You are on page 1of 2

KHÔNG THỂ QUAY LẠI VỚI EM

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình bày: Phạm Khánh Hưng
Có những lúc ai hiểu thấu, sống với cô đơn những đêm
dài.
Có những nỗi đau niềm nhớ, sẽ khiến ta ôm hận suốt đời.
Nhấp chén đắng men rượu cay, cố uống cho say những
ân tình.
Giữa bóng tối riêng mình ta, chỉ có riêng ta buồn với ta.
Cuộc tình phận ly, thôi đành một người ra đi, một người
còn đó ôm trọn nỗi đau tan vỡ.
Làm sao em biết trong lòng ta phải gánh mang bao
nhiêu nỗi đau, giờ em về đây em khóc xin tha thứ tội.
Về đi người hỡi, thôi em còn gì đâu em, tình xưa đã chết
khi em lạnh lùng ra đi, tình xưa đã hóa bao nhiêu cơn
mộng tan đi, thôi nhé em đừng khóc nữa xin em hãy về.
Về đi người hỡi, thôi em đừng nói nữa em, vì bao lời nói
nay em chỉ làm ta cay đắng, vì bao lời nói nay em chỉ
làm ta thêm đau, xin lỗi em anh không thể quay lại với
em.

Có những lúc ai hiểu thấu, sống với cô đơn những đêm


dài.
Có những nỗi đau niềm nhớ, sẽ khiến ta ôm hận suốt đời.
Nhấp chén đắng men rượu cay, cố uống cho say những
ân tình.
Giữa bóng tối riêng mình ta, chỉ có riêng ta buồn với ta.
Cuộc tình phận ly, thôi đành một người ra đi, một người
còn đó ôm trọn nỗi đau tan vỡ.
Làm sao em biết trong lòng ta phải gánh mang bao
nhiêu nỗi đau, giờ em về đây em khóc xin tha thứ tội.
Về đi người hỡi, thôi em còn gì đâu em, tình xưa đã chết
khi em lạnh lùng ra đi, tình xưa đã hóa bao nhiêu cơn
mộng tan đi, thôi nhé em đừng khóc nữa xin em hãy về.
Về đi người hỡi, thôi em đừng nói nữa em, vì bao lời nói
nay em chỉ làm ta cay đắng, vì bao lời nói nay em chỉ
làm ta thêm đau, xin lỗi em anh không thể quay lại với
em.

Xin lỗi em anh không thể yêu em lần nữa đâu…