You are on page 1of 2

MUỐN KHÓC HÃY KHÓC ĐI EM

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình bày: Phạm Khánh Hưng
Đừng dối ta làm chi, hãy cứ khóc khi tình ra đi.
Đừng giấu sau bờ mi, giọt lệ cay đong đầy oan trái.
Hãy cứ khóc cứ khóc đi em, vì mộng mơ em đã vỡ rồi.
Hãy cứ khóc cứ khóc đi em, để tim em vơi bao nỗi sầu
Đừng dối ta làm chi, đừng lẩn tránh nỗi buồn chia ly.
Đừng giấu trên bờ môi, lời than trách con người thay đổi.
Hãy cứ trách cứ trách đi em, nặng lời cho ai đã dối em.
Hãy cứ trách cứ trách đi em, để tim em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Giờ thì muốn khóc hãy khóc đi em, dòng lệ sẽ mang đi những nỗi
buồn, đừng hoài ngóng trông người sẽ trở về, vì người ra đi sẽ
mãi mãi không về đâu.
Giờ thì hãy khóc hãy khóc đi em, dòng lệ sẽ xua tan bao trái
ngang, cuộc tình đã qua sẽ trở thành dĩ vãng, là một dĩ vãng đã
khiến tim em lệ rơi.

Đừng dối ta làm chi, hãy cứ khóc khi tình ra đi.


Đừng giấu sau bờ mi, giọt lệ cay đong đầy oan trái.
Hãy cứ khóc cứ khóc đi em, vì mộng mơ em đã vỡ rồi.
Hãy cứ khóc cứ khóc đi em, để tim em vơi bao nỗi sầu
Đừng dối ta làm chi, đừng lẩn tránh nỗi buồn chia ly.
Đừng giấu trên bờ môi, lời than trách con người đổi thay
Hãy cứ trách cứ trách đi em, nặng lời cho ai đã dối em.
Hãy cứ trách cứ trách đi em, để tim em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Giờ thì muốn khóc hãy khóc đi em, dòng lệ sẽ mang đi những nỗi
buồn, đừng hoài ngóng trông người sẽ trở về, vì người ra đi sẽ
mãi mãi không về đâu.
Giờ thì hãy khóc hãy khóc đi em, dòng lệ sẽ xua tan bao trái
ngang, cuộc tình đã qua sẽ trở thành dĩ vãng, là một dĩ vãng đã
khiến tim em lệ rơi.

Khóc đi…khóc đi…khóc đi em…..wo wo wo wo


Giờ thì muốn khóc hãy khóc đi em, dòng lệ sẽ mang đi những nỗi
buồn, đừng hoài ngóng trông người sẽ trở về, vì người ra đi sẽ
mãi mãi không về đâu.
Giờ thì hãy khóc hãy khóc đi em, dòng lệ sẽ xua tan bao trái
ngang, cuộc tình đã qua sẽ trở thành dĩ vãng, là một dĩ vãng đã
khiến tim em lệ rơi.
Cuộc tình đã qua sẽ trở thành dĩ vãng, là một dĩ vãng đã khiến
tim em lệ rơi….