TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI

presiunea gazului variaz invers propor ional Întrcu volumul gazului. ini ial 1 i final 2. Transformarea izoterm (Legea Boyle ² Mariotte) Transformarea izoterm masa gazului r mân constante. p à V = constant Considerând dou st ri.1. transformarea izoterm (legea Boyle ² Mariotte) poate fi rescris sub forma: p 1 à V1 = p 2 à V2 . este transformarea în care temperatura i T = constant i m = constant Legea transform rii izoterme (Legea Boyle-Mariotte) BoyleEnun : Într-o transformare izoterm .

T) p c) Coordonatele (p.Transformarea izoterm a) Coordonatele (p.constant V1 V2 V . T) V V2 V1 2 1 T T p2 2 p 1 p1 T T .Reprezentare grafica . V) p1 p2 T b) Coordonatele (V.

2.este coeficient de dilatare izobar . (3) Volumul unui gaz înc lzit la presiune constant temperatura absolut .15) (2) Volumul unui gaz înc lzit la presiune constant V = V0(1 + Ã t) cre te liniar cu temperatura. p = constant i m = constant Legea transform rii izobare (Legea Gay ² Lussac) Enun : (1) Varia ia relativ a volumului unui gaz înc lzit la presiune constant este direct propor ional cu temperatura.15) grad-¹ = 1/T0 dilatare (1/273. E = (1/273. V1/T1 = V2/T2 este direct propor ional cu . (V ² V0)/V0 = Ãt unde: .V este volumul final al gazului .V0 este volumul ini ial al gazului . Transformarea izobar (Legea Gay ² Lussac) Transformarea izobar este transformarea în care presiunea i masa gazului masa r mân constante.

V) ² p constanta p p 1 2 b) Coordonatele (p. T) ² p constanta p p 1 2 V1 V2 V T1 T2 T c) Coordonatele (V. t) V V d) Coordonatele (V.Reprezentare grafica .Transformarea izobar a) Coordonatele (p. T) V = V0/T0 ÃT V0 V = V0(1+ t) -1/ t T .

p0 este presiunea ini ial a gazului .este coeficient termic al presiunii = (1/273. p ² p0/p0 = Ãt unde: . este transformarea în care volumul i masa gazului V = constant i m = constant Legea transform rii izocore (Legea lui Charles) Enun : (1) Varia ia relativ a presiunii unui gaz înc lzit la volum constant este direct propor ional cu temperatura.p este presiunea final a gazului .3.15) grad-¹ = 1/T0 (2) Presiunea unui gaz înc lzit la volum constant cre te liniar cu temperatura. p1/T1 = p2/T2 . Transformarea izocor (Legea lui Charles) Transformarea izocor r mân constante. p = p0(1 + Ãt) (3) Presiunea unui gaz înc lzit la volum constant este propor ional cu temperatutemperatura absolut .

V) ² V constant p p2 2 V p 1 2 b) Coordonatele (V. T) ² V constant p1 V 1 V T1 T2 T c) Coordonatele (p. t) p p d) Coordonatele (p.Reprezentare grafica .Transformarea izocor a) Coordonatele (p. T) p0 p = p0(1+ Ã t) p = (p0/T0) Ã T -1/F t T .

iar temperatura.4. Transformarea general (Ecua ia Clapeyron ² Mendeleev) Clape Transformarea general (p à V)/T = constant => este transformarea în care masa gazului r mâne constant . (p 1 à V1)/T1 = (p 2 à V2)/T2 Observa ie: ie: Legile gazului studiate pân aici se pot aplica numai atunci când cantitatea de gaz este constant ! Atunci când cantitatea de gaz se modific în procesul considerat nu se pot folosi aceste legi. legi. . presiunea i volumul se modific .

013 Ã10 N/m² N/m² T0 = 273. Se consider un mol de gaz ideal aflat în condi ii normale de presiune i temperatemperatur : ² moli (kmoli) de gaz p0 = 1.43 m³/kmol m³ => p0 V 0 = R T0 R este constanta universal a gazelor pV = RT = mRT/ RT/ .Ecua ia termic de stare (Ecua ia Clapeyron ² Mendeleev) Se poate folosi atunci când cantitatea de gaz variaz .15 K V 0 = 22. V. Ea stabile te o leg tur între parametrii de stare ai gazului ideal: p. . T i .

Realizat de elevii: Paula Lehotschi Roxana Cismas-Malac Cismasprof. Elena Raducanu Colegiul National Banatean Timisoara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful