Uhrin Ferenc György - Uhrinné Bárdi Zsuzsanna

ŐSERŐ
A TEREMTÉS TITKA

ÜZENET A MÚLTBÓL A JÖVŐNEK ISBN 963 206 722 3
Az oldalak tartalma változtatás nélkül szabadon másolható, terjeszthető, de semminemű ellenszolgáltatás nem kérhető, és nem adható érte. A nyomtatott kiadás korlátozott számú, önköltségi árú megrendelésére az osero@osero.hu e-mail címen van lehetőség.

TARTALOM
MEGSZÓLÍTÁS AZ ÜZENET RADIESZTÉZIA A VÍZEREKRŐL A VÍZEREK OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK A HARTMANN ÉS A CURRY A HARTMANN HÁLÓRÓL A HARTMANN HÁLÓ OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK A CURRY HÁLÓKRÓL A CURRY HÁLÓ OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK VÉDEKEZÉS, VÉDEKEZÉSI MÓDOK KÁROS SUGÁRZÁSOK A TEMPLOMOKBAN A PIRAMISOKRÓL SUGÁRZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA VÉLEMÉNYEM AZ EVOLÚCIÓRÓL

MEGSZÓLÍTÁS
"A legcsodálatosabb élmény, ami bennünket érhet, a misztikum. Minden igazi művészet és tudomány születését a misztikum alapérzése övezi. Aki nem ismeri, akit nem tölt el már csodálattal, az félig már halott, és köd ereszkedett a szemére." Albert Einstein A következő oldalakon közzétett történet a saját "megszólítottsági" történetünk, melynek hitelességéért jót állunk. Történetünkbe ágyazva jelenik meg Teremtőnknek az emberiséghez szóló üzenete, melynek csupán változtatás nélküli közvetítői vagyunk. A történetünk egésze reményeink szerint a hitről, a hit erejéről és annak fontosságáról szól. A hit szerintünk nem más; mint a koncentrált gondolat teremtő ereje, a kétségbevonhatatlan belső bizonyosság, a személyes megtapasztalás, és a biztos tudás érzésének összessége. E meggyőződésre mi is csak az utóbbi évek velünk történt eseményei kapcsán jöttünk rá megváltoztatva, felülbírálva és eldobva életünk eddigi beidegződéseinek javát, de vigyázva arra, hogy a hit ne váljék bennünk dogmává. Úgy gondoljuk, hogy a következő - már sokak által ismerhetett - történet híven tükrözi ez irányú gondolatainkat. A kis falut hirtelen elönti az árvíz. Ki így, ki úgy próbálja családját, saját magát és javait menteni. A falu lelkészét éppen délutáni szunyókálása közben éri az árvíz, így csak éppen arra van ideje, hogy kínkeservesen felmásszon a padláson keresztül az imaház tetejére. Nyögve, fújtatva elhelyezkedik, majd könyörgésbe fog: - Atyám! Mentsd meg szegény szolgád a vízbefulladástól! Ahogyan ott ücsörög és türelmesen várakozik azt látja, hogy egy csónak közeleg, benne a falu mészárosa a családjával. - Lelkész Úr! - kiáltja a mészáros - Jöjjön, elvisszük! - Köszönöm fiam, de engem majd megsegít az Úr! - válaszolja a lelkész. Telik múlik az idő, a víz egyre magasabbra emelkedik, a segítség pedig késik. A lelkész ismét az Úrhoz fohászkodik: - Uram! Már nagyon kevés időnk maradt! Kérlek, ments meg! Telik múlik az idő, a víz egyre magasabbra emelkedik. Egyszer csak ismét közelít egy csónak, benne a pék és családja. - Lelkész Úr! - kiáltja a pék. - Jöjjék, velünk! - Köszönöm fiam, de engem majd megsegít az Úr! - válaszolja a lelkész. A víz pedig tovább emelkedett és lassan-lassan ellepte az imaházat is. A lelkész nem tudván úszni, hamar megtért Urunkhoz. Miután Szt. Péter beengedte lelkészünket a mennyország kapuján, az kihallgatást kért és kapott az Úrtól. - Atyám! - kezdi mondókáját a lelkész. - Miért nem mentettél meg a vízbefulladástól? Tudomásom szerint nem vétkeztem semmiben! - Fiam! - válaszolta az Úr. - Mit gondolsz, miért küldtem előbb a mészárost, majd utána a péket is? Hisszük azt, hogy történetünk megismerése után, már minden kedves olvasónk nyitottabbá válik az Úr általunk tolmácsolt üzenetének befogadására.

Békéscsaba, 2003. január Uhrin Ferenc György ufgy@osero.hu Vissza Uhrinné Bárdi Zsuzsanna ubzs@osero.hu

I.
Kedvesemmel 1999-ben úgy döntöttünk, hogy immár éppen ideje "hivatalossá" tenni eddigi "laza" kapcsolatunkat, mely mindkettőnk teljes megelégedésére eddig is kiválóan működött. Mivel egyikőnk sem tartozott már a kimondottan fiatalabb korosztályhoz, a közös fészek kialakítása - az időnkénti időzavaron kívül -, igazi gondot nem okozott. Igaz, hogy eddigi életünk tapasztalataiból okulva, igényeink sem voltak elérhetetlenek. A lakás berendezésénél - mivel mindketten ismertük az egészségre káros hatását - bemértük és figyelembe vettük a vízerek elhelyezkedését. A többire sajnos nem szántunk időt... 2001 nyarán - egy fullasztó éjszaka közepén -, az eddigi életemben egy még eddig soha nem tapasztalt rettenetes érzésre ébredtem: szédülök! Sürgető késztetést éreztem a felkelésre-felülésre, de persze így sem jobb! Felkelés, lefekvés, felkelés, lefekvés természetesen egyik sem használ. A szoba jobbra, én balra forgok, hol gyorsabban, hol lassabban. Kész majális! Valahogyan eltelt az éjszaka hátralévő része, majd indulás az orvoshoz. Had ne részletezzem, hisz mindenki betéve tudná az elkövetkezendő napok menetrendjét: háziorvos, neurológia, reumatológia, gégészet, röntgen, fiziotherápia stb. Végeredmény: meszesedett nyaki gerinc társul az elégtelen agyi keringéssel. Szép jövő! Mindenesetre megpróbálom lelkiismeretesen végigjárni a számomra elrendelt kezeléseket. Várom a javulást. Telik múlik az idő - mivel már nem szédülök csak bizonyos helyzetekben -, talán javulgatok is. Kedvesem - immár két éve a feleségem - egyik reggel panaszkodik, hogy zsibbad a jobb keze. Pár napig, talán egy hétig is elvan vele, majd győz az erőszak és elmegy az orvoshoz. Innentől már mindenki számára ismerős a menetrend: háziorvos, neurológia, reumatológia, röntgen, fiziotherápia stb. Végeredmény: nyaki porckorong sérv. Szép az élet! Nem? Ő is minden nap lelkiismeretesen végigjárja a rá kiszabott kezeléseket, elektromos és egyéb fürdőket. Mivel programunk az van minden napra, így jól megvagyunk! Egyszer csak - már nem tudom melyikkőnknek jutott eszébe -, elkezdünk arról beszélgetni, hogy mennyi lehet a valószínűsége annak, hogy két embert szinte egyszerre, és szinte ugyanaz a betegség támad meg. Nem is beszélve arról, hogy ez a betegség mozgásszervi, tehát nem ragályos. Úgy gondoltuk, hogy ennek matematikai esélye nagyon közel állhat a nullához. De akkor mi lehetett a betegségek kiváltó oka? Beszélgetésünk során többször is "előkerült" a vízér, mint kiváltó ok. De minden alkalommal el is vetettük, mivel - ha még emlékeznek rá -, annakidején mindketten bemértük a lakást, és a fekvőhelyünket vízérmentes helyen helyeztük el.[1] Beszélgetésünk során azért kétségeink támadtak, mivel a vízerek néha "szeretnek" kissé elvándorolni. Nosza! Mérjük be ismét! Megtörtént a lakás ismételt bemérése, és azt tapasztaltuk, hogy a fekvőhelyünk vízérmentes helyen áll. Ismét ott tartunk, ahol elindultunk! Megpróbáltunk egyre több, ezzel kapcsolatos "irodalmat" beszerezni, és nem sok idő multával látnunk kellett, hogy a vízér sugárzásán kívül még figyelembe kéne vennünk

a dr. Hartmann és Curry által felfedezett sugárzásokat is. Mindketten már régebbről ismertük e sugárzások tényét, de eddig sajnos nem fordítottunk kellő figyelmet rájuk. Pedig - mint ahogyan ezt a bemutatott példa is mutatja - szükséges lett volna![2] Nosza! Mérjünk ismét! Végeredményben meg sem lepődtünk: azon a helyen ahol a fejünk nyugszik alvás közben, egy Hartmann "vonal" húzódik. Nem is beszélve arról, hogy ahol kedvesem pihen, testének hossz-irányában még egy Hartmann "vonal" is található. Ebből következően, egy Hartmann kereszteződési pont - csomópont - is fellelhető nyaki gerince táján. Tehát elegendőek voltak egy Hartmann hálón töltött kb. 1,5 év éjszakái ahhoz, hogy mindketten szinte ugyanazt(!) a visszafordíthatatlan egészségügyi problémát szerezzük meg. Hogyan tudnánk védekezni?[3] Természetesen ismét elővettünk minden káros sugárzásokkal kapcsolatos irodalmat, de megnyugtató megoldást csak nem találtunk fekhelyünk megfelelő elhelyezésére. Ugyanis nem létezik a lakásunkban - és Magyarországon más lakásban sem - egy akkora sugárzásmentes terület, amely elegendő helyet biztosítana egy franciaágy számára. Kutatásaink és tanulmányaink során többször is "belebotlottunk" - és egy ideig azonnal el is vetettük - abba a kósza feltételezésbe, miszerint: a "történelmi" egyházak templomaiban nem mérhető sem a vízér, sem a Hartmann háló, sem pedig a Curry háló sugárzása. Idővel kezdtünk "megbarátkozni" ezzel a gondolattal mondván: "még igaz is lehet!" Megtapasztaltuk - bemértük -, és kijelenthetem, hogy való igaz: a "történelmi" egyházak templomaiban nem mérhető sem a vízér, sem a Hartmann háló, sem pedig a Curry háló sugárzása.[4] Viszont mérhető nagyon sok ún. pozitív sugárzás, mely lehetővé teszi az emberek "feltöltődését", regenerálódását. Ettől érezzük ezekben a templomokban azt a semmihez sem hasonlítható, végtelen nyugalmat és békét. Kíváncsi emberek lévén megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet az a "titok", ami ezt lehetővé teszi. Sok "hozzáértő" amellett, hogy elismeri a fenti "jelenséget", azzal magyarázza, hogy előre és körültekintően kimérték a templomok helyét, azaz gondosan kiválasztották az építési területet. Részemről elfogadom a terület gondos kiválasztásának fontosságát, de ez semmiféleképp nem ad és nem is adhat választ az eredeti kérdésre. Ugyanis nem létezik a Földön egy "templomnyi" sugárzásmentes terület! Emlékezzünk csak a Hartmann, illetve a Curry hálókra! "Ezek hálószerűen befedik Földünk teljes felületét." Tehát nem csak a terület gondos kiválasztásán múlik! Nem is beszélve arról, miszerint a mai világban épülő templomok esetében már nincs lehetőség a megfelelő terület kiválasztására. Azt az önkormányzat adja valahol, és ennek dacára a "frissen" épült, de "történelmi" egyházak templomai is mentesek az említett káros sugárzásoktól. A véletlen(!) sietett segítségünkre: betévedtünk egy tatarozás alatt álló templomba, és "történelmisége" dacára, mérhető volt bent a vízér, a Hartmann háló és a Curry háló sugárzása is. Ismét egy újabb probléma! Hogyan is van ez? Nem volt igaz a "történelmi" egyházak templomaira vonatkoztatott megállapítás? De hát megtapasztaltuk! Vagy ekkorát tévedtünk volna? Ismét a véletlen(!) segített. Ugyanis egy bizonyos idő elteltével visszatévedtünk az előbb már említett templomhoz, ahol időközben már befejezték a tatarozást. Gyönyörű lett! Bementünk és mértünk. Azaz csak mértünk volna, de a pozitív, és a gyógyító sugárzásokon kívül nem volt mit mérnünk! Azonnal levontuk a következtetést: az említett káros sugárzások valaki(k) által megszüntethetők! * A "lecke" fel volt adva! Ismét megpróbáltunk az érdeklődésünknek megfelelő "szak-", és egyéb irodalmat beszerezni, de olyat nem sikerült beszereznünk, mely megnyugtató

módon választ adott volna problémánkra. Meg kell jegyeznem (bevallom, nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg!), hogy az általunk egyszerű módon elérhető, az egészségre káros sugárzásokat tárgyaló "irodalmak" igen vegyes képet mutatnak: Például sok felismerhető ollózással találkoztunk, ami eleve megkérdőjelezi az állítások tényszerűségét, mivel a "szerző" megfelelő ellenőrzés nélkül használja XY állításait (holott, lehet az is, hogy XY is ollózta valahonnan). Ebből következően, már meg sem lepődtünk azon, hogy ellentétes állítások sorát fedeztük fel egy-egy "mű" olvasásakor. Pl.: a Hartmann és a Curry háló által kibocsátott sugárzásokat egyszer kozmikusnak, máskor földi eredetűnek vélik egyes szerzők, illetve az általuk etalonnak vélt írásokban így ismerkedtek meg velük. A sok-sok anyag kínkeserves áttanulmányozása után, meg kell jegyeznem: nincs ma Magyarországon - internetes tapasztalataim szerint másutt sem - olyan, e témával foglalkozó anyag, mely hiteles képet adna a jelzett sugárzások eredetéről, mibenlétéről, illetve ha van is, mi nem ismerhettük meg. Tudom, hogy kijelentésem olvasva többen felszisszennek, de nem tehetek róla ez a valóság. Jól lehet, pár hónappal, esetleg egy-két évvel ezelőtt, még én is "hittem" az e művekben leírtakat, mivel akkor még kielégített a témával kapcsolatos egyetlen mű elolvasása is. Most viszont, hogy a megoldást keresvén több e témával kapcsolatos művet is elolvastam, egyáltalán nem elégítették ki kíváncsiságomat, sőt... Így teltek napjaink, amikor is egy szeptemberi délután hazatérésemkor köszönés helyett kedvesem így fogadott: - Légy szíves mérd be a szobát! Értetlenül, és tátott szájjal álltam, mivel szobát még soha nem mértek be annyiszor, mint mi az utóbbi időben a miénket. - Ha olvasóim emlékeznek még rá; mindketten rendelkezünk az ingával és a pálcával való mérési képességgel. - Már miért mérném be ismét? - kérdeztem. - Ugyan mi változott tegnap óta? "fuvoláztam". - Mérd csak be! - erősködött tovább kedvesem. Ismertem kedvesem mentalitását, így nagyon jól tudtam, hogy nincs értelme a további érveléseknek. - Majd a mérés eredménye... - gondoltam. Dúlva-fúlva előkerestem pálcáimat, és megpróbáltam kissé lehiggadni, hogy mérésem valamelyest hiteles legyen. Nem akarom olvasóimat untatni, de azt hiszem itt kell elmondanom azt, hogy a radiesztéta ha pálcát használ, akkor munkája során csupán egyetlen pálcát, illetve pálca-párt alkalmaz. Ezt az egyetlen eszközt használja mind a vízerek, a Hartmann, a Curry, a Tigris, a Ley, stb. sugárzások felderítéséhez, beméréséhez. Mivel sokan úgy gondolják, hogy minden sugárzás felderítéséhez más és más eszközre van szükség, ezért kell ezt itt megemlítenem-tisztáznom. A szelektálást én személy szerint úgy végzem, hogy mérés előtt minden esetben "megbeszélem" a pálcával - vagy az ingával - mérésünk tárgyát. Tehát "megbeszéltem" a pálcáimmal (ún. Lengyel pálca-párt használok), hogy vízeret keresünk. Az ablaktól indultam el és a szokásos, kissé sétáló léptekkel haladtam a szoba másik vége felé. Majd ahogyan - szokás szerint pár lépés után - megéreztem a kontaktus jelenlétét - tehát alkalmas vagyok a mérésre -, visszahátráltam a kiindulási pozícióba. Az igazi mérés csak most kezdődött. Lassan, sétáló léptekkel haladtam, mígnem elértem az általunk már több ezerszer is bemért vízér ismert helyét. A pálca nem jelzett! Miért? Továbbhaladtam még egy-két lépést, majd visszalépegetve ismét áthaladtam a vízér általam ismert vonalán. Ismét semmi jelzés! - ? - néztem kedvesemre. - ? - viszonozta nevető szemmel. Így nem volt mit tennem; tovább kellett mérnem. Mivel a szobánkat az előző "több

ezer" méréseink szerint "csak" egy vízér szelte át, az is átlósan, kénytelen voltam a következő feladatra: a Hartmann sugárzásra összpontosítani. Mondanom sem kell, azt sem találtam, sem a "helyén", sem másutt. Mi történik itt? Nem működnének a pálcák? Vagy valaki "átrendezte" a szobát? Miután a Curry háló sugárzását sem találtam, időszerűnek látszott "beszélni" a dologról. - Hallgatlak! - ültem le kedvesemmel szemben. - Nézd csak! - mondta, és mint egy varázsló, egyetlen mozdulattal felnyitotta a franciaágy ágyneműtartóját. Néztem! Azt láttam, hogy hat darab könyvből, egy nagy kereszt van kirakva az ágyneműtartóban. Az így kialakított kereszt méretében teljesen befedi az ágyneműtartó használható részét. Jobban megfigyelve rájöttem, hogy a főhelyet a Biblia foglalja el. Tovább vizsgálódva láttam, hogy a többi könyv is valamilyen módon kapcsolatban van a vallással, illetve a hittel. Mivel eddig sem én, sem kedvesem nem igazán szenteltünk különösebb figyelmet a vallások iránt, így be kell vallanom elég bambán nézhettem. Megpróbáltam gondolkodni - de talán életemben először -, ez nem igazán sikerült. Ahogyan elbambulva guggoltam az ágyneműtartó előtt, észrevettem, hogy a kirakott kereszt legalsó szárát képező zsoltáros könyv kissé kilóg a sorból. Szórakozottan megigazítottam, majd felálltam és becsuktam az ágyneműtartót. - Talán megismételném a mérést! - szóltam tanácstalanul. - Tedd azt! - biztatott kedvesem. A fent már ismertetett módon megismételtem a méréseket, és csodálkozva tapasztaltam, hogy minden a "helyén" van. Tehát ismét ki tudtam mérni a vízeret, a Hartmann-t, és a Curry-t is! Akkor most mi van? Mi változott? Vagy csak ennyi ideig működött a frissen felfedezett "védelem"? - Hozzányúltál a könyvhöz! - állapítja meg "kapásból" kedvesem. - Ez így igaz! - reagálom le. - De csupán csak kiegyenesítettem a sort. - védekezem. - Állítsuk vissza az eredeti állapotot! - kéri. - Rendben, csak azt nem tudom, hogy ez elegendő lesz-e. - tétovázom. Mindenesetre kinyitom az ágyneműtartót, és megigazítom a megfelelő könyvet, majd ismét mérek... Mit sem változott a helyzet! Minden káros sugárzás kimérhető! - Azt hiszem, nekem kell az eredeti állapotot visszaállítanom! - véli kedvesem. - Bár vannak kétségeim! - vallja be óvatosan. - Rendben! - fogadom el annál is inkább, mivel nekem sincs jobb ötletem. Kedvesem "megfogdossa" a keresztet képviselő könyvek mindegyikét, majd "motyog" valamit és lecsukja az ágyneműtartót. Mindenesetre nagyon komolyan teszi amit tesz. - Most ismételd meg a mérést! - kéri. Megteszem, és meg kell állapítanom, hogy ismét működik a "védelem". Tehát a szobában ismételten nem mérhető az általam ismert káros sugárzások egyike sem. Megkönnyebbülve leülünk, és megpróbáljuk kiértékelni a történteket. - Az már biztosnak tűnik, hogy az elhelyezőn kívül más nem érhet hozzá a könyvekhez! - jelenti ki kedvesem. - Viszont az is lehet, hogy az elhelyező sem nyúlhat hozzá a későbbiek folyamán! vélem. - Talán próbáljuk ki! - javasolja. - Rendben. - egyezek bele. Kedvesem kinyitja az ágyneműtartót és csak úgy, könnyedén megérinti az egyik könyvet. Visszacsukja az ágyneműtartót, és én mérek... Ismét mérhető minden káros sugárzás! Tehát sem az elhelyező, sem más, nem nyúlhat az elhelyezett könyvekhez! De mit számít ez! Nagyon könnyen elviselhető kényelmetlenség ahhoz képest, amit nyerhetünk általa.

mélázik tovább . Majd ágyneműtartó fel. mivel utána majd én is ki szeretném mérni. hogy ez úgy történt. hogy e kényszerű várakozásomat gondolataim rendezésével töltöm. azaz MŰKÖDIK a védelem! De lássuk. .javaslom.kérdezem hitetlenkedve. Ha ez így igaz. . Megkönnyebbülve leülünk. .Akkor. Semmi sem jut az eszembe. .szólalok meg rekedten . Kiballagok. . akkor sikerül száműznünk otthonunkból a káros sugárzásokat. akinek soha semmihez sem volt szerencséje? . hogy a történelmi egyházak templomainak mintájára. van kivel megosztani gondolatainkat. így semmit sem tudok leolvasni róla. .Úgy gondolod. . Mérek. de ebből természetesen semmi sem lett.Viszont így utána gondolva. Így tettem. akkor eddig miért nem jött rá senki? Harmadrészt. és ráteszem kezem a Bibliára.És azonnal munkához is lát.folytatja a témát kedvesem . . és meglepve tapasztalom. ne tudnánk mi is megvédeni otthonunkat a káros sugárzásoktól. Úgy gondoltam. akkor hogyan lehet az. hogy bárki megteheti ezt. elhelyezem a vallásos tárgyú könyveket.kérem kedvesem. megállapítás után vizsgáljuk egymás arcát. hogy hülyének néznének. elegendő lehet a Biblia is. hogy "csupán" a Bibliát használva valóban működik a védelem.Ha megkérnélek. másrészt pedig itt van a feltételezés. biztos. hogy hogyan is jöttél rá.Pont én lennék erre képes. pillanatnyilag hihetetlen hülyének érzem magam! . hogy egy hatalmas csalás áldozatai vagyunk? Jó hogy ez mindkettőnkkel megtörtént. úgy érzem. Fejem mint egy üres kaptár: érzem a méhek hiányát.ez neked is pont így működne. mivel így anélkül.Minden rendben! Működik a védelem! .Ha úgy gondolod. Nem mondom.Ágyneműtartó le.Próbáljuk ki! . és mindketten elfoglaljuk magunkat gondolatainkkal.Roppant módon el voltam keseredve. . de kimondom! .kipróbálnám! . Kipróbáljuk. azt ne kérdezd -.folytatom az eszmecserét magamban. hogy mások is képesek lehetnek erre. mikor mondja a másik.Várj egy kicsit! . és megkérem az "Öreget" rá.. mit mond kedvesem! . hogy elegendő lesz. majd ágyneműtartó le! Mérek.Azt hiszem. .azt hiszem. ha egyszerűen kimondom: "Uram! Légy szíves védd meg ezt a lakást a káros sugárzásoktól!" Nehezen. . hogy szükségtelen a sok könyv. és az eredményt Te is tapasztalhattad. hogy nem létezhet az.Be kell vallanom. . akkor talán el is mondhatnád. de jól . lessük a hatást.Semmi akadálya! .meséli. . . és úgy gondoltam.Mit is kellene mondanom? töprengek. .jő a válasz. hogy eddig még nem jöttünk rá? Nem lehet az. és nem szeretném ha befolyásolna mérési eredményed. és határtalan örömömre minden rendben.kérdem kedvesemtől. Majd úgy döntök.Természetesen! .jelenti ki Ő is.mert tényként fogom fel méréseink eredményeit -. Persze így sem könnyű! Minden kérdés.Igen! Sőt azt hiszem. hogy mire is jöttél rá? . van min gondolkodni! Először is itt van maga a semlegesítés ténye . és főleg.Nem szeretnék itt lenni a mérésnél.sajnos túl jól fegyelmezi magát. bemérnéd a szobát? .hogy minek hatására. . Ezért úgy gondoltam . Kisvártatva kedvesem jön értem. hogy: ebből elég! . hogy erre akár én is képes lennék? . ha mégsem teheti meg bárki. Természetesen mérhetők a káros sugárzások. ahogyan megéltük? Ha biztos. hogy ha az általad már ismert módon.kérem . és várakozom. Ágyneműtartó fel! Megérintem a Bibliát. A hatalmas lendület eddig tartott.feleli . . akkor mi miért? És sorjáznak elő a további kérdések.válaszolja. Kíváncsian lesem arcát.

Tehát sikerült egy kisebb lépést előbbre lépnünk. bárkitől is származik. a Biblia használatának kapcsán sejthetővé vált már a kezdetek kezdetén. egy kitalált történet keretében az általunk kiválasztott személy elvégezte ugyanazokat a műveletsorokat. majd felvállaljuk. Tehát mindketten azt tapasztaltuk.kérdezem kissé gutaütötten. mivel erősen kezdett hasonlítani beszélgetésünk a "-Mennyi? . egymástól függetlenül. Úgy találtuk. a káros sugárzásokra utaló tüneteket ismerünk fel. Így el is készült az első "kísérleti" eszközünk.Nincs! . Feltételeztük. sem az ágyneműtartót rendeltetésüknek megfelelően.jelenti ki. Ugyanabban a lakásban. hogy kitől is kaptuk.Hát nincs működő védelem! . Hol tartanák az ágyneműt? No meg nem is használhatnák sem a Bibliát. be kell valamelyest avatnunk a mi kis "titkunkba". hogy végleges és jó "megoldás" lenne az ágyneműtartóban elhelyezett Biblia. hogy valakit-valakiket.Nos? . Kipróbálása szinte azonnal megtörténik. és főleg megrázó élmény szembetalálkozni azzal. a kereszténység legerősebb szimbóluma a kereszt. . hogy tűkön ültünk: "az illető mikor hagy már végre minket magunkra!" Az illető távozása után kedvesem is. akkor egy hatalmas "ajándékot" kaptunk. hogy kit is választunk ki erre a célra. hogy véletlenül vagy szándékosan. és letörten állapítjuk meg. hogy kimondottan erre a célra szerezzen be egy Bibliát.Mi nincs? . hogy ki ér hozzá és az is mindegy. mivel nem hinném azt. .olyan boríték nagyságúra. és gyakoroljuk kapott képességünket. Ha ez így igaz. Az. de még itt van annak a veszélye. hogy a káros sugárzások semlegesítése NEM történt meg. vagy szándékosan hozzáér. tehát nem közömbös. Érdekes.Mi mennyi?" klasszikusra. és ugyanazon franciaágy ágyneműtartójában. Miután megtörtént a "kiválasztás". Tervünk gyakorlati végrehajtásának egyik kizáró oka pont a Biblia is lehet. aminek . . de egy esetben sem történt meg a semlegesítés. Ez természetesen azt is jelenti.akinek létében évtizedeken keresztül . hogy teljesen közömbös. mi lenne ha ezt használnánk? Azonnal megvalósításra került a feltételezés. hanem több embertársunk is szenvedhet tőlük.felrajzolom a keresztet. A művelet elvégzése után mondanom sem kell. Talán legelőször is azt. méghozzá teljes sikerrel. Vajon mi történik akkor? Kipróbáljuk.nem hitt az ember. egy szimbólummal? Mivel tudomásom szerint. hogy nem sok embert tudnék rábeszélni arra. éppen ideje átértékelnünk eddigi világnézetünket. II. Nem is beszélve arról. hogy rajtunk kívül képes-e más is a káros sugárzások ily módon való semlegesítésére. elvégeztük a mérést. . a védelem mindkét esetben összeomlik. a másik jelenléte nélkül. ha a semlegesítésnél megpróbálnánk mással "helyettesíteni" a Bibliát? Pl.Mi harminc? . hogy segítünk azoknak. Elhatároztuk.Harminc. . Tehát ezt "csak" mi tehetjük meg! Legalább is a tények alapján erre a következtetésre jutottunk. kik erre igényt tartanak. Kis kartonra . majd borítékba zárom.kérdezem méréseink után kedvesem. Mi lenne. hogy amennyire csak lehet továbbfejlesztjük. Úgy tűnik. hogy napról napra újabb és újabb. de egy próba nem próba! Még elvégeztettünk két-három ilyen kísérletet. hogy valaki véletlenül.* Mindenesetre nem ártana ezeket a kérdéseket sorra venni. Kezdett érdekessé válni a dolog. egy nagyszerű ötletet adott: bizonyítékot szolgáltatna a . és én is.jelenti ki végre számomra is érthetően. Hoppá! A tapasztalt "jelenség".illetve egész eddigi életében . amelyeket mi. hogy nem csak nekünk okoztak a káros sugárzások testi panaszokat. hogy beleférjen .

Tehát ily módon mindenki számára 100%-os biztonsággal bizonyíthatjuk tevékenységünk valódiságát. ahol a "borítékunkat" elhelyeztük. hogy egy kísérlettel bebizonyítsuk tevékenységünk valódiságát. s azt mondjátok a hegynek: Menj innét amoda! . de másnap reggel kezdődik minden elölről. de szinte csak jelképes a produktum. nemhogy az ágynak. hogy minél többet tartózkodnak az ágyban. Nem kérték. így a vízér. akkor megmarad a védelem. ha csak akkora hitetek lesz is. és erősebbek reumatikus problémáik.átmegy. Mivel láthatóan semmiféle párát kibocsátó eszköz.. Nagyméretű vízér. a szokásos módon elvégezzük a semlegesítést." Pontosan ezt kell tenni! A Hit. és megkérdeztük. Mindketten nagyon örültünk a bizonyítási lehetőségnek.Hát ez jól jött! . és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. ha nem nyúl hozzá. mondván: az asszony tud mérni. hogy szándékos. Ugyanis ha hozzányúl. és méréseink eredménye együttesen megerősítették bennünk azt. és "természetesen" működik is. ha nem sikerül? Mi lesz.Véletlen lenne. Nem az a jellemző. Elmondtuk a háziaknak. illetve anyag nem volt a szobában. kétség szorult belénk: mi lesz.morfondírozom. és bevallom. így azonnal le tudja ellenőrizni tevékenységünk eredményét. Úgy tűnik. A háziak elmesélték még. . Azt hiszem. bármely más helyiségben tartózkodva is ki tudjuk mérni. Ha a fekhelyeiket bemérve vízeret találunk.gondolom. ha itt a helyszínen derül ki. A legelső alkalommal. és a kimondott szó erejének bőven elegendőnek kell lennie. hogy ha valaki hozzányúl a "borítékhoz". hogy éjszakánként többször is ki kell menniük kisdolgozni. illetve a vízerek jelenléte teljesen bizonyossá vált. akkor azonnal összeomlik a védelem. A tünetek. majd kivonulunk abból a helyiségből. hogy már az első alkalommal olyannal akadunk össze. de még egy fotelnek sem. akkor egyértelmű. Bármely más helyiségben tartózkodva meg tudjuk mondani. és ezt a magas páratartalmat igazolták a vastagon bepárásodott ablakok is. és alvászavarokról számolnak be. Illetve minél többet alszanak. Még a legjobb radiesztéta sem tudott volna megfelelő helyet találni. mint a mustármag. vagy több nagyméretű vízér jelenlétét jelezte a lakás feltűnően magas páratartalma. így a hitvesi ágy is. Szinte "víz alatt állt" a teljes szoba. A reumatikus problémák napközben majdnem teljesen megoldódnak. Igenlő válaszuk után megkérdeztük.. hogy igényt tartanak-e ténykedésünkre. Természetesen kipróbáljuk. A házbeliek reumatikus fájdalmakról. bármennyit is alszanak. hogy kívánják-e. hisz a "boríték" szempontjából teljesen közömbös. hatalmas mennyiségű izgalom. Most akkor minden kiderülhet! . Bevallom. Valamint reggelente nagyon fáradtan ébrednek. hogy a háziasszonyok radiesztéta képességekkel lennének . hogy mi milyen képességgel rendelkezünk. hogy: mi. vagy véletlen az érintés. Nagy utat jártunk be! * Lassan-lassan elérkezni látszik az idő. amikor "helyszínre" megyünk. mivel a semlegesítés a teljes lakásra érvényes. hogy csupán hallucináció az egész? És így tovább. annál erőteljesebben jelentkeznek reumatikus tüneteik. aki mérni tud? . hogy egy "kicsit" másfajta megközelítést kell alkalmaznunk! Hogyan is mondta Jézus? "Bizony mondom nektek. kissé megnyugtatott az imént felfedezett bizonyítási lehetőség. a "boríték" felesleges. hogy jellemző panaszaikat a vízerek sugárzása okozhatja. Ezt 100%-ban bizonyította elvégzett mérésünk is.kételkedők számára. annál fáradtabbak. hisz ez által azonnal kontrollálhatóvá vált tevékenységünk eredményessége. Arról van szó. de még mindig itt van a véletlenszerű elmozdítás lehetősége! Valahogyan ezt is meg kéne oldanunk! Nem egyszerű a dolog. Mi ezt a tényt. hogy panaszaikat ez okozhatja. hogy "tudásunkat" idegen helyszínen is próbára tegyük.

de egyszer csak felfigyelek arra. majd pár perc után úgy dönt. és ráadásul mindkettő. hisz a Hit megjelent nálunk. hanem a vallásnak emberek által való "tálalásával". sem a szokott helyen. Elvégezzük a semlegesítést.keresi a háziasszony az évek óta ismert vízerét. csak néha zsibbad egy kicsit. hogy "sugározzuk" egymást.kérdezem. hogy a semlegesítés sikeres volt. hogy kedvesem néha-néha.Hová lett? Pedig itt szokott lenni! . elvégezzük a mérést. hogy végeredményben nem is a vallással. sem nálam. De érdekes módon "csak" könyéktől lefelé. de nem találja. azonos tüneteink kapcsán. hogy mindössze csak a vallást közvetítők "módszerében" van a hiba. hiába kaptunk "idegen" visszaigazolást. a tényeket kénytelenek voltunk elismerni. és az éjszakai jó pihenésen kívül beszámoltak még reumatikus problémáik megszűnéséről is. Mindenesetre mélyen hallgatok a "jelenségről". egyszer csak az tudatosult bennem. Másnap reggel felhívjuk telefonon tegnapi "betegeinket".Van benne valami. .inkább valamilyen energiára tippelek. főleg a kézfejem. hogy akkor most mi is történik.morfondírozok. sem másutt. . hogy ezek után mindennapjainknak is meg kell változniuk.Arra gondolok . meg-megmasszírozza a kezét. hogy milyen jót aludtak. hogy miért kellene nekem Istentől félnem! Hisz köztudottan szereti teremtményeit.Talán csak nincs megint valami gond a nyakammal? . Tesz még pár kört. Mondanom sem kell. hogy egészségügyi probléma okozná. hogy eddigi életünkben nem a főhelyet foglalta el a vallás. Nem tudtam. Mozgása egyre jobban kezd koordinálatlan lenni.adom fel a "labdát" -. Láthatóan nem tudja kezelni az élményt. hisz egész eddigi életünkben jóllehet nem bűnösen. de valahogyan másként éltünk. . . Valahogyan taszított minket ez a fajta "térítés".Nem hinném. majd megpróbáljuk kitalálni. Pár hét múltával ismét felhívtuk őket. elfogadása nem ment egyszerűen sem kedvesemnél.megáldva! . Igaz. mekkora kő gördült le a szívemről! Tehát mégis működik! Nem vagyunk hülyék! Minden úgy volt igaz. Egy ideig "eljátszunk" azzal. és ma sem tudom felfogni. . majd a kötelezően kivárt kb. Innen már nagyon hamar közös nevezőre jutunk. a történtek feldolgozása. De az is lehet. hogy eddigi életünkre sem a vallásosság volt a jellemző.szinte sugározza a kezem a hőt. az embereket. hogy feladja. és ehhez hasonló gondolatok között peregtek napjaink. . Valamint úgy aludták át az éjszakát. Gondolom. Éreztük. Mindketten úgy találjuk. hogy immár napok óta zsibbad a kezem. Az mindenesetre igaz. . távozásunk után azonnal elölről kezdi a keresést.Valami gond van a kezeddel? . húsz perc elteltével előbb én.Semmi különös. Tehát teljes a siker! Segíthettünk! * Miután sikeresen túl vagyunk első "bevetésünkön". Ezt még tetézte az a tény. Pl. hogy tudomásom szerint az ember . miszerint az igét hirdetők kizárólag csak "Istenfélő" embereket szerettek volna tudni maguk körül. számunkra ismét a gondolkodási idő következett.válaszolja. Elfogadásuk viszont nem ment egyik napról a másikra. Nem győztek áradozni. ahogyan megéltük! .vélem . Ahogyan ilyen. majd a háziasszony is. . hogy egyszer sem voltak kint a mosdóban. és teljesen pihenten ébredtek. Bármerre is vittek gondolataink. és az azt közvetítő Hittel volt bajunk. Kissé elszégyellem magam.folytatom "magánbeszélgetésem". .válaszolja kedvesem . nem tudtunk megbékélni azzal a ténnyel sem. Hiába győződtünk meg személyesen képességünkről. hisz nem is olyan régen még mi sem igazán tudtuk kezelni.

. erről van szó! . Többszöri nekifutásra. Ezt viszont nem lehet megtanulni.lelkesedik kedvesem. . és ott igyekeztünk felderíteni. Így nem tudhattuk. enyhén szólva nem tartottam szavahihetőnek azt a különben intelligens személyt. 3-3. Ez úgy történt. de felváltva. hogy szerintem éppen "töltik" azaz növelik az auránkat. Majd én következtem. majd harminc. nem semmi! Cserélünk. egy bizonyos fokú spirituális képesség is szükségeltetik. hogy ne legyen oly sok jegyzetelésre szükségünk. Kissé lámpalázasan . Kedvesemnek igaza lett.jelenti ki magabiztosan. Eleinte ugyan a pálcákat használva. de kedvesem az én mérésemet már figyelemmel kísérte. így azonnal reagálhatott az esetleges eltérésekre.és főleg értékes -. hogy szerintem az ilyen típusú mérésekhez a tehetségen kívül. Előbb nyolc. és naponta méregetjük auránkat. illetve az azonosságokra. hogy érzékenyebben mér. kinek saját . Kimentünk külső "terepre". Hová vezet ez? Pár hónappal ezelőtt. ha megmérnénk az auránk nagyságát? . hogy az "átlagember" rendben lévő aurájának nagysága (sugara) kb. kimérni a vízereket.Úgy gondolom. Távolabb léptem. majd nyolcvan(!) méter. ezzel-erre születni kell. Időközben azért egyéb méréseket is folytattunk fejlődésünk érdekében. Vajon mekkora lesz a végleges méret? III. ugyanazt mérte. Valószínűleg. most Ő mér. Közben-közben.5 méternyire. melynek nagysága (sugara) időközben elérte a háromszáz(!) métert. a Hartmann és a Curry hálókat. hogy semmi logika sincs a növekedés ütemében. és így apránként kiderült. hogy kedvesem úgy mérte be a terepet.Úgy sem tettünk még ilyet! . Az ingával viszont ott helyben ki lehet mérni bármekkora aurát. hogy mit is mért ott a másik. megpróbálkozunk a méretarányosan lekicsinyített távolság használatával. de szerintem csak arról van szó.vonja le a következtetést kedvesem. Mi lenne. Azért is volt ez számunkra annyira érdekes . Természetesen mindketten ugyanazon a terepszakaszon mértünk. hogy kedvesem aurájának mérete mintegy öt méter.5 méter lehet.kérdem fontoskodva. nem kell eltávolodni a mért személytől. mivel auránk mérete szépen "araszolgat" felfelé. . Számunkra hihetetlen méretek. Így én is eltávolodtam kedvesemtől olyan 4-4. tehát túl közel állok. a másik jelenléte nélkül. .Miről is van szó? . mivel az auránk méretének megfelelő távolság már nem áll rendelkezésünkre a lakásban. de ez a méretek növekedésével egyre pontatlanabb eredményt adott.próbálom megmérni pálcával kedvesem auráját.csitítom. és megpróbáltam mérni. Szerinte egy kicsit több. hogy én ezt nem kísértem figyelemmel. majd húsz. . Közben át kell térnünk a pálcákról az ingára. Meglepő módon nem volt eltérés! Mindkettőnk ugyanott. Azt tudtuk. azért megmértük saját auránk méretét is.energiaszintjét elsősorban az aura mérete határozhatja meg. Illetve az idők folyamán ez egy kicsit módosult. . valamint igyekeztünk gyógyító és pozitív sugárzó helyeket felfedezni. Hát. mivel eddigi tapasztalataink szerint két radiesztéta azonos terepen való mérése.Arról. csak a legritkább esetben esett egybe.Tehát. De az a valószínűbb. hogy ez csak pár nap múlva lehet bizonyos. Ebben maradunk. majd tíz. Már az első lépés után összecsapódtak a pálcák. de a pálcák könyörtelenül mutatják az egyre növekedő méreteket. Így az aura méréséhez esetünkben végleg áttértünk az ingára.soha nem mértem még aurát . Ő is megközelítőleg az öt méteres nagyságot detektálja. az általunk ismert radiesztéták nem állhatnak hivatásuk "magaslatán". De úgy látjuk.

kérdi csodálkozva. . és Ő sem "találja" a nemrég általa kimért pozitív helyet. Na. amikor a templomokban mértünk felfedeztük. de most sem találtam a kedvesem által jelzett pozitív sugárzást kibocsátó területet.állítom. csak mesterséges manipuláció útján kerülhetett oda. Nem is beszélve arról. Mivel aránylag kisméretű a kijelölt szakasz. Megmutatom kedvesemnek a pozitív helyet.tagolom meggyőződéssel. hisz az előbb kimértem! . Kezd kissé kellemetlen lenni a dolog. Megtalálja a Hartmannt. és bemérem. mely lehetővé teszi az ilyen jellegű manipulációt. hogy "elvitted" onnan. a pár perccel ezelőtt még ott lévő pozitív sugárzást kibocsátó helyet.replikázik kedvesem.Most valahogyan nem tartottam feleslegesnek. hogy Te éppen most kaptad meg ezt a képességet. Annak idején. vagy mégsem.vonom le a következtetést. Szó nélkül nekiláttam a terepszakasz ismételt beméréséhez.mutat pontosan a kérdéses helyre. és én ismét mérek. . s így én nem voltam képes érzékelni? próbálom simítani az ellentétet. és ez alkalmassá tesz téged e helyek manipulálására. most akkor hogyan tovább? . ez meggyőzően bizonyítja. hogy ez teljesen felesleges -.bár tudom. Akkor ezt képtelenségnek tartottam. hogy ki látott már a természetben szabályos. nem okoz gondot.OK! Mér. és csak akkora méretben fordultak elő. folyamatosan pozitív helyet mért a kijelölt terepszakasz végéig. Úgy gondoltam. hogy beméred újra a terepnek azt a részét. majd a pozitív helyet is. . eltérés mutatkozott kettőnk mérése között.bevallása szerint nyolcvan méteres volt az aurája. hogy onnan ahol a pozitív helyet felfedezte.folytatom. Lelkiismeretem megnyugtatása végett még egyszer végigmértem a kérdéses terepszakaszt. de itt nem található pozitív sugárzást kibocsátó terület! .Mit tettem? .kérem kedvesem. . Megteszi. . de most én kezdem a mérést. hogy túl gyenge a sugárzása. mert elég intenzíven jeleztek a pálcák! .. . Ki tévedett. .Tedd meg nekem . de a pálcák ettől kezdve folyamatosan jeleznek. Csak ott. Meg kell jegyeznem. .Az nem lehet. akkor nagy baj van a radiesztétával.Nem lehet az. hogy ekkora aurát nem képes elviselni az emberi szervezet.elhelyezkedésük és alakjuk miatt -.Emlékezz csak vissza! .Sehol sem találtam. melyet kedvesem előzőleg detektált. . Majd kedvesem következik. . Mit talált? Mi lehet ez? Utólag elmondja. hogy Te is mérd ismét végig! .reagál. Az előbb általam kimért pozitív hely . Kissé vonakodva de nekilát. hogy valakik rendelkeznek olyan képességgel..Pedig az előbb még itt kezdődött. De talán próbáljuk ki! . Ha mégis.ahogyan a terepen mértünk -. derékszögű pozitív sugárzó területeket? Szerintem. . és mikor? Vagy egyikőnk sem? Közös megegyezéssel új terepszakaszt jelölünk ki. ahol eredendően nincs pozitív hely. és megkérem helyezze át a terepszakasz túlsó végébe. * Az egyik alkalommal . mivel ha nincs ott valami. hogy véleményem szerint teljesen felesleges volt ez a második mérés. akkor századszorra sem lesz ott. . ahol a kérdéses pozitív területet megtaláltad. mér.Akkor csak az lehet.fejezem be monológom. és Ő sem találja! . Nevezetesen: nem tudtam kimérni azt a pozitív sugárzással rendelkező részt.Nem. . Ezért gondolom úgy.kérem. .El-vit-ted on-nan! ..Már ne is haragudj. hogy hol és mi található. Kijelölünk egy újabb terepszakaszt.Megkérlek. hogy megjegyezzem. ahol és amekkorára az adott helyen szükség volt.. hogy a pozitív helyek nagy része . Most pedig magunkon mérem a háromszázat. . Lépne tovább.

Megtesszük. illetve kért helyeket. hanem csak egyszerűen "kérj" egy pozitív helyet. . mondjuk a talpad alá. Sikerült! Ott a pozitív hely a talpa alatt. mivel ismét csak én mérek. Ezért megkérem kedvesem. és már így bizonyossá válik. Kedvesem megteszi. mint ahogy annak valójában lennie kéne.Most reggel. és mérem újra. Tehát megnyugodhatunk. Sikerült! Ott a pozitív hely a talpam alatt! Ugyanezt megtesszük . és én mérek. Határtalan az örömünk. majd kisvártatva következem én. hogy próbáljon meg Ő is mérni. hogy nem mérjük ki. hogy a talpa alól helyezze át az én talpam alá. Utólagos egyeztetésnél kiderül. már túl van a két kilométeres nagyságon is. hogy ez sem jó hisz Ő az. hogy tudtam. Nem mondom. hogy hol járhat a városban. Visszafordulok. Vidáman ismételgetjük kísérleteinket. Napokba. és látszólag működik a dolog. de alfa állapotba kerültem. és a gyógyító helyek manipulálásának képességével. Azért csak látszólag. hogy hol. hogy már nincsenek kétségeink. Az így kapott irányból pontosan tudom. hogy közben ne manipulálja a pozitív helyeket. Megteszi. hogy minden esetben pontos voltam. hogy én is rendelkezem a pozitív. hogy időnként rámérek kedvesem aurájára pálcával. ha kedvesem úgy helyez el pozitív és gyógyító helyeket. A szokásosnál előbb ébredtem. de egyre jobban kezdünk "megbarátkozni" helyzetünkkel. hogy: . Meddig? Egyik reggel kedvesem azt újságolja. Auránk mérete napról-napra egyre nagyobb. Egy . Szinte észre sem vettem. mivel kedvesem a mostani állapotában mérés közben akaratlanul is "elvontatta" ezeket a helyeket.valóban "áthelyeződött". . Számomra ez így nem igazán megnyugtató! De egyenlőre nem tudtam mit tenni. hogy én mit sem tudok a célhelyről. felfedezem azt is. mígnem beköszönt az első hiba: sokkal nagyobb méretűnek mérem az egyik pozitív helyet. hogy próbáljon meg Ő is mérni de lehetőleg úgy.a gyógyító helyekkel is. hetekbe telik mire sikerül úgy-ahogy feldolgoznunk élményeinket. Szinte óráról-órára növekszik auránk mérete. Napközben azzal "szórakozom". tehát Ő is tudja. Várakozásunknak megfelelően kedvesem számára ez is manipulálható. és elgondolkodtam az utóbbi időben velünk történt eseményeken. így elszórakozgatunk egy kicsit. és méréseim 100%-os pontossággal jelzik az áthelyezett. és látszólag minden a "helyére" kerül. Óriási az öröm! Hatalmas az "adomány"! Szinte fel sem fogjuk! . Most megkérem arra. Ezt is rövidesen meg kell oldanunk! Megkérem kedvesem.Talán meg kéne próbálnod azt. hogy hol is található pozitív hely.Mikor? . aki az áthelyezést elvégzi. és mit "kell" mérnie. Úgy látszik. hogy az ún. Majd azonnal eszembe is jut. és én mérek.Képzeld! Sikerült beszélgetnem az "Öreggel"! .vetem fel elképzelésem. képességeinkkel. de bennem azért motoszkál valami: minden áthelyezést csak én mértem ki és úgy. Megteszi. hogy hol és mit "kell" mérnem.teljes sikerrel . hogy ezek után folytatódik a már "megszokott" trend: előbb kedvesem kapja meg az új képességet. hogy teljes biztonsággal ki tudom mérni az áthelyezett területek eredeti helyét is. Tetszik a "játék". Majd később azt is megpróbáljuk. hogy közben én is megkaptam a "manipulációs" képességet? Kipróbálom. IV. működik a dolog! Nincs irányított találat! Sőt.csak ennyit tudok kinyögni. De nem találom a "helyén"! Várjunk csak! Kedvesemmel is így kezdődött! Lehet. A jó megoldás az lesz. gyógyító helyekkel mire megy kedvesem.

valamilyen oknál fogva a reinkarnáció. hogy több "segítő" is a rendelkezésünkre áll.. hogy -mint ahogyan már olvastam is valahol. hogy megfelelő védelmet adjon a betegségekkel és az "átalakításokkal" szemben. . Azért kapjuk ezeket a képességeket egyszerre.. . és egyben Ő teszi lehetővé számunkra az aurák "rendbetételét". hogy ha lehet segítsen azzal nekünk. de hiszem. A nevekre pillantva kétség sem merülhet fel. Így szinte egy test. * Ismét volt min gondolkodni.És biztos vagy benne. mint pl. illetve aurákat tölthetünk fel energiával. Természetesen.. Ez valahogyan nem illett bele elképzeléseimbe. Úgy gondolom. Ezen felül van egy olyan segítőnk is. Tehát közreműködésével bizonyos szinten gyógyíthatunk. de ez a lélekvándorlásos történet. [5] De sok más egyéb. a megszólítottak azonnal "válaszoltak". Ezekkel a nevekkel a Biblia olvasása közben találkozhatunk. ekkorra már nem lesz mérhető. Úgy döntök.Természetesen kétségeim azok vannak. De akkor hogy jön ide a reinkarnáció? Lehet. akkor a legutóbbi időkben történtek sem igen illenek bele. ezért vegyük fel velük a kapcsolatot. igen meglepett kedvesem "monológja"! Eddig azt hittem. ki a születésünk óta mellettünk áll. Semmi különöset sem kellett tennem. illetve tagadásáról lehetett szó. és mint most is. Így van egy olyan segítő. és egyszerű módon jött létre. Hozzálátok! Meglepően hamar állt össze a "névsor". és csak utána következhet a "kapcsolatfelvétel". egyenlőre félreteszem e gondolataimat annál is inkább. és azokat egyformán használhatjuk is. minden eddigi életünkben nagyon boldogok voltunk. míg a többi azonos. aki bizonyos "alapfokú" gyógyítást biztosít számunkra. mivel immár ez a hetedik életünk amit együtt töltünk. Viszont az is igaz. Azt hiszem. ki a semlegesítésnél segédkezik. . hogy ha visszagondolok eddigi életemre. ebben az esetben nem igazi "kommunikációról".. hogy "Ő" volt! Elmondta. Be kell vallanom. Jánosban. egy lélek vagyunk. mivel még itt van a kapott feladat: meg kell ejteni a "kapcsolatfelvételt". hogy tudom miről van szó. Úgy látszik. mint ilyen "kimaradt" a Bibliából? Ha ez valójában így is van.. V. megtette! . meghatározható a mérete. Azaz. Van egy másik segítőnk.kósza ötlettől vezérelve megkértem az "Öreget". "kapcsolatfelvétel" mennyire természetes. a gyógyító és a pozitív helyek felhasználásával. Megemlítette. hogy először a segítők neveit kell kiderítenem. hogy válaszol egy-két kérdésemre. Az első segítő mindkettőnknél más és más. hogy az ún. amíg mérete el nem éri a végtelent. pedig nem használtam táblát.kérdezem. Nem volna szerencsés eközben megbetegedni. hogy honnan is kaptuk képességeinket. Meglepő. hogy mindketten azonos képességekkel rendelkezünk. azaz mi ketten "egyek" vagyunk. Ugyanis testünk most "átalakítás" alatt van: a rezgésszámát emelik. Érthetőbbé tehetne pár dolgot. Az auránk addig tágul. vagy NEM válaszokkal való megerősítéséről. Bibliai és megtapasztalt történés is egészen más "megvilágításba" kerülhetne. Ha úgy tetszik. valamint aura-sérüléseket állíthatunk helyre. egy kicsit "segítve" voltam.meséli.. valamint Ő áll a "háttérben" a pozitív és a gyógyító helyek manipulálásánál is. Illés megnyilvánulását keresztelő Szt. hogy "Ő" volt? . hanem "csak" az általunk feltett egyszerű kérdések IGEN. Ő a védőangyalunk. Azaz. és még ott a "feladat" is: fel kell vennünk a kapcsolatot segítőinkkel. hogy ebben az ügyben az ingához fordulok segítségért. akkor a reinkarnáció ténye sok mindent megmagyarázhatna. Képzeld.fejezi be kedvesem mondanivalóját. . segítőink nevei kivétel nélkül Bibliai nevek. Továbbá az auránk azért nő.

A hatás mondhatni azonnali: pillanatokon belül rendbe jön és látszik rajta.Mit érzett a kezelés alatt? . a családi hierarchiában. Viszont a férjemnek állítólag gondja van. A feleség veszi fel a kagylót. míg a feleség aurája 0. De legalább így sikerült benne "elvetnem" a Hit apró csíráját. Az Ő panaszai egyértelműbbek: alvászavarok.5 méteres. * Másnap reggel hívom Őket telefonon. hogy a férjnek a fején. Messziről látszik rajta (mármint a férjen). Megszüntetjük a lakásban a káros sugárzásokat. A vízér úgy keresztezi a hitvesi ágyat.5 méteresre.Én.folytatja -. Csak jövök-megyek. Valószínűleg idegrendszeri. Nem reagálok kinyilatkoztatására. és a vízérrel. plusz Hartmann-vízér találkozási pont. azaz 50 centiméteres(!) sugárral rendelkezik. nyugtalan éjszakák. A fejük vonalában halad pontosan keresztben a Hartmann. . A férj vállalkozó: könyvelő.kezdi a férj mondandóját . A "beszélgetés" után nekilátunk. illetve vérnyomásproblémája lehet.fejezi be. majd testi problémáiknak megfelelő gyógyító. de nem találom a helyem. Így tudnak majd igazán feltöltődni a háziak. és a kutyák remekül vagyunk! . de természetesen nem szól semmit. és egyszer sem ébredtünk fel . hogy nincs komolyabb baja! A lakás után Ők következnek: bemérjük aurájukat. véglegesítette a férj helyét. Kezdek hinni a feleség betegségeiben! Segítőink bevonásával "kezeljük" Őket. vagy valós betegségekkel. Láthatóan rosszul van! Azonnal leültetem és megmérem auráját. De ezt majd Ő maga elmondja! Mindenesetre nagyon szépen köszönjük. reumatikus érzékenység. hát igen csak összement mindkettőjüké! A férj aurája 1.viszont a felkelés óta nagyon nyugtalan vagyok. Tehát Hartmann csomópont. . a feleségnek a teljes törzsén vonul át.mondom ki eddigi sejtésem. Olyan érzésem van.Semmit! Abszolúte semmit! Végeredményben ezt vártam! . mivel ennyi baja-betegsége szerintem élő embernek nem lehetne! Emellett "otthonülő" típus. Még jó. és reggel teljesen kipihenve. így mindkettőjük feje veszélyeztetve van. ettől ez az érzékenység. A feleség telis-teli vélt. mint amikor feleslegesen és hirtelen túl sok kávét iszom. majd elönti a víz.Ismét "hívnak minket"! Mivel a hívók nem ugyanabban a városban laknak ahol mi.Esetleg nincsenek vérnyomásproblémái? . . Nyomban lecsökkentem 3. Két kisméretű kutyát "nevel". és mérünk. . hogy "vélt". hogy öt méteres.gondolom mosolyogva magamban. Középkorú házaspár. De ez most valahogyan nem veszi el kedvünket attól. "mosolygósan" keltünk fel. . Azért feltételezem.fejezi be kedvesen a társalgást.jelenti ki. és ahogyan azonosítja kilétem.5 méteres. tehát van ideje saját magát "tanulmányozni". rendszeresen visszatérő migrénes fejfájás. . így pontosan a feje alatt találkozik a másik Hartmannal. de a férj előbb elsápad. hogy van min elgondolkodnia. és pozitív sugárzást kibocsátó "hellyel" látjuk el őket. azonnal közli: . "Kifoltozzuk" és megnöveljük aurájukat. Azaz hozzá látnánk.Ezzel a mondattal. Vízér és Hartmann csomópont található fekhelyükön. hogy mit is gondol rólunk. utaznunk szükséges úgy 50-60 km-t. főleg tevékenységünkről. én a férjet.Én is nagyon jót pihentem az éjjel. A "kezelés" után kíváncsian kérdem a férjet: . majd pozitív energiát sugárzó "helyeket" helyezünk el a fekvőhelyek alá. mivel a testén hosszirányban is vonul egy Hartmann. hanem hozzálátunk a lakás káros sugárzásoktól való megszabadításához. Kiderül. Kedvesem a feleséget. . . Kiderül. hogy minden okuk megvan a panaszra. hogy feladatunkat teljesítsük. hogy foglalkoztak gondjainkkal és rendbetettek minket.Nagyon jót pihentünk. allergiákkal. A férj itt rosszabbul jár.

A megfelelő segítőktől akkora méretű aurát kértem számára. ha a kiválasztottból megszólított lesz.hívom fel figyelmüket.vonja le következtetését. Ekkor már konkrét feladat ellátására "szólítják" fel. hogy a megszólított nem veszi észre a "megszólítást". Így vannak olyan kiválasztottak.mondja egyszuszra. Lehet. és elnézést ha kissé szkeptikus lettem volna Önökkel kapcsolatban. Viszont a nagymama mindennapos vendég lett náluk: hozzájuk jár délutánonként aludni. és innen távolról . . . rövid időn belül biztosan kifejlődött volna valamelyikükben.töprengek. Nemsokára visszahívom. Elgondolkodtató. de az előbbi telefonnál elfelejtettem mondani. Majd elővettem az ingát.megmérem a férj auráját. de ezt sikerült korrigálnom. . Rendszeres gyógyszerszedéssel van beállítva.fejezem be.még úgysem tettünk ilyet .Tudja az a helyzet. Abban a környezetben. . teljesen rendben vagyok és elnézést. hogy ez az "állapot" az illető haláláig megváltozna. hogy immár minden rendben lesz . Természetesen előfordulhat . Most 2. hogy ma még a fejem sem fájt eddig. hogy így ebben a kiválasztott állapotában fejezi be e földi létét a nélkül. . Valami által erősen késztetve. és a férj eddigi mindennapos fejfájása sem jelentkezett.kérdezi tétován.Nagyon örülünk annak. kiket eddigi fizikai életük során már akár többször is "megszólítottak". . Új képességgel gyarapodtunk: Ki tudjuk mérni. innen távolról.Igen. ugyanis sikerült kideríteni a problémát. nem ártott volna. Ez nagyon nagy eredmény. Nagyon vidámak és elégedettek. Hozzáláttam ismét aurájának rendbetételéhez.Teljesen megértem. . Szerintem már éreznie is kell a változást. 3. hanem előbb meg kell tapasztalni. Pár hét múltával ismét felhívom Őket. hogy kiválasztott-e. Egészségileg nagyon jól érzik magukat.Lehet. Ismét felhívtam Őket. A történtek után azonban úgy gondolom. mint ahogyan azt tegnap beállítottam. Jókat alszanak. hogy Ők ezt nem tudják! Számunkra így is felemelő az érzés: ismét segíthettünk! VI.5 méter. A változást az jelenti. . vagy mindkettőjükben. . hogy a mai világban már nem is szabad a látatlanban hinni. mivel csak náluk tudja "jól kipihenni" magát.Valami itt nem stimmel! . Kicsit nagyobb volt az aurája mint kellett volna.és ez a gyakoribb -.zárom le a beszélgetést. de tudja. Tehát az is lehet. Előveszem az ingát. az igazi segítséget Istentől kapták.morgok magamban. magas a vérnyomásom. A kiválasztottság általában (de nem feltétlenül) már a születés pillanatában eldől. . személyesen át kell élni ezeket a dolgokat. amekkorára a testének szüksége van. hogy miért nem közlik vele a jó alvás okát! Talán nem merik vállalni előtte a segítség igazi származási helyét? Részemről úgy gondolom. kissé megilletődve.. . mivel mi csupán csak közvetítők vagyunk. de tessék türelemmel lenni pár percig. de ezt Ők egyszer . Ekkor az illető egy "védőangyalt" kap. Az sem baj. azaz semmi biztosíték nincs arra. hogy mondanom kellett volna? .De igen. már több mint hatvan évet éltem materialistaként. hogy sikerült segítenünk de ne feledjék. hogy segítőinknek köszönhetően sikerült Őket a biztosnak látszó rákos daganatoktól megmentenünk. hanem azonnal a közepébe vágok mondanivalómnak: .Igen.5 méter volt. Egyáltalán nem biztos. mivel már évek óta minden reggel fejfájással ébredtem. és éli szokásos hétköznapi életét. és megmértem immár "új" auráját. valamint vérnyomásproblémái is rendeződni látszanak. hogy valamilyen feladatot is kapott volna.fejezem be. hogy éppen ideje ezen elgondolkodnom. .kezdem mondókám -.Úgy gondolom. . Várakozásomnak megfelelően a férj vette fel a kagylót. nem várom meg amíg elkezdené mondandóját. Tehát neki maximum ennyire van szüksége. vagy "megszólított"-é valaki. hogy neki még kisebb aurára lenne szüksége? .

Megtörténik az aura rendbetétele. a háziasszonnyal közösen bemérjük a lakást. Mindössze a Curry hálót méri el egy kicsit. így valószínűleg munkahelye "szívhatta" el belső energiáját. megpróbál valamit tenni a káros sugárzások ellen. Kérdésemre megjegyzi. és talán legfeltűnőbb jele az aura méretének hirtelen növekedése.. és pihenten ébredtek. Mindössze az egyiken halad át a láb felöli részen egy Hartmann. az illető megszólítottból visszalép kiválasztottá. VII. úgy az aura visszafejlesztése után. de mivel nem volt biztos magában. hogy három esetből immár két esetben is. hogy ezek a rovarok nagyon szeretik a vízeres helyeket. A kötelezően kivárandó idő letelte után megtörténik az ellenőrző mérés mind részemről. fejezem be. hogy mily egykedvűséggel konstatálja a semlegesítés sikerességének tényét. mert ismereteim szerint az embereknek mindössze 1-2%-a szokott pálcával rendszeresen mérni. és eddig egyikük sem tért vissza gyógyultan. az illető aktuális fizikai életében. ez a kedvenc tartózkodási helyük. Pedig mérése majdnem 100%-os. . Az illetőnek addig van ideje észrevenni a változást. Most pedig. Mivel ebben a lakásban nem találnak ilyet.mint már az előbb is láthattuk -. közben kedvesem a káros sugárzásokat semlegesíti a lakásban. Viszont az aurán van mit tenni. a hangya.regélem. hogy már többször is hozzálátott. Egy lakótelepi lakásban élő édesanya.Mintegy "mellékhatásként" jelentkezik majd egy-két héten belül. Félt attól. Ismét "hívnak minket"! Jóformán a szomszédban van. hogy mennyire lehet véletlen(!) az. hogy esetleg rosszul mér valamit és így még rosszabb helyre kerülhet a fekvőhely. . Végeredményben a fekvőhelyek így is majdnem jó helyen vannak. melyet már előző "klienseink" is igazoltak: . ki egyedül neveli kisfiát. tehát vizitünk a megelőzés érdekében jött létre. Viszont egy kissé elgondolkodtat. hirtelen nem tudok jobb magyarázatot adni e jelenségre. Ezek java része nő. Érdekes. Ez számunkra nagyon jó. Semmi extrém reakció! Tájékoztatom legújabb észrevételünkről.sem vették észre. hogy bár egészségügyi dolgozó. Mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. amíg az aurája növekedőben van. Ugyanis arról van szó. De jó lenne. Köszönik szépen. hogy a lakás teljesen rovarmentessé válik. A "megszólítottság" első. hogy egészségesebb . mind a háziasszony részéről. ha a többi ember is így gondolkodna! Isten "ajándékával" mennyivel teljesebb életet élhetnének! Mivel a kisgyermeket a nagymama saját lakásában felügyeli. Kissé meglep. stb. hisz így nem szükséges bizonyítékokat gyártanunk. bőven elegendő a semmittevés. Egészségileg semmi probléma nincs. hogy a lakás mentes a káros sugárzásoktól. Így természetesen mindenkinek lehetősége van a "megszólítottság" elutasítására is. mérni tudóval hozott minket össze a "sors"? Mintha valaki vigyázna ránk. a pók. így növelve önbizalmunkat. Ez a folyamat akár többször is megismétlődhet. Az immár szokásos tapasztalatokat sorolja: roppant jól aludtak a gyermek is -. igyekeznek majd másutt keresni maguknak. Az elutasításhoz . Sőt tartogat egy meglepetést is: tud pálcával mérni.. hogy lényegesen kevesebb lesz a lakásban a bogár. Mindketten úgy találjuk. hogy bizony elég sok rákos daganattal rendelkező munkatársa van. Főleg azért nem. Ha az aurájának növekedése alatt az illető nem veszi fel a kapcsolatot "megszólítójával". mindig elmaradt a lakás átrendezése.Viszont ez nem azt jelenti. Másnap reggel hívom. Mivel a lakás káros sugárzás szempontjából aránylag rendben van. Meséli. Bármennyire abnormálisnak is tűnik.

várják. hogy azok kik igényt tartanak képességeinkre. Elmagyarázzuk. . Majd következik a lakás "rendbetétele". így az 1-1. majd miután a mérésben "kiélvezkedte" magát én is . hogy megbeszélésük eredményeként a lakás bemérésén kívül.gondolom. Végeredményben így 11 napig tart a "kúra". Így ráhagyjuk. naponta egyszer.morgok magamban. mint ahogyan a védelem nélkül gyógyulna. hogy végigmérje a lakást. hogy mi nem csak bemérni tudjuk. hogyan fogadják ezt a plusz tevékenységet.Valószínűleg nem értesültek pontosan tevékenységünk mibenlétéről. mázolást most fejezték be a ház több helyiségében. Majd a lakás után bemérjük az aurákat. mivel minden eltöltött három nap után. Tehát nem a teljes ház volt renoválva. tényszerűen sincs különösebb egészségügyi problémájuk. majd kivonulni készülnek gondolom azért. Szinte észrevétlenül átléptünk a 2002-es esztendőbe.. mi kint megvárjuk Önöket! Majd kivonulunk és várakozunk. Ismét a véletlen(!) Hogyan is áll a "statisztika"? Négyből három esetben tudtak mérni! Miután megbeszéljük . Itt a változatosság kedvéért. Egy olyan lehetőséggel ismertették meg. hogy milyen ügyesen és pontosan mér.csak mi beszélünk.környezetet hoztunk létre számukra. Mindenesetre az nem lehet baj. Ez a védelem egyben az aurát is védi. VIII.5 éves védelmet választják. Mivel elég hideg volt kint. De van lehetőség egy 11. és ha igen. így nem győzőm hangosan ismételgetni. és beszéljék meg a megbeszélendőket. hogy hogyan lehet ún. a férj tud mérni. Azért 3x3 nap. Unszolásomra átveszi pálcáimat. Mint az ellenőrzésnél kiderül. teljesen pontosan. A festést. hisz a férj tud mérni! . hogy nekik is kell immár tenniük valamit saját egészségük megőrzésének érdekében! * Ismét "hívnak minket"! Olyan jó harmincas házaspár. Ez utóbbi esetben az illetőnek 3x3 napig. hogy miben különbözik egymástól a két védelem. el kell mondania egy pontosan meghatározott imát. Látszik rajta.5 hónapig működik. hogy bemérjük őket. hogy kérnek-e egyéni védelmet. hanem kérésre semlegesítjük is a káros sugárzásokat. összenéznek. Elég hosszú idő eltelte után szólnak csak. Gondolom a feleség "győzte" meg. így a mi tevékenységünk csupán megelőző jellegű. Ők tartózkodva hallgatnak -. A védelemnek két fajtáját tudjuk kialakítani: A legegyszerűbb esetben a védelem 1-1. Így a védelemmel ellátott személy nehezebben betegszik meg. és mér.Maradjanak csak. és ellátjuk Őket védelemmel. hogy örömmel teszi. . Nem rendezték be. Látszólag és mint később kiderül. A lakás bemérésénél "segédkezik" a férj. Mint később a mérésnél kiderül. és ezt követi a kötelezően kivárt idő után az ellenőrző mérés. Ezt elsőre rábízom újdonsült radiesztétánkra. Rendbe tesszük aurájukat. hogy megbeszéljék a teendőket. Számomra szimpatikus. meglepően pontosan. így morgós kedvemben vagyok: . illetve ha megbetegszik is..5 évig tartó védelem választására is. kérik a semlegesítést is.Fel nem tudom fogni. és bizony van mit tenni! Rákérdezünk. Nem kis meglepetésemre. akkor annak mely változatát. egyéni védelemmel ellátni az embereket a káros sugárzásokkal szemben. de nem tudom. minden nap. nem okoz problémát az ima. De mi megelőzzük Őket mondván: . sokkal hamarabb gyógyul. és kedvesemnek ismét sikerült "szót váltania". A jelzett szobák még jóformán üresen állnak. hogy a bemérést bízzák külső személyre. hogy mit kellett ezen ilyen hosszan megbeszélni. egy "pihenőnap" következik.

majd pár hét múltával hívom Őket. míg a VIII. mind a 12 általunk ismert káros sugárzást! Kedvesem végigméri egyenként. Méréseim szerint minden rendben. hogy éppen erre jártunk ismét rákíváncsiskodom. Kedvesem is kedvet kap. fokozatokba kell sorolnunk. hogyan lehet az. Ehhez annyi segítséget kapunk.-IV. Tehát egy általunk-általam ismeretlen sugárzásról van szó. ismét minden rendben. * A "továbbképzés" során rengeteget ingáztunk. Kíváncsiak voltunk.mérek. hogy a tapasztalatszerzéshez csak az ingát és a pálcát használjuk. Ezt látszik bizonyítani a hazatérésünk utáni azonnali "kommunikáció" melyet kedvesem kezdeményezett. azaz fel kell derítenünk paramétereiket.Ugyan próbáld már meg egyenként kimérni. válaszolja. működik a védelem. hogy hogyan is működik. még többet mértünk pálcával.kérdem kedvesem. rendűek lehetnek károsak és jótékony hatásúak is. valamint ezek egy részét az első 45-öt. hogy ez rám is igaz lesz. Az ősszel kísérletképpen semlegesítettünk itt egy kisebb területet. kezd érdekessé válni a dolog. Viszont nála nincs minden rendben: káros sugárzást mér! Ismét végigmérem a területet. Mintha rá szerettek volna kényszeríteni minket. csak annyit mondtam. Az V. Ez a tudás hosszú hónapok eredményeként jelentkezett. De ha így is van. Az I. hogy káros sugárzást keresek. Az ősszel működött de most. valamint kedvesem is megpróbált valamivel sűrűbben "kommunikálni". rendű sugárzások mindegyike káros az emberi szervezetre. rendű sugárzások általában pozitív és gyógyító jellegűek. és mér. de egyiket sem találja. Ezeket osztályokba. Véletlenül a tavaly ősszel gyakorlóterepnek használt terület mellett visz el utunk. én sem találok káros sugárzást kibocsátó helyet. . tehát gyakorlatilag a legveszélyesebbtől haladunk a kevésbé veszélyesek felé. Mivel én láthatóan képtelen vagyok a kedvesem által felfedezett sugárzást kimérni. Másnap reggel. talán elindulhatott egy másik "továbbképzés". hogy kedvesem ki tudta mérni. azaz működik-e a szabadban is a semlegesítés. Most. . melyben az eddig számunkra nem érzékelhető káros sugárzások kerülnek terítékre.Milyen sugárzást mértél? . és akár csak Ő. azaz nem egyetlen alkalommal tudtuk meg. meg kell neveznünk. Ezek szerint bővítik érzékelési képességeinket. hogy az auránk mérete elérte a végtelent. de végeredményben sikeresen teljesítettük a feladatot.Nem határoztam meg. Így eléggé hosszadalmas és kissé körülményes volt. De ez utóbbi nem minden esetben jött össze. hogy így módunk és főleg lehetőségünk volt az "értelmes" gyakorlásra is. Természetesen ezeket az adatokat nem egyszerre. Mivel én is éppen ezt a kérdést tettem fel mérésem előtt. Megtudtuk. IX. Legalább is reménykedem.-VII.[6] . Nem is beszélve arról. hogy "sorbarendezetten" kapjuk őket. én viszont nem? Aha! Volt már ehhez hasonló eset! Ezek szerint kedvesem az elmúlt percekben kaphatta a számomra még ismeretlen káros sugárzás érzékelésének képességét. Minden rendben. Az elkövetkezendő időkben sok új. megkérem: . az emberi szervezetre káros sugárzással kell megismerkednünk. és kérése meghallgatásra talált. hogy nyolc különböző osztályba-fokozatba kell besorolnunk a sugárzásokat.

mint pl. helyet foglalja el. hogy nyilvánosan is vállalnunk kell tevékenységünket. A listában természetesen megjelennek a bolygók. Ugyanis a tizedik helyen áll veszélyességi fokozatát tekintve. rendű sugárzásokat kellett azonosítanunk. de csak a 32. a Föld holdja. De vannak egészen meglepő méretűek is. és ilyenkor a "hullámcsúcson" nem keres minket senki. kilenc méteres hálót alkot. valamint délnyugati irányban kb. Az előbb említett "hullámok" szünetében azért néha-néha volt egykét érdeklődő. valamint egy naponta megjelenő megyei lapnak. mely létrehozza és szabályozza a földi vizek ár-apályát. hogy ez az a Hold. és KOZMIKUS eredetű! Tehát vége az ellentmondásoknak. mely a 16. melynek falvastagsága kb.összefoglalni eddigi élményeinket. helyen áll. míg a Curry a 12. Ezek szerint az ózonpajzsunk elég kritikus helyzetben lehet. még dél-keleti. 100 méteres. az előzőleg általunk már ismert 12 káros sugárzás is. főleg képességeink eredetét. Így pl. Nem gondoltam volna. Így a relatíve vékonyabb fal miatt elég intenzív. Gondoljunk csak bele. helytől kezdődően. érdekes módon senki sem keresett minket. Ha elfogadjuk. számomra azonnal meglepetést okozott a második helyen álló. Ha ezek után valaki veszi a fáradtságot és mér. Továbbá egy-két ember számára meglepetést okozhat még a Hartmann elhelyezkedése. Tisztában vagyok azzal. mivel ez a tény számomra nagyon egyszerű módon bizonyítható is. az az így "megmaradt" káros sugárzások között nem fogja megtalálni a Hartmannt. 10 centiméter. helyen áll. attól a Föld még közel gömbölyű. a Napból eredő kozmikus sugárzás. de 1. Pedig mindent megtettünk annak érdekében. A kapott feladatra koncentrálva. lehetőségeinket. valamint kelet-nyugati irányban is kb. valamint észak-nyugati irányban kb. hogy segíthessünk erre rászoruló embertársainkon. . Várakozásunknak megfelelően volt egy-két "meglepetés" a kapott listában. de hát ez már az Ő problémájuk. a 41. de nem a Vénusz bolygóról származó. ilyen "tekintélyes" helyet foglal el. Meglepő a Jupiter nevű. így kedvesem megpróbált "kommunikációt" kezdeményezni ez irányban. és talán azt is mondhatnám. A listánk hatodik helyén áll a vízér sugárzása. Pl. X. és eredete is. és azok holdjainak káros sugárzásai is. hogy egy-két ember számára ez a tény annyira kellemetlen lesz. Továbbá úgy gondolom. Ebben természetesen már benne foglaltatott. hogy kedvesem és én képesek vagyunk az emberi szervezetre káros sugárzások bemérésére és semlegesítésére. a Vénusz nevű. Észak-déli irányban kb. nyolc méteres. akkor a Hartmann kozmikusságát a következőképpen tudom bizonyítani: Semlegesítéskor csak a kozmikus eredetű sugárzások semlegesítését kérem. és a kész "művet" beküldtem egy hetente.3 méteres(!) falvastagsággal. hogy fókuszált a sugárzása. Nem tudtuk mire vélni ezt a "csöndet". hogy a vízér káros sugárzását bőven megelőzve. 100 méteres hálót alkot. Észak-keleti. mely az "előkelő" negyedik helyet foglalja el. megpróbáltam röviden -2-3 A4-es oldalnyi gépelt szövegben. de nem a Jupiter bolygóról származó rácsszerű kozmikus sugárzás. Számomra ez egy teljes értékű bizonyíték. hogy a "tananyag" hullámokban érkezik. * Az újabb és újabb sugárzások felismerésének és semlegesítésük módjának "megtanulása" folyamán. Feltűnt az is. hogy ha egykét ember laposnak hiszi is. rácsszerű kozmikus sugárzás. de lassan-lassan ezek is elmaradtak. hogy egyszerűen tudomást sem vesznek róla. Így kíváncsian vártuk a fejleményeket. Kiderült.Tehát első lépésként az I.

hogy minél előbb kiálljunk a nyilvánosság elé. ott is leírtam tevékenységünk általam fontosnak tartott részleteit.osero. mivel a holnap esti vendégünk lemondta a szereplést. hogy a felvétel ki is menne egyenes adásban. .vetette fel a hölgy. ezek az írások hamarosan meg is jelentek. hanem talán a tartalom miatt-. Viszont az meglepett. Sőt. Kiderült. hogy amit tettünk az jó.Végeredményben nem. . Örömünkre. hogy igen "mozgalmas" 24 órának néztünk elébe. valamint nyilvánosan kell ez irányú meggyőződésünket vállalnunk. Tehát döntsenek! szorít sarokba. Nem túl közeli ez az időpont Önöknek? .Sajnos nem. Mivel az volt a célunk. és szeretnének velünk egy riportot készíteni. hogy a cikkek megjelenésével letudtuk feladatunkat. csak pozitív visszajelzések érkeztek. két-három nap elteltével telefonon megkerestek: olvasták az általunk beküldött anyagot.fakadtam ki. * Immár az újságcikk. Azért az azonnal eszembe jutott. . .Mi lenne az? . . és annak sürgőssége. lassanként be kellett látnunk. Legnagyobb meglepetésünkre. és mi így Önöket szeretnénk betenni a megüresedett helyre. mely pár hét elteltével meg is jelent a lapban.füstölögtem. kiknél már jártunk. hogy "kitől" is kaptuk ezt a képességet.érdeklődik tovább.mondom.Nem lehetne esetleg úgy.próbálok alkudozni. Nem lett! Egyetlen egy érdeklődő sem akadt.Hogyan képzelhető el az. . mivel eszembe jut feladatunk. A riport végén véleménynyilvánításra kérték fel az olvasókat. hogy tartalmában egyáltalán nem végeztek egy betűnyi korrekciót sem. "csak" azok reagáltak a cikkre. hogy vállaljuk az egyenes adást.kérdeztem. hogy mielőtt kimegy az anyag. mi megnézzük? .Holnap este lenne a riport felvétele a stúdióban. . .hu) létrehozva.De a felvétel úgy történne. hogy mennyire lehet véletlen(!) ez a "lemondás"? Mondanom sem kell."érdeklődik" tovább a hölgy. természetesen vállaltuk. csak éppen az a baj.Várakozásomnak megfelelően -ha nem is a stílus. . és "ki" az. valamint saját weblapot (www. Vállaljuk-e? Mivel ezt kellett tennünk. mint azt elöljáróban gondoltuk. Ugyanezt az anyagot pár ismerős helyen elhelyeztem az Interneten. Megpróbáltuk mondanivalónk rendszerezését. akkor nagy valószínűséggel csak pár hónap múlva térhetünk vissza a témára. kiknél tevékenykedtünk. ezért az általam összeállított írásos anyagot elküldtem a helyi TV stúdiójának. aki ha hülyeségnek is tartja az egészet. Ez sem okoz problémát? . de reakciójából legalább tudnánk. . hogy egyik helyen sem fejtettük ki részletesen.Más nem olvas újságot? . hogy egy ilyen témájú cikket ennyire közönyösen fogadjanak? Főleg úgy. a heti megjelenésű lap ezt követően egy riportot is készített velünk.véli kedvesem. Meglepő módon. hogy már a pozitív visszajelzések is megjelentek! Legalább lenne egy olyan ember. Kíváncsian vártuk az olvasói reagálásokat. .Csak van egy kis probléma. aki vezet minket ezen az úton. Ezért kedvesem ismét a "kommunikációhoz" fordult.Ez teljességgel lehetetlen! . Tehát nyilvánosan kell elköteleznünk magunkat képességeink származását illetően.Talán az Internet sikeresebb lesz! . hogy hiába gondoltuk azt. . Ha most nem vállalják.töprengtem. Ez természetesen nehezebben ment. mint lehetőség ki volt merítve. . Ahogy múltak a napok. valamint azokat. úgy döntöttünk. . hogy több ember is olvassa az újságot. majd kiosztottuk a "szerepeket". .

mivel a műsorban nem hangozhatott el a telefonszámunk. a szeretet hiánya miatt. mivel még nem láttuk elérkezettnek az időt. Mindenesetre röviden elmeséltem történetünk "előéletét". De sebaj! Majd csak lesz valahogy! Elkezdődött az adás. kik életük során nem kapták meg azt a szeretetet. sikeresen teljesítettük a feladatot. és mellé kaptunk egy új segítőt is. és így immár sikerült néhány átgondolt mondatot is összehoznom. Ebből azonnal tudtuk. és a már meglévő. a fizikai testükből már végleg eltávozó.mint ahogyan a felsorolásból is következik -. hogy egy-két "értelmes" mondatot kipréseljek magamból. elintézetlen ügyeik vannak: pl. és kérésre el is tudjuk őket távolítani. Lassan-lassan sikerült úrrá lennünk a másodpercek alatt eluralkodott kezdeti pánikon. Esetleg itt maradt szeretteik nem tudták . Tehát. és tevékenységünk mibenlétét. illetve rosszindulatú. hogy Ő is hasonló gondokkal küszködik. türelemre intettek. így léte számunkra többé nem lehet kétséges. Nem voltunk igazán hozzászokva a nyilvános szerepléshez. és mi a megbeszélt időpontban megjelentünk a helyi TV stúdiójában. Esetleges elintézetlen "ügyük". Itt megpróbáltuk a riporter hölgy segítségével véglegesíteni a menetrendet. gyógyítást támogató segítő mellé. Az. maximum egy perc múltával sikerült annyira magamhoz térnem. két nagy csoportba osztható: jóindulatú. mivel valamilyen oknál fogva kisebb káosz uralkodott a fejemben. A jóindulatúak között vannak olyanok. ki az "alapfokú" gyógyításban áll majd mellénk. Ezen idáig még nem vállaltunk gyógyítást. és egy-két jól irányzott kérdéssel sikeresen átsegített minket a holtponton. hogy észrevegye "állapotunkat". tehát mindkettőnkön eluralkodott a kamera láz. Az is előfordulhat.). * Új képességgel gyarapodtunk: ki tudjuk mérni. nem volt idejük lerendezni családi dolgaikat. az idegen kóbor. Mintha egy kapcsolót billentettek volna át. és sémát. hogy minden rendben. Szerencsénkre a riporter hölgy elég rutinos volt ahhoz. Ezek egésze .* Elérkezett a másnap (2002. Kedvesemre tekintve láttam. Így már azt is ki tudtuk jelenteni. mi csupán közvetítői vagyunk Isten "ajándékának". azonnal elfelejtettem minden előre megbeszélt menetrendet. Ezáltal elmondhattam azt is. hogy Istenről beszélhettünk. Viszont magunkon alkalomadtán kipróbáltuk. így a külvilág felé még nem használtuk ezen "alapfokú" képességeinket. hogy képességeinket Istentől kaptuk. Annál is inkább. illetve olyanok. "Kommunikációink" is ezt támasztották alá. Segítő szándékáról minden egyes tevékenységünk alkalmával sikerült meggyőződnünk. vagy pl. és "ismét hívtak" minket. hogy a segítséget kérőknek nem kell feltétlenül hívőnek lenniük. de a mi világunkat valamilyen oknál fogva elhagyni nem tudó lelkek. mivel Isten minden rászorulónak feltétel nélkül segítséget biztosít rajtunk keresztül. XI. és a kissé még vegyes eredmények. május 17. melyet igényeltek volna. Ahogyan jöttünk hazafelé a helyi TV stúdiójából. hogy egyszerűen csak a bosszú tartja őket itt. megszólalt a telefon. kik itt "maradtak" köztünk. Az elkövetkezendő napok ismét új ismeretek megszerzésével teltek. illetve megszálló lelkek olyan. és ettől a pillanattól kezdve megszűnt számunkra a külvilág. de ez már nem bizonyult egyszerű feladatnak. mindkettőnket megnyugtatott. Az idegen kóbor. Úgy fél. kiknek ún. illetve megszálló lelkek jelenlétét. és "működésünk" során az Ő létének hite vezet minket.

Ha kimérjük. holott aránylag egyszerű módon segíteni lehetne rajtuk. sem a környezetemben nem található több megszálló kóbor lélek. illetve Ők szeretnék "kezelni" a javaslattevőt. amikor valaki fizikailag vagy szellemileg a mélypontra kerül. majd mérünk. illetve kiáltoztam. nagy valószínűséggel soha többé nem okoz problémát. hogy miért nem vettem észre jelenlétüket. és megkísérli átvenni a test fölött a hatalmat. de azt már Te mérd ki. hogy: soha többé. illetve ekkor már megszálló lélek. mivel ezen "ügyek" mögött általában. az már sosem derül ki. . az nem azt jelenti. Sajnos az. hogy az idegen kóbor lelkek okozták! * . hogy nem ismerik el. vagy valaki mellől eltávolítjuk a nem kívánt "vendéget". kik szinte vonzzák a kóbor lelkeket. Minden rendben lévőnek látszik: sem bennem. hogy előfordulhat olyan eset. bármi megtörténhet. Természetesen ezt az orvostudomány képviselői nem. Ez még önmagában nem egy rendkívüli dolog. A rosszindulatúak között is vannak olyanok. hogy találtam benned megszálló kóbor lelket. hogy valakiből. hogy testébe "becsusszan" egy-egy ilyen kóbor. Kedvesem mér. célszerű az azonnali eltávolításuk.teszek a végére pontot. de ezek számunkra már nem annyira kellemesek. hümmög. a gondolat teremtő erejéről sem! * Kedvesem meséli. Kedvesem szerint.az már biztos. majd kijelenti: . Emellett vannak erre "hajlamos" emberek. hogy az általam ilyenkor kiadott hangok nem az én "igazi" hangomon szólalnak meg. és a bennem található "vendégek" tényleg egymással lettek volna elfoglalva? Akár hogyan is van. Esetleg az ember ilyen helyzetben. . majd kérem. hogy melyik változatról is van szó. . Véleményem szerint nagyon sok ilyen "beteg" köt ki az ideg. hogy a megszállás soha többé nem ismétlődhet meg. hogy egyszerre több megszálló kóbor lélek vert bennem tanyát. hogy "mindössze" öt "vendég" található bennem. mivel így talán egymással foglalkoznak. hogy véletlenül tényleg rátapintottam a lényegre.Megszűnt a többszólamúság! Úgy tűnik.Végeredményben ez talán jobb is lehet. . Közlöm kedvesemmel a darabszámot.Így igaz! . Tehát ezek a lelkek mindenféleképpen bosszút akarnak állni vélt. Végeredményben majdnem teljesen mindegy.állapítja meg. hogy távolítsa el őket. vagy az elmeosztályokon. Valamint ne feledkezzünk el. és nem velem. Példaként megemlítem. kiknek elintézetlen "ügyeik" vannak. de az egészben az az érdekes. mivel az eltávolított lélek esetleges újjászületése után. "Kissé" elgondolkodom a történteken: lehet.kérdi. hogy ilyenkor a megszálló kóbor lélek szólalt meg benned? .Nem lehet az. a bosszú munkálkodik.humorizálok. Ekkor ki van téve annak a veszélynek. . vagy valós sérelmeikért. Megteszi. . . Ígérni csak azt tudjuk. hanem meg sem hallják az ilyen jellegű javaslatot. kiderül! . mintha csak egy lenne bennem. hogy már többször is előfordult éjszakánként.őket végleg "elengedni". mivel az Ő helyük már nem a mi világunkban van. ezt nem tudja kontrollálni? Kedvesem néhány éjszaka elteltével nyilatkozik: . hogy összesen mennyit! . teljesen idegen hangokon adtam elő a "koncertet". Azért nem tudjuk biztosra megígérni. hogy álmomban beszéltem.Mivel több fajta hangot is hallottál az is lehet. Mérek és kiderül.tromfolok. hogy az a lélek melyet mi eltávolítunk."nyugtat" meg.

Hazafelé utazom a buszon. Egyre jobban nem hiszek a véletlenekben! Tessék csak visszagondolni a sok "véletlenre" ami velünk történt! És egyáltalán hogyan van az. Cél a közeli város. hogy rosszat nem teszek. A házaspár külön fekvőhelyen egymástól távol alszik. Felesége kissé könnyebben bírja magát. Jézus azt az egy szót mondta neki. Most viszont szükséges megemlítenem egy-két esetet. Nagyon nehezen mozog.Az. Hartmann.. így a fekvőhelyek paraméterei nem azonosak. már az első pillanatban szimpatikus. hogy vallásos beállítottságúak. Illetve dehogy tudom! Segítőim tudják! A lakás bemérése mindenben igazolni látszik egészségügyi problémáikat. hogy Ilonka néni kiválasztott. de a Hit életben tartotta. több egészségügyi problémával is küszködik. Lakóhelyünkön középkorú házaspár. elgondolkodom a rengeteg mozgásszervi betegségükről. Semlegesítem a lakásban található káros sugárzásokat. Elmondom neki. . A lakás bemérése után megállapítjuk.nevezzük Ilonka néninek -. de ha hívtak volna. de neki meszes nyaki gerince van. hogy "ismét hívnak minket". Természetesen a hangot ilyenkor kikapcsolom. hogy melyiket választják. hogy: "Ima". kedvesemnek más elfoglaltsága van. egyszer sem volt ilyenkor hívásunk csak rögtön utána. "Konzultálok" Gyuri bácsival.legyen Gyuri bácsi a neve -. Kivételesen egyedül utazom. Ígérem. hogy majd egy év alatt. ezt a telefon kijelezné. a későbbi történések pontos megértése miatt. Gyuri bácsi fekvőhelyének közepén két vízér keresztezési pontja. és én utána elgondolkodom azon. valamint keresztben a lábszár vonalában. Megbeszélünk egy közeli időpontot.. Majd következik az aurák "rendbetétele". Még egészen kisgyermek korában megjelent neki Jézus. Az aura bemérése is igazolja panaszait. és pozitív sugárzást kibocsátó felületeket helyezek el a fekvőhelyek alatt. Miután elmondjuk neki. vagy csupán a véletlen műve. Totális veszélyeztetettség! A feleség fekvőhelyének fejrészénél vízér (meszes nyaki gerinc). Meglepetésként ér bennünket. végrehajtom az ilyenkor szokásos teendőket. hogy ugyan nem ez a fő feladatom. A férj . Mivel Ilonka néni ekkor még nem ismerte az ima szó jelentését.. addig kérdezősködött. hogy Ilonka néni panaszai indokoltak. Jézus mögött egy hosszú létra. Kiválasztott. most olyan valakit keresett. Pár mondat váltása után kiderül. hogy mikor is lehet(!) XII. de mivel még nem ismert egyetlen imát sem. ezért mostanában nem is említettem ezt a körülményt. Nehezen hihető. majd jó egészséget kívánva elköszönünk egymástól. de nagyfokú veszélyeztetettségük miatt megpróbálkoznék a gyógyítással. felszabadultan mesélni kezdi. de még nem megszólított. Az egyéni védelem kialakításánál már meg sem lepődöm. Hát ez az amin segíteni nem tudok. amíg valaki el nem magyarázta neki. hogy az imával megerősítettet! Miután végzek feladataimmal. hogy ezen idáig még soha sem futott be olyankor hívás. az utóbbi időkben ki sem mozdul a lakásból. Idősebb.. és egy hosszirányú Hartmann. melyen az angyalok jöttekmentek. hogy mi lenne ha megpróbálkoznék a gyógyítással. aki imára tudná Őt tanítani. Rákos daganat miatt volt már műtve is. Végeredményben ez sem jobb! Az aurájuk mérete híven tükrözi állapotukat. mintha valaki pontosan tudná. Miután így megtudta. Mivel beleegyezik. hogy végeredményben mindig is sejtett valami ilyesmit. amikor jelez a telefon: "ismét hívnak minket". azonnal imádkozni szeretett volna. olyan hetvenes házaspárral akad dolgom. Telis-teli mozgásszervi problémákkal. lakóhelyemtől tízegynéhány kilométerre. amikor "dolgozunk". "mindössze" a folyamatot tudom esetleg lelassítani. Első hallásra megjegyezte a Mi Atyánk-ot. hogy vajon ez a hívás "jelzés" volt-e gyógyítási tevékenységemre. A hölgy . és az jut eszembe. Természetes. immár nem is lehet kérdéses. sőt.

ki hasonló beállítottságokkal rendelkezik. de az már nem jut eszembe. így most annak emlékeiből "táplálkoznak". mivel jelentősen lecsökkent az aurám mérete. mondhatnám rendkívülinek tűnik a dolog. melynek hatásaként megválhattunk kéretlen "kísérőinktől". hogy fáj a torkom. elkönyvelem. Nagyszerű! Azonosítom a két jelenséget: azért fájt a torkom. hogy naponta kétszer rendbe tesszük az auránkat. Az "érdeklődéshez" az ingát használom. van. de átmeneti javulás után visszatér a torokfájás. Természetesen vállalták a 3x3 napos "kúrát". hogy felszentelt hely szükségeltetett ahhoz a szertartáshoz. Kedvesem egy általános "generálozást" végez el rajtam. Rendbe tettük aurájukat. mivel már hozzászoktunk. végül elláttuk Őket egyéni védelemmel. Furcsának. és ezzel egy időben a torokfájás is megszűnik. * Rajtunk közben folyik a "továbbképzés". Apróbb gondot okozott. Ennek fele sem tréfa! Itt vagyunk a nyár elején. és aránylag rövid időn belül kiderül. mivel én láthatóan nem bírok vele. Próbálom magam "kúrálni". majd hozzáláttunk feladataink ellátásához: semlegesítettük a lakásban a káros sugárzásokat. Feltételezem. Eltelik egy-két óra. már közel háromszáz különféle káros sugárzást vagyunk képesek érzékelni-mérni. így visszatekintve aránylag rövid időn belül megszabadultunk az "energiavámpíroktól". hogy egyszer eljussanak a Szent Földre a közelmúltban teljesült. hogy mit kell tennünk nyugalmunk megőrzésének érdekében. de ez valamilyen oknál fogva eddig nem sikerült nekik. azaz torokfájással ébredek. és mivel a torokfájás nem jelentkezik. melynek eredményeként megtudtuk. és mivel nagyon jól érzik magukat megkértek. Valami sejtés hatására megmérem aurám nagyságát. és meglepve tapasztalom. hogy mindkettőnket valamely idegen civilizáció képviselői "találtak" meg.. kik az idegen civilizációk ellen biztosítanak védelmet. Eközben kedvesemnél is jelentkezik a tünet. A jelek szerint megpróbáltak minket "birtokba" venni. hogy vajon miért is csökkent le az aurám mérete. így ezek után már bizonyos védelemmel is rendelkeztünk az idegen civilizációk zaklatásival szemben. hogy pár napon belül megkapjuk azokat a segítőket. mintsem fájdalmasan kapar. Így nem otthonunkban végeztük el a javasolt szertartást. majd pozitív energiát sugárzó területeket helyeztünk el a fekvőhelyek alatt. Hatása mondhatni azonnali volt. Elmondtuk nekik. hogy az átlagtól "kissé" eltérő magasabb rezgésszámunk vezethette Őket a nyomunkba. Pont! Nagyon büszke vagyok magamra. Most átmeneti megoldásként elmondták. így kedvesem "kommunikálást" kezdeményezett. hogy valójában mi csak közvetítők vagyunk. Pár nap múltával (a mi telefonhívásunk után) felhívtak minket. és közben megpróbáljuk kitalálni a kiváltó okot. melynek hatásaként azonnal rendbe jövök. * . és kérésükre eltávolítottuk. hogy "mindössze" pár kilométeres. hogy ugyan hozza már rendbe a torkom. De valahol azért bennem van a kérdés: miért? Miért nem tudtam magamon segíteni? Egyáltalán hogyan lettem "beteg"? Másnap reggel kezdődik minden elölről. Azonnal rendbe teszem. Egyik nap arra figyelek fel.Életét olyan emberrel kötötte össze. hogy "meggyógyultam".. de jóindulatú lelket. Az ígéret szerint. hogy lányuk családjánál is végezzük el a náluk már sikeresnek bizonyult beavatkozásunkat. hogy megszólítottságunk óta minden betegség elkerült minket. így boldog életük volt. Mivel mihamarabb rendbe szerettük volna tenni kapcsolatainkat. pár napon belül megkaptuk segítőinket. Nem is annyira fáj. harminc fok meleg van és én a torkommal küszködöm. és semlegesíteni. Találtunk a lakásban egy idegen kóbor. Közös álmuk. Megkérem kedvesem. Pár napig elvagyunk úgy.

XIII. Majd azonnal elmesélte. hogy éjszaka "látogatónk" volt. most is örömmel fogadtak minket. mivel . hogy mi a bajuk. sem a nagyszülőknek. nyíltan. Ellenkező esetben szinte beteggé válnak. amikor reggel belépek a konyhába. örömmel töltötte el a kapcsolat ténye. A szavaival élve: "harctéri idegesség hatalmasodik el rajtam. amíg esténként végleg ki nem jövök onnan. hogy a konyha szinte víztenger felett áll. kedvesem azt meséli. és ez egészen addig tart. Mi lelkesen számoltunk be kapott képességeinkről. Érdekes. mely méréseink szerint jóindulatúnak és tudatosnak mutatkozott. hogy a szokásos két hetünket ismét a Mátrában töltjük. ugyanahhoz a családhoz járunk. így igaz!". és van ahol az illető tudta nélkül. hogy nem érzi jól magát a konyhában. Elérkezett 2002 nyarának középső hónapja és mi eldöntöttük. Így nem láttuk alkalmasnak az időpontot arra. Így találtunk is a nagyobbik lányunokánál egy idegen civilizációval való kapcsolatot. és esetleges kapcsolatok után is kutattunk. Mivel már évek óta. majd semlegesítettük az egészségre káros sugárzásokat. létszükségletük a negatív (pl." Nos. Különösebb együttműködés a kapcsolatfelvételen kívül még nem történt. Alkalomadtán végigmértük a háziak auráját. kik hitetlenkedve fogadták. hogy egy szavunkat sem hitték. Ugyanis ezeknek az embereknek . aki a rosszindulatú civilizációval tart tudatos. Most viszont. és azonnal megkezdődött egymás "kikérdezése". hisz az általa megtapasztalt élményről van szó: "Valamikor az elmúlt éjszaka közepén arra ébredtem.Az utólagos "kommunikációk" során kiderült. Viszont testük ugyan úgy megbetegszik az ilyen környezetben. az első adandó alkalommal itt is bemértük. Számunkra két fontos csoport létezik: jóindulatú vagy rosszindulatú. Kapcsolataikat két módon építik ki: van ahol az illető tudtával. Eddig is volt már éjszakánként gondom ezekkel a kutyákkal. és itt tudnak kellően feltöltődni. mivel a "kislány" (19) szinte azonnal megszólalt mondván: "Ez. Eddig feltehetően hallucinációnak vélte. Csak ilyen helyen érzik jól magukat. Itt átadom a szót számára. hogy ezt a kapcsolatot egy idegennek sikerült kimérnie. akkor az a személy többé nem fogja magát "otthon érezni" a saját lakásában. A háziak láthatóan. Ezért számunkra nagyon lényeges a kapcsolat irányultságának a felderítése. de jól látható kétkedéssel fogadtak. Méréseink során meglepve tapasztaltuk (hegyvidék!). és teljes részletességgel beszámolt róla. úgy mentünk hozzájuk mintha haza mennénk. a falusi túrizmus keretében. és azt sem tudják. és számunkra érezhetően. hogy az "idegen civilizációk" képviselői azok. mint ahogyan ezt egy más. Azonban nem kellett bizonygatni állításunkat. De bármelyik verziót is használják. Sőt. * Egy számomra teljesen nyugalmasan telt éjszaka után. ebben a "szereposztásban" mindenféleképpen az emberre van kiosztva az alárendelt szerep. Természetesen. De egyik csoport "tevékenysége" sem szerencsés az emberiség számára. ahogyan láttam. "kísérővel" nem rendelkező személyé tenné. hogy a falubéli kutyák hangosan nyüszítenek. hogy megemlítsük a kapcsolat felszámolásának szükségességét. Közöltük a szülőkkel. A háziasszony panaszkodott is. kiket a "köznyelv" UFO-nak. ez a "harctéri idegesség" a semlegesítés hatására azonnal megszűnt. és a nagyszülőkkel a kapcsolat tényét. így mindannyiunk örömére béke és nyugalom költözött a konyhába. és talán nem túlzok ha azt állítom. vízér) sugárzás. ufonautáknak nevez.mint a macskáknak -. vagy tudattalan kapcsolatot. melyet Ők jól látható örömmel. hogy a kislány ezt eddig nem említette sem a szülőknek. hogy hogyan is vették fel vele a kapcsolatot. Ha olyan személynél végzünk káros sugárzások elleni semlegesítést.

nyugalom . és egyszer csak azt veszem észre.béke. De hát mitől félhet egyszerre egy falunyi kutya? Egy-két perc elteltével nagyon erős mágneses erőteret éreztem. Kezdett kialakulni bennünk az a meggyőződés. A tetőn Szt. Mire befejeztem imámat az erőtér is megszűnt. Honnan kerültek ezek ide? Itt tenyészti őket valaki? Évről-évre folyamatosan tűnnek el a fák. Úgy gondolom. Így több napra is szükségem van. mire megszokom. hanem mind nyüszített. elővesszük elemózsiánkat és uzsonnázunk. de pálcával mérni kezdek. Most viszont ahogyan felébredtem egyik sem ugatott. tehát ekkorra már ismét minden rendben volt. az nincs! Ahol még egy évvel ezelőtt az árnyas erdőben sétáltunk. hisz teljesen megszűnt az élettere. bármerre is mentünk mindenütt jelen volt az erózió. Az erőtér egyre nagyobb energiával borult ránk. hogy elhagyjuk a turistautat. A sűrűben megtett pár méter után felfedezünk egy négyszögletes kis tisztást. Kértem az "Öreget" hogy védjen meg minket ettől az energiától. pedig figyeljük. hogy miért. . és egy nagy sóhajtás kíséretében kedvesem is megnyugodott. a pusztulás. benne gyönyörű vízinövények. és a kutyák is elhallgattak. A tisztás egyik oldalán egy férfikorának közepén járó tölgy. * Tétova barangolás. hogy valamely idegen civilizáció próbálhatta meg velünk a kapcsolatfelvételt. Kissé meglep a dolog. kiszáradt és virágzó sziksóval borított fenekén "Arany János" szöcskenyájai versenyeznek az életért. Ez volt két éve. valamint kedvesem is nyugtalanul mozgolódni kezdett. Az egyik elkezdi. Szemben vele kényelmes pad. Kellemes környezet. s szemlélődünk. hogy immár a falu összes kutyája "énekel". a másik válaszol rá. hogy minden évben ide járunk. most ér túloldalára oda. de új telepítéssel még sehol sem sikerült találkoznunk.állandóan és "kórusban" ugatnak egész éjjel. mint legutóbb az MR (mágneses rezonancia) vizsgálaton. és az ebben lakozó népség. Ha már így alakult letelepszünk. Hová vezet ez? Vízkészleteink is kiapadóban. Balján kis tisztavizű tavacska. Úgy 4-5 perc elteltével kezdtek el "beszélgetni" a kutyák. Keserűen mosolyogva állapítjuk meg: "még a hegy is tönkremegy!" S valóban. hol nincs út. a végső cél az általunk már jól ismert búcsújáró vagy pihenőhely. Élvezzük a csöndet. de "gazdája". Valami húz a volt patak. Anna kápolna. Okát nem tudnám adni. és én azonnal hozzá fogtam imádkozni. ami percről percre erősödött. Ma a tó helyén törpenád vegetál. mégis egy "más" világot képvisel. Tulajdonosa mindennek van. hogy sajnos évről-évre láthatóan romlanak környezetünk adottságai. mint amikor félnek valamitől. hogy manapság Magyarországon semminek sincs "gazdája". Eddig még soha nem tapasztalt csend vett körül minket. Pont olyan érzésem volt. és másodpercenként próbáljuk meg magunkról elüldözni a hihetetlenül csípős legyeket. hisz már több éve. Pár lépés az egész. Nem sokkal a cél előtt valami arra késztet." * Az elkövetkezendő első napokban sorra keressük fel kedvenc helyeinket és megállapítjuk. de most csontszáraz kövek jelzik. Szinte azonnal kiderül. Álmodni sem lehetne szebb helyet. Szerencsére a kápolnának még láthatóan van "gazdája". hogy a feszület és annak közvetlen környezete felszentelt hely. és ezzel összhangban a kutyák is egyre halkabban nyüszítettek. törzsén öntöttvas keresztből és műanyag Krisztusból készült feszület. ugyanott most a tűző napon kutyagolunk a kopár hegy oldalában. Ideális pihenőhely. És mindössze egy év a távlat. Az elmúl évben még bővizű patak helyét csak a hajdani víz által elkoptatott. Még békát sem látni.

sőt semmilyen káros sugárzást sem találok! "Kissé" meglepődöm. de életében hasonló vagy nagyobb semlegesítési képességgel rendelkezett. Akkor is rendelkezésemre álltak azok a segítők. és megpróbáljuk frissen szerzett élményeinket megbeszélni. melyben az inga kapja a főszerepet. Átballagunk és megvárjuk. hogy aki ezt a semlegesítést elvégezte már nem él. visszamegyünk immár kedvenc helyünkre. Természetesen nem egyszerű dolog egy ilyen témát lezárni. Ez azért sikerülhetett ilyen "jól". hogy az elkövetkezendő időben még jó pár ilyen pihenőhelyet fel fogok "fedezni". Még nem tudni jövőre visszatérünk-e. káros sugárzásokat keresek. Mivel semmiféle káros sugárzást sem tudunk kimérni. Hazaérkezésünk után másnap felhívjuk volt házigazdáinkat. mert úgy érzi.. kik ezt a semlegesítési tevékenységet lehetővé tették.a káros sugárzások elleni védelem. Az első az. Később összepakolunk és megfogadjuk. mivel előző életemben is kiválasztott és megszólított voltam. amíg gyérül valamelyest a nép. hogy biztos legyen a dologban. melynek eredményeként immár több mint 400 különböző káros sugárzást tudunk azonosítani. úgy gondoltuk. csak kedvesem és én rendelkezünk olyan képességgel. hogy ennyi időt a tűző napon töltöttünk. Mivel egyszer minden jónak vége szakad. mint mi. csak két dolog lehetséges. és mint ahogyan eddig minden évben. mintsem.mivel az innen párszor tíz méterre lévő közismert és kiépített búcsújáró hely nem az. Sikerült saját bőrünkön megtapasztalnunk. és semlegesíteni. Tehát elképzelhető. hogy hallucinációk sorozatát éljük-éltük át kedvesemmel. hogy önmagam nyomában járok. A második. Miután az ellenőrző mérés mindent rendben talált. Mintha az időjárás megsiratná távozásunkat. Hihetetlen jó érzés! Jó húsz percig tart a hívása. Végeredményben igen jó munkát szoktam végezni! * Hívást jelez a mobilom! Gyuri bácsi hív. az utolsó napon elered az eső. hogy az ott kapott 3-4 órányi napsütés igen kellemetlen leégést eredményez majd mindkettőnkön. hogy saját kútfőből meg tudnánk oldani. vagy ehhez hasonló pihenőhelyet is kialakítottam.5 óra múltával a következő "tudás" birtokában vagyunk: A pihenőhelyet eredendően én alakítottam ki. Úgy tűnik. mivel eddigi ismereteim szerint ez nem lehetséges. * Nagyokat hallgatva megpróbálunk gondolkodni. Kivárt két hónapot.. többször elővesszük. két hónappal ezelőtt jártam náluk. hogy teljesen meggyógyult. sem az. és bennem egyre dagad az öröm. Ezért a "kommunikáció" következik. de azt hiszem most a feladat sokkal nagyobbnak tűnik annál. Ha még emlékeznek rá kb.. Örömömben elfelejtem vele ismételten közölni. De ilyet a legtüzetesebb mérésem sem talál. Majd "logikátlan" mérésem továbbfolytatván. Azért hívott.. illetve. Ugyanis . így szabadságunk is lejárt. hogy végeredményben én csak közvetítő vagyok. majd kedvesem elvégzi a teendőket. Röpke 1-1. Nem így történt! Nyoma sem volt rajtunk annak. hogy még most is igen jól működik . hogy amíg nyaralásunk ideje le nem telik többször is idelátogatunk. az igazi érdem nem az enyém.ha hihetünk a "kommunikációnknak" -. és életemben először megpróbálkoztam a gyógyítással. még 1902-ben az előző életem derekán. Mint nemsokára ki fog derülni sem ez. hogyan vannak? Sajnos . negyvenméternyire lévő búcsújáró helyet kell "rendbe" tennie.immár 1902 óta . Mivel a kedvenc pihenőhelyünk teljes felülete napsütött volt. majd megérkezésünk után is. A mostani pihenőhelyen kívül még több ilyen. így a "hazafelé" vezető úton is. Kerékpározik! Nem győz hálálkodni. Nem mondom. elég furcsa paradoxon! Egyúttal kedvesem feladatot is kap: a pihenőhelyünktől kb.

Ő. Nem akkor dolgozunk amikor szeretnénk. felfogható egyfajta beavatásként is. ha lesz majd újabb.Csak van benne valami. szeptemberének közepe. hanem akkor. hogy kiválasztott! . hogy ezekkel a "kúrákkal" tesznek minket alkalmassá a gyógyításra. így sikeresen túl vagyunk az első "civilizációs" ügyünkön is. majd közvetlenül utána egy 7x7 napos "kúra" következik. Számon sem tudjuk már tartani. Jön az aura mérése. Ismét "hívnak minket"! Ha még emlékeznek rá: Ilonka néni hív. elértük a végtelent. Többször is hozzáfog. A másnap reggeli telefon teljes "gyógyulásról" számol be. de az első pár szó után "elfelejti" a többit. hogy múlóban a fájdalom és a zsibbadás. Azt biztosan tudjuk.változik meg a nagymama véleménye egy csapásra. és órákba telik. A kocsi totálkáros lett. akkor azt is megismertetik velünk. Lehet az is.. Házigazdáink lánya egy-két karcolással. autóbalesetet szenvedett. és egyszerre több dolog is történt. egyértelműen idegen civilizáció beavatkozására utal. hogy van olyan is. Természetesen elfogadjuk.. Mivel az aura hét réteggel rendelkezik. hogy darabszámban hol is tartunk a káros sugárzások terén. Elmegyünk. Többször is átpördült a kocsi. amivel még eddig nem is találkoztunk. Itt már gond van. tehát a káros sugárzások érzékelésének és semlegesítésének számában. de hát ezt már lassan-lassan meg is szoktuk. kinek gyermekkorában megjelent Jézus. hogy a számunkra most felismerhető káros sugárzások "mindegyikére" megtanítottak. hogy ezek után másképpen élik életüket? Lehet. Azt hiszem. Idegen civilizáció beavatkozásával állunk szemben. az auránk továbbfejlesztése. hogy akkor lesz befejezve. Egyszerűen nem tud imádkozni. aki gyermekkora óta minden nap imádkozott eddig! A tünetek nagyon "beszédesek" számunkra. Ha jól "kommunikáltuk" le akkor ez azt jelenti. méghozzá rossz indalatú a beavatkozás. melyben kizárt dolog az ilyen irányú tevékenység. Gondolom. Az ingával való mérés megerősíti sejtésünket. Mire eljövünk. ha a körülmények ezt lehetővé teszik. Reggelente minden porcikája fáj. és első lépésként bemérjük a lakást. Kissé kellemetlenül érintett minket. így lehet az is. . Ezért . A következő "történés". Először egy 7x3 napos.baleset történt! Házigazdáink lánya és a nagyobbik lányunoka. ezért kötődik minden a hetes számhoz. míg a lányunoka karcolás nélkül úszta meg a kalandot. Így a káros sugárzásokkal kapcsolatos "továbbképzésünk" befejeződött. és úgy is maradnak. Végeredményben ez a két "kúra". de majd a személyes mérés pontosan kideríti az okot. * Elérkezett 2002. hogy a "kúrák" alatt ismét nem "dolgozhattunk". Ilonka néni kérésére hozzáfogok az eltávolításhoz. mint eddig? Időközben tovább tart a mi "továbbképzésünk" is. majd védelmet helyezek el. hogy mindenütt. és a valamikori tetején állapodott meg. mivel nem mérhető Ilonka néni aurájának nagysága. Az is elképzelhető. már teljesen jól érzi magát. XIV. De ezt már mérés közben Ilonka néni is jelezte mondván. mely azt mutatja. Ez a jelenség a tünetekkel együtt. hogy vannak olyan állapotok. ha "darabszámban" elértük a végtelent. hogy eredményes volt a beavatkozásom. helyileg más és más káros sugárzások léteznek. Következik a mérés. Egészségügyi problémái akadtak: éjszakánként szinte lebénul a teste. Pálcáink szétcsapódnak. ezt úgy lehet magyarázni. mire úgy-ahogy magához tér. Minden rendben. hogy ezek után egészen más lesz számukra a fontos.

és ha igen. Megkérem kedvesem. hogy várjunk legalább 2-3 hetet. Csak azért szólt. bár az eredményt már most "borítékolni" lehetne. a káros sugárzások semlegesítésének számbeli különbsége. Még gyorsan megkérdezem. mivel lassan már egy éve is meg van annak. de megérzése szerint valami azért hiányzik. hogy a weblapunkról (http://www. Kér egy nap haladékot. Lényegesen jobbakat pihentek mint előtte. Véletlen?! Másnap hív a hölgy T-ből. mely ha jól számoltunk 2002. akkor mikor? Rövidesen megkapjuk a választ. és eddig még nem volt olyan személy. hogy honnan szerezte a telefonszámunkat. A hölgy vonakodása abból eredhet. és ha van. Így igyekszik meggyőzni abban. November közepe van. azaz érzik. így az utazás egyenlőre elhalasztva. Kérésemre elmeséli. hogy Ők találtak még rajtunk kívül az Interneten egy olyan céget. hogy tudjak a beszerelt készülékről. * Hosszú szünet után ismét "hívnak minket"! Nevezzük a helységet "T"-nek! Lakóhelyünktől jó 200-240 km-re kéne utaznunk. így nem is vállalhattunk munkát. és felajánlom számára az időpontot. hogy webhellyel rendelkezünk. hogy örülök neki és jó egészséget kívánva. Közlöm. Nagy gondban vagyunk az auránk "alakítása" miatt: megtegyük-e? Megkérem a telefonáló hölgyet.hu/osero). mely egy október végi időpont. Kiderül. mely szerint mi "számtalan" káros sugárzás semlegesítését ígértük. hogy feltétlenül el kell mennünk hozzájuk. de mivel ezen "jeles" napok idejét előre sohasem ismertük. kik vállalják a káros sugárzások semlegesítését. ezért szerette volna a "kiegészítést" mihamarabb kieszközölni. Kis gondolkodás után azt javaslom. és mivel éppen ráértek már be is szerelték készüléküket a lakásba. majd úgy döntök. hogy hogyan is "férne meg" a mi semlegesítésünk a cég által elhelyezett készülékkel. és egyik reggel hív T-ből a hölgy. hogy végeredményben minden rendben van. hogy innen a lakóhelyemről végzem el a káros sugárzások . hogy elmehetünk-e. Közli velem. amikor "használhatók" leszünk. hogy működik a berendezés. amikor is a hölgy kéri. de mint mondja: lehetne jobb is! Feltehetően élénken él még benne. így kénytelenek vagyunk egy kis ugrást végezni az időben. Megbeszéljük a részleteket. Gondolom. és az október végi "találkozónkig" elköszönünk egymástól. A hölgy vonakodva bár de beleegyezik. * Mivel semmi említésre méltó sem történt velünk. hogy mindentől függetlenül várnak minket a megbeszélt időpontban. hogy egy egyszerű kísérletet megér a dolog. Elgondolkodom. akkor az milyen jellegű.tar. Tapasztalják meg. hogy ugyan "kommunikálja" már meg. * Meglepetésemre pár nap múlva T-ből hív a hölgy. mivel férjével is egyeztetnie szükséges. hogy van-e változás. hogy ne haragudjak de ezt meg kellett lépniük. hogy közben azért lesz egy-egy olyan nap. hogy még emlékezett a weblapunkon írtakra. Természetesen tudjuk. Valamint kéri. Kissé meglep a dolog. december elsején jár le. és én pár percen belül visszahívom. hogy az időpont megfelelő.kénytelenek voltunk most is elfogadni a hosszúnak ígérkező kényszerpihenőt. már tenném is le a telefont. ki ennek alapján megkeresett volna. az előttünk "befutó" cég viszont csak 12-t. és közli. Közlöm a hölggyel. hogy adja meg a számát. Visszahívom T-ben a hölgyet.

és kikérdezem. Ezen kívül számíthatunk ún. tehát egyenlőre nem utazunk oda. * Kedvesem "kommunikációjának" köszönhetően megtudjuk. majd kissé bátortalanul megszólal a hölgy: . .A férjem szerda óta kiküldetésben van.Holnap hívom! * Kedd. . mit kell ehhez tennünk? .Például azonnal visszaállíthatom az eredeti állapotot. azaz kísérlet(ek) történhet(nek) félrevezetésünkre.folytatja. sem nappal. Szeretném. vagy ha ez lehetséges Önök kikapcsolhatják.Több dolgot is tehetünk.Akkor most mi legyen? .Nem tudom megmondani. így ígéretem szerint hívom a T-ben lakó hölgyet. Ezért most ezek a sugárzások "smirglizik" az agyukat. hogy megtapasztalja. .Ez attól van. * Szerda. Hívom a T-ben lakó hölgyet.Talán az lesz a legjobb. azonnal megszüntetem! . Tudja Ő nem fogadja el az ilyen.egyezem bele.Rendben.véli helyesnek riposztját.És nekem. amit létrehozott a lakásunkban! .Egyáltalán semmit! . . és ma este jön haza. de arról van szó. vagy ehhez hasonló dolgokat. ha várunk még legalább egy napot. nekünk. és hétfőn a délelőtti órákban fel fogom hívni.kérdi tanácstalanul. ha Ő is megtapasztalná a "jelenséget".közli. hogy 40 napra magunkra hagynak.Ma. * Hétfő van. illetve leszerelhetik a készüléket. de most itt lesz az alkalom. hogy miért. de borzalmasan alszom péntek óta! . .kínálom a lehetőségeket. . így az is lehetséges. . hogy a készülék nagyjából úgy működik.válaszolom. hogy hányan is laknak a lakásban.Rendben van.semlegesítését. Kislányom sem tud az óta rendesen aludni. . a készülék által kibocsátott sugárzásoknak nincs mit kioltaniuk.Legyen szíves azonnal megszüntetni.ígérem.Ez így igaz. . hogy a káros sugárzásokkal azonos frekvenciájú. Ez alatt az idő alatt segítőink nem minden esetben állnak majd mellettünk. sem éjjel. Meglepően hosszú ideig csönd van a telefonban. de ellentétes fázisú sugárzást bocsát ki. . hogy: . és fejezi is be a beszélgetést. hogy a cég által elhelyezett sugárzást semlegesítő készülék működik. . . hogy hogyan is érzik magukat. mely Karácsony másnapján fejeződik be.fejezem be "szakmai" véleményem.Rendben. . Tehát Önök most a készülék által kibocsátott sugárzástól szenvednek. Bár nem ígértem. azaz november 15. hogy egyáltalán nem is "válaszolnak" majd kérdéseinkre. Mivel én péntek este semlegesítettem a káros sugárzásokat.Kezdi. . Így a két sugárzás kioltja egymást és látszólagos "nyugalom" van a lakásban. . félrevezető tevékenységekre is.-én pénteken este elvégzem a semlegesítést. Majd közlöm vele. Tehát úgy is mondhatnánk.reagálok.választja a fel nem kínált harmadik lehetőséget.reagál bizonytalanul. . . . Elkérem a pontos címet. hívom a T-ben lakó hölgyet.De hát eddig is működött! . . . . próbálom megmagyarázni neki. . hogy 40 napos próbatétel elé nézünk. és a telefon letétele után azonnal meg is teszem.

hogy végre ez a képesség is kimozdulni látszik a holtpontról. bambulok és még a "távolba" is -a tárgyak mögénézek. Megkérem. Eleinte tele vannak jóindulatú segíteni akarással . mint eddig. . így kedvesem serényen gyakorolgat. így nyerve el bizalmunkat.beetetés.Nos. inkább érdekes érzetet kelt. Majd felsorolja. hogy nálam (egyenlőre?) nem működik a dolog. .mintegy bizonyítékként a "kommunikációra" -. de annak beismerése még hátra van. Egy igen öreg ember arca jelent meg kedvesem előtt.kérdem. Megpróbálja irányítani. de ma már kissé más a véleménye.Tudom.Szerintem a lelke mélyén felismerte az igazságot. hogy az égbolton különféle energiasávokat vél felfedezni. majd annak másnapja a mi negyven napos megpróbáltatásunk utolsó napja. . Egyik reggel kedvesem meséli. Most pedig szinte azonnal megy és a háttér is majdnem közömbös. . . hogy egy idegen civilizáció "megkísértéséről" van szó. Kísérleteink közben múlnak a napok. hogy valaki több mint 200 km. hogy az egyes felhők milyen színű energiamezőkkel rendelkeznek. most a "másik" oldal kezdeményezett. hogy sokkal hamarabb sikerül ráhangolódnia az aurákra. Próbálnám én is "nézni" de úgy látszik. nem sikerül meglátnom az energiasávokat. XV. sikerült a férjét meggyőznie? . hol ott állapodik meg kissé hosszabb időre. . hogy Ő a Szíriusz bolygóról érkezett. A "kommunikációt" követő éjjel . Végeredményben mindketten örülünk annak. de ezt sem azonnal. távolságból megtapasztalható módon manipulálhatja környezetünket.vélem.Semmiféleképpen! . csak fény helyett olyan energianyalábot kell elképzelni mely erősen melegít. . Azt is meséli. . rá kellett hangolódnia. Kedvesem azonnal megszakította vele a kapcsolatot. melyek némelyike a csillaghullásra emlékezteti. .De egyezzünk meg abban. és végre elérkezik a Karácsony. pedig minden tőlem telhetőt megteszek: hunyorítok. Valamint sokkal több részletét is látja az auráknak. hogy olyan érzés mintha zseblámpával egy fókuszált fénynyalábot vetítenének valamelyik testpontjára. de valahogyan nem akar létrejönni a manipuláció. hol ott "melegíti" valami kedvesem testrészeit. De mindhiába. majd teljesen észrevétlenül hatalmukba kerítik az embert és agyukat manipulálva teljes mértékben uralkodnak felette. de kimondottan csak egy pontban.Talán ismételjük meg a kísérletet.. * Kedvesemnek végre sikerült "kommunikálnia" és ebből megtudjuk.De ha egyszer erre járnak. . hogy ez a manipuláció az egészség megőrzésének érdekében. Egy-két nap múltával már arról számol be. hogy teljesen emberszerű külsőt kreáljon magának. és az illetető úgy mutatkozott be. Ez a "melegítő" pont járja be a testét és hol itt.Ez így igaz! . hogy elfogadja? .Nagyon szépen köszönjük! Minden rendben! Mindannyian nagyon jót pihentünk az elmúlt éjjel! . Ez a "népség" képes arra.jelenti ki. Pár nappal később hol itt. de egyenlőre nem sok sikerrel. és segítőinktől védelmet és egyben védettséget is kért a hívatlan "látogatókkal" szemben.ismeri el.Tegnap igen. hogy mintha többet látna az aurákból. és kimondottan az Ön kérésére történt. hogy "küldje" át hozzám had érezzem én is.kérdem gonoszkodva. Eddig csak a "megfelelő" háttér előtt állónak sikerült meglátnia az auráját. hogy nem egyszerű elfogadni azt.fogadja hívásom. . Kedvesem szerint egyáltalán nem kellemetlen. Azt meséli. . látogassanak meg minket! Ebben maradunk.hallom hangján a mosolyt. Feltehetően ezt a képességet nem kimondottan nekem szánták.

Az üzenet anyagát a legkisebb változtatás nélkül adom át. csak "kommunikál". és vége lesz ennek a "nyugalomnak". Pihenünk.. hogy az üzenet átadása nem minden esetben lesz "szakszerű".immár tudjuk. de elfogadjuk. így akár fel is használhattuk volna. Nem tudom mire vélni a dolgot. hogy az első emberpár feladata a Föld nevű bolygó benépesítése lesz. ezért az üzenet átadására a kronológiai sorrendben történő "mesélős" változatot választottam. mivel az üzenetben taglalt téma ismeretében nem állok azon a szinten. majd a szilveszteri ünnepek múltával . Annál is inkább megtehetem ezt. Ezáltal immár túl vagyunk egy megkísértésen is. és látszólag tenni sem kell érte semmit. Ezért elképzelhető. és azonnal tollba mondja Urunk üzenetét. Nagyon türelmetlenek és tettre készek vagyunk már. Kíváncsiak lennénk. hogy Ádám. hogy mondhatni azonnali a hatás. de Urunk megváltoztatta eredeti szándékát. Ezáltal immár túl vagyunk egy megtévesztésen. hogy Urunk helyett és nevében az üzenetet első szám első személyben adjam át. egyre türelmetlenebbé válva próbálkozunk meg a "kommunikációval". * Elkövetkezik 2003. melyet Urunk az Orion csillagöv Al-Niitak nevű csillagán hozott létre. az emberiséghez szóló része. és életben hagyta az első emberpárt. Visszautasításával ismét egyértelműbbé vált a "felállás". Így a már említett meglepő képességekből mindössze az aura jobb érzékelésének képessége maradt meg kedvesem számára. hogy megpróbáljam "értelmezni". . de majdnem teljesen eredménytelenül. Mint tudjuk eredendően ezért halál járt volna. Az üzenet két részből áll. A "Talán dolgozhatnánk addig?" kérdésünk elutasítását vonakodva bár. A többi elenyészett a Szíriusz képviselőjével együtt. Az Úr úgy döntött. s kedvesem ismét "kommunikál". melyben az a sugallat. Éva unszolására megízlelte a tudás fájának tiltott gyümölcsét. azaz hogyan tovább? De csak a türelemre intő válaszokat kapjuk. hogy látszólagos . hogy a megszólítottságunk óta velünk történtek is helyet kapjanak a "történetben". hogy most mi a következő lépés. Szerencsére nem így történt.tehát már 2003-at írunk -. hiányzik a történés. van egy személy szerint nekem szóló és van egy. mivel a mézesmadzagként felkínált képesség látszólagos hatalma túl csábító is lehet. Az üzenet Történt. hogy kitől is származott a . sőt kiegészíteni Urunk közléseit. nem is beszélve arról. mivel kedvesem első sikeres "kommunikációja" mondhatnám "lebuktatta" őket. és még mindig "kommunikál". Mivel nem állt módunkban "kommunikálni". Mivel nem érzem magam arra felhatalmazva. hogy üzenetét közreadjam úgy. Büntetésül mindkettőjüknek azonnal el kellett hagyniuk teremtésük és eddigi életük színhelyét az Édent. * A karácsonyi. hogy pár héten belül jelentős változás áll be. hisz már szinte képtelenségig hosszúnak tűnik ez a "kommunikációs" idő. hogy Urunk az én személyemet tisztelte meg azzal. de tudják ezt be ezirányú ismereteim hiányos voltának. január 14. Tehát kedvesem ismét "kommunikál".képesség. A nekem szóló részből az derül ki. mert "pihenőben" vagyunk.Feltehetően azért voltak kénytelenek immár "személyesen" is jelentkezni. nem tudhattuk. A majd két órás "kommunikálás" után kedvesem kimerülten "tér vissza".

hogy még a mai modern eszközök birtokában is gondot okozna előállításuk a megfelelő mennyiségben. úgy a Föld is hatást gyakorolt a kozmoszra. az ózonpajzs. ezért nagyon lényeges volt pontos méretük és elhelyezkedésük. a fellázadt angyalok "teremtménye" volt. az általa pontosan meghatározott helyre -nem messze a "kőoroszlántól". A kamrák átadták a rezgésüket a talajnak. Tehát nem volt kőfejtés. a fellázadt angyalok kissé félresikerült "teremtményei" az őslények. Ez idő tájt a Föld saját rezgésszáma 4 Hz volt. azok elburjánzásához.A Föld ebben az időben nem igazán biztosította a megfelelő életkörülményeket az ember számára. hogy saját Mennyei Seregeinek "katonái" az angyalok. de így akart szeretett teremtményei számára "maradandó" ajándékot adni. Ez a kőoroszlán is. és jegyezzük meg. és az Oroszlán csillagképet reprezentálta volna. Ezek a többnyire hatalmas termetű lények végzetes károkat tudtak okozni egymásban és közvetlen környezetükben is. Ez a frekvencia nagyon alkalmas a rákos daganatok kifejlődéséhez. más formában is megvalósíthatta volna. mintegy "kőbe írta" a piramis teremtésének időpontját. Valamint gondot okoztak a Föld akkori lakói is. Urunk kihasználván ennek létét és helyzetét. A Nagy Piramist tehát az Úr Mennyei Seregének angyalai "építették" a Teremtő útmutatásai szerint. a kozmosz pedig visszahatott a Földre. A "főkamra" . A piramisban több helyiség. Ahogyan a piramis hatást gyakorolt a Földre. különféle degenerációk létrejöttéhez. . valamint pontosságban. a piramisnak. és közvetlen környezetének is más az optimális rezgésszáma.felett külön rezonátorkamrák lettek létrehozva. A piramis másik feladata a megfelelő légkör és az a feletti rétegek kialakítása. de a "normális" élethez egyáltalán nem. A "Nagy Mű" így működött.lett. Jóllehet. mely a Föld rezgésszámát az ember. Egyrészt ugyancsak a rezonátorokhoz tartoztak. Az ún. A Teremtő. és a légkörnek. mai nevén "kamra" lett létrehozva. ezért az Úr elrendelte. A mai időkben ezeket a teremtményeket talán őshüllőknek (dinoszaurusz) neveznénk. hogy a piramis alkotóelemei a kövek. így szállításra sem volt szükség. Természetesen a Teremtő e feladatot másként. Az embernek más. bár nem mindegyikre pontos ez a kifejezés. oly precíziós módon lehettek "megmunkálva". Így jött létre és erősödött meg a Föld és az ionoszféra között a legfontosabb védelmet biztosító "eszközünk". A teremtés pontosan egy napig tartott.ma királykamra . másrészt a nagy hőmérsékletingadozások okozta hőtágulások kiegyenlítését oldották meg. a mai Egyiptom gízai fennsíkjára esett a választás. Urunk első feladata a megfelelő életkörülmények kialakítása volt. A kamrák a rezonátor szerepét töltötték be.8 Hz-re való emelése. rétegenként. stabilizálása. mivel ez a frekvencia felel meg a legjobban az ember és közvetlen környezete számára. Ma Szfinx-nek nevezzük. mivel így nagyobb felületen tudták a saját maguk által felerősített rezgést átadni a piramisnak. A piramis egyik feladata a Föld rezgésszámának 7. hogy évezredekig nagyon jól működött. Az "építés" a helyszínen teremtéssel történt kövenként. Így vált lehetségessé az. Az így kialakított együttrezgés szolgáltatta az igazi "szívverést". Mivel ebben az "élettérben" az ember mindössze csak percekig maradhatna életben. stabilizálása. Ez a "harmonizátor". a ma már mindenki által jól ismert gízai Nagy Piramis -vagy más néven Kheopsz piramis. Minden kamra saját alaprezgéssel rendelkezett. A helyszín kiválasztásánál a stabil "alapok" megléte miatt. és annak közvetlen környezetének rezgésszámához optimalizálja. a matematika és a geometria ismereteinek alapjait "rejtette" a Nagy Piramisba. hozzanak létre egy olyan "harmonizátort". Szerepük az összrezgés intenzitásának maximális felerősítése. és azon való stabilizálása volt. "szellőzőjáratok" két feladatot is kaptak. ez pár állat és növényfaj kipusztulásához vezetett.

nem is beszélve a kivitelezés titokzatosságáról. A későbbiek során az Úr által tervezett. akkor ez az erő a részükké válik. Menkauré) megtervezésében és elkészítésében a gízai fennsíkon. egy év után a fáraó csodálatosan megfiatalodva került elő. Valamint elmesélték azt is. ezért megkötötte első szerződését az emberrel: Mennyei Seregeinek angyalaival "segítséget" nyújtott az embereknek még két további piramis (Hafré. nem indulnak oszlásnak. A "javaslat" szerint Menkauré piramisát templomként "illik" használni.Az ókori Egyiptomban élő emberek az uralkodóik által kiadott parancsok hatására. és tanulmányozhatják. kik a piramis belsejében végezték "értékmegőrző" munkájukat.[8] Urunk látván. Egy-két helyen fel is jegyezték az írnokok. Az uralkodók szájról-szájra adták át a titkot miszerint: a piramisban varázslatos erők hatnak![7] Orvosaik. Az uralkodók érdeklődését igazából ez az utóbbi hír keltette fel. Úgy gondolták. hogy valójában ismerték volna a piramis eredeti funkcióit. A továbbiakban a papok feladata lett a piramis állagának és biztonságának felelős megőrzése. Menkauré) az emberek az akkori uralkodók akarata szerint "szabadon" használhatják. A szerződés szerint a Nagy Piramist a továbbiakban "Szent" hellyé nyilvánították. Az Úr által és segítségével létrehozott piramis-együttes híven jelképezi a Szentháromságot. szent helynek tartották a piramist. mivel amúgy is erősen foglalkoztatta őket az örökkévalóság. Így teljesedhetett be a kozmosz törvénye: "Ami lenn van. így a piramis és környéke számukra megközelíthetetlen hellyé vált. ugyanaz. mint ami lenn van. Ennek fejében a két további piramist (Hafré. Az akkori uralkodók így tudták megőrizni saját maguk számára anélkül. Az akkori uralkodókat már maga a piramis mérete is lenyűgözte. hogy bronzszikéjük a varázslatos erő hatására önmagától megéleződik. csodálatos műve." . mint ami fenn van: és ami fenn van. Így vihető végbe az egyetlen. beszámoltak arról. hogy a mumifikálásra előkészített tetemek belső "berendezései" csodálatos módon épen maradnak. sikeresen megörökíti az Orionöv teljes mását itt a Földön. hogy a piramisban töltött kb. hogy egyre nagyobb veszélyben van a Földi élettér biztonságáért felelő piramis épsége. hogy ha hosszabb időt töltenek el a piramisban. és így a papok kivételével mindenki számára megközelíthetetlenné vált. ugyanaz. de kizárólag az Egyiptomi emberek által épített további három piramissal együtt.

Ahogyan teltek az évezredek. pl. robbantottak. hogy a legnagyobb. hogy akkor ennek minden piramis esetében így kell lennie. Ez igen keményen megrongálta a piramist. és ennek hatásaként . Arra gondoltak. a mindenáron "hírnévre vágyó" ember. megjelent a "modern" ember. Miután több piramis belsejében is mesés kincseket találtak úgy gondolták. hogy az igazi kincsek jól el vannak rejtve különféle titkos kamrákban. a leghatalmasabb piramisban miért nem találtak semmit. Nem tudták felfogni. és meg nem engedhető eszközökkel közösen "vallatni" kezdték a piramisokat. a "kíváncsi" ember. Ezért néha a legdurvább eszközöket használták fel a "kutatáshoz". a "meggazdagodni vágyó" ember.

hogy szeretett "gyermekei" biztonságban éljenek. A Föld "vére" pedig elborította a tengerek vizét. és meg ne gyógyítsam őket. hanem még pár helyen megfúrta. A Föld auráján megjelentek az első foltok. mire mégy nélkülem! . egyre erősebben jelentkeztek a nem megfelelő működés okozta környezeti jelenségek. hogy ez alatt az idő alatt a gyűlöletből megértés válhassék. vagy ha észre is vette.mondá magában. hogy sokkal nagyobb a probléma mintsem azt gondolta..Igen. Kutatóknak álcázott emberi sakálok lepnék el. de annak füléhez sohasem jutott el a "szó". A következő lépés a megfelelő helyszín kiválasztása volt. hogy a másság feltételek nélküli elfogadása megtörténhessen. de hamarosan rá kellett jönnie. és dezodorával. Csodákat tett. Sok-sok éven keresztül. hogy helyrehozhassák meggondolatlan tetteik következményeit.egyenlőre csak háromszáz évnyire . Már nem tudta eredeti feladatait maradéktalanul ellátni. hogy a büntetés honnan származik és azt sem. Az ember tovább "sietett" saját pusztulása felé.Hadd lám. az esetleges helyreállítás után ismét veszélybe kerülne. Ekkor az Úr megpróbálkozott a büntetéssel. műtrágyájával szennyezni kezdte környezetét. és látván lássatok. és meg ne térjenek. az általuk még nem kellően átlátott problémákat. és ne értsetek."[9] Az Úr elgondolkodott tapasztalatain és hosszas töprengés után úgy döntött. megpróbált az Úr az emberhez "szólni". és ne értsenek szívükkel. apostolokat küldött. ez az! Ez lesz a megfelelő! Csak nem szedik szét egy ország összes templomát! Ezekből kell kialakítani azt a "harmonizátort". mert azt szerette volna elérni. hogy a piramis. így Urunk ismét nekilátott. hogy miért van. szinte észrevétlenül.S látá. De hát ki figyelt erre oda? Ki tudott párhuzamot vonni a két jelenség között? S mintegy végszóra megjelent a "találékony" ember. . . nem érezte annak súlyát. és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve. s "vérét" vette a Földnek. hogy alkalmassá tegye . a Föld "beteggé" vált. vulkánkitörések. és a tudomány nevében darabokra szednék. * Az Úr eleinte "szótlanul" tűrte és hagyta. közben évszázadok. Eleinte csak lassan. nem tartotta "fontosnak" a tüneteket. tán ezredek teltek el.működésében változás állt be. mely kb. s így megszűnt a Föld és az ionoszféra "párbeszéde" is. Mivel a Földnek immár nincs háromszáz év hátra az életéből. majd nagy üzlet reményében más földrészre szállította. Ha esetleg el is jutott. robbanómotorjával. Mennyei Seregének angyalaival megpróbálta a Nagy Piramis helyreállítását.az emberi élet számára. Pedig az Úr "igyekezett": prófétákat. Sajnos az emberek nem ismerték fel.. De a "találékony" ember ebből mit sem vett észre. hogy ad még egy utolsó esélyt az embereknek. Majd amikor a piramis széthordására került sor. "És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése. sőt! Azért büntetett. "történelmi" egyházai és templomai miatt. hogy az ember tönkretegye az Ő művét: . szökőárak kíséretében rohamosan "kopni" kezdett az ózonréteg. Ad még számukra háromszáz évet. amely ezt mondja: Hallván halljatok. így környezetünk kezdett megváltozni. tájfunok.[10] Így Urunk más megoldást keresvén gondolatban eljutott templomaihoz: . Ezen kívül még tartani lehetett attól is. sőt egyszer még saját fiát is elküldte. Nem azért mert nem szerette az embereket. Ekkor már katasztrófákban nyilvánult meg a piramis megfelelő működésének hiánya: földrengések. és ne halljanak füleikkel. hogy valami módon ne lássanak szemeikkel. megmérgezve lakóinak életterét. hogy ez alatt az idő alatt megpróbáljanak "emberré" válni. de mindhiába. és szemeiket behunyták. háromszáz évnyire megoldja az emberiség számára. A helyszín kiválasztásánál mindenféleképpen csak Európa jöhetett számításba. és füleikkel nehezen hallottak.

Majd sorra a többiek. A Föld aurája lassan-lassan feltöltődik. az Úr Mennyei Seregeinek segítségével ismét hozzálátott a "Nagy Mű" elkészítéséhez. hogy ez az ország hol is helyezkedik el a Föld életterében. Ekkor Urunk szeme elé került egy kis ország. Stabilizálódik. Most azt vizsgálta meg az Úr. hogy a "Nagy Mű"-be: . az Úr döntött: . illetve fokozatosan visszaáll a Föld forgási sebessége az "eredeti" sebességére. azokat a templomokat és imaházakat melyek alkalmasnak bizonyultak a feladatra.Erre az országra van szükség! Mi is a neve? . hogy idővel teljesen megszűnnek az eddig is csak ritkán jelentkező földmozgások. Tehát ismét pontosan 24 órára volt szükségük ahhoz. január 11.. * Így 2003. ettől ismét "helyre billen" az időjárás. hogy az érdemi munkára melyik lehet alkalmas. és melyik nem. Első lépésként minden magyarországi templomban és imaházban elvégezték az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítését. január 12. A tüzetesebb geológiai. és mindhét rétege az egészséget sugározza. majd . így Magyarország "alapjai" fokozatosan megváltoznak. majd ezt követően az ülőhelyek alatt pozitív energiát sugárzó felületeket helyeztek el.feltehetően templomot -.válaszoltak az angyalok kórusban.[11] Lassanként már minden európai ország terítékre került és még mindig nincs jelölt.Magyarország! . Amint kiderült. stabilabbá válnak. először is Anglia.miután elvetette Olaszország. Viszont ez által a Föld többi országában eleinte sűrűbben lehet számítani váratlan eseményekre. közös egyetértésben becsatolták a "Nagy Mű"-be. így ismét örülhetünk majd az évszakoknak. A munkát 2003. közép-európai idő szerint de. Létrejön a Föld és az ionoszféra között a "párbeszéd".. és elhelyezte. 11 órakor fejezték be. így az ózonpajzs teljes értékűvé válik. Soron következő lépésként.-én. Mivel a "harmonizátor" számára stabil alap szükséges. hogy területéhez mérten meglepően sok templommal.. Tehát nem csak a "történelmi" egyházak templomaiban. hogy az emberi élet még háromszáz évig fennmaradhasson. De lassan-lassan mindet el kellett vetnie az alapok instabilitása miatt. 11 órakor. a "Nagy Mű"-re alkalmas épületek közül kiválasztotta azt az egyet . Urunk utasításai szerint megszámláltuk és most közreadjuk. Nem volt közömbös az sem. melynek geológiai adottságai látszólag éppen megfeleltek a célnak.8 Hz-en. hanem MINDEN magyarországi templomban és imaházban elvégezték e műveleteket. közép-európai idő szerint de. Ez azt is jelenti. javarészt a történelmi egyházak templomaival rendelkezett. majd elindította ezt a szinkronizáló órajelet. majd éghajlati vizsgálatok megerősítették az előzetes bizalmat. Majd a már védelemmel ellátott templomokat és imaházakat egyenként sorra véve megvizsgálták. melynek az "órajel" szolgáltatása lesz a feladata.[12] Ezt követően az Úr. * A "Nagy Mű" hatásaként háromszáz évnyi időtartamra stabilizálódik a Föld saját rezgése 7.Stabil alapokra van szükség! Szemei előtt szépen sorjáztak az országok. de az sem felelt meg.-én. hogy ennek a kis országnak a területén található a Föld szívcsakrája.

mind lelki valónk megszűnik. de igen káros sugárzásokról. és 877 imaház lett becsatolva. pl. mobiltelefon. úgy az. És akkor még nem is említettük a konyhákban működő mikrosütő által kibocsátott. Tudomásunk szerint "továbbképzésünk" ez év Pünkösdjén fejeződik be. hogy a történetben a kronológiailag megfelelő helyen elhelyezzem. De ide sorolhatnánk a különféle helyek és készülékek által keltett elektromágneses sugárzásokat is. Az Üzenet sürgős volta miatt. mivel ezen oldalak közreadása Urunk Üzenete miatt sürgőssé vált. melyek a szív és érrendszeri betegségek. bármikor hitelesen meg tudja mérni az azok által kibocsátott sugárzást. Történetünk leírása itt befejeződik. Végeredményben olvasóink így is szinte napra készek "belőlünk". hogy hogyan élünk a felkínált lehetőséggel. vannak olyanok. sem a "hivatalos" orvostudomány nem vesz tudomást a létező föld és kozmikus sugárzások egészségkárosító hatásáról. amellyel bárki. Majd annak. Eddig tartott Urunk üzenete. de mindegyikük külön-külön speciális gyógyító sugárzással rendelkezik. melyeket még történetünk kezdetén hoztam létre. hanem csak háromszáz évnyi haladékot nyertünk! Csak rajtunk áll. Teremtőnknek az emberiséghez szóló üzenetét. hogy nem életet. ezért azok mérését sem oldhatta meg számunkra megnyugtató módon. az emberi szervezetre igen káros sugárzást! Szerintem e sugárzásokkal kapcsolatosan a hivatalos tudományágak csak akkor fogják álláspontjukat megváltoztatni. Nem is beszélve a civilizációnk által "termelt" egyéb.-én hozzáfogtam. az emberiség pusztulását jelenti: mind fizikai. vagy . A fent leírtak igazát nagyon egyszerű bizonyítani. de vannak olyanok is. Ne feledjük. az igen erős gyógyító sugárzásukról könnyen felismerhetők. Vissza XVI. ha sikerül egy olyan mérőműszert készíteni. A becsatolt templomok és imaházak mindegyike igen erős. A helyszíneken történő mérések igazolják minden magyarországi templom "sugármentességét". Így vannak olyanok melyek. vagy a különböző rádiófrekvenciás sugárzások pl. ISMERTETŐ Radiesztézia Magyarországon ma még sem a "hivatalos" fizikai. 2003. ugyancsak közreadási szándékkal. hogy Urunk kívánsága szerint lejegyezzem az eddig velünk történteket. történetünk lejegyzésénél felhasználtam azokat a "szilánkokat" is. január 15. A "Nagy Mű"-be csatolt templomok. a templomi ülőhelyek alatt a pozitív sugárzó helyek meglétét. a mozgásszervi betegségek. melyek az idegrendszeri megbetegedések gyógyulásához biztosítanak energiát. mivel mindössze egy igazán mérni tudó radiesztéta szükségeltetik hozzá. Mint például a már mára köztudottan "telítődött" elektroszmog.2 867 templom. Ha nem használjuk ki hasznosan.

de az élőlények által tudat alatt érzékelhető sugárzás embereknél elsősorban az agyat "veszi" célba. a 1-7 Hz közötti frekvencián fejtik ki. Hochenegg. hogy ahány "radiesztéta" méri be a helyiséget (ugyan azt). A megfelelő szakember (radiesztéta) kiválasztása nem is olyan egyszerű feladat. hogy a spirituális készség magasabb fokát nem lehet "megtanulni". dr. Nothnagel és dr. hogy saját magán végzett kísérletei eredményeként megállapítható.[13] Ugyanő volt (1978). Mivel a mérésekre vonatkozó kísérletek-próbálkozások nem hozták meg a kívánt eredményt. hogy az illetőnek van-e radiesztéziai képessége vagy csak ezen irányú vágyai vezérlik. Dobler Pál heilbronni professzor 1934-ben külön közleményben jelentette be. dr. Természetesen az első "jelek" a káros sugárzásnak kitett testrészeken jelentkeznek. mivel egy hozzá nem értőnek nehéz . Magam is láttam e két fényképfelvételt. annyi "eredmény" születik. "Napjainkban" . hogy az elhunytak csaknem 100%-a vízér sugárzásában feküdt. Hernádi Gyula egy orvosi kongresszuson bejelentette. Sauerbruch egy klinika sebészei előírják az operált betegeknek. Cody francia orvos tízezer(!) rákban elhunyt páciens otthoni fekhelyén végzett műszeres vizsgálatot és megállapította. aki egérkísérletekkel (kontrollcsoportot használva) egyértelműen bizonyította a vízerek sugárzásának egészségre káros hatását. személyiségzavarokat. hogy a vízerek az egészségre igen káros sugárzást bocsátanak ki. hanem képességről beszéltem. Jó tudni. 1948-ban dr. hat hét múltával jelentkeztek. hogy sikerült műszerrel bemérnie a vízerek sugárzását. azzal születni kell. Ennek hiányában jönnek létre olyan "mérési eredmények". Ugyanebben az évben Beichl ezredesnek is sikerült egy másfajta technikával fényképfelvételt készítenie erről. hogy aki a vizsgálat szerint otthonában nem az ingerzónában feküdt. majd semleges zónába átfeküdve kb. Nem is beszélve arról. mit ki nem találnak! A vízerek káros hatásukat az emberi fül számára a még nem hallható (infra) tartományban.mondhatni lehetetlen . és ott fejti ki káros tevékenységét. hogy ágyukat sugárzásmentes helyre helyezzék. saját nyaki-gerinc károsodásommal tudok igazolásképpen hozzájárulni. Azok az "elmaradott" ausztriai orvosok.saját testükön tapasztalják e sugárzások káros hatását. . hogy a káros geobiológiai és kozmikus sugárzásokat ezekkel az eszközökkel. Kísérleti mérések szerint a rákos daganatok kialakulását és burjánzását legjobban a 4 Hz segíti elő. Ehhez a hírhez. csak azok a személyek tudják hitelesen kimérni. Ez a még nem hallható. valamint a hormonháztartás és az immunrendszer kibillentésével rákos daganatokat okozhatnak a test bármely pontján. Feltételezhető. hogy sikerült lefényképeznie a vízerek sugárzását. Henrich. Nála a káros hatások kb. akik a radiesztéziai képességük mellett a spirituális szint megfelelő fokán állnak. elismert német fizikus bejelentette.eldöntenie. inga) igénybevételével érzékeli-méri.az 1932-es évben -. tehát léteznek. egy hónap multával szűntek meg. No comment! Napjainkban Ausztriában. Tehát még visszafordítható volt károsodása. Az agyat stimulálva idegrendszeri károsodásokat. Tehát már akkor is tudtak a korabeli radiesztéták a különféle sugárzások létezéséről. napjainkban a legelemibb káros sugárzásokat az erre "alkalmas" ember (radiesztéta) segédeszközök (pálca. különben nem számíthatnak a megfelelő gyógyulásra. dr. Dr. Figyelem! Nem radiesztéziai képesítésről. az a munkahelyén szerezhette rákos daganatait. Vissza A vízerekről Már az ókori falfestményeken-fametszeteken is feltűntek a "vesszős" emberek.

mivel az éjszakai órákban kb. Ez egyáltalán nem igaz! Nem szabad összetéveszteni a vízfolyást a vízérrel.a tapasztalatok szerint . hogy véleményem és ismereteim szerint. asztma. vizet pedig ott keress. hogy ez a pont egy ház vagy egy fa gyökérzete alatt található. szív. vagy épületbe. illetve meg kéne "barátkoznia" a káros sugárzások semlegesítésének gondolatával. szklerózis multiplex. ahol a szarka neveli fiókáit!" Széles körben ismert tény. a hullákat konzerválja.lehet. amik.szerepet játszanak a vízerek káros sugárzásai. Pl. ha tehetnék. vese. ahogyan a sertések és a tehenek is teszik. Ugyanis a villám minden esetben csak a vízerek keresztezési pontjában csap le. Ellenben ha megfelelő szakembert bíznak meg. Ugyanis Ők úgy gondolják . Ezt a tényt igyekeznek kihasználni a méhészek is. ide telepítik kaptáraikat. MINDEN daganatos betegség kialakulásánál jelentős . így a körülöttünk élő összes növényre. amin gólya fészkel (a gólya kerüli a vízeres helyeket). legyen az akármilyen magányos is. Annál is inkább teszem ezt. Az évszázadok óta ide eltemetett egyházi méltóságok földi porhüvelyén mintha nem fogna az idő: ép. Ugyan úgy. leukémia. De a következő idézet is ezt bizonyítja: "Impozáns. A Farkasréti temető alkalmazottai több esetben is találtak a lejárt (30 év) sírhelyen mumifikálódott holttesteket. nyaki problémák. gót szépségén kívül kriptájának különös "varázserejéről" is nevezetes a brémai dóm. Vissza A vízerek okozta megbetegedések Szürke hályog. Illetve nagyon hamar kipusztul. Így "okoskodva" nem is számíthatnak kiemelkedő hozamnövekedésre. A mérések szerint mindegyik vízerek keresztezési pontja fölött volt eltemetve. hogy ahol patak. ahová a gólya a fészkét rakja. érszűkület. Ő ezt nagy ívben kerüli. Pl.a legtöbb daganatos beteg a kórházi "gyógyuló" tendencia után otthonába hazatérve. Míg az élő szervezetre a vízerek sugárzása egyértelműen káros. mondhatni kritikus állapotba. csak több esetben melléfognak. hogy a villám soha sem csap olyan fába. valamint az állatokra is.meg kell jegyeznünk tévesen -. ha ilyen helyre ültetik. és daganatos betegségek várhatók (csak idő kérdése) . Elgondolkodtató az a régi mondás is mely szerint: "oda építsd a házad. a macska kimondottan vízéren szeret tartózkodni (sugárzásmentes helyen megbetegszik). bizton számíthatnak jelentős. alhasi panaszok. hogy kizárólagos . felismerhetően embermúltú testek sorakoznak a hideg kőpadló alatt. És ebből a téves következtetésből kiindulva. vérellátási zavarok. májbetegség. Mitől? Szerintem attól. a barackfa soha nem ereszt gyökeret vízér fölött. hogy vannak olyan növények és állatok. tüdőbetegség. ödéma. hogy ismét visszakerült arra a "vízeres" helyre. halláskárosodás (idősebb korban). Parkinson-kór. hihetetlen gyorsasággal kerül rosszabb. És teljesen mindegy. illetve tennék.A vízér sugárzása hatással van az összes élő szervezetre. érszűkület. Tehát gyógyulása érdekében a fekhelyét vízérmentes helyen kellene elhelyeznie. és az Ő általa bemért területre telepítik a kaptárakat. háromszorosára növekszik a káros sugárzások intenzitása. Azért e kitüntetett figyelem a fekhelyek pontos elhelyezkedése iránt." A fentiek ismeretében megkockáztatom azt a kijelentést. és akik a vízeres helyeket szeretik. a kutya viszont pont ellenkezőleg. illetve valamilyen folyó található az "vízeres" környék. ahol eredetileg is a daganatait szerezte. reuma. akár dupla mennyiségű hozamnövekedésre is. azt is megfigyelték. mivel . Ebből is következik. emésztési problémák. Pl. hogy a méhek (mint a rovarok általában) nagyon szeretik a vízér sugárzását.

vállizületi gyulladás. mellékvese. gerinc betegségek. nyilván a földmágnesesség rácsszerű elhelyezkedésének függvényei. ágybavizelés. A "hálók" szerkezete és annak elhelyezkedése. az ún.Vissza A Hartmann és a Curry Dr. 20-25 cm vastagságúak. allergia. vasbetonból készült falak esetén ez lényegesen kisebb. infarktus. "megfeledkezik" róla). akár 140x150 cm is lehet. A háló szemei mintegy 320x320 cm nagyságúak. lumbágó. mint a Hartmann hálóé. Az egészségre a keresztezési pontok. A Hartmannhálóhoz képest pontosan 45°-al van "elforgatva". Hartmann-háló. melynek falai párhuzamosak a helyiség falaival. meddőség. mint az "eredetié". E. torokgyulladás. valamint a külső és a belső térben elég erőteljesen változik. itt nálunk Magyarországon ezen méretek külső térben mintegy 170x180 cm-re tehetők. melynek "falai" kb. hasi panaszok. valamint a Hartmannhoz hasonló . mint a Hartmann háló. vese. Curry-háló. sőt egyes tapasztalatok szerint. kopaszodás. Az így létrejövő háló "szemeinek" mérete észak-déli irányban mintegy 220-240 cm. Sőt. ingadozó vérnyomás. tüdőgyulladás. Pl. Vissza A Hartmann hálóról A dr. Hartmann által felfedezett sugárzás. míg belső térben. epilepszia. hasnyálmirigy (cukor-betegség). máj. gyomorfekély. szemproblémák. krónikus légúti betegségek. nyakmerevedés. Vissza A Curry háló okozta megbetegedések Pánikbetegség. az ún. Viszont csomópontjai veszélyesebbek. és nagyon sok radiesztéta be sem méri. Curry által felfedezett sugárzás (ezt kevesebben ismerik. impotencia. mozgásszervi megbetegedések. pl. valamint pontosan kelet-nyugati irányban egy olyan hálót alkot. Vissza A Hartmann háló okozta megbetegedések Fejfájás. kelet-nyugati irányban pedig 180-190 cm. Ernst Hartmann és Manfred Curry mérései és megállapításai szerint. az 1950-es években általuk "ismét" felfedezett sugárzás hálószerűen befedi Földünk teljes felületét. ritmuszavar. idegrendszeri megbetegedések. a nullapontja egyenesen ajánlott az ott tartózkodásra. szemromlás. a csomópontok a legveszélyesebbek. torokgyulladás. ciszta. ízületi gyulladás. halláskárosodás. prosztata gyulladás. idegbetegség. másodlagos háló. A háló szemeinek mérete a hosszúsági fokok függvényében. ilyenkor kialakulhat egy ún. Az egészségre kevésbé veszélyes. pontosan északdéli. agydaganat. szédülés. idegesség. 35 cm falvastagságú hálót. Így pontosan észak-nyugat és délkelet. viszont ezek sugárzása éppen olyan veszélyes. valamint pontosan dél-nyugat és észak-keleti irányban alkot egy kb. menstruációs zavar. petefészek gyulladás. Vissza A Curry hálókról A M.

a szalma a leghatásosabb védekező eszköz e sugárzásokkal szemben. Szlovákiában. védekezési módok Az emberek egy része (egy szűk köre). hogy a tükör által visszavert sugárzás szétszóródhat a helyiségben. Itt állati fehérjével kevert meszet szórtak szét vékony rétegben. a baldachinos ágy is bizonyos védelmet biztosított a káros sugárzások ellen használójának. már a római légiók éjszakai szálláshelyeit is védték a szervezetre káros sugárzásokkal szemben.állandó jelleggel egy azonos intenzitású sugárzást bocsát ki. De! Mint tudjuk a különböző káros sugárzások a nap folyamán más és más intenzitással "működnek". Szalmatetős házban. A napi intenzitás igen tág keretek között mozog. Vissza Védekezés. Gondoljuk csak el. Vissza . Ő (tudattalanul) a szalmát "használta". bio-gyapjú ágynemű is) semlegesíthetik a káros sugárzások egy részét. mivel gyapjas bőr (birka vagy bárány gyapjú) fedte mind az ágyat. és elég hamar ki is merül. hogy ezek az ún. hogy . így esténként elérheti a "normál" sugárzási energia négyszeresét is. már nagyon régen tisztában volt a káros sugárzások létezésével és annak hatásaival. "K" típusú mentesítő. Természetesen az akkori kor "hétköznapi" embere nem feküdhetett baldachinos ágyban. A fekhely aljára kell felszerelni úgy. lassan-lassan (hisz előbb önmagukat is meg kellett győzniük) a fizikusok és az orvosok körében is elterjedt. melyeket 3-6 mm vastag rézdrót köt össze. hol a mesterséges készülék sugárzásától szenvedhetünk. A "történelmi" korokban. Ma már köztudott. majd később a papok birtokában voltak. A probléma abból adódik. Véleményem szerint ez a visszavert rész igen csekély lehet. pl. azaz telítődik káros sugárzással. és igaza is volt mivel eddigi tudásunk szerint.mily mértékű lehet a tükör csillapítása. Csehországban és Lengyelországban ma is használják ezt a módszert a haszonállatok védelmére. hogy a készülék . mely a kozmikus sugárzások ellen is bizonyos védelmet biztosít. Majd a "tudás". másodlagos sugárzás jöhet létre. Újabban kezd elterjedni a sugárzással közömbösített sugárzás. így a sugárzások elleni védekezése sem ez lehetett. de ezen ismereteit nem szívesen osztotta meg embertársaival. Itt arról van szó. Ez lényegében két motorolajjal megtöltött üveg. Mivel nem képes követni a sugárzások intenzitásának hullámzását. hogyan lehet együtt élni egy szobában három-négy ilyen eszközzel? Nem is beszélve arról. mind pedig az ágy mennyezetét. de ellentétes fázisú sugárzást keltenek. Így a két sugárzás kioltja egymást. hogy a tükörfelület a padló felé nézzen. A korabeli rajzok és fametszetek szerint. hol az eredeti sugárforrástól. Vagy gondoljunk csak a juhászokra! Miből is készül a subájuk? Sokan "esküsznek" a tükörre.gyulladásos megbetegedések. Így ezen ismeretek hosszú ideig csak a sámánok. De azért vannak jól bevált mentesítők is. mivel el sem tudom képzelni.lévén egy passzív elem .[14] De mi van a kozmikus sugárzással? Az felülről ér bennünket. így majdnem tökéletes biztonságban volt a sugárzásokkal szemben. Állítólag így visszaveri a vízerek káros sugárzásának egy részét. hogy az eredeti sugárzással teljesen azonos. mint pl. szalmán (szalmazsák) feküdve pihente ki fáradalmait.hangfrekvenciás sugárzásról lévén szó . gyapjas bőrök (így működik az ún. a Kilianek atya által készített. mint sugárzásmentesítő eszközre. hogy ez a mentesítő sem biztosítja a teljes sugárzásmentességet. és egy ún. Hol van ekkor a tükör védelme? Nem is beszélve arról. és kialakulhat egy sugárzásmentes terület.

Akkor azonban visszavonulót fújtak. amikor a káros sugárzások semlegesítését végző. hogy Menkauré piramisa a megfelelő távolságban keletre helyezkedik el. nem egészen egyenes vonalban álltak a déli égbolton. mivel Urunk minden magyarországi templomot egyöntetűen . ha a nevezett kegytárgy időközben visszakerülne az eredeti helyére. a második Piramis az Al Niilam helye." "Ezek a csillagok rézsutosan a délnyugati irányban helyezkednek el a tejút tengelyéhez képest. hogy miért végzi így a semlegesítést. kissé kívül esik déli irányban azon a főátlón. de ennek nem ismeri a módját. A probléma akkor kezdődik. azt is megtapasztaltuk. Ilyen esetben csak az újbóli semlegesítés adhat megoldást a problémára. Egészen nyilvánvaló. és úgy következhet be. amit a másik kettő összekötésével kapunk. A fenti sorok a "Nagy Mű" elindítása óta elvesztették aktualitásukat: a leírt események immár nem következhetnek be. Ez az állás ugyanígy megjelenik a földön is. Vissza A Piramisokról Urunk üzenetének "vétele" és értelmezése után. a Mintaka kilógott a megfigyelő szempontjából balra. hogy másképpen is megtehetné. A nekropolisz magaslati képén tehát a Nagy Piramis az Al Niitak helye. hogy ez nem "törvényszerűség" ez alól vannak "kivételek". hogy Ő a káros sugárzások semlegesítését csak így teheti meg. amíg a kegytárgy a templomban van. amit az arabok Mintakának neveznek. hogy a három csillag közül a legkisebbik. kihelyezett mise. hogy a fent leír eseményeket és azok kiváltó okait nem minden esetben ismerik. ugyanis ismerték a szokatlan nézeteket vallók keserves sorsát. amikor azt látjuk. Pontosan ilyen tervrajz alapján épült a három rejtélyes Piramis a Giza-i fennsíkon. Lehet. a piramisok pedig rézsutosan délnyugati irányban helyezkednek el a Nílus tengelyéhez képest. ha valamilyen oknál fogva a kegytárgy kikerül a templomból (körmenet.semlegesített a káros sugárzásoktól. hogy mindhárom építményt egy egységes terv alapján építették.Káros sugárzások a templomokban Megtapasztaltuk. stb. a védelmet a templomban fellelhető valamelyik kegytárgyhoz köti. Egészen addig nincs is ebből probléma. azt is láthatjuk.nem kegytárgyhoz kötve . illetve ismerik fel. amíg a nyilvánosság elé nem kellet állni a nézeteikkel. és a Nagy Piramis alkot. Azt nem tudni. attól a főátlótól. Ekkor a sugárzásvédelem azonnal összeomlik és "magától" nem is képes újra helyrejönni még akkor sem.). így lehetséges az. ám a harmadik csillag. egészen addig. betörés. majd 2002-ben közreadott elképzelései: "Miközben az Orion csillagkép övének három csillaga átszelte a délkört Giza-nál. Az alsó két csillag. Majd ahogyan telt az idő és egyre több helyen jártunk. Viszont lehet az is. a Hartmann és a Curry hálók sugárzásai. hogy a templomok néha évekig "védelem" nélkül maradnak. Feltételezésünk szerint ez akkor. amelyet Hafré piramisa. nyomban eszembe jutottak Robert Bauval 1994-ben. amely rendkívüli pontossággal modellezi a fent említett . hogy a "történelmi" egyházak templomaiban valóban nem mérhetők a vízerek. tehát kelet felé. Feltételezhető. és a kis piramis a kilógó Mintaka helyét jelzi. Bármennyire is furcsa ezzel a nézettel nagyon sok csillagász és matematikus is egyetértett. az Al Niitak és az Al Niilam tökéletes átlót alkottak. Ha a tiszta éjszakákon jól megnézzük az eget.

. Nem vagyunk egy szatócsboltban. hogy nagyon közel járt Robert Bauval a teljes igazsághoz? Ezirányú hiányos ismereteim kiegészítésének érdekében. oldalon azt írja a Nagy Piramis adatainak ismertetése során. Miután megpróbáltam beszerezni és áttanulmányozni olyan anyagokat. mint megépítették az Orion övet a földön". mint 233 méter". Nos. hogy: "lehet egy kicsivel több?" Ott lehet! De egy több nyelven is megjelent.személyes tapasztalataim szerint -. az általam egyetlen könyvben felfedezett "tévedéssorozatból": A szerző Hérodotoszt bírálja a 26. hogy a piramis alapja 244 négyzetméter. hogy az ismeretek mindörökre fennmaradjanak azok számára.3 hektár az alapterülete. hogy "kicsivel több". Műszaki beállítottságú lévén. minthogy visszanyúljak az 1925-ös. Nem is beszélve arról. hogy "kicsivel több"? Mennyi az a "kicsi"? Amikor a piramisokkal kapcsolatban köztudottan a pontos arányokra támaszkodik minden számítás. melyek nagyobb "szavahihetőséggel" rendelkezhettek az átlagosnál.három csillagot. hogy ekkor még "hiteles" volt a mérőszalag. de úgy gondoltam.454 méter. melynek 5. Gizá-ban nem mást tettek. Tehát a továbbiakban egyrészt J. Teremtőnk a "Nagy Geométer". hogy milyen megfogalmazás az. Tehát semmiféleképpen sem lehet "kicsivel több. rettenetesen zavar az a "lazaság". a gízai fennsíkon létrehozott művével a kezünkbe adta a három geometriai alapidomot.H. ezzel foglalkozó irodalmat is beszereztem. pl. holott az alap egyik oldalának a hosszúsága kicsivel több. Végeredményben . mellyel az adatokat kezelik.5 köbméter! Ha megfigyelik a két számot (867 és 2 593 126. Cole 1925-ben végzett méréseinek adataira. mint 233 méter". test). Így nem maradt számomra más lehetőség. mely egyszerűen csak a tényeket ismertetné a piramisokkal kapcsolatban. hogy ez meddő próbálkozás. hogy itt szó sem lehet sajtóhibáról. hogy az illető író mindenáron csak a saját elképzelésében látta a nagy "igazságot" megtestesülni. Önök is úgy találják. amikor végleg "letettem" ezt a könyvet. a háromszöget és a négyzetet (lélek. mint ahogyan azt már a radiesztéziánál említettem. tudományosnak mondott műben szerintem NEM! A szerző a 117. Ez volt az a pont. illetve az 1960-as évekig remélve. Ember! A Nagy Piramisról van szó. rájöttem.5) akkor láthatják. ahol a burgonya vásárlásakor megkérdezik a vevőtől. mivel számításaim meggyőztek azok hitelességéről. ennek a témának sincs jobb szakirodalma. szellem. azonnal a megfelelő szakirodalom beszerzéséhez láttam. oldalon a következőképpen: "Például Hérodotosz azt írja. a kört. és ennek érdekében hajlandó volt MINDENRE. hogy: "Körülbelül 867 köbméter anyagot használtak fel megépítéséhez". Hérodotosz valóban tévedett de a szerző is. nem pedig egy lakodalmas sátorról! A valós térfogat: 2 593 126. hogy legyek naprakész! Így több. több esetben is meghamisítván az igazságot. Volt ugyan egy-két "ősrégi" leírásom az egyiptomi piramisokról. Minden egyes esetben meggyőződhettem arról. akik képesek őket megérteni és felhasználni. Bosszantó volt látnom. hogy egyes szerzők saját könyvükön belül hogyan mondanak önmaguknak ellent. mivel a szóban forgó piramisnak (Nagy Piramis) a leghosszabb oldala is csak 230. Nagy Piramis Urunk a matematikai és a geometriai ismeretek alapjait "öntötte" a Nagy Piramisba azért. másrészt az 1960-as években kiadott "ősrégi" leírásaimban talált adatokra támaszkodom. akkor nem lehet olyan. Tanulságként álljon itt csupán kettő. Így a könyvpiacon nem találkoztam olyan művel.

A piramisnak a Föld középpontjától mért távolsága pontosan akkora. amit az idők folyamán széthordtak.5948 méter 51 fok. 2 593 127 köbméter Eredendően a piramist 8-9 hektárnyi fehér. A piramis a Föld szárazföldtömegének középpontjában áll. mint távolsága az Északi-sarktól. csiszolt mészkőburkolat fedte. egyenlő annak a körnek a kerületével.36325 méter 146. És még két "apró" adalék a kételkedőknek: . Ezen kívül ez a meridián az egész földkerekség leghosszabb. A piramison keresztülhúzódó hosszúsági kör a tengereket és a kontinenseket két egyenlő nagyságú részre osztja.3 hektár kb.357 méter 230. Állítólag ma nagyobbrészt Kairó épületeit díszítik.454 méter 230. A piramis négy oldalának összege (kerülete). Ha a piramis két oldalának az összegét (a kerület fele) elosztjuk a piramis magasságával.391 méter 230.5714285 5. a szárazföldön is átívelő délköre.251 méter 230. fele az egyenlítői szélesség ívpercének. 51 perc 7:11=1:1. a Pi-t kapjuk eredményül. A piramis oldalának és magasságának aránya (11:7) a Pi felét reprezentálja.Északi oldal: Déli oldal: Keleti oldal: Nyugati oldal: Átlagos oldalhossz: Elvi magasság: Hajlásszög: Magasság:oldalhossz aránya: Területe: Térfogata: 230. melynek sugarát a piramis saját magassága adja. A piramis négy oldalának összege (kerülete).

5 m oldalhosszúságú piramist szeretne építeni.51 méter 53 fok. a megfelelő pontosságban gépekkel méretre vágja.435 cm lesz. sok helyen elhangzott már a "piramis-effektus" szó. 80 évre lenne szüksége ahhoz.42857 cm oldalhosszúságú gúlát kell készítenie. Tehát. alulról számított egyharmadában van. Tehát csak benne. Ezen adatok birtokában. vagy az arányosan lekicsinyített modelljében jön létre az említett hatás.27175 viszonyszámot.2138 méter magas lesz.9545*1. A piramis magasságának és ennek a viszonyszámnak szorzata adja meg az oldallapi háromszög magasságát. 8 perc 2 216 601 köbméter . azaz 95. Mivel a piramis működőképességét kizárólag arányai határozzák meg. A "piramis effektus" Sok esetben. Viszont ne feledkezzünk meg.26 méter 143. valamint ha készen van a modell.5 osztva 1.: 215.5714285*20=31.5714285=0. Az oldallapi háromszög pedig ebben az esetben 0.27175=1. Ezek után már "csak" a felépítés maradna hátra. Akkor honnan is származnak? Az egyiptológusok szerint ez mellékes. hogy ez így nem igaz. már a legateistábban gondolkodó sem utalhat emberi tevékenységre a piramisépítéssel kapcsolatban. hogy egy mai modern felszereléssel ellátott bányászati üzemnek kb. akkor 1. Bármilyen szépen is mutat a más paraméterekkel rendelkező piramis. ha valaki egy "működő" piramismodellt szeretne készíteni. A pontos méretek kiszámításnál nyugodtan használhatja az 1.45 cm lesz a piramis magassága. és a helyszínre szállítsa a Nagy Piramis alkotóelemeit. hogy kibányássza.5714285 arányszámot. valaki 1. oldallapjait pontosan tájoljuk be az égtájaknak megfelelően. A Nagy Piramist alkotó kövek egyik kőfejtőből sem "hiányoznak". valaki egy 20 cm magasságú piramist szeretne "építeni" akkor 1. mint ahogyan az a Nagy Piramis esetében is igaz.Felkérésre hozzáértő építész. mint az oldallapok magassága! Az oldallapi háromszögek szerkesztéséhez kiválóan használhatjuk az 1. hogy pontosan tartsuk be az arányokat.27175=25. Hafré piramis Átlagos oldalhossz: Elvi magasság: Hajlásszög: Térfogat kb. A piramisban elhelyezni kívánt tárgynak a helye pontosan a piramis magasságának. Tehát a példánk szerinti 20 cm magasságú piramisunk oldallapjának a magassága 20*1. Ha pl.9545 méter. Ha pl. A lényeg az. a piramis anyaga tetszőleges lehet. De a piramis építésénél elindulhatunk az oldalélének méretéből is. akkor abban az oldal és a magasság arányának feltétlenül 11:7 kell lennie. hanem "csak" a Nagy Piramis "effektusáról" van szó. Igazából nem "piramis-effektus" a tapasztalt jelenség. Sehol másutt. hogy a piramis magassága KISEBB. és bányamérnökök (és nem a beszűkült Egyiptológusok) kiszámították. Valakinek észre kellene már vennie.

mindig is voltak fenntartásaim. mely szerint: csak azokat a történéseket és eredményeket lehet tényként felfogni.5 Mint az adatokból is látszik. az egészségre jótékony hatású. teljes mértékben el kell utasítanom az evolúciós elméletet. rendű: III. egyszer és megismételhetetlenül valósuljon meg. 43 perc kb.636363 Vissza Sugárzások összefoglaló táblázata I. és kísérleti úton számtalan esetben reprodukálható. Valamint számomra is elfogadhatatlan az a tény. melyre tudományos magyarázat van. rendű: IV.4 méter 50 fok.Magasság:oldalhossz aránya: 2:3=1:1. Ha tehát valaki úgy gondolja.66 méter 66. "piramiseffektust"! Előre borítékolhatjuk kísérletének teljes sikertelenségét. rendű VII. Földi eredetű pozitív sugárzások Földi eredetű pozitív és gyógyító sugárzások Más bolygóról érkező pozitív sugárzások Más civilizációtól származó. Hafré piramisa nem sok paraméterében marad el a Nagy Piramistól. mintegy véletlen kapcsán. rendű: II. és egyáltalán nem felel meg "tudósaink" fentebb kifejtett követelményeinek sem. rendű: V. de káros információt is tartalmazó sugárzások Vissza Véleményem az evolúcióról Az evolúciós elmélettel sohasem értettem egyet. hogy az evolúció mint ilyen. . Menkauré piramis Átlagos oldalhossz: Elvi magasság: Hajlásszög: Térfogat: Magasság:oldalhossz aránya: 108. 783 984 köbméter 11:18=1:1. De miután már oly sokszor hallottam "tudósaink" kijelentéseit. próbálja ki ennek arányosan lekicsinyített modelljével az ún. rendű VI. rendű 1-45 45-99 Az emberi szervezetre káros sugárzások 100-300 301-végt. kétségeim. rendű VIII. mivel ellenkezik elveimmel. Viszont "minőségében" meg sem közelítheti azt.

11. [VISSZA] 8. Mint kicsit később kiderült. Az ismertetőben bővebben olvashat a vízerekről. 11.15]. Jegyzetek 1. Vajon miért van az. mindössze az hatott így. és ezt követően különleges képességeket kaptunk. mondhatni nem természetes dolgok történnek velünk. Az ismertetőben bővebben olvashat a Hartmann és a Curry hálókról. mely reményeink szerint megváltoztathatja egész jövőnket. Tudomásunk szerint ez a képesség annyira különleges. Az ismertetőben bővebben olvashat a védekezés lehetőségeiről. ha elolvassa naplónkat. [VISSZA] 7. Az ismertetőben bővebben olvashat róla.14. hogy rajtunk kívül senki sem képes alkalmazni.2001 ősze óta. 6. hogy származásunk eredete új megvilágításba kerül? A fenti. hogy a tudomány nevében csak rombolás folyik? Miért kell .9. Feltehetően szó sem volt megfiatalodásról. [Mát. és több más kérdésre is választ kaphat. [VISSZA] 2. [VISSZA] 3. [VISSZA] 4. [Ésa. [VISSZA] 9.13.15] [VISSZA] 6. 11. Az ismertetőben megtalálható a sugárzások összefoglaló táblázata. Az üzenet küldője szerint erről minden embernek tudnia kell! Ki az üzenet küldője? Hol is ringott valójában az emberiség bölcsője? Lehet. [Máté 13. Kitől kaptuk e képességet. hogy egy évig nem látták Őt. és miért? Esetleg kapunk még más képességeket is? 2003 januárjában kaptunk egy nagyon fontos üzenetet.13. kissé érdekes.10] [VISSZA] 10. Ezt a varázslatos erőt nevezzük mi piramis effektusnak. Ez a megállapítás az idők folyamán kissé módosult. kiválasztottakból megszólítottak lettünk. [VISSZA] 5.14.

Mivel bőrünk ellenállása a különféle sugárzásokra megváltozik. [VISSZA] ŐSERŐ AZ ÉLET TITKA (ahogyan azt mi látjuk) AZ UTOLSÓ ÜZENET . elhordani? Pl. hanem kezelőjének bőrellenállását. ez a készülék sem a vízér sugárzását mérte. szétvágni. a múmiák esetében is. [VISSZA] 12. hogy melyek azok az országok. Mint kiderült.minden általunk ismeretlen dolgot azonnal szétszedni. Próbaméréseim szerint nem tudtam különbséget tenni a tükör alatt. [VISSZA] 14. Mindkettő azonos intenzitásúnak mutatkozott. kik jelöltek lehetnek. [VISSZA] 13. Tehát elsősorban a geológiai szempontok döntik el. Nem minden épület és nem minden igehirdetés alkalmas a célra. illetve a tükör felett mért értékek között. nem volt elég egy-két tetemet darabokra szedni? Miért kell ezt mindegyikkel megtenni? Az ember számára már semmi sem lehet érinthetetlen? [VISSZA] 11. így a megváltozott értékből következtetni lehet a vízér sugárzásának erősségére.

de semminemű ellenszolgáltatás nem kérhető.GYÓGYULÁS A STRESSZ INDOKOLATLAN(?) FÉLELMEINK ÖNBIZALOM ÖNBECSÜLÉS POZITÍV MEGERŐSÍTÉSEK . terjeszthető. TARTALOM MEGSZÓLÍTÁS URUNK ELSŐ ÜZENETE URUNK MÁSODIK ÜZENETE CÉLUNK E VILÁGBAN A LÉT ÉS A LÉTEZÉS REINKARNÁCIÓ KARMA AZ AURA A CSAKRÁK ENERGIA(VÁMPÍR) RADIESZTÉZIA GYÓGYÍTÁS . és nem adható érte.Az oldalak tartalma változtatás nélkül szabadon másolható.

. miközben életének egyes jelenetei villantak fel előtte az égbolton. hogy az Úrral együtt menetelt az úton.. Ekkor vette észre. hogy ez életének legkeservesebb szakaszainál fordult elő. hogy az elektromosságot és a láthatatlan hullámokat milyen mértékben kinevették annak idején? Az emberről való tudásunk hasonlóan gyerekcipőben jár. Amikor az utolsó jelenethez érkezett. hogy valaki azt álmodta. hogy az út folyamán sokszor csak egyetlen sor lábnyom volt látható.ILLETVE MÁSOK DÖNTÉSÉNEK ELFOGADÁSA SEGÍTSÉG TÁPLÁLKOZÁS AJÁNLOTT LÉGZÉSTECHNIKA DOHÁNYZÁSAIM ÉS LESZOKÁSAIM TÖRTÉNETE VALAMINT AZOK KONKLÚZIÓI TÉGED IS ÉRINT MEGSZÓLÍTÁS "Emlékszünk rá.A DÖNTÉS . Közben két sor lábnyomot látott a homokban. amik egymás mellett haladtak: a sajátját és az Úrét. így . Arra is felfigyelt." Albert Einstein Történt egyszer. Bántotta a dolog. visszatekintett a lábnyomokra.

hogy így büntetsz?" Esetleg: "Uram! Hogyan tudod tétlenül nézni e szenvedéseket?" Illetve: "Uram! Hogyan tudtad megengedni. esetleg hirtelen felindultságában ki nem fordult már Urunkhoz a következő . hogy követlek Téged. hanem az éppen adott szituáció általunk való befolyásolhatatlanságából.talán szemrehányónak tűnő -. ki ne gondolta volna azt. de azonos jelentéstartalmú mondatokkal: "Uram! Talán vétettem ellened. és úgy hordoztalak. A megpróbáltatás idején .Uram. és sohasem hagynálak el. Te mindig velem jársz életem útjain. Te megígérted. hogy Urunk magára hagyta? Tehetetlenségében. tanácstalanságában. talán pillanatnyilag elviselhetetlennek tűnő perceiben. ha úgy tetszik emberi tehetetlenségeinkből fakadtak. Ki nem élt már át ugyan ilyen vagy hasonló jellegű élményeket? Életének nehéz.Drága gyermekem! Én szeretlek téged. E kétkedéseink nem a hit hiányából. hogy ha egyszer elhatároztam. De íme a legnyomasztóbb esetekben csak egyetlen sor lábnyom látható. illetve az ehhez hasonló kétkedésektől.megkérdezte az Urat: .amikor csak egy sor lábnyomot látsz -.. Az Úr így felelt: . hogy eddigi életünk során mi sem voltunk mentesek az ilyen. hogy éppen akkor hagytál volna el. Akkor még nem tudtuk . hogy ez megtörténjen?" Be kell vallanunk. akkor a karjaimba vettelek. Nem értem.. amikor a leginkább szükségem volt Rád.

s egyben Utolsó Üzenetét." Többszörösen is meggyőződtünk arról. illetve annak vázlata. "Bár megírták Sorsod.bár azért sejtettük -. hogy életünk "forgatókönyve". elegendőnek bizonyulhat az Urunktól kapott. melyek idővel Urunk első üzenetében ismertetett Önön tevékenységeinek szerves kiegészítőivé válnak. Az életünket kísérő események. s most ennek fizikailag is különálló mondanivalójaként jegyezzük le .. minden teremtményét egyformán szereti.s egyben sorsunk is -. Urunk első üzenetének folytatásaként közre kellett adnunk Urunk második. hogy Urunk e "menetelésben" végig mellettünk maradt. viselkedésformákat. mint olvasónkra is vonatkoznak. Meggyőződésünk szerint e kiegészítők tudatos és időbeni alkalmazásával. nagy vonalakban már eldöntetett. már rég meg van írva. életünk történései . s ha erre szükség volt "karjába emelt".. mivel tapasztalataink szerint Urunk .az illető hibáitól függetlenül -. sőt még a föld sem tesz különbséget jó és rossz között.azokat a javasolt emberi életmódokat. E meggyőződéseink Önre. tehát igazából nincs miért keseregnünk.. mindenkit egyaránt táplál. elkerülhetetlen tevékenységeket.Urunk kérésére és teljes jóváhagyásával . . az odavezető utad önmagad választod. háromszáz évnyi haladék.

melyet Urunk az Orion csillagöv Al-Niitak nevű csillagán hozott létre. A Föld ebben az időben nem igazán biztosította a megfelelő életkörülményeket az ember számára. de Urunk megváltoztatta eredeti szándékát. azok elburjánzásához. szeptember Uhrinné Bárdi Zsuzsanna ubzs@osero.Békéscsaba. hogy az első emberpár feladata a Föld nevű bolygó benépesítése lesz.hu Honlap: http://osero. különféle degenerációk létrejöttéhez. Büntetésül mindkettőjüknek azonnal el kellett hagyniuk teremtésük és eddigi életük színhelyét az Édent. Éva unszolására megízlelte a tudás fájának tiltott gyümölcsét. de a "normális" élethez egyáltalán nem. Ez idő tájt a Föld saját rezgésszáma 4 Hz volt. Valamint gondot okoztak a Föld akkori lakói is. Az Úr úgy döntött. Mint tudjuk eredendően ezért halál járt volna. A mai időkben ezeket a teremtményeket talán őshüllőknek (dinoszaurusz) neveznénk. a fellázadt angyalok kissé félresikerült "teremtményei" az őslények.hu URUNK ELSŐ ÜZENETE Történt.hu Uhrin Ferenc György ufgy@osero. és életben hagyta az első emberpárt. bár nem mindegyikre pontos ez a . Ez a frekvencia nagyon alkalmas a rákos daganatok kifejlődéséhez. 2004. hogy Ádám.

A Nagy Piramist tehát az Úr Mennyei Seregének angyalai "építették" a Teremtő útmutatásai szerint. Ezek a többnyire hatalmas termetű lények végzetes károkat tudtak okozni egymásban és közvetlen környezetükben is. Ma Szfinx-nek nevezzük. A teremtés pontosan egy . Az embernek más. Urunk első feladata a megfelelő életkörülmények kialakítása volt. a mai Egyiptom gízai fennsíkjára esett a választás.vagy más néven Kheopsz piramis . mintegy "kőbe írta" a piramis teremtésének időpontját. mely a Föld rezgésszámát az ember. Mivel ebben az "élettérben" az ember mindössze csak percekig maradhatna életben. hozzanak létre egy olyan "harmonizátort". a ma már mindenki által jól ismert gízai Nagy Piramis .nem messze a "kőoroszlántól". hogy saját Mennyei Seregeinek "katonái" az angyalok. Ez a "harmonizátor".kifejezés. Ez a kőoroszlán is.lett. Az "építés" a helyszínen teremtéssel történt kövenként. ezért az Úr elrendelte. rétegenként. Urunk kihasználván ennek létét és helyzetét. a fellázadt angyalok "teremtménye" volt. és közvetlen környezetének is más az optimális rezgésszáma. A helyszín kiválasztásánál a stabil "alapok" megléte miatt. és az Oroszlán csillagképet reprezentálta volna. és annak közvetlen környezetének rezgésszámához optimalizálja. az általa pontosan meghatározott helyre .

Tehát nem volt kőfejtés. A piramisban több helyiség. stabilizálása. és azon való stabilizálása volt. Minden kamra saját alaprezgéssel rendelkezett. mivel ez a frekvencia felel meg a legjobban az ember és közvetlen környezete számára. valamint pontosságban. mai nevén "kamra" lett létrehozva.ma királykamra . Így jött létre és erősödött meg a Föld és az ionoszféra között a legfontosabb védelmet biztosító "eszközünk". A kamrák átadták a rezgésüket a talajnak. A piramis másik feladata a megfelelő légkör és az a feletti rétegek kialakítása. és a légkörnek.8 Hz-re való emelése. Jóllehet. oly precíziós módon lehettek "megmunkálva".napig tartott. A piramis egyik feladata a Föld rezgésszámának 7. Az így kialakított együttrezgés szolgáltatta az igazi "szívverést". Így vált lehetségessé az. ez pár állat és növényfaj kipusztulásához vezetett. ezért nagyon lényeges volt pontos méretük és elhelyezkedésük.felett külön rezonátorkamrák lettek létrehozva. hogy még a mai modern eszközök birtokában is gondot okozna előállításuk a megfelelő mennyiségben. . így szállításra sem volt szükség. a piramisnak. az ózonpajzs. A "főkamra" . A kamrák a rezonátor szerepét töltötték be. hogy a piramis alkotóelemei a kövek. Szerepük az összrezgés intenzitásának maximális felerősítése. stabilizálása.

hogy valójában ismerték volna a piramis eredeti funkcióit. Az akkori uralkodókat már maga a piramis mérete is lenyűgözte. A "Nagy Mű" így működött.Az ún. mivel így nagyobb felületen tudták a saját maguk által felerősített rezgést átadni a piramisnak. "szellőzőjáratok" két feladatot is kaptak. Ahogyan a piramis hatást gyakorolt a Földre. így a piramis és környéke számukra megközelíthetetlen hellyé vált. a kozmosz pedig visszahatott a Földre. nem is beszélve a kivitelezés titokzatosságáról. de így akart szeretett teremtményei számára "maradandó" ajándékot adni. Természetesen a Teremtő e feladatot másként. úgy a Föld is hatást gyakorolt a kozmoszra. másrészt a nagy hőmérsékletingadozások okozta hőtágulások kiegyenlítését oldották meg. a matematika és a geometria ismereteinek alapjait "rejtette" a Nagy Piramisba. más formában is megvalósíthatta volna. és jegyezzük meg. szent helynek tartották a piramist. . A Teremtő. Egyrészt ugyancsak a rezonátorokhoz tartoztak. hogy évezredekig nagyon jól működött. Az akkori uralkodók így tudták megőrizni saját maguk számára anélkül. Az ókori Egyiptomban élő emberek az uralkodóik által kiadott parancsok hatására.

hogy bronzszikéjük a varázslatos erő hatására önmagától megéleződik. hogy egyre nagyobb veszélyben van a Földi élettér biztonságáért felelő piramis épsége. hogy ha hosszabb időt töltenek el a piramisban. hogy a piramisban töltött kb. kik a piramis belsejében végezték "értékmegőrző" munkájukat. mivel amúgy is erősen foglalkoztatta őket az örökkévalóság. Egy-két helyen fel is jegyezték az írnokok. ezért megkötötte első szerződését az emberrel: Mennyei Seregeinek angyalaival "segítséget" nyújtott az embereknek még két további piramis (Hafré. Az uralkodók érdeklődését igazából ez az utóbbi hír keltette fel. Úgy gondolták.[2] Urunk látván. beszámoltak arról. Valamint elmesélték azt is. akkor ez az erő a részükké válik. egy év után a fáraó csodálatosan megfiatalodva került elő. hogy a mumifikálásra előkészített tetemek belső "berendezései" csodálatos módon épen maradnak. nem indulnak oszlásnak. Menkauré) megtervezésében és elkészítésében a gízai .Az uralkodók szájról-szájra adták át a titkot miszerint: a piramisban varázslatos erők hatnak![1] Orvosaik.

ugyanaz. Menkauré) az emberek az akkori uralkodók akarata szerint "szabadon" használhatják. A "javaslat" szerint Menkauré piramisát templomként "illik" használni. Így vihető végbe az egyetlen. A továbbiakban a papok feladata lett a piramis állagának és biztonságának felelős megőrzése. mint ami lenn van. Ennek fejében a két további piramist (Hafré. és így a papok kivételével mindenki számára megközelíthetetlenné vált. Így teljesedhetett be a kozmosz törvénye: "Ami lenn van. mint ami fenn van: és ami fenn van. Az Úr által és segítségével létrehozott piramis-együttes híven jelképezi a Szentháromságot. csodálatos műve. és tanulmányozhatják." . A későbbiek során az Úr által tervezett. A szerződés szerint a Nagy Piramist a továbbiakban "Szent" hellyé nyilvánították. ugyanaz. sikeresen megörökíti az Orion-öv teljes mását itt a Földön. de kizárólag az Egyiptomi emberek által épített további három piramissal együtt.fennsíkon.

megjelent a "modern" ember. a mindenáron "hírnévre vágyó" ember. a "kíváncsi" ember.Ahogyan teltek az évezredek. és meg nem engedhető eszközökkel közösen "vallatni" . a "meggazdagodni vágyó" ember.

Eleinte csak lassan. Ez igen keményen megrongálta a piramist. Arra gondoltak. De hát ki figyelt erre oda? Ki tudott párhuzamot vonni a két jelenség között? S mintegy végszóra megjelent a "találékony" ember. Miután több piramis belsejében is mesés kincseket találtak úgy gondolták. Nem tudták felfogni. robbantottak. így környezetünk kezdett megváltozni. egyre erősebben jelentkeztek a nem megfelelő működés okozta környezeti jelenségek.kezdték a piramisokat. tájfunok. De a . s így megszűnt a Föld és az ionoszféra "párbeszéde" is. és dezodorával. Már nem tudta eredeti feladatait maradéktalanul ellátni. szinte észrevétlenül. a Föld "beteggé" vált. A Föld auráján megjelentek az első foltok. robbanómotorjával. műtrágyájával szennyezni kezdte környezetét. hogy az igazi kincsek jól el vannak rejtve különféle titkos kamrákban. hogy akkor ennek minden piramis esetében így kell lennie. a leghatalmasabb piramisban miért nem találtak semmit. vulkánkitörések. és ennek hatásaként működésében változás állt be. hogy a legnagyobb. Majd amikor a piramis széthordására került sor. szökőárak kíséretében rohamosan "kopni" kezdett az ózonréteg. Ekkor már katasztrófákban nyilvánult meg a piramis megfelelő működésének hiánya: földrengések. Ezért néha a legdurvább eszközöket használták fel a "kutatáshoz". pl.

"találékony" ember ebből mit sem vett észre, vagy ha észre is vette, nem tartotta "fontosnak" a tüneteket, hanem még pár helyen megfúrta, s "vérét" vette a Földnek, majd nagy üzlet reményében más földrészre szállította. A Föld "vére" pedig elborította a tengerek vizét, megmérgezve lakóinak életterét. * Az Úr eleinte "szótlanul" tűrte és hagyta, hogy az ember tönkretegye az Ő művét: - Had lám, mire mégy nélkülem! - mondá magában. S látá... Sok-sok éven keresztül, közben évszázadok, tán ezredek teltek el, megpróbált az Úr az emberhez "szólni", de annak füléhez sohasem jutott el a "szó". Ha esetleg el is jutott, nem érezte annak súlyát. Pedig az Úr "igyekezett": prófétákat, apostolokat küldött. Csodákat tett, sőt egyszer még saját fiát is elküldte, de mindhiába. Az ember tovább "sietett" saját pusztulása felé. Ekkor az Úr megpróbálkozott a büntetéssel. Nem azért mert nem szerette az embereket, sőt! Azért büntetett, mert azt szerette volna elérni, hogy szeretett "gyermekei" biztonságban éljenek. Sajnos az emberek nem ismerték fel, hogy a büntetés honnan származik és azt sem, hogy miért van. "És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván

lássatok, és ne ismerjetek: Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."[3] Az Úr elgondolkodott tapasztalatain és hosszas töprengés után úgy döntött, hogy ad még egy utolsó esélyt az embereknek. Ad még számukra háromszáz évet, hogy helyrehozhassák meggondolatlan tetteik következményeit, hogy ez alatt az idő alatt megpróbáljanak "emberré" válni, hogy ez alatt az idő alatt a gyűlöletből megértés válhassék, hogy a másság feltételek nélküli elfogadása megtörténhessen. Mivel a Földnek immár nincs háromszáz év hátra az életéből, így Urunk ismét nekilátott, hogy alkalmassá tegye - egyelőre csak háromszáz évnyire - az emberi élet számára. Mennyei Seregének angyalaival megpróbálta a Nagy Piramis helyreállítását, de hamarosan rá kellett jönnie, hogy sokkal nagyobb a probléma mintsem azt gondolta. Ezen kívül még tartani lehetett attól is, hogy a piramis, az esetleges helyreállítás után ismét veszélybe kerülne. Kutatóknak álcázott emberi sakálok lepnék el, és a tudomány nevében darabokra szednék.[4] Így Urunk más megoldást keresvén gondolatban eljutott templomaihoz:

- Igen, ez az! Ez lesz a megfelelő! Csak nem szedik szét egy ország összes templomát! Ezekből kell kialakítani azt a "harmonizátort", mely kb. háromszáz évnyire megoldja az emberiség számára, az általuk még nem kellően átlátott problémákat. A következő lépés a megfelelő helyszín kiválasztása volt. A helyszín kiválasztásánál mindenféleképpen csak Európa jöhetett számításba, "történelmi" egyházai és templomai miatt. - Stabil alapokra van szükség! Szemei előtt szépen sorjáztak az országok; először is Anglia, majd miután elvetette Olaszország, de az sem felelt meg. Majd sorra a többiek. De lassan-lassan mindet el kellett vetnie az alapok instabilitása miatt. [5] Lassanként már minden európai ország terítékre került és még mindig nincs jelölt... Ekkor Urunk szeme elé került egy kis ország, melynek geológiai adottságai látszólag éppen megfeleltek a célnak. Nem volt közömbös az sem, hogy területéhez mérten meglepően sok templommal, javarészt a történelmi egyházak templomaival rendelkezett. A tüzetesebb geológiai, majd éghajlati vizsgálatok megerősítették az előzetes bizalmat. Most azt vizsgálta meg az Úr, hogy ez az ország hol is helyezkedik el a Föld életterében. Amint kiderült, hogy ennek a kis országnak a területén található a Föld szív-csakrája, az Úr döntött:

- Erre az országra van szükség! Mi is a neve? - Magyarország! - válaszoltak az angyalok kórusban. * Így 2003. január 11.-én, közép-európai idő szerint de. 11 órakor, az Úr Mennyei Seregeinek segítségével ismét hozzálátott a "Nagy Mű" elkészítéséhez. Első lépésként minden magyarországi templomban és imaházban elvégezték az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítését, majd ezt követően az ülőhelyek alatt pozitív energiát sugárzó felületeket helyeztek el. Tehát nem csak a "történelmi" egyházak templomaiban, hanem MINDEN magyarországi templomban és imaházban elvégezték e műveleteket. Majd a már védelemmel ellátott templomokat és imaházakat egyenként sorra véve megvizsgálták, hogy az érdemi munkára melyik lehet alkalmas, és melyik nem.[6] Ezt követően az Úr, a "Nagy Mű"-re alkalmas épületek közül kiválasztotta azt az egyet - feltehetően templomot -, melynek az "órajel" szolgáltatása lesz a feladata, és elhelyezte, majd elindította ezt a szinkronizáló órajelet. Soron következő lépésként, azokat a templomokat és imaházakat melyek alkalmasnak bizonyultak a feladatra, közös egyetértésben becsatolták a "Nagy Mű"-be.

A munkát 2003. január 12.-én, közép-európai idő szerint de. 11 órakor fejezték be. Tehát ismét pontosan 24 órára volt szükségük ahhoz, hogy az emberi élet még háromszáz évig fennmaradhasson. * A "Nagy Mű" hatásaként háromszáz évnyi időtartamra stabilizálódik a Föld saját rezgése 7,8 Hzen. Stabilizálódik, illetve fokozatosan visszaáll a Föld forgási sebessége az "eredeti" sebességére, ettől ismét "helyre billen" az időjárás, így ismét örülhetünk majd az évszakoknak. Létrejön a Föld és az ionoszféra között a "párbeszéd", így az ózonpajzs teljes értékűvé válik. Mivel a "harmonizátor" számára stabil alap szükséges, így Magyarország "alapjai" fokozatosan megváltoznak; stabilabbá válnak. Ez azt is jelenti, hogy idővel teljesen megszűnnek az eddig is csak ritkán jelentkező földmozgások. Viszont ez által a Föld többi országában eleinte sűrűbben lehet számítani váratlan eseményekre. A Föld aurája lassan-lassan feltöltődik, és mindhét rétege az egészséget sugározza. Urunk utasításai szerint megszámláltuk és most közreadjuk, hogy a "Nagy Mű"-be: 2 867 templom, és 877 imaház lett becsatolva. A becsatolt templomok és

imaházak mindegyike igen erős, de mindegyikük külön-külön speciális gyógyító sugárzással rendelkezik. Így vannak olyanok melyek, pl. a mozgásszervi betegségek, vannak olyanok, melyek a szív és érrendszeri betegségek, de vannak olyanok is, melyek az idegrendszeri megbetegedések gyógyulásához biztosítanak energiát. Eddig tartott Urunk üzenete. Ne feledjük, hogy nem életet, hanem csak háromszáz évnyi haladékot nyertünk! Csak rajtunk áll, hogy hogyan élünk a felkínált lehetőséggel. Ha nem használjuk ki hasznosan, úgy az, az emberiség pusztulását jelenti: mind fizikai, mind lelki valónk megszűnik. Békéscsaba, 2003. január URUNK MÁSODIK ÜZENETE Ahogyan a késnek foka és éle van, úgy a ruhának színe és fonákja van, s ahogyan a fény mellett is megjelenik az árnyék, a jó mellett ott kell lennie a rossznak! Ismerd fel, hogy egyik nélkül nincs a másik, és másik nélkül nincs az egyik! A kettő együtt adja az egészet, egyik sem több vagy jobb, mint a másik. Mindegyik csak egy lehetőség, amit használhatsz, felismerhetsz, és láthatod a jónál jobbat, a szebbnél szebbet és tapasztalhatod a rossznál rosszabbat. Te vagy az, ki a létezést önmagadban hordozod, ezért

hisz ismeritek mindannyian -. tanulj. azokat sem fogadtátok be. közületek való és mégsem. de én elpusztíthatatlan vagyok. Ez az Egy mindannyitoké. ismerjétek fel! Kincset visz el néktek. mert én vagyok. ezért fogadjátok őt hozzám méltóan. Önmagad elpusztíthatod. leszek és mindig is voltam! Én vagyok az alfa és az ómega. tehát élj és üdvözülj! Amíg élsz soha sem késő. Te bünteted magad. és Te hozod létre mindazt. nem volt és nem is lesz! Te hozod létre törvényeimen keresztül mindazt. Elküldeték hozzátok. mindenkinek jut hite szerint. Te magad ártasz magadnak a felismerés hiányával! Nem én büntetlek.az utolsót -. az idő nincs túl közel. Most ismét elküldeték Egyet . s a mindenséget kérem érte. a kezdet és a vég! Akinek van füle az hall. Elküldettem hozzátok több ezret. hogy amit itt üzentem az létező. de nem fogadátok be. látni is tudni kell. csak azt. Áldásom bőséges. s tudja mindazt. hogy engem nélkülözöl! Ennél nagyobb büntetés nincs. míg láthatsz! Volt egyszer egy Ember ki meghallgattatott . láss. míg teheted. Eljön a nap. de mondom néked. amiben most szűkölködtök. Az örök élet törvénye benned van. a holnapjaid megszámlálom általad! Nem én ártok neked. Mert nem elég csak nézni. akinek van szeme az lát. hogy halljatok és lássatok a Ti szemetek és fületek szerint. Mást nem is kérek. ami felvirágoztat.ismerd fel még ma. hogy befogadjátok. Mindenemet adtam néktek. ami elpusztít. .

akinek pedig nincs. melyet elegendő szeretet le nem gyűr. melyet elegendő szeretet át nem hidal. s nincs olyan bűn. illetve fejlesztenünk szükséges testi és lelki egészségünket. Szeretni. 2003. hisz ez a boldogság maga. Békéscsaba. Az évet én mérem. Végeredményben nincs olyan nehézség. nincs olyan szakadék. mert akinek van. Ámen. melyet elegendő szeretet meg nem gyógyít. így harmóniában lehetünk belső lényünkkel és külső környezetünkkel. hogy a leírtak megvalósulnak az év háromszázadik esztendejében. nincs olyan kór. az én időm rendje s módja szerint.amikor felragyog a sötétség. de addig is gyújtsatok egymás szívében világosságot fénnyel és szeretettel. melyet küldesz. E célok elérése érdekében szinten kell tartanunk. amelyet elegendő szeretet meg nem . s élni hagyni." CÉLUNK E VILÁGBAN Röviden: A boldogság. Bővebben: Élni. nincs olyan ajtó. nincs olyan fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol. attól elvétetik. annak adatik. és szeretve lenni. visszatér hozzád. melyet elegendő szeretet ki nem nyit. Tudnod kell. december "A mosoly.

. hogy léte nem lehet kétséges. E teremtő intelligenciát ki-ki saját meggyőződése szerint nevezheti Istennek.vált. az eredetnek intelligensnek kellett lennie. illetve törvényszerűségek irányítják. Mivel e rend már évezredek óta igen jól működik. hogy az emberi faj mekkora pusztítást képes saját magában és környezetében végezni. hogy elelmélkedjen az emberiség egyeduralkodó voltán. spontán és véletlenszerűen jött volna létre. a véletlen csak káoszt teremthet.. Aki képes alkalmazkodni az univerzum legalapvetőbb törvényeihez. és felügyeli a rendet. hogy az embert nem lehet magára hagyni. mert előbb-utóbb kivégzi közvetlen környezetét és ez által önmagát is. Az univerzumot is e intelligencia által létrehozott törvények. már bizonyára szakított időt arra. Ebből az is következik. Nem valószínű. Teremtőnek. A LÉT ÉS A LÉTEZÉS Legyen az akár a legradikálisabban gondolkodó elme is. biztosítja. s ekképpen nem áll felette semmi és senki. mely megteremtette. mivel az ugye elképzelhetetlen. az sokkal dinamikusabban haladhat . hogy akárki is arra a végső következtetésre jutott volna. Mint tudjuk. esetleg más néven is illetheti. de az bizonyos. hogy az ember maga a "piramis" csúcsa. hogy e rend csak úgy magától. Főleg miután látható. hogy kell lennie egy emberek felett álló intelligenciának. Belátható.

valamint Istenről alkotott téves elképzelésük miatt. akkor szépen lassan egy piramist építhetünk fel. Amikor létezésünkről kezdünk elmélkedni. mindössze Teremtőnk egy lehetséges megnyilvánulási formája a végtelen sok közül. Mi emberek is az Isteni energiának egy speciális . aki egyszerűen VAN és nem lett semmiből.sokszor nem könnyű . Ez az EGY. ha egy olyan hazugságban hisznek. Ő az alfa. Istenről alkotott öreg. és ha saját magunktól indulunk el. Véleményünk szerint az emberek csak akkor nem hisznek Istenben. Ahogyan egyre feljebb haladunk. hanem maga az egyetemleges Energia! Ez az egyetemleges energia végtelen számú megjelenési formát ölthet. saját magukról is hiányos ismeretekkel rendelkeznek. A név a Tényen nem változtat. egyszerűen csak VAN. Isten valójában nem egy személy. akkor lassan elérünk képzeletbeli piramisunk csúcsához. ami már leképezhetetlen.előre fejlődése . hogy a nyugati kultúrákban az emberek legfőképpen a HIT hiánya. Mindenkinek szíve joga annak nevezni. és Ő az ómega.útján. szakállas képünk. és az "Az miből lett?" kérdésünk nem változik. Tapasztalhatjuk (médiák). Nekünk hitünk szerint: Ő az egyetlen élő igaz Isten. Ő az. A piramisunk csúcsát nem vitathatjuk. Ő az. ami már leképezhetetlen. amelyet istenként tisztelhetnek. az EGY-hez. Az első és utolsó láncszem. ami ő hozzá a legközelebb áll.

nem élhetjük át kétszer ugyan azt a pillanatot. minden szintre. Ebből az is következik. hogy mi mindannyian Isten részei vagyunk. hogy mekkora hatalma van az "itt és most"-nak? Amíg a múlton rágódunk. A bennünk lévő Isteni rész további két részből áll. Ez az ellentétpár még osztatlan formában van jelen az Eredetben. ami az EGY és oszthatatlan leképzéséből nyilvánul meg. elmulasztjuk (észre sem vesszük) a jelent! A jelenben rendelkezésünkre álló dolgokban . Mint minden egyetemleges anyag. Mivel mindennek mindig mozgásban kell lennie. a fizikai testünk. Egyrészt halhatatlan részünk a Lélek. stb.[7] halhatatlan és a halandó. Joggal mondhatjuk. másrészt a másik Isteni részünk mulandó része. Az egyensúlyt maguk az ellentétpárok képezik. a fény és az árnyék. a fehér és a fekete. de mindjárt az első "leképzésben" megjelenik az osztottság: a pozitív illetve a negatív polaritás.[8] Gondolkozzunk csak el azon. Ez igaz minden síkra. de nem minden ember él Istenben. ami a testet teremtette és élteti. csupán a mozgás sebessége változó. És ez az emberi szenvedés oka. az örök és a mulandó. valamilyen síkon két ellentét párra osztható. Mindig minden állandó mozgásban van.megnyilvánulási formái vagyunk. Isten minden emberben él. hogy Isten bennünk és körülöttünk van egyszerre. illetve Isten szerves részünket képezi. E megnyilvánulások elengedhetetlen része az egyensúly.

ami a mindent felölelő és magába foglaló. az állatok és a növények is. hogy amit meg tudok változtatni.bizonyos mértékig jövőnk is benne van. pl. adj erőt. Ebből 40 sáv szervetlen. Így nekünk embereknek megadatott. még 7+1 sáv a szerves tartomány része. az úgynevezett Őserő. az ember e sávnak csak egy részét képezi. a mindent mozgató összetett energiahalmaz. de annak is csak egy bizonyos részében. és adj bölcsességet ahhoz. mivel a jelen a jövőnk egy része. Mi emberek e fizikai létünkben a hetet követő +1. aminek eljött az ideje. bizonyos határok között és bizonyos mértékig befolyásoljuk saját jövőnket. édes gyümölcsöt . tartományban létezünk. ha úgy tetszik dimenzióra) oszthatjuk. Mivel nem csak belőlünk áll e tartomány. hogy bizonyos szinten. azt megváltoztassam. "Istenem. Ennek mértéke és mélysége kizárólag csak rajtunk múlik! S végül: Semmi sem állíthatja meg azt. Az Őserő egy önmagában is megosztott belső részt. és egy oszthatatlan külső részt tartalmazó energiahalmaz. összetartó. ajándékozz meg annak felismerésével. az úgynevezett Eredet. hogy amin nem tudok változtatni. E sávban foglalnak még helyet a többi általunk is megtapasztalható szerves élőlények. azt elfogadjam. hogy az egyiket a másiktól képes legyek megkülönböztetni!" A Mindenséget összesen 49 nagy energiatartományra (rezgési sávra. és a fennmaradó egy. Ha e tartományt pl.

mely az aurában a köldök körül helyezkedik el.az "igazság megjelenési formáit". ez által soha sem foghatjuk fel a tiszta. azaz mindössze ez az egykét generáció utasítja el. A két köldök-csakrának .nagyban eltér a rezgéstartománya is. olyanok. vallási szokásai. lelkünk tartományaival. A fizikai testnek viszont van egy külön speciális energiaforrása. még ennél is sokkal nehezebb egy olyan igazságnak érvényesülnie. kéken és sárgán közvetíti . hogy bármilyen nehéz is egy új igazságnak érvényesülnie a hadakozó ellentábori vélemények között. mely csupán az elmúlt egykét generáció számára új.kívánság szerint -. színmentes sugárzást.a mi értelmezéseink szerint szoros összefüggésben van a hét csakránkkal. REINKARNÁCIÓ Tudjuk. hagyományai. Ez a "csakra" nem összetévesztendő a szokásosan megnevezett köldökcsakrával. Mivel gyakorlatilag soha sem szabadulhatunk meg saját "üvegünktől". Minden egyes üveg a saját színeivel festi meg a nap sugarait és e fehér sugarat pirosan.termő fának neveznénk el. A legbölcsebben akkor . Az ember saját faji. mint amikor színes üvegen (netán kaleidoszkópon) keresztül nézzük . Ez a hét sáv . akkor a további hét szerves tartományt savanyú gyümölcsöt termő fának kellene neveznünk. amilyen üveget tartunk elé.figyeljük .funkcióikon kívül .

a farizeusok között -.amióta az ezoterikus tanítás alapvető részévé nyilvánították -. Egyiptom) történelmi vallásaiban alapvető tételként szerepel. és ez által megszűnt befolyásolni szellemi és erkölcsi fejlődésünket. Véleményünk szerint az újraszületés (reinkarnáció) olyan igazság. folyamatos vita tárgyát képezte. teljes mértékben eltűnt az európai gondolkodásból. A benne való hit általános volt az ősegyház atyái között és a zsidóknál pl.27] Ő az. mely az emberi faj sokmillió tagjának uralta elméjét. Ugyan még az I. ha összegyűjtjük a különféle színes sugarakat. de egészen a legutóbbi évekig .cselekszünk. hogy az újraszületés tana kelet (India. "sötét korszak" (a Keresztes háborúktól az I. a ki utánam jő. hogy ezzel talán megmagyarázható lenne az élet több rejtélyes problémája. majd a II. hogy saruja szíjját . világháború kezdeti szakaszában időről-időre fel-felvillant néhány nagyobb nyugati gondolkodó elméjében (pl. Az ún. a ki előttem lett. Kétség sem férhet ahhoz. és így állítjuk elő a fehéret. Edgar Cayce). valamint az e népszerű hitre való utalás kiolvasható az Új Testamentum jó néhány sorából: [Ján 1. de megtalálható a messzi északon az eszkimók közösségében is. világháborún keresztül) majd az ezt követő "gazdasági csoda" alatt. a kinek én nem vagyok méltó. ezzel formálva a nagy többség gondolkodását gyakorlatilag megszámlálhatatlan évszázadok óta..

test az. és születhetik-é? [Ján 3. lélek az. arról teszünk . és annak zúgását hallod. a hová akar.tehát fiatalabb . ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor. nem láthatja az Isten országát. hogy (Keresztelő Szt.) János. mint (Keresztelő Szt.7] Ne csodáld.4] Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember.10] Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy. hogy Jézus ugyan később született le fizikai testébe . Ha figyelembe vesszük. [Ján 3.) János volt az idősebb. Isten fia. és a mi Lélektől született. bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől. de valójában sokkal előbb létezett. [Ján 3. azt mondjuk. de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki.3] Felele Jézus és monda néki: Bizony.8] A szél fú. hisz Jézus.9] Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek? [Ján 3.mint (Keresztelő Szt. bizony mondom néked.11] Bizony. [Ján 3.) János.5] Felele Jézus: Bizony. hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. akkor "csak" arról lehet szó. [Ján 3.megoldjam. [Ján 3. nem mehet be az Isten országába. a mit tudunk. és nem tudod ezeket? [Ján 3. [Ján 3. a ki Lélektől született. és a mit látunk. bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik.6] A mi testtől született.

bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett. ha a mennyeiekről szólok néktek? Számunkra úgy tűnik. és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.56] Ábrahám a ti atyátok örvendezett. láta egy embert. a lélek halhatatlanságára vonatkozó tétellel oldható fel. [Ján 9. hisz ha nem létezne reinkarnáció. látta is. s ezt annyira nyíltan teszik. E paradoxon csak a reinkarnációban elismert. hogy még különösebb kiegészítésre sem szorul. hogy vakon született? [Ján 9. én vagyok. mondván: Mester. Ha vakon született.57] Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy. [Ján 9. a . mimódon hisztek.bizonyságot.3] Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett.12] Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek. a ki születésétől fogva vak vala. [Ján 3. sem ennek szülei.1] És a mint eltávozék. hogy éppen az újraszületés lehetőségeit vitatják meg. hanem.2] És kérdezék őt a tanítványai. és Ábrahámot láttad? [Ján 8. és örült. hogy meglátja az én napomat. ez-é vagy ennek szülei. [Ján 8. akkor csak valamelyik előző életében elkövetett vétkért bűnhődhet! De elegendő mindössze csak a reinkarnációra való utalást figyelembe venni. [Ján 8.58] Monda nékik Jézus: Bizony. ki vétkezett. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

kik éveken keresztül minden nap a szavait lesték. s azok nem ismerték fel? Lehet.13] Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás. hogy az ún. és látá Jézust <ott> állani. egyiket fejtől. hogy az elkövetkezendő negyven napban nyugodtan sétálgathatott ellenségei előtt. [Ján 20. mert meghallgattatott a te könyörgésed. és az . feltámadás maga nem más. és nem tudja vala. Végeredményben beszélni csak a létezőről lehet! [Ján 20. mint az újraszületés? [Luk 1. hova tették őt. [Ján 20. hogy azért. [Luk 1. másikat lábtól. a hol a Jézus teste feküdt vala.17] És ez <Ő> előtte fog járni az Illés lelkével és erejével. és nem tudom.11] Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. behajol vala a sírba.kérdés el sem hangozhatott volna.13] És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat. hátra fordula. sőt ellenségei sem)? Hogyan lehetséges az.14] És mikor ezeket mondotta. mert új testben született újra? Lehet. és nevezed az ő nevét Jánosnak. hogy Jézus az.12] És láta két angyalt fehér ruhában ülni. [Ján 20. A míg azonban siránkozék. Vajon miért nem ismerte fel saját anyja (tanítványai. nem ismerték fel? Hogyan lehetséges az. hogy Mária a szülőanyja nem ismerte fel? Hogyan lehetséges az. és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat. hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. hogy tanítványai.

hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. hogy elképzeléseink szerint általános. és egy új asztrális testet.a gondolat test -.ami a számára a legalkalmasabb a ledolgozandó karmája . hogy általános értelemben . hogy valamely más burokban (testben) lakjék. Ekkor Urunk biztosítja számára a legmegfelelőbb öntőformát . hogy Keresztelő János nem más. ha úgy tetszik spirituális test) lakik. Az elmúlt élet eredménye . az újraszületés (reinkarnáció) és a lélekvándorlás elnevezések olyan lételméletre utalnak. mint Illés (Éliás) reinkarnációja. A halál órájának elérkeztekor egyedül az éterikus test foszlik szerte a fizikaival.engedetleneket az igazak bölcsességére. Mi is az újraszületés? Mi úgy gondoljuk.továbbmegy. Ez túléli a fizikai burok (test) halálát. Talán nézzük meg. azaz elvi síkon. mely szerint a látható anyagnak egy formájában (fizikai test) egy finomabb forma (a lélek.eltekintve az ezotéria tanításaitól -. hogyan is mehet végbe a halál utáni újraszületés. majd közvetlenül felbomlása előtt. az megformál egy új mentális.vagy egy bizonyos idő múltával . Ez idő alatt az általa tárolt tapasztalatok feldolgozásának. átadja az így nyert (kiértékelt) eredményeket a spirituális testnek. s azonnal . és azok szétválogatásának folyamatán megy keresztül. Utalás arra. még jelentős ideig megmarad. Amint az újraszületés ciklusa eléri (elérkezik az idő) a spirituális testet.

vagy ehhez hasonló típusú családhoz vonzódik. Vegyünk alapul. a kizárólagosan csak önmagára vonatkozó vágyak. . például egy önző személyt. majd ezt követően épül fel az ún. A fizikai test ebbe az éteri mintába épül be . E formák elkerülhetetlenül körülötte csoportosulnak. ez szolgáltatja majd a mintát a megfelelő időpontban a következő fizikai test számára. bűnöző típusú agy.teremtő .arra kezd hajlani.megvalósításához -. olyan szülőkhöz. és mivel jelleme már önző formátumúvá keményedett. Amint e megfelelően előkészített "fizikai eszköz" alkalmassá válik képességei begyakorlására. azaz újraszülethetik.hisz nincs más választása -. anélkül. akik fizikailag képesek számára olyan . lehetővé válik számára a fizikai síkon való megnyilvánulás. remények. hogy mások igényeit figyelembe venné. Amikor eljön az idő meghal. ki állandóan az önzés. éterikus hasonmás. mely fizikailag a legalkalmasabb e durva módon megnyilvánuló vágyak kielégítésére. Ezért leginkább ilyen. tervek gondolatformáit hozza létre. ami hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.anyagot biztosítani. újra és újra visszahatnak rá. hogy lelkiismeret-furdalás nélkül szolgálja önmagát. ugyanakkor teljes mértékben hiányzik belőle a közösségi értékrend elfogadására irányuló készség.egy aránylag rövid idő alatt . és ő . az agy pedig felveszi azt az alakzatot és formát. Véleményünk szerint szélsőséges esetben hasonló módon jöhet létre az ún.

például egy olyan embert. mely képes számára olyan tiszta minőségű . a mások jólétére vonatkozó. Így jöhet létre lépésről lépésre a lélek fejlődése.teremtő . Ne feledjük. önfeláldozó hajlamok megnyilvánítására alkalmas fizikai agyat adnak.Vagy vegyünk alapul. mely beépülve az éteri mintába. a mások javát célzó gondolatformákat hozza létre. amikor meghal. de folyamatosan szeretetet áraszt magából. hogy mivel az utoljára leélt élet uralkodó irányultsága a döntő. jelleme lényegileg önzetlenné vált. A születendő gyermek pedig a leggyengédebb érintésre is megrezzen. a másokat megsegítő. Visszatérve a földi életbe olyan családhoz vonzódik. hogy mások jólétét a magáé elé helyezze és így. ki folyamatosan az állandó önzetlenség. és ezek igénye irányítja a következő fizikai megnyilvánulásokat. így visszahatnak rá. Rövid időn belül szokásává kezd válni az önzetlenség. Az e közben bekövetkezett nyereségek és veszteségek eltávolíthatatlanul rögzülnek az asztrális és a mentális formákban.anyagot szolgáltatni. megszokja. Mivel ezek a gondolatok állandóan körülveszik őt. a fejlődés negatív irányú is lehet! Természetesen e fenti "sablonos" újraszületéseken kívül létezhetnek ettől eltérőek is: . Ebben az esetben a durva ösztönök megnyilvánítására alkalmas fizikai alapok teljes mértékben hiányoznak. egyik személyiségen keresztül a másikig formálódik.

37] Megrémülvén pedig és félvén. a mint látjátok. Ennek nagy valószínűséggel karmikus oka lehet. valamint beszédeinek tartalma alapján. Így csak később azonosíthatták rá jellemző mozdulatai (pl. hogy az új testnek kezén. hogy nékem van! [Luk 24.a gondolattestet megtartva -.39] Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat. De az is előfordulhat. hogy az újra leszületés nem csecsemőtestbe valósul meg. azt hivék.).Előfordulhat. és monda nékik: Békesség néktek! [Luk 24.38] És monda nékik: Miért háborodtatok meg. hogy valami lelket látnak. hogy az illető lélek a fizikai test halála nélkül. és lássatok. hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem.36] És mikor ezeket beszélék. születik újjá. és miért támadnak szívetekben okoskodások? [Luk 24.stigmája . kenyérmegszegés. a fizikai testének halálát követő harmadik napon. hogy a lélek elérte az e fizikai létre vállalt fejlődési . így nem is ismerhették fel azonnal. sem testén nem volt felfedezhető a megfeszítés egyik jellemző sérülése . A felismerést az is nehezítette. megálla maga Jézus ő közöttök. stb. Mivel a feltámadás véleményünk szerint újraszületés . ugyan abban a fizikai testben .sem: [Luk 24. mert a léleknek nincs húsa és csontja. Véleményünk szerint ez történhetett Jézus lelkével is. megmutatá nékik kezeit és lábait. de felnőtt testben jött létre.40] És ezeket mondván.egy másik. [Luk 24. viselkedései. mégpedig az. lábán.

Szó sincs erről! Véleményünk szerint lélek nélkül emberi élet nem létezhet! Urunk jóvoltából a szükséges mennyiségű lélek minden esetben rendelkezésre áll. Azt. Következésképp . és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. a kik követtetek engem. KARMA . azaz maradéktalanul teljesítette vállalt feladatát. igényelnek. Ezek azok a bárki által könnyen befolyásolható. ugyanis vizsgálataik alkalmával nap. gyenge egyéniséggel rendelkező személyek. hogy létezniük kell lélek nélküli emberi testeknek. [Mát 19. hogy ti. a napjainkban igen elterjedt. előző életek kutatásával foglalkozók is bizonyíthatják. mint nap találkoznak igen fiatal. hanem újjászületésről beszélünk.28] Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek. az újjá születéskor. kik gyakorlatilag állandó jelleggel irányítást. hogy léteznek újszülött lelkek. mint amennyien meghalnak. a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe. De ebben az esetben már nem reinkarnációról (újraszületésről). ha úgy tetszik oktatást.szintet. ti is beültök majd tizenkét királyi székbe.egyes elképzelésekkel szemben nincs megszabva (lekorlátozva) a szabad lelkek száma. akár első leszületéses lelkekkel is. sokan ebből azt a téves következtetést vonják le. Mivel többen születnek.

hogy a "törvények világát" éljük. Ez teljes mértékben igaz a karma törvényeire is. s éppen megmásíthatatlanságuk biztosíthatja sikerünket. hogy adva van egy újonnan létrehozott és frissen füvesített park. ha azt állítjuk.célunk elérése érdekében . melyet . azt tapasztalhatjuk. oda visz minket. Nem állunk messze a valóságtól. s hogyan alakulnak ki törvényei? Ha végiggondoljuk. és oda sodor. hogy . Végeredményben mi is az a karma.érzéseink szerint gyakorlatilag általunk megmásíthatatlan törvényekkel vagyunk körülvéve. hogy ennek éppen az ellenkezője igaz! Ez a hatalmas erő . és nem ellenük dolgozunk. Számunkra beláthatatlan erőtartalékaiból mindig kiválaszthatjuk azt.szükségünk van. hogy a tehetetlenség érzése uralkodik el rajtunk: mintha egy rajtunk kívül álló hatalmas erő markában éreznénk magunkat.ha sikerül megértenünk -. amelyre az adott pillanatban . amely magával ragad. amilyen mértékben megértettük azokat. mihelyt tudásunkat felhasználva velük.Ma már egyértelműen elfogadott tény. Ha ezt a tényt a maga valójában is elismerjük. nagyon hasonlít egy szokás. illetve egy bizonyos szokásrend kialakulásához: tegyük fel. ahová csak mi akarjuk. ahová éppen csak akar. ugyanis a természet minden létező erejét oly mértékben használhatjuk. A természet ellenállhatatlan erejét csak engedelmességgel hódíthatjuk meg! Ezen erők azonnal rendelkezésünkre állnak. s mi több. valóságosnak is látjuk.

hogy az elme egy idő után nyűgnek kezdi érezni ezt a szokás(rende)t. hogy ez hogyan nyilvánulhat meg a karma szempontjából: tegyük fel. De nézzük meg. Az így. azaz kialakul egy helyi szokásrend. hanem egyszerűen megvárják. ami mögött nincs múltbeli (új lélek) tevékenység. gyakorlatilag "tiszta lap".talál.kitaposott nyomvonalba . majd a már kitaposott ösvények nyomvonalát felhasználva alakítják ki a gyaloguta(ka)t. hogy kapunk egy olyan kész elmét. ahogyan egy ilyen elme az általa birtokolt tökéletes szabadságban de spontán módon működik. melyek a körbevezető utak hosszát hivatottak lerövidíteni. spontán módon kialakult szokásrendet a park teljes felszámolása nélkül lehetetlen megvátoztatni . gondolatszokás alakul ki. amíg kialakul a helyi szokásrend. Könnyen elképzelhető. bármilyen módszer(eke)t is alkalmaznak a park gondozói. hogy idővel az elme öntudatlanul is ebbe a gondolatba . s erői ide fognak összpontosulni.gyalogút vesz körül. Pár nap elteltével elkerülhetetlenül kialakulnak a parkot átlós irányban átszelő csapások. mely akadályozza . Miután ezt sokszor megismétli. előbb vagy utóbb ún. Az e törvényszerűséget ismerők az új park útjait ezért nem is tervezik meg előre. Ez egy olyan határozott körvonalakkal rendelkező szokás(rend). és hoz létre különféle gondolatformákat működése során.más irányokat kijelölni -. az akarat minden tudatos és szelektáló tevékenysége nélkül. Tegyük fel.

ambíciót. tudást keresők. így szeretetet. a részegség. De megvizsgálhatjuk a karma létrejöttét a mentális képen keresztül is. ezért a saját maga által kialakított korlátok között (e korlátok között megtartva szabadságát) dolgozhat ellene. s a bekövetkezett halál után a lélek mindezeket magával viszi az asztrális világba. gyengédséget. mások gyengék. ha a formát megkapva. a falánkság. mind erősségükben és meghatározottságukban változhatnak. Az ember élete során számtalan mentális képet hoz létre. Ezek közül némelyek erősek. együttérzést. büszkeséget. ez az öntudat tömve van ezekkel a mentális képekkel. Mivel minden léleknek saját öntudata van. éppen csak létrehozza az értelem azokat. Némelyek szellemi törekvésűek. a zabolátlan vágyaktól fűtöttek. melyek teljes . Halálakor a lelket ezeknek a mentális képeknek tömegei veszik körül. kiválasztódnak az éteri testmás összeállításához azok az elemek.fejlődésében. majd az után el is felejti. kapzsiságot hordoznak. némelyek tisztán intellektuálisak. némelyek érzelmiek és szenvedélyesek. odaadást. Kezdeti karmáról akkor beszélünk. Viszont ezek a mentális képek az egyes életciklusok során mind tulajdonságaikban. valamint az érzékiség gondolatait megjelenítők is. homályosak. amíg el nem éri az általa elképzelt teljes szabadságot. De ugyan így megtalálhatók a testi gerjedelemtől. dühöt. világosak.

a lélek egyre jelentősebb és jelentősebb ismeretanyaggal léphet elkövetkezendő inkarnációs szakaszába. Természetesen az egyén eleinte sohasem szabad. Ha egy fiatal lélekről van szó. így családot .szülőt . csak keveset nyerhet az első életek során. családba. Tehát az elképzelésekkel ellentétében nem a szülők választanak gyermeket.a fenti kört írja le: az elme készíti. Így ez az éteri testmás a lélek által olyan megszabott karmikus eszközzé válik.mértékben megfelelnek azoknak a tulajdonságoknak. Ez a minta lesz elhelyezve (leszületés) abba az országba.az előző elme . mert különféle "bilincsekkel" megterhelve jön a világra. amelyeket saját maga . és használat közben megpróbálja szétfeszíteni. mely egyaránt megadja neki a képessége kifejezéséhez szükséges alapot. de a folyamat . így az újraszületés sem képes sok "termést" aratni. viseli. mivel a lélek fejlődésének korai szakaszai tanulás szempontjából nagyon lassúak. amelyek rajta keresztül fognak kifejeződni. mely a legalkalmasabb környezetet nyújtja az adott élettartam számára kimért karma működéséhez. E lassú életnapok nem képesek sok "magot" elvetni. és a múltbeli kudarcai és elszalasztott lehetőségei által megszabott korlátokat is.minden egyes bilincsre vonatkoztatva . fajba. társadalmi környezetbe. hanem a gyermek választ a karmájának megfelelő környezetet. Ahogyan képességei fejlődnek. .is.készített a múltban.

bizonyos veleszületett mentális képességeket hoz magával. de nem különösebben nagyszerű jellemmel rendelkezik. az erkölcs pedig nem más. önmagát irányító lény és belátja. és neki ebből a lehető legjobbat kell kihoznia. S végül aránylag jól megformált és végeredményben egészséges fizikai testtel. szabad lélek.s tesz is érte -. s idővel ledöntheti azokat a falakat. Megérti. Idővel megérti. mint ahogyan saját magára. saját jellemének formálásánál. Ezek az ő pontosan kijelölt korlátjai. Az az ember. és a rossz. aki immár tudatosan nekilát jövője építésének. Ugyanakkor szenvedélyes természettel rendelkezik. hogy Ő van a dolgok középpontjában. Viszont Ő mindig önmaga marad. Ő egy élő. azonos arányban egyaránt megtalálható a jó. mint az életvitelre alkalmazott tudomány. de tételezzük fel.Ha egy ember megérkezik e világra. hogy éppúgy hathat a körülményekre. hogy a mindennapi életében úgy közömbösítheti legegyszerűbben a rossz eredményeket . el is fogja érni. Egy korlátokkal körbevett körön belül kell maradnia mivel nem tud kilépni -. Megtapasztalja. bármennyire is vágyik a szabadságra. Tudása növekedésével rá fog jönni. tevékeny. s ebben kb. tudásában is gyarapodik. amiket végső soron önmaga épített. hogy ezek a hozott képességek átlagosak. Önmagán kívül nincs "börtönőre"! Akarhatja a szabadságot. és ha azt igazán akarja . hogy a törvények (mindegyik) a természet alapvető elvein alapulnak. hogy sokkal többet is tehet.

tehát egy jó erőt indít el ugyanabba az irányba.. De ha a gonosz gondolatot. egy másik ember gonosz gondolatot küld feléje. akkor a két gondolatforma . A tisztaság eltörli az aljasságot. senkit nem kímélő kapzsiságot. nevezetesen a mozgás törvényéhez! Tételezzük fel. úgy válik ez a tevékenység határozottá és céltudatossá. hogy egy test egy meghatározott irányú és sebességű mozgást végez. ami karmikus kapcsolatot teremtene a bántalmazás elindítója és a között. a test mozgása azonnal megváltozik. Állításunk igazának bizonyítása érdekében talán forduljunk a fizikához. a tudással bíró ember pedig az igazság formáit küldi ellenük. Megtanulja. hogy a gyűlölet az együttérzés és a szeretet által megszüntethető. de más irányba tartó erővel hatunk rá. Ahogyan nő a tudás. mégpedig úgy. Így semmisül meg a rossz karma a kezdet kezdetén.összeszaladva megerősödve. Ha pl. hogy a rossz eredménynek pontosan megfelelő. és egymást támogatva telepszik meg benne karmája kijavítandó részeként. hogy a test mozgása a továbbiakban a .amelyek valamely rossz cselekedetből következnek -. aki azt megbocsátásával megsemmisítette. és semmi sem marad. és ez által megsemmisíti. Ha most egy általunk létrehozott.mint két vízcsepp . a széttört forma szétoszlik. és annak rosszindulatú formáit az együttérzés erejével fogadja. a jótékonyság pedig az önző. de ellentétes polaritású. és Ő azt ugyanolyan fajtájú gondolattal fogadja. A hamisság megtévesztő formái az asztrális világba áramlanak.

azonnal tapasztalhatjuk. hogy még ebben az életükben ledolgozhassanak olyan karmikus feladatokat. Talán nem árt. Pl. nemzetek. Ha a karma formálására alkalmazzuk ezt az alapelvet. mely lehetővé teszi a katasztrófa által érintett személyeknek. csak a törvény alkalmazása a tudás segítségével. Az új haladási irány dacára egyik energia sem vész el. hogy milyen irányban és mekkora erővel szükséges megütnie egy mozgó testet ahhoz. hogy szó nincs a karmával való összeütközésről. hogy a test haladási iránya immár egyik erő irányába sem mutat. Innen ered az a "véletlennek" nevezett körülmény. Akár előny is származhat. családok. Mint látható. melyekre talán csak több újraszületéssel később került . ebben nincs semmi "törvényellenes". "mindössze" annyi történik. hogy az mozgásának irányát a személye által kívánt irányba módosítsa. hanem azok eredőjét követi. csoportkarma következményeiben is. egy természeti katasztrófából. mivel a lelkek azon túl. ha pár szót ejtünk még az ún. kénytelenek részt vállalni az ún. Gondoljuk csak végig: fajok. mely látszólag felborítja az egyén karmáját.két erő eredőjének vonalát fogja követni. társadalmi környezet. pl. Mindössze magát a karmikus erőt használjuk a karmikus következmények befolyásolására. egy fizikában jártas személy pontosan ki tudná számítani. hogy saját karmával rendelkeznek. hisz végeredményben Ők alkotják e csoportokat. csoportkarmáról. amikor működését a tudás segítségével módosítjuk.

Ezek után már könnyű belátni. aki veti. Mivel ez a Te életed. hihetetlenül. Ha csak kevés magot vetett . de szintén Ő az. aki arat. hogy a végeredményben általad megszabott feladatokat nem ruházhatod át. saját tartalékait gazdagítja.. mint amikor egy munkás kimegy a földekre. melegben. amit vetés közben viselt. bár a ruha (fizikai test). hogy belőled . hidegben.. De ez a munkás egyúttal a tulajdonos is. hogy ily módon megváltsd őket. ő lesz az. este pedig hazatér. amikor aratni indul. Ezért az is lehet. De nem feledkezhetünk meg arról sem. de mégis Ő az. és aratja is a karmát.. aki elvetette a magot. napsütésben. aki betakarítja a termést. Ő az a munkás. és az újságok arról számolnak be. hogy: ". és Ő az. igen csak elkophatott." Összegzésképp. aki vetett..volna sor.vagy rosszul választott vetőmagot -. és munkájának minden eredménye saját magtárait tölti meg. kizárólagosan csak Te élheted le! Sőt! Más helyett sem vállalhatsz át az Őt terhelő feladatokból. ki gyenge termést fog betakarítani. talán foglaljuk össze a karmával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: A karma és annak beteljesülése olyan. ezeket csak és kizárólagosan Te oldhatod meg. csodával határos módon menekült meg XY. hogy ilyenkor szokott megtörténni a "csoda". és keményen dolgozik esőben. hogy már új öltözékében (újraszületés) arat. Ezért: "Egyetlen fekélyes beteg helyett sem fekhetsz rá a műtőasztalra. hogy a lélek az. Ne feledd.

mintegy negyvenévi kutatásra ösztönözte. az aura.véletlenül túl közel került egy áram alatt álló nagyfeszültségű elektródához. Az így keletkezett fényképen nemcsak a keze. Ez a levegőszennyezésnek. Munkássága során tapasztalt legkülönösebb jelenség a "fantomlevél-effektus": ha egy élő falevelet megcsonkítunk. Ez további. s e véletlen tevékenység azonnali kisülést okozott. mely saját belső energiájának kisugárzása -. E belső energia kisugárzása csak kevesek számára látható direkt módon. bizonyos érzékeléseink teljes elvesztésének tudható be.. azt tapasztaljuk. hanem a belőle kisugárzó energia "képe" is megjelent.vágják ki a fertőző sebet.ha úgy tetszik egy olyan energiamező. az egyéni érzékenységünk tompulásának.. A régi időkben sokkal többen voltak képesek látni az aurát." AZ AURA Minden élőlényt és élettelen tárgyat körülvesz egy energiaburok . Munka közben különös jelenséget tapasztalt: keze .amely előtt történetesen egy filmlemez helyezkedett el . Az élőlényeket körülvevő finom. s a civilizáció "vívmányainak" eredményeként. talán elektromágneses teret először egy szovjet mérnöknek (Szemjon Kirlian) sikerült véletlenül rögzítenie fényképen. majd közvetlenül utána Kirlianeljárással lefényképezünk. mint napjainkban. hogy az .

Természetesen nem kizárólagos a vallás és istenhit. . Viszont sok betegségnek nem a tünet helyén található a gócpontja. de következésképp könnyebben gyógyul. annak a beteg testrésznek megfelelő helyen sérül az aurája. hogy még évekkel a betegség gyógyulása-túlélése után is észlelhető volt az aurában . infarktusos betegeknél).főként spirituális állapotától . hogy felvétel közben a kívánt testrészen nagyon nagy feszültségű. más és más kiterjedésű auraréteggel rendelkezik. Következésképp.függően.belső energiával rendelkező egyén nehezebben betegszik meg. de minimális erősségű áramot vezetnek át.általunk amputált rész sugárzó körvonala is megjelenik a képen! A Kirlian-fotó alapelve tehát az. a döntő szempont feltehetően a lelki emelkedettség. Megfigyelték (pl. hogy a nagyon vallásos illetve a hívő emberek nagyobb méretű és ezért jobban látható aurával rendelkeznek. Mindenki más és más színösszetételű. a sérült résznek megfelelő testtájon megbetegszik.rendelkező társai. hogy a betegség nem az aurában észlelt energiahiány mögöttes helyszínén fog jelentkezni.bár sokkal halványabban a sérülés. aki megbetegszik. Az aura testi-lelki egészségünkkel is szoros kapcsolatban áll. Így fordulhat elő az. így és ezért az is előfordulhat. A nagyobb aurával .belső energiával . Akinek sérült az aurája. a lélek fejlettségétől . mint kisebb aurával . hanem egy másik testtájon.

Tapasztalataink szerint az egészséges. míg a másiknak az Ő saját körülményei között a 2. kékesfehér színű finom "energiapaplannak" fogható fel. ezért ezek sok . A különleges képességekkel. egyes esetekben a végtelenhez közelítő aurával is rendelkezhetnek. félelem) betegítő hatásúak is lehetnek a fizikai testre nézve. pl.ha úgy tetszik indulatok -.5-5 méter közé tehető. illetve a kiemelkedően magas lelki emelkedettséggel rendelkezők igen nagy. hogy minden ember testének más és más méretű aurára van szüksége. egy konkrét személy aurája 2. Így az egyik személynek. Ezen érzelmek . hanem úgy. Az ember aurája több rétegből álló. Érzelmi test: a különféle. hogy ha pl. mintsem ahogyan megjelenne a fizikai tünet. nagyon érzékeny energiahálók összessége: Éterikus test: tulajdonképpen egy pár centiméter vastag. de minden esetben az aktuális érzelmek különféle színek felhőiként jelennek meg ebben a rétegben.5-5 méter között "lélegzik".5 méteres aura felel meg a legmegfelelőbben. A fizikai test esetleges megbetegedései olvashatók ki mindenkori állapotából. átlagosan 5 méteres aurára van szüksége a minden napok elviseléséhez. Ez nem úgy értendő. akkor minden rendben van. ugyanis itt előbb jelenik meg az elváltozás. (például düh. különösebb képességekkel nem rendelkező ember aurájának mérete 2.

hogy téved-e valaki. és ha igen. az újraszületés. Nem hinnénk azt. Sőt egyes teóriák szerint kilenc. Spirituális testek: itt találhatók szellemi síkjaink. Asztrál test: vágyódásainkkal. Kezdetben . illetve még be nem teljesült vágyainkat tartalmazza. Mentális test: a gondolatokkal. A CSAKRÁK Testünkben hét fő energiaközpont található. úgynevezett csakra létezik. Felnőtt korunkra tökéletesen elfeledtük e képességeinket. Mivel a legtöbb bizonyítható elképzelést az indiai felfogás és tradíció adja. melyek a világegyetemmel kapcsolnak össze bennünket. amikor az energiaközpontok számának kérdése kerül szóba.információt biztosítanak a hozzáértők számára. Gyakorlatilag jellemünk részletes leírása fejthető meg általa. mely szerint hét energiaközpont.pl. azaz hét csakra létezik. az aurák . mely központok energiaszintje aránylag egyszerű módon mérhető is. még láttuk. láttuk. hogy a mi feladatunk lenne eldönteni. és végül de nem utolsósorban az Isteni kapcsolat lehetőségei. a halál. talán célszerű . a gondolatformákkal és a tudatműködéssel áll kapcsolatban. és érzékeltük a belső energiák . A teremtés.életünk hajnalán -. éreztük érzéseink rezdüléseit. akkor ki.kisugárzását. illetve tizenkét fő energiaközpont.

megbetegítve azt. Személyes tapasztalataink szerint viszont adott esetben mindkét állítás akár igaz is lehet. gócokat képeznek a test meghatározott területein. A különböző tanokban található leírások nagyjából azonos helyre helyezik a csakrákat. A hét csakra a törzs és a fej kitüntetett és egyben meghatározott pontjain található a test tengelyvonalában.az elszenvedett energiahiány miatt -. hogy ezek bármelyikének alulműködése . az alap-csakra (gyökér-csakra) a . a kínaiak hüvelykujjnyi méretre utalnak. felboríthatja az élet egyensúlyát. azaz betegségeket okozhat. hogy az elnyomott-elfojtott érzések ún. Viszont a csakrák méretében felfedezhetők kisebb-nagyobb eltérések. század végén felismerték.mint pl. Mivel mindegyik csakra az ővele szomszédos csakrákon kívül a test több pontjával .a továbbiakban ezt az elvet követnünk. forgó energiatölcséreket képezve. mintegy összefüggő láncra fűzve a csakrákat. Az egyetemleges élet-energia a gyökér-csakrából kiindulva halad a korona-csakra irányába.is kapcsolatban van. ugyanis méréseink szerint a csakrák egyénenként eltérő méretűek lehetnek. Belátható. ez a kapcsolat alkotja a "működő egész"-et. míg mások . Az első csakra. E megfigyelések teljes mértékben és hajszálpontosan fedik az indiai csakrákkal kapcsolatos tanokat. Már a XIX. Egyes leírások például egy alma nagyságához hasonlítják.szervével .

A munka. Betegségek: aranyér.hátgerinc alsó végénél. étkezési zavarok. A második csakra a nemi szerveknél (szex-csakra) található. eleme a víz. bélgyulladás. az energia. hideg végtagok. Irányítja-szabályozza viselkedésünket kapcsolatainkban. E energiaközponton keresztül tapasztaljuk meg. Az epehólyag működését befolyásolja. de ugyan ez a csakra a kreativitás csakrája is. Betegségek: bélgörcsök. hereproblémák. az aktivitás elsődleges mozgatórugója. székrekedés. A harmadik csakra kissé a gyomorszáj alatt (köldökcsakra) helyezkedik el. a fark-csontnál helyezkedik el. méhproblémák. petefészekciszta. Ez az energiaközpont felelős a fizikai erőnlétünkért és vitalitásunkért. és a hasnyálmiriggyel van közvetlen kapcsolatban. s így távolról szabályozza az . a hivatás. hajhullás. eleme a föld. kóros elhízás. A színe általában vörös. felfúvódás. sajátítjuk el a menekülés vagy harcreakciókat. a vesékkel. és ez által a szaporodásban. és a hátgerinccel. a prosztata megbetegedései. Közvetlen kapcsolatban van a mellékvesével. orgazmus-problémák. gombás fertőzés. impotencia. A színe általában narancssárga. fogínygyulladás. gerincpanaszok. hasmenés. A gyökér-csakrával együtt felelős az emberi szexualitás örömeiért és problémáiért. a nemi életben. mellbetegségek.

Az önkifejezés.idegrendszert is. ezért a köznyelv általában torok-csakrának nevezi. szorongásra és elnyomott agresszióra vezethetők vissza: cukorbetegség. eleme a tűz. A negyedik csakra a szívnél (szív-csakra) található. valamint a csecsemőmiriggyel áll szoros kapcsolatban. mint szerv. eleme a levegő. A színe általában sárga. a . A test energetikai középpontja. a nyakkal. melyek aggodalomra. és a vérkeringést irányítja. és a szívvel. A szeretet központja. Elsősorban a légzéssel. de hozzá tartozók még: a szem. a beszéddel és az önkifejezéssel kapcsolatos. E csakrához olyan betegségek tartoznak. Betegségek: az immunrendszerrel és a vérkeringéssel kapcsolatos betegségek. epepanaszok. gyomorfekély. a hangszálakat. és végül maga a szív. A köldök-csakra szenvedélyeink és saját énünk irányítója. Az ötödik csakra a toroknál található. A pajzsmiriggyel. valamint az immunrendszert szabályozza. és a szájjal van közvetlen összefüggésben. emésztési problémák. Irányítja a tüdőt. a hörgőket és az anyagcserét. epe és májbetegségek. Az érzelmi érzékenység és személyes erő központja. a látás. A szívet. félelemre. az antitestképzés. a gyomor és a máj. a vér minőségét. mint szervvel. a fehérvérsejtek képzése. A színe általában zöld.

az orr. A torok-csakra a szex-csakrával igen szoros kapcsolatban áll. látászavarok (rövid és távollátás. ezért az agy alsó részét. A lélek színhelye. kancsalság. A korona-csakra a legmagasabb tudati szintet szimbolizálja. a kutacsoknál található. torokfájdalom. a fül. A szexcsakra a test ösztöni részét. Az elnyomott érzelmek elzárhatják a torokcsakra energiáját. az elmélkedés irányát. az intuíciót. és a bal szem irányítását végzi. A hetedik vagy korona-csakra (esetleg fejtető-csakra) a fejtetőn. míg a torok-csakra pedig az intellektuális. A hatodik csakra vagyis a harmadik szem (esetleg homlok-csakra) a homlok közepén. de alkalmanként a vörös és a kék kombinációjaként jelenik meg. Ezen belül az egyik legnagyobb feladatának tekinti azt. Betegség: beszédproblémák. szimbolikus részét irányítja. A színe indigókék. kötőhártya-gyulladás). Az agyalapi miriggyel áll közvetlen kapcsolatban. Nem tartozik hozzá elem. hogy tudjunk nevetni önmagunkon. rekedtség. az idegrendszert. eleme az éter. köhögés. Ez vezérli a meditációt. a két szemöldök között található. Betegségek: folyamatosan visszaköszönő fejfájás. A színe általában kék. A .kommunikáció és az értékítélet központja. Itt halljuk meg a külső és a belső hangokat. A harmadik szem a nevetést is irányítja.

Végeredményben nagyon hamar találkozhatunk egy ilyen vámpírral: mindössze a tükörbe kell belenézünk. Mindannyiunknak szüksége van arra. viszont a valóságban az energiavámpír bárhogyan is megjelenhet. Színét általában ibolyaszínűnek. A vámpír szó hallatán rendszerint egy nagyfogú. Betegségek: általában lelki. depresszió. A teljes felszabadultság.tekintetű vámpír képe ötlik fel bennünk. amikor az energia elszívása nem zavar . valamint a jobb szemet irányítja. Abban az esetben. de néha fehér fénynek láthatjuk. Ugyanis mi mindannyian energiavámpírok vagyunk. állatoktól vagy éppen növényektől. hogy "elszívjon" egy kis energiát más emberektől. ahogyan a tudatunkban él. de úgy biztosan nem. Tehát ez egy teljesen normális hétköznapi folyamat. csak különböző mértékben. ENERGIA(VÁMPÍR) Energiavámpírnak nevezzük azt az embert. ki "elszívja" a másik (élet)energiáját.tobozmiriggyel áll közvetlen kapcsolatban. Eleme nincs. E csakrán keresztül lehet felvenni Teremtőnkkel a "kapcsolatot".leginkább egy eszelős . esetleg személyiségváltozások (parkinsonkór. epilepszia) fordulhatnak elő. pszichés eredetű betegségek. alzheimer-kór. szúrós . A felső agyat. az abszolút szabadság tudatának az állapota.

Ezen túl energetikailag "fogyatékos" emberek ők. Biztosan volt már alkalma olyan beszélgetésen részt venni. hanem amire valaki másnak van szüksége. Az "igazi" energiavámpír eredendően lényegesen gyengébb nálunk. amikor dolgozni megyünk a munkaadó vagy az állam részéről megnyilvánuló energia-vámpírizmus hivatalos formájáról van szó. Az energiavámpírok az esetek túlnyomó többségében boldogtalanok. amikor is egy végigbeszélgetett éjszakát elemezve alig tudott visszaemlékezni arra. De mindez megtörténhetett éppen fordítva is! Végeredményben. mivel az elszívó fél nem csak elveszi a másét. Ez normális esetben úgy történik. viszont maradandó benyomásai szerint mégis igen jó érzések maradtak meg az együttlétről. hogy az emberi érintkezés nem annyira az információk. s ha ennek megfelelően viszonyulunk hozzájuk. mint inkább az energiák cseréjéből áll. Biztosan megélt már olyan szituációt. akkor már világossá válhat számunkra. Véleményem szerint a munka nem más. lényegében természetes energiacsere történik. E beszélgetés valódi oka "mindössze" az energiacsere volt. amire nekünk. ahol valójában semmiféle információcsere sem történt. hogy az általuk gyakorolt . mivel energiahiányban szenved. Ugyanis a munkahelyen nem egészen azt tesszük. hanem sajátjából is ad egy részt. a velünk való energia-kapcsolat oldja meg energiahiányát.másokat. s reményei szerint. hogy valójában miről is volt szó. mint energetikai prostitúció.

Ha semmiképp sem kíván. A sikeres védekezéshez meg kell tanulnunk az alapigazságot: az energia-vámpírizmus normális jelenség. vagy csak egyszerűen sorsára panaszkodik. Ha mégis kárt okozott.hisz a problémát nem Önnek kell megoldania -. amire valójában saját magunknak is szükségünk van. akkor a folyamat teljesen veszélytelen. illetve tud megváltozni. ha valaki elsírja Önnek a bánatát. akkor tanulja meg a támadás időben történő kikerülését. s hogyan ne engedjük meg elvenni tőlünk azt. s ugyanakkor meg akarja védeni magát a támadásoktól. Ha önnél minden rendben van. türelemmel hallgassa végig. akkor valamit igen gyorsan meg kell változtatnia. ha felismerjük az agressziót. Az illető már a kellő mértékű türelem láttán is megkönnyebbül. A legmegfelelőbb az. akkor az energetikai támadás nem okozhat kárt. bosszúságot vagy gyengeséget érez az ember. Pl. Ha nem törődünk vele.energetikai agresszió esetén hogyan tartsuk vissza felháborodásunkat. Legfeljebb pillanatnyi ingerültséget. mivel agresszió nélkül nincs valódi kommunikáció. Nem is maga az agresszió a veszélyes. és véleményünk szerint agresszió nélkül nincs igazi szerelem sem. De soha se adja át magát a teljes együttérzésnek . s meg se próbálja beleélni magát a panaszkodó helyzetébe! Ne legyen rezonátora a boldogtalanság energiájának! Mindössze az információ egyszerű befogadására . hanem a rá adott válaszreakció. és érzelmileg nem reagálunk rá.

törekedjék. megürült kosarába a partner azonnal újabb szemetet rak. és ne engedjen a sugallatnak. Ilyen erőként kell említenünk a föld alatti törésvonalak által kisugárzott energiát. valamint az emberi . a vízereket. de ide sorolhatók az ún. mely ki szeretné provokálni Önből a baj közös átélését. mert ha ezt segítő szándékból mégis megteszi. Ne fogadja el mások "szemétkosarának" tartalmát sem. a Hartmann és a Curry-hálót. ma fizikai realitásnak kell tekintenünk. Az együttérzése által létrejön a kapcsolat a csatornákon (csakrák) keresztül. újabb szemetet pedig már ne rakjon bele. győzze meg panaszkodó társát. s az ennek helyén képződött űrbe pedig az Ön egészséges energiáját szándékszik betölteni. panaszkodó partnere átküldi Önnek problémáinak és esetleges betegségeinek negatív töltetű energiáját. vagy a pozitív energiákat sugárzó helyeket. s ez permanens folyamattá válik. kozmikus sugárzások is. Míg korábban az ilyen erőket csak a hatodik érzékkel megáldott emberek voltak képesek érzékelni. Ha lehet. RADIESZTÉZIA A rezgések óceánja A mérhető energiákat a kutatók a términőség fogalmával jellemzik. hogy a kosarat öntse ki ő maga (Nagytakarítás). Találjon ki más módot a segítségre. A kutatóknak sikerült bebizonyítani létezésüket.

amelyeket geológiai folyamatok. hogy műszerrel közvetlen úton is mérhetővé.[9] A grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézetben Dr. Ugyanakkor a geomágneses mezők változásainak jellegéből egyelőre nem lehet megjósolni. A pozitív energiájú helyek ezzel szemben frissítő. Ezeket közvetett úton mérni is tudják. változások igen csekély mértékűek. Noha ezek az eltérések. ill. de már türelmetlenül várjuk. mérnök tízévi intenzív kutatómunka után kijelentette. azok bonyolult struktúrái.gyakran pozitív energiájú helyek . fák. ill. Noemi Kempe.szervezetre gyakorolt hatásaikat. pontosabban a Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változása. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát. éltető. erővonalak speciális térbeli mágneses mezők. tehát kórokozó hatásúak. energetizáló hatásúak. hogy milyen hatással lesznek szervezetünkre. Templomok. vízerek idéznek elő. fizikus. Ami pillanatnyilag biztosra vehető. ill. az élőlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. Ehhez további kutatások szükségesek. s így egymástól jól megkülönböztethetővé váljanak e sugárzások. A reakció elsősorban a szervezet homeosztázisának változásaiban észlelhető. ill. kövek . ezek az erők. méghozzá a legkorszerűbb technikai mérőberendezésekkel.

N. hogy különleges információs sémákról van szó.kegyhelyeken épült. és sok más híres személyiség foglalkozott radiesztéziával: Goethe. kissé misztikus fényben tünteti fel a jelenséget. Paul Artmann. Dr. Kempe szerint a radiesztézia még alig 200 esztendeje általánosan elfogadott volt. A vízerektől eltérően a kutatóintézet műszerei csak akkor mérik a változást. a helyben mérhető mágneses térerők és a homeosztázis lassan. messze minden ember által készített épülettől. majd miután az élőlény távozik. vagy a nemzetközi hírű sebész. sőt. hogy a helyi mágneses mezők és a szervezet között aktív kölcsönhatás jön létre. minden visszatér az eredeti értékekre. Úgy tűnik. . azonnal jó érzése támad.megváltozik. Max Planck. Természetesen találunk ilyen kedvező energiájú helyeket a szabadban is. de észrevehetően egyes esetekben radikálisan . A téma ma is élő kiváló szakértője prof.különösen kelta . geológiai célból egyes egyetemeken oktatták is. Sok keresztény templom a korábbi pogány . hogy a legtöbb ilyen helyen egyházi épületek állnak. hogy a kelták nagyon sokat tudhattak a föld energiáiról. Ha egy élőlény egy ilyen helyen tartózkodik. Ferdinand Sauerbruch. amikor az említett kölcsönhatás megkezdődik.Amikor az ember belép egy ilyen helyre. de ennek is megvan a magyarázata. Elképzelhető. Néhány neves kutató. Az a tény. A mérésekkel sikerült megállapítani.

Világháborúban több mint 3000 fel nem robbant bombát talált meg radiesztéziás tudása segítségével. A módszert igen széles körben használják és alkalmazzák a geológiában. hogy az emberi test reagál a mágneses térerő legkisebb változásaira. mely szenzorként működhet. az Osztrák Szövetségi Hadseregben még napjainkban is vannak ilyenek. módszerük mégis utánozhatatlan pontosságú. Pálcával dolgozó radiesztéták sok ország hadseregében szolgálnak.építész. a földalatti vizek. Testünk mintegy 70%-a vízből van. amelyek közepében vas atom helyezkedik el. hogy éppen elég olyan anyag található szervezetünkben.az emberi izomzat mutatójának szerepét játszza. az építészetben. Sok nagyvállalatnak saját radiesztéziás szakembere van. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. E jelenség magyarázata az lehet. A . E téren tehát az emberi szervezetnél nincs érzékenyebb műszer. A legérzékenyebb mérőműszer az ember A radiesztéták a kutatóintézet műszereihez képest primitívnek tűnő pálcával dolgoznak. aki a II. vagy akár a kőolaj keresésénél és a gyógyászatban is. akár egymilliárdnyi Tesla értékben is. A pálca mindössze a "műszer" . Bizonyított tény. Úgy tűnik. hanem az emberi szervezet végzi a mérést. hogy a radiesztéziás gyakorlat megelőzte elméletét. Hasonló a helyzet a vörös vértestekkel is. ugyanis nem maga a pálca.

hogy hol érdemes és hol nem tanácsos sátrat verni. és így az élő rendszerek szabályzó mechanizmusaira hatással vannak. vagy épületeket emelni. mint az élet minden egyéb területén. A távmérés is lehetséges Nehéz elhinni. hogy azt az információs mezőt. amelyek kisugárzása. Régen. amikor még nem volt óra. hogy tudatosan is észleljék azt. hogy elvileg bárki lehet radiesztéta. őseink annak hiányában is eléggé pontosan tudták. sőt . teljesen elszennyeztük elektromos. de a civilizáció és a műszaki fejlődés hatására elvesztették e képességüket. mint ahogyan legtöbbünk elvesztette időérzékét. de lehetséges távolról is mérni. amióta állandóan órát visel. azokat a rezgéseket. hogy mennyi az idő. Kegyhelyeiket következetesen olyan pontokon állították fel. Egyes feltételezések szerint az emberi faj ősei igen érzékenyek voltak a környezeti mágnesesség változásaira. Hasonló dolog ez. Rontja a helyzetet. mindenkor jelen vannak körülöttünk. Sajnos e tudásunkat az évszázadok során elvesztettük. Ez azt is jelenti egyúttal.környezetünkben állandóan jelen lévő mágneses mezők finom változásai valószínűleg információként szolgálnak. bár e téren is léteznek természetes őstehetségek. amelyek mindenütt. amit testük érez. energetikai hatása pozitív. elektromágneses rezgésekkel és sugárzásokkal. és azt is tudták.

ún. de a témát kutató tudósok egyelőre nem találtak megfelelő elméleti magyarázatot a jelenségre. és megállapították. valamint a mért területnek az emberi szervezet homeosztázisára gyakorolt hatásának mérésével. hogy óvakodni kell az olyan emberektől. A grazi kutatóintézet e tájékozatlanságon szeretne segíteni. megállapítani. mágneses térerőt mérő elektronikus műszerrel. amikor ilyen műszereket vásárol. hogy bizonyos . Érthető ugyan az emberek igénye. Rengeteg. geopatikus hatásokat semlegesítő és mérő műszer van a piacon. vízér káros hatása alatt állnak-e. és míg egyik kezükkel a vízereket mérik ki. Általános szabályként elmondható. Pedig ez lehetséges! A kutatók bizonyos területeket térképek segítségével is kimérettek. hogy az eredmények a legtöbb esetben megegyeztek a helyszíni mérések eredményével. létezik olyan műszer is.embereket fényképük. A kutatók háromszoros ellenőrzésnek vetették alá a radiesztéziás méréseket: pálcával. és a hálóhely kiválasztásában nyújt állítólagos segítséget. amely a számítógéphez csatlakoztatható. akik meglehetősen nagy összeget kérnek a mérésért. sokat ígérnek. Érthető. a másikkal már kínálják is a megfelelő csodaszert a káros hatás semlegesítésére. A távérzékelés a gyakorlatban működik. hogy az elbizonytalanodott lakosság alaposan melléfog. hogy pl. illetve csupán lakcímük alapján kimérni.

így elég terjedelmes makettre lenne szükség) vagy egyéb kellékekkel eltéríteni. erre sajnos nincs mód. hogy a términőség nem javítható. ágymatracokkal. piramismakettel (mivel a megfelelően méretezett piramismakett belsejében jön létre a védelem és nem azon kívül. A kutatási eredmények azt mutatták. és a pozitív hatás teljesen elenyészik.helyek káros hatását szeretnék elkerülni. sem pedig az égő gyertya nem volt képes akárcsak minimálisan is csökkenteni a vízerek patogén hatását. amely . ékkel. A kutatók szerint egyelőre a legbiztosabb módszernek az ilyen helyek kerülése tűnne. sem a zsebben viselt gesztenye. semlegesíteni. Mindez nem jelenti azt. összesajtolt ásványokból készülnek. Ha mégoly csekély. A legjobb hatású védőeszközök általában porított. 15 percig pozitív hatást gyakorol a szervezetre. A húsos levelű fikusz a káros zóna közepén elhelyezve a zóna csekély mértékű zsugorodását eredményezte. A vízerek káros hatását lehetetlen szigetelőkkel. de ezután minden visszarendeződik. hogy sem a parafa. de a káros sugárzások sokfajtájúsága és viszonylagos sűrűsége miatt. Ezek szó szerint úgy működnek. de a vízerek hatása egyelőre ezekkel az eszközökkel bizonyítottan kivédhetetlen. azt tapasztalták a kutatók. de pozitív hatást egyedül bizonyos növényekkel lehetett elérni. sem a meghatározott formációkban kirakott kövek. mint egy információ-csomag. Ami a parafát illeti. hogy kb.

A Földanya meridiánjai Az őskori kultikus helyeket. hogy az említett helyek egy szabályos hálórendszer csomópontjaiban állnak. Az 1900-as évek elején a Kárpát-medencében 4000 kunhalmot ismertek. Az ilyen "készülékek" hatósugara néhány méternyi.méréseink szerint minimális . és bizonyos . . Befejezésként talán nem lenne haszontalan felhívni a figyelmet a legegyszerűbb. a legtökéletesebb semlegesítő eszköze lehetne a káros sugárzásoknak. A káros elektromágneses sugárzást ezek sem képesek elterelni. szintén e hálórendszer részei. illetve egyáltalán nem szenvedtek rákos megbetegedésekben. A különleges kisugárzású területeket felhasználva emeltek templomokat a középkorban. pusztán azok káros hatását képesek ellensúlyozni.segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázist.mértékben ellensúlyozhatják a káros térenergia hatásait. melyek szemmel láthatóan emberi kéz művei. egyfajta ellenméregként kell őket tekinteni. Ez az anyag a szalma! Nem véletlen. és ezért talán a leghatásosabb anyagra. mint anyag. hogy a régmúlt idők szalmatetős házaiban szalmán (szalmazsák) pihenő emberek kevésbé. Feltűnő. mely tudomásunk szerint. majd az ókori templomok helyét tudatosan választották meg. A Magyarországon kunhalmoknak nevezett dombocskák.

gyakoriak Szibériában és BelsőÁzsiában. melyek természeti képződménynek tűnnek. Ilyen a Mindszentkálló melletti Kőtenger virágszirom alakú sziklaképződménye. hanem Bulgáriában és Oroszországban is. Ezeknek kétféle hatásuk lehet a környezetre. hogy a csomópontból szökőkútszerűen kifelé áramló energia tölti be a környezetet. Az egyik fajtájuknál megfigyelhető. A másik fajta csomópont energiája szívó hatást fejt ki a környezetére. Ezeken kívül vannak olyan természeti képződmények. míg az előzőt jang típusúnak nevezhetjük. mint a Pilisszentiván melletti Ördögszikla. az egyiptomi piramisok környéke és általában az összes szentnek nevezett hely (bár az utóbbiak a kisebb erejű hálórendszerekben is megtalálhatók). illetve olyanok.Nemcsak hazánkban fordulnak elő ilyen dombocskák nagy számban. ezt jin jellegű csomópontnak. Négyszintű hálórendszer Négyszintű hálórendszert különböztethetünk meg méretük és energiájuk szerint. A hálórendszer legerősebb csomópontjai egymástól 3-4000 km-re találhatók. Ilyen a Stonehenge Angliában. de szabályosságuk folytán lehetséges: emberi kéz beavatkozása is közrejátszhatott létrejöttükben. Ott török-tatár eredet szóval kurgánnak nevezik őket. A legnagyobb jin jellegű csomópontok a .

a dél-kínai földrengéses területek. A hálózatok A hálózatokban mérőműszerekkel nem. valamint a Kaliforniában található Szent András-törésvonal. ahol vannak.befolyásolták a városok mostani arculatát: az emlékművek. Az említett Kőtenger virágszirmaiból 5 m széles energia áramlik ki 6 irányba. káros hatásukkal tűnnek ki. főleg a pánikbetegség tüneteit . jang típusú hálórendszer tagjaiként átlagosan 15-20 km-ként emelkednek ki környezetükből. Az emberi szervezetre mindenesetre hatással vannak. A már említett kunhalmok egy kisebb. főbb épületek. de . a főbb közlekedési útvonalak kereszteződési pontjai a megfigyelések szerint nem véletlenül kerültek oda. 200 évnél régebben épült templomok.környezetükre gyakorolt. harmonizáló hatást fejtenek ki (szent helyek). A 3-4000 km és a 1520 km-es hálózat között még egy fokozatot találunk.néha nem tudatos módon. az átlaghoz képest besűrűsödhetnek. míg a jinnek nevezett vonalak betegítő hatásukkal tűnnek ki. A jangnak nevezett vonalak .és főleg csomópontjaik gyógyító. Ennek területi elhelyezkedése függ a földrajzi terület spirituális jelentéstartalmától. A legkisebb hálózat csomópontjai . vagy csak közvetett módon mérhetők az energiaáramlás pályái. az iráni. mint amilyen a Kárpát-medence. Ilyen helyek az agadiri földrengés környéke Algériában. ugyanis elemei bizonyos területeken.

A különböző kultúrákban ezeket az energiapályákat ley vonalaknak (Anglia). és a sárkány már nem képes ártani nekünk.azokat végül uralva .hozhatják létre. A nagyobb központok a Földanya csakráinak nevezhetők. Az emberi energiarendszerben a csakrák (energiaközpontok) jelentéstartalmai összefüggenek az elemi minőségekkel. szabályos hálózatot alkotva. Csomópontjaikba 6-8 vonal fut be. míg az összekötő vonalak a Földanya meridiánjaiként foghatók fel. Az ember tudati fejlődése során az elemekkel való konfliktusait feloldva .feljuthat a felső (emberfeletti vagy más szó híján isteninek nevezhető) szintekre. Az első vagy gyökér-csakra a föld elemmel. a második vagy hasi csakra a víz elemmel. . Az ugródeszka a szív-csakra: a szív kinyitásának. Ezek a csomópontok energiaközpontokként működnek. a harmadik vagy köldök-csakra a tűz elemmel. Szent György-vonalnak (Magyarország) vagy a sárkány leheletének nevezik (Kína). vagyis a megbocsátásnak a szintje. a negyedik vagy szív-csakra a levegő elemmel. vagyis a homlok-csakra és a fejtető vagy lótusz-csakra szintjére. míg az ötödik vagy torok-csakra az éter vagy más néven térűr elemmel függ össze. Ebből megérthetjük: ha legyőzzük önmagunkat (az egót). uraljuk a levegő elemet is.

legalább is Európában. gazdagabbak a tapasztalatok szerint. városrészt alkottak. A nevében szereplő víz és szél (levegő) a már említett elemi minőségekre utal. érzékelésének tudománya a középkor után elveszett. Egy másik energiaszinten a környezet hegy. vagyis a környezettől energiatöltést kap.és vízrajza és annak tájolása játszott szerepet.vagy kisebb szinten lakótér . Arányuk adja meg a lakás . A szívó jellegű jin vonal áthaladása a lakáson akadályokat okozhat az ott lakóknak. Kínában a feng-shui módszerében ez fennmaradt. A lakóhelyek tervezése több szinten történhetett. míg a síkság és a víz a jin erő szimbóluma. Az erővonalrendszer óriási kiterjedése módot adott a főbb erőközpontok kijelölésére. Az itt épített kolostorokat. vagy a szent helyek külön várost. 1 mes szélességű) vonal halad át. Jang és az építészet Az erővonalrendszer felmérésének. Azokon a helyeken hoztak létre városokat. Előfordul. palotákat vagy körbevették a városok. amelyen több jang típusú (akár legkisebb szintű.és annak lakói a szerencsésebbek. A hegy a jang.Jin. ahol az erőközpontok és a környék domborzata is harmóniában állt. Az a palota . hogy akár 2-3 jang és csak 1 jin erővonal halad át a lakáson. A földsugárzási fajták közül mindössze a vízérsugárzást és a sárkány lehelete erővonalat vették figyelembe. ahol a köznép lakott (főleg síkságokon). vagy fordítva.

Az eset súlyosságától függően 10-20 alkalommal 1-3 órás otttartózkodás eredményt hozhat. melyre a szorongás. Ha közvetlenül egy fekhelyen halad át a szívó jellegű erővonal. A gyakorlati megfigyelések azt támasztják alá. hogy az embernél is a fizikai testet átható és körbevevő éterikus test és az abban működő (akupunktúrás) meridiánrendszer tisztul a jang jellegű energiaáramlásban. akkor idővel visszaeshet korábbi betegségébe vagy újabbat kaphat. hogy ezt tudjuk. Ez nem funkcionális szívprobléma. A Földanya ún. táplálkozási szokásai nem változnak. gondolkodása. az ott fekvőnek egyéni érzékenységétől függően egy-három év alatt pánikbetegséget okozhat! A pánikbetegség egyfajta mellkasi energiahiány. A tápiószentmártoni Attila-domb A jang jellegű energiaközpontok és vonalak gyógyító és harmonizáló hatásúak az emberi energiarendszerre. éterikus testében történik az energiaáramlás. és visszatér az otthoni környezetében található földsugárzásokba. Például a tápiószentmártoni Attila-dombon a legkülönbözőbb betegségekből történtek spontán gyógyulások. . Ha az illető életmódja. A hatás tartósságára vonatkozóan még nincs többéves megfigyelés. Milyen betegségekkel javasolt az ilyen helyek felkeresése? Ahhoz.szerencsés vagy szerencsétlen fekvését. A szív-csakrára jellemző levegő elem energiahiánya okozza. tisztáznunk kell. a lelki panaszok a jellemzőek.

A blokádok feloldásával hatnak és tesznek egészségessé az erőközpontok. a környéken lakók kihasználhatják a lehetőséget. 10 km-nél nagyobb távot senkinek sem kellene otthonról megtennie a lakásához legközelebbi gyógyhelyig. Érdekes. Mivel az erősebb központok. Elegendő az energiaközpont kb. és alkalmanként 1-3 órát ott tölteni. melyek számba jöhetnek gyógyító hatásukkal. Nehéz lenne a szikla tetejére . hogy a Földanya éterikus testének sugárzása nagyon hasonlít az ember éterikus testére és az ebben található akupunktúrás meridiánrendszerben zajló folyamatokra. átlagosan 15-20 km-ként találhatók.milyen szinten hat ez a fajta sugárzás az emberi energiarendszeren belül. Gyakorlatilag minden betegség tudatszintről indulva az asztráltesten és az éterikus testen keresztül realizálódik az emberi testben úgy. A központtól távolodva gyengül a térerő. ekkor az otttartózkodás idejét növelve lehet elérni a kívánt hatást. hogy 10-15 személynél több egyszerre nem tartózkodhat a helyszínen. Ebből következik. Ördögszikla és kőtenger A pilisszentiváni Ördögszikla alaphelyzetben 3 m szélességű sávjai is alkalmasak gyógyításra. hogy a meridiánrendszerben blokádok keletkeznek. harmonizálásra. közepe jól felismerhető. 3-5 m átmérőjű területén elhelyezkedni. Ahol a közelben ismert kunhalom van.

Egyébként a kontinensvándorlás tízezer év alatt csak 100 m körüli lehet a számítások szerint. A kontinensvándorlásban néhány tízezer év. Ebből az is következhet. míg egy szikla szétporlik. Eszközzel. A mindszentkállói Kőtenger hatágú virágszirma annyira szabályos.felmászni. Hogy került ez ide. Az ilyen képződmények úgy jöhettek létre. Hogyan lehet ráhangolódni ezekre a sugárzásokra? Ez eszközzel és eszköz nélkül is lehetséges. hogy nehéz elképzelni: ezt a csodát a természet alkotta a puhább anyag eróziójával. hogy a szív-csakra magasságában lévő levegő elem rezgésével egyező sugárzást keresünk. hogy a sugárzás középpontjában lévő szikla anyaga az állandó sugárzás hatására megváltozhatott. például lengyel pálcával úgy érzékelhetünk. és mi a célja? Ezekre a kérdésekre még nincs válasz. A napi 15 perces eszközös mérési időt azonban hamar elhasználjuk. akkor a hálózat rugalmasan követi a földkéreg mozgását(!). Így csak a környezet puhább része omlott le évezredek alatt az erózió hatására. de egyszer talán megkapjuk őket. nem túl nagy idő. Egy csillag alakú központ feltérképezéséhez ugyanis több száz . vörös kőszikla is befolyásolja az összképet. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja. hogy ha szikla áll az erőközpontban. bekeményedett. elegendő körbeülni azt. Ugyanitt egy ide nem illő anyagú. hogy a Földanya meridiánrendszere régóta állandó.

Ha már megvan egy erővonal. Az egyik az úgynevezett természetes sugárzás mely a föld mélyéből (pl. töréspont. tenyerünkkel érzékelhetjük az áramlás toló vagy szívó hatását. Legegyszerűbb megváltozott tudatállapotban . harmadik szemes eljárással dolgozni. stb.). technikai sugárzás. Curry. Többféle ráhangolódási módszer lehetséges. így szabad gyökei révén bármilyen (akár pozitív.) érkezik. például egy lakásban. illetve a világűrből (pl. Hartmann.métert is meg kell tenni.) hoz létre. dombról vagy épületről lenézni. Célszerűbb. melyet az emberi tevékenység (pl. röntgengép. ásványok. Az emberi szervezetre károsan ható sugárzás eredetét tekintve kétféle lehet.egy magas helyről. mobiltelefon. és kirajzolódnak előttünk az erővonalak. mikrosütő. vízér. elektroszmog. bolygók sugárzása. stb. a másik pedig az ún. gyorsabb és kevésbé fárasztó eszköz nélkül. A különféle . Az emberi test nagy része vízből áll. az erővonalra merőlegesen állva. stb. A víz rendkívül jó információtároló és közvetítő. ám nem minden sugárzás ártalmas az emberi szervezetre. akár negatív) információt könnyedén be lehet vinni a szervezetbe. Az emberi szervezetre közismerten káros sugárzások Végeredményben körülöttünk minden tárgy sugárzást bocsát ki magából.

ha másik vízérrel kereszteződik. víz-folyással azonosítják. azokban ez a téves információ rögződik. A vízér egészen más tulajdonságokkal bír. Káros hatása megsokszorozva jelentkezik. az emberi szervezetre azok a földből eredő sugárzások a legártalmasabbak. és hajlamosak vagyunk rá. rövid időn belül rákos daganatokat szerezhetünk. vagy a különböző vízelvezető-csövek .és padlófűtés csövei. Sok esetben ezeket a vízereket az ún. Vízér Az elfogadott nézetek szerint (bár ez nem mindenben egyezik saját meggyőződésünkkel). A baj akkor kezdődik.káros sugárzások állandó jelleggel ezt a vizet bombázzák negatív információkkal. víz-folyásnak nevezhetők a használatban lévő vízvezeték-csövek. Ez a sugárzás merőleges a föld felszínére. a központi. ha folyamatos munkájuk eredményeként képesek félreinformálni a sejteket. sőt az épület minden emeletén azonos intenzitással kimérhető. A vízerek kereszteződése épp oly káros akkor is. melyeket a föld alatti vízerek bocsátanak ki. mint a víz-folyás. és az esetlegesen felette elhelyezkedő épület sem téríti azt el. Pl. ha ez a kereszteződés nem feltétlenül azonos szinten következik be. teljesen tévesen. Ha vízér felett huzamosabb ideig tartózkodunk. míg a víz-folyás nem rendelkezik ilyen "tulajdonságokkal". és a sejtek e téves információnak megfelelően kezdenek el működni.

4-7 Hz körüli frekvenciát.). Mindössze pár perc elteltével gyöngyözni . hogy ha a víz-folyás azonos lenne a vízérrel. Nem is beszélve a földből eredő más egyéb káros sugárzásokról (ércek. De víz-folyás lehet. Ezen felül még számolnunk szükséges az esti-éjszakai órákban. Ezért. mely minden esetben a vízerek felett jön létre. stb. a műszerrel sikeresen kimérhető igen erős ionizációs sugárzással is. Ebből az is következik. mely relatíve kis vízmennyisége folytán számunkra nem átjárható. melyet a föld mélyéből szállít fel a felszínre. mely többször reprodukálható és megnyugtató módon mérné a vízerek által kibocsátott sugárzást. valamilyen árok ásása során). Pedig több "eltévelyedett" orvos is . pl. a felszíni vagy a föld alatti patak is.látjuk az átvágás helyét.összessége is. halásznak és a padlófűtéses lakásban lakóknak rákos betegségben kellene szenvedniük! A vízér végeredményben egy ún. ha mi valamilyen szerszámmal át is vágjuk a vízér járatát (pl. a hivatalos tudomány egyszerűen nem vesz róla tudomást."izzadni" . ásványok. Ez a lassan szivárgó víz a föld rétegeivel való súrlódás eredményeként állítja elő azt a kb. akkor a vízér tulajdonságaiból következően minden matróznak. mely rendkívül káros az emberi szervezetre. szivárgó vizet szállító "járat" a talaj különböző rétegeiben. akkor sem tapasztalunk vízfolyást. Mivel még ezen idáig nem sikerült olyan mérőműszert létrehozni.

. vese. hogy azok ágya majdnem 100%-ban (99.igazolja a vízerek rákkeltő hatását. reuma. Természetesen történtek kísérletek a vízér sugárzását közvetlen módon mérő műszer kifejlesztésére. Parkinson-kór. érszűkület. és arra a tényszerűségre jutott. tüdőbetegség. Logikus. nem? A vízerek sugárzása által beszerezhető betegségek: szürke hályog. illetve vízerek keresztezési pontja fölött helyezkedett el. szklerózis multiplex. Ha tehát folyamatosan mérjük az egyén bőrellenállását. nyaki problémák. Talán érdemes lenne e mérési eredményen elgondolkodni a "hivatalos" tudomány képviselőinek is. leukémia. Pl. E műszer működése azon a tapasztalaton alapszik. érszűkület. szív (infarktus). Ernst Hartmann által 1950-ben ismét (már a rómaiak is ismerték) "felfedezett" sugárzás . következtethetünk a káros sugárzás mibenlétére és intenzitására. ödéma. asztma. de mindezidáig csak a közvetett módon való mérést sikerült megvalósítani.. hogy a megfigyelések szerint az ember bőrellenállása radikálisan megváltozik az általunk taglalt káros sugárzások hatására. Dr. Hartmann-háló Dr. májbetegség. és daganatos betegségek várhatók (csak idő kérdése). emésztési problémák. Cody francia orvos tízezer(!) rákban elhunyt beteg ágyát vizsgálta meg. alhasi panaszok. halláskárosodás (idősebb korban).9%) vízér. vérellátási zavarok.

"megfeledkezik" róla). pl. A "hálók" szerkezete és annak elhelyezkedése. Curry által felfedezett sugárzás (ezt kevesebben ismerik. Az egészségre a keresztezési pontok. csomópontok a legveszélyesebbek. 20-25 cm vastagságúak. Hartmann-háló. keletnyugati irányban pedig 180-190 cm. Az ún. Pl. nyilván a földmágnesesség rácsszerű elhelyezkedésének függvényei. pontosan északdéli. melynek "falai" kb. vasbetonból készült falak esetén ez lényegesen kisebb. valamint pontosan dél-nyugat és észak-keleti irányban alkot egy kb. mint az eredetié. melynek falai párhuzamosak a helyiség falaival. itt nálunk Magyarországon ezen méretek külső térben mintegy 170x180 cm-re tehetők. és nagyon sok radiesztéza be sem méri. Sőt. A háló szemei . A háló szemeinek mérete a hosszúsági fokok függvényében. valamint pontosan kelet-nyugati irányban egy olyan hálót alkot. akár 140x150 cm is lehet. viszont ezek sugárzása éppen olyan veszélyes. Az így létrejövő háló "szemeinek" mérete észak-déli irányban mintegy 220-240 cm. az ún. Curry-háló. míg belső térben. Curry-háló Az M. másodlagos háló. valamint a külső és a belső térben elég erőteljesen változik. 35 cm falvastagságú hálót. ilyenkor kialakulhat egy ún. az ún. A Hartmann-hálóhoz képest pontosan 45°-kal van "elforgatva". Így pontosan észak-nyugat és dél-kelet.hálószerűen befedi Földünk teljes felületét.

mintegy 320x320 cm nagyságúak. érctelér is található az adott helyen. mind káros hatásában. sőt egyes tapasztalatok szerint. A relatíve keskeny repedés intenzívebb (koncentráltabb) sugárzást bocsát ki. azaz minél keskenyebb egy törésvonal.8 méter. Tigris-háló Nagyon hasonlít a Hartmann-hálóhoz mind tájolásában. A háló észak-déli része lényegesen nagyobb. A sugárzás erőssége a hold ciklusaival mutat összefüggést. melyek a néhány millimétertől akár a többször tíz centiméter szélességgel is rendelkezhetnek. kelet-nyugati irányban pedig 1. Sok esetben . kb.5 méter. annál nagyobb veszélyt jelent környezetére. zárt térben ennél kisebbre 4-4.2-1. a két csomópont közötti távolság felénél található) egyenesen ajánlott az ott tartózkodásra. Viszont csomópontjai veszélyesebbek. Rácsmérete észak-déli irányban mintegy 5-5. ha pl.6-1. ötszörös intenzitású sugárzással rendelkezik. a nullpontja (kb. Az egészségre kevésbé veszélyes.5x1.4 méterre is összenyomódhat. vetődések. Itt a szélesség és a veszélyesség között fordított arányosság áll fenn. mint a Hartmann háló. A geológiai törésvonalból származó sugárzások A földkéreg állandó mozgásban van. E mozgás következtében kialakulnak repedések. Hatása még károsabb lehet. mint a keletnyugati része. mint a Hartmann-hálóé.

jelentős radioaktivitás és ionizációs sugárzás is mérhető az ilyen helyen. Általában a hegyvidéken jellemző előfordulásuk. Szent György és Ley-háló Energiáját a föld erőtereiből, a földmágnesességből nyeri. A hálót szabályos, de eltérő polaritásokkal és intenzitásokkal rendelkező sávok alkotják, melyek közepe mindig egy Szent György vonal. A Szent György vonalat két oldalról szimmetrikusan körülvevő vonalak közé tartozik a Ley vonal, melynek polaritása mindig negatív. Ez zárja le tulajdonképpen a Szent György struktúrát. E struktúrák találkozási pontjai - de maguk a sávok is - rendkívül fontosak voltak az ember számára a történelem folyamán. Az itt található energiakoncentráció hatalmas. Elődeink ismerték e struktúrákat és tudták, hogy jobb ezeket elkerülni, illetve kultikus célokra használni. Rövid ideig lehet rajtuk tartózkodni, de élni (lakni) nem. Ezeken a pontokon olyan erős energetizáló (töltő) tér található, ami pár perces ott tartózkodás alatt képes feltölteni, sőt túltölteni egy energiaszegény aurát. Ok, okozat - betegség A fent ismertetett hálókon, illetve azok csomópontjain tartózkodva beszerezhető betegségek: állandósult migrénes fejfájás, szemromlás, halláskárosodás, szédülés, ritmuszavar, ingadozó vérnyomás, krónikus légúti betegségek, hasnyálmirigy (cukorbetegség),

vese, máj, mellékvese, hasi panaszok, ciszta, petefészek-gyulladás, prosztata-gyulladás, meddőség, impotencia, menstruációs zavar, ízületi-gyulladás, mozgásszervi és gerincbetegedések (lumbágó), ágybavizelés, infarktus, tüdőgyulladás, gyomorfekély, pánikbetegség és egyéb idegrendszeri megbetegedések. Az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítése Az elmúlt évben (2003) megjelent naplónkban ("Őserő a teremtés titka" címmel honlapunkról http://osero.hu ingyenesen letölthető) ismertettük először, de magát az említett honlapot is a célból hoztuk létre, hogy az érdeklődőkkel tudassuk, hogy Isten - tudomásunk szerint kizárólagosan - számunkra biztosított energiájával képesek vagyunk az emberi szervezetre káros összes sugárzás bemérésére és azok semlegesítésére. E tevékenységünkről és az egyéb lehetőségeinkről a fent ismertetett honlapon bővebben olvashat.

Az emberi szervezetre hasznos sugárzások Ahogyan léteznek káros sugárzást kibocsátó helyek, úgy léteznek ún. pozitív sugárzást kibocsátó helyek is. Feltehetően volt már mindenkinek része ilyen helyen tartózkodni, pl. a történelmi egyházak templomainak padsoraiban. Ha az ember egy ilyen pozitív sugárzási területen tartózkodik, hangulata, közérzete feltűnően jó, szellemileg friss és aktív. Ezért nem érdemtelen

ezeket a pozitív sugárzást kibocsátó helyeket sem bemérni, és ha ez lehetséges, a fekvőhelyet rajtuk elhelyezni. Ahogyan léteznek pozitív sugárzást kibocsátó helyek, úgy léteznek ún. fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és harmonizáló sugárzást kibocsátó helyek is, valamint az ezek mindegyikét (elegyét) tartalmazó ún. gyógyító sugárzást kibocsátó helyek. A komponensek "keverési" aránya határozza meg a gyógyítás specialitását (milyen betegség gyógyítására alkalmas). Ilyen helyek, pl. az angliai Stonehenge, az Észak-kambodzsai Angkor temploma, a tápiószentmártoni Attila-domb, a pilisszentiváni Ördögszikla, Gyula ahol megjelennek a gyógyforrások is, stb. Ezen (pozitív, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, harmonizáló és gyógyító sugárzást kibocsátó) helyek mindegyikének kimérésére nem minden radiesztéza lehet alkalmas, mivel itt már bizonyos mértékben szükség van az ún. spirituális háttérre is. A fent ismertetett sugárzásokat kibocsátó helyek alakja általában szabálytalan folt, kivéve a manipuláltakét. Állítjuk, hogy az emberi szervezetre hasznos sugárzást kibocsátó felületek manipulációs lehetőségei valósak! Személyünkön kívül további négy olyan személyt is ismerünk, kik rendelkeznek e képességgel. Ha egy mérni tudó radiesztéza veszi a fáradtságot és bármely magyarországi templomban kiméri a padsorokat,

akkor azt fogja tapasztalni, hogy azok alatt igen erős pozitív sugárzás mérhető. Ha pontosan mért, akkor azt is láthatja, hogy pontosan "csak" akkora pozitív hely van elhelyezve, mint amekkorára szükség van az adott esetben. Sem nem nagyobb, sem nem kisebb. És pontosan ott van ahol lennie kell, és derékszögű! Ez igaz a napjainkban épült templomokra is, tehát nem az ősi mérni tudásról van szó. Véleményünk szerint ezek a (szent) helyek a következőképpen gyógyíthatnak: minden betegség a tudatszintről kiindulva, az asztráltesten és az éterikus testen keresztül realizálódik az emberi testben úgy, hogy a meridiánrendszerben blokádok keletkeznek. Ezek feloldásával hatnak és tesznek egészségessé az erőközpontok. Az egy-egy alkalommal 1-3 órás "kezelés" hatása már nagy biztonsággal kimutatható.

Az inga és annak "birtokba vétele" A különféle "fórumokon" tapasztalható érdeklődések és az ott elhangzó igen eltérő vélemények birtokában úgy gondoljuk, hogy talán nem érdemtelen és haszontalan pár gondolatot leírni az ingáról, mely a pálca mellett - a radiesztéza egyik legfontosabb (segéd) eszköze. Természetesen ezek a gondolatok nem kőbevésettek, mindössze saját tapasztalatainkat tartalmazzák. A radio (latin) szó jelentése sugárzás, még az esztéza (görög) szó jelentése érzés-érzékelés.

Tehát végeredményben a radiesztéza szó jelentése = sugárzásérzékelő. Hogyan is "működik"? Mint ahogyan a pálca esetében is, az ingánál sem árt megjegyezni és tudomásul venni, hogy végeredményben bármelyik eszközt is használjuk (pálca, inga), minden esetben a radiesztéza a vevő, az érzékelő. A pálca vagy az inga csupán a jelző (a mutató) szerepét tölti be. Tehát minden esetben a radiesztéza radiológiai érzékenysége határozza meg a "produktumot". Ebből következően helytelen megfogalmazásra utal pl. a következő mondat tartalmának első része is, melyet egy "ingáskönyvből" ollóztunk: "Az ingával érzékelhetjük a körülöttünk lévő káros sugárzásokat, felderíthetjük az emberi és állati szervezet érzékeny pontjait, megállapíthatjuk a terhességet, s a születendő gyermek nemét." Amellett, hogy a mondat tartalmaz igazságot is, szó sincs arról, hogy az ingával bármit is érzékelhetnénk! Valójában arról van szó, hogy a radiesztéza érzékel, az inga vagy a pálca - pedig mindenki számára jól látható mozgásában közvetíti, jeleníti meg ezt az érzékelést. Egyes nagy gyakorlattal rendelkező radiesztézák azt a nézetet vallják, hogy számukra szükségtelen az eszköz (inga, pálca), ők azok nélkül is nagy biztonsággal képesek megtalálni a keresett sugárzás forrását. Ők tudják... Tapasztalataink szerint az emberiség mintegy 80-

90%-nál kimutatható kisebb-nagyobb radiológiai érzékenység, következésképp ezek az emberek elviekben alkalmasak a radiológiai mérések elvégzésére. Azért csak elviekben, mivel az egyéni érzékenység mértéke túl nagy határok között szór, így nem zárható ki a tévedés lehetősége sem. Mint tudjuk minden és mindenki "rezeg", így az általuk kibocsátott sugárzást kell a radiesztézának érzékelnievennie. Könnyen belátható, hogy alapesetben, pl. egy radírgumi által kisugárzott rezgés sokkal kisebb intenzitású, mint pl. egy harckocsi által kibocsátott sugárzás. Így előfordulhat, hogy az előbb 80-90%-ra becsülteknek csak mintegy elenyészően kis százaléka képes a radírgumi konkrét felismerésére, azaz helyének pontos meghatározására. Nem is beszélve a nem tárgyi jellegű érzékelésekről, mint pl. amikor "visszatérünk" a múltba, és az erre vonatkozó kérdéseinkre várjuk a választ. Ebben az esetben kevés a radiológiai érzékenység, itt már a spirituális szint bizonyos fokára is szükség van. Ezt pedig nem lehet megtanulni, erre-ezzel születni kell. Itt szükséges még megjegyeznünk, hogy jóslásra az inga NEM alkalmas (de a pálca sem)! A múltat már megéltük - nyomai elkerülhetetlenül és mérhetően testünk(ön/ben) vannak -, de a jövő történései még előttünk állnak, tehát még nincs mit kimérni. Ha ezt mégis megtesszük, akkor nem a jövőben bekövetkezendő történéseket, hanem a jövőre vetített szándékainkat (reményeinket) "mérjük" ki.

nagy valószínűséggel jelzi a végrehajtó ez irányú képességeinek meglétét. Mivel ingára az alábbi tesztek esetében is szüksége lesz. hogy Ön alkalmas a két ellentétes pólus (pozitív és negatív) töltésének ingával való kimérésére. amelyikben az inga van) úgy. ha fekete színű) fonálra. Kissé lendítse ki az ingát testével merőleges irányban. akkor a bal kezébe! A fonalat fogja a hüvelyk és a mutatóujja közé úgy. amíg nincs tisztában azzal. 2-3 cm-re! Kis idő elteltével az ingának az előzővel ellentétes irányú köröző mozgásba kell kezdenie. és közelítse tenyerét alulról a lengő ingához kb. csak egyszerűen hagyja a cérnán függeni! Erősen gondoljon arra. Ha minden így történt. hogy az ujjai lefelé álljanak. 20 cm hosszú (nem baj. ha bal kezes. hogy most azt . egy gyűrűt hurkol fel egy kb. A másik kezét fordítsa tenyérrel felfelé. cérnára. az inga fonalát fogja a jobb. Az alább ismertetésre kerülő két "teszt". hogy egyáltalán van-e legalább alapvető radiesztéziai képessége. ha pl. Ha jobb kezes. Az ingát ne lendítse ki. Ekkor fordítsa meg eddig tenyerével felfelé mutató kezét (nem azt. 2-3 cm-re! Kis idő elteltével az inga egyenes vonalú mozgását köröző mozgásnak kell felváltania. így a legegyszerűbb megoldás az. hogy most a kézfejének külső oldala (a kézhát) közelítsen alulról az ingához kb.Ki lehet alkalmas az ingával való alapvető mérésekre? Addig nem igazán érdemes senkinek ingát beruháznia. akkor a leírt jelenség azt jelenti.

hogy hány kör megtételéig tudja az ingát ebben a köröző mozgásban csupán "gondolatával" megtartani. hogy Ön rendelkezik alapvető radiesztéziai képességgel. Ha elérte célját akkor adjon ki egy olyan "parancsot". hogy a meglévő radiesztéziai képesség gyakorlással igen jól továbbfejleszthető! Az alkalmasság mértékének megállapításához a második kísérletet kell megismételnie úgy. Majd gondolatával forgassa meg az ellenkező irányban is az ingát! E feltételek teljesülése azt jelenti. A spirituális képességgel rendelkezők gyakorlatilag bármeddig . Az így teljesített körök számából lehet következtetni a képesség mértékére. Kiemelkedő. hogy az inga az óramutató járásával megegyező irányban forgó mozgást végezzen. hogy most meg kell számlálnia. és eredménytelenség esetén többször is megismételheti. vagy e fölötti szám. Kívánságát akár hangosan is kimondhatja. már majdnem spirituális képességet jelent a 200. akkor az inga leállítása gyakorlatilag 100%-os biztonsággal sikerül. hogy az inga álljon le! Ha az előző sikerült. akkor azonnal felmerülhet Önben a következő kérdés: vajon ez a most felfedezett képessége mily mértékű? Lehet-e valamit kezdeni vele? Érdemes-e továbbfejleszteni? Ne feledje.szeretné. hogy Ön rendelkezik alapvető radiesztéziai képességgel. Ha a fent ismertetett két kísérlet azt bizonyítja.

A radiesztézák egy része nagy előszeretettel alkalmazza . ha kerek vagy elliptikus. Kis túlzással azt is mondhatnánk. ki a kerámia vagy az üvegből készült ingára esküszik. rézből. de van olyan is. Ne feledjük. gesztenyének. Valódi. Csak arra kell ügyelnünk. kulcsnak.aranyból. stb.képesek gondolatukkal forgásban tartani az ingát. hogy a kiválasztott tárgy formája szimmetrikus legyen. Sokszor használunk olyan ingát. anyaga Az inga különböző formákkal rendelkezhet ám a legideálisabb az. kifejezetten radiesztézia céljára készült inga hiányában hasznát vehetjük a fonálon lógó gyűrűnek. Ilyenkor az inga üreges belsejében egy kis minta található a keresett anyagból.jól látható . hogy bármely fonálon függő tárgy alkalmas radiesztéziai kutatásra. Legelterjedtebbek a fémből . Lengés közben ugyanis ezeknek van a legkisebb légellenállása. vasból .készült ingák.mozgatásával irányítjuk az ingát) önmagunkat csapjuk be! Az inga formája. melynek üreges a belseje. hogy esetleges csalás esetén (kezünk akaratlagos . Az ilyen ingát általában meghatározott anyag keresésére használjuk. Az inga a legkülönbözőbb anyagokból készülhet. de mindenféleképpen forgástest legyen. ezüstből. nehogy lengésének bizonyos irányú eltéréseiből hamis következtetéseket vonjunk le.

ezért a pontos hosszt munka közben határozhatjuk meg. lustán és megtévesztően mozog. Lényeges lehet viszont az inga súlya. Viszont az sem jó. Amikor megtaláltuk a számunkra legmegfelelőbb hosszúságot. ezért minden ingát célszerű ilyen színű fonálra kötnünk. Az érzékenyebbek általában a súlyosabb ingát kedvelik. akkor ezt a helyet egy kis csomóval jelöljük meg. hogy az inga anyaga teljesen közömbös. Radiológiai szempontból a fehér és a fekete szín semleges. begyakorlása után mindenki úgy is rájön. mert akkor nehézkesen. Ezt is ki kell tapasztalni. Arról nem is beszélve. Végeredményben a készség szintű mérések elsajátítása. A fonál teljes hossza mintegy 20 centiméter legyen. Végeredményben mindenkinek ki kell tapasztalnia. Tulajdonképpen a fonál optimális hossza személyenként változik. a túl könnyű inga ugyanis munka közben nem kívánatos mozgásokat végezhet. mely tulajdonképpen a radiesztéza képességeitől függ. Arra is ügyelni kell. ha az inga túl súlyos. hogy a fonál természetes anyagból készüljön. hogy ennek használata a kívántnál több energiát vonhat el a radiesztézától. még akkor is. hogy az Ő személyes érzékenységének melyik anyag felel meg a legjobban.a borostyánkőből vagy az üvegből készült ingát. Belső térben végzett munkáknál az optimális fonálhossz általában 5-12 centiméter közé . ha munka közben rövidebbre kell fognunk.

a különböző ingáknak is különböző a pólusuk. ha van rá lehetőségünk. Mint a természetben mindennek. Ezt a melengetést célszerű minden ingázás előtt elvégezni. hogy milyen ingával dolgozunk. majd szárítsuk meg és végezetül "melengessük" a kezünkben pár percig. Hogyan "válaszol" az inga? A fonalat fogjuk hüvelyk és mutatóujjunk közé úgy. Viszont soha se támasszuk meg fáradt kezünket a másik kezünkkel. ne feszítsük meg izmainkat! Kezdetben a kéz igen hamar elfáradhat. hogy mindenkinek saját ingája legyen! Az ingát soha sem szabad kölcsön adni! Ha véletlenül "idegen" kézbe kerülne. ilyenkor a könyökünket nyugodtan megtámaszthatjuk egy asztal szélén. . mivel a másik kezünkre is szükségünk lesz: ez lesz a "vevőantennánk". akkor a vele való munka előtt. Az egyik embernek olyan inga felel meg.esik. A csukló a könyökhöz viszonyítva mindig legyen egy kicsit lejjebb! Próbáljuk meg lazán tartani kezünket. Ezért lényeges és talán az egészben a legfontosabb. hogy az ujjak lefelé álljanak! Természetesen a jobbkezesek az ingát jobb kezükkel. aminek az alsó vége pozitív töltésű. feltétlenül öblítsük le bő folyóvízzel. a balkezesek bal kezükkel kezeljék. Ezért nem mindegy. míg a másiknak negatív töltésű ingára van szüksége.

összetett . az ingának jobbra. az óramutató járásával ellentétes irányban való körkörös forgó mozgása a feltett kérdésünkre való "nem" választ jelzi. Ha majd nagyobb gyakorlattal rendelkezünk. illetve a nem teljesen párhuzamos lengés viszont több dolgot is jelenthet: lehet az is. Pár radiesztéza ezen kívül még "igen" válasznak fogadja el a testére merőleges egyenes vonalú lengést is. azaz a kapott válaszok értelmezésének "megbeszélése". Ugyan így elfogadható "nem" válaszként a testünkkel párhuzamos (jobbra-balra) való egyenes vonalú lengés is. Az ellipszis alakú forgó mozgás. amíg konkrét választ nem kapunk. Tehát ha ilyen jellegű választ kapunk. A fentiekből következik. hogy az általunk feltett kérdés nem egyértelmű (általában ebből adódik a legtöbb félreértés). A kérdéseinket semmiféleképpen se hosszú. azaz az óramutató járásával megegyező irányban való kör-körös forgó mozgása a feltett kérdésünkre való "igen" választ jelzi.A következő lépés az ingával való "kapcsolat" felvétele. illetve a nem teljesen merőleges. akkor próbáljuk meg kérdésünket pontosítani egészen addig. hogy az ingának balra. A hallgatólagosan elfogadott nézetek szerint. de jelentheti a "talán" vagy az "esetleg" válaszok valamelyikét is. de ezek általában végzetes félreértésekhez vezethetnek. Végeredményben a fentiektől eltérő válaszokat is "megbeszélhetünk" az ingával. ezek a számunkra most nem igazán értelmezhető válaszok is értelmet nyerhetnek.

fáradt vagy zaklatott idegállapotban van. az emberi szervezetre káros sugárzást (vízér. és soha se erőltessük a dolgot. kár hozzáfognia. hogy ha pl. amikor egyáltalán nem érkezik válasz. Curry.mondatokban fogalmazzuk meg. máskor nehezebben érkezik a válasz. tehát ilyenkor a kevésbé érzékeny radiesztéza is pontosabban ki tudja mérni azokat. Ezek a sugárzások ekkor a legintenzívebbek. hogy egyszer könnyebben. Ne feledjük azt sem. Pl.) szeretnénk mérni.az . A megfigyelések szerint ezek a "csöndes" napok a radiesztéza bioritmusának. Sőt lesznek olyan napok is. hogy a feltett kérdések megválaszolhatók legyenek egyszerű "igen"-el vagy "nem"-el. Mérés: vízér és a hálók Nagyon fontos. mivel ez az állapota a mérések során . vajon mi is lehet rá a válasz? Hogyan is kell majd értelmezni az "igen". hogy ez így van rendjén. hogy csak megfelelő szellemi és testi állapotban fogjon a méréshez. illetve a kora éjszakai órák a legalkalmasabbak. Hartmann. Tudomásul kell vennünk. s ügyeljünk arra. stb. hogy a kérdés a jövőt feszegeti. amit tudvalevőleg nem mérhetünk ki! Munkáink során megfigyelhetjük. akkor arra az esti. valamint a Hold állapotának függvényei. kerülendők az "Igaz. Ha valaki ingerült. Mivel állítás és tagadás is van benne. és hogyan is a "nem" választ? Nem is beszélve arról. hogy nem nyerhetek a lottón?" típusú kérdések.

első méréseihez kezdetben válasszon egy teljesen üres helyiséget. ha egy vízér kimérését választja belső térben. alsó karja pedig derékszöget zárjon be felső karjával. Ha erre mód és lehetőség van. a köldöke magasságáig a törzse mellett úgy. hogy a felső karja függőleges helyzetet vegyen fel. a már előzőekben csomóval megjelölt helyen! A csomót fogja a hüvelyk és a mutatóujja közé úgy. ahol valamelyik fallal párhuzamosan haladhat. . hogy ura a helyzetnek. akkor a jobb. hogy most csak kizárólag vízeret keresnek! Továbbá. majd másik kezét (amiben nincs inga) tenyérrel lefelé fordítva emelje kb. Ha jobbkezes. Próbálja meg lazán tartani a kezét. hogy az ujjai lefelé álljanak. Ha úgy érzi. ha balkezes.elkerülhetetlenül bekövetkező sikertelenségek miatt még tovább fog romlani. így kizárható az esetleges levegőmozgások zavaró hatása. az inga ezt az óramutató járásával megegyező irányú kör-körös mozgásával jelezze. ha az ingát tartó kezét kb. ne feszítse meg izmait! "Beszélje" meg ingájával. Első próbálkozásai alkalmával talán az a legcélszerűbb. Ez a keze lesz a vevőantenna. A csukló a könyökhöz viszonyítva mindig legyen egy kicsit lejjebb! Ezt úgy érheti el legkönnyebben. akkor a bal kezébe fogja az inga fonalát. ha vízérre bukkannak. a köldöke magasságában tartja maga előtt úgy 20 cm távolságban. Kissé lendítse ki ingáját átlós irányban.

hogy ingája a megfelelő helyzetbe kerüljön. mégnem pontosan a vízér közepén az inga ismét az óramutató járásával megegyező irányú forgó mozgást végez (itt a . az inga lassan áttér az egyenes irányú mozgásról az elliptikusra. Ha másképpen nem megy. Közben természetesen figyelnie kell az inga mozgását is. és lépjen egy-két lábfejnyi távolságot vissza. szélességének megállapításához állítsa meg az inga mozgását. Amikor az inga az előzetesen "megbeszélt" köröző mozgásba kezd. de most már sokkal óvatosabban (lassabban). ez azt jelenti. mint egy teljesen nyugalomban lévő tárgyéhoz. Célszerű nagyon apró és nagyon lassú lépésekkel haladnia. Majd ahogyan tovább halad a vízér közepe felé. de majd idővel természetessé válik. mivel megállapodásuk szerint az óramutató járásával megegyező irányú forgó mozgása jelzi majd a felfedezett vízeret. hogy elegendő ideje maradjon az érzékelésre. A vízér méreteinek. az inga előre-hátra mutató lengő mozgásba kezd. Így tettük érzékenyebbé az ingáját. pl. majd haladjon ismét előre. Eleinte mindenkinek gondot okoz a koordináció. akkor célszerű néha-néha megállnia.lassan induljon el a fallal párhuzamosan a helyiség túlsó vége felé. Ahogyan ismét a vízér felé közeledik a vevőként szolgáló keze. Az indulásnál azért volt szükség az inga átlós irányú kilendítésére. hogy Ön vízeret talált. mivel egy már valamilyen irányban mozgó tárgy kitérítéséhez kevesebb energia szükségeltetik.

Ahogyan tovább lép a vízér közepétől. Tehát az első próbálkozások esetleges sikertelenségeiből ne következtessen senki arra. Ne feledkezzen meg arról sem. úgy nagyon hamar kialakul a teljes hálórendszer. majd még jobban eltávolodva a középponttól áttér az egyenes irányúra. esetleg krétával összeköti. ugyanis a relatíve kis tárgyak keresésekor a keresett tárgy által kibocsátott sugárzás összehasonlíthatatlanul kisebb. Találat esetén az inga a már szokásos. főleg ha iránytűt is használ. hogy . most csak kizárólag Hartmanncsomópontot keresnek. Az első csomópont azonosítása után már könnyedén megtalálhatja a másodikat. Ha a már felderített két csomópontot gondolatban vagy fonállal. az inga ismét nyugalmi pozíciót vesz fel. A fenti módszer alkalmazásával feltérképezheti a vízér összes méretét.legerősebb a sugárzás). A hálók elhelyezkedését úgy térképezheti fel a legegyszerűbben. ha előzetesen "megbeszéli" az ingával. majd ahogyan keze elhagyja a káros sugárzás térségét. az óramutató járásával megegyező irányú forgó mozgást végezzen. hogy a hálókat alkotó sávok pontosan derékszögben metszik egymást! Mérés: tárgyak keresése A(z) (elveszett) tárgyak keresése-felkutatása már sokkal nagyobb radiológiai érzékenységet feltételez. mint a káros sugárzások bemérése. hogy pl. az inga ismét áttér az elliptikus mozgásra.

A "megfelelő . Ne feledje. de Ön által is jól ismert tárgy felkutatásával kezdeni. hogy a meglévő radiesztéziai képesség gyakorlással igen jól továbbfejleszthető! A gyakorlást célszerű egy szobában valaki más által (segítő) elrejtett. majd tegye fel a következő kérdést: "E tárgy ebben a helyiségben található?" Ha a keresett tárgy nevesíthető. hogy a már meglévő radiesztéziai képessége gyakorlással továbbfejleszthető. Mint látható. Ha erre lehetőség van. A nem ingás kezét most is használja az előzőekben már megismert módon antennaként! Keresése eredményét minden esetben közölje segítőjével. A leírt kísérletet célszerű kb. ha az előző gyakorlat már megfelelő módon be lett gyakorolva! Ez igaz a többi ez után következő összes gyakorlatra is. a segítőnek nem szabad minden esetben bevinnie a keresendő tárgyat a helyiségbe. ki írásban rögzíti azt. Ha a sorozat végén a találati arány jobb mint 35-40%. 20-25 alkalommal megismételni. akkor kérdésében nyugodtan használhatja annak nevét. A tárgy képének képzeletbeli megjelenítésével "beszélje" meg az ingával. A soron következő gyakorlatok végrehajtására csak akkor vállalkozzon. hogy tulajdonképpen mit is keres. Első dolga (feladata) annak tisztázása. akkor a szoba közepéről célszerű indítani.számára megoldhatatlan feladattal találkozott. akkor elég nagy a valószínűsége annak. hogy egyáltalán a szobában van-e a keresett tárgy.

hogy az Ön radiesztéziai képessége csak az ezt megelőző feladatok teljesítésére alkalmas.mód" pontosítására nem vállalkoznék. a helyiségben elrejtett tárgy valós fellelése lesz. stb. Próbálja intenzív gyakorlással elérni a megfelelő szintet! Ha ez még sem sikerülne. ezt mindenki saját maga döntse el. A következő feladat. Itt is törekednie kell a megfelelő találati szint eléréséhez. Célszerű olyan asztal mellett dolgozni. A nem ingás kezét. Első lépésként válassza ki a megfelelő munkahelyet. ha . De soha se feledkezzen meg a mindig felteendő első kérdésről: "E tárgy ebben a helyiségben található?"! Ugyanis a segítő most is. A munkahely területe legyen mentes a káros sugárzásoktól. most tartsa a feltett kérdésének megfelelő irányban vevőantennaként. és bármikor megtréfálhatja! A következő kérdés arra irányuljon. hogy minél előbb tisztázza a keresett tárgy Önhöz viszonyított elhelyezkedési irányát: "E tárgy előttem található?". úgy tudomásul kell vennie. Nem közömbös az asztal magassága sem. sőt annak megtartására! A következő. Az a megfelelő magasság. melynek anyaga fa. alakzatok és egyéb ábrák felismerése lesz. De végeredményben bármilyen ehhez hasonló megoldás is elfogadható. "E tárgy a hátam mögött található?". de a tapasztalatok szerint 9095% alatt nem érdemes továbblépni. már lényegesen több képességet feltételező feladatsor a borítékokba zárt tárgyak.

A vevőkezét tartsa a boríték fölé (esetleg rá is helyezheti). Igaz. Tőlünk távoli (több száz.kényelmesen. illetve tőlünk igen távol tartózkodó személyt vizsgálunk fényképe (esetleg neve és pontos címe) alapján. vagy keresünk káros sugárzásokat a tőlünk távol eső terepen. Ebben az esetben a nem ingát tartó kezünkben célszerűen egy ceruza személyesítheti meg a vevőantennát. és áttűnés nélküli borítékba zárt alakzatok felismerése a cél. de célszerű olyan segítőt igénybe vennie ki feljegyzi azt. Teleradiesztézia Ez a változat már bizonyos mértékig a parapszichológia fogalomkörébe tartozik. Ingázás során csak egyetlen boríték legyen az asztalon. melyet az alaprajzon mozgatunk. egyenes derékkal tud az asztalra helyezett ingás-kezének könyökére támaszkodva ingázni. . Itt kartonpapírra rajzolt.alaprajz felhasználásával. akár több ezer kilométerre lévő) helyszínen végzünk méréseket. hogy Ön melyik borítékban milyen alakzatot vélt felfedezni. a birtokunkban lévő . A borítékok számozottak legyenek az adminisztráció sikerességének érdekében. Erre irányuló kérdései egyértelműek és határozottak legyenek.kizárólagosan valamelyik ottlakó személy keze által készült . hogy a borítékokat és tartalmukat Ön is elkészítheti és el is helyezheti. Természetesen nem kötelező a borítékok lezárása. majd jelenítse meg sorban egyenként az alakzatok képét.

Van aki a tenyéren illetve a talpon található idegvégződéseken végzi vizsgálatát. illetve adásnak. amelyeket az orvostudomány még műszerrel sem tud mérni. és azonnal meg is kell jegyezni. hogy ez a módszer nem helyettesítheti az orvosi vizsgálatot! Talán még fontosabb. van aki anatómiai térképet használ és van aki kezével vizsgálja meg a kérdéses testrészt. fáradtságtól és költségektől. A vizsgálatot célszerű kiterjeszteni az . ily módon a terápia is előbb kezdődhet. hogy a radiesztézának nincs joga közölni a páciensével az általa felállított diagnózist! Viszont kötelessége indokolt esetben orvoshoz küldeni a "beteget". illetve megállapítani. Ez utóbbi a legelterjedtebb. Ilyenkor ugyanis nagy a veszélye a szándéktalan bioenergia vételnek.Radiesztéziai diagnosztika A radiesztéziai diagnosztika segítségével megállapíthatja a vizsgált személy általános egészségi állapotát. és ez által lerövidülhet a kórházi tartózkodás ideje. A radiesztézia segítségével felfedezheti azokat a szervi elváltozásokat is. Ezért célszerű többméternyi távolság tartása vizsgálat közben. A beteget megóvhatja a felesleges kivizsgálásoktól. Minden radiesztézának saját diagnosztikai módszere van. Nagyon fontos. hogy a vizsgálat során mindenféleképpen kerülni szükséges a "beteg" fizikai érintését. valamint az egyes belső szervek esetleges rendellenességeit.

Viszont hátránya is van: két teljesen különálló pálcára lesz szükségünk. valamint az is megállapításra került. ugyanis az ún. megállapítva a "beteg" számára nem kívánatos ételek sorát.a radiesztéza másik eszközéről. itt is szükséges . hogy mérésünk eredményét a megrendelő is azonnal képes értékelni. emellett nagyságrendekkel gyorsabban juthatunk általa pontos eredményhez. így azonnal adódik a kérdés: miért pont az ún. lengyel-pálcát választottuk ki e cikk témájaként? Véleményünk és tapasztalataink szerint ez az a pálcafajta. mint bármely más pálca vagy inga használata során. A leírás feltételezi. és gyakorlatilag majdnem minden radiesztéziai mérés elvégezhető általa. Mivel a radiesztéták a pálcák különféle változatait használják. Azaz adott esetben inga helyett is használhatjuk. a pálcáról is pár szót ejtenünk. hogy az olvasó rendelkezik-e legalább alapvető radiesztéziai képességgel. lengyel pálcát valójában egy pálca-pár képviseli. Mint ahogyan az inga esetében is. hogy az olvasó már áttanulmányozta az ingáról. a káros és a hasznos sugárzásokról leírtakat. Továbbá nem mellékes az sem. A lengyel-pálca és annak használati lehetőségei Talán nem érdemtelen .az inga után . melynek hiteles használatát talán a legkönnyebb elsajátítani.étrendre is.

Pl. Ezen érzékenységét célszerűen az ingánál leírtak szerint végezheti el. A lengyel-pálca saját kezű elkészítése Természetesen vannak olyanok is.. Tehát minden esetben a radiesztéza radiológiai érzékenysége határozza meg a "produktumot". Egy pálca-pár elkészítéséhez 2x40 (összesen 80) cm hosszúságú. ugyanis a hegesztő-pálcákat pontosan egyméteres rudakban árusítják. A leírt anyagot célszerűen egy olyan vasáru-boltban vásárolhatjuk meg. kik nem szeretnek bajlódni a pálcakészítés fortélyaival. az érzékelő. akkor most természetesen szükségtelen) saját radiológiai érzékenységéről. a vörösréz és az alumínium lágysága miatt alkalmatlan e célra. 2. a gyűrűjéből és. Lehet acél (vas).5mm átmérőjű hengeres (kör keresztmetszetű) anyagra van szükség. hogy végeredményben bármelyik eszközt is használjuk (pálca. A lengyel-pálca anyaga fém. ahol lánghegesztéshez használatos pálcákat is árusítanak. azonnal használható módon meg is vásárolhatják. Így a pálcával való konkrét mérések előtt is mindenkinek célszerű meggyőződnie (ha az inga esetében már megtette. bronz. azaz készít egy ideiglenes ingát. esetleg sárgaréz. inga). esetleg webáruházakban készen. pl. Egyetlen hegesztő-pálcára van szükség egy pálca-pár elkészítéséhez. minden esetben a radiesztéza a vevő.. A pálca vagy az inga csupán a jelző (a mutató) szerepét tölti be. Ők a különböző ezoterikus. nekünk pedig csupán .megemlítenünk.

hogy a pálcák pozitív. ha a mérést a pálca egyik végén . az is. pl. azaz tüntessük el a darabolás okozta élesedéseket. hogy a nyugalomban lévő ingánkat (lehet ez egy ideiglenes. A pálcák polaritását úgy mérhetjük ki a legegyszerűbben. Kérjük meg az eladót. Érdekes kísérlet lehet. még az ellentétes irányú a negatív polaritású véget jelzi. hogy a későbbiek folyamán ne okozhassanak sérülést. A következő lépés annak a kimérése. gyűrűből készült inga is) mérhetjük ki. Ha szeretünk kísérletezni. fából készült asztallap) felületen elhelyezett pálcánk egyik végéhez. Mivel mindössze egy csípőfogóra van szükség a daraboláshoz. mivel ez a pálca semleges pontja. határozhatjuk meg. egy vasáru-boltban ez nem okozhat problémát. hogy vágjon le nekünk belőle két pontosan 40 cm-es darabot. Az óramutató járásával megegyező irányú köröző mozgás a pozitív. gyűrűből készült inga is) közelítsük a semleges (pl.80 cm-re lesz szükségünk. vagy az ellentétes irányban kezd köröző mozgást végezni. vagy esetleg negatív vége kerüljön-e a kezünkbe. Az így kapott pálcák végeit csiszolóvászon vagy kisméretű reszelő használatával csiszoljuk (reszeljük) kerekre. A mérést célszerűen ingával (lehet ez egy ideiglenes. akkor próbáljuk meg a mérést a pálca közepén is! Itt az ingának teljes nyugalomban kell maradnia. Kis idő elteltével ingánk vagy az óramutató járásával megegyező.

és ujjainkkal sem befolyásolható pálcákat nyertünk. az ingát lassan mozgatva közelítjük meg a pálca másik végét. Húzzuk ki a filctollból a feleslegessé vált rostanyagot az írófejjel együtt. Ezeket a legegyszerűbben két kimerült filctollból készíthetjük el. tehát érzékeny. Ebben az esetben. majd a pálca közepét elhagyva az inga ismét körözésbe kezd. Mint tapasztalhatjuk könnyedén mozognak benne. ahogyan közelítünk a pálca közepe felé. majd a 10 cmes jelölésnél hajlítsuk meg őket derékszögben. és emeljük vállszélességben kb. Fogjuk marokra pálcáinkat fogantyúiknál fogva. úgy kezd egyre jobban nyugalomba kerülni az inga. A lengyel-pálcával megtett első lépések Talán először a pálcákkal való biztos közlekedést szükséges elsajátítanunk. A tulajdonképpeni mérőpálcák már el is készültek. Így alakítjuk ki a pálcák méretezésénél szükséges 1:3 arányt. De a pontos és hiteles mérések érdekében célszerű számukra ún. és a pálcák 10 cmes végeit dugjuk az így kapott hüvelyekbe. de immár az előzővel ellentétes irányban. akár mérhetnénk is velük.kezdjük el. és ha már szabályosan köröz felette az inga. a . semlegesítő fogantyút felhelyezni. Miután mindkét pálcát bemértük. a megfelelő végeiken (amilyen polaritásra szükségünk van) mérjünk be mindkét pálcán 10-10 cm-t.

még a párhuzamostól kifelé való eltérés a "nem" (esetleg valamikor itt volt) választ jelenti. Ha menet közben rakoncátlankodnának pálcáink. Vagy rajta állunk a mérendő helyen. Majd. ismét megemelhetjük kissé őket. de minden esetben mi vagyunk az antenna. Minél jobban közelítünk a vízszinteshez pálcáinkkal. akkor csuklóból billentsük kezünket kissé előre. Méréseink elkezdése előtt . hogy a pálcákkal csak mozgás közben végezhetünk méréseket.itt is akár csak az ingánál . hogy a közlekedés már kielégítően megy. Hallgatólagosan a párhuzamostól befelé (a pálcák kereszteződnek) való eltérés az "igen" (talált) választ. de a vízszintestől kissé lefelé mutassanak. Így átkerül a súlypont a pálcák végére. Nagyon lényeges. majd lassan induljunk el. tehát a pálcával álltó helyzetben mérni . Ha úgy találjuk. ami a vállszélességben és köldökmagasságban megtartott vízszintes. ha már visszanyerték egyensúlyukat. Közlekedés közben igyekezzünk megtartani az alaphelyzetet. Tehát célszerű nekünk is ezek szerint kialakítanunk értelmezésünket. hogy a lengyel-pálcával való mérések esetében az antenna minden esetben (mivel mindkét kezünk foglalt) a saját testünk. hogy azok vége előre. akkor áttérhetünk a gyakorlati mérésekre.célszerű "megbeszélnünk" az "igen" és a "nem" válaszok értelmezését. és egyúttal párhuzamos pálcákat jelenti. Ne feledjük el. és nyugalomba kerülnek.köldökünk magasságáig úgy. annál érzékenyebbé válnak. vagy testünkkel közelítünk hozzá.

Tapasztalataink szerint nagyon is szükség van erre a sokak által feleslegesnek tartott "üresjáratra". hogy pont vízér fölött tartózkodva indultunk el. Lassan. Valamint szükséges egy bizonyos ráérzési idő is a kontaktus felvételéig. egy belső téri vízér felkutatása és bemérése legyen a feladatunk. végeikkel közelíteni kezdenek egymáshoz. és induljunk el ismét. és így az is elképzelhető. a vízér erősödő sugárzásának hatására kereszteződnek. az észlelési idő rövidsége miatt nem érzékelve annak sugárzását. majd "beszéljük" meg pálcáinkkal. illetve nagyon erős sugárzás esetén azon túl is csapódhatnak. Célszerű egy sarokból kiindulva a helyiség valamelyik falával párhuzamosan haladnunk. Tehát vegyük fel az alaphelyzetet. hogy most kizárólag csak vízeret keresünk és talpunk lesz az antenna. pálcáink elhagyva az eddigi párhuzamos helyzetüket. 3-4 apró lépés megtétele után pálcáinkat figyelve hátráljunk vissza kiindulási helyünkre.nem lehet! Első alkalommal sugárzásának intenzitása. Ha egy vízér sugárzási zónája közelébe érünk. apró léptekkel. mivel a pálcákkal álló helyzetben nem lehet mérni. Ahogyan távolodunk a vízér folyásának . Erre a műveletre azért van szükség. pálcáinkat figyelve induljunk el az eltervezett útvonalon. valamint nyomvonalának aránylag könnyű lekövethetősége miatt. majd ahogyan tovább haladunk.

hogy az általunk kimért vízér nyomvonala váratlanul kiszélesedik. pálcáink híven követik a sugárzás intenzitásának mértékét (közelítik a párhuzamos állapotot). hogy mérésünk során azt tapasztaljuk. hogy a vízér közel 180 fokban eltér (visszafordul) eredeti irányától és mi pont ezt a visszaforduló (dupla) ágat mértük. azzal azonos irányban haladunk folyamatosan. A Hartmann és a Curry hálók bemérésénél két módszert is használhatunk. amikor mérésünk közben nem keresztezzük a vízér nyomvonalát.középpontjától (a legerősebb sugárzástól). Gyakorlati tanácsok a lengyel-pálca használatához Előfordulhat olyan eset. hogy ez nem lehetséges. Az egyszerűbb és a gyorsabb megoldás az. Mivel tudjuk. Előfordulhat olyan eset. ha csak a csomópontokat . Pár lépés után tapasztalhatjuk. a vízér maga pedig egyszer csak véget ér. hogy előzőleg valóban a vízér medrében. Ilyenkor célszerű az eddigi haladási irányunkra merőlegesen elindulni. majd ahogyan kilépünk hatóköréből. Ezt azonnal fel lehet ismerni. mivel pálcáink folyamatosan erős sugárzást jeleznek több méteren keresztül. ismét felveszik eredeti párhuzamos helyzetüket. annak partjaival párhuzamosan haladtunk. valószínűleg csak arról lehet szó. hanem éppen azon belül.

hogy így lassabban érünk célba. ki egészséges kíváncsisággal fordul a világ dolgai felé. gyógyító. fájdalomcsillapító. harmonizáló. nagyságrendekkel gyorsabban végezhetjük el munkánkat. hogy a különféle (az emberi szervezetre) hasznos sugárzások (pozitív. akár papírcsíkkal vagy akár fonállal is összeköthetjük azokat. A különféle médiákban egyre-másra látni és hallani a különféle káros sugárzásokról (vízér. a hálók bemérése során sokat segíthet egy iránytű használata. akár krétával. . hogy e méréseket lengyel-pálcával végezve. Bármelyik verziót is alkalmazzuk.) felületei szabálytalan folt alakúak (kivéve a manipuláltakét). ha látni is szeretnénk a hálók szerkezetét. Nem árt tudnunk. sem méretükben semmiféle logikus rendszert nem követnek. Tehát sem alakjukban. mintsem azt ingával végeznénk el.mérjük ki. Így azok bármekkora méretű és alakú kiterjedéssel rendelkezhetnek. stb. A csomópontok helyének ismeretében már akár gondolatban. De választhatjuk a teljes háló kimérését is tudva. hogy mi is az igazság a radiesztéziával kapcsolatban. Jó ha tudjuk. Valós vagy valótlan dolgokkal foglalkozik-e a radiesztézia? Joggal merülhet fel a fenti kérdés minden olyan emberben.

Évtizedekig tartó igen kemény harcába került. sem magyarázata. Dr. Vagy vegyük korunk ismert egyéniségét. hogy ellenfelei elfogadják vitapartnernek. stb. A tudomány "egységességét" bizonyítván még talán megemlíthetném a candida gomba körüli. amíg lehetővé vált számára a hivatalos megjelenés. mely az akkori technikai lehetőségek közepette nem volt látható. Béres Józsefet! Azt hiszem nincs ember Magyarországon ki ne ismerné kálváriáját. Tette ezt közel 60 évesen. így nincs is! Ugye ismerős az okfejtés! Soha nem kértek tőle hivatalosan bocsánatot tudatlanságukért. ne vegye magára) pedig ezt mereven elutasítják mondván. Mivel nem látható. mivel annak idején a médiákban napi hír volt Béres József és termékei. azok egészségkárosító hatásáról.Hartmann. ergo nem léteznek! Vagy másképpen: e sugárzások nem léteznek. A "tudomány" képviselői (kinek nem inge. mert nem létezhetnek. immár . ekkor még nem volt doktor! Kénytelen volt ledoktorálni. Igen. hogy: e káros sugárzásoknak nincs semmiféle tudományos alapja. mivel olyan dolgokról (baktérium) mert beszélni.). hanem csak a megjelenés lehetősége. "Természetesen" külföldön mindenütt megkapta a megfelelő elismerést! Emlékszem ügyeire. Nem az elismerés. valamint az azok ellen való védekezés lehetséges eszközeiről. Pont! Nem ismerős egy kicsit ez a hozzáállás? Emlékezzünk csak Semmelweis Ignácra! Orvos létére évekre kiközösítette az akkori tudatlan orvostársadalom. Curry.

Az alábbiakban megpróbálnám e témát a káros sugárzások területén működő radiesztézia oldaláról . csontkovácsok tevékenysége mekkora "tudományos" ellenállásba ütközött. és ehhez hasonlókkal. hogy az ún. Az orvostársadalom egyik fele elutasítja annak létét is. tananyagként oktatták az egyetemeken a csontkovácsok tudományát. De az érdekes az. Magyarországon pedig üldözték azt. És mindez. Lengyelországban. Élénken emlékszem még arra. az akkor még Csehszlovákiában.több mint húsz éves vitát. század második felében történt! Tudom. másik fele pedig hivatalosan gyógyítja az első fél szerint nem létező betegséget(!).és nem csak nyugaton -. Ugyanakkor ez idő tájt külföldön . hogy e felsorolt tevékenységek egyike sem kapcsolatos közvetlenül a radiesztéziával. hogy ez kiváltképpen Magyarországra igaz. Nem gondolnám azt. Az orvostársadalom a médiákon keresztül szinte megfenyegetett mindenkit. mint nap találkozhatunk az ilyen. de e témák történetéből már egészen jól megismerhető a "tudomány" hozzáállása a mindenkori általuk nem (el)ismert témákhoz. a XX. ki a csontkovácsokhoz fordult bajával mondván: aki a csontkovácsok tevékenységét igénybe veszi.). hogy ezek egyedi esetek lennének mivel nap. stb. (Ausztriában. azokat nem fogadják a kórházak.

az ember (radiesztéza) saját teste. mely nagy biztonsággal azonosítani. mérhető-e a fájdalom? Nem! Mégis elfogadjuk a fájdalom létezését! De esetleg foglalkozhatnánk a hittel is! Mivel mérhető valakinek a hite? E gondolatsort folytatva az ellentábor ezek után akár azt is kijelenthetné. E megállapításom után szinte azonnal hallom a "tudomány" képviselőinek felkiáltását: csupán az emberi érzésekre nem lehet tényeket alapozni! Valóban nem lehet? Akkor hogyan is vagyunk a szerelemmel? Mérhetők e ezen érzések? Nem! Adott esetben mégis feltesszük rá egész életünket! Vagy talán nézzük meg. hogy a vadászkutya erről mit sem tud és teszi a dolgát! Ha már a kutyáknál tartunk. hogy az alábbi sorok kizárólagosan csak saját véleményem és tapasztalataim által közvetített meggyőződésemet közvetítik. . vagy egyáltalán. Még jó. Ezért e sugárzások érzékelésének és mérésének a legérzékenyebb műszere. mivel szaglásának jellemzői nem mérhetők. hogy tudomásom szerint[10] . és kozmikus sugárzásokat. hogy hogyan is "működik" az "egyszerű" anyai szeretet! Útját tudja-e valami állni? Ugye. hogy nem! Mérhető? Nem! Vagy mérhető-e pl.megközelíteni úgy. hogy a vadászkutya semmiféleképpen nem alkalmas a vad követésére. és közvetlen módon hitelesen mérni tudná a káros föld-. Véleményem szerint a radiesztéziával kapcsolatos legnagyobb problémát az okozhatja. a fejfájás mértéke.nem létezik olyan mérőműszer.

hogy vajon milyen módon érzékelhetik e állatok gazdáik közeledését otthonuk felé. Viszont azt is érdemes figyelembe vennünk.talán nem lenne érdemtelen valamilyen módon kideríteni (vagy megmérni) annak a tapasztalati ténynek a titkát sem. A példán okulva ne általánosítsunk tehát a tudományra hivatkozva. hogy láthatóan semmiféle egészségkárosodás sem éri őket. hogy szinte percekkel gazdáik megérkezése előtt már jelzik azok közeledését. és úgy gondolom. hogy hatásos és vitathatatlan. mert az ember . ez egy "olcsó" poén volt.és kozmikus eredetű sugárzások. hogy e csillagnak (Nap) a hatása sem egyformán hat mindenkire. aki pár percnél több időt nem képes eltölteni a tűző napon. viszont elég sokan vannak olyanok. Köztudott. hogy létezik-e az egészségre káros kozmikus sugárzás vagy sem! Tudom. tudom. ha süt a nyári nap! Azonnal megtapasztalnák. Pedig megtapasztalás céljából mindössze csak az utcára kellene ezen embereknek kimenniük. Van. de meg kell jegyezni.mint már említettem nagyon érzékeny műszer. Mivel műszeresen nem mérhetők (a jelenlegi műszerekkel). kik szinte szerelmesei a napsütésnek és képesek hosszú órákat is eltölteni tűző napsütésben úgy. hogy ebből tizenkettő nem egy tucat! De beszélhetnénk esetleg a hold sugárzásáról is. melynek káros sugárzása az erre érzékeny embereknél ugyan csak elég kellemetlen . így az ellentábor szerint nem is léteznek az egészséget károsító föld.

csak az egyik rendelkezett a tevékenységét tudományosan elfogadó. Nem látom annak az okát. miért nem háborodnak fel ugyanezen emberek? Ezek esetében miért nem általánosítanak? Miért van az. hogy kifizesse mind a 20 vizitet.tehát tudományos ismeretekkel rendelkező személyről . viszont természetesnek veszi azt.van szó. Továbbá feltehetően a műszeresen nem megoldott mérések lekövethetetlen volta miatt valóban nagyon sok ál-radiesztéza bukkant fel. holott egyáltalán nem gyógyult meg? Vagy ez már miután végzett orvosról . Viszont itt többet is fizettünk! Végeredményben a megoldást a fentebb már . nem tartozik a szélhámosság kategóriájába? Miben különbözik ez az ál-radiesztéza által végzett "munkától"? Mindkettő a pénzünket csalta ki. Ilyen időket élünk! Az adó és a kereseti viszonyok aránytalansága miatt mindenki (nem csak a radiesztéza) megpróbál ügyeskedni. egyszerűen nem megy többet. hogy ha pl. legalizáló dokumentummal. a sikkasztó ügyvéden. valaki eljár magánrendelésre egy bőrgyógyászhoz (de írhatnék belgyógyászt is). Tessék referenciát kérni! Az erőszakot elkövető nőgyógyászon. hogy miért kell ezen kiváltképpen felháborodni. és "mért be" lakásokat. a pénzéhes sebészen (ki pénzért árulja a kórházi ágyakat). hogy semmiféle javulás nincs. és miután már vagy a 20. alkalom is úgy múlt el.tüneteket okozhat.

Ne feledjük. Miután páciensei pár nap elteltével állapotuk rosszabbodására panaszkodtak. önmagában ez a kinyilatkoztatás nem feltétlenül jelenti azt. mivel volt már szerencsénk ilyen több évtizedes tapasztalatra. Használjuk ki e lehetőséget! Annál is inkább. hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. azt azonnal (már az első éjszaka) jó és pihentető alvás követi. sem a radiesztéza több évtizedes "tapasztalatán" múlik! Tehát ha valaki arra hivatkozik. végzett tanfolyamaira. hogy több évtizedes tapasztalata és működése folytán. Mindössze annyit jelent.megemlített referencia beszerzése adhatja: ebben az esetben ugyanis már több ember megélt tapasztalataira támaszkodhatunk. és nem utolsósorban doktori címére hivatkozó önjelölt radiesztéza "művével" találkoznunk. valakinek az ágya kikerül a káros sugárzási környezetből és az illető érzékenyen reagál e sugárzásokra. hogy a pontos mérés képessége nem a végzett tanfolyamok számán. hogy nem minden rosszul . ki tudatlansága folytán éppen a legrosszabb helyekre fektette pácienseit. hogy az illető rendelkezik a káros sugárzások hiteles mérési képességével. Következésképp a jól működő radiesztéza munkája azonnal élvezhető gyümölcsöt szolgáltat! Emellett meggyőződésem. az átlagnál több referenciát szolgáltathat. Ő türelemre intette őket mondván: "A jót is meg kell szokni!" Ez természetesen nem így van! Ha pl.

a kórházi ágyat külön pénzért áruló orvos. A feladat az. Példának okáért álljon itt egy jól dokumentált és bármikor leellenőrizhető teszt ismertetése: Adva van egy jelentős nagyságú terület. A lefektetett gumicsövet lefedik egy egyenletes deszkaréteggel. Tehát működése alapvetően nem a szélhámosságra. mint pl. de ha csupán csak erkölcsi alapon nézzük a dolgot. holott valójában messze nincs birtokában a mérés alapvető technikájának sem.mérő radiesztéza szélhámos! Tapasztalataim szerint nagyon sok olyan önjelölt radiesztéza működik. hogy ez kevésbé érdekli azt. hogy nagyon szívesen vállalnak olyan hivatalosnak kikiáltott teszteket. hogy a kísérletre jelentkező radiesztéza mérje ki. ahol esélyük sem lehet arra. akkor ez a radiesztéza összehasonlíthatatlanul erkölcsösebb.tehát jogos mellékjövedelemnek könyveli el. E radiesztézák alapvető tudatlanságát látszik bizonyítani az a tény is. Viszont az orvos működését érdekes módon a legtöbb ember természetesnek . ki félre lett vezetve. Tudom. melyen egy vízzel megtöltött hosszú gumicsövet vezetgetnek különböző irányokban. A nyomvonalban vannak 180 fokos fordulatok is. hanem saját tudatlanságára alapul. . azaz határozza meg a ledeszkázott gumicső nyomvonalát. hogy Ő jól és tévedhetetlenül mér. ki mélyen hiszi azt. hogy pozitív eredményt mutassanak fel.

hogy mi is valójában a vízér. viszont erről a kísérlet vezetője mit sem tud. Mivel már több helyen is leírtam. hogy tapasztalatokon. s mi több. és melyek azok a tapasztalatok? Ha már egyszer kérdezik az embert.mint vízeret. A tárgyalt sugárzások léte és egészségre káros hatása már több ezer éves tapasztalatokon nyugszik. Az előbb ismertetett kísérletben az igazi probléma az volt. Aki ért a radiesztézia e részéhez. hogy itt mindössze csak véletlen találatról lehet szó. amelyek igen csak befolyásolhatják a mérést. de vízér NEM! Tehát nem is bocsáthat ki a vízérnek megfelelő sugárzást. az orvostudomány is a sámánok és a népi gyógymódok alapjain nyugszik. Továbbá. Az ellentábor azonnal felkiált: Mi az. hogy sem az önjelölt radiesztéza. Mint pl. mintha az kívánnák egy focicsapattól. Ugyanis a vízzel megtöltött (vagy nem) gumicső minden lehet. hogy e mesterségesen manipulált környezetben csak negatív "eredmény" születhet. Pont olyan. akkor illik válaszolni. . a lefektetett gumicső alatt. nyerjék is meg a meccset. hogy labda nélkül játszanak. mivel a kísérletből éppen a vízér hiányzik. és hogyan kelti jellegzetes. azonnal látja. viszont valóban ott lehettek a valódi vízerek. sem a kísérletet vezetője nem ismerte fel. így ettől most eltekintenék. az egészségre igen káros sugárzását. Szerintem minden tudomány és szakma elsősorban saját tapasztalataira épül.

és ahol a kutya elfekszik. amin gólya fészkel (a gólya kerüli a vízeres helyeket). Tehát már akkor is tudtak a korabeli radiesztéták a különféle sugárzások létezéséről! Az egyszerű emberek megfigyelték. hogy: • Ha barackfát ültetnek vízér fölé. és nem csak Newton fejé(be)n! Már az ókori falfestményeken-fametszeteken is feltűntek a vesszős emberek. "Amikor felépül a házad. Emlékezzünk csak a newtoni almára! Aránylag maradandó nyomot hagyott. Ugyanis a villám minden esetben csak a vízerek keresztezési pontjába csap le. 40%-al több hozamra számíthatnak. hogy a villám soha sem csap olyan fába. Henrich. először a kutyát engedd be. elismert német fizikus bejelentette. aki egérkísérletekkel (kontrollcsoportot használva) . oda bizton rakhatod az ágyad. Nyugodt pihenésed lesz ott! De ellenben ahol a macska ver tanyát.az 1932-es évben -. legyen az akármilyen magányos is. nagy ívben kerüld el e helyet". vagy épületbe. akkor a megszokottnál kb. Ugyanő volt (1978). az sohasem fog teremni. hogy sikerült bemérnie a vízerek sugárzását. • Ha méheket telepítenek vízér fölé.De ugyan így ősi tapasztalatokon nyugszik a csillagászat és a fizika is. De voltak élményei tudósainknak is: "Napjainkban" . • Megfigyelték. dr.

Sauerbruch egy klinika sebészei. Ugyanebben az évben Beichl ezredesnek is sikerült egy másfajta technikával fényképfelvételt készítenie erről. dr. különben nem számíthatnak a megfelelő gyógyulásra. dr. Dr. 1948-ban dr. Hochenegg. hogy saját magán végzett kísérletei eredményeként megállapítható. Dobler Pál heilbronni professzor 1934-ben külön közleményben jelentette be. Napjainkban Ausztriában. Hernádi Gyula egy orvosi kongresszuson bejelentette. és megállapította. Cody francia orvos tízezer(!) rákban elhunyt páciens otthoni fekhelyén végzett vizsgálatot. egy hónap múltával szűntek meg. Számomra úgy tűnik. Tehát még visszafordítható volt károsodása.egyértelműen bizonyította a vízerek sugárzásának egészségre káros hatását. Nála a káros hatások kb. majd semleges zónába átfeküdve kb. így tudományos hozzáértésüket nem lehet és nem is . hogy a vízerek az egészségre igen káros sugárzást bocsátanak ki. hogy sikerült lefényképeznie a vízerek sugárzását. előírják az operált betegeknek. hogy az elhunytak csaknem 100%-a vízér sugárzásában feküdt. hogy ágyukat sugárzásmentes helyre helyezzék. hat hét múltával jelentkeztek. Nothnagel és dr. hogy a fenti emberek nem egyszerű hétköznapi radiesztézák voltak.

és azok káros sugárzásait. magát az evolúciót is! Ha még emlékeznek rá: ".szabad figyelmen kívül hagyni! De végeredményben nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek Georg Otto: Földsugárzás és egészség című munkáját. hogy: . csak azokat a történéseket és eredményeket lehet tényként felfogni.. kísérleti úton számtalan esetben reprodukálható ... igen jól dokumentált. hogy Dr. és kísérleti úton számtalan esetben reprodukálható . sem pedig azzal. Ők ezt úgy gondolják.. de egyre kevesebb erre a jelentkező. Különféle "beszélgetéseket" kezdeményeznek és saját maguk által gyártott teszteket szeretnének végrehajtatni.... a káros sugárzásokkal kapcsolatos valódi eset leírása található meg. nekik ennél komolyabb bizonyítékokra van szükségük. A "tudomány" képviselői viszont nem elégszenek meg a fenti tényekkel. Ernst Hartmann és Manfred Curry az 1950-es években (ismét) felfedezték és méréseikkel bizonyították a róluk elnevezett hálók létét. melyben többször tíz. Ekkor (mint egy végső igazságot) kihirdetik.. hogy vajon "tudósaink" észre vették-e. pl." Nem tudom. hogy ". melyre tudományos magyarázat van." Szerintem az evolúcióra nem igazán ez a jellemző! Állandó jelleggel bizonyítékokat követelnek. hogy e meghatározás szerint tudománytalanná nyilvánították. de számukra igazából nincs is elfogadható bizonyíték.

az egyik kereskedelmi TV-ben nem is olyan régen (2003 tavaszán) elhatározták. hogy tegyünk egy próbát: semlegesítem lakásában a káros sugárzásokat. és felkértek a műsorban való részvételre. A felajánlott lehetőséget elutasította. Tehát felkínáltam neki a megtapasztalás lehetőségét. Természetesen nem kívántam részt venni a jelzett műsorban. Viszont felajánlottam a főszerkesztőnek. Pedig egyáltalán nem erről van szó! A megfelelő mérőműszer hiányában ebben a témában nem is lehet számukra (de más számára sem) igazi bizonyítékot produkálni. Már a műsorvezető kiválasztása is "beszédes" volt. ki eleve elutasítja e témák létezését. és minden szokásos további kezelést is megkap. előáll a patthelyzet. szavak.lám csak XY nem mert idejönni és kiállni az igaza mellett. Mivel az ezzel kapcsolatos valós kórtörténeteket sem fogadják el bizonyítékként.gondolom cikkeim és közismert tevékenységeim hatására . A sugárzott műsorban az természetesen . mivel megfelelő mérőműszer hiányában felesleges szócséplésnek tartottam e felvételt: én mondom a magamét (amennyire ezt lehetővé teszik). és szavak. hogy létrehoznak egy olyan műsort.megkerestek. Pl. A radiesztéziával foglalkozó rész felvétele előtt . melyben megpróbálnak ezeknek a tudományosan nem bizonyítható dolgoknak utána járni. Mindössze szavak. a másik oldal is mondja a magáét. mivel erre a célra egy köztudottan materialista gondolkodású személyt választottak.

hogy nem létezik sem a Hartmann. másikunkra kevésbé hatnak a külvilág ingerei.elhangzott. Sőt egyéni érzékenységünk sem egyforma. hogy a tesztek során megfeledkeznek a legfontosabbról. Pont úgy. pedig életükben napi 50 cigarettát szívtak el. míg mások akár már 40 éves korukban tüdőrákban fejezik be életüket. hogy a főszerkesztő visszautasította ajánlatomat. akkor nem lenne szükség radiesztétákra. Személy szerint úgy gondolom. Bizonyítsák be. hogy ha lenne megfelelő mérőműszer. cigarettát szívtak el. hogy minden esetben a vádlónak kellene bizonyítania. Így egyikünkre jobban. kiket 90 éves korukban a májuk visz el. a dohányzók között is vannak olyanok. az emberről. Azaz tucatként kezelik a kísérletben résztvevőket. hogy messze nem vagyunk egyformák. s a vízér fölött pedig kellemes és egészséges tartózkodni! Különben is vegye már észre valaki. hanem az ellentáboron van a bizonyítás sora. hogy én nem kívántam a műsorban részt venni. sem a Curry háló. de az már nem. Az ilyen jellegű sablonosításkor mindig az alábbi vicc jut az eszembe: . mint pl. és abszolúte nem lenne min vitatkozni! A különféle (egyéb) tesztekben szerintem nagy gondot okozhat még az is. Holott mindenki tudja. Tehát nem a radiesztétákon. holott "csak" napi 1015 db.

és más fejformája van! háborodik fel a hivatal vezetője.Egy utcai borotválkozó-fülkét szeretne szabadalmaztatni feltalálója..De hát mindenkinek más. és 10 másodperc alatt megborotválja.kérdi a hivatal vezetője.Hogyan is működik? . Tehát a gyógyulást nem csupán a gyógyszer maga okozza. ..Igen.. Ezt még a . a kék színűké. . . Ezt látszik bizonyítani .. hogy nincs hatása. majd bele kell hajtani az arcát ebbe a burába. a placebó olyan "gyógyszer". hogy a piros színű placebóknak sokkal jobb a hatásfokuk.bár nem szándékosan . A placebó maga. GYÓGYÍTÁS . hatásosnak bizonyul! Még azt is megfigyelték. hogy minden negyedik esetben (25%!) . . vagy teljesen üres szilikon kapszulákból állhat.garantáltan mellékhatások nélkül -. mint az igazi gyógyszerekét. kis színes szőlőcukor tablettákból.hadarja a feltaláló. mely általában nem tartalmaz hatóanyagokat. Köztudott. hogy az új gyógyszereket minden esetben placebóval tesztelik. Nos. . csak gyógyulás.GYÓGYULÁS Tapasztalataink és eddigi tanulmányaink alapján kijelenthetjük.válaszolja szórakozottan a feltaláló. hogy gyógyítás nincs. Általában azt mondják róla.a tudomány is a placebók használatával.A perselybe be kell dobni egy 100-ast. szedésüket viszont ugyan úgy rendelik el. . Mégis úgy tapasztalják. mint pl. igen! De csak eleinte.

hisz az Ő általuk készített statisztikáról. hogy az eredményesség nem csak rajtuk múlik. a gyógyulás főként a betegen múlik. Ezek miatt is . a betegnek minden esetben ugyan annyit . akár nem. hogy hiába is vannak birtokunkban a világ leghatékonyabb gyógyszerei. Feltehetően könnyebben fogadja el a műtét tényét. Ha a beteg gyógyulást. mivel e drámaian véres látványra mindenféleképpen szüksége lehet a páciensnek.mely tapasztalatainkból táplálkozik -.legakadémikusabb elmék is kénytelenek elismerni. ha nem rendelkezünk a gyógyulásunkba vetett meggyőződéses hittel. A hit hiányában e gyógyszerek számunkra mindössze placebók maradnak! Bizonyára az orvostársadalom egy része is felismerte. hogy pl. vagy számára kedvező hatást vár egy szertől. és nagymértékben növeli hitét. Véleményünk szerint . így feltehetően ennek okából alakult ki az a bevett.és egyébként is -. sikerességét. mérési eredményekről van szó. akár eredményes volt az orvoslás. ha annak a szernek nincs is olyan jellegű hatása. s napjainkra már természetesnek elismert szokás. ha látja "tulajdon vérét" kibuggyanni. hogy nem az általuk végzett tényleges gyógyításért. Azaz. a manilai sebészek (Fülöp szigetek) által kreált véres műtétek azért olyanok amilyenek. Végeredményben e tények birtokában kijelenthetjük. ez bizony gyakran akkor is bekövetkezik. hanem a vizitért kell fizetnünk. úgy gondoljuk.

. akkor ez az 50% más energiát vonz (nem gyógyító energiát!). Egyre többen ismerik fel. mert az önerő vagy kimerült. minden ember rendelkezik önmaga meggyógyításának és egészségének megőrzésének képességével. Ha ezt nem ismerjük fel. akkor nélkülözhetetlenné válhatnak az antibiotikumok. Ezek adott esetben nélkülözhetetlenek lehetnek. illetve egyéb orvosi. Ilyenkor szükség lehet még egy külső rásegítésre. illetve segíthetik a természetes gyógymódok. akár műtéti beavatkozások is. hogy nem kívánjuk a gyógyulást. 50%-ban segítheti az orvos. vagy úgy döntünk. hogy nem az orvos illetve a gyógyító gyógyít! Egy bizonyos szinten. az úgynevezett önrész! Így gyógyulásunk 50%-át saját magunknak kell biztosítanunk. Pedig ezt célszerű lenne saját lénye felé közvetítenie. Amikor már túllépett egy bizonyos mértéket testünkben a diszharmónia. vagy feladta. Ezt csak önerőből tehetjük meg.kell fizetnie. ezzel a már eddig is megbomlott harmónia további diszharmóniába kerül és a fizikai test további betegségekre tesz szert. s így hitét és bizalmát a gyógyítóra/orvosra vetíti ki. A beteg azért keresi fel a gyógyítót/orvost mert kevésnek bizonyul önmagába vetett hite. s ezért ezt a részt a Lélek egészségének is tekinthetjük. Ez egyben a szabad akarat része. Fizikai testünk gyógyulását kb. Tehát egészségünk másik feléért a Lélek felel.

ha úgy tetszik a FÉNY állapotába. ha bízol a Benned is jelen lévő végtelen erőben. mint leghűségesebb szolgánk. A jót is. a Lélek nem! Az örökkévalóság a természetes állapotod! Csak rajtad múlik. hogy mikor térhetsz vissza a tiszta pozitív energiához. Így döntésed alapján bármikor magadhoz vonzhatod a betegségeket. csupán "csak" ezért nem szükséges betegnek lenned. Elménk. hogy egyes rákos betegek hogyan képesek meggyógyulni? Mindazok képesek szervezetüket regenerálni. Csak rajtad áll! De sose feledd. Nincs reménytelen eset. csak a test mulandó. minden parancsot (gondolatot) SZÓ SZERINT teljesít. Te szabadon dönthetsz erről is. hogy a természetes alapállapot az egészség és a jó közérzet. Mindennapi élete során mindenki azt éli meg. aggodalmaink tárgyát is magához vonzza válogatás nélkül. amely mindent és mindenkit képes meggyógyítani. Pl. Ha kívánod. és rosszat is . amit elképzel. Ha felismered lelkedben (elnézést az átmeneti tegeződésért) az Istennel való egységet. akik akarnak. és távozhatsz teljesen egészségesen is. Valóban szó szerint! A félelmeink. Nem volna szabad elfeledni. Tehát nem szelektál. magzatbeli döntésed alapján születhetsz bármilyen fogyatékossággal. Gondolkoztál már azon. és változtatnak is gondolkodásukon.Minden a tudatosságon múlik. akkor nem zárod el magad ettől a teremtő energiától. tested elhagyhatod betegség és fájdalom nélkül is. és nem bírálja felül.

A kórházba szállítottak közül is csak az egyik élte túl. De azt se feledjük. Ezért határtalan bánatára nem tudott részt venni a haverokkal már hetek óta szervezett. Az ilyen és hasonló megtörtént esetek hallatán azt a tanulságot vonhatjuk le. Mihez képest jó és mihez képest rossz valami? A következő kis történet is példa lehet erre: XY kőműves tanuló leesett az állványról és eltörött a lába. Az út jeges. s kocsi a kanyarban kisodródott. Letért az útról. a sebesség túl nagy volt. ha feltétel nélkül és azonnal elfogadjuk. akkor az a célszerűbb. A társaság tagjai hajnalban indultak vissza kocsival. hogy a JÓ és a ROSSZ pontos definíciója mindössze nézőpont kérdése. és nagy sebességgel ütközött neki az útszéli fának. és csak a lába törött el! Ahogy mondani is szoktuk: minden rosszban van valami jó! Nagyon igaz. de Ő nyomorék maradt egész életére. mivel gondolataink végrehajtandó parancsként működnek. csak igyekezzünk minden esetben megtalálni ezt a jót! Ha nem ismerjük fel azonnal. két személyt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.egyaránt szó szerint teljesíti. A négy személyből kettő a helyszínen meghalt. szervezkedés! Mondanom sem szükséges. a buli nélküle is roppant jól sikerült. hogy a történetünkben említett kőműves fiatalemberünk jól járt amikor lesett. Hidd el! A . Hiába volt a nagy készülődés. és mindenki által nagyon várt hétvégi bulin.

egyik balszerencsés történés jön a másik után. hogy a történésnek valami miatt így kellett lennie . figyelmünket a pozitív energia felé irányítva hálát és örömöt érzünk. akkor elkövetkezendő napjaink és talán egész további életünk ebben a boldog. bosszankodunk. hogy a két lehetséges közül. és képtelenek vagyunk elfogadni a már amúgy is megtörtént . melyik pozíciót választjuk (honnan kezdünk újra teremteni). és elismerjük. Ha viszont figyelmünket a negatív energia felé irányítva sajnáljuk-sajnáltatjuk magunkat.rossznál van még rosszabb is! Csak az akkori. azaz elfogadjuk. Csak rajtunk áll. Amíg ezen a negatív hullámhosszon tartózkodunk. optimista és jó hangulatban telik el. hogy felsőbb gondviselésünk így mentett meg egy nagyobb veszélytől -.ezért megváltoztathatatlan . de biztosnak látszik. egyszer csak azt tapasztalhatjuk. .bár még nem tudjuk az okát. Ilyen és hasonló esetekben csak rajtunk múlik. Ekkorra már igazán eredményes negatív gondolatteremtőkké váltunk. Ha megfelelő mélységig eljutottunk. akkor akár egy egész lavinát is a nyakunkba zúdíthatunk. hogy még nincs vége a balszerencsés sorozatnak. és pillanatnyi elkeseredésünkben gondoljuk azt. hogy melyik verziót választjuk. Ha pl. panaszkodunk. ha ezt nem tudjuk egyelőre felfogni.dolgokat. hogy ennél rosszabb már nem lehet! Pedig bizony lehet! Még akkor is.

Ha nincs az "akarati kapcsolónk" bekapcsolva. De hajlamosak vagyunk ennek ellenkezőjét is megtenni. Ilyenkor a kétely. a félelem. mivel hűséges szolgánk (elménk) nem tud tétlenkedni. Sokan azt remélik.Tudatosan vagy tudattalanul. Sok embernek szüksége van a többszörös szenvedés tapasztalatára ahhoz. s általában igazuk is van. és az aggódás működik bennünk. de vagy folytatjuk. hogy ha betegek. mert erre lett teremtve. ellenállás a sors menetével szemben. hanem az. hogy belsőleg felnőjön. hogy milyen tapasztalatokat nyertél belőle. Az akaratunkkal nem közvetlenül irányítjuk szerveink ritmusát (a szervek ritmusát a vegetatív idegrendszer irányítja). mivel valóban több figyelmet és szeretet fordítunk szeretteinkre. Akaratunk kapcsolóját vagy be kapcsoljuk vagy nem. Még neked is! Tudnod kell elfogadni! Hiszen a sorsod nem más. ha megbetegszenek. amikor is minden egyéb teendőnket . Mi emberek többek vagyunk csupán akaratnál és értelemnél. az is egy üzemmód. mint amit Te magad választottál és vállaltál e fizikai testbe lépésed előtt. A lelki gyengeséghez gyakran testi panaszok is társulnak. vagy megállítjuk az említett folyamatot. hogy miben és hányszor hibázol. amit bizony mindenkinek el kell fogadnia. A kétely a saját erődbe vetett bizalom hiánya. Nem az a fontos. akkor környezetük sokkal jobban figyel rájuk. Valamilyen irányban mindig alkot.

ugyanis mi úgy gondoljuk. Csak akkor ismerjük fel a fontosságát valakinek. Mondhatni elég keserű tapasztalat. eseményei folyamatos alkalmazkodásra kényszerítenek minket. talán ha jobban figyelünk a belső jelzéseinkre elkerülhető lett volna. egy esemény. Végeredményben e hiány érzése is egyfajta tapasztalatgyűjtés. hogy ennyire lételemünk a szeretet? A STRESSZ Rohanó. Ki gondolta volna.ezt nem tudatosan tesszük. vagy ha már elveszítettük. Ha egy ilyen szerettünk eltávozik (fizikai értelemben meghal). Van. csak egyszerűen éljük rohanó életünket. az stresszt okoz.sőt többnyire így van . mely érzelmi. hogy bármi az életben. Csak ekkor kezdjük el becsülni Őt magát. A stressz hatására a szervezetben fokozott adrenalin termelés indul meg. amikor . ha már nincs. egy gondolat. csak a mérték és annak irányultsága lehet egyénenként változó. egy érzés. s ezért permanens módon változó világunk történései.szeretteinkkel való törődésünk elé helyezzük. a salakanyagok és . Ez igen komoly megterhelést okoz a testnek. stb. illetve valójában ekkor tudatosul bennünk az ember igazi értéke. ami alkalmazkodást igényel tőlünk. s véleményünk szerint ennek egyik egyenes következménye lehet a stressz kialakulása. Ha ez az állapot huzamosabb ideje fennáll. akkor egy hatalmas űrt érzünk utána. mentális és testi szinten egyaránt hat.

A pozitív hatást kiváltó stressz eredményeként. mely negatív hatást vált ki bennünk. iskolai. hogy ez fordul elő ritkábban.bár sokkal kisebb arányban megtalálhatjuk a stressz pozitív hatását is. Gondolatainkban a stressz már össze van kapcsolva a negatívummal.lehet. A lelki bajainkat is nagymértékben . A stressz szó hallatán önkénytelenül mindenki csak valamilyen negatív dologra tud gondolni. melyet a legkülönbözőbb élethelyzetek okoznak. század népbetegsége. és betegségeket okozhatnak. a minden áron való beilleszkedés az otthoni. a nagyon megfelelni akarás. gátoltságot. Hozzáértő pszichológusok szerint ez lesz . a XXI. és az ezekből eredő cselekvésképtelenséget érzünk: pl. ugyanis a negatív hatás mellett . holott valójában a stressznek is két hatás-fajtája ismeretes. hogy teljes egészében . félelmeket. S ami a lényeg: az esemény megtörténte után aránylag rövid időn belül a test visszatér a megnyugtató egyensúlyi állapotába. Ilyenkor rendelkezésünkre áll minden olyan erőtartalékunk. ami az úgynevezett hétköznapi "üzemmódunkban" nem. Életünk folyamán sokkal inkább domináló az a stressz. munkahelyi . gyakorlatilag minden leküzdhetetlennek tűnő akadályt képesek vagyunk magunk mögé utasítani.talán már az is -. De be kell ismernünk.a háttérben állandó jelleggel megtalálható.méreganyagok a nem megfelelő méregtelenítés miatt felhalmozódnak. megbúvó stressz okozza. amelyekkel szemben tehetetlenséget.

stb.vagy egyáltalán nem vagyunk képesek kipihenni.mint pl. Mindez azt jelzi.környezetbe. Így a test a közben menetrend szerint érkező újabb stressz miatt . testtartásunk. A feszült idegállapot hatására túlterheltnek érezzük magunkat . eredményezhetnek. a stressz által maximálisan kiélezett. lehet az a jelen vagy a múlt egyaránt. Hasonlóan beszédesek a test . fejfájás. feldolgozni. Ezek jelenléte különböző testi és érzelmi tüneteket . a szem írisze a hozzáértőnek a test minden elváltozásáról árulkodik. (súlyos esetben akár ájulás) -. De ennek kapcsán hosszasan sorolhatnánk a stressz által létrehozott gyógyíthatatlannak tűnő "betegségeket". Egyszóval mindazokat a körülményeket. E energiabefektetéseket nehezen . izzadás. egész viselkedésünk. remegés. a stressz által teremtett válási helyzeteket. A hosszan jelenlévő stressz nyomot hagy egész szervezetünkön. így megoldhatatlannak tűnő emberi kapcsolatokat.képtelen egyensúlyi állapotának visszanyerésére. Árulkodik tekintetünk. ez megfoszt életerőnktől.s ez általában így is van -. amelyeket nehezen vagy egyáltalán nem tudunk megoldani. Pl. E lelki eredetű problémáink képesek még külsőnket is megváltoztatni. életkedvünktől és a továbbiakban inkább az események túlélésére és egyáltalán nem a megoldására törekszünk. esetleg pótolni. hogy az adott szituációt nem megfelelően kezeljük általában túlértékeljük fontosságát .így az annak vélt megoldásába fektetett energia biztosítása is túl nagy igénybevételt jelent számunkra.

s az "üss. hogy véleményünk szerint maga a stressz önmagában sem nem negatív. de mi ezt felülbíráljuk (köldök-csakra). Végeredményben az "üss. A szervezetben gyors változások játszódnak le. illetve élvezetet. baleset vagy súlyos kimerültség esetén. az úgynevezett minden áron való életben tartás törvénye működik. illetve megsemmisülési érzést kelt.akupunktúrás és akupresszúrás pontjai. A stressz negatív hatásának első fokozata Ilyen állapotot élhetünk meg pl. esetleg nagyon heves vita. Példának okáért talán megemlíthetnénk a repülést. Az agy a vért a testfelületről és minden nélkülözhető helyről az izmokba juttatja. a másikban pedig alig kezelhető halálfélelmet. az egyik emberben határtalan örömöt. veszekedés alkalmával. Relatív érzékenységük. vagy fuss" helyett egyszerűen "lenyeljük". Hatásának irányultságát (pozitív vagy negatív) a stresszre adott válaszaink sorozata határozza meg. . sem nem pozitív. ezzel alapozván meg testi betegségeink kialakulásának további lehetőségeit. valamint a kéz és talp reflex zónái. Nagyon lényeges megjegyeznünk. illetve a már kitapintható elváltozások is árulkodnak szervezetünk megviselt állapotáról. vagy fuss" fizikai reakció (gyökér-csakra) gyakorlatilag azonnal kisöpörhetné szervezetünkből az ilyenkor felgyülemlett salakanyagot.

de ekkor már célszerű külső segítséget is igénybe venni. Ha tehetjük. egy barát. A problémát ebben az esetben sem oldja meg senki helyettünk. kerüljük a térérzékelést igénylő tevékenységet (pl. esetleg szakember. Ilyenkor kilátástalannak látjuk helyzetünket és már csak az adott problémára tudunk gondolni. Figyelmeztető jele lehet. csak rajtunk múlik. Lehet ez a társunk. A szervezetben olyan kémiai változások mennek végbe. ne üljünk volánhoz!) Amint ez lehetséges.Ami külsőleg ilyenkor látható: száraz szempár. A stressz negatív hatásának második fokozata Ha az első fokozatú stressz állapota már órák óta tart. fénylő bőr. A stressz negatív hatásának harmadik fokozata Ha már hosszú ideje megoldatlan problémáink vannak fizikai. merev tekintet. A stressz (le)kezelése . hogy kiben bízunk meg. lazítsunk és aludjunk rá egyet. amelyek befolyásolják térérzékelésünket. Fizikailag és lelkileg bizonyos érzéketlenség jellemez. érzelmi vagy mentális területen. és ha tehetjük pihenjünk le! Egy kis szundikálás csodákat művelhet. Ilyenkor segíthet egy pohár víz. Nem vagy csak igen lassan tudunk gondolkodni. ha már mindkét írisz alatt látszik a szemfehérje.

ahogyan a stresszt okozó történésre reagálunk. egy erre a célra megfelelő tematikával rendelkező tanfolyam kapcsán. hogy bármely munkavállalásban történő helytállás stresszt okoz. a már meglévő negatív energiák táplálását eredményezi. akár bennünk is. és az is lehet. hogy az . a stresszt nem lehet teljes mértékben kizárni mindennapi életünkből.Mint ahogyan ez a fentiekből is látszik. hanem az. Ugyanis e tanfolyamon biztonsággal megszerezhető a megfelelő szakmai hozzáértés.mint már bizonyára mindenki tudja -: a negatív energia. akkor bizony a negatív energia hosszú távú "vendégeskedésére" számíthatunk. Ha negatív teremtő energiával reagálunk. illetve a nem hozzáértéséből adódó károkozástól. ha valakit hosszú távon olyan (munka)feladat elvégzésére kényszerítenek (pl. s a fentebb leírt szituációkban e stressz irányultsága csak negatív lehet. hogy sürgősen próbáljanak meg minél többet megtudni munkájukról. hisz végeredményben bármely hétköznapi történés stresszt okozhat. melyet nem végez szívesen. Mit lehet tenni? Első megközelítésben azt tudnánk javasolni mind a nem hozzáértőnek. De nem a stressz maga okozza a problémát. hogy azért nem. hogy egyszerűen csak utálja a kapott feladatot. Lehet. a végső következtetés minden esetben az. pl. és bárhogyan is vizsgáljuk a témát. egy munkavállalót). de az is lehet. Bárhonnan is közelítjük. mivel . mert nem ért hozzá megfelelő módon és fél az esetleges kudarcoktól. mind az utálkozónak. Jó példa lehet erre az.

ha egy olyan munkahelyet keresünk. ha a bennünk negatív energiákat keltő stressz kiváltó okának túl nagy fontosságot tulajdonítunk. s így az is elképzelhető. más szemszögből kezdi látni saját tevékenységét. amit nem utálunk. E második esetre vonatkozólag. vágyainknak. hogy ezek után már nem is lesz annyira utálatos az általa végzett tevékenység. hogy minden munkavégzés stresszt okoz. akkor bizony nem árt. vagy pedig . érdeklődésünknek minden tekintetben megfelelő feladatot bíznak ránk. Viszont sem ebben. Könnyen elképzelhető az is. saját életének ismeretében adhat. és már minden próbálkozásunk kudarcba fulladt. hogy pl.s ezen belül saját életminősége -. a saját egészsége . esetleges szépségeit. felfedezheti annak fontosságát. ahol elképzeléseinknek. Munkavállalás esetében itt is megoldást adhat a megfelelő tájékozódás és a szakmai továbbképzés. sem abban az esetben ne feledjük. de annak irányultságát (pozitív vagy negatív) minden esetben ezzel kapcsolatos reakcióink szabják meg. de legalább is olyat. Ha mégsem sikerül. illetve lehet az is.utálkozó megismervén az összefüggéseket. még az élet "dolgaiban" az élet dolgaira vonatkozó fontossági sorrendet célszerű követnünk. azaz nem rendelkezünk a helyzet konkrét megítéléséhez szükséges ismeretekkel. hogy igaznak vélt. de valójában téves ismeretekkel rendelkezünk. képzettségünknek. ugyanis saját magának kell adott esetben eldöntenie. iránymutatást mindenki csak saját magának.

hogy majdan negatív vagy esetleg pozitív energiát nyerünk-e belőle. Úgy hozzátartozik mindennapi életünkhöz. a szaglás képessége is hozzátartozik. hanem pozitív energiát közvetítsen számunkra.a stressz önmagában sem nem negatív. adott válaszreakció is lehet. INDOKOLATLAN(?) FÉLELMEINK Véleményünk szerint a félelem egy teljesen rendjén való dolog. . egy teljes mértékben elfogadott normális emberi tulajdonság. hogy a különféle tevékenységeink által létrejött stressz ne negatív. kizárólagosan a stresszre adott válaszreakcióink határozzák meg. mint egy igen erős energiatöltettel rendelkező stressz. sem nem pozitív! Irányultságát. akkor azt tapasztalhatjuk. azaz azt. tehát tegyünk meg mindent annak érdekében. de akár életünket is. hogy véleményünk szerint . ami egyben bizonyos történésekre.testi épségünket. sőt néha-néha bizonyos fokig e félelemnek köszönhetjük testi épségünket.a hiedelmekkel ellentétben . Végezetül ismételten felhívnánk a figyelmet arra. maga a félelem is megjelenhet a jótékony . Így tehát a stresszhez hasonlóan. hogy a félelem valójában nem más.ismerősének róla alkotott .esetleg csak a jövőben bekövetkezőkre -. véleménye a fontosabb. Ha közelebbről megvizsgáljuk magát a félelmet. eseményekre . mint ahogyan pl.esetlegesen jó -.

mert sikeresen kerüli őket. Az általunk ismert esetekben az illető gyakorlatilag képtelen megmagyarázni. De megemlíthetnénk.jótékony és a kártékony félelmek közötti . Maga a repülés . hogy tulajdonképpen mitől is fél. hogy az e félelemben szenvedők zöme teljes mértékben tisztában van a repülés reális kockázatával. Ha feltételezzük. pl. teret adván a fóbiák (indokolatlan félelmek) szinte észrevétlen kialakulásához.is .egészségünket védő -. hogy e személyek eredendően tériszonyban . majd azok rögzüléséhez.az derült ki.határvonalak nem különülnek el markánsan egymástól. hanem maga a repülés váltja ki belőlük e halálfélelmet okozó ellenállásukat. Mivel tapasztalataink szerint a . véleménye szerint azért nem. ilyen indokolatlan(?) félelem alakulhat ki a repüléssel kapcsolatban.de ennek sokszor már a gondolata is . izzadás. de megjelenhet a kártékony indokolatlan félelmek. ájulásig fokozódó szédítő érzés) vált ki nála. Sajnos e félelmek (le)kezelése nem is olyan egyszerű. fóbiák .formájában is. ki nézetünk szerint indokolatlanul fél a pókok mindenfajta változatától. Többszöri rákérdezések után . akkor már valamelyest érthetőbb reakciójuk. Pl. . azt az illetőt is. de elsősorban nem attól tartanak.feltehetően halálfélelmet (remegés. s jóllehet életében még egyetlen egy pók sem bántotta.az általunk ismert esetekben . így e határvonalak adott esetben bőven átfedhetik egymást.szenvedhetnek. hogy lezuhanhat a repülőgép.

de az indokolatlan félelmek esetében egyáltalán nem alkalmazható a mindent megoldani látszó "üss. azt mindenki saját maga nagy biztonsággal el tudja dönteni. De könnyen belátható. hogy egyáltalán nem használható. az öregségtől. a repüléstől rettegő tudja magáról. ténylegesen fennálló vészhelyzetben adhat igazi megoldást. vagy fuss" csak abban a valós. alkalmazása teljes mértékben megoldja. ha a valós életben konkrétan minket támadnak meg. a rovaroktól. azaz hipochonder. vagy fuss". a hipochonder tudja magáról. a magasságtól. Ebből következően. s ki tudja még mitől nem. Így félünk. hogy . a betegségektől. az emberektől. vagy fuss". hogy Ő hipochonder. a betöréstől (és nem a betörőtől). Itt ugyanis nincs kit ütni. Ugyanis az "üss. abban az esetben. hogy ezek a félelmek kiben mennyire valósan. pl. elhárítja a vészhelyzetet. de nincs hová futni sem! Végeredményben mitől is félünk. ahol is az "üss. pl. a visszavisszatérő rémálomtól. a haláltól. ha valaki indokolatlan mértékben fél a betegségektől. vagy ha szenvedő alanyai vagyunk egy valós tűzvésznek. a bezártságtól. a tértől. pl. sőt egyes esetekben egyenesen értelmetlen is lenne alkalmazása. a különféle állatoktól. Érdekes módon azt. mitől is félhetünk? Gyakorlatilag mindentől. esetleg mennyire indokolatlanul jelennek meg. Ilyen lehet. a mélységtől. stb. esetleg egy éles bombariadót élünk meg.de azért egyáltalán nem lehetetlen! Bár ez is stressz. de félhetünk még a munkanélküliségtől. a magánytól.

hogy dolgozhassak. csak eszköz. mivel a munka soha sem lehet cél. illetve a munkával kapcsolatos teendőknek kell az első helyen állnia. melyre a célunk elérése érdekében . azaz nagy valószínűséggel mindegyikőjük tisztában van személyes helyzetével. minden esetben . Ezért véleményünk szerint az ember munkával kapcsolatos legfontosabb alapszabálya csak a következő lehet: nem azért élek. . szakítani? Véleményünk szerint egyáltalán nem biztos. Leegyszerűsítve: mi az. esetleg aki. hogy valójában mi is az életcélunk.ha átmenetileg is. hogy teljes mértékben el is fogadják az adott szituációban bekövetkező ellenállásukat (fóbiájukat). amire. esetleg akire. igazán fontos a számunkra? Van-e olyan.ha talán indokolatlanul is. a különböző fóbiában szenvedő határozottan és pontosan tudja. hogy itt a munkának. de . esetleg ki az.időt tudunk szánni. mégpedig egy olyan eszköz.szükségünk van. de . E tudatosság természetesen nem azt jelenti.fél a repüléstől.Ő . valójában mit is tartunk fontosnak. hanem azért dolgozom. Félelmeink eredői Talán első lépésként nem ártana rohanó életünkből pár percet magunkra szánva elgondolkodni azon. hanem e várható reakciók tudatában próbálják életüket alakítani.tehát bármikor . és ezen belül milyen fontossági időbeosztás szerint éljük életünket. ami. milyen értékrend. hogy Ő mely fóbiában szenved.

Pl. majd . hogy kivételezettként bánjanak vele az orvosok. hogy az igazán vagyonos ember valaha is élvezni tudta volna saját vagyonát. és ezért lényegtelen dolgokra vesztegette el egész eddigi életét. hogy hiába a vagyon. az előtte álló út még számára sem kerülhető el. s itt döbben rá . ugyanis folyamatosan el van foglalva annak megőrzésével.a köménymagos levest kanalazva -. Végeredményben olyan. illetve agyvérzés. vagy az esetleg spontán módon kialakult fontossági sorrendeket.az azt követő sokadik infarktus. így külön szobában . mint a saját maga által megteremtett jólét élvezete. nem létezik számára. De mivel van pénze arra.ha abból sem tanul . és az ehhez rendelt időbeosztásunkat. Vagyonát "megcsillogtatva" talán még tesz egy-két hiábavaló kísérletet egészsége visszavásárlására. Amikor pedig már jutna. gyarapításával. hogy eddigi életünk során soha sem tapasztaltunk olyat. E fent ismertetett zsákutca elkerülése érdekében talán célszerű lenne átértékelnünk az esetlegesen rosszul megválasztott. mikor szántunk arra utoljára időt. hogy tulajdonképpen teljesen felesleges. de hamarosan rá kell döbbennie. s a munkáról esett szó. hogy egy igazi beszélgetést folytassunk szeretteinkkel? Egyáltalán emlékszünk ilyenre? Vagy . esetleg elmondhatnánk azt is.hogy élhessek! S ha már az életről.itt is egyedül(!) fogyaszthatja el diétás étkét. mivel erre soha nem jut idő. az eddigi életmódjának egyenes következményeként megérkezik a menetrend szerinti első.

mivel tapasztalataink szerint már az is egyfajta gyógyszer lehet . De nagyon sokat tud a helyzeten segíteni. ha mindent . kibeszélésére.vagy a drog okozta félelem. illetve nem szánunk rá időt. hogy az alkohol.félelmeinkre.mikor osztottuk meg utoljára őszintén félelmeinket szeretteinkkel? Egyáltalán volt már ilyen? Mikor osztottuk meg utoljára őszintén félelmeinket az Úrral? Volt már ilyen egyáltalán? Azért kérdezzük mindezeket. amikor azok elkerülhetetlenül elborítanak bennünket. hogy az első pár alkalommal látszólagos . vagy a drog megoldást adhat problémáira! Igaz. ha egyáltalán lehetőség nyílik azok megbeszélésére. hogy bizton számíthatunk rá. de nagyon hamar kialakul a függőség. Félelmeink (le)kezelése Tapasztalataik szerint: még véletlenül se gondolja senki azt. maga a Teremtőnk is.de megnyugvást mindenféleképpen ad . félelmeit. hiszen az Ő lehetőségei nem korlátozottak. pl. akkor feltétlenül eljön az az idő. • Sok mindent egyszerűen azért nem értünk meg. melyben a rémálmok és a látomások kergetik egymást. hogy megérthessük azokat. mert pillanatnyilag nem vagyunk abban a helyzetben. Ha nincs kivel megosztanunk.félelemmentes pozitív hatások érhetők el.átmeneti . és úgy gondoljuk. és ezzel együtt megjelenik az alkohol . hanem végtelenek. hogy megosszuk életünk terheit. Ilyen személy lehet.

valami megkapó.valami! Valami szép. ○ arra figyeljünk. ami valójában is történik. Mivel minden ember mást és mást tart szépnek és vonzónak. és tartóssá teszi . hogy valós veszélyben vagyunk-e. • Ha az adott körülmények között lehetséges. Tudjuk.keltő helyzeteket. hanem szembesülni vele. de minden emberben kell.a félelmet. ÖNBIZALOM Véleményünk szerint. hogy mi is történhetne. amitől Ő olyan egyedi. valami jó. A gyógyulás útja csak a szembesülés lehet. hogy tegyünk lépés(eke)t a biztonság felé. próbáljuk meg elkerülni a pánikot: ○ ne erősítsük félelmünket további negatív gondolatokkal. • Menekülés helyett válasszuk a szembesülést! A menekülés megerősíti.és van is . akkor szorongásunk tárgyát nem mellőzni kell.nem arra szólít fel.ún. és ne arról képzelődjünk. azzal csak elmélyíti a negatív hatást. így ugyan abban az emberben . hogy senki sem lehet tökéletes. Ha le akarjuk győzni félelmünket. testi és lelki egészségünk talán egyik nélkülözhetetlenebb eleme az önbizalom. Amikor az ember egy-két kellemetlen élmény után igyekszik elkerülni a szorongását félelmét .bevési .esetleg a félelem . belső békével szemlélünk! • A veszély érzete . hogy meneküljünk a veszély elől. hogy legyen . azaz próbáljuk meg felmérni. hanem arra.

fejlettségére szükséges alapoznunk személyiségünk. s egyben önbizalmunk formálását. E azonos mérték megtartásáról annál is inkább lényeges beszélnünk. mivel sokan mindössze a testi külsőségek. ha az illető maga is ezt teszi önmaga személyével.és megtapasztalás .ha nem is teljes mértékű. A test külső megjelenési formája. így ez az út csak az előbb vagy utóbb törvényszerűen bekövetkező kudarc(ok) sorozatához vezethet! A megfelelően megszerzett. képességeink. de hallgatólagos elfogadásával éltük le életünket. esetleges hiányossága.jelennek meg. és főleg azok birtokba vétele lehet az első lépcső az önbizalom kiépítésének korán sem könnyű útján.képesség -. régebben egy olyan velünk született adottság volt. lelkünk) lehetőségeinek: képességeinek. s egyáltalán nem baj . kiépítését. szépsége.azonos mértékben . mások szerint viszont csupán a belső "lény" minőségére.nélkül kialakult. kialakított önbizalomban egyformán .mindenki más és más "csodát" fedezhet fel.szerintünk létszükséglet -.esetleg fogyatékos . hogy a megfelelő önismeret . mind lelki lehetőségeink. melyben . egyáltalán nem véve tudomást a karmikus feladatokról. Újabban a modern orvostudomány a plasztikai sebészet alkalmazásával megpróbálja korrigálni e jellemző . melynek .jegyeket. korlátainak feltárása. kialakított és ezért túlzottnak mondható önbizalom mögött nincs valós érték . Lényünk (testünk. megismerése (önismeret). Ne feledjük azonban. mind testi.

adott esetben meghatározó . Ennek hatására nagyon hamar .nem a mi.eltérő fizikai megjelenésnek karmikus oka(i) is lehet(nek). így nem is véletlenül viseljük fizikai külsőnkön az adott jegyeket.hirtelen .esetleg lehetősége sincs -. Társak nélküli.szerepe lehet.lehet. a további plasztika műtéteknek. s most ők sem tudnak mit kezdeni egy öreg és ráncos alakkal.a test külsőségeinek is fontos . ezért karmikus vállalásainkat is csak ezek birtokában vagyunk képesek teljesíteni! Tehát az a mesterségesen létrehozott önbizalom. hogy tudtukon kívül. ugyanis mindössze e fizikai létünk egy bizonyos szakaszára korlátozódik. amikor már nincs értelme . mivel az eddigi "barátok" . hogy nem véletlenül születtünk pont abba a testbe. mellyel reális önbizalom híján nem igazán tudunk mit kezdeni. mindössze átmeneti megoldást jelent. hogy a lélek mintegy elvesztegeti e fizikai létét.beköszönt az önbizalom és a társak nélküli öregkor. s így nem engedi megtanulnunk az igazi önbizalom kialakítását.kisebb vagy nagyobb mértékben . és az esetleges fogyatékosságokat! Mivel minden átlagtól . de . Ne feledjük. Ez már nem az Ő általuk jónak tartott forma! S végül talán arról sem árt egy- . nem tudván e fizikai létére vállalt karmikus feladatait maradéktalanul teljesíteni. Ezért igen hamar elérkezik az az idő (életkor). E durva beavatkozás eredményeként előfordulhat. mely a plasztikai sebész közreműködése által jött létre. hanem a plasztikai sebész által létrehozott forma barátai voltak.

lehetne rá. hogy testének ápolása.két szót ejtenünk. hogy a plasztikai sebész "segítségének" eredményeként . hisz a fentiek hiányában igénye sem lenne. Az önbizalom helyes értékrendjének összeállítása során.is következő életeink feladatává. hogy bárki is szívesen fogadná egy koszos-piszkos.önbizalom kialakulását.a nem-teljesítés miatt -. sokan a belső értékek mindenek feletti elsőbbségét hangoztatják. gondozása. s ennek ledolgozása . hisz kimondottan a belső én-re helyezi a hangsúlyt. részévé válik. hogy belső értékeink másodlagosak lennének. teljesítését. hogy az esetlegesen meglévő külső értékeink semmit sem érnének e külsőt megszépítő és támogató belső értékek . esetleg karmikus feladatainak elvégzésére."szeretetét". vállalt karmikus feladatunk nehézségi foka tovább növekszik. mindössze formájában emberre emlékeztető valakinek az önzetlen . nem kis mértékben nehezítve azok már amúgy sem könnyű végrehajtását.teljesítése . holott e belső én. s nézetük szerint a külső egyáltalán nem fontos. ápolatlan. és bizonyos mértékű karbantartásának hiányában bárki is képes lenne társas kapcsolat kialakítására. Véleményünk szerint ez a felfogás sem biztosíthatja. Nem gondolnánk azt. Természetesen e szavak messze nem azt szeretnék állítani.és valljuk be: tolakodó . Nem gondolnánk azt.stabil alapokon nyugvó . eredményezheti a megfelelő . mindössze arra szeretnénk felhívni a figyelmet. éppen most "barátkozna" fizikai testével.

lelki békének nevezett állapot.fény nélkül! Viszont nagyon lényeges. mint ahogyan az árnyék sem létezne . mintha ez egyben tökéletességünket is jelentené! Ugyanis mindenkinek joga van hibázni. addig belső hiányosságaink egyáltalán nem pótolhatók az esetlegesen meglévő testi adottságok előtérbe helyezésével. Ekkor már biztosak lehetünk abban is. a testilelki egyensúly. addig nem is lehet tökéletes.végeredményben általunk választott . és embertársaink felé irányuló szeretetünk által megnyilvánuló kisugárzásunk. Tapasztalataink szerint kivétel nélkül . Véleményünk szerint e belső hiányosságok csak és kizárólagosan tanulással. s teljes mértékben azonosulni is tudtunk e kapott . tapasztalással pótolhatók. hogy amíg az esetlegesen szerényebb testi adottságokat bőven ellensúlyozhatja a testi ápoltság. akkor kialakulhat bennünk az ún. és amíg képes valaki hibát elkövetni.lehetőségekkel. viszont az esetlegesen meglévő belső értékeink sem érvényesülhetnének e belső értékeket támogató és megjelenítő külső nélkül. hisz végeredményben szellemi gyarapodásunk. Egyik sem lehet meg a másik nélkül. hogy önbizalmunk a helyére került! De ebből semmiféleképpen sem vonhatjuk le azt a téves következtetést.jöhetne létre . Ha már teljes mértékben sikerült elfogadnunk külső adottságainkat.nélkül. és nem utolsósorban a személyes tapasztalatszerzés céljából öltöttünk fizikai testet.

valamint bírálatunkban csak a hibákat rójuk fel. azt építő jelleggel tegyük. Ha ellenben a kritika gyakorlása közben dühösek vagyunk. hogy kritikát gyakoroljunk. De végeredményben eredményesen tanulhatunk a mások által elkövetett hibákból is. tehát nem feltétlenül szükséges várni a saját hibára. amit adsz". így a hibát elkövető alkalmassá válhat a hiba kijavítására. A biztatás épít. hogy: elismerjük ugyan a hiba elkövetésének tényét. s e pozitív energiatöbblet által mi is épülünk.mindenki követ el hibákat. azaz tanul-e belőle: felismeri-e. Továbbá azzal. bírálat negatív töltetű energiából táplálkozik. hogy ez mennyire szolgálja fejlődését.illetve elkerülhetetlenné válik -. akkor olyan negatív energiákat vonzunk magunkhoz. a jól elvégzett részek kiemelésére helyezzük. pozitív energiákat vonzunk magunkhoz. s az épülés helyett saját . így arra ösztönözi az elkövetőt. így nem árt. Így ha adott esetben úgy döntünk . és ezért ellenséges magatartást tanúsítunk. kijavítja-e. s ugyanilyen természetes módon számíthatunk a hibát követő kritikára is. csak kérdés. hogy megelőlegezett bizalmat szolgáltatunk. Mivel "azt kapod. ha tudjuk. és mihamarabb megfeleljen. hogy e megelőlegezett bizalomnak mindjobban. hisz ez is egy természetes folyamat. de a hangsúlyt az önbizalom építésére. hogy minden kritika. Ez körülbelül azt jelenti. Mint említettük a hibák elkövetése természetes folyamat. melyek nálunk is maradnak.

Előre örülök feladataimnak. hanem mély hittel közvetítve. ami a test harmóniájának megbomlásához. hogy ha dühösek. végeredményben magunk ellen vétünk. mosolyként tér vissza hozzánk! Általános regenerálódást elősegítő és önbizalom fejlesztő gondolatok Az alábbi "mondókát" naponta háromszor. Isten szeretete tölti be a .teremtett . és mindennek. Sokan azt hiszik.negatív energia nálunk is marad. akkor erősebbek is. melyet örömmel a szívemben köszöntök. Ezen túl mindkét félnél rengeteg negatív energia szabadul fel. Ennek következtében még inkább nem képes megfelelni a követelményeknek. mondja el úgy. amiben másokkal együtt részem lehet. másrészt a hibát elkövető személy pedig igyekszik megfelelni a hatás-ellenhatás törvényszerűségének. s így önbizalma komoly károsodást szenved. hisz mint már említettük: egyrészt a dühünk által magunkhoz hívott . s a mosoly melyet küldünk. Ez egyáltalán nem így van. Jó tudni.leépülésünk következhet be. s ezt által a fizikai test megbetegedéséhez vezethet. háromszor 21 napon keresztül (összesen 63 nap). Gyönyörű új nap áll előttem. hogy amikor mások ellen vétünk. lelke mélyéből fakadjanak szavai! 1. s velünk szemben Ő is ellenséges magatartásformát indukál. azaz még több hibát követ el. hogy ne csupán csak egy olyan vers legyen melynek elmondása kötelező.

Örökre Isten kezében vagyok és ez az energia véd és erősít. és erősít engem. 4. tudom és érzem. erős vagyok és saját sorsom isteni erőből táplálkozva irányítom. Érzem a mély. amit csak meg kell oldanom. Fény és szeretet árad szét bennem.lelkem. 5. hogy végtelen bölcsességén keresztül észrevétlenül irányít. Minden sötét dolgot távol tart tőlem. Egész valómat csodálatos harmónia és nyugalom tölti be. Mosolyommal szeretetet. egészség. 3. szabadon és jól hozok döntéseket. Biztonságban vagyok. és tudatalattim most sejtenként újra teremti testem. öröm és szeretet. 2. Befedi egész testem. 6. majd látható alakot ölt bennem. Sikeres vagyok. Tudatalattim végtelen gyógyereje áramlik át egész valómon. és isteni béke tölti be az elmém. hisz sikerre születtem! 8. és boldog vagyok. Könnyedén és örömmel végzek minden munkát és minden feladatot. Fejem tiszta. Életem minden pillanatában nyugalmat lelek magamban. Biztosan. örök kötődést saját magamhoz. jól érzem magam. béke. békét és jóakaratot sugárzom mindenkire. mely immár kezd teljes mértékben egészségessé válni. Szeretem magam! Ezen túl szeretem minden . egy olyan testet. mint harmónia. Isten segít nekem teljesen egészségessé válnom. Létem forrása is véd. Isten saját tökéletes képére teremtett engem is. 7. mert tudatalattim végtelen bölcsessége óv és irányít.

mosolyt adok. A hétköznapi életben általában igen egyszerű módon rendezzük le mások önbecslésére vonatkozó mondandónkat: "XY-nak nincs önbecsülése!" vagy "XY-nak túl alacsony az önbecsülése!" illetve "XY önbecsülése kialakításakor túl magasra helyezte a lécet!". és minden szervem. Tudatalattim végtelen bölcsessége friss életerőt küld mindenhová. XYnak egyáltalán ne lenne önbecsülése. mely átáramlik rajtam. így mindenki kénytelen saját szubjektivitására hagyatkozni önbecsülése mérlegre tételekor. 9. ahol arra szükség van. izmom. minden tagom. 10. . E megnyilatkozásokkal leginkább az illető erkölcsi. illetve az ehhez hasonló megnyilatkozások egyáltalán nem is biztos. hogy napról-napra egészségesebb vagyok. Napról napra mindenféle szempontból egyre jobban és jobban vagyok. és másoktól ugyan ezt tapasztalom. Az ilyen. mivel az ugye elképzelhetetlen. hogy közvetlenül magáról az önbecsülésről szólnak.embertársam.s egyáltalán nem is megfogható fogalom. hogy: pl. Érzem. Tudok helyesen és jól cselekedni.Isten segítségével minden problémám könnyen és jól megoldódik. És ez így van! ÖNBECSÜLÉS Mivel véleményünk szerint maga az önbecsülés nem igazán mérhető . minden sejtem harmonikusan működik együtt egymásért. és egészségben tart. Érzem a tökéletes harmóniát és szeretetet.

még be nem gyógyult . de max.illetve morális cselekedetein keresztül megnyilvánuló tevékenységét értékeljük. a 10 éves korig) megtörténik. ugyanis bizonyos szélsőséges cselekedeteink végrehajtását. Az önbecsülés kialakítása .az alapreflexek létrejötte gyakorlatilag már az aránylag korai gyermekkorban (a 6. ugyanis azok az emberek kik túlzott önbizalomhiányban szenvednek nemcsak saját egészségüket.egyéb sérelemmel is rendelkeznek. Azon túl. de sok esetben találkozhatunk ennek ellenkezőjével a kártékonnyal. E hatás lehet jótékony jellegű. e kudarcokat sokkal intenzívebben élik meg mint más társaik. mivel sokkal több . hanem ártalmas energiaközlésükkel környezetüket is egyaránt rombolni képesek. Ezeket az embereket az átlagosnál gyakrabban érik csalódások-kudarcok. a személyiséggel szorosan összefüggő fogalom. Úgy gondoljuk. esetleg azok szóban való megnyilvánulását önbecsülésünk mércéje erősen korlátozhatja. mivel hihetetlen módon vonzzák a negatív energiákat. melyet mindenki a saját önértékelései kapcsán nyert tapasztalatai alapján alakított ki. hogy az önbecsülés az egy olyan. Ennek igen komoly hatása van a közvetlen emberi környezetére is. hogy ez adott esetben akár az önbecsülés meghatározó mércéje is lehet. hogy az átlagosnál több kudarccal kell megharcolniuk. és egyes szakemberek szerint mindenféleképpen feltételes . Az is igaz.

Ha tehát a behatásra adott reakciója után nem közöljük vele haladéktalanul. mint értékelések: "Rossz voltál. hogy szeresselek!". hogy e behatás nem az Ő hibájának következménye. mit tettél!". E téves rögzüléseket nagyban elősegíthetik. akkor azt is könnyű belátnunk. "Elárultál!". hogy véleményünk szerint felnőtt korban a feloldás folyamata igen hosszú . "Sosem leszel rá képes!". az Ő vélt hibájának egyenes következménye lenne. hogy e számára igen kellemetlen behatásnak Ő maga az okozója. módosíthatók ugyan. Viszont e vélemény kapcsán az is könnyen belátható. "Nem érdemled meg. ezért ha a gyermeket valamilyen számára kellemetlen lelki behatás éri. teljes mértékben nem számolhatók fel.reflexé válik. kik e kort megelőzően a gyermekekkel foglalkoznak. pl. mintha az. az alábbi gyakorlatilag ártatlannak tűnő kijelentések is. Ha elfogadjuk e szakvéleményt. "Látod. melyek valójában nem mások.talán feloldás .lehetőségei Elsősorban nem árt leszögeznünk. de reflexről lévén szó. s végül talán egy klasszikus: "A szép kezeddel fogd a tollat!" A megoldás . nem is szeretlek!". akkor úgy gondolja. akkor az úgy vésődik be (reflex szerűen). Az említett gyermekkorban még általában az ego az uralkodó (ego-központúság). hogy e reflexek bizonyos határok között alakíthatók. hogy az önbecsülés helyes megalapozásában mekkora szerepe van azoknak. és nem tüntethetők el.

Mi felnőttek pedig igyekszünk kellemetlen érzéseinket. akkor azt tapasztalhatjuk. s lelki gyógyulásuk bizonyítékaként pár perccel később már önfeledten játszanak. őszinte érzelmekből fakadnak. hisz ezek tiszta. egy-két könnycsepp. gyógyító hatásuk elvitathatatlan.is lehet. Nem szabad. azaz viselkedünk. A gyermekek . azaz képesek szabadon kifejezni érzelmeiket. illetve egy kiadós sírás. tehát sok türelemre és kitartásra lesz szükség. a megfelelő módon e negatív érzelmeinket elengedni. Ellenpéldaként azért megemlíthetjük. hogy náluk ez akár percek alatt is végbe mehet. a sérülések okozta sokk feloldását. visítanak. s adott esetben évekig hordozzuk sérüléseinket. Ugyanis számukra teljes mértékben természetes az. és nem is lehet túl gyorsan haladni. bánatunkat a külvilág elől minél jobban elrejteni. Első lépésként talán nem ártana megvizsgálnunk. hogy adott esetben a feloldáshoz még felnőttkorban is elegendőnek bizonyulhat.fentebb ismertetett . még mielőtt azok jelentősebb károkat okozhatnának személyiségünkben. hogy hogyan is tudnánk a megfelelő időben és helyen. akkor üvöltenek. hogy ha egészen kis gyermekeknél figyeljük meg a lelki problémák gyógyulásának folyamatát. s mindenféleképpen be kell tartani a fokozatosság elvét. . tanulhattuk. hogy ha bánatuk van.csodálatosan gyors lelki gyógyulásaiból azt a következtetést is levonhatjuk. akkor sírnak. s mint láthattuk. mindenre rá kell szánni a megfelelő mennyiségű időt. Így meg sem tanultuk. ha fáj valamijük.

döntését. sikeres embereket! Nekik miért sikerül? Hogyan lehetne sikertelenné tenni őket? Ez ugye megegyezik az: "Akkor dögöljön meg a szomszéd tehene is!" "klasszikussal". hogy az önbecsülés alapjai a korai gyermekkorban ragadnak meg.: csak egy bolond szerethet meg engem. • úgy látom. Ennek kapcsán azt is érdemes megfigyelni. így ismételten szükséges megerősítenünk azon véleményünket. pl. vagy: bárkit magam elé helyezek. • gyakorlatilag minden olyan személynek alárendelem magam. Mivel tapasztalataink szerint úgy 8 éves kor alatt nem igazán lehet negatív gondolkodású gyermekkel találkozni. hogy körülöttem mindenki boldog. vagy: nincs bennem semmi emberi. kitől elismerést várok. stb. • nem szeretem az ún.és egyáltalán nem pozitív irányú .felsorolás összefoglalja az általunk talán legfontosabbnak tartott tüneteket: • a magammal kapcsolatos gondolataim általában negatív beállítottságúak. megbecsülést válthatok ki.hogy valós alapokon nyugszik-e az önbecsülésünket nem túl magasra értékelő véleményünk. hogy az iskolakezdés utáni egy-két éven belül mekkora minőségi .erősebbnek ítélt személy véleményét.változás áll be a gyermek . A következő a teljességre egyáltalán nem törekvő . csak nekem nem sikerül azzá lennem. • vita nélkül elfogadom minden általam lelkiekben . ha ezzel elismerést.

pl. • ha a családi tanács nem ad a véleményére.a teljesség igénye nélkül .pár példán keresztül ismerkedjünk meg e nem éppen építő jellegű. Előbb vagy utóbb igazi pesszimistává válik.de minimum egy . azaz mindig az éppen megfelelő . • ha túl kevés. illetve ki sem kérik azt. • más és másfajta beállítottságot elvárni a különböző helyzetekben. • a gyermek számára előnytelen összehasonlításokat tenni. Klasszikus: botfülű gyermeket hegedűleckékre járatni. akkor azt gyanakodva .adottságok között felnőtt gyermek számára a nagybetűs élet csak a megaláztatást és a megalkuvások sorozatát tartogathatja.vele szembeni előtérbe helyezése. • ha "burokban" tartják.nekünk is részünk van. s ez nem csak az iskolai nevelés eredménye. hogy közben a jót észre sem veszi. • adottság nélkül irányítani. S ha mégis.vagy ehhez igen hasonló . esetleg nevetségessé tétel. mint szülőknek ebben . kényszeríteni. Talán .: színtévesztő gyermeket képzőművészeti irányba terelgetni.az elvárt . Az ilyen . illetve egyéb szabálynak kell megfelelni. vagy ha túl sok szülői. s e miatt úgy öregszik meg.önbecsülésében.énképet mutatni. de jellemző szülői megnyilatkozásokkal: • több testvér esetében a többiek .nem kis mértékben de . • mások előtti bírálat.

csal meg. hogy e pár példa jól illusztrálhatja a gyermekkorból hozott sérülések kiváltó okait. akkor igen érdekes felfedezést tehetünk: • • • • • • • az értekezleteken észre sem veszik. Elmondhatjuk. a felnőttkorban leggyakrabban gondot okozókkal. akiben eddig a . hogy versenyképtelen. de a mérce azonos lesz. s ha összevetjük az alábbi. hogy Te is ott vagy. így nem is várhatja. akinek egyáltalán nincs meg az ehhez szükséges szakirányú képzettsége. javaslataidat megfontolás nélkül elutasítják. nem a képzettségednek megfelelő munkát adják neked. s ha mégis. igazságtalanul kritizálják legutóbbi tevékenységed. intimnek szánt gyógyszertári vásárlásod a gyógyszerészek hangos kommentárja kíséri. a valószínű ok: az ötlet kizárólag a tiéd volt. Úgy gondoljuk.-al azonos (munka)feltételeket. s az eladók furcsa tekintetétől már lassan-lassan ortopédnak érzed magad. hogy elismerjék. s várja.fogadja. ha ruhát vásárolsz semmi sem jó rád. nem kapsz XY. Gyakorlatilag képtelen magabiztosan viselkedni. hogy e kivételes szerencséje mikor ér véget. árul el -. hiába is kéred. azt az ellenlábasod kapja. az csap be . viszont a tiédnél sokkal hiányosabbat figyelemben részesítik. véletlennek tartja. s ennek törvényszerű bekövetkeztét (negatív teremtés) a: "Na! Nem meg mondtam!" kedvenc mondatával konstatálja.

Ezért ha azt tapasztaljuk. kimondottan e célra készült . helyreállítását sem. s ennek birtokában a "Pozitív megerősítések" fejezetben leírtak szerint járjunk el. illetve nem teszik lehetővé a már elvesztett önbecsülés ismételt megszerzését. és tipikusan jellemző hibákat.Te tudod meg legutoljára. telepedhetnek. hogy az önbecsülés megszerzésének. hogy önbecsülésünk hiányosságai gyermekkorunkban gyökereznek.legjobban megbíztál. illetve megtartásának egyik legbiztosabb módja az. Az okot feltétlenül derítsük ki. de természetesen nem is zárható ki. akkor első lépésként mindenféleképpen derítsük ki a kiváltó okot. • most is . míg felnőtt korban a már meglévő önbecsülést rombolják le különböző mértékben. És ne gondoljuk azt. Önök is úgy tapasztalják. mivel az ebből kialakult reflex csak célzottan. illetve gyökeresedhetnek meg. sem önmagunkkal szemben nem követjük el a fent ismertetett. nálunk már nem alakulhatnak ki. hogy a gyermekkori és a felnőtt kori önbecsülésünket romboló okok gyakorlatilag alig-alig térnek el egymástól? A különbség "mindössze" annyi. illetve akadályozzák meg.. ha sem gyermekeinkkel. hogy a fent ismertetett jellemző tünetekkel már mi is rendelkezünk.mint eddig minden esetben . hogy gyermekkorban a megfelelő önbecsülés kialakulását lassítják.. hogy. hogy felnőttek lévén. a nem kívánatos reflexek! Egyáltalán nem biztos. Ezért mi úgy gondoljuk.

így minden kijelentés igen jelentős energiatartalommal bír. hogy végeredményben nem mások. mint egy nem igazán túl bő választék ismétlődő elemei. ezért ezek rendszeres ismétlése a negatív energiák táplálását eredményezi. Ha megfigyeljük ezeket a kommentárokat. Mivel a kimondott szó a gondolatinál nagyobb szintű és egyben erősebb energiát képvisel. POZITÍV MEGERŐSÍTÉSEK Megerősítéseink valójában nem mások. így ezek rendszeres ismétlése esetén a pozitív energia megtöbbszörözését érhetjük el. így minden gondolat is rendelkezik egy bizonyos szintű és mértékű energiával. hogy mint minden kimondott szó.megerősítéssel oldható fel. Kellő mennyiségű gondolati energia megfelelő telítettsége esetén materializálódhat (valóra válhat) az adott gondolat.tartalmuk szerint beállítottságuk akár pozitív de akár negatív is lehet. illetve kellemetlen hatásait kommentáljuk. Nagyon jó példa erre az a testsúlyával . . Tudnunk szükséges. A negatív kijelentések természetükből következően negatív energiát hordoznak. akár negatív telítettségű is volt az. és . szüntethető meg. akár pozitív. azt tapasztalhatjuk. A pozitív kijelentések pedig pozitív energiatartalommal telítettek.s szerencsés esetben. melyekkel az adott szituáció számunkra kellemes. mint azok az adott szituációban rendszeresen megismételt kijelentéseink.

Végeredményben tehát igaz. addig valóban túlsúlya is lesz. s e negatív jellegű programozás hatására. hisz így sem tudok a túlsúlyommal mit kezdeni!" kijelentéssel utasítja vissza a kínálást. minden gondolatunkkal . de a ki nem mondott. így e gondolatainkkal nem gördítünk akadályt a megvalósulás útjába. amivel a pozitív megvalósulás hatásfokát jelentősen leronthatjuk. Egyértelműnek látszik. Tovább nehezítheti a helyzetet. hangosan is kimondott negatív gondolatok. valóban hízni is fog tőlük. ilyenek félelmeink is: amikor félelmeink foglalkoztatnak.kijelentései lesznek (túlsúlyával kapcsolatban). hogy különösen ártalmasak az általunk gyakran használt. programozást végzünk tudatalattinkba. hisz ezért félünk -. azok megvalósulásában egyáltalán nem kételkedünk nagyon is hihetőnek tartjuk. energiát gyűjtögetünk akkor.bár kisebb hatásfokkal -. Ez a program . viszont a pozitív gondolataink megvalósulásával szemben általában van bennünk némi kételkedés. amikor negatív beállítottsággal gondolunk az eseményekre.nyugodtan mondhatjuk. aggodalom. Pl. Akár akarjuk.egy ún. hogy negatív . negatív irányultságú gondolatainkkal is épp úgy hatékony . akár nem.de negatív -. ki a "Nem kérem. de ne feledkezzünk arról sem meg.akár negatív akár pozitív irányultságú is az .folyamatosan küszködő hölgy. hogy ily módon egyre több étel neve kerülhet be az általa létrehozott "hizlal" kategóriába. hogy amíg a hölgynek ilyen . vagy dolgokra. hogy .

hogy amiről nem tud. ami feltételezhetően nem csak a mi életcélunk.ismétlés (kommentár) hatására beidegződéssé (reflexé) alakul át. ha tudatosan használjuk pozitív irányultságú gondolatainkat. E viselkedésforma által megváltozhat kisugárzásunk. még létezhetnek. az önbecsülés helyreállításában is. . pl. Viszont jó tudni. A gondolati energia hatalmának felismerése és alkalmazása segíthet egyegy tényleges cél elérésében. hisz ekkor még tudatalattink gyakorlatilag "tiszta lap". vésődik be. de hatékony eszközként működhetnek. valamint éveink gyarapodásával egyre jobban megerősödnek bennünk. így életminőségünk nagymértékben jobbá válhat. az nincs is. az önbizalom. hogy a dolgok nem attól léteznek. és a gyakori . és ez által a boldogsághoz. jobbíthatunk emberi kapcsolatainkon.méghozzá igen kedvező változást eredményezhet. A legtöbb ember hajlamos azt hinni. Következéskép azért mert mi nem tudunk róla.itt raktározódik. Ezek a gyermekkorból hozott programok pedig kommentárjaink sűrű gyakorlásával. mert mi tudunk róla.saját magunk vagy mások általi . sőt egész személyiségünk pozitív beállítottságúvá válhat. így közelebb kerülhetünk a szeretethez. Különösen gyermekkorban vagyunk fogékonyak az ilyen típusú programozásra. és főleg alkalmazása életünkben minőségi . és bármit képes befogadni-elfogadni. E törvényszerűség felismerése.

A működési rendellenesség mértékét akkor lehetne . • nap. mert. tehetségtelen vagyok! Képtelen vagyok ezt a feladatot elvégezni! Már megint nem sikerült! XY miért látja másként. ahogyan azt mi az első pillanatban elképzeltük. mint nap használja pozitív megerősítéseit! A megerősítések mindennapos használata végtelen egyszerűnek tűnik.! Tessék. jegyezze le az életét hátrányosan befolyásoló negatív kijelentéseit. hogy valójában akarja-e a változást.A rossz beidegződések. • feljegyzett negatív kijelentések. már megint milyen ügyetlen vagyok! Igaza van XY-nak.. hogy még e tudatosság dacára sem működik úgy.. • ismerje fel. Pl.. mert.. Az említett kúrát mindenféleképpen az alábbi ajánlati sorrend betartásával célszerű véghezvinni: • döntsön arról.! Lám milyen ügyes vagyok! Tehetséges vagyok! Képes vagyok a munkámat remekül elvégezni! Ebből a helyzetből is tanulok! Elfogadom az emberek másságát! Értékeim legtökéletesebb bírája én vagyok! Stb. de gyakran fogjuk tapasztalni. jelzők helyettesítése pozitívra. jelzőit. szokásrendek "átprogramozását" legegyszerűbben a pozitív megerősítések kúraszerű alkalmazásával érhetjük el.: Negatív megerősítések: Na ezt biztosan nem tudom megszervezni! Rossz anya (apa) vagyok. mint én? Pozitív megerősítések: Jó szervezőkészséggel rendelkezem! Csodálatos anya (apa) vagyok.

igazából lemérni, ha minden egyes saját magunkat negatívan bíráló megjegyzésünkért - külső ellenőrzés mellett -, pl. egy-egy szem babot kellene tennünk egy tálba. Eleinte az így összegyűlt, igen tekintélyes mennyiségű babkészletünk még egy bableves elkészítését is lehetővé tenné, de hát ez ekkor még - az elején - így van rendjén. Legyünk kitartóak, és főleg türelmesek önmagunkhoz! Rossz szokásaink, és reflexeink sem egy hét alatt alakultak ki, tehát ezek "átprogramozásához" ennél sokkal több időre lesz szükségünk. Még akkor is érdemes kitartónak lennünk, hogy ha már nagyon unjuk a bablevest! Ekkor talán már időszerű lesz áttérni a lencsére! :-)) Mindenesetre, amíg nem válnak reflexszé pozitív megerősítéseink, addig tudatosan figyelnünk kell helyes használatukra. A gyakorlati kivitelezést többféleképpen is elvégezhetjük, és ebben kb. annyi "biztos" módszer létezik, mint ahány ember van. Egyik embernél az egyik módszer alkalmazása vezet célhoz, míg a másik ember egészen más módszert tart bomba-biztosnak. De tapasztalataink szerint akkor a leghatásosabb, ha az alkalmazó személy felismeri jelentőségét, és teljes mértékben el tudja fogadni a módszert, valamint használata közben nem érez semmiféle belső ellenállást, illetve kételkedést, s főként hihetőnek tartja azt, amit kimond. Tapasztalataink szerint a megerősítések akkor működnek a leghatásosabban, ha jelen időben, egyes

szám, első személyben használjuk, pl. "Meg tudom tenni!" Viszont előfordulhat, hogy valaki számára, pl. a jövő idő használata sokkal megfelelőbbnek tűnne, pl. "Idővel (esetleg: ekkor és ekkor), meg tudom tenni!" Végeredményben talán ez is adhatna jó eredményt, de ismerjük fel, hogy ebben már eleve benne van a halogatás lehetősége, amit adott esetben ki is használ az ember, mert ember! A megerősítések hatékonyságát azzal is fokozhatjuk, ha hangosan (nyugodt, társalgási hangerővel) ki is mondjuk azokat határozott, magabiztos és pozitív töltettel. De adott esetben a hang nélküli (magamban mondom) módszer is eredményes lehet, ha az adott körülmények között nincs lehetőség a "hangoskodásra". A lényeg, hogy a kijelentések mögött mindig ott legyen a meggyőződés és a határozottság. Pl. Tudom, hogy ez így és így van, és a későbbiek során is így lesz. A jónak tartott megerősítések rögzítését nem csak előre megtervezett, a minden nap azonos időben és helyen végzett gyakorlatok során végezhetjük el, hanem nap közben felhasználhatunk bármely erre alkalmas helyzetet, mint pl. egy utazást (lehet az tömegközlekedési eszközön végzett is), unalmas értekezlet (még témát is szolgáltathat). A lényeg, hogy: minden nap - ha lehet naponta több alkalommal is - tudatosítsuk magunkban pozitív megerősítéseinket tudva, hogy amit most teszünk, azt nem kötelező tennünk, mindezt önként tesszük életünk jobbítása érdekében.

Végeredményben - s elnézést az átmeneti tegeződésért -: Te akartad, és e tevékenységed kizárólag csak a Te javadat szolgálja! Tudd, hogy - mint bárki más - Te is képes vagy pozitív gondolataidon keresztül cselekedeteidet pozitív irányba terelni, s ez által életminőséged pozitív irányban megváltoztatni, jobbá tenni. Néhány példa arra, ahogyan a megerősítéseket végezheted: 1. Meditáció közben: mélyen ellazult állapotban mond csendesen magadnak. Különösen jó közvetlen elalvás előtt vagy közvetlen ébredés után. 2. Tükör előtt: nézz mélyen saját szemedbe, és mond el mindazokat a megerősítéseket hangosan, melyekre szükséged van! A tükör előtt végzett gyakorlattal elsősorban önbecsülésed, önbizalmad, valamint önmagad szeretetét erősítheted meg. Használd a saját neved, és használd e megerősítéseket az egyes szám első, második és harmadik személyekre is, alkalom és megérzés szerint. 3. Magnóról hallgatva: mond fel az alkalmazni kívánt megerősítéseket magnóra, és játszd le magadnak e felvételt, amikor egyedül vagy. A felvételnél használd saját nevedet egyes szám első és második személyben. A lejátszásnál pedig mindig a számodra legkedvezőbbet válaszd. 4. Írásban: ez az egyik legkönnyebben elvégezhető, de ugyanakkor talán az egyik leghatásosabb

módszer, ugyanis az írott és olvasott szó nagyon nagy hatással van gondolkodásunkra, ezért az írott és olvasott szavak kétszeres energia töltettel hatnak. E megerősítési folyamat egyben - és valójában is -, egy igen mélyre ható tisztító folyamat is. Válassz ki egy megerősítést és írd le egymás után huszonegyszer, és közben tényleg gondold át azt, amit írsz (képzeld el, éld át). A megerősítés írásakor használd saját nevedet, és írd le egyes szám első személyben. Gondold át a szavak jelentését írás közben, és figyeld meg, hogy érzel-e bármilyen kételyt, vagy negatív érzést az írott szöveggel kapcsolatban. Ha bármilyen csekély negatív gondolat is megjelenik benned az írott megerősítéssel kapcsolatban, azonnal elemezd ki, hogy miért nem érzed igaznak az állítást. Ha a kiértékelés után úgy érzed, hogy sikerült helyretenned, folytasd a megerősítés írását, amíg készen nem leszel. Ha viszont a kiértékelés után is kétely maradt benned, akkor e megerősítést több kisebb elemre (különálló részre) kell bontanod, s minden egyes elemre vonatkoztatva külön-külön kell elvégezned írásban a megerősítéseket. Az eredeti (el nem végzett) feladathoz csak minden elem sikeres megerősítési ciklusai után térhetsz vissza. 5. Emlékeztetők elhelyezése jól látható helyeken: Írhatsz megerősítéseket kézzel/géppel szépen díszített margóval, más rajzokkal... stb., hogy ha valahányszor látod és olvasod, mindig jó érzéssel meditálj rajtuk. Elhelyezheted bárhol, ahol gyakran látod (pl. az íróasztalodon, tükrön,

fürdőszobában, szekrényajtón... stb.). 6. Énekelve: írhatsz magadnak saját egyszerű dalokat, szövegéhez megerősítéseidet alkalmazva. A zene lazává tesz, a szöveg pedig tudatosít. "De hát hiába mondogatom magamnak naponta többször is, hogy ügyes vagyok, ha nap, mint nap az ellenkezőjét tapasztalom!" Mondja kissé felháborodva a mindennapjait e módszerrel jobbá tenni kívánó személy. Felháborodása csak az első pillanatban látszik jogosnak, ugyanis amíg nem tisztázza és rögzíti az ember magában azt, hogy önmagát csak önmagához képest szabad tesztelnie, addig csak ilyen jellegű kudarcok érhetik. Vajon milyen eredmény születne, pl. abból, ha egy olimpiai bajnok tornász mozgáskészségét hasonlítanánk össze egy vadon élő majoméval? Abban ugye megegyezhetünk, hogy a majom bárminemű mozgáskészsége a természet adta normál képességéből fakad, neki ez alapjaiban adva van, így született. Ezért tornászunktól - ember lévén emberi képességekkel -, semmiféleképpen sem várható el ugyanaz a szintű mozgáskészség, hisz az átlagemberét ugyan messze meghaladó - de a majomét meg sem közelítő - mozgáskészségét mindössze tanulással-gyakorlással szerezheti, szerezhette meg. Nem is beszélve arról, hogy tornászunk testfelépítése egyáltalán nem a majoméval megegyező mozgássorozat igénybevételére lett tervezve, így annak teljes tárházát semmiféle gyakorlással nem sajátíthatja el. Ugyan így nem szabad az egyes embert

sem egy másik emberhez, annak tulajdonságaihoz hasonlítani, hisz az egyes emberek igen eltérő képességekkel rendelkeznek, hisz mindenki más feladat ellátására jött e világra. Pl. én hiába is szeretnék bármilyen hangszeren játszani, ha egyszer már botfülűnek születtem. Gyakorolhatok én éveken keresztül, sőt hibáztathatom tanáraimat is, de hiányzó képességem semmiféle tanulással-gyakorlással sem lesz pótolható. Tehát önmagam, csak önmagamhoz hasonlíthatom, és adott esetben mindössze csak azt a kérdést kell önmagamnak feltennem, hogy: "Valóban minden tőlem telhetőt megtettem-e?" Ha e kérdésre egyértelműen igen a válasz, akkor nincs miért elégedetlennek lennem! Az elégedetlenség helyett a megelégedettség boldogító érzésének kell eluralkodnia rajtam, hisz teljes mértékben kihasználtam adott képességeimet, és a tőlem elvárható maximális teljesítményt nyújtottam! Ha viszont a feltett kérdésre adott válasz nem, akkor valóban van okom az elégedetlenségre, ugyanis ekkor önmagamhoz képest alulteljesítettem. Ez esetben feltétlenül szükséges utánajárni az alulteljesítés okának, majd ennek tisztázása után az így megtanult lecke birtokában rossz érzéseimet elengedve - tovább kell lépni, hisz a már megtörtént dolgokat, eseményeket nem lehet meg nem történtté tenni, s különben is: a leckét immár megtanultam! Ne feledjük, hogy minden ember önmagába véve is egy-egy külön csoda, s mindenkiben van(nak) még fel

Ha áttekintik a felkínált lehetőségeket észrevehetik.javaslatainkkal szeretnénk ez irányú feladataikat megkönnyíteni. hogy ajánlásainkban egy-egy gondolat többféleképpen is fel lett kínálva szándékaink szerint azért. Az ily módon létrehozott megerősítések lehetnek akár általánosak is. így mindenki könnyedén létrehozhatja saját. és használjuk fel.: "Látod.nem fedezett. Célszerű. hisz mindenkihez más és más gondolat. hogy így mindenki könnyebben megtalálhassa a számára legmegfelelőbbet. E megerősítések hatékonysága jelentősen fokozható azzal. a megfelelő pillanatban . célirányos megerősítéseit. hogy bármely. pl. rejtett képesség(ek)! Önben is van(nak)! Fedezze fel! Javaslatok .ajánlások Jó tudni. valamint ne feledkezzünk meg az eredményes munkánkat igazoló sikereink azonnali kommentálásáról.használjuk őket. De adott esetben még e felkínált javaslatainkat is célszerű az adott szituációhoz igazítani.a negatív kijelentésünk után azonnal . ha minden esetben a legkisebb ellenállást kiváltó variációt őrizzük meg. sikerült! És ez . de létrehozhatunk egy-egy általunk felfedezett konkrét hiányosságra vonatkozót is. ha célirányosan. bármilyen pozitív kijelentés megerősítésként szolgálhat. Az alábbi .a teljesség igénye nélküli . azon belül akár e gondolatok más és más megfogalmazása állhat a legközelebb.

hogy kifejezzem érzéseimet. amelyektől jól érzem magam. elismerése • • • • • • • • • • • • • • • • • Teljes mértékben elfogadom magam. hogy megszülettem. Szabadon. Gyönyörű és szeretetre méltó vagyok. és jól érzem magam. Szeretetre méltó vagyok. Szeretem magam akkor is. és így is teszek! Szeretek olyan dolgokat végezni. Szeretem magam. amilyen vagyok. Örülök. amikor kifejezem az érzéseimet.a továbbiakban is így lesz!" Önmagunk elfogadása. és a világ szeret engem. Napról napra vonzóbb vagyok. és kreatív vagyok. amit érzek. . Szeretem és elfogadom magam pontosan olyannak. és ez az. Tetszem magamnak más emberek jelenlétében is. Most megengedhetem magamnak. tökéletesen és könnyedén fejezem ki magam. Minden érzésemet saját magam részeként fogadom el. Szeretem a világot. ami számít. Teljesen rendben van az. ha örülök. Jó kifejezni. Minden érzésemet önmagam részeként fogadom el. és szeretek élni. Tehetséges. intelligens.

. • Kreatív problémamegoldó képességgel rendelkezem. hogy életem minden területén sikeres legyek. és ha szeretnek. • Csodálatos anya (apa. • Mindaz. • Képes vagyok munkámat érdekessé és ösztönzővé varázsolni. • Minden helyzetben meg akarom őrizni optimista . • Megérdemlem. • Kitartó vagyok. hanem élvezet is lehet. testvér. lány. Önbizalom és kreativitás megerősítése. amit tudnom kell a megfelelő időben és helyen feltárul előttem. • Kész vagyok változni és fejlődni. Kitűzött céljaimat képes vagyok elérni. • Mindig pontosan és világosan fejezem ki magam. • Jó szervezőkészséggel rendelkezem. fiú. önbecsülés védelme. • Mindig a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok és sikerrel valósítom meg feladataimat.• Szeretem. • Szeretetre méltó vagyok és szeretnek. • Élvezem a kihívásokat..) vagyok. stb. • A munka nem csak kötelesség. • Önkifejezésem jó és igazán lendületes. ha szeretek.

Én választom meg a barátaimat. Képes vagyok érzelmeim irányítására. • Lazíthatok és elengedhetem magam. Értékeim legjobb bírája én magam vagyok. Negatív gondolatok soha és semmilyen tudatszinten sem lesznek rám hatással. • Nyitott vagyok a bőséges univerzum áldásainak elfogadására. Kreativitásom örömöt és sikert hoz életembe. Életem formálója. Ebből az élményből is tanulok. Az öröm élénkíti kreativitásomat is. hogy fogadjam ennek a . • Készen állok arra. • Helyes. és élvezem életem. Én irányítok. teremtője én vagyok. ami a javadra van! "Engedd meg" magadnak! • Nyitott vagyok arra. hogy jól érzem magam. hogy mások és mások az emberek. • Elfogadom a hozzám áramló javakat. • Hajlandó vagyok boldog és sikeres lenni. Szeretem a világot az összes tökéletlenségével együtt. Az élet szép. Az élet izgalmas. Az élet öröm. Pozitív gondolatok hozzák meg számomra az általam óhajtott pozitív változást.• • • • • • • • • • • beállítottságomat. Elfogadom. Tedd helyre magad (értékrended)! Fogadd el. hogy minden jót elfogadjak.

a szerencsét és a fejlődést életem minden területén. amit mindig is szerettem volna és ezért most pénzt kapok. hogy minden jót elfogadhatok. Kapcsolat. bármikor el tudom fogadni. bizalom. hogy azt tehetem. Örömmel tölt el. A pénz önmagam megvalósítását szolgálja. hogy elfogadjak egy boldog. hogy minden emberben meglássam a jót. biztonság: • Készen állok arra. Megérdemlem. annál jobban eltudok fogadni másokat. Önmagamért szeretnek. Kapcsolatunk egyre csodálatosabb. Elfogadom a sikert. • Most készen állok arra. • Az ellentétek XY és közöttem napról napra oldódnak. kiteljesítő kapcsolatot. Tisztelem a pénzt. • Szeretem magam és vonzom életembe a szeretettel teli kapcsolatokat.• • • • • • • • • • bőséges univerzumnak minden áldását! Mindenre jut időm bőven. • Minél nagyobb békében vagyok önmagammal. • Most pontosan olyan kapcsolatot vonzok . • Belső és külső világom egyensúlyban van. hogy gazdag és sikeres legyek. A gazdagság és jólét boldoggá tesz engem életem minden területén. Mindent élvezettel teszek! Örömmel tölt el.

Mivel minden kérdésre már megtalálható . Bízom az élet áramlatában és átadom magam neki. kielégítő és boldog kapcsolatokat vonzok életembe. Otthon vagyok magamban ezért biztonságban érezhetem magam. Minél több szeretet van bennem. hogy nem várok mások csodálatára és elismerésére. Felismerem és értékelem XY pozitív tulajdonságait. Bízom intuícióm bölcsességében és hallgatok rá. Rendelkezem annyi önismerettel. Megérdemlem. Elfogadom az életet és az élet is elfogad engem. Kapcsolatom XY-nal napról napra teljesebbé válik. Bízom a belső hangomban és hallgatok belső hangom igazságára.• • • • • • • • • • • • • • • • • magamhoz. annál több jut másoknak. amilyet szeretnék. Minden adottságom meg van ahhoz. hogy mindig a javamat szolgálja. hogy mások szeretetét is megtartsam. Képes vagyok nemet mondani úgy. hogy a számomra legmegfelelőbb partnert megtaláljam. Bízom a bennem lakozó Teremtőben és tudom. Elfogadom a számomra megfelelő kapcsolatot. Szeretetteljes. hogy szeressenek. Jól és biztonságban érzem magam.

szépséghez megerősítések • Bízom testem bölcsességében. kiteljesedő boldogságomért és a tökéletesedő önkifejezés lehetőségéért. és ez így van jól! Egészséghez. • Az isteni szeretet tökéletes munkát végezhet ebben a helyzetben is. . és van erőm. javuló anyagi helyzetemért. pénzügyeim és kapcsolataim megújításáért. ezért nincs miért aggódnom. • A bennem lévő fény csodákat teremthet testemben. Isten velem van. • Teremtőm minden megnyilvánulása a javamat szolgálja. biztonságban vagyok vele. • Bízom döntéseimben. • A bennem rejlő isteni fény életem minden területén tökéletes eredményeket hozhat létre. bátorságom és tudásom a megvalósításhoz. Isteni szeretet és útmutatás • A Teremtőm szeretete velem van. • Köszönetet mondok Teremtőmnek stabilizálódó egészségemért. • Köszönetet mondok az isteni gondviselésnek gondolkodásom.bennem a válasz. testem. • Most belső bölcsességem vezérel. • Bárhol vagyok is. lelkemben és ügyeimben.

És ez így van. • Testem a sugárzó elevenség kifejezője. • Most minden betegségmintán túljutottam. tökéletes harmóniában van az univerzummal. • Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. hogy elérjem a tökéletes egészséget. • Testem és lelkem folyamatosan edzem. • Köszönetet mondok azért. Így. hogy egyre egészségesebb. szebb és vitálisabb vagyok. Szabad és egészséges vagyok! • Tele vagyok sugárzó egészséggel és energiával. • Mindennap egyre jobban és jobban vagyok. és testem is jó hozzám. • Tele vagyok energiával és vitalitással. ami nyomaszt. És ez így van. • Jó vagyok testemhez. • Isten tökéletes adottságokkal ruházott fel. • Minden kilégzéssel elengedem azt. . testem és lelkem ismét e tökéletességre törekszik. • Szeretem és teljes mértékben elfogadom testem. fiatalos és vitális.• Minden lélegzetvétel új életerővel tölt el. • Minden megvan bennem. És ez így van. • Tudatos légzéssel harmonizálom testem. lelkem és szellemem. a testi. ami szükséges az egészség megteremtéséhez. • Testem szép. lelki és szellemi mérgek végleg távoznak szervezetemből. • Testem kiegyensúlyozott. • Makkegészséges és sugárzóan szép vagyok.

szép és vonzóan karcsú legyek. • Minden nap egyre szebb és vonzóbb vagyok. lelki egészségem. és testem is jó hozzám. amelyek leginkább egészségem és vitalitásom szolgálják. • Most arra vágyom. • Minél jobban szeretem és becsülöm magam. • Az általam elfogyasztott táplálékok határozzák meg. • Cselekedeteim határozzák meg testi és lelki szépségem kifejlődését. • Testsúlyom egyre jobban közelít az ideálishoz. • Jó vagyok testemhez. mert ennek megfelelően étkezem.• Minden belégzésem nagymértékben hozzájárul sejtjeim megújulásához. annál vonzóbbá válok. . hogy mindig csak olyan dolgokat egyek. • Napról napra energikusabb és erősebb vagyok. • Az öröm gyógyítja és regenerálja a testem. • Minden nap egyre sugárzóbban egészséges vagyok. • Most ellenállhatatlanul vonzó vagyok. Szeretem saját testem. hogy egészséges. • Most karcsú vagyok és erős. • Testem folyamatosan megújul. És ez így van. • Belső bölcsességem és a bennem lévő legmagasabb alkotóerő hozza létre testi. tökéletes a kondícióm.

• Az öröm. • Szeretetre méltó és kedves vagyok. amellyel másokat megajándékozok. • Nem kell nagy erőfeszítéseket tennem. ezzel is növelhetem saját öröm-. korlátozó gondolatot. • Ezzel elengedtem magamtól az összes bűntudatot. Nincs hatalmuk rajtam. Negatív beidegződéseink tisztítására megerősítések • Ezzel elengedtem teljes múltamat. mások kedvét keresnem. neheztelést. szeretetet eredményez életem minden területén. • Szeretem és becsülöm magamat. • Megengedhetem magamnak. és boldogságérzetemet. bennem is örömöt okoz. • Most eltávolítok minden negatív. és elengedtem őket. csalódottságot és haragot. félelmet. • Ezzel megbocsátottam mindenkinek. hogy mások örömében osztozzam. Mindannyian boldogok és szabadok vagyunk.Örömérzet megerősítésére: • Az öröm könnyedséget. • Megengedhetem magamnak. hogy minden nap új dolgoknak tudjak örülni. • Bárhol vagyok az élet öröme sugárzik belőlem. • Az öröm kedvez a sikernek. és én szabad vagyok. A siker örömöt okoz. e nélkül is értékes és szeretetre méltó ember vagyok. Le van zárva. .

egészség és harmónia az életem meghatározója. mely ellenem irányult. • Megbocsátom édesapám minden általam vélt vagy valós bűnét. mostantól békében és békességben akarok élni. hogy szüleim még akkor is szeretnek engem. • Képes vagyok sérelmeimet úgy kifejezni. • A létezés leggyönyörűbb helye lehet e világ. hogy megtartsam az érintettek megbecsülését. a közeli és távoli ismerőseimmel. • Tudom. mely ellenem irányult. • Megbocsátom szüleim minden általam vélt vagy valós bűneit. mely ellenem irányult. • Megbocsátás. hogy teljes mértékben kifejezzem magam és élvezzem az életet. • Ezennel befejezek mindenkivel minden viszálykodást és ellenségeskedést. • Tudom. mostantól békében és békességben akarok velük élni. szeretet. • Ezennel befejezek minden viszálykodást és ellenségeskedést a családommal. hogy minden megbántás mögött a szeretet lapul. ha szeretetüket nem mindig az általam elképzelt formában fejezik ki. Megbocsátás • Megbocsátom édesanyám minden általam vélt vagy valós bűnét. • Tanultam hibáimból és megbocsátok magamnak .• Megvan bennem minden adottság ahhoz.

minden szinten. • Minden meg van bennem ahhoz. az odavezető utat én magam választom. hogy boldog legyek és egyre jobb anyagi körülmények között élhessek. • Tetteimmel kiérdemlem. hogy minden kívánságom és szükségletem teljesüljön. és bőséges erkölcsi és anyagi elismerés a jutalmam. annál többet oszthatok meg másokkal. • Szeretem munkámat. • Napról napra egyre vagyonosabb vagyok. . • Igyekszem a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen lenni. • Minél gazdagabb vagyok. • Bár megírták sorsom. hogy a lehető legnagyobb anyagi biztonságban élhessek. hogy vágyaim a kívánt módon teljesüljenek. • Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében. Bőségre programozás • Elegendő erőt és energiát tudok felszabadítani ahhoz. hogy élvezhessem. kielégítő és jól megfizetett munkát. • Isten minden javam kifogyhatatlan és határtalan forrása. így nekem is. • Felismerem. • Megvan minden bennem ahhoz. ami itt és most történik velem. • Mindenkinek vannak hibái. megtalálom a számomra tökéletes.

Nem árt megemlíteni azt az embertípust sem. illetve a tanácsot. • Nagyszerű munkám van. illetve tanácsot kérnek. Ezért élete folyamán állandó jelleggel embertársai kért. és ez által természetesen a döntéssel járó felelősséget sem. ha megmondják nekik. és így a rossz döntés felelőssége sem lehet az Övé. hogy az emberek egy része szereti. hogy az emberek sorsfordító ügyeikben képtelenek egyedül döntést hozni. hogy nem is kért -. vagy csupán kérés nélkül kinyilvánított véleményére. illetve a tanácsot Ők maguk kérték. ki soha sem meri vállalni a döntést. Viszont ha a kapott . Ekkor döntés előtt . A DÖNTÉS . s így többnyire meg is utálják azt az embert.• Mindennap egyre nagyobb anyagi biztonságra teszek szert.bár lehet. bár lehet. hogy mit tegyenek. csodás fizetéssel. aki a véleményt. és nem elfogadni a véleményt.ILLETVE MÁSOK DÖNTÉSÉNEK ELFOGADÁSA Sűrűn előfordul. tanácsaira hallgatva dönt. Érdekes jelenség. tehát nem Ő hibázott. de ennél sokkal jobban szeretnek szembeszállni.véleményt. hogy ezt megelőzően a véleményt. Negatív eredmények esetén mindent megmozgatva igyekszik bebizonyítani.talán a döntés kimenetelének érdekében . hogy rossz javaslatot kapott . illetve a tanácsot adta. hogy ismét van egy bűnbak. Ilyenkor roppant jó érzéssel tölti el az a tény.

a hetek. igaz és példaértékű eset. A társaság tagjai tátott szájjal hallgatták. na nem zsenialitását. E befektetés kapcsán három hét alatt (valutaárfolyam) gyakorlatilag megduplázódott a befektetett összeg. Mondanom sem szükséges. hogy emberünk innentől kezdve nagy ívben kerülte e baráti társaságot. illetve egyáltalán nem ismeri el. de amúgy egyáltalán nem határozott egyéniséggel rendelkező személy . vagy tanács eredményeként a döntés pozitív eredménnyel zárul. A szemtanúk szerint kész tanulmány volt e találkozó.egy baráti társaságban . akkor természetesen a döntés csak az Ő érdeme lehetett. . amikor is egy öröklés kapcsán. jelentősebb összeghez jutó. mégnem egyszer emberünk össze nem futott a baráti társaság egy-két tagjával. elkerülhetetlenül szóba került a sikeres befektetés. és onnan is értesültek emberünk hatalmas befektetési zsenialitásáról. inkább pofátlanságát csodálták.rövid. ugyanis emberünk kis híján majd a futást választotta. Beszélgettek. majd a társaság nagyhangú szószólója nem bírván tovább hallgatni az öntömjénezést . majd a baráti társaság tagjai által. Így teltek. vagy meg. évődtek. De valahogyan sikerült rávennie magát a maradásra.vélemény. illetve tanács szolgáltatójáról ilyenkor "elfeledkezik". A kapott vélemény. Emberünk úgy adta elő e sikeres manővert.befektetési tanácsot kért és kapott az egyik ismerősétől. múltak a napok. Viszont a baráti társaság tagjai innen is. Közvetlen környezetünkben történt meg az az idevágó. mint saját ötletét.

az adott helyzetben . Ezt emberünk . aggodalommal.nem képes vállalni a döntéssel járó kockázatot.határozottan visszautasította. mely fölött az egészséges félelem már túlzóvá válik? Feltehetően sokan tudják. hogy emberünk ugyan őszintén szeretné elérni a célt. ha az nem lépi túl a normális mértéket. tőkéje az egyharmadára apadt. ami bizony megakadályozza a cél elérését. Mit gondolnak. A történethez azért még hozzátartozik.immár saját kútfőjét használva -. vagy más egyéb pesszimista gondolattal. megismételte befektetését a nyereséget is hozzácsapva a tőkéhez.vonzásával találjuk szembe magunkat. Ennek és a valutaárfolyam szeszélyének köszönhetően. hogy emberünk eltelve saját zsenialitásától . hogy: csak akkor és addig . a negatív energiák esetlegesen túlzó .de határozott mondatokban megpróbálta ecsetelni a valóban történteket. De ki határozhatja meg. Fél az esetleges kudarctól. hogy hol is van az a normális határvonal. hogy e csődöt követően mit híresztelt? Bármely esetet is vizsgáljuk. s azonnal felbontotta a velük való baráti kapcsolat mindennemű formáját. Végeredményben az is előfordulhat.nem bírván az igazságot elviselni . Tele van félelemmel. hogy máskor sem . így annyi negatív energiákat vonz magához. sem a más által hozott döntés végrehajtásához. azaz.de az is lehet. E félelmet tulajdonképpen úgy is minősíthetnénk. de nincs meg a kellő hite sem a saját. mint egy normális reakciót. az esetlegesen bekövetkező veszteségtől.

amíg van mihez vagy kihez ragaszkodnunk. illetve kéretlen tanácsaira. Bárhogyan is dönt.döntés lehetőségét is. akkor képes sorsát megfordítani. el kell fogadnunk. Ebben benne kell. és egyáltalán nem is tapasztalhatjuk meg helyette azt. még akkor is.És nem tanácsot adunk! -. mint ugyan azt a dolgot (problémát) más szemszögből nézni. ideértve spirituális fejlődését is. hogy legyen a véleményt nyilvánító egész eddigi életének minden tapasztalata. A vélemény ugyanis nem más. mivel ez az Ő döntése! Mi nem minden esetben láthatunk az ő "szemüvegén" keresztül.vagyunk gyávák. Ekkor Övé a döntés lehetősége és joga. Esetleg kombinálja saját elképzeléseit a kapott véleményben megjelenő lehetőségekkel. értékelni. de övé a teljes felelősség is! A felelősség visszaruházása miatt fontolóra veszi a véleménynyilvánítás által birtokába került . Mivel a mi emberünk még nem jutott el idáig. ahol már megfordulhat a hozzáállása. hogy Ő döntsön! Ez az a pont. továbbra is mások kért.esetleg bölcsebb .ahol már nincs mit veszítenie -. amíg van mit veszítenünk. Ha valaki eljut a végső stádiumba . amit neki kell . ez azt is jelenti. ha mi ezt nem úgy látjuk. bátorrá és határozottá válik. véleményeire hagyatkozik. látni. hogy ezzel lehetővé tesszük az illető számára. Ha az embernek nincs vesztenivalója. Amikor bizonyos dolgokkal kapcsolatban csak saját véleményt alkotunk . nem tudván különbséget tenni a vélemény és a tanács között. Számára minden bizonnyal ez a legjobb döntés.

mivel képtelenek (alacsony fejletlenségi szint) a másik ember szemével látni. fejlettebb). azt a rendelkezésünkre bocsátott lehetőség(ek)nek köszönhetjük. hogy az egyik ember sokkal több szabályát ismeri a kockajátéknak (tapasztaltabb. de ahhoz. hever egy dobókocka. hogy nem láthatja a dobókocka túlsó oldalát.megtapasztalnia fejlődése érdekében. hogy e tapasztalatot már sikerült megszereznünk. az általuk látott szám sem lehet azonos. így ismeri azt az alapvető szabályt is. Ezért ez az ember annak dacára. De tételezzük fel. Mindkét ember lát egy-egy számot a dobókocka neki megfelelő oldalán. vagy közel azonos (fejlettségi szinten áll) módon ismeri a kockajáték szabályait. mint a társa. hogy a szemben lévő oldalak összege minden esetben hét legyen. 100%-os biztonsággal meg tudja mondani (lát a másik ember szemével) a szemben lévő oldalon található . hogy mi már rendelkezünk ilyen irányú tapasztalattal. most rajta a döntés joga! Talán egy egyszerű példázaton keresztül jobb megvilágításba kerülhet magának a nézőpontnak. Akkor mi dönthettünk-döntöttünk.mely mellett két ember ül szemben egymással -. bőven elvitatkozhatnak az általuk látott eredményeken. Mivel nem azonos oldalon ülnek (más és más a nézőpont). valamint a fejlődés szükségességének kérdése: az asztalon . hogy a dobókocka oldalait úgy kell számozni. Ha a két ember azonos. Az lehet.

akkor így is tanulhatunk.általában nagyon ritkán és csak hozzánk nagyon közel állók kérésére tesszük -.számot. melyben főként az erkölcsi felelősség megosztásáról van szó. Ne feledjük.elfogadja-e tanácsunkat vagy sem -. gyakorlatilag megosztjuk a döntéssel járó erkölcsi felelősséget. a kérdésre vonatkozó meggyőződésünk átadásával. megkönnyíthetjük a tanácsot kérő döntését. hisz továbbra is az Ő életének alakulásáról van szó. így e teher részbeni átvállalásával. hogy nincs meggyőzőbb a személyesen átélt tapasztalatnál. mindenféleképpen meg kell tanulnunk elfogadni a másik döntését. hogy mások elfogadják döntéseinket. akár tanácsot adunk. Csak akkor várhatjuk el. Amikor tanácsot adunk . legyen az bármilyen előjelű is! De ha nem csak "nézünk". Tehát itt már megjelenik a közös felelősségvállalás. Végeredményben akár véleményt nyilvánítunk. ha mi is ezt tesszük a másokéval. Ennek terhei egyformán nyomják mind a tanácsot kérő. hanem látunk is. hisz végső soron nem kötelező minden negatív tapasztalatot saját bőrünkön megtapasztalnunk. valamint az esetleges anyagi felelősség teljes mértéke itt is a tanácsot kérőé marad. mind a tanácsot adó vállát. . Az esetlegesen bekövetkezett hibás döntés eredményéből egyaránt tanulhat mindkét fél. de a döntés joga .

mint amennyibe az esetleges magyarázatok kerültek volna. mindig jól fognak lakni. a kötelesség szót szinte nem is ismerik? Mi elgondolkodtunk. Majd az évek során e tevékenység egy-két tantárgy esetében már hallgatólagos kötelességgé is vált a szülő(k) számára. Elgondolkozott már azon. sőt ha a szülő néha-néha képtelen volt időt szakítani az immár kötelességévé vált feladatra. okulhat belőle. gyermekétől igen csak megkapta a magáét! Ehhez . Ha viszont megtanítod őket halászni. azaz akár úgy is kezdődhetett. s véleményünk szerint ennek az lehet az eredője. Feltehetően egyszerűbbnek látszott. főként kevesebb időbe került. ezért életszerű. hogy vajon mi lehet az oka annak. s így ki nem csak néz. a segítséggel elengedhetetlenül kapcsolatos minden gondolatot magában hordoz! És ami talán még lényegesebb. hogy egyre több olyan emberrel találkozhatunk. valós elemeket tartalmaz . hogy szinte nincs mit hozzátenni.akár veled is megtörténhetne -. kiknek mintha csak jogaik lennének.SEGÍTSÉG "Ha az éhezőknek adsz egy halat. így a gyerek egyszerűen letudhatta feladatait. hogy anyuka és/vagy apuka néha-néha megoldotta a szegény agyonterhelt gyerek helyett az iskolában kapott házi feladatot. ez egyszer jóllaknak. hanem lát is." Annyira igaz e fenti idézet.

ha e gyermekek immár felnőve sem rendelkeznek e képességekkel. Véleményünk szerint az ismertetett szülői hozzáállással talán végérvényesen sikerült elvenni a gyerektől a tanulás. hogy kissé későn érő típus. tehát ne is csodálkozzunk azon.társulhatott még az is. Ezért előfordult több olyan eset is.a család minden tagja számára . mert szüleinek más dolga lévén nem szállították oda. de .érdekes módon. ez így természetes. mint pl. eltartani? Ugyanis mi már találkoztunk olyan negyven(!) éves "fiúgyermekkel" kinek még soha sem volt munkahelye. valamint a felelősségtudat kialakulásának. de csak olyan lehetőségeket látott. hogy azért nem ment iskolába.a gyermek hány éves koráig . gyermekeit anyagilag segíteni.két év még hiányzik . az önálló gondolkodás.oda-vissza volt hajlandó megejteni. E "fiúcska" azt tartja magáról. hogy a gyermek az iskolalátogatásait csak autóval szállítva . így eddig még arra sem volt elegendő ideje. és azok elsajátításának még a lehetőségét is.kötelessége gyermekét. Elgondolkodott már azon.: minden nap pontosan meghatározott időre kell bejárni a munkahelyre úgy. hogy érte sem jönnek. Már ez . hogy a szülő(k)nek meddig . nemhogy munkát vállaljon! Mindenesetre azért már egyszer szétnézett a munkaerő-piacon. ami nem nyerte el tetszését.befejezze. így szülei tartják el a mai napig is csekélyke nyugdíjukból. hogy középiskolai tanulmányait rendesen .

hogy a segítség mikortól válik kötelességgé? Talán létezik egy bizonyos időhatár. Engedjék meg. A következő télen az X. s mivel az eddig szokásos segítség valamilyen oknál fogva nem tud jönni. s ennek okán a következő kérést tolmácsolják barátaik felé: "Már tavaly is olyan jól .és teljesen önzetlen . családot -. akár csupán csak jó ismerősről van szó. egy konkrétummal minden esetben találkozunk: a segítség egy idő után elkerülhetetlenül kötelességgé válik! Akár családtagról. úgy tél derekán az X. hogy egy egyszerű de mindennapi történésen keresztül érzékeltessük ennek egyik lehetséges kifejlődését: egy kisvárosban adva van két család. Az egyszerűség kedvéért az egyik családot nevezzük X..segítségünk kötelességünkké válik. az egyik pillanatról a másikra történik meg az átértékelődés? Tapasztalataink szerint bármelyik változatból táplálkozó történetet is vizsgáljuk meg. Elgondolkodott már azon. Egyik alkalommal. disznótort szeretne tartani. szülei nyugdíjából pedig lassan jön össze rá a pénz. hogy ugyan segítsék már ki őket ez alkalommal. a másikat Y. ugyanis nincs még autója. Mindenki megelégedésére rendben lezajlik a disznótor. családnak. kik között spontán barátság alakul ki.Y. vagy csak véletlenszerűen. család ún.bőven elegendő volt arra. a tendencia és a végeredmény ugyan az: eddigi önkéntes .. felkérik újdonsült barátaikat . család ismét disznótort tart. hogy a további részleteket meg se kérdezze. családnak. disznóvágást.

s ezt a következőképpen közlik barátaikkal: "E hét végén. Igen ám. de mi van akkor. hogy csak úgy fogjátok magatok. hogy az idén is rátok gondoltunk.mondjuk átmenetileg . üdülni megyünk!" Azonnal jön a felháborodás: "Hogyan képzelitek. család ismét disznótort kíván tartani.anyagi problémákkal? Mi lenne a helyes megoldás? Adni. s így meg se kerestük a régi segítségünket! Ugye számíthatunk rátok?" Ki tud az ilyen invitálásnak ellenállni? Természetesen elmentek. ha pl. s üdülni mentek? Tudtátok jól. de úgy gondoljuk. Vég nélkül sorolhatnánk ezzel kapcsolatos példáinkat. és egyáltalán nem segítség az. A következő télen az X. hogy: "Sajnos nem tudunk itt lenni. hogy a fenti sorok mindenféle kommentár nélkül emészthetők. vagy megmutatni gyermekünknek. bár az is lehet. hogy az X. hogy mitől is e negatív hangvétel irányukban. hogy hol szerezhető be aránylag kis kamatra kölcsön. saját gyermekünk kerül szembe . vagy esetleg kölcsön adni. hogy disznót hizlalunk! Most mihez kezdjünk nélkületek?" Úgy gondoljuk. vagy netán: az "Old meg gyermekem?" odavetett kijelentéssel felhívni figyelmét . hogy egyáltalán nem jó megoldást.tudtunk együttdolgozni. e felsorolt példák kapcsán már mindenkiben meggyőződéssé válhatott. ha mi oldjuk meg más problémáit. szombaton disznót vágunk! Reggel öt órakor kezdünk! Pontosak legyetek ám!" Majd arra a reakcióra. megérthetők. család elolvasván e történetet. nem igazán érti.

Ugyanis ebben az esetben még van . természetesen kamat nélkül. és érdekes módon a számtanpélda egyáltalán nem is hasonlít az élethez. hogy idegenként kezelje saját gyermekét. amíg másról. csak kérünk egy minimálisan kis kamatot. helyette oldja meg a feladatot . mint egy számtanpélda.és folyamatosan lesz is -. azaz kölcsön adni. elengedünk egy-két részletet. Leegyszerűsítve: addig nagyon okosan meg tud az ember dolgokat magyarázni. ha ez szükségesnek látszik: pl. az élet egyáltalán nem olyan. már annak okából sem lehet. Ezért a felvetett esetben mi is csak a "sem nem hideg. ha közvetlen családtagról van szó. illetve az egész tartozást. mint bizonyára tudják. Az anyagi jellegű problémákon kívül azért léteznek . mert valójában a szülőt soha sem viszi rá a lélek arra. mivel saját gyermekünkről lévén szó: bármelyik ujjamat is harapom.az idő múlására. Mint már az elején említettük: ebben az esetben nincs igazán jó megoldás. de azonnal megváltozik a hozzáállás . cselekedeteket indokolni.legalább is annak egy részét -. márpedig ha nem úgy kezeli. sem nem meleg" megoldást tudjuk javasolni. mind nekem fáj! További nagy igazság. akkor bármit is tesz. hogy e "segítségével" gyermeke fejlődését szolgálja. illetve más családjáról van szó.talán a mérték is -. esetleg elengedünk több részletet. Véleményünk szerint ebben az egyáltalán nem egyszerű kérdésben nincs igazi megoldás. lehetőség a menet közbeni módosításokra. így egyáltalán nem biztos.

ha innentől kezdve mi is haragot. s véleményünk szerint egyáltalán nem vinné előbbre az ügyet az. XY-t hatalmas töltetű negatív energiával árasztanánk el. ha az illető egyszerűen csak kipanaszkodja magát. Vigyázat! Mindössze az információ egyszerű befogadására törekedjünk. továbbá azt sem érthetné szegény (XY). Ez egyik fél számára sem lehet jó: a panaszkodót megerősítené amúgy sem rózsás helyzetében. hogy mi miért lettünk egyik pillanatról a másikra haragosai. és nem tanácsot! Ennek talán legegyszerűbb . vagy gyűlöletet közvetítenénk XY felé. hogy együtt érző magatartást tanúsítsunk velük.példája lehet a meghallgatás. lelki eredetű vélt vagy valós problémák melyek enyhítésére. továbbá elvárnák azt. Ebben az esetben elegendőnek bizonyulhat az. mi pedig figyelmesen meghallgatjuk. Nem gondolnánk azt. mi pedig nem győznénk megszabadulni a hirtelen ránk szakadt. amikor elvárnák tőlünk. hogy ebben a közvetítésben nekünk is részt kellene vállalnunk. XY-al szemben. különben a panaszkodó átküldi negatív töltetű energiáit. hogy mi is éljük át mindazt a szenvedést és gyötrelmet.más. esetleges megoldására segítséget kérhetnek tőlünk. amit Ők már átéltek. ugyanis az Ő problémáit továbbra is neki kell megoldania.iskola . pl. Segítséget. a . Ne feledjük a legfontosabbat: más problémáját soha sem nekünk kell megoldanunk! Természetesen vannak olyan helyzetek is.

ha lehet. és adj bölcsességet ahhoz. hatalmas pozitív energiatöltettel rendelkező támogatást biztosít. hogy amit meg tudok változtatni. Mi úgy gondoljuk. De reményeink szerint kapcsolatunk túléli ezt a sokkot. amikor is kiderül az. hogy amin nem tudok változtatni. Ez egy minden esetben alkalmazható. de egyáltalán nem utolsósorban. pl. a segítségnyújtás eszközei között ne feledkezzünk meg az ima erejéről sem. hogy mutassunk rá. azt megváltoztassam. hanem megoldásra váró feladat tehát mielőbb. garantáltan mindenféle mellékhatás nélkül. azt elfogadjam. adj erőt. Következő lépésben talán próbáljuk meg kiszakítani az önsajnálatból azzal. a problémája valójában nem probléma. ajándékozz meg annak felismerésével. S ha ezen már sikeresen túl vagyunk .sikerült pár jó dologra rámutatnunk -. hogy: "minden rosszban van valami jó". jöhet a lényeg: "az éremnek két oldala van"! Hát igen! Ez lehet a fordulópont. azonnal fogjon hozzá. Véleményünk szerint az imát a kimondott. Ebben hasznos segítője lehet az előzőekből már ismert idézet elfogadása is: "Istenem.boldogtalanságból eredő energiáktól. hogy sikerült-e érvelésünkkel a panaszkodót magunk ellen fordítanunk vagy sem. illetve a hangosan ki sem . hogy az egyiket a másiktól képes legyek megkülönböztetni!" S végezetül. hogy ebben a helyzetben a meghallgatáson túl. rá lehetne mutatni arra.

és ne akarjuk mindenáron mi megoldani mások feladatát! TÁPLÁLKOZÁS A különféle médiákban nagyon sok "okos". egy teljesen speciálisnak nevezhető energiát sugárzunk magunkból a világba. hogy az történjen az illetővel. még abban az esetben is. akaratunktól és szándékainktól függetlenül. általában minden problémára. és hittel telített várakozásaink teszik ennyire hatékonnyá. Utólag már mi is átlátjuk. aminek létrejötte. létezik olyan megoldás. Ezért ha segíteni szeretnénk valakin. ami a fejlődésüket a legmegfelelőbben biztosíthatja számukra. állandóan imádkozunk valamilyen szinten . Amikor imádkozunk. . ha ezt az első pillanatban nem így látjuk. és az összes érintett javát szolgálja. akkor imá(i)nkban a legegyszerűbb módon kérjük Istentől. jobbító szándék vezesse. E folyamatos imákból nyert tapasztalataink szerint. és egyben minden érintett számára a legjobb. csak ez nem mindig tudatosul bennünk. hogy ez így volt a lehető legjobb. Végső soron és valójában is. ami a számára. De bárhogyan is alakulnak a dolgok. ezt bizonyíthatja az a jelenség is. megtörténte mindenki számára a legjobbat jelenti. Pl.mondott reményeink.gondolataink árulkodhatnának erről -. látják. tetteinket minden esetben a segítő. amikor az imában elhangzott kívánságuk csak részben teljesül egy számunkra nagyon fontos dologban.

s ezért tudományosnak nyilvánított.könnyen megszerezhetjük a megfelelő tapasztalatokat. farkas. illetve a növényevő voltával kapcsolatban. hogy a húsevők nagy testi erővel. ha megfigyeljük a természet "működését". stb. hogy e vitatott témáról is . Ha valamilyen oknál fogva nem sikerül az első támadási rohamuk.) rendelkeznek. akkor az áldozat nagy valószínűséggel megmenekül. s ők éhen maradnak. E tudományos állásfoglalások "természetesen" homlokegyenest ellentmondhatnak egymásnak.mint bármi másról . Mi úgy gondoljuk. gepárd. párduc.tudományosan megkonstruált. s kiemelkedő gyorsasággal (oroszlán. levonhatjuk a konzekvenciákat. megérthetjük az összefüggéseket. de lényegesen szerényebb állóképességgel . Viszont meglepően hamar kifáradnak. róka. a húsevő. és egyben az egyetlen lehetséges "igazságnak" kikiáltott véleménnyel találkozhatunk az ember ajánlott táplálkozási szokásait illetően. Gyakorlatilag a saját testsúlyuk többszörösével rendelkező egyedeket is képesek maguk alá gyűrni. Talán vizsgáljuk meg az állatvilág e jellemző egyedeinek szokásait! Kezdjük talán a sort a húsevőkkel! Hatalmas testi erővel. Pontosítva. az embernek a mindenevő. hisz e tudományos eredmények hirdetőit más és más érdekek vezérlik. A fentiekből azt az igaznak látszó következtetést vonhatjuk le. ugyanis e húsevők képtelenek a "hosszútávfutásra".

majmok. Gondoljunk csak pl. élőhelyén gyakorlatilag nincs ellenfele. képes ezt egész álltó nap megtenni. és talán még ennél is nagyobb kitartása miatt.) közül talán a legközismertebb a grizzly (kodiak) medve tulajdonsága. a lóra! Akár cipeli (nyereg). illetve bármilyen elejtett állaton keresztül a halig (lazac) terjedhet az "étlap". zebra. De egyáltalán nem szégyenkezhetnek a majmok sem. ló. a bogyókon. stb. A fentiekből azt az igaznak látszó következtetést vonhatjuk le. s képes naponta akár 5070 mérföldet is folyamatosan "kocogni".rendelkeznek! A növényevők (bivaly. A fentiekből azt az igaznak látszó következtetést vonhatjuk le. hisz a gyökereken. a bogarakon. akár vonja (kocsi) a terhet. de e mérsékeltnek azért egyáltalán nem nevezhető képességeiket hihetetlen hosszú távon képesek megtartani. stb. és szinte végtelen kitartással (állóképességgel) rendelkeznek. Mérhetetlen ereje. hogy akár ez lehetne az . gnú. Termetükhöz (tömegükhöz) képest hihetetlenül nagy testi erővel. a húsevőknél mérsékeltebb testi erővel és gyorsasággal rendelkeznek. egyenletes teljesítményt nyújtva. hogy adott esetben akár szimpatikusabb is lehet az ember számára a növényevő életmód a húsevéssel szemben?! S végül a mindenevők (grizzly medve.) mint ahogyan már a fentiekben is láthattuk. E mindenevősége miatt a "jég hátán" is képes jól megélni.

hogy saját "árnyékát" még Ő sem lépheti át! De talán immár időszerű lesz a továbbiakban az emberrel foglalkoznunk! Tudomásunk szerint Urunk az Éden-kert ez irányú adottságai miatt nem növényevőnek. majd a Föld nevű bolygóra kerülése óta napjainkig. az legyen néktek eledelül. velejáróira. mely gyökeresen megváltoztatta egyes . az oroszlán számára a mindenevőséggel járó adottság.mint pl. és az is marad! Ő "tudja". a melyen maghozó gyümölcs van. Bármennyire is szimpatikus lenne. hanem mindössze az volt e sorok célja. hogy számunkra követendő például szolgáljanak. az "igazi" táplálkozási mód?! Gondoljuk csak végig eddigi tapasztalatainkat! Minden egyes felsorolt esetben találhattunk valami szimpatikust.és gyümölcsevőnek teremtette az embert: "[1 Móz. soha sem fog ezen okból legelészni. és minden fát.ember számára az egyetlen.29] És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén. az Özönvíz -. pl. hogy a fenti sorok nem azért íródtak." De az ember paradicsomból való kiűzetése. de bogarászni sem. hogy rávilágítson a természet adta étkezési módok következményeire-. azért történt egy-két olyan dolog . 1. valami "nekünk valót"! De ne feledjük. hanem alapvetően mag. Ő húsevő annak minden előnyével és hátrányával együtt.

Így a földműveléssel foglalkozók a növényi eredetű táplálékot részesítették előnyben.szabályaikat -. hogy a fenti ajánlás elég egyértelműen meghatározhatja az ember táplálkozási hovatartozását! De ettől függetlenül talán tekintsük át az ezt követő időszakok szokásait. míg a nomád életmódot folytatók gyakorlatilag .1 . [1 Móz 9. Iránymutatóként és mindenekelőtt.ha úgy tetszik törzsek.9] -. Az ember .természetéből adódóan .3] Minden mozgó állat.embercsoportok táplálkozási lehetőségeit. melyek természetesen szorosan kapcsolódtak a mindennapi életvitelükhöz. később nemzetségek -. pl. nektek adtam mindazokat. Pl.az óta sem módosított egyértelmű "ajánlása": "[1 Móz 9. lásd. egymástól függetlenül alakították ki helyi szokásrendjüket.2] És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön. Bábel [1 Móz 11.társait megválogatni.11. a mely él legyen nektek eledelül. Az e válogatás eredményeként .társas lény. és éppen ez okból szereti . és ezen belül táplálkozási szokásaikat . a vadászó életmóddal együtt járt a hús fő étekként való felhasználása.s főként Urunk beavatkozásaiként. lehetőségeit. és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. szokásait. a mint a zöld füvet. főként azok lehetőségeihez.szeretné ." Úgy gondoljuk. talán álljon itt Urunk Özönvíz utáni . kialakult csoportok .

hogy a tépőfog helyén található szemfog valójában nagyon is hasonlít egy csökevényes tépőfogra. Továbbá. már olyan eszközök vannak birtokában (pl. és ott is előfordultak átfedések. De még ha nyersen is fogyasztaná. stb. tejtermék. s ez így volt (van) rendjén. valamint a természetben fellelhető gyümölcsöket fogyasztották. kés). akkor a táplálékát képező húst nem a puszta (tépő)fogával és a puszta kezével.megmaradtak mindenevőknek.ha már valóban ember volt -. mivel az általuk tenyésztett állatok húsát. De természetesen a mindenevő közös múltnak köszönhetően itt is. ha már valójában is ember az ember. Az ember . melyből teljes mértékben hiányoznak a húsevőkre jellemző tépőfogak!" Talán nem ártana egy picit vitába szállni ezen állítással! Az való igaz. ámbár azt azért senki sem tagadhatja. hanem leginkább különféle eszközök (pl. hogy az ember . melynek használata ismét teljes mértékben feleslegessé teszi a tépőfogat.). fegyverek) használatával szerezte. Nem? Továbbá ne feledjük. általában nem fogyasztja a húst csak úgy nyersen. hogy az ember fogazatából hiányoznak a tépőfogak. tehát ebben az esetben sem volt szüksége a tépőfogakra. Viszont a materialista és a darwini világnézetet vallók természetesen azonnal tiltakozásukat fejeznék ki e fejtegetést hallván: "Az ember alapjaiban véve növényevő! Ezt bizonyítja fogazata is. a tenyésztett állatok által szolgáltatott termékeket (tojás.

s egy-két táplálkozási ötlet ismertetésével egészségesebbé tenni olvasóink életét. illetve életmódját kutatva megnézünk egy-két ezekkel kapcsolatos természetfilmet. s roppant nagy becsben tartják a húsnak minden fajtáját. hogy mi kizárólagosan a húsevés . mivel a darwini tudósok azt állítják. Feltehetően nem tudják (nem hallottak -olvastak a darwini elméletről). De talán térjünk vissza az eredeti .azért általában megsüti vagy megfőzi a húst. Ha a csimpánzok viselkedését. Vegyük alapul a csimpánzokat. mivel nincsenek tépőfogaik. hogy ezt nem volna szabad tenniük.egészséges voltát hirdetnénk! Szándékaink szerint mi mindössze megpróbáljuk egykét ellentmondásra felhívni a figyelmet. hogy e majmok igen csak szeretik. s ugye a növényevők ilyet nem tehetnének! Mindezek dacára senki se gondolja azt. eredményes vadászatokat is folytatnak akár saját fajtársuk ellen is. így annak elfogyasztásához egyáltalán nincs szüksége tépőfogra! Végül azért nem ártana a darwini elmélet képviselőit sem elgondolkodtatni: Ők nagy vonalakban azt állítják.vagy kizárólagosan a húsmentes táplálkozás . egy közös őstől származik. sőt a szabad természetben élők pedig teljesen szervezett módon. akkor tapasztalhatjuk. hogy az ember és a majom. hogy e lények genetikai lenyomata 98%-ban megegyezik az emberével. így darwini tudósaink szerint ők növényevők.

közös nyelv híján (Bábel) . hogy a vércsoportból visszavezethető.a más nyelvhasználaton kívül . Ha elfogadjuk. hogy a közösség és annak életmódja hatással van az egyedek vércsoportjára.témánkhoz! Miután az így kialakult csoportok . eltávolodásuk eredményeként más és más embertípus alakult ki.az akkori ember számára elsősorban az étkezési szokásokban nyilvánult meg. ezen belül a követendő táplálkozási szokásai. és statisztikailag egyszerűen bizonyítható (Vérellátó Állomások adatai alapján). hogy egy-egy kisebb . akkor azt is el kell fogadnunk. Ma már tudjuk.zártabb . Táplálkozási ajánlataink: Vércsoport alapján A fizikai test "újraépítésével" Életmód változtatással Ételajánlatok . hogy az étkezési szokásokon kívül kialakult még egy nagyon jelentős különbség is. melyek mássága . Még ma is megfigyelhető. ez pedig a közösséget egyértelműen meghatározó vércsoport.nem igazán keveredhettek egymással. melyet egészsége érdekében folytatnia ajánlatos. azaz meghatározható az egyed javasolható életvitele.közösségben nagy valószínűséggel. megegyező vércsoportú egyedeket találunk.

a problémát a bennmaradó néhány százalék okozza. de a vércsoportokkal kapcsolatos kutatások eredményeként azt is megállapították. hogy az egyén vércsoportjából egyértelműen következtetni lehet arra is. hogy a helyes táplálék-összetételt az illető vércsoportjától teszi függővé. sőt azt is. Más egyéb. ha a vércsoportunk kívánalmainak megfelelően táplálkozunk és mozgunk. Következésképp. Vércsoportjaink ("A". akkor jobbá válik . a vércsoport számára nem megfelelő táplálékok egyes molekulái. E néhány százalék közé tartoznak. Az antigének mintegy az egyedre jellemező azonosító jelrendszerként működnek.az immunrendszer felismeri. "0". a lektinek. Ezen ismeretekből kiindulva hamar beláthatjuk.hisz végeredményben ez az immunrendszer egyik feladata -. és igyekszik azt eltávolítani . "AB") a vörösvérsejtjeink felületén megtalálható vércsoportantigénről kapták e meghatározó nevüket.Vércsoport alapján E ajánlott táplálkozási mód lényege az.idegen antigént . hogy formában maradásának érdekében melyek számára a legmegfelelőbb mozgásformák. hogy szervezetünk még élénken emlékezhet az őseink vércsoportja által előnyben részesített élelmiszerekre. hogy az illető egyén mely betegségekre fogékonyabb az átlagnál. "B". A szervezetbe kerülő legtöbb testidegen anyagot .

Vegyük észre.betegségeket képesek leszünk elkerülni. holott életének utóbbi szakaszában egyáltalán nem fogyasztotta azt. élelmiszertakarékos életmódnak is. hogy a sokkal hatékonyabb tápanyag-felhasználás okán. ki minden átmenet nélkül . tehát e felsorolt és vonatkoztatott jegyek a más életviteli. és közérzetünk is érezhetően pozitív irányban változik meg. ha valaki egyik pillanatról a másikra kizárólag csak .eddig állandóan visszaköszönő . hogy meg is hozzák a várt eredményt. De természetesen azzal sem tudunk egyetérteni. hogy személyük vonatkozásában nem minden megállapítás helyénvaló. és az elfogyasztott élelmiszerek mennyiségét figyelembe véve.tápanyag-felhasználásunk. hogy ezek a személyek eddigi életükben nem ezen ajánlások szerint éltek. ki sem alakulhattak bennük. s egyáltalán nem biztos. Ha lentebb áttekintjük a különböző vércsoportok ajánlásait.esetleg ezen írás hatására . egyáltalán nem tudunk egyetérteni azzal. e táplálkozási mód végeredményben felfogható egy igen hatásos. E megállapítás azonban koránt sem azt jelenti. Annál is inkább nem. néhány olvasónk azt tapasztalhatja. azaz a lentebb megfogalmazott kitételek mintha rájuk nem vonatkoznának. hogy az illetőnek most azonnal változtatnia kellene eddigi táplálkozási szokásain. Így pl. bizonyos . Ebben az esetben mindössze arról van szó.áttérne a hús fogyasztására. mivel ezek a hirtelen váltások nagyon keményen igénybe veszik a szervezetet. és az ugyancsak más táplálkozási mód miatt.

növényi eredetű táplálékot vesz magához. Viszont azok. hogy ezen ajánlások egy szegényes és egyoldalú táplálkozást kínálnak. Tehát egyáltalán nem azt jelenti. Továbbá . hogy rövid időn belül emésztési. hanem arról. akkor a váltás csak nagyon fokozatosan történjen meg. kik valóban magukra ismernek a jellemzésekben. s a "kerülendőket" sem ártana levenni a mindennapi választékból. Leegyszerűsítve itt is igaz. s a drasztikus étrendváltoztatásokat. hogy csak a felsorolt étkek lennének fogyaszthatók. hogy legyen ideje szervezetünknek alkalmazkodni. Ha e váltások valamelyikét drasztikusan teszi meg. hanem szándékaink szerint mindössze a figyelmet irányítottuk ezen ételekre. mint legfőbb javaslatokra. Tehát mindenféleképpen kerüljük a hirtelen. Nem is beszélve arról. szinte biztos. hogy e javaslatok mindössze példa értékűek. azt szabad! Nos akkor lássuk. ugyanis nem arról van szó. hogy ha nem okoz(ott) különösebb egészségügyi problémát eddigi étrendünk. akkor az étrendváltoztatás egyáltalán nem lehet indokolt.senki se gondolja azt. hogy csupán csak a felsorolt (javasolt) ételek fogyaszthatók. De ezt mindenki kitapasztalhatja saját testének visszahatásaiból.és anyagcsere problémákkal fog küszködni. Ha viszont a változtatás indokolttá válik. hogy a különböző . azoknak az "egyáltalán nem fogyaszthatókat" valóban nem kéne elfogyasztaniuk. hogy: ami nem tiltott. holott ez idáig fogyasztott húst is.csupán az első észrevétele alapján .

s ez vált ismertté legelőször az összes többi közül. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos B és K-vitamin. a kalcium és a jód bevitele.és emésztőrendszer. kelkáposzta. A nullás vércsoportúak kiemelkedően sok gyomorsavval rendelkeznek. Intolerancia az új étrenddel és az új környezeti feltételekkel szemben. garnéla. a hüvelyesek. Erős. Ajánlott húsok: vörös húsok. bízik önmagában. Tulajdonságok: erős immun. mindenféle húsok. gyulladásos betegségek. körte. A legősibb valamennyi közül. a tenger "gyümölcsei" (rák. moszatok. Ajánlott étrend: magas fehérjetartalommal rendelkező ételek. hagymafélék. máj. paradicsom. jó és gyors anyagcsere. Semlegesek: a gabonafélék. vezető típus. banán. Ajánlott gyümölcsök. szilva.vércsoportok kívánalmainak mely táplálékok és mozgásfajták felelnek meg a legjobban. ízületi gyulladás. fekély.és emésztőrendszernek köszönhetően elégségesnek bizonyult mindenfajta túléléshez. A "0"-s vércsoport A "Vadász". petrezselyem. a "vadászok korából" származik! Közép-európai szinten majd ez a leggyakoribb (40-45%). édesgyökér.). hal. s ez a kiváltképpen erős immun. füge. lazac. Hajlam: véralvadási zavarok. allergia. pajzsmirigy csökkent működése. .pótlása. így kiválóan tudják hasznosítani a húsfélék minden változatát. a bab. homár stb. spenót. szója. a fertőzések elleni természetes védelem megléte. Őseik főként hússal táplálkoztak. zöldségek: brokkoli.

és epebetegségek. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos B12. avokádó. cikória. terepfutás. Ajánlott étrend: alapvetően növényevő. valamint folsav. tengerek sok hallal. tengeri halak. . galagonya. akiknek főként növényi táplálékra van szükségük.pótlása. echinacea. kvercetin teák fogyasztása. és jól hasznosítja a tápanyagokat. mogyoró. máriatövis. Az Ő vércsoportjuk a leggyakoribb (kb. máj. brokkoli. A folyók.: aerobic. cukorbetegség. Immunrendszerük megőrzi. Ők képviselik a fejlődés következő lépcsőfokát. daganatos elváltozások. Tulajdonságok: jól alkalmazkodnak a megváltozott étrendhez és az új környezeti feltételekhez. tavak. A nullásnál alkalmasabbnak bizonyultak egyes fertőzések leküzdésében. gabonafélék. érzékeny. a tejtermékek. kelbimbó. C. Az "A" vércsoport A "Földműves". Az emésztőrendszerük elsősorban és főként növényi fehérjékkel (zöldséggel. mezőgazdálkodók. szalonna). Egyáltalán nem fogyasztható: sertéshús (sonka. vérszegénység. Érzékeny emésztőrendszer. Mozgás: intenzív mozgások. Megfontolt.Kerülendők: a búzából készült ételek. tofu. E-vitamin bevitele. valamint a tenger gyümölcseivel látták el őket. precíz. pl. mustár. 48-52%) Közép-Európában. Ők az ún. karalábé. a káposzta. narancs. különféle kontakt sportok. karfiol. Hajlam: szívbetegségek. gabonával) való táplálkozásra rendezkedett be. együttműködő.

A "B" vércsoport A "Nomád". hüvelyesek. sokoldalú alkalmazkodás az étrendhez és az új környezeti feltételekhez. Alapvetően nemcsak húst és tejtermékeket. stb. kreatív.pótlása. cseresznye. Tulajdonságok: erős immunrendszer. paprika. Rugalmas. banán. Ajánlott étrend: étkezésük a legváltozatosabb. autóimmun betegségek. lupus. gyümölcsök: ananász. paradicsom. A Közép-európaiak mintegy 8-10%a tartozik közéjük. krónikus fáradtság. javasolt a vadhús. Hajlam: cukorbetegség. Húsok (csirke NEM). kocogás. . szója. "Igazi mindenevők". tejtermékek. olíva-olaj. kiegyensúlyozott. kiegyensúlyozott vegyes étrend. amit csak a természet kínált számukra. Mozgás: a kifejezetten nyugodt sportok. növényi olajak. sclerosis multiplex. Fokozottan fogékonyak az autóimmun betegségekre és a ritka vírusfertőzésekre. búzakenyér. pattogatott kukorica. gabonafélék. jóga. mogyoró. joghurt. kiegyensúlyozott idegrendszer. máj. ginkgo és lecitin fogyasztása. meggy. sárgabarack. tai chi. édesgyökér. tojás. valamint édesgyökér. hüvelyesek. Egyáltalán nem fogyasztható: vadhús. bab. búza. Kerülendők: a húsok minden fajtája. zöldségek. hanem minden ehetőt elfogyasztanak. tejtermékek. gyümölcsök. Gyakorlatilag "igazi mindenevők". Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos magnézium bevitele.bab. mangó. író. Semlegesek: rizs. limabab.

Húsok (főleg halak). Az érzékeny emésztőrendszer.: gyaloglás. . de nem erős. kvercetin. E vércsoport tulajdonosa általában érzékeny immun. Tulajdonságok: jól alkalmazkodik a modern körülményekhez. Ajánlott étrend: vegyes étrend ajánlott.). lazac. karizmatikus. a túlzottan toleráns immunrendszer nyitott lehet a fertőzésekre. macskagyökér. Az "AB" vércsoport A "Rejtélyes". mandula. máriatövis teák fogyasztása. hajdina. pulyka. ananász. homár stb. mogyoró. garnéla. Gyakorlatilag egyesíti az "A" és a "B" vércsoport előnyeit. tejtermékek.és emésztési rendszerrel rendelkezik. daganatos elváltozások. a tenger "gyümölcsei" (rák. vérszegénység. Hajlam: szívbetegségek. kímélő kocogás. Mozgás: mérsékelt. búza.pótlása. körte. bab. Egyáltalán nem fogyasztható: csirkehús. gabonafélék. ritka. de kis mennyiséget fogyasszon. úszás. kerékpározás. Ők a legritkább típus. valamint galagonya. parmezán. moszatok. az emésztőrendszer megbetegedései. 3-5%-os arányával a legkisebb létszámban fordul elő térségünkben. naponta többször. Hajlamaik ellensúlyozása érdekében szükséges a folyamatos C-vitamin bevitele. pl. Titokzatos. tofu. leveles zöldségek. sárgabarack. alma. hering. szezámmag. tenisz.Semlegesek: dinnye. immunrendszere rendkívül toleráns. lencse. paradicsom. camembert. ponty. Kerülendők: kukorica. a kb.

A fenti iránymutatáson túl és továbbá. barack. melyre szervezetének szüksége van. ha számára nem megfelelő táplálékkal találkozik. a nem megfelelő étrend által okozott problémáit. mindenki kialakíthatja azt a számára legegészségesebb étrendet. kukorica. hisz szervezete minden esetben jelzi. edámi sajt. s kialakíthatja a szervezete számára . bab. kocogás.az élvezetek (végeredményben a táplálkozás is az) gyakorlásának lehetőségét. véleményünk és tapasztalataink szerint Isten azért adta "kezünkbe" .bízta ránk . hogy éljünk velük. Végeredményben a mindenben való mértékletesség elvének gyakorlatban való következetes betartásával . kerékpározás. magvak. gomba.és önmagára való folyamatos figyeléssel -. sajt. tenisz. vaj. Egyáltalán nem fogyasztható: zsíros tejtermékek. kiegyensúlyozottabbak. mérsékelt testmozgással kombinálva. Kerülendők: vörös húsok. ementáli. de semmiképpen se éljünk vissza azokkal. hogy e fenti iránymutatás híven kifejezheti az ember ez irányú elrendeltetését. s talán ez által hosszabb életűek is lehetünk e földön. E gondolatokból táplálkozva egészségesebbek. A szervezete által nem megfelelőnek bizonyult táplálék végleges elhagyásával . Mozgás: nyugodt. tai chi. gyaloglás.Semleges: alma. hajdina.esetleg egy másikkal való helyettesítéssel . Úgy gondoljuk. jóga.megoldhatja mindennemű.

De mindazonáltal nem gondolnánk azt. valamint az elfogyasztott táplálék további sorsát döntően meghatározó gondolatainkról. melynek egyik szerves része lehet. hogy a fogyasztható táplálékok típusának megbeszélése után. mint a nem szívesen vagy esetleg undorral elfogyasztott ételé. azaz szívesebben fogyasztjuk el. Egészségünk megóvása érdekében tett táplálkozási erőfeszítéseink (saját. hogy megtapasztalja . ha nem társulnak hozzájuk megfelelő étkezési szokások. ahol az emberfia csak gyorsan "belapátolja" az ételt. Erre túlsúlyprobléma esetén nem árt odafigyelni! Természetesen a túlsúlyprobléma megléte. a teríték. s már rohan is tovább -. Ha megfigyelték. Ebből következően a megfelelő módon tálalt ételből kevesebb is elegendő lehet. Ilyenkor valójában élvezzük is az étkezést.pl. és a fentiek ismeretében nem a teríték teljes . próbálunk egyre több ízt felfedezni benne. ne ejtsünk még egy-két szót magáról az étkezésről. ízlelgetjük. közétkeztetés. a megfelelő tálalás és az ízlésünknek megfelelő étel fogyasztása esetén. jobban megrágjuk. hogy ugyanaz az étel másfajta környezetben (más tálalásban) sokkal jobban esik. sokkal lassabban fogyasztjuk az ételt. Mindenki tudja. s ez így van jól. Ennek köszönhetően a szívesebben fogyasztott étel hasznosítása sokkal tökéletesebb. egyéni étrend összeállítása) önmagukban mit sem érnek. pl. hogy teljesen felesleges lenne beszélnünk arról. hisz volt rá módja.legmegfelelőbb étrendi szokásait.

hogy képesek vagyunk a tervezésre is. Ahhoz. hogy kissé furcsának. de többek között attól vagyunk gondolkodó lények. s roppant módon megsértődik azon. Úgy gondoljuk.de korántsem lehetetlen . Ha szép környezetben. ha a vendégek csak ímmel-ámmal fogyasztják eddig titokban tartott finomságait. akkor bizony nagyon nehéz . illetve mértéktartását! Az undorral elfogyasztott étel MÉREG a szervezetnek! Ne akarjuk felebarátunkat . megfelelő tálalásban. és a kisebb adag étel fogyasztása jelentheti az igazi megoldást. Lehet. Tehát ne tartsuk azt illetlennek . mint egy varázsló előveszi a meglepetés(eke)t.bőven szerepet játszanak gondolataink is. hogy megfelelő módon szabályozhassuk étvágyunkat. illetve nevetségesnek tartják e tervezést. illetve nem igazán kedvenc ételeink fogyasztási sorrendjét és nem utolsósorban azok elfogyasztandó mennyiségét. hogy a látvány mellett . hogy mindebből egyértelműen látható. pontosan tudnunk szükséges az aktuális étkezés minden fogásáról. majd amikor már mindenki "degeszre" ette magát.hiánya. ha valaki nem óhajt fogyasztani egy vagy két fogásból! Tartsuk tiszteletben ízlésvilágát. ínycsiklandozó ételeket fogyasztunk. hogy még időben és megfelelő módon "tervezhessük" esetleges kedvenc.és közben is . Sok háziasszony az étkezés előtt .sőt tartsuk számunkra is követendőnek -.okán . hanem inkább a szép teríték.mértéket tartanunk.egy-két fogást szeret meglepetésként eltitkolni.

mindenáron megmérgezni! Mi pedig merjük a számunkra teljesen ismeretlen ételt megkóstolni (nagyon kis adagot kiszedni. hogy általában azért eszünk."feledékenység" -. mert itt van az ideje vagy. ki állítása szerint alig-alig evett valamit.úgy is mondhatnánk. s nagyobb mennyiséget csak akkor fogyasztani belőle. hogy naponta mit is fogyaszt el. De minden legyen ám benne! Megkértem a családtagokat. hogy valóban .sőt túlzottan mértéktartó. mert úgy illik (társaság) vagy.természetesen udvarias formában -. melyben pontosan leírja. Elgondolkodtam. csak egyszerűen unaloműzőként. hogy segítsenek neki abban .kicsit szépítve . ha szükséges akár többször is). Egy közös étkezés alkalmával meggyőződhettem róla. a számunkra nem megfelelő vagy már mennyiségileg túl soknak bizonyuló fogásokat -italokat. esetleg helyileg kialakított étkezési szokás betartása sem indokolhatja az esetleges megbetegedéseket. hogy . hogy nem tudunk ellenállni a finom falatok csábításának. ha az számunkra is megfelelőnek bizonyult! Merjük visszautasítani . hisz semmiféle írott vagy íratlan. hogy vezessen egy olyan fogyasztási naplót. csak egyszerűen nem tudunk a megfelelő pillanatban határt szabni torkosságunknak. Ki-ki értse egyéniségének megfelelően! Emlékszem egy közeli ismerősöm panaszára. pótcselekvésként vagy. majd azt javasoltam. Véleményünk szerint a túltápláltság főbb okai lehetnek. Ez utóbbit . s ennek ellenére súlya folyamatosan gyarapodott.

hogy MINDENRE jusson elegendő idő! Ne érezze senki sürgetve magát. hogy ami nem tilos. Csak akkor vegyünk magunkhoz táplálékot. 1. ugyanis e pár nap alatt egyértelműen kiderült. Biztosítsunk megfelelő küllemű és méretű teret az étkezésekhez! Ne feledjük. hogy a szépen . akkor az ételeket képviselő nyersanyagok beszerzési forrásait kellő körültekintéssel válasszuk meg. akkor felejtsük el! 4. hogy nem a főétkezésekkel van a gond. Ha a fenti jellemzésben magunkra ismertünk. ha valóban éhesek vagyunk! Sokan hajlamosak éhségként megélni a "valamit ennék" című tétovaságot. azt szabad! Kísérletezzünk! Ha nem jött be. hanem a főétkezések szünetében megejtett gyakorlatilag folyamatos -.a napló híven mutassa az általa naponta elfogyasztott ételek. 3. 2. Ha ez rajtunk múlik. de ne feledjük. étkezzünk vércsoportunknak megfelelően. Szánjunk megfelelő mennyiségű időt az étkezésre! Számszerűen egyáltalán nem meghatározható a "megfelelő mennyiségű" idő! A lényeg. és egyáltalán nem mértéktartó nassolások okozzák súlyproblémáját! Végeredményben nagyon egyszerűen összefoglalhatjuk az általunk jónak és egészségesnek tartott táplálkozás aranyszabályait. illetve italok pontos mennyiségét. 5. Ilyen "segítők" birtokában mindössze pár napig volt szükség a naplóra.

amellett. S talán a legnehezebb: ha már nem érzünk éhséget. Kis adagokat szedjünk. s ha szükséges akár többször is! Lassan. illetve mindenből a számunkra már feleslegesnek bizonyuló többletet. egy bizonyos életkort megélve a nem kellő mértékben odafigyelő. jól megrágva. de pontosan ide.Megkérdőjelezhetik.amely körül (mellett) minden étkező kényelmesen elfér . akkor legalább ne együk minden alkalommal degeszre magunkat! S ugyanez vonatkozik az italok túlfogyasztására is! 10. valamint a személyre szabott rendszeres mozgás (lásd feljebb a vércsoport-ismertetés mozgásajánlataiban) is. 9.megterített asztal . Merjük visszautasítani a számunkra nem megfelelő ételt -italt. ízlelgetve fogyasszuk el az ételt! 8. hogy ízléses. a nem megfelelően körültekintő táplálkozási szokásaink. 6. 7. Tervezzük meg étkezésünket! Így az étkezés teljes ideje alatt megfelelően szinten tartható íz-világi érdeklődésünk. biztosítja az ott étkezők lelki egyensúlyát is. azonnal fejezzük be az étkezést! De ha ez nem minden esetben végrehajtható. az egészséges táplálkozás elemeihez tartozik a megfelelő és rendszeresen gyakorolt légzés (lásd később). valamint a megélt évek következményeként . Vissza A fizikai test "újraépítése" Mint bizonyára mindenki tudja.

a vér magas zsírtartalma. ezért önmagát erősítő permanens folyamattá válhat. Nem lehet tudni az okát. akkor annak szinte kötelezően "kissé" molettnek kell lennie. de napjainkra már teljes mértékben elfogadottá vált ..legelső figyelmeztetésként . a mozgáskészség és a teljesítőképesség rohamos csökkenése. E külső jegyeket sajnos törvényszerűen követnie kell a különféle egészségi problémáknak.az "úszógumi". hogy ha valaki középkorú. Ha nem fordítunk kellő időben kellő figyelmet szervezetünk állapotára. leülepedhetnek és megkövesedhetnek a nemkívánatos salak és méreganyagok. stb. A fentiek okán könnyen belátható.testünkben vészesen felhalmozódhatnak. hogy . • a már felgyülemlett káros anyagok miatt nem működhet megfelelően a salakanyaggal leterhelt szervezet. Véleményünk és eddigi tapasztalataink szerint e nemkívánatos anyagok "jótékony" hatásának és mozgásszegény életmódunknak köszönhetően előbb vagy utóbb kötelezően megjelenik . majd később a teljes mértékben kezelhetetlenné váló súlyprobléma. hanem mindenütt a világon -. a magas vérnyomás. • a nem megfelelő működés miatt a szervezet képtelen teljes mértékben hasznosítani az . mint pl.. a magas koleszterinszint. akkor ez az elsalakosodás egy negatív visszacsatolásként működő.és nem csak nálunk. melyet különféle egészségi problémák sorozata követhet.

s különféle (erobic)tanfolyamokon. és miért tartjuk "természetesnek" pl. • a nem hasznosított tápanyagok egy része ismét salakanyagként rakódik le. hogy egy bizonyos kor után már "természetes" dolog a rendszeres gyógyszerszedés.tápanyagot. tovább növelve a már meglévő (lerakódott) káros anyagok mennyiségét. életmódjuk káros voltának "eredményességét". ha egy nyugdíjas gyakorlatilag a tejes nyugdíját gyógyszerekre költi? Nem az egészségnek kellene az "alapállapot"-nak .általában túlzott mennyiségű . azt is.esetleg magánúton igyekeznek megszabadulni súlyfeleslegüktől . • az azonnali drasztikus beavatkozás nélkül mi is lehet a végeredmény! De ne feledjük: SOHA SEM KÉSŐ! Bizonyos mértékű pozitív javulásra MINDEN esetben számíthatunk! Miért tartja azt természetesnek gyakorlatilag mindenki.étkezések során bevitt újabb . • az ismételt lerakódás tovább csökkenti a szervezet működőképességének már eddig is igen mérsékelt hatékonyságát. hogy egy bizonyos kor után már csak az orvosi ellátás közvetlen közelében lehet biztonságosan élni. és más egyéb csoportfoglalkozásokon . hogy egy bizonyos kor után már elfogadható állapot a magas vérnyomás.lennie? Napjainkra már természetesen sokan felismerték rohanó életük-.a természetesnek .

hogy egy hosszú távú nyugalmas .ha megfelelő mennyiségű a folyadékbevitel -.és valljuk be. sőt.életmódot követően. de elsődleges céljuk minden esetben a súlycsökkentés. Általában addig minden rendben lévőnek is látszik (a testsúly szempontjából). E fogyasztó foglalkozásokon az igen intenzív mozgás adta lehetőségeket használják ki.elfeledkezve arról. és orvosi vélemény nélkül megerőltető edzéssorozatba kezdeni. Példának okáért figyeljük csak . hogy nem kimondottan súlyfeleslegük az oka kialakult egészségi állapotuknak. egy . hanem az is "mindössze csak" következménye önpusztító életmódjuknak. kényelmes . mely természetesen kisebb mértékű méregtelenítést is végezhet . Nem is beszélve arról. De hát végeredményben ennek így is kell lennie.feltehetően ötletszerű . a tanfolyam előtti állapotot. Ennek veszélyessége az életkor és/vagy a testsúly növekedésével hatványozódik. A hirtelen megszüntetett fizikai igénybevétellel szemben megmaradó. hisz eredetileg sem ezt vállalták fel. főleg egy túlsúlyosnak nem. Ezért e "súlycsökkentő" foglalkozások igazából nem is oldhatják meg az eredeti problémát. A problémák akkor kezdődnek.elhatározás kapcsán soha sem szabad minden átmenet. amíg tart a tanfolyam. amikor megszűnik az eddigi intenzív testi igénybevétel. de az intenzív fizikai igénybevételnek teljes mértékben megfelelő mennyiségű kalória-bevitel szinte órák alatt képes visszaállítani az eredeti.

meg a hirtelen "leállt". elhájasodott és ezért renyhe működésű belek.a saját magunkon. de mindféleképpen a körülményeknek nem megfelelő módon működő szervezetre hívják fel a figyelmet.az intenzív igénybevételnek megfelelő mennyiségű és kalóriájú étkezés. a kitágult gyomor működésének megfelelő mértékben kitágult. túlzott mennyiségű táplálékbevitelre vannak programozva. Az eredmény nem is lehet kétséges! Mi . és a közvetlen környezetünkön megtapasztaltak szerint . Természetesen ennek milliónyi kiváltó oka lehet. hanem leginkább tünetek lehetnek. s önmagára kellő mennyiségű időt nem szánó élsportolók fizikai állapotának változásait! Szinte napok alatt elkezdődik a hájasodás. hogy egyik esetben sem szoktatták hozzá az új helyzethez az emésztőrendszert. a lelki problémáktól a stresszen keresztül a szervezet teljes elsalakosodásáig terjedhet a skála. Véleményünk szerint mindkét előbbi esetben az okozhatja a problémát. Megmaradt . ránk mindössze e receptek értelmezése. E problémák megoldására kínálnánk fel az alább közölt "recepteket". A felkínált lehetőségekből mindenki eldöntheti. Az eredeti receptek Urunktól származnak. hogy számára mely megoldás a .úgy gondoljuk. melyek az immár nem kívánt mértékű-. hogy a különféle súlyproblémák nem csupán okok.mivel szokássá vált . az e miatt megterhelt és kitágult gyomor. a bennük foglaltak rendszerbe foglalása. valamint azok átadása maradt.

másrészt a rendszeres mozgásra.visszanyerheti az esetleg már több éve elvesztett egészségét. hogy egyáltalán nem könnyű feladatra vállalkozik az. de rendszeres . hogy a felkínált folyamatban meddig hajlandó (tartja helyesnek) maradéktalanul teljesíteni az ott leírtakat. hogy a leírtakat maradéktalanul véghezviszi. ha már az elején azt is tisztázzuk. melyben . mely nem érhet véget a kúra befejezése után sem.azaz szán rá elegendő időt -. Egyrészt a megfelelő táplálék beszerzésére. bőven elegendő a vércsoportoknál ismertetett. a körülményekhez képest legoptimálisabb alakját és nem utolsósorban. Már elöljáróban leszögezhetjük.az egyén vállalásától függően . extrém esetben annak egy részét. az már . akkor nincs! Az ilyen ember nem is érdemli meg az Urunk által felkínált segítséget! Akinek van . 8-13 hetes kúráról van szó.a maradéktalan végrehajtás esetében . Ne valamilyen megerőltető sportra gondoljon. Tudjuk. hogy sok olvasó itt fejezi be az anyag olvasását mondván: "nincs nekem időm erre!" Nos. ki úgy dönt.mozgás.kb. életkedvét.és ez a lényeg: rendszeres . elkészítésére. mindenkinek a saját vércsoportjára jellemzően ajánlott. hogy bizony jelentős mennyiségű időt kell szánnia a kúra ideje alatt önmagára. ha nincs.legoptimálisabb illetve azt. Az eredmény kizárólag csak Önön múlik! Talán nem árt. De csak így lehet: MARADÉKTALANUL! Végeredményben egy olyan .

optimális tömegű újraépítése követheti. Testének ideális súlyát csak .általunk is eredményesen kipróbált lehetőségben a szervezet teljes és tökéletes méregtelenítését a fizikai test . őket megfelelően ellátni. róluk gondoskodni! Az alább közölt .és izomrendszer teljes mértékben kompenzálhatja a szervezet zsírtartalmának veszteségét.az adott körülményekhez viszonyított -.legalább annyira. hogy térfogatának . ugyanis könnyen belátható. hogy extrém esetekben ennyi idő alatt semmiféle módszerrel sem lenne elérhető az adott esetre vonatkozó optimális testtömeg beállítása. sem foglalkozni.valamint kerületének . a fizikai test lehető legtökéletesebb méregtelenítése. de pillanatnyilag nem is ez a cél. Pillanatnyilag az elsődleges cél.sőt családoddal -. ugyanis a csont. mert ha nem teszed.csökkenésével nem feltétlenül jár együtt súlyának csökkenése. nem leszel képes a "menetrend" szerint bekövetkező betegségeid miatt felebarátoddal . hússal .izommal .19]: "Szeresd felebarátodat.töltvén ki e "megüresedett" helyeket. majd ezt követően a lehető legoptimálisabb újraépítése. hogy mely dolgok fontosak igazán az életben! Mit is írt Máté apostol? [19. Ne feledje. mint felebarátodat! Azaz: szánj önmagadra is megfelelő mennyiségű időt. mint temagadat." Fordítsuk csak meg a mondatbeli viszonyt!: Temagad is szeresd .tudja. Ne kerülje el figyelmét az "az adott körülményekhez viszonyított" meghatározás.

egy személy 73 kilogramm súlyú és 1.5-ös és a 25-ös indexértékekkel határolt. és a 18. Ha pl. mint a náluk soványabbak. de Urunk ajánlása és ebből következően a mi értelmezésünk szerint is. ha 18. illetve 30 fölötti érték esetében kóros elhízásról beszélünk. akkor alultápláltságról. egy influenza-járvány.4 vagy ez alatti.és nem többel . akkor az Ő testtömeg-indexe: 73 (testsúlya) osztva 3.súlyosabbak.5 és 25 közötti. 22-23-as. akkor túltápláltságról.78 méter magas. Ugyanis e kiválasztott értékek adott esetben képesek a megfelelő (vész)tartalék biztosítására az esetlegesen előforduló és előre nem látható esetekben. életük során lényegesen kevesebbet betegeskednek. mind férfi esetében mérvadóak lennének. ha 25 fölötti. még férfiak esetében a kb. akkor ideális testsúlyról.02. hogy a kívánatosnál 2-3 kilógrammal . Testtömeg-index Testtömeg-indexét a következő képlet alkalmazásával számíthatja ki: a testsúly kilógrammban mért értékét osztja a méterben mért testmagasság négyzetével. és hosszabb életűek. Az eredeti elképzelések szerint az így kapott értékek mind nő. Ha a kapott érték 18. mint pl. illetve nagyobb súlyúak. és optimálisnak nevezett skálaszakasz . Ha nem vennénk figyelembe e tapasztalatokat. stb. 24-25-ös értékek hosszú távú megtartása. a nők esetében célszerű a kb.17 (magasságának négyzete) = 23. testtömeg-index mutathatja meg. Ezt látszik bizonyítani az a korán sem elhanyagolható tapasztalati tényező.az ún.

) számára komoly veszélyeket hordozhat. stb.adott esetben csak a húsokban megtalálható -. Erre a húsokban lévő. egy személy 1. és az általunk kívánatos index birtokában kiszámíthatjuk az ehhez tartozó (esetleg keresett) testsúlyt: ha pl.75-ös értéket jelentené. pajzsmirigy-túltengés. A magasság négyzetének. akkor első megközelítésben tengeri halhússal helyettesítheti az Ön számára nem .58kg. A recept Ne feledje.89 (magasságának négyzete) szorozva 22 (testtömeg-index) = 63.7 méter magas. ezért alkalmazása előtt feltétlenül kérje ki orvosa véleményét az Ön számára való alkalmazhatóságról. több esetben is sor kerül különféle húsok fogyasztására. illetve annak mértékéről! Mint ahogyan azt majd a recept ajánlásai között olvashatja. cukorbetegség. és a 22-es testtömeg-indexhez tartozó testsúlyra lenne kíváncsi. akkor az a 21. és azok tartalmának változásaira érzékenyebb személyek (pl.így ez is -.matematikai közepét jelölnénk meg mint optimális testsúly-indexet. számunkra nélkülözhetetlen . nyom és egyéb elemek legtökéletesebb hasznosítása miatt van szükség. akkor az Ő általa keresett testsúly: 2. hogy minden méregtelenítő kúra . tehát ez az érték lenne mindenki számára a kívánatos. az étkezési módok. Ha gondot okozna Önnek az ajánlásokban található különféle húsok elfogyasztása.

ha már eleve tengeri hal jelenik meg a leírásban. Talán a legcélszerűbb a heti két alkalom (pl. az Ön számára a legmegfelelőbb legyen. helyettesítése adott esetben jelentősen csökkentheti a kúra értékét.hatékonyságát. • háromnapos lé-böjt mézzel. zsírtalanítása. A felkínált húsokban található. vállalva az így átalakított recept hatékonyságának további romlását. • hathetes (42 napos) építkezés. Annak tudatában tegye ezt. az építkezéshez feltétlenül szükséges nyom és egyéb elemek bevitelének ily módon való elhagyása-.fogyasztható egyéb húsokat. A kúra elemi részei: • hétszer 36 órás nullkalóriás tisztítás vízzel. a belső szervek (hangsúlyos: a máj. akkor a recept ajánlotta húst gombával. A hétszer 36 órás nullkalóriás tisztítások egymásutániságát (heti gyakoriságát) úgy szükséges megválasztania. illetve megfelelően kezelt szójával helyettesítheti. hogy az. hogy már a tengeri halhús sem pótolhatja teljes mértékben az ajánlás adott helyén leírtakat kivéve. A hétszer 36 órás nullkalóriás tisztítás Célja: az emésztőrendszer teljes kiürítése. a gyomor és a belek) méregtelenítése. az első nap lehet vasárnap este 18 órától kedd reggel hat óráig. majd a második nap csütörtök . Ha Önnek még a tengeri hal fogyasztása is gondot okozna.

célszerű egy kalóriaszegény. csütörtök. az ún. a háromnapos lé-böjt megkezdése előtt. "csodakoktélt": 2 dl. az ellenálló képességet növelő italról. illetve . langyos (35C°-nál nem melegebb) vízben oldjon fel egy teáskanál almaecetet és egy teáskanál mézet. szerda. A 36 órás időszakokban kizárólag csak szénsavmentes (ásvány)víz fogyasztható.). majd szombat. s így tovább.igen nehezen. A lényeg.este 18 órától szombat reggel hat óráig. bár a tudatosabban gondolkodók számára a heti három alkalom sem okozhat különösebb problémát. hogy soha se éhgyomorra fogyassza! E napokon ezen túl gyakorlatilag bármilyen étel fogyasztható.3 liter legyen! Az esetlegesen előforduló vércukorproblémák esetenként egy-két teáskanál méz elfogyasztásával kiválóan kézben tarthatók. mértékletes "pihenőnapot" tartani. vasárnap) délelőttjének mindegyikén fogyassza el a következő.8-3. A 36 órás szakaszok közötti időszakok (a fenti példa szerint: kedd. Az így nyert italt lassan kortyolgassa el. A 36 óra alatt elfogyasztott szénsavmentes (ásvány)víz mennyisége minimálisan 2. mely célszerűen három főétkezésből álljon. A fent ajánlott. az ellenálló képességét nagymértékben növelő italt. a "csodakoktélról" ekkor se feledkezzen el! A mértéktelenség ebben az esetben is és a 36 órás időszakok között is . Soha se érezze a jóllakottság érzését! A hétszer 36 órás időszak letelte után. de célszerű a zsír.és szénhidrátszegény mértékletesség betartása.

Hatását megsokszorozhatja. Pár szó az almaecetről A tapasztalatok szerint az almaecet a következő problémák megléte esetén adhat megoldást: ellenálló képesség csökkenése. . különféle megfázások.egyáltalán nem kezelhető (szabályozható) hasmenésekben.a hetedik 36 órás diéta után -. bosszulhatja meg magát közvetlenül a mértéktelen étkezést követően! A 36 órák alatt kerülni kell a megerőltető testmozgásokat. célszerű egy kalóriaszegény étkezéssel megkoronázott "pihenőnapot" tartani. E három napot megelőzően . a különféle okokból eredő szédülések. krónikus fáradtság. álmatlanság. magas (alacsony) vérnyomás. Az ezt követő három. izületi és egyéb gyulladás. mely célszerűen három főétkezésből álljon. az emésztőrendszer alapos átmosása. túlsúlyprobléma. izomgörcsök. lásd alább) kizárólag csak az Ön. gyomorrontás. ha a fent említett "csodakoktélban" (mézzel együtt) alkalmazza minden itt felsorolt esetre! A háromnapos lé-böjt Célja: a belső szervek teljes tehermentesítéseméregtelenítése. meddőség. migrénes és egyéb fejfájások. folyamatában is összefüggő napon (kivéve a harmadik napot. torokfájás.

és kissé csípőssé is teszi. így teljes mértékben rostmentes banános almaitalt (lásd alább) szükséges kb.3 db sárgarépa. fekete retek 1-2 fej fokhagyma. Elkészítése: az összes felsorolt alapanyagot megtisztítjuk. 2. majd turmix géppel krémet készítünk belőle. de minimum 2 literes mennyiségben fogyasztani. közepes méretű zellergumó. burgonya. de ne feledje. Erre a különleges összeállításra feltehetően az emésztő . petrezselyemgyökér. lereszeljük és kicentrifugázzuk. illetve rostos vagy rostmentes ital nem alkalmas e célra! A harmadik napon a főétkezés idején kell elfogyasztani az alábbi Fokhagymás zöldségpüré levest: Hozzávalók: 2.5-3. 4-5 db. A banános almaital szükség szerint szénsavmentes (ásvány)vízzel egészíthető ki. hozzáadjuk az előzőekben már kinyert nyers zöldséglevet. a kereskedelemben kapható üdítő. az íze minden képzeletet felülmúlóan rettenetes! A sok fokhagyma megadja ugyan az ízét. főzött leveshez. kb. Megjegyzés: ha lehet mondani. Az így nyert zöldséglevet nyers állapotban adjuk majd hozzá a kész. 2-3 db. 1 db. hogy semmiféle más.illetve családtagjai által saját kezűleg készített szűrt. 1 db. Figyelem a nyersen centrifugázott zöldséglevet ne tegyük ki hőhatásnak! A zöldségek visszamaradt rostanyagát kevés víz és fűszerkömény hozzáadásával lehetőleg só nélkül megfőzzük. 40 dkg káposzta. de elfogyasztása még így is egész embert kíván. Ha langyosra hűlt.

összekeverjük. magházkivétel) megtisztított almából gyümölcscentrifuga használatával kinyerjük a számunkra hasznos levet. hogy többet nem kell sem készíteni sem elfogyasztani. vizet öntünk. Egyáltalán nem terheli a szervezetet. joggal szerénynek nevezhető táplálékot igény szerint mézzel egészítheti ki. és ezt fogyasszuk. Ez azt jelenti.rendszer regenerálódása miatt van szükség. E fenti. de ugyanakkor nagymértékben hozzájárul a gyomor és a belek rugalmasságának visszanyeréséhez. Viszont az jó benne. Elkészítése: A héjától megszabadított banánból és a szokásos módon (hámozás. A visszamaradó rostanyagra 7-8 dl. hogy ha az elfogyasztott ivólé dacára is éhesnek érezné magát. de ne feledkezzen meg a méz igen magas kalóriatartalmáról! A mézet a lehetőségek szerint közvetlenül a termelőtől vásárolja. Az így nyert ital igen jó ízű. A két menetben nyert gyümölcslevet . fogyasszon mézet! Az elfogyasztott méz mennyisége e három nap alatt gyakorlatilag nincs korlátozva. könnyen emészthető. Az így visszamaradó rostanyag számunkra a továbbiakban már nem használható. és rendkívül tápláló. Banános almaital Hozzávalók: 5db alma és 2 db banán.ha ez eddig még nem történt volna meg . és ismét centrifugázzuk. jól összekeverjük. Erre a célra egyáltalán nem használható pl. . Szükség szerint mézzel ízesíthető. a gyomor méretének csökkentéséhez.

Képes a mindennapos étkezésünkben előálló hiányokat teljes mértékben pótolni. Pár szó a mézről Ha a méz valójában is méz. mely önmagában hordozza a szervezet számára nélkülözhetetlen elemeket. nem is beszélve arról a korán sem mellékes tényről. akkor az egy tökéletes. G. a coloradói mezőgazdasági intézet bakteriológusa munkája közben meglepve tapasztalta. Jánosról: [1.a termelés helyétől (kaptár) a fogyasztóig semmiféle módosításon. Sackett. Dr. semmi mást! Valóban lehetséges lenne? Talán ismerkedjünk meg egy kicsit mélyrehatóbban e közkedvelt tápanyaggal! A történelem során minden korban a mézet a természet legtökéletesebb táplálékaként értékelték. E tapasztalatát direkt e célból elvégzett kísérletei is igazolták: pl. W. a hurutos .a Kínából behozott és mézként árusított cukros szirup. mivel a méz egy különösen egészséges táplálék. beavatkozáson nem megy (mehetne) keresztül.6] ". önmagában is megállja a helyét." Csak ezt. minden igényt kielégítő táplálék. Keresztelő Szt. Emlékezzünk csak mit is írt Márk apostol. és nem csekély mértékű gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. és sáskát és erdei mézet eszik vala. hogy elviekben . hogy a mindennapos munkája során alkalmazott baktériumok elpusztulnak a mézben. a hastífusz kórokozói 48 óra alatt. Mint élelmiszer.

B3-. . mangán. és a szervezet számára azonnal hasznosítható nyomelemek: kalcium. 33 ásványi anyagot. Mindezek a fent említett intézet 252. A mézben megtalálható hormonok mint szívműködést. Megtalálhatók benne a szervezet számára nélkülözhetetlen. ezért sohasem hoz létre zsírt. vas. jód. többek között: 19 aminosavat. az "A" és a "B" tífusz kórokozója öt óra alatt pusztult el a mézben. klór.tüdőgyulladás kórokozói négy nap alatt. B12-. sz. Magas (40%) szőlő. kadmium.és érrendszere. magnézium. stb. mint az étkezési célra árusított egyéb cukrok. Vérnyomáscsökkentő hatása közismert. A-. E-. nátrium. A mézben leggyakrabban előforduló vitaminok: B1-. Tartalmazza a vérképzésnél nélkülözhetetlen elemeket. alumínium. továbbá megnyugtató hatást gyakorol a gyomorra. az ideg. A méz kb. réz. A felszívódás az izmokban megy végbe. C-. stb. de a vér cukortartalma minden esetben a kritikus szint alatt marad. kálium. a veseműködésre. B6-. közlönyében olvashatók. vérkeringést szabályzók működnek. de az újabb kutatások szerint kimutatható rákellenes hatása is. és kiválóan védi a májat. kobalt. enzimeket. B2-. 15 perc) felszívódik. kén. foszfor. 11 létfontosságú vitamint. Klinikai tapasztalatok szerint a méz kimondottan jó hatással van a szívre. stb.és (34%) gyümölcscukor tartalma hihetetlen gyorsan (kb. cink. B5-. 190 számunkra hasznos tápanyagot tartalmaz.

Figyelem! A mézben fellelhető tápanyagok egy része 35C° fölötti hőmérsékleten károsodhat! E három nap alatt közepes igénybevétellel járó mozgások (edzések) igény szerint végezhetők. a banán viszont . invertáz. diasztáz. Kiváló édesítőszer! Ha teheti. ezáltal gyorsabb kiürülés miatt van szükség. De ezeken felül tartalmaz még különböző fehérjéket és aminosavakat is. de ez egyáltalán nem ront a minőségén. máj. A vitaminokat és ásványi anyagokat a méz és az alma képezi. Az elv lényege: A rost nélküli ivólére a belek kímélése. lipáz. a szervezetben esetlegesen még fellelhető salakanyagok teljes eltávolítása. A pépesítésre a könnyebb emésztés. peroxidász. belek. stb. Ha valakit zavarna a besűrűsödés. átmosása céljából van szükség. cukor helyett használjon mézet! Hosszabb tárolás esetén a méz besűrűsödhet. felszívódás. alkotóelemeinek hatásossága változatlanul megmarad. az emésztő.) működésének optimalizálása. A hathetes (42) napos építkezés Célja: a belső szervek és az emésztőrendszer "újraépítése".A méz által tartalmazott enzimek: kataláz. az adott körülményeknek megfelelő testtömeg beállításastabilizálása. állítsa a besűrűsödött mézet testmeleg (langyos) vízbe.és méregtelenítő rendszer (gyomor.

Ha idáig eljutott. a nem forró levesbe is szeletelhetjük.5 liter mennyiségben. ugyanis a fent ismertetett . a heti bontásban ismertetett élelmiszerek és ételek fogyaszthatók! A 42 napos időszak teljes tartalmára jellemző az úgynevezett fokhagymakúra. akkor már valójában már túl is van a 42 nap első három napján. Öt-hat fokhagymakúrás nap után 1-2 . mivel ily módon kíméletesebb a gyomorhoz is. és célszerűen közvetlenül a főétkezés (pl. Az emelt fokhagymaadag fogyasztására a fokhagymában rejlő (lásd lejjebb). E nullkalóriás napokon kizárólag csak szénsavmentes (ásvány)víz fogyasztható. minimálisan 2-2. Az elkövetkezendő napok (39) folyamán kizárólag csak az alább. a 42 napos építkezés első három napját. számunkra igen hasznos elemek miatt van szükség. A nullkalóriás napok a hetek ugyanazon napjára essenek. ebéd) után vegyék kezdetüket. ugyanis minden héten egy (24 órás) nullkalóriás napot szükséges beiktatnia. A hétnek legalább 5 napján keresztül minden főétkezéshez (ebédhez) szükséges elfogyasztani egy jó fél fej (de lehet több is) fokhagymát függetlenül attól.táplál. hogy mi is az ebéd.háromnapos lé-böjt képezi. A menetrend Az Ön előtt álló hetek mindegyike étkezés szempontjából hatnapos. Pl.és reményeink szerint már teljesített .

Minden főétkezés előételét kevés mézzel ízesített reszelt sárgarépa képviselje egyrészt hasznos építőelemei miatt. a következő 4 hétben pedig rostos gyümölcslé illetve gyümölcspép. 4. A kúra ideje alatt közepes terheléssel járó testmozgás ajánlott. 6. Tepsis burgonya. majd utána ismét következhet az ötnapos fokhagymakúra az elkövetkezendő hat hét (42 nap) teljes időtartama alatt. A 42 napos kúra teljes tartama alatt a reggelit és a délelőtti étkezést mindössze gyümölcslé és/vagy gyümölcspép teszi ki. Az első két hétben rostmentes gyümölcslé (a fentebb ismertetett banános almaital). Első hét (a 4. naptól) Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! "Zsuf" leves (vegyes zöldségleves pulyka falatkákkal). . Vegyes zöldségleves ("Zsuf" leves hús nélküli változat). 5.nap fokhagymamentes nap tartható. Vacsora: csak rostmentes ivólé (banános almaital) fogyasztható. másrészt bizonyos mértékű telítettségérzetet is okoz.

7-10 perc) főzzük tovább.a karfiol kivételével .megtisztításuk után kb. A pulyka. 5 liternyi leveshez): 2. a petrezselyemgyökeret. a bőrét minden . petrezselyemgyökér. és még további 710 percig főni hagyjuk. pici só. combot. nyers vegeta. 1. 50-60 dkg. 15-20 dkg. pulykamell-filé (esetleg csirkemell-filé). 1-1.5 liter) vízben tesszük fel főni.5 cmes kockákra vágunk. A burgonyát és minden felsorolt további zöldséget . 10-15 percig főzzük. A forrás kezdetekor ízlés szerinti nyers vegetát. 50 dkg. kb. burgonya. a sárgarépát. 1 cm-es) kockákra vágjuk. hogy íze jobban érvényesülhessen a levesben. Elkészítése: a pulykamellet. hogy emésztését megkönnyítsük.Zsuf leves Az ismertetésre kerülő kiváló ízű húsos zöldségleves nagyon ízletes és tápláló. ízlés szerint néhány szem egész bors. 15 dkg. paszternák. 1 db. majd hozzáadjuk az előkészített burgonyát és a zellert. 40 dkg. de akkor számolnunk szükséges azzal a ténnyel. 2-2. sárgarépa. Kb. Hozzávalók (kb. hogy ez a hús akár 20-30 perccel több főzési időt igényel. kiválóan betölti főétkezési szerepét. olaj. a paszternákot bő (kb.5 liter víz. A burgonya félkész állapotáig (kb. valamint azért. zellergumó. Bármilyen baromfihúst is használunk. Előkészítése: a húst apró (kb. karfiol.5 kg. illetve csirkehúst is használhatunk pl. pici olajat és néhány szem egész borsot adunk hozzá. majd hozzáadjuk a karfiolt. a karfiolt pedig rózsáira szedjük. illetve a csirkemell-filé helyett más pulyka.

"Zsuf" leves. Vacsora: csak rostmentes ivólé (banános almaital) fogyasztható. Pulykaragu. 2. Tepsiben. Vér és májtisztító erőleves. Tepsis burgonya zöld salátával. Vér és májtisztító erőleves. Zöldséges pulykamell uborkasalátával. Pulykaragu. 2. A húst is fogyassza el! 3. 6. 5. A húst is fogyassza el! . Burgonyasaláta. tepsis burgonya reszelt fekete retekkel. 4. 5. vagy zsírszegény sajt paradicsomsalátával vagy 3 db főtt tojás (legfeljebb heti egyszer) és valamilyen "élő" nyers saláta. Vér és májtisztító erőleves. 3. fólia alatt sült (párolt) tengeri hal-filé nyers zöld salátával. 1. Harmadik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! 1. 4.esetben még a sütés (főzés) előtt távolítsuk el! Második hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! Vegyes zöldségleves ("Zsuf" leves hús nélküli változat) tepsis burgonya zöld salátával.

10 percig pirítjuk-. Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! Tepsiben sült pulyka fasírt Hozzávalók: 70 dkg. világosbarnára sütjük. úgy fogyasszon darált olajos magvakból (dió. három fasírt-rudat formázunk belöle. Tepsiben sült pulyka fasírt. stb. 1-1. 2 tojás. Óvatosan levesszük róla az alufóliát és még kb. vagy narancs hozzáadásával. Elkészítése: A hozzávalókat összegyúrjuk. (nem földi)mogyoró. mandula. 35 percig sütjük. Alkalmanként kivi. mézzel édesített golyócskákat. 1 evőkanál liszt. annyit amennyivel még képesek leszünk megbirkózni.5 dl vizet öntünk alá. vagy mandarin. A jól kiolajozott tepsiben elhelyezzük a fasírt rudakat és kb.6. majd három részre osztva. Negyedik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! . fél fej fokhagyma.) álló. 1-2 evőkanálnyi zsemlemorzsa. Vacsora: rostos banános almaital. fűszerkömény. Vér és májtisztító erőleves A langyosra hűlt vegyes zöldségleveshez hőkezelés nélkül adjunk hozzá jó sok reszelt feketeretket és még további fokhagymát. Alufóliával lezárjuk és közepes sütőben kb. kevés só. (élő)paradicsom vagy (élő)uborka. darált pulykahús. bors. Ha az első három nap valamelyikének délutánján éhes lenne.

vagy 3-4 db narancs. Most csak a húst fogyasztjuk paradicsomsalátával. 4. Ötödik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! 1. Szükség esetén a délutáni desszert: darált olajos . tepsis burgonya uborkasalátával. (nem földi)mogyoró. 2. 6.) álló. 6. Most csak a rizst fogyasztjuk (élő)zöldséggel. Vacsora: rostos banános almaital. 5. Tepsiben párolt káposzta zöldséges pulyka mellel. "Zsuf" leves barnarizzsel. 5. 3. Zöldséges pulykamell barnarizzsel párolva. Tepsiben sült pulyka fasírt nyers uborkasalátával. mézzel édesített golyócskák. mandula. Alkalmanként 3-4 kivi. Az előző napi barnarizs (élő)zöldséggel. 2."Zsuf" leves csigatésztával. Száraz bableves benne sok-sok zöldséggel. Zsuf leves barnarizzsel. Szükség esetén a délutáni desszert: darált olajos magvakból (dió. Zöldséges pulykamell barnarizzsel párolva. Tepsis burgonya (élő)paradicsommal. Vegyes zöldségleves. 4. 3. vagy 5-6 mandarin. stb. Az előző napi zöldséges pulykamell húsa (élő)zöldséggel. Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! 1.

Szükség esetén a délutáni desszert: darált olajos magvakból (dió. Vegyes zöldségleves barna rizzsel. 2. Alkalmanként 3-4 kivi. Tepsiben sült pulyka fasírt (élő)paradicsomsalátával. A továbbiak Ha a fent ajánlott kúrát minden elemével együtt maradéktalanul sikerült véghezvinnie. 6. 4. mandula. (nem földi)mogyoró. mézzel édesített golyócskák. (élő)zöldségekkel. stb. mézzel édesített golyócskák. Lencseleves benne sok-sok zöldséggel. Káposztás tészta.) álló. vagy 3-4 db narancs. vagy igény szerint mandarin. Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! Vacsora: rostos banános almaital. stb. akkor biztos . mandula. vagy 3-4 db narancs. Párolt vöröskáposzta pulykamell szeletekkel. vagy 5-6 mandarin.) álló. 5. Alkalmanként 3-4 db kivi.magvakból (dió. "Zsuf" leves tepsis burgonyával. (nem földi)mogyoró. 3. Hatodik hét Ebéd: ne feledkezzen meg az előételről és a fokhagymáról! 1. Vigyázat! Nagy a kalóriatartalom! Vacsora: rostos banános almaital.

jelenlegi testtömege (testtömeg-indexe) pedig az eredendő adottságoknak. valamint az adott körülményeknek megfelelően alakult. hanem azért eszik. hogy teste pillanatnyilag a lehető legoptimálisabb módon és mértékben lett méregtelenítve. pl. a főétkezésnél előételként fogyasszon "élő" (zöld)táplálékot. mérsékelje a lehető legminimálisabbra a szénhidrát-dús ételek. és semmilyen okból sem tiltottak. Az emésztőrendszere átállt az elvárt és a mindenki számára oly kívánatos táplálkozási módra. • minden nap legalább egyszer. • csak azokat az ételeket fogyassza. lassan. hogy ehessen. Az elért állapot hosszabb távú megtartásához feltétlenül figyelembe szükséges vennie az alábbiakat: • alapvetően . • szánjon megfelelő mennyiségű időt és alkalmas teret étkezéseire. azaz sohase érje el a jóllakottság érzését. . • csak akkor (azért) egyen. • mellőzze.lehet abban. hogy élhessen. melyek valóban építik a testét.a kísértés ötletszerű magyarázatai -. Önnek is étkezési örömöt okoznak. • az étkezések folyamán csak annyit egyen amennyire feltétlenül szüksége van (mértékletesség). ha (mert) éhes. jól megrágva fogyassza az ételt.nem azért él az ember. és nem akkor (azért mert) ha eljött az ideje. illetve ha ez nem végrehajtható .és egyáltalán .

burgonya) ételt savassal (pl. almával szemben 26 kg.belül soha se fogyasszon lúgos (pl. Feltehetően nem véletlenül. hogy a fokhagymából általa hideg alkohollal kivont allicin a tífuszbacilus ellen hatásosabb szer. 2100-ból származó írások szerint a perzsa királyi udvarban a napi 13 kg. C. mint a penicillin. valamint gyümölcsöt zöldséggel. • egy étkezésen . vagy vacsora. Cavallito (amerikai kutató) már 1944-ben bebizonyította. vérzsír és koleszterincsökkentő. Pár szó a fokhagymáról Már az ősegyiptomi orvos-papok is alkalmazták a fertőző betegségek és a paraziták távoltartására.e. húsok). . Kivételt képezhet az alma. cukrok. • a továbbiakban minden héten tartson legalább egy (nullkalóriás) böjti napot. Tehát a fokhagyma egy olyan természetes antibiotikum. mivel az elméletileg bármivel fogyasztható. J. pl. • fontossága miatt külön jegyeznénk meg. vérnyomáscsökkentő. Az i. hogy a görög és a sárgadinnyét semmivel sem ajánlatos az emésztési időn belül . De napjaink orvostudománya is meglepve tapasztalta igen erős antibakteriális és gombaölő hatását. és a só fogyasztását. ezek teljes mértékben egy elkülönülő étkezés tárgyát képezzék. fokhagymát fogyasztottak. féregtelenítő hatással is rendelkezik. stb. májregeneráló.együtt fogyasztani.az emésztési időn . zsírok. mely "mellékesen" ér és vértisztító.pl. reggeli.

Két napig pihenni hagyjuk.vitamin. mígnem a 10. Második nap: reggel 4. naptól kezdve naponta 3x25 csepp oldatot fogyasztunk minden étkezés előtt. amikor is már 15 cseppet fogyasztunk el. valamint érelmeszesedés esetében. délben 14. a mangán. amíg a folyadék el nem fogy. a cink. délben 2.Megtalálható benne a B1-. majd alkalmanként kb. Vissza . a B2. a vas. a kalcium és a szelén. délben 11. a réz. Majd a hatodik nap: reggel 15. nap estéjén el nem érkezünk az 1 csepphez. és 300g tiszta szeszbe (96%-os alkohol) töltjük. 50g-nyi tejbe cseppentve. Elkészítése: 350g megtisztított fokhagymát összezúzunk. este 10 csepp. vérnyomásproblémák. és így tovább egészen az 5. a nikotinsav. Az edényt jól lezárjuk.és a C. délben 5 este 6 csepp. Hetedik nap: reggel 12. nap estéig. este 13 csepp. majd tiszta ruhán (géz) átszűrjük. este 3 csepp. A 11. a magnézium. Vérnyomáscsökkentő cseppek Ősi kínai recept szerint a kúra tartós hatású érszűkület. és az elegyet 10 napig érleljük. az alábbiak szerint fogyasztjuk naponta három alkalommal: Első nap: reggel 1. Csak öt év elteltével szükséges megismételni.

Tehát nem csak egyszerűen egy pár hetes . illetve annak mértékéről! . Ha tehát életének elkövetkezendő éveit nem szeretné kilóival harcolva tölteni. hanem a teljes elkövetkező életének-. hogy hiába szenvedi végig a leghatásosabb méregtelenítő kúrát. cukorbetegség. ha életének elkövetkezendő éveit nem szeretné a táplálkozási módja miatt bekövetkezett betegségei miatt az orvosi várószobákban leélni. és további életszemléletének gyökeres átprogramozásáról van szó. Ne feledje... hiába számolja a napi bevitt kalóriákat. hogy az étkezési módok. az addig nehezen elvesztett kilói hihetetlen gyorsan megkerülnek. sőt. a baj eredeti oka valószínűleg az étkezési szokásrendjében lehet. Mint ahogyan a fenti elmélkedésből is látható. és azok tartalmának változásaira érzékenyebb személyek (pl. hisz az "alapértelmezett" állapota mindenkinek az egészség. stb. ezért alkalmazása előtt feltétlenül kérje ki orvosa véleményét az Ön számára való alkalmazhatóságról. pajzsmirigy-túltengés.esetleg hónapos átmeneti időszakról.Életmód-változtatás Bizonyára már mindenki megtapasztalta. ahogyan visszatér az "eredeti" étkezési szokásrendjéhez. akkor bizony gyökeres életmódbeli változást szükséges végrehajtania.) számára komoly veszélyeket hordozhat. hiába gyötri magát végig a leghatásosabbnak mondott fogyókúrás könyv receptjein.

többször is . szervezetünk "alapértelmezett" állapota az egészség. hogy eddigi táplálkozásaink során mennyire is vettük figyelembe e ciklusok programozott idejét! Már a ciklus első eleménél ütközést tapasztalhatunk. még este nyolc órától reggel négy óráig a beépülés folyamata zajlik. a naponta . lehetetlenné téve salaktalanítási munkáját. a következő napi beosztás szerint programozza: úgy reggel négy órától kb. a vacsorád pedig add oda a koldusoknak!" Az emberek jelentős része többé-kevésbé ezen elvárásnak .Életciklusaink Mint ahogyan már fentebb is említettük.bevitt táplálék hasznosítható része felszívódikbeépül.nagyjából azonos időpontokban . úgy ebédelj. déltől este kb. ugyanis születésünk óta azt sulykolták belénk. mint egy király. nyolc óráig a bevitel. déli 12 óráig a kiválasztás.ciklikusan ismétlődik. Mint bizonyára mindenki tudja. Ezért maga a szervezet is ennek folyamatos fenntartására törekedne azzal. kiválasztás) naponta . Vizsgáljuk csak meg. a nem hasznosítható része pedig kiválasztásra kerül. hogy: "Úgy reggelizz. De mi általában nem biztosítjuk számára e lehetőséget: rosszul megválasztott időpontokban.táplálékokkal terheljük. rosszul megválasztott egymással össze nem férő . mint egy úr. E napi ciklus végrehajtását szervezetünk "alapállapotban" kb. hogy folyamatosan tisztítaná önmagát a káros salakanyagoktól. felszívódás. ha hagynánk. E permanens folyamat (bevitel.

tehát nem tartósított . hogy nem azért élünk. melyek kellő mennyiségű energiát biztosítanak számunkra. az éppen a kiválasztással foglalatoskodó szervezetünket. A ciklusok ismeretében könnyen belátható.gyümölcslevek és gyümölcsök. szervezetük nem igazán tudott mit kezdeni e mások által szinte kötelező jelleggel bíró menetrenddel. hogy nem ajánlatos a délelőtti órákban . hogy e táplálékok pár perc ott tartózkodás után továbbvándorolnak a gyomorból a belekbe. Ha tehát az ajánlott módon étkezünk.megfelelően étkezik. hogy ehessünk. hogy élhessünk. hanem azért eszünk. így salakanyagukkal nem terhelik túl. ahol is gyakorlatilag azonnal felszívódnak. így e folyamat optimalizálásával jelentős energiatöbbletre tehetünk szert. Hogyan tudjuk ezt véghezvinni? Az alábbi szabályok betartásával: • véglegesen tudatosulnia kell bennünk. Nem is beszélve arról. . akkor nem lesz gondunk a súlyunkkal. Mivel a testen belül folyó folyamatok közül a legtöbb energiát az emésztés igényli. melyben elérhetjük és különösebb odafigyelés nélkül is megtarthatjuk optimális (lásd testtömeg index) testsúlyunkat. és sokkal egészségesebbé válhatunk. s mint erre utaló problémáikból is látszik.a kiválasztás idején . mely egy olyan fogyási folyamatot indíthat el."sűrített" étellel terhelni gyomrunkat. bőven elegendőnek bizonyulnak az "élő" .

• az életkor előrehaladtával együtt járó egyre csökkenő mozgásigény miatt kialakuló kalóriatöbblet ellensúlyozása érdekében 50 év felett tartsunk heti egy. ugyanis egyáltalán nem mindegy. adott esetben a főétkezést egy hozzáillő nyers előétel vezesse be. • az általunk naponta elfogyasztott ételfajták mennyiségének (lehetőségeink szerinti) 2/3-át az (élő)zöldség és a(z) (élő)gyümölcs tegye ki. Pl. Zsír helyett használjunk növényi olajat. 60 év felett pedig heti két olyan böjti napot. mert [Máté 4. akár növényi eredetű is az -. hogy mit mivel fogyasztunk. • étkezéseink során alkalmazzunk megfelelő ételtársítást (lentebb tárgyaljuk). mivel? • Az ételtársítás alapvető elve az. "sűrített" étel . • a rendszeres mozgás váljék mindennapos igényünkké! Mit. .4] "Nemcsak kenyérrel él az ember. • tartsuk tiszteletben életciklusaink funkcióit.. azt nem is érdemes elfogyasztani). cukor helyett pedig mézet (ami mézzel nem édesíthető. és a só fogyasztását. azaz mi mivel várakozik egyszerre emésztésre a gyomrunkban. • amennyire csak lehetséges. hogy a gyomorban egyszerre csak egyetlen ún.". mely(ek) alatt kizárólag csak (élő)gyümölcs fogyasztható.akár állati.a kevesebb is elegendő lehet. a lehető legkisebb mértékűre csökkentsük a zsír . a cukorrépából vagy a cukornádból készült cukrok..

mígnem szervezetünknek többszörösen megismételt energiaösszpontosítással sikerül megbirkóznia e gyakorlatilag tökéletesen soha sem . és "sűrített" étellé . és egyéb tápanyagveszteséget szenvedett el. Nem véletlenül szerepel tiltásként a felhozott példánkban az első helyen a közkedvelt hús sült krumplival! Bár a burgonya eredendően a zöldségek közé tartozna. stb.tartózkodjon. Mint tudjuk a hús tökéletes feldolgozásához savas.gyakorlatilag tiszta keményítővé . a hal rizzsel. a csirke galuskával. "sűrítettnek" számít. ugyanis a gyomor egyszerre csak egyetlen "sűrített" étel tökéletes megemésztésére alkalmas. hogy "sűrített"? Minden olyan étel mely nem zöldség és nem gyümölcs és nem "élő" . míg a keményítő feldolgozásához lúgos közegre-. Így pl. de ez a megállapítás csak az eredeti. mivel a főzés. a tojás pirítóssal.azaz nem nyers -. emésztőnedvekre van szükség. nem fogyasztható egyszerre a hús sült krumplival. ha a sav és a lúg kölcsönhatásba lép egymással? Már érkezik is a válasz: "Közömbösítik egymást!" Tehát mi fog történni az elfogyasztott (hús sült krumplival) étellel? Jó hosszú ideig bent fog rothadni a gyomorban. akkor besűrűsödik. Nos ez a keményítő kerül a gyomorba a hússal együtt. egészen addig. illetve a sütés által jelentős víz-. a sajt kenyérrel.válik. Mi is történik. Ha megsütjük. Mit is jelent az. a nyers állapotára vonatkozhat.

esetleg gyomorégése támadhat. akkor a gyümölcsöt minden esetben csak főfogásként. amikor is az orvosának panaszkodó .ha ez a gyümölcsfogyasztási szokás gyakorlattá válik -. annak májelégtelenségét diagnosztizáló orvosa azt kérdezi: "Maga mióta alkoholizál?" S a beteg hiába állítja. azaz kiderítené a máj károsodásának igazi okát. az előzőekben elfogyasztott esetleg több sűrített táplálék miatt . és olyan töménységű alkoholt hoz létre.való gyümölcsfogyasztás sem. Ha valaki ezt mégis megteszi hasító jellegű gyomorfájdalma. s a helyett. hogy tisztességesen ellátná feladatát. Ha tehát mi nem szeretnénk hasonlóképen járni. Az ekkor elfogyasztott gyümölcs . Mint ahogyan nem ajánlott az azonos étkezés alkalmával az egynél több sűrített étel fogyasztása. vagy émelygés foghatja el.megoldható feladattal. azaz önmagában fogyasszuk! Ugyan így nem fogyasztható együtt a gyümölcs .az ott található.alkoholt soha sem fogyasztó betegtől. hogy azonnal hagyja abba az ivást. hogy Ő soha sem szokott alkoholt fogyasztani. így nem ajánlott közvetlenül az étkezések után . Így fordulhat elő az a kínos eset. ami . a belekbe. inkább felhívja a beteg figyelmét arra. A gyümölcsben található cukor azonnal erjedni kezd.képtelen eljutni a felszívódás helyére. előbb vagy utóbb képes megtámadni a májat. az orvos sokat tudóan és elnézően mosolyog.vagy közben .

akkor három. ez által erős puffadást és tökéletlen emésztést okoz.még másfajta gyümölccsel . Közvetlenül étkezés előtt és után .sem fogyasztható együtt a sárga. hogy más jellegű táplálékot fogyasszunk? Zöldségek. Továbbá jó. Sűrített étel fogyasztása után mennyi időnek szükséges eltelnie ahhoz. illetve a görögdinnye. hogy semmivel . hogy más jellegű táplálékot is fogyaszthassunk? Ha húst nem tartalmazott az elfogyasztott étel.valamint közben -.zöldséggel sem. mivel e társítás intenzív gázképződést. de a félháromnegyed óra mindenféleképpen elegendőnek bizonyul minden gyümölcs esetében. akkor legalább négyórányi várakozási . saláták esetében általában két óra a várakozási idő. ha az étkezés főfogását eleve gyümölcs képezi .de ekkor is csak gyümölcslevet -. mert a sűrített táplálék fogyasztása közben bevitt folyadék erősen felhígítja a gyomorban már optimálisan előkészített emésztőnedveket. ha tudjuk. s az így felhígított emésztőnedvek csak tökéletlen emésztést eredményezhetnek! A gyümölcs fogyasztása után mennyi időnek szükséges eltelnie ahhoz. A zöldség fogyasztása után mennyi időnek szükséges eltelnie ahhoz. ha húst is tartalmazott. sohase igyunk kivéve. hogy más jellegű táplálékot fogyasszunk? Gyümölcse válogatja.

nem csak átvitt.12] Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek. orvosként. az lepett meg. hogy milyen sok betegségről. mivelhogy kiskorú: Zsid [5. járatlan az igazságnak beszédiben.idővel szükséges számolnunk. s hogy ez utóbbiak annyira . orvosságról. a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. krumplistészta. mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Továbbá. hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. ha nem a fent említett szabályok szerint lett összeállítva a menü (pl." A fenti idézet . akkor ez az idő akár tízórányira is növekedhet. a ki tejjel él. és olyanok lettetek.14] Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való." (mármint a Bibliát) "s mindig újabbnak és másnak láttam. A (tehén)tej és termékei "Zsid [5.mint minden Bibliai idézetet . pl. bab [fehérje] hússal [fehérje]). azaz szó szerinti értelemben is értékelhető-. ismét arra van szükségetek. Mint az előzőekben láttuk a fehérje fehérjével tiltott. egészségügyi szabályról tájékoztat. de a keményítő keményítővel megengedett.13] Mert mindaz. hanem valós. Zsid [5. Józsa László is "Orvoslás a Bibliában" című könyvében: "Jómagam gyermekkorom óta többször is elolvastam. csak meg kéne "hallani"! Mint ahogyan erre biztat minket Dr. Felnőtt fejjel. értékelendő üzenetet hordoz számunkra.

gyomorrákot. az orvostudomány fejlődésével többségük mit sem vesztett aktualitásából. hogy szopik -.megalapozottak. valamint az ún. hogy a tehéntej és az anyatej (emberi tej) vegyi összetétele messze nem azonos. hogy a tej kizárólagosan az utódok fiatalkori (amíg képesek nem lesznek a szilárd táplálék fogyasztására) táplálására való és semmi másra. asztmát. migrénes fejfájást." A tehéntej vizsgálatával foglalkozó. Shelton és N. F. Ha végiggondoljuk. Herbert M. alább felsorolt kutatók: Hannah Allen. "spontán" elhízást kiváltó okok egyik fő tényezői lehetnek. Nem is beszélve arról a tényről. hogy az emlősök között hány olyan egyed létezik mely "felnőtt" korában is (tehén)tejet fogyaszt . különféle légúti megbetegedéseket és pajzsmirigy-problémákat okoznak. azaz alkalmatlanok egymás helyettesítésére-. (gyermekeknél) fülfertőzést. allergiás tüneteket.azt is mondhatnánk. hogy kiállták az évezredek próbáját. Alec Burton. időtállóak. hogy a (tehén)tej és az ebből készült tejtermékek rendszeres fogyasztása: szívpanaszokat. W. M. Viktoras Kulvinskas. . akkor bizony rá kell döbbennünk. pótlására. Pottenger. hogy az ember az egyetlen! Végeredményben valamikor és valahol tudatosult is bennünk. Walker arra a tapasztalati úton bizonyított ismeretre jutottak. érelmeszesedést. krónikus gyomor és bélhurutot.

négyrétegű bendővel. háromszázszoros töménység miatt . kazein nevű anyaghoz kötődik. hogy a tehéntejben található kalcium egy ún. kb. Így előbb vagy utóbb elnyálkásodik a szervezete. homogenizáláson mennek keresztül. Tehát egy negatív visszacsatolásról van szó! Nem ismerős egy kicsit ez a folyamat? Mintha .már találkoztunk volna hasonlóval?! A legtöbb ember mindössze a . pasztörizáláson. hogy ezek a kalciumvegyületek már csak nyomokban fedezhetők fel e termékekben.nem emészthető módon kicsapódik."beszélgetéseink" során . mely az emberi gyomorban . hisz az ember nem rendelkezik a kazeint is megfelelően lekezelő.hite szerinti .A tej lebontásához és tökéletes megemésztéséhez a renin és a laktáz nevű enzim szükséges. utána nem. mely tovább rontja a már eddig sem tökéletes emésztését. megemésztésére. három éves korig biztosítja. . Nem is beszélve arról. Tehát a tejterméket fogyasztó. illetve az ebből készült termékek fogyasztásához. de a három évnél idősebb korú ember szervezete képtelen a (tehén)tej megfelelő feldolgozására-. az emberi szervezet csak kb. hisz szervezetéből hiányoznak a felbontáshoz elengedhetetlenül szükséges enzimek. hogy mire ez a tehéntej és termékei eljutnak az emberhez annyiféle átalakításon. Jó. ha tudjuk.magas kalciumtartalom miatt ragaszkodik a tehéntej. Nos ezeket az enzimeket.az emberhez viszonyított.

és ezért napokig ott rothad emésztés és felszívódás nélkül a gyomorban. Pl. de természetesen az sem baj ha az. valamint elfogyasztásuk sorrendjét szükséges . Következésképp. a mostanában slágerré vált gyümölcsös joghurt. vagy folyamatos kalóriaszámolgatással kellene töltenie. (élő)gyümölcsöt és (élő)magvakat. az elfogyasztott ételek időpontját. maradjon is meg annak. ha valaki rendszeresen fogyaszt (élő)zöldséget. Tehát semmilyen más élelmiszerrel se fogyassza együtt! Pl. igen hamar erjedésnek indul. s általunk e helyen tolmácsolt változtatás természetesen egyáltalán nem azt jelenti. azok társítását. akkor soha sem válhat kalciumhiányossá. sőt még vegetáriánussá sem kell válnia. a gyümölcs és a tej lehető legrosszabb párosítása miatt. Összegzés E Urunk által javasolt. hogy az adott esetben főfogásként alkalmazza. Ha valaki a fentiek dacára is a (tehén)tejet. az (élő)szezámmagnál nincs nagyobb kalciumtartalommal rendelkező élelmiszer a földön. azt úgy tegye. Továbbá minden (élő és olajos)mag is igen magas kalciumtartalommal rendelkezik. hogy életének elkövetkezendő éveit koplalással. "Mindössze" az egyes táplálékokhoz való viszonyát. vagy termékeit szeretné alkalmanként fogyasztani.Végeredményben minden (élő)zöldség és (élő)gyümölcs számunkra megfelelő mennyiségű kalciumot tartalmaz.

de utána célszerű e "lazítást" megfelelő mértékű méregtelenítéssel. Nem. Urunk által ajánlott kúra mindhárom elemét végrehajtani. Az életmód-változtatás előtt célszerű az előzőekben már ismertetett. akkor részesítsük előnyben a házilag sütött. De ha már semmiféleképpen sem kerülhető el a kenyérfogyasztás. azaz egyáltalán nem válhatnak hasznunkra összetételük. Mint bizonyára észrevették. mivel az alább ajánlott életmódváltoztatás is ezen ismeretekre. az eddigiek során nem igazán játszott túl nagy szerepet ajánlatainkban a kenyér. Nem is beszélve arról. az ott ajánlottakat nem elfelejteni. alkotóelemeik (adalékanyagaik) miatt. teljes kiőrlésű liszt) melyre az emberi szervezetnek igazán szüksége lenne. hogy maga a friss fehér kenyér. búzacsíra.megváltoztatnia ahhoz. E alkotóelemek egyáltalán nem tartalmazzák azokat az anyagokat (búzakorpa. mivel a kenyér is a sűrített ételek közé tartozik. s mint tudjuk ezekből egyszerre csak egyet fogyaszthatunk. kissé . hogy az elkövetkezendő időben ne legyenek méregtelenítési. és/vagy megfelelő mértékű böjt beiktatásával kompenzálni. A javasolt életmódváltoztatással együtt járó táplálkozási előírások minden elemét természetesen nem szükséges "vaskalapos" módon betűről-betűre betartani. azaz súly és emésztési problémái. illetve a péksütemények egyik fajtája sem építi igazán testünket. néhanéha lehet egy kicsit "lazítani" rajta. valamint azok továbbfejlesztett elemeire épül.

20 dkg. 20 dkg. 40 dkg. Vissza Ételajánlatok Nyers vegeta Mivel a kereskedelemben kapható vegeták napjainkra már igen sokfajta tartósítószert tartalmazhatnak. hogy a két réteg között késhegynyi nátriumbenzonátot vagy szalicilt helyezünk el. . petrezselyemgyökér. Hozzávalók: 1 kg. 1 csomagnyi zellerzöldje. kimagozott zöldpaprika. tehát nem szárított vegetát. Ajánlatainkban mindössze példa értékűek. és befőttesüvegekbe rakjuk. 2 nagyobb fej fokhagyma. így éppen itt az ideje annak. 20 dkg. saját ízlés szerint kb. 1 kg. paszternák.megpirított rozsos. Az alább következő pár ételajánlattal talán elfogadhatóbbá tehetjük az általunk javasolt életmódot. só. 1 kg. ún nyers. magvas. majd hozzákeverjük a sót. vöröshagyma. karfiol. 40-45 dkg. illetve graham kenyereket. karalábé. 20 dkg. Elkészítése: a fenti zöldségeket húsdarálón ledaráljuk. paradicsom. melynek alapján bárki kialakíthatja saját étlapját. 20 dkg. sárgarépa. 2 csomagnyi petrezselyemzöldje. Az üvegeket ajánlatos azonnal dupla celofánnal lekötni úgy. hogy saját magunk készítsük el napi főzéseinkhez a gyakorlatilag már nélkülözhetetlenné váló. zellergumó.

ugyanis nem együtt fogyasztjuk azokat. majd leszűrjük. petrezselyemgyökér. majd turmixszoljuk. paszternák.Célszerűen a második réteg celofán aromatartó legyen. Elkészítése: az almákat megtisztítjuk. Tányéron megformázzuk. 1 db. karfiol. esetleg csirkemell-filé. Pulykaragu Az ismertetésre kerülő kiváló ízű ragu . Vizet forralunk. egy igen ízletes. 3-4 db. Főételek Esti zabpehely Az alább ismertetésre kerülő étek. 1-2 teáskanál kókuszreszelék.két sűrített (hús és burgonya) elemet tartalmaz. sárgarépa. olaj. burgonya. és annak forrásakor beleszórjuk a zabpelyhet. Hozzávalók: 15 dkg. Ma a ragu. de nem okozhatnak emésztési problémát. 3-4 dkg. vagy a második réteg celofán helyett jól záródó csavaros tetőt is használhatunk. pulykamell. 2-3 db. 1-2 percig ülepítjük. amíg a víz ismét eléri a forráspontot és ekkor azonnal levesszük a tűzhelyről. a darált dióval úgy. A zabpelyhet összekeverjük az almapéppel. hogy kevés mézet adunk hozzá. 5 teáskanál búzacsíra. laktató. a búzacsírával. zabpehely. zellergumó. 20 dkg. Megvárjuk. és mazsolával díszítjük. 1 kg. nyers . Hozzávalók: 50-60 dkg. méz. holnap pedig a pulykamell kerül sorra.mint ahogyan azt alább láthatjuk is . 15-20 dkg. és akár egy minden igényt kielégítő komplett "vacsora" is lehet. mazsola. leszórjuk kókuszreszelékkel. 2 db alma. darált dió.

de ebben az esetben számolnunk szükséges azzal a ténnyel. 1 cm vastag) szelekre vágjuk.5 cm) kockákra vágjuk. combot.5 liter) vízben tesszük fel főni. 23 db. répa. 1-2 db. ugyanis ebből készül majd a következő napi főmenü. a karfiolt pedig rózsáira szedjük. a petrezselyemgyökeret. 20-30 perccel több főzési időt igényel. 2-2. A raguhoz hozzáadjuk az előkészített burgonyát és zellert. és a burgonya félkész állapotáig (kb. hogy ez a hús kb. 10-15 percig főzzük. a sárgarépát. A forrás kezdetekor ízlés szerinti nyers vegetát. pici só. a zöldséges pulykamell. A pulyka. Bármilyen baromfihúst is használunk. a bőrét minden esetben még a sütés (főzés) előtt távolítsuk el! Zöldséges pulykamell Hozzávalók: az előző napról "megmentett" félig főtt pulykamell vagy csirkemell-filé szeletek. 7-10 perc) tovább főzzük. zöldpaprika. 1-1. illetve csirkehúst is használhatunk pl. a paszternákot bő (kb. Kb. nyers . pici olajat és néhány szem egész borsot adunk hozzá. majd a félig főtt pulykamell szeleteket kiszedjük és az elkövetkezendő napig hűtőben tároljuk. illetve a csirkemell-filé helyett más pulyka. közepes nagyságú paradicsom. 1-2 fej vöröshagyma (ízlés szerint).vegeta. A meghámozott és megtisztított burgonyát. ízlés szerint néhány szem egész bors. Elkészítése: a pulykamellet. és minden felsorolt zöldséget megtisztításuk után kis (kb. Előkészítés: a pulykamellet tenyérnyi nagyságú (kb. Ekkor hozzáadjuk a karfiolt és még további 7-10 percig főni hagyjuk. 2 db.

és ízlés szerint sózzuk. Ha kész. A pulykamell szeleteket erre helyezzük. kelkáposzta. 20 dkg. 1-2 db. pár gerezd fokhagymát karikázunk . paszternák. 3-4 db. 1. 60-70 dkg. 20 dkg. Felöntjük vízzel. Gombapörkölt Hozzávalók: kb. Kis vizet öntünk alá és alufólia alatt kb. zellergumó. sárgarépa. Ezt követik a zöldpaprika. megtisztított csiperkegomba. esetleg csirkemell. esetleg nyerssalátát fogyasztunk köretként. fűszerkömény.esetleg préselünk . karfiol. 2-3 fej vöröshagyma. olaj. pulykamell. majd ha már kellően megüvegesedett hozzáadjuk a gombát. a pirospaprikát és ízlés szerint fűszerköményt. .és a paradicsom karikák és a répa-kockák. Kelkáposztaleves Hozzávalók: 70-80 dkg. és ízlés szerint nyers vegetával és fűszerköménnyel szórjuk meg. 15-20 percig előmelegített sütőben pároljuk. olaj. fűszerkömény. Elkészítése: Az apróra vágott vöröshagymát olajon megdinszteljük. majd erre vöröshagyma karikákat szórunk. 1 teáskanál pirospaprika. Nyers zöld vagy póréhagymát. 30-35 dkg. olaj. megtisztított és felkockázott burgonya.5 kg. 4-5 db. pici só. petrezselyemgyökér. Elkészítése: a tepsi aljára vékony réteg olajat öntünk. nyers vegeta. óvatosan lefejtjük a fóliát és fokhagyma-gerezdekből nyert vékony karikákkal szórjuk meg.rá és (élő)salátával tálaljuk. Ha kész.vegeta. só. pár gerezd fokhagyma. a burgonyát.

a zöldségeket megtisztítjuk és minden felsorolt zöldséget kis (kb. a paszternákot. 3-4 gerezd fokhagyma. 1 cm vastag) szelekre vágjuk. de véleményünk szerint a tojás elhanyagolható mennyisége (1 db. A forrás kezdetekor ízlés szerinti nyers vegetát. hogy a főzési idő megváltozik. pici olajat. a sárgarépát. 20 percig főzzük. Elkészítése: a pulykamellet. de ebben az esetben számolnunk szükséges azzal a ténnyel. rizs. és még további kb. combból.) miatt nyugodt lelkiismerettel fogyasztható. 7-10 percig főni hagyjuk. a petrezselyemgyökeret. majd hozzáadjuk az előkészített karfiolt. illetve a csirkemell helyett ezt az ételt is készíthetjük más pulyka. A pulyka. kelkáposztát bő (kb. néhány szem egész borsot és csipetnyi fűszerköményt adunk hozzá.5 liter) vízben tesszük fel főni. csipetnyi fűszerkömény. negyed kg. a karfiolt pedig rózsáira bontjuk. fél kávéskanál pirospaprika. Ne felejtsük el a baromfi bőrét ez esetben is még a főzés előtt eltávolítani! Töltött káposzta Az alább ismertetett étel ugyan két sűrített elemet tartalmaz: rizs és tojás. beáztatott szója-granulátum vagy . 2. 10 dkg.5 cm) kockákra vágjuk. A kelkáposztát. A töltelékhez: 1 fej vöröshagyma. 1-1. Ha kész. Előkészítés: a pulykamellet tenyérnyi nagyságú (kb. Kb. hozzáadjuk a felkarikázott fokhagymát. 1-2 tojás. fél fej közepes nagyságú fokhagyma. illetve csirkehúsból is pl. zellert.ízlés szerint néhány szem egész bors.

ízlés szerint pirospaprika. Elkészítése: a jól kiolajozott tepsi aljára tegyünk egy sor savanyított aprókáposztát. Fövés közben hozzáadjuk az összetört fokhagymát. majd a kész töltelékeket lábasba rakjuk. majoránnát és a szóját. A sorokat így váltogatjuk. Az alaphoz: 1 fej savanyú káposzta. Felöntjük vízzel. olaj. kevés majoránna. só. kevés fűszerkömény. A következő sor töltelék legyen. fél kávéskanálnyi pirospaprikát és kevés sót. 1 kg. akkor üssünk hozzá még egy tojást. kevés fűszerköményt és ízlés szerint pirospaprikát. fél kg. olaj. nyers vegetás lé. pár szem egész bors. majd nyers . A töltelékek közé és a tetejére szórjuk a savanyított aprókáposztát. kb. 1-2 babérlevelet. pár szem egész borsot. 1 liter vízzel.ledarált szója kocka. Rakott káposzta Hozzávalók: a töltött káposztánál leírt félig megfőtt töltelék. beleszórjuk a rizst és főzzük. pár gerezd fokhagymát karikázunk a tetejére. olaj. Ha kb. Amikor kész. Felöntjük kb. és miután langyosra hűlt. savanyított aprókáposzta. Elkészítése: A savanyú káposztafejet levelekre bontjuk és közepes nagyságú töltelékeket helyezünk el bennük. savanyított aprókáposzta. Hozzáadunk kb. 1-2 babérlevél. Ha a töltelékek nem állnának össze megfelelően. félig megfőtt levesszük a tűzhelyről. pirospaprika. beleütjük a nyers tojásokat. só. majd adunk még hozzá egy kis olajat. A töltelék elkészítése: Az apróra vágott vöröshagymát olajban megdinszteljük.

nem igazán ajánlott a fogyasztása. 1-2 fej vöröshagyma (ízlés szerint). és sütőben átsütjük. Elkészítése: a jól kiolajozott tepsibe rakjunk le egy vékony réteg vöröshagyma-karikát. Jól szórjuk meg az egészet nyers vegetával és helyezzük el a tetején a felkarikázott zöldpaprikákat. félig lepje el a burgonyát.vigyázva a fűszerezésre -. 1 kg. zöldpaprika. 1-2 db. 40-45 percig. esetleg nyerssalátás körettel fogyasztunk. annyi olajat öntsünk alá. . nyers vegeta. Óvatosan . Fóliázzuk le a tepsit és helyezzük hideg sütőbe. alkotóelemeinek meglepően nagy százalékát képes megőrizni. melyet önmagában. majd a meghámozott és a (jó nagy) diónyi nagyságúra felkockázott burgonyát egy rétegben szorosan egymás mellé sorakoztatva rajuk rá. hogy az olaj kb. tepsis burgonya. Viszont az ún. Óvatosan bontsuk meg a fóliát. Tegyük vissza a sütőbe immár fólia nélkül és süssük még további 5-10 percig. Tepsis burgonya Mivel a "szokásos" olajban sült hasábburgonyából (sült krumpliból) a sütés folyamán gyakorlatilag az eredendően benne lévő összes hasznos elem a keményítő kivételével távozik és így mint étel túl sűrűvé válik. olaj. Hozzávalók: burgonya szükség szerint (kb.vegetás lével engedjük fel. mivel forró gőz csaphat ki! A fólia eltávolítása után óvatosan öntsük le az összes olajat. alufólia. majd közepes sütési hőmérsékleten süssük kb.). Igen finom étel birtokába jutunk. illetve zöld vagy póréhagymával.

illetve a csirkemell-filé helyett másfajta pulyka. mint a rizs. illetve csirkehúst is használhatunk pl. a bőrét minden esetben még a sütés (főzés) előtt távolítsuk el! . 20-30 perccel több sütési időt igényel. A tepsi óvatos kibontása után a húst kiszedjük és a másnapi fogyasztásig hűtőben tároljuk. combot. Hozzávalók: 50-60 dkg. Lásd Pulyka ragu. 25-30 dkg. és jól kiolajozott tepsibe helyezzük le egymás mellé. 1 cm vastag) szelekre vágjuk. A tepsit alufóliával zárjuk. pulykamell. majd mindkét oldalát nyers vegetával szórjuk meg. olaj. a Pulykaragu. Bármilyen baromfihúst is használunk.A Tepsis burgonya fogyasztható második fogásként. mivel nem egyszerre (egyetlen étkezésre) fogyasztjuk el azokat. Annyi vízzel öntjük fel. pl. A szeletek közötti hézagokat a barnarizzsel töltjük ki. vagy bármely zöldséges leves után. hogy bőven ellepje a húst és a rizst. fűszerkömény. és az egészet takarékosan fűszerköménnyel hintjük meg. de itt sem okozhatnak emésztési problémát. A pulyka. pici só. hogy ez a hús kb. Az igen finommá párolódott rizst pedig főfogásként nyerssalátás körettel fogyasztjuk. esetleg csirkemell-filé. és kb. barna rizs. Barnarizs pulykamell-lében párolva Ebben az esetben is két sűrített ételről van szó. nyers vegeta. illetve Zöldséges pulykamell. Elkészítése: a pulykamellet tenyérnyi nagyságú (kb. 30-35 percig előmelegített sütőben pároljuk. kb. de ebben az esetben számoljunk szükséges azzal a ténnyel.

hagymák. káposzta. illetve ajánlott a héjában sütött burgonya. de kivételesen ez egy olyan salátaféle. hogy salátáról van szó. hogy minden réteghez ízlés szerint fokhagymaszeleteket is adunk. Számunkra egyáltalán nem fogyaszthatók a kereskedelemben kapható különféle salátaöntetek. 1/2 liter salátalé. csak vigyázzunk az itt ismertetett arányok betartására. közepes méretű héjában főtt. paprika. és legalább egy napig hűtőszekrényben érleljük. 2-3 fej vöröshagyma. 1 evőkanál almaecet. kb. Hozzávalók: 8-10 db. Burgonyasaláta Igaz. mely kizárólag csak főétkezésként önmagában fogyasztható.Saláták Az élő zöldségeket (paradicsom. Elkészítése: a fent ismertetett módon főtt. illetve az alább ismertetésre kerülő salátalével fogyasszuk. 1 jó nagy evőkanál sűrű méz. Lezárjuk az edényt. víz. Annyi salátalevet öntünk rá. hogy teljes mértékben lepje el a lerakott burgonya és hagymaszeleteket. Természetesen lehet ennél nagyobb mennyiséget is készíteni. stb. illetve sütött burgonyát valamint a vöröshagymát megtisztítás után karikákra vágjuk. Salátalé Az általunk elkészítésre kerülő összes saláta leve a következőképpen készüljön: 2 dl. és egy gyakorlatilag légmentesen záródó edényben rétegenként lerakjuk úgy. saláta. 1 fej fokhagyma. .) lehetőleg csak az eredeti természetes állapotukban. uborka.

és póréhagyma. tehát nincs szükség semmiféle jógapozíció(k) elsajátítására. E légzéstechnikának köszönhetően a tüdő kitágul. s ez által felülete megnövekszik. Elkészülte után 2-3 órával fogyasztható. 1 fej fokhagyma. Ez természetesen jótékony kihatással van minden szervünk működésére. és salátalével öntjük fel. Vissza AJÁNLOTT LÉGZÉSTECHNIKA Az általunk ajánlott légzéstechnika a már sokak által ismert jóga-légzéshez hasonlít a legjobban. közepes nagyságú uborka.Hagymasaláta Hozzávalók: 1-1 csomag zöld-. Hatására oxigénben dúsabb vérhez jut testünk minden szerve. 1 fej fokhagyma. Uborkasaláta Hozzávalók: 4-5 db. Elkészítése: a hagymákat megtisztításuk után felkarikázzuk. intenzíven megmozgatja az emésztőrendszer minden . de nem pontosan az. lila. hogy teljesen lepje el a hagymakarikákat. jól záródó edénybe helyezzük. majd annyi salátalevet öntünk rá. a megtisztított fokhagymát felkarikázzuk. Elkészítése: a megtisztított uborkákat felszeleteljük. Megmossuk a zöldhagyma szárát is és azt is hozzákarikázzuk. hisz az oxigén maga az élet! A légzéstechnika ezen túl.

hogy egyegy lélegzetvétel alkalmával a térfogatához képest igen kevés levegőt juttatunk csak a tüdőnkbe. akkor azt tapasztalhatnánk. kifogástalanná válik a teljes emésztőrendszer. hogy a tüdőnk tényleges kapacitásának kb. mintegy 1/10-ét használjuk csak ki a szokásos légzéstechnikával! Ha ez . és az oxigénben dúsabb vérnek köszönhetően. így e légzéstechnikát alkalmazva hosszú ideig szinten tarthatjuk szellemi frissességünket is. Ha képesek lennénk a különbség mérésére. és hogyan valósíthatjuk meg? Talán előbb mindenféle beavatkozás (gyorsabb vagy mélyebb légzés) nélkül figyeljük meg saját légzésünket! Az első tapasztalatunk az lehet.szervét. Ne feledjük. Miből is áll e speciális légzés. további nagymennyiségű levegőt voltunk még képesek bejuttatni. és a közvetlenül hozzá tartozó szervek működése is. Más szóval felületesen légzünk. hogy az első belégzés mennyiségét bőven meghaladó. hogy a szokásos belégzésünket követően. próbáljunk még további levegőmennyiséget (mélyebb légzéssel) juttatni a tüdőnkbe! Meglepve tapasztalhatjuk. Az intenzív mozgatásnak. hogy az agynak éppúgy szüksége van az oxigénben dús vérre. azaz egyáltalán nem használjuk ki tüdőnk igazi kapacitását! Erről úgy győződhetünk meg a legegyszerűbben. mint ahogyan más egyéb szerveinknek is! Mivel az agy az oxigénben dúsabb vér hatására szellemi frissességgelfittséggel reagál.

alvás közben megfulladnánk. E reflex annyira erősen be van vésve. akkor is működik. 10 szer kisebb (mint lehetne) oxigénkoncentrációt eredményezhet vérünkben. akkor a felületes légzésünk kb. Férfiak esetében a megfigyelésünk azt az eredményt hozza. és lehetőségünk van mások légzéstechnikájának megfigyelésére is.márpedig igaz -. mivel légzésünk automatikus. hasi-légzést alkalmaznak. tüdejük többi részét egyáltalán nem használják. ugyanis kellő időben működésbe lép a szervezetünk létfenntartó programja. mintegy a felső 1/3-át használják.igaz . egyik esetben sincs megfelelő módon kihasználva a tüdő. Ha tovább kíváncsiskodunk. Mint látható. s akaratunk ellenére levegőt veszünk. hisz oxigén szempontjából vegetálni kényszerítjük őket! Mi lehet a megoldás? Igazi megoldás nincs. de ezt sem töltik meg teljesen levegővel. s ez által vérünkben is igen alacsony lehet oxigénkoncentráció. A nagyon hosszú idő alatt rögzült felületes légzéstechnikán is csak bizonyos . ún. a légzés visszatartásával öngyilkosságot sem lehet elkövetni. azaz ha nem figyelünk rá. hogy pl. hogy a nők légzéskor általában csak a tüdő felső részét. akkor azt tapasztalhatjuk. Ha nem így lenne. Ilyen körülmények között egyetlen szervünk sem működhet megfelelően. hogy Ők viszont a tüdő alsó 1/3-át részesítik előnyben.

férfi) egyike sem megfelelő. de az igazi megoldást az. a nők elsőként ismerkedjenek meg a számukra eddig ismeretlen hasi légzéssel úgy.mértékű javításra van lehetőségünk. hogy az általunk az előzőekben megismert légzéstechnikák (női. Pl. míg a férfiaknak a tüdő felső részének használata. illetve tapasztaltuk. hogy közben orrunkon keresztül . kezünket lazán helyezzük combjainkra! Végezzünk pár erőteljes ki és belégzést. amikor a tüdő teljes felületét leszünk képesek használni. Ezen túl. De mi van akkor. magunkban ötig számolva "pocakunkat". Tehát van mit elsajátítani! Gyakoroljunk! A gyakorlást célszerű az általunk ismeretlen területek egyikével kezdeni. A felső és az alsó rész használatát már láttuk. Úgy eresszük ki lassan. míg a férfiak igyekezzenek csak tüdejük felső részébe tölteni a levegőt! Helyezkedjünk el kényelmesen egy olyan ülőhelyen. illetve egyenként kevésnek bizonyulnak. de a középső rész (a rekeszizom környéke) eddig fehér terület volt mind a nők. ahol megtámaszthatjuk hátunkat! Mindkét talpunkat helyezzük a talajra. majd egy erőteljes kilégzés után fogjunk hozzá az igazi gyakorláshoz! A hasi légzés (a tüdő alsó részének használata): 1. hogy csak tüdejük alsó részét használják. s mind a férfiak számára. ha egyesítjük a kettőt? Ekkor már jobb a helyzet. még a nők számára ismeretlen a tüdő alsó részének. Javítsunk rajta! Első lépésként azt kell elfogadnunk.

Szánkat kinyitva.préseljük . hogy pontosan a számolás végére fogyjon el levegőnk. Szánkat kinyitva. Kezdjük elölről! A csúcs légzés (a tüdő felső részének használata): Húzzuk be hasunkat. lassan magunkban ötig számolva eresszük . hogy közben orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk legfelső részébe! Csak oda.ki tüdőnkből a levegőt! Úgy időzítsünk. magunkban ötig számolva. mivel a has teljesen be van húzva! Ugye?! 2.ki tüdőnkből a levegőt! Úgy időzítsünk. Úgy emeljük meg vállainkat lassan. Kezdjük elölről! A rekeszizom légzés (a tüdő középső részének használata): Húzzuk be hasunkat amennyire csak tudjuk. hogy hasunkat folyamatosan behúzva tartsuk! 3. 1. Magunkban lassan ötig számolva tartsuk tüdőnk felső részében a beszívott levegőt! Ne feledkezzünk meg közben arról. és az . Magunkban lassan ötig számolva tartsuk tüdőnk alsó részében a beszívott levegőt! 3. lassan magunkban ötig számolva eresszük . amennyire csak tudjuk és az egész gyakorlat alatt tartsuk is így. A has egész idő alatt teljesen behúzott állapotban van! 4. hogy pontosan a számolás végére fogyjon el levegőnk. 4.préseljük .levegőt szívunk tüdőnk alsó részébe! Csak oda! 2.

Magunkban lassan ötig számolva tartsuk tüdőnk középső részében a beszívott levegőt! Ne feledkezzünk meg közben arról. a hasizom egyéb fárasztó torna nélküli edzését . Egész idő alatt mindkét váll le van ejtve.ki tüdőnkből a levegőt! Úgy időzítsünk. hogy pontosan a számolás végére fogyjon el levegőnk. mint pl.erősödését -. ha nap közben mellékesen odafigyelve 1. nagyon hatékony és teljesen eszköz nélküli gyakorlat lehet az "úszógumi" méretének csökkentésére. s rekeszizmunk lassú oldalirányú .tágítása mellett. Ejtsük le vállainkat.egész gyakorlat alatt tartsuk is így. . hogy mindkét váll le van ejtve. lassan magunkban ötig számolva eresszük . Pl.préseljük . és hasunkat folyamatosan behúzva tartsuk! 3. és a has teljesen behúzott állapotban van! 4. Szánkat kinyitva. Kezdjük elölről! Az utóbbi két légzéstípusnál megkövetelt hasbehúzás mint egy mellékes tevékenység -. magunkban ötig számolva. valamint és nem utolsó sorban az "úszógumi" eltüntetésében nyújthat hathatós segítséget. többfajta eredményt is hozhat. Nagyon sok szabadalmaztatott hasizomfejlesztő és "kerületcsökkentő" elektronikus és egyéb passzív eszköz épül ezen egyszerű tevékenységre. orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk középső részébe! Csak oda! Minkét váll le van ejtve és a has teljesen behúzott állapotban van! Ugye?! 2.

a szívés tüdőműködésre gyakorolt jótékony hatásait! Természetesen a fenti gyakorlatok nem mindenkinek sikerülnek elsőre és azonnal. amíg biztonsággal el nem jutnak az ötös számig. De természetesen e gyakorlat egyáltalán nem helyettesítheti a kocogás egyéb hasznos. nem is beszélve arról. de ez mindössze csak a rossz beidegződés eredménye. hogy szabályozzuk. az csökkentse le négyre. hogy egyetlen. hogy minden ütem közben lassan ötig vagyunk képesek számolni. amíg biztosak nem vagyunk magunkban. . Nem szoktunk hozzá. Eleinte sokan küszködnek majd légszomjjal. hogy elegendő levegőnk van! E gyakorlatot addig célszerű végezni.légzésünket. pl. Tehát akik kénytelenek voltak légszomj miatt csökkenteni az időt. hogy elsajátítottuk a technikát. Ezen egyszerű gyakorlatot tartósan végezve sokkal több kalóriát égetünk el. azok addig gyakoroljanak. esetleg háromra! Most láthatjuk igazán. hogy e kalóriaégetés pontosan meghatározott helyre irányított. hogy mekkora oxigéntartalékkal is rendelkezünk! Gyakorlatilag épp. mindössze annyi feladatunk maradt. Ha valaki soknak tartaná az ötig való számolást. mint az ugyanennyi ideig végzett laza kocogással. azaz meghatározott ideig szüneteltessük visszatartsuk . Kössük össze! Miután megismerkedtünk mindhárom légzésformával.huzamosabb ideig behúzva tartjuk "pocakunkat". esetleg pánikérzésük lesz.

magunkban háromig számolva "pocakunkat".oldalirányú . 1. 3. hogy közben orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk alsó részébe! Csak oda! 2. De csak eleinte! Ahogyan fejlődünk egyre hosszabb várakozási időket tarthatunk. kezünket lazán helyezzük combjainkra! Végezzünk pár erőteljes ki és belégzést. Ejtsük le vállainkat. itt már nem ötig. hogy közben nyitott szájunkon keresztül fújjuk ki a levegőt tüdőnk legalsó részéből! Csak onnan! Hasunk teljesen behúzva marad! 5. hogy közben orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk legfelső részébe! 4. magunkban háromig számolva. magunkban háromig számolva "pocakunkat". Úgy eresszük ki lassan. Rekeszizmunk lassú . Úgy emeljük meg vállainkat lassan. s rekeszizmunk lassú oldalirányú .összehúzása mellett. Úgy húzzuk be lassan. magunkban háromig számolva. s a továbbiakban ezt alkalmazzuk! Mint látható. majd egy erőteljes kilégzés után fogjuk hozzá a mindennapi gyakorlatunkhoz.tágítása mellett. hanem mindössze háromig szükséges számolnunk.folyamatos légzéssé kössük őket össze. ahol megtámaszthatjuk hátunkat! Mindkét talpunkat helyezzük a talajra. magunkban háromig számolva. Helyezkedjünk el kényelmesen egy olyan ülőhelyen. orrunkon keresztül levegőt szívunk tüdőnk középső részébe! Csak oda. nyitott szájunkon keresztül fújjuk ki a levegőt tüdőnk .

kik erőszakos fennhangon. Kezdjük elölről! Természetesen e gyakorlat végzése során is akadhatnak eleinte problémák. rekeszizmunk összehúzva marad! 7. Tehát a fentieket csupán csak egyszerű ajánlásként. s ne kötelezően követendő életmódként fogadják! DOHÁNYZÁSAIM ÉS LESZOKÁSAIM TÖRTÉNETE . de ezeket a fentiek ismeretében már mindenki képes lesz megoldani. melynek természetesen semmi köze sem volt az Isteni kinyilatkoztatáshoz.középső részéből! Csak onnan! Hasunk teljesen behúzva.közvetlenül az elalvás előtti időpontban. E gyakorlatot célszerű lenne minden nap végrehajtani. magunkban háromig számolva. s ahogyan a legsötétebb árnyék és a legfényesebb Isteni fény között több milliónyi fokozat létezik. lehetőleg egy késő esti . hogy nyitott szájunkon keresztül fújjuk ki a levegőt tüdőnk legfelső részéből! Hasunk teljesen behúzva. Ne feledjük. Úgy ejtsük le vállainkat lassan. IGAZSÁGBÓL többféle is létezhet! Mindig is taszítottak minket azok. és visszavonhatatlan bizonyossággal hirdették Isteninek mondott "igazságukat". rekeszizmunk összehúzva marad! 6. úgy mi emberek is különfélék vagyunk. hogy ahogyan a színskálán a fekete és a fehér között több milliónyi más szín is helyet foglal. tehát az ún.

Szükséges megjegyeznem. nagyon sok ismerősöm nem is tudott arról. soha sem gyújtottam rá nemdohányzók társaságában. Akár hogyan is nézzük. Ez idő tájt kezdtem el ún. azaz amíg kialakult a nikotin-függőség. Pl. Továbbá mérhetetlenül zavar(t) más dohányos(ok) cigarettájának a füstje. nagyfiú (13 éves) lenni. Pl. Dohányzásom kezdetének története kb. én is rágyújtottam. hogy valójában azért elég különc dohányos voltam. a cigaretta használatát választottam ennek minden áron való bebizonyítására. és pontosan ugyanilyen számban "szoktam" le a dohányzásról az alábbiak szerint. amíg nagy kínkeservek árán. illetve magánlakásban vagy gyerek(ek) közelében. jól olvasták! Valóban többször hódoltam be. ha pl. az 1958-as évre tehető. ugyanis teljes mértékben magánügyként kezeltem e szenvedélyt. dohányzók) táborába. ez majd egy emberöltőnyi dohányzással eltöltött múltat jelent. ha nem is azonnal de az első adandó alkalommal sietősen távoztam a dohányzó(k) közvetlen közeléből.az idő tájt . s ezt csak úgy tudtam elviselni. Emlékeim szerint eltarthatott akár egy évig is.felismert egyetlen lehetőséget. vagy ha ez ellentétben volt fent említett elveimmel akkor. s mint az általam . . Tehát úgy az 1959-es év elejétől számíthatok a rendszeresen cigarettát "élvezők" (az ún. hogy dohányzom.VALAMINT AZOK KONKLÚZIÓI Igen. de sikerült megszoknomrászoknom.

Így akár ún. hogy hogyan is viszonyulok ennyi év után a cigarettához. egyéb baleset folytán. és ötévnyi kihagyás után ismét a dohányosok táborába tartoztam. komplett. Egy számomra teljesen váratlanul bekövetkezett betegség melyet én balesetként éltem meg -. Következő szüneteltetésem 1973-ban volt. külső behatás. Tudomásom szerint az a lényege. hogy a mellhártya egyszer csak valamilyen oknál fogva (pl.egy. hogy pár napon belül már cigarettát vásároltam. arra kényszeríttet. Oly annyira sikerült a megtapasztalás. hirtelen megterhelés.Azért e dohányzói múlt nem volt teljes mértékben folyamatos. hogy ezzel az öt évvel véglegesen kiléptem a dohányzók táborából. s valamint saját kíváncsiságom! Ugyanis szerettem volna megtapasztalni. hogy a szabadulás nem is olyan egyszerű! Hogy mi vitt rá az ötévnyi szünet után az ismételt behódolásra? Emlékeim szerint mindössze az akkor tájt igen erősen dohányzó társaságom. a sorkatonai szolgálat alatt mindössze hat hónap időtartamra . E betegség neve az orvosok szerint: PTX. azaz azonnali fulladáshoz . hogy azonnal hagyjam abba a dohányzást. esetleg spontán módon) kiszakad.kötött fogadás kapcsán nem gyújtottam rá! Akkor úgy gondoltam.teljes öt éven keresztül . Az összepréselt tüdő felülete a mellhártya sérülésének nagyságától függ. ugyanis 1964-1969-ig . ami a teljes tüdőfelület elvesztéséhez. s a külső levegő nyomása összepréseli a tüdő egy részét. de ma már tudom. azaz teljes kétoldali PTX is kialakulhat.

s hasznosítani azt. hogy tétovaságom dacára: 1973. de le kellett mondanom.vezethet. hogy azokat így mesterségesen összetapasztva. . júliusától 1973. melyet volt alkalmam egy szál magamnak a vállamon felvinnem harmadik emeleti lakásomba. s az akkori PTX-s szokásrend szerint három hétig fel sem kelhettem. A lényeg. azzal a célzattal. Valóban egyszerűbb és mérhetetlenül eltűrhetőbb módszer. főleg azok után nem. de ez igazából nem egy komoly elhatározásként fogalmazódott meg bennem.-os PVC tekercs szolgáltatta. 75kg. s e folyamat eredményeként az előzőekben keletkezett szakadás mintegy önmagától befoltozódik. össze is fognak nőni. A kórházban tartózkodva valójában el is játszottam a gondolattal. hogy szerencsém volt. hogy: "Most akár abba is hagyhatnám a dohányzást!". Nos szerencsére nálam "mindössze" jobb oldali komplett. hogy kiderült: a dohányzásomnak semmi köze sem volt a kialakult PTX-hez! A valódi okot az a kb. így a kezdeti sokk leküzdése után valamennyi levegőt képes voltam a bal tüdőm alsó lebenyeibe préselni. mintsem az igen megterhelő és valójában nagyon kockázatos műtéti eljárás! Elmondhatom. s bal oldali részleges PTX alakult ki.ha átmenetileg is -. Amint lehetett (külön története van) kórházba kerültem. talán újra is születtem! Mint mindezekből következik. Ez idő alatt két gumicsövön keresztül folyamatosan szivattyúzták a levegőt két mellhártyám közül. a dohányzásról .

Így ismételt (immár negyedik) újjászületésem aránylag gyorsan lebonyolódott. Bár a mostani PTX-t sem konkrétan a dohányzás okozta eldöntöttem. álmomban. s úgy szívtam el a soron következő cigarettákat is. ugyanis minimális testi sérülésekkel sikerült túlélnem a lakásomban történt gázrobbanást. tudomásom szerint mindenféle külső behatás nélkül történt. A módszer ugyan az (tapasztás.-ig (kb. összenövesztés). de az elején ismertetett elveimet betartva éltem tovább dohányosi éveimet. (A félreértések elkerülése végett. a gázrobbanást a szolgáltató hibája okozta. és ezen a napon születtem ismét (immár harmadszor) újra. de az időközben igen "sokat fejlődő" orvostudománynak köszönhetően mindössze három napot töltöttem ott.) A történtek által okozott lelki megterhelés kiegyenlítéseként gyakorlatilag azonnal rágyújtottam.5 hónap) egyáltalán nem dohányoztam! Valahogyan egyáltalán nem hiányzott! Mi is történt 1973. mintha egyáltalán nem is létezett volna a több mint öthónapnyi nikotin-mentesség! Folyamatosan. hogy . mígnem 1991.december 3. a fejlődés a kezelési idő lerövidítéséből állt. 5-5. Az üzemi nyomásnál tízszer nagyobb nyomást engedvén a csövekbe.-án? Két dolog is: ezen a napon van a névnapom. december 3. júliusában egy éjszaka arra nem ébredtem. de ez már spontán. hogy ismét kevés a levegőm! Igen! Szinte napra pontosan 18 év elteltével ismét PTX. Kórházba kerültem.

Nem óhajtottam más embertől cigarettát kunyerálni. akkor rá is tudjak gyújtani. hogy igazából nincs is nekem szükségem arra a napi 4-5 cigarettára. de nem többet. Túl megalázó lett volna. hogy a leszokási idő alatt állandóan volt nálam cigaretta. Elhatározásom szerint úgy szerettem volna leszokni a dohányzásról. és a kátrány lerakódásait! A döntés hamar megszületett. hogy az én saját elhatározásomhoz az Ő dohányzásának semmi köze sem lehet. majd a napok teltével tudatosan igyekeztem meggyőzni magam. de csak eleinte! Másnap még szükség szerint elszívtam 4-5 cigarettát.szándékom szerint immár véglegesen lemondok a dohányzásról. bőven elegendő talán kettő is. éppen ideje lesz szervezetemből kitisztítani a nikotin. a tulajdonképpeni végrehajtás .mint ahogyan az lenni szokott . de rá kellett jönnöm. Így lassan de biztosan elértem azt. Ezt azzal kívántam elérni. Immár 46 éves vagyok. Miért e kényszer? Megpróbáltam kielemezni az okot. Úgy gondoltam.másnap kezdődött. "Korszakalkotó" elképzelésem nagy csodálkozásomra működni is látszott. Ismét kényszert éreztem arra. de semmi kézzel fogható magyarázatát nem találtam. Mérges lettem magamra: Értelmes ember . hogy ha megkívánom. hogy egy-két napot gyakorlatilag cigaretta nélkül vészeltem át. hogy a leszokás ne okozzon számomra különösebb megpróbáltatást. Még akkori feleségem dohányzói voltát is mérlegre tettem (hátha ez akadályoz). hogy naponta többször is rágyújtsak.ismét .

hogy az említett probléma által teremtett környezetben ismét elő kellett kerülnie a cigarettának.mint már említettem . végeredményben ez dönt el mindent! Ki kell várni a megfelelő pillanatot. hogy a napi cigarettaadag folyamatos csökkentése nem a legmegfelelőbb stratégia. Annál is inkább szükségem volt rá. majd egy általam alkalmasnak vélt napon ismét megpróbáltam a kigondoltakat véghezvinni. Ez alkalommal sem sikerült! Majd ismét megpróbálkoztam.-ig! Sajnos 1994. mint ahogyan a fájó fogat sem érdemes több részletben kihúzatni.-ben (előző) házasságom oly mértékben megromlott. Így is történt! Gyakorlatilag egy hónap leforgása alatt sikerült megtalálnom azt a megfelelő pillanatot. Kétségek között. s az általa folyamatosan kikényszeríttet hosszú éjszakai "beszélgetéseinket" egyszerűen nem voltam képes . amikor is alkalmas leszek a feladatot gyakorlatilag könnyedén végrehajtani.hogyan tehet ilyet? Mindenesetre az már egyértelműen látható volt.akkori feleségem dohányzott. E sikernek köszönhetően nem is gyújtottam rá egészen 1994. mivel . amikor is képes voltam lemondani a dohányzás nyújtotta "örömökről". de immár ismét rendszeres dohányzással telt el egy-két hét. hogy valójában az elv az jó (mármint az azonnali abbahagyás). viszont a pontos időzítés is nagyon fontos lehet! Mint utólag kiderült. s rájöttem. De kabalaként azért még hónapokig hordoztam magammal egy megbontott doboz cigarettát.

elviselni cigaretta nélkül. Ha még emlékeznek rá: nem tudtam másképpen elviselni mások cigarettafüstjét, csak ha én is rágyújtok, vagy ha ez elveimmel ellenkezett, sürgősen távoztam a helyszínről. Nos itt nem volt lehetőségem a távozásra, hisz eljövendő közös életünket próbáltuk tisztába tenni éjszakánként, így maradt a rágyújtás. Márpedig ez igen aktív rágyújtásra sikerült, mivel akkori feleségem az akkori helyzetben szinte láncdohányos volt. Mint évekkel később kiderült nem rágyújtanom kellett volna, hanem távoznom, mivel e gyötrelmes éjszakákon semmit sem tudtunk igazából rendbe rakni. Az igazi megoldást a négy évvel későbbi válás jelentette. A több évig - de egy lakásban - tartó különélés során nem igazán merült fel bennem a dohányzásról való leszokás gondolata a már ismert körülmények miatt, hisz a különélés dacára folytatódtak az éjszakai "beszélgetések". Sem a válást követő új kapcsolatom elején, sem az 1999.-ben kötött új házasságom elején nem fordult meg a fejemben a dohányzásról való lemondás, bár mivel mostani, és szándékaim szerint utolsó feleségem nem dohányzik - kényszert éreztem arra, hogy a dohányzással kapcsolatos elveimet tovább szigorítsam, pl. a napi cigarettaadag mérséklésével. Így éveken keresztül napi 8, néha-néha napi 10 szál cigaretta került általam - kimondottan magánügyként elszívásra. Majd amikor 2002.-ben az év elején kiderült, hogy mily mértékben emelik meg a cigaretta

árát, mérgemben ismét - szándékaim szerint ismét véglegesen - elhatároztam, hogy leszokom a dohányzásról. Így 2002. január 6.-án már nem gyújtottam rá, s ezt az óta sem teszem meg. A módszer azonos volt a legutóbbival; több héten keresztül hordoztam magammal egy megbontott cigarettás dobozt arra az esetre, ha netán rá szeretnék gyújtani. De egyetlen egyszer sem került rá sor! Igaz, hogy most nem volt többszöri kísérlet sem, mivel Urunkat eredményesen sikerült megkérnem arra, hogy támogasson elhatározásomban, valamint a dohányzással egy időben a kávézást is abbahagytam. Utólagos kiértékeléseim szerint a kávézás mellőzése is sokat segíthetett, mivel ugye egy kávét csak úgy érdemes elfogyasztani - legalább is a dohányzók zöme csak így tudja igazán élvezni -, ha az első korty kávé után rá is gyújthat az ember! Végeredményben így sikerülhetett Urunk támogatásának, a kávé mellőzésének, s nem utolsósorban saját elhatározásomnak köszönhetően elsőre - ismét leszoknom, illetve egy egyelőre meghatározhatatlan időre abbahagynom a dohányzást! Konklúzió: Ha valakinek volt türelme végigolvasni a fenti sorokat, akkor Ő szépítés nélküli betekintést nyerhetett - itt-ott talán egy kicsit magára is ismerhetett - egy dohányos életének belső vívódásaiba. Látható, hogy akár többszöri "leszokás" után is szinte bármikor képes az

ember - legalább is én így voltam vele - ismét rágyújtani, és ott folytatni, ahol azt abbahagyta. Saját tapasztalataim alapján ezért úgy gondolom, hogy olyan, mint a dohányzásról - és talán az egyéb szenvedélyekről - való végleges leszokás, nem is létezik! Véleményem szerint csupán arról lehet szó, hogy egyelőre - egy meghatározhatatlan időre -, szüneteltetjük szenvedélyünk gyakorlását. Élénken emlékszem még édesapámnak, a dohányzásról való leszokása utáni álmaira, melyek csak a leszokását követő hosszú évek múltával jelentkeztek, és az általam említett elmélet igazát bizonyítják: "Álmomban nagyon ízletes csirkepaprikást ettem fokhagymás uborkasalátával, de ez semmi sem volt az ezt követő kávéhoz és cigarettához képest! Ilyen jó illatú és aromájú cigarettát még soha sem szívtam! Ahogyan a cigaretta aromája és füstjének illata a kávé aromájával és gőzölgő illatával keveredett... Még a nyálam is kicsordul, ha csak rá gondolok!" Valahol nagyon mélyen - talán véglegesen - bevésődtek bennünk e pótcselekvésnek nevezett mozdulatsorok, valahol nagyon mélyen elraktározódtak bennünk azok a hiányok melyek által létrehozott űrt, adott esetben számunkra csak a cigaretta volt képes kitölteni. Ezt felismerve érthető, hogy elegendő csupán egy kis megingás, egy kis lelki gyengeség, egy kis bizonytalanság, egy kis keserűség, a senkivel sem megosztható öröm, esetleg egy kis magány, vagy csupán a magányosság érzete, s egyszer csak azt

vesszük észre, hogy immár ismét kezünkben füstölög a cigaretta. De ha tisztában vagyunk e törvényszerűségekkel - ha egyáltalán törvényszerűségek -, ha tisztában vagyunk a dohányzás által okozott egészségi károsodássokkal, ha tisztában vagyunk az említett ok-okozati összefüggésekkel, akkor már - ha nem is könnyedén -, de kialakíthatjuk védekezési stratégiánkat. Természetesen a legegyszerűbb védekezési stratégia az lenne, ha életünk során sohasem gyújtanánk rá, mivel így biztonsággal elkerülhető lenne a függés. A dohányzás okozta egészségkárosodás, viszont nagyon nehezen - teljes mértékben talán sohasem - kerülhető el, hisz sok esetben kénytelenek vagyunk a dohányzók által ingyen adományozott nikotinfüsttel dúsított levegőt belélegezni, s így gyakorlatilag e passzív dohányzás is majd oly mértékű - de az is lehet, hogy nagyobb - károsodásokat okozhat egészségünk állapotában, mintha mi magunk is dohányoznánk. Sokan azt gondolhatják e sorokat olvasva, hogy: "Á hülyeség! Én más vagyok! Én biztosan nem szokom rá, és bármikor abba is tudom hagyni, de most még nem akarom!" Honnan tudja mindezt? Esetleg volt már a leszokással kapcsolatos személyes tapasztalata? Ha igen, akkor hogyan lehet az, hogy pillanatnyilag is dohányzik? Ebből következően vagy az első, vagy a második állítása téves, ugyanis mindkettő egyszerre nem lehet igaz! Nem is beszélve a "barátok" által szinte folyamatosan biztosított cigarettafüstös levegő

belélegzéséről. Ez ellen bizonyos társaságokban szinte egyáltalán nincs védekezési lehetőség, ugyanis a cigarettázó "barátok" szerint nekik joguk van a dohányzáshoz. Azt viszont már egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevesen veszik figyelembe, hogy mindenkinek - még a dohányzóknak is - ALAPVETŐ emberi joga van a tiszta, egészséges levegőhöz. Tessék már végre megérteni, hogy pl. XY csak akkor gyakorolhatja egyéb emberi jogait, ha e jogok gyakorlásával meg nem sérti mások ALAPVETŐ emberi jogait. Következésképp: ha egy társaság tagjai között mindössze egyetlen nemdohányzó is van, a társaság többi tagja egyáltalán nem gyújthatna rá, mivel ezzel zavarná, s főként nem biztosítaná a nemdohányzó tag alapvető emberi jogait. És az alapvető jog ugye alapvetőbb, mint a többi! Véleményem szerint ez annyira nyilvánvaló, hogy ebből következően meg sem szabadna kérdezni az előbb említett társaság tagjainak, hogy rágyújthatnake, mivel e kéréssel arra kényszerítenék a nemdohányzó tagot, hogy mondjon le az egyik alapvető emberi jogáról. S ha Ő azt egyszer is megteszi e társaságon belül, akkor ez azonnal örök érvényűvé válik. Számomra, pl. egyáltalán nem érthető, hogy e masszív dohányzók miért csak mondják azt, hogy: "a dohányzás magánügy", és miért nem kezelik azt magánügyként? Úgy, hogy mi (tiszta levegőre vágyók) ne is tudjunk róla, hogy Ők dohányoznak. De ha már egyszer úgy alakult a sorsuk -

végeredményben Önök választottak így -, hogy szenvedélyükké vált a dohányzás, s szeretnének e kényszerítő szenvedélytől egy meg nem határozható reményeik szerint végleges - időre megszabadulni, akkor meggyőződéssel javasolhatom fentebb már megismert módszeremet mely, mint olvashatták már többször is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. De ne feledjék, hogy az igazi megmérettetést a leszokás megtartása jelenti, és ennek sikeressége kizárólagosan csak Önökön múlik! A módszer lényegi elemei: a konkrét elhatározás: ettől a naptól kezdve nem gyújtok rá! De ha még is úgy adódna, hogy a kényszerítő körülmények hatására rá kellene gyújtanom, akkor mindig legyen nálam egy megbontott dobozban cigaretta; • rövid, a lényegre törő imában legalább naponta egyszer megkérem Urunkat, hogy támogasson elhatározásomban; • semmilyen körülmények között nem fogyasztok sem kávét, sem alkoholt. S ezek miatt nem járok olyan társaságba sem, ahol dohányoznak, illetve kávét vagy alkoholt fogyasztanak. Az eredményességben talán az utolsó pont maximális betartásának van a legnagyobb súlya. Ugyanis egyáltalán nem létezik olyan személy, ki kávét és/vagy alkoholt is fogyasztó, valamint dohányzó társaságban képes legyen leszokni a dohányzásról. Ebben a környezetben még csak remény sem lehet arra, hogy

hogy azok rabjává is válik. amikor is képes lesz a dohányzásról különösebb szenvedés nélkül lemondani.kezdje el újra.mintha mi sem történt volna . azaz az eredeti elhatározásával ellentétben.áthidalni más egyéb. hogy első próbálkozása alkalmával nem az elvárásai szerint alakulnak a dolgok. hogy belső. Nem gyümölcsöző és egyáltalán nem követendő módszer.az egyes egyén érdekei .alapvető jogai érvényesüljenek. nekem sem sikerült! Ha nem tudja a napot elviselni cigaretta nélkül. A dohányzásról való leszokást ne igyekezzen meggyorsítani . Legkésőbb két hónapon belül biztonsággal megtalálja azt a pillanatot. de mindenféleképpen kényszerítő körülmény(ek) miatt szükséges volt rágyújtania. rágógumizó tevékenységgel. majd . annak idején a rászokás sem ment könnyen! Ekkor adjon magának pár napnyi türelmi időt. csokoládézó. de az is lehet. Természetes módon előfordulhat. hisz ha emlékszik még. . mivel nagy az esélye. Ez szinte természetes. ha a napi cigarettaadag folyamatos csökkentésével próbál meg valaki leszokni! Ne tegye! Nem sikerülhet! Mint olvashatta. valamilyen külső. akkor gyújtson rá! Pár napon keresztül szívja el azt a cigarettamennyiséget melyre feltétlenül szüksége van. cukorkázó. pl. majd a pár nap elteltével ismét kezdje el elölről a kúrát! Biztonsággal meg fogja találni azt a napot.

Az elért állapot megtartásának megőrzése érdekében javasolnám az alábbi "mondókát" 3x21 napon (összesen 63 napon) keresztül. Előre örülök feladataimnak. hogy ne csupán csak egy olyan "vers" legyen melynek elmondása kötelező. Ha már sikerült legalább egy hónapot a dohányzás élvezete és különösebb hiányérzete nélkül megélnie. lelke mélyéből fakadjanak szavai! A 63 napon túl is bármikor elővehető. hogy ebben az esetben (erős dohányos) nem egy hónapnyi. Innentől kezdve már az elért állapot megtartása a cél! De erős dohányosok esetében az is előfordulhat. hogy teljes mértékben lemondjon a cigarettáról. hanem pl. és mindennek. Gyönyörű új nap áll előttem. naponta háromszor elmondani úgy. Életem minden pillanatában nyugalmat lelek . melyet örömmel a szívemben köszöntök. amiben másokkal együtt részem lehet. akkor elmondhatja.amikor is alkalmas lesz arra. ha ennek szükségét érzi. hanem mély hittel közvetítve. Isten szeretete tölti be a lelkem. Újra kell kezdeni a kúrát. két hónapnyi cigarettamentesség után kell az állapot megtartásának megőrzését elkezdeni. hogy több mint egy hónapnyi megtartóztatás után következik be az "elkerülhetetlen" rágyújtás. és isteni béke tölti be az elmém. Ez sem okozhat különösebb problémát. 1. hogy befordult a célegyenesbe. és tudomásul kell venni. 2.

és boldog vagyok. hisz sikerre születtem. . 3. Könnyedén és örömmel végzek minden munkát és minden feladatot. 4. Fejem tiszta. Tudatalattim végtelen gyógyereje áramlik át egész valómon. 7. Örökre Isten kezében vagyok és ez az energia véd és erősít. Érzem a mély. egy olyan testet. mert tudatalattim végtelen bölcsessége óv és irányít. Minden sötét dolgot távol tart tőlem. Létem forrása véd és erősít engem. mint harmónia. 5. és ugyan ezt tapasztalom. Szeretem magam! Ezen túl szeretem minden embertársam. amit csak meg kell oldanom. egészség. tehát nincs szükségem cigarettára! Mosolyommal szeretetet. Biztosan. melyet immár nem károsít és csúfít el a dohányfüst. Biztonságban vagyok. Isten segít nekem leszoknom a dohányzás káros szenvedélyéről. Látható alakot ölt. Mindez dohányfüst-mentes életemnek köszönhető. Sikeres vagyok. öröm és szeretet. erős vagyok és sorsomat isteni erőből irányítom. Isten saját tökéletes képére teremtett engem is. 6. Fény és szeretet árad szét bennem. és tudom. jól érzem magam. szabadon és jól hozok döntéseket. hogy végtelen bölcsességén keresztül észrevétlenül irányít. és tudatalattim most sejtenként újra teremti testem. 8. Egész valómat csodálatos harmónia és nyugalom tölti be. béke. örök kötődést saját magamhoz. mosolyt adok.magamban. békét és jóakaratot sugárzom mindenkire.

hogy már évek óta nem ettél alma ízű almát? Gondoltál-e arra. Tudod-e. Amióta nem dohányzom. Tudok helyesen és jól cselekedni. hogy már évek óta nem ettél barack ízű barackot? Tudod-e.Cigaretta nélkül minden problémám könnyen és jól megoldódik. zöldségeink és egyéb mezőgazdasági termékeink már évek óta nem tartalmazzák azt az íz és zamatanyagot. hogy egész életükben nem ehettek igazi gyümölcsöt? Vetted-e észre. amelyekért tulajdonképpen termesztjük. minden sejtem harmonikusan működik együtt egymásért. valamint azt a vitaminmennyiséget sem. hogy melyik gyümölcsöt fogyasztod. mely . És ez így van! TÉGED IS ÉRINT Az alábbiakban közreadnánk egy kettőnk között történt beszélgetésnek azon részét. Érzem a tökéletes harmóniát és szeretetet. 10. hogy gyermekeid úgy nőnek fel.valamilyen módon monológgá alakult át. és fogyasztjuk őket? S továbbá tudod-e. és egészségben tart. minden tagom. az íz ugyan az? Észre vetted-e. Tudatalattim végtelen bölcsessége friss életerőt küld mindenhová.9. ahol arra szükség van. hogy ezek a . mely átáramlik rajtam. izmom. hogy gyakorlatilag teljesen közömbös.a sors talán céltudatos szeszélye folytán . teljesen egészséges vagyok és minden szervem. hogy gyümölcseink. Napról napra mindenféle szempontból egyre jobban és jobban vagyok.

És tudod mi az érdekes? Az üveg mindkét oldala egyformán poros. elegendő volt 1-2 hetente egyszer. mint szemüveg nélkül.főleg a külföldről érkező. amit mi kénytelenek vagyunk folyamatosan belélegezni. különben a ráülepedett portól még annyit sem látnánk. E vonalon továbbhaladva. illetve zöldséget fogyasztod. hogy a tíz évvel ez előtti tisztogatáshoz gyakorlatilag elegendő volt egy kis víz és egy-két papírzsebkendő.gyümölcsök és zöldségek . tehát ennek a pornak az a városi levegő a hordozója. tíznaponként egyszer. hogy naponta többször is -. ki egy nem különösebben nagy városban él.vagy közvetlenül . az is elgondolkodtató. tíz évvel ez előtt. napjainkban ezt már naponta meg kell tenni . hogy amikor az egészségesnek tartott gyümölcsöt.van úgy. akkor elmondom: szerinted milyen időközönként szükséges tisztítani egy olyan ember szemüvegét. napjainkban viszont már a . látszatra gyönyörű példányok . s mindenapi munkáját zárt helyen végzi? Megmondom: kb. illetve kb. ha nem. hogy ezek hosszú távon nem károsítják-e saját.igen nagy mennyiségben tartalmaznak genetikai manipulációs. hogy eredetileg is ez volt a szándékod? Ha szemüveges vagy akkor tudod. valamint a permetezések alkalmával "rajtragadt" vegyszermaradványokat? Biztos vagy-e abban. illetve rajtad keresztül .utódaid egészségét? Egyáltalán tudod-e. pl. valójában mi is kerül a szervezetedbe? Biztos vagy benne.

és hogyan is nézett ki az igazi erdő? Szerinted hova vezethet az.megkarcolódhat a lencse. hogy mi is az. hogy pár éven belül csak képről. Nem gondolod. hogy ez a fajta sivatagosodási tendencia határozza meg a jövőnket? Ha továbbra is ilyen szakmai szinten "művelik" az erdőket lehet. Te is azt tapasztaltad. vagy a szomszédra való jobb rálátás miatt akár.az egyszerű víz és papír zsebkendő alkalmazásával . Tudom. XY úr(ak)nak telket adnak el az erdőben(!) s Ő(k) egyszerűen csak a jobb kilátás.tisztogatáshoz mindenféle folyadékok és különféle speciális törlőkendők szükségesek. s egyáltalán mit kezd ezekkel a porszemekkel? Mikor jártál utoljára igazi erdőben? Ha jártál. hogy esetleg tüdőnket is "megkarcolhatják" ezek a porszemek? Mit gondolsz. illetve a régi filmekről tudjuk csak az érdeklődőknek megmutatni. de ugyanakkor egyre porosabb fa-utánzatokból állanak erdeink? Te is megtapasztaltad. hogy egyre kevesebb és csenevészebb.esetleg gyermekedé . hogyan hasznosíthatja tüdőnk . több száz éves fákat is kivág(at)hat(nak). melyek képesek az üveglencse megkarcolására. mert ezek hiányában . de most mindössze az egyszerű.e porszemekkel telített levegőt. a tűző napon kutyagolhatsz? Lehet. ha pl. hogy a műanyaglencse eleve ilyen. ugyanakkor az . Tehát az általunk létszükségletként belélegzett levegő olyan porszemeket tartalmaz. hogy ahol pár évvel ezelőtt még árnyas erdei úton lehetett sétálni. hétköznapi üveglencsékről van szó. ott most bokáig érő porban.

olajjal s különféle vegyszerekkel. hogy e kupacok többfajta . hogy nem csak erről van szó! A "sétáltatás" melléktermékeként . de mit tud kezdeni azzal a rengeteg műanyagflakonnal.ki e tevékenységével valójában is műveli az erdőt többhónapnyi letöltendő börtönbüntetéssel sújtanak? Esetleg elmondhatnád arról is a véleményed.akár fertőző .bélférgeket is tartalmazhatnak? Mit gondolsz.baktériumot. és ennek hatására. ki a közterületekre. s ott elvégezhessék a heti nagytakarítást autójukon? Mi a véleményed az erdőkben szétdobált és magára hagyott hulladékokról? Talán az eldobott szalonnadarabot még hasznosítani képes a természet a rovarok közreműködésével. ezen belül természetesen a zöldterületekre .de akár az erdőbe is -. az kimondottan jót tehet az egészségének? De kíváncsi lennék arra is. amit a "feledékeny" erdőlátogató ottfelejtett? Esetleg elmondhatnád véleményedet arról a kutyatulajdonosról is. de mi tudjuk. hogy a még meglévő erdeinkben gyakorlatilag bárhová beautózzanak az emberek. igen takaros kupacokat hagynak maguk mögött ezek az állatok. Tudtad. viszi kedvencét "sétáltatni". hogy szerinted helyes-e azt megengedni.erdőkben ténylegesen rőzsét gyűjtögető rászorulót . és különféle az emberben is jól megélő . illetve eltűrni. ha gyermeked ilyen területen játszadozva beletenyerel egy-egy ilyen kupacba.hisz végeredményben ezért jöttek -. hogy mit mondanál - .

mint külső szemlélőnek -.gyakorlatilag kipusztultak az éjjeli bogarak? Tudod itt már a bogarak sem képesek elviselni az ember autókázási mániájának hatásait.éled meg -. annak a kutyatulajdonosnak. .. a hangoztatott egyenrangúság. S egyáltalán. Észre vetted már. hogy mindegyikőjük a kutyát is ideszámítva . hogy ez a jog a kutyán kívül nem mindegyik családtagot illette meg. és kutyáit -. illetve közvetlenül egymás mellett végzik a fentebb már említett kupackészítő tevékenységüket. Nekünk kicsit furcsa.. de Ők már megszokták. hogy a nagyobb városokból .legalább is azok belvárosi részéből. -jogú tagjai ugyanannak a családnak. s alhat bármely családtag ágyában. s azok együtt. immár sikerült a városi levegőt is emberi fogyasztásra alkalmatlanná tennünk. ha a gyermek(ed) vagy netán a kedves(ed) nyelves puszit vált egy állattal? Próbáltál-e a reggeli. hogy az egyáltalán nem körültekintő. Ezért adott esetben a kutya nyugodtan belekóstolhat bárki tányérjába. -jogúság dacára érdekes volt azt tapasztalnunk. úgy 1-2 km távolságra nézni? Te is olyan "gyönyörű" kékes színűnek láttad a levegőt? Ez a "gyönyörű" kékes szín az ami jelzi számunkra.egyáltalán szólnál-e -. sőt. ki egyszerre viszi "sétáltatni" gyermekét és kutyáját esetleg gyermekeit. és mindenáron való közlekedésünk eredményeként. de még inkább a délutáni közlekedési csúcs idején kissé távolabb.egyenrangú. Te hogyan vélekedsz arról . ahol nagyobb az autóforgalom . Viszont nekünk .

az egy napra eső javításokat. hogy mindenütt pusztul környezetünk.is költöd! Erre mi kérdezzük azt. hogy: valóban.az autód. ma hány forintot fogyasztott el . a létminimum alatt él. hogy az effajta autókázás egyenlő az életterünk tönkretételével? Pl. hogy: valóban? Valóban létszükségletnek érzed? Akkor szerinted hogyan tud megélni az a sok-sokmillió. hogy miért pont Te? Mi erre azt kérdezzük. s az így kapott összeget vesd össze azzal. autóval nem rendelkező ember? Szerinted ezek mindegyike nyomorban. ez a Te munkaeszközöd. hogy többet költesz az autózásra. stb. valóban szükséges volt autóval megtenned minden mai utadat? Gondold csak végig napodat! Azt kérdezed.. Így "fejlődve" az . vagy esetleg van közöttük olyan is. aki egyszerűen csak belátta. és különben is. az egy napra eső lízing díját. hogy ez nem igaz? Akkor számold csak ki. hogy pl.és a családodra . hisz nem ártana meg szervezetednek egy kis mozgás.evett meg . amit egy nap átlagosan saját magad fenntartására költesz! Nos? Azt mondod. ha kicsit kevesebbet autóznál? Néha-néha esetleg megpróbálhatnád gyalog vagy kerékpárral. de hát ez az autó létszükséglet. mi emberek meddig bírhatjuk? Végiggondoltad már. hogy pont Te miért nem? Jut eszembe: Mi lenne. majd add hozzá az egy napra eső biztosítási összegeket. mint tenmagad fenntartására? Azt mondod. Nos? Nézz körül! Amerre nézel azt láthatod. azt valójában magadra .Mit gondolsz. amit az autóra költesz.

no meg talán azért.márpedig megteheted -. Ha rajtad áll és megteheted . hogy sok esetben csak a lustaság és a kényelem miatt használod . hanem saját magad is mérgezed. a Te kis világod is megsemmisül. ha teheted. hogy ez az általa kialakított kis világ.a valós világnak. nem csak gyermekeidet. s azzal együtt . kerüld a különböző méreg alapú vegyszereket. gyümölcseit de hidd el.valós világunk . Pl. Mindenki igyekszik csak a saját kis világát építgetni. tehetnél bármennyire is kételkedsz ebben. csupán csak egy aprócska része .ember teljes mértékben elveszíti kapcsolatát a természettel. mely immár haldoklik. regenerálásához válaszd inkább a természetes állati eredetű trágyázást a műtrágyák helyett. amellyel nem csak a földet és a vizet. Lehet. illetve unokáid élvezhetik majd azok árnyékát. a földdel foglalkozol. mert a szomszédod is ezt teszi gyomirtásra a mérgező vegyszereket. s eközben nem veszi észre.kímélése érdekében Te is sokat tehetsz. ami a legkevésbé szennyezi környezeted. hogy nagy valószínűséggel csak gyermekeid. sőt unokáid jövőjét is megpecsételed. olyan járművel közlekedj. mert bár még ezt nem vetted észre . szükségük lesz az árnyékra.az is a valósból táplálkozik! Környezetünk .sőt azt megelőzően -. hogy most megbocsátóan mosolyogsz. de ha nincs erre . mert azt mondom. ültess fákat! Igaz.szelete . nem is beszélve a spirituális valóságról. Ha lehetőséged van rá. Vedd észre. ha valós világunk tönkre megy. Ha pl. s árnyékában ülve jó szívvel emlékeznek meg rólad.

de . s most oly időket élünk. Végeredményben cseppekből áll össze a tenger... akkor .s kérdés.azokat. valamint az Ő teljes jóváhagyásával szeretnénk közreadni azokat a mindennapos élet gondjaival kapcsolatos gondolatainkat. A tartalomból: Félelmeink. hogy minden egyes cseppre nagy szükség lenne! Urunk kifejezett kérésére. de gondold végig.próbálj meg kevesebbet közlekedni autóddal. már tettél valamit! Utólag ez számodra semmiségnek tűnhet.lehetőséged. s egyáltalán mit tartunk a létről és a . s csak a valóban szükséges utakat tedd meg vele! Ha csak ennyi is sikerül. mint ahogyan azt a mindennapok során nézzük .bár tudom. hogy ha milliók tennének ugyan így. hogy egyáltalán látjuk-e . melyek e szemszögből való látásmóddal talán másként festenek. hogy nem könnyű. Mérlegelj.

Hogyan gazdálkodjunk belső energiáinkkal. s mi a véleményünk a gyógyításról. az önbizalomról és az önbecsülésről is. De elmondjuk véleményünket a különféle döntésekről. s kezelhetjük-e a mindennapok megterhelése okozta stresszt. s végeredményben mi is lehet a csakrák szerepe. Miként képzeljük el a testünknek legmegfelelőbb táplálkozást..létezésről. És ami még téged is érint. Véleményünk szerint hogyan és mi nyilvánulhat meg az aurában.. a segítésről. Mire használhatók a pozitív megerősítések. . s mit is takar valójában a karma szó. Hogyan látjuk a reinkarnáció kérdését. Miként látjuk a radiesztéziát. miként vélekedik erről a Biblia.

[VISSZA] 6. [VISSZA] 7.14. kik jelöltek lehetnek. Tehát elsősorban a geológiai szempontok döntik el. Feltehetően szó sem volt megfiatalodásról. hogy melyek azok az országok. [VISSZA] 3. Ezt a varázslatos erőt nevezzük mi piramis effektusnak.10] [VISSZA] 4. Kétszer soha sem léphetsz ugyanabba a folyóba! [VISSZA] . a múmiák esetében is. 6. [Ésa. Vajon miért van az.Jegyzetek 1.15]. elhordani? Pl. nem volt elég egy-két tetemet darabokra szedni? Miért kell ezt mindegyikkel megtenni? Az ember számára már semmi sem lehet érinthetetlen? [VISSZA] 5. szétvágni. hogy egy évig nem látták Őt. [VISSZA] 2. hogy fény nélkül nem létezik árnyék? [VISSZA] 8. Nem minden épület és nem minden igehirdetés alkalmas a célra. Észre vetted már. hogy a tudomány nevében csak rombolás folyik? Miért kell minden általunk ismeretlen dolgot azonnal szétszedni. mindössze az hatott így.13. [Máté 13.9.

Legalább is az anyag írásakor a Szabadalmi Hivatalban még nem volt ilyen. [VISSZA] 10. Legalább is az anyag írásakor a Szabadalmi Hivatalban még nem volt ilyen. [VISSZA] . illetve erre utaló bejegyzés.9. illetve erre utaló bejegyzés.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful