You are on page 1of 2

YÊU LÀM SAO

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình Bày: Phạm Khánh Hưng
Em ơi anh phải yêu làm sao, em ơi anh phải yêu thế nào, để
anh sẽ mãi mãi giữ lấy được trái tim của em, để anh tin anh có
em có em đến suốt đời, trọn đời em cũng riêng có anh thôi.
Em ơi anh phải yêu làm sao, em ơi anh phải yêu thế nào,
người yêu hỡi nếu có bối rối đừng trách anh nghe em, mà hãy
trách sao trái tim này quá yêu em, để cuộc tình trong anh luôn
hoài nghi em vậy thôi.

Chợt một ngày không được nghe tiếng em, chợt một ngày
không còn tiếng em kêu anh yêu, một ngày em đi rất xa bỏ quên
những yêu thương tình ta.
Chợt một ngày không được trông thấy em, chợt một ngày
không được nắm đôi tay dịu dàng, một ngày trôi trong nỗi buồn,
và anh biết rằng anh đã mất em.
Dù tình mình vẫn ấm êm không rời nhưng lòng anh cứ luôn
lo sợ, sợ một ngày sau giấc mơ êm đềm chẳng còn được nhìn
thấy em.
Em ơi anh phải yêu làm sao, em ơi anh phải yêu thế nào, để
anh sẽ mãi mãi giữ lấy được trái tim của em, để anh tin anh có
em có em đến suốt đời, trọn đời em cũng riêng có anh thôi.
Em ơi anh phải yêu làm sao, em ơi anh phải yêu thế nào,
người yêu hỡi nếu có bối rối đừng trách anh nghe em, mà hãy
trách sao trái tim này quá yêu em, để cuộc tình trong anh luôn
hoài nghi em vậy thôi.

Chợt một ngày không được trông thấy em, chợt một ngày
không được nắm đôi tay dịu dàng, một ngày trôi trong nỗi buồn,
và anh biết rằng anh đã mất em.
Dù tình mình vẫn ấm êm không rời nhưng lòng anh cứ luôn
lo sợ, sợ một ngày sau giấc mơ êm đềm chẳng còn được nhìn
thấy em.
Em ơi anh phải yêu làm sao, em ơi anh phải yêu thế nào, để
anh sẽ mãi mãi giữ lấy được trái tim của em, để anh tin anh có
em có em đến suốt đời, trọn đời em cũng riêng có anh thôi.
Em ơi anh phải yêu làm sao, em ơi anh phải yêu thế nào,
người yêu hỡi nếu có bối rối đừng trách anh nghe em, mà hãy
trách sao trái tim này quá yêu em, để cuộc tình trong anh luôn
hoài nghi em vậy thôi.
Cứ mãi vẫn yêu em thế thôi…Phải yêu làm sao người ơi…