You are on page 1of 1

TÈCNIC: 0 Molt deficient

OBSERVADOR: 1 Insuficient
ÀREA: 2 Suficient/Bé
CLASSES SETMANA: 3 Notable
TÈCNICS EN ROTACIÓ: 4 Excel·lent
POLIVALÈNCIA: MÀXIM 40
TRIENIS:
GRATIFICACIONS:
OBJECTIUS CLUB:
ASSISTÈNCIA:
VALORACIÓ TÈCNICA:

SpinDiR
PART TÈCNICA Comentaris 0a4 MÀXIM
1. Objectiu de la sessió 0 4
2. Estructura de la sessió 0 4
3. Perfil d'intensitat i relleu adequat a l'objectiu 0 4
4. Tècniques utilizades correctes 0 4
5. Cadències utilitzades adequades 0 4
6. Segueix el ritme en tots els exercicis 0 4
7. Dona alternatives d'intensitat differents 0 4
8. Execucio tècnica 0 4
9. Preparació de la sessió 0 4
10. Segueix la planificació de les sessions 0 4
11. Música adequada i variada 0 4
12. Fluidesa en els canvis de relleu i entrenament continu 0 4
TOTALS 0 48 TOTAL
% PONDERACIÓ SOBRE EL TOTAL 0,40 0,00

PART ACTITUDINAL Comentaris 0a4 MÀXIM


1. Presentació classe, indicacions perfil intesitat 0 4
2. Indicacions i correccions tècniques generals 0 4
3. Indicacions i correccions tècniques individuals 0 4
4. Donar indicacions durant la sessió: relleu, intensitat, sensacions 0 4
5. Avisa amb temps els canvis de posició 0 4
6. Baixa de la bici durant la sessió 0 4
7. Còdig no verbal, corporal, somriure 0 4
8. Transmissió intensitat i energia, tècnic motivador 0 4
9. Control visual dels clients 0 4
10. Interacció amb clients, feedback 0 4
11. Projecció i inflecció veu i entenedor 0 4
12. Atenció individual clients nous 0 4
13. Educa als clients, pulsímetre, aigua 0 4
14. Regulació i utilització de l'equip de música i micròfon 0 4
TOTALS 0 56 TOTAL
% PONDERACIÓ SOBRE EL TOTAL 0,50 0,00

ALTRES Comentaris 0a4 MÀXIM


1. Puntualitat inici 0 4
2. Puntualitat final 0 4
3. Utilitza els dos idiomes 0 4
4. Roba correcta i imatge 0 4
TOTALS 0 16 TOTAL
% PONDERACIÓ SOBRE EL TOTAL 0,10 0,00

PUNTUACIÓN FINAL: 0,00

referència sobre 10 0,00