You are on page 1of 2

BẠN TÔI ƠI!

CÁM ƠN BẠN
Sáng tác: Phạm Khánh Hưng
Trình bày: Phạm Khánh Hưng

Ngày xưa khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé, đẹp vòng tay
yêu thương ấm áp của cha với mẹ. Giờ đây khi đã lớn,
đường đời bao rộng mở và khi tôi gian nan, tôi đã có
thêm bạn cùng đi.
Bàn tay mang yêu thương đan xen vào nhau, bước qua
nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền. Và hôm
nay tôi xin cất lên ca cám ơn đến bạn, người bạn đã
cùng tôi dìu tôi qua những nỗi sầu lo.
Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi, hãy lắng nghe
tiếng của tôi, tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời.
Này người bạn tôi ơi, thật lòng này cám ơn bạn, bạn đã
cho tôi niềm tin đề vững bước trên con đường đời, xin
cám ơn bạn.

Ngày xưa khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé, đẹp vòng tay
yêu thương ấm áp của cha với mẹ. Giờ đây khi đã lớn,
đường đời bao rộng mở và khi tôi gian nan, tôi đã có
thêm bạn cùng đi.
Bàn tay mang yêu thương đan xen vào nhau, bước qua
nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền. Và hôm
nay tôi xin cất lên ca cám ơn đến bạn, người đã mãi
cùng tôi dìu tôi qua những nỗi sầu lo.
Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi, hãy lắng nghe
tiếng của tôi, tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời.
Này người bạn tôi ơi, thật lòng này cám ơn bạn, bạn đã
cho tôi niềm tin đề vững bước trên con đường đời, xin
cám ơn bạn.

Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi, hãy lắng nghe
tiếng của tôi, tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời.
Này người bạn tôi ơi, thật lòng này cám ơn bạn, bạn đã
giúp cho tôi niềm tin đề vững bước bước trên con đường
đời, cám ơn bạn hiền…