RAONS PUBLIQUES: ELS REPTES

Finalment, l'últim projecte de Raons Públiques, que va consistir en la realització d'un projecte participatiu al Barri de Fort Pienc, va resultar guanyador del concurs de Racons Públics, entrant el grup a una contradicció inesperada, ja que les organitzadores del concurs havien valorat la proposta crítica que nosaltres havíem plantejat. A més a més hem obert un nou front de treball, apartat del concurs, i hem començat a treballar al barri del Raval. Darrera del procés d'aprenentatge, el grup de Raons Públiques es defineix com un grup que busca la involucració i la participació ciutadana per construir l'espai urbà. Per tant, considerem que cal rescatar i retornar el significat i el poder simbòlic de l'urbanística als ciutadans/es. L'arquitecte ha de deixar de ser el protagonista, per ser l'articulador tècnic entre les aspiracions veïnals, i les decisions polítiques dels poders públics. Mitjançant aquestes tres parts: la sensibilitat del què és habitat, el coneixement del tècnic i la presa de decisions, veiem una possible sortida a la indentificació de la ciutat per part dels habitants.

DOSSIER DE PRESENTACIÓ

Projecte guanyador del barri de Fort Pienc

Cinema a la fresca al Raval

Bautisme del racó del Raval

MÉS INFORMACIÓ I SUGERIMENTS:
Esquema de projecte de Raons Públiques.

raonspubliques.wordpress.com raonspubliques@gmail.com

Treballant amb col. per contribuir a millorar les condicions d’habitabilitat de les poblacions amb menys recursos econòmics. S'escollia a cada districte un racó i es convocava a tots/es els interessats a elaborar propostes que aportessin solucions amb l'objectiu de millorar l'espai públic. per ajudar-los al seu desenvolupament autònom. preferentment en situacions d' infrahabitatge. si no que donem eines i coneixements apropiats.. dissenyadors. El concurs s'organitzava als deu districtes de la ciutat de Barcelona. antropòlogues i arquitectes. Suport técnic a colectius vulnerables Tallers de disseny participatiu. per desenvolupar projectes de rehabilitació de les condicions de vida dels habitants. . (Foment de les Arts i el Disseny). La denúncia de les situacions més precàries i la sensibilització de la població són l'objectiu fonamental dels projectes realitzats. El grup neix de la participació en un concurs anomenat Racons Públics. Millora d’espais de colectius amb fins socials Barcelona per a Públiques.lacios necessàries. Suport de reivindicacions populars. organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i pel FAD. Els projectes d’Arquitectes Sense Fronteres es divideixen en dos sectors: La cooperació internacional realitza un treball conjunt amb les associacions presents en el terreny. els edificis i les instal. detectem que aquest concurs es limitava finalment a arquitectes. RAONS PUBLIQUES: ELS INICIS Raons públiques (grup format dins de la Cooperació Local) és un grup interdisciplinar integrat per educadores socials. intervencions a l'espai públic.ARQUITECTOS SENSE FRONTERAS: COOPERACIÓ LOCAL La ONG Arquitectes Sense Fronteres va ser fundada l’any 1992. entrant en contacte amb les associacions.. urbanistes. i que els ciutadans/es dels barris no s'implicaven en el desenvolupament de les propostes. El grup de Raons Públiques va intervenir en els últims cinc racons.. intentem construir no solamente les estructures. A més a més ASF Cooperació local ofereix un suport tècnic i legal a les associacions civils.. Raons Sensibilització Interacció amb els veïns al carrer. urbanistes. La cooperación local focaliza els seus esforços en temes d’exclusió social.lectius classificats dins els parámetres d’exclusió social. Barcelona per a Racons Públics.. Per aquest motiu es va decidir actuar i començar a activar als barris on cada mes es convocava el concurs. Des del grup de Raons Públiques. realitzant tallers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful