Placeta del Pi

Ciutat Vella

La ludoteca és un projecte educatiu que, mitjançant el joc i la joguina, contribueix al desenvolupament psicomotriu, cognitiu, social i afectiu dels infants

Infants de 4 a 12 anys Famílies Centres educatius Entitats relacionades amb la infància

SERVEI LUDOTECA Obrim les portes amb una programació d’activitats dirigides i, per descomptat, molt de joc! ESPAI FAMILIAR Les famílies podran gaudir els divendres d’una estona de joc compartit ACTIVITATS ESPECIALS Activitats obertes al barri en dies festius

TARDES de dilluns a divendres de 17 a 19.30 h (els divendres amb espai per a familiars) MATINS en horari concertat per a escoles i entitats

LUDOTECA PLACETA DEL PI Placeta del Pi, 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful