You are on page 1of 2

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri İLİ

1- Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü Ankara


1/a. Ankara Mürted Gümrük Başmemurluğu Ankara
2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü Ankara
3- Ankara Posta Gümrük Müdürlüğü Ankara
4- Konya Gümrük Müdürlüğü Konya
5- Kayseri Gümrük Müdürlüğü Kayseri
6- Aksaray Gümrük Müdürlüğü Aksaray
7- Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü Kırıkkale
8- Karaman Gümrük Müdürlüğü Karaman

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen
Eşyanın İthalat,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

9- Ürgüp Gümrük Müdürlüğü Nevşehir


10- Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalât Gümrük Müdürlüğü Ankara
ANTALYA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İLİ
A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri
1- Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya
2- Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya
3- Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Antalya
4- Isparta Gümrük Müdürlüğü Isparta
5- Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Muğla
6- Fethiye Gümrük Müdürlüğü Muğla

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen
Eşyanın İthalât,İhracat,Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

7- Alanya Gümrük Müdürlüğü Antalya


8- Kaş Gümrük Müdürlüğü Antalya
9- Finike Gümrük Müdürlüğü Antalya
10- Kemer Gümrük İdare Memurluğu Antalya
BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri İLİ

1- Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa


2- Mudanya Gümrük Müdürlüğü Bursa
3- Gemlik Gümrük Müdürlüğü Bursa
4- Bandırma Gümrük Müdürlüğü Balıkesir
5- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü Eskişehir
6- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çanakkale
7- Yalova Gümrük Müdürlüğü Yalova

B- Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Müsteşarlıkça Tespit Edilen
Eşyanın İthalat, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri

8- Gökçeada Gümrük İdare Memurluğu Çanakkale


9-Bozcaada Gümrük İdare Memurluğu Çanakkale
EDİRNE GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

A- Her Türlü İthalât, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri İLİ