologie 1967 (A. Roșca). Sinteze de psihologie contemporană Zlate (1975): Psihologie socială și organizaționalindustrială. Pufan (1978): Psihologia Muncii Zlate (1981): Psihologia muncii – relații interumane Pitariu (1983): Psihologia selecției și formării profesionale .Psihologie muncii Industriale 1981 (A.

Privire de ansamblu .clasic Testele de abilități mentale au jucat un rol important în practica I&O Centrarea pe productivitate Tendință de a privi cele 3 domenii ale P I&O ca fiind nerelaționate sau în competiție Unitatea de analiză este angajatul luat ca individ .

organizația sau chiar cultura reprezintă nivele de analiză valoroase . balanța muncă-familie.modern Abilitatea mentală este doar unul din atributele importante care joacă un rol în practica P I&O Alături de centrarea pe productivitate există un puternic interes pentru WB. experiența muncii Cele trei discipline sunt văzute ca fiind complementare: perspectivă sistemică asupra comportamentului la locul de muncă Angajatul este doar un nivel de analiză dar grupul.Privire de ansamblu .

Viitorul Psihologiei I&O P I&O trebuie să fie relevantă: adresăm problemele perioadei în care trăim P I&O trebuie să fie utilă: teoriile și cercetarea trebui puse în acțiune pentru a rezolva probleme practice P I&O trebuie să fie ancorată în metoda științifică: pentru a menține încrederea populației și instituțiilor în aceasta .

Cum vă pregătiți pentru o carieră în domeniul P I&O Colegiul Psihologilor: Comisia de Psihologia muncii. transporturilor și serviciilor .

ro/index.copsi.intestcom.efpa.php?option=com_ content&task=view&id=225&Itemid=85 SIOP – www.org EAWOP – www.org/division1/ International test comission www.eawop.com IAAP – Divizia 1 (Work and Organizational Psychology) http://www.Organisme internaționale relevante CPR http://www.siop.org EFPA – www.eu .iaapsy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful