Zachowanie się zwierząt Behawior Jest to obserwowalna i mierzalna forma aktywności zwierzęcia lub człowieka, która jest odbiciem

motywacji, odczuć i innych stanów wewnętrznych. Każde zachowanie musi być mierzalne. Nie wszystko jednak można przeliczyć na wartości liczbowe. 1) Zachowanie się przedstawicieli gatunku, tak jak cechy morfologiczne są wynikiem ewolucji. Np: partenogeneza wywodzi się z typowego zachowania płciowego. 2) Tożsamość zachowania z zachowaniem morfotycznym.

Nie należy zachowania utożsamiać z ruchem. 3) Zachowanie się zwierzęcia może być związane z:

- Pracą całego organizmu - ucieczka - Pracą części organizmu - ograniczanie się - Ilością osobników biorących udział - interakcje Obserwacja (bierna) Środowisko naturalne Etogram aktywności osobnika, zachowania pokarmowe i społeczne. Środowisko sztuczne Jak wyżej, ale z uwzględnieniem różnych warunków środowiska. Testy behawioralne na zwierzętach laboratoryjnych, badanie reakcji na stres u zwierząt domowych. Warunki prowadzenia badań: 1) 2) 3) 4) Znajomość biologii gatunku. Eliminacja ingerencji ze strony obserwatora. Lokalizacja i identyfikacja badanych zwierząt. Uzbrojenie techniczne. KLASYFIKAVCJA ZACHOWAIA ZWIERZĄT ZACHOWANIE SIĘ DEFINICJA Eksperyment - testowanie (czynne) Stosowanie elementów sztucznych - atrapy.

Lokomotoryczne Orientacja

Przemieszczanie się Określenie swojej pozycji według jakiegoś punktu

Nawigacja

Dążenie do punktu docelowego, którego nie widać

Odpoczynek / sen

Brak aktywności, czas, miejsce, pozycja, odporność na bodźce

Poszukiwanie i przygotowanie kryjówki Pokarmowe Potrzeba schronienia i izolacji Zdobywanie i zjadanie pokarmu Eliminacyjne Komfortowe Wydalanie Pielęgnacja.ciekawość Posługiwanie się narzędziami Tworzenie narzędzi do zaspokojenia potrzeb Zabawa Zachowania bezsensowne . Socjalne Relacje określane przez hierarchię i zachowania antagonistyczne Obronne Eksploracyjne Ostrzeganie i wzajemna obrona przed przeciwnikiem Badanie otoczenia . pokrewne zachowania poprawiające nastrój Rozrodcze Behavior od znalezienia partnera do oddawania młodych Terytorialne Obszar aktywnie broniony przez zwierzę.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful