You are on page 1of 1

NGƯỜI VỘI RA ĐI

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình bày: Phạm Khánh Hưng
Trong màn đêm quạnh hiu, một mình ta ngồi đây với ta, ôm
bao nhiêu ngày tháng đã qua cuộc tình trôi xa. Mong từ đây
về sau, trọn đời ta sẽ thôi biết đau, khi con tim đã quá
thương đau vì mong yêu nhau. Em ơi em! Nơi chốn xa kia,
em có vui gì không em, ta nơi đây vẫn mãi riêng ta, thầm
khóc trong nội mong chờ em.
Người vội ra đi bỏ quên nơi này, bỏ quên tiếng yêu thương
những tháng ngày. Đôi ta bên nhau xây mộng uyên ương mai
sau, em đành quên sao hỡi em.
Người vội ra đi bỏ quên nơi này, bỏ quên trái tim anh vẫn
đong đầy, trong cơn mơ say ta gọi tên em yêu ơi sao đành ra
đi hỡi em, nỡ quên anh thật sao.

Trong màn đêm quạnh hiu, một mình ta ngồi đây với ta, ôm
bao nhiêu ngày tháng đã qua cuộc tình trôi xa. Mong từ đây
về sau, trọn đời ta sẽ thôi biết đau, khi con tim đã quá
thương đau vì mong yêu nhau. Em ơi em! Nơi chốn xa kia,
em có vui gì không em, ta nơi đây vẫn mãi riêng ta, thầm
khóc trong nội mong chờ em.
Người vội ra đi bỏ quên nơi này, bỏ quên tiếng yêu thương
những tháng ngày. Đôi ta bên nhau xây mộng uyên ương mai
sau, em đành quên sao hỡi em.
Người vội ra đi bỏ quên nơi này, bỏ quên trái tim anh vẫn
đong đầy, trong cơn mơ say ta gọi tên em yêu ơi sao đành ra
đi hỡi em, nỡ quên anh thật sao.

Người vội ra đi bỏ quên nơi này, bỏ quên tiếng yêu thương


những tháng ngày. Đôi ta bên nhau xây mộng uyên ương mai
sau, em đành quên sao hỡi em.
Người vội ra đi bỏ quên nơi này, bỏ quên trái tim anh vẫn
đong đầy, trong cơn mơ say ta gọi tên em yêu ơi sao đành ra
đi hỡi em, nỡ quên anh thật sao.
Nỡ quên anh thật sao…..woh woh….người nỡ quên anh thật
sao