You are on page 1of 2

MètoDes de MediaLlenguatges

Senzillament
Creatius
L’art al servei de les idees.
A MètoDes posem la il!lustració, la fotografia,
la música i les arts audiovisuals, combinades
amb tot el nostre enginy creatiu, al servei de
les idees dels nostres clients. La imaginació és
un dels nostres principals signes distintius.

Nous llenguatges davant noves realitats

La penetració de les noves tecnologies en


els mitjans de comunicació està modifi-
cant ràpidament els usos i costums de les
persones, fins al punt que les administra-
cions i les empreses estan invertint esforços
www.metodes.com en conèixer i controlar les eines digitals. Les noves rea-
metodes@metodes.com litats exigeixen projectes valents i propostes arriscades
als qui volen fer sentir la seva veu. La innovació cons-
MètoDes de Creació, Gestió i Producció Cultural tant ha contribuït a abaratir els mitjans tècnics i ha fet
Tecno Strong Systems S.L. - B62870746 accessible les eines professionals a sectors que fins ara
carrer de la perla, 31, baixos, 08012, Barcelona en restaven al marge.
93 324 99 76 / 616 599 593
MètoDes de MediaLlenguatges: Solucions d’Art

Publicitat i Difusió
A MètoDes oferim un ampli ventall de
serveis creatius per respondre a tota
mena de necessitats en l’àmbit publi-
citari i comunicatiu.

Proporcionem solucions creatives i


ingenioses als reptes comunicatius de
petites i mitjanes empreses, associa-
cions, professionals autònoms i particu-
lars. Tenim una àmplia experiència en la prestació de serveis
específics per a estudis publicitaris i desenvolupem cam-
panyes de comunicació integrals per a clients finals.

Correcció, traducció i redacció de textos

• Correccions ortogràfiques i d’estil


• Traducció (català, castellà, francès, anglès, portuguès)
• Redacció de tota mena de textos comercials, periodístics,
tècnics o literaris, guions multimèdia i audiovisuals, projec-
tes, biografies, reportatges, eslògans i lemes publicitaris.

Imatge i Grafismes
Posem al seu abast un ampli catàleg
de professionals de la il!lustració
creativa adaptada al marc de les se-
ves necessitats.

• Il!lustració
• Retrats
• Caricatura
• Còmic
• Pintura
• Decoració
• Story Boards
• Dibuix
• Direcció d'Art
• Fotografia

Música
Realitzem creacions musicals per
encàrreg: bandes sonores, fils musi-
cals, jingles, ...

Post-Producció de So
Gravació i post-producció d’audio en
estudi professional: efectes sala, co-
rrecció d’audio, gravació multi-pis-
ta,...

Produccions audiovisuals a l’abast


Les produccions audiovisuals profes-
sionals, fins ara reservades a grans
companyies i institucions amb capaci-
tat per a realitzar importants inve-
rions econòmiques, s’han abaratit fins
al punt de fer-les interessants a peti-
tes empreses, entitats, institucions i,
fins i tot, particulars. A MètoDes pro-
porcionem serveis avançats de pro-
ducció i post-producció de vídeo real-
ment assequibles.

Cobertura d’actes i events, elaboració de reportatges, tasques


de documentació i arxiu audiovisual, localització d’espais,
realització de curtmetratges, subtítols, animacions, crèdits i
spots comercials, edició i producció de DVD’s i menús interac-
tius.

www.metodes.com/mediallenguatges
metodes@metodes.com
MètoDes de MediaLlenguatges: Solucions d’Art

Rate