• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

©

www.MaximumBilgi.com

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Araştırma Serisi No.13
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yüz Okuma Sanatı
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DOSYA İÇERİĞİ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Yüz Yapısı ve İnsan Karakteri İlişkisi (Tarihten Günümüze Gelişim Süreci) Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın "Marifetname"si Yüz Yapısı - İnsan Karakteri İlişkisinin Günümüzdeki Uygulamaları Kolay Fizyognomi Notları Yüz Çizgileri İçin Değişik Bir Sistem Yüz Yapısı Yüz Yapısı ve Görsel Hafıza Ağız Yapısı (Ağzın Bilgi İşaretleri) Yüz Yapısına Göre Teşhis Resimlerle Yüz Yapısı Örnekleri
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Araştırma Serisi No.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1

Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1. BÖLÜM
YÜZ YAPISI & İNSAN KARAKTERİ İLİŞKİSİ (TARİHTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİM SÜRECİ)

1. FİZYOGNOMİNİN MEYDANA ÇIKMASI VE GELİŞİMİ 1.1. Kavram "Fizyognomi" terimi, Yunanca physis -doğa ve gnomon- yorum kelimelerinin birleşimidir. Giovanni Battista Della Por-ta (1535-1615)'ya göre gnomon, aynı zamanda yasa, kural anlamına gelmektedir; yani, fizyognomi "doğa yasası" demektir. Della Porta'ya göre, doğanın belli kurallarına uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" öğrenebiliriz. Çok eski dönemlerden başlayarak, bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur.

1.2. Gelişimi Fizyognomi, sistemli bir şekilde ilk kez Çin'de gelişmiştir. Çinliler, insanların yüz biçimlerine göre insanların karakter özelliklerini okuma yöntemini kullanmış, ayrıca başarı düzeylerini belirleme yöntemini kullanmışlardı. Sonraki dönemlerde değişik uygarlık merkezlerinde fizyognomiye ilişkin bilgiler sistemleştirilip geliştirilirken, belli özelliklere sahip değişik ekoller ve sistemler ortaya çıkmıştır. Eski Çin yüz okuma uzmanlarına göre, yüzü oluşturan unsurlardan beşi çok önemlidir. Bunlar kaşlar, gözler, ağız, burun ve kulaklardır. Eski metinlerde onlar beş önemli organ olarak geçmektedir. Bu organlardan birisinin bile dengeli bir biçimde olması en az 10 yıl mutlu yaşam demektir. Tüm organların aynı şekilde dengeli biçimde olması bu mutluluğu orantılı şekilde arttırıyor. Bu organların incelenmesinden sonra sırada alın, elmacık kemikleri, şakaklar, çene ve kırışıklar gelmekte, en sonunda ise derinin rengi, ayrıca, gözlerin parlaklığı, biçimi, göz küresi ve göz kapaklan inceleniyor. Çin fizyognomi uzmanlarına göre, onların sistemi insanların uzun ömürlü olmaları konusundaki gerçekleri bulacaktır. Çin sistemine göre, insan yüzünde belli konumlar ve çizgiler mevcuttur. Bunların her biri belli bir yaşı __________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Araştırma Serisi No.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2

Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

belirlemektedir. Onlar, bir dizi "uzun ömürlülük belirtileri"ni de tespit etmişler. Çinlilerin fizyognomi sistemi bugün de incelenmekte ve geliştirilmektedir. 1.2. Aristo'nun Fizyognomiye İlişkin Görüşleri Fizyognomi ile ilgili bilgilere Hipokrat, Aristo ve Pluto gibi eski Yunan düşünürlerinin eserlerinde rastlanmıştır. Aristo, fizyognomiyi kişilerin ruh halini öğrenmek için kullanırken, Hipokrat bu usulle hastalara teşhis koymuştur. Onun ölmüş insanın yüz şeklini tasvir edişi bugün de doktorlar tarafından "Hipokrat maskesi" olarak kullanılmaktadır. Aristo'nun "De Natura Animalium" (1. Kitap) isimli çalışmasında beden ve yüz yapısı ile insanın karakter özellikleri arasında bağlantı kurulmaktadır. Aristo'ya göre, insanın beden ve yüz yapısının belli bir hayvana benzemesi, onun karakter özelliklerini ortaya koymaktadır. Aristo insanın yüz yapısı, gözleri, alnı, kafa yapısı, derisinin rengi, saçının rengi, gözünün rengi, bedenin tüy örtüsü, sesinin tonu, yürüyüşü, beden hareketleri, bakışları, boyu ile ilgili karakter özelliklerini hayvanlardaki benzer özelliklerle kıyaslamaktadır. Aristo'ya göre, belli özelliğe sahip insanlar, benzeri oldukları hayvanların karakter özelliklerini taşımaktadırlar. Yüz yapısı ve insan karakteri arasındaki ilişki, Aristo'nun eserinde aşağıdaki şekilde geçmektedir .

Dudaklar Dudakları ince ve ağız kenarları, dudaklar ileri uzandığında üst dudağın alttakinin üzerine çıkacak şekilde gevşek olan insanlar alçakgönüllüdürler. Bu aslan tipine uygun gelmektedir. Aynı şeyi büyük ve küçük köpeklerde de görebiliriz. Dudakları ince, sert ve köpek dişleri hizasında yukarıya doğru çekilmiş olan insanlar aşağı ve bayağıdırlar. Bu domuz tipine uygun gelmektedir. Dudakları kalın ve üst dudak alttakinin üzerine çıkan insanlar aptaldırlar. Bu eşek ve maymun tipine uygun gelmektedir. Üst dudağı ve üst damağı öne doğru çıkan insanlar huysuz ve kavgacıdırlar. Bu, köpek tipine uygundur.

Burun Burun deliklerinin duvarları kalın olan insanlar iyi kalplidirler. Bu öküz tipine uygun gelmektedir. Burun deliklerinin duvarları ince olan insanlar hırçın bir yapıya ve karaktere sahiptiler; bu köpek tipine uygun gelmektedir. Burun delikleri dairevi olan insanlar alçak gönüllüdürler. Bu durum aslanlarla benzerlik oluşturmaktadır. __________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Bu horoz tipine uygun gelmektedir. Bilindiği gibi insan hüzünlenince gözleri buğulanır. bu eşek ve öküz tipine uygun gelmektedir. Nitekim. Gözler Gözlerinin altı torbalaşmış insanlar alkoliktirler. bu maymun tipine uygun gelmektedir. Burnunun ucu enli olan insanlar aptaldırlar. Direk alından başlayan gaga burunlu insanlar arsızdırlar. Asık suratlı insanlar somurtkan karakterlidirler. Büyük gözlü insanlar tembeldirler. karga tipine uygun gelmektedir. gözler ne aşırı patlak. Küçük yüzlü insanlar cesaretsiz ve iradesizdirler. Yüz Yapısı Yüzü enli ve etli olan insanlar iyi kalplidirler. ne de aşırı çukur olmalıdır. Eğer aşırı çökük ise sakin ve usludurlar. Burun delikleri geniş olan insanlar sinirlidirler. etli olan insanlar ise korkaktırlar. Bilindiği gibi bu durum sinirlilik halinde ortaya çıkmaktadır. Yüzünün bu bölgesi şişkin olan insanlar ise yatmayı çok sevenlerdir.COM . Buğulu gözlü insanlar hüzünlüdürler. ne de aşırı küçük olarak doğmuş birisi asil bir karaktere sahip olacaktır. Yanakları allanan insanlar alkoliktirler. bu maymun tipine uygun gelmektedir. __________________________________________________________________ © WWW. Bilindiği gibi insan alkol aldığı zaman yanakları allanıyor. Allıkla boyanmış gibi yüze sahip olan insanlar utangaçtırlar. uykudan yeni kalkmış insanın gözünün çemberinde şişkinlikler bulunur. Bunlar sırasıyla eşek ve geyik tiplerine uygun gelmektedir. Çukur gözlü insanlar gaddardırlar. burun kavisi yukarıya doğru eğilmiş olan insanlar şehvetli ve ihtiraslıdırlar. bu eşek tipine uygun gelmektedir.MAXIMUMBILGI. Bu kartal tipine uygun gelmektedir. Dolayısıyla. Bu domuzlara uygun gelmektedir. Gözü hafiften çökük olan insanlar alçak gönüllüdürler. Bilindiği gibi bu durum insan bir şeyden utandığı zaman ortaya çıkmaktadır. Gözleri ne aşırı büyük. Küçük gözlü insanlar cesaretsiz ve iradesizdirler. bu öküz tipine uygun gelmektedir. Burnun alınla birleştiği yerde çökük. Patlak gözlü insanlar aptaldırlar.Araştırma Serisi No. Yüzü aşırı küçük olan insanlar aşağı ve bayağıdırlar. En iyisi orta büyüklükte olmasıdır. bu geyik tipine uygun gelmektedir. bu kedi ve maymun tipine uygun gelmektedir. Kemikli yüze sahip olan insanlar tedbirli. Düz ve kalkık burunlu insanlar şehvetli ve ihtiraslıdırlar. Büyük yüzlü insanlar tembeldirler. Dolayısıyla. bu öküz tipine uygun gelmektedir. yüz ne büyük. ne de küçük olmalıdır.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Burnu ensiz olan insanlar (sivri burunlular) kuşlara benzemektedirler. bu. Alından keskin bir şekilde ayrılan gaga burunlu insanlar alçak gönüllüdürler. en iyisi orta büyüklükte olmasıdır. Büyük öküz tipine uygun gelmektedir. Bu aslan tipine uygun gelmektedir.

Zira. Bu eşek tipine uygun gelmektedir. Alnı aşırı büyük olan insanlar ağır kanlıdırlar. basiretli ve anlayışlıdırlar.COM . Köpeklerde ise kulaklar daha orantılıdır. Alnı düzgün kare eklinde olan insanlar alçak gönüllüdürler. bu aslan tipine uygun gelmektedir. bu boğa ve aslan tipine uygun gelmektedir. büyük olanlar ise eşeğe benzemektedirler. Bu kadın tipine uygun gelmektedir. Göğsünde renk beliren insanlar sinirlidir.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Alın 4 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Alnı küçük olan insanlar aptaldırlar. Bal sarısı renginde olan insanlar soğukturlar. Alnı daire şeklinde olanlar aptaldırlar. bir cismin aşın ısınmış parçaları alev rengini alıyor. Ateş kırmızısı renginde olanlar çılgınlığa meyillidirler. Alnında kırışıklar olmayan insanlar yalakadırlar. Bu öküz tipine uygun gelmektedir. Alın yüzeyi büyük olan insanlar hassas. __________________________________________________________________ © WWW. Bu korku anında ortaya çıkan duruma uygun gelmektedir. en iyisi orta durum olacaktır. bu eğri tırnaklı kuş tipine uygun gelmektedir. Başı küçük olan insanlar duygusuzdurlar. bu köpek tipine uygun gelmektedir. Aynı şekilde beyaz yüzlü insanlar da korkaktırlar. Şöyle ki. kırışıksız durumu ise yalakalığı ifade ettiği için. Bilindiği gibi insan sinirlenince göğüs bölgesinde bir yangı oluşuyor.Araştırma Serisi No. Kırmızı renkliler çabukturlar. Saçın Rengi Sarışın saçlı insanlar cesurdurlar. Derinin Rengi Aşırı esmer olanlar korkaktırlar. Dolayısıyla. Alnı kırışık olan insanlar mağrurdurlar. Vücut hareketleri yavaş olan insanlar ise ağır kanlıdırlar. alnın düz kırışıklı durumu kibirlilik. bu domuz tipine uygun gelmektedir. Soğuk olan insanlar ise yavaş hareketlidirler. Dolayısıyla. Bu domuz tipine uygun gelmektedir. Aşırı hırçın insanlar ise deliliğe yatkındırlar. Bu köpek tipine uygun gelmektedir. mertliği ve cesurluğu ifade eden renk orta kıvamda olmalıdır. Baş Başı büyük olan insanlar hassastırlar. Kulağı küçük olanlar maymuna. Yüz rengi solgun ve değişik tonda olan insanlar korkaktırlar. bu Mısırlı ve Habeş tipine uygun gelmektedir. hareketten ısınan vücut kızarıyor. bu aslan tipine uygun gelmektedir. bu tilki tipine uygun gelmektedir. Kafası.MAXIMUMBILGI. Saçları aşırı kızılı olan insanlar kurnazdırlar. yukarıya doğru en-sizleşen insanlar (yumurta kafalı) arsız ve yüzsüzdürler.

Gözleri alev renginde olanlar arsız ve yüzsüzdürler. Bu yüzden ne fazla kıllı. Göğsü tamamen tüysüz olan insanlar arsız ve yüzsüzdürler. Bellidir ki. Dolayısıyla. Baştaki Tüyler Saçları düz olan insanlar korkaktırlar. burun tarafta aşağıya doğru sarkan ve şakaklara doğru yukarı kalkan insanlar saftırlar. Bu keçi tipine uygun gelir. Bu köpek tipine uygun gelmektedir. Bu aslan tipine uygun gelmektedir. gerek düz. Boynunun arka tarafı tüylü olan insanlar asildirler. kestane rengine yakın olan insanlar dengeli bir karaktere sahiptirler. __________________________________________________________________ © WWW. siyah renk korkaklığı sembolize eder. Bu aslan tipine uygun gelmektedir. Bellidir ki. Kaşları kalın olan insanlar somurtkandırlar.Araştırma Serisi No. Kaşları. ne de fazla kılsız olması gerekir. beyazımsı renk korkaklığı sembolize eder. Gözleri tam siyah değil de. Bu aslan veya kartal rengine uygun gelmektedir. Gözleri koyu kestane renkli olan insanlar şehvetlidirler.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Gözlerin Rengi 5 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Gözleri kızaran insanlar çabuk sinirlenirler. Tüy Örtüsü Bacakları kıllı olan insanlar şehvetlidirler. Bu kuş tipine uygun gelmektedir. Omuzları kıllı olan insanlar da başladıkları işi bitirmezler. Bunlar keçilere benzetilebilir. Parlak mavi renkli veya beyazımsı renkli gözleri olan insanlar korkaktırlar. Göz rengi siyah olan insanlar korkaktırlar.Bu kadın tipine uygun gelmektedir. Göğsü ve karın bölgesi aşırı kıllı olan insanlar başladıkları işi hiçbir zaman bitirmezler. Bunlar köpeklere benzetilebilir. Bu domuz tipine uygun gelmektedir. Sakalı seyrek olan insanlar dengeli karaktere sahiptirler. Bu kuş tipine uygun gelmektedir. gerekse kıvırcık saçlar korkaklığı sembolize ettiği için az dalgalı saçlar yüksek manevi değerleri ifade etmektedir.COM . Parlak. Bunlar horozlara ve kargalara benzetilebilir. kestane renginde olanlar cesurdurlar.MAXIMUMBILGI. Gözleri mavi değil de. Gözleri parlak olan insanlar ihtiraslıdırlar. fakat belirgin bir rengi olmayan göze sahip insanlar korkaktırlar. Kıvırcık saçlı insanlar da korkaktırlar. Bu Habeş tipine uygun gelmektedir.

Johann Caspar Lavater (1741-1801) Fizyognomi alanındaki önemli gelişmenin temeli 15 Ekim 1741'de Zürih'te doğmuş İsviçreli ilahiyatçı. Burun hizasında alının ortasına doğru saçları olan insanlar aşağı ve bayağıdırlar. 1775-1778) eseri o dönemde eşsiz bir yankı uyandırmıştır.MAXIMUMBILGI.3.Araştırma Serisi No. IV yy.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 6 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Alın üzerinde yukarıya ve arkaya doğru yönelen saçlara sahip kişiler asildirler. Bu eşek tipine uygun gelmektedir. Lavater'in ve ondan sonra Franz Jozef Gall'ın söz konusu incelemeleri Avrupa'da bu konu üzerine büyük tartışmalara yol açmıştır. Zayıf. yürüyüşü ve karakter özellikleri konusunda da belli görüşler ortaya koymaktadır. fizyognomi. astroloji vs. omuzlar ve boynu. kehanet. filozof ve hakimlerin başvurdukları bir yöntem olmuş ve büyük toplumsal ilgi görmüştür. Bu aslan tipine uygun gelmektedir. Yüksek sesle konuşan ve bağıran insanlar şehvetlidirler. NOT: Bunların dışında Aristo. yüzyıllardan itibaren fizyognomi kişilerin karakter özelliklerinin belirlenmesinde sıkı bir şekilde kullanılmıştır. 17 yüzyılda engizisyon mahkemeleri yüz ve beden yapısına göre "gerçekliği" tespit ediyorlardı. din görevlileri. Yüksek.) fizyognomi yöntemiyle kendi dönemlerinde yaşamış bir çok şahısın karakter özelliklerine ilişkin yazılar yazmışlardır. Aristo. Aristo'nun yöntemi uzun müddet kendinden sonraki bilginler için bir kaynak olmuştur. Alçak tondan başlayıp yüksek tonla bitiren insanlar tatmin olmayan ve şikayetçi insanlardır. gevşek bir sesle konuşanlar sakindirler.) ve At-hamanti (M. 15. doktorlar. fizyognomist ve yazar Johann Caspar Lavater (17411801) tarafından atılmıştır. Lavater 1769'dan yaşamının sonuna dek din görevlisi olarak çalışmıştır. insanın ayakları. Bu kadın tipine uygun gelmektedir. bakışları ve göz mimikleri. Buna göre de. alçak ve kırılan bir sesle konuşanlar sapıktırlar. boyu. Bunlar koyun tipine uygun gelmektedirler. __________________________________________________________________ © WWW.Ö. 1775 yılında Leypsig'de "İnsan Doğasının Tanımlanmasına Yardımcı Olacak Fizyognomik Fragmanlar" (Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschen-kenntnis und Menschenliebe. göz. Johann Caspar Lavater'e göre yüzün her bir öğesi. Yüksek ve düzgün bir sesle konuşanlar köpeklere benzetilebilir. Nitekim bu durum kölelere özgüdür. Bunlar keçilere benzemektedir. Ses Ses tonu aşağı olan insanlar küstahtırlar. daha sonra devamcıları Polemon (M. Bu öküz tipine uygun gelmektedir. II yy. beden yapısı. ile sıkı bir şekilde kullanılıyordu.Ö. Fizyognomi alanında Avrupa'da bu konudaki önemli gelişme Johann Caspar Lavater'in çalışmaları sonucu gerçekleşmiştir. ve 16. 1. falcılık. vücut yapısı. alın.COM . Fizyognomi.

eşya. 2. ebeveynlere karşı olan sevgi hissinin. söz ve gramer hafıza türlerini ayırarak onları kafanın belli yerlerine "koymuş". bu hafıza türü kafanın. Nitekim. Gall'ın öncülüğünde frenoloji (phrenology) oluşarak bilim tarihine girmiştir. yani dış çeperinde yayılmıştır. 9 Mart 1758 yılında Tiefenbronn'da (Almanya) doğmuştur. Gali. Böylece. iri gözleri olan öğrenci arkadaşlarının iyi sözel hafızaya sahip olduklarım tespit etmiştir. kişilik özelliklerini gösterir. dürüstlük. Fakat bu böyle değildir. Frenolojinin gelişimi. kafasında yerini bulan bölüm ve çizgilerin sınırlarını çizer. sayı. ayrı ayrı ve birbirine olan ilişkileri içinde psikolojik anlam taşır. Bu anlamda kafatası. iletişimsellik gibi yeteneklerin. Gall'ın kuramına göre. göz bölgesinin arkasında yerleşen kısmıyla ilintilidir. örneğin. çene vs. Gall'a göre. isim. ahlak ve lygos. ağız.MAXIMUMBILGI. kulak. FRENOLOJİ 2. 'kranioskopya'. 'Frenoloji' kelimesi benim talebem Spurzheim tarafından ortaya atılmıştır. Bu bölümler beynin yüzeyinde. yetenek ve becerilerinin sınırlarını gösteren bir haritadır. 'kranioloji' terimlerini kullanıyorum". "Frenoloji" terimi. Lavater. nesil devam ettirme güdüsünün de alanlarını belirlemiştir. Franz Jozef Gali (1758-1828) Fizyognomiye yakın bir alan olan Frenoloji de karakter özelliklerinin tespiti konusunda değişik bir yöntem uygulamıştır. ilginçtir ki Gali. Ben ise bu terime karşıyım ve 'kefalolskopya'. ayrıca cesurluk. o bölümün karşıtı olan yetenek o derecede gelişmiştir. Gali. söz konusu eser konuyu daha da popüler kılmıştır. Avusturyalı bir hekim ve nöroanatomist olan Franz Jozef Gall'ın çalışmalarıyla sağlanmıştır. Beyindeki bu gelişmeleri kafatasından izlemek mümkündür. Bu tezlerini sistemleştirerek Gali ve talebeleri insanın ahlaki ve entelektüel niteliklerinin bulunduğu yerleri belirterek ayrıntılı bir kafatası haritası çıkarmışlardır. Bu bölümlerden hangisi daha gelişmiş ve yayılmışsa. insan aklının boyutlarını. Zürih'in Fransızlar tarafından alınması zamanı yaralanmış.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 7 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ burun. 2 Ocak 1801 yılında ölmüştür. bu konuda şöyle söylemektedir: "Beni yeni bilim olan frenolojinin babası olarak adlandırıyorlar.COM . okul yıllarından itibaren arkadaşlarının yüz yapısı ile kişisel yetenekleri arasında bağlantı kurmaya çalışmış.kuram kelimelerinin birleşimidir.Araştırma Serisi No. Az zaman __________________________________________________________________ © WWW. Yunanca phrenos -karakter. Lavater'in bu çalışmasının bilimselliği üzerinde tartışmalar olmuşsa da. kişilik ve akıl. bu terimi kabul etmemiştir. Gali. yer.1.

COM . Az bir zaman içinde Gali. o dönemde İngiltere ve Fransa'da gelişme ortamı bulmuştur. o Almanya'da fazla kalamamış ve Jean Gaspard Spurzheim ile birlikte Paris'e gitmeye karar vermiştir. ete. Gali 10 yıl içinde tamamladığı çalışmasında frenoloji alanındaki bilgileri bir araya getirerek sistemleştirmiştir: Genel Olarak Sinir Sisteminin ve Özellikle Beynin Anatomisi ve Fizyolojisi (Anatomie et physiologie du systeme nerveux en general et du cerveau en particulier.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 8 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ içinde Gall'ın kuramına gösterilen ilgi ülke sınırlarını da aşmıştır. Eserleri: "Philos. fakat eserin materyalist ruhu birçok çevreler tarafından iyi karşılanmamıştır. Gali. Petersburg'da Gali ve Spurzheim'm yeni sistemi konusunda kitap basılmış. Ştaps-lekar P. her yerde tebliğler sunmuş ve konuşmalar yapmıştır. Almanya'nın nerdeyse tüm kentlerini gezip dolaşmış. Fransa'da büyük saygınlık gören Gali." (1810 -1820). "Anatomie et physiologie du systeme nerveux en general et du cerveau en particulier. bu kuram "Hıristiyan dinine karşı" olduğu için izin verilmemiştir Gali 22 Ağustos 1828 yılında Paris'te ölmüştür. Jean Gaspard Spurzheim ile birlikte Berlin'e gelerek faaliyetini burada devam ettirmeye başlamış ve bu faaliyeti Berlin'de bilimsel çevreler tarafından büyük ilgi ile karşılanmıştır.Araştırma Serisi No. 1824 yılında D. Puzino Avrupa'ya seferleri zamanı 1813-1814 yıllarında Paris'te Gall'ı dinlemiş. Gall'ın kuramı daha ilk adımda politika ve din çevrelerinden sert tepkiler almış. hükümet Gall'ın kuramını zararlı bularak bu konudaki görüşlerini yaymasını ve tebliğ sunmasını yasaklamıştır. Fakat.MAXIMUMBILGI. Bundan dolayı Gali. Vellanskiy "Gall'ın Kranioskopisi" adı altında açık dersler vermek istemişse de. __________________________________________________________________ © WWW. mediz. Untersuchungen ueber Natur und Kunst im kranken und gesunden Zustande deş Menschen" (1792). 1816 yılında St. "Introduction au cours de physiologie du cerveau" (1808) "Sur les fonctions du cerveau" (1822). yaşamının sonuna dek (1828) burada kalarak 5 ciltlik temel eserini tamamlamıştır.M. daha sonra eserini Rusça'ya çevirmiştir. göçmüş. Harvard ve Boston üniversitelerinde profesörlük yapmıştır. Gall'ın araştırmaları Rusya'da da ilgiyle karşılanmıştır. Fakat. Spurzheim ise 1814 yılında Fransa'dan İngiltere’ye. 1832 yılında ise Amerika'ya gelerek çalışmalarını bu ülkede sürdürmüş. Bu ülkelerde süreli yayınları olan çok sayıda frenoloji dernekleri kurularak gelişmeye başlamıştır. Frenoloji. çevresine çok sayıda taraftar toplayabilmiştir. 1810-1820).

ferdiyet hissi 5. ihtiras Tedbirlilik. Kişilik içgüdüsü. Mekan içgüdüsü. Tedbirlilik. 18. Şöhret tutkusu.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 9 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2. Dinsel içgüdü 21.MAXIMUMBILGI. bireylik. Franz Josef Gall'ın Kafatası Haritası F. Fiziksel sevgi Çelişki hissi Kişilik.. 3. Hırsızlığa yatkınlık 7. Çelişki hissi 4. ehlileştirilme 11. Tedbirlilik. ihtiras 9. 7. dengelilik 22. 15. 4. İyilik. Kişilik. Benzerliyi hızlı algılama yeteneği. Şiirsel yetenek. ihsan 3. 8. şekillerde kafatasının önden ve yandan görünümü verilmiştir. açık yüreklilik 19. Gall'a göre 2. ferdiyet hissi Hilekarlık Hırsızlığa yatkınlık Onur Şöhret tutkusu. Gali 1805 yılında yayınladığı "Yeni Anatomik ve Fizyolojik Sistem" adlı eserinde kafatası haritasını çizmiştir.Araştırma Serisi No.COM . İmitasyon. 12.. Yüz hafızası 13. 2. Fiziksel sevgi 2. Metafizik akıl 16.3. Sözel hafıza 14.15-21 rakamlarıyla işaretlenmiş yetenekler sadece insana aittir. ◄ Şekil 2. Onur 8. şefkat. Diğer yetenekler insanların yanı sıra hayvanlara da aittir. dikkatlilik 10. bireylik. İyi kalplilik. Alın kısmı 1. Yan kısım 1.9. 1. Hilekarlık 6. İstikrarlılık. Zeka 17. ve 4.J. dikkatlilik 23. dikkatlilik __________________________________________________________________ © WWW. ◄ Şekil 1. taklit 20. 5.2. 6. 3. Eğitilme. şekillerde kafatası iki taraftan görüntülenmiştir: önden ve yandan. ve 2.

Sayısal his 28. Eğitilme.COM . 14. dengelilik 21. Dil yeteneği 8. Renk hissi 4. Sayı 6. Sözel hafıza 13. Yüz hafızası 12.14) iyi kalplilik Dini konulara ilgi Taklit. Dini içgüdü 20. Dostluk. Mekanik içgüdü 27. İnsan Kafatası 1. İyi kalplilik. 13. Suçluluk. 29. Tedbirlilik. Hırsızlık Benzerliyi hızlı algılama yeteneği Felsefi zeka (12 ile birleşiyor) Muhakeme hissi Organizatörlük yeteneği (9. Metafizik akıl 15. Ses hissi 5. Benzerliği hızlı algılama yeteneği 14. Mekan içgüdüsü 11. İstikrarlılık. 11. taklit 19. ehlileştirilme 10. Ses hissi 26. hırsızlık. Zeka 16. İmitasyon. Eğitilme yeteneği 2.MAXIMUMBILGI.10-12. 12. Kişilik içgüdüsü 23.Araştırma Serisi No. __________________________________________________________________ © WWW. Görünümü muhafaza etme içgüdüsü 24. 15. açık yüreklilik 18. imitasyon hissi (14 ile birleşiyor) 10. Yer ve yön hissi Kişilik hisleri 3. egemenlik altında olma. Sanat hissi 9. Şiirsel yetenek 17.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 10 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 9. Konuşma 7. ◄ Şekil 3. Düşüncelerini kolayca ifade ederek konuşabilme yeteneği 25. dikkatlilik 22.

fizik anomalleri çeşitli suçlu kategorilerinde başka başkadır. Yüz yapısı. yırtıcılık 20. Gall'm sistemi dışında başka sistemler de mevcuttu (Örneğin. Cinsel eğilim hissi.COM . doğuşta suçlu adı verilen bu suçlular. adam öldüren ve hırsızlar. donuk. Kişisellik hissi 18. İyi kalplilik 13. Dini konulara ilgi 14. yaşayış ve geçmişlerini araştırmış. hareketli ve gözler eğridir. Hırsızlarda ise bakışlar hileli. Adam öldürenlerin bakışları soğuk. Bir hekim olan Casare Lombroso mahkumların kişilikleri üzerinde incelemeler yapmış. bu sistemler. Benzerliği hızlı algılama yeteneği. 19. Bütün bu deneylerden sonra Lombroso bazı insanların suçlu olarak doğdukları kanaatine varmıştır. bakışlarının ve fizyonomilerinin belirtileriyle birbirinden ayrılırlar.Araştırma Serisi No. Örneğin. biyolojik ve psikolojik olarak sınıflandırılan bu anomaliler onları iradeleri. Ayrıca ünlü frenoloji bilim adamı Casare Lombroso'yu örnek gösterebiliriz. Organizatörlük yeteneği. Sanat hissi 7. düşüncelerini. Ses hissi 5.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 11 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ◄ Şekil 4. Felsefi muhakeme 10. Dostluk. Eğitilme yeteneği 2. huy ve hareketlerini. asılılık. Adam öldürme 21. stigmat veya anomaliler ile ayrılırlar. sabittir. çağdaş psikolojide birçok hususta temel dayanak oluşturmuştur. bunların birçoklarını gözlem altında bulundurmuş. Yer ve yön hissi 3. Fakat. 12. Lombroso'ya göre.dışında suç işlemeye yöneltir. gözleri kanlıdır. Hilekarlık 22. "Spurzheim sistemi"). Lombroso'ya göre. Zeka 11.MAXIMUMBILGI. Sayı 6. cezaevlerinde ölen mahkumların cesetleri üzerinde otopsiler yapmıştır. 15. Renk hissi 4. 8.. Savaşkanlık. İnsan kafatasının yandan görünümü 1. Yüz __________________________________________________________________ © WWW. 16. Tedbirlilik. Kibirlilik 23. Şöhret tutkusu 24. ölçülü davranma. beden yapısı ve insan karakter arasında bağlantı kuran görüşler belli bir zaman sonra eleştirilere uğramış ve hesap olunmaya başlamıştır. Taklit hissi. bedenlerinde bulunan bazı gayri tabiilikler. Fizik. 17. Kararlılık. 9. Hırsızlık.

13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 12 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ biçimi ve beden yapısı. frenolojiyi geliştirenler tarafından bilimsel olmayan yöntemlerle araştırılmıştır. Ancak değişen çalışmaların özü değil.MAXIMUMBILGI.COM . karakter ve şahsiyet özelliklerimiz arasındaki ilişkiler. iç salgı bezlerimizin oluşturduğu dengeleşmeyle. __________________________________________________________________ © WWW.Araştırma Serisi No. yalnızca yöntemleri olmuştur.

Araştırma Serisi No. daha değişik şekillerde ortaya çıkmıştır. yassı tepe baş lakaytlık ve gamsızlığa. insanlarda küçük baş. burun. kırışıklar vs. Çin. keskin idrak. bu vesile ile de müminin Allah'ın nuru ile bakabildiği düşüncesi yatmaktadır. işiten kulağı. Onlar. Bu konudaki geleneksel görüşler değişik eserlerde geçmektedir. Bu eser. kirpikler. Fizyognomi de gizli ilimler içinde yer almıştır. Olgun bir mutasavvıf olan İbrahim Hakkı. huzur) verdiği. takvanın kalpleri nurlandıran bir nimet olduğu ve göğse inşirah (genişlik. tutan eli. kalp gözüyle görmek gibi anlamları içeren bir kavram olmuştur. o dönemde aşağı yukarı bugünkü fizyognominin işlevini yerine getiriyordu. kehanet). Iran ve Yunan'dan esinlenmiş. çok sayıda (bazı araştırmalarda bu sayı 15. Bu çalışmaların meşruluğunu savunmada en temel dayanak ise İslam büyüklerinin (örneğin.COM . bazen de meşru usullerle yürütülmüştür. keşf. 18. kalkık burunlularda ise asiliğin olduğu ifade edilmiştir. İlm-i Sima) altında toplanmış çeşitli metodlar ve tezler. gerekse çeşitli araştırma usulleri Hint. 50 ve hatta 70 olarak geçmektedir) eser yazmıştır. Değişik adlar (İlm-i Firaset.MAXIMUMBILGI. yürüyen ayağı" olduğu için tüm bu marifetleri Allah'ın bir nimeti olarak görmüşlerdir. yanlardan basık baş huyu ve tabiatı dar ve hiddetli olmaya işarettir. Bu eserler arasında en meşhur olanı ise Marifetname olmuştur. Bu alandaki çalışmalar bazen İslam'a aykırı olan usullerle (örneğin. göz kapakları. ince ve normalde sıkça kapalı duran dudaklara sahip olanların sıkı ağızlı oldukları belirtilmiştir. Yüzün belirgin organları olan gözler. gözleri rengi. Ali bin Ebu Talip. Bilim adamları bu ilimlerin (veya uygulamaların) kaynağını müminin manevi gelişiminde aramışlardır.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 13 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2. ağız. kalın dudaklı insanların zevkine düşkün. Örneğin. Gaga burunlu insanlarda egemenlik ruhunun. çene. firaset. kulakların yanı sıra kaşlar. BÖLÜM ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'NIN "MARİFETNAME"Sİ İslam dünyasında gerek birçok bilim dalları. Müslüman bilim adamlarının başlıca özelliği ansiklopedik bilgiye sahip olmaları idi. fizyognomiye de büyük yer vermiştir. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın (1705-1771) Marifetname'si ansiklopedik bir kitap olması itibariyle. ilham. Allah kulunu sevdiği zaman "onun gören gözü. aklın azlığına ve sır sakla-mamaya. uğraştıkları çeşitli bilim dallarının verdiği avantajı kullanarak fizyognomiyle ilgili olarak birtakım görüşler ortaya atmış ve geliştirmişlerdir. derinin rengi. Mısır. Cafer Sadık) bu gizli ilimlere vakıf oldukları yönündeki söylemler olmuştur. çağındaki bilgi ve keşiflere yabancı kalmayan İbrahim Hakkı'nın eski ile yeniyi kaynaştırmaya çalıştığı bir kitaptır. sezgi. İbrahim Hakkı bu kitabında kendinden önce yaşamış __________________________________________________________________ © WWW. Ona göre de yaşadığı dönemin bütün bilgilerini kapsayan ansiklopedik özellikte bir çalışmadır. büyük baş akla ve zekaya. 30. ele alınan özellikler arasındadır. Firasetin temelinde. Örneğin. kapsamlı ve olgun düzeyde bilgi edinmiş.

iki yumurtanın dumanından da erkeklerin göğüs ve yüzlerinden kıl yeşertmiştir. sadece yüz yapısı değil. Baş Organlarının Şekillerinin Hikmetini Bildirir Ey aziz! Hikmet ehli demişlerdir ki: Cenab-ı Hak insanın vücudunu en mükemmel ve güzel şekilde yaratmıştır. Bu anlamda fizyognomiyi öğrenmek ve bu vesile ile çevredeki insanlarla karakterlerine göre muamele etme gibi iyi bir sosyal iletişim metodu sunmaktadır.COM . balgam. canının tatlılığıyla dünyanın sevgilisi. birkaç sayfalık yazılar vardır). içinin temizliği ve kemali.MAXIMUMBILGI. Bunun yanı sıra. veya aklınca güzel idare ile geçinip gider. Allah insan alemin en güzel şekilde süsleyip nurlandırmıştır. Fasıl. Marifetname. huyunun yumuşaklığı. yüz yapısının (daha geniş anlamda vücut yapısı) karakter ile ilişkisini bir ilahi kural olduğunu ifade etmektedir. Hoş yürüyüşü. Güzelliğinin çekiciliği. fizyognomi ile ilgili bilgiler 4. Cenab-ı Hak. sevda) dumanından kıymetli saç ihsan etmiş. Daha sonra yakınları ve dostlarının dış görünümlerine fehm ve firasetle bakarak. bildirmek ve anlatmaktan acizdir. ve 4.Araştırma Serisi No. Marifet-name'de. insan önce kendi görünümünden kendi karakterini tanımlayarak ihtimam ile ahlakını güzelleştirir. safra.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 14 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ İslam düşünürlerinin eserlerinden yararlandığı için. nezaketin ve güzelliğin örneği olmuştur. insanları şekil ve karakter olarak değişik yaratmıştır. şekil ve biçim verdiği insan bedenindeki dört karışımın (kan. babın 5 faslının 3. Sonra lütuf ve inayeti ile. Bedenin güzelliğini. irfan ehlinin beğendikleri olmuştur ve aşıklara ondan nice haller gelmiştir. bıyık ve sakalla erkekler belli ve kaşlarla herkes belirmiş ve tanınmış olsun. İbrahim Hakkı. yüz yapısı (kısmen vücut yapısı) ve insan karakteri ile görüşleri şiir şeklinde aşağıdaki gibi sunmaktadır: Burada. "Mukaddime" ile üç "Fen" ve bir "Hatime" olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır. güzel hareketi ve sevimli sesiyle alemin aklını almıştır. Yüzünün güzelliği. Nitekim. __________________________________________________________________ © WWW. Nevi" olarak ayrılmıştır (Bunların dışında başta ve sonda. tatlı söyleyişi. Bu kısımlar da kendi içlerinde "Bab. eserde de beden yapısı. onların iç hallerine ve ahlaklarına vakıf olabilir: Onlara ya ahlaklarına göre rağbet ve muhabbetle muamele eder. nevilerinde yer almaktadır. konuşmasının pürüzsüzlüğü ile dünyada benzersiz bir yaratıktır. vasıflarını dil. eserin fizyognomiyle ilgili bölümünü de okurken önceki dönemlerde fizyognomi ile ilgili görüşlerin neden ibaret olduğu konusunda da bilgi edinebiliriz. Erzurumlu İbrahim Hakkı. tabiatının iyiliği. Böylece. şekli karakterin ve azayı da ahlakın belirtisi kılmıştır. Ta ki saçla kadınlar süslü. yüz biçimi ve bedenin ayrı ayrı azaları ile insan karakteri arasındaki ilişkinin "hikmet ehlinin" dilinden ayrıntılı bir şekilde sunulduğunu görmekteyiz. vücut yapısı ve mimikler de ele alınmıştır. Organların birbiriyle uyumu ve simetrisi. Marifetname'ye göre.

şanının büyüklüğü ile ululuğunu duyurmak ve kendisinde bulunan akıl cevherinin kıymetini takdir ettirmek içindir. konuşma zamanlarında harflerin ve sesin düzgün çıkması içindir. lütuf ve kerametini bildirir __________________________________________________________________ © WWW. insan yüzünün yuvarlak oluşu. fazla görmek ve kolayca işitmek içindir. toz duman gibi zararlı şeylerden korur. organların en değerlisi sıfatını vermektedir. Göz bebeğinin siyah.MAXIMUMBILGI.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 15 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Saçın siyahlığı fazlalığından. Hararetin zayıflığı da fazla nezleli olmaktan. en uygun şekildir. on duyu organının başlangıç yeri olması. güzelliğiyle güneş ve aya benzemesi içindir. tabii hararetin zayıflamasındandır.Araştırma Serisi No. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin kemalini göstermek ve sanatının ululuğunu belirtmek içindir. Göz kapakları. enlileri öğütmek ve çiğnemek.COM . hafif olması ve çarpmalardan zarar görmemesi içindir. bu büyüklük ve biçimde oluşu. Dudakların kırmızı. Dilin dudaklarda dişler tarafından hapsedilmiş olması az konuşması içindir. hafif ve latif olmaları ve çarpmalardan zarar görmemeleri içindir. onun şeref ve değerini artırmaktadır. gönül ve cana olan emniyet ve selametini. burunla iki kaş arasında olmaları çarpmalardan korunmaları ve başın ön tarafında yaratılmış olmaları da vücudun bütün işlerinde ona yol gösterici olmaları içindir. Burnun kıkırdak oluşu. gönüllerin başıdır. bütün organların üstünde ve yüksekte oluşu. Burun deliklerinin geniş olması kokuyu fazlaca ve çabucak alması ve sümüğün kolayca akabilmesi içindir. etrafının beyaz oluşu. Gözlerin. lokmayı ağızda hareket ettirmek. iki kaş. insan kafasının yuvarlak oluşu. Başın. Boynun enlilik ve uzunluğunun bu şekilde. Dişlerin keskinleri kesmek ve kırmak. göz nurunun etrafa yayılmasını kolaylaştırmak içindir. İnsan organlarının şekil ve biçimlerinden sezip anmakla ve bakışın. Dilin kemiksiz oluşu. Göz yuvarlağının oval olmasının sebebi. Göz kapakları. çarpmalardan sakınılması ve beyin organlarına daha geniş bir yer olması içindir. Göz bebeğinin. dişlerin inci gibi olmaları süs ve güzellik içindir. Bu kadar organ ve kuvvetlerin böyle bir yerde (başta) toplanmış olması. sarı oluşu balgamın çokluğundan. iki gözün gölgeliği ve nurlu yüzün hilali olmuştur. Başın bir tek kemik olmayıp yedi omurdan meydana gelmiş olması. vücudun her tarafıyla kolaylıkla bağlantı kurması içindir. İnsan başının. Dil bir olduğu halde göz ve kulakların iki oluşu. harfleri söyleyebilmek ve kelimeleri kolayca ifade edip bildirmek içindir. tabakalarının gereklerindendir. süs ve güzellik içindir. uyku zamanında da göz yuvarlaklarına örtü vazifesini görür ve gözü süsleyen kirpiklerle birlikte gözü. Göz nurunun siyah noktasında bulunması ona. baş ile kolayca münasebet ve bağlantı kurması ve onun ağırlığına dayanabilmesi içindir. gözü türlü etkilerden koruduğu gibi. Kulakların başın iki tarafında oluşu. çok cima (kadınla birleşme) yapmaktan ve fazla üzüntü ve acı duymaktan ileri gelir. göz yuvarlağının örtüsü ve onun kötü nazardan koruyucusu olmuştur. beyaz olması grizi. dizilişlerinin düzenli oluşu. Büyüklüğünün bu kadar olması. Fakat alnın nuru. yuvarlağın ortasında oluşu.

Araştırma Serisi No.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ey aziz, hikmet ehli demişlerdir ki:

16

Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Alemi bu şekil ve surette yaratan Cenab-ı Hak, eşi benzeri olan insan alemini en güzel şekilde ve en beğenilir surette tasvir edip şekil verdikten sonra ona üfürdüğü ruhu ile bezetmiş ve aydınlatmıştır ve hayvan cinsinden insan türünü, güzellik ve sevimlilikle benzetmiş, anlama ve konuşma yeteneğiyle üstün kılmıştır. Gerçi Cenab-ı Hak, insanların beden ve ruh bakımından bir yaratmıştır. Fakat insanlar zeka ve kabiliyette, huyda değişiktir, birbirlerinden farklıdır. Sonra Allah, lütuf ve inayetiyle, hikmetinin gereğini, sanatının inceliğini bu yaratıkta göstermiş, yüzünü, şekil ve yapısını içine, organlarının biçimini ahlak ve karakterine belirti yapmıştır ki, insan kendi şekil ve yapısından kendi vasıflarım bilip ona göre ahlak ve hareketlerindeki, huylarındaki eksik ve aksaklıkları düzeltsin. Sonra arkadaş ve dostlarının vücut yapısı ve şekillerine bakıp zeka ve karakterlerini, huy ve tabiatlarını ince seziş ve zekasıyla bilsin ve buna göre onlara muamele etsin, beğensin ve sevsin veya aklını kullanarak karakterlerine göre hareket ederek onlarla geçinip gitsin veya onlardan uzaklaşıp emniyeti, rahat ve selameti bulsun ve ne kimseden incinsin ne de kimseyi incitsin. Gönül hoşluğu ile rahat oturup kalksın. Ey akıllı, insan ve cinlerce cihan bağında beğenilen budur: Ne kimse senden incinsin, ne de sen bir kimseden incin. "Güzel huylu insandan hayır isteyin." hadis-i şerifine göre, güzel ve sevimli insanlarda daima güleş, iyi huy ve tatlı sözlerin görüp işitildiği gerçeği duyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de "Herkesin iş ve ameli şekline uygundur." buyurulması da buna işarettir.

Baş ve boyun şekil ve biçimleriyle, bunlara bağlı huy ve tabiatlarım bildirir Ey aziz, hikmet ehli demişlerdir ki: - Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur. - Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur. - Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar. - Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur. - Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur. - Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır. - Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara. - Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir. - Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve nazik olur. - Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme. - Başının tepesi yassı olan keder çekmez. - Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez. __________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Araştırma Serisi No.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

17

Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın. - Alnı dar olanın, içi de dar, sıkıntılı olur. - Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur. - Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır. - Alnı normal olanı emin bil. - Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur. - Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur. - Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır. - Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur. - Küçük kulaklı eğri, orta (normal) kulaklı doğru olur. - Kaşının ucu ince olanın, işi gücü fitnedir. - Kaşının kılları çok olanın, üzüntüleri de çok olur. - Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğridir. - İnce kaşlı güzel olur, uzunu ise kibirli olmanın delilidir. - Kaşı yay gibi olan, her zaman güzel olur. - Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir. - Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar. - Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur. - Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur. - Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur. - Yarı kapalı göz ayıp, bakışı miskince olur. - Köre yakın olma, sık bakan, emniyetli olmaz. - Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğri bakar. - Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olan bedelsizdir. - Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir. - İnce yüzlü sevimli, kalın yüzlü hor (sevimsiz) olur. - Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar. - Ekşi yüzlü, somurtkan olanların, sözlerinin çoğu acı olur. - Yuvarlak yüzlüler, ay'dan daha nurlu olur. - Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradını alır. - Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur. - Benzi sarı olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur. - Burnu uzun olanın idraki (anlayışı) az olur. - Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur. - Burun ucu top olan, neşeli olur. - Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın. - Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur. - Burun kanatlan dar olan kişide küsme ve inat çok olur. - Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur. - Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaştırmaktır. - Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak olur. - Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur. - Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek. - İnce sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır. - Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler. - Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır. - Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır. - Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır. __________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Araştırma Serisi No.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

18

Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir. - İnce ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar. - Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır. - İri dişliler, çok defa yaman işler yapar. - Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur. - Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur. - Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur. - Enli çenenin sahibi kaba olur. - Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur. - Uzun sakallı kişi hünersiz olur. - Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır. - Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir. - Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur. - Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur. - Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur. - Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur. - Boynu ince olan cahil olur. - Boynu kalın olan gece gündüz yiyici (obur) olur. - Boynu kısa olanın hilesi çok olur. - Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır. - Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur. 5. nevide ise bedenin diğer uzuvlarının (omuz, kol, parmak, tırnak, göğüs vs.) insan karakteri ile ilişkisi ele alınmıştır. Marifetnamenin bir çok konulan gibi, fizyognomiyle ilgili kısmı da ayrı bir araştırma gerektirmektedir.

__________________________________________________________________
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM

yüz okumanın bilimsel temellerini oturtmaya çalışmaktadır. ressamlık vs. Konuyla ilgili çalışmalar yapan uzmanlar Mehmet Auf ve Dr. MCI.MAXIMUMBILGI. Burtis'in bu konudaki kapsamlı çalışmasında altmış sekiz ana yüz özelliğini bin iki yüz denek üzerinde test etmiş ve sonuçların istatistik analizinde yüzde doksan üç oranında başarıya ulaştığını belirtmiştir. turizm. Bundan sonra. 1940'lı yıllarda Amerikalı hukukçu Edward Vincent Jones. yüz okumayla ilgili danışmanlık hizmetlerinden ve eğitimlerinden yararlandıkları bilinmektedir. ABD'de yönetim psikolojisinde ve mesleki faaliyetlerde (özellikle.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 19 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3. yönetici adaylarını seçerken. Fizyognomi bugün disiplinler arası bir araştırma dalı haline gelmiştir. Murat Toktamışoğlu tarafından "Yüz Okuma. yüz okumanın falcılık ve geleceği okuma __________________________________________________________________ © WWW. tıp ve biyoloji gibi doğrudan bağlantılı bölümlerin yanı sıra iletişim. insan kaynakları alanlarında çeşitli yöntemlerin uygulanmasına neden olmuştur. Kitabın sonraki bölümlerinde göreceğimiz gibi. gibi onlarca bölümde fizyognomi okutulduğunu görebiliriz. Birçok alanlarda.Araştırma Serisi No. Bunu izleyen yıllarda Robert L. yönetim. Whiteside ve William F. kriminoloji. yüzyılda sanayinin gelişimi işletme. finans sektörü. inceleme sonuçlarına dayanarak neredeyse. tarihi resim eserleri üzerinde inceleme yaparak tarihi şahsiyetlerin karakterlerini belirleme gibi metodlarda fizyognomiden başarıyla yararlanılmaktadır. başvuran adayların %80'i geri çevriliyor. polis. iş ve Sosyal Yaşamda Yüz Okuma Teknikleri" adlı bir çalışma yapılmıştır. Bu gün fizyognominin değişik eğitim programlarında zorunlu disiplin olarak okutulduğunu görebiliriz. yüzün dilini araştırmak üzere bir enstitü kurmuştur. bugün fotoğrafların incelenmesi yoluyla hastalara teşhis koyma. BÖLÜM YÜZ YAPISI . General Electric ve American Airlines gibi devlerin. Günümüzde dünyanın birçok üniversitelerinin sosyal psikoloji bölümlerinde yürütülen araştırmalar. insan kaynaklan.İNSAN KARAKTERİ İLİŞKİSİNİN GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARI XX.COM . ilaç. işe kabul etme ve görevlendirme zamanı) fizyognomi yöntemlerine başvurulmaktadır. adayların fotoğrafları (yandan ve önden) 195 ayrı ayrı belirtileri içeren özel fizyognomi tablolar yardımıyla inceleniyor. Dünyaca ünlü firmaların. işletmecilik. Örneğin. Çok sayıda deneyler yapılması yoluyla yüz okumayı yeni temele oturtma çabaları olumlu sonuçlar vermeye başlamış ve geniş uygulama alanı bulmuştur. istihbarat. sigorta ve hizmet sektörü ile özel ve kamudaki birçok şirket bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaktadırlar. Psikoloji. Son yıllarda Türkiye'de de söz konusu alana ilginin arttığı ve bu yönde bazı çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Uzmanlar.

bilimsel geçmişleri olan ve konuyla ilgili bilimsel çalışmaları olan kimseler olduğunu da özenle vurgulamaktadırlar.COM . yüz okuma uzmanlarının.Araştırma Serisi No. __________________________________________________________________ © WWW.MAXIMUMBILGI.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 20 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ olmadığını söylerken.

1) . Devrik piramit şekilli alın (Şekil 2. saf. ağırbaşlı. No. Enli ve yüksek alın (Şekil l. hayırsever. ensiz ve geriye doğru basık alın -muhakeme gücü zayıf. No.MAXIMUMBILGI. No.dar kafalı. gizli yetersizliklere sahip. Alın Alın (Şekil l. yalancı.COM . gözlemleme yeteneğine sahip.hayal gücü kuvvetli.kurnaz. Hilal şekilli alın (Şekil l. No. BÖLÜM KOLAY FİZYOGNOMİ NOTLARI İnsan yüzünün aşağıdaki ayırt edici çizgileri.enerjik. bencil ve serseriliğe yatkın.çok akıllı. dar kafalı. 2) . burnunun ucundan ötesini göremeyen. Geniş ve köşeleri kabarık alın (Şekil l.öfkeli. suç işlemeye yatkın.ufku geniş.Araştırma Serisi No. No. gaddar.doğuştan müzik yeteneğine ve zengin iç dünyaya sahip. Düz ve ensiz alın .tembellik ve hareketsizlik. Dörtgen şekilli alın (Şekil 2. yetenekleri az. "Müzik bölgesi" kabarık olan alın (Şekil 2. Sert ve ortası kabarık alınsoğukkanlı. 3) . Aşırı gelişmiş alın . rutin. __________________________________________________________________ © WWW. aşağılık içgüdüleri güçlü. 1) melankolik. No. Aşırı büyük alın . günlük yaşamında pratik.açık kalpli. sağduyulu. 2) . Aşırı kabarık alın (Şekil 2. 4) . No. No. 4) . Dar.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 21 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 4. aptal. ayrıca özgün bakış ifadeleri o insanın çeşitli yetenek ve eğilimleri hakkında fikir yürütmeye olanak sağlıyor.alçak gönüllülük. 3) .

sağduyulu. çevik (genelde manevi değerleri çok da yüksek olmayan). şöhret tutkunu. yüzsüzlük ve her türlü kötü huylar.gaddarlık. bazen dar düşünceli Aşırı enli alın . 7) ters.ahlaksızlık. Her tarafa yayılan kırışıkları olan alın . Alnın uzantısı şeklindeki burun (Şekil 3 No.derin zeka.hırçın. hırsızlığa meyilli ve ahlaksız. kıskanç. 1) . Alın Kırışıkları Düz. Burun tabanına doğru dikey kırışıkları olan alın .13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 22 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Aşırı düz alın .Araştırma Serisi No.zekası orta düzeyde olan. şöhret tutkunu. 3) . başına buyruk ve enerjik.MAXIMUMBILGI. çabuk sinirlenen. geçimsiz ve kaba. No.hırçın. 2) -şöhret tutkunu. meraklı. eğlenceye meyilli.kibirli. 8) .geri zekalı. Tüm yönlere yayılmış eğri kırışıkları olan alın . No. Kaşlara yakın yatay kırışıkları olan alın . Burun Büyük burun (Şekil 3. No.arsızlık.şair ruhlu.işte başarısızlık.yumuşak karakter. tembellik. paralel ve az belirgin kırışıkları olan alın . şerefsiz. kibirli. kibirlilik Katman şekilli kalın kırışıkları olan alın . ucu ise sivri ve sarkık burun (Şekil 3.garip. Yatay. Tabanı çökük. 6) . uyuşukluk.bencil.işine özen göstermeyen. 5) . Aşırı küçük alın . Dikey kırışıkları olan alın . No. 4) hassaslık. adil. No. No. Uzun burun (Şekil 3.COM . orijinal.derin zeka. No. Ağza doğru sarkmış burun (Şekil 3. Saçlara yakın yatay kırışıkları olan alın . Derin ve zikzak şekilli kırışıkları olan alın .kayıtsız. Gaga burun (Şekil 3. kırışıksız alın . kurnaz ve ikiyüzlü. Sivri uçlu kartal burun (Şekil 3. rezil.derin zeka.hareketli. Küçük ve dar alın . Yuvarlak ve kalkık burun (Şekil 3. kibirli. enerjik. Derin ve zikzak şekilli kırışıkları olan ensiz ve kemikli alın. __________________________________________________________________ © WWW.

kurnaz.MAXIMUMBILGI."fal taşı gibi açılmış". şıpsevdi. Ensiz burun . gizemli.yemeğe ve şaraba meyilli. kurnaz. içten neşelilikten (ama esprili değil) yoksun değiller. etli ve balon şekilli burun tutarsız. ortası oyuk burun enerjik.aptal ve ahlaksız. Göz elmasında küçük kan damarları gözükmektedir. Göz kapakları sık sık daralıyor (miyopluğu çağrıştırıyor). zayıf irade. dayanıklı ve aşırı bencildirler.düşüncesiz. Geniş delikli burun .2. Kalın ve kırmızı burun . içine kapanık.uysal. Kısa kirpikler.COM . Küt ve yassı burun . Büyük.Araştırma Serisi No. Kemerli kartal burun . cimri. __________________________________________________________________ © WWW. fakat insan ve çocuk sevgisinden. Enli burun . Göz No. cömert.çevik. yuvarlak ve geniş kapaklan olan ve hafiften kan damlamış gibi gözüken göz. Ensiz ve uzun kapakları olan. bazen sarımsı bir sıvı katmanla kaplıdır. kısa. dik kılları olan yüksek kaşlara sahip tipler çabuk sinirlenen ve hırçın olup. akıllı.gönlü bol. Kalın. fakat sık kirpikler arasından keskin bir bakışla bakan gözbebeklerine sahiptir. Sağa veya sola meyilli eğri burun . Kısa. Bir tek kelimeyle ifade etmek gerekirse . Göz elması ise hastalık çağrıştıran. cinsel konularda ihtiraslı. Bu tip insanlar gözlemci.sakin. ikiyüzlü. Öne doğru aşırı çıkmış.1. dış köşesi ve kaşları şakaklara doğru kalkmış göz.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 23 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Düz burun . No.

13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 24 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ No. Bunlar. 3) duyarlılık ve çeşitli aşağılık içgüdüleri. Kirpikler uzun ve seyrektir. Bencil ve riyakardırlar. Kirpikleri ve kaşları sık ve uzundur. dar kafalı. yüksek manevi değerlere sahip olmayan. riyakar.Araştırma Serisi No. fakat bu pasiflik içinde gözlemleme yeteneğinden de yoksun olmayan tiplerdir. enerjik olmayan. rica ve emirlerin yavaş yerine getirilmesine tahammül edemeyen. neşeli ve genelde kötü huylardan çok iyi huylara meyilli olan tipler. No. korkusuz. Kirpikler keskin bir şekilde yukarıya doğru katlanmıştır. 2) kurnaz. Gözbebeğinin hareketli olmasına rağrnen rengi kaçmış bir görünüm oluşturuyor. ruh halinin değişmesine bağlı olarak ifadesi de değişen gözler. enerjik. aktif.4. 1) . Kalın dudaklar (Şekil 5. Dudaklar Hatları belirgin olan dudaklar (hafiften şişkin) (Şekil 5. Kapaklan şişmiş gibi. başkalarının tutkularına derinden nüfuz edebilen. kaşları küçük ve seyrektir. Bununla birlikte. Yaptıkları iyilikler samimiyetten değil. alaycı..COM . cimri. No. No. cesurluğu sayesinde aşırı açık sözlüdür. Tek bir kelime ile ifade etmek gerekirse . yarı inik üst göz kapağı altından gözbebeği sanki ışığa duyarsız gibi duruyor ve "bulanık göz" çağrışımı yapıyor. gaddarlığa varacak kadar adaletli tiplerdir. Göz kapaklarının rengi kaçmış. Çok ender hallerde iyi kalplilik. Kirpikleri seyrek. gaddar. kararlı. Bunlar. içten. kurnaz. bencil.saf ve içten. bu tipler muhtemelen yumuşak karakterli oluyorlar. No. __________________________________________________________________ © WWW.MAXIMUMBILGI. samimi. İnce dudaklar ( Şekil 5. gözbebeği büyük ve ifadesiz gözler.5. Geniş açılmış.3."uyuşuk" gözler. No. pratik ve uyanık tiplerdir. parayla satın alınamayan ve ciddi. No. sömürücü tipler.6.iyi kalpli. Kaşlar düzgün kavislidir. No. 4) . Bunlar. kayıtsız. Kaşlar ortadan yukarıya doğru kalkıyor ve şakaklara doğru aşağı iniyor. basiretli. Bunlar. başına buyruk veya ters. çıkarcılıktan kaynaklanıyor. cesur. Konuşma zamanı genelde doğrudan muhatabının gözünün içine bakar. gözüpek. Ağır göz kapakları arasından küçük görünen gözler. gizemli. uyuşuk. Ayırıcı çizgileri olan çocuksu dudaklar (Şekil 5.

duyarlı __________________________________________________________________ © WWW.muhakeme yeteneği güçlü.yetenekli Dörtgen kulaklar . Eğer kulak memesi oyuk şekilli ise . iradeli. Yassı kulaklar (Şekil 6. No. ölçülü Eğer kulağın dış cephesinin tüm öğeleri eşit şekilde gelişmişse bu kulaklara sahip kişilerin akli ve zeka yeteneği de iyi gelişmiştir. No. edepli Tüylü kulaklar . ayrıca.2) . tamahkar.Araştırma Serisi No.metanetli. Kulak memesi bükük ve belirgin olan büyük kulaklar (Şekil 6. Aşırı etli kulaklar .MAXIMUMBILGI. ılımlı.duyarlı Sert kulaklar .somurtkan.akilli. No. Çok küçük kulaklar .13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kulaklar 25 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Büyük ve kepçe kulaklar (Şekil 6.4) . etli ise -hassas. nezaketli.tedbirli.l) .hastalık Dar ve uzun kulaklar . No.sağlığı yerinde Dik kulaklar .3) müzik yeteneği Yukarı kısmı keskin kulaklar (Şekil 6.hasetçi.hilekar. soğukkanlı.COM . kaba.

kibirli.enerjik ve irade gücü yüksek. No. inatçı. gözü açık.akıllı. hassas.l) . dürüst.gözleme yeteneği güçlü.2) yumuşak karakter. No.MAXIMUMBILGI. serbest. No. ürkek.Araştırma Serisi No. asil. dar ufuklu Etli çene (Şekil 7.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Çene 26 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ İleri çıkmış çene (Şekil 7. Uzun ve sivri çene (Şekil 7. No. Geriye sarkmış çene (Şekil 7.gelişmiş zeka Azacık sağa ve ya sola eğilmiş baş . Öne doğru eğilmiş baş .COM . kendini beğenmiş. alaycı çoğu zaman sahtekâr __________________________________________________________________ © WWW. çekingen. egolu. alaycı. fazla kuruntulu. Baş Geriye doğru eğilimli baş .4) .etkileyici zeka.3) . sert.

Bu. belli bir kişinin yüz bölgeleri arasındaki orantıya dikkat yetirmek gerekmektedir. BÖLÜM YÜZ ÇİZGİLERİ İÇİN DEĞİŞİK BİR SİSTEM Fizyognomi uzmanlarına göre. Enli yüzler ise sayısal bilimlere meyilli olmanın bir belirtisidir.MAXIMUMBILGI. Çenesi ve yüzü büyük olan kişilerde zeka yeteneği gelişmiş düzeydedir. gösterişli olmaya yatkın __________________________________________________________________ © WWW. entelektüel yeteneğini. I. kişinin gelişme düzeyine ilişkin fikir yürütmeye olanak sağlayacaktır. Yüzün üç bölgesinden her birisi bir yaşamsal boyutu yansıtmaktadır.COM . Küçük çene ve büyük yüz pratiğe yatkın karakterli insanlara özgüdür. durumu tümüyle değerlendirebilme Muhakeme gücü yüksek. Fizyognomi uzmanlarına göre. Kulikov ve S. Bu tip yüzlerde ayrıca. Üst kısım insanın düşünme ve zeka faaliyetini. Yüz Yapısı Düz köşeli çene yapısı Kabarık elmacık kemikleri Aşağı sarkmış yanaklar Yanağı gamzeli Yüksek alın Dik dörtgen şekilli Dikey alın Kabarık alın Kavis şekilli kaşlar Kaşlar arasının geniş olması Psikolojik Özellikler Strese dayanıklı Sosyal. yüzün uzunluğu burnun uzunluğunun üç katına eşit olarsa. Günümüzde fizyognomi uzmanları yüz okumada daha fazla özellikleri dikkate almaktadırlar. O yüzden. dominant Duygusallık Kendine hakim olmada yetersiz. çene kısmının eni alın kısmının pratik zekanın üst düzeyde geliştiğinin bir göstergesidir. Bu tür yüz yapısı dengeli insanlara özgüdür. cesurluk Geçimsizlik.Araştırma Serisi No. Yüz biçiminin uzunluğu enine oranla daha fazla olan kişiler. duygularına hakim olamama Duygularına hakim olabilme. yüz avucun enine eşit olmalıdır. riski seven. aşırı titiz İradesi güçlü. insanın karakter özelliklerini tespit etmek mümkündür. Bu tür yüz yapısına sahip kişiler görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getiriyor. Fakat. aşağı bölge ise maddi dünyasını yansıtmaktadır. canlı ve etkileyici yapıya sahip ve teoriye meraklıdırlar. tutkulu Mantıklı. başın belli kısımları arasındaki orantıya göre. Ovde'nin yüz okumayla ilgili araştırmalarının sonuçları verilmiştir. Bu konuda en bariz ilişki çene ve yüz arasındaki orantıdır. zihinsel faaliyete yatkın Gelişmiş fantezi. orta bölge insani duygularını. Aşağıdaki tabloda ünlü bilim adamları V. onlar arasından vicdanlı ve adaletli işçiler çıkıyor.B. bu tipler iyi yönetici ve organizatör değildirler.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 27 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 5.

Örneğin. barışçıl Cesur. Saç dizimi M-şekilli bir biçime sahip olan Abraham Lincoln. disiplinsizlik Geçimsizlik. özün biçim üzerinde dominantlığı Tahrik olmayan. depresyona yatkın Arın işlerden kaçan. Yelizaveta'nın çene yapısı egemen bir karakterin belirtisidir. kapanık. Quadras çok sayıda __________________________________________________________________ © WWW. saf. aşırı duygusal. tembel Açık. duygularına hakim olan Acıya dayanamama Duygularına hakim olabilme. karakteri de öyledir. Hitler'in yüzünde gaddarlığın tüm belirtilerinin olduğunu ifade etmektedirler. dinamik dengelilik. gelişmiş çağrışımlı düşünme yeteneği.COM . sakin Cesur. içedönük Kadınsı karakter. Fizyognomi uzmanları. cesur Psikolojik Özellikler Optimist. müziğe yatkın İletişime yatkın. Kabarık elmacık kemikleri ile orantılı bir biçimde yerleşmiş yüksek burun sırtı sınırsız bir hükümranlık arzusunun belirtisidir.MAXIMUMBILGI. maddi zenginliğe ulaşmak isteyen İşine konsantre olan Cesur. Çevresindekileri her zaman itaat altında bulundurmuş. Kaşları ve gözleri arasında küçük düzlem şekilli (ayrıca kalkık ve sert) bir bölgenin olması onun demir iradeye sahip olduğunun göstergesidir. Kısa. fakat enli alın onun zekalı ve korkmaz olduğunu ifade etmektedir. ona karşı gelenleri bastırmış II. Bu anlamda. görsel hafızası zayıf Kurnaz.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Enli kaşlar Kabarık gözler Uzun kirpikler Büyük burun Yüz Yapısı Kalkık burun Kamburlu burun Ucu aşağıya doğru sarkmış burun "İki kat" burun Burun köprüsü belirgin Büyük ağız Büyük üst kesici dişler Çenede gamze Büyük kulaklar Kepçe kulaklar Gevşek kulak memesi Üçgen şekilli kulak memesi Kısa boyun Kabarık adem elması 28 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Çevresinden etkilenmeyen. fantezi gücü zayıf Tarihi şahsiyetlerin yüz çizgilerinin incelenmesi her zaman ilginç sonuçlar vermiştir. Batılı siyasi akımların mensupları onu bulldog gibi azimli birisi olarak değerlendirmişlerdir. kaygısızlık. tahammüllü Duygusal. yüksek ideallere sahip bir kişi olmuştur.Araştırma Serisi No. Yüz derisi aşırı derecede gerilmiş olması onu acımasız birisi olduğunun göstergesidir. Ünlü İspanyol ressam Vidal Quadras burun konumuyla ilgili kendi teorisini geliştirmiştir: "insanın burnu nasılsa. Winston Churchill'in çene yapısını bulldog çenesine benzetmişlerdir. optimist Maddiyata yatkın. iletişime yatkın Kendine hakim olma.

COM .13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 29 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ saray mensubu ve zenginlerin portrelerini çizmiştir. __________________________________________________________________ © WWW. Ona göre.MAXIMUMBILGI.Araştırma Serisi No. insanın karakter özelliklerini belirlemede en güvenilir organ burundur.

Ajanların ve ihanet eden kişilerin büyük bir kısmının yüz yapısının üçgen şekilli olduğu söylenilmektedir. bazen de acımasız bir karaktere sahiptirler. Bu tip insanlar konuşkan olmayıp. Şöhret tutkuları yoktur. 4. Bu tiplerde savaşçı ruhu yoktur. Bazen bu tip insanlar ihanet etmeğe de yatkındırlar. yumuşak karakterli ve barışçıldırlar. algılama gücü zayıf. Bu yüz tipi asil tip adlandırılmaktadır. Yamuk şekilli yüz: Üçgen şekilli yüz yapısıyla birçok ortak özellikleri vardır. kaba. 5. Bu tür yüz yapısına sahip olan kişiler az duyarlıdır. gözleri parıltılı iseler. ayrıca. Yuvarlak yüz yapısı: Bu yüz yapısına sahip olan kişiler iyi kalpli. Bu tip kişiler tedbirli ve sağduyuludurlar.MAXIMUMBILGI. 2.COM . Üçgen şekilli yüz: Yüksek ve geniş alın. bu tip insanlar arasından iyi yöneticiler çıkmaktadır. En belirgin özellikleri kararlı olmalarıdır. Liderlik etme isteklerinin güçlü olmasına rağmen. duyarlı ve dengelidirler. Çok ender hallerde böyle kişiler nefsine düşkündürler. 3. Bu insanlarda sadakat ve bağlılık duygusu yoktur.Araştırma Serisi No. elmacık kemikleri kabarık. Bu ayrıca yüksek zeka belirtisidir. Bu tip insanlar da başarıya ulaşmak için yorulmadan çabalarlar. kararlı ve gayretli bir şekilde amacına doğru ilerleyebilme özelliğine sahiptir. belli ölçüde kibirlidirler. amaca doğru ilerlemede kararlılık gösterebilmektedirler. eğilmez. __________________________________________________________________ © WWW. Bu tip yüz yapısına sahip olan kadınlarda da egemen olma isteği yüksektir. Onlar konfor ve eğlenceyi severler. küçük ve azıcık öne çıkmış çene. fakat iradeli bir yapıya sahiptirler.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 30 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 6. Fakat. Elmacık kemikleri ve çene arasındaki bölge kemiklidir. BÖLÜM YÜZ YAPISI 1. artist tiplidirler. Sivri olmayan ve biraz ensiz çeneye sahiptir. çökük gözlü. Bu tür kadınlar iyimserdirler. Uzun yüz (dik dörtgen şekilli): Alnın genişliği yaklaşık çenenin genişliği kadardır. Bu tipin alnı geniştir. Bu kişiler arasından ünlü liderler ve komutanlar çıkıyor. insanlarla ilişkilerinde şeffaf ve doğrudan bir tutum sergilerler. küçük ve kemikli burun. organize etme yeteneğine sahip olup. Kare şekilli yüz: Genelde sert. Yuvarlak yüzlü birisinin burun köprüsü yüksek. Bazen de bu tip kişiler yöneticilik. Onlar çevresindekiler için iyi bir ortam oluşturarak mutlu bir yaşam sürdürebilirler. Böyle bir yüz yapısına sahip olan kişiler yüksek entelektli. Bu tür yüz yapısına sahip kişiler ukala. Böyle kişiler. hilekâr ve aksi bir karaktere sahiptir. duyarlı. elmacık kemikleri kabarık.

Göz kalbin aynasıdır Güzel ve hoş gözlere sahip birisi sağlıklı. duyguların. akıllı ve enerjik bir karakter yapısına sahiptir. yüksek entelekte sahip olmaları ile bilinirler. Çok ender hallerde böyle insanlarda inanılmaz bir kararlılık vardır. Sert kıllı kaşlar ise aksi karakterin belirtisidir. "Ev kadını" tiplemesi bu kadınlara uymaz.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Yüz Çizgileri 1. Zarif ten fonunda belirgin düzgün ve uzun kaşları olan erkekler. aklın ve karakterin de dengeli olduğunun belirtisidir. Kaşlar: 31 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uzun ve kalın kaşlar ideal kaş tipidir. Kalın ve dik kaşlara sahip olan insanlar "şeytani" bir karaktere sahiptirler. Etkileyici bir ifadeye sahiptirler. sahibinin cömert ve cesur olduğunun göstergesidir. Çok aşağıda yerleşmiş kaşlar ise bunun tersinin göstergesidir. duyarlı bir kalbe sahip olmanın.MAXIMUMBILGI. Kısa kaşlar her zaman tam karşıt durumu gösterir. Kısa ve kalın kaşlar çabuk sinirlenen tiplere özgüdür. kalınlığı) gelişmiş kaşlar. Göz irisinin büyük olması kişinin iç dünyasının dengeli ve sakin. Bu durum çevredeki insanlarla olan ilişkilere de yansır. Bu tip gözler ışık ve olumlu enerji yayarlar. Aynı tip kaşları olan kadınlar rüküş olarak bilinirler. iradesi güçlü.hassas __________________________________________________________________ © WWW. sahibinin çevredeki insanlarla ilişkilerini yansıtır. Küçük gözler. sahibinin somurtkan ve içine kapanık birisi olmasının bir belirtisidir. Dış uçlarındaki tüyler dik duran ve yukarıya doğru kalkan kalın kaşlar. Dış uçların aşağıya doğru eğilmesi utangaçlık göstergesidir. Göz kapakları sağlamdır. rengi. 2.Araştırma Serisi No. sahibinin çevredeki insanlarla iyi ilişkiler kurabildiğinin göstergesidir. Bu tip kişilerin doğuştan başarılı doğdukları söylenmektedir. Bu kadınlardan genel kabul görmüş davranış kurallarına aykırı her türlü hareket beklenir. yeşil . Dik kaşlar her zaman isyankâr. Dengeli bir şekilde (yapısı. bazen de lider olma isteğinin bir belirtisidir. Böyle kaşlara sahip olan kadınlar güçlü karakter yapısına sahiptirler. Kaşlar.COM . Yüksek kaşlar gayretlilik ve çalışkanlık belirtisidir. küçük olması ise dengesizliğinin belirtisidir. Kalın ve birbiriyle birleşen kaşlara sahip kişiler egemen olmaya meyillidirler. bunun iç enerjinin tükenmesinin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Ortadan bükük kaşlara sahip olan kadınlar bağımsız ve gizemli bir yapıya sahiptirler. Mavi . başına buyruk ve uzlaşmaz bir karakterin belirtisidir. Bu tip kaşların yapısı ve rengi sönük etki uyandırırsa.enerjik. Düzgün kaşlar. kahverengi. Göz irisinin rengi: Siyah. Büyük gözler.

Cesur karakterli insanlara özgüdür. Uzun burun. Genelde şişman insanlara özgüdür.canlı parlaklığı olan büyük gözler. 2. "Kaplan gözü" .irisi aşın büyük olan gözler. narin yapılı insanlardır. Burun: Yuvarlak uca ve biçimli deliklere sahip olan burun. Badem gözlü (bazen kirpikleri yukarıya katlanmış) -Bunlar. İdeal buruna sahip insan güçlü bir kişiliğe sahip olur. Göz Türleri 1. "Domuz gözü" .kapaklan kırışıklı büyük gözler. "Ejderha gözü" . Aşırı sarkık alt göz kapağı tutkuların kontrol edilemediğinin göstergesidir. Aşırı büyük burun delikleri kişilik eksikliğinin belirtisidir. Büyük alt göz kapağı keşmekeşli yaşamın belirtisidir.üçgen köşeli ve sarkık kapaklı büyük gözler.dar. Liderlik vasfına sahip insanlarda bulunur. 3. 5. 3.COM . "Kurt gözü" . 4.üst kapağı katlanmış ve irisi mat olan gözler.içine kapanık Gri – sadakatli 32 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Gözlerin yerleşimi: Her iki gözün aynı yatay hatta olması cömertlik belirtisidir. Bu gözler genelde. Erkeklerde hafifçe aşağıya sarkmış üst göz kapağı olgunluk. 9. 8.sarımsı parlaklığa sahip yuvarlak gözler.Araştırma Serisi No.MAXIMUMBILGI. aşırı aşağı sarkmış üst göz kapağı ise enerjinin tükenmesinin belirtisidir. etkileme gücünün belirtisidir. __________________________________________________________________ © WWW. karakter okumada en iyi bilgi kaynağıdır. belirgin bireycilik belirtisidir. "Fil gözü" . ideal burun olarak kabul edilir. Şişkin kapaklar yaşamdan bıkkınlığın belirtisidir. "Aslan gözü" . Bu tip insanlar sakin bir karaktere sahiptirler. "Koyun gözü" . çekik ve aşırı enli kapaklan olan gözler.sarımsı siyah irisli dar ve küçük gözler. "At gözü" . 7. Yaşı kırkın üzerinde olan kişilerin gözleri. 6. egemenlik gücüne sahip insanlarda bulunuyor.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Açık kahverengi . Gözlerin dış kenarı kırışıklar arasında kayboluyorsa bu.

kendini kontrol edememe belirtisidir. Dudaklardaki derin kırışıklar gençlik yıllarında refah.COM . sağlıklı insanlarda bulunur. Burun üzerinde siyah lekeler fiziksel yetersizlik belirtisidir. Yüksek ve düzgün burun köprüsü ideal burun köprüsü olarak kabul edilir. enli burun kendini beğenmişlik. Üst dudağın alt dudağı örtmesi kararsızlık. büyük ve "soğan şekilli" burun ucu samimilik ve sıcakkanlılık belirtisidir. kemikli ve uzun burun genelde. "Asılı damlaya" benzeyen burun ucuna sahip insanlar genelde. Kadınlarda aşırı belirgin burun gençlik yıllarındaki kötü yaşam şartlarının belirtisidir. Ağzı küçük olan kişiler genelde. çoğu zaman kincidirler. Bu da erkeklerin hoşuna gitmiyor. somurtkan insanlara özgüdür. Ağzı büyük olan kadınlar cesurdurlar. "İkikat burun" korkaklık. Simetrik ve düzgün bir şekilde açılıp kapanan ağız duyguların dengeliliğinin belirtisidir. Ağzının bir tarafı hafiften eğilmiş tipler başına buyrukturlar. kendini beğenmişlik göstergesidir. Kavis şekilli küçük ağız (köşeleri hafiften aşağıya meyilli) genelde. Bu tip burun köprüsü genelde. Onları etkilemek zordur. kurnaz.MAXIMUMBILGI. Şişkin dudaklar başarı belirtisidir. Dudaklar üstünde kırışıklar ihtiyarlama belirtisidir. Kabarık delikli kalkık burun başına buyrukluk. Belirgin kamburlu. __________________________________________________________________ © WWW. erkekler için ise orantılı ağız ideal kabul edilir. Burun deliklerinden ağız köşelerine doğru kırışıkların olması sinsilik belirtisidir. Devamlı titreyen dudaklar güvensizlik belirtisidir. Ağzın köşeleri ile gözleri birleştiren kırışıkların olması zor yaşam şartlarından kaynaklanmaktadır. Nefes alındığı zaman büyüyen burun delikleri kendini kontrol edememe göstergesidir. geçim sıkıntısı yaşarlar. kısa burun samimiliğin ve nikbinliğin belirtisidir. Kemikli uzun burun kibirlilik.Araştırma Serisi No. geçimsizlik. Büyük ve köşeleri aşağıya sarkmış ağza sahip insanlar güçlü iradeye sahiptirler. yaşam aşkıyla doludurlar. Gaga burunlu kişiler etkileyici. Etli. Düz ve dar delikli burun üzerinde küçük kambur açgözlülük belirtisidir. Ağız: Kadınlar için küçük. ağız ve çene ile orantılı olan uzun burun güçlü karakter yapısının. alt dudağın öne çıkması ise bencillik belirtisidir. 4. olgunluk yaşlarında ise yokluklardan haber verir. Ağız kapalıyken dudakların temas hattının ince olması kişinin titiz ve kuralcı bir karaktere sahip olduğunu gösterir. zayıf karakterli olup. hassas insanlara özgüdür.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 33 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Gözler. kırmızı burun ise ahlaksızlık belirtisidir. aşırı küçük delikleri olan burun hoşgörü.

Kulak memesinin hafiften ileri çıkması içtenlik.MAXIMUMBILGI. Çene hatlarının az belirgin olması yumuşak başlılık.ise bunun tersini gösterir. sarkık alt çene ise psikolojik sorunların göstergesidir.Araştırma Serisi No. enli şakaklar kurnazlık. Enli ve kabarık alın zekilik ve bilgelik. bu tip bir çenenin hafiften ikiye ayrılması ihtiras gücü. Biçimsiz ve solgun kulaklar . Yüz kemikleri ve çene Kaş üzerindeki kavislerin yüksek ve kabarık olması iradeli ve güçlü olma. az belirgin olması titizlik. Aşırı büyük ve aşırı küçük kulaklar kişilik yetersizliğidir. Pembe renkli kulak: Sağlıklı olma. çok büyük olması bilgelik belirtisidir. Kulak memesinin düzgün biçimli olmaması dengesiz kişilik anlamına gelmektedir. gözlerden aşağıdaysa düşük entelekt belirtisidir. bazen ise aşırı kendini beğenmişlik göstergesidir. Kulakların yerleşimi: Kulağın üst sınırı kaşlardan yukarı-daysa yüksek entelekt. yüz hatlarının az belirgin olması iradesizlik ve güçsüzlük belirtisidir. Kulak memelerinin uzun olması kaygısızlık. büyük çene ihtiraslara hakim olabilme.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 5. __________________________________________________________________ © WWW. aşın ölçüde ikiye ayrılması ise yalnızlığa meyillilik. böyle bir alının düz olması ise aptallık göstergesidir. enli ve düz alın yetenekli olma. Kulaklar 34 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Düzgün biçimli kulaklar mutlu çocukluğun belirtisidir. ensiz alın içine kapanıklık ve somurtkanlık. Kemikli ve büyük çene güçlü karakter. kaşlarla göz arasındaysa orta üzeri entelekt. kulak içinde benlerin olması ise hastalık belirtisidir. iç kulak kavsinin gerilmiş olması kendine hakim olabilme. 6. iç kulak kavsinin öne çıkması ise kendini kontrol edememe belirtisidir.COM .

Aksi durumda. Bu. o kendini size daha yakın hissedecektir. Diğer taraftan. dedektiflerde. BÖLÜM YÜZ YAPISI VE GÖRSEL HAFIZA Görsel hafıza yeteneği kişilere göre değişmektedir. Zayıf ilgi zayıf dikkati. görüştükleri kişileri hatırlamak ve tanımak ihtiyacı doğuyor. burun. __________________________________________________________________ © WWW.MAXIMUMBILGI. Bu kişilere. Muhtemelen. insanların yüz yapılarını inceleme yeteneklerini geliştirmeleri için fizyognomi ile ilgili belli bilgilere sahip olmaları önerilebilir. baktığı kişinin dış görünümü üzerine odaklanacaktır. Dolayısıyla insanlar. Bu tip şahıslar çevresindekilere bakıyor. ağız. karşılaştığı insanların dış görünüşünü algılayan görsel zekasını yeterince kullanmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü. Böylece. Fizyognomi. ona büyük dikkat göstermelidir. yani görüştüğünüz şahısları tanıyamadığınızda. insanın bir kişiyi tanıması için onu birkaç defa görmesi gerekmektedir. diğer taraftan da fizyognomi alanında belli bilgiler edinmiş olacağız. Dolayısıyla. Bazıları yakından tanıdığı birisini iki-üç sene görmeyince çok kolay bir şekilde unutabiliyor. onlarda size karşı bir kırgınlık hissi uyandırabilir ve hatta onları size karşı saygısız davranmaya zorlayabilir. gözler. fakat görmüyorlar. bu tür insanların ilk görüşte aldıkları izlenim kalıcı bir şekilde hafızalarında yaşıyor. zayıf dikkat ise zayıf hafızayı doğuruyor. gördüğünüz her kişinin fizyognomik özelliklerini (başın ve yüzün genel yapısı. insanların yüzlerini hatırlayabilirle yeteneğinizi geliştirebilmek için. baktığı yüzü incelemeli. Bu bir kuraldır. Karşılaştığı kişiler onları ilgilendirmiyor ve bu yüzden gereken dikkati göstermiyorlar. aslında yakından tanıdıkları kişilerin dış görünüşünü tanımlamaya çalışırken çoğu zaman komik duruma düşerler. Ayrıca. Çok az sayıda insan. Bu düşünce açık ve ayrıntılı izlenim konusunda irademizi kuvvetlendirecektir.COM . tüm dikkat. önemli bir artıdır. bu sırada devamlı şekilde "ben sizi bir daha yeniden gördüğüm zaman tanıyacağım" gibi bir düşünce içinde olmamız gerekiyor. Böyle bir şeyle ilgilenmemiz. Bu kişiler. meslekleri icabı çok sayıda kişiyle görüşmek durumundadırlar. Şöyle ki. bazı insanlar görüştükleri kişilerin yüzünü çok kolaylıkla hatırlarlar. Bu konuda kendinize bir test uygulayın. Bu arada. ayrıca insanların yüz yapılarını dikkatle incelememiz. gelişmiştir.Araştırma Serisi No. Bu yeteneğin iyi gelişememesi kişinin. otelcilerde vs. uzun süre görmediği bir tanıdığını iyi bir şekilde hatırlayabilir.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 35 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 7. Kendisinin hafıza yeteneğini geliştirmek isteyen birisi. görüştüğünüz şahsı ilk görüşte tanırsanız. bir taraftan hafızamızı geliştirirken. Bu yetenekler genelde. kulaklar) incelemeniz gerekmektedir. sarf ettiğimiz çaba ve zaman karşılığında bir artı sağlayacaktır. onların bu konudaki yeteneklerini geliştirmeleri için büyük avantaj sağlayacaktır.

Halbuki.Araştırma Serisi No. birkaç egzersiz sonucunda canlı insanları da portreleri kadar kolay hatırlamayı öğreneceksiniz. İlk gördüğünüz kişiye dikkatlice bakın ve alnının yüksek veya kısa. Bu metodla incelenen yüz yapısı kolay kolay unutulmaz. Bu gözlemlerinizi karşılaştığınız tüm insanlar üzerinde uygulayın ve onun hakkında bir rapor sunacakmışsınız gibi (tüm kariyerinizin bu rapora bağlı olduğunu farz ederek) detaylara önem verin. bir fotoğrafı veya portreyi hatırlamanın ve hayali resmini canlandırmanın çok kolay olduğunun. burnunun tipine (gaga burun. uzun süre sonra bile. ağzının büyük veya küçük olmasına. geniş veya ensiz olmasına.MAXIMUMBILGI.COM .). __________________________________________________________________ © WWW. daha önce karşılaştığınız kişileri kolaylıkla tanıyabileceksiniz. bıyık veya sakalının olup olmamasına (eğer varsa uzun ve kısalığına) dikkat gösterin. Hayali resmin beyinde tekrar tekrar canlandırılması kişiyi tekrar görmekle eşanlamlıdır. işin esprisi alışkanlıklarda yatmaktadır. kalkık burun vs. Yunan tipli. Roma tipli. dişlerinin durumuna ve büyüklüğüne. gördüğünüz zaman kolaylıkla hatırlayacağınız birisi tasvir etmeye kalkıştığınızda çok az şey hatırladığınızın farkına varacaksınız. buna karşılık gerçek hayatta gördüğünüz bir kişiyi hatırlamanın ne kadar zor olduğunun farkına varmışsınızdır. Siz yüz hatlarını ayırmayı öğrenecek ve merak duyduğunuz için net bir şekilde hatırlayabileceksiniz. kaşlarının düz veya kavis şekilli olmasına ve rengine. karşılaştığınız kişilerin resimlerini çizmeye çalışarak onları hatırlamaya çalışın.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 36 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Sonuçta. Karşılaştığınız kişilerin hayali resmini beyninizde canlandırma tekniğini benimseyerek. Daha sonra hayalinizde. Muhtemelen. Birkaç benzer egzersiz eksik olan yeteneklerinizin geliştirilmesi açısından çok faydalı olacaktır. Şöyle ki.

Bununla birlikte. erkeklerde ağzın büyüklüyü kadınlardakinden daha fazladır. Bu da erkeklerin hoşuna gitmez. Japonlar erkeklerin büyük. Dudaklar üzerindeki kırışıklar yaşlanmanın en doğal belirtisidir. ağzın büyüklüğüne ve biçimine göre insanın iç enerjisini belirlememize olanak sağlar. Küçük ağız zayıf irade ve yaşam mücadelesi kaygısının belirtisidir. göz bebeklerinin merkezinden dudakların kapanma hattına dikey indirilmesi şeklindedir. Diğer araştırmalar köşeleri hafiften aşağıya sarkmış kavis şekilli küçük ağzı hassaslığın. Ağzın bir tarafında dudakların daha fazla bir birine sıkılmış olması ve bu taraftaki köşenin aşağıya sarkmış olması yüz felci. C.Araştırma Serisi No. Ağız köşeleri yukarıya doğru sarkan kişiler ise açık kalpli.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 37 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 8. insan yüzünün en belirgin uzvudur. BÖLÜM AĞZIN BİLGİ İŞARETLERİ Ağız. Kadınının ağzının büyük olması erkeksi bir karaktere sahip olmasının belirtisidir. şakalaşıyor olabilir ama. Ağız ölçüsünün (dudakların uzunu ve eni) belirlenmesinde kullanılan yöntem. Gerçekte. kişinin ısrarcılığının. __________________________________________________________________ © WWW.MAXIMUMBILGI. Fizyognomi. Örneğin. özellikle alt çenenin sarkması sonucu genişlenmesi insanın psikolojik faalliğinin azalması anlamına gelmektedir. sıkı şekilde kapalı ağzın ise kararlılık ve çalışkanlığın göstergesi olduğu ortaya konulmuştur. kadınların ise küçük ağızlı olmalarından hoşlanıyorlar. Gözlemler sonucu dudakların bir birine fazla sıkılmış ve dişlerin bir birine yakın olmasının. Ağzın köşelerine doğru inen kırışıkların olması kişinin zor bir hayat geçirdiğini gösterir. ağız köşelerinin konumu ile ilgili düşünceler farklıdır. duygusallığın ve bilimsellikten uzak olmanın belirtisi olarak kabul etmektedirler. ağız köşelerinin aşağıya doğru sarkması onun keyfinin yerinde olmadığını ortaya koyar. insan gülüyor. Devamlı titreyen ağız ("at ağzı") sinirlilik belirtisidir. Genelde. Darwin dudak köşelerinin aşağıya doğru sarkmasını ağlama eyleminin bir kalıntısı olduğunu söylemiştir. Ağzın büyük ve ağız köşelerinin aşağıya doğru sarkmış olması kişinin iradeli ve dış baskılardan az etkilenen biri olduğunun göstergesidir. Ağzın simetrik bir şekilde açılıp kapanması duyguların dengeliliğini göstermektedir. dişlerin konumunun düzgün olmaması ve aksi karakterli insanlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun aksine olarak ağzın. insan ağlayacak bir duruma düştüğünde veya depresyondayken ağız köşeleri aşağıya doğru sarkar.COM . çalışkan ve üstün zekalı oluyorlar.

dudakların sınıflandırırken. Oysa dudaklar. hafiften ironili dudaklardır. fakat çekici ve ince dudaklar ihtiraslı. Gerasimov. Bunun dışında. Fizyognomide dudakların ölçüsü. Zarif ve ince küçük dudaklar alçak gönüllülük. b) c) d) e) f) __________________________________________________________________ © WWW. kadınlarda ise cinsel isteksizlik alametidir. kendilerinden her türlü kötülük beklenen kaba insanlara özgüdür. kalın ve büyük dudaklar alaycılık ve hazırcevaplılık. ağzın devamlı açık olması dimağ zayıflığı. alt dudağın uzun olması ise şıpsevdilik ve zeka belirtisidir. rüküşlük. Diğer bir fizyognomi okuluna göre ise. dudakların anatomik biçimlerini psikoloji ve hastalık bağlamında ele almaktadırlar. psikoloji ve hastalık bağlamında ele alınarak incelenmelidir. kretenizm. sadece anatomik biçimlerle yetinmektedir. her türlü ortama çabuk uyum sağlayan. Şekilden de görüldüğü gibi. Üst dudağın büyük olması duygusal davranmama. Bu tip dudaklar genelde gerçeklikle duygusallığı bağdaştırabilen şair ruhlu ve yüksek entelektli kadınlarda görülmektedir.M. Donuk. şekli ve rengine büyük önem verilmektedir. dudakların gevşek olmasının ise aptallık belirtisi. Islak dudaklar çabuk arkadaş edinebilen.olduğunu söyleyebiliriz. ağzın büyük olmasının cesurluk ve yalancılık. Aşırı ince dudaklar. Bu tür insanlarda bağlanma duygusu zayıftır. gerilmiş dudaklar ise saflık ve işlerin kötüye gittiğinin göstergesidir.Araştırma Serisi No. hassaslık ve aynı zamanda samimiyetsizlik ve yalancılık belirtisidir. dudakların bir birine sıkılmış olmasının iradelilik. küçük olmasının korkaklık ve ciddilik. Bu durumda. Belirgin dudak memesine sahip dudaklar kararlılık ve aktiflik. Bu tür dudaklar erkeklerde şöhret tutkusu ve ciddiyetsizlik anlamına gelmektedir. enerjikliği ve hassaslığı ile seçilen hareketli. Bu okullardan birine göre.MAXIMUMBILGI.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 38 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Yukarıda söylenenleri özetlersek. M. samimilik ve ciddilik belirtisidir. Maalesef. konuşkan. çok zarif. Harmonik dudaklar ince biçimli. ayrıca alt dudağın büzülmüş olması erkeklerde iktidarsızlık. ayrıca burunla solunumun zorlaştığı ağız iltihaplanması durumlarında gözlemlenmektedir. açık sözlü insanlarda görülmektedir. dudakların ölçü ve biçimleri farklılık arz etmektedir.COM . üst dudağın kalın olması adaletsizlik. özellikle kadınlarda 7 dudak türü mevcuttur. fakat bazen kendine aşırı hakim bir yapının göstergesidir. Asimetrik dudaklar. Onlar her konuda kendi fikirlerini söylerler ve kıvrak zekalıdırlar. akılcı düşünme ve egemen olma isteğinin belirtisidir. Değişik fizyognomi okulları. ince ve küçük dudaklar yalancılık ve sinsilik. zeka. a) Papyon şekilli dudaklar en kadınsı olanıdır. Bu tür dudaklar çekicilik.

çatlamış ve kabuk bağlamış dudaklar ağır enfeksiyon hastalığın belirtisidir. Daha 20. Kırışmış. c) Hilal şekilli iz: Partner samimidir. dudak semptomlarının kriminolojide kullanılmasını önermiştir.«ı-fa olan hislerinin belirlenmesi mümkündür. bir ikiz çift dışında bir birinin aynısı olan hiçbir iki dudak izine rastlamamıştır. Bu testte deneyden. Ona göre. Bu tür "öpüşme" iziyle kişilerin karakterinin ve karşı t~. Bu tiplerin belirgin özelliği. d) Deforme olmuş hilal şekilli iz: ihtiraslı anlarda verilen sözler tutulacaktır. yüzyılın başlarında öpüşme tarzının ortaya çıkarılmasına dayanan test tertip olunmuştur. e) Düzgün yatay hat şeklinde iz: Partner iyi kalpli birisidir. b) Deforme olmuş çember şekilli iz: Duygular ciddi değil.Araştırma Serisi No. dudak izleri parmak izlerinden fazla önem taşır.COM . Nitekim. a) Düzgün çember şekilli iz: Partner tam güveni hak ediyor. köşeleri siyahlaşmış dudak ve dili olan ağız devamlı açık-tıksa ve seyrek nefes hareketleri.MAXIMUMBILGI. hem de iradelilik belirtisidir. Birkaç bin deney üzerinde yaptığı gözlemler sonucu Renault. aşırı soğukkanlılık ve zevklere düşkün olmalarıdır. Teşhis koyma zamanı dudakların rengi de büyük önem taşımaktadır. Öpüşme anındaki "dudak geometrisi" ciddi bilimsel araştırma açısından eşsiz bir malzemedir. h) Düzgün zikzak şekilli iz: Partneriniz sizden nefret ediyor. Ağız biçimine. Renault'nun yöntemi ellerin hasar görmesi durumunda kaza ve cinayet kurbanlarının ayırt edilmesinde çok faydalı olabilir. Kuru. dudak yüzeyi daha özgün bir yapıya sahiptir. çoklu kan kaybından sonra ortaya çıkan anaemia (kansızlık) hastalığının belirtisidir.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ g) 39 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kalın (şişkin) dudaklar hem hassaslık. tam garanti anlamına gelmez. g) Deforme olmuş dikey hat şeklinde iz: Korkak bir partner. dudaklarını rujla boyayarak sevgilisinin dudağı ve yanağı yerine beyaz bir kağıdı "öpmesi" isteniyor. Rengi neredeyse yüz derisiyle aynı olan solgun dudaklar. Fransız doktor Michael Renault. fakat bu. yaklaşan ölümün belirtisidir. Siyanoz dudaklara kalp ve akciğer hastalarında rastlanmaktadır. dahası öpüşme anındaki dudak şekline bakarak partnerin karakterini öğrenmek mümkündür. f) Parçalanmış karo şekilli iz: Partner sado-mazoşisttir. Dedektiflerin fikrince. kendilerini çok iyi kontrol etmeleri. __________________________________________________________________ © WWW.

13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 40 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 9. nemliliğine. yüz ifadesine göre insanın sağlık durumu. insan vücudundaki her türlü fiziksel ve psikolojik patolojik gelişmeler bilinçaltı aracılığıyla yüzdeki mimiklerin değişmesine neden oluyor. O. her bir hastalığın insan yüzünde belli bir iz bıraktığını iddia ediyordu. Bir zamanlar N. hastanın dış görünüşüne bakarak neredeyse yüzde yüz teşhis koyabiliyordu. karakter yapısı ve psikolojisi hakkında bilgi edinebiliyorlar. Aşağı (üst dudaktan çenenin altına kadar) Bu bölge insanın karakter yapısını yansıtıyor. Mimiklerin derin zenginliği. onun rengine. __________________________________________________________________ © WWW. insanın yüz ifadesine göre teşhis koyma yöntemi Uzakdoğu ülkelerinde (özellikle Çin ve Kore) yaygın şekilde kullanılmıştır. kulak kepçesine göre teşhis yöntemi. bazı alternatif tıp teşhis yöntemleri geleneksel yöntemlerle bir arada kullanılmaktadır.COM . onun bağışıklık sistemi potansiyeli ve nihayet. Pirogov.) iyi bir belirtidir. "Yüz okuma" sanatında kendi sistemini geliştirmiş birkaç ekol bulunuyor. Tibet tıp yöntemlerini bilen hiçbir deneyimli doktor hastanın yüzünü dikkatle incelemeden. Deneyimli bir yüz okuma uzmanı yüz derisine.I. göz küresinin kılcal damar ağına göre teşhis yöntemi sayılabilir. hatta "Hasta insanın Yüzü" haritasını çıkarmıştı. Bu uzuvların orantılı olması (biçim. damar ağının yerleşimine. ağız ve kulaklar) durumu da dikkate alınır.Araştırma Serisi No. temizlik vs.MAXIMUMBILGI. Bunların yanı sıra. Şöyle ki Japonlar. Bu yöntemler arasında göz irisine göre teşhis yöntemi. burun. Fakat. Zaharin. yüzü genelde 3 bölgeye ayırıyorlar: Üst (alın bölgesi): Bu bölge vücudun ve ruhun genel durumunu yansıtıyor. yüze bakarak vücuttaki tüm gelişmelere ilişkin fikir söylememize olanak sağlar. renk. BÖLÜM YÜZ YAPISINA GÖRE TEŞHİS İnsan yüzü gerçekten kalbin aynasıdır. Rusya'nın ünlü iç hastalıkları uzmanı G. gözler. Orta (kaşlardan burnun ucuna kadar): Bu bölgeye bakarak insanın psikolojik durumunu görmek mümkündür. Deneyimli doktorlar. Bu uzuvların önemlilik derecesine dayanılarak. kısacası temel duyu organlarının bu bölgede toplanmış olması.A. kan dolaşımı sürecinin gözle görülebilmesi. kırışıkların yerleşimine ve derinliğine bakarak çok şey söyleyebilir. sinir uçlarının yakın olması. "hayat çizgileri" olarak adlandırılan beş uzvun (kaşlar.teşhis koymaz.

bizim yüzümüzdür. Bu hastalığın teşhisinin konulmasında en güvenilir belirti. Boynu kısa olan insanlarda kalp sorunları dışında beyin damarlarının erken sertleşmesi __________________________________________________________________ © WWW.COM . Bu insanlarda hipertoni krizi olasılığı yüksektir. Yüz çizgilerine göre enfarktüsü önceden haber vermek mümkündür. Böyle bir belirtinin görülmesi doktora başvurmak için ciddi bir nedendir. Bu bölgede deri altında uzun arteryal damarın belirgin olması ve yüzün zaman zaman kızarması arteryal kan basıncının hızlı ve keskin bir şekilde yükseldiğinin göstergesidir. Kılcal damarları belirgin tümsekli kırmızı burun. Kalp sorunlarının diğer bir belirtisi de yanaklardır.MAXIMUMBILGI. nasıl oluyor da yüz çizgilerine göre hastalıklara teşhis koymak mümkün oluyor? işin püf noktası her bir hastalığın da hastanın yüzünde kendine özgü silinmez izler bırakmasıdır. çene biçimini ve genel yüz yapısını dikkate almak gerekir. Ruh halinin belirlenmesini belli ölçüde anlayabiliriz. üst dudakla burun arasında kırışıklığın olması kalp kapaklarının yetmezliğinden haber verir. Kalp yetmezliğinin başlangıç belirtileri dudakların zaman zaman morarması şeklinde ortaya çıkıyor. Kalp hastalıklarının belirtisi kırmızımsı mor renk almış burun kanatları. Bu yöntem eski zamanlardan beri bilinmektedir. Bununla birlikte insanın karakter yapısı ve psikolojik durumu hakkında genel bir izlenim oluşturulabilmesi için yüz kemiklerinin özelliklerini. Düşük kan basıncı ise genelde. bazen sokaktaki falcıların hızlı ve doğru şekilde ruh halimizi. Sol yanağın çökük olması kalp yetmezliği şüphesi doğurur. Boynun kısa olması kişinin kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının yüksek olduğu gösterir. Genç yaşlarda kan dolaşımı bozukluğunun belirtisi saçların zamanından önce beyazlaşmasıdır. oval. günümüzde yaygın olan kalp ve damar hastalıklarını ele alalım. çene ile alt dudak arasındaki bölgenin uyuşukluğa varacak kadar hissiyatı kaybetmesidir. yüz okuma sanatının temeli olarak kabul edilebilir. Peki. Çember. hatta geçirdiğimiz hastalıkları bilmesini hayretle karşılıyoruz. Son olarak. Falcının ipuçları ise aslında. kare. Biraz daha yukarı göz attığımızda. bu verilerin hastanın yaşı da dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir. Biz. burnun kımızımsı mor renk alması şeklinde kendini belirtir. Burun köprüsünün ince olması kalp nevrozunun bir belirtisidir. Kalp ve kan dolaşımı organları üzerindeki aşırı baskının en önemli belirtisi her iki tarafta burun ve üst dudak arasında derin ve uzun kırışıkların olmasıdır.Araştırma Serisi No. üçgen ve yamuk şekilli yüze sahip olan insanların karakter yapılarını belirlemek o kadar da zor değil. Örneğin. kan dolaşımı bozukluğunun belirtisi ise kulak kepçelerinin balmumu rengini almasıdır. arter-yal kan basıncının yüksek olduğunu gösterir.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 41 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beş "hayat çizgisinin" ve yüzün üç bölgesinin incelenmesi. Hastalığımız Yüzümüzde Yazılmıştır Bazı insanlar doğuştan yüze bakarak insanın "içinden geçenleri" okuma yeteneğine sahiptirler. Şakaklar da teşhis açısından önemli bir bölgedir.

Williams-Beuren sendromu hastası. olumlu sonucu %76'ya ulaştırmışlar. Herkesin bildiği sivilceler ise hastalığın yüzümüzdeki "haritası"dır. veritabanından ilgili bilgileri tarayarak. kollarda biçimsizlik ve kalp yetmezliği gibi belirtilerdir. İlk teknolojiler olayların %60'ında doğru teşhis koymuşlardır. gerekse sindirim. burun. ağır zihinsel özürlülük ve davranış bozukluklarına kadar değişiklikler gösterebilir. Gözler altında mor lekelerin aniden ortaya çıkması ve uzun süre kalması birçok hastalığın varlığından haber verir.COM . Uzmanlara göre bilgisayar. hastalık patolojisini tanımlıyor. bu noktaların konumlarını ve aralarındaki mesafeleri kıyaslayarak. Bunların yanı sıra. __________________________________________________________________ © WWW. Örneğin. Bu hastalık iç organlarda yetmezlik ve önemli ölçüde entelekt zedelenmesi gibi kötü sonuçlar doğuruyor. kısa burun.Araştırma Serisi No. Bu yüzün özellikleri şöyledir: Kabarık alın. Bu zihinsel sorunlar. hastanın yüz çizgilerini inceleyerek. kısa boy. başta aşırı kalın saçlar. "cin yüzü" olarak adlandırılan çok belirgin bir yüze sahiptir. burun üzerinde kavuşan ince kaşlar. 48 noktadan oluşmuş şema şeklinde sunmaktadır. Hastanın resmini kullanarak bilgisayar aracılığıyla Cornelia de Lange. ağız ve çene üzerinde daha çok inceleme yaparak. Fragile X sendromu. deneyimli bir doktor hastanın sağlık durumunu derisine (rengine. Sağlık sorunları konusunda yüzde bulunan bazı "kozmetik" bozukluklar da ipucu verebilir. Avrupa'lı uzmanların geliştirildiği genetik sendromları tanıyabilen yeni program bu alandaki uygulamaları daha da kolaylaştırmıştır. gözlerin altının torbalaşması ve genelde yüzün şişkin olması böbrek ve kalkanbezi sorunlarının mevcut olduğunu gösterir. Önceleri bu alanda uygulanmış metodlar daha az verimli olmuş. Bilgisayar programı. Onların yüzdeki yerlerine göre gerek cinsel hastalık. Cornelia de Lange sendromundan eziyet çeken hastalarda benzer belirtiler bulunmaktadır. kuruluk derecesine vs. çeşitli düzeylerde zihinsel özürlülüğe yol açabilen kalıtsal bir sağlık sorunudur.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 42 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ riski de yüksektir.MAXIMUMBILGI. uzun kirpikler. göz kapakları üzerinde kalın katlar.) bakarak değerlendirebilir. kadınlardan çok erkekleri etkilemektedir. Fragile X ve Williams-Beuren sendromu gibi nadir görülen hastalıklar belirlenebilmektedir. yüz parametrelerinin bir bütün olarak ele alınıp incelenmesine o kadar dikkat göstermemişlerdir. aşağıya doğru sarkmış yanaklar. kısa ve kalkık uçlu burun gibi belirtiler de bulunmaktadır. Fotoğraflara Göre Teşhis Koyma Bu gün fizyognomik veriler bir çok alanlarda olduğu gibi tıp alanında da uygulamaya konmuştur. şaşı gözler. Program üzerinde bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra gözler. Bu hastalarda ayrıca. hafif öğrenme güçlüklerinden. Yeni program yüzü. Bunlar zayıf gelişme. sinir ve endokrin sistemi bozukluğu ve diğer bozukluk teşhisi koymak mümkündür. Hastalık. deneyimsiz doktorlara teşhis yapmada yardımcı olabilir.

genelde erkek çocuklarda aşırı büyük alın. büyük. büyük çene. Bu belirtiler çocukluk döneminde değil. çeşitli hastalıklara sahip olan 55 kişinin fotoğrafı üzerinde Wieczorek bu programı kullanmıştır.Araştırma Serisi No. Fragile X sendromu zamanı. küçük çene. başarı oranı %76 olmuştur. uzun ve ileriye çıkmış kulaklar gibi belirtiler görülmektedir. Bunun dışında. fakat düzgün bir şekilde yerleşmiş kulak kepçeleri. yüksek damaklar. Bu hastalığa yakalanmış çocuklarda zihinsel gelişim birkaç defa düşük oluyor. Almanya'nın Essen kentinde üniversitenin Genetik Bilimler Enstitüsü'nün doktoru Dagmar. büyüdükten sonra görülmeye başlar. __________________________________________________________________ © WWW. aşırı hareketli eklemler ve diğer belirtiler oluyor. etli dudaklar. kuru deri.MAXIMUMBILGI.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 43 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ bir o kadar dışarı eğilmiş burun delikleri. yüzün asimetrik çizgileri. Yeni metodu kullanarak bu hastalıkların belirtilerini öğrenerek daha erken yaşlarda teşhis koymak mümkün olacaktır.COM . Hastaların büyük çoğunluğuna doğru teşhis konulmuş.

Şekildeki üç ayrı kişinin resimlerini incelersek. Bazen de bu yüksekliğe eşittir. Birincisi alın kısmı olup saçlardan kaşlara kadar olan alanı. Sokrates'in çocukluktan böyle bir burun yapısına sahip olup olmadığı belli değil. Bunun dışında. Çoğu zaman ise yanlış algılama sonucunda orta alanın alın ve çene kısmına oranla daha uzun veya kısa olduğunu görebiliriz. Avrupa ırkında yüksekliğinin yarısından fazladır. burun ucunun daha fazla aşağıya doğru eğilmesi veya yukarıya doğru çekilmesidir. bu karakterli insanların iri burunlu oldukları gözlemlenmiştir. burun kanatlan ile birlikte gözler arasındaki uzaklığa uygun gelen bir alanı kapsamaktadır. "küçük burunlular" kategorisine ait olduğu bilinen bir gerçekliktir. Burun. Eski dönemlerden beridir her zaman iri burunun yüksek idrak simgesi sayıldığı bir gerçekliktir. Bu tarzdaki eşit bölünmeden sapmaları çok ender hallerde görebiliriz. Gerçekten. Başın yukarı kısmının. Yüz Yapısı Yüz. Biz gülerken.MAXIMUMBILGI.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 44 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 10. alın kısmından sonra gelen üst kısmı. yüzün her üç alanının eşit olduğu konusundaki fikrimizin ne kadar doğru olduğunu görebiliriz. dürüst ve iyi ahlaklı birisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat. ağlarken veya sinirlenirken ağzımızın şekil değiştirmesi aynı zamanda gözlerimizin şeklinin değişmesine neden oluyor. Bunlardan birisi Sokrates.Araştırma Serisi No. Michelangelo'nun bir tesadüf eseri burnunun kırıldığı ve böylece. alının ve burnun gelişmesi insanın güçlü ruh yapısına sahip olduğunu simgeler. bu hallere uygun gelen devamlı mimikler oluşuyor. ikinci kısım kaşlardan buruna kadar olan alanı. diğeri de Michelangelo olmuştur. Böylece yüzde. insan yüzünün en belirgin ve en hareketli kısmıdır. Kulaklar yüzün orta kısmına denk gelmektedir. Tarihte ünlülerden ikisi bu konuda istisna oluşturmaktadır. Ağız. __________________________________________________________________ © WWW. üçüncü kısım ise burundan çeneye kadar olan alanı kapsamaktadır. üç eşit kısma ayrılmaktadır. BÖLÜM RESİMLERLE YÜZ YAPISI ÖRNEKLERİ A. yüzün Gözler birbirinden bir göz ölçüsü uzaklıktadır.COM . Erkeklerde bazen burun kanatlan bu alan dışına çıkmaktadır. Bunun nedeni. bu burun sahibinin necip. Başın. eğer burun düz ve dengeli bir biçimdeyse.

kişiye yolcuğu için yaratılıştan verilmiş bir pasaport ve mühürdür" demektedir. eğlenceyi seven ve ayrıca güvenilir kişilerin bir özelliğidir. Resimler Aşırı uzun yüz Kibirli. Bayanlara oranla erkeklerin fizyognomik incelenmesi daha kolaydır.COM . kişinin kulak yapısının diğer organlara oranla daha büyük önem taşıdığına işaretle. Kalın. kişinin beden organlarında doğuştan ölümüne dek şekil değiştirmeyen tek beden uzvu sayılabilir. Dar ve zayıf gelişmiş çene yapısına sahip kişilerin iş alanında verimsiz olduğuna ve karar verme gücünün zayıf olduğuna işarettir. B. Yeni doğmuş bebeklerde artık kulağın şekli tam ve belirgin bir nitelik taşıyor. Kulaklar. "kulaklar.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 45 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Belirgin çizgilerle ayrılmış ve gelişmiş çene yapısı kişinin irade gücünün. ağız. çok ince dudaklı kişilerin ise kapalı. gözler ve ayakların yapısında zaman geçtikçe şekil değişikliği olabiliyor.MAXIMUMBILGI. burun. Kişinin karakter özelliklerinin belirlenmesinde kulaklar yüz yapısında diğer organlara oranla daha büyük önem taşımaktadır. etli ve belirgin dudaklar zevkli. kendini beğenmiş Çökük yüz Kötü ahlaklı Şişman yüz Maddiyatçı. eğlenceyi seven ve rahatına düşkün __________________________________________________________________ © WWW.Araştırma Serisi No. enerjik olmasının bir simgesidir. Oysa. bazen da güvenilemez bir karaktere sahip olduğuna işarettir. Dar. Bir Fransız antropologu.

Araştırma Serisi No. alın üstü çökük ve çökük gözlü Yalancı. kendini beğenmiş Minyon tip Hayvani içgüdüleri kuvvetli Aşırı büyük yüz Hayvani içgüdüleri kuvvetli Keskin hatlı yüz Alçak hislere yatkın Aşırı kısa yüz.MAXIMUMBILGI. yaltaklık etmeye yatkın Aşırı büyük alınlı yüz Tembelliğe yatkın __________________________________________________________________ © WWW. aptal Balon şekilli yüz İyi kalpli. sivri çene ve sivri kafa (Yumurta kafa) Yalancı. alçak gönüllü Uzun.COM . kindar ve cimri Çene kısmı aşırı küçük ve gelişmemiş Tutarsız.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 46 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uzun ve oval yüz Aptal.

Orta şerit en büyüğü olup şekilde III.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 47 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Aşırı küçük alınlı yüz Cimri. Aşırı kabarık alın Kolayca sinirlenebilen tip __________________________________________________________________ © WWW. başına buyruk ve bazen zalim Zayıf yüz İhtiyatlı. III. Bu kısımlardan daha kabarık olanı sözkonusu karakterin kuvvetli olduğuna işaret eder. derin düşünceli Alın üç kısma ayrılır. II. I.MAXIMUMBILGI. bölge de kâşiflik yeteneğini gösterir. bölge düşünme gücü. çabuk sinirlenen Kemikli yüz Çalışmayı seven.COM . ürkek Düz şekilli yüz Ters.Araştırma Serisi No. bölge hafıza gücü. bölge olarak gösterilmiştir.

yetenekli Aşırı enli alın Kibirli.COM . çabuk sinirlenen Kırışıksız düz alın Kibarlığa yatkın. süslü __________________________________________________________________ © WWW.Araştırma Serisi No. kibirli ve yüzeysel düşünen Yuvarlak alın Hınçlı. ürkek.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 48 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Çökük alın Zorluklara karşı direnci olmayan. övünmeyi seven Gözlerin üzerine doğru çökük alın Cesur. korkak Ensiz alın Aptal Dörtgen alın İyi kalpli. enerji dolu Küçük ve yuvarlak alın Yalancı. alçakgönüllü.MAXIMUMBILGI. asil Normal alın Dengeli. dış görünüşüne önem veren.

13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Göz 49 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Temiz ve açık göz küresi Sağlıklı olma belirtisi Üzerinde çok belirgin kan damarları olan göz küresi Kötü içgüdüleri kuvvetli Çok hafif kan damarları olan bembeyaz göz küresi: Hassas İnce kan damarları olan kırmızımsı göz küresi: Sinirli İnce kan damarları olan ve irisi koyu renkte göz küresi: Ezilmiş Koyu kahverengi ve koyu mavi: güvenilir.COM . ciddi Açık gri ve açık mavi: enerji dolu Siyah: çok çabuk heyecanlanan koyu gri: cimri Aşırı küçük iris Kötü niyetli. hınçlı __________________________________________________________________ © WWW.MAXIMUMBILGI.Araştırma Serisi No.

COM .13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 50 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Aşırı büyük kapaklar Ciddiyetsiz. düşünmeden hareket eden İnik (sarkık) üst kapak Tembel. kendi düşüncesinden başka hiçbir fikri kabullenmeyen __________________________________________________________________ © WWW. hoşgörüsüz.Araştırma Serisi No. içten. vurdumduymaz Aşırı etli kapaklar Rahatına düşkün Sarkık alt kapak Alkole meyilli (ayyaş) Kırışık kapaklı büyük gözler Kötü maddi zevklere yatkın Kirpikleri arkaya katlanmış kapaklar Sağduyulu hareket eden Düz kirpikli kapaklar Açık sözlü. samimi Düz kaşlar Rahatına düşkün Aşağıya doğru inen kaşlar Ters.MAXIMUMBILGI.

cimri Kalın.COM . alçakgönüllü Gelişmemiş kaşlar Hastalıklı Burnun üzerinde birleşen kaşlar Çabuk sinirlenen.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 51 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Göz kapaklarına doğru eğilmiş kaşlar Yalancı. başına buyruk Kavisli (hilal).MAXIMUMBILGI. enerji dolu __________________________________________________________________ © WWW. yüksek kaşlar Hayat aşkıyla dolu. riyakar Göz kapakları üzerine kadar inen kaşlar Hasetçi Kısa kaşlar Sakin karakterli Kalın. aşağıya doğru kavisli kaşlar Hayal gücü kuvvetli Gözlere yakın. hilal şekilli kaşlar Ters. siyah kaşlar Dürüst.Araştırma Serisi No.

III.Araştırma Serisi No. etli burun Aptal Büyük. cimri. V. adil Küçük. meraklı Uzun. düz burun Dürüst __________________________________________________________________ © WWW. aşağıya doğru sarkmış burun Akıllı.COM .MAXIMUMBILGI. açık sözlü. kötü kalpli Büyük. Burun kökü Ön burun Burun ucu Burun kanatları Burun delikleri Normal burun Akıllı. kısa burun Kibirli. samimi Sivri burun Çabuk sinirlenen. II.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Burun 52 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ I. IV.

riyakar Büyük delikli uzun burun Eğlenmeyi seven Alın tarafında çıkıntılı burun Hayırsever. kendini beğenmiş Alın tarafa çökük burun Dar düşünceli.Araştırma Serisi No. şahin burun Barışçı. eliaçık Sivri uçlu. şahin burun Sinirli. cömert __________________________________________________________________ © WWW. sinirlerine hakim olamayan Ortası kabarık.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 53 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kavisli. sıradan kişilikli Kambur. daha sonra basık burun Açgözlü. cömert. alın tarafında aşırı derecede çökük burun Yalancı. eğri burun Çabuk sinirlenen.MAXIMUMBILGI.COM . aptal. bazı durumlarda kötü kalpli davranan Az kavisli burun Kibirli. cimri Küçük.

kahraman Etli ve delikleri tüylü burun Sahtekar Küçük ve çember şekilli delikleri olan burun İnatçı Kalkık uçlu burun Saf.COM . aynı zamanda yuvarlak burun Hırsızlığa yatkın Ucu kırmızı. ayrıca kibirli __________________________________________________________________ © WWW. yalancı Hiç gelişmemiş burun (bazen doğuştan) Pireyi deve yapan.Araştırma Serisi No. bazen alçak ve acımasız Büyük delikler Neşeli.MAXIMUMBILGI. enerji dolu Uzun. aşırı içkiye düşkün (ayyaş) Kambur burun Cimri. neredeyse ağıza kadar uzamış burun Cesur. damarları açıkça belirgin burun Aptal.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 54 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Uzun.

Alt dudak III. Üst dudak II. hevesli Ağız I. çabuk sinirlenen. Kansız. Ağız yarığı Kırmızı ve normal şekilli dudaklar sağlıklı olma belirtisidir. Ağız köşesi IV.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 55 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Kısa burun Hassas. __________________________________________________________________ © WWW.COM . gayretli.MAXIMUMBILGI.Araştırma Serisi No. mor ve koyu kırmızı dudaklar hastalık belirtisidir. haddini bilmeyen "İkikat burun" Çalışkan.

kaba __________________________________________________________________ © WWW. boş konuşan Büyük ve etli dudaklar Aptal Aşırı büyük alt dudak Tembel Açık ağız (üst dudak açık) Aptallık Birbirine sıkışmış dudaklar İtici mizaçlı. yukarıya doğru kalkık üst dudak Dedikoducu. büyük ağızlı Aptal. geçimsiz Büyük ağız Cesur.MAXIMUMBILGI. ensiz dudaklar Şan ve şöhret tutkunu Küçük.COM . savaşçı ruhlu Kalın. açgözlü.Araştırma Serisi No. sarkık dudaklar Zevke ve eğlenceye düşkün Üst dudağı sarkık.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 56 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ İnce.

Araştırma Serisi No. yalancı Öne çıkmış alt dudak Kendini beğenmiş. kaba. acımasız İkiye ayrılmış çene Kararsız Keskin uçlu çene Çabuk sinirlenen (özellikle yan kemikleri geniş olan kişiler) __________________________________________________________________ © WWW. dörtgen şekilli çene Enerji dolu.COM .13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 57 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ensiz. büyük dudaklar (bazen dişler dışarda) Hilekâr. kibirli Çene Yapısı Aşırı enli.MAXIMUMBILGI.

hoşgörüsüz Fazla belirgin.MAXIMUMBILGI.13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 58 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Yukarı doğru eğik çene Zevkine düşkün Küçük çene Kararsız. Kulak kepçesi. hayal gücü kuvvetli Aşırı derecede ileriye çıkmış çene Acımasız Kulak 1. tereddütlü Aşırı yuvarlar çene Enerji dolu İleriye doğru çıkmış çene İnatçı. net çizgili çene Cesaretli.Araştırma Serisi No. 4. 2.COM . Kulak kepçesi çukuru 3. ters. Kulakçık. Kulak memesi __________________________________________________________________ © WWW.

iyi duyma yeteneğine sahip Dörtgen şekilli kulak İyi ahlaklı __________________________________________________________________ © WWW. aptal Kıllı kulaklar Uzun ömürlü.COM .13 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 59 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Aşırı küçük daire şekilli kulaklar Korkak Aşağıya doğru aşırı sivri kulaklar Kaba hislere yatkın Büyük kulaklar Müziğe yetenekli Normal kulaklar Ciddi. sağduyulu Uzun ve ensiz kulak Hasetçi. esirgeyen Büyük. kepçe kulaklar Çok konuşan.Araştırma Serisi No.MAXIMUMBILGI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful