You are on page 1of 2

THẬT KHÓ NÓI LỜI CHIA TAY

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình bày: Phạm Khánh Hưng
Đừng nhìn anh nữa nhé em, khiến bao lời muốn nói them
nghẹn ngào.
Một lời chia tay với em, nói ra thật khó cho anh người ơi.
Làm sao để anh nói với em, làm sao để em sẽ không buồn,
làm sao để em hiểu con tim này đã hết yêu.
Đừng nhìn anh nữa nhé em, khiến anh phải cay đắng thêm
ngàn lần.
Ngày nào anh nói với em sẽ yêu trọn kiếp riêng em mà thôi.
Lời nói đó anh đã không quên, anh đã cố giữ mãi trong tim,
giờ xin hãy thứ lỗi cho anh vì giữ không vẹn lời thề.
Lời yêu khi xưa anh trao tặng em là lời yêu lúc anh yêu thật
nhiều, bằng cả con tim yêu em, thật lòng yêu em nào đâu
gian dối.
Giờ ta chia tay thôi không còn nhau chẳng phải do anh đã
yêu người sau, mà vì nơi con tim anh, ôi tình yêu em đã phai
nhạt màu.

Đừng nhìn anh nữa nhé em, khiến bao lời muốn nói them
nghẹn ngào.
Một lời chia tay với em, nói ra thật khó cho anh người ơi.
Làm sao để anh nói với em, làm sao để em sẽ không buồn,
làm sao để em hiểu con tim này đã hết yêu.
Đừng nhìn anh nữa nhé em, khiến anh phải cay đắng thêm
ngàn lần.
Ngày nào anh nói với em sẽ yêu trọn kiếp riêng em mà thôi.
Lời nói đó anh đã không quên, anh đã cố giữ mãi trong tim,
giờ xin hãy thứ lỗi cho anh vì giữ không vẹn lời thề.
Lời yêu khi xưa anh trao tặng em là lời yêu lúc anh yêu thật
nhiều, bằng cả con tim yêu em, thật lòng yêu em nào đâu
gian dối.
Giờ ta chia tay thôi không còn nhau chẳng phải do anh đã
yêu người sau, mà vì nơi con tim anh, ôi tình yêu em đã phai
nhạt màu.
Lời yêu khi xưa anh trao tặng em là lời yêu lúc anh yêu thật
nhiều, bằng cả con tim yêu em, thật lòng yêu em nào đâu
gian dối.
Giờ ta chia tay thôi không còn nhau chẳng phải do anh đã
yêu người sau, mà vì nơi con tim anh, ôi tình yêu em đã phai
nhạt màu.
Mà vì nơi con tim anh…ôi tình yêu em đã phai nhạt màu…