You are on page 1of 1

THẬT HAY MƠ

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình bày: Phạm Khánh Hưng
Buồn cho ta, con tim ta khắc tên một người nơi xa. Bao năm ta chỉ trông cho
ngày trôi qua, mong lại được thấy em sẽ về ở mãi bên ta.
Để rồi hôm nay, bao ngày mong nhớ em đã trở về đây. Ôi người ta dấu yêu
đang trong vòng tay, nhưng chợt nhận thấy em không phải người ấy.
Thật hay mơ, ta cứ hỏi là thật hay mơ, người ta yêu sao hôm nay ta nghe lạ
quá.
Thật hay mơ, ta cứ hỏi là thật hay mơ mà sao ta hững hờ, bao năm tháng đợi
chờ ôi ta có nào ngờ là vô nghĩa.
Phải làm sao khi nay em đã không còn là em ngày nào?
Phải làm sao xa nhau em đã đổi thay thật nhiều.
Ngồi bên em, bao nhiêu yêu dấu ta trao ngày xưa đã không trở về, chỉ còn
lại đây bao hoang mang day dứt nơi con tim ngỡ ngàng.
Phải làm sao khi đôi ánh mắt ta đang nhìn nhau ngại ngùng?
Phải làm sao khi ta cứ thấy ta đang xa lạ.
Thà em đi, em ra đi mãi sẽ không bao giờ trở về với ta, để giờ ta ngồi đây ta
cứ hỏi là thật hay mơ..

Buồn cho ta, con tim ta khắc tên một người nơi xa. Bao năm ta chỉ trông cho
ngày trôi qua, mong lại được thấy em sẽ về ở mãi bên ta.
Để rồi hôm nay, bao ngày mong nhớ em đã trở về đây. Ôi người ta dấu yêu
đang trong vòng tay, nhưng chợt nhận thấy em không phải người ấy.
Thật hay mơ, ta cứ hỏi là thật hay mơ, người ta yêu sao hôm nay ta nghe lạ
quá.
Thật hay mơ, ta cứ hỏi là thật hay mơ mà sao ta hững hờ, bao năm tháng đợi
chờ ôi ta có nào ngờ là vô nghĩa.
Phải làm sao khi nay em đã không còn là em ngày nào?
Phải làm sao xa nhau em đã đổi thay thật nhiều.
Ngồi bên em, bao nhiêu yêu dấu ta trao ngày xưa đã không trở về, chỉ còn
lại đây bao hoang mang day dứt nơi con tim ngỡ ngàng.
Phải làm sao khi đôi ánh mắt ta đang nhìn nhau ngại ngùng?
Phải làm sao khi ta cứ thấy ta đang xa lạ.
Thà em đi, em ra đi mãi sẽ không bao giờ trở về với ta, để giờ ta ngồi đây ta
cứ hỏi là thật hay mơ..

Đề giờ ta ngồi đây ta cứ hỏi là thật hay mơ..