УДК: 378.937+378.14+351.

78
В.В. Корнещук, кандидат педагогічних наук,
(Одеський національний політехнічний університет, Україна)
НАДІЙНІСТЬ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА І БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ
В статті піднімається проблема професійної надійності сучасних спеціалістів.
Наголошується, що безпека діяльності пілотів обумовлюється рівнем їх професійної
надійності. Розкривається сутність поняття “професійна надійність” спеціаліста.

Безпека діяльності сучасного спеціаліста, незалежно від того, у якій галузі
відбувається його професійна діяльність, безпосередньо залежить від рівня його
професійної надійності. Тому забезпечення надійності…
Формула:
S = b0 + a1K як ,

(1)

Таблиця 1 - Результати узгодженості математичної моделі типу (7).
Тип вертольота

UH-1M ”ІРОКЕЗ”

OH-58A “КАЙОВА”

SA-341 “ГАЗЕЛЬ”

Sпр.2000

3,8

4,47

5,03

Таблиця 1
Тип вертольота

UH-1M ”ІРОКЕЗ”

OH-58A “КАЙОВА”

SA-341 “ГАЗЕЛЬ”

Sпр.2000

3,8

4,47

5,03

Рис. 1. Процеси, що реалізуються при використанні системи MRP

Висновки
Досвід професійного навчання льотних кадрів свідчить про те, що з 10
абітурієнтів лише один володіє необхідними психофізіологічними якостями для цієї
роботи. Практика підтверджує, що є такі специфічні властивості…
Список літератури
1. Волянський О.М. Фізіолого-гігієнічні критерії забезпечення професійної надійності
льотчиків з урахуванням показників церебральної гемодинаміки: Дис. к. мед. н.: 14.02.01. – К.,
2000. – 178 с.

: МАУП.И. пособие. Повякель Н. Оценка надежности деятельности человека-оператора в системах управления. 1975.2.. 3. 2003. Практическая психология в системах «человек-техника»: Учеб.В.Кобзев В. – К.В.. – 52 с. Ложкин Г.: «Машиностроение». – 296 с.И. – М. Губинский А. .