TEKS UCAPAN PENGARAH BTP MAJLIS PENUTUPAN KURSUS INDIVIDU DAN ORGANISASI PERKHIDMATAN AWAM BERINTEGRITI Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis

Pertama sekali, marilah kita mengucapkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhananu Wataaala kerana dengan limpah-Nya jua dapat kita sama-sama berhimpun dalam Majlis Penutupan Kursus Individu dan Organisasi Perkhidmatan Awam Berintegriti anjuran Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, NS pada petang yang mulia ini. Sesungguhnya ini merupakan kali pertama saya menyampaikan ucapan pada majjlis anjuran BTPN Negeri Sembilan.

Saya bagi pihak BTP mengucapkan tahniah kepada BT PN NS dan Jawatankuasa yang menganjurkan kursus ini Yang dihormati En Abdullah bin Yussuf Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, NS Yang Berusaha En Kamaruzzaman bin Hj Ayob Timbalan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, NS Para penceramah, peserta-peserta kursus, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. khususnya kerana berjaya mengadakan kursus ini selaras dengan hasrat kerajaan dalam Pelan Integriti Nasional .

Tuan-tuan dan puan-puan, Sebagai penjawat awam kita semua memegang amanah yang besar. Semakin tinggi jawatan kita, maka semakin luas kuasa kita, maka lebih beratlah amanah dan tanggungjawab yang kita pikul. Jika pemimpin dan ketua jabatan tidak amanah, menyalahgunakan kuasa dan melakukan penyelewengan, maka lebih buruk kesannya terhadap masyarakat dan Negara. Sebagai kakitangan Kerajaan , kita diamanahkan mentadbir

organisasi kita sebaik mungkin berlandaskan kuasa, undangundang dan peraturan. Jika setiap pemimpin dan pegawai kerajaan jujur, cekap dan adil, nescaya kita akan berjaya dunia dan akhirat.

Tuan-tuan dan puan-puan, Isu integrity bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integrity. Integriti dalam ketepatan waktu, integrity dalam menyampaikan maklumat, integrity dalam memberi perkhidmatan terbaik, integrity dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja dan juga kakitangan sokongan. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk menangani isu integrity, antaranya pelaksanaan Pelan Integriti Nasional oleh Institut Integriti Malaysia (IIM). Namun apa yang lebih penting adalah kawalan, pemantauan dan prasarana yang ada dalam diri kita sendiri merupakan pendinding paling mujarab. Sebagai mengakhiri ucapan saya ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang menjayakan kursus ini. Dengan lafaz bismillahirrahmannirrahim saya dengan ini menutup kursus Kursus Individu Dan Organisasi Perkhidmatan Awam Berintegriti Tahun 2010 anjuran Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Sekian, wbt.

Tuan-tuan dan puan-puan, Proses pembangunan Negara dengan tugas serta peranan penjawat awam sentiasa seiring dan tidak dapat dipisahkan. Selaku penjawat awam, kita perlu meletakkan perubahan fasa pembangunan Negara sebagai agenda utama kita. Dengan perubahan fasa pembangunan Negara yang begitu pesat, pastinya cabaran kepada semua pihak khusunya sektor awam semakin meningkat. Dalam mengharungi cabaran dan memenuhi tuntutan semasa perkhidmatan awam dan Negara, penekanan terhadap perkhidmatan cemerlang dan berkualiti menjadi intipati pembangunan system penyampaian yang menjadi misi utama kepada semua pemimpin. Justeru integrity adalah tonggak utama bagi memastikan kejayaan dan kecemerlangan Perkhidmatan Awam dalam merealisasikan agenda-agenda yang telah disusun untuk kemajuan dan kemakmuran Negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful