You are on page 1of 2

Examen Tema 1: RECURSOS NATURALS

1.- La degradació del sòl: causes i conseqüències (2 p)

2.- Fonts d’energia: classificació de les diferents fonts d'energia.


Explica els avantatges,la problemàtica,i l'ús en l'actualitat. (2 p)
3.- Contesta: (1,8)
Quins països presenten majors reserves conegudes de minerals no energètics?
Quin és l'element essencial en la transformació d'un fenomen natural en risc?
Com definiries "impacte ambiental"?
Quines són les varietats climàtiques a escala planetaria?
Com es classifiquen els paisatges segons el grau d'intervenció humana?
Quins van ser els objectius proposats per la Cimera de Rio?

4- Situa al mapa els 12 estats que integren l'OPEP (1,2p)