You are on page 1of 2

59 dosya tozlu raflardan iniyor

Yeni Meclis'in oluşmasının ardından dokunulmazlıkları kalkacak 59 milletvekiline


mahkeme yolu görünecek. Mehmet Ağar hakkında Susurluk Davası ile ilgili dosya
raflardan inerken Sefa Sirmen hakkında da Yuvacık Barajı ihalesi ile ilgili soruşturma
gündeme gelecek.

22. Dönem Meclisi'nde toplam 251 vekil hakkında dokunulmazlık dosyası bulunuyordu.
AKP'li vekiller hakkındaki 83 dosyadan 22 Temmuz'da seçilemeyen 33 AKP'linin dosyası,
dokunulmazlıkların kalkmasıyla birlikte raflardan inecek. Dokunulmazlıkları kalkacak
AKPTiler arasında partinin önde gelen isimlerinden Kerim Yıldız, Mahfuz Güler, İbrahim
Köşdere, Mehmet Kılıç, Remzi Çetin, Sabri Varan ve Halil Ürün de bulunuyor. AKP'li
vekillerin dosyalarında, "evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, görevli memura
hakaret, ulsulsüz arsa tahsisi" gibi suçlar yer alıyor. CHP'de de 15 vekile mahkeme yolu
göründü. Dokunulmazlıkları kalkacak CHP'liler arasında Naci Aslan, İsmail Değerli,
Memduh Hacıoğlu, Hakkı Ülkü, Muharrem Toprak, Fikret Ünlü, Mehmet Siyam Kesimoğlu,
Sefa Sirmen ve Muharrem Kılıç da yer alıyor. Sefa Sirmen hakkındaki Yuvacık Barajı
ihalesi ile ilgili dosya yeniden gündeme gelecek. Diğer vekiller hakkında, "görevi kötüye
kullanma, zimmet, evrakta sahtecilik suçları" bulunuyor. Anavatan ve DP'den de bazı
isimlere yargı yolu açıldı. Mehmet Ağar hakkındaki suç dosyası Susurluk Davası ile ilgili.
Ağar'ın, Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz'e sahte belgeyle silah temin ettiği iddiaları yargı
gündeminde olacak.

HIRSIZLIKTAN DOLANDIRICILIĞA
Milletvekilleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen suçlamalarla ilgili
dosyalarda yer alan iddialar arasında şunlar yer alıyor; Devlet İhale Kanunu aykırılık,
görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtekarlık, resmi ahm-satımlara fesat
karıştırmak, avukatlık görevini kötüye kullanmak, görevi suistimal, görevde müessir fiil,
hakkı olmayan yere tecavüz, yalan beyanda bulunmak, görevde yetkiyi kötüye
kullanmak, hizmet sebebiyle emniyeti suistimal, bir kısım kooperatiflere usulsüz arsa
tahsis etmek, sahte olarak tanzim edilen resmi evrakı bilerek kullanmak, teşekkül halinde
akaryakıt kaçakçılığı, kurumu zarara uğratmak, kamu kurumunu dolandırmak, gerçeğe
aykırı puantaj bildirimlerine dayanarak haksız ödemelere neden olmak, görevli memura
hakaret, hırsızlık, faili belli olmayacak şekilde adam yaralamak, tehdit, cezaevine yasak
madde sokmaya çalışmak, kaçak su hattı çekmek suretiyle hırsızlık, kaçak elektrik
kullanmak, silahlı yağma suçuna azmettirmek.

***

AKP'de dosyalar kabarık


AKP'li 50 vekil yeniden seçilerek bir dönem daha dokunulmazlık zırhına kavuştu.
AKP'lilerin dosyaları şöyleydi: "Recep Tayyip Erdoğan: Görevi kötüye kullanma.
Abdülkadir Aksu, Abdullah Gül: Özel evrakta sahtecilik ve Siyasi Partiler Yasa-sı'na
muhalefet. Kemal Unakıtan: Evrakta sahtecilik. Mustafa Açıkalın, Adem Baştürk: İhaleye
fesat karıştırma. Mustafa Açıkalın, İdris Nairn Şahin, Adem Baştürk, Zülfü De-mirbağ,
Selami Uzun, Mustafa Ilıcak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamalarında
ihaleye fesat karıştırma, cürüm işlemek için teşekkül oluşturma, emniyeti suiistimal,
gerçeğe aykırı beyan. Adem Baştürk, Nevzat Pakdil, Mustafa Açıkalın, Hüseyin Beşli:
Nitelikli zimmet. Erol Tınaztepe: Tedbirsizlik, dikkatsizlik, yaralamaya sebebiyet verme.
Fakri Çakır: Bina yıkılmasına ve ölüme neden olma. Adem Baştürk: Görevi kötüye
kullanma. Vedat Melik: Evrakta sahtecilik.

Emin Tutan, Ali Temmur: Kayıp trilyon davasında evrakta sahtecilik ve SPY'ye muhalefet.
Mustafa Eyiceoğlu: Görevde keyfi muamele, adli görevi ikmal. Hanefi Makçiçek: Görevi
kötüye kullanma. Asım Aykan: Görevi kötüye kullanma. Mekmet Erdemir: Müessir fiil ve
kakaret. Akmet Koca: Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik. Mekmet Salik Erdoğan:
Müessir fiil. Akif Gülle: Devlet ikalesi Yasası'na aykırılık. Makfuz Güler: Görevi kötüye
kullanma, resmi evrakta saktecilik. Ali Sezai: Yıkım kararını uygulamamak. Metin
Kaşıkoğlu: Avukatlık görevini kötüye kullanmak. Hüseyin Ordu: Görevli memura hakaret,
İbrahim Köşdere: Yedieminlik görevini kötüye kullanma. Adem Baştürk, Nevzat Pakdil:
Zimmet. İdris Nairn Şahin: İhaleye fesat. Mehmet Sekmen: Usulsüz arsa tahsisi. Mustafa
Çakır: Çek Yasası'na mukalefet. Mustafa Ilıcak, Adem Baştürk: Görevi ikmal. Müfit Yetkin:
Evrakta saktecilik.

***

CHP'nin suç dosyaları

MEVLÜT Aslanoğlu: Emniyeti suiistimal. Hakkı Ülkü: Görevi kötüye kullanma. Sefa
Sirmen: Görevi kötüye kullanma, görevde yetidyi kötüye kullanma, usulsüz geçici işçi
çalıştırma, ihale mevzuatına aykırı davranma, resmi alım- satımlara fesat karıştırma.
Yaşar Tüzün: Görevi kötüye kullanma. Fikret Ünlü: Avukata hakaret. Feramuz Şahin:
Zimmet (iki dosya), görevi ihmal. Fahrettin Üstün: Görevi kötüye kullanma. Naci Aslan:
Bilerek sahte evrakı kullanma, görevli memura hakaret. İsmail Değerli: Fazla ve yolsuz
ödemeye sebebiyet verme, görevi kötüye kullanma ve sınavda usulsüzlük. Tacidar
Seyhan: Ölüme sebebiyet verme.

***

Ağar, Susurluk ifadesi verecek


23. dönem milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarını beklemeden DP Genel Başkanlığı
görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın, Susurluk Davası kapsamında hakim karşısına
çıkması bekleniyor. "Abdullah Çatlı gibi kişilere silah taşıma izin belgeleri ve hususi yeşil
pasaport vererek, görevi suiistimal etmek", "gıyabi tutuklama kararı ile aranan Abdullah
Çatlı'nın yerini bildiği halde yetkili mercilere haber vermeyerek, saklamak" gibi suçlar
gerekçesiyle 7 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Ağar'ın, hakim karşısına çıkması
bekleniyor.