Glucoza este compusul organic, apar inând clasei zaharidelor si are formula chimic C6H12O6.

Are aceiasi formula chimica cu fructoza dar difera de acesta prin modul de legare a atomilor, glucoza are o singur grupare de alcool primar pe când fructoza are dou grup ri de alcool primar.

Glucoza este o substan solid , cristalizat , incolor i solubil în ap . Are un gust dulce. Punctul s u de topire este foarte ridicat

Glucoza are 75% din puterea de îndulcire a fructozei. Glucoza prezint doi izomeri: alfa-glucoza i beta-glucoza, dar în organismele vii este prezent doar alfa-glucoza.

Glucoza este unul dintre produ ii de fotosintez a plantelor i a unor procariote. Se g se te îndeosebi în sucul fructelor dulci ale plantelor La scar industrial , glucoza se ob ine prin hidroliza amidonului în mediu acid:

Multe culturi pot fi folosite ca surs pentru amidon: porumbul, orezul, gr ul, cartofii sunt utiliza i la scar larg în toat lumea.

Carbohidra ii reprezint sursa principal de energie pentru corpul uman, producând 4 kilocalorii (17 kilojouli) pe gram. Glucoza este esen ial în producerea proteinelor i în metabolismul lipidelor. De asemenea, la cele mai multe plante i animale, este un precusor pentru vitamina C (acid ascorbic).

Pentru a putea furniza energie, glucoza trebuie s treac în glucozo-6-fosfat (ester glucozo-6fosforic), proces numit fosforilarea glucozei. Reac ia de fosforilare a glucozei este catalizat de c tre o enzim din grupa fosforilazelor (glukokinaza) în prezen a ATP.

Glucozo-6-fosfatul reprezint compusul de la care pornesc atât reac iile furnizoare de energie, cât i acelea generatoare de pentoze necesare materialului genetic (ADN, ARN).

Arderea (oxidarea) glucozei, în scopul ob inerii de energie, se realizeaz pe 2 c i; una aerob (în prezen a O2) i una anaerob

Glicoliza aerob conduce la degradarea complet a glucozei, rezultând H2O, CO2 i energie

Glicoliza anaerob , urm re te reac iile catabolice pân la formarea acidului piruvic. Acidul piruvic, se transform în acid lactic, care determin febra muscular . Trecerea acidului piruvic în acid lactic (produs final) se face cu degajare de energie. Reac ia este reversibil , acidul lactic, putând reveni la acid piruvic (cu consum de energie), compus care se poate oxida complet pe cale aerob

Lactoza - zah rul din lapte, este o dizaharid compus din glucoz i galactoz . În zaharoz , o alt dizaharid important , glucoza este legat de fructoz . Glucoza intr în structura diglucidelor i poliglucidelor. Prin oxidare în ficat se transform în acid glucuronic.

S-a dovedit c a mâncatul de zah r sau consumul de b uturi dulci cu o jum tate de or înaintea efectu rii exerci iilor fizice stimuleaz secre ia de insulin , proces care determin sc derea brusc a nivelului de glucoz din sânge.

Vitamina B17 este una dintre cele mai controversate "vitamine". Din punct de vedere chimic este o combina ie a dou molecule de glucoz . În re etele medicale e cunoscut sub numele de nitrilozid i se extrage din sâmburii de cais . În majoritatea statelor americane nu este acceptat ca tratament pentru cazurile de cancer. A fost respins de Food and Drug Administration pe motiv c poate fi otr vitoare din cauza con inutului de acid cianhidric.

S-a demonstrat c usturoiul este eficient în reducerea nivelului de colesterol i a excesului de glucoz din sânge.

În industria alimentar la ob inerea produselor zaharoase, a siropurilor, ca înlocuitor al zah rului.

În industria medicamentelor la ob inerea vitaminei C, a serului glucozat. Este folosit mai ales sub form de solu ii apoase perfuzabile.

Diabetul zaharat este o boal cronic de metabolism, care se mo tene te sau se dobânde te în cursul vie ii i care afecteaz predominant metabolismul glucidic, manifestându-se prin hiperglicemie

Cauzele care duc la deficitul de insulin sunt factorii ereditari, infec ie cu virusuri (virusul urlian, Coxackie),alimenta ie nera ional , traumele psihice.

Bibliografie: Biblia vitaminelor de Earl Mindell Almanah Chimie, martie 1998; Manual Biologie cl. a-XII-a, Manual chimie Cl. a - IX, X, XI - a,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful