P. 1
Karl Popper-Otvoreno Drustvo i Njegovi Neprijatelji2

Karl Popper-Otvoreno Drustvo i Njegovi Neprijatelji2

|Views: 28|Likes:
Published by barts999

More info:

Published by: barts999 on Nov 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2012

pdf

text

original

Sections

  • KAPITALIZAM I NJEGOVA SUDBINA
  • MORALNA TEORIJA HISTORICIZMA
  • PROROČKA FILOZOFIJA I REVOLT PROTIV RAZBORA
  • IMA LI HISTORIJA BILO KAKAV SMISAO?
  • I

KARL R.

POPPER

OTVORENO DRUŠTVO I NJEGOVI NEPRIJATELJI
TOM II PLIMA PROROČANSTVA: HEGEL, MARXI POSLJEDICE

Moralni raskol modernog svijeta koji tako tragično razjedinjuje prosvjećene ljude može da se prati sve do sloma liberalne nauke Walter Lippmann

USPON PROROČKE FILOZOFIJE Jedanaesto poglavlje

ARISTOTELSKI KORIJENI HEGELIZMA

Zadatak pisanja historije ideja za koji smo zainteresirani historicizma i njegove povezanosti s totalitarizmom - neće biti ovdje preduzet. Čitatelj će se, nadam se, sjetiti da ne pokušavam ništa više nego pružiti nekoliko rasutih napomena koje mogu baciti svjetlo na pozadinu suvremene verzije ovih ideja. Izlaganje o njihovom razvoju, osobito u periodu od Platona do Hegela i Marksa, ne bi moglo biti saopćeno a da se obim knjige sačuva u razboritim granicama. Zbog toga se neću ozbiljnije baviti Aris­ totelom, osim u mjeri u kojoj je njegova verzija Platonovog esencijalizma imala upliva na Hegelov, a time i na Marksov his­ toricizam. Ograničavanje na one Aristotelove ideje s kojima smo se upoznali u našoj kritici Platona, Aristotelovog velikog.učitel­ ja, ipak neće izazvati tako ozbiljan gubitak kako bi to, na prvi pogled, nekog moglo uplašiti. Jer Aristotel, uprkos svom čudesnom učenju zadivljujućeg obima, nije bio čovjek uočljive originalnosti mišljenja. Ono što je on dodao platonskoj zalihi ideja, uglavnom je bila sistematizacija i vatreni interes za empi­ rijske, posebno biološke probleme. Naravno, on je tvorac logike i zbog toga i njegovih drugih dostignuća, on zaslužuje ono što je sam tvrdio (na kraju svojih Sofističkih pobijanja) - našu toplu

9

zahvalnost i naš oproštaj za te nedostatke. Ipak, za Platonove čitatelje i obožavaoce ovi nedostaci su ogromni. I U nekim od najpoznatijih Platonovih rukopisa možemo naći eho njemu suvremenog političkog razvoja u Atini učvršćenja demokracije. Izgleda da je čak i Platon posumnjao u to hoće li se neki oblici demokracije održati. Kod Aristotela nailazimo na pokazatelje da on sam- u to više nije sumnjao. Mada nije prijatelj demokracije, on je prihvata kao neizbježnu i spre­ man je na kompromis s neprijateljem. Sklonost ka kompromisu, čudno pomiješana sa sklonošću otkrivanja nedostataka kod svojih prethodnika i suvremenika (i, osobito, kod Platona), jedna je od posebnih osobenosti Aris­ totelovih enciklopedijskih rukopisa. Oni ne pokazuju trag tra­ gičnog i uzbudljivog konflikta koji je motivirao Platonovo djelo. Umjesto bljeska Platonovog prodornog poimanja, nalazimo suvu sistematizaciju i ljubav što su njegovali mnogi osrednji pisci kas­ nijih vremena, za rješenjem bilo kojeg pitanja pomoću "ispravnog i uravnoteženog suđenja" koje nikome ne čini nepravdu; što znači razrađeno i dostojanstveno nepoimanje stvari. Ova izazov­ na težnja koja je sistematizirana u Aristotelovoj poznatoj "dok­ trini sredine" jedan je od izvora njegove tako često usiljene i čak 1 uzaludne kritike Platona . Primjer nedovoljne Aristotelovepronicljivosti, u ovom slučaju historijske pronicljivosti (on je, također, bio historičar), jeste činjenica da se on pomirio s prividnom demokratskom konsolidacijom upravo u vrijeme kada je nju ugušila /makedonska imperijalna kraljevina; historijski, događaj koji je izbjegao njegovoj pažnji. Izgleda da je Aristotel, koji je kao i njegov otac bio dvorjanin makedonskog dvora, koga je Filip izabrao da bude učitelj Aleksandra Velikog, potcijenio ove ljude i njihove planove; možda je mislio da ih suviše dobro poznaje. "Aristotel je sjeo da večera s monarhijom a da toga nije bio svjes­ tan", duhovit je Gompercov komentar2. 10

Aristotelovim mišljenjem u potpunosti dominira Platon. Prilično nerado, on je slijedio svog velikog učitelja onoliko blizu koliko mu je to njegov temperament dozvoljavao, ne samo kada je u pitanju opće političko stanovište nego praktično i sve osta­ lo. Tako je on potvrdio i sistematizirao Platonovu naturalističku teoriju ropstva3: "Prema tome, jasno je da su jedni ljudi po prirodi slobodni, a drugi robovi, i da je za robove i korisno i pravedno da robuju... Jer rob po prirodi je onaj čovjek koji može da pripada drugome... Zato pobornici toga mišljenja ne žele robovima nazivati Helene, već samo barbare... Jer rob... ima samo toliko zajedničkog s razborom što može zapažati, ali sam nema razbora", dok slobodna žena ima veoma malo od toga. (Aristotelovoj kritici i dostavama dugujemo najveći dio našeg znanja o atinskom pokretu protiv ropstva. S raspravama protiv boraca za slobodu, on je sačuvao neke od njihovih izjava). Na nekim manje važnim mjestima Aristotel lako ublažava Platonovu teoriju ropstva i cenzurira svoga učitelja tamo gdje je suviše opor. On niti je mogao odoljeti prilici kritiziranja Platona niti ići na kompromis, čak da je to bio kompromis s liberalnim težnjama njegova vremena. Međutim, teorija ropstva je samo jedna od mnogih Platonovih političkih ideja koje je Aristotel usvojio. Posebno je njegova teorija Najbolje Države, koliko znamo, oblikovana prema teorijama Države i Zakona; njegova verzija baca prilično svjetla na Platonovu. Aristotelova Najbolja Država je kompro­ mis između tri stvari, romantične platonske aristokracije, "zdravog i uravnoteženog" feudalizma i nekih demokratskih ideja; međutim, feudalizam je ono najbolje u tome. Aristotel, s demokratima, smatra da bi svi građani trebali imati pravo učestvovanja u vladavini. Ali ovo, naravno, ne znači biti tako radikalan kako bi moglo izgledati, jer Aristotel odmah objašnjava da su ne samo robovi nego i svi članovi proizvođačke klase isključeni iz građanstva. Tako, s Platonom, on uči kako radničke klase ne smiju vladati i kako vladajuće klase ne smiju raditi niti zarađivati novac. (Međutim, one mogu imati svega u 11

Imajući ovu skromniju težnju u vidu. posebno. Aristotel nalazi za neophodno uvjeriti feudalnog gospodina kako filozofska špeku­ lacija i kontemplacija mogu postati najvažniji dio njegovog "dobrog života". On bi radije bio diletant i svjetski čovjek. ideja gospodskog obrazovanja. isto kao i Aristotel. radi postizanja savršenstva. Zbilja je čudno da jedan od najvećih učenjaka svih vre­ mena. kmeta ili stručnog čovjeka. i izgubiti kastu.. ali neprekidno bavljenje njima. One posjeduju zemlju. "treba uzeti učešća samo u korisnim poslovima koji ga neće ponižavati. do izvjesne mjere." Aristotelova osjećanja inferi­ ornosti imaju možda i drugi osnov. U stvari. sve čemu je filozofija mogla težiti svedeno je na to da ona postane dodatak tradicionalnom obrazovanju gospode. tako da stvar u razvoju mora izgubiti od svog savršenstva u onom stupnju u kojem se mijenja. On će postati majstor. bar u određenim kozmičkim peri­ odima. ako ne i najveći. jer to je najsretniji. na primjer. prezrenja vrijedno ili izopačeno stanje duha.. ali također i u smislu u kojem se on primjenju­ je na bilo kojeg specijaliziranog stručnjaka. To je najbolji način za ispunjenje dokolice pošto. kaže Gomperc . Feudalni gospodin. ideja koja. "U iskušenju smo vjerovati". pored njegove želje za dokazi­ vanjem svoju neovisnosti o Platonu. rat i slična zadovoljstva smatraju vrijednim feudal­ nih vladara. Aristotel je kritizirao Speusipove dokaze kao krajnosti. svojih zahtjeva za moć. Aristotel je proširio potcjenjujuću upotrebu termina tako da on pokriva sve interese koji nisu čista zadovoljstva. Slobodan čovjek se može. Platon je koristio termin "banausoV"4 da opiše plebejsko. ako nismo zauzeti političkim intrigama ili ratom. Jer. bio profe­ sionalni "sofist" (on je. jer teško da bi drukčije bila prijatna razonoda. ne želi biti profesionalni učenjak. Aristotelov strah od bilo kojeg oblika zarađivanja novca. Ali jedinstven optimistički obrat koji je on 13 . sličan stručnjaku. sveukupna promjena je degeneracija. Platonovo osjećanje toka ispoljilo se u njegovoj teoriji po kojoj sveukupna promjena.izobilju).. najplemenitiji i najotmjeniji način za prijatno prekraćivanje vremena. tj. Ovu teoriju je odba­ cio njegov sestrić i nasljednik Speusip . Za Aristotela. "da se on plašio da ne čuje takve prijetnje od svojih aristrokratskih prijatelja. o vlastitom "profesionalnom" 12 porijeklu i neovisno o činjenici da je on. insistira on5. nesumnjivo. ide možda dalje od Platonovog. kao što sam Aristotel kaže: "nitko.. predavao retoriku). Aristotelova teorija priznaje promjene koje su poboljšanja. od svih profesionalnih aktivnosti. Od tog momenta ona je mogla nastaviti jedino kao struka koja podučava. Aristotel se. ali ne moraju na njoj raditi. u tom slučaju promjena može biti i progres. I zbilja. kao opreka obrazovanju roba. čak. Samo se lov. pošto su sadržali shvatanje o općoj biološkoj evo­ luciji prema višim oblicima. platonska filozofija se odriče svojih velikih aspiracija. I pošto je malo ko osim feu­ dalnog gospodara imao novca i slobodnog vremena za studiran­ je filozofije. mora biti promjena na gore. savršenog Oblika ili Ideje. čini se. donosi sobom već pomenutu štetu". osobito u smislu u kome on isključuje amater­ sko takmičenje. Ovo je Aristotelova ideja slo6 bodnog obrazovanja. U istom smjeru on više puta uporno insistira na tome da je "dokolica cilj rada" 7 . još nije zastarjela ... liječnika.. Uvjerljiva je pretpostavka da će takva dvorska filozofija težiti da bude optimistička. ne bi organizirao rat za tu svrhu" 9 . s Aris­ totelom. a u kojem se njena sličnost originalu smanjuje. suprotstavio evolutivnim biološkim teorijama o kojim se mnogo raspravljalo 11 u njegovo vrijeme . baviti slobodnim znanosti­ ma. njegova upotreba termina je veoma blizu naše upotrebe termina "stručan" ili "profesionalan". svaki oblik stručnosti znači gubitak pripadnosti kasti. nažalost. Platon je mislio kako cjelokupan razvoj počinje iz prvobitnog. zbog mogućnosti gubitka kaste zbog vlastitih znanstvenih interesa koji bi se mogli smatrati 8 stručnim. Međutim. njen optimizam je uzrok značajnog preusmjerenja koje je Aristotel proveo svojom sistematizacijom10 platonizma. Čini se da je Aris­ totelovo obožavanje i poštivanje dokoličarskih klasa izraz čudnog osjećanja uznemirenosti. Izgleda da je sin liječnika na makedonskom dvoru bio zabrinut zbog pitanja vlastitog društvenog položaja i..

uprkos Aristotelovom porican­ ju. jedan od četiri uzroka svega . njegovo naglašavanje kraja ili cilja promjene kao konačnog uzroka. posljedica biološke špekulacije. Na primjer. cilju ili konačnom stanju prema kome se nešto razvija. Tako poslije svega. ove mogućnosti ostaju inherentne njegov­ oj suštini čak i ako on nikada ne pluta ili ne gori. što ćemo vidjeti u daljem tekstu. Uprkos nekim promjenama. Ona je pod uplivom Platonovih bioloških teorija13 i. nje­ govih bioloških interesovanja. Aristotel. Kao biolog. prema tome. pokušao svijet fizičkih tijela i njihovih različitih klasa ili vrsta objasniti sličnim načelima. ona je' tijesno povezana s preusmjerenjem u teoriji promjene. a Aristotel priz­ nao) 12 nego mora. Pritisak teških tijela. također. Aristotelova teleologija. onda realizira svoju mogućnost i. prije svega. Ova teorija kretan­ ja imala je upliva na zoologa Aristotela. po * Platonovu "ideju" u Aristotelovoj interpretaciji. Sve dok je to cilj ili željena svrha. pravednom prirodnom poretku. također. stoji na kraju. koja se. suštine ili originali (ili očevi) postoje prije i. on je. Ovo je jedan od razloga što on može reći da je Forma ili suština u samoj stvari a ne. neovisno o čulnim stvarima. za sve ono što postaje. koja obuhvata sve mogućnosti jedne stvari. kretanje ili promjena znači realizaciju (ili "aktualizaciju") nekih 16 mogućnosti inherentnih suštini stvari . isto kao i težnju zraka i vatre za podizanjem. jeste nešto kao njen unutarnji izvor promjene ili kretanja. mjesto kome pripada i prirodno odgovara.dao platonizmu bio je. još shvata kao dobro. izraz je. i njihovu težnju k padu. Ova aristotelska suština ili Forma. on pretpostavlja da Čulne stvari potencijalno nose u sebi sjeme svojih konačnih stanja ili svojih suština. konačan uzrok je također dobro. uporno dokazuje da on ne shvata postojanje Formi ili Ideja neovisno o čulnim stvarima. sve dok je ova razlika značajna. pošto se one sve više od njih udaljavaju. prevodit ćemo pretežno terminom "forma" kuko bismo i terminološki izrazili Aristotelovo shvatanje ovog "pojma". također. s Platonom. s tim u vezi. Kamenje i zemlja padaju zato što se bore biti tamo gdje ima najviše kamenja i zemlje i gdje pripadaju. Forma* ili suština svega što se razvija identična je svrsi. ako pluta ili gori. promjenu ili kretanje. Aristotel je to razvio u svoju poznatu teoriju prirodnih mjesta. ovaj "formalni" ili "konačni" uzrok je. dobijamo nešto što veoma podsjeća na Speusipovo preusmjerenje platonizma. zrak i vatra se podižu zato što se bore biti tamo gdje su zrak i vatra (nebeska tijela) i gdje pri­ padaju. suštinska mogućnost komada drveta jeste u tome da može plutati po vodi ili da može gorjeti. Prim. Prema tome. Za Aristotela. Jer Platon se nije ograničio na učenje da svaka od različitih klasa građana ima svoje prirodno mjesto u društvu. Aristotelove čulne stvari kreću se prema svo­ jim konačnim uzrocima ili svrhama koje on identificira15 s nji­ hovim Formama ili suštinama. Platonovog proširenja vlastite teorije pravičnosti na univerzum.jeste konačan uzrok ili svrha kojoj je kretanje usmjereno. koju je Aristotel uz određene izmjene. po pravednom prirodnom poretku14. On je bio zasnovan na ideji konačnog uzroka. ukljucio u svoj filo­ zofski sistem. naravno. Forma ili Ideja. on je pokušao objasniti pret­ postavkom da se oni bore zadržati ili zadobiti mjesto nastanjeno njihovom vrstom. Iz ovoga slijedi da dobro ne može biti samo ishodište kretanja (kao što je Platon mislio. tj.također svakog kretanja ili promjene . Ovo karakter­ izira Aristotelovu zamjenu pesimizma optimizmom. oprečno Platonu. kao što Aristo­ tel kaže. Prema Aristotelu. Međutim. kao što su kamenje ili zemlja. također. red. Međutim. Sve što je premješteno sa svog prirodnog mjesta ima prirodnu težnju u njega se vratiti. nešto što joj prethodi ili joj je spoljašnje. ona se lako spaja s teori­ jom konačnih uzroka i dozvoljava objašnjenje cjelokupnog kre­ tanja putem analogije s galopiranjem konja koji su željni vratiti se svojim štalama. kao što Platon kaže. prema tome. To je osobito važno za sve ono što ima početak u vremenu ili. Aristotelova verzija Platonovog esencijalizma pokazuje samo nevažne razlike. Jer jedno od važnih uporišta Platonove teorije jeste to da on mora smatrati da Oblici. praktično identičan 15 14 . umjesto na početku. biti i njegova svrha. suština.

od njega samog. Ova još uvijek približno popularna teori­ ja vodi. S druge strane. "njegovo vlastito biće". Međutim. (3) Da bi postala stvarna ili aktualna. također. mislim da se mora osjećati malo uznemiren pri korišćenju riječi "određen".. možemo. ali što je stvarni dio njegovog sopstvenog života.. mora biti shvaćeno. objašnjena kao Forma ili formalni uzrok. Međutim." Ova formulaci­ ja (dugujemo je Kerdu23) Hegelove teorije sudbine nesumnjivo je historijski i romantičan duplikat Aristotelove teorije o težnji svih tijela vlastitim "prirodnim mjestima". do usvajanja historicističkog metoda. kako Celer kaže: "za hiljadu godina pokazao filozofiji njen smjer"). stvarne "personalnosti" koja se manifestira u ovom čovjeku.s Platonovom "prirodom" ili "dušom". Ovo znači da bilo što se dogodilo čovjeku. dakle. što se od početka nalaze u promjenjivom objektu. očarao mnoge filozofe. suština se mora razvijati kroz promjenu. koji je bio historičar više enciklopedijskog tipa. to je nešto protiv čega se on. samo je mogućnost: to se još nije razvilo u Egzistenciju. (Ova prilika nije bila u potpunosti iskorišćena prije Hegela). bio zainteresiran za problem historijskih kretan­ ja. "Priroda". (Kada Celer hvali Aristotela za njegovu "određenu upotrebu i obuhvatan razvoj znanstvene terminologije"19. ovom narodu. može učiniti očiglednima suštinu. istoj klasi kao mogućnost. kao što je Hegel jasno zapazio. 16 proučavanjem društvenih promjena.. jer. prije svega. također. Tako ako se želim "pojav­ iti kao Egzistencija" (sigurno vrlo skromna želja).. nazad do Platonovog izvorišnog gledišta: da je duša ili priroda nešto slično Obliku ili Ideji. nije direktno doprinio historicizmu. tako da je. ne izgleda da je on. sudbinom" nije ništa drugo nego "skrivena nerazvi­ jena suština". Ova doktrina.Ideja se aktualizira samo uz pomoć aktivnosti". kasnije. do načela da bilo koje znanje društvenih entiteta ili suština možemo dobiti jedino primjenom historijskog metoda. To. ovu identifikaciju potvrđuje sam Aristotel. (1) Samo ako se ličnost ili država razvijaju i to samo na način svo­ jstven njihovoj historiji. narodu ili državi. osta­ 20 vljajući samo nekolicinu preživjelih . "pri­ pada. i jedino tako može postati razumljivo. kra­ jnjim ciljem. Uprkos ovoj činjenici. ali inherentno stvari i kao takvo njen princip kretanja. On je bio privržen restrik­ tivnijoj verziji Platonove teorije da poplave i druge periodične katastrofe s vremena na vrijeme uništavaju ljudsku rasu. nije više nego visokoparan izraz obične plitkosti . Aristotel. zbilja. pretenciozan žargon. ovdje se može pokazati kako njegova teorija promjene i sama doprinosi historicističkim inter­ pretacijama i sadrži sve elemente potrebne za razvijanje gran­ diozne historicističke filozofije. ali obuhvatnost se mora priznati isto kao i žalosna činjenica da je Aristotel. on definira "dušu" kao prvu "entelehiju živog tijela" i pošto je "entelehija".da ono što se događa čovjeku ne ovisi samo o spoljašnjim okolnostima nego. "ono što smo nazvali principom. pomoću ovog prilično složenog terminološkog aparata. dobija sljedeći oblik : "Ono što postoji jedino po sebi. (2)Samo promjena. kao što je Hegel 22 kasnije pokazao. Ova doktrina kasnije vodi.. "Čovjekova sudbina je neposredno povezana s njegovim sopstvenim bićem. s 24 Hegelom. naravno. Međutim. pored ovoga. može boriti. stižemo. ova dokt­ rina (posebno kada bude povezana s Hegelovim moralnim pozitivizmom koji identificira saznato i stvarno s dobrim) vodi do obožavanja historije i njenog uzdizanja do Velikog Pozorišta Stvarnosti isto kao do Svjetskog Suda Pravde. o načinu na koji on na njih reagira. ponekad. sjemenje. naivan čitatelj je u potpunosti zadovoljan svojom sposobnošću da razu­ mije i osjeti istinu ove duboke mudrosti koju je potrebno formuli­ rati tako uznemirujućim riječima kao što su "sudbina" i. ili ovoj državi. Ova doktrina vodi historicističkoj ideji historijske kobi ili neizbježne suštinske sudbine. kasnije. shvaćen kao pokretačka sila18. piše on 1 7 u Metafizici.nešto saznati o njihovoj "skrivenoj nerazvijenoj suštini" (koristeći Hegelovu frazu21). Možemo razlikovati tri historicističke doktrine koje direktno slijede iz Aristotelovog esencijaližma. osobito. novom opravdanju teorije 17 . realne stvari. otkrivajući ono što je skriveno u nerazvijenoj suštini. jer to je princip kre­ tanja inherentan stvari samoj". kao emanacija suštine. mogućnosti. koristeći ovaj složen i. moram "potvrditi svoju ličnost". zauzvrat.

kao što ćemo vidjeti. Sve ove dalekosežne historicističke posljedice kojima ćemo. mogu biti svedeni na osnovni odnos gospodara i roba. to je tvorački izvor cjelokupne znanosti budući da podrazumijeva prvobitne osnovne premise svih dokaza. tj. nesumnjivo. proizvela tu otrovnu intelektualnu bolest našeg vremena koju nazivamo proročkom filozofijom. Kao vrstu digresije. nikada ne može konačno utvrditi istinu bilo kojeg zaključka. koja ono što je neodređeno izlaže kao da je tačno. više od dvadeset stoljeća. znanje "uzroka". suštine ili suštinske prirode (ako je "neposredno". Ako 19 18 . odnosno. naravno. iz drugačijeg ugla. pristupiti u sljedećem poglavlju. pa izgledi za oslobađanje od njih nisu baš sjajni. nego samo pokazati kako zaključak mora biti istinit pod uvjetom istinitosti premisa. Međutim. možemo nastaviti s analizom Hegelove historicističke filozofije ili. Razvoj mišljenja od Aristotela može se. ipak ću. sve dok koristi aristotelski metod definiranja. drijemale su. prema tome. zaključiti ovo poglavlje. To je najvažniji izvor Aristotelovog žalosnog intelektualnog upliva koji još uvijek preovladava. "skrivene i nerazvijene" u Aristotelovom esencijalizmu. mora biti sveden na ropstvo.. što će..zajedno s njihovim silogističkim dokazima (koji pokazuju "uzroke" u svojim "srednjim termini­ ma"). Svaki dokaz mora potjecati iz premisa. Uprkos svemu tome.. to je bio neiscrpan izvor konfuzije i one posebne vrste praznoslovlja koja je. s kratkim komentarom razvitka u periodu od Aristotela i Hegela i uspona kršćanstva. Aristotelizam je bio plodniji i više je obećavao no što je znala većina onih koji su mu se divili. Jer samopotvrđivanje. Hegel zbil­ ja pokazuje da svi lični odnosi.. znači25 pokušaj dominacije nad njima. možda zaslužuje pažnju analiza izvora tako velike konfuzije i verbalizma. na taj način. dokaz kao takav. Aristotel je slijedio Platona u razlikovanju između znanja i 21 mnijenja .ropstva. bez odlaganja. jeste skolastika. Demonstrativno znanje je. bio u pravu kada je insistirao na tome kako ne smijemo pokušati dokazati ili pokazati cjelokupno naše znanje. Razmatranje ovog metoda bit će malo apstraktno. a da je stupanj do kojega su različite zna­ nosti bile u stanju ostvariti bilo kakav napredak ovisio od stupn­ ja do kojeg su se uspjele osloboditi ovog esencijalističkog meto­ da. nji­ hova je dužnost pokušati vladati Svijetom. zahvaljujući činjenici što su Platon i Aristotel ovaj problem tako temeljno zapetljali i svojim uplivom stvorili tako duboko ukorijenjene predrasude. one sveobuhvatne verbalne i prazne skolastike koja je zahvatila ne samo srednji vijek nego i našu sopstvenu suvremenu filozofiju. Svako se mora boriti za potvrđivanje i dokazivanje sebe i onaj ko nema ličnosti. u svakom slučaju. Intuitivno znanje se sastoji u poimanju "nedjeljive forme". najprije. (Ovo je razlog zašto naša "društvena znanost" još taka mno­ go pripada srednjem vijeku). ukoliko se tiče odnosa jednoga prema drugima.demonstrativno i intuitivno. Remzi Dostigli smo stupanj od kojega. hrabrosti i opće sposobnosti očuvanja svoje neovisnosti. vladanja i podređenosti. Aristotel je. Aristotelov esencijalistički metod definiranja. sa­ žeti ako kažemo da svaka disciplina. P. ako je "uzrok" stvari identičan s njenom suštinskom prirodom). Prema Aristotelu. jer čak i tako moderna filozofi­ ja kao ona Ludviga Vitgenštajna26 pati. kao odjeljak 3. F. pored lijenosti i nejasnoće. Problem definicija i "značenja pojmova" ne odnosi se neposredno na historicizam. Narodi moraju potvrditi sebe na Pozornici Historije. Ono se sastoji od iskaza koji mogu biti pokazani . II Glavna opasnost za našu filozofiju.zaključaka . razmotriti jedan pretežno tehnički problem. kombinirana s Hegelovim historicizmom. Ova čarobna teorija ličnih odnosa ima. postoje dvije vrste znanja ili znanosti . od ovog upliva. također. izvođenje iz premisa. mislim. ostaje zarobljena u stanju praznog verbalizma i neplodne skolastike. svoj duplikat u Hegelovoj teoriji međunarodnih odnosa.

ali se na kraju svodi na isto. U spisu O duši i teološkom dijelu Metafizike. a odredbu koja ga definira opisom te suštine. pitanje istine bi samo bilo pomjereno unazad za jedan korak prema novom skupu premisa. On nastoji na tome da odredba kojom se definira mora dati iscrpan opis suštine ili suštinskih svojstava stvari koja je u pitanju. vjerujem. riječi "mlad pas" nazivaju se odredba koja definira. "Stvarno znanje je identično sa svojim objektom"). za konje. jer ovdje imamo teoriju intelektualne intuicije . prema tome. Ako bismo metode pomoću kojih izvodimo zaključke iz ovakvih osnovnih premisa prihvatili. On. pojam "štene". 33 Jer. a "spoznati bilo koju pojedinu stvar isto je što i spoznati njezinu bit". po Aristotelu. "Osnovna premisa" je. kao gotovu činjenicu. mogli bismo. pretpostavlja da. mada istinit. Aristotel je smatrao kako se mora pretpostaviti postojanje premisa koje su nesumnjivo istinite i kojima nije potrebno nikakvo dokazivanje. ako suštinu spoznajemo intuitivno. također. Međutim. prema njegovom mišljenju. duhovne ili intelektualne sposobnosti. kako dobiti ove osnovne premise? Aristotel je. mada ponekad može biti istinit. kazati da je sveukup­ no znanstveno znanje sadržano u osnovnim premisama i da bi ono u cjelini bilo naše samo ako bismo mogli dobiti enciklopedijsku listu osnovnih premisa. suštinom.da nismo pogriješili niti sagledali pogrešnu suštinu. on priznaje da samo čulno iskustvo ne sagledava univerzalnu suštinu i da. on opisuje ono što nije suštinsko. takav iskaz je ono što on naziva29 definicijom. 20 Međutim. nego slučajno svojstvo definiranog pojma. Mada Aristotel po ovom pitanju nije sasvim jasan31. proces koji je on zamislio kao analogan gledanju. mi ih sebi predstavljamo ili ih gledamo našim "duhovnim okom". Sažimajući ovu kratku analizu možemo. On. dalje. ništa drugo do iskaz koji opisuje suštinu stvari. pošto ne iscrpljuje ono što možemo zvati suštinom štenstva nego važi. definirati. ove je on naz­ vao "osnovnim premisama".ona dolazi u dodir sa svojim objektom. ne može u potpunosti odrediti definiciju. ali potpuno ovisan o našemu intelektu i koji isključuje bilo koji element ovisan o našim čulima. i budući da ništa drugo osim intelektualne intuicije ne može biti istinitije od demonstrativnog znanja. prema tome. Aristotelovo stanovište je manje radikalno i nadahnuto nego Platonovo. piše on. pret­ postavlja naše posjedovanje intelektualne intuicije. naziva se pojam koji treba definirati (ili definirani pojam). dakle. kao i Platon. Platon je mislio32 da Ideje možemo shvatiti pomoću neke vrsti nepogrešive intelektualne intuicije.bismo zahtijevali dokazivanje premisa redom. moramo biti sposobni opisati ju i. malo je sumnje da on. U cilju izbjegavanja tog beskonačnog vraćanja (kao što logičari kažu). Međutim. "Iz ovog slijedi". i čak postaje jedno s njim. opet slijedi Platona. Po pravilu. slijedi da intelektualna intuicija mora biti ta koja sagledava osnovne premise". nije zadovoljavajuća definicija. slično. ne važi za svu štenad. i da osnovne premise moraju biti istinite i određene bar onoliko koliko i zaključci zasnovani na njima. Subjekt takve definicije-rečenice. budući da bi to vodilo beskonačnom vraćanju. nalazimo više argumenata. Pojam koji treba definirati Aristotel smatra 30 imenom suštine stvari. uglavnom. odredba koja definira je duža i kompliciranija od definiranog pojma. "kako ne može biti demonstrativnog znanja o primarnim premisama. i tako u beskonačnost. vjerovao da cjelokupno znanje konačno dobijamo intuitivnim shvatanjem suština stvari. Oni se sastoje jedi­ no u ukazivanju na nemogućnost pokazivanja našeg znanja osnovnih premisa. mada on uči da do definicije stižemo samo poslije ponavljanog promatranja. piše Aristotel28. iskaz "Stene je mrko". Kako izgleda definicija? Primjer definicije bio bi: "Štene je mlad pas". dati kon­ kretan opis aristotelskog ideala savršenog i potpunog znanja ako 21 . (Njegovi argumenti u Drugoj analitici u korist ove teorije iznenađujuće su slabi. koja nam omogućava nepogrešivo sagledati i spoznati suštine stvari. "Jer znanost o svakoj pojedinoj stvari postoji tek onda kad znamo njenu bit". jednostavno. Tako sve "osnovne premise dokaza" jesu definicije. tako iskaz "Štene ima četiri noge". najteže pitanje je kako se pouzdati u definicije ili osnovne premise i biti siguran da su one ispravne .

upravo kao što u običnoj rečenici "Ovo štene je mrko". jer. Ovo shvatanje. one će voditi različitim predviđanjima koja često mogu biti ogledno provjerena. zbilja. oni moraju biti opovrgljivi. On je mislio da pomoću takvog opisivanja suštine.kažemo da je on krajnji cilj cjelokupnog istraživanja vidio u encik­ lopedijskoj kompilaciji koja sadrži intuitivne definicije svih suština. Ono što obično nazivamo "znanstvenim znanjem" po pravilu nije znanje u ovom smislu. možemo saznati da li su nove hipoteze bolje od onih starih ili ne.možda imenujući ju . Jer znanost se ne razvija stupnjevitim enciklopedi­ jskim uvećanjem suštinskih informacija. njegov udio je bar isto toliko važan koliko i onaj koji imaju promatranje i eksperiment. ona napreduje zahvaljujući smjelim idejama. Naučili smo u prošlosti. ne čistu matem­ atiku). znati da napredujemo. štoviše. svjesni smo činjenice da nikada ne možemo biti sig­ urni da smo je našli. ipak. (Imam na umu empirijske znanosti. u smislu koji sadrži konačnost. ponekad. da ne smijemo očekivati konačnost. koristeći jezik Pla­ tona i Aristotela. s velikom pouzdanošću možemo odrediti koja je od bilo koje dvije teorije ona bolja. također određujemo ili objašnjavamo značenje?37 pojma. saznati da nova teorija vodi do zadovoljavajućih rezultata tamo gdje se stara ruši. čistu matematiku i logiku). a onda ju opisujemo kao "mrku". moramo ukazati na suštinu . u najvećem broju slučajeva. na koju pojam ukazuje da bi trebala biti definirana. su pobijanja znanstvenih teorija). ne daju nam informacije o svijetu. Tako možemo reći (kao što sam 35 na drugom mjestu pokazao : "Sve dok se znanstveni iskazi odnose na svijet iskustva. ovo shvatanje znanstvenog metoda znači34 da u znanosti ne postoji "znanje" u smislu u kojem su Platon i Aristo­ tel razumjeli ovu riječ. čista matematika i logika. posebno u znanosti. Uloga definicija. Međutim. Ovaj pogled na znanstveni metod potkrijepljen je razvojem znanosti. opisati ju pomoću odredbe koja ju definira. Naučili smo da više ne smijemo biti razočarani ako su naše znanstvene teorije oborene. nego prije informacija koja se odnosi na različite suparničke hipoteze i način na koji su one izdržale probu na različitim testovima. nego pomoću mnogo revolucionarnijeg metoda.i potom. u silogističkom izvođenju iz nje "ukupnosti činjenica" koje konstituiraju demonstrativno znanje. to jest. Aristotel je mislio da u definiciji. Tako možemo reći da smo u našem traganju za istin­ om znanstvenu određenost zamijenili znanstvenim napretkom. ne postoje dokazi . to je ono znanje koje za većinu nas nadoknađuje gubitak iluzije o konačnosti i određenosti. kroz mnoga razočaranja. Međutim. naravno. znamo da naše znanstvene teori­ je uvijek moraju ostati hipoteze. (Ono što se. iako u znanosti činimo sve što možemo da bi pron­ ašli istinu. obavještenje koje se odnosi na posljednje i najbolje provjereno znanstveno "uvjerenje". napredovanju novih i veoma neobičnih teorija (takvih kao što je teorija kako zemlja ili metrički prostor nisu ravni) i obaranju starih. i da je smatrao da se napredak znanja sastoji u stupn­ jevitom uvećanju takve enciklopedijske kompilacije. također je veoma različita od one koju je Aristotel imao na umu. u njenom širenju i dopuni njenih praznina. podrazumijeva kako u znanosti nemamo dokaze (izuzi­ majući. Ne može biti nimalo sumnje da su sva ova esencijalistička stanovišta u najjačoj mogućoj opreci s metodima moderne znanosti. Jedno 22 23 . U empirijskim znanostima.ako pod "dokazom" mislimo na argument koji jednom zauvijek utemeljuje istinitost teorije. oni se ne odnose na svijet iskustva". Prvo. na osnovu takvog presudnog ogleda možemo. Možemo. iako dokaz nema nikakvog značaja u empirijskim 36 znanostima. prvo ukazujemo na određenu stvar kazujući "ovo štene". argument ga ima . prema tome. nego samo razvijaju sredstva za njegovo opisivanje. Drugim riječima. S druge strane. to je. njihova imena zajedno s odredbama koje ih definiraju. prvo. kao što je Aristotel mislio. koje dozvoljavaju dokaze. definicija može isto­ vremeno odgovoriti na dva veoma blisko povezana pitanja. u znanos­ ti nikada nemamo dovoljan razlog za vjerovanje da smo dostigli istinu. sve dotle dok su neopovrgljivi. Jer ako su različite. jedinim koje nam mogu pružiti informacije o svijetu u kome živimo. ali da. u mnogim važnim slučajevima. događa. Prema tome.

mora pokušati saznati značenja svih ovih novih tehničkih termina s kojima se suočava. kad god bi govorio o određenoj vrsti bakterija. U praksi. koji bi izgubio. Mada možemo reći da esencijalistička interpretacija čita definiciju "normalno". Naše "znanstveno znanje". posebno želim skrenuti pažnju na činjenicu da su oba pitanja pokrenuta pomoću pojma koji. kratku priču vrlo dugom. umjesto kojih stoje. Ali ovo je samo psihološki slučaj. Pokušao sam. Na ovaj način. dakle. U moder­ noj znanosti postoje samo 39 nominalističke definicije. Kao opreka ovome. u smislu u kome ovaj pojam može biti pravilno upotrijebljen. pokazati da je znanstvena ili nomi­ nalistička upotreba definicija potpuno različita od Aristotelovog esencijalističkog metoda definiranja. nikada ne bismo tre­ bali izgubiti ni najmanji dio činjenične informacije. pitanje se tiče značenja pojma (naime. može nam se desiti da rasipamo vrijeme i papir. jedino djejstvo bilo bi izvršeno na naš jezik. znanstvene ili nominalističke definicije ne sadrže nikakvo znanje niti. bilo kakvo "uvjerenje". "Što štene znači?". Ova činjenica karakterizira esencijalističko stanovište. one. uve­ deni su stenografski simboli ili oznake u cilju skraćivanja duge priče. do sada. recimo bakteriologiju. "Što je štene?". odredbom koja je definira. Znanstvena upotreba definicija. važnije je vidjeti šta im je zajedničko. jer ona počinje s odredbom koja defini­ ra i pita za njenu kratku oznaku. zbilja. pomoću kojih je razlikujemo od sličnih vrsta). one samo uvode nove proizvoljne stenografske oznake. stenografski simboli. Jer Aristotelove esencijalističke definicije su principi iz kojih je izvedeno cjelokup­ no naše znanje. čak. zamjenjujući. potrebno je samo uzeti u obzir krajnju teškoću. pitanje se tiče suštine onoga što je označeno definiranim pojmom. oni stvarno uče definiciju "s lijeva na desno". uvi­ jek mogu biti zamijenjeni opsežnijim izrazima. Drugo je "Sto to znači?". morao ponoviti cio njen opis (uključujući metode bojenja itd. na osnovi sličnog razmatranja. sadrže sve naše znanje. U ovom kontekstu nije neophodno praviti razliku između ova dva pitanja. kao što je gore objašnjeno. okarakterizirana je pristupom "s desna na lijevo". stoji na lijevoj strani. one služe zam­ jenjivanju kratke odredbe dugom. tako. i učitelj ili autor udžbenika mogu. u defini­ ciji. po sebi neodrživo. u opreci prema aristotelskoj ili esencijalističkoj interpretaciji38.) Teško da može postojati veća opreka od ove koja postoji između shvatanja o ulozi koju imaju definicije i Aristotelovog stanovišta. jednos­ tavno. one skraćuju dugu priču. Jer. pojma koji označava suštinu). dakle. (Ovo ne smije biti shvaćeno kao da u znanosti ne može postojati hitna praktična potreba za uvođenjem definicija radi sažetosti. Međutim. Jedna je ezoterična doktrina 25 24 . može biti zvana njenom nominalističkom interpretacijom. mora biti čitana s desna na lijevo. na primjer. znanstveno shvatanje definicije "Štene je mlad pas" bilo bi da je to odgovor na pitanje "Sto ćemo zvati mladim psom?" prije nego odgovor na pitanje "Što je štene?". Da bismo to shvatili. naravno. U nekim slučajevima ovo može učiniti naš znanstveni jezik veoma nezgrapnim. s lijeva na desno. oni mogu uvesti tehnički ter­ min tek onda kada je nastala potreba za njim41. Jer većina ljudi. Međutim. (Pitanja kao što su "Sto je život?" ili "Sto je gravitaci­ ja?" ne igraju nikakvu ulogu u znanosti). možemo razumjeti zašto su čak i znanstvenici tako često zaboravljali da znanstvene definicije moraju biti čitane "s desna na lijevo". Iz ovoga možemo odmah vidjeti da definicije ne igraju neku važniju ulogu u znanosti. kritizirat ću samo dvije esencijalističke doktrine. postupiti sasvim različito. a da se na njih odgovara pomoću odredbe koja ih definira i stoji na desnoj strani. Kako ovu digresiju ne bih produžio do 42 granice neukusnoga . koja bi nastala ako bi bakteriolog. ostalo bi netaknuto i kada bismo odbacili sve definicije. kakvu normalno koristimo u modernoj znanosti. od kojeg se znanstveni metod defini­ ranja radikalno razlikuje. Tako. to jest. dvije značajne doktrine zato što su neke uplivne mod­ erne škole još zasnovane na njima. Također. kao u esencijalističkoj definiciji. možemo reći da definicija. također se' može pokazati kako je esencijalističko shvatanje definicija.je: "Što je to?" na primjer. ne u preciznosti40 nego samo u sažetosti. kada prvi put studira neku znanost. ove oznake su od najveće koristi.

Opet. Huserl (Edmund Husserl) i njegovi brojni učenici. Da su političari zakonom prisiljeni definirati bilo koji pojam koji žele upotrijebiti. odgo­ vara Aristotelovoj doktrini intelektualne intuicije takozvanih suština 44 . Veliki matematičar Gaus (Karl Friedrich Gauss) opisao je ovu situaciju vrlo jasno kada je uzviknuo: "Dobio sam svoj rezultat. Jer neko drugi. na koje svi gubimo vrijeme. nikada ne mogu poslužiti utemeljenju istine bilo koje ideje ili teorije. s druge strane. na primjer. Druga doktrina koju treba kritizirati ima čak značajnije veze s modernim shvatanjima. ako ne znamo precizno značenje riječi koje upotrebljavamo. možda. mnogi moderni esencijalisti ponavljaju ovu doktrinu. Ako počnemo tako što ćemo defini­ rati naše pojmove. Frensis Bejkn (Francis Bacon) se. nastojao bih na tome da ova iskustva. Razmotrimo da li ovo stvarno može biti učinjeno. uglavnom zahvaljuje­ mo činjenici da svako od nas ima svoja vlastita neodređena značenja za riječi koje upotrebljava i pretpostavlja da ih naši oponenti koriste u istom smislu. ma kako neko intuitivno mogao osjećati da to mora biti istinito ili da je "po sebi očigledno" 43 . Ona ga vodi njegovim otkrićima. intelektualnu intuiciju. ili. u smislu da je to "osjetio". igra veliku ulogu u životu znanstvenika. 26 27 . 45 a očigledno ni mnogi veliki moderni pisci. pomoću koje možemo sebi predstaviti suštine i saznati koja definicija je korektna. s Platonom. podsmijevao onima koji su por­ icali po sebi očiglednu istinu o okretanju Sunca i zvijezda oko Zemlje.. može voditi i promašajima. isto tako. Intuicija. naravno. Ovaj pasus je veoma karakterističan za jednu od predrasuda koju dugujemo Aristotelu. koja je. može reći da tu stvar razumije intuitivno. voditi ka beskonačnoj regresiji definicija. ona se odnosi osobito na problem verbalizma. također. ništa ne možemo korisno raspraviti. može lako biti riješena. na isti način. predrasudu da jezik može postati precizniji upotrebom definicija. množenje. nije metod ni znanosti ni filozofije. mirovala. a druga je vrlo popularna doktrina po kojoj "moramo definirati naše pojmove" ako želimo biti precizni. Međutim. Moje mišljenje je da možemo spremno priznati posje­ dovanje nečega što može biti opisano kao "intelektualna intu­ icija". to pokazuje da "intelektualna intuicija suština" ili "čista fenomenologija". može imati snažnu intuiciju da je ista ta teorija pogrešna. ka­ ko to Huserl naziva. očigledno. izgleda da ni on.. Svako ko "razumije" ideju. tvrde da ne posjedujemo ništa ove vrsti. Drugi filozofi. ona je jedi­ no zainteresirana za dokaze koje svako može provjeriti. ali još ne znam kako sam ga dobio". ma koliko važna za naš znanstveni trud. slijedeći Kanta. (Mno­ go raspravljano pitanje da li je to novi pronalazak.intelektualne intuicije. Ona uvijek ostaje njegova privatna stvar. Sljedeći pasus iz Krosmanovog (Crossman) djela Plato To-Day karakterističan je za stanovište kojega se implicitno drže mnogi ugledni suvremeni filozofi. na primjer. Aristotel je. Ali ona ga. verzija kartezijanstva ili hegelizma. to je verzija aristotelizma). Znanost ne pita kako je on dobio svoje ideje. smatrao da posjedujemo sposobnost. Sve ovo. Takva intuicija ne može poslužiti čak ni kao argument. Od Aristotela je postalo opće poznato da je nemoguće dokazati sve iskaze i da bi takav pokušaj propao zato što bi vodio samo ka beskonačnoj regresiji dokaza. njihovi govori bili bi kraći i našlo bi se da su mnoge njihove nesuglasice očigledno verbalne". Za najveći broj beskorisnih argumenata. baš kao i u životu pjesnika. možemo imati daleko korisnije rasprave. kao što čisti fenomenolozi misle ili. mada nas može ohrabriti u njegovom traženju. oni bi izgubili najviše od svog popularnog upliva. nedvojbeno. Put znanosti je popločan odbačenim teorijama koje su jednom bile proglašene kao same po sebi očigledne. koju je Hegel propagirao. nije shvatio kako analogan pokušaj definiranja značenja svih naših pojmova mora. gledište ili aritmetički metod. a u naše vrijeme E. preciznije. da naša određena intelektualna iskustva mogu biti tako opisana. Vitgenštajn46: ". postoji bezbroj intelektualnih iskustava te vrsti. na primjer. potrebno je samo čitati dnevne novine da bismo vidjeli kako uspjeh propagande (suvremeni duplikat retorike) ugla­ vnom ovisi od zbrkanog značenja pojmova. Ali.

nego beskonačno dugi. S druge strane. Zbilja. vješt političar 28 ili filozof lako može zadovoljiti zahtjev za definicijama. ona koja "definira naše pojmove" (naspram nominalističkoj koja uvodi nove tehničke termine). eliminiranje dvosmislenosti tako često povezanih s riječima kao što su 4 9 "demokracija". moraju biti definirani. trebalo bi ih redom definirati. ali mislim da nijedan od njih nije zadovoljavajući. odbijam shvatanje prema kojem pokušaj njihovog definiranja može poboljšati stvari. političari ne bi bili u stanju skratiti svoje govore.Prvo. "dužnost". Ova kritika. s Aristotelom. Može se reći da je ono što ljudi imaju na umu. Međutim. Kako su. isto tako neodređeni i zbunjuju kao i pojmovi s kojima smo počeli. da je jasno da ne možemo definirati sve naše poj­ move ali da možemo definirati neke od ovih opasnijih pojmova i ostaviti ih takvima. Jer za nominalističku poziciju ne postoji teškoća koja odgovara beskonačnoj regresiji. pokušaj definiranja pojmova samo bi doveo do porasta neo­ dređenosti i konfuzije. "religija" itd. "narod". nego samo uvodi očigledno skromniji zahtjev za "defini­ ranjem značenja naših pojmova". u beskonačnost. I tako dalje. tako da bi svako oklijevao to uraditi? Međutim. Može li nominalističko shvatanje to zadovoljiti? Može. znanosti sigurne u značenja svojih termina? Na ovo pitanje sug­ 50 erirani su različiti odgovori. njihovi govori ne bi bili kraći. budući da ne možemo zahtijevati da svi pojmovi koji definiraju budu redom definirani. i da pojmovi koji ih definiraju moraju biti pri­ hvaćeni. nesumnjivo je da je zahtjev za jasnim i nedvos­ mislenim govorenjem veoma važan i da mora biti zadovoljen. Oni su. da se poslije jednog ili dva koraka moramo zaustavi­ ti kako bismo izbjegli beskonačnu regresiju. Izgleda da je stanje slijedeće. Vidi­ mo da je zahtjev da svi naši pojmovi trebaju biti definirani isto tako neodrživ kao i zahtjev da svi naši iskazi trebaju biti dokazani. nego samo radi uvođenja podesne stenografske oznake. Ako ga pitamo što. na primjer. također. može izgledati nekorektna. spor oko pitanja da li je definicija bila korektna ili istinita. definicija problem značenja vraća pojmovima koji definiraju (tj. podrazumijeva pod "demokracijom". poslije svega. "volju" ili "duh" trebalo jedno za drugim definirati dovodi na put beskonačne regresije. ipak. pojmovima koji čine odredbu koja ih definira). Nastavljamo se čvrsto držati ove vjere uprkos nesumnjivoj činjenici da je filozofija. ne čini pokušaj utemeljenja "principa" našeg znanja. Pored toga. ne samo puna verbalizma 29 . Ova odbrana je. pošto je on sada dao definiciju i tako zadovoljio najviše standarde preciznosti. on može reći "vladavinu opće volje" ili "vladavinu duha naroda".. Aristotelizam i s njim povezane filozofije tako dugo nas uvjeravaju kako je važno dobiti precizno znanje o značenju naših pojmova da smo svi Nkloni u to vjerovati. niko se neće usuditi dalje ga kritizirati. možemo izostaviti sve definicije bez oštećenja date informacije. neodrživa. Esencijalističko shvatanje definicije ruši se čak i onda kad. kako on može biti kritiziran kada nas naš zahtjev da bi "vladavinu". kada zahtijevaju definicije. zamjenu kratke priče dugom. li. iz mnogo razloga48. koja dvadeset stoljeća brine o značenju svojih pojmova. Po općem priznanju. Može ih samo učiniti gorim. tj. To slijedi iz činjenice da u znanosti svi stvarno potrebni termini moraju biti nedefinirani termini. Jer. Izvođenje vraća problem istine premisama. znači. pomenuti pojmovi mnogo su zloupotrebljavani. Jer definicija ne može utemeljiti značenje pojma ništa bolje nego što logičko izvođenje47 može utemeljiti istinu iskaza. to može podjednako lako biti zadovoljeno. "sloboda".nominalizam izbjeći beskonačnu regresiju? Može. što vodi novim pojmovima koji. tj. Jasno je da "definiranjem svojih pojmova" i zadržavanjem nedefiniranim pojmove koji ih definiraju. ako bi to. trebalo uraditi. u svakom slučaju. Kao što smo vidjeli. kao što smo vidjeli. jer bilo koja esencijalistička definicija. znanost ne koristi definicije radi određenja značenja svojih termina. možemo jasno vidjeti da "ako bi političari" (ili bilo ko drugi) bili "zakonom prisiljeni definirati bilo koji pojam koji žele upotrijebiti". onda. Ona ne ovisi o definicijama. može samo dovesti do prazne rasprave o riječima. Međutim. na prvi pogled. i jedno i drugo mogu ovaj problem samo vratiti unazad.

ovo usredsređenje na problem značenja ne samo što ne uspijeva utemeljiti preciznost. kada je neophodan viši stupanj razlikovanja. trebalo prihvatiti kao pokazatelj da je. ovi termi­ ni su sasvim dovoljno precizni. analizom onoga što fizičari "stvarno podrazumijevaju" kada govore o simultanosti. ali to je. Čak i kada termin stvara teškoću kao. Stanovište po kojem preciznost znanosti i znanstvenog jezika ovisi o preciznosti njenih termina sigurno je veoma uvjerljivo. prije. prije. on uvijek može reći "dine između 4 i 30 stopa (1. Eto tako izbjegavamo sporenje oko riječi. ono što je Ajnštajn pronašao bilo je da je eleminiranje teorijske pretpostavke. Mislim. ovisi o stvarnoj brizi o tome da se termini ne opterete zadatkom da budu precizni. Termini kao što su "dina" ili "vjetar" sigurno su vrlo neodređeni. za istinitost teorije. Greška nije bila u tome da oni pod simultanošću nisu ništa podrazumijevali. on nije bio stvarno zabrinut za pitanje značenja termina nego. umjesto toga.nego i strahovito neodređena i dvosmislena. Mi ih ne opterećujemo. kada govorimo o simultanim događajima.20 i 9. zato što nas je neka intuitivna teorija navela da. sigurno. Ono što je Ajnštajn (Albert Einstein) našao u svojoj analizi simultanosti bilo je da su. Takva zaokupljenost prije počiva na pretpostavci da mnogo toga ovisi o značenju naših pojmova i o činjenici da mi operiramo ovim značenjem. Stanje u egzaktnijim znanostima je analogno. vjerujem. vjerujem da to ukazuje i na nešto više. ipak samo predrasuda. neprimijećene do tada zbog njene intuitivne očiglednosti po sebi. U fizičkim mjerenjima. (Koliko centimetara malo pješčano uzvišenje mora biti visoko da bismo ga nazvali "dinom"? Koliko brzo se zrak mora kretati da bismo to kretanje nazvali "vjetrom"?) Ipak. Pokušavamo to u što je moguće man­ joj mjeri. ostajanjem unutar nje. nego u njegov­ om otvorenom priznavanju. Preciznost jezika. naravno. to nije zato što je njegovo značenje nepre­ cizno ili dvosmisleno nego. također. za mnoge potrebe geologa. o činjenicama. važnost značenja pojmova bila uglavnom preuveličavana. pre­ ciznost dostižemo ne umanjivanjem njihove polusjenke neo­ dređenosti nego. za drugačije potrebe. na primjer. koja gotovo i ne brine o terminima i njihovom značenju nego. Malo je vjerovatno da bi se daleko stiglo da je neko. preciznost se ne sastoji u pokušaju svođenja ovog obima na nulu ili u negiranju postojanja takvog obima. dvosmislenosti i konfuzije. da zaokupljenost pitanjima koja se tiču značenja pojmova kao što su njihova neodređenost i dvosmislenost ne može. biti opravdana pozivanjem na Ajnštajnov primjer. 31 30 .15 m)" ili "vjetar brzine između 20 i 40 milja (32 i 64 km) na sat". ono samo je glavni izvor neodređenosti. pod Aristotelovim uplivom. Ovo bi. To je razlog zbog kojeg nas naši termini tako malo uznemiravaju. Čak ni tamo gdje su ter­ mini definirani nikada ne pokušavamo izvesti bilo koju infor­ maciju iz definicije ili zasnovati bilo koji argument na njoj. uvijek vodimo računa da uzmemo u obzir obim unutar kojeg može postojati greška. termin "simultanost" u fizici. prema tome to mora voditi verbalizmu i skolastici. Mislim da iz ovog primjera možemo naučiti kako ne treba pokušavati prelaziti naše mostove prije nego što im se priđe. čak. Njihovo "značenje" ne uzimamo suviše ozbiljno. kao na primjer fizika. dostigla veliku pre­ ciznost. prije. Uvi­ jek smo svjesni toga da su naši termini malo neodređeni (pošto smo ih naučili koristiti samo u praktičnoj primjeni) i da. dok je znanost. omogućilo uklanjanje teškoće nastale u znanosti. prije svega. na primjer. fizičari napravili pogrešnu pretpostavku koja je bila neosporna tamo gdje su postojali znaci beskonačne brzine. pokušao poboljšati pojam simultanosti analizom njegovog "suštinskog značenja" ili. Jer. da je njihovo značenje bilo dvosmisleno ili da dati termin nije bio dovoljno precizan. Međutim. termin opteretimo isuviše velikim ili isuviše "preciznim" značenjem. U znanosti brinemo za to da iskazi koje sačinimo'ne tre­ baju ovisiti o značenju naših termina. neo­ visno o definiranom fizičkom problemu. pažljivim for­ muliranjem naših rečenica na takav način da moguće nijanse značenja naših termina nisu važne. umjesto isuviše malim. Prema tome.

Da bi se on valjanije prikazao. više ili manje čisto. Kantova kritika svih pokušaja dokazivanja postojanja Boga. misticizam i razočaranje u razbor su neizbježni rezul­ tati Platonovog i Aristotelovog esencijalizma. tiče doktrine dokaza ne može se poreći da je ona vodila bezbrojnim pokušajima da se dokaže više nego što može biti dokazano. srednjovjekovna filozofija puna je ove skolastike i tu tendenciju možemo posmatrati na Kontinentu do Kanta. S romantičarima. Karakteristika shvatanja ove škole je u tome da ona ne vode nijednom nizu argumenata koji bi mogao biti racionalno kritiziran. kritiku platonsko-aristotelske teorije definicije. kasnije. koji prožima djela svih prethodnih filozofa. filozofi počinju osjećati da se ne može raspravljati o definicijama. koji Šopenhauer (Arthur Schopenhauer) naziva "dobom nepoštenja". prema tome.S ovog gledišta možemo kritizirati doktrinu kao što je Vitgenštajnova51. ovdje potpuno iščezava. vodi velikom sitničarenju. esencijalizam i teorija definicije. Glavna svrha onoga što je o obojici rečeno jeste pokazati uloga koju su oni imali u usponu historicizma i borbi protiv otvorenog društva. kao i u društvenim znanostima. Ovaj romantični period proročke filozofije. izgleda. koji smatra da. najprije. Posljedice ovog poraza na intelektu­ alni razvoj čovječanstva teško da mogu biti precijenjene. taj duh preduzimanja istraživanja zajedno s čitateljem. naišli su na jaku opozi­ ciju. kao rani kršćani. ipak. Perikla. prvo. on 53 opisuje na sljedeći način : "Karakter poštenja. u Sokratovom starom prijatelju Antistenu čija je kritika. nažalost. svoje prefinjene analize52 škola upućuje isključivo malom ezo­ teričnom krugu posvećenih. propovijedao bratst­ vo među ljudima povezano s monoteističkim vjerovanjem u očinstvo Boga. Nova tendenci­ ja je u odbacivanju dokaza i. bila najrazboritija54. Konflikt između platonsko-aristotelske špekulacije i duha Velike Generacije. Ovaj duh je. Na ovaj način esencijalizam ne samo da ohrabruje verbalizam nego također vodi razočaranju u dokaz. Razvoj od Aristotela do Hegela ne može ovdje biti razmatran. ova opozici­ ja je. Međutim. tj. Aleksandrova i Augustova imperija bile su pod 32 33 . bio sačuvan u kiničkom pokretu koji je. Izgleda da ovo sugerira kako bilo koja zaokupljenost značenjem ima tendenciju dovođenja do rezultata koji je tako tipičan za aristotelizam: do skolastike i misticizma. bilo koje vrsti racionalnog argumenta. Ovim zaključujem svoju digresiju. Aristotel je insistirao na tome da su demon­ stracija ili dokaz i definicija dva fundamentalna metoda stjecan­ ja znanja. pošto su najprije bili predloženi. Sto se. i pokazati njihov upliv na probleme našeg vlastitog vremena . nova vrsta dogmatizma postaje moderna u filozofiji. oličenu. bila poražena. Međutim. Sličan rezultat dobijen je pomoću Aristotelove doktrine definicije. dok znanost istražuje činjenice.na uspon proročke filozofije Hegela. On nas suočava sa svojim diktumom. Sokrata i Demokrita. s Aristotelom postaje skriveni revolt pro­ tiv razbora. Kao što znamo od samog Aristotela. može se prati­ ti kroz stoljeća. Svaka stranica svjedoči da ovi takozvani filozofi ne pokušavaju poučiti' nego opčiniti čitatelje". posao filozofije jeste rasvijetliti značenje pojmova čišćenjem našeg jezika i eliminiranjem jezičkih problema. dovela je do romantične reakcije Fihtea. bila bi potrebna čitava knji­ ga. Šelinga (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling) i Hegela. III Nije neophodno ponovno naglašavati činjenicu da je moje razmatranje Aristotela ovlašno . ukazati na to kako bi se ovaj period mogao interpretirati u terminima sukoba između otvorenog i zatvorenog društva.znatno više od moga razma­ tranja Platona. Platonov otvoren revolt protiv slobode. Skolastika. Ona. oca modernog historicizma i totalitarizma. Na preostalih nekoliko stranica ovog poglavlja pokušat ću. Neke od njih bit će razmatrane u sljedećem poglavlju. posebno. Mi ga možemo prihvatiti ili ostaviti. s njima. u razbor. Razmotrimo ukratko kako su nastala ova dva tipična rezul­ tata aristotelizma.

Teško je odgovoriti na ovo pitanje. seže dublje. možda. na primjer.. Ne dvojim da je ono dijelom bilo protest protiv onoga što može biti opisano kao židovski platonizam u širem smislu 55 . red. na uspon kršćanstva. jer? njegov konzervativni dio je na isti izazov reagirao drugim * "Jevanđelje po Mateju". apstraktno obožavanje Boga i Njegove Riječi. predstavljenog u ortodoksnom židovstvu i humanizmu nove sekte kršćana. //. Iz Djela svetih apostola možemo vid­ jeti kako su ovi problemi bili važni. njegovih krutih i praznih plemen­ skih tabua i plemenskih isključivosti koje su se. . bilo protest protiv židovskog tribalizma. sam kinički pokret. Na svom početku kršćanstvo je. izgleda. Jer vidjeli smo da je ove motive otvoreno i "cinično" ili. bilo u opreci s intelektualizmom Platonovog idealizma i učenih ljudi. besram­ no. Ono je. Kršćanski mučenici. ponovio kada je Rim konačno uništio židovsku neovisnost. Međutim.religije koju su uzalud pokušali suzbiti silom kao i optuživanjem za ateizam i bezbožnost. ". u slučaju židovstva. ne pripisujemo motive koji su anahronično cinični". osobito Sokrata. Ovaj proces se. Pitanje je nije li zvanično priznavanje kršćanske Crkve (i njena kasnija organizacija po modelu neoplatonske anticrkve Julijana Drugog . Vrlo je vjerovatno da su ove ideje i. utjecale. dubljeg rascjepa između ova dva moguća rješenja. Takav naglasak na plemenskim zakonima i plemenskom jedinstvu izgleda da je karakteristika ne toliko mnogo primitivnog plemenskog društva koliko očajničkog pokušaja za ponovnim uspostavljan­ jem i zarobljavanjem starih oblika plemenskog života. što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima"*. očigledno. koje su se prvobitno uobličile u Periklovoj imperijalističkoj Atini i uvijek bile podstjecane dodirom Zapada i Istoka.. Međutim. nalazimo drugi pokret. međutim. Malo je dvojbe da snaga ranih kršćana leži u njihovoj moralnoj odvažnosti." periodu Konstantina Velikoga (Flavius Valerius Aurelius Constantinus) i njegovih sljedbenika.. • pokretom u pravcu zarobljavanja i okamenjivanja svojih ple­ menskih oblika života i hvatanjem za njihove "zakone" s upornošću koju bi odobrio i sam Platon. sigurno. gl.. pitanje je nije li Rim (osobito poslije Julijana) našao za neophodno primijeniti Paretov savjet. Gospode Neba i Zemlje. Drugim riječima. vođa Tridesetorice Tirana. Jasno je da su se ove stvari znatno promijenile kada je sama kršćanska vjera postala moćna u rimskoj imperiji. rame uz rame s ovim pokretom prema većoj strogosti. i one ranog kršćanstva. kao i kinički pokret. Ona leži u činjenici da su oni odbili prihvatiti rimsko pozivanje na "pravo da svoje podanike primora na djelovanje protiv svoje savjesti"57. To je dovelo do novog. preciznije. također. nastao u isto vrijeme i donio humane ideje koje su podsjećale na odgovor Velike Generacije na rast­ varanje grčkog tribalizma. paralelizam između vjere Velike Generacije. bio inspiriran jakim otporom prema novoj vjeri otvorenog društva. to jeste tačka u inter­ pretaciji božanstva kao plemenskog boga. izrazio Kritija. Teško da možemo dvo­ jiti da je ovaj razvoj. planiran u cilju prekidanja ogromnog moralnog upliva egalitarne religije . patili su zbog istog razloga iz koga je Sokrat umro.Prim. a ne rasipati energiju u beskorisnim napor­ ima za njihovim uništenjem". koji je. do povratka plemenu. slične izjave često se mogu naći u historiji grčke 35 34 . u petom stoljeću prije nove ere. Novi Zavjet. društveni i nacionalni problem.Apostate (Flavius Claudius Julianus)58 bio pronicljiv politički potez vladajućih snaga. izgleda da je to nastalo kao reakcija na babilonsko potčinjavanje židovskog plemenskog života. tj. to jest motive sukladne našim vlastitim "modernim zapadnim stavom prema životu". Ovo možemo isto tako vidjeti iz razvoja židovstva.uplivom ovih ideja. ispoljavale u doktrini izabranog naroda. "Hvalim te oče. ono sigurno ne može biti odbačeno pozivanjem (kao što Tojnbi čini59) na naš "historijski smisao koji nas upozorava da. koji su odbacili zahtjeve sile za uspostavljanjem standarda prava. kao i onaj Platonovih ideja. "iskoristiti osjećanja. koja je prigrlila barbare (ili 56 neznabošce) i robove. 25. u ovom slučaju prema kršćanstvu.

Jer u evanđelji­ ma možemo pročitati kako je izvjesni "doktor prava" pitao osni­ vača kršćanstva o mjerilu pomoću kojega možemo napraviti raz­ liku između istine i pogrešne interpretacije Njegovih riječi. vidjevši povrijeđenog čovjeka u velikom bolu. zbilja ne dvojim da se. neizre­ civo ugnjetavanje dovodilo ljude do očajanja. može biti pošten i častan čovjek. možemo ovdje citirati pasus iz H. u kojoj on govori o epidemiji manije igranja u Srednjem vijeku. ugnjetenom. Bog i đavo bili su žive predstave za ljude onog vremena. n. razvoj koji je kulminirao u Inkviziciji. najvećim dijelom. Međutim. poznate kao "igra svetog Ivana". (Ne želim se pozivati na Zinsera kao na autoritet za Srednji vijek . bolesna savjest ne dozvoljava povinovati se prijetnjama moćnoga. Jedna od karakterističnih reakcija na teret zahtjeva koje pred nas postavlja civilizacija u našem vlastitom vremenu jeste da je navodni "kršćanski" autoritarizam Srednjeg vijeka. izgleda kao masovna histerija koju su. mada ne nepoznata u ranijim vremenima. čak i pod cijenu da ubiju vuka. "organskije" i "integrativnije" prošlosti nego. koje se u datim okolnostima toga vremena usmjerilo k religioznom fanatizmu. u isto vrijeme. Lice. postao jedna od posljed­ njih moda dana61. Sve se ovo mora priznati. kaznile natprirodne sile. kako su vjerovali. "igra svetog Vita" itd. Ma kako bilo. igračka manija ne predstavlja ni jednu od karakteristika koje povezuje­ mo s epidemijskim infektivnim bolestima nervnog sistema. u Srednjem vijeku nije bolje vladalo nego u našim zapadnim demokracijama. političke i društvene dezintegracije dodana je užasna patnja neizbježne. da bi odmah zatim ljude koji su živjeli u tim danima autoritarizma sažeto prikazao kao "terorom pogođeno i nesretno stanovništvo. kako kaže. njegovi komentari se na rijedak i osobit način dotiču praktičnog Samarićanina . Crkva je slijedila trag platonsko-aristotelskog totalitarizma. misteriozne i smrtne bolesti. Jer. Ovo je. u određenim intelektualnim krugovima. Zinserove knjige Rats. besumnje. Mislim da bi ovu parabolu trebali upamtiti oni "kršćani" koji čeznu ne samo za vremenom kada je Crkva gušila slobodu i savjest nego. Ona. Ova vjera ograničava njihovu odgovornost.nema potrebe za tim pošto činjenice o kojima je riječ teško da su kontroverzne. Čovječanstvo je staja­ lo bespomoćno kao uhvaćeno u klopku svijeta terora i opasnos­ ti protiv kojih nije bilo odbrane. na "kršćanstvo" sada tako modernog romantičnog srednjovjekovlja koje želi povratiti ove dane. Međutim. Ona je izložena u tri posljedne knjige Zakona. Nova vjera.filozofije60.velikog i humanog liječnika). heretika i filozofa (529. "prešli na drugu stranu". zbilja. pod okom i autoritetom Crkve. razumljive pobune protiv modernog agnosticizma. osobito. može biti opisana kao čisto platonska. Kao uzbudljiv komentar patnje ljudi u onim danima i. dok se Samarićanin suživio s njegovim ranama i postarao za njegove materijalne potrebe. do danas goto­ vo nezamislivog stupnja. "ekonomske i političke histeri­ je zamijenile one religiozne iz ranijih vremena". and History 6 2 . posljedica ne samo idealiziranja jedne. također. religijske prakse i teorije. 36 37 . postala je masovna u vrijeme i odmah poslije užasnih nesreća izazvanih Crnom Smrću (kugom). izgladnjelom i nesretnom stanovništvu donijeli teror i očajanje. po kojoj oni moraju vladati svi­ jetom. također. Bijedi neprestanog rata. Teorija Inkvizicije. gdje Platon pokazuje da je dužnost pastirskih vladara pod svaku cijenu zaštititi svoju ovcu čuvanjem rigidnosti zakona i. nažalost. ere) započinje mračno doba. teško da možemo dvojiti da s Justinijanovim (Justinijan Prvi . koji je preko svake mjere doprinio porast ovog tereta zaht­ jeva. čak i s gledišta kršćanstva. Na ovo je On odgovorio parabolom o svećeniku i nekom Levitu koji su. "Ova čudna obuzetost. Ljudi vjeruju da Bog vlada svijetom." Zinser povlači neke paralele između ovih događaja i određenih reakcija našeg vremena u kojima su. koji. za mnoge je stvorila gotovo nepodnošljivo breme odgov­ ornosti. naravno. sloml­ jeno pritiskom gotovo nevjerovatne patnje i opasnosti". posebno. koji su se grčili pod patnjama kojima su ih. za vremenom u kome je. Za one slomljene pod ovim pritiskom nije bilo drugog bijega osim unutrašnjeg utočišta mentalne poremećenosti. prije.Veliki) proganjanjem nekršćana. čija mu.

iz činjenice da je njihova filozofija bila usvojena od strane srednjevjekovnog autoritarizma. Dž. bar izvjestan dio autoritarne Crkve Srednjeg vijeka uspio je žigosati takav praktični humanizam kao "svje­ tovni". Međutim. Dvanaesto poglavlje HEGEL I NOVI TRIBALIZAM Hegelova filozofija je bila. tako duboko istraživanje mišljenja da je najvećim dijelom bila nerazumljiva. mislim. može biti samo djelomično objašnjeno zaostalošću njemačkih prirodnih znanosti u ono vrijeme. On je postigao najčudnije stvari. On je čak izveo dedukciju o stvarnom položaju planeta. za njegov moćni dijelektički metod bila je dječja igra iz potpuno metafizičkog šešira izvući stvarne zečeve. proizišlo iz ogromnog Platonovog i Aristotelovog autoriteta.. U svakom slučaju ne oni znanstvenici koji bi. Za majstora logičara. dokazujući da nema plan­ ete između Marsa i Jupitera (nažalost. da njega isprva nisu zbilja ozbiljnim uzeli ljudi kao što su Šopenhauer i J. I mada je ime Demokrita malo upamćeno. njegova znanost i njegov moral još žive s nama. Tako je.. H. ne smije se zaboraviti da je. čak i u naše vrijeme. ono koje čezne za povratkom "neprekinutoj har­ moniji i jedinstvu" Srednjeg vijeka ili ono koje želi upotrebom razbora osloboditi čovječanstvo od kuge i ugnjetavanja? Međutim. jednog od najvećih među Velikom Generacijom. Na sličan način. kao karakteristiku "epikurejstva" i ljudi koji žive "zasićeni baš kao stoka". Platona i Aristotela. on je dokazao da magnetiziranje gvožđa znači porast njegove težine. jer istina je. što će reći filozofija Demokrita. Ovo je. on nije mogao predvidjeti da će Ajnštajn pokazati identičnost inercijske i gravitacione mase) i mnoge druge stvari ove vrste. Hegel uspio čisto filozofskim metodom (114 godina poslije Njutnove Principia) "dokazati" da se planete 1 moraju kretati suglasno Keplerovim zakonima. bio je direktan sljedbenik Heraklita.Neophodno je stoga upitati se koje je stanovništvo u većoj mjeri kršćansko. zbilja. njihova slava nadživjela njihov praktični utjecaj na naš život. izvor svekolikog suvremenog historicizma. izvan totalitarnog tabora. Da je tako iznenađujuće moćan filozofski metod uzet ozbiljno. počinjući s Platonovim Timajem i njegov­ im misticizmom broja. Stirling I Hegel. Termini kao "epikurejstvo". kao 38 39 . "materi­ jalizam" i "empirizam". na ovaj način su postali sinonimi poročnosti. da Njutnove teorije inercije i gravitacije proturječe jedna drugoj (nar­ avno.. a plemenski idealizam Platona i Aristotela bio je veličan kao kršćanstvo prije Krista. E Friz (Jakob Friedrich Fries).. izmaklo mu je da je takva planeta otkrivena nekoliko mjeseci ranije).

javlja zajedno sa zvukom. podržali jedan drugog. tako. jeste toplota. ogroman uspjeh na Kontinentu. Ovo je veoma korektno karakteriziranje Šelingovog metoda. jasno. Zagrijavanje tijela koja proizvode zvuk. citirat ću neke začuđujuće detalje koje je on otkrio o zvuku i. neposredna negacija specifično materijalnog posto­ janja. i tretiranjem pukih maštarija. osobito.. Kao što se i dogodilo. s tako impresivnom (mada samo prividnom) teškoćom. diferencijalnim računom. sigurnim i upečatljivim uspjehom. o odnosu između zvuka i toplote. kao ideja". Jer oni su uskoro pronašli da ništa nije moglo biti primijenjeno s takvom lakoćom na bilo koji problem i.... "da bih dozvolio sebi baviti se obmanom filozofije prirode. zato što se u njoj Hegel odaje. Mada se većina njih odrekla hegelizma. razmeće se Hegel u ovom pismu (ali to je samo varka). Ali ova promjena je. kao jedne od njenih posljed­ ica. I. uni­ verzitete koje kontrolira država).. stvarna idealnost specifične gravitacije i kohezije to jest . samo može razočarati nedostatkom moći za otkrivanjem sve misterije. imenovan u periodu feudalne "obnove" poslije napoleonskih ratova. što će reći drskog načina varanja koji je Hegel imitirao ili.. . matematikom. Volio bih da oni pažljivo pročitaju posljednju . kao ostrva u poplavi). čak glupih maštarija. U ovom pismu.rečenicu ovog citata. misteriozan metod koji je zamijenio "jalovu formalnu logiku". ili je drsko stavio do znanja da obmanjuje i očarava druge. Zadovoljan sam da je riječ o ovom drugom. kao oni rimokatoličke Austrije. Hegelovu slavu stvorili su oni koji više vole brzo uvođenje u dublje tajne ovog svijeta od napornih metoda znanosti. . godine objavio je dvije takve knjige: Ideen zu einer Philosophie der Natur." Postoje neki koji vjeruju u Hegelovu veliku iskrenost i koji još misle da je njego­ va tajna u dubini i punoći prije nego u praznini mišljenja. on piše: "§ 302. Hegel upućuje na drugu Filozofiju prirode. i s takvom brzinom. stoga. ostali su u priličnoj mjeri zaštićeni. ako naiđe na pravi prijem. koja ih. hipnotiziran svojim sopstvenim nadahnutim žargonom. Kasnije je država. jeste pojava toplote koja se. Samo 1797.toplota. izgleda nevjerovatno da bi Hegel postao najutjecajnija figura njemačke filozofije bez autoriteta pruske države iza sebe. red. zajedno sa zvukom". 40 41 . Uprkos svemu ovome. zauzvrat.jedinu razumljivu . on je postao prvi zvanični filozof prusizma. hegelovci od tada dominiraju filozofskim učenjem i. baš kao onih koja udaramo ili trljamo. podržala njegove učenike (jedino je Njemačka imala. koliko je to moguće. koju je napisao njegov bivši prijatelj Šeling:* "Mnogo sam se bavio. Zvuk je promjena pod određenim uvjetom odvajanja mater­ ijalnih dijelova i pod negacijom ovog uvjeta. novog doba kontroliranog magičnim visokoparnim riječima i snagom žargona. pojačao čim je shvatio da to. prevesti ovo brbljanje iz Hegelove Filozofije prirode4 (Vorlesungen iiber die Philosophie der Natur). najprije intelektualne.prosto apstraktna ili zamišljena idealnost ove specifikacije.. a oni su. prije. Postigavši.. Hajdn (Konrad Heiden) karakterizira doba modernog totalitariz­ ma). "veoma voljeli naći jedno objašnjenje uzroka nego domoći se cijelog perzijskog kraljevstva". Da bih unaprijed obeshrabrio čitatelja da suviše ozbiljno uzme Hegelov bombastičan i mistificirajući jezik. također. Hegelov uspjeh bio je početak "doba nepoštenja" (kako je Šopenhauer3 opisao period njemačkog idealizma) i "doba neodgovornosti" (kako K. znači uspjeh. poslije svega. i Erster Entwurt eines Systems der NaturpMosophie.Prjm. a kasnije. prema tome. čak i sred­ njim školama Njemačke. kemijom". moralne neodgovornosti.. i još ima. osobito obzirom na ono što nalazimo u jednom od njegovih pisama.. Jer. istovremeno. Pitanje je nije li Hegel obmanuo samog sebe. da ništa nije moglo biti upotrijebljeno tako jeftino i s tako malo znanstvene obuke i znanja i dati tako spek­ takularan znanstven izgled kao hegelska dijalektika. što je. shodno svom pojmu. ovim filozofiranjem bez znanja činjenica. datiranom nekoliko godina prije objavljivanja Filo­ zofije prirode. S mukom sam pokušao što vjernije. (Univerziteti na kojima se govori njemački.Demokrit2. hegelizam teško da je mogao ne dobiti * Šeling je zapravo napisao više radova iz filozofije prirode. posredno. ona ne znači ništa drugi nego: "Zagrijavanje tijela koja proizvode zvuk.

Borba za otvoreno društvo počela je opet s idejama iz 1789. učinili su velike napore u konstruktivnom idealisti­ čkom mišljenju. njegov politički duplikat. Filozofija se smatra čudnom i teško razumljivom vrstom zanimanja pošto se bavi onim misterijama kojima i religija. mnogi znaju za svoje dugove Hegelu i svi su odgajani u zagušljivoj atmosferi hegelizma.podršku u Britaniji od onih koji su. Iz nekog razloga filozofi. Platona i Aris­ totela. Neki stvarno bril­ jantni ljudi (mislim. poslije svega. Hegelizam je renesansa tribalizma. Ona zna sve o svemu. interes za Hegela polako iščezava. smatra se da je za njih ona isuviše duboka i da je religija i teologija intelektualaca. Hegelizam se izvrsno uklapa u ova shvaćanja. osobito u posljed­ njih dvadeset godina. tako snažan pokret mora imati nešto za ponuditi. znatno iznad Hegelovog nivoa. nije bio ozbiljno ugrožen prije Francuske revolucije. uprkos napadu sila vječito neprijateljskih prema duhovnim i moralnim vrijednostima".. (Reformacija ga je samo ojačala). srednjov­ jekovni feudalizam. jer čak su i skromniji hegelovci za svoje doktrine tvrdili5 da su "tekovine koje moraju. uplašeni da od hora učenika ne budu žigosani kao nemoralni. Hegel je određen za ispunjenje ovog zahtjeva i to je uradio oživjevši ideje prvih velikih neprijatelja otvorenog društva. na Mek Tagarta (John Ellis MacTaggart)). i fašistička krajnja desnica zasnivaju svoju političku filozofiju na Hegelu. U politici. Historijsko značenje Hegela može se sagledati u svjetlu činjenice da on predstavlja "sponu' koja nedostaje" između Platona i modernog oblika totalitarizma. ko može biti siguran da odgovor nije istinit? Međutim. Većina modernih totalitarista su sasvim nesvjesni mogućnosti praćenja njihove ideje unazad do Platona. Hegelov upliv i. feudalne monarhije uskoro su iskusile ozbiljnost ove opasnosti. H. možda. po pravilu. osjećajući da. Baš kao što je francuska revolucija ponovo otkrila vječite ideje Velike Generacije i kršćanstva. uvijek iznova biti osvajane. tako je Hegel ponovo otkrio platonske ideje koje leže iza vječitog revolta protiv slobode i razbora. mogu dati nekoliko sugestija koje doprinose objašnjenju. biti bolje shvaćeni ako ukratko razmotrimo opću historijsku situaciju. ako je to tako. obje ga prate više ili manje svjesno.. upliv njegovoga jezika. Ona ima spre­ man odgovor na svako pitanje. koji se pojavljuje u Hegelovoj historicističkoj shemi. rat nacija. a krajnja desnica ratom rasa. uprkos činjenici što ga znanstvenici nikada nisu uzeli ozbiljnim i što (osim "evolucionista"6) mnogi filozofi počinju gubiti interes za njega. (Moje gledište o Hegelu. Srednjovjekovni autoritarizam se počeo rastvarati s Rene­ sansom. jednakost i bratst­ vo svih ljudi. Ali na Kontinentu. Međutim. historiju i naciju. Međutim. Možemo reći da izvan evropskog kontinenta. slobodu. vrlo je snažan u moralnoj i društvenoj filozofiji i u društvenim i političkim znanostima (s jednim izuzetkom ekonomije). a bili su. ali oni nisu otišli daleko izvan pripreme ciljeva za podjednako briljantne kritičare. ovo najdrastičnije pokazuje činjenica da i marksističko krajnje lijevo krilo. I. politike i obrazovanja još uvijek u velikom stupnju pod njegovom vladavinom. lijevo krilo zamjenjuje ratom klasa. također. uglavnom. Njegov upliv i potreba za borbom protiv njega mogu. (Konzervativni centar je. njeguju oko sebe nešto od atmosfere mađioničara.) Stirling nazvao Tajnom Hegela. učenih i mudrih. zašto uopće brinuti o Hegelu? Odgovor je u tome da je Hegelov utjecaj ostao najjača snaga. Heraklita. ovo nije glavni razlog za Hegelov uspjeh. reak­ cionarna partija opet počela zadobijati svoju moć u Prusiji. počeli tragati za onim što je (T. manje svjestan svojih dugova Hegelu). to je tačno ono što ova vrsta popularnog sujevjerja pretpostavl­ ja da bi filozofija trebala biti. nar­ avno. naravno. Kada je 1815. osobito. pretpostavlja da je on inter­ pretirao Platonovo učenje na isti način na koji sam ja to ovdje 42 43 . Oni su naučeni obožavati državu. ali ne na način koji može biti "saopćen prostim" ili običnim ljudima. privukao Hegelov "viši" idealizam i njegovi zahtjevi za "višim" moralom. zbilja. i konzervativni cen­ tar. Njih je. Posebno su filozofi historije. ide­ ologija joj je postala sudbinska potreba. Kako ovaj ogromni upliv može biti objašnjen? Moja glavna namjera nije toliko objasniti ovaj fenomen koliko boriti se protiv njega. čak i u naše vrijeme. Međutim.

. Ovi pasusi pokazuju da Hegelov radikalni kolektivizam ovisi koliko o Platonu toliko o Fridrihu Vilhelmu (Friedrich Wilhelm) Trećem. Neko bi se mogao upitati nije li Hegel. koji je imao zadovoljstvo lično poznavati Hegela i koji je upotrebu Šekspirovih riječi. postoji radi sebe same. ovi počeci mogu pomoći objasniti zašto je tako teško odlučiti se za njene heroje koji dolaze kasnije. postavljen odozgo nadolje. bio tako mjerodavan sudija kakav se samo poželjeti može. Sto se tiče sadržaja njegovih spisa. tj. Fridrihu Vilhelmu Pruskom. prije.11 Ove pozajmljene misli i metodi. citirat ću nekoliko pasusa prije nego što započnem analizu njegove historicističke filozofije. sugerirao13 za moto Hegelovoj filo­ zofiji.. na osnovu njegove kritike Platona u Filozofiji prava. ova načela su. "Država je Božanska Ideja u svom postojanju na zemlji. ne mislim... Ne postoji ništa kod Hegela što nije bolje kazano prije njega.. u filozofskim stvarima. podsjeća na komičnu operu mnogo više nego bilo šta drugo. Kao što čak i njegovi najvatreniji apologeti moraju priznati10. time. prema tome. jer i to što tako razmišljamo u okvir­ ima "genija" samo je dio našeg romantizma. zbilja. naravno. Njihova je doktrina da je država sve. može se pokazati7 kako se Hegelova interpretacija podudara s našom). Hegelova zbunjenost i obezvrjeđenje razbora dijelom su nužni kao sredstvo za ovaj cilj. čak. a ne mozak mahnitog čovjeka". Moja tvrdnja da je Hegelova filozofija inspirirana zadnjim namjerama." Ovaj izbor izjava može biti dovoljan za pokazivanje Hegelovog platonizma i njegovog insistiranja na apsolutnom moralnom autoritetu države koji nadvladava sav lični moral. prusizma Fridriha Vilhelma i Hegela: "Univerzalno mora biti nađeno u državi". Ne mislim da je ovo pitanje posebno važno. realizirani moralni život. Sto se Hegela tiče. on je iskreno posvetio jednom cilju: borbi protiv otvorenog društva i. i sam 12 platonski idealist i konzervativac.. Država je napredovanje Boga kroz svijet.. suštinski. on je najveći jedino u svom izvanrednom nedostatku orig­ inalnosti. Ne postoji ništa u njegovom apologetskom metodu što nije pozajmljeno od njegovih apologetskih prethodnika. beskrajno teže pojmiti Suštinu Države. Država zna šta hoće. Država je stvarno postojeći. njegov stil je "neosporno skandalozan". naslikao je sljedeću odličnu sliku učitelja: "Hegel je. koji su bili dovoljno neovisni to ura­ diti.. "same budalaštine kao jezik. nije nova. Država.. uprkos užasnim zločinima do kojih je doveo. neovisno o tome. jer ona sve duguje državi. bila vrijedna kazivanja da nije njenih mračnih posljedica koje pokazuju kako klaun može lako postati "stvarateljem historije". i. dijelom slučajan ali vrlo prirodan izraz njegovog duhovnog stanja. a individ­ ua ništa.. dio hegelizma.. Da bismo čitatelju omogućili neposredan uvid u Hegelovo platonsko obožavanje države. i zbilja. Ono što je stvarno vječito je nužno.. potvrdio svoj genij. misli bez trunke briljantnog. ni da je bio talentiran. potpunoj Državi. Najbolji svjedok je Sopenhauer. Tragikomedija uspona "njemačkog idealizma". ako je teško shvatiti Prirodu. Cijela priča o Hegelu ne bi. Ovo je poruka Platona. službi svom poslodavcu. slobodno su je izrekli..učinio.. pruskom kralju u kritičnom periodu u vrijeme i poslije Fran­ cuske revolucije. piše Hegel8. i fizičku i duhovnu egzisten­ ciju. i nekolicina njih. iznad svega ostalog. Sopen­ hauer. Priča je bila dobro poznata svima koji su znali političku situaciju. to jest kao totalitarno.. pripadaju savjest i mišljenje.. svu savjest.. istinska stvarnost je nužna. ali čovjek najvećeg integriteta koji je. bilo da su pobjegli s pozornice Vagnerovih (Richard Wagner) Velikih Teutonskih Opera ili Ofenbahovih (Jacques Offenbach) farsi. On je nesvarljiv pisac. njegovim interesom za obnovu pruske vladavine Fridriha Vilhelma Trećeg. o bombastičnom i his­ teričnom platonizmu. ako ne i reakcionar . Moramo. njegovao istinu. i da zato ne može biti uzeta ozbiljno. Država mora biti shvaćena kao organizam. Ne može biti sumnje da je on. ali to samo čini očiglednijom činjenicu da on povezuje platonizam s modernim totalitarizmom. ovim uslugama i svojim uplivom na historiju.. Država je stvarna. kao što i dolikuje osvjedočenom 45 44 . obožavati Državu kao manifestaciju Božanstva na zemlji i uzeti u obzir da je. ne vjerujem da uspjeh dokazuje bilo šta ili da je historija naš sudija9. Riječ je.

uvijek spremni istaknuti kako se suparnička teorija odnosi na njegov klasni interes.. ne uvijek u korist unutrašnje slobode njegove filozofije i njene moralne vri­ jednosti". Stirling nehotično otkri­ va "tajnu Hegela" kada nastavlja sljedećim poetičnim i proročkim otkrićem17. možemo pouzdano pretpostaviti. brani. bio je dosadan. "Osnovne konture Hegela moraju sada. političku igru hegelizma Sopenhauer opisuje na sljedeći način : "Prema tome. dok je u ustavnoj Engleskoj vlasnike povlašćenih akcija i obveznica upropastio preovlađujući trgovački nemoral. rječju . prije toga. zbil­ ja. Prostrano polje duhovnog upliva kojim su ga snadbjeli moćnici. Dž. Ove besmislice su bučno proglašene za besmrtnu mudrost od strane podmitljivih sljedbenika i spremno kao takve prihvaćene od strane svih budala koje su se. naravno. Švegler (Friedrich C. ciljeva državnih odozgo." Sopenhauerovo mišljenje o Hegelovom položaju kao plaćenom agentu pruske vlade potvrđuje. dotle učenjaci vide u filozofskom profesorskom poslu zanat.. sasvim nenamjerno. a osobito njegova filozofija etike i politike. u ovom kontekstu. također. Nadam se.Velikom Filozofu.. Dobio sam mnogo od Hegela. to jeste da je zvijezda vodilja tih larmadžija ne uvid u istinu već lične namjere." nastavlja Stirling svoju pohvalu. Ovo. obično ne uspijevaju primijeniti ovaj metod na Hegela? Umjesto da ga 18 optuže kao apologetu pruskog apsolutizma. biti očigledne svakom čitatelju. Šveglerov redaktor. A. da se tu imaju u vidu razni lični. kao i gledište da je sam Hegel bio svjestan poli­ tički pristrasne i apologetske funkcije svoje filozofije. sigurno... da spomenemo samo jedan primjer.. upravo kao nus-proizvod? Dok se vlade služe filo­ zofijom kao sredstvom za postignuće državnih ciljeva. i sama filozofija. Hegela od Šveglera. Ovdje su oko njega organizirali (studentima) brojnu. a istina je pri tome posljednja stvar na koju se misli. koji je dostigao vrhunac drskosti u škrabanju i serviranju najumnobolnijih mistificirajućih besmislica kao činjenica. nadaleko uplivnu i. crkveni. kao munja udara rukom koja ima težinu gomile? Međutim. godinu dana prije što je napisao : "Nije li to.. da su kon­ ture Hegela sada jasne.. tako. i ciljeva privatnih odozdo. H. s jedne strane kao sredstvo vlasti. vrijednost ove organizacije biće mnogima očiglednija ako smijem kazati kako su se.. nijedno doba nije tako nepodesno za filozofiju kao doba u kome je ona sramno zloupotrebljavana. i vjerujem da je ono što je Stirling dobio bio spas od opasnosti trgovačkog nemorala koji preovlađuje u nehegelskoj i ustavnoj Engleskoj. Schwegler).. Na dru­ gom mjestu.. Stirling15 (James Hutchison Stirling). imao pljosnatu glavu. Međutim. govori nešto o Hegelu"..materijal­ ni interesi i da su to partijski ciljevi koji stavljaju u pokret tako mnogo pera tobožnjih svjetskih mudraca.. ko bi zbilja povjerovao da će se istina pojaviti na svjetlu dana. stekao politički upliv i priznanje svog sistema za zvaničnu filozofiju. ne spomenuti činjenicu kako marksistički filozofi. a s druge kao uhljeblje. nekoliko stranica kasnije Stirling. posebni. zah­ valjujući svojim vezama s pruskom biokracijom. nije čulo.33 posto. prvi britanski apostol hegelizma. Švegler kaže o Hegelu: Punoća njegove slave i aktivnosti upravo datira tek od poziva da dođe u Berlin 1818. razvijajući plan u nevidljivom mozgu. obični vlasnici ak­ cija na pruskoj željeznici mogli osloniti na bezbjedan prosjek od 8. Hegelove filozofije kao državne filozofije". ovdje je on. (Ko bi odolio. ujedinile u savršen hor divljenja kakvo se. omogućilo mu je postići intelektualnu korupciju cijele generacije"... Hegel. aludirajući na munjevit napad Rusije na Austriju 1866. zbilja. također. kome Prusija duguje ovaj silan život i organizaciju koje sada brzo razvija? Nije li. (Dokaz koji Stirling citira 16 pokazuje da se Hegel cinički izrazio o ovoj funkciji svoje filozofije). upozoravajući njegove čitatelje da ne uzmu suviše doslovno "malu Šveglerovu sugestiju protiv. da pravi primum mobile allein reale nisu nikakvi idealni ciljevi. oni žale što djela 46 47 . morala je postati oruđem za postizanje raznih cil­ jeva. mučan.. izvanredno aktivnu školu. potvrđuje Sveglerovo izla­ ganje činjenica. jedan od učenika14 koji se divio Hegelu. mislim. nepismen šarlatan. državni interesi. Nešto kasnije. mračni Hegel centar te organizacije koja. otkako joj je Kant povratio ugled.

njegova djela o logici. kao duše ili "Duhove". (Mislim da "mišljenje" moramo zamijeniti "nedostatkom mišljenja" zato što ne vidim šta diktator ima činiti s historijom mišljenja. zbilja. zvanično priznate). bilo bi ludo potpuno ih ograničiti. Također. prema tome... 48 49 . "prirode" i "suštine" . Međutim.. Inače. koja ga je i zaposlila. ostao priznati diktator jedne od najmoćnijih filozofskih škola u historiji mišljenja". s Aristotelom. možemo pitati nije li Hegelovo postavljanje bilo potez u cilju "očuvanja filozofije unutar pravih granica". II Svoju analizu Hegelove filozofije počinjem općim poređenjem Hegelovog i Platovonog historicizma. osobito.tvorca dijalektike i. ali je zdravo čuvati ih unutar pravih granica". tako da naše pitanje može biti sasvim umjesno. Vraćajući se na problem Hegelovih političkih motiva. kao degradacija. bez vrijednosti za blagostanje Države. čitamo u njegovom obrazovnom programu19. čak i ako je bio filozofski diktator. posebno. . Hegelov poziv u Berlin 1818. takav upliv sadrži više nego što su Šopenhauer i Švegler mogli znati. vjeruje da su Ideje ili suštine u stvarima u toku: "nije ništa zbiljsko osim ideje". filozofijom identiteta. pod apsolutizmom Fridriha Vilhelma Trećeg. ovo ne znači da je provalija koju je Platon otvorio između suštine stvari i njene čulne pojave premošćena. "Apstraktne znanosti". Obzirom na ovu činjenicu. stigao je u plimi reakcije. Hegel zamišlja suštine. Isto pitanje nameće nam se kada čitamo što veliki obožavatelj kaže 20 o Hegelu: "On je u Berlinu. III i IV ovog poglavlja. ovaj otkrivalački pasus je isuviše istinit. ima suštinu. Platon je vjerovao da Ideje ili suštine prethode stvarima u toku i da se opći pravac cjelokupnog razvoja može objasniti kao kretanje unazad od savršenstva Ideja i. kao kretanje u smjeru propadanja.) Hegel.. (Moramo se ovdje sjetiti bliskog odnosa između platonskih pojmova "rase". sve do svoje smrti 1831. tako da joj se omogući biti zdravom i služiti "blagostanju Države". stvari nisu onakve kakvim se neposredno pokazuju". Na primjer. Vidimo da je Hegel. nisu šire čitana u Britaniji . suštine država također. kao i Platon i Aristotel. naravno. u jeku peri­ oda koji je počeo kraljevim čišćenjem vlade od reformatora i nacionalnih liberala koji su toliko mnogo doprinijeli njegovom usp­ jehu u "ratu oslobođenja". Moja anal­ iza bit će podijeljena u tri dijela i izložena u odjeljcima II. Pokušat ću pokazati koliko je mnogo svjetla bačeno na hegelizam ako ga interpreti­ ramo na ovaj način. jer Hegel piše: "Odredbe suštine imaju drugačiji karakter od određenosti bića" (stvari). naravno. jer tek u posljednjim dekadama objavljeni su dokumenti koji pokazuju jasnoću i dosljednost s kojima je ovaj kralj insistirao na potpunoj podređenosti cjelokupnog znanja interesu države. Odjeljek V bavi se ovisnošću modernog totalitarizma o Hegelu. Odjeljak II se bavi Hegelovim historicizmom i moralnim pozitivizmom zajedno s teško razumljivom teorijskom pozadinom ovih doktrina. to jest kao apologiju prusizma. 21 "duše". Odjeljak 1 1 bavi se 1 usponom nacionalizma. to znači. gdje su zasluge Hegelove filozofije i. njegovim dijalektičkim metodom i tzv. jesu.za razliku od Rusije. Osobito je his­ torija država historija degeneracije vladajuće klase. U onome što slijedi pokušat ću pokazati kako se sva Hegelova filozofija može interpretirati kao odlučan odgovor na ovo pitanje. kaže on 2 2 . mislim da imamo više nego dovoljan razlog ne sumnjati kako je njegova filozofija bila pod uplivom pruske vlade. ono što stoji naspram njoj (suštini) jeste samo privid". mogao imati moć "čuvanja filozofije unutar njenih granica". udruženi napori ove moćne škole uspjeli su zavjerom ćutanja četrdeset godina prikrivati činjenicu Šopenhaurovog postojanja). U odjeljku IV nekoliko riječi bit će kazano o Hegelovom odnosu prema Berku. "koje zan­ imaju samo akademski svijet i služe samo prosvjećenju ove grupe. njegove logike."Sve. to jest Fridrihu Vilhelmu i njegovoj apsolut­ noj vladavini. bar one organizama i. rekli smo. potvrdan odgovor. prema tome. Međutim.

možemo opisati kao glavne ideje Hegelove dijalektike. Međutim. ni suštine. Iz ovoga vidimo da Hegel. ali ne jednostavan i prav. kao i Heraklit. rat opreka i njihovo jedinstvo ili identitet. kao što Hegel kaže 24 . da ove dvije Heraklitove ideje. istraživanje njene historije ili historije njenog "Duha". kao što ćemo vidjeti. istovremeno je kolektivni Duh Naci­ je koji oblikuje državu. suštinu i njene "mogućnosti" možemo saznati samo iz njene "aktualne" historije. Najviše Dobro. Hegel ju je obdario svjesnom i mislećom suštinom. Na taj način. svojim napadom na metafiziku (čija žestina može biti procijenjena na osnovu teksta koji je moto mom "Uvodu". zbilja. znanje ili razumijevanje države mora jasno značiti spoznaju njene suštine ili Duha. sve je u toku. Možemo reći da je Hegelov svijet toka u stanju evolucije koja se 25 "pojavljuje" ili "stvaralačke evolucije" . "dijalektički". složena. interpretirajući kontraste i opreke stvari. kaže 23 "da propadljiva stvar ima svoju osnovu u suštini i vodi porijeklo iz nje". one su te koje se "pojavljuju" i "stvaraju iz sebe". mada nešto neoriginalan27 historicizam. poput Platonovih duša. opći zakon razvoja jeste pro­ gres. i izgleda da nema razloga da je. koji je. Kao i Heraklit. opišemo kao šarlatanstvo. svaki od njegovih stup­ njeva sadrži u sebi prethodne stupnjeve iz kojih potječe. Ljepota. Ovo je način na koji je Kantova "dijalektika" 50 5| . Hegel nikada nije ni pokušao pobiti Kanta. slijedeći Rusoa koji ju je obdario kolektivnom "općom voljom". oprečno Platonu. zajedno s Platonom. Hegel uči da je ovo opći pravac uzdizanja prema Ideji. Kao i Heraklit. Razumijevanje. Pošto mu je odao dužnu počast. Kao što su prethodni citati pokazali. Njegove suštine i Duhovi su. nego. nisu izuzete. one se po sebi razvijaju ili. Kao Speusip i Aristotel. kao vrstu rata i pokretačku snagu prirodnog razvoja. on je Kantovo stanovište iskrivio u nje­ govu opreku. sa Sopenhauerom. cilj borbe je svjetska dominacija.Međutim. Za esencijalistu. ona je sve u jednom. One sebe pokreću u pravcu aristotelskog "konačnog uzroka" ili. polarnost opreka. kaže nam Hegel. u pravcu "samorealizirajućeg i samorealiziranog kona­ čnog uzroka u sebi". zbilja nije potrebno brinuti o neznatnim teškoćama kao što su ove). Tako stižemo do fundamentalnog gledišta historicističkog metoda. shvatao državu kao organizam. Mada. Duh nacije određuje njenu skrivenu historijsku sudbinu. kao i u Heraklitovom. Hegel uopćava ovu doktrinu proširujući je na svijet prirode. svaka nacija koja želi "stupiti u egzistenciju" mora potvrditi svoju individualnost ili dušu stupajući na "Historijsku Pozornicu". u "dijalektičkom" progresu. jedinstvo opreka igra tako važnu ulogu u evoluciji. po kome je način stjecanja znanja o društvenim ustanovama kao što je država. vjeruje da je rat otac i kralj svih stvari. Ovaj konačni uzrok ili svrha razvoja suština je onoga što Hegel zove "Apsolutnom Idejom" ili "Idejom" (Ova ideja je. I druge dvije historicističke posljedice. njenim "razborom" ili "Duhom". Jer on nudi ovaj metod motreći jed­ nim okom na Kanta. to je progres. insistira na tome da se čak i suštine razvijaju. koje je uveo Platon da bi dobio bar nešto postojano. približavajući se sve više savršenstvu. razvijene u prethodnom poglavlju. Kao što smo vid­ jeli 26 u prethodnom poglavlju. Hegelov historicizam je optimistički. ova spoljašnost se mijenja ako se sada okrenemo analizi Hegelove dijalektike. Saznanje i Praktična Aktivnost. Svijeta je Svjetski sud pravde". svaki stupanj zamjenjuje sve prethodne stupnjeve. čija je "suština aktivnost" (što pokazuje njegovu ovisnost o Rusou). i Znanstveno Promišljen Univerzum. koristeći suvremeniji termin. Do sada se ova filozofija pojavljuje kao podnošljivo valjan i pošten. Hegel vjeruje u jedinstvo ili identitet opreka. on vjeruje da je rat pravedan: "Historija. kao i Platon. Ali ovaj tok nije propadanje. također slijede. Hegel ne uči da je opći pravac razvoja svijeta u toku degradacija od Ideje u smjeru propadanja. piše Hegel. kolektivist Hegel je. Kao i Heraklit. Ovaj Duh. to jest boreći se s drugim nacijama. Međutim. i tako dalje. U Hegelovom svijetu. za razliku od Platona. samopokretačke. pokušao pokazati da su sve špekulacije ove vrsti neodržive. Hegel.

što će reći nekakvo jedinstvo opreka. i znanstveno mišljenje može ponekad napredovati. štoviše. mada tek poslije dugih godina razmišljanja) prilično je doprinio daljem srozavanju 30 niskog standarda jasnoće u njemačkom teorijskom pisanju . nažalost. Prvo je ponuđena teza. cio proces se može ponoviti na višem nivou koji je sada dostignut. pošto za svaki argument mora postojati podjednako valjan protuargument. Ono što zovemo našim vlastitim razborom nije ništa drugo nego proizvod ovog društvenog nasljeđa. glavno oruđe metafizike. iz svoje dijalektičke tri­ jade. rezultat je bio sasvim drugačiji. međutim. jer to je upravo način na koji se um razvija. i znanstveni progres se. Ali. tvrdio je Hegel. Ono što je Kant zaustavio bili su pokušaji piskarala da koriste racionalan argument. smatrao je on. na primjer. Sinteza obuh­ vata dva izvorno oprečna stanovišta potiskujući ih i zauzimajući njihovo mjesto. Drugim riječima. nacije. Ovaj razvoj se odvija dijalektički. Hegel 52 je tvrdio da je Kant analizirao um kao nešto statično. ali da je griješio što je zbog njih bio zabrinut. ova doktrina je samo jedno od glavnih načela hegelizma. izazvati kritiku. Jer sva se kritika sastoji u ukazi­ vanju na neke proturječnosti ili neslaganja. prema tome. kroz sukobljavanje ovih gledišta dostiže se sinteza. Ovo. Hegel je. također. to jest u trotaktnom ritmu. da je zab­ oravio kako se čovječanstvo razvija i. sklona upetljati se u kontradikcije ili "antinomije" i stvoriti ono što je on nedvosmisleno opisao kao "puke maštarije". Hegel izvodi sasvim drugačiji zaključak. Ovo je hegelska doktrina koja mora uništiti svaki argument i cjelokupan napredak. Kantova namjera je bila da jednom i zauvijek zaustavi "prokletu plodnost" metafizičkih piskarala. ako priznamo proturječnost 32 cijela znanost mora pasti . antitezu. Nijedno od metafizičkih piskarala koja su došla poslije Kanta nije načinilo nijedan pokušaj pobiti ga 31 . onda nema potrebe uklan­ jati ih i tako se cjelokupan napredak mora okončati. Međutim. "besmislice". to nije slabost naših ljudskih sposobnosti. Kant je. On je pokušao pokazati da svakoj metafizičkoj tvrdnji ili tezi. zbilja. ona će. historijskog razvoja društvene grupe u kojoj živimo. kojom se.napad na metafiziku. kad god se usudi stupiti u polje u kome ne može biti provjerena pomoću iskustva. Pošto su protur­ ječnosti sredstva pomoću kojih znanost napreduje. oni su digli ruke samo od podučavanja. koju je on ponovo stavio na njeno počasno mjesto". i izuzetno poželjne. kada napušta polje iskustva. Upravo je u prirodi uma da mora proturječiti sam sebi. mogu potjecati iz istih pretpostavki i biti dokazane s podjednakim stupnjem "očiglednosti". pretpostavlja početak svijeta u vremenu ili postojanje Boga. Međutim. kompromis ili izmirenje na višem nivou. ona ih reducira na njihove vlastite komponente negirajući ih. pod uplivom Hjuma. ukratko. Jer ako su proturječnosti neizbježne i poželjne. naša špekulacija ne može imati znanstven status. "iluz­ ije". Hegelova namjera je da slobodno operira svim 53 . u svojoj Kritici čistog uma tvrdio. nego je samo suština svekolike racionalnosti koja se mora baviti proturječnostima i antinomijama. Kada je sinteza jednom utemeljena. i "površno pravo na znanje svega"28. ipak. trotaktni ritam napretka koji je Hegel zvao "dijalektička trijada". sastoji od eliminiranja ovih proturječnosti kad god na njih naiđemo. s njim. uglavnom. Sasvim sam spreman priznati da ovo nije loš opis načina na koji kritička diskusija i. On je mislio da je Kant bio sasvim u pravu kada je ukazao na antino­ mije. naše društveno nasljeđe. njoj će proturječiti oponenti koji utvrđuju njenu opreku. Ovo je. ali ne i od opčinjavanja publike (kao što kaže 29 Sopenhauer). da je čista špekulacija ili um. imao smjelosti podržati Kanta zbog "oživljavanja imena Dijalek­ tika. bila preokrenuta u hegelsku "dijalektiku". obje. tako da otkriće proturječnosti primorava znanstvenika uložiti napor i ukloniti je. "sterilni dogmatizam". može biti stavljena u opreku protutvrdnja ili antiteza. znači da znanost računa s pret­ postavkom da su proturječnosti nedopustive i da moraju biti izb­ jegnute. Za ovaj razvoj sam Kant nesumnjivo snosi znatan dio krivice. uzdižući i čuvajući. jer nejasan stil njegovog djela (koje je pisao u velikoj žurbi. on je zaključio da su proturječnosti ne samo dopustive i neizbježne nego.

To je primjena dijalektike. a propadljive stvari nestvarne. Suština i Ideja. sastoji jedino od "maštarija. duhovno ili racionalno. kazano Hegelovim vlastitim riječima. ali nesukladna s konzervativn­ im interesima. naravno. supstancija i slučaj.) Toliko o Hegelovoj dijalektičkoj trijadi. razvoj koji stiže do svog završetka . uglavnom. a Hegel to ponavlja kada kaže: "Zapadni i istočni pravac su isto". doktrina po kojoj je ono što postoji dobro. Nemam namjeru rasipati čitateljevo vri­ jeme pokušavajući ovo osmisliti. prije. Njen glavni ishod je etički i pravni pozitivizam. Međutim. posebno zbog toga što sam to 34 uradio na drugom mjestu . kao nus-proizvod (koristeći Šopenhauerove riječi). "Sve stvari su po sebi proturječne". u isto vrijeme. čak glupih maštarija". to je doktrina po kojoj je moć pravda. i sve što se poziva na um na njegovom posljednjem stupnju razvoja mora. Platon. To je labirint u koji su uhvaćene sjenke i odjeci prošlih filozofija. kao što smo vidjeli. Platonove i Aristotelove. biti istinito za taj stupanj. (Dobro je.zaustavljeni razvoj. time. (Ovdje imamo prvi primjer tipičnog dijalektičkog obrta. ove dvije jednakosti ili. mora biti istinito. kao što ćemo vidjeti. To je veoma pogodna teorija. aktualno postojeća pruska država. filozofija identiteta. sve ove aveti prošlosti izgleda da su spopale mozak Velikog Diktatora dok on iz­ vodi svoju igru sa svojim balonom. s njim. ovo dozvoljava Hegelu tvrditi kako sve što je umno mora biti stvarno i sve što je stvarno mora biti umno i kako je razvoj stvarnosti isto što i razvoj uma. "reducirane na komponente" Hegelovog vlastitog sistema. Ovo. biće i postajanje. Drugim riječima. Kombinirane. promjena i mirovanje. sve što je sada stvarno ili aktu­ alno postoji po nužnosti i mora biti umno a isto tako i dobro35. stvar­ nost i mogućnost. materija i duh. govorio o "Idejama čistog Uma". u odbranu stanovišta koje znači kraj ne samo sveko­ like znanosti nego i sveukupnog racionalnog argumenta. rekao je da su samo Ideje stvarne. prema tome.proturječnostima. forma i sadržaj. sa svojim napuhanim i izmi­ šljenim problemima Boga i Svijeta. Iz ove doktrine Hegel usvaja jednakost Idealno = Stvarno. on namjerava svoju sopstvenu filozofiju učiniti dokazom pro­ tiv svake kritike. znači da sve što je umno mora biti sukladno sa stvarnim i. kaže Heraklit. jedno i mnoštvo. Drugi od dva stuba hegelizma je tzv. Onemogućavajući argument i kritiku. znanstveni i intelektualni napredak. "Put prema gore i prema dolje jedan je i isti". ideja napretka. također. Razlog iz koga on priznaje proturječnosti jeste u tome što on želi zaustaviti racionalni argument i. postoji metod u ovoj pomami. Kant je. subjekt 54 i objekt. insisti­ ra on 3 3 . čiji su Oblici ili Ideje. Značenje teorije vidjet ćemo kada pristupimo njenoj primjeni. mahnito pokušavajući zbuniti i obmanuti naivnog gle­ datelja. Jer iza očigledne konfuzije kriju se in­ teresi apsolutne monarhije Fridriha Vilhelma. također. Filozofija identiteta služi opravdanju postojećeg poretka. čak pruski metod. sve i ništa. isto kao i Rusoove i Kantove. Heraklitove. Pored etičkog pozitivizma. veza između Hegelove dijalektike i njegove filozofije identiteta jeste Heraklitova doktri­ na jedinstva opreka. popularna u vremenu koje vodi Darvinu. dvosmislenosti. Iz ove doktrine Hegel usvaja da su Ideje nešto mentalno. u kome one sada proslavljaju vrstu vještičine subote. pot­ puno različiti od "ideja u našem mišljenju". pošto nema drugih standarda osim postojećih. jednom od dva stuba na kojima počiva njegova filozofija. imamo teoriju istine. obezbijeđen od svakog napada i neosvo­ jiv vrh cjelokupnog filozofskog razvoja. sve što 55 . u svojoj dijalektici. što može biti izraženo jednakošću Ideja = Um. daju Stvarnost = Um. Istina se razvija na isti način kao i um. Vidjeli smo da je sve što je umno stvarno. ovdje. jer filozofija identiteta. realnost i pojava. Ova heraklitska doktrina identiteta opreka prim­ ijenjena je na mnoštvo uspomena na stare filozofije koje su. nije ništa drugo nego besramna dvosmislenost koja se. koristeći pojam "Ideja" u smislu "ideja u našem mišljenju". Pošto nema višeg standarda postojanja osim posljednjeg razvoja Uma ili Ideje. Kako je izvedena ova doktrina? Samo pomoću serija dvos­ mislenosti. preokrenuta je u svoju suprotnost. tako da ona može sebe utemeljiti kao osnažen dogmatizam.) Ovo je filozofija identiteta. Vodeća ideja i.

. iako se u praksi Hegelov metod pokazuje čak nespretnijim nego što njegov program na to ukazuje. po definiciji. međutim. On započinje onim što jedino i može biti interpretirano kao zahtjev za slobodom mišljenja i njenom zaštitom od države: "Budući da je princip njenog oblika kao ono općenito u bitnosti misao. Znanost pret­ postavlja da je razdvajanje između nje i Istine već ukinuto" 36 . neovisnosti znanosti i normi objektivne istine. Tako je zahtjev za slobodom mišljenja i zahtjev znanosti da bude samo sebi sudija.. Kao opis Sokratovih namjera ovaj Hegelov iskaz nije baš korektan (imajući u vidu da je Sokratov glavni cilj bio demaskirati samou­ vjerenost prije nego preobratiti mišljenja ljudi u opreku onome u šta su oni prije vjerovali). piše on 37 . sve što vam je potrebno jeste vjerovati u dok­ trinu.. da u svom mnijenju i uvjerenju bude slobodna kao u umu i pravu subjektivne samosvijesti". iz znanja također pasti u mnijenje i rezoniranje na osnovu razloga pa se obraćajući se. spalila Đordana Bruna. "nije novost u filozofiji. Na ovaj način. Njegovim podizanjem... Ono što je po sebi očigledno je isto što i istina... prilično zamoran posao analiziranja Hegelovih apstraktnijih doktrina priveden je kraju. Ostatak ovog poglavlja bit će ograničen na praktičnu političku primjenu ovih apstraktnih teorija koju je sam Hegel načinio. istinom. a što nije objektivna istina? Hegel odgovara: "Država bi. Fridrih Vilhelm se suglasio sa svojim savjetnikom Ansilonom u ubjeđenju da nikada ne smije popustiti "vrućim glavama. Pod uvjetom da ste suvremeni. moramo se sjetiti da pruski apsolutizam nije znao za ustavni zakon (neovisno o takvim načelima kao što je potpuna suverenost kralja) i da je slogan kampanje za demokratsku reformu u raznim njemačkim kneževinama bio da knez mora "priznati zemlji ustav".. "Ideja je jedinstvo. štaviše. dok je Galileju dala da na koljenima moli oproštenje). tj. Hegel je bio savršeno svjestan činjenice da dijalektički metod može biti tako upotrijebljen da preobrati ideju u njenu opreku. uglavnom planirana radi izopačenja ideja iz 1789. sloboda mišljenja i zahtjevi znanosti za uspostavljanjem svoje sopstvene norme konačno otvaraju put svojim oprekama. ako se suoči sa subverzivnim uvjerenjima. s istim pretenzijama kao što Crkva čini.. objašnjava znanstveno znanje. Sljedeće što čujemo jeste da država. tj. subjektivnog pojma i objektivnosti. također. Hegel pristupa njihovom odvođenju na "oprečnu stranu od onoga što su njihovi prvi utisci proglasili za ispravno".. Poslije ovog početka koji obećava i koji možemo shvatiti kao prikaz "prvih utisaka" njegovih oponenata. je simulirao želju za jasnijim znanjem o predmetu rasprave i poslije postavljanja svih vrsta pitanja s tom namjerom. Kao drugi primjer ovakve upotrebe dijalektike. drugom stubu mudrosti na kome je izgrađen njegov historicizam. i to misaone objektivne istine i umnosti".. opisan kao "pretenciozan". općenito. Kao prvi primjer ovakve upotrebe dijalektike. on bi mišljenja svojih sugovornika uspio preobratiti u oprečno od onoga što su oni na osnovu prvih utisaka proglasili za ispravno". njoj je svrha spoznavanje. trebala odlučivati povodom toga što podrazumijevati pod objektivnom istinom". Međutim. Sokrat. izabrao sam Hegelovo izlaganje zahtjeva za političkim ustavom koje on kom­ binira s razmatranjem jednakosti i slobode.. "mora uzeti u zaštitu objektivnu istinu". doduše. organizaciji države.. Znanost ima isti element oblika kao i država. tvrdim. Radi procjene proble­ ma konstitucije. Toliko o Hegelovoj filozofiji identiteta. opreka između onoga što Hegel naziva "Subjektivnim". toj vrlo aktivnoj i glasnoj 57 56 . Hegelova dijalektika je. Ovim odgovorom.. vjerovanjem.. čini istinu. ovo... Ova praktična primjena jasnije će nam pokazati apologetsku svrhu cjelokupnog njegovog rada. i "Objektivnim". "Dijalektika". izabrat ću problem slobode mišljenja. ovim je odlično izražena Hegelova vlastita namjera. što postavl­ ja fundamentalno pitanje: ko je pozvan suditi što jeste. postaviti. ovo jedinstvo opreka. pretvorena je u identičnost..onima čiji je um suvremen izgleda izvjesno mora biti i istinito. kako ih je Hegel izložio u Filozofiji prava (§ 270). zato se također zbilo da je s njene strane proizašla sloboda mišljenja i znanosti (a jedna je crkva. ali ovo je samo prvi korak u Hegelovom izvrtanju. prikrivajući svoju promjenu fronta drugim tobožnjim napadom na Crkvu: "Misaono spoznavanje može.

... jer sadržava neko umsko određenje objektivnog duha. nazivala njihovim slobodama. tj. nije. u poseb­ ne djelatnosti diferencirana cijelina.. a zakoni ograničenja. sasvim je jasno.. moramo. je. u javnim poslovi­ ma države.. ukratko. paradoks koji možemo izraziti ako kažemo da neograničena sloboda vodi svojoj opreci. iz čega slijedi da ako je više zakona onda je i više slobode.. problem ustava. jer samo je tako uopće moguće. patološki40). prvo. ne spominjući autora. dakle neki sadržaj slobode". fizičke snage. ranije raz­ matran 41 . ali koja je tako izražena tautologija jer time je izrečeno samo zakonsko stanje da zakoni vladaju. radikalno sam skratio njegov dokaz. Pogledajmo. kako privatna tako i javna prava jedne nacije. starosti. ali ne izvan onoga što je nužno da bi se očuvao jednak stupanj slobode za sve. No. sam Hegel osjeća užasno siromaštvo dokaza i. prije nego što pristupimo dijalektičkoj transformaciji zahtjeva za ustavom u zahtjev za apsolutnom monarhijom. pokazati kako Hegel transformi­ ra dva "cilja i rezultata". Sami zakoni. koji je neodređeno izložio Ruso.. i on ga.. Ali. nastavlja on s kritikom Kantove teorije." Ovo.. kojim on izjednačava slobodu i zakon. moram upo­ zoriti čitatelja da ću morati to uraditi kroz cijelo poglavlje. piše Hegel. U takvim je predodžbama". isto što i "zakon". ništa nije postalo običnijim od predodžbe da svako svoju slobodu mora ograničiti obzirom na slobodu drugih i da je država stanje tog uzajamnog ograničavanja. u njihove opreke. građani su izvan osobnosti jednaki pred zakonom samo u tome u čemu su inače izvan njega jednaki. ništa drugo nego nespretno iskazan (nespretan zato što počiva na vrsti igre riječi) paradoks slobode. riješio je Kant. Kao sljedeće. nije sasvim dovoljno za nje­ govu svrhu. U ovoj skici Hegelovog izvrtanja "velike istine" jednakosti u njenu opreku. grada itd. "Sto se tiče slobode". "negdje su se zakonski određena prava. koji je prvi otkrio Platon i koji je. na shvatljiv način. kaže 42 on . pretpostavljaju nejednaka stanja i određuju nejednake pravne nadležnosti i dužnosti koje proizlaze iz toga". koji pokušava 58 pokazati da je "sloboda" isto što i "sloboda" i. Ovaj paradoks. Sada ovaj dokaz. naravno. tvrdeći da sloboda svakog čovjeka mora biti ograničena. Međutim. Mada je pod velikim pritiskom kralj obećao ustav. najprije.. opet. "to sadržava visoku istinu.. Hegel tumači ovaj škakljivi prob­ lem? "Država je živ duh upravo samo kao organizirana. "sloboda shvaćena samo kao slučajna proizvoljnost i volja". sam Hegel osjeća da ovo malo podsmjehivanje. sloboda uopće". sada.grupi osoba koja se postavila kao nacija i plače za ustavom" 38 . prije svega. prikazuje na sljedeći nipodaštavajući način: "Naprotiv. reći samo to da se pod ustavom mora razumjeti određenje prava. sloboda mora voditi tiraniji jakih nad slabima. Zbilja. slobodu i jednakost. ne sumnjam. (Postoji priča da je jedan nevin komentar kral­ jevog "ustava" doveo do otpuštanja njegovog nesretnog dvorskog liječnika. znao za Kantovo rješenje. "Sto se pak politike slobode tiče". običnih građana). kako Hegel izvrće jednakost u nejed­ nakost: "Da su građani pred zakonom jednaki" priznaje Hegel39. a da se država u kojoj to učestvovanje for­ malno ne postoji smatra državom bez ustava". može i treba u konkretnome opravdati jednaki postupak s njima pred zakonom. Uistinu je svaki istinski zakon slo­ boda. "naime u smislu formalnog učestvovanja. on nikada nije održao svoju riječ. i onih individua koje su sebi inače napravile svojim glavnim određenjem partikularne svrhe i poslove građanskog društva (drugim riječima. možemo razmotriti pitanje slobode. u 59 . jer ako je ne zaštitimo i ne ograničimo zakonom. ali mu se ono nije svidjelo.. prilično oklijevajući. On je egzistirajuća pravda kao zaozbiljnost slo­ bode u razvoju svih njenih umnih određenja. samo uvod. predstaviti njegovu preopširnost i let njegovih misli (koji je. Međutim. Ovom kritičkom primjedbom odbačena je Kantova teorija pravičnosti.... Samo inače. naravno. na bilo koji način opstojeća jednakost imutka. dijelom je postalo uobičajeno nazivati ustavom samo onu stranu države koja se tiče takvog učestvovanja.. Međutim. kako ovo izbjeći? Samo pomoću verbalnog trika pomoću definicije: "0 tom značenju valja.. ovo je postao običaj. Hegel je. Ustav je to raščlanjenje državne moći. on se vraća na svoj prvobitni problem.. prema tome.) Kako.

da je njen apsolutistički ustav cilj (goal). neprekidno proizvođenje države i njenog ustava . ovaj misticizam je još suviše neodređen da bi opravdao apsolutizam. U savršenoj formi države.jest vlada. 45 samopokretački i dijalektički . njihov razvoj je. mogao bi neko tvrditi. Odmah poslije toga pozvan je u Berlin da. zahtijevajući slobodu. Dakle. Heraklit je tvrdio da u historiji djeluje skriveni um. prema kome se čovječanstvo kreće. Da bi bio određeniji. jer to je vrhunac čitavog prošlog razvoja koji potiskuje sve prethodne stupnjeve. U vladi kao organskom totalitetu jest. Međutim. odlučuje o svemu.očajanju. Hegel.kneževska vlast vlade. Ako se predodžba ustava rastavi od predožbe duha". kao i jedinstvo koje prožima sve . uzvikuje Hegel. Za Hegela historija postaje otvorena knjiga. prema tome. slijepi vidjeti da je u pruskoj apsolutnoj monarhiji" svaki čimbenik dostigao svoju slobodnu egzistenciju". prema filozofiji identiteta. uči da je sve u toku.nego je kao zbiljski individualitet volja. najvišim mogućim stupnjem svih ustava? Oni koji to zahtijevaju očigledno ne znaju šta rade i o čemu govore. Inherentni duh i povijest . Knjiga je čisto apologetska. učinjena je dobrovoljno. ovdje imamo 60 Hegelov apsolutni dijalektički dokaz da je Prusija "najviši vrh" i tvrđava slobode. volja koja drži.. bio je profesor u Hajdelbergu. pošto je stvaran proces.. Jedne individue koja odlučuje . Kada je Hegel objavio svoju Enciklopediju.. koja je polagala pravo na gospodarenje u državi. Hegel. postane "priznati diktator" filozofije. tu smo. Kako bilo ko može biti tako glup i zahtije­ vati "ustav" za zemlju koja je blagoslovljena apsolutnom monarhijom. a s druge strane kao sredstvo dobiti. Ideje i Duhovi se razvijaju. cenzura bila osobito djelotvorna. Sada ću pris­ tupiti kombiniranoj primjeni dijalektike i filozofije identiteta. njegove svijesti o sebi i nje­ gove zbilje. mora.. dobar i istinit.. Jasno je da ovo također mora važiti za historiju.) Svaki stvaran razvoj. piše on. Drugim riječima. Posljednji stupanj svakog razvoja mora biti uman i. "tako kao da ovaj zacijelo egzistira ili kao da je egzistirao a da nema ustava koji mu je primjeren. važno je primijetiti. Na ovu tvrdnju već je odgovorio Šopenhauer: "Filozofija je zloupotrijebljena. u paralelnom pasusu svoje Filozofije prava . biti uman proces. ništa ne dokazuje protiv izvrsne Hegelove dijalektičke filozofije ili protiv njegove veličine kao filozofa. kao što neki mogu misliti. 61 . sve to.monarhija. niti je. Suštine. nego jedna individua. sva druga uređenja pripadaju nižim stupnjevima razvoja i realizacije uma". kako njegovi obožavatelji kažu. od strane države kao oruđe. Monarhijsko je određenje stoga uređenje razvijenog uma. monarh". zagnjuruje se u kolektivistički misticizam (rusoovskog tipa) i historicizam43: "Pitanje kome. formi u kojoj su svi momenti pojma postigli svoju slobodnu egzistenciju. vidjeli smo.svi prethodni citati su uzeti iz njegove Enciklopedije . upravo kao oni koji su. upra­ vo kao nus-produkt?" Ovim pasusima bačen je letimičan pogled na način na koji je Hegelov dijalektički metod primijenjen u praksi. "tj... Ova prezira dostojna služba44.objašnjava: "To apsolutno samoodređenje sačinjava primjer razlikovanja kneževske vlasti kao takve. zatvor (gaol).jesu oni koji su pravili i koji prave ustave". (Tako stvari mogu biti samo bolje i bolje. naravno. pripada moć za pravljenje ustav jednako je onome ko ima načiniti duh jednog naroda. najviši vrh države.. Ko može stvarno vjerovati da će uz takvu pomoć istina izaći na svjetlo dana.. nema zbiljske egzis­ tencije . Ali. koja odlučuje. i Hegel žuri da to bude: "Živi totalitet". onda takvo mnijenje samo dokazuje površnost misli o vezi duha. čak i kada bi bilo istina. kao što pokazuju bezbrojne liberalne publikacije. taj subjektivitet nije takoz­ vana moralna osoba ili odlučivanje koje proizlazi iz majoriteta forme u kojima jedinstvo volje. volja države. i da njena vlada štiti i čuva najčistiji duh slobode. a ne. Platonova filozofija.a zapravo je povijest samo njegova povijest . s Hegelom je postala njen najponizniji lakej. Trebalo bi biti određeniji. čak i suštine. Stoga momenat cjeline koji apsolutno odlučuje nije individualitet uopće. U tim sretnim danima apsolutne monarhije nije bilo totalitarnog zaplašivanja..

.savršenstvo svijeta. i treći.. Sada. do 1830. Treći period his­ torije. Suština Duha je. Hegel ponovo dokazuje da je upravo sadašnja Prusija vrhunac.Svojim prizivanjem mudrosti Proviđenja. to je ono što se. uvjerava nas Hegel. U Filozofi­ ji povijesti Hegel piše: "No jedina misao koju filozofija donosi sobom jeste jednostavna misao uma da um vlada svijetom. u njoj se dokazuje da je um... po sebi i za sebe osnovom neka krajnja svrha. kroz tri dijalektička koraka historijskog razvoja uma ili. kao što smo prije spomenuli". mora biti nešto umno. Hegel poteže krunski zaključak svog djela: "Dovde je došla savjest. pošto je cilj Proviđenja "zbilja realiziran" u rezultatima historije. "na kojoj ga mi pro­ matramo u svjetskoj povijesti.. kako je rečeno. čiji je najvažniji dio historija. onda će njegova apologetska svrha biti nešto jasnija. Ovaj izliv nas ne odvodi daleko. godine (posljednja godina njegovih predavanja). drugi formiraju grčko-rimska demokracija i aristokracija. Ali ako pogledamo pasus u "Filozofiji" (tj. zatim razvoj stanja poslije reformacije i naposlijetku novija vremena. da se ona očituje u svijetu.. I. ne može biti dvojbe da se ova realizacija dogodila u aktualnoj Prusiji. piše Hegel. "osniva na čino­ vničkom svijetu. čak nam je. sam sebi beskonačna građa. to se samo za sebe mora riješiti filozofijski. supstancija kao i beskonačna moć.. jeste njemačka Monarhija. to jest perioda od 1800. duh besmrtan. Prvi od ovih koraka je orijentalni despotizam. počevši od kraja prošlog stoljeća". Duh je u svojoj najkonkretnijoj zbilji".. tvrđava i cilj slobode. pa da se ona zbilja realizirala i reaizira u njoj. logički zaključak je kraj kome ono teži . "Na Pozornici". dakle. sloboda. zbilja. razvoj Duha mora biti razvoj slo­ bode i. on nije prošao i ne da još nije. koja je. 449). kao po sebi i za sebe nužno" (Encikl. zbiljsko zbivanje duha. sunce koje sve preobražava i koje sli­ jedi iza one jutarnje zore krajem Srednjeg vijeka.. . Ona je vrsta ogromnog dijalektičkog silogizma46. i to uglavnom svjetskoj povijesti.plan Proviđenja. u bitnosti je djelo njega samoga". opravdanje Boga u povijesti. Poslije veličanja Prusije čija vlada se. Prema filozofiji iden­ titeta ona. str. dakle. 62 63 . To uvjerenje i spoznaja. Hegel može biti još iskreniji. beskonačna forma djelatnosti. nego je bitno sada.. naravno.. a prema tome. Da je pak takva ideja ono istinito. ono apsolutno moćno. također... misaoni proces "Apsolutnog duha" ili "Svjetskog Duha".. Silogizam je plan koji Proviđenje slijedi. kružni tok stupnjeva47". najviši. da se u njemu ne očituje ništa drugo nego ona. a to su glavni momenti forme u kojoj se realizirao prin­ cip slobode. Historija je razvoj nečeg stvarnog. Da je svjetska povijest. njemačku Monarhiju ili "njemački Svijet". pokazano kako je ovaj cilj dostignut. njezina čast i krasota. svojim prizivanjem pruskog monarhizma ona nudi apologiju mudrosti Proviđenja. Međutim. uči Hegel. I jeste.. Prema tome. kao što Hegel kaže. apsolutna monarhija... čitamo : "Germanski duh jest duh novoga svijeta kojemu je cilj realiziranje apsolutne istine kao beskonačnog samoodređenja slobode". prema tome. podijelio na tri dijela. u filo­ zofiji dokazuje. da je i u svjetskoj povijesti zbivanje bilo umno. Tako je time već rečeno da sadašnji oblik duha obuhvaća u sebi sve pređašnje". Ono što se dogodilo i što se svaki dan događa. vječno.. Evolucija stvarnog svijeta. pretpostavlja kao dokazano".. kako je on vidi. jer svjetska povijest nije ništa drugo nego razvoj pojma slobode. u njegovoj Enciklopediji) na koji Hegel upućuje. to je istinska teodiceja. "Duha" čiji je "život.. da uopće ima uma u povijesti. u samoj filozofiji nije to pretpostavka.. a osobna odluka monarhova stoji na čelu jer je posljednja odluka upravo nužna. ona nudi apologiju pruskog monarhizma. najviša sloboda mora biti dostignuta u onih trideset god­ ina njemačke Monarhije koje predstavljaju posljednji period 49 historijskog razvoja. Ona je manifestacija ovog Duha. izvedenog od strane Proviđenja. za Hegela je "identična" s vrstom logičke operacije ili s procesom umovanja. Hegel jasno stavlja do znanja da ne misli na Utopijsku monarhi­ ju budućnosti jer: "Ideja je prezentna. Historija je.. "Sloboda je jedina istinitost Duha". o kojima kaže 48 : "Najprije treba razmotri­ ti reformaciju kao takvu. pa se ovdje. Jer ovdje čitamo: "Da je povijesti. tj. on je.

koja će od sada postati bliska čitatelju. danas je široko prihvaćeno da je to načelo.zar nisam bio u pravu kada sam rekao da nam Hegel. Historija je naš sudija. Kako je ovo 50 učinjeno bit će pokazano u odjeljku III i. a bratstvo ljudi totalitarnim nacionalizmom. godine. polazeći od tačke koja se činila napred­ nom i čak revolucionarnom i nastavljajući općim dijalektičkim metodom obrtanja stvari. on svoju filozofiju historije povezuje sa svojim etičkim i pravnim pozitivizmom. jednostavno. s njenom uglavnom slavenskom populacijom. uglavnom. Uprkos tome. pravi plemenski nacionalizam zauvijek iščezava iz političke prakse i. Evropska civi­ lizacija i sve političke jedinice koje su joj pripadale ostale su inter­ nacionalne ili. III Pristupam sada vrlo kratkom prikazu čudne priče . Pitam da li je uopće moguće nadmašiti ovo gnusno izopačenje svega što je valjano. Tako. Hegel najzad dostigao iznenađujuće konzervativan rezultat. Nacionalizam priziva naše plemenske instinkte. i zar nije jasno da je država koju. (Nije dovoljno poznato da samo vijek prije toga Prusija. slobode. dajući ovom posljednjem neku vrstu historicističkog opravdanja.priče o usponu njemačkog nacionalizma. godine 1830. zadugo. smatrani njemačkim prinčevima. čak i ona Starog Oligarha. Ono što se smatra dobrim za političku praksu smatra se dobrim i za političku teoriju. On želi više. Ali ovaj moralni pozitivizam ne zadovoljava u potpunosti Hegela. u odjeljku IV ovog poglavlja. prihvaćeno kao činjenica i vrlo često nesvjesno. u Njemačkoj i posebno u Prusiji. plemenska i parohijska osjećanja uvijek su bila jaka). Savjest mora biti zamijenjena slije­ pom poslušnošću i romantičnom heraklitskom etikom slave i sudbine. sve civi­ lizirane države Evrope i Azije bile su imperije. čak. Nesumnjivo da su tendencije označene ovim pojmom veoma srodne s revoltom protiv razbora i otvorenog društva. Međutim. ali još upadljivije ona Platona i Aristotela. "filantropiji". koju pokušava zamijeniti kolektivnom ili grupnom odgovornošću. prije otprilike sto godina. 64 65* . kao prinčevi od Brandenburga ili "Elektori" (izborni kneževi) njemačkog Carstva. S Aleksandrovim carstvom. obuhvaćajući stanovništvo beskonačno pomiješanog porijekla. platonsko-aristotelski nacionalizam praktično je iščezao iz političkih doktrina.Pitam . treba obožavati kao Božansku Ideju na zemlji. istovremeno. kako sam kaže. Baš kao što se stavlja u opreku slobodi i jed­ nakosti. kozmopolitizma i egalitarizma51. uopće nije smatrana njemačkom državom. jednakosti i drugih ideja otvorenog društva nego i iskrene vjere u Boga i. Prusija Fridriha Vilhelma do 1800. Pošto su Historija i Proviđenje uveli postojeće sile u zbilju. jer ova djela su bila napisana u pokušaju borbe protiv otvorenog društva i novih ideja imperijalizma. posebno . Hegel još govori52 o Brandenburgu i Meklenburgu kao da su nastanjeni "germaniziranim Slavenima"). U skladu je s ovim tendencijama to što nalazimo da najstarija djela iz političke teorije. U isto vrijeme. izopačanje ne samo razb­ ora. međuplemenske. iz političke teorije. čak Božansko pravo. njihova moć mora biti pravo. Kada je nacionalizam oživljen prije sto godina. bilo je to u jednoj od najizmješanijih od svih izmiješanih oblasti Evrope. humanizmu ili. kratko vrijeme je prošlo od kada je načelo nacionalne države bilo ponovo uvedeno u političku teoriju. iskrenog patriotizma. strasti i predrasude i našu nostalgičnu želju za olakšanjem od tereta indivudalne odgovornosti. s njenim prevashodno slavenskim stanovništvom. tako se on stavlja u opreku bratstvu ljudi. po Hegelovom naređenju. Od Aleksandra naovamo. Na Bečkom kongresu Prusija je registrirana kao "slavensko kraljevstvo". nudi apologiju Boga i Prusije. odlučno izražavaju nacionalistička stanovišta. Opisao sam kako je. iako su njeni kraljevi. Ono sada formira implicitnu pretpostavku popularnog političkog mišljenja. (Izgleda da je otprilike onoliko prije Aleksandra koliko je Aleksandar bio prije nas. (Nar­ avno. preciznije. ovaj rani razvoj nacionalističke političke teorije kratko je zaustavljen s Aristotelom. carst­ vo drevnih Sumera stvorilo prvu internacionalnu civilizaciju).

Herder je tvrdio da bi dobra 66 67 . rođenja unutar određenog geografskog područja. dovoljno čudno. čija je najvažnija doktri­ na bila da različite nacije moraju biti shvaćene kao ličnosti. Načelo nacionalne države ne samo da je neprimjenjivo nego nikada nije ni bilo jasno shvaćeno. Ne princ. pao kao žrtva pokreta koji je nas­ tao iz najreakcionarnije i najservilnije političke filozofije ikad nametnute pokornom i napaćenom čovječanstvu. ako kažemo da je nacija broj ljudi koji žive ili su rođeni u određenoj državi.Mnogi ga čak smatraju osnovnim postulatom političke etike. sjetićemo se 5 4 . "on postaje jedno jedino biće. Kantov bivši učenik i jedno vrijeme lični prijatelj. Jedan od sljedećih autora koji je doprinio teoriji nacionaliz­ ma bio je J. nipošto nije tako po sebi očigledno kao što mnogim ljudima danas izgleda. Rusoove teorije jasno su sadržavale klicu nacionalizma. nažalost. teritorija ili političko uvjerenje mogu biti više ili manje jasno određeni. na njemačke zemlje i reakcije uzroko­ vane ovim događajem . (Naravno. čini ujedinjujući faktor mnogojezične Švicarske). a ne obrnuto). o bezbrojnim talasima naroda koji su došli iz njihove prvobitne azijske postojbine i podijelili se i izmiješali kada su dospjeli u labirint poluotoka zvanih Evropski kontinent. moglo bi se reći. bio revolucionarna i liberalna vjera. lojalnosti dinastiji ili političkog uvjerenja kao što je demokracija (koja. nego volja svih. jedan od najvećih boraca za otvoreno društvo53). to jest političkog zahtjeva da se teritorija svake države treba podudarati s teritorijom nastan­ jenom jednom nacijom. kolektivnu ili "opću volju". jezi kom ili zajedničkom historijom nije prihvatljiva ni primjenjiva u praksi. jedna individua". on je pronašao volju nar­ oda. teško je razumjeti. onda je sve jasno. ali ovo bi značilo napuštanje načela nacionalne države koja zahtijeva da država bude određena nacijom.on se probio u tabor slobode. Bilo je dosta romantičnog kolektivizma u ovom pronalasku. Ono je ira­ cionalan. uobičajen odgovor na ovo pitanje bio je: Princ. osobito od Vilsonovog (Woodrow Wilson) dobronamjernog ali manje dobro shvaćenog načela nacionalnog samoodređenja. dok religija. trebao biti uzdignut u nadličnost. zasnovanu na nacionalnom regrutiranju. Načelo nacionalne države. Ruso je dao nov i najrevolucionarniji odgovor. ali ne i tendencija u pravcu nacionalizma. . Nije nezan­ imljivo skicirati historiju ovog razvoja i načina na koji je Hegel vratio nacionalizam natrag u totalitarni tabor. Na ovaj način. san naturalizma i plemen­ skog kolektivizma. Herder. gdje je i pripadao od vremena kada je Platon prvi tvrdio da su Grci u odnosu na barbare kao gospodari u odnosu na robove. jed­ nom obdaren voljom. nego bi narod trebao vladati. u svojoj kratkoj historiji prije Hegela. Međutim. o kretanju i miješanju svih vrsta plemena.invaz­ ije prve nacionalne armije. romantičan i utopijski san. od religije. narod je. francuske armije pod Napoleonom (Napoleon Bonaparte). koji je bio iskreni demokrat (i Masarik (Tomas Garrigue Masaryk) također. gotovo niko nije bio u stanju objasniti šta podrazumijeva pod nacijom na način koji bi mogao biti upotrijebljen kao osnova prak­ tične politike. Kako je iko ko je imao najpovršnije znanje o evropskoj historiji. Čak i kada bi bilo ko znao šta misli kada govori o nacionalnosti. Ono je mit. Veli­ ki praktičan korak u pravcu nacionalizma načinjen je kada je francuska revolucija uvela narodnu armiju. Međutim. kaže Ruso. formulirao svoj osnovni politički problem pitajući: Ko bi trebao vladati? Čija volja bi tre­ bala biti zakon? Prije Rusoa. u odnosu na druge narode). moderni nacionalizam je. G. (Johann Gottfried Herder). uopće ne bi bilo jasno zašto bi nacionalnost trebalo usvojiti kao fundamentalnu političku kate­ goriju važniju. ne volja jednog čovjeka. Objašnjenje je da je Vilson. On je pao kao žrtva svog vaspitanja na metafizičko-političkim teorijama Pla­ tona i Hegela i nacionalističkog pokreta zasnovanog na njima. Pomoću nečega što je moglo biti historijski slučaj . Uprkos svojim inherentnim reakcionarima i iracionalnim tendencijama. kako ju je on zvao. Nijedna od teorija koje tvrde da je nacija ujedinjena zajedničkim porijeklom. "u odno­ su na ono što mu je spoljašnje" (tj. kako je iko ko je ovo znao mogao istaknuti takvo neprimjenjivo načelo. tvrdio je on. na primjer. Platon je.

čin koji on. da ostane nezapažen od strane pruskog kralja i vlade. pisao je on 55 . pišući ruskom pregovaraču da će. Kada je Napoleon primio A. objavljena je anonimno u vrijeme kada se očekivala Kantova filozofija religije. Narod je prirodna tvorevina kao i porodica. tako.. odgovor koji samo stvara nov problem "prirodnih" granica nacije. da on može svoje snage posvetiti jedino ovoj zemlji.. "nije dopustio... "Najprirodnija država".to jest poredak u kome svako ispunjava funkciju za koju ga je priro­ da odredila". Ova teorija. Seling i Hegel zajed­ no sa svim njihovim modernim sljedbenicima: "Oštroumna brz­ ina u biranju analogija". Versuch einer Kritik aller Offenbarung. optužuje ne samo Herdera nego i kasnije proročke filozofe kao što su Fihte. a alegorije se nude kao istine".. Ova osjećanja mogu se lako pogrešno shvatiti kao napori moćnog i dubokog mišljenja ili bar duboko značajne aluzije. Anderson ovo komentira: "U stvari. napustio.. očigledno za nečiji kasniji uspjeh ako.. "biti njihov do smrti". "Fihte je bio nestrpljiv u želji za napuštanjem pruske službe i prihvatanjem poziva iz Rusije. Citirat ću odlomak iz ove kritike zato što odlično. pisao je Kant. ali to je nije spriječilo da bude vješta kopija Kantovog stila. neko javno pokaže svoju privrženost dobrom cilju". Interesantno je primijetiti da je Kant odmah shvatio opasnost od iracionalnog romantizma u ovom Herderovom djelu. iz patriotiz­ ma. ako ga vlada imenuje za člana peterburške Akademije znanosti i ako mu daju platu ne manju od 400 rubalja. (Wilhelm Freiherr von Humboldt). N. ovu teoriju on je najprije ponudio u svojim Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1785).. Fihte je ozlojeđeno pisao svojoj ženi: "Ne zavidim Mileru i Humboltu.. tvrdio je on. On je 1793.. Kada su Francuzi okupirali Berlin. pregovarao za univerzitetski položaj u Majncu. samo šire rasprostrijet. odnosno one koje se podudaraju s mjestima nastanjenim njenom "nacijom". od kojega je svojom otvorenom kritikom načinio svog zak­ letog neprijatelja.. mjestu koje su tada kontrolirali Francuzi. tako je i u slučaju države prirodni poredak najbolji . već ga samo pokazuje u njegovom pravom svjetlu"..država trebala imati prirodne granice. Milera (Adam Heinrich Muller) i V fon Humbolta. stvaraju viša očekivanja nego što bi hladno rasuđivanje našlo za opravdano. To je bila krajnje dosadna knjiga. Gdje razlike dijalekta postaju razlike jezika? Koliko različitih jezika govore Sloveni ili Teutoni. sve je bilo 68 69 .. Ovo ne umanjuje patriotizam njegovog čina. Dvije godine kas­ nije" nastavlja Anderson.. on je profitirao. pošto su ne samo najdraže nade čovječanstva nego i njegova egzistencija povezani s pobjedom Francuske. drago mi je da ja nisam dobio tu sramnu počast. (Ovo ne poboljšava stvar. "Godine 1804"... Fihte ga je. Veoma je važno za nečiju savjest i. koja pokušava pružiti odgovor na prob­ lem "prirodnih" granica države56. Sinonimi prolaze kao objašnjenja. Njegova prva knjiga. Svemu ovome moramo dodati da je Fihteova karijera kao filozofa od početka bila zasnovana na obmani.. Bio je to Fihte koji je njemački nacionalizam snabdio nje­ govom prvom teorijom. Kao u svim ljudskim zajedni­ cama. Anderson u svojoj interesantnoj studiji o nacionalizmu. kada je stavio ove primjedbe. u početku nije imala većeg upliva. jednom i zauvijek. još uvijek je tvrdio57: "Jasno je da od sada nadalje Fran­ cuska Republika može biti otadžbina uspravnog čovjeka. "i drska imaginacija u nji­ hovoj upotrebi kombinirani su sa sposobnošću iskorištenja osjećanja i strasti radi pridobijanja interesa za svoju stvar . "transformacija Fihtea kozmopolita u Fihtea nacionalistu bila je potpuna". i da li su razlike jedino dijalekti?) Fihteovo mišljenje je imalo najčudniji razvoj. Posvećujem sebe i sve svoje sposob­ nosti Republici".stvar koja je uvijek obavijena misterijom.. Može se primijetiti da je Fihte. Pruska vlada ga nije uvažavala do željene visine novčanog iznosa i on se nadao većem priznanju iz Rusije. ona. branio Rusoa i francusku revoluciju a 1799. osobito ako uzmemo u obzir da je on bio jedan od osnivača njemačkog nacionalizma. piše E. Granice nacije. kako Anderson kaže. nesumnjivo da je poziv s berlinskog Univerziteta uslijedio kao rezultat ove epizode. "jeste država sastavljena od jednog naroda s jednim nacionalnim karakterom.. određene su jezikom.

Ne smije se. da se mnogi od ovih hvalisavih historičara filozofije. Izgleda da je to zakon onoga što ovi ljudi zovu "ljuds­ ka priroda" čija uobraženost raste u direktnoj srazmjeri s nedostatkom mišljenja i obratno iznosu za uslugu učinjenu ljud­ skom blagostanju. S. protiv kralja. Ne mislim samo na užasnu činjenicu da je praznoslovcu Fihteu i šarlatanu Hegelu ukazana jednaka počast kao i ljudima kakvi su bili Demokrit. usuđuju objaviti da je njihova historija naš sudija ili da je njihova historija filozofije implicitna kritika različitih "sistema mišljenja". Stvar se pokazuje u pravom svjetlu ako shvatimo da je Fihte dobio izdavača jedino zahvaljujući Kantovoj dobrodušnosti (koji nikada nije bio u stanju pročitati više od prvih nekoliko stranica knjige). To je mistično iskustvo zajedništva s drugim članovima ugnjetenog plemena. najprije. Dž. Mil i Bertrand Rasl. Kakva je bila reakcija na ovu opasnost? Poslije oslobodilačkih ratova. istovremeno. Dekart (Rene Descartes). ozbiljnih mada dosadnih studija i suvišnog proučavan­ ja. iskustvo koje je zamije­ nilo ne samo kršćanstvo nego. Kant. mada moram priznati da je insistiranje na ovoj razlici možda malo sitničarenje). Jasno je da je tako neobuzdana nova i demokratska religija bila izvor velike razdraženosti i. Cijela priča je interesantna uglavnom zbog svjetla koje baca na "historiju filozofije" i na "historiju" uopće. "rastao zamjenjujući ga vjerom u svoje vlastito mistično iskustvo".historije filozofije i one razmetljivosti i izrežirane galame pomoću koje se slavi bavljenje filozofijom. postao profesor u Jeni. Jer. Kant je bio prisiljen javno izjav­ iti da je djelo Fihteovo i Fihte je. kasnije bio primoran. a isto tako i moderne idealističke filozofije. Fridrih Vilhelm je. uključujući glasine. s ciljem da ljudi povjeruju kako je to bilo Kantovo djelo. Ne mislim samo na ovu možda više komičnu nego skandaloznu činjenicu da su takvi klauni uzeti ozbiljno i da su postali predmetom neke vrste obožavanja. Ovaj rani nacionalizam uskrsnuo je sa snagom nove religije. Jer. a gospodstvo je time dobila filozofi­ ja. Ovo je pokazatelj Hegelovog 71 70 . Ovo je samo nekoliko epizoda iz karijere čovjeka čije je "praznoslovlje" doprinijelo usponu modernog nacionalizma. i da je njihovo moralno učenje uzeto ozbiljno i. Paskal (Blaise Pascal). postignutom izvrtanjem Kantovog učenja. osjećanje povjerenja i lojalnosti kralju koje su uništile zloupotrebe apsolutizma. instinktivni i revolucionarni nacionalizam rastao je u Njemačkoj kao reakcija na napoleonsku invaziju. (On je bio jedna od tipičnih plemenskih reakcija protiv širenja nadnacionalne imperije. kao vrsta plašta u koji je bila zaodjenuta ljudska želja za slobodom i jednakošću. francuska revolucija je dokazala upliv filozofi­ je. dati i drugu izjavu58. "Dok je ortodoksno kršćanstvo slabilo. Kant je. možda. nego i istina ukoliko u svjetovnosti postaje živa. nacionalizam je". U vrijeme kada je Fihte postao apostol nacionalizma. da i ne govorimo o dobrom i lošem. Reklo se da je francuska revolucija proizišla iz filozofije. On se okrenuo pro­ tiv svojih vlastitih prinčeva i. čak smatrano za superiorno u odnosu na učenja ovih drugih ljudi.u pokretu. dakle. a onda na njihovo mjesto doveo Hegela. Pošto je štampa veličala Fihteovo djelo kao jedno od Kantovih. poricati kad se kaže da je revolucija dobila svoju prvu pobudu od filozofije". opasnosti za vladajuću klasu. mis­ lim da je jasno da njihovo pretjerano hvalisanje može biti samo implicitna kritika njihovih historija . i ne bez razloga nazivala se filozofija u njemačkome "Weltweisheit" (svjetovna mudrost). "Bog nas može zaštititi od naših prijatelja. iznenada ovjenčan slavom. otpus­ tio svoje nacionalističke savjetnike. jer ona je ne samo istina po sebi i za sebe kao čista bitnost. Od naših neprijatelja moramo se pokušati zaštititi sami". Mislim. Spinoza (Baruch Benedictus). međutim. Lok (John Locke). Hjum. a oso­ bito za pruskog kralja. čak. da bi se ogradio od ovog čovjeka. međutim. nesposobnih napraviti razliku između mišljenja i iluzija. osobito. piše Anderson59. stvar koju je Hegel naglasio u pravi čas (pošto je to bila osno­ va njegove vlastite službe): "Sada je svijest duhovnoga" kaže on 60 .) Narod je zahtijevao demokratske reforme u smislu Rusoa i fran­ cuske revolucije ali bez francuskih osvajača. (U razlikovanju između Fihteovog "praznoslovlja" i Hegelovog "šarlatanstva" slijedim Šopenhauera. "u bitnosti fundament.

On je to učinio ubjeđujući nacionaliste da su njihovi kolektivistički zahtjevi automatski ostvareni od strane svemoćne države i da sve što im je još potrebno jeste pomoći da moć države ojača. "čije se uređenje smatra kao najslobodnije zato što privatne osobe imaju pretežan udio u državnom poslu. u pogledu Engleske". umno pravo žrtvovano formalnoj62 slobodi i poseb­ nom privatnom interesu (to čak i u priredbama i posjedima koji treba da su posvećeni religiji). bezumnosti uopće. Taj narod uzet bez svog monarha. oso­ bito kada su "umjetnosti i znanosti" u pitanju. Država jest duh samog naroda. iskustvo pokazuje da ta zemlja u građanskom i pedantnom zakonodavstvu. Sve ovo je urađeno nezgrapno. Historija je takmičenje različitih nacionalnih 72 73 . do vlasti i djelovanja kao takav agregat. Prema toj apsolutnoj volji jest volja drugih posebnih narodnih duhova bespravna: onaj narod vlada svijetom". njen duh i njena volja koji djeluju na pozor­ nici historije. elementarnog mora. objektiv­ na sloboda. kako je kralj rekao 63 . koje je kralj mrzio kao kugu. Ona se raspala na suverene države".. nećudorednosti. To su. pisao je on 6 1 u Filozofiji prava. možda je najhitniji zadatak bilo obuzdavanje rev­ olucionarne nacionalističke religije. pravu i slobodi vlas­ ništva. gdje je Berlinski uni­ verzitet ustanovljen samo pod uplivom napoleonskih ratova i s idejom. dakle." Zbilja. neka je država. na primjer. Ali. gdje je ono u osnovi i pripadalo. "da država mora zamijeniti intelek­ tualnom hrabrošću ono što je izgubila u fizičkoj snazi". jest bezoblična masa". kaže on u svom veličanju posljednjeg razvoja u Prusiji. Samosvijest posebnog naroda jest nosilac pojedinog razvojnog stupnja općeg duha u njegovoj opstojnosti i objektivna zbilja. ali kao takav agregat. Zbiljs­ ka je država oduhovljena tim duhom u svim svojim posebnim poslovima. tj. agregat privatnika običava se često nazivati narodom. jest obični smisao u kojemu se u novije vrijeme počelo govoriti o 'suverenitetu naroda' . "Narod kao država je duh u svojoj supstancijal64 noj umnosti i neposrednoj zbiljnosti". udarac. obzirom na to da ništa nije moglo biti nazadnije od Prusije. on je pisao: "Naime. Nekoliko strana kasnije.shvatanja njegovog neposrednog zadatka. Ranije. kojim filozofija može ojačati snage reakci­ je.. nacija. Takvo je stanje naroda stanje bespravnosti. pusta. Cesto se moglo čuti kako se takvo stanje prikazuje kao stanje prave slobode". slijepa sila poput nemirnog. "potpuno je iščezla. Ovdje postoji nepogrešiva aluzija na liber­ alne nacionaliste. stoga apso­ lutna moć na zemlji.. Ovaj zadatak Hegel je ispunio u duhu Paretovog savjeta "steći korist od osjećanja. zadati protuudarac. Hegel je. ratovima. Hegel zaboravlja ono što je rekao o umjetnostima i znanostima u Engleskoj. Ovo biva još jas­ nije kada se suočimo s Hegelovim upućivanjem na rane nacional­ ističke snove o rekonstrukciji njemačke imperije: "Laž jednog carstva". I tako se dogodilo da je on povratio moćno oružje u tabor zatvorenog društva. ponekad mnogo otvorenije napadao nacionaliste: "No 'suverenitet naroda'". institucijama. a u tom je pogledu jedina svrha države da narod ne dođe do egzistencije. Vidimo da je Hegel znao da je njegov zadatak bio borba protiv liberalnih i čak imperijalističkih težnji nacionalizma. a ne trošiti energiju u uzaludnim naporima da se ona unište". Nje­ gove antiliberalne tendencije navele su ga na ukazivanje na Englesku kao na najkarakterističniji primjer nacije u lošem smis­ lu. iznenađujuća izjava. piše on. dakle. u Enciklopediji. jed­ nakosti itd. u koju on stavlja svoju volju. narod bi u njemu bio samo nezgrapna. "Kao što. "uzet kao u opreci spram suverenitetu koji egzistira u monarhu. kao što bi to učinio narod kao duhovni činilac.u toj opreci 'suverenitet naroda' pripada zbrkanim mislima kojima u osnovi leži pusta predstava o 'naro­ du'... najdalje zaostaje za drugim obrazovnim državama Evrope i da je.. nego njegovim transformiranjem u discipliniran pruski autoritarizam. spram druge u suv­ erenoj samostalnosti. naprotiv. piše on . mada ne prvi. on je vulgus a ne populus. jer ovdje on govori o "Engleskoj gdje se pisanje povijesti pročistilo u čvršći i zreliji karakter". pripremama za umjetnost i znanost itd. On je obuzdao nacionalizam ne otvoreno se stavljajući njemu nasuprot. ali koje ne uništava samo sebe. u želji da se dopadne vladi. Dio ovog zadatka bilo je izvitoperenje ideja slobode.

duhova za svjetsku dominaciju. Iz ovoga slijedi da reforme koje su zastupali liberalni nacionalisti nisu neophodne pošto su, u svakom slučaju, nacija i njen duh vodeći glumci; pored toga, "svaki narod ima stoga ustav koji mu je primjeren i koji mu pripada". (Pravni pozitivizam). Vidimo da liberalne ele­ mente nacionalizma Hegel zamjenjuje ne samo platonskopruskim obožavanjem države nego i obožavanjem historije, historijskog uspjeha. (Fridrih Vilhelm je bio uspješan u borbi protiv Napoleona). Na ovaj način, Hegel ne samo što je otpočeo novo poglavlje u historiji nacionalizma nego ga je i obezbijedio novom teorijom. Fihte je, vidjeli smo, nacional­ izam obezbijedio teorijom koja je bila zasnovana na jeziku. Hegel je uveo historijsku teoriju nacije. Nacija je, prema Hegelu, ujedinjena duhom koji djeluje u historiji. Ona je ujed­ injena zajedničkim neprijateljem i drugarstvom skovanim u ratovima u kojima se borila. (Rečeno je da je rasa skup ljudi ujedinjenih ne svojim porijeklom, nego zajedničkom zabludom u pogledu njihovog porijekla. Na sličan način, možemo reći da je nacija, u Hegelovom smislu, broj ljudi ujedinjenih zajed­ ničkom zabludom u pogledu njihove historije.) Jasno je kako je ova teorija povezana s Hegelovim historicističkim esencijalizmom. Historija nacije je historija njene suštine ili "Duha", koji se potvrđuje na "Pozornici historije". U zaključku ovog pregleda o usponu nacionalizma dodao bih zapažanje o događajima do utemeljenja Bizmarkove (Otto von Bismarek) Njemačke imperije. Hegelova politika sastojala se u iskorištavanju nacionalnih osjećaja umjesto u trošenju energije u uzaludnim naporima uništiti ih. Ali, ponekad, ova slavljena tehni­ ka izgleda da ima čudne posljedice. Srednjovjekovno preobraćanje kršćanstva u autoritarnu vjeru nije moglo u pot­ punosti ugušiti njegove humane tendencije; opet i opet, kršćanstvo se probija kroz autoritarni zastor (progonjeno kao hereza). Na ovaj način, Paretov savjet ne služi samo neutral­ iziranju težnje koje vladajuću klasu dovode u opasnost nego može i nehotice pomoći očuvanju ovih težnji. Slična stvar se

dogodila nacionalizmu. Hegel ga je obuzdao i pokušao njemački nacionalizam zamijeniti pruskim. Ali "reduciranjem nacionalizma na komponentu" njegovog prusizma (koristeći njegov vlastiti jezik) Hegel ga je "sačuvao"; Prusija je bila prinuđena nastaviti s ovim stjecanjem koristi od osjećanja njemačkog nacionalizma. Kada je Prusija ušla u rat protiv Austrije 1866, to je učinjeno u ime njemačkog nacionalizma i pod izgovorom očuvanja "njemačkog" vodstva. To je moralo najaviti značajno proširenu Prusiju iz 1871. kao novu "njemačku imperiju", novu "njemačku naciju" - ujedinjenu ratom, u suglasnosti s Hegelovom histori­ jskom teorijom nacije. IV U našem vlastitom vremenu, Hegelov histerični historicizam još je plodno tle kojem moderni totalitarizam duguje svoj brz rast. Njegova upotreba pripremila je podlogu i inteligenciju obrazovala za intelektualno nepoštenje, kao što će biti pokazano u odjeljku 5 ovog poglavlja. Moramo naučiti lekciju da je intelektualno poštenje od fundamentalne važnosti za sve do čega nam je stalo. Međutim, da li je ovo sve? I da li je baš tako? Zar nema ničega u tvrdnji da Hegelova veličina leži u činjenici da je on bio tvorac novog, historijskog načina mišljenja - novog historijskog smisla? Mnogi moji prijatelji kritizirali su me zbog stava prema Hegelu i moje nesposobnosti da uvidim njegovu veličinu. Oni su, naravno, bili sasvim u pravu, jer, zbilja, nisam bio u stanju to uvidjeti. (Još uvijek je tako.) Da bih to ispravio, sistematski sam istražio pitanje: U čemu je Hegelova veličina? Rezultat je bio poražavajući. Nema sumnje, Hegelov govor o veličini i širini historijske drame stvorio je atmosferu zain­ teresiranosti za historiju. Besumnje, njegove široke historijske generalizacije, periodizacije i interpretacije, opčinile su neke historičare i izazvale ih na izvršenje dragocjenih i detaljnih his­ torijskih istraživanja (koja su, gotovo bez izuzetka, pokazivala

74

75

slabost kako Hegelovih nalaza tako i njegovog metoda). Međutim, da li je ovaj izazovni upliv bio dostignuće historičara ili filozofa? Nije li to, prije svega, bilo dostignuće propagandiste? Historičari su, našao sam, skloni cijeniti Hegela (ako je on, uopće, to) kao filozofa, a filozofi vjerovati kako su vidni njegovi doprinosi (ako postoji bilo koji) razumijevanju historije. Ali his­ toricizam nije historija, i vjerovanje u njega ne otkriva ni his­ torijsko razumijevanje ni historijski smisao. Ako želimo ocijeni­ ti Hegelovu veličinu, kao historičara ili kao filozofa, ne moramo se pitati jesu li neki ljudi našli da je njegova vizija historije inspirativna, nego je li ta vizija istinita. Našao sam samo jednu značajnu ideju za koju bi se moglo tvrditi da je sadržana u Hegelovoj filozofiji. To je ideja koja je navela Hegela na napad na apstraktni racionalizam i intelektualizam koji ne shvataju da je um ukorijenjen u tradiciji. To je odre­ đena svijest o činjenici (koju je Hegel, ipak, zaboravio u svojoj Logici) da ljudi ne mogu početi s prazninom, stvarajući svijet mišljenja ni iz čega; nego da su njihova mišljenja, uglavnom, proizvod intelektualnog nasljeđa. Spreman sam priznati da je to važna misao i da se ona može naći kod Hegela ako je neko voljan tragati za njom. Ali poričem da je to bio Hegelov lični doprinos. Ta ideja je bila zajednička svojina romantičara. Da su svi društveni entiteti proizvodi his­ torije; ne pronalasci, svjesno planirani, nego tvorevine koje se pojavljuju iz ćudljivosti historijskih događaja, uzajamnog djelo­ vanja ideja i interesa, iz patnje i strasti, sve to je starije od Hegela. U stvari, ocjena Edmunda Berka o važnosti tradicije za funkcioniranje svih društvenih institucija imala je ogroman upliv na političku misao njemačkog romantizma. Trag njegovog upliva može se naći kod Hegela, ali samo u preuveličanoj i neodrživoj formi historijskog i evolutivnog relativizma - u formi opasne doktrine da je ono u šta se danas vjeruje, zbilja, danas i istinito i u jednako opasnom zaključku da ono što je juče bilo istina (isti­ na a ne "vjerovanje") sutra može biti pogrešno - doktrine koja, sigurno, ne ohrabruje uvažavanje značaja tradicije.

V. Pristupam, sada, posljednjem dijelu mog prikaza hegelizma, analizi ovisnosti novog tribalizma ili totalitarizma o Hegelovim doktrinama. Da je moj cilj bio pisanje historije uspona totalitarizma morao bih se, najprije, baviti marksizmom; jer fašizam je, dijelom, ponikao iz duhovnog i političkog sloma marksizma. (Kao što ćemo vidjeti, slična izjava može se dati u odnosu između lenjinizma i marksizma.) Pošto je moja glavna tema, ipak, his­ toricizam, predlažem da marksizam, kao najčistiju formu historicizma, ostavimo za kasnije i da se, najprije, latimo fašizma. Moderni totalitarizam je samo epizoda unutar trajnog revol­ ta protiv slobode i razbora. Od starijih epizoda on se razlikuje ne toliko svojom ideologijom koliko činjenicom da su njegove vođe uspjele realizirati jedan od najsmjelijih snova svojih prethodnika; oni su od revolta protiv slobode napravili narodni pokret. (Njego­ va popularnost, svakako, ne smije biti precijenjena; inteligencija je samo dio naroda.) Njega je omogućio slom drugog popularnog pokreta, socijaldemokracije ili demokratske verzije marksizma koji je, u svijesti radnih ljudi, predstavljao ideje slobode i jed­ nakosti. Kada je postalo očigledno da nije bilo slučajno što je ovaj pokret propustio da se 1914. suprotstavi ratu; kada je postalo jasno da je beznadežno nositi se s problemima mira, i, najviše od svega, s nezaposlenošću i ekonomskom depresijom; i, najzad, kada se ovaj pokret mlako branio od fašističke agresije, tada je vjera u vrijednost slobode i mogućnost jednakosti bila ozbiljno ugrožena i vječiti revolt protiv slobode je mogao, milom ili silom, dobiti manje-više popularnu podršku. Činjenica da je fašizam preuzeo dio marksističkog nasljeđa objašnjava jednu "originalnu" karakteristiku fašističke ideologi­ je, tačku u kojoj ona odstupa od tradicionalnog revolta protiv slo­ bode. Ono što imam na umu jeste činjenica da fašizam malo koristi otvoreno obraćanje natprirodnom. Niti je on nužno ateis­ tički niti mu nedostaju mistični ili religiozni elementi. Ali

76

77

rasprostranjenost agnosticizma kroz marksizam dovela je do situacije u kojoj se politička vjera, ciljajući na popularnost u radničkoj klasi, nije mogla vezati ni za jednu tradicionalnu reli­ gioznu formu. Ovo je razlog zbog čega je fašizam, bar u svojoj ranoj fazi, svojoj zvaničnoj ideologiji dodao izvjesnu primjesu evolucionističkog materijalizma devetnaestog stoljeća. Dakle, formula fašističkog napitka je u svim zemljama ista: Hegel začinjen materijalizmom devetnaestog stoljeća (osobito darvinizam u nešto gruboj formi koji je primio od Hekela 65 (Ernst Haeckel). "Znanstveni" element u rasizmu može se prati­ ti unazad do Hekela, koji je 1900. bio odgovoran za nagradno takmičenje na temu: "Čemu nas mogu naučiti principi darviniz­ ma s obzirom na unutrašnji i politički razvoj države?" Prva nagra­ da dodijeljena je rasističkom i opširnom radu V. Šalmejera (W Schallmeyer) koji je, tako, postao praotac rasističke biologije. Interesantno je primijetiti koliko snažno, uprkos njegovom različitom porijeklu, ovaj materijalistički rasizam podsjeća na Platonov naturalizam. U oba slučaja, osnovna ideja jeste ta da je degeneracija, osobito viših klasa, u korijenu političkog propadan­ ja (čitaj: u napretku otvorenog društva). Osim toga, moderni mit Krvi i Tla ima svoj egzaktan duplikat u Platonovom Mitu o Potomku zemlje. Ipak, ne "Hegel+Platon", nego "Hegel+Hekel" jeste formula modernog rasizma. Kao što ćemo vidjeti, Marks je Hegelov "Duh" zamijenio nečim materijalnim, kvazibiološkom koncepcijom Krvi ili Rase. Umjesto "Duha", Krv je suština koja se po sebi razvija; umjesto "Duha", Krv je Suveren svijeta koji se pokazuje na Pozornici Historije; umjesto njenog "Duha", Krv nacije određuje njenu suštinsku sudbinu. Transupstancija* hegelizma u rasizam ili Duha u Krv nije mnogo promijenila glavnu tendenciju hegelizma. To mu je samo dalo primjesu biologije i modernog evolucionizma. Posljedica je materijalistička i, u isto vrijeme, mistična religija biološke suštine
* Pretvaranje, doktrina po kojoj se hljeb i vino, u pričesti, posvećenjem pretvaraju u Hristovo tijelo i krv, ostajući pri tom isti. - Prim. prev.

koja se po sebi razvija, što veoma podsjeća na religiju stvaralačke evolucije (čiji prorok je bio hegelovac66 Bergson), religiju koju je Dž. B. Šo, više proročki nego produbljeno, okarakterizirao kao "vjeru koja ispunjava prvi uvjet svih religija: tj. da to mora biti... meta-biologija". I, zbilja, ova nova religija rasizma jasno pokazuje meta-komponentu i biološku komponentu ili hegelsku mističnu metafiziku i hekelsku materijalističku biologiju. Toliko o razlici između modernog totalitarizma i hegelizma. Uprkos njenom značenju s gledišta popularnosti, ova razlika je nevažna što se tiče njihovih političkih tendencija. Ako se sada okrenemo sličnostima, dobijamo drugu sliku. Gotovo sve važnije ideje modernog totalitarizma direktno su naslijeđene od Hegela, koji je okupio i sačuvao ono što A. Cimern (sir Arthur Zimmern) zove 67 "arsenalom oružja za autoritarne pokrete". Mada najveći dio ovog oružja nije skovao sam Hegel, nego ga je otkrio u različitim drevnim ratnim riznicama vječitog revolta protiv slo­ bode, nesumnjivo je da je to bio njegov trud koji ga je ponovo otkrio i stavio u ruke njegovih modernih sljedbenika. Evo kratke liste nekih od tih najdragocjenijih ideja (izostavio sam platonski totalitarizam i tribalizam, koji su već razmotreni, isto kao i teori­ ju o gospodaru i sluzi). (a) Nacionalizam, u formi historicističke ideje da je država inkarnacija Duha (ili, sada, Krvi) državotvorne nacije (ili rase); jedna izabrana nacija (sada, izabrana rasa) predodređena je za svjetsku dominaciju, (b) Država, kao prirodni neprijatelj svih drugih država, mora potvrditi svoju egzistenciju u ratu. (c) Država je izuzeta od bilo koje vrste moralne obaveze; historija, tj. histori­ jski uspjeh, jedini je sudija; kolektivna korist jedino je načelo ličnog ponašanja; laganje u cilju propagande i izvrtanje istine je dozvol­ jeno, (d) "Etička" ideja rata (totalnog i kolektivističkog), osobito mladih nacija protiv starijih, rat, sudbina i slava kao najpoželjnija dobra, (e) Stvaralačka uloga Velikog Čovjeka, svjetskohistorijske ličnosti, čovjeka dubokog znanja i velike strasti (sada, načelo vod­ stva), (f) Ideal herojskog života ("živi opasno") i "čovjeka heroja" kao opreka sitnom buržuju i njegovom životu plitke osrednjosti.

78

79

Ova lista duhovnog blaga niti je sistematska niti je pot­ puna. Ona je dio stare baštine. Ono je bilo uskladišteno i spremno za upotrebu ne samo u djelima Hegela i njegovih sljedbenika nego i u duhu inteligencije, hranjene, kroz tri duge generacije, tako poniznom duhovnom hranom koju je Šopenhauer 68 rano prepoznao kao "pseudo-filozofiju koja uništava inteligenciju" i kao "štetnu i kriminalnu zloupotre­ bu jezika". Pristupam, sada, detaljnijem ispitivanju pojedinih tačaka na ovoj listi. (a) Prema modernim totalitarnim doktrinama, država kao takva nije najviši cilj. To je, prije, Krv ili Narod, Rasa. Više rase posjeduju moć stvaranja država. Najviši cilj rase ili nacije je formiranje snažne države, koja može služiti kao moćan instru­ ment njenog samoočuvanja. Ovo učenje (ali s Duhom umjesto Krvi) pripada Hegelu koji je pisao 69 : "U egzistenciji jednog nar­ oda jeste supstancijalna svrha biti država i kao takva se održati, narod bez državne tvorevine (nacija kao takva) zapravo nema povijesti, kao što su narodi prije stvaranja svoje države egzisti­ rali kao divlje nacije. Što se događa s jednim narodom i zbiva u njemu, to u odnosu prema državi ima svoje bitno značenje". Tako formirana država je totalitarna, to jest njena moć mora prožimati i kontrolirati cjelokupan život ljudi u svim njegovim funkcijama: "Objektivna je egzistencija... država, koja je, prema tome, osnov i središte drugih konkretnih strana narodnog života, umjetnosti, prava, običaja, religije, znanosti... Određeni pak sadržaj, koji dobiva formu općenitosti ležeći u konkretnoj zbilji, koja je država, jest duh samog naroda. Zbiljska je država oduhovljena tim duhom u svim svojim posebnim poslovima, ratovima, institucijama, itd.". Pošto država mora biti moćna, ona mora osporavati moć drugih država. Ona se mora potvrditi na "Pozornici Historije", mora dokazati svoju osobnu suštinu ili Duh i svoj "strogo određen" nacionalni karakter kroz svoja his­ torijska djela i, konačno, mora imati za cilj svjetsku dominaciju. Skica ovog historicističkog esencijalizma je u Hegelovim riječima: "Duh postupa bitno, on sebe čini onim, što je on po 80

sebi, svojim činom, svojim djelom... Tako duh jednog naroda; on je određen duh koji se izgrađuje u opstojeći svijet, koji sada stoji i opstoji... u njegovim događajima i činima. To je njegovo djelo to je taj narod. Narodi su ono što su njihova djela... Narod je ćudoredan, krepostan, snažan, jer proizvodi ono što hoće... Ure­ dbe u kojima su svjetsko-historijski narodi postigli svoj vrhunac, njima su osebujne... Stoga je u pogledu... uredaba prijašnjih svjetsko-historijskih naroda slučaj da se za posljednji princip uređenja... ne da iz njih ništa naučiti... Ono drugo i daljnje jest da je sam određeni narodni duh samo individua u toku svjetske povijesti". Duh ili Nacionalni Genije mora se, najzad, dokazati u Svjetskoj Dominaciji: "Samosvijest posebnog naroda jest... objektivna zbilja, u koju duh stavlja svoju volju. Prema toj apso­ lutnoj volji jest volja drugih posebnih narodnih duhova besprav­ na: onaj narod vlada svijetom. Ali, Hegel nije samo razvio historijsku i totalitarnu teoriju nacionalizma, on je, također, jasno predvidio njegove psiho­ loške mogućnosti. On je vidio da nacionalizam odgovara potre­ bi - želji ljudi da nađu i znaju svoje određeno mjesto u svijetu i da pripadaju moćnom kolektivnom tijelu. Istovremeno, on je pokazao upadljive osobine njemačkog nacionalizma, njegova jako razvijena osjećanja inferiornosti (koristeći modernu ter­ minologiju), osobito u odnosu prema Englezima. Svojimnacionalizmom ili tribalizmom, on se svjesno obraća ovim osjećanjima koja sam (u Desetom poglavlju) opisao kao teret zahtjeva koje pred nas postavlja civilizacija: "Svaki će Englez", 70 piše Hegel , "reći: Mi smo oni koji brodimo oceanom i posje­ dujemo svjetsku trgovinu, kojima pripada Istočna Indija i njena bogatstva... Prema ovome odnosi se individua tako da ona sebi prisvaja taj supstancijalni bitak... da bi bila nešto. Jer ona nalazi pred sobom bitak naroda, kao već gotov, čvrst svijet, kojemu se ima priključiti. U tom svom djelu, svom svijetu, uživa, dakle, narodni duh sebe pa je zadovoljan". (b) Zajedničko teoriji Hegela i njegovih rasističkih sljedbe­ nika jeste shvatanje da država, po svojoj suštini, može postojati 81

granicu. netačno interpreti­ ra Kantov prijedlog. Država je. nepravdi i poroka kao i spoljašnje slučajnosti. isto tako ni država nije zbiljska individua bez odnosa prema drugim državama. Kao pojedinačna individua. "koji bi trebao riješiti protur­ ječnosti Država. čak još bliže: "Država ima naposlijetku tu stranu da je neposredna za zbiljnost jednog pojedinačnog i prirodno određenog naroda. ostaje nešto po sebi neodredivo. moralni isto kao i pravni. Jedina moguća norma suđenja koja se može primijeniti na državu je svjetskohistorijski uspjeh njenih akcija.. štaviše. sile. može odlučiti samo ratom. on je.. Frajerova.. (c) Država je Zakon. nego. jedan od vodećih sociologa današnje Njemačke. prikazuje to stanje kao moć. a u individualnosti je suštinski sadržana negacija. mora stvoriti opoziciju i tako proizvesti neprijatelja. moraju nadvladati sve druge obzire u privatnom životu građana." Dosljed­ no tome. vjerovatno. pretpostavlja suglasnost država. Međutim. nema etičke ideje iznad države. trebalo pokušati. osobito ne mjerila građanske moralnosti. izabrani sudac i posrednik.. Stoga smo taj citat doslovno preveli iz Poperovog navoda. individua..stvara neprijatelja". izlaže slučajnosti." Tako pruski historičar Trajčke (H. stanjem rata..budući čak i nehotična . Dakle. to je i teorija modernog totalitarizma. No koje povrede. jer suština Države je Moć. sama sebi jasna. To je Platonova teorija. kaže netačno Hegel (jer Kant je predložio federaciju onoga što danas naziva­ mo demokratskim državama). Ta neovisnost čini spor među njima odnosom sile.običajnosni duh kao očigledna. moć i širenje države. neprijatelja: "Sudbine i djela Država u njihovom odno­ su jednih prema drugima otkrivaju dijalektiku konačne prirode * Poper ukazuje na to da Hegel. "Država je". Njene historijske odgovornosti su dublje.. kao prijedlog "saveza monarha".. H. ali ova konfederacija... interesa. odgovarajući tekst je takav da mu Poper vjerovatno ne bi pripisao netačnost: "Kantova predstava nekog vječnog mira putem saveza država. logička potreba. supstancijalna volja. čak i nehotično. Frajer. cit. Granica .. Određen broj država može se kon­ stituirati u porodicu. to je i Hegelova teorija: to je platonsko-pruska moralnost.. priznata od svake pojedine države. u najbolju ruku. ne može država. pa time onemogućuje odluku ratom. komentirajući Kantov mirovni plan: "Kant je predložio savez monarha".. također." (Op. talenata i vrlina. piše Hegel 72 . voditi računa 82 83 . prema tome. teorijska neophodnost... država je ekskluzivna prema drugim istim takvim individuama. kao individualnost.. Njen jedini sudija je historija Svijeta.. prema tome. ovo nes­ retno stanje stvari regulirati prihvatajući Kantove planove uspostavljanja vječnog mira pomoću sredstava federalnog jedinstva? Svakako ne. u Osnovnim crtama filozofije prava. Drugim riječima. von Treitschke) samo pokazuje kako dobro razumije Hegelov dijalek­ tički esencijalizam kada ponavlja: "Rat nije samo praktična nužnost.samo kroz svoju opreku prema drugim pojedinačnim državama.. ukoliko posebne volje ne nađu sporazum. na primjer."* Jer u Hegelovoj dijalektici negacija je jednaka ograničenju i. svrha. ".. valja smatrati. "zbiljnost običajnosne (etičke) ideje . kaže Hegel. teži biti ustanova ove vrste.. ne znači samo graničnu liniju. ispravno je ono što služi moći države. i Sveti Savez. Između država ne opstoji nikakav pretor.. raskidom ugovora ili povredom priznanja i časti.. jer jedna država svoju beskonačnost i čast može staviti u svaku od svojih pojedinačnosti.. koji izravnava svaki spor. u navedenom citatu. u ranije objavljenoj Enciklopediji. Hegelova teorija anticipira moderne teorije kao što je. ipak. Država ne može biti predmet nijedne druge norme. § 333. Ovaj uspjeh. i koji kao moć. nego i stvaranje opreke. a i ovaj također slučajno". otklanja svaku nesložnost. "Stoga se spor država.." Zar ne bi. samostalnost države. piše 7 1 : "Biće koje se okreće oko svog vlastitog jezgra. Ovaj citat uzet je iz Filozofije Prava. Pojam Države podrazumijeva pojam rata.. Na sličan način piše i Hegel: "Kao što pojedinac nije zbiljska osoba bez relacije prema drugim osobama. Supstanciju države. Država je Narod organiziran u suverenoj Moći". Međusobnom odnosu država pripada vrlo burna igra strasti. stvara graničnu liniju.. igra u kojoj se sama običajnosna cjelina.. U njihovu međusobnu odnosu opsto­ ji samovolja i slučajnost.. ovih Duhova"..

čovječanske ljubavi i milosrđa. ideje bratstva ili. poniznosti. od živog duha i Boga ostavljeno pravo što ga brane oni koji drže da su u pravu nastupiti". "Ugov­ ori između država.. opisuje kao "samo formalno poštenje". da se trebaju održavati traktati na kojima se osnivaju međusobne obaveze država. za svjetsku dominaciju. (Što će reći.. lična savjest. najzad.. Hegel to čini uspostavljanjem onog što zove "istinit­ om moralnošću ili. iz koje opći duh. autor knjige Slavery: Its Biological Foundation and Moral Justification (1923). druge kao ljude. Nepotrebno je reći da je ova "istinita moralnost" platonsko-totalitarna moralnost. na višem tlu nego što je ono na kojemu moralitet ima svoje pravo mjesto.. onda. (Haiser). Frajer ima vrlo slične ideje. jedina moguća razlika je uspjeh.. Načelo je međunarodnog prava. radi nalaženja prilike i polja za ono što on eufemistički zove "intenzivna aktivnost". Prema tome.. dokazuje: "Ako se hoćemo zaštititi... Sto. kada govori o prekršajima koji vode ratu.na njima vrši u svjetskoj povijesti kao u posljednjem sudu".samo o zbiljnosti povrede. Onaj koji zna ščepati ima i plijen. krajnja svrha duha zahtijeva i ispunjava što providnost čini. Ali sve ove ideje su. ponavljanje Heraklita: "Rat. moralisti koji. Svjetska povijest kreće se." Ovdje. također. u krajnjoj liniji. mora znati kako pucati". onda. zajedno s etikom savjesti. imamo izvrtanje treće od ideja iz 1789. to je iznad dužnosti i imputacione sposobnosti i uračunavanja. na primjer. E Hajzer. društvenom vrlinom". nema moralne razlike između rata u kome smo napadnuti i onog u kome napadamo naše susjede. moraju ostati nepouzdani". koji je privatno mišljenje.a nje­ govo je pravo najviše . završio je. Hegel zbog toga može identificirati73 "supstancijalno određenje . predstavlja.. filantropije.. mi ne bismo bili agresori?" Ali čak i ova doktrina (njen prethodnik je Klauzeviceva (Karl von Clausewitz) poznata teori­ ja da je napad uvijek najbolja odbrana) je hegelska. nego nas informira da će države koje imaju jaku individualnost "prirodno više težiti razdražljivosti".. naime. dakle. Onaj koji načini pogrešan pokret. ako je tako.. zbog toga.. pravda je borba". jedini i krajnji cilj i osnovu suđenja.. naspram "lažnoj moralnosti". No ne smiju se na svjetsko-historijska djela i njihovo ispunjavanje postavljati moralni zahtjevi kojima ne pripadaju. svoje pravo . ustvrdimo istinska načela moraliteta ili čak ćudoređa naspram lažnom moralitetu. "Mi ovdje možemo".. Onaj koji želi pogoditi metu. Protiv njih ne smije se udariti u litaniju privatnih kreposti. izaći kao najjači iz dijalektičke borbe različitih Nacionalnih Duhova za moć.. opravdana. dok je "lažna moralnost" koju Hegel. također. Prema ovim teorija­ ma. prorok gospodarske rase i gospodarskog morala. duh svijeta. ali on ih izražava iskrenije74: "Muževan. zašto.apsolutnu krajnju svrhu. "Djela velikih ljudi koji su individue svjetske povijesti čine se.... Ova platonsko-hegelska historicistička moralna teorija 84 85 ..... kombinirana s dozom historicizma. ne samo da pokazuje neophodnost preokretanja "odbrambenog u pobjednički rat". njihova prava nemaju svoju zbiljnost u jednoj općoj volji." (to jest nema potrebe da je se pridržavaju).. jedne je učinio robovi­ ma a druge slobodnima. prije. "biti oslobođeni toga da.. jedne je pokazao kao bogove... neustrašiv ton preovladava u historiji. jer Hegel.. Svjetska povijest mogla bi sebe uopće posve osloboditi kruga u koji pada moralitet.. kako Hegel kaže... upućuju na Novi zavjet). Utemeljenjem historijskog uspjeha kao jedinog suca u materiji koja se tiče država ili nacija i u pokušaju rušenja takvih moralnih razlika kao što su one između napada i odbrane. u krajnjoj liniji zavise od pojedinačne volje suverena i.. ili što je isto istinski rezultat svjetske povijesti". samo jedna vrsta "suđenja" može biti prim­ ijenjena na Svjetsko-Historijska djela i događaje: njihov rezul­ tat. to je samo formalno. Biti uspješan. ili kako to Hegel poetskije kaže: "njihove su sudbine i djela u svojem međusobnom odnosu pojavna dijalektika... njihova osebujna volja i njihov način djelovanja.. tj. čednosti. moraju postojati agresori.. postaje neophodno davati dokaze protiv moralnosti savjesti. piše Hegel 75 . koje pada na individualitet. njihov uspjeh. prema tome.. savjest individua.

. etike s političkom higijenom ili prava s moći. kao što pokazuje sljedeći pasus iz Hegelove Filozofije Historije. pošto ljudi nisu bili obmanuti obzirom na njihov suštinski cilj. "u pogledu načina kako on duh zna i kako po tom načinu prosuđuje svoje postupke. to je uvijek uspjeh na koji se računa.. on piše 76 : "Jedan je veliki duh* postavio pitanje za javni odgovor: da li je dopušteno varati narod. koji u ratu dolazi na vidjelo.... red... Istovremeno.. do * Fridrih Veliki nagradnim pitanjem Berlinske akademije 1778: "S'il peut etre utile de tromper un peple?" . lik prirodne sile. Hegelova teorija prkosi ovom očekivanju. Ova nužnost ima. ne uvažavajući dublje.. Ako se držimo takvih gledišta. i brani svoje djelo protiv spoljašnje sile u poslu svojeg objektiviziranja.. Ipak... osobito u svom odnosu prema drugim državama. priznati ga i učiniti jednom od svojih predrasuda". pasus je dobar primjer identifikacije morala sa zdravljem. postavlja kao ono slučajno. "javno mnijenje zaslužuje stoga isto tako se poštivati kao i prezi­ rati. neovisnost od njega prvi je uvjet za nešto veliko i umno. očekivati da čujemo da rat nije moralno zlo.. više ne djeluje. dobiva svoje pravo i postaje zbiljnost.. kaže: "obmana nije moguća tamo gdje rasna duša zapovijeda"). Ukratko.. Idealitet. istinske moralnosti. jer proizvodi ono što hoće.. Ali tako da djelatnost duha više nije potrebna. da države koje nemaju garanciju svoje samostalnosti u svojoj oružanoj moći. No u običajnosnom biću. predstavlja sebi moralne posljedice mehanizacije. jasno je implicirana moderna teorija moral­ ne agresivnosti mladih ili siromašnih zemalja protiv nemoralnih starih posjedničkih zemalja... vodi identifikaciji vrline i snage. biti sigurno da će se javno mnijenje kasnije s njime (nečim velikim i umnim) pomiriti.. ovo direktno.. Pojave koje upravo ovamo pripadaju jesu. kao što ćemo vidjeti. pokazuje upliv Platonovog i Aristotelovog učenja o "opasnosti prosperiteta" u isto vrijeme.... jer je to pojam onoga konačnoga. ona podrazumijeva da je rat dobar po sebi. čitamo77. Nasilnom smrću može narod umrijeti samo onda ako je u sebi postao prirodno mrtav.. Možemo. istinske moralne činioce Države i histori­ jske odgovornosti". "U naznačenome leži običajnosni moment rata". "Nužno je da se ono konačno. mogu opstojati uz unutrašnje uređenje koje za sebe ne bi jamčilo ni mir spram unutra ni spram spolja". Hajzer.. da su spretni ratovi spriječili unutrašnje nemire. "ćudoredan. a sve konačno je smrtno i prolazno.Prim. na primjer. Narod još mnogo toga može učiniti u ratu i miru. javlja se u povijesnoj pojavi." (Posljednje primjedbe pripadaju tradici­ ji propadanja-i-pada). uzet iz Filozofije Prava. država održava običajnosno zdravlje naroda u njihovoj indiferenciji spram učvršćivanja konačnih određenja kao što kretanje vjetro­ va čuva more od truleži. on ima više značenje da pomoću njega. Rat. Poznati historičar E..ponovljena je mnogo puta... nego da je moralno neutralan. on. biva od samog sebe prevaren". (d) Vidjeli smo da je Država. Tako umiru individue... sug­ erirajući da čak i rat može biti pogodno sredstvo za taj plemeni­ ti cilj). piše Hegel.ona je amoralna. ne uvažavajući dublje. on ima što hoće. s jedne strane. ali živa. Hegelov pristup ovom problemu ipak je tananiji... "Narod je".. Ovaj pasus. majstor-moralist.. Hegelove ideje o ratu su iznenađujuće mod­ erne. dakle. državi... snažan.. Moralo se odgovoriti da se narod ne da prevariti u pogledu svojeg supstancijalnog temelja..." (F. krepostan. ali.. Narod živi.. Mejer. tako umiru narodi prirodnom smrću. (On slijedi odmah poslije odlom­ ka koji smo već spomenuli.. onda to nije bila laž. govori o "dosadnom i moralizatorskom vrednovanju koje o velikim političkim poduhvatima sudi aršinom građan­ ske moralnosti. izuzeta od moralnosti ... supstancijalna duša... Ta navika (sat je navijen i ide sam od sebe dalje) jest ono što dovodi prirodnu smrt.. kao individua koja iz muževnih godina prelazi u staračke.. onda sve oklijevanje koje se odnosi na propagandističko laganje i izvrtanje istine mora iščeznu­ ti.. nastavlja Hegel. kao što bi i narode stavio u nj trajni ili čak vječni mir... posjed i život. baveći se nacionalizmom kao sred­ stvom prevladavanja osjećanja inferiornosti i. osobito ako ima uspjeha u unapređenju državne moći..... u vezi s tim. nužnost je uzdignuta do djela slobode.. čak. Aka je laž bila uspješna. nečega običajnosnoga. u 86 87 .. Ovo može.

ima značenje samo kao priprema za totalni rat".. Kaufman (Kaufmann) 1911. i. nego protiv neprijateljske cjeline" (ovdje imamo anticipaciju totalnog rata). poslije svega.. biti čovjek".. u svojoj knjizi Rase als Grundsatz der Wert. u ratu Država pokazu­ je svoju istinsku prirodu" 79 . biti uključen u pojam". on nikada nije postao nadneobična ideja. Ali originalan antihuman argument mora biti pripisan Hegelovom prethodniku Fihteu. također. on je jedini element koji je učvršćuje. "Menschlichkeit" je ostao samo neobičan pojam. dao je hrabrosti viši lik.. umjesto divlje životinje.. suprotstavlja kantovskom idealu zajednice slobodnih ljudi: "Društveni ideal je ne zajednica ljudi slobodne volje.. misao i ono opće. očigledno bi snizio vrijednost njegovih etičkih normi. "dakle osobna odvažnost pričinjava se kao neosobna. ubojice. Kolnai.. Ali. Onaj je princip zato pronašao vatreno oružje. naravno.. odmah odbacuje ovu apsurdnu sugestiju odgo­ varajući: "Neka daleko bude od nas misliti kako čovječnost mora osuditi rat: ne... nego.. poslije svega... Rozenberg (Alfred Rosenberg) koji piše: "Čovjekov unutrašnji život postaje unižen kada je... mora.. čijoj knjizi sam dubako zahvalan za ogroman dio materijala koji mi drukčije ne bi bio dostupan.. svih duhovnih energija jednog doba. ili kada E. rat koji je odložen. riječ "Menschlichkeit" (čovječnost). odvažnost staviti život na kocku. nego pobjedonosni rat.. naravno.. eksper­ imentalno postavlja pitanje: "Ako je čovječnost cilj moralnosti. koji se zalažemo za. razbojnici." U sličnom raspoloženju Hegel govori o pronalasku baruta: "On je čovječanstvu bio potreban pa je uskoro bio tu".. koji primjećuje: "Humanizam ili ideja čovječanstva. "njemački jezik. On je.. koga je Šopenhauer zvao "praznoslovac". pa nije neko slučajno pronalaženje.. ne bi bilo mnogo bolje. nismo li tada mi. Duh i Akciju zajedno spojene. o najčistijem hegelizmu kada se filozof E. čin člana cjeline".. nije regulator historije".. kao među Rimljanima. razborite.. najsmjeliji zaključak izvukao je E Lenc (Lenz) koji. nema nikakvog određenja i vrijednosti." Fihteovu doktrinu je ponovio Špengler.. rat obezbjeđuje osnovu na kojoj se ljudska duša može manifestirati u svojoj najpotpunijoj veličini.. (Kako ljubazno od Proviđenja!) Riječ je. Država zauzima svoj stav u pitanjima rata. umjesto rimske riječi "humanitas". onda.) "Isto tako da se ona ne pričinja kao upravljena protiv poje­ dinih osoba.. Junga. dakle. Govoreći o riječi "čovječnost" Fihte je pisao: "Ako neko Nijemcu. Rat nije samo najsavršeniji oblik državne aktivnosti.manirom koji bi bio nezamisliv za Rimljani­ na. spriječen. pustolov sa svrhom koju je u svom mnijenju sebi stvo­ rio. piše 1933: "Rat znači najviše naprezan­ je... on znači najveći napor ljudske Duhovne moći..mehaničkom ratovanju on vidi posljedice etičkog Duha totalitariz­ ma ili kolektivizma78: "Staviti život na kocku. politika.." Dodajući da prema uvjerenju većine nas (osim pacifista) on. Jer u njemačkom jeziku. pod određenim okolnostima. prikriven ili izbjegnut.. koji piše: "Čovječnost je ili zoološki izraz ili prazna riječ". Eto kako bi Nijemac govorio . kaže 8 0 najupečatljivije: "Svi mi. Gen­ eral Ludendorf (Erich Friedrich Wilhelm von Ludendorff) nas­ tavlja 1935: "U godinama takozvanog mira. Banze (Banse) poznati "vojni znanstvenik". (Aluzija na opće regruti­ ranje... Ako bi bilo ko lukavo pokušao prokrijumčariti ovaj strani rimski simbol (to jest riječ "human­ itas"). imaju. Zbilja.. ne može tako integralno izrasti u biće kao u ratu". Rasa.. tuđi motiv utisnut na njegov duh: spasenje.. Ova ideja je vezana s historicizmom E. zauzeli pogrešnu stranu?" i koji. Nigdje Volja. sa svrhom koja je zločinstvo. humanizam i kultura čovječnosti". slažemo se da je rat po sebi zlo. rat je taj koji osuđuje čovječnost"... pred­ stavi njen pravi prijevod.. tako da se čini kao da je njeno ispoljavanje mehaničkije i kao da nije čin ove posebne osobe. civi­ lizirane metode vladanja i društvene organizacije. Istu hegelsku doktrinu preformulirao je Frajer 1935: "Od prvog trenutka svog postojanja. može postati 88 89 . Princip modernog svijeta. tako.. on mora reći: "Dakle.. samo preciznije formulirao ideju poznatog esencijalističkog filozofa Maksa Šelera (Max Scheler) saopćenu 1915: "Rat znači Državu u njenom najaktualnijem rastu i usponu: on znači poli­ tiku"..

Štapel (W. Kolnai. neopravdano je uopćavati najintimnije lično iskustvo kada isti filozof misli da je "okončana ne samo epoha "objek­ tivne" ili "slobodne" znanosti nego i epoha "čistog uma"). Sopstvo.. ali otkriti istinu u njemu posao je Velikog Čovjeka. "samo je nešto općenito. nego samo posredstvom sila koje djeluju iznad i ispod nje. ideju slave: "Pojedinci su obzirom na supstancijalni sadržaj posla oruđa. Esencijalistička doktrina sudbine može biti izvedena (kao što je pokazano u prethodnom poglavlju) iz stanovišta da se suština nacije može otkriti samo u njenoj historiji. mada. on nastavlja: "Nacionalističko stanovište je drugačije mada nema potrebu za obuhvaćanjem želje za vječitim ili stalnim ratovanjem. sprem­ no ponavlja: "Sva velika djela učinjena su zbog slave". rezervirano za rijetke prilike velikog slavlja". ne mogu svi steći slavu. Stapel).ona podrazumijeva religiju "Velikih ljudi".nužno zlo. Razmatrajući bogohulno "pitanje da li je dozvoljeno obmanjivati ljude" (vidi gore). opravdano naglašava kako rasizam ima tendenciju prkositi "Slobodi pomoću Sud­ bine. kako to Hegel naziva. već dragocjeno. nema smetnji prihvatanju Principa Vođe iz arsenala vječitog revolta protiv slobode ili. bilo prirode. Čak i ovu tendenciju izrazio je Hegel. piše Hegel. kao najbolje. u prilično opskurnom stilu: "Ono što smo nazvali principom. materijal od kojeg je neko stvoren (volja i strasti prije nego razbor) od odlučujuće su važnosti u obliko­ vanju nečije sudbine. ideja sudbine je postala omiljena opsesija pobune protiv slobode... Zvuči kao lično iskustvo kada nastavlja: "Ona neće postati stvaračko relevantno biće pomoću svog vlastitog racionalnog plana. Ovdje nije riječ o "fatalizmu" u smislu koji ohrabruje neaktivnost. kaže Kolnai82. je.. samo izvan ove oblasti ona može dostići višu sudbinu i ispun­ jenje utoliko ukoliko je pod kontrolom nadmoćnih sila sud­ bine".to bi bio rezime Hegelovih gledišta i gledišta njegovih sljedbenika. Što su stoga za sebe postigli individualnim učestvovan­ jem u supstancijalnom. on je uporno tvrdio 81 da je ova slavna grčka ideja. nego krče sebi put i djeluju kroz njeno biće. S Hegelovom razradom ove teorije. određenjem ili prirodom i pojmom duha". on kaže: "U javnom mnijenju sve je pogrešno i istinito. Jedan od Hegelovih podviga bilo je oživljavanje heraklitske ideje sudbine. nečija stvarna suština. Rat nije zajedničko i obilno zlo. slava koja je njihova nagrada"83. kao i obično. krajnjom svrhom. Krik (Krieck). apstrakt­ no.. E.. jednakost između ljudi"84 (Rozenberg). u opreci s nomi­ nalističkom židovskom idejom općih zakona. čak iako to može biti opasno dobro. "htjela se otjeloviti i izraziti krajnja negacija ljudske slobode. Svrhe. mada rijetko dobro . kao izraz suštine ličnosti ili nacije. moderni rasizam "ne zna za jednakost između duša. načela itd. ideja Svjetsko-Historijske Ličnosti. Ali ovaj "kršćanski" moralist je čak radikalniji od Hegela: "Metafizička slava je jedina istinska moralnost". Zajedno s idejom sudbine. o njima neovisno pripremljenom i određenom poslu. kao prekomjerno opojno vino koje je. Hegel je oživio i njen duplikat. u našim su mislima. Upra­ vo je oprečno slučaj. Ono u ratu vidi prije dobro nego zlo.. Moderni filozof totalnog obrazovanja. najunutrašnjija duša. religija slave podrazumi­ jeva antiegalitarizam . koje nemaju porijeklo u njenom vlastitom sopstvu. uči on i "Kategorički Imper­ ativ" ove jedine istinske moralnosti slijedi dosljedno: "Čini takva djela koja znače slavu!" (e) Ipak. Prema tome. ide dalje u pravcu fatalizma: "Sva racionalna volja i aktivnost individue ograničena je na njen svakodnevni život. ali još ne u zbilji. nagnuće 90 i strast".. Kolnai s pravom naglašava vezu između rasizma (sudbina čini nekoga članom njegove rase) i neprijateljstva prema slobodi: "Načelom Rase". "sudbina" se ne smije identificirati s "predestinacijom". Prema tome. Djelatnost koja ih pokreće i stavlja u bitak jesu čovječja potreba. poricanje jednakih prava. također.. individualnoj savjesti stavljanjem impulsa Krvi izvan kon­ trole i argumenta".. prapagator novog paganiziranog kršćanstva. Ova Ideja je jedna od Hegelovih omiljenih tema.. iza­ zov u lice čovječanstvu". tek u našoj unutrašnjoj namjeri. bilo morala." (Međutim. Veliki Čovjek svog vremena je onaj 91 . nagon..

. jer osjećaju neodoljivu snagu svog vlastitog unutarnjeg duha koji stupa pred njih". Fašističko obraćanje "ljudskoj prirodi" je obraćanje našim strastima. Od Rusoa naovamo. heroje jednog vremena valja zato priznavati kao ljude od spoznaje. ali mislim da naše divljenje mora umnogome ovisiti od našeg uvažavanja razloga za koji se heroj žrtvuje. u apoteozi ne samo strasti nego bru­ talne sile: "Apsolutni je interes uma". Čovjek Velikih Strasti . koji kaže svom vremenu šta ono hoće. su bile praktični i politički ljudi. govoreći o "umu" glasnije nego bilo koji čovjek prije ili poslije njega. revolt protiv uma koristio je ovo psihološko razumijevanje iracionalnosti čovjeka za svoje političke ciljeve.. Međutim. Onaj koji ne razumije kako prezreti javno mnijenje. To je 92 93 . Države) "a u tome leži pravo i zasluga heroja koji su osnovali države. i to tako da oni u te svrhe ulažu cijelu energiju svog htijenja i karaktera. iz sebičnih namjera.. razumijevam uopće čovječju dje­ latnost iz partikularnih interesa. Strast nije ni posve prikladna riječ za ono. zasnovan je na različitim shvatanjima.. Heroizam je.. "nepoznatom čovjeku".. herojima istraživanja X-zraka i Žute Groznice. ili su joj se bar prilagodili.. i uvijek će biti. štaviše svetim interesima postupaju lakoumno. "Veliki ljudi su htjeli da bi sebe zadovoljili. i koji to ostvaruje.. ovo obraćanje možemo nazvati lukavstvom revolta protiv uma.Velikog Dik­ tatora . Ali Veliki Čovjek nije samo čovjek najvećeg razumijevanja i mudrosti nego..najprije. To su veliki ljudi upravo zato što su htjeli i izvršili nešto veliko. i što su te prirodne sile čovjeku neposredno bliže nego umjetno i dugotrajno odgajanje za red i umjerenost. Usvajajući upravo citirane Hegelove riječi.. ili ako se hoće. kombiniran je s razvijenim mitom Veličine Velikog Čovjeka. Svjetsko-historijske ljude. Ali dok su se humanisti držali racionalnosti kao cilja. strasti. poli­ tičkih strasti i ambicija.koji izražava volju svog vremena.. osobito u njegovoj fašističkoj formi. za pravo i moralitet". interesi sačinjavaju ono što se pokazuje kao pokretna sila i što se pojavljuje kao glavna djelatnost. njihovi govori jesu ono najbolje njihova vreme­ na.. jer oni su ti koji su najbolje razumjeli stvar i od kojih su je onda. Ali takva velika pojava mora zgaziti mnogi nedužni cvijet. Jer uznapredovali je duh unutarnja duša svih individua." (tj. Ovdje ja. On je. Tako to i jest slučaj da oni s drugim velikim. Stoga drugi slijede ove vođe duša.kao javne ličnosti. a ne druge.. Herojski element u gangsterizmu mislim da zaslužuje malo poštivanja. romantičarska škola mišljenja je zaključila da čovjek nije prevashodno racionalan.. nešto čemu se divimo. To je upravo istina njihova vremena. nji­ hova djelovanja.. koja je iznutra već opstojala. svi učili. onima koji brane slobodu. On djeluje suglasno unutrašnjem Duhu i Suštini svog vremena koje razumije. "opstojanje te ćudoredne cjeline.. Ovaj odličan opis Vođe . i. on završava u iracionalizmu. Svoju moć imaju u tome što se ne obaziru ni na jednu od granica..... Međutim. zbog toga. piše Hegel.. (f) Koncepcija čovjeka kao ne toliko racionalnog bića koliko herojske životinje nije bila izum revolta protiv uma. mora štošta uništiti na svom putu". koje se čuje ovdje i ondje.. koji se sastoji u tome da on bude glavni instrument Duha u historiji. još više. ona je tipičan plemenski ideal. moramo se diviti Kapetanu Skotu (Robert Falcon Scott) i njegovoj družini ili. iz specijalnih svrha.. što bih ja htio ovdje izraziti. svakako. ma kako one nerazvijene bile.Svjetsko-Historijskim Individuama" Hegel kaže: "Takve individue. Potrebe.. Moramo praviti razliku između ovog ideala Herojskog Čovjeka i razboritijeg poštivanja heroizma. naravno. ali besv­ jesna unutarnjost koju im veliki ljudi dovode k svijesti. u stanju probuditi strasti kod drugih. našim kolektivističkim mističnim potrebama. nikada neće izvršiti ništa veliko". Plemenski ideal Čovjeka Heroja.. također. No oni su ujedno bili misaoni ljudi koji su imali spoznaju o tome što je nužno i čemu je vrijeme... U ovoj diskusiji o "Povijes­ nim ljudima . koje im hoće postaviti pravo i moralitet. ništa veliko na svijetu nije se izvršilo bez strasti. vrhunac ovog lukavst­ va dostigao je Hegel u ovom svom najdrskijem dijalektičkom obrtu: Poštujući racionalizam samo na riječima. nalazeći da je dobra. Valja to nazvati lukavošću uma što on dopušta strastima da za njega djeluju..

on je optužen kao pli­ tak i materijalistički zbog ideje bezbjednosti koju njeguje..samo spoljašnja i čulna" (to jest ono što neki ljudi u naše vrijeme rado zovu "materijalistička") "egzistencija koja ukida sebe oduševljeno se predajući svome predmetu. niti pak njegov Romantizam. onda će njegov zakleti pristalica. bar. Grupni Duh i Duh Vremena. neka propadne kao što mu je suđeno! Ljudi koji se zamišljaju sposobnima učiniti ga boljim.. "Ako Bog naredi Svom čovjeku da ide u pakao.takve stvari kao što je unapređenje civilizacije.. Opet nalazimo da je ovaj argument razvijanje hegelskih ideja: "U miru". "građanski život postaje širi. piše Hegel. Periodi sreće su prazni listovi u njoj.. Neophodno je priznati. izgleda da on pod tim misli na nešto slično normalnom životu civilizirane zajednice: "Običaj je aktivnost bez opreka . Moralizirano kršćanstvo je antikršćanstvo skroz naskroz. egzistencija bez intelekta i vital­ nosti". Uprkos Hegelovom zvaničnom optimizmu. naposljetku. Dozvolimo nesigurnosti neka dođe u obliku Husara sa svjetlucav­ im sabljama i pokaže svoju najrevnosniju aktivnost!".. Histerično uzvikivanje: Hoćemo svoju historiju! Hoćemo svoju sudbinu! Hoćemo svoju borbu! Hoćemo svoje okove! odjekuje kroz zgradu hegelizma. Prema tome. pred­ meti Hegelovih napada. upravljati svojom imovinom. ne mogu pomoći ovim predskazivačima sudbine izbjeći veoma pesimističku perspektivu. možda. to znači poslušnost i Ratno Drugarstvo".." Veoma sličan duh živi u djelima dva vodeća filozofa suvremene Njemačke. Vjera je druga riječ za pobjedu. on je osuđen na propast.. svoj antiutilitaran stav (za razliku od Aristotelovih utilitarnih tumačenja "opasnosti prosperiteta") zasniva na svojoj interpretaciji historije: "Povijest nije tlo sreće. piše 86 : "Čovjek je u potpunosti pod uplivom prvobitnog grijeha. a ne za kakav predmet se borimo". Bog je ovaj svijet napravio grešnim.. zasnovanom na njegovoj teoriji da ono što je umno jeste i stvarno.." Tako su liberalizam. ne 'dobar razlog'. uvijek vjeran svom historicizmu.. onda. Jer to je napad na samu ideju građanskog života. To je pob­ jeda koju Gospod zahtijeva. originalnih sljedbenika esencijalističkih filozofa Huserla i Šelera. Živi opasno! njegov je imperativ... Trajčke ili Miler van den Bruk) koliko za one koji su došli poslije poznatog historiciste Špenglera.. kao i obično. svaka oblast je zaokružena. Interesantno je primijetiti da ovo mračno shvatanje stvari i događaja podjednako dijele oba rasistička krila..u kojem su punoća i zadovoljstvo van svake sumnje .. sloboda i um.. Štapel.. razlog zbog koga slijedite ovaj imper­ ativ je od sekundarne važnosti. Iz propovjedaonice mnogo se propovijeda u vezi s nesigurnošću. Hegel daje mračnu sliku onoga što zove "samo običajni život". ako pokušate analizirati pojam čistog bića. i. toliko za one ranije (Lagard... Važno je samo kako.. Nada u Raj ne znači očekivanje sreće za blagoslovljene... 94 95 .. (Povratak plemenu).. na primjer E Gogarten)... koji žele stvoriti "višu" moralnost. Hajdeger je postao slavan oživljavajući hegelsku Filozofiju Ništavila: Hegel je "utemeljio" teoriju87 da su "Čisto Biće" i "Čisto Ništa" iden­ tični.. poslušno otići u pakao.. Ako mu On dosudi vječitu patnju.. mora trpjeti.. sujetom i nestabil­ nošću prolaznih stvari i svatko.direktan napad na one stvari koje čine heroizam takvim da mu se većina nas divi .. on je također. "ateističko" jednako kao i "kršćansko". "egzistencijalista" Hajdegera (Martin Heidegger) i Jaspersa (Karl Jaspers).. započinju smiješno sitničav revolt protiv Boga. kroz ovu tvrđavu zatvorenog društva i revolta protiv slobode. on se upravlja očišćen od sitničavosti moralnog cjepidlačenja. svi ljudi stagniraju. Element pustog očajanja je nepogrešiv u "mračnom" aktivizmu koji ostaje onima koji predviđaju budućnost i osjećaju se sudionicima njenog dolaska. koji pripada posljednjem (ali postoje i drugi... jeste stvar koja obrće ljestvicu. misli da će. jer su to perio­ di sklada.. Kršćanin zna da je za njega nemoguće živjeti osim u grijehu. on je rekao da. Na drugom mjestu. ili kako V Best (W Best) kaže 85 : "Dobra borba kao takva. ne. intuitivno razumijevanje.. kod njega postoje i karakteristike u kojima se može otkriti pesimizam koji je tako karakterističan za inteligentnije moderne rasističke filo­ zofe.. Pustimo ga. Hegel. Ni Špenglerov biološki holizam. vlasništvo i život kao slučajne..

Trijumfalne ili Lovačke Zvijeri" (Kolnai90). onda ne možete uraditi ništa bolje nego naložiti mu čitanje Hegela. briga za smrt. konačno.. uči Jaspers. ovaj apsolutni nihilizam. (Ovaj heraklitski metod može biti upotrijebljen za dokazivanje gotovo svih vrsta identičnosti. Hajdeger kaže: "Treba istražiti samo biće i drugo . ne sruši od jednostavne iscrpljenosti. iluzija oslobođenom intelektu. trebaju se prisjetiti Sopenhauerovih riječi: "Ko može stvarno vjerovati da će istina izaći na svjetlo dana. Ovaj pasus. sve se završava neuspjehom: na ovaj način se historicistički zakon razvoja pokazuje njegovom. bit ćete u stanju iskusiti i uvažiti Egzistenciju. svoje čovječnosti. kako Hegel kaže . nastavljaju vjerovati u dubinu njegove "Filozofije Egzistencije". proslijeđen mnogim mladima koji obećavaju. Život. oni Hajdegerovi obožavaoci koji. unutar i izvan Njemačke. Svoje nihilističke tendencije Jaspers izlaže89.i bićete ushićeni živo­ tom. s uništenjem. Imam na umu pasus: "Ako ikad namjeravate otupiti čula mladog čovjeka i onesposobiti njegov mozak za bilo koju vrstu misli. Ali. upravljenu smrti".morate iz njega apstrahirati sve pojedinačne "odredbe jednog objekta" i. života čije je istin­ sko značenje88 "bačenost u egzistenciju. prema tome. To je priznanje karakteristično za posvećenu grupu intelektualaca koji su se odrekli svog uma i. Ali ova mračna priznanja nisu sasvim bez svog utješnog aspekta. Ne možete osjetiti život dok ne osjetite neuspjeh. Tako će bilo koja sposobnost mišljenja biti tako temeljno uništena da će mlad čovjek. tjeskoba ništavila. suočite se s destrukcijom .ništa. uprkos svemu ovome. Samo kada ste suočeni s Ništavilom. Sve stvari moraju propasti. Čuvar koji se plaši da njegov štićenik može postati suviše inteligentan za njegove spletke može spriječiti ovu nesreću nevino sugerirajući čitanje Hegela". kao Nacije koja iskušava sebe u svojoj Državi. mada ne spomenik originalnosti i jasnoće. Zbilja živimo samo u "graničnim situacijama". to je Volja za historijsko-duhovnom misijom njemačke Nacije. u najpunijem smis­ lu riječi. Da bi se okusio život ne treba samo rizikovati. Istraživanje ništavila ("Gdje pitati za Ništa? Gdje naći Ništa?") omogućeno je činjenicom da "znamo Ništa". mora se živjeti u krizi. iznad svega s opasnošću po tijelo. čisto arijevstvo i čisti judaizam). takvih kao što su čisto bogatstvo i čisto siromaštvo. prazno i šuplje brbljanje uzeti za stvarno mišljenje. "Volja njemačkog Univerziteta za Suštinom". sigurno je jedan od izraza odanosti njegovim učiteljima. još iskrenije nego Hajdeger. U svom djelu Was ist Metaphysik. strasno slobodna umri­ jeti. nego i gubiti! Historicističku ideju promjene i sudbine Jaspers bezobzirno dovodi do njenog najmračnijeg ekstrema. osobito s ekstremnim situacijama tijela. 97 . upravo kao nus-produkt?" Obzirom na posljednje Hajdegerove citate. u punoj samo-svijesti i brizi". Uživajte propadajući! Ovo je filozofija kockara-gangstera. Da bi se živjelo u suštinskom smislu. s tim."ostaje ništa". osobito u suštinskoj Volji". na ivici između egzistencije i ništavila. čisto gospodarenje i čisto ropstvo. "autentična egzistencija" čovjeka je bitno. oni se moraju pitati nije li Šopenhauerov sav­ jet nepoštenom čuvaru bio uspješno. ako je to moguće. Znanost i njemačka Sudbina moraju steći Moć. može biti shvaćena samo pomoću razumije­ vanja Ništavila. znamo za njega kroz tjeskobu: "Tjeskoba otkriva Ništa". nije popularna vjera. konačno. Blaženstvo života uvijek se podudara s kra­ jem njegove inteligibilnosti. "je Volja za znanosti. piše Hajdeger 1933. Ljud­ sku egzistenciju bi trebalo interpretirati kao "Grmljavinu Čelika". jedino biće i dalje ništa". Nepotrebno je reći da ova demonska "religija Nagona i tjeskobe. Jer ova čudovišna gomilanja riječi koja poništava­ ju i proturječe jedno drugom.. Hajdeger ingeniozno primjenjuje hegelsku teori­ ju Ništavila na praktičnu Filozofiju Života ili "Egzistenciju". Egzistencija. Čitatelj ne bi trebao biti sasvim utučen Hajdegerovom strašću za umiranjem. od strane mnogih vaspitača. Tjeskoba. primoravaju duh na samomučenje u uzaludnim pokušajima da misli bilo šta što je u vezi s njima dok se. Jer volja za moć i volja za životom ne izgledaju manje razvijene kod njega nego kod njegovog učitelja Hegela. ovo su osnovne kategorije Hajdegerove Filozofije Egzistencije.

besramno je opisan kao predstavnik "tipičnog oblika 98 buržoaskog liberalizma koji se brani od svemoći Države zato što osjeća da je. U svakom slučaju. zaglupljujući. Kanta). poslije svega. On je u toj mjeri dio njihove intelektualne atmosfere da ni on ni njegovo zaprepašćujuće nepoštenje za mnoge nisu uočljiviji niti upadljiviji od zraka koji dišu. Isti­ na. postoji i druga Njemačka . Druga ilustracija ove svijesti o značenju hegelizma koja može osobito interesirati britanske čitatelje. Metz) 1935). koji je prije sto godina rekao o Hegelu: "On je. Boriti se protiv ovog upliva u svakoj prilici obaveza je svakoga ko je u stanju neovisno suditi. koji se hrabro borio protiv hegelizma. ko će govoriti? " . Moramo govoriti . T. ona običnih ljudi čiji mozgovi nisu zatrovani pustošećim sistemom višeg obrazovanja. Meca (R. Hegelska farsa je nanijela dovoljno štete. neki rasistički filozofi su potpuno svjesni svog duga Hegelu. Ona će. oni su ih zanemarili ne toliko zbog sopstvenog rizika (oni nisu loše prošli) koliko zbog rizika onih koje su podučavali i rizika čovječanstva. njegova sloboda ugrožena" . Hegelski historicizam je postao jezik širokih krugova intelektualaca. H. Hobhouse). VI Pokušao sam pokazati identičnost hegelskog historicizma i filozofije modernog totalitarizma.pored Njemačke Pruskih Mislilaca". s pravom opisuje92 kao "kopernikansku revoluci­ ju u Filozofiji Nacije". Mnogi filozofi su zanemarili Šopenhauerova neprestano pon­ avljana upozorenja. nego u svim oblicima njemačke literature primijenio pustošeći ili.Postoji druga Njemačka.čak i po cijenu da se uprljamo dodirujući ovu sramnu stvar. predskazao93 da "će ova kolosalna mistifikacija snabdjeti potomstvo neiscrpnim izvorom sarkazma". živjeti u skladu s Sopenhauerovim očekivanjima koji je 1840. Primjer je H. može se naći u sudovima iznijetim u novijoj njemačkoj historiji britanske filozofije (od R. bila tako jasno demaskirana prije sto gadina.osjećanje koje nekim ljudima može izgledati da je dobro zasnovano. Bozanke (B.. Ova identičnost je rijetko dovoljno jasno shvaćena. 0. On se povukao pred takvim radikalnim posljedicama koje je Hegel povukao". značajna je činjenica da je sve ovo uzela veoma ozbiljno većina britanskih prikazivača. Ovu činjenicu spominjem uglavnom zbog toga što želim pokazati kako je teško i. možda. pohvaljen zbog svog pravog hegelizma. a neko bi također mogao reći. Njemačka je. novoj generaciji bi trebalo pomoći pri oslobođenju od ove intelektualne prevare. Cigler. koji u svojoj studiji Die Moderne Nation. imala neke "druge" mislioce (najis­ taknutijeg među njima. (Do sada se veliki pesimist pokazao divljim optimis­ tom u pogledu procjene potomstva). čak iskrenih "antifašista" i "ljevičara"..Njemačka Pruskih Generala . Njemačka njenih mislilaca. Milerove) ideje "kolektivnih Duhova shvaćenih kao Ličnosti". možda najveće u historiji naše civilizacije. ali ne. Bosanquet) je. nego zbog toga što je "pao u tipičan engleski individualizam. neodložno nastaviti Šopenhauerovu borbu protiv ovog plitkog fraziranja (koje je sam Hegel tačno izmjerio kada je svoju sopstvenu filozofiju opisao kao "najuzvišeniju dubinu"). paradoks ako za naše očajan­ je zbog njemačke kulture nađemo utjehu tako što ćemo uzeti u obzir da.. Ipak. zarazan upliv. nažalost bez uspjeha. ipak. upravo završeno razma­ tranje nije obeshrabrujuće. Izvrstan čovjek T. u isto vrijeme. Grin (Thomas Hill Green) ovdje je kritiziran.. Međutim. u vezi s tim. naravno. Jer ako mi ćutimo. Ali ova "druga" Njemačka nije. i ja u potpunosti suosjećam s Kolnaijevom primjedbom91. zbog toga što je bio pod Hegelovim uplivom. uvođenje Hegelove (i A. "Možda nije. Hobhaus (L. nar­ avno. ne samo u filozofiji. antinacionalistu. Moramo je zaustaviti. koja je. strože govoreći. i prepirki s njenim neprijateljima. Izgleda mi pogodnim zaključiti ovo poglavlje dajući posljed­ nju riječ Šopenhaueru. također. 99 . sigurno.

prema tome. uzrokujući nejedinstvo i potpunu konfuziju. Ova strategija je često bila vrlo uspješna. najrazvijenije i najopasnije forme historicizma. na ovaj način. Primamljivo je zadržati se na sličnostima između marksiz­ ma. bilo bi sasvim nekorektno ne vidjeti razliku između njih. ne može biti dvojbe u humani impuls marksizma..MARKSOV METOD Trinaesto poglavlje MARKSOV SOCIOLOŠKI DETERMINIZAM Kolektivisti se oduševljavaju progresom. Rusoovu ideju "opće volje" ili Fihteove i Hegelove ideje "nacionalne slobode"2 Štaviše. dosad najčistije. što pokazuje činjenica da mnogi pravi humanisti još duboko poštuju Platonovu ideju "pravičnosti". Dakle. 1 Najvrednije ideje humanista često su bučno odobravali njihovi smrtni neprijatelji koji su. njima je ponuđen nemoguć izbor. srednjovjekovnu ideju "kršćanskog" autoritarizma.. njihova svijest podvojena. i. Ipak. dostigao je svoj najveći uspjeh pošto se hegelizam utemeljio kao osnova istinski humanog pokreta: marksizma. prodirali u humanitarni tabor pod maskom saveznika. imaju vatreni osjećaj za nepravdu i nagon za velikim djelima. njegovog razjedinjavanja i zbunjivanja. a ne trošiti energiju u uzaludnim naporima uništiti ih". kao i formiranje izrazito bezobzirne i stoga dvostruko djelotvorne intelektualne pete kolone. Međutim. Valter Lipman To je uvijek bila strategija pobune protiv slobode . Mada je njihovo intelektualno porijeklo gotovo identično."iskoristiti osjećanja. gaje naklonosti prema sirotinji. ovaj metod prodiranja u humani­ tarni tabor. ljudska srca su slomljena. njihova je znanost zasnovana na dubokom nesporazumu. što u posljednje vrijeme nedostaje liberaliz­ mu. Osim toga. 101 . hegelskog lijevog krila i njegovog fašističkog duplikata. njihove akcije su duboko destruktivne i reakcionarne.

Je li istina da je marksizam čisti historicizam? Nema li u marksizmu nekih elemenata društvene tehnologije? Činjenica da je Rusija pravila smjele i često uspjele eksperimente u društvenom inženjeringu dovela je mnoge do zaključka da marksizam. on se beskrajno posvetio naporu da iskuje ono za šta je vjerovao da će biti znanstveno oružje u borbi za dobrobit velike većine ljudi. njegov smisao za činjenice. Povratak predmarksovskoj društvenoj znanosti je nepojmljiv. Vrijednost ovog pokušaja nije umanjena činjenicom da je njegov rezultat. Njegova iskrenost u traganju za istinom i njegovo intelektualno poštenje izdvajaju ga. Pošto je njegov glavni talenat bio smisao za teoriju. Poslije perioda neuspjelog eksperimenta. koju je Šopenhauer opisao kao "destrukci­ 4 ju svekolike inteligencije" . njegovo nepovjerenje prema verbalizmu. Kao što 103 . Ovo osobito važi za one koji se ne slažu s njegovim dok­ trinama. kazao je Lenjin7. On je otvorio i izoštrio naše oči u mnogim pravcima. ni on nije sasvim izmakao podmićujućem uplivu odgoja u atmosferi hegelske dijalektike. pošto je preuzeo vlast: "o takvim stvarima ništa nije bilo napisano u udžbenicima boljševika i menjševika". Marks je odgovoran za pustošeći upliv historicističkog metoda mišljenja na one koji su željeli dati svoj doprinos otvorenom društvu. npr. Lenjin je odlučio prihvatiti mjere koje znače ograničen i privremen povratak privatnom preduzeću. kao što ja činim. Ali niko ko išta zna o historiji marksizma ne može napraviti takvu grešku. Znanost napreduje kroz pokušaje i pogreške.nemaju ništa s teorijom "znanstvenog socijalizma". i bio je potpuno svjestan potrebe dokazati sebe na djelu. Ni jedinstvena situacija u kojoj se Lenjin našao prije nego što je uveo NEP. Ova takozvana NEP (nova ekonomska politika) i kasniji eksperimen­ ti . napasti Marksa? Uprkos njegovim zaslugama. onda. koju je proglasio utopijskom6. a ne samo na riječima. prema Platonu3 ili Hegelu. potpuno nespremni za velike zadatke na polju društvenog inženjeringa. ali ovo nije moja glavna optužba. mada na pogrešan način u svojim glavnim doktrina­ ma. čak i ako to ne znaju. Marks je pošteno pokušao primijeniti racionalne metode na goruće probleme društvenag života. vjerujem. osobito revolucije. Mnogo je važnije što je on obmanuo i zaveo mnoštvo inteligentnih ljudi u vjerovanju da je historijsko 102 proricanje znanstven metod pristupa društvenim problemima. Marksizam je čista historijska teorija. kao znanost ili vjera koja leži u osnovi eksperime­ nata u Rusiji. Znanje je za njega imalo značenje samo u onom smislu u kome ono pomaže čovjekov progres. osobito mor­ alizatorskom. Kao takav. "perioda ratnog komunizma". Budući da je Marks praktično zabranio svaku društvenu tehnologiju. vjerujem. mark­ sizam je bio nemoćan pomoći u oblasti praktične ekonomije. . Marks je pokušao. On je gorio od želje pomoći potlačenima. nosi pečat njegovag upliva. ekonomsko planiranje. učinili su ga jednim od najutjecajnijih svjetskih boraca protiv hipokrizije i farizejstva. barem. političke moći i. On je bio prorok histori­ jskog toka i njegova proročanstva se nisu obistinila. bio u velikoj mjeri neuspješan. kao što ću pokušati pokazati. teorija čiji su ciljevi predviđanje budućeg ekonomskog razvoja. nažalost. Kao što je Lenjin brzo shvatio.oprečno Hegelovom desnom krilu. Ne možemo biti pravični prema Marksu ako mu ne prizna­ jemo iskrenost. tzv. njegovi ruski učenici zatekli su se. Njegovo otvoreno mišljenje. niti njegova dostignuća ne mogu biti ispravno shvaćeni bez pravog razmatranja ovog problema.petogodišnji planovi itd. koju su predložili Marks i Engels. praktičan interes. Svi moderni pisci duguju Marksu. Marks je bio.5 Zašto. spremno priznajem da moj odnos. Marksava široka ekonomska istraživanja nisu dotakla probleme konstruk­ tivne ekonomske politike. fundamentalno. ali ne uzalud. lažni prorok. mora biti neka vrsta društvene tehnologije ili. u početku. "Ne znam nijednag socijalistu koji se bavio ovim problemima". na primjer. od mnogih njegovih sljedbenika (mada. pogodna za to. Marksov interes za društvenu znanost i socijalnu filozofiju bio je. mark­ sizam sigurno nije bio osnova za politiku ruske Komunističke partije poslije njena uspona do političke vlasti.

ko god poželi suditi o marksizmu. mislio je on. vjerujem. odveo je Marksa. praktične prirode. Možda je ovaj pragmatistički stav omogućio Marksu predvidjeti važnu metodološku doktrinu kasnijih pragmatista. na pogrešan put. mora dati praktične rezultate. Socijalizam je trebalo razviti od njegovog utopijskog do njegovog znanstvenog stupnja9. "buržoaski ekonomisti" postigli na ovom polju. jer je i sam bio jedan od prvih filozofa koji je. može biti jedno od sujevjerja vre­ mena koje još nije sasvim prošlo12. razvio gledišta što su kasnije nazvana "pragmatizam". kao na 105 . svojim uvjerenjem da je praktičnom političaru bila potrebna znanstvena pozadina što je. ali stvar je u tome izmijeniti ga". kada osjete da su njihove teorije napadnute. ako ne sinonimi. često povlače na stanovište da je marksizam primarno metod. Jer ma šta bilo posljedica takvih metafizičkih kontroverzi. jer naizgled prihvatljiv argument da znanost može predvidjeti budućnost samo ako je budućnost već predodređena ako je budućnost prisutna u prošlosti. po kojima najkarakterističniji zadatak znanosti nije pribaviti znanje o prošlim činjenicama. a manje doktrina.Lenjin priznaje. Vjerujem da je sasvim korektno insistirati na tome da je marksizam. znanstveni socijalizam je trebao biti zasnovan na proučavanju historijskih uzroka i učinaka i. Ovaj naglasak na znanstvenom predviđanju. Posljedica toga bila je ta da marksisti nisu čak ni proučavali ono što su tzv. On mora pitati da li je to plodan ili siromašan metod. Pošto sam zainteresiran uglavnom za pitanja metoda.izuzev takvih nekorisnih slogana8 kao što su "od svakog prema njegovim sposobnostima. po sebi važno i progresivno metodološko otkriće. "samo različito tumačili svijet. samo interpretiraju svijet u kome živimo. naravno. Svoju specifičnu misiju Marks je vidio u oslobođenju soci­ jalizma od njegove sentimentalne. Do ovog stanovišta došao je. prak­ tične posljedice teorije! Oni nešto govore čak i o njenoj. Marksovi "neumoljivi zakoni" prirode i istorijskag razvoja otkrivaju upliv laplasovske atmosfere i francuskih materijalista. najzad. na proro­ čanstvu njegovog vlastitog dolaska. njegov metod bi ostao nepobitan. on je trebalo da bude zasno­ van na znanstvenom metodu analiziranja uzroka i posljedica i na znanstvenom predviđanju. značilo socijalističkom političaru. Takve pokušaje on je optužio kao utopi­ jske i nelegitimne. Marksa. Uvijek gledaj na plodove. Znanost. metod. Marksisti se. ono bar neodvojivo povezani. Oni kažu da čak i kada bi neki pojedinačni dio doktrine K. u osnovi. u njoj sadržana . tj. one moraju promijeniti svijet. mora ga kritizirati kao metod.odveo je Marksa do pogrešnog vjerovanja da strogost znanstvenog meto­ da mora biti zasnovana na strogom determinizmu. znanstvenoj strukturi. ali one mogu i moraju učiniti više. nego proreci budućnost. "Filo­ zofi su". što znači da ga mora mjeriti metodološkim mjerilima. nagovijestio sam svoje uvjerenje da je marksistički metod zbilja vrlo siromašan10. sasvim je nepotrebno ulaziti u raspravu koja se tiče metafizičkag problema determinizma. Ali pogrešno je vjerovati da marksizam kao metad mora biti bezbjedan od napada. da li je u stanju unaprijediti zadatak znanosti. Ali vjerovanje da su pojmovi "znanstven" i "deterministički". bio prevaziđen. Opisujući marksizam kao najčistiji historicizam. Morali bismo reći: čak i više. teško je naći i jednu riječ o ekonomiji socijalizma u Marksovom djelu . svakome prema njegovim potrebama". nažalost. ili nekoga od njegovih sljedbenika. Marks bi se složio s takvim praktičnim pristupom kriticinjegovog metoda. Pošto je Marks pretpostavio da pre­ dviđanje u oblasti društva treba biti isto što i historijsko prori­ canje. pisao je Marks" na početku svoje karijere. Svojim obrazovanjem oni su bili još manje pripreml­ jeni za konstruktivan posao nego sami "buržoaski ekonomisti". Mjerila pomoću kojih moramo procijeniti marksistički 104 metod su. Razlog je u tome što je Marksovo ekonomsko istraživanje bilo potpuno podređeno njegovom his­ torijskom proročanstvu. Marks je odlučno isticao opreku između svog čistog historicističkog metoda i bilo kojeg pokušaja pravljenja ekonomskih analiza radi racionalnog planiranja. Jednostavno. dakle. moralističke i vizionarske pozadine. Filozofija ili znanost koje ne daju prak­ tične rezultate.

lijevo!) ili na savjetovanje putnika o tome na kojoj bi strani broda bili bezbjedniji. do izvjesnog stupnja. Prema tome. od širokog spektra historijskog proročanst­ va. njegov drugi osnov je nera­ zlikovanje znanstvenog predviđanja. teorijska doktrina determinizma nego. Ove dvije vrste predviđanja su vrlo 13 različite (kao što sam pokušao pokazati na drugom mjestu) i znanstveni karakter prvog nije argument u korist znanstvenog karaktera drugog. glavni tok his­ torije mora biti predodređen. Jer ako to treba biti društvena znanost i. prema kojem znanost treba i može promijeniti svijet. a osobito deterministi. mislio je on. jeste unapri­ jed predvidjeti vihore i oluje. Ovi "utopisti" izgledali su mu kao neko ko pokušava krhkim ljudskim rukama upravljati ogromnim brodom društva protiv prirodnih struja i bura histori­ je. znanstveno socijalističko učenje može doprinijeti realizaciji socijalističkog svijeta. Nema razloga zbog kojeg bismo vjerovali da je. To ga je nat­ jeralo modificirati svoje ranije gledište. Sve što nam je ostavljeno kao mogućnost raz­ boritog sudjelovanja jeste. uvjeriti se u predstojeći tok razvoja i ukloniti najveće teškoće na njegovom putu. koji prihvataju svi. historijsko proročanstvo. prema tome. Praktična korist koju bi on mogao dostići ograničila bi se na izdavanje upozorenja o slijedećoj buri koja prijeti da skrene brod s pravog kursa (pravi kurs je. Ali porođajne bolove može i skratiti i ublažiti". Zato ne možemo tvrditi da je znanstveni metod sklon prihvatanju strogog determinizma. naravno. sasvim je bezopasna sve dok ne vodi u historicizam. smatrajući ih podložnim ljudskom razboru i volji i mogućim poljem racionalnog planiranja. kakvo nam je poznato iz fizike ili astronomije. Samo putem ove najave. jedna stvar je. od svih znanosti. prak­ tičan upliv ove doktrine na njegovo shvatanje znanstvenog metoda. više se ne može smatrati za neophodnu pretpostavku znanstvenog metoda.. ono ne može niti preskočiti niti naredbama ukinuti faze prirodnog razvitka. "Čak i ako je neko društvo" piše Marks u Kapi­ talu14" uspjelo ući u trag prirodnom zakonu svoga kretanja. jer su najbolji znanstvenici njegovog vremena činili isto. sasvim oprečno očigledno tehnološkom odnosu. bilo da je izražena kao princip jednoobraznosti prirode ili kao zakon uni­ verzalne uzročnosti. čiji dolazak ona može podržati čineći ljude svjesnim predstojeće promjene i uloga koje su im dodijeljene u predstavi historije. Determinizam nije nužan preduvjet za znanost koja je u stanju predviđati. Znanost može biti strogo znanstvena i bez ove pretpostavke. pomoću historijskog proročanstva. na njegovo poimanje ciljeva i mogućnosti društvene znanosti. Marksa. prema mehaničkim ili elek­ tričnim mašinama. jer je fizika. Mora se primijetiti da Marksa na pogrešan put nije odvela apstraktna. ne možemo kriviti zbog toga što je imao oprečno mišljenje. Sve što znanstvenik može uraditi. Marksovo shvatanje odnosa između socijalističke teorije i prakse pokazuje čistotu njegovih historicističkih gledišta. prije. kao takva. koja je najviše napredovala od svih znanosti. 107 .primjer to da Kvantna teorija počiva na "slobodnoj volji". mislio je on. naravno. on nas ne uči načinima i sredstvima građenja socijalističkih institucija. I zbilja. koje u širokim potezima predskazuje glavne tendencije budućeg razvoja društva. nema razloga zbog kojeg bi nas ova ideja vodila prihvatanju historicističkog stava prema društvenim institucijama. Stvarni zadatak znanstvenog socijalizma Marks je vidio u najavi predstojećeg socijalističkog milenijuma. proturječi. Ovo vjerovanje u znanstveno predskazivanje sudbine nije utemeljeno samo na determinizmu. znanstveni socijalizam nije društvena tehnologija. riješena. pokazala ne samo da može bez ovih pretpostavki nego i da im. Apstraktna ideja o "uzrocima" koji "određuju" društveni razvoj. Ova shvatanja odvela su Marksa dotle da optuži kao "utopiste" sve one koji su na društvene institucije gledali očima društvenog inženjera. rekao bih. Marksovo historicističko shvatanje ciljeva društvene znanosti veoma je uzdrmalo pragmatizam koji ga je prvobitno odveo do isticanja predskazivačke funkcije znanosti. sociologija jedina sposobna za realizaciju vjekovnog sna o otkrivanju onoga što nam je budućnost spremi­ la. Nijedna vrsta determinizma.. pa ni dobra volja ni um nemaju moć da ga izmijene.

"Napredak ljudske rase je". Marks nije imao visoko mišljenje o "buržoaskim ekonomistima. mada je.. ovu uzročnu analizu društva opisuje kao "Historijski Metod". Marks je tome prkosio. tvrdio je on. prethodnih. Ali u njihovim shvatanjima metoda sociologi­ je postoji jedna veoma važna razlika. Mil" 15 . Da je ovo isto historicističko stanovište tipično za ono doba. proizvod njegovog vremena. jedna odgovara onome što ja nazivam društvena tehnologija. "ni oblici države ne mogu se razumjeti. ona predstavlja kom­ binaciju oba Milova kretanja . nije mogao planirati i režirati ljudski um. mora biti. osobito. Teorija da sociologija. možda je najveće dostignuće Marksa kao sociologa. zbog toga.nešto kao talas ili pokret vadičepa). naravno.... da se zakoni historijskog razvoja moraju objasniti poj­ movima ljudske prirode.. prihvatana kao činjenica... francusku revoluciju.. to je jedna od teorija koja je često. još bilo svježe (to sjećanje oživljeno je revolucijom iz 1848). "zakona mišljenja" i. kada Marks kaže u uvodu u Kapital: "krajnji cilj ovog djela jeste da razotkri­ 16 je zakon.. od jednog perioda do drugug". može biti reducirana na socijalnu psihologiju."18. prije. vidi­ mo sada.. takvima kao što je bio Dž. obojica su bili nezadovoljni laissez-faire liberalizmom i obojica su pokušali obezbijediti bolje temelje za praktično djelovanje teme­ ljne ideje slobode. u suglasnosti s Milovim shvatanjem znanstvenog metoda. mnogo naivnija nego njen dialektički duplikat (Mil je mislio da tip kretanja "prema kome se ljudski poslovi moraju podesiti. pri. Ali nju je mogla predvidjeti historicistička društvena znanost.. Milova "stanja društva" 17 s "karakteris­ tikama. bila samostalna. mora reducirati na psi­ hologiju. Mil je vjerovao da se prou­ čavanje društva.. zbilja. "temelj na ko­ me je bio.. To što je doveo u pitanje psihologizam. mada teškoća takve redukcije može nastati zbog komplikacija koje potječu od inter­ akcije bezbrojnih individua. vjerovao u psihologizam. kojega je smatrao za tipičnog predstavnika "neukusnog i tupavog sinkretizma".. njegovog napretka. "orbitno ili trajektorno".. kretanja modernog društva . S.. društvene znanosti. Mada je istina da na nekim mjestima Marks pokazuje određeno poštovanje prema "modernim tendencijama filantropskog ekonomiste" Mila. može nam pokazati sličnost između Marksovog i Milovog historicizma (ovo je analogno sličnosti između historicističkih filozofija njihovih prethodnika Hegela i Konta). u mnogim aspektima. Prema tome. načina. Ovaj pristup soci­ 19 ologiji nazvat ću (metodološkim) psihologizmom. tačno 108 odgovaraju marksističkim "historijskim formacijama". izgleda mi da postoji dovoljno jak posredan dokaz protiv pretpostavke da je Marks bio pod direktnim uplivom Milovih (ili. i pronicljiv uvid u društvenu situaciju otkrio bi njene uzroke... na primjer. tom. Tako je on otvorio put prodornijem shvatanju specifičnog područja socioloških zakona i sociologije koja je. Takvu revoluciju. "Ni 20 pravni odnosi". kaže Mil. U narednim poglavljima objasnit ću neka mjesta iz Marksovog metoda i. a druga historicističkom proroštvu (on je zauzeo ovo stanovište) koje je Mil okarakterizirao kao "opću Znanost o Društvu koja ograničava i nadgleda zaključke drugih i specijalnih istraživanja". načelno. Mil je sasvim jasno razlikovao mogućnost onoga što je on zvao "dvije vrste sociološkog istraživanja". promjenjivim. Postoji više sličnosti: između Marksa i Mila. kada je sjećanje na tako veliki historijski potres. Ova opća znanost o društvu zasnovana je na principu uzročnosti. Marksistička dijalektika je manje sigurna u jednostavnost zakona historijskog razvoja. iz takozvanog općeg razvitka ljudskog duha". podignut metod... jedno ili drugo" od dva moguća astronomska kretanja. bar dijelom. osjećao je Marks. Suglasnost između Marksovih i Milovih shvatanja je. u posljednjoj instanci. Kantovih) shvatanja meto­ da društvene znanosti. društvene znanosti je naći zakon prema kome bilo koje stanje društva proizvodi stanje koje ga nasljeđuje i. bila je široko prihvaćena od mnogih mislilaca. daleko nadmoćniji od. jednostavno.. Prema 109 .. možemo reći da on iznosi Milov program: "Osnovni problem. upadljivija. a Milova optimistička vjera u progres liči na Marksovu. svaki put pokušati istaći ona nje­ gova gledišta za koja vjerujem da imaju trajnu vrijednost. Mil je..Marksovo mišljenje bilo je.. preuzima njegovo mjesto".

isto kao i dva naredna. koja se ne može reducirati na psihologiju. tj. naizgled uvjerljivoj doktrini da se svi zakoni društvenog života konačno mogu svesti na psihološke zakone "ljudske prirode". očigledno planiranih za sprečavanje rodoskrvnuća. njegovim argumentima u prilog samostalnosti društvene znanosti. predstavlja njegov poznati epigram: "Ne određuje svijest ljudi njihovo biće. naivno ili popularno objašnjenje. neko ipak može pitati nije li ovaj instinkt prije proizvod 110 111 . na neku vrstu instinktivne odbojnosti prema incestu (razvijene. Usvajajući gledište izraženo u Marksovom epigra­ mu. pravila egzogamije. problem objašnjenja široke rasprostranjenosti. kasnije. u najrazličitijim kultura­ ma. bračnih zakona. tj. Moram odmah kazati da. pozabavit ću se Marksovim napadom na psihologizam. razvijam gledište ispod kojeg potpisujem svoje vlastito ime. na primjer. možda. Kao početna ilustracija i prvi korak u našem ispitivanju može nam poslužiti problem tzv. njihovo društveno biće određuje njihovu svijest"2. Namjena ovog poglavlja. razvijajući ono što vjerujem da je Marksov antipsihologizam. također. jeste. uglavnom. nešto slično ovome bilo bi.tome. Četrnaesto poglavlje AUTONOMIJA SOCIOLOGIJE Sažetu formulaciju Marksovog stavljanja naspram psihologizmu1. kao slijedeće. tj. pridružili mnogi psihoanalitičari) pokušavaju objasniti ova pravila pozivajući se na "ljudsku priro­ du". razjasniti ovaj epigram. Kasnije ću pokušati pokazati sudbonosnu slabost i razorne posljedice njegovag historicizma. kroz prirodnu selekciju ili "represi­ ju"). Mil i njegova psihologistička škola sociologije (kojoj su se. već obrnuto.

ne može u cjelini ovisiti od psihološke analize. ili bar njen vrlo važan dio. Na primjer.budući da je društvo proizvod međudjelo­ vanja mišljenja . ne ispoljavaju ovaj instinkt. ona koja tradicionalna društvena pravila objašnjava pomoću instinkta ili ona koja ovaj očigledan instinkt objašnjava pomoću tradicional­ nih društvenih pravila. kao opreku prirodnoj okolici. tako naši postupci ne mogu biti objašnjeni bez ukazivanja na našu društvenu okolicu. Kada su u pitanju postupci ljudi. možda. na okolinu. ali ne samo u ljudskoj rasi nego i kod šimpanza.može utvrditi institucionalist . Ali eksperimenti. Sociologija. zato ona. strukturu (oni mogu preferirati pomodnu riječ "model") društvene oko­ lice.i ovo je za njih odlučujući argument . moraju biti rezultat motiva koji izviru iz mišljenja individua. Staviše. načelno. karakteristična institucija koju ekonomisti zovu "tržište" i čije je funkcioniranje glavni pred­ met njihovog proučavanja. koristeći Milov način izražavanja. Ovaj primjer mora se uzeti kao upozorenje. kada su jednom ustaljene. ova analiza je još uvijek sirova. Izgleda da je on proizvod obra­ zovanja. koji nisu podučavani strahu od zmija. skladno doktrini psihologizma. naizgled. pokazu­ ju da je ovaj strah konvencionalan.da li su društveni zakoni "prirodni" ili "ugovorni" (kojim smo se opširno bavili u Petom poglavlju). utoliko prije. Da bismo napravili korak dalje. biti takvi da se mogu izvesti iz psihologije "ljudske prirode". mada na osnovu činjenice da navika ipak nije opća možemo. u slučaju naizgled instinktivne odvratnosti prema zmijama. one pokazuju tendenciju postati tradicionalan i rel­ ativno trajan element naše okolice. okolina je. težnje za bogatstvom" . pošto događaji društvenog života. kao i svi majmuni uopće.društveni zakoni moraju biti takvi da se mogu svesti na psihološke zakone. može biti izvedena iz psihologije "ekonomskog čovjeka" ili. i posebno. doktrinu da . mora biti objašnjiva pojmovi­ ma ljudske prirode.3 Jasno je da ova dva pristupa potpuno odgovaraju starom problemu . obzirom na to da postoje društveni običaji koji nameću potiskivanje instinkata). U primjeru koji je ovdje izabran za ilustraciju teško bi bilo odrediti koja je teorija ispravnija. mora biti samostalna. međutim. možemo pokušati neposrednije analizirati glavnu tezu psihologizma. stvorio je čovjek. oni moraju biti dopunjeni upućivanjem na opće stanje. prije svega.obrazovanja.. a isto tako i razvoj tradicije moraju biti takvi da se mogu objasniti pojmovima ljudske 113 . u velikom stupnju. Instinktivnost ili "prirodnost" ove odvratnosti manifestira se navodno u tome što je ne ispoljavaju samo ljudi nego i svi antropoidni maj­ muni. Suočeni smo ovdje s odvratnošću koja je. čak i izvan ljudske rase. društvene prirode. posljedica prije nego uzrok društvenih pravila i tradicije koji zahtijevaju egzogamiju i zabranjuju incest. društvene institucije i njihov način djelovanja. Univerzalnost određenog ponašanja nije odlučujući dokaz u korist njegovog instinktivnog karaktera ili njegove ukorijenjenosti u "ljudskoj prirodi". bilo prirodnih ili društvenih. Konačno . Takva razmatranja mogu pokazati kako je naivno pret­ postaviti da svi društveni zakoni moraju. Međutim.5 Oni mogu. Protiv ovog gledišta pristalice psihologizma mogu uzvratiti da su oni sasvim spremni priznati veliku važnost fak­ tora okolice. na prim­ jer. izgleda. pristalice psihologizma uporno tvrde da je to što institucije igraju tako važnu ulogu u našem društvu uslovljeno osobitom psihološkom strukturom ljudske prirode i. davati dokaze protiv njene zasnovanosti na instinktu (iako je čak i ovaj argument dvojben. ako motive (ili bilo koji drugi psihološki ili bihejvioristički pojam) koristimo u objašnjenju. Protiv ove doktrine psihologizma branitelji autonomne sociologije mogu iznijeti institucionalistička gledišta. pokazati kako se nijedno djejstvo ne može objasniti pomoću samog motiva. pošto4 djeca i mlade šimpanze. zbog toga. univerzalna. što svaka takva analiza pretpostavlja sociologiju koja. 6 iz psihološkog "fenomena. vidimo da obrnuto tvrđenje nije istinito.porijeklo. 112 uključujući i njegove konvencije. Mogućnost donošenja odluke o takvom pitanju pomoću eksperimenta pokazana je u sličnom slučaju. Zato je nemoguće .svesti sociologiju na psihološku ili bihejviorističku analizu naših postupaka. Međutim..

Drugim riječima.. njegovo odbijanje da bude impre­ sioniran Rusoovim ili Hegelovim romantizmom . imali smo priliku procijeniti sumnjive zasluge takvog pristupa društvenoj znanosti (uporedi Peto poglavlje). sve više i više preovladava nad svim ostalim uplivima".. polazeći od načela ljudske prirode i općih okolnosti i položaja naše vrste. Jer oni pokazuju da je psihologizam primoran prihvatiti historicističke metode. a priori odrediti poredak u kome se ljudski razvoj morao dogoditi i dosljedno predvidjeti opće činjenice historije sve do naših dana. uopće uzev... maglovito svjes­ tan jalovosti ili siromaštva historicizma. Da se psihologizam kao takav kreće po opasnom terenu. kolektivnim mišljenjem. u društvene znanosti sve dok se ne pokaže da za to postoji dovoljan razlog u ljudskoj prirodi. zasnovano na ljudskoj prirodi. Analizirajući Platonovu sociologiju. moramo uvidjeti da je njihovo uvođenje moguće objasniti psihološkim pojmovima. Međutim. on je. pošto ih je čovjek stvorio radi ovih ili drugih cil­ jeva i pod uplivom određenih motiva. jer pokušava ovu jalovost opravdati ukazujući na teškoće koje izrastaju iz goleme složenosti međudjelovanja mnogih individualnih mišljenja. društvena okolica postaje dominantnim utjecajem. Ljude ne možemo.. vjerovanje da izbor takvog individualističkog metoda u suštini znači izbor psihološkog metoda je pogrešno (kao što će biti pokazano u ovom poglavlju)... svih institucija itd. tj. zakoni naše društvene okolice. u pravu samo dotle dok insistira na onome što možemo nazvati "metodološki individualizam" kao opreku "metodološkom kolektivizmu". može se vidjeti iz daljnjih koraka Milovog argumenta. (Drugim riječima. čak. to zaboravljanje je. 114 Nesumnjivo je da Mila njegov psihologizam primorava na usvajanje historicističkog metoda. upliv koji na svaku generaciju vrše generacije koje joj prethode.. Ako sve pravilnosti društvenog života. 8 Ova posljednja Milova napomena pokazuje jedan od najvred­ nijih aspekata psihologizma koji je za pohvalu. isto kao i naša spremnost za podnošenjem institucija čije su svrhe mračne.." 9 Razlog koji on navodi jeste u tome da "poslije prvih nekoliko članova u seriji. Psiholo­ gizam je. možda.. pokušat ćemo mu zadati odlučujući udarac." Ovaj argument i posebno Milova primjedba o "prvih neko­ liko članova serije". što će reći "zakoni individu­ alne ljudske prirode". njegovu zdravu opreku kolektivizmu i holizmu. Jer naglasak na psihološkom porijeklu društvenih pravila ili institucija može značiti samo to da ih možemo pratiti unazad do tačke kada je njihovo uvođenje ovisilo jedino od psiholoških činilaca ili. Kritikujući Mila. sviđalo mu se to ili ne. ". nikada ne uvoditi bilo kakvu generalizaciju. ne mislim da će bilo ko tvrditi da je bilo moguće. zami­ jeniti drugom vrstom supstancije. primoran. Pokušaj reduciranja činjenica naše društvene okolice na psihološke činjenice primora­ va nas na špekulacije o porijeklu i razvoju. "Mada je. "zakoni društvenih fenomena jesu i ne mogu biti ništa drugo do zakoni djejstva i strasti ljudskih bića". operirati s ide­ jom početka društva i s idejom o ljudskoj prirodi i ljudskoj psi­ hologiji kao onima koje prethode ljudskom društvu.općom voljom ili nacionalnim duhom ili. upečatljivo otkrivaju slabosti psihologističke verzije historicizma.. Milova napomena o "prvih nekoliko članova serije" 115 . Čak i ako su ovi motivi vremenom bili zaboravljeni. tako. tre­ baju konačno biti reducirani na "postupke i strasti ljudskih bića" i objašnjene pomoću njih. kao što je Mil rekao. preciznije. kao što su države ili dru­ štvene grupe. on s pravom nastoji na tome da "ponašanje" i "postupci" kolektiva.. Kada pratimo porijeklo tradicije i institucija. imperativ". neovisno o njegovom hvale vrijednom individualističkom metodu. tada nas takav pristup primorava ne samo na ideju historijsko-uzročnog razvoja nego i na ideju o prvim koracima takvog razvoja.. Psihologizam je. kaže on. Tako su "svi fenomeni društva fenomeni ljudske prirode" 7 . iako to može na prvi pogled izgledati vrlo uvjerljivo.prirode. moraju biti reducirani na ponašanje i postupke ljud­ skih individua. kada nije ovisilo ni od kakvih utvrđenih društvenih institucija. vjerujem.) "Tako duge serije djejstva i protivdjejstva na osnovu ljudskih sposobnosti nije bilo moguće proračunati.

a kasnije često i na sve članove društva.proizvod su života u društvu prije nego njegovi tvorci. On je otkrivanje teškoća koje stoje na putu društvene akcije . proricanje budućeg toka historije. njene otpornosti na naše pokušaje da je oblikujemo i njome se bavimo. Moramo priznati da je strukturu naše društvene okolice. u kome je svjesno planiranje institucija najizuzetniji događaj. najprije na one koji su u njih neposredno uključeni. Jedna od posljedica ovoga jeste i to da su moralne vrijednosti društva . zahvaljujući laganom porastu našeg znanja o društvu. morali postojati prije onoga što neki ljudi vole zvati "ljudska priroda" i ljudska psihologija. jezik pretpostavlja društvo).blisko povezane s njegovim institucijama i tradicijom i da ne mogu preživjeti njihovo uništenje (kao što je na to ukazano u Devetam poglavlju kada smo raspravljali o "čišćenju platna" radikalnog revolucionara). većeg dijela svoje vlastite sudbine. stvar stupnja i. jer postoje svi razlozi za vjerovanje kako je čovjek ili. kao što historicist vjeruje. možemo dodati da najveći broj institucija koje smo svjesno i uspješno planirali (recimo novoosnovani univerzitet ili sindikat) ne funkcionira prema planu . Teško da o ovome možemo ozbiljno raspravljati. Taj položaj je beznadežan zato što ova teorija o preddruštvenoj ljudskoj prirodi koja objašnjava osnivanje društva psihologistička verzija "društvenog ugovora" . njegov predak prije bio društveno nego ljud­ sko biće (obzirom da.društvenog razvoja nije slučajna omaška. u određenom smislu. često. Ljudi . tj. Jer njihovo stvaranje vrši upliv ne samo na mnoge druge društvene institucije nego i na "ljudsku prirodu" . Ali to nije i jedini. Ali ovo ne znači da su one svjesno planirane i da ih je moguće objasniti pojmovima potreba. ukratko ću opisati teoriju koja je široko rasprostranjena i koja pretpostavlja ono što sma­ tram oprečnim istinskom cilju društvenih znanosti. ovo podrazumijeva da su društvene institucije i s njima tipične društvene pravilnosti ili društveni zakoni10. kao neplaniran rezultat ljudskih akcija". čak i one koje su rezultat svjesnih i namjeravanih ljudskih akcija po pravilu su indirektni. Ovaj zadatak nije.nade. potrebe. nenamjeravani i. prema tome. ako se uopće dešava. kako sam 11 i prije rekao . Stvari danas mogu početi bivati drugačije. motivi i težnje ljudskih individua . stvorio čovjek.zahtjevi i prijedlozi koje priznaju svi ili skoro svi njegovi članovi . dijelom.opet zbog neplaniranih društvenih posljedica koje su proizišle iz njihovog namjernog stvaranja. po mom mišljenju.) Međutim. Da bih objasnio svoje gledište. da njene institucije i tradicije nisu ni djelo Boga ni prirode. Ako se uopće hoćemo baviti svođenjem. tj. On je prije otkrivanje i objašnjenje manje očiglednih ovisnosti unutar društvene sfere. Ovo nas vraća nazad. jednog dana ljudi čak mogu postati svjesni stvaratelji otvorenog društva i. "Samo mali broj društvenih institucija je svjesno planiran. Možda je najvažniji prigovor u tome da psihologizam ne uspijeva razum­ jeti glavni zadatak društvenih znanosti. mada možemo naučiti predvidjeti mnoge nenamjeravane posljedice naših akcija (što je glavni cilj cjelokupne društvene tehnologije) uvijek će postojati mnogo onih koje nismo predvidjeli. Marksovom epigramu na početku ovog poglavlja. konstituira. odlučujući dokaz protiv njega. kao što bi neko mogao povjerovati.tj. ljudske misli. nada i motiva. na primjer. dok je ogromna većina upravo 'izrasla'. nade.nije samo his­ torijski nego i metodološki mit. više nade bi pružio pokušaj da svođenje ili objašnjenje psihologije izvršimo uz pomoć pojmova iz sociologije nego obratno. kao što će biti pokazano u sljedećem poglavlju. nego podesan izraz beznadežnog položaja na koji je prinuđen. istraživanju nenamjeravanih posljedica naših planova i akcija. (Marks je gajio ovu nadu. strahovi. nego rezultat ljudskih akcija i odluka i da se mogu promijeniti uz pomoć ljudskih postupaka i odluka. nazivam je 117 . sve ovo je. još bolje. elastičnosti ili lomljivosti društvene građe. Međutim. za zatvoreno društvo. koje su u mogućnosti da objašnjavaju. Sve ovo najnedvosmislenije važi za starije periode društvenog razvitka. Naprotiv. strahove 116 i ambicije. Činjenica da je psihologizam prinuđen operirati s idejom psihološkog porijekla društva.istraživanje nepodesnosti. očeki­ vanja. neželjeni nus-produkti takvih postupaka.

Naj­ pogodniji da prihvate konspirativnu teoriju i budu umiješani u kontra-konspiraciju protiv nepostojećih konspiratora jesu oni ljudi koji iskreno vjeruju da znaju kako napraviti raj na zemlji. u ovom pojedinačnom slučaju. možemo sa sigurnošću pretpostaviti da on time ne želi podići tržišnu cijenu kućama. Zašto je to tako? Zašto se postignuća tako mnogo razliku­ ju od stremljenja? Zašto je to čest slučaj u društvenom životu. koja stvara . čija kon­ spiracija objašnjava historiju trojanskog rata. koliko je to moguće. Djelovanje koje se odvija tačno u skladu s nam­ jerom ne stvara problem za sociologiju (osim što. Ako čovjek želi hitno kupiti kuću. Pokušaj da se. on će to ipak uraditi. upečatljiva činjenica koja. možda. Međutim. psihološki faktori objašnjavaju opisane posljedice. po pravilu. To je zadatak analiziranja nenamjeravanih društvenih posljedica namjeravanih ljudskih akcija . Navedeni primjeri ne pobijaju psihologizam tako lako kao konspirativnu teoriju. on vjerovatno nema namjeru podstaći druge ljude na ula­ ganje svog novca u akcije osiguranja. može izvesti iz konspirativne teorije). pobija konspirativnu teoriju jeste u tome da je mali broj ovih konspiracija krajnje uspješan. kao što je već pokazano. čak i oni koji na prvi pogled ne izgledaju kao da su namjeravani od bilo koga. jedino objašnjenje njihovog neuspjeha u stvaranju svog raja jeste zla namjera Đavola.drugim riječima. naravno. posto­ ji potreba objasniti zašto.neovisno o bilo kakvoj svjesnoj kontraakciji . kapitalisti ili imperijalisti. naravno. Vjera u homerske bogove. postaju važne kad god ljudi koji vjeruju u konspirativnu teoriju steknu vlast. siromaštvo. konspirativna teorija društva ne može biti istinita zato što dovodi do tvrdnje da su svi rezultati. uprkos tome. glavni zadatak društvenih znanosti. One. i da. činjenica da se on pojavljuje na tržištu kao kupac vodit će porastu tržišnih cijena.takvim kao što su učeni Star­ ci Ciona. U svojim suvremenim oblicima ona je. Društveni život nije samo isprobavanje snaga između naoprečnih grupa: to je akcija unutar manje ili više elastičnog ili lomnog okvira institucija i tradicija. na primjer.predstavlja rezultat neposrednog projekta nekih moćnih pojedinaca ili grupa. Jedna od najprostijih ekonomskih akcija može poslužiti kao primjer s ciljem da ideja nenamjera­ vanih posljedica naših akcija bude sasvim jasna. nezaposlenost. čak je starija od historicizma (koji se. Ovo shvatanje ciljeva društvenih znanosti izrasta. tipičan primjer sekularizaci­ je religioznog sujevjerja. nestašice koje ljudi. sasvim istinito.mnogo nepredviđenih reakcija u tom okviru. vjerujem. To je shvatanje po kome se objašnjenje društvenog fenomena sastoji u otkrivanju ljudi ili grupa koje su zainteresirane za ovaj fenomen (ponekad je to skriveni interes koji prvo treba otkriti) i koje su planirale i zavjerile se da bi ga prouzrokovale. nema nenamjeravanih reperkusija). Ili. neke od njih možda čak i nepredvidive. isto kao i suvremeni historicizam i određeno suvremeno stanovište o "prirodnim zakonima". namjeravani rezultati akcija onih ljudi koji su za njih zainteresirani. Konspiratori rijetko dovršavaju svoju konspiraciju. Međutim. Analogna primjedba važi i za prodavca. 119 . iz pogrešne teorije da bilo što se dogodilo u društvu . Međutim. analiziraju i predvide ove reakcije predstavlja. čiji je jedini interes pakao. ne vole . Ovdje jasno vidimo da sve posljedice naših akcija nisu namjeravane posljedice. uzmimo prim­ jer iz sasvim druge oblasti: ako čovjek odluči osigurati svoj život. Ne želim kazati da konspiracija nema. Moramo priznati da konspiracije postoje. Bogovi su napušteni. Ovo je.posebno događaji kao što su rat. Međutim. suglasno tome. Ova teorija je široko rasprostranjena. Jer. iščezla je. kao što pokazuje njegova primitivna teistička forma. one su tipičan društveni fenomen. Naprotiv.onih posljedica čiji značaj zanemaruju i konspirativna teorija i psihologizam. jer neko može reći da upravo znanje pro­ davača o prisustvu kupaca na tržištu i nada u mogućnost posti­ zanja više cijene . monopolisti.kobnim grupama čija poročnost je odgov­ orna za sva zla zbog kojih patimo . njihovo mjesto je popunjeno moćnim ljudima ili grupama . 118 konspiracija ili nekonspiracija."konspirativnom teorijom društva".

Izgle­ da jasno da društvene situacije. koje mogu voditi do tako različitih neželjenih ili nenamjeravanih posljedica. prelazeći ulicu. situaciona logika. Dalje. Ova društvena situacija teško se može svesti na motive i opće zakone "ljudske prirode". Moji argumenti protiv psihologizma ne smiju biti pogrešno shvaćeni15. kupujući. znače da je psihologi­ ja . na primjer. ako je društvena situacija različita od onoga kako je neko vidi. U nastavku ovog argumenta protiv psihologizma možemo reći da se naši postupci. Metod primjene situacione logike na društvene znanosti nije zasnovan ni na kakvoj psihološkoj pret­ postavci koja se tiče racionalnosti "ljudske prirode". Naprotiv: kada govorimo o "racionalnom" ili "iracionalnom ponašanju". sve dok se ne pokaže da za to postoji dovoljan razlog u ljudskoj prirodi". upoređen s detaljnim određenjem njegovog postupka pomoću onoga što možemo zvati logika situacije. Da moj napad na psihologizam nije zamišljen kao napad na sve psihološke razloge. može se vidjeti iz moje upotrebe (Deseto poglavlje) takvog pojma kao što je "teret zahtjeva koje pred nas postavlja civilizacija" koji je. zaboraviti prvu pojavu ove žudnje u djetinjstvu. oni se ne mogu u potpunosti objasniti pojmovima same situacije. Kao.jedna od društvenih znanosti. kada izvan ekonomije ukazujemo na "logiku moći" 13 .kao što je Maks Veber14 pokazao . nemaju namjeru pokazati da su psiho­ loška istraživanja i otkrića od male važnosti za znanstvenika koji se bavi društvenim znanostima. Ali "žudnja za vlašću" je. čineći njegovu masovnu proizvodnju unosnijom. jeste ta da je život u plemenskom raju. čak iako nije osnova cjelokupne društvene znanosti.) Druga psihološka činjeni­ ca koja je važna za sociologiju i koja otvara ozbiljne političke i institucionalne probleme. može ponekad voditi odstupanju od upravo spomenutog ekonomskog ponašanja. kao što je naša podložnost propagandi. na primjer. u velikom stupnju. može izaći izvan same situacije i odnositi se na njegove motive "instinkt" za samoodržanjem ili želju za se izbjegavanjem boli itd.ali ne smijemo zaboraviti da ovo znanje i ova nada nisu posljed­ nje činjenice ljudske prirode i da se i same mogu objasniti poj­ movima društvene situacije . zatim u okviru određenih društvenih institucija. nemoguće je uključiti sve psihološke faktore u opis situacije. društveni pojam isto kao i psihološki: ne smijemo. za mnoge ljude emocionalna neophodnost (posebno za mlade ljude koji. U stvari. na primjer. takvih psiholoških činjenica kao što je žudnja za vlašću i različiti neurotični fenomeni u vezi s tim. Mada ovaj učinak podstiče njegov interes kao potrašača. ili "zajednici" koja liči na pleme. prije. kao što je Mil rekao12. Ovaj pojam se odnosi na 121 . ako to studiramo. vjerovatno sukladno paralelizmu između ontogenetskog i filogenetskog razvoja. Naravno. (Eskimska porodica može pružiti primjer sasvim drugačijeg fenomena. onda mislimo na ponašanje koje jeste ili koje nije u skladu s logikom te situacije. može posredno doprinijeti pojeftinjenju artikla. Oni.psihologija individualnog . moraju biti predmet istraživanja društvene znanosti koja nije opterećena predrasudom da "je imperativ nikada ne uvoditi bilo kakvu generalizaciju u društvene znanosti. isto' kao i oprečan učinak i pod potpuno sličnim psihološkim uvjetima. moraju proći kroz plemenski ili "američko-indijanski" stupanj). tada je moguće da potrošač. Ali ovaj "psihološki" dio objašnjenja veoma često je trivijalan. Niko ne bi porekao važnost. miješanje određenih "osobina ljudske prirode". Oni. za političke znanosti. dijelom. naravno. objašnjenje načina na koji čovjek. u stvari. uostalom.situacije na tržištu. Analiza situacije. psihološka analiza akcije pojmovi­ ma njenih (racionalnih ili iracionalnih) motiva pretpostavlja . koju možemo upotrijebiti tako da objasnimo 120 poteze političke moći isto kao i funkcioniranje određenih poli­ tičkih institucija. nesumnjivo.da smo prethodno razvili neki standard shvaćen kao racionalan u situaciji o kojoj govorimo. rezultat ove nezadovoljene emocionalne potrebe. To je. kako izgleda. na primjer u našoj suvremenoj porodici. mogu objasniti poj­ movima situacije u kojoj se događaju. igra vrlo važnu ulogu u društvenom životu isto kao i u društvenim znanostima. on može biti prouzrokovan nevoljno. Zbilja. One moraju biti predmet istraživanja jedne autonomne društvene znanosti. izbjegava vozila. metod ekonomske analize.

Da je to neopravdano. jer on ne opisu­ je ova osjećanja samo kao neprijatna. nego ih povezuje s određenom društvenom situacijom i s kontrastom između otvorenog i zatvorenog društva. sve dok nas se dotiče problem psihološke prirode društva. kao što su ambicija ili ljubav. historijski. jer on pruža podršku važnoj doktrini da svi društveni fenomeni i.) Također. Greška psihologizma je njegova pretpostavka da ovaj metodološki individualizam na planu sociologije uključuje program svođenja svih društvenih fenomena i svih društvenih pravilnosti na psihološke fenomene i psihološke zakone. "kolektiva" (država. nego sam ih pokušao razviti u obliku dokaza protiv Mila. njena sklonost k historicizmu. koja je navela Marksa na shvatanje izloženo u ovom poglavlju. uvijek moraju biti shvaćeni kao rezultat odluka. .određena osjećanja uznemirenosti i zato je psihološki pojam. stavova itd. ne smijemo previdjeti velike zasluge koje je psihologizam stekao zastupajući metodološki individualizam i prkoseći metodološkom kolektivizmu. Tako je. (Mnogi psihološki poj­ movi. itd). podudara s idealističkom teorijom protiv koje se Marks borio. Međutim. nacija. niti ga je sistematski kritizirao. možemo reći. otišao sam izvan dokaza koje je Marks predložio. istovremeno. Epigram je prije uperen protiv "idealizma" u njegovoj hegelskoj formi. funkcioniranje svih društvenih institucija. On nije govorio o "psihologizmu". posebno. (Primjer 122 koji pruža činjenica da neko može ponekad iznijeti vrijednu sug­ estiju čak i iz apsurdne filozofske teorije). akci­ ja. pokazano je isticanjem potrebe za teorijom o nenamjeravanim društvenim posljedicama naših akcija i potrebom za onim što sam opisao kao logiku društvenih situacija. rasa. nisam se držao historije Marksovih ideja. imaju sličan status. Milov psihologizam se. Ipak. njegove teorije da su država i nacija "realnije" od individue koja im sve duguje. ljudskih individua i da se nikada ne smijemo zado­ voljiti objašnjenjem pomoću termina tzv. Radi odbrane i razvijanja Marksovag shvatanja da su prob­ lemi društva nesvodljivi na probleme "ljudske prirode". Opas­ nost ove pretpostavke je. kao što smo vidjeli. Marks razvio određena Hegelova gledišta koja ističu superi­ ornost društva nad individuom i upotrijebio ih kao dokaze protiv drugih Hegelovih shvatanja. bio je to upliv drugog elementa u hegelizmu. niti je to bio Mil koga je imao na umu u epigramu citiranom na početku ovog poglavlja. naime Hegelovog platoniziranog kolektivizma. Ipak. pošto Mila smatram vrednijim protivnikom od Hegela. Kao što se i dogodilo. to je i sociološki pojam. neodređena itd.

On ih je interpretirao prije kao simptome korumpirajućeg upliva društvenog sistema. glad usred obilja i sve druge forme društvene bijede. Marks je. sile koje lukavo i svjesno stvaraju rat. ona sigurno imaju vrlo malo zajedničkog s doktrinom koju je Marks zvao "historijski materijalizam". Frojd i Adler. Zbilja.. prije kao posljedice nego kao uzroke korupcije. tj. izgleda. možda zato što ga nisu razumjeli . ali ne sumnjamo da su ona pogrešna interpretacija Marksa. Jer. pokazujući da je "čovjekova rukovodeća potreba bila pribaviti sredstva za život". kao pro­ tivnika bilo koje psihološke teorije društva. ponekad. sistema institucija koje su se razvile u toku historije. Ovu Marksovu doktrinu napustila je većina njegovih sljed­ benika . zainteresiran za problem usklađivanja Marksovih zahtjeva sa zahtjevima Frojda i Adlera. i da je to upravo doktrina na koju se odnosi naziv "materijalističko shvatanje historije" ili "Histori­ jski materijalizam". Na ljude na historijskoj pozornici. Ispravno ili ne. misle oni. on je pokazao fundamentalnu važnost takvih kategorija kao što su motiv dobiti ili motiv klasnog interesa za akcije ne samo individua. uključujući i one "velike". oni misle da je suština marksizma doktrina da su ekonomski motivi i.).možda iz propagandnih razloga. klasni interes vodeće snage historije. depresija. Bilo da su takva shvatanja održiva i atraktivna ili ne. društveni sistem koji nas sve povezuje. to je "carstvo nužnosti" (ali jednog dana marionete će uništiti ovaj sistem i postići "carstvo slobode"). usm­ jerenih k različitim rezultatima. Prosječan vul­ garni marksist vjeruje da je marksizam iznio na vidjelo zlokobne 124 tajne društvenog života osvijetlivši skrivene motive požude i pohlepe za materijalnom dobiti koje pokreću snage iza historijske scene. ljubav i pohlepa za moći3 Tri Velika Skrivena Motiva Ljudske Prirode koja su osvijetlili Marks. on je pokazao i kako upotrijebiti ove kategorije za objašnjenje historijskog toka. može iznenaditi neke marksiste isto kao i neke nemarksiste. Takve marksiste zvaću vulgar­ nim marksistima (aludirajući na naziv "vulgarni ekonomist" koji je Marks dao određenom broju svojih protivnika2. on nije vidio rezultat lukave zavjere dijela "velikog biznisa" ili "imperijalističkih ratnih trgo­ vaca" nego prije neželjene društvene posljedice akcija. učio o sveprožimajućem uplivu ekonomskog motiva u životu ljudi. on može zaključiti da su glad. ali nikad radi toga da njima objas­ ni historiju. i ako se ne odluči za neki od njih. Pozornica historije je. nezaposlenost i glad usred obilja. u cilju zadovoljenja svoje niske želje za profitom (vulgarni marksist je. nego društvenih grupa.pa je vulgarno-marksistička konspirativna teorija u velikom stupnju zamijenila oštroumnu i veoma originalnu 125 .Petnaesto poglavlje EKONOMSKI HISTORICIZAM Viđenje Marksa predstavljenog na ovaj način. depresiju. Tri Velika Tvorca moderne filozofije čovjeka.1 na ovaj način. on je gledao samo kao na marionete koje pokreću ekonomski konci .. naziv pomoću kojeg su Marks i Engels pokušali označiti suštinu svog učenja. Moramo priznati da on ponekad govori o takvim psihološkim fenomenima kao što su pohlepa i motiv za dobiti itd.historijske snage nad kojima oni nemaju kontrole. osobito.. ima mnogo onih koji vjeruju u sasvim drugačiju priču. on je uspio objasniti njegovu neodoljivu snagu. neza­ poslenost. mislio je on. u fenomenima kao što su rat.. Takva mišljenja su vrlo česta. ljudi koji su uhvaćeni u mrežu društvenog sistema. prije kao posljedice nego kao pokretačke snage his­ torije.

On je cijenio duhovni svijet. on je u praksi priznao (kao praktični dualist) da smo mi duh i tijelo. Citirani stavovi ukazuju na to da. teorijski. "carstvo slobode" i duhovnu stranu "ljudske prirode". kao što smo vidjeli. nego prije neka vrsta superstrukture na fizičkoj osnovi. 127 . jedan epifenomen) materije. naše se glave . Mada je. iako je sebe nazivao mater­ ijalistom. To će biti glavna tema ovih poglavlja. samo materijalni svijet prenijet i prerađen u čovjekovoj glavi". u njegovim djelima postoje čak i tragovi mržnje i preziranja materijalnog.marksističku doktrinu.odnose na misli ili ideje. Eto zašto se Marks okrenuo protiv Hegela i zašto je rekao da je Hegel postavio stvari naglavce. naprotiv. U isto vrijeme. Ono što slijedi može pokazati kako se ovo objašnjenje Marksovih shvatanja može potvrditi njegovim vlastitim tekstom. Međutim. nije po sebi osnova ljudskog života. I Izlaganje Marksovog ekonomskog historicizma4 može se umjesno povezati s našim poređenjem između Marksa i Mila. on nije imao sklonost prema "carstvu nužnosti".. iako je priznao da su materijalni svijet i njegove nužnosti fundamentalni. oni prije ukazuju na određenu sklonost u pravcu dualizma tijela i duha. obično nazivana "historijskim materijalizmom". Milov psihologizam (analogno Hegelovam idealizmu). tako­ reći. njeno isti­ canje "materijalnog" ili ekonomskog. Jer. kako je nazvao društvo zarobljeno svojim materijalnim potrebama. Mislim da je istina u tome da on nije mnogo brinuo o onome što je čisto filozofsko manje nego Engels ili Lenjin. utoliko je on vjerovao da možemo biti slobodni jedino kao duhovna bića. u njegovim radovima postoje neka važna mjesta koja jedva mogu biti objašnjena kao materijalistička. u glavnim crtama. Nije.. Marks je želio pokazati da "glava". Heraklitovog slogana "svjetina je zasićena baš kao 5 stoka") . iako je bio pod jakim uplivom francuskog materijalizma osamnaestog stoljeća. stvarnu slobodu (ne Hegelovu "stvarnu slabodu").Marks je imao visoko mišljenje o ljudskim glavama . marksizam i njegov upliv ne mogu biti uvažavani ukoliko ne priznamo ovaj dualizam.i da je bio uglavnom zainteresiran za sociološku i metodološku stranu problema. međutim. jednako kao bilo koji kršćanski dualist. 0 Marksovom materijalizmu kazano je mnogo toga što je sasvim neodrživo. praktični dualizam. možda. Marks se slaže s Milom da društveni fenomeni moraju biti objašnjeni historijski i da je naš zadatak bilo koji historijski peri­ od razumjeti kao historijski proizvod prethodnog razvoja. ljudska misao. Sada ću objasniti. Tačka u kojoj se on odvaja od Mila je. Ali. Po mom mišljenju. i da je tijelo fundamentalnije. što je bilo sukladno velikom broju njegovih doktrina. pošto je njen drugi oblik. on se u praksi razlikuje od materije." Njegova tendencija je jasna. U Marksovom učenju to je zamijenjeno onim što on zove materijalizam. poslije toga ću detaljnije razmotriti ulogu klasne borbe. ili. I ukoliko sam u mogućnosti vidjeti da je on slijedio Hegelovo poznato izjednačavanje slobode i duha. duh za Marksa bio samo drugi oblik (ili drugi aspekt. pad s nivoa Kapitala na mit dvadesetog stoljeća.. bilo dovoljno shvaćeno da ovi stavovi ne pred­ stavljaju radikalni oblik materijalizma. Moramo je okrenuti tumbe. Takva je bila Marksova vlastita filozofija historije. klasnog interesa i marksističku koncepciju "društvenog sistema". 126 Postoji dabro poznati odjeljak u Kapitalu6 gdje Marks kaže: "Kod Hegela dijalektika dubi na glavi. mada su naša stopala na čvrstom tlu materijalnog svijeta. Sličnu ten­ denciju on je izrazio u stavu: "Kod mene je idejno. To je. na primjer . Marks je volio slobodu. To je tužan intelektualni pad. Često ponavljana tvrdnja da Marks nije priz­ navao ništa izvan "nižih" ili "materijalnih" aspekata ljudskog života predstavlja posebno smiješno izvrtanje (to je još jedno ponavljanje najstarije od svih reakcionarnih kleveta protiv bran­ itelja slobode.. u ovom smislu Marksa uopće ne možemo zvati materijalistom.

s jedne strane. Moramo sada ovo shvatanje ukrstiti s metadološkim deter­ minizmom.. njegovu ekonomsku stranu.. međutim. Ali to uvijek ostaje carstvom nužnosti. misli ili ideje moraju se tretirati kao "ideološka superstruktura na osnovi ekonomskih uvjeta". nemoćni. u njegovom ekonomskom. Zajedno s Hegelom. kao što ćemo uvijek i biti. vršiti ga s najmanjim utroškom snage i pod uvjetima koji su najdostojniji i najadekvatniji njihovoj ljudskoj prirodi. je ". kao proširenje ljudskog metabolizma. ovaj pasus ne ostavlja sumnje u pogle­ du onoga što sam nazvao dualizmom Marksovo praktičnog shvatanja života. potpuno nerazumijevanje kada bi se Marksov ekonomizam izjednačio s takvam vrstom materijalizma koji omalovažava čovjekov duhovni život. materijalnim i. može naći u razvoju odnosa između čovjeka i njegove prirodne okolice. on misli da je sloboda cilj historijskog razvoja. od teškog proizvodnog rada. čak i historije ideja.U jednom pasusu trećeg toma Kapitala. Znanost se.. Marks je. koji je svrha samom sebi. Eto zašto Marksov historicizam možemo opisati kao ekonomizam. Zajedno s Hegelom. dakle. onda bi historijsko proročanstvo i s njim društvena znanost došli do svog kraja. Ali on priznaje da mi nismo čisto duhovna bića. podvesti ga pod svoju zajedničku kontrolu. može baviti našim duhovnim životom samo utoliko ukoliko su naše ideje i misli uzrokovane ili određene "carstvom nužnosti". Pred­ stavljalo bi to. Sve što možemo postići jeste poboljšati iscrpljujuće i nedostojne radne uvjete. našim metaboliz­ mom. on identificira područje slobode s čovjekovim duhovnim životom. ali koje može procvjetati samo na ovom carstvu nužnosti kao svojoj osnovi­ ci". izjednačiti i reducirati naporan fizički rad na takvu mjeru da svako od nas može biti slobodan za neku ulogu svog života. 129 .. ali korektnog i pravednog oslobođenja ljudi od robovanja svojoj materijalnoj prirodi. ako uopće postoji.racional­ no urediti ovaj svoj promet materije s prirodom. vjerujem. prema tome. koja uvijek mora pitati za uzroke. "Slo­ bodna" duhovna aktivnost kao takva. znanstveno tretiranje društva i znanstveno historijsko predviđanje mogući su samo u onoj mjeri u kojoj je društvo određeno svojom prošlošću. i s druge strane.7 Marks vrlo dobro opisuje materijalnu stranu društvenog života i. centralna utoliko ukoliko mi izgl­ eda najutjecajnijom od svih njegovih doktrina. čovjekove razmjene materije s prirodom. materijalne uvjete pod kojima su nastale. učiniti ih dostojnim čovjeka. naspram Hegelovom idealizmu ili Milovom psihologizmu. On jasno pokazuje da naša sloboda mora uvijek biti ograničena nužnostima ovog metabolizma. prema tome.. obzirom na materijalne uvjete pod kojima su prihvaćene. pravo carstvo slobode. Ali ovo podrazumijeva da se znanost može baviti samo carstvom nužnosti. osobito. koji je ranije bio razmatran (u Trinaestom poglavlju). Po mom mišljenju. Sve što ljudi mogu postići u pravcu višeg stupnja slobode. S one strane njega počinje razvitak ljudske snage. ležala bi izvan domašaja znanosti.. Misli i ideje mogu se znanstveno tretirati samo obzirom na. Marks kaže: "Carstvo slobode počinje u stvari tek tamo gde prestaje rad koji je određen nevoljom i spoljašnjom svrsishodnošću po prirodi stvari. a ne duhovnom životu. potpuno se emancipirati od nužnosti našeg metabolizma i. Marksova vizija "carst­ va slobode". Ovo je. za determinante. to jest ekonomske uvjete života ljudi koji su ih proizveli. materijalnog svijeta. proizvodnju i potrošnju. branio stanovište da se nit vodilja historije. to jest djelomičnog. ekonomskim uvjetima našeg života. niti sposobni dostići punu slabodu. centralna ideja 128 Marksovog "shvatanja života". Stoga sa znanstvene ili uzročne tačke gledišta. da nismo potpuno slobodni. osobito. Neposredno prije ovoga. kaže on. naspram Hegelu. mogla bi se prije opisati kao idealistička. odnosno ekonomske uvjete života ljudi koji su ih usvojili. Ako bi za ljude ikad bilo moguće postati savršeno slobodni. Cio pasus on je završio praktičnim zaključkom koji jasno pokazuje da je njegov jedini cilj bio otvoriti put u nematerijal­ no carstvo slobode za sve ljude podjednako: "Skraćenje radnog dana je osnovni uvjet". Prema ovoj doktrini. ono dakle leži s one strane oblasti same materijalne proizvodnje".

kao što sam pokazao. Da li je ovaj metabo­ lizam bio uvijek društveno organiziran ili je ovisio jedino o indi­ vidui. Tek od tog momenta ljudi će sami i s punom sviješću praviti svoju historiju. "Tek time se čovjek konačno izdvaja. koje je Marks. nego im garantirati stupnjevito slobodno usavršavanje i primjenjivanje njihovih tjelesnih i duhovnih sposobnosti". svim članovima društva ne samo obezbijediti egzistenciju. gospodari nad vlastitim društvenim odnosima. Znanstvena historija. Markso­ vo shvatanje ljudske historije. iz životinjskog carstva. dolaze sad pod vladavinu i kontrolu ljudi. Njen centralni zadatak mora biti objašnjenje razvoja uvjeta proizvod­ nje. mogućnost. Ekspanzija modernih sredstava za proizvodnju. iščezavaju. razmjenu materije između čovjeka i prirode. jer se uvećavaju potrebe. "Onako kao što se divljak mora boriti s prirodom radi zadovoljenja svo­ jih potreba. prelazi iz životinjskih uvjeta egzistencije u stvarno ljudske 130 uvjete". na umu apsurdnu doktrinu o postanku društva koja može biti objašnjena psihološkim terminima . Slična shvatanja izrazio je Engels. upravo. S njegovim razvitkom proširuje se i ovo carstvo prirodne nužnosti.Shvaćeno na ovaj način.kao njegov uzrok ili kao njegova posljedica. ali se u isto vrijeme uvećavaju proizvodne snage koje te potrebe zadavoljavaju". pokrivajući cio ekonomski proces i uključujući raspodjelu i potrošnju. prema Engelsu. obično.. Možemo. koji su dosad vladali nad ljudima. Interes koji je kod njih preovladao ostao je pri proizvodnji u uskom smislu riječi. tako to mora činiti i civilizirani čovjek. u izvjesnom smislu. Društveni odnosi imaju historijsko i znanstveno značenje samo u srazmjeri sa stupnjem u kome su bliski s proizvodnim procesom ... ona mora pitati "Ko je to stvorio?" i "Od čega je to stvoreno?" prije nego "Ko će to koristiti?" i "5 ka­ kvom svrhom je to stvoreno?" 131 . čak i na području stvari koje je čovjek stvorio. zvao "uvjetima proizvodnje". II Odnos onoga što sam nazvao Marksov dualizam i znanstvenog determinizma u njegovom shvatanju historije je jasan. stvorila je "po prvi put. jer "ekonomija" pokriva čovjekov metabolizam. i on to mora u svim društvenim oblicima i pod svim mogućim načinima proizvodnje. Marksovo shvatanje života izgle­ da dovoljno konzistentno. To će biti skok čovječanstva iz carstva nužnosti u carstvo slobode". Ovo je. prije svega. sad ljudi prvi put postaju svjesni gospadari prirode.. posredstvom društvene proizvodnje. bila fatalna za Milov psihologizam... postaje moguća. to jest emancipacija od tijela.8 Ovo je.9 Tako sloboda.dok­ trinu koju sam opisao kao psihologističku verziju društvenog ugovora. koja je za njega identična s društvenom znanosti u cjelini. Ništa više se ne pretpostavlja osim toga da se znanost o društvu mora podudarati s historijom razvoja ekonomskih uvjeta društva. Čovjek je u okovima tačno onoliko koliko njime vlada ekonomija. Ova ideja nema odgovarajuću ideju u Marksovoj teoriji. vjerovanja da znanost mora pitati samo za uzroke tako da. primijetiti da je marksistički pojam "proizvodnja" bio zamišljen tako da bude upotrebljen u širokom smislu. radi održanja i reprodukcije svog života. Ali ovom posljednjem Marks i marksisti nikada nisu poklonili punu pažnju.. Ako sada ponovo uporedimo Marksovu verziju historicizma s Milovom. Zamjena prvenstva psihologije prvenstvom ekonomije ne stvara analogne teškoće... može biti ostavljeno kao otvoreno pitanje. ukratko. nalazimo da Marksov ekonomizam može lako riješiti teškoću koja je. uzgred. još jedan primjer naivnog historijsko-genetskog stanovišta.. vjerujem da prividne proturječnosti i teškoće koje su se našle u njegovom djelomično determi­ nističkom a djelomično slobodarskom shvatanju ljudske aktivnosti. "Životni uvjeti kojima su ljudi okruženi. mora istraživati zakone prema kojima se razvija čovjekova razmjena materije s prirodom. Imam.

Mislim da ova tvrdnja mora biti odbačena. on je bio pod uplivom drevne dis­ tinkcije između "stvarnosti" i "pojave" i odgovarajuće distinkcije između onoga što je "suštinsko" i onoga što je "slučajno". ujedinite se!". isto tako. Ova tvrdnja je. Ali. tvrdnja o podudaranju područja društvenih znanos­ ti s historijskim ili evolucionim metodom i. osnova svih društvenih institucija i. tvrdnja da je ekonomska organizacija društva. praktično. kao i razumijevanju. sva društvena istraživanja. Obrazovan u duhu hegelizma. Tako sve misli ili ideje mogu biti objašnjene njihovim svođenjem na esencijalnu zbilju. na ekonomske uvjete. posebno. Ako išta smijemo tvrditi. predstavlja ekstremno dragocjen napredak u metodima društvene znanosti. ali da tehničko i znanstveno znanje ostane sačuvano. Svoje vlastito poboljšanje Hegela (i Kanta) on je bio sklon vidjeti u izjed­ načavanju "stvarnosti" s materijalnim svijetom (uključujući čovjekov metabolizam) a "pojave" sa svijetom misli ili ideja. njihovog historijskog razvoja. o razvoju fizičkih sredstava proizvodnje. na primer. Ali je u revoluciji situacija postala veoma teška. historiji matematičkih problema. Ali očigledno je da je takva doktrina pogrešna. tj. uradio tako. vjerujem. bila je od najvećeg značaja u predvečerje ruske revolucije i imala je svoj upliv na ekonomske uvjete.10 U ovom smislu. jednostavno zato što kod Marksa više nije bilo konstruktivnih ideja (Vidi Trinaesto 133 . organizacija naše razmjene materije s prirodom. ali napuštenu zemlju. osobito. bilo institucionalna ili historijska. Njegove posljedice na polju metoda moraju imati za rezultat prenaglašavanje ekonomizma. a da materijalne stvari ostanu sačuvane. Marksov ekonomizam. To bi uskoro dovelo do potpunog iščezavanja svih materijalnih ostataka civilizacije. kao što se može vidjeti iz narednog razmatranja. ali je znanje samih mate­ matičkih problema važnije za tu svrhu. nesumnjivo. Zamislimo da naš ekonomski sistem. jednog dana bude uništen. možemo reći. Ali. onda možemo izjaviti da su određene "ideje". Jer. tj. Međutim.III Ako sada pristupimo kritici. kao što je Lenjin sam priznao. s histori­ jskim proricanjem. pojam "osnova" ne moramo uzeti suviše ozbiljno. To bi bilo jednako onome što bi se dogodilo kada bi neko divlje pleme okupiralo visoko industrijaliziranu. Između ekonomskih uvjeta i ideja postoji interakcija. Ovo filozofsko gledište sigurno nije mnogo bolje12 od bilo kojeg drugog oblika esencijalizma. one koje konstituiraju naše znanje. Marksova ideja "Proleteri svih zemalja. uključujući svu mašineriju i sve društvene organizacije. opći značaj Marksovog ekonomizma teško može biti precijenjen. savršeno ispravna sve dotle dok pojam "osnova" uzimamo u uobičajeno neodređenom smislu. ne jednos­ tavno jednostrana ovisnost potonjih od prethodnih. ne naglašavajući ga previše. Čak ni historija tako apstraktne znanosti kao što je matematika nije izuzetak. Marksovog "historijskog materijalizma" ili onoga što smo do sada iznijeli. ovo je samo neznatan primjer opasnosti od pre­ naglašavala ekonomizma. nema dvojbe da. U tom slučaju. veoma je lako precijeniti značaj ekonomskih uvjeta u bilo kojem pojedinačnom slučaju. osobito. mogu izvući korist ako vode računa o "ekonomskim uvjetima" društva. Drugim riječima. On je često bio uopćeno objašnjavan kao doktrina po kojoj cjelakupan društveni razvoj ovisi o ekonomskim uvjetima i. Ironija je što sama historija marksizma pruža primjer koji jasno falsificira ovaj pretjerani ekonomizam. jasno je da neće trebati mnogo vreme­ na da se cio ekonomski sistemrekonstruira (u manjoj razmjeri i pošto su mnogi umoreni glađu). Sam Marks je. bitnije od složenijih materi­ jalnih sredstava za proizvodnju. "ekonom­ ski uvjeti" ili "društveni odnosi" znanosti jesu teme s kojima se lako može pretjerati i koje se mogu izroditi u trivijalnost). kao što sam prije rekao. 132 Nešto znanja o ekonomskim uvjetima može znatno doprinijeti. Prvi je historicizam. Drugi aspekt je ekonomizam (ili "materijalizam"). moramo jasno uočiti dva različita pogleda. zamislimo da cjelokupno znanje o ovoj materiji iščezne. moguće je na­ pisati vrlo dobru historiju matematičkih problema bez upućivanja na njihovu "ekonomsku pozadinu" (po mom mišljenju.

koja je bila jedan od najvažnijih primjera koje je Marks upotrijebio u korist svog ekonomizma i koja se. moje simpatije na Marksovoj strani.. od pravnih. piše Marks. umje­ sto da budu modelirane pomoću njih. uprkos ovoj jeresi. To je bila ona nova ideja što je postala osnova razvitka koji je promi­ jenio cijelu ekonomsku i materijalnu pozadinu jedne šestine svi­ jeta. Moja kritika Marksovog "historijskog materijalizma" ne mora. nadam se da sam objasnio da su. o ovoj materiji imao sasvim drugačije mišljenje. u određenim okolnosti­ ma. plus najšire uvođenje najmodernijih električnih mašina". podnijete nebro­ jene materijalne žrtve radi promjene ili. Ipak. Vodeća snaga ovog razvitka bio je entuzi­ jazam za ideju. sporije ili brže. može se primijetiti da je Marksov prijatelj. štaviše. U borbi protiv neuporedivo nadmoćnijeg neprijatelja. Ali čak i u ovom slučaju poli­ tička revolucija je samo spoljašnji izraz suštinske ili stvarne prom­ jene koja se već dogodila.društvenu revoluciju. Samo razvoj isho­ dišne suštine. u najboljem slučaju moramo ga shvatiti kao najvredniju sugestiju za razumijevanje stvari u njihovom odnosu s njihovom ekonomskom pozadinom. 13 ukratko ideoloških oblika. ekonomske zbije.osobito ako je danas uporedimo s ruskom revolucijom. može proizvesti neku suštinsku ili stvarnu promjenu .. Upotrebljavajući Marksovu terminologiju."15. možemo reći da je on potcijenio moć carstva slobode i njegove šanse na pobijedu nad carstvom nužnosti." . Imajući u vidu ovu rečenicu. Nešto slično može se reći o odnosu između Lenjina i Marksa. Materijalni uvjeti proizvodnje rastu i sazrijevaju sve dok ne dođu u sukob s društvenim ili pravnim odnosima prerastajući ih kao odjeću.." Zabilježite ovo. politička rev­ olucija može dovesti samo od jedne do druge garniture vladara puke promjene ličnosti koje djeluju kao vladari. piše on. u ovom sukobu između idealizma i materijalizma. činjenica je da između njih nema sličnosti14. "Promjenom ekonomskog osnova vrši se. Ovaj primjer pokazuje da. piše Marks. Po Marksovom mišljenju. odredili za vaš neizbježan zadatak. bio idealist i da je svoju idealističku interpretaciju historije primijenio na fran­ cusku revoluciju. Suglasno ovoj teoriji. dok 134 se ovi ne raspadnu. U vezi s ovim. pjesnik H. prije. Lenjin je tada uveo neke nove ideje koje se ukratko mogu sažeti u sloganu: "Socijalizam je diktatura proletarijata. ne smije biti uzeto isuviše ozbiljno. gradnje iz ničega. 135 . političkih. ideje mogu revolucionirati ekonomske uvjete zemlje. ma koliko dragocjeno. Upadljiv kontrast između razvitka ruske revolucije i Marksove metafizičke teorije ekonomske zbilje i njenog ideološkog pojavljivanja najbolje se može vidjeti iz sljedećeg pasusa: "Pri promatranju ovakvih predmeta". a tolerancija još tolerirana. "vi niste ništa drugo do nesvjesni instrumenti misaonih ljudi koji su vas. uvjeta proizvodnje. uklapala u ovu doktrinu . viši odnosi proizvodnje ne nastaju prije no što se materijalni uvjeti njihove egzistencije nisu već rodili u krilu samog starog društva".poglavlje). Samo kad takva društvena revolucija postane stvarnost. umjetničkih ili filozofskih.. često u najskromnijoj osamljenosti. sigurno. nikad novi. ne­ brojene materijalne teškoće bile su savladane.. Marks tvrdi da se svaka društvena revolucija razvija na slijedeći način. ekskomunikacija zbog jeresi je bila još rijetka među onima koji su se borili za otvareno društvo. biti objašnjena kao izraz bilo kakve sklonosti prema hegelskom "idealizmu" u odnosu na Marksov "materijal­ izam". koristeći Marksovu terminologiju. Ono što sam želio pokazati jeste to da Marksovo "materijal­ ističko shvatanje historije". lakomisleno je očekivati da bilo kakva važna promjena može biti učinjena upotrebom pravnih ili političkih sredstava. vi ponosni ljudi akcije". "Tada nastupa epoha socijalne revolucije". Hajne (Heinrich Heine). vjerujem da je nemoguće identificirati rusku revoluciju s društvenom revolucijom koju je Marks prorokovao. u tim sretnim danima.. izgle­ da zbilja. Maksimilijan Robespjer (Maximilian Robespierre) je bio samo ruka Žan-Žak Rusoa. prevrat cijele ogromne nadgradnje. Hajne je 16 ostao Marksov prijatelj. samo tada politička rev­ olucija može biti od nekog značaja. religioznih. Vidimo da je Hajne. "mora se uvijek razlikovati materijalni prevrat u ekonomskim uvjetima proizvodnje koji se da konstatirati s tačnošću prirodnih znanosti.

Ali uz to i iznad svega ovoga. Postoji nekoliko mje­ sta u Marksovim radovima koja sadrže nešto od ovog vulgarnog marksizma. "objektivnom" smislu. ne mislim da postoji bilo kakva ozbiljna nedosljednost u ovom dijelu Marksove teorije. U kakvom je odnosu doktrina klasnog rata s gore razmatra­ nom institucionalnom doktrinom o samostalnosti sociologije?2 136 Na prvi pogled može izgledati da su ove dvije doktrine u otvorenom sukobu. zbilja. jednostavno. ove snage ostvarile porast proizvodnje. Koristeći hegelsku termi­ nologiju. samo interes vladajuće klase. socijalna institucija ili situacija koja je korisna za klasu. unutar perioda koji je Marks zvao "kapitalizam". a ne o stanju svijesti. klasni interes u ovom institucionalnom ili. znatan dio Kap­ itala posvećen je analizi mehanizma pomoću kojeg su. kao što to čine vulgarni marksisti. Kao što smo od njega naučili u prethod­ nom poglavlju. jeste kretanje historije u pravcu povećanja proizvodnje (tradicionalna historija.Šesnaesto poglavlje KLASE I Među različitim formulacijama Marksovog "historijskog materijalizma" važno mjesto pripada njegovoj (i Engelsovoj) izjavi: "Historija svakog dosadašnjeg društva je historija klasnih borbi". a ne psihološke kategorije. antipsihologizam. U uzročnom objašnjenju historijskog razvitka. prema marksizmu. da se klasni interes mora objasniti psihološki. Mogao bih čak reći da niko nije razumio Marksa. ako možemo tako reći. osobito ne njegovo glavno dostignuće. o mjestu čovjeka u društvu. ali kad god ozbiljno koristi bilo što slično klasnom interesu. u zbilji. Ne moramo pretpostaviti.1 Tendencija ove izjave je jasna.nego upravo njihovo društveno biće određuje njihovu svijest". on redovito ima na umu pitanja iz djelokruga au­ tonomne sociologije. Primjer takvog fenomena. prema Marksovom mišljenju. o njegovoj klasnoj situaciji koja. vrsta motiva. Marks daje neke nagovještaje o tome kako funkcionira ovaj proces determinacije. od velikog značaja za marksističku teoriju. To je. jer u doktrini klasnog rata osnovni dio pripa­ da klasnom interesu koji je. preciznije. mišljenju ili osjećanju zainteresiranosti za stvar. stvar. Interes klase je naprosto sve ono što pospješuje njenu moć ili njeno blagostanje. to ih čini klasno zainteresiranim. ko nije shvatio kako se on može uskladiti s teorijom klasne borbe. očigledno. sasvim je nemoćna objasni­ ti ovaj fenomen). o situaciji. mogu to u potpunosti objasniti. Međutim. možemo reći da objektivni interes klase postaje samosvijest u subjektivnom duhu njenih članova. pokreće historiju i određuje sudbinu čovjeka. Ovom epigramu treba dodati samo primjedbu da je riječ. a ne rat nacija (oprečno shvatanjima Hegela i većine his­ toričara). mora stajati klasni interes umjesto navodnog nacionalnog interesa. On misli o sa­ moj stvari. A sada ćemo 137 . Ona podrazumijeva da rat klasa. koji je. Prema Marksu. ispoljava odlučan upliv na ljudsku svijest. Klasni interes i klasni rat. određuje njegovu svijest. klasno svjesnim i klasno djelatnim. Klasni interes kao institucionalnu ili objektivnu društvenu situaciju i njegov upliv na ljudsku svijest Marks opisuje u epi­ gramu koji sam već citirao (na početku Četrnaestog poglavlja): "Ne određuje svijest ljudi njihovo biće . sa svojom funda­ mentalnom kategorijom vojne moći. mi možemo biti slobodni samo u onoj mjeri u kojoj sebe emancipiramo od proizvodnog procesa. klasna borba i klasni interes su sposobni objasniti fenomene koje tradicionalna historija nije ni pokušala objasniti. uključujući i nacionalne ratove.

predstavlja ono što marksizam zove ekonomskom strukturom društva ili društven­ im sistemom. eto zašto govorimo o "feudalizmu". jer sam sistem uvjeta je takav da primorava kapitalistu raditi onako kao što radi. nemoguć je ozbiljniji pokušaj iščupati se iz nje. a historijski period je najbolje okarakteriziran pomoću svog klasnog društvenog sistema.naučiti da ni u jednom do sada postojećem društvu nismo bili slobodni do tog stupnja. Klasni odnosi. "U društv­ enoj proizvodnji svoga života".ili blizu tome. oni su na ovo prisiljeni. oni ne mogu pobjeći od svog društvenog odnosa prema potčinjenima. je oličeni kapital. pita Marks. prema tome. Bilo bi lakomisleno okriviti individuu. nužne odnose. on može odložiti oslobođenje potlačeniih. Ova društvena mreža. On to čini tako što nas primorava ponašati se sukladno svom klas­ nom interesu." to jest društveni sistem. 5 piše Marks u Kapitalu . napraviti ni bilo kakav plan za njeno poboljšanje iznutra. oni koji vladaju određeni su svojom klasnom situacijom. mnogo je vjerovatnije da će ljudi biti bolji ako je sistem u kome oni žive bolji. svi (i oni koji vladaju i oni kojima se vlada) su uhvaćeni u mrežu i prisiljeni na borbu jedni protiv drugih. umjesto toga. moramo ih poniziti. "daje društvo s feudalnim gospodarima. snage sistema se nameću nama upravo onim što nas navodi vjerovati da su to naši interesi. liči na ogromnu mašinu u kojoj su individue uhvaćene i pritiješnjene. eman­ cipirati sebe od proizvodnog procesa? Samo tako što prinudimo druge raditi prljavi posao za nas. Mada ima i svoju vlastitu logiku. Drugi može. Mi smo. pošto onaj koji ne postu­ pa tako. to rop­ stvo i ta determinacija prenose njihovu borbu na plan znan­ stvenog metoda i znanstveno-historijskog proroštva. budući da smo svi uhvaćeni u mrežu. Jedan čovjek može mnogima onemogućiti nabavku predmeta koji je dostupan u velikim količinama.. parni mlin društvo s industrijskim kapitalistima". "Ručni mlin". ovaj sistem funkcionira slijepo. robovima. odnose pro­ izvodnje koji odgovaraju određenom stupnju njihovih materijal­ nih proizvodnih snaga. Također je lakomisleno gajiti nadu u mogućnost poboljšanja okolnosti usavršavanjem ljudi. pošto su vezani za društveni metabolizam.. zbog našeg sljepila ne možemo. prestaje pripadati vladajućoj klasi. Dakle. Ali kako možemo. Prema tome. on može kupiti samo malu količinu i tako spriječiti pad cijene u kritičnom momentu. isto tako. Društveni inženjering je nemoguće primijeniti. Svakom pojedinom periodu ekonomskog razvitka odgovara pojedinačan društveni sistem. kao s historijom klasne borbe. piše Marks 4 "ljudi stupaju u određene. neovisne o njihovoj volji. Pošto je sasvim nemoguće predvidjeti udaljenije društvene posljedice naših akcija. raspodijeliti svoje bogatstvo i time doprini­ jeti slabljenju klasne borbe. nerazborito. Oni ne mogu predvidjeti neke od najvažnijih posljedica svojih akcija. u dobroti svoga srca. Ali ova činjenica ima za posljedicu to da članovi vladajuće klase moraju platiti za svoju slobodu novom vrstom ropstva. oni su vezani za njih. Viši stupanj slobode možemo kupiti samo po cijenu porobljavan­ ja drugih ljudi. Ali 139 . 3 piše Marks . Očigledno je da spolja ne možemo imati upliv na nju. nekorisna. a društvena tehnologija je. Prema ovoj teoriji. "kapitalizmu" itd. prinuđeni koristiti druge kao sredstva za naše ciljeve. neovisni su o individualnoj 138 čovjekovoj volji. Društveni sistem. Oni su primorani tlačiti potčinjene. po cijenu cijepanja čovječanstva na klase. koji karakteriziraju društveni sistem.. Mi ne možemo nametnuti svoje interese društven­ om sistemu. "Kapitalist ima historijsku vrijednost". svejedno "kapitalistu" ili "buržuja". "samo ukoliko. u koju su klase uhvaćene i primorane na međusobnu borbu. Oni koji su uhvaćeni u njegovu mašineri­ ju također su slijepi . za nepravdu i nemoralnost društvenih uvjeta. dakle. pošto o ovim uvjetima ovisi način na koji oni koji vladaju mogu eksploatirati potčinjene.. društveni ili klasni sistemi mijenjaju se s promjenom u uvjetima proizvodnje. ako žele sačuvati vlastitu slobodu i vlastiti položaj. Cjelokupnost tih odnosa proizvodnje sači­ njava ekonomsku strukturu društva. zbog toga. Prema Marksu. vladajuća klasa uživa slobodu zahvaljujući potčinjenoj klasi. to omogućava znanstveno postupanje s historijom društva.

Ovo je način na koji društveni sistem. Prema ovome.važna vrsta društvene akcije jer je.ako su javno izražene . u ovom slučaju. prema Marksu. radi njegovog održanja". Međutim. koja znači "biti svjestan (dosto­ janstva svoje) klase" . isto kao i radnici.Prim. određuje postupke pojedinca. prije svega. moraju igrati svoju ulogu na historijskoj pozornici i ubrzavati bezuvjetan dolazak socijalizma. tj. Budući klasno svjesni. u običnoj upotrebi. Sredstva pomoću kojih se ovo postiže jesu klasna borba kao i takmičenje između članova iste klase. Eto zašto Marks i marksisti primjenjuju sve to isključivo na radnike. 141 . kao što kaže Marks6 u svom hegelskom stilu. S obzirom na kasnije argumente. a osobito "objektivni interes" klase. Dakle. To je ilus­ tracija onoga što se naziva iznad "logike društvene situacije". ali ne i vice versa. rezultat procesa koji je gore anal­ iziran i pomoću koga objektivna klasna situacija (klasni interes isto kao i klasna borba) postaje svijest u mišljenju njenih člano­ va ili. samozadovoljan. društveni sistem. . i pripadnici kapitalističke klase.* Ovi ter­ mini pokazuju. U toj ulozi kapitalist ima isti apsolutni nalog za bogaćenjem kao i zgrtač blaga.. također. mada društveni sistem ne možemo mijen­ jati po volji8. zato što nas uzročni lanac ovisnosti vezuje za društveni sistem. Ona ga primorava na neprekidno povećavanje svog kapitala. a dijelom . instrumenti akcija. Kapitalist9 "bezobzirno prisiljava čovječanstvo na proizvodnju radi proizvodnje. prema Marksu. Na ovaj način. njihov neposredni cilj vršiti upliv na akcije drugih članova društva.mu utoliko i pobuda koja ga pokreće nije upotrebna vrijednost i uživanje. a ne (ili jedva) na "buržuje". ovdje se može dodati jezička napomena koja se odnosi na marksističke izraze obično prevođene kao "klasna svjesnost" i "klasna svijest". prinudne zakone. određuje njihove misli. red. originalna njemačka riječ. upravljača isto kao i onih kojima se upravlja. razvitak kapitalističke proizvodnje čini nužnim neprekidno povećavanje kapitala plasiranog u neko industrijsko preduzeće. Klasno svjes­ ni proleter . Vidjeli smo zašto je. Osim toga. Termin je izveden iz obične njemačke riječi koja je postala dio Hegelovog žargona. Ali ovo znači da društveni sistem.Prim. pomoću koga članovi klase postaju svjesni svoje klasne situacije. a stoga i društvenu tehnologiju nemoguće primijeniti. dijelom. a stoga i na razvijanje društvenih proizvodnih snaga i na stvaranje onih materijalnih uvjeta proizvodnje koji jedino mogu biti stvarna osnovica nekog višeg društvenog oblika čiji je osnovni princip puno i slobodno razvi­ janje svake individue". termin preveden kao "klasno svjestan" ne znači u njemačkom jeziku jednostavno to nego prije "uvjeren u ili ponosan na svoju klasu" i vezan za nju sviješću o potrebi soli­ darnosti. kapitalista ili buržuja isto kao i proletera.riječ je o radniku koji je svjestan ne samo svoje klasne situacije nego je i klasno ponosan. značenje ove riječi. ** Odnosi se na riječ "klassenbewusst". biti ponosan i potpuno siguran u sebe i. Ali iznad svega ovoga. red. prisiljeni dopri­ nositi njegovoj transformaciji i našem oslobođenju od njegovih 140 okova. Iako bi njen doslo­ van prijevod bio "samosvjesnost". društveni inženjering. sugerira nešto što je obično izgubljeno u prevođenju. podjednako. oni znaju ne samo svoje mjesto nego i svoj istin­ ski klasni interes. određujući ljudske misli. u isti mah. jeste biti svjestan svoje vrijednosti i snaga. a svakom individualnom kapitalistu konkurencija nameće unutarnje zakone kapitalističkog načina proizvodnje kao spoljašnje. "Kao fanatik oplođavanja vrijednos­ ti on bezobzirno prisiljava čovječanstvo na proizvodnju radi proizvodnje. kapitalisti su. jer misli ili ideje su. potpuno ubijeđen u * Riječ je o izrazima: "klassenbewusst" i "Klassenbewustsein". kod kapitalista je to djejstvo dru­ štvenog mehanizma u kome je on samo jedan točak zamašnjak.. Ali ono što se kod ovoga ispoljava kao individualna manija. postaje svijest u subjektivnom mišljenju njegovih članova 7 (hegelski žargon) . Do znatnog nivoa sve akcije kapitalista su "samo funkcija kapitala koji je u njemu došao do volje i svijesti".** koju je Marks upotrijebio. već razmjenska vrijednost i njeno uvećanje" (njegov stvarni historijski zadatak). rečeno jezikom manje ovisnim o Hegelu.

neko može proširiti Marksov pojam "klase" tako da klasni sukob obuh­ vati i ovaj i slične slučajeve. Bilo bi sasvim pogrešno interpretirati ovu svađu kao prepirku između eksploatatora i eksploatiranih (naravno. primjer je neslaganja unutar vladajuće klase.puka tautologija. i koji vjeruje da će njegova nepo­ kolebljiva borba donijeti bolji svijet. ova sug­ estija je tim dragocjenija jer je Platonova briljantna analiza uloge klasne borbe u historiji grčkih gradova-država rijetko bila nastavl­ jena u kasnijim vremenima. naravno. II Moja kritika Marksove teorije klasa. divergencija interesa kako unutar vladajuće tako i unutar potčinjene klase ide tako daleko da Marksova teorija klasa mora biti shvaćena kao opasno prenaglašeno pojednostavljivanje. imao na umu: sistema "nekontroliranog kapitalizma" (kako ću ga zvati10) od prije sto godina. Također. osobito u Njemačkoj. Jedna od velikih tema srednjovjekovne histori­ je. ako bi se uzela suviše ozbiljno. uz sva priznanja da je sukob između bogatih i siromašnih uvijek od funda­ mentalne važnosti. utoliko ukoliko stavlja naglasak na historicizam. For­ mula "sva dosadašnja historija je historija klasne borbe" veoma je dragocjena kao sugestija da bismo uvidjeli važnu ulogu koju igra klasna borba u politici sile. utemeljujući se u mišljenju radnika.historijsku misiju svoje klase. uprkos određenim pretjerivanjima i zanemarivanju nekih važnih vidova situacije. Marksovu riječ "sva" uzeti suviše ozbiljno. sve dok Marksova doktrina ne postane trivijalno istinita . utemeljujući klasni konflikt). bar kao sociološka analiza takvog stupnja razvoja industrijskog sistema koji je Marks. Sama marksistička teorija i njeno znanstveno predskazanje dolaska socijalizma dio su his­ torijskog procesa pomoću koga se klasna situacija "pojavljuje u svijesti". mogla dovesti marksiste u 142 situaciju da svaki politički konflikt pogrešno protumače kao borbu između eksploatatora i eksploatiranih (ili kao pokušaje da se prikrije "stvarni spor". izvrstan. Marksov pokušaj upotrebe onoga što možemo zvati "logika klasne situacije" radi objašnjenja djelo­ vanja institucija industrijskog sistema izgleda mi izvrstan. budući klas­ no svjestan. Ovo je samo jedan primjer opasnosti sadržanih u Marksovim širokim historijskim generalizacijama. mi ne moramo. Jedan takav primjer je da su neki marksisti. ako se ima na umu važna uloga razdora unutar samih klasa. ali to bi je lišilo bilo kakvog smisla). Kako on zna da će se ovo dogoditi? Tako što. Zbilja. kao i u drugim događanjima. ni historija klasnih sporova nije uvijek historija klasne borbe u marksističkom smislu. i može suziti pojam "historije". slijedi liniju prethodnog poglavlja. 143 1 . uglavnom. S druge strane. on mora biti marksist.vrsta interpretacije koja može biti upotrebljena kao izgovor za bilo koju vrstu agresije. Ali. borba između papa i imperatora. opet. interpreti­ rali prvi svjetski rat kao sukob između revolucionarnih ili "siro­ mašnih" sila osovine i konzervativne alijanse ili "bogatih" zemal­ ja . Jedna od opasnosti Marksove formule krije se u činjenici da bi ona.

mora biti shvaćen kao jedna od nad­ gradnji što izrasta na postojećim proizvodnim snagama 1 ekonomskog sistema. Ona nikada ne može bitno promijeniti ekonomsku zbilju.". bio bi moralni sistem koji preovladava. grubo rečeno. On. nesumnjivo. nije jedini način na koji ekonomska ili materijalna zbilja i odnosi između klasa koji im odgovaraju tvore njihovu pojavu u svijetu ideologija i ideja. Glavni. Kakve su posljedice ove teorije države? Najvažnija posljed­ ica je ta da sve pravne i političke institucije. Država je. onaj koji koristi prinudu. niti sugerira koje institucionalne reforme su neophodne da bi se država prinudila služiti onim ciljevima koje on može smatrati poželjnim. " jeste organizirana vlast jedne klase za ugnjetavanje druge klase". ona je esencijalistička utoliko ukoliko Marks ne ispituje raznolikost cil­ jeva kojima ove institucije mogu služiti (ili biti načinjene da služe). pravni ili politički sistem. kao i u našoj kritici marksizma. ista onakva kao između ubjeđivanja i prinude (kao što 144 bi Platon 2 rekao). Sličnu definiciju daje Lenjin5: "Po Marksu.prema Marksu. pristupiti onome što je.nemoć politike. pritom je država. Politika je nemoćna.paradoksalno. "Politička vlast u pravom smislu". nego je sankcioniran ideologijom vladajuće klase. u skladu s Marksovim esencijalističkim i metafizičkim pristupom koji polje ideja i normi tumači kao ispoljavanje ekonomske zbilje. to je Marksova teorija države i .. ako ne i jedini zadatak bilo koje prosvjećene političke aktivnosti jeste predvidjeti kako promjene u pravno-političkoj sferi idu u korak s promjenama u društvenoj 145 . I Marksova teorija države može biti predstavljena spajan­ jem rezultata iz dva posljednja poglavlja. Pravni ili pravno-politički sistem . Međutim. Umjesto postavljanja zahtjeva ili prijedloga obzirom na funkcije koje bi. nikada ne mogu biti od primarne važnosti. kao što Engels 3 kaže. u vezi s ovim Marks govori o "pravnoj i političkoj nadgradnji". vjerovatno. Ranije je pokazano da se na takvo. nije nametnut od strane države. on pita: "Sta je država?". prema Marksovom mišljenju. Prije nego što nastavimo s izlaganjem posljedica ovog shvatanja države.sistem pravnih institucija nametnutih od strane države . To. cjelokupna politika i sve političke borbe. Institucionalna je utoliko ukoliko Marks pokušava utvrditi koje praktične funkcije imaju pravne institucije u društvenom životu. Država je. organ ugnjetavanja jedne klase od strane druge. naravno. to jest on pokušava otkriti esencijalnu funkciju pravnih 6 institucija. država. kaže Manifest4. ne može odgovoriti na zadovoljavajući način. tipično esencijalističko pitanje. štaviše. možemo naglasiti da je to dijelom institu­ cionalna. po njegovom mišljenju. samo dio maši­ nerije pomoću koje vladajuća klasa produžava svoju borbu. ukratko. Drugi primjer takve nadgradnje. "osobita represivna sila" za prinudu potčinjenih od strane onih koji vladaju. Razlika je.Sedamnaesto poglavlje PRAVNI I DRUŠTVENI SISTEM Spremni smo. a dijelom esencijalistička teorija.. kako to nekome može zvučati . sada. ovo pitanje je. ona je stvaranje "poretka" koji ozakonjuje i učv­ ršćuje to ugnjetavanje. država je organ klasne vladavine. odlučujuće mjesto u našoj analizi. kao opreka pravnom sistemu. pravne institucije ili vlada trebalo da izvršavaju.

lišena bilo koje funkcije. tako da ima karakter vulkanskih erupcija. 147 146 . tada. radnička partija teško da može činiti krupnije političke greške sve dotle dok igra svoju određenu ulogu i energično insistira na radničkim zahtjevima. tako će ona poslije društvene revolucije. koje mogu biti predviđene. čak i demokratska. Pored toga. ekonomske zbilje o kojoj sve drugo konačno ovisi. nego i fatalno pogrešni. paradoksalno. Drugi argument. doprinio stimu­ laciji interesa za političku akciju. u kom slučaju je osuđen ostati beznačajan i nikada ne biti od stvarne pomoći ugnjetenima i eksploatiranima. ili. izgledaju mi ne samo pogrešni.Jasno je da ovaj argument žrtvuje nešto funda­ mentalno od teorije. prema marksističkoj teoriji. Jer. ponekad. budući da izrastaju iz društvenog sistema. Ništa ne pomaže što. "Moderna državna vlast". posebno nje­ govo shvatanje demokracije. nije uspio razumjeti budućnost koju je tako strasno želio predvidjeti. država diktatura buržoazije. u kapi­ talizmu.) Kao što je. političke greške ne mogu se materijalno ticati aktualne klasne situacije i. ali se to ne shvata i zato se njime ne dopire do korijena stvari). čija surovost. neuslovljen dubljom stvarnošću društvenog sistema. mora iščeznuti. Ovo bi bio argument radikalnog krila.zbilji. diktatura vladajuće klase nad onim kojima se vlada. izgleda mi da su čak i njegove pogrešne teorije potvrda nje­ govog pronicljivog sociološkog uvida u uvjete njegovog sopstvenog vremena i njegovog nepobjedivog humanizma i smis­ la za pravdu. Njegova teorija o nemoći svake politike. obzirom da je mali broj pokreta. po mom mišljenju. koje. jer čak i pod uvjetom da radnička partija ne može svo­ jim djelovanjem znatnije popraviti položaj eksploatiranih masa. nije ništa drugo nego forma klasne diktature koja je najpogodnija u određenoj historijskoj situaciji. mora se priznati da iza ovih koliko mračnih toliko i visprenih teorija stoji mračno i depre­ sivno iskustvo. Međutim. . u poređenju s marksizmom. Iako Marks. kao što kaže Engels 8 . "samo je odbor koji upravlja općim poslovima cijele buržoaske klase". mogu se izbjeći. Ili. besklasnom društvu u kome nema klasne diktature. politički razvoj je ili površinski. može biti ublažena neotporom eruptivnim snaga­ ma. II Vrlo sam daleko od toga. Jer proleterska revolucija vodi jednoklasnom društvu i. svaka vladavina. mogu odgovoriti s dva argumenta. ispoljava promjene u ekonomskoj sferi i klasnoj situaciji. pak. Druga važna posljedica ove teorije jeste ta da je. "Ona odumire". drugim riječima. Ono što zovemo demokracijom. Dakle. teorija o fundamentalnoj nemoći politike izgleda. biti diktatura proletarijata. koje moraju izrastati ako politika zaostaje za ovim razvojem. na ovaj način. Ali ova proleterska država mora izgubiti svoju funkciju čim otpor buržoazije bude slomljen. prema tome. kao i s promjenama u odnosu između klasa. njena borba budi klasnu svijest i time klasu priprema za rev­ oluciju. prema ovoj teoriji. (Ova doktrina se ne slaže u potpunosti s teorijom klasne ravnoteže umjerenog krila koju smo gore pomenuli. načelno. država. braniti Marksovu teoriju države. prije svega. (Na ovu prim­ jedbu marksisti. koji koristi umjereno krilo. takve teškoće. naravno. međutim ne mogu biti ni uzrokovane ni osujećene poli­ tičkom akcijom. U takvim periodima politički trud i energija mogu biti odlučujući za dostizanje veoma značajnih poboljšanja za radnike. tvrdi da mogu postojati historijski periodi u kojima političko djelovanje može biti od neposredne koristi. Jedan je da u izloženoj teoriji političko djelovanje ima svoju ulogu. kaže Manifest1. Ove posljedice ponovo pokazuju jedinstvo Marksovog historicističkog sistema mišljenja. periodi u kojima su snage dvije naoprečne klase u pri­ bližnoj ravnoteži. još manje. totalnih revolucija. to jest s promjenama sredstava za proizvodnju.

slabo provjetravanoj radionici". Dakle. nego. ništa drugo do maska za diktaturu buržoazije. dalje. nekontrolirani kapitalizam ovog vremena uspješno je pružao otpor ukupnom radničkom zakonodavstvu do 1833.. Jer Marks je živio. Posljedica ovoga bio je život ucvijeljenosti i bijede koji danas teško možemo zamisliti. Međutim. on je bio prvi koji je raspravljao o uplivu ekonomskog razvoja i ekonomskih interesa na zakono­ davstvo i na ulogu zakonodavnih mjerila kao oružja u klasnoj borbi i."Marv Anne Walkley radila je 26 1/2 sati bez prekida zajedno sa 60 drugih djevojaka. Evo dva primjera. nisu to bila samo Marksova opća gledišta o odno­ su između ekonomskog i političkog sistema na koja je. Mada su neki događaji koje je Marks istraživao bili svjesno podsticani mjera­ ma i. održivo stanovište. kao sredstva za stvaranje "viška stanovništva" i. kada je Marks pisao Kapital. ali ima mjesta bojazni da je njena smrt ubrzana pretjeranim radom u prepunjenoj radionici"15. a njegovom praktičnom izvršenju za još mnogo godina13.. Ovu sramnu eksploataciju cinično su branili licem­ jerni apologeti pozivajući se na načela ljudske slobode.. Djeca su bila primoravana početi s radom u 4 ujutro ili raditi cijelu noć do 6 ujutro i nije bilo neobično čak ni za djecu od 6 god­ ina da budu primoravana na težak dnevni rad dug 15 sati. njegovo historijsko iskustvo vršilo upliv. potkrijepljenu žalosnim iskustvom. bilo je sedam godina i 10 mjeseci kada je počeo raditi. starom devet godina. Mada su ovu marksističku interpretaciju "uspona kapitalizma" osporavali historičari koji su bili u stanju otkriti neke od njenih dubljih ideoloških osnova (koje Marks9 nije sasvim naslutio. na pravo čovjeka na određenje svoje vlastite sudbine i slobodno sklapanje bilo kojeg ugovora koji smatra korisnim za svoje interese. u svakom slučaju. To je. teorija koja. njegov vatreni protest protiv ovih zločina. liječnik Kiz. zbilja. "industrijska revolucija" razvila uglavnom kao revolucija "materijalnih sred­ stava za proizvodnju" tj. Prim. Osobito je eksploatacija žena i djece vodila nevjerovatnoj patnji. time. i prema kojem političke revolucije i druge transformacije pravnog sistema dolaze samo kao treći korak. uprkos njenom apstraktnom i filozofskom karakteru. petnaestočasovni rad za sedmogodišnje dijete!" uzvikuje* jedan zvanični izvještaj14 Komisije za zapošljavanje djece iz 1863. mašina. industrijskog proletarijata. prema kojem se tzv. daju vrlo adekvatnu interpretaciju društvene situacije njegovog vremena. nesumnjivo pruža jednu poučnu inter­ pretaciju historijskog perioda u kom je živio.Marksova teorija države. bili omogućeni jedino uz pomoć zakonodavstva (kao što i sam Marks kaže 10 ). citirana iz Marksovog Kapitala: "Wiliamu Woodu. prema tome. koji su tada bili tolerirani i čak branjeni ne samo od * U stvari. ne "uzvikuje zvanični izvještaj". koji su. kao što se vidi iz nave­ denog. Spram tome izjavio je "Coroner's Jury". ostaje ne samo intere­ santna nego i sadrži zrno istine. 148 149 . koji je prekas­ no pozvan pred samrtničku postelju. u namjeri liječniku dati lekciju iz dobro vladanja: "Pokojnica je umrla od kapi. gotovo da nema dvojbe o vrijednosti Marksove interpretacije kao pristupa i kao usluge koju je pružio svojim nasljednicima na ovom polju. osobito. posebno u njegovim mlađim godinama. .. mada su oni razorni po njegovu teoriju). On dolazi svaki dan preko nedjelje na posao u 6 sati izjutra. Iz mnogih Marksovih pasusa vidi se da su ga ova zapažanja učvrstila u uvjerenju da je pravno-politički sistem samo "nad­ gradnja"11 društvenog.. na ovaj način. posvjedočio je pred "Coroner's Jury" (porotnim sudom za pregled mrtvaca) suhoparnim riječima: "Mary Anne Walkley umrla je od pretjerano dugog rada u pretrpanoj. mada opovrgnuta kasnijim iskustvom12. osobito njegova shvatanja liberalizma i demokracije. red. odvela do trans­ formacije klasne strukture društva i. po 30 u jednoj sobi. a ona je. Takvi su bili uvjeti radničke klase čak i 1863. Koristeći slogan "jednako i slobodno takmičenje za sve". do novog društvenog sistema. a prestaje tek oko 9 sati uveče. to jest ekonomskog sistema. pretijesnoj. uzvikuje Marks na osnovu podataka iz "zvaničnog izvještaja". u periodu najsramnije i najsurovije eksploatacije. po njegovom mišljenju..

Marks zna da je sve ovo pojednostavljivanje. kao što svako zna. ekonomska ili materijalna sloboda. Ovo pokazuje da eksploatacija nije samo pljačka. Njemu je bilo lako interpretirati ove činjenice tako da one podupru njegovu analizu odnosa između pravnog i društvenog sistema. plašt za ovu zbilju i instrument klasne dominacije. Međutim. suštinski nemoćna popraviti takvu situaciju i da samo potpuna društvena revolucija.) Prema tome. Naravno. i bogatima i siromašnima daje jednaku slobodu spavanja na klupa­ ma gradskih parkova i koji im podjednako prijeti kažnjavanjem za pokušaj življenja "bez vidljivih sredstava za život". na osnovu ovih idealiziranih premisa. Prema pravnom sistemu. Na ovaj način Marks je stigao do onoga što možemo (hegelskim jezikom) odred­ iti kao razliku između formalne i materijalne slobode. ne smijemo kriviti Marksa što je uporno dokazivao da su jedino ekonomske činjenice "stvarne" i da pravni sistem može biti samo nadgradnja. 0 opreci između pravnog i društvenog sistema najjasnije i opsežno raspravljano je u Kapitalu. oni mogu prodati samo sebe. Ono što je važno jeste stvarna. mislim) ogromnu korist koja se može dobiti iz mehanizma slobodnog tržišta i koji iz toga izvode zaključak da bi istinski slobodno radno tržište bilo od najveće koristi za sve zainteresirane. Jer. može pomoći? Ili vjerovati zas­ tupnicima nekontroliranog "kapitalističkog" sistema koji naglašavaju (s pravom. Marks pretpostavlja da čak ni u oblasti ekonomije ne pos­ toji bilo kakva vrsta "pljačke". Uprkos svoj ovoj "pravičnosti". jer su. šta je to značilo u stvarnosti! Zbilja. Marks pristupa analizi kapitalističkog ekonomskog sistema koristeći pojednostavljenu i idealiziranu pretpostavku da je pravni sistem savršen u svakom pogledu. Međutim. Formalna19 ili pravna sloboda. svoje žene i djecu na tržištu rada. ne moramo se čuditi što Marks nije imao visoko mišljenje o liberalizmu i što u parlamentarnoj demokraciji nije vidio ništa drugo do masku za diktaturu buržoazije. on pretpostavlja da je "prava cijena" plaćena za svu robu. Nema privilegiranih klasa pred zakonom. skoro ustanovljene. jednakost pred zakonom i pravičnost garantirani za svakoga. za onoliko koliko je neophodno za reprodukciju njihove radne snage. Ona može biti dostignuta samo pomoću jednake emancipacije od dirinčenja. pokazuje se sasvim nedovoljnom obezbijediti nam slobodu koju je on shvatio kao cilj historijskog razvoja čovječanstva. Pretpostavljeno je da su sloboda. koji. Obzirom na takvo iskustvo. koristeći Marksovu terminologiju. jednakost i slo­ boda bile su ustanovljene ili. Dakle. za svu njihovu radnu snagu oni neće dobiti više od najoskudnijih sredstava za egzis­ tenciju. zauvijek će mu obezbijediti mjesto među oslobodiocima čovječanstva. Za ovu emancipaciju "skraćenje radnog dana je osnovni preduvjet". njima ne bi bilo mnogo bolje nego 150 robovima17. po njegovom mišljenju. one su kupljene i pro­ 16 dane prema njihovoj istinskoj "vrijednosti". tj. Marks je smatrao da radnici ne mogu mnogo očekivati od poboljšanja pravnog sistema. Cijena za sve ove robe je "prava" u smislu da su sve robe kupljene i prodane u srazmjeri s prosječnom količinom rada potrebnog za njihovu reprodukci­ ju (ili. III Šta kazati o Marksovoj analizi? Da li vjerovati da je politi­ ka. bar. U jednom od njegovih teori­ jskih dijelova (kojim se više bavimo u Dvadesetom poglavlju).strane profesionalnih ekonomista nego i crkvenih ljudi. Povrh svega toga. ako su siromašni. on pokušava pokazati kako bi čak i pod odličnim pravnim sistemom ekonomski sistem funkcionirao tako da radnici ne bi bili u stanju uživati svoju slobodu. ili okvir pravnih institucija. uključujući i radnu snagu koju rad­ nik prodaje kapitalisti na tržištu rada. potpuna promjena "društvenog sistema". radnici obično prevareni. Ona ne može biti ukinuta samo zakonskim sredstvima (Prudonova kriti­ ka po kojoj je "svojina krađa" suviše je površna18. iako je Marks nije potcjenjivao. Vjerujem da nepravda i nehumanost nekontroliranog "ka­ pitalističkog sistema" koji je Marks opisao ne mogu biti predmet 151 .

Pod ovim okolnos­ tima. manjina. Vjerujem. To je upravo ono što se dogodilo. Politika ne 23 može učiniti više nego "skratiti i olakšati porođajne muke" . To znači ogromno proširenje polja političke aktivnosti. to može biti interpretirano terminima onoga što smo. 21 Ako je ova analiza ispravna . IV Volio bih označiti mjesto do kojeg smo ovdje stigli kao najosnovnije u našoj analizi. tako da sloboda svakog pojedinca bude zakonom zaštićena. Niko ne mora biti u milosti drugih. U takvoj državi ekonomski moćnik još je slobodan tlačiti onoga ko je ekonomski slab i oduzeti mu njegovu slobodu. Ovo. jer oni koji posje­ duju višak hrane mogu prinuditi one koji gladuju na "slobodno" prihvatanje ropstva bez upotrebe nasilja. u prethodnom poglavlju20. mislim. To mora biti politička terapija . Ovdje je politička moć shvaćena kao fundamentalna. On kritizira postojeće društvo i tvrdi da ta kritika može voditi u bolji svijet. neograničena ekonomska sloboda može isto tako samu sebe ukidati kao i neograničena fizička sloboda. s ovog stanovišta. onda je priroda terapije jasna. stvarna moć leži u evoluciji mašina. naravno. On izgrađuje historijsko proročanstvo. On je zamijenjen. vidjeli smo. najneznatniji upliv je upliv politike. može na ovaj način eksploatirati većinu onih koji su ekonomski slabi. moramo zahtijevati zamjenu politike neograničene 152 ekonomske slobode planiranom ekonomskom intervencijom države. Sloboda. On zahtijeva da bude osnova praktične političke akcije. ali svi moraju imati pravo na državnu zaštitu. biti primijenjena na ekonomsko područje. odnosno fizičkog zastrašivanja. također. prema Marksu. nekontrolira­ nog ekonomskog sistema. ako želimo saču­ vati slobodu. prvobitno usredsređena na područje sile.slična onoj koju koristimo protiv fizičkog nasilja. može kontrolirati ekonomsku moć. To je razlog što zahtijevamo da država mora ograničiti slobodu do određenog stupnja. krajnje siromašan politički program i njegovo siromaštvo je posljedica trećerazrednog mjesta koje je političkoj moći dodijeljeno u hijerarhiji moći. Moramo izgraditi društvene institucije. Direktno oprečno gledište sadržano je u stavu do koga smo došli u našoj analizi. mora biti napušteno. ona može osujetiti naše ciljeve svo­ jim neuspjehom u zaštiti od zloupotrebe ekonomske moći. u nadi da ćemo zaštititi ekonomski slabe od ekonomski jakih. sada. iza kojih stoji moć države. a ekonomska moć može biti gotovo isto tako opasna kao i fizičko nasilje. međutim. Čak i ako država štiti svoje građane od fizičkog nasilja (kao što je to. Moramo tražiti od nekontrolisanog kapitalizama pružanje mogućnosti ekonomskom intervencionizmu22.spora. Neograničena sloboda znači da je jak čovjek slobodan tlačiti onoga ko je slab i oduzeti mu njegovu slobodu. Pretpostavljajući da država ograničava svoju aktivnost na potiskivanje nasilja (i zaštitu svojine). sljedeći po važnosti jeste sistem ekonomskih klasnih odnosa. Međutim. Tek ovdje možemo početi shvaćati važnost sukoba između historicizma i društvenog inženjeringa i djejstvo toga sukoba na politiku prijatelja otvorenog društva. Država mora shvatiti da niko ne želi ući u nepravedan sporazum ukoliko se ne plaši gladi ili ekonomske propasti. Marksizam pretendira biti više od znanosti. Sada možemo upitati što želimo dostići i na koji 153 . Jer. pravnih reformi. Ovo je. nazvali paradoksom slo­ bode. na primjer. ali ne sistemom u kome država počinje gubiti svoje funkcije i otuda "pokazuje znake odumiranja". ali i više od toga. (Ovaj razvoj će biti razmatran u sljedećem poglavlju). ne možemo po volji mijenjati ekonom­ sku stvarnost pomoću. u sistemu nekontroliranog kapitalizma). prema Marksovoj vlastitoj teoriji. nego različitim intervencion­ ističkim sistemima u kojima su funkcije države na ekonomskom području proširene daleko izvan zaštite svojine i "slobodnih ugovora". da ova razmatranja. moraju. načelno. koja je ekonomski jaka. Ekonomski sistem koji je Marks opisao i kritizirao prestao je postojati. znači da načelo neintervencije. Ona. ukida sebe ako je neograničena.

možemo onemogućiti takve oblike eksploatacije koji su zasnovani na bespomoćnom ekonomskom položaju rad­ nika koji se mora prodati ni za šta da bi preživio. sig­ urno. Politička moć i njena kontrola je sve. neće proći mnogo vreme­ na dok on ne stekne oboje. Njihov argument je: onaj ko ima novac ima i moć. Njegovo naivno vjerovan­ je da će u besklasnom društvu državna moć izgubiti svoju ulogu i "odumrijeti". od opasnos­ ti da postanu predmet eksploatacije u korist onih koji su darovitiji. onda će zaštita slobode građana od ekonomskog straha i zas­ trašivanja biti potpuna. to jest demokracija. Možemo ograničiti radni dan. bio prvi koji bi 155 . svakome ko je voljan raditi. To nam je. politička moć je ključ za ekonomsku zaštitu. također. jasno pokazuje da on nikada nije shvatio paradoks slobode i da nikada nije razumio ulogu koju državna moć može i mora odigrati u službi slobode i humanosti. sve građane) od radne nesposobnosti. postaje osnova za sve drugo. neodređena i sasvim površna fraza koja zamračuje činjenicu da je "puka formalna sloboda" jedina garancija demo­ kratske ekonomske politike. misleći da formalna demokracija nije dovoljna i želeći je dopuniti onim što. ono što marksisti s nipodaštavanjem opisuju kao "puku formalnu slobodu". Ova "puka formalna sloboda". podložna uplivu te moći. i revolver i novac. ona mora biti pod kontrolom političke moći. to je kontrola onih koji vladaju od strane onih kojima se vlada. ako je to neophodno. garantirati obezbijeđen život . ali ne i moći novca. nezaposlenosti i starosti.) Na ovaj način. Marks je otkrio značaj ekonomske moći.a nema razloga zašto to ne bismo postigli. jer.način to uraditi. možemo reći da Marksov nipodaštavajući stav prema političkoj moći znači ne samo to da je on propustio razviti teoriju o najvažnijim mogućim sredstvima za poboljšanje položaja ekonomski slabih nego i to da je zanemario najveću moguću opasnost za ljudsku slobodu. ako je neophodno. U nekontroliranom kapitalizmu. na primjer. Možemo. 154 Štaviše. mark­ sističko stanovište je analogno liberalnom vjerovanju da sve što nam je potrebno jeste "jednakost mogućnosti". Bez demokratske kontrole ne bi bilo razloga da bilo koja vlada ne upotrijebi svoju političku i ekonomsku moć za ciljeve vrlo različite od zaštite slobode njenih građana. prim­ jenjiv. osigurati radnike (ili. revolveraše. Među­ tim. on može kupiti revolvere i. To ne štiti one koji su manje daroviti. Na ovaj način. S ovog gledišta. nemilosrdniji ili sretniji. politička demokracija je. (Ovo pokazuje da je Marks bio individualista. V Fundamentalnu ulogu "formalne slobode" marksisti su previdjeli. manje nemilosrdni ili manje sretni. Ali to nije dovoljno. Kada smo u stanju. obično. U takvoj državi može vladati nekontrolirano razbojništvo bogatstva. uprkos njegovom kolektivističkom apelu na klasnu svijest. jedini je poznati instrument pomoću kojeg možemo pokušati zaštititi sebe od zloupotrebe političke moći 24 . bolje. S ovog gledišta. jedino sredstvo za kontrolu ekonomske moći od strane onih kojima se vlada. Ekonomskoj moći ne smije biti dopušteno dominirati nad poli­ tičkom moći. pravo ljudi na suđenje svojoj vladi i njeno raspuštanje. sam Marks bi. Marksov argument je. razviti racionalan poli­ tički program za zaštitu ekonomski slabih. potrebno. on sadrži priznanje da čovjek koji posjeduje revolver posjeduje i moć. Možemo. s ovog gledišta. pomoću zakona. međutim. Pošto politička moć može kontroli­ rati ekonomsku moć. ovo je posredan argument. vjerujem. Međutim. Možemo ustanoviti zakone s namjerom ograničenja eksploatacije. čak. jer je vladavina koja razvija institucije za kontrolu revolvera i revolveraša. možemo uraditi mnogo više. do određenog stupnja. Ako onaj ko pos­ jeduje revolver postane svjestan toga. pomoću zakona. razumljivo je što je preuveličao njen prestiž. nazivaju "ekonomskom demokraci­ jom". On i marksisti svugdje vide ekonomsku moć. U stvari.

potpuno ovisna od političke i fizičke moći. isto tako. Moramo ovo shvatiti i upotrijebiti ključeve. tako da sve što treba da uradimo jeste otkriti ga. nemoguće pasti pod upliv tako primitivnih oblika eksploatacije. kada je formalna sloboda jednom dostignuta. ali moramo prvo shvatiti da je društveni inženjering ove vrste naš zadatak. Ali postoje. niti kukati zbog zlih ekonomskilh demona iza scene. Ekonomska moć je. gore analizirane. Jer. mi držimo ključeve za kontrolu ovih demona. koji nisu vidjeli nadu u povraćaj novca osim kroz njegov uspjeh. Međutim.priznao da ovo ne važi za sve države. da je to u našoj moći i da ne moramo čekati na ekonomske zemljotrese da čudotvorno proizvedu nov ekonomski svijet za nas. Ona može zaprijetiti izazivanjem finansijske krize. Međutim. bio je dovoljno moćan prkositi im. jer. Mi ih možemo pripitomiti. Kada smo jednom dostigli formalnu slobodu. Cezaru su (Gaius Julius Caesar). moramo izgraditi institucije za demokratsku kontrolu ekono­ mske moći i našu zaštitu od ekonomske eksploatacije. oni obično pretpostavljaju. naglasili različiti autori (među njima i Bertrand Rasl i Valter Lipman25). Novac kao takav nije osobito opasan. Kada smo to jed­ nom dostigli i naučili kako je koristiti radi kontrole političke moći. možemo vršiti upliv na javno mnijenje i insistirati na mnogo strožijem moralnom zakonu za pitanja politike. Pravni sistem može biti izgrađen tako da bude moćan instru­ ment za svoju vlastitu zaštitu. Kao što su. Ona može vršiti upliv na zakon pomoću korupcije i na javno mnijenje pomoću propa­ gande. On postaje opasan samo onda ako može kupiti 156 moć. ukloniti stari politički veo. Ona može dovesti političare do obaveza koje se kose s njihovom slobodom. čak. Sve ovo možemo uraditi. Ne smijemo više nikoga krivi­ ti. bilo porobljavanjem ekonomski slabih koji moraju prodati sebe da bi živjeli. bilo neposredno ili kupovanjem propagande. VI Naravno. u praksi se marksisti nikada u potpunosti nisu pouzdali u doktrinu nemoći politike. Marksisti su mnogo učinili za mogućnost kupovanja glasova. Moramo shvatiti da kontrola fizičke moći i fizičke eksploatacije' ostaje centralan politički problem. dokopati se vlasti pomogli njegovi povjerioci. lako stječe određenu neovisnost. nemoć bogatstva: "Ekonomska moć unutar države". Da bismo ustanovili ovu kontrolu. ali kada je postao imperator pokretom svojih prstiju učinio je da oni izgube ono što su mu pozajmili". Dogma po kojoj je ekonomska moć u korijenu svekolikog zla mora biti odbačena. na primjer. i drugačija razmatranja. postojali su periodi u his­ toriji kada je. piše on 26 . prema tome. Pored toga. bliže raz­ matranje pokazuje da ovdje imamo dobar primjer politike moći. s pravom. Rasi daje historijske primjere koji ilustriraju ovu ovisnost i. kada je uspio. sve drugo ostaje na nama. moramo ustanoviti "puku formalnu slobodu".zaštita svojine pomoću zakona podržanih fizičkim sankcijama . Umjesto toga.čini bogatstvo potencijalnim izvorom moći. I danas postoje neki koji će podržati naivno uvjerenje da je "napredak historije" jednom za svagda okončao s ovim direktnijim načinima eksploat­ acije ljudi i da je. bilo direktno. Ova razmatranja bila bi dovoljna za pobijanje dogmatske doktrine prema kojoj je ekonomska moć bitnija od fizičke moći ili moći države. u demokraciji. moramo shvatiti opasnost od bilo kojeg oblika nekontrolirane moći. Tu su zakoni za ograničenje troškova za kupovanje glasova i ostaje pot­ puno na nama da što više strogih zakona ove vrste bude prisut­ no 2 7 . kao i svi drugi. Povodom ovih pitanja moramo čak misliti u terminima koji su u još većoj mjeri materijalistički nego Marksovi. Sve dok su u prilici djelovati ili planirati akciju. Čarls (Charles) V je od Fugersa pozajmio novac da bi kupio položaj imperatora. cjelokupna eksploatacija bila pljačkanje direktno zasnovano na moći gvozdene pesnice. postoje veoma određena ograničenja za ono što ona može postići. možemo kontrolirati kupovanje glasova u svakom obliku. "mada proizlazi iz zakona i javnog mnijenja. bez ove intervencije čovjek bi uskoro ostao bez svog bogatstva. jedino aktivna intervencija države . da 157 .

tu moć učiniti neodoljivom.posebno dugoročna demokratska politika . manje ili više nesvjesno. Vidimo. oni nikada nisu uzeli u obzir da. njihovi planovi i akcije nikada nisu bili zasnovani na jasnom pobijanju njihove originalne teorije niti na bilo kojem dobro razmotrenom shvatanju najosnovnijeg problema politike: kontrole kontrolora. a ne personalna. napustili doktrinu o nemoći politike. ovdje želim dodati da će ekonomska intervencija. Razumljivo je. sve je izgubljeno. A ako je sloboda izgubljena. prije nego za uspostavljanje nekog idealnog dobra. da će srican­ je nove ekonomske moći u korist države . državna moć mora uvijek ostati opasno. Međutim. dok političko pitanje dana može tražiti lično rješenje. krajnje opasan. Osmo poglavlje) da cjelokupna politika velikih razmjera mora biti institucionalna. Ovakva razmatranja nas vraćaju našem pledoajeu za korakpo-korak inženjering. niti kako može biti čuvana. razmatrajući državnu intervenciju. da je problem kontrole vladara i provjere njihove moći bio.koja je. možemo izgubiti svoju slobodu. 159 \ • f . VII Važna razlika koju smo tamo uspostavili bila je ona između ličnosti i institucija. dugoročna politika . Oni nikada nisu shvatili puno značenje demokracije kao jedinog poznatog sredstva za postizanje ove kontrole. onda će sloboda biti izgubljena i to će biti kraj planiranja. Pokazali smo da. Do sada. institucionalan problem . uglavnom. koja se tiču pitanja kontrole političke moći i paradoksa slobode. i kada galame tražeći proširenje državne moći (oprečno Marksovim shvatanju države). prema tome.ukratko. uključujući i "planiranje". Vraćaju nas našem zahtjevu za plani­ ranje borbe protiv konkretnog zla. jednog dana. Ukazali smo. Jer zašto 158 bi planovi za dobrobit ljudi bili izvedeni ako ljudi nemaju moć da ih primijene? Samo sloboda može bezbjednost učiniti sigurnom.mora biti shvaćena pojmovi-5 ma impersonalnih institucija. problem planiranja institucija za sprečavanje čak i loših vladara da nanesu suviše štete. osobito. politička koliko i ekonomska. Ovo nije odlučujući argument protiv njega. Mada su. Tako su ostali pri svojoj formuli diktature proletarijata. čak. može biti korisno sjetiti se naših razmatranja u Sedmom poglavlju. Međutim. ako nam popusti pažnja i ako ne učvrstimo svoje demokratske institucije dajući državi više moći odobravanjem intervencionističkog "planiranja". Međutim. a protiv utopijskih ili holističkih metoda društvenog inženjeringa. uvijek opasno velika .politička moć može biti upotrijebljena za kontrolu ekonomske moći. oni su ostali pri stavu da moć države predstavlja nevažan problem i da se pojavljuje kao nešto loše samo ako je u rukama buržoazije. opasne akumulacije moći predstavljene u državi. Oni nisu shvatili da je svaka moć. mada nužno zlo. Ali nije dovoljno reći da naše rješenje mora biti minimalno rješenje. da rješenje ne postoji. Ove prim­ jedbe mogu postaviti problem. upoređena s moći njenih građana. da moramo biti obazrivi. mora se dati upozorenje da. pogrešne osobe mogu dobiti ovu moć. planiraju dati joj prak­ tično neograničenu moć na ekonomskom području. nismo pokazali da sloboda može biti očuvana. da ne postoji samo paradoks slobode. čak i metod korak-po-korak koji ovdje zastupam. dakle. Intervencionizam je. Ako državi damo suviše moći. Ovo je dio razloga zašto oni. i da državi ne smijemo dati više moći nego što je neophodno za zaštitu slobode. Zbog toga oni nikada nisu shvatili opasnost svojstvenu politici porasta moći države. imati tendenciju za povećanjem moći države. opasna. nego i paradoks državnog planiranja. Oni ostaju pri Marksovoj holističkoj i utopijskoj vjeri da samo potpuno nov "društveni sistem" može poboljšati stvari. Državna intervencija mora biti ograničena na ono što je stvarno neophodno za zaštitu slobode. U ovakvim okolnostima. Oni nisu razum­ jeli načelo (up. ali ne pokazuju način za njegovo rješenje. Ovaj utopijski i romantičan pristup društvenom inženjeringu kritizirao sam u jednom od ranijih poglavlja (Deve­ to poglavlje).

(Takvi slučajevi postoje. Drugi je osposobljavanje organa države za djelovanje . perma­ nentan pravni okvir može biti polako mijenjan radi dopuštanja nepredviđenih i nepoželjnih posljedica. Mnogi od ovih zakona daju vrlo malo moći izvršnim organima države.) Ne može biti sumnje. Shvatljivo je da zakoni protiv dječijeg rada. Njegovo funkcioniranje je predvidlji­ vo. da protivmjere mogu biti sličnog karaktera). nego su dio unutrašnje resorske tradicije.izraz kancelarove diskrecije i smisla za pravično. također. drugi tipovi će odbiti to učiniti. bit će neuporedivo manje opasno od onog koje vladarima ili državnim službenicima daje diskrecionu moć rekviriranja građaninove svojine. teško da će usklađivanja kratkoročnih diskrecionih odluka moći biti izvedena pomoću institucionalnih sredstava. on mora biti plani­ ran tako da bude razumljiv. daju se olakšice. Međutim. s gledišta demokratske kontrole.uz određena ograničenja . Slično tome. Prvi postupak možemo opisati kao "institucionalnu" ili "indirektnu" interven­ ciju. pomoću iskustva i analize. Očigledna politika svake demokratske intervencije jeste koristiti prvi metod kad god je to moguće i ograničiti upotrebu drugog metoda na slučajeve za koje prvi metod nije adekvatan. mogu biti zloupotrijebljeni radi zaplašivanja i dominacije nad nevinim građaninom. prolazne odluke. S gledišta korak-po-korak društvenog inženjeringa. opasnosti ove vrste jedva da su ozbiljne ako ih uporedimo s onima koje su svojstvene zakonodavstvu koje prenosi diskre­ cionu moć na vladare. razlika između ova dva metoda je vrlo važna. Ovaj metod je dugoročan. one ne mogu biti javno razmatrane. (Nar­ avno. Moramo se čuvati ličnosti i njihove samo­ volje. zbog nedostatka neophodnih informacija i zbog toga što su načela na kojima počivaju mračna. Kad se pristupa njegovoj izmjeni. Ako uopće postoje. Jedi­ no on čini mogućom primjenu metoda pokušaja i pogreške na naše političke akcije. jedan potpuno različit i vrlo važan smisao. štaviše. Tu je. a drugi kao iracionalan samo u ovom smislu. naći ćemo oba tipa institucija. mada vrlo nepoželjno. zakonsko reguliranje po kome građaninova zloupotreba svojine mora biti kažnjena njenim oduzimanjem. metod personalne intervencije mora u društveni život uvesti stalno rastući element nepredvidljivosti i time razviti osjećanje da je društveni život iracionalan i nesigu­ ran. pošto će usklađivanja biti neophodna. Međutim. one obično nisu institucionalizirane. 161 . omogućuje usklađenja u svjetlu diskusije i iskustva. saznati što smo uradili kada smo intervenirali imajući na umu određeni cilj. Prvi je planiranje "pravnog okvira" zaštitnih institucija (zakoni o ograničenju moći vlasnika životinja ili zemljoposjednika su takav primjer). u najbol­ jem. Tako smo stigli do razlike između dva potpuno različita 29 metoda ekonomske intervencije države. Upotreba diskrecione moći sklona je brzom rastu i kada ona jednom postane općeprihvaćen metod. Samo nam on dopušta. One su kratkotra­ jne. Samo prvi. institucionalni metod. na primjer. 160 Razumljivo je. Ono čega se moramo čuvati je porast moći vladara. U društveni život on uvodi faktor sigurnosti i bezbjednosti. a drugi kao "personalnu" ili "direktnu" intervenciju. promjena u drugim dijelovima okvira itd. Ako pogledamo naše radno zakonodavstvo s ovog gledišta. od godine do godine.kada utvrde kako je to neophodno u pravcu ost­ varivanja ciljeva koje su vladari upravo utvrdili. Neki tipovi institucija mogu prenijeti moć odlučivanja na ličnost. Po pravilu (budžet je veliki izuzetak). Oprečno ovome. u toku prelaznog perioda. kao što je moć upravljanja radom 28 . prvi metod ne može biti opisan kao racionalan. Diskrecione odluke vladara ili državnih službenika su izvan ovog racionalnog metoda. Pravni okvir može biti dos­ tupan i razumljiv za pojedinačnog građanina. promjenjive od danas do sutra ili. pojedincima koji su svoje planove zasnovali na očekivanju njegove konstantnosti. Klasičan prim­ jer je budžet . postoje i međuslučajevi.Analogna razmatranja biće primijenjena na problem kont­ role ekonomske moći države. koji je od ova dva metoda poželjniji.

Hegela i Marksa. čak. Pravac za njegovo razumijevanje zatvoren je za sljedbenike Platona. Marks je jedan od najvećih idealističkih filozofa. pretpostavljam. Ona je direktan rezultat njegovog socio­ loškog metoda. Ovim zaključujem svoju kritičku analizu Marksove filozofi­ je metoda sociologije."30 . Konačna provjera metoda. moraju biti njegovi praktični rezultati. nacionalno.. njegovog ekonomskog historicizma. bio propagandist. moramo priznati da je to impozantna građevina.Ova tendencija mora uveliko doprinijeti porastu iracionalnosti sistema. doktrine po kojoj razvoj ekonomskog sistema ili čovjekovog metabolizma. uglavnom. Uprkos svemu ovome. i to u njemačkom. ili čak uzdignut nad. za njegovo neprihvatanje. Ima više razloga. Samo zahvaljujući slučaju što nije bio reakcionar. Marks je bio posljednji od graditelja velikih holističkih sis­ tema. određuje njegov društveni i politički razvoj. Moramo voditi računa da ga tako ostavimo i da ga ne zami­ jenimo drugim Velikim Sistemom. sigurnosti u njihovu pobjedu. Oni nikada neće shvatiti da staro pitanje "Ko će biti vladari?" mora biti zamijenjeno realnijim: "Kako ih možemo ukrotiti?" VIII Ako se osvrnemo unazad na Marksovu teoriju o nemoći politike i moći historijskih snaga. vlade žive samo od danas do sutra i diskre­ ciona moć pripada njihovom stilu življenja . nade ili. Ono što nam je potrebno nije holizam.. sve ovo je ujedinjeno u jedan grandiozan filozofski sis­ tem. to jest u lošem smislu riječi "idealist". holističkim sistemima Pla­ tona i Hegela. Međutim. Međutim. institucionalni metod je daleko od toga da bude opće prihvaćen. U stvari. njegovo ljudsko ogorčenje i potreba za pružanjem utje­ he proročanstva ugnjetenima. Prikazivač Kapitala koji je 162 napisao: "Na prvi pogled. Zato nastavljam s detaljnijim ispitivanjem glavnog rezultata njegovog metoda proročanstva predstojećeg dolaska besklasnog društva. Jedan je u tome što on traži određenu nepristrasnost u rješavanju dugoročnog zadatka replaniranja "pravnog okvira".heretički lov.pogodio je stvar. historija filozofije poklanja Marksu tako malo pažnje i priznaje da je on.sasvim neovisno o činjenici da su vladari skloni ovoj moći iz vlastitih pobuda. stvarajući kod mnogih dojam da iza scene djeluju skrivene snage i čineći ih prijemčivim za konspirativnu teoriju društva sa svim njenim posljedicama . nesumnjivo najvažniji razlog jeste u tome što značenje razlike između ova dva metoda nije shvaćeno. on je beskrajno više realist od svih svojih prethodnika. uporediv s. Iskustvo njegovog vremena. društveno i klasno neprijateljstvo. 163 . To je korak-po-korak društveni inženjering. gdje god je moguća otvorena politika izbora po želji. ipak. ako je suditi po spoljašnoj formi izla­ ganja. njegovog ekonomskog determinizma isto kao i proročkog historicizma.

kapitalizma. svaki pojedinačan društveni sistem mora uništiti sebe. Jer. Promjenom svojih vlastitih temelja na ovaj način. kapitalizam je primoran transformirati se i preći u nov period u historiji čovječanstva. analiza razvitka kapitalizma mogla bi nas osposobiti za otkrivanje snaga koje rade na njegovoj destrukciji i za pred­ viđanje najvažnije karakteristike novog historijskog perioda koji leži ispred nas. nika­ da se nisu promijenili tako brzo kao u kapitalizmu.MARKSOVO PROROČANSTVO Osamnaesto poglavlje DOLAZAK SOCIJALIZMA I Ekonomski historicizam je metod koji je Marks primijenio na analizu predstojećih promjena u našem društvu. zauvijek trajati. Prema Marksu. ukratko preduzeta prije industrijske revolucije. o čijim načelima je već bilo 1 govora. Naprotiv. Kada ove fundamentalne snage 165 . Slično tome. mogla je dovesti do otkrivanja snaga sposobnih za uništenje feudalizma i do pred­ viđanja najvažnijih karakteristika perioda koji dolazi . fundamentalne ili suštinske snage koje će uništiti ili transformirati kapitalizam moraju se potražiti u evoluciji mater­ ijalnih sredstava za proizvodnju. Dovoljno prodorna analiza feudalnog sistema. jed­ nostavno zato što mora stvoriti snage koje proizvode sljedeći his­ torijski period. Prema Marksovom metodu. materijalni uvjeti proizvodnje i s njima način ljudskog života. sigurno ne postoji razlog za vjerovanje da će kapitalizam. od svih društvenih sistema.

u području društvenih odnosa između klasa. socijalizam. da rastuća ten­ dencija između dvije klase mora voditi do društvene revolucije. osim dvije: male buržoaske i ogromne proleterske. preimućstvo leži u činjenici da je lakše bez predra­ sude prihvatiti istinitost premisa svakog koraka u argumentu i 166 potpuno se koncentrirati na pitanje da li zaključak dobijen ovim pojedinačnim korakom slijedi iz njegovih premisa. konačnim proročanstvom dolaska socijalizma. samo su skicirani. "Drugi korak". može se opisati kao čvrsto ispleten argument. kritizirane u sljedećem pogla­ vlju. Odatle su izvedena dva zaključka: prvi. Drugi cilj3 bilo je pobijanje apologeta kapitalizma. od sre­ dine osamnaestog stoljeća do 1867. zakoni Boga". primorane iščeznuti ili postati beznačajne. s ciljem predskazanja njegove sud­ bine. kao i na pravni i poli­ tički sistem. zbog toga. zaključak jeste da će. zaključak je da ova tendencija vodi u pravcu povećanja bogatstva vladajuće klase. to jest. sada. Historijski period i ekonomski sistem s kojim je on imao posla bila je Zapadna Europa. u stvari. on je pokušao pokazati da su ono što su ekonomisti izložili kao vječne i nepromjenljive zakone bile. Na primjer. posebno Engleska. približno. radnika. bit će moguće odrediti pravac njihovog upliva na društveni odnos između klasa. koji vodi do zaključka da je društvena revolucija neizbježna. U trećem koraku argumenta.jednom budu otkrivene. poslije pobjede radnika nad buržoazijom. U drugom koraku argumenta. a ovdje prihvaćene kao činjenice. kao što je Marks objasnio u svom Predgovoru2 "i jeste otkriti zakon ekonomskog kre­ tanja modernog društva". povezana s tehničkim inovacijama kao i s onim što je on zvao povećanje akumulacije sredstava proizvodnje. Ovaj korak bit će analiziran u Devetnaestom poglavlju ("Društvena revolucija"). s razmatranjem trećeg koraka. Prvim korakom bavit ćemo se u dvadesetom poglavlju ("Kapitalizam i njegova sudbina"). osuđene da budu uništene zajedno s kapitalizmom. a poslije ću detaljno razmotriti treći korak. nastati društvo koje će se sastojati samo od jedne klase. osim vladajuće buržoazije i eksploatirane radničke klase. Marksovo historijsko proročanstvo. buržoazije i povećanja bijede potčinjene klase. Analize fundamentalnih ekonomskih snaga i samo­ ubilačkih tendencija historije u periodu koji je zvao "kapital­ izam" Marks se prihvatio u Kapitalu. U ovom poglavlju prvo ću objasniti ono što zovem tri koraka marksističkog argu­ menta. analizu ekonom­ skih snaga kapitalizma i njihov upliv na odnos između klasa. (godina prvog objavljivan­ ja Kapitala). Berk: "Zakoni trgovine su zakoni prirode i. Ali Kapital razvija samo ono što ću zvati "prvi korak" ovog argumenta. porast bijede prisiljava zatim proletarijat na pobunu 167 . zakoni njegovog razvitka. ova tendencija mora dovesti do sve veće akumulacije bogatstva u sve manji broj ruku. besklasno društvo. Inverzija kora­ ka na ovaj način predstavlja najbolje rješenje za detaljnu kritičku diskusiju. "Krajnji cilj ovog djela". da su sve klase. Polazeći od toga. dakle. zaključci drugog koraka prih­ vaćeni su kao činjenica onako kako su slijedili. odnosno. socijalističkog društva. II Nastavljam. argument ga vodi do zaključka da. Marks je uporedio ove navodno neumoljive zakone s onima za koje je tvrdio da mogu biti samo neumoljivi zakoni društva. samo privremene pravilnosti. i "treći korak". društvo bez eksploatacije. jesu: razvitak kapitalizma vodi eliminaciji svih klasa. velikom djelu svog života. ekono­ mista koji su izlagali zakone kapitalističkog načina proizvodnje kao neumoljive zakone prirode. drugi. U dva sljedeća poglavlja razmotrit ću drugi i prvi korak. dakle. tj. rezultat prvog prihvaćen je kao činjenica. U prvom koraku svog argumenta Marks analizira metod kap­ italističke proizvodnje. On nalazi da tu postoji tendencija u pravcu porasta produktivnosti rada. Glavne premise ovog koraka. koji predviđa pojavu besklasnog.

kad odluči staviti na probu postojeći poredak. ona će im služiti dvostruko kao oprav­ danje njihove vlasti i kao sredstvo njene stabilizacije.protiv njegovih eksploatatora. ukratko. na osnovu Marksovih vlastitih premisa. 168 Najvjerovatniji razvitak je takav da će oni koji posjeduju moć u momentu pobjede . prvo. kao proizvoda klasne borbe. s druge strane. morale zadržati svoje klasno jedinstvo i poslije borbe protiv klasnog neprijatelja. mora uskoro razviti.) Želim samo pokazati da Marksov zaključak. on može. Jedinstvo ili solidarnost klasa. koje formiraju proletarijat. Klase nisu isto što i indi­ vidue. čak i ako priznamo da se one ponašaju slično individuama sve dok postoje dvije klase koje su stupile u borbu. novi klasni antagonizam. zajedno sa svojim osobljem . budu eksploatirali strah od kontra-revolucije. u svakom slučaju. Prema tome. ovisi od proletarijata. on završava svoju vlastitu kar­ ijeru kao trut. sve što se sa sigurnošću može reći jeste to da klasna borba kao takva ne stvara trajnu soli­ darnost među ugnjetenima. sada. prema Marksovoj vlastitoj analizi. pre­ mda je.formi­ rati Novu Klasu: novu vladajuću klasu novog društva.) Šanse za utemeljenje takvog društva ovisit će. koristeći pred­ nost revolucionarnih osjećanja umjesto gubiti vrijeme i snage da bi ih uništili (u skladu s Paretovim savjetom vladaocima). Najefikasniji način to uraditi jeste. Zbilja ne mislim da je moguće proreći da socijalizam neće doći ili reći da premise argumenta čine dolazak socijalizma malo vjerovatnim. potvrditi da prvi zaključak slijedi iz premisa (u vezi s nekoliko manje važnih premisa o kojima se nije potrebno sporiti). naravno. eliminirajući buržoaziju. dovoljno jakom za sprečavanje eksploatacije i zlorabe moći. Moguće je. Više od ovoga nisam ni tvrdio. No da li i drugi zaključak slijedi iz istih premisa? Da li je isti­ na da pobjeda radnika mora voditi u besklasno društvo? Ne mis­ lim da je tako. naspram neposrednim interesima njihove klase. proročanstvo dolaska beskla­ snog društva. moj zadatak ovdje nije baviti se historijskim proročanstvima (ili tumačiti prošlu historiju mnogih revolucija. Iz činjenice da od dvije klase ostaje samo jedna ne slijedi da će nastati besklasno društvo. Treći korak Marksovog argu­ menta je. Nema nikakvog razloga zašto bi individue. Bilo koji latentni konflikt interesa pogodan je sada da prethodno ujedinjeni proletarijat razjedini u nove klase i da se razvije u novu klasnu borbu (načela dijalektike bi sugerirala da se nova antiteza. Radnik. Eksploatator. pa. Postoje primjeri takve solidarnosti i 169 . bez zaključka. nego i njihova fizička egzistencija. podstaći produženje borbe. u svom materijalnom opstanku ne ovisi o svom eksploatatoru. Ovo su stvari koje se ne mogu lako predvidjeti. (Uspostavljanje institucija demokratske kontrole vlasti jedina je garancija eliminacije eksploatacije. Ipak. Nešto od ove vrste bit će događaji koji će se. vjerovatno dogoditi. prema tome. oni moraju utemeljiti besklasno društvo. da.one revolucionarne vođe koji su preživjele borbu za vlast i razne čistke. najverovatnije je da će oni pokušati prikriti ovu činjenicu. da produžena borba i entuzijazam pobjede mogu doprinijeti osjećanju solidarnosti. Spreman sam. po mom mišljenju. da radnici mora­ ju dobiti borbu. on ne može pobijediti. mora se primijetiti. pošto ostaje samo jedna klasa. eksploatator gubi svoju suštinsku soci­ jalnu funkciju. i drugo. ako uništi eksploatiranog. prisust­ vo revolucionarne ideologije učiniti što trajnijim. revolucionarna ideologija će im služiti u apologetske svrhe. u isto vrijeme. u najboljem slučaju. dok se ne uspostave zakoni. njihov "metabolizam". ne slijedi iz premisa. umire od gladi bez eksploatiranog. dio je njihove klasne svijesti4. Na ovaj način. dijalektika dovoljno neodređena i prilagodljiva za objašnjenje gotovo svega. Vrlo je vjerovatno da će upotrebu revolucionarne ideologije oni najpot­ punije iskoristiti ako. i besklasnog društva 5 kao dijalektički nužne sinteze antitetičkog razvitka ). o tome koliko su radnici odani idejama socijalizma i slobode. kad se radnik jednom pobuni. na primjer. trut. vrstu nove aristokracije ili birokracije6. Ne samo da je broj buržuja mali. kao nov "opijum za narod". Radnik može uništiti svog klasnog neprijatelja a da ne dovede u opasnost svoju vlastitu egzistenciju. Zaključci su. Prema tome. postoji samo jedna i moguću posljedica: buržoazija će iščeznuti.

mnogo važniji koraci. na koje Marks nikada nije ni pomišljao. ali ga nije zamijenio socijalistički ili komunistički sis­ tem u smislu u kojem ga je Marks razumijevao. op. u smislu besklasnog društva.Prim. Poželjno mišljenje je. Osobito se mora naglasiti kako bi bilo najmanje znanstveno zatvoriti oči pred nekim mogućnostima samo zato što ih ne volimo. Zbilja. str. str. kasnije. oprečno Marksovom proročanstvu. "3. Nekontrolirani kapi­ talizam je ukazao na nov historijski period. gdje je tehnologija demokratske intervencije. zatim fašistička forma totalitarizma. red. dostigla svoj najviši stupanj. Navest ću samo sljedeće tačke njegovog programa: "2. pošto je sasvim moguće da grupe radnika steknu priv­ ilegije. organizirana politička moć počela je izvršavati dalekosežne ekonomske funkcije. čija poli­ tička moć. Razvitak koji je doveo do ove intervencije počeo je u Marksovo vrijeme. sredstva za proizvodnju u rukama države. jedina moguća alternativa nemilosrdnoj eksploataciji ekonomskog sistema koji je Marks opisao prije sto godina 9 (1845) i dao mu ime "kapitalizam" . Ali to ne treba brkati sa znanstvenim mišljenjem. s njima. čak i onda kada je to u otvorenom sukobu s interesima ostalih radnika i s idejom soli­ darnosti ugnjetenih. također. u pravcu socijalne sigurnosti. ekonomskog posredovanja države. stvara određenu formu bjekstva ili spasenja.predanosti zajedničkoj stvari. Samo u sovjetskoj šestini zemlje nalazimo sistem gdje su. Moramo. priznati da navodno znanstveno proročanstvo. Amerike i "manjih demokracija". do sada. 31. tom 7. Eksploatacija ne iščezava nužno s nestankom buržoazije. s engleskim fabričkim zakonodavstvom. Centralizacija cjelokupnog transportnog sistema u rukama * Riječ je o programu mjera koji bi proletarijat trebalo da preduzme po osvajanju političke vlasti. Ni Marks ni bilo ko drugi nije pokazao da je socijal­ izam. sigurno. vidjet ćemo da je naša kritika zasnovana na iskustvu. skiciranom u Manifestu komunističke partije (vid. Postoji sovjetski oblik. predvo­ đenih Švedskom10. ako je iko pokušavao dokazati da je socijalizam jedini mogući nasljednik Marksovog nekontroliranog "kapitalizma". Ukidanje prava nasljeđa" (uglavnom realizirano visokim nasljednim taksama. Jer laissez-faire je iščezao s lica zemlje. Sumnjivo je da li bi više bilo poželjno). mnogo mogućnosti za primjenu metoda historijskog proročanst­ va. proročanstvo dopunjuje sliku ovog raja prenaglašavanjem bespomoćnosti individue u suočenju s onim što opisuje kao neodoljive i demonske ekonomske snage sadašnjeg trenutka..) 171 . što predstavlja eksploataciju manje sretnih grupa7. "udruživanja u kome je slo­ bodni razvitak svakog pojedinca uvjet slobodnog razvitka za sve" 8 . pa demokratski inter­ vencionizam Engleske. možemo ga pobiti jednostavno 170 ukazujući na historijske činjenice. Vidimo da kao rezultat pobjede proleterske revolucije može uslijediti mnoštvo historijskih posljedica. cit. Ali moramo se čuvati pogrešnog interpretiranja iskustva u svjetlu marksističke predrasude da je "socijalizam" ili "komunizam" jedina alternativa i jedini mogući nasljednik "kap­ italizma". i. Riječ je o spasenju od naših sadašnjih odgovornosti u budućem raju. stvar koja se ne može izbjeći. "6. Vrlo progresivan porez" (sprovedeno). Ono je omogućilo njegov prvi odlučan napredak uvođenjem četrdesetosmosatne radne sedmice i. na naš vlastiti period političkog intervencionizma. ne gubi vitalnost. III Ako sada bliže pogledamo ove snage i naš današnji ekonomski sistem. Ako izostavimo beznačajne tačke ovog programa (na primjer "4. Postoji. možemo reći da je u demokracijama najveći broj ovih tačaka realiziran ili potpuno ili do znatnog stup­ nja. Konfiskacija imovine svih emigranata i pobunjenika"). Intervencionizam se javlja u različitim oblicima. MED. ali postoje i primjeri da radnici nas­ tavljaju svoj partikularni grupni interes. za veliki broj ljudi. uvođenjem osiguranja nezaposlenih i drugih oblika socijalnog osi­ guranja. očigledno. Kako je apsurdno identificirati ekonomski sistem mod­ ernih demokracija sa sistemom koji je Marks zvao "kapitalizam" može se vidjeti iz njihovog poređenja s njegovih deset tačaka pro­ grama za komunističku revoluciju*. Ali u cijelom svijetu. 402 . prema Marksovom proročanstvu.

Javan i bes­ platan odgoj sve djece. Umnožavanje fabrika.. međutim. Uvijek je moguće doći do zaključka koji želimo samo ako naše premise učinimo dovoljno jakim. Sto se tiče onog dijela dokaza koji pokušava odbraniti marksizam. to možemo uraditi. našoj predanosti i iskrenosti. Možemo li. drugi je prevaziđen).") nije ostvaren u demo­ kratskim zemljama. u poređenju s ispravnom poli­ tikom koja može skratiti vrijeme razvitka na minimum. zbog toga. morali stvarati takve pretpostavke koje se tiču morala i svega onoga što je Marka zvao "ideologijom". "kapitalizam" i "socijalizam". Odstranjivanje fabričkog rada djece u dana­ šnjem obliku. također. gov­ ori protiv metoda širokog spektra historijskog proročanstva kao takvog. na bilo koji način. Ovo je dokaz koji pokazuje upliv nesvodljivih moralnih i ide­ oloških faktora na tok historije i. pojačati premise profetskog argu­ menta tako da dobijemo valjan zaključak? Naravno.. "7.države" (zbog vojnih razloga ovo je bilo učinjeno u Centralnoj Ev­ ropi prije rata 1914. dolazak socijalizma ovisi o našim ciljevima. Ono što je Marks stvarno pokušao pokazati jeste to da postoje samo dvije mogućnosti: da užasan svijet mora i dalje postojati ili da se bolji. da li je ovo uvijek korisno). su­ mnjivo je. o moralnim ili "ideološkim" činiocima. značajan izvor moralnog ohrabrenja i ono je. postigla većina manjih demokracija). bez mnogo korisnih rezultata. što ljudi jasnije shvataju da mogu ostvariti drugu alternativu. Ovo pokazuje kako je moguće biti zaslijepljen zagledanošću u unapri­ jed zamišljen sistem. Ali situacija je takva da bismo. "10. ali određenije proročanstvo ne može se sačiniti. Marks je. praktično svugdje. Ovo je. oni će mnogo sigurnije učiniti odlučan korak od kapitalizma k socijalizmu... Zbog toga su marksisti u pravu kada ukazu­ ju na to da ove zemlje nisu utemeljile "socijalizam". međutim. uz njihovo vlastito učešće. "Eksproprijacija zemljišne svojine. moramo ponoviti da niko nije pokazao kako postoje samo dvije mogućnosti. oruđa za proizvodnju. Marksovo proročanstvo je. mora pojaviti: nepotrebno je trošiti vrijeme ozbiljno razmišljajući o prvoj alternativi." (prvi zahtjev je ispunjen u manjim demokracija­ ma i. Marksova izjava da "možemo skratiti i olakšati porođajne muke" dolaska socijalizma dovoljno je neodređena da bude interpretirana kao iskaz da pogrešna politika može odložiti dolazak socijalizma u nedogled. drugim riječima. prema tome. Ova interpretacija omogućava čak i marksistima priznati da će dolazak socijalizma ovisiti uglavnom od nas samih. našoj inteligenciji ili." (ostvareno u manjim demokracijama. Zbog toga je Marksovo proro­ čanstvo u potpunosti opravdano. Određeni broj tačaka Marksovog programa 11 (npr. da dolazak socijalizma nije samo stvar histori­ jskog razvitka.. pogodno za ubrzanje razvitka socijalizma. neprimjenjivost mark­ sističkog metoda. onda samo demonstriraju dogmatski karak­ ter svoje pretpostavke da ne postoji druga alternativa. mogu oni dodati. Potpuno se slažem sa stavom da ne moramo trošiti vrijeme u razmišljanju o vječnom trajanju jednog sasvim nezadovolja­ vajućeg svijeta. za gotovo svaki širok spektar historijskog proročanstva. u principu. Ponekad se priznavalo. do nekog stupnja. Ali ako oni iz ovoga zaključuju da su ove zemlje još "kapitalističke" u Marksovom smislu. Sav njegov proročki metod ovisi o pretpostavci da ideološki uplivi ne mogu 172 biti razmatrani kao neovisni i nepredvidivi elementi.. eventualno. dakle. bio prvi koji je pokazao da je to neznanstven postupak. nego da se mogu reducirati i da ovise o ekonomskim uvjetima koji se mogu opažati i da su. jer je izvan naših moći to reducirati na ekonomski faktor. predvidivi. bez obzira hoće li ili neće rezultat revolucije biti socijalističko društvo. podjednako i od strane neortodok­ snih marksista. IV Možemo se zapitati da li ova kritika. Jer. ponekad. Nije marksizam samo loš vodič u budućnost nego svoje sljedbenike čini nesposobnim vidjeti što se događa pred njihovim očima u njihovom vlastitom histori­ jskom periodu i. Ali alternativa ne mora biti proročanstvo dolaska boljeg svijeta ili ispomoć njegovom rođenju putem propagande i 173 . time.

Ali ova teorija ima vrlo čudne posljedice. u Rusiji17. za mnogo godina. koji su se prvi dokopali političke moći. razvitak metoda korak-po-korak inženjeringa. čija je politika bila u pot­ punosti određena marksističkim proročanstvom. čija je šansa došla nešto kasnije. razvitak tehnologije radi neposrednog poboljšanja svi­ jeta u kome živimo. To može biti. možda putem nasilja. vratili smo se nazad na stanovište da moralni i drugi ideološki faktori.drugih iracionalnih sredstava. onda bi zbilja bilo his­ torijsko ili političko čudo da iracionalne sile historije same proizvedu bolji i razboritiji svijet. išli su naprijed. potpuno izne­ nađeni ozbiljnošću problema i veličinom žrtve i stradanja koji su ležali ispred njih. njih će uvijek biti teško sprovesti bez velike modifikacije. Neko bi mogao reći da je razdor između srednjoevropskih komunista i soci­ jaldemokrata bio razdor onih marksista koji su gajili neku vrstu iracionalne vjere u krajnji uspjeh ruskog eksperimenta i onih koji su. jer prema marksizmu. onda ove termine procjenjujem na osnovu nji­ hovog vlastitog mjerila. njihovim implicitnim uvjerenjem da socijalizam mora doći. nije učinjena s namjerom da bude odbrana socijaldemokratskih vođa 18 . Naravno. Socijaldemokrati srednje Evrope. da bi bilo koji narod osim ruskog. Ova primjedba. pošto tvrde da se historija ne može stvarati prema racionalnim planovima koji imaju za cilj poboljšanje svijeta. ipak. V U cilju pokazivanja praktičnog političkog značenja Marksove historicističke teorije. posljedica ruskog eksperimenta izgledala im je najneizvjesnija. Kad kažem "iracionalan" i "razboritije". u stvari. pristao na stradanja i žrtve koje su od njega zahtijevali revolucija. proleterska revolucija trebala je nasta­ ti prvo u visoko industrijaliziranim zemljama. Zbilja. Prema tome. ali to neće učiniti da "historija" postane predvidljiva. u početku često neuspjelih. povukli su se. Obje ove partije bile su potpuno nepripremljene za takav zadatak kao što je preobražaj društva. sumnjali u to. pro­ leterska revolucija je morala biti krajnja posljedica industrijal­ 16 izacije. marksisti bi se protivili ovoj vrsti intervencije. dijelom zato što moramo ići na kompromise14. i one se 15 planiraju. možda s pravom. na primjer. a ne vice versa . oni ne plani­ raju za cijelo društvo. imaju dalekosežan upliv na tok historije. koji je pod carizmom bio najokrutnije ugnjetavan. možemo se nadati da ćemo dostići bolji svijet. do 1926. Ruski komunisti. za demokratsku intervenciju"12. niti mogu znati hoće li njihovi planovi biti realizirani. Samo pomoću planiranja korak-po-korak. Marks je bio sasvim u pravu kad je insistirao da "historija" ne može biti planirana na papiru. Jer. Jer ove posljedice su bile dalekosežne zbog upliva. koji nisu unutar područja znanstvenog proročanstva. eksperimenata. Oni su sumnjali. posebno slobode od eksploatacije. Jer ako stvari ne mogu biti poboljšane upotrebom razuma. Ali institucije mogu biti planirane. marksizma. u centralnoj i istočnoj Evropi. nije bilo sig­ urnog osnova za procjenu njihovih očekivanja. tokom kritičnih godina od 1918. Dakle. pa tek onda. Oni su od 175 . mnogo kasnije. građanski rat i dug period. dijelom zato što naše iskustvo raste tokom grad­ nje. namjeravam ilustrirati svako od tri poglavlja koja se bave trima koracima njegovog profetskog argumenta nekolikim primjedbama na posljedice njegovog 174 historijskog proročanstva na noviju evropsku historiju. Jedan od ovih nepredvidivih faktora je upravo upliv društvene tehnologi­ je i političke intervencije u ekonomskim stvarima. Staviše. pred odgov­ ornostima koje su komunisti rado uzeli na sebe. Društveni tehnolog i "korak-po-korak"-inženjer mogu planirati gradnju novih institucija ili transformaciju starih: oni mogu. dvije velike marksističke partije. što je razboritije. Komunističke i Socijaldemokratske. Ali ovo uvjerenje često je bilo pomiješano s beznadežnim skepticiz­ mom koji se ticao njihovih vlastitih posrednih funkcija i zadataka i onoga što leži neposredno ispred njih 19 . čak. plani­ rati pravce i sredstva koji će dovesti do ovih promjena. institucija za obezbjeđenje slobode.

moramo imati na umu činjenicu da je uspjeh komunista u Rusiji nesumnjivo bio omogućen dijelom zahvaljujući užasnim stvarima koje su se dogodile prije nego što su preuzeli vlast). Oni su čekali da kapitalizam izvrši obećano samoubistvo i nadali se da će postati spasioci čovječanstva kada stvari. "Proleteri svih zemalja. 22 da više nije bilo dovoljno reći im kako je.pogodite! . Ove primjedbe samo su skicirane. oni su znali sve o "znanstvenom socijalizmu" oni su znali da je pripre­ manje recepata za budućnost neznanstven utopizam. Ali kada je veli­ ka depresija. oni su počeli shvatati da su radnici postali umorni od odlaganja i kljukanja interpretacijama his­ torije. Ali one nagovještavaju praktične posljedice Marksovog proročanstva dolaska socijalizma. ujedinite se!" U tome se iscrpljuje njihov praktični program. a s druge strane . poslije neizbježne propasti kapitalizma. oni su napustili radnike i ostavili ih na cjedilu. koji ga je kritizirao u Revue Positiviste zbog njegovog omalovažavanja praktičnih programa. nastavila svojim tokom. na oslobođenje čovječanst­ va 20 . prema Marksovom nepogrešivom znanstvenom socijalizmu. umjesto da pišem recepte (valjda kontističke?) za prčvarnicu budućnosti". kada je postojala prilika za državu. preuzeti odgovornost i položiti temelje za bolji svijet. Dakle.da sam se ograničio samo na kritičko raščlanjivanje postojećega.marksizma naučili organizirati radnike i inspiririrati ih na zbil­ ja divnu vjeru u njihov zadatak. kada je kucnuo njihov čas. "s jedne strane predbacuje metafizičko tretiranje ekonomije. Ali bilo je suviše kasno. Polako. Ali oni su bili nesposobni pripremiti realizaciju svojih obećanja. Oni su dobro naučili svoje priručnike. pođu sasvim loše. Vođe nisu znale šta raditi. vođe su počele shvatati užasne 176 posljedice politike čekanja i nadanja u veliko političko čudo. Nije li sam Marks ismijao Kontovog sljedbenika. 177 . zbilja. koju su oni prvi dočekali kao obećanu propast. "Tako mi pariška Revue Positiviste" rekao je Marks prezrivo 21 . Njihova prilika je propuštena. fašizam bio definitivno posljednje uporište kapitalizma prije njegove predstojeće propasti. Kada su se radnici njihovih zemalja ujedinili. marksističke vođe postupile su bolje nego traćiti vri­ jeme na takve stvari kao što je tehnologija. kada sve bude u raspadanju i kada rizik njihovog diskrediti­ ranja i poniženja bude znatno smanjen (i.

ovi kapitalisti. slabijih kapitalista i sitnih buržuja. ovaj potonji postepeno postati samosvjestan i ujedinjen. biti isuviše ovisan o svom gospodaru da bi bio sposoban za zajedničku stvar s indus­ trijskim proletarijatom. kako kaže Marks. Čak ni poljoprivredni radnici nisu nužno ujedinjeni s industrijskim radnicima zajedničkim osjećanjem sol­ idarnosti i klasne svijesti. Uprkos činjenici da mnogi industrijski radnici imaju seljačko porijeklo. ali ovdje je prihvaćena kao činjenica. Zaključci izvučeni iz nje mogu se podijeliti u dva dijela. izuzev buržoazije i prole­ tarijata. Moja kritika će. njegov "proleter" industrijski radnik. slika je nepotpuna. bogatstva brojčano opadajuće buržo­ azije i bijede brojčano rastuće radničke klase. mogu biti dovedeni u poziciju najamnih radnika. Ovo kre­ tanje je element porasta bogatstva. Analogna sudbina dodijeljena je "nižem sloju srednje klase". sve te klase srozavaju se u proletarijat. Drugi dio je proročanstvo da ova napetost ne može biti otklonjena i da će to dovesti do proleterske društvene revolucije. koji su za Marksa isto što i proleteri. primorane iščeznuti i da će. da mnogi pro­ leteri imaju seljačko porijeklo. dijelom zato što njihova umješnost izgubi vrijednost usljed novih načina proizvodnje. osim buržoazije i proletarijata. to jest. istina je. Prvi dio je proročanstvo koje se odnosi na razvoj klasne strukture kapitalizma. ponekad. zbilja priprema iščezavanje određene srednje klase kao. kao svoju najvažniju premisu. njegov "kapitalist" je industrijski kapital­ ist. Tako se proletarijat regrutuje iz svih klasa stanovništva". Tvrdi se da su sve klase. posebno tzv. trgovci i rentijeri. zbilja. Ova pretpostavka bit će kritizirana u sljedećem poglavlju. srednje klase. Međutim. To. biti slična onoj izloženoj u prethodnom poglavlju. Moramo priznati da premisa. dok koncentracija kapitala pojačava otpornu snagu gradskih rad­ nika. čija klasna svjesnost i solidarnost moraju narasti. prilično tačan." Teško da ovo sugerira ujedinjenje u jednu klasnosvjesnu cjelinu. akumulacije kapitala i nje­ gove koncentracije i centralizacije u nekoliko ruku. "Svaki kapitalist gleda s visine na svoje kolege". oso­ bito kada je riječ o zanatlijama. na primjer. dijelom zato što njihov mali kapital nije dovoljan za vođenje krupne industrije. sam Marks priznaje4 da ze­ mljoradnici ili seljaci mogu lako izabrati podršku buržoaziji prije 179 178 . pokazuje da konačno postoji mogućnost nesloge i da poljoprivredni radnik može. kako kaže Marks1.Devetnaesto poglavlje DRUŠTVENA REVOLUCIJA Drugi korak Marksovog profetskog argumenta sadrži. uglavnom. "Rasturenost seoskih radnika" prizna­ 3 je Marks "po velikim površinama slama njihovu otpornu snagu. I Razmotrimo odmah prvi zaključak. naime. ne znači da svi zemljoradnici i seljaci bivaju potpuno dovedeni u poziciju industrijskih radnika. prije. pretpostavku da kapitalizam mora vodi­ ti porastu bogatstva i bijede. isto tako kao što su Marksova opažanja dostojna divljenja. također. proročanstvo da su sve klase primorane iščeznuti ili postati beznačajne. Vjerujem da nijedan od ova dva zaključka ne slijedi iz premise. te podliježe konkurenciji većih kapi­ tala. sitni industrijalci.2 "Dosadašnji sitni srednji staleži. Kretanje koje je on istraživao je industrijsko kretanje. svakako. Ovaj opis je. pokušat ću pokazati da Marksov argument zanemaruje veliki broj mogućih razvoja. Marksova teorija porasta bogatstva i bijede. kao posljedica rastuće napetosti između buržoazije i proletarijata. zanatlije i seljaci. Međutim.

takav 7 razvoj ne traži klasno svjesne radnike u marksističkom smislu ' tj. štaviše. čak i solidarnost klase industrijskih radnika nije nužna posljedica rastuće bijede. II Ono što je Marks podrazumijevao pod pojmom društvene revolucije izgleda. Ovo implicira da će radni­ ci koji pružaju otpor biti uvijek iznova tučeni u svojim beskoris­ nim pokušajima poboljšanja svoje sudbine. koje sam opisao. To će.nego radnicima. Ali. tle za regrutiranje kriminalaca. on će ih. neovisno o njihovoj vlastitoj i one kapitalista. ovdje također moram reći da nemam namjeru zamijeni­ ti Marksovo proročanstvo drugim. povlašćene grupe najamnih radnika koji bi se osjećali nadmoćnim nad manuelnim radnicima6. Nalazimo. tako i biti ako rad­ nici ne nađu snagu u saznanju da njihov broj raste i da i njihove potencijalne ekonomske moći nastavljaju rasti. kao u mojoj kritici trećeg koraka. proročanstvo dola­ ska društvene revolucije. Ovo može biti slučaj ako. Ovo. nalazimo da se na nje­ govim vlastitim pretpostavkama može razviti sljedeća klasna struktura: (1) buržoazija. 180 Prema tome. Međutim. prije. koje insi­ stira na jasnoj podjeli između dvije klase. kao i Marksovu upotrebu termina "društvena revolucija". Međutim. pretpostavka našeg argumenta jeste da bijeda ne može biti ublažena dok se ne izbori pobjeda u društvenoj revoluciji. koji mogu biti spremni prodati se klas­ nom neprijatelju. pobunjeničke izlive. (3) drugi zemljoposjednici. podmićivanje i nedovoljnu klasnu solidarnost kao omiljeno geslo za objašnjenje razvoja koji nisu u skladu s proročanstvom). Ovo pokazuje da je konačno moguće da seoske srednje klase ne moraju iščeznuti i da se seoski proletarijat ne mora sto­ piti s industrijskim proletarijatom. kao što je sam Marks vidio. učiniti klasno svjesnim tako da postanu svjesni činjenice o pripadanju tučenoj armiji. kao što smo vidjeli. ovo može biti postignuto na bar dva načina. rastuća bijeda mora proizvesti otpor i. vjerovatno. da takav razvoj može potkopati jedinstvo (6). na prvi pogled. (4) seoski radnici. ovisnim od milosti onih koji vladaju. Međutim. Marksova vlastita analiza pokazuje da je za buržoaziju od životne važnosti izazvati neslogu među najamnim radnicima. ponosne na svoju klasu i uvjerene u svoju misiju. reći da prvi zaključak ne slijedi iz drugog koraka Marksovog dokaza. prije nego što pristupim kritici načina na koji se stiglo do ovog proročanstva. moguće je da čak i solidarnost industrijskih radnika bude podrivena defetizmom. pogađa i drugi zaključak. takav kao što je Manifest 5 čiji je prvi zahtjev "ukidanje cjelokupnog zemljišnog vlasništva". (5) nova srednja klasa. On označava. radnički program. Međutim. čak. teško da je zamišljen tako da se suprotstavi ovoj tendenciji. Ali ovo nije sve. desiti. Ne tvrdim da se proročanst­ vo ne može obistiniti ili da će se alternativni razvoji. (6) industrijski radnici. Drugi način je korišćenje najnižeg sloja društva. Tvrdim samo da se oni mogu desiti (zbilja. ovu mogućnost teško mogu poreći članovi radikalnog marksističkog krila koji koriste optužbu za izdajstvo. neophodno je raspraviti ulogu koju ono igra unutar cijelog argumenta. kao što je Marks prorokovao. 181 . Možemo. Jedan je stvaranje nove srednje klase. Da se takve stvari mogu desiti mora biti jasno svakome ko je promatrao razvoj koji je doveo do fašizma i gdje su sve mogućnosti koje sam spomenuo igrale ulogu. On je. dakle. Međutim. manje-više. oprečno Marksovom proročanstvu. koji je Marks krstio kao "lumpenproletarijat". Međutim. naravno. brz prelazak od kapitalizma k socijalizmu. i sama mogućnost je dovoljna za uništenje prvog zaključka drugog koraka Marksovog argumenta. dovoljno jasno. sve klase. Rastuća bijeda mora težiti porastu ove klase. Njegova "društvena revolucija proletarijata" je historijski pojam. Naravno. istovremeno. (2) veliki zemljišni vlasnici. kao što je Marks ukazao. ne mora obistiniti. ispolje težnju za iščezavan­ jem. to je razvoj koji će teško doprinijeti solidarnosti svih potlačenih. (7) lumpenproletarijat (bilo koja druga kom­ binacija ovih klasa također je moguća). pošto se ovo proročanstvo.

Međutim. Želim. sada. Raz­ matrana s takvog gledišta. Karakteristika koja ispunjava ove uvjete izgleda da je ova.Drugim riječima. u svakom slučaju. i dok mu daje stupanj uvjerljivosti koji on nesumnjivo posjeduje. dalje. Reći da je riješenost da se ne odustane od nasilja odlučujuća za karakter društvene revolucije kao nasilnog ustan­ ka. s gledišta praktične politika. (Ako pacijent nije umro. pošto doktrinu društvene revolucije moramo upotrijebiti kao dio znanstvenog argumenta pomoću kojeg pokušavamo utvrditi dolazak socijalizma. karakteristika društvene revolucije. izjavljujući da ne znamo hoće li on stvarno posegnuti za silom ili ne. preduzet s čvrstom riješenošću da se ne odustane od nasilja ukoliko je ono neophodno za ostvarenje ovog cilja i da se pruži otpor svakom naporu svojih protivnika za ponovnim zadobijanjem političkog upliva. Ako sada uzmemo. jer pitanje da li je nasilje stvarno upotrijebljeno ili ne manje je značajno od namjere. kao što će biti pokazano. uzeta kao historijsko proročanstvo. mogao dodati da. od sekundarnog značaja. za zadobijanjem potpune političke vlasti. zbilja. objašnjenje je. ona je u skladu s trećim korakom dokaza sve dok je on valjan. u suglasnosti je ne samo s moralnim ili pravnim gledištem nego i s običnim shvatanjem problema. pretpostavili smo čvrstu riješenost da se ne odustane od nasilja ako to mora biti neophodno za ostvarenje cil­ jeva pokreta. s njegovom historicističkom tendencijom za izbjegavanjem određenog10 iskaz o tome hoće li nasilje biti stvarno upotrijebljeno u ovoj fazi historije ili ne. do­ dajući. Ako u takvom argumentu društvenu revoluciju pokušamo karakterizirati kao prelazak k socijalizmu. ona je. ali je. daleko 183 . Marks je odgovorio8 da ovo nije nužno. Ovoj kritici možemo dati i jednostavnu formu da ni u jednom od tri koraka proročkog argumenta ne moramo pretpostaviti ništa što je deducirano tek u kasnijem koraku. tada je ovo objašnjenje pojma "društvena revolucija" sasvim zadovoljavajuće. ovdje predložena. ovaj nedostatak određenosti iščezava ako se zbilja odreknemo historijskog proročanstva i ako pokušamo nje­ gov stav okarakterizirati na običan način. do velikog stupnja ujedinjenog 182 proletarijata. Međutim. moramo naći takvu karakteristiku društvene revolucije koja se ne odnosi na socijalizam i koja dozvoljava rev­ oluciji igrati svoju ulogu u ovom dokazu koliko god je to moguće. Ova razmatranja pokazuju da. do konačne pobjede radnika. na žalost. u pokušaju predviđanja buduće akcije ovog čovjeka moramo biti neodređeni baš kao i marksizam. (Naša karak­ teristika se. važno je shvatiti da to nije tako s gledišta morala ili prava. kao utvrđeno ili intuitivno određeno. nezadovoljavajuće. staviti do znanja da je ovo proročanstvo o moguće nasilnoj revoluciji. onda dokaz postaje isto tako kružan kao i dokaz nekog liječnika koga su zamolili opravdati svoje predviđanje smrti svog pacijenta i koji je morao priznati da nije znao ni simptome ni bilo šta drugo o bolesti osim to da će se ona pretvoriti u "fatalnu bolest". ipak. podudara s marksističkim stano­ vištem). pred­ ložena karakteristika neodređena u pogledu upotrebe nasilja. da će socijalizam naslijediti kapitalizam. Ono što je zbilja važno jeste rezultat socijalizam. ako revolucija ne vodi u socijalizam. Ostvarivanje ovog rezultata je suštinska karakteris­ tika "društvene revolucije". iako je. Jer ako je čovjek prinuđen upotrijebiti nasilje kako bi dostigao svoje ciljeve. to je naziv za prijelazni period klasne borbe između dvije glavne klase. pitanje ne izgleda sasvim irelevantno. osobito. s gledišta his­ torijskog proročanstva. nesumnjivo čini od nje nasilan ustanak. onda to još nije bila "fatalna bolest". tada možemo reći da za sve namjere i ciljeve on usvaja nasilan stav. da izgledi izbjegavanja građanskog rata. na ovom mjestu. On je. Međutim. bez obzira da li je nasilje u pojedinačnom slučaju upotrijebljeno ili ne. u suglasnosti s mark­ sizmom i. Marksizam' insis­ tira na tome da je društveni život nasilan i da klasni rat zahtije­ va svakodnevne žrtve 9 . Društvena revolucija je pokušaj. onda to još nije "društvena revolucija"). nisu sasvim sjajni. za pravu rekonstrukciju Marksovog dokaza. Ova karakteristika je oslobođena teškoća koje smo upra­ vo pomenuli. Naravno. Upitan da li pojam "društvena revolucija" implicira nasilni građanski rat između dvije klase.

Drugim riječima. U stvari. pod demokracijom ne mislim na nešto tako neodređeno kao sto je "vladavina naroda" ili "vladavina većine". Međutim. vrlo loš metod odbrane demokracije. grubo ali ne precizno. osobito ako dolazi od vlasti ili ga ona dopušta. koje bi dopustile javnu kontrolu vladara i njihovo otpuštanje od strane onih kojima se vlada i koje bi potčinjenima omogućile dobiti reforme bez upotrebe nasilja. III Prema njihovoj interpretaciji društvene revolucije. također. takva prijetnja bi zbunila njene branitelje u trenutku opasnosti i zbog toga bi. vjerujem. Ne vjerujem da ikada. i da građani imaju ne samo pravo nego i obavezu na aktivnost takve vlade gledati kao na zločin. Nekoliko takvih pravila bit će kasnije navedeno u ovom poglavlju. i ona mora imati samo jedan cilj. smatram da takav nasilan otpor pokušajima uništenja demokracije mora biti nedvosmisleno odbramben. Drugim riječima. mora biti odbijen od strane svih lojalnih građana. kada je demokracija dostignuta. pomoću nasilnih sredstava. pošto takva situacija može izazvati ne nepristrasnu vla­ davinu razuma. a na njene članove kao na opasnu družinu zločinaca. zato. zbilja. Prijetnja da se takva situacija upotrijebi za uspostavljanje kontra-tiranije zločinačka je isto toliko koliko i prvobitni pokušaj uvođenja tiranije. bio bi. Vjerujem. 185 . koji su učili da je tiranija dopuštena. Nisam u svim slučajevima i pod svim okolnostima protiv nasilne revolucije. Marksisti često odbijaju raspravu o pitanju da li bi nasilna revolucija bila "opravdana" ili ne. Mislim na otpor. pomogla neprijatelju. oni su historijski proroci koji se ograničavaju na pitanje što će se dogoditi. Ove primjedbe pokazuju da uspješna demokratska politika zahtijeva od svojih branitelja pridržavanje određenih pravila. zajedno s nekim srednjovjekovnim i renesansnim kršćanskim misliocima. Produžena upotreba nasilja može odvesti do gubljenja slobode. Međutim. svakom napadu (bilo spolja ili iznutra) na demokratski ustav i upotrebu demokratskih metoda. možemo razlikovati dvije glavne grupe marksista. Vjerujem da bi takav položaj povukao za sobom rizik uništenja svih izgleda razborite reforme. Ni sjenka sumnje ne smije biti ostavljena da je jedi­ ni cilj otpora bio spasiti demokraciju. upotre­ ba takve prijetnje. oni kažu da nisu moralisti nego znanstvenici i kao da se ne bave špekulacijama o tome što bi tre­ balo biti nego činjenicama o onome što jeste i što će biti. da pod tiranijom zbilja nema druge mogućnosti i da nasilna revolucija može biti opravdana. stvaranje državnog uređenja koje omogućuje reforme bez nasilja.najštetniji element marksizma. nego na skup ustanova (između ostalag na opće izbore. radikalno i umjereno krilo (ovo odgovara. nego vladavinu jakog čovjeka. vjerovatno. funkcioniranje demokracije uglavnom počiva na shvatanju da vlada koja pokušava zloupotrijebiti svoju moć i 184 uspostaviti sebe kao tiraniju (ili koja tolerira utemeljenje tirani­ je od strane bilo kog drugog) stavlja sebe izvan zakona. treba pokušati dostići više od toga. pretpostavimo da smo ih uspjeli nagovoriti na diskusiju o opravdanosti društvene revolucije.11 Komu­ nističkoj i Socijaldemokratskoj partiji). Međutim. čak i uz upotrebu nasilja. mislim da će biti bolje ako ukratko objasnim razlog za ovakvo mišljenje prije nego što nas­ tavim s analizom. čak i ako je napravljena s iskrenom namjerom spašavanja demokracije pomoću zastrašivanja njenih neprijatel­ ja. upo­ treba nasilja je opravdana samo pod tiranijom koja onemogućuje nenasilne reforme. Nasilna revoluci­ ja koja hoće više od uništenja tiranije vjerovatno bi izazvala novu tiraniju kao vjerovatno ostvarenje svojih realnih ciljeva. ovdje samo želim staviti do znanja zašto marksističko shvatanje nasilja smatram jednim od najvažnijih pitanja kojim bi se trebalo baviti u svakoj analizi Marksa. to jest pravo ljudi na raspuštanje svoje vlade). da svaka takva revolucija mora kao svoj jedini cilj imati uspostavljanje demokracije. Postoji samo još jedna upotreba nasilja u političkim sporovima koju smatram opravdanom. Svaki takav napad. čak i protiv volje vladara.

teško je zamisliti potpuno ujedinjenu i klasno svjesnu radničku klasu koja ne bi na kraju.. tiranija. Monopol kap­ itala postaje osnov za način proizvodnje koji je s njim i pod njim procvjetao. umjereno stanovište ga potpuno negira. Oba krila polažu pravo na to da predstavljaju istinski marksizam Marksa i oba su u pravu. prvo. a ne poboljšan. pokušala uništiti postojeći društveni poredak. tj. Radikalno krilo uporno tvrdi da je. ono ukazuje da će buržoazija. koja stalno nabujava i koju sam mehanizam kapitalističkog 186 procesa proizvodnje školuje. tako da kapitalizam može biti jedino uništen. pošto ne možemo biti sigurni niti u klasno jedinstvo niti u razvoj klasne svijesti među radnicima. pritiska. doktrina koja odgovara radikalnom krilu. društvena revolucija moguća putem mirnih i stupnjevitih reformi. ako njena bijeda ne može biti ublažena nikakvim drugim sredstvima. . Međutim. slažu sa starim shvatanjem kako su nasilne revolucije opravdane samo ako su uperene protiv tiranije. Ona se uklapa u naš proročki dokaz tako dobro kako se samo može poželjeti. zbog toga. raste masa bijede. Međutim. zato. nego insisti­ ra na tome da demokracija. vjerujem da se svi marksisti. iz same premise. Odavde pa nadalje mišljenja dva krila se razlikuju. načelno. ne spašava drugi zaključak.) Kao opreku radikalnom stanovištu. ali i revolt radničke klase. vjerovatno. Centralizacija sredstava za proizvodnju i podruštvljavanje rada postižu tačku na kojoj više ne mogu podnositi svoju kap­ italističku ljusku. nisu bile moguće. Ona se razbija. Jer glavno učenje Kapitala jeste da se antagonizam između kapitalista i radnika nužno mora povećavati i da nema mogućeg kompromisa. uništavanjem. (One ne moraju biti pobjedničke. mijenjao svoja gledišta počinjući kao radikal 14 i usvajajući. Jer već smo pokazali da prvi zaključak nije valjan. svaka klasna vladavina nužno diktatura. pribjeći sili ako bude suočena s izgledom da bude poražena od radnika na demokratskom bojnom polju. Marks je živio dovoljno dugo da bude svjedok nekih reformi koje. kasnije. u ovom slučaju. nema sumnje da jez­ gro Marksovog učenja u Kapitalu čini shvatanje o nemogućnosti reforme kapitalizma i proročanstvo o njegovom nasilnom uništenju.U tom slučaju. sve što možemo reći jeste da pobuna može biti neizbježna: međutim. ne može se izvesti uvjerenje o neizb­ ježnosti društvene revolucije. Ispitat ću. slijedila. može biti dostignuta samo uspostavljanjem besklasnog društva. Međutim. prema njegovoj teoriji. ropstva. pošto mi izgleda da je u skladu s Kapitalom i ukupnim smjerom Marksovog proročkog argumenta. tako da se pretpostavka kako one pred­ stavljaju društvenu revoluciju ne bi uklapala u treći korak. zbog njegovog historicističkog pristupa. koje se sasvim dobro. kao što je prije kazano. gdje Marks konačno rezimira "historijsku tendenciju kapital­ ističke akumulacije". također. do određenog stupnja. kao što je pokazano u prethodnom poglavlju). Jer. ako je nužno i nasilnim. Najbolje je citirati osnovni stav Kapita­ la. povrh toga. Kuca posljednji čas kapitalističke privatne svojine. čak i ovo umjereno krilo naglašava da je takav miran razvoj neodređen. Eksproprijatori bivaju eksproprirani".12 Stvarna demokraci­ ja. također.15 Imajući u vidu ovaj fundamentalni stav. ono također ima podršku Marksovog autoriteta. Marksova tumačenja ove materije bila su prilično dvosmislena. radikalno stanovište. Ali ovo. izgleda da je on. bilo opravdano da joj radnici vrate milo za drago i uspostave svoju vladavinu uz pomoć nasilnih sredstava13. degradacije i eksploatacije. teorije porasta bogatstva i bijede. i da je. Jer ako pri­ hvatimo ne samo premisu drugog koraka nego i prvi zaključak. onda iz toga proročanstvo društvene revolucije stvarno slijedi. Zbilja. Kao što je ukazano u našoj analizi prvog zaključka. kao što je pomenuto. uklapa u proročki dokaz. takve pobune ne možemo identificirati s društvenom revolucijom. tokom svog života. ujedinjuje i organizira. prema Marksu. kapitalističke dik­ tature. On piše: "Sa stalnim opadanjem broja kap­ italističkih magnata koji nasilno prisvajaju i monopoliziraju sve prednosti tog preobražajnog procesa. nikada mu se nije dogodilo da u ovom| boljitku radničke sudbine vidi pobijanje svoje teorije. može biti ost­ varena čak i u kapitalizmu. Umjereno krilo ne slaže se s ovim gledištem. umjereniju poziciju. Njegovo 18?. ono tvrdi da bi. naravno. sug­ lasno stavu koji smo citirali iz Kapitala (pobjeda radnika bi.

otuda. Ova revolucija se može nastaviti ili pomoću stupnjevitih i demokratskih meto­ da. Kapitalizam će biti transformiran pomoću "društvene revolucije" koja. koji tobože svodi srednju klasu na nivo proletarijata. Marks je zaključio da bi se u Engleskoj. onda moramo biti spremni priznati kako srednja klasa nastavlja postojati (ili da je nastala nova srednja klasa). ostvarena kompromisom. Važno je shvatiti da je. Međutim. Razlog za to je sljedeći. da je zakon rastuće bijede valjan ili da bar čini poboljšanja nemogućim. čak. negi­ ra cio Marksov argument od prvog do posljednjeg koraka.dvosmisleno historicističko shvatanje društvene revolucije dozvoljavalo mu je interpretirati ove reforme kao njenu predi­ gru 1 6 ili. njen početak. jednoga dana. zašto radnici. ako zakon rastuće bijede. samo tada možemo proricati da će radnici biti primorani na pokušaj uništenja cijelog sistema. koji su iz iskust­ va naučili da putem stupnjevite reforme mogu popraviti svoju sudbinu. postupne reforme kapitalizma i. Ako pokušamo konstruirati takav modificiran dokaz u sug­ lasnosti s Marksovim kasnijim gledištima i onim umjerenog krila.sredstva za proizvodnju. Mora se primi­ jetiti kako je. Sve će to ovisiti od otpora buržoazije. Međutim. oni moraju "dobiti bitku demokracije". Argument bi izgledao ovako. teorija "umjerenog krila" jasno izražena. i osobito ako je razvitak miran. umjesto izlagati riziku sve ono što su već dobili postavljajući zahtjeve koji mogu dovesti do nasilnih suko­ ba. Ako se neminovna evolucija pretvori u revoluciju. u svakom slučaju. teorija da će. Izgleda mi da ove umjerene teorije negiraju cio proročki dokaz19. ne bi istrajali na ovom metodu. ukoliko se vladajuća klasa ne pokori. čak iako on ne donese "potpunu pobjedu". dolazimo do dokaza potpuno zasnovanog na zahtjevu da radnička klasa predstavlja ili će jednog dana predstavljati većinu ljudi. nasilje biti neizbježno. onda ono mora biti zas­ novano na potpuno novom argumentu. to neće biti krivn­ ja samo vladajućih klasa već i radničke klase". prije. smanjenje klasnog antagonizma. Postoji. i da ona može surađivati s drugim neproleterskim klasama protiv pokušaja radnika u osvajanju vlasti. pisao: "Moja stranka ne smatra englesku revoluciju nužnom. jer "proleter­ ski pokret je samostalan pokret ogromne većine u interesu ogromne većine". Zbilja. statistike više ne pokazuju nikakvu tendenciju porasta broja industrijskih radnika u odnosu na druge klase stanovništva. Evolutivna interpretacija "društvene revolucije". nije valjan. osnov proročkog argumenta je pretpostavka o poras­ tu klasnog antagonizma. "neizbježna socijalna revolucija mogla potpuno sprovesti mirnim i zakonitim sredstvima. ne znači ništa više do porast klasne borbe između kapitalista i radnika. ali sudeći po historijskim presedanima . Samo ako pretpostavimo da "proletarijat nema šta izgubiti 20 sem svojih okova" . bar u prvom od ovih tvrđenja. niko ne može sigurno reći šta će biti posljedica takve borbe. sada. Istina. sve 188 što ostaje od marksizma jeste historicistički pristup. on se mora završiti radničkim preuzimanjem "položaja vladajuće klase" 21 . čak i u ovom umjerenom i izmijen­ jenom obliku. Ne želim kazati da bi ova tvrdnja stvarno slijedila iz Marksove teorije rastuće bijede.smatra je mogućom. u svakom slučaju. predviđanje neodrživo. Teorija rastuće bijede mora biti napuštena ako priznamo mogu­ ćnost stupnjevite reforme. samo tri godine pred smrt. Ne postoji logička nužnost da postupna reforma. to jest pokoravanje vladajuće klase: zašto se oni ne bi sporazumjeli s buržoazijom i ostavili joj u posjedu. može biti nasilna ili naizmjenično stupnjevita i nasilna. pošto ova teorija nije nikad vodila dovoljno računa o seljacima i zemljoradnicima. Međutim. Ako se još pokušava s historijskim proročanstvom. s njom iščezava i svaki trag oprav­ danja da industrijski radnici. One impliciraju mogućnost kompromisa. Ovaj izvještaj se slaže s pis­ mom 1 8 u kojem je Marks. Kao što Engels kaže 17 . pritom čuvajući prvobitnu teoriju što je više moguće. mora dovesti do potpunog uništenja kapitalističkog sistema. 189 . moraju činiti "ogrom­ nu većinu". prema tome. kao što se kaže u Manifestu. on nije nikad propustio dodati kako slabo očekuje da će se vladajuća klasa Engleske pokoriti ovoj mirnoj i zakonitoj revoluciji".

Ova činjenica sama za sebe pobija val­ janost modificiranog proročkog dokaza. Ona gubi svako moralno pravo da se žali na ugnjetavanje. fašista. također. Ako partija. uzetog iz Parkesove (H. implicitno. jer gdje god je umjereno marksističko krilo dobilo na općim izborima ili bilo blizu toga. ipak. Sta to znači? To može značiti. to može značiti. Ali za puno razumijevanje ove situacije nije dovoljno pobiti modificirano proročanstvo. jedan od razloga je. koja je za neko vrijeme u manjini. "demokracija je. zasnovano na historicističkom pristupu. Ovaj stav. kao što je to rečeno u Manifestu24. to ide na ruku onih grupa unutar sadašnje vladajuće par­ tije koje žele silom ugušiti opoziciju. dakle. To je postignuto zahvaljujući njihovom humanizmu. namjerava ukopati na ovoj poziciji. Postoje dvije blisko povezane dvosmislenosti u marksis­ tičkoj doktrini i obje su važne s ovog gledišta. Druga je dvosmislen način na koji marksisti govore o "osvajanju političke vlasti od strane proletarijata". Ove dvije dvosmislenosti igraju svoju ulogu u taktičkim dok­ trinama oba krila.oprečna tendencija. izgleda. sve što se može uraditi jeste diktaturu buržoazije zamijeniti dik­ taturom proletarijata.. Ovo je razumljivo. Jedna je dvosmis­ leno stanovište u pogledu nasilja. i tako je ponekad i objašnjavano. tvrdim. bio taj da su marksisti privukli velike dijelove srednje klase. antidemokrata. Pretjerana briga o formalnoj demokraciji samo bi pokazivala nedostatak historijskog smisla. suštinski. može biti korisno citirati nekoliko rečenica iz Programa 191 . Sve što ostaje od njega je važno zapažanje (koje. bilo pomoću nasilja ili sredstvima biračke većine. Parkes) nedavne kritičke disek26 cije marksizma . Ako je država. B. sistematska dvosmislenost njihovog stanovišta u pogledu nasilja ne samo da teži neutraliziranju ove privlačnosti nego direktno podržava interes antihumanista. uprkos činjenici da se akumulacija sredstava za proizvodnju nastavlja. onda ona. ipak. da se partija. To je taktičko preimućstvo koje. i marksisti su često sugerirali takvo značenje. radikalnog i umjerenog. kad jednom osvoji vlast. onda je s jedne strane nasilje dozvoljeno i. 190 Međutim. Razlika između ove dvije interpretacije je vrlo važna. i zbilja. ispitati dvosmisleno stanovište u pogledu problema nasilja koje možemo naći u obje marksističke partije. poslije svega. nije doraslo pretencioznim mjerilima historicističkog proročanstva) da su društvene reforme uglavnom22 izvršene pod pritiskom ugnjetenih ili (ako više volimo ovaj termin) pod pritiskom klasne borbe. ono može dovesti do razdora kad god najradikalniji članovi pomisle kako je kucnuo čas za preduzimanje nasilne akcije. da radnička partija ima bezopasan i jasan cilj svake demokratske partije. Ove dvije dvosmislenosti mogu sažeto nazvati dvosmis­ lenost nasilja i dvosmislenost osvajanja vlasti. pošto im sistematska upotreba dvosmislenosti omogućava proširiti područje s koga budući sljedbenici mogu biti regrutirani. njihovom zala­ ganju za slobodu i protiv ugnjetavanja. lako može značiti slabost u najkri­ tičnijem momentu. zadobiti većinu i formirati vladu. IV Proročki dokaz je neodrživ i nepopravljiv u svim njegovim interpretacijama. bilo radikalnim ili umjerenim. kao što kaže Lenjin. i radikalnoj i umjerenoj. upotrijebit će svoju biračku većinu na takav način da će to drugima gotovo onemogućiti da ikada osvoje vlast putem uobičajenih demokratskih sredstava. "Pošto Komunistička partija SAD izjavljuje da ona ne zastupa revoluciju. Međutim.. Obje su ukorijen­ jene ne samo u neodređenosti historicističkag pristupa nego i u marksističkoj teoriji države. ima upliva na pitanje da li će "bitka demokracije" biti dobivena ili ne. neophodno je. priznaje pravo sadašnje većinske partije da učini isto. samo jedan od stupnjeva u toku historijskog 25 razvoja". što znači da će emancipacija ugnjetenih biti uglavnom njihovo dostignuće23. klasna tiranija. Način na koji radikalno krilo može sistematski koris­ titi dvosmislenost nasilja može biti ilustriran pomoću sljedećeg izvoda. planira potisnuti drugu partiju. ne samo sada nego da je nikada nije ni zastupala. s druge.

Ovaj posljednji. generalni štrajk u isto vrijeme s oružanim ustankom.. 193 . Međutim. Doktrina koju imam 29 na umu može biti predstavljena na sljedeći način : mi marksisti dajemo prednost mirnom i demokratskom razvitku u pravcu soci­ jalizma. glasi: "Mi napredujemo kudikamo bolje služeći se zakonitim sredstvima.. ako su "gospoda buržuji" pozvani prvi udariti. Njega je razvio osobito Engels. Međutim.. ovo uprkos zaključnom p'aragrafu Manifesta28 (zadržanog u Programu iz 1928): "Kornunisti s prezirom odbijaju kriti svoje poglede i namjere.. još je važniji.. međutim.. oni će prvi zapaliti vatru. ne smijemo uzmaći. isto kao i dvosmislenost osvajanja vlasti.... najzad... To se postiže putem propagiranja... ostavljeno je kao sistematska dvosmislenost. Ali. Udarite prvi." Može se vidjeti. U ova masovna istupanja spadaju štra­ jkovi. nego se boriti i osvojiti političku vlast. koja revolucionar­ nu ili. gospodo buržuji! Bez sumnje. Što će onda biti. ona može prema vama činiti ili ne činiti što joj je volja... 1 ako mi ne budemo toliko ludi da se.. a ne rezultat rastućeg pritiska uspješnag pokreta radničke klase na kapitaliste. Ona će. koja će se prva odreći zakonitosti s ciljem da nas zdrobi. način na koji je umjereno krilo sistematski koristi­ lo dvosmislenost nasilja. vidimo da buržoazija neće skrštenih ruku dozvoliti naš pokušaj za postizanjem većine. Jednog lijepog dana. Ostaje vidjeti neće li to biti buržoazija. u situaciji koja bi uve­ liko doprinijela pobjedi radnika. kontrarevolucionarnu inicijativu ostavlja vladajućoj klasi. najviši oblik borbe. prema teoriji.. Izvorna marksistička teorija uči da će radnička revolucija izbiti iz dubine depresije.. je li razborito pomisliti da će oni biti toliko glupi i svoj momenat ne izabrati mudro? Zar se oni neće pripremiti na pravi način za rat koji namjeravaju povesti? Pošto oni. oslanja se na pravi­ la ratne vještine. između ostalih. moramo za to pripremiti radnike.. preciznije. ako taktička situacija27 to zahtijeva. Engelsova nova doktrina. prije. socijaldemokracija će imati slobodne ruke.. Parkes.... i to je postalo taktička doktri­ na koja je vršila bitan upliv na kasniji razvitak." .teško da će vam to danas otkriti!" Interesantno je vidjeti kako se ova doktrina znatno razliku­ je od izvorne koncepcije marksizma.Prim.Komunističke internacionale (sastavljenog 1928)". Pošto je ovo vjerovatno jedino moguć razvoj. damonatjerati na uličnu borbu. u pravcu nenasilne interpretacije pojma "društvena revolucija". red. ako to sebi možemo priuštiti. Pred partiju proletarijata postavlja se zadatak povesti ih u direktan juriš na buržoasku državu. radi tako dobro u našu korist da moramo biti ludi napustiti je sve dok je to 192 tako. njima za volju. predstavlja taktički apsurd i osuđena je na neuspjeh." Međutim.. posjeduju vlast. Evo 30 jednog Engelsovog stava : "Za trenutak. zakonitost.. inače moramo iznevjeriti našu stvar. i putem orga­ niziranja masovnih istupanja. Oni izjavljuju otvoreno kako se njihovi ciljevi mogu dostići samo nasilnim rušenjem čitavog dosadašnjeg društvenog poretka. bur­ žuji će se umoriti.. U tom slučaju.. ranije citiranih. Ona je upotrijebljena kao prijetnja.. gledajući kako brzo raste snaga socijalizma i pribjeći će nezakonitosti i nasilju*". pokušati uništiti demokraciju. tj. Ali što će ona tada uraditi . zar takve pripreme ne bi značile mobilizaciju snaga protiv kojih radnici ne bi imali ni najmanje šanse za pobjedu? Takva kritika ne može se povezati s poboljšanjem teorije u tom smislu da radnici ne trebaju čekati na * Odgovarajući tekst iz Engelsovog uvoda za Klasne borbe u Francuskoj 1848-1850. i. citira sljedeće stavove tog Programa: "Osvajanje vlasti od strane proletarijata nije mirno 'osvajanje' gotove buržoaske državne mašine putem postizanja parlamentarne većine. iz ovih citata. Ova najupadljivija promjena fronta31 dokazuje upliv aktuelnog društvenog razvoja. koji se kretao u pravcu smanjen­ ja bijede. kao politički realisti. u momentu kada je politički sistem oslabljen rušenjem ekonomskog sistema. razbijanje kapitalističkog državnog aparata. to ne sprečava partiju u sis­ tematskom korištenju dvosmislenosti nasilja povlačeći se. koja predviđa da će revolu­ cija biti rezultat rastućeg pritiska kapitalizma na radnike. njima neće najzad ostati ništa drugo nego da sami naruše tu fatalnu legalnost. na osnovu Marksovih umjerenijih stavova. Osvajan­ je vlasti od strane proletarijata jeste nasilno obaranje buržoaske vlasti. da je ovaj dio Pro­ grama sasvim nedvosmislen. jer u kasnijim odjeljcima Engels se obraća "gospodi buržujima" na sljedeći način: "Ako vi pogazite ustav.

Dakle. 194 (2) Treba razlikovati samo dvije vrste vlade. topove ako oni pripremaju puške. (3) Dosljedno demokratski ustav treba isključiti samo jedan tip promjene u pravnom sistemu. kako smo to nazvali u Desetom poglavlju). pošto dozvoljava reforme bez nasilja. može bez krvoprolića biti raspuštena od strane onih kojima se vlada. mogu izazvati upravo takvu antidemokratsku reakciju buržoazije koju teorija predviđa i čak zahtijeva (dvosmisleno) da je se gnušamo: jačanje antidemokratskog elementa kod buržoazije i. iako je institucija općih izbora najvažnija. osobito. a i 195 . kriterij demokracije je ovaj: vladari. to jest demokraciju i tiraniju. ako ljudi na vlasti ne štite ustanove koje manjini obezbjeđuju mogućnostzalaganja za mirne promjene. moramo se za to izboriti. građanski rat. ukratko. Jer i većina može vladati na tiranski način. Ako očuvanje demokracije nije postalo prvi uvjet u svakoj poje­ dinačnoj borbi koja se vodi na ovom bojnom polju. naime promjenu koja bi ugrozila njegov demokratski karakter. (4) U demokraciji. uopćenije. ta da Engelsova taktička doktrina i. dvosmislenost nasilja i osvajanja vlasti. Kao opreka takvoj politici. (Većina onih koji su niži rastom od 6 stopa (183 cm) može odlučiti da manjina onih koji su viši od 6 stopa (183 cm) mora plaćati sve poreze). onu koja posje­ duje ustanove ove vrste i sve druge. bitke za samu demokraciju. (5) Politika djelovanja ustanova za zaštitu demokracije mora uvijek biti zasnovana na pretpostavci da mogu postojati latentne antidemokratske tendencije. puna zaštita manjina ne smije biti proširena na one koji krše zakon i. Kritika koju sada želim ponuditi pokušava pokazati kako su i pret­ postavke doktrine i njene posljedice takve da. takva shvatanja moraju proizvesti: (a) Politiku okrivljavanja demokracije za sva zla koja ne sprječava. obrušavajuće bombardere ako oni pripremaju topove itd. kao posljedica toga. Glavni nedostaci doktrine leže dublje. Ovu kri­ tiku zasnivam na tvrdnji da demokracija može funkcionirati samo ako se glavne partije usaglase u pogledu njenih funkcija. politika marksističkih partija može se okarakterizirati kao politika koja radnike čini sumn­ 34 jičavim prema demokraciji. V Međutim. (6) Ako je demokracija uništena. pošto je za one na vlasti uvijek lako biti u prednosti u pogledu svojih priprema da pripreme puške ako radnici pripremaju batine. uništena su sva prava. U demokraciji vlast onih koji vladaju mora biti ograničena. Čak i ako određene ekonomske prednosti koje uživaju oni koji­ ma se vlada ostanu postojane. koje su uvijek prisutne (i koje se pozivaju na one koji trpe teret zahtjeva što ih pred nas postavlja civilizacija. kaže Engels . ona može dovesti do gubitka najvažnije bitke. mogu iza­ zvati slom demokracije. koje mogu biti sažete u nekoliko pravila.napad druge strane nego pokušati preduhitriti je. (7) Demokracija obezbjeđuje dragacjeno bojno polje za svaku razboritu reformu. Oprečna politika može se pokazati fatalnom. Kritika koju imam na umu jeste. Znamo da to može dovesti do poraza i do fašizma. one trebaju postojati samo na trpljenju33. Ako razumijevanje ovih načela još nije razvijeno. "A u stvari". tada je njihova vlada tiranija. vjerovatno. kao što su ova: (1) Demokracija ne može u potpunosti biti okarakterizirana kao vladavina većine. "država nije ništa drugo do mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge. umjesto priznanja da treba okriviti demokrate. odnosno vlada. na one koji podstiču druge na nasilno rušenje demokracije32. kako među onima kojima se vlada tako i među vladarima. i to u demokratskoj republici ništa manje nego u monarhiji". Međutim. onemogućavaju funkcioniranje demokracije kada ovu dvos­ mislenost jednom usvoji jedna značajna politička partija. tada latentne antidemokratske tendencije. ova praktična i iskustvom potkrijepljena kritika još je površna.

u političkoj borbi. One žive od njih i zbog toga su obavezne naglasiti ih i. navelo neke marksističke partije sa zadovoljstvom gledati na političke poteze svojih protivnika protiv demokracije. ako se proširi na pokrete protiv demokracije. onda on neće djelovati kada vam zatreba da psa odvratite od lošeg ponašanja. takva upotreba mora učiniti oružje neefikasnim za odbranu. One čak mogu ohrabriti političke greške svojih protivnika sve dotle dok ne postanu umiješane u odgovornost za njih. u krajnjem slučaju. oprečno Manifestu35. ako se upotrijebe kao ofanzivno oružje. na primjer prijetnje revolucijom ili čak političkim štrajkovima (kao opreku vođenju rasprava o nadnicama itd. čak. Međutim. potpuno osvajanje vlasti. ona ih nehotice snabdijeva petom kolonom. (b) Politiku takvog vaspitanja potčinjenih da državu ne smatraju svojom. mora odvesti u propast. Unutar demokracije. ona moraju voditi jačanju antidemokratskih tendencija u protivničkom taboru.dobiti bitku demokracije". To je ono što oni zovu slobodom i jednakošću! Upamtite to kada dođe dan obračuna". moramo računati s mogućnošću da će takve grupe postojati i da će njihov upliv unutar takozvane buržoazije u visokom stupnju ovisiti o politici koju usvoje radničke partije. a djeluje miroljubivo. Jer. Odbrana demokracije mora se sastojati u tome da 196 197 .) Ova politika dopuštanja svojim pro­ tivnicima da se pokažu. Sve političke partije imaju neku vrstu "interesa" u nepopularnim potezima svojih protivnika. To je politika koja govori o ratu. svi politički problemi institu­ cionalni problemi. metodu . Nema sumnje u način na koji je ova dvosmislenost. koji dvosmisleno kaže: "Prvi korak u rev­ oluciji radničke klase je podići proletarijat na položaj vladajuće klase . i da progres u pravcu veće jednakosti može biti sačuvan samo pomoću institucionalne kontrole vlasti. Međutim. Takva politika svodi se na posao neprijatelja otvorenog društva.ako ovo bude prih­ vaćeno kao prvi korak . ona je naučila fašiste dragocjenom. Razmotrimo bliže upotrebu. Tvrdim. To je ono što oni zovu demokracijom. (Dvosmislena fraza koja se može odnositi na dan izbora ili dan revolucije.odigrala ulogu u rukama onih fašističkih grupa koje su željele uništiti demokraciju. Ovo je. zajedno s Engelsovom teorijom. ovim se zane­ maruje jedna zbilja važna stvar koja se tiče demokracije. Ovo su opće posljedice Engelsove taktičke doktrine i dvos­ mislenosti zasnovanih na teoriji društvene revolucije. a djelovati ratoborno. to su samo krajnje konzekvence Platonovog načina postavljanja problema politike kroz pitanje "Ko treba vladati državom?" (Sedmo poglavlje). oni su se zado­ voljili da svojim sljedbenicima kažu: "Pogledajte šta rade ovi ljudi. Umjesto da se protiv takvih poteza bore iz petnih žila. pošto demokraciju jasno čine nedjelotvornom. Kao što je gore objašnjeno. Ako koristite bič i kad je pas dobar. ako ga uporedimo s pitanjem "Kako se vlast koristi?" i "Koliko se vlast koristi?" Moramo naučiti da su. sada ću ilustrirati drugi korak pokazujući nešto od načina na koji je proročanstvo vrši­ lo upliv na skorašnje historijske događaje. a to je da ona kontrolira i uravnotežuje vlast. ona bi bila opravdana kao čisto odbrambeno oružje i kada je njihova primjena povezana s odbrambenim i 'nedvos­ mislenim zahtjevom za upotrebu na ovaj način (sjetimo se brzog sloma Kapovog (van Kapp) puča). ovdje bi odlučujuće pitanje bilo da li se takva sredstva rabe kao ofanzivno oružje ili jedino za odbranu demokracije. nego kao nešto što pripada vladarima. Krajnje je vrijeme da naučimo da je pitanje "Ko vlada državom?" malo važno. VI Kao i u prethodnom poglavlju.govoriti o miru.bitka za demokraciju biti izgubljena. a ništa ne preduzima protiv stvarne i rastuće opasnosti po demokratske institucije. Štaviše.). To je politika koja mnogo priča.opoziciju ne manje nego većinu (svaka opozicija ima većinu koju zaslužuje). (c) Politiku koja im govori da postoji samo jedan način boljitka stvari. radovati im se. da će . problemi pravnog okvira drukčijeg od onog koji se tiče ličnosti. Konačno.

mnogo ozbiljnija i opasnija stvar nego sličan pokret onih kojima se vlada.izazivanju pokreta protiv demokracije. Međutim. zbog nedostatka praktičnog programa razmatranog u prethodnom poglavlju. mora zaključiti: boks nije dobar . da je ta skrivena diktatura postala otvorena. nužna za njeno ubrzanje . pošto je klasni rat bio njihov moto. one mogu dovesti do zaključka da demokracija "nije dobra". kako se oni sada mogu boriti u ime demokracije? Njihova vlastita antidemokratska akcija daje priliku njihovim neprijateljima i neprijateljima demokracije. (Niko nije očekivao da se socijaldemokrati bore). ne bi se mnogo izgubilo. Prema ovom tvrđenju. Kobni efekti Engelsove taktike uvećali su se. komunisti su. Ovo je. Prema tome. Jer. Pošto su doživjeli poraz u onome za što su vjerovali da je demokratska borba (koju su izgubili ti momentu kada su formulirali svoju taktičku doktrinu). Situacija s komunistima je bila drugačija utoliko što su imali program. Dakle. mogu biti i drugačije interpretirane. do sada. Oni su bili bezopasni. pošto je revolucija morala doći. zaključak koji su mnogi marksisti izveli. Bile su to samo uzaludne nade koje je gajila demokracija38 što je ona bila zaustavljena u naprednijim zemljama. Nje­ govi protivnici su pažljivo slušali. isuviše humani . Zadatak radnika bio bi protiv ovog pokreta odlučno se boriti. bio posljednje stajalište buržoazije. čak. također. mnogo skupljim od demokratskog kom­ promisa. Poslije svega. osobito tamo gdje su se druge radničke partije. od svih organiziranih grupa jedino je Crkva.sljedeći put ćemo stvarno napraviti krvavu revoluciju!" To je kao kada čovjek. komunisti se nisu borili kada su fašisti prigrabili vlast. nikakva akcija komunista nije bila potrebna. u njihovom slu­ čaju. Naša analiza. izgubivši bokserski meč.. ne može trajati duže od nekoliko mjeseci. ovu optužbu mark­ sisti nisu mogli odbiti. Oni su se čak nadali da će totalitarna diktatura u srednjoj Evropi ubrzati stvari. zaustaviti ga u njegovim najmanje vidljivim počecima. Socijaldemokratska ili Radnička. I fašisti su djelovali. Nikada nije postojala "komu­ nistička opasnost" za fašističko osvajanje vlasti.morao sam koristiti batinu. U Rusiji se ona već dogodila. jer ona je samo mogla približiti revoluciju37. uprkos njenim zaostalim ekonomskim uvjeti­ ma. Takav antidemokratski pokret onih koji vladaju je. Fašizam je. Marks je govorio o ratu. Međutim. Upotreba bilo koje vrste nedemokratskog pritiska od strane radnika vjerovatno bi vodila sličnom ili. zbilja. oni su bili sigurni da je proleterska revolucija zakasnila i da fašistička 40 međuigra. ali primjeni toga učili su krajnje reakcionarnu buržoaziju. Činjenica je da su mark­ sisti učili radnike teoriji klasnog rata. On je bio: "Kopiraj Rusiju!" Ovo ih je učinilo određenijim u njihovim revolucionarnim doktrinama isto kao i u njihovom tvrđenju da demokracija znači samo diktaturu buržoazije36.. uglavnom pokriva određene "radi­ kalnije" socijaldemokratske partije koje svoju politiku pot­ puno zasnivaju na Engelsovoj dvosmislenoj taktičkoj doktrini. Radikalno krilo marksizma osjećalo je da je time otkrivena "suština" i "istinska historijska uloga" fašizma. fašizam je mogao biti samo jedno od sredstava za njeno izazi­ vanje. ': 199 . vidljiva za sve. i to osobito zato što je revolucija dugo kasnila. suštinski. fašistička destrukcija demokracije samo je mogla podstaći rev­ oluciju izazivanjem krajnjeg razočarenja radnika u demokratske 39 metode. usvojili ovdje kritiziranu 198 taktiku. na primjer. u određenim zemljama i periodima. ozbiljno pružila otpor.antidemokratske eksperimente učini suviše skupim za one koji bi pokušali da ih izvedu. oni su rekli: "Bili smo isuviše mekani.. antidemokratskom protivpritisku . pridržavale demo­ kratskih pravila. onda su počeli govoriti o miru i optuživati radnike za ratno huškanje. ili prije dio Crkve. Činjenice opisanog razvoja. ako neko želi. a nešto bi se i dobilo.. Kao što je Ajnštajn jednom naglasio. naravno. Dakle.

potpo­ mognutoj statistikom. jeftinoća robe". Zaključak je zakon porasta bogatstva i bijede. To se zbiva zahvaljujući činjenici da akumulacija kapitala znači (a) porast produktivnosti. ako su uvjeti inače jednaki. Prije nego što nastavim s objašnjenjem nekih detalja prvog koraka Marksovog proročkog dokaza. ali ova ovisi o njenim razmjerama". nazivan "industri­ jskom rezervnom armijom". najmanje apstraktan korak dokaza. u stanju je zaposliti specijaliziraniju i veću količinu mašina. ovisi o produktivnosti rada. sva tri toma Kapitala (preko 2200 strana originalnog izdanja1) posvećena njegovoj razradi. čak i ako podstiče tehnički. apsorpciju viška radnika putem industrijskog rasta. pošto je zasnovan na deskriptivnoj analizi. jer opadajuća stopa nji­ hovih profita čini njihovu vlastitu ekonomsku poziciju suviše nesigurnom za bilo kakvu uspješnu akciju. izvedena prodajom proizvedene robe. konstituira prvi korak Marksovog proročkog dokaza. kao što je analizirao Marks u Kap­ 3 italu . pokušat ću opisati njegove glavne ideje u obliku veoma kratkog prikaza. Privredni ciklus sprečava. Međutim. Čineći tako. praktično. ovo povećava produktivnost radnika i doz­ voljava kapitalistu proizvoditi i prodavati po nižim cijenama. Počinjem svoje razmatranje objašnje­ njem ovih premisa i zaključaka. "Međutim. drži nadnice na najnižem mogućem nivou. Jer proizvodnja na veliko. (b) porast siromaštva i bijede. Ona primorava kapitalista na akumu­ laciju kapitala. se uvijek završava propašću201 . I Premise prvog koraka su zakoni kapitalističke konkurenci­ je i akumulacije sredstava za proizvodnju. porast bogatstva. "Bitka konkurencije" je. i koncentraciju bogatst­ va u nekoliko ruku. Kao što Lenjin kaže: "Marks je deducirao neizbježnost transformacije kapitalističkog društva u socijalističko u cijelosti i isključivo iz ekonomskog zakona kretanja suvremenog društva". konkurencija između kapitalista igra važnu ulogu. uopće. također. ekonomski i historijski pro­ gres u pravcu socijalizma. čak i da to žele. po cijeni nižoj od one koju je konkurent mogao prihvatiti.Dvadeseto poglavlje KAPITALIZAM I NJEGOVA S U D B I N A Prema marksističkoj doktrini.. pošto su. kapi­ talistička akumulacija postaje samoubilački i po sebi proturječan proces. Precizna analiza ovih proturječnosti i historijskog kretanja na koje one prisiljavaju društvo. objašnjava Marks. Na ovaj način... privrednog sistema njegovog vremena 2 nekontroliranog kapitalizma . "Zato krupni i tuku sitnije. on radi protiv svojih vlastitih dugo­ ročnih ekonomskih interesa (pošto je akumulacija kapitala 200 sklona izazvati pad njegovih profita). U kapitalizmu. Kapitalisti ne mogu ovo izmijeniti. uglavnom zbog činjenice da višak radnika. To je. Konkurencija. kapitalizam se bori s unutarnjim proturječnostima koje prijete izazvati njegov pad.. za bilo koji period vremena. on radi u interesu historijskog razvoja. ukoliko je moguće. Ovaj korak nije samo najvažniji dio cijele njegove teorije nego i pitanje na koje je Marks potrošio najveći dio svog rada. radnici se održavaju na golom opstanku ili minimalnim nadnicama. Marks vjeruje da kapitalistička konkurencija primorava kapitalistu na aktivnost. on nehotično radi za ekonomski progres i za socijalizam. mada radeći pro­ tiv svog ličnog interesa.

dakle. ekploatirati ih. u praksi ovo znači investiranje sve više i više kapitala u sve više i više mašina. pošto mehanizam kapitalističke akumulacije 202 203 . jeste u tome da oni vrše pritisak na zaposlene radnike. interpretacija prema kojoj se obim bijede povećava. pomažu kapitalistima u njihovim naporima. Povećavanje bijede. Povećavanje bijede. Međutim. dakle. s prekomjernim radom i niskim realnim nadnicama. neza­ poslenost može potvrditi Marksovu teoriju samo ako se događa zajedno s povećanom eksploatacijom zaposlenih radnika. čiji kapitali dijelom prelaze u ruke pob­ jednika". kretanje koje je Marks zvao central­ izacijom4 kapitala (oprečno akumulaciji ili koncentraciji). izraz. prije objašnjenja ovog dokaza moram. akumulacija kao posljedica konkurencije. kao i broja nezaposlenih. pošto su kasniji marksisti ukazivali na neza­ poslenost kao na jednu od empirijskih činjenica koja potvrđuje proročanstvo da bijeda ima tendenciju porasta. Međutim. najprije. vjerovao da je bijeda rasla u oba smisla. koje je Marks nazivao6 (relativno) "suvišno stanovništvo" ili "indus­ trijska rezervna armija". može biti upotrijebljen za ukazivanje na intenzitet ljudske patnje. Jer. tj. konkurencija.. ukazujući na povećavanje broja ljudi koji su njome zahvaćeni. piše Marks7. objasniti ovaj drugi zaključak. a u periodima hiperprodukcije i paroksizma (vrhunca djelatnosti). kao što Marks pokazuje. jer oni opisuju tendenciju u pravcu neprestanog povećavanja bogatstva i njegove centralizacije u nekoliko ruku. obuzdava je u njenim zahtjevima". isci­ jediti profit iz zaposlenih radnika. također. U periodima zas­ toja i srednjeg poleta vrši industrijska rezervna armija pritisak na aktivnu radničku armiju. Drugi aspekt akumu­ lacije kapitala je koncentracija sve više i više bogatstva u rukama različitih kapitalista i kapitalističke klase. Marks je. u suštini je povećavanje eksploatacije radne snage. pošto radna snaga nezaposlenih nije eksploatirana. zajedno s ovim ide smanjenje broja kapitalista. zakon povećavanja bijede. to su tendencije na koje sam aludirao kada sam premisu prvog koraka opisao kao "zakone kapitalastičke konkurencije i akumulacije". u obimu i u inten­ zitetu. Međutim. odnosno doktrinu. Jedan od njih je da je kapitalist primoran akumulirati ili koncentrirati sve više i više kapitala radi opstanka. "u tako apsolutnoj mjeri pripada kapitalu kao da je baš o njegovom trošku bila odgajana. Mislim na Marksovu doktrinu o kojoj ovisi cio proročki dokaz. Međutim. Po Marksovom mišljenju. ima dva različita aspekta. da kapitalizam ne može biti u stanju sma­ njiti bijedu radnika. ova tri termina. međutim. u svakom slučaju. za Marksa. Četvrti i peti termin. nesumnji­ vo. kontinuirano povećanje produktivnosti njegovih radnika. Za prom­ jenjive potrebe oplođavanja njegove vrijednosti ona stvara ljuds­ ki materijal uvijek spreman za eksploatiranje. povlači za sobom povećavanje eksploatacije zaposlenih radnika i u pogledu njihovog broja i u pogledu njenog intenziteta. u ovom procesu. potrebno je napraviti i jedan dalji i mnogo važniji komentar. (Ovo kretanje je. Moramo priznati da to povećavan­ je uključuje i povećavanje patnje. bilo više nego što mu je bilo potrebno za pos­ tizanje svog cilja. ipak. značiti dvije različite stvari. ukazuju na fundamen­ talne tendencije cjelokupne kapatalističke proizvodnje. funkcija nezaposlenih. znatno ubrza­ no kreditnim sistemom. za svrhu proročkog dokaza. oni.mnogih sitnijih kapitalista. kao što ga je Marks koristio. Izraz "povećavanja bijede" može. ne pokazuje nikakvo vidljivo smanjivanje. prema Marksu. On može biti upotrijebljen za opisivanje obima bijede. dok njen intenzitet. Ovo pitanje je važno. opisani proces. akumulacija i povećanje produktivnosti.) Prema Marksovoj analizi. izveden je pomoću mnogo komplikovanijeg dokaza. Drugi dio zaključka. koncentracija i centralizacija ukazuju na tendenciju koja formira jedan dio zaključka prvog koraka. Ovo je vjerovatno dovoljno za objašnjenje izraza "poveća­ vanje bijede". "Industrijska rezervna armija". u ovom procesu. koji se može ali i ne mora povećavati. mogu služiti kao neplaćeni pomagači kapitalista u eksploataciji zaposlenih radnika. šira inter­ pretacija izraza "povećavanje bijede" postigla bi isto (ako ne i 5 više ).. i dalje je neophodno objasniti zakon pove­ ćavanja bijede na koji je Marks polagao pravo kao na svoje vlastito otkriće. To je.

III: upliv suvišnog stanovništva na visinu nadnica. on će kazati da u njemu ima više rada. isto kao i antimarksisti. koji su pokazali da je sama teorija vrijednosti vrlo slaba. stvari nisu tako jednostavne. obzirom na tendenciju u pravcu centralizacije kapitala u nekoliko ruku. Prije nego što nastavimo s kritikom Marksovog argumenta u korist ove tvrdnje možemo. nesumnjivo. nego samo uništen"8. onda nalazite da. Jer. Drugi zaključak. teško može biti osporena. teoriju povećavanja bogatstva. možemo. Ako vam je potreban stolar. bio bi bezopasna stvar. stoga. Možemo razlikovati tri različite tendencije u njegovim pokušajima za ustanovljenjem ovog proročanstva. usredsrediti pažnju na Marksovo izvođenje drugog zaključka. samo kad bi bilo moguće podijeliti porast bogatstva s radnicima. Jer. prokomentirati prvi dio zaključka. shvaćen kao proročanstvo. umjesto da odmah pređem na sljedeći odjeljak. ukratko. uglavnom savršeno u pravu. neosporna. koju je Marks istraživao. također. profetskog zakona povećavanja bijede. zakon povećavanja bogatstva. jedan od njenih manje važnih dijelova. ali pod uvjetom da je moglo biti ustanovljeno kako se njegove odlučujuće historijsko-političke dok­ trine mogu razviti potpuno neovisno o tako kontroverznoj teoriji. Međutim. Tendencija u pravcu akumulacije i koncentracije bogatstva. Ako ga pitate zašto je određeni posao skuplji od drugog. II Marksova teorija vrijednosti. IV: privredni ciklus. Međutim. Međutim. Međutim. morate ga platiti na sat. zbilja. Marksova tvrdnja da je ovo nemoguće bit će glavni predmet naše kritičke analize. iako. teško da postoje bilo kakva ograničenja korisnih efekata za poboljšanje i akumulaciju mašina. dovoljno je jednostavna. predstavlja. koju marksisti. Za procjenu snage Marksovog proročkog dokaza moramo uzeti u obzir posto­ janje mogućnosti značajnih poboljšanja u ovom pravcu. Ovo je razlog zašto kap­ italisti ne mogu ići na kompromis. nema sumnje da su mnogi kritičari. smatraju kamenom temeljcem marksističke vjere. čak i kada bi to željeli. zašto ne mogu udovoljiti nijed­ nom važnom zahtjevu radnika. platiti za drvo. upućuje na Adama Smita (Smith) i Dejvida Rikarda (Ricardo)). uglavnom. čak i da nisu bili u pravu. moram izjaviti da dokaz na kome Marks zasniva ovo proročanstvo centralizacije ili smanjenja broja kapi­ talista. Ideja takozvane radne teorije vrijednosti9. tendenci­ ja u tom smjeru i možemo dopustiti da u uvjetima nekontrolira­ nog kapitalističkog sistema postoji nekoliko proturječnih snaga. Oporezivanje i nasljedne takse mogu biti upotrijebljeni na najefektivniji mogući način kako bi spriječili centralizaciju. upotrijebiti. možda.drži kapitalistu pod jakim ekonomskim pritiskom koji on mora prenijeti na radnike ako mu ne podlegne. jeste taj što se uglavnom smatralo da je ona važna i što ne mogu braniti razloge svog neslaganja s ovim mišljenjem bez razmatranja same teorije. V: posljedice pada profitne stope. ostaje bez zaključka. Jasno je da je ovaj zakon odlučujući zaključak prvog koraka. Objasnivši glavne premise i zaključke prvog koraka i izloživši prvi zaključak. i bili su tako upotrijebljeni. želim odmah staviti do znanja da. plaćate 205 204 . Njegova teori­ ja povećavanja produktivnosti također je. on je teže održiv. to bi samo ojačalo poziciju marksizma. smatrajući da je teori­ ja vrijednosti suvišan dio marksizma. indirektno. po mom mišljenju. posebno. Kao dodatak radu morate. Postoji. kao i u prethodnom poglavlju. sada. znamo da sada postoje mnogi načini i sredstva pomoću kojih zakonodavstvo može intervenirati. koju je Marks pri­ lagodio za svoje svrhe. I antitrustovsko zakonodavstvo može se. s manje efekta. Međutim. naravno. ovo je razlog zašto "kapitalizam ne može biti reformiran. prije branim nego što napadam Marksa. jedini razlog zašto se namjeravam njome uopće baviti. S njima ćemo imati posla u sljedeća četiri odjeljka ovog poglavlja sa sljedećim temama: II: teorija vrijednosti. ako sve to pogledate izbliza. Ne može se mnogo šta reći protiv ovog dijela Marksove analize kao opisa nekontroliranog kapitalizma. Mada mogu postojati granice korisnih efekata rasta preduzeća na njegovu produktivnost. koristeći sugestije koje je našao kod svojih prethodnika (on.

(Engels kaže da su ovaj problem uočili ekonomisti koji su pripadali onome što je Marks zvao "Rikardova škola". Cijela teorija vrijednosti bila je uvedena s 206 ciljem objašnjenja aktualnih cijena na osnovu kojih se vrši raz­ mjena robe. Izgleda kao da je on prevaren. također. gotovo je isto tako jednostavna. grubo rečeno. (Engels tvrdi 11 . dovoljno jednostavna. probe radi. da je ova roba prodata po njenoj stvarnoj vrijednosti. prilagodio koristeći teori­ jsko nasljeđe svojih prethodnika. odgovoriti na pitanje: "Kako kapitalist stvara svoj profit?" Ako pretpostavimo da je roba. Šta je njena vrijednost? U skladu s definicijom vri­ jednosti. Ovo razmatranje sugerira opću teoriju da za posao ili bilo koju robu koju možete kupiti. S ciljem izvođenja ove dedukcije. morate platiti. uvijek postoji. ovo rješenje (koje za mene predstavlja sasvim uvjerljiv opis situacije) potpuno uništava radnu teoriju vrijednosti. Takva je bila situacija kada je Marks stupio na scenu s cil­ jem spasenja radne teorije vrijednosti od uništenja. Ono što kapitalist kupuje ili najmi na tržištu rada jeste radna snaga radnika. a to je vrsta prosječne cijene oko koje aktualne cijene osciliraju10 odnosno "promjenjiva vrijednost" ili. Prema tome. još se pretpostavlja da je kapitalist u stanju na tržištu dobiti punu vrijednost svog proizvoda. Jer sada je riječ o tome da određene cijene. na vrijeme koje je on potrošio na proizvodnju vrijednosti koja je jednaka njegovoj nadnici i rta vri­ jeme koje je potrošio proizvodeći za kapitalistu12. to jest prema količini radnog vremena neophodnog za njenu proizvodnju. u svakom slučaju. ukupnu vrijednost koju je radnik proizveo možemo podijeliti na dva dijela. iz sličnih razloga.da je Marksov glavni izvor bio Rikardo). Ali sada se pojav­ ljuje teorijska teškoća. transport. Sljedeća ideja. opljačkan. tj. "vrijednost" stvari. Izgledalo je kao da postoji jedno očigledno rješenje teškoće. na vrijednost jednaku njegovoj nadnici i na ostatak. Ovo otvara mogućnost da isto može biti istina i za druge cijene.vjerovatno pogrešno. odnosno nadnice. Pret­ postavimo. Kapitalist posjeduje monopol nad sredstvima za proizvodnju i ova superiorna ekonomska moć može biti upotrije­ bljena za zastrašivanje radnika kako bi on prihvatio sporazum koji znači nasilje nad zakonom vrijednosti. tada je jedini način na koji kapitalist može stvoriti profit u tome što će svoje radnike plati­ ti manje od pune vrijednosti njihovog proizvoda. izgleda kao da radnik ne dobija punu cijenu za robu koju na tržištu rada prodaje kapitalisti.rad koji se odnosi na pošumljavanje. čak ni približno. Teorija viška vrijednosti je pokušaj. Pomoću druge jednostavne ali briljantne ideje on je uspio pokazati kako je teorija viška vrijednosti bila ne samo u skladu s radnom teori­ jom vrijednosti nego i da je mogla biti deducirana iz nje. određene vrijednošću robe. 207 . radnikova nadnica predstavlja vrijednost koja nije jednaka vremenu koje je on proveo na radu. Priča je. Međutim. tj. nego njegova radna snaga. Koristeći ovu opću ideju. to jest prema zakonu da su sve aktualne plaćene cijene. unutar granica radne teorije vrijednosti. treba se samo zapitati: Šta je roba koju radnik prodaje kapitalisti? Marksov odgovor je: ne njegovo radno vrijeme. ili bar tako izgleda. Kažem "grubo" zato što aktuelne cijene fluktuiraju. izvan ovih cijena. da nije plaćen prema općem zakonu teorije vrijednosti. Međutim. vrijednost radne snage jeste prosječna količina radnog vremena neophodna za njenu produkciju ili reprodukciju. Na taj način. Marks određuje vrijednost robe kao prosječnu količinu radnog vremena neophodnog za njenu produkciju (ili reprodukciju). prodata na tržištu po njenoj pravoj vrijednosti. nešto stabilnije. to jest cijenu koja odgo­ vara ukupnom radnom vremenu potrošenom na njegovu proiz­ vodnju. ne odgovaraju njihovim vri­ jednostima. još kraće. Među­ tim. ali ja ću slijediti njegovo predstavljanje stvari . Dakle. sječu drveća. višak vrijednosti. Nju je Marks. on tvrdi 13 da je njihova nesposobnost za rješenje ovog problema dovela do gašenja te škole). proporcionalno uloženom radu. obradu drveta u pilani itd. do sada. teorija viška vrijednosti. broju radnih časova neophodnih za njenu proizvodnju. proizvedena u njegovoj fabrici. njegov radni dan možemo podijeliti na dva dijela. Ovaj višak vrijednosti prisvaja kapitalist i to je jedina osnova njegovog profita. barem približno.

U takvom društvu. kada produktivnost rada. jednostavno. nego u činjenici da je on tako siromašan da je primoran prodavati svoju radnu snagu. (c) da je Marksova teorija vrijednosti esencijalistička ili metafizička. to jest. Ona je moguća čak i u kapitalističkom društvu koje je "idealno". na prvi pogled. uključujući i radnu snagu. kada uvođenje novih mašina multiplicira produk­ tivnost rada. da kupac kupuje što je moguće jeftinije i da prodavač traži toliko mnogo koliko može dobiti. uvođenjem mašina. kapitalistička eksploatacija postaje moguća. Radna snaga je po ovoj cijeni prodata kapitalisti. nastaje mogućnost novog oblika eksploatacije koji slobodno tržište koristi umjesto brutalne prinude i koji je zas­ novan na "formalnoj" pravičnosti. preciznije. Izgleda da ovo mora biti jedna od osnovnih 209 . ali rada koji je. onda višak njegovog rada pripada kupcu ili najmitelju njegove radne snage. nije samo sis­ tem "slobodne konkurencije" nego se. ni kupac ni prodavač robe ne mogu. Jer nova teorija ga je odvela do zaključka da. Jednim potezom on je dao teoriju eksploatacije i teoriju koja objašnjava zašto radničke nadnice imaju tendenciju 208 osciliranja oko nivoa golog opstanka (ili umiranja od gladi). u smislu da se svaka roba. postaju i same dovoljne. nepravda eksploatacije ne leži u činjenici da radnik za svoj rad nije plaćen po "pravoj cijeni". Ako je radnik u mogućnosti raditi duže od toga. Ali najveći uspjeh bio je u tome što je on sada. Međutim. kupuje i pro­ daje po njenoj stvarnoj vrijednosti. ovo nije ništa drugo nego broj sati neophodnih za proizvodnju radnikovih (i njegove porodice) sredstava za život. Namjeravam sada razviti ovu kritiku. Ovaj "zakon vrijednosti". stvarne vrijednosti oko koje cijene osciliraju) irelevantan. također. poraste tako visoko da jedan čovjek može proizvesti mnogo više nego što su njegove dnevne potrebe. Marks je. uprkos činjenici što smatram da je cio "problem vri­ jednosti" (u smislu "objektivne". u kojoj radnik za jedan sat može više proizvesti. za neko vrijeme. Pomoću ovog izvođenja14 teorije viška vrijednosti Marks je. vidjeti koliko je sati neophodno za njenu proizvodnju. slobodan"15. Ovo pokazuje da je osnova kapitalističke eksploatacije visoka pro­ duktivnost rada. tako da teoriju vrijednosti čine suvišnom. odmah stvara problem. Na čemu on počiva? Očigledno.Međutim. onda bi eksploatacija bila nemoguća a da ne povrijedi zakon vrijednosti. određena njenom vrijednošću ili. čak i kad bi mogli. kako ga možemo zvati. jednakosti pred zakonom i slobodi. Stvarna vri­ jednost radne snage radnika jednaka je radnom vremenu potreb­ nom za proizvodnju njegovih sredstava za život. "održava pomoću eksploatacije rada. dok više sati ostaje za njegovu eksploataciju. da je ona. Međutim. U situaciji u kojoj je veća pro­ duktivnost rada. to ne bi objasnilo zakon vrijednosti. mogao objasniti činjenicu kako kapitalistički način proizvodnje ima tendenciju prihvatanja pravnog plašta liberalizma. sukladno svojoj ekonomskoj teoriji pravnog sistema. pljačke ili ubistva. Ne mogu ovdje ulaziti u detaljan opis stvarno začuđujućeg broja daljih primjena koje je Marks učinio sa svojom teorijom vrijednosti. njene tri glavne tačke su (a) da Marksova teorija vri­ jednosti ne zadovoljava objašnjenjem eksploatacije. tako. koje su nužne za takvo objašnjenje. Kapitalistički sistem. manji broj sati bit će potreban za proizvodnju njegovih sredstava za život. spreman sam priznati da je ovo bio prvorazredan teorijski uspjeh. uključujući i nadnicu. Marks je učinio vi­ še od spašavanja teorije koju su prvobitno iznijeli "buržoaski ekonomisti". približno propor­ cionalna radnom vremenu neophodnom za njenu proizvodnju. dok je kapitalist dovoljno bogat kupovati je u velikim količinama i stjecati profit. (a) Osnovni zakon teorije vrijednosti jeste zakon da je cijena praktično svake robe. Jer jasno je. spasio radnu teoriju vrijednosti od uništenja. tvrdio je Marks. u formalnom smis­ lu. Ako radnik za jedan dan ne može proizvesti više od svojih vlastitih dnevnih potreba. to je i nepotrebno pošto će moja kritika ove teorije pokazati način na koji teorija vrijednosti može biti eliminirana iz svih ovih istraživanja. stigao do sljedećeg rezultata. ona bi bila moguća samo pomoću sredstava obmane. (b) da dodatne pretpostavke. Međutim.

U ovom trivijalnom argumentu. onda nam teorija vri­ jednosti uopće nije potrebna.pretpostavki bilo koje teorije tržišnih cijena. međutim.preciznije. dakle. teorijom koja. na primjer. dovoljno je jasno da će radnici. ono što u uvjetima slobodne konkurencije daje važnost 16 zakonu vrijednosti jeste mehanizam. drugim riječima. jedva iznad njega. pokazuje kako zakoni ponude i potražnje uzrokuju efekat koji mora biti objašnjen. kao i Marks. može biti proizvedena u neograničenim količinama (samo ako se to radom može postići). Dakle. pod takvim okolnostima. Jasno je da bi. (Marksova teorija ove prekomjerne ponude bit će potpunije razmatrana u Odjeljku 4). praktično. To bi ohrabrilo mnoge fabrikante proizvoditi ovu robu i konkurencija bi oborila cijenu. radnici stvarno umirali od gladi i da bi ponuda radne snage na tržištu rada iščezla. shvatili oni koji su vjerovali u radnu teoriju vrijednosti. biti primorani dugo raditi za niske nadnice. zakoni ponude i potražnje su neophodni za objašnjenje svih onih slučajeva u kojima ne postoji slobodna konkurencija i u kojima zbog toga njegov zakon vrijednosti uopće ne funkcionira. sada. naš zadatak bio bi pokazati zašto kupac nema izgleda kupovati ispod. dozvoliti kapitalistu "prisvajanje najboljeg dijela plodova njihovog rada". Tako. Takve slučajeve Marks je smatrao izuzecima. manje ili više jasno. Kao što je Marks pokazao. 211 . sve dok su nadnice neznatno iznad životnog minimuma. prema Marksu. što teško može pred­ stavljati ispravno gledište. da je cijena takve robe iznad njene vrijednosti. s nadnicama ispod ovog nivoa. na 17 primjer u Trećem tomu Kapitala . korišćena u Prvom tomu. slobodno radno tržište i prekomjernu punudu rada. Oprečan proces bi doveo do povećanja cijene robe koja je prodavana ispod njene vrijednosti. sprečava rast nadnica 18 : "Industrijska rezervna armija vrši pritisak na aktivnu radničku armiju. Ona su. gdje on pokušava objasni­ ti zašto u različitim granama proizvodnje postoji tendencija ujednačavanja svih profita i prilagođavanja određenom pros­ ječnom profitu.. jasno je da su zakoni ponude i potražnje ne samo neophodni nego i dovoljni za objašnjenje svih fenom­ ena "eksploatacije" koje je Marks promatrao . gdje monopol može biti upotrijebljen radi držanja cijena konstantno iznad njihovih "vrijednosti". s ciljem pokazivanja zašto su nadnice bile niske.. Radi pojednostavljenja i da bismo dobili prvu približnu vrijednost. ako su ovi zakoni dovoljni za objašnjenje ovog efekta. sve dok ljudi žive. suvišno stanovništvo sačinjava pozadinu za kre­ tanje zakona potražnje i ponude rada. također. Štaviše. Pretpostavi­ mo. slučaj monopola pokazuje da su zakoni ponude i potražnje ne samo neophodni kao dopuna njegovog zakona vrijednosti nego i to da imaju mnogo širu primjenu. S druge strane. Radi objašnjenja zakona vrijednosti. u svakom pojedinačnom slučaju. i njihov odgov­ or je bio ovaj. Međutim. Drugim riječima. ni to je li ona održiva ili ne kao prva približna vrijednost (lično mislim da nije). oni će reproducirati. (b) Ovaj pasus pokazuje da je sam Marks shvatio neophod­ nost podupiranja zakona vrijednosti konkretnijom teorijom. a prodavač prodavati rznad "vri­ jednosti" robe. uvijek će postojati ne samo dovoljna nego i preko­ mjerna ponuda radne snage na tržištu rada. industrijsku rezervnu armiju. postojat će oscilacije cijene i one će težiti srednjoj vrijednosti robe. minimalne nadnice. i Marks detaljno (kao što ćemo vidjeti u Odjeljku 4) pokušava pokazati zašto mehanizam kapitalističke akumulacije mora stvoriti višak stanovništva. ili. Međutim. pretpostavimo savršeno slobodnu konkurenciju i iz istog razloga razmotrimo samo takvu robu koja. Ono sabija djelokrug toga zakona u granice koje apsolutno odgovaraju eksploatatorskoj požudi i vlastoljublju kapitala". Ovakva razmatranja često se mogu naći kod Marksa. na primjer. ma kako bilo. Ovaj problem su. kao što je i Marks shvatio. sasvim blizu životnog minimuma. što se svodi na isto. fenomene bijede radnika zajedno s bogatstvom predužetnika ako pretpostavimo. Prema tome. ponude i potražnje.. ova prekomjerna 210 ponuda. što bi značilo da se u ovoj pojedinačnoj grani proizvodnje može stvoriti prekomjeran profit.

tako da ne mogu povećavati dio svog kapitala koji koriste za nadnice". ako je tako unosno "eksploatirati" rad.. moguć rast realnih nadnica isto kao i realnog profita. nema dvojbe da je količina radnog vremena neophodnog za proizvodnju robe. ovaj odgovor je nezadovoljavajući. Jer. zašto oni ne konkuriraju jedan drugom na tržištu radne snage. stvarna suština ili supstancija njihovog prihoda. Cijela ideja . Izgleda. mogu gorko žaliti da marksistička "vrijednost". nego drugih faktora . platonska "suština" je postala potpuno odvojena od iskustva. kao što je on vjerovao. zajedno s Marksom. Marks je. Međutim. tako da su cijene samo njena "forma pojavljivanja"20. čak i ako je obračunat u zlatu). njena marksistička "vrijednost". s njegovom distinkcijom između skrivene suštine ili istinske stvarnosti i slučajne ili varljive pojave. sam Marks 22 je ukazao na činjenicu da s porastom produktivnosti vrijednost svih roba opada i da je.da postoji nešto iza cijena. ali u tome nije imao uspjeha. povećavanjem potražnje za radnicima. teorija vrijednosti se pokazuje kao potpuno suvišan dio Marksove teorije eksploatacije.koji je dio Marksovog vlastitog argumenta. iz ovih razloga. Prema tome. dakle. Međutim."Zato što ih konkurencija primorava na. nema čak ni po­ trebe spomenuti "vrijednost". Sve ovo priznao je i sam Marks. (Analogno mogu protestirati i kapitalisti). (Ono što nije jasno i što čak ni Marks nije objasnio. tako da više nije moguće govoriti o eksploataciji? Marks bi odgovorio .. tj. izgleda da detaljno i zadovoljavajuće objašnjenje19 ovog fenomena još nedostaje). nesumn­ jivo je korektan. sigurno. oni to mogu uraditi samo kupujući rad koji gradi mašine ili podstičući druge na kupovinu takvog rada. Prema tome. stvarna ili istinska vrijednost. Jer. dovoljno jasno pokazuje upliv platonskog ideal­ izma. takva termi­ nologija može obmanuti i postati čudno nerealistična. iščezava.radno vrijeme kao zbilju koja se pokazuje u liku cijene. Na neki način to je. da fenomen "eksploatacije" koji je Marks promatrao nije bio posljedica. pretpostavimo da se produktivnost rada uvećava. dolje . podižući nad­ nice do tačke gdje one postaju nedovoljno unosne. pošto je radno vrijeme neophodno za njenu proizvodnju smanjeno. U radnoj teoriji vrijednosti. zašto. onda konkurencija ne primorava kapitaliste na pokušaj uvećavanja svog profita zapošljavanjem više radnika? Drugim riječima. mehanizma savršeno konkurentnog tržišta. radnici se. pošto se teorija vrijednosti eliminira. pod uvjetom prihvatanja doktrine viška stanovništva.vidi odjeljak 5. dio Marksove teorije eksploat­ acije koji ostaje. to pokazuje kako terminologija vrijednosti može obmanuti i kako u neznatnoj mjeri predstavlja stvarno socijalno iskustvo radnika. jeste zašto bi ponuda rada i dalje bila veća od potražnje. objektivna. čisto verbalni problem da li ovo radno vrijeme moramo zvati "vrijednost" robe ili ne. ma gdje našli stvarni progres.24 213 . Međutim. to jest. jer čak ako oni i potroše svoj kapital na mašine. neovisno o pitanju je li ona istinita ili ne. kao što je skraćenje radnog dana i znatno poboljšanje životnog standarda radnika (sasvim neovisno o većem 23 novčanom prihodu . želim ukratko proko­ mentirati jedan njen drugi aspekt. moramo reći.koja nije 212 Marksova . prihvatiti samo nešto što je moguće promatrati i što je važno .osobito mješavine niske produktivnosti i nesavršeno konkurentnih tržišta. zbog toga. istovremeno.inve­ stiranje sve više i više kapitala u mašine. osobito ako. napravio veliki napor 21 za uništenjem ovog mističnog karaktera objektivne "vrijednosti". važna stvar. Međutim. vremena utrošenog na njih. zajedno sa smanjenjem "vrijednosti" nadnica i profita. (c) Prije okončanja ovog razmatranja teorije vrijednosti i uloge koju ona igra u Marksovoj analizi. Neosporna je istina da (u odsustvu redistribucije bogatstva posredstvom države) postojanje viška stanovništva mora voditi do minimalnih nadnica i provokativnih razlika u životnom standardu. On je pokušao biti realističan.

naravno.. bezvrijedno. mada griješeći u proklamaciji zakona rastuće bijede. neintervencionističkog sistema. također. Izvođenje historijskog zakona povećavanja bijede je. široka i hronična nezaposlenost (nema sumnje da je nezaposlenost imala svoju ulogu u Marksovo vrijeme i od tada nadalje). još više. Ne možemo poreći da. koji se može razviti u mnoštvo različitih pravaca. ako jednom priznamo mogućnost sindikata. dakle. izvođenje je bezvrijedno. izgleda da stvarno zadovoljavajuća teorija čak ni sada ne postoji. štrajkova. ono vodi državnoj intervenciji. To vodi. ono može prinuditi kapitaliste na zadovoljenje nižim profitima. Marks je. zbilja bio jedini moguć odgovor na nekontrolirani kapitalizam. vodilo okončanju nekontroliranog i stvaranju novog sistema. na taj način. čak i da je Marksova analiza bila pogrešna.III Poslije eliminiranja Marksove radne teorije vrijednosti i nje­ gove teorije viška vrijednosti možemo. ujedinite se!". Prema Marksovoj vlastitoj analizi. ako postoji slobodno tržište i višak stanovništva. dakle. Štaviše. nekontroliranog kapita­ lizma od prije sto godina). pod svim okolnostima. Jer. do sada još 215 .. Ma kako bilo. gotovo je neizbježno da će kapitalisti osporiti pravo radnika na ujedinjenje. zajedno s Lenjinom27. tvrdeći da unije moraju ugroziti slobodu konkurenci­ je na tržištu rada. ono može spriječiti 214 kapitalistu u upotrebi industrijske rezervne armije radi očuvan­ ja niskih nadnica. bio u pravu tvrdeći da u svijetu visokih profita i rastućeg bogatstva minimalne nadnice i bijedan život mogu biti stalna sudbina radnika. zadržati i dalje njegovu analizu (vidjeti završetak tačke (a) odjeljka 2) pritiska viška stanovništva na nadnice zaposlenih radnika. kolek­ tivnog ugovaranja. možemo zvati Marksov "ekonomski zakon kretanja suvremenog društva" (tj. Jer kolektivno ugovaranje može se suprotstaviti kapitalu uspostavljanjem neke vrste monopola rada. do povećanja ekonomske odgovornosti države.) Moramo. Neintervencionizam se.u savršeno nekontroliranom kapitalizmu. zajedno s gore razvijenom doktrinom akumulacije. Mislim. nadnice ne mogu rasti iznad minimalnog nivoa. ukoliko to znači historijsko proročanstvo i ukoliko je korišteno za dedukciju "neizbježnosti" određenog historijskog razvoja. Sve što ostaje je dirljiv opis radničke bijede od prije sto godina i hrabar pokušaj njenog objašnjenja pomoću onoga što. s marksističkog gledišta. reći da Marks nije bio u pravu kada je prorokovao da uvjeti koje je on promatrao obećavaju biti stalni ukoliko ih revolucija ne promijeni i. svejedno je li ova odgovornost prihvaćena svjesno ili ne. pod istom pretpostavkom. vjerovatno. čak bi i tada njegov proročki argument bio bez zaključka. Međutim. funkcionira samo u sistemu u kome je radno tržište slobodno . onda pretpostavke analize nisu više primjenjive i cio proročki argument gubi vrijednost. zašto je ovaj poklič morao otvoriti cjelovit problem državne intervencije i zašto je to. Činjenice su opovrgle ova proricanja. kada je prorokovao da oni mogu postati gori. upotrebi organizirane političke moći. tj. (Kao što je spomenuto na kraju tačke (b) u prethodnom odjeljku. moramo očekivati da bi takav razvi­ tak bio ili spriječen ili ekvivalentan društvenoj revoluciji. Vidimo ovdje zašto je poklič "Pro­ leteri.i sve do naših dana (činjenica koja teško da je dobila zadovoljavajuće objašnjenje. Međutim. Vidimo. intervencionizma25. tendencija povećavanja bijede. kao što sam prije rekao).. Ovo znači da pretpostavke na kojima je zasnovana Marksova analiza moraju iščeznuti. Jer. da nje­ gov napor za objašnjenjem fenomena "eksploatacije" zaslužuje najveće poštovanje. čak i kad bismo mogli priznati val­ janost njegove analize nekontroliranog. države isto kao i sindikata. na polju ekonomije. IV Značaj Marksove analize široko se zasniva na činjenici da je višak stanovništva stvarno postojao u njegovo vrijeme. naravno. prema Marksovoj vlastitoj analizi. suočava s problemom (to je dio paradoksa slobode26): Koju slobodu država treba da štiti? Slobodu radnog tržišta ili slobodu siromašnih na ujedinjenje? Ma koje rješenje da izaberemo.

naglašena padom profitne stope. kako ga vidi dopunjena marksistička teorija privrednog ciklusa. pos­ toji opća ekspanzija industrije. (Danas se to. sazrijevaju uvjeti za oporavak. Ako. "kriza") u toku. Teorija privrednog ciklusa je vrlo teška stvar i mi još ne znamo dovoljno o tome (ili bar ja ne znam). druga vrsta čini radnike suvišnim. teoriju koja se jasno zasniva na proročanstvu sloma kapitalističkog sistema zbog nedopustive bijede koju mora proizvoditi. koja intenziviraju proizvodnju i koja. da mnogi kapitalisti ne mogu ispuniti svoje obaveze. mogu postati unosna (čak i ako cijena takvih mašina počinje rasti). Radnici će biti "pušteni na slo­ bodu". sastoje u rastu industri­ jske rezervne armije i. itd. Počinje period prosperiteta. Ali dok je depresija (ili kako Marks to naziva. prosperitet se nastavlja ili raste. nemam namjeru kri­ tizirati je. on će zaključiti da još nije unosno koristiti nove mašine (možda pronađene u međuvremenu) onog tipa koje puštaju radnike na slobodu. Međutim. dosljedno. prema Marksu. Dopunjena teorija viška stanovništva i privrednog ciklusa može se skicirati na sljedeći način. vodi do povećanja zaposle­ nosti i oporavka domaćeg tržišta. Sve dok su ove mašine samo u procesu da budu proizve­ dene. Pošto su nadnice vrlo niske. S ciljem jačanja Marksove teorije koliko god je to moguće. Ovi uvjeti se. (Ova promjena je. određena mehanička poboljšanja. pretpostavimo da.nismo razmatrali Marksov argument u prilog njegovoj tvrdnji da sam mehanizam kapitalističke proizvodnje uvijek proizvodi višak stanovništva koji mu je potreban za očuvanje niskih nad­ nica zaposlenih radnika. Međutim. Kao prvo. naziva "tehnološkom nezaposlenošću"). slika se mijenja. bit će osuđeni na gladovanje. on će prije kupiti mašine s namjerom proširenja proizvodnje. ova teorija nije samo inge­ niozna i interesantna po sebi. Međutim. to isto može se izraziti i ako kažemo da se samo dio njegovog realnog profita sastoji u potrošnim dobrima. ili mogu biti namijenjene intenziviranju proizvodnje povećavanjem produktivnosti rada u postojećoj industriji.. sadrži Marksovu teoriju privrednog ciklusa i opće depresije. osobito. bit će 216 proizvedeno više mašina one vrsti koje "radnike puštaju na slo­ bodu". razvija se finansijska kriza koja vodi do potpune. ca da su mnoge mašine sada beskorisne znači da je kapital postao bezvrijedan. Akumulacija kapitala znači da kapitalist troši dio svog profita na nove mašine. ponekad. jer uopće ne namjeravam kritizirati teoriju. Međutim. a to vodi daljem porastu nezaposlenosti i kolapsu tržišta. dok se dio toga sastoji u mašinama. Odjednom proizvodnja počinje rasti. jednih za proširivanje i drugih za intenziviranje proizvodnje). Pri niskim nadnicama proizvodnja posta­ je unosna čak i pri niskim cijenama na depresivnom tržištu. ova izmjena ne treba stvoriti sumnju kod marksističkih čitatel­ ja. dakle. da takvi aspekti kao što su postojanje monetarnog sistema dijelom zasnovanog 217 . Mehanizam kapitali­ stičke proizvodnje. ogroman broj mašina u fabrikama koje su u ekspanziji postaje beskoristan (prvo manje efikasne mašine). Kao što sam obećao. kapitalist ponovo počinje akumulirati. za početak. Prosperitet ponovo nailazi. kada nove mašine počnu da proizvode. stagnacije u proizvodnji kapitalnih dobara. tj. Međutim. za nove fabrike itd. "pušta ih na slobodu". prethodno. Ovo. Kao posljedica toga. funkcionira na sljedeći način. iz ovog ili onog razloga. tada će dio industrijske rezervne armije biti apsorbiran. Ciklus je zatvoren i proces može ponovo otpočeti. pritisak na tržište će oslabiti i nadnice će pokazati tendenciju porasta. u momentu kada nadnice rastu. Ovo je dopunjena marksistička teorija nezaposlenosti i privrednog ciklusa. kupovati mašine. istovremeno. nisu donosila dobit zbog niskih nadnica. Tako smo se vratili našoj polaznoj poziciji. kako je ovaj proces nazivan u Marksovo vrijeme. malo sam je izmije­ nio 2 8 (uvođenjem razlike između dvije vrste mašina. iščezavanje mnogih potrošača mora voditi do kolapsa domaćeg tržišta. spremnosti radnika na prihvatanje niskih nadnica. polako. Ove mašine mogu biti namijenjene ili za ekspanziju industrije. što će biti raspravljano niže u odjeljku 5). grubo rečeno. Dakle. uglavnom. ona. Činjeni-. Prva vrsta mašina omogućuje porast zaposlenosti. Vrlo je vjerovatno da je skicirana teorija nepotpuna i.

možda. Međutim. zbilja. Međutim. (Međutim. ne govore istinu. isto kao i materijalna. on ne daje argument koji bi ovo podržao (osim. to je upravo sva suština zavjere. on tvrdi da će depresija biti sve veća. ovo nije moja glavna primjedba. Ovde je mjesto drugoj primjedbi. Čudno je da su isti ljudi koji se žale na neodgovornost kapitalista uprkos ljudskoj patnji dovoljno neodgovorni staviti se u opreku. teorije o padu pro­ fitne stope. čak i u onim zemljama gdje su radnici osigurani od toga. ekonomski ciklus je činjenica koju nije lako odbaciti i jedna od najvećih Marksovih zasluga jeste u tome što je naglasio njeno značenje kao društveni problem. On. Marks je. i. čak i ako pret­ postavimo da je ovo gledište bilo opravdano u njegovo vrijeme. tada moramo reći da. kao proročanstvo ono je bilo definitivno pobijeno kasnijim iskustvom. kao što bi to Marks rekao) i kako kontrolirati neke od nepoželjnih društvenih posljedica naših akcija. možemo kritizirati proročanstvo koje Marks pokušava utemeljiti na svojoj teoriji ekonomskog ciklusa. želim naglasiti da je vjerovanje u nemogućnost uništenja neza­ poslenosti pomoću korak-po-korak mjera na istoj ravni dogma­ tizma kao i mnogobrojni fizički dokazi (ponudio ih je čovjek koji je živio čak poslije Marksa) da će problemi avijacije zauvijek ostati nerješivi. realne nadnice (kao što je 31 Parkes naglasio u svojoj kritici Marksa) zaposlenih radnika imaju tendenciju porasta tokom depresije (tako je. Ovo je upadljivo pobijanje Marksa. Ali. vjerovao da je nezaposlenost u osnovi bila izum kapitalis­ tičkog mehanizma čija je funkcija očuvati niske nadnice i eksplo­ ataciju zaposlenih radnika učiniti podnošljivijom. nikada nije istraživao mogućnost sistematske interferencije ekonomskog ciklusa. 219 . a kamoli da je ponudio dokaz za njegovu nemogućnost. U Marksovo vrijeme niko nije ni pomišljao na tehniku državne intervencije koja se sada naziva "anticiklična politika". eksperimentima iz kojih možemo naučiti kako ublažiti ljudsku patnju (kako postati gospodari svoje društvene sredine. ma koliko da su efekti teški. oni ne vide da je opasnost svakog pokreta kao što je marksizam u tome da on uskoro počinje reprezentirati sve vrste stečenih prava i da postoje i intelektualna. ma kako bilo. Kada marksisti kažu da je Marks dokazao beskorisnost anticiklične politike i sličnih korak-po-korak mjera. čak i prije Marksovog vremena nalazimo početke dvojbe . prema tome. nema sumnje da je patnja radnika bila neuporedivo veća u Marksovo vrijeme. zahvaljujući bržem padu cijena nego nadnica.na stvaranju kredita. dogmatičnim tvrđenjem ove vrste. posebno psihološki efekti nezaposlenosti. ulaganja. osobito ako znamo da je breme osiguranja nezaposlenih palo ne na rad­ nike nego na poduzetnike koji su.u mudrost kreditne politike Engleske banke u toku depresije29. Međutim. tako nešto moralo je biti sasvim strano nekontrolira­ nom kapitalističkom sistemu. Prije svega. Osiguranje nezaposlenih. kao što smo vidjeli. nisu dovoljno uzeti u obzir. koja će uskoro biti razmotrena). i to najvjerovatnije vodi eksperimentima u anticikličnoj politici. Mada sve ovo mora biti priznato. jednostavno. znači intervenciju i. apologeti marksizma su sasvim nesvjes­ ni činjenice da se u ime svojih vlastitih stečenih prava bore pro­ tiv progresa. prema tome. povećanje bijede za njega uvijek znači i povećanje bijede zaposlenih radni­ ka. bilo u toku posljednje velike depresije). Životni standard zaposlenih radnika svugdje je porastao od Marksovog vremena. ne samo po obimu nego i po intenzitetu patnje radnika. Ne kažem da ovi eksperimenti moraju biti nužno uspješni (mada vjerujem da se problem na kraju ne mora pokazati tako teškim i da je Šveds­ ka 3 0 već pokazala što se može uraditi na ovom polju). na primjer. Međutim. Ako pogledamo aktualni razvitak. Marks je istraživao nekontrolirani kapitalizam i nikada nije ni sanjao o 218 intervencionizmu. Međutim. porast odgovornosti države.i čak neka istraživanja . oni tada. prema tome. i efektima gomilanja. ipak. direktno izgubili zbog nezaposlenosti umjesto da indirektno profitiraju kao u Marksovoj shemi.

što je posljedica brzog rasta investiranja kapitala. Jedan je investiran u zemlju. drugim riječima. One. Ali ovu službu čovječanstvu kapitalisti ne čine bez bilo kakve namjere. mašine. Marks je. smanjenjem nadnica. kmetstvo itd. Drugi se koristi za nadnice. povećava i to bez kompenzirajućeg pove­ ćavanja profita. Međutim. također. Ali da li je on ubjedljiv? Moramo upamtiti da je povećana produktivnost osnova kapitalističke 221 . Nepokretni kapital je vrsta mrtvog tereta s kojim je. prema Marksu. ovdje kulminiraju. . neprekidno ga povećavati. Međutim. (Vratit ću se kratko na ovo mjesto u sljedećem poglav­ lju). poskup­ ljenjem troškova života radnika (inflacija). jer investicije se moraju brže aku­ mulirati nego što profit može rasti. može zaraditi samo ako eksploatira rad­ nike. onda je kapitalista suočen s propašću.jer kvantitet korisnih roba proizvedenih u bilo kojem datom vre­ menskom razmaku ovisi o produktivnosti rada". moraju zapečatiti sudbinu kapitalizma. Pokušaj da se ovo dokaže sadržan je u Marksovoj teoriji koja ima za cilj utemeljenje zakona pada profitne stope. Ova stopa. to jest povećati eksploataciju. bio napadnut davno prije Marksa33. dakle. samo povećavanje kapitala za nadnice može imati ovaj koristan efekat. eksploatacijom većeg broja žena i djece. kao što smo vidjeli. tako da kapi­ talizam može biti jedino uništen. Ovo je glavni dokaz. Ako profitna stopa ima tendenciju pada. Dakle. koristeći svoj kapital za nadnice. one ga prisiljavaju na povećanje eksploatacije do nepod­ nošljivog stupnja i tako vode do povećavanja tenzije između klasa. Prvo. Ovaj dokaz je često bio dovođen u pitanje. ali ne reformiran. zvat ću 220 ova dva dijela "nepokretni kapital" i "kapital za nadnice". Uprkos ovim napadima. Kapitalistička konkurencija. Kapital bilo kog industrijaliste može se podijeliti na dva. Prvi dio Marks naziva "postojani". zbilja on je. Zatim. konačno. kompromis je nemoguć. akcija na koju su primorani konkurencijom. Ovu vezu Marks je vidio na sljedeći način. Dokaz pomoću koga Marks pokušava ovo pokazati opet je ingeniozan. ali pošto ovu terminologiju smatram pogrešnom. to je procenat prosječnog godišnjeg profita kapitaliste koji se odnosi na cjelinu investiranog kapitala. sirovine itd. prinuđen prenijeti na radnike. one prisiljavaju kapitalistu na akumulaciju i povećanje produktivnosti i tako na smanjenje profitne stope. čak. kaže Marks. Za ovo on. koji je on. a drugi "promjenjivi kapital". uku­ pan kapital se. dijela. također. opća tendencija povećavanja produktivnosti znači da se materijalni dio kapitala povećava u odnosu na njegov dio za nadnice. Ovo povećavanje. ipak. naime. čak. implicitno. oso­ bito ako ga uzmemo zajedno s njegovom teorijom ekonomskog ciklusa. ono što želim ovdje dovesti u pitanje jeste zasni­ vanje dokaza na teoriji rastuće bijede. Prema tome. zasnovane na činjenici da su konkurencija i pravljenje profita u konfliktu. Opreke ne mogu biti uklonjene. pod prijetnjom svog vlastitog uništenja. Kapi­ talist. pri­ morava kapitaliste na investicije koje povećavaju produktivnost rada... stvara opreku njihovim vlastitim interesima iz sljedećeg razloga. Sve što on može uraditi jeste "to uzeti od radnika". To on može uraditi produženjem radnog vremena. Unutarnje opreke kapitalizma. da akumulacija drži kapitalista pod snažnim ekonomskim pritiskom. konkuren­ cijom.) u odnosu na razvoj proizvodne moći isto kao i socijalnih uvjeta za rekonstrukciju društva na višem planu. profitna stopa mora opadati. Ono što Marks naziva profitnom stopom korespondira interesnoj stopi. vjerujem da postoji nešto u Marksovom dokazu. čak. priznao da ovim povećavanjem produktiv­ 32 nosti oni pružaju veliku uslugu čovječanstvu : "Jedan od civili­ zacijskih aspekata kapatalizma je da on iziskuje višak vrijedno­ sti na način i pod okolnostima koje su povoljnije nego prethodne forme (kao što je ropstvo. stvara elemente. intenziviranjem rada. prinuđen nositi se i. ima tendenciju pada. ne ide ruku pod ruku s odgovarajućim poras­ tom njegovog profita.V Nijedna od do sada razmatranih marksističkih teorija ne čini ozbiljan pokušaj dokazivanja odlučujućeg mjesta unutar prvog koraka.

citirat ću nekoliko pasusa iz poglavlja Kapitala u kojem on razmatra "opći zakon kapitalističke akumulacije"35. opći zakon kapitalističke akumulacije. zbilja.. sve dok ne pređu mladićke godine.. suvišnog stanovništva. raste.. Istina je.. stalno održava u ravnoteži s obimom i energijom akumulacije.. Poslije toga roka samo mali broj ostaje upotrebljiv u istim poslovnim granama. ne postoji razlog zašto bi kapital­ ist morao raditi pod ekonomskim pritiskom koji mora prenijeti na radnike. to je veći zvanični pauperizam. utoliko je. kapitalist može pris­ vojiti višak rada. iz Mančestera. njegova ušteda raste brže nego dio njegovog prihoda koji troši. Međutim. ". ma kako radnik bio plaćen.. zakon.... I tako je nagomilavanje bogat­ stva na jednom polu u isti mah nagomilavanje bijede. nesigurniji uvjet njihova opstanka. naglašavajući depresiju. sviđalo mu se to ili ne. naprotiv. ovo ima malo zajedničkog s dalekosežnim posljedica­ ma koje je Marks prorokovao. ujedinite se!". život ljudi imućne klase prosječno traje 38 godina. povećanu količinu robe proizvedene za jedan sat. mučnog rada. da situacija sadrži element opasnosti...eksploatacije. dok se većina redovno izbacuje.. pretvaraju radnika u bogalja.. utvrdio je da u tom gradu. djelomičnog čovjeka. Situacija za uspješnog prosječnog kapitalistu bit će ova: on vidi da njegov prihod brzo raste... tako da profitna stopa pada. Međutim. VI S ciljem pokazivanja kako Marks uopće nije bio u pravu u svojim proročanstvima i.. .. u pravim fabrikama.. a za drugu 15. povrh ovoga. da on ne voli vidjeti pad svoje profitne stope. Međutim.. Ali što je ova rez­ ervna armija veća. dakle.. ne postoji realna opas­ nost. U okviru kapitalističkog sistema svi metodi za uvećavanje sredstava za eksploatiranje proizvođača i gospadarenje nad njima. Ona sačinjava jedan element tečne prenaseljenosti koji raste s obimom industrije.. Ovo je apsolutni.. sve dok njegov prihod ne opada nego. ropstva.. ponižavaju ga na običan dodatak mašine.. to znači i povećan broj radnih sati upotrijebljenih za kapitalistu i. ove stvari mogu. premijom koja se eksploatacijom radničke djece daje za njihovu proizvodnju. Ne mislim da je ovo situacija koja ga primorava na očajničke mjere.. pretvarajući mu rad u pravo mučenje. Povećana produktivnost. to znači ogromno povećan profit. ukoliko je veća proizvodna snaga rada. Ovim zaključujem svoju analizu trećeg i posljednjeg dok­ aza koji je Marks iznio radi dokazivanja zakona rastuće bijede. Međutim... ili koja kompromis s radnicima čini nemogućim..... naravno. ako je to tako.... Dr Li. U Liverpulu ove brojke su za prvu klasu 35. doprinijeti ekonomskom ciklusu..... u Marksovoj termi­ nologiji. njegov zakon kako bijeda mora 223 .. samo ako radnik može proizvesti mnogo više nego što je potrebno njemu i njegovoj porodici.. a njegav kapital još brže. Ovo je i Marks priznao34. a radničke klase samo 17.. to mi izgleda u potpunosti dopustivo.. podvaljivanja i moralne degradacije na oprečom polu. u isto vrijeme. to više raste masa. znači povećan višak rada. i baca­ ju mu ženu i dijete pod Džagernatov točak kapitala. Uz to kapital tako brzo troši radnu snagu... čija bijeda stoji u obrnutoj srazmjeri prema mukama njegova rada. on je jedino smatrao da se ukupan kap­ ital uvećava mnogo brže nego profit. dakle. potrebne su mase muških radni­ ka. s potencijama bogatstva. kako je opravdan bio njegov vatreni protest protiv pakla nekontroliranag kapitalizma 222 isto kao i zahtjev "Proleteri.. vjerovatno. Ova društvena potreba zadovol­ java se. Iz ovoga izlazi da radnikov položaj mora bivati sve gori što se više kapitala akumulira. On nije sma­ trao da se profit smanjuje. da je radnik srednjih godina većinom više ili manje preživio. Drugim riječima. relativno suvišno stanovništvo. Relativna veličina industrijske rez­ ervne armije raste.. neznanja." Marksova užasna slika ekonomije njegovog vremena i suviše je istinita... Naprotiv.. Istina je. Oni kapitalisti koji špekuliraju na pretpostavci stalne ili rastuće profitne stope mogu upasti u nevolju.

sada.. Kolonijalna eksploatacija. 37 "tiče kapitala plasiranih u kolonijama itd. Međutim.narasti zajedno s akumulacijom ne stoji. piše Marks. umjesto toga. Marks osuđuje kapatalizam zbog "proletariziranja srednje klase i smanjenja buržoazije" i zbog pauperiziranja radnika. kulija itd. koji o kolonijalnoj trgovini kaže da "ona nužno doprinosi visokoj profitnoj stopi"). zbilja..posljedica akumu­ lacije kapitala . neutralizirana je efektima kolonijalne eksploatacije ili. Jer mnogo toga ostaje za uraditi ili ne uraditi. pri tom sasvim zaboravljajući da je Marks pokazao da se poročnost sistema sasto­ jala jedino u činjenici što je funkcionirao upravo obratno. Ali iskust­ vo uvijek može biti objašnjeno u drugom pravcu. U skladu s Marksovom doktrinom. i ekonomski i politički. umjesto da pati. u pravcu znatnog boljitka. do Adama Smita. "modernog imperijalizma". osuđuje sistem zato što rad­ nike pretvara u buržuje. Ne da se razumjeti 224 zašto više profitne stope. Marks i Engels su počeli s elaboracijom pomoćne hipoteze planirane da objasni zašto zakon rastuće bijede ne funkcionira na način na koji su to oni očekivali. Sredstva za proizvodnju su se. Prinuđen priznati kako preovlađujuća tendencija u Bri­ taniji nije bila u pravcu povećanja bijede nego. uprkos nesumnjivo ozbiljnim greškama. oni mogu davati više profitne stope zato što tamo zbog niske razvijenosti profitna stopa uopće stoji više. dugo radno vrijeme i dječiji rad bili su karakteristike ne. rastuće bijede. tendencija u pravcu pada profitne stope i. a poboljšana produktivnost rada . je metod prenošenja ekonomskog pritiska na koloni­ jalni proletarijat. učinjena je pod uplivom društvenog razvoja koji je krenuo putem smanjenja bijede. starog. "stvarno postaje sve više buržoaska". agonija argatovanja i nesi­ gurnost radničke egzistencije nisu se povećali. i to nas mora ohrabriti u vjerovanju kako može biti urađeno i više. Od Marksovog vre­ mena. Nekontrolirani kapitalizam je nestao. nego nezrelog kapitalizma". prema ovoj teoriji. koja dobre proletere transformira u loše buržuje. s tim. Međutim. Osta­ je na nama da to postignemo. i. a isto tako usljed primjene robo­ va. obzirom na snagu svojih dokaza. više stoji i eksploatacija rada. i dalje slabija od industrijskog proletarijata kod kuće.učinila je uništenje bijede stvarno mogućim. nazivati "najburžoaskijom od svih nacija". od "najburžoaskije od svih nacija" moramo očekivati razvoj bijede i klasne tenzije do nedo­ pustivog stupnja.. akumulirala i produktivnost povećala do stupnja u čiju mogućnost bi on teško povjerovao.. od njegovog vremena. Međutim. kao i ona. Aktualnu situaciju je kratko i korektno sažeo Parkes 36 u jednoj rečenici: "Niske nad­ nice. Engels. Iskustvo pokazuje da su Marksova proročanstva bila pogrešna. I. Ne postoji zakon pro­ gresa i sve će ovisiti o nama samima. radno vrijeme. čujemo da se pojavljuje nešto sasvim oprečno tome. Engels je otišao korak dalje od Marksa u svom razvitku ove teorije. grupu koja je. Ovo pokazuje da je mnogo postignuto. oni su opali. kako je on to očekivao. Ova promjena fronta kod Engelsa upadljiva je bar onoliko koliko ona koju sam pomenuo u prethodnom poglavlju39. u domovini. On nas­ tavlja38: "Izgleda da ova najburžoaskija od svih nacija želi dovesti stvari do takvog stanja kao što je to uradila buržoaska aristokracija i buržoaski proletarijat rame uz rame s buržoazi­ jom". dječiji rad. kako se to obično naziva.. ne bi sada. kako je Marks predvidio. on nagovještava da to može biti rezultat činjenice da Britanija "eksploatira cio svijet". Ne kažem da se ovaj proces mora nastaviti. koji se ponašaju tako lakomisleno da falsificiraju mark­ sistička proročanstva. Nemam iluzija. prije. dobrom marksisti diže se kosa na glavi kada čuje o nevjerovatnoj poročnosti kapitalističkog sistema. (Vrijedno je spomenuti da se glavna ideja koja leži iza ove teorije "modernog" imperijalizma može pratiti unazad više od 160 godina. ušle u izjed­ načavanje opće profitne stope i ovu pro tanto (u odgovarajućoj mjeri) podigle". Sukladno ovoj hipotezi. demokratski intervencionizam je napravio ogroman napredak. Tako u Lenjinovoj analizi40 uzroka i posljedica modernog britanskog 225 . Jedino demokratski intervencionizam može to omogućiti. najtananije mjesto u Engelsovom žaljenju jeste indignacija koja mu omogućava da Britance. on podrugljivo napada "britansku radničku klasu" koja. "Što se"..

To je razlog zašto su oni zasnivali svoju politiku isključivo na reprezentaciji intere­ sa industrijskih radnika. može spasiti zakon rastuće bijede. s nekom partijom koja predstavlja seljake ili srednje klase. Kanada. Oni nisu razumjeli da je postojanje demokratske radničke partije u potpunosti bilo opravdano samo dotle dok je takva partija bila spremna na kompromis ili. čiju sam historiju skici­ rao.. on je u kolonijalnom carstvu vidio potencijalni okidač ili upaljač. Čehoslovačka. uporedimo s Danskom. Sasvim oprečno je slučaj. Proleterski pokret je samostalni pokret ogromne većine u interesu ogromne većine". uprkos činjenici da kolonijalna eksploatacija tamo nije imala upli­ va ili je. stvari su se u mnogome poboljšale. nametnuta domorocima kolonizacijom. Oni nisu vidjeli da. Međutim. povećanje bijede bi tamo bilo veoma primjet­ no da su pomoćna hipoteza i prvobitna teorija bile tačne.Lenjin očigledno vjeruje da je to postala mark­ sistička tendencija. svi­ jet treba ići . jer ova hipoteza je po sebi opovrgnuta iskustvom. na primjer. prema Marksu. ". na primjer. "ogromnu većinu stanov­ ništva" 42 . Pošto je britansko posjedovanje kolonija bilo razlog zašto radnici kod kuće slijede "vođe kupljene od strane buržoaz­ ije" umjesto da slijede komuniste. Dalje. to jest da industrijski proletarijat brojčano mora nastaviti s rastom. čak. tako ću sada ilustrirati prvi korak Marksovog proročkog dokaza pokazujući nešto od njegovog praktičnog upliva na taktiku marksističkih partija. da ne spominjemo Sjedinjene Države.omrznutoj uglav­ nom zato što nije u skladu s načinom na koji. Švedskom. ne možemo tvrditi da je njihova bijeda imala tendenciju povećavanja od Marksovog vremena na ovamo. mnogo manje "ogromnu većinu" i da statistike više ne pokazuju tendenciju u pravcu porasta njihovog broja. Oni nisu vidjeli da industrijski radnici nigdje ne formi­ raju većinu.. Revolucija u njemu učinila bi zakon rastuće bijede operativnim kod kuće. mada je bijeda.. istovremeno čvrsto vjerujući da pred­ stavljaju. Ne vjerujem da pomoćna hipoteza.. Štaviše.. jedno od najmračnijih poglavlja u historiji civilizacije. ne može biti ni najmanje dvojbe ko će konačno pobijediti . ako su željeli sami vladati 226 227 . samo pouzdano čekali dan kada će im klasna svijest i klasna uvjerenost industrijskih radnika donijeti većinu na izborima.imperijalizma čitamo: "Uzroci: 1) eksploatacija cijelog svijeta od strane Engleske. koje ne "eksploatiraju" kolonije. Novi Zeland. i to bi značilo rev­ oluciju kod kuće. 2) njen monopolski položaj na svjetskom tržištu. jer je situacija radničke klase u svim onim zemljama bila upadljivo slična. skandinavske demokracije. Dalje. na kooperaciju s drugim partija­ ma. omrznutoj tendenciji . Dajući tako lijepo marksističko ime. Oni su.ono malo prisvajača ili ogromna radna većina". prećutno napustili teoriju da intenzitet bijede raste. ili će vrlo skoro predstavljati. Dakle. kolonije su mjesto odakle bi se vatra proširila. 2) jedan njegov dio dopušta da ga vode ljudi koji su se prodali buržoaziji ili koje ona u naj­ manju ruku plaća". Norveškom i Čehoslovačkom. kao Holandiju i Belgiju. u svakom slučaju. Lenjin je došao do sasvim različitog zaključka. ali cjelokup­ na njihova taktika ostala je zasnovana na pretpostavci da je zakon rastućeg obima bijede bio valjan. Postoje zemlje. pod pritiskom očiglednih činjenica. "buržo­ aziranje proletarijata". bila daleko manje važna da bi podržala hipotezu. Australija. ne nalazimo da su tamošnji industrijski radnici profitirali zbog njihovog posjedovanja kolonija. VII Kao što sam to učinio u odnosu na drugi i treći korak u prethodnim poglavljima. Oni nikada nisu posumnjali u pretpostavku Manifesta: "Svi dosadašnji pokreti bili su pokreti manjina. ako određene zemlje koje "eksploatiraju" koloni­ je. prema tome.. Socijaldemokrati su. u kojima je demokratski intervencionizam obezbijedio radnicima visok životni standard. Sam Marks je smatrao da je utoliko bolje ukoliko svijet brže prođe kroz nužan historijski period kapital­ ističke industrijalizacije i zato je bio sklon podržati41 imperijalistački razvitak. 3) njen kolonijalni monopol. Posljedice: 1) buržoaziranje jednog dijela engleskog proletarijata.

podrži ih u svakoj pojedinačnoj epizodi u njihovoj neprestanoj borbi za hljeb i pribježište. razlog je u tome što su bili isuviše skromni. mora biti usvojena politika podsticanja katastrofa svih vrsta. Jer oni su realisti. bijeda mora porasti. Taktička situacija izgleda prilično jednostavna.. zamjena za ovakvu politiku nije naivno priznanje da proleterska politika kao takva može. dovesti (kao što je Marks rekao 4 3 ) ". komunisti su sigurno znali da bijeda mora uskoro porasti. izuzev onih koji su neiskusni u realnim političkim borbama. "unutarnje opreke" teorije proizvode posljednji stupanj konfuzije.I kako bijeda opada. doprinijelo onome što je Marks zvao "unutarnjim proturječnostima" njihovo politike. konačno. ne jednostavno zato što im ona izgleda (plašim se. sve ove sitne borbe osuđene su na neuspjeh. utoliko bolje. pošto bijeda mora ubrzati revolu­ ciju". Zahvaljujući Marksovom proročanstvu. Tako ćeš zadobiti njihovo povjerenje. osobito. vjerujući u porast ne samo njenog obima nego i njenog intenziteta. za­ jedno s očajničkim saznanjem da im jedino revolucija može po­ moći u njihovoj bijedi. Ali zahtjevi bivaju ispunjeni44. nadati se oprečnom. kada se uzroci privre­ mene buržoizacije radnika jednom uklone. Jer. pošto izdaja može biti vjernost i vjernost izdaja. Na primjer. to je ono osjećanje jedinstva koje može nastati jedino u borbi. zato što je to pokret zasnovan na znanstvenoj teoriji. a sve više spremni pogađati se za nad­ nice nego kovati zavjeru revolucije. moraju promi­ jeniti svu svoju politiku i prestati predstavljati uglavnom ili isključivo industrijske radnike. Zahtjevi bivaju ispunjeni. Prema tome. Konačno. Ovim.svakodnevne borbe radnika protiv njihovih tlačitelja jeste porast njihove klasne svijesti. Tako politika opet mora biti izmijenjena: sada smo pri­ morani boriti se za neposredni boljitak radničke sudbine i. oprečno svim očekivanjima i proročanstvima. Dozvoli radnicima zahtijevati svoj udio. čini radnike sumnjičavim . To je stupanj na kome je teško znati ko je izdajnik. Očigledno. Ali ova nova politika uništava povjerenje radnika. znali da partija ne može zadobiti povjerenje radnika ako se ne bori za njih i s njima za boljitak njihove sudbine.državom kao predstavnici većine stanovništva. Komunisti gube svoje članstvo.. jednostavno. Bori se s njima istrajno za ispunjenje njihovih praktičnih zahtjeva. moraju je ili nap­ ustiti ili žrtvovati svoj intelektualni integritet. s pravom) kao jedini sna­ žan pokret s humanitarnim ciljevima nego. To je stupanj na kome oni koji slijede partiju. Oni gube baš one koje opisuju kao "prethodnicu radničke klase".ali onaj vrijedan . Naravno. Ove dvije fundamentalne pretpostavke jasno određuju načela njihove opće taktike. jedini rezultat . 229 228 . Sada komunisti nalaze da njihova politika mora biti izmijenjena. Kao prvo. One su se strogo držale teorije rastuće bijede. Ali. također. Nešto se mora uraditi da se zakon rastuće bijede stavi u djejstvo. kucnuo je čas za konačno svođenje računa. mora se tražiti više. radnici postaju manje ogorčeni. Ovo vjerovanje je. U isto vrijeme radnici će naučiti da ne mogu poboljšati svoju sudbinu pomoću ovih sitnih borbi i da ništa manje od velike revolucije ne može donijeti boljitak. da bi se zadobilo njihovo povjerenje treba raditi na boljitku nji­ hove sudbine.seoske proizvođače pod duhovno vodstvo glavnih gradova njihovih okruga i osigurati u gradskim radnicima. Pozicija Komunističkih partija bila je različita. njihovo prećutno načelo: "Ukoliko gore. jer oni se sada moraju učiti slijepom vjerovanju u neki autoritet. U skladu s tim. kolonijalni nemiri moraju biti pojačani (čak i tamo gdje ne postoji šansa za uspješnu revolu­ ciju) i. to gore sumnje koje radnici gaje.što bolja primjena ovog načela. prirodne pred­ stavnike njihovih interesa". od Marksa znamo da kapitalisti ne mogu nastaviti s kompromisom i da. s općom tendencijom djelovanja protiv buržujizacije radnika. Kada je ovaj stupanj dostignut. bilo ekonom­ skih ili političkih. Oni su. oni su podržali radnike u njihovoj borbi za boljitak svoje sudbine. borba je uspješna. isto­ vremeno. razumljivo. Ovo je teorija i komunisti su djelovali sukladno njoj.

ali. odnosno slobodne konkurencije. Njegov oštrouman pokušaj izvođenja proročkih zaključaka iz promatranja suvremenih ekonomskih tendencija nije uspio.. također. koji su mislili da će on trajati zauvijek.neprijateljski prema razboritom argumentu. Moramo priznati da je mnoge stvari Marks vidio u pravom svjetlu. uprkos njihovim predrasudama.oni moraju postati mistici . 230 231 . Razlog za njihov neuspjeh kao proročanstva leži potpuno u siromaštvu historicizma kao takvog. kakav je on poznavao. Marksove sociološke i ekonomske analize suvremenog društva možda su ponekad bile jednostrane. nisu bili u pravu. neće dugo potrajati i da njegovi apologeti*. Razlog za ovaj neuspjeh ne leži u nedovoljnosti empirijske osnove dokaza. Izgleda da nije jedino kapitalizam onaj koji se bakće s unutarnjim proturječnostima koje prijete izazvati njegov pad. one su bile odlične sve dok su bile opisne. udruživanje radnika ono što će prouzročiti * Apologeti nekontroliranog kapitalizma.. u jednostavnoj činjenici da za ono što se na našem današnjem viđenju pokazuje kao historijska tendencija ili trend ne možemo znati hoće li se pokazati istim takvim i sutra. to jest. kada je smatrao da je uglavnom "klas­ na borba". Prim. Dvadeset prvo poglavlje PROCJENA PROROČANSTVA Dokazi koji potkrepljuju Marksovo historijsko proročanst­ vo su bezvrijedni. On je bio u pravu. tada moramo reći da je on bio u pravu. red. Ako shvatimo samo njegovo proročanstvo da sistem nekontroliranog kapitalizma.

određene klase). dok je intervencionizam svugdje povećao njen upliv. ne moramo ići suviše daleko da bismo rekli kako je Marks predskazao nov sistem. u ovoj teoriji. Jer ovo je. opet. Međutim. na primjer. tada bar jedan od sljedećih razvoja mora početi i nastaviti se u stupnju dovoljnom za uravnoteženje porasta pro­ duktivnosti. Međutim. Furije (Charles Fourier)) koji je naglasio vezu između "razvoja proizvodnih snaga". objašnjen u odjeljku VII Sedamnaestog poglavlja). jer on predstavlja opasnost za demokraciju. Bez sumnje. (A) Investicije se povećavaju. kad god se produktivnost rada poveća. 232 233 . onda zbog toga što samo sloboda može učiniti bezbjednost sigurnom. ta­ kođer. Jedna od historijskih tendencija. Ali. Marks ne samo da je prepoznao ovu ten­ denciju i njen "civilizacijski aspekt". želim staviti do znanja da veoma suosjećam s Marksovom nadom u smanjenje upliva države. intervencionizam1. i najrazorni­ jeg fenomena kreditnog sistema . (B) Potrošnja se povećava . porasta produktivnosti rada. što povećava opasnost. hvalim demokratski korak-po-korak intervencionizam (posebno onaj institucionalne vrste. Sljedeća lista mogućih razvoja je.sistema koji je. na koju je Marks polagao pravo kao na svoje otkriće. (Pošto ovo vodi daljem povećanju produktivnosti. da svaki pojedinačan pristup u pravcu pune zaposlenosti. podstiče pronalazače i investitore na stvaranje i uvođenje novih mašina kojima se šte­ di na radnoj snazi. zbilja.njegovu transformaciju u nov ekonomski sistem. On je bio jedan od prvih (mada je imao i 2 neke prethodnike. proizvode se takva ka­ pitalna dobra koja jačaju moć za proizvodnju drugih dobara. istina je. naravno. u pravcu skraćenja radnog vremena. ako ni zbog čega drugog.posebno od bilo koje vrste direktne intervencije . pošto mi Marksova tvrdnja da je porast produktivnosti jedan od fakto­ ra koji doprinose privrednom ciklusu izgleda važnom. pod nazivom socijalizam. politički isto kao i ekonomski. nego je vidio i njene inherentne opasnosti. Istina je da on nije prozreo ono što je ležalo ispred. to je najveća opasnost od intervencionizma . Marksova teorija privrednog ciklusa (razmatrana u odjeljku IV prethodnog poglavlja) možda može biti parafrazirana na slje­ deći način: iako je istina da zakoni inherentni slobodnom tržištu proizvode tendenciju u pravcu pune zaposlenosti.koji vodi do porasta državne i birokratske moći. čak i od ruskog oblika. čime se (poslije kratkotrajnog buma) pokreće nov talas nezapaslenosti i depresije. izgleda. ali ona je konstruirana na takav način da.raste životni standard: (a) cjelokupnog stanovništva. dakle. kada se s njom jednom pošteno suočimo. samo problem društvene tehnologije i društvenog korak-pokorak inženjeringa. to ne može samo po sebi uravnotežiti njene efekte u bilo kojem periodu vremena). Izgleda. pod uvjetom očuva­ nja naše civilizacije. Kao što sam rekao u prethodnom poglavlju. Međutim. izgleda da ima trajniji karakter od drugih. Ono što je on zvao "socijalizam" bilo je vrlo različito od svakog oblika intervencionizma. vjerujem da se opasnost. i ako postoji kolika je. možda mogu razviti neka razmatranja u njenu korist. Ne znam da li postoji bilo kakva istina. a ne samo bezbjednost. Najveći broj intervencionista ne mari za to ili pred tim zat­ vara oči. da će ova tenden­ cija nastaviti trajati neko vrijeme. to jest. Pošto kritikujem Marksa i. osobito. teorija privrednag ciklusa je težak problem i nemam se namjeru u njega upuštati. vratimo se Marksovom proročanstvu. nekompletna. mislim na tendenciju akumulacije sredstava za proizvodnju i. u kojima je vidio3 "historijsku misiju i opravdanost kapitala". važno ga je što ranije shvatiti. podstakao brz rast industrijalizacije . svakako. jer on je čvrsto vjerovao da će predstojeći razvoj smanjiti upliv. može savladati. Moramo planirati slobodu. Međutim. države. (b) određenih dijelova stanovništva (na primjer. pod drugim imenom.privrednog ciklusa. do određene granice.

razmatranja koja su ovdje skicirana. Takva teorija bi imala drugačiji zadatak. jer pretpostavka da period brže akumulacije može dovesti do takvag pada. b2) dolaze oni koji su uopćeno uzeti kao nepoželjni. kao jednu od neželjenih društvenih posljedi­ ca 7 naših akcija stvara privredni ciklus. liječnika. do sada ostvarilo od njegovog proročanstva. dati nagovještaj za objašnjenje gomilanja zaliha. (b) povećava se broj neindustrijskih radnika i. pošto se samo putem (A) ne može uspostaviti stalna ravnoteža. naime udruživanje radnika. Njen glavni zadatak bio bi objasniti zašto institucija slobodnog tržišta. Toliko se. poslovnih ljudi itd. to jest hiperprodukcije ili niske potrošnje. mora se učiniti putem jednog ili nekoliko drugih razvoja. do tačkaste linije. inače. Ne mislim da su gornja razmatranja u stanju "objasniti" naoružanje ili rat u bilo kom smislu riječi. (a) potrošna dobra se uništavaju. i to vjerovatno vodi do intervencionističkih protumjera i dalje restrikcije sistema slobodnog tržišta.riječ je o mnogo raspravljanom i važnom faktoru4. bar. rat. Međutim. u najboljem slučaju. dok od (C. za mene su one vrlo dragocjene. to jest do (C. s mogućim izuzetkom proizvodnje ratne opreme. mada mogu objasniti uspjeh totalitarnih država u borbi s nezaposlenošću. Međutim. jer redukcija (A). 234 235 . Izgleda. nastavlja. mada mogu nešto doprinijeti takvom objašnjenju. bila inve­ stirana . Marksistička teorija privrednog ciklusa ima tačno ovaj cilj u vidu. može biti ekvivalent nagomilavanju takve uštede koja bi. umjetnika. naoružanje. ako ne postoje usta­ nove koje bi garantirale nastavak poželjnog razvoja u stupnju dovoljnom za uravnoteženje porasta produktivnosti. moramo pokazati da kupovina i prodaja na tržištu. Međutim. bio drugi važan faktor u ovom procesu. veoma efikasan instrument za izjednačavanje ponude i potražnje. ohrabriti gomilanje zaliha i smanjiti (A). može obeshrabriti investicije. ali nepotrošenih dobara. Nemam namjeru zasluge za sve ove špekulacije pripisati privrednom ciklusu. nije dovoljna za sprečavanje depresije6. (a) smanjuje se broj radnih sati dnevno. posebno. (d) rad se koristi za uništenje kapitalnih dobara (u cilju smanjenja produktivnosti). razvoj koji je u skladu s Marksovim proročanstvom da je privredni ciklus jedan od fak­ tora koji mora prouzročiti pad sistema nekontrolisanog kapital­ izma. mada to može biti veoma važan fak­ tor. Sada je jasno da se to. oružje. Naveo sam ove stupnje razvoja . Ne mislim ni da su u stanju "objasniti" privredni ciklus.. sve ovo ne bi bila teorija privrednog ciklusa. (b2) povećava se broj nezaposlenih radnika. na primjer. sve ovo je.ova lista bi se. a tiču se efekata opće tendencije u pravcu porasta proizvodnje mogu. razborito pretpostaviti da će.(C) Radno vrijeme se smanjuje. (b1) povećava se broj znanstvenika. u kojem problemi kredita i novca igraju vrlo važnu ulogu. tendencija u pravcu porasta proizvod­ nje se nastavlja. (b) ne koriste se kapitalna dobra (fabrike ne rade). mogla razvijati na takav način da su oni kao takvi. Sama činjenica da je Marks ovaj problem opsežno razmatrao služi mu na čast. takvag karaktera da vjerovatno vodi oštroj redukciji (A). također. Nije sasvim nemoguće da marksistički zakon pada profitne stope (ako je uopće održiv5) može. privredni ciklus se. Ovome moramo dodati da bi drugi dio uspješnog proročanstva. također. b1) opće priznati kao poželjni. doći do nekih nepoželjnih razvoja. Drugim riječima. (D) Povećava se količina proizvedenih. (c) ne proizvode se potrošna dobra i dobra tipa (A) nego druga. oni ukazuju na depresiju. što mora žestoko pogoršati situaciju. naravno. čak i ako u svjetlu modernih teorija moraju biti u potpunosti zamijenjene. dalje. samo dopuniti ovu teoriju. na primjer.

stadija. ovaj naivni historicistički optimizam Hegela i Konta. čak ni korektno predskazivanje ne mora biti prihvaćeno s pretjeranom sprem­ nosti kao potvrda teorije i njenog znanstvenog karaktera. perioda ili tendencija. Zbilja. također. bliže razumijevanje Marksova uspjeha pokazuje da ga postignutim uspjesima nipošto nije vodio historicistički metod. U času njihove najdublje bijede i poniženosti. Ono što je jedna generacija zadobila. istinito: nijedno od njegovih ambicioznijih i dalekosežnijih proročanstava ne spada u oblast institucionalne analize. uvjerljivog za sve pri­ jatelje otvorenog društva. Ona sadrže ne samo mnoštvo čežnjivih mišljenja nego im. Zbilja. "Činjenica progresa". nije bio uspješno predskazanje. Sukladno načelu da je sve moguće može biti vrijedno pokazati kako su se Marksova proročanstva mogla obistiniti. Marks je dijelio vjeru naprednog industrijalca. Proročki element u Marksovoj vjeri bio je dominantan u svijesti njegovih sljedbeni­ ka. A. neophodno je priznati. Dakle. da nepredvidljiv razvoj ne može biti isključen i da on može narušiti takozvanu ten­ denciju ljudskog progresa ili bilo koje druge navodne zakone "ljudsko prirode". Analiza na kojoj Marks zasniva svoju teoriju privrednog ciklusa i porasta stanovništva ima institucionalni karakter. evrop­ ski događaji možda mogli. kao jedno od načela nepristrasnog shvatanja politike. To je odvuklo sve drugo na stranu. onda svakako. dalekosežnija proročanstva su na niskom intelektualnom nivou. ona može pomoći u ostvarenju onoga što je predskazano. To bi bio rezultat religioznog pokre­ ta . nijedan od njegovih "neumoljivih zakona razvoja" i "stupnjeva historije koji ne mogu biti preskočeni". Međutim. Temeljno pripre­ manje za društveni inženjering. Marks je bio uspješan samo utoliko ukoliko je analizirao institucije i njihovo funkcioniranje. sljedeća može izgubiti". upoređena s Marksovim vlastitim visokim standardima. također. do 1930.rezultat vjere u humanizam. nego uvijek metod institucionalne analize. i. kao što je progresivistički optimizam devetnaestog stol­ jeća. planiranje slobode od strane ruskih marksista isto kao i onih u srednjoj Evropi. ali uprkos sasvim slučajnoj činjenici da je Marks obeshrabrio istraživanja u društvenoj tehnologiji. možda je moglo dovesti do nepogrešivag uspjeha. mislim da su se. koji bi igrali bilo kakvu ulogu. Fišer. prije. Vjera. ali pro­ gres nije zakon prirode. može biti moćna politička snaga. Gdje god je učinjen pokušaj potkrijepiti ih takvom analizom. Čak je i teorija klasne borbe institucionalna. On je vrlo loš pribor za proro­ ka. Marksa i Mila nije manje sujevjeran od pesimističkog historicizma Platona i Špenglera. osobito. kombiniran s kritičkom upotre­ bom našeg razuma radi izmjene svijeta. nijedan od Marksovih ambicioznijih historicističkih zaključaka. to je dio mehanizma pomoću kojeg se kontrolira distribucija bogatstva i moći. Međutim. nedostaje politička imaginacija. uglavnom. da li je opravdano govoriti o siromaštvu historicizma? Ako su Marksova historijska proročanstva bila bar djelomično uspješna. to ne bi bila potvrda znanstvenog proročanstva.S obzirom na ova važna i. osobito. (Fisher). Marksovo proročanstvo daje radnicima nadahnutu vjeru u njihovu misiju i veliku budućnost koju je njihov pokret pripremio za cjelokupno čovječanstvo. L. "buržuja" svog vremena: vjeru u zakon progresa. Grubo govoreći. piše 8 H. mehanizma koji kolektivno ugovaranje čini mogućim u najširem smislu. pod uplivom ove proročke religije. Nigdje u ovoj analizi nema tipičnih historicističkih "zakona historijskog razvoja". razviti u socijalizam nekolektivističkog tipa. Osvrćući se na tok događaja od 1864. nije riječ o historicističkoj. religiozni element je nepogrešiv. izvođenje je bezvrijedno. "je napisana jasno i krupno na stranici historije. To može. S druge strane. Oprečno je. Međutim. Među­ tim. ne možemo olako odbaciti njegov metod. prognavši moć hladnog i 236 237 . nego o tipično institucionalnoj analizi koja vodi zaključku da je kapitalista konkurencijom prinuđen povećavati proizvodnju. U marksizmu. biti posljedica njenog religioznog karaktera i dokaz snage religiozne vjere koju je ona bila u stanju pobuditi u ljudi­ ma. da je u ljudskim stvarima sve moguće. Prema tome. stvari su se razvile drukčije. jer mora zauzdati historijsku imaginaciju. uspješna proročanstva.

Sistem je osuđen zbog svirepe nepravde koja mu je svojstvena. implicitno. Sve što je ostalo od Marksovog učenja bila je Hegelova proročka filozofija koja. Marksova osuda kapitalizma je fundamentalno moralna osuda. sloboda. prijeti paralizirati borbu za otvoreno društvo. On je mrzio kapitalizam ne zbog nje­ gove akumulacije bogatstva. sadrže etičku teoriju. uglavnom. primoravajući eksploatatora na podjarmljivanje eksploatiranog. To nije bilo otkriće ekonomskih zakona koji bi bili korisni za društvenog tehnologa. Poslije svega. što je kombinirano s punom "for­ malnom" pravdom i pravičnošću. nego zbog njegovog oligarhijskog 238 239 . svojim mark­ sističkim ukrasom. iako se Marks odlučno suprotstavio utopijskoj tehnologiji isto kao i bilo kom pokušaju moralnog opravdavanja socijalističkih ciljeva. Marks se nije borio protiv bogatst­ va niti je hvalio siromaštvo. Sistem je osuđen zbog toga što.kritičkog rasuđivanja i uništivši vjeru da upotrebom razuma možemo promijeniti svijet. MARKSOVA ETIKA Dvadeset drugo poglavlje MORALNA TEORIJA HISTORICIZMA Zadatak koji je Marks sebi postavio u Kapitalu bio je otkriti neumoljive zakone društvenog razvoja. Nije to bila ni analiza ekonomskih uvjeta koji bi dozvolili realizaciju takvih socijalističkih ciljeva kao što su pravedne cijene. niti pokušaj analize i razjašnjenja ovih ciljeva. obojicu lišava njihove slobode. izrazio moralnim vrednovanjem društvenih institucija. Međutim. jednaka distribucija bogatstva. iznad svega. On ju je. razborito planiranje proizvodnje i. njegovi rukopisi.

bio optimista). simetrije i poretka sis­ tema koji su Bog i priroda ustanovili u svijetu". kako ga je Marks zvao zbog ove primjedbe. autor rasprave A Dissertation on the Poor Laws. on ga je mrzio zato što u ovom sistemu bogatstvo znači političku moć u smislu moći nad drugim ljudima. Marks se opirao tome da eksplicitno formulira svoja etička uvjerenja. i rast socijalizma je. Zaliha ljudske sreće je. također. on je napao hvalitelje liberalizma zbog njihovog samozadovoljstva. Tipični predstavnik ove vrste kršćanstva bio je visoki crkveni sveštenik Dž.. by a Wellwisher of Mankind. zbilja. Njegov upliv na kršćanstvo možemo uporediti s Luterovim (Martin Luther) uplivom na Rimsku Crkvu. bila je u osnovi vjera u otvoreno društvo. kojeg je Marks demaskirao. to znači da ljudi moraju prodavati sebe na tržištu. Stavljajući takav naglasak na moralni aspekt društvenih institucija. dok je onima delikatnijim. Načela humanosti i pristojnosti bila su za njega izvan diskusije. koji je demaskirao1 zvaničnu kršćansku moralnost svoga vremena kao antikršćansku i anti-humanu hipokriziju). znatno povećana. pomažući gladne "teži uništenju sklada i ljepote. (J. jer su implikacije sasvim očigledne. Ako je ova vrsta "kršćanstva" danas iščezla s lica boljeg dijela naše planete. bila karakteristika zvaničnog kršćanstva. jer on nastavlja: "Izgleda da je zakon prirode da siromašni trebaju biti. imao utjecaja na snaženje ovog upliva u Engleskoj. on poziva na najveće napore". velikog reformatora kršćanske etike. "nije samo miroljubiv. Marks je mrzio ovaj sistem zato što je on ličio na ropstvo. Ne tvrdim da refor­ ma crkvenog shvatanja u pogledu siromašnih u Engleskoj nije počela mnogo prije nego što je Marks imao bilo kakav upliv na Ostrvu. Obojica su bili izazvani. ostavljeno slobodno i bez uznemiravanja baviti se onim zanimanjima koja odgovaraju njihovim raznovrsnim priro­ dama". krajnje surov apologet eksploataci­ je. u velikom stupnju rasprava o društvenoj etici. prema tome. izbjegao eksplicitnu moralnu teoriju zato što je mrzio propovijedanje. Marks je. Marks je istakao našu odgovornost za udaljenije društvene posljedice naših akcija. dijelom. Čak je. on sigurno nije bio kolektivist. obojica su dovela do kontrareformacije u taboru njihovih neprijatelja. On je napao moraliste zato što ih je smatrao ulizičkim apologetima društvenog poretka koji je on osjećao kao nemoralan. tako da uvijek bude neko ko bi ispunio najponiznije. Marksova vjera. nepromišljeni. Mada je Kapital. u Das Buch uber den 241 240 .. Townsend). uprkos njegovoj pristrasnosti kao filozofa prema holizmu. u njegovo vrijeme. najniže dužnosti u zajednici. na primjer. do određene mjere. vjerujem. ove etičke ideje nikada nisu predstavljene kao takve. božanska svrha načela rasta stanovništva. on je priznao svoju ljubav prema slobodi. One su izražene samo implicitno. u stvari. Kršćanstvo nemalo duguje Marksovom uplivu ako je danas na različitoj stazi od one po kojoj je išlo prije samo 30 godina. sve ovisi (kako Marks primjećuje) o održanju permanentne gladi radničke klase. do revizije i prevrednovanja njihovih etičkih normi. također. on je na ovaj razvoj utjecao osobito na Konti­ nentu. U Taunzendovom svjetskom "kršćanskom" poretku.karaktera. kao najprirodniji motiv industrije i rada. "Glad". zasluga Marksovog upliva i to što je Crkva slušala Kjerkegorov glas koji. takvih akcija koje mogu produžiti život društveno nepravednih institucija. Marksov stav prema kršćanstvu blisko je povezan s ovim uvjerenjima i s činjenicom da je licemjerna odbrana kapitalis­ tičke eksploatacije. neprestan pritisak nego.. najpodlije. Dakle. Taunzend. međutim. "Delikatni svećenički puzavac". dodaje da Zakon o sirotinji. nji­ hove identifikacije slobode s formalnom slobodom koja je posto­ jala u sistemu koji je uništio slobodu. Taunzend vjeruje da je ovo. mislim. nešto što možemo prihvatiti kao činjenicu. ali samim tim ne i manje snažno. onda je to. počinje Taunzend svoj hvalospjev2. tih. Radna snaga je pretvorena u robu. jer se nadao da će država "odumrijeti". zahvaljujući moralnoj reformi koju je Marks prouzročio. Duboko nepovjerljiv prema moralistima koji obično propovijedaju vodu a piju vino. (Ovdje je on. (Njegovo stanovište nije bilo različito od stanovišta njegovog suvremenika Kjerkegora (Soren Kerkegaard). implicitno. dobrim dijelom.

tačno i duboko. naravno. Međutim. one su važni nus-produkti. Zahtjev da ljudi moraju dokazati sebe u djelima osobito je primjetan u nekim Marksovim ranijim rukopisima. Jedna je ideja "pravde" kako je razumije vladajuća klasa. U ovom smislu. ali u isto vrijeme. one igraju važnu ulogu u klasnoj borbi . čiji se samo grubi planovi mogu naći u Marksovim i Engelsovim rukopisima. pošto su dio mehanizma koji pokreće ovaj razvoj. opisana kao historijski relativizam. produbljen njegovom doktrinom da se moramo pokoriti čistim iracionalnim silama historije.i. Ovo objašnjava njegov ogroman moralni upliv. a stvar je u tome da se on izmijeni". Uglavnom pod njegovim uplivom. Marks je zamislio socijalizam kao period u kojem ćemo. nazivam njihovom historicističkom moralnom teorijom1. nema smisla pitati: je li ispravno djelovati na ovaj način? Kompletno pitanje je ovo: je li ispravno. Njiho­ va teorija može biti opisana na sljedeći način. Ili. Sudeći po svemu ovome i po Marksovom općem moralnom i emocionalnom stavu.i učinit će da javnost povjeruje kako je to bila cijela istina o njoj"). najvažnija korektivna ideja našeg vremena4. carstvu u kojem će čovjek postati "gospadar svoje vlastite društvene sredine". Postoji veliki ponor između Marksovog aktivizma i nje­ govog historicizma i on je. na polju etike. Ova teorija moralnosti može biti određena kao historicistička zato što smatra da sve moralne kategorije ovise o histo­ rijskoj situaciji. zbil­ ja. ima samo istraživati. Međutim. čiji je zadatak stvoriti korektivnu ideju. ona je. razbor ne može imati udjela u prouzročenju razboritijeg svijeta. u visokom stupnju. s njegovom etičkom strogošću. na primjer. ovako opisuje svoju vlastitu aktivnost3: "On. u smislu feudalne moralnosti petnaestog stoljeća. njegove moralne ideje "pravde" i "nepravde" su nus-produkti društvenog i historijskog razvoja. koji može biti opisan kao njegov aktivizam. biti slobodni od iracionalnih snaga koje sada određuju naš život i u kojem razbor aktivno može kontrolirati ljudske poslove. Ovaj stav. dodaje on. rečeno preciznije. ("Pošto je to tako". proizvodi klasne situacije. bio.ista.Richter. Ovaj most. ta ideja kako je razumije ugnjetena klasa. S ovog gledišta. mada ne smatram da bi most bio odviše valjan. a ne samo prorok. Vjerujem da takvo gledište ne može biti odbranjeno i mora voditi u misticizam. On je odlučio da se. s njegovim naglaskom na djelima umjesto na riječima. makar u kapitalizmu. 242 243 . dalje. kao što već znamo. moramo pokoriti "neu­ moljivim zakonima" i činjenici da sve što možemo uraditi jeste "skratiti i ublažiti porođajne bolove prirodnih faza njegove evolu­ cije"6. najjasnije je formuliran u posljednjoj od njegovih Teza o Fojerbahu5: "Filozofi su svijet samo različito tumačili. Međutim. on je postao prorok. neko će reći da je rani marksizam. Ako društveni reformator ili revolucionar vjeruje u nadahnuće mržnjom prema "nepravdi" i ljubavlju prema "pravdi". vrlo različite. uobičajeno. apologeti starog poretka). moram priznati da izgleda kako postoji teorijska mogućnost premošćenja ovoga ponora. ne sumnjam da bi se on. Za ilustraciju ovog stanovišta uvijek postoje bar dvije ideje "pravde" (ili "slobode" ili "jednakosti") koje su. suočen s alternativom "hoćemo li biti kreatori naše sudbine ili ćemo se zadovoljiti da budemo njeni proro­ ci?" odlučio biti kreator. a druga . posebno oni u kojima Marks govori o socijalizmu kao "carstvu slobode". Nevoljni priznati kako su njihove vlastite etičke ideje u bilo kojem smislu konačne i po sebi opravdane. trule dijelove postojećeg poretka . možda. Pošto je optužio kao utopijski svaki pokušaj upotrebe našeg razuma radi planiranja budućnosti. zatim. Marks i Engels su više voljeli na svoje humane ciljeve gledati u svjetlu teorije koja ih objašnjava kao proizvod ili odraz društvenih okolnosti. Ove ideje su. onda je on žrtva iluzije (kao i svako drugi. Međutim. postoje mnogi drugi odjeljci koji pokazuju istu "aktivističku" ten­ denciju.one moraju snabdjeti obje strane savješću koja im je potrebna radi produženja njihove borbe. "očigledno pametan čovjek će lako podići primjedbu pristrasnosti protiv korektivne ideje . na najpristrasniji mogući način. ove snažne Marksove "aktivističke" tendencije u opreci su s njegovim historicizmom. naglasiti ono što je tome oprečno".

osuđena iščeznuti i da će proletarijat. proletersku moral­ nost budućnosti. ima dva glavna pododjeljka.djelovati na ovaj način? Ili možda: je li ispravno. možda. Morat ću usvojiti moralni sistem nužno povezan s interesima klase koju sam odlučio podržati. Na ovaj način. Da sumiramo. naslijeđena iz prošlih stoljeća. a s njim i novi moralni sistem. dakle. Ova odluka je zasnovana jedino na znanstvenom predviđanju. da svaki stav. na primjer. u svakom slučaju. također. pri tom. rimokatoličku i protestantsku moralnost. kao znanstvenik nalazim. nego znanstvena i racio­ nalna odluka koja ne nudi uzaludan otpor razvojnim zakonima društva. koje nemaju dalju podjelu. ali ovo je. naravno. znači biranje strane na ovaj ili onaj način. prihvatiti mito od buržoazije s ciljem prestanka vaše revolucionarne aktivnosti? Ne mislim da bi Marks volio pružiti odgovor na takvo pitanje. vjerovatno. samom Marksu. jer prema mojim upra­ vo usvojenim moralnim normama budući svijet mora biti bolji i. on bi ga. držao veoma strogog moralnog kodeksa. u smislu pro­ leterskog morala devetnaestog stoljeća. Sigurno je da se Marks. čak i rezerviranost. niti po rođenju. spreman sam prihvati­ ti ona moralna osjećanja koja su nužno oružje u borbi za ono što. Međutim. Međutim. ovaj takozvani "historijski relativazam" nipošto ne iscrpljuje historicistički karakter marksističke teorije morala. prema tome. djelovati na ovaj način? Ovaj historijski relativizam Engels je ovako formulirao8: "Kakva moralnost nam se danas propovijeda? Postoji. opet. sigurno je. moja fundamentalna odluka može uopće ne biti "moralna". Na ovaj način. Jer. Kao znanstvenik mogu ih razumjeti a da ih. prije nego što donesem ovu funda­ mentalnu odluku. Pritisnut na ovaj način. Samo kada donesem ovu odluku. mora doći. nužan uvjet da se donese bilo koja svjesna i racionalna odluka koja se tiče suparničkih moralnih sis­ tema. Također. svoje moralno vjerovanje formulirao sljedećim terminima. ova. možda. niti po vaspitanju. naravno. na primjer. da djeluje upravo onako kako mu se sviđa ili osjeća da je na to prisiljen. Ovo je razlog zašto je moja fundamentalna odluka u korist proletarijata i nje­ govog morala. pri tom. ne usvojim. Međutim.. Ali to može biti znanstvena odlu­ ka. pošto je odluka "moralna" samo u odnosu na neki prethodno usvojen moralni kodeks. Kao društveni znanstvenik (on bi. problem s kojim smo suočeni jeste kako naći odgo­ vor koji bi Marks možda dao na pitanje: Zašto djelujete na takav način? Zašto. Vidim da je ovaj razvoj neizbje­ žan. Bila bi ludost pokušati se tome oduprjeti. pokušao izbjeći tvrdeći. činjenice dolazećeg perioda prihvaćam kao norme svoje moralnosti. dobija formu: Koju stranu izabrati? Kada budem izabrao određenu stranu. kao društveni znanstvenik. također. da ne mogu izbjeći biranje strane u ovoj borbi. U stanju sam vidjeti da je buržoazija. ova odluka vodi do usvajanja određenog moralnog sistema. Marks bi. znanstvenom historijskom proročanstvu. Zamislimo da možemo pristalicama takve teorije. moja fundamentalna odluka nije senti­ mentalna odluka pomoći ugnjetenima. riješio sam očigledan paradoks da će razboritiji svijet doći a da. da je od svojih saradnika zahtijevao visok moralni standard. Mada po sebi nije moralna. donoseći praktične odluke u svom životu. Sada. pošto nije zasnovana ni na jednom sistemu moralnosti. nalazimo mod­ ernu buržoasku moralnost i s njom. koji čine jezgro onoga što nazivam njegovom historicističkom moralnom teori­ jom. odlučiti u skladu s mojim moralom. pokušavate pomoći ugnjetenima? (Sam Marks nije pripadao ovoj klasi. postaviti sljedeće pitanje: Zašto djelu­ jete na takav način na koji djelujete? Zašto bi za vas bilo odvrat­ no i gnusno. kršćanskofeudalna moralnost. premostio sam ponor između 244 245 . u stanju sam vidjeti šta će se dogoditi. razboritiji. na primjer. kao što bi bila ludost pokušati se oduprjeti zakonu gravitacije. Pored ovih. Ma kakva terminologija bila upotrijebljena za ove stvari. sve to ne dotiče naš problem. niti po načinu života). ne bude planiran pomoću razuma. također. rekao) ja znam da su naše moralne ideje oružje u klasnoj borbi. a s njom i njen moralni sistem. uopće ne moram usvojiti bilo koji moralni sis­ tem. pobijediti." Međutim. prva. onda ću.. mislim. pod uvjetom da se mogu osloboditi moralne tradicije moje klase. Moj problem.

sama po sebi. To načelo glasi: Prihvatiti moralni sistem budućnosti! ili: Usvojiti moralni sistem onih čije akcije najviše doprinose pojavlji­ vanju budućnosti! Sada mi izgleda jasno da." To je teorija o kojoj moderni marksist kaže: "U zasnivanju socijalističkih stremljenja na racionalnom ekonom­ skom zakonu društvenog razvoja. možda. ovisi o mogućnosti korektnog historijskog proročanstva. predvidio razvoj Francuske. To. kao svoje vlastite. čak.svog aktivizma i svog historicizma. pretpostaviti kako je historijsko predviđanje utvrđena činjenica. tvrdnju historicističke moralne teorije da fundamentalna odluka u korist ili protiv jednog od moralnih sis­ tema o kojima je riječ nije. do 1864. recimo. umjesto njihovog opravdavanja na tlu morala. oni će. nego u ekonomiji epohe. dovoljno je objasniti imperativ ili načelo rukovođenja. bio Marksov odgovor. da ona nije zasnovana ni na jednom moralnom razmatranju ili osjećaju. mislim. u današnje vrijeme. ali rijetko jasno i eksplicitno formulirana. da ono što je moć. u visokom stupnju. mogao bi on reći. Fundamentalna odluka ne može biti izvedena ni iz kakvog znanja o budućnosti. dovoljno je jasno da teorija. pokazuje da je prvi zahtjev historicističke teorije morala neodrživ. Međutim. Međutim. pošto ovo stanje samo određuje moralni standard stvari. Prema ovoj koncepciji. oni će.onda teorija gubi mnogo od svoje snage. Praktičan aspekt ove teori­ je je sljedeći: Nemoguća je moralna kritika postojećeg stanja stvari. samo po sebi. za sada ne tvrdim više.a mora biti dovedeno . Da bi to bilo sasvim jasno. koji danas sa sigurnošću vidi da zakoračujemo u period ropstva. Moramo li usvojiti moral budućnosti zato što je riječ o moralu budućnosti to je. jeste razborito i dobro. mogu učiniti ovo: mogu aktivno pomagati u ublažavan­ ju i skraćivanju njegovih porođajnih muka. preživjeti ovaj period. da se nekom Volterovom humanitarnom učeniku koji je 1764. moralni problem. da se vraćamo u kavez zatvorenog društva ili.. morat ću. Prvo. činjenica da takvu odluku ne isključuje ni pred­ viđanje ni bilo koji sociološki ili psihološki zakon. jedino. možda ne bi svidjela Francuska 1864. čak i pod pret­ postavkom da tačno znamo šta će biti za sljedećih 500 godina. da ono što jeste. prema tome. sadržano u ovoj fundamentalnoj odluci. teoriju da nema moralnog standarda osim postojećeg. podučavat ću svoje učenike sukladno njima.. Razumljivo je također. nadajući se uskrsnuću svog morala u nekoj neodređenoj budućnosti. Ako je ovo dovedeno u pitanje . moralne standarde Napoleona III. Ispitajmo. 246 247 . ona predstavlja budućnost. Njena kritika je. da bih to mogao analizirati.. jasno je da. Mislim da je ovaj zahtjev neodrživ. oni moraju biti traženi ne u filozofiji. uopće nije neophodno usvojiti takvo načelo. najprije. Razumljivo je. Sve ovo je bar shvatljivo. Bit ću vjeran svojim humanim načelima. koliko može. nastojanje koje ne bi smjelo ograničiti čak ni najsmjelije zahtjeve marksističkog historicizma. Na nju Engels aludira kada piše9: "Sigurno takva moralnost koja sadrži najveći broj trajnih elemenata jeste ona koja. možda. i za mene on pred­ stavlja najvažniju formu onoga što sam nazvao "historicistička moralna teorija". na primjer. Jer. morat ću. posljednji uzroci društvenih promjena i političkih rev­ olucija nisu u rastućem razumijevanju pravde. možda. ne bi bila "najmudrija" odluka. moralna odluka. čak i ako sam otkrio prirodni zakon koji određuje kretanje društva. U prethodnim poglavljima spomenuo sam moralni pozitivizam (posebno Hegelov).. da bi čovjek. jeste pravo. mogao odbiti prihvatiti moralne standarde ovog predstojećeg perioda i odlučiti doprini­ jeti. da bi on odlučio kako je ovaj razvoj bio nepoželjan i kako ne namjerava usvojiti. prema tome. opstanku svojih humanih ideala. insistirati na tome da je ovo predviđanje ograničeno. važnija nego što se to može shvatiti na prvi pogled. to je proleterski moral. nego na znanstvenom historijskom predviđanju. ne mogu poništiti prirodne faze njegove evolucije jednim potezom pera. Međutim. Marks i Engels su proglasili socijalizam za histori­ 10 jsku nužnost. predviđanje za. predstavlja poraz današnjeg vremena.." Ova teorija je vrlo široko upražnjavana. najprije. sljedećih 500 godina. Ovo bi. recimo. jednog dana biti pobjednici. razumljivo je. konačno. Rastuće shvatanje da su postojeće društvene institucije iracionalne i nepravedne samo je simptom. da se vraćamo zvijerima.

Ne ostaje mnogo ni za izabrati između njih u pogledu moralnih osjećanja. uzeo ozbiljno. ozbiljno branio moralni pozitivizam u formi moralnog futurizma da je shvatio da to implicira priz­ navanje buduće moći kao prava. nije ništa drugo do druga forma moralnog pozitivizma. bio jedan od onih koji je ideale 1789.Historicistička moralna teorija. Izgleda da je on pitao sebe: ko živi u skladu sa svojim vlastitim standardom. preuzima mjesto sadašnjosti . On nije pretendirao. može biti bestidno izvrnut. Marks ne bi. on može reći da je moralni futurist kukavica. Praktičan aspekt ove teorije je ovaj: Mo­ ralna kritika stanja koje nadolazi nemoguća je pošto ovo stanje određuje moralni standard stvari. Ne dvojim da je u ovom moralnom pozivu tajna upliva njegovog učenja.to je sve. kao što je "sloboda". pod uvjetom da on nije suviše nizak? Ovo osjećanje ga je navelo. moralni futuristi zaboravljaju da mi nećemo biti svjedoci "krajnjeg" ishoda sadašnjih događaja. naveli su ga da svoja moralna vjerovanja prekrije historicističkim formulacijama. recimo sljedećih 500 godina. vjerovatno. a za njega je to značilo više slobode. sigurnosti. koju smo razmatrali. Snaga ovog poziva bila je u ogromnoj mjeri pojačana činjenicom da on nije propovijedao moral na apstraktan način. ovdje. poslije svega. Budućnost. Njegova dublja. posebno. pravde. čak ni na "budućnost". nevoljnost da govori o "višim idealima". moralni konzervativac može uzvratiti optužbu. tj. Sigurno. Jer ona smatra da dolazeća moć jeste pravo. nego akcijom. Neko može reći da budućnost počinje sutra. Međutim. u etici. onda bi historicistička teorija morala izgu­ biti svu svoju uvjerljivost. tvrdim. mogao naći u vlastitoj ličnosti. odbacio moralnu teoriju historicizma. (Oni sasvim zaboravljaju da je sadašnjost budućnost prošlosti). kako je osjećao. zajedno s njegovim začuđujućim optimizmom. u Marksovoj praktičnoj etici takve kategorije kao što su sloboda i jednakost igraju glavnu ulogu. Moralni futurizam je danas široko rasprostranjen. ako napustimo ovu sasvim nest­ varnu pretpostavku. jed­ nakosti. Brojne primjedbe i akcije dokazuju da ono što je dovelo do socijalizma nije bilo znanstveno rasuđivanje. "Historija će biti naš sudija!" Šta ovo znači? Da će uspjeh biti sudija. moralnog modernizma i moralnog futurizma. njegova vjera u ostvarenje svega ovoga u bliskoj budućnosti. Njegova mržnja prema licemjerstvu. nego moralni impuls. Razlika između "sadašnjosti" i "budućnosti" ovdje je. Mi ne možemo ni na koga prenijeti našu odgovornost za takav izbor. za 100 ili 500 godina. Međutim. oportunisti koji žele biti na pobjedničkoj strani. Vidio je kako pojam. Osnova svega ovoga je mlak kompromis između moralnog optimizma i moralnog skepticizma. Obožavanje uspjeha i buduće moći jeste najviša norma za mnoge koji nikada ne bi priznali da je sadašnja moć pravo. Međutim. na to imati bilo kakvo pravo. stranu sutrašnjih moćnika. koji su moralni futuristi samo zbog ovih implikacija. On je želio poboljšati društvo. 248 249 . viši životni standard i. postoje drugi koji ne posjeduju njegovu strasnu humanu ljubav. Moramo je napustiti. samo stvar stupnja. uzimajući u obzir ove implikaci­ je. On je. Siguran sam da bi Marks. Zato on nije propovijedao slobodu riječima. skraćenje radnog dana koje odmah daje radnicima nešto slobode. neoportunistička osnova. želja za oslobođenjem besramno eksploatiranih i bijednih radnika. Jer ne postoji proročka sociologija koja bi nam pomogla u izboru moralnog sis­ tema. Ako moralni futurist kritikuje kukavičluk moralnog konzervativca koji bira stranu koja posjeduje moć. jeste. želja za pomoći ugnjetenima. Izgleda da je teško vjerovati u nečiju savjest i da je teško odoljeti nagonu biti na pobjedničkoj strani. vjerovanje kako dobro mora "konačno" trijumfovati nad nepravdom. Sve ove kritičke primjedbe konzistentne su s pret­ postavkom da možemo predvidjeti budućnost za. pošto bira stranu koja će sutra posjedovati moć. osloniti se na vrlo uzdržane izraze i pokušati u proročkoj društvenoj znanosti potražiti pouzdaniji autoritet za pitanja morala od onog koji bi. U njihovoj teorijskoj strukturi ne postoji razlika između moralnog konzervativizma. naravno.

proizvod društva. Situacija koju je naglasio sociologizam može biti posmatrana na analogan način. Prema tome. Sva ova razmatranja su potpuno neovisna o metafizičkom "problemu slobodne volje". plodniji? Odgovor može biti lakši ako pitanju damo sljedeći praktičniji oblik. Međutim. Ona su proizvo­ di društva ili određene klasne situacije. rezultat njegovog shvatanja metoda sociologije. nisu u potpunosti takvi. ponekad se naziva sociologizam. kad bismo bili nespo­ sobni za samokritiku. naravno. naravno. osobito mišljenje mnogo ovisi o društvenom saobraćanju. do određenog stupnja. njegovog socio­ loškog determinizma. naravno. ovisi o društvenom položaju znanstvenih radnika. sasvim je sigurno da to nije tako.Marksova historicistička moralna teorija samo je. Najvažniji dio naše okolice je njen društveni dio. Koji od ova dva aspekta je za nas danas važniji? Ako ovo pitanje shvatimo ozbiljno. za učenje shvatanja stvari na naš vlastiti način. ne treba miješati s historicizmom). da možemo promijeniti i poboljšati našu fizičku sredinu u skladu s našim izmjenjenim i poboljšanim mislima. Utoliko ukoliko se sociologizam odnosi na moralnu teoriju. dalje. isto možemo reći čak i za njegovo nasljeđe). također. iz našeg iskustva. da ih možemo kritizirati i poboljšavati i. Moramo opet reći da je ovo dovoljno istinito. Isto važi za našu društvenu sredinu. Da su čovjek i nje­ govi ciljevi. na sličan način. društveni je fenomen. u određenom smislu. u visokom stupnju smo proizvod naših roditelja i načina na koji su nas odgojili. Međutim. Međutim. nekoliko se primjedbi može i ovdje dodati. On mora priznati da postoje i drugi faktori. determinist se mora suglasiti da naša shvatanja i akcije nisu u potpunosti i jedino određeni nasljeđem. proiz­ vod "društva". naglašena je "rela­ tivnost obrazovne teorije i prakse u odnosu na preovladavajući poredak". proizvod naših akcija i načina na koji je odgajamo. generacija koja danas živi. proizvod čovjeka i nje­ govih ciljeva (do ograničenog stupnja. Znanost. Obrazovanje je određeno kao osobit proces pomoću kojeg zajednica pokušava svojim članovima "prenijeti svoju kulturu. Čak i indeterminist priznaje određe­ nu ovisnost o nasljeđu i utjecaju okolice. trivijalna je istina. Međutim. Da su naše misli. utoliko ukoliko sma­ traju da je znanstveno znanje određeno društvom ili historijom. naša uvjerenja. jezik. dovoljno je istinito. iako uglavnom ovise o našem odgoju. I jedan i drugi. S druge strane. niko ne može osporiti da naše misli možemo ispiti­ vati. naše kritičke sposobnosti možemo koncentrirati na težak problem odgoja sljedeće generacije na način za koji smatramo da je bolji od načina na koji smo mi bili odgajani. Sva naša uvjerenja. Kada bi oni bili potpuno ovisni o našem odgoju. prije svega želim objasniti svoje mišljenje o ovim hegelskim teorijama. Ponovo moramo pitati: koji je od ova dva aspekta važniji. naša uvjerenja. posebno društvenog. koja naglašava sociološku ovisnost naših uvjerenja. Glavno pitanje je: koji od ova dva aspekta odnosa između ljudi i društva je važniji? Koji mora biti naglašen? Sociologizam ćemo bolje razumjeti ako ga uporedimo s analognim "naturalističkim" gledištem da su čovjek i njegovi ciljevi proizvod nasljeđa i okolice. naše misli. Vjerujem da one brbljaju trivijalnosti zaodjenute u žargon proročke filozofije. biti naš proizvod. također je sasvim sigurno da je čovjekove okolice. medijum mišljenja. onda bi. ovise o društvu i njegovom historijskom stanju. Mi. obrazova­ njem i društvenim uplivima. stanovišta koje je postalo moderno u naše vrijeme. "slučajna" iskustva akumulirana tokom života. Međutim. na primjer. Ispitajmo ovaj moralni "sociologizam". način na koji smo mi bili odgajani odredio način odgoja sljedeće generacije. Teorija ove vrste. bit će razmatrani u sljedeća dva poglavlja. 251 250 . itd. sljedeća generacija će. naša shvatanja. onda nalazimo da je odlučujuća stvar u tome što naše misli. ako je naglašena his­ torijska ovisnost. također je istinito da je društvo proizvod čovjeka i njegovih ciljeva. riječ je o historizmu (koji. Međutim. uključujući i naše moralne norme. uključujući životne obrasce prema kojima bi morali živjeti"11.

pokušao sam slične stvari u ovoj knjizi. Šta je. niti hranom koju je jeo. Jer ako. objasnili smo veoma malo. ne toliko istinskim interesom klase koju je on podržao. stvaratelj muzike i. zato. Činjenica da je Marks ne samo preuzeo historicizam od Hegela nego da mu je. zbilja. nijednim sklopom okolnih upliva ili okol­ nosti otvorenih empirijskom istraživanju ili bilo čime sto je moguće saznati o njegovom nasljeđu. drugim riječima. i njihovu borbu za prvenstvo u Marksovom siste­ mu. predmet mog napada? To je pretjerivanje i uopćavanje bilo kog aspekta ove vrste. može tako pokazati kako strana koju čovjek bira u društvenoj borbi ne određuje uvijek njegove intelektualne odluke. sociologizam može pomoći našem razumijevanju Hegela. kao što je upliv prethodnika. na primjer. sve dotle dok ostaju u svojim metafizičkim granicama. na institucije kojima dopuštamo trajati. uopće. Ne možemo objasniti Beethovenov genij na ovaj ili. na primjer. uzmimo primjer iz polja estetike koji ima određene sličnosti s ovim iz etike. čak i kada bi to bila istina. ili možda kratkovidošću. Vol­ jan sam uvažiti svako sociološko "objašnjenje" ove vrsti i priz­ nati da takvi aspekti mogu biti vrijedni znanstvenog istraživan­ ja. na bilo koji drugi način. Marks je pokazao da društveni sistem kao takav može biti nepravedan. pokazuje da je ona sigurno pogrešna. do određenog stupnja proizvod muzičkog obrazovanja i muzičke tradicije i mnogi će. stvar je u tome što oni mogu prekoračiti ove granice. Međutim. dozvolio potisnuti njegov vlasti­ ti aktivizam. aktivizam i historicizam. Takva pretpostavka empirijski je potpuno be­ značajna. povezan s društveno-političkim razvojem. može ohrabri­ ti sociološki determinizam ili "sociologizam". da je prelazak od malog k velikom simfonijskom orkestru. Ne poričem da postoje određeni interesantni sociološki aspekti Beethovenovog djela. Ono što je važno jeste da svako priznaje kako ono što je Beethoven napisao ne može biti objašnjeno ni muzičkim djelima njegovih prethodnika. na primjer. razmotrimo dvije teorije. Beethoven je. koji se budu interesirali za njega. ni društvenom sredi­ nom u kojoj je živio. jer niko na taj način ne može "objasniti" nijednu crticu njegovog rukopisa. metafizički determinizam. preciznije. koliko slučajnim faktorima. Jer naša odgovornost se prostire i na sistem. Važniji aspekt je ipak taj da je on. na neki način. upotrijebio historicizam s tom tenden­ cijom. licemjerstvo. Sličan slučaj je Marksovo potcjenjivanje važnosti njegovih vlastitih moralnih ideja. u svjetlu ove doktrine. Hegel je. u tretiranju Platona). kazali smo veoma malo. također. Iskustvo. u ovom obliku teorija može biti konfrontirana s iskustvom. niti njegovom gluhoćom. da je.i da ona također vrše svoj upliv. Međutim. ne dotiču naš problem. Determinizam ili indeterminizam. Dobro je poznato. biti impresionirani ovim aspektom njegovog djela. da je njegova kritika kapitalizma bila efikasna uglavnom kao moralna kritika. nema sumnje da je tajna njegovog religioznog upliva bila u njegovom moral­ nom pozivu. kao u Marksovom slučaju. (Poslije svega. Mislim da Marksova vlastita gledišta mogu biti upotrije­ bljena za empirijsko pobijanje sociološkog determinizma. Orkestri su prestali biti privatan hobi prinčeva i dijelom su podržani od strane srednje klase čiji je interes za muziku bitno porastao. ukoliko je sistem loš. onda ćemo morati kazati da je historicizam pogodniji za konzervativnog apologetu nego za revolucionara ili čak refor­ matora. Ako "objasnimo" Beethovenove orkestarske simfonije na način koji je gore pred­ ložen. ali Marksov primjer ga otkriva kao neopravdano uopćavanje. muzičke tradicije i obrazovan­ ja. sva pravičnost individua koje imaju korist od njega samo lažna pravičnost. One mogu biti određene. Ne želim se prepirati s metafizičkim deterministom da je sve što je Beethoven napisao bilo određeno kombinacijom upliva nasljeđa i sredine. tada. Takva uloga mogla je najsigurnije biti kombinirana s produkcijom loše muzike (kao što vidimo kod Vagnera). Ako opišemo Beethovena kao predstavnika buržoazije u procesu njene emancipacije. U tom slučaju. dakle. na kraju. 253 252 .

izgle­ da kao pokušaj njenog pripitomljavanja. Naš zadatak je sačuvati ga takvog. Lamarka i Darvina. Jer. ovo. Izgleda tako da za historicistu promjena nije sasvim izgubila od svoje terorističke prirode. dovesti pod racionalnu kontrolu. želju da se promjena ne samo predvidi nego i kontro­ lira pomoću centraliziranog opsežnog planiranja. oni je. izgleda. to je. vremenu brze promjene. samo po sebi. Konta i Mila. Dvadeset treće poglavlje SOCIOLOGIJA SAZNANJA Racionalnost. prema tome. Ova holistička shvatanja (koja sam kritizirao u The Poverty of Historicism) 254 255 . u smislu zahtjeva za univerzalnom i inpersonalnom normom istine. ne samo u vre­ menima u kojima lako preovladava nego. spriječiti ga da pođe putem kojim je njegov politički radikalizam morao ići. Kao i filozofije Heraklita i Platona. Moderniji društveni filozofi. Ovaj moralni radikalizam je još živ. nesumnjivo zastrašujućeg upliva koji promjena društvene sredine ostavlja na svijest onih koji u toj sredini žive. ova ljubav prema promjeni čini mi se malo ambivalentnom. čak. Njegovo osjećanje društvene odgovornosti i njegova ljubav za slobodu moraju preživjeti.. "Znanstveni" marksizam je mrtav. čak. također. od najviše je važnosti. Bertrand Rasl Teško je posumnjati u to da su Hegelova i Marksova historicistička filozofija karakteristični proizvodi njihovog vremena vremena društvene promjene. ponekad. reagiraju različito. nala­ zimo. iako su napustili svaku nadu da promjenu mogu zaustaviti. Platon je na ovakvo stanje reagirao tako što je pokušao zaustaviti cjelokupnu promjenu.. pošto prihvataju i.Ono što objašnjava Marksov upliv jeste njegov moralni radikalizam. U našem vlastitom vremenu. sigurno. činjenica puna nade. i još više. kao historicisti pokušavaju predvidjeti i. to su filozofije promjene i svje­ dočanstvo ogromnog i. poz­ dravljaju promjenu. u onim manje sretnim vremenima u kojima nije poštivana i u kojima je odbačena kao uzaludan san ljudi kojima nedostaje muškost ubiti tamo gdje se ne mogu dogovoriti.

U vezi s ovim. to jest. mora biti bar "planirana" i kontrolirana od strane države čija je moć znatno proširena. Sociologija saznanja može biti shvaćena kao hegelska verzija Kantove teorije saznanja. Ali. teoriju koja. Kant2 je dokazivao da znanje nije kolekcija darova dobijenih preko naših čula i uskladištenih u našem duhu kao u muze­ ju. njegova doktrina da su cjelokupno 257 256 . u stvari. Ono. na primjer. određena klasnim interesima i. rečenica "svi stolovi su stolovi". racionalnog jedinstva čovječanstva. on je u bliskoj vezi s Marksovim snom o "carstvu slobode" u kojem je čovjek po prvi put gospodar svoje vlastite sud­ bine. Kant je napustio neo­ drživ ideal znanosti slobodne od bilo koje vrsti pretpostavljanja. grubo rečeno. Šelera i K. Ova llegelova teorija i. može se vidjeti ako ga uporedimo s misliocem koji živi u sasvim drukčijem društvenom boravištu."bucket theory of the mind"). njegovo društveno boravište. Imam na umu marksističku doktrinu da su naša uvjerenja. izgledati kao vrsta racionalizma. Protiv ove receptivne teorije saznanja (obično je nazivam kumulativna teorija mišljenja . kombinirana s Marksovom doktrinom o njenoj neizbježnosti. uopće nije svjestan da čini bilo kakve pretpostavke. doktrini. pošto ne može biti sasvim zaustavljena. ujedinjavanju. nacije kojoj pripada. Sociologija saznanja dokazuje da znanstveno mišljenje i. takav sistem možemo zvati 3 "kategorijalnim aparatom . posebno. nastati iz sistema očigledno neospornih pretpostavki. On je mislio kako se čovjekov intelektualni pribor stalno mijenja i kako je on dio njegovog društvenog naslijeđa. oprečno Kantu. ako želimo doći do znanja. trpi upliv nesvjesnih ili podsvjesnih elemenata. Međutim. da moramo sebe najaktivnije zaposliti u istraživanju. još općeniti­ je. Ovu teoriju možemo zvati "aktivističkom" teorijom saznanja. posebno. u velikoj mjeri. rezultat naše vlastite men­ talne aktivnosti. sociolozi saznanja nazivaju totalnom ideologijom. smatra da se znanje ulijeva u nas preko naših čula i da je greška posljedica našeg ukrštanja s čulno datim materijalom ili asocijacija koje se razvijaju unutar toga. One mu izgleda­ ju logički i trivijalno istinite kao. upoređivanju. u visokom stupnju.predstavljaju kompromis između platonskih i marksističkih teo­ rija. kao vrstu hegelske "sinteze". Platanova želja za zaustavljanjem promjene. na prvi pogled." Kant je vjerovao da je bilo moguće otkriti jedan istinit i nepromjenjiv kategorijalni aparat.) On je jasno stavio do znanja da ne možemo početi ni od čega i da našem zadatku moramo pristupiti opreml­ jeni sistemom pretpostavki koje prihvatamo ne provjeravajući ih empirijskim metodama znanosti. osobito. ali koje će biti veoma različite. mišljenje koje se tiče društvene i političke materije. ovaj sistem može biti toliko različit da je nemoguć intelektualni most ili kompromis između ova dva sistema. jer on će. (Da je ovaj ideal čak po sebi proturječan. Manhajma1) razvijena kao teorija društvene determiniranosti znanstvenog saznanja. uključujući i moralna i znanstvena. čak. također. ne nastaje u vakuumu nego u društveno uvjetovanoj atmosferi. ljudskog "razuma". društvenom i historijskom situacijom našeg vremena. tj. Pod nazivom "sociologija saznanja" ili "sociologizam". ova doktrina je odskora (posebno od strane M. Svaki od ovih različitih društveno određenih sistema pretpostavki. bit će pokazano u sljedećem poglavlju. Ovaj dio Kantove teorije napustio je 1 legel koji. rađa. pošto formiraju mjesto koje on nastanjuje. razvoj čovjekovog uma mora se podudarati s historijskim razvojem njegovog društva. Jer ona nastavlja liniju Kantove kritike onoga što možemo odrediti kao "pasivističku" teoriju saznanja. Mislim na teoriju empirista zaključno s Hjumom. Ovakav stav može. koji pred­ stavlja nužno nepromjenjiv okvir našeg intelektualnog pribora. nije vjerovao u jedinstvo čovječanst­ va. koja je sukladna iracionalnim i mističkim tendencijama našeg vremena. uopćavanju. najbolji način izbjegavanja greške jeste ostati potpuno pasivan i receptivan. to je u najtješnjoj vezi s doktrinom koja je defin­ itivno oprečna racionalizmu (i. Društveno bora­ vište mislioca određuje cio sistem uvjerenja i teorija koje mu iz­ gledaju neosporno istinite ili po sebi očigledne. Ovi elementi ostaju skriveni za mislioca. zahtjev da promjena. vidjeti sljedeće poglavlje). To je razlog što on. nego da je. da on te pretpostavke čini. prema tome.

može biti u stanju izbjeći zamke totalnih ideologija. koja je samo labavo ukorijenjena u tradiciji. s gotovo neodoljivim gostoprimstvom. to jest svoje društvene ideologije. nije moguć intelektualni most ili kompromis između različitih totalnih ideologija. konačno. svaka kritika i svaka rasprava postaju nemogući. Uprkos ovim opasnostima. vrlo jednostavan i čist opis njihove vlastite društvene grupe? Nije li. sličnost s Hegelom ide i dalje. leži u lakoći s kojom mogu biti primijenjena i zadovoljstvu što ga pružaju onima koji vide kroz stvari i ludosti neprosvijećenih. vid­ jeti i otkriti skrivene motive i ostale determinante koje ih inspiri­ raju. koja je labavo ukorijenjena u društvenoj tradiciji. gdje sam se bavio "vulgarnim marksizmom". Hegel. sociolozi saznanja smatraju da "slobodno lebdeća inteligencija". Samo onaj ko je bio socioanaliziran ili ko je socioanalizirao sam sebe i ko je slobodan od ovog društvenog kompleksa. u skladu sa sociologijom saznanja. spomenuo sam tendenciju koja može biti primi­ jećena u grupi modernih filozofija. pod Marksovim uplivom. pošto se kritika uvijek sastoji u ukazivanju na proturječnosti ili unutar kri­ tizirane teorije ili između nje i nekih činjenica iskustva. a sociolozi saznanja njegov­ om totalnom ideologijom. Filozofi značenja opet. U prethodnom poglavlju. ne vidim zašto bih morao sasvim napustiti zabavu bavljenja ovim metodima. u bliskoj vezi ili gotovo identična s historizmom. Put u istinsko znanje jeste otkri­ vanje nesvjesnih pretpostavki. Međutim. naviknuti neslaganje oponenta objasni­ ti njegovim klasnim predrasudama. utemeljujući ono što sam nazvao5 "pojačani dogmatizam". ako se proturječnosti ne mogu izbjeći. i oni predstavljaju dobru zabavu za one koji s njima imaju posla. zajedno s psihoanalizom i određenim filozofijama koje otkrivaju "besmisao" osnovnih pojmova svojih oponenata4. tendenciju za otkrivanjem skrivenih motiva naših akcija. Postoji izlaz iz toga i on je analogan hegelskom metodu zamjene konflikata. "totalnih ide­ ologija" unutar jedne nacije.znanje i cjelokupna istina "relativni" u smislu da su historijski određeni. besmislena. socioterapije. duh koji slobodno lebdi iznad vrtloga različitih filozofija. vjerujem. Slično tome. po definiciji. kao što je spomenuto u posljednjem poglavlju). sve ih je reduci­ rao na komponente najviše sinteze. Ovo zadovoljstvo bi bilo bezopasno kad sve ove ideje ne bi bile sklone uništenju intelek­ tualne osnove svake rasprave. Prema tome. vrsta psihoterapije ili. Sociologija saznanja pripada ovoj grupi. trebaju samo ukazati na to da je ono što njihovi oponenti misle besmisleno. nego prije nekoliko. i ponekad oprečnih. kao što je smatrao Hegel. Rekao sam već da. plod­ nost proturječnosti. Popularnost ovih gledišta. Međutim. može biti u stanju. može dostići najvišu sintezu objektivnog znanja. jasno da bi.6 Marksisti su. očigledno. Međutim. to je nešto slično "totalnoj ide­ ologiji". naglašava kako historijski razvoj ne proizvodi jedan jedinstven "nacionalni duh". dio svake totalne ideologije bilo vjerovanje 258 259 . Sociologija saznanja ili "sociologizam" je. čak. štaviše. društveni sloj ili društveno boravište njihovih nositelja. pretpostavljajući da je teorija totalnih ideologija korektna. ovaj radikalni skepticizam nije tako ozbiljno zamišljen kao što zvuči. obzirom na klasu. njegov vlastiti sistem. također. Jer baš kao što se psi­ hoanaliza može najbolje primijeniti na psihoanalitičare7. oni očigledno uništavaju osnovu racionalne rasprave i moraju. koji mu prethode u historiji filozofije. Slična situacija je s psihoanalizom: psihoanalitičar uvijek može ukloniti bilo koju primjedbu pokazujući da je ona posljedica represije nad kritikom. pošto "besmislenost" može biti tako određena da je svaka rasprava o njoj. s tom razlikom što on. (Zbilja. Jer nije li njihov opis inteligencije. ponekad je nazivana "historizmom" (u opreci s "historicizmom". voditi u antiracionalizam i misticizam. kroz različite totalne ideologije. socioanalitičari pozivaju na primjenu svojih vlastitih metoda na sebe same. Međutim. da ona. što će uvijek biti istinito. kao da je u pitanju manir. Lako je držati se takvih metoda. sociologija saznanja vjeruje da najviši stupanj objektivnosti mora biti dostignut pomoću slobodno lebdeće inteligencije koja analizira različite skrivene ideologije i njihovu ukorijenjenost u nesvjesnom.) Hegelizam čini to objavljujući prihvatljivost i. ako možemo tako reći.

da ih prihvatamo nekritički i čak s naivn­ im i samopouzdanim uvjerenjem kako kritika nije sasvim neophodna. u bliskoj vezi s društvenim aspektom znanstvenog metoda. Shvaćeno na ovaj način. nego također pokazuje zapanjujuću nesposobnost za precizno razumijevanje svog glavnog pred­ meta. gdje klasni interesi i slični skriveni motivi mogu igrati ulogu nego. očekivati. pitati nije li cjelokupna teorija. ono što uobičajeno podrazumijevamo pod ovim pojmom počiva na drugačijim osno­ vama8. Poli­ tička pristrasnost ne može imati jači upliv na političke teorije od pristrasnosti koju pokazuju neki znanstvenici u korist svog intelektualnog potomstva. Znanstvena objektivnost može biti opisana kao intersubjektivnost znanstvenog metoda. možda. čak nemoguće. utemel­ jena u nepristrasnost ili objektivnost pojedinog znanstvenika. bila izabrana da samo ona bude sposobna za objektivnost? Ne treba li. Međutim. Objektivnost je. bolje. mada dovoljno čvrsto da hegelski jezik govore kao svoj maternji. moramo biti skeptičniji nego što je to sociologija saznanja. ovo neće impresionirati njegove kolege znanstvenike i suparnike. Ne. socioanalizirati i pročistiti svoje ideološke zablude. Ali oni se nisu oslobodili pomoću socioanalize ili bilo kog sličnog metoda: oni nisu pokušali popeti se na viši nivo s kojeg mogu razumjeti. isto toliko. . znanstvenici 261 260. Prvo. da će oni koji u nju vjeruju nesvjesno obmanuti sebe. postoje ozbiljnije primjedbe. Drugo. čak iako su se površno oslobodili od nekih svojih predrasuda u svom pojedinačnom polju istraživanja. Ako je znanstvena objektivnost. postoji nešto što je pristu­ pačno slobodnoj kritici. uvijek pretpostavljajući istinitost ove teorije. Koliko malo su sociolozi saznanja imali uspjeha u socioterapiji. znanstvenici nisu izuzetak od ovog pravila. s nadmoćne visine. društvenih aspekata saznanja ili. ne samo zahvalan objekt socioanalize. s činjenicom da znanost i znanstvena objek­ tivnost ne rezultira (niti može) iz pokušaja pojedinog znanstvenika biti "objektivan" nego iz prijateljsko-neprijateljske suradnje mnogih znanstvenika. nego objektivno. naprotiv. postat će osobito očigledno ako razmotrimo njihov odnos prema Hegelu. ne samo u društvenim ili poli­ tičkim znanostima. Zajedno. i u prirodnim znanostima. to jest u iskorjenjivanju svoje vlastite totalne ide­ ologije. da mnoge stvari uzimamo kao po sebi očigledne. Ovaj očigledan nedostatak samoanalize dovoljno nam govori. Znanstvenik može ponuditi svoju teoriju s potpunom uvjerenošću da se ona ne može napasti. jednostavno. izraz klasnog interesa ovih partikularnih grupa. Međutim. To je stvar znanstvenog metoda. dakle. Sociologija saznanja je ne samo samodestruktivna. praveći ispravku teorije u nadi uspostavljanja objektivnosti. inteligencije samo labavo ukorijenjene u tradiciji. znanstvenog meto­ da. mogu na njega gledati ne iz bilo kojeg društvenog boravišta. Zbilja. Jer oni ne znaju da ga upravo ponavljaju. zbilja. oni nisu mogli dostići ono što nazi­ vamo "znanstvenom objektivnošću". Jer čineći svoje misli "objektivnijim". da su ga uspješno socioanalizirali i da. oni vjeruju da su ga ne samo prerasli nego da uspješno vide kroz njega. šalu na stranu. ono što nazi­ vamo znanstvena objektivnost mora zbilja postati kompletno nerazumljivo ili.kako je njena vlastita grupa bila oslobođena predrasuda i kako je. i nji­ hovo uvjerenje da socioanaliza može potisnuti totalnu ideologiju? Možemo. dovoljno ironično. to će ih prije izazvati: oni znaju da znanstveni stav znači kritiziranje svega i malo ih plaše čak i autoriteti. ovaj društveni aspekt nauke sociolozi saznanja goto­ vo sasvim zanemaruju. ako više volimo ovaj termin). sada. onda joj moramo reći zbogom. U vezi s ovim važna su dva aspekta metoda prirodnih znanos­ ti. jer nema sumnje da svi mi patimo od svoga vlastitog sistema predrasuda (ili "totalnih ide­ ologija". kao što sociologistička teorija saznanja naivno pretpostavlja. Ona gleda na znanost ili saznanje kao na proces u mišljenju ili u "svijesti" pojedinog znanstvenika ili. Međutim. čak. oni konstituiraju ono što mogu označiti kao "javni karakter znanstvenog metoda". kao na proizvod takvog procesa. Svako ko nešto zna o historiji prirodnih znanosti svjestan je strasne upornosti koja karakterizira mnoge njene sporove.

da je činjenica što je Kruso došao do naših rezultata goto­ vo isto toliko slučajna i čudna kao što je bila ona u slučaju vidovnjaka. na prvi pogled. Ili. (Moram podsjeti­ ti čitatelja da govorim o prirodnim znanostima. pretpostavimo kako je Robinson Kruso na svom ostrvu uspio izgraditi fizičke i hemijske laboratorije. Da bismo ova razmatranja primijenili na problem javnosti znanstvenog metoda. može oslabiti funkcioniranje ovih ustanova od kojih. kao rezultat skorašnjeg i revolucionarnog znanstvenog otkrića. jer Robinson Kruso je primijenio dosta od znanstvenog metoda. U prirodnim znanostima ovo se postiže priznanjem iskust­ va kao nepristrasnog arbitra njihovih sporova. da bi to bilo opisano kao dijelom nerazumljivo i dijelom fan­ tastično. prema tome. nije bila rezultat znanstvenog metoda. Takav rezultat koji. Razma­ trajući karakter ove krusoovske znanosti. što je posljedica činjenice da je većina 262 263 . Pretpostavimo da vidovnjak napiše knjigu sanjajući je ili. astro­ nomske opservatorije itd. opovrgnute (ili potvrđene) takvim iskustvom. ali to ne ometa ozbiljno rad različitih društvenih ustanova koje su osnovane radi unapređenja znans­ tvene objektivnosti i kritike. ako to prepustimo procjeni mjerodavnih znanstve­ nika. Da bi izbjegli međusobno nerazumijevanje.pokušavaju izbjeći međusobno nerazumijevanje. Samo politička moć. Pretpostavimo da je imao na raspolaganju neograničeno vrijeme i da je uspio kon­ struirati i opisati znanstvene sisteme koji se podudaraju s rezul­ tatima usvojenim od strane naših vlastitih znanstvenika. Uprkos ovome. nikoga ko bi mu pomogao oslo­ boditi se tog čudnog sljepila koje se tiče inherentnih mogućnosti naših vlastitih rezultata. možda. zvat ću djelom "otkrivene znanosti". da godinama kasnije. Ipak. naspram iskustvu u smislu više "pri­ vatnog" estetskog ili religioznog iskustva. veliki znanstvenik (koji nikada nije vidio knjigu) napiše tačno isto takvu knjigu. pomoću automatskog pisanja. tj. Oni vrlo ozbiljno pokušavaju gov­ oriti jednim istim jezikom. znanstveni. još žalosno zanemarenog aspekta znanstvenog metoda. To je ono što konstituira znanstvenu objektivnost. u vrijeme kada je napisana. Ovaj aspekt znanstvenog metoda pokazuje šta se može dostići pomoću ustanova osnovanih radi omogućenja javne kontrole i pomoću otvorenog izražavanja javnog mnijenja. čak i ako koriste različite maternje jezike. Jer tamo na ostrvu nema nikoga osim njega da izvrši korekciju onih predrasuda koje su neizbježna posljedica njegove jedinstvene mantalne historije. na primjer. laboratoriji. imam na umu iskustvo "javnog" karaktera kao što su promatranja i eksperimenti. čak i ako je ono ograničeno na krug specijalista. konačno. Ovome nema pomoći. možemo razmotriti ideju da je preporučljivo okarakterizirati znanost pomoću njenih metoda prije nego pomoću njenih rezultata. tehnološki. ovisi svekoliki progres. ali i dio moderne ekonomije može biti uključen). drugačije rečeno. nije proizvod znanstvenog metoda. dalje. i kako je napisao veliki broj zabilješki. Radi daljeg razjašnjenja ovog. uvijek će biti pristrasnih i onih s vrlo čudnim idejama. kada biva upotrijebljena s ciljem potiskivanja slobodne kri­ tike ili kada je ne uspijeva zaštititi. znanstveni časopisi. politički. bili skloni tvrdnji da je to prava. kongresi. Svako ko je učio tehniku razumijevanja i provjeravanja znanstvenih teorija može ponoviti eksperiment i prosuditi sam za sebe. neki ljudi bi. Pretpostavimo. da posto­ ji jedan element znanstvenog metoda koji nedostaje i. pretpostavimo da je vidovnjak "vidio" znanstvenu knjigu koju znanstvenik tada nije mogao napisati zbog toga što su mnoga značajna otkrića u to vrijeme još bila nepoznata. zasnovanih na promatranju i eksperimentu. Kada govorim o "iskustvu". jedno iskustvo je "javno" ako ga svako ko uloži dovoljno pažnje i napora može ponoviti. Pitamo: može li se reći da je vidovnjak napisao znanstvenu knjigu? Možemo pretpostaviti. sukladno tome. a ne "otkrivena zna­ nost". znanstvenici pokušavaju izraziti svoje teorije u takvom obliku da one mogu biti provjerene. Nema sumnje da bi ovo mnogo više bila znanost nego znanstvena knjiga koju je otkrio vidovnjak. morat ćemo kazati da vidovnjakova knji­ ga. mada je sukladan sa znanstvenim rezultatima. tvrdim da je i ova krusoovska znanost još od one "otkrivene" vrste.

u svakom datom momen­ tu. Znanstveni rezultati su "relativni" (ako ovaj termin: uopće treba biti upotrijebljen) samo utoliko ukoliko su rezultati odre­ đenog nivoa znanstvenog razvitka podložni izmjeni tokom znanstvenog progresa. činjenicu da smo imali predrasudu možemo prije otkriti tek pošto smo je se oslobodili. on je upravo primijenio metode znanstvene kritike i pronalaženja i eliminacije teorija. pokušaja i pogreške. promjene u brzini reakcije i da ih je dopustio. karakteristične lične reakcije koja se odnosi na njegova astronomska promatranja. Prema tome. Svaka pretpostavka. Proces možda nikada neće biti završen. Međutim. Njegov problem je bio konkretan problem fizike. zasnovano na nerazumijevanju odnosa između teorije i iskustva u znanosti. izgleda proturječili jedan dru­ gom. to nije zato što smo odjednom iskorijenili sve naše predrasude. naše znanstvene teorije ovisiti ne samo o eksperimentima itd. zajedno s mnogim drugim fizičarima. On je našao da teškoća. također. dio znanstvenog metoda. može biti uklonjena. prije. lomiti neke svoje kore. ako uporedimo ovaj način saznavanja brzine reakcije s načinom na koji je ona otkrivena u "javnoj" znanosti . Među­ tim. neophodni instrumenti koji su nam potrebni u našem aktivnom "stjecanju" iskustva) ne mogu biti izmijenjene odlukom niti opovrgnute iskustvom. one su samo pokušaj objašnje­ nja njegovog djela nekome ko s njime nije upoznat. moguće je zamisliti da je on otkrio. možemo reći da je znanost sposobna učiti. on čak nije tvrdio da kritizira naše koncepcije prostora i vremena. rezultat ove društve­ no ili institucionalno organizirane objektivnosti znanosti. jednu po jednu.. nego i od predrasuda koje prihvatamo kao činjenice. Klasičan slučaj je. U svakom slučaju. Ajnštajnovo otkriće naših predra­ suda koje se tiču vremena. Drugim riječima. shvatio kako ovo znači da je teorija bila pogrešna. Međutim. ovo ne znači da je istina "rela­ 10 tivna". može biti kritizirana. tako da ih nismo svjesni (mada nam primjena određenih logičkih metoda može pomoći u njihovom otkrivanju). ovo je pretjerivanje. u svjetlu iskustva. da one izvan i iznad znanstvenih metoda provjeravanja teorija kon­ stituiraju osnovne pretpostavke cjelokupnog mišljenja. u svjetlu teorije. Ajnštajn je.onda "otkriveni" karakter krusoovske znanosti postaje očigledan. obzirom na tu okorjelost u pre­ drasudama. možemo dovesti u pitanje i revidirati naše pret­ postavke koje se odnose čak na prostor i vrijeme.njih dostignuta kroz relativno irelevantne pristupe. nije izvor nego.kroz proturječnost rezultata različitih promatrača . mis­ lim na Krusoovo otkriće njegove "lične jednačine" (jer moramo pretpostaviti da je on načinio ovo otkriće).način posebno očigledan. ona je istinita zauvijek .relativno nevažan . ponovno skiciranje teorije koja se srušila zbog različitih eksperi­ menata koji su. Međutim. skeptički napad na znanost od strane sociologije saznanja gubi. "Otkriveni" karakter krusoovske znanos­ ti je na jedan . Bilo je to jedno od najvećih dostignuća našeg vremena kada je Ajnštajn pokazao da. To samo znači da većina znanstvenih rezultata ima karakter 264 265 . opet. Međutim. Empirijski metod je dokazao da je sasvim sposoban brinuti o sebi. individualna znanstvena nepristrasnost. ideje za koje se smatralo da su nužne pretpostavke svekolike znanosti i da pripadaju njenom "kategorijalnom aparatu". ako izmijenimo teoriju u tački koja je dugo vremena smatrana očiglednom po sebi. načelno. Naravno. ovaj metod ne vodi napuštanju svih naših predrasuda. Međutim. možemo reći da ono što nazi­ vamo "znanstvenom objektivnošću" nije proizvod nepristrasnosti pojedinog znanstvenika nego društvenog ili javnog karaktera znanstvenog metoda. u svjetlu znanstvenog metoda. ali ne postoji utvrđena prepreka pred kojom se on mora zaustaviti. svaki smisao. Ajnštajn nije tvrdio da je otkrio pred­ rasude. tako da se može postići jasna i razborita komunikacija koja je. obavljenim do tog momenta. Rezimirajući ova razmatranja. sve dotle dok postoji. I činjenica da svako može kritizirati konstituira znanstvenu objektivnost. nesumnjivo. recimo. metod ih može eliminirati samo postupno. Što se tiče njegovih znanstvenih zabilješki. 9 I kantovci i hegelovci prave istu grešku kad misle da naše pretpostavke (pošto su. Ako je jedna tvrdnja istinita. moramo priznati da će.

u njegovom naporu obično je sadržana određena količina ličnog interesa. opsjedaju. Ova razmatranja (kojima sam se potpunije bavio na drugom mjestu 11 ). možda. U istom radu iz sociologije saznanja možemo pročitati sljedeća uputstva za njene vlastite aktivnosti: "Postoji rastuća tendencija da postanemo svjesni činilaca kojima smo se do sada nesvjesno potčinjavali. Inženjer istražuje stvari uglavnom s praktične tačke gledišta.hipoteza. razlog tome nije klasni interes. isti u svim znanostima. uvijek nerazdvojni. glavna teškoća s predrasudama jeste u tome što ne postoji direktan način oslobađanja od njih. Tako radi i zemljo­ radnik. Jer kako ćemo uopće znati da smo napravili bilo kakav progres u našem pokušaju oslobađanja od predrasude? Nije li zajedničko iskustvo takvo da su oni koji su najviše ubijeđeni kako su se oslo­ bodili svojih predrasuda najviše pod njihovim utjecajem? Ideja da nam sociološko. Na ovo možemo odgovoriti da su "znanje" i "volja".. s prak­ som. nego prije činjenica da su praktični i teorijski problemi i suviše upleteni u polje društve­ nog i političkog znanja. praktična primjena naših nalaza jeste sredstvo pomoću kojeg možemo ukloniti iracionalizam iz sociologije. Međutim. Oni koji se plaše da naše rastuće poznavanje činilaca koji su određujući može paralizirati naše odluke i ugroziti 'slobodu'. Dakle. Mada određena rezerviranost može pogodovati znanstveniku. spram 'egzaktnim' vrstama znanja. ako se vratimo mojoj glav­ noj kritici. jer mnogi koji vode ova istraživanja puni su predrasuda. posljedica uništavajućeg upliva Aristotela i Hegela na inteligenciju. Ona. a da toga nisu svjesni. sociologija saznanja se nada da će reformi­ rati društvene znanosti tako što će društvene znanstvenike učiniti svjesnim društvenih snaga i ideologija koje ih. pomoći daljem razumijevanju njihovih teorija. Potrebna je društvena tehnologija čiji rezultati mogu biti provjereni pomoću korak-pokorak društvenog inženjeringa. a racionalni element po svojoj suštini vezan s pomenutim iracionalnim manevarskim pro­ storom". Prema tome. oni su stvarno "totalni ide­ olozi" ili. drugačije rečeno. iskaza za koje je dokaz neubjedljiv i koji su. tj. postoje mnogi primjeri koji pokazuju da za njega nije uvijek važno biti na taj način nezainteresiran. intersubjektivnost i javnost metoda igraju u znanstvenoj kritici i znanstvenom progresu. Znanstvenik ne može doći do znanja bez napora i interesa. za njega je važno ostati u dodiru s realnošću. i ne samo da nam samoanaliza ne može pomoći prevladati ne­ svjesnu određenost naših shvatanja. neki sociolozi su nesposobni i čak nevoljni govoriti zajedničkim jezikom. u vodećem radu sociologije saznanja12 možemo pročitati: "Osobitost političkog znanja. psihološko. Oprečno ovome. antropološko ili bilo koje drugo istra­ živanje predrasuda može pomoći osloboditi ih se sasvim je po­ grešna. jer oni koji to previde moraju platiti padom u skolastiku. sastoji se u tome što je ovdje znanje nerazdvojivo vezano s htijenjem. Međutim. Lijek koji je ovdje predložen za društvene znanosti dijame­ tralno je oprečan onome koji predlaže sociologija saznanja. zbog toga. Dakle. nego njegov naj­ dragocjeniji podstrekač. nego ona često vodi još fini­ 13 jim samoobmanama. Jedini otvoren put za društvene znanosti jeste zab­ oraviti sve verbalne vatromete i latiti se praktičnih problema našeg vremena korišćenjem teorijskih metoda koji su. ne trebaju puno brinuti. a lijek nije hegelska dijalektička sinteza niti samoanaliza. i da ova činjenica ne mora voditi ni do kakve opasne prepletenosti. u određenom smislu. u svako doba podložni reviziji. Međutim. u osnovi. Istina je da društvene znanosti još nisu u potpunosti dostigle ovu javnost metoda. dijelom. To je. Praksa nije neprijatelj teorijskog znanja. a dijelom nji­ hovog neuspjeha u upotrebi društvenih instrumenata znanstvene objektivnosti. pronalaženja hipoteza koje mogu biti praktično provjerene i nji­ hovog podvrgavanja praktičnim testovima. mada nisu neophodna za kritiku sociologista mogu.. Mislim na metode pokušaja i pogreške. također bacaju svjetlo na važnu ulogu koju suradnja. Jer samo je onaj istinski determiniran ko ne poznaje najhitnije određujuće 266 267 . Sociologizam vjeruje da ono što stvara metodološke teškoće ovih znanosti nije njihov nepraktičan karakter. a ne bilo koji pokušaj razdvajanja znanja od "volje".

Marksova doktrina je imala tendenciju potkopati racionalističku vjeru u razbor.činioce. To je i razlog zašto je sukob između racionalizma i iracionalizma postao najvažniji intelektualni i. Međutim. njihovo znanje može učiniti slobodnima? Samo je Hegel mogao da nam kazuje takve priče. I Budući da su pojmovi "razbor" i "racionalizam" neodre­ đeni. jer su "razbor" i "racionalizam" često korišteni u 268 269 . Ovo je upravo ponavljanje Hegelove omiljene ideje koju je Engels naivno preuzeo kada je rekao 14 : "Sloboda je saznata nužnost". nego djeluje pod pritiskom njemu nepoznatih determi­ nanti". bit će neophodno grubo objasniti način na koji su ovdje korišteni. činjenica da sociologija saznanja čuva ovu posebnu predrasudu dovoljno jasno pokazuje kako ne postoji prečica za oslobođenje od naših ide­ ologija. To je reakcionarna predrasuda. oni su korišteni u širokom smislu1. Prvo. Sa Sokratom i Kantom. moralni problem našeg vremena. na primjer poli­ tičke tiranije. Neophodno je imati ovu primjedbu na umu. Dvadeset četvrto poglavlje PROROČKA FILOZOFIJA I REVOLT PROTIV RAZBORA Marks je bio racionalist. ugroženo i zdesna i slijeva. racionalističko stanovište u društvenim i ekonomskim pitanjima teško se moglo oduprijeti kada su historicističko predskazanje i proročki iracionalizam frontalno napali na njega. Prema tome. njegova doktrina da su naša mišljenja određena klasnim interesom. (Jednom hegelski. Kao Hegelova doktri­ na da su naše ideje određene nacionalnim interesima i tradicijama. oni su korišteni za pokrivanje ne samo intelektualne aktivnosti negp i opažanja i eksperimenta. uvijek hegelski. možda. ubrzala je pad ovog vjerovanja. on je vjerovao u ljudski razbor kao osnovu jedinstva čovječanstva.) Samoanaliza nije zamjena za one praktične akcije koje su neophodne za uspostavl­ janje demokratskih ustanova koje jedine mogu obezbijediti slo­ bodu kritičkog mišljenja i progres znanosti. Jer da li one koji djelu­ ju pod pritiskom dobro poznatih determinanti. Međutim.

različitom i užem smislu. činjenica je da tu postoji neka slič­ nost. grubo govoreći. Naravno. također. prihvatljiv za mnoge. možemo reći da naš razbor. na primjer. ona utemeljuje ono što može biti opisano kao "racionalno jedinstvo čovječanstva". prije nego za apelom na emocije i strasti. nar­ avno. Tada bismo mogli reći da je racionalizam stanovište koje podrazumijeva spremnost na saslušanje kritičkog argu­ menta i na učenje iz iskustva. isto kao i naš jezik. Međutim. riječ "racionalizam" koristim da bih ukazao. ne može biti odlučujuće kada raspravljamo sami sa sobom). pomoću argumenta. ako se koristi na ovaj način. upravo kao što znanost koristi eksperimente isto kao i mišljenje. s ciljem da budemo malo precizniji. Dakle. često moguće raspravljati o različitim zahtjevima i prijedlozima. Ona vodi shvatanju da moramo priznati svakoga s kime općimo kao mogući izvor dokaza i razborite informacije. bilo bi bolje objas­ niti racionalizam pojmovima praktičnih stavova ili praktičnog ponašanja. možemo reći. Jedno sasvim analogno razmatranje može pokazati društveni karakter razboritosti. ovu riječ uvijek koris­ tim u smislu koji uključuje "empirizam" isto kao i "intelektu­ alizam". uvjerenju da u traganju za istinom imamo porebu za suradnjom i da. jeste proizvod društvenog života. Poznato je da često raspravljamo sami sa sobom. nacije ili klase) i koji su. na gledište koje ide za rješenjem što više prob­ lema pomoću razuma. to je priznanje da "Ja mogu ne biti u pravu i da ti možeš biti u pravu i da se zajed­ ničkim naporom možemo približiti istini". Ovo objašnjenje. kad ovdje govorim o "racionalizmu". može biti slična Hegelovoj i onoj hegelovaca. Razbor. To je stav koji ne odustaje olako od nade da pomoću takvih sredstava kao što su dokaz i pažljivo promatranje ljudi mogu dostići neku vrstu sug­ lasnosti o mnogim važnim problemima. koji su razbor shvatili kao društveni proizvod i. zbog svoje pravičnosti. u opreci prema intelektualnoj obdarenosti ili pameti. Drugo. vrlo je slično znanstvenom stanovištu. na ovaj način. ako ne i za sve. naglašavali naš dug društvenom nasljeđu i našu gotovo potpunu ovisnost o njemu. vrlo značajne razlike. Činjenica da racionalističko stanovište uvažava dokaz prije nego osobu koja raspravlja jeste od dalekosežnog značaja. U osnovi. nije u potpunosti zadovoljavajuće. moć govora ili škrgutanja zubima. do određenog stupnja. pod uplivom Berka. postoje. stanovište koje ovdje predstavljamo 271 270 . i da je. U posljednjem poglavlju pokušao sam objasniti društveni aspekt znanstvenog metoda pomoću izmišljene znanstvenosti Robinsona Krusoa. Robinson Kruso (ostavljen na pustom ostrvu u ranom djetinjstvu) može biti dovoljno pametan da ovlada mnogim teškim situacijama. mi ne posjedujemo "razbor" ili "strasti" u smislu u kojem posjedujemo određene fizičke organe. Od interesa je da se potpunije analizira ova sličnost između stanovišta razboritosti i znanosti. zbilja. ili da je bilo koja vrijednost koju individua posjeduje izvedena iz kolektiva. racionalizam uzdiže inteligenciju nad opažanjem i eksperimen­ tom. kao i jezik. ali mi smo naviknuti da to činimo samo zato što smo naučili raspravljati s drugima i zato što smo naučili da. racionalističko stanovište ili.recimo arbi­ tražom . Dakle. pošto su svi takvi pojmovi kao što su "razbor" ili "strast" neodređeni. Pošto naš razbor dugujemo "društvu" ili određenom društvu kao što je nacija. ali on ne bi pronašao ni jezik ni umjetnost argumentacije. i dostići .kompromis koji je. oni dokazuju da je "društvo" sve a individua ništa. Naša analiza "razbora". prema tome. naravno. možda "stanovište razboritosti". kao vrstu odsjeka duše ili duha društva (na primjer. (Ovo posljednje. Hegel i hegelovci su kolektivisti. ili u smislu u kojem posjedujemo određene "sposobnosti". Ali. vremenom možemo postići nešto kao objektivnost. i zbog toga bi ga bilo bolje opisati kao "intelektualizam". Oprečno ovome. na primjer. stvarnog nositelja svih vrijednosti. to jest za osvjetljenjem mišljenja i iskustva. kada se njihovi zahtjevi i interesi sukobe. dokaz vrijedi više od osobe koja raspravlja. mozak ili srce. dugujemo općenju s drugim ljudima. u opreci ne prema "iracionalizmu" nego prema "empirizmu". Ukratko.

racionalizam u našem smislu dijametralno je oprečan svim onim modernim platonskim snovi­ ma o hrabrim novim svjetovima u kojima bi rast razbora bio kon­ troliran ili "planiran" pomoću nekog nadmoćnog razbora.ne da bi se shvatalo jasno. moramo shvatiti da svako od nas (primjerom ili kritikom) može doprinijeti razvitku ili potiskivanju takve tradicije. a u umu (ili "intelektualnoj intuiciji") samo bogovi i tek nekolicina od ljudskog roda". u našem smislu. da je teorija interpersonalna. To je shvatanje da ne smijemo previše očekivati od razbora. kažem da naš razbor dugujemo "društvu". izvorno platonskog gledišta po kojem je razbor vrsta "sposobnosti" koju mogu posjedovati i razviti različiti ljudi u veoma različitom stupnju. ovaj pseudoracionalizam je često nazivan "racionalizmom". Ono što ću zvati "pseudoracionalizmom" jeste Platonov intelektualni intuicionizam. Po našem mišljenju. Razbor. ali to je dijametralno oprečno onome što mi podrazumijevamo pod ovim nazivom. mada je jedino sredstvo za učenje . zahtjev da se bude posve­ ćen. Ono što ću zvati "istinskim racionalizmom" jeste racionalizam Sokrata. ova vjera u posjedovanje nepogrešivog instrumenta ili metoda koji otkriva. Na sličan način sada ću opisati iracionalizam. 272 273 . slobodu mišljenja. kada govorim o "društvenoj" teoriji razbora (ili o znanstvenom metodu). Ako to uradimo. nego da bi se shvatalo jasnije nego prije."treba reći da u mnijenju svaki čovjek ima udjela..i našem intelektualnom općenju s njima. ali i ne mora. kao 3 što možemo pročitati u Timaju . Dakle. nego nika­ da ne možemo nadmašiti druge našom razboritošću na način koji bi uspostavio zahtjev za autoritetom. Zbog toga.iako. ali ona će biti dovoljna za našu svrhu. ne samo da naš razbor dugujemo drugima. i ona je veoma važna. mislim. raste putem obostrane kritike. određenom broju anonimnih pojedinaca . jedini mogući način "planiranja" njegovog rasta jeste razvitak takvih institucija koje obezbjeđuju slobodu ove kritike. možda. može biti različita i može doprinijeti razboritosti. autoritarizam i racionalizam. ova nesposobnost razliko­ vanja između čovjekovih intelektualnih moći i njegovog duga drugima za sve što može znati ili razumjeti. Prema Platonu. to jest. osno­ va razboritosti. Moja analiza racionalističkog stanovišta nesumnjivo je vrlo nekompletna. istovremeno ukazujući na to kako ga iracionalist može braniti. možda. malo neodređena. onda se možemo osloboditi gledišta koje svaku tradiciju shvata kao sakrosanktnu ili po sebi vrijednu. jer većina njegovih ranijih dijaloga opisuje argumente vođene u vrlo razboritom duhu. ali i termin "tradicija" također mora biti analiziran unutar konkretnih per­ sonalnih relacija2. oni mogu robovati svojim predrasudama i mogu misli­ ti da od drugih nemaju ništa vrijedno čuti. Možemo primijetiti da Platon. intelektualna obdarenost. Pametni ljudi mogu biti veoma ner­ azboriti. Moj način upotrebe termina "racionalizam" može postati. da argument rijetko rješava pitanje. Prema tome. To je neskromna vjera u vlastitu nadmoćnu intelektualnu obdarenost. Ovaj autoritarni intelelektualizam. tada uvijek mislim da ga dugu­ jemo određenim konkretnim pojedincima . pošto je dokaz. na ovaj način. mnogo dugujemo tradiciji. međutim. sasvim precizno. da se zna sa sigurnošću i autoritetom. Naravno. kao i znanost. koji uključuje kritiku i umjetnost njenog slušanja. svojim načinom pisanja doprinosi našoj interpersonalnoj teoriji razuma. Svakako. intelektualna skromnost onih koji znaju koliko često griješe i koliko mnogo ovise o drugima čak i u ovom znanju. Stanovište koje je ovdje prihvaćeno veoma se razlikuje od popularnog. nešto jasniji ako napravimo razliku između istinskog racionalizma i lažnog ili pseudoracionalizma.ne pretpostavlja egzistenciju kolektiva. a nikad da je kolektivistička. To je svi­ jest o vlastitim granicama. zamjenjujući ga gledištem koje tradiciju smatra vrijed­ nom ili bezvrijednom ovisno o njenom uplivu na pojedince. ne mogu biti usklađeni. iako je njegova teorija autoritar­ na i zahtijeva strogu kontrolu rasta ljudskog razbora od strane njegovih čuvara (kao što je posebno pokazano u osmom poglavlju). na primjer. ako. spremno priznajem.

Prema tome. Ovih nekoliko izuzetnih pojedinaca omogućuju nam na trenutak shvati­ ti stvarnu veličinu čovjeka. također. ispoljava se čežnja za izgubljenim jedinstvom i pribježištem tribalizmu. Racionalisti obično uzvraćaju tako što odbacuju iracionalizam kao puku besmislicu. Njihovi korijeni leže dublje . moramo očekivati da će racionalizam još upadljivije razočarati kada se pokuša baviti drugim poljima ljudske aktivnos­ ti. sažaljevanja egzisten­ cije tako inferiornog bića kao što je racionalist.. U sedamnaestom. U ovim mističnim elementima unutar fundamentalno racionalnog pristu­ pa4 (kao što je nagoviješteno u Desetom poglavlju). ljudi koji stvaraju djela umjetnosti ili uma. prema iracionalisti. prije nego njegovo rezoniranje. nešto manje. Za njih su racionalisti .duboko u njihovim instink­ tima i impulsima i u onom društvu čiji su oni dijelovi. činjenicu da čovjek može biti kreativan. Ostavljajući po strani niže aspekte ljudske prirode. Ali plima se sada pretvorila u oseku i "duboko značajne aluzije. velikog znanstvenika čini njegova intuicija. slučajno da je racionalizam bujao u bivšim rim­ skim provincijama. jer obavljaju 5 bezdušne i uglavnom mehaničke aktivnosti . Proročki iracionalizam (osobito s Bergsonom i većinom njemačkih filozofa i intelektualaca) utemeljio je naviku ignoriranja ili.ili "materijalisti". mistična sposobnost. Prekid diplomatskih odnosa između filozofa pokazuje svoje značenje kad biva praćen prekidom diplomatskih odnosa između država. I u slučaju kada osjetim da je racionalizam otišao predaleko. intelektualizma i "materijalizma". Čovjek je. Staviše. a ne razbor. Ovo očekivanje se. iracionalisti su im morali pok­ loniti pažnju i pružiti dokaze protiv njih. više nego samo racionalna životinja. ja sam potpuno na strani racionalizma... osnivača religija i velikih državnika. dok je među ljudima iz "varvarskih" zemalja bilo istaknutih mističara). U ovom sporu. potpuno nesvjesni dubljih problema ljudske sudbine i njene filozofije. kao opreka između skolastike i misticiz­ ma. neki od ovih kritičara. emocionalni stav čovjeka. racionalizam ne može pružiti adekvatnu interpretaciju čak ni tako očigledne racionalne aktivnosti znanstvenika. još uvijek 275 274 . smatra on. oni nikada nisu ljudi od razbora. Otvoren sukob između racionalizma i iracionalizma izbio je prvi put u Srednjem vijeku. kao što oni često kažu . tako će iracionalist nastaviti svoje dokazi­ vanje. II Spor između racionalizma i iracionalizma nije od juče. osamnaestom i devetnaestom vijeku. pokazujući ograničenja i otkrivajući neskromne zahtjeve i opasnosti od pšeudoracionalizma (koji ga nisu razlikovali od racionalizma u našem smislu). nešto više nego racionalna životinja i. pokazuje kao sasvim ispravno. Nikada ranije raskid nije bio tako potpun. stekli su zahvalnost svih istinskih racionalista. čak je i u njenim počecima bilo elementa misticizma. u najboljem slučaju. Dakle. (Nije. iracionalist će insi­ stirati na tome da "ljudska priroda" uglavnom nije racionalna. Ali mada ove vođe čovječanstva znaju kako upotrijebiti razbor za svoje svrhe. Mali je broj kreativnih ljudi koji stvarno nešto znače. Ali pošto je znanstveno polje izuzetno pogodno za racionalističku inter­ pretaciju. Da bismo vidjeli da je on manje.a osobito racionalistički znanstvenik. čak i u ovim rijetkim slučajevima.Iracionalističko stanovište može se razviti na sljedeći način. Čak su i oni rijetki znanstvenici koji razbor i znanost uzima­ ju ozbiljno vezani za svoje racionalističko stanovište samo zato što ga vole. Kreativnost je potpuno iracionalna. i alegorije" (kao što Kant kaže) postale su moda dana. potrebno je samo vidjeti koliko je malo ljudi sposobno za argument. Ali čovjek je. jer sve što je zbilja značajno u njegovom životu prevazilazi granice raz­ bora. također. kao oruđa. određuje njegovo stanovište.. osobito Berk. siromašni duhom. možda. njegov mističan uvid u prirodu stvari. mogu biti dovoljni želimo li zagrebati po površini stvari. Iako možda priznaje da razbor i znanstveni dokaz. ili kao sredstva koja služe nekom iracionalnom cilju. u vrijeme snažne plime racionalizma. većina ljudi spremna odazvati se na poziv svojih emocija i strasti prije nego na poziv svog razbora. Mada je grčka filozofija nesumnjivo počela kao racionalan poduhvat. možemo pogledati jedan od njegovih najviših aspekata. ovo je razlog sto je.

to jest. teško biti nešto drugo nego kritički). nije izmaklo pažnji nekih neprijatelja racionalizma da neko uvijek može odbiti prihvatiti dokaze. Ova kritika može biti generalizirana. Nekritički ili pretenciazni racionalizam može biti opisan kao stav osobe koja kaže "Nisam spreman prihvatiti bilo što što ne može biti odbranjeno sredstvima argumenta ili iskustva". tako. jedini način na koji prekomjerni racionalizam može postati škodljiv jeste njegova tendencija za potkopavanjem svoje vlastite pozicije i. Tako je racionalizam nužno daleko od pretencioznosti ili samodovoljnosti. čak. u smislu koji mu ja dajem. smatrajući da je njegova neumjerenost (uko­ liko isključimo intelektualnu neskromnost Platonovog pseudoracionalizma) zbilja bezazlena u poređenju s neumjerenošću ira­ cionalizma. argumenta. Dakle. Jer oni počivaju na istinski kolosalnoj pretpostavci da je moguće početi bez ili sa samo nekoliko pretpostavki i još dobiti i valjane rezultate. logički neodrživ. bilo sve ili one određene vrste. razlikovat ću dva racionalistička stanovišta koja ću označiti kao "kritički racionalizam" i "nekritički racionalizam" ili "pretenciozni racionalizam". Prema tome. (Ova distinkcija je neovisna o onoj prethodnoj između "istinskog" i "lažnog" racionalizma. to znači da ko god usvoji racionalističko stano­ vište čini to zato što je. pretenciozni racionalizam je neodrživ. to implicira da 7 ono i samo mora biti odbačeno. Zahtjev ustanovljen od strane mnogih filozofa da moramo početi bez pret­ postavki i da nikada ništa ne smijemo pretpostaviti o "dovoljnom razlogu". i ono ne može biti zasnovano na argumentu ili iskustvu. ni logički argument ni iskustvo ne mogu utemeljiti racionalističko stanovište: jer samo oni koji su spremni uvažiti argument ili iskustvo i koji su. neko vjerovanje ili ponašanje. također. Nekritički racionalizam je. idealan savjet. bit će njime impresionirani. izraziti u obliku načela da bilo koja pretpostavka koja ne može biti podržana ni pomoću argumenta ni pomoću 6 iskustva. (Ovo razmatranje je sasvim neovisno o pitanju da li postoji bilo koji ubjedljiv racionalni argument ili ne čijem prihvatanju može biti naklonjeno racionalističko stano­ vište). prema tome. ali u vezi s problemom može biti izloženo na manje formalan način. ovo načelo izbjegavanja svih pret­ postavki nije. svjesno ili ne. podsticanje reakcije pristalica iracionalizma. kao što bi neko mogao pomisliti. pa. i pošto čist logički argument može ovo pokazati. Prema tome.) Sve ovo je sada malo apstraktno. i da takvo stanovište može važiti a da ne postane logički nekonzistentno. odluku. prema tome. jednostavno je nemoguće zahtijevati da sve pretpostavke moraju biti zasnovane na argumentu. Pošto cio argument mora slijediti iz pretpostavki. Sada je lako vidjeti da je ovo načelo nekritičkog racionalizma nekonzistentno.simpatiziram s njim. ovo stanovište već usvojili. koji vjeruje kako je racionalizam po sebi dovoljan i kako može biti utemeljen 276 277 . Racionalističko stanovište karakterizira značaj njegovog vezivanja za argument i iskustvo. ispoljavaju se kao nekonzistentni. i umjereniji zahtjev da moramo početi s vrlo malim skupom pretpostavki ("kategorija"). I. Po mom mišljenju. nekritički racionalizam može biti pobijen pomoću svog vlastitog oružja. čak iako će "istinski" racionalizam. To ih je natjeralo shvatiti da nekritički racionalist. (To je analogno paradoksu lažova . Ovo možemo. Ovo su racionalisti često previđali i tako sebe izlagali tome da budu tučeni na njihovom vlastitom polju i njihovim vlastitim omiljenim oružjem kad god ga je neki iracionalist koristio protiv njih. usvojio neki prijedlog. nego forma paradoksa lažova8. Iz ovoga moramo zaključiti da racionalan argument neće imati racionalan efekt na čovjeka koji ne želi usvojiti racionalno stanovište. racionalističko stanovište moramo prvo usvojiti ako hoćemo da bilo koji argu­ ment ili iskustvo budu efektivni. Bez obzira da li je ovo prihvatanje privremeno ili vodi ustaljenoj navici. možemo ga opisati kao ira­ cionalnu vjeru u razbor. jer pošto ne može biti podržano pomoću argumenta ili pomoću iskustva. Jedino me je ova opasnost navela bliže ispitati zahtjeve prekomjernog racionalizma i braniti skromni i samokritični racionalizam koji priznaje određena ograničenja. zbilja. usvajanje koje može biti nazvano "iracionalnim". rečenici koja tvrdi svoju vlastitu neistinitost). mora biti odbačena . Međutim. (Zbilja. Međutim.

u podjelu ljudi na vođe i vođene.. kada to zaslijepi vaše oči. Nisam znao šta radim. 279 278 . ali činjeni­ ca da se on lako može spojiti s veoma različitim vjerovanjima i. vjerovatno. Jer pitanje da li usvajamo neki više ili manje radikalan oblik ira­ cionalizma ili minimalno dopuštamo iracionalizam koji sam označio kao "kritički racionalizam". zbilja su praktično kapitulirali pred iracionalizmom. čak neki radikalan ili pretenciozan oblik. ne usvojiti iracionalizam? Mnogi koji su počeli kao racionalisti i koji su se oslobodili iluzije otkrivši da suviše pretenciozan racionalizam osujećuje sebe. naravno. drugi vole. Prema tome. dokazi ne mogu odrediti tako fundamentalnu moralnu odluku. a i sada pono­ vo u našoj analizi nekritičke verzije racionalizma. činjenica da on lako može pružiti podršku romantičnoj vjeri u postojanje izabrane grupe. Riječi su vas pomamile. Ali to ne podrazumi­ jeva da nam. nakvasi suzama vaše srce. III Izbor pred nama nije jednostavno intelektualna stvar ili stvar ukusa.. Naprotiv.. uključujući vjeru u bratstvo ljudi. Ali mi smo. Kao što smo ranije vidjeli (u Petom poglavlju). u protivnom. oso­ bito ono kritičkog racionalizma. priz­ naje određeno prvenstvo iracionalizmu). onda. Iracionalizam. i pošto našu imaginaciju vrlo malo koristimo11. kada vidite šta ste uradili.. Ovo je posebno slučaj kada smo zatrovani nekom proročkom filozofijom. i koje nisu žalile poslije toga. u našem izboru. onaj koji iskreno priznaje svoje porijeklo u iracionalnoj odluci (i koji. i drugih ličnosti u Šoovom komadu koje su tačno znale šta su uradile i odlučile to uraditi. u prirodne gospodare i prirodne robove. do tog stupnja. uvijek smo mi oni koji odlučujemo.. Jer postoje druga održiva stanovišta. koji nije vezan ni za jedno pravilo konzistentnosti. jasno pokazuje da je moralna odluka upletena u izbor između iracionalizma i kritičkog racionalizma. Već je rečeno da je racionalizam blisko povezan s vjerom u jedinstvo čovječanstva. Jer samo ako možemo zamisliti ove posljedice na konkretan i prak­ tičan način. Zašto. iščupao bih je iz njihovih ruku. bilo koja vrsta dokaza ne može uopće biti od pomoći. Možemo izabrati neki oblik iracionalizma. Vi ne znate. rezultat alternativa između kojih moramo izabrati. Da sam znao. to nije razlog za prihvatanje posljednjeg. zapuši vaše nozdrve. Niste vidjeli: lako je pričati kad ne znate. osobito. jer pokazuje da racionalna analiza posljedica neke odluke ne čini odluku racionalnom. (To je ono što se dogodilo Vajthedu9 (Alfred North Whitehead). ima dubok upliv na naš cjelokupan odnos prema drugim ljudima i problemima društ­ venog života. onda . odlučujemo naslijepo. Mada je nekri­ tički i pretenciozni racionalizam logički neodrživ i mada je pre­ tenciozni iracionalizam logički održiv.. ako sasvim ne griješim. tako često odlučujemo naslijepo.koristeći Šoov način izražavanja. posljedice ne određuju našu odluku. kad god smo suočeni s moralnom odlukom apstraktnije vrste. koje priznaje činjenicu da funda­ mentalni racionalistički stav proizlazi iz (u svakom slučaju održivog) akta vjere .) Ali takva panična akcija je potpuno neumjesna.pomoću dokaza. odnesi ovaj prizor od mene!" Bilo je. također. Neki ljudi ne vole vidjeti druge kako gore na lomači. Da bih ovo ilustrirao. ali kada je ugleda na lomači. slobodni izabrati kritički oblik racionalizma.0 Bože. Tužitelj je Čaplein. Ovo mjesto (koje su zanemarili mnogi viktorijanski optimisti) jevažno. on tvrdoglavo zahtijeva Džoaninu smrt. mora biti u zabludi.onda . citirat ću pasus iz Šoove Svete Džoane (Saint Joan). može se spojiti s bilo kojom vrstom vjerovanja. jednim od najmoćnijih sredstava da sebe pomamimo riječima . zbilja znamo na šta se naša odluka odnosi. Ali kada je to u vašoj kući. Ali analiza konkretnih posljedica i nji­ hovo jasno poimanje u onome što zovemo našom "imaginacijom" pravi razliku između slijepe odluke i odluke donijete otvorenih očiju. biva sloml­ jen: "Nisam mislio na zlo. Iracionalizam je logički superioran nad nekritičkim racionalizmom. najkorisnije je pažljivo analizirati posljedice koje su. Nisam znao kako će to izgledati.iz vjere u razbor. naš izbor je otvoren. To je moralna odluka10 (u smislu Petog poglavlja).

u mnogom pogledu visoko poželjna12.što je. prvo. čak. slabašnu inte­ lektualnu obdarenost najvećeg broja ljudi i njihovu očiglednu ovisnost o emocijama i strastima. po mom mišljenju. sve ovo. poštovanje. tendencija u pravcu nepristrasnosti u bliskoj je vezi s racionalizmom i teško može biti isključena iz racionalističke vjere. i da bi se trebalo pokušati razboru obezbijediti utoliko veću ulogu ukoliko je to moguće. upozoravam čitatelja da ću biti pristrasan. Niti može biti dvojbe da je ova nejednakost od velike važnosti i. kao i sve druge stvari u našem svijetu. iracionalist bi uzvratio (ako pristane na razgovor) da je taj zahtjev beznadežno nerealističan.vjerovatno pogrešnoj da su svi ljudi rođeni jednaki". to. Nadam se da je jasno u kojem smislu analiza posljedica može imati upliva na našu odluku a da je pri tom ne određuje.pokušao sam biti nepristrasan. u smislu posjedovanja jednakih prava i jednakih zahtjeva za jednakim tretmanom. Čvrsto sam uvjeren da ovo iracionalno naglašavanje emo­ cija i strasti ultimativno vodi do onoga što mogu opisati jedino 280. racionalizma i iracionaliz­ ma. konačno. također. Pred­ stavljajući posljedice dviju alternativa. koje u najboljem slučaju predstavlja rezignaciju u odnosu na iracionalnu prirodu ljudskih bića. prije nego razbor. kao jednake ili kao jednake koliko god je to moguće. ona je sasvim neovisna o teoriji . mada to može biti tako. Nemam. ne prihvatamo neku apstraktnu teoriju zato što je ubjedljiva po sebi. jedna je od noćnih mora 13 našeg vremena. ljubav. opet. Ako oni proturječe teoriji. nasilju? Ova tendencija je pojačana drugim i možda. između kojih moramo odlučiti. Međutim. prije odlučujemo usvojiti je ili odbiti pošto istražimo konkretne i praktične posljedice koje mogu biti neposrednije eksperimentalno provjerene. kao zločin. to jest. tj. šta onda ostaje iracionalisti osim poziva drugim i manje konstruktivnim emocijama i strastima: strahu. nema veze s pitanjem treba li ili ne treba konstruirati odgovarajuće političke institucije. biti osporeno da su ljudske individue. Jer u znanosti. glavni pokre­ tači ljudske akcije.Racionalna i imaginativna analiza posljedica moralne teori­ je ima određenu analogiju u naučnom metodu. naglaskom na nejednakosti ljudi. mora prizivati nasilje i brutalnost kao krajnje arbitre u svakoj raspravi. Sada namjeravam razmotriti one posljedice dviju alter­ nativa koje mi izgledaju najdjelotvornijim i koje su utjecale na mene da odbacim iracionalizam i prihvatim vjeru u razbor. također. mada nisam skrivao svoje simpatije. možemo samo konfrontirati njene posljedice s našom savješću. "Jednakost pred zakonom" 14 nije činjenica.) Međutim. Jer ako se spor pojavi. u slučaju moralne teorije. Međutim. osobito u političkim sporovima. na mnogo načina vrlo nejednake. također svojstveno iracionalizmu.. posljedice iracionalizma. naravno. postoji funda­ mentalna razlika. nema veze s pitanjem hoćemo li ili nećemo odlučiti tre­ tirati ljude. a u najgorem. načelno. Ako oni potvrde teoriju. važnijim uvjerenjem koje je. Ispitajmo. Jer on ne uzima u obzir slabost "ljudske prirode". zavisti i. (Strah da razvoj masovne proizvodnje i kolektivizacija mogu djelovati na ljude uništenjem njihove nejednakosti ili individualnosti. Ne može. naša odluka ovisi od rezultata eksperimenata. Ako je to tako. jedno­ stavno. odanost zajed­ ničkoj stvari. mi je odbijamo. nego politički zahtjev zasnovan na moralnoj odluci. najfundamentalnija odluka na etičkom polju . prezir ljudskog razbora. Jedan od razloga za ovakvo mišljenje jeste da ovo stanovište. iznoseći pred nas dvije alternative moralne odluke . to znači da se one konstruktivnije emocije i strasti koje. Nemam namjeru kazati da je usvajanje ovog humanističkog stanovišta nepristrasnosti direkt­ na posljedica odlučivanja u korist racionalizma. umnogome. pokazuju nesposobnim za rješenje problema. I dok odluka eksperimenata ne ovisi o nama. trebalo uraditi ono što se može kako bi se to popravilo. Do sada. možemo je usvojiti dok ne pronađemo bolju. namjeru kazati da iracionalist ne može dosljedno ^ 281 . mogu pomoći rješenju problema. odluka naše savjesti ovisi. Ali. Iracionalist upor­ no tvrdi da su emocije i strasti. itd. Na racionalistički odgovor da bi. mržnji. U slučaju znanstvene teorije.

a drugo 282 283 . moraju shvatiti da ljubav kao takva sigurno ne podstiče nepristrasnost. Dakle. nasilja. Napuštanje racionalističkog stanovišta. Sada je usvajanje antiegalitarnog stanovišta u političkom životu. shvatio nešto od ovoga kada je sugerirao16 da je nepo­ vjerenje ili mržnja prema argumentu u relaciji s nepovjerenjem ili mržnjom prema čovjeku). Nisam. (Sokrat je. na klasu drugova i klasu neprijatelja. Ranije sam pomenuo da teorija prema kojoj naša mišljenja ovise o našoj klasnoj situaciji ili našim nacionalnim interesima mora voditi u iracionalizam. na sunarodnike i strance. To gotovo uvijek. na nekolicinu koja učestvuje u diobi razbora s bogovima i mnoge koji su izvan toga (kao što Platon kaže). koji može poslužiti i kao predstavnik za one mnogo ozbiljnije. politički egalitarizam postaje praktično nemoguć. Naša "prirodna" reakci­ ja bit će podjela čovječanstva na prijatelje i neprijatelje. čak i poziv našim najboljim emocija­ ma. možemo pokazati tako što ćemo za primjer kao test uzeti bezopasan slučaj. Mi ne možemo voljeti "apstraktno". upravo ono što bih nazvao kriminalom. Nisam previdio činjenicu da ima iracionalista koji vole čovječanstvo i da sve forme iracionalizma ne prouzroče kriminal. kao kod Platona15. Kada ovo jednom uradimo. jer odlučujuća sličnost svih ovih intelektualno neskromnih gledišta. želim naglasiti činjenicu da iracionalističko stanovište teško može izbjeći vlastito preplitanje sa stanovištem koje je oprečno egalita­ rizmu. na one koji govore neprevodiv jezik naših vlastitih emocija i strasti i one čiji jezik nije naš jezik. to jest u polju problema koji se tiču vlasti čovjeka nad čovjekom. Sada želim naglasiti činjenicu da je i opečno također tačno. vjerujem. Da ljubav kao takva nije sposobna riješiti kon­ flikt. oni dijele čovječanstvo na prijatelje i neprijatelje. poštovanja razbora i argumenta kao i tuđeg gledišta. biti upotrijebljeno za opravdanje ubistva. Iz toga mora uslijediti vjerovanje da "mislimo našom krvlju". Ovo će biti istinitije ukoliko je poziv upućen nižim emocijama i strastima. konačno. što veća ljubav to veći konflikt. "našim nacionalnim nasljeđem" ili "našom klasom". Tom s ljubavlju insistira da idu na ples. napuštajuši razbor. čak i ako ne može to učiniti tako dosljedno. Podjela čovječanstva na prijatelje i neprijatelje je najočiglednija emocionalna podjela. vjerujem. Prema tome. Ova činjenica je povezana s iracionalističkim naglašavanjem emocija i strasti. Ideja da "mislimo našom rasom" može biti zamijenjena idejom izabranih ili inspiriranih duša koje "misle s Božijom milošću". Jer ono oprav­ dava stanovište da različite kategorije ljudi imaju različita prava. koji vjeruju u neposrednu vladavinu ljubavi. dok Dik. Ovaj konflikt ne može biti riješen pomoću ljubavi. Tom voli pozorište. Postoje samo dva rješenja: jedno je upotreba osjećanja i. Međutim.usvojiti stanovište jednakosti ili nepristrasnosti. da neki ljudi imaju pravo upotrijebiti druge ljude kao svoje oruđe. s gledišta morala. on nije obavezan biti dosljedan. jeste u tome što ne procjenjuju mišljenje prema njegovim vlastitim zaslugama. na vođe i vođene. mora vla­ dati. otvara put onima koji vladaju pomoću mržnje. naglasak na "dubljim" slojevima ljudske prirode. ne može osjećati jednaku ljubav prema svim ljudima. Ovo gledište može biti predstavljeno u materijalističkom obliku ili na visoko spiritualan način. Emocionalno. na one koji pripadaju našem plemenu. kao što je pokazano stavom prosječno dobrog krišćanina prema "materijalistima" i "ateistima"). možemo voljeti samo one koje znamo. a Dik ples. Konačno. da gospodar ima pravo porobiti roba. sve to mora voditi shVatanju da je mišljenje samo površna manifestacija onoga što leži'unutar ovih iracionalnih dubina. ona je čak priznata u kršćanskoj zapovijesti "ljubi svoje neprijatelje!" Čak ni najbolji kršćanin koji zbilja živi u skladu s ovom zapovijedi (nema ih mnogo. želi da idu u pozorište. na nekolicinu koji su blizu i mnoge koji su daleko. Niti može otkloniti konflikt. ljude dijelimo na one koji su nam bliski i one koji to nisu. štaviše. ljubavi i sažaljenju. smatram da onaj ko uči da ljubav. Oni koji ovu vezu ne shvate odmah. a ne razbor. Međutim. zbog Toma. ne možemo imati ista osjećanja prema svakome. ono će. našoj emocionalnoj zajednici i one koji su izvan toga. impresioniran ovim razlikama. na vjernike i nevjernike. mora rađati stanovište koje uzima u obzir ličnost mislioca umjesto njegovo mišljenje. može samo naginjati razdvajanju čovječanstva na različite kategorije. jer.

Njegova vjera u razbor nije samo vjera u naš vlastiti razbor nego i . "program" javne politike (kako bi Bentam (Jeremy Bentham) rekao). racionalist će. s ciljem da oni shvate šta je za nas od najveće važnosti za njihovu sreću. dok pravo brige za sreću drugih mora biti shvaćeno kao privilegija ograničena na uzan krug njihovih prijatelja. nije jedini argument protiv ideje vladavine ljubavi. blisko je znanstvenom stanovištu. to jest kritičkog racionalizma. čak i ako vjeruje da je intelektual­ no nadmoćan u odnosu prema drugima. možda imamo određeno pravo pokušati nametnuti našu ljestvicu vrijednosti . patnja. bila definicija ljubavi Tome Akvinskog). nije naša obaveza druge činiti sretnim. Međutim. biti shvaćene kao "ne-program" i moraju biti ostavljene u području laissezfaire. Svi mi osjećamo da bi svako bio sretan u divnoj. Ovo stanovište. veoma široko. naravno. koju sam može otkri­ ti ili mu na nju mogu ukazati drugi. pošto je svjestan. možemo reći: pomozi svojim neprijateljima. Naša je obaveza pomoći onima kojima je naša pomoć potrebna. u ovom smislu. ti možeš biti u pravu i zajedničkim naporom možemo se približiti istini". povezan s idejom da drugi ima pravo biti saslušan i braniti svoje argu­ mente. U njihovom slučaju. Dakle. Vjerujem da je on zasnovan na potpunom nerazumijevanju naših moralnih obaveza. samo ako druge i njihove argu­ mente uzima ozbiljno. Međutim. Bio bi to. nepristrasnosti. insistiram na tome da emocije. predstavljaju vječite probleme javnog morala. značilo miješanje u privatnost onih prema kojima imamo tako dobroćudne namjere.upotreba razuma. Ovo je samo dio dokaza uperenog protiv iracionalizma i njegovih posljedica koje su me navele na prihvatanje oprečnog stanovišta. On. ali voli jedino svoje prijatelje. Ono je povezano s idejom da svako može napraviti grešku. nepravda i njiho­ vo sprečavanje. na primjer. pošto to ne ovisi o nama i pošto bi to. analiziranom u prethodnom poglavlju). vrlo često. Međutim. Voljeti neku osobu znači željeti učiniti je sretnom. ideju da niko ne može biti svoj vlastiti sudija. Prema tome. Međutim. Sve ovo nisam naumio zato da bih pokazao kako ne uvažavam razliku između ljubavi i mržnje ili da mislim kako bi život bez ljubavi bio vrijedan življenja.u razbor drugih. međutim. zato što prijateljstvo može biti okončano. vjerujemo. u suglasnosti je s odlukom da borba protiv patnje mora biti shvaćena kao obaveza.naše sklonosti u pogledu muzike. s njegovom devi­ zom "Ja mogu griješiti.) Ovo naše pravo postoji samo ako nas se i zato što nas se oni mogu osloboditi. kao što sam ranije rekao (u Devetom poglavlju) pokušaj stvaranja raja na zemlji stalno stvara pakao. mogao tako mnogo doprinijeti njihovoj sreći. On vodi utopiji i romantizmu. (Spreman sam priznati da kršćanska ideja ljubavi nije zamišljena na čisto emocionalan način). sasvim je različita stvar. Racionalizam je. osjećati kako je naša obaveza otvoriti im svijet vrijednosti koji bi. kao što sam prije spomenuo. odbiti sve zahtjeve za autoritetom 17 . Ovo. ukoliko je njegova inteligenci­ ja superiorna nad inteligencijom drugih (što je za njega teško prosuditi). s ciljem spasenja njihovih duša. ne mogu zamijeniti vladavinu institucija koje kontrolira razbor. sugerira ideju nepris­ trasnosti. zbog toga. čak ni ljubav. Ovo stanovište. da je to tako samo dotle dok je sposoban naučiti iz kritike isto tako kao iz svojih grešaka i grešaka drugih ljudi i da neko može učiti. raj na zemlji kada bismo svi voljeli jedni druge. s nje­ govim naglaskom na argumentu i iskustvu. (To je u bliskoj vezi s idejom "znanstvene objektivnosti". bez sumnje. On vodi netoleranciji. (Ovo je. dakle implicira priznanje zahtjeva za tolerancijom. Politički zaht­ jev za korak-po-korak metodama (kao opreka utopijskim). (Možemo. najopasniji je onaj koji treba ljude učiniti sretnim. pomozi onima koji su u nevolji čak i ako te mrze. On vodi do pokušaja nametanja naše ljestvice "viših" vrijednosti drugima. od svih političkih ideala. razboritog kompromisa. prema tome. On vodi religioznim ratovima i spašavanju duša putem inkvizicije. upotreba političkih sredstava za nametanje naše ljestvice vrijednosti drugima. "Više" vrijednosti moraju. savršenoj zajednici naših snova. ili je može pronaći uz pomoć kritike drugih.još više . čak. Bol. uzgred. 284 285 .

Čovjek neće ubiti čovjeka ako je usvojio stanovište da prvo sasluša njegove argu­ mente. imaginacija igra značajnu ulogu u praktičnoj primjeni egalitarizma i nepristrasnosti.korak-po-korak inženje­ ringom. Ali razbor. Kritika uvijek zahtijeva određen stupanj imaginacije. ne pomoću "znanosti". "Ja mogu griješiti i ti možeš biti u pravu". dok iracionalizam ima tendenciju obeshrabriti je. u obavezi smo odgovoriti kada se naše akcije tiču drugih. Da budemo sigurni. To utemeljuje nešto poput moralne obaveze da se ove institucije podrže. (Karakteristika je moderne romantične histerije kombiniranje hegelskog kolektivizma koji se tiče "razbora" s neumjerenim individualizmom koji se tiče "emocija". ponekad. Oba stanovišta. Slično. također. poštuje drugog čovjeka i ne teži ga prinuditi . zahtijeva. niti mi to izgleda osobito poželjno. omogućava nam razumijeti da su ljudi 286 287 . zato. sa zahtjevom za racionalizaciju društva19. u praksi i oso­ bito u situacijama sukoba među ljudima. koristeći taj jezik iskreno. značenjske informacije. stvaran napor naše imaginacije. poduprt imaginacijom. Ono priznaje jedinstvo ljudskog razuma. Na ovaj način. koristeći ga prije kao instrument racionalne komunikacije. Međutim. gdje beskrajno ponavljanje impresivnih riječi izgleda kao trik). racionalizam je povezan s priznavanjem nužnosti društvenih institucija čiji je cilj zaštita slobode kritike. voditi do sličnog napora. kao hrđav romantičan žargon većine naših odgojitelja. postoji etički osnov znanosti i racionalizma). Konačno. Nekoliko primjedbi može se dodati u vezi s odnosom između racionalističkog stava i stava spremnosti na upotrebu onoga što se obično naziva "imaginacija". Ideja nepristrasnosti vodi. Sama činjenica da je racionalizam kritičan. platonskog pseudoracionalnog autoriteta. ono utemeljuje nešto poput moralne obaveze prema tom jeziku. elementi su revolta protiv razbora. slobode ljudi. obavezu očuvanja njegovih standarda jasnoće 20 i da se oni koriste na takav način da mogu zadržati svoju funkciju nositelja argumenta. nego kao sredstvo "samoekspresije". slobode mišljenja i. Često se pretpostavl­ ja da je imaginacija srodna s emocijom i.) Usvajanje racionalizma implicira priz­ nanje da je čovječanstvo ujedinjeno činjenicom što naši različiti maternji jezici. dakle. ideji odgov­ ornosti. zajedničkog jezika razbora. dok iracionalizam mora težiti u pravcu dogmatizma (gdje ne postoji argument. neko mora ponuditi nešto novo na ovim poljima (kao opreku polju proročke filozofije. za planiranje slobode i njenu kontrolu pomoću razbora. Etika nije znanost. nije riječ o tome samo slušati argumente. Dakle. konačno. dok je dogmatizam potiskuje. sve dotle dok su racionalni. znanstveno istraživanje i tehnička konstrukcija i invencija su neshvatljivi bez znatnije upotrebe imaginacije. štaviše. Osnovni stav racionaliste. jer ne ostaje ništa osim potpunog usvajanja ili bezuvjetnog odbijanja). nemoguće je dokazati ispravnost bilo kojeg etičkog načela ili čak raspravljati u nje­ govu korist na način na koji raspravljamo u korist znanstvenog iskaza. naravno. Usvajanje racionalizma. prema tome. ali u to sumnjam. naglašavanje jezika kao sredstva samoekspresije umjesto kao sredstva komunikacije. Međutim. (Kant je bio u pravu kada je zasnovao "Zlatno Pravilo" na ideji razbora. implicira postojanje zajedničkog medijuma komunikaci­ je. zbog toga. moja interesovanja su prije institucionalna nego psihološka i s institucionalnog gledišta (isto kao i s gledišta metoda) izgleda da racionalizam mora ohrabriti upotrebu imaginacije zato što mu je ona potreb­ na.u humanističkom smislu. s iracionaliz­ mom. smatram da je za nas ljudski nemoguće voliti ili patiti s velikim brojem ljudi. Eto zašto je racionalizam blisko povezan s političkim zahtjevom za prak­ tičnim društvenim inženjeringom . Priznajem da emocije ljubavi i sažaljenja mogu. naravno .bar 1 8 svih onih koji sami nisu netolerantni. mogu biti prevedeni s jednog na drugi. pošto bi to uništilo ili našu sposobnost za pomaganje ili intenzitet ovih emocija. vodi u ovom pravcu.čak ni na sreću. nego pomoću sokratskog razbora koji je svjestan svojih ograničenja i koji. Ne znam ima li takvo gledište neku psi­ hološku osnovu. a da racionalizam radije naginje prema neimaginativnom suhom skolasticizmu. Međutim. iako ne postoji "racionalni znanstveni osnov etike".

Duh pati kada mora služiti čovječanstvu kao tehničar. Direktno emocionalan stav prema apstraktnoj cjeli­ ni čovječanstva izgleda mi jedva moguć. u mnogo slučajeva pokazuje bar neke od opisanih antiegalitarističkih tendencija. U tome je razlika između dva gledišta. iracionalizam. također. ali bez ikakvog osjećanja obaveze. čak i od shvatanja tehnike magije riječi koju pasus koristi. Racionalističko stano­ vište obično može biti kombinirano s gledištem koje je u svom osnovu egalitarističko i humanističko. Je li istina da naša duša protestira protiv materijalizacije i mehanizacije našeg života. "doba industrijalizacije" koje unosi svoju bezumnu podjelu rada i svoju "mehanizaciju" i "materijalizaciju" čak i u polje ljudskog mišljenja. on samo pokazuje da je nesposoban procijeniti moralne snage svojstvene modernoj znanosti. Riječ je o pokušaju da se argument uzme ozbiljno. Međutim. bar dobro zasnovana. Moj zaključak je da je ova veza. ne obavlja. često može biti povezan s humanizmom. Mit revolucije je reakcija protiv nemaštovite banalnosti i uobražene samodovoljnosti buržoaskog društva i stare umorne kulture. pasusom koji mi se čini tipičnom ekspresijom ovog romantičnog neprijateljstva prema znanosti: "Izgleda da ulazimo u novu eru gdje ljudska duša ponovo zadobija svoje mistične i religiozne sposobnosti i protestira pronalazeći nove mitove protiv materijalizacije i mehanizacije života. Analizirajući ovaj pasus. Čovječanstvo možemo voljeti samo u određenini konkretnim individuama. i da su njihovi međusobni odnosi kao i naši odnosi prema onima koje volimo. upotrijebiti razbor. To je avantura ljudi koji su izgubili svu sigurnost i upustili se u snove umjesto u konkretne činjenice". Intelektualac koji nalazi da je naš racional­ izam suviše običan za njegov ukus i koji traga za posljednjom ezoteričnom intelektualnom modom. vjerujem da je jedino stano­ vište koje mogu smatrati moralno ispravnim ono koje priznaje da to što druge i sebe tretiramo kao racionalne dugujemo drugim ljudima.koji su daleko od nas. potvrđen iskustvom. vjerujem. Sva ova razmatranja. jer iracionalizam će. također. upotrebom mišljenja i imaginacije možemo postati spremni pomoći svima onima kojima je naša pomoć potrebna. koju otkriva u obožavan­ ju srednjovjekovnog misticizma. prije svega. pokazuju da je veza između racionalizma i humanizma vrlo bliska i. možda. Želim ponoviti da je odluka uglavnom moralnog karaktera. s druge strane. Kelera 22 (Keller). svoju dužnost prema drugim ljudima. svakako.21 Međutim. da protestira protiv progresa koji smo stvorili u borbi protiv neizre­ cive patnje kroz glad i kugu koji karakteriziraju srednji vijek? Je li istina da naš duh pati kad mora služiti čovječanstvu kao tehničar i je li bio sretniji kada je morao služiti kao rob ili kmet? Ne namjeravam umanjiti vrlo ozbiljan problem čisto mehaničkog rada. Ali važnije je.). koliko je to moguće. može se neko plašiti. čak i ako. moj kontranapad na iracionalizam je moralni napad. Stanovište koje napadam može. biti ilustrirano sljedećim pasusom uzetim od A. "stara i umorna kultura" itd. koje nikada nećemo vidjeti. skrenuti pažnju na njegov tipičan historicistički karakter i na njegov moralni futurizam23 ("ulazak u novu eru". upitati se je li to što je rečeno istina. Shvaćen na ovaj način. on je ponovo probuđen kao pjesnik i prorok. slušajući zapovijest i vodstvo snova koji izgledaju sasvim mudro i pouzdano. Vjerujem da je ovaj rezultat. Međutim. on će ga upotrijebiti ili odbaciti kako mu se svidi. IV Pokušao sam analizirati one posljedice racionalizma i ira­ cionalizma koje su me navele odlučiti onako kao što sam uradio. isti kao i mi. kao šofer. ali samo letimično. ako ništa drugo. On može misliti da su on sam i njegov suptilan ukus nadmoćni u odnosu na naše "znanstveno doba". mnogo bliža nego odgovarajuće preplitanje iracionalizma s antiegalitarnim i antihumanističkim stanovištem. želim. ali inspirativniji i stimula­ tivniji nego intelektualna mudrost i znanstveni programi. argatovanja za koje osjećamo da je besmisleno i koje 288 289 .

To je tipičan izraz romantične histerije i radikalizma koji su rezultat odumiranja plemena i tereta zahtjeva koje pred nas postavlja civilizacija (kako sam ih opisao u Desetom poglavlju). podjela je još bezopasnija kada imamo u vidu sociologiju saznanja. a da toga nisu svjesni. Ova podjela je prisutna u svakoj religiji. kršćanstvu ili racionalističkoj vjeri. da mogu biti oslobođeni od "mišljenja svojom klasom". moderna znanost primorava naš intelekt na disciplinu praktičnih testova. ali je relativno bezopasna u muhamedanstvu. nego u pokušaju stvaranja mašina koje će preuzeti ovo mehaničko argatovanje. Oprečno intelektualnoj neodgovornosti misticizma. jeste izgubljeno jedinstvo tribalizma. Socioanalitičar smatra da se samo određeni intelektualci mogu osloboditi svoje totalne ide­ ologije. napušta ideju potencijalnog racionalnog jedinstva čovjeka i svoje tijelo i dušu predaje iracionalizmu. analogna reakciji socioanalitičara koji ukazuje na to da totalne ideologije sprečavaju njegove oponente prihvatiti sociologiju saznanja. uključujući velike izumitelje i znanstvenike. zbilja "tako mudri i pouz­ dani kao intelektualna mudrost i znanstveni programi?" Ali potrebno je osvrnuti se na "mit revolucije" itd. on. obdareni "mističnim i religioznim sposobnostima" koje drugi ne posjeduju i koji. koja u svakom čovjeku vidi potencijalni objekt tretmana (samo što u posljednjem slučaju nagrada za preobraćanje konstituira ozbiljnu smetnju). prije uživali u tome i da su bili isto tako pustolovi kao i mistici). kao što sam prije rekao. Argumenti će teško biti ponuđeni. Čuvajte se ovih lažnih proroka! Ono što. Ova reakcija je. rasističku doktrinu da "mislimo našom krvlju" ili da "mislimo našom rasom". mislim da su "tehničari". oni jesu. ovaj napad na potencijalno duhovno jedinstvo čovječanstva je. jedina praktična nada je ne u povratku ropstvu i kmetstvu. Međutim. dakle. najvjerovatnija reakcija će biti osiono povlačenje. dakle. pobožno i kršćansko. pošto je o takvim dubinama nemoguće raspravljati s racionalistom. u svom vlastitom polju. pošto je suptilnija. Znanstvenik je. poslije svega. po mom mišljenju. koji oni zastupaju. Možda bi bilo korisno razmotriti kako pristalice ove vrste romantizma reagiraju na takvu kritiku. Ova situaci­ ja postaje mnogo gora kada imamo u vidu biološku ili naturalističku verziju ove teorije. bogohulno i antikršćansko. međutim. koliko vjeruje da je ponizno. koji bježi u snove i proročkoj filozofiji što bježi u praznoslovlje. ne mislim da duh uvijek pati kad mora služiti čovječanstvu kao tehničar. Konačno. isto toliko opasna. također. biva ista ideja kada se pojavljuje pod plaštom religioznog misticizma. jeste povratak kafezu i zvjerima24. Međutim. nego što ukazuje na to kako ih njihova represija sprečava prihvatiti psihoanalizu. polažu pravo da "misle Božjom milošću". Ko vjeruje da su "zapovijest i vodstvo snova" onako kako su ih sni­ vali suvremeni proroci. Ova reakcija je analogna reakciji psihoanalitičara (pomenutoj u prethodnom poglavlju) koji pobjeđuje svoje oponente ne tako što bi odgovarao na njihove argumente. To je kršćanstvo koje odbija nositi križ humanosti. toliko preten­ ciozno. Ovo pravo. Marks je bio u pravu kada je naglašavao da je povećana produk­ tivnost jedina razborita nada humaniziranja rada i daljeg skraćenja radnog dana. dobra zabava za one koji ga prakticiraju. Znanstvene teorije mogu biti provjerene pomoću svojih praktičnih posljedica. da bismo jasnije vidjeli s čime smo ovdje suočeni. ovdje možemo jasnije vid­ jeti da to mora voditi iracionalnoj podjeli na ljude koji su nam bliski i one koji su daleko od nas. ne misticizma pjesnika ili muzičara. 291 290 . posebnom milošću. kombinirano s tvrdnjom da ne postoji zajednički jezik za one čije duše još nisu stekle svoje mistične sposobnosti i za one čije duše posjeduju takve moći.uništava stvaralačku moć radnika. nego hegelskog intelektualca koji ubjeđuje sebe i svoje sljedbenike da su. sa svojom otmjenom aluzijom na one koji ne posjeduju Božju milost. koji u svakom čovjeku vide potencijalnog preobraćenika. Ova vrsta "kršćanstva" koja pre­ poručuje stvaranje mita kao zamjenu za kršćansku odgovornost je plemensko kršćanstvo. snivači i vođe. Ovaj metod je. Povratak zatvorenom društvu. isto možemo reći za psihoanalizu. (Pored toga.

njena sposobnost za kooperativni progres. ili mistik koji je slo­ bodan tvrditi bilo šta zbog toga što ne strijepi od bilo kakve prov­ jere? Međutim. Jedan od nekolicine koji je cijenio ovaj aspekt znanosti je kršćanski filozof Dž. kao što ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju): "Sama znanost". tako. može se zbilja desiti da su znanstvenici postali ponizniji. postala poniznija u tome što. možete ga znati po njegovim plodovi­ ma i.. Mekmari nagla­ šava da ono što on cijeni jeste znanost "u njenin specifičnim polji­ ma istraživanja". osjećam da bi trebalo ukratko dotaknuti "filozofski" aspekt problema. tragali za istinom isto tako ponizno kao i svako drugi. svoj znanstveni izgled. "proizvod kršćan­ stva i. u citiranom pasusu. ne dokazuju svoju poniznost proširivanjem svojih aktivnosti i na polje filozofskog misticizma.. za potrebe rata. Jer šta je mit ako ne pokušaj racionalizacije iracionalnog? I ko pokazuje veće poštovanje mis­ terija. (Čest argument protiv moralnosti znanosti jeste u tome da su mnogi od njenih plodova bili korišćeni u loše svrhe. ovo mišljenje je vjerujem. Ono što imam na umu je činjenica da kritički racionalist može preokre­ nuti situaciju i postati superiorniji od iracionalista na drugi način. da je moderna znanost. duguje drevnoj sokratskoj i kršćanskoj vjeri u bratstvo svih ljudi i intelektualno poštenje i odgovornost. uglavnom. koji uspostavlja narušeni integritet teorije i prakse". mistici beskrajno ponavljaju istu stvar. Međutim. Svi 292 293 . Darvin i Faradej (Michael Faraday) su. uvijek spreman podvrći se činjenicama i uvijek svjes­ tan da čak ni njegovo najsmjelije dostignuće nikada neće biti više od sredstava za one koji dolaze poslije njega. jasnije shvatamo ono što ne znamo. uopće. suviše je očigledno da iracionalizam. nego se zado­ voljava jeftinim racionalizacijama. oni. (Duh znanosti je duh Sokrata28. na primjer. predstavljaju najpotpunije manifestacije kršćanstva koje je Europa vidjela".odgovoran za ono što kaže. i ne sumnjam u to da su oni bili mnogo ponizniji od pomenuta dva velika suvremena astronoma. na primjer. nacionalne ili polne granice. kao što su veliki "u svom vlastitom polju istraživanja". ovaj argument jedva zaslužuje ozbiljno razmatranje. međutim. svoju vjeru u racionalno jedinstvo čovjeka i otvoreno društvo i. kaže on 26 . koji ne zna za rasne. kao opreka znanosti devetnaestog stol­ jeća. sada. priznaje misterije ovog svijeta. S druge strane. Potpuno se slažem s ovim jer. osobito. Jer. (To je uvijek mit o izgubljenom plemen­ skom raju. i prije i poslije krstaških ratova. Međutim. "Znanost je.) Mada sam uglavnom zainteresiran za moralni aspekt kon­ flikta između racionalizma i iracianalizma. što više znamo. znanstvenik koji se posvećuje njihovom otkrivanju korak po korak. ali ne znam ni za jedan rat vođen u ime "znanstvenog" cilja i inspiriran od strane znanstvenika). do sada. vjerujem da naša zapadna civilizacija svoj racionalizam. njena sposobnost predviđanja i kontrole. Jer danas se često čuje. Mekmari (J. Mislim da je ovo naglašavanje osobito vrijedno. uprkos ovoj sumnjivoj slobodi. u stvari. Možemo primijetiti da. Ne postoji ništa pod suncem što ne može biti zloupotrijebljeno i što nije bilo zloupotrijebljeno. na potpuno pogrešnom tragu. odvija putem otkrivanja grešaka i pošto. koji izbjegava praksu i umjesto nje stvara mitove. njegov najadekvatniji izraz. snosi odgovornost za sva nacionalna neprijateljstva i agresije. želim učiniti jasnim da ovaj aspekt ovdje smatram nevažnim. kaže Mekmari na drugom mjestu. Vjerujem da je to ono zbog čega je znanost tako grješna u očima misticizma. "u svojim specifičnim poljima istraživanja. obično u vezi s misticizmom Edingtona (Sir Arthur Stanley Eddington) i Džinsa (James Hopwood Jeans). a ne racio­ nalizam.27 Ipak. On može tvrditi da iracionalist. Macmurray) (s čijim se gledištem o historijskom proročanstvu ne slažem. pošto se progres znanosti. koji je ponosan na sebe zbog svog poštovanja dubljih misterija svijeta i njihovog razumijevanja (opreka znanstveniku koji jedva grebe po njegovoj površini). histerično odbijanje nošenja križa civilizacije29). razlikovati od lažnih proroka25. Bilo je tako mnogo religioznih ratova. Čak i ljubav može biti učinjena instrumentom ubistva. govoreći uopćenije. vjerujem. također. niti poštuje niti razumije njegove misterije. pacifizam može biti jedno od oružja agresivnog rata. koristi metod razumijevanja.. u svom sopstvenom polju".

"Osjećanje svijeta kao ograničene cjeline je mistično osjećanje". Jer ono čemu se ne može prići pomoću racionalnih metoda jeste pojedinačno. da bi ono što njihove živote čini vrijednim življenja uglavnom bilo uništeno kada bi oni i njihovi životi bili ne unikatni nego u svakom pogledu tipični za klasu ljudi. gospo­ dare i robove. neponovljivo i konkret­ no individualno. Pošto je "nekritički" racionalizam nedosljedan. tako da oni tačno ponavljaju sve akcije i iskustva svih drugih ljudi koji pripadaju ovoj klasi. opet je ono što stoji iza ovog mističnog stanovišta. Univerzalno. stvara konkretne individualnosti i neponovljiva iskustva). koji ne racionalizira i ne upotrebljava apstrakcije. (Ovo čini razliku između mističnog filozofa i umjetnika. Znanost. individualan predio ili pojedinačnog. Izgubljeno jedinstvo plemena. Mnogi ljudi bi osjećali. na polje apstraktnih univerzalija. misticizam pokušava racionalizirati iracionalno i. individualnog čovjeka.. To je bolest koju ne treba uzimati suviše ozbiljno i koja ne ide dalje od povr­ šine. kao što je mistični pjesnik E Kafka (Franz Kafka). Oblike ili Ideje. pisao 30 u očaju. 294 295 . za ovu svrhu. proizvod razbora sve dotle dok je proizvod znanstvene apstrakcije. može opisati opće tipove predjela ili čovjeka. suštine. Izgleda da baš ono iracionalno područje neponovljive individualnosti čini ljudske odnose važnim. Međutim.mistici. na primjer. mistična ljubav. s nekoliko izuzetaka. izbor između stanovišta koji priznaje jedinstvo čovječanst­ va i stanovišta koje dijeli ljude na prijatelje i neprijatelje. u isto vri­ jeme. tipično. u ovom smislu. (Znanstvenici su. u isto vrijeme. to je opasna bolest. nije samo domen razbora. Međutim. ali ona nikada ne može iscrpiti pojedinačan. Nov problem je. na primjer. tragati za misterijom na pogrešnom mjestu. Izgleda mi da konflikt između znanosti i religije devet­ naestog stoljeća mora biti uklonjen34. uprkos njenoj površnosti. ovaj holistički i univerzalistički ira­ cionalizam je na pogrešnom mjestu. želja za povratkom u okrilje patrijarhalnog doma i želja njegove granice učiniti granicama našeg svijeta. naše živote čini vrijednim življenja. također. izraza ljudskog lica. Dovoljno sam. i da je ovaj izbor. Nema sumnje da je to ono osjećanje koje mistik pokušava saopćiti. Niti može biti dvojbe da je ovo osjećanje misticizam prenio u apstraktne univerzalije. još od Platonovih dana karakteristika misticizma bila je da ovo osjećanje iracionalnosti neponovljive individualnosti i naših neponovljivih odnosa s individuama. neponovljiva individualnost i njene neponovljive akcije. Iracionalist ne pokušava samo racionali­ zirati ono što se ne može racionalizirati. u svim vremenima bila pozajmljena iz područja odnosa između individualnih ljubavi.) Međutim. i da smo znali prije". neponovljivo iskustvo predjela. Neponovljivost našeg iskustva je ono što. Međutim. problem ne može biti u izboru između znanja i vjere. Dobro je poznato da je terminologija misticizma. mistična intuici­ ja lijepog. "objavljuju. u svojoj imaginaciji. "cjelina" i "priro­ da" su apstrakcije i proizvodi našeg razbora. Sažeto kazano. on čini tako zato što sanja o kolektivu33 i jedinstvu izabranih. rekao kako bih objasnio poj­ move "racionalizam" i "iracionalizam" i motive koji su me naveli odlučiti se u korist racionalizma. ali koji. i kako bih objasnio zašto u ira­ cionalnom i mističnom intelektualizmu. ono je. posebno imuni na nju. da je neshvatljivo neshvatljivo. iz iskust­ va seksualne ljubavi. nego i drži sasvim pogrešan kraj štapa. "Svijet". zalaska sunca. pošto se ne usuđuje suočiti s teškim i praktičnim zadacima s kojima se mora­ ju suočiti oni koji shvataju da je svaka individua svoj vlastiti cilj. iskust­ va i odnosi prema drugim individualnostima nikada ne mogu u potpunosti biti racionalizirani31. pre­ mješta na drugo polje tj. polje koje stvarno pripada području znanosti. i osobito. danas tako modernom. mistično jedinstvo. a ne apstraktno univerzalno. nego samo između dvije vrste vjere. kaže 32 Vitgenštajn.. zbog njenog upliva na polju društvenog i političkog mišljenja. koja vjera je ispravna a koja pogrešna? Ono što sam pokušao pokazati jeste da je izbor s kojim smo suočeni izbor između vjere u razbor i ljudske individue i vjere u mistične sposobnosti čovjeka koje ga ujedinjuju u kolektiv. vidim tananu intelektualnu bolest našeg vremena.

... Pošto je to bila eksperimentalna i praktična beskorisnost na koju je Bejkn ciljao.V Da bih ilustrirao opasnost. vjerovatno. Ovo je. "Glavna provjera je. piše on 3 7 "na spekulativnu filozofiju da je preambiciozna. u znanosti isto kao i u filozofiji: to je ono što originalno čujemo od Vajtheda. međutim." Sada. Umjesto toga. on ga ne prati. međutim. Nesumnjivo. kao i znanost. on duguje Hegelu što je imao hrabrosti. to može biti ili ne biti tako. Ova primjedba je vrlo stara. svjestan ove klasične i očigledne zamjerke izgleda kao da je se on sjeća kada u rečenici koja slijedi poslije one koju smo posljednju citirali piše: "Ali glav­ na objekcija koja datira od šesnaestog stoljeća i prima konačan izraz kod Frensisa Bejkna jeste beskorisnost filozofske špeku­ lacije". Vajthed. Hjuma i Kanta. to nije ono što je svijetu potrebno. progres". Razmotrimo prvi od nekolika racionalnih argumenata koje je Vajthed ponudio u svojoj knjizi Proces i realnost. Očigledna zamjerka spekulativnim metafizičkim sis­ temima je da progres na koji oni polažu pravo izgleda isto tako imaginaran kao sve drugo o njima. zbilja. Vajthed je. isto je bilo s Hegelom. pošto mora generalizirati i interpretirati činjenice. postoje mnogi koji su. to jest. prema tome. tj. uprkos mnogim lijepim stvarima koje su davno objavlje­ ne o ovom predmetu.. opravdana progresom koji čini. na primjer. čitamo sljedeće primjedbe koje se tiču navodnog progresa metafizike: "Nesumnjivo.. i da znanost mora upotrijebiti mišljenje. potpuno različit argument od onoga kojim je on počeo.. prakse. argument pomoću kojeg on brani svoj spekulativni filozofski metod (metod koji on naziva "racionalizam"). N. Drži se. napuštenim i neusklađenim. uprkos Kantovom vatrenom protestu. Mi ništa više ne zadržavamo fiziku sedamnaestog stoljeća nego što zadržavamo kartezijansku filozofiju toga stoljeća. U Kantovoj Prolegomeni38. Glavno ispiti­ vanje nije ono koje se odnosi na konačnost nego ono koje se odnosi na progres"... na dobro poznat problem "da nema ni jedne grube samostalne činjenice". po sebi. On ne odgovara na očiglednu primjedbu da ova praktična beskorisnost uništava njegov stav da je spekulativna filozofija. međutim.. Svoju odbranu metafizičkih sistema on zasniva na ovom razma­ tranju: "Tako shvatanje neposredne grube činjenice zahtijeva svoju metafizičku interpretaciju. Želimo imati konačan kri­ terij pomoću kojega ćemo moći razdvojiti dijalektičke maštarije. 296 297 . Naravno. U fizici postoji "prava provjera progresa". da taj ograničeni uspjeh ne smije podstrekavati pokušaje postavljanja okvira ambicioznim shemama koje izražava opća priroda stvari. jeste metod pomoću kojeg je učinjen napredak u granicama pojedinih znanosti. Bolesni smo od metafizičkih tvrđenja. Možemo reći zašto je moderna fizika bolja od fizike sedamnaestog stoljeća. Racionalizam.Jedno pomenuto opravdanje ove kritike predstavlja neuspjeh: evropska se misao predstavlja kao natrpana metafizičkim sistemima. ubjedljiv argument. on je jedan od nekoliko neohegelovaca koji znaju koliko mnogo duguju Hegelu 36 (isto kao i Aris­ totelu). kao i ja. nesposobni otkriti da je ova znanost malo napre­ dovala. Vajthed također smatra sebe racionali­ stičkim filozofom. krpljenja otrcanog prekrivača metafizike ili pokušaj dati mu nov izgled. međutim. izgleda kao da je Vajthed. kome Vajthed puno duguje. ona datira unazad do Bejkna. Međutim. Prvi od njih je A. metafizika ne. da li je valjan? Očigledna primjedba protiv njega je da dok fizika napreduje. ovdje.. Moderna fizika odolijeva velikom broju praktičnih provjera koje potpuno odbacuju starije sisteme. on se zadovoljava prelaskom na potpuno različit problem. ukratko ću kritizirati dva naj­ utjecajnija iracionalistička autoriteta našeg vremena. od istine". sigurno savršeno razuman i. čak. provjera eksperimenta. izgraditi grandiozne metafizičke sisteme s kraljevskim prezirom argumenta. sigurno. Ali ovo je. dodaje se. možemo naći pokušaj izoštrenja definicije ili snabdijevanja hromog dokaza novim štakama i. imao naš zaključak na umu.. Bertrandom Raslom35. poznat po svom radu u matematici i po svo­ joj suradnji s najvećim suvremenim racionalističkim filozofom. "Ima primjedbi". Isti bi kriterij vezao neuspjeh uz znanost.

Vajthedov argument. Ovaj hegelski metod je dovoljno jednostavan." Ovo je bio primjer racionalističkog argumenta. Mi je možemo prihvatiti ili napustiti. Međutim. ona presuđuje.. Jasno je. međutim. zbilja. On dijeli čovječanstvo na dva dijela. Vajthed je od Hegela naučio kako izbjeći Kantovu kritiku da spekulativna filozofija samo nabavlja nove štake za hrome dokaze. Ovim samo ukazu­ jem na razloge zbog kojih sam u nedoumici u pogledu ovog čisto logičkog aspekta stvari. kao kad kažemo da je Bog jedan a svijet predstavl­ ja mnogo. i sve rečenice iste "logičke forme" (to jest. Međutim. Njen posljednji dio. naslovljen kao "Konačne interpretaci­ je". dobro poznata zakrpa iz Platonovog sistema. U pasus nas uvode dvije rečenice: "Konačan rezime može se iznijeti samo pomoću grupe antiteza čija pojedinačna samokontradiktornost ovisi o nijekanju raznih kategorija egzistencije. Ali o njoj ne možemo raspravljati. racionalistički argumenti su. Međutim. nego s grubim činjenicama čovjekove metafizičke inspiracije). rijetki. luta po takvim pitanjima kao što su (platonska) kolektivistička teorija moralnosti39: "Moralnost van­ jskog promatranja je vezana s općenitosti vanjskog promatranja. Radi ilustracije ovog "metoda prihvatiti ili ostaviti". 298 299 . on čak naglašava njenu nesavršenost. događaju "Stalnost i Tok".. međutim. "Idealne opreke" (gdje se. Proturječna po sebi bila bi. rečenica: "Platon je sretan i Platon nije sretan". budući izgubljen. (Zbilja smo suočeni s "grubim činjenicama". zbilja možemo prihvatiti kao činjenicu da je jedno "istinito" kao i drugo. Moramo priznati da. moram upozoriti čitatelje da. Međutim. mogu samo kazati da neohegelizam. šta autor ima na umu. Citat je iz ovog posljednjeg poglavlja. i "Bog i Svijet". kako ovo postići ili. Vrlo je vjerovatno da je to moja greška a ne njegova. Nemam namjeru kritizirati ove odjeke grčkih filozofskih maštar­ ija. s ovim smo imali posla pod imenom "Promjena i Mirovanje"). Ne pripadam broju izabranih i bojim se da su mnogi drugi u istoj poziciji. Vajthed ne pretendira ponuditi konačnu istinu. na mali broj izabranih a na veliki broj izgubljenih. na primjer. Ovo je razlog zašto tvrdim da je metod knjige iracionalan. Umjesto toga. kao svi neohegelovci. čak i ako se dogodi da je lažna. sastoji se iz dva poglavlja. preciznije. U svakoj antitezi postoji jedno pomjeranje značenja koje mijenja oprečnost u kontrast". jednom na tragu problema univerzalnosti i općenitosti. kako ga ja vidim. On nas priprema za "očiglednu opreku" i kaže nam da ona "ovisi" o izvjesnom zanemarivanju. Osjećam se tako i kada je u pitanju cijela knjiga. da sljedeća rečenica nije proturječna: "Jednako je istina reći da je Platon danas sretan kao i reći da je on danas nesretan" (jer pošto je Platon mrtav. Sada citiram prve dvije najavljene "antiteze" ili "očigledne samokontradiktornosti" koje su. ni jedna druga rečenica iste ili slične forme ne može biti po sebi proturječna. neće moći formirati uvjerenje bez čitanja same knjige. Jer za mene čak ni pojava proturječnosti nije očigledna. Stvarno ne razumijem šta je njen autor želio saopćiti.Međutim. citirat ću jedan pasus iz Procesa i realnosti. "očigledne opreke po sebi". kao i to da je svijet jedan. Hegelska filozofija ne dokazuje. Antiteza između općeg dobra i individualnog interesa može se ukloniti samo onda kada je individuum takav da je njegov interes ujedno i opće dobro. nije nam rečeno. sve rečenice dobijene iz prethodne zamjenjivanjem vlastitog imena "Platon" i karakteristične riječi "sretan"). obećana nam je "očigledna opreka po sebi". On nije dogmats­ ki filozof koji izlaže svoju filozofiju kao neospornu dogmu. volio bih da znam gdje se ona ovdje pojavljuje. Ovo izgleda ukazuje na to da izbjegavajući to zanemarivanje možemo izbjeći proturječnost. Međutim. na primjer. nema odgovora na Kantovu očiglednu primjedbu. ne s bejknovskim grubim činjenicama iskustva. on usvaja dogmatski metod polaganja svoje filozofije na osnovi koja je bez argumenta. Ovo je uvod. također. To moramo ili uzeti ili ostaviti. a Bog predstavlja mnogo" 40 . određene bez nagovještaja argumen­ ta: "Jednako je istinito kad kažemo da je Bog permanentan a svi­ jet fluentan. Štake lako možemo izbjeći ako potpuno izbjegnemo dokaze i argumente. oprečno Hegelu. jedno je zbilja jednako "istinito" kao i drugo). iako sam pokušao pošteno izabrati pasus.

što potpuno uništenje svih ovih čudnih dostignuća nije moglo biti tako štetno kao ova izmišljena znanost s njenom prokletom plodnošću". Dž. nego da se u njima ne vidi ništa drugo nego način na koji se ispoljavaju dublji motivi i tendencije. Međutim. Prema tome. oprečno drugim suvremenim historicističkim i iracionalističkim filozofima. kako je to Kant živo opisao. pod uvjetom da može naći kri­ terij pomoću kojega će ocijeniti takav progres. Međutim. jeste u tome što tek kada vidimo posljedice ovog otrova u djelu takve vrijednosti možemo u potpunosti oci­ jeniti njegovu opasnost. što usvojeni metodi moraju beskonačno uvećati ove budalaštine i zablude i. priznajem da su moje formulacije tu i tamo nedovoljno utemeljene i obaz­ rive. stanovište po kojem se odmah sagledavaju nesvjesni motivi i determinante u društvenom habitusu mislioca. kulturno reakcionarne ten­ dencije. u najmanju ruku. izdvojio Tojnbijevo monumantalno historicističko djelo da bih ga optužio za iracianalnost. Imam na umu. i čak s nečim poput mržnje mogu gledati na napuhanu pretencioznost svih ovih tomova ispunjenih mudrošću. Nisam kompetentan prosuđivati Tojnbijeve zasluge kao historičara. uprkos svemu ovome. s njegovim negativnim rezul­ tatima42. kao što sam pokušao pokazati u dva prethodna poglavlja. umjesto da se prvo ispita vrijed­ nost samog argumenta. s mnogim političkim tendencijama izraženim u njegovom radu. mislim da imamo sva prava izvršiti socioanalitičku dijagnozu prema kojoj je Tojnbijevo oglušivanje o to da ozbiljne argumente uzme ozbiljno reprezentativno za intelektualizam 301 300 . on ima reći mnogo toga što je najstimulativnije i najizazovnije. To je stanovište socioanalize koje je kritizirano u prethodnom poglavlju. Slažem se. onda je. vjerujem optužba za iracianalizam opravdana. on sada prije izgleda kao zavežljaj nekoliko starih zakrpa s njega poderanih. a najodlučnije s njegovim napadom na moderni nacionalizam i tribalističke i "arhaističke". smatram ga takvim i dugujem mu mnoge dragocjene sugestije. mada nisam u stanju procijeniti njegov dokazni materi­ jal. ne želim sakriti činjenicu da samo s odvratnošću. bar eksperimental­ no. Jedan od njih je da se on povlači pred rasprostranjenom i opasnom modom našeg vremena.ne izgleda više kao stari otrcani pokrivač s nekoliko novih zakr­ pa. Mislim na modu da se argumenti ne uzimaju ozbiljno. njegovo komparativno istraživanje autentičnosti evanđelja kao historijskih izvještaja. racionalnost metoda je izvan sumnje i to zaslužuje još veće poštovanje pošto su mu njegove vlastite opće simpatije za kršćansku ortodoksiju morale zadati posebnu teškoću u odbrani gledišta koje je. on bez oklijevanja koristi fundamentalno racionalan metod argumenta. ako nije učinjen pokušaj uzimanja ozbiljnih argumenata ozbiljno. Drugi primjer suvremenog iracionalizma s kojim se imam namjeru ovdje baviti je A. to jest. Jer. Ono što moram opisati kao Tojnbijev iracionalizam ispoljava se na različite načine. koje su s tim povezane. Ostavit ću istom čitatelju prosuditi pogodnost zaključenja ovih primjedbi drugim Kantovim komentarom metafizike41: "Što se tiče metafizike uopće i gledišta koje sam izrazio o njenoj vrijednosti. Ovo stanovište može biti opravdano do određenog stupnja. tamo gdje je pitanje poređenja dokaznog materijala u korist ili protiv određene historijske interpretacije. opravdano je čak osvetiti se na takav način što ćemo usvojiti isti stav u odnosu na takav postupak. Jer u potpunosti sam zadovoljan što je izabran pogrešan pravac. neortodoksno43. Razlog zbog kojeg sam. Tojnbijeva A Study ofHistory. kakvi su danas u modi. čak. Ne optužujem ga za ira­ cionalizam u njegovom vlastitom polju historijskog istraživanja. na primjer. Ipak. Ostavljam pažljivom čitatelju Vajthedove knjige odlučiti da li se ona hrabro suočava sa svojom vlastitom "glavnom provje­ rom" ili pokazuje progres u poređenju s metafizičkim sistemima na čiju se stagnaciju Kant žalio. Želim staviti do znanja da je smatram najizuzetnijom i najinteresantni­ jom knjigom i da sam je izabrao zbog njene superiornosti nad svim ostalim suvremenim iracionalističkim i historicističkim radovima koje znam. također. ovo je osobito tako u slučaju kada autor ne nudi nikakve argumente ili kada oni nisu vrijedni pažnje.

prevratničku ulogu Izabranog Naroda. jedna od tema čije tretiranje pokazuje nje­ govu veliku historijsku intuiciju. Ove ideje Tojnbi je povezao na svoj uobičajen briljantan način: "Očigledno židovska. piše on 4 6 "apokaliptična vizija nasilne revolucije koja je neizbježna zato što je naredba. kritički sam komentirao Marksove doktrine o historijskoj nužnosti i. Tojnbijev pasus ima namjeru biti ozbiljna analiza. posebno. strasti. ne igraju nikakvu ulogu u prvih šest tomova45 Tojnbijevog historicističkog istraživanja životnih ciklusa civilizacija..." Međutim. ako je u ovom bilo namjere dati ozbiljnu analizu (ili njen dio) marksizma. inspiracija marksizma je". koji izražava svoje razočarenje ili čak osjećanje beznadežnosti u razbor i racionalno rješavanje naših društvenih problema bježanjem u religiozni misticizam44. Međutim. u Prvom poglavlju. tada moram protesti­ rati.. Kao primjer odbijanja uzimanja ozbiljnih argumenta ozbiljno. upadljive karakteristike tradicionalne židovske apokalipse strše kroz ovo otrcano skrivanje. zbilja. pod naslovom "Marksizam. socijalizam. zbilja.. i da ona nema ništa s historijom ljudskog razbora ili znanosti.. odnosno racionalnoj i 302 303 . tretira ono za šta pretpostavlja da su vjerovatni prigovori mark­ sista ovoj "ocjeni marksističke filozofije". religija. Ovaj dodatak. to je tema gde se s Tojnbijem slažem u najvećem broju njenih praktičnih aspekata. od najnižeg do najvišeg mjesta u Kraljevstvu Ovog Svijeta.) Što se tiče sličnosti Tojnbijevih i mojih općih pogleda na Marksa. a kamoli ispitan.. ima nesumnjivu namjeru biti ozbiljna rasprava o marksiz­ mu. Moji razlozi za ovaj izbor su sljedeći. napisao Kapital. on vjeruje da njegove analogije i alegorije doprinose ozbiljnoj ocjeni Marksa. pre-Rabinski Makabejski Judaizam koji naš filozof-impresario predstavlja u mod­ ernom zapadnam kostimu. (Imena kao što su Galilej i Njutn. Zbilja. zasniva na novoj. Međutim. o neizb­ ježnosti društvene revolucije. jer marksistički oponent. Prvo.dvadesetog stoljeća.. poslije svega. I. i možda. zbilja. moram podsjetiti čitatelja na moje aluzije. samog Boga i koja vrši preokret sadašnje uloge Proletarijata i Dominantne Manjine u. čovjeka koji nudi argumente za ono što uči. sve dotle dok je to zamišljeno tako da ne bude ništa više osim jedne zan­ imljive analogije. Harvej (William Harvev) i Paster (Louis Pasteur)." Ne postoji mnogo toga u ovom briljantno izraženom pasusu s čime se ne slažem.. protestirati da. ne protestira. to je. Dakle. to je tema koja mi je bliska isto toliko koliko i čitatelju ove knjige. umjetnosti i poezije. njegovo Mesijansko Kral­ jevstvo je zamišljeno kao Diktatura Proletarijata. teško da ću biti osumn­ jičen za apologiju Marksa ako branim Marksovu racionalnost pro­ tiv Tojnbija. Dodatni problem koji se pojavljuje u dodatku opet je historijskog porijekla. socijalizam i kršćanstvo". na raznim drugim mjestima. Njegovi glavni sudovi o Marksovom političkom i historijskom uplivu vrlo su slični rezultatima do kojih sam došao pretežno pješačkim metodima. izabrao sam Tojnbijevo tretiranje Marksa." a drugi riječima: "U pokušaju odgovora na marksistički protest u ovom smislu.. Jer ovo je mjesto gdje se ne slažem s njim: Tojnbi tre­ tira Marksa (kao što tretira svakoga) ne kao racionalno biće. koga je Tojnbi zamislio. da je to Marksov zahtjev da se jedna stara ideja.. i to je. tretiranje Marksa i njegovih teorija samo potvrđuje opći utisak koji nudi Tojnbijevo djelo.. a to je da su argumenti nevažan način govora i da je historija čovječanstva historija emocija. možda. kao što se može vidjeti iz činjenice da njegov prvi paragraf počinje riječima "Zastupnici marksizma će. 0 Marksovim teorijama i pitanju da li su one istinite ili lažne ne čujemo ni riječ. Marks je. kao što bi to uradio bilo koji marksist u njegovom smislu. tako­ đer. istraživao laissezfaire kapitalizam i učinio ozbiljne i najvažnije doprinose soci­ ologiji čak i ako je puno taga prevaziđeno.. Marks je uzeo boginju "historijsku Nužnost" umjesto Jehove za svoje svemoćno božanstvo i proletarijat modernog zapadnog svijeta "umjesto židovskog naroda. Drugo. ako bliže pogledamo ovu diskusiju. na analogiju između izabranog naroda i izabrane klase. jer u dodatku ovom pasusu (iz kojega sam citirao samo jedan važan 47 dio) on. naći ćemo da nijedan racionalan argument ili zahtjev marksizma nije čak ni spomenut. ira­ cionalnih filozofija.

to je originalan element u marksističkom sistemu koji se ne može naći u hegelskom. on "protestira" (citiram Tojnbija) "da smo u sumarnoj ocjeni marksističke filozofije. ako nismo u stanju sami donijeti presudu. biti objašnjeno to što Tojnbi razmatra marksizam na način koji se ne dotiče njegovih racionalnih zahtjeva? Jedino objašnjenje koje mogu razumjeti jeste da marksistički zahtjev za racionalnošću nema značenja za Tojn­ bija. i da on nikada nije san­ jao o otkrivanju socijalizma. Međutim. s naše strane. Tojnbi uzeo dovoljno u obzir veliku moralnu ideju da se eksploatirani moraju emancipirati. Ovo je protest koji je Tojnbi stavio u usta marksistu. i da.. nemam mnogo šta kazati.. ovu analizirali u hegelskom. Tojnbi sve to zanemaruje. naglasio50 Marksov moralni upliv na kršćanstvo. čak i da nije pročitao ništa više od Man­ ifesta. "U pokušaju". umjesto toga. židovskom i kršćanskom konstitu­ tivnom elementu. mada bilo koji marksist. židovskom ili bilo kom drugom prijemarksovskom izvoru". Ukazat ćemo. mada ga ne formulira kao opće načelo historijskog određenja cjelokupnog mišljenja. mi ćemo." Nikada. Ne mislim da je.znanstvenoj osnovi. Sada. Socijalizam je. s njenom nagoviještenom historicističkom moralnom teorijom i. koliko je ovaj metod u stanju izazvati iracionalizam može se vidjeti iz Tojnbijevog zanemarivanja. i kada na nas dođe red preuzeti ofanzivu. ne rekavši ni riječ o najkarakterističnijem. djelu Marksove poruke. može­ mo reći da ga je on sasvim svjestan. da je on razvio soci­ jalizam od utopijske ideje u znanost48. rani isto kao i onaj iz 1847. jer marksistička vjera nije u tome da je Marks bio pronalazač humanog i konstruktivnog ideala. ali ćemo naći da smo nesposobni prihvatiti marksističko tvrđenje kako je socijalizam Marksovo originalno otkriće. u najmanju ruku je vrlo jednostrano. također. Ali moram skrenuti pažnju na frazu "presuda historije može pokazati". kao konačnu procjenu. Međutim. pitam. naravno. On je zainteresiran samo za pitanje kako je marksizam nastao kao religija. čisto racionalnim sred­ stvima.. Što se tiče općijeg problema njegovog historizma ili historijskog relativizma.. ili kao što je to Engels izrazio. svakako. jer on objašnjava52 da uzima "kao polaznu tačku. ne bih odrekao ovo porijeklo i sasvim je jasno da svaki marksist to može priznati bez žrtvovanja i naj­ manjeg dijela svoje vjere. tako važnog područja ljudskog života koje smo ovdje opisali kao racionalno. Kako može. svakako.. neće to učiniti ni historija. Jer smatram da ne možemo i ne smi­ jemo izbjeći vlastito odlučivanje u takvoj materiji.. aksiom da je cjelokupno historijsko mišljenje neizbježno relativno obzirom na 304 305 . piše on. suština marksističkog načina života. 51 čak. umjesto čekati na akte milosrđa od strane eksploatatora. moram biti posljednji koji će deman­ tirati religiozni karakter marksizma. U procjeni Marksovag upliva. nego samo kao ograničeno načelo primjenjivo na historijsko mišljenje. tvrdi­ ti da marksistički socijalizam vodi porijeklo iz kršćanske tradi­ cije. "odgovora na marksistički protest u tom smislu. možda će se čitatelj sjetiti da sam. samo razlika u mišljenju i ne pada mi na pamet da Tojnbiju osporim pravo na njegavo vlastito mišljenje. ako ne i preziranja.... razlikovao oko sedam ili osam različitih "prijemarksovskih izvora" socijalizma i među njima i one koje je označio kao "klerikalni" ili "kršćanski" socijalizam. kršćanskom. moralnim futurizmom . metod tretiran­ ja filozofija i religija isključivo s gledišta njihovog historijskag porijekla i njihove okolice. nego samo tvrdio da ga je učinio racionalnim. Toliko o Tojnbijevom tretiranju Marksa. reći će nam marksist. gledište koje je u prethodnom poglavlju opisano kao historizam (i koje moramo razlikavati od historicizma). međutim ovo je.. nego u tome da je on bio znanstvenik koji je. mora znati da je sam Marks. Tojnbi dolazi do zaključka49 da se kao "presuda Historije može pokazati da je ponovo buđenje kršćanske društvene savjesti jedno veliko pozitivno dostignuće Karla Marksa". koje mi se čini veoma korektnim. Protiv ove ocjene... spremno ćemo priznati humanost i kon­ struktivnost ideala kojem teži socijalizam. da postoji kršćanski socijalizaim koji je bio prakticiran i propovijedan prije nego što se za marksistički socijalizam čak i čulo. isto kao i važnost uloge koju ovaj ideal igra u marksističkoj idealogiji. pokazao da će socijalizam doći i način na koji će doći.

Ova primjedba nema samo formalno-logičko značenje. Jedan primjer je njegov naglasak na superior­ nosti onozemaljskog nad djejstvom koje će imati upliv na tok ovog svijeta. a nije potrebno ponavljati ono što sam tamo rekao. zahtijeva praktičnu primjenu racionalnih metoda na društvene probleme. Ako ništa drugo. u tome što Tojnbi ograničava svoj "zakon Ljudske Prirode" na historijsko mišljenje. koja su pozitivno antitetična jedno 307 . na primjer. Pošto je historizam tako kritiziran. (To bi bio drugi53 oblik paradoksa lazova.. Tojnbijev antiracionalizam je vidljiv na mnogim drugim mjestima. Neko može. prema tome.. nenamjerno ograni­ čenje. u napadu na racionalističku koncepciju tol­ erancije on. jer uopće nisam impresioniran poli­ tičkim uspjehom. historizam mora biti shvaćen kao historijski proizvod. Međutim. ako je to pitanje jezuitizma. relativističkag manira našeg vlastitog vremena). ali prije trivijalnom jezgrom istine sadrža­ nom u takvom historizmu ili sociologizmu bavio sam se u pret­ hodna dva poglavlja." Analogija ovog historizma sa sociologijom saznanja je očigledna. U prihvatanju. nagovještavajući da su ovo dvoje primjeri "značenja. Ignacio Lojola (Saint Ignacio de Loyola). koristi kategorije kao "ple­ menitost" u opreci prema "niskosti". nego samo za historijsko mišljenje. ili gotovo sve državnike koje znam. i istinskog onozemaljskag nenasilja. čak. antiracionalizam koji pokušava pobjeći u prošlost isto kao i u proricanje budućnosti54. Tako. ako se oslobodi svog ograničenja na historijsko mišljenje. jer prilično je nevjerovatno da postoji "zakon Ljudske Prirode kojega se ljudski duh ne može osloboditi" koji ne važi za mišljenje uopće. nastao iz razočarenja u razbor. To je tipična reakcija na intervencionizam i period racionalizacije i industrijske koop­ eracije. ipak. i to je.partikularne okolnosti misliočevog vlastitog vremena i mjesta. Razlika je. može biti vrijedno pokazati da se Tojnbijeva rečenica. Ova dijagnoza je potkrijepljena mnogim karakteristikama Tojnbijevog djela. Muhamed je podlegao iskušenju kojem je Isus odolio). po analogiji s "društvenim boravištem" koje opisuje sociologija saznanja. doz­ voljen način postupanja s jednom idejom pošto je kritizirana na način racionalnog argumenta. na racionalnoj osnovi. zbilja. želim naglasiti da mnoge svece cijenim više nego većinu. možda više nego bilo koji drugi u historiji. mada malo zastario. također postao uspješan državnik? (Međutim. Radi izbjegavanja nesporazuma. što mi izgleda malo čudno i. Ovo je zakon Ljudske Prirode kojega se ljudski duh ne može osloboditi. jer ako se duh ne može osloboditi manira svog društvenog boravišta. izlažem se opasnosti predložiti da je Tojnbijev historizam apologetski antiracionalizam. rekavši da je prilika koja se nudila proroku za preduzimanjem djelovanja u ovom svijetu bila "iza­ zov do kojega se njegov duh nije uspio uzdignuti. on govori o Muhamedovom "tra­ gičnom svjetskom uspjehu". sada se mogu s rizikom odlučiti na historijsko-analitičku dijag­ nozu i kazati kako je historizam tipičan. Jer ona ukazuje na to da historizam ili historijska anal­ iza neće biti primijenjeni na sam historizam. zadovoljavajući se običnom ulogom izvanredno uspješnog državnika". dobija Tojnbijev pristanak za preobražaj od vojnika 55 u sveca .. Sumirajući moju histori­ jsko-analitičku dijagnozu. sve drukčije: ova forma državništva je dovoljno onozemaljska).. ako uopće postoji. preciznije. to jest. onda samo ovo tvrđenje može biti jedino izraz manira društvenog boravišta njegovag autora. tipične zaostalosti društvenih znanosti našeg vremena. ili. Društvena znanost koja ne može odgovoriti ovim zahtjevima sklona je braniti se razrađenim napadima na prim­ jenljivost znanosti na takve probleme. teško može uzeti kao "aksiom" pošto bi bila paradoksalna. jer "misliočevo vlastito vrijeme i mjesto" nije ništa drugo nego opis onoga što može biti nazvano njegovim "historij­ skim boravištem". proizvod našeg vremena. period koji. izgleda. Citirao sam ovaj pasus samo kao potvrdu moje historijsko-analitičke dijagnoze: da je ovaj historizam modernog historijskog proroka filozofija bjekstva. što se tiče kritike. umjesto argumenata. Pasus se bavi oprekom između "negativnog" izbjegavanja nasilja. onda je. pitati nije li ovaj svetac. on se odrekao uzvišene uloge plemićki počastvovanog pro­ roka. Na primjer. (Drugim riječima. S nepobitnom.

nasilje." Tojnbi. učenjem o očinstvu Boga..drugom" 56 . tvrdi da ne postoji šansa za humanistu dovesti međunarodne poslove pod kontrolu ljudskog razuma. Međutim. svakako. Ne hajem za karakterizaciju humanističke vjere u razbor kao "zemaljske". petljajući po historizmu.. još mode­ ran u našem zapadnom svijetu.. do naših dana". osobito od Hegelovog vremena do naših dana? Naravno. moja historijska analiza Tojnbija nije ozbiljna kri­ tika. nije li to notoran prim­ jer onog antiracionalizma koji je bio i koji je. jedinst­ vo čovječanstva nikada ne može biti stvarno utemeljeno osim unutar okvira jedinstva nadljudske cjeline čiji je čovječanstvo dio. pošto vjerujem da je zbilja princip racionalističke politike takav da ne možemo napraviti raj na zemlji59. prethodno prak­ ticiranim ad nauseam*..da li ovaj moralni napad na religioznu toleran­ ciju zapadne demokracije izražava išta plemenitije ili konstruktivnije od ciničnog razočarenja u razbor. Moja funda­ mentalna kritika ide u sasvim drugačijim smjerovima i bio bih. i koji je bio prakticiran ad nause­ am. Teško je oduprijeti se is­ kušenju vratiti milo za drago pitajući . Ne zastupam religioznu netoleranciju. Notorni primjer nenasilja ove nemoralne vrste je religiozna tolerancija u zapadnom svijetu od sedamnaestog stoljeća. za zam­ jenu plemenskog nacionalizma. ako ga ispravno razumijem. piše 57 Tojnbi . može mnogo doprinijeti utemeljenju bratstva među ljudima. I mada. ima isto pravo kao bilo koja druga vjera doprinijeti poboljšanju ljudskih stvari i.. Ne želim biti pogrešno shvaćen. Ipak. naša Moderna Zapadna škola humanista je osobita. red. zahtijevam da vjera u razbor...) . također mislim da su oni koji podrivaju čovjekovu vjeru u razbor nepodesni mnogo doprinijeti ovom cilju. i perverzna. humanizam je. on tvrdi da nas samo odanost nadljudskoj cjelini može spasiti i da ne postoji način za ljudski razbor. mis­ lim da kršćanstvo.Prim.. poslije svega. postao odgovoran za to što ovaj jeftin metod postaje još moderniji nego što sada jeste. na žalost. "namjerno koncentrira svu svoju pažnju i sav napor na.. vjera koja se dokazala u djelima i koja se dokazala. .koristeći Tojnbijevu vlasti­ tu terminologiju .. isto tako kao i svaka druga vjera. Pozivajući se na autoritet Bergsona58. racionali­ zam ili humanizam. kako on kaže.. Ne osjećam neprijateljstvo prema religioznom misticizmu (samo prema militantnom antiracionalističkom intelektualizmu) i moram biti prvi u borbi protiv bilo kojeg pokušaja njegovog gušenja. praksa Nenasilja ne može izraziti ništa plemenitije ni konstruktivnije od ciničnog razočarenja u. kontroli međunarodnog zločina i utemeljenju mira. vraća­ nje duga historizmu njegovim vlastitim novcem. isto kao * Ad nauseam (lat. u planiranju dosezanja Neba podizanjem titanske Babilonske Kule na zemaljskim osnovama. Međutim.. posebno. možda... 308 309 . s većinom humanista... To je samo neljubazan način vraćanja milog za drago. dovođenje ljudskih poslova pod ljudsku kontrolu. "Humanist".do gadosti. ne postoji "zemaljski put".. Evo pasusa koji imam na umu: "Na svojoj najnižoj tački. ožalošćen ako sam.

To ne znači da je mnogo toga u ovoj knjizi čisto stvar uvjerenja. koja je bila najutjecajnija od početka naše civilizacije. jer historicizam je i društvena. od gledišta. To što one. formiraju neku vrstu kritičkog uvoda u filozofiju društva i politike. Ona je. recimo. i politička. mora uvijek sadržavati jak lični ele­ ment. uvijek sam nji­ hov lični karakter učinio jasnim. stvar stupnja. na neki način. nemoralna) filozofija. ona su samo rasute marginalne bilješke za takvu historiju i. blisko je povezano s ovim njihovim karakterom. zbog toga. u nekoliko slučajeva gdje objašnjavam svoje lične pri­ jedloge i odluke u moralnoj i političkoj materiji. politike i morala. 311 . u svakom slučaju. znanstvenoj raspravi. uz to. Gotovo da je nemoguće. prije lične bilješke. svejed­ no da li to priznaje ili ne. Ali takva rasprava. Čak ni znanost nije samo "skup činjenica". da li da kažem. komentirati njegovu historiju bez razmatranja fundamentalnih problema društva. i moralna (ili.ZAKLJUČAK Dvadeset peto poglavlje IMA LI HISTORIJA BILO KAKAV SMISAO? I Približavajući se kraju ove knjige. ipak. između ostalog. Ova razlika je. želim ponovo podsjetiti čitatelja da ova poglavlja nisu imala namjeru biti potpuna his­ torija historicizma. kolekcija i kao takva ovisi o interesima kolekcionara. To prije znači da je selekcija tretiranih tema u mnogo većem stupnju stvar ličnog izbora nego što bi to bio slučaj u.

U znanosti, ovo gledište je obično određeno znanstvenom teo­ rijom; dakle, mi vršimo selekciju iz beskonačne raznovrsnosti činjenica i aspekata činjenica, onih činjenica i aspekata koji su interesantni zato što su povezani s nekom manje ili više naslućenom znanstvenom teorijom. Određena škola filozofa znanstvenog metoda1 zaključuje iz ovakvih razmatranja da je znanstveno dokazivanje uvijek kružno i "da mi jurimo svoje vlastite repove", kao što kaže Edington, pošto iz našeg činjenič­ nog iskustva možemo izaći samo na način koji je određen onim što smo u njega unijeli, u obliku naših teorija. Međutim, ovo nije održiv argument. Mada je, uopće, istina da vršimo selekciju samo onih činjenica koje se oslanjaju na neku unaprijed stvorenu teori­ ju, nije istina da vršimo selekciju samo takvih činjenica koje potvrđuju teoriju i na taj način je ponavljaju; metod znanosti je prije traganje za činjenicama koje mogu pobiti teoriju. To je ono što zovemo testiranje teorije - da vidimo postoji li slaba tačka u njoj. Međutim, mada se činjenice sakupljaju s pogledom uprtim na teoriju koju će potvrđivati sve dotle dok se teorija hrabro nosi s ovim provjerama, one su više od prostog i praznog ponavljanja unaprijed stvorene teorije. One potvrđuju teoriju samo ako su rezultat neuspjelih pokušaja obaranja njenih predviđanja, i, zato, svjedočanstvo u njenu korist. Smatram da je mogućnost obaranja teorije ili utvrđivanja njene netačnosti ono što konstituira mogućnost njenog provjeravanja i, zbog toga, znanstveni karakter teorije; činjenica da su sve provjere teorije pokušaj falsificiranja predviđanja izvedena pomoću nje obezbjeđuje ključ znanstvenog metoda2. Ovo shvatanje znanstvenog metada potvrđuje historija znanosti, koja pokazuje da eksperimenti često obaraju znanstvene teorije i da je pobijanje teorija, zbilja, pokretač znanstvenog pro­ gresa. Tvrdnja da je znanost kružna ne može biti podržano. Međutim, jedan element ove tvrdnje ostaje istinit; naime, da su sva znanstvena opisivanja činjenica visoko selektivna, da ona uvijek ovise o teorijama. Situacija može biti najbolje opisana poređenjem s reflektorskim snopom ("reflektorska teorija zna­ nosti", kako je obično nazivam, u opreci prema "kumulativnoj 312

teoriji mišljenja"3).* Ono što reflektorski snop osvjetljava i čini vidljivim ovisi o njegovom položaju, o načinu kako ga usmjeri­ mo, o njegovoj jačini, boji itd.; mada to, naravno, u velikom stup­ nju ovisi i o stvari koju reflektorski snop obasjava. Slično, znan­ stvena deskripcija će, uveliko, ovisiti o našem gledištu, našim interesima koji su, po pravilu, povezani s teorijom ili hipotezom koju želimo provjeriti; ona će, također, ovisiti o opisanim Činjeni­ cama. Zbilja, teorija ili hipoteza može se opisati kao kristalizaci­ ja gledišta. Jer ako pokušamo formulirati naše gledište, onda će ova formulacija, po pravilu, biti ono što neko ponekad naziva radna hipoteza; to jest, privremena pretpostavka čija je funkcija u tome pomoći nam u izvršenju selekcije i sređivanju činjenica. Međutim, mora nam biti jasno da ne postoji nijedna teorija ili hipoteza koja nije, u ovom smislu, radna hipoteza i koja to ne ostaje. Jer nema konačne teorije i svaka teorija nam pomaže izvršiti selekciju i unijeti red u činjenice. Ovaj selektivni karak­ ter deskripcije čini je, u određenom smislu, "relativnom"; ali samo zato da bismo ponudili ne ovu nego drugu deskripciju, ako je naše gledište bilo različito. To se može, također, odnositi i na naše vjerovanje u istinitost deskripcije; ali to se ne odnosi na samo pitanje istinitosti ili neistinitosti deskripcije; istina nije "relativna" u ovom smislu4. Razlog zašto je deskripcija selektivna, grubo govoreći, jeste u činjenici beskrajnog bogatstva i raznolikosti mogućih aspekata činjenica našeg svijeta. Radi opisa ovog beskrajnog bogatstva, imamo na raspolaganju samo konačan broj konačnih
* Poper i u nazivu teorije koristi izraz "reflektorski snop" ("searchlight theory of science" - "reflektorska teorija znanosti" ili "teorija reflektorskog snopa"), ali ovaj doslovan prevod na bosanski, hrvatski, srpski jezik lišava nas bitne odrednice njegovog značenja, sadržane u izrazu "search" ("tra­ ganje", "pretraživanje"), te bi se ovaj doslovni prevod mogao izraziti i sin­ tagmom "teorija usmjerenog traganja". Također, izraz "bucket theory of mind" Poper koristi u pežorativnom značenju, aludirajući na teoriju "tabula rasa", što iz našeg prevoda "kumulativna teorija mišljenja" ili "teorija duha kao posude koja se puni" nije očigledno. - Prim. ur.

313

serija riječi. Otuda možemo opisivati onoliko dugo koliko god to želimo: naša deskripcija će uvijek biti nekompletna, puka selek­ cija činjenica, i to mala, što ih treba opisati. Ovo pokazuje ne samo to da nije moguće izbjeći selektivno gledište nego da je, također, potpuno nepoželjno to činiti; jer kad bismo mogli tako činiti, dobili bismo ne "objektivniju" deskripciju nego samo gomilu potpuno nepovezanih iskaza. Naravno, gledište je neizb­ ježno; naivan pokušaj izbjegavanja onoga što može samo odvesti do samoobmane i nekritičke primjene nesvjesnog gledišta5. Sve ovo je, najnedvosmislenije, istinito u slučaju historijske deskrip­ cije, s njenim "beskonačnim predmetom", kako to Šopenhauer6 kaže. Dakle, u historiji, ne manje nego u znanosti, ne možemo izbjeći gledište; vjerovanje da to možemo mora voditi do samo­ obmane i nedostatka kritičke pažnje. Ovo, naravno, ne znači da nam je dopušteno mnogo što falsificirati ili olako postupati s isti­ nom. Svaka partikularna historijska deskripcija činjenica bit će, jednostavna, istinita ili lažna, ma kako bilo teško odlučiti se za njenu istinitost ili neistinitost. Pozicija historije je, do sada, analogna poziciji prirodnih znanosti, na primjer, fizike. Međutim, ako uporedimo ulogu koju "gledište" igra u historiji s ulogom "gledišta" u fizici, nalazimo veliku razliku. U fizici, kao što smo vidjeli, "gledište" je obično predstavljeno pomoću fizičke teorije koja može biti provjerena traganjem za novim činjenicama. U historiji stvar nije tako jednostavna. II Razmotrimo, najprije, malo bliže ulogu teorija u prirodnoj znanosti kao što je fizika. Ovdje teorije imaju nekoliko povezanih zadataka. One doprinose jedinstvu znanosti i pomažu objašnjenju događaja i isto tako i predviđanju. U vezi s objašnjenjem i pred­ 7 viđanjem možda mogu citirati iz jednog mog djela : "Dati uzročno objašnjenje određenog događaja znači deduktivno izvesti iskaz 314

(zvat ćemo ga prognoza) koji opisuje taj događaj, rabeći kao premise dedukcije neke univerzalne zakone zajedno s određenim singularnim ili specifičnim iskazima koje možemo zvati početnim uvjetima. Na primjer, možemo reći da smo dali uzročno objašnjenje kidanja nekog konca ako nađemo da je ovaj konac bio u stanju nositi samo jednu funtu (pola kilograma), a da je na njega bio stavljen predmet težine od dvije funte (jednog kilograma). Ako analiziramo ovo uzročno objašnjenje, nalazimo u njemu dva različita dijela. (1) Uzimamo izvjesne hipoteze koje imaju karak­ ter univerzalnih zakona prirode; u našem slučaju, možda: "Kad god neki konac podnosi naprezanje koje prelazi određeni maksi­ mum karakterističan za taj konac, on će pući". (2) Uzimamo neke specifične iskaze (početne uvjete) koji se odnose na pojedinačan događaj koji je u pitanju; u našem slučaju, imamo dva iskaza: "Karakteristično maksimalno naprezanje za ovaj konac iznosi jednu funtu (pola kilograma)" i "Težina stavljena na ovaj konac iznosila je dve funte (jedan kilogram)". Tako imamo dvije različite vrste dokaza koji zajedno pružaju potpuno kauzalno objašnjenje: (1) univerzalne iskaze koji imaju karakter prirodnih zakona i (2) specifične iskaze koji se odnose na poseban slučaj u pitanju, početne uvjete. Sada iz univerzalnih zakona (1), možemo deducirati pomoću početnih uvjeta (2) sljedeći specifičan iskaz (3): "Ovaj konac će pući". Ovaj zaključak (3) možemo, također, zvati specifičnom prognozom. - Početni uvjeti (ili, preciznije, situacija koju oni opisuju), su, obično, uzrok događaja o kojem je riječ, dok je prognoza (ili, preciznije, događaj koji ona opisuje) posljedica: na primjer, kažemo da je stavljanje težine od dvije funte (jednog kilograma) na konac koji je u stanju nositi samo jednu funtu (pola kilograma) bio uzrok kidanju konca". Iz ove analize uzročnog objašnjenja možemo vidjeti nekoliko stvari. Jedna je da o uzroku i posljedici nikada ne možemo govo­ riti na apsolutan način, nego da je jedan događaj uzrok drugoga, koji je njegova posljedica, u odnosu na neki univerzalan zakon. Ipak, ovi univerzalni zakoni su vrlo često tako trivijalni (kao u našem vlastitom primjeru) da ih, po pravilu, prihvatamo kao 315

činjenice, umjesto da ih svjesno koristimo. Drugo, upotreba teori­ je radi predviđanja nekog specifičnog događaja upravo je drugi aspekt njene upotrebe radi objašnjenja takvog događaja. Pošto teoriju provjeravamo tako što upoređujemo predviđene događaje s onima koje aktualno promatramo, naša analiza također pokazu­ je kako teorije mogu biti provjerene. Da li teoriju koristimo radi objašnjenja, predviđanja ili provjeravanja ovisi o našem interesu i od toga koje stavove uzimamo kao date ili pretpostavljene. Tako u slučaju takozvanih teorijskih ili generalizirajućih znanosti (kakve su fizika, biologija, sociologija itd.) pretežno smo zainteresirani za univerzalne zakone ili hipoteze. Želimo znati jesu li oni istiniti i, pošto nikada nismo u to sigurni, prihvatamo metod eliminiranja onih pogrešnih. Naš interes za speci­ fične događaje - na primjer eksperiment koji je opisan pomoću početnih uvjeta i prognoze, prilično je ograničen; zainteresirani smo za njih uglavnom kao za sredstva za određene ciljeve, sred­ stva pomoću kojih možemo provjeriti univerzalne zakone, koji su interesantni po sebi, pošto ujedinjuju naše znanje. U slučaju primijenjenih znanosti, naš interes je različit. Inže­ njer koji koristi fiziku kako bi izgradio most pretežno je zaintere­ siran za prognozu: da li će most određene vrste (opisan pomoću početnih uvjeta) nositi određeni teret ili ne. Za njega su uni­ verzalni zakoni sredstva za neki cilj i prihvaćeni su kao činjenice. Prema tome, čiste i primijenjene generalizirajuće znanosti su, na taj način, zainteresirane za provjeravanje univerzalnih hipoteza i predviđanje specifičnih događaja. Međutim, postoji i dalji interes, onaj koji se tiče objašnjenja specifičnog ili pojedi­ načnog događaja. Ako želimo objasniti jedan takav događaj, na primjer, određenu saobraćajnu nesreću, onda, obično prećutno pretpostavljamo mnoštvo trivijalnih univerzalnih zakona (kao što su, na primjer, zakon da se kost lomi pod određenim pritiskom ili da će se bilo koje motorno vozilo s ljudskim tijelom u njemu, ako se sudari na određen način, dovoljno smrskati da izazove prelom kosti, itd.), i pretežno smo zainteresirani za početne uvjete ili uzrok koji, zajedno s ovim trivijalnim univerzalnim zakonima, 316

može objasniti događaj o kojem je riječ. Tada, obično, određene početne uvjete hipotetički pretpostavljamo da bismo našli jesu li ovi hipotetički pretpostavljeni početni uvjeti istiniti ili ne; dakle, mi provjeravamo ove specifične hipoteze tako što iz njih izvodi­ mo (pomoću nekih drugih i, obično, podjednako trivijalnih uni­ verzalnih zakona) nova predviđanja koja mogu biti konfrontirana s opažljivim činjenicama. Vrlo rijetko se možemo naći u situaciji da, u takvom objašnjenju, moramo brinuti o univerzalnim zakonima. To se događa samo ako primijetimo novu ili nepoznatu vrstu događaja, na primjer, kao što je neočekivana hemijska reakcija. Ako takav događaj doprinosi oblikovanju i provjeravanju novih hipoteza, onda je on, uglavnom, interesantan s gledišta neke generali­ zirajuće znanosti. Međutim, po pravilu, ako smo zainteresirani za specifične događaje i njihovo objašnjenje, prihvatamo kao činjenicu sve univerzalne zakone koji su nam potrebni. Sada, znanosti koje su zainteresirane za specifične događaje i njihovo objašnjenje mogu, u opreci prema generalizirajućim znanostima, biti nazvane historijskim znanostima. Ovo shvatanje historije objašnjava zbog čega mnogi koji se bave historijom i njenim metodom insistiraju na tome da su zainteresirani za pojedinačan događaj, a ne za bilo koji takoz­ vani univerzalni historijski zakon. Jer s našeg gledišta, tu i nema historijskih z'akona. Generalizacija, jednostavno, pripa­ da različitoj vrsti interesa, koja se oštro razlikuje od interesa za specifične događaje i njihovo uzročno objašnjenje, što je posao historije. Oni koji su zainteresirani za zakone moraju se okrenuti generalizirajućim znanostima (na primjer, sociologi­ ji). Naše gledište, također, čini jasnim zašto se historija tako često definira kao "događaji prošlosti onako kako su se stvarno dogodili". Ova definicija sasvim dobro ističe specifičan interes onoga ko se bavi historijom u opreci prema onome ko se bavi generalizirajućom znanosti, čak i ako moramo staviti određene primjedbe protiv toga. Naše gledište objašnjava zašto smo u historiji, mnogo više nego u 317

generalizirajućim znanostima, konfrontirani s problemima njenog "beskonačnog predmeta". Jer teorije ili univerzalni zakoni generalizirajuće znanosti uvode jedinstvo isto kao i "gledište"; oni stvaraju, za svaku generalizirajuću znanost, njene probleme i njena središta interesa, kao i istraživanja, logičke konstrukcije i izlaganja. Međutim, u historiji nemamo takve objedinjujuće teorije; ili, prije, mnoštvo trivijalnih uni­ verzalnih zakona koje koristimo prihvaćeni su kao činjenice; oni su praktično bez značaja i potpuno nesposobni unijeti red u predmet. Ako na primjer, prvu podjelu Poljske 1772. godine objasnimo tako što ćemo pokazati da se ona ne bi mogla oduprijeti udruženim snagama Rusije, Prusije i Austrije, tada prešutno koristimo neki trivijalni univerzalni zakon kao: "Ako od dvije armije koje su jadnako dobro naoružane i vođene, jedna ima ogromnu nadmoć u ljudstvu, onda druga neće nika­ da pobijediti". (Bez obzira da li ovdje kažemo "nikada" ili "teško da bi ikada", to, za naše svrhe, ne mijenja bitno stvar, kao što mijenja za kapetana H. M. S. Pinaforu). Takav zakon može biti opisan kao zakon sociologije vojne moći; međutim, on je suviše trivijalan da bi ikada stvorio ozbiljan problem ili privukao pažnju onih koji se bave sociologijom. Ili ako Cezarovu odluku o prelasku Rubikona objasnimo, recimo, nje­ govom ambicijom i energijom, tada koristimo vrlo trivijalne psihološke generalizacije koje bi teško privukle pažnju psi­ hologa. (U stvari, najveći broj historijskih objašnjenja prećutno koristi ne toliko trivijalne sociološke i psihološke zakone, koliko ono što sam, u četrnaestom poglavlju, nazvao logikom situacije; dakle, pored inicijalnih uvjeta koji opisuju lične inte­ rese, ciljeve i druge situacione činjenice kao što je informaci­ ja na raspolaganju osobi na koju se odnosi, historijsko objašnjenje prešutno pretpostavlja, kao vrstu prvog koraka, trivijalni zakon da razborite osobe, po pravilu, djeluju više ili manje racionalno).

III Vidimo, prema tome, da oni univerzalni zakoni koje koristi historijsko objašnjenje ne obezbjeđuju selektivno i objedinjujuće načelo, "gledište" za historiju. U vrlo ograničenom smislu, takvo gledište može se obezbijediti ograničavanjem historije na his­ toriju nečega; primjeri su historija politike, ekonomskih odnosa, tehnologije ili matematike. Međutim, po pravilu, potrebna su nam dalja selektivna načela, gledišta koja su u isto vrijeme sre­ dišta interesa. Neka od njih su obezbijeđena pomoću unaprijed stvorenih ideja koje na neki način podsjećaju na univerzalne zakone, kao što je ideja da ono što je važno za historiju jeste karakter "Velikih ljudi", "nacionalni karakter", moralne ideje ili ekonomski uvjeti itd. Sada je važno vidjeti da se mnoge "historij­ ske teorije" (one, možda, mogu biti bolje opisane kao "kvaziteorije") po svom karakteru ogromno razlikuju od znanstvenih teorija. Jer u historiji (uključujući historijske prirodne znanosti kao što je historijska geologija) činjenice koje nam stoje na raspolaganju često su strogo ograničene i ne mogu biti ponov­ ljene ili dopunjene po našoj volji. Također, one su sakupljene prema unaprijed stvorenom gledištu; takozvani "izvori" historije bilježe samo takve činjenice koje izgledaju dovoljno interesantne za svjedočanstvo, tako da izvori često sadrže samo takve činje­ nice koje se uklapaju u unaprijed zamišljenu teoriju. Ako dalje činjenice nisu na raspolaganju, često neće biti moguća provjera ove ili bilo koje kasnije teorije. Takve neprovjerljive historijske teorije mogu s pravom biti optužene kao kružne u smislu u kojem je ova optužba bila podignuta protiv znanstvenih teorija. Takve historijske teorije, u opreci prema znanstvenim teorijama, zvat ću "generalnim interpretacijama". Interpretacije su važne jer reprezentiraju gledište. Vidjeli smo da je gledište neizbježno i da se u historiji rijetko može doći do teorije koja može biti provjerena i koja, prema tome, ima znanstveni karakter. Dakle, ne smijemo misliti da generalna interpretacija može biti potvrđena njenom suglasnošću sa svim 319

318

u osnovi. Međutim. "objasniti". "gledište" onoga ko na ljudsku historiju gleda kao na historiju napretka nije nužno inkompatibilno s gledištem onoga ko na nju gleda kao na historiju nazadovan­ ja. interpretacija da čovjek posto­ jano napreduje (u pravcu otvorenog društva ili nekog drugog cilja) inkompatibilna je s interpretacijom da on postojano klizi unatrag ili nazaduje. i zato svoje vlastite interese i svoje 321 . drugo. neke od ovih specifičnih hipoteza liče na one kvaziteorije koje sam nazvao interpretacijama i koje. one prije mogu biti komplementarne. Na primjer. u našoj inter­ pretaciji Platonovog djela). uvijek postoje interpretacije koje stvarno nisu u skladu s usvojenim svjedočanstvima. koje u objašnjenju histori­ jskih događaja prije igraju ulogu hipotetičkih početnih uvjeta nego univerzalnih zakona. Jer svjedočanstvo u korist takve specifične interpretacije često je isto tako kružnog karaktera kao i svjedočanstvo u korist nekog 320 univerzalnog "gledišta". isto kao i činjenicu da će uvijek postojati određen broj drugih (možda inkompatibilnih) interpretacija koje se slažu s istim svjedočanstvima i da rijetko možemo dobiti novu informa­ ciju koja bi bila u stanju poslužiti na isti način kao presudni eksperimenti u fizici8.) Rekao sam ranije da interpretacije mogu biti inkompati­ bilne. viđen iz dva različita ugla. možda sadrži takve stvari kao što je ugnjetavanje obojenih rasa od strane bijele rase). jer moramo imati na umu njenu cirkularnost. naš autoritet nam može pružiti takvu informaciju koja se tiče određenih događaja koji odgovaraju njegovoj vlastitoj specifičnoj interpretaciji. dakle. na primjer. prema tome. budući da svaka generacija ima svoje. Prvo. možemo napisati historiju ljudskog napretka u pravcu slobode (koja na primjer sadrži priču o borbi protiv ropstva) i drugu historiju ljudskog nazadovanja i tlačenja (koja. mogu postojati sve vrste posrednih stupnjeva između manje ili više univerzalnih "gledišta" i onih gore spomenutih specifičnih ili pojedinačnih historijskih hipoteza. Prema tome. novi presudni eksperi­ menti uvijek iznova potrebni zato što su stari u skladu s obje suparničke i inkompatibilne teorije (razmotriti ekliptički eksperiment koji je potreban u odlučivanju između Njutonove i Ajnštajnove teorije gravitacije). Jer. ne znači da sve interpretacije imaju podjed­ naku vrijednost. takav materijal možemo objas­ niti na način kojim se radikalno odstupa od onog koji je usvojio naš autoritet (ovo je sigurno tako. ako uzmemo u obzir da su čak i na polju fizike.našim svjedočanstvima. Najspeci­ fičnije interpretacije ovih činjenica bit će cirkularne tako što moraju odgovarati interpretaciji koja je bila korištena u prvobit­ noj selekciji činjenica. ove dvije historije ne moraju biti u konfliktu. postoje neke interpretacije koje nisu u stanju povezati činjenice koje druge interpretacije mogu povezati i. onda karakter naše interpretacije može postati sličan znanstvenim hipotezama. sve dok ih shvatamo samo kao kristalizacije gledišta. naravno. oni su često zavedeni lakoćom s kojom njihove teori­ je mogu svugdje biti primijenjene. Štaviše. kao "specifične interpretacije". Historičari često ne vide nijednu drugu interpretaciju koja se tako dobro uklapa u činjenice kao njihova vlastita. Međutim. neophodno je imati na umu činjenicu da je vrlo sumnjiv argument u korist određene interpretacije ako se tvrdi da ona može biti lako primijenjena i da objašnjava sve što znamo. vlastite teškoće i probleme. Na primjer. Ovo. Ovo razmatranje je od osobite važnosti. one to nisu. ipak. posebice psihosociološki i historijski analitičari. utoliko. međutim. s njenom širom i pouzdanijom zalihom činjenica. Dovoljno često one mogu biti prov­ jerene i zato se mogu uporediti sa znanstvenim teorijama. postoje neke kojima je potreban određen broj više ili manje uvjerljivih pomoćnih hipoteza ako žele izbjeći falsificiranje pomoću svje­ dočanstava. Ako. jer teoriju možemo provjeriti samo ako smo u stanju uočiti oprečne primjere (ovo gotovo uvijek previđaju obožavatelji različitih "otkrivateljskih filozofija". dalje. Međutim. može postojati izvjestan pro­ gres čak i na polju historijske interpretacije. onda ćemo napustiti naivno vjerovanje da bilo koji određen skup historijskih svjedočanstava može biti interpretiran na samo jedan način. kao što bi to bila dva pogle­ da na isti predio. mogu biti svrstane s ovima.

nesvjesne i zato nekritičke predra­ sude u prikazivanju činjenica. kontempla­ cijom historije možemo otkriti tajnu. biti upoređene s reflektorom. (To je razlog zašto vjerujem da čak i takvi očigledno lični komentari kakvi mogu biti nađeni u ovoj knjizi mogu biti opravdani. Poslije svega. dovoljno jasno. je li opravdano što osporavam pravo historicisti na interpretiranje historije na svoj vlastiti način? Nisam li upra­ vo rekao da svako ima takvo pravo? Moj odgovor na ovo pitanje jeste da su historicističke interpretacije osobite vrste. pod uplivom neprimjenjive ideje objektivnosti. pošto su sukladni s historijskim metodom.10 U ovom smislu. Historicizam je u zabludi da je našao Put kojim je čovječanstvu suđeno ići. nas same. osvi­ jetliti sadašnjost. racionalno pitanje: "Koje probleme ćemo izabrati kao naše najpreče prob­ leme. Smisao Historije. slijedi da svaka generacija ima pravo reinterpretirati historiju na sebi svojstven način. postoji prijeka potreba na koju treba odgovoriti. našu budućnost i. u suštini. njena sposobnost za objašnjenje historijskih činjenica isto kao i njen tematski interes. i svaka generacija ima pravo izgra­ diti svoju vlastitu. ako na nju nije odgovoreno racionalnim i korektnim sredstvima.vlastito gledište. inter­ pretacija mora govoriti za sebe. odgovaram: Historija nema smisao. 322 323 . oklijevamo predstaviti histori­ jske probleme s našeg gledišta. To je potreba koja. Prevodeći ovu metaforu. Mekmari naziva). prihvatam činjenicu da većina ljudi. Međutim. nego vjeruje da sama "historija" ili "historija čovječanstva" određuje. njena sposobnost za objašnjenje problema dana. nema historije "prošlosti kako se ona stvarno dogodila". koliko je to moguće. vidjeti bilo što od onoga što nas okružuje i paralizira naše akcije. naše gledište.) Glavna stvar je biti svjestan nečijeg gledišta i biti kritačan. pomoću njegovog svjetla. njene zasluge bit će njena plod­ nost. istražujemo historiju zato što smo zainteresirani za nju9 i zato što želimo naučiti nešto o našim vlastitim problemima. svojim vlastitim zakonima. suštinu ljudske sudbine. biti inferiorno u odnosu na gledište onoga ko naivno vjeruje da ne interpretira i da je dostigao takav nivo objektivnosti koji mu dozvoljava prikazati "događaje prošlosti onako kako su se stvarno dogodili". postoje samo historijske interpretacije i nijedna od njih nije konačna. IV Međutim. Pod njenim pritiskom. ako je svjesno i kritički primijenjeno na problem. zna što to znači kada govore o "smislu historije" ili o "smislu ili svrsi života". Ne smijemo misliti da će naše gledište. postoji li takav ključ? Postoji li smisao u histori­ ji? Ne želim ovdje ulaziti u problem značenja "smisla". historicistička interpretacija može biti upoređena s reflektorom koji smo usmjerili na nas. dakle. čak. Oprečno ovome. koji je komplemen­ taran načinima prethodnih generacija. rekao sam. Međutim. zbilja. izbjeći. To otežava. ako ne i onemogućuje. historija dosudila?" Međutim. kako oni nastaju i kako ih možemo riješiti?" historicist zamjenjuje iracionalnim i prividno činjeničkim pitanjem: "Kuda idemo? Kakvu nam je ulogu. on je u zabludi da je otkrio Ključ za Historiju (kao što to Dž. Umjesto priznanja da historijska interpretacija mora odgovarati potrebi koja nastaje iz praktičnih problema i odluka s kojima smo suočeni. Želimo znati kako se naše teškoće odnose na prošlost i vidimo liniju duž koje možemo napredovati u pravcu rješenja onoga što osjećamo i što smo izabrali kao naše glavne zadatke. ne samo da ima pravo izgraditi svoju vlastitu interpretaciju nego i obavezu to uraditi. U svakom drugom pogledu. može­ mo reći da historicist ne priznaje da smo mi oni koji biraju i uređuju činjenice historije. Upravljamo ga na našu prošlost i nadamo se da ćemo. u smislu u kojem pitam za smisao historije. stvara historicističke interpretacije. naše probleme. historicist vjeruje da se kroz našu želju za historijskom interpretacijom ispoljava duboka intuicija tako da. jer. One interpretacije koje su nam potrebne i koje su opravdane mogu. historija ne mora služiti nijednom od ova dva cilja ako. Sažeto govoreći.

vjeruju oni. Treći razlog zašto je politička moć učinjena jezgrom "historije" je taj što oni koji posjeduju moć žele biti obožavani i mogu nametnuti svoje želje. nijedna od onih historija nije historija čovječanstva (niti sve uzete zajedno). Tvrdim da je to gledište čista idolatrija i sujevjerje. razbojništva ili trovanja kao historije čovječanstva. postoji samo beskonačan broj historija svih vrsta aspekata ljudskog života. Oni vide o čemu se raspravlja u knjigama pod imenom "historija svijeta" ili "historija čovječanstva" i naviknuti su gledati na to kao na manje ili više konačnu seriju činjenica. uključujući i neke apologete kršćanstva. do naših dana. Oni uče o tome u školi i na fakultetu. ovako stižemo do više historija. u kojem kažemo da to je historija Evrope). generala i diktatora. mora biti odgovor svakog humaniste i posebno svakog kršćanina. možemo. Ono što ljudi imaju na umu kada govore o historiji čovječanstva prije je historija egipatskog. već smo vidjeli da je područje činjenica beskraj­ no bogato i da mora postojati selekcija. persijskog. Rats. Do sada sam govorio o "historiji" tako kao da tome nije tre­ balo nikakvo objašnjenje. na primjer. Ona je uzdignuta na nivo historije svijeta. Ovo. među njima. zašto je baš izabrana historija moći. Međutim. vjerujem. dakle. Međutim. zar stvarno ne postoji takva stvar kao što je uni­ verzalna historija u smislu konkretne historije čovječanstva? Ne može postojati ni jedna takva historija. uspomena na vrijeme kaveza i ljudsku poniznost.Da bih obrazložio ovo mišljenje moram. da historija ima smisao i da je njen smisao božja svrha. Obožavanje moći je rođeno iz straha. ali ono na šta misle i ono što su o tome učili u školi jeste historija političke moći. Konkretna historija čovječanstva bi morala biti historija svih ljudi. smatram da je ona napad na svaku valjanu koncepciju čovječanstva. Mora­ mo stvoriti apstrakcije. Jedan je da se moć tiče svih nas. Međutim. jer iako jedva postoji bilo što u Novom zavjetu što bi podržalo ovu doktrinu. konstituiraju historiju čovječanstva. ne može biti sumnje da je obožavanje moći jedna od najgorih vrsta ljudske idolatrije. iz osjećanja koje je s pravom prezreno. često se kao element kršćanstva uzima dogma da Bog otkriva sebe u historiji. ovo je bar jedan razlog zbog kojeg kažem da ona nema smisao. and History. pisati o historiji umjetnosti. odabrati. Međutim.ne u smislu. običaja u ishrani ili tifusne groznice (vidjeti Zinsser. Ne postoji historija čovječanstva. historija religije ili poezije? Postoji nekoliko razloga. Znam da će ova tumačenja biti dočekana s najvećim protiv­ ljenjem s raznih strana. 325 324 . Ova historija se uči u školama i neki od najvećih kriminalaca su hvaljeni kao njeni heroji. makedonskog ili rimskog carstva itd. Međutim. a ne na prim­ jer. do historije među­ narodnog zločina i masovnog ubojstva koja je proglašena his­ torijom čovječanstva. Mnogi historičari su pisali pod nadzorom imperatora. To više nije moguće. reći nešto o "historiji" koju ljudi imaju na umu kada pitaju ima li ona smi­ sao. želim objasniti da "historija" u smislu u kojem većina ljudi govori o njoj jednostavno ne postoji. ja to ne priznajem. Ove činjenice. babilonskog. Međutim. Jedna od ovih je historija političke moći. jezika. Lice. Suglasno našim interesi­ ma. smatra nužnim ele­ mentom religije. Kako većina ljudi koristi termin "historija"? (Mislim na "historiju" u smislu u kojem govorimo o knjizi o historiji Evrope . ova konkretna historija ne može biti napisana. istina i neke pokušaje njihovog obuzdavanja). Teško da je ona bolja od tretiranja his­ torije pronevjere. borbi i pat­ nji. Drugi je da su ljudi skloni obožavanju moći. moramo zanemariti. Historicizam se.) Sigurno. Drugim riječima: oni govore o his­ toriji čovječanstva. Jer ne postoji ni jedan čovjek koji je važniji od bilo kog dru­ gog. Međutim. Jer historija političke moći nije ništa drugo nego historija međunarodnog zločina i masovnog ubojstva (uključuju­ ći. Ona bi morala biti historija svih ljudskih nada. najprije. ne samo s racionalističkog ili humanističkog nego i s kršćanskog gledišta. Jasno. Oni čitaju knjige o tome. a poezija samo nekolicine.

Krist je "patio pod Poncijem Pilatom". To je ono na što nas je jedan od naših naj­ gorih instinkata. određe­ nije.. to nije samo aro­ gancija koja predstavlja osnovu takvih pokušaja. teolog. Teorija da Bog otkriva sebe i svoj sud u historiji neodvojiva je od teorije da je svjetski uspjeh posljednji sudija i posljednje opravdanje naših akcija. "Ko je napisao ovu dramu"? Oni misle da daju pobožan odgovor kada kažu."12 (Sukladno ovom stavu je i Bartova karakterizacija "neoprotestantske doktrine otkrovenja Boga u historiji" kao "nedopustive" i kao narušavanja "Kristovog kral­ jevstva". koji je pred­ stavljao historijsku moć tog vremena. uči da svjetski uspjeh nije odlučujući. Međutim.. u najboljem slučaju je plitka komedija.. Događaji nisu bili ništa drugo do patnje čovjeka. istovre­ meno. bez obzira je li to duh. prije. Oni. antikršćanski stav. Život zabo­ ravljenog. "moramo poći od priznanja. treba svakako. onda. u svom Credo-u.. u istom smislu u kojem smo odgovorni za ono što učinimo od naših života. Međutim. a ne naš svjetski uspjeh. to jest da je buduća moć pravo. Dakle on ne osvaja. vjera ili ideja. oni griješe.. nenasilnoj nacionalnoj revoluciji (a la Gandi) (Mohandas Karamehand Mahatma Gandhi) židovskog naroda protiv rimskih osvajača. naša historija Velikog i Moćnog. nego su je. Ponovo citiram Barta: "Kako je Poncije Pilat dospio u Credo? Jednostavan odgovor odmah može biti dat: to je stvar vremena". priroda. kao heroje drame." Citirajući Barta namjeravam pokazati da moje "human­ ističko" ili "racionalističko" gledište nije jedino gledište u čijem 326 327 . publika zamišlja "velike historijske ličnosti" ili čovječanstvo apstraktno. Ne poričem da je isto toliko opravdano interpretirati histo­ riju s kršćanskog gledišta kao i sa svakog drugog. njegove žalosti i radosti. čak nisu bili ni priča o neuspješnoj. neki kršćani se usuđuju vidjeti Božiju ruku! Oni se usuđuju razum­ jeti i znati šta je On htio kada su mu pripisali svoje sitne his­ torijske interpretacije! "Naprotiv". to je stvarni sadržaj ljudskog iskustva kroz stoljeća. naglasiti koliko za naše zapadne ciljeve. Tada oni pitaju. nepoznatog pojedinačnog čovjeka. pod nadzorom generala i diktatora. gleda na historiju . Tvrditi da Bog otkriva sebe u onome što se obično naziva "historijom". Njihov odgovor je čisto bogohuljenje. njegove patnje i smrt. zbilja je bogohuljenje. Bart (Karl Barth).političku historiju kao na pozornicu ili. U ovoj. to je.. On ne trijumfira. cjelokupna historija koja postoji. "Bog". ne bih morao reći da je bogohuljenje vidjeti prst Božji u tome. to je isto ono što sam nazvao "moralnim 11 futurizmom" ... on kaže 13 : "Isus pati.. jer dramu nije (i oni to znaju) napisao Bog. jedino racionalno i isto tako jedino kršćansko stanovište čak i u pravcu historije slobode jeste to da smo za nju odgov­ orni mi. s kršćanskog gledišta. Prema tome. naveo vjerovati da je stvarno. nego se uvijek odnosi na jedan od naših po sebi shvatljivih i po sebi stvorenih idola. On nije dostigao ništa više do. takva historija ne postoji i ne može postojati. čak ne od strane čovjeka stvorenoj. kao na neku vrstu dugačke Šekspirove drame. igra ovdje čisto tehničku ulogu ukazivanja na to kada su se ovi događaji odigrali. Isto može biti kazano za njegov odnos prema njegovom narodu i njegovim učenici­ ma. svakako.) Međutim. napisali profesori historije. Jer kršćanstvo. to je farsa koju igraju sile iza realnosti (uporediva s Homerovom farsom olimpskih sila iza scene ljudskih borbi). Bart insistira na tome da se riječ "patnje" odnosi na cio Kristov život. Sto su bili ovi događaji? Oni nemaju ništa zajedničko s političkim us­ pjehom. On nema uspjeha. Da je historija to mogla saopćiti. nego od strane čovjeka falsificiranoj "historiji".Sto se nalazi iza ovog teističkog historicizma? On. jer ono što se stvarno događa na području ljudskih života jedva je i dotaknuto ovim surovim i istovremeno djetinjastim poslom. i da nam jedino naša savjest može suditi. Ali. humanizam.. da sve što mislimo da znamo kada kažemo "Bog" ne doseže do njega ili ga ne obuhvata. svog raspinjanja. ispada da je ona isto što i doktrina da će historija presuditi. kaže K.. ako ništa drugo. slobodu i jednakost dugujemo uplivu kršćanstva. s "historijom". a ne samo na njegovu smrt. s Hegelom. čovjek koji je bio uspješan. u historiji međunarodnog kriminala i masovnog zločina. idolatrijsko obožavanje moći i uspjeha.

i nije li ovaj duh trijumfirao u vremenu kada je crkva bila proganjana. Ali ovaj historicizam. Njegov uspjeh poslije Njegove smrti. implicitno. onakvoj kakva je zabilježena. ali koji još vjeruju da je ova poruka historicistička. insistirajući da je poruka kršćanstva upućena krotkima. da čak i fašizam. na znanstvenom tlu. da je to bio uspjeh. prevodi na jezik psihologije ljudske prirode i religioznog proročanstva. Uprkos tome. to je najsigurniji način da se dospije na vrh!" Takav ključ za historiju implicira obožavanje uspjeha. da će što god uradimo rezultat biti isti. što je ovo nego zamjena savjesti historijskim proročanstvom? Ne stiže li ova teorija (sig­ urno protivno namjerama njenog autora) u opasnu blizinu opomene: "Budi mudar i uzmi k srcu ono što ti osnivač kršćanstva kaže. mora voditi u zajed­ nicu. ona mučenička ili pobjednička crkva Inkvizicije? Izgleda da postoje mnogi koji bi priznali mnogo šta od ovoga. Fundamentalni zakon ljudske prirode ne može biti narušen. Drugim riječima. prezrenja zemaljskog uspjeha u 328 329 . naravno . Istaknuti predstavnik ovog gledišta Dž. čak. s njegovom zamjenom nade sigurnošću.. pomoću kojeg se Kristov neuspješan život na zemlji otkrio čovječanstvu kao najveća duhovna pob­ jeda. na psihološkom tlu. a ne obrnuto. Na ovaj napad na "doktrinu otkrovenja Boga u historiji" vjerovatno će biti odgovoreno da je to uspjeh. Popni se na vrijeme u kola krotkog. To marksizam. možemo biti sigurni da "će posljednji biti prvi i prvi posljednji". (Oni su vjerovali da savjest mora biti sudija moći 15 . Njena implikacija da je svjetski uspjeh crkve argument u korist kršćanstva jasno otkriva nedostatak vjere. Mekmari koji. suštinu kršćanskog učenja nalazi u historijskom proročanstvu i koji u njegovom osnivaču vidi onoga koji je otkrio dijalektički zakon "ljudske prirode". najveće dostignuće kršćanstva vidi u činjenici da je njegov osnivač bio prethodnik . moji pokušaji pokazivanja kako se u ovom stavu slažem s onim što vjerujem da je istinsko učenje kršćanstva. To je interpretacija koja. politička historija mora neizbježno dovesti do "socijalističke zajednice svijeta. ne smiju biti pogrešno shvaćeni.Hegela. Mekmari smatra 16 da. ali ono sigurno uči da je jedini način za dokazivanje nečije vjere pružanje praktične (i zemaljske) pomoći onima kojima je ona potrebna. da je to bio historijski uspjeh kršćanske crkve kroz koju se manifestira Božja volja. Ako nam je rečeno da.svjetlu obožavanje historijskog uspjeha izgleda inkompatibilno s duhom kršćanstva. "Zakon ne može biti narušen". Oni nemaju namjeru podržati stanovište "onozemaljskog" koje sam kritizirao u prethodnom poglavlju17. posebice. to jest u historiji moći i u historijskom uspjehu. mora voditi u moralni futurizam. implicira da će krotkima biti oprošteno jer će biti na pobjedničkoj strani. Moje insistiranje da uspjeh ne treba obožavati. vidjeti mani­ festaciju Božje volje.superioran.. Tako možemo biti sigurni. svekolika teistička interpretacija historije pokušava u historiji.) Oni koji smatraju da historija uspjeha kršćanskog učenja otkriva Božju volju moraju se pitati je li ovaj uspjeh bio stvarno uspjeh duha kršćanstva. Ono što je od važnosti za kršćanstvo nisu historijski dokumenti o moćnim rimskim osvajačima nego (koristeći Kjerkegorovu frazu14) "ono što je nekoliko ribara dalo svijetu". Rani kršćani nisu imali svjetsko ohrabrenje ove vrste. Koja crkva čistije ugrađuje ovaj duh. jer on je bio veliki psiholog ljudske prirode i veliki prorok historije. plodovi njegovog učenja koji to dokazuju i opravdavaju i pomoću kojih je proročanstvo "Posljednji će biti prvi i prvi posljednji" verificirano. jer prema neumoljivim znanstvenim zakonima ljudske prirode. ne znam. ovo je najopasnija linija odbrane. u The Clue to History. Sigurno da je moguće kombinirati stav krajnje rezerviranosti i. na kraju. prema ovom zakonu. Da li je kršćanstvo onozemaljsko. Međutim. Krotki će naslijediti zemlju". prije nego u vremenu kada je trijum­ firala. da on ne može biti naš sudija i da ne smijemo njime biti zaslijepljeni i. tako da krajnja posljedica ne ovisi o našoj moralnoj odluci i da nema potrebe brinuti o našoj odgovornosti. pose­ bice ono što sam opisao kao Marksovu historicističku moralnu teoriju.

Postoji neurotičan. drugih ljudi. sistem čija je posljednja osnova obožavanje moći. naš intelektualni isto kao i etički odgoj je korumpi­ ran.. kaže Heraklit). on. Međutim. "Postojali su".! Ovdje mi je potreban homerski jezik. pokušali objasniti. on je brinuo za 331 330 . inkompatibilnosti historicizma i kršćanstva možemo naći u Kjerkegorovoj kritici Hegela. Kako su se bogovi grohotom smijali! Tako odvratan mali profe­ sor. umjesto kritičke procjene stvari koje su saopćene (i stvari koje su i učinjene). koji on naziva "ovaj briljantni duh pokvarenosti". vi bogovi Olimpa!" Kjerkegor nastavlja.on je tako sirov kako samo Nijemac može biti". histeričan element u ovom prenaglašavanju važnosti tenzije između sopstva i kolek­ tiva. Mada on ne treba nametati svojim učenicima svoj sistem "viših" vrijednosti. kao što je sreća itd. Ono što on kaže savršeno je istinito. Ali Hegel . treba pokušati stimulirati njihov interes za ove vrijed­ nosti. jer Kjerkegor kaže da je hegelizam. podrediti se vodstvu i žrtvovati se višem razlogu kolektiva. Odgojeni smo glumiti pogleda uprtim u galeriju. i ne sumnjam da ova histerija. ne radi uspjeha ili nečijeg opravdanja pomoću his­ torije. moralnošću koja ovjekovječuje obrazovni sistem još zasnovan na klasici s njenim romantičnim pogledom na historiju moći i njenom romantičnom plemenskom moralnošću koja ide nazad do Heraklita. U osnovi svega ovog postoji stvarna teškoća. ili biti Veliki Čovjek. Cio problem odgoja čovjeka u duhu razboritog uvažavanja njegove vlastite važnosti u odnosu na druge individue. aludirajući na napad20 ateista Sopenhauera na kršćanskog apologetu Hegela: "Čitanje Sopenhauera daje mi više zadovoljstva nego što mogu izraziti. "najodvratnija forma raspusnosti". koji jednostavno vidi kroz nužnost svega i svačega što pos­ toji i koji sada svira cijelu stvar na svojim orguljama: slušajte. umjesto borbe za "pozitivne" ili "više" vrijednosti. ali ne priznaje razborite lične odnose. sigurno. historiju. Ali Kjerkegorovo vlastito izražavanje je gotovo isto tako nabusito kao i Šopenhauerovo. teško da je bilo ko jasnije znao šta znači hegelski historicizam. On treba brinuti za duše svojih učenika. "Dominirati ili pokoriti se" . potpuno je zamućen ovom etikom slave i sudbine. Umjesto razborite kombinacije individualizma i altruizma (da opet upotrijebimo ove oznake21) . Kolektiv zauzima mjesto drugih individua. On je izopačen obožavanjem briljantnosti načina na koji su stvari saopćene. ova reakcija na teret zahtje­ va koje pred nas postavlja civilizacija. ali tome ne pridajem značenje da sam ja onaj koji mnogo vrijedi" . Iako se Kjerkegor nikada potpuno nije oslobodio hegelske tradicije u kojoj je bio obrazovan18.smislu moći. Dakle. Iako je jasno (kao što smo vidjeli u Devetom i Dvadeset četvrtom poglavlju) da se političar mora ograničiti na borbu protiv zla. predstavlja tajnu jakog emocionalnog odziva na etiku obožavanja heroja. ili pripadati "masama". važnost sopstva (self). "filozofi koji su.implicitna je deviza ovog stanovišta. učitelj je. Snažnu podršku nekim od ovih gledišta i. Proviđenje se moglo samo nasmi­ jati kada je vidjelo ove pokušaje. on govori o njegovoj "buđavoj razmetljivosti". njegovog emocionalnog života i "samoispoljavanja". (Kada je Sokrat rekao svojim prijateljima da brinu za svoje duše. a time i tenzija između "ličnosti" i grupe. jer je postojala ljudska..dakle umjesto stanovišta kao što je "ono što je zbilja značajno jesu ljudske indivudue. u različitoj poziciji. etiku domi­ 22 nacije i podređenosti . slave i bogatstva s pokušajem da se u ovom svi­ jetu postupa na najbolji mogući način i da se podrže ciljevi koje je neko odlučio usvojiti s jasnom svrhom da ih se učini uspješnim. Zbilja. Heroj koji se hrve sa sudbinom i stječe slavu ("što veći poraz to veća slava". poštena iskrenost u vezi s njima.a to odgovara Nijemcima . proviđenje se nije namah nasmijalo. romantično je prenaglašena. nego radi njih samih.romantična kombi­ nacija egoizma i kolektivizma uzeta je zdravo za gotovo. "intelektualnoj razvratnosti" i njegovoj "ozloglašenoj ras­ koši korupcije". načelno. posebno. piše Kjerkegor19. kolektiva.. Ono je izopačeno roma­ ntičnom idejom sjaja historijske pozornice na kojoj smo mi glu­ mci. prije Hegela. i onda .

Umjesto toga. "pruži mladima ono što im je najpotrebnije. Historiju politike moći možemo interpretirati s gledišta naše borbe za otvoreno društvo. prije bilo čega drugog. Potrebna nam je etika koja se protivi uspjehu i nagradi. prema tome. pohvala i. kao što je priz­ nato u medicini. slobode. žrtvovati se za njega. kao što je naglašeno u Dvadeset četvrtom poglavlju.vode do nečega mnogo više konkretnog i javnog nego što su ideali na koje se ciljalo. iako je to načelno. s njegovom "historijskom misijom". Pošto s pravom osjećamo da se moramo usmjeriti k nečem što je izvan nas samih. biti oštećeni. jednakosti. čak. to nije ono što nam je potrebno. Počinjemo shvatati da žrtva može značiti isto toliko. na nešto čemu se možemo posvetiti i za šta se možemo žrtvovati. mi 332 333 . jer historijska slava ne može biti pravična i nju može steći samo nekolicina. To je moralnost onih koji. vladavinu razuma. (Sokrat je izabrao svoje drugove i oni njega. Iako historija nema svojih ciljeva. Ona nije nova. ovo zatvara put čak i jasnoj formulaciji glavnog problema. Jer to pretpostavlja odnos prijateljst­ va između učitelja i učenika u kojem. takav koji ne treba ulaziti u poli­ tiku. Žrtvovat ćemo se i zato dobiti počast i slavu. Takvu etiku nije potrebno izmišljati. rečeno nam je da se žrtvujemo i.) Veliki broj učenika čini sve ovo nemogućim u našim školama. Međutim. Načelo da oni koji su nam povjereni ne smiju. To ne može biti moralnost onih koji su naklonjeni pravdi i jed­ nakosti. slabi. imaju šansu ući u udžbenike historije. Dakle. i za kon­ trolu međunarodnog zločina. Bezbroj ljudi koji su isto tako vrijedni ili još vredniji bit će uvijek zaboravljeni.) Prema tome. ova tvrdnja ne implicira činjenicu da sve što možemo uraditi u vezi s tim jeste da prestravljeno gledamo u historiju političke moći ili da je moramo smatrati surovom šalom. Međutim. doktrina da višu nagradu može ponuditi samo potomstvo. druga je stvar. "propovije­ da" industrijska isto kao i znanstvena kooperacija našeg vlasti­ tog vremena. pravde. Pod uplivom takvih romantičnih ideja individualizam se još izjednačava s egoizmom. zaključujemo da to mora biti kolektiv. Nju. (Činjenica da nam je svima potrebno ohrabrenje. možemo je interpretirati tako što ćemo u isto vrijeme motriti na one probleme politike moći čije rješenje pokušavamo naći u našem vremenu. Nju je propovijeda­ lo kršćanstvo. "Ne naškodi" (i. Naš etički odgoj mora slijediti obrazac da moramo učiti raditi svoj posao. Možda bi trebalo priznati da je heraklitska etika. treba priznati za osnovno načelo u obrazovanju. uvjereni smo da ćemo napraviti odličan posao ako tako uradimo.njih. to je teško primjenjivo na naš obrazovni sistem. Prema tome. osuda. Jer. u onome što sami radimo. Postat ćemo "vodeći glumci". problema kako postići raz­ borito uvažavanje nečije vlastite važnosti u odnosu na druge individue. Međutim.) Moramo naći svoje opravdanje u svom radu. svakako postoji nešto kao romantični ili estetički element u obrazovanju. a ne u izmišljenom "smislu historije". Tvrdim da historija nema smisao. pokušaji nametanja viših vrijednosti ne samo da postaju neuspješni nego i štete . nada. bio bi veoma vrijedan cilj našeg obra­ zovnog sistema i onaj čija je realizacija ponekad daleka. heroji na Pozornici Historije. na neki način neznatno superiorna nad etičkom doktrinom koja nas uči nagra­ du tražiti sada. budući politički ili intelektualni aristokrati. za mali rizik dobit ćemo velike nagrade. cil­ jevi koji su tipično romantični i zbilja besmisleni. "viši" ciljevi su u modi. kao što je to činio Platon. bar u svojim počecima. a ne za pohvalu ili izbjegavanje osude. a altru­ izam s kolektivizmom (to jest sa zamjenom individualističkog egoizma grupnim egoizmom). To pokazuje Neznani Junak. ponovo. istina. da bi postali neovisni o nama i sposobni sami izabrati"). kao što je "potpun razvoj ličnosti". čak i ako zvuči skromno. ili čak i više ako je bez­ imena. Romantična historicistička moralnost slave izgle­ da da. Međutim. To je dvojbena moralnost perioda u kojem se računalo samo s neznatnom manjinom i u kojem niko nije brinuo o običnim ljudima. svaka strana mora do kraja biti slobodna. istovremeno. srećom.

progres je pokret prema nekoj vrsti kraja. Ali nama nije potrebno više i ne smijemo dobiti više. Jer takva religija se mora podudarati s racionalističkim stavom prema historiji i njegovim naglašavanjem naše odgov­ ornosti za naše akcije i njihove posljedice na tok historije. Nama nije potrebna izvjesnost. zajedno s našim akcijama. Naša je stvar odlučiti što će biti naša svrha u životu. 335 334 . To ćemo učiniti mnogo bolje ako postanemo svjesniji činje­ nice da progres ovisi o nama. onda pravimo istu grešku kao oni koji vjeruju da u historiji možemo otkriti smisao i da joj ga nije potrebno dati. Kao kockanje. ne smije biti zamjena za snove i ispunjenje želja. Problem prirode i konvencije je ono što ovdje ponovo susrećemo 23 . Ljudi nisu jednaki ali možemo donijeti odluku da se borimo za jednaka prava. ljudske individue. "ljudske prirode" ili historijske sudbine. u cjelini. jas­ noće naše koncepcije naših ciljeva i realizma28 njihovog izbora. ali možemo donijeti odluku da joj damo i jedno i drugo. Ako mislimo da historija napreduje ili da je progres izvjes­ nost. tako. svejedno da li one prirodne ili histori­ jske. izgleda mi da takav pokušaj pred­ stavlja upravo ono što obično opisujemo kao sujevjerje. Religija. on nas. a ne na nepostojeću priču o razvoju čovječanstva . našim naporima. bira svoj sretan broj na lutriji27. također. u vezi s tim. osobito. Ovaj dualizam činjenica i odluka je. nama je potrebna nada. jer okli­ jeva shvatiti da mi snosimo krajnju odgovornost čak i za norme koje smo izabrali. na igru demonskih sila izvan nas. odrediti naše ciljeve25. Možemo je učiniti poljem naše borbe za otvoreno društvo i protiv njegovih neprijatelja (koji. Ovaj naglasak na dualizmu činjenica i odluka određuje. Sama historija mislim. "Historija" ne može to činiti. takve kao što je država. iako historija nema smisao. ali možemo donijeti odluku da se borimo za to da budu racionalnije. Historicizam je samo jedan od mnogih pokušaja za prevazilaženjem ovog dualizma. kada su u škripcu uvijek dižu glas svojih humanitarnih osjećanja u skladu s Paretovim savjetom) i inter­ pretirati je u suglasnosti s tim.joj možemo nametnuti naše. našoj budnosti. Istina. on je rođen iz straha. Međutim. Ljudske institucije. vjerujem. Mi sami i naš običan jezik smo. možemo se izvježbati u korišćenju našeg jezika ne kao instrumenta samoizražavanja (kao što bi rekli naši romantični vaspitači) nego kao instrumenta racionalne komunikacije24. djelovanje i život bez nade su izvan naših snaga. koje možemo otkriti samo pomoću mistične inspiracije i intuicije. možemo to činiti braneći i snažeći one demokratske institucije o kojima ovisi sloboda. nisu racionalne. inspiriran horoskopima i snovima. to možemo činiti. on nas pokušava uvjeriti kako je dovoljno ići ukorak s historijom da bi sve bilo u redu i kako se od nas ne zahtijeva fundamentalna odluka. Ni priroda ni historija ne mogu nam reći šta bismo trebali uraditi. Historicistički element u religiji je element idolatrije. one ne mogu odred­ iti ciljeve koje namjeravamo izabrati. sujevjerja.nema ni cilj na smisao. naše stanovište u pogledu takvih ideja kao što je "pro­ gres". nije samo racionalno neodrživ. Jer. Činjenice. on je također u konfliktu sa svakom religijom koja uči o važnosti sav­ jesti. on pokušava zasnovati naše akcije na skrivenim mjerama ovih sila. samo mi. Konačno. ne mogu donijeti odluku umjesto nas. Činjenice kao takve nemaju smisao. Mi smo ti koji unosimo svrhu i smisao u prirodu i historiju. To je obezvrijeđena nada i obezvrijeđena vjera. on 26 pokušava našu odgovornost prenijeti na historiju i. prije emocionalni nego racional­ ni. Historicizam. historicizam je rođen iz naše razočaranosti u racional­ nost i odgovornost naših akcija. Jer on pretpostavlja da možemo požnjeti tamo gdje nismo posijali. one ga mogu dobiti samo kroz našu odluku. stavlja na moralni nivo čovjeka koji. fundamenta­ lan. ali možemo pokušati postati malo racionalniji. pokušaj da se nada i vjera koje izviru iz našeg moralnog entuzijazma i preziranja uspjeha zamijene sigurnošću koja izvire iz pseudoznanosti. tvrdim. možemo isto reći o "smislu života". pseudoznanosti zvijezda. mi joj ga možemo dati. prema cilju koji postoji radi nas kao ljudskih bića. na historiju politike moći. a s njom i pro­ gres. naravno. ona ne smije podsjećati ni na držanje lut­ rijskog tiketa ni na posjedavanje polise osiguravajuće kompanije.

Na ovaj način čak možemo. tada. BILJEŠKE 336 . možemo uspjeti staviti moć pod kontrolu. zauzvrat.Umjesto da se postavljamo kao proroci. Njoj je veoma potrebno opravdanje. Moramo učiti postupati valjano koliko to možemo i biti oprezni u pogledu naših grešaka. jednoga dana. kada prestanemo brinuti hoće li nas historija opravdati ili ne. Kada napus­ timo ideju da će historija moći biti naš sudija. moramo postati stvaratelji naše sudbine. opravdati historiju.

svoju ljubav prema Platonu. oni. s mogućnošću i. To je jedno od nekolikih mjesta za koje čak i oni koji se dive Aristotelu nalaze da se teško može odbraniti pošto se oni. (Fild kaže: "Ova kritika ispoljava. koje uvjerljivo sugeriraju da je zavist prema Platonovoj originalnosti dio njegovog motiva. Aristotelovo veoma omiljeno svečano uvjeravanje (Nikomahova etika. makedonskog osvajanja) "pred svojim očima. 2 Up. Grout u Aristotle (pog. 298 tj. ispravno je. da. Vidi posebno Aristotelovu Poli­ tiku.BILJEŠKE BILJEŠKE ZA JEDANAESTO POGLAVLJE Da je Aristotelova kritika Platona vrlo često. III. 31.. XIV. n. Muirhead). Fildova odbrana (možda uperena protiv Gomperca) neuspješna je. dive Platonu. kraj drugog paragrafa).. nezaslužena. kao 1 339 . da citiramo samo jedan primjer. Griechische Denker (citirao sam iz njemačkog izdanja. ipak u Politici 1265b24 smatra da je Platonovo uređenje... 2) raspodjelu zemlje u Aristotelovoj Najboljoj državi: "Postoji sličan plan u Platonovim Zakonima 745c. I. Celer. H. Gomperc. 114 f.") Naravno. nedostatak razumijevanja. samo zbog beznačajne razlike sasvim neprihvatlji­ vo". engleski prijevod Kostela (B. Knjiga 7. Fild (u Plato and His Contemporaries. 261. s aktuelnošću ovoga" (tj. K. Međutim. zvuči mi prilično licemjerno. u slučaju posljednjeg. 6. komentira (up. tj.) brani Platona i Aristotela od "osuda. C. Aristotle and the Earlier Peripatetics. § 6). Sličnu primjedbu učinio je G.. isto tako. Dž. pog. Aristotel. ne kažu ništa o ovom novom razvitku". priznali su mnogi istraživači historije filozofije. Costeloe) i Mjurheda (Y. uprkos njegovim općim prim­ jedbama koje se odnose na one koji izriču takvu osudu. II. 1313a. Obzirom na mnoge kritike Platona. F.. i na važnim mjestima. 1) da ga sveta dužnost poštivanja istine primorava žrtvovati čak i ono što mu je najdraže. T. 1897.

gdje su slobodni ljudi i robovi također stavljeni u opreku "po prirodi". grad-zajednica: preostali stanovnici nisu dio zajednice. teško da je ovo učenje bilo revolucionarno. Groutovog Aristotle. Platon koristi riječ u istom smislu kao Aristotel. rekao da ih ne bi trebalo opominjati. "poniženje" ili.). vodi porijeklo iz prehelenske riječi za "radnika koji se bavi vatrom". Država. sve to uprkos činjenici da Aristotel žestoko kritikuje Platonovu priču (npr. Ros (W. I. bilješka za 495e30. zasto je on ignorirao makedonsku prijetnju Ateni? Vjerovatan odgovor na odgovarajuće pitanje u vezi s Aristotelom jeste: zato što je pripadao promakedonskoj stranci. cit. ne građanin. f." Grout prepoznaje da Aristotelova Najbolja Država. D. 1260a. U Zakonima (741e i 743d). str. 4 Aristotelova upotreba riječi "banausic" u značenju "stručan" ili "onaj koji zarađuje novac" jasno je pokazana u Politici. 11-13.. (1341b). ali još uvijek dodaci. 15.. D. iz kojega citiram nekoliko rečenica: "Shema. u svom dugom spisku ličnih Aristotelovih vrlina (op. 2-5).. 1930 str. Grinidž (Greenidge). VIII. cit. 1253b ff. u stvari.O beznačajnom ublažavanju i tipično "uravnoteženom suđenju" Platonovih Zakona vidi Politiku. . pošto je imao pronicljiviji uvid u ljude i stvari. njima (svojim suvremenicima) je mogao izgledati revolucionaran. Pitanje je: zašto je Platon. naravno. tvrditi "da hegemonija kao što je bila makedonska. pominje njegova "plemenita načela" i njegovu "dobrodusnost prema robovima". svaki umjetnik ili radnik je "banausic". Pasus sa završava kazivanjem o demokraciji: "Nijedan oblik vladavine ne izgleda više moguć". Fild je također u pravu kada kaže da "makedon­ sko uništenje grčke neovisnosti" nije bilo potpuno. (1340b) i. u nekim kontekstima. mada on nije stvarni rob. u Zakonima. 1316a.što Fild čini. 5). na isti način kao robovi ili stoka. 1075a.. oslobođenu od sveg privatnog argatovanja i bavljenja novcem. 1. (I. naime da uopće ne bi trebalo biti robova." ("Platonov sljedbenik". 10. 6. bilješke 48-50 Osmog poglavl­ ja. Ross. Up. Ali također nalazimo pasus: "Jedni od njih (robovi) imaju duše slobodnih ljudi a drugi njihova tijela" (Politika 1254b. ali jesu li Platon ili Aristotel predvidjeli da ono neće postati potpuno? Vjerujem da odbrana kao Fildova ne može biti uspješna zbog toga što bi isuviše toga trebalo dokazati: naime. 1260b: "Stoga nisu u pravu oni" (ovo je tipično aristotelski način upućivanja na Platonu K.) ovako brani Aristotelov stav prema ropstvu: "Tamo gdje nam on izgleda reakcionaran. u V. tamo gdje odstupa od Platonove Države. V. 777e. 11). Aristotle. P. 11. odgovor može biti u tome da je Platonova mržnja atenske demokracije toliko nadmašila čak i njegov panhelenski nacional­ izam da je on. Korištena kao atribut ona znači da je čovjek po porijeklu i kasti "isključen za junaštvo na bojnom polju". s Platonovim Timajom. citirano od strane Adama u njegovom izdanju Države. 15 f." U prilog ovakvom shvatanju Ros spom­ inje Aristotelovo učenje da Grk ne bi trebao robiti Grka. 1254b-1255a. 51e. 241 ff. 13. da značenje makedonske prijetnje u to vrijeme nije moglo biti jasno nijednom promatraču. R. kao "skorojević". ter­ min "banausia" je korišten za opisivanje pokvarene države čovjeka koji 340 341 . Ne mogu se sjetiti možda manje plemenitog ali sigurno dobrodušnijeg načela. ne slobodan čovjek. zaključujem. (Up. 470 i Osmo pismo 353e za koje Fild tvrdi da je "sigurno auten­ tično") i bio zabrinut zbog "feničanske i oskanske" prijetnje Sirakuzi..") Drugim riječima. vladavine koju je predložio Aristotel u posljednje dvije knjige Politike. Svaki od ovih filozofa priznaje jednu odvojenu klasu stanovnika. uglavnom kopira Platonove Zakone. Riječ "banausos". kao i Isokrat. Svaki stručnjak. očigledno je zasnovana na Platonovoj Državi: od koga se on razlikuje u važnoj pojedinosti nepriznavanja zajednice vlasništva i zajed­ nice žena i djece.istina nužni." (Platon je. 1260a/b). Međutim. npr. up. od svog vlastitog svjedočanstva koje se tiče antirobovskih tendencija atenske demokracije. ali Makedonci su u Platonovim očima bili polubarbari i prema tome prirodni neprijatelj. svirač na flauti i. ali ovaj rezultat je postignut pomoću dokaza koji veoma blisko slijedi Platonovu priču o slabljenju i padu države u knjigama VIII-IX Države. oni su samo njeni dodaci . 386 i oso­ bito I. Da su Aristotelova gledišta zbilja bila reakcionar­ na. što će reći. priželjkivao makedonsko osvajanje. Ova mala klasa je. Odličan iskaz o Aristotelovoj Politici može se naći na početku poglavlja XIV G. koja isključivo konstituira građane države. zain­ teresirao za panhelenski nacionalizam (up..14. 1313b (V. 1297b).Vidi također: 1252a. položaj "banausosa" je položaj "djelomičnog ili ograničenog ropstva" (Politika. nije bila nova stvar". osobito Politika. 9). Robove treba više opominjati nego djecu. 2. 4. 3. kao i Isokrat. 1255a. dalje. ff.. koji se. najbolje se može vidjeti iz činjenice da on nalazi za neophodno braniti ih od učenja da nijedan čovjek nije rob po prirodi i. "savijanje kičme". (I. 12. 13. ali ovo je. koje su ranije iznijeli Alkidom i Likofron. III.) To može biti prevedeno kao "niža kasta". Odgovor u Platonovom slučaju sugerirao je Celer (op. 44). pošto je Platon to učio vjerovatno pola stoljeća prije Aristotela. Dalje Metafizika. naravno. 1286b (paralelni pasus je IV. osporeno prim­ jerom Demostena.) "koji robovima odriču razbor govoreći da bi jedini način postu­ panja s njima trebao biti izdavanje zapovijesti. II 41) u svojoj odbrani Aristotelovog prava na podršku Make­ doncima: "Platon je bio tako zadovoljan nepodnošljivim karakterom pos­ tojećeg političkog stanja da je zastupao sveopće promjene.) Celer. osobito. drugo izdanje. citirano u bilješci 50 (2) Osmog poglavlja . 3 Ovaj i tri sljedeća citata su iz Aristotelove Politike. koja kao da predstavlja njegove vlastite ideje o nečemu kao savršenstvu. f. Aris­ totelova ovisnost o Platonu je uočljiva čak i tamo gdje on izražava svoje prećutno slaganje s pobjedom demokracije. nastavlja Celer aludirajući na Aristotela "mogao je lakše izbjeći iste osude.

Haksli (Huxley) u A Liberal Education "koja je od najveće važnosti u vašem.. bilješku 32 Četvr­ tog polavlja. ne postoji his­ torija ideja koja isključuje historiju znanstvenih ideja. kaže poslovica. vjerujem. ona može postati osnovom novog slobodnog univerzitetskog obrazovanja. bit će u moći sagledati te stvari bez pozivanja na autoritet.. postaju. početak svega". tj. Vidi također Država 495e i 590c. 197 ff. Antistenovog veličanja teškog rada.. "Duhovna snaga"..kao brz rast smjelih hipoteza. Prethodno čitamo: "Kako ljudi i pojedinačno i svi zajedno imaju jedan isti cilj i kako isto ono što čini čovjeka najboljim nužno čini i državu najboljom. str. Ali ako se sjetimo tradicije po kojoj je Sokrat bio zidar Ksenofonove priče (Uspomene o Sokratu II. str. Tejlora i F. 203). VIII. i stava kinika.stvara novac sredstvima drukčijim od nasljednog posjedovanja zemlje. da ponovimo još jednom. što je svojstveno mehanici" i citira Grouta Ettc. između 342 343 . jednog dana iščeznuti. Ali ova ideja će. kao i Platon. (obrazovanje).. ova upotreba može se povezati s pasusom o Arhimedu u Nortovom (North) prijevodu Life on Marcellus). Jer znanost nije samo kolekcija činjenica o elektricitetu itd. E. kon­ troliranih eksperimentom i kritikom. 198 bilješka) Tejlor koristi argument da Platon upoređuje svoje bogove "s pastirima ili ovčarskim psima koji se staraju o stadu ovaca" (Zakoni 901e. Priznajem da postoji ozbiljan problem profesionalnog obrazovanja. problem skučenosti duha. onda možemo ukazati na to da je aktivnosti nomada ili lovaca Platon sasvim dosljedno smatrao plemićkim ili božanskim. govoreći o "bogu" u određenom pasusu Timaja mogao imati na umu "zemljoradnika" koji "koristi" tjelesni rad. Interesantno je da je u Šekspirovom Snu Ijetne noći termin "mehanički" precizno upotrijebljen u smislu "banausički" ljudi. biti bar obrazovanje ljudi koji mogu razliko­ vati šarlatana od stručnjaka. str. U naše vrijeme nijedan čovjek ne bi trebao biti smatran obrazova­ nim ako se ne interesuje za znanost. ali sje­ denju sklon "zemljoradnik" je banausos i pokvaren. drugo izdanje. 907a). ali ovaj prijevod je i suviše uzak i Groutov pasus ne opravdava ovu inter­ pretaciju koja..23. 'dokolica nije za robove'. filozofski fakulteti. ona je jedan od najvažnijih duhovnih pokreta našeg vremena.. Ništa danas nije neophodnije od širenja ovih skromnih intelektualnih vrlina. prema tome.) brani svoje gledište da je Pla­ ton. nego obrazovanje tehničke vrste". Što se tiče Aristotelovog obožavanja i poštivanja "dokoličarskih klasa" up." Priznajem da ovo. posebno manuelnom radu u vezi je s ovim proble­ mom. Ono ne samo da ne uspijeva obra­ zovati studenta. Naši tzv. Ne postoji historija čovjeka koja isključuje historiju njegovih intelektualnih borbi i dostignuća. koji često postaje nastavnik. gledište koje je.. a kako teško napraviti čak i mali napredak na polju znanja. Ovo najjasnije pokazuje vječitu snagu Aristotelovog upliva.. izvorno. također i aluziju u bilješci 9 ovog poglavl­ ja i Metafiziku.. rasist: jer su ljudi plemenita porijekla u većoj mjeri građani nego ljudi niskoga roda.. Ali u školi i na koledžu nećete znati za drugi izvor istine osim autoriteta. onog čiji će cilj. H.". jer znanost se može pre­ davati kao blistav dio ljudske historije . ne samo da se divi bogatima nego je također. (Oxford English Dictionarv. tada izgleda nevjerovatno da se Sokrat slagao s aristokratskom predrasudom da zarađivanje novca mora biti ponižavajuće.. svoj osobiti snobizam. slijedeći pasus iz Politike: "obrazovanje i visoko porijeklo se češće nalaze kod bogatijih ljudi. Kornforda. opća književnost.. M.. Uobičajena odbrana da interes za elek­ tricitet ili stratigrafiju nema potrebu za većom prosvijećenošću nego interes za ljudske poslove. npr. vi. jasno je da država mora raspolagati i onim vrlinama koje su potrebne u mirnodopskom stanju. poštivanje istine i neuvažavanje autoriteta i uobraženosti. još kaže: "gospodinu više odgovara liberalno.. Up. predlaže da "banausic" prevedemo kao "nešto mehaničko. Aristotel. ne vjerujem da je "književno" obrazova­ nje lijek.. zasnovani na teoriji o uvođenju studenata u duhovni život metodama književnog i historijskog obrazovanja. tj. jer ono može stvoriti svoj vlastiti oblik skučenosti duha.. kao dio historije "prirodne filozofije" i historije problema i ideja. tamo gdje ne može stvoriti stručnjake. samo odaje potpun nedostatak razumijevanja ljudskih poslo­ va. 3. mislim. samo tada on može steći osjećanje za norme intelektualnog poštenja. 7)." (1334a. jer. Ko god ne pokuša razumjeti ovaj pokret. 1072b . zastarjeli u svojem sadašnjem obliku. Up. Platonov stav prama čitavom "banausičkom" radu i. 6 Pocket Oxford Dictionary iz 1939. Međutim. ne bude dobro uređena. 5 Sljedeća dva pasusa su iz Politike (1337b 4 i 5 str. ipak. odvaja sebe od najznačajnijeg događaja u historiji ljudskih poslova. Izgleda upravo nemoguće da država kojom upravljaju najbolji ljudi. važi za mnoge kurseve u znanosti koju neki nastavnici još tretiraju kao "skup znanja". Uz to izgleda da bogataši već posje­ duju ono zbog čega čine nepravdu oni koji je čine i zbog čega bogataše sma­ traju poštenim i uglednim ljudima. nažalost.. za razumijevanje najvećeg duhovnog pokreta njegovog vlastitog vremena nego.. 545. Samo ako student iskusi kako je lako pogriješiti. provodimo slobodno vrijeme jer ono je.. naju-' vjerljivije kritikovao Kornford (str. Ako se predaje na ovaj način. Fragont. tom 47. . 227 = Aristotle. da . 204). postoji interesantna diskusija između A. često ga ne uspijeva obrazovati za intelektualno poštenje. U Mind. Ovaj skroman i liberalan cilj bit će daleko ispred bilo čega što naši filozofski fakulteti danas postižu. 2 (1337b.. 7 Politika. može počivati na pogrešnom razumijevanju Plutarha. i kada (str. također. ". piše T. književno obrazovanje ima jedan još ozbiljniji aspekt. u kojoj prvi (str. 329 ff). životu. 1880.sama priroda traži. aristokracija. Međutim. kao što kaže drevna izre­ ka. a ple­ menito porijeklo se cijeni kod svih naroda u njihovim zemljama.. već je takva ona država kojom upravljaju najbolji ljudi. 195).

0 dokazu koji se odnosi na identificiranje formalnog i finalnog uzroka i koji je spomenut u ovom para­ grafu. (Up. Sam Aristotel. Čovjek se prvo degenerira u ženu i. također Metafizika. poluironična prezentacija ove teorije opadanja putem degeneracije. pog. knjiga 6.ostalog i zato što je vjerovatnije da će djeca boljih roditelja biti i sama bolja. 6. mijenja se pomoću nečega i u nešto. vidi Timaj 60b .. koji (Metafizika. npr. profesionalnije. 1908 str. engl. F. Gomperc . tom II. 19 §3. mogućnost da je Aristotel bio nedosljedan na ovom mjestu. 192bl3. Tako čitamo (1069b/1070a): "Sve što se mijenja. (Citiram iz njemačkog izdanja. 73a . Nikomahova etika X. "lakoću" i "težinu" tijela objašnjava pomoću "naviše" i "naniže" pravca njihovog prirodnog kretanja prema njihovim prirodnim mjestima. "koji kažu da se i dobro i lijepo pojavljuju u prirodi tek pošto je ona učinila izvjestan napredak". ostaje. 15 Aristotel nije uvijek sasvim određen i dosljedan u svojim iskazima o ovom problemu. (Up. 263. na citira­ nom mjestu. bar. 495 f." 11 Platon je u Timaju (42a f. Celer teško može biti u pravu kada pripisuje Aristotelu ono što je praktično speusipska teorija. naravno. Iz ovog pasusa. uzima­ jući u obzir da za samog Aristotela "profesionalan" znači "vulgaran" i da je on . 73-74).. da je Speusip učio da će svijet u toku svog razvoja postati parmenidsko jedno . str. koje je prvo po rangu. moguće. tj. 1283a. tom III. kao i Platon. {Politika.. 90 e f. Gomperc Griechische Denker. 1091a34) kaže: "Izgleda da se neki mitolozi slažu s nekim misliocima današnjeg vremena" (aluzija. Ovu pretpostavku podržava Aristotel.. u više i niže životinje i biljke. i ovaj "dobar život" nije zamislio kao život dobrih djela nego kao život otm­ jene dokolice. dolazi posljednje u hronološkom redu razvoja. izd. Vidi također bilješku 6 (7) Trećeg poglavlja i bilješke 2 i 4 Četvrtog poglavlja. Otuda njegov morfološki poredak ne smije biti interpre­ tiran ni kao hronološki ni kao genealoški. može ispoljiti težnje koje su prvobitno bile samo ciljevi čovjeka". 19. šesta knjiga. na Speusipa)..63a i osobito 63b f. vidi bilješku 6 (7) Trećeg poglavlja) predstavio opću teoriju porijekla vrsta na način degeneracije. pog. s pravom komentira (Griechiche Denker. službi i traganju za "višim vrijednostima".." Platanova mit­ ska i.život posvećen pomoći.. §6f. §10 i osobito pog. 1072b30) o "onima koji. Izgleda. jer je plemenitost odlika i vrlina roda". i osobito 91d f. up. 14 0 Platonovoj verziji teorije prirodnih mjesta. Aristotel usvaja teoriju s neznatnim promjenama i. prema tome. od bogova i prvog čovjeka. jače ubijeđen u identitet Forme i cilja promjene ili pokreta. dalje. također Metafizika. i da su njegovi argumenti protiv Speusipa posljedica njegove želje za potvrđi­ vanjem svoje neovisnosti. na isti način kao Platon. 482). izgleda da je zahvatila imaginaciju mnogih suvremenih obožavatelja koji s njom povezuju nešto kao "dobar život" u kršćanskom smislu . Sve ovo (i važna činjenica da su evolutivne teorije po kojima niži oblici prethode višim bile u modi u Empedoklovo vrijeme) mora se zapamtiti kada od Aristotela čujemo da je Speusip zajedno s izvjesnim pitagorejcima vjerovao u evolutivnu teoriju prema kojoj najbolje i najbožanskije. knjiga 5. Griechische Denker. nego što je bilo Platonovo. viših životinja. cit." U drugim dijelovima istog djela on je. dosljedno izražava svoje suprotstavljanje ovim "teorijama uzlaska". up. proveden u prijatnom društvu prijatelja koji su podjednako dobro situirani. njemačko izd. Ono pomoću čega 344 345 . pog. Aristotelska izreka "dobar život". govoreći da "jedno po sebi još ne postoji". prema kojoj je Aristotel učio o vječnosti i nepromjenjivosti ljudske vrste i. Ali možda je ovo dvoje isto. 7. 13 0 Platonovoj biološkoj teleologiji vidi Timaj. 27 §7. može biti nazvana teorijom ulaska. T. u From the Greeks to Darwin. Ozborn (Osborn). 46): "On nas ne može uopće inspirirati. prethodi vremenu (mada je vječan) i posjeduje predikat dobrote. izgleda. možda. Bog. Njegov dokaz je u tome da potpun čovjek stvara čovjeka i da nepotpuno sjeme ne prethodi čovjeku. 1092al4. Aristo­ tel govori (Metafizika. izd. tj. engleskog izdanja). 48-56).. I.sigurno od platonske filozofije stvorio profesiju.76e. To je. (Up. Zeller. koristi orfičku i pitagorejsku teoriju o seobi duše. i bilješke za ove pasuse). Njegovo djelo je suhlje.organizirana i istinski skladna cjelina. vidi bilješku 15 ovog poglavlja. pretpostavljaju da vrhovna ljepota i dobro nisu prisutni na početku". također. 28 f.. "teorija opadanja u doslovnom smislu ili teorija devolucije. gdje je citiran mislilac koji tvrdi da savršenije uvijek dolazi od nesavršenog. Metafizika. 1065bl0.. citiram iz njemačkog izdanja. Aristotel se isključivo brinuo za "dobar život" feudalne gospode. knjiga 5 pog. pošto pret­ postavlja ulazni niz. kao što Gomperc kaže (Griechische Denker engl. 8 Up. tom II. U pogledu ovog stava. Fizika. §7. Finalni uzrok? Njegov cilj. 1091all).) Da je Platonova teleologija razumljiva jedino ako se sjetimo da su "životinje degenerirani ljudi i da njihova organizaci­ ja. tom II.. s pitagorejcima i Speusipom. 10 Ne mislim da bi čak i pojam "vulgarizacija" bio suviše jak. 12 Aristotelov Prvi pokretač.. kao što je bio na mnogo drugim. pretpostavljam. On piše u Metafizici (1044a35): "Što je formalni uzrok (čovjeka)? Njegova suština. Međutim ova interpretacija je rezultat pogrešne idealazacije Aristotelovih nam­ jera. 11. Aristotle itd. 13. Međutim. Pored toga on ju je učinio dosadnom što čak i Celer priznaje u svom hvalospjevu (op. oprečna je modernoj teoriji evolucije koja. izdanje. engl. možemo zaključiti da su neki pitagorejci koristili mit o seobi (moguće pod uplivom Ksenofona) kao nosioca "teorije uzlaska". 9 Up. Sličnu interpretaciju predlaže H. Možemo prihvatiti Gompercovu interpretaciju.

. ovdje citiranom (up. vrlo popularna kod kasnijih autora. sadrži shvatanje po kojem su ljudi koji se predaju nadmoćnoj sili ili koji se radije predaju 346 347 . drugo. ono u što se mijenja Forma.). Ne sumnjam da je Hegelov metod zatrpavanja vlastitih misli gomilom riječi. pog.. op. op. vidi. 23 Up. Filozifija povijesti. koje moramo ukloniti da bismo doznali šta je htio kazati (kao što poređenje između različitih citata i originala može pokazati). . Gospodar. §152 (35): Onaj koji služi nema svoje Sebe i za svoje sebe ima neko drugo sebe. str. London 1914. materi­ ja. to je vrsta bjekstva. Da je Hegel bio svjestan ovoga.. Otuda su gospodarenje i ropstvo veoma podesno "reducirani na komponente" totalitarizma.. 94-96). i G. 3. teorija koju impliciraju i Platon i Hegel i koja je. štaviše. sama sebe apstrahira od čulnog postojanja.posebno str. 414c. 23 (Levenbergovo izdanje 365). U određenom smislu.. up." itd. preveo Vlastimir Đaković. (Vidi također Metafizika 1035bl5). izgubit će je..Prim..Selections (The modem Students Librarv)... Knjiga 6. O značenju entelehije kao formalnog uzroka. Otuda je ona. . 20 Up. to sa potrebom za uzajamnim priznavanjem. tom I. i treće. n. Sibree). Pošto ono što se ovdje naziva "priroda" Aristotel po pravilu naziva "forma" i pošto je ona ovdje opisana kao cilj pokreta. 21 Up... W. Hegel. Naprijed Zagreb. 1. II. naime prijelaz kojim postaje pozitivna sloboda". G. Teško je previdjeti element histerije u ovoj teoriji ljudskih odnosa i njihovom svođenju na gospodarenje i ropstvo. red.. Hegel. da bi se od same sebe otuđila i time stekla predmetnost i opstojanje. (G. Fenomenologija duha. gdje je termin "gradljivo" (ono što se može sagraditi) upotrijebljen za opisivanje određene mogućnosti buduće kuće: "kada gradljivo. cit. Neznatno odstupam od ovog prevoda.) S Hegelovom primjedbom. osobito 1029bl5. 150 (33):.. način izbjegavanja dnevnog svjetla.. naprotiv. BIGZ. onda je to građenje. up. cit.) 22 Hegel op. cit. 412). Hegel.. Kao što će se vidjeti iz poglavlja 12 (posebno odjeljci II i IV). pog.. ovo je dovoljno istinito. W. 379. §153 (36): Vlastita i pojedinačna volja onoga koji služi. Zakoni... 1966. IV. mora stremiti. Aristotelova upotreba ovog pojma je sve drugo samo ne precizna. 112 i dalje.. rastvara se. 8. Sedmu knjigu. oni koji nisu spremni boriti se za svoju slobodu.odvodi Hegela poslije ovdje citiranog §36 (u §37) izvan odnosa gospodar-rob gdje "samosvijest vrši prijelaz kojim postaje opća volja. T. Haris (W. Uvod 23. preveo Viktor D. Hegel ne pominje nijedan drugi "odnos prema drugoj samosvijesti". kraj Šesnaestog poglavlja) "sastoji se u tome da ona realizira svoj 'pojam'.)." 141 (24) "Samosvijest u svome obrazovanju ili kretanju ima tri stupnja:.. W. Filozofijska propedeuti­ ka. samosvijesti" (odnos gospodara i roba.. 16 0 učenju da je pokret realizacija ili aktualizacija potencija.Dalje čitamo: "(3) Gospodstvo i ropstvo". Filozofija povijesti. Timaj. cit. str." I kasnije (1070a. W. T.. vidi op. a na svoju pojedinačnu volju kao održanu. Metafizika.. dominacija i ropstvo).. preveo V. 151 (34): Pošto svaka... da se pokaže i održi kao neko apsolutno biće. (Vidi također G. Uvod . jedan od simptoma njegove histerije. vidi Gomperc. Popović. Zonnenfeld. također G.. cit. Politika. to u odnos potčinjenosti stupa ona koja pret­ postavlja život slobodi i time pokazuje da nije u stanju" ("priroda" bi bila Aristotelov ili Platonov izraz) "da. tom II. F. 1975. Politika 271a. W. op. . IV i osobito 1015al2 f. 59 (Levenbergovo izdanje. priroda u pravcu koje se ona kreće.. Hegel . također bilješku 19 Petog poglavlja. isto tako. također Aristotelovu Fiziku. da bi ovaj njegov metod kao i njegovi divlji snovi o dominaciji i potčinjenosti bili odličan predmet za psihoanalizu. u strahu od gospodara. 18 O definiciji duše kao Prve entelehije vidi Celerovu referencu. imamo Forma=cilj. Loewenberg). red.).. Beograd. 366 . Ne sumnjam. (J. ili 1065b 17. F. Hegel. 17 Up. F. Hegel.. Harris) (Levenbergovo izdanje 68 ff. 387a) da su slobodni ljudi oni koji se plaše ropstva više nego smrti. Svojim primjedbama ukazujem na sljedeće zanimljive pasuse: 140 (23): "Stremljenje samosvijesti" ("samosvijest" na njemačkom također znači samopotvrđivanje. jasno pokazuje Hegelovu ovisnost o Aris­ totelu. 1974. §35). 19 O ovom i sljedećim citatima vidi Celer.. str. npr.Prim. 46. 1049b 5. cit. Lectures on the Philosophy of History... i ovo je proces građenja" Up. str. da je rob čovjek koji život pretpostavlja slobodi. 201b4 f.. sebi nejednakoj. osobito bivstvo koje je od njih dva sastavljeno kao pojedinačno". 24 Sljedeći citati su s mjesta na koje je upućeno u bilješkama 21 i 22. Hegel.Prim.. pokazuje način na koji on aludira na Aristotela na str. 26 f.. aktualno postoji. nastaje između njih odnos gospodstva i potčinjenosti. Grafos. gleda u onome koji služi na drugo Ja kao ukinuto. (Up. I. Ali. Beograd. 9/10): "Postoje tri vrste bivstva: prvo. Metafizika. 22c.. op.. 35 i 60 i dalje . F.. prevod Dž. Platonovu primjedbu (Država. (2) stupanj odnosa gospodstva i potčinjenosti ukoliko se usmjer­ ava prema nekoj drugoj. gdje su aluzije na Platonove različite motive (Država. aktivna. također.. bilješka 2. Filozofska pro­ pedeutika. (Up. samosvijest se mora nekoj drugoj samosvijesti pokazivati kao slobodna.. Vidi dalje Petu knjigu... Caird.je nešto promijenjeno je neposredni pokretač. Hegel (Blackwood 1911). Up. 11. 27. ovi pojmovi su upravo eufemizmi za totalitarnu državu. cit. red.. Vidi također Levenberg.Čitav Uvod. op. i neko samoodređivanje sebe. preveo dr Nikola M. 677a)... Saibri (J. 21 (1269a). 149 (32): Da bi se potvrdila kao slobodna i bila priznata.. F. radi svoje neovisnosti.vidi sljedeće poglavlje . osobito ova i sljedeće stranice. 25 Za sljedeće primjedbe vidi Hegel's Philosophical Propaedeutics drugi kurs Phenomenology of the Spirit. (Mora se pomenuti kako dijalektika . §5. Deveta knjiga. pog.

Vidi takođe Metafizika 1042al7) . iskaz o prirodi stvari" (93b28). 20-74a4: "Premise znanosti će". 0 vezi između demon­ strativnog znanja i "uzroka" stvari koji se "razlikuju od njene suštinske prirode" i otuda. 27 Platonovoj. 88b35."Definici­ ja je. Što se tiče principa. 3. VII. 72b24. bilješke 19 petog poglavlja i 25-27 Osmog poglavlja. vidjeti dalje osobito bilješku 38 ovog poglavlja. str.. 13. . Ove teorije se. Na prethodnoj stranici učimo da je premisa nužna per se (ili suštinski nužna) u smislu (a) i (b) ako počiva na definiciji. 1030a5 f. osobito 100b5-17.. dalje H. dobijamo definicije koje su principi.) "Suština čija odredba je definicija. 1031b7 i 1031b20. II. Metafizika 1038al9) i nedjeljivi oblik. naime. 0 analognoj vezi između intelektualne intuicije i "nedjeljivog obli­ ka" koji ona sagledava ." {Druga analitika. cit. on objašnjava da svaka formula značenja imena nije definicija. 0 Aristotelovoj odgovarajućoj distinkciji vidi npr. Ovo može biti u opreci s: "Definicija nikada ne može biti dokazana. jasno pojam suštine..) i (2) premise iz kojih dokazi moraju slijediti i koje ne možemo dokazati ako ne želimo izbjeći beskonačnu regresiju (up. također se naziva bivstvo stvari. 260) piše: "Aristotel je od Platona naslijedio njegovu doktrinu o nepogrešivom Nusu ili Intelektu koji je potpuno imun na grešku.33 (88b30 ff.. otkriva suštinsku prirodu. po kojem. prije." (Grout. ne prezire promatračko iskustvo nego. 75b31. onda. Također vidi op."Defini­ cija je. tom 8. dok dokaz pretpostavlja da je suština poznata. 241. Napominjem da se moja analiza Aristotelove teorije definicije uglavnom slaže s Groutovom. Aristotle drugo izd. 84a31. prije. osnovne premise. komentar u vezi sa Dru­ gom analitikom I. tu moramo razlikovati dvije vrste. problemom metodološki esencijalizam versus metodološki nominalizam. 90a6 . 18-27). 19 (100b5). vidi također Druga anlitika. 32 O Platonovoj doktrini vidi bilješke 25-27 Osmog poglavlja.). II. procesom indukci­ je. Aristotle. jer bi onda nastala beskonačna regresija." (Ross.. Posljednje su definicije: "Osnovne premise dokaza su definicije" Druga analitika. dolje. 77a4." {Metafizika. vidi. The Meanings of Meaning u Philosophy of Science. Topika. 1. 31 Da Aristotelov postupak nije sasvim jasan može se vidjeti s kraja bilješke 27 ovog poglavlja i daljeg upoređivanja ove dvije interpretacije."Samo one stvari imaju suštine čije odredbe su definicije. II. Metafizika 1006a7: "Nemoguće je sve dokazati.Metafizika 1039b31 i Druga analitika."Defini­ cija. dalje. vidi također 72bl8-24.. up. Metafizika 1036a28) i samo na suštine. tj. tvrdim. mogu držati samo najžešći neprijatelji civilizacije. O Aristotelovoj distinkciji između demonstrativnog i intuitivnog znanja vidi posljednje poglavlje Druge analitike (II. Definicije se ne odnose na pojedinačno nego samo na univerzalno (up. 183). ali se djelomično ne slaže s Rosovom. "Ako to ima ime. up. "rečeno nam je. po prirodi." Grout nastavlja naglašavati da Aristotel. Up. 3. tj. posljednja diferencija. 97b6 f. 28 Up. "rođeni robovi koji ne zaslužuju da bolje prođu. 46).nedjeljiva suština i individualna priroda koja je identična svome uzroku vidi op. onda će postojati pojam onoga što označuje". Najnejasnije je Aristotelovo tretiranje načina na koji. I. npr. 90a35. npr. drugo izdanje. 51 i 52 ovog poglavlja. ali ako je ime jedno od vrsti roda. 90b23 up. 103al4. str. ili. dok znanost ispitu­ je činjenice. vidi op. bilješke 27-30 Trećeg poglavlja. vidi bljeske 46 i.. 45/46.. 89al7. 19. 19. Sa cijelim problemom kojem je ova digresija (do bilješke 54 ovog poglavlja) posvećena. kod Loka i Hobsa. vidi bilješke 22 i 26 Trećeg poglavlja. Važno je primijetiti da se u mojoj upotrebi (ovdje slijedim modernu upotrebu riječi) "definicija" uvijek odnosi na cijelu rečenicu definicije. II. tj." O Aristotelovom priznanju da se negdje moramo zaustaviti u regre­ siji dokaza ili demonstracija i usvojiti određene principe bez dokaza. cit. Gomperc. . up. 49). U drugoj knjizi Aristotel razmatra dokaz kao instrument za dobijanje definicije. Parmenidovoj distinkciji između znanja i mnijenja (distankcija koja je ostala popularna kod modernijih pisaca..153a 153al5 itd. 3 (90b.naoružanim gangsterima nego što umiru. (1) Logičke principe (up. 93b26). kaže Aristotel {Metafizika. osobito str. polaznih mjesta ili osnovnih premisa dokaza. 1031al3). druga knjiga. bilješku 27 ovog poglavlja). vidi također 1030b24).. 100a f. 1941. 90a31: "Znati prirodu stvari znači znati razlog njenog postojan­ ja" (tj. 3. Također vidi Ross. (Up. njen uzrok).. posao filozofije jeste da objašnjava značenje. osobito Druga analitika. biti per se ili u smislu (a) ili smislu (b)". onda će formula biti definicija. npr. Hobs) ponekad koristi riječ definicija kao sinonim za "definiens"." {Metafizika. svom 30 348 349 . str. i 93b21: "Postoje suštinske prirode koje su neposredne. piše Ros (str." {Metafizika 1017b21) .. osobito.91all). II 8 (osobito 93a5. Grout (Aristotle drugo izd. 91al). Vidi također 996b20: "Znanje stvari posjedujemo ako znamo njezinu bit. Metafizika 996b25 ff." Vidjeti također Druga analitika. Aristotle. uzeta iz poglavlja posvećenih analizi Aristotelove Druge analitike. nešto što je vrsta roda (tj... zahtijevaju srednji termin." 29 "Definicija je iskaz koji opisuje suštinu stvari" (Aristotel... Na veliku razliku između interpretacija ova dva pisca može se ispravno ukaza­ ti pomoću dva citata. II. . 4. II. 85al. cit. 90b23). Aristotelovu Metafiziku. 26 Za kritiku Vitgenštajnovog gledišta. takođe kraj bilješke 29. jer ona objavljuje samu suštinu predmeta. 5 101b36. vidi također 240/241. dok Aristotel (i drugi koji ga u ovom slijede.. oprečno Platonu.

: "Intuitivno sagledavanje definicije. str. Aristotel govori o indukciji najmanje u dva smisla . 38 Želim naglasiti da ovdje govorim o nominalizmu versus esencijaliz­ mu na čisto metodološki način. tj prema metafizičkom problemu nominalizam versus esencijalizam (termin koji sugeriram da treba koristiti umjesto tradicionalnog termina "realizam"). vidi bilješku 47 ovog poglavlja. ponekad.. pomenutom u tekstu. jer znanost je uvijek teorija provjerena pomoću promatranja i eksperimenta. 81a38b5. sigurno je da svi oni "pozitivisti" koji pokušavaju pokazati da je znanost "zbir naših opservacija" ili da je promatračka prije nego teorijska. 69al6 Druga analitika 78a35. vidjeti 100b6 ff. 97b25). 67a22 f.. koje su izvan domašaja greške. u 0 duši. str. 430a20. 157a34). da li ona dugu priču zamjenjuje kratkom ili kratku dugom. tj. .Što se tiče odnosa između dokaza i logičkog argumenta uopće. suštine nikada nije pogrešno. često prvo koris­ timo termin. Mure) predlaže u oksfordskom prijevo­ du). vidi npr." 0 teološkim pasusima Metafizike vidi osobito 1072b20 ("kontakt") i 1075a2. intuitivno..Prim. tj. Metafizika 1030a.Nusu (tj. mogu dobiti putem indukcije. cit. cit.. 39 Mom tvrđenju da u znanosti postoje samo nominalističke definici­ je (ovdje govorim samo o eksplicitnim. 0 "čitavom tijelu činjenice"..) i u pretežno empirijskom smislu (up. Prva analitika.. 33 Aristotelovo stanovište svodi se na isto kao i Platonovo utoliko što za obojicu nije moguće pozivanje na dokaz. Dž. antici­ pacija koje ne mogu biti utemeljene. . R. mada zastupam metodološki nominalizam. Mjur (G. Ono sigurno ne implicira da ter­ mini u znanosti nisu korišćeni više ili manje "intuitivno". 36 Nemoguće je. 36 Dvanaestog poglavlja i bilješke 3. Vidi Logika naučnog otkrića. ali ne i definirano. može biti riješen je 77a4. Neki nedefinirani termini upotrijebljeni intuitivno mogu. 68bl5-37.. 105al3. vidi također op. 156a4. 577). Slučaj očigledne kontradikcije koji. više ili manje 'izvjesne' ili. ovo je jasno samo ako uzmemo u obzir da svi lanci definicija moraju početi nedefiniranim ter­ minima. procijeniti da li su teorija. i 340. a ne implicitnim ili rekurzivnim definicijama) potrebna je izvjesna odbrana. Sve što se može učiniti za određenu definiciju jeste dogmatično tvrđenje da je ona istinski opis svoje suštine. izgleda jasno da u znanosti. naravno. 350 351 . Međutim.za potpuniji prevod iz Erkenntnis. i sigurno je da ne zastupam metafizički nominalizam. (Vidi također bilješke 27 i 30 Trećeg poglavlja.100b4 f.) to je varijacija i generalizacija iskaza o geometriji koji je načinio Ajnštajn u svojoj Geometry and Expirience. 4. 81b5 ff. Također vidi bilješke 59 (2) Desetog poglavlja. (Vidi Logika znanstvenog otkrića. Prva analitika. intelektualnoj intuiciji) pripisuje "položaj terminusa i korelata za proces indukcije" (loc.) 35 Citat je iz moje bilješke u Erkenntnis. R. Hobs. Moj glavni naglasak je. jeste pokušaj rekonstrukcije tradicionalne distinkci­ je između "verbalnih" i "realnih" definicija. 37 Up. red. biti zamijen­ jeni definiranam terminima za koje može biti pokazano da ispunjavaju nam­ jere zbog kojih su nedefinirani termini upotrijebljeni. odlučujući pasus za našu svrhu je 430b27 f.. za svaki iskaz u kojem se nalaze nedefinirani termini (npr. Upadljivo je kako su Hobsova shvatanja (nominalist ali ne metodološki) slična Aristotelovom metodološkom esencijalizmu. vidi osobito 425b30 f. koji je bio interpretiran kao analitički) postoji odgovarajući iskaz u kojem se nalazi novodefinirani ter­ min (koji slijedi iz definicije). Ali ovo je prije grub opis situacije. Topika. drugim riječima. npr. Dalje.. 431al. na pitanju da li je definicija čitana s desna na lijevo ili s lijeva na desno: ili. 73b26. tom 3 (1933). Sugeriram da nije u tome rješenje da definicija "u strogom smislu uopće nije suđenje" (kao što Dž. Ne zauzimam nikakav stav prema metafizičkom problemu univerzalija. viđenje posebnog objekta nikada ne može biti pogrešno. ipak. G. čak 'vjerovatne'". sve što nam preostaje je pozivanje na "intuiciju o suštini".) Opreka između nominalističkih i esencijalističkih definicija koja je napravljena u tekstu. gdje čitamo da definicija nije ni univerzalna ni pojedinačna. osobito u matematici. ali očigledno da promatračko iskustvo ima samo funkciju pripre­ manja i razvijanja naše intelektualne intuicije za njen zadatak. 6 i 14 (vidi bilješku 30 ovog poglavlja).. 0 mističnom jedinstvu znanja i znanog. 71a7. 96b4. 337. također. "dimenzija" ili "istina". gdje kažem: "Morat ćemo se naviknuti inter­ pretirati znanost kao sistem hipoteza (umjesto 'skupa znanja'). tj. 27b25-33. . vjeruje da su definicije osnovne premise čitavog znanja (oprečno mnijenju). red. vidi kraj Druge analitike (100bl5 f). 29-32 i 58 Dvadesetčetvrtog poglavlja. str. argument i razmišljanje ili posmatranje i eksperiment od većeg značaja za znanost. 312 ff. intuiciju univerzalne suštine. a ne drugi opis istinit.. univerzalna i nužna. 0 "argumentu" Druge analitike. npr. nego koje koristimo sve dok su potkrijepljene i za koje nismo ovlašćeni kazati da su 'istinite'. To je tako. baš kao što. nego u tome da ona nije jednostavno univerzalna nego "proporcional­ na". niko nikada nije objasnio kako se definicije. spomenutom u sljedećem paragrafu. i kasnije ga defini­ ramo.u pretežno heurističkom smislu metoda koji nas navodi na "naslućenje općeg princi­ pa" (up. tom 5 (1934). sada ponovo prevedeno u Logic of Scientific Discoverj str. griješe. (Up.. Precizniji opis bio bi ovaj. čije značenje može biti objašnjeno primjerom. ipak. Druga analitika. 34 Ovo gledište o znanstvenom metodu razvio sam u svojoj Logic of Scientific Discovery. str..Uloga teorije i argumenta u znanosti teško da može biti precijen­ jena.. 305 ff.Prim. 6. i zbilja. ako pitamo zašto je ovaj. 278 ff i 315 ff.

41 Nekoliko primjera ovog metoda uvođenja novog termina u slučaje­ vima kada je za to nastala potreba. Pretpostavimo da neko (s Oxford Dictonary) tvrdi da je "Uobraženko (puppy) tašt. pošto je sistem iskaza mogao biti izveden iz definicije koja odgovara tim iskazima (kao zakon isključene sredine). 1939. trebalo bi reći da metodološki nominalizam ne raspravlja o pitanju postojanja univerzalija: prema tome. Jer postoji izvor nepreciznosti u tekućim metodama definisanja: Karnap je (1934) razvio ono što izgleda kao prvi metod kojim se izbjegava nekonzistentnost u jeziku koji koristi definicije. za metodološkog nominalistu. naravno. učinile sve idealističke filozofije. predložiti da neko može lako uvesti dvije različite oznake. "Štene je mrki pas" nije ispravna definicija suštine "štenstva". Rela­ tivna praktična beznačajnost ove nekonzistentnosti oslanja se na činjenicu da uvijek možemo eliminirati definirane termine. npr.) Karnap je pokazao da će u najvećem broju slučajeva jezički prihvatljive definicije biti nekonzistentne čak iako zadovolje opća pravila formiranja definicija.. 1937. Menger rekurzivno definirao "dimenziju" ili da je A. Prin­ cipi logike i znanstvenog metoda (osobito "princip indukcije" ili "zakon uniformnosti prirode") uobičajeno se pominju kao iskazi koje moramo usvojiti i koje ničim ne možemo opravdati osim očiglednošću po sebi. on može. mora biti označeno kao "štene 1" onda će čak i vrlo strpljiv nominalist samo sleći ramenima. Tarski je dao nominalnu definiciju (ili. 44 (1) Ako ova razmatranja primijenimo na intelektualnu intuiciju suština. Baveći se filozofskim stanovištima teško da možemo. ne postoji potreba za "principom indukcije". kako se možemo odlučiti između dvije rivalske definicije? Jasno je da je. Isti trivijalni problem. od kojih esencijalizam niti može uteći niti ih može riješiti. isto se može se kazati za Tarskijev pojam "istine". "štene 1" i "štene 2". U ovom slučaju. Ako treća stranka podržava da je "Štene ('puppy' znači i štene i uobraženko) mrki pas". 352 353 . naš bi jezik stekao preciznost da smo izbjegli definicije i prihvatili se ogromne brige da uvijek koristimo definirajuće umjesto definiranih termina. oprečno. Opravdanje da smo često u takvom položaju da moramo prihvatiti određene iskaze iz razloga njihove očiglednosti po sebi. u mnogim slučajevima. praznoglav bezobrazan mlad čovjek" i da insistira na ovoj definiciji protiv nekoga ko se čvrsto drži naše prethodne definicije.) Što se tiče "principa logike". objasniti zašto nam on izgleda po sebi očigledan. Logical Syntax of Language. to su. ipak. Hobs nije metodološki nominal­ ist. Ovo je slučaj s " 2 + 2 = 4 " ili s iskazom "sunce zrači svjetlo isto kao i toplotu". Čak i da je tako bilo bi iskrenije reći da ih ne možemo opravdati i tako ih ostavi­ ti. stvara nesavladive teškoće za esencijalistički metod. §2. (1) Problem jasnog razlikovanja između verbalne konvencije i esencijalističke definicije koja istinski opisuje suštinu. prije. za njih izbjeći uvođenje imena. koju su koristili mnogi logičari i filozofi u vezi s onim što su zvali "istina". ipak. Međutim. pošto je njihov izbor proizvoljan. Već smo pretpostavili da esencijalist insistira da. Vidi također bilješku 44 (2). mogu se naći u ovoj knjizi. radi sažetosti. 67. Međutim. kao "istinu". moju Logiku znanstvenog otkrića. str. svi mi čvrsto vjerujemo u njegovu istinitost i ne možemo zamisliti da je on lažan. (3) Problem izbjega­ vanja beskonačne regresije definicija. bar. to jest činjenica da neki od nas ili. ako je dovoljno strpljiv. svima nama izgleda "po sebi očigledan". 42 U sistematičnijoj kritici esencijalističkog metoda možemo razliko­ vati tri problema. Činjenica da iskaz nekima ili. zamjenjujući ih definirajućim terminima. onda će nominal­ ist strpljivo predložiti uvođenje oznake "štene 3". u stvari. odgovor na pitanje ove vrste trivijalan. To je razlog zbog kojeg sam koristio tako mnogo "izama". Grundlagen der Mathematik.Kratko ću se pozabaviti samo drugim i trećim od ovih problema. čak. što pokazuje da je teorija očiglednosti po sebi zastarjela. (Up.Neko. Ali ako se stranke nastave sporiti bilo zato što neko insistira da je jedino njegovo "štene" legitimno ili zato što on insistira da njegovo "štene". (Vidi osobito Karnapovu Logical Syntax of Language i nje­ gov Introdudion to Semantics). jasno. ponekad. može reći da je K. npr. (Vidi također HilbertBernavs. (Činjenica da nismo u stanju zamisliti lažnost iskaza. možemo vidjeti da esencijalizam nije u stanju riješiti problem: Kako možemo znati je li ili nije predložena definicija koja je formalno ispravna također i istinita. Ali. Kako on može bran­ iti ovo gledište? Samo pozivanjem na svoju intelektualnu intuiciju suština. nije slučaj. nije valjano. nije razlog zašto bi on trebao biti istinit. Ono što se dogodilo jeste da je Menger dao čisto nominalnu definiciju klasa skupa tačaka koje je označio ndimenzionalnim". o drugom vidi bilješke 44 (1) i 54 ovog poglavlja. ova imena su uvedena tek pošto su stanovišta u pitanju bila opisana. praktično. čak. mnogo je učinjeno u posljednjim godinama. metod skiciranja nominalnih definicija) koju je označio. ali ovaj način interpretiran­ ja stvari može dovesti do nerazumijevanja. Trećim problemom bavit ćemo se u tek­ stu. II.) Jedna je od najozbiljnijih grešaka ako filozofija ikada ponudi očiglednost po sebi kao argument u prilog istinitosti iskaza. Up. . To pokazuje da su ideal­ ističke filozofije često apologetski sistemi za neka dogmatska vjerovanja. Tarski definirao "istinu". ukazati da ga prepirka o oznakama ne interesira. 40 Ako ništa drugo. str. 295. zato što je intuitivni matematički pojam "n-dimenzionalan" bilo moguće zamijeniti novim pojmom u svim važnim kontekstima. i osobito. 43 Činjenica da je iskaz istinit može. nego ono što bi trebalo nazvati ontološki nominalist). u mnogim slučajevima samo je razlog za sumnju da je naša moć imaginacije nedovolj­ na ili nerazvijena. (2) Problem razlikovanja "istinski" suštinskih definicija od onih "pogrešnih". Da bismo izb­ jegli nesporazum. bilješka 1.. nominalist će. ako posto­ ji bilo kakva opasnost od dvosmislenosti.

1937. 1932). 46 Sljedeći citat je iz R. str. tako da dostižemo mrtvu tačku umjesto apsolutno konačnog i nesumnjivog znanja koje nam je Aristotel obećao. cit. Granica između smisla i besmisla se podudara s onom između prirodne znanosti i filozofije: "Cjelokupnost istinitih stavova je cjelokupna prirodna znanost (ili cjelokupnost prirodnih znanosti). sigurno bi iščezle da su ove riječi zamijenjene precizno definiranim ekvivalentima.. . Ovo postaje očigledno ako uzmemo u obzir da pokušaj insistiranja na tome da je "štene 1". naravno. što znači da ćemo ove oznake pridodati proizvoljno. ako je njegova definicija osporena. istinski zadatak filozofije nije da for­ mulira stavove: on je. fizici itd. (2) S kritikom Huserlove intuicije suština up.vjerujem . Međutim. Kraft. R. ali da se ona tiče različite suštine koju on. on s pravom kaže da intuitivno razumijevanje "uvijek mora biti kontrolirano pomoću običnih metoda" . I. Pokazuje se da se oni koji vjeruju kako je intuitivno razumijevanje metod svojstven znanostima "ljudskog pona­ šanja" drže takvih gledišta uglavnom zbog toga što ne mogu zamisliti kako se matematičar ili fizičar mogu tako dobro upoznati sa svojim predmetom da ga mogu "osjetiti". religije. prvi uspostavio Rasl u svom pokušaju rješavanja problema nastalih paradoksima koje je otkrio. što. Prema tome. uvidio da je pozivanje na očiglednost po sebi nedopustivo. na šta. suštinski. str 232: "Mnoge rasprave o istinskoj prirodi svojine. vidjeti također bilješku 30 ovog poglavlja. te da nas ona snabdijeva definicijama koje su sigurne i nužne osnovne premise čitave znanstvene dedukcije . Međutim. Vidi također bilješku 8 Dvadeset četvrtog poglavlja. "o filozofskim problemima i . dok mrki pas može biti samo "štene 2". govore metafizičke besmislice. koja je iznio Vitgenštajn u svom Tractatus Logico-Philosophicus i nekolicina njegovih sljedbenika. up. Oni su istiniti ili lažni. Crossman Plato To-Day. Veber je. kurziv moj. Vrijedno je spomenuti da je Veber. da postupamo "s desna na lijevo". označava istim imenom. ali su. u stvari. Vrlo sličnu doktrinu iznose M. sig­ urno vodi do iste teškoće koja je nagnala esencijalistu na njegovu sadašnju dilemu. upamtiti da je oštru distinkciju između smisaonih iskaza i besmislenih lingvističkih izraza koje mogu izgledati kao iskazi. najviše utjecao na tretiranje društvenih problema. u društvenim znanostima. u aristotelskoj termi­ nologiji. stavovi su smisleni. npr. svaka definicija mora biti razmotrena kao jednako pri­ hvatljiva (pod uvjetom da je formalno ispravna)." On pokušava pokazati da je metafizika "jednostavno besmislica" i u našem jeziku povuče granicu između smisla i besmisla: "Granica će se. ovaj korak znači pot­ puno napuštanje esencijalističkog stanovišta. H. Od svih autora koji se drže srodnih gledišta. vidi bilješku 54 ovog poglavlja). From Husserl to Heidegger (na njemačkom. isto tako. Drugi je da prizna da oponentova intuicuja može. Definicija se ne pokazuje kao ništa drugo nego iskaz koji nam kaže da definirani pojam znači isto što i definirajuća odredba i da jedno može biti zamijenjeno drugim. Otuda je aristotelska tvrd­ nja da je intelektualna intuicija. Važno je primijetiti da se ova upotreba termina "bez značenja" ili "besmislen" djelomično podudara s 354 355 . 44. dakle." (Ross. Vitgenštajn je antimetafizičar." Oni koji to ne vide i pred­ lažu filozofske stavove. Koen (Morris Raphael Cohen) i E. Ovo bi vodilo sugestiji da bi trebalo koristiti dva različita imena za dvije različite suštine. kao što on misli. (Na ovo je izgleda ukazao Antisten.bez osnova u svakoj svojoj pojedinoj tački. Raslova podjela izraza koji izgledaju kao iskazi je trostruka. str. 71 f. S. uprkos ovim tendencijama. Shvatanja koja se tiču ovog problema. zakona. nje­ govi "idealni tipovi" u velikom stupnju odgovaraju Aristotelovim i Huserlovih suštinama.. 45 "Znanost pretpostavlja definicije svih svojih pojmova. nisu tako određena kao ona Krosmana i Koena i Nejgela. M.pokazuje da način postavljanja tih problema počiva na nerazumijevanju logike našeg jezika. biti istinita. On je.) Ali ako je to tako. mlad pas.. Jer to znači da počinjemo definirajućom odredbom i da joj dodajemo još neku oznaku. vjerovatno.Međutim. Prema tome. on. kao opreka mnijenju. "Činjenica da interpretacija posjeduje visok stupanj očiglednosti po sebi ne dokazuje po sebi samoj ništa o njenoj empirijskoj vrijednosti" (Gesammelte Aufsatze zur Wissenscha/tslehre (1922). tj.. njena esencijalistička upotreba samo nam može pomoći da kratku priču zamijenimo pričom koja znači isto. Filozofs­ ki stavovi ne postoje. J. znači da je jedna osnovna premisa isto tako istinita kao i druga (koja joj je oprečna) i da je "nemoguće napraviti lažan iskaz". jer postoje samo dva načina na koje on može reagirati. (Trebalo bi. Aristotle. Jedan je da tvrdoglavo ponavlja kako je njegova intelektualna intuicija jedino istinita. na način na koji sociolog "osjeća" ljudsko ponašanje. Druga analitika.. 404). besmislice. oni samo izgledaju kao stavovi. pošto možemo razlikovati iskaze koji su istiniti ili lažni i one koji su bez značenja ili besmisleni pseudo-iskazi. 2). Ova upotreba može samo ohrabriti verbalizam. potpuno bespomoćan." Prema Vitgenštajnovoj knjizi. na žalost. moći povući samo u jeziku i ono što leži s onu stranu granice bit će jednostavno besmislica. zastupao "metod intuitivnog razumijevanja". također. izvor znanja i nepogrešivo i nesumnjivo istinita." (Također vidjeti bilješke 48 i 49 ovog poglavlja). ali je mnogo duža. pripada matematici. Nejgel (Ernest Nagel) u svojoj knjizi Uvod u logiku i znanstveni metod (1936). prije u tome da ih rasvijetli: "Rezultat filozofije nisu 'filozofski stavovi' nego projašnjavanje stavova.(Loc.. praktična posljedica ove činjenice jeste da je esencijalist. Njena nominalistička upotreba nam dozvoljava skratiti dugu priču i zato je od nekog praktičnog preimućstva. onda to nije karakter­ ističan metod znanosti 'ljudskog ponašanja'. piše on u Predgovoru. u vezi s ovim. "štene 1" i "štene 2". "Knjiga raspravlja".Filozofija nije jedna od prirodnih znanosti". njegov oponent može odgovoriti na isti način.

str. (Uputnica u zagradi je Poperova. bez mogućnosti da ga ikada riješi. 171). 189 . Ova teorija. 73 i 75. između znanstvenih iskaza i filozofskih pseudo-stavova. zadovoljene logičkom teorijom koju Tarski naziva "semanti­ ka". npr. §47. ff. (Ne bi nas ovdje trebalo brinuti što on sferu prirodnih znanosti pogrešno identificira sa sfer­ om istinitih iskaza: vidi. 187 i 189): "Ispravna meto­ da filozofije bila bi zapravo ova: ne reći ništa. Ovi komentari u vezi s Vitgenštajnom nastavljaju se u bilješkama 51-52 ovog poglavlja (Vidi također bilješke 8 (2) i 32 Dvadeset četvrtog poglavlja i 10 i 25 Dvadeset petog poglavlja.) Ono što je do sada rečeno može se sažeti na sljedeći način. definicija premješta problem značenja unazad definirajućim pojmovima. čak u gorem položaju. ili prihvatiti premise kao očigledne po sebi ili ih dokazati. tvrdeći da bi trebalo utemeljiti "nužnu" istinu zaključka. bez mogućnosti da ga ikada riješi. zaokupljenost koja potječe iz aristotelske predrasude po kojoj "znanost" ili "znanstveno znanje" mora utemeljiti sve svoje iskaze.nego jednostavno proturječi modernoj fizici. možemo deducirati zaključke iz lažnih premisa i takve dedukcije ne nazi­ vamo dokazima. . pitajući metafizičara "Što podrazumijevaš pod ovom riječju? Šta podrazumijevaš pod tom riječju?" Drugim riječima. up. logičke dedukcije koje nisu dokazi. tj. nego ono što se može reći.. i između problema istine iskaza i problema značenja pojmova. Derivacija počinje premisama i vodi k zaključku. ali je mnogo oštrija pošto su pri uobičajenoj upotre­ bi stvarni iskazi često bez "značenja" npr. 4. kao što će biti pokazano u tekstu.Prim. previđa (a) da će dovitljivi i beskrupulozni metafizičar kad god ga pitamo "Što podrazumije­ vaš pod ovom rečju?" brzo ponuditi definiciju. ovo je način na koji Karnap koristi ovaj termin (vidi osobito Logical Syntax of Language. 8. pretpostavljamo daje riječ besmislena.). ali rješenje koje on predlaže (koje je izgleda na tragu induktivnih definicija ili "konstitucija" ili možda operacionalizma. pominje problem beskonačne regresije. Praktično. Međutim. ako su "apsurdni" tj. preveo Gajo Petrović. upoređen s beskrupuloznim metafizičarom. Izvan čiste logike i čiste matematike ništa ne može biti dokazano. str. Kako je povučena demarkaciona linija? Kako "znanost" možemo raz­ likovati od "metafizike" i.dakle nešto što nema nikakve veze s filozofijom i zatim uvijek kada bi neko drugi htio reći nešto metafizičko pokazati mu da nije dao nikakvo značenje izvjesnim znakovima u svojim stavovima. po sebi pro­ turječni ili očigledno lažni. ovo implicira da bi trebalo nas­ taviti. bilješku 50 ovog poglavlja) niti je jasno niti u stanju riješiti problam razgraničenja. cit.). Otuda derivacija premješta problem istine unazad k premisama. nisu dokazi nego samo derivacije.113. kao što je I. str. red. zahtijevamo definiciju od njega. Vitgenštajn implicira da riječi ili "znakovi" koje koriste znanstvenici imaju značenje dok metafizičar "ne daje značenje određenim znacima u svojim stavovima". s druge strane. str.53.. iskaz koji o određenom elektronu tvrdi da ima precizno mjesto i pokretačku silu (momentum) nije bez značenja kao što neki fizičari tvrde a neki filozofi ponavljaju . red. ipak. 11. situacija je ovakva.. 4. i definicije.Prim. str 23. ovo je način na koji Aristotel koristi ovaj pojam (npr. dakle. Prva dva citata su iz Predgovora. Veselin Masleša . str.111. "smisao" od "besmisla"? Odgovor dat na ovo pitanje utemeljuje sličnost između Vitgenštajnove teorije i one Krosmanove i ostalih. Dedukcije koje nisu dokazi Karnap naziva "derivacijama" (loc. iskaz 6.) 47 Važno je razlikovati logičku dedukciju uopće i dokaz ili demon­ straciju zasebno. Ova interpretaci­ ja njegovog cilja je potkrijepljena kada čitamo: "Filozofija ograničava sporno područje prirodne znanosti" (Svi do sada citirani iskazi su sa str. a sljedeća tri su iskazi: 4. 356 357 . čime se potvrđuje zaokupljenost dokazima. Derivacija nas informira o istini zaključka pod uvjetom da smo informirani o istini premisa. Ali također vjerujem da korespondencija između ovih namjera i semantike ne ide daleko.Svjetlost Sarajevo 1987.). bilješku 51 ovog poglavlja). i ako ona nije pri ruci. tako da se cijela igra razvije u ispit strpljenja. tj. 73a. Argumenti u drugim znanostima (i čak neki unutar matematike. I. 4. prema tome. str. koji su u ovom smislu "demon­ strativni". nego i izlaže stavove." (Op. cit. Dokaz ili demonstracija je deduktivni argument pomoću kojeg je istina zaključka konačno utemeljena. postoje. definicija počinje (ako je čitamo s desna na lijevo) s definirajućim pojmovima i vodi definira­ nom pojmu. gdje se bavi Vitgenštajnovom doktrinom. Mislim da su određene Vitgenštajnove i Šlikove namjere kojima se zahtijeva filozofi­ ja značenja. Tractatus Logico-Philosophicus. Citirani iskazi su iz: Ludwig Wittgenstein. Još od Aristotela je jasno da sve logičke dedukcije nisu dokazi (tj. (b) da znanstvenik nije u boljoj logičkoj poziciji od metafizičara. pokazujući da su zaključci. evo šta on piše (str. Otuda iskaz koji o određenom fizičkom tijelu tvrdi da je istovremeno na dva različita mjesta nije bez značenja nego je lažan ili je iskaz koji proturječi upotrebi termina "tijelo" u klasičnoj fizici: na sličan način. i da je.). Vitgenštajn traži demarkacionu liniju između smisla i besmisla i nalazi da je ovo razgraničenje podudarno s onim između znanosti i metafizike. u Drugoj analitici I. definicija nas informira o značenju definiranog pojma pod uvjetom da smo informirani o značenju definirajućih pojmova. "analitički" istiniti. Interesantno je da ime za dedukcije koje nisu dokazi nije bilo ranije uvedeno. (Neću ovdje ulaziti u probleme koji se tiču termina "analitički" i "sintetički"). s jedne. 75 i 77). 29. Može se primijetiti kako Šlik (Moritz Schlick) u Erkenntnis. Lakatoš (Lakatos) pokazao. dakle stavove prirodne znanosti . demonstracije). jer semantika ne samo da "razjašnjava".112 i 4. §10.uobičajenom upotrebom. Može se primijetiti kako postoji dalekosežan paralelizam između problema derivacije.

pomoću tih definici­ ja. to bi značilo nešto kao "gorko". smatrali da je moguće definirati apstraktne pojmove. (1) Pokušaj rješavanja činjeničkog problema upućivanjem na defini­ cije obično znači zamjenu činjeničkog verbalnim problemom. zatim. Baš kao što nemamo potrebu za gorkim. Ne dodajemo im "značenje" izvan obrisa značenja odobrenog našim implicitnim definicijama. pred­ ložili za definiranje. str.praktičnim moralnim problemima koje bismo trebali riješiti ovdje i sada. Mur (George Edward Moore). red. Zašto je to tako? Zato što ne preopterećujemo znakove. "definiranja pomoću korelacije" i "operacionalnog definiranja". (Odličan primjer ovog metoda postoji u Aristotelovoj Fizici. Postoji činjenički prob­ lem: Možemo li se vratiti u kavez tribalizma? I pomoću kojih sredstava? (b) Postoji moralni problem: Da li bismo se trebali vratiti u kavez? Filozof značenja će. i 126-127. osobito. 232 f. na određen način. osobito u matematici. bez objašnjenja. onda je tako riješen problem bio samo verbalan problem: jer on je riješen neovis­ no o činjenicama i moralnim odlukama. i problem je. Ovdje možemo dodati nekoliko nagovještaja ili aluzija koje se tiču načina na koji "koristimo naše termine". 64 ff. senzacija. . ne bi postojao razlog za bilo kakvim moral­ nim interesom za naturalističkim "dobrom".. Neki pozitivisti su. prema tome. npr. doveo do općeg pitanja "Sta je dobro?" ili "Šta je Dobro?". i 25. ograničen drugim sistemom). "slatko". dovoljno istiniti. neposrednog moralnog problema koji mora biti riješen ovdje i sada. konkretnih opservacija ili.) i Carnap. zbilja. moju The Logic of Scientific Discovery. Vjerujem da pos­ toji ograničena analogija između ove situacije i načina na koji "koristimo naše termine" u znanosti. ako ona slijedi iz definicija. Međutim. 6. u sadašnjem obliku. opet. i tom 4. u njihovim operacionalnim definicijama ili deskripcijama. Ovaj razvitak je. ali oni ne mogu preći preko činjenice da su im. Na području matematike. Izgleda da su argumenti "operacionalista". str. definiran sistemom implicitnih definicija.. Za tzv. str. 49 Primjeri su isti kao oni koje su Koen i Nejgel. sistem simbola. (a). 93.Prim. ali ovo sigurno važi za sve one definicije koje Krosman ima na umu i. može se smatrati da analiza dobra ili bilo kog drugog pojma ili suštine. kažite mi kako definirate "povratak". da o "sudbini" naše civilizacije ovisi da li bismo se trebali pokušati vratiti ili ne. Jer.. pojmovima pojedinačnih. "suštin­ skom karakteru" ili. apstraktniji i uopćeniji. 1927. (Vidi također bilješku 61 (2) ovog poglavlja. sugerirati da to ovisi o "suštini". prvo. biti u stanju riješiti vaš problem. osobito pod uplivom Loka i Hjuma. 1 ff. za sve aristotelske definicije (per genus proximurn et differentiam specificam). ali on definira cijelu klasu "modela". Prema tome. up. oni mogu.1936. (Up.. 419 ff. na njih primjenjiv. sigurno je bio u pravu insistirajući da se "dobro" u moral­ nom smislu ne može definirati "naturalističnim pojmovima". reći: Sve ovisi o tome što podrazumijevate pod vašim neodređenim pojmovima. možda opravdano. 355 ff. Takav "induktivni" metod definiranja Karnap je zvao "konstituiranje". "kavez" i "tribalizam" i možda ću. uglavnom. gdje operiramo znakovima određenim pomoću implic­ itne definicije. metod simboličke logike). s gledišta moralnosti. Na ovaj način pokušavamo ostati unutar "polusjenke neodređenosti" ili dvosmislenosti i 358 359 . činjenica da ovi znakavi nemaju "određeno značenje" ne utječe na naše operiranje njima ili na preciznost naših teorija. ovi nagovještaji će se. također kraj bilješke 44 (1) ovog poglavlja). također bilješku 18 (1) Petog poglavlja. nego sistemom promjenljivih (s definitivnim obimom i. ako odluka može biti donijeta pomoću definicija. po pravilu. Ovo nije nužno istina ako su korišteni neki određeni moderni metodi definiranja. ako je suočen s (a) ili (b). cit. str. odnositi na određene stručne izraze. ni na koji način ne može doprinijeti etičkoj teoriji koja se tiče jedino rele­ vantne osnove cijele etike. Takva analiza može voditi samo zamjeni moralnog ver­ balnim problemom. (Up. (S ovim up. 96 ff. Ovo može biti pokazano sljedećim primjerima. (2) Esencijalistički filozof značenja može postupiti čak gore. "Šta 'dobro' znači?" i dalje. i to bi. (Up. čak. str. (Logika znanstvenog otkrića. uglavnom ne biti razumljivi. II. op. Karnap je pokazao (Simposion I. Protiv ovoga sam napomenuo da. bilješku 46 ovog poglavlja). Riječ je o porastu apstrakcije i gubitku dodira s osnovom cijele etike . Ali. bilo sasvim irelevantno. potrebni univerzalni nedefini­ rani pojmovi. koji je posljednji problem postavio u svojim Principia Ethica. možemo reći da je nemoguće "konstituirati" univerzalije pojmovima partikularija. mada je Mur bio u pravu u onome što se. osobito u vezi s problemom (b) on može. Ovdje se mogu dodati neke opće primjedbe o beskorisnosti esencijalističkih definicija. osobito o irelevantnosti moralnih procjenjivanja). implicitne definicije. "zeleno" ili "crveno". Testability and Meaning u Philosophy of Science. također njegov Abriss) da one ne definiraju u uobičajenom smislu ove riječi: sistem implicitnih definicija ne može se sma­ trati "modelom" koji definira.). "Možemo li dati odgovor na 48 problem "Sta "Dobro" znači?" ili "Može li 'dobro' biti definirano?" Dž.) (3) Esencijalizam i teorija definicije su doveli do začuđujućeg razvo­ ja u etici. "definiranje pomoću apstrakcije". smatra njegovim glavnim uporištem. E. osobito odjeljlke 14. onda vodimo računa o tome da ga tretiramo kao lični pomoćni plan koji se ne smije kositi s teorijom). kao one u znanosti ili politici (vidi tekst sljedeće bilješke). Analogija može biti opisana na sljedeći način. da može. 50 Imam na umu metode "konstituiranja" (vidi bilješku 48 ovog poglav­ lja) "implicitnog definiranja". tom 3.Razlog zbog kojeg su definirajući pojmovi manje jasni i precizni nego definirani pojmovi jeste u tome što su oni. možda. ne može se smatrati sistemom konstanti. prema završetku). slatkim itd. Zbog sažetosti. (Ako im dodamo intuitivno značenje.

naglašavao sam da nismo u prednosti ako uvedemo riječ "značenjski" kao emotivan ekvivalent "provjere")* Uprkos mom eksplicitnom odbijanju da ono 360 361 . da sam u biti konačno riješio probleme. 8 ff. provjerljivo ili u određenom stupnju provjerljivo kao kriterij empirijskog karaktera znanstvenog sistema. "Pozitivizam". 21 f. Otuda smo suočeni s onom vrstom situacije koju sam. nego aktivnost. str. svaka raspra­ va o pojmu značenja mora postati besmislena. Koristimo ih tako što ništa ne ovisi o njihovom značenju ili što je manje moguće. 21. S druge strane. Moje je mišljenje. u vezi s Hegelom (up. Drugo. Hjum.. umjesto da ovo pitanje interpretira kao pitanje koje može biti riješeno na osnovu praktične korisnosti.. nego njenom nametanju oblasti znanosti i brkanju sa znanosti. jasno je da filozofs­ ki ili metodološki zadatak može biti jedino u tome da sugerira i smisli koris­ no razgraničenje među njima. On ovo čini zbog svoje naivne ideje da postoji nešto "suštinski" ili "po prirodi" znanstveno i nešto "suštinski" ili "po prirodi metafizičko" i da je naš zadatak otkriti "prirodno" razgraničenje među njima. Prvo. 311 ff. "Moji stavovi rasvjetljavaju time što ih onaj ko me razumi­ je na kraju priznaje kao besmislene. (Vidi Logika znanstvenog otkrića. možemo operirati terminima čije značenje smo naučili "operacionalno". "Sve što je potrebno" napisao sam u svojoj Logik der Forschung (sada prevedeno kao The Logic of Scientific Discovery: vidi str. besmisla koji komunicira s mislima čija je istina neo­ boriva i definitivna. str. on pita za razliku koja." (Op. up: bilješku 87 Dvanaestog poglavlja.112. red. U svo­ joj The Logic of Scientific Discovery (vidjeti osobito str. Ovo pokazuje da s nepobitnim definitivno istinitim mislima možemo komunicirati na način stavova za koje se priznaje da su besmisleni i da "konačno" možemo riješiti probleme predlažući besmisao. str.. 84. Otuda. cit. Na sličan način. a "bez značenja" za "neznanstveno". problem je samo premješten jer sada moramo pitati: "Što znače pojmovi 'značenje' i 'bez značenja?" Ako je "značenje" samo ekvi­ valent za "znanstveno". čak. na drugom mjestu. "Napro­ tiv". "Međutim. to mora biti filozofsko i. "jeste odrediti koncep­ ciju 'smisla' ili 'značenja' na prikladno uzak način i o svim neugodnim pitan­ jima možete reći da ne možete naći nikakav 'smisao' ili 'značenje' u njima. zamagljuje ono što nazivam (op. Kant i Rasl stoljećima borili. (1) Razmotrimo jedan od Vitgenštajnovih iskaza. jer ništa ne ovisi o njihovom značenju. 51).Prim. bilješku 46 ovog poglavlja. iskaz 4. onda je jasno da nismo napredovali./) pokušao sam pokazati da Vitgenštajnov metod vodi jedino do verbalnog rješenja i da. duboko značajan besmisao." (Op.54. Ovu posljedicu svoje doktrine priznao je sam Vitgenštajn koji piše (str. Naše "operacionalne definicije" imaju prednost da nam pomognu prenijeti problem u polje u kojem ništa ili malo šta ovisi o riječima. jasnoj demarkaciji od metafizike. b) Dvadeset četvrtog poglavlja.. (Up. također. prema tome. mora dati povoda ne destrukciji. metafizičkog besmisla da se predstavi kao duboko značajna nego se njome. str. besmisleno i odbačeno kao takvo. gdje su date dalje reference) uči da filozofija ne može navesti stavove i da su. "čini mi se da je istina ovdje saopćenih misli neoboriva i definitivna. ili da je "besmislen". svi filozofski stavovi besmisleni pseudo-stavovi.. npr. cit.) (2) Ali ne samo da Vitgenštajnova teorija poziva svaku vrstu. to nije ni lažan stav (pošto bi njegova negacija bila istinita i pripadala prirodnoj znanosti). Ona je neoboriva i definitivna". 189). po 'prirodi'. 227) da emotivne termine "značenje". pokazuje se da možemo mnogo postići bez rasprave o značenjima ovih znakova. (Predlažući da problem raz­ graničenja riješimo koristeći pogrešno. 73). red. 189. str. filozofsko djelo sastoji se bitno od rasvjetljavanja. Jasan govor je govor gdje riječi nisu važne. također bilješku 8 (2. 8). pot­ puno eliminiramo iz metodološke diskusije. 51 Vitgenštajn u Tractatusu (up. Iz razloga kao što su ovi." (Op. dakle. zato što su ovi termini prikladniji za davanje oduška nečijoj ličnoj indignaciji prema metafizičarima i metafizičkim sistemima nego za tehničku karakterizaciju lin­ ije razgraničenja. cit.. Vitgenštajnova vlastita filozofija je besmislena i to je priznato. str. iskaz 6. mogu ponovo sebe citirati (op. Jer kako ih pobiti? Očigledno. dogma značenja je zauvijek postavljena izvan mogućnosti napada. 336 ff. destrukcijom metafizike kao besmislice bez značenja.) Razmotrimo šta ovo znači. Ovo sigurno. vjeru­ jem. Pitanje je da li je ovo gledište u skladu s Vitgenštajnovim fundamen­ talnim ciljem. Teško da ovo može biti učinjeno karakter­ iziranjem metafizike kao "besmislene" ili "bez značenja". isključenju ili čak. bilješku 33 Dvanaestog poglavlja) opisao kao pojačani dogmatizam. "Filozofija nije teorija. uprkos njegovom očiglednom radikalizmu. /Logika znanstvenog otkrića str. Jednom ustoličena. uz iskreno priznanje da je besmisao. str. S ovim je blisko povezana njegova doktrina da istinski zadatak filozofije nije izlagati iskaze nego učiniti ih jasnim: "Svrha je filozofije logičko razjašnjavanje misli Filozofija nije teorija. sugerirao sam (op.pokušavamo izbjeći dodirivanje problema preciznih granica ove polusjenke ili oblasti. u stvari. "interpretira problem razgraničenja na naturalistički način. cit. "značenjski" i "bez značenja" itd. (Hajdeger čini isto. nije iskaz koji pripada "cjelokupnoj prirodnoj znanosti (ili cjelokupnosti prirodnih znanosti)". cit. protiv kojega su se Bejkn.) Važan je rezultat. 7)problem razgraničenja. To znači da se čitav metafizički besmisao. prema Vitgenštajnu (vidi bilješku 46 ovog poglavlja) on ne može pripadati "cjelokupnos­ ti istinskih stavova". Priznajući da su samo problemi prirodne znanosti 'značenjski'. . sada može udobno ustaliti i. 25). Tako dolazimo do rezultata da iskaz "nema značenje". Razlozi za ovo su dovoljno jednostavni. ma šta rekli protiv njih. nego aktivnost".Prim. cit. isto važi za većinu Vitgen­ štajnovih stavova. kaže Vitgenštajn u svom Predgovoru.) Jer sada na raspolaganju imamo novu vrstu besmisla. drugim riječima. postoji između prirodne znanosti i metafizike. Ne poričem da su Vitgenštajnove misli neoborive i definitivne.

ako pokazuju ovu opasnu tendenciju. izložio Šlik. on je predvidio problem univerzalnosti ili općeni­ tosti. osobito Konta. postavljene na nivo metafizike. koji je pisao (up. Mislim da ovo ne možemo uraditi jednim potezom. zasebne ili opće. (Karakteristika svih ovih dogmatskih i. slobodno govoreći. ovi obožavatelji zaboravljaju da razumijevanje mora voditi do sporazuma samo u slučaju kada su u pitanju iskazi trivijalnog sadržaja. Pošto on "cjelokupnost istinitih stavova" identificira s cjelokupnošću prirodne znanosti. tvrdio da znanstvene teorije "stvarno nisu stavovi". 570. uopće teži postati vlasništvo ezoteričnog kruga posvećenih. Antimetafizička teorija značenja u Vitgenštajnovom Tractatusu.. prema tome. kroz ta ista vrata. U svim drugim slučajevima. 147). i nastavlja: "To je porijeklo onog filozofskog metoda koji je stupio na scenu odmah poslije Kanta. njegovo rješenje problema razgraničenja znanosti od metafizike ostaje najnesretnije moguće.) 53 Up. ezoteričnih sistema. 223. fon Hajek. kao što sam ukazao u Erkenntnis. trebalo bi učiniti isto čak i s nemetafizičkim i antimetafizičkim sistemima.. 1941 str. Ali. međutim. 52 Izgleda da iracionalizam. predstavlja pojačan dogmatizam koji široko otvara vrata neprijatelju. izgledaju mi suptilne radi suptilnosti. str. Philosophical Thought in France and in the United States. neko može razumjeti i ne slagati se. prema Šliku (up. npr. svodljivi na atomske stavove. Hutton. (Ne želim uopćavati. također tekst za bilješke 39—40 Dvadeset četvrtog poglavlja. moramo pokazati da razumijemo što autor misli.metoda praznoslovlja. koji je vrlo sličan Frojdovom sistemu. odnosno najvažnije znanstvene ekspresije. njegove Early Essays on Social Philosophy. Trebalo bi se.) Što se tiče iracionalističkog stava "uzmi ili ostavi". Da sažmemo. odjeljak 4 SLogika znanstvenog otkrića. koji ih obmanjuje i baca im prašinu u oči . osobito. Ovu kritiku mogu zaključiti ukratko izjavljujući kako mislim da nema dovoljno opravdanja za borbu protiv metafizike uopće ili da će bilo šta val­ jano proizići iz takve borbe. str. moju The Logic of Scientific Discovery. hipoteze. 300): "Pro­ matranje činjenica je jedina čvrsta osnova ljudskog znanja. 70. up. uključuje ih u polje metafizike. vjerujem da bi se trebalo boriti protiv onih metafizičkih sistema koji nas teže opčiniti i zbuniti. . Malbranšov (Nicolas de Malebranche) ili Šopenhauerov. mada je ostao nesv­ jestan ozbiljnosti problema skrivenog iza jednostavne. (Zatim slijede pasusi citi­ rani u tekstu.Kontov kriterij značenja usvojio je Dž.)* Ali čak i ako iz Vitgenštajnovih teorija eliminiramo sve aluzije na "značenje" ili "smisao".što je pogrešno ili provjerljivo (ili bilo šta drugo) smatram za "kriterij značenja". čak je i metafizički sistem ranih atomista provjerljiv). godine 1931. 427. VIII. bilješka 7. hipoteza nije provjerljiva. predstavljaju sjajne strukture mišljenja. I. Ovaj zaključak je. On komentira da "intelektualno intuirajući razbor objavljuje svoje objave s tronošca proročišta" (otuda moj termin "proročka filozofija"). U ovome je on išao stopama ranijih pozitivista. Platonov. Economica. tj. prema tome. S. metoda mistificiranja i nametanja ljudima. Vajsmanovog (Friedrich Waismann) pisanja predstavljeno je kao lanac racionalnih i pretjerano jasnih argumenata i potpuno oslobođeno stava "uzmi ili ostavi"). izgleda da je ova prognoza djelomično potkrijepljena nekim publikacijama koje su došle iz Vitgenštajnove škole. Jednog dana će ovo stoljeće historija filozofije priznati kao doba nepoštenja". To će reći da su teorije.Prim. Jasno. strogo govoreći. u smislu doktrine ili vjere koja ne izlaže argumente koji se mogu povezati i o kojima se može raspravljati nego prije aforizme i dogmatske iskaze koji moraju biti "shvaćeni" ili napušteni. izveo sam Vitgenštajn koji je. odn. izbačene iz hrama prirodne znanosti i. 362 363 . izbacuje najboljeg prijatelja. fraze "opća činjeni­ ca". 1911. prije. sve što sam vidio od F.. Značajno je da one dolaze iz škole koja je počela optužujući filozofiju za jalovu suptilnost njenih pokušaja da se bavi pseudoproblemima. Nužno je riješiti problem razgraničenja znanosti od metafizike. bar pominje ovaj problem umećući riječi "posebna ili opća". opet.. Isti nesretan rezul­ tat. npr. (Vidi npr. Mil. 3 (1933). izdao H. razgrančenje koje iz područja prirodne znanosti isključuje sve hipoteze i. jeste da njihovi obožavatelji tvrde da ih svi njihovi kritičari ne razumiju". zbilja. Grundprobleme (četvrto izdanje 1890. red. on iz "područja prirodne znanosti" isključuje sve one hipoteze koje nisu istinite. str. str. str. to jest znanstvene hipoteze. daleko od toga da nam pomogne u borbi protiv metafizičkog dog­ matizma i proročke filozofije. Farber." Kont. Međutim. međutim. slike atomskih činjenica) i kako ih je 1931. istovremeno. našao sam da mi filozofi često pripisuju prihvatanje ovoga kao kri­ terija značenja ili "značenjsko". (Jer. I pošto nikada ne možemo znati da li je hipoteza istinita ili nije. Schopenhauer. postignut je Vitgenštajnovim poznatim "principom verifikacije". tj. izdao M. D. vidi F. A. nikada ne možemo znati da li ona pripada području prirodne znanosti ili ne. prema tome. Ako izostavimo ove riječi. onda pasus postaje vrlo jasna i sažeta formulacija Vitgenštajnovog kriterijuma smisla ili značenja.Ć. prihvatiti napora analize sistema u nekim detaljima. 1950. Neke od ovih ezoteričnih publikacija izgleda da ne sadrže ozbiljan problem. kako ga je on formulirao u Tractatusu (svi stavovi su istinite funkcije i. trebalo bi priznati da su mnogi metafizički sistemi doveli do važnih znanstvenih rezultata. Spominjem samo Demokritov i Šopenhauerov sistem. stav koji ne pristaje biti reduciran na jednostavno utvrđivanje činjenice. ne može imati stvaran i shvatljiv smisao. duboko značajnom metafizičkom besmislu i. nisu smislene. . ali da ono što on misli nije vrijedno napora da se razumije. Vitgenštajnovo originalno gledište u Tractatusu može se objasniti samo pomoću pretpostavke da je on previdio teškoće povezane sa statu­ som znanstvene hipoteze koja uvijek ide daleko izvan jednostavnog utvrđivanja činjenice. Neki.

(3) Želim ovdje dodati da sam." (Pasus je uobičajeno interpretiran kao da sadrži Antistenovu pozitivnu teoriju." (U nastavku. pokušavajući povezati ovaj argument sa svojom doktrinom da je odredba koja definira složena iz dva dijela." Iz ove doktrine. 104b21). On je osnivač logike i. imajući u vidu da je Aristotelovo vlastito svje­ dočanstvo u Metafizici (osobito Metafizika 1043b24) u skladu s ovim Antistenovim antiesencijalizmom. §11. razumu. jer definicija je. sve do 364 365 . bilješku 33 iznad). §§4. otuda ne bi postojala kontradikcija i teško bi bilo moguće govoriti o lažnim iskazima. "pokazao svoju nezrelost tvrdeći da ništa ne može biti opisano osim pomoću podesne odredbe. možemo izbjeći sve one teškoće čijim rješenjem se neuspješno bavila teorija definicija. u stvari. probne definicije etičkih termina. moguće opisati ili objas­ niti stvar upućivanjem na sličnost koju ona ima s već poznatom stvari ili. možemo reći da je ono slično kalaju.4-10. 11. str. jedne odredbe za jednu stvar. uprkos cjelokupnoj svojoj kritici. X. i da je gotovo nemoguće napraviti lažan iskaz. Vrlo su zanimljiva dva pasusa u Metafizici u kojima Aristotel pominje Antistenovu primjedbu na esencijalističku teoriju definicije.) Drugi pasus {Metafizika. dodaje Aristotel. uzimajući u obzir njihove negativne rezul­ tate. "nešto u toj teškoći koju su postavili Antistenovi sljedbenici i drugi takvi neobrazovani ljudi. 66b. također. Aristotel luta. Ovaj utisak je bio omogućen brkanjem s drugom doktrinom koje se Antisten vjerovatno držao. koje upra­ vo zamjenjuju kratku priču dugom. imao pristup Teofrastu). sam Sokrat ne bi bio naklonjen teoriji definicija. kažu oni. ono protiv čega se on izgleda borio. Mislim da je vjerovatno da. sasvim neovisno o njegovom ontološkom nominalizmu. preveli Haldejn (Elizabeth S. Međutim.. Esencijalizam su napali Hobs (up.). veoma neodređene. odakle slijedi da ne može biti kon­ tradikcije. vidi Grout. Plato. Ogled o ljudskom. mada je beskorisno definirati. jasno. Grout otuda može biti zaštićen od Fildovog napada (Plato and His Contemporaries. Ali ova interpretacija zanemaru­ je Aristotelov kontekst. oprečno opće prihvaćenom shvatanju. Kao podršku svojoj interpretaciji Antistena mogu pomenuti da je pro­ tiv skolastičke teorije definicije vrlo slične argumente koristio Dekart (up. svoje glavne oponente imala je u (1) Antistenu i (2) Isokratovoj školi. oni priznaju da je moguće objasniti kakvo je što. (2) Od drugih kritičara platonsko-aristotelske teorije definicije pominjem samo Teopompa (koga citira Epiktet II. §5). on. koristeći svaki termin u jednom značenju i da. ako ne možomo reći što je srebro. "ali ne mogu da vidim njegovo konjstvo. Aristotel (up. 54 Međutim. knjiga III. jedan od naših najboljih izvora o ovoj veoma sumnjivoj materiji. Categ. mislim da je Grout vjerovatno u pravu kada "ovu raspravu između Antistena i Platona" karakterizira kao "prvi protest Nominalizma protiiv doktrine krajnjeg Realizma" (ili. 1024b32) čujemo da je Antisten pokrenuo pitanje razmatrano u bilješci 44 (1) ovog poglavlja. kao što sam prije spomenuo. genusa i diferencije. 1324). Haldane) i Ros. IV. objašnjenjem njenih dijelova. npr. U prvom {Metafizika. 53. Topika I. krajnjeg esencijalizma). ako je složena. njegove tzv. na ovaj način. bilo je jedino verbalno rješenje etičkih problema. ništa drugo nego 'poduža priča'. vrlo spreman priznati Aristotelove zasluge. VI. i nema razloga zašto ga on. Platone" zabilježeno je da je Antisten rekao. bilješku 27 Trećeg poglavlja. koji su srodni i ujedinjeni. također pog. predstavlja Antistena (ad Arist. izgleda. 1043b24) također se slaže s kritikom esencijalističkih definicija razvijenom u ovom poglavlju. kao materija i forma). piše Aristotel. mogu predstavljati pokušaje uništenja verbalističkih predrasuda. §6. imam na umu jednostavnu doktrinu po kojoj moramo govoriti jasno. "Mogu da vidim konja. Lok. 67b) kao pro­ tivnika Platonove teorije Oblika ili Ideja i. pripisan je kiniku Diogenu. tako da bi se dvije očigledno kontradiktorne definicije odnosile samo na dvije različite suštine. stvara teškoće opisane u bilješci 44 (1). Ovdje sam se bavio ovom materijom pošto neprijatelji Antistena. 167) da je "sasvim pogrešno" opisati Antistena kao nominalistu. a Berkli (George Berkelev) koji može biti predstavljen kao jedan od prvih koji se držao metodološkog nominalizma. Sve ove stvari su. 1911. i bilješku 23 Petog poglavlja). 317) i. bilo čulnih stvari bilo predmeta intelektualne intuici­ je." (Vrlo sličan argument koji nudi manje pouzdan izvor. U cijelom pasusu je riječ o mogućnosti lažnih defini­ cija. također vidjeti bilješku 7 (2) Dvadeset petog poglavlja. "štene 1" i "štene 2". u pogledu neadekvatnosti teorije intelektualne intuicije. dalje. to jest da ne postoji način razlikovanja između "istinite" i "lažne" definicije ("šteneta". koju je Aristotel kasnije razvio i sistematizirao. tj. pokazuje da je Antisten vrlo mudro priznao da je. 17. Diogen Laertije. pog.Platonova teorija definicija (up. ali ne njihovih prvobitnih sastojaka. citiraju ono što je rekao na način koji vodi utisku da nije riječ o Antistenovo kritici esencijalizma nego prije o nje­ govoj pozitivnoj doktrini. Oni kažu da ono što je stvar" (ili 'šta je' stvar) "ne može biti definirano. manje. "Antisten je" piše Aristotel o ovoj kritici. tačno o problemu koji. umjesto njegovu kritiku doktrine definicije. ne bi koristio. pog. I Dekart i Lok su. III. The Philosophical Works.. doktrine esencijalizma i intelektualne intuicije zajedno.. tom I str.) Mislim da se možemo osloniti na Simplikija (koji je. npr. našom terminologijom. slijedilo bi "da je moguće dati definiciju i pojam složenih vrsta stvari ili bivstva. On pokazu­ je da je Antisten napao esencijalističke definicije kao beskorisne. IV. oso­ bito u Teopompu (1) Simplikije. "Zbilja postoji". osobito vidjeti pog. ipak ostali esencijalisti.. i to zbog oskudnosti našeg dokaza. Iz Aristotelovog teksta je jasno da je on bio zabrinut zbog ovih teškoća isto koliko i zbog Antistenovog stava prema njima.

Platonovoj i Aristotelovoj ciničnoj doktrini da je religi­ ja opijum za narod up. nisam uspio vidjeti kako imputiranje sličnih motiva Konstantinu može biti opisano kao anahronično. je eliminirano.. U ovim načelima sirijskog platoniste i Julijana možemo prepoznati razvoj prave platonske (i. 2.. Interesantno je da se ovaj problem pojavljuje zajedno s društvenim problemom bogatstva i siromaštva i ropstva.Principia Mathematica.. iz sujevjerja" itd. koji navodi Tojnbi. tom VI." 58 O Julijanovoj neoplatonskoj anticrkvi s njenom platonizirajućom hijerarhijom i o njegovoj borbi protiv "ateista". 0 kasnijim primjerima Polibije i Strabon vidi npr... U pogle­ du ove duge serije platonizujućih filozofa koji uče da je religija "opijum za narod". 202. str. evanđelja pokazuju jasnu antiintelektualističku i antifilozofsku orijentaciju. nego svoj tron ojačati podrškom religije koja je zapanjila svijet svojom otpornom snagom. V. npr. 59 0 Tojnbijevom upozorenju protiv uspona kršćanstva u smislu Paretovog savjeta (up. kasne židovske. tačno reproduciraju Jamblihovo gledište čija je predanost svećenstvu.. 565 i 584. str.. Tojnbi citira iz Polibija (Historiae. op. Ipak... S Justinijanovim proganjanjem nekršćana i heretika i njegov­ im gušenjem filozofije 529. rit. rit. odjeci ove borbe mogu se naći u Djelima svetih apostola (osobito 10. osobito. i Osmo pog. individualno religiozno iskustvo..). godine nove ere list je okrenut. 56 Problem nacionalizma i zamjenjivanja židovskog parohijalnog tribalizma internacionalizmom igra najvažniju ulogu. Ipak. "koji je bio nepodnošljiv za imperijalnu vladu bilo je odbijanje kršćana da prihvate njenu tvrdnju o pravnom ovlašćenju da prisili svoje podanike na djelovanje protiv svoje savjesti. (Up. osobito na Evanđelje svetog Ivana. rit. "Elemenat u kršćanstvu" piše Tojnbi. osobito tekst na koji se odnosi bilješka 34).) 57 Citat je iz Tojnbija. Tojnbi.101a30 ff. pasus se bavi motivom proganjanja kršćana od strane rimskih vladara koji su. je očigledan. vidi također Sveto evanđelje po Mateju 3. po mom mišljenju. skrupuloznom egzaktnošću u izvođenju oblika bogosluženja. up. sada je kršćanstvo usvojilo totalitarne metode i nasilnu kontrolu savjesti. Ona izbjegavaju pozivanje na filozofsku špekulaciju i defin­ itivno su protiv učenosti i dijalektike "učenih". osnivač sirijske škole neoplatonista. 15 ff.. 11. npr. pripremila teren za konstrukciju paganske crkve. može se reći." itd. 366 367 .. zaustavljanjem čitave promjene i uvođenjem krute doktrine čiju čistotu čuvaju filozofska svećenička kasta i kruti tabui. VI. mučeništvo se pokazalo najdjelotvornijom silom preobraćanja u kršćane. A Study of History. 56): Mjesto na kojem se rimski ustav najupadljivije ističe nad drugim može se. 9 i polemiku o tribalističkim tabuima ishrane u Djelima apostolskim 10... ne može biti navedena odgovoriti na zov Filozofskog Razuma. bilješke 5-18 (osobito 15 i 18) Osmog poglavlja. str. 10-15).. u ovom perio­ du.. ali učenost. a druge ne. 28. Lord Akton. pa i duže. tj. 13) vidi. mogu navesti pasus iz Dž... naći u njegov­ om postupanju s religijom. A Study ofHistory. detaljima oblika bogosluženja i sis­ tematičnoj ortodoksnoj doktrini. V. I. ovaj pristup je odgovoran za činjenicu da Aristotel čak i ne pokušava riješiti Platonov problem univerzalija (vid­ jeti bilješke 19 i 20 Trećeg poglavlja). Daleko od toga da kontrolira širenje kršćanstva. problem objašnjenja zašto određene stvari liče jedna na drugu. "ne-aristotelskim" ili "multi-validnim" sistemima nego. Vrlo je interesantan opstanak zarobljenih i okamenjenih oblika židovskog tribalizma u getima istočne Evrope do 1914. Može se pomenuti da je veliki oponent za koga Tojnbi kaže da mu nedostaje historijski smisao. Tojnbi op. sva je logika. ovaj upliv je manje primjetan u ranijim evanđeljima. bilješke 65 pog. Geffken. 1-18. znači interpretiranje svetih knjiga u dijalektičkom i filozofskom smislu i. 709. 30 f. kršćanstva.. 60 0 Kritijinoj. Glavni ugovor svog društvenog poretka Riml­ jani su napravili. gdje je zadržavanje privatne svojine opisano kao smrtni grijeh. i osobito Djela Svetih apostola 5. 1909. (Nova epoha logike je. vidi Galatima poslanica Svetog apostola Pavla 3. Julijanove ideje o uzdizanju svećenstva. loc. jasnom distinkcijom između "predmet-jezika" i "meta-jezika"). ne možete ništa učiniti bez sujevjerja. (Up.". u smislu neoplatonista. po mom mišljenju. zbil­ ja počela... mada ne tzv. Mračna stoljeća su otpočela... ritualom koji je srodan magiji i svećenstvu. Imajući posla s takvom vrstom ljudi. 646 f. biljške 14 i 18-23 Sedmog pog. način na koji su se škotska plemena pokušala držati svog plemenskog života. Gefkena (]. Dalje. prije.. 1-11. Aristotel ima veliku zaslugu za pokušaj pripitomljavanja ide­ alizma svojim zdravorazumskim pristupom koji insistira na tome da su samo individualne stvari "realne" (i da su njihovi "oblici" i "materija" samo aspekti ili apstrakcije)*. kurziv moj) o Konstantinovom odnosu prema kršćanima piše: "Konstantin usvajajući njihovu vjeru nije namjeravao niti napustiti političku shemu svojih prethodnika niti odreći se opsjena despotskog autoriteta.. History of Freedom. Jer zašto ne bi postojalo mnoštvo različitih aristotelskih suština u stvarima kao što postoji mnoštvo stvari?'* 55 Upliv platonizma. I on citira Strabona: "Gomila. razvijanje i uopćavan­ je aristotelskih početaka. Njegovo mjesto je zauzela mistična crkva sa sakramentima.. nove ere). Jer on (up. bilješku 56 ovog poglavlja) tendencije otpora revolucionarnoj religiji individualne savjesti i humanosti.. bili veoma tolerantni u stvarima religije.): "Kod Jambliha (paganski filozof i mističar. 561. tj. up. živio oko 300 g. 10 i 1 pog. možda. u ranoj historiji kršćanst­ va. uglavnom. V. mada ne tvrdim da je odsutan. (Vidi također Aristotelovu Topiku.

62 Vidi H. 368 369 . Mislim na pravilo: minimiraj patnju! Vjerujem (up.Divim se srednjovjekovnim katedralama isto koliko i svako drugi i savršeno sam spreman priznati veličinu i jedinstvenost srednjovjekovnog zanatstva.. žudnjom jakog čovjeka za moći i siromašnog za hranom. str. nego odstupanje od pravog puta rasta Zapada .. niti.u stvari. vjerujem da esteticizam nikada ne smije biti korišten kao argument protiv humanizma. Dvadeset peto poglavlje). kaže Tojnbi (A Study of History. "pored religije. ne samo do Gasendija (Pierre Gassendi) nego. (1) Racionalistička interpretacija s nadom gleda na one periode u koji­ ma je čovjek pokušao ljudske poslove ispitivati racionalno. U svakom dobu njen progres je bio sprečavan njenim prirodnim neprijatelji­ ma. Zinsser. od sjemena posijanog u Atini prije 2500 godina. Ako kršćanski element naše zapadne civilizacije smatramo njegovom suštinom onda naš povratak helenizmu može biti ne ispunjenje potencijala zapadnog kršćanst­ va. biti razmatran u Dvadeset četvrtom poglavlju.. cit. "Sloboda je". To je slobodno takmičenje mišljenja. tom V. pod uvjetom da je uzet u svom značenju a ne kao etički kriterij. Kroz slobodne odluke a ne pomoću historicističkog esencijalizma. Sokratu. kurziv moj). geometriju i hedonizam) malo prepirao s predloženom reformulacijom njihovog načela zadovoljstva. "Po mišljenju ovog pisca". vjerovatno. kao što Tojnbi smatra (vidi također bilješku 49 (2) ovog poglavlja). ova interpretacija vidi mračne vjekove s njihovim platonizirajućim autoritetima. piše on. Rasla. pošto takav pokušaj mora voditi u totalitarizam. nedvojbeno.. ona vidi napore ljudi za oslobađanjem. za bijegom iz kafeza zatvorenog i formiranjem otvorenog društva. Bevan). Njihova znanost i filozofija su opsjednuti osjećanjem da je isti­ na jednom bila znana i potom izgubljena.. Ali ljudi koji su osjećali da je tajni ključ mudrosti bio izgubljen u prošlosti. renesansi. izgleda mi da Bivnovo pismo. Ovo je izraženo u vjerovanju u izgubljenu tajnu kamena mudrosti drevnih filozofa i drevnu mudrost astrologije ne manje nego u vjerovanju da ideja ne može biti od bilo kakve vrijednosti ako je nova i u vjerovanju da je svakoj ideji potrebna podrška drevnog autoriteta (Aristotela i Biblije). and History (1937). Međutim. Sto se tiče moje primjedbe u tekstu na kraju ovog poglavlja. prvo od nje­ gova dva pisma koje Tojnbi citira. To je. Oprečno Tojnbiju. sujevjerju i kugama srednjeg vijeka. lažni ideali su nanijeli još više. Tvrdim da bi odluku trebali sami donijeti.. bili su u pravu. bilješka. skromnije i preče. postoji neznatna sumnja da bi se najveći broj Demokritovih sljedbenika (do B. pohotom osvajanja i ljubavlju prema lagodnosti. koje ne može postojati bez slobode mišljenja. Ako su neprijateljski interesi nanijeli mnogo nepravde. str. 24 i 25) da ne samo da je nemoguće nego vrlo opasno pokušati maksimirati zadovoljstvo ili sreću ljudi. po pravilu prirodna filo­ zofija "atoma i vakuuma" ide zajedno s moralnom filozofijom altruističkog hedonizma ili utilitarizma Što se tiče hedonizma i utilitarizma. lijenos­ ti i indolencije. str. s drugog gledišta. a možda i nije. više u skladu s originalnim shvatanjima Demokri­ ta i Epikura. Nijedna prepreka nije bila tako stalna ili tako teška da se prevaziđe kao nesigurnost i zbunjenost. kurziv moj) "zajednički čimbenik racionalizma koji se može prim­ ijetiti u helenskoj i zapadnoj civilizaciji nije tako karakterističan da bi ovaj par društava izdvojio od svih drugih predstavnika vrste. Ona je svjesna da ovaj pokret ne predstavlja "zakon progresa" ili bilo što od toga. zbilja jasno predstavlja ono što nazivam racionalističkom interpretacijom). osobito. U Velikoj Gen­ eraciji i. Izgleda da veličanje srednjeg vijeka počinje s romantičnim pokretom u Njemačkoj i da je postalo pomodno s renesansom ovog romantičnog pokreta čiji smo. da se dotakne priro­ da istinske slobode. on će. (Ovdje citirani pasusi iz Tojnbija su dijelovi njegovog odgovora na pismo dr E. 6 f. poglavlja 9. Bivna (E. na žalost. tj.. Tokom dugih inter­ vala on je bio potpuno zaustavljen. jer ovaj ključ je vjera u razbor i slobodu. odgovaraju dvjema interpretacijama "historije" (up. vjerujem da je zbilja njihovo načelo: maksimiraj zadovoljstvo! neophodno zamijeniti onim koje je. da Demokritova znanost i moral još žive s nama.. Lice. bila motiv dobrih djela i uobičajen izgovor za zločin. svećeničkim hijerarhijama i viteškim redovima. dijelovima često prekidanog pokreta. nego da on ovisi jedino o nama i da mora iščeznuti ako ga ne branimo od njegovih protivnika. Međutim. nimalo ne sumnjam da je moguće ispraviti ovaj korak i vratiti se kafezu. 61 (2) Druga interpretacija se slaže s Tojnbijem u viđenju grčkog i modernog (od renesanse) racionalizma kao odstupanja od staze vjere." Čudno je kako je jako osjećanje mraka preovlađivalo u mračnim stoljećima. Klasičnu formulaciju ove interpretacije dao je Lord Akton (op. 80 i 83. tlačenjima. mogu pomenuti da direktna historijska veza vodi od Demokrita i Epikura preko Lukrecija (Titus Lucretius Carus). Dva stanovišta u odnosu na srednji vijek. danas svjedoci. racionalizam i antiracionalizam. Rats. 1. pomoću "pitanja šta može biti suštinski karakter Zapadne Civilizacije". antiracionalistički pokret. U periodima koji su prekidali ovaj pokret. naravno. kurziv moj. koji je možda nemoguće sada ispraviti. "Atomi i vakuum" je karakteristična fraza čije prisustvo uvijek otkriva upliv ove tradicije. ranom kršćanstvu (do Konstantina). koji je još zainteresiran za atome. periodu prosvijećenosti i modernoj znanosti. pogrešan korak. Međutim. također do Loka. neznanjem i sujevjerjem. vjerujem da je mnogo bolje to ne uraditi.

str. 30) Hegelovu definiciju toplote: "Toplota je samoobnavljanje materije u svojoj bezobličnosti. upućivanje na "mnoštvo" je. Beograd. preveo Danko Grlić. op. red. Gdje god je bilo moguće uputio sam na "W W". svo­ joj nestabilnosti. 1 U Inauguralnoj disertaciji. razvitak ideje u njene razlike i objektivnu zbiljnost". itd. str. De Orbitis Planetarum. u većini slučajeva. prevela Olga Kostrešević . fr.) up. Levenberg (J. 6 Imam na umu različite filozofije "evolucije". 632). gdje se kaže da je "organizam države. 8 Za osam citata u ovom paragrafu up. za kritiku. Međutim. dolje. V. op.. 32.. a slovo L ukazuje da je pasus iz bilješki predavanja koje je dodao E. Staford Hatfild (H. godine. Diels. od G. Tako o državi kao organizmu čitamo u § 259: "pa je individualna država kao organizam koji se odnosi na sebe". preveo Viktor D.. str 389 (=WW. The Logic of Hegel (Prijevod. herausgegeben von H. W. 1981. dolje). O Hegelovom holizmu i njegovoj organskoj teoriji države. Gdje god je moguće. razmatranje. dolje. 373. citirana je kao "Encycl. Armstrongov engleski prijevod. npr. Bergsona. Druga dva vrlo važna mjesta gdje Hegel usvaja Platonovo političko učenje su: (1) Teorija Jednog. kao negacija negacije. Pored Osnovnih crta filozofije prava.BILJEŠKE ZA DVANAESTO POGLAVLJE opca bilješka za ovo poglavlje. H. kao što su one A. bilješku 43(2) ovog poglavlja. nadalje). op. vidi. upućujem u ovim bilješkama na: Selections tj. 1801. budući da je prijevod urađen na osnovu Hofmajsterovog kritičkog izdanja Hegelove Filozofije prava. 388 (dva citata) (=WW XI. § 270. 3 Schopenhauer. vi. Hegel. Pasusi iz Filozofije prava citirani su pomoću brojeva paragrafa. 1801. koja nije uključena u WW. Hegel Pravni i politički spisi. 1870. § 269L...) 2 Demokrit. Pasusi su iz Filozofije prava (§§ 272L 258L. red. 1964. Naprijed. Rosenkranz. 70). XIV f. čisto samopostojeća neprekidnost ovdje je. Felix Meiner Ferlag. njegov prijevod Bejvinka (Bavink). 5 Richard Falckenberg. Hamburg. od kojih su sačuvane četiri. koju Hegel koristi za karakteriziranje javnog mnijenja kao "mnijenja mnoštva" ili. 446 (tri citata). Nolit. tj. stvar postaje komplikovanija. (Poperove citate iz Filozofije povijesti čitatelj može naći u istoimenom izdanju. Sarajevo. Loewenberg). tako da je. Monarh je jedna osoba. npr.prim. Tih citata nema u našem izdanju Osnovne crte filozofi­ je prava. up. vidi bilješku 7 Desetog poglavlja) u Filozofiji prava. cit.Prim.). trijumf njene apstraktne homogenosti nad specifičnom određenošću. 370 371 . str. F. Stuttgart (od 1927. up. str. Hegelova definicija elektriciteta." Slična je. prevodi (up. čak. tj. Glockner. Veselin Masleša.. Zonennfeld. nekolicina stupa na scenu s upravnom vlašću. I. § 273. Vajtheda (Alfred North Whitehead).. sa zakonodavnom. objavljena je još jedna. bilješku 53 Jedanaestog poglavlja. (2) Teorija opreke između znanja i mnijenja (up. Citati iz Selections će.. up. 71). i mnoštvo. N. Gans u svom izdanju iz 1833. cit.. čak. G. 1966. "progresa" ili "pojavljivanja". kurziv moj). 270L). (Whole Writings). kao "kapric mnoštva". Naime. (Asteroid Ceres je otkriven prvog januara.. također citiran u Poperovom tekstu: "Država stoga zna šta hoće. 1890). Grundprobleme (četvrto izd. u formulaciji koja se neznatno razlikuje od ove u prijevodu Poperovog teksta. bilo moguće izabrati citate iz njih. iz konteksta se nave­ deni citati mogu sasvim dobro rekonstruirati. postavljena kao aktivnost.. Selections. i bilješku 76. jer Hegel slične stavove iznosi i na drugim mjestima. Zagreb. cit. u tekstu između bilješki 37 i 38. fragm. njegovu aluziju na Menenija Agripu (Livije. §§ 316 ff. S Hegelovom interesantnom kritikom Platona i. 7 Pasus je citiran i analiziran u bilješci 43 (2). Ovaj odličan i lako pristupačan izbor sadrži veliki broj najkarakterističnijih pasusa iz Hegela. S. II." Neujednačenost ova dva izdanja Hegelove Filozofije prava nije ništa neobično. i njegovu klasičnu formu­ laciju opreka između snage organiziranog tijela i nemoći "gomile ili agre­ gata atomskih jedinica". Encyclopadie. npr. kao i bilješke koje je Gans dodao osnovnom tekstu. 612. ipak. Riječ je o tekstu Prirodno pravo i državno pravo prema predavanju profesora Hegela u zimskom semestru 1818/1819. 1908. Nekolicine i Mnoštva. Berlin. 4 Čitava Philosophy of Nature puna je takvih definicija. u koje nisu uvrštene dotične Gansove bilješke. cit. još interesant­ nijim izvrtanjem koje on daje svojoj vlastitoj kritici up. o slobodi mišljenja. na kraju § 290L (up. kada je riječ o citatima iz Filo­ zofije prava. U § 270 nalazimo stav koji je. njena apstraktna. biti udruženi s referencama na izdanja originalnih tekstova. 1955. 147. bilješku 29 Desetog poglavlja. Stafford Hatfield). 44 i 45. F. prvi i posljednji su iz Filozofije povijesti. kada se ima na umu svjedočenje poznavalaca Hegela da je Filozofija prava imala devet verzija. citirao Valas (Walace). izdao Dž. 443. 1929. Međutim. Geschichte der neueren Philosophie von Nicolaus von Cues bis zur Gegenwart (šesto njemačko izdanje. Važna verzija Enciklopedije filozofskih znanos­ ti. The Anatomy of Modern Science. 447. 1870". Hegel's Samtliche Werke. također bilješku 70 ovog poglavlja). 118 (D2) (H. Hegel: Selections. u §301.. 1895. Za sljedeći citat vidi Hegelova Briefe. 118. Fild-Maršal Smatsa (Field-Marshal Smuts) ili A. Poper je citirao Gansovo izdanje iz 1833. također. koja se također raz­ likuje od Gansovog izdanja. op. ili u § 269.... herausgegeben von K. (iz The Modem Student's Library of Philosophy). Nisam uvijek prihvatao formulacije prevoditelja. vidi npr. Aleksandera (Samuel Alexander). 269L. Homajera u G.

npr. sedmo izd. čin V.. ideja koju je on spretno smislio da bi je koristio u borbi protiv onoga što je zvao tiranija tj.." On ovako završava paragraf: "Moj opći cilj. red. str. tom V. cit. 1883.. čini uslugu publici. str. Platon. 1870. usvojio je Biasovu izreku "svi ljudi su nemoralni".. 4 f. Pitanje da li je Hegel bio pod uplivom Vikoa (Giambattista Vico) izgleda da je još otvoreno. predgovor Filozofiji prava). smatram identičnim s Hegelovim." 18 Up. (Tekst u kojem je sadržana Šilerova izreka glasi: ". djelomično. Diboku. Vjerovao je da gomila puni svoje stomake baš kao stoka. piše E. kao dobra glava kuće i otac porodice. f. koji mu piše o svojim teškoćama s njegovim sistemom.) i Herderu za njegov Geist der Nation je očigledan.). Up. podržao državu pro­ tiv crkve i laskao zahtjevu za slobodom mišljenja čije je veliko političko značenje shvatio (up. cit. XIX.. ne samo njegovo obožavanje uspjeha i. Predgovor. prilagođava dvije važne ideje deterministe Spinoze.. otuda. On usvaja ili. XVII. Od Šilera. Odbojni izrazi njegovog straha i mržnje prema revolucionarima 1848. on je izopačio ovu ideju tvrdeći da država mora odlučiti šta je istinito i lažno i da može ugušiti ono što izgleda pogrešno (vidi razmatranje o Filozofiji prava. 322. Predgovor drugom izd. svoje pravo. naposljetku. str. citiranu u bilješkama 19/20 Dvadeset petog poglavlja. bez ukazivanja na citat) uzeo njegovu čuvenu izreku "his­ torija svijeta je svjetski sud pravde". 13 0 Šopenhauerovoj sugestiji ovog odlomka teksta (uzetog za moto iz Cymbeline. dobar građanin. 7. Šlajermaher (Friedrich Emst Daniel Schleiermacher) ili njegove drevne izvore (Heraklit. Duh zakona. čak. se. 429. Monteskijeu (up. Otuda on kaže M. vjerovao 10 9 je da je platonska aristokracija bila najbolja vladavina. ova izreka (na kraju § 340 Filozofije prava. njemački nacionalizam. 13. Osnovne crte filozofije prava.Prim. i tom II. koji je to već bio. Sljedeća dva citata su iz njegove Werke (drugo izd.. Seling i. on se naivno nadao. (tj. duh svijeta.. On je bio koz­ mopolit. Hegel je (slučajno bez priznanja ili. str. ali istovremeno. Novi Sad. Ovu ideju Hegel razvija u identifikaciju razuma (ili "Duha") sa slobodom i u učenje da je sloboda istina nužnosti {Selections. čineći neshvatljivo shvatljivim. posjedujući čvrstu vjeru.. Citat je iz njegove Die Geschtchte der Philosophie im Umriss u prevodu H. 15 "Engleskim čitateljima Hegela je prvi predstavio dr Hačinson Stirling snažnim iskazom o njegovim principima". Selections XII (Dž. 103 f. VI). . da on. up.) 12 Šopenhauer je bio vatreni obožavatelj ne samo Platona nego i Heraklita. vrši u svjetskoj povijesti kao u posljednjem sudu". odjeljak IV ovog poglavlja) i pjesnika Šilera (Friedrich Schiller). 16 Stirling piše (op. odn. § 340. Vjerujem da je svako ko je studirao Šopenhauera morao biti impresioniran njegovom iskrenošću i istinoljubivošću. Baron de Montesquieu). Budući da je Spinozina glavna briga sloboda mišljenja. Stirling nastavlja posljed­ nju rečenicu citiranu u tekstu: "Mnogo sam dobio od Hegela i uvijek ću to sa zahvalnošću cijeniti. (Friedrich Schlegel). str. cit. Sljedeći citat je iz Stirlingovih Anotations na Sveglerovu History of Philosophy. 213. 154). njegov osobeni moralni pozitivizam i njegovu teoriju razboritosti his­ torije. tekst bilješke 26) sadrži dosta od Hegelove historicističke političke filozofije. 1888)." Prema Stirlingu. npr. 17 Sljedeći citat je iz Stirlinga. Hegel je. Mogu primijetiti da je moto ovog poglavlja uzet sa str.). intelektualni luksuz. Matica srpska. Aristotel) nego osobito Rusoa.S ovim primjedbama up. što pokazuje da je Stirling bio uzet sasvim ozbiljno. njegova doktrina da je sila pravo. mrzio je nacionalizam i osobito. Monteskijea (Charles-Louis de Secondant. op. Kerd (Hegel.. 4) vidi njegovu Uber den Willen in der Natur (četvrto izd.. u tekstu između bilješki 37 i 38 dolje). također.A Textbook of Marxist Philosophy". i za njega. 444 f. Hegelov dug Rusou.. op. 11 Imam na umu ne samo njegove neposredne filozofske prethodnike (Fihte. također Kjerkegorovu (Soren Kierkegaard) ocjenu.. s ciljem kršćanskog filozofa. str. Herdera. 1878) str.. Druga ideja je Spinozin čudan moralni pozitivizam. Istovremeno.Prim. osobito. 441 istog djela. Hegel nije bio zainteresiran za objašnjenje teškoća u svom sistemu. Prva je da ne pos­ toji sloboda osim u racionalnom prepoznavanju nužnosti svih stvari i u snazi koju razbor pomoću ovog prepoznavanja može primijeniti nad strastima.. str. ima sasvim dovoljno što se tiče filozofi­ je i više mu nije potrebno kao. mogu djelomično biti objašnjeni njegovom zabrinutošću da pod "vladavinom gomile" može izgubiti svoju neovisnost a. Njegovi odnosi sa Spinozom su različitog karaktera. Spinozu.. nego jedino za preobraćanje "loših" građana u "dobre". također. 372 373 . Hegel. Starlinga (History of Philosophy). i nje­ govom mržnjom prema nacionalističkoj ideologiji pokreta. prije. Berka (up. kao svoje geslo. knjige Svijet kao volja i predstava. red. 14 Šveglerova prva publikacija (1839) bila je esej u znak sjećanja na Hegela... ali moj položaj u odnosu na njega bio je jednostavno položaj onoga tko. § 270. Encycl. Na ovoj doktrini on je zas­ novao svoju podršku moći svjetovne države (koja. (Veberov njemački prijevod Načela nove znanos­ ti bio je objavljen 1822. 278. pokušaj upotrebe sile van granica nečije stvarne moći. neće suziti slobodu mišljenja) protiv crkve. moći nego. Up. nije postojala potreba za filozofijom. kurzivi moji) (Drugi dio citata preuzet je iz knjige Svijet kao volja i predstava. 1981. .. Šlegel. osobito Dvadeset peto poglavlje. on je učio da je za vladara nemoguće vršiti nasilje nad čovjekovim mislima (jer misli su slobodne) i da pokušaj za dostizanjem nemogućeg jeste tiranski. Međutim. 441): "Velika stvar za Hegela bio je. Levenberg u Uvodu za Selections).

bilješke 21-24 Jedanaestog poglavlja. neovisno o jasnoći. popularnom piskaranju". 103 (=WW. 27 Uzimajući.Za kasniji citat u para­ grafu... Hegel. op. BIGZ. aprila 1766. 468 (tj. Ovo ide tako daleko da sam sklon da teorije koje se mogu naći kod Hegela opišem kao "nepogrešivo bergsonovske". suštinski progres". po sebi on čini svoje vlastito djelo. neke dalje jezičke norme.teorijom da je istina relativna. drugo (englesko . (Međutim. također. Drugi karakterističan pasus je ovaj (up. str. V. jer emocijom možemo komunicirati. možda je malo prestrogo reći da je Hegel bio neoriginalan. izgleda mi da je on nacionalistički pokret uzeo suviše ozbiljno. npr.. Levenberg u Uvodu za Selections). (Citati u ovom paragrafu. op. preveo dr Nikola Popović . Mičel. i to svojom doktrinom o "lukavstvu uma" koje se otkriva u strasti (vidi bilješke 82 i 84) i svojom stvarnom metodom dokazivanja. Znanost logike. osobito.. jezgrovitosti itd. III. Filozofija prava. vidi također str. njegovu Stvaralačku evoluciju (Engleski prijevod A. obuhvata postojanje latentnog zametka bića . pretpostavljam. Izgleda da hegelski karakter ovog djela nije dovoljno priznat. F. za sljedeći. Hegel. 949. daleko najbolja njemačka lit­ eratura i filozofija bile su antinacionalističke. Ozbiljna kritika koja pokušava razjasniti 374 375 . 116).on je pomogao uništenje tradicije traganja za istinom i njenog poštivan­ ja. "bilo u idealu ili u akciji. Beograd. 1977. 2 9 Up. 8 i 11. slikovitosti. Selections. ali norma jasnoće je možda najvažnija od njih. 130 (= G. bilješku 53 Jedanaestog poglavlja. *Možda je vrijedno reći da je Hegel. onda ostaje malo sumnje. gore). 22 Za ovaj citat vidi Selections. XI. 17 i G. ne mogu se sasvim suglasiti s njegovim stavom. a da ne kažemo nijednu riječ." (Kurziv moj. 514 (vrh). Andersonova analiza je kritička u odnosu na nacionalizam i on jasno pre­ poznaje neurotičan i histeričan element u njemu (up.19 Ovaj pasus uzimam iz veoma interesantne studije. Njegova upotreba radi emotivne komu­ nikacije je mnogo manje važna." (Selections. Svojim his­ torijskim relativizmom .. 2 « Up. u obzir da su čak hegelizam iz druge ruke. 103 (= WW. obavlja svoj vlastiti posao. koji je od Berka naučio nešto o važnosti historijskog rasta tradicije. s druge strane. "Fridrihu Vilhelmu je nedostajala sposobnost za procenu veličine". 24 U p . 435 = WW. Pravac k nacionalizmu koji su njemačka literatura i filozofija u nastanku tako briljantno otvorile za druge. Selections. XI (Dž. Ne mogu se. 141). Mnogi će se u potpunosti suglasiti s kraljevom ocjenom kada govori (loc. također. XI. za njega je ostao zatvoren. prije. 518 (završetak odjeljka 5). Mada se slažem da je kraljev konzervativizam bio nesretan. preuzeti su iz: G. 224). npr. Postoje. npr. Selections. izuzev posljednjeg. str. Andersona (1939). 20 Up. sada u mojoj knjizi Conjectures and Refutations).) izdanje. iskrenih i konz­ ervativnih kao što je kralj. tom VI. "Ako je naša analiza ispravna. uzmemo u obzir da Bergson uči daje suština promjena ili ako čitamo pasuse kao što su sljedeći (up. 103). vidi također bilješku 11. 271. III. tj. § 340..Prim. Jezik je jedna od najvažnijih institucija društvenog života i njegova jasnoća je uvjet njegovog funkcioniranja kao sredstva racionalne komunikacije. Werke. Vođen. 1832-1887. 270. str. često bili bučno proglašavani za originalna dostignuća. 25 Aludiram na Bergsona i. piše Bergson. 113). F. cit. ako. osobito.. F. up.sposobnost ili potencijalnost težnje za vlastitim ostvarenjem. Ali on je uradio i više od toga. 6 f).) Identifikacija svijesti (ili Duha) sa slobodom je hegelska verzija Spinoze. V. nadsvijest koja je porijek­ lo života. norme jednostavnosti. E.Prim. onda je to svijest ili.) 23 Up. to je kulturno nasljeđe koje bi trebalo pažljivo čuvati." . Bergsonova lucidnost i razborita prezentacija njegovih misli ponekad čine teškim da se shvati kako mnogo njegova filo­ zofija ovisi o Hegelu. osjećam najveće poštovanje za nje­ govu jednostavnost i njegov otpor talasu nacionalističke histerije.* 31 Pokušaji pobijanja Kantove Dijalektike (njegove doktrine o Antinomijama) izgleda da su vrlo rijetki. u stvari mnogo uradio za uništenje intelektualne tradicije koju je Kant zasnovao. Vidjeti također odjeljak IV ovog poglavlja i moj esej "Towards a Rational Theory of Tradition" (u The Rationalist Annual. vidi Selections.. Ipak. Svijest tačno odgovara moći izbora živog bića: ona je koekstenzivna s granicom moguće akcije koja okružuje stvarnu akciju: svijest je sinonim za invenciju i slobodu. on ostvaruje svoju mogućnost. Drugi dio. Nationalism and the cultural Crisis in Prussia 1806-1815. neopravdano je od bilo koga. Selections. za moto mog Uvoda vidi Kantovo pismo Mendelsonu od 8. 1913)..) 28 Up. 21 Up. Osnovne crte filozofije prava. cit. Kant i Šopenhauer su bili antinacionalisti i čak se i Gete (Johann Wolfgang von Goethe) čuvao nacionaliz­ ma. željom historičara za objektivnošću. fihteizam i aristotelizam iz treće ili četvrte ruke. N. Berlin i Lajpcig 1832-1887. cit. 89): "Princip razvitka. npr. Kantovu Kritiku čistog uma. "Prava suština Duha je aktivnost." Međutim.) o "ekscentričnom. V. "Za refleksiju je. str. zbilja. up. Međutim. red. red. 224-5). tom VI. 275 i 278). piše Anderson na str. suglasiti s njegovom osudom kralja Fridriha Vilhelma zbog njegovog nerazumijevanja nacionalističkog pokreta. zahtijevati da se uzbude Fihteovim praznoslovljem. III. Selections. str.. 409 = WW. 128 (= WW. Za poslednji citat u ovom paragrafu vidi Selections 131 (= Werke.. osobito od jednostavnih. 30 Možda je razborito pretpostaviti da je ono što neko obično zove "duh jezika" u velikom stupnju tradicionalna norma jasnoće koju su uveli veliki pisci tog posebnog jezika. ovisna o duhu doba . bilješke 19 Petog poglavlja i 18 Jedanaestog poglavlja. bilješku 11. Hegel.

). dva prikaza problema su. 246 f. 36 Up. W. What is Dialectic?. W. Kant je stavio primjedbu da su prve dvije kategorije svake grupe stavljene u opreku jedna prema drugoj i da je treća vrsta sinteze prvih. 321). nalazi se temeljna i zanimljiva kritika Kantovog argumenta koju daje M.. str. Svjetlost. XXIV ff. 0 pokušaju da se Hegelova dijalektička teorija uma i njegova kolektivistička interpretacija uma (njegov "objektivni duh") načine smislenim. 224-226 . preveo dr Nikola M. 47 ff. Beograd.doktrine jedinstva saznavajućeg subjekta i saznajućeg objekta. četiri paragrafa u tek­ stu prije bilješke 42 Šestog poglavlja. Anderson. dobio sam Karnapov Introduction to Semantics. 1979. XXVIII (njemački citat. bilješke 33 Jedanaestog poglavlja. Drugi citati su iz G. str.Prim. gdje je uveden problem "Kako naše mišljenje zahvata svijet?". 40 Up. 420 (Conjectures and Refuta­ tions. BIGZ. (Up. . Selections. 34 Up. Vidi također Selections. 294. Hegelova filozofija identiteta. bilješku 8 tog poglavlja). 128. prema tome. (Citati u tekstu su iz: G. 33 Up. ima za posljedicu to da je logika sma­ trana za teoriju misli. da su sposobni za neku vrstu samostvaranja i samorazvitka ni iz čega. 326 f. preveo Viktor D. 49. U istom tomu Mind-a. str. (Vidi What is Dialectic? str. G. vidi analizu društvenog ili interpersonalnog aspekta znanstvenog metoda u Dvadeset trećem poglavlju i odgovarajuću inter­ pretaciju "uma" u Dvadeset četvrtom poglavlju. za slične citate vidi WW. Nationalism. iz savršenstva Ideje slijedi moralni pozitivizam.) Postoje dva motiva za ovaj pokušaj razvitka pojmova ni iz čega. 32 Detaljno opravdanje ovoga dao sam u What is Dialectic? (Mind. (Vid.* U What is Dialectic? tretirao sam brojne probleme koji su samo dotaknuti u ovoj knjizi. III. Ideje. Iz dalje premise da se misao razvija dijalektički Hegel može zaključiti da se um. F. tj. 103 (= WW. 1828. Frizovoj Neue Kritik der Vernunft. XI. III. 414. G. maj 1815 . 327. What is Dialectic? str. i Predgovor kao i §270Z. Ova prim­ jedba (i utjecaj Fihtea) dovela je Hegela dotle da se ponada kako sve kat­ egorije može izvući "dialektički" ni iz čega i. III. (Ovu ideju je nedavno reafirmirao Huserl. 59. 142). pojmovi ili Stvarno. gdje on koristi termin "shvatljiv" koji je izgleda pret­ postavljen terminu "prihvatljiv". iz ovih premisa Hegel može izvesti da se pojmovi razvijaju dijalektički.Prim. Također vidi dalju bilješku pod naslovom Are Contradictions Embracing? *Kasnije se ovo pojavilo u Mind-u 52. str. str. Hegelovu dijalektiku i njegovu filozofiju identiteta. W. 49. (Up. 437-8. str.. 3i Up. 116). Historija filozofije II. (Hegel počinje ovaj razvoj Idejom Bića koja pret­ postavlja svoju opreku. osobito prelazak od Kanta k Hegelu. 248.. 417 i Conjectures and Refutations. Hegel Enciklopedija filo­ zofskih znanosti. str 437-8). IV. (Vidi također 376 377 . također sljedeće bilješke.Nije potrebno dodati da je "Veliki Diktator". 35 "Nije ništa zbiljsko osim ideje".Sljedeći citat je iz Selections.. komplemen­ tarna. 29-32 i 58 Dvadeset četvrtog poglavlja. str. Također vidi Selections. cit. i pasuse u tekstu. Ništa i stvara prelazak od Ništa k Biću tj. bilješku 25 Jedanaestog poglavlja. uma. itd. tj. . vidi §6 Enciklopedije. 416. Mada je nekoliko iskaza iz tog eseja ovdje ponovljeno.Priču o "ustavu" i dvorskom liječniku izgleda da je iznijela većina prinčeva tog perioda (npr. do str. bilješke 4 i 6 Sedmog poglavlja i bilješku 7 Dvadeset četvrtog poglavlja. (Up.1943. Prvi odsjek . Mind. up. red.Kralj je obećao ustav za 22. Drugi motiv je nada u izlaganje sis­ tematičnog razvitka i opravdanje Kantove Liste Kategorija. VI. naravno. . Treći dio. 618 i Werke 1832-1887. §539. 325-30). 174. 204 ff. Up. i 175. op. 1987. 259). 1942. Up. Vidi osobito § 30 Karnapove knjige. Osnovne crte filozofije prava. također Conjectures and Refutations. Jedan je pogrešna ideja da bi filozofija trebala početi bez ijedne pret­ postavke. 403 ff. up. 418). 1964. . on.: vidi osobito posljednju rečenicu na str. str. zajedno s filozofijom identiteta. W. Popović. F. tj. Ovo vodi Hegela k tome da počne od "ničega".) 38 Up. 153-4). 410.Prim. F. S druge strane. kaže Hegel.Sokrat. Ovo. Bivanju. Selections. f. Ideja pojmova ili Stvarnog. pokazuje upliv Aristotelove mi­ stičke teorije znanja . F. 70). 116). 39 Up. 1940. 103 (=WW. do bilješke 36. Hegel. dalje. osobito od str. Frajd (Fried). Selections. Pošto je to već bilo napisano.i ponovo izložiti Kantove argumente može se naći u Šopenhauerovom Svi­ jetu kao volji i predstavi i Dž. 1870. (= Encycl. Beograd. S idejom pojačanog dogmatizma spomenutom u ovom paragrafu up. bilješku 43(1) dolje. Pokušao sam interpretirati Kanta sma­ trajući da sama špekulacija ne može utemeljiti ništa tamo gdje iskustvo ne može pomoći u iskorjenjivanju pogrešnih teorija. 388 (=WW. Selections. tom VI. str. red. str. Hegel. §107 (=WW. §270. bilješke 4. red). Ova posljednja doktrina je poznata kao Hegelov panlogizam. dobija Logika=Dijalektika i Logika = Teorija Stvarnosti. opravdati "nužnost" svih kategorija. 1870. XVI (=Werke 1832-1887. Kultura. F. u prethodnom paragrafu. str. Sarajevo. ona je razmatrana u Dvadeset četvrtom poglavlju. Znanost logike. 59-70 Desetog poglavlja. također vidi bilješku 51 Jedanaestog poglavlja. 41 Zaparadoks slobode. dalje. Zonennfeld . (=Encycl. uglavnom. 6. Filozofije prava. Selections. Hegel. str. drugo njemačko izd. str. također Conjectures and Refutations. aluzija na Čaplinov (Charlie Chaplin) film. kurziv moj). posljednji pasus citiran u bilješci 8. imperator Frensis I i njegov nasljednik Ferdinand I austrijski). Mojim primjedbama u tekstu o Hegelovoj filozofiji identiteta može se dodati da je Hegel s najvećim brojem filozofa svog vremena vjerovao da je logika teorija mišljenja ili umovanja. razvijaju dijalektički.

. str. kurziv dijelom moj=Encycl." . 1870. 442). (Citaranog stava nema u Osnovnim crtama filozofije prava. Tu Hegel kaže: "Platon u svojoj državi.. cit. 31). str. personalnosti ili individualnog. obzirom na privatnu vlasti­ tost. .. Dva citata su iz §275 i §279. 251 i.. F. i 249 (=Encycl. (2) Za drugi primjer dijalektičkog izvrtanja tj. ne stiče svoje pravo u onom supstancijalnom obliku zbiljskog duha. vidi završetak pod (g) u odjeljku IV. nalazimo stav koji podsjeća na Poperov citat: "No određenja koja se tiču privatnog vlasništva moraju se moći podvrći višoj sferi prava. VII. Ovaj je princip povijesno kasniji od grčkog svijeta i isto je tako filozofska refleksija koja se spušta do ove dubine kas­ nija od supstancijalne ideje grčke filozofije. Za neuvježbanog čitatelja Hegela. Selections.. XI. Hegel često aludira na ovo Kantovo rješenje (up. 441J. 248 f. str.. Enciklopedija filozofi­ jskih znanosti. "Stvoreni ste zbog cjeline.. 251. koji se pojavio unutarnje u kršćanskoj religiji.. 1870. završetak prvog paragrafa (kurziv moj). "Paralelan pasus" iz Filozofije prava je: od §273 (posljednji paragraf) do §281. Društveni ugovor. kao vrstu sigurnosnog ventila.. W. 43 (1) Za sljedeće citate. Selections. op. jeste nešto podređeno i. 438. str. Kantovu Metaphysics of' Morals. Međutim. u svojoj Filozofiji prava. (početak §542. cit. Ideju Slobode kao apsolutni i krajnji cilj.bilješku 20 Sedamnaestog poglavlja). nije mogao s principom samostalne posebnosti.). XI.. str.prvo. u kršćanskoj religiji i. 1870. op. potrebno je samo da okrenemo §70L istog dijela da bismo vidjeli da Platonov najradikalniji kolektivistički iskaz.stoga povezan s apstraktnom općenitošću ." U tekstu koji odgovara Poperovom navodu piše: "Princip samostalne. državi kao što je. Hegel. Otuda on piše (op. jer je u §70 Osnovnih crta. 80-81) i 449 (vidi Filozofiju prava.). (§540=Encycl. (=WW. str. vlasništva i proizvoljnosti svakoga" {Osnovne crte filozofije prava. str. u kojem Hegel i ne spominje Platona. cit. ali prije citiranog odjeljka. red. 1870. ovog poglavlja (bilješka 84). 61. pog. princip subjektivne slobode je od velike važnosti i značaja.. ne samo slobodi nego i "subjektivnoj slobo­ di" individue. nikako drukčije izaći na kraj nego da mu suprotstavi svoju samo supstancijalnu državu i da ga potpuno isključi sve do njegovih početaka što ih on ima u privatnom vlasništvu i porodici. §270.. up. (Vidi također bilješke 7 i 8 gore). 1870." (U Osnovnim crtama filozofije prava. Za Kantovo rješenje up. državi. slijedeći Aristotela i Berka (up." Vidi također Selections. §29.).. Knjiga I. precizno govoreći nema Ustava. Platonovo ime spominje se u ovoj bilješci. Ova kritika je odlična i dokazuje da je Hegel znao ko je bio Platon.. priznamo određenu malu količinu slo­ bode koja ne bi trebala prekoračiti beznačajnu priliku davanja oduška nji­ hovim osjećanjima. laskajući svim modernim i "kršćanskim" vrijednostima. str. u stvari. Hegelovo čitanje Platona se dobro slaže s mojim vlastitim. Za dva citata na početku i na kraju ovog paragrafa. onda. 400 f. U Francuskoj se sloboda govora pokazala daleko manje 378 379 . i §§541-542.. Hegel u potpunosti potpisuje. ovaj pasus može čak dokazati nepravdu žigosanja Hegela kao kolektiviste.Prim. daje dokaze protiv teorije (dug Likofronu i Kantu).Prim. 439). Rimskom Svijetu. (Tekstovi ovih citata preuzeti su iz Encik­ lopedije filozofijskih znanosti. §187): "Princip samodovoljnosti. a ne cjeli­ na zbog vas"... mora se posvetiti etičkoj cjelini". subjektivne slobode. i 253 f. 82): "Ranije smo utemeljili. bilješku 4 Šestog poglavlja. koji je u njegovo vrijeme prodro u grčku običajnost. red. Valja napomenuti da se ni paragrafi ova dva izdanja sasvim ne poklapaju. demantira svoje pravo pomoću.). 76): "Ako je princip uvažavanja individualne volje priznat kao jedina osnova političke slobode. 394 (=WW XI. §274). 42 Za citate. a ne o odnosu pojedinca i zajednice. zajednici. str 443). Ovo je Hegelov "individualizam".). Ali kada je jednom rekao ono što je imao kazati. up.. razbora u strasti i nasilja... izd. i §270. Selections. Sam Hegel sažima izvrtanje (Selections. kurziv moj): "U naše vrijeme. onda. kritizira Platona? Zašto on naglašava važnost "subjektivne slobode"? Paragrafi 316 i 317 Filozofije prava daju odgovorna ovo pitanje. 401 = WW. O sličnoj sumnjivoj upotrebi paradoksa slobode. Teško da neko može ciničnije predstaviti ovo izvrtanje. red. . Svako želi učestvovati u diskusijama i oslobođenju. red. 439 . up. interesantna Hegelova kritika Platona. tj. u vezi s ovim. §540. 223). O Rusoovom drugačijem određenju paradoksa slobode up. njegova subjektivnost je nagrađena i on će mnogo podnijeti. Works. Hegel. kako on to podrugljivo kaže. riječ o pravu na žrtvovanje života. cit.. u kojem Hegel spominje platonsku državu. 165-166 . Hegel. teško da je potrebno reći. Introduction to the Theorv of Law. npr.. §C..u rimskom svijetu. (prva rečenica §541=Encycl.. tekst koji navodi Poper u ovoj bilješci ne nalazi se u §187. kritikuje Platonov holizam ili kolektivizam (Filozofija prava. princip subjektivne slobode. gdje. Primjedba. a spoljašnje . §§275 i 278. jer piše: "Pojedinačna osoba...Prim. 440—442 i iz Filozofije prava. bilješku 43 Šestog poglavlja). VIII.. u sebi beskonačne ličnosti pojedinca.Prim. 250 (=Encycl. red.. 233 i 236." Op. Platona. Hegel je uvjeren da se revolucije mogu izbjeći samo ako ljudi­ ma. str. 317L.Prim. (G. dolje. nego u bilješci §185... kao takva. §§316... Ovaj princip je shvaćen. drugi paragraf. Cassirer. "po kojoj država svoje određenje ima samo u zaštiti i sigurnosti života. u bilješci §46. §539. Primjedba. Međutim. up. slučaj kod vlasništva takozvane moralne osobe. Selections. To bi bili pasusi iz Enciklopedije. Ali zašto on. Osobito je. str. §185 bilješka str. 440-41) (Ibid. § 539. str. Onda smo priznali Državu kao moralnu Cjelinu i Stvarnost Slobode." Tako počinje­ mo sa slobodom i završavamo s totalitarnom državom.

biti spremni­ ji. red.Prim. red. Kao primjer. 44. Staviše. on tako mnogo vjeruje "Hegelovom vlastitom pokazivanju" da je karakteristike ove vrste uzeo samo kao "ekstravagancije" (str. §343. 43-44) .). 476-7.. Sina i Duha".. on je čak rekao o Hegelu da "niko ne bi mogao. da je samo Jedan slobodan. 442 (posljednji paragraf = WW. 354). 427. XI. s upućivanjem na pasus iz Hegela za koji pretpostavlja da je onaj na koji Von aludira (on ne upućuje na pasus ovdje citiran u tekstu za bilješke 47. podijeljeno na tri perioda pomenuta u tekstu.. 262 f. 449 ..Za sljedeći pasus (iz Enciklopedije). 295). E. cit.. B. str. Selections. -Prim... cit. i §§575-577. treća Monarhija. Da sumiramo. cit. suština njegove vjere" (Up. §339L. na ovaj način stvar se može lakše progurati". gdje je država opisana kao trijada silogizama. 48 Za sljedeća tri citata up. Hegel's Philosophy ofHistory. op. "principa modernog svijeta". red. osim što ga kritizira zbog neuspjeha da one kojima se vlada snabdije iluzijom "subjek­ tivne slobode". C. §549. 476. 348 f..Prim. kao što on to tako pompezno često naziva. Za prvi pasus (iz odjeljka III Uvoda u Filozofiju povijesti).. opet. str. red. vidi op. XI. op. 359. možemo zaključiti da je "historija" područje "drugog silogizma" (§576). E. mogla biti uspješna.) « Up. XI. 110: "Istok je znao. . red.). 358) kao "carstva Oca. 398 (= WW. pasus teško da opravdava komentar. 0 Hegelovom stavu da se "Apsolutni Duh manifestira u historiji svi­ jeta". da Hegel "u pruskom Ustavu otkriva posljednju riječ političke mudrosti.). tom II.). historije" (str. H. str. 15 -Prim..." (Za dalje tretiranje tri koraka. oni imaju ventil kao i sat­ isfakciju. cit. 360.(Filozofija povijesti. 48 i 49). Selections. biti prihvaćene kao neosporno racionalne" (str. §198. 178). cit. Gombriču. up. I. Prikaz u tekstu prilično pojednostavljuje stvar. osobito bilješke 48-50 Osmog poglavlja. kao "nedostatke koje je lako dopustiti" (str. §295L. Selec­ tions.20). Vaughan. 182).). s posljednjim. (Citiranog teksta nema u Osnovnim crtama filozofije prava. ljudi moraju sve progutati. osobito vidi Enciklopediju. koju je upotrijebio. 117.. str. 467 i 468.. Von postao žrtva Hegelove hipokrizije kada je izrazio svoje vjerovanje u Hegelovu "vjeru u slobodu i progres koja je. 182). cit.. tako slobodno. 84 . u njemačkom jeziku upravo znači to 380 381 . 361 ff. vidi Selections. daje oduška svom osjećanju koje se tiče "subjektivne slobode" ili. riječ "Sclaves". prema Hegelovom vlastitom pokazivanju. 296. 79-80). str. premda u Engleskoj transkripciji. Hegel's Philosophy of History. up. 358.Prim red. Što se tiče tri koraka. završni Kamen. 429. uništava snagu Vonovog komentara dodajući u fusnoti. nije bilo suđeno da bude objavljen bez protivsredstva koje obnavlja čitateljevo povjerenje u Hegela. 46." 45 Vidi bilješku 36 ovog poglavlja. jer izdavač Vonovih posmrtnih Studies. 119 . 295). 1857. Vidi također Hegel's Philosophy ofHistory (preveo Dž. 52 Up. Selections. Međutim. Ukazivanje na ovu dijalektičku teoriju može se naći u Aristotelovoj Fizici. Fosterovim interesantnim protunapadima vidi bilješku 19 Dvadeset petog poglavlja). (Poperove uputnice ne mogu se primijeniti na Osnovne crte filozofije prava iz već navedenih razloga Prim. 44 Zapanjujuća stvar je da je ova prezira dostojna služba.. 0 njegovoj identifikaciji "Apso­ lutnog Duha" sa "Svjetskim Duhom". . 50 Vidi posebno bilješku 75 ovog poglavlja. op. str. str. Hegel's Philosophy of History. 0 shvatanju da je savršenstvo cilj Proviđenja i o Hegelovom napadu na (kantovski) stav da je plan Proviđenja nedokučiv. koji mi je dozvolio preuzi­ manje glavnih ideja ovog paragrafa iz njegove odlične kritike mog tumačenja Hegela (veza je bila uspostavljena preko pisma). 309 f. up. dok kada im je dozvoljeno raspravljati. 0 Hegelovoj upotrebi (dijalektičkih) silogizama. str. (Prevoditelj piše "Germanized Sclaves"). vidi njegovu Filozofiju prava.) Mora se priznati da je Von kri­ tizirao Hegelovu "neumjesnu sklonost prema utemeljenom poretku" (str.... Sajbri. (Citat koji sli­ jedi u tekstu preuzet je iz Filozofije povijesti. 260. Hegel se u potpunosti slaže s Platonom. pa je prevoditelj možda htio da izbjegne takvu asocijaci­ ju kod engleskih čitatelja. Posljednji citat u ovom paragrafu je s istog mjesta (Filozofija povijesti. op. 51 Up. jer Hegel prvo dijeli (Filozofija povijesti. 46 Duboko sam zahvalan E. cit. carstvo Duha je. Prema ovom posljednjem pasusu. prva politička forma koju opažamo u His­ toriji je Despotizam. vidi Selections. njegovom najjačem i savršeno opravdanom komentaru. §181 ("silogizam je ono umsko i sve umsko"). 354. to jest "germanizirani Slaveni" Ali riječ "slaves" u engleskom jeziku znači "robovi". gdje je čitav Hegelov sistem predstavljen kao trijada silogizama. druga Demokracija i Aristokracija. kurziv moj.. Mora da je teško nadmašiti cinizam ove diskusije u kojoj Hegel. str. (Dva citata koja slijede u tekstu su iz Filozofije povijesti. 418. da su čak i ozbiljni ljudi bili zavedeni Hegelovim dijalektičkim metodom. Prema tome. Ispravno bi bilo: "Germanized Slaves". navodi citirani prema izdanju iz 1914). 5. 359 (=WW. uvjeriti svijet da najnazadnije i najtiranskije ustanove... (Poper ne naglašava slučajno prevodiočevu sin­ tagmu: "Germanized Sclaves". (0 M... 15 i Enciklopedije filozofijskih znanosti.opasnom nego šutnja nametnuta silom. grčki i rimski Svijet da su neki slobodni. njemački Svijet zna da su svi slobodni. može se spomenuti da je čak i tako kritičan i prosvijećen borac za slobodu i razbor kao C. Primjedba. Studies in the History of Political Philosophy. ipak. 362... cit. moraju. op. "ali. op. 49 Za sljedeća tri pasusa up.) njemački Svijet na tri perioda koje opisuje (str. vidi op.

211. 102) izražava se o Fihteu oštro kao i Šopenhauer. rob pedanter­ ije. A. Schopenhauer. . 34 f. fon Fojerbah (A. str. oklijevao je sedam godina da kaže svoje mišljenje o Fihteu povodom pojavljivanja anonimnog izdanja Fihteove prve knjige. cit. 213. Nationalism. i Lesinga (Gotthold Ephraim Lessing). također. drugo izd. ne sasvim ozbiljno. npr.. Jedna međunarodna federacija u dunavskom bazenu mogla je mnogo toga spriječiti. cit. Od svih civiliziranih naroda. godine može se naći u Kantovoj Anthropology (1800). Works. svojom pobjedom kod Jene. on je sebe nazivao Šveđaninom zato što. više nego bilo ko drugi. U ovom sistemu staleža on je neiscrpan u pronalaženju titula i. 118) na tome da su se njemačke duhovne vođe tog vremena okrenule osobito protiv bar­ barizma Prusije i citira Vinkelmana (J. up.Sljedeći citat je iz Andersona. 53 Masarik je ponekad opisivan kao "filozof kralj". "robovi". 57 Up. Nijemac se najlakše i najduže podređuje vladavini pod kojom živi i on je. koji je. cit. str.. str. tom VIII. Ova igra riječi između "Sla­ vena" i "robova" moguća je i u drugim evropskim jezicima . (Up. s različitih strana. dodao je on karakteristično. Kasirer). knjiga I. Siler 382 383 .). po Kantovam mišljenju. ali uprkos svemu tome. ali s poštivanjem svoje vlastite originalnos­ ti. ime Nijemac 'smrdi u svijetu'. i osobito određena pedanterijska sklonost da sebe brižljivo klasificira u odnosu na druge građane. Fihte bio nepoštena varalica.. mora se priznati da je on. Međutim. poglavlje o njegovom periodu kao studentu). jer on je bio demokrat. ali ga je idealizirao i interpretirao demokratski. Njegov nacionalizam je bio reakcija na nacionalno ugnjetavanje i on se uvijek borio protiv nacionalističkih neumjerenosti." Hegeman s pravom insistira (op. red. nisam do sada vidio historiju filozofije koja jasno tvrdi da je. VII (završetak drugog paragrafa). 36 f. cit. kasnije u paragrafu. koji je rekao. On je izjavio da je. Entlarvte Geschichte. koji se strasno nadao da će olakšanje doći s Napoleonom. kao što je sam rekao.Prim. ona je bila sagrađena na načelu nacionalne dzžave. januara 1799. Kantova Works. up. onda imamo sve razloge da nje­ govu ocjenu uzmemo ozbiljno. Herder. kao odgovor "na zvaničan zahtjev koji je recenzent učinio u ime publike" da on treba kazati svoje mišljenje. 55 Up. Sa dva citata iz Kanta. također. otuda. II.. što pokazuje kako je nacionalizam duboko zasnovan na osjećanju inferiornosti. Za citat iz Rusoa. lažni i perfidni prijatelji koji spletkare radi naše propasti mada govore jezikom dobrodušnosti. greškom običnih ljudi.. str.. postojati. Masarikova Čehoslovačka je vjerovatno bila jedna od najboljih i najdemokratskijih država koje su ikada postojale. (Up. 0 Hegelovom shvatanju doktrine o suverenosti naroda. Društveni ugovor.. Biografiju o Masariku Karela Čapeka. ne.. autor knjige protiv Napoleona dodaje: "Napoleon je bio despot. koji je rekao "Radije bih bio turski evnuh nego Prus".. najuravnoteženija. Međutim. koji je odmah bio spre­ man pomoći kada mu se Fihte obratio kao nepoznat autor u nevolji. up. Hegeman. str. (Pasus citiran u mom tekstu nije karakterističan za Herderov prazni verbalizam koji je Kant kritizirao). str. 56 Up. 1934. citirano u Zimmern. Pismo djelomično citira Anderson. E. bilješke 61 i 70 ovog poglavlja). 79) o E. up. primorao Fridrihovu reak­ cionarnu državu na uvođenje nekoliko reformi koje su mnogo okasnile. von Feuerbach) (u pismu od 30.. Kant. 212. koji se postavio kao onaj ko ispunjava Kantovo očekivanje. Werke (izd. dalje u ovom paragrafu. mada sam vidio mnoge historije filozofije koje pokušvaju da. npr. Schulz. Šopenhauerovu optužbu objasne nagovještajem da je on bio zavidan. Modem Political Doctrines (1939). Ali Kantove i Šopenhauerove optužbe nipošto nisu usamljene. 100.. J. Fihteovu Briefvuechsel (izd.što je prevoditelj mislio izbjeći. 179. na načelu koje je neprimjenjivo u ovom svijetu.Za citate u sljedećem paragrafu.. po njegovom mišljenju. Može se pomenuti da je njegov prvi objavljeni rad na češkom jeziku bio članak o Platonovom patriotizmu. udaljen od ljubavi za promjenom i od otpora utvrđenom poretku." Ako je Kant. Winckelmann).." 58 Up. "Fihteov sistem bio potpuno neodrživ". prema sistemu staleža i privilegija. dakle. vršen pritisak da reaguje. ma šta da imamo kazati protiv njega. tom VIII. bavi nacionalnim karakteristikama. op. kurziv moj) o Nijemcu: "Njegova loša strana je neodoljiva težnja za imitiranjem drugih i njegovo nisko mišljenje o sebi. op. kasnije poznatom nacionalistu: "Kada je Arndt putovao Europom 1798-9. i upućuje na Getea. i str. mada je na njega. pog. I pošto se pomolio (kao što je citirano u tekstu) da nas Bog zaštiti od naših prijatelja. Kao primjer. tom IV. Arndtu. On je bio vrlo zainteresiran za Platona. 1925). 118) . vidi pasus iz §279 Filozofije prava citiranog u tekstu za bilješku 61 ovog poglavlja. M. gdje se on. bio prinuđen kazati takve stvari. kurziv moj. on je odbio da ima bilo šta s filo­ zofijom koja se sastoji od "neplodnih tananosti".. Može se primijetiti da je originalno antinjemačko osjećanje zajed­ ničko mnogim osnivačima njemačkog nacionalizma. teško je biti dovoljno oprezan da bi se izbjegle zamke koje nam oni postavlja­ ju. on sig­ urno nije bio vladar od one vrste koju bi Platon volio. najdobrodušnija i najsavjesnija osoba. 165 f." Interesantna ocjena Njemačke iz 1800.. bilješku 7 Devetog poglavlja. 195. 30. "Prusija je najropskija zemlja u Europi". od samog Fihtea. 516. Anderson kaže (op.. (Up. Najzad je Kant objavio svoje Javno objašnjenje povodom Fihtea. Kant kaže: "Jer mogu. tom V. Njegov karakter je vrsta flegmatičnog razuma. također Hegemann. Kant piše (Works. 54 Vidi Sedmo poglavlje. itd.

Sokrat je onda bio mrtav i nije ostavio pisma. one slobode koja ima za sadržaj samu svoju apsolutnu formu. 1870. . "formalni" ustav itd. osobito u odnosu na Englesku i vješti pozivi na takva osjećanja. 59 Up. cit. §279.Prim. XI. ali jeste. red. Hegel's Philosophy ofHistory. 84) i 267 f. ujedno najviša nepravda. §550. bilješku 1 Trinaestog poglavlja. cit.. Cimern u Modern Political Doctrines.. 449 (tj. 274. pruskoj "holističkoj" obnovi) "suprotstavlja princip atoma. kod čega se mlađim sinovima kupuju i pribavljaju oficirska ili svećenička mjesta. itd. up. Up. drugi iz Enciklopedije filozofijskih znanosti. Selections. str.). up." . I kada ovo poređenje ne bi bilo jedno od onih koja odaju visoko štovanje Fihteu i Hegelu. str. cit.) 62 Interesantna je Hegelova nipodaštavajuća aluzija na samo "formal­ na" prava." 65 Teško da se Hekel može uzeti ozbiljno kao filozof ili znanstvenik. 64 Ovaj citat je iz Filozofije prava. vidjeti Selections. str 447) {Enciklopedija. također Hegemann.): "Zaborav­ iti i .prava prvorodstva. §258.. (Kod riječi "umjetnosti i znanost" kurziv je moj. u slobodi vlasništva oni zaostaju upravo na nevjerovatan način. čovjek kao što je bio Fihte uspio u izopačavanju učenja svog "učitelja". On je sebe nazivao slobodnim misliteljem. jer on piše (str. 465 f. cit. Sada je suština nacije da sve individue imaju mnogo zajedničkog i. Ta su prava. 452) (Enciklopedija op.. (2) invaziju na britansku piratsku državu od strane njemačke mornarice i armije. Ovdje se može navesti nekoliko karakterističnih pasusa u kojima Hegel optužuje samo "formalnu" slobodu.usudit ću se kazati .. 119 ff. str. up. 238. up. §544. op. Nikolovius je zvao Fihtea "laskavcem i obmanjivačem". str.. Primjedba.Prim red. a sljedeći iz Enciklopedije filozofijskih znanosti. to pokazuje da moja teorija Platonovog izopačenja Sokratovog učenja nipošto nije tako čudna kako platonistima može izgledati. Svi su uzeti iz Filozofije povijesti . 257 {=Encycl. slijedi na str. Nationalism. str. sljedeće Renanove prim­ jedbe (citira A. cit. ali njegovo mišljenje nije bilo dovoljno neovisno da bi ga 1914. op.) Napad na Englesku.). Selections. str. . kao što znamo. up. Za sljedeća dva citata.. 455 f. 242): "Nacija je duša. §274). 444-445.. jer je ona sumnjiv izvor za suvremene marksističke kritike samo "formalnih" demokracija koje nude jedino "formalnu" slobodu. dalje. volja ili genija koji se potvrđuju u historiji.. 61 Up. str. 256 f. str. §549. Vidi također Filozofiju prava. op. 279." Ako bi trebalo upotrijebiti termin "formal­ na sloboda" u nipodaštavajućem smislu. (Prvi citat je iz Osnovnih crta filozofije prava. uprkos Kantovim protestima za vrijeme njegovog života.) Zapanjujuće je vidjeti da je.je došao do istog uvjerenja.." Neko bi teško povjerovao da je Renan nacionalist. Selections. onda bi ga trebalo primijeniti na Hegelovu "subjektivnu slobodu". s tom apstrakcijom ne daju da od orga­ nizacije postane nešto čvrsto. (Up. a nigdje nema manje institucija realne slobode" (stavljene u opreku samo formalnoj slobodi) "nego upravo u Engleskoj. str.(str. U vezi s historijskom teorijom nacije up. §279.. Za druge pasuse o Engleskoj. otuda je prednost historijskih istraživanja često opasnost za nacionalnost. cit. mada demokratskog tipa. Anderson. dalje niže u para­ grafu. O teoriji nacionalnih duhova. U privatnom pravu.) Za Hegelovu aluziju na njemačko carstvo." 384 385 . a treći opet iz Osnovnih crta filozofije prava. (3) diobu Belgije. 467 (vidi također bilješku 77 ovog poglavlja). 444. itd. Za Hegelovu aluziju na Englesku (citirano u zagradama na kraju ovog paragrafa). duhovni princip. 63 Up. cit. 190 f. pojedinih volja: sve se treba događati uz pomoć njihove (narodne) izričite moći i izričitog pris­ tanka. Neka se čovjek sjeti samo majorata . 1870. a isto tako i Gete. red. 455-6). može provjeriti. Filozofiju prava. str. §331. (=Encycl. S tom formalnošću slobode. 452. 449 . vidi bilješke 69 i 77. za sljedeći citat. bilješku 19 Sedamnaestog poglavlja. Filozofija prava. bez Fihtea ne bi bilo Hegela). zauzimaju znatan dio u priči o usponu nacionalizma. §275. također bilješke 57 i 70 ovog poglavlja. također vidjeti bilješku 70 ovog poglavlja.. suprotstaviti ovo. 263 {=Encycl. zahvaljujući konspiraciji galame. vidi sljedeću bilješku i bilješku 70 ovog poglavlja. 1870. također teoriju dominacije i potčinjenosti ili ropstva.pogrešno razumjeti nečiju historiju su suštinski činioci u izgradnji nacije (ili. cit. red.. 403 {=WW. {Filozofija povijesti.) . Primjedba.. str. §544. da mnogo zaborave. tj. op. Za citat dolje (pravni pozitivizam). njegov nacionalizam je tipično hegelski. 463): "Liberalizam svemu tome" (tj. Ovo se dogodilo samo prije sto godina i to svako ko se potrudi pročitati Kantova i Fihteova pisma i Kantov javni proglas. 465. Filozofiju povijesti.): "Englesko je uređenje sas­ tavljeno od samih partikularnih prava i posebnih privilegija. str. str. {=Encycl. primjedbama na str. Osjećanja inferiornosti. historiji ratova. 60 Up. S teorijom svjetske suverenosti up. str. koja je skicirana u bilješci 25 Jedanaestog poglavlja. §331. npr. 1870. 233.. spriječilo u zahtijevu "sljedećih plodova pobjede": "(1) emancipaciju od engleske tiranije..{op. totalitarne države). 13. op. s njegovim upućivanjem na "uopće samo formalnu volju" i "princip Slobode" koji je "ostao samo for­ malan". zauzimanje Londona. str. S Paretovim savjetom up. Primjedba. neko bi bio u iskušenju kazati: bez Platona ne bi bilo Aris­ totela. (Prvi citat je iz Osnovnih crta filozofije prava. što pokazuje da je njemački Duh "istinska" i "apsolutna" sloboda: "Germanski duh jest duh novoga svijeta kojemu je cilj realiziranje apsolutne istine kao beskonačnog samoodređenja slobode." Vidi dalje raspravu o francuskoj deklaraciji Prava Čovjeka i Kantovim principima na str.Prim.Prim. 446). kao što je on tretira u Filozofiji prava §317L (citirano na kraju bilješke 43). str. Anderson. 457—458)... op. str. 359. "formalnu" slobodu.

Diels. 443. cit. str. str. . cit. Za sljedeće pasuse iz Filozofije povijesti. up. (=RW. str. up. op. npr. 447 .itd. op. §§331. 76 VidiFibzofiju prava. Schopenhauer. 79-80. Primjed­ ba. posljednji odjeljak Uvoda ("Moj vlastiti udio u stvari"): ".. 31/32. 435.Prim. red.Što se tiče platonskog totalitarizma.) V. 1870.prirodno mrtav u sebi. Za sljedeća tri citata vidi Filozofiju prava. Selections. . drugo izdanje. citirano u Thus Spoke Germany. cit. tj. . da to. §550. bilješka. Selections. (Kurziv moj. str.Prim. a drugi iz Osnovnih crta filozofije prava. Za posljednji citat u ovomparagrafu. str. vidio sam da smo najzad unutar domašaja vjere koja je u skladu s prvim uvjetom svih religija kojih se držalo čovječanstvo: tj. 72-73 . i §318. up. i iz Enciklopedije filozofijskih znanosti. 274 i 278.) 77 Up. (=WW. također 331 f.. 260 f. 30. kraj bilješke 15 (2) Desetog poglavlja. Freedom and the Economic System (Public Policv Pamphlet. Za sljedeći citat. 270. također vidi bilješku 74 ovog poglavlja. (=Encycl. §317 f. Encycl. 340. up. 426 f. 60. XIX. 55. {=Encycl. 1914. §§330L i 333.) U vezi s drugim pasusom u kojem je izražen postulat da svjetska historija mora nadvladati moral. str. 0 Soovoj karakterizaciji religije stvaralačke evolucije up.). na drugi način. Selections. Back to Methuselah. cit.Prim. vidi i Filozofiju prava. XI.S Hajzerovom primjedbom up. H. 450. (Posljednja citirana rečenica je različita verz­ ija prve rečenice §546. također Hegelovu teoriju rop­ stva spomenutu u bilješci 25 Jedanaestog poglavlja. str. 334.Za zaključni citat ovog paragrafa. 453. Filozofija prava. up. 69 Za osam citata u ovom paragrafu up. broj 29. 88.Prim. cit. (Citat je sastavljen od dijelova Heraklitovih fragmenata 53 i 80. 83. ta je egzistencija stoga opstojeće proturječje sebi samoj". 402. Selections. loc. i opet iz Enciklopedije. 465. Pallas Athene (1935). str. Za problem inferiornosti. A. O "odbrambenom ratu" koji postaje "osvajački". i dominacije i potčinjavanja up. 435 f. 278.). 52 i 58.Za Heraklita up. Up.. Grundprobleme. up. up.Prim. §340. prvo i fundamentalno. 436. . 114). str. vidi op. §§545 i 546. 468. njemački kraljevski gradovi..kako se koncepcija Stvaralačke Evolucije razvila. Selections. 418 . cit. (Navedeni citati. (Citati u ovom paragrafu su iz Enciklopedije filozofijskih znanosti. red. Za četiri pasusa u ovom paragrafu iz Hegelove Filozofije prava.Prim. 464. bilješku 25 ovog poglavlja. bili nedostupni. cit. 234. op. (Ipak. str. (Citat u tekstu je iz Filozofije povijesti. 113-4. Mnogo dugujem Kolnaijevoj knjizi koja mi je omogućila u preostalom dijelu ovog poglavlja citirati priličan broj autora koji bi mi. str. Cimernov odličan Uvod u njegovo djelo Modern Political Doctrines.) Za Hajzera. "ostavljene su više ili manje neorganizirane. 270-272.) 70 Up.. 455-6). bilješku 25 Jedanaestog poglavlja. 265. §290L) koji sadrži klasičnu formulaciju holizma. Za druge pasuse o Engleskoj. 72 Up. §§331 i 340. 204. Selections. preuzeti su iz Osnovnih crta filozofije prava. red. 267 f. vidi bilješke 61-63 ovog poglavlja. Selections. str. tekst za bilješku 10 Drugog poglavlja. A. XVIII.. str.Prim. red. 1940). tj. §§333. WW. Hegelovu Filozofiju prava. str. koji je Poper naveo prema Gansovom izdanju Filozofije prava. vid. I. Vrlo interesantan pasus {Filozofija prava. također. (Citati u tekstu su iz Osnovnih crta filo­ zofije prava. također bilješku 84 ovog poglavlja. op.. §326. red. F. tj. 49). XI. 275-276 . bilješku 61 ovog poglavlja." U ovom pasusu Hegel se veoma približava Marksu. agregat atoma. za slične pasuse vidi §316: "Ono. br. op. XI. Also sprache Deutschland (1941). 436 f. §345. str. 154 i 156. 105-6). fon Trajčkea. Bez organizacije one su ništa do gomila. (Ovog značajnog Hegelovog stava nema u Osnovnim crtama filozofije prava . 1145). 65 i. up. red. kurziv djelomično moj. Selections.) ™ Citirao Kolnai. str. Predsokratovci. njemački državni ustav. str. 467.Prim. 417.. str. i Filozofije povijesti. supstancijalno i istinito vezano je u javnom mnjenju sa svojom oprekom. op. fon Hayek. red. 461.. XI.. str. 75 Za sve pasuse iz Hegela u ovom paragrafu.) (Citati su iz Osnovnih crta filozofije prava.) 71 Pasus je iz H.). nisam uvijek slijedio Kolnaijev prijevod. str. citirano u: A..) (Citati u tekstu su iz Osnovnih crta filozofije prava. mora biti znanost metabiologije." 67 Up. 84. 80-81. S teorijom gospodara i roba.). gore). op. 342L (up. Selections. 1870. tj. cit.) Za pasus iz H. bilješka. §§334 i 339L. vidi također §301. §257. 80.. §324. 403.. str. up. Ipak. (Prvi citat je iz Filozofije povijesti. §549. op. cit. jer jedino na ovaj način mogu postati snažne. tj. cit.) i 340 vidjeti Selections. Frever. 399. (Vidi također bilješku 71 Desetog poglavlja.. vidi Kolnai. 265 . Selections.) . cit. 27. §§324 i 324L. piše Hegel.. Za E. Mejera. (O daljim Hegelovim stavovima o javnom mnjenju. up. Filozofiju prava. (=WW. Za prikazivanje Frajera kao jednog od vodećih sociologa suvremene Njemačke up.. §257. red. up. Selections. 54.. 467. 81. za pasuse iz Filozofije prava. XI. bilješku 8 ovog poglavlja. 365 (=WW. 452. cit. da je vidio primjenljivost ovih načela na organizaciju proletarijata. "Niže klase". str. izuzev posljednjeg. pokazuje ne samo da je Hegel mislio u pojmovima holizma ili kolektivizma i moći nego. str. Selections. Filozofiju prava. Kolnai. (Citat u tekstu je iz Filo­ zofije povijesti. . up. 334.Prim.. §340. 68 Up. 456 i §318L." S ovim up. (Sljedeći citirani pasus karakteristično nastavlja: ". 66 S Bergsonovim hegelizmom up. 449-50). također bilješke 57 i 61 ovog poglavlja. 73 Up. kao. The War against the West (1938).. Filozofije povijesti. (U Das Monistische Jahrhundert. Šalmejerov nagrađeni esej nosi naslov: Heredity and Seleđion in the Life ofthe Nations. 407.Prim. red) 386 387 . str. također §347 Filozofije prava. op. op. red. §317. 79. Kolnai. od krajnje je važnosti da i one budu organizirane.

cit. njegova Algemeine Psychopatologie.Filozofija prava. 85 Za Besta. up.. Krieck. H. Kolnai. 52. str. str. vidi također moju bilješku 50 Osmog poglavlja i Rader. Selections. 48. cit. 1870. §318L tj. Lenca i Junga. Works.. 127): "Ovo je razlog zašto je Ljubav surova.. 26. str. 465 f. 208. kombiniran s brutalnim barbarizmom i profesional­ nom pedanterijom pododjeljaka i pod-pod-odjeljaka. preuzeti su. O Hegelovom shvatanju javnog mnijenja. (Kurziv djelomično moj. O Hajdegerovom odnosu prema Huserlu i Šeleru. kurziv djelomično moj.78 Up. 411 i 420 . Toplokrvno. cit." I tako dalje. (Kurziv moj. op. Živo.). Kolnai. Kolnai (str.Prim. 372.292 i. 464 i.Prim. VII. jedino konkretna Stvar. 15.): "III. 28): "On čiji mač ovdje pobje­ đuje bit će gospodar svijeta. tj. 12. op. op. 221.. Sveobuhvatno. i E. cit. 49 f. op. sa sljedećih strana: 35. 368.ali duboko značenje besmislice? (Up. cit. cit. op. 115.cit. 1957). Modern political Doctrines. 3 (1334a). Kraft. str. up. 170 f.. Banzea. 411. Schneeberger. . Selec- Hajdeger priznaje da su njegove rečenice besmislene: "Pitanje i odgov­ or o ništa po sebi su jednako besmisleni". 230. 465. trebalo bi vidjeti kako on živi u Trenutku. cit. up. Ko se usuđuje baciti ih?" 388 389 . 65 f. Stanovište zanosa je Ljubav. 70-1." .. Politika. Međutim. spremne za ovu čudesnu igru. .. čak knjige koje sadrže mnogo toga što je zasnovano na iskustvu. Caird. up. op. 231). 59. Nedostatak čovjekovog razumijevanja činjenice da je Borba Osnovna: On zabušava. XI. Borba je fundamentalan oblik cjelokupne Egzistencije. str. 388. to je stvarnost po sebi. No Compromise (1939). 9 °Up. up. vidi njegovo djelo Propast Zapada. red. tom V. up. Za primjedbu o barutu up. cit.. 86 Za Štapela up. red. Kol­ nai op. up. str. Reakcije na Marginalne Situacije Borbe su sljedeće:. str.).. onda će neko govoriti o Heroizmu: o herojskoj Ljubavi. sadrži zbirku dokumenata o Hajdegerovoj političkoj aktivnosti. . njemačko izdanje Reden an die deutsche Nation. §551. (tj. bili vrlo napredni dok Hajdeger nije ni počeo pisati. 380. op. Seledions. str. 367/368. 461 (kurziv moj). 60. također bilješku 84 ovog poglavlja. (Citat u tekstu je iz Enciklopedije filozofijskih znanosti. str. 2. 377. 324L.(str.Za citate iz Hegela up. up. up. Kolnai. J. 2. 364. 380 (=WW.. cit. cit. 83 Up. herojskom Djelu. §5.. 112) . strasti i ličnog interesa. I.. 365 i. §§327L i 328. nemilosrdna. (Citat iz Filozofije prava Poper je preuzeo iz Gansovog izdan­ ja. također bilješku 76 ovog poglavlja. i Filo­ zofije povijesti. Tjelesno prisutno. izdanje. 313. 25.. 63. također vidi A. citirano u Also sprache Deutschland. piše Hajdeger (up. Hegel's Philosophy of History. Hegel (1883). Kolnai.. red.) .. Carnap. 51-2. op. 1871 (izdao I. §328. G. Kolnai op. kad god neko živi u Stvarnosti i za Stvarnost i još sve rizikuje.. 27. njegove Psychologie der Weltanschauungen (prvo objavljene 1919. 438. Filozofija povijesti..0 Špenglerovom ponavljanju. 89 O Jaspersu. i zašto u nju istinski Ljubavnik vjeruje samo ako je takva.) tions. npr. Selections. Čovjek konačno nalazi Egzistenciju i Apsolut u samom Trenutku. XI. 295.cit. 60-61. 411. 116. 437 (=WW. za Štapela. oprečno Hajdegeru. 53). 38. bilješka. 378. 452. prema redu navođenja. str. Fihte). 229. 2. 1. Nachlese zu Heidegger. Kolnai. 100: "Ako zanemarim sve odredbe objekta. itd. tj. 268 (=Encycl. up.Za Hajdegerovu Was ist Metaphysik? up. up.. Pojedinačne Marginalne Situacije. Što se može. Ludendorfa. »i Up. S mojom primjedbom o "filozofiji kockara". Proživljeni Trenutak je krajnje. cit. 375. 273. -Prim. 44 i 38.Za Šopenhauerov savjet čuvaru. (Citati su iz Osnovnih crta filozofije prava. Fihteovih Addresses to the German Nation (1808) up. str.. 79 Za citate iz Kaufmana.Za citat iz J. 112): "Kad god je Zanos apsolutno vodeći motiv. up. Kolnai. str. Kolnai." . bilješku 51 (1) Jedanaestog poglavlja). također bilješku 82 ovog poglavlja. 1933.Za pasuse iz Hegela. so Up. 327L. 25 (bilješka). citiram prema trećem njemačkom izdanju. Zimmern.). Krika up. 36. red.. Seledions. . str." . Erkennt­ nis.(Iz poglavlja "Uber Begeisterung Einstellung". 464... 456). 1962. 60. Seledions. 419. 377. 418. 0 Rozenbergovom ponavljanju. Kocke su tamo.s primjedbom o Aristotelu up. Za E. 256 ff. 411f. s gledišta Vitgenštajnovog Tradatusa kazati protiv ove vrste filozofije koja priznaje da govori besmislice . njegov Myth of the Twentieth Century (1935) str. "Radi pred­ stavljanja čovjekovog života. herojskoj Borbi." (str. Citati iz Filozofije povijesti. 143. (A) Borba. str.). 128): "Sažaljenje nije Ljubav. op. str. 88 Za ove citate iz Hajdegera up. Kolnai. 82 Kolnai. op.. Vom Husserl zu Heidegger (drugo njem. str. njemačko izd. Jer. op. citirano u Also sprache Deutschland." ..(str. 255-257.. . za pasuse citirane u ovom paragrafu vidi Filozofiju prava. Frajera. 29. 26. -prim. O. Za Hegelovo veličanje emocija. ovdje mogu da citiram nekoliko pasusa iz jednog ranog djela. 1925). str. Neposredno. U Osnovnim crtama filozofije prava nema odgovarajućeg teksta.) 84 Za Rozenberga. op. 414 f. . 412. Trenutak je jedina stvarnost. onda ostaje ništa. 417. Jaspers je nesumnjivo napisao pažnje vrijedne knjige. Špengler (Rechten Zeit Deutschland und Weltgeschichtliche Entuwicklung. pažnje vrijedna sličnost s Bergsonom). National-politische Bildung (na njem. 282) naziva Jaspersa "Hajdegerovim manjim bratom". 29. G. up. Uvijek nalazimo istu sliku: histe­ rični romantizam. Erkenntnis. cit. 1932.(Pododjeljak 2. (Pasusi iz Filozofije prava su iz §§324. koji pokazuju da su Jaspersovi pogledi na svijet. . 270 f. Ne mogu se složiti s tim. u svakom slučaju. stvarnost u životu duše. 63). Šelera. 412. 87 Up.

Državnik koji najviše služi sebi i svo­ joj stranci je čovjek bez predrasuda. gdje su nacije (tj. približno uređene sukladno važnosti različitih shvatanja marksizma. sigurno nije uspio osloboditi svih njih. L. i K. lingvističke grupe) tako gusto zbijene da ih je sasvim nemoguće raspetljati. Na. o. npr. Modem Political Doctrines. trebala bi do sada svakome biti jasna. kao ozbiljnog istraživača koji može i mora.) Pareto piše (str. 1935. 223 ff). izdao A. 171). dio 1 i tom III. 1939. 1281 f): "Umjetnost vla­ davine leži u nalaženju načina da se iskoriste takva osjećanja. skraćeno GA). Možda je opravdano primi­ jetiti kako se Pareto. M. ali su uvijek bile dodavane reference za kompletna izdanja tekstova. stoji umjesto A Handbook of Marxism. 7. Koristim Kapital kao skraćenicu za Evrimenovo (Evervman) dvotomno izdanje K.. op. 1890). ljubav za slobodom. M.. Paul) . bilješku 8 (1) Dvadeset četvrtog poglavlja). (Za sve ovo. 1935. (Za problem predrasuda. o. Versaj uglavnom nije uspio zbog pokušaja primjene Vilsonovih neprimjenljivih načela. (Up. 307.. Marx. možda. objavio Martin Lorens (Lawrence).. str.. Barns (Burns).Hegelova primjedba o "najuzvišenijoj dubini" (ili "najuzdignutijoj dubini") je iz: Jahrbuecher der wissenschaftlicher Literatur 1827. ne držim uvijek doslovno teksta. Za citate iz Lenjina. 73. Činjenica je da takva načela nisu mogla biti dosljednije primijenjena. 1885. cit. Rjazanov i drugi. ili tom III.Možda je knjiga o gangsterskoj filozofiji vrlo talentiranog autora E. Pareto. V. upućujem na moskovsko standardno izdanje (Gesamtausgabe. Da je uvidio da njegov izbor nije između predrasude i slobode od predrasude. osobito tamo gdje govori o onome što neprikladno opisuje kao "human­ itarna religija". 105.. citirao Šopenhauer. XIX. str. također tekst za bilješku 65 Desetog poglavlja. op. kasnije Lorens i Višart (Wishart). vrlo često jedina posljedica ovog posljednjeg je njihovo jačanje. 313. Ono što smo željeli nismo znali i ono što smo znali nismo željeli.. dio 2 (citirano kao III/l i HI/2). ' 390 391 . up. op. metoda ili sistema. Kasniji tomovi Kapitala su citirani kao Das Kapital (čiji prvi tom je objavljen 1867). on bi se.. Ovo načelo je očigledno neprimjenljivo na ovoj planeti i.. *Up. up. 398. mada upućujem na gore pomenute prijevode. ili na oboje. upućujem na Little Lenin Library. 1281 f) up. Ovo se može uopćeno kazati za odnos između vladara i onih kojima se vlada. također Hegeman. Kolnai.. cit. skraćeno L. (b) Historijski relativizam: ono što je zakon u jednom historijskom periodu ne mora biti i u drugom (Hegel je tvrdio da ono što je istina u jed­ nom periodu ne mora biti i u drugom).. Grundprobleme (četvrto izd. op. Capital. osobito. 92 Za Ciglera. Želim objasniti da se. ipak. nadalje. Evo te liste. tendencija sadržanih u historijskom razvoju čovječanstva. pošto ga nemam namjeru razmatrati kao još jednog hegelovca nego. Oslobođeni smo bremena plana.H. Njegova vlastita predrasuda je antihumanitama religija. . Gdje god je moguće. Trattato di sociologia generale. ovdje dajem listu važnih gledišta koja je marksizam preuzeo od hegelizma. da mu Vilsonova načela nisu pripadala je drugi mit. (Engleski prevod: The Mind and Society. Osoba koja je u stanju osloboditi se sli­ jepe dominacije svojih vlastitih osjećanja. 63. nego jedino između humanitarne i antihumanitarne predrasude. u ovim bilješkama upućujem na Kapital ili na H. ali još uvijek nepotpuno. L. and C. u Evropi. reference se odnose na tom II. odgovarati za sebe. osobito. §1843. cit. Cimern. Pol (E. preveli E. bilješku 7 Devetog poglavlja i bilješke 5164 Dvanaestog poglavlja). izdao E. (str. Kolnai. Prva čovjekova pohlepa je destrukcija. (a) Historicizam: metod znanosti o društvu je istraživanje historije i. 1930) citiram nekoliko pasusa (citirani pasusi su sa str. oba iz 1894. cit. koji zna kako da se okoristi predrasu­ dama drugih. 73. XVIII. (c) Zakon progresa imanentan je historijskom razvitku. 93 Ovaj citat je iz: Schopenhauer. Zaključni citat je iz: Schopenhauer. prije. tom III. 367): "Satanska pohlepo! Nisam li onaj s pištoljem?. Iz nje (The Outlaws. BILJEŠKE ZA TRINAESTO POGLAVLJE Opća bilješka u vezi s Poglavljima o Marksu. Uvod za prvo izdanje (1840). objavljivano od 1937. osjećao manje sigurnim u svojoj superiornosti.. up. 2 (1) Fihteove i Hegelove ideje su dovele do načela nacionalne države i nacionalnog samoodređenja." i tako dalje. Za citate iz Marksa i Engelsa. Oni pogađaju bez razlike zbog toga što je to bila dobra zaba­ va... up. (Za Vilsona. Paretove ideje u vezi s "umjetnošću vladanja" vrlo su stare: one idu unazad svakako do Platonovog ujaka Kritije i imaju svoju ulogu u tradiciji pla­ tonske škole (kao što je pokazano u bilješci 18 Osmog poglavlja). izdao D. Moja najveća pohlepa uvijek je bila za destrukcijom. (2) U vezi s hegelskim karakterom marksizma pomenutim u tekstu ovog paragrafa. fon Salomona još karakterističnija. mada se oslobodio mnogih predrasuda. a ne traci energija u uzaludnim naporima da se ona unište. 9i Up. cit. op. reakcionarnog načela u koje je. humanizam." Predrasude koje Pareto ima na umu su različitog karaktera nacionalizam. Moje razmatranje Marksa nije zasnovano na ovoj listi. Da je Versajski ugovor bio grub jeste mit. takav borac za otvoreno društvo kao što je bio Masarik iskreno vjerovao i koje je demokrat Vilson usvojio. Ovo se može vidjeti na gotovo svakoj stranici koju piše. bit će sposobna iskoristiti osjećanja drugih ljudi za svoje vlastite ciljeve. Užasna posljedica Vilsonovog pokušaja primjene ovog romantičnog načela na evropsku politiku.

4 Ili. up. 553-5. Ne samo da je bio nesvjestan najtežih problema sadržanih u zadatku konstruiranja novog društva. 271. up. tom 7. (h2) Kolektivizam. Marks je razvio svoju teoriju da je čak i "svijest" individue određena društvenim uvjetima.). BIGZ. up. Hegelovu..Prim. Kapital. 6 Marks i Engels su prvo napali utopizam u Komunističkom manifes­ tu. Za (g) up. bilješke 4 ovog poglavlja. 3. ali se njena analiza ovdje može izbjeći. up. bilješku 4 Osamnaestog poglavlja. Za (b) up. poglavlja 22 i 25. on je. njegov glavni interes bio je pomoći napaćenim ljudskim individuama. (Neovisno o njegovom naglasku na kolektivnoj klasnoj svijesti. up. str. . (h) Sljedeće hegelske ideje igraju ulogu u Marksovim spisima. u osnovi. pomenutoj pod (f). pošto sam to uradio na drugom mjestu. Istmenov Marksism: Is It Science?). (Vidi također bilješke 9 Trećeg poglavlja. da su i najslavniji filozofi. Beograd. Beograd. IMRP . Dvanaesto poglavlje. Soviet Communism (drugo izd. u Conjectures and Refutations. "uništavanje inteligencije". Kraj citata koji upućuje na spartansko državno uređenje nedostaje u navedenim izdanjima. upravljali svojim vlastitim gradom na takav odličan način zato što su kopirali Egipćane. Marks-Engels Dela. kao i Hegelovu. političku ekonomiju sa zahtjevima proletarijata". posebice. MED. vidi također bilješku 13 ovog poglavlja. kao što je pomenuto u bilješci 27 (3) Četvrtog poglavlja. u Marksovom slučaju.=GA. Serija I. Dijalektika. Marks je bio individualist.. Za cjelovit problem društvena tehnologija versus historicizam i korak-po-korak društveni inženjering versus utopijski društveni inženjer­ ing. Nemam namjeru.. u avgustu 1917.. npr. bilješku 84 Dvanaestog poglavlja). itd. Za (hi) up. u daljem tekstu MED. Dvadeset drugo poglavlje (što se tiče Hegelovog "lukavstva uma". N. tom 21. (Hegel ovo naziva "lukavstvo uma"). napade uperene osobito protiv Mila i drugih članova kontističke škole. tj. kada je objavio svoju knjigu Država i revolucija. (Ovaj pojam je objašnjen u Dvadeset drugom poglavlju). 1971 preveli Moša Pijade i Rodoljub Čolaković. ili. 18 (3) Petog poglavlja. koji su o tom govorili. "nacionalnim Duhom" ili "nacionalnim Genijem").. Engels. H. 3 U Kapitalu (387-9). osobito tekst za bilješke 28-33. Otuda kolektivizam kao takav sigurno ne igra važnu ulogu u Marksovim vlastitim spisima. moralni "futurizam". (Hegel operira sviješću nacije. Ipak. 327. kažu da je drugi od citata iz Lenjinovog govora u maju. str. (f) Klasna svijest je jedan od instrumenata pokretanja razvoja. citat u tekstu za bilješku 11 ovog poglavlja. baviti se Marksovom dijalektikom. pod uplivom platonsko-hegelske doktrine superiornosti države nad individuom. uzdizali egipćansko državno uređenje iznad ostalih i da su Spartanci. Marksovu dijalektiku. nego prije takve iracionalne snage kao što su naše strasti i naši lični interesi.).. (h 2 ) ima svoj upliv na Marksov antipsihologizam (up. o. zauzvrat. M. bilješku 19 Sedamnaestog poglavlja.. 15 f. (a) je ponovo glavna tema. Za (d). npr. koji.. str.). (Marks. (Up. 55 ff. postoji određen "ambivalentan" stav prema lib­ eralizmu...) (K. Mind. u bilješci. u ovoj knjizi. poglavlja 16 i 19. i 1 Devetog poglavlja. 1937). bilješku 27 Četvrtog poglavlja). bilješku 29 Petog poglavlja) i kastinski karakter Platonove države. smatram opasnom zbirkom. Marks-F. 6 Sedamnaestog poglavlja. U sljedećim poglavljima. Za (c) up. 13 Petnaestog poglavlja. str. S. gore.Presveta. bilješku 16 Četrnaestog poglavlja). Za dijalektiku uopćeno i. revidirano.. "What is Dialectic?". Najinteresantnije je vidjeti kako je Lenjin brzo shvatio situaciju. 1970. 1940. 401-403 ." (Karl Marks. Za Marksove napade na "buržoaske ekonomiste" koji "pokušavaju pomiriti. 868 (protiv Mila. 15 Devetnaestog poglavlja i 20-24 Dvadesetog poglavlja. tom 49. Marks također citira zanimljiv pasus iz Isokratovog Busirisa. također vidi bilješku 21 Osamnaestog poglavlja). on je još bio čist historicist. (g) Metodološki esencijalizam. Mislim da je najvjerovatnije da Isokrat ovdje upućuje na Platona. 7 (1) Dva citata iz Lenjina uzeta su iz Sidnev and Beatrice Webb. U vezi s (a) i (b). Za (f). gdje Isokrat prvi nudi argumente za podjelu rada vrlo slične onim Platonovim (bilješka 29 Petog poglavlja). up. U predvečerje uspona nje­ gove partije na vlast. 224/5. ipak. on ima svoj značaj u marksističkoj praksi. na njega možda upućuje Krantor kada govori o onima koji optužuju Platona da je postao učenik Egipćana. up. 650 f. up. Isokrat onda nastavlja: "Egipćani..Prim. mada instru­ mentarij za ostvarenje ovoga nije naše razborito planiranje. red.(d) Razvitak se odvija u pravcu više slobode i razbora. str. bilješku 68 Dvanaestog poglavl­ ja. 403 ff. ovog poglavlja) i 870 (protiv kontističke Revue Positiviste.. mješavina ljubavi i mržnje. Manifest komunističke partije. pošto kritika njegovog historicizma pokriva sve što se može uzeti ozbiljnim u njegovoj dijalektici. s najvećim brojem marksista.. u vezi s ovim.) Međutim. upućuje samo na Egipat. 1918. ali su postale važnije s kasnijim marksistima: (h1) Razlika između samo "formalne" slobode ili samo "formalne" demokracije i "stvarne" ili "ekonomske" slobode ili "ekonomske" demo­ kracije. poglavlja 22-24. tom 6. 5 Up. vidi također bilješku 14. (Up. osobito Deveto poglavlje. up. s referencama na M. Marks pravi neke interesantne primjedbe na Platonovu teoriju podjele rada (up. čak.u pogledu poretka kojim održavaju kraljevsku vlast i ostalo državno uređenje tako su odlični. osobito Kapital. str. vjerovao da su problemi bili nepostojeći 392 393 . a ne i na Spartu. U vezi s ovim. red. III. 312 ff. (e) Moralni pozitivizam ili.

ekonomsku aktivnost države on je ograničio na brigu za osnovne potrebe svakoga .Jugoslavijapublik.za "garantirani minimum sredstava za izdržavanje".. I. Nachf. Mengera (npr. cit. Djela svetih apostola. bilješku 9 Devetog poglavlja).. on je tada samo pokazao da marksisti. preveo Zvonko Tkalec. tj. Up. Vidi također bilješke 14-16 ovog poglavlja i odjeljke 1. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie.) 10 Vidi moje djelo The Poverty ofHistoricism. W. Up. Ovi zapanjujuće naivni iskazi su reprezentativni. Engels.) i J. 1923). Oni moraju biti suprot­ stavljeni Lenjinovim govorima sačinjenim nekoliko mjeseci kasnije. vidjeti H. Neue Staatslehre. razvio tehnologiju kolektivne obrade zemlje i. red.17 i 18 The Poverty ofHistoricism. (2) Lenjinov stav u Državi i revoluciji. Oni pokazuju kako je proročki "znanstveni socijalist" bio oslobođen od bilo kakve zle slutnje problema i nesreća koje su ležale ispred. V. svakome prema njegovom radu'". 56).o. IMRP . (=Država i revolucija. 248 ff. mogao je Lenjin reći. Dietz. Teze o Fojerbahu. čitamo tamo. 1912. Ali njega su marksisti odbacili kao "polusocijalista"..) Ali oni. 231 ( = F .ili da će biti riješeni historijskim procesom. Beograd. A. MED. također poglavlje V.77-9) gdje Lenjin naglašava jednostavnost problema organizacije i administracije u različitim fazama razvitka komunističkog društva. rad­ nici mogu jednostavno preuzeti. up. kontrolu nad tim izvanredno je uprostio kapitalizam". i 300 ff.red. MED.742 ff. tom 32. 2. svakom pismenom čovjeku pristupačne operacije" za koje je potrebno samo "poznavanje četiri računske radnje". (Slične stavove nalazimo izražene u Njemačkoj i Engleskoj. Njegovo porijek­ lo je platonsko i ranokršćansko (up. 67-73). Vrlo slično. piše on "u tome da oni trebaju raditi podjednako.205 . što se tiče ovih problema. Popper-Lvnkeus u Austriji. str. mada ne u teoriji. 11 Ovo je Marksova Jedanaesta teza o Fojerbahu (1845). J. Oni su ga zvali "polusocijalist" zato što je razmatrao privatni poduzetnički sektor u svom društvu. mada znatno jednos­ tavnije. (Citati u ovoj-bilješci su iz: Vladimir Iljič Lenjin: Država i revolucija. i da primaju podjednako. 34-35. Viner ukazao) sličan stavu Džona Karutersa. želim ukazati da je neadekvatno "determinizam" i "znanstveni metod" uzimati kao sinon­ ime. ovu bilješku. također. Marksov "princip socijalizma". veoma je (kao što je J.M. bili na samom početku.L. 1973.o. str.206 ff. Posljednji je. čak i tako izvrstan i jasan pisac kao B. vjerni Marksovim zapovjestima. Malinovski (Bronislaw Malinowski). 1975. H. kada je Lenjin priznao da nije znao za knjigu koja se bavi konstruktivnijim problemima društvenog inženjeringa. up. op. On je napustio marksizam u praksi. Ali. period koji je bio rezultat ovog proročkog i antitehnološkog marksizma. osobito. (Karl Marks. proročki i antitehnološki ("antiutopijski". također vidi bilješku 48 Dvadeset četvrtog poglavlja i tamo date reference). drugog izd. uputile izabranog upravnika socijal­ ističke fabrike kako da njome rukovodi i on ne bi imao veću potrebu za savjetom profesionalnog organizatora nego što je ima kapitalist.757 f. pošto su ovi metodi kontrole "neobično prosti. Fridrih Engels. 1944: sada posebno objavljeno). koji su. (Nekoliko daljih primjedbi o proble­ mu naći će se u Dvadeset drugom poglavlju. osobito pasuse iz Države i revolucije u H. 44-45 i 4. Lenjin.) Međutim. str. Ovo mnogi još čine.i u načelo za koje čak i "kapitalizam" može tvrditi da je njegovo vlastito. up. koji je ugrađen u Novi Ustav SSSR (1936). (Knjiga je u Engleskoj objavljena pod naslovom: Socialism: Utopian and Scientific. 74).. finansije bi. džinovskih farmi koje su kasnije uvedene u Rusiji (vidi njegov Allgemeine Nahrpflicht. 90. tom 26. osobito str." 8 Ovaj naivni naturalistički slogan je Marksov "princip komuniz­ ma" (koji je Marks preuzeo iz Luj Blanovog članka L'organisation de travail. tačno pazeći na obim rada.) Njih. otuda. gore citiran. Citirano od strane Lenjina u Državi i revoluciji. "je ostvaren princip socijalizma: 'Od svakoga prema njegovim sposobnostima. npr. Up. drugo izdanjel904. mada složen. up. Član 12: "U SSSR".M. up. 70-71) karakter ovog "znanstvenog socijalizma" prije njegovog uspona na vlast. "Cijela stvar je".) 12 Ne namjeravam ovdje detaljno razmatrati metafizički ili metodološki problem determinizma.. 747=Država i revolucija. 0 navedenom Engelsovom djelu. str. za čisto historicistički. pod 2). Sve izvan ovoga bilo je ostavljeno strogo takmičarskom sistemu. 215 i dalje. bilješku 29 Petog poglavlja. (=Lenjin. L. tom 6..o.Prim. Zamjenjivanje ranokršćanskog pojma "potreba" pojmom "rad" transformira roma­ ntičnu i ekonomski sasvim neodređenu naturalističku frazu u sasvim praktično. BIGZ..Prim. str. nisu čitali čak ni "utopijski materijal profesorskih socijalista foteljaša". 9 Aludiram na naslov poznate Engelsove knjige: Razvoj socijalizma od utopije do znanosti. neznatno je ali značajno slabiji. H. mislim na neke fabijance u Engleskoj. vid. str. str. dovoljno jed­ nostavan da praktično funkcionira i koji svakoga upućuje tako da na najbolji način upravlja svojom fabrikom. niže). str. Berlin 1946. pokazuju Lenjinovu sposobnost za pronalaženjem i priznavanjem učinjene greške..L. 455.M. 14-16.M.. (Economica. na isti način. On kaže: "Kapitalisti su pronašli sistem finansija koji je. osobito vidi str.. Evidenciju toga. Socialism and Radicalism (up. odjeljci 2 i 3. ali beznačajno načelo . (Mislim na nes­ retan period ratnog komunizma. Beograd. kao što mi je Brajan Megi na to ljubazno ukazao).tom 14. njegov esej u Human Affairs 394 395 . Ludvig Fojerbah i kraj njemačke klasične filozofije. (Kurziv u originalu. neovisno o svim drugim sugestijama. Država i revolucija.o. Dela. 752 (=Država i revolucija. .

36). Koen i Travers. §2. 1937). Knjiga VI. 15 Up. bilješku 14 ovog poglavlja. bliže psihologiji. Kapital. 19. ipak. Dvadeset treće poglavlje). pokušao sam ovaj sukob učiniti očiglednijim prikazujući Marksov historicizam u formi koja je u potpunosti analogna njegovom napadu na Fojerbaha. npr. X. također bilješke 6-9 Četrnaestog poglavlja i The Poverty of Historicism. (Up. cit. Prijevod "površni sinkretizam" nije sasvim u skladu s vrlo jakom ekspresijom originala). Ova tendencija se obično naziva psihologizam. 18 Up. Sukob između Marksovog pragmatizma i njegovog historiciz­ ma postaje u dovoljnoj mjeri očigledan ako ove pasuse uporedimo s nje­ govom Jedanaestom tezom o Fojerbahu (citiranom u bilješci 11 ovog poglavlja). op. str. H. također str. Pot­ puno se slažem s metodološkim tendencijama ovog eseja. cit. nadoknaditi sve ono što mogu biti njegove imanentne nezgode i smetnje i zaštititi se od opasnosti i slučajnosti kojima je naša vrsta izložena u sklopu neizbježnih događaja koji prate njeno napredovanje.. red. Marks. ubrza prirodni napredak. početak posljednjeg stava §3. Mogu postojati sociološki zakoni i. Mil piše: "Pomoću njega ubuduće možemo uspjeti ne samo gledati daleko unaprijed u budućnost historije ljudske rase. 14 Up. kaže: "Krajnji cilj ovog djela i jeste da razotkrije zakon ekonomskog kre­ tanja modernog društva. Sljedeća tri citata su iz Dž. vidi. "Orbita" i "trajektorija" su s kraja drugog stava §3. ne možemo se nadati da ćemo naći i provjeriti "zakon prirode". možemo parafrazirati ako kažemo: historicist može samo interpretirati društveni razvoj i pomoći mu na različite načine. možda. (Up. bilješku 7 Dvadeset petog poglavlja). 396 397 . misli na takve ciklične teorije historijskog razvoja koje su formulirane u Platonovom Državniku ili. Huserlu).. mogu citi­ rati nekoliko rečenica odličnog psihologa D. njegove Lay Sermons. kao što je pokazano u tekstu. Koen (Cohen) i Travers. Međutim. odjeljak 17. up. cit. ipak.. 374 i bilješku 16 ovog poglavlja). postojati znanstveni progres. sljedeća tri citata su iz Kapitala. Vidi također Dvadeset drugo poglavlje. ne može postojati empirijski "zakon evolucije". koja tvrdi da se život na zemlji razvio na određene načine.Prim.l944). str. odjeljci 22. cit. u Makijavelijevim Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Kaca (Katz). Kada govori o "orbita­ ma" Mil. Aludirajući na historijski metod. tom 21. MED. cit. osobito str. up. . jer može voditi u historicizam. §8. imaju neu­ tralan nukleus koji nije psihološki.. loc. 214) vjerovali su u mogućnost otkrivanja zakona evolucije. ." (Kurziv moj. Jer Marksov pasus. odlomci su uzeti iz njegovog članka Psychological Needs (poglavlje III Human Affairs. cit. 24. Na istom mjestu Marks.(izdali Katl (Cattel).M. Međutim. loc. 846 (Predgovor Prvom izdanju.o. Ovo izjednačavanje je. "znanstveni metod". up. §1 (početak). citira­ no iz osmog izdanja). jer neki od najboljih znanstveni­ ka njegovog vremena (npr. Također vidi bilješku 44 Petog poglavlja. §2 (završetak).Za sve ove pasuse. 0 sličnoj Milovoj primjedbi vidjeti bilješku 16. također. 18-19: MED. pomenut u tekstu. 562. Haksli.. 17.Prim. jednostavno. Marksu možemo oprostiti što se držao pogrešnog vjerovanja da pos­ toji "prirodni zakon historijskog razvoja".) Ili. Postoji specifična evolutivna hipoteza. Ali univerzalni ili prirodni zakon evolucije bi iznio hipotezu koja se tiče pravca razvitka života na svim planetarna (u svakom slučaju). op. up. citiran u tekstu. 1880. Izd. čak i takve znanosti koje su kao sociologija i ekonomija. čak. kad god smo ograničeni na posmatranje jednog jedinstvenog procesa.. 207 ff. S. njegovo stanovište je da ga niko ne može izmijeniti.. koji traga za "zakonima društvenog poretka i napretka". "U psihologiji je za neko vrijeme pos­ tojala tendencija da se ona učini fundamentalnom osnovom svih znanosti. str. pogl. neodrživo i opasno. Međutim.. Drugim riječima.. 13 Za kritiku historicizma vidi The Poverty of Historicism (Economica. hipoteza da će gdje god je sloboda i komu­ nikacija mišljenja efikasno zaštićena legalnim institucijama koje osigu­ ravaju javnost diskusije.. 868 (Predgovor Drugom izdanju. Katl. H. kao što to Marks kaže "skratiti i ublažiti porođajne bolove". 105. Kapital. 212. (Citat u tekstu: K. Ali kada Malinovski daje dokaze u korist "determinizma u istraživanju ljudske kulture" (str. postoje zakoni evolucije koji se odnose na razvoj mladih orga­ nizama itd. sljedeće primjedbe su iz prvog stava §3.. poglavlje XII. up. npr. 374. T. 649. Za "dovoljno uvjerljiv posredan dokaz". op.. 656. 469." Psihologizam će biti detaljno raz­ motren u Četrnaestom poglavlju. 1937.). 673 i 830.. 16 Up. 1843. 846=H..) 17 Up. str. osobito bilješku 5 ff. Mil. vjerovatno. 27 i 28. 252). red.. Zanimljiv pasus (koji kaže gotovo isto što i Marksova poznata primjedba citirana u tekstu za bilješku 14) može se naći u istom poglavlju Milove Logic. postoje razlozi i za gledište da bi bilo bolje uopće ne govoriti o historijskim zakonima. §1 (završetak). Kapital. Mil.M. str. ne uspijevam vidjeti što on podrazumijeva pod "determiniz­ mom" ako ne. tom 21. njegovim razl­ ogom za primjenu znanstvenog metoda u društvenim znanostima isto kao i njegovom briljantnom osudom romantičnih tendencija u antropologiji (up." (Za ovo. op.. A System of Logic (prvo izd. Predgovor Prvom izdanju. 221-4). 17. onoliko koliko je to korisno. Mil. str.). .. Kapital. (Naravno.. 19 Što se tiče psihologizma (termin dugujem E. sociološki zakoni koji se tiču problema progresa. npr. (Citat u tekstu preuzet je iz Kapitala. nego uspjeti i u određivanju koja vještačka sredstva i do kojeg stupnja mogu biti korištena da se.o. niže). U The Poverty of Historicism.

također. Oni koji su u značajnoj mjeri doprinijeli logici moći. (Up. Mil. Zadatak tehnologije je. uglavnom u tome da nas informira o nenamjeravanim posljedicama onoga što radimo (npr.Prim.o. i na Deveto poglavlje.) 3 Up. H. Seri­ ja I. Pasus je potpunije citiran u bilješkama 13 Petnaestog poglavlja i 3 Šesnaestog poglavlja.M. cit. sami sebe. I dok su njihova kola trpjela izmjene da bi se izbjegli ovi kvarovi. Međutim.) i Tovoards a Rational Theory ofTradition (The Rationalist Annual. Zur Kritik der politischen Oekonomie. Dio II. On vjeruje da je to "sistem ekonomskih odnosa" kao takav koji stvara neželjene posljedice . str. 10 Termin "sociološki zakoni" koristim da označim prirodne zakone društvenog života. §4.). Sociobgy (Home Universitv Library. Nachf. ipak. smatram da institucije (i tradicija) moraju biti anal­ izirane individualističkim pojmovima . nego život određuje svijest. bilješke 8-9 Petog poglavlja. op. bilješku 63 Desetog poglavlja. koji je ovaj aspekt marksizma naglasio u privatnim diskusijama (1924). moje Prediction and Prophecy and Their Significance for Social Theory (u Proccedings of the Xth International Congress of Philosophy. Marksov Predgovor Prilogu kritici političke ekonomije (1859).). Up. LIV-LV. 9 Za ovaj i sljedeći citat vidi Mil. red. preveo dr Dušan Nedeljković. koji su u opreci s njegovim normativnim zakonima. S. str. up. MED. 1948. 21. 372=Kapital.Prim.sistem insti­ tucija koje. 87 f. 36 ff. osobito str. 14 Up. a citat u bilješci iz Njemačke ideologije.). Polanyi). koji ovaj problem razmatra u sličnom kontekstu bez aludiranja na Marksa.Up. 6 Up. npr. Čikago. 82 ff.. 1929. op. tom 6. up. također citirano u bilješci 20 Trinaestog poglavlja i bilješkama 13 Petnaestog poglavlja i 4 Šesnaestog poglavlja. citirano u H. cit. 1944) i str.VI. izdali K. M.cit. tom 20. VI. Njemačka ideologija (H. odjeljak VII (Economica. osobito str. Beograd. 1943.M. Oprečno ovome. jesu Platon (u Knjigama VIII i IX Države i Zakoni­ ma). 332. tom I. Pareto i mnogi drugi. također. XV f. Pronalazači automobila vjerovatno nisu predvidjeli društvene posljedice onoga što su činili. objavio Field Museum of Natural History. primijetiti da. 65 knjige. Sugestiju da je Marks prvi shvatio društvenu teoriju kao istraživan­ je neželjenih društvenih posljedica gotovo svih naših akcija dugujem K. M. red. VII. (Citat u tekstu preuzet je iz Priloga kritici političke ekonomije. vidi također bilješku -2 Četrnaestog poglavlja. promijenili neki ljudski motivi i aspiracije).M. W. jer Marks je metodološki kolektivist. ali koje se ne mogu analizirati pojmovima individua. postoji znatna nesuglasnost između Marksovih i mojih shvatanja o načinu na koji bi ove neželjene ili nenamjeravane posljedice treba­ lo analizirati.. (3) Što se tiče primjedbi u tekstu (u paragrafu kojem je ova bilješka dodata i u nekima od onih koji slijede) o nenamjeravanim društvenim posljedicama naših akcija. odnosi se i na bilješke 9 i 12 i tekst ovog poglavlja. MED. 2 1 20 *(1) Trebalo bi. Mil. Marksov Predgovor Prilogu kritici političke ekonomije. str. 40 f. analogija ide čak i dalje. njihovih odnosa i akcija.. želim skrenuti pažnju na činjenicu da je u fizičkim znanostima (i na polju mehaničkog inženjeringa i tehnologije) situacija dosta slična. ali sigurno nisu pred­ vidjeli ni čisto mehaničke posljedice . Aristotel. tom V. osobito Treće poglavlje (bilješke 9 i 10) i Deveto poglavlje.).o. Naši mehanički izumi su rijetko suklad­ ni našim prvobitnim planovima. §1. bilješku 19 prethodnog poglavlja. 11 Up. str. 1985. XVI.) BILJEŠKE ZA ČETRNAESTO POGLAVLJE Up.op. Polaniju (K. fon Hajekov Scientism and the Study ofSociety. 21. 1964.16): "Svijest ne određuje život. (4) S mojom kritikom konspirativne Teorije (str. citiran u bilješci 8 ovog poglavlja. A System of Logic.to jest terminima odnosa individua koje djeluju u određenim situacijama i nenamjeravanih posljedica njihovih akcija.. Veberovo djelo Gesammelte Aufsaetze zur Wissenschaftslehre (1922). str. ona su se toliko promijenila da se ne prepoznaju. 1949. upoznajemo 398 399 . A. cit. Oba eseja su sada u mojoj knjizi Conjectures and Refutations* 12 Vidi pasus iz Mila. up. Kultura. XI. O opreci između "metodološkog individ­ ualizma" i "metodološkog kolektivizma" vidjeti F. Trećeg poglavlja (Pasus je sa str. Beograd. IX.. 4 Up. 122 drugog dijela moje ThePoverty of Historicism (Economica. Zoology Leaflet 10. 8 Up.41 ff.mnoge načine na koje se njihova kola kvare. VI. §3. op.. §2. Također vidi Marks i Engels. da most može postati suviše težak ako pojačamo neke njegove komponente). J. 13 Up. Kaucki.VI. 94—6). 130 ff. također u Kapitalu. bilješku 10. str. str. 408 ff. mogu biti objašnjive pojmovima "sredstava za proizvod­ nju".. BIGZ. također bilješke 16-18 Trinaestog poglavlja. zauzvrat. VI. (2) Aluzija u tekstu na "čišćenje platna". 213=GA. osobito str." (Citat u tekstu je iz Priloga kritici političke ekonomije. . 5 Za institucionalizam. 371 (=Karl Marx. Berlin 1930. Dic (Dietz). Makijaveli. u smislu da "društvene atome". 23. Mil. up.o. tj.. Ginsberg. str. Možemo ovdje dodati primjedbu koja se tiče često ponavljanog tvr­ đenja da društvene znanosti operiraju metodom različitim od metoda priro­ dnih znanosti. (S njima su se. str. N. uprkos upravo pomenutom aspektu marksizma koji konstituira važno mjesto suglasnosti između Marksovih i mojih shvatanja metoda.) 7Up..

682." . 25. 298. zbilja nije ništa drugo do nagon za kompenzacijom nečijih osjećanja inferiornosti dokazivanjem superiornosti. (Vidi također sljedeću bilješku. .Kako malo zajedničkog vulgarni marksizam ima s Marksovim shvatanjima. kao nešto što je te vrste. Heker (Hecker) piše (Moskauisch Gesprache. bilješku 4 Trinaestog poglavlja). možda. u društven­ im znanostima je takvo znanje korisno samo ako ga generaliziramo. 299 ( = F . str. odjeljak III. (. E. Ipak. Herrn Eugen Duehring's "Umwaelzung der Wissenschaft. 5 S Heraklitovim sloganom. 4 J. daje "sve relativno".). cit.neposrednim upoznavanjem. također. (Prije nego što sretnu bilo koga ko ne voli čokoladu. 6 Oba sljedeća citata su iz Kapitala. Kolov (G. F. Iz ovoga se često zaključuje (npr. str. red. u opreci "objektivnim" metodima prirodnih znanosti. 3 Prema Adleru. Das Kapital. op. ponekad koristi termin "vulgarni marksisti". MED. str. pošto koristi naše znanje o sebi samima. jasnije govoriti o "teoriji subjektivnih vrijednosti" ili "teoriji vršenja izbora" nego o "subjektivnoj teoriji vrijednosti": također vidi bilje­ šku 9 Dvadesetog poglavlja). op. op. također. Gombriču što mi je skrenuo pažnju na mogućnost takvog nerazumijevanja. "subjektivan". str. tj. društvene teorije nisu "subjektivnije" od fizičkih. Na ovo možemo odgovoriti: sigurno ne postoji razlog zašto ne bismo koris­ tili bilo koje "neposredno" znanje koje imamo o sebi. D. up. tiču upliva ekonomskih uvjeta (kao što je potreba za mjerenjem zemljišta) na egipatsku geometriju i različit razvoj rane pitagorejske geometrije u Grčkoj. red.Prim. Engels. isto kao i odgovarajuće razmatranje u Dvadeset četvrtom poglavlju o interpersonalnom elementu u racionalizmu. u slučaju "društvenih atoma" smo. (Citat u bilješci je iz Pogovora drugom izdanju Kapitala. Engels.o...Prim. također cijele pasuse iz Predgovora Prilogu kritici političke ekonomije. tom III/2 (1894). 48/111... može tvrditi kako on nije bio psihologist. Svoj napad Marks ograničava na doktrinu da proces mišljenja (svijest ili duh) stvara "realno". Das Kapital.) 2 Lenjin. neovisno o bilo čijem mišljenju. misle oni. Posljednju može sugerirati fizičaru određena vrsta intuicije o tome kakvi su atomi. F. Karl Menger) da je metod društvenih znanosti.. str. 217 . 16 Hegel je tvrdio da je njegova "Ideja" nešto "apsolutno" postojeće. pošto sam se time bavio na drugom mjestu. Međutim. (Kapital. kao što sam rekao u What is Dialectic?. otkrio "relativnost" ili "rel­ ativizam".Ponovo skrećem čitateljevu pažnju na činjenicu da se u ovoj knjizi ne bavim Marksovom dijalektikom. on ga je radije interpretirao kao prerušeni psihologizam i borio se protiv njega kao takvog. nije uzeo ozbiljno ovaj Hegelov "apsolutni idealizam". cit. osobito bilješke 4 (3) Drugog poglavlja 16/17 Četvrtog poglavlja i 25 Šestog poglavlja. 76) o Marksovom tzv. 682 . kao što 400 401 . 15 Ovaj paragraf je umetnut da bi se izbjeglo nerazumijevanje pomenuto u tekstu. red. Pogovor drugom izdanju. preciznije. BILJEŠKE ZA PETNAESTO POGLAVLJE i Up. str. vidi bilješku 13 ovog poglavlja i bilješke 6 i 16 Sedamnaestog poglavlja. tom 21. na određen način. cit. Dugujem zahvalnost prof. Nesumnjivo.Kapital. S gledišta znanstvenog metoda. samo djelomično citirane u tekstu za sljedeću bilješku. 48/111. red. ali u znatno drukčijem smislu. cit. i pokazuje da on ne stvara čak ni društvenu realnost (da ne pominjemo materijalni univerzum). 294-5). žudnja za vlašću. vidjeti H. Neko prema tome. Kapital. MED. Anti-Diring. tom 23. (Karl Marks. cit. Ono što je "javno" i važno za znanost jeste samo pitanje da li hipoteze mogu biti provjerene pomoću iskustva i odoljeti testovima.) 7 Up. 25. tom 31. GA poseban tom.Prim. 873 (Pogovor drugom izdanju prvog toma).) 10 Imam na umu pitanja koja se. 0 problemu Marksovog esencijalizma i razlikovanja između "zbilje" i pojave. 873 (kurziv moj): "Za Hegela je proces mišljenja (koji on pod imenom "Ideje" pretvara čak u samostalan subjekt) demijurg stvarnosti". 25 . Marks. (Bilo bi. osobito citat iz Kapitala u bilješci 13 Četrnaestog poglavlja. U oba slučaja ova intuicija je privatna stvar čovjeka koji predlaže hipotezu. str. Anti-Diring. dugujući to ne samo našem znanju o sebi samima nego. tom 21. neki ljudi mogu lako povjerovati da je svi vole). III. tj. "historijskom materijalizmu": "Više bih volio to zvati 'dijalektički historicizam' ili. III. (Citat u tekstu je iz: F. dok je naše znanje fizičkih atoma samo hipotetičko. 15221523. npr. poglavlje 48. H. op. Ali ovo uopćavanje je hipotetičkog karaktera i mora biti provjereno i korigirano iskustvom "objektivne" vrste. Cole) Predgovor Kapitalu. XVI. tj. S ovog gledišta. up. MED. tom III/2. str. društvena hipoteza sugerirana samointuicijom nije u drugačijem položaju nego hipoteza o atomima..Prim. 355. da sam.. sasvim razborito. loc. 25. str. ako pretpostavimo da ono što znamo o sebi također važi i za druge. Engels. str. tj. upotrebi jezika. Up. 0 hegelskoj teoriji ovisnosti individue o društvu vidi (neovisno o odjeljku III Dvanaestog poglavlja) razmatranje u Dvadeset trećem poglavlju o društvenom ili.) » Up. npr. op. psihološki ili. interpersonalnom elementu u znanstvenom metodu. . cit. Neki vulgarni marksisti čak vjeruju da je završni potez filozofiji mod­ ernog čovjeka dodao Ajnštajn koji je. 1522. 12 Sklon sam kazati da je to neznatno bolje od idealizma hegelske ili platonske vrste. str. XX i iz bilješki 4 i 5 Šesnaestog poglavlja i 17 Sedamnaestog poglavlja. tom 23. MED. 11 Up.M.Prim. (Up. red.) 9 Za citate u ovom paragrafu. Kapital. MED. može se vidjeti iz Kolove analize. odakle su uzeti sljedeći citati. . u povoljnijoj situaciji nego u slučaju fizičkih.

Serija I. tj. Up. str. 332. a mijenjan­ jem načina proizvodnje mijenjaju svoj način života i svoje društvene odnose. predskazati da će.Prim. padati kiša.M. pošto "zaključci dobijeni u ovoj knjizi postaju svakog dana osnovnim načelima velikog pokreta radničke klase" širom svijeta. Prilog kritici političke ekonomije. za nekoliko dekada.Prim. Komunistički manifest (Citat u tekstu je iz: K. tom 7. moralne. tom VI.). Engels: Manifest komunističke partije. H. Engels. uklanjaju posljednji djelić od empirijskog značaja iz Marksovog sistema. Engels. u svojim komentarima. (Također vidi sljedeću bilješku). tj. Oni su proizvodnju kočili umjesto da je una­ pređuju. MED. primoran birati. 372 {-Zur Kritik der politischen Oekonomie. reći da je u Rusiji prvi sloj bio trans­ formiran u suglasnosti s trećim. (Up. 28. str. Slovo ljubve. 1912. 1982. 886) o knjizi koja se "na kontinentu često naziva 'Biblijom radničke klase'. str. Međutim. ali sasvim dovoljno da ga događaji iznevjere. bilješku 15 Četrnaestog poglavlja. tom 20. str. 22. Marks i Engels. u dogledno vrijeme. 105 . npr. tom 20. str 22 (=GA.o. 267.o. koji društvene odnose uređuju saobrazno načinu svoje materijalne proizvodnje. Stičući nove proizvodne snage." (Za prva dva sloja. Drugi sloj on naziva "proizvodni odnosi" ili "društveni odnosi".M. 384. 422 u Mind-u. Marks. Kako je Marks. izabrao bih materijalizam. kao što vidimo. često bio netolerantan.. Prvi od ovih slojeva odgovara "zbilji" ili "suštini". tom 7. op. MED. red. H.F. drugi i treći primarnoj i sekundarnoj formi pojave.. izgleda da je Engels bio pripremljen da tolerira netoleranciju i ortodoksiju marksista. Hajne. bilješku 4 Trinaestog poglavlja). 354 t. Kant's Prolegomena." (Up. Odavde je bio samo jedan korak do heretičkog lova i ekskomuniciranja onih koji su zadržali kritički. 403 . gdje se bavim problemima vrlo sličnim ovima ovdje. str. Marks je. (Engl. Kao stoje pokazano u Četvrtom poglavlju (vidi bilješke 5/6 i 11/12). Na izvjesnom stupnju razvitka tih sredstava za proizvodnju i promet.M. preveo Moša Pijade. str. Oni su morali biti raskinuti. tom 20. za Marksove odgovarajuće ideje.What ls Dialectic?. 179-80). (Ovo je vrlo slično Platonovom razlikovanju Ideja. on piše (up.ali lako mogu ne biti u pravu .) 13 S ovim i sljedećim citatima up. 425 . zamislio opći mehanizam bilo koje revolucije. ljudi mijenjaju svoj način proizvodnje.) Nešto više svjetla bačeno je na ove pasuse (i na bilješku 3 Šesnaestog poglavlja) Drugom primjedbom Drugog dijela Marksove Bijede filozofije (up.str. mašine i druga materijalna sredstva za proizvodnju koja postoje u društvu. Marksov Predgovor Prilogu kritici političke ekonomije.). za problem Platonovog esencijalizma up. 1882) ovdje navedeno prema dodatku za P. sukladno svojoj teoriji. Možemo. ovaj sloj Marks naziva materijalne "proizvodne snage" ili "materijalna proizvodnja". također bilješke 11 i 17 Sedamnaestog poglavlja). U svom Predgovoru prvom engleskom prijevodu Kapitala.o. priznajem. znanstveni duh. vidi također bilješke 8 i 16 Sedamnaestog poglavlja). 16 Svjedočanstvo o ovom prijateljstvu može se naći u Kapitalu. red. 332-333 . Prim. str 6. red. 331. tom VI. Kapital. Otuda ne bi bilo mnogo toga u proročanstvu da će se. 12-13. ako ih mogu tako nazvati.. Oni koji ovaj falsifikat pokušavaju interpretirati u oprečnom pravcu. tom VI." (MED.. Platon je imao vrlo slične ideje. cit. pojmovima ove analize. (K. red.). stvorena su u feudalnom društvu. na osnovi kojih se izgradila buržoazija.. (Vidi bilješku 30 Sedamnaestog poglavl­ ja i str. Oni su se pretvorili u njene okove. tekst za bilješku 3 Šesnaestog poglavlja).. LV).. apstrakcije saobrazno svojim društvenim odnosima. uzetim iz Komunističkog manifesta (H. znanstvene ideje: "Ali isti ljudi. tom 49 ili Conjectures and Refutations.o. što predstavlja upadljivo pobijanje Marksove teorije. Serija I. negdje dogoditi revolucija. tom 7. op.M.) vidjeti H. Manifest komunističke partije. up. ideje. feudalni odnosi svojine nisu više odgovarali već razvi­ jenim proizvodnim snagama. 332 . (Citat u tekstu koji slijedi je iz K. Ipak. 525). 671. duh koji je jednom inspirisao Engelsa isto kao i Marksa. na kraju bilješke 2 za str. Treći sloj formiraju ideologije. 530-31): "Sredstva za proizvodnju i promet. Up. Beograd. 334 u Conjectures and Refutations . Marks-F. 14 Lako je napraviti vrlo opća proročanstva. Citat u tekstu je iz Priloga kritici političke ekonomije.Prim. H. (K. red. nastavlja pokazivati kako je Kapital vri­ jedan ovog naslova. kurziv moj=GA.. Mar­ ks . prevod: Religion and Philosophy in Germany. str.. Prilog kritici političke ekonomije.Prim. str. religiozne. Prvi ili fundamentalni sloj (ili "zbilja") je materijalni sloj. MED.da je imao dovoljno kritičkog smisla da vidi slabost sveukupnog dogmatizma i da mu se ne bi dopao način na koji su njegove teorije preobraćene u skup dogmi. osjećam . ilustrirano je sljedećim opisom buržoaske društvene revolu­ cije (također zvane "industrijskom revolucijom"). str. str. 15 402 . On onda postaje čisto "metafizički" (u smislu moje Logike znanstvenog otkrića). Ipak. oni ovise o prvom sloju: "Društveni odnosi tijesno su povezani s proizvodnim snagama. čulnih stvari i slika čulnih stvari. MED. 2 Up. Serija I. Religion und Philosophie in Deutschland. jer Marks ovdje vrlo jasno analizira društvo u tri sloja. Marks je rekao samo nešto malo više od toga. pravne.=GA. str.srećom nisam. Marks. MED. cit. proizvode i principe. 380 . i bili su raskinuti. Carus. Treće poglavlje." I umjesto da protestira protiv opisa koji "znanstveni" socijalizam preobraća u religi­ ju. BILJEŠKE ZA ŠESNAESTO POGLAVLJE 1 Up.

vidi npr. Serija I..M. Država i revolucija (H. ali u pogledu činjenice da "laissez-faire" ukazuje na odsustvo trgovinskih bari­ jera (kao što su carinske) .o. tom 21. cit. 522 . Lenjin. tom VI. nešto su osvi­ jetljeni odlomcima navedenim u bilješci 13 Petnaestog poglavlja.Prim. 372=Zwr Kritik der politischen Oekonomie. H.. Kapital. Jedanaestog poglavlja i 26 Dvanaestog poglavlja. paradoksalnom. op. 2 Za Platonovu preporuku "ubjeđivanja i sile".Prim. privatne svojine i države . 7 Ovo je u potpunosti analogno Hegelovom nacionalističkom historicizmu. (K. (K. Za teoriju slojeva ili.M. Up. Lenjin citira Engelsovo Porijeklo porodice. 424. 138 f.. koji. osobito metodološku primjedbu u trećem tomu Kapitala (Das Kapital. vidi također tekst za bilješku 7 Devet­ naestog poglavlja). tom VI.Prim. 4 Citati su iz Marks-Engels. 21-4 i 26 ff.). Tekst (u ovoj bilješci -prim.. 9. 113 -Prim. Marks. 25=GA. odlučio sam promijeniti svoju termi­ nologiju. 367 (=GA. Otpor buržoazije je za nekoliko godina bio slomljen u Rusiji. tom 21.. on nije nikad propustio dodati kako slabo očekuje da će se vladajuća klasa Engleske pokoriti ovoj mirnoj i zakonitoj revoluciji bez 'pro-slavery rebellion'. Marks. Engels. 522 . Marks piše: "Dok pripadnici moderne buržoazije imaju jed­ nake interese." (MED. io »Prvobitno sam koristio termin "laissez-faire kapitalizam". op. Istina. red.). op. I. str. Prilog kritici političke ekonomije. bilješku 1 Četrnaestog poglavlja. cit. tom 21. I. up. . osobito. Marks.Up. 332 .). 651 (K. 5 Up. 46=GA. Poseban tom. bar u Evropi. op. 105. str. 292). vidi citate u bilješci 13 Petnaestog poglavlja. str.i činjenice da ekonomsku politiku nemiješanja ranog devetnaestog stoljeća smatram nepoželjnom i. 437. žestina ili nežestina revolucije ovisiti o otporu ili neotporu stare vladajuće klase. str. čak ni u njenoj unutarnjoj orga^nizaciji.o. Teorija o odumiranju države je sasvim nerealna i mislim da su je Marks i Engels usvojili da bi utišali vjetar u jedrima svojih rivala. Marks-F.) Vidi također paralelni pasus o kapital­ isti i tvrditi u Kapitalu. 32.Prim. up.M. (U Državi i revoluciji. MED. ter­ mini "materijalne proizvodne snage" i "proizvodni odnosi". cit. ali ne postoje znakovi "odumiranja" ruske države. Serija I. bolje. pa koristim termin "nesputani kapitalizam". Kapital. 21. gl.. 8 Up.* BILJEŠKE ZA SEDAMNAESTO POGLAVLJE Up. Rivali koje imam na umu su Bakunjin (Mihail Aleksandrovič) i anarhisti.o. (Citat je iz: V I. 1 3 Up. 5 Up. str. Predgovor Prilogu Kritici političke ekonomije. imaju oprečne.). MED. I. Serija I. tom 7. gdje se o istinskom interesu nacije stiče svijest u subjektivnim mis­ lima nacionalista i. Ova opreka interesa proizlazi iz ekonomskih uvjeta njihovog buržoaskog života. red. cit. M/2. red. dotle. op.. 15 i 16). 22. str.M. političkih "prijedloga". Serija I. str.o. tom VI. 179) (Citat je s istog mjesta s kojega su uzeti pasusi citirani u bilješci 13 Petnaestog poglavlja. red.M. MED.). čak. antagonističke interese. str. vođe. Ovaj pasus jasno pokazuje da će. Devetnaestog poglavlja. red.). Ovdje citiram cio zaključni pasus ovog Predgovora: Engels govori o Marksovom zaključku "da je Engleska. Ovdje citiran pasus i. tom 7. (K. str. 89). op.. probleme tipa "Sto je država?" ili "Sto je vladavina?". jedina zemlja gdje bi se neizbježna socijalna revolucija mogla potpuno sprovesti mirnim i zakonitim sredstvi­ ma..o.) (MED. 733/4 i 735=Država i rev­ olucija. 424.što je vjerujem.. red. 725=Država i revolucija. osobito. str.o. po mom mišljenju. također vidjeti pasuse pomenute u bilješci 5 ovog poglavlja. također tekst za bilješke 3 ff. 395. J.M. . gl.-GA. str.Prim. također bilješku 17 Sedamnaestog poglavlja. LIV-LV. cit. Za jezik političkih zahtjeva (ili. Predgovor Prilogu kritici političke ekonomije (H. red. str. 7 Ovaj citat je iz Komunističkog manifesta (H. citiranu u bilješci 20 Dvadese­ tog poglavlja. op. (Up. red. op. Up. Kapital. (K. 651 (K. 6 Za karakteristične probleme historicističkog esencijalizma i..." (K. 3 404 405 . Kapital.=H.o. str. 887. 528). Bijeda filozofije. 382 -Prim. cit. 424.o. str. osobito tekst između bilješki 41 i 42 Šestog poglavl­ ja i bilješku 5 (3) Petog poglavlja. "superstruktu­ ra".). Također vidi bilješku 20 Trinaestog poglavlja. tom 7. mora zamijeniti ovu vrstu esencijalizma. bilješku 13 Petnaestog poglavlja i tekst). Marks.Prim. up. 22. 9 Up.) je iz Engelsovog Predgovora prvom engleskom prijevodu Kapitala. Marks . čim sami stanu jedni prema drugima.) 6 Up. Kapital. red. 4 Up. Kapital. Anti-Diring (H.F. bilješku 16 ovog poglavlja i bilješke 20-24 Dvadesetog poglavlja. Dž. op. bilješke 2630 Trećeg poglavlja. red. Lenjin. 522 .o. 189). Rasi (L. str.. tekst za bilješku 35 Petog poglavlja i bilješke 5 i 10 Osmog poglavlja. str. Engels. veoma poželjno . 33 . 352). H. ukoliko sačinjavaju jednu klasu nasuprot nekoj drugoj klasi. 371 f. Kapital. red. (=Zur Kritik der politischen Oekonomie. str. str. cit. 650 f.M. MED. Russell) to kaže). tom VI. Lenjin. cit. Marks. MED. 8 Up. bilješku 14 Trinaestog poglavlja. XVI i H.). oso­ bito. MED. Država i revolucija (H.Prim. cit. Manifest komunističke parti­ je. str. tom 20. Država i revolucija.Prim.o.M.Prim. 546).M. 355 (=GA. 13 . kako L. Marks.M. up. Za Marksov esencijalizam vidi osobito bilješke 11 i 13 Petnaestog poglavlja. MED. op. red. Engels. 12. 31. cit. Komunistički manifest (H.). prema marksizmu. Kapital. Manifest komunističke partije. tom 7. LV). tom 21. I. U Bijedi filozofije. Kapital.

Kapital. op. tom 31. red.).). cit. is Up. dosljedno. . str. također vidi odlične Kolove primjedbe o njegovom Uvodu Kapitalu.. Kapital. MED. pod naslovom Radni dan. svake sile i svake prevare. dijelom. bilješke 9-27 tog poglavlja i tekst). MED. koji su bili za ropstvo. osobito str.Prim. str. 14 Up. Pojam "ropska nadnica" je. Karlajl je. up..Prim. "jedan veliki događaj suvremene historije. Anti-Diring. sveo na to da Petar sa sjevera hoće da razbije glavu Pavlu s Juga zato što Petar sa sjevera najmi svog radnika 'na dan'. Kao i Marks. u kojem Marks skicira ranu historiju radnog zakono­ davstva. u položaj proletera lišenih imovine. (K. Kap­ ital. jeste Poglavlje VIII Prvog toma. Ipak. u socijalizmu. Međutim. MED. Skica Marksove "teorije vrijednosti" naći će se u Dvadesetom poglavlju. tom 21. Engels piše (H. opasan i obmanljiv. iz svojih vlastitih premisa. red. Ipak. također bilješku 1 za str. August. op. od strane vulgarnih marksista. a Pavle s juga. str. 191-192. istinski trajan dokument ljudske patnje. 228. kraj bilješke 15 ovog poglavlja. a da nema vrijednost".o. Karlajlova procjena situacije. između ostalih. I. red. do monopoliziranja sredstava za proizvodnju i sred­ stava za život u rukama jedne malobrojne klase. Engels. str. također Kapital.ropstvo!" (K. red. 13 Jedan od pažnje najvrednijih i najdragocjenijih dijelova Kapitala." (K. 16 "Vrijednost" robe Marks definira kao prosječan broj radnih sati neophodnih za njenu proizvodnju. američki građanski rat. ovakve slučajeve koristili za propagandu u korist ropstva.Prim. ako uzmemo da se sva privatna svojina zasnivala na posjednikovom vlastitom radu i da se u čitavom daljnjem toku razmjenjuju samo jednake vrijednosti za jednake vrijednosti. 269=GA. sila. Kapital. 153. Marks. do potiskivanja druge klase. mora se shvatiti da ovo poglavlje sadrži materijal za potpuno pobijanje marksističkog "znanstvenog socijalizma". država ili bilo kakva politička intervencija." Marks ovdje citira Karlajlov članak "Ilias Americana in Nuce" (Macmillan's Magazine. str. 153 ff. nije nemoguće da je ono.). Tomas Karlajl (Thomas Carlvle). Kapital. str. Nema čovjeka koji može čitati ovo Marksovo poglavlje. (Vidi bilješku 1 ovog odlomka. Iz ovog dobro dokumentovanog poglavlja uzeti su sljedeći citati. Vrlo je interesantan Marksov komentar u njegovoj bilješci 1 za ovu stranicu. prema tome. cit. 801): "Mi ovdje ne uzimamo u obzir čisto ekonomske povode poljoprivredne revolucije. do periodičnog smjenjivanja grozničave proizvodnje i trgovinske krize i do čitave današnje anarhije u proizvodnji. a nikako seoskim! A srž te simpatije zove se . lako mogao priznati mogućnost da. a koje su joj dodijelili veliki teo­ retičari demokracije. nije ispunilo. 124 . I Marks zaključuje: "Tako je najzad prenuo u smijeh torijevske simpatije prema najamnim radnicima. na političko-pravni umjesto na ekonomski sistem. 518.. a da ni jedan jedini put nije bila potrebna otimačina. rezultat "kapital­ ističke akumulacije". (Up. Jedan od razloga za navođenje ovog odlomka jeste u tome što želim naglasiti Marksovo potpuno neslaganje s vjerovanjem da nema velike raz­ like u izboru između ropstva i "ropske nadnice"." (F. piše Marks (Kapital. I. str. op. s Up. I. tom 21. u stvari. MED. usmjeravajući svoj napad. Marks. učestvovao u ovom pokretu za porobljavanje. cit. Jer on uvodi vrijednost da bi dospio do suštinske stvarnosti koja odgovara onome što se pojavlju­ je u obliku cijene robe. cit. Kapital. 155 (osobito bilješku 1). tom 21. srećom. Cijena je varljiva vrsta pojavljivanja.M. i oni su ciljali na obaranje postojećeg društvenog poretka. Niko nije mogao jače od Marksa istaknuti činjenicu da je ukidanje ropstva (i. red. jer on je. Ova definicija je dobra ilustracija nje­ govog esencijalizma (up. Za njih je država bila neman koju je trebalo uništiti. "Stvar može imati cijenu.).. str. Za Marksovu analizu rezultata koji su ovdje kratko skicirani. 228 . institucija države može ispuniti nove i nužne funkcije. u daljnjem razvitku proizvodnje i razmjene. 12 Up. da citiramo Marksa. 192. tekst za bilješku na koju se upućuje u prethodnoj bilješci. 257 f. •.Prim. Kapital. MED 21. 638 .). interpretiran kao da se Marks slagao s onim što je. 79.Marks nije volio vidjeti kako bilo čiji radikalizam nadmašuje njegov vlastiti. 219 . str. Cio se proces objašnjava čisto ekonomskim uzrocima. nužno dolazimo do današnjeg kapitalističkog načina proizvodnje. također Dvadeseto poglavlje. koji je zasnovan na proročanstvu stalno rastuće eksploatacije radnika. 246. On pokazuje da su torijevski reakcionari. Poseban tom. XXVII ff. up. uvođenje "ropske nadnice") najvažniji i nužan korak u emancipaciji ugnjetenih. 11 Za mnoge odlomke i nadgradnje.Prim. Moj prikaz Marksove analize može biti podržan navođenjem Engelsovog iskaza u njegovom Anti-Diringu povodom sumiranja Kapita­ la. niže. Marks. koja čini ogromnu većinu. prema Marksu. 10 U poglavlju "Takozvana prvobitna akumulacija" Marks kaže (str. prorok (preteča fašizma). bilješku 13 Petnaestog poglavlja. ali glavni doprinos dolazi od povećane produktivnosti rada što je. zbog svojih anarhističkih rivala Marks je. vidi osobito Kapital.) (K.. 184. 1863). Marks. ipak. On pokazuje da je. I.). 17 Za problem "ropske nadnice". op. 160-167): "Drugim riječima. ipak. naravno varoškim. bilješku 8 ovog poglavlja). a da ne shvati da se ovo proročanstvo. odnosno one funkcije koji­ ma se obezbjeđuje pravda i sloboda. čak i ako isključimo mogućnost svake otimačine. 406 407 . up. 799. Nas interesuju njena nasilna" (to jest politička) "sredstva. 'na cio život'. posljedica aktivnosti marksista u organiziranju radnika.

osobito str. izbornih pamfleta i eliminirali plakate. Za citat na kraju ovog paragrafa. gdje Hajek govori o "razlici. nije dovoljno shvaćena. » Vidi Bertrand Russell. između stvaranja stalnog zakonskog okvira unutar kojega je proizvodna aktivnost vođena individualnom odlukom i usmjeravanja ekonomske aktivnosti pomoću cen­ tralnog autoriteta. The Road to Serfdom (navodim prema prvom engleskom izdanju.. npr. britansku "Control of Engagement Order". vidi. međutim. II. ne možemo pretpostaviti da bi savršena utakmica automatski eliminirala problem nezaposlenosti. odnosno pružaju javnosti sve važne raspoložive informacije. Havek. oprečno onom u Pruskoj državi gdje je "aktual­ izirana stvarna" sloboda. koliko je moguće. 54. bilješka 1. op. 23 . prije štite nego što ugrožavaju slobodu). npr.. 26 B. London. 21 Protiv ove analize može se reći da. Zahtijeva se.. Međutim.) Vidi osobito bilješke 9 Osamnaestog poglavlja i 25/26 Dvadesetog poglavlja i tekst. 123 ff. 406 f. The Good Society (1937). nazvao politički protekcionizam. 27 Zakoni koji štite demokraciju još su na početnom stupnju razvitka. odjeljak 2 Sedmog poglavlja. objavljen u iz Petrograda. up.Možda ovaj odlomak. up. Kapital. 23. 1944). Power. osobito bilješku 9 Osamnaestog poglavlja i tekst. 188 ff. za proturječnost između praktične akcije i historicističkog determinizma vidi istu bilješku i tekst za bilješke 5 ff. u ovorn slučaju. 19 0 hegelskom karakteru distinkcije između jedino "formalne" i "aktualne" ili "stvarne" slobode ili demokracije. jednog dana. da li je pretpostavka savršene utakmice između kupaca na tržištu rada uopće realna? Nije li. 28 *Up. npr. cit. s ovog gledišta.* 29 *Za ovu razliku i upotrebu pojma "pravni okvir". pokazuje da je zakonodavstvo čak i najopasnijeg karaktera donijeto bez prinude . str.* 30 Prikaz. vidi sljedeća tri poglavlja. up. ako ni zbog čega drugog. sloboda štampe zbog potrebe korektnog informiranja javnosti. Hegel voli napadati britanski ustav zbog njegovog kulta samo "formalne" slobode. up. Činjenica da ovaj propis jedva da je bio korišćen (on sigurno nije zloupotrijebljen). kurziv moj) rekao: "Kapitalistička proizvodnja obuhvata uvjete koji. Up. pasus citiran u tekstu za bilješku 7 Petnaestog poglavlja. kao što je ovdje korišten. bilješku 62 Dvana­ estog poglavlja. vrstu. itd. Vidi. Sadašnji metodi propagande su uvreda za javnost kao i za kandidate. baš kao što razborita ograničenja. Veoma mnogo bi se trebalo i moglo uraditi. Walter Lippmann. onda zbog toga što rad ne može biti lako premješten. također Marksovu primjedbu na Džona Vatsa (John Watts) u Kapitalu.. Vidi također bilješke 14 i 15 Dvadesetog poglavlja i tekst. osobito. str.Prim. radnika od strane preduzimača. osobito str. I. (Ovo ne ugrožava slobodu. up. (Grigorij Jefsejevič Zinovjev).. Marks navo­ di u Predgovoru drugom izdanju Kapitala. 601. utvrdi/istinu objavljene informacije čini odgovornim za učinjenu štetu. bilješke 4 i 6 Sedmog poglavlja i tekst. zašto ne bismo standardizirali veličinu. Takve stvari kao. MED. onda ne bi bilo govora o eksploataciji ekonomski slabih od strane ekonomski jakih. 20 0 paradoksu slobode i potrebi zaštite slobode pomoću države. tj. npr. na račun novih izbora.. Marks. naime onoga koje utemeljuje opća pravila rukovođenja i onoga koje vladi daje diskrecionu vlast. Propagandu one vrste koja može biti dovoljno dobra za pro­ daju sapuna ne bi trebalo koristiti u stvarima od takvog značaja. ali moje čvrsto uvjerenje je da možemo lako prevazići tehnološke teškoće koje mogu stajati na putu ostvarivanja takvih ciljeva kao što je ruko­ vođenje izbornim kampanjama uglavnom pozivom na razbor umjesto na strasti. npr. osobito. 23 Odlomak je potpunije naveden u bilješci 14 Trinaestog poglavlja. red. mogu se kontroli­ rati pomoću zakona koji omogućava poništavanje izbora dobijenih nepropis­ nim sredstvima. ako pretpostavimo savršenu utakmicu između preduzimača kao proizvođača i. Russell.." 18 Za doktrinu "vlasništvo je krađa" ili "vlasništvo je pljačka". četiri paragrafa u tekstu prije bilješke 42 Šestog poglavlja i. A. str. Ne vidim. 871) (K. Kurziv moj. up. Ne mogu ovdje ići u detalje.. Hajek naglašava značaj činjenice da je pravni okvir moguće predvidjeti. Ono što dobre novine danas obično/Čine na svoju vlastitu inicija­ tivu. tekst za bilješke 24-4. 24 408 409 . str. može uvjeriti vulgarne marksiste da marksizam ne objašnjava depresije konspiracijom "velikog biznisa". 56. Može se prim­ ijetiti da je intervencionizam. 1947. nametnuta onima pred sudom. 128 f. to je nedovoljna institucionalna garancija da će ovaj cilj biti dostignut. dozvoljavaju samo privremen relativni prosperitet radničke klase i uvijek samo kao predznak depresije.). ekonomski kom­ plementaran onome što sam u Šestom poglavlju. vidi F.. pismo Zinovjeva. istina da na mnogim lokalnim tržištima rada postoji samo jedan kupac od bilo kakvog značaja? Pored toga. zakona koji izdavača koji zanemaruje svoju dužnost da. kao kupaca radne snage na tržištu rada (i ako dalje pretpostavimo da ne postoji "indus­ trijska rezervna armija" nezaposlenih da vrši pritisak na ovo tržište). neovisno o dobrim ili lošim namjera. također vidi bilješku 41 Dvanaestog poglavlja i bilješku 7 Dvadeset četvrtog poglavlja. tom 21. može se ustanoviti kao njihova dužnost ili pažljivo oblikovanim zakonima ili utemel­ jenjem moralnog kodeksa sankcioniranog javnim mnijenjem. (Jasno je zašto pojam "protekcionizam" ne može biti upotrijebljen umjesto pojma "intervencionizam". Dvadeset drugog poglavlja. str. 22 0 problemu ekonomske intervencije države i karakterizaciji našeg sadašnjeg ekonomskog sistema kao intervencionizma. (Vidi Kapital.očigledno zato što fundamentalna razlika između dvije vrste zakonodavstva." (Kurziv moj). Power (1938). Sam Marks je (Das Kapital. npr.

implicira da su Marksove teorije neoborive. Marks. on ga je. ali vjerujem u iskrenost njegovog iskaza (na kraju njegovog Predgovora prvom izdanju Kapitala. cit. opustošili. str. izgleda. red. Marks je očigledno želio kazati: "Baš kao što je Kant kritizirao zahtjev metafizike. vidjeti 865): "Želim dobrodošlicu znanstvenoj krit­ ici. MED. s druge strane u Marxism and Democracy. kao metafizički sistem. osobito. moramo reći da on svoj vlastiti sis­ tem nije uvijek uzimao suviše ozbiljno i da je bio sasvim spreman malo odstupiti od svoje fundamentalne sheme. jer svaka znanstvena teorija je oboriva i može biti zamijenjena. kaže: "Gledajući svijet u kojem živimo.Prim. cit.. MED. odnosi se na industrijsku revoluciju i autora koji je pitao za propise koji su je omogućili. 226.. Burke. tom 21. gdje on piše: "Poslije ovoga je jasno kakvu ulogu u historiji igra politička sila u odnosu na ekonomski razvitak. zamišljen tako. da znači: "Kritika čiste ili metafizičke filozofije u pogledu njenog znanstvenog statusa".) Sve do posljednje rečenice koju sam stavio u kurziv. 1800. odnosno kritiku političke ekonomije u odnosu na njen znanstveni sta­ tus. I. uporediti rečenice u njegovom Anti-Diringu. kaže Marks. L.M. ipak. E. zamjen­ jujući tako aluziju na Marksov drugi cilj naglaskom na ono što sam u tek­ stu opisao kao njegov prvi cilj. bilješka 1. Dogmatizam i autoritarizam najvećeg broja marksista stvarno je zapanjujući fenomen. tom 21 str.Zbog pravičnosti prema Marksu. javnog mnijenja.) čitamo iskaz koji naglašava uobičajenu marksističku teoriju o sekundarnom karakteru pravnog sistema (ili njegovom karakteru kao plaštu. Marks. 17. može se vidjeti iz načina na koji je predstavljena u Religion und Philosophie in Deutschland od strane Marksovog prijatelja H. (Citat je iz: K. 139. tada." (F. 31 f. red. tom 31. 277). str. AntiDiring. 864=H. 1 410 411 .. MED. To je zadatak na koji je Marks aludirao u naslovu knjige koja pretho­ di Kapitalu. To se podjednako može naći i među radikalima i među umjerenjacima. da bi vještački ubrzali proces pretvaranja feudalnog načina proizvodnje u kapitalistički i skratili prelaze. Engels. "Pisac nije smio zaboraviti da se revolucije ne prave pomoću zakona". I.. mislio drukčije. Ona je sama ekonomska potencija. 2 Up. up. ekonomski razvitak redovno nadvlađuje silu.) (Up. djeluje (H. Kapital. Engels je bio dogmatičniji. čiji je doslovan prevod Kritika političke ekonomije." Sam Marks je. svi ovi metodi.M. otkrivajući da ona nije znanost nego. red." (K.: Slijedi svoj pravac i pusti ih brbljati!" BILJEŠKE ZA OSAMNAESTO POGLAVLJE 0 Marksovom esencijalizmu i činjenici da materijalna sredstva za proizvodnju imaju suštinsku ulogu u njegovoj teoriji. npr. glavna tendenci­ ja Kantove Kritike bila shvaćena kao da je uperena protivapologetske teologije. prije. . neizbježno izvrću Marksove teorije". Drugi iskaz je komentar (najneortodoksniji s marksističkog gledišta) meto­ da akumulacije kapitala. po redu stvari.o. op. u velikom stup­ nju. Prim. njegovim antiapologetskim ciljem. Ovaj naslov je.) 3 Ono što zovem sekundarnim ciljem Kapitala.. bilješke 13-14 Pet­ naestog poglavlja).. što. Ali u pogledu predrasuda tzv. Prvi od ovih iskaza. posebno bilješku 13 Petnaestog poglavlja. Trebalo bi. str. posljednja rečenica narušava ovu ortodoksiju.o. apologetska teologija. Citat je iz E. str. ostat ću vjeran svojoj maksimi. Barns. nez­ nanstvene. ono je sigurno bilo najvažnije) nego sistemom dogmi. smatrao gledištem (i kao takvo. prvi engleski prevoditelji Kapitala njegov podnaslov preveli kao Kritička analiza kapitalističke proizvodnje. ma kako oporoj. "iskorišćavaju državnu vlast. 374) iznenađujuće naivno kada kaže da "pobijanja. osim rijetkih izuzetaka. str. Jer oba ova naslova nepogrešivo aludiraju na Kantovu Kritiku čistog uma. tako ja ovdje kritiziram odgovarajuće zahtje\ e buržoaske ekonomije. Međutim. str. 374 i bilješke 14 i 16 Trinaestog poglavl­ ja.. Sila je babica svakog starog društva koje u utrobi nosi novo društvo.) Aludiraju«? na Kanta. u Marksovim krugovima.Prim. Kapital. 662 . koncentriranu i organiziranu silu društva. bilješke 15 i 16 Petnaestog poglavlja. Hajnea (up." Da je. 19. podrazumijeva zadatak koji je u priličnoj mjeri akadems­ ki.." On tvrdi da kad god "sila djeluje u oprečnom pravcu. Također vidi bilješku 6 Sedamnaestog poglavlja i bilješke 20-24 Dvadesetog poglavlja i tekst.M.. Tako.. Laurat). To samo pokazuje da oni koriste marksizam ira­ cionalno. uprkos Engelsovom nadzoru.o. 536. Možda griješim u ovome. "pojavi") i drugi iskaz koji vrlo važnu ulogu pripisuje političkoj moći države i uzdiže je na stupanj u potpunosti razvijene ekonomske snage. Thoughts and Details on Scarcity. 843. (Na ovo je jasnije ukazano naslovom parafraze Kantove Kritike koji se pokazuje u gotovo doslovnom prevodu: Prolegomena za svaku metafiziku koja u budućnosti može opravdati zahtjev za znanstvenim statusom. Kapital. Ovi rijetki izuzeci su oni slučajevi osvajanja kada su nekulturniji osvajači. tj. op. Lora (L. (H.) Nije sasvim bez značaja što su. odnosno u Prilogu kritici političke ekonomije i u podnaslovu samog Kapitala. Marks je citirao Berka u Kapitalu. pasus je očito ortodoksan. izgleda.. proizvodne snage s kojima nisu znali šta da počnu. zaprepašćeni smo gotovo matematičkom preciznošću s kojom su suštinska predviđanja Karla Marksa ostvarena. na dvije uzastopne stranice Kapitala (832 f.

ljepotu i dobrotu". prema tome. a ni u njemačkom originalu. kao vladajuća klasa. on postaje vladajuća klasa i. također tekst za bilješku 8 ovog poglavlja). najdirljivije izraženo u posveti Hekerovih Moskauisch Gesprache. osobito. ili. To nazivamo željeni način razmišljanja. čak mističan željeni način razmišljanja. istovremeno. ukinut će svoju vlastitu supremaciju kao klase.). Na mjesto starog buržoaskog društva s njegovim klasama i klasnim suprot­ nostima stupa udruživanje. mada. naime. u kojem je slobodni razvitak svakog pojedinca uvjet slobodnog razvitka za sve. tj. moguće je. formule koja će naše korumpirano ljudsko društvo preobratiti u čisto. koristeći marksističku terminologiju. (Up. silom ukida stare uvjete proizvodnje. tom VI. To je bio romantičan. kad bude revolucijom postao vladajuća klasa i kad. mistični kolektivizam i iracionalna reakcija na teret zahtjeva koje pred nas postavlja civilizacija natjerali su Marksa na proricanje nužnog dolas­ ka socijalizma. Zbog toga smo zadržali Poperov navod u što dosljednijem prevodu i odlučili da uporedo damo isti citat iz srpskohrvatskog izdanja. Kome se ne bi svidjelo imati raj na zemlji! Ipak. on sadrži doktrinu kritiziranu u tek­ stu. 395-396. on sadrži jasan iskaz da je klasna svijest radnika samo posljedica "snage okolnosti". uprkos ovim činjenicama. poreska reforma ili smanjenje kamatne stope. jedno od prvih načela racionalne politike mora poći od toga da ne možemo napraviti raj na zemlji. moje primjedbe na klasnu svijest na završetku odjeljka I u Šesnaestom poglavlju. Otuda bi drugo načelo razborite politike bilo: sva politika sastoji se u biranju manjeg zla 412 . uvođenjem relativno malih reformi. Marks . sredstvima revolucije. snagom okolnosti. 32.. s pravom. 46) osobito je interesantan u ovom kontekstu. Što se tiče stalnog postojanja klasnog jedinstva pošto klasna borba protiv klasnog neprijatelja prestane. U pozadini svega ovoga je nada u izbacivanje đavola iz našeg svijeta. Ali. pri­ tiska klasne situacije. red. (Up. Heker ovdje govori o socijaliz­ mu kao o "društvenom poretku gdje više neće biti klasne i rasne borbe i gdje će svi dijeliti istinu. s Marksom. Politički Sistem.Na mjesto starog buržoaskog društva. Marks je sanjao/sličan san o prot­ jerivanju đavola uništenjem ekonomskog sistema. Serija I. zajedno s ovim uvjetima. njegov estetski iracionalizam. To je. klase uopće. uprkos činjenici da. imat ćemo asocijaciju u kojoj je slobodni razvitak svakoga osnov za slobod­ ni razvitak svih. proturječi Marksovoj teoriji koja na svi­ jest gleda kao na ogledalo ili proizvod grubih društvenih realnosti.4 Up. Evo pasusa: "Uprkos činjeni­ ci da je proletarijat. Moramo pokušati poboljšati stvari. Zato moramo biti skromniji. Namjera ovih primjedbi nije nagovijestiti kako je nemoguće naprav­ iti brze napretke čak. tom 7. nasilno ukine stare odnose proizvodnje. njegove dijalektike. Ovaj željeni način razmišljan­ ja. str. Manifest komu­ nističke partije. Engels. dalja pretpostavka da ona nužno mora preživjeti ove snage. on će. Marks je dozvolio iracionalnim i estet­ skim osjećanjima preuzeti potpunu kontrolu nad njegovim mislima. prinuđen organizirati se kao klasa u svojoj borbi s buržoazijom. bar ne za sljedeća dva stoljeća ili slično tome/ Vezani smo za ovu zemlju našim metabolizmom. Nije vidljiva ni napetost između okolnosti i historijske uloge proletarijata. proročanstvo besklasnog društva.. Uprkos svom oštroumnom rezoniranju i svojim pokušajima korištenja znanstvenog metoda. ." (K. smatra da dijalek­ tika historije mora voditi u socijalizam. Ovu dalju pretpostavku mora učiniti svako tko. Želim samo nagla­ siti da moramo očekivati da svako eliminiranje zla.F. kao što su. s njegovim klasama i klasnim antagonizmom. on će s tim odnosima proizvodnje ukinuti i uvjete opstanka klasne suprotnosti. ali to je estet­ ska i romantična vjera: to je. borio protiv onoga što je zvao "Utopizam". suprotstavljajući im svoj his­ toricizam. Međutim. To je divna vjera.M. MED. koji glasi: "Kad se proletarijat u borbi pro­ tiv buržoazije nužno bude ujedinio u klasu. ali se moramo osloboditi ideje o filozofskom kamenu mudrosti. (Up. njegovu romantičnu histeriju. kao svoju neželjenu posljedicu. onaj ko isuviše obećava vjerovatno je šarlatan. jednom bude uništena. 46 i. također ukinuti uvjete za postojanje bilo kakvog klasnog antagonizma i bilo koje klase i. da može preživjeti snage koje su je proizvele. mi smo duhovi i tijelo. možda. . iracionalan i. str. Platon je mislio da to može uraditi ako ga protjera u niže klase i ovlada njime. koji je naveo Marksa na pret­ postavku kako će kolektivno klasno jedinstvo i klasna solidarnost radni­ ka trajati i poslije izmjene klasne situacije. Deveto poglavlje). kao takav. mnogo manjih zala. Sljedeći pasus iz Komunističkog manifesta (H. cit.. umjesto toga. npr. a ne "znanstveni socijalizam". on se borio protiv njegovih (obično najnezrelijih) pokušaja racionalnog planiranja. bilješku 21 ovog poglavlja). "snage okolnosti" o kojima govori Poper i koje nalaz­ imo u njegovom prijevodu nisu tako vidljive. Anarhisti su sanjali da kad država. kako je Marks jednom mudro izjavio.Prim. stvara mnoštvo novih. koja mogu biti na sasvim različitom stupnju po hitnosti. mislim da je teško.=GA.o. op. on nije uspio primi­ jetiti najopasniji element Utopizma. ali. U politici i medicini. a time i svoju vlastitu klasnu vladavinu. Ova vrsta romantizma jedan je od elemenata marksizma koji najjače utječe na mnoge njegove sljedbenike. na osnovu Marksovih pretpostavki i. kao što to kaže kršćanstvo." (U srpskohrvatskom prijevodu Manifesta. pretpostaviti da je klasna svijest stvar koja se može akumulirati i potom uskladištiti. poželjan "Utopizam". pošto je i sam bio romantičar. npr. sve mora ispasti na dobro. Ne idemo k tome da postanemo Slobodni Duhovi ili anđeli. Marks se. postojano zlato.

Ona pokazuje da su radnici bili spremni na najveće žrtve u svojoj borbi za oslobođenje svoje vlastite klase i. . trebao pokušati iz ovih olakšica isključiti one koji nisu spremni pridružiti mu se.) Gotovo da nije ni potrebno pokazati kako se pojavljuje željena mark­ sistička sinteza. op. u opreci prema dogmatskom marksističkom naglasku na/proizvodnji. Naziv "intervencionizam" zbilja može pokriti tri glav­ na tipa društvenog inženjeringa u naše vrijeme: kolektivistički interven­ cionizam u Rusiji. prema Marksu. Sukladno ovom rezoniranju. koju je napisao komunist koji se nije pokajao. Međutim.Prim. u stvari. Ali. ali je možda neophodno istaći da neznatno izmijenjen naglasak na opisu antagonističke tendencije može voditi k veoma različitoj "sintezi". "dijalektičkog rezoniranja". 47=GA. nesputani kapitalizam . izvan ovoga. Međutim. gdje smo se bavili Marksovim romantizmom. Političari bi trebali pomno tragati za zlima koja njihovo djelovanje nužno izaziva. opisati kao "državni kapitalizam". Serija I. čovječanstva. Da se takve stvari mogu desiti pokazuje činjenica da to što je neko radnik ne znači da ga to sprečava da zaboravi sve o solidarnosti ugnjetenih i da upotrijebi ekonomske privilegije koje mu se nude. up. neodbranjiva stvar ako sindikat. također bilješku 15 Devetnaestog poglavlja i tekst. Prvobitno je bio upotrije­ bljen u nipodaštavajućem smislu i taj smisao je zadržao ("sistem koji podstiče velike profite koje prave ljudi koji ne rade") u popularnoj upotrebi. npr. povećanje njihove klasne svijesti kao posljedica (a) klasnog rata i (b) narastanja njihovog shvatanja svog vlastitog prvenstvenog značaja unutar ekonomskog sistema kao što je industrijsko društvo u kojem je radnička klasa jedina proizvodna klasa i. Komunistički manifest (H. možemo čak reći da je "kapitalizam". Švedska tehnološka ekonomska teorija je pod jakim uplivom onoga što bi marksisti zvali "buržoaska ekonomija". partija koja je inaugurirala švedski eksperiment. tom VI. istovremeno. zatvori listu svojih članova. jedina suštinska klasa. Iz ovih razloga..M. Marks-F. tj. "tehnokraciju". postoje i mnoga poglavlja koja kazuju žalosnu priču o sasvim običnoj sebičnosti i težnji k posebnom interesu štetnom za sve. ne utvrđujući čak ni pravedan metod (kao što je strogo pridržavanje liste čekanja) za prijem novih članova. neko može lako predstaviti fašizam kao nužnu sintezu. demokratski intervencionizam u Švedskoj i "Manjim Demokracijama" i "Nju Dil" u Americi. 5 Mada se ne namjeravam baviti Marksovom dijalektikom (up. predlažem upotrebu naziva "nesputmn kapitalizam" za period koji je Marks analizirao i krstio nazivom "kapitalizam" i naziv intervencionizam za naš vlastiti period. Poruka Centralne uprave Savezu od marta 1850. 546). tom VI. i čak fašističke metode regimentne ekonomije. Jedan od aspekata u kojem šveds­ ki eksperiment odstupa od marksizma je njegov naglasak na potrošaču i ulozi koju igraju potrošačke kooperative. u formi totalitarnog državnog kapitalizma) pojavi kao nužna sin­ teza."* 7 Historija pokreta radničke klase puna je kontrasta. prema tome. nekada su bili marksisti: ali oni su napustili marksističke teorije ubrzo poslije odluke za prihvatanje vladine odgovornosti i upustili se u veliki program društvene reforme. red. biti ovako opisane. u pravcu industrijalizacije i birokratske kontrole industrije. u pravcu ekonomskog i psihološkog niveliranja radnika kroz standardizaciju potreba i želja. sinonim za "industrijalizam". 11 Za ovaj program. Teza: tendencija u pravcu akumulacije kapitala u nekolikim rukama. zbilja. 8 Up. koji kulminira u bojnom 414 415 .tj.potpuno je "izumrlo" u dvadesetom stoljeću. str. 46 (=GA. Na ovaj način možemo. vidi H. pošto ispravna procjena suparničkih zala mora u drugom slučaju biti nemoguća. 6 *0 ovom pasusu Brajan Megi piše: "Eto zašto je Đilasova (Milovan) Nova klasa sve to: u potpunosti zaokružena teorija o realnostima komu­ nističke revolucije.. 10 Švedski "socijaldemokrati". stavlja­ jući u svoje kolektivne ugovore uvjet da samo članovi sindikata mogu biti zaposleni. dok ortodoksna marksistička teorija vrijednosti ne igra u njoj nikakvu ulogu. Marks smatrao progre­ sivno oporezivanje najrevolucionarnijom mjerom. mogu pokazati da bi bilo moguće "ojačati" Marksov logički neizvodljiv argument pomoću tzv..M. komunističko društvo u kojem je država vlasnik sveg kapitala. u određenom smislu. tom 7. držeći izvan sebe radnike koji mu se žele pridružiti. sasvim korektno. 32. Tada bi dvije antagonističke tendencije kapitalizma mogle. ili sistem demokratskog intervencionizma. tekst za bilješku 15 Devetnaestog poglavlja. Npr. sve što nam je potrebno jeste opis antagonističkih trendova unutar kapitalizma na takav način da se socijal­ izam (npr. bilješku 4 Trinaestog poglavlja). Sasvim je razumljivo da bi sindikat. umjesto prikrivati ih.o. . 545). Sve dok se.. Manifest komunističke partije.. 396. cit.. Može se primijetiti da je u jednom od svojih najradikalnijih iskaza.).(kao što bečki pjesnik i kritičar Karl Kraus kaže). koji postiže velike prednosti za svoje članove kroz solidarnost i kolektivno ugovaranje. cjelokupna akumu­ lacija sredstava za proizvodnju može označiti kao "kapital".o. MED. (Up. sasvim je druga i. ili. U završnom opisu rev­ olucionarne taktike pri kraju ovog obraćanja.. koji je na ovaj način zadobio monopol. Serija I. str.S tačkom (1). on je korišćen u neutralnom znanstvenom smislu s mnogo različitih značenja. 9 Pojam "kapitalizam" je isuviše neodređen da bi mogao biti upotri­ jebljen kao naziv za konačan historijski period. Engels. Ono sto je Marks zvao "kapitalizam" . možda. bilo kojoj sintezi koju neko želi braniti. Antiteza: povećanje bijede velikih masa. možda. da eksploatira svoje suradnike. pasus je potpunije citiran u bilješci 4 ovog poglavlja. (K.

Ali. uporno tvrdeći da je ona bila povezana s ekonomskim razvitkom paralelnim "industrijskoj rev­ oluciji" u naprednijim zemljama. "Emancipacija radničke klase može se postići samo djelovanjem samih radnika". npr. svinga klasičnom muzikom. up.. Također vidi bilješke 4 i 21 ovog poglavlja.. uvjeren sam da ona mora voditi tirani­ ji. Ova hipoteza. nego ugnjeteno domaće stanovništvo kolonija zasijalo. ("Planiranje za slobo­ du" je. razmatrana je u Petnaestom poglavlju. osobito Deveto poglavlje. može istinski biti nazvan veliki religiozni pokret. oni su bili intelektualno zadovoljni. čak. oni nikada nisu usvojili znanstveni. 1941. osobito bilješke 5 ff. ali nika­ da nisu posumnjali u valjanost historicističkog pristupa. radnici će zahtijevati progresivni. R. str. G. tj. interpretirali rusku revoluciju kao zakašnjelu "buržoasku revoluciju". na mnogo načina. to je. Fallen Bastions. 1939) insistira na tome da centralizovana "planska ekonomija" mora sadržati najozbiljnije opasnosti za individualnu slobodu. ne on. 16 Ova opreka između marksističke historijske teorije i ruske his­ torijske stvarnosti. bio kolektivistički i. Oni su počeli vjerovati da je fašizam neizbježan stupanj u društven­ om razvoju. "Jer oni ne mogu planirati za cijelo društvo". također. u visokom stupnju. kritički stav u odnosu na marksizam. zbilja. sukladno Marksovoj shemi. 1 17 Ovo je druga proturječnost između marksističke teorije i histori­ jske prakse. možda.Prim. njegovu Freedom and the Economic System. ova druga proturječnost je izazvala mnoge diskusije i pokušaje da se stvar objasni uvođenjem pomoćnih hipoteza. sve dok su mogli interpretirati his­ toriju u člancima i govorima. Čikago.. ako sami demokrati podnesu prijedlog za umjereni progresivni porez. H. i tekst) usvoji. (Ovo. marksizam može izbjeći optužbu da uči "vjeri u politička čuda". Mnogi socijaldemokrati su. 0 političkoj intervenciji u ekonomskim stvarima i preciznijem objašnjenju pojma intervencionizam vidi bilješku 9 ovog poglavlja i tekst. 70 i osobito bilješku 44 Dvadesetog poglavlja). bilješke 13/14 i tekst. tribalistički pokret. U stvari. npr. Ovaj neuspjeh je. To će reći da su počeli dopunjavati Marksovu shemu. Ona je pomenuta u odjeljcima 17/18 moje The Poverty of Historicism. Hajek (up. a ne slobodi. uprkos činjenici da je ispovijedao ateizam. (up. bila je njihova vjera. također bile odgovorne za konačan neuspjeh svoje politike i slom pokreta. Ali on. (Up. 20 U srednjoj Europi marksistički pokret je imao nekoliko prethodni­ ka u historiji. Manhajmova "sloboda". to je bio pokret samoobrazovanja radnika za nji­ hov veliki zadatak." (MED. opečno onome što je pomenuto u prethodnoj bilješci. onda to pokazuje da marksizam ima verbalne teškoće u opisivanju događaja koje njegovi osnivači nisu predvidjeli. up. (Up. također bilješke 19 i 22 ovog poglavlja. 15 F. je rezultat Hegelove. takav esencijalistički problem da li je ruska revolucija zakašnjela industrijska ili prerana "društvena revolucija" je čisto verbalnog karaktera.) Naravno. Up. vjerujem da samo ako se takva teorija (up. Vođe su ubijedile radnike da je marksizam znanost i da je intelektualna strana pokreta u najboljim rukama. bit će potpunije razmotrena u Dvadesetom poglavlju (tekst za bilješke 37—40).) 19 Godinama prije uzdizanja fašizma u srednjoj Evropi. završetak Dvadeset trećeg poglavlja i moj esej citiran na kraju prethodne bilješke). 14 Za problem kompromisa. vidi Deveto poglavlje i moju The Poverty of Historicism. (0 snažnom utisku koji je ovaj pokret ostavio na neke promatrače vidi. Marks kaže: "Ako demokrati predlažu proporcionalni porez. II (osobito kritiku holizma). naglašava da je nužno planiranje za slobodu. i ukoliko on vodi k teškoćama unutar marksizma. može impresionirati neke od onih intelektualaca koji marksizam ne uzima­ ju ozbiljno. Bio je to pokret koji. za podizanje standarda nji­ hovih interesa i njihove razonode. veoma upadljiv defetizam mogao se primijetiti u redovima socijaldemokratskih vođa. Dvadeset drugo poglavlje. Međutim. Ali ova interpretacija.M. ona se može izbjeći ako ponudimo historicističku moralnu teoriju. Najvažnija od njih je teorija imper­ ijalizma i kolonijalne eksploatacije. On pokazuje 416 417 . red. Gedye. i kao što je tamo kazano.oslobođenje čovječanstva. oni nikada nisu vidjeli da takvo pitanje kao "Da li je fašizam neizbježan stupanj u razvoju civilizacije?" može u potpunosti obmanuti. Po ovoj teoriji se tvrdi da je revolu­ cionarni razvitak osujećen u zemljama u kojima proleter u zajednici s kap­ italistom žanje tamo gdje je. također bilješku 6 Trinaestog poglavlja).. (Ovaj izraz dugujem Juliusu Kraftu). A. koja je nesumnjivo pobijena razvitkom kao što je onaj u neimperijalističkim Manjim demokracijama. Kapital.870. za njihovu emancipaciju. vođe su. zastupao Manhajm u svojoj knjizi Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. E. up. 210. Sve dok su mogli ga primjenjivati (što je lakše od ovoga?). 1939). 21 Citat je iz Marksovog Predgovora drugom izdanju Kapitala.pokliču "Permanentna revolucija!". bio dug intelektualnoj neodgovornosti. Međutim. primjedbu na kraju paragrafa kojem je dodana bilješka 3 Devetog poglavlja. radnici će ustrajati u traženju jednog poreza čije stope rastu tako naglo da pri tom propada krup­ ni kapital.). pretpostavl­ ja da historija mora biti suglasna Marksovoj shemi. 12 S mojom koncepcijom korak-po-korak društvenog inženjeringa. Za opravdanje primjedbe u tekstu. trilera ozbiljnim knjigama. za zamjenu alkohola planiranjem. naravno.o. . također. 18 Vođe su bile u stanju kod svojih sljedbenika izazovati strastvenu vjeru u svoju misiju . 13 Ovu kritiku marksizma smatram veoma važnom. Međutim. pošto je njegova ideja "planiranja" naglašeno kolektivistička i holistička. Međutim. tom 10.

ako ona nema plan. 691) onu vrstu kapitala koja je rezultat eksproprijacije nekih kapitalista od strane drugih kapitalista ("jedan kapitalist sputava mnoge svoje kolege"). Serija I. "nema da ostvaruje nikakve ideale".o M. up.Prim. Wien-Berlin 1927. kroz čitav niz historijskih procesa. do određenog stupnja. Možemo staviti primjedbu koja se tiče termina "koncentracija kapi­ tala" (koji sam u tekstu preveo kao "koncentracija kapitala u nekolikim rukama"). nije učinjena kroz cijelu knjigu. Marks-F. Promjena. 150. 3 Up. 1974. U ovdje navedenom odlomku. MED. kao što Marks kaže. IMRP-Prosveta Beograd. str. Ovu sumnjivu umjetnost interpretiranja užasnih događaja historije umjesto borbe protiv njih. Da bismo pokazali razliku u trećem izdanju {Kapital. 96. Komunistički manifest. Marx. (Up.). Manifest komunističke partije. str. bilješku U Osamnaestog poglavlja. U odlomku (str..M. Ona nema da ostvaruje nikakve ideale.o. za razliku od akumulacije i centralizacije. u kom Marks izražava svoj antiutopizam i his­ toricizam. Kapital. Der Buergerkrieg in Frankreich. (b) i (c). 364. BILJEŠKE ZA DEVETNAESTO POGLAVLJE i Up. Kapital. 22 Marksističke vođe su interpretirale događaje kao dijalektičke uspone i padove historije." (MED. cit.) Drugi zanimljiv pasus.o. 445 . ako hoće postići svoje vlastito oslobođenje i s njim i onaj viši životni oblik kojem današnje društvo usljed svog ekonomskog razvitka nezadrživo ide. duhovne snage. tom 7. unutar određenog područja. rast koji nastaje iz opće tendencije u pravcu akumulacije i koji kapitalistima daje vlast nad rastućim brojem radnika.). zna da ona mora proći kroz duge borbe. nego samo u nekoliko odlomaka (osobito str. Ona zna da. on je pojam "koncentracija" koristio u oba smisla. koji potpuno mijenja­ ju i ljude i okolnosti. 123. bio u pravu u svom odbijanju da se upusti u društveni inženjering. 28-29): "Buržoaska republika je pobijedila.Prim. prije djejstvovali kao turistički vodiči kroz brda (i doline) historije nego kao političke vođe od akcije. bilješke 4 i 13 ovog poglavlja). Hamburg 1920. Kapital. op. Marksov Osamnaesti brimer Luja Bonaparte (H.o. red. U drugom izdanju Marks još nije pravio razliku između koncentracije i centralizacije. red. 23. Marks "kon­ centraciju" zajnjenjuje "centralizacijom".. 690—3 i 846).M. za šta se ona bori? Ona nije "tražila čuda". (Up. industrijska buržoazija. MED. -Prim. Verlag fuer Literatur und Politik. 16. MED. red. "Ona mora proći kroz duge borbe. tom 21. U trećem izdanju Kapitala (up. 386. ipak. lumpenproletarijat." (Kurziv .) (K. Oni su. K. 5 Up. vojska. str.kako je Marks imao sreće sa svojim prikazivačima (up. H. također bilješku 30 Sedamnaestog poglavlja i tekst. str.M. red. 274. kaže Marks.) Marks uvodi sljedeće distinkcije: (a) pod akumulacijom kapitala on podrazumijeva jedino rast ukupne količine kapitalnih dobara. 689 ff. To je postalo izvinjenje za njegove dogmatične sljedbenike da nastave s istim držanjem kada su se stvari promijenile i tehnologija posta­ la politički važnija nego organiziranje radnika. 689/690) normalan rast kap­ itala u rukama različitih individualnih kapitalista. P.". 23 . Belamija (A. 846=H. npr. bila je nesreća što je on ovu valjanu političku intuiciju podržao teorijskim napadom na društvenu tehnologiju. tom VI. tom 21. Kapital. Kapital. ona ima samo da oslobodi one elemente novog društva koji su se već razvili u krilu dotra­ jalog buržoaskog društva. ubjedljivo je optužio pjesnik Karl Kraus (pomenut u bilješci 4 ovog poglavlja). Ali. str. Istil je ostao isti kao u drugom izdanju. Marks. tom 28." U drugom izdanju na ovom mjestu čitamo: "To je koncentracija u pravom smislu oprečno akumulaciji". I. tom 11.. Willaschek. (K. . cit. Organizirati radnike bio je nesumnjivo najvažniji praktični zadatak njegovog vremena. popovi i seosko stanovništvo. 533. str. A. sitna buržoazija. (b) pod koncentracijom kapitala on podrazumijeva (up. 65— 66).K.. Ako takvo sumnjivo izvinjenje kao "vrijeme nije bilo zrelo za to" može ikada biti ispravno primijenjeno. (Ovo mjesto je ilus­ trirano djetinjastim karakterom utopijskih prijedloga sve do. Na njenoj strani bili su finansijska aristokracija. -Prim.Prim. Marks. 547=H. 403. Engels. uključujući i njega.). 2 418 419 . I. Ona nema namjeru plebiscitom zavoditi neke dovršene i gotove utopije. op. str.) (K. 846) navedenom u tekstu za bilješku 15 ovog poglavlja. (c) pod centralizacijom on podrazumijeva (up. Na strani pariškog proletarijata nije bilo nikog do on 'sam. srednji stalež. cit. kurziv moj=Karl Mara. Marks je. ono se mora primijeniti na Marksovo odbijanje površnog bavljenja problemima racionalnog institucionalnog društvenog inženjeringa. Postoji nekoliko pasusa kod Marksa koji upadljivije pokazuju historicistički nedostatak plana. 3l=GA. Međutim.. op. str. gdje Marks s odobravanjem govori o Pariškoj komuni 1871: "Radnička klasa nije tražila od Komune nikakva čuda.) Za nevjerovatno naivan Marksov iskaz u vezi sa "seoskim proizvo­ đačima". Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. otuda. red. MED.. kaže Marks. ali on sam je očekivao čuda vjerujući da historijska borba neodoljivo teži "višim oblici­ ma" društvenog života. može se naći u Građanskom ratu u Francuskoj (H. 4 Up. 691) čitamo: "To je koncentracija u pravom smislu. organiziran kao Mobilna Garda. recimo. Pasus je iz Marks-Engels. Bellamv). također bilješku 43 Dvadesetog poglavlja.o.M„ 560 (odakle je to Lenjin citirao). R.

itd. u stvari. S druge strane.M. oprečnu neintervenciji. Laurat. ova ista tendencija (u pravcu intervencionizma) dovela je do poboljšanja sudbine radnika. odnijeli bitku protiv feudalizma i uspostavili demokratski režim. Moraju ga. kao što je pomenuto u tekstu. suvremena vlada lako može težiti za zado­ voljenjem obiju na račun potrošača. 96. vidi također i tekst). kao i bilješku 14 ovog poglavlja. citat u bilješci 16 ovog poglavlja.. tom 23. bilješke 4 i 5 Sedamnaestog poglavlja i tekst. Ipak.. otvorenije govoreći.207. Dela. činjenica je da Marks nije bio sasvim dosljedan i da je pojmove "revoliicija". Pošto su radnici i poduzetnici najbolje organizirane i politički najsnažnije grupe u zajednici. zbog toga. 10 "A razumije se samo po sebi". Lenjin. Za "lumpenproletarijat". postoje. . 12 Up... Ficdžerald.M. I. možemo citirati dva pasusa. aludira na ovu tendenciju. 18. postoje i druge stvari koje mogu podriti klasnu svijest radnika i voditi nejedinstvu radničke klase. potpuno napušta marksizam. tekst za bilješke 17 i 18 ovog poglavlja. (Up. Pored mogućeg razvitka defetističkog duha. jedan iz ranog. ovi marksisti ne otkri­ vaju znanstveni osnov ovakve procjene ili. Odlomak je zanimljiv zato što je praktičan. L. 14 Ovaj Marksov razvoj je. on piše (H.. 9 Neki marksisti se čak usuđuju tvrditi kako bi se daleko manje pat­ nje sadržalo u nasilnoj društvenoj revoluciji nego u hroničnom zlu koje je svojstveno onom što oni zovu "kapitalizam". B. suprotstaviti s bilješkama 17 i 18 ovog poglavlja i tekstom. Lenjin.A Post Mortem (1940.An Autopsy). Ona to može uraditi bez grize savjesti: jer ona će sebe ubijediti da je dovoljno učinila time što je uspostavila mir između najneprijateljskijih stranaka u zajednici. također bilješku 40 Dvadesetog poglavlja): ". 711 f. isto tako podložni promjeni i preobrazbi. L. Bernštajnov (Eduard Bernstein) tzv. osobito u onim zemljama gdje ovu teoriju ne predstavljaju socijaldemokrati. I.Up." (MED. ispoljila se mnogo prije kraja XIX i početka XX stoljeća". Parkes. tom 21. "da su tamo gdje se stvari i njihovi uzajamni odnosi ne shvataju kao stalni. vjerovatno su rezultat ove situacije. L.Prim. "sila". tom XV. (Termin je ovdje preveden kao "dronjavi proletarajat". XVI. i ona je.. 136 ff. Ovo stanovište mu je dijelom bilo nametnuto činjenicom da se historija. isto mjesto i Kapital. pominje da je sasvim moguće da preduzetnici i radnici zajedno eksploati­ raju potrošača. Daleko od toga da se stane na put takozvanim izgredima. 333. u Engleskoj ten­ dencija imperijalizma za cijepanjem radnika i jačanjem oportunizma među njima. spominje da imperijalizam može razjediniti radnike nudeći im udio u svojim dobitima. III/l. također objavljeno pod naslovom Marxism . održavati što duže. citat u bilješci 4 ovog poglavlja.). s pravom. H. umjerenija marksistička stanovišta: osobito E.Prim. u zaštićenoj ili monopolističkoj industriji oni mogu dijeliti plijen.) __7 Za značenje "klasne svijesti" u Marksovom smislu.). konačno.. str. ono nije ništa drugo nego odbrana strogo demokratskog i nenasilnog radničkog pokreta. .) (F. tekst za bilješku 26 ovog poglavlja. Ova mogućnost pokazuje da je Marks uveličao antagonizam između interesa radnika i poduzetnika. smanjila vjerovatnoću revolucije. 66): "Oni moraju raditi u tom pravcu da neposredno revolucionarno uzbuđenje ne bude odmah poslije pobjede ugušeno. (Fitzgerald). Predgovor Trećem tomu Kapitala. Marks pretpostavlja da su radnici. Ovo posljednje stanovište. Marks insistira na tome da poslije ovoga bojni poklič radnika mora biti "Permanentna revolucija!". 60 ff. str. 38. Tomards an Understanding of Marx. naravno. str. interpretacija i to ne sasvim uvjerljiva. oprečno Marksovoj teoriji.). nije razvijala prema njegovom planu. preveo E. slučajevima narodne osvete nad omrznutim pojedincima ili javnim zdanjima za koja su vezane samo mrske uspomene. Septembar 1922. Imperijalizam kao najviši stadijum kapitalizma. može se pomenuti da je tendencija najvećeg broja vlada za nastavljanjem linijom najmanjeg otpora u stanju dovesti do sljedećeg rezultata.. za njegova života. I. vidi kraj odjelj­ ka I Šesnaestog poglavlja. red. tj. također.). npr. koristio sa sistematičnom dvosmislenošću. za izazivanjem privremenog truljenja radničkog pokreta. Sto ovo znači detaljno je objašnjeno (str. "nasilje".o. osobito aluziju na srednju klasu i "duhovne snage". zajedno s buržoaskim demokratima. 11 Ovo nije u potpunoj suglasnosti zbog toga što komunisti. str. Marksove kolebljive i dvosmislene interpretacije njegovog vlastitog učenja. drugi iz kasnog Marksovog djela. Engelsov Predgovor Kapitalu. ovakvog potpuno neodgovornog primjera proročke pretencioznosti.- 420 421 . ispovijedaju umjereniju teoriju. u svojoj odličnoj analizi Marxism . u svom Predgovoru prvog izdanja Kapitala (Up. 8 Up. str. 707=V. Radi ilustracije. Up. i misaoni odrazi njihovi. Laurat kritizira Sidnija Huka (Sidnev Hook). up.Labour Monthly. Ona je bila sukladna marksističkoj teoriji sve dok je najjasnije pokazivala tendenciju oprečnu onome što je Marks zvao "kapitalizam". (Up. ovi se primjeri moraju ne samo tolerirati nego se nji­ hovo usmjeravanje mora uzeti u svoje ruke. Rani pasus je iz Poruke Centralne uprave Savezu od marta 1850 (Up. Marxism and Democracy. da se ne sabijaju u čahure krutih 6 definicija. Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma. 1940. MED. "revizionizam". sa zadovoljstvom. nego se izlažu u svom historijskom odnosno logičkom procesu formiranja". bilješka 2. up. (V.o. red. već kao promjenljivi. svakako. stanovišta između ova dva. 13 Postoje. . npr. tom 10. npr. Marks često. naprotiv. kaže Engels o Marksu. ponekad. Engels. zbog toga što se drži takvih shvatanja. H. pojmovi. str. Lenjin. L. sjećajući se njegovog Hegela.

str. Vejd.) Ovaj odlomak je pod jakim uplivom hegelske dijalektike. Kapital. MED. 25 Up." 20 Up. op. up. Engelsov Predgovor prvom engleskom izdanju Kapitala. str. također bilješku 35(1) ovog poglavlja i bilješku 44 Dva­ desetog poglavlja). A dobit će čitav svi­ jet".o. gdje nalazimo sljedeća dva proturječna iskaza." S ovim umjerenijim shvatanjima.) 16 To je bilo Marksovo stanovište u njegovom Predgovoru Prvom izdanju Kapitala (Kapital. 887.M. sljedeća rečenica glasi: "Komunisti s prezirom odbi­ jaju kriti svoje poglede i namjere. tom 7. 846=H. red. a sintezu "negacijom negacije".Prim. MED.gdje će radnici biti u stanju svoje ciljeve postići mirnim sredstvima. 17.. 23 Up. kao što pokazuje njegov nastavak. također L. dodati Holandiju .M. cit. Marks-F. 544.. Serija I. može se uzeti iz Marksove Poruke Prvoj internacionali (Amsterdam. L. tom VI. Oni izjavljuju otvoreno da se njihovi cilje­ vi mogu postići samo nasilnim rušenjem dosadašnjeg društvenog poretka." (K. cit. religiozni pokreti .o." Da bi zbrka bila potpuna. H.. str. cit. cit. izražava slično gledište. red.o.o. (2) "Naposljetku. 403 f. 20. iskazuju da je.Prim. H..M. Laurat. tom 21. op. ". Parkes. također bilješku 35 ovog poglavlja. može se u sažetom obliku naći u Manifestu.). tom 21. B.544. Serija I..Prim. 110 (up.. op.. cit.Prim. Kapital. . str.. 45=GA. str. MED..) (Up. Serija I..672. vidi H.) "Kapitalistički način prisvajan­ ja" piše Marks. cit. 77). op.. red. red. str. tom 41. {Kap­ ital. tom VI.) (MED. Ako se neminovna evolucija pretvori u revoluciju. tom 21. 36): "Ne poričemo da postoje zemlje kao što su Sjedinjene Države i Velika Britanija . (Citat je iz Manifesta.) (Citat u tekstu je iz K.0. također bilješke 16-18 ovog poglavlja.. 8. I. 106 ff. kaže on.Prim. (K. 756 {=Država i revolucija. jeste prva negacija individualne privatne svojine zasnovane na vlastitom radu. op. str. bilješku 5 Osam­ naestog poglavlja." Usvojite neku drugu teoriju". 405. Up. op. red. u svima kulturnim državama europskog kopna preobražaj postojećih odnosa kapi­ tala i rada isto tako vidljiv i neizbježan kao u Engleskoj. cit. Engels. Up.) 21 Up. komunisti svuda pomažu svaki revolu­ cionarni pokret protiv postojećeg društvenog i političkog stanja".) 22 Društvene reforme bivaju rijetko izvedene pod pritiskom onih koji pate. Marxism-A Post Mortem. tom VI. Henri (Henry) Ford je. Engels.M. str. MED. Kapital. gdje on kaže: "Ali se i tu vidi izvjestan napredak. str.. 536).. 433 . red.. up. na zaprepašćenje svih marksista i mnogih "kapitalista". već i radničke klase".672. (K. 283. Odlomak ovdje može biti potpuni­ je naveden: "Kad kažete da ne dijelite mišljenje moje stranke o Engleskoj.. također str.) (Za detaljnije dijalektičko izvođenje socijalizma. mogu odgovoriti samo da ta stranka ne smatra englesku revolucijunužnom. The Record of an Adventurous Life (1911).o. (Što se tiče pojma "centralizaci­ ja".da je smatra mogućom. Manifest komu­ nističke partije. Marks... op. str.. datirano 8. svojinu.M. red. uspostavlja.) 18 Up. tom 7.. otkrio da povećanje nadnica može koristiti poslodavcu.. g. 545).. 1872.red. koji u trećem izdanju zamjenjuje pojam "koncentracija" iz drugog izdanja. spoljnji zastupnici engleske krune. red. Marks. op... završetak Manifesta (H. decembra 1880. odlomak je potpunije naveden u bilješci 35 ovog poglavlja. H.. ovo nije slučaj u svim zemljama. Marks-F. Međutim.M." (Demokratski uvjeti nisu isključeni). 538).Prim. str. tom VI. cit. To je negacija negacije. up. str. H.. 19. str. 865). 32 . .) Odlomak je potpunije naveden u bilješci 9 Sedamnaestog poglavlja.Prim. Ali nužnošću prirodnog procesa kapitalistička proizvodnja rađa svoju vlastitu negaciju.. up. 239. na primjer. 2 " Up.Prim. "koji proizlazi iz kapitalističkog načina proizvodnje. Što se tiče prijevoda "njihov ka­ pitalistički ogrtač postaje luđačka košulja". str...uključujem utilitarce i individue (kao Dikens) mogu snažno utjecati na javno mnijenje. op. 19 H. Laurat. 388. ili nešto slobodnije: "njihov kapitalistički ogrtač postaje nepodnošljiv". također bilješku 14 ovog poglavlja.. Marks. izjavljivao je na javnim zborovima: 'poslije uklanjanja ropstva dolazi na dnevni red preobražaj odnosa kapitala i odnosa zemljišne svojine!'" (K. komunisti rade svuda na povezivanju i sporazumijevanju demokratskih stranaka svih zemalja. na osnovici kooperacije i zajedničkog posjeda zemlje i sredstava za proizvod­ nju. cit. . bilješke 18 i 21 Osamnaestog poglavlja.) 17 Up. str. str. Manifest (H. mora uključiti Englesku). str. Marksovo pismo Hindmenu (Hyndman).i postaje moguće transformirati kapital­ izam pomoću postupnih metoda. Evo odlomka u cjelini: "Demokracija ima ogroman značaj u borbi radničke 422 423 . MED. odvojena samo jednom rečenicom: (1) "Jednom riječju. (Hegel je antitezu teze ponekad zvao njenom negacijom. ali . 37 {=GA. MED.. Hindmen. 35 {=GA.sudeći po historijskim presedanima . kada bih bolje poznavao vaše institu­ cije. Serija I. Manifest komunističke partije. (Treba primijetiti dvosmislenost ovog stanovišta. Država i revolucija. (Ovo.) 15 Up. {Kapital. Ova..47-48. može se primijetiti da bi doslovniji prevod bio: "oni postaju inkompatibilni s njihovim kapitalističkim omotačem" ili "ogrtačem". on insistira na tome da je marksistička "vjera da kapitalizam ne može biti reformiran nego jedino uništen" jedna od karakterističnih dogmi marksističke teorije akumulacije. Umjereniji odlomak. Posljednji citat u ovom paragrafu je iz Manifesta.). 405. 5 9 = £ 4 .) . bilješku 3 ovog poglavlja. koji je oprečan prethodnom. potpred­ sjednik Sjedinjenih Američkih Država.trebalo bi. međutim.Prim. 557): U njoj proleteri nemaju šta izgubiti osim svojih okova. tom 7. (Up. Kapital. to neće biti krivnja samo vladajućih klasa. . Cijela zbrka. I..

Prim. Ali. Međutim. 169.Prim. nepovjerenje mora biti usm­ jereno ne više prema pobijeđenoj reakcionarnoj stranci. 240.M. 26 Up. str. bilješku 14 ovog poglavlja) komunisti zasnovali "jedinstvo i slogu". Dela. L. On nikada nije priznao da se razvoj odvijao u drugom pravcu. Die 28 Klassenkampfe in Frankreich. H. Martin Lorens. nego prema dosa­ dašnjim saveznicima.. (Citat je iz F. Marxism . (Vidi F. London 1932. također H. Ako ne postoje institucije koje tom dijelu omogućuju nametanje svog upliva. tom VI. -Prim. naveden u bilješci 9 Sedamnaestag poglavlja." 424 425 .o. nismo bili u pravu". tom 7. London 1933. str. str. 59 i 1042 (=GA. str.on formalnu jednakost (skroz lažnu i licemjernu u kapitalizmu) uzima za faktičku".o.. Up.klase protiv kapitalista za njeno oslobođenje. tom 10. pružiti im ekonomske ili druge prednosti. Beograd. 203. kao što je on rekao (H. mora biti klasna vladavina. Engelsa. cit.. Proleterska revolucija.. H.o. 88. takav taktički potez je. istovremeno. Up. za drugi." Cilj je "da buržoaske demokratske vlade ne samo odmah izgube oslonac kod radnika nego i od prve vide kako ih nadziru i ugrožavaju organi iza kojih stoji cjelokupna masa radnika. I.o. cit. Stenogrami i dokumenti kon­ gresa." (Op..). također. 1973. zato što tiran­ ska moć ovisi o podršci određenih dijelova onih kojima se vlada. 79=Karl Mane. Parkes. I.M. 19). red.. Marks tvrdi da se "naoružanje cjelokupnog proletarijata puškama.A Post Mortem. Uvod F. 1890. topovima i municijom mora smjesta sprovesti" i da se "radnici moraju pokušati samostalno organizirati kao proleterska garda sa starješinama i vlastitim generalštabom. ovo ne znači da tiranija. Laurat. 8). 1036. Engels. mogu nastaviti iz drugih razloga. gdje Lenjin ovaj hegelski argument o "formalnoj" jednakosti koristi protiv Kauckog: ". kurziv moj = The Programme of the Communist International. par­ tija uređuje svoje norme i metode borbe polazeći od nužnosti mobilisanja i organiziranja što je moguće širih masa na što je moguće višem nivou ove borbe". Marks tu objašnava stav koji bi. 545). (Također vidi bilješku 37). Država i revolucija.) 31 Engels je djelomično bio svjestan toga da je bio primoran promi­ jeniti front pošto je "Historija pokazala da ni mi. ali koji. i od kapitalizma u komunizam. op. tom VI. tom 7.) Lenjin tvrdi da demokracija znači samo "formalnu jednakost'. tom 33.M. također bilješku 14 ovog poglavlja i bilješku 44 Dvadesetog poglavlja).. izdanje od 1891. up." (V. 219.. bilješke 4 i 6 Sedmog poglavlja. ^ Up. I. gdje citiram Engelsovo paradoksalno jadikovanje da "radnička klasa stvarno postaje sve više i više buržoaska". 1982.Prim. Up. Lenjin. Serija I. str.M. 93 (=Karl Marks. Građanski rat u Francuskoj. Ali on je uglavnom bio svjestan jedne greške: da su on i Marks precijenili brzinu razvoja. jer on kaže (H. {Komunistička internacionala.o. mada se žali na to.. 45 (=GA. i kraj bilješke 14 ovog poglavlja. Marks je detaljno izložio u svojoj Poruci Centralne uprave Savezu od marta 1850 (H. . 390 -Prim.). dalje sljedeći pasus iz Manifesta (H.. 33 Oni. MED. Septembar 1922. 32 Up. 1934. objavljuje "da se njihovi cil­ jevi mogu postići samo nasilnim rušenjem čitavog dosadašnjeg društvenog poretka". Udruženo izdavačko društvo stranih radnika u SSSR. (1) Taktički savjet koji mora dovesti do gubitka demokratske bitke. 446 . str.M. Kurziv moj. osvajanje političke vlasti od strane proletarijata. Uvod za "Klasne borbe u Francuskoj 1848-1850" od Karla Marksa. 34 Up. Marks. Pouke Pariške komune. Lora. npr. koji objavljuje da "komunisti rade svuda na povezivanju i sporazumijevanju demokratskih stranaka svih zemalja". 29). Također vidi L. (V. str 1702.. 557 i The Programme of the Communist International.. tom VI. 142. MED. tom 26. str. MED.. 143. Marks kaže: "Ukratko: od prvog trenutka pobjede.) Međutim. Up. tekst za bilješke 38-9 Dvadesetog poglavlja. H. tiranin može opovrgnu­ ti koristi koje taj dio uživa i tražiti podršku od drugog dijela.M. odlomak iz Engelsovog Predgovora prvom engleskom izdanju Kapitala.. Serija I.M. u: K. cit. pošto je demokracija dostignuta. ovo se ne može postići bez pune upotrebe sistematične dvosmislenosti pojma revolucija.Prim. Modern Books Ltd... Lenjin. što uključuje i demokratske uvjete. demokracija niukoliko nije granica koju ne smiješ preći.M. tom 29. BIGZ. nego samo jedna od etapa na putu od feu­ dalizma u kapitalizam.. red. 61): "Prilikom određivanja svoje taktičke linije svaka komu­ nistička partija je dužna uzeti u obzir unutarnju i spoljnu situaciju. Lenjin. up.. 33-34).. str. Beograd. to ne znači da je on primoran od strane tog dijela ili da taj dio posjeduje moć zahtijevanja ili nametanja pomenute prednosti kao svog prava. op. 171 (=Karl Marks. loc. Dela. izdanje iz 1895. 34)." (to jest prema demokratima). Proleterska revolucija i renegat Kaucki. također. u stvari... 27 Takav taktički potez je sukladan Manifestu. (Vidi također H. sukladan partijskom programu iz 1928. 834 (=V. 538): "Najbliži cilj komunista je. . Klasne borbe u Francuskoj 1848-1850. red. Engelsov Uvod. str.. tom XVIII. Berlin. Međutim. 29 Ovo nije citat nego parafraza. red. 37=GA.o. 65). trebalo zauzeti u odnosu prema demokratskoj partiji s kojom su prema Manifestu (up. Serija I. 30 Prvi od ovih odlomaka citira L.M.o. L. L. str. "Uvod u Građanski rat u Francuskoj' od Karla Marksa". Također vidi bilješku 21 ovog poglavlja. red. Jer čak i da je tiranin primoran podmititi određen dio stanovništva. npr. red.o. Moskva. Engelsa. 22.. 833=Proleterska revolucija.). up. kao što bi marksisti rekli.M. H. 387 . Vorwaerts. IMRP. 67=Labour Monthly. cit..o..o.. ni svi oni koji su mislili slično.

P.. 204." (V.. 68): "Demokracija za bogate. tom 10. Poruka Centralne uprave Savezu od marta 1850. Dela. (K... pa da odlučno zaokrenu ka komunizmu. pokvario igru.) Mislim da bi nje­ gova taktika upravo izazvala sramnu posljedicu koju je on predskazao. Marks piše (H. Kurziv moj = V. L. Država i revolucija. je čitava stvar uprošćena nekim detaljem u njenom izvršenju.o. 195-196 . 828=Proleterska revolucija. 130. str. U svakom slučaju..Jasno je da je ovakva politika primorana uništiti demokraciju. na sljedeći korak. I. L.. grupe znatno udaljene od redova komunista. To je osnovni zakon svih velikih revolucija..68 i 67= Labour Manthly. 884 f. . I. 72-73): "Sad treba usredsrediti sve snage.. odmah dočepali vlasti i tu vlast iskoristili na to da radnike. jedna krivi drugu za njenu katastrofalnu politiku. A da bi stvarno cijela klasa. Za tu stvar je potrebno vlasti­ to političko iskustvo masa. demokrat" (ili antidemokrat) "izlazi čist iz najsramnijeg poraza. svu pažnju. ugnjetavanima dozvoljavaju da jednom u nekoliko godina rješavaju koji će ih predstavnik ugnjetačke klase u parlamentu predstavl­ jati i tlačiti.) 38 Kao što se moglo očekivati.. eksploatatorske manjine". Septembar 1922. Oni bi jedino trebali dati signal i ljudi će se.. jer su u ovu historicističku interpretaci­ ju fašizma kao neizbježnog stupnja u neumoljivom razvoju vjerovale. ustanova nepri­ jateljske klase. u svakom slučaju dvosmislenija.Prim. Lenjin. Isto toliko koliko su ga mrzili. Dječja bolest "Ijevičarstva" u komunizmu. možemo navesti odlomak iz Lenjina (H.Prim. 744=Država i revolucija." (Ovaj citat nismo pronašli u Lenjin ovim Delima. mase. Proleterska avangarda je ideološki osvojena. sama agitacija . tom XVI.. za to je sama propaganda. posljednja grupa kurziva . Lenjin.. i osobito. nego pokušavaju vladati pomoću prijetnji. na nalaženje oblika prelaženja ili prilaženja proleterskoj revoluciji. str.) 37 U Dječjoj bolesti "Ijevičarstva" u komunizmu (H. vjerovatno) "koji su pocijepali ujedinjeni narod u različite neprijateljske tabore. da uvjeti trebaju sazriti.nedovoljna. Čak su i neke vođe bečkih radnika koji su pružili herojski. svaki demokrat bi bio primoran (osobito ako je želio doprinijeti stvari ugnjetenih) pridružiti se onome što Marks opisuje kao izdajstvo radnika i boriti se protiv onih koji su uništili demokratske ustanove za zaštitu individue od dobrotvornih tirana i Velikih Diktatora.. (Opis je.M. (V.M. Lenjin. I.. str.. Dječja bolest "Ijevičarstva" u komunizmu. tom 26..M. Lenjin. za nečiji neuspjeh.. pasus citiran u bilješci 37. Ironično je da je sam Marks dao odličan opis koji se u svakom detalju ukla­ pa u ovakav metod bacanja krivice na okolnosti. na suparničku partiju. onda je to greška ili kobnih sofista" (druge partije. rekavši. Marks pokušava pružiti izgovor za svoju politiku služeći se proročanstvom (H. Zbilja.) Jasno je da ove priče nisu ohrabrile radnike na odbranu parlamentarne demokracije od napada fašista.. baš kao što je čedan stupio u njega.. 143): "I zbilja su se buržuji. 30): ".M. tom 29. ili. str. Marks . Ako se u stvarnosti njihova.. Engels.78-79. mogli ener­ gično i prijeteći suprotstaviti. Marks je odlično uočio tu suštinu kapitalističke demokracije. ali zakasnio i loše organiziran otpor fašizmu. ovog poglavlja. oni su se osjećali prinuđeni da čak i na fašizam gledaju kao na korak naprijed.K. Učenje Karla Marksa. tom 32. Dela. I.o. 55): "Nepotrebno je da oni svoje sposobnosti uzimaju suviše kritički.. L. Ali od toga je još dosta do pobjede.. vjerovale da je fašizam bio nužan korak u historijskom razvoju u pravcu socijalizma." (V... a i branile je. red. eto kakav je demokratizam kapitalističkog društva. L. došla do takve pozicije.. Proleterska revolu­ cija i renegat Kaucki.. ili je nepred­ viđen slučaj. I. svaka od dvije marksističke partije pokušava krivicu za svoj neuspjeh svaliti na onu drugu.Prim. Država i revolucija (H. red.o. 36 Up. moć pokaže kao čista nemoć.F. 40 Up.o. radnici moraju biti naoružani i orga­ nizirani".. tom I.M. op. MED. Dela.Prim.. Lenjin..Prim. baciti na tlačitelje." i kaže: "Ali da bi se toj stranci" (to jest demokratima) "čija će izdaja prema radnicima otpočeti već s prvim časom pobjede. trebaju osjetiti na svojoj koži. Ali se ovim ne umanuje činjenica da su ovi rani odlomci imali trajan upliv i da su često bili na štetu svih onih na koje se odnose. ako rad­ nici produže na ovaj način. svu neizbježnost diktature krajnjih reakcionara.. Lenjin. a zauzvrat je okrivljena za održavanje radničke vjere kada postoji mogućnost da se dobije demokratska bitka. red.. naravno. 383.. Ona je prisiljena okrenuti vladu protiv onih radnika koji se nisu spremni držati zakona. smjesta potisnu. red. kao jedinu alternativu nasuprot diktaturi proletarijata.o. . Mogu dodati da su naznačeni odlomci relativno rani i da su Marksova zrelija uvjerenja bila znatno drugačija i.. vide i uočavaju da je buržoaski parlament tuđa ustanova. str. R. Njome bi se obistinilo njegovo historijsko proročanstvo.. . 208.. 184-197. .. sa svim svojim neiscrpnim sposob­ nostima. 426 427 .. (2) U vezi s tačkom (b) u tekstu gore.. red. da niti on sam niti njegova partija ne trebaju napustiti svoje staro gledište nego. cit. koji napaćene ljude vodi bliže konačnom cilju.) 39 Kažem "radikalno krilo".) (Vidi također bilješke 1 i 2 Sedamnaestog poglavlja. L. bio usmjeren na suparničku ljevičarsku njegovog vremena). za sada.. posljednja grupa kurziva moja=V. L. kretati se u njegovom pravcu. s novim uvjerenjem da je predodređen pobijediti. radnici vrlo dobro znaju i osjećaju. oruđe za ugnjetavanje proletera od strane buržoazije.. naprotiv.

Kapital. jedinica za jedinicu.BILJEŠKE ZA DVADESETO POGLAVLJE Samo potpuni engleski prijevod tri toma Kapitala ima blizu 2. (U srpskohrvatskom prijevodu citat naveden u tekstu glasi: "Iz prethodnog se vidi da neizbježnost pretvaranja kapitalističkog društva u socijalističko Marks izvodi potpuno i isključivo iz ekonomskog zakona kretanja mod­ ernog društva". I. kako izgleda. prom­ jenljivost za koju su posebne okolnosti odgovorne".Prim.Drugi dio citata u Poperovom navodu razlikuje se u ključnim terminima od citata preuzetog iz nave­ denog izdanja. ni Lenjin ni najveći broj marksista ne shvataju da se društvo. naravno. H. veoma stara. rad imao bilo kakvu kreativniju moć od kapitala. 153 Kapitala). upamtimo. možda. bilješku 19. oni uglavnom sadrže historijski materijal koji je Marks namjeravao koristiti u Kapitalu. str. 561 {=Učenje Karla Marksa. npr. Stanovište je znatno drukčije u trećem tomu Kapitala. ona služi za obuzdavanje njihove aspiraci­ je. 2 Up_. Manifest je objavljen 1848. cit.. Lenjin. podložnu privremenim tržišnim fluktuacijama.. on eksplicitno kaže (str.. KarlMarks. mislio je on. Dž. promijenilo. tom 21. vrijednosti je. . Vrijednost robe je. tom 23. promjenljive srazmjere prema toj robi koja funkcionira kao novac" (tj. nemam namjeru kritizirati "subjektivnu teoriju vri­ jednosti" (koju bi. Vidi. up. 79) da ne misli tako. cijene mogu fluktuirati. u doslovnijem prevodu. oscilirati u odgovarajućem vrijednosnom odnosu robe koja je u pitanju prema zlatu. 698 i 706. Lenjin 1914. up. Dakle. Ako je jedna od dvije robe stara. inherentna formi cijene. kaže Marks malo nespretno (Kapital. D. tom 21. prema tome. ne ispoljava samo veličina vrijednosti robe nego. ponekad. Marks. podložna tržišnim fluktuacijama. onda se njena vrijednost može shvatiti kao cijena druge robe. 8 Kao što Parkes kaže. kurziv moj): "Marks. demantira. str. op. jednaka vrijednosti druge robe ako je prosječan broj radnih sati potreban za njenu proizvodnju isti. opreku između nesputanog kapitalizma i intervencionizma uve­ denu u Šesnaestom i Sedamnaestom poglavlju. Kapital. "objektivnu 1 teoriju vrijednosti".Prim. također. Ovo nije nedostatak." Izgleda mi jasno da su "pravilnosti" o kojima Marks ovdje govori vrijednosti i da on vjeruje da se vrijednosti "manifestiraju" (ili "potvrđuju") samo kao prosjeci stvarnih tržišnih cijena koje. 9 Radna teorija vrijednosti je. Ovome bi trebalo dodati tri toma koja su bila objavljena u Njemačkoj pod naslovom Teorije viška vrijednosti. str. 559 i 565. nego opisuje fluktuacije i prosjeke. ima tendenciju razm­ jenjivati se po njenoj "vrijednosti". 449.) 3 Za sve citate u ovom paragrafu. jer kao što smo vidjeli u ovdje citiranom pasusu i u odnosu na ono na što Koul aludira. -Prim. 10 Čini mi se izvjesnim da Marks nikada nije posumnjao u to da njegove "vrijednosti" na neki način odgovaraju tržišnim cijenama.. V. Prevodim "pretjerana" umjesto "prev­ elika proizvodnja" zato što Marks ne misli na "preveliku proizvodnju" koja bi značila da sada može biti više proizvedeno nego prodato. koja 428 429 . Marks ne govori ni o kakvom neslaganju između vrijednosti i cijene. "Mogućnost. stižemo do novčane cijene robe.. 691. a pošto se novac (zakonom) zasniva na zlatu.. kurziv moj). moderno ne mora značiti isto što i suvremeno'.. Međutim. zlato). to pokazuje da je oblik cijene sasvim adekvatan metodu proizvodnje u kojoj se pravilnosti mogu manifestirati samo kao procesi nepravilnosti. red.. MED. str. Djela. up. oscilirat će u vrijednosnim srazmjerama. H. 554. 7 Dva citata su iz Kapitala. odnos pretpostavlja oblik. od Marksa. Razlog zbog kojeg ovo naglašavam jeste u tome što se to. 22 Sedamnaestog poglavlja i 9 Osamnaestog poglavl­ ja i tekst) Za Lenjinov iskaz. on ipak smatra da roba. Devetnaestog poglavlja.. neizbježna neslaganja cijena i 'vrijednosti' čini isuviše jasnim. piše u svom "Uvodu" (Kapital. k razmjeni po njenoj 'vrijednosti'. izvođenja cijene iz. "osrednji napredak". 29.500 stranica. str. bilješku 14 Četrnaestog poglavlja). tržišna cijena u novcu će. 5 Bilo bi tako bolje zato što bi defetistički duh. 697 ff. izražena u zlatu.o. uči Marks (vidi osobito važnu bilješku 1 za str. J. "onda ovaj.." Ali mada je istina da Marks ne razmatra fluktuacije kao samo "privremene". 129 . Kap­ ital. često govori kao da roba ima stvarnu tendenciju. naprotiv. govori o "suvremenom društvu" kao da je Marksovo isto što i njegovo suvremeno društvo. red. 6 Up.. ipak. Kapital.. Kol. 453 i 458.) 4 Up. Stvarni promjenljivi odnosi na tržištu. XXV. koji može ugroziti klasnu svijest (kao što je pomenuto u tekstu za bilješku 7 Devetnaestog poglavlja) imao manje šansi za razvitak. a suglasno tome.. u periodu pretjerane produkcije i buma. industrijska rezervna armija održava svoj pritisak na zaposlene radnike. prema tome. osciliraju oko vrijednosti. "Ako je veličina vri­ jednosti transformirana u cijenu". kurziv moj). 79... (Vidi bilješke 10 Šesnaestog poglavlja. također. cit. MED. i glasi: "U periodu depresije i polunapretka. "cijena proizvodnje". primjedbe na ove termine u bilješci 3 Devetnaestog poglavlja. red.". drugim riječima. (Karl Marks. ograničeno je na tzv. nego na onu koja znači da je tako mnogo proizvedeno da će uskoro nastati teškoća u vezi s prodajom. Moje razma­ tranje teorije vrijednosti. bilo bolje opisati kao teoriju subjektivnog vred­ novanja ili čina izbora. godine. (K. Međutim. up. op. Viner mi je ljubazno ukazao na to da je gotovo jedina veza između Marksove i Rikardove teorije vrijednosti nastala iz Marksovog nerazumijevanja Rikarda i da Rikardo nikada nije smatrao da je. "U ovoj srazmjeri se.) Termin preveden kao "polunapredak" bio bi. Interesantno je da. u trećem tomu Kap­ itala on. gdje (u Poglavlju IX) mjesto "vrijednosti" robe zauzima nova kategorija.M.

. bilo vrijednost ili proizvodna cijena.koje Mikš opisuje kao "nedopustivo antisocijalne" . Jer postoji samo mala razlika između Marksovog "viška vrijed­ nosti" koji. pošto je irelevantna i.. piše Mikš. naprotiv. str. red. 646. Citat je od interesa za prob­ lem ponude i potražnje i Marksovo učenje da ovo mora imati "pozadinu" (ili "suštinu"). regulira konkurenciju. on kaže da je zainteresiran za "prirodnu cijenu. Primjenjujući ovaj metod Leonard Mikš (Leonhard Miksch) je nedavno ukazao (u eseju "Die Geldordnung der Zukunft".. pomenutog u Kapitalu. Marks. Trebalo bi primijetiti da Mikšova analiza objašnjava relevantne činjenice terminima nesavršenosti konkurentskog sistema (on govori o "ekonomskom monopolu stvaranja novca koji je u posjedu ogromne moći"). . 13 Up. činjenice . ali se ova kolebanja uzajamno potiru. naravno. Imam na umu teoriju zasnovanu na Valter Ejkenovoj (Walter Euken) doktrini o dva čista monetarna sistema (zlato i kreditni sistem) i njegovom metodu analiziranja različitih historijski datih ekonomskih sistema kao "mješavina" čistih sistema. tom 21. red. osobito bilješke 17 i 19 Sedamnaestog poglavlja i tekst. (Izostavio sam riječ "relativno" prije "suvišno stanovništvo". pokazala da je toga bilo dosta u Marksovoj teoriji eksploat­ acije. ne mogu biti potpuno identificirani. Up.. kaže da je to bio "njegov osobit doprinos ekonom­ skoj doktrini". pokazao da ova teorija nije bila Marksova. Ona ne određuje tržišnu cijenu direktno. 15 Up. 20 Up. o cijeni oko koje osciliraju njene tržišne cijene".. 1551. Kapital. Kapital. Marksu služi na čast što nije prihvatio ove činjenice i što je s naporom pokušao objasniti ih. nego "preduzimača". Kapital. Vidi također tekst za sljedeću bilješku. Međutim.. 11 Kol.. odnosi prema stvarnoj tržišnoj cijeni samo kao svojevrstan regulator prosjeka. neo­ visno o marksističkom razlikovanju rada i radne snage. str. III/2. da bi pokazao da se glavne ideje doktrine. cijenu. blisko povezano s njegovom kritikom "formalne" slobode. str. također. mogu tamo naći. "potrošači" i "industrijski rad­ nici". tekst za bilješku 18 (i bilješku 10) ovog poglavlja. Također vidi Das Kapital.) Međutim. 396 f. 399) o "regulativnoj cijeni. u svom inače odličnom tumačenju Marksove teorije viška vrijednosti. konkurencije.) 12 Prvi dio Marks naziva (up. Up. vidimo da se Marks dosljedno drži shvatanja da se ova suština. da Marks ne samo nikada nije tvrdio da je bila njegova nego da se. potrošač je prinuđen štedjeti. XII-XV. 18 Za ovaj citat up. Međutim. (Vidi K. "formalne" pravde itd. bilješke 10 i 20 ovog poglavlja. ma kakvo da je objašnjenje.) Slično tome. op. op. up. s pravom. Das Kapital. Marks govori (str." (Kurziv moj. Sam Mikš nagovještava da ovi rezultati dovoljno objašnjavaju ekonomski razvi­ tak devetnaestog stoljeća (i uspon socijaliama). koje postaju vlas­ ništvo ne potrošača koji je prinuđen štedjeti. u svom Uvodu drugom tomu Kapitala.ostaju. Ako se ova teorija pokaže prihvatljivom. Također vidi odlomke na koje se upućuje u prethodnoj bilješci. bilješku 10 ovog poglavlja. 171 f. Engelsov Predgovor drugom tomu Kapitala. odmah slijedi pasus poslije onog citiranog u bilješci 7 ovog poglavlja. 458. 1949) da kreditni sistem vodi do prisilnih investicija. MED.) Neovisno o činjenici da "prirodna" cijena jasno pokazuje da se Marks nadao naći suštinu čije su oscilirajuće tržišne cijene "pojavni oblici" (up. cit. možda. tj. II. MED." (K. koju ne reg­ ulira konkurencija nego koja... "ali kapi­ tal ušteđen na način ovih prisilnih investicija". cit. XXIX. bavio njenom historijom (u svojim Teorijama viška vrijednosti. cit. up. (Up. interesantno je da u trećem tomu Kapitala. tj. zbunjuje u ovom kontekstu. Kapital. Ovo se može pokazati pomoću sljedećeg odlomka (Das Kapital. onda bi Marksova analiza (ali ne i njegovi "zakoni" ili njegova proročanstva). up. bilješku 36 dolje i tekst). Marks. 17 16 430 431 . tom 23.. 715-716 i 718. bila opravdana. 566. on će tu naći istu vladavinu regulativnih odnosa. (Pored toga.. III/l. 1553 f. kakvu je Ketle (Quetelet) dokazao za socijalne fenomene. uzdržavati se. tj. dok je Marks pokušao odgovarajuće činjenice objasniti putem razvoja slo­ bodnog tržišta. 845. Izgleda da postoji štamparska greška u Evrimenovom izdanju: "prevelika proizvodnja" umjesto "suvišno stanovništvo"). str. Zeitschrift fiir das Gesamte Kreditwesen. čak i ovdje zadržane su karakteristike Marksovog mišljenja! da se ova nova kategorija.) nužno radno vrijeme. i na sljedećoj stranici. XXI.) 14 Marksovo izvođenje doktrine viška vrijednosti je. Poslije riječi "Tako dakle. 706. nedavno objašnjen pomoću hipoteze koja bi. Vidi osobito poglavlje X trećeg toma Kapitala. manifestira kao srednja vri­ jednost tržišnih cijena. relativno suvišno stanovništvo". tj. pripada radnicima ali je "prisvojen" ili "ekspropriran" od "kapitalista" i Mikšovih "prisilnih ušteđevina".): "Tržišne cijene penju se i padaju iznad i ispod ovih regulatornih cijena proizvodnje. 213 f. Engels je.) 19 U vezi s ovim može se pomenuti da je fenomen koji je u pitanju bijeda u periodu brzo rastuće industrijalizacije (ili "ranog kapitalizma".je zbir troškova proizvodnje plus prosječna cijena viška vrijednosti. u znatnom stupnju. (Das Kapital. ako se može potvrditi. a drugi višak radnog vremena. Kapital. cijena proizvodnje. Engels navodi odlomke Marksovog rukopisa s ciljem da pokaže kako se Marks bavi Smitovim i Rikardovim doprinosom toj teoriji i podrobno navodi odlomke iz pamfleta The Source and Remedy of the National Difficulties. "ne pripada onima koji su prinuđeni na uzdržavanje od potrošnje nego preduzimačima". II. osobito odlomak o "prirodnoj" cijeni (također bilješku 18 i tekst). gdje govori o uplivu konkurenci­ je. nego se sama ispoljava (baš kao "vrijednost" u prvom tomu) kao prosjek u kojem stvarne cijene osciliraju ili fluktuiraju. str.Prim. naravno. također bilješku 23 ovog poglavlja). bilješku 1 ovog poglavlja).Prim. f. op.

Jasno je da kada Marks. prema tome. kurziv moj) i u sličnom kontekstu. isto bi važilo za zlato kao i za drugu robu. to bi. Kapital. Kapital. Ako potrošač ne može birati. (Up. pose­ bice poglavlje XV. Međutim. produktivnost kompanija zlata se. ovo bi značilo da zlato kao svaka druga roba. Neovisno o tome. II1/2. bilješku 2 ovog poglavlja i tekst. 27 Up. Ovo je. 567 (vidjeti također 328). 25 Za intervencionizam.) 26 Za paradoks slobode u njegovoj primjeni na ekonomsku slobodu. Da se on graniči s metafizikom. ljudski život. Također vidi treći tom Kapitala. 24 gradio na moralističkoj osnovi tamo gdje u nju nije sumnjao .) U vezi s Marksovom teorijom vrijednosti (različito od engleske klasične škole. jer "cijene" su "vrijednosti" izražene u zlatu i ove mogu ostati konstantne ako se produktivnost jednako poveća u svim granama proizvodnje. 22 ff. red. Ovdje smo jasno suočeni s važnim problemom društvenog inženjeringa: tržište mora biti kontrolirano.Prim. gospodar tržišta umjesto potrošača. 680 . 703-705 (p-c i n u međuovisnosti). bilješku 20 Sedamnaestog poglavlja. čisti esencijalizam. od znatne je važnosti. Ne poričem da je ova teorija u pravu u moralnom smis­ lu. 706 f. postaje jeftinije ako je procijenjeno radnim vre­ menom. trustovi. str. Marks je. teorijski. Prema tome. novcu. automatizam ciklusa). osobito Das Kapi­ tal. npr. up. 1939/40). a da u isto vrijeme neprekidno raste masa radnikovih životnih namirnica. ako je proizvođač. 624 (p-c i novac). Marks. umjesto da proizvođač služi željama i potre­ bama potrošača. bilo pri­ vatni ili državni. suština je "vrijednost".Kapital. str. kao što ćemo vidjeti u Dvadeset drugom poglavlju.. Kapital. cit. prema J. F. 352. uključujući i proizvodnju zlata.o. također. i kada Marks kaže (up. doktrini da je ljudska patnja. 1520. bilješke 22 Sedamnaestog poglavlja i 9 Osamnaestog poglavlja. stalno padati. (n). tj.. zadovoljenju zahtjeva potrošača. . čiji sam sadržaj naveo u prethodnoj bilješci nije. op.nedaleko od odlomaka navedenih u bilješci 10 ovog poglavlja (vidjeti Das Kapi­ tal. s Marksovim sižeom: "Udvajanje proizvodne snage rada. up. služi kao vrsta snabdjevača novcem i onaj ko uklanja đubre za proizvođača. također važilo za njegov prihod u zlatu. Ovdje mogu dati listu važnijih Marksovih odlomaka u vezi s privred­ nim ciklusom (p-c) i njegovom vezom s nezaposlenošću (n): Manifest. Također vidi odlomak iz drugog toma Kapitala iz kojeg je navedena rečenica u bilješci 17 Sedamnaestog poglavlja. 432 433 .). uvedena je uglavnom u tekst s ciljem da dokaz učini jasnijim. H. tom 21." Ovo je. povezano s njegovim esencijalizmom: suština svih društvenih i ekonomskih odnosa je ljudski rad. 43 ff.. str. Ovo možemo nazvati doktrinom sve­ tosti ljudskog rada. metafizičkoj ili religioznoj doktrini koje onaj ko se nje pridržava nije svjes­ tan. ali na takav način da kontrola ne ometa slobodan izbor potrošača i da ne uklanja potrebu proizvođača da se takmiče u korist potrošača. tada bi se i cijena radne snage i višak vrijednosti predstavljali u dvaput više upotrebnih vrijednosti" (tj. može povećati. Vineru).) 21 U Kapitalu. Public Policy Pamphlets. također bilješku 6 Sedamnaestog poglavlja i tekst. fon Hajekovu Fredom and the Economic System. kad raste proizvodna snaga rada. str." (K. 120) (monetarna kriza=opća depresija). 28 Ova razlika između mašina koje uglavnom služe za proširivanje i mašina koje uglavnom služe za intenziviranje proizvodnje. 29 £ (p-c). Ekonomsko "planiranje" koje nije usm­ jereno k ekonomskoj slobodi u ovom smislu. on ima na umu "pojavni oblik".M. mogu se miješati druge polupolitičke organizacije kao što su monopoli. Ukoliko se država ne miješa.). naravno. osobito u prvom tomu. raste.: "Fetiški karakter robe i njegova tajna. odjeljak o Višku kapitala i višku stanovništva. str. čitav ekonomski sistem mora prestati služiti svojoj jedinoj racionalnoj svrsi tj. A. postaje jasno da je ideja slobodnog tržišta paradoksalna. Marks pravi sljedeću metodološku primjedbu: Svaka bi znanost bila izlišna kad bi se pojavni oblik i suština stvari neposredno podudarali. op.. ne mijenjajući.. gdje su date dalje reference. Ovo jasno pokazuje da je teorija prvobitno zasnovana na moralnoj teoriji. Tada bi cijena radne snage mogla. pomenut u tekstu samo u njegovoj prim­ jeni na tržište rada. (Vidi također bilješku 2 ovog poglavlja. promatrana manje-više uopćeno. začuđuje da ona ljudski rad smatra fun­ damentalno različitim od svih drugih procesa u prirodi. podjelu radnog dana. također je. Marks. Pošto se uopći ono sto je rečeno u tekstu. 567. (Marksova analiza u Kapitalu. III/2. korektna kad god on govori o "cijenama". nastaje situacija u kojoj potrošač. naravno. up.. MED. ako mora uzeti ono što proizvođač nudi. cit.u svojoj aps­ traktnoj teoriji vrijednosti.. 516-528 (p-c i n) poglavlja XXV-XXXII (p-c i novac. također mislim da ekonomska analiza ne bi trebala biti zasnovana na moralnoj. str. pokazano je u bilješci 24 ovog poglavlja (K." 22 Up.) 23 Ako produktivnost rada. stvar fundamentalno različita od svih prirodnih procesa. (Up. 699 (p-c u ovisnosti o n. S druge strane. konačno. poboljšan i dokaz. 375. tom 23. Problem slobodnog tržišta. od rada život­ inja. opasno će se približiti totali­ tarizmu. MED. robe) "ali koje bi bile srazmjerno jeftinije. 694 («). red. prethodnu bilješku) da se kvantitet radnikovog stvarnog prihoda povećava. sindikati itd. nadam se. 459 Prim. govori o obliku cijene. 698 (p-c). najvažnije je shvatiti da bez pažljive zaštite slo­ bodnog tržišta. to jest da bi trebalo djelovati sukladno njoj. koje svode slobodu tržišta na fikciju. mada nije svjesno vjerovao u humani moral ili je potiskivao takva vjerovanja. ostavit će nepromijenjene i cijenu radne snage i višak vrijednosti.

.) Ovi članci se bave anticikličnom politikom i kratko izvještavaju o švedskim mjerama. M/2. Ne mislim da ovaj argument. postoji čak karakterističniji odlomak u kojem Rikardo tvrdi da mehanizam koji je Smit opisao "ne može. red.Prim.A Post Mortem. Da bismo izmjerili uspjeh ovog investiranja. 507 (K.Up.Prim..O. npr. 48. ukratko. 95 Evrimenovog izdanja). str. u koji sam jednom vjerovao.. Ovdje se može pomenuti da je marksistička teorija po kojoj revolu­ cije ovise o bijedi do izvjesnog stupnja potvrđena u posljednjem stoljeću izbijanjem revolucija u zemljama u kojima se bijeda stvarno povećala. prije. 73=Rikardo. mjera uspjeha investicije. produk­ tivnosti novododanog konstantnog kapitala koji.l94l i 1942 (vidi također bilješku 3 Deve­ tog poglavlja. Kapital. 681.. 30 Up. boreći se pro­ tiv nje i ne uspijevajući svoju primjedbu u potpunosti razjasniti. 708 ff. 34 Up. nego. cit. bilješka 6. op.. III/l. 220. cit." (K.). . H. MED. III/I. tom 23. cit. up. Razlog je ovaj. oprečno Marksovom predskazanju. kmetstva itd. Također vidi bilješku 19. Marxism . str.Prim. poglavlje XIII trećeg toma Kapitala. Marks. Kapi­ tal. jedino glavno mjesto gdje se ne mogu suglasiti s Parkesovom odličnom kritikom). str. pošto je "nepokretni" (ili kao što Marks kaže. aludira. Dž.A Post Mortem. možda. Ali. u godini u kojoj su investirani (ili su. može obesnažiti marksističko stanovište. Marks. Ovu doktrinu je veoma jasno i jednostavno predstavio Parkes (op. 32 Citati su iz Das Kapital. moguće izraziti kao doktrinu po kojoj se ukupan kapital konačno reducira na nadnice. MED. op. 201.) (U srpskohrvatskom prevodu Kapitala. MED. ne kupujući mašine ili sirovine spolja. MED. 1092. trebali bismo uzeti u obzir jesu li se profiti u sljedećim godinama povećali u odnosu na 29 investiciju. str. gore. op. Mil (James Mili) Marks je često aludirao.. osobito str.. str. Kapital. (Up. "kon­ stantni") kapital proizveden i plaćen u nadnicama. Marks. 434 435 .398 ff. konverzijom. u pravu. ove zemlje nisu bile zemlje razvi­ jenog kapitalizma. i to progre­ sivno rasti. 354 f. One su bile ili seljačke ili zemlje gdje je kapitalizam bio na primitivnom stupnju razvoja. 97): "Cio kapital je promjenljivi kapital.) 35 Citati u paragrafu su iz Kapitala. mada prvobitno uvijek plaćen u obliku promjenljivog kapitala. Prema tome. Nju je.kad odbijemo prolazna kolebanja. izd. uprkos progresivnom padanju profitne stope. Profitna stopa je.. 1522. akumulirani u konstantni kapital). kao proizvod tipične bijede kapitalističke nepunoljetnosti i seljačke bijede. cit. red. Parkes daje listu da potvrdi ovaj iskaz. navedeni tekst glasi: "Jedna od civilizatorskih strana kapitala sastoji se u tome što on taj višak rada isteruje na takav način i pod takvim uslovima koji su po razvitak proizvodnih snaga i društvenih odnosa i po stvaranje elemenata za jednu novu.o. str. Ovo će postati jasno ako uzmemo u obzir hipotetičku industriju koja kontrolira cjelinu svojih proce­ sa proizvodnje od farme ili rudnika do finalnog proizvoda. Marxism . str. str. 78). str. Marks tvrdi da je Adam Smit. 184. tom 23. 499: "Prema tome. ipak postaje konstantni kapital u marksističkom smislu i utječe na profitnu stopu." Pošto se ekonomski sistem kao cjelina može smatrati za takvu hipotetičku industriju. Neki od ovih novih profita mogu se ponovo investirati. MekKulok (MacCulloch). 567-571. op. za njih je plaćeno u obliku promjenljivog kapitala..Prim. str.ne samo da ih zamijeni ili ih koliko je potrebno poboljša . str. H. Viner obav­ ještava. F. red. vjerovatno.) 33 Na teoriju koju imam na umu (koje se." K.M. Simkina u australijskom Economic Record. (K. mada bi prevod "upotrebne vrednosti" bio doslovniji.M. Međutim. (Moj prevod je "korisna roba". 1875. Ili Marksovom termi­ nologijom: Ne postoji konstantni nego samo promjenljivi kapital. 37 Up. Ako hipotetička industrija odluči povećati broj svojih mašina .. tom 23. Sada. Odlomak iz Smita na koji Marks. Ne samo da ovo može biti. apsolutna masa profita koji on proizvodi može rasti. Evrimenovo izdanje. Minutes of Evidence. 459-462. kao što me J.. Izgleda da se revolucionarne tendencije smanju­ ju s napretkom industrijalizacije. profitna stopa mora pasti i tada kažemo da je to bila loša investicija. u odnosu na Rikarda. 31 Up. utjecati na profitnu stopu" (Principles. Parkes. Marks navodi odlomak iz Rikarda (Works.. Das Kapital.. u sljedećim periodima se smatraju za dio kon­ stantnog kapitala jer se očekuje da proporcionalno doprinesu novim profiti­ ma. dva članka o budžetskoj reformi od K. Marks. otuda.) 36 Za Parkesov siže. cit.) U bilješci uz ovaj odlomak (tj. op. . npr.. višu formaciju povoljniji nego pod ranijim oblicima ropstva. 1106. totalna suma konstantnog kapitala mora formirati dio totalne sume promjenljivog kapitala. str. Na osnovici kapitalističke proizvodnje . 219). unutar koje su mašine (konstantni kapital) uvijek plaćene u okvirima nadnica (prom­ jenljivi kapital). to i mora biti. Ako ne doprinesu. . 232). Međutim. Sav trošak proizvodnje u takvoj industriji sasto­ jat će se od njenog izdatka za nadnice. rusku revoluciju ne treba interpretirati kao preranu (niti napredne zemlje kao prezrele za revolu­ ciju). cit.onda na ovaj proces možemo gle­ dati kao na tipičan marksistički proces akumulacije kapitala pomoću inve­ stiranja profita. (Ovo je. 102. od proizvodnosti rada zavisi koliko se upotrebne vrednosti proizvede za određeno vreme. citi­ rano u Das Kapital. pojačane bijedom rata i neprilikama poraza. str. Kapital. pošto je jednom u njih investirano. taken before the Secret Committee ofthe House ofLords appointed to inquire into the causes ofDistress itd.. red. držao Dž. tom 21. naveden je niže u paragrafu: on je iz Wealth ofNations (tom II.

na primjer. H.o.F. ako sami demokrati podnesu prijedlog za umjereni progresivni porez.. str. 711 (bilješka 1) Marks citira "galantnog i nadahnutog Abe Galijanija" (Abbe Galiani) koji se drži sličnih shvatanja: "Bog je tako udesio" piše Galijani "da se ljudi. op. 295 (=GA. Marks navodi i komentira opata Taunzenda na sljedeći način: "Otprilike 10 godina iza Ortesa veličao je Taunzend. str. Marks. J. H. 3 U p . H.o. . H. 287. Marks . 156 f (=Der Buergerkrieg in Frankreich. Della Moneta. red.... Odlomak je potpunije naveden u bilješci 27 Dvadeset petog poglavlja.Prim. 75 f. Devetnaestog poglavlja.M.. npr. dakle. Townsend.. tom 1. cit. 463. (Vidi K. red. Vidi dalje sljedeći pasus iz Poruke (H. (213 f. red. (Up.M. 5 Ovo je pitanje koje želim ostaviti otvorenim. Ako demokrati predlažu proporcionalni porez. I. bilješku 26 f. (V.o.o. P.K. oslobođeni su dirinčenja te se mogu nesmetano posvetiti višim pozivima itd.l III/l. Zahtjevi radnika morat će se. kurziv moj =Labour Monthly.Za Engelsa. radnici će zahtijevati progresivni. Marks-F.. op... 2 Up. H.. Lenjin. 78. 210 . 536)." (K.). 572. tom 21. Marks. 388.Prim. Lenjin. Vidi Galiani. "Izgleda da je to prirodni zakon što su siromasi u izvjesnom stupnju lakomisleni.) 44 0 ovakvoj politici. Zakon o sirotinji ima tendenciju za razaranjem harmonije i ljepote. Marxism -A Post Mortem. 715. tom 28.. prinuđena izvesti ovu revoluciju. (=Der Buergerkrieg in Frankreich.o. očekivao. za vršenje najnižih. op. ako demokrati zahtijevaju reguliranje državnih dugova. Karl Marks. str. Građanski rat u Francuskoj. bilješku 11 Četrnaestog poglavlja i kraj bilješke 17 Sedamnaestog paglavlja.... 35 (=GA. Građanski rat u Francuskoj. radnici će zahtijevati bankrotstvo države. kapitalistički način proizvodnje stvara snagu koja je. siromaštvo na sasvim grub način kao nužan uvjet bogatstva.o. Glad ne samo da izaziva miran.. Predgovor. 39 Za ovu promjenu fronta. Količina ljudske sreće. Engels.. 145-6): "Tako. H. I. Engels.. tom 21.o. One obeshrabru­ ju zato što postavljaju pitanje da li su Marks i Engels bili istinski zaljubljenici slobode kakvima bi ih neko volio vidjeti. Kapital. radnici moraju zahtijevati da država jednostavno i bez odštete konfiscira te željeznice i fabrike kao vlasništvo reakcionara.Za sljedeći odlomak." . najprljavijih i najprostijih funkcija u zajednici. str. bilješka 3). str. Lenjin.Prim.Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma. tom 21. naglasio moj kolega prof. cit. tako da ih uvijek ima.Prim. (Njemačko izdanje. 102 ff. red.Prim.M. Marksovu Poruku Centralne uprave Savezu. ćutljiv i neprekidan pritisak.Prim. MED. cit.M. red. H o. (U Kapitalu." Sve se dakle svodi na to da se glad učini trajnom u radničkoj klasi. tom 7. Poruka Centralne uprave Savezu od marta 1850. nisu li oni bili više pod uplivom Hegelove neodgovornosti i njegovog nacionalizma nego što bi neko. H. u diskusiji.. svuda upravljati prema ustupcima i mjerama demokrata". up..M. . MED. tom 10. delikatniji ljudi. str. A.. 70 f. 527 {=Das Kapita.. Na str. H.. Fisher. str. kurziv . 708 (=navedeno u: V. simetričnosti i reda ovog sistema..) 41 Ovo može biti izgovor. septembar 1922. A Dissertation on the Poor Laws.A PostMortem.." Za odlomak iz Manifesta.M.History of Europe (1935).) 2 Up. također. tom VI. MED. up. 461.) 43 Za ovaj zapanjujuće naivan odlomak. str. up. za određene Marksove primjedbe koje obeshrabruju a koje je citi­ rao Parkes. Marxism . up.289 . 1803.. Poseban tom. npr.M. (K. 242). citirano u Kapitalu. Parkes. 569.o. koji su na svijetu uspostavili Bog i priroda. tom 28. Dž. osobito nje­ govo djelo Das Buch iiber den Richter.. Činjenica da čak i u zapadnim zemljama kršćanstvo nije sasvim oslobođeno duha koji zastupa povratak u zatvoreno društvo reakcije i 1 436 437 . mada jedino veoma nezadovoljavajući izgovor. up. BILJEŠKE ZA DVADESET DRUGO POGLAVLJE O Kjerkegorovoj borbi protiv "zvaničnog kršćanstva".M... radnici će ustrajati u traženju jednog poreza čije stope rastu tako naglo da pri tom propada krupni kapital.. 708 {^Imperijalizam. Dela. F. Imperijal­ izam kao najviši stadij kapitalizma.). Simkin. Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (1917). 333. 273 . 290-1): "Transformirajući sve više i više veliku većinu stanovništva u proletere. ako sitna buržoazija predloži otkup željeznica i fabrika. Manifest komunističke partije. str. VII. 4 Up. MED.. bilješke 22 Sedamnaestog poglavlja i 9 Osamnaestog poglavlja i U Anti-Diringu Engels kaže da je Furije davno otkrio "ćudljiv krug" kapitalističkog načina proizvodnje. fusnota 87: MED. 7 Up. 42 Up. bilješku 31 Devetnaestog poglavlja i tekst. 147 f. 96). Serija I... H. R. tog poglavlja). up. str. Ovo je taktika komunista o kojima Marks kaže: "Njihov bojni poklič mora gla­ siti: 'Permanentna revolucija!'" (K. 6 Ovo mjesto je. str.M. 97). up. red.). čiji su pozivi od najveće koristi. str. by a Wellwisher ofMankind (1817). 40 Up. K. up. navedenu u bilješkama 14 i 35-37. str. Gotsid. 20. 1905. protes­ tantski pop. rađaju u velikom broju.) 38 BILJEŠKE ZA DVADESET PRVO POGLAVLJE 1 tekst. nego i najsil­ nije napore kao najprirodniji podstrek za industriju i rad. L. prema njihovom općem učenju. se time mnogo uvećava. 84). 8 U p .

327). paganizma. bilješka): "Sumnja kao sto je 'Nikada ne mogu stvarno znati šta osjeća druga osoba' mogla je nastati na osnovu više a ne samo jednog od ovih izvora. Beograd.. str. str. Tretman je sličan psihoanalitičkom (da pojačamo Vitgenštajnovu analogiju) po tome što je dijagnoza. i. 49. 1940. 97). 4 Kjerkegor je o Luteru rekao nešto što može isto tako biti istinito u odnosu na Marksa: "Luterova korektivna ideja. Poseban tom. 172. 6 Analogiju između psihoanalitičkog i Vitgenštajnovog metoda pomenuo je Vizdom (J. 3 438 439 . Wells) protiv Din Ingeovog (Dean Inge) pristrasnog i profašističkog stava u odnosu na španski građanski rat. bilješku 33 Dvanaestog poglavlja. BILJEŠKE ZA DVADESET TREĆE POGLAVLJE 1 Što se tiče Manhajma. II (Economica. Kjerkegor. moju Logic of Scientific Discovery. (kurziv moj). red. (Upućujući na Velsovu knjigu. cit. 11 Up. red. str. ne možemo.. The Churches Survey Their Task (1937). Sa zaključnom primjedbom ovog poglavlja. Na ovu primjedbu oni obično odgovaraju da su sebe psihoanalizirali. cit. 16. 35). The Universities in Transformation (1940). H. H. Velsa (H. Poseban tom. str. 1929). ne želim sebe dovesti u bilo kakvu vezu s onim što on kaže o federaciji. koji kombinira historicističke tendencije s romantičnim i. praksi.Prim. 8 Up. Za "slobodno lebdeću inteligenciju". Manhajm. 97 i 277) 10 Up. op. koristeći riječ "znati" u običnom smislu. 325).). H. moju The Poverty of Historicism. cit. bilješke 34 ff. zbilja. str. (Vidi K. 77 ff. 9 Za ove citate up. 121-34 i osobito str. prije. Ideologija i utopija.tlačenja može se shvatiti na osnovu izvrsne polemike H. osobito str.Prim. 9 Želim se izviniti kantovcima što ih spominjem u istom trenutku kad i hegelovce." I tako dalje. 208). i to potpun opis simptoma. Oba termina. Nolit. 7 Up. 42. 167). str.M. 8 O analizi znanstvene objektivnosti koja slijedi.. osobito str. 414. 5 Up. gdje je ovaj termin pripisan Alfredu Veberu (Weber). čak. 1. nikada znati šta druga osoba osjeća. str. Dž. opasnost od prokomunističke Crkve. 147). 1944).. Wisdom) u Other Minds (Mind. red. dugujem Manhajmu. bilješku 12 Devetog poglavlja.). i osobito ne s idejom predloženom na str. proizvodi. odjeljak 19. Conjectures and Refutations. str.. . up. cit. Manhajm.130 i A." (Op. Ova pretjerana određenost skeptičnih simptoma komplicira njihovo liječenje.) 7 Izgleda da psihoanalitičari imaju isto shvatanje kao individualni psi­ holozi. postoji oprečna opasnost. G." Ovo sugerira da Adler nije uspješno primije­ nio svoje teorije na sebi. 56 ff.. bilješke 23 Osmog poglavlja i 39 (drugi paragraf) Jedanaestog poglavlja. Fašistička opasnost koju ova ideja obuhvata izgleda mi ogromna). up. Up. . gdje Frojd izvještava da je Adler učinio sljedeću primjedbu (koja se dobro uklapa u Adlerovu individualnopsihološku shemu. Up. Ideologija i utopija (njemačko izd. S druge strane. Jedanaestog poglavlja.). Ovo rješava tzv. str.. 1929. vidi op. 247 f. prema kojoj su osjećanja inferiornosti od prevashodnog značaja): "Vjerujete li da je za mene takvo zadovoljstvo da cijelog svog života stojim u vašoj sjenci. up. 1968. mističnim holizmom. tom 49. The Common Sense of War and Peace (1940). (=GA. vidjeti osobito Ideologija i utopija (ovdje nave­ deno prema njemačkom izdanju. What is Dialectic? (Mind. Laurat. str.M. moju interpretaciju u What is Dialedic? (Mind. up. Ideologija i utopija. 248 i 279 (posljednji odlomak je skraćen =GA. K.. 4 O posljednjoj teoriji ili.. Za Kritiku Manhajmovog Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Aufbaus (1941). L. 370. str.. Marxism and Democracy.. vidi op.Prim. naravno. Loewe.o. str. bilo kritički ili konstruktivno.. bilješke 51 i 52 Jedanaestog poglavlja. bar u to vrijeme. Ideja "društvenog boravišta" je platonska. str. a dijagnoza je opis. up. termini "sociologizam" i "historizam" su pomenuti u prethodnom poglavlju. cit.o. vidi moju The Poverty of Historicism. str.M. 44 ff. preveo Branimir Živojinović. također Conjectures and Refutations. 155. 122. 12 Up. str. 3 Up. 126 i dalje. up. str. (Logika znanstvenog otkrića. 56). To možemo samo pretpostaviti. bilješku 14 Trinaestog poglavlja i tekst. Up. 11 Za ova dva citata. odjeljak 8. 6 Up. s pravom.o. koja se u potpunosti odnosi na ovlašćene svjetske komisije. bilješke 11 i 14 Trinaestog poglavlja. . Greška je ovdje govoriti o sumnji i još gora pokušaj da se ukloni pomoću semiotičko-analitičkog postupka. problem. najprosvjećeniji oblik. (Vidi Karl Manhajm. H. Ali. Ovo je Manhajmov termin (up. Ali oni nikada nisu prihvatili takav izgovor od bilo koga drugog. op. 2 Up. str.. izgleda da to isto važi i za Frojda: nijedan od osnivača psihoanalize nije bio psihoanaliziran. 5 Up. Frojdovo djelo History of the Psycho-Analitic Movement (1916). (Mogu primijetiti kako. 38-40. 231 (=Ludvig Fojerbach. Wells. 417. Za teoriju inteligencije koja je labavo usi­ drena u tradiciji. G. također Parkesova shvatanja izražena u posljednjim rečenicama njegove kritike marksizma (Marxism A PostMortem. 10 Up. str. "društveno boravište" i "totalna ideologija". 123. i vjerovatno je da su u pravu.

termin "refleksivan" prevodim kao "svjestan". Parmenida i Platona mistični i racionalistički elementi su pomiješani. 1949. čak i ako to nije njihov izum.. Handbook of Marxism." 361 (=WW. XI. str. u suvre­ menom smislu. bilješku 51 Dvanaestog poglavlja i bilješku 8 (2) ovog poglavlja. ne želim sugerirati kako je drugi način upotrebe ovog termina. do Fihtea. tj. Međutim. Ovo je omogućilo neoplatonistima da svoj misticizam zasnuju na Platonu. kao i Kanta. može se reći da tzv. up. bilješke 21 i 22 ovog poglavlja. 255 (=GA. vodeći računa da ništa ne ovisi o upotrijebljenim riječima. Kod Pitagore. cit. Osobito je Platon. 1832-1887. osjećam da bi. Jedan od njih je ovaj.. bit će ukratko pokazano da su različiti paradoksi suverenosti (up. 6 Kažem "odbaciti" s ciljem da pokrijem shvatanja (1) kako bi takva pretpostavka bila pogrešna.) 2 *Ovo sam pokušao učiniti u eseju Towards a Rational Theory of Tradition (The Rationalist Annual. možda. Postoji određena veza između ovih paradoksa i takvih problema kao što je paradoks slobode. i time ona realizira svoju egzisten­ ciju. posebno bilješke 38-41 i tekst. ponovo je otkrio teoriju mistične intelektualne intuicije koja je. Bernard od Klervoa je svoje najveće uspjehe imao u Njemačkoj gdje su. u svoju filozofiju ugradio tako tešku primjesu iracionalizma da je gotovo istisnuo racionalizam koji je naslijedio od Sokrata. 29-32 i 58. BILJEŠKE ZA DVADESET ČETVRTO POGLAVLJE Termin "racionalizam" ovdje koristim u značenju koje je oprečno "iracionalizmu". koji je. 14 Up.Sloboda. O modernim metodima rješavanja ovih paradoksa (ili bolje: konstruiranja jezika u kojima oni ne postoje). 117-18): "Hegel je bio prvi koji je ispravno odredio odnos između slobode i nužnosti.) 5 S "mehaničkim aktivnostima" up. str. u značenju koje je oprečno empirizmu. Heraklita. 46): ". Iste "barbarske" oblasti su osobito sklone da budu pod uplivom misticizma. često znači: u opreci iracionalizmu. "logički" ili "semantički" paradoksi nisu više igračke za logičare.). 166. Ne samo da je dokazano kako su oni važni za razvoj matem­ atike nego su oni. bilješku 20 Sedamnaestog poglavlja i bilješke 4 i 6 Sedmog poglavlja). Praktično. 47): "Suštinska priroda slobode. Naprotiv. vjerujem da je ova opre­ ka obilježje jednog od najinteresantnijih problema filozofije. Mogu. manje važan. koja obuhvata apsolutnu nužnost. VI. pošto bi nas to odvelo izvan okvira ove knjige.13 Za prvi od ovih citata.op. postali važni i u drugim oblastima mišljenja. također. niže i bilješke 32-33 Jedanaestog poglavlja i tamo date refer­ ence o misticizmu. bilješku 6 Sedmog poglavlja i tekst) vrlo slični paradoksu lazova. (0 aluziji na Kanta. također bilješke 6. ali je u svakom slučaju upadljivo da još postoji kulturna granica između Zapadne Evrope i oblasti srednje Evrope koje se gotovo podudaraju s onim oblastima koje nisu došle pod upravu Augustove Rimske Imperije i koje nisu uživale blagodeti rimskog mira." I tako dalje. 260 piše: "Riječ 'racionalizarm' sada. 213 (=Werke. 310): "Istina nužnosti je. spomenuti da ne definiram pojmove "raz­ bor" ili "racionalizam". (Vidi također reference u bilješci 33 Jedanaestog poglavlja.kršćanski princip samosvjesnosti . može se spomenuti da učenje Dunsa Skota (Scotus). (1) Paradoks lazova može se formulirati na mnogo načina. mada. sada u Conjectures and Refutations. XI.) 7 U ovoj i sljedećoj bilješci bit će učinjeno nekoliko primjedbi o paradoksima. u smislu Vitgenštajnovog Traktatusa.) Za drugi . bilo bolje koristiti drugi termin .umjesto "racionalizma" u kartezijanskom smislu. na str. ne namjeravam se ovdje time baviti. sloboda. kasnije. Deseto poglavlje.možda "