KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahirankemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. .‡ Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.

. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambanglambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran.‡ Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis.

Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang-lambang bercetak dan bertulis (Harris dan Sipay. Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu dengan bunyi ataupun makna yang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya. 1980).TAKRIF MEMBACA ‡ Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. .

.‡ Bagi Smith dan Johnson (1980) pula. Di samping itu. Goodman (1973) pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara bahasa dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas. Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda. membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca.

‡ Bacaan mekanis (bersuara) ‡ Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) ‡ Bacaan intensif (mendalam) .JENIS PERINGKAT MEMBACA ‡ Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu.

kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. ‡ Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. . ‡ Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. ‡ Dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. ‡ Mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa.OBJEKTIF BACAAN MEKANIS ‡ Membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. ‡ Menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. ‡ Dapat mengulas isi yang terdapat dalam bahan bacaan. ‡ Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. ‡ Dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain.

‡ Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. ‡ Untuk melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas. ‡ Dapat menggunakan kemahiran membaca mentalis untuk hiburan. . ‡ Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya.OBJEKTIF BACAAN MENTALIS ‡ Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri.

. memaham dan menikmati unsure-unsur estetik dalam bahasa. intonasi. ‡ Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Betul dari segi sebutan.OBJEKTIF BACAAN INTENSIF ‡ Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. ‡ Mengesan. ‡ Menilai atau mengulas isi-isi yang diperolehi daripada bahan-bahan yang dibaca. ‡ Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya. ‡ Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. lancer dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. ‡ Mengenalpasti laras bahasa yang berbagai-bagai.

Rashid. Longman Malaysia ‡ Amdun Husain. 2005. Rahman Ab.RUJUKAN ‡ Ab. Dewan Bahasa dan Pustaka ‡ Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992. Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM. 1997. Kuala Lumpur. Selangor. Malaysia. Kuala Lumpur. Siri Panduan Guru KBSR Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Dewan Bahasa dan Pustaka . Pengajian Melayu 1 Diploma Perguruan . Balakong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful